(2012) zpracováno v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností CZ.1.07/1.1.02/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(2012) zpracováno v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností CZ.1.07/1.1.02/03.0104"

Transkript

1 METODIKA PŘEDMĚTU PRACOVNÍ ČINNOSTI (VÝUKA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍ DÍLNĚ) (2012) zpracováno v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností CZ.1.07/1.1.02/ Zpracovali: Mgr. Pavel Šíma Andrej Hanečák PaedDr. Anna Antesová

2 OBSAH 1. Úvod Zařazení předmětu pracovní činnosti ve výuce a v ŠVP Bezpečnost a hygiena práce ve školní dílně Provozní řád školní dílny (Příloha č.2 této metodiky) První pomoc (Příloha č.3této metodiky ) Pracovní činnosti na 1.stupni ZŠ Organizace výuky Materiály Papír Textil Modelovací hmoty Pomůcky a nástroje Pracovní postupy Stříhání Šití Lepení Řezání Náměty na výrobky Pracovní činnosti na 2.stupni ZŠ Organizace výuky Materiály Pomůcky, nástroje, nářadí Pracovní postupy Pracovní postupy při obrábění dřeva Orýsování Upínání Řezání Pilování Broušení Spojování Vrtání... 18

3 Dlabání Hoblování Povrchové úprava dřeva Pracovní postupy při obrábění kovů Měření a orýsování Upínání Ohýbání a rovnání Stříhání Sekání Řezání Pilování Vrtání Spojování Povrchová úprava kovů Pracovní listy Pracovní listy obrábění dřeva Pracovní listy obrábění kovů Náměty na výrobky Technické materiály Dřevo Papír Železo a ocel Použitá literatura a zdroje... 41

4 1. Úvod Tato metodika vznikla v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností, CZ.1.07/1.1.02/ , do kterého se naše škola Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav, zapojila v únoru Náplň tohoto projektu je rozdělena do dvou hlavních směrů a to rozšíření a inovace cizích jazyků angličtiny, němčiny a inovace předmětu pracovní činnosti, který se bude více orientovat na řemesla a manuální práci. Žáci ročníku se budou účastnit řady exkurzí do firem, muzeí, středních škol a dalších institucí, které se zaměřují na řemeslnou výrobu. Jedním z výstupů projektu je i inovovaný předmět pracovní činnosti, jehož výuka bude podpořena praktickými činnostmi s novými pomůckami v rekonstruované školní dílně. Cílem projektu je tedy zvýšení dovednosti žáků v oblasti jazykových znalostí a zlepšení jejich zručnosti a probuzení jejich zájmu o řemesla. Vlastní metodika pro předmět pracovní činnosti, jehož výuka prošla v posledních letech spíše útlumem a který se v rámci tohoto projektu snažíme do výuky znovu začlenit, je rozčleněna do částí podle zařazení do výuky na 1. nebo 2. stupni základní školy. S teoretickou částí učiva se žáci seznámí formou výkladu vyučujícího s využitím pracovních listů zaměřených na jednotlivé pracovní operace. Na ni navazuje praktická část ve školní dílně. Náměty na výrobky budou sloužit vyučujícím pracovních činností v budoucnu, mohou být i inspirací případné následovníky myšlenky vrátit pro naše děti do škol výuku základních pracovních dovedností. Metodika se zabývá pouze učivem zaměřeným na práci s technickými materiály, i když náplní výuky předmětu pracovní činnosti jsou i kapitoly z pěstitelství, provozu a údržby domácnosti, světa práce a digitální technologie. Předpokládá aprobovanost nebo alespoň dostatečnou technickou zdatnost a praxi vyučujícího. Základním předpokladem pro realizaci výuky pracovních činností prakticky je dobře vybavená školní dílna. Ta naše postupně prošla kompletní obnovou elektroinstalace včetně datových sítí, stavebními úpravami "od podlahy až po strop", byla vybavena novým nábytkem a nářadím pro ruční, ale i základní strojní obrábění dřeva a kovu. 1

5 2. Zařazení předmětu pracovní činnosti ve výuce a v ŠVP Výuka na naší základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola brána do života. Do tohoto materiálu byly zapracovány změny týkající se výuky předmětu pracovní činnosti v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností. Tato metodika je tedy jednou z příloh výše uvedeného ŠVP. Předmět je vyučován podle tematického plánu, který je zpracován jako Příloha č. 1a, resp. Příloha č.1b této metodiky. 2

6 3. Bezpečnost a hygiena práce ve školní dílně To, jakým způsobem se žáci v hodinách pracovních činností chovají, je jako v ostatních předmětech stanoveno školním řádem. Přesto má práce ve školní (nebo jiné) dílně řadu pravidel, se kterými se na začátku každého školního roku žáci seznamují v úvodních hodinách předmětu formou Provozního řádu školní dílny. Lze tak předejít ohrožení zdraví a případnému úrazu. S pravidly požární ochrany jsou žáci pravidelně seznamováni na začátku školního roku při poučení o BOZ. Hodiny pracovních činností mají díky své praktické náplni zvýšené riziko úrazu. Také s pravidly první pomoci při školním úrazu jsou žáci seznamováni na počátku školního roku. K poučení o bezpečnosti při zacházení s nástroji, ručním nebo elektrickým nářadím dochází jak před nácvikem každé pracovní operace, tak v hodinách, kdy žáci pracují samostatně na daném výrobku s využitím již získaných dovedností. S pravidly první pomoci se žáci také seznamují v rámci předmětu výchova ke zdraví a při Ochraně člověka za mimořádných situací (č.j / ) Provozní řád školní dílny (Příloha č.2 této metodiky) 3.2. První pomoc (Příloha č.3 této metodiky ) 3

7 4. Pracovní činnosti na 1.stupni ZŠ 4.1. Organizace výuky Na 1.stupni základní školy je časová dotace předmětu pracovní činnosti 1h týdně (4h měsíčně, cca 36 hodin za školní rok). V rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností jsou žáci třídy rozděleni do 2 skupin. Jedna pracuje ve třídě (označení T), druhá ve školní dílně (označení D). Skupiny se střídají ve 14 denním cyklu, v případě odpadnuté hodiny je na řadě ta skupina, v jejímž termínu hodina odpadla. V následujících letech v době udržitelnosti projektu lze podle možností školy předmět vyučovat buď ve výše uvedené podobě nebo pokud se třída nebude dělit na 2 skupiny se v týdenních cyklech bude střídat výuka celé třídy v dílně (D) a ve třídě (T) Materiály V hodinách pracovních činností se na 1. stupni se žáci setkávají postupně s řadou materiálů, které můžeme pro jednoduchost rozdělit pouze do 2 skupin: a) přírodní (tzv. přírodniny) sem patří části rostlin jako dřívka, listí, šišky, semena nebo plody stromů, keřů, kůra, ale také kameny b) technické materiály (vyrobené lidmi) korálky, drátky, nitě, knoflíky, špejle, papír, drobné plastové předměty, bužírky, textil, Papír Asi nejběžnějším materiálem, se kterým budou žáci v ročníku pracovat, je papír. Od běžného kancelářského papíru přes čtvrtky až po karton a lepenku je možné papír lepit, stříhat, prostřihovat, řezat, sešívat či všemožně skládat. Základní surovinou pro výrobu papíru je většinou dřevo, které se rozmělní a chemickou cestou se z něj vytvoří tzv. buničina. Její podstatnou složkou je celulóza. Tato základní surovina se zpracovává v papírnách na papírenských strojích. Při výrobě papíru se používá i druhotná surovina (starý papír, hadry) nebo jiné přírodní materiály (konopí, bavlna). Podle tzv. plošné hmotnosti (určuje, jakou hmotnost má určitá plocha materiálu), se papírenské výrobky dělí na 3 základní skupiny: - papír (plošná hmotnost do 150 g/m 2 ) - karton ( g/m 2 ) - lepenka (nad 250 g/m 2 ) Vlastnosti papíru jsou dány jeho složením a výrobním postupem. Lze tak ovlivňovat jeho tloušťku, savost, průhlednost, barvu, odolnost vůči ohýbání atd. 4

