Základní škola a mateřská škola Huntířov PODZIM, ZIMA, JARO A LÉTO SE ŠKOLKOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Huntířov PODZIM, ZIMA, JARO A LÉTO SE ŠKOLKOU"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Huntířov PODZIM, ZIMA, JARO A LÉTO SE ŠKOLKOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2012

2 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy Podmínky předškolního vzdělávání Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Evaluační systém.31 2

3 1. Identifikační údaje OFICIÁLNÍ NÁZEV: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU: od MOTIVAČNÍ NÁZEV: PŘEDKLADATEL: Podzim, zima, jaro a léto se školkou Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Huntířov 63, Železný Brod ŘEDITELKA ŠKOLY Mgr. Miroslava Kopecká TELEFON: IČO: IZO: RED-IZO: ZŘIZOVATEL: Obec Skuhrov Huntířov nad Jizerou 63, Železný Brod starostka: Mgr. Jiřina Rybáková tel: fax: razítko školy podpis ředitele 3

4 2 Charakteristika školy 2.1 HISTORIE ŠKOLY Jsme jediná škola v obci, která již od roku 1870 zajišťuje bez přerušení činnosti plnění školní docházky a také dnes všechny děti z obce, pro které je škola zřízena, do ní chodí. Postupně, především z ekonomických důvodů, došlo v roce 1993 ke sloučení základní školy s mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. 2.2 VELIKOST ŠKOLY Škola je umístěna v centru obce. Dopravní spojení do obce je autobusové (zastávka u školy) a silniční. Škola je umístěna v klidném přirozeném venkovském prostředí. V poslední době dochází k nárůstu dojíždějících dětí z okolních obcí, přestože dopravní obslužnost není ideální. Základní škola a mateřská škola Huntířov sdružuje: základní školu s kapacitou 40 žáků uskutečňuje základní vzdělávání ročníku 1. stupně v jedné třídě mateřskou školu s kapacitou 28 dětí předškolní vzdělávání probíhá v jednom oddělení školní družinu s kapacitou 15 dětí zájmové vzdělávání probíhá v jednom oddělení školní jídelnu s kapacitou 70 jídel s uzavřeným typem stravování, zajišťuje stravování dětí, žáků, dospělých strávníků (zaměstnanců školy i v rámci doplňkové činnosti). 2.3 PROSTOROVÉ VYBAVENÍ Budovu školy je možné rozdělit na 2 propojené části s oddělenými vchody. V jedné části budovy se nachází kanceláře obecního úřadu, pošty a místní knihovny. Ve druhé části třípodlažní budovy jsou umístěny školní provozy a 3 soukromé byty. Školní prostory jsou dostatečné. V přízemí budovy je tělocvična, jež prošla v roce 2011 celkovou rekonstrukcí, společná šatna pro děti z obou škol a zaměstnance, tady se děti přezují a v prvním patře je samostatná šatna mateřské školy, kde se děti převlékají. Navazují 2 třídy mateřské školy: herna a ložnice. V prvním patře jsou dále 2 třídy s hracími koutky pro základní školu a školní družinu, kabinet školy, sborovna pro učitele a vedení školy a oddělené sociální zázemí pro obě školy a dospělé. V nejvyšším podlaží je kuchyň, jídelna a sociální zázemí. 4

5 Součástí areálu školy je dětská zahrada, která prošla v roce 2011celkovou rekonstrukcí ve stylu Tomovy parky, v níž se nacházejí 2 pískoviště, prolézačka, 4 houpačky, skluzavka, pískové doskočiště, 2 hrací podia a zahradní domek s krytou terasou a nástěnnou tabulí. Též využíváme prostor za školou, kde byla v roce 2008 vybudována pergola. Obě zahradní stavby je možné využít při hezkém počasí nejen pro oddech, ale i pro výuku pod širým nebem. Škola nevlastní venkovní hřiště, ale má k dispozici sportovní areál Sokola Huntířov. Terén kolem budovy je svažitý. Škola není bezbariérová. 3 Podmínky předškolního vzdělávání 3.1 VĚCNÉ PODMÍNKY Vybavení školy je kvalitní a účelové. Všechny vnitřní i venkovní prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické normy podle daných předpisů. Škola má dostatečně prostornou hernu, naší snahou je utvořit více hracích koutků, které by vyhovovaly skupinovým a individuálním činnostem dětí. Vybavení pomůckami, hračkami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku a podle možností je obměňováno a doplňováno. Podstatná část hraček je umístěna tak, aby si je děti mohly samostatně brát. Hygienické zařízení, vybavení pro odpočinek i dětský nábytek odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetického vzhledu. Děti se samy podílí na úpravě a výzdobě prostředí, které je uzpůsobeno tak, aby dětské práce byly přístupné a mohly je shlédnout rodiče i další návštěvníci školy. Na budovu školy bezprostředně navazuje školní zahrada, kterou mimo provozní dobu školy, využívá zdarma i veřejnost ŽIVOTOSPRÁVA V mateřské škole podporujeme zdravý životní styl. Snažíme se poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu. Usilujeme o vhodnou skladbu jídelníčku a dodržování technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku (s ohledem na kvalitu ovzduší, teplotní a povětrnostní podmínky) a mají dostatek volného pohybu. Snažíme se zajistit vhodné pomůcky k pohybovým aktivitám venku i ve třídě. 5

