O bsah 2/06. SOHM Sdružení obchodníků s hutními materiály Těšnov Praha 1 Tel. / Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O bsah 2/06. SOHM Sdružení obchodníků s hutními materiály Těšnov 5-110 00 Praha 1 www.sohm.cz. Tel. / Fax: 224 805 137 sohm@g-net.cz."

Transkript

1 O bsah 2/06 Úvodní slovo Zápis z členské konference SOHM Zhodnocení veletrhu MSV v Brně HŽ situace na trhu se stavební ocelí ČAOK zápis z GS asociace Eurometal Steel Net Forum v Birminghamu Eurometal Monitorovací Systém Kalendář akcí Vážení přátelé, rok 2006 je rokem mnoha změn. Arcelor a Mittal Steel se spojili a vytvořili největší ocelářskou společnost ve světě, která produkuje více než 10 % světové produkce oceli. Otázka zní, co to znamená pro nás a naše členy. Tak, jak bylo řečeno na několika konferencích, kterých jste měli možnost se zúčastnit, se bude dále konsolidovat, nejen hutě ale i distribuční sféra. A cílem této konsolidace je stabilizace cenové politiky od dodavatelů /hutí/ a vyvážit poptávku a produkci. Jedním ze zásadních efektů této konsolidace je, že distribuce oceli se také musí konsolidovat tak, abychom byli silným partnerem pro místní hutě a třetí dodavatele, kteří budou přicházet z Asie a dalších regionů, kde výkyvy cen nám umožní vytvářet lepší marže, i za předpokladu vyšších rizik. Domnívám se, že SOHM má za úkol avizovat svým členům, že změny v hutním průmyslu budou mít zásadní efekt financování či dobu splatnosti, která se razantně bude zkracovat. záměrů prezentovat a diskutovat tuto problematiku veřejně a hledat nástroje k řešení financování. Je velký tlak hutí na zkrácení doby splatnosti, z dní lze očekávat průměrně 30-ti denní splatnost. Tato záležitost bude jedním z prvních témat RADY SOHM. O dalších krocích vás budeme průběžně informovat. Mým osobním názorem, co se týká vývoje cen pro příští období, je, že ceny dlouhých výrobků se budou mírně navyšovat až do konce roku 2006, předpokládám jejich stabilitu pro I.Q V komoditě plechů vidím riziko cenového propadu díky nízké poptávce a vysokým skladovým zásobám pro I. a II.Q 2007 o EUR/t, doporučuji opatrnost při skladování zásob. Co se týká cen nerezu, je velmi pravděpodobné, že v prvním pololetí roku 2007 dosáhneme cenového maxima. Při poslední konferenci jsem zdůraznil, náš cíl je zlepšit interní komunikaci směrem k vám, abychom lépe sloužili požadavkům a potřebám našich členů. V nejbližší době je v plánu zlepšení webových stránek do interaktivnější podoby. Budeme usilovat taktéž o zlepšení externí komunikace s vládními orgány (ministerstvem) i ostatními sdruženími, jakou jsou např. Eurometal, polská a německá asociace a další. Tímto vás žádám, abyste vy také komunikovali aktivněji s námi, abychom společně tvořili a rozvíjeli naše cíle, abyste plnili stanovy SOHM a předávali požadovaná data včas a srozumitelně. Jen tehdy budeme profesionálním partnerem pro veřejnost i naše členy. Dnešní úvodní sloupek bych zakončil slovy J. F. Kennedyho: Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. Prezentace firem 9 Tento efekt bude mít zřetelný dopad na členy SOHM i zákazníky. Proto se domnívám, že bude jedním z důležitých Joseph Maxant / předseda SOHM SOHM Sdružení obchodníků s hutními materiály Těšnov Praha 1 Tel. / Fax:

2 2 Zápis z členské konference SOHM konané dne v Brně Účast členských podniků : Z celkového počtu 47 členských podniků bylo zastoupeno / 27 podniků Počet nepřítomných / 20 podniků Celkově se konference zúčastnilo 37 osob z členských podniků a 9 pozvaných hostů, tj. celkem 46 osob. Hosté: - Ing. A. Šípek, Sdružení automobilového průmyslu ČR - Ing. Petr Smutný, PWC - Ing. Ján Zolovčík, U.S. Steel Košice - Ing. Jan Kypast, Mittal Steel Ostrava a.s. - Ing. Stolarz, Jakl Karviná - Ing. P. Olšanský, Arcelor FCE - Ing. Ingeduld, Euler-Hermes - Fr. Kubera, Cibet - Ing. Zděnek Králíček 1. Zahájení konference Účastníky konference přivítal předseda Sdružení SOHM, pan Joseph Maxant a potvrdil program konference. 2. Změny v členské základně: Společnost Feryo Metal s.r.o. byla převzata firmou Kovintrade s.r.o. a společnost Filinger a.s. podala v souladu se Stanovami SOHM výpověď k (závazky pro rok 2006 vyrovnala). Důvodem výpovědi je změna profilu společnosti z distributora oceli na výrobce armatur pro stavebnictví. SOHM tak bude mít k členů. Konference tuto skutečnost vzala na vědomí. 3. Zpráva o činnosti za rok 2006: Zprávu o činnosti přednesl formou prezentace předseda SOHM pan Joseph Maxant. Uvedl také nejdůležitější směry, kterými se SOHM bude v příštím roce zabývat. K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky. 4. Zpráva o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v roce V návaznosti na závěry konference SOHM v Pardubicích byla příjmová i výdajová stránka rozpočtu letošního roku precizována. Ing. Josef Stehlík, SOHM, v krátkém vystoupení uvedl písemný materiál, který byl před konferencí rozeslán všem členům SOHM. V příjmové části rozpočtu (příspěvky členů) došlo k překročení o 104 tis. Kč vlivem přírůstku členů Sdružení a k dalšímu překročení o 969 tis. Kč došlo vlivem kladného výsledku Steel Net Fora. Dále se ve výnosech očekává příjem 120 tis. Kč přeúčtování alikvotních nákladů na společný stánek SOHM+Inox+BE Steel. Předpokládané výnosy ke konci roku 2006 by tak měly dosáhnout částku 2,425 mil. Kč. V nákladové části se čerpání rozpočtovaných položek výrazněji neodchýlilo od plánu s výjimkou následujících položek: Členským podnikům byl vyplacen příspěvek za vložné na Steel Net Forum-36 tis. Kč. Eurometalu bylo vyplaceno 265 tis. Kč za propůjčení formátu Steel Net Fora. V původním rozpočtu nebylo počítáno se stánkem na MSV, který se přesto realizoval. Dále došlo k překročení v položce členské konference a akce, kde se promítá především zvýšená aktivita exkurzní činnosti SOHM, vyšší počet zasedání Rady, náklady na konference SOHM atd. Celkové výdaje SOHM by tak měly v letošním roce dosáhnout výše 1,675 mil. Kč. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji tj. cca 0,750 mil. Kč. tak umožní Sdružení překlenout I. čtvrtletí roku Konference SOHM vzala tuto zprávu na vědomí bez připomínek. 5. Přidružené členství-doplněk Stanov. Institut přidruženého člena byl předložen členské základně SOHM jako odpověď na výzvy některých hutních výrobních podniků, které se zajímají o dění a spolupráci s SOHM a jeho podniky. Návrh Doplňku Stanov přednesl Judr. Lakomý /Vatrans/. V diskuzi, která se k tomuto bodu konference uskutečnila, bylo konstatováno, že není přítomen dostatečný počet členů SOHM nutných k hlasování a přijímání závěrů. Otázky, které je nutno do příští konference vyjasnit jsou následující: - zda přidružené členství opravňuje k účasti na interní časti konference - způsob stanovení výše členských příspěvků přidruženého člena - kdo přidruženého člena schvaluje (konference nebo Rada Sdružení) Hlasování a rozprava o Doplňku Stanov byla přesunuta na příští členskou konferenci na jaře Webové stránky SOHM sekce neplatičů Ing. Valenta /Kondor/ krátce doporučil nově zavedenou službu pro členy SOHM a rozptýlil obavy některých členů z možných právních důsledků zveřejnění dlužníků. Poté členská konference, která se mezitím stala příchodem dalších členů Sdružení usnášení schopnou, odhlasovala přesun tohoto seznamu do veřejné části webových stránek SOHM.