8 Textil Textil je materiál, který vzniká tkaním nebo pletením z textilního vlákna. Šitím (převážně strojovým) se z něj vyrábí oděvy, prádlo, lůžkoviny aj. Podle původu rozdělujeme textilní vlákna na přírodní a chemická (umělá). Přírodní vlákna dále dělíme na rostlinná (len, bavlna) a živočišná (vlna, hedvábí). Len: - rostlina len setý, vlákna získáváme ze stonku - pevné textilie, ale málo pružné ( mačkají se) - dobře sají vodu - použití: ubrusy, utěrky, letní oblečení, Bavlna: - rostlina bavlník, vlákna získáváme ze semen - textilie měkké, drží teplo, saje pot - použití: prádlo, lůžkoviny, pracovní oděvy, Vlna: - surovinou je srst zvířat (ovce, kozy, králíci, velbloudi) - textilie pružné, pevné - nemačkají se, ale plstnatí (pozor na horkou vodu) - použití: pletené výrobky Hedvábí: - surovinou je vlákno ze zámotku housenky motýla bource morušového - textilie lehké, lesklé, pevné - použití: šatovky, podšívky, stuhy, Příkladem vláken chemických je viskóza nebo polyester, vyrábějí se např. z ropy. Umělé textilie jsou lehké, pružné, pevné, nemačkavé, ale špatně sají vodu. V praxi se nejčastěji setkáváme s kombinovanými textiliemi (např. 80% bavlna, 20% polyester), který vhodně kombinuje vlastnosti přírodních a umělých vláken Modelovací hmoty Materiálem, který snad nejvíce podněcuje člověka k vyjádření svých přestav o tvaru, jsou modelovací hmoty od hlíny přes těsta až k současným materiálům jako jsou plastelíny či modelity. I když je řada specializovaných nástrojů na jejich tvarování, často lze vystačit s nástrojem nejdokonalejším lidskýma rukama. Modelovací hlína: - nejběžnější modelovací materiál (hrnčířská hlína) - dobře tvarovatelný přírodní materiál, konečný výrobek se vypaluje v peci - výrobky nazýváme keramika - techniky: práce z plátu, práce z hroudy 5

9 Plastelína: - plastická hmota vyráběná ze solí, vazelíny a mastných kyselin od konce 19. st - nevysychá, ale je tvarově nestálá - pestrá barevná škála - techniky: modelování z plátu, hroudy, šňůrková technika Modelit: - bílá modelovací hmota, kterou lze vytvrdit ve vroucí vodě nebo zapékáním - před použitím je potřeba propracovat - lze barvit (ve hmotě pigmenty, povrchově např. temperou) - techniky: modelování z plátu, hroudy, šňůrková technika 4.3. Pomůcky a nástroje Žáci pracují v hodinách pracovních činností s běžnými pomůckami, které používají i v ostatních předmětech ve škole nebo doma. Jedná se hlavně o nůžky, jehly tupé i ostré, nožík, nitě, bavlnky, plsť, běžné lepidlo na papír a dřevo, pastelky, aj. Speciální nástroje je vhodné používat při práci s modelovací hmotou (plastelína, modelit či modurit, popř. těsto) nebo keramickou hlínou. Při práci volí vhodnou podložku a potom je možné vystačit s vlastníma rukama, nebo je možné použít váleček, lišty různých tloušťek pro rovnoměrné rozválení hmoty, popř. špachtle nebo očka. Část hodinové dotace předmětu je věnováno montážním a demontážním pracím, které vhodně rozvíjejí motoriku žáků, jejich představivost a umožňují jim realizovat vlastní nápady. Je možné stejně dobře použít různé materiály (špejle, větvičky, karton, papír, textilie, ), vhodné jsou také stavebnice, např. stavebnice Merkur, se kterou v rámci projektu pracují také naši žáci 1. stupně Pracovní postupy Stříhání Při práci s nůžkami je potřeba dbát na bezpečnost žáka, který s nimi pracuje, stejně jako ostatních. Je potřeba, aby si žáci zažili zejména následující návyky a pravidla: - volit nůžky vhodné velikosti podle zpracovávaného materiálu - když s nůžkami nepracují, odkládají je tak, aby nehrozil jejich pád z pracovní desky na zem - pokud nůžky předávají, tak vždy rukojetí napřed - volí podle potřeby nůžky pro praváka nebo pro leváka Šití Žáci nižších ročníků používají šité spoje nejenom při práci s látkami nebo textiliemi, ale také při spojování přírodnin či jiných drobných materiálů. Pro tuto práci je vhodná tupá jehla, kterou lze použít i při výuce základních stehů na vyšívací tkanině (kanavě). 6

10 Žáci dodržují zejména tato pravidla: - nepoužívané jehly jsou v jehelníčku, špendlíky také (nebo v krabičce) - používají jehly vhodného typu a velikosti - používají náprstek - se špendlíky či jehlami v ruce neopouštějí pracovní místo Lepení Při práci s drobným materiálem, textiliemi nebo přírodninami, ale hlavně s papírem, se žáci setkávají běžně s různými druhy lepidel. Běžná lepidla jako Herkules nebo lepící tyčinky Kores nevyžadují speciální bezpečnostní pravidla, s výjimkou udržování potřebné čistoty pracovní plochy. Alternativou pro lepení drobných ozdob, přírodnin nebo textilií jsou dnes tavící pistole pracující s natavenou polymerovou hmotou. Při práci s nimi žáci pracují vždy pod zvýšeným dohledem vyučujícího Řezání Papír hlavně v provedení karton a lepenka mohou žáci kromě stříhání dělit také řezáním. Při práci s noži žáci dodržují zejména tato pravidla: - volí vhodně velký nůž (zavírací, v pouzdře) - s nožem v ruce neopouštějí pracovní místo - pokud nůž předávají, tak vždy rukojetí napřed - pod řezaným materiálem používají podložku 4.5. Náměty na výrobky Následující část je věnována návrhům výrobků a činností, kterým se v hodinách pracovních činností mohou věnovat žáci 1. stupně ZŠ. 1. ročník: Práce s modelovací hmotou - modelování zvířátek - modelování strojů ( bagr, traktor, letadlo ) - modelování staveb ( domy, hrady, mosty ) Práce s papírem a kartonem - vybarvování ( omalovánky ) - vystřihování ( vystřihovánky ) - lepení a děrování výroba větrníku - skládání výroba papírové čepice, výroba loďky Práce s přírodninami - výroba zvířátek z kaštanů - výroba růží z listů stromů Práce montážní a demontážní za použití stavebnic typu Merkur, Lego - stavění strojů ( lodě, traktory, bagry, letadla.) - stavění staveb ( hrady, domy, mosty ) 7

11 2. ročník Práce s přírodninami - výroba růží z listů stromů - barvení kamenů ( obličej ) - upravování jednoduchých samorostů z větví stromů - výroba zvířátek z kaštanů, žaludů, bukvic Práce s papírem a kartonem - stříhání, vystřihování papíru výroba větrníku - střihání kartonu výroba krabiček dle šablony - lepení kartonu výroba drobných zapichovátek do květináčů (beruška, sluníčko, srdíčko, ) - polepování okrasným papírem vyrobené krabičky Práce s modelovací hmotou (modurit, modelína ) - výroba zvířátek, postav Práce s textilem a plstí (filc) přišívání knoflíků - výroba dráčků ( zapichovátko do květináče ) - výroba jehelníčku z plstí různých tvarů - rovné šití, zašívání jednoduchými stehy 3. ročník Práce s papírem a kartonem vystřihování obrazců (trojúhelník,čtverec, kruh) - stříhání a prostřihování kartonu výroba nástěnných hodin, náramkových hodinek - vybarvování vyrobených hodin, hodinek dle vlastního nápadu - výroba různých krabiček z kartonu - polepování krabiček okras. papírem - výroba masopustních masek dle vlastního nápadu - výroba letedla, větrníku, lodičky, papír. čepice Práce s přírodninami výroba zvířátek z kaštanů, žaludů, bukvic - výroba ozdobných rámečků(žaludy, šípky, bukvice,...) - zdobení kraslic - výroba velikonočních přání - pletení mrskaček Práce montážní a demontážní (stavebnice Lego, Merkur aj.) - stavění zvířátek - stavění strojů traktor, bagr, lodě, jeřáb - stavění staveb hrad, zámek, dům, most, železnice 8

