2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK"

Transkript

1 ČLENĚNÍ OBALŮ Z PAPÍRU, KARTÓNŮ A LEPENEK OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK Více než polovina veškeré výroby papírů, kartónů a lepenek v Evropě se koncem dvacátého století zpracovává na obaly. V USA je tento podíl ještě větší. Obaly z papírů, kartónů a lepenek představují v Evropě největší podíl na celkovém množství vyráběných obalů z různých druhů materiálů. V evropských státech představuje tento podíl koncem století 37 až 4O %. Tyto údaje vycházejí ze statistických výkazů ve hmotných jednotkách. Protože papír a lepeneka má relativně nízkou objemovou hmotnost v porovnání k jiným obalovým materiálům (sklo, kovy, plasty) a protože papír a lepeneka se v obalové technice uplatňuje jako plošný materiál, je tento podíl ve skutečnosti výrazně větší. Podle evropských průzkumů sympatií spotřebitelů k jednotlivým obalovým materiálům, považuje polovina respondentů papír a kartón za nejsympatičtější. Druhé pořadí získaly skleněné obaly. Jejích množstevní podíl je na celkové spotřebě na druhém místě. Při posuzování obalových materiálů z ekologických hledisek, jsou papírenské obalové materiály ekologicky nejvhodnější, neboť jsou recyklovatelné. Podíl recyklace se ve výrobě papírenských obalových materiálů postupně zvětšuje. U některých druhů těchto obalových materiálů dosahuje až 9O %. Největší podíl na papírenských obalových materiálech a obalech ve světovém měřítku představují již tradičně obaly z vlnitých lepenek. Ty se v důsledku k důraznějšímu uplatňování ekologických opatření, stávají v celém světě nejprogresivnějšími obaly. Toto postavení si obaly z vlnitých lepenek udrží i v další perspektivě. Obaly z papíru, kartónů a lepenek se významně uplatňují ve všech kategoriích obalů a obalových prostředků podle funkčních účelů, které plní t.j. v obalech spotřebitelských, skupinových, přepravních a výstavních, v reklamních obalových prostředcích, jakož i v doplňkových a pomocných obalových prostředcích. 2.1 Členění obalů z papíru, kartónů a lepenek Základní rozdělení: 1. Obaly z lepenek (kartónů), 2. Obaly z papíru 3. Pomocné obalové prostředky Zvláštní samostatnou skupinu pak představují 4. Obalové a balicí papíry a kartóny Tato skupina se vyčleňuje jako samostatná, neboť jejím výsledným výrobkem nejsou obaly, ale obalové materiály a obaly z nich vznikají v balicích procesech výrobce baleného zboží při současném jejich plnění obsahem. Některé obaly z lepenek plní vedle svých základních obalových funkcí také funkce reklamních a propagačních prostředků, jako výstavní a propagační panely v obchodech. Výrobci lepen-

2 12 OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK kových obalů někdy také vyrábějí a dodávají s výstavními obaly, doplňující reklamně propagační prostředky. 1. Obaly z lepenek (kartónů) Kartonáže z vlnitých lepenek Těžká kartonáž z plných lepenek Lehká kartonáž z plných lepenek Skládačky - spotřebitelská kartonáž Potažená kartonáž Vinutá kartonáž Tažená a lisovaná kartonáž Kelímky a pohárky 2. Obaly z papíru Papírové pytle Sáčky a tašky Obálky a obchodní tašky Obalové papíry a kartóny Balicí papíry 3. Pomocné papírenské obalové prostředky Lepící pásky Vložky a proložky z nasávané papíroviny Etikety Závěsky Papírová vlna 2.2 Členení podle účelu použití Jako všechny obaly člení se i obaly z papíru a lepenky podle účelu použití na přepravní, skupinové a spotřebitelské.

