2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK"

Transkript

1 ČLENĚNÍ OBALŮ Z PAPÍRU, KARTÓNŮ A LEPENEK OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK Více než polovina veškeré výroby papírů, kartónů a lepenek v Evropě se koncem dvacátého století zpracovává na obaly. V USA je tento podíl ještě větší. Obaly z papírů, kartónů a lepenek představují v Evropě největší podíl na celkovém množství vyráběných obalů z různých druhů materiálů. V evropských státech představuje tento podíl koncem století 37 až 4O %. Tyto údaje vycházejí ze statistických výkazů ve hmotných jednotkách. Protože papír a lepeneka má relativně nízkou objemovou hmotnost v porovnání k jiným obalovým materiálům (sklo, kovy, plasty) a protože papír a lepeneka se v obalové technice uplatňuje jako plošný materiál, je tento podíl ve skutečnosti výrazně větší. Podle evropských průzkumů sympatií spotřebitelů k jednotlivým obalovým materiálům, považuje polovina respondentů papír a kartón za nejsympatičtější. Druhé pořadí získaly skleněné obaly. Jejích množstevní podíl je na celkové spotřebě na druhém místě. Při posuzování obalových materiálů z ekologických hledisek, jsou papírenské obalové materiály ekologicky nejvhodnější, neboť jsou recyklovatelné. Podíl recyklace se ve výrobě papírenských obalových materiálů postupně zvětšuje. U některých druhů těchto obalových materiálů dosahuje až 9O %. Největší podíl na papírenských obalových materiálech a obalech ve světovém měřítku představují již tradičně obaly z vlnitých lepenek. Ty se v důsledku k důraznějšímu uplatňování ekologických opatření, stávají v celém světě nejprogresivnějšími obaly. Toto postavení si obaly z vlnitých lepenek udrží i v další perspektivě. Obaly z papíru, kartónů a lepenek se významně uplatňují ve všech kategoriích obalů a obalových prostředků podle funkčních účelů, které plní t.j. v obalech spotřebitelských, skupinových, přepravních a výstavních, v reklamních obalových prostředcích, jakož i v doplňkových a pomocných obalových prostředcích. 2.1 Členění obalů z papíru, kartónů a lepenek Základní rozdělení: 1. Obaly z lepenek (kartónů), 2. Obaly z papíru 3. Pomocné obalové prostředky Zvláštní samostatnou skupinu pak představují 4. Obalové a balicí papíry a kartóny Tato skupina se vyčleňuje jako samostatná, neboť jejím výsledným výrobkem nejsou obaly, ale obalové materiály a obaly z nich vznikají v balicích procesech výrobce baleného zboží při současném jejich plnění obsahem. Některé obaly z lepenek plní vedle svých základních obalových funkcí také funkce reklamních a propagačních prostředků, jako výstavní a propagační panely v obchodech. Výrobci lepen-

2 12 OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK kových obalů někdy také vyrábějí a dodávají s výstavními obaly, doplňující reklamně propagační prostředky. 1. Obaly z lepenek (kartónů) Kartonáže z vlnitých lepenek Těžká kartonáž z plných lepenek Lehká kartonáž z plných lepenek Skládačky - spotřebitelská kartonáž Potažená kartonáž Vinutá kartonáž Tažená a lisovaná kartonáž Kelímky a pohárky 2. Obaly z papíru Papírové pytle Sáčky a tašky Obálky a obchodní tašky Obalové papíry a kartóny Balicí papíry 3. Pomocné papírenské obalové prostředky Lepící pásky Vložky a proložky z nasávané papíroviny Etikety Závěsky Papírová vlna 2.2 Členení podle účelu použití Jako všechny obaly člení se i obaly z papíru a lepenky podle účelu použití na přepravní, skupinové a spotřebitelské.

