Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při ŽOP. Seminární práce. Camera Obscura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při ŽOP. Seminární práce. Camera Obscura"

Transkript

1 Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při ŽOP Seminární práce Camera Obscura Lenka Šimůnková Vedoucí práce: Jan Šimek 2015

2 Abstrakt Tématem mé seminární práce je fotografování camerou obscurou. Nejprve ve své práci vysvětluji, co je to camera obscura a na jakém principu funguje, jak se například využívala v minulosti a jaké jsou typické znaky takto pořízených fotografií. Dále jsem postupovala tak, že jsem vytvořila vlastní cameru obscuru, se kterou jsem fotila a osvícený fotopapír vyvolala. Veškeré mé úkony při výrobě camery obscury jsou v práci popsány. Proces fotografování je doplněn obrazovými přílohami. Výsledné fotografie jsem popisovala a na základě nejzdařilejší fotografie jsem určila pravidlo, že 1 sekunda na digitálním fotoaparátu při cloně 22 a ISO 100 odpovídá expozičnímu času 3 minuty a 15 sekund na cameře obscuře se založeným fotopapírem. Klíčová slova: camera obscura, fotografování, výpočet expozice, vyvolávání fotografií, analogová fotografie 1

3 Obsah 1 Úvod Camera obscura Funkce a princip Tvorba a práce s camerou obscurou Výroba camery obscury Fotografování Vyvolání fotografií v temné komoře Výsledky experimentu První focení Druhé focení Třetí focení Čtvrté focení Páté focení Závěr Seznam použité literatury Seznam obrazových příloh

4 1 Úvod Toto téma jsem si vybrala proto, že se již několik let věnuji fotografování na kinofilm a zajímám se o fotografování i z technické stránky. Chtěla jsem si také vyzkoušet vyvolávání fotografií. Cílem mé práce je vytvořit cameru obscuru, fotografovat s ní a na základě výsledných fotografií stanovit optimální parametry pro nastavení expozice na této cameře obscuře. Zaměřím se na to, jak camera obscura funguje, co je charakteristické pro fotografii pořízenou camerou obscurou a k čemu se dírková komora dříve využívala. V praktické části budu vypočítávat clony pro jednotlivá focení a popisovat vzniklé fotografie. Předpokládám, že na základě těchto fotografií stanovím obecné pravidlo pro výpočet expozičního času pro mou cameru obscuru. Věřím, že ve výsledku může praktická část mé seminární práce posloužit jako základ pro zájemce o fotografování s camerou obscurou a vyvolávání filmů. 3

5 2 Camera obscura 2.1 Funkce a princip Camera obscura je latinský název pro temnou komoru s dírkou. V cizojazyčné literatuře se můžeme setkat spíše s termínem pinhole, což v překladu znamená špendlíková dírka 1. Camera obscura funguje díky přímočarému šíření světla. Do temné komory proniká světlo pouze malým otvorem a to na protilehlé stěně vytváří převrácený obraz toho, co se nachází ve vnějším prostoru před dírkou. 2 Tento jev je vysvětlen například v článku What is a camera obscura?: Light travels in a straight line and when some of the rays reflected from a bright subject pass through a small hole in thin material they do not scatter but cross and reform as an upside down image on a flat surface held parallel to the hole. 3 (Světlo se šíří přímočaře a když paprsky odražené od těles projdou malou dirkou v tenkém materiálu, nebudou se šířit rovně, ale křížem a vytvoří převrácený obraz na plochém povrchu stojícím rovnoběžně vůči povrchu s dírkou.) Výsledný obraz je vždy trochu neostrý. To je způsobeno tím, že světlo se od jednotlivých bodů na předmětu odráží do všech směrů a jen část míří do dírky. 2 U snímků se také velmi často objevuje vinětace. Vinětace je vada objektivu, která se projevuje tmavými okraji snímku. 4 1 Poláchová, T. Interiéry. Brno, Bakalářská práce. Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z WWW: < 2 Balihar, D. Co je dírková komora. pinhole.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 3. Wilgus, J., Wilgus, B. What is a camera obscura?. The magic mirror of life: an appreciation of camera obscura [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 4 Pihan, R. Vinětace. FotoRoman [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < w.fotoroman.cz/glossary2/2_vinetace.htm> 4

6 Obr. 1 - Princip šíření světla skrz dírku. V současnosti se camera obscura využívá především k fotografování umístěním světlocitlivého materiálu na stranu, kde se vytváří obraz, a následným vyvoláním. Před vynalezením fotografických materiálů tohoto jevu využívali někteří malíři tak, že za pomoci camery obscury promítnutý obraz obkreslovali, čímž dosáhli zachování perspektivy. 5 Jak můžete vidět na Obr. 2. Obr. 2 - Používání camery obscury malíři. 5 Camera obscura. Zámek Milotice [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 5

