Registr změn V y d á n í Platnost od Popis zněny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registr změn V y d á n í Platnost od Popis zněny"

Transkript

1

2 Registr změn V y d á n í Platnost od Popis zněny Původní dokument Doplnění o výrobek SMN z 2

3 Obsah 1. Úvod Základní technické údaje Technické parametry Pracovní prostředí Všeobecný popis pracovního prostředí pro nasazení SMN01, SMN Technický popis Konstrukční provedení výrobků SMN01 a SMN Zkoušky Typové zkoušky SMN01, SMN Popis dílčích zkoušek Kusové zkoušky Předpisy dodavatele Odběratelsko-dodavatelské údaje Dodávání Skladování Náhradní díl Objednávání Záruční doba Opravy Zneškodnění výrobku po ukončení životnosti Údaje na štítku výrobku Související normy a předpisy Příloha Příloha z 3

4 1. Úvod Technické podmínky stanoví parametry, zkoušky a jiná technická a odběratelsko - dodavatelská ustanovení pro výrobky - Elektronický stejnosměrný měnič napětí SMN01 a SMN01.1 (dále jen SMN01, SMN01.1). Výrobek SMN01 je tvořen dvojicí elektronických konvertorů stejnosměrného napětí a na svých výstupních svorkách zajišťuje dvě stabilizovaná nastavitelná stejnosměrná napětí v rozsahu od 12 V do 18 V. Vstupní napětí se odebírá z napájecího nestabilizovaného stejnosměrného zdroje o jmenovitém napětí 24 V (baterie). Výrobek SMN01.1 je tvořen dvojicí elektronických konvertorů stejnosměrného napětí a na svých výstupních svorkách zajišťuje dvě stabilizovaná nastavitelná stejnosměrná napětí v rozsahu od 12 V do 18 V. Dále je výrobek vybaven elektronickým dohledem výstupního stabilizovaného napětí obou dvou konvertorů. Vstupní napětí se odebírá z napájecího nestabilizovaného stejnosměrného zdroje o jmenovitém napětí 24 V (baterie). Typové zkoušky výrobků SMN01 a SMN01.1 proběhly v akreditované Zkušební laboratoři ČD při VÚŽ Praha, oblast SZT, pracoviště Sulkov (Protokoly č. 6/02-ZL a 12/04- ZL ze dne ). Zkoušky na elektromagnetickou kompatibilitu provedla akreditovaná Elektrotechnická laboratoř č FEL při ZČU Plzeň (Protokol č ). Výrobky SMN01 a SMN01.1 jsou určeny pro napájení obvodů světel výstražníků pro přejezdová zabezpečovací zařízení světelná typu AŽD 71, která byla projektována dle norem PN AŽD 8621 a PN AŽD 8622 (dále PZS). Srovnávací tabulka Výrobků SMN01 x SMN01.1 Deska výstupního napětí - Konvertor A Deska výstupního napětí - Konvertor B Elektronický dohled výstupního napětí konvertorů Počet výstupních relé dohledu pro 1 SMN Max. počet napájených výstražníků 1 SMN Využitelnost v PZS typu SMN01 Ano Ano Ne 2 relé NMŠ B 4 AŽD71, PZZ-K SMN01.1 Ano Ano Ano 1 relé NMŠ B 4 AŽD71, PZZ-K Dále je možno výrobky použít i u jiných PZS, pokud typová dokumentace obsahuje i zapojení výrobků SMN01 nebo SMN z 4

5 2. Základní technické údaje 2.1. Technické parametry - výrobek se sestává z dvojice nezávislých impulsně pracujících stabilizátorů vstupního stejnosměrného napětí - jmenovitá hodnota napájecího napětí: 24 V DC - rozsah vstupního napájecího napětí: od 19 V DC do 35 V DC - výstupního napětí nastavitelné v rozsahu: 12 V DC až 18 V DC - přesnost stabilizace výstupního napětí: ± 2,5 % - trvalý výstupní výkon: 240 W (jako celek) - trvalý výstupní výkon na jedné sběrnici: 120 W - maximální počet výstražníků napájených ze SMN01: 4 ks - účinnost: min. 85 % - izolační odpory vstupů a výstupů proti kostře: větší než 2 MΩ - elektrická pevnost mezi vstupem a kostrou: 500 V AC (50 Hz. min -1 ) - elektrická pevnost mezi výstupem a kostrou: 500 V AC (50 Hz. min -1 ) - elektrická pevnost mezi vstupem a výstupem: galvanicky propojené - elektrická pevnost mezi výstupy konvertorů A a B: společný minus pól - ochrana krytem podle ČSN EN 60529: IP20 - rozsah pracovních teplot: - 25 C až + 55 C - rozměry (š. x v. x hl.): 105 mm x 125,9 mm x 170 mm - životnost: min. 20 let - předpokládaná střední doba mezi poruchami: 5 let - splňuje podmínky normy ČSN odpovídá požadavkům nařízení vlády č. 168/1997 Sb., č. 169/1997 Sb. a ČSN EN Pracovní prostředí Výrobky mohou být vystaveny těmto vnějším vlivům podle ČSN : Teplota okolí: AA7 (- 25 C až + 55 C), atmosférické podmínky v okolí: AB7 (- 25 C až + 55 C při relativní vlhkosti od 10 % až do 100 %, při absolutní vlhkosti od 0,5 g/m 3 až do 29 g/m 3 ), nadmořská výška: AC1 (menší než 2000 m), výskyt vody: AD1 (zanedbatelný), výskyt cizích pevných těles: AE1 (zanedbatelný), výskyt korosivních nebo znečišťujících látek: AF1 (zanedbatelný), mechanické namáhání: AG2 (střední), vibrace: AH2 (střední), výskyt rostlinstva nebo plísní: AK1 (bez nebezpečí), výskyt živočichů: AL1 (bez nebezpečí), elektromagnetická působení: AM6 (nebezpečný výskyt indukovaných proudů), sluneční záření: AN1 (nízká, ochrana proti přímému slunečnímu záření), seismické účinky: AP1 (zanedbatelné), bouřková činnost: AQ2 (nepřímé ohrožení), pohyb vzduchu: AR1 (pomalý), vítr: AS1 (malý). 5 z 5