3 SKUPINOVÉ OBALY Přepravní obaly Nejrozšířenějšími přepravními obaly jsou v celém světě kartonáže z vlnité lepenky. Převážnou část těchto kartonáží představují skládací krabice s klopnými uzávěry (někdy nazývané lepenkové bedny). Jsou-li vyrobeny z pětivrstvé nebo ze sedmivrstvé vlnité lepenky, dobře nahrazují dřevěné bedny. Úlohu přepravních obalů plní rovněž lístky na ovoce a zeleninu z vlnité lepenky, odnosné obaly s nosnými rukojeťmi na bočních stěnách krabic, Skupinové obaly velkorozměrné boxpalety, dvoudílné krabice s větracími otvory na balení masných výrobků a drůbeže, zušlechťované krabice pro přepravní balení živé drůbeže apod. V moderní obalové technice se zvětšuje podíl kartonážních obalů z vlnité lepenky pro automatizované balení (např. lahvového piva, konzervovaných potravin), které se dodávají jako krabicové přířezy, tvarované do prostorového stavu na balících automatech při plnění zbožím. Typickými přepravními obaly jsou dále kartonáže z plných lepenek - zvané kartonáže hrubé těžké. Největší podíl představují skládací krabice s klopovými uzávěry, ale i krabice s přiklápěcím víkem (např. na balení ztužených pokrmových tuků, másla a sádla). V menším rozsahu se používají dvoudílné krabice. Stejně jako u obalů z vlnité lepenky se rozšiřuje používání tvarově vysekávaných přípřezů určených pro balící automaty, které je při plnění zbožím prostorově tvarují skládáním nebo slepováním. Úlohu přepravních obalů plní také lepenkové sudy zvané bubny. Účelně nahrazují plechové sudy. Používají se na přáškové hmoty a jsou-li vyráběny ze zušlechťovaných materiálů a mají-li hermeticky uzaviratelné víko s páskovými uzávěry, lze do nich balit i pastovité hmoty. Představiteli papírových přepravních obalů jsou papírové pytle používané na balení cementu, zemědělských hnojiv a krmiv, ale i celé řady jiných produktů a výrobků chemického, potravinářského i spotřebního průmyslu. Do skupinových obalů se balí určitá dávka spotřebního zboží nebaleného nebo spotřebitelsky baleného. Ze skupinového obalu se v obchodě odebírá a spotřebitelsky dávkuje (vážením, odpočítáváním, měřením), pokud není spotřebitelsky dávkováno a baleno. Je-li zboží ve skupinovém obalu spotřebitelsky baleno, vystavuje se dávka ve skupinovém obalu přímo na prodejní pult v samoobslužné prodejně a spotřebitel si zboží z obalu sám odebírá. Nejrozšířenějšími druhy skupinových obalů jsou: Krabice z vlnité lepenky v různém provedení od běžných skládacích krabic s klopovým uzávěrem, s přiklápěcím víkem, dvoudílných skládacích krabic skládající se z víka a spodku, protahovacích krabic, až po lístky s fixačními vložkami na vkládání např. mléčných produktů v kelímkách. Vyrábějí se vesměs z třívrstvých vlnitých lepenek a pro automatické plnění se dodávají i jako krabicové přířezy.

4 14 OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK Lehké kartonáže z plných lepenek používané jako skládací krabice s klopovými uzávěry, krabice s přiklápěcím víkem, dvoudílné krabice, rozkládací krabice a řada dalších. Nejčastěji se používají pro balení potravin (např. spotřebitelsky balených sýrů, kávy, cukrovinek, pekárenských výrobků a trvalivého pečiva). Dodávají se také jako skládatelné přířezy, které se spojují do prostorového stavu na balících automatech při plnění zbožím (např. šrouby, drobnými součástkami, ale i potravinářskými výrobky). Skládačky, nepotištěné i potištěné, z lepenek o vyšší plošné hmotnosti plní funkci skupinových obalů, zejména jako vystavovací obaly (někdy nazývané němí prodavači). Jsou to skládatelné krabice s různým uzávěrem dna a s přiklápěcím víkem, které se při otevírání zpravidla upraví jako poutač s grafickou úpravou plnící propagační funkci. Tyto vystavovací obaly se úspěšně používají tehdy, když se do krabice balí spotřebitelsky balené zboží menších rozměrů, jehož plochy neumožňují uplatnit výrazně působící grafickou úpravu (např. malorozměrné cukrovinky, žvýkací gumy, šuměnky, ale i sýry a jiné potravinářské nebo průmyslové zboží). Graficky upravená plocha víka skládatelného do výstavní plochy přebírá za ně propagační funkci a obstarává vizuální přitažlivost. Ojediněle plní funkci skupinových obalů také potažená krabice (např. exportní balení broušeného skla, bižuterie) nebo lepenkové kbelíky, příp. i lepenkové bubny. Do skupinových obalů lze řadit i papírové trubice. Slouží k navíjení papíru, textilních tkanin, fólií plastů apod. a v členění papírenských výrobků se řadí do skupiny výrobků pro technické účely Spotřebitelské obaly Do spotřebitelských obalů se balí spotřebitelská dávka zboží (např. potravin, cukrovinek, drogistických výrobků, léčiv), ale i jednotlivé výrobky, soupravy výrobků, průmyslové zboží a jeho příslušenství aj. Spotřebitelské obaly z papíru a lepenky jsou: Papírové sáčky a tašky, zpravidla potištěné, vyráběné v širokém sortimentu druhů i velikostí. Plní se zbožím ručně, mechanicky nebo automaticky. Obalové papíry, do kterých se na balicích automatech balí spotřebitelská dávka zboží (káva, cukr, šuměnky apod.) Papírové pytle (např. na balení dřevěného uhlí, hnojiv pro zahrádkáře). Skládačky s tiskem jsou nejrozšířenějšími spotřebitelskými obaly pro balení nejrůznějšího zboží od potravin, cukrovinek, trvanlivého pečiva, hygienických potřeb, saponátů, mýdla, kosmetiky, léčiv i pro balení různých druhů průmyslového zboží, elektrospotřebičů, skla, porcelánu a přístrojů, u kterých se velmi účelně uplatňují skládačky vyrobené z lepenek s velmi jemnou vlnou (zvaných mikrovlnné lepenky). Lisovaná a tažená kartonáž (např. obaly na sýry, porcové tácky, talíře, podložky). Potažená kartonáž (např. krabice na bižuterii, na hračky a dětské hry, na boty) Vinutá kartonáž v širokém sortimentu kelímků a pohárků, vinutých krabic na mycí pasty, čistící prostředky a kombinované vinuté krabice (s plechovými nebo plastovými díly) na balení