6 Respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku nabízíme jiný klidový program. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor. 3.3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Usilujeme o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a bezpečně. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situace. Nikdo není zvýhodňován ani znevýhodněn, všechny děti mají stejná práva a povinnosti. V dětech se snažíme rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu. Cílem je spolehlivost a důvěryhodnost dospělých. Nepoužíváme negativní komentáře a podporujeme děti v samostatných pokusech, dostatečně chválíme a pozitivně hodnotíme. U mladších dětí je prioritou postupné a nenásilné zvykání, rozvoj a upevňování pracovních návyků a sebeobsluhy se zásadou nedělat za dítě to, co je schopno si udělat samo. Respektujeme potřeby dětí a pomáháme je uspokojovat. Vzdělávací nabídku přizpůsobujeme mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Je naším zájmem, aby byla dětem tematicky blízká, snadno pochopitelná, přiměřeně náročná a dítěti potřebná. Na nejmenší možnou míru eliminujeme stres a spěch. Záměrem je podporující a sympatizující způsob pedagogického vedení, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Organizování dítěte omezujeme na nezbytně nutné činnosti - např. při odchodu na pobyt venku, odchodu do a z jídelny apod. Snažíme se, aby se dětem dostávalo jasných a srozumitelných pokynů. U předškolních dětí je hlavním cílem dosažení všestranné zralosti a usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, zaměření na logopedickou prevenci, čtenářskou a matematickou gramotnost. Je dbáno na dodržování základních pravidel společenského chování ve styku s ostatními dětmi i s dospělými, umět pozdravit, poděkovat, být ohleduplný, trpělivý. Neustále se zamýšlíme nad vhodnými způsoby pedagogického vedení, nad formami práce, analyzujeme vzdělávací nabídku a využíváme zpětné vazby při dalším plánování. Záměry: - spolu s dětmi vytvářet pravidla soužití a pozitivní klima školy. 3.4 ORGANIZACE Denní řád je dostatečně pružný, plánování vychází z potřeb dětí, reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnosti a zaujatost. 6

7 Dětem umožňujeme potřebné zázemí, klid, bezpečnost i soukromí. Usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností a snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hru. Podněcujeme děti k vlastní aktivitě a experimentování a umožňujeme jim pracovat svým tempem. Do denního programu pravidelně zařazujeme pohybové aktivity. Nabízíme účast na plaveckém výcviku a vyhledáváme možnosti rozšířit nabídku o další aktivity podporující zdraví. Nově příchozím dětem a jejich rodičům nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim. Nejsou překračovány počty dětí ve třídě. 3.5 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Jsme malá škola, a tak je řízení postaveno především na osobních kontaktech, otevřené komunikaci a vzájemné dohodě. Mezi zaměstnanci jsou vytvořeny letité osobní vztahy. Vzájemná komunikace je vstřícná, flexibilní, rovnocenná, probíhá každodenně a všemi směry. Povinnosti a pravomoci jsou vymezeny. Ředitelka školy podporuje týmovou spolupráci, motivuje jednotlivce, snahou je vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí, kde je respektován názor všech zúčastněných PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ PODMÍNKY Zaměstnanci mateřské školy vytvářejí pro děti důvěrné prostředí, v němž se cítí jistě a bezpečně, dávají jim dostatečný prostor pro samostatné rozhodování i jednání s nezbytným stanovením určitých hranic, které vymezují dodržování pravidel společného soužití. Ředitelka sloučeného zařízení učí na základní škole a jako manažer subjektu se snaží vytvářet motivující pracovní prostředí, a to vlastní osobní přesvědčivostí, pracovním nasazením a příkladem, silou argumentů a rovným přístupem ke všem pracovníkům. Výchovnou práci zajišťují tři pedagogické pracovnice. Díky různorodosti jejich zaměření (výtvarná výchova, hudební a pohybová výchova, řečová výchova, zájem o ekologii apod.) je možné uspokojit velké množství potřeb dětí, a to nejen v rámci předškolního vzdělávání, ale i v oblastech zájmových (nabídka zájmových kroužků a příležitostných akcí ve škole). Učitelé jsou ochotní a mají zájem pracovat i nad rámec svých povinností, projevují se u nich i schopnosti organizační, a to zejména pořádáním akcí pro děti, jejich rodiče a širokou veřejnost. Dvě učitelky jsou také součástí pedagogického sboru v základní škole (vychovatelka ŠD, vedoucí kroužku hry na zobcovou flétnu), což velice usnadňuje adaptaci žáků v první třídě. 7

8 Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou osobnostní a sociální výchova, moderní metody práce, RVP, pedagogika, psychologie, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, logopedická prevence, práce s výpočetní a komunikační technikou, studium v systému Celoživotního vzdělávání. Stravování zajišťuje vedoucí školní jídelny, která je rovněž kvalifikovanou kuchařkou. V mateřské škole dále pracuje na částečný úvazek školnice, topič a uklízečka. 3.7 SPOLUÚČAST RODIČŮ Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství. Usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost, pochopení, respekt a ochotu spolupracovat. Pedagogické pracovnice se chovají vstřícně a citlivě nejen k dětem, ale i k rodičům. Při každém kontaktu informujeme rodiče o aktuální situaci, a pokud mají rodiče zájem, domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí. Chráníme soukromí rodiny, s rodiči jednáme taktně, diskrétně, je respektována mlčenlivost, výchovné problémy nejsou řešeny před ostatními. Usilujeme o spolupráci rodičů při výchovně vzdělávací práci, snažíme se různými způsoby zapojovat rodiče do společných činností s dětmi. Prohlubujeme spolupráci s rodiči předškolních dětí při přípravě na vstup do 1. třídy ZŠ. Nabízíme rodičům poradenský servis. Rodiče jsou upozorňovány např. na problémy dítěte se školní zralostí, na logopedické problémy a na žádost rodičů škola zprostředkuje odborné vyšetření. Pořádáme dny otevřených dveří, setkání a akce s rodiči, organizujeme třídní schůzky, kde mj. poskytujeme odborné rady v otázkách výchovy předškolních dětí. Rodiče mají možnost podílet se na tvorbě různých projektů, účastní se organizace mimoškolních aktivit a pomáhají nám získávat sponzory. Společné akce pro rodiče s dětmi Společné vítání nového školního roku. Oslavy všech svátků (Vánoce, Velikonoce, Den matek aj.). Oslavy narozenin a jmenin dětí ve spolupráci s rodinou. Oslava MDD. Rozloučení s předškoláky. Rozloučení se školním rokem. Užší spolupráce při přípravě předškoláků na vstup do ZŠ. 8