3 3 7. Účetní systémy LIFO/FI Zprávu přednesl ing. Vojtěch /Inox/. Objasnil současný stav při oceňování zásob a jeho nevýhody. Doporučil poté členské konferenci přijetí společného stanoviska, tj. umožnit použití systému LIFO. Členská konference jeho návrh přijala. Ing. Vojtěch připraví v tomto smyslu dopis, který bude prezentován jako společné stanovisko SOHM a bude odeslán na příslušná místa. 8. Diskuze V diskuzi vystoupil Ing. Schreiber, který členskou konferenci informoval o pravděpodobných vlastnických změnách ve společnosti Voestalpine. 9. Odborná část konference. Po přestávce pokračovala konference odbornými přednáškami, ve které vystoupili následující hosté: Ing. Petr Smutný, PWC Globalizace a konsolidace v ocelářském průmyslu. Ing. A. Šípek, SAP Pozice automobilového průmyslu v ČR. B. Vejlupek, CIBET Zařízení pro dělení hut. materiálu vč. řezacích center a používané nástroje. 10. Závěr konference: Členská konference SOHM byla poté zakončena a její účastníci se přesunuli do hotelu Zámeček Mikulov, kde byl připraven společenský večer. Ing. Josef Stehlík / sekretariát SOHM Zpráva ze společného stánku na MSV Brno 2006 Koncem prvního pololetí 2006 Rada SOHM rozhodla o zřízení společného stánku na MSV Brno Do společné expozice se přihlásily, kromě SOHM, firmy BE Steel Metal a Inox Praha. Stánek a formality zařizovalo SOHM. Jelikož rozhodnutí zúčastnit se MSV padlo po uzávěrce přihlášek a také vzhledem k tomu, že metráž našeho stánku byla pouze 25 m 2, obdrželi jsme stánek v pavilonu L, nikoliv v prestižním pavilonu F. Samotná návštěvnost stánku byla přes odlehlost pavilonu a špatného přístupu ucházející i když v pavilonu F byla mnohem vyšší. Na tuto skutečnost poukazovali zejména kolegové z Inoxu. V průběhu veletrhu projevilo zájem o členství v SOHM 5 nových firem. Všem byly zaslány přihlášky a další nezbytné dokumenty. Na nejbližším zasedání Rady SOHM budou došlé přihlášky ke členství projednány a vydáno doporučení členské konferenci SOHM. Pro další ročníky MSV se jeví jako důležité získat pozici v pavilonu F, kde ovšem musí být vybudován stánek reprezentativnější a větších rozměrů, aby nezanikl v sousedství velikých stánků výrobních a zahraničních firem. V letošním stánku se ukázal jako nedostačující malý recepční pult, kde se 2 naše firmy často o zákazníka přetahovaly. Tato disproporce by měla být řešena buď jiným uspořádáním stánku, nebo přijmutím formy hnízda, podobně jako na veletrhu MACH. Jednoznačně negativně byla hodnocena přístupová komunikace do pavilonu L, bez poutačů a směrovek, takže řada návštěvníků jej minula v domnění, že se jedná o zázemí veletrhu. Celkové hrubé náklady na společný stánek dosáhly výše cca 180 tis. Kč. Při reprezentativnějším pojetí a při vyšší ceně plochy v pavilonu F bude nutno (v případě naší účasti) počítat s mnohem vyšší částkou za stánek. Rozhodnutí o účasti na dalším ročníku MSV Brno, popř. o společném stánku, bude předmětem jednání Rady SOHM. Následně bude toto rozhodnutí promítnuto do plánu činnosti pro rok 2007, který musí, včetně finančních zdrojů, schválit členská konference SOHM. Ing. Josef Stehlík / sekretariát SOHM