5 ČLENĚNÍ PODLE KONSTRUKČNÍCH HLEDISEK 15 potravin, cukrovinek ale i na balení barev a automobilových olejů. Lepenkové kbelíky (na balení práškových barviv, klížidel, pracích prášků, zahrádkářských hnojiv aj.). Lepenkové přířezy a výseky, které se používají jako součásti pro spotřebitelské balení, např. pro balení SKIN-PAK nebo BLISTER-PAK, přířezy pro balení pánských košil, podložek pro automatizované balení. Obaly z vlnité lepenky plní funkci spotřebitelských obalů při balení radiopřijímačů, televizorů, elektrospotřebičů, jízdních kol, ledniček, praček, nábytkových dílů a dalšího zboží. Pomocné obalové prostředky jsou doplňující obalové materiály, které slouží k uzavírání, fixování, označování, ochraně, propagaci a ke komerční úpravě baleného zboží do přepravních, skupinových i spotřebitelských obalů, stejně jako nebaleného zboží (např. závěsky). Členění podle konstrukčních hledisek Podle konstrukčních hledisek se obaly rozdělují na: krabice v prostorovém stavu - potažená kartonáž, např. dvoudílné krabice z plných i vlnitých lepenek, dodávané spojené do prostorového stavu (kladou značný nárok na skladovací prostory a ložné prostory dopravních prostředků); v prostorovém stavu se dodávají také vinuté kartonáže, tažené a lisované kartonáže, kelímky a pohárky. skládatelné krabice - dodávané ve složeném stavu a rozkládané do prostorového stavu u uživatele v balicím procesu; rozkládací krabice - dvoudílné krabice nebo krabice s přiklápěcím víkem čtyřmístně nebo šestimístně spojované, vyrobené ve složeném stavu, rozkládají se do prostorového stavu ručně nebo mechanicky v balícím procesu; krabicové přířezy - tvarově vysekávané přířezy pro spojování do prostorového stavu sešíváním, slepováním nebo skládáním u uživatele obalu v balícím procesu. Využívá se minimální nárok na skladovací plochy a ložné prostory dopravních prostředků. Uvádění do prostorového stavu je v moderní obalové technice automatizováno v návaznosti na balicí proces zboží (přířezy z běžné vlnité lepenky, z plných lepenek, skládačkové přířezy a přířezy z mikrovlnitých lepenek). Z konstrukčního hlediska lze ještě rozlišit hotové obaly z papíru nebo kombinovaných materiálů a obalové papíry a kartony, ze kterých vzniká spotřebitelský obal na balicích automatech při současném plnění zbožím. Skládatelnost a rozkládatelnost lepenkových obalů, jakož i dodávky obalů v přířezech, patří k největším přednostem lepenkových obalů v soutěži s prostorovými obaly z jiných obalových materiálů (jako jsou krabice z plastů, plastové lísky, sudy z plastů a plechů a jiné) Tato významná přednost spočívá v tom, že složené obaly dodávané uživatelům od výrobců, představují v nároku na ložný prostor dopravních prostředků 5 až 7% z prostoru, který představuje jejich prostor v rozloženém stavu po naplnění zbožím. Skládatelnost je i významná při likvidaci obalu t.j. jeho složitelnost do plochého stavu, po splnění účelu při přepravě k recyklaci. Minimální nároky na přepravní a skladovací prostory vyžadují také obalové papíry a kartóny