7 3 Tvorba a práce s camerou obscurou 3.1 Výroba camery obscury Nejčastější varianty výroby camery obscury jsou papírová komora či kovová komora, ovšem lze ji vyrobit i ve větším měřítku jako dřevěný objekt či cihlovou nebo kamennou místnost (v minulosti princip camery obscury bylo možné aplikovat i například v rámci kamenné jeskyně). V mém případě jsem se rozhodla vyrobit cameru obscuru nejdříve ve smyslu papírové komory, konkrétně z, v mnoha zdrojích zmiňované, krabice od bot. Důvodem této volby byla především finanční dostupnost, nebo také fakt, že vytvořit v cameře obscuře tohoto typu otvor, do kterého se vloží plíšek s dírkou, je poměrně jednoduché a nevyžaduje to takovou přesnost jako výroba camery obscury z plechových krabiček. Pro výrobu papírové komory je potřeba krabice od bot, pravítko, fixa, alobal, nůžky, řezačka na papír, izolepa, fotorůžky a fotografický papír. Pochopitelně pro samotný proces je třeba najít vhodnou fotokomoru, kterou je možné vytvořit jednoduše zatemněním libovolné místnosti či volbou místnosti bez oken (v tom případě stačí utěsnit otvory propouštějící světlo, např. zámek u dveří) a následným zasvětlením červeným světlem pro pohodlnější práci. Výběr červené žárovky je velmi podstatný, měly by se používat žárovky pouze přímo určené pro fotokomory. A i tak by světlocitlivý materiál měl být vzdálen co nejdále od zdroje světla. O tom jsem se sama přesvědčila při prvním pokusu, kdy jsem zvolila nevhodné červené osvětlení, tudíž se mi film osvítil. Po tomto nezdařilém pokusu jsem byla nucena postupovat tak, že jsem stejnou akci prováděla pouze ve tmě a s rozsáhlejší předchozí přípravou (bylo třeba si dopředu na světle připravit čtyři kousky izolepy pro upevnění filmu a dále připravit samotnou komoru, včetně vymezení prostoru k umístění filmu v komoře pomocí fotorůžků). V průběhu výroby papírové komory jsem ovšem narazila na několik nevýhodných podmínek. Prvním krokem bylo vytvoření dírky do krabice. Jak jsem již zmínila, dírka se nemůže udělat přímo do kartonu, protože jak tvrdí i Z. Bakštein: Silný materiál výrazně omezuje úhel, který je komora schopna zachytit. Kromě toho 6

8 může docházet k odrazům paprsků na stěnách otvoru." 6 Tato podmínka je tedy jedna z prvních nevýhod vhodnějším materiálem je slabší kov, který je u papírové komory suplován alobalem (nebo například výřezem kovu z plechovky). Nezbytné je tedy ve výsledku nejen vyměřit střed víka krabice, ale také zvolit rozměr otvoru, jeho vyříznutí řezačkou a následné upevnění čtverečku alobalu na vnitřní stranu izolepami. Až právě do alobalu je třeba udělat jehlou dírku pro vstup světla. Od volby dírkové komory z kartonové krabice jsem ale postupně ustoupila z jiného důvodu. Konkrétně, že bych pro každé focení potřebovala černou izolepou vždy přilepit víko krabice kvůli snadnější manipulaci s kamerou i kvůli zamezení pronikání zbytkového světla. Dle mého názoru je nepraktické tento proces opakovat před každým focením. Krabice by se tak mohla postupně nežádoucím způsobem opotřebovat. Tudíž jsem se rozhodla postup výroby opakovat a konkrétně druhou cameru obscuru vyrobit z plechové krabice s víkem. Dále také kvůli výrazné cenové nedostupnosti fotografického papíru Ilford, který mi byl doporučen v prodejně Fotoškoda, jsem se rozhodla pro první pokusy pracovat nejdříve se svitkovým filmem a kinofilmem. Ovšem jak je dále uvedeno, s těmito materiály byla manipulace nepraktická a proto jsem zvolila zvětšovací papíry značky Fomaspeed C311. K výrobě kovové fotografické komory použiji krabičku o rozměrech 130 x 200 x 82 mm, pravítko, fixu, kladívko, hřebík, dřevěné prkénko, pilník na kov na zapilování otvoru, červenou žárovku, fotorůžky na uchycení svitkového filmu a černou izolepu na dočasné zalepení dírky. Cameru obscuru jsem začala vyrábět tak, že jsem sundala z krabičky víčko, obrátila ho spodní stranou nahoru a pravítkem jsem si vyměřila střed víčka, ten jsem si označila fixou. Poté jsem takto otočené víčko položila na dřevěné prkénko a hřebíčkem a kladívkem jsem vyrazila do víčka dírku o průměru cca 1 mm. 6 Bakštein, Z. Camera obscura v praxi. Paladix [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 7

