My Book Live Duo. Osobní úložiště na principu cloudu Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "My Book Live Duo. Osobní úložiště na principu cloudu Uživatelská příručka"

Transkript

1 My Book Live Duo Osobní úložiště na principu cloudu Uživatelská příručka

2 Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejdříve na nás. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší znalostní báze nebo ové podpory na stránkách Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD na jednom z níže uvedených telefonních čísel. K vašemu produktu je během záruční lhůty poskytována 30denní bezplatná telefonická podpora. 30denní období začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou společnosti WD. ová podpora je zdarma během celého záručního období a k dispozici je i naše nepřetržitě dostupná rozsáhlá znalostní báze. Chcete-li, abychom vás informovali o nových funkcích a službách, zaregistrujte svůj produkt online na adrese Přístup k online podpoře Navštivte webové stránky podpory na adrese support.wdc.com. Můžete si vybrat z těchto témat: Downloads (Ke stažení) stažení ovladače, softwaru a aktualizací pro výrobek WD. Registration (Registrace) registrace produktu WD a možnost získat nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Warranty & RMA Services (Záruka a služby RMA) poskytnutí záruky, výměny produktu (RMA), stav RMA a informace o obnově dat. Knowledge Base (Znalostní báze) vyhledávání na základě klíčového slova, výrazu anebo čísla odpovědi. Installation (Instalace) zde je možné zobrazit pomoc online při instalaci disku či softwaru WD. WD Community (Komunita společnosti WD) sdílejte svoje názory a spojte se s ostatními uživateli. Online Learning Center (Školicí středisko online) začněte zde a získejte nejvíce možností z osobního cloudového úložiště ( Kontaktování technické podpory společnosti WD Při kontaktování podpory společnosti WD mějte k dispozici sériové číslo produktu WD a informace o hardwaru a verzích softwaru používaného systému. Severní Amerika Asie/Tichomoří Angličtina 800.ASK.4WDC Austrálie ( ) Čína / Španělsky Hong Kong Indie (MNTL)/ (Podpora) (Hlavní linka) Evropa ASK4 WDEU Indonésie (bez poplatku)* ( ) Japonsko / Korea Evropa Malajsie / / Blízký východ Filipíny Afrika Singapur / / Tchaj-wan / * Bezplatnou linku lze použít v těchto zemích: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království. Registrace produktu WD Zaregistrujte si výrobek WD a získejte nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Disk můžete zaregistrovat on-line na adrese anebo pomocí softwaru My Book Live Duo (viz část Nastavení systému na str. 60). ii

3 Obsah Servis a podpora společnosti WD ii Registrace produktu WD ii 1 Důležité informace pro uživatele Důležité bezpečnostní pokyny Zaznamenání informací týkajících se výrobku WD Přehled výrobku Informace o systému Funkce Informace o webu Online Learning Center (Školicí středisko online) Obsah balení Požadavky na systém Pokyny před instalací Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem Technické parametry Přehled produktu Připojení disku a zahájení používání Začínáme se softwarem Online Setup (Instalace online) Začínáme bez softwaru Online Setup (Instalace online) (systémy Windows a Mac OS) Co mám dělat nyní? Zálohování a obnovení souborů Používání softwaru WD SmartWare (jen systém Windows) Používání služby Historie souborů systému Windows Použití nástroje Zálohování v systémech Windows 7 a Windows Vista Použití nástroje Apple Time Machine Správa disku pomocí nástroje WD Quick View Instalace nástroje WD Quick View (pouze systémy Mac OS) Přístup k možnostem rychlé volby nástroje WD Quick View Kontrola stavu disku Spuštění softwaru WD SmartWare (jen systém Windows) Bezpečné ukončení aplikace WD SmartWare (jen systém Windows) Otevřít sdílené složky MY BOOK LIVE DUO OBSAH iii

4 Spuštění řídicího panelu disku My Book Live Duo Přiřazení k disku (jen systém Windows) Vytvoření zástupce pro veřejnou sdílenou složku (jen systém Windows) Zobrazení vlastností disku Monitorování úložiště Bezpečné vypínání Sledování výstrah Odpojení úložného zařízení USB A pomocí nástroje Quick View Odinstalování ikony WD Quick View Použití řídicího panelu disku My Book Live Duo Spuštění řídicího panelu disku My Book Live Duo Spuštění ovládacího panelu disku My Book Live Duo Přehled prvků řídicího panelu Získání zákaznické podpory Co mám dělat nyní? Konfigurace základních nastavení Nastavení systému Nastavení sítě Nastavení nástrojů Nastavení vzdáleného přístupu Nastavení serveru médií Nastavení úložiště Správa uživatelů Zobrazení uživatelů Vytvoření uživatele Vytvoření soukromé sdílené složky uživatele Změna hesla uživatele Úprava uživatelského nastavení Odstranění uživatele Správa sdílených složek Zobrazení seznamu sdílených složek Vytvoření nové sdílené složky Vytvoření nového uživatele Zveřejnění sdílené složky Odstranění sdílené složky Otevření sdílené složky MY BOOK LIVE DUO OBSAH iv

5 10 Správa bodů obnovení Zálohování disku My Book Live Duo pomocí bodů obnovení Vzdálený přístup k disku My Book Live Duo Aplikace WD 2go: Cesta k vašemu osobnímu řešení Cloud Povolení vzdáleného přístupu Nastavení mobilního přístupu Nastavení internetového přístupu pomocí aplikace WD 2go Přehrávání/streamování videí, fotografií a hudby Přehled serveru médií Nastavení serveru médií Podporované typy médií Ukládání mediálních dat Přístup k disku My Book Live Duo z přehrávače médií Přístup k disku My Book Live pomocí služby itunes Připojení pevného disku USB Přehled připojení pevného disku USB Připojení disku USB Mapování disku USB (pouze systém Windows) Vytvoření zástupce pro disk USB (pouze systém Windows) Výměna disku Řešení potíží Kontrolní seznam prvních kroků Obnovení zařízení My Book Live Duo Specifické problémy a opravné úkony Informace o souladu s předpisy a záruce Soulad s předpisy Informace o záruce (všechny regiony kromě Austrálie a Nového Zélandu) Informace o záruce (pouze Austrálie a Nový Zéland) Rejstřík MY BOOK LIVE DUO OBSAH v