3 SKUPINOVÉ OBALY Přepravní obaly Nejrozšířenějšími přepravními obaly jsou v celém světě kartonáže z vlnité lepenky. Převážnou část těchto kartonáží představují skládací krabice s klopnými uzávěry (někdy nazývané lepenkové bedny). Jsou-li vyrobeny z pětivrstvé nebo ze sedmivrstvé vlnité lepenky, dobře nahrazují dřevěné bedny. Úlohu přepravních obalů plní rovněž lístky na ovoce a zeleninu z vlnité lepenky, odnosné obaly s nosnými rukojeťmi na bočních stěnách krabic, Skupinové obaly velkorozměrné boxpalety, dvoudílné krabice s větracími otvory na balení masných výrobků a drůbeže, zušlechťované krabice pro přepravní balení živé drůbeže apod. V moderní obalové technice se zvětšuje podíl kartonážních obalů z vlnité lepenky pro automatizované balení (např. lahvového piva, konzervovaných potravin), které se dodávají jako krabicové přířezy, tvarované do prostorového stavu na balících automatech při plnění zbožím. Typickými přepravními obaly jsou dále kartonáže z plných lepenek - zvané kartonáže hrubé těžké. Největší podíl představují skládací krabice s klopovými uzávěry, ale i krabice s přiklápěcím víkem (např. na balení ztužených pokrmových tuků, másla a sádla). V menším rozsahu se používají dvoudílné krabice. Stejně jako u obalů z vlnité lepenky se rozšiřuje používání tvarově vysekávaných přípřezů určených pro balící automaty, které je při plnění zbožím prostorově tvarují skládáním nebo slepováním. Úlohu přepravních obalů plní také lepenkové sudy zvané bubny. Účelně nahrazují plechové sudy. Používají se na přáškové hmoty a jsou-li vyráběny ze zušlechťovaných materiálů a mají-li hermeticky uzaviratelné víko s páskovými uzávěry, lze do nich balit i pastovité hmoty. Představiteli papírových přepravních obalů jsou papírové pytle používané na balení cementu, zemědělských hnojiv a krmiv, ale i celé řady jiných produktů a výrobků chemického, potravinářského i spotřebního průmyslu. Do skupinových obalů se balí určitá dávka spotřebního zboží nebaleného nebo spotřebitelsky baleného. Ze skupinového obalu se v obchodě odebírá a spotřebitelsky dávkuje (vážením, odpočítáváním, měřením), pokud není spotřebitelsky dávkováno a baleno. Je-li zboží ve skupinovém obalu spotřebitelsky baleno, vystavuje se dávka ve skupinovém obalu přímo na prodejní pult v samoobslužné prodejně a spotřebitel si zboží z obalu sám odebírá. Nejrozšířenějšími druhy skupinových obalů jsou: Krabice z vlnité lepenky v různém provedení od běžných skládacích krabic s klopovým uzávěrem, s přiklápěcím víkem, dvoudílných skládacích krabic skládající se z víka a spodku, protahovacích krabic, až po lístky s fixačními vložkami na vkládání např. mléčných produktů v kelímkách. Vyrábějí se vesměs z třívrstvých vlnitých lepenek a pro automatické plnění se dodávají i jako krabicové přířezy.