9 Obr. 3 Dírka proražená hřebíčkem. To je poměrně velký průměr dírky, propíchnutím alobalu jehlou bychom získali průměr podstatně menší, ale, jak Z. Bakštein uvádí: Pro první pokusy vyhoví dírka o průměru 0,2-1mm 2, obraz může být maximálně více rozostřen. Jak je také řečeno ve článku How it works: The size of the hole has a great effect on the picture that is being projected. A small hole produces a sharp image, which is dim, while a larger hole produces a brighter picture which is less well focused. 7 (Velikost dírky má velký vliv na to, jak se obraz promítá. Menší dírka vytvoří ostřejší obraz, který je tmavší, zatímco větší dírka vytvoří světlejší obraz, který ale není tak dobře zaostřen.) Poté jsem otvor zapilovala. Následně jsem při červeném světle nasadila ustřižený pás filmu na protilehlou stěnu camery a připevnila jeho rohy pomocí foto růžků. Při provádění pokusu jsem narazila na problém s upevněním svitkového filmu růžky, jelikož ty neudrží původně stočený film tak pevně, aby přiléhal na stěnu krabičky, tudíž jsem film nahradila zvětšovacím papírem a ten připevnila izolepou. Také jsem zjistila, že je praktické 7 How it works. Camera obscura [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 8

10 zvolit krabičku, která je širší než hlubší, kvůli snadnějšímu manipulování s citlivým materiálem konkrétně jeho umístění a upevnění. Po nasazení papíru do krabičky jsem už jen uzavřela krabičku víkem a dírku překryla neprůhlednou izolepou, kterou budu odlepovat v momentě samotného focení. 3.2 Fotografování Expoziční čas pro danou dírkovou komoru s určitými parametry lze vypočítat. Pro dosazení do vzorce je nutné vypočítat si číslo clony dírkové komory a násobek expozičního času. K výpočtům je možné použít expozimetr, já pracovala s digitální zrcadlovkou. Hloubka mé camery, zároveň ohnisková vzdálenost, je 8cm a poloměr dírky je 0,5 mm. S těmito parametry jsem vypočítala číslo clony mé camery obscury. Číslo clony zůstává u dírkových komor stále stejné. F= f/d (2.2.1) F= 80/0,5 F=160 Kde F je číslo clony, f je ohnisková vzdálenost a d je průměr dírky. K další části výpočtu potřebuji použít digitální zrcadlovku. Na té si nastavím nejvyšší možnou clonu, což je f22. Ta na zrcadlovce supluje reálnou clonu camery obscury. S hodnotami obou clon mohu vypočítat násobek expozičního času. Viz (2.2.2) א = (F camery obscury / F digitální zrcadlovky ) 2 (2.2.2) (160/22) 2 53 Kde א je násobek expozičního času a F je číslo clony. Čas, který si naměříme na digitálním fotoaparátu při cloně 22 musíme tedy vynásobit 53x. Pokud fotíme v exteriéru je nutné měření času provést přímo před focením kvůli aktuálním světelným podmínkám. 9

11 Při venkovním focení jsem cameru obscuru připevnila na hlavu stativu pomocí izolepy. Poté jsem ji na stativu přenesla na místo focení. Vybrala jsem si objekt fotografování a rozložila stativ do vybrané výšky. Dále jsem si na digitální zrcadlovce naměřila expoziční čas a zvolila si délku expozice u camery obscury. Následně jsem si tuto dobu nastavila na časovači, aby byla doba focení co nejpřesnější. Zapnula jsem časovač, odlepila izolepu z dírky a nechala papír exponovat. Po vypršení zvoleného času jsem dírku zakryla, složila stativ a přesunula se do temné komory k vyvolání snímku. Obr. 4 - Umístění camery obscury. 10

12 Obr. 5 - Rozložení stativu. Obr. 6 - Pohled na fotografovanou scénu (4. a 5. focení). 11

13 Obr. 7 - Odkrytí dírky. Obr. 8 - Měření času expozice. 12

14 Obr. 9 - Zalepení dírky. 3.3 Vyvolání fotografií v temné komoře K vyvolání fotografií jsem potřebovala 3 fotomisky, na vývojku, ustalovač a vodu. Dále jsem potřebovala kádinku na rozmíchání chemikálií, červené světlo, ručičkové hodiny bez podsvícení a kleštičky na uchopení fotografie. Pro vyvolání fotografií jsem zvolila vývojku Fomatol P (W14) a ustalovač Fomafix P. Celá balení chemikálií jsem si rozmíchala v kádinkách s vodou pokojové teploty a poté přelila do fotomisek. Připravila jsem si fotomisku pouze s vodou stejné teploty, ve které se fotky mají mezi ponořeními do chemických roztoků a po nich opláchnout. Po připravení roztoků a dalších věcí potřebných pro vyvolávání popsaných výše jsem v temné komoře zhasnula, rozsvítila červené světlo a vyndala z camery obscury fotopapír. Pomocí kleštiček jsem ho ponořila do fotomisky s vývojkou. Doba namočení uvedená výrobcem je 60s, během kterých již můžeme pozorovat změnu barvy papíru. Čas jsem si hlídala na hodinách položených blízko slabému červenému světlu. Po vývojce jsem papír ponořila do fotomisky s vodou cca na 10s a následně do ustalovače na 90s. Když jsem fotografii vyndala z ustalovače, ponořila jsem jí ještě do fotomisky s vodou, aby se z ní smyl, a fotku jsem dala uschnout. V tu chvíli jsem již mohla rozsvítit světla a podívat se na výsledek. Roztoky jsem poté 13