6 16 OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK v kotoučích, ze kterých vznikají prostorové obaly v balicích procesech při naplňování baleným zbožím. Podíly jednotlivých druhů obalů z papíru, kartónu a lepenek Koncem dvacátého století představují největší podíl ve všech sledovaných jednotkách (cenových, hmotnostních i obalově prostorových), obaly z vlnitých lepenek. Z tohoto podílu představují největší část obaly přepravní a skupinové a zvyšující se část obalů spotřebitelských. Hlavním důvodem tohoto významného podílu obalů z vlnitých lepenek v celém světě, jsou především - nízká objemová hmotnost vlnitých lepenek a tím i relativně nízká plošná hmotnost. Dalším významným pozitivním vlivem je plná recyklovatelnost použitých obalů z vlnité lepenky, jakož i největší podíl recyklovaných surovin na výrobu materiálů používaných pro výrobu vlnitých lepenek (60 až 80%) Tyto významné přednosti soustředily zájem výrobců strojů a zařízení pro výrobu a zpracování vlnitých lepenek a tím i velmi rychlé tempo zdokonalování výrobní techniky na výrobu a zpracování vlnitých lepenek na obaly, při vysoké produktivitě práce a relativně nízkých cenách. Tento výrazný rozvoj a další přednosti obalů z vlnitých lepenek postupně významně snížil podíl kartonážních obalů z plných lepenek t.j. kartonáží hrubých těžkých a lehkých kartonáží. Tato tendence byla a je celosvětová. Neperspektivnost těchto druhů kartonážních obalů ovlivnila i zpomalení rozvoje výrobní techniky pro výrobu těchto obalů a tím i stagnaci produktivity jejich výroby a její ekonomie. Přesto, že jde o obaly vyráběné z recyklovaných papírenských materiálů a rovněž dobře recyklovatelné, v soutěži s obaly z vlnité lepenky obstojí jen v některých případech u přepravních obalů a jejich podíl se bude postupně dále snižovat. Poměrně stabilní a významný podíl představují potištěné skládačky a spotřebitelská kartonáž z lepenek a potravinářských kartónů. Jejich útlum výraznějšího rozvoje ovlivnil v posledním čtvrtletí století rozvoj výroby spotřebitelských obalů z plastů. Výrazný pokles podílu zaznamenává v druhé polovině století potažená kartonáž. Přesto, že výrobní technika této nejpracnější kartonáže a relativně nejdražších lepenkových obalů, vykázala významný pokrok a dospěla až k plné automatizaci výroby, zůstávají dnes potahovací automaty bez výrobní náplně a na trhu potaženou kartonáž ekonomicky a efektivně nahrazují lepenkové skládačky, kvalitně potištěné kartonážní obaly z různých druhů, zejména jemnovlnných a mikrovlnných vlnitých lepenek. Jejich hlavní nevýhodou byla a je prostorovost a náročnost na dopravní a skladovací prostory, jakož i poměrně vysoká pracnost, zejména u malosériových výrob, jejichž výroba je na potahovacích automatech ekonomicky neefektivní. Postupně zmenšující se podíl vykazovaly a vykazují vinuté a tažené kartonáže, lisované kartonáže i kelímky a pohárky. Těmto obalům výrazně konkurovaly a konkurují obaly z plastů. Ekologická hlediska však postupně jejich výrobu stabilizují a další výraznější pokles se již nepředpokládá. U obalů z papíru představují největší podíl papírové pytle, jejichž výroba je a zdá se, že i v další perspektivě bude stabilizovaná. Jejich významnou předností v soutěži s pytli z plastů a