4 14 OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK Lehké kartonáže z plných lepenek používané jako skládací krabice s klopovými uzávěry, krabice s přiklápěcím víkem, dvoudílné krabice, rozkládací krabice a řada dalších. Nejčastěji se používají pro balení potravin (např. spotřebitelsky balených sýrů, kávy, cukrovinek, pekárenských výrobků a trvalivého pečiva). Dodávají se také jako skládatelné přířezy, které se spojují do prostorového stavu na balících automatech při plnění zbožím (např. šrouby, drobnými součástkami, ale i potravinářskými výrobky). Skládačky, nepotištěné i potištěné, z lepenek o vyšší plošné hmotnosti plní funkci skupinových obalů, zejména jako vystavovací obaly (někdy nazývané němí prodavači). Jsou to skládatelné krabice s různým uzávěrem dna a s přiklápěcím víkem, které se při otevírání zpravidla upraví jako poutač s grafickou úpravou plnící propagační funkci. Tyto vystavovací obaly se úspěšně používají tehdy, když se do krabice balí spotřebitelsky balené zboží menších rozměrů, jehož plochy neumožňují uplatnit výrazně působící grafickou úpravu (např. malorozměrné cukrovinky, žvýkací gumy, šuměnky, ale i sýry a jiné potravinářské nebo průmyslové zboží). Graficky upravená plocha víka skládatelného do výstavní plochy přebírá za ně propagační funkci a obstarává vizuální přitažlivost. Ojediněle plní funkci skupinových obalů také potažená krabice (např. exportní balení broušeného skla, bižuterie) nebo lepenkové kbelíky, příp. i lepenkové bubny. Do skupinových obalů lze řadit i papírové trubice. Slouží k navíjení papíru, textilních tkanin, fólií plastů apod. a v členění papírenských výrobků se řadí do skupiny výrobků pro technické účely Spotřebitelské obaly Do spotřebitelských obalů se balí spotřebitelská dávka zboží (např. potravin, cukrovinek, drogistických výrobků, léčiv), ale i jednotlivé výrobky, soupravy výrobků, průmyslové zboží a jeho příslušenství aj. Spotřebitelské obaly z papíru a lepenky jsou: Papírové sáčky a tašky, zpravidla potištěné, vyráběné v širokém sortimentu druhů i velikostí. Plní se zbožím ručně, mechanicky nebo automaticky. Obalové papíry, do kterých se na balicích automatech balí spotřebitelská dávka zboží (káva, cukr, šuměnky apod.) Papírové pytle (např. na balení dřevěného uhlí, hnojiv pro zahrádkáře). Skládačky s tiskem jsou nejrozšířenějšími spotřebitelskými obaly pro balení nejrůznějšího zboží od potravin, cukrovinek, trvanlivého pečiva, hygienických potřeb, saponátů, mýdla, kosmetiky, léčiv i pro balení různých druhů průmyslového zboží, elektrospotřebičů, skla, porcelánu a přístrojů, u kterých se velmi účelně uplatňují skládačky vyrobené z lepenek s velmi jemnou vlnou (zvaných mikrovlnné lepenky). Lisovaná a tažená kartonáž (např. obaly na sýry, porcové tácky, talíře, podložky). Potažená kartonáž (např. krabice na bižuterii, na hračky a dětské hry, na boty) Vinutá kartonáž v širokém sortimentu kelímků a pohárků, vinutých krabic na mycí pasty, čistící prostředky a kombinované vinuté krabice (s plechovými nebo plastovými díly) na balení

5 ČLENĚNÍ PODLE KONSTRUKČNÍCH HLEDISEK 15 potravin, cukrovinek ale i na balení barev a automobilových olejů. Lepenkové kbelíky (na balení práškových barviv, klížidel, pracích prášků, zahrádkářských hnojiv aj.). Lepenkové přířezy a výseky, které se používají jako součásti pro spotřebitelské balení, např. pro balení SKIN-PAK nebo BLISTER-PAK, přířezy pro balení pánských košil, podložek pro automatizované balení. Obaly z vlnité lepenky plní funkci spotřebitelských obalů při balení radiopřijímačů, televizorů, elektrospotřebičů, jízdních kol, ledniček, praček, nábytkových dílů a dalšího zboží. Pomocné obalové prostředky jsou doplňující obalové materiály, které slouží k uzavírání, fixování, označování, ochraně, propagaci a ke komerční úpravě baleného zboží do přepravních, skupinových i spotřebitelských obalů, stejně jako nebaleného zboží (např. závěsky). Členění podle konstrukčních hledisek Podle konstrukčních hledisek se obaly rozdělují na: krabice v prostorovém stavu - potažená kartonáž, např. dvoudílné krabice z plných i vlnitých lepenek, dodávané spojené do prostorového stavu (kladou značný nárok na skladovací prostory a ložné prostory dopravních prostředků); v prostorovém stavu se dodávají také vinuté kartonáže, tažené a lisované kartonáže, kelímky a pohárky. skládatelné krabice - dodávané ve složeném stavu a rozkládané do prostorového stavu u uživatele v balicím procesu; rozkládací krabice - dvoudílné krabice nebo krabice s přiklápěcím víkem čtyřmístně nebo šestimístně spojované, vyrobené ve složeném stavu, rozkládají se do prostorového stavu ručně nebo mechanicky v balícím procesu; krabicové přířezy - tvarově vysekávané přířezy pro spojování do prostorového stavu sešíváním, slepováním nebo skládáním u uživatele obalu v balícím procesu. Využívá se minimální nárok na skladovací plochy a ložné prostory dopravních prostředků. Uvádění do prostorového stavu je v moderní obalové technice automatizováno v návaznosti na balicí proces zboží (přířezy z běžné vlnité lepenky, z plných lepenek, skládačkové přířezy a přířezy z mikrovlnitých lepenek). Z konstrukčního hlediska lze ještě rozlišit hotové obaly z papíru nebo kombinovaných materiálů a obalové papíry a kartony, ze kterých vzniká spotřebitelský obal na balicích automatech při současném plnění zbožím. Skládatelnost a rozkládatelnost lepenkových obalů, jakož i dodávky obalů v přířezech, patří k největším přednostem lepenkových obalů v soutěži s prostorovými obaly z jiných obalových materiálů (jako jsou krabice z plastů, plastové lísky, sudy z plastů a plechů a jiné) Tato významná přednost spočívá v tom, že složené obaly dodávané uživatelům od výrobců, představují v nároku na ložný prostor dopravních prostředků 5 až 7% z prostoru, který představuje jejich prostor v rozloženém stavu po naplnění zbožím. Skládatelnost je i významná při likvidaci obalu t.j. jeho složitelnost do plochého stavu, po splnění účelu při přepravě k recyklaci. Minimální nároky na přepravní a skladovací prostory vyžadují také obalové papíry a kartóny