15 přelila do plastových lahví k uskladnění, abych je mohla znovu použít při dalším vyvolávání. 14

16 4 Výsledky experimentu 4.1 První focení První pokus fotografování se nezdařil kvůli špatnému založení papíru do camery obscury, kvůli moc velkému průměru dírky (cca 1mm) a také kvůli chybám při vyvolávání. Nejspíše jsem chemikálie nenechala dostatečně rozpustit a i teplota lázní byla nepřesná. Proto jsem pro další pokus podlepila dírku v krabičce alobalem a do ní jehlou udělala dírku znatelně menší. Objekt fotografování měl být dům, který jsem se rozhodla zaznamenat i při druhém focení. 4.2 Druhé focení Druhý pokus probíhal v pozdním odpoledni (okolo čtvrté hodiny, přičemž západ slunce byl krátce před půl šestou), zdroj světla se nacházel za camerou obscurou. Krabičku jsem umístila na parapet okna a podložila ji knihami. Focení tedy probíhalo za sklem, z tmavého interiéru směrem do osvětleného exteriéru. Bylo zataženo a světlo již nebylo ve srovnání s dopoledním světlem ostré. 15

17 Obr Pohled z okna. 16

18 Obr Pohled z okna, invertované barvy. Expoziční čas naměřený na digitální zrcadlovce byl 1 sekunda, u camery obscury jsem poté fotila po dobu 4 minut. Na výsledném snímku jsem po vyvolání mohla pozorovat silné světlo ve středu snímku a slábnoucí světelnost směrem k okrajům. Nedošlo ovšem k žádné výrazné vinětaci, osvětlení bylo přibližně rovnoměrné. Protože byl snímek trochu podexponovaný, rozhodla jsem se při dalším pokusu prodloužit expoziční čas. 4.3 Třetí focení Pro další focení jsem se rozhodla připevnit cameru obscuru na stativ a fotit venku. Jako objekt k zaznamenání jsem si zvolila lesní cestu, na které jsem chtěla ukázat, jak camera obscura zachycuje perspektivu. Při focení s camerou obscurou by totiž mělo být vše stejně ostré jak mimo jiné tvrdí David Balihar:...zajímavou 17

19 vlastností [camery obscury] je naprostá hloubka ostrosti, která umožňuje na jednom snímku zachytit stejně ostře zároveň předměty velmi blízké i velmi vzdálené. 8 Světelné podmínky byly srovnatelné s předchozím focením. Pokus probíhal opět v pozdním odpoledni, po čtvrté hodině (západ slunce byl v šest hodin). Zdroj světla se ovšem tentokrát nacházel napravo od camery obscury. Fotilo se ze stinného lesa směrem do otevřeného prostranství. Na zrcadlovce jsem naměřila při cloně 22 expoziční čas 2 sekundy. U camery obscury jsem si zvolila čas 6 minut a 30 sekund. Výsledný snímek působí realisticky, expozice je poměrně vyvážená. Podařilo se mi také prokázat předpokládanou hloubku ostrosti. Jediným problémem snímku je extrémní vinětace, která se na něm vyskytla. Dále jsem se rozhodla pořídit fotografie za srovnatelných podmínek, abych zjistila, zda se vinětace bude dále objevovat, jelikož u předchozího focení se nevyskytla. Obr Lesní cesta. 8 Balihar, D. Co je dírková komora. pinhole.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 18

20 Obr Lesní cesta, invertované barvy. 4.4 Čtvrté focení Další pokus proběhl za jasné oblohy v ostrém světle západu slunce (kolem půl páté, západ slunce byl stále okolo šesté hodiny). Fotila jsem uvnitř stinného lesa, do kterého pronikalo světlo zpoza camery obscury. Naměřila jsem na digitální zrcadlovce při cloně 22 expoziční čas 0,5 sekundy. Pro cameru obscuru jsem stanovila čas 1 minutu a 30 sekund. U výsledného snímku je vinětace znatelná pouze v pravé části. Hlavním problémem na fotografii je její přeexponovanost. Bylo proto potřeba pořídit další fotografii s optimálnějšími expozičními podmínkami. Snímaný objekt zůstal pro další fotografování stejný. 19

21 Obr Les. Obr Les, invertované barvy. 20

22 4.5 Páté focení Krátce po předchozím focení jsem pořídila další snímek. Světlo ovšem už nebylo stejně pronikavé. Čas naměřený na zrcadlovce byl 1 sekunda. S camerou obscurou jsem fotila po dobu 2 minut a 30 sekund. Chtěla jsem fotit 3 minuty, ovšem z důvodu obav, že snímek bude znovu přeexponovaný jsem expoziční dobu zkrátila. Výsledný obraz je podexponovaný. Výrazná vinětace se opět objevila. Obr Les podruhé. 21