7 VÝROBA OBALŮ Z PAPÍRU, KARTÓNŮ A LEPENEK 17 textilu, je jejich plná recyklovatelnost. Zmenšující se podíl vykazují papírové sáčky a tašky, které stále ve větší míře nahrazují sáčky a tašky z plastových fólií. V redukovaném podílu o proti sedmdesátým létům tohoto století se jejich výroba do jisté míry stabilizuje a v západní Evropě jsou z ekologických a zdravotních hledisek podporovány trendy pro zvýšení jejich používání. Stabilizovaný podíl s mírným nárůstem si zachovávají papírové obálky a obchodní tašky. Významný nárůst zaznamenaly ve druhé polovině devatenáctého století balicí a obalové papíry a zejména pak obalové kartóny. Jejich využití na balení tekutin (Tetra Brick, fy. TETRA PACK) výrazně zvýšilo jejich podíl vlivem nejen tradičního balení mléka, ale i rozšířením použití na balení ovocných šťáv a vína. Ve skupině pomocných papírových obalových prostředků vykázaly papírové lepící pásky výraznou stagnaci náhradou lepícími páskami z fólií plastů. Jejich redukovaný podíl zejména po zavedení použití škrobových lepidel se do určité míry stabilizoval. Významnou úlohu v obalové technice plní vložky a proložky z nasávané papíroviny, které koncem století vykázaly vzestupný trend a stabilizaci podílu v rámci papírenských obalů. Samostatnou skupinu představují etikety, jejichž výroba významně vzrostla, avšak vzhledem k tomu, že jejich funkcí je označování a vizuálně komunikační a prodejně propagační vybavování nepotiskovatelných hotových obalů, neřadí se přímo do kategorie papírenských obalů, ale do průmyslu tiskových technik. Zvětšující se podíl v obalové technice zaznamenává požití papírové vlny a tzv. papírových šipsů, fixačních prvků a vnitřních vybavení krabic, k jejich výrobě se využívají i použité papírenské obaly, nebo jejich součástí. Při celkovém hodnocení úlohy obalů a obalových materiálů z papíru, kartónů a lepenek v obalové technice ve světě, je a perspektivně zůstane jejich podíl nejvýznamnější a největší. Papírenské obaly jsou nejperspektivnější. Výrobci obalů z papíru, kartónů a lepenek Výrobu obalu z papíru, kartónu a lepenek zajišťují v celém světě v podstatě čtyři kategorie výrobců: 1. Výrobci papírů a lepenek, kdy jejich zpracování na obaly je umístěno přímo za prvovýrobou. To je zejména v případě velkých objemů výroby, u kterých by přeprava materiálů do zpracovatelských závodů představovala značný objem dopravy a manipulace materiálů a ekonomicky zatěžovala jejich výrobu. To je například u velkých výrobců papírových pytlů, papírových sáčků a těžkých i lehkých kartonáží z plných lepenek. Ojediněle bývá v závodech prvovýroby skládačkových lepenek umístěna výroba skládaček. Nevýhodou některých těchto závodů je nutné přizpůsobení výrobního programu vlastnímu materiálovému zásobení a tím do jisté míry omezení v členitosti sortimentu obalů, reagujícího na změny v požadavcích trhu. 2. Výrobci obalů z lepenek (zejména z vlnitých) si ve svých závodech vyrábí některé ze zpracovávaných materiálů na vlastních papírenských strojích (např. kartóny na krycí vrstvy, nebo na zvlněné vrstvy). 3. Výrobci obalů z nakupovaných materiálů ze závodů papírenské prvovýroby, kterých je nejvíce a kteří v tržním hospodářství mají možnost zpracovávat široký sortiment materiálů nakupovaných od různých výrobců a využívat tak možnost operativně reagovat strukturou sortimentu