12 4. ročník Práce s papírem a kartonem -výroba krabiček dle šablony - výroba rámečku na foto - výroba větrníku, loďky, papírové čepice - ubrousková technika zdobení krabiček Práce s textilem a plstí - výroba jehelníčku - přišívání knoflíků - rovné jednoduché šití a vyšívání jména Práce s přírodninami - výroba růží z listů stromů - výroba rámečků ozdoba listím stromů, žaludy, - zdobení kraslic - pletení pomlázky Práce montážní a demontážní - stavebnice Merkur, Lego, - stavba strojů (bagr, traktor, loď, jeřáb) - stavba staveb (domy, hrady, zámky, mosty ) - výroba jednoduchého svícnu ze dřeva a kovu 5. ročník Práce montážní a demontážní - výroba adventního svícnu ze dřeva a kovu dle výkresu - výroba krmítka pro ptáčky dle výkresu Práce s přírodninami - výroba růží z listů stromů - výroba rámečků ze dřeva zdobení listů, stromů, šipky, žaludy, - zdobení kraslic - pletení pomlázek Práce s papírem a kartonem - výroba různých krabiček - výroba větrníku - skládání lodě, papírové čepice Práce s textilem a plstí - výroba dráčků - přišívání knoflíků - výroba jehelníčků - rovné šití a vyšívání jmenovky 9

13 5. Pracovní činnosti na 2.stupni ZŠ 5.1. Organizace výuky Na 2. stupni základní školy je časová dotace předmětu pracovní činnosti 1h týdně (4h měsíčně, cca 36 hodin za školní rok). V rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností jsou žáci třídy stejně jako na 1.stupni rozděleni do 2 skupin. Jedna pracuje ve třídě (označení T), druhá ve školní dílně (označení D). Skupiny se střídají ve 14 denním cyklu, v případě odpadnuté hodiny je na řadě ta skupina, v jejímž termínu hodina odpadla. V následujících letech v době udržitelnosti projektu lze podle možností školy předmět vyučovat buď ve výše uvedené podobě nebo pokud se třída nebude dělit na 2 skupiny se v týdenních cyklech bude střídat výuka celé třídy v dílně (D) a ve třídě (T) Materiály V hodinách pracovních činností se na 2. stupni žáci setkávají v teoretické i praktické části výuky s technickými materiály dřevem, kovem a v menším zastoupení s plasty. U dřeva se jedná především o běžné smrkové řezivo, které je měkké a dobře opracovatelné. Vybavení dílny umožňuje i obrábění tvrdšího dřev. Kovoobrábění se zaměřuje na základní opracování materiálu menších tlouštěk (plech, kulatina a pásovina) Pomůcky, nástroje, nářadí Školní dílna byla financováním z projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností, CZ.1.07/1.1.02/ kompletně vybavena novým nářadím pro ruční i strojní obrábění dřeva a kovů. Každé z 15 žákovských pracovních míst je vybaveno svěrákem upevněným na pracovním stole, základní ruční nářadí a pomůcky např. pro orýsování materiálu, jsou v zásuvce stolu. Méně používané a specializované nářadí je v dílně ve skříni nebo na vymezených místech (police, věšáky), stejně jako brusné papíry, spojovací materiály nebo úklidové pomůcky. Obrázek č.1: Uložení nářadí v pracovních stolech zdroj:zpracovatel metodiky 10

14 5.4. Pracovní postupy Základní pracovní postupy jsou stejné pro obrábění dřeva, plastu i kovů. S některými se ovšem setkáváme pouze při obrábění dřeva, s jinými u kovoobrábění, proto je následující kapitola rozdělena na 2 části zaměřené právě na zmíněné oblasti Pracovní postupy při obrábění dřeva Orýsování Při orýsování přenášíme rozměry budoucího výrobku na materiál. Platí zde řada pravidel, k nejdůležitějším z nich patří: - používáme nepoškozené pomůcky (pravítko, skládací nebo svinovací metr, úhelník, správně naostřenou tužku,...) - dodržujeme základní pravidla pro měření o začátek stupnice o správně přiložené měřidlo o správně vedená čára podél měřidla o správný pohled na orýsovaný materiál (paralaxa) - materiál orýsujeme tak, aby byl co nejmenší odpad materiálu Obrázek č. 2: Metry 11

15 Upínání Nejenom při práci se dřevem je potřeba používat obě ruce a proto je nutné opracovávaný materiál dobře a bezpečně upnout. Základní možnosti upínání: - hoblice (truhlářský pracovní stůl) o přední a zadní vozík o poděráky - pracovní stůl nebo lavice o truhlářské ztužidla o svěráky Obrázek č. 3: Hoblice, ztužidlo, svěrák hoblice (1 deska, 2-stojan, 3-přední vozík,4-zadní vozík, ztužidlo svěrák 5-otvory pro poděráky, 6-poděráky, 7-žlábek), Příloha č.6 Pokyny k upínání: - materiál upínáme vždy co nejblíže k místu obrábění (minimalizujeme chvění) - při vrtání nebo dlabání průchozích děr je potřeba použít podložku např. z měkkého dřeva - podle potřeby použijeme ochranné vložky proti poškození výrobku čelistmi upínacího nářadí 12

16 Řezání Řezání je třískové obrábění dřeva s cílem dosáhnout daného rozměru a tvaru. K tomu účelu slouží různé druhy pil s rozvedenými zuby. Pilový rozvod zajišťuje odstraňování odpadu - pilin ze vznikající drážky v průběhu řezání. Ve školních dílnách se nejčastěji setkáváme s těmito druhy pil: - rámová truhlářská - pila (používá se na větší materiály) - ocaska (univerzální pila s různou hrubostí) - čepovka (jemné zuby, vyztužený list) - děrovka (úzký list) Obrázek č. 4: Pily pila ocaska pila ocaska (vyztužený list) pila děrovka pila čepovka rámová pila pokosnice Pokyny k řezání: - materiál je potřeba řádně upnout - vhodnou pilou opakovaně táhneme k sobě a provedeme naříznutí tak, aby orýsování zůstalo vidět na materiálu - po naříznutí řežeme dlouhými pohyby tam i zpět pod úhlem cca 20 - dodržujeme správné držení pily a pracovní postoj - při dořezávání držíme odřezek, opatrně dořízneme pod menším úhlem 13

17 Pilování I pilování je třískové obrábění dřeva. Jeho cílem je dosažení konečného rozměru a tvaru výrobku a také povrchová úprava. Pracovním nástrojem je pilník nebo rašple, jejichž seky mohou být jednoduché nebo křížové. Při obrábění se vytvářejí piliny. Pilníky i rašple mají 3 základní tvary (průřezy) v různých velikostech, a to: - obdélníkový - úsečový - kruhový Obrázek č. 5: Pilníky Pokyny k pilování: - materiál řádně upneme - pilník (rašpli) držíme oběma rukama, jednou za rukojeť, druhou tlačíme na špičku nástroje (liší se pro praváka a leváka) - dodržujeme správný pracovní postoj - využíváme celou plochu nástroje - udržujeme správný směr obrábění... rovnováha mezi rukama Obrázek č. 6: Způsoby pilování Pilování tvarově náročnějších ploch a vnějších nebo vnitřních oblouků vyžaduje zvládnutí těchto základních kroků doplněných podle potřeby o další dovednosti. 14

18 Broušení Cílem broušení je dosažení konečné povrchové úpravy dřeva, odstranění nerovností po předchozím obrábění nebo příprava materiálu před nátěry. Provádí se brusným papírem nebo plátnem s různou zrnitostí (hrubostí). Číselná řada označuje počet zrn na danou plochu, vyšší čísla tedy představují jemnější brusný papír pro a dosáhneme s ním hladšího povrchu. Obrázek č. 7: Broušení Pokyny k broušení: - podle nepravidelností materiálu lze papír držet v ruce nebo použít vhodnou podložku z korku nebo dřeva, kruhové otvory lze papír obtočit na tyč vhodného průměru - drobné výrobky lze brousit opačně výrobek v ruce, papír položený nebo upnutý na pracovním stole - vhodně volíme mezi podélným broušením (bude vidět) a příčným broušením (efektivnější stopy broušení překryje barva) 15

