(2012) zpracováno v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností CZ.1.07/1.1.02/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(2012) zpracováno v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností CZ.1.07/1.1.02/03.0104"

Transkript

1 METODIKA PŘEDMĚTU PRACOVNÍ ČINNOSTI (VÝUKA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍ DÍLNĚ) (2012) zpracováno v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností CZ.1.07/1.1.02/ Zpracovali: Mgr. Pavel Šíma Andrej Hanečák PaedDr. Anna Antesová

2 OBSAH 1. Úvod Zařazení předmětu pracovní činnosti ve výuce a v ŠVP Bezpečnost a hygiena práce ve školní dílně Provozní řád školní dílny (Příloha č.2 této metodiky) První pomoc (Příloha č.3této metodiky ) Pracovní činnosti na 1.stupni ZŠ Organizace výuky Materiály Papír Textil Modelovací hmoty Pomůcky a nástroje Pracovní postupy Stříhání Šití Lepení Řezání Náměty na výrobky Pracovní činnosti na 2.stupni ZŠ Organizace výuky Materiály Pomůcky, nástroje, nářadí Pracovní postupy Pracovní postupy při obrábění dřeva Orýsování Upínání Řezání Pilování Broušení Spojování Vrtání... 18

3 Dlabání Hoblování Povrchové úprava dřeva Pracovní postupy při obrábění kovů Měření a orýsování Upínání Ohýbání a rovnání Stříhání Sekání Řezání Pilování Vrtání Spojování Povrchová úprava kovů Pracovní listy Pracovní listy obrábění dřeva Pracovní listy obrábění kovů Náměty na výrobky Technické materiály Dřevo Papír Železo a ocel Použitá literatura a zdroje... 41

4 1. Úvod Tato metodika vznikla v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností, CZ.1.07/1.1.02/ , do kterého se naše škola Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav, zapojila v únoru Náplň tohoto projektu je rozdělena do dvou hlavních směrů a to rozšíření a inovace cizích jazyků angličtiny, němčiny a inovace předmětu pracovní činnosti, který se bude více orientovat na řemesla a manuální práci. Žáci ročníku se budou účastnit řady exkurzí do firem, muzeí, středních škol a dalších institucí, které se zaměřují na řemeslnou výrobu. Jedním z výstupů projektu je i inovovaný předmět pracovní činnosti, jehož výuka bude podpořena praktickými činnostmi s novými pomůckami v rekonstruované školní dílně. Cílem projektu je tedy zvýšení dovednosti žáků v oblasti jazykových znalostí a zlepšení jejich zručnosti a probuzení jejich zájmu o řemesla. Vlastní metodika pro předmět pracovní činnosti, jehož výuka prošla v posledních letech spíše útlumem a který se v rámci tohoto projektu snažíme do výuky znovu začlenit, je rozčleněna do částí podle zařazení do výuky na 1. nebo 2. stupni základní školy. S teoretickou částí učiva se žáci seznámí formou výkladu vyučujícího s využitím pracovních listů zaměřených na jednotlivé pracovní operace. Na ni navazuje praktická část ve školní dílně. Náměty na výrobky budou sloužit vyučujícím pracovních činností v budoucnu, mohou být i inspirací případné následovníky myšlenky vrátit pro naše děti do škol výuku základních pracovních dovedností. Metodika se zabývá pouze učivem zaměřeným na práci s technickými materiály, i když náplní výuky předmětu pracovní činnosti jsou i kapitoly z pěstitelství, provozu a údržby domácnosti, světa práce a digitální technologie. Předpokládá aprobovanost nebo alespoň dostatečnou technickou zdatnost a praxi vyučujícího. Základním předpokladem pro realizaci výuky pracovních činností prakticky je dobře vybavená školní dílna. Ta naše postupně prošla kompletní obnovou elektroinstalace včetně datových sítí, stavebními úpravami "od podlahy až po strop", byla vybavena novým nábytkem a nářadím pro ruční, ale i základní strojní obrábění dřeva a kovu. 1

5 2. Zařazení předmětu pracovní činnosti ve výuce a v ŠVP Výuka na naší základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola brána do života. Do tohoto materiálu byly zapracovány změny týkající se výuky předmětu pracovní činnosti v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností. Tato metodika je tedy jednou z příloh výše uvedeného ŠVP. Předmět je vyučován podle tematického plánu, který je zpracován jako Příloha č. 1a, resp. Příloha č.1b této metodiky. 2

6 3. Bezpečnost a hygiena práce ve školní dílně To, jakým způsobem se žáci v hodinách pracovních činností chovají, je jako v ostatních předmětech stanoveno školním řádem. Přesto má práce ve školní (nebo jiné) dílně řadu pravidel, se kterými se na začátku každého školního roku žáci seznamují v úvodních hodinách předmětu formou Provozního řádu školní dílny. Lze tak předejít ohrožení zdraví a případnému úrazu. S pravidly požární ochrany jsou žáci pravidelně seznamováni na začátku školního roku při poučení o BOZ. Hodiny pracovních činností mají díky své praktické náplni zvýšené riziko úrazu. Také s pravidly první pomoci při školním úrazu jsou žáci seznamováni na počátku školního roku. K poučení o bezpečnosti při zacházení s nástroji, ručním nebo elektrickým nářadím dochází jak před nácvikem každé pracovní operace, tak v hodinách, kdy žáci pracují samostatně na daném výrobku s využitím již získaných dovedností. S pravidly první pomoci se žáci také seznamují v rámci předmětu výchova ke zdraví a při Ochraně člověka za mimořádných situací (č.j / ) Provozní řád školní dílny (Příloha č.2 této metodiky) 3.2. První pomoc (Příloha č.3 této metodiky ) 3

7 4. Pracovní činnosti na 1.stupni ZŠ 4.1. Organizace výuky Na 1.stupni základní školy je časová dotace předmětu pracovní činnosti 1h týdně (4h měsíčně, cca 36 hodin za školní rok). V rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností jsou žáci třídy rozděleni do 2 skupin. Jedna pracuje ve třídě (označení T), druhá ve školní dílně (označení D). Skupiny se střídají ve 14 denním cyklu, v případě odpadnuté hodiny je na řadě ta skupina, v jejímž termínu hodina odpadla. V následujících letech v době udržitelnosti projektu lze podle možností školy předmět vyučovat buď ve výše uvedené podobě nebo pokud se třída nebude dělit na 2 skupiny se v týdenních cyklech bude střídat výuka celé třídy v dílně (D) a ve třídě (T) Materiály V hodinách pracovních činností se na 1. stupni se žáci setkávají postupně s řadou materiálů, které můžeme pro jednoduchost rozdělit pouze do 2 skupin: a) přírodní (tzv. přírodniny) sem patří části rostlin jako dřívka, listí, šišky, semena nebo plody stromů, keřů, kůra, ale také kameny b) technické materiály (vyrobené lidmi) korálky, drátky, nitě, knoflíky, špejle, papír, drobné plastové předměty, bužírky, textil, Papír Asi nejběžnějším materiálem, se kterým budou žáci v ročníku pracovat, je papír. Od běžného kancelářského papíru přes čtvrtky až po karton a lepenku je možné papír lepit, stříhat, prostřihovat, řezat, sešívat či všemožně skládat. Základní surovinou pro výrobu papíru je většinou dřevo, které se rozmělní a chemickou cestou se z něj vytvoří tzv. buničina. Její podstatnou složkou je celulóza. Tato základní surovina se zpracovává v papírnách na papírenských strojích. Při výrobě papíru se používá i druhotná surovina (starý papír, hadry) nebo jiné přírodní materiály (konopí, bavlna). Podle tzv. plošné hmotnosti (určuje, jakou hmotnost má určitá plocha materiálu), se papírenské výrobky dělí na 3 základní skupiny: - papír (plošná hmotnost do 150 g/m 2 ) - karton ( g/m 2 ) - lepenka (nad 250 g/m 2 ) Vlastnosti papíru jsou dány jeho složením a výrobním postupem. Lze tak ovlivňovat jeho tloušťku, savost, průhlednost, barvu, odolnost vůči ohýbání atd. 4

8 Textil Textil je materiál, který vzniká tkaním nebo pletením z textilního vlákna. Šitím (převážně strojovým) se z něj vyrábí oděvy, prádlo, lůžkoviny aj. Podle původu rozdělujeme textilní vlákna na přírodní a chemická (umělá). Přírodní vlákna dále dělíme na rostlinná (len, bavlna) a živočišná (vlna, hedvábí). Len: - rostlina len setý, vlákna získáváme ze stonku - pevné textilie, ale málo pružné ( mačkají se) - dobře sají vodu - použití: ubrusy, utěrky, letní oblečení, Bavlna: - rostlina bavlník, vlákna získáváme ze semen - textilie měkké, drží teplo, saje pot - použití: prádlo, lůžkoviny, pracovní oděvy, Vlna: - surovinou je srst zvířat (ovce, kozy, králíci, velbloudi) - textilie pružné, pevné - nemačkají se, ale plstnatí (pozor na horkou vodu) - použití: pletené výrobky Hedvábí: - surovinou je vlákno ze zámotku housenky motýla bource morušového - textilie lehké, lesklé, pevné - použití: šatovky, podšívky, stuhy, Příkladem vláken chemických je viskóza nebo polyester, vyrábějí se např. z ropy. Umělé textilie jsou lehké, pružné, pevné, nemačkavé, ale špatně sají vodu. V praxi se nejčastěji setkáváme s kombinovanými textiliemi (např. 80% bavlna, 20% polyester), který vhodně kombinuje vlastnosti přírodních a umělých vláken Modelovací hmoty Materiálem, který snad nejvíce podněcuje člověka k vyjádření svých přestav o tvaru, jsou modelovací hmoty od hlíny přes těsta až k současným materiálům jako jsou plastelíny či modelity. I když je řada specializovaných nástrojů na jejich tvarování, často lze vystačit s nástrojem nejdokonalejším lidskýma rukama. Modelovací hlína: - nejběžnější modelovací materiál (hrnčířská hlína) - dobře tvarovatelný přírodní materiál, konečný výrobek se vypaluje v peci - výrobky nazýváme keramika - techniky: práce z plátu, práce z hroudy 5