8 18 OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK obalů a jejich kvality, na potřeby trhu, a ekonomicky efektivně na trhu soutěžit. Jejich další předností je možnost umístění v lokalitách oblasti potřeby vyráběných obalů. To se týká zejména výrobců vlnité lepenky a jejich zpracování na obaly, což je ekonomicky velmi efektivní, neboť objemnost obalů z vlnité lepenky, klade značné nároky na dopravu, manipulaci a skladování. Lokální potřeba motivuje vznik výrobců obalů vybavených strojním zařízením pro malosériovou výrobu, při operativní a rychlé reakci na potřeby uživatelů v oblastech. 4. Výrobci baleného zboží, kteří si sami zřizují vlastní výrobny potřebných obalů. Je to zpravidla u výrobců zboží, kteří mají velmi členitý sortiment výrobků, potřebují operativně reagovat na svůj výrobní program a výroba jednoduchých, zpravidla lepenkových obalů nevyžaduje náročné a investičně nákladné strojní vybavení. Používají zpravidla jednoduché univerzální stroje. Jsou to například sklárny, výrobci keramiky, nebo výrobci nábytku. Vedle výrobců obalů se v Evropě rozšiřují dodavatelé obalů a obalových prostředků, kteří jako obchodní firmy zaměřené na obalový servis, nakupují obaly a pomocné obalové prostředky od výrobců, jednoduché pomocné balící stroje, přístroje a prostředky od výrobců balících strojů a přístrojů. Nabízejí a dodávají potřebná vybavení pro balící proces menším výrobcům baleného zboží v oblasti. Poskytují jim obalově poradenské služby. Někdy i sdružují požadavky na malé série obalů a při určité rozměrové unifikaci je pak hromadně nakupují od výrobců obalů. Přitom využívají ekonomických výhod nákupu ve větších výrobních sériích. 2.3 Kontrolní otázky a úkoly 1. Jaké obaly se vyrábějí z papíru, kartónů a lepenek? 2. Jaké druhy obalů z papíru, kartónů a lepenek se rozlišují podle použití v obalové technice? 3. Uveďte druhy přepravních obalů z lepenek. 4. Jaký je rozdíl mezi přepravními a skupinovými a spotřebitelskými obaly? 5. Uveďte druhy spotřebitelských obalů z papíru a lepenky. 6. V čem spočívají hlavní přednosti obalů z papíru a lepenek ve srovnání s obaly z jiných obalových materiálů? 7. Které obaly z papíru a lepenek považujete za nejperspektivnější a proč? 8. Jaké kategorie výrobců obalů za papíru a lepenek rozlišujeme?

OBSAH. Obsah. 1. Úvod 7

OBSAH. Obsah. 1. Úvod 7 Obsah OBSAH 1. Úvod 7 2. Obaly z papíru, kartónu a lepenek 11 2.1. Členění obalů z papíru, kartónu a lepenek 11 2.2. Členění podle použití 13 2.2.1. Přepravní obaly 13 2.2.2. Skupinové obaly 13 2.2.3.

Více

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží MINIMÁLNÍ SPOTŘEA LEPENEK PŘI ÝROĚ KARTONÁŽÍ 47. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží Potřebnou plochu lepenky na výrobu krabice ovlivňuje jednak typ krabice, jednak její rozměry,

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)

Více

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč KÓD NÁZEV TYP CENA 7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč 7 772 620 Klopová krabice 620 x 420 x 350 mm, 3vrstvá

Více

6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK

6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK 151 6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK (Pozn. autora: v naší terminologii, v bývalé normalizaci i v odborné literatuře se setkáváme s názvem

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Papírenské výrobky. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_627_Papírenské výrobky_pwp

Papírenské výrobky. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_627_Papírenské výrobky_pwp Papírenské výrobky Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_627_Papírenské výrobky_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 26

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY VY_32_INOVACE_07_2_12_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránící materiál

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

M Ě S T O J I Ř Í K O V

M Ě S T O J I Ř Í K O V M Ě S T O J I Ř Í K O V Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

kapitola 48 - tabulková část

kapitola 48 - tabulková část 4800 00 00 00/80 PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA; VÝROBKY Z PAPÍROVINY, PAPÍRU, KARTÓNU NEBO LEPENKY 4801 00 00 00/80 Novinový papír, v kotoučích nebo listech (arších) - 0 4802 00 00 00/80 Nenatíraný papír, kartón

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

Ceník pro zákazníky internetového obchodu espotřebka.cz platný k 1.3.2012. www.espotrebka.cz

Ceník pro zákazníky internetového obchodu espotřebka.cz platný k 1.3.2012. www.espotrebka.cz Ceník pro zákazníky internetového obchodu espotřebka.cz platný k 1.3.2012 strana 1 OBSAH Bublinkové obálky 2 Krabice z 3-vrstvé lepenky 3 Krabice z 5-vrstvé lepenky 4 Stretch fólie 5 Bublinková fólie 5

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

JEDNORÁZOVÉ NÁDOBÍ. str. 152-154. Obaly na potraviny. Papírové nádobí, dřevěné náčiní. str. 155. Plastové a aluminiové nádobí a náčiní. str.

