Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov)"

Transkript

1 Rok 2008 Číslo 5 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) OZNÁMENÍ A INFORMACE Z OÚ Třídění odpadu Naše obec je zapojena do soutěže My třídíme nejlépe 2008, kterou vyhlásil Kraj Vysočina a společnost EKO-KOM, a.s. Máme zájem umístit se na předních místech a získat tak určitou prestiž a jméno. Ukončení soutěže je Proto znovu připomínáme důležitost třídění odpadu podle druhu do příslušných označených kontejnerů. V kontejnerech na sklo může být pouze čisté sklo bez drátěného výpletu, nepatří sem autoskla, zrcadla, porcelán, keramika a komunální odpad! Do plastu patří pouze sešlápnuté a čisté lahve od nápojů, čisté folie, plastové výrobky, kelímky od potravin, prázdné obaly od kosmetiky a polystyren. Pytle je třeba řádně zavázat! Do těchto pytlů s plasty můžete rovněž uložit nápojové kartony, nebo si na ObÚ vyzvednout oranžový pytel na tříděný sběr kartonů, který se po naplnění uloží do budky na plasty. Do kontejneru na papír dáváme noviny, časopisy, letáky, sešity, papírové obaly, karton a lepenku. Nepatří sem papír mastný, mokrý, znečištěný zbytky potravin nebo krabice od nápojů, pleny, voskovaný a dehtovaný papír. Papírové krabice je třeba před odložením rozložit, nebo alespoň sešlápnout. Pokud je kontejner plný, je třeba papír, který odložíte vedle kontejneru zajistit proti dešti a větru. Do hnědých bionádob odkládáme pouze biologický odpad, tj. odpad rostlinného původu, bez dřevních částí, kamenů a ostatního odpadu. Zapojte se i vy a vaši rodinní příslušníci do soutěže, pomůžete tak svému životnímu prostředí, ve kterém žijete a navíc šetříte náklady na likvidaci komunálních odpadů. Učte své děti a mládež správně třídit a tím šetřit životní prostředí.udržíme tak současné náklady na likvidaci odpadů v naší obci na stejné úrovni. Děkuji všem, kteří se aktivně zapojují do třídění odpadů. Zdeněk Vraspír starosta obce Žaloba o určení vlastnictví budovy obce čp.61 ve Věcově Dne 21. dubna 2008 proběhlo konečné soudní jednání ohledně žaloby o určení vlastnictví budovy obce čp.61 ve Věcově, kterou proti žalovanému Obci Věcov podal žalobce Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jimramově. Žalobce se domáhal určení vlastnictví této budovy ve svůj prospěch s odůvodněním, že je právním nástupcem zaniklého sdružení přiškolených obcí, které od roku 1933 neslo název Školní českobratrská obec evangelická ve Věcově. Žaloba byla v plném rozsahu zamítnuta. Bylo uvedeno, že v roce 1861 ( což vyplývá i z německy psaného zápisu v pozemkové knize z té doby) bylo založeno Občanské evangelické sdružení přiškolených obcí, přičemž evangelíci složili finanční prostředky, za které byla postavena evangelická škola. Tímto způsobem byl financován i chod školy. Toto sdružení později označované jako Školní obec evangelická ve Věcově (Školní českobratrská evangelická obec Věcov) pak fakticky fungovalo do roku 1949 a jednalo se o jiný subjekt, než žalobce. Bližší informace získáte na OÚ po nahlédnutí do rozsudku. Zdeněk Vraspír starosta obce