9 Plastelína: - plastická hmota vyráběná ze solí, vazelíny a mastných kyselin od konce 19. st - nevysychá, ale je tvarově nestálá - pestrá barevná škála - techniky: modelování z plátu, hroudy, šňůrková technika Modelit: - bílá modelovací hmota, kterou lze vytvrdit ve vroucí vodě nebo zapékáním - před použitím je potřeba propracovat - lze barvit (ve hmotě pigmenty, povrchově např. temperou) - techniky: modelování z plátu, hroudy, šňůrková technika 4.3. Pomůcky a nástroje Žáci pracují v hodinách pracovních činností s běžnými pomůckami, které používají i v ostatních předmětech ve škole nebo doma. Jedná se hlavně o nůžky, jehly tupé i ostré, nožík, nitě, bavlnky, plsť, běžné lepidlo na papír a dřevo, pastelky, aj. Speciální nástroje je vhodné používat při práci s modelovací hmotou (plastelína, modelit či modurit, popř. těsto) nebo keramickou hlínou. Při práci volí vhodnou podložku a potom je možné vystačit s vlastníma rukama, nebo je možné použít váleček, lišty různých tloušťek pro rovnoměrné rozválení hmoty, popř. špachtle nebo očka. Část hodinové dotace předmětu je věnováno montážním a demontážním pracím, které vhodně rozvíjejí motoriku žáků, jejich představivost a umožňují jim realizovat vlastní nápady. Je možné stejně dobře použít různé materiály (špejle, větvičky, karton, papír, textilie, ), vhodné jsou také stavebnice, např. stavebnice Merkur, se kterou v rámci projektu pracují také naši žáci 1. stupně Pracovní postupy Stříhání Při práci s nůžkami je potřeba dbát na bezpečnost žáka, který s nimi pracuje, stejně jako ostatních. Je potřeba, aby si žáci zažili zejména následující návyky a pravidla: - volit nůžky vhodné velikosti podle zpracovávaného materiálu - když s nůžkami nepracují, odkládají je tak, aby nehrozil jejich pád z pracovní desky na zem - pokud nůžky předávají, tak vždy rukojetí napřed - volí podle potřeby nůžky pro praváka nebo pro leváka Šití Žáci nižších ročníků používají šité spoje nejenom při práci s látkami nebo textiliemi, ale také při spojování přírodnin či jiných drobných materiálů. Pro tuto práci je vhodná tupá jehla, kterou lze použít i při výuce základních stehů na vyšívací tkanině (kanavě). 6

10 Žáci dodržují zejména tato pravidla: - nepoužívané jehly jsou v jehelníčku, špendlíky také (nebo v krabičce) - používají jehly vhodného typu a velikosti - používají náprstek - se špendlíky či jehlami v ruce neopouštějí pracovní místo Lepení Při práci s drobným materiálem, textiliemi nebo přírodninami, ale hlavně s papírem, se žáci setkávají běžně s různými druhy lepidel. Běžná lepidla jako Herkules nebo lepící tyčinky Kores nevyžadují speciální bezpečnostní pravidla, s výjimkou udržování potřebné čistoty pracovní plochy. Alternativou pro lepení drobných ozdob, přírodnin nebo textilií jsou dnes tavící pistole pracující s natavenou polymerovou hmotou. Při práci s nimi žáci pracují vždy pod zvýšeným dohledem vyučujícího Řezání Papír hlavně v provedení karton a lepenka mohou žáci kromě stříhání dělit také řezáním. Při práci s noži žáci dodržují zejména tato pravidla: - volí vhodně velký nůž (zavírací, v pouzdře) - s nožem v ruce neopouštějí pracovní místo - pokud nůž předávají, tak vždy rukojetí napřed - pod řezaným materiálem používají podložku 4.5. Náměty na výrobky Následující část je věnována návrhům výrobků a činností, kterým se v hodinách pracovních činností mohou věnovat žáci 1. stupně ZŠ. 1. ročník: Práce s modelovací hmotou - modelování zvířátek - modelování strojů ( bagr, traktor, letadlo ) - modelování staveb ( domy, hrady, mosty ) Práce s papírem a kartonem - vybarvování ( omalovánky ) - vystřihování ( vystřihovánky ) - lepení a děrování výroba větrníku - skládání výroba papírové čepice, výroba loďky Práce s přírodninami - výroba zvířátek z kaštanů - výroba růží z listů stromů Práce montážní a demontážní za použití stavebnic typu Merkur, Lego - stavění strojů ( lodě, traktory, bagry, letadla.) - stavění staveb ( hrady, domy, mosty ) 7

11 2. ročník Práce s přírodninami - výroba růží z listů stromů - barvení kamenů ( obličej ) - upravování jednoduchých samorostů z větví stromů - výroba zvířátek z kaštanů, žaludů, bukvic Práce s papírem a kartonem - stříhání, vystřihování papíru výroba větrníku - střihání kartonu výroba krabiček dle šablony - lepení kartonu výroba drobných zapichovátek do květináčů (beruška, sluníčko, srdíčko, ) - polepování okrasným papírem vyrobené krabičky Práce s modelovací hmotou (modurit, modelína ) - výroba zvířátek, postav Práce s textilem a plstí (filc) přišívání knoflíků - výroba dráčků ( zapichovátko do květináče ) - výroba jehelníčku z plstí různých tvarů - rovné šití, zašívání jednoduchými stehy 3. ročník Práce s papírem a kartonem vystřihování obrazců (trojúhelník,čtverec, kruh) - stříhání a prostřihování kartonu výroba nástěnných hodin, náramkových hodinek - vybarvování vyrobených hodin, hodinek dle vlastního nápadu - výroba různých krabiček z kartonu - polepování krabiček okras. papírem - výroba masopustních masek dle vlastního nápadu - výroba letedla, větrníku, lodičky, papír. čepice Práce s přírodninami výroba zvířátek z kaštanů, žaludů, bukvic - výroba ozdobných rámečků(žaludy, šípky, bukvice,...) - zdobení kraslic - výroba velikonočních přání - pletení mrskaček Práce montážní a demontážní (stavebnice Lego, Merkur aj.) - stavění zvířátek - stavění strojů traktor, bagr, lodě, jeřáb - stavění staveb hrad, zámek, dům, most, železnice 8

12 4. ročník Práce s papírem a kartonem -výroba krabiček dle šablony - výroba rámečku na foto - výroba větrníku, loďky, papírové čepice - ubrousková technika zdobení krabiček Práce s textilem a plstí - výroba jehelníčku - přišívání knoflíků - rovné jednoduché šití a vyšívání jména Práce s přírodninami - výroba růží z listů stromů - výroba rámečků ozdoba listím stromů, žaludy, - zdobení kraslic - pletení pomlázky Práce montážní a demontážní - stavebnice Merkur, Lego, - stavba strojů (bagr, traktor, loď, jeřáb) - stavba staveb (domy, hrady, zámky, mosty ) - výroba jednoduchého svícnu ze dřeva a kovu 5. ročník Práce montážní a demontážní - výroba adventního svícnu ze dřeva a kovu dle výkresu - výroba krmítka pro ptáčky dle výkresu Práce s přírodninami - výroba růží z listů stromů - výroba rámečků ze dřeva zdobení listů, stromů, šipky, žaludy, - zdobení kraslic - pletení pomlázek Práce s papírem a kartonem - výroba různých krabiček - výroba větrníku - skládání lodě, papírové čepice Práce s textilem a plstí - výroba dráčků - přišívání knoflíků - výroba jehelníčků - rovné šití a vyšívání jmenovky 9

13 5. Pracovní činnosti na 2.stupni ZŠ 5.1. Organizace výuky Na 2. stupni základní školy je časová dotace předmětu pracovní činnosti 1h týdně (4h měsíčně, cca 36 hodin za školní rok). V rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností jsou žáci třídy stejně jako na 1.stupni rozděleni do 2 skupin. Jedna pracuje ve třídě (označení T), druhá ve školní dílně (označení D). Skupiny se střídají ve 14 denním cyklu, v případě odpadnuté hodiny je na řadě ta skupina, v jejímž termínu hodina odpadla. V následujících letech v době udržitelnosti projektu lze podle možností školy předmět vyučovat buď ve výše uvedené podobě nebo pokud se třída nebude dělit na 2 skupiny se v týdenních cyklech bude střídat výuka celé třídy v dílně (D) a ve třídě (T) Materiály V hodinách pracovních činností se na 2. stupni žáci setkávají v teoretické i praktické části výuky s technickými materiály dřevem, kovem a v menším zastoupení s plasty. U dřeva se jedná především o běžné smrkové řezivo, které je měkké a dobře opracovatelné. Vybavení dílny umožňuje i obrábění tvrdšího dřev. Kovoobrábění se zaměřuje na základní opracování materiálu menších tlouštěk (plech, kulatina a pásovina) Pomůcky, nástroje, nářadí Školní dílna byla financováním z projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností, CZ.1.07/1.1.02/ kompletně vybavena novým nářadím pro ruční i strojní obrábění dřeva a kovů. Každé z 15 žákovských pracovních míst je vybaveno svěrákem upevněným na pracovním stole, základní ruční nářadí a pomůcky např. pro orýsování materiálu, jsou v zásuvce stolu. Méně používané a specializované nářadí je v dílně ve skříni nebo na vymezených místech (police, věšáky), stejně jako brusné papíry, spojovací materiály nebo úklidové pomůcky. Obrázek č.1: Uložení nářadí v pracovních stolech zdroj:zpracovatel metodiky 10