9 Návrhy na rozšíření spolupráce budou realizovány za aktivní účasti kolektivu školy, dětí a rodičů. Informace o svých aktivitách škola sděluje rodičům a další veřejnosti také prostřednictvím webových stránek ( na veřejných vývěskách obecního úřadu a školy, příspěvkem do Zpravodaje obce, který vychází 3-4x ročně a příspěvky v Deníku Jablonecko, případně v jiných médiích. 3.8 OSTATNÍ SPOLUPRÁCE Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, ZŠ, partnerskou MŠ, dětskými lékaři, a pokud se vyskytnou výchovně vzdělávací problémy, tak i s příslušnými odborníky (PPP, logoped, apod.). se zřizovatelem: Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace, jejíž provoz je hrazen zřizovatelem Obecním úřadem Skuhrov, pro který je zachování funkční a vybavené školy jednou z nejvýznamnějších priorit. Informace o činnosti školy předkládá pravidelně ředitelka školy na zasedání zastupitelstva obce, jehož je členkou. Posilujeme kulturní a společenské tradice v obci např. zajištění programu na společenských akcích obce - vítání občánků, lampiónový průvod apod. se základní školou: Maximálně využíváme spojení obou škol do jednoho zařízení (např. společná účast na kulturních a vzdělávacích akcích, výměnné návštěvy, předávání informací o dětech, spolupráce při zápisech a dnech otevřených dveří, informovanost rodičů o akcích obou škol atd.), což významně ovlivňuje bezproblémový přechod dětí na základní školu. s partnerskou MŠ v Maršovicích: Spolupracujeme při organizování výměnných návštěv kulturních představení, organizaci Sportovních her. Důležitá je i možnost vzájemné výměny zkušeností mezi učitelkami. s místními organizacemi: se Sokolem Huntířov, Sokolem Skuhrov, SDH Huntířov, SDH Líšný, společně organizujeme různorodé aktivity v rámci mimoškolní činnosti pro obec i širokou veřejnost (Maškarní ples pro děti, Pohádkový les, činnost loutkového divadla apod.). 9

10 4 Organizace vzdělávání Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí. Je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:45 do 16:00 hodin. Příchod dětí do mateřské školy končí v 8:00 hodin. Děti, které ve škole neobědují, si rodiče vyzvedávají v 11:15 hodin. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno od 12:00 do 12:15 hodin. Vyzvednutí dětí po odpoledním odpočinku je možné po 14:30 do konce provozu MŠ. V době hlavních prázdnin je provoz přerušen či omezen. Škola je zpravidla na dobu 7 týdnů uzavřena. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let. Zápis probíhá v květnu. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožní aktuální situace školy. Snažíme se o dostatečně pružný denní řád, který reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnosti, zaujatost a jejich potřeby. Záměrem pedagogů je zatěžovat děti přiměřeně, v rámci jejich možností a umožnit dětem kdykoliv relaxovat. Usilujeme, abychom děti podněcovali k vlastní aktivitě a experimentování a umožňujeme jim pracovat svým tempem. Vnitřní rozvrh činností v MŠ příchod do MŠ ranní filtr, volné hry, činnosti dle výběru dětí, úklid, příprava na svačinu dopolední svačina :30 řízená činnost, pobyt venku, příprava na oběd oběd odpočinek, příprava na odpolední svačinu odpolední svačina odpolední činnosti ve třídě nebo na zahradě, odchod z MŠ 10

11 5 Charakteristika vzdělávacího programu Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatnosti a zdravého sebevědomí u dětí cestou přirozené výchovy. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči. ŠVP je pojítkem mezi všemi činnostmi s dětmi, včetně realizací školních i mimoškolních akcí. Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Jedním z hledisek při sestavování programu je i poloha mateřské školy venkovská škola s možnostmi, které nám vesnice nabízí. 5.1 Rámcové cíle předškolního vzdělávání všeobecně: Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí. Klademe si za cíl dosáhnout u dětí ukončujících školní docházku výstupy očekávané klíčové kompetence, tj. základní životní dovednosti: Kompetence k učení. Kompetence k řešení problému. Kompetence komunikativní. Kompetence sociální a personální. Kompetence činnostní a občanské. 11

12 Konkrétně na škole preferujeme praktické činnosti, které: seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání, napomáhají navazovat na poznatky a znalosti dětí z oblasti zemědělství, práce na poli a zahradách, a které využívají přírodního prostředí k rozvoji poznání, umožňují vnímat okolní svět všemi smysly (prožitky dětí - návštěva hasičů, knihovny, vánoční a velikonoční tradice, maškarní karneval, výlet vlakem či autobusem, návštěvy divadelních představení), zaměřují se na oblast ekologie aktivně chránit přírodu, tj. provádět ve svém okolí sběr, třídění odpadu, jarní úklid, vést děti k práci na školní zahradě včetně péče o květiny, vedou ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb, otužování), ke spolupráci s rodinou při vytváření a upevňování zdravých výživových a stravovacích návyků, k respektování potřeb každého dítěte, k péči o klidné a kulturní prostředí při stolování a upevňují správné návyky při stolování, podporují vytváření kladných vzájemných vztahů - vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi, tzn. vlastnosti, které by si dítě mělo osvojit, aby mohlo plně přijímat všechny informace a podněty z okolního světa, věnují maximální pozornost dětské tvořivosti a umožňují dětem seberealizaci ve všech podobách (samostatné myšlení, logická úvaha, řešení problémových situací, vymýšlení příběhů apod.), ponechávají dětem dostatečný prostor k uplatnění jejich aktivity, která převažuje nad aktivitou učitelky (učitelka činnost řídí, příliš nezasahuje, neomezuje jejich vlastní projev), využívají dramatizace (vyjadřování činností, jevů a věcí pomocí pohybu těla, gesty, mimikou obličeje, zvuky apod.), věnují zvýšenou pozornost celkovému řečovému projevu dítěte (denní zařazovaní jazykových cvičení - říkadla, vyprávění, rytmizační, sluchová a jiná cvičení a hry zaměřené na artikulaci, hlasitost, plynulost, tempo řeči a správnou výslovnost všech hlásek), napomáhají k rozvoji pohybových schopností a dovedností dítěte, k posilování jeho mravních vlastností a k upevňování jeho zdraví, včetně relaxačních cvičení, posilují sebeobslužné dovednosti a návyky a vedou děti k samostatnosti. 12

