Zpravodaj. městské části Praha-Újezd vydává MČ Praha-Újezd zdarma ročník IX. číslo 2/ TRAKTORY V KATEŘINKÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. městské části Praha-Újezd vydává MČ Praha-Újezd zdarma ročník IX. číslo 2/2014 www.praha-ujezd.cz TRAKTORY V KATEŘINKÁCH"

Transkript

1 Zpravodaj městské části Praha-Újezd vydává MČ Praha-Újezd zdarma ročník IX. číslo 2/ TRAKTORY V KATEŘINKÁCH Foto: Martin Bystřický

2 2 Vážení spoluobčané, rád bych Vám touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili ve volebním období Bylo to mé třetí volební období, ve kterém jsem opět nabyl mnoho zkušeností, za které Vám všem taktéž děkuji. Dovolím si shrnout několik mých úspěchů a neúspěchů tohoto čtyřletého volebního období. V některých pracovních momentech jsem zažil velice vypjaté situace a v některých i příjemné a potěšující. Snažil jsem se, a z mého celkového pohledu si myslím, že úspěšně, odvádět kvalitní a průhlednou práci, která byla přínosná pro celou naši městskou část. Neupřednostňoval jsem a ani nezvýhodňoval Újezd před Kateřinkami, ale naopak jsem se snažil, aby se obě části rozvíjely současně. Investiční akce infrastruktura Za velmi důležité považuji v naší městské části budování infrastruktury. Za mého posledního čtyřletého působení se nám podařilo získat následující finanční prostředky: 2010 Újezd rekonstrukce (dešťová kanalizace, přeložky inženýrských sítí) ul. Josefa Bíbrdlíka a K Habru (20 mil. Kč) Kateřinky - výstavba mateřské školy s domem služeb (50 mil. Kč) 2013 Újezd rozsáhlá rekonstrukce (přeložky inženýrských sítí, dešťová kanalizace, umístění inženýrských sítí pro budoucí MŠ Újezd, domova seniorů a hasičské zbrojnice) ul. Formanská (50 mil. Kč) Městská část díky dobrému hospodaření se svěřenými prostředky dokázala ze svého rozpočtu finančně zajistit níže uvedené akce: 2013 Kateřinky nákup pozemku pro realizaci propojovacího chodníku mezi nám. Pod Platanem a ul. Pod Napětím (0,7 mil. Kč) Újezd mateřská školka - zastavovací studie, průzkumy území, projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení (1,6 mil. Kč) Povedla se nám, po dlouhém urgování magistrátu, zrekonstruovat ulice U Pramene a část ulice Vodnické. To samé platilo u ulice Pod Napětím, kde místní dlouho čekali na realizaci splaškové a dešťové kanalizace. V loňském roce se konečně dočkali i nového povrchu komunikace. Dnes je vše i s propojovacími chodníky dokončeno. Rekonstrukce ulice Vodnická Slovo starosty Začátkem roku 2013 se očekávalo zahájení rozsáhlé rekonstrukce části ulice Josefa Bíbrdlíka a Formanské od křižovatky J. Bíbrdlíka na konec Újezdu směr Kateřinky. Realizace byla zahájena opět až po dlouhém urgování magistrátu. Do komunikací se musela umístit dešťová kanalizace, prováděly se některé přeložky inženýrských sítí. Více jak šest měsíců měli všichni místní obyvatelé omezený přístup k vlastním nemovitostem. Rekonstrukce ulice Formanská Tak jako přicházely úspěchy, tak se dostavily i neúspěchy. Nepodařilo se nám u současného vedení magistrátu (TOP 09) zajistit finanční prostředky na výstavbu nové mateřské školy, kterou plánujeme postavit v Újezdu. V současné době zpracováváme žádost o dotaci na získání prostředků u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 30 mil. Kč na její výstavbu. Koncem roku bychom měli znát výsledek. Za další z neúspěchů považuji nedokončení multifunkčního hřiště u Milíčovského lesa. Hřiště se mělo začít realizovat začátkem jara letošního roku. Opět zdlouhavou administrativní zátěží magistrátu je realizace opožděna. Pevně věřím, že magistrát výstavbu do konce podzimu zrealizuje. Na jaře letošního roku městská část podala žádost o získání finančních prostředků z Evropských fondů. Žádali jsme je na revitalizaci nevhodně využívaných zelených ploch na Milíčovských kopcích. Žádost obsahovala nedostatky, které vedly úředníky z oddělení Evropských dotací k vrácení žádosti bez možnosti nápravy. Společnost, která podklady žádosti připravovala, uznala své pochybení a smluvně se zavázala, že podklady k žádosti zpracuje znovu bez nároků na honorář. Operační program Praha konkurenceschopnost, oblast životní prostředí byl opět vypsán s možností odevzdávání žádostí od Pokud získáme od hodnotitelů potřebných 50 bodů, tak revitalizace Milíčovských kopců bude zahájena leden/únor 2015 s termínem dokončení do Za můj a kolektivní úspěch všech zaměstnanců úřadu považuji vydávání samostatného Zpravodaje MČ Praha-Újezd. Tento Zpravodaj již vychází od roku 2006 a bude nadále vycházet dvakrát až čtyřikrát do roka. Obsahuje informace o dění v naší městské části a je velmi důležitý především pro starousedlíky, kteří nemají možnost připojení na internet a nemohou tak sledovat informace z webových stránek MČ. Jedinou možností pro ně zůstává čerpání informací ze Zpravodaje a měsíčníku Klíč, ve kterém máme předplacenou jednu stránku. Obě tiskoviny prostřednictvím úřadu roznášíme občanům do schránek.