14 5.4. Pracovní postupy Základní pracovní postupy jsou stejné pro obrábění dřeva, plastu i kovů. S některými se ovšem setkáváme pouze při obrábění dřeva, s jinými u kovoobrábění, proto je následující kapitola rozdělena na 2 části zaměřené právě na zmíněné oblasti Pracovní postupy při obrábění dřeva Orýsování Při orýsování přenášíme rozměry budoucího výrobku na materiál. Platí zde řada pravidel, k nejdůležitějším z nich patří: - používáme nepoškozené pomůcky (pravítko, skládací nebo svinovací metr, úhelník, správně naostřenou tužku,...) - dodržujeme základní pravidla pro měření o začátek stupnice o správně přiložené měřidlo o správně vedená čára podél měřidla o správný pohled na orýsovaný materiál (paralaxa) - materiál orýsujeme tak, aby byl co nejmenší odpad materiálu Obrázek č. 2: Metry 11

15 Upínání Nejenom při práci se dřevem je potřeba používat obě ruce a proto je nutné opracovávaný materiál dobře a bezpečně upnout. Základní možnosti upínání: - hoblice (truhlářský pracovní stůl) o přední a zadní vozík o poděráky - pracovní stůl nebo lavice o truhlářské ztužidla o svěráky Obrázek č. 3: Hoblice, ztužidlo, svěrák hoblice (1 deska, 2-stojan, 3-přední vozík,4-zadní vozík, ztužidlo svěrák 5-otvory pro poděráky, 6-poděráky, 7-žlábek), Příloha č.6 Pokyny k upínání: - materiál upínáme vždy co nejblíže k místu obrábění (minimalizujeme chvění) - při vrtání nebo dlabání průchozích děr je potřeba použít podložku např. z měkkého dřeva - podle potřeby použijeme ochranné vložky proti poškození výrobku čelistmi upínacího nářadí 12

16 Řezání Řezání je třískové obrábění dřeva s cílem dosáhnout daného rozměru a tvaru. K tomu účelu slouží různé druhy pil s rozvedenými zuby. Pilový rozvod zajišťuje odstraňování odpadu - pilin ze vznikající drážky v průběhu řezání. Ve školních dílnách se nejčastěji setkáváme s těmito druhy pil: - rámová truhlářská - pila (používá se na větší materiály) - ocaska (univerzální pila s různou hrubostí) - čepovka (jemné zuby, vyztužený list) - děrovka (úzký list) Obrázek č. 4: Pily pila ocaska pila ocaska (vyztužený list) pila děrovka pila čepovka rámová pila pokosnice Pokyny k řezání: - materiál je potřeba řádně upnout - vhodnou pilou opakovaně táhneme k sobě a provedeme naříznutí tak, aby orýsování zůstalo vidět na materiálu - po naříznutí řežeme dlouhými pohyby tam i zpět pod úhlem cca 20 - dodržujeme správné držení pily a pracovní postoj - při dořezávání držíme odřezek, opatrně dořízneme pod menším úhlem 13

17 Pilování I pilování je třískové obrábění dřeva. Jeho cílem je dosažení konečného rozměru a tvaru výrobku a také povrchová úprava. Pracovním nástrojem je pilník nebo rašple, jejichž seky mohou být jednoduché nebo křížové. Při obrábění se vytvářejí piliny. Pilníky i rašple mají 3 základní tvary (průřezy) v různých velikostech, a to: - obdélníkový - úsečový - kruhový Obrázek č. 5: Pilníky Pokyny k pilování: - materiál řádně upneme - pilník (rašpli) držíme oběma rukama, jednou za rukojeť, druhou tlačíme na špičku nástroje (liší se pro praváka a leváka) - dodržujeme správný pracovní postoj - využíváme celou plochu nástroje - udržujeme správný směr obrábění... rovnováha mezi rukama Obrázek č. 6: Způsoby pilování Pilování tvarově náročnějších ploch a vnějších nebo vnitřních oblouků vyžaduje zvládnutí těchto základních kroků doplněných podle potřeby o další dovednosti. 14

18 Broušení Cílem broušení je dosažení konečné povrchové úpravy dřeva, odstranění nerovností po předchozím obrábění nebo příprava materiálu před nátěry. Provádí se brusným papírem nebo plátnem s různou zrnitostí (hrubostí). Číselná řada označuje počet zrn na danou plochu, vyšší čísla tedy představují jemnější brusný papír pro a dosáhneme s ním hladšího povrchu. Obrázek č. 7: Broušení Pokyny k broušení: - podle nepravidelností materiálu lze papír držet v ruce nebo použít vhodnou podložku z korku nebo dřeva, kruhové otvory lze papír obtočit na tyč vhodného průměru - drobné výrobky lze brousit opačně výrobek v ruce, papír položený nebo upnutý na pracovním stole - vhodně volíme mezi podélným broušením (bude vidět) a příčným broušením (efektivnější stopy broušení překryje barva) 15

19 Spojování Dřevo lze snadno spojovat řadou způsobů (hřebíky, vruty, lepené spoje). Spoje dělíme na rozebíratelné a nerozebíratelné, jednotlivé spojovací prvky lze různě kombinovat. a) Hřebíky Hřebíky mají různý tvar hlavy, dříku a špičky, např. 1,6 x 40 (průměr dříku x délka hřebíku). Zatloukáme je truhlářským kladivem. Za určitých podmínek se jedná o rozebíratelný spoj. Obrázek č. 8: Hřebíky do krytiny čalounický sponka stavební kolářský čtyřhranný zápustný zámečnický rákosník bez hlavy Volba délky hřebíku Vytahování hřebíku Pokyny k provádění hřebíkového spoje: - délku hřebíků zvolíme podle tloušťky přibíjeného dílu - lépe drží méně delších hřebíků než více kratších - podle potřeby lze volit i šikmé zatlučení hřebíků - pozor na okrajích materiálu (nebezpečí odštípnutí) - špatně zatlučený hřebík vytahujeme štípacími kleštěmi. 16

20 b) Vruty Rozebíratelné a pevnější spoje lze dosáhnout pomocí vrutů, nejčastěji s půlkulatou nebo zapuštěnou hlavou. Pro vruty se předvrtává otvor odpovídajícího průměru a délky, popř. se vrtákem větším vytvoří zahloubení nebo záhlubníkem pro hlavu vrutu. Podle velikosti a druhu hlavy vrutu volíme vhodný šroubovák. Obrázek č. 9: Vruty Provedení spoje vrutem půlkulatá hlava zápustná hlava c) Lepení Lepení je druhem nerozebíratelného spoje pomocí lepidel. Často je kombinováno s kolíky. Při práci v dílně se často používají tzv. disperzní lepidla (např. Herkules), která jsou vhodná pouze pro suchá prostředí. V opačném případě používáme dvousložková nebo epoxidová lepidla. Používají se i historicky nejstarší lepidla - klihy. Pokyny k lepení: - při přípravě lepeného povrchu se řídíme návodem na daném druhu lepidla - lepený materiál by měl být dokonale povrchově upraven - lepené součásti podle potřeby stáhneme (svěrák, stužidlo) než lepidlo zatvrdne - při použití syntetických lepidel dbáme na větrání v místnosti 17

21 Vrtání Vrtání je třískové obrábění ostřím břitu pracovního nástroje vrtáku za účelem vytvoření kruhové průchozí nebo neprůchozí díry v materiálu. Vrtáky se vyrábějí v řadě provedení, nejčastěji se setkáváme s šroubovitým vrtákem. Vrtačka zajišťuje otáčivý pohyb vrtáku. Ve školní dílně se můžeme setkat s vrtačkami ručními nebo elektrickými (napájení ze sítě 230V nebo akumulátorové). Vrtáky se upínají koncovou částí stopkou do tzv. sklíčidla vrtačky, které svým uspořádáním umožňuje používat vrtáky různých průměrů. Obrázek č. 9: Vrtáky nebozezy čtyřhranný kopinatý špulíře hadovitý hvězdicový šroubovitý hlubič záhlubník Pokyny k vrtání: - šídlem nebo hlubičem vyznačíme na materiálu střed vrtaného otvoru (navede vrták do materiálu) - materiál dobře upneme (svěrka, svěrák) - při vrtání průchozí díry podložíme materiál dřevěnou podložkou - hrot vrtáku navedeme do středu vrtaného otvoru, kolmo k materiálu - vrtáme s pomalým posuvem vrtáku do materiálu - při vrtání neprůchozí díry použijeme tzv. doraz, není-li tato možnost, je potřeba hloubku otvoru kontrolovat - při vrtání hlubších děr vrták z díry v průběhu vrtání vysouváme (odstranění pilin a třísek z drážek vrtáku) - při dovrtávání průchozí díry dáváme pozor na proražení (poškození výrobku) 18

