Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov)"

Transkript

1 Rok 2008 Číslo 5 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) OZNÁMENÍ A INFORMACE Z OÚ Třídění odpadu Naše obec je zapojena do soutěže My třídíme nejlépe 2008, kterou vyhlásil Kraj Vysočina a společnost EKO-KOM, a.s. Máme zájem umístit se na předních místech a získat tak určitou prestiž a jméno. Ukončení soutěže je Proto znovu připomínáme důležitost třídění odpadu podle druhu do příslušných označených kontejnerů. V kontejnerech na sklo může být pouze čisté sklo bez drátěného výpletu, nepatří sem autoskla, zrcadla, porcelán, keramika a komunální odpad! Do plastu patří pouze sešlápnuté a čisté lahve od nápojů, čisté folie, plastové výrobky, kelímky od potravin, prázdné obaly od kosmetiky a polystyren. Pytle je třeba řádně zavázat! Do těchto pytlů s plasty můžete rovněž uložit nápojové kartony, nebo si na ObÚ vyzvednout oranžový pytel na tříděný sběr kartonů, který se po naplnění uloží do budky na plasty. Do kontejneru na papír dáváme noviny, časopisy, letáky, sešity, papírové obaly, karton a lepenku. Nepatří sem papír mastný, mokrý, znečištěný zbytky potravin nebo krabice od nápojů, pleny, voskovaný a dehtovaný papír. Papírové krabice je třeba před odložením rozložit, nebo alespoň sešlápnout. Pokud je kontejner plný, je třeba papír, který odložíte vedle kontejneru zajistit proti dešti a větru. Do hnědých bionádob odkládáme pouze biologický odpad, tj. odpad rostlinného původu, bez dřevních částí, kamenů a ostatního odpadu. Zapojte se i vy a vaši rodinní příslušníci do soutěže, pomůžete tak svému životnímu prostředí, ve kterém žijete a navíc šetříte náklady na likvidaci komunálních odpadů. Učte své děti a mládež správně třídit a tím šetřit životní prostředí.udržíme tak současné náklady na likvidaci odpadů v naší obci na stejné úrovni. Děkuji všem, kteří se aktivně zapojují do třídění odpadů. Zdeněk Vraspír starosta obce Žaloba o určení vlastnictví budovy obce čp.61 ve Věcově Dne 21. dubna 2008 proběhlo konečné soudní jednání ohledně žaloby o určení vlastnictví budovy obce čp.61 ve Věcově, kterou proti žalovanému Obci Věcov podal žalobce Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jimramově. Žalobce se domáhal určení vlastnictví této budovy ve svůj prospěch s odůvodněním, že je právním nástupcem zaniklého sdružení přiškolených obcí, které od roku 1933 neslo název Školní českobratrská obec evangelická ve Věcově. Žaloba byla v plném rozsahu zamítnuta. Bylo uvedeno, že v roce 1861 ( což vyplývá i z německy psaného zápisu v pozemkové knize z té doby) bylo založeno Občanské evangelické sdružení přiškolených obcí, přičemž evangelíci složili finanční prostředky, za které byla postavena evangelická škola. Tímto způsobem byl financován i chod školy. Toto sdružení později označované jako Školní obec evangelická ve Věcově (Školní českobratrská evangelická obec Věcov) pak fakticky fungovalo do roku 1949 a jednalo se o jiný subjekt, než žalobce. Bližší informace získáte na OÚ po nahlédnutí do rozsudku. Zdeněk Vraspír starosta obce