3 3 Zpravodaj městské části Praha-Újezd V loňském roce naše webové stránky prošly novou proměnou tak, aby byly přehlednější a vzhledově výraznější. Aktualizaci stránek si městská část zajišťuje prostřednictvím svých zaměstnanců. Za další úspěch považuji zakoupení úklidového stroje, který je určen pro letní a zimní údržbu. Tři zaměstnanci údržby zajišťují v letních měsících sečení trávy (na pozemcích svěřených do správy MČ), zalévání zeleně, úklid veřejného prostranství, dále provádějí kontroly dětských hřišť, roznášejí tiskoviny, doplňují informace ve vývěskách apod. V zimním období zajišťují úklid místních komunikací, které jsou svěřeny do správy MČ a posyp autobusových zastávek a chodníků. Nový úklidový stroj Mnozí z Vás si jistě řeknou, že letní a zimní údržba není tak kvalitní, jak by měla být. Musím ale podotknout, že naši zaměstnanci údržby mají na starosti velikou část území, kterou mnohdy nestačí v určeném časovém rozpětí zvládnout. Věřím, že postupem času a s přibývající praxí se bude údržba stále více zkvalitňovat. V rámci mého působení na úřadu městské části se snažím pořádat co nejvíce kulturních a sportovních akcí. Městská část pořádala plesy a zábavy, které se konaly v restauraci U Srbů. Dále pořádá masopust, dětské běžecké, rybářské a cyklistické závody, přátelské hokejové utkání Újezd - Šeberov, stavění a kácení májky, pálení čarodějnic, oslavu dětského dne a další. Dále se spolupodílím na organizaci sportovní akce Holský PRD CUP, který má již 13letou tradici. Letošní ročník se konal v areálu SK Újezd Praha 4, kde se společně uskutečnily první Pivní slavnosti. Na pořádaní většiny akcí má velikou zásluhu kolektiv místních občanů a dobrovolníků, kterým tímto mnohokrát děkuji. Rád bych také zdůraznil, že bez finanční pomoci sponzorů by městská část nemohla uskutečnit tolik sportovních a kulturních akcí, které ve volebních obdobích před rokem 2002 nebyly realizovány. Slovo místostarosty Vážení spoluobčané, právě držíte v ruce poslední Zpravodaj vydaný ve volebním období 2010 až Chtěl bych v tomto krátkém slově bilancovat práci ÚMČ za toto období a mé působení na místě neuvolněného zástupce starosty. Společným úsilím zaměstnanců a vedení úřadu složeného z koaličních partnerů se podařilo dosáhnout několika významných úspěchů a zároveň plnění volebního programu a koaliční smlouvy. V létě 2011 byla dokončena stavba mateřské školy a domu služeb ve Vodnické ulici. Je to nejvýznamnější stavební počin na našem území v novodobé historii. Díky dlouhodobému úsilí a přípravám se podařilo zajistit finance a všechna povolení a konečně byly dokončeny rekonstrukce komunikací na celém území městské části, které započaly již v 90. letech. V rámci této investiční akce byly rovněž vybudovány provizorní autobusové zastávky Na Formance. V návaznosti na fotbalové hřiště v Újezdu byly vybudovány tenisové kurty na pozemcích městské části, které byly pronajaty SK Újezd. Podařilo se zajistit přípravu výstavby mateřské školy v Újezdu. V současné době bylo vydáno územní rozhodnutí. Začátkem roku 2015 předpokládáme zahájení výstavby a koncem roku 2015 její otevření. Bude tak zajištěno místo pro dalších 56 dětí z naší městské části. To pokryje s rezervou současný deficit míst. Na počátku letošního roku byly provedeny opravy historických památek na území Újezdu a Kateřinek. Jedná se o křížek na rohu ulic Milíčovská a Formanská a o památník obětem 1. světové války na náměstí v Újezdu. Městská část vykoupila pruh pozemku zahrad mezi nám. Pod Platanem a ul. Pod Napětím a vybudovala propojovací chodník. Ten zajistí bezpečný průchod z Kateřinek na Jižní město pro obyvatele viladomů, především pro děti docházející do ZŠ Ke Kateřinkám. Dále jsme průběžně zajišťovali dnes již tradiční kulturní a sportovní akce. Podařilo se nám obnovit další tradiční lidové slavnosti a přidat i nové sportovní akce. Troufnu si zmínit běžecké závody, které se těší velké oblibě jak mezi dětmi, tak rodiči. Naopak se obávám, že nenavážeme na pořádání tanečních zábav, neboť hostinec U Srbů v Újezdu, kde je dnes jediný sál, nebude pravděpodobně k těmto účelům využíván. Do budoucna si přeji, aby naše městská část mohla stavět na dobrých sousedských vztazích, vzájemné pomoci a kvalitním vedení úřadu, které bude schopno zajistit dostatek finančních prostředků jak z rozpočtu hl. m. Prahy, tak od developerů působících na našem území. Aby se naše dvě sídelní části Újezd a Kateřinky postupně fakticky i společensky propojovaly. V nadcházejících komunálních volbách Vám přeji dobrou volbu a věřím ve férovou volební kampaň všech stran, sdružení i hnutí. Ing. Daniel Hakl, zástupce starosty Foto: Daniel Hakl