13 Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme: Uvolňování hravých činností směrem k dětem - přizpůsobeny režimové činnosti. Tvořivost dětí ve všech oblastech aktivita dětí převažuje nad řídící činností pedagoga. Odbourávání přenosu informací, nadbytečných faktů, direktivního přístupu pedagoga k dětem, zaměření na prožitkové poznávání. Vedení dětí k samostatnosti, k posilování vlastního sebevědomí, sebedůvěry, vedení dětí ke spolurozhodování a k sounáležitosti s celým kolektivem. Tematické plánování, včetně zpracování situačních momentů, reakce na zájmy, potřeby, vědomosti dětí, včetně stanovení dominantních oblastí rozvoje osobnosti. Využívání námětů ročních období v průběhu práce s dětmi po celý rok. Vytváření hracích koutků a tím umožnit dětem výběr činností podle zájmu a potřeb dětí ve skupinách, individuálně i v kolektivu. 5.2 Formy vzdělávání Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ tj. při všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Cíle plníme průběžně již od ranních hodin. Preferujeme metody a formy, které respektují specifika předškolního vzdělávání. Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces s dětmi. Vzdělávání dětí v mateřské škole realizujeme prostřednictvím třídního plánu, který je zpracován v návaznosti na ŠVP. Obvyklý denní program: Spontánní hry - uplatňované při příchodu do školy a v odpoledních hodinách prostor pro individuální péči. Řízené činnosti pracovní činnosti během dopoledne, jazykové chvilky. Pohybové aktivity ve třídě během her a ranního cvičení, při pobytu venku (využití zahrady, hřiště, přírody), během celého dne jsou zařazovány pohybové chvilky. Odpočinek, spánek podle individuálních potřeb dítěte. 13

14 Preferujeme tyto činnosti dětí: volná hra, experimentace, realizace dětských nápadů psychomotorická cvičení, zdravotně preventivní aktivity vycházky, výlety, exkurze kooperativní, námětové, pohybové a didaktické hry, soutěže práce s encyklopediemi, časopisy, pracovní listy ekologické chvilky pracovní, výtvarní a hudební činnosti, hry se smysly Všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem a potřebám dětí. Uplatňujeme tyto metody: komunikační kruh pozorování prožitkové učení, dramatizaci, práci s literárními texty využití přirozených situací řízené skupinové činnosti řízené individuální činnosti převládají spontánní činnosti nad řízenými Péče o děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných: Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, dítěte, jeho rodičů a školského poradenského zařízení. Zahrnuje zejména zvýšený individuální přístup a zajištění některých dalších specifických podmínek. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné, je však třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka po dohodě s rodiči či zákonnými zástupci dítěte na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, možnost asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení materiálně technickým vybavením školy, 14

15 spolupráce se školským poradenským zařízením, spolupráce s rodiči apod.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště dítěte a tak dále). Vzdělávání dětí mimořádně nadaných je zajištěno možností přizpůsobení ŠVP, TVP i IVP mimořádným schopnostem a případným doplněním nabídky o další aktivity. Rozvoj a podpora mimořádných schopností by měla být organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. Dílčí projekty: Jsou součástí ŠVP neuskutečňují se odděleně. Logopedickou prevenci realizujeme v průběhu celého dne pobytu v MŠ (individuální péče probíhá zejména v ranních a odpoledních hodinách). Ekologie: Je součástí každodenního pobytu venku, ale i přímé vzdělávací práce pedagoga, včetně některých akcí školy, které tyto prvky zahrnují (např. třídění odpadu, sběr starého papíru a hliníku, exkurze na ekologickou farmu). 6. Vzdělávací obsah Hlavní program je rozdělen na 4 části představující 4 roční období: PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO. Vzdělávací oblasti jsou zaměřeny na tyto podoblasti: 1) Rodina: členové rodiny, bydliště, práce, zaměstnání, činnosti, volný čas, kamarádi a přátelé, návštěva, sváteční dny, zdraví, nemoc. 2) Prostředí: domov, mateřská škola, základní škola, zahrada, louka, les, vesnice, město, obecní úřad, knihovna, obchod, ordinace. 3) Příroda: domácí zvířata, volně žijící zvířata, exotická zvířata, ptáci, hmyz, květiny, byliny, ovoce, zelenina, keře, stromy, voda, sníh, planeta Země. 4) Události: oslavy v MŠ, vánoce, velikonoce, Den matek, Den dětí, karneval, Pohádkový les, pouť, dny v týdnu, roční období, měsíce. 15