19 Spojování Dřevo lze snadno spojovat řadou způsobů (hřebíky, vruty, lepené spoje). Spoje dělíme na rozebíratelné a nerozebíratelné, jednotlivé spojovací prvky lze různě kombinovat. a) Hřebíky Hřebíky mají různý tvar hlavy, dříku a špičky, např. 1,6 x 40 (průměr dříku x délka hřebíku). Zatloukáme je truhlářským kladivem. Za určitých podmínek se jedná o rozebíratelný spoj. Obrázek č. 8: Hřebíky do krytiny čalounický sponka stavební kolářský čtyřhranný zápustný zámečnický rákosník bez hlavy Volba délky hřebíku Vytahování hřebíku Pokyny k provádění hřebíkového spoje: - délku hřebíků zvolíme podle tloušťky přibíjeného dílu - lépe drží méně delších hřebíků než více kratších - podle potřeby lze volit i šikmé zatlučení hřebíků - pozor na okrajích materiálu (nebezpečí odštípnutí) - špatně zatlučený hřebík vytahujeme štípacími kleštěmi. 16

20 b) Vruty Rozebíratelné a pevnější spoje lze dosáhnout pomocí vrutů, nejčastěji s půlkulatou nebo zapuštěnou hlavou. Pro vruty se předvrtává otvor odpovídajícího průměru a délky, popř. se vrtákem větším vytvoří zahloubení nebo záhlubníkem pro hlavu vrutu. Podle velikosti a druhu hlavy vrutu volíme vhodný šroubovák. Obrázek č. 9: Vruty Provedení spoje vrutem půlkulatá hlava zápustná hlava c) Lepení Lepení je druhem nerozebíratelného spoje pomocí lepidel. Často je kombinováno s kolíky. Při práci v dílně se často používají tzv. disperzní lepidla (např. Herkules), která jsou vhodná pouze pro suchá prostředí. V opačném případě používáme dvousložková nebo epoxidová lepidla. Používají se i historicky nejstarší lepidla - klihy. Pokyny k lepení: - při přípravě lepeného povrchu se řídíme návodem na daném druhu lepidla - lepený materiál by měl být dokonale povrchově upraven - lepené součásti podle potřeby stáhneme (svěrák, stužidlo) než lepidlo zatvrdne - při použití syntetických lepidel dbáme na větrání v místnosti 17

21 Vrtání Vrtání je třískové obrábění ostřím břitu pracovního nástroje vrtáku za účelem vytvoření kruhové průchozí nebo neprůchozí díry v materiálu. Vrtáky se vyrábějí v řadě provedení, nejčastěji se setkáváme s šroubovitým vrtákem. Vrtačka zajišťuje otáčivý pohyb vrtáku. Ve školní dílně se můžeme setkat s vrtačkami ručními nebo elektrickými (napájení ze sítě 230V nebo akumulátorové). Vrtáky se upínají koncovou částí stopkou do tzv. sklíčidla vrtačky, které svým uspořádáním umožňuje používat vrtáky různých průměrů. Obrázek č. 9: Vrtáky nebozezy čtyřhranný kopinatý špulíře hadovitý hvězdicový šroubovitý hlubič záhlubník Pokyny k vrtání: - šídlem nebo hlubičem vyznačíme na materiálu střed vrtaného otvoru (navede vrták do materiálu) - materiál dobře upneme (svěrka, svěrák) - při vrtání průchozí díry podložíme materiál dřevěnou podložkou - hrot vrtáku navedeme do středu vrtaného otvoru, kolmo k materiálu - vrtáme s pomalým posuvem vrtáku do materiálu - při vrtání neprůchozí díry použijeme tzv. doraz, není-li tato možnost, je potřeba hloubku otvoru kontrolovat - při vrtání hlubších děr vrták z díry v průběhu vrtání vysouváme (odstranění pilin a třísek z drážek vrtáku) - při dovrtávání průchozí díry dáváme pozor na proražení (poškození výrobku) 18

22 Dlabání Dlabání je třískové obrábění dřeva za účelem vytvoření průchozích nebo slepých otvorů, které nelze realizovat jinak (např. vrtáním). Pracovním nástrojem je dláto, jehož ostří tvaru klínu přesekává a odštipuje vlákna materiálu. Dláto držíme oběma rukama (řezbářská dláta) nebo rukou jednou a druhou držíme dřevěnou nebo gumovou palici. Dláta mají řadu tvarů a velikostí: Obrázek č. 10: Dláta ploché hraněné čepovní duté držení dláta a paličky Pokyny k dlabání: - materiál orýsujeme, řádně upneme (ideálně mezi poděráky hoblice) - při průchozím otvoru podložíme materiál (odpadní měkké dřevo) - čelo dláta nasadíme před vnitřní stranu rysky otvoru (po záseku se přitlačí k rysce) - nejprve vlákna přesekneme přes vlákna - následně odebíráme materiál po vláknech - při průchozích otvorech v polovině práce materiál otočíme a dodlabeme z druhé strany Obrázek č.11: Dlabání přeseknutí přes oddlabání po otočení materiálu vlákna vláknech 19

23 Hoblování Hoblování je třískové obrábění dřeva s cílem dosáhnout daného rozměru materiálu jeho ubíráním nebo požadované kvality povrchu (zarovnávání, hlazení, ale i zdrsňování). K tomu účelu slouží různé druhy hoblíků. Jeho pracovní částí je nůž. Obrázek č.12: Hoblík ostří nože hoblíku přesahuje spodní část Základními druhy hoblíků jsou - uběrák (k hrubému opracování, má úzké tělo a zaoblené ostří) - hladík (širší tělo, rovné ostří, používá se pro základní hoblování) - klopkař (pro úpravy po použití uběráku nebo hladíku; nůž má tzv. klopnu) - cidič (jemné, konečné hoblování) - macek (masivní hoblík pro práci na velkých plochách Obrázek č. 13: Uběrák, hladík, klopkař uběrák hladík klopkař 20

24 Pokyny k dlabání: - materiál řádně upneme (hoblice), ideálně tak, aby se hoblovalo po letech - hoblík podle potřeby seřídíme (tloušťka třísky) - hoblík držíme oběma rukama - dodržujeme správný postoj - vhodně volíme tlak na hoblík - při zpětném tahu hoblík nakloníme (ostří se nedotýká materiálu) Obrázek č. 14: Hoblování držení hoblíku změna tlaku na hoblík v průběhu hoblování 21

25 Povrchové úprava dřeva Dřevo je přírodní materiál s dekorativním vzhledem. Po opracování výrobku z hlediska jeho tvaru můžeme vzhled dřeva a také životnost výrobku zvýšit vhodnou povrchovou úpravou. Zvýšíme tak jeho odolnost proti vlhkosti, účinkům světla, škůdcům a můžeme také měnit původní barvu materiálu. Před nanášením mořidla, laku, barvy, vosku nebo jiného konzervačního či ochranného prostředku je potřeba materiál důkladně obrousit brusným papírem, podle potřeby zatmelit nerovnosti či kazy a poté opět přebrousit. Nátěry na dřevo dělíme podle krytí do 2 základních skupin: - transparentní (textura dřeva zůstává pod nátěrem viditelná, popř. ji zdůrazní) používá se i název lazurovací - krycí (textura dřeva a ani případné kazy nejsou pod barvou vidět) Stejně tak dělíme do 2 skupin i povrchové nátěry podle ředidel : - vodou ředitelné (akrylové, po zaschnutí voděodolné) - syntetické (ředidlové...ředidla C 6000, S 6006 aj.) Pokyny k natírání barvou, lakem: - materiál obrousíme (konečný tvar, zbavení starších vrstev, nečistot,...) - u transparentních nátěrů brousíme po letech - barvu nebo lak důkladně rozmícháme - provedeme štětcem vhodné velikosti základní nátěr (může být naředěný) - po zaschnutí povrch přebrousíme brusným papírem - provedeme hlavní nátěr K úpravám dřeva patří i moření. Mořidlo je roztok barviva, které mění původní odstín přírodního dřeva. Tímto postupem se dřevo nechrání před vodou a vlhkostí. Toho lze dosáhnout impregnací dřeva oleji nebo vosky. 22