4 kronika Vzpomínky z Kateřinek a z Újezdu rodinná kronika Smolíků Vážení příznivci újezdské historie, v dnešním číslo Zpravodaje se díky panu Smolíkovi vrátíme do let Citujeme z části kroniky Jak jsem se vžil do politického života. 4 Foto: archiv Za doby okupantů bylo každému poctivě smýšlejícímu být ve střehu, byl jsem též činovníkem hasičského sboru, konaly se hlídky, ve zbrojnici členské schůze a lidé zlí až k neuvěření a kam až se zvrhli pod jméno zvířat. Zvláště když se lidé více scházeli dohromady, to bylo třeba v slově velké opatrnosti, udavači se rodili jako houby po dešti. V roce 1941 dostalo gestapo psaní, v němž bylo udáno, že já jsem zabil dvoumetrákové prase načerno, a že mám v zásobě 3q mouky a jiné ještě věci. Za udavače onen vyvrhel napsal Jos.Hrábka, okres.cestáře. Bylo to koncem měsíce května a moje manželka okopávala řepu u silnice u mostu k obci Hole. Najednou přijede auto a z něj vylezli dva Němci, jeden v uniformě, druhý v civilu a ptali se, kde bydlí Drábek? Manželka je opravuje a říká Hrábek, ale říká, že jsou zde tři Hrábkové, tak oni Jos. Hrábek. Bylo tou dobou před polednem a manželka měla jídlo s sebou, tak domů nepospíchala. Zatím oni si našli všechny tři Hrábky /otec a synové/ a vyšetřovali je i písmo. Jenže oni měli písmo špatné, v udání pak bylo písmo pěkné, přesně psané i s pop. číslem. Já jsem písmo neviděl, pracoval jsem tou dobou v potravinových lístcích při výdeji, takže jsem mohl ono písmo posuzovat. Proto ale se ke mně dobývali do stavení dvakrát, dle výpovědi svědků, ale naštěstí jsme nebyli žádný doma. Proto ale jsem dělal pořádek, ne snad v zásobách, ale ničil jsem literaturu a všechno, co by mě mohlo z něčeho usvědčit. Je mi velice líto, že pachateli takovýchto udání se nepřišlo dodnes na stopu. Stalo v obci Křeslicích, že jedna žena psala dopisy na gestapo a dala dopis do schránky v obci. Tou dobou tady byl listonoš ze Sudet, jak Němci říkali nějaký pan Beran. Ten vybral psaní ve schránce a přišel na psaní psané pro gestapo. Okamžitě psaní vzal a šel s ním ke starostovi obce, dobrému to člověkovi. Tak psaní rozlepili a přečetli, kde bylo udání na Václava Moudrého, dělníka z Křeslic, že načerno zabil prase. Starosta psaní nechal u sebe v úschově a po revoluci s ním vylezl teprve na světlo. A to už byl její zeťák předsedou národního výboru. Tak bábu sebrali a odsoudili na dobu 6 ti let. Byla na Mírově na Moravě, ještě jedna tam s ní byla z Kuří. Ani té bába neřekla odkud je. Ta druhá tam byla skrze šmelinu. Za nějaký čas chtěli bábu dostat domů. Zeť napsal žádost a dal na to obecní razítko /zneužil úřední moci/ a jeho žena s tím chodila po vsi a sháněla na to podpisy. Tak ho soudruzi skrze to vyhodili z výboru, on šel dělat řemeslo, úderničit asi 14 dní, dostal za to dovolenou v Bulharsku, pak šel na školení a dostal místo tajemníka, založil v té obci JZD a dnes je již v důchodu. Takových mrvů bylo všude dost a takové by měla strana přísně trestat, ne ho nechat šplhat se nahoru a dělat kariéru. Dále jsou ještě takoví soudruzi, kteří ovládali národní výbory, ale jenom tak dlouho, dokud pro sebe si to své nevyřídili. Zkrátka také praktikovali kult osobnosti. Příklad: potřeboval stavět, všeho využil jako člen národního výboru, když vyřídil si své, žádný ho ku společné práci pro kolektiv nedostane. Já pracoval v hasičském sboru plných 37 roků a vedl jsem veškeré písemnictví. Vzdal jsem se všeho až když mě odvezli do nemocnice. V dnešní době snad ani nedělají záznamy, ani schůze, dělá jim to soudr.votýpka. Ostatně o mém členství v hasičstvu a u požárníků bude psána zvláštní rubrika. Jak už bylo uvedeno v přídělech pozemků, zůstaly zde ještě zbytkové statky. Takový také byl zbytkový dvůr Milíčov. Koupil jej nějaký Jaroslav Hrach, bývalý správce. Koupil jej někde v Praze od bývalého mladého hraběte, který snad ho prodal v podnapilém stavu za cenu Kč a ještě jednou tolik měl zaplatit na úplatcích. Bylo to stejně laciné, když taková výměra lesa činila 70 ha, dále ty čtyři rybníky s pozemky okolo patří katastrem k obci Újezdu včetně lesa. Pod rybníkem Vrahem pozemky patří katastrem Petrovicům. Proti domu pozemky táhnoucí za bývalý borový remíz a táhnoucí se nahoru k silnici na křižovatku, těch je nejvíce, patří katastrem obci Háje. Dále je tu taková výstavba obytných a hospodářských budov. V tu dobu jen ten les stál za ty peníze, za jedno byl ještě hustý a vzrostlý. Byl by kácel dál a těžil z lesa, ale musil se podrobiti zákonům o ochraně lesa. Měl v úmyslu rozprodati hořejší část lesa, od tak zvané pražské pěšiny až k novému strážnímu domku a dále až na cestu vedoucí k lesu. Situační plán byl schválen, kde bylo i místo pro kostel a školu a 104 stavebních parcel. Prodal z nich pouze dvě. Bylo by se to uspíšilo, kdyby tam byl dřív něco postavil, ale on peníze na stavbu neměl a o koupi se ucházel jeden žid, a když mu za pozemek dával milion korun. Tak on už zas chtěl dva. Z koupě tehdy nic nebylo a tak to padlo. Dále přestavěl v r z hájovny hospodu u Nového rybníka. Hledal při všem lehké a výnosné zaměstnání. Měl dvě děti, které si hrály s dětmi deputátníka Bíbrdlíka, ale kdyby jim dala panička kousek suchého chleba, když jeho dětičky měly namazaný, v tu dobu jsem tam pracoval, tak jsem vše viděl. Ale neumřel také bohatý, přišla doba socialismu a on musel pracovat pro kolektiv a ze dvora se musil vystěhovat, který převzal stát do své správy. Syn se vyučil zahradníkem, odešel vykonat vojenskou povinnost a pak se oženil a to dost nešťastně, že již je zase rozvedený. A dcera, vyučená vázáním květin, se provdala za zahradníka, který je zaměstnán na Slupi v botanické zahradě a tam bydlí. Bývalý majitel dvora Hrach umřel v bytě v Hostivaři před čtyřmi léty a jeho žena je u dcery v botanické zahradě. Jak praví staré české přísloví: lehce nabyl, lehce ztratil a tím je vše vyřízeno. Ovšem že pracoval několik roků v socialistickém sektoru na státním dvoře v Křeslicích a umřel náhle na srdeční chorobu. Měl bratra, ten si za prvé republiky zařídil realitní kancelář, přibral si advokáta a již se kšeftovalo. Jenže také brzy umřel na tu samou chorobu. Pak měl švagra inženýrem, pracoval v Českomoravské ve Vysočanech, ten se zabil při srážce autem. Z těchto důvodů a hlavně se to týkalo peněz, že nedošlo k postavení vil na hořejším konci lesa. Dále by mohli prodávat tam stav.parcely majitelé pozemků okolo lesa až k silnici. Ovšem došlo na to až teď, kde rozlohou se Kateřinky vyrovnají Újezdu, jenom že je dnes velké umění stavět, poněvadž stavební materiál je používán na velkostavby kupř. přehrady, továrny a velké obývací domy.