6 2.3.Všeobecný popis pracovního prostředí pro nasazení SMN01, SMN01.1 Vnitřní prostory chráněné před atmosférickými vlivy a bez regulace teploty a vlhkosti, které mohou mít otvory do venkovního prostředí. Výrobky splňují podmínky tabulky 1 v ČSN pro pracovní prostředí uvnitř venkovních kovových skříní s ochranou proti slunečnímu záření (prostředí složité, aktivní, studené, horké, s otřesy). 3. Technický popis 3.1. SMN01 SMN01 je tvořen dvojicí stejnosměrných konvertorů napětí (konvertor A, konvertor B), které jsou napájeny z baterie o jmenovitém napětí 24 V. Každý konvertor napětí výrobku generuje na svém výstupu stejnosměrné stabilizované a regulovatelné napětí v rozsahu od 12 V do 18 V. Oba konvertory (A i B) mají na výstupních svorkách připojené dohlédací relé výstupního napětí (KN1,KN2) typu NMŠ B. Vstupní napětí je přivedeno na sv. č. 1 a 2 (plus pól baterie) a na sv. č. 3 a 4 (minus pól baterie) výrobku SMN01. Výstupní napětí je získávané ze sv. č. 9 a 10 (plus pól) a ze sv. č. 7 a 8 (minus pól). Každý z dvojice konvertorů má samostatnou svorkovnici. Velikost výstupního napětí se reguluje otáčením regulačního potenciometru na čelní desce výrobku. Přítomnost vstupního napájecího napětí je indikována trvalým svícením žluté LED na čelní desce; přítomnost výstupního napětí je indikována trvalým svícením zelené LED. Každá dvojice konvertorů má samostatné indikační prvky a samostatný regulační potenciometr. Výrobek SMN01 je určen jako doplněk pro PZS, které je projektováno dle PN AŽD 8621 a PN AŽD Přejezdové zařízení pak používá zásadně baterii se jmenovitým napětím 24 V. Pro obvody světel výstražníků s proudovými kontrolními relé typu NMŠ 1-0,25/0,7 se z výstupního napětí SMN01 vytvoří sběrnice označené SP1, SP2, atd. pro červená světla, LB1, LB2, atd. pro bílá světla. Sběrnice označené lichým číslem jsou získávány z konvertoru A výrobku SMN01 a sběrnice označené sudým číslem jsou získávány z konvertoru B výrobku SMN01. Minusová sběrnice se vytvoří společná (SM). Konkrétní zapojení jsou uvedena v dokumentu Technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu stejnosměrného měniče napětí SMN01 a SMN01.1 (dále dokument T SaZ 4/2002). Trvalá kontrola funkčnosti obou konvertorů napětí výrobku je realizována dvěma malorozměrovými relé typu NMŠ zapojenými na výstupní svorky výrobku SMN01 a jejich kontakty jsou zapracovány do obvodu kontrolního relé příslušného PZS. Doporučená zapojení jsou uvedena v dokumentu Typové výkresy pro projektování PZS typu AŽD 71 s elektronickými doplňky SMN01 a BZKS20 (dále jen P SaZ 4/2002). 6 z 6