16 5) Věci: hračky, oblečení, obuv, pomůcky, nářadí, nástroje, dopravní prostředky, stroje, přístroje, materiály, barvy, spotřebiče, vynálezy. Dílčí vzdělávací cíle jednotlivých vzdělávacích oblastí (co pedagog u dítěte podporuje): I. DÍTĚ A JEHO TĚLO uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, pohyblivosti, dýchání apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj fyzické i psychické zdatnosti osvojení si věku přiměřených praktických dovedností osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 7. osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů Kompetence vyjádřené v činnostech: obratnost - je obratné a učenlivé při různých pohybových nebo rytmických hrách a na různých typech povrchů, orientuje se v prostoru: zvládá překážky - hází a chytá míč, užívá různé náčiní, sladí pohyb se zpěvem, zvládá pohyb v členitém terénu, v písku, na ledě apod., dokáže vědomě napodobit předvedený pohyb a podle pokynů jej přizpůsobit zručnost - je zručné, dobře zachází s drobnými předměty v souladu s jejich funkcí (s nůžkami, tužkou, modelovacími hmotami apod.) smyslová citlivost - je smyslově citlivé: rozlišuje jemné rozdíly v barvách, tvarech, tónech, vůních, hmatových dojmech a chutích, poukáže na podobnosti a souvislosti mezi nimi dbalost - dbá o sebe a své prostředí, je pořádné, opatrné a ohleduplné, ví, co je nebezpečné nebo škodlivé a dokáže před tím chránit sebe i druhé znalosti o těle, pohybu a zdraví - pojmenuje důležité části těla, zná jejich funkce, má povědomí o růstu těla, o jeho vývoji a změnách, zná základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 16

17 II. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Jazyk a řeč rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka Kompetence vyjádřené v činnostech jazykové rozlišování a porozumění - sluchově rozlišuje začáteční a koncové slabiky ve slovech, rozumí běžné řeči v souvislostech s určitou situací, rozumí pohádkám a jiným textům přiměřeným jeho věku jazyková paměť - reprodukuje zpaměti krátké texty, básničky, písničky jazyková učenlivost - ptá se na slova, kterým nerozumí, učí se je a po přiměřeném zácviku je umí správně používat jazykově výrazová obratnost a tvořivost - popíše a osobitě vyjádří zažitou situaci nebo vypráví smyšlený příběh (popíše situaci podle obrázku, volně vypráví pohádku), dovede vytvořit jednoduchý rým, zvládne jednoduchou dramatickou úlohu citlivost pro jazykový výraz - chápe slovní vtip a humor, pochopí umělecký slovesný výraz přiměřený jeho věku (jazykové přirovnání, metaforu apod.) - pozná a vymyslí jednoduchá synonyma (různá slova stejného významu), homonyma (stejná slova různého významu), antonyma (slova opačných významů) komunikativní dovednost - umí vést rozhovor (sleduje řečníka i obsah promluvy, dokáže naslouchat a "neskákat do řeči"), domluví se slovy i gesty, správně vyslovuje, ovládá dech, tempo i intonaci řeči ve prospěch kvality rozhovoru porozumění znakům - sleduje očima text nebo znaky zleva doprava, rozlišuje některé značky nebo piktogramy, rozumí jejich významu a komunikativní funkci; rozlišuje a zná některá písmena a číslice, rozumí jejich významu a komunikativní funkci, pozná své napsané jméno 17

18 čtenářský zájem - projevuje zájem o knížky, prohlíží si ilustrace a zajímá se o obsah textu Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení logickému (pojmovému), rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazi rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení vytváření základů pro práci s informacemi Kompetence vyjádřené v činnostech poznávací zaujetí - zajímá se o nové věci, zaujatě využívá zkušenosti k učení pozornost a vnímavost - záměrně se soustředí a udrží pozornost při vnímání nebo tvorbě, vnímá zaujatě a všemi smysly v souladu s charakterem poznávací situace intelekt - zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhaluje podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nachází společné rysy, rozpozná podobnost a rozdílnost, charakteristické rysy předmětů nebo jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi), přemýšlí a dokáže vyjádřit to, o čem přemýšlí, pojmenuje většinu z toho, čím je zpravidla obklopeno matematizace - chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívá (porovnává, řadí a třídí soubory předmětů podle určitého pravidla, orientuje se v elementárním počtu (cca 1-6), pozná více, stejně, méně, první, poslední apod., chápe prostorové pojmy (vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod. v prostoru a rovině), částečně se orientuje v čase 18

19 tvořivost- myslí tvořivě, vymýšlí "nápady", vyjadřuje své představy a fantazie v tvořivě výrazových činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) Má osoba, city, vůle rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti) rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci Kompetence vyjádřené v činnostech samostatnost - snáší odloučení, zaujímá a vyjadřuje vlastní mínění i postoje, dokáže samostatně rozhodovat o svých činnostech, vyjádří souhlas i nesouhlas, dokáže říci "ne" v situacích, které to vyžadují, odmítá se podílet na nedovolených činnostech odpovědnost - ve známých opakujících se situacích i bez dozoru zvládá, co je třeba, odpovídá za své jednání, chápe svou odpovědnost, poslouchá a plní smysluplné pokyny a slovní příkazy, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, přistupuje na vysvětlená a pochopená pravidla sebehodnocení - odhaduje, na co stačí a co zvládne, postupně si uvědomuje své nedostatky, přizná si chybu, přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovná se s ním, učí se hodnotit svoje osobní pokroky, prožívá radost ze zvládnutého a poznaného vůle - soustředí se na činnost a kontroluje ji, dokončí, co započalo, snaží se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivity apod.) zážitková a výrazová citlivost - je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem, prožívá a dětským způsobem projevuje, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snaží se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.), zachytí a vyjádří své prožitky, city a pocity 19

20 (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.) III. DÍTĚ A TEN DRUHÝ rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem posilování sociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) vytváření sociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Kompetence vyjádřené v činnostech sociální obratnost - navazuje kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překoná stud, komunikuje s dospělým vhodným způsobem, přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem, navazuje a udržuje dětská přátelství, řeší konflikt dohodou, vyjednává s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluví se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) sociální ohleduplnost - uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajuje svůj názor, přijme jiný názor), přijímá a uzavírá kompromisy, oprostí se od nepřiměřených projevů sobectví vůči jinému dítěti, spravedlivě se s ním dělí o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si práci na úkolu s jiným dítětem apod., vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, vychází mu vstříc (chová se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, má ohled na druhého a soucítí s ním, nabídne mu pomoc apod.) odvaha v mezilidských vztazích - brání se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod., odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, odmítá společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu) 20