5 5 Zpravodaj městské části Praha-Újezd A pak jsou zde ještě zemědělská družstva a státní statky, kde provádějí práci národní podniky a ty mají materiál lacinější, když oni platí cement 16 Kč a soukromník 52 Kč nebo 56 Kč. Za předmnichovské republiky bylo materiálu, že by s tím člověka zavezli jak na šachtě a stačilo jenom slovo a nemusel nikam běhat. V dnešní době se žádný nenamáhá, aby něčeho ušetřil nebo opravil a ono to s tou krásou v naší milované vlasti vypadá tak, že to z pohledu co nevidět spadne. U Procházků i u Gutů ve statku jsou pilíře hned z počátku u vrat shozená a vrata pryč. Za takové věci, které jsou ke škodě celku, má nésti odpovědnost každý jednotlivec. Dále jsem si vzpomněl, když jsem byl za stranu KSČ členem stavební rady v počátcích prvé republiky, že nějaký Vágner pocházející z naší obce, žádal o nějaké listiny jakožto doklady. Tou dobou byl majitelem drogerie a pěstoval včely v Litovly až na Moravě. Druhý případ pamatuji, že nějaký Chlebna pocházející ze zdejší obce byl ubytován Dorstenu ve Vestfálsku, kde pracoval. V případě, že potřeboval nějaké úřední potvrzení, psal jim na obecní úřad a výlohy s tím hradil nějakou tou markou, psal ještě česky. Jeho synové pak již dopisovali už jen německy. Z pop.čísla 28 pocházel Josef Horáček, nar. 1885, vyučený strojní zámečník, odešel po vyučení na Moravu, kde pracoval ve Vyškovském okrese, později se tam i oženil, bydlel v Holubci čp Zdali-je ještě naživu není mi známo. Před několika lety zde byl se synem na výstavě na motorce. Pracoval tou dobou v Rousínově v továrně na nábytek, kde také dříve pracoval Klement Gottwald. To by asi bylo vše milý čtenáři z mých pamětí a zároveň Ti sděluji na sklonku svého života, že vzpomínek z pracovního prostředí mám jich hodně. Obecní váha postavena v počátcích první republiky za peníze z honitby. Transformátor, který jsem postavil s učněm od stav. Dvořáčka. Těch jsem postavil několik a to v Holi, Čestlicích, v Pitkovicích, Petrovicích a v Jesenici. Ve mlýně v Újezdě jsem spracoval samostatně na Francisově turbíně a betonových vantrokách. Dále ty moje venkovské omítky u Malých u Kapka a jinde. Práce z umělého kamene na hřbitově v Čestlicích odpovídá době z r Vršek zvoničky z umělého kamene a práce na mostech tvrdé kameniny přes dálnici. A stále ještě bych mohl upozorňovat na práci, kterou jsem podnikal. Všechny různé práce jsem prováděl, neříkám, že by ten druhý neuměl, ale neměl hned tak každý příležitost aby na nich mohl pracovati. Tato dálnice vedená odtud do Jihlavy zabírá plochu, že by uživila lidí. Má se na ní příštím rokem pracovati. V příštím čísle Zpravodaje se budeme věnovat vzpomínkám pana Smolíka, tentokrát na jeho vojenský život. Sbírka traktorů Pan Josef Šťastný z Kateřinek se zde narodil, jeho rodina od nepaměti hospodaří na místních polích a nás zaujalo, že sbírá traktory. Po dohodě s ním jsme se rozhodli Vám postupně představovat po pár kusech jeho sbírku. Byla by škoda, aby se místní neseznámili alespoň prostřednictvím zpravodaje s takovými historickými stroji. Škoda 30 Výrobce Škodovy závody Plzeň, n. p. Vyráběl se v letech 1946 až 1951 a celkem bylo vyrobeno asi 10 tisíc kusů. Má výkon 30 koní ve dvouválcovém motoru. Na svou dobu velmi výkonný stroj. Maximální rychlost je 24 km/hod. Převodovka 5+1. Zvláštností je, že se startuje na benzín. Po zahřátí motoru se palivo přepne na naftu. Tento kus byl vyroben v r Na motoru má znak Škoda. Pozdější typy, po roce 1948 měly namísto znaku rudou hvězdu. Výroba Zetor 25 A Vyráběl se v letech 1954 až 1961 v Brně v ZVL n. p. Brno Líšeň (Závody valivých ložisek). Má výkon 26 koní ve dvouválcovém motoru s komůrkovým žhavením. Maximální rychlost je 34 km/hod. Převodovka 6+2 (6 vpřed a 2 vzad), přičemž šestý rychlostní stupeň byl běžně blokován kvůli omezení rychlosti. Celkem se těchto traktorů v různých úpravách vyrobilo 158 tisíc kusů. Tento kus byl vyroben v r a pan Šťastný ho vlastní od roku Přivezl ho jako nepojízdný ze Státního statku z Hrnčíř. Poté ho opravili a běžně používali až do roku V roce 2002 ho vlastními silami renovovali. byla ukončena v roce 1951 z politických důvodů a následně byl montován v STS Liblica. V roce 1949 byla výroba traktorů v podniku Škoda a i v dalších ostatních podnicích zrušena a jediným výrobcem traktorů v ČSR se na doporučení KSČ stal Zetor Brno. Rodina Šťastných ho zakoupila v roce 1965 jako vrak od Státních statků a v roce 2001 byl zrenovován. Ing. Daniel Hakl, zástupce starosty Josef Šťastný, majitel traktorů autor fotografií: Martin Bystřický

6 Památky na území Újezdu a Kateřinek a jejich opravy Koncem 19. století byl na rohu dnešní Milíčovské ulice a ulice Formanské vybudován křížek. Dle písemných vzpomínek místních občanů byl tento křížek postaven jako památka na zrušení nevolnictví. Spíše se ale jednalo o dlouhotrvající spory, které místní vyhráli a které se zrušením nevolnictví a poddanství souvisely. Foto: Daniel Hakl Foto: Daniel Hakl 6 osazeno dobovým bronzovým znakem z období první republiky. Poslední památkou na našem území je zvonička při ulici Formanská, těsně pod náměstím v Újezdu. I tento objekt se snad dočká opravy. Vrchol zvoničky, původně kamenný byl zřejmě v období 1. světové války strhnut včetně zvonu a ve 30. letech nahrazen výrobkem z umělého kamene a zvonem novým. MČ plánuje zadat výrobu kopie vrcholu zvoničky z kamene dle historické fotografie a provést její kompletní rekonstrukci. Ing. Daniel Hakl, zástupce starosty Foto: archiv MČ V květnu tohoto roku byla dokončena kompletní oprava křížku odbornou restaurátorskou firmou. V prostoru kolem křížku byl vysázen barevný letničkový záhon a na úpravách okolní se ještě bude pracovat. V Újezdu na náměstí byl v roce 1945 postaven památník obětem 1. světové války. I na této památce nacházející se na území naší městské části proběhly restaurátorské práce a dokonce bylo místo na vrcholu památníku Volby do zastupitelstev obcí Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstva naší městské části se konají ve dvou dnech, v pátek dne 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do hodin. Pro volby do Zastupitelstva městské části Praha-Újezd byly zaregistrovány volební strany: Nezávislí pro Újezd a Kateřinky, Občanská konzervativní strana, Pro Prahu, Sousedé, TOP 09. Voličem je občan za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Voličem do zastupitelstva obce je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (7. října 2014). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. 3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.