6 16 OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK v kotoučích, ze kterých vznikají prostorové obaly v balicích procesech při naplňování baleným zbožím. Podíly jednotlivých druhů obalů z papíru, kartónu a lepenek Koncem dvacátého století představují největší podíl ve všech sledovaných jednotkách (cenových, hmotnostních i obalově prostorových), obaly z vlnitých lepenek. Z tohoto podílu představují největší část obaly přepravní a skupinové a zvyšující se část obalů spotřebitelských. Hlavním důvodem tohoto významného podílu obalů z vlnitých lepenek v celém světě, jsou především - nízká objemová hmotnost vlnitých lepenek a tím i relativně nízká plošná hmotnost. Dalším významným pozitivním vlivem je plná recyklovatelnost použitých obalů z vlnité lepenky, jakož i největší podíl recyklovaných surovin na výrobu materiálů používaných pro výrobu vlnitých lepenek (60 až 80%) Tyto významné přednosti soustředily zájem výrobců strojů a zařízení pro výrobu a zpracování vlnitých lepenek a tím i velmi rychlé tempo zdokonalování výrobní techniky na výrobu a zpracování vlnitých lepenek na obaly, při vysoké produktivitě práce a relativně nízkých cenách. Tento výrazný rozvoj a další přednosti obalů z vlnitých lepenek postupně významně snížil podíl kartonážních obalů z plných lepenek t.j. kartonáží hrubých těžkých a lehkých kartonáží. Tato tendence byla a je celosvětová. Neperspektivnost těchto druhů kartonážních obalů ovlivnila i zpomalení rozvoje výrobní techniky pro výrobu těchto obalů a tím i stagnaci produktivity jejich výroby a její ekonomie. Přesto, že jde o obaly vyráběné z recyklovaných papírenských materiálů a rovněž dobře recyklovatelné, v soutěži s obaly z vlnité lepenky obstojí jen v některých případech u přepravních obalů a jejich podíl se bude postupně dále snižovat. Poměrně stabilní a významný podíl představují potištěné skládačky a spotřebitelská kartonáž z lepenek a potravinářských kartónů. Jejich útlum výraznějšího rozvoje ovlivnil v posledním čtvrtletí století rozvoj výroby spotřebitelských obalů z plastů. Výrazný pokles podílu zaznamenává v druhé polovině století potažená kartonáž. Přesto, že výrobní technika této nejpracnější kartonáže a relativně nejdražších lepenkových obalů, vykázala významný pokrok a dospěla až k plné automatizaci výroby, zůstávají dnes potahovací automaty bez výrobní náplně a na trhu potaženou kartonáž ekonomicky a efektivně nahrazují lepenkové skládačky, kvalitně potištěné kartonážní obaly z různých druhů, zejména jemnovlnných a mikrovlnných vlnitých lepenek. Jejich hlavní nevýhodou byla a je prostorovost a náročnost na dopravní a skladovací prostory, jakož i poměrně vysoká pracnost, zejména u malosériových výrob, jejichž výroba je na potahovacích automatech ekonomicky neefektivní. Postupně zmenšující se podíl vykazovaly a vykazují vinuté a tažené kartonáže, lisované kartonáže i kelímky a pohárky. Těmto obalům výrazně konkurovaly a konkurují obaly z plastů. Ekologická hlediska však postupně jejich výrobu stabilizují a další výraznější pokles se již nepředpokládá. U obalů z papíru představují největší podíl papírové pytle, jejichž výroba je a zdá se, že i v další perspektivě bude stabilizovaná. Jejich významnou předností v soutěži s pytli z plastů a