JEDNORÁZOVÉ NÁDOBÍ. str. 152-154. Obaly na potraviny. Papírové nádobí, dřevěné náčiní. str. 155. Plastové a aluminiové nádobí a náčiní. str. Obaly na potraviny str. - Papírové nádobí, dřevěné náčiní str. Plastové a aluminiové nádobí a náčiní str. Plastové kelímky str. 7 CENOVÝ HIT Menu box EKO Z pěnového PS 079 079 0797 0798 787 787 7877 nedělený

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí:

Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí: T 4 Balení a přepravní prostředky 4.1 Definice a funkce obalu Obalem (balením) se rozumí odstranitelné zahalení materiálu, které slouží k tomu, aby tento mohl být chráněn, nebo mohly být plněny i další

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

POSKYTUJE ORIGINÁLNÍ DÍLY PRO NOVÁ IDENTITA BUDE KOMBINOVAT A INDIVIDUALIZOVAT ZNAČENÍ 12 ZNAČEK ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ CNH INDUSTRIAL ZA ÚČELEM:

POSKYTUJE ORIGINÁLNÍ DÍLY PRO NOVÁ IDENTITA BUDE KOMBINOVAT A INDIVIDUALIZOVAT ZNAČENÍ 12 ZNAČEK ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ CNH INDUSTRIAL ZA ÚČELEM: NOVÉ ZNAČENÍ DÍLŮ SILNĚJŠÍ SPOLEČNĚ POSKYTUJE ORIGINÁLNÍ DÍLY PRO NOVÁ IDENTITA BUDE KOMBINOVAT A INDIVIDUALIZOVAT ZNAČENÍ 12 ZNAČEK ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ CNH INDUSTRIAL ZA ÚČELEM: posílení značky CNH Industrial

Více

5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK

5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY 95 5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK Kartonáže z vlnitých lepenek představují v celém světě nejvýznamnější obalové prostředky, jejichž podíl se v obalové technice

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

Plasty v automobilovém průmyslu

Plasty v automobilovém průmyslu Plasty v automobilovém průmyslu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního

Více

Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní. Systémy dávkování. Leonardo de Vinci Project. Modul 4. Používání energie a detergentů.

Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní. Systémy dávkování. Leonardo de Vinci Project. Modul 4. Používání energie a detergentů. Leonardo de Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 4 Používání energie a detergentů Kapitola 3 Systémy dávkování Modul 4 Energie a detergenty Kapitola 3 Systémy dávkování

Více

Katalog konstrukcí dle normy FEFCO

Katalog konstrukcí dle normy FEFCO Katalog konstrukcí dle normy FEFCO 1 0200 Krabice klopová bez horních klop 0201 Krabice klopová delší klopy k sobě 0202 Krabice klopová s částečným přesahem delších klop 0203 Krabice klopová s plným přesahem

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Pneumatika. Potravinářství

Pneumatika. Potravinářství Pneumatika U pneumatických mechanismů je jako pracovní médium používán stlačený vzduch. V porovnání s hydraulickými mechanismy, kde je ve většině případů používán olej, mají pneumatické mechanismy řadu

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

JAKÝ ZVUK MÁ ČESKÁ ZNAČKA? Retail in Detail 2011: Fresh Food Ondřej Tomas 2 1 Podle čeho se spotřebitelé při nákupu rozhodují? 2 Zkušenost s českou značkou a českými produkty 3 České čerstvé potraviny

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Hlavní součástí tohoto výrobku je sběrná nádoba, která může být instalována třemi různými způsoby:

Hlavní součástí tohoto výrobku je sběrná nádoba, která může být instalována třemi různými způsoby: NÁDOBA NA ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY A VÝBOJKY NÁDOBA NA ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY A VÝBOJKY 1. Popis a použití: Sběrná nádoba je určena pro sběr úsporných kompaktních zářivek a výbojek. Uplatnění může

Více

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji Řešení pro lepení a čištění Lepidla ve spreji Čistidla ve spreji Čistidla ve spreji PRŮMYSLOVÉ ČISTIDLO Průmyslové čistidlo 60040 ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA Odstraňovač lepidla 60042 Průmyslové čistidlo je univerzální

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Jak správně zabalit zásilky

Jak správně zabalit zásilky Jak správně zabalit zásilky Hlavní zásady balení zásilek Máme pro vás návod, jak co nejlépe zabalit zásilky. Pokud si nebudete vědět s čímkoli rady, obraťte se na svého obchodního zástupce. Maximální rozměry

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

NABÍDKOVÝ KAtAlOg www.versailles.cz

NABÍDKOVÝ KAtAlOg www.versailles.cz NABÍDKOVÝ KAtAlOg Dárkově balený alkohol 2 A) Obal na 1 láhev ledového nebo slámového vína. Materiál : kraft B) Obal na 1 láhev vína Materiál : kraft C) Obal na Habánské víno. Materiál: přírodní hnědý

Více

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu je klasifikováno i zprostředkování maloobchodu a to do skupin podle konkrétního druhu zboží (kromě zprostředkování maloobchodu motorových vozidel). 52.1 Maloobchod provozovaný

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15.