7 Velikost výstupních napětí z SMN01 se volí tak, aby na nejvzdálenějším výstražníku byla nastavena požadovaná hodnota napětí na žárovce výstražníku při minimální nastavené hodnotě regulačního odporu (max. velikost 2,2 Ω/min. 3 A) v tomto obvodu. Nastavené výstupní napětí je stabilizované, tzn., že případný pokles napětí napájecí baterie se neprojeví na velikosti nastavených výstupních napětí z měniče SMN01. Obvody žárovek červených světel výstražníků jsou zapojené tak, že ze sběrnice napájené z jednoho konvertoru (např. SP1) je napájena jedna žárovka výstražníku a ze sběrnice napájené z druhého konvertoru (např. SP2) je napájena další žárovka téhož výstražníku SMN01.1 Výrobek SMN01.1 je tvořen dvojicí nezávislých, impulsně pracujících stejnosměrných konvertorů napětí (konvertor A, konvertor B), které jsou napájeny z baterie o jmenovitém napětí 24 V DC. Každý konvertor napětí má samostatnou svorkovnici. Dále výrobek obsahuje jednu desku elektronického dohledu korektních výstupních napětí dvojice konvertorů. Výstupem tohoto elektronického dohledu je 1 relé KN typu NMŠ B. Vstupy a výstup relé této desky jsou ukončeny též na samostatné třetí svorkovnici. Vstupní napětí konvertorů (svorkovnice 1 a 2) je přivedeno na svorky č. 1 a 2 (plus pól) a svorky č. 3 a 4 (minus pól). Každý z dvojice konvertorů napětí generuje na svém výstupu stejnosměrné, stabilizované a nastavitelné napětí v rozsahu od 12 V DC až do 18 V DC. Výstupní napětí ukončeno je na svorkách č. 9 a 10 (plus pól) a na svorkách č. 7 a 8 (minus pól). Velikost výstupního napětí se reguluje otáčením regulačního potenciometru na čelní desce výrobku. Přítomnost vstupního napájecího napětí je indikována trvalým svícením žluté LED na čelní desce výrobku. Přítomnost výstupního napětí je indikováno trvalým svícením zelené LED na čelní desce výrobku. Každý z dvojice konvertorů má samostatné indikační prvky a samostatný regulační potenciometr. Výrobek SMN01.1 je určen jako doplněk pro PZS, které je projektováno dle PN AŽD 8621 a PN AŽD Přejezdové zařízení pak používá zásadně baterii se jmenovitým napětím 24 V. Pro obvody světel výstražníků s proudovými kontrolními relé typu NMŠ 1-0,25/0,7 se z výstupního napětí SMN01.1 vytvoří sběrnice označené SP1, SP2, atd. pro červená světla, LB1, LB2, atd. pro bílá světla. Sběrnice označené lichým číslem jsou získávány z konvertoru A výrobku SMN01.1 a sběrnice označené sudým číslem jsou získávány z konvertoru B výrobku SMN01.1. Minusová sběrnice se vytvoří společná (SM). Konkrétní zapojení jsou uvedena v dokumentu Technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu stejnosměrného měniče napětí SMN01 a SMN01.1 (dále dokument T SaZ 4/2002). Trvalá kontrola funkčnosti obou konvertorů napětí výrobku je zajištěna pomocí desky dohledu výstupních stabilizovaných napětí. Na výstupu této desky je trvalé napětí v případě, že je bezpečně dohlíženo trvalé výstupní napětí. Kontrolní relé napětí KN je typu NMŠ jehož kontakty jsou zapracovány do obvodu kontrolního relé KZ příslušného PZS. Doporučená zapojení jsou uvedena v dokumentu Typové výkresy pro projektování PZS typu AŽD 71 s elektronickými doplňky SMN01, SMN01.1 a BZKS20 (dále jen P SaZ 4/2002). 7 z 7