2 Hasičská soutěž Soutěž Sborů dobrovolných hasičů okrsku Věcov proběhla dne ve hod za pohostinstvím ve Věcově. Zúčastnili se jí 2 družstva v kategorii žáci Věcov, Odranec. Výsledný čas družstev Odranec 0,41, Věcov 1,01, obě bez trestných bodů. Celkem 6 družstev v dospělé kategorii. Podrobná tabulka výsledků družstev mužů Požární útok Trestné body Výsledný Družstvo "voda" čas útoku trest. body čistý čas pořadová otázky čas 1 Odranec 0,15 1,39 0 1, ,40 2 Míchov I 0,24 1,51 0 1, ,51 3 Míchov II 0,24 1,53 0 1, ,54 4 Věcov 0,15 2,09 0 2, ,09 5 Rož. Paseky 0,27 2, , ,22 6 Jimr. Pavlovice 0,19 2, , ,14 Za průběh soutěže zodpovídali : velitel p. Šikula Josef, hlavní rozhodčí p.topinka M. a další rozhodčí na jednotlivých úsecích : startér + základna p.peňáz M., p.buchta M., dopravní vedení B p. Bukáček P., dopravní vedení C p. Kosek M., terče p.kadlec R., teorie p. Vašík Jan, pořadová p.dvořák Z. st., časomíra p.vašík Josef, p. Lamplot Pavel, sání p.zobač M. přehled výsledků p.tatíček Jan. Mezi významné hosty patřili p.slámečka Jan náměstek okres.sdružení, zástupci okrsku SDH Sněžné, p. Karel Černý, poslanec Parlamentu ČR, předseda podvýboru integrovaného záchranného systému PS. Poslanec Karel Černý věnoval vítěznému družstvu hasičů putovní pohár. Za tento dar mu patří poděkování. Průběh soutěže byl zpestřen zapůjčeným skákacím nafukovacím hradem pro děti a mládež, kteří toho dokázali hojně využít. Rád bych tímto všem poděkoval. Všem soutěžícím, rozhodčím, hasičům a hasičkám za pomoc při soutěži. Poděkování patří také našemu starostovi a celému zastupitelstvu obce za jejich podporu. Zdeněk Zobač st. starosta okrsku Věcov Pozvánky ČSŽ Věcov a OÚ Věcov pořádá v pátek dne od hod na hřišti ve Věcově tradiční DĚTSKÉ ODPOLEDNE se skákacím hradem a trampolínou, plné soutěží, her pro malé i velké. Občerstvení zajištěno. OÚ Věcov srdečně zve všechny děti a rodiče na slavnostní otevření Naučné stezky Metodka v neděli dne od 13,30 hod. Společně projdeme polovinu stezky v délce asi 2 km. Naučná stezka je vhodná jak pro pěší, tak i pro cyklisty i rodiny s kočárkem. Pro děti je připravena soutěž. Na počátku našeho putování budou dětem rozdány soutěžní tikety se sedmi otázkami. Odpovědi na ně jistě budete znát nebo se je dozvíte v průběhu cesty. Soutěž bude ukončena na Odranci u sedmého bodu stezky. Přijďte se s námi projít a získat nějakou z připravených cen. Knihovna změna výpůjční doby o prázdninách Knihovna bude o prázdninách otevřena každý pátek od hod.

3 Zprávičky ze ZŠ Věcov Cyklistický výlet do Dalečína Na výlet do Dalečína jsme jeli v pátek Ráno jsme se zdrželi, protože jsme museli Terce dofukovat kolo. Jeli jsme přes Jimramov do Strachujova, tam jsme nakoupili sladkosti v obchodě. Dál jsme jeli přes Unčín. Když jsme dojeli do Dalečína, tak jsme jeli ke škole. Tam jsme nechali batohy a šli jsme na divadlo. Jmenovalo se Princové jsou na draka a zahráli nám ho žáci dalečínské školy. Divadlo se nám velmi líbilo. Po divadle jsme se naobědvali a šli jsme do tělocvičny hrát vybíjenou. Tělocvična byla pěkná, škoda, že takovou nemáme i my. Nejhorší bylo vyšlapat na kole z Dalečína do Velkých Janovic. Z Velkých Janovic jsme jeli do Míchova a domů.výlet se nám velmi líbil. Zuzana Bojanovská Olympiáda v Jimramově Dne jsme vyjeli do Jimramova na olympiádu.vyjížděli jsme asi v 7,00 hodin. Do Jimramova nám to trochu déle trvalo, protože jsme jeli na kolech, ale dočkali jsme se. Na olympiádě jsme házeli do dálky, běhali jsme vytrvalostní běh, skákali jsme do písku a sprintovali. Nejvíc nás rozzuřilo, že jsme nehráli vybíjenou, protože nás bylo velmi málo. Po ukončení všech disciplín jsme čekali, až paní učitelky vyhlásí vítěze. Naše škola nezískala žádnou medaili, ale nikomu to nevadilo. Když se pak z každé školy měl vybrat nějaký žák, který si odnese nějaký dárek, vylosovali Tomáše Chudobu. Naobědvali jsme se v jimramovské jídelně. Naše paní kuchařka vaří lépe. Po vyhlášení jsme odjížděli zpátky do Věcova na kolech. Nám se teda moc nechtělo, ale dojeli jsme ve zdraví. Škoda, že je olympiáda až zase za rok, to už ve Věcově nebudu. Veronika Zobačová Jak nás ve školce porazili V pondělí 9. června jsme my, školáci z Věcova, vyrazili pěšky do mateřské školy v Roženeckých Pasekách, abychom porazili školkáčky v pexesovém turnaji. Moc jsme netrénovali a tím jsme našeho soupeře podcenili! Neznamená totiž, že co je malé, to je slabé a moc toho neumí. Tři kola jsme sehráli rozděleni do 5 skupin podle věku nejmladší, pětiletí, předškoláci, mladší školáci a nejstarší. Nejúspěšnější z nás postoupili do finálové hry. Byli to : Terezka Topinková, Pavel Bojanovský, Barbora Votavová, Vladimír Kosek a Terezie Hanáková. Ve finálové hře jsme byli rozdrceni. Vyhrála 1.Barbora Votavová, 2.Pavel Bojanovský, 3.Terezka Topinková, 4. Vladimír Kosek a 5. Terezie Hanáková. Domů jsme si odnášeli pěkné ceny marcipán, květiny v květináči a diplom. Příští rok vyzveme školkáčky na odvetu. A budeme trénovat, těšte se! Poražení žáci ZŠ Věcov Obrázky z našich akcí Socha Píseň z hor v Novém Městě na Mor. Obrázkové pexeso