6 1 Důležité informace pro uživatele Důležité bezpečnostní pokyny Zaznamenání informací týkajících se výrobku WD Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob. Nesprávným používáním se vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Těmto rizikům se vyhnete, pokud budete postupovat podle pokynů k instalaci, používání a údržbě. Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na výrobku. Před čistěním výrobek odpojte od elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. Na čistění použijte vlhký hadřík. Výrobek nepoužívejte v blízkosti jakýchkoliv kapalin. Výrobek neukládejte na nestabilní povrch. Výrobek by mohl spadnout a vážně se poškodit. Dbejte na to, aby vám výrobek neupadl. Nezakrývejte štěrbiny a otvory na horní a dolní straně zařízení. Tyto otvory nesmí být blokovány ani zakryty, aby bylo zajištěno správné větrání a spolehlivá činnost výrobku a aby nedošlo k přehřátí. Přehřátí zařízení lze rovněž předejít jeho postavením do vzpřímené polohy. Výrobek používejte pouze s takovým typem napájení, který je uveden na výrobním štítku. Jestliže máte pochybnosti týkající se napájení, které je k dispozici, obraťte se na prodejce nebo místní energetickou společnost. Nenechávejte ležet žádné předměty na napájecí šňůře. Výrobek nepokládejte na takové místo, kde by se po napájecí šňůře šlapalo. Jestliže bude k napájení tohoto výrobku použita prodlužovací šňůra, zkontrolujte, zda celkový jmenovitý proud zařízení připojených k prodlužovací šňůře nepřekračuje její maximální povolený jmenovitý proud. Také zkontrolujte, zda celkový jmenovitý proud zařízení připojených do zásuvky nepřekračuje maximální povolený jmenovitý proud pojistky. Do otvorů vkrytu zařízení nikdy nevkládejte žádné předměty, protože by se mohly dotknout částí, které jsou pod nebezpečným napětím, popřípadě by mohlo dojít ke zkratu a následnému požáru či úrazu elektrickým proudem. Vpřípadě následujících situací výrobek odpojte od síťového napájení a nechejte ho zkontrolovat kvalifikovaným technikem: - poškození či roztřepení napájecí šňůry nebo zástrčky; - vylití tekutiny na výrobek; - vystavení výrobku dešti nebo vodě; - nesprávná funkce výrobku i při dodržení všech provozních pokynů Nastavujte pouze ty ovládací prvky, o kterých se zmiňuje návod k použití, protože při nesprávném nastavení může dojít k poškození výrobku a jeho uvedení do původního stavu může vyžadovat značné úsilí ze strany kvalifikovaného technika; - pád výrobku nebo poškození jeho vnější struktury; - jestliže výrobek vykazuje významnou změnu ve výkonu, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti WD na stránkách DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE 1

7 Zaznamenání informací týkajících se výrobku WD Nezapomeňte si poznamenat následující informace o produktu WD, které jsou požadovány při nastavení a technické podpoře. Informace o produktu WD naleznete na spodní straně zařízení. - Sériové číslo - Číslo modelu - Datum nákupu - Poznámky o systému a softwaru DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE 2

8 12 Přehled výrobku Informace o systému Funkce Informace o webu Online Learning Center (Školicí středisko online) Obsah balení Požadavky na systém Pokyny před instalací Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem Technické parametry Přehled produktu Informace o systému Osobní úložiště typu cloud My Book Live Duo představuje vysoce výkonný dvoudiskový systém poskytující zabezpečený bezdrátový přístup k médiím a souborům z libovolného počítače, tabletu nebo chytrého telefonu, pokud jsou připojeny k bezdrátovému routeru. Můžete sdílet soubory s počítači se systémem Mac nebo Windows, streamovat mediální soubory do zábavního centra a a získávat vzdálený přístup přes Internet nebo pomocí aplikací pro mobilní zařízení. Připojením tohoto výkonného systému k bezdrátovému směrovači (routeru) získáte ve své domácí síti sdílené úložiště, ke kterému budete mít přístup z domu i mimo něj. Budete moci sdílet soubory s počítači se systémy Mac a Windows a prostřednictvím zařízení s podporou funkce DLNA streamovat mediální soubory do televizorů a získávat vzdálený přístup k souborům pomocí aplikací a webových stránek WD 2go. Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny k instalaci v jednotlivých krocích a ostatní důležité informace týkající se tohoto výrobku WD. Přeložené verze a aktualizace této uživatelské příručky si můžete stáhnout na stránkách Další informace a novinky o tomto výrobku naleznete na webu Funkce Maximální úložná kapacita v režimu rozložení disku tento dvoudiskový systém je přednastaven tak, aby oba disky byly sloučeny do jednoho velkého svazku, takže mohou fungovat jako jeden velký disk s maximální kapacitou. Dvojí jištění zálohování s technologií RAID 1 nastaví tento systém na režim ochrany dat (označovaný také jako režim zrcadlení neboli RAID 1) a kapacita je rozdělena na poloviny. Polovina kapacity se použije k uložení vašich dat a druhá polovina k vytvoření kopie. Pokud jeden disk selže, budou vaše data chráněna, protože jsou duplikována na druhém disku. Kompletní řešení k okamžitému použití zařízení My Book Live Duo je dodáváno jako kompletní systém se dvěma vysokokapacitními disky WD a vyznačuje se nízkou spotřebou energie, chladným a tichým provozem a vysokou kapacitou. U disků je ve výrobě testován optimalizovaný výkon v pouzdru a kvalita WD, na kterou se dá spolehnout. Sdílené úložiště pro všechny počítače perfektní řešení sestávající ze dvou disků pro centralizaci a sdílení dat v kabelové nebo bezdrátové síti. Připojením zařízení My Book Live Duo k bezdrátovému routeru získáte přístup k souborům a možnost sdílet je v rámci všech počítačů PC či Mac v síti. PŘEHLED VÝROBKU 3