8 Velikost výstupních napětí z SMN01.1 se volí tak, aby na nejvzdálenějším výstražníku byla nastavena požadovaná hodnota napětí na žárovce světla výstražníku při minimální nastavené hodnotě regulačního odporu (max. velikost 2,2 Ω/min. 3 A) v tomto obvodu. Nastavené výstupní napětí je stabilizované, tzn., že případný pokles napětí napájecí baterie se neprojeví na velikosti nastavených výstupních napětí z měniče SMN01.1. Obvody žárovek červených světel výstražníků jsou zapojené tak, že ze sběrnice napájené z jednoho konvertoru (např. SP1) je napájena jedna žárovka výstražníku a ze sběrnice napájené z druhého konvertoru (např. SP2) je napájena další žárovka téhož výstražníku BZKS20 Při využití výrobků SMN01 a SMN01.1 v zapojení PZS se doporučuje použít i další elektronický doplněk, a to výrobek BZKS20 (Bezpečný zdroj kmitavých signálů) od firmy Signal Mont, s. r. o., Hradec Králové. Výrobek BZKS20 zajišťuje přerušované napájecí napětí pro žárovky červených a bílých světel výstražníků popř. i elektromagnetických zvonců určeným kmitočtem dle příslušných ustanovení normy ČSN Výrobek BZKS20 má samostatné technické podmínky a další dokumenty vydané výrobcem. Při použití výrobku BZKS20 kontrolní relé svícení žárovek červených světel kontroluje v prvním kmitu jednu žárovku jednoho výstražníku (např. A) a ve druhém kmitu žárovku druhého výstražníku (např. B). Při lichém počtu výstražníků jsou obvody žárovek červených světel lichého výstražníku zapojeny tak, že ze sběrnice napájené z jednoho konvertoru (např. SP3) je napájena jedna žárovka tohoto výstražníku a ze sběrnice napájené z druhého konvertoru (např. SP4) je napájena další žárovka téhož výstražníku. Doporučená zapojení jsou uvedena v dokumentu P SaZ 4/2002. Výrobky SMN01 a SMN01.1 je možné použít i při výměně baterií na provozovaných PZS, kdy je možné ponechat v provozu pouze základní baterii se jmenovitým napětím 24 V bez dalších přídavných článků, a ponechat v činnosti systém reléových kmitačů v původním zapojení. Zapojení obvodů světel výstražníků musí být rovněž upraveno tak, aby jedna žárovka červeného světla výstražníku byla napájena z jednoho konvertoru výrobků SMN01 nebo SMN01.1 a druhá žárovka z druhého konvertoru. Doporučená zapojení jsou v dokumentu P SaZ 4/2002. Je zakázáno obvody červených světel zapojit tak, aby obě červená světla kteréhokoliv výstražníku byla napájena pouze z konvertoru A nebo pouze z konvertoru B výrobku SMN01 (SMN01.1)! Obvody bílých světel výstražníků jsou zapojeny s využitím principu schématiky shodných obvodů z dokumentu PN AŽD Žárovky bílých světel dvou výstražníků jsou zapojené tak, že jsou připojené na sběrnici jednoho konvertoru (na př. LB1). Dvě kontrolní relé (P a S) typu NMŠ plní v zapojení funkce kontroly korektnosti svícení hlavních a náhradních vláken žárovek bílých světel pro dva výstražníky. Výstražníků s kontrolovaným bílým světlem má být sudý počet, jinak musí být do obvodu příslušného kontrolního relé S zařazena ekvivalentní elektrická zátěž. Zásadně se předpokládá kontrola svícení na výstražnících vpravo silniční komunikace bezprostředně před přejezdem (čl. 133 PN AŽD 8621). Při zapojení více než dvou výstražníků jsou obvody jedné nebo dalších dvou žárovek bílých světel připojeny na sběrnici druhého konvertoru SMN01.1 (např. LB2). Doporučená zapojení s využitím BZKS20 jsou uvedena v dokumentu P SaZ 4/2002. Doporučená zapojení elektromagnetických zvonců s využitím BZKS20 jsou uvedena v dokumentu P SaZ 4/ z 8

9 Požadované hodnoty ukazatelů spolehlivosti dílčích prvků zabezpečovacích zařízení jsou u výrobku SMN01.1 podle normy ČSN splněny. Jeho aplikace v zapojení PZS splňuje podmínky podle normy TNŽ Konstrukční provedení výrobků SMN01 a SMN01.1 Elektronické stejnosměrné měniče napětí SMN01 a SMN01.1 se skládají z dvojice stejnosměrných konvertorů napětí s příslušenstvím. Konvertory napětí a jejich příslušenství jsou umístěné do typové přístrojové skříňky. Na přední stěně panelu výrobků jsou indikační svítivé diody pro optickou kontrolu činnosti měničů a regulační prvky výrobků SMN01 a SMN01.1. Výrobek SMN01.1 má navíc na čelní desce zelenou svítivou diodu. Tato dioda je umístěna uprostřed čelní desky a indikuje korektní dohlížení výstupních napětí obou konvertorů. Svítí-li tato dioda, výstupní relé KN je vybuzeno. Na zadním panelu výrobků (SMN01 i SMN01.1) jsou pak dvě svorkovnice typu CP5/10 a dvě přístrojové pojistky (jmenovitá hodnota 10 A, typ A - pomalá charakteristika). Přívodní odnímatelný konektor těchto výstupních a vstupních svorkovnic je zajištěn proti vypadnutí ze svorkovnice při otřesech. Přístrojové pojistky jistí vstup do konvertorů napětí. Přístrojová pojistka tvoří s odnímatelným krytem pouzdra pojistky pevný nerozebíratelný komplet. Při výměně pojistky se mění celý komplet. Součástí dodávky výrobku SMN01 jsou i náhradní krytky se zapevněnými pojistkami. Tím je zajištěno, že v uzavřené elektrické provozovně zabezpečovacího zařízení při případné výměně přístrojové pojistky je pracovník údržby nucen použít pouze připravenou náhradní pojistku s novým krytem pouzdra; vadná přístrojová pojistka se likviduje i se šroubovacím krytem pojistky. Výrobek SMN01.1 je navíc na zadním panelu vybaven třetí svorkovnicí CP5/5. Tato svorkovnice je umístěna uprostřed a přísluší desce dohledů výstupních napětí obou konvertorů. Svorkovnice CP5/5 slouží k připojení (snímání) obou výstupních napětí konvertorů a zároveň jako výstupní svorky relé KN. Výrobky SMN01 a SMN01.1 se umísťují na polici universálního reléového stojanu. 5. Zkoušky 5.1. Typové zkoušky SMN01, SMN01.1 Typové zkoušky elektronického stejnosměrného měniče napětí SMN01 provedla akreditovaná Zkušební laboratoř ČD VÚŽ - ZL, pracoviště Líně - Sulkov. Z výsledků zkoušek je vystaven protokol, který je uložen u firmy První SaZ Plzeň a.s. a u zhotovitele zkoušek. Část zkoušek (zkoušky na EMC) zajistila akreditovaná Elektrotechnická laboratoř č akreditovaná ČIA při FEL ZČU Plzeň. Odběrateli výrobku SMN01 budou na požádání předloženy protokoly k nahlédnutí. 9 z 9

