Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA HROU Mateřská škola Rezkova 14 Ostrava Zábřeh Č.j: 880/2015 Platnost od Vydáno dne

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu mateřské školy Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU Filosofie a záměr mateřské školy Dlouhodobé cíle ŠVP PV Představení vzdělávacího programu Metody a formy vzdělávacího obsahu Organizační zajištění vzdělávacího obsahu ROZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÝCH BLOKŮ CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÝCH BLOKŮ V království kamarádů Podzimní čarování Co vyprávěla sněhová vločka Když jaro zaťuká Výpravy za poznáním Když sluníčko hřeje Dílčí projekty MŠ Chytré hlavičky Hrátky s řečí Kouzelná flétna Angličtina TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY (TŘÍDNÍ KURIKULA) EVALUAČNÍ SYSTÉM Využití evaluace směrem k dítěti Využití evaluace směrem k rodičům ZÁVĚR Přílohy: Příloha č. 1 Rozpracování klíčových kompetencí u dětí v předškolním vzdělávání (dle RVP PV)...35 Příloha č. 2 Dílčí cíle (dle RVP PV)...41 Koordinátor zpracování ŠVP Bc. Renáta Kaminská zástupkyně ŘŠ Ředitelka školy Mgr. Marie Lukovská 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Zřizovatel školy: Adresa doručovací: Ředitelka školy: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava - Jih Okres Ostrava město Horní Ostrava - Hrabůvka IČ Tel: Základní škola Horymírova Ostrava Zábřeh IČ Mgr. Marie Lukovská Číslo telefonu ZŠ: Identifikační údaje mateřské školy Adresa mateřské školy: Mateřská škola Rezkova 14 / Ostrava Zábřeh Provoz mateřské školy: Název ŠVP Zástupce řed. školy pro předšk.vzdělávání Školka hrou Bc. Renata Kaminská Číslo telefonu MŠ: www stránky: Vedoucí ŠJ při MŠ: Bc. Anna Chlebcová Číslo telefonu ŠJ při MŠ: Počet pedagog.pracovníků: Počet správních zaměstnanců: 10 pedagogů 3 uklízečky 3

4 1 vedoucí školní jídelny 3 kuchařky 1 pradlena Počet dětí a skladba tříd: Výchozí dokument pro zpracování ŠVP: Koordinátor ŠVP: 140 dětí 5 tříd 4 tříd zpravidla rozdělené podle ročníků 1 třída s výukou angličtiny (děti 5 7 let) ŠVP byl zpracován v souladu s RVP PV Bc. Kaminská Renata Hlavním dokumentem pro tvorbu Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP PV ) Školka hrou byl Rámcový vzdělávací program č.j / (dále RVP PV) a další obecně platné právní předpisy: - 561/2004 Sb., Školský zákon - 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání - 410/2005 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - 73/2005 Sb., Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - Konkretizované očekávané výstupy RVP PV č.j. MSMT-9482/ Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních Č.j. MSMT / ŠVP PV Školka hrou částečně navazuje na ŠVP PV z let Objevujeme svět kolem nás. ŠVP PV byl nově zpracován na základě podnětů pedagogů pracujících dle ŠVP PV a nových poznatků v oblastech psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky. Zástupkyně ředitelky organizace pro předškolní vzdělávání koordinovala tvorbu ŠVP PV a zároveň zpracovala ŠVP PV ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. 4

5 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola byla postavena v roce 1988 v sídlištní zástavbě. Od je Mateřská škola Rezkova součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava Jih. Budova MŠ se skládá ze tří mimoúrovňových typizovaných pavilónových budov, které jsou vzájemně propojeny nadzemním koridorem. V pavilónu A se v přízemí nachází zázemí pro správní zaměstnance, kanceláře zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání, sborovna, prádelna a kuchyň. V prvním patře je třída Kuřátko. V pavilónu B se nachází v přízemí třída Koťátko a v patře třída Králíček. V pavilónu C je v přízemí třída Beruška a v prvním patře třída Medvídek. Každá třída disponuje vlastním vchodem, šatnou, sociálním zařízením, přípravnou jídla, třídou, hernou a zázemním pro pedagogy. K ostatnímu vnitřnímu vybavení MŠ patří infrasauna, solná jeskyně a sklad hraček. Zahrada MŠ je oplocená a poskytuje zázemí pro všech 5 tříd MŠ. Zahrada je prostorná a členitá, vybavená herními prvky (prolézací Housenka, 2x houpadlo, kolotoč, lanová pyramida, 2x tabule, prohazovadlo, herní sestava s klouzačkou Loď, balanční žebřík, prohazovací koše) a nachází se na ní dostatečné množství zeleně. Mimo herních prvků je na zahradě k dispozici 3x pískoviště, 1x naučný chodníček, 1x asfaltové hřiště a 1x malé dopravní hřiště. K odpočinku dětí je zahrada vybavena pergolou, lavičkami a krytým posezením (environmentální učebna). Venkovní prostory MŠ jsou k dispozici nejen při pobytu venku, ale také při výukových činnostech v MŠ. Mateřská škola je postavena v sídlištní zástavbě. Cca 30 minut chůze od MŠ se nachází chráněná přírodní oblast Poodří, kterou využíváme k procházkám a environmentální výchově. V blízkosti je dále základní škola, středisko volného času, keramická dílna školní družiny, sídlo záchranných složek města Ostravy apod., což umožňuje propojenost života MŠ právě s těmito institucemi. Celková kapacita MŠ je 140 dětí. Předškolní zařízení je především určeno pro děti zpravidla od 3 do 6 let a pro děti s odloženou školní docházkou. Pokud má MŠ volná místa, poskytuje výchovně vzdělávací program i dětem mladším 3 let. Tyto děti ovšem při nástupu do MŠ musí mít již upevněné základní hygienické návyky a musí být v přiměřené míře samostatné a schopné pochopit pravidla pobytu v MŠ. V MŠ je zřízeno celkem 5 tříd s celodenním provozem, které jsou, při schválení výjimky zřizovatelem, naplňovány do počtu 28 dětí na třídě (bez výjimky je počet děti na třídě 24, při integraci dětí je počet dětí na třídu). Všechny třídy jsou heterosexuální. Třídy jsou věkově rozdělené podle ročníků. V prvním ročníku se se vzdělávají děti, které v příslušném roce dovrší nejvýše 4 let (popř. 3 let u dětí mladších), v druhém ročníku se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší věku 5 let a ve třetím ročníku se vzdělávají děti, které dovrší v příslušném školním roce 6 let (popř. děti s OŠD). Toto rozdělení se MŠ snaží v plné míře zachovávat, ale vždy je to závislé na věkovém složení dětí v daném školním roce a na individuálních potřebách dětí (integrace, umístění se sourozencem apod.). Proto lze do třídy umístit i děti z různých ročníků. Jedna třída 3 ročníků je s výukou angličtiny. 5

6 3. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Analýza podmínek mateřské školy Základní podmínky, které je třeba při vzdělávání dětí dodržovat, jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami (zákony, vyhláškami, prováděcími právními předpisy). V návaznosti na ně Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) podrobněji popisuje a doplňuje další materiální, organizační, personální, psychohygienické a pedagogické podmínky, které příznivě ovlivňují, resp. podmiňují kvalitu poskytovaného vzdělávání, vymezenou a požadovanou RVP PV. 3.1 Věcné podmínky MŠ má dostatečně velké prostory a takové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vnitřní prostory jsou rozdělené na chodbu, šatnu, sociální zařízení, třídu a hernu. Třída je vybavená nábytkem a dostatečným množstvím stolečků a židlí. Poskytuje zázemí pro práce u stolečku (výtvarné činnosti, pracovní činnosti, některé herní činnosti apod.), ale jsou zde také herní koutky pro individuální či skupinovou hru. Ve třídě se děti také stravují, mají zde zajištěný pitný režim. Herna poskytuje zázemí jak pro činnosti herní a výukové, tak pro odpočinek. V prostorách herny jsou uskladněná lehátka i lůžkoviny, které každý den chystají a sklízí správní zaměstnanci MŠ. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lehátka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídajícímu počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetického vzhledu. Učitelský kabinet slouží k uložení učitelských pomůcek a děti zde nemají přístup. Prostředí jednotlivých tříd paní učitelky upravují tak, aby bylo podnětné. Děti mají hračky umístěny tak, aby je dobře viděly, mohly si je samy brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Ve třídách jsou koutky a centra zaměřena na rozvíjení a procvičování konkrétní oblasti a děti si mohou vybrat dle svých zájmů. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli, je shlédnout i jejich rodiče. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Na mateřskou školu bezprostředně navazuje zahrada, která je dostatečně velká, aby poskytla místo všem dětem. Terén zahrady je členitý a vybavení zahrady nabízí dostatečný prostor pro pohybové aktivity a hry. Všechny herní prvky jsou certifikované a odpovídají evropským normám. Jsou pravidelně kontrolovány pedagogy MŠ a revizním technikem. Rodiče mohou vstupovat do tříd. Pro práci učitelek jsou cenné informace, které od rodičů získávají při rozhovorech. Každá učitelka se vzdělává a postupně seznamuje s metodami a způsoby vycházejícími ze studia literatury či školení. Je plně zodpovědná za výsledky výchovně vzdělávací činnosti ve své třídě. 6

7 3.2 Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná strava (dle předpisů). Je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržovaná zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Jídelní lístek sestavuje vedoucí kuchařka a schvaluje vedoucí školní jídelny. Dle vyhlášky se dítě v MŠ musí stravovat vždy, pokud je v MŠ přítomno v době jídla. Po individuální domluvě s vedoucí kuchyně a zástupkyni ŘŠ pro MŠ lze vyhovět i některým stravovacím odlišnostem dětí (diety, alergie, náboženské zásady, nechutenství apod.). Diety a vyloučení alergenu ze stravy lze pouze na základě odborného lékařského potvrzení. Pitný režim dětí je zajišťován celodenně a děti mají k nápojům neomezený přístup. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. V MŠ je nepřípustné násilně nutit děti do jídla. Zajišťujeme pravidelný denní režim a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku v dopoledních, popř. i odpoledních hodinách. Pobyt venku se se ruší při mimořádných plánovaných akcích MŠ (divadla, karnevaly, apod.) nebo při nepříznivém počasí (např. silný vítr, náledí, mráz pod -10 stupňů a index ovzduší 6). K omezení pobytu venku dochází při zhoršeném stavu ovzduší, v zimních měsících při oblevě a mrazu a při tropických teplotách přesahujících +30 stupňů. Činnosti jsou přizpůsobovány okamžité kvalitě ovzduší dle vnitřních pravidel MŠ. Kvalitu ovzduší zjišťuje pověřený pracovník na portálu Českého hydrometeorologického ústavu vždy těsně před plánovaným pobytem venku. Pokud se s dětmi zůstává v budově a jsou pro ně nachystané jiné pohybové aktivity nebo pobyt v solné jeskyni. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Všechny děti zachovávají v době odpočinku klidový režim. Individuálně jsou dětem nabízené i klidové činnosti v době spánku ostatních dětí za předpokladu, že neruší ostatní děti při odpočinku. Donucovat děti ke spánku je nepřípustné. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. 3.3 Psychosociální podmínky Sociální klima je utvářeno na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie a spolupráce všech lidí v MŠ. Za důležitou považujeme profesionálně vedenou komunikaci s dětmi, s rodiči a mezi zaměstnanci MŠ navzájem. Komunikace se řídí následujícími pravidly: při vzájemné komunikaci (dospělý dítě, dospělý dospělý, dítě - dítě) respektovat soukromí jak komunikujících, tak dalších přítomných osob při komunikaci používat klidný hlasový tón projevovat vzájemnou empatii popisovat činnost, situace, které jsou tématem komunikace vyjadřovat své pocity, neobviňovat druhé využívat pozitivní komunikaci poskytování zpětné vazby 7

8 Pedagogové se vyhýbají negativním slovním komentářům a podporují děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí. Děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny. Pedagog plně respektuje zvláštnosti dětí (sociální, náboženské, národnostní, zdravotní apod.). Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné, stejně jako komunikace, kterou dítě pociťuje jako násilí. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád. V průběhu dne převládají spontánní činnosti a hra. Děti se mohou pohybovat po celé třídě i herně, mají volně k dispozici vybavení v MŠ, které je určené pro děti. Veškerá omezení při pobytu v MŠ (venku i uvnitř budovy) vyplývají z nutnosti dodržování řádu MŠ, zásad společného soužití a bezpečnosti dětí. K lepšímu pochopení těchto omezení jsou děti na začátku roku a v jeho průběhu prokazatelně poučovány o zásadách bezpečnosti. Dále si pedagog na začátku školního roku na třídě s dětmi stanoví vlastní pravidla bezpečnosti, ohleduplnosti, komunikace apod. Tato pravidla jsou viditelně umístěná ve třídě ve formě, která je srozumitelná dětem. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí. K lepšímu průběhu adaptace je pro rodiče i děti organizovaný každoročně den otevřených dveří, kdy si zájemci mohou prohlédnout jak venkovní, tak vnitřní prostory MŠ. Dále mohou zákonní zástupci s dětmi docházet do MŠ na tzv. Mimi klub. Rodičům jsou zde poskytnuty základní informace o MŠ, mohou se v klidu seznámit s prostory MŠ, personálem a děti mají možnost si pod dozorem rodičů hrát. Dle možností je tento Mimi-klub organizován v době zápisů do MŠ v rozsahu cca 1x týdně/8 týdnů. Při nástupu dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci dítěte průběžně informování o průběhu adaptace. V případě adaptačních problémů je se zákonnými zástupci domluven individuální adaptační plán dítěte.. Učitelka při své práci vychází ze znalostí dítěte, sleduje denně jeho chování, činnosti, zájmy, vztahy ke kamarádům a vede o něm záznamy. Na základě těchto záznamů je sestavován třídní vzdělávací plán tak, aby odpovídal mentalitě a schopnostem dětí s tím, že zároveň dítě rozvíjí. Děti jsou vedené k vzájemné úctě, spolupráci a ohleduplnosti jak mezi sebou navzájem, tak k dospělým osobám. Jsou seznamovány s pravidly třídy, pravidly vzájemné komunikace a soužití. Vše je upevňováno pravidelným opakováním těchto pravidel. Pedagog je vnímavý k neformálním vztahům mezi dětmi a podporuje u nich prosociální chování, čímž preventivně zamezuji sociálně patologickým jevům (šikana apod.). Slovní hodnocení dětí se řídí pravidly: - dítě hodnotíme bezprostředně po výkonu, nebo činnosti, kterou chceme ohodnotit - hodnotíme konkrétní projev dítěte, konkrétní výkon - pedagog se vyhýbá všeobecnému, nekonkrétnímu a paušálnímu hodnocení - konečný výsledek hodnocení by měl být pro dítě motivující k dalším činnostem, změně nebo podpoře určitého chování - hodnocení dítěte se opírá o skutečnost, není ironizující, hodnocení je pro dítě pochopitelné a srozumitelné - pedagog preferuje pozitivní hodnocení, ocenění dítěte za výkon či projev chování 8

9 3.4 Organizace chodu mateřské školy Naše mateřská škola je odloučeným pracovištěm Základní školy na Horymírově ulici. Do MŠ přijímáme děti zpravidla od tří let, v případě volných míst i děti mladší. Kritéria přijetí jsou každoročně zveřejňována před stanoveným datem zápisu na mateřské škole. Pokud se uvolní místo v průběhu školního roku, jsou děti přijímány i mimo zápis. Mateřská škola má celkem 5 tříd. Třída Počet Věkové Charakteristika a zaměření třídy dětí složení Koťátko max let Třída se zaměřuje na přípravu dětí pro vstup do ZŠ a jsou zde zařazeny děti ve 2. a 3. (posledním) ročníku předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky. Vzhledem k technické vybavenosti třídy zde probíhá výuka s pomocí interaktivní tabule a PC za využití nejnovějších výukových programů. Pro zájemce probíhá skupinově výuka anglického jazyka. S dětmi s vadou řeči pracuje pravidelně logopedický preventista. Výchovně Králíček max let Ve třídě jsou zařazeny děti z 1. i 2. ročníku předškolního vzdělávání. Výchovně-vzdělávací práce je tak zaměřena jak na zvládnutí adaptační doby dítěte, tak na rozvoj již nabytých zkušeností a dovedností. S dětmi s vadou řeči pracuje pravidelně logopedický preventista. Medvídek max let Ve třídě jsou zařazeny děti z 1. i 2. ročníku předškolního vzdělávání. Výchovně-vzdělávací práce je tak zaměřena jak na zvládnutí adaptační doby dítěte, tak na rozvoj již nabytých zkušeností a dovedností. S dětmi s vadou řeči pracuje pravidelně logopedický preventista. Třída je technicky vybavená PC s projektorem a umožňuje tak využívat při výchovně-vzdělávací práci i výukové PC programy. Beruška max roky Ve třídě jsou zařazeny děti z 1. ročníků předškolního vzdělávání. Práce zde je zaměřená především na zvládnutí základních sebeobslužných a hygienických návyků. Dále na zvládnutí postupného osamostatňování se a odpoutání se od rodičů. Z tohoto důvodu zde probíhá delší adaptační doba a podmínky třídy se mění dle aktuálního stavu dětí na třídě. Upřednostňuje se práce v malých skupinkách, dbá se zde zvýšené opatrnosti a bezpečnosti. Výběr hraček, cvičebního nářadí a didaktických pomůcek musí odpovídat věkovému složení dětí. Kuřátko max let Třída se zaměřuje na přípravu dětí pro vstup do ZŠ a jsou zde zařazeny děti ve 3. (posledním) ročníku předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky. Třída je se zaměřením na výuku anglického jazyka, která probíhá denně (v dopoledních nebo odpoledních hodinách). S dětmi s vadou řeči pracuje pravidelně logopedický asistent. Rozdělení tříd je orientační a může se měnit dle aktuálního věkového složení dětí na mateřské škole. Konečné uspořádání jednotlivých tříd, věkové složení, pedagogické obsazení a charakteristika je upravena v Organizačním plánu MŠ pro příslušný školní rok. Preferenci 9

10 mateřské školy je, mít v jedné třídě děti maximálně ze dvou po sobě jdoucích ročníků předškolního vzdělávání. Hygienou povolený maximální počet dětí na třídu je 28. Mateřská škola většinou podává výjimku u zřizovatele a třídy bývají obsazovány do počtu 28 dětí. Na každé třídě pracují dva pedagogičtí pracovníci, kteří zde zajišťují výchovně vzdělávací program pro děti a společně tvoří TVP, který plánují podle aktuálního složení třídy. Uspořádání denního řádu MŠ je v souladu s hygienickými požadavky i požadavky RVP PV. Poskytuje dostatek prostoru pro výchovně vzdělávací činnosti, spontánní hry dětí, pobyt venku, odpočinek i stravování. Je dostatečně flexibilní a umožňuje reagovat na aktuální dění na třídě i na individuální potřeby dětí. Režim dne: hry a činnosti dle vlastní volby dětí, práce ve skupinách, řízené výchovně vzdělávací činnosti, hygiena, dopolední svačina, cvičení, pobyt venku (dle počasí) pobyt dětí venku, náhradní činnosti (pohybové, řízené i spontánní) hygiena, oběd, odpolední odpočinek, zájmové činnosti hygiena, svačina, volné činnosti, pobyt venku Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Dle svých možností se mateřská škola snaží každému dítěti poskytnout nejen potřebné zázemí, ale také klid, bezpečí a soukromí. V přímé pedagogické činnosti se pedagogové plně věnují dětem a jejich výchovně vzdělávacím potřebám. Jsou v této době přítomní na třídách (popř. na zahradě, výletě apod.) a jsou dětem plně k dispozici. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim, který si zákonný zástupce dítěte domlouvá s pedagogem na třídě. Pedagogové se snaží maximálně v době adaptace vyjít vstříc jak dítěti, tak jeho zákonným zástupcům. Adaptační režim jednotlivých dětí ovšem nesmí narušovat výrazně chod mateřské školy, denní režim a adaptační režim ostatních dětí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem atd. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Ve třídách jsou zřizovány různé koutky, kde děti mají vhodný prostor ke svým hrám v menších skupinkách, popř. i samostatnému hraní. Dostatek času je věnován také pohybovým aktivitám, které jsou ve formě spontánních i řízených činností. Při pohybových aktivitách se pedagog zaměřuje na všeobecnou pohybovou průpravu (s náčiním i bez náčiní), zdravotní cviky a pohybové hry. K pohybovým aktivitám jsou děti vedeny i při spontánních hrách a při pobytu venku. Pedagog při všech pohybových aktivitách dětí dbá zvýšené bezpečnosti. Třídy mateřské školy jsou vybavené dostatečným množstvím materiálu, nářadí a pomůcek k různým činnostem. Ty jsou ve větší míře i volně k dispozici dětem při spontánních hrách. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí tak, aby vyhovoval individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem jednotlivých dětí. 10

11 V žádném případě nejsou překračovány doporučované počty dětí ve třídě. Ke spojování tříd dochází pouze při organizačních změnách v mateřské škole. Nejčastěji z důvodu absence pedagogů. 3.5 Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních, vnitřních směrnicích školy a v Organizačním plánu školy. Je vytvořen informační systém - a to jak uvnitř MŠ, tak navenek. Informace si pedagogové předávají prostřednictvím osobního jednání, elektronické pošty, ve sborovně nebo na poradách MŠ. O své činnosti mateřská škola informuje veřejnost prostřednictvím článků v tisku, webových stránek a informací zveřejněných v mateřské škole. Při vedení zaměstnanců se snaží vedení školy vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, ponechává dostatek pravomocí a respektuje názor ostatních. Hospitační a kontrolní činnost v mateřské škole vykonává zástupkyně ředitelky, kontrolní a organizační činnosti jsou částečně prolínány s činnostmi celé organizace a jsou řízeny ředitelkou školy. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ se opírá o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. Pedagogický sbor pracuje jako tým a své názory a plán práce probírá na pedagogických poradách, popř. pedagogicko provozních poradách. Zástupce ředitelky organizace pro předškolní vzdělávání vypracovává ŠVP PV ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Učitelky ve třídách pak vypracovávají TVP PV pro jednotlivé třídy. Kontrolní a evaluační činnosti jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Plán kontrolní a hospitační činnosti je zpracován samostatně. Rodiče či zákonní zástupci se mohou vyjadřovat k činnostem mateřské školy a to buď osobně, v anonymním dotazníku nebo na třídních schůzkách, kde je ponechán prostor pro vyjádření, apod. Mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou a školní družinou, se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s nejbližšími mateřskými školami, keramickou dílnou, s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí apod. 3.6 Personální a pedagogické zajištění Všichni pracovníci, kteří pracují v MŠ jako pedagogové, mají odbornou a pedagogickou způsobilost v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Pedagogové mají zájem o svůj další odborný růst, vzdělávají se, a to především samostudiem odborné literatury a absolvováním odborných seminářů a školení, výměna zkušeností je samozřejmostí. Ředitelka školy vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogové jednají, chovají se a 11

12 pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Speciálně pedagogická péče je dětem poskytována dle jejich aktuálních potřeb a to pouze do té míry, pokud je toto v kompetencích učitelů mateřské školy. Pokud mateřská školy nemůže dítěti zajistit potřebné speciálně-pedagogické vedení, jsou další postupy zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (SPC, PPP, lékaři apod.). Vedení v mateřské škole Ředitelka základní a mateřské školy vedoucí kuchyně ekonomka zástupkyně ŘŠ pro MŠ vedoucí úklidu kuchařky pedagogičtí pracovníci uklízečky 3.7 Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme vytvořit podmínky pro oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat. Chceme, aby spolupráce fungovala na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim rozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou informováni o tom, co se v MŠ děje. Projeví-li zájem, mohou spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů. Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. V případě zájmu rodičů se domlouvají na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Rodiče mají po předchozí domluvě možnost konzultace s třídní učitelkou dítěte nebo zástupkyni ŘŠ pro MŠ. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Naše MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 12

13 Zapsaný spolek Pohádka V září 2002 bylo při mateřské škole zřízeno Občanské sdružení Pohádka. Od roku 2015 v souvislosti s novelizací občanského zákoníku bylo přejmenováno na zapsaný Spolek Pohádka. Podílí se na mimoškolních akcích a pomáhá nám při organizaci akcí pro děti a akcí pro děti a jejich rodiče. Částečně také financuje nákup hraček a přispívá na vybavení mateřské školy. Společně podáváme žádosti o granty. Všichni zákonní zástupci dětí z mateřské školy jsou členové zapsaného spolku Pohádka. 13

14 4. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4.1 Filosofie a záměr mateřské školy Všechno, co opravdu potřebují znát, jsem se naučil v mateřské školce. Robert Fulghum Předškolní vzdělávání vnímáme jako základní pilíř pro další vzdělávání dítěte. Plně si uvědomujeme, že základy položené v předškolním věku dítěte ho dále ovlivňují během jeho celého života. Výchovně-vzdělávací proces v naší mateřské škole tak doplňuje rodinnou výchovu a díky své nabídce podporuje přirozený vývoj dítěte, uspokojuje jeho touhu po společenství a poznání. Podmínky v mateřské škole nastavujeme tak, aby se zde dítě cítilo bezpečně jak v prostředí MŠ, tak i v mezilidských vztazích. Jen dítě, které se cítí bezpečně, se s chutí pouští do objevování světa a jeho souvislosti, chce si hrát, učit se, být aktivní. Veškeré učení dítěti nabízíme pro něj nejbližší formou, tedy hrou a prostřednictvím aktivního zapojení se. Klademe důraz i na osobnost učitele, aby byl pro děti pozitivním vzorem, od kterého se můžou učit a přijímat ho jako přirozenou autoritu. Při výchovně-vzdělávací práci s dítětem respektujeme jeho osobnost a individuální potřeby, rozvíjíme jeho potenciál osobnosti, vedeme k zodpovědnosti (v rozhodováních, zodpovědnost vůči sobě, vůči druhým lidem, k přírodě, k užší i širší společnosti, apod.). Záměrem ŠVP PV je také rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k sobě i k druhým v souladu s všelidskými hodnotami, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným, základy pro zdravý život, význam životního prostředí pro život člověka a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti. Naším cílem je, aby dítě ukončující předškolní vzdělávání dosáhlo svého maxima vzhledem ke svým možnostem a věku. Aby bylo schopné přiměřené samostatnosti a orientovalo se v sociálních vztazích a ve světě. Všechno, co opravdu potřebují znát, jsem se naučil v mateřské školce: o všechno se rozděl, hraj fér, nikoho nebij, vracej věci tam, kde jsi je našel, uklízej po sobě, neber si nic, co ti nepatří, když někomu ublížíš, řekni: promiň, před jídlem si umyj ruce, splachuj, žij vyrovnaně: trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj, každý den odpoledne si trochu zdřímni, když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. 4.2 Dlouhodobé cíle ŠVP PV 1. Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí Pěstování odpovědnosti za vlastní jednání, umět nést přirozené následky svého rozhodnutí (chování) Rozlišovat vhodné a nevhodné chování vůči své osobě, světu, druhým lidem Uvědomovat si širší dopad svého jednání a jednání druhých na svět a společnost Klást důraz na environmentální výchovu a zařazovat prvky ekologie do výchovněvzdělávacího programu 14

15 2. Podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učit je vnímat přijímat společenské, morální a estetické hodnoty Seznamování s dětskými právy Seznamování s morálními, společenskými a estetickými hodnotami Vnímání a respektování multikulturní společnosti 3. Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit dovednostem v sebeobsluze, vést děti ke zdravému životnímu stylu Respektovat aktuální zdravotní potřeby dítěte, brát zřetel na informace o dítěti podané zákonným zástupcem Sestavovat jídelní lístek respektující zásady zdravé výživy Motivovat děti k dostatečnému příjmu tekutin, ovoce a zeleniny, děti do jídla nenutit a respektovat jejich stravovací návyky Umožňovat dětem pobyt v solné jeskyňce a infrasauně, vést je k otužování Tělovýchovné chvilky zařazovat denně do programu, využívat pro cvičení vnitřní i venkovní prostory MŠ Pravidelně chodit s dětmi na procházky a do chráněné krajinné oblasti Poodří Odpolední odpočinkové aktivity uzpůsobené věku a potřebám dětí Zajišťovat společné sportovní aktivity s ŠD a ZŠ Horymírova 4. Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce, city, vůli cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností Podporu uskutečňovat v denním režimu ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytnou Využívání jazykových chvilek důraz na péči v oblasti prevence vad řeči Didakticky zacílené činnosti realizované především ve skupinách a individuálně Orientace dětí na zájem o učení a poznávání, co nejvíce využívat ve výchovněvzdělávacím procesu hru Využívání prožitkového učení, problémového učení a experimentování Práce s dětmi založená k vrcholnému cíli radostného prožití celého dne v MŠ šťastné a spokojené dětí Zodpovědná příprava dětí pro vstup do ZŠ ve všech oblastech rozvoje osobnosti dítěte (tělesné, rozumové, sociální a citové) + důraz na péči o děti s odkladem školní docházky Rozšiřování a zkvalitňování nadstandardních aktivit školy (vyvážené v průběhu roku) Využívat k učení i ICT technologie (interaktivní tabule, výukové softwary apod.). Seznamovat děti s ICT vhodné využití, způsob využití, osobní bezpečnost při používání, negativní následky častého používání 5. Rozvíjet spolupráci s rodiči dětí Využívat MŠ jako poradenského servisu pro rodiče Nabízení osvětových aktivit v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí Rozšiřování nabídky pro rodiče větší možnosti účasti v MŠ, nabídka akcí Individuální spolupráce s jednotlivými rodiči (komunikace pedagog-rodič) 15

16 4.3 Představení vzdělávacího programu Hlavním dokumentem pro zpracování ŠVP PV Školka hrou je RVP PV. Do procesu výchovně - vzdělávací práce zařazujeme okrajově i prvky programu Začít spolu. Naše mateřská škola je součástí základní školy. S ní nás pojí společné cíle. Snažíme se, aby díky úzké spolupráci přicházely do základní školy děti spokojené a tvořivé, optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní. K tomu přispívají i některé společné akce pro děti mateřské školy realizované na základní škole a spolupráce mezi pedagogy škol. Obsah vzdělávání realizujeme v pěti oblastech, vyplývajících z RVP PV: 1. oblast biologická (dítě a jeho tělo) - důraz klademe na přirozený pohyb dítěte v rámci běžných každodenních činností, největší význam má volný pohyb v rámci her, časté pracovní činnosti a při pobytu venku 2. oblast psychologická (dítě a jeho psychika) - sebepojetí, city, vůle. Cílem je působit na dítě, aby nebylo zajatcem svého temperamentu, a naopak, aby dokázalo využít svých předností. 3. oblast interpersonální (dítě a ten druhý) - nezastupitelnou úlohu má silný emocionální vztah k odpovědným dospělým. Lidský kontakt a lidský dotek dává dětem zásadní podporu pro zvládání různých překážek. 4. oblast sociálně-kulturní (dítě a společnost) - cílem je vytvořit prostředí napomáhající k vzájemnému setkávání, porozumění a umožňující nacházet vztah k vlastním kořenům a k hlubokým niterním prožitkům 5. oblast environmentální (dítě a svět) - chceme probouzet v dětech vědomí, že jsou součástí přírody, vést děti v souladu s tímto řádem a ke snaze o nápravu původního stavu věcí, byl-li tento stav porušen, nacházení ohleduplného a ochraňujícího vztahu k přírodě. Z každé oblasti vybíráme dle konkrétního výchovně - vzdělávacího záměru dílčí cíle. Pro realizaci programu jsme si vytvořily integrovaný tematický celek. Dílčí záměry výchovného působení jsou rozčleněny do měsíčních až tříměsíčních období, ve kterých pracujeme s určitými tématy. Témata jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období, z přírodních i společenských situací s nimi spojenými a bezprostředně souvisí s každodenní realitou života dítěte. Celý tematický celek je tedy propojený tím, co dítě denně vidí a prožívá. Děti jsou tak vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech tak, aby se rozvíjela celá osobnost dítěte (fyzické, psychické i sociální kompetence). Integrované vzdělávání - vzdělávání na základě integrovaných tematických bloků představuje model přímé práce s dětmi, který nejlépe odpovídá přirozené mentalitě a vzdělávacím potřebám a možnostem dětí předškolního věku. Témata a vzdělávací záměry jsou podrobně rozpracovány v TVP PV a promítnuty do nabídky odpovídajících konkrétních činností a her. V programu se zabýváme rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, spolupráci, sebepoznání, lepší komunikaci, hledání společného řešení, respektování pravidel, respektování druhého apod. Zohledňujeme individuální zvláštnosti a schopnosti dětí a vytváříme prostředí bezpečí a porozumění. Práce s tematickými celky vyžaduje, aby děti své zkušenosti získávaly na základě prožitkového učení. Prožitkové učení může být spontánní, ale i řízené. Zajišťujeme rovnováhu mezi řízením činnosti a nepřímou účastí na spontánní hře dětí a využíváme vznikající situace. 16

17 4.4. Plánování integrovaných bloků Vzdělávací program je rozdělen do integrovaných bloků, kde jsou daná témata, které se s dětmi probírají. Téma daného bloku může v rámci TVP pedagog přejmenovat, ovšem obecné cíle a obsah celého integrovaného bloku zůstává pro všechny třídy závazný. Konkrétní rozpracování je pak v kompetenci jednotlivých pedagogů a promítá se do TVP. Pořadí a délku jednotlivých témat si pedagog určuje sám podle toho, jak to vyhovuje aktuálně třídě, složení dětí apod. Integrované bloky (IB) každý integrovaný blok má své téma a podtémata. Je obecně charakterizován, má stanovené cíle a obsah. Integrovaný blok pedagog vybírá dle plánu v ŠVP. Název IB zůstává zachovaný. V každém IB jsou zahrnuty všechny vzdělávací oblasti dle RVP PV. Téma v integrovaném bloku v ŠVP jsou uvedená témata, které se v daném bloku mají probrat. Pořadí a délku probíraných témat si určuje pedagog dle vlastního uvážení a dle aktuálních potřeb třídy. Témata se naplňují konkrétní činnosti, které si určuje pedagog sám a plánuje je do TVP. Dílčí cíle - plánuje pedagog na daný měsíc se zřetelem na vzájemnou propojenost vzdělávacích oblastí, charakteristiku integrovaného bloku, klíčových kompetencí a tématu. Přitom respektuje specifika předškolního vzdělávání a požadavek na naplňování rámcových a dlouhodobých cílů. Vychází také z potřeb a zájmů dětí a z jejich individuálních vzdělávacích potřeb a možností. (příloha č. 2) Vzdělávací nabídka - je zcela v kompetenci pedagoga. Musí být v souladu s IB a aktuálně probíraným tématem. Náročnost vzdělávací nabídky je vybíraná s ohledem na složení třídy, věk dětí, materiální a didaktickou podporou MŠ, individuální zvláštnosti, roční období, apod. Klíčové kompetence jsou základem výchovně-vzdělávací práce a veškeré činnosti, které probíhají v MŠ, směřují k jejich naplňování. Klíčové kompetence pedagog rozvíjí nejen pestrou nabídkou činností, ale také svým osobním přístupem k dětem, ke vzdělávání, svým vzorem. Kompetence se různě prolínají v jednotlivých IB a jsou pro pedagogy vodítkem, kde děti směřovat, oč u nich usilovat. Činnosti, popř. vzdělávací nabídka, které vedou k zvyšování úrovně kompetencí u dětí, jsou dále v ŠVP PV rozpracovány (příloha č. 1). Nabídka činnosti v rámci IB: Pohybové aktivity psychomotorická cvičení, pohybové hry, zdravotní cviky, dětská jóga, cvičení s náčiním, základy sportovních aktivit (fotbalu, házené, atletiky, gymnastiky, apod.), pobyt venku na hracích prvcích (rovnovážné cviky, skluz, výlez po žebříku, prolézání, hod na cíl apod.), procvičování hrubé motoriky a koordinace těla, běh, relaxace, dechová cvičení, procházky a výlety, apod. Výtvarné aktivity volná kresba, skupinová kresba, koláž, malování na sklo, malování prstovými barvami, malování vodou na chodník, otiskování, zapouštění barev do vlhkého podkladu, netradiční výtvarné techniky, kresba tuší, barvou, temperou, pastelem, voskovkami, pastelkami, malování v přírodě, volné vyjádření myšlenek a pocitů, fantazijní kresba, kresba dle skutečnosti na dané téma, apod. Pracovní činnosti modelování z nejrůznějších modelovacích hmot, základy keramiky v keramické dílně, výroba ručního papíru, vystřihování, nalepování, zdobení předmětů, pečení a zdobení cukroví, práce s těstem, práce na zahradě plení, sázení, ruční práce s přírodním a odpadovým materiálem, apod. 17

18 Badatelské a experimentální činnosti práce s encyklopediemi, pozorování věcí a přírody (živé i neživé) lupou, pokusy s potravinami, míchání barev ve zkumavce, pokusné hry s vodou a pískem, zkoumání rentgenových snímků člověka a zvířat, pozorování počasí a dalších přírodních jevů, výroba a pozorování hmyzích hotelů, vytváření herbářů, jednoduché fyzikální pokusy (vážení, měření, magnetické pole, apod.), pozorování mikroskopem, fotografování, klíčení rostlin, apod. Enviromentální a ekologické činnosti sběr, třídění odpadu, exkurze a ekologické programy v MŠ, pozorování přírody ve městě, pozorování přírody mimo město, výlety do chráněné krajinné oblasti Poodří, návštěvy v přírodovědném muzeu, kompostování, seznamování s planetou Zemi a životním prostředím, apod. Hudební a dramatické činnosti zpěv písní, hra na orffovy nástroje, hudebně-dramatické písně a pohádky, hudebně-pohybové hry, tanec, rytmizace slov, improvizace, besídky, návštěva hudebních programů v ZŠ, poslech vážné hudby, poslech písní z CD, hra na zvonkohru a perkuse, poznávání písní podle melodie, pantomima, vytváření modelových dramatických her, dramatizace dětmi, loutky, maňásci, apod. Námětové hry volné hry dětí, kdy samy vstupují do různých rolí, řízené námětové hry, dramatizace pohádek, hry s dopravní tématikou na dopravním hřišti, apod. Jazykové, komunikační a logopedické činnosti práce s knihou, práce s časopisem, poslech pohádek, četba, návštěvy divadla, rozhovor, diskuze, vyprávění příběhů, zážitků a pohádek dětmi, hry se slovy, říkadla, básně, hádanky, vymýšlení rýmů, hledání protikladu, rozvoj slovní zásoby, tvořivé dokončování započatého příběhu, logopedické chvilky, dechové cvičení, procvičování mluvidel, popis obrázků, chronologické řazení obrázků, slovní analýza a syntéza, zvukomalba, seznamování s lidovými tradicemi a zvyky, apod. Grafomotorické a motorické činnosti pracovní sešity a listy, procvičování jemné motoriky (navlékání, přebírání), špetkový úchop, nácvik správného držení tužky, uvolňovací cviky ruky, motorika prstů, procvičování grafických prvků na různě velkých plochách, konstruktivní stavebnice, polytechnické činnosti apod. Preventivní a bezpečnostní činnosti besedy s policií, návštěva u hasičů, poučení dětí o bezpečnosti v různých situacích, uměle vytvořené příběhy, rozhovor, diskuze o problematice (drogy, únos, nebezpečné předměty, ICT technologie, apod.), téma zdravá výživa a základy zdravého životního stylu, apod. Využití elektroniky a ICT technologií práce na interaktivní tabuli, využití výchovněvzdělávacích programů (Brepta, Chytré dítě, ekabinet, Školka hrou, apod.), práce s interaktivní tužkou a knihami, elektronická školička, apod. Didaktické hry pro rozvoj logického uvažování, analýza syntéza, třídění, seskupování, zpřesňování matematických představ, porovnávání, pravo-levá orientace, procvičování smyslového vnímání (chuť, zrak, hmat, sluch, čich), časová chronologie, apod. Uplatňujeme tyto metody: komunitní kruh, tvořivá dramatika, prožitkové učení, kooperativní učení, využití situací, řízené skupinové práce, řízené individuální činnosti, spontánní a řízené činnosti vzájemně provázané a vyvážené 18

19 Využíváme také okrajově prvky mezinárodního vzdělávacího programu Začít spolu s jejími základními principy 1. prostředí třídy tvoří centra aktivity 2. individuální přístup ke každému dítěti 3. integrované učení hrou 4. aktivní účast rodiny respektovat a přijímat sebe sama, lidi kolem sebe a prostředí, jehož jsou součástí přijímat změny a vyrovnávat se s nimi (aby děti byly schopny relativně pružně reagovat na měnící se podmínky a okolnosti) rozpoznávat problémy a řešit je (aby uměly používat své vědomosti, dovednosti a schopnosti v reálném životě) tvořivost (aby děti byly schopny v různých životních situacích hledat svá vlastní řešení a přístupy) Vzdělávací nabídka činností konkretizovaná pedagogy v TVP PV si klade za cíl dosáhnout u dětí ukončující docházku do mateřské školy tzv. výstupy-klíčové kompetence (dle RVP PV). 4.5 Metody a formy vzdělávacího obsahu respektování fyziologických, kognitivních, sociálních a emocionálních potřeb dětí určité věkové skupiny konkrétním rozpracováním tematické části vzdělávacího projektu do denní vzdělávací nabídky dětem veškeré činnosti organizuje pedagog pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně v podnětném, obsahově bohatém prostředí. Umožňuje dětem bavit se přirozeným dětským způsobem. respektování individuality každého dítěte. Vedení záznamu o vzdělávacích pokrocích dítěte tak, aby další pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí a aby bylo dítě motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí a cítilo se úspěšné, svým okolím uznávané uplatňování prožitkového a kooperativního učení hrou, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Podpora dětské zvídavosti a potřeby objevovat, podněcování radosti dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové využívání spontánních nápadů dětí a poskytování dostatek prostoru pro spontánní hry a vlastní plány dítěte uplatňování situačního učení založené na praktických ukázkách životních souvislostí uplatňování učení založené na přirozené nápodobě spontánní sociální učení. Poskytování vzorů chování dětem uplatňování aktivity spontánní i řízené, vzájemná provázanost a vyváženost v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem dětí předškolního věku přímá nebo nepřímá motivace didakticky zacílenou činností, v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně uplatňování didaktického stylu založeného na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivity účasti dítěte. Probouzení chuti učit se a objevovat. uplatňování integrovaného přístupu. Uskutečňování vzdělávání na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti obsah v přirozených souvislostech, vazbách 19

20 a vztazích. Obsah bloků vychází ze života kolem nás pro získání skutečných činnostních výstupů kompetencí dítěte 4.6. Organizační zajištění vzdělávacího obsahu pravidelné zařazování řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí uplatňování individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu při vstupu dítěte do mateřské školy poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu dostatek času i prostoru pro spontánní hru dětí, pro dokončení nebo pozdější pokračování veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizace činností, pracovaly svým tempem vyváženost podmínek pro individuální, skupinové i frontální činnosti, možnosti účasti dětí ve společných činnostech v malých, středně velkých i velkých skupinách dostatečně pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby za příznivého počasí je dostatečný čas věnovaný pro pobyt venku (využití školní zahrady, vycházky do okolí) 20

21 5. ROZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÝCH BLOKŮ Integrované bloky jsou shodné pro celou mateřskou školu. Každý IB je stručně charakterizován (záměr, cíl) a je zde přiblížen jeho obsah. Jednotlivé IB si dále pedagog konkretizuje až na úrovni TVP, podle složení dané třídy. Název IB Orientační časový plán IB Nabídka témat IB V království kamarádů září - říjen Moje školička Mám kamarády Umíme si spolu hrát To je moje rodina Tady jsem doma Podzimní čarování říjen - listopad Co nám dozrálo na zahrádce Sklizeň na poli Procházka lesem Barevný podzim Co umí vítr a déšť Moje tělo Zdravá pyramida Co vyprávěla sněhová vločka prosinec - únor Přišel k nám Mikuláš Už voní cukroví Vánoční těšení Půjdu k zápisu Paní Zima Zimní sporty Krásné sny, zvířátka Karneval Hádej, kdo jsem Můj den Z čeho to je? Když jaro zaťuká březen - duben První jarní květiny Dobrý den, zvířátka Moje zahrádka Svátky jara - Velikonoce Malé hospodářství Voda, voděnka Zdravá Země Malý umělec Výpravy za poznáním květen - červen Přejeme maminkám Dopravní školička Hokus pokus Za zvířátky do ZOO Můj domácí mazlíček Cesta kolem světa Hurá na prázdniny Počítač a kniha Když sluníčko hřeje červenec - srpen Prázdninová školka Malý cestovatel Naše sluníčko Zažít nudu, vadí 21

22 5. 1. CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÝCH BLOKŮ V království kamarádů Charakteristika, záměr a obsah IB: Celý tematický blok je charakteristicky převážně adaptační dobou, která u dětí probíhá. Děti se postupně seznamují s prostředím třídy, jejím uspořádáním a fungováním. Dostávají se do interakce s novými dětmi, pedagogy a ostatními zaměstnanci mateřské školy. Musí si osvojit základy komunikace, slušného chování, bezpečnosti, hygienické návyky, přiměřeně věku sebeobsluhu. Dále se seznamují s budovou mateřské školy, zahradou a blízkým okolím. Navzájem se děti mezi sebou poznávají, vytváří kamarádské vazby. Na konci tohoto IB by děti měly zvládnout odloučení od rodičů, komunikovat s personálem MŠ a dětmi a orientovat se ve vnitřních a venkovních prostorách MŠ. Pedagog dětem nabízí dostatek prostoru k volné hře, k prozkoumávání třídy, herny, zahrady MŠ. Je pro děti průvodcem. Do programu zařazuje seznamovací hry. Podporuje vzájemnou komunikaci mezi dětmi navzájem a komunikaci pedagog dítě. Podporuje dítě v jeho aktivitách a v co největší míře využívá pozitivní hodnocení. Zároveň pedagog diagnostikuje třídu jako celek i každé dítě jako jednotlivce, vytváří si obraz o třídě a na tomto základě připravuje dětem vhodný program a dotváří TVP. Děti by se měly podílet na společném utváření pravidel třídy, uvědomovat si jejich význam. Nechápat pravidla jako omezení, ale jako prostředek ke spokojenému a bezpečnému životu v MŠ. Do IB jsou zařazeny aktivity ze všech pěti vzdělávacích obsahů uvedených v RVP PV a konkretizované jsou na úrovni TVP. Činnosti, aktivity, vzdělávací obsah, formy a metody práce jsou v IB zařazovány dle aktuálních potřeb třídy a jsou v souladu s výše uvedenou charakteristikou vzdělávání dle ŠVP PV Školka hrou Podzimní čarování Charakteristika, záměr a obsah IB: Hlavní témata IB vycházejí z ročního dění ve světě lidí a přírody. Aktuální témata odráží to, co právě dítě může zažívat a vidět v běžném životě. Vzhledem k umístění MŠ ve městě, se dětem přibližuje i život na venkově. Seznamují se s prací na poli, zahradě a v sadě. Vedeme děti k tomu, aby si uvědomily návaznost sklizně plodin se setbou na jaře a aby si uvědomovaly nutnost a význam lidské práce. Děti se seznamuji s jednotlivými druhy ovoce a zeleniny, ale také např. s technikou, která se využívá při její sklizni. Děti jsou vedené k tomu, aby si všímaly změn počasí, proč k těmto změnám dochází, jaké to má následky pro volně žijící zvířata a jak jako člověk můžeme pečovat o životní prostředí. Vzhledem ke změnám počasí a době, kdy jsou děti ohroženy různými infekty, se děti seznamují s fungováním lidského těla, péči o něj a důležitosti zdravé životosprávy. Měly by vědět, že vypěstované plodiny mají pro člověka velký význam a mohou být i přirozeným pomocníkem v boji proti nemocem. Uvědomit si dále, že zdravý životní styl není pouze o zdravé výživě, ale také o pohybu, psychohygieně apod. Pedagog nechává děti objevovat, zkoumat a experimentovat v přírodních podmínkách. Klade otázky tak, aby děti hledaly souvislosti mezi změnami počasí, změnami v přírodě, aby si uvědomily návaznost a důležitost těchto změn. Výchovně vzdělávací nabídku lze obohatit výukou ve venkovní environmentální učebně. Děti by měly vyvíjet vlastní úsilí v procesu učení, ale i v procesu řešení problému. Měly by znát své silné i slabé stránky, svou hodnotu a 22

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Název: Objevujeme svět kolem nás

Název: Objevujeme svět kolem nás Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Č. j. D4/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: Objevujeme svět kolem nás Motto: Nemůžeme dělat velké věci, ale jen malé věci

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Vzdělávací projekt Krásně je na světě... doma i ve školce vychází z naší práce v uplynulých letech. Je vypracován

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my je za to mohli pochválit a nedopusťme,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí ZŠ Veronské náměstí, Praha 10 Školní vzdělávací program přípravná třída Do školy s radostí 1. Charakteristika vzdělávacího programu Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1.9.2009 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013

Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013 Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013 Dětem i rodičům nabízíme další specifické aktivity. Tyto činnosti jsou organizovány pro všechny děti a některé i pro rodiče, případně

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více