7 VÝROBA OBALŮ Z PAPÍRU, KARTÓNŮ A LEPENEK 17 textilu, je jejich plná recyklovatelnost. Zmenšující se podíl vykazují papírové sáčky a tašky, které stále ve větší míře nahrazují sáčky a tašky z plastových fólií. V redukovaném podílu o proti sedmdesátým létům tohoto století se jejich výroba do jisté míry stabilizuje a v západní Evropě jsou z ekologických a zdravotních hledisek podporovány trendy pro zvýšení jejich používání. Stabilizovaný podíl s mírným nárůstem si zachovávají papírové obálky a obchodní tašky. Významný nárůst zaznamenaly ve druhé polovině devatenáctého století balicí a obalové papíry a zejména pak obalové kartóny. Jejich využití na balení tekutin (Tetra Brick, fy. TETRA PACK) výrazně zvýšilo jejich podíl vlivem nejen tradičního balení mléka, ale i rozšířením použití na balení ovocných šťáv a vína. Ve skupině pomocných papírových obalových prostředků vykázaly papírové lepící pásky výraznou stagnaci náhradou lepícími páskami z fólií plastů. Jejich redukovaný podíl zejména po zavedení použití škrobových lepidel se do určité míry stabilizoval. Významnou úlohu v obalové technice plní vložky a proložky z nasávané papíroviny, které koncem století vykázaly vzestupný trend a stabilizaci podílu v rámci papírenských obalů. Samostatnou skupinu představují etikety, jejichž výroba významně vzrostla, avšak vzhledem k tomu, že jejich funkcí je označování a vizuálně komunikační a prodejně propagační vybavování nepotiskovatelných hotových obalů, neřadí se přímo do kategorie papírenských obalů, ale do průmyslu tiskových technik. Zvětšující se podíl v obalové technice zaznamenává požití papírové vlny a tzv. papírových šipsů, fixačních prvků a vnitřních vybavení krabic, k jejich výrobě se využívají i použité papírenské obaly, nebo jejich součástí. Při celkovém hodnocení úlohy obalů a obalových materiálů z papíru, kartónů a lepenek v obalové technice ve světě, je a perspektivně zůstane jejich podíl nejvýznamnější a největší. Papírenské obaly jsou nejperspektivnější. Výrobci obalů z papíru, kartónů a lepenek Výrobu obalu z papíru, kartónu a lepenek zajišťují v celém světě v podstatě čtyři kategorie výrobců: 1. Výrobci papírů a lepenek, kdy jejich zpracování na obaly je umístěno přímo za prvovýrobou. To je zejména v případě velkých objemů výroby, u kterých by přeprava materiálů do zpracovatelských závodů představovala značný objem dopravy a manipulace materiálů a ekonomicky zatěžovala jejich výrobu. To je například u velkých výrobců papírových pytlů, papírových sáčků a těžkých i lehkých kartonáží z plných lepenek. Ojediněle bývá v závodech prvovýroby skládačkových lepenek umístěna výroba skládaček. Nevýhodou některých těchto závodů je nutné přizpůsobení výrobního programu vlastnímu materiálovému zásobení a tím do jisté míry omezení v členitosti sortimentu obalů, reagujícího na změny v požadavcích trhu. 2. Výrobci obalů z lepenek (zejména z vlnitých) si ve svých závodech vyrábí některé ze zpracovávaných materiálů na vlastních papírenských strojích (např. kartóny na krycí vrstvy, nebo na zvlněné vrstvy). 3. Výrobci obalů z nakupovaných materiálů ze závodů papírenské prvovýroby, kterých je nejvíce a kteří v tržním hospodářství mají možnost zpracovávat široký sortiment materiálů nakupovaných od různých výrobců a využívat tak možnost operativně reagovat strukturou sortimentu