10 Typová zkouška zahrnuje následující dílčí zkoušky: 1. Kontrola provedení 2. Funkční zkouška - kontrola parametrů dle TP 3. Zkouška chladem - zkouška Ab 25/8 dle ČSN EN Zkouška suchým teplem - zkouška Bb 55/08 dle ČSN EN Zkouška izolačního odporu - zkouška č. 111 dle ČSN Zkoušky na EMC: 6. Zkouška na vyzařování elektromagnetického pole - zkouška dle ČSN EN 55022a 7. Zkouška odolnosti rázovým impulsem - zkouška dle ČSN EN úroveň 3 a 4 8. Zkouška odolnosti skupinou impulsů - zkouška dle ČSN EN úroveň 3 a 4 Zkušební předpis je uložen u dodavatele zařízení a u zhotovitele zkoušek. Protokol o typové zkoušce a protokol o zkouškách EMC jsou uloženy rovněž u dodavatele a zhotovitele zkoušek Popis dílčích zkoušek Kontrola provedení Provede se kontrola celkového vzhledu a provedení výrobku SMN01.1 a porovnání konstrukčního provedení s údaji podle čl. 4. čl. 4. Výrobek zkoušce vyhověl, pokud je konstrukční provedení v souladu s údaji podle Funkční zkouška Měniče SMN01 i SMN01.1 se pro funkční zkoušku zapojí dle dokumentu P SaZ 4/2002 v. č. 01a, 01b nebo 01c. Po připojení regulovatelného napájecího zdroje se na výstup konvertoru připojí regulovatelná zátěž. Napětí zdroje se nastaví na 19 V DC a zátěž se nastaví na hodnotu 120 W. Prověří se, že na výstupu lze regulačním potenciometrem nastavit napětí 12 V DC, 15 V DC a 18 V DC. Poté se napětí zdroje nastaví na 35 V a zátěž nastaví na hodnotu 20 W. Prověří se, že na výstupu lze regulačním potenciometrem nastavit napětí 12 V DC, 15 V DC a 18 V DC. Zkouška se provede pro oba konvertory. Výrobek zkoušce vyhověl, pokud na výstupu bylo možno ve všech případech nastavit napětí 12 V DC, 15 V DC a 18 V DC a svítily indikační diody LED příslušného konvertoru Zkouška chladem Po měření za normální teploty (22 C, rel. vlhkost 80 %) byl výrobek vložen do teplotní komory s normálním prostředím. Zkouška se provádí podle Ab 40/016 ČSN EN Výrobek zkoušce vyhověl, pokud na konci doby expozice vyhovuje zkoušce činnosti Zkouška suchým teplem Po měření za snížené teploty je výrobek vložen do teplotní komory s normálním prostředím. Zkouška se provádí dle Bb 70/016 ČSN EN z 10

11 Výrobek zkoušce vyhověl, pokud na konci doby expozice vyhovuje zkoušce činnosti Měření izolačního odporu. Zkouška se provádí dle 111 podle ČSN a) při zkoušce kusové bez předchozího provedení zkoušky vlhkým teplem b) při zkoušce typové po předchozím provedení zkoušky vlhkým teplem. Výrobek zkoušce vyhověl, pokud naměřená hodnota odpovídá hodnotě uvedené v čl Zkouška na vyzařování elektromagnetického pole Úroveň rušení na svorkách výrobku se provede v souladu s technickým předpisem ČSN CISPR 16. Meze svorkového rušivého napětí v kmitočtovém pásmu 150 khz až 30 MHz byly posuzovány podle ČSN EN 55022a jak pro kvazivrcholovou, tak i pro střední hodnotu signálu. Výrobek zkoušce vyhověl, pokud úroveň rušení výrobku ve sledovaném pásmu nepřekročila přípustné meze Zkouška odolnosti rázovým impulsem Test odolnosti vychází z ustanovení normy ČSN EN Rušící signál je injektován mezi jednotlivé napájecí vodiče. Hodnoty rušení byly stanoveny v souladu s normou. Výrobek zkoušce vyhověl, pokud pro zkušební úroveň 3 pro vstup a 4 pro výstup zkoušené zařízení splní kritérium elektromagnetické odolnosti zařízení funkční skupiny A Zkouška odolnosti skupinou impulsů Test vychází z ustanovení normy ČSN EN Rušící signál je injektován do vstupních a výstupních vodičů přímo. Hodnoty rušení jsou stanoveny v souladu s normou. Výrobek zkoušce vyhověl, pokud pro zkušební úroveň 3 pro vstup a zkušební úroveň 4 pro výstup zkoušené zařízení splní kritérium elektromagnetické odolnosti zařízení funkční skupiny A Kusové zkoušky Kusové dílčí zkoušky se realizují v následujícím rozsahu: 1. Kontrola provedení - kontroluje se vzhled a provedení výrobku včetně nerozebíratelného kompletu trubičkové pojistky a odnímatelného krytu pouzdra pojistky provedeného tak, aby byl možno zkontrolovat jmenovitou hodnotu pojistky uvedenou na pojistce. 2. Měření izolačního odporu. 3. Zkouška činnosti viz T SaZ 4/2002 čl z 11