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15. Tisková zpráva. Srpen 20 Q2 20: Růst trhu technického spotřebního zboží. srpen 20 Zdeněk Bárta Consumer Choices Director CZ&SK Tel. +420 296 555 660 Fax +420 251 8 744 zdenek.barta@gfk.com Výsledky GfK

Více

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008,

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Mýta se na svém zasedání

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKY VY_32_INOVACE_07_2_11_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKA je jakýkoliv materiál (balený

Více

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš) Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty

Více

S 194/02-3808/02 V Brně dne 4. listopadu 2002

S 194/02-3808/02 V Brně dne 4. listopadu 2002 S 194/02-3808/02 V Brně dne 4. listopadu 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 194/02, zahájeném dne 30. září 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

BALENÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU

BALENÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU BALENÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_626_Balení čalouněného nábytku_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání Balení pomocí volných inhibitorů koroze ( VCI ) Výhody VCI balení Úspora času + Snadné a rychlé používání. + Produkty mohou být použity ihned po rozbalení. Nízké náklady + Možnost kombinace balení a antikorozního

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů.

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů. TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého materiálu je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojúhelníku. Symbol

Více

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 1.0 ÚVOD - Balení do modifikované atmosféry (MAP) Kvalita skladovaných potravin je zásadním způsobem ovlivňována

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Přehled měřicích přístrojů vyráběných firmou KROHNE Plováčkové průtokoměry jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Mají skleněný, keramický nebo kovový měřicí kónus (příp. s výstelkou z PTFE), mohou být

Více

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5.

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5. KAPITOLA 3.4 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s oddíly 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným ustanovením pododdílů 4.1.1.1,

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 13

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů Kapitola 6.6 Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů 6.6.1 Všeobecné 6.6.1.1 Ustanovení této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 O B E C KOROZLUKY Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_17 Tématický celek:

Více

SMĚRNICE RADY, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

SMĚRNICE RADY, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques - suppression

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více

Ustanovení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech po novele č. 66/2006 Sb. zní takto:

Ustanovení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech po novele č. 66/2006 Sb. zní takto: Značení obalů 4-0 Ustanovení zákona č. 477/200 Sb., o obalech po novele č. 66/2006 Sb. zní takto: 6 Označování obalů Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, označí na tomto

Více

katalog společnosti NATE nápojová technika a.s., Chotěboř

katalog společnosti NATE nápojová technika a.s., Chotěboř katalog společnosti NATE nápojová technika a.s., Chotěboř Představení společnosti Firma NATE nápojová technika a.s. již více než 50 let dodává jednotlivé stroje i kompletní linky pro stáčení nápojů a

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

Odkaz na loga: Manuál JVS JMK http://www.kr-jihomoravsky.cz/default.aspx?id=2650&typeid=2

Odkaz na loga: Manuál JVS JMK http://www.kr-jihomoravsky.cz/default.aspx?id=2650&typeid=2 Příloha smlouvy 1.2. Kupující: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Odbor vnějších vztahů KrÚ JMK Odpovědná osoba kupujícího ve věcech technických: Bc. Alena Andělová, DiS. tel.: + 420 541

Více

ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ

ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ Dana Žídková Katedra zemědělské ekonomiky, PEF,Česká zemědělská univerzita, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek informuje o změnách, které nastaly

Více

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Polotovary Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Výroba : výchozí materiál ( dodávaný ve formě housek, ingotů, prášků ) se zpracovává

Více

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2 1 2 4 3 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 mm 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 3 C6 samolepící 1070941 4 C6 samolepící, recy 1071863 C6 samolepící, vnitřní tisk 107099

Více

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky.

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. 1 ŠROUBOVÉ SPOJE Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. Podstatou funkce šroubového spoje je silový styk mezi spojovanými

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Ustanovení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů nově zní takto:

Ustanovení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů nově zní takto: Značení obalů Ustanovení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů nově zní takto: 6 Označování obalů Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, označí

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

Doporučené balení zásilek

Doporučené balení zásilek Doporučené balení zásilek Hlavní zásady balení zásilek Maximální rozměry Vyplnění volného prostoru Povolené parametry zásilky Max. hmotnost tuzemské zásilky a zásilky na Slovensko: 50 kg Max. hmotnost

Více

Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA

Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha Obsah úvod vlnitá lepenka výroba vlnité lepenky simulační model linky pro výrobu a zpracování

Více