9 Rychlost bez kompromisů díky procesoru RISC o frekvenci 800 MHz získáte maximální výkon pro všechny aplikace sloužící k odesílání dat i ke vzdálenému přístupu. Zařízení My Book Live Duo bylo vyvinuto při využití nejnovějších vylepšení technologie integrovaných obvodů sítě Ethernet a přináší nejvyšší rychlost čtení ve své třídě, vyšší než běžné jednotky s rozhraním USB.* Mediální a ostatní soubory ve vašem osobním řešení cloud vytvořte si osobní řešení cloud bez měsíčních poplatků aumístění dat na neznámém místě. Mediální a ostatní soubory si můžete uložit s využitím tohoto systému a získávat k nim přístup přes Internet z jakéhokoli počítače se systémem Windows nebo Mac. Nebo můžete použít mobilní aplikace společnosti WD a zajistit si snadný přístup pomocí tabletu nebo chytrého telefonu. Streamujte do televizoru HDTV podívejte se na televizoru na videozáznam narozenin svého dítěte nebo se pochlubte prezentací fotografií z dovolené. Vestavěný server médií slouží ke streamování hudby, fotografií a filmů do všech typů multimediálních zařízení s certifikací DLNA, například síťového přehrávače médií WD TV Live, přehrávače disků Blu-ray Disc, herní konzole Xbox 360 a PlayStation 3 či připojeného televizoru. S certifikací pro technologii DLNA 1.5 a UPnP. Automatické bezdrátové zálohování pro všechny vaše počítače chraňte své cenné vzpomínky a zálohujte data ve všech osobních počítačích a počítačích Mac v jednom spolehlivém umístění. V počítačích se systémem Windows můžete využít dodaný software WD SmartWare, který pokaždé, když uložíte soubor, provede jeho okamžitou zálohu. V počítačích se systémem Mac můžete data chránit využitím všech funkcí nástroje k zálohování dat Apple Time Machine. Poslouchejte hudbu prostřednictvím služby itunes toto zařízení zahrnuje podporu funkcí služeb itunes, pomocí nichž lze centralizovat sbírku hudby a streamovat ji do kteréhokoli počítače nebo počítače Mac programem itunes. Snadné nastavení a snadné vyhledání v síti nastavení je hračka. V provozu během několika minut. Počítače s operačním systémem Windows 8, Windows 7 a Windows Vista automaticky vyhledají systém zařízení My Book Live Duo během několika sekund. Získejte další způsob ochrany souborů v domácí síti můžete automaticky vytvořit druhou kopii svého disku My Book Live Duo, tzv. bod obnovení, na jiném disku My Book Live Duo nebo NAS. Získáte dvojitou ochranu všech mediálních souborů a budete moci klidně spát. Rozšiřující port USB vytvořte z libovolného disku USB sdílený disk, a rozšiřte tak kapacitu vašeho osobního úložiště typu cloud My Book Live Duo. Zařízení jen připojíte k portu USB 2.0 a bude automaticky sdíleno v síti. *Rychlejších rychlostí lze dosáhnout, pokud je zařízení připojeno v rámci sítě gigabitového Ethernetu. PŘEHLED VÝROBKU 4

10 WD 2go : Cesta k vašemu osobnímu řešení cloud Co je osobní řešení cloud? Díky osobnímu řešení cloud budete mít své soubory pod dohledem v bezpečí u sebe doma. Na rozdíl od veřejných řešení cloud umožňuje osobní řešení uchovat obsah na jednom bezpečném místě v rámci vaší domácí sítě. Můžete sdílet soubory, streamovat mediální soubory a odkudkoli získávat přístup ke svému obsahu. Neplatíte žádné měsíční poplatky a neukládáte svá data na neznámém místě. Videa, hudbu, fotografie a soubory můžete uchovat v bezpečí domova a mít je neustále po ruce. Neomezený přístup k obsahu pomocí přístupu na web WD 2go. Zabezpečený přístup k mediálním a jiným souborům můžete získat prostřednictvím webu odkudkoli. Stačí mít k dispozici počítač spřipojením k Internetu. Přístup na web WD 2go vám zajistí bezplatný přístup k osobnímu úložišti typu cloud My Book Live Duo. Po přihlášení k aplikaci WD 2go se zařízení My Book Live Duo připojí k vašemu počítači jako místní disk a vaše vzdálené složky budou dostupné prostřednictvím libovolného počítače se systémem Windows či Mac. Soubory na tomto virtuálním disku lze bezproblémově otevírat, ukládat nebo odesílat em. Získejte mobilní přístup ke svým mediálním souborům pomocí mobilních aplikací WD 2go. Díky mobilním aplikacím WD 2go a WD Photos máte fotografie i soubory jako na dlani v zařízeních Apple iphone, ipod touch, ipad a v tabletech i chytrých telefonech se systémem Android. Informace o webu Online Learning Center (Školicí středisko online) Web Online Learning Center (Školicí středisko online) přináší nejaktuálnější informace, instrukce a software, aby uživatelům pomohl získat nejvíce možností ze svého osobního cloudového úložiště. Tato webová příručka vám přináší nápovědu krok za krokem při nastavení webového přístupu, zálohování dat, sledování stavu disku a využívání dalších funkcí. Jedná se o interaktivní zdroj, který uživatele provede postupem instalace a používáním zařízení My Book Live Duo. Web Online Learning Center (Školicí středisko online) vám přináší následující možnosti: zobrazí informace o vašem novém produktu osobního cloudového úložiště, stáhne nejaktuálnější software pro váš produkt, vyhledá do hloubky interaktivní informace ohledně prozkoumávání každé funkce produktu, aktualizuje produkt vždy, když budou k dispozici nové funkce, získá neomezený přístup ke zdroji online, bez použití příručky nebo disku CD. PŘEHLED VÝROBKU 5

11 Obsah balení Osobní úložiště cloud My Book Live Duo Ethernetový kabel Napájecí adaptér Stručný průvodce instalací My Book Live Duo domácí síťový disk Síťový adaptér* Ethernetový kabel Stručný průvodce instalací Konfigurace s globálním síťovým adaptérem PŘEHLED VÝROBKU 6

12 Další informace o volitelném příslušenství k tomuto výrobku naleznete na stránkách: USA Kanada Evropa Ostatní nebo nebo nebo Obraťte se na místní technickou podporu společnosti WD. Seznam kontaktů technické podpory naleznete na adrese a ve znalostní bázi v odpovědi s ID č Požadavky na systém Operační systém Windows Mac OS X Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP (32bitová verze), aktualizace SP3 nebo novější Poznámka: V systémech Windows je třeba nainstalovat klienta běhového prostředí Java. Mountain Lion * Lion * Snow Leopard Leopard ** * V systémech Lion a Mountain Lion je vyžadována instalace klienta běhového prostředí Java. Další informace naleznete na webu ** Systém Leopard (Mac OS 10.5) je podporován, pouze pokud je počítač osazen procesorem Intel. Poznámka: Kompatibilita může záviset na konfiguraci hardwaru konkrétního počítače a operačního systému. Abyste dosáhli maximálního výkonu a spolehlivosti, nainstalujte si nejnovější aktualizace a aktualizaci Service Pack (SP): Vpřípadě systému Windows přejděte do nabídky Start nebo a vyberte možnost Windows Update. Vpřípadě systému Macintosh přejděte do nabídky Apple a vyberte možnost Software Update (Aktualizace softwaru). Internetové prohlížeče: Internet Explorer 8.0 a novější v podporovaných počítačích se systémem Windows Safari 5.0 a novější v podporovaných počítačích se systémem Mac Firefox 12 a novější v podporovaných počítačích se systémem Windows a Mac Google Chrome 14 a novější v podporovaných počítačích se systémem Windows a Mac PŘEHLED VÝROBKU 7