7 7 volby n useli jsme podle a n politika? v Budeme. Tento prostor nevyužila TOP 09 a OK strana Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. V městské části Praha-Újezd jsou zřízeny 3 volební okrsky: volební okrsek č sídlo Nad Statkem 118, Praha 4 (areál SK Újezd) pro voliče bydlící v ulicích: Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže + č.p. 491), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, Nad Statkem, Nad Výpustí, Ve Vilkách, Na Formance, Pod Formankou, volební okrsek č sídlo Kateřinské nám. 465/1, Praha 4 (budova úřadu) pro voliče bydlící v ulicích: Formanská v Kateřinkách (od č.p. 200 výše), Pod Napětím, Studánková, Milíčovská, Ke Smrčině, Štítová, Na Křtině, U Močálu, Na Cípu, Remízková, Pastevců, Kateřinské nám., U Louky, volební okrsek č sídlo Vodnická 531/44, Praha 4 (společenský sál v domě služeb) pro voliče bydlících v ulicích: Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene. Závěrem bychom chtěli připomenout, že každý volič dostane do schránky hlasovací lístky společně s přesnou adresou sídla volebního okrsku. Martina Maříková, odbor občansko-správní

8 stalo se u nás 8 MASOPUSTNÍ PRŮVOD Víkend před Popeleční středou patřil na mnoha místech Prahy masopustnímu veselí. Také v Újezdu se v sobotu 2. března odpoledne sešlo několik desítek maškar. O zábavu se postarali členové divadelního soubor Řešeto, kteří nejprve uvítali přítomné písničkami a pak se ujali vedení průvodu ulicemi Kateřinek. Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty SETKÁNÍ SE SENIORY Ve středu 26. března a 25. června se v zasedací místnosti úřadu městské části sešli senioři, kteří v I. a ve II. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní jubilea. Společně se starostou diskutovali o dění v městské části a na závěr setkání převzali peněžitý dar a přítomné ženy i květinu. 26. března pozvání přijali: Jan Pěkný, Růžena Javůrková, Jan Vlk, Arnošt Drozd, Jaroslava Prášková, František Kára, Jan Grznár, Vlasta Suchopárová, Hana Marková, Juliana Nacházelová, Irina Juřinová, Věra Jiříková a Miloš Hervíř. 25. června pozvání přijali: Jana Peterková, Jaroslava Gajdošová, Zdeňka Macasová, Josef Zabranský, Marie Kárová, Jiřina Opltová, Stanislav Šerák, Věra Davidová, Iva Kuklová, Zdeňka Bruková, František Havelka, František Zvelebil, Hana Javůrková, Zdeněk Staněček, Miroslav Janda, Jarmila Tánczosová, Hana Svobodová a Ivanka Richterová. Všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Pavla Pitrmanová, kancelář starosty HOKEJOVÉ UTKÁNÍ Již po deváté se odehrálo přátelské hokejové utkání mezi městskou částí Praha-Újezd Foto: Filip Ranoš Foto: Pavel Staněk a městskou částí Praha-Šeberov. V letošním roce se obě mužstva utkala v sobotu 5. dubna na zimním stadionu Velké Popovice a odcházela z ledové plochy za nerozhodného stavu 3 : 3. ČISTÉ KOPCE Letošní úklidová akce se uskutečnila v neděli 13. dubna. Městská část tradičně zajistila ochranné pomůcky, pytle a svoz nasbíraných odpadků do dvou připravených velkoobjemových kontejnerů. Letos byly oba zcela naplněny, což představuje cca 16 m3 odpadků. Rádi bychom poděkovali paní Jandourkové a místním obyvatelům sídelní části Kateřinky, kteří ve spolupráci s městskou částí uspořádali tuto v pořadí již sedmou úklidovou akci Milíčovských kopců. Za připomenutí stojí, že první úklid se uskutečnil v roce Foto: Václav Drahorád Foto: Václav Drahorád STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC Stavění májky a pálení čarodějnic se v Újezdu stává pěknou tradicí. V letošním roce se akce uskutečnila již po jedenácté. 30. dubna v hodin na újezdském náměstí přítomní silní chlapi pomocí lan a žebříků májku zvedli a usadili do připravené jámy. Poté se všichni přesunuli do prostoru bývalého kamenolomu U Skály, kde byl v hodin starostou Václavem Drahorádem a zástupcem starosty Danielem Haklem zapálen oheň a pálení čarodějnic bylo zahájeno. Počasí nám přálo a akce se zúčastnili nejen újezdští, ale i obyvatelé okolních městských částí. Děkujeme za pomoc všem, kteří se zapojili do příprav této úspěšné akce. BĚŽECKÉ ZÁVODY V sobotu dopoledne 17. května se uskutečnily, možno říct, již tradiční běžecké závody. Byly to sedmé v pořadí a zúčastnilo se 56 běžců, převážně dětí. Počasí nám opět příliš nepřálo, ale přesto myslím, že se akce vydařila. Děkujeme všem účastníkům a pomocníkům a těšíme se na další závody, které proběhnou 5. října. Ing. Daniel Hakl, zástupce starosty VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V úterý 20. května proběhlo první letošní vítání občánků, a to opět ve společenském sále domu služeb v ulici Vodnická. Starosta krátkým proslovem přivítal do života osm nově narozených občánků. Rodiče se poté podepsali do pamětní knihy a obdrželi poukázku v hodnotě 500, Kč na nákup zboží dle vlastního výběru v obchodě drogerie Algy. Součástí setkání bylo také společné fotografování rodičů s miminkem fotografkou Petrou Hilmarovou byli přivítáni: Richard Aubus, Martin Svoboda, Amelie Lilith Werner, Julie Mindžaková, Kateřina Kněžková, Natálie Kolářová, Sebastian Tomáš Dragoun a Adam Donát. Všem přejeme ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky. Pavla Pitrmanová, kancelář starosty MÁJOVÁ VESELICE V sobotu 24. května se uskutečnila Májová veselice, a to tradičně na újezdském náměstí. Odpolední program byl věnován dětem: Foto: L. Hronková Foto: Petra Hilmarová