22 Dlabání Dlabání je třískové obrábění dřeva za účelem vytvoření průchozích nebo slepých otvorů, které nelze realizovat jinak (např. vrtáním). Pracovním nástrojem je dláto, jehož ostří tvaru klínu přesekává a odštipuje vlákna materiálu. Dláto držíme oběma rukama (řezbářská dláta) nebo rukou jednou a druhou držíme dřevěnou nebo gumovou palici. Dláta mají řadu tvarů a velikostí: Obrázek č. 10: Dláta ploché hraněné čepovní duté držení dláta a paličky Pokyny k dlabání: - materiál orýsujeme, řádně upneme (ideálně mezi poděráky hoblice) - při průchozím otvoru podložíme materiál (odpadní měkké dřevo) - čelo dláta nasadíme před vnitřní stranu rysky otvoru (po záseku se přitlačí k rysce) - nejprve vlákna přesekneme přes vlákna - následně odebíráme materiál po vláknech - při průchozích otvorech v polovině práce materiál otočíme a dodlabeme z druhé strany Obrázek č.11: Dlabání přeseknutí přes oddlabání po otočení materiálu vlákna vláknech 19

23 Hoblování Hoblování je třískové obrábění dřeva s cílem dosáhnout daného rozměru materiálu jeho ubíráním nebo požadované kvality povrchu (zarovnávání, hlazení, ale i zdrsňování). K tomu účelu slouží různé druhy hoblíků. Jeho pracovní částí je nůž. Obrázek č.12: Hoblík ostří nože hoblíku přesahuje spodní část Základními druhy hoblíků jsou - uběrák (k hrubému opracování, má úzké tělo a zaoblené ostří) - hladík (širší tělo, rovné ostří, používá se pro základní hoblování) - klopkař (pro úpravy po použití uběráku nebo hladíku; nůž má tzv. klopnu) - cidič (jemné, konečné hoblování) - macek (masivní hoblík pro práci na velkých plochách Obrázek č. 13: Uběrák, hladík, klopkař uběrák hladík klopkař 20

24 Pokyny k dlabání: - materiál řádně upneme (hoblice), ideálně tak, aby se hoblovalo po letech - hoblík podle potřeby seřídíme (tloušťka třísky) - hoblík držíme oběma rukama - dodržujeme správný postoj - vhodně volíme tlak na hoblík - při zpětném tahu hoblík nakloníme (ostří se nedotýká materiálu) Obrázek č. 14: Hoblování držení hoblíku změna tlaku na hoblík v průběhu hoblování 21

25 Povrchové úprava dřeva Dřevo je přírodní materiál s dekorativním vzhledem. Po opracování výrobku z hlediska jeho tvaru můžeme vzhled dřeva a také životnost výrobku zvýšit vhodnou povrchovou úpravou. Zvýšíme tak jeho odolnost proti vlhkosti, účinkům světla, škůdcům a můžeme také měnit původní barvu materiálu. Před nanášením mořidla, laku, barvy, vosku nebo jiného konzervačního či ochranného prostředku je potřeba materiál důkladně obrousit brusným papírem, podle potřeby zatmelit nerovnosti či kazy a poté opět přebrousit. Nátěry na dřevo dělíme podle krytí do 2 základních skupin: - transparentní (textura dřeva zůstává pod nátěrem viditelná, popř. ji zdůrazní) používá se i název lazurovací - krycí (textura dřeva a ani případné kazy nejsou pod barvou vidět) Stejně tak dělíme do 2 skupin i povrchové nátěry podle ředidel : - vodou ředitelné (akrylové, po zaschnutí voděodolné) - syntetické (ředidlové...ředidla C 6000, S 6006 aj.) Pokyny k natírání barvou, lakem: - materiál obrousíme (konečný tvar, zbavení starších vrstev, nečistot,...) - u transparentních nátěrů brousíme po letech - barvu nebo lak důkladně rozmícháme - provedeme štětcem vhodné velikosti základní nátěr (může být naředěný) - po zaschnutí povrch přebrousíme brusným papírem - provedeme hlavní nátěr K úpravám dřeva patří i moření. Mořidlo je roztok barviva, které mění původní odstín přírodního dřeva. Tímto postupem se dřevo nechrání před vodou a vlhkostí. Toho lze dosáhnout impregnací dřeva oleji nebo vosky. 22

26 Pracovní postupy při obrábění kovů Měření a orýsování U obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností než u dřevovýroby. Může se jednat o měření skutečných hodnot pomocí pravítek, ocelových měřidel, svinovacích metrů, posuvných měřidel nebo dokonce mikrometrů, ale také o neméně přesné měření porovnáváním s různými kalibry, etalony či úchylkoměry. Posuvné měřidlo (posuvka) je měřidlo, které může v daném rozsahu měřit s přesností 0,1 mm nebo 0,05 mm (popř. 0,02 a 0,01 mm) podle toho, jaké je dělení tzv. nonia. U posuvného měřidla s přesností 0,1 mm je nonius na pohyblivé části dlouhý 9 mm rozdělen na 10 dílků, po odečtení rozměru v mm se hledá překrývající se dílek základní stupnice a nonia: Obrázek č. 15: Posuvné měřidlo Posuvka se používá v daném rozsahu k měření vnějších rozměrů výrobků, vnitřních rozměrů dutin a měření hloubky děr. V technické praxi jsou běžné digitální posuvná měřidla. Obrázek č. 16: Úhelník a úhloměr 23

27 Úhly měříme při obrábění kovů úhelníky, což jsou měřidla s předem daným úhlem a při jejich použití kontrolujeme tzv. průsvit (není-li úhel správný, prosvítá mezi úhelníkem a obráběnou plochou světlo). Druhou možností jsou úhloměry, u kterých je možné požadovaný úhel nastavit. Vlastní orýsování materiálu provádíme obyčejnou tužkou, častější je ale použití rýsovací jehly. Tou rýsujeme čáru podle ocelového měřidla, úhloměru nebo třeba šablony tak, že se její hrot dotýká spodní hrany měřidla a je tažen ve směru rysky. Obrázek č. 17: Kružidlo Kružnice a jejich části rýsujeme na materiál pomocí kružidla. Středy děr (před vrtáním, orýsováním kružnic) vyrážíme tzv. důlčíky. Špičku důlčíku pečlivě nasadíme na orýsovaný střed a přiměřeným klepnutím na čelo důlčíku vyrazíme důlek. 24

28 Upínání Při práci s kovem je potřeba stejně jako při opracovávání dřeva používat obě ruce a proto je nutné materiál dobře a bezpečně upnout. U kovoobrábění je hlavní možností upínání použití svěráků různých typů a velikostí. Poškození povrchu výrobku je možné zabránit ochrannými vložkami. Menší výrobky je možné upnout do zámečnické svěrky, kterou držíme v jedné ruce (vrtání, rovnání,...). Obrázek č. 18: Svěráky, Příloha č.6 Pokyny pro upínání: - materiál upínáme vždy co nejblíže k místu obrábění (minimalizujeme chvění) - při vrtání průchozích děr je potřeba použít podložku např. z měkkého dřeva - podle potřeby použijeme ochranné vložky proti poškození výrobku čelistmi upínacího nářadí 25

29 Ohýbání a rovnání a) Ohýbání Jako ohýbání označujeme činnost, při které údery nebo tlakem ohýbáme materiál. Tím je drát nebo plech. Mění-li se při tom i tloušťka původního materiálu, pak se tato pracovní operace nazývá vyklepávání. Ohýbat lze údery kladiva (paličky) v čelistích svěráku nebo přes hranu desky, lze také kleštěmi. Místo ohybu by mělo být co nejblíže místu upnutí materiálu stejně jako údery kladiva. Pokyny k ohýbání: - drát lze tvarovat kleštěmi nebo s pomocí upnutí do svěráku - k plynulým obloukům při ohýbání drátu používáme kleště s kulatými čelistmi - k ostrým ohybům používáme kleště ploché (kombinované) - držení kleští: palec jedna rukojeť, ukazovák a prostředník druhá rukojeť, prsteník a malík odpružují spodní rukojeť - maximálního účinku při štípání dosáhneme při působení síly na koncích rukojetí - k tvarování plechu je vhodné použít vhodnou šablonu (tyč, ocel. profil,...) b) Rovnání Materiál jako je drát nebo plech, se může z různých důvodů zdeformovat (např. předchozí zpracování, skladování). Pak ho lze rovnat tzv. pěchováním. Dochází při tom ke změnám mechanických vlastností materiálu (méně pružný, je křehčí). Obrázek č. 19: Rovnání Tenký drát se rovná přes kulatinu, která je upnuta ve svěráku. Drátem držíme v každé ruce jeden konec - se přejíždí po celé délce s ohledem na jeho pevnost. Lze použít i protahování mezi 2 dřevěnými odřezky nebo hřebíkový hřeben. Silnější drát se vyklepává kladivem nebo paličkou na tvrdé podložce. Tenké plechy a kovové fólie lze rovnat vyhlazováním dřevěným nebo kovovým špalíkem větší šíře než rovnaný materiál na rovném podkladu. Pásový materiál a plechy menších rozměrů se vyklepává paličkou nebo kladivem údery na vypouklá místa s tím, že se materiál dle potřeby obrací a postup se opakuje. 26

30 U plechů se vede úder vedle zborcených míst (plech se tím vytahuje a vada se vyrovnává). Při vadě ve středu se postupuje spirálovitě od středu ke kraji materiálu, je-li zvlněný okraj, tak se postupuje opět po spirále, ale od kraje ke středu. 27