23 Obr Les podruhé, invertované barvy. 22

24 5 Závěr Po čtyřech pokusech, které prokázaly funkce camery obscury, považuji za nejpovedenější snímek fotografii ze 3. focení. Na fotografii jdou jasně rozeznat fotografované objekty a můžeme vidět širokou paletu odstínů od nejtmavších do nejsvětlejších ploch. Jak se ukázalo v průběhu pokusů, násobky vypočítané na základě vzorců není možné aplikovat. Expoziční časy vycházející z uvedeného vzorce vedly pouze k tmavým snímkům. K viditelné expozici jsem došla až omylem, při druhém focení, kdy násobek byl 240x namísto 53x. Tato odchylka násobku je způsobena s nejvyšší pravděpodobností rozdílnou charakteristikou digitálního čipu zrcadlovky a zvětšovacího papíru, především ve smyslu hodnot ISO. Definovat optimální nastavení jsem se rozhodla podle zmíněného 3. snímku. Na mou cameru obscuru by se na základě tohoto pokusu dalo přibližně aplikovat pravidlo, že 1 sekunda na digitálním fotoaparátu při cloně 22 a ISO 100 odpovídá expozičnímu času 3 minuty a 15 sekund na cameře obscuře. Právě při 3. focení totiž 2 sekundy expozičního času na digitální zrcadlovce odpovídaly 390 sekundám na cameře obscuře, jak můžete vidět v tabulce níže. Clona na fotoaparátu Čas na fotoaparátu Clona na cameře obscuře Čas na cameře obscuře 2. focení 3. focení 4. focení 5. focení s 2s 0,5s 1s s 390s 90s 150s Při čtvrtém focení byl čas na cameře obscuře oproti předpokládanému optimálnímu nastavení vyšší o 7,5 sekundy, při pátém focení pak nižší o 45 sekund. Čtvrtý snímek by tedy měl být přeexponovaný, pátý podexponovaný. V obou 23

25 případech najdeme odpovídající jev. Nízký rozdíl hodnot u čtvrtého focení se ale projevil jako výrazný rozdíl u výsledné fotografie. Domnívám se, že to může být způsobeno mým špatným nastavením expozice na digitální zrcadlovce. Nastavení zrcadlovky totiž nepodléhá pouze fyzikálním výpočtům, ale především mému odhadu, který může být mylný. Jen druhé focení neodpovídá předpokladům. Expoziční čas byl oproti optimálnímu vyšší o 45 sekund a přitom je snímek podexponovaný a navíc u něj jako jediného nenajdeme vinětaci. Snímek tedy není vhodné zahrnovat do výsledků, kvůli jeho odlišnosti, stejně tak jako odlišnosti podmínek, za kterých byl pořízen. Příště bych si při focení zdokumentovala scénu i fotografií z digitální zrcadlovky (při cloně 22), abych mohla porovnat digitální fotografii se snímkem z camery obscury. Tentokrát jsem to neudělala, protože jsem měla jen jeden stativ, na kterém jsem již měla připevněnou cameru obscuru a v ruce jsem fotoaparát nemohla po dobu závěrky udržet nehybný. Příště bych tuto situaci řešila buď dvěma stativy, nebo jiným upevněním camery obscury ke stativu, aby šla lehce sundat a znovu připevnit. Dále bych také pro další pokusy zvolila spíše expozimetr, jelikož bych se vyhnula nepřesnostem, které byly spojeny s vlastním odhadováním expozice na digitální zrcadlovce. 24

26 Seznam použité literatury 1. Poláchová, T. Interiéry. Brno, Bakalářská práce. Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z WWW: < 2. Balihar, D. Co je dírková komora. pinhole.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 3. Wilgus, J., Wilgus, B. What is a camera obscura?. The magic mirror of life: an appreciation of camera obscura [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 4. Pihan, R. Vinětace. FotoRoman [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 5. Bakštein, Z. Camera obscura v praxi. Paladix [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 6. How it works. Camera obscura [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 7. Camera obscura. Zámek Milotice [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 25

27 Seznam obrazových příloh 1. Mikšík, Z. Moje cesta za neostrým obrázkem. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 2. Campbell Dollaghan, K. These 'Pinhole Movies' Capture Cities Through Bedroom Camera Obscuras. Gizmondo [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 26

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU

5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU 5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU Ať už se jedná o kreslené obrázky či fotografie, jde o to, jak je dostat na velké projekční plátno. Je jasné, že k tomuto účelu potřebujeme obrázky zachycené na průhledném materiálu,

Více

verze 2.3 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica

verze 2.3 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica 2 verze 2.3 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/ rubikon camera obscura / papírová vystřihovánka úvod Fotografie je v současnosti natolik masově