2 Hasičská soutěž Soutěž Sborů dobrovolných hasičů okrsku Věcov proběhla dne ve hod za pohostinstvím ve Věcově. Zúčastnili se jí 2 družstva v kategorii žáci Věcov, Odranec. Výsledný čas družstev Odranec 0,41, Věcov 1,01, obě bez trestných bodů. Celkem 6 družstev v dospělé kategorii. Podrobná tabulka výsledků družstev mužů Požární útok Trestné body Výsledný Družstvo "voda" čas útoku trest. body čistý čas pořadová otázky čas 1 Odranec 0,15 1,39 0 1, ,40 2 Míchov I 0,24 1,51 0 1, ,51 3 Míchov II 0,24 1,53 0 1, ,54 4 Věcov 0,15 2,09 0 2, ,09 5 Rož. Paseky 0,27 2, , ,22 6 Jimr. Pavlovice 0,19 2, , ,14 Za průběh soutěže zodpovídali : velitel p. Šikula Josef, hlavní rozhodčí p.topinka M. a další rozhodčí na jednotlivých úsecích : startér + základna p.peňáz M., p.buchta M., dopravní vedení B p. Bukáček P., dopravní vedení C p. Kosek M., terče p.kadlec R., teorie p. Vašík Jan, pořadová p.dvořák Z. st., časomíra p.vašík Josef, p. Lamplot Pavel, sání p.zobač M. přehled výsledků p.tatíček Jan. Mezi významné hosty patřili p.slámečka Jan náměstek okres.sdružení, zástupci okrsku SDH Sněžné, p. Karel Černý, poslanec Parlamentu ČR, předseda podvýboru integrovaného záchranného systému PS. Poslanec Karel Černý věnoval vítěznému družstvu hasičů putovní pohár. Za tento dar mu patří poděkování. Průběh soutěže byl zpestřen zapůjčeným skákacím nafukovacím hradem pro děti a mládež, kteří toho dokázali hojně využít. Rád bych tímto všem poděkoval. Všem soutěžícím, rozhodčím, hasičům a hasičkám za pomoc při soutěži. Poděkování patří také našemu starostovi a celému zastupitelstvu obce za jejich podporu. Zdeněk Zobač st. starosta okrsku Věcov Pozvánky ČSŽ Věcov a OÚ Věcov pořádá v pátek dne od hod na hřišti ve Věcově tradiční DĚTSKÉ ODPOLEDNE se skákacím hradem a trampolínou, plné soutěží, her pro malé i velké. Občerstvení zajištěno. OÚ Věcov srdečně zve všechny děti a rodiče na slavnostní otevření Naučné stezky Metodka v neděli dne od 13,30 hod. Společně projdeme polovinu stezky v délce asi 2 km. Naučná stezka je vhodná jak pro pěší, tak i pro cyklisty i rodiny s kočárkem. Pro děti je připravena soutěž. Na počátku našeho putování budou dětem rozdány soutěžní tikety se sedmi otázkami. Odpovědi na ně jistě budete znát nebo se je dozvíte v průběhu cesty. Soutěž bude ukončena na Odranci u sedmého bodu stezky. Přijďte se s námi projít a získat nějakou z připravených cen. Knihovna změna výpůjční doby o prázdninách Knihovna bude o prázdninách otevřena každý pátek od hod.