26 Pracovní postupy při obrábění kovů Měření a orýsování U obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností než u dřevovýroby. Může se jednat o měření skutečných hodnot pomocí pravítek, ocelových měřidel, svinovacích metrů, posuvných měřidel nebo dokonce mikrometrů, ale také o neméně přesné měření porovnáváním s různými kalibry, etalony či úchylkoměry. Posuvné měřidlo (posuvka) je měřidlo, které může v daném rozsahu měřit s přesností 0,1 mm nebo 0,05 mm (popř. 0,02 a 0,01 mm) podle toho, jaké je dělení tzv. nonia. U posuvného měřidla s přesností 0,1 mm je nonius na pohyblivé části dlouhý 9 mm rozdělen na 10 dílků, po odečtení rozměru v mm se hledá překrývající se dílek základní stupnice a nonia: Obrázek č. 15: Posuvné měřidlo Posuvka se používá v daném rozsahu k měření vnějších rozměrů výrobků, vnitřních rozměrů dutin a měření hloubky děr. V technické praxi jsou běžné digitální posuvná měřidla. Obrázek č. 16: Úhelník a úhloměr 23

27 Úhly měříme při obrábění kovů úhelníky, což jsou měřidla s předem daným úhlem a při jejich použití kontrolujeme tzv. průsvit (není-li úhel správný, prosvítá mezi úhelníkem a obráběnou plochou světlo). Druhou možností jsou úhloměry, u kterých je možné požadovaný úhel nastavit. Vlastní orýsování materiálu provádíme obyčejnou tužkou, častější je ale použití rýsovací jehly. Tou rýsujeme čáru podle ocelového měřidla, úhloměru nebo třeba šablony tak, že se její hrot dotýká spodní hrany měřidla a je tažen ve směru rysky. Obrázek č. 17: Kružidlo Kružnice a jejich části rýsujeme na materiál pomocí kružidla. Středy děr (před vrtáním, orýsováním kružnic) vyrážíme tzv. důlčíky. Špičku důlčíku pečlivě nasadíme na orýsovaný střed a přiměřeným klepnutím na čelo důlčíku vyrazíme důlek. 24

28 Upínání Při práci s kovem je potřeba stejně jako při opracovávání dřeva používat obě ruce a proto je nutné materiál dobře a bezpečně upnout. U kovoobrábění je hlavní možností upínání použití svěráků různých typů a velikostí. Poškození povrchu výrobku je možné zabránit ochrannými vložkami. Menší výrobky je možné upnout do zámečnické svěrky, kterou držíme v jedné ruce (vrtání, rovnání,...). Obrázek č. 18: Svěráky, Příloha č.6 Pokyny pro upínání: - materiál upínáme vždy co nejblíže k místu obrábění (minimalizujeme chvění) - při vrtání průchozích děr je potřeba použít podložku např. z měkkého dřeva - podle potřeby použijeme ochranné vložky proti poškození výrobku čelistmi upínacího nářadí 25

29 Ohýbání a rovnání a) Ohýbání Jako ohýbání označujeme činnost, při které údery nebo tlakem ohýbáme materiál. Tím je drát nebo plech. Mění-li se při tom i tloušťka původního materiálu, pak se tato pracovní operace nazývá vyklepávání. Ohýbat lze údery kladiva (paličky) v čelistích svěráku nebo přes hranu desky, lze také kleštěmi. Místo ohybu by mělo být co nejblíže místu upnutí materiálu stejně jako údery kladiva. Pokyny k ohýbání: - drát lze tvarovat kleštěmi nebo s pomocí upnutí do svěráku - k plynulým obloukům při ohýbání drátu používáme kleště s kulatými čelistmi - k ostrým ohybům používáme kleště ploché (kombinované) - držení kleští: palec jedna rukojeť, ukazovák a prostředník druhá rukojeť, prsteník a malík odpružují spodní rukojeť - maximálního účinku při štípání dosáhneme při působení síly na koncích rukojetí - k tvarování plechu je vhodné použít vhodnou šablonu (tyč, ocel. profil,...) b) Rovnání Materiál jako je drát nebo plech, se může z různých důvodů zdeformovat (např. předchozí zpracování, skladování). Pak ho lze rovnat tzv. pěchováním. Dochází při tom ke změnám mechanických vlastností materiálu (méně pružný, je křehčí). Obrázek č. 19: Rovnání Tenký drát se rovná přes kulatinu, která je upnuta ve svěráku. Drátem držíme v každé ruce jeden konec - se přejíždí po celé délce s ohledem na jeho pevnost. Lze použít i protahování mezi 2 dřevěnými odřezky nebo hřebíkový hřeben. Silnější drát se vyklepává kladivem nebo paličkou na tvrdé podložce. Tenké plechy a kovové fólie lze rovnat vyhlazováním dřevěným nebo kovovým špalíkem větší šíře než rovnaný materiál na rovném podkladu. Pásový materiál a plechy menších rozměrů se vyklepává paličkou nebo kladivem údery na vypouklá místa s tím, že se materiál dle potřeby obrací a postup se opakuje. 26

30 U plechů se vede úder vedle zborcených míst (plech se tím vytahuje a vada se vyrovnává). Při vadě ve středu se postupuje spirálovitě od středu ke kraji materiálu, je-li zvlněný okraj, tak se postupuje opět po spirále, ale od kraje ke středu. 27

31 Stříhání Stříhání je jednou z možností oddělování materiálu vhodnou pro dráty a kovový plochý materiál plech. Jedná se o beztřískové obrábění nůžkami, jejichž klínovité břity nožů po sobě kloužou. Podle tloušťky plechu volíme buď ruční nůžky (do 1,2 mm) nebo nůžky pákové. Obrázek č. 20: Nůžky Pokyny ke stříhání: - max. účinku dosáhneme při působení sil na koncích rukojetí - držení kleští: palec jedna rukojeť, ukazovák a prostředník druhá rukojeť, prsteník a malík odpružují spodní rukojeť při rozevírání kleští, při střihu pomáhají na druhé rukojeti - čelisti příliš nerozevíráme (prokluzování materiálu) - nedostříháváme do sevření čelistí deformace materiálu - materiál držíme tak, aby ryska byla stále viditelná - při střihání kruhu posouváme materiál proti čelistím nůžek - vhodně volíme odstřižení odpadu a tzv. prořezu (cesta k obrysu výrobku...+ 5mm) 28

32 Sekání Při sekání se nástrojem sekáčem, resp. jeho ostřím odebírá určitá vrstva materiálu za účelem změny rozměru, rozdělení materiálu nebo odstranění nerovností. Působící silou jsou údery kladiva na plosku hlavy sekáče. Je to třískové obrábění. Po opracováním sekáčem nahrubo se povrch materiálu dále upravuje (piluje, brousí, leští,...). Obrázek č. 21: Sekáč ostří hlava Pokyny k sekání: - materiál (plech, pásovina) se upne do svěráku - plochý sekáč posouváme šikmo k ose materiálu po čelisti svěráku - materiál nedosekáváme v jednom směru (konec z druhé strany) 29

33 Řezání Řezání je třískové obrábění materiálu pomocí pil. Pracovní částí pily je ocelový pilový list s jedno nebo oboustranným ozubením. Ten lze podle potřeby v rámu pily vyměnit za jiný (různá výška listu, ozubení). Lze také změnit polohu listu vzhledem k rámu (o 90 ). Obrázek č. 22: Pila pila na kov: 1-rám, 2-rukojeť, 3-zadní tahoun 4-pilový list, 5-přední tahoun 6-napínací matice držení pily podélné řezání Pokyny k řezání: - místo řezu na materiálu upneme dle možností co nejblíže čelistím svěráku - provedeme několik nářezů pod úhlem cca 10 - pilu pevně držíme oběma rukama (pravá držadlo, levá rám...pro leváky opačně) - dodržujeme správný pracovní postoj (tělo natočené vpravo, levá noha vpřed, pokrčená v koleni, pravá noha mírně zakročená...pro leváky opačně) - využíváme celou délku pilového listu v rovnoměrných tazích - materiál se ubírá při pohybu listu vpřed větší tlak než při zpětném pohybu 30

