TECHNIKA MÁ ZVUK VÁCLAV TVARŮŽKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNIKA MÁ ZVUK VÁCLAV TVARŮŽKA"

Transkript

1

2 TECHNIKA MÁ ZVUK VÁCLAV TVARŮŽKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ: 7.1 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: DÍLNA TECHNIKY VE SVĚTĚ DĚTÍ ZÁŽITKOVÉ TVŮRČÍ DÍLNY V ROZVOJI TECHNICKÉHO MYŠLENÍ UČITELŮ A DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE REG. Č. CZ.1.07/1.3.00/ OSTRAVA 2014

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Recenzent: Ing. Martina Pavlorková Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D., 2014 Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta

4 Obsah Slovo úvodem jak učit techniku s písničkou?... 4 Co je to zvuk?... 6 Problematika hlasové výchovy v MŠ... 8 Poznáš, co je technika?... 9 Vyrábíme vodní mlýnek Váha K čemu potřebujeme vrtuli? Výroba větrníku Letadlo Raketa Kovář Zámečník Kaleidoskop Jak se staví plot Vlak Dřevorubec, řezání Motory Plujeme po vodě Jak ozvučit vystoupení dětí Doporučené zdroje... 27

5 Slovo úvodem jak učit techniku s písničkou? Náš projekt Dílna techniky ve světě dětí se neobejde bez vytvořeného přirozeného prostředí dětské hravosti. Aby pedagogické působení na ovlivnění dětí světem techniky bylo účinné, musíme toto téma inkulturovat, tj. vnořit do jejich přirozeného světa. Techniku budeme učit s hudbou. Pro náš seminář jsme zakoupili CD disky s písněmi hudebního skladatele Petra Ebena na texty básníka Václava Fischera Elce pelce kotrmelce. Máme za to, že se jedná o nadčasové dílo. V dnešní době, kdy jsou děti zahlcovány komercí a moderními médii, považujeme za prospěšné vracet výuku v mateřských školách k reálnému životu, vytváření zkušeností s materiály a vlastnímu přirozenému rozvíjení jemné motoriky. Seminář chceme pojmout tak, že učitel dostane pracovní listy, které jsou určitým vodítkem pro vedení výuky. Chceme, aby si učitelé jednotlivá témata přizpůsobili svým místním podmínkám, proto náměty, které uvádíme, je možné inovovat, zlepšovat, rovněž možno prostřídat jednotlivé fáze tak, aby dětem téma co nejvíce vyhovovalo. Prvním tématem našich seminářů bude hlasová výchova. Učitelka v mateřské škole musí vědět, jak má vypadat kultivovaný hlas. Jak děti rozezpívat, jak udělat, aby se děti zpívat nebály. Druhým tématem je vysvětlení toho, co zvuk vlastně je. Paradoxně to mnohdy nedokáží vysvětlit ani mnozí dospělí. Vysvětlení co je ticho je logickým podstatným prvkem, který zasahuje do sociální oblasti a komunikace s dětmi od raných let až do dospělosti. Dalším tématem jednotlivých praktických činností je vytváření technologických artefaktů a propojení se světem hudby. V tomto projektu obdrží učitelé a školky literaturu a hudební nosiče renomovaných autorů. Budeme se opírat o texty Václava Fišera, Mileny Rakové a dalších. Děti by měly poslouchat tyto texty ve kvalitních provedeních. Autoři doporučují použít osvědčené skladby např. Petra Ebena, Pavla Jurkoviče, Pavla Helebranda. Nicméně pracovní náměty lze podpořit rovněž i jinými písničkami či texty. Jde jen o to, aby učitel dokázal zachovat smysl našeho projektu předat dětem co nejvíce znalostí z oblasti techniky a technologií v přirozeném hodnotovém a kulturním světě dětí. 4

6 Hlavní etapy výuky témat kurzu Technika má zvuk. 1. Navození optimálního klimatu pro výuku 2. Poslech CD nebo interpretace písně, zahrnující i hravou hlasovou rozcvičku 3. Vyprávění o tématu a diskuze s dětmi 4. Vysvětlení praktických činností a práce s dětmi 5. Hra a pohybové činnosti s vyrobenými artefakty a hudbou 6. Prezentace výrobků a činností rodičům Uvědomujeme si, že pracujeme s dětmi v mateřské škole. Dnešní doba a životní styl je výrazně ovlivněn informačními technologiemi, které nám mnohé dávají, ale také berou. Jsme přesvědčeni, že děti v mateřské škole musí mít dostatečný prostor poznávat reálný svět. Potřebují, aby zažily skutečnost, nejen materiální, ale také to, co je pro člověka nejdůležitější, a to sociální vztahy, vzájemný respekt a přijetí. Hudba, společné zpívání a hraní umožňuje nejen poznávat sebe sama, ale také budovat mezilidské vztahy. Vztah k práci, technice je pak další a velmi podstatnou přidanou hodnotou. 5

7 Co je to zvuk? Jsme obklopeni zvuky. Zvuk je přirozenou součástí našeho života. Už jste někdy slyšeli ticho? Ticho je velmi vzácné, neboť při chvilce ticha brzy něco opravdu zaslechneme. Oproti tomu hluk je velmi častý. Slyšíme jezdit auta, autobusy, tramvaje. Slyšíme, jak venku štěká pes. Jaké zvuky slyšíte kolem? Které zvuky jsou příjemné? (Příjemné zvuky jsou ty, které nám dělají radost) Které zvuky jsou nepříjemné? (Nepříjemné zvuky jsou ty, kterých se bojíme) Nepříjemnému zvuku říkáme nelibozvuk. Proč člověk slyší a co k tomu potřebuje (Uši), člověk slyší ušima Co zvuk způsobuje? (Například hudební nástroje). Které hudební nástroje znáte? Klavír, kytara, buben, housle Pokusy se zvukem Potřeby: Hrací strojek na kliku. Provedení: Vezmeme malý hrací strojek na kliku. Začneme otáčet kličkou a vyzveme děti, aby poslouchaly. Hrací strojek držíme v ruce. Využijeme případných ohlasů či stížností, že je zvuk špatně slyšet. Dětem vysvětlíme, že hrací strojek je asi malý a proto není slyšet. Strojek dětem ukážeme a vysvětlíme, že strojek se skládá z kliky, válečku s kovovými výstupky se soustavou malých drátkových jazýčků. Váleček s kovovými výstupky rozkmitává drátkové jazýčky, které vytvářejí zvuk melodii. V další fázi položíme strojek na lavici, stůl, skříňku, tabuli apod. Při stejném otáčení klikou se zvuk mnohonásobně zesílí. Tento experiment si mohou vyzkoušet i děti. Závěr: Hudební nástroje potřebují ke svému hraní například strunu, která se rozkmitá (klavír, kytara, housle...), nebo blánu (buben), jazýček (hrací strojek, harmonika). K zesílení zvuku hudební nástroj potřebuje ozvučnou skříňku nebo zesilovač, který zvuk zesílí. 6

8 K dalším experimentům, které můžeme při tomto tématu uplatnit, jsou pokusy s poznáváním materiálů podle zvukových vlastností. Co to zvučí? Paní učitelka si vyrobí zástěnu nebo jednoduše dá dětem pokyn, aby se otočily a zakryly si oči a paličkou poklepem rozezvučí jednotlivé předměty z různých materiálů, jako například sklo, dřevo, kovy, hudební nástroje. Děti pak hádají, o jaký materiál se jedná. Pexeso pro uši Další možností, jak rozvíjet toto téma, je uplatnění hry Pexeso pro uši. Je zřejmé, že při profesionálním vysvětlování tématu, co je to zvuk, můžeme zdůrazňovat, že zvuky vytvářejí chvění a vibrace. Toto můžeme demonstrovat na chvění struny a dalších hudebních nástrojích (například necháme děti položit dlaň na ozvučnou desku klavíru). V mateřské škole si však nedělejme příliš velké ambice na výuku fyzikálních pojmů a jevů v celé šíři problému. V tomto tématu jde spíše o základní vtisknutí problému do myšlení a uvažování dítěte. 7

9 Problematika hlasové výchovy v MŠ Hlasová výchova není jen o zpěvu. Hlasová výchova je o celostním rozvoji člověka. Dítě, které zpívá, má život v reálném světě mnohem příjemnější. Zpěv je přirozený vyjadřovací prostředek. Asi znáte ze svých zkušeností, že lidé, kteří umí zpívat, jsou ve svém hlasovém projevu mnohem přesvědčivější. Umění zpívat souvisí i se sebevědomím a zpěv / dalo by se říci poeticky / otvírá cestu k srdci. Ve zpěvu se velmi věrohodně prezentují emoce a city. Ne každé dítě umí zpívat, ale existuje řada metod, jak tuto činnost člověka naučit. Aby se člověk naučil zpívat, musí se naučit poslouchat. Poslouchání je v našem technickém kurzu věnována velká pozornost. Musíme poslouchat nejen tóny z vnějšku, jako například zahraný jednotlivý tón na klavíru, ale také hlas svůj. Můžeme napodobovat zvuky dopravních prostředků, domácích spotřebičů, zvířat, strojů všeho druhu včetně zvuků pracovních nástrojů, či projevů života. Dítě se musí naučit tóny slyšet, porovnávat a vytvářet. Pokud se tyto tři věci dítě naučí, narodí se hudebník. V našem kurzu Technika má zvuk se tedy neučíme jen o zvuku strojů, mechanismů, fyzikálních pokusech, ale učíme se vidět všechno v širších souvislostech. V předchozí kapitole jsme dětem vysvětlovali, jak zvuk vzniká. Použili jsme k vysvětlení hrací strojek. Experimenty jsme dětem předvedli, že strojek umístěný na rezonanční desku či skříňku zvuk výrazně zesílí. Je až neuvěřitelné (paradox), že tak slabě znějící malý hrací strojek dokáže svou hlasitost zesílit rezonancí. S lidským hlasem je to podobné. Dobře posazený hlas lze svou rezonancí výrazně zesílit. Když zpíváme s dětmi, musíme zpívat v tónině, která je dětskému hlasu co nejpřirozenější. Hlasová výchova však není o hlasitosti! Hlasová výchova je o přirozeném hlasovém projevu. Hlas nesmí křičet. Abychom naučili děti hlas používat, je nutné provádět hlasová cvičení. Hlasová cvičení Maminka šije na šicím stroji drrrrrrrrrrrrrrn, drrrrrrrrrrrrrrn. Tatínek se holí holícím strojkem bzzzzzzzzzzzzzzzzum. Vlak jede a houká huuuu, huuu,. Je však nutné předkládat tato cvičení v kontextu, který umožní jemný zvukový projev. Tedy například: Vlak jede v dálce a houká tiše ; Ze sousední vesnice přijíždí bagr a na začátku není vůbec slyšet ; Staré motorce motor bublá. 8

10 Poznáš, co je technika? Toto téma je rozšířením předchozího tématu. Neustále nás obklopují nějaké zvuky a člověk musí umět rozlišit, který zvuk je zvukem živé přírody a který zvuk je zvukem techniky. Co je to technika? Technika je vše, co člověk vymyslel, aby si usnadnil práci. Technika je například traktor, který orá pole, stroj, který usnadňuje práci a vyrábí součástky, auto, které pomáhá člověku cestovat. Některé zvuky jsou příjemné a vyvolávají v nás hezké pocity a jiné nám naopak vadí. Techniku dnes používá každý obor lidské činnosti. Uveďme si příklady: Truhlář pila, hoblovačka Zámečník stroje jako bruska, soustruh, fréza Zedník míchačka, míchadlo, řezačka dlažby, Krejčí šicí stroj Lékař rentgen, ultrazvuk, tlakoměr Učitel počítač, přehrávač CD, V této hře můžete dětem pustit zvuky ze společenské hry BIM - BAM. Nechte děti poslechnout a uhodnout, co je zdrojem zvuků. Najdete zde zvuky z vesnice (zvířátka, sekání dřeva, traktor.), z ulice (holubi, pes, tramvaj, hasiči ), ze školky (rádio, děti, triangl...), z koncertního sálu (piano, housle, harfa, zpěvačka ). Zaměřte se na rozlišení zvuků přírody, zvuků, které vydávají stroje, a rozlišení tónů hudebních nástrojů. Praktická činnost dětí 1. Nechte děti nakreslit: A. např. stroj, automobil, letadlo či další věci podle zvuku. 2. B. např. stroje, které používají rodiče dětí při práci 3. Přiřaďte k jednotlivým řemeslům a pracovním oborům stroje a techniku, kterou používají. 9

11 Vyrábíme vodní mlýnek Doporučený písňový doprovod: Vodní mlýnek text Milena Raková Cvičení s rytmem Na jaře u potůčku můžeme najít vodní mlýnek. Voda ho roztáčí a on dělá klap - klap klap. Když potůček teče rychle, jeho klapání je častější. To proto, že na horách taje sníh a vody je hodně. Až sníh roztaje, vody ubude a voda v potůčku poteče pomaleji. V parném létě se může stát, že voda v potoce úplně vyschne. Mlýnek je dětská hračka a zmenšenina mlýnu skutečného. Zkusíme tleskat tak, jak mlýnek klape na jaře Vody ubývá, tak zpomalíme a potůček vyschne a mlýnek klapat přestane. Co způsobuje to klapání? Mlýnek je z technického hlediska motor, který mění energii vody v otáčivý pohyb. Proč mu říkáme mlýnek? To proto, že kdysi existovaly velké mlýny, ve kterých se mlelo obilí. Mlýn měl velké kolo, které roztáčela voda. Otáčivý pohyb kola roztáčel mlýnský kámen, který mlel obilí na mouku. Klapání bylo ve mlýně opravdu dost. Nejenže klapaly všechny mechanismy mlýna, ale klapala i voda, která narážela na lopatky mlýnského kola. Mlýnská kola poháněly rovněž mechanismy jako například kovářské buchary. Buchar bylo velké a těžké kladivo, které usnadňovalo kovářům práci. A děti, které do mlýna chodily rády, protože tam byla voda a plno zajímavých věcí, si mlýnky vyráběly jako hračku. Naučíme se písničku Vodní mlýnek, text Milena Raková Vodní mlýnek si můžeme udělat i my Potřebujeme dvě korková kolečka, kleště na prostřihnutí otvorů, nůžky. Do středu koleček prostřihneme díru. Obvod korkových koleček rozdělíme na 8 stejně dlouhých úseků. Zastřihneme je ke středu do hloubky min 2 cm. Do prostřihů vložíme pásky z plastové podložky a přichytíme tavnou pistolí. Do středového otvoru provlečeme dřevěnou špejli. Ukážeme, jak se mlýnek točí pod vodovodním kohoutkem. Velmi vhodnou pomůckou může být vyrobení jednoduchého vodního mlýna s bucharem z papírové krabice např. od notebooku. Viz obrázky: 10

12 Obrázek: Obrazový postup výroby modelu vodního hamru z papírové krabice. 11

13 Váha Hmotnost těles, měření hmotnosti, co je lehčí, váha, rovnováha Doporučený písňový doprovod: Váha, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Co je hmotnost? Co je Váha, co je těžší - co je lehčí? Právě v dětství se postulují základní znalosti o technických a fyzikálních pojmech. Téma hmotnosti, její měření a další souvislosti, to jsou základní otázky, jejichž odpovědi mají děti spolu s učitelem nebo rodiči hledat na základě své vlastní zkušenosti. My dospělí tuto zkušenost máme a děti ji získávají přirozeným způsobem vlastní prací. Před děti postavíme dvě tetrapakové krabice např. mléka, nebo džusu, prázdnou a plnou. Necháme je hádat, která je těžší, a mohou si to vyzkoušet. Váha je zařízení, které to zjistí, aniž bychom se museli dotýkat. Stačí, když váhu a její měření vidíme. Předpokládáme, že školky mají ve své výbavě dětské váhy, na kterých lze zjistit alespoň orientačně hmotnost dětských hraček, objektů z různých materiálů např. pěnový polystyrén a podobně. Můžeme porovnávat prázdnou a plnou PET láhev, krabici od mléka, kousek ocelového tělesa, polystyrénovou kostku, balónek atp. Pipi Dlouhá punčocha autorky Astrid Lindgrenové již dávno odhalila trik svalnatého muže, kterému odnesla činku Tělesa lehčí než voda na hladině plavou, těžší klesají ke dnu. Balónek naplněný héliem létá ve vzduchu, protože je lehčí než balónek naplněný vzduchem. Obrázek: Dětské váhy pro mateřské školy 1 Váhu si můžeme i vyrobit ze stavebnice, nebo použít dřevěnou laťku, na jejíž ramena zavěsíme závaží a břemeno, které chceme zvážit. Váhou může být i obyčejná pružina. Pružina se natáhne v závislosti na hmotnosti břemena. Váhy máme i elektronické. Činnost: Experimentujeme s vážením a porovnáváme hmotnost váhou a vlastní zkušeností. Obrázek: Pružinové váhy- mincíře. 1 Obrázek převzat z 12

14 K čemu potřebujeme vrtuli? Doporučený písňový doprovod: Větrník, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Co je to vrtule? Vrtule je zařízení, které můžeme vidět u letadel či vrtulníku. Pokud se vrtule roztočí, letadlo či vrtulník se vznese. Vrtule, pokud ji roztočíme, vytváří vítr. Pokud zapneme elektrický ventilátor, pocítíme silný proud vzduchu. Maminky mají vrtuli rády, mají fén, kterým suší vlasy dětem a sobě. Ventilátor můžeme mít také doma v kuchyni v digestoři, ve které se odsává pára. Vrtuli má větrná elektrárna. V tomto případě vrtuli neroztáčí motor, ale vítr. Roztočená vrtule pak roztáčí generátor, což je stroj, který vyrábí elektrickou energii. 13

15 Výroba větrníku Nepředpokládáme, že by učitelé neuměli sestrojit jednoduchý větrník pomocí papíru, fólie, perliček hřebíku a dřevěné kulatiny, avšak pro snadnější orientaci uvádím i tento elementární námět. 14

16 Letadlo Letadlo jako dopravní prostředek. Proč potřebuje letadlo motor? Doporučený písňový doprovod: Letadlo, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Činnost: Výroba modelu letadla ze špejle a lepenky, kreslení letadla. Je tradičním námětem vyrábět s dětmi v mateřské škole výrobky, na nichž učíme děti stříhat podle čáry a rozvíjet jemnou motoriku. Výroba jednoduchého modelu se přímo nabízí. Je důležité vybrat vhodnou gramáž papíru a pomoci dětem s prořezem pro křídla v trupu letadla. Obrázek: Postup výroby jednoduchého modelu letadla. 15

17 Raketa Doporučený písňový doprovod: Raketa, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Raketa je dopravní prostředek, který dopravuje náklad nebo kosmonauty do vesmíru. Raketa letí velmi rychle a používá tryskový motor. Pro herní zapojení dětí je vhodné využít házení látkovým, nebo molitanovým míčkem, nebo větší kuličkou papíru. Nejdříve probereme rytmickou stránku písně vytleskáváním přízvučné doby. Po zvládnutí rytmu si děti sednou do kruhu, každý má v ruce balónek, který si v rytmu předávají. Na poslední slovo písně, nebo na zvukový pokyn učitelky všichni vyhodí balónek (jako raketu) do stropu. Praktický námět je pouze demonstrační. Od paní učitelky se předpokládá, že dokáže zaimprovizovat a předvést start rakety. Při správně provedeném pokusu paní učitelka stoupne u dětí na nejvyšší stupínek odbornosti, neboť předvede to, co nesvede mnohdy ani tatínek doma. Doporučujeme tuto raketu startovat v učebnách s vysokým stropem či venku a náklonem rakety od dětí eliminovat nežádoucí rizika. Energetický výkon tohoto zařízení je minimální. Je logické, že sirky nebo zapalovače nesmí přijít do kontaktu s dětmi. KONSTRUKCE Stavbu započněte výrobou trysky. Vrtačkou vyvrtáme otvor o průměru 5 mm. Z polystyrénu nebo papíru vyrobíme stabilizační křidélka, která mají funkci nejen stabilizační, ale fungují také jako startovací rampa. Stabilizační křidélka na láhev připevníme pomocí tavné pistole. Do rakety poté nalijte několik mililitrů lihu, našroubujte víčko, prstem ucpěte trysku a důkladně protřepejte. Zbytek lihu po protřepání z raketky vylijte. Lihu potřebujeme opravdu jen pár kapek. Velmi důležité je promísení lihových par se vzduchem. (Mnohem lepší výsledky lze dosáhnout vstříknutím lihu do PET láhve pomoci rozprašovače.) Láhev je dále nutné 2x až 3x zmáčknout a nechat zase narovnat, aby se lihové páry důkladně promíchaly se vzdušným kyslíkem. Nyní je raketa připravena k letu. Odstartujete ji přiložením zapálené špejle k trysce - dojde k zažehnutí par a raketa urazí vysokou rychlostí až 20 metrů! Raketu nutno směřovat směrem od dětí. Rovněž je nutné dbát opatrnosti při práci s lihem, aby nedošlo k vznícení tkanin, nebo láhve s lihem! Zapalování sice není nebezpečné, přesto je provádějte s ochrannými brýlemi, za přítomnosti dospělé osoby a ve velké vzdálenosti od všech snadno hořlavých předmětů! Pokud hoření neprobíhá, nebo probíhá pomalu, je nejspíš koncentrace kyslíku příliš nízká. V tom případě láhev při dalším pokusu zmáčkněte víckrát. POMŮCKY K POKUSU Prázdná PET láhev od minerálky či limonády, tavná pistole, destičky extrudovaného polystyrénu nebo kartón, několik mililitrů denaturovaného lihu ve spreji, zapalovač nebo sirky a špejle. 16

18 Kovář Doporučený písňový doprovod: Kovář, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Řemeslo kovářské je velmi potřebné. Co všechno vyrábí a dělá kovář? Kovář ková podkovy a vyrábí kovové nářadí, například motyky, sekery, pluhy, sekáče a sochařská dláta. Musí znát vlastnosti kovů. Kovářské nářadí si musel každý kovář vyrobit sám. Toto řemeslo bylo vždycky velmi uznávané, neboť kováři musí být zruční a silní. Kováři také vyráběli ozdobné mříže, ploty a vrata. Proč má koník podkovy? Podkova je pro koně stejně potřebná jako boty pro člověka. Divocí koně v přírodě běhali po travnatých pláních. Tím, že kůň zdomácněl a začal člověku pomáhat v zemědělství a dopravě, začal stále více běhat po polních cestách, poli plném kamení a jeho kopyta se poškozovala. Kováři dokázali koňům pomoci tím, že jim přikovali podkovy. Dobrý kovář musel mít rád koně a musel vědět, jak se s nimi pracuje. Praktická činnost: Vyrábění podkov (papír, hliníková fólie). Když kůň nějakou svou podkovu ztratil, byl jeho majitel smutný a šel ji hledat. Když ji našel, byl rád, protože měl štěstí. 17

19 Zámečník Řemeslo zámečnické Doporučený písňový doprovod: Zámečník, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Říkadlo: Činnost: Výroba zámku a klíče z papíru. Rozlišování symetrických tvarů klíče a klíčové dírky. Vystřihování symetrických tvarů a hledání správného klíče do zámku. 18

20 Kaleidoskop Kaleidoskop je krásná věc, též se mu říká krasohled. Je zajímavé, že žádný ornament se nám nezobrazí dvakrát stejně. Každý je originál, neboť existuje nekonečné množství uspořádání těles v prostoru. Možná vás překvapí fakt, že nejjednodušší možnost, jak si doma nebo kdekoli ve škole vyrobit zvláštní kaleidoskop, je využít leštěného pianina. Po odklopení krytu kláves, se vytvoří mezí čelní deskou pianina a odklopeným víkem trojúhelníkový prostor. Do něj můžete vložit barevné předměty, např. kostky lega, hračky apod. Pokud osvětlíte koncový otvor například stolní lampou a z druhého konce dutiny se podíváte, uvidíte velmi působivý kaleidoskopický obraz. Kaleidoskop si však můžete vyrobit z lepenky, lesklé samolepicí fólie, perliček. Pomůcky: vyrobený kaleidoskop, klavír s leštěným povrchem Postup: I. Kaleidoskop vyrobíme z lichoběžníků z tvrdého papíru. II. Které polepíme tapetou se zrcadlovým efektem. III. Nakonec slepíme, necháme děti experimentovat s kaleidoskopem 19

21 Jak se staví plot Písnička: Pavel Jurkovič, Jak se staví plot. Činnost: Práce s drobným materiálem, stříhání, lepení, vázání, lepenka, vlnitá lepenka, kartón, špejle, polystyrén, Necháme děti nastříhat tyčky z papíru. Děti se naučí vystřihovat podle čáry. Plot můžeme vyrobit rovněž ze špejlí a vlnité lepenky. Plot můžeme využít jako ohradu pro ZOO, plot je vynikající ochrana proti loupežníkům, takže bagry, jeřáby, auta budou v bezpečí Plot můžeme postavit z kostek LEGA, případně z kterékoli jiné stavebnice. 20

22 Vlak Doporučený písňový doprovod: Vláček, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Písniček na téma vlak existuje skutečně hodně. Preferujme ty s kvalitní hudbou a textem. Je zajímavé, že Antonín Dvořák se u své Humoresky nechal inspirovat drncáním vlaku: Ta-dam, ta-dam,ta dam, ta dam ta dam, ta. Dvořákův vztah k technice byl široce znám. Všechny symfonie bych dal za to, kdybych vynalezl lokomotivu! Toto téma bychom neměli minout! Dopravní prostředky, přeprava nákladu. Jak se roztáčejí kolečka klikovou hřídelí? Vlak můžeme vytvořit z dětí, které se chytí lokomotivy. Vláček najdeme v každé školce. Činnost: Výroba vláčku ze stavebnic, papírové lepenky, 21

23 Dřevorubec, řezání Doporučený písňový doprovod: Dřevorubec, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer. Řežu, řežu dříví. J. R. Lenert, F. Kábele V tomto tématu můžeme mluvit o práci dřevorubce v širších souvislostech. Dřevorubec jako řemeslo, člověk, který musí mít velkou sílu a kácí stromy. Dřevo jako materiál, který provází člověka, a bez něhož se člověk neobejde. Písnička svým textem, rytmem a provedením nabádá k dramatizaci a hře rolí. Využijme toto téma dle svých místních podmínek. Povídat lze o tomto tématu dlouze, pila ruční, dvojmužná, sekera a role dřevorubců v českých pohádkách Jaké známe stromy? Jak je poznáme? Děti rytmizovaně vyslovují a vytleskávají názvy známých stromů. Paní učitelka se dětí ptá, podle čeho stromy poznají. Přirozeně doplňuje toto téma o vytleskávání jejich znaků, plodů atd.: Bí-lá bří-za Ze-le-nálí-pa Vy-so-ký to-pol Vy-so-ká je-dle Ze-le-nábo-ro-vi-ce Učitelka si s dětmi povídá, co všechno se dělá ze dřeva. Které nářadí se používá při zpracování dřeva. Kteří řemeslníci pracují se dřevem a které nářadí a stroje přitom používají. Hra na dřevorubce. Děti stojí v řadách proti sobě. Jedno z nich je dřevorubec, který plochou dlaně naznačuje sekání sekyrou. Na silný akcentovaný pokyn např. akord klavíru, bubínek či tlesknutí učitelky žák, který představuje první strom - padá přes kleknutí, a podporou si lehne na zem. Tyto role dětí navzájem prostřídáme. Základní nářadí dřevorubce. 22

24 Motory Doporučený písňový doprovod: Motory, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Podle definice je motorem každý stroj, který mění jiné druhy energie na mechanickou práci. Motor tedy není jen motor v autě, nebo elektromotor, který je roztáčen elektrickou energií. Motor je například turbína, mlýnské kolo, či větrník. Motory jsou běžnou součástí našeho života. Roztáčíme je v autech, letadlech, motorkách, spotřebičích, dětských hračkách. Na toto téma můžeme vytvořit obrovský počet pracovních námětů. Záleží jen na učiteli, jakým způsobem praktickou činnost dětí pojme. Každý motor má svůj charakteristický zvuk. Zvuky motorů můžeme zahrát na rytmické dřevěné nástroje, drhla, bubínky, řehtačky. Motor pracuje na doby. Motor tedy zahrajeme tak, že každému žáku určíme rytmus a hudební nástroj. Začneme napodobovat rytmus parního stroje a dále motor parníku nebo lodičky a na závěr velmi rychlý motor vrtulníku nebo letadla. Obrázek: Pracovní náměty z různých materiálů. 23

25 Plujeme po vodě Poznávání vlastností materiálů, co pluje po vodě a co se potopí? Výroba lodičky z papírů a drobného materiálu. Kousky větviček, gumičky, papír, nůžky, prostřihovátka Doporučený písňový doprovod: Veslování, Hudba Petr Eben, text Václav Fischer Možné konstrukční provedení 24

26 Jak ozvučit vystoupení dětí Vystoupení dětí je mnohdy vrchol pedagogické činnosti s dětmi. Učitelé mateřských škol musí řešit problematiku ozvučení. Vždy záleží na prostorách, kde se vystoupení pořádá. V učebně mateřské školy zpravidla ozvučení není potřeba. Jiná situace nastává, má-li školka vystoupit mimo prostory školky. Dětský projev by měl být přirozený. Nenuťme děti, aby křičely. Dnešní technika umožňuje zesílení hudebních nástrojů a lidského hlasu. Proč toho nevyužít. Důležitým faktorem je rozmístění vystupujících dětí na pódiu. Učitel by měl stát před dětmi, aby na něj děti viděly. To se týká i učitele, který doprovází děti na hudební nástroj. Učitel zpívá zároveň s dětmi, neboť děti musí být vedeny. Tyto okolnosti se zdají jako banální, nicméně v praxi se můžeme setkat s naprosto opačnými trendy. Chceme-li dětské vystoupení ozvučit, musíme mít na paměti tyto okolnosti. 1. Ozvučujeme kvalitní aparaturou, která odpovídá technickým a bezpečnostním normám. (Musíme eliminovat rizika, například zásahu elektrickým proudem). 2. Akustické riziko vytvoření zpětné vazby, která se projevuje hlasitým kvílícím tónem, který poškozuje sluch). Zpětná vazba vznikne v situaci, kdy se mikrofon dostane do blízkosti reproduktoru a zesílí se vlastní vibrace reproduktoru a zesilovače. 3. Je dobré upřednostnit použití mikroportů, tj. bezdrátových mikrofonů, ve variantě náhlavních, nebo klopových mikrofonů. Tato varianta umožňuje snadný pohyb po jevišti a využití všech výrazových prostředků k dětskému přirozenému projevu. Dnešní akustické systémy můžeme zobrazit tímto schématem. 25

27 Pro základní ozvučení je možno zvolit jednoduché řečnické systémy, které dovolují snadné zapojení bezdrátových mikrofonů do integrovaného systému, a které dovolují zapojení CD přehrávače, zesílení např. elektronického pianina a bezdrátových mikrofonů. Je přirozené, že tuto variantu si zvolíme pouze v případě malého sálu. V jiných případech je pro učitele rozumnější nechat se obsloužit profesionální zvukařskou firmou. Na zpívání a řečnění používáme mikrofony elektrodynamické. Mají kardioidní směrovou charakteristiku a zpíváme na ně zblízka. Kardioidní označuje srdcový tvar snímán zvuku v prostoru. Tento tvar snímání umožňuje efektivní potlačení možné zpětné vazby. Na snímání hudebních nástrojů, konferencí, reportáží a sborů používáme kondenzátorové mikrofony, které umožňují snímání zvuku od srdcového tvaru až po úzce směrové snímání, kdy je možné z dálky zacílit na interpreta. Obrana proti zpětné vazběě 1. Na mikrofon mluvte skutečně zblízka. Jen tak může být nastavena menší citlivost a tedy i menší náchylnost ke zpětné vazbě. 2. Kupujte jen kvalitní mikrofony. Nejdee jen o jejich zvuk, ale také o směrovou charakteristiku, která nám říká, jak mikrofon snímá z bočních směrů a tedy jak je náchylný ke zpětné vazbě. 3. Pohybujte se s mikrofonem jen za reprosoustavami. Pokud se s mikrofonem ocitnete před reproduktory, je jasné, že k zpětné vazbě musí dojít. Zvukovou aparaturu tedy rozestavte s pečlivým uvážením i s ohledem na akustiku prostoru. 26

28 Doporučené zdroje K hudebnímu doprovodu doporučujeme použít klavír a živou hudbu. Doporučujeme rovněž tyto CD a literaturu: FIŠER, Václav. Elce pelce kotrmelce. Praha: Supraphon, Participující umělci: Původní text: Václav Fischer, hudba: Petr Eben, průvodní slovo: Václav Fischer, vypráví: Marek Eben, klavír: Petr Eben, sbormistr: Milan Uherek, sbormistr: Jiřina Uherková, hudební těleso: Instrumentální skupina a soubor orffovských nástrojů, hudební těleso: Severáček dětský pěvecký sbor. RAKOVÁ, Milena, Ljuba ŠTÍPLOVÁ a Alena TICHÁ. Zpíváme a nasloucháme hudbě s nejmenšími. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 178 s. ISBN FIŠER, Václav. Elce pelce kotrmelce. Praha: Supraphon, FISCHER, Václav. Pojďte si hrát s námi: veršování k malování, básničky a písničky, rýmované hádanky, zpívání s dětmi, jednoduchá cvičení. Praha: Grada, 2007, 192 s. ISBN JURKOVIČ, Pavel. Na Orffovských cestách I. Nakladatelství Jiří Churáček ISBN

29 Název: Technika má zvuk Autor: Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D. Vydání: první, 2014 Počet stran: 28 Určeno pro projekt: Dílna techniky ve světě dětí Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Nakladatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10 V příspěvku jsou uvedeny některé konkrétní zkušenosti a výsledky práce žáků z činnostního učení fyziky ve fyzikálním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid. AKUSTIKA Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.sluchem) Obory akusky Fyzikální a. Hudební a. Fyziologická a. Stavební a. Elektroakuska VZNIK A

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 CELOROČNÍ HRA: POVOLÁNÍ MOTTO: TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE Už malé děti přemýšlí, čím by chtěly v dospělosti být. Než vyrostou, vystřídají několik profesí od

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku Nabídka programů pro školy Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy Hlavním cílem je ovlivnit vztah dětí k přírodě a odpovědnost za jednání vůči prostředí, rozvíjet ohleduplnost

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš) Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: MŠ Ratměřice Jméno: Alena Benáková Název výukové jednotky: Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

Jak vybrat elektrocentrálu? 001

Jak vybrat elektrocentrálu? 001 Jak vybírat MEDVEDa? 1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan? Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

1. příloha dotazník pro učitelky a učitele MŠ

1. příloha dotazník pro učitelky a učitele MŠ 1. příloha dotazník pro učitelky a učitele MŠ Vážené kolegyně a kolego, věnujte prosím chvíli času a zamyšlení vyplnění připojeného dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce Konstruktivní hry a

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

Úkol: vyrobte z papíru tři jednotlivé části tváře, které společně na obličeji vytvoří masku.

Úkol: vyrobte z papíru tři jednotlivé části tváře, které společně na obličeji vytvoří masku. UŠI + OČI + NOS Doprovodný výtvarný projekt pro MŠ a ZŠ (i jiné kolektivy) k soutěži Řemesla Polabí VIII (téma MASKA) Maskou se měníme v něco nebo někoho jiného. Masku nasazujeme i oblečením, způsobem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické 2 v 1 úlohy experimentální i teoretické VOJTĚCH ŢÁK Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Abstrakt V tomto příspěvku jsou uvedeny tři úlohy, které je moţné v rámci středoškolské fyziky řešit jak experimentálně,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu VZDUCH Venkovní Rozvoj učebna kreativity, využití poznávání školní různých zahrady druhů pro materiálů, rozvoj polytechnických

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-):

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): 1. IP TABLE pracovní podložka Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): Manipulační podložka. Pokládá se na dolní končetiny sedícího uživatele. Díky vaku se speciálním jemným sypkým materiálem

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE HRY PRO DĚTI ÚVOD Vážení přátelé, ale hlavně děti, především pro Vás jsme vytvořili dětskou řadu našich velkých provedení společenských her. Kromě oblíbených a známých her jako člověče nezlob se, kroket,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída třídní učitelka: Helena Štěpánková V tomto školním roce začínala 3.třída s 18 žáky epochou polních prací. Odjeli jsme na statek do Starých Ždánic, kde jsme

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Uzávěrka druhého kola FKŠ je 28. 2. 2010 Kde udělal Aristotelés chybu? Aristotelés, jeden z největších učenců starověku, z jehož knih vycházela

Více

Návod na velikonoční ošatku zajíček

Návod na velikonoční ošatku zajíček PROJEKTY Návod na velikonoční ošatku zajíček Potřeby: miska o průměru 15 cm namořené ruličky (přibližně 70ks) lepidlo na papír nůžky tavicí pistole velikonoční ozdoby mašličky lak na dřevo pro konečné

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Téma: Mechanické zábranné systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Téma: Mechanické zábranné systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Mechanické zábranné systémy Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ...

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ... Dynamika 43 Odporové síly a) Co je příčinou vzniku odporových sil?... b) Jak se odporové síly projevují?... c) Doplňte text nebo vyberte správnou odpověď: - když se těleso posouvá (smýká) po povrchu jiného

Více

Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech

Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0015 Linka projektu Dřesk a Tilpína jsou kreativní bytosti, které se nečekaně

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc OBLAST KREATIVITY Produkování a realizace originálních a neobvyklých nápadů. Dejte dítěti k dispozici malou

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko.

Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko. Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko. Přilepíme uši, ať to kočce sluší. Potom ještě očka, ať se kouká, kočka. Pak nosánek, kníry má kocourek milý. Ocáskem si zacvičí náš kocourek kočičí. Dvě kolečka

Více