3 Zprávičky ze ZŠ Věcov Cyklistický výlet do Dalečína Na výlet do Dalečína jsme jeli v pátek Ráno jsme se zdrželi, protože jsme museli Terce dofukovat kolo. Jeli jsme přes Jimramov do Strachujova, tam jsme nakoupili sladkosti v obchodě. Dál jsme jeli přes Unčín. Když jsme dojeli do Dalečína, tak jsme jeli ke škole. Tam jsme nechali batohy a šli jsme na divadlo. Jmenovalo se Princové jsou na draka a zahráli nám ho žáci dalečínské školy. Divadlo se nám velmi líbilo. Po divadle jsme se naobědvali a šli jsme do tělocvičny hrát vybíjenou. Tělocvična byla pěkná, škoda, že takovou nemáme i my. Nejhorší bylo vyšlapat na kole z Dalečína do Velkých Janovic. Z Velkých Janovic jsme jeli do Míchova a domů.výlet se nám velmi líbil. Zuzana Bojanovská Olympiáda v Jimramově Dne jsme vyjeli do Jimramova na olympiádu.vyjížděli jsme asi v 7,00 hodin. Do Jimramova nám to trochu déle trvalo, protože jsme jeli na kolech, ale dočkali jsme se. Na olympiádě jsme házeli do dálky, běhali jsme vytrvalostní běh, skákali jsme do písku a sprintovali. Nejvíc nás rozzuřilo, že jsme nehráli vybíjenou, protože nás bylo velmi málo. Po ukončení všech disciplín jsme čekali, až paní učitelky vyhlásí vítěze. Naše škola nezískala žádnou medaili, ale nikomu to nevadilo. Když se pak z každé školy měl vybrat nějaký žák, který si odnese nějaký dárek, vylosovali Tomáše Chudobu. Naobědvali jsme se v jimramovské jídelně. Naše paní kuchařka vaří lépe. Po vyhlášení jsme odjížděli zpátky do Věcova na kolech. Nám se teda moc nechtělo, ale dojeli jsme ve zdraví. Škoda, že je olympiáda až zase za rok, to už ve Věcově nebudu. Veronika Zobačová Jak nás ve školce porazili V pondělí 9. června jsme my, školáci z Věcova, vyrazili pěšky do mateřské školy v Roženeckých Pasekách, abychom porazili školkáčky v pexesovém turnaji. Moc jsme netrénovali a tím jsme našeho soupeře podcenili! Neznamená totiž, že co je malé, to je slabé a moc toho neumí. Tři kola jsme sehráli rozděleni do 5 skupin podle věku nejmladší, pětiletí, předškoláci, mladší školáci a nejstarší. Nejúspěšnější z nás postoupili do finálové hry. Byli to : Terezka Topinková, Pavel Bojanovský, Barbora Votavová, Vladimír Kosek a Terezie Hanáková. Ve finálové hře jsme byli rozdrceni. Vyhrála 1.Barbora Votavová, 2.Pavel Bojanovský, 3.Terezka Topinková, 4. Vladimír Kosek a 5. Terezie Hanáková. Domů jsme si odnášeli pěkné ceny marcipán, květiny v květináči a diplom. Příští rok vyzveme školkáčky na odvetu. A budeme trénovat, těšte se! Poražení žáci ZŠ Věcov Obrázky z našich akcí Socha Píseň z hor v Novém Městě na Mor. Obrázkové pexeso