9 9 stalo se u nás dobývaly hrad postavený z papírových krabic, pobavily se vtipnou loutkovou pohádkou O statečném vojáčkovi a malé tanečnici, zúčastnily se pěvecké soutěže, zhlédly kouzelníkova karetní kouzla, nechaly si na obličej namalovat různé obrázky nebo se mohly povozit na ponících. Kolem šestnácté hodiny vystoupila hudební skupina Akapela. Následovalo vystoupení skupiny Jaksesejdem, se kterou si zazpívali a zahráli starosta Václav Drahorád (zpěv) a zástupce starosty Daniel Hakl (kytara). Od večerních hodin až do sobotní jedné hodiny hrála skupina Horváth Band. DĚTSKÝ DEN Oslavu Mezinárodního dne dětí, která se uskutečnila v pátek 6. června v areálu Sportovního klubu Újezd, provázelo nádherné počasí. I proto jsme na hřiště umístili malý bazén s vodou, aby se měly děti kde osvěžit. Byl pro ně připraven bohatý program plný her, soutěží, ukázek z práce městské policie, Policie ČR a Vodní záchranné služby ČČK. Každé z dětí dostalo tričko s výšivkou znaku městské části, dárek, sladkosti, opečenou klobásu a džus. Všechny přítomné děti vítal, hrál si a fotil se s nimi méďa Kubík a klaun, který celé odpoledne moderoval. Děkuji řeznictví RADEV, které věnovalo klobásy, firmě Maspex, s.r.o., která věnovala dárek a džusy a ostatním sponzorům a zaměstnancům úřadu městské části za pomoc při organizování dětského dne. Foto: Václav Drahorád Foto: Martin Bystřický PIVNÍ SLAVNOSTI Páteční odpoledne a celá sobota probíhala ve znamení točeného piva. Ano, městská část Praha-Újezd byla poprvé v historii partnerem Pivních slavností. Slavnosti se uskutečnily v pátek 6. a v sobotu 7. června 2014 v areálu SK Újezd Praha 4. Pivovar Lobkowicz zajistil pivní stan se sezením a na sedmi výčepních zařízeních se točilo dvanáct druhů pivních speciálů a dvě limonády vyrobené z pivního sladu. V průběhu celé akce byl připraven kulturní program. Účinkujícími byli harmonikář heligonkář pan Stančík, country skupina Dědci a hudební skupiny Stanley s Old Boys, Loco Mosquito a Horváth Band. Na závěr obou večerů hrál DJ GORO alias Jiří Votava ml. Děkujeme všem spoluorganizátorům za skvěle odvedenou práci. HOLSKÝ PRD CUP 2014 Turnaj v malé kopané se uskutečnil v sobotu 7. června po třech letech na fotbalovém hřišti v Újezdu, jednalo se již o 13. ročník. Pomalu zapomenutý turnaj zorganizovala městská část Praha-Újezd společně s Vladislavem Literou zakladatelem fotbalového turnaje PRD CUP. Zúčastnilo se 12 mužstev. Ve večerních hodinách se předávaly ceny všem zúčastněným týmům a nejlepším hráčům. VOLEJBALOVÝ TURNAJ ŽEN 7. června se na multifunkčním hřišti v areálu SK Újezd Praha 4 uskutečnil 1. ročník volejbalového turnaje žen. Bohužel o turnaj nebyl velký zájem. Přihlásily se pouze dva týmy, které mezi sebou odehrály několik utkání. První utkání vyhrál tým Bludička nad Marnou snahou, Foto: Martin Bystřický Foto: Martin Bystřický Foto: Martin Bystřický a to bylo také pro konečné pořadí rozhodující. Pevně věřím, že se 2. ročníku volejbalového turnaje žen zúčastní více týmů. Všem dámám děkujeme za jejich kvalitní herní projev. DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Letošní 7. ročník dětských rybářských závodů se uskutečnil v sobotu 14. června dětských závodníků zahájilo závody rybářským pozdravem Petrův zdar. Týden před závody probíhala v rámci oslavy dětského dne na rybníku ukázka práce vodních záchranářů, kdy děti měly mimo jiné možnost projet se na motorovém člunu. Lodní šroub člunu přispěl k okysličení stojaté vody a o vytrhání vodních řas, které byly překážkou pro mladé rybáře. Ryby se více jak měsíc nekrmily. Městská část a Občanské sdružení Požerák udělaly maximum pro to, aby ryby braly co nejvíce. Přes velkou snahu pořadatelů mladí závodníci v celkovém součtu délek ulovili jen cca 9 m ryb. Odborníci tvrdili, že ryby neberou, protože je špatný tlak. Pro závodníky zajistilo Občanské sdružení Požerák zdarma občerstvení. Děkujeme všem organizátorům. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 14. srpna 2014 byla v MČ Praha-Újezd obnovena činnost Sboru dobrovolných hasičů (SDH). Zakládající valné hromady se zúčastnili Ivan Křížek, Daniel Hakl, Zdeněk Kroužek, Jiří Vlach, Karel Vaněk a Václav Drahorád. Starostou SDH byl zvolen Ivan Křížek, který má za úkol zajistit potřebné registrační povinnosti. Dále se zúčastní třídenního školení, které je nutné pro práci s mládeží. Prozatímním zázemím SDH bude klubovna, která se nachází v areálu SK Újezd. Městská část plánuje naproti ulici Ve Vilkách výstavbu hasičské zbrojnice. Foto: Martin Bystřický Foto: archiv MČ