8 18 OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK obalů a jejich kvality, na potřeby trhu, a ekonomicky efektivně na trhu soutěžit. Jejich další předností je možnost umístění v lokalitách oblasti potřeby vyráběných obalů. To se týká zejména výrobců vlnité lepenky a jejich zpracování na obaly, což je ekonomicky velmi efektivní, neboť objemnost obalů z vlnité lepenky, klade značné nároky na dopravu, manipulaci a skladování. Lokální potřeba motivuje vznik výrobců obalů vybavených strojním zařízením pro malosériovou výrobu, při operativní a rychlé reakci na potřeby uživatelů v oblastech. 4. Výrobci baleného zboží, kteří si sami zřizují vlastní výrobny potřebných obalů. Je to zpravidla u výrobců zboží, kteří mají velmi členitý sortiment výrobků, potřebují operativně reagovat na svůj výrobní program a výroba jednoduchých, zpravidla lepenkových obalů nevyžaduje náročné a investičně nákladné strojní vybavení. Používají zpravidla jednoduché univerzální stroje. Jsou to například sklárny, výrobci keramiky, nebo výrobci nábytku. Vedle výrobců obalů se v Evropě rozšiřují dodavatelé obalů a obalových prostředků, kteří jako obchodní firmy zaměřené na obalový servis, nakupují obaly a pomocné obalové prostředky od výrobců, jednoduché pomocné balící stroje, přístroje a prostředky od výrobců balících strojů a přístrojů. Nabízejí a dodávají potřebná vybavení pro balící proces menším výrobcům baleného zboží v oblasti. Poskytují jim obalově poradenské služby. Někdy i sdružují požadavky na malé série obalů a při určité rozměrové unifikaci je pak hromadně nakupují od výrobců obalů. Přitom využívají ekonomických výhod nákupu ve větších výrobních sériích. 2.3 Kontrolní otázky a úkoly 1. Jaké obaly se vyrábějí z papíru, kartónů a lepenek? 2. Jaké druhy obalů z papíru, kartónů a lepenek se rozlišují podle použití v obalové technice? 3. Uveďte druhy přepravních obalů z lepenek. 4. Jaký je rozdíl mezi přepravními a skupinovými a spotřebitelskými obaly? 5. Uveďte druhy spotřebitelských obalů z papíru a lepenky. 6. V čem spočívají hlavní přednosti obalů z papíru a lepenek ve srovnání s obaly z jiných obalových materiálů? 7. Které obaly z papíru a lepenek považujete za nejperspektivnější a proč? 8. Jaké kategorie výrobců obalů za papíru a lepenek rozlišujeme?

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží MINIMÁLNÍ SPOTŘEA LEPENEK PŘI ÝROĚ KARTONÁŽÍ 47. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží Potřebnou plochu lepenky na výrobu krabice ovlivňuje jednak typ krabice, jednak její rozměry,

Více

6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK

6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK 151 6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK (Pozn. autora: v naší terminologii, v bývalé normalizaci i v odborné literatuře se setkáváme s názvem

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč KÓD NÁZEV TYP CENA 7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč 7 772 620 Klopová krabice 620 x 420 x 350 mm, 3vrstvá

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)

Více

Ceník pro zákazníky internetového obchodu espotřebka.cz platný k 1.3.2012. www.espotrebka.cz

Ceník pro zákazníky internetového obchodu espotřebka.cz platný k 1.3.2012. www.espotrebka.cz Ceník pro zákazníky internetového obchodu espotřebka.cz platný k 1.3.2012 strana 1 OBSAH Bublinkové obálky 2 Krabice z 3-vrstvé lepenky 3 Krabice z 5-vrstvé lepenky 4 Stretch fólie 5 Bublinková fólie 5