34 Pilování Pilování řadíme k třískovému obrábění materiálu mnohabřitým nástrojem pilníkem. Cílem je dosažení požadovaného tvaru nebo povrchová úprava materiálu po předchozím obrábění. Pilníky dělíme podle různých hledisek: - velikosti (jehlové, malé, střední, velké) - průřezu těla (obdélníkový, úsečový, kruhový, trojúhelníkový,...) - seků (jednoduché...měkké kovy x křížové) Obrázek č. 24: Pilníky držení pilníku pilník kruhový, úsečový, plochý Pokyny k pilování: - materiál upneme do svěráku co nejblíže pilované části (dle potřeby použijeme vložky do čelistí svěráku) - zvolíme vhodnou velikost pilníku - dodržujeme správný pracovní postoj (tělo natočené vpravo, levá noha vpřed, pokrčená v koleni, pravá noha mírně zakročená...pro leváky opačně) - pilník držíme oběma rukama pravá za rukojeť, levá za hlavu pilníku (pro leváky opačně) - vhodným tlakem rukou zajišťujeme rovnoměrné obrábění Zvláštní postup je potřeba dodržovat a nacvičit pro pilování zaoblených ploch. Ty mohou být vnější (vypouklé) nebo vnitřní (duté). U vypouklých oblých ploch začínáme s hlavou pilníku na konci vypouklé plochy a rukojetí nahoře, v průběhu záběru nástroje rukojeť klesá a hlava pilníku se naopak zvedá. Pilník se tak kolébá po materiálu ve směru jeho osy. U vnitřních kulových ploch použijeme půlkulatý nebo úsečový pilník a klasický vrtaný pohyb nástroje doplníme o pootáčení nástroje podél jeho osy do stran. K čištění pilníků zanesených jemnými kovovými pilinami používáme drátěný kartáč. 31

35 Vrtání Vrtání je třískové obrábění ostřím břitu pracovního nástroje vrtáku za účelem vytvoření kruhové průchozí nebo neprůchozí díry v materiálu. Vrtáky se vyrábějí v řadě provedení, nejčastěji se setkáváme s šroubovitým vrtákem. Obrázek 25: Vrták Šroubovitý vrták: 1-břit, 2-šroubovitá drážka, 3-fazetka 4-stopka, 5-vrcholový úhle vrtáku Pohyby vrtáku 1-řezný, 2-posuvný Vrtačka zajišťuje otáčivý pohyb vrtáku. Ve školní dílně se můžeme setkat s vrtačkami ručními nebo elektrickými (napájení ze sítě 230V nebo akumulátorové). Vrtáky se upínají koncovou částí stopkou do tzv. sklíčidla vrtačky, které svým uspořádáním umožňuje používat vrtáky různých průměrů. Pokyny k vrtání: - důlčíkem vyznačíme na materiálu důlkem střed vrtaného otvoru (navede vrták do materiálu) - materiál dobře upneme (svěrka, svěrák) - při vrtání průchozí díry podložíme materiál dřevěnou podložkou - hrot vrtáku navedeme do středu vrtaného otvoru (důlek) - vrtáme s pomalým posuvem vrtáku do materiálu - při vrtání neprůchozí díry použijeme tzv. doraz, není-li tato možnost, je potřeba hloubku otvoru kontrolovat - při vrtání hlubších děr vrták z díry v průběhu vrtání vysouváme (odstranění pilin a třísek z drážek vrtáku) - při dovrtávání průchozí díry dáváme pozor na proražení (poškození výrobku) 32

36 Spojování Spojování kovových materiálů je možné několika způsoby, z nichž se ve školní dílně nebo běžné praxi setkáváme hlavně s rozebíratelným šroubovým spojováním (šroub a matice, popř. jiné spojení pomocí závitů), z nerozebíratelných spojů se jedná o pájení a nýtování, kovové materiály lze také lepit. a) Pájení Pájení je pevný, nerozebíratelný, vzducho i vodotěsný způsob spojení kovových materiálů pomocí roztaveného spojovací materiálu tzv. pájky. Jedná se o slitinu cínu a olova v určitém poměru. Pájka roztavená elektrickým pájedlem proniká do místa spoje mezi nahřáté spojované materiály a po ochlazení vzniká pevný spoj. Obrázek č. 26: Pájení Pájení: 1-hrot pájedla, 2-pájka, 3-pájené části, 4-přítlačná tač b) Nýtování Nýty slouží k pevnému nerozebíratelnému spoji materiálů (kovů, plastů, kůží, tkanin,...). Nejčastějším způsobem nýtování zastudena je pomocí nýtovacích kleští a nýty s trhacím trnem. Do vyvrtaných děr spojovaných dílů se opakovaným stisknutím čelistí nýtovacích kleští pěchuje vložený nýt, jehož trhací trn se po dokončení nýtování přetrhne. I dnes se používají ocelové nýty různých velikostí, které se v otvoru pěchují pomocí přítažníku a hlavičkáře. Přítažníkem spojované materiály přitáhneme těsně k sobě, kladivem rozklepeme dřík nýtu a jeho výsledné podoby docílíme pomocí hlavičkáře. Podklad pod hlavou nýtu se liší podle typu hlavy u půlkulaté používáme hlavičkář, u zápustné např. kovadlinu nebo pevnou ocelovou desku. 33

37 Obrázek č. 27: Nýtování Trhací nýt: 1-dřík, 2-hlava Zasouvání trnu nýtu Tvorba nýtu 3-trhací trn, 4-hlava trnu do vodítka kleští c) Lepení Kovy se lepí dvousložkovými, jednosložkovými reaktivními nebo tzv. kontaktními lepidly. Jejich použití záleží na požadovaných vlastnostech spoje, jeho velikosti a také době, kdy je lepený spoj pevný. d) Šroubový spoj Šroub spojuje 2 nebo více částí, je zašroubován do spojované části nebo prochází dírou v materiálech a na jeho konec se našroubuje matice. Šroub má vnější závit, matice nebo spojovaný díl vnitřní. Obrázek č. 28: Šroub a matice Zdroj: viz. Příloha č.6 Šrouby dělíme podle tvaru hlavy nástroje na zašroubování (šroubovák plochý, křížový, plochý klíč...nebo podle závitu (nejběžnější metrický, levý x pravý). 34

38 Obrázek č. 29: Vratidla a závitníky vratidlo pro vnitřní závitníky (stavitelné) vnitřní závitník: 1-řezný kužel, 2-vodící část s drážkami, 3-drážka závitové očko: 1-drážka Vratidlo na očka s upínacími šrouby Závit je vytvořen šroubovým pohybem vhodného obrazce, např. trojúhelníku, který na válcovém dříku (u šroubu) nebo v kruhovém otvoru (u matice) obrábí drážku. Používáme k tomu nástroje zvané závitníky. Do vratidla (páka s držadly) se upne vlastní závitník pomocí čtyřhranu (vnitřní závity) nebo závitová hlava (vnější závit). Pokyny k vrtání vnitřního závitu: - volíme vhodnou velikost závitníku - závitník č.1 ze sady otáčíme v ose otvoru až zabere - otáčíme vratidlem o 180 a následně o 90 zpět (odlomení třísky) - v průběhu řezání mažeme a chladíme vhodným olejem - opakujeme se závitníky č.2 a následně č.3 Při řezání vnějšího závitu postupujeme obdobně, závitová hlava (očko) řeže závit bez výměny tzv. na jeden průchod. 35

39 Povrchová úprava kovů Na rozdíl od dřeva je možnost povrchové úpravy kovových materiálů poměrně omezená. Železo a ocel bez nátěru základní a následně krycí barvou velmi rychle koroduje. Vrchní barvy nazýváme y. Barvy nanášíme na očištěný, odmaštěný a vysušený povrch. Trendem posledních let jsou barvy tzv.2 v 1, tedy ty, které spojují základní a krycí barvu v jenom nátěru. Neželezné kovy (hliník, měď, mosaz) obvykle nenatíráme, protože si při oxidaci vytvářejí vlastní ochrannou vrstvu a charakteristické zabarvení. Pozinkovaný plech, tedy ten, kde zinkový povlak chrání ocel, je funkční jen po určitou dobu, a to v závislosti na agresivitě prostředí, potom se výrobek natírá. Pro nátěr nového pozinkovaného plechu není zoxidovaný působením povětrnostních vlivů - je potřeba před nátěrem ošetřit zvláštní barvou. Problémy s vlhkostí a následného rezivění železných částí se netýkají jenom výrobků, ale i nářadí a strojního vybavení. V takovém případě je účinnou ochranou železných dílů kromě vhodného nátěru jejich konzervace např. silikonovým olejem. Plní fukci ochrannou i mazací. 36