4 Ohlédnutí za školním rokem v ZŠ Věcov Výjimečný školní rok uběhl jako voda. Čím byl výjimečný? Tím, že dostal od obce výjimku z počtu žáků. Této velké nevýhody dokážeme ve Věcově plně využít. Při tak malém počtu žáků se jim mohu maximálně věnovat individuální přístup je plně realizován během vyučování. Tento poznatek zaregistrovala i ČŠI, která naši školu navštívila v počtu 3 úředníků ihned po Velikonocích a setrvala u nás 3 dny (původní 4 dny zkrátila). Inspekce navštívila 7 vyučovacích hodin se zaměřením na matematiku, přírodovědu a vlastivědu. K prostudování úředních listin měla k dispozici jednu třídu, kde celý den pilně pročítala, porovnávala, vyplňovala a hodnotila výchovně vzdělávací činnost školy. Inspekce neshledala žádné pochybení ani porušení zákona v oblasti řízení a hospodaření školy, ani ve výchovně vzdělávacím procesu. Školní vyučování bývá v průběhu roku zpestřováno zajímavými oddechovými akcemi. Letos to byla divadelní představení v Jimramově a Brně, kulturní vystoupení žáků na vánoční výstavě a besedě se seniory, s radostí se žáci a děti účastní tradičního dětského karnevalu. Část výtěžku věnujeme na nákup výtvarného materiálu, hrazení cestovného a občerstvení na krátkých výletech po okolí a úhradu školního výletu. Letos pojedeme do planetária a na hrad Veveří. Chodíme často sportovat lyžujeme, bobujeme, v létě jezdíme na kole. Letos jsme už byli na kolech na Odranci, v Jimramově na olympiádě a dojeli jsme dokonce i do Dalečína (i prvňáčci). Konec školního roku se už blíží. Chystáme ještě pěší výlet na Skály, cyklistický výlet po naučné stezce a do Zubří. Poslední školní den bude posledním pro naše páťačky. Přála bych si, aby na naši školu nezapomněly a rády na ni vzpomínaly. V nové škole jim přeji úspěšný start, nové kamarády, tolerantní a chápající vyučující. Loučíme se se Zuzanou Bojanovskou, Veronikou Zobačovou a Terezií Hanákovou. Dětem přeji prázdniny plné sluníčka a pohody, rodičům prvňáčků děkuji za dobrou spolupráci v těžkých začátcích školní práce a ostatním rodičům i spolupracovnicím přeji příjemnou dovolenou. Velké poděkování patří i p. Vraspírovi a p. Koskové, kteří vedli na naší škole včelařský kroužek a kroužek šikovných rukou. M.Prudká, řed.školy Ohlédnutí za školním rokem v MŠ Věcov Opět je za námi další školní rok. Naši mateřskou školu navštěvovaly děti z Věcova, Koníkova, Odrance, Roženeckých Pasek, Jimramovských Pavlovic. Zažili jsme mnoho akcí, jak v mateřské škole, tak i mimo ni - např. barevné dny v mateřské škole, dětský karneval, návštěva divadla v Brně, Jimramově, Novém Městě na Moravě, turnaj v pexese s dětmi se základní školy, exkurze na farmě u Kadeřávku, návštěva včelína, besídky pro rodiče, vystoupení pro seniory a na zahájení vánoční výstavy a mnoho jiných drobných akcí. Při těchto akcích jsme se mnohokrát neobešli bez pomoci rodičů. Chtěla bych jim touto cestou za pěknou spolupráci s mateřskou školou poděkovat. Ilona Hanáková vedoucí učitelka Rozloučení s předškoláky I v letošním školním roce se rozloučíme s dětmi, které ukončí docházku do mateřské školy a začnou navštěvovat školu základní. Letos to jsou tyto děti: Barbora Bobková, Tomáš Gregor, Jan Votava, Barbora Votavová, kteří odcházejí do ZŠ Věcov a Dominika Michalíková, která odchází do ZŠ Jimramov. V základní škole jim mnoho úspěchů přejí všichni zaměstnanci Mateřské školy Roženecké Paseky