13 Síť LAN Směrovač (router) či přepínač (switch) (pro maximální výkon doporučujeme gigabitové připojení). Internet Kpočáteční instalaci a stažení softwaru je požadováno širokopásmové internetové připojení. Pokyny před instalací Před instalací disku vyberte vhodné umístění tak, aby bylo možné systém používat s maximální efektivitou. Umístěte zařízení do místa s následujícími vlastnostmi: Místo je v blízkosti uzemněné elektrické zásuvky. Místo je čisté a bezprašné. Nachází se na pevném povrchu, kde nedochází k vibracím. Místo je dobře větrané, nedochází k blokování nebo zakrytí štěrbin a otvorů v horní a dolní části disku a nachází se v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů. Místo je izolováno od elektromagnetických polí vytvářených elektrickými zařízeními, jako je např. klimatizace nebo rozhlasový či televizní přijímač. Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem Výrobky WD jsou citlivé přístroje, které vyžadují opatrnou manipulaci během vybalování a instalace. Hrubé zacházení, otřesy či vibrace mohou disky poškodit. Při vybalování a instalaci externího disku dodržujte následující opatření: Zařízení nesmí upadnout nebo být vystaveno nárazům. Když je zařízení zapnuté, nehýbejte s ním. Nepoužívejte tento výrobek jako přenosné zařízení. PŘEHLED VÝROBKU 8

14 Technické parametry Ethernet Výkonné gigabitové ethernetové připojení (100/1000) Interní pevný disk Podporované protokoly 2 x 3,5palcové pevné disky WD SATA CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP Vstup./Výst. porty Port gigabitového Ethernetu (RJ-45) USB 2.0 (Host) Podporovaní klienti Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP* Mac OS X Mountain Lion Operační systém Mac X Mac OS X Snow Leopard Mac OS X Leopard* Rozměry Napájení Hloubka: 154 mm (6,06 palce) Šířka: 98 mm (3,86 palce) Výška: 169,7 mm Hmotnost: 2,2 kg Vstupní napětí: 100 V až 240 V stř. Kmitočet napájecího napětí: 50 až 60 Hz Výstupní napětí: 12 V ss., 3,0 A Napájení: 36 W Teplota Provozní teplota: 5 až 35 C Skladovací teplota: -20 až 65 C * Omezená podpora PŘEHLED VÝROBKU 9

15 Přehled produktu Tlačítko obnovení Port USB 2.0 Vícebarevná kontrolka LED Port gigabitového Ethernetu Zásuvka bezpečnostního zámku Kensington Komponenta Ikona Popis Port gigabitového Ethernetu Port USB 2.0 Tlačítko obnovení Napájecí zásuvka Bezpečnostní zásuvka k zámku Kensington Slouží k připojení zařízení k místní síti. Slouží k připojení pevného disku USB jako dalšího úložiště. Slouží k obnovení nastavení zařízení, jako např. uživatelského jména správce a hesla. Další informace naleznete v oddílu Obnovení zařízení My Book Live Duo na str Slouží k připojení zařízení k napájecímu adaptéru a síťové zásuvce. Toto zařízení lze zabezpečit proti krádeži standardním bezpečnostním kabelem Kensigton. Další informace získáte na internetových stránkách PŘEHLED VÝROBKU 10

16 3 Připojení disku a zahájení používání Začínáme se softwarem Online Setup (Instalace online) Začínáme bez softwaru Online Setup (Instalace online) (systémy Windows amacos) Co mám dělat nyní? Instalace zařízení My Book Live Duo je snadná je třeba ho pouze rozbalit, stáhnout si software pro rychlou instalaci ze stránek a spustit ho. Poté zařízení připojíte podle instrukcí na obrazovce. Kontrolky LED v přední a zadní části zařízení ukazují, zda připojení správně pracuje. Poznámka: Informace o bezpečném odpojení disku naleznete v části Bezpečné vypínání na str. 51 nebo Vypnutí/Restartování na str. 69. Začínáme se softwarem Online Setup (Instalace online) Software pro instalaci online vás provede potřebnými kroky ke snadnému dokončení instalace zařízení do domácí nebo malé podnikové sítě. Podle následujících kroků si stáhněte software pro instalaci online a spusťte ho, vyhledejte disk a začněte zařízení používat. Software online je k dispozici na webu Online Learning Center (Školicí středisko online) společnosti WD na stránkách Stažení a instalace softwaru Online Setup (Instalace online) Před připojením zařízení My Book Live Duo si stáhněte pomocí následujících kroků software, který je požadovaný k instalaci zařízení. 1. Otevřete webový prohlížeč. Požadavky na prohlížeč naleznete v části Internetové prohlížeče: na str Do pole s adresou zadejte adresu 3. Na obrazovce Welcome to the Learning Center (Vítá vás školicí středisko) vyberte možnost My Book Live Duo. 4. Vyberte možnost Go to Downloads (Přejít na stahování). Poznámka: Web Learning Center (Školicí středisko) automaticky určí váš operační systém. Pokud si chcete stáhnout instalační software pro jiný operační systém, vyberte požadovaný operační systém z rozevírací nabídky v horní části stránky před kliknutím na tlačítko Download Setup Software (Stáhnout instalační software). 5. Přejděte ke staženým souborům, dvakrát klikněte na soubor Setup.exe (Systémy Windows) nebo My Book Live Duo Setup.dmg (systémy Mac). PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 11

17 Fyzické připojení disku Během připojování disku My Book Live Duo do domácí sítě nebo sítě pro malou kancelář postupujte podle kroků uvedených níže. Důležité: Abyste zamezili přehřátí, ujistěte se, zda je disk ve správné pozici, jak je znázorněno na obrázku níže, a zdířky a otvory na vrchní a spodní části zařízení nejsou ničím zakryty nebo blokovány. Vpřípadě, že dojde k přehřátí, bude zařízení bezpečně vypnuto a všechny právě prováděné procesy budou přerušeny. Pokud tato situace nastane, může dojít ke ztrátě dat. 1. Jeden konec ethernetového kabelu zapojte do ethernetového portu na zadní straně disku. Důležité: Abyste dosáhli nejlepšího výkonu, doporučujeme použít přiložený ethernetový kabel. 2. Druhý konec ethernetového kabelu zapojte přímo do směrovače nebo portu síťového přepínače. 3. Zapojte jeden konec adaptéru do napájecí zdířky na zadní straně zařízení. 4. Adaptér napájení zasuňte do zásuvky elektrické sítě. Jednotka se automaticky spustí. Důležité: Než začnete konfigurovat disk My Book Live Duo počkejte, dokud zcela nenaběhne (přibližně tři minuty). Že je zařízení připravené, poznáte podle zeleně (běžný režim) nebo modře (pohotovostní režim) svítící diody LED. Režim pohotovostního režimu slouží k úspoře energie. PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 12