4 Ohlédnutí za školním rokem v ZŠ Věcov Výjimečný školní rok uběhl jako voda. Čím byl výjimečný? Tím, že dostal od obce výjimku z počtu žáků. Této velké nevýhody dokážeme ve Věcově plně využít. Při tak malém počtu žáků se jim mohu maximálně věnovat individuální přístup je plně realizován během vyučování. Tento poznatek zaregistrovala i ČŠI, která naši školu navštívila v počtu 3 úředníků ihned po Velikonocích a setrvala u nás 3 dny (původní 4 dny zkrátila). Inspekce navštívila 7 vyučovacích hodin se zaměřením na matematiku, přírodovědu a vlastivědu. K prostudování úředních listin měla k dispozici jednu třídu, kde celý den pilně pročítala, porovnávala, vyplňovala a hodnotila výchovně vzdělávací činnost školy. Inspekce neshledala žádné pochybení ani porušení zákona v oblasti řízení a hospodaření školy, ani ve výchovně vzdělávacím procesu. Školní vyučování bývá v průběhu roku zpestřováno zajímavými oddechovými akcemi. Letos to byla divadelní představení v Jimramově a Brně, kulturní vystoupení žáků na vánoční výstavě a besedě se seniory, s radostí se žáci a děti účastní tradičního dětského karnevalu. Část výtěžku věnujeme na nákup výtvarného materiálu, hrazení cestovného a občerstvení na krátkých výletech po okolí a úhradu školního výletu. Letos pojedeme do planetária a na hrad Veveří. Chodíme často sportovat lyžujeme, bobujeme, v létě jezdíme na kole. Letos jsme už byli na kolech na Odranci, v Jimramově na olympiádě a dojeli jsme dokonce i do Dalečína (i prvňáčci). Konec školního roku se už blíží. Chystáme ještě pěší výlet na Skály, cyklistický výlet po naučné stezce a do Zubří. Poslední školní den bude posledním pro naše páťačky. Přála bych si, aby na naši školu nezapomněly a rády na ni vzpomínaly. V nové škole jim přeji úspěšný start, nové kamarády, tolerantní a chápající vyučující. Loučíme se se Zuzanou Bojanovskou, Veronikou Zobačovou a Terezií Hanákovou. Dětem přeji prázdniny plné sluníčka a pohody, rodičům prvňáčků děkuji za dobrou spolupráci v těžkých začátcích školní práce a ostatním rodičům i spolupracovnicím přeji příjemnou dovolenou. Velké poděkování patří i p. Vraspírovi a p. Koskové, kteří vedli na naší škole včelařský kroužek a kroužek šikovných rukou. M.Prudká, řed.školy Ohlédnutí za školním rokem v MŠ Věcov Opět je za námi další školní rok. Naši mateřskou školu navštěvovaly děti z Věcova, Koníkova, Odrance, Roženeckých Pasek, Jimramovských Pavlovic. Zažili jsme mnoho akcí, jak v mateřské škole, tak i mimo ni - např. barevné dny v mateřské škole, dětský karneval, návštěva divadla v Brně, Jimramově, Novém Městě na Moravě, turnaj v pexese s dětmi se základní školy, exkurze na farmě u Kadeřávku, návštěva včelína, besídky pro rodiče, vystoupení pro seniory a na zahájení vánoční výstavy a mnoho jiných drobných akcí. Při těchto akcích jsme se mnohokrát neobešli bez pomoci rodičů. Chtěla bych jim touto cestou za pěknou spolupráci s mateřskou školou poděkovat. Ilona Hanáková vedoucí učitelka Rozloučení s předškoláky I v letošním školním roce se rozloučíme s dětmi, které ukončí docházku do mateřské školy a začnou navštěvovat školu základní. Letos to jsou tyto děti: Barbora Bobková, Tomáš Gregor, Jan Votava, Barbora Votavová, kteří odcházejí do ZŠ Věcov a Dominika Michalíková, která odchází do ZŠ Jimramov. V základní škole jim mnoho úspěchů přejí všichni zaměstnanci Mateřské školy Roženecké Paseky