4 4 Situace na trhu se stavební ocelí v ČR V roce 2005 země Evropské unie zaznamenaly v souhrnu 1,3 % růst stavebnictví, což je o 0,9 % méně oproti roku Předpokládá se, že v letech bude pokračovat tento trend a stavební sektor poroste v rozmezí 1,5-2 %. V tomto období největší rozmach zaregistruje stavební inženýrství, následováno rekonstrukcemi a nebytovou výstavbou. Z druhé strany bytová výstavba se stane značně regresivní v Západní Evropě, nicméně v nových členských zemích má zrovna tento segment velice pevně růst od roku Stavebnictví v České republice patří mezi hlavní národohospodářská odvětví a lze ho považovat za jeden z pilířů národní ekonomiky, jelikož v současné době vytváří 7 % hrubé přidané hodnoty. Stavebnictví v České republice roste nepřetržitě již šest let. Za celý rok 2005 stoupla stavební výroba v České republice o 4,2 % oproti 9,7 % v roce Růst stavební výroby byl v loňském roce tažen především infrastrukturními projekty a aktivitami zahraničních investorů, kteří se podíleli zejména na výstavbě obchodních i administrativních center a výrobních hal. K růstu odvětví přispěla loni zejména stavba dálnic, kterých bylo rozestavěno více než 100 kilometrů. 15 VÝVOJ STAVEBNICTVÍ ČR Meziroční přírůstek % rok Zdroj: : ČSÚ V roce 2006 stavebnictví pokračuje v růstovém trendu a také celoroční růst ve stavebním průmyslu se v roce 2007 bude pohybovat kolem 4 %, jelikož důvodem budou trvale vysoké vládní výdaje na infrastrukturu i pokračující hektická výstavba bytů, která se udrží do vypršení výjimky na 5 % DPH do konce roku V plánu rozvoje dopravní infrastruktury na léta 2007 až 2013 se počítá se zahájením stavby dalších 700 km. Celkem by tak v ČR mělo být přinejmenším rozestavěno o 930 km dálnic a rychlostních silnic více než jich existuje dnes. pokračování na str. 5 >

5 5 pokračování ze str. 4 > Velkoobchodníci V evropských zemích pokračuje proces konsolidace distributorů s ocelí, nicméně v jednotlivých státech je v současné době v různém stadiu vývoje. Např. ve Francii již pět největších stockistů s ocelí drží 70 % tržní podíl, v Německu dosahují 50 % a ve Španělsku 45 % tržní podíl. V obchodu s ocelí jsou v zemích EU pozorovány tři výrazné trendy. Jednak se vytváří síť Skandinávie Pobaltí a jednak jsou na všech regionálních trzích přítomny velké ocelářské podniky, jako jsou ThyssenKrupp Materials, Arcelor a Salzgitter. Kromě toho se španělští distributoři stále více soustřeďují na Polsko. Západoevropská ocelářská servisní centra následují své zákazníky při změnách jejich působiště. Distribuce oceli tedy otvírá v nových 10 členských státech EU nové trhy a krok z Polska a z Pobaltí do severozápadního Ruska již není daleko. To platí i pro cestu z Polska a Slovenska na Ukrajinu, případně z Maďarska na jihovýchodní Balkán, nebo ze Slovinska na jihozápadní Balkán. V České republice nejvýznamnější distributoři oceli jsou sdruženi v SOHM (Sdružení obchodníků s hutními materiály). Distribuční kanály Dle průzkumu americké Mezinárodní obchodní komise distribuce většiny dodávek tvarové oceli probíhá pomocí velkoobchodníků, stockistů nebo servis center. Podíl právě tohoto distribučního kanálu každoročně stoupá a v současné době již přesahuje 60 %. Druhý nejčastěji využívaný způsob prodeje strukturální oceli představují dodávky dalším zpracovatelům pohybující se mezi 20 % a 30 %. Poslední distribuční kanál tvoří přímé prodeje konečným spotřebitelům, jenž dlouhodobě tvoří cca 8 % až 10 % celkového objemu. Zpravidla existuje princip, dle kterého pro menší stavební projekty se upřednostňuje zásobování od obchodníků s ocelí kvůli větší flexibilitě dodávek menších objemů. Naopak nákupy pro větší stavební projekty se většinou zajišťují přímo u výrobců z důvodu menších nákladů, ale na druhou stranu musejí přistoupit a akceptovat delší termíny dodání v souladu s válcovacím programem v železárnách. Největší dilema ohledně volby dodavatele profilové oceli nastane v případě středně velkých stavebních projektů, kde je třeba pečlivě zvážit všechny výhody a nevýhody přímého zásobování u výrobce nebo více flexibilních dodávek od zprostředkovatelů. Lze předpokládat, že na evropském trhu struktura prodejů a využívání distribučních kanálů pro tvarovou ocel včetně má poměrně shodnou podobu a i v blízké budoucnosti nenastanou zásadní změny v tomto směru čili nejvýznamnějšími zákazníky nadále zůstanou velkosklady. Závěr : Z výše uvedeného je zřejmé, že běžné stavební oceli je na trhu ČR dostatek. Problematický zůstává omezený rozměrový sortiment nosníků. Jak již bylo konstatováno, tuzemské hutní podniky se současnými parametry svých válcovacích tratí nejsou schopny rozšíření sortimentu zajistit. Mezery v sortimentu pokryjí obchodní organizace dovozem, takže požadavky stavebních podniků jsou průběžně uspokojovány. Ing. Petr Silbrník / Hutnictví železa, a.s.