21 morální vědomí - uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznává stejná práva druhým a respektuje je, chápe, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přesto, že je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), chápe, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené, utvoří si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí (nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým) IV. DÍTĚ A SPOLEČNOST rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách rozvoj schopnosti žít ve společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických) produktivních i receptivních vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění Kompetence vyjádřené v činnostech morální návyky - uplatňuje základní společenské návyky ve styku s dospělými i s druhými dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.), ve vývojově odpovídajících situacích se chová podle představy co je dobře a co špatně (doma, v mateřské škole i na veřejnosti), dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje "fér" sociální přizpůsobivost - adaptuje se na prostředí školy i jeho běžné proměny (vnímá základní pravidla jednání ve skupině, podílí se na nich a řídí se jimi, podřizuje se názoru skupiny, přizpůsobuje se společnému programu, spolupracuje, přijímá autoritu) a spoluvytváří v tomto společenství prostředí pohody 21

22 kulturní vnímavost - vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchá, sleduje se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotí je (řekne, co se mu líbí či nelíbí, co je baví či nebaví a proč apod.), uvědomovat si evropskou sounáležitost kulturní tvořivost - zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslí, používá barvy k malbě i pro vyplňování plochy (kolorování), modeluje, konstruuje, tvoří z papíru, tvoří a vyrábí z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.); vyjadřuje se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládá základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zapívá píseň, zachází s jednoduchými hudebními nástroji, sleduje a rozlišuje rytmus) kulturní znalosti - rozpozná nebo i dovede pojmenovat některé vlastnosti, předměty, osobnosti a poznávací souvislosti, které patří do okruhu všeobecných kulturních znalostí (dokáže na úrovni svého věku rozlišit různé umělecké projevy, pojmenuje některé rozdíly mezi nimi např. v barevnosti, rytmu, melodii nebo v dojmu, chápe, že různá umělecká díla jediného autora si bývají v něčem podobná, pojmenuje několik nejvýraznějších uměleckých děl, osobností nebo stylů, s nimiž se často setkává apod., setkávat se s kulturami jiných evropských národů, hledat to rozdílné i společné. V. DÍTĚ A SVĚT vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě, užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí osvojení poznatků a dovedností chránící před nebezpečnými vlivy prostředí 22

23 rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Kompetence vyjádřené v činnostech znalosti a orientace v prostředí - jak svět přírody (rostliny, živočichové, krajina, podnebí apod.), tak i svět lidí (tělesné, zdravotní, rasové, etnické, jazykové, národnostní a jiné rozdílnosti) ekologické vědomí - chápe, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, má povědomí o významu životního prostředí (přírody a společnosti) pro člověka, uvědomuje si, že způsob, jakým se chová, a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní prostředí, rozlišuje aktivity, které mohou zdraví člověka i prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, uvědomuje si, co je nebezpečné (manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, se zdraví ohrožujícími látkami, přírodní a povětrnostní jevy, technické objekty a jevy a další situace s nimiž se dítě může setkat) ekologické svědomí - pomáhá pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, neničit okolí, neubližovat živým tvorům apod.), odhadne některá nebezpečí a snaží se jim vyhnout Celoroční plán je rozdělen do deseti témat pro jednotlivé měsíce: 1 Podzim Léto, milé léto, cos nám přineslo Podzim klepe na dveře Barevný podzim 1.1 Léto, milé léto, cos nám přineslo Charakteristika a záměry bloku Do školy přichází každé září v průměru jedna třetina dětí poprvé. Seznámíme se s novým prostředím, přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvoříme společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním 23

24 vzájemném styku. Seznámíme se s pravidly bezpečného chování v budově, na školní zahradě, při vycházkách. Při společných vycházkách budeme pozorovat dění ve vesnici, poznávat bydliště kamarádů, sledovat změny v přírodě v období babího léta, povíme si, co jsme dělali o prázdninách. Přirozeným způsobem a na základě her se seznámíme s prostředím školy a vesnice. Společně se budeme snažit vytvářet pohodové prostředí ve třídě, vzájemně spolupracovat a respektovat se. Pozorováním života ve vesnici posílíme vztahy k rodině, k vesnici, ke škole, k přírodě. Seznámíme se pojmem babí léto. Budeme usilovat o sjednocení dětského kolektivu po prázdninách. 1.2 Podzim klepe na dveře Charakteristika a záměry bloku Protože máme velice blízko k přírodě (jsme jí obklopeni), nabízí se nám možnost přímého pozorování změn, které přináší podzim. Děti bydlí většinou v domech se zahradami, a tak mají v tomto směru základní poznatky a zkušenosti. Naším úkolem je tyto znalosti upevňovat a dále rozšiřovat, vést děti k ochraně živé i neživé přírody. Zaměříme se i na význam zeleniny a ovoce pro zdraví lidí. Povíme si o zdravém životním stylu, o tm, jak lze předcházet různým úrazům. Zasoutěžíme si s dětmi z Maršovic při sportovních hrách. Budeme rozvíjet estetické vnímání podzimní krajiny a všímat si změn v přírodě. Prakticky se seznámíme s některými druhy ptáků. Procvičíme poznávání známého ovoce a zeleniny a zaměříme se na méně známé - budeme řadit podle druhu, počítat, rozlišovat barvy. Rozšíříme znalosti o domácích zvířatech. Při činnostech budeme užívat všechny smysly a rozvíjet je. Zaměříme se na řečovou kázeň budeme se snažit respektovat druhého, hlásit se oslovo, neskákat si do řeči. Připomeneme si, co je zdravé a co nám škodí a postupně budeme u dětí upevňovat zdravé životní návyky a postoje. Navštívíme ekofarmu v Huntířově. 24