12 6. Předpisy dodavatele Výrobky SMN01 a SMN01.1 jsou určeny pro provoz ve vnitřních prostorách (reléové místnosti, reléové domky). Jedná se o prostředí, jehož všeobecný popis dle ČSN je následující: vnitřní prostory chráněné před atmosférickými vlivy a bez regulace teploty a vlhkosti, které mohou mít otvory do venkovního prostředí. Přesné zatřídění je uvedeno v čl. 2 těchto TP. Při instalaci výrobků SMN01 nebo SMN01.1 je nutné zajistit pracovní podmínky deklarované v těchto TP. Zařízení musí být umístěno mimo dosah přímého slunečního záření. Výrobky SMN01 i SMN01.1 nevyžadují preventivní údržbu. V konkrétní aplikaci použití výrobků SMN01 nebo SMN01.1 se doporučuje zátěž rovnoměrně rozdělit na oba stejnosměrné konvertory napětí a zajistit splnění podmínek uváděných v čl. 3. Při uvádění výrobků SMN01 nebo SMN01.1 do provozu se provádí hodnocení provozní způsobilosti UTZ dle T SaZ 4/2002. Při pravidelných prohlídkách systému PZS se provádí kontrola velikosti nastavených napětí na žárovkách výstražníků. Další kontrolní měření nejsou nutná. Případná porucha výrobků SMN01 nebo SMN01.1 se projeví zhasnutím kontrolních LED a nevybuzením externích kontrolních relé (KN1 a KN2 nebo pouze relé KN při použití SMN01.1) a tím i indikací poruchového stavu na kontrolní desce příslušného PZS. Při prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení se provádí hodnocení provozní způsobilosti výrobku dle T SaZ 4/2002. Výrobky SMN01 a SMN01.1 se v provozu neopravují. Při případné poruše se vymění za nové a odešlou se výrobci k opravě. 7. Odběratelsko-dodavatelské údaje 7.1. Dodávání Elektronické stejnosměrné měniče napětí SMN01 a SMN01.1 dodává firma První SaZ Plzeň a.s., Úslavská 431/3, Plzeň. Součástí dodávky výrobků SMN01 nebo SMN01.1 je dokument TP SaZ 4/2002 a dokument Technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu (T SaZ 4/2002) a prohlášení o shodě výrobku s uvedenými TP a právními předpisy. Osvědčení o jakosti (dokladující výstupní kontrolu a zahoření u výrobce). Výrobky SMN01 a SMN01.1 má na svorkovnicích nasazené vyjímatelné konektory, které jsou součástí dodávky. Součástí dodávky jsou i 6 ks náhradních kompletů krytů pouzder přístrojových pojistek spojených v nerozebíratelný celek s vlastní pojistkou. Výrobky SMN01 i SMN01.1 se dodávají zahořené. Výrobek se dopravuje ve vrstveném papírovém obalu (karton, krabice, krabička). 12 z 12

13 Na základě objednávky výrobce dodá dokument Typové výkresy pro projektování PZS s elektronickými doplňky SMN01, SMN01.1 a BZKS20 P SaZ 4/2002, který je spolu s dokumentem Technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu stejnosměrného měniče napětí SMN01 a SMN01.1 T SaZ 4/2002 nezbytným podkladem pro projektování přejezdového zabezpečovacího zařízení s elektronickým doplňkem SMN01 nebo SMN01.1, popř. i. BZKS Skladování Výrobky SMN01 a SMN01.1 se skladují v prostředí obyčejném, v krytých prostorách Náhradní díl K dodanému výrobku je možné objednávat u výrobce samostatně náhradní kryt k přístrojové pojistce se zapevněnou pojistkou jmenovité hodnoty 10 A. Díl nemá samostatné označení pro objednávky. Příklad objednávky: 4 ks komplet krytu a přístrojové pojistky SMN Objednávání Výrobky SMN01, SMN01.1 a náhradní kryt k přístrojové pojistce dle čl se objednává u výrobce: První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 8, Plzeň 7.5. Záruční doba Výrobce poskytuje odběrateli výrobků SMN01 a SMN01.1 záruku 24 měsíců ode dne uvedení zařízení do provozu, nejdéle však po dobu 30 měsíců ode dne vyskladnění; lze však projednat smluvně za určitých podmínek i delší záruční dobu. Pokud dojde k poruše na výrobku SMN01 nedodržením pracovních a technických podmínek dle těchto TP SaZ 4/2002 nebo neodborným zásahem, nárok na záruku zaniká Opravy Záruční opravy zajišťuje výrobce zařízení bezplatně za podmínek uvedených v čl Pozáruční opravy zajišťuje výrobce za úhradu na svém pracovišti. Výrobce garantuje provedení opravy SMN01, SMN01.1 i po ukončení doby výroby ještě po dobu životnosti výrobku. Výrobce vede evidenci provedených záručních i pozáručních oprav výrobku s popisem závad, jejich pravděpodobných příčin a způsobu jejich odstranění a na požádání předkládá evidenci odboru automatizace a elektrotechniky ČD GŘ, resp. sekci automatizační a telekomunikační techniky ČD TÚČD. 13 z 13