31 Stříhání Stříhání je jednou z možností oddělování materiálu vhodnou pro dráty a kovový plochý materiál plech. Jedná se o beztřískové obrábění nůžkami, jejichž klínovité břity nožů po sobě kloužou. Podle tloušťky plechu volíme buď ruční nůžky (do 1,2 mm) nebo nůžky pákové. Obrázek č. 20: Nůžky Pokyny ke stříhání: - max. účinku dosáhneme při působení sil na koncích rukojetí - držení kleští: palec jedna rukojeť, ukazovák a prostředník druhá rukojeť, prsteník a malík odpružují spodní rukojeť při rozevírání kleští, při střihu pomáhají na druhé rukojeti - čelisti příliš nerozevíráme (prokluzování materiálu) - nedostříháváme do sevření čelistí deformace materiálu - materiál držíme tak, aby ryska byla stále viditelná - při střihání kruhu posouváme materiál proti čelistím nůžek - vhodně volíme odstřižení odpadu a tzv. prořezu (cesta k obrysu výrobku...+ 5mm) 28

32 Sekání Při sekání se nástrojem sekáčem, resp. jeho ostřím odebírá určitá vrstva materiálu za účelem změny rozměru, rozdělení materiálu nebo odstranění nerovností. Působící silou jsou údery kladiva na plosku hlavy sekáče. Je to třískové obrábění. Po opracováním sekáčem nahrubo se povrch materiálu dále upravuje (piluje, brousí, leští,...). Obrázek č. 21: Sekáč ostří hlava Pokyny k sekání: - materiál (plech, pásovina) se upne do svěráku - plochý sekáč posouváme šikmo k ose materiálu po čelisti svěráku - materiál nedosekáváme v jednom směru (konec z druhé strany) 29

33 Řezání Řezání je třískové obrábění materiálu pomocí pil. Pracovní částí pily je ocelový pilový list s jedno nebo oboustranným ozubením. Ten lze podle potřeby v rámu pily vyměnit za jiný (různá výška listu, ozubení). Lze také změnit polohu listu vzhledem k rámu (o 90 ). Obrázek č. 22: Pila pila na kov: 1-rám, 2-rukojeť, 3-zadní tahoun 4-pilový list, 5-přední tahoun 6-napínací matice držení pily podélné řezání Pokyny k řezání: - místo řezu na materiálu upneme dle možností co nejblíže čelistím svěráku - provedeme několik nářezů pod úhlem cca 10 - pilu pevně držíme oběma rukama (pravá držadlo, levá rám...pro leváky opačně) - dodržujeme správný pracovní postoj (tělo natočené vpravo, levá noha vpřed, pokrčená v koleni, pravá noha mírně zakročená...pro leváky opačně) - využíváme celou délku pilového listu v rovnoměrných tazích - materiál se ubírá při pohybu listu vpřed větší tlak než při zpětném pohybu 30

34 Pilování Pilování řadíme k třískovému obrábění materiálu mnohabřitým nástrojem pilníkem. Cílem je dosažení požadovaného tvaru nebo povrchová úprava materiálu po předchozím obrábění. Pilníky dělíme podle různých hledisek: - velikosti (jehlové, malé, střední, velké) - průřezu těla (obdélníkový, úsečový, kruhový, trojúhelníkový,...) - seků (jednoduché...měkké kovy x křížové) Obrázek č. 24: Pilníky držení pilníku pilník kruhový, úsečový, plochý Pokyny k pilování: - materiál upneme do svěráku co nejblíže pilované části (dle potřeby použijeme vložky do čelistí svěráku) - zvolíme vhodnou velikost pilníku - dodržujeme správný pracovní postoj (tělo natočené vpravo, levá noha vpřed, pokrčená v koleni, pravá noha mírně zakročená...pro leváky opačně) - pilník držíme oběma rukama pravá za rukojeť, levá za hlavu pilníku (pro leváky opačně) - vhodným tlakem rukou zajišťujeme rovnoměrné obrábění Zvláštní postup je potřeba dodržovat a nacvičit pro pilování zaoblených ploch. Ty mohou být vnější (vypouklé) nebo vnitřní (duté). U vypouklých oblých ploch začínáme s hlavou pilníku na konci vypouklé plochy a rukojetí nahoře, v průběhu záběru nástroje rukojeť klesá a hlava pilníku se naopak zvedá. Pilník se tak kolébá po materiálu ve směru jeho osy. U vnitřních kulových ploch použijeme půlkulatý nebo úsečový pilník a klasický vrtaný pohyb nástroje doplníme o pootáčení nástroje podél jeho osy do stran. K čištění pilníků zanesených jemnými kovovými pilinami používáme drátěný kartáč. 31

35 Vrtání Vrtání je třískové obrábění ostřím břitu pracovního nástroje vrtáku za účelem vytvoření kruhové průchozí nebo neprůchozí díry v materiálu. Vrtáky se vyrábějí v řadě provedení, nejčastěji se setkáváme s šroubovitým vrtákem. Obrázek 25: Vrták Šroubovitý vrták: 1-břit, 2-šroubovitá drážka, 3-fazetka 4-stopka, 5-vrcholový úhle vrtáku Pohyby vrtáku 1-řezný, 2-posuvný Vrtačka zajišťuje otáčivý pohyb vrtáku. Ve školní dílně se můžeme setkat s vrtačkami ručními nebo elektrickými (napájení ze sítě 230V nebo akumulátorové). Vrtáky se upínají koncovou částí stopkou do tzv. sklíčidla vrtačky, které svým uspořádáním umožňuje používat vrtáky různých průměrů. Pokyny k vrtání: - důlčíkem vyznačíme na materiálu důlkem střed vrtaného otvoru (navede vrták do materiálu) - materiál dobře upneme (svěrka, svěrák) - při vrtání průchozí díry podložíme materiál dřevěnou podložkou - hrot vrtáku navedeme do středu vrtaného otvoru (důlek) - vrtáme s pomalým posuvem vrtáku do materiálu - při vrtání neprůchozí díry použijeme tzv. doraz, není-li tato možnost, je potřeba hloubku otvoru kontrolovat - při vrtání hlubších děr vrták z díry v průběhu vrtání vysouváme (odstranění pilin a třísek z drážek vrtáku) - při dovrtávání průchozí díry dáváme pozor na proražení (poškození výrobku) 32

36 Spojování Spojování kovových materiálů je možné několika způsoby, z nichž se ve školní dílně nebo běžné praxi setkáváme hlavně s rozebíratelným šroubovým spojováním (šroub a matice, popř. jiné spojení pomocí závitů), z nerozebíratelných spojů se jedná o pájení a nýtování, kovové materiály lze také lepit. a) Pájení Pájení je pevný, nerozebíratelný, vzducho i vodotěsný způsob spojení kovových materiálů pomocí roztaveného spojovací materiálu tzv. pájky. Jedná se o slitinu cínu a olova v určitém poměru. Pájka roztavená elektrickým pájedlem proniká do místa spoje mezi nahřáté spojované materiály a po ochlazení vzniká pevný spoj. Obrázek č. 26: Pájení Pájení: 1-hrot pájedla, 2-pájka, 3-pájené části, 4-přítlačná tač b) Nýtování Nýty slouží k pevnému nerozebíratelnému spoji materiálů (kovů, plastů, kůží, tkanin,...). Nejčastějším způsobem nýtování zastudena je pomocí nýtovacích kleští a nýty s trhacím trnem. Do vyvrtaných děr spojovaných dílů se opakovaným stisknutím čelistí nýtovacích kleští pěchuje vložený nýt, jehož trhací trn se po dokončení nýtování přetrhne. I dnes se používají ocelové nýty různých velikostí, které se v otvoru pěchují pomocí přítažníku a hlavičkáře. Přítažníkem spojované materiály přitáhneme těsně k sobě, kladivem rozklepeme dřík nýtu a jeho výsledné podoby docílíme pomocí hlavičkáře. Podklad pod hlavou nýtu se liší podle typu hlavy u půlkulaté používáme hlavičkář, u zápustné např. kovadlinu nebo pevnou ocelovou desku. 33

37 Obrázek č. 27: Nýtování Trhací nýt: 1-dřík, 2-hlava Zasouvání trnu nýtu Tvorba nýtu 3-trhací trn, 4-hlava trnu do vodítka kleští c) Lepení Kovy se lepí dvousložkovými, jednosložkovými reaktivními nebo tzv. kontaktními lepidly. Jejich použití záleží na požadovaných vlastnostech spoje, jeho velikosti a také době, kdy je lepený spoj pevný. d) Šroubový spoj Šroub spojuje 2 nebo více částí, je zašroubován do spojované části nebo prochází dírou v materiálech a na jeho konec se našroubuje matice. Šroub má vnější závit, matice nebo spojovaný díl vnitřní. Obrázek č. 28: Šroub a matice Zdroj: viz. Příloha č.6 Šrouby dělíme podle tvaru hlavy nástroje na zašroubování (šroubovák plochý, křížový, plochý klíč...nebo podle závitu (nejběžnější metrický, levý x pravý). 34

38 Obrázek č. 29: Vratidla a závitníky vratidlo pro vnitřní závitníky (stavitelné) vnitřní závitník: 1-řezný kužel, 2-vodící část s drážkami, 3-drážka závitové očko: 1-drážka Vratidlo na očka s upínacími šrouby Závit je vytvořen šroubovým pohybem vhodného obrazce, např. trojúhelníku, který na válcovém dříku (u šroubu) nebo v kruhovém otvoru (u matice) obrábí drážku. Používáme k tomu nástroje zvané závitníky. Do vratidla (páka s držadly) se upne vlastní závitník pomocí čtyřhranu (vnitřní závity) nebo závitová hlava (vnější závit). Pokyny k vrtání vnitřního závitu: - volíme vhodnou velikost závitníku - závitník č.1 ze sady otáčíme v ose otvoru až zabere - otáčíme vratidlem o 180 a následně o 90 zpět (odlomení třísky) - v průběhu řezání mažeme a chladíme vhodným olejem - opakujeme se závitníky č.2 a následně č.3 Při řezání vnějšího závitu postupujeme obdobně, závitová hlava (očko) řeže závit bez výměny tzv. na jeden průchod. 35

39 Povrchová úprava kovů Na rozdíl od dřeva je možnost povrchové úpravy kovových materiálů poměrně omezená. Železo a ocel bez nátěru základní a následně krycí barvou velmi rychle koroduje. Vrchní barvy nazýváme y. Barvy nanášíme na očištěný, odmaštěný a vysušený povrch. Trendem posledních let jsou barvy tzv.2 v 1, tedy ty, které spojují základní a krycí barvu v jenom nátěru. Neželezné kovy (hliník, měď, mosaz) obvykle nenatíráme, protože si při oxidaci vytvářejí vlastní ochrannou vrstvu a charakteristické zabarvení. Pozinkovaný plech, tedy ten, kde zinkový povlak chrání ocel, je funkční jen po určitou dobu, a to v závislosti na agresivitě prostředí, potom se výrobek natírá. Pro nátěr nového pozinkovaného plechu není zoxidovaný působením povětrnostních vlivů - je potřeba před nátěrem ošetřit zvláštní barvou. Problémy s vlhkostí a následného rezivění železných částí se netýkají jenom výrobků, ale i nářadí a strojního vybavení. V takovém případě je účinnou ochranou železných dílů kromě vhodného nátěru jejich konzervace např. silikonovým olejem. Plní fukci ochrannou i mazací. 36

40 5.5. Pracovní listy S potřebnými teoretickými znalostmi před vlastním nácvikem jednotlivých pracovních operací budou žáci seznámeni vyučujícím frontální formou. Tuto část výuky není nutné vázat na přítomnost ve školní dílně, stejně jako např. informace o technických materiálech nebo základy technického kreslení lze v rámci půlených hodin využít kmenové třídu. Při procvičováním pracovních operací ve školní dílně má každý žák k dispozici opakovací pracovní list se základními informacemi k dané operaci doplněný obrázky potřebných nástrojů a nářadí. Většina pracovních listů obsahuje informaci o principu obrábění, cíli, se kterým danou operaci provádíme a základní pravidla, jejichž dodržování je cestou k úspěšnému zvládnutí jednotlivých činností Pracovní listy obrábění dřeva Pracovní listy věnované tématice ručního obrábění dřeva jsou zpracovány jako Příloha č.4 této metodiky Pracovní listy obrábění kovů Pracovní listy věnované tématice ručního obrábění kovů jsou zpracovány jako Příloha č.5 této metodiky. 37

41 5.6. Náměty na výrobky Následující část je věnována návrhům výrobků a činností, kterým se v hodinách pracovních činností mohou věnovat žáci 2. stupně ZŠ. Jejich realizace je samozřejmě závislá na vybavení školy materiálem, na kterém budou žáci jak procvičovat jednotlivé pracovní operace tak vyrábět konečné výrobky. 6. ročník Základní operace se dřevem - výroba okénka na fotografii - výroba jednoduchého svícnu - výroba věšáku na časopisy - výroba krmítka pro ptáčky - výroba brousítka na tužky - výroba stojánku na tužky 7. ročník Základní operace s kovy - nácvik řezání kovu různého materiálu ( plochý materiál, trubky, kulatina, čtyřhran..) - příprava materiálu na další výrobky - výroba plechové krabičky - výroba pokosníku - závěr. práce- výroba kladívka 8. ročník Základní operace s kovy - výroba krabičky - pilování rovinných ploch výroba klínu s nosem - závěrečná práce hrábě 9. ročník Základní operace s kovy - řezání různého druhu matriálu (příprava materiálu pro další výrobky) - střihání kovu (příprava materiálu pro další výrobky) - závěrečná práce výroba kladívka 38

42 6. Technické materiály Předměty kolem nás jsou vyrobeny z látek, kterým říkáme technické materiály. Jejich základní dělení vidíme na následujícím schématu: kovové železné surové železo, ocel, litina TECHNICKÉ MATERIÁLY neželezné těžké kovy lehké kovy nekovové plasty termoplasty reaktoplasty ostatní materiály (pryž, sklo, keramika,textil, kůže, dřevo, aj.) 6.1. Dřevo Dřevo je přírodní obnovitelný materiál. Vzhledem ke své hmotnosti má dobré mechanické vlastnosti je pevné, pružné, ohebné. Snadno se opracovává, spojuje, povrchově upravuje, má tepelně izolační vlastnosti a svým vzhledem je velmi dekorativní. Je nezbytnou surovinou pro výrobu papíru. Odpad vznikající při jeho výrobě je dobře využitelný (palivo, výroba OSB desek aj.) Dřevo jako technický materiál dělíme podle původu (domácí a cizokrajné), podle tvaru zeleně (listnaté a jehličnaté) a podle hustoty (měkká, polotvrdá, tvrdá). Po vytěžení se dřevo na pilách rozřeže na základní řezivo, jehož rozměry se liší podle následného použití. Jsou to prkna, fošny, trámy, hranoly, latě, lišty. Ty se před zpracováním musí vysoušet a požadovanou vlhkost (dřevo tzv. pracuje ). Dýhy a překližky Dýhy jsou tenké plátky nebo listy dřeva o tloušťce v rozmezí 0,3mm až 5mm. Používají se k výrobě nábytku (úspora cizokrajných dřev), výrobě překližek (lepení lichého počtu dýh s kříženými vlákny) či při uměleckých technikách (intarzie). Ze dřeva se dýha řeže, loupe nebo krájí a použití jednotlivého způsobu záleží na požadovaných vlastnostech dýhy. 39

43 6.2. Papír Základní surovinou pro výrobu papíru je většinou dřevo, které se rozmělní a chemickou cestou se z něj vytvoří tzv. buničina. Její podstatnou složkou je celulóza. Tato základní surovina se zpracovává v papírnách na papírenských strojích. Při výrobě papíru se používá i druhotná surovina (starý papír, hadry) nebo jiné přírodní materiály (konopí, bavlna). Podle tzv. plošné hmotnosti (určuje, jakou hmotnost má určitá plocha materiálu), se papírenské výrobky dělí na 3 základní skupiny: - papír (plošná hmotnost do 150 g/m 2 ) - karton ( g/m 2 ) - lepenka (nad 250 g/m 2 ) Vlastnosti papíru jsou dány jeho složením a výrobním postupem. Lze tak ovlivňovat jeho tloušťku, savost, průhlednost, barvu, odolnost vůči ohýbání atd Železo a ocel Surové železo se vyrábí ve vysokých pecích z přírodních surovin zvaných železné rudy (oxidy železa - hnědel, krevel, magnetovec). Takto vyrobené železo není vhodné k technickému zpracování, takže se dále upravuje na ocel nebo litinu. Ocel je nejpoužívanější technický materiál. Je to slitina železa, uhlíku (do 2,1%) a dalších prvků, které upravují její vlastnosti. Těm říkáme legující prvky (např. mangan, nikl, chrom, křemík) a podle jejich obsahu se dělí oceli na nelegované (do 2%), nízkolegované (2-5%) a vysoce legované (více než 5%). Vyrábí se v pecích nebo konvertorech. Oceli jsou nejčastěji používanými kovovými materiály. Legováním uhlíkem a dalšími prvky a kombinací tepelného a tepelně-mechanického zpracování je možno ovlivnit vlastnosti ocelí v širokém rozmezí a tak jejich vlastnosti přizpůsobit zamýšlenému použití. Litina má vyšší obsah uhlíku (2-4%), je velmi odolná tlaku a teplotě, ale také je málo pružná (je křehká). Je to materiál nekujný, těžko svařitelný, určený k výrobě odlitků. Ocel (a kovy obecně) lze použít jako druhotnou surovinu. Během recyklace neztrácí žádné ze svých vlastností významná je i ekonomická úspora. 40

44 7. Použitá literatura a zdroje Literatura: O. Bartoš Ruční obrábění dřeva v 6. a 7. ročníku (SPN 1963) V. Horák, F. Tyllich, O. Janda Pracovní vyučování technické práce v 8. ročníku základní školy (SPN 1983, č /2) Ludmila Kociánová a kolektiv Praktické činnosti pro ročník základních škol (Fortuna 2007, ISBN ) K. Mičkal Stroje a zařízení pro I. ročník SOU zemědělských (SZN1981, č ) F. Mošna a kolektiv Praktické činnosti pro ročník základních škol (Fortuna 2006, ISBN ) F. Mošna a kolektiv Pracovní vyučování technické práce v 6. ročníku základní školy (SPN 1989, ISBN ) Z. Rádl a kolektiv - Pracovní vyučování technické práce v 5. ročníku základní školy (SPN 1988, ISBN ) I. Škára, Š. Brezovský, Z. Pavlíček Pracovní vyučování technické práce v 7. ročníku základní školy (SPN 1984, č /3) J.Švagr, J. Vojtík Technologie ručního zpracování kovů pro 1. ročník středních odborných učilišť (IVV MZ ČR 1996) J. Vintr Technická praktika Ruční zpracování dřeva a plastů (PF JU Č.Budějovice 1992, ISBN ) Webové zdroje: Růžičková, Gisela, Pro kvalitní natírání kovu platí přísná pravidla [online] 2012 [cit ]. Dostupné z: <http://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/ pro-kvalitni-natirani-kovuplati-prisna-pravidla.html> Článek z časopisu Recepty prima nápadů č. 4/2011, Natírání kovů [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.receptyprimanapadu.cz/dum-byt-chalupa/domacidilna/38-natirani-kovu.htm> Zdroje obrázků použitých v pracovních listech jsou uvedeny v Příloze č.6 této metodiky. 41

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Měření a orýsování (5.4.2.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla měření a orýsování: - při obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Orýsování (5.4.1.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla: - používáme nepoškozené pomůcky (pravítko, skládací nebo svinovací metr, úhelník, správně naostřenou tužku,...)

Více

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo)

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) DRUHY NÁŘADÍ METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) měří s přesností na 1mm METR SVINOVACÍ ocelový měření + orýsování (kov, dřevo, plast) měří s přesností na 1mm

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_ZÁKLADY RUČNÍHO OPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ 3_T1 Číslo

Více

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka OBRÁBĚNÍ DŘEVA Mgr. Jan Straka Obrábění je technologický pochod, kterým vytváříme požadovaný tvar obrobku ve stanovených rozměrech a v požadované kvalitě obrobených ploch. Obrábění se dělí podle způsobu

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda ŘEZÁNÍ KOVŮ I VY_32_INOVACE_OVS_3_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 1 Název školy Název šablony Předmět

Více

Úvodní hodina. Úvodní školení. Bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení

Úvodní hodina. Úvodní školení. Bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení Úvodní hodina mtom.8u.cz osnova předmětu o Bezpečnostní předpisy o Ruční a strojní obrábění o Bezpečnostní předpisy o Technologie plošných spojů a pájení Úvodní školení Osnova školení (zápis) Didaktický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

VY_32_INOVACE_249_Konstrukční spoje_pwp

VY_32_INOVACE_249_Konstrukční spoje_pwp Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_249_Konstrukční spoje_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Studijní materiál KA 1

Studijní materiál KA 1 Studijní materiál KA 1 Předmět: Praktická cvičení Ročník: 1. Téma vyučovací hodiny: PILOVÁNÍ Vypracoval: PhDr. Josef Havlan Téma Pilování je technologie ručního obrábění, při které dochází k oddělování

Více

Zařízení a výbava školní dílny pro práci se dřevem. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy

Zařízení a výbava školní dílny pro práci se dřevem. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Zařízení a výbava školní dílny pro práci se dřevem PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. 2007 Cíl kapitoly

Více

DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU

DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ, KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Pracovní listy DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE - OBOR ZÁMEČNÍK

Více

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách ÚVODNÍ MANUÁL

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách ÚVODNÍ MANUÁL h ÚVODNÍ MANUÁL Pracovní listy a šablony pro METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 h ŘÁD ŠKOLNÍ DÍLNY 1. DO ŠKOLNÍ DÍLNY VSTUPUJ POUZE V DOPROVODU UČITELE. 2. PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE SI ZKONTROLUJ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_KONSTRUKČNÍ SPOJOVÁNÍ DÍLCŮ A SOUČÁSTÍ_T1 Číslo

Více

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy. PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Pavel Klíma

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy. PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Pavel Klíma Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Řezání materiálu PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Pavel Klíma 2007 1. Řezání materiálu Jednou z úvodních operací na výrobku.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ II VY_32_INOVACE_OVS_3_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda OHÝBÁNÍ VY_32_INOVACE_OVS_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_12 Autor Jaroslav Kopecký

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. ZÁKLADY RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ TÉMA 2.3 RUČNÍ DĚLENÍ MATERIÁLŮ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola

Více

Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí :

Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí : Předmět : pracovní činnosti Ročník : 6. Téma : dřevo materiál budoucnosti Zpracoval : Karel Horbas Počet vyučovacích hodin : 8 Návrh časového rozvržení : 1.Poznatky a dřevě a nácvik dovedností v oboru

Více

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti - chlapci Ročník: 6. dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická pravidla a předpisy dodržuje technologickou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1037 číslo učeb. materiálu VY_32_ INOVACE_PDV_B_18 předmět, tematický

Více

kapitola 82 - tabulková část

kapitola 82 - tabulková část 8200 00 00 00/80 NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ 8201 00 00 00/80 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče,

Více

Technické specifikace dodávky

Technické specifikace dodávky Technické specifikace dodávky Pozn.: Ilustrační fotografie u jednotlivých položek dodávky sami o sobě nedefinují jejich požadované provedení. V daném případě jsou rozhodující vlastnosti a charakteristiky

Více

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA nářadí pro základní vybavení dílen středních škol a učňovských středisek s elektrotechnickým zaměřením

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA nářadí pro základní vybavení dílen středních škol a učňovských středisek s elektrotechnickým zaměřením MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA nářadí pro základní vybavení dílen středních škol a učňovských středisek s elektrotechnickým zaměřením Významný distributor nástrojů a nářadí v rámci této mimořádné akce nabízí výběr

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZPŮSOBY OBRÁBĚNÍ DŘEVA A TEORIE DĚLENÍ DŘEVA_T1

Více

Výukový materiál, prezentace

Výukový materiál, prezentace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Základy opracování dřeva (nástroje a nářadn adí truhláře dláta, nástroje n k vrtání,, rašple, pilníky, kladivo, kleště, šroubováky,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 7 Pilové

Více

Novinky v nýtování, nýtovací kleště a nové druhy nýtů

Novinky v nýtování, nýtovací kleště a nové druhy nýtů Projekt: Téma: Novinky v nýtování, nýtovací kleště a nové druhy nýtů Obor: Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 1 Obsah Obsah... 2 1. Nýtování...

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách ÚVODNÍ MANUÁL

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách ÚVODNÍ MANUÁL h ÚVODNÍ MANUÁL METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH ŘÁD ŠKOLNÍ DÍLNY 3 PŘÍPRAVA 1 4 PRACOVNÍ LIST 1 MĚŘENÍ V CENTIMETRECH (CM) 5 PRACOVNÍ LIST 2 MĚŘENÍ V MILIMETRECH (MM) 6 PRACOVNÍ

Více

Technické specifikace dodávky

Technické specifikace dodávky Technické specifikace dodávky Pozn.: Ilustrační fotografie u jednotlivých položek dodávky sami o sobě nedefinují jejich požadované provedení. V daném případě jsou rozhodující vlastnosti a charakteristiky

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2 zapis_spoje_koliky,cepy,nyty 08/01 STR Ad 1 z 5 5. Kolíkové spoje #1 spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho # Druhy kolíků Příklady použití kolíků 5.1. Druhy kolíků a) #

Více

Základní nabídkový sortiment spojovacího materiálu, který máme běžně skladem (celkem cca 19 000 položek):

Základní nabídkový sortiment spojovacího materiálu, který máme běžně skladem (celkem cca 19 000 položek): INVEST - SLOUPSKÝ, s.r.o. obchoduje se spojovacím materiálem od roku 1995. Od té doby si naše Þrma našla své místo na trhu, jako dodavatel spojovacího materiálu na zakázku pro výrobní, ale i obchodní Þrmy

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

TAJEMSTVÍ PLÁTKŮ SURFORM

TAJEMSTVÍ PLÁTKŮ SURFORM KOVOVÝ HOBLÍK SB3 SURFORM KOVOVÝ RAŠPLOVÝ HOBLÍK PŘESTAVITELNÝ 1-12-033, 213 mm x 1 1 192,00 1 418,00 5000366120331 KOVOVÝ KOMPAKTNÍ HOBLÍK 5-21-122, 250 mm x 2 247,00 294,00 3253565211221 SURFORM KOVOVÝ

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název projektu Zlepšení podmínek ke vzdělání VY_52_INOVACE_06.32 Jméno autora Václav Tichota, Bc.

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název projektu Zlepšení podmínek ke vzdělání VY_52_INOVACE_06.32 Jméno autora Václav Tichota, Bc. Nýtování Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název projektu Zlepšení podmínek ke vzdělání Číslo VY_52_INOVACE_06.32 Jméno autora Václav Tichota, Bc.Lukáš Wacker Název školy Střední odborné učiliště,

Více

OPRAVÁRENSTVÍ A DIAGNOSTIKA I

OPRAVÁRENSTVÍ A DIAGNOSTIKA I JOSEF POŠTA a kolektiv OPRAVÁRENSTVÍ A DIAGNOSTIKA I pro 1. ročník UO Automechanik Druhé, aktualizované vydání PRAHA 2008 OBSAH PŘEDMLUVA......................................... 8 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU.................................

Více

HISTORIE A SOUČASNOST

HISTORIE A SOUČASNOST Ruční nářadí HISTORIE A SOUČASNOST HISTORIE Výroba nástrojů v Hulíně byla zahájena v roce 1934, kdy pan Josef Studeník založil firmu s názvem První moravská továrna na pily a nástroje. Firma nejprve vyráběla

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 23

Více

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu NŮŽKY PÁKOVÉ vyrobeny z kvalitní švédské nerezavějící oceli ergonomicky tvarovaná držadla vyrobena z extra pevného polyamidu s pákovým převodem násobícím střižnou sílu čepele vhodné na stříhání čerstvého

Více

Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN

Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN prod. SK - Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110 1001 8595604700019 500x32x6 mm 2 135,00 5,40 551,00 22,04 1002 8595604700026 1000x40x8

Více

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky.