10 informace Mateřská škola Vodnická V roce 2010 byla zahájena výstavba domu služeb s mateřskou školou. Obě stavby byly zkolaudovány a uvedeny do provozu v září Dům služeb se nám povedlo postavit za tzv. dodavatelský úvěr (stavební firma městské části vystavovala faktury se splatností do ). Bylo tak dostatek času prodat v 1. patře dvě ordinace zubařů a dvě ordinace lékařů a v 2. patře dva malometrážní byty. Celé přízemí, kde je umístěna prodejna potravin, služebna městské policie a společenský sál, je ve vlastnictví městské části. V průběhu stavby dodavatel stavebních prací dodával stavební materiál, který nebyl součástí výběrového řízení. S tím MČ jako investor nesouhlasila. V roce 2013 jsme při soudním sporu vysoudili pro městskou část nemalé prostředky. Součástí této sumy bylo i penále na opožděné předání díla. Stavba Mateřské školy Vodnická byla financována z účelové dotace od magistrátu. Městská část ze svého rozpočtu hradila veškeré náklady spojené s přípravou celého projektu a dále pětiměsíční plat nové paní ředitelky (magistrát hradil platy pedagogů až od 1. září 2011). V době od dubna do srpna paní ředitelka spolupracovala na dostavbě interiéru a zajišťovala kompletní vybavení školky. V neposlední řadě pracovala na příjímání všech zaměstnanců a na prvním zápisu o přijetí dětí do nové mateřské školy. Celkové náklady na realizaci obou staveb, včetně kompletního vybavení, činily 50 mil. Kč. Petice 10 Mateřská škola má za sebou tři školní roky. 12. června byla na úřad doručena petice, která svým obsahem poukazuje na nedostatky v Mateřské škole Vodnická. Obsah petice je k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách úřadu. Zastupitelé MČ Praha-Újezd byli na svém zasedání s peticí seznámeni a schválili tříčlenný petiční výbor. Výbor má několik úkolů, na kterých intenzivně pracuje. V srpnu proběhlo v mateřské škole přezkoumání hospodaření za rok 2013 a v říjnu ve školce začne kontrola České školní inspekce, která se bude zabývat obsahovou částí petice. V průběhu prázdnin bylo na úřad doručeno několik dopisů od spokojených i nespokojených rodičů s provozem mateřské školy. Na schůzce rodičů dne 12. června jsem všechny přítomné informoval, že budu nestranný až do doby, než se seznámím s výsledkem přezkoumání hospodaření a protokolem od České školní inspekce. Zkrocení zlé ženy Nic není buď dobré, nebo špatné, naše myšlení dělá věci dobrými nebo špatnými, v knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. William Shakespeare Ve středu 4. června 2014 se naše škola již podruhé proměnila ve slavnou divadelní scénu, která uvedla jednu z nejslavnějších komedií Zkrocení zlé ženy, jež napsal významný renesanční dramatik William Shakespeare. Inscenaci připravil stálý školní divadelní soubor Hamlet při základní škole pod vedením pana učitele Lukáše Tallera a paní učitelky Jany Svobodové. Hlavní role ztvárnili Jan Čermák, Denisa Králová, Lukáš Pavlík a Alina Tsupyk. V letošním školním roce jsme měli rekordní účast milovníků divadla. Přišlo přes 400 diváků. Mezi hosty nechyběl ani starosta MČ Praha-Újezd pan Václav Drahorád. Od středečního rána vrcholily přípravy na premiéru. Do výroby kulis a tvorby kostýmů se zapojili nejen učitelé, ale i žáci, kteří se snažili pomoci při přípravě scény v atriu školy. Pro diváky bylo připraveno občerstvení, jež přichystali rodiče žáků z VII. A a VIII. B. V letošním roce stálo na naší straně i počasí. Co říci závěrem? Odměnou herce je potlesk, který se mu dostane na konci každého představení. Pro režiséra radost z dobře odvedené práce, kterou spatřuje ve svých hercích. To vše jsem mohl spatřit i já. Všichni se dočkali neutuchajícího potlesku a chvály od diváků, rodičů a přátel školy, kteří obdivovali celkové provedení a podání našich talentovaných herců. Lukáš Taller, vedoucí učitel divadelního souboru Hamlet při ZŠ Ke Kateřinkám RunGo atletický trénink Běháte poměrně dlouhou dobu a začínáte pociťovat, že se již nikam výkonnostně neposouváte? Láká vás okusit kouzlo opravdového atletického běžecké přípravy? Rungo.cz ve spolupráci s MČ Praha-Újezd pro vás od června 2014 připravilo v Milíčovském lese sérii společných tréninků. Pod vedením zkušeného trenéra Dušana Erbse si tak vyzkoušíte různé typy běžeckých tréninků, které pak můžete zahrnout do vlastní přípravy. Sledujte facebook RunGo a Městské části Praha-Újezd. Tréninky probíhají již 2. června a pravidelně se zúčastňuje kolem třiceti běžců. Sraz vždy na louce u dětského hřiště u Milíčovského lesa sídliště Kateřinky, ul. Na Křtině a Milíčovská, Praha-Újezd v hod. Ing. Daniel Hakl, zástupce starosty Zprávy Fóra rodičů při mateřské škole Rádi bychom Vás informovali, že Mateřské škole Vodnická se podařilo získat od Nadace Proměny příspěvek na realizaci zahrady ve výši Kč. Rádi bychom poděkovali touto cestou všem, personálu MŠ, rodičům, dětem a široké veřejnosti, kteří se do projektu aktivně zapojili a velkou měrou se tak o nemalý příspěvek zasloužili. Nyní je před námi to nejdůležitější a to je samotná realizace zahrady. Nad touto částí převezme patronát paní Petra Fritschová, která se stává jejím hlavním koordinátorem. Věříme, že nadšení všech příznivců projektu se brzy promítne do její nové podoby, a že naše děti budou už tento školní rok nové prvky na zahradě využívat. Chcete-li se aktivně zapojit do projektu zahrada, sledujte informace na a na Již tradičně Fórum rodičů připravuje další burzu dětského oblečení a vybavení. Termín podzimní/zimní burzy tentokrát připadá na pátek od 8.00 do hodin a na sobotu od 8.00 do hodin. Výbor Fóra rodičů při MŠ Vodnická