40 5.5. Pracovní listy S potřebnými teoretickými znalostmi před vlastním nácvikem jednotlivých pracovních operací budou žáci seznámeni vyučujícím frontální formou. Tuto část výuky není nutné vázat na přítomnost ve školní dílně, stejně jako např. informace o technických materiálech nebo základy technického kreslení lze v rámci půlených hodin využít kmenové třídu. Při procvičováním pracovních operací ve školní dílně má každý žák k dispozici opakovací pracovní list se základními informacemi k dané operaci doplněný obrázky potřebných nástrojů a nářadí. Většina pracovních listů obsahuje informaci o principu obrábění, cíli, se kterým danou operaci provádíme a základní pravidla, jejichž dodržování je cestou k úspěšnému zvládnutí jednotlivých činností Pracovní listy obrábění dřeva Pracovní listy věnované tématice ručního obrábění dřeva jsou zpracovány jako Příloha č.4 této metodiky Pracovní listy obrábění kovů Pracovní listy věnované tématice ručního obrábění kovů jsou zpracovány jako Příloha č.5 této metodiky. 37

41 5.6. Náměty na výrobky Následující část je věnována návrhům výrobků a činností, kterým se v hodinách pracovních činností mohou věnovat žáci 2. stupně ZŠ. Jejich realizace je samozřejmě závislá na vybavení školy materiálem, na kterém budou žáci jak procvičovat jednotlivé pracovní operace tak vyrábět konečné výrobky. 6. ročník Základní operace se dřevem - výroba okénka na fotografii - výroba jednoduchého svícnu - výroba věšáku na časopisy - výroba krmítka pro ptáčky - výroba brousítka na tužky - výroba stojánku na tužky 7. ročník Základní operace s kovy - nácvik řezání kovu různého materiálu ( plochý materiál, trubky, kulatina, čtyřhran..) - příprava materiálu na další výrobky - výroba plechové krabičky - výroba pokosníku - závěr. práce- výroba kladívka 8. ročník Základní operace s kovy - výroba krabičky - pilování rovinných ploch výroba klínu s nosem - závěrečná práce hrábě 9. ročník Základní operace s kovy - řezání různého druhu matriálu (příprava materiálu pro další výrobky) - střihání kovu (příprava materiálu pro další výrobky) - závěrečná práce výroba kladívka 38

42 6. Technické materiály Předměty kolem nás jsou vyrobeny z látek, kterým říkáme technické materiály. Jejich základní dělení vidíme na následujícím schématu: kovové železné surové železo, ocel, litina TECHNICKÉ MATERIÁLY neželezné těžké kovy lehké kovy nekovové plasty termoplasty reaktoplasty ostatní materiály (pryž, sklo, keramika,textil, kůže, dřevo, aj.) 6.1. Dřevo Dřevo je přírodní obnovitelný materiál. Vzhledem ke své hmotnosti má dobré mechanické vlastnosti je pevné, pružné, ohebné. Snadno se opracovává, spojuje, povrchově upravuje, má tepelně izolační vlastnosti a svým vzhledem je velmi dekorativní. Je nezbytnou surovinou pro výrobu papíru. Odpad vznikající při jeho výrobě je dobře využitelný (palivo, výroba OSB desek aj.) Dřevo jako technický materiál dělíme podle původu (domácí a cizokrajné), podle tvaru zeleně (listnaté a jehličnaté) a podle hustoty (měkká, polotvrdá, tvrdá). Po vytěžení se dřevo na pilách rozřeže na základní řezivo, jehož rozměry se liší podle následného použití. Jsou to prkna, fošny, trámy, hranoly, latě, lišty. Ty se před zpracováním musí vysoušet a požadovanou vlhkost (dřevo tzv. pracuje ). Dýhy a překližky Dýhy jsou tenké plátky nebo listy dřeva o tloušťce v rozmezí 0,3mm až 5mm. Používají se k výrobě nábytku (úspora cizokrajných dřev), výrobě překližek (lepení lichého počtu dýh s kříženými vlákny) či při uměleckých technikách (intarzie). Ze dřeva se dýha řeže, loupe nebo krájí a použití jednotlivého způsobu záleží na požadovaných vlastnostech dýhy. 39

43 6.2. Papír Základní surovinou pro výrobu papíru je většinou dřevo, které se rozmělní a chemickou cestou se z něj vytvoří tzv. buničina. Její podstatnou složkou je celulóza. Tato základní surovina se zpracovává v papírnách na papírenských strojích. Při výrobě papíru se používá i druhotná surovina (starý papír, hadry) nebo jiné přírodní materiály (konopí, bavlna). Podle tzv. plošné hmotnosti (určuje, jakou hmotnost má určitá plocha materiálu), se papírenské výrobky dělí na 3 základní skupiny: - papír (plošná hmotnost do 150 g/m 2 ) - karton ( g/m 2 ) - lepenka (nad 250 g/m 2 ) Vlastnosti papíru jsou dány jeho složením a výrobním postupem. Lze tak ovlivňovat jeho tloušťku, savost, průhlednost, barvu, odolnost vůči ohýbání atd Železo a ocel Surové železo se vyrábí ve vysokých pecích z přírodních surovin zvaných železné rudy (oxidy železa - hnědel, krevel, magnetovec). Takto vyrobené železo není vhodné k technickému zpracování, takže se dále upravuje na ocel nebo litinu. Ocel je nejpoužívanější technický materiál. Je to slitina železa, uhlíku (do 2,1%) a dalších prvků, které upravují její vlastnosti. Těm říkáme legující prvky (např. mangan, nikl, chrom, křemík) a podle jejich obsahu se dělí oceli na nelegované (do 2%), nízkolegované (2-5%) a vysoce legované (více než 5%). Vyrábí se v pecích nebo konvertorech. Oceli jsou nejčastěji používanými kovovými materiály. Legováním uhlíkem a dalšími prvky a kombinací tepelného a tepelně-mechanického zpracování je možno ovlivnit vlastnosti ocelí v širokém rozmezí a tak jejich vlastnosti přizpůsobit zamýšlenému použití. Litina má vyšší obsah uhlíku (2-4%), je velmi odolná tlaku a teplotě, ale také je málo pružná (je křehká). Je to materiál nekujný, těžko svařitelný, určený k výrobě odlitků. Ocel (a kovy obecně) lze použít jako druhotnou surovinu. Během recyklace neztrácí žádné ze svých vlastností významná je i ekonomická úspora. 40

44 7. Použitá literatura a zdroje Literatura: O. Bartoš Ruční obrábění dřeva v 6. a 7. ročníku (SPN 1963) V. Horák, F. Tyllich, O. Janda Pracovní vyučování technické práce v 8. ročníku základní školy (SPN 1983, č /2) Ludmila Kociánová a kolektiv Praktické činnosti pro ročník základních škol (Fortuna 2007, ISBN ) K. Mičkal Stroje a zařízení pro I. ročník SOU zemědělských (SZN1981, č ) F. Mošna a kolektiv Praktické činnosti pro ročník základních škol (Fortuna 2006, ISBN ) F. Mošna a kolektiv Pracovní vyučování technické práce v 6. ročníku základní školy (SPN 1989, ISBN ) Z. Rádl a kolektiv - Pracovní vyučování technické práce v 5. ročníku základní školy (SPN 1988, ISBN ) I. Škára, Š. Brezovský, Z. Pavlíček Pracovní vyučování technické práce v 7. ročníku základní školy (SPN 1984, č /3) J.Švagr, J. Vojtík Technologie ručního zpracování kovů pro 1. ročník středních odborných učilišť (IVV MZ ČR 1996) J. Vintr Technická praktika Ruční zpracování dřeva a plastů (PF JU Č.Budějovice 1992, ISBN ) Webové zdroje: Růžičková, Gisela, Pro kvalitní natírání kovu platí přísná pravidla [online] 2012 [cit ]. Dostupné z: < Článek z časopisu Recepty prima nápadů č. 4/2011, Natírání kovů [online] [cit ]. Dostupné z: < Zdroje obrázků použitých v pracovních listech jsou uvedeny v Příloze č.6 této metodiky. 41

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Měření a orýsování (5.4.2.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla měření a orýsování: - při obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností

Více

Studijní materiál KA 1

Studijní materiál KA 1 Studijní materiál KA 1 Předmět: Praktická cvičení Ročník: 1. Téma vyučovací hodiny: PILOVÁNÍ Vypracoval: PhDr. Josef Havlan Téma Pilování je technologie ručního obrábění, při které dochází k oddělování

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

kapitola 82 - tabulková část

kapitola 82 - tabulková část 8200 00 00 00/80 NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ 8201 00 00 00/80 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče,

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci?