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Optika

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ Doc. Ing. Michal Veselý, CSc. Ing. Petr Dzik Ing. Jiří Zita FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum Brno 2005 1 Vysoké učení techické v Brně, Fakulta chemická, 2005

Více

FOTOGRAFOVÁNÍ CAMEROU OBSCUROU

FOTOGRAFOVÁNÍ CAMEROU OBSCUROU FOTOGRAFOVÁNÍ CAMEROU OBSCUROU Lenka Kramářová Gymnázium Brno Abstrakt: V příspěvku se věnuji přípravě a realizaci výroby camery obscury studenty na nižším gymnáziu a jejímu následnému vyzkoušení v praxi

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Miloslav Druckmüller, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Hana Druckmüllerová, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Eva Marková, Hvězdárna v Úpici, markova@obsupice.cz

Více

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Teď, když už znáte Kreativní zónu, je čas tyto nové znalosti využít v praxi. Ať už fotografujete sportovní akci nebo dítě na kolotoči, naučíte

Více

OBŘAD. Ocení, že jim chce někdo naslouchat a respektovat jejich výsostné území. Vrátí Vám to ve formě vstřícnosti.

OBŘAD. Ocení, že jim chce někdo naslouchat a respektovat jejich výsostné území. Vrátí Vám to ve formě vstřícnosti. OBŘAD Téměř vždy si najdu chvilku, abych se pustil do řeči s oddávajícím či farářem Je fajn si vyslechnout jejich pravidla Neptám se ani tak z důvodů, že bych netušil, co se smí a co nikoliv (stačí to

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků.

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Cz Radost z osvětlování Osvětlení je tajemstvím zlepšování fotografování. S osvětlením

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené moţnosti vyuţití digitální techniky ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ Ostření režimy zaostřování

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Tvorivý učiteľ fyziky VII, Smolenice 27. - 30. apríl 2014

Tvorivý učiteľ fyziky VII, Smolenice 27. - 30. apríl 2014 FOTOGRAFOVÁNÍ CAMEROU OBSCUROU Lenka Kramářová Gymnázium Brno, Vídeňská 47, ČR Abstrakt: V tomto příspěvku navazuji na své loňské zkušenosti, kdy jsem své studenty na nižším gymnáziu inspirovala k výrobě

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný

Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný DRUHY SVĚTLA Druhy světla Při fotografické praxi se setkáme většinou s přírodním světlem, ranním, denním, večerním, nočním. Je nejpřirozenější

Více

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁŠ PŘÍSTUP Nejsme vystudovaní pedagogové ani fotografové, přesto si díky mnohaleté praxi myslíme, že již máme dostatečné znalosti a přehled abychom mohli poradit dalším.

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 34-56-L/01 Fotograf Multimediální technik - fotograf Doplnění výsledků

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY Úkolem digitálního fotoaparátu je převést snímanou scénu do digitální podoby, rastrového obrázku, tedy vytvořit na paměťové kartě počítačový soubor. Na rozdíl od klasického fotoaparátu

Více

Digitální foto Digitální foto

Digitální foto Digitální foto Zrcadlovka 28 Digitální foto Srpen 2007 DF52_028_Feat1.indd 28 23.7.2007 17:45:54 v praxi Dokonalé zvládání fotoaparátu je předpokladem vydařených fotografií. Když v terénu nemusíte přemýšlet, jaké tlačítko

Více

1) Videokamery 2) Webkamery

1) Videokamery 2) Webkamery 1) Videokamery 2) Webkamery Videokamera je elektronické zařízení, sloužící k zachycení pohyblivého obrazu a synchronního zvuku. Rozdělení: Analogové dnes jsou na ústupu a téměř se nevyrábí. Minulé systémy:

Více

Základy digitální fotografie. Základní pojmy

Základy digitální fotografie. Základní pojmy Základy digitální fotografie Základní pojmy 1 Proč fotografujeme Rodinné foto - osobní potřeba Dokument, reportáž - osobní nebo sdělování Dokumentace, fotopoznámky - pracovní Technická fotografie - pracovní

Více

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení.

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Základní přehled Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Reflektor zrcadlový dalekohled, používající ke zobrazení dvou (primárního a

Více

Základy portrétní fotografie

Základy portrétní fotografie Základy portrétní fotografie Nejčastější chyby a jak jim předejít Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou určena pouze jako doplňkový studijní materiál k

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-910 a ukázky snímků. 1 Cz Krok do tvůrčího osvětlování Odhalte strukturu objektů a přidejte hloubku

Více

Panoramatická fotografie

Panoramatická fotografie Panoramatická fotografie Jan Hnízdil xhnij08@vse.cz VŠE Praha Fakulta informatiky a statistiky Panoramatická fotografie p.1/37 Osnova Panoramatická fotografie, jak jí vytvořit, programy na tvorbu panoramatických

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie Multimediální systémy 05 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní pojmy