11 11 LIKVIDACE ODPADŮ informace Přistavení velkoobjemových kontejnerů Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, jako je např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Do VOK se nesmí odkládat chladničky, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Kontejnery budou přistaveny: Pátek 12. září od hodin křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Ke Smrčině u č.p. 296 ulice Formanská u Návesního rybníku Pátek 10. října od hodin křižovatka ulic Vodnická a Na Křtině ulice Ke Smrčině u č.p. 296 ulice Formanská u Návesního rybníku Přistavení kontejnerů na bioodpad Sobota 8. listopadu od do hodin křižovatka ulic Vodnická a Na Křtině ulice Ke Smrčině naproti č.p. 296 Formanská u Návesního rybníku Formanská u u č.p. 63 Další možností je objednat si kompostejner, který občanům a dalším původcům odpadu nabízí společnost Pražské služby, a.s. Pravidelný svoz bioodpadu provádí 1 x za 14 dní ve vegetačním období, tj. od do kalendářního roku. Cena za odvoz bioodpadu (od dubna do listopadu) je za 120 l kompostejner 600, Kč vč. DPH a za 240 l kompostejner 960, Kč vč. DPH. Podrobné informace s možností uzavření smlouvy on-line naleznete na Kontejnery na sběr drobných elektrozařízení Červené stacionární kontejnery na sběr drobných elektrozařízení od firmy ASEKOL, s.r.o. jsou umístěné v městské části na 2 místech: křižovatka ulici Vodnická a Na Křtině Křižovatka ulic Josefa Bíbrdlíka a Formanská Kontejnery jsou vybaveny otočným bubnem pro vkládání elektrozařízení a boxem pro individuální sběr baterií. Do kontejnerů patří drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné domácí spotřebiče (žehličky, toustovače, budíky, váhy), drobné počítačové vybavení (myši, klávesnice), přehrávače MP3, telefony, fotoaparáty apod. Do kontejnerů nepatří televizory, velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky), počítačové monitory, zářivky, tonery CD, videokazety. Ty lze zdarma odložit v kterémkoliv z 16 sběrných dvorů hlavního města Prahy. Nejbližší sběrný dvůr je v ulici Bartůňkova 711, Praha 11 Opatov, tel: Seznam všech sběrných dvorů najdete na v sekci odpady, mapy a seznamy. Další menší box na sběr drobných elektrozařízení je umístěn ve vstupním prostoru úřadu městské části, Kateřinské náměstí 465/1. Box je přístupný každý všední den v úředních hodinách a provozuje ho společnost REMA Systém, a.s. Kontejnery na sběr použitého textilu Na území městské části jsou umístěny 3 kontejnery na sběr nepotřebného textilu: křižovatka ulic Vodnická a Na Křtině ulice Pastevců u č.p. 483 křižovatka ulic Josefa Bíbrdlíka a Formanská Obsluhu kontejnerů zajišťuje charitativní organizace Diakonie Broumov, která poskytuje sociální služby lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci. Do kontejnerů můžete odložit nepotřebné oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, přikrývky, deky, obuv. Pavla Pitrmanová, kancelář starosty Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd. Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

12 PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE NA II. POLOLETÍ ROKU 2014 Městská část naplánovala, a na zastupitelstvu projednala, několik kulturních a sportovních akcí, které se uskuteční v podzimních a zimních měsících. Akce připravujeme ve spolupráci s místními obyvateli a na jejich organizaci se podílejí všichni zaměstnanci úřadu. Spolupráci jsme také navázali se ZŠ Ke Kateřinkám, Klubem přátel školy a Fórem rodičů při MŠ Vodnická. CYKLOZVONĚNÍ Cyklojízda proběhne v sobotu 13. září. Sraz cyklistů z naší městské části je v 8.00 hodin na újezdském náměstí u panelu Greenways Praha Vídeň. Trasa povede přes Milíčovský, Michelský les a Prokopské údolí až do centrálního parku Prahy 13. DĚTSKÉ BĚŽECKÉ ZÁVODY proběhnou v neděli 5. října od hodin u Milíčovského lesa v Kateřinkách. Běžeckých závodů se mohou zúčastnit všechny dětské věkové kategorie a na závěr budou uspořádány závody pro dospělé. V Milíčovském lese budou připraveny okruhy o různých délkách, aby každá kategorie běžela odpovídající vzdálenost. HALLOWEEN se uskuteční ve středu 22. října od hod u Milíčovského lesa v Kateřinkách. Akce se bude konat ve spolupráci s Klubem přátel školy při ZŠ Ke Kateřinkám. a nový občánek nákupní poukázku ve výši 500,- Kč. Pokud rodiče mají zájem, tak se vyfotí se starostou a také je pro ně připraveno rodinné focení. Část vyvolaných fotografií s CD si mohou z pravidla vyzvednout do jednoho týdne od uskutečnění akce na podatelně úřadu. NOC CUP 2014 Noční orientační běh se uskuteční ve středu 19. listopadu ve spolupráci s Gymnáziem Jižní Město. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA proběhne ve čtvrtek 4. prosince od a od hodin ve společenském sále domu služeb Vodnická. Z kapacitních důvodů se program bude opakovat, a to od hodin a od hodin. K dispozici bude 60 místenek, které si budou moci rodiče zamluvit v podatelně MČ Praha Újezd. Místenky budou k dispozici v průběhu listopadu. DĚTSKÉ CYKLISTICKÉ ZÁVODY odstartují v sobotu 4. října v hodin od dětského hřiště u Milíčovského lesa. Trasa 5km závodu povede z Kateřinek přes Křeslice do Újezdu. Děti projíždějí kontrolními stanovišti, kde jsou pro ně připraveny otázky.. SETKÁNÍ SE SENIORY Seniory, kteří oslaví jubileum ve IV. čtvrtletí letošního roku přivítáme na úřadu 19. listopadu. Společenská akce probíhá od roku 2007, a to vždy čtyřikrát ročně. Na úřad městské části jsou zváni senioři, kteří v daném čtvrtletí oslavili 70., 75. nebo 80. narozeniny. Od 80 let se se seniory setkáváme každý rok. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ se koná ve středu 26. listopadu ve společenském sále Domu služeb. Pozvánky obdrží rodiče dětí narozených od dubna do září Po krátkém proslovu starosty se rodiče podepíší do pamětní knihy. Maminka obdrží květinu SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU se uskuteční v sobotu 13. prosince od hodin na Kateřinském náměstí. Na závěr setkání bude vánoční strom rozsvícen a bude svítit až do 6. ledna. VÁNOČNÍ ZVONKOHRA Tradiční akce se uskuteční v úterý 17. prosince od hodin. Místo konání upřesníme, bude uvedeno v informačních vývěskách a na webových stránkách v průběhu listopadu. Nejen vánoční koledy nám na mobilní zvonohru zahraje carilloner Radek Rejšek. Na závěr akce bude odpálen ohňostroj. Podrobnější informace o akcích získáte na webových stránkách MČ Praha-Újezd a dále na úředních vývěskách. Zpravodaj městské části Praha-Újezd, jako informační tisk městské části vydává Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4, telefon a fax , , Redakční rada: Pavla Pitrmanová, Václav Drahorád, Ing. Filip Ranoš, JUDr. Martina Maříková, Ing. Daniel Hakl. Sazba Ondřej Huleš, tisk VH Print. Náklad kusů. Distribuováno zdarma do každé domácnosti městské části Praha-Újezd, volná čísla jsou k dispozici v podatelně ÚMČ. Ročně vycházejí 4 čísla. Registrační číslo MK ČR E Toto číslo vyšlo dne 12. září 2014.

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1...

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1... Page 1 of 13 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 6.MALETÍN. ZPRAVODAJ- červen 2003 vytvořeno: 9.7.2003 změněno:

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více