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 26

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK

5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY 95 5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK Kartonáže z vlnitých lepenek představují v celém světě nejvýznamnější obalové prostředky, jejichž podíl se v obalové technice

Více

KARTOFIX STAVEBNICE DO KRABICE MŘÍŽKY PROLOŽKY SEPARÁTORY VOLNÁ FIXACE KATALOG FIXACÍ

KARTOFIX STAVEBNICE DO KRABICE MŘÍŽKY PROLOŽKY SEPARÁTORY VOLNÁ FIXACE KATALOG FIXACÍ FIX STAVEBNICE DO KRABICE MŘÍŽKY PROLOŽKY SEPARÁTORY VOLNÁ FIXACE KATALOG FIXACÍ FIX STAVEBNICE DO KRABICE FIX STAVEBNICE DO KRABICE Specialista na fixace dokonalá ochrana levná a rychlá výroba snadná

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

Katalog konstrukcí dle normy FEFCO

Katalog konstrukcí dle normy FEFCO Katalog konstrukcí dle normy FEFCO 1 0200 Krabice klopová bez horních klop 0201 Krabice klopová delší klopy k sobě 0202 Krabice klopová s částečným přesahem delších klop 0203 Krabice klopová s plným přesahem

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY VY_32_INOVACE_07_2_12_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránící materiál

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

NABÍDKOVÝ KAtAlOg www.versailles.cz

NABÍDKOVÝ KAtAlOg www.versailles.cz NABÍDKOVÝ KAtAlOg Dárkově balený alkohol 2 A) Obal na 1 láhev ledového nebo slámového vína. Materiál : kraft B) Obal na 1 láhev vína Materiál : kraft C) Obal na Habánské víno. Materiál: přírodní hnědý

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš) Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Přehled měřicích přístrojů vyráběných firmou KROHNE Plováčkové průtokoměry jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Mají skleněný, keramický nebo kovový měřicí kónus (příp. s výstelkou z PTFE), mohou být

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_17 Tématický celek:

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_13 Název materiálu: Ošetření a použití mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 č. 3/2012 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 Obsah Charakteristika studie a metodické zásady... 1 Hlavní zjištění... 1 1 Nákupní

Více

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 RECYKLUJ Dokud ještě naše planeta žije Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 zaměřeno na: průměrná česká popelnice Průměrné procento hmotnosti obsahu odpadu: 22 % papír 13 % plasty 9 % sklo 3 % nebezpečný

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2 1 2 4 3 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 mm 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 3 C6 samolepící 1070941 4 C6 samolepící, recy 1071863 C6 samolepící, vnitřní tisk 107099

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 1.0 ÚVOD - Balení do modifikované atmosféry (MAP) Kvalita skladovaných potravin je zásadním způsobem ovlivňována

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15.

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15. Tisková zpráva. Srpen 20 Q2 20: Růst trhu technického spotřebního zboží. srpen 20 Zdeněk Bárta Consumer Choices Director CZ&SK Tel. +420 296 555 660 Fax +420 251 8 744 zdenek.barta@gfk.com Výsledky GfK

Více

Vše pro perfektní balení

Vše pro perfektní balení Vše pro perfektní balení Kartonáže, lepicí pásky, etikety, fólie, plnící a ochranné materiály a mnoho dalšího www.transpaksro.cz Tel. +420 311 517 304 E-Mail: info@transpaksro.cz Standardizovaný a individuální

Více

Doporučené balení zásilek

Doporučené balení zásilek Doporučené balení zásilek Hlavní zásady balení zásilek Maximální rozměry Vyplnění volného prostoru Povolené parametry zásilky Max. hmotnost tuzemské zásilky a zásilky na Slovensko: 50 kg Max. hmotnost

Více

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání Balení pomocí volných inhibitorů koroze ( VCI ) Výhody VCI balení Úspora času + Snadné a rychlé používání. + Produkty mohou být použity ihned po rozbalení. Nízké náklady + Možnost kombinace balení a antikorozního