6 6 Generální shromáždění listopadu 2006 Zástupci firem Skanska, divize Technologie, projekční kancelář Skála a Vít, Ing. Software Dlubal a Koelner se tak mohli poprvé prezentovat před výborem asociace i přítomnými hosty. Stalo se tak hned na úvod Generálního shromáždění ČAOK, které se konalo 2. a 3. listopadu v Hnanicích u Znojma. Součástí generálního shromáždění bylo i vystoupení zástupců firmy Euler Hermes Čescob, která se zaměřuje na úvěrové pojištění investic. členů, navazování kontaktů s dalšími profesními sdruženími. Aktivní bychom měli být i v oblasti zjednodušování a sjednocování právních a technických norem, předpisů a jiných dokumentů, které mnohdy nedůvodně znevýhodňují aplikaci oceli, řekl prezident. Před diskuzí seznámil přítomné s návrhem výboru na pozastavení členství ČAOK v Evropské asociaci ocelových konstrukcí z důvodu organizačních problémů evropské centrály a nedostatečné aktivity jejich vrcholných představitelů. Jedním z nových členů firma je Koelner. Jednatel Filip Mucha prezentuje před posluchači sorment své firmy. V rámci zasedání asociace byla prodiskutována zpráva o činnosti asociace v roce Výbor přítomné seznámil s pokračující prací na tvorbě norem a kódů, podporou aktivit směřujících k zvýšení odolnosti oceli proti požáru, i s neustálou snahou o navázání bližší spolupráce s hutními podniky. Zatím se nám to nedaří, je to ale alfa a omega dalších aktivit v oblasti rozvoje a popularizace oboru. Musíme v této snaze dále pokračovat, uvedl výkonný ředitel Pavel Juchelka. Zpráva o činnosti obsahovala i informace o aktivitách asociace, které se zaměřují na propagaci oboru mezi širokou veřejností. Image oboru ocelových konstrukcí za posledních 5 let výrazně vzrostla. Je to důsledek efektivních marketingových aktivit, které v rámci možností našeho omezeného rozpočtu, provádíme, řekl tajemník Tomáš Měřínský. Konference pokračovala zprávou o plnění rozpočtu, zprávou o hospodaření a návrhem rozpočtu. Plán činnosti představil prezident Petr Velda, který poukázal na pokračující snahu o získávání a příjímání nových Generálního shromáždění se zúčastnilo na 40 firem. V rámci diskuze vypluly na povrch témata, která oceláře trápí. Jednoznačně se dotýkají především protipožárních předpisů, které mnohdy nedůvodně znevýhodňují ocelové konstrukce, oproti betonu. Přítomní volali i po širší popularizaci této problematiky v řadách odborné veřejnosti. Budeme pokračovat v lobby za zrušení nebo úpravu některých předpisů, které nemají opodstatnění. Snažit v této oblasti by se však měly samostatně všechny firmy a to různými způsoby, uvedl P. Juchelka. Asociace je opět o něco silnější, naše vyjednávací pozice roste. Musíme se pokusit výsledky výzkumů o protipožáru více prezentovat mezi těmi, kteří předpisy tvoří nebo s nimi pracují, dodal tajemník Tomáš Měřínský. Zdroj: sekretariát ČAOK