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Nejdříve vyvrtat, pak šroubovat. Toto pořadí se vyskytuje velmi často. Abychom byli vybaveni pro tyto pracovní operace, sestavila společnost Wera

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_14 Název materiálu: Materiály pro obor instalatér, rozdělení materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem - popis laserem PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135,00 422,00 1001-02-050 8595604716171 500x32x6 mm 135,00 445,00 1001-02-100

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV.

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. Vytvořil: kolektiv mistrů odborného výcviku SOU Hluboš Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 SOU Hluboš

Více

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí název nářadí technická data ostatní počet pila ponorná Příkon1600 W Rozsah dodávky: 1 Rozměr kotouče210 mm pilový kotouč s jemnými

Více

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695 Téma: Aranžérské materiály 1 Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Pracovní činnosti Pracovní činnosti ( práce s technickými materiály, pěstitelství, vaření, vedení domácnosti, svět práce) chlapci a dívky Charakteristika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli Ergonomie UNIORU - ochrana vašich rukou Nůžky Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve Nůžky na kabely izolované Nůžky na kabely Elektrotechnické nůžky Nůžky na plastové trubky

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek Nůžky Zvláštní postup pro výrobu nůžek Evropský výrobce Od roku 1919 ČEIST - EVÁ PRAVÁ 1. Řezání: plochá ocel je rozdělena do správného tvaru pomocí počítače, přesnost řezání zajišťuje minimální spotřebu

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Pily >>> Společná charakteristika pil

Pily >>> Společná charakteristika pil Pily >>> Společná charakteristika pil Společnými znaky elektrických pil NAREX jsou vysoký výkon, spolehlivost a jednoduchá obsluha. Podle charakteru práce můžete vybírat z pil řetězových, kotoučových a

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. a 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Práce s technickými materiály se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru.

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování Ozvučného otvoru a drážky kolem je ve skutečnosti jednoduchá procedura když máte patřičný přípravek. Výroba přípravku je jednoduchá. Přípravek

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Central Store s.r.o.

Central Store s.r.o. SÍDLO: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 PROVOZOVNA: Pivovarská 1820, 509 01 Nová Paka IČ: 01697595 DIČ: ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WEBOVÁ PREZENTACE: CZ01697595 bxsuwdf http://www.central-store.cz

Více

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz LAURA www.laurapraha.cz spol. s r.o. velkoobchod školní, kancelářské a výtvarné potřeby, párty program LAURA SKOLA Pražská Kostelec nad Černými lesy Telefon: Telefax: E-mail: info@laurapraha.cz Internet:

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014 1 Cílová

Více

www.dremel.cz www.dremeleurope.com

www.dremel.cz www.dremeleurope.com Poradenství Nářadí DREMEL Tel.: +420 261 300 548 +420 261 300 484 Servisní středisko Bosch Service Center PT K Vápence 1621/16 692 01 Mikulov tel.: +420 519 305 700 tel.: +420 519 305 705 servis.naradi@cz.bosch.com

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSÉ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plissé): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 6-12 Návod na vyměření 13-14 Návod na montáž 15-17 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ Okruhy: 1. a) Části stromu, výživa stromu. Fotosyntéza. b) Druhy spojů, definice, druhy nákres, popis a použití. 2. a) Teorie lepení, složky lepidel, lepící směsi a

Více

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky.

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky. SEZNAM POMŮCEK - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice Balíček, který obsahuje: Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Na tělocvik do látkového sáčku: tenisky do tělocvičny s bílou podrážkou a tenisky na hřiště, tepláky, tričko, trenýrky (krátké elasťáky)

Na tělocvik do látkového sáčku: tenisky do tělocvičny s bílou podrážkou a tenisky na hřiště, tepláky, tričko, trenýrky (krátké elasťáky) 1. třída Do pouzdra: 3 ořezané tužky č. 2 s gumou později plnicí pero Tornádo nebo jiné /např. Stabillo nebo Pilot Frixion s mazací gumou/ ořezávátko, gumu dvoubarevnou tužku červená, modrá dřevěné pastelky

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu Základy techniky s didaktikou Okruhy SADA 1 ZOBRAZOVÁNÍ A PŘENOS INFORMACÍ TECHNICKÝM VÝKRESEM způsoby zobrazování, principy pravoúhlého promítání, názorné zobrazování, rozměry zobrazeného předmětu, jakost

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

BONUS PLUS BONUS PLUS

BONUS PLUS BONUS PLUS Akční nabídka platná od 1. 7. do 30. 9. 2015 nebo do vyprodání zásob. Pro podrobnější informace se můžete obrátit na naše obchodní zástupce. Obj. č.: E032908 42dílNÁ SAdA 1/2" NÁŘAdí 24x 1/2" 6hranné hlavice:

Více

lu, historický přehled o zpracování nástroje,

lu, historický přehled o zpracování nástroje, 10. Úvod do technologie zpracování materiálu lu, historický přehled o zpracování dřeva, teorie obrábění a obráběcího nástroje, přehled ručního nářadn adí pro práci se dřevem,elektrické ruční nářadí a stroje

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH Jakub Šimek 4.A 11/2011 Obsah: strana 1.0 - Úvod 2 2.0 Firma KALINA s.r.o..... 2 2.1 Průmyslové těsnící prvky a materiály.. 2 2.2

Více

Profesionální nářadí a příslušenství

Profesionální nářadí a příslušenství Profesionální nářadí a příslušenství Jeden motor. Ruzne pouziti. otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE generátor EVO SYSTE motor 6037,90 Kč s EVO SYSTE tlakový čistič 6037,90 Kč s EVO SYSTE

Více

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87 Název : ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ Celkem : Antireflexní krycí fólie do hliníkových rámečků 700x500 mm 5 5 Archivační krabice - papírová 75 mm 10 3 13 Archivační pořadač otevřený 1 1 Bloček poznámkový - lepený

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Popis vzdělávacího kurzu

Popis vzdělávacího kurzu Popis vzdělávacího kurzu 1. Název vzdělávacího kurzu: Buďme Mistry malých nových mistrů 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Modul polytechnicko - výtvarný

Více

Metodika pracovních postupů pro osoby se zdravotním postižením

Metodika pracovních postupů pro osoby se zdravotním postižením pro osoby se zdravotním postižením Autor: Odborná spolupráce: Andrea Koblasová Mgr. Monika Macáková Jana Slámová Ladislav Reichman Milan Kadoch Jiří Stibor Soběslav 2013 Obsah Diakonie ČCE - střediska

Více

REMS Pull-Push. REMS Mini-Cobra. Sací a tlakový čistící přístroj. Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání.

REMS Pull-Push. REMS Mini-Cobra. Sací a tlakový čistící přístroj. Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání. REMS Pull-Push Sací a tlakový čistící přístroj Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání. REMS Pull-Push Rychlé odstranění ucpání. Vysoká přítlačná síla díky přední

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle (PU) je všestranně použitelný materiál Má výborné vlastnosti v oblasti mechanické odolnosti a pružnosti obře se opracovává Odolává oděru Má výborné adhezní vlastnosti a dlouhou životnost Je možné ho použít

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 a zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/36.01564 Část veřejné zakázky 1 -

Více

Odpočinkové osvětlení

Odpočinkové osvětlení Odpočinkové osvětlení Krásně uklidňující Odpočinkové osvětlení Světlo je důležité pro náladu. Tato úžasná skříňka je dokonalým osvětlením pro příjemnou, odpočinkovou atmosféru. 1 Úvod Tato úžasná skříňka

Více

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání obrázek č. 12 obrázek č. 13 obrázek č. 14 obrázek č. 15 obrázek č. 16 Obrázek 12 - osazení montážní desky v příčce Obrázek 13 - osazení

Více

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Pro vysoké nároky v průmyslu, obchodě, úřadech a školách Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Dveře OIT byly vyvinuty pro tvrdý každodenní provoz v průmyslových,

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 c zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/36.01564 Část veřejné zakázky 3 -

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více