Více

Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty

Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty Technické požadavky na suroviny jsou vyňaty z Technologického reglementu platného od 1.10.2004, označení PI 10 1/8 Sběrový

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Zásoby pro humanitární pomoc ( ZHP )

Zásoby pro humanitární pomoc ( ZHP ) Zásoby pro humanitární pomoc ( ZHP ) Správa státních hmotných rezerv ( dále jen Správa) v souladu s 12 zákona č. 241/2000 Sb.,o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a změně některých souvisejících

Více

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou (www.epscr.cz ) Součástí výstavy Interpack 2011 v květnu v Düsseldorfu byl i kongres Save Food, kde pod záštitou

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé 3M Průmyslová divize Lepicí transferové a oboustranné pásky Rychlé přesné a trvanlivé Předběžné upevnění a nastavení materiálů do správné polohy Oboustranné lepicí pásky 3M jsou ideální ke spojování materiálů

Více

10. Technologie výroby papírových sáčků

10. Technologie výroby papírových sáčků TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ 289 10. Technologie výroby papírových sáčků Papírové sáčky patří v historii používání papírových obalů k nejstarším dříve obchodních, dnes spotřebitelských obalů. Vznikaly

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce , 20.-22.září 2011 Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG www.bittnerwurstwaren.de Od založení firmy BITTNER v roce 1952 se z ní stal moderní a výkonný podnik na výrobu masných výrobků s více než 80 zaměstnanci

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

Smart packaging. Perfect solutions.

Smart packaging. Perfect solutions. Smart packaging. Perfect solutions. THIMM THE HIGHPACK GROUP Mezinárodně působící skupina THIMM je Vaším inovačním a systémovým partnerem pro všechny procesy obalového managementu. Pod zastřešující značkou

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY OBÁLKY A TAŠKY Poštovní obálky 1 2 3 4 5 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 (mm) 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 S 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 S 3 C6 samolepící 1070941

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

Odpady nebo druhotné suroviny

Odpady nebo druhotné suroviny Odpady nebo druhotné suroviny Dokonalá technika a technologie velmi dobrá životní úroveň Blahobyt velké množství odpadů Využívání odpadu jako obnovitelného zdroje druhotných surovin Terapie planety : Recyklace

Více

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě.

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Perfektní péče na mokro, která má systém Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Čisticí systém s přívodem vody a přípojkami GARDENA systému. Jednoduše kombinovatelný Ideální

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2015 Environmentální profil Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Napajedla, květen 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Více informací na www.fatra.cz

Více

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Modrý kontejner na papír noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly ( např. sáčky ) Nepatří: mokrý,

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

Mechanické ochranné rukavice. 6 argumentů pro genia!

Mechanické ochranné rukavice. 6 argumentů pro genia! Mechanické ochranné rukavice 6 argumentů pro genia! Mechanické ochranné rukavice Man at Work 1. Použití: Univerzální génius: rukavice z umělé kůže s vyšší výkonností EN388 2 1 1 1 301 manžeta textilní

Více

Průvodce zpracováním dat pro účely výpočtu množství obalů. Informační materiál pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s.

Průvodce zpracováním dat pro účely výpočtu množství obalů. Informační materiál pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. Průvodce zpracováním dat pro účely výpočtu množství Obsah Úvod Přehled používaných způsobů výpočtu množství Příklady používaných způsobů výpočtu množství Příklad nastavení výpočtu množství v aplikaci MS

Více

Funct c i t on o al F orm - nové n é áč á in č í

Funct c i t on o al F orm - nové n é áč á in č í Functional Form - nové náčiní Design: Jakob Heiberg Functional Form - nové náčiní 16 nových členů řady elegantního kuchyňského náčiní Doplňuje stávající sortiment: Functional Form - nové náčiní 858100

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH Jakub Šimek 4.A 11/2011 Obsah: strana 1.0 - Úvod 2 2.0 Firma KALINA s.r.o..... 2 2.1 Průmyslové těsnící prvky a materiály.. 2 2.2

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 31.1.2011

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 31.1.2011 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 31.1.2011 Věc: Výzva k podání

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více