7 7 Eurometal Steel Net Forum v Birminghamu Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o některých bodech zasedání Executive Committee Eurometalu, které proběhlo při příležitosti konání Net Steel Forum v Birminghamu dne 12. října Jednou z klíčových otázek dneška a blízké budoucnosti je jistě vývoj cen hutní produkce. Jak je vidět na grafu indexu cen, tak současná globální cenová úroveň dosahuje téměř maxima roku 2004 a začíná se vyrovnávat cenová křivka na vyšší celkové hladině, než tomu bylo v posledních deseti letech, kdy jsme zaznamenali trvalý pokles cen. faktorem působícím shora na ceny hutní produkce je stav skladových zásob koncových spotřebitelů, servisních center a skladových obchodníků, kde nejsou k dispozici přesné, resp. aktuální statistiky. Jejich zajištění je jedním z projednávaných úkolů Eurometalu. V této souvislosti je třeba i v rámci SOHM se zamyslet nad periodicitou zpracování statistik a strukturou údajů, které shromažďujeme. Byli jsme vyzváni, abychom se podíleli na projektu monitorování trhu, což představuje na kvartální bázi zasílat údaje o prodeji a zásobách v objemových ukazatelích, což osobně považuji za nezbytné pro analyzování tržního prostředí CENOVÝ INDEX Budoucí vývoj cen lze v obecné rovině charakterizovat jako pozitivní, neboť nejsou očekávány propady ve výši srovnatelné s rokem 2005 a tím méně pokles cen na úroveň před rokem To ale neznamená, že neexistují faktory, které by působily na marginální snížení cen, a to regionálně i komoditně. Především je třeba vidět, že Čína během poslední doby překročila výrobou svou vlastní spotřebu a stává se významným netto exportérem. Objem vývozu Číny je podmíněn významnou měrou absorpční schopností ekonomiky USA a je podpořen současně vyšší cenovou hladinou tohoto trhu. Pokles cen, resp. ochlazení tempa růstu v USA by mohlo znamenal potřebu umístit přebytky exportu na jiné trhy, což může být právě Evropa. Rovněž otázka kurzu EUR/USD může určitou měrou ovlivnit poptávku po oceli v Evropě a ochladit tak doposud relativně příznivě se vyvíjející spotřebu. Dalším 185 Rovněž je třeba zmínit i činnosti spojené se zavedením systému, který by měl do budoucna umožnit odhadovat a zpracovávat výhled na nejbližší období, který bude rovněž třeba nakrmit datovými zdroji. Jeho ověřování probíhá na historických datech a přesnost tohoto modelu se odhaduje na 80 %. Ačkoliv výhled pro sektor distribuce oceli vyzněl na zmíněném Net Steel Foru velice pozitivně, a to i s ohledem na vysoké využití výrobních kapacit, odhadovaný nedostatek zdrojů pro výrobu atd., je třeba vidět i negativní stránku současné vysoké cenové hladiny, kterou je náročnost na provozní financování. V celém světě se potýkají obchodníci a nakonec i výrobci s problémem financování, neboť 100% nárůst cen s sebou nese obrovskou zátěž v nákladech řízení cash-flow našich firem. Proto jedním ze zásadních směrů diskutovaných na několika posledních zasedáních Eurometalu je tvorba přidané hodnoty, marže, zisku a v konečném důsledku i generovaných volných reálných zdrojů, namísto bratrovražedného boje o objem prodeje. Na závěr bych rád zmínil ještě další akce pořádané Eurometalem, jako Net Steel Forum v červnu 2006 v Německu a na přelomu září/října ve Skandinávii. Ing. Miroslav Horák viceprezident asociace Eurometal

8 8 Nová iniciativa Eurometalu-Monitorovací Systém Na posledním zasedání Eurometalu v Birminghamu byla uvedena v život myšlenka sjednocení Národních monitorovacích systémů (v SOHM máme zavedený Informační systém pracující pouze s celkovými agregacemi v tunách a korunách) s cílem vytvořit celkový Monitorovací Systém (dále jen MSE) členských států Eurometalu. Tento MSE je členěný na 2 části: - Objem prodeje v tunách za příslušné období a - Objem zásob v tunách za stejné období. Veličiny jsou požadovány nejprve za celý rok 2005 jako výchozí základna a dále za rok 2006 podle jednotlivých čtvrtletí. Každá tato část, tj. prodej a zásoby je dále dělena na následující sortiment: Profily a nosiče Tyčová ocel Betonářská ocel Tlusté plechy Ploché výrobky válcované za studena Ploché výrobky válcované za tepla Plechy s povrchovou úpravou (pokovené a jiné) Trubky Nerez produkce Speciální a slitinové oceli Přes zatím drobné nejasnosti v systematice dělení plechů, které budou postupně odstraněny, se jedná o průlomový statistický systém, umožňující sledovat nejen prodej, ale také to, co leží ve skladech na zásobách. Celkový pohled na jednotlivé asociace a Evropu jako celek tak umožní Eurometalu si vytvořit komplexní názor o spotřebě hutních materiálů vč. zásob. Pro podniky SOHM bude zavedení MSE určitou výzvou, aby prokázaly dobrou úroveň svých podnikových informačních systémů. Zpětně pak budou moci porovnávat úroveň sledovaných veličin v jednotlivých členských zemích Eurometalu se situací v ČR. Bude určitě nutné u mnohých členů SOHM toto dělení buďto uvést do života nebo v lepším případě modifikovat již zavedený informační systém. V každém případě bude žádoucí, chceme li dostát požadavkům Eurometalu a obhájit pozice naší asociace na mezinárodní scéně, zrychlit oběh dat. O definitivní podobě MSE, respektive o jeho celkové aplikaci v našich podmínkách bude jednáno na členské konferenci SOHM v únoru Přínosem pro členy SOHM, po zavedení MSE, bude širší pohled na evropský trh, pohled nejen na prodej, ale i na stav zásob v jednotlivých zemích. Globální informovanost umožní tak našim členům uzpůsobit svoji individuální obchodní politiku obecným evropským trendům v obchodu s hutním materiálem. Na závěr této informace mohu naše členy ujistit, že data poskytnutá jednotlivými podniky SOHM zůstanou v sekretariátu našeho Sdružení a dále budou odesílány pouze agregované údaje za celé SOHM. Ing. Josef Stehlík / sekretariát SOHM T