14 8. Zneškodnění výrobku po ukončení životnosti Po ukončení životnosti výrobku se jeho komponenty stávají odpadem dle Katalogu odpadů (Vyhl. č. 381/2001 Sb.). Odpad je nutné předat oprávněným firmám (osobám) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Kód odpadu Název a druh odpadu Kategorie odpadu Měď Ostatní Propojovací vodiče Ostatní Ostatní železný kov Ostatní Plasty neznečištěné škodlivinami Ostatní Vyřazená elektronická zařízení Ostatní Výrobce se zavazuje, že na základě objednávky provede likvidaci výrobku. Obal výrobku pro dopravu splňuje podmínky stanovené zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech. Popis obalů: Jednovrstvové a vícevrstvové klopové nebo víkové krabice - karton nebo jiné obaly z vlnité papírové lepenky anebo lepenkové a papírové krabičky. Použité obaly splňují následující zásady: - prevence snižováním zdrojů (ČSN EN 13428, ČSN EN 13427) - opakované použití (ČSN EN 13429) - recyklace materiálu (ČSN EN 13430) - těžké kovy (ČSN EN ) Kód odpadu Název a druh odpadu Kategorie odpadu Kabely (neobsahující nebezpečné látky) O Železo a ocel O Plasty neznečištěné škodlivinami O Odpady z elektrického a elektronického zařízení (neobsahující škodliviny) O Papír nebo lepenka O Plastový obal O 9. Údaje na štítku výrobku Štítek výrobku SMN01 obsahuje následující údaje: Typ: SMN01 Technické podmínky: TP SaZ 4/2002 Číslo výrobku: Výrobní číslo: Rok výroby: Firma: První SaZ Plzeň a.s., Úslavská 431/3, Plzeň 14 z 14

15 Štítek výrobku SMN01.1 obsahuje následující údaje: Typ: SMN01.1 Technické podmínky: TP SaZ 4/2002 Číslo výrobku: Výrobní číslo: Rok výroby: Firma: První SaZ Plzeň a.s., Úslavská 431/3, Plzeň 10. Související normy a předpisy - ČSN :1993 (Elektrická železniční zabezpečovací zařízení) - ČSN :1995 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik) - ČSN :2000 (Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem) - ČSN :1994 (Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6.) - ČSN :1992 (Určování a ověřování spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení) - ČSN :1971 (Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů) - ČSN EN :1995 (Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkoušky A: Chlad ) - ČSN EN :1996 (Zkoušky vlivu prostředí. Část 2. Zkoušky. Zkoušky B: Suché teplo ) - ČSN EN 55022:1999 (Zařízení informační techniky - Charakteristiky radiového rušení. Meze a metody měření - třída A) - ČSN EN :1997 (Elektromagnetická kompatibilita - EMC. Část 4: Zkušební a měřící technika.oddíl 4: Rychlé elektrické přechodové jevy/skupina impulsů - zkouška odolnosti. Základní norma EMC ) - ČSN EN :1997 (Elektromagnetická kompatibilita - EMC. Část 4: Zkušební a měřící technika. Oddíl 5: Rázový impuls - zkouška odolnosti. Základní norma EMC ) - ČSN EN :1997 (Elektrotechnické předpisy - Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky: ) - ČSN EN :2000 (Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita, část 4. Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení) - ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik) - TNŽ :1992 Rozbory bezpečnosti obvodů železničních zabezpečovacích zařízení) - ČSN :1998 Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení) - Sbírka zákonů č.266/1994 Sb. Zákon o drahách - Sbírka zákonů č.100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení - Sbírka zákonů č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech. - Sbírka zákonů č. 381/2001 Sb. Vyhláška MŽP - Katalog odpadů. - Sbírka zákonů č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech. - Nařízení č. 169/1997 Sb. vlády České republiky, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. - Nařízení č. 169/1997 Sb. vlády České republiky, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. - PN AŽD 8621:1977 Systémy zabezpečovacích zařízení. Výstražná světelná zařízení AŽD 71. Požadavky na funkci a základní zapojení. - PN AŽD 8622:1977 Systémy zabezpečovacích zařízení. Výstražná světelná zařízení AŽD 71. Směrnice pro projektování. 15 z 15

16 Příloha 1 Pohled na čelní desku a na zadní desku SMN01 16 z 16

17 Příloha 2 Pohled na čelní desku a na zadní desku SMN z 17

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250 Elektronický měnič napětí EM 50/250 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 230V, 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 V DC. Trvalý výstupní výkon

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 3x380 V (resp. 400 V), 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 VDC. Trvalý

Více

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 Úvod Elektronické záznamové zařízení je určeno jako doplňující zařízení ke stávajícím nebo novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS v reléové verzi používaných v síti Českých drah. Uvedená PZS