25 1.3 Barevný podzim Charakteristika a záměry bloku Cílem bloku je vytvořit u dětí otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Učit je vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjet v nich pocit sounáležitosti s ní a naučit se ji chránit. Seznámíme děti blíže s ekosystémem les, se zvířaty a rostlinami, které v lese žijí. Budeme si všímat barev podzimní přírody, podpoříme rozvíjení matematické gramotností. Vydáme se na výlet podzimní přírodou, při čemž se seznámíme se základními dopravními prostředky, dopravními značkami a bezpečným chováním chodců. Povedeme děti k vyjádření svých názorů, poznatků, myšlenek a pocitů i k rozvíjení záměrného pozorování. Při pobytu v lese procvičíme chůzi v nerovném terénu a zdolávání překážek. Seznámíme se s přípravou přírody k zimnímu spánku. Budeme popisovat obrázkové i skutečné situace. Zaměříme se na určování počasí, charakteristiku podzimního počasí, povíme si, jak se správně oblékat vzhledem k počasí. Osvojíme si bezpečné návyky při chůzi ve dvojicích a při přecházení vozovky. Naučíme se rozlišovat dopravní prostředky, procvičíme pojmy vlevo, vpravo, reakci na domluvený signál. Ve spolupráci s rodiči budeme rozvíjet tvořivost dětí. 2 Zima Těšíme se na Vánoce Paní Zima kraluje Povídám, povídám pohádku 2.1 Těšíme se na vánoce Charakteristika integrovaného bloku V tomto bloku se zaměříme na historii vánoc, na vánoční tradice a zvyky, na přípravu oslavy vánoc v MŠ. Společně s dětmi a jejich rodiči prožijeme adventní čas naplno, ale v klidu, v pohodě, bez spěchu a stresu. 25

26 Děti při společné přípravě oslavy vánoc získají současně i poznatky o okolním světě (tradice jiných národů), o zimním počasí, o časových pojmech (adventní kalendář). Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, pečení cukroví, výroby přáníček a dárečků, zpívání koled, přípravy mikulášské besídky pro rodiče a přátele, ke společnému a radostnému prožívání vánočního času. Podpoříme rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání, posílíme citové vztahy ke svým nejbližším. Přirozeným způsobem a na základě prožitků se děti seznámí s vánočními tradicemi a zvyky, a tak jim porozumí. Podnítíme představivost, budeme rozvíjet tvořivost, fantazii i řeč dítěte. Při výrobě přáníček, dárků i při pečení cukroví procvičíme a dále rozvineme pohybové a manipulační dovednosti dětí. Podpoříme vnímání všemi smysly rozlišování vůní, chutí, tónů, zvuků apod. 2.2 Paní Zima kraluje Charakteristika a záměry bloku V tomto bloku přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých. V souvislosti s tím budeme poznávat i lidské tělo. Vhodným logopedickým cvičením podpoříme logopedickou prevenci u všech dětí. V tomto bloku se také společně se školáky budeme těšit na školní zápis. Při poznávání vlastností zimního počasí, sněhu a ledu, budeme rozvíjet a používat všechny smysly. Nadále si budeme procvičovat a rozvíjet paměť a pozornost. Při hrách na sněhu budeme přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti dětí. Budeme pozorovat změny v přírodě a seznámíme děti se znaky zimní přírody. Vysvětlíme si zásady bezpečného chování při pohybu na sněhu a ledu, povedeme děti k uvědomění si vlastního těla, k péči o své zdraví. Vysvětlíme si pojem koloběh, střídání čtyř ročních dob a budeme se snažit o přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému). 26

27 2.3 Povídám, povídám pohádku Charakteristika a záměry bloku K zimnímu měsíci pohádky neodmyslitelně patří. Prožijeme společně pohádkový měsíc, který, za pomoci rodičů, ukončíme karnevalem v maskách pohádkových postav. Prostřednictvím pohádkových příběhů budeme u dětí podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování i řeč dítěte, podporovat čtenářskou gramotnost. Probudíme u dětí cit pro spravedlnost a pravdu, soucit, schopnost vcítit se do pocitů a nálad jiných. V souvislosti s pohádkami se zaměříme i na oblíbené hračky dětí, na to, s čím si hrály děti dříve. Navštívíme děti na Maršovicích nebo je přivítáme na návštěvě v naší mateřské škole a budeme rozvíjet přátelské vztahy při společných hrách. Společně se budeme snažit vyřešit problémové pohádkové situace a posílíme schopnost umět se rozhodnout v běžných i méně běžných situacích. Posílíme dětskou sebedůvěru, osobité myšlení a schopnost improvizovat. Seznámíme děti s historií hraček a uplatníme základní návyky společenského chování (na návštěvě, v autobuse, na karnevalu). Častým nabízením knih (výstava) a jejich obměnou budeme u dětí rozvíjet zájem o knihy. 3 Jaro Když se budí jaro Sluníčko, sluníčko, usměj se maličko Jen si, děti, všimněte, jak je krásně na světě 3.1 Když se budí jaro Charakteristika a záměry bloku V tomto bloku si uvědomíme změny v přírodě spojené s příchodem jara i to, že lidská nedbalost narušuje přirozenou a pro lidi potřebnou krásu a čistotu životního prostředí. Budeme usilovat o vytvoření prostředí veselého, čistého a barevného v barevném týdnu se o to pokusíme. Zaměříme se na barevnou symboliku sběrných odpadních nádob, budeme diskutovat o nutnosti třídění odpadu, prakticky odpad řídit. Zapojíme se do sběru starého papíru ve škole. Dle našich možností pomůžeme při úklidu okolí školy, budeme pozorovat dění v okolí školy a ve vsi. 27