9 9 Kalendář akcí sdružení SOHM na I.Q ledna 2007 Valná hromada polské asociace PUDS únor 2007 Výroční konference SOHM STEELNEWS prezentace členských firem SOHM Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu SteelNews, Vám přinášíme m.j. prezentaci členských společností, které si Vás dovolují oslovit formou inzerce. Zájem, který o tuto službu vznikl je slibný a proto Vám přinášíme prezentaci hned tří členů našeho Sdružení. Inzerce je zatím poskytována zdarma, není však vyloučeno, že v případě pokračování dosavadního trendu, bude tato služba zpoplatněna. Třetí číslo časopisu STEELNEWS vyjde v březnu Pokud máte zájem o prezentaci, popř. získání podrobnějších informací, prosím kontaktujte pí. Oškerovou Nikol na tel. čísle: nebo e. mail. adrese: Ing. Josef Stehlík / sekretariát SOHM

10 10 STEELNEWS 2/2006 vydává SDRUŽENÍ OBCHODNÍKŮ S HUTNÍMI MATERIÁLY Těšnov 5, Praha 1 tel./fax:

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Pravidelný statistický pololetní přehled březen 2015/ekonomika 1 Komentář k výsledkům hutních organizací (zdroj HŽ,a.s.,EUROFER, www.steelonthenet.com,

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S.

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. 24.5.2005, Ostrava Ing.Vladimír BAIL, Ph.D. OSNOVA PREZENTACE: 1. RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A.S., A JEJÍ PRIVATIZACE (2000 2003) 2. VÝSLEDKY RESTRUKTURALIZACE

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014

Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014 Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014 Pravidelný statistický pololetní přehled září 2014/ekonomika 1 Komentář k výsledkům hutních organizací (zdroj HŽ,a.s.,EUROFER, www.steelonthenet.com,

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic Tisková beseda k veletrhům TUBE - Düsseldorf a WIRE Düsseldorf, K + K hotel Central, Praha, 14. ledna 2014 Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic 1 Vývoj v oblasti hutnictví ve světě

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Projekt R7 MÚK Droužkovice. Vývoj událostí a chronologický přehled

Projekt R7 MÚK Droužkovice. Vývoj událostí a chronologický přehled Projekt R7 MÚK Droužkovice Vývoj událostí a chronologický přehled Projekt R7 MÚK Droužkovice V roce 2008 Ředitelství silnic a dálnic ČR vypsalo výběrové řízení na projekt R7. Společnosti Skanska, Geosan

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 Interní Projekty Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková

Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Program: 1. Projednávání zápisu z jednání členů Výboru SPŘ č. 02/2007 2. Způsob ochrany osobních

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 31.10.2012 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15.

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15. Tisková zpráva. Srpen 20 Q2 20: Růst trhu technického spotřebního zboží. srpen 20 Zdeněk Bárta Consumer Choices Director CZ&SK Tel. +420 296 555 660 Fax +420 251 8 744 zdenek.barta@gfk.com Výsledky GfK

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 15.12.2014 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více