Více

Technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu

Technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu První SaZ Plzeň a.s. Wenzigova 8 301 00 Plzeň Technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu stejnosměrného měniče napětí SMN01 a SMN01.1 T SaZ 4/2002 (č.j. 44/2005/P) Přidělené kmenové číslo:

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 30 Elektronický

Více

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU A VYZKOUŠENÍ. T ATE 33200 Datum vypracování: 2004-11-18 T ATE 33200

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU A VYZKOUŠENÍ. T ATE 33200 Datum vypracování: 2004-11-18 T ATE 33200 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE,s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05. T SaZ 8/2005

Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05. T SaZ 8/2005 První SaZ Plzeň a.s. Wenzigova 8 301 00 Plzeň Technický popis, pokyny pro projektování, pokyny pro montáž a údržbu výrobku Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05 T SaZ 8/2005 V Plzni dne 15.10.2009

Více

Typové výkresy pro projektování. PZS s elektronickými doplňky SMN01, SMN01.1 a BZKS20

Typové výkresy pro projektování. PZS s elektronickými doplňky SMN01, SMN01.1 a BZKS20 První SaZ Plzeň a.s. Wenzigova 8 301 00 Plzeň Typové výkresy pro projektování PZS s elektronickými doplňky SMN01, SMN01.1 a BZKS20 (č.j. 44/2005/P) Verze: 2.1.A Počet stan: 3 Tisk: 07.06.2005 Počet výkresů:

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE 78515 SP ATE 78515

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE 78515 SP ATE 78515 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 6 Přejezdník

Více

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

Technické podmínky měřící ústředny DISTA Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových

Více

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

Více

T E C H N I C K É P O D M Í N K Y

T E C H N I C K É P O D M Í N K Y Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 Choceň T E C H N I C K É P O D M Í N K Y TP 1/04 p r o e l e k t r o n i c k é s t a v ě d l o K - 2 0 0 2 Tyto technické podmínky stanoví základní technické parametry

Více

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ Obsah 1 Úvodní ustanovení...3 2 Požadavky na zařízení dálkově ovládané signalizace pro nevidomé...3 3 Požadavky na umístění přijímače dálkového ovládání a zdroje akustického signálu pro nevidomé...5 4

Více

Přenosové zařízení B-GSM

Přenosové zařízení B-GSM Zaváděcí list sdělovací a zabezpečovací techniky Přenosové zařízení B-GSM ZL 04/2005-SZ skupina 0V ZL platný Účinnost od: 23. února 2005 Schváleno odborem automatizace a elektrotechniky GŘ pro používání

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

www.prvni-saz.cz Návod k obsluze elektronického záznamového zařízení EZZ 01 příloha k TP SaZ 03/01

www.prvni-saz.cz Návod k obsluze elektronického záznamového zařízení EZZ 01 příloha k TP SaZ 03/01 www.prvni-saz.cz Návod k obsluze elektronického záznamového zařízení EZZ 01 příloha k TP SaZ 03/01 Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 je záznamové (registrační) zařízení, které je schopno zaznamenávat

Více

www.prvni-saz.cz Technický popis, pokyny pro montáž, údržbu a projektování

www.prvni-saz.cz Technický popis, pokyny pro montáž, údržbu a projektování www.prvni-saz.cz Technický popis, pokyny pro montáž, údržbu a projektování pro Elektronické záznamové zařízení EZZ 02 a EZZ 02P T SaZ 11/2007 Únor 2009 Technické podmínky EZZ 02 a EZZ 02P TP SaZ 07 11/2007

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO ÚDRŢBU A VYZKOUŠENÍ T ATE 38101 TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO ÚDRŢBU A VYZKOUŠENÍ T ATE 38101. Chladící skříňka pro baterie

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO ÚDRŢBU A VYZKOUŠENÍ T ATE 38101 TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO ÚDRŢBU A VYZKOUŠENÍ T ATE 38101. Chladící skříňka pro baterie automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 9 VYZKOUŠENÍ

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

NÁVOD ZS-020. Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART

NÁVOD ZS-020. Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART JSP Měření a regulace NA0026-2011/07 NÁVOD ZS-020 Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART Galvanicky odděluje proudový signál a zároveň napájí převodník.

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Protokol č. BDO01/2013 o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 vypracovaný odbornou komisí

Protokol č. BDO01/2013 o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 vypracovaný odbornou komisí ve složení Protokol č. DO1/213 o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2-5-51 ed. 3 vypracovaný odbornou komisí Jméno a příjmení Ing. Martin Liška Pavel Česal Ing. Michal eneš Ing. Václav Dušek Funkce projektant

Více

Zdroj zajištěného napájení MEg103

Zdroj zajištěného napájení MEg103 Zdroj zajištěného napájení MEg103 Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Zdroj zajištěného napájení MEg103 1/ Charakteristika Zdroj zajištěného napájení MEg103 je určen k napájení indikátorů

Více

Panelmetr AP 02. www.apoelmos.cz. Technická dokumentace U-19

Panelmetr AP 02. www.apoelmos.cz. Technická dokumentace U-19 Panