TECHNIKA MÁ ZVUK VÁCLAV TVARŮŽKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNIKA MÁ ZVUK VÁCLAV TVARŮŽKA"

Transkript

1

2 TECHNIKA MÁ ZVUK VÁCLAV TVARŮŽKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ: 7.1 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: DÍLNA TECHNIKY VE SVĚTĚ DĚTÍ ZÁŽITKOVÉ TVŮRČÍ DÍLNY V ROZVOJI TECHNICKÉHO MYŠLENÍ UČITELŮ A DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE REG. Č. CZ.1.07/1.3.00/ OSTRAVA 2014

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Recenzent: Ing. Martina Pavlorková Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D., 2014 Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta

4 Obsah Slovo úvodem jak učit techniku s písničkou?... 4 Co je to zvuk?... 6 Problematika hlasové výchovy v MŠ... 8 Poznáš, co je technika?... 9 Vyrábíme vodní mlýnek Váha K čemu potřebujeme vrtuli? Výroba větrníku Letadlo Raketa Kovář Zámečník Kaleidoskop Jak se staví plot Vlak Dřevorubec, řezání Motory Plujeme po vodě Jak ozvučit vystoupení dětí Doporučené zdroje... 27

5 Slovo úvodem jak učit techniku s písničkou? Náš projekt Dílna techniky ve světě dětí se neobejde bez vytvořeného přirozeného prostředí dětské hravosti. Aby pedagogické působení na ovlivnění dětí světem techniky bylo účinné, musíme toto téma inkulturovat, tj. vnořit do jejich přirozeného světa. Techniku budeme učit s hudbou. Pro náš seminář jsme zakoupili CD disky s písněmi hudebního skladatele Petra Ebena na texty básníka Václava Fischera Elce pelce kotrmelce. Máme za to, že se jedná o nadčasové dílo. V dnešní době, kdy jsou děti zahlcovány komercí a moderními médii, považujeme za prospěšné vracet výuku v mateřských školách k reálnému životu, vytváření zkušeností s materiály a vlastnímu přirozenému rozvíjení jemné motoriky. Seminář chceme pojmout tak, že učitel dostane pracovní listy, které jsou určitým vodítkem pro vedení výuky. Chceme, aby si učitelé jednotlivá témata přizpůsobili svým místním podmínkám, proto náměty, které uvádíme, je možné inovovat, zlepšovat, rovněž možno prostřídat jednotlivé fáze tak, aby dětem téma co nejvíce vyhovovalo. Prvním tématem našich seminářů bude hlasová výchova. Učitelka v mateřské škole musí vědět, jak má vypadat kultivovaný hlas. Jak děti rozezpívat, jak udělat, aby se děti zpívat nebály. Druhým tématem je vysvětlení toho, co zvuk vlastně je. Paradoxně to mnohdy nedokáží vysvětlit ani mnozí dospělí. Vysvětlení co je ticho je logickým podstatným prvkem, který zasahuje do sociální oblasti a komunikace s dětmi od raných let až do dospělosti. Dalším tématem jednotlivých praktických činností je vytváření technologických artefaktů a propojení se světem hudby. V tomto projektu obdrží učitelé a školky literaturu a hudební nosiče renomovaných autorů. Budeme se opírat o texty Václava Fišera, Mileny Rakové a dalších. Děti by měly poslouchat tyto texty ve kvalitních provedeních. Autoři doporučují použít osvědčené skladby např. Petra Ebena, Pavla Jurkoviče, Pavla Helebranda. Nicméně pracovní náměty lze podpořit rovněž i jinými písničkami či texty. Jde jen o to, aby učitel dokázal zachovat smysl našeho projektu předat dětem co nejvíce znalostí z oblasti techniky a technologií v přirozeném hodnotovém a kulturním světě dětí. 4

6 Hlavní etapy výuky témat kurzu Technika má zvuk. 1. Navození optimálního klimatu pro výuku 2. Poslech CD nebo interpretace písně, zahrnující i hravou hlasovou rozcvičku 3. Vyprávění o tématu a diskuze s dětmi 4. Vysvětlení praktických činností a práce s dětmi 5. Hra a pohybové činnosti s vyrobenými artefakty a hudbou 6. Prezentace výrobků a činností rodičům Uvědomujeme si, že pracujeme s dětmi v mateřské škole. Dnešní doba a životní styl je výrazně ovlivněn informačními technologiemi, které nám mnohé dávají, ale také berou. Jsme přesvědčeni, že děti v mateřské škole musí mít dostatečný prostor poznávat reálný svět. Potřebují, aby zažily skutečnost, nejen materiální, ale také to, co je pro člověka nejdůležitější, a to sociální vztahy, vzájemný respekt a přijetí. Hudba, společné zpívání a hraní umožňuje nejen poznávat sebe sama, ale také budovat mezilidské vztahy. Vztah k práci, technice je pak další a velmi podstatnou přidanou hodnotou. 5

7 Co je to zvuk? Jsme obklopeni zvuky. Zvuk je přirozenou součástí našeho života. Už jste někdy slyšeli ticho? Ticho je velmi vzácné, neboť při chvilce ticha brzy něco opravdu zaslechneme. Oproti tomu hluk je velmi častý. Slyšíme jezdit auta, autobusy, tramvaje. Slyšíme, jak venku štěká pes. Jaké zvuky slyšíte kolem? Které zvuky jsou příjemné? (Příjemné zvuky jsou ty, které nám dělají radost) Které zvuky jsou nepříjemné? (Nepříjemné zvuky jsou ty, kterých se bojíme) Nepříjemnému zvuku říkáme nelibozvuk. Proč člověk slyší a co k tomu potřebuje (Uši), člověk slyší ušima Co zvuk způsobuje? (Například hudební nástroje). Které hudební nástroje znáte? Klavír, kytara, buben, housle Pokusy se zvukem Potřeby: Hrací strojek na kliku. Provedení: Vezmeme malý hrací strojek na kliku. Začneme otáčet kličkou a vyzveme děti, aby poslouchaly. Hrací strojek držíme v ruce. Využijeme případných ohlasů či stížností, že je zvuk špatně slyšet. Dětem vysvětlíme, že hrací strojek je asi malý a proto není slyšet. Strojek dětem ukážeme a vysvětlíme, že strojek se skládá z kliky, válečku s kovovými výstupky se soustavou malých drátkových jazýčků. Váleček s kovovými výstupky rozkmitává drátkové jazýčky, které vytvářejí zvuk melodii. V další fázi položíme strojek na lavici, stůl, skříňku, tabuli apod. Při stejném otáčení klikou se zvuk mnohonásobně zesílí. Tento experiment si mohou vyzkoušet i děti. Závěr: Hudební nástroje potřebují ke svému hraní například strunu, která se rozkmitá (klavír, kytara, housle...), nebo blánu (buben), jazýček (hrací strojek, harmonika). K zesílení zvuku hudební nástroj potřebuje ozvučnou skříňku nebo zesilovač, který zvuk zesílí. 6

8 K dalším experimentům, které můžeme při tomto tématu uplatnit, jsou pokusy s poznáváním materiálů podle zvukových vlastností. Co to zvučí? Paní učitelka si vyrobí zástěnu nebo jednoduše dá dětem pokyn, aby se otočily a zakryly si oči a paličkou poklepem rozezvučí jednotlivé předměty z různých materiálů, jako například sklo, dřevo, kovy, hudební nástroje. Děti pak hádají, o jaký materiál se jedná. Pexeso pro uši Další možností, jak rozvíjet toto téma, je uplatnění hry Pexeso pro uši. Je zřejmé, že při profesionálním vysvětlování tématu, co je to zvuk, můžeme zdůrazňovat, že zvuky vytvářejí chvění a vibrace. Toto můžeme demonstrovat na chvění struny a dalších hudebních nástrojích (například necháme děti položit dlaň na ozvučnou desku klavíru). V mateřské škole si však nedělejme příliš velké ambice na výuku fyzikálních pojmů a jevů v celé šíři problému. V tomto tématu jde spíše o základní vtisknutí problému do myšlení a uvažování dítěte. 7

9 Problematika hlasové výchovy v MŠ Hlasová výchova není jen o zpěvu. Hlasová výchova je o celostním rozvoji člověka. Dítě, které zpívá, má život v reálném světě mnohem příjemnější. Zpěv je přirozený vyjadřovací prostředek. Asi znáte ze svých zkušeností, že lidé, kteří umí zpívat, jsou ve svém hlasovém projevu mnohem přesvědčivější. Umění zpívat souvisí i se sebevědomím a zpěv / dalo by se říci poeticky / otvírá cestu k srdci. Ve zpěvu se velmi věrohodně prezentují emoce a city. Ne každé dítě umí zpívat, ale existuje řada metod, jak tuto činnost člověka naučit. Aby se člověk naučil zpívat, musí se naučit poslouchat. Poslouchání je v našem technickém kurzu věnována velká pozornost. Musíme poslouchat nejen tóny z vnějšku, jako například zahraný jednotlivý tón na klavíru, ale také hlas svůj. Můžeme napodobovat zvuky dopravních prostředků, domácích spotřebičů, zvířat, strojů všeho druhu včetně zvuků pracovních nástrojů, či projevů života. Dítě se musí naučit tóny slyšet, porovnávat a vytvářet. Pokud se tyto tři věci dítě naučí, narodí se hudebník. V našem kurzu Technika má zvuk se tedy neučíme jen o zvuku strojů, mechanismů, fyzikálních pokusech, ale učíme se vidět všechno v širších souvislostech. V předchozí kapitole jsme dětem vysvětlovali, jak zvuk vzniká. Použili jsme k vysvětlení hrací strojek. Experimenty jsme dětem předvedli, že strojek umístěný na rezonanční desku či skříňku zvuk výrazně zesílí. Je až neuvěřitelné (paradox), že tak slabě znějící malý hrací strojek dokáže svou hlasitost zesílit rezonancí. S lidským hlasem je to podobné. Dobře posazený hlas lze svou rezonancí výrazně zesílit. Když zpíváme s dětmi, musíme zpívat v tónině, která je dětskému hlasu co nejpřirozenější. Hlasová výchova však není o hlasitosti! Hlasová výchova je o přirozeném hlasovém projevu. Hlas nesmí křičet. Abychom naučili děti hlas používat, je nutné provádět hlasová cvičení. Hlasová cvičení Maminka šije na šicím stroji drrrrrrrrrrrrrrn, drrrrrrrrrrrrrrn. Tatínek se holí holícím strojkem bzzzzzzzzzzzzzzzzum. Vlak jede a houká huuuu, huuu,. Je však nutné předkládat tato cvičení v kontextu, který umožní jemný zvukový projev. Tedy například: Vlak jede v dálce a houká tiše ; Ze sousední vesnice přijíždí bagr a na začátku není vůbec slyšet ; Staré motorce motor bublá. 8

10 Poznáš, co je technika? Toto téma je rozšířením předchozího tématu. Neustále nás obklopují nějaké zvuky a člověk musí umět rozlišit, který zvuk je zvukem živé přírody a který zvuk je zvukem techniky. Co je to technika? Technika je vše, co člověk vymyslel, aby si usnadnil práci. Technika je například traktor, který orá pole, stroj, který usnadňuje práci a vyrábí součástky, auto, které pomáhá člověku cestovat. Některé zvuky jsou příjemné a vyvolávají v nás hezké pocity a jiné nám naopak vadí. Techniku dnes používá každý obor lidské činnosti. Uveďme si příklady: Truhlář pila, hoblovačka Zámečník stroje jako bruska, soustruh, fréza Zedník míchačka, míchadlo, řezačka dlažby, Krejčí šicí stroj Lékař rentgen, ultrazvuk, tlakoměr Učitel počítač, přehrávač CD, V této hře můžete dětem pustit zvuky ze společenské hry BIM - BAM. Nechte děti poslechnout a uhodnout, co je zdrojem zvuků. Najdete zde zvuky z vesnice (zvířátka, sekání dřeva, traktor.), z ulice (holubi, pes, tramvaj, hasiči ), ze školky (rádio, děti, triangl...), z koncertního sálu (piano, housle, harfa, zpěvačka ). Zaměřte se na rozlišení zvuků přírody, zvuků, které vydávají stroje, a rozlišení tónů hudebních nástrojů. Praktická činnost dětí 1. Nechte děti nakreslit: A. např. stroj, automobil, letadlo či další věci podle zvuku. 2. B. např. stroje, které používají rodiče dětí při práci 3. Přiřaďte k jednotlivým řemeslům a pracovním oborům stroje a techniku, kterou používají. 9

11 Vyrábíme vodní mlýnek Doporučený písňový doprovod: Vodní mlýnek text Milena Raková Cvičení s rytmem Na jaře u potůčku můžeme najít vodní mlýnek. Voda ho roztáčí a on dělá klap - klap klap. Když potůček teče rychle, jeho klapání je častější. To proto, že na horách taje sníh a vody je hodně. Až sníh roztaje, vody ubude a voda v potůčku poteče pomaleji. V parném létě se může stát, že voda v potoce úplně vyschne. Mlýnek je dětská hračka a zmenšenina mlýnu skutečného. Zkusíme tleskat tak, jak mlýnek klape na jaře Vody ubývá, tak zpomalíme a potůček vyschne a mlýnek klapat přestane. Co způsobuje to klapání? Mlýnek je z technického hlediska motor, který mění energii vody v otáčivý pohyb. Proč mu říkáme mlýnek? To proto, že kdysi existovaly velké mlýny, ve kterých se mlelo obilí. Mlýn měl velké kolo, které roztáčela voda. Otáčivý pohyb kola roztáčel mlýnský kámen, který mlel obilí na mouku. Klapání bylo ve mlýně opravdu dost. Nejenže klapaly všechny mechanismy mlýna, ale klapala i voda, která narážela na lopatky mlýnského kola. Mlýnská kola poháněly rovněž mechanismy jako například kovářské buchary. Buchar bylo velké a těžké kladivo, které usnadňovalo kovářům práci. A děti, které do mlýna chodily rády, protože tam byla voda a plno zajímavých věcí, si mlýnky vyráběly jako hračku. Naučíme se písničku Vodní mlýnek, text Milena Raková Vodní mlýnek si můžeme udělat i my Potřebujeme dvě korková kolečka, kleště na prostřihnutí otvorů, nůžky. Do středu koleček prostřihneme díru. Obvod korkových koleček rozdělíme na 8 stejně dlouhých úseků. Zastřihneme je ke středu do hloubky min 2 cm. Do prostřihů vložíme pásky z plastové podložky a přichytíme tavnou pistolí. Do středového otvoru provlečeme dřevěnou špejli. Ukážeme, jak se mlýnek točí pod vodovodním kohoutkem. Velmi vhodnou pomůckou může být vyrobení jednoduchého vodního mlýna s bucharem z papírové krabice např. od notebooku. Viz obrázky: 10

12 Obrázek: Obrazový postup výroby modelu vodního hamru z papírové krabice. 11

13 Váha Hmotnost těles, měření hmotnosti, co je lehčí, váha, rovnováha Doporučený písňový doprovod: Váha, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Co je hmotnost? Co je Váha, co je těžší - co je lehčí? Právě v dětství se postulují základní znalosti o technických a fyzikálních pojmech. Téma hmotnosti, její měření a další souvislosti, to jsou základní otázky, jejichž odpovědi mají děti spolu s učitelem nebo rodiči hledat na základě své vlastní zkušenosti. My dospělí tuto zkušenost máme a děti ji získávají přirozeným způsobem vlastní prací. Před děti postavíme dvě tetrapakové krabice např. mléka, nebo džusu, prázdnou a plnou. Necháme je hádat, která je těžší, a mohou si to vyzkoušet. Váha je zařízení, které to zjistí, aniž bychom se museli dotýkat. Stačí, když váhu a její měření vidíme. Předpokládáme, že školky mají ve své výbavě dětské váhy, na kterých lze zjistit alespoň orientačně hmotnost dětských hraček, objektů z různých materiálů např. pěnový polystyrén a podobně. Můžeme porovnávat prázdnou a plnou PET láhev, krabici od mléka, kousek ocelového tělesa, polystyrénovou kostku, balónek atp. Pipi Dlouhá punčocha autorky Astrid Lindgrenové již dávno odhalila trik svalnatého muže, kterému odnesla činku Tělesa lehčí než voda na hladině plavou, těžší klesají ke dnu. Balónek naplněný héliem létá ve vzduchu, protože je lehčí než balónek naplněný vzduchem. Obrázek: Dětské váhy pro mateřské školy 1 Váhu si můžeme i vyrobit ze stavebnice, nebo použít dřevěnou laťku, na jejíž ramena zavěsíme závaží a břemeno, které chceme zvážit. Váhou může být i obyčejná pružina. Pružina se natáhne v závislosti na hmotnosti břemena. Váhy máme i elektronické. Činnost: Experimentujeme s vážením a porovnáváme hmotnost váhou a vlastní zkušeností. Obrázek: Pružinové váhy- mincíře. 1 Obrázek převzat z 12

14 K čemu potřebujeme vrtuli? Doporučený písňový doprovod: Větrník, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Co je to vrtule? Vrtule je zařízení, které můžeme vidět u letadel či vrtulníku. Pokud se vrtule roztočí, letadlo či vrtulník se vznese. Vrtule, pokud ji roztočíme, vytváří vítr. Pokud zapneme elektrický ventilátor, pocítíme silný proud vzduchu. Maminky mají vrtuli rády, mají fén, kterým suší vlasy dětem a sobě. Ventilátor můžeme mít také doma v kuchyni v digestoři, ve které se odsává pára. Vrtuli má větrná elektrárna. V tomto případě vrtuli neroztáčí motor, ale vítr. Roztočená vrtule pak roztáčí generátor, což je stroj, který vyrábí elektrickou energii. 13

15 Výroba větrníku Nepředpokládáme, že by učitelé neuměli sestrojit jednoduchý větrník pomocí papíru, fólie, perliček hřebíku a dřevěné kulatiny, avšak pro snadnější orientaci uvádím i tento elementární námět. 14

16 Letadlo Letadlo jako dopravní prostředek. Proč potřebuje letadlo motor? Doporučený písňový doprovod: Letadlo, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Činnost: Výroba modelu letadla ze špejle a lepenky, kreslení letadla. Je tradičním námětem vyrábět s dětmi v mateřské škole výrobky, na nichž učíme děti stříhat podle čáry a rozvíjet jemnou motoriku. Výroba jednoduchého modelu se přímo nabízí. Je důležité vybrat vhodnou gramáž papíru a pomoci dětem s prořezem pro křídla v trupu letadla. Obrázek: Postup výroby jednoduchého modelu letadla. 15

17 Raketa Doporučený písňový doprovod: Raketa, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Raketa je dopravní prostředek, který dopravuje náklad nebo kosmonauty do vesmíru. Raketa letí velmi rychle a používá tryskový motor. Pro herní zapojení dětí je vhodné využít házení látkovým, nebo molitanovým míčkem, nebo větší kuličkou papíru. Nejdříve probereme rytmickou stránku písně vytleskáváním přízvučné doby. Po zvládnutí rytmu si děti sednou do kruhu, každý má v ruce balónek, který si v rytmu předávají. Na poslední slovo písně, nebo na zvukový pokyn učitelky všichni vyhodí balónek (jako raketu) do stropu. Praktický námět je pouze demonstrační. Od paní učitelky se předpokládá, že dokáže zaimprovizovat a předvést start rakety. Při správně provedeném pokusu paní učitelka stoupne u dětí na nejvyšší stupínek odbornosti, neboť předvede to, co nesvede mnohdy ani tatínek doma. Doporučujeme tuto raketu startovat v učebnách s vysokým stropem či venku a náklonem rakety od dětí eliminovat nežádoucí rizika. Energetický výkon tohoto zařízení je minimální. Je logické, že sirky nebo zapalovače nesmí přijít do kontaktu s dětmi. KONSTRUKCE Stavbu započněte výrobou trysky. Vrtačkou vyvrtáme otvor o průměru 5 mm. Z polystyrénu nebo papíru vyrobíme stabilizační křidélka, která mají funkci nejen stabilizační, ale fungují také jako startovací rampa. Stabilizační křidélka na láhev připevníme pomocí tavné pistole. Do rakety poté nalijte několik mililitrů lihu, našroubujte víčko, prstem ucpěte trysku a důkladně protřepejte. Zbytek lihu po protřepání z raketky vylijte. Lihu potřebujeme opravdu jen pár kapek. Velmi důležité je promísení lihových par se vzduchem. (Mnohem lepší výsledky lze dosáhnout vstříknutím lihu do PET láhve pomoci rozprašovače.) Láhev je dále nutné 2x až 3x zmáčknout a nechat zase narovnat, aby se lihové páry důkladně promíchaly se vzdušným kyslíkem. Nyní je raketa připravena k letu. Odstartujete ji přiložením zapálené špejle k trysce - dojde k zažehnutí par a raketa urazí vysokou rychlostí až 20 metrů! Raketu nutno směřovat směrem od dětí. Rovněž je nutné dbát opatrnosti při práci s lihem, aby nedošlo k vznícení tkanin, nebo láhve s lihem! Zapalování sice není nebezpečné, přesto je provádějte s ochrannými brýlemi, za přítomnosti dospělé osoby a ve velké vzdálenosti od všech snadno hořlavých předmětů! Pokud hoření neprobíhá, nebo probíhá pomalu, je nejspíš koncentrace kyslíku příliš nízká. V tom případě láhev při dalším pokusu zmáčkněte víckrát. POMŮCKY K POKUSU Prázdná PET láhev od minerálky či limonády, tavná pistole, destičky extrudovaného polystyrénu nebo kartón, několik mililitrů denaturovaného lihu ve spreji, zapalovač nebo sirky a špejle. 16

18 Kovář Doporučený písňový doprovod: Kovář, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Řemeslo kovářské je velmi potřebné. Co všechno vyrábí a dělá kovář? Kovář ková podkovy a vyrábí kovové nářadí, například motyky, sekery, pluhy, sekáče a sochařská dláta. Musí znát vlastnosti kovů. Kovářské nářadí si musel každý kovář vyrobit sám. Toto řemeslo bylo vždycky velmi uznávané, neboť kováři musí být zruční a silní. Kováři také vyráběli ozdobné mříže, ploty a vrata. Proč má koník podkovy? Podkova je pro koně stejně potřebná jako boty pro člověka. Divocí koně v přírodě běhali po travnatých pláních. Tím, že kůň zdomácněl a začal člověku pomáhat v zemědělství a dopravě, začal stále více běhat po polních cestách, poli plném kamení a jeho kopyta se poškozovala. Kováři dokázali koňům pomoci tím, že jim přikovali podkovy. Dobrý kovář musel mít rád koně a musel vědět, jak se s nimi pracuje. Praktická činnost: Vyrábění podkov (papír, hliníková fólie). Když kůň nějakou svou podkovu ztratil, byl jeho majitel smutný a šel ji hledat. Když ji našel, byl rád, protože měl štěstí. 17

19 Zámečník Řemeslo zámečnické Doporučený písňový doprovod: Zámečník, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Říkadlo: Činnost: Výroba zámku a klíče z papíru. Rozlišování symetrických tvarů klíče a klíčové dírky. Vystřihování symetrických tvarů a hledání správného klíče do zámku. 18

20 Kaleidoskop Kaleidoskop je krásná věc, též se mu říká krasohled. Je zajímavé, že žádný ornament se nám nezobrazí dvakrát stejně. Každý je originál, neboť existuje nekonečné množství uspořádání těles v prostoru. Možná vás překvapí fakt, že nejjednodušší možnost, jak si doma nebo kdekoli ve škole vyrobit zvláštní kaleidoskop, je využít leštěného pianina. Po odklopení krytu kláves, se vytvoří mezí čelní deskou pianina a odklopeným víkem trojúhelníkový prostor. Do něj můžete vložit barevné předměty, např. kostky lega, hračky apod. Pokud osvětlíte koncový otvor například stolní lampou a z druhého konce dutiny se podíváte, uvidíte velmi působivý kaleidoskopický obraz. Kaleidoskop si však můžete vyrobit z lepenky, lesklé samolepicí fólie, perliček. Pomůcky: vyrobený kaleidoskop, klavír s leštěným povrchem Postup: I. Kaleidoskop vyrobíme z lichoběžníků z tvrdého papíru. II. Které polepíme tapetou se zrcadlovým efektem. III. Nakonec slepíme, necháme děti experimentovat s kaleidoskopem 19

21 Jak se staví plot Písnička: Pavel Jurkovič, Jak se staví plot. Činnost: Práce s drobným materiálem, stříhání, lepení, vázání, lepenka, vlnitá lepenka, kartón, špejle, polystyrén, Necháme děti nastříhat tyčky z papíru. Děti se naučí vystřihovat podle čáry. Plot můžeme vyrobit rovněž ze špejlí a vlnité lepenky. Plot můžeme využít jako ohradu pro ZOO, plot je vynikající ochrana proti loupežníkům, takže bagry, jeřáby, auta budou v bezpečí Plot můžeme postavit z kostek LEGA, případně z kterékoli jiné stavebnice. 20

22 Vlak Doporučený písňový doprovod: Vláček, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Písniček na téma vlak existuje skutečně hodně. Preferujme ty s kvalitní hudbou a textem. Je zajímavé, že Antonín Dvořák se u své Humoresky nechal inspirovat drncáním vlaku: Ta-dam, ta-dam,ta dam, ta dam ta dam, ta. Dvořákův vztah k technice byl široce znám. Všechny symfonie bych dal za to, kdybych vynalezl lokomotivu! Toto téma bychom neměli minout! Dopravní prostředky, přeprava nákladu. Jak se roztáčejí kolečka klikovou hřídelí? Vlak můžeme vytvořit z dětí, které se chytí lokomotivy. Vláček najdeme v každé školce. Činnost: Výroba vláčku ze stavebnic, papírové lepenky, 21

23 Dřevorubec, řezání Doporučený písňový doprovod: Dřevorubec, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer. Řežu, řežu dříví. J. R. Lenert, F. Kábele V tomto tématu můžeme mluvit o práci dřevorubce v širších souvislostech. Dřevorubec jako řemeslo, člověk, který musí mít velkou sílu a kácí stromy. Dřevo jako materiál, který provází člověka, a bez něhož se člověk neobejde. Písnička svým textem, rytmem a provedením nabádá k dramatizaci a hře rolí. Využijme toto téma dle svých místních podmínek. Povídat lze o tomto tématu dlouze, pila ruční, dvojmužná, sekera a role dřevorubců v českých pohádkách Jaké známe stromy? Jak je poznáme? Děti rytmizovaně vyslovují a vytleskávají názvy známých stromů. Paní učitelka se dětí ptá, podle čeho stromy poznají. Přirozeně doplňuje toto téma o vytleskávání jejich znaků, plodů atd.: Bí-lá bří-za Ze-le-nálí-pa Vy-so-ký to-pol Vy-so-ká je-dle Ze-le-nábo-ro-vi-ce Učitelka si s dětmi povídá, co všechno se dělá ze dřeva. Které nářadí se používá při zpracování dřeva. Kteří řemeslníci pracují se dřevem a které nářadí a stroje přitom používají. Hra na dřevorubce. Děti stojí v řadách proti sobě. Jedno z nich je dřevorubec, který plochou dlaně naznačuje sekání sekyrou. Na silný akcentovaný pokyn např. akord klavíru, bubínek či tlesknutí učitelky žák, který představuje první strom - padá přes kleknutí, a podporou si lehne na zem. Tyto role dětí navzájem prostřídáme. Základní nářadí dřevorubce. 22

24 Motory Doporučený písňový doprovod: Motory, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Podle definice je motorem každý stroj, který mění jiné druhy energie na mechanickou práci. Motor tedy není jen motor v autě, nebo elektromotor, který je roztáčen elektrickou energií. Motor je například turbína, mlýnské kolo, či větrník. Motory jsou běžnou součástí našeho života. Roztáčíme je v autech, letadlech, motorkách, spotřebičích, dětských hračkách. Na toto téma můžeme vytvořit obrovský počet pracovních námětů. Záleží jen na učiteli, jakým způsobem praktickou činnost dětí pojme. Každý motor má svůj charakteristický zvuk. Zvuky motorů můžeme zahrát na rytmické dřevěné nástroje, drhla, bubínky, řehtačky. Motor pracuje na doby. Motor tedy zahrajeme tak, že každému žáku určíme rytmus a hudební nástroj. Začneme napodobovat rytmus parního stroje a dále motor parníku nebo lodičky a na závěr velmi rychlý motor vrtulníku nebo letadla. Obrázek: Pracovní náměty z různých materiálů. 23

25 Plujeme po vodě Poznávání vlastností materiálů, co pluje po vodě a co se potopí? Výroba lodičky z papírů a drobného materiálu. Kousky větviček, gumičky, papír, nůžky, prostřihovátka Doporučený písňový doprovod: Veslování, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Možné konstrukční provedení 24

26 Jak ozvučit vystoupení dětí Vystoupení dětí je mnohdy vrchol pedagogické činnosti s dětmi. Učitelé mateřských škol musí řešit problematiku ozvučení. Vždy záleží na prostorách, kde se vystoupení pořádá. V učebně mateřské školy zpravidla ozvučení není potřeba. Jiná situace nastává, má-li školka vystoupit mimo prostory školky. Dětský projev by měl být přirozený. Nenuťme děti, aby křičely. Dnešní technika umožňuje zesílení hudebních nástrojů a lidského hlasu. Proč toho nevyužít. Důležitým faktorem je rozmístění vystupujících dětí na pódiu. Učitel by měl stát před dětmi, aby na něj děti viděly. To se týká i učitele, který doprovází děti na hudební nástroj. Učitel zpívá zároveň s dětmi, neboť děti musí být vedeny. Tyto okolnosti se zdají jako banální, nicméně v praxi se můžeme setkat s naprosto opačnými trendy. Chceme-li dětské vystoupení ozvučit, musíme mít na paměti tyto okolnosti. 1. Ozvučujeme kvalitní aparaturou, která odpovídá technickým a bezpečnostním normám. (Musíme eliminovat rizika, například zásahu elektrickým proudem). 2. Akustické riziko vytvoření zpětné vazby, která se projevuje hlasitým kvílícím tónem, který poškozuje sluch). Zpětná vazba vznikne v situaci, kdy se mikrofon dostane do blízkosti reproduktoru a zesílí se vlastní vibrace reproduktoru a zesilovače. 3. Je dobré upřednostnit použití mikroportů, tj. bezdrátových mikrofonů, ve variantě náhlavních, nebo klopových mikrofonů. Tato varianta umožňuje snadný pohyb po jevišti a využití všech výrazových prostředků k dětskému přirozenému projevu. Dnešní akustické systémy můžeme zobrazit tímto schématem. 25

27 Pro základní ozvučení je možno zvolit jednoduché řečnické systémy, které dovolují snadné zapojení bezdrátových mikrofonů do integrovaného systému, a které dovolují zapojení CD přehrávače, zesílení např. elektronického pianina a bezdrátových mikrofonů. Je přirozené, že tuto variantu si zvolíme pouze v případě malého sálu. V jiných případech je pro učitele rozumnější nechat se obsloužit profesionální zvukařskou firmou. Na zpívání a řečnění používáme mikrofony elektrodynamické. Mají kardioidní směrovou charakteristiku a zpíváme na ně zblízka. Kardioidní označuje srdcový tvar snímán zvuku v prostoru. Tento tvar snímání umožňuje efektivní potlačení možné zpětné vazby. Na snímání hudebních nástrojů, konferencí, reportáží a sborů používáme kondenzátorové mikrofony, které umožňují snímání zvuku od srdcového tvaru až po úzce směrové snímání, kdy je možné z dálky zacílit na interpreta. Obrana proti zpětné vazběě 1. Na mikrofon mluvte skutečně zblízka. Jen tak může být nastavena menší citlivost a tedy i menší náchylnost ke zpětné vazbě. 2. Kupujte jen kvalitní mikrofony. Nejdee jen o jejich zvuk, ale také o směrovou charakteristiku, která nám říká, jak mikrofon snímá z bočních směrů a tedy jak je náchylný ke zpětné vazbě. 3. Pohybujte se s mikrofonem jen za reprosoustavami. Pokud se s mikrofonem ocitnete před reproduktory, je jasné, že k zpětné vazbě musí dojít. Zvukovou aparaturu tedy rozestavte s pečlivým uvážením i s ohledem na akustiku prostoru. 26

28 Doporučené zdroje K hudebnímu doprovodu doporučujeme použít klavír a živou hudbu. Doporučujeme rovněž tyto CD a literaturu: FIŠER, Václav. Elce pelce kotrmelce. Praha: Supraphon, Participující umělci: Původní text: Václav Fischer, hudba: Petr Eben, průvodní slovo: Václav Fischer, vypráví: Marek Eben, klavír: Petr Eben, sbormistr: Milan Uherek, sbormistr: Jiřina Uherková, hudební těleso: Instrumentální skupina a soubor orffovských nástrojů, hudební těleso: Severáček dětský pěvecký sbor. RAKOVÁ, Milena, Ljuba ŠTÍPLOVÁ a Alena TICHÁ. Zpíváme a nasloucháme hudbě s nejmenšími. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 178 s. ISBN FIŠER, Václav. Elce pelce kotrmelce. Praha: Supraphon, FISCHER, Václav. Pojďte si hrát s námi: veršování k malování, básničky a písničky, rýmované hádanky, zpívání s dětmi, jednoduchá cvičení. Praha: Grada, 2007, 192 s. ISBN JURKOVIČ, Pavel. Na Orffovských cestách I. Nakladatelství Jiří Churáček ISBN

29 Název: Technika má zvuk Autor: Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D. Vydání: první, 2014 Počet stran: 28 Určeno pro projekt: Dílna techniky ve světě dětí Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Nakladatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Hudební nástroje. Hudební nástroje jsou zařízení k vydávání tónů a zvuků. Používají se v hudbě. Hudební nástroje mají svou barvu tónu.

Hudební nástroje. Hudební nástroje jsou zařízení k vydávání tónů a zvuků. Používají se v hudbě. Hudební nástroje mají svou barvu tónu. Hudební nástroje Hudební nástroje jsou zařízení k vydávání tónů a zvuků. Používají se v hudbě. Hudební nástroje mají svou barvu tónu. Strunné hudební nástroje Lidé si kdysi všimli, že natažený drát může

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

Hudební činnost. Hudební nástroje. Buben modrý Buben k zavěšení na krk. Umožňuje nastavit různé tóny. Rozměr: průměr 28 x výška 14 cm.

Hudební činnost. Hudební nástroje. Buben modrý Buben k zavěšení na krk. Umožňuje nastavit různé tóny. Rozměr: průměr 28 x výška 14 cm. Hudební činnost GO14015 890 Kč Buben modrý Buben k zavěšení na krk. Umožňuje nastavit různé tóny. Rozměr: průměr 28 x výška 14 cm. LE1762 Conga Zažijte fascinující zvuk! Výzva pro šikovné a rychlé ruce.

Více

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu.

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu. Hudební nástroje Na celém světě existují stovky hudebních nástrojů. My se budeme zabývat především hudebními nástroji, které jsou běžné v Evropě. Některé z těchto nástrojů můžeme vidět a slyšet v symfonickém

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

VODNÍ KOLO. výzkumný úkol 05

VODNÍ KOLO. výzkumný úkol 05 výzkumný úkol 05 VODNÍ KOLO Proud vody může pohánět vodní kola různých typů a ty pak zase pohání mlýn, generátor elektrického proudu nebo jiné zařízení. Naše kolo se svým typem podobá turbíně vodních elektráren.

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Elektrický spotřebič je elektrotechnická součástka, která mění (spotřebovává) elektrickou energii na jiný druh energie.

Elektrický spotřebič je elektrotechnická součástka, která mění (spotřebovává) elektrickou energii na jiný druh energie. Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat elektrický spotřebič a jeho parametry popsat dělení podle zpracování elektrické energie příklady domácích spotřebičů Elektrický

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Hry a cvičení se zvuky

Hry a cvičení se zvuky Hry a cvičení se zvuky 1. Podmíněná reakce na zvuk - reakce na zvuk určitým pohybem - zjištění, jaké zvuky je dítě schopno vnímat - nezbytná při audiometrickém vyšetření - Pomůcky: bubínek, kostka, krabice(kbelík,..)

Více

Hračky ve výuce fyziky

Hračky ve výuce fyziky Veletrh ndpadů učitelii: fyziky Hračky ve výuce fyziky Zdeněk Drozd, Jitka Brockmeyerová, Jitka Houfková, MFF UK Praha Fyzika patří na našich školách stále k jednomu z nejméně obh'bených předmětů. Jedním

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

Seznam dílů a pokusů stavebnice BZ 89211

Seznam dílů a pokusů stavebnice BZ 89211 Seznam dílů a pokusů stavebnice BZ 89211 Seznam dílů: (1) 1-pólové spojení (2) 2-pólové spojení (3) 3-pólové spojení (4) 4-pólové spojení (5) 5-pólové spojení (6) 6-pólové spojení (10) Otřesový spínač

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 CELOROČNÍ HRA: POVOLÁNÍ MOTTO: TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE Už malé děti přemýšlí, čím by chtěly v dospělosti být. Než vyrostou, vystřídají několik profesí od

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Habermaaß-hra 4125. Experimentální Box - Vítr

Habermaaß-hra 4125. Experimentální Box - Vítr CZ Habermaaß-hra 4125 Experimentální Box - Vítr Užitečné rady pro dospělé pomocníky Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a bezpečnostní pravidla. Tato pravidla mějte vždy na mysli, bude-li si vaše dítě

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10 V příspěvku jsou uvedeny některé konkrétní zkušenosti a výsledky práce žáků z činnostního učení fyziky ve fyzikálním

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Úpravy víček PET lahví Václav Piskač, Brno 2010

Úpravy víček PET lahví Václav Piskač, Brno 2010 Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Úpravy víček PET lahví Václav Piskač, Brno 2010 Použité PET lahve jsou v současnosti

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

Habermaaß-hra 4145. Ventilátor - stavebnice

Habermaaß-hra 4145. Ventilátor - stavebnice CZ Habermaaß-hra 4145 Ventilátor - stavebnice Vážení nadějní Inženýři, pomocí této stavebnice si můžete vytvořit svůj vlastní ventilátor a zároveň se seznámíte s velmi důležitým technickým mechanismem,

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

ELEKTŘINA KOLEM NÁS ELEMENTÁRNÍ ELEKTROTECHNICKÉ STAVEBNICE

ELEKTŘINA KOLEM NÁS ELEMENTÁRNÍ ELEKTROTECHNICKÉ STAVEBNICE ELEKTŘINA KOLEM NÁS ELEMENTÁRNÍ ELEKTROTECHNICKÉ STAVEBNICE LADISLAV RUDOLF ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ: 7.1 ČÍSLO OBLASTI

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: leden 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

Informační brožura FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA. Průvodce originální metodikou pro děti a jejich pedagogy

Informační brožura FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA. Průvodce originální metodikou pro děti a jejich pedagogy Informační brožura FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA Průvodce originální metodikou pro děti a jejich pedagogy Figurková školička Informační brožura Úvod Úvod Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

Hudební výchova ve 1. ročníku

Hudební výchova ve 1. ročníku Hudební výchova ve 1. ročníku Září Vokální Zásady správného postoje a dýchání při zpěvu. Intonačně čistý zpěv písní. MPZ ( metodický průvodce, zpěvník) s. 5-10 U (učebnice) s.6-17 PL (pracovní listy) 1,2

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR Bambulky 00 barevných bambulek o průměru cm na knoflíky, očička, nosíky apod.. K 0 Barevné. K 0 Zvířecí,- Kč,0 EUR DEKORAČNÍ MATERIÁL. Pohádková vlna Balíček barevného ovčího rouna o hmotnosti 0 g. Jedná

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Marielle Seitz Napiš to do písku Hravé kreslení pro rozvoj koncentrace, jemné motoriky a koordinace pohybů

Marielle Seitz Napiš to do písku Hravé kreslení pro rozvoj koncentrace, jemné motoriky a koordinace pohybů Marielle Seitz Napiš to do písku Hravé kreslení pro rozvoj koncentrace, jemné motoriky a koordinace pohybů Téměř všichni lidé se cítí přitahování teplým, jemným pískem. Ve vlhkém stavu je písek hutný a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

1.1.24 Skaláry a vektory

1.1.24 Skaláry a vektory 1.1.4 Skaláry a vektory Předpoklady: 113 Př. 1: Vyřeš následující příklady: a) Na stole je položeno závaží o hmotnosti kg. Na závaží působí gravitační síla Země o velikosti 0 N a tlaková síla od stolu

Více

Měření krátkých časových úseků pomocí AUDACITY

Měření krátkých časových úseků pomocí AUDACITY Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Měření krátkých časových úseků pomocí AUDACITY Václav Piskač, Brno 2010 AUDACITY

Více

KRABIČKA NÁPADŮ. Kolíček na prádlo zmáčknu a otevřený svážu. Ke svázaným koncům přiložíme dvě tužky (kuličky) a nit přeřízneme.

KRABIČKA NÁPADŮ. Kolíček na prádlo zmáčknu a otevřený svážu. Ke svázaným koncům přiložíme dvě tužky (kuličky) a nit přeřízneme. KRIČK NÁPDŮ Krabička nápadů Školské fyziky * Václav Votruba **, Základní škola Palmovka, Praha 8 Z plastikové láhve od limonády, která má v zátce malou dírku, vylévej vodu. Co pozoruješ? Po chvilce voda

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Úkol: vyrobte z papíru tři jednotlivé části tváře, které společně na obličeji vytvoří masku.

Úkol: vyrobte z papíru tři jednotlivé části tváře, které společně na obličeji vytvoří masku. UŠI + OČI + NOS Doprovodný výtvarný projekt pro MŠ a ZŠ (i jiné kolektivy) k soutěži Řemesla Polabí VIII (téma MASKA) Maskou se měníme v něco nebo někoho jiného. Masku nasazujeme i oblečením, způsobem

Více

Něco ze ŠOKu 3. VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno Novolíšeňská. vera.bdinkova@zsnovolisenska.cz. 1. Fyzikální cirkus Experimentmania

Něco ze ŠOKu 3. VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno Novolíšeňská. vera.bdinkova@zsnovolisenska.cz. 1. Fyzikální cirkus Experimentmania Něco ze ŠOKu 3. VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno Novolíšeňská vera.bdinkova@zsnovolisenska.cz Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na dvě aktivity s dětmi, kterými se dlouho zabývám. V první části jsou představeny zkušenosti

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály

Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály Téma: Fyzikální a chemický děj Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let Doba

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro zavážení barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) dále jen nakladač. Tento model navazuje

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Název: Jak daleko doletí raketa?

Název: Jak daleko doletí raketa? Název: Jak daleko doletí raketa? Výukové materiály Téma: Síly, zákon akce a reakce, testování různých raketových pohonů Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor):

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny)

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) Digitální svět Co se naučíte Získáte přehled o digitálních zařízeních kolem nás a o tom, jak je můžete v životě použít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o hardwarových prostředcích digitálního světa. Kolik

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie

I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie Energie Ekologická výchova autorka: Mgr. Daniela Kosařová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I. Definice energie, příklady, kdy

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE ETODIKA NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STRO TO POTŘEBUJE 3. 5. třída ZŠ 90 minut Velká myšlenka Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své zcela hmatatelné tělo listy a

Více

MINISTRANTI NAPAJEDLA KUTIL. Aleš Holeček (Alic) 2010

MINISTRANTI NAPAJEDLA KUTIL. Aleš Holeček (Alic) 2010 MINISTRANTI NAPAJEDLA KUTIL Gumičková pistole Zde je návod na výrobu gumičkové pistole, kterou hoši dostali na Ministrantském táboře 2010 - Pistolníci. Pistole vystřeluje klasické gumičky velikosti 4 cm.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1.Metody a formy práce EVVO v MŠ 2.Zdroje EVVO v MŠ 3.Rizika EVVO v MŠ Každý člověk

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Výukové materiály Téma: Povrchové napětí vody Úroveň: 2. stupeň ZŠ, popř. SŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo)

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) DRUHY NÁŘADÍ METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) měří s přesností na 1mm METR SVINOVACÍ ocelový měření + orýsování (kov, dřevo, plast) měří s přesností na 1mm

Více

Okolí školy VY_12_INOVACE_PRV.123.03

Okolí školy VY_12_INOVACE_PRV.123.03 Okolí školy VY_12_INOVACE_PRV.123.03 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Okolí školy Podtéma: dopravní prostředky, bezpečnost na silnici, správné chování, vybavení

Více

Škola ve firmě firma ve škole 20. 09. 2012 Uherský Brod

Škola ve firmě firma ve škole 20. 09. 2012 Uherský Brod Inovace Člen VR 21.9.2012 Škola ve firmě firma ve škole 20. 09. 2012 Uherský Brod Technické vzdělávání dětí zkušenosti s projektem Technické školky v MŠ a ZŠ Pramínek, Brno Bystrc Miloš Filip, Prefa Kompozity,

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Měření zvuku. Judita Hyklová. První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové

Měření zvuku. Judita Hyklová. První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Měření zvuku Judita Hyklová První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, 500 03 Hradec

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

Metodika k dílně pro obor Truhlář

Metodika k dílně pro obor Truhlář Metodika k dílně pro obor Truhlář Příjemce:, Školní 709, 374 19 Trhové Sviny Projekt:, Cíl učebny: nákup nového strojního vybavení do dílen, zatraktivnit a zmodernizovat výuku a usnadnit tak cestu absolventům

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ČESKÉ DŘEVĚNÉ STAVEBNICE

ČESKÉ DŘEVĚNÉ STAVEBNICE ČESKÉ DŘEVĚNÉ STAVEBNICE WWW.MAKURA.CZ Najdete nás i na O NÁS Představujeme Vám zbrusu nové dřevěné stavebnice a hračky MAKURA. Na českém trhu, není jednoduché najít kvalitní a originální dřevěné hračky,

Více