18 Kontrola předního panelu s diodami LED MY BOOK LIVE DUO V následující tabulce jsou popsány funkce tříbarevných diod LED (červená/zelená/modrá). Stav Barva Vzhled Popis stavu Vypnutí Žádný Ukazuje, že je disk odpojen. Zapnutí Modrá Svítí Svítí po prvním připojení jednotky k napájení. Zavádění Žlutá Svítí Disk začal načítat operační systém (OS). Pozor Žlutá Bliká Tento stav má následující příčiny: Překročena výstražná tepelná prahová hodnota (nízká nebo vysoká teplota) Není zapojen síťový kabel Připraveno Zelená Svítí Operační systém je připraven. Aktivita Zelená Bliká Jednotka snímá příkazy z pevného disku (HDD) nebo je na něj zapisuje. Porucha/je nutný zásah Červená Svítí Příčinou tohoto stavu jsou následující poruchy: Selhání funkce disku SMART Neexistence datového svazku Neexistence systémového svazku Vypnutí systému z důvodu teploty (75 C) Zjištěn nepodporovaný disk Úsporný režim Modrá Svítí Jednotka je v úsporném režimu pevného disku. Aktualizace softwaru/firmwaru Bílá (může mít lehce fialový odstín) Svítí Probíhá aktualizace firmwaru. Kontrola diod LED na zadním panelu (práce se sítí) V následující tabulce se popisuje stav sítě a činnost diod LED. Poznámka: Diody LED ve spodní části portu: horní dioda LED signalizuje činnost a dolní dioda LED signalizuje připojení. Stav LED: Vzhled Popis stavu Chybné připojení Link (Připojení) Vypnuto Kabel nebo zařízení jsou odpojené, popřípadě nefunguje zařízení na druhém konci. Připojení 100 Mb/s Link (Připojení) Žlutá Kabel je zapojený a zařízení na obou koncích úspěšně navázala spojení. Zprostředkovaná přenosová rychlost sítě je 100 Mb/s. Připojení 1000Mb/s Link (Připojení) Zelená Kabel je zapojený a zařízení na obou koncích úspěšně navázala spojení. Zprostředkovaná přenosová rychlost sítě je 1000 Mb/s. Neaktivní připojení Aktivita Vypnuto Neprobíhá aktivní komunikace. Připojení zaneprázdněno Aktivita Zelená bliká Probíhá aktivní komunikace. PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 13

19 Připojení disku do sítě 1. Vyberte možnost Getting Started (Začínáme). 2. Připojte zařízení My Book Live Duo k domácí nebo malé podnikové síti podle postupu na obrazovce nebo podle instrukcí v části Fyzické připojení disku na str. 12. Poznámka: Před připojením zařízení odstraňte samolepku ze zadní strany jednotky. 3. Jakmile se indikátor LED na zařízení rozsvítí zeleně, klikněte na tlačítko Next (Další), které se zobrazuje na obrazovce počítače. Software vyhledá zařízení. PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 14

20 4. Vyberte zařízení My Book Live a poté klikněte na tlačítko Next (Další). 5. Postupujte podle instrukcí, které jsou zobrazeny na obrazovce a uvedeny v části Vytvoření osobního řešení cloud pomocí aplikace WD 2go na str. 16. Pokud nebylo zařízení nalezeno, postupujte podle kroků v části Připojení disku a řešení potíží na str. 15. Připojení disku a řešení potíží Připojení pokud instalační software nemůže nalézt zařízení v systému, zobrazí se obrazovka No My Book Live Duo found (Nebylo nalezeno žádné zařízení My Book Live Duo). 1. Postupujte podle kroků na obrazovce a zkontrolujte následující: Zařízení je zapojeno do elektrické zásuvky, Zařízení je připojeno k počítači, Indikátor na čelní straně zařízení svítí zeleně. 2. Klikněte na tlačítko Refresh (Obnovit). Pokud stále nelze zařízení nalézt, klikněte na možnost WD Support (Podpora WD) a zobrazte další rady, nebo kontaktujte podporu společnosti WD. PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 15

21 Vytvoření osobního řešení cloud pomocí aplikace WD 2go Přístup na web WD 2go vám zajistí bezplatný přístup k osobnímu úložišti typu cloud My Book Live Duo. Po přihlášení k aplikaci WD 2go se zařízení My Book Live Duo připojí kpočítači jako místní disk a vaše vzdálené složky budou dostupné v libovolném počítači nebo počítači Mac s přístupem k Internetu. *Aplikace WD 2go není podporována systémem Mac Leopard (OS X 10.5.x) 1. Pokud není na obrazovce Personal Cloud (Osobní řešení cloud) zaškrtnuto políčko Also use this information to register My Book Live (Tyto informace použít také k registraci zařízení My Book Live), zaškrtněte ho. 2. Zadejte vaše údaje do polí First Name (Křestní jméno), Last Name (Příjmení) a address ( ová adresa) a poté klikněte na tlačítko Submit (Odeslat). 3. Z rozevírací nabídky na obrazovce User Authentication (Ověřování uživatele) vyberte uživatelský účet zařízení My Book Live Duo. Vybraný účet bude propojen s účtem služby WD 2go. 4. Zkontrolujte příchozí y, ověřte nový účet a pokračujte kliknutím na tlačítko Next (Další). Poznámka: Vpřípadě, že filtr nevyžádané pošty neumožní doručení u od společnosti WD, bude třeba zkontrolovat spamovou složku. PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 16

22 5. Postup instalace zařízení My Book Live Duo byl úspěšně dokončen a kliknutím na jeden z odkazů na obrazovce můžete začít zařízení používat, nebo kliknutím na možnost Finish (Dokončit) můžete zavřít průvodce instalací. Začínáme bez softwaru Online Setup (Instalace online) (systémy Windows a Mac OS) Pokud k instalaci nepoužijete instalační software, můžete využívat následující možnosti: používat zařízení My Book Live Duo jako externí pevný disk tak, že soubory do něj azněj přetáhnete; nakonfigurovat disk pomocí řídicího panelu disku My Book Live Duo (Další informace naleznete v části Použití řídicího panelu disku My Book Live Duo na str. 55.); uložit a obnovit soubory pomocí služby Historie souborů systému Windows (viz část Používání služby Historie souborů systému Windows 8 na str. 37), programu Windows Zálohování (viz část Použití nástroje Zálohování v systémech Windows 7 a Windows Vista na str. 38) nebo aplikace Apple Time Machine (viz část Použití nástroje Apple Time Machine na str. 39). Používání systému Windows 8 Otevření veřejné složky Jako alternativu k instalaci pomocí instalačního softwaru online můžete disk otevřít následovně: 1. Fyzicky připojte disk do sítě (viz část Fyzické připojení disku na str. 12). 2. Vyberte z nabídky Start možnost Desktop (Plocha). 3. Na panelu nástrojů klikněte na možnost File Explorer (Průzkumník souborů). PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 17

23 4. Klikněte na položky Network (Síť) > MYBOOKLIVEDUO a vyhledejte veřejnou složku disku. 5. Dvojím kliknutím na veřejnou složku zobrazte podsložky Shared Music, Shared Pictures, Shared Videos a Software (Sdílená hudba, Sdílené obrázky, Sdílená videa a Software. Nyní můžete do sdílených složek přesouvat soubory pomocí nástroje Průzkumník Windows. Systémy Windows Vista a Windows 7 Otevření veřejné složky Jako alternativu k instalaci pomocí instalačního softwaru online můžete disk otevřít následovně: 1. Fyzicky připojte disk do sítě (viz část Fyzické připojení disku na str. 12). 2. Klikněte na tlačítko > Computer (Počítač) > Network (Síť) > My Book Live Duo, a vyhledejte veřejnou složku. 3. Dvojím kliknutím na veřejnou složku zobrazte podsložky Shared Music, Shared Pictures, Shared Videos a Software (Sdílená hudba, Sdílené obrázky, Sdílená videa a Software. Nyní můžete do sdílených složek přesouvat soubory pomocí Průzkumníka Windows: 4. Mapování veřejné složky disku My Book Live Duo pro rychlý přístup k funkci: Klikněte v části Síť aplikace Průzkumník systému Windows na položku MyBookLiveDuo. Klikněte pravým tlačítkem na veřejnou složku a vyberte z místní nabídky možnost Map Network Drive (Připojit síťovou jednotku). Z rozevíracího seznamu Drive (Disk) vyberte požadované písmeno. Zaškrtněte políčko Reconnect at login (Znovu připojit při přihlášení). Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit). Mapování vaší veřejné složky bylo dokončeno. PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 18

24 Spuštění řídicího panelu My Book Live Duo pro instalaci disku Spuštění řídicího panelu disku My Book Live Duo a instalace disku: 1. Fyzické připojení disku do sítě (viz část strana 12). 2. Otevřete prohlížeč a jako adresu zadejte disku nebo IP adresa>/. Příklad: nebo Poznámka: Pokud neznáte IP adresu zařízení My Book Live Duo, použijte k jeho nastavení nástroj WD Quick View (viz část Správa disku pomocí nástroje WD Quick View na str. 45). Instalační software WD Quick View můžete získat na webu Online Learning Center (Školicí středisko online) na stránkách 3. Pokračujte podle pokynů v části Přehled prvků řídicího panelu na str. 57. Systémy Mac OS X Leopard/Snow Leopard/Lion Použití aplikace Finder pro otevření veřejné složky 1. V okně Finder (Vyhledávač) klikněte na boční liště ve sdílených položkách na složku MyBookLive. 2. Pokud dojde k zobrazení obrazovky oprávnění, vyberte možnost Guest (Host) a potom kliknutím na tlačítko Connect (Připojit) zobrazte veřejnou sdílenou složku: 3. Dvojím kliknutím na veřejnou složku zobrazte podsložky médií: Shared Music, Shared Pictures a Shared Videos (Sdílená hudba, Sdílené obrázky a Sdílená videa). Nyní můžete do sdílených složek přesouvat soubory pomocí aplikace Finder. Poznámka: Na pracovní ploše se automaticky zobrazí ikona veřejné složky. PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 19

25 4. Pokud chcete, aby ikona sdíleného disku zůstala na pracovní ploše trvale, vytvořte zástupce. Následují dva způsoby, jak to lze provést: Poznámka: Před vytvořením kopie klikněte na možnost Finder (Vyhledávač) > Preferences (Předvolby) > a General (Obecné) a zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko Connected Servers (Připojené servery). Klikněte na položku, k níž chcete zástupce vytvořit (např. Shared Music Sdílená hudba), podržte tlačítko myši a současně stiskněte klávesy Cmd a Option (Možnost) a potom tuto položku přesuňte do umístění, kde chcete, aby se zástupce zobrazil. Namísto přesunutí původní položky se v daném umístění vytvoří zástupce. -NEBO- Pravým tlačítkem klikněte na položku, k níž chcete zástupce vytvořit (např. Shared Music Sdílená hudba), a potom klikněte na položku File (Soubor) > Make Alias (Vytvořit kopii). Vyhledání a nastavení disku pomocí aplikace Bonjour 1. Otevřete aplikaci Safari aklikněte na ikonu záložky: 2. Kliknutím na aplikaci Bonjour a dvojitým kliknutím na disk My Book Live Duo zobrazíte domovskou stránku řídicího panelu disku My Book Live Duo. 3. Pokračujte podle pokynů v části Přehled prvků řídicího panelu na str. 57. PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 20

26 Co mám dělat nyní? MY BOOK LIVE DUO Disk My Book Live Duo je připraven k použití a má přiřazeno písmeno či zástupce, jehož prostřednictvím lze přetáhnout soubory na disk či z něj a přesouvat soubory do každého počítače v síti nastaveného podle pokynů v této kapitole. Své soubory můžete v počítači rovněž automaticky zálohovat, můžete upravovat nastavení disku podle vlastních představ, zobrazovat své soubory ze vzdáleného umístění a používat tento disk jako mediální server. V této uživatelské příručce naleznete informace a pokyny pro nastavení a používání disku My Book Live Duo. Většinu níže uvedených informací naleznete také na webu Online Learning Center (Školicí středisko online) na stránkách Nejběžnější úkony: Jak mám... Viz... zálohovat počítač na disk My Book Live Duo strana 26 obnovit data z disku My Book Live Duo do počítače strana 31 nastavit automatické aktualizace softwaru aplikace WD SmartWare strana 37 spustit řídicí panel disku My Book Live Duo přes Internet strana 55 použít řídicí panel disku My Book Live Duo pro přizpůsobení disku strana 55 otevřít soukromou sdílenou složku strana 85 obnovit firmware disku My Book Live Duo na výchozí nastavení strana 68 strana 135 aktualizovat firmware disku My Book Live Duo strana 62 zálohovat zařízení My Book Live Duo vytvořením bodu obnovení (snímku) a jeho uložením na jiném kompatibilním síťovém disku či sdílené síťové složce získat přístup k fotografiím a souborům na disku My Book Live Duo pomocí zařízení iphone, ipod touch nebo ipad či zařízení se systémem Android získat vzdálený přístup k disku My Book Live Duo na stránkách wd2go.com strana 90 strana 98 strana 107 povolit nebo zakázat aplikace disku My Book Live Duo, jako např. ITunes strana 72 přehrávat a streamovat média z disku My Book Live Duo strana 118 PŘIPOJENÍ DISKU A ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ 21

27 4 Zálohování a obnovení souborů Používání softwaru WD SmartWare (jen systém Windows) Používání služby Historie souborů systému Windows 8 Použití nástroje Zálohování v systémech Windows 7 a Windows Vista Použití nástroje Apple Time Machine Používání softwaru WD SmartWare (jen systém Windows) Software WD SmartWare je snadno použitelný nástroj obsahující následující funkce: Automatická ochrana dat automatické, nepřetržité zálohování vytváří kopii při každé změně nebo po přidání souboru. Poznámka: Automatická záložní ochrana je zapnuta, dokud jsou zařízení My Book Live Duo i počítač zapojeny do sítě. Při odpojení od sítě se zálohování dočasně zastaví. Po opětovném připojení software WD SmartWare automaticky vyhledá v počítači nové nebo změněné soubory a obnoví záložní ochranu. Sledování zálohování při vzniku vizuální zálohování třídí obsah na kategorie a zobrazuje postup zálohování. Snadné obnovení souborů přeneste svá cenná data na původní místo bez ohledu na to, zda jste ztratili všechna data, nebo jen přepsali důležitý soubor. Převezměte kontrolu upravujte zálohy. Zobrazení informací a témat online nápovědy Software WD SmartWare obsahuje dva typy nápovědy: Ikona Nápověda každé okno aplikace WD SmartWare nabízí snadný přístup k informacím online nápovědy, které vás rychle provedou úlohami zálohování, obnovení a nastavení. Vždy, když váháte, jak postupovat, klikněte na ikonu informace/online nápovědy v pravém horním rohu libovolné obrazovky. Jestliže chcete obrazovku informací/on-line pomocníka po přečtení zavřít, klikněte na tlačítko X v pravém horním rohu obrazovky. Karta Nápověda pomocí této karty na obrazovkách aplikace WD SmartWare získáte podrobnější nápovědu. Informace o používání karty Help (Nápověda) naleznete v části Domovská obrazovka aplikace WD SmartWare na str. 24. ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ SOUBORŮ 22

28 Instalace softwaru WD SmartWare Probíhá instalace softwaru WD SmartWare 1. K části Online Learning Center (Školicí středisko online) získáte přístup na stránkách 2. Vyberte položku My Book Live. 3. Kliknutím na tlačítko Product Downloads (Stahování produktu) zobrazíte instalační obrazovku Downloads (Stahování): 4. V poli WD SmartWare klikněte na položku Download (Stahování). 5. Přejděte ke staženým souborům a rozbalte obsah souboru ZIP do vašeho počítače. 6. Dvakrát klikněte na soubor WD SmartWare Setup. 7. Dokončete instalaci podle instrukcí na obrazovce. 8. Kliknutím na tlačítko Launch WD SmartWare (Spustit WD SmartWare) zobrazíte domovskou obrazovku softwaru WD SmartWare. (Další informace naleznete v části Domovská obrazovka aplikace WD SmartWare na str. 24.) ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ SOUBORŮ 23

29 Spuštění softwaru WD SmartWare po instalaci Po instalaci softwaru WD SmartWare použijte jednu z následujících možností: MY BOOK LIVE DUO Ikona WD SmartWare na systémové liště systému Windows klikněte levým nebo pravým tlačítkem myši na ikonu WD Quick View (zobrazí se hlavní nabídka) a poté vyberte možnost WD SmartWare. Průzkumník Windows klikněte na tlačítko Start nebo a potom klikněte na možnosti Programy > WD SmartWare > WD SmartWare. Domovská obrazovka aplikace WD SmartWare Domovská obrazovka je první obrazovka, která se zobrazí po spuštění softwaru WD SmartWare: Domovská obrazovka softwaru WD SmartWare obsahuje následující záložky: Home (Domů) zobrazuje ukazatele obsahu, které znázorňují kapacitu každého disku ve vaší síti. Backup (Zálohování) slouží ke správě stávající zálohy nebo vytváření nových záloh důležitých dat včetně filmů, hudby, dokumentů, ů a fotografií. Retrieve (Obnovit) slouží k obnovení cenných dat, která byla ztracena nebo přepsána. Settings (Nastavení) slouží ke správě parametrů zálohování, vyhledávání aktualizací a poskytuje odkaz na řídicí panel disku My Book Live Duo, kde můžete disk konfigurovat. Help (Nápověda) poskytuje rychlý přístup k tématům oblasti Learning Center (Školicí středisko) a odkazy ke službám podpory online. Články oblasti Learning Center (Školicí středisko) obsahují podrobnější informace než část informace/ online nápověda k jednotlivým obrazovkám, ale ne takové množství, jako uživatelská příručka softwaru. ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ SOUBORŮ 24

30 Na ukazateli obsahu pevného disku počítače jsou všechny soubory, které je možné zálohovat, zobrazeny na modrém pozadí v následujících kategoriích: Tato kategorie souborů Documents (Dokumenty) Mail (Pošta) Music (Hudba) Movies (Filmy) Pictures (Obrázky) Other (Ostatní) Zahrnuje soubory s těmito příponami.doc,.txt,.htm,.html,.ppt,.xls,.xml a další přípony dokumentů.mail,.msg,.pst. a další přípony poštovních souborů.mp3,.wav,.wma a další přípony hudby.avi,.mov,.mp4 a další přípony filmů.gif,.jpg,.png a další přípony obrázků Ostatní, které nepatří do pěti hlavních kategorií Úplný seznam všech přípon souborů naleznete v odpovědi Answer ID č znalostní databáze společnosti WD na adrese Poznámka: Posunutím kurzoru nad kategorii zobrazíte počet souborů v dané kategorii. Kategorie System (Systém) zobrazená na tmavě šedém pozadí obsahuje všechny soubory operačního systému, které není možné zálohovat. Soubory, které nejsou zálohovány, zahrnují systémové soubory, soubory programů, aplikace a pracovní soubory, jako např. soubory.tmp a.log. Kategorie Retrieved (Obnovené), která je také zobrazena na tmavě šedém pozadí, obsahuje soubory obnovené z předchozí zálohy. Tyto soubory také nejsou dostupné k zálohování. Poznámka: Další soubory jsou soubory, které nejsou součástí aktuální zálohy. Popis funkce zálohování Software WD SmartWare automaticky a průběžně zálohuje na disk My Book Live Duo veškeré důležité datové soubory, jako např. hudbu, filmy, fotografie, dokumenty, y a další soubory. Jakmile software WD SmartWare dokončí kategorizaci různých typů souborů na zvoleném pevném disku, bude všechen obsah po kliknutí na tlačítko Start Backup (Spustit zálohování) zálohován. Nebo můžete vybrat k zálohování pouze určité soubory, složky či kategorie. Pokud je váš počítač vybaven více než jedním interním pevným diskem, musíte vybrat a zálohovat každý zvlášť, aby tak byly chráněny všechny datové soubory v počítači. Po provedení zálohování jsou soubory softwarem WD SmartWare chráněny tak, že jsou zálohovány: nové soubory vytvořené v počítači nebo zkopírované na disk; existující soubory, které byly jakkoli změněny. Tato ochrana je automatická software WD SmartWare ji provádí bez vaší účasti jedinou podmínkou je ujistit se, že je zařízení My Book Live Duo stále připojeno k síti. Poznámka: Po odpojení a opětovném připojení disku k síti vyhledá software WD SmartWare v počítači nové a změněné soubory a pokračuje v automatickém nepřetržitém zálohování jako předtím. ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ SOUBORŮ 25