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 OBSAH Úvod 7 Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 Různé fotoaparáty vyžadují různé úchyty filtrů 11 Závit na objektivu 13 Redukčním kroužkem na objektiv

Více

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se s ovládáním stereoskopického mikroskopu, digitálního mikroskopu a fotoaparátu. 2. Studujte pod mikroskopem různé preparáty. Vyberte vhodný

Více

Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10

Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10 Úloha č. 10 Základy mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se základní obsluhou třech typů laboratorních mikroskopů: - biologického - metalografického - stereoskopického 2. Na výše jmenovaných mikroskopech

Více

B I O M E C H A N I C K É H O D N O C E N Í S P R I N T U 25. - 26.2.2012

B I O M E C H A N I C K É H O D N O C E N Í S P R I N T U 25. - 26.2.2012 B I O M E C H A N I C K É H O D N O C E N Í S P R I N T U ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HALOVÉHO M I S TROVSTVÍ ČR V ATLETICE MUŽŮ A ŽE N 25. - 26.2.2012 Praha Hala Otakara Jandery ve Stromovce Analyzované disciplíny:

Více

Zpráva o činnosti projektu Fotokomora za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015

Zpráva o činnosti projektu Fotokomora za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT KLUB SILICON HILL Zikova 4, 166 36 Praha 6 Zpráva o činnosti projektu Fotokomora za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015 Autor dokumentu: Filip Šáfr, 22.11.2014 Projekt Fotokomora

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Fotografické a filmové kurzy ZAZNAMENEJTE KRÁSY POŠUMAVÍ

Fotografické a filmové kurzy ZAZNAMENEJTE KRÁSY POŠUMAVÍ Spolek podnikatelů ve venkovské turistice - jihozápad, o. s. Fotografické a filmové kurzy ZAZNAMENEJTE KRÁSY POŠUMAVÍ Sborník přednášek 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

začněte opravdu fotit!

začněte opravdu fotit! začněte opravdu fotit! Expoziční režimy Lenka Smolinská LenkaS Photo www.jaknafoceni.cz ZAČNĚTE OPRAVDU FOTIT: EXPOZIČNÍ REŽIMY Fotografie: Lenka Smolinská Text: Lenka Smolinská Copyright 2015 Lenka Smolinská

Více

Konstrukce fotografických přístrojů. Jana Dannhoferová Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF)

Konstrukce fotografických přístrojů. Jana Dannhoferová Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF) Konstrukce fotografických přístrojů Jana Dannhoferová Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF) Co nás dnes čeká? Základní typy fotografických přístrojů Konstrukce Příslušenství Výhody

Více

Pracovní list - Žárovka a zářivka

Pracovní list - Žárovka a zářivka Pracovní list - Žárovka a zářivka Než začnete měřit, nejděte důležité údaje na žárovce a zářivce Zářivka Napětí: U = V Příkon: P 0 = W Žárovka Napětí: U = V Příkon: P 0 = W Odhadněte, které osvětlení je

Více

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE?

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE? Chcete si zapůjčit Polaroid, anebo jím nechat nafotit Vaši akci? Podívejte se na náš přehled a vyberte si ten pravý typ. Pak už si ho stačí jenom rezervovat. Polaroid je geniálním společníkem: kdekoliv

Více

Digitální fotografie. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Digitální fotografie. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Digitální fotografie Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Fotografie volně přeloženo kreslení světlem Fotoaparát princip činnosti obraz je zachycen objektivem

Více

Přímým předchůdcem fotografie byla daguerrotypie (dagerotypie) fotografický obraz zachycený na postříbřeném měděném plechu.

Přímým předchůdcem fotografie byla daguerrotypie (dagerotypie) fotografický obraz zachycený na postříbřeném měděném plechu. EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Fotografie Lidé se vždy pokoušeli zachytit realitu. Na stěny jeskyně, na hliněné nádoby, na papír... Malíři se snažili věrně zobrazit krajiny, portéry nebo

Více

Dynamický rozsah vyhovuje. Kontrola Spolehni se dodatečné zprac.

Dynamický rozsah vyhovuje. Kontrola Spolehni se dodatečné zprac. Expozice Tři parametry clona, čas, ISO Nadaný a zkušený profesionál má zvoleno manuální ovládání expozice podívá se na to co chce fotit, zvolí čas, clonu a ISO ručně zaostří a vyfotí. Podívá se na displej,

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky (trademark) Eastman Kodak Company. 2 O vašem fotoaparátu Popis

Více

Spektroskop. Anotace:

Spektroskop. Anotace: Spektroskop Anotace: Je bílé světlo opravdu bílé? Liší se nějak světlo ze zářivky, žárovky, LED baterky, Slunce, UV baterky, výbojek a dalších zdrojů? Vyrobte si jednoduchý finančně nenáročný papírový

Více

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. ČVUT Praha fakulta stavební ooakanka@centrum.cz Normy na denní osvětlení ČSN 730580-1 Denní osvětlení

Více

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 117-001 107-001 106-001 108-001 119-001 104-001 111-001 118-001 112-001 102-001 101-001 Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 NetRex kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup NetRex AXIS 207 Kompaktní model

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Malý průvodce digitální fotografií

Malý průvodce digitální fotografií 1 Malý průvodce digitální fotografií verze 1.0 (2013) Martin Valent www.lifephoto.info Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu

Více

KAPITOLA 1 - Už žádná automatika! PRAKTICKÉ CVIČENÍ 1 - Nastavení správné hodnoty ISO KAPITOLA 2 - Zvládněte WB jednoduše

KAPITOLA 1 - Už žádná automatika! PRAKTICKÉ CVIČENÍ 1 - Nastavení správné hodnoty ISO KAPITOLA 2 - Zvládněte WB jednoduše Obsah této knihy Proč si koupit tuto knihu? O autorovi Poděkování Online obrazová příloha Copyrights Symboly použité v této knize KAPITOLA 1 - Už žádná automatika! Proč si automatika digitálního fotoaparátu

Více

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Tisková zpráva CES, Las Vegas 9. ledna 2012 Malé fotoaparáty s velkým výkonem Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Nová funkce 360 Sweep Panorama pro kompletní

Více

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 104-003 104-001 102-004 102-003 102-002 102-001 101-003 101-002 101-001 120-001 119-002 119-001 Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 AXIS kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup AXIS M1011 Základní model

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

1. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

1. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Digitální fotografie Světlo procházející objektivem dopadá na světlocitlivý materiál (film nebo obrazový snímač), kde se zobrazovaná scéna obtiskne. Světla nesmí dopadat na film či obrazový snímač ani

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Zvukové jevy II VY_32_INOVACE_F0120. Fyzika

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Zvukové jevy II VY_32_INOVACE_F0120. Fyzika Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 0 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.011 Zlepšení podmínek

Více

Základy využití PC při grafickém zpracování textů a obrazu v marketingu a reklamě

Základy využití PC při grafickém zpracování textů a obrazu v marketingu a reklamě Základy využití PC při grafickém zpracování textů a obrazu v marketingu a reklamě Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0146 Příjemce: Regionální kulturní, vzdělávací a rekvalifikační centrum,

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Čtečky čárového kódu pro logistiku. Jan Kučera

Čtečky čárového kódu pro logistiku. Jan Kučera Čtečky čárového kódu pro logistiku Jan Kučera Agenda O firmě Cognex Možnosti čárových čteček pro logistiku Výhody technologie plošného čtení založeného na zpracování obrazu Vlastnosti čteček DataMan pro

Více

Fyzika pokus 11. 11.1 Zjištění těžiště tuhého tělesa 11.2 funkce těžiště na stabilitu tuhého tělesa

Fyzika pokus 11. 11.1 Zjištění těžiště tuhého tělesa 11.2 funkce těžiště na stabilitu tuhého tělesa Fyzika pokus 11 11.1 Zjištění těžiště tuhého tělesa 11.2 funkce těžiště na stabilitu tuhého tělesa Projekt TROJLÍSTEK podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let reg.

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY Co jsou LGP panely? LGP je anglická zkratka pro Light Guide Panel znamenající světelný panel. Někdy je též možné se setkat se zkratkou BLU = Back Light Unit (panel

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Digitální fotografie Mgr. Jiří Vrba, Audiovizuální centrum Univerzity Palackého v Olomouci (jiri.vrba@upol.cz)

Digitální fotografie Mgr. Jiří Vrba, Audiovizuální centrum Univerzity Palackého v Olomouci (jiri.vrba@upol.cz) Digitální fotografie Mgr. Jiří Vrba, Audiovizuální centrum Univerzity Palackého v Olomouci (jiri.vrba@upol.cz) Co je to PIXEL? U většiny obrazů kolem nás (fotografie, plakáty, obrazovky počítače i televize)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ SOURAL Ivo Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno E-mail : Pavouk.P@centrum.cz K tomu aby byly pochopitelné

Více

3D grafika. Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing

3D grafika. Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing 3D grafika Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing Počítačová grafika, 3D grafika 2 3D grafika CGI = computer graphic imagery Simulace

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY. 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY. 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Studijní obor: MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Focení dírkovou komorou

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Focení dírkovou komorou STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 02 - Fyzika Focení dírkovou komorou Alena Hybnerová Liberecký kraj Liberec 2014 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 02 - Fyzika Focení dírkovou komorou Pinhole

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Třída: I4.A Školní rok: 2012/2013 Autor: Lukáš Zuzaňák Prohlášení autora: Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Kritéria výběru IP kamer Miloš Kohout. www.axis.com

Kritéria výběru IP kamer Miloš Kohout. www.axis.com Kritéria výběru IP kamer Miloš Kohout Z čeho výbírat? Box kamery Jsou místa kde chceme, aby kamera byla vidět Jsou místa kde chceme, aby kamera NEbyla vidět Datasheets technická specifikace Rozlišení Resolution

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více