28 Budeme se snažit chápat, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit a uvědomíme si, jak je důležité pečovat o své okolí a prostředí, v němž žijeme. Seznámíme se s obdobím a pojmem předjaří. Naučíme se, jak nakládat s odpady. Při pozorování jarní přírody dále rozvineme poznatky a dovednosti (motorické, estetické i poznávací) v souvislosti s daným ročním obdobím. Posílíme dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování. Při vhodném počasí budeme přenášet pohybové činnosti do přírody a budeme přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti dětí. 3.2 Volám tě, sluníčko, usměj se maličko Charakteristika a záměry bloku V aprílovém měsíci nás čeká spousta vtipu, radosti a zábavy. Seznámíme děti se svátky jara - velikonočními svátky a jejich tradicí i s historií zdobení kraslic. Budeme si povídat o zážitcích z koledování. Společně si upečeme velikonočního beránka. Poznámka: svátek je pohyblivý, proto toto téma zařadíme aktuálně. Pohybové jarní hry a tvořivou činnost (z hlíny, písku apod.) přeneseme za pěkného počasí na hřiště či, bude-li to možné, na školní zahradu. Abychom si užili probouzející se přírodu, vyšlápneme si na malý výlet na Pěnčín, kde navštívíme kozí farmu a budeme moci pozorovat domácí, hospodářská zvířata a jejich mláďata. V souvislosti s výletem si povíme o možných nebezpečích, která nám hrozí (úrazy při nevhodném chování, požáry apod.). Povíme si, jak a kde budeme hledat pomoc, navštívíme hasičskou zbrojnici SDH. Při stále častějším pobytu v přírodě budeme rozvíjet pohybové schopnosti a fyzickou zdatnost dětí. Osvojíme si poznatky důležité pro podporu bezpečí a seznámíme se s prací některých dospělých. Naučíme se cestovat a zdokonalíme se v zásadách správného chování v dopravních prostředcích. Na základě prožitků rozvineme jazykové a řečové schopnosti dětí, estetické a mravní cítění a dětskou tvořivost a nápady. Navštívíme hasičskou zbrojnici. 28

29 3.3 Jen si, děti, všimněte, jak je krásně na světě Charakteristika a záměry bloku S využitím svátku maminek budeme nadále prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem, ale i k živé a neživé přírodě. Všimneme si kvetoucí přírody, rodících se mláďat, života hmyzu. Každodenně si budeme všímat krásy probuzené přírody, pokud to bude možné, přeneseme činnosti do přírody. Povíme si o práci rodičů i o tom, jak jim můžeme pomáhat, podle možnosti navštívíme dílnu paní Jarešové a seznámíme se s výrobou skleněných figurek. Seznámíme se s prací dospělých. Pomocí říkadel pro maminky procvičíme a zdokonalíme výslovnost a kultivovaný projev. Povedeme děti k umění vystoupit na veřejnosti a nestydět se. Na příkladu mláďat si vysvětlíme narození děťátka. Naučíme se poznávat a pojmenovat nejznámější druhy hmyzu a seznámíme se s jejich životem. Společně se budeme těšit na oslavu Dne dětí, na účast na Pohádkovém lese. 4 Léto Duhové léto A jsou tady prázdniny 4.1 Duhové léto Charakteristika a záměry bloku Blížící se konec školního roku nám přinese mnoho zábavy a radosti. Sportovními hrami a soutěžemi oslavíme společně s dětmi ZŠ svátek dětí. Zúčastníme se sportovních her, vyzveme ke sportovnímu klání děti z MŠ Maršovice. Povíme si o planetě, na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Budeme pozorovat potok a vodní nádrž, vodu, která nás obklopuje, seznámíme se s nebezpečím, které nás může u vody potkat. Pojedeme na výlet, rozloučíme se se školáky a společně s rodiči si vyšlápneme na pěší výlet. Letní období nám umožní veškerou činnost přenášet do přírody, a tak budeme mít větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti. Budeme cvičit vytrvalost a sebeovládání. 29

30 Seznámíme se s existencí jiných kultur a národností a povedeme děti k uvědomění si, že i ony jsou součástí světa, přírody, společnosti a planety Země. Společnými prožitky posílíme zvídavost, zájem a radost z objevování. Seznámíme se s nebezpečím, které na nás v létě může čekat a s tím, jak bezpečně prožít letní radovánky. 4.2 A jsou tady prázdniny Charakteristika a záměry bloku Během prázdninového provozu si užijeme volnosti a pohody letních dnů. Většinu dne budeme trávit v přírodě a zopakujeme si, co už všechno umíme. Budeme zdokonalovat pohybové dovednosti dětí, cvičit paměť, řečový projev, budeme rozvíjet výtvarné a hudební schopnosti dětí. Dáme dětem možnost pomoci při přípravě prostředí třídy na nový začátek, po případě vyrobit dárek pro nové kamarády. Pokusíme se samostatně vyjádřit své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (výtvarnými, hudebními, pohybovými, řečovými atd.). Chováme se tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví svého a zdraví a bezpečnosti druhých. Zapojíme se do příprav na nový školní rok úklid hraček, výroba dárečků k přivítání nových kamarádů apod. Nástin vzdělávací nabídky v ŠVP je dále konkretizován ve třídním vzdělávacím programu s ohledem na přání a možnosti dětí. ŠVP určuje přibližné časové rozložení daných témat nezávazně. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky (vybírat vhodné činnosti, připravovat prostředí a nabízet dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet a chápat). ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí, a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků z autoevaluace, se stálým sebevzděláváním pedagogů a s postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují. 30

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Název a adresa ŠD Školní družina při I. základní škole, Masarykovo nám. 71, 251 01 Říčany IČO 63834448 Ředitel školy Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň Vedoucí

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl I.Identifikační údaje Adresa: Základní škola Radomyšl, okres Strakonice, Školní 187, Radomyšl, 387 31 IZO zařízení: 114 800 171 Kontakty: 383

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více