31 Zálohování souborů MY BOOK LIVE DUO Zálohování některých nebo všech souborů: 1. Na domovské obrazovce: a. Pokud počítač obsahuje více než jeden interní pevný disk nebo oddíl disku, vyberte z rozevíracího seznamu umístěného pod ikonou vašeho počítače ten, který chcete zálohovat jako první: b. Pokud je k síti připojeno více než jedno zařízení My Book Live, zařízení WD NAS nebo zařízení kompatibilní se softwarem SmartWare, vyberte to, na které mají být soubory zálohovány: c. Vyberte složku zařízení My Book Live, na které chcete své soubory zálohovat. 2. Kliknutím na kartu Backup (Zálohování) zobrazíte obrazovku Backup (Zálohování): ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ SOUBORŮ 26

32 3. Na obrazovce Backup (Zálohování): POKUD chcete zálohovat... na interní pevný disk POSTUPUJTE TAKTO... Všechny kategorie souborů Přejděte na krok 4, strana 27. Vybrané kategorie souborů Přejděte na krok 5, strana 28. Všechny soubory a složky Přejděte na krok 8, strana 28. Pouze vybrané soubory či složky Přejděte na krok 9, strana Zálohování všech kategorií souborů vzařízení My Book Live Duo: a. Ověřte, že jste vybrali režim category (kategorií), a ujistěte se, zda je v levém horním rohu obrazovky Backup (Zálohování) zobrazen text Ready to perform category backup (Připraveno k zálohování kategorií). Pokud je vybrán režim file (souborů) a v horní části obrazovky je zobrazen text Ready to perform file backup (Připraveno k zálohování souborů), klikněte na tlačítko Switch to File Backup (Přepnout na zálohování souborů) v levém dolním rohu a potvrďte výzvu přepnutí plánu zálohování kliknutím na tlačítko OK. b. Pokud chcete otevřít pole zálohování kategorií a ověřit, že jsou vybrána zaškrtávací políčka všech šesti kategorií, klikněte na možnost Advanced View (Pokročilé zobrazení) uprostřed obrazovky. ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ SOUBORŮ 27

33 c. Označte podle potřeby všechna prázdná zaškrtávací políčka a poté kliknutím na možnost Apply Changes (Použít změny) vytvořte uživatelský plán zálohování a aktualizujte ukazatel Content Gauge (Ukazatel obsahu) disku My Book Live Duo. d. Kliknutím na možnost Start Backup (Spustit zálohování) zahájíte proces zálohování vybraných kategorií souborů apřejdete na krok 10, strana Zálohování vybraných kategorií souborů: a. Ověřte, že jste vybrali režim category (kategorií), a ujistěte se, zda je v levém horním rohu obrazovky Backup (Zálohování) zobrazen text Ready to perform category backup (Připraveno k zálohování kategorií). b. Pokud je vybrán režim file (souborů) a v horní části obrazovky je zobrazen text Ready to perform file backup (Připraveno k zálohování souborů), klikněte na tlačítko Switch to Category Backup (Přepnout na zálohování kategorií) apotvrďte výzvu přepnutí plánu zálohování kliknutím na tlačítko OK. 6. Kliknutím na volbu Advanced View (Pokročilé zobrazení) uprostřed obrazovky otevřete pole výběru kategorií. 7. V poli výběru zálohování podle kategorií: a. Zaškrtněte políčka u kategorií souborů, které chcete zahrnout do procesu zálohování. b. Zrušte zaškrtnutí políček u kategorií souborů, které chcete ze zálohy vyloučit. c. Kliknutím na tlačítko Apply Changes (Použít změny) obnovíte ukazatel Content Gauge (Ukazatel obsahu) disku My Book Live Duo. d. Kliknutím na možnost Start Backup (Spustit zálohování) zahájíte proces zálohování vybraných kategorií souborů a přejdete na krok 10, strana Provedení zálohy všech souborů a složek na interním pevném disku: a. Ujistěte se, že jste vybrali režim file (souborů) a že v levém horním rohu obrazovky Backup (Zálohování) je zobrazen text Ready to perform file backup (Připraveno k zálohování souborů). b. Pokud je vybrán režim zálohování category (kategorií) a v horní části obrazovky je zobrazen text Ready to perform category backup (Připraveno k zálohování souborů), klikněte na tlačítko Switch to File Backup (Přepnout na zálohování souborů) a potvrďte výzvu přepnutí plánu zálohování kliknutím na tlačítko OK. ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ SOUBORŮ 28

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

My Passport Přenosný pevný disk

My Passport Přenosný pevný disk My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný P?íru?ka uživatele My Passport Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací Stručný průvodce instalací Broadway 2T Vítejte! Děkujeme Vám za zakoupení produktu PCTV Systems Broadway 2T. Postupujte podle pokynů tohoto stručného průvodce, abyste mohli rychle začít sledovat TV na

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x

Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x Program pro zálohování Uživatelské příručka softwaru WD SmartWare, verze 1,6.x Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém,

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky Uživatelská příručka Externí přenosný Uživatelská příručka disků My Passport Essential a Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport My Passport přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Příručka uživatele My Passport Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Česky. Přední a zadní ovládací panel

Česky. Přední a zadní ovládací panel 0 Česky Přední a zadní ovládací panel 1 Ú vod NSA320 vám umožní sdílet soubory a zálohovat data ve vaší domácí síti. Dále můžete přehrávat video, hudbu i fotografie uložené na NSA320 za pomocí běžného

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Podpora Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem produktu a použijte jej při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com.

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém NSA-2401 Síťový ukládací systém Výchozí přihlašovací údaje LAN1 IP Adresa: http://192.168.1.3 LAN2 IP Adresa: http://192.168.100.3 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com.

Více

Externí přenosný. My Passport Ultra. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele zařízení My Passport Ultra

Externí přenosný. My Passport Ultra. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele zařízení My Passport Ultra My Passport Ultra Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Příručka uživatele zařízení My Passport Ultra Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

My Passport. Essential a Essential SE Ultra přenosné pevné disky Uživatelská příručka. Externí přenosný

My Passport. Essential a Essential SE Ultra přenosné pevné disky Uživatelská příručka. Externí přenosný My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné pevné disky Uživatelská příručka Externí přenosný Uživatelská příručka disků My Passport Essential a Essential SE Servis a podpora společnosti WD Pokud

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky Uživatelská příručka Externí přenosný Uživatelská příručka disků My Passport Essential a Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více