5 Naučná stezka Metodka Prvotní myšlenka udělat naučnou stezku vznikla v hlavě zdejšího obyvatele Josefa Svobody. Pochází z obce Trnková na Pardubicku. Zdejší krajina ho okouzlila natolik, že se rozhodl vzdát jí hold naučnou stezkou. A jak to všechno začalo? První skupinku nadšenců tvořili společně s p. Jar. Pustinou a starostou Zdeňkem Vraspírem. Časem se tým rozrostl o mnoho nadšenců a odborníků. Velký dík patří Jaroslavě Michalcové z novoměstského IC a dalším. Stezka obdržela svůj název od stejnojmenného kopce ( 788 m n.m.) nad Koníkovem. Půjdete-li po prašné cestě, určitě uslyšíte hrčení kol starých dřevěných povozů a ržání unavených koní, které převáží železnou rudu z dolů do kadovských hutí. Studánky nabízí chladnou vodu k osvěžení a pocestný, stejně jako kdysi, může usednout, nechat odpočinout nohám a načerpat nové síly. Naučná stezka Metodka je okružní. Výchozími místy jsou Koníkov a Odranec. Během cesty se dozvíte mnoho zajímavého o zdejší partyzánské činnosti za II. světové války, tajemném pádu meteoritů, smírčím kameni na starobylé rychtě i pozoruhodném přírodním bohatství. Přímo z cesty se otevírají daleké výhledy severozápadním směrem. Z naučné stezky vede až na vrchol Metodky žlutě značená turistická trasa. Za dobré viditelnosti je odtud možné spatřit Orlické hory, Kralický Sněžník i Praděd. Stezka je vhodná pro pěší, cyklisty, rodiny s kočárky. Naučná stezka Metodka má 15 zastavení vyznačených v mapce. Součástí každého bodu je informační tabulka s krátkým povídáním o významu jednotlivých míst. Délka naučné stezky je 3,5 km. 1. Vítejte v Koníkově 2. Lidová architektura a roubená stavení 3. Lesy na Novoměstsku / Ptáci lesů 4. Plazi a obojživelníci 5. Rostliny vlhkých a rašeliných luk 6. Studánky a haltýře 7. Vítejte v Odranci / Pomník partyzána 8. Zemědělství a proměny krajiny 9. Voda v krajině 10.Obec Věcov 11.Lidová architektura / Poslední boj partyzánky 12.O vzniku naučné stezky 13.Ptáci zemědělské krajiny 14.Roženecké Paseky 15.Tragédie z roku 1965 / Kamenice Tento projekt vznikl za finanční podpory kraje Vysočina. Přijďte se projít Naučnou stezkou Metodka a poznat krásy a zajímavosti nedaleké lokality. Jedna z prvních slavnostních příležitostí bude v neděli od hod, kdy proběhne její slavností otevření. Program slavnostního otevření Naučné stezky Metodka Horní Koníkov U Křížku - Slavnostní zahájení Společně projdeme prvních sedm bodů naučné stezky ( u každého zastavení krátce pohovoří jeho autor) ?? Odranec cíl našeho putování Občerstvení zajištěno Během cesty lze svoje poznatky zkonzultovat s mnoha odborníky. Účast přislíbili zástupci CHKO Žďár nad Sázavou, zástupci Lesy ČR, PhDr. Sylva Tesařová vedoucí Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě, p. Pavel Koutenský Český svaz bojovníků za svobodu, sl. Jarka Michalcová - IC Nové Město na Moravě, zástupci Mikroregionu Novoměstska a spousta dalších odborníků a významných hostů.

6 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA ÚZEMÍ OBCE VĚCOV VČETNĚ PĚTI MÍSTNÍCH ČÁSTÍ tel.: , tel./fax: , Pečovatelská služba a příspěvek na péči Příspěvek na péči je jednou ze sociálních dávek, o kterou si můžete požádat. Náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti (zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání, pohybu, obstarání si osobních záležitosti, úklidu atd.). Každý z vás si může o příspěvek zažádat. Žádost se podává písemně, na formulářích přímo k tomu určených. Můžete si je vyzvednou nejen na MěÚ v Novém Městě na Moravě. Ale i na OÚ Věcov, kde vám rádi poradíme s jejich vyplněním a zodpovíme případné dotazy. Nejčastější z otázek, které vás zajímají : Komu příspěvek náleží a v jaké je výši? Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc ,- Kč, a to podle stupně závislosti příjemce na pomoci jiné osoby. Co všechno musím udělat když si o příspěvek požádám? Řízení probíhá na základě žádosti, kterou musíte vyplnit a podat. Pak umožníte soc. pracovníkovi MěÚ, aby si v prostředí kde žijete, provedl sociální šetření. Pak se posouzením zabývá posudkový lékař. Ten ale vaši přítomnost nevyžaduje. Po konzultaci těchto dvou orgánů, vám přijde písemné rozhodnutí. Zda vám bude příspěvek na péči přiznán nebo ne a v jaké výši. Na co je určen? Může být spotřebován jako úhrada např. za pečovatelskou službu, také za výdaje, které vzniknou pečující osobě např. rodinnému příslušníkovi. Kontroluje se využití příspěvku? Ano. Kontrolují ho pracovníci MěÚ Nové Město na Moravě. Zdravotní pomůcky Na trhu existuje velká řada zdravotních pomůcek, které vám usnadní zvládání každodenní péče o sebe. Některé bychom vám rádi představili. Např. všem známé francouzské hole, které jsou pro seniora větší jistotou a oporou než běžná vycházková hůl. Madla v koupelně, sedáky do vany umožní člověku být více samostatný. Nástavec na WC, podložka paty pro ležící seniory atd. Zdravotní pomůcky se dají koupit, na některé doplácí zdravotní pojišťovny, některé jsou na poukaz zdarma. Dražší pomůcky jako toaletní židle tzv. gramofon se dají i vypůjčit. Katalog s ceníkem si můžete na OÚ kdykoli půjčit. Přijímáme veškeré připomínky, náměty na témata článků. Existuje článek, který byste rádi napsali a uveřejnili? Vzpomínky, o které byste se rádi podělili? Ve Věcově dne za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Věra Macháčková, DiS. Mgr. Miroslava Prudká

Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov)

Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Rok 2007 Číslo 5 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Zkouška pitné vody Hygienická laboratoř nám naměřila tyto hodnoty jakosti pitné

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Místní poplatky v obci Věcov

Místní poplatky v obci Věcov Rok 2010 Číslo 1 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Místní poplatky v obci Věcov Poplatek za psa Poplatek za psa je třeba uhradit na

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov)

Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Rok 2008 Číslo 3 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) UPOZORNĚNÍ A OZNÁMENÍ Sběr a svoz nebezpečného odpadu V pátek dne 2. května 2008

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Z M Ě N A N O T Á Ř E V Ý Z V A DĚTSKÉ STŘEDISKO JIMRAMOV

Z M Ě N A N O T Á Ř E V Ý Z V A DĚTSKÉ STŘEDISKO JIMRAMOV Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) www.vecov.cz obec.vecov@tiscali.cz tel. 566 562 821 číslo 6/2012 O B E C N Í Ú Ř A D Usnesení č.

Více

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 389 2. PŘEDMĚT

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 11/2013 XX. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ č. 37 ze zasedání rady obce Jakartovice, konaného dne 7.11.2013 Rada obce schvaluje : 1. Rozpočtové opatření

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60 ODPAD Představu o slovu odpad má každý celkem jasnou. Odpad je věc, kterou již nechceme, a obtěžuje nás. Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

I N F O R M A C E O B E C N Í H O Ú Ř A D U

I N F O R M A C E O B E C N Í H O Ú Ř A D U Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) www.vecov.cz obec.vecov@tiscali.cz tel. 566 562 821 číslo 3/2012 I N F O R M A C E O B E C N Í H

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_17 Tématický celek:

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZŠ Speciální 2012/2013

ZŠ Speciální 2012/2013 měsíc třída aktivita popis zodpovídá hodnocení září 2012 říjen 2012 podzimní čas - barevný den 23.9. ZŠ Speciální 2012/2013 poučení o změnách v přírodě (oranžová, hnědá, červená) listopad 2012 5.11.2012

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení.

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení. OBEC NENAČOVICE Obecně závazná vyhláška obce Nenačovice č. 1/2010 Kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. Nenačovice,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Jimramovské Pavlovice Koníkov Míchov Odranec Roženecké Paseky Věcov

Jimramovské Pavlovice Koníkov Míchov Odranec Roženecké Paseky Věcov Občasník Obecního úřadu Věcov Jimramovské Pavlovice Koníkov Míchov Odranec Roženecké Paseky Věcov www.vecov.cz obec.vecov@tiscali.cz tel.566 562 821,566 562 126 3/2015 Z A S T U P I T E L S T V O O B C

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-16. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-16. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 4. Anotace Tyto dva pracovní listy volně navazují

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

Prověřovací cvičení Hasičských jednotek

Prověřovací cvičení Hasičských jednotek 2/2014 Vážení čtenáři, je mi potěšením Vás přivítat u dalšího čísla našeho Zpravodaje. V tomto vydání Vás budu více než jindy žádat o spolupráci, reakci, nápady nebo jiné aktivní zapojení se do dění v

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Proč se vlastně odpady třídí?

Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Proč se vlastně odpady třídí? Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Určitě obrázek barevných kontejnerů nevidíte poprvé, s tříděním odpadů se můžete setkat prakticky kdekoliv. Někteří z vás aktivně třídí, jiní začínáte

Více

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTYS CHOLTICE Obecně závazná vyhláška městyse Choltice č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více