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. 1 ŠROUBOVÉ SPOJE Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. Podstatou funkce šroubového spoje je silový styk mezi spojovanými

Více

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0501Druhy měřidel v truhlářské výrově

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0501Druhy měřidel v truhlářské výrově Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Vybavení, nástroje a nářadí Třetí část veřejné zakázky

Vybavení, nástroje a nářadí Třetí část veřejné zakázky 1 Vybavení, nástroje a nářadí Třetí část veřejné zakázky Projekt: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006 1) dláto

Více

ZÁVITY. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

ZÁVITY. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu ZÁVITY Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Nástroje Pilové plátky do vibračních pil Technické informace Materiály

Nástroje Pilové plátky do vibračních pil Technické informace Materiály Pilové plátky do vibračních pil Technické informace Materiály 50 Cr V 4 Chrom - vanadová ocel Vysoce legovaná ocel Kaleno v soli nebo v olejové lázni Vysoká životnost Pro použití na dřevo DMO5/HSS Rychlořezná

Více

Převodník norem spojovacího materiálu

Převodník norem spojovacího materiálu Převodník norem spojovacího materiálu DIN ČSN ISO Název 1 22153 2339 Kolíky kuželové 7 22150 2338 Kolíky válcové 84 21131 1207 Šrouby s válcovou hlavou 85 21137 1580 Šroub s velkou válcovou hlavou 86 21146

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR SPOJE STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ ZÁKLADNÍ POZNATKY Spoje jejich základní funkcí je umožnit spojení částí výrobků a to často v kombinaci s pohyblivostí. Spoje mohou být pohyblivé a nepohyblivé.

Více

I Provedení Kvalitní pilníky, ergonomické rukojeti pilníku, v odolném zavinovacím pouzdře z PVC. 5 dílů,

I Provedení Kvalitní pilníky, ergonomické rukojeti pilníku, v odolném zavinovacím pouzdře z PVC. 5 dílů, ß 41000 Extra kvalita, plast. rukojeti pilníku, v kabele. Sady dílenských pilníků 41000 101-106 4 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný. 41000 201-209 5 dílů, sada obsahuje po

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ZÁKLADY RUČNÍHO OPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ 1_T1 Číslo

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání.

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání. 09 Ruční stolní lis Univerzální svěrák Pákové nůžky na plech Ruční ohýbačky plechu Ruční zakružovačky plechu Elektrické zakružovačky plechu Signovačky 09 quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Základy opracování dřeva (nástroje a nářadn adí truhláře měřidla, rýsovací pomůcky, pily, hoblík ) 1. část 25. 10.. / 2012 Ing. Martin

Více

HISTORIE - 200 LET OCELOVÝCH KONSTRUKCI - NEJDŘÍVE LITINA POZDĚJI OCEL VE DRUHÉ POLOVINĚ 20.STOLETI PŘIBYLY LEHKÉ HLINÍKOVÉ SLITINY

HISTORIE - 200 LET OCELOVÝCH KONSTRUKCI - NEJDŘÍVE LITINA POZDĚJI OCEL VE DRUHÉ POLOVINĚ 20.STOLETI PŘIBYLY LEHKÉ HLINÍKOVÉ SLITINY OCELOVÉ KONSTRUKCE HISTORIE - 200 LET OCELOVÝCH KONSTRUKCI - NEJDŘÍVE LITINA POZDĚJI OCEL VE DRUHÉ POLOVINĚ 20.STOLETI PŘIBYLY LEHKÉ HLINÍKOVÉ SLITINY VÝHODY PRUŽNOST, OHEBNOST, SUBTILNOST VYSOCE ZATÍŽENÝCH

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

41000 101-106 Provedení 4 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný.

41000 101-106 Provedení 4 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný. ß 1000 Extra kvalita, plast. rukojeti pilníku, v kabele. Sady dílenských pilníků 1000 101-106 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný. 1000 201-209 5 dílů, sada obsahuje po 1 pilníku:

Více

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.6 SPOJE SPOJE A SPOJOVACÍ ČÁSTI Pro spojení dvou součástí (popř. montážních jednotek), existují v technické praxi tyto možnosti: - spojení tvarovým stykem, kdy využíváme

Více

Ceník 2009. Nářadí Dremel. Platný od 1. ledna 2009. Doporučené prodejní ceny s DPH. Tento ceník nahrazuje ceník předešlý. Změna vyhrazena.

Ceník 2009. Nářadí Dremel. Platný od 1. ledna 2009. Doporučené prodejní ceny s DPH. Tento ceník nahrazuje ceník předešlý. Změna vyhrazena. Ceník 2009 Nářadí Dremel Platný od 1. ledna 2009 Doporučené prodejní ceny s DPH. Tento ceník nahrazuje ceník předešlý. Změna vyhrazena. Řezbářství Rytí Frézování Broušení Ostření Čištění Leštění Řezání

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

Člověk a svět práce - 1. ročník

Člověk a svět práce - 1. ročník Člověk a svět práce - 1. ročník pracuje podle slovního návodu nebo vytváří jednoduchými postupy různé předměty z technických i přírodních zvládá jednoduché montážní a demontážní činnosti při práci se stavebnicemi

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Objednací Rozměr Dělení stupnice Mezní chyba

Objednací Rozměr Dělení stupnice Mezní chyba Oboustranné posuvné měřítko s hloubkoměrem Nonius a hl. stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání kromě typů 11016519 a 11016559, popis laserem Stupnice může být v provedení dle zákazníka jen

Více

HBS 5189 HBS 5149 HB 5148-20 HB 5128-20 HB 5148-13 HB 5128-13 H 5036 SDN 1418*

HBS 5189 HBS 5149 HB 5148-20 HB 5128-20 HB 5148-13 HB 5128-13 H 5036 SDN 1418* KATALOG 2007 AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ HBS 5189 HBS 5149 HB 5148-20 HB 5128-20 HB 5148-13 HB 5128-13 H 5036 SDN 1418* 18 V/2,0 Ah 14,4 V/2,0 Ah 14,4 V /2,0 Ah 12 V/2,0 Ah 14,4 V/1,3 Ah 12 V/1,3 Ah 3,6 V/1,2

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. Základy ručního zpracování kovů TÉMA 2.2 Měření a orýsování Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa

Více

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci?

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Nejdříve vyvrtat, pak šroubovat. Toto pořadí se vyskytuje velmi často. Abychom byli vybaveni pro tyto pracovní operace, sestavila společnost Wera

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_01 Autor Jaroslav Kopecký

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

Weldon upínání nástrojů 19 mm. Upnutí MK2 Průmyslové upnutí pomocí Weldon 19 mm jako standardní vybavení

Weldon upínání nástrojů 19 mm. Upnutí MK2 Průmyslové upnutí pomocí Weldon 19 mm jako standardní vybavení Příslušenství pro vrtačky s magnetickým podstavcem MAG 32 MAG 50 Weldon upínání nástrojů 19 Upnutí MK2 Průmyslové upnutí pomocí Weldon 19 jako standardní vybavení Adaptér sklíčidla Weldon 19 ÎÎ1/2"-20

Více

Petr Ševčík prodej spojovacího materiálu Železniční 7 772 00 Olomouc tel:585 311 392 fax:585 150 842 mobil:607 178 991 e-mail:srouby-ol@volny.

Petr Ševčík prodej spojovacího materiálu Železniční 7 772 00 Olomouc tel:585 311 392 fax:585 150 842 mobil:607 178 991 e-mail:srouby-ol@volny. Obsah Všeobecné dodací podmínky...2 Katalog spojovacího materiálu...3 Metrické závity...73 Mechanické vlastnosti šroubů a matic...74 Značení úprav povrchu u šroubů a matic dle ČSN...74 Značení úprav povrchu

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. ZÁKLADY RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ 2.4 TÉMA: PILOVÁNÍ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa Sousedíka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 17.2.2012 Třída: 3 Datum:11.2. 2012 1 Včera a dnes materiály,

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV.

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. Vytvořil: kolektiv mistrů odborného výcviku SOU Hluboš Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 SOU Hluboš

Více

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB50 Číslo materiálu 50 Autor Bc. Ivana

Více

VELKOOBCHOD SPOJOVACÍM MATERIÁLEM Tovární 3416/42, 400 01 Ústí nad Labem DIN ČSN ISO EU DIN ČSN ISO EU 85 02 1137 1580-186 02 1343 - -

VELKOOBCHOD SPOJOVACÍM MATERIÁLEM Tovární 3416/42, 400 01 Ústí nad Labem DIN ČSN ISO EU DIN ČSN ISO EU 85 02 1137 1580-186 02 1343 - - VELKOOBHOD SPOJOVAÍM MATERIÁLEM 1. ŠROUBY 84 02 1131 1207-85 02 1137 1580-186 02 1343 - - 188 02 1341 - - 261 02 1341 - - ŠROUB s válcovou hlavou ŠROUB s válcovou hlavou zaoblenou ŠROUB s hlavou T a se

Více

OBI Návod Udělej si sám Náročnost: Pro pokročilé Obsah Doba výroby Úvod/Tipy a triky, Celková doba výroby: Seznam materiálu, Seznam nářadí,

OBI Návod Udělej si sám Náročnost: Pro pokročilé Obsah Doba výroby Úvod/Tipy a triky, Celková doba výroby: Seznam materiálu, Seznam nářadí, OBI Návod Udělej si sám 1 Zahradní vozík Náročnost: Pro pokročilé Obsah Úvod/Tipy a triky, str. 2 Seznam materiálu, str. 3 Seznam nářadí, str. 4 Návod k výrobě, str. 5 8 Plánek, str. Doba výroby Celková

Více