5 Naučná stezka Metodka Prvotní myšlenka udělat naučnou stezku vznikla v hlavě zdejšího obyvatele Josefa Svobody. Pochází z obce Trnková na Pardubicku. Zdejší krajina ho okouzlila natolik, že se rozhodl vzdát jí hold naučnou stezkou. A jak to všechno začalo? První skupinku nadšenců tvořili společně s p. Jar. Pustinou a starostou Zdeňkem Vraspírem. Časem se tým rozrostl o mnoho nadšenců a odborníků. Velký dík patří Jaroslavě Michalcové z novoměstského IC a dalším. Stezka obdržela svůj název od stejnojmenného kopce ( 788 m n.m.) nad Koníkovem. Půjdete-li po prašné cestě, určitě uslyšíte hrčení kol starých dřevěných povozů a ržání unavených koní, které převáží železnou rudu z dolů do kadovských hutí. Studánky nabízí chladnou vodu k osvěžení a pocestný, stejně jako kdysi, může usednout, nechat odpočinout nohám a načerpat nové síly. Naučná stezka Metodka je okružní. Výchozími místy jsou Koníkov a Odranec. Během cesty se dozvíte mnoho zajímavého o zdejší partyzánské činnosti za II. světové války, tajemném pádu meteoritů, smírčím kameni na starobylé rychtě i pozoruhodném přírodním bohatství. Přímo z cesty se otevírají daleké výhledy severozápadním směrem. Z naučné stezky vede až na vrchol Metodky žlutě značená turistická trasa. Za dobré viditelnosti je odtud možné spatřit Orlické hory, Kralický Sněžník i Praděd. Stezka je vhodná pro pěší, cyklisty, rodiny s kočárky. Naučná stezka Metodka má 15 zastavení vyznačených v mapce. Součástí každého bodu je informační tabulka s krátkým povídáním o významu jednotlivých míst. Délka naučné stezky je 3,5 km. 1. Vítejte v Koníkově 2. Lidová architektura a roubená stavení 3. Lesy na Novoměstsku / Ptáci lesů 4. Plazi a obojživelníci 5. Rostliny vlhkých a rašeliných luk 6. Studánky a haltýře 7. Vítejte v Odranci / Pomník partyzána 8. Zemědělství a proměny krajiny 9. Voda v krajině 10.Obec Věcov 11.Lidová architektura / Poslední boj partyzánky 12.O vzniku naučné stezky 13.Ptáci zemědělské krajiny 14.Roženecké Paseky 15.Tragédie z roku 1965 / Kamenice Tento projekt vznikl za finanční podpory kraje Vysočina. Přijďte se projít Naučnou stezkou Metodka a poznat krásy a zajímavosti nedaleké lokality. Jedna z prvních slavnostních příležitostí bude v neděli od hod, kdy proběhne její slavností otevření. Program slavnostního otevření Naučné stezky Metodka Horní Koníkov U Křížku - Slavnostní zahájení Společně projdeme prvních sedm bodů naučné stezky ( u každého zastavení krátce pohovoří jeho autor) ?? Odranec cíl našeho putování Občerstvení zajištěno Během cesty lze svoje poznatky zkonzultovat s mnoha odborníky. Účast přislíbili zástupci CHKO Žďár nad Sázavou, zástupci Lesy ČR, PhDr. Sylva Tesařová vedoucí Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě, p. Pavel Koutenský Český svaz bojovníků za svobodu, sl. Jarka Michalcová - IC Nové Město na Moravě, zástupci Mikroregionu Novoměstska a spousta dalších odborníků a významných hostů.

6 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA ÚZEMÍ OBCE VĚCOV VČETNĚ PĚTI MÍSTNÍCH ČÁSTÍ tel.: , tel./fax: , Pečovatelská služba a příspěvek na péči Příspěvek na péči je jednou ze sociálních dávek, o kterou si můžete požádat. Náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti (zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání, pohybu, obstarání si osobních záležitosti, úklidu atd.). Každý z vás si může o příspěvek zažádat. Žádost se podává písemně, na formulářích přímo k tomu určených. Můžete si je vyzvednou nejen na MěÚ v Novém Městě na Moravě. Ale i na OÚ Věcov, kde vám rádi poradíme s jejich vyplněním a zodpovíme případné dotazy. Nejčastější z otázek, které vás zajímají : Komu příspěvek náleží a v jaké je výši? Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc ,- Kč, a to podle stupně závislosti příjemce na pomoci jiné osoby. Co všechno musím udělat když si o příspěvek požádám? Řízení probíhá na základě žádosti, kterou musíte vyplnit a podat. Pak umožníte soc. pracovníkovi MěÚ, aby si v prostředí kde žijete, provedl sociální šetření. Pak se posouzením zabývá posudkový lékař. Ten ale vaši přítomnost nevyžaduje. Po konzultaci těchto dvou orgánů, vám přijde písemné rozhodnutí. Zda vám bude příspěvek na péči přiznán nebo ne a v jaké výši. Na co je určen? Může být spotřebován jako úhrada např. za pečovatelskou službu, také za výdaje, které vzniknou pečující osobě např. rodinnému příslušníkovi. Kontroluje se využití příspěvku? Ano. Kontrolují ho pracovníci MěÚ Nové Město na Moravě. Zdravotní pomůcky Na trhu existuje velká řada zdravotních pomůcek, které vám usnadní zvládání každodenní péče o sebe. Některé bychom vám rádi představili. Např. všem známé francouzské hole, které jsou pro seniora větší jistotou a oporou než běžná vycházková hůl. Madla v koupelně, sedáky do vany umožní člověku být více samostatný. Nástavec na WC, podložka paty pro ležící seniory atd. Zdravotní pomůcky se dají koupit, na některé doplácí zdravotní pojišťovny, některé jsou na poukaz zdarma. Dražší pomůcky jako toaletní židle tzv. gramofon se dají i vypůjčit. Katalog s ceníkem si můžete na OÚ kdykoli půjčit. Přijímáme veškeré připomínky, náměty na témata článků. Existuje článek, který byste rádi napsali a uveřejnili? Vzpomínky, o které byste se rádi podělili? Ve Věcově dne za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Věra Macháčková, DiS. Mgr. Miroslava Prudká

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Jimramovské Pavlovice Koníkov Míchov Odranec Roženecké Paseky Věcov

Jimramovské Pavlovice Koníkov Míchov Odranec Roženecké Paseky Věcov Občasník Obecního úřadu Věcov Jimramovské Pavlovice Koníkov Míchov Odranec Roženecké Paseky Věcov www.vecov.cz obec.vecov@tiscali.cz tel.566 562 821,566 562 126 3/2015 Z A S T U P I T E L S T V O O B C

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Jimramovské Pavlovice Koníkov Míchov Odranec Roženecké Paseky Věcov I N F O R M A C E

Jimramovské Pavlovice Koníkov Míchov Odranec Roženecké Paseky Věcov I N F O R M A C E Občasník Obecního úřadu Věcov Jimramovské Pavlovice Koníkov Míchov Odranec Roženecké Paseky Věcov www.vecov.cz obec.vecov@tiscali.cz tel.566 562 821,566 562 126 4/2015 I N F O R M A C E Výpis z Usnesení

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Modrý kontejner na papír noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly ( např. sáčky ) Nepatří: mokrý,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov)

Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Rok 2007 Číslo 4 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Akce v obci realizované i připravované: 1. značení místních komunikací (zbývá označit

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

I N F O R M A C E O B E C N Í H O Ú Ř A D U

I N F O R M A C E O B E C N Í H O Ú Ř A D U Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) www.vecov.cz obec.vecov@tiscali.cz tel. 566 562 821, 566 562 126 číslo 1/2012 I N F O R M A C E

Více

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_17 Tématický celek:

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Rok 2009 Číslo 2

Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Rok 2009 Číslo 2 Rok 2009 Číslo 2 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Informace z OÚ Místní poplatky v obci Věcov - skládkovné, poplatek za psa Do konce

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Občasník Obecního úřadu Věcov I N F O R M A C E O B E C N Í H O Ú Ř A D U

Občasník Obecního úřadu Věcov I N F O R M A C E O B E C N Í H O Ú Ř A D U Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) www.vecov.cz obec.vecov@tiscali.cz tel. 566 562 821, 566 562 126 1/2013 I N F O R M A C E O B E

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Svoz komunálního a tříděného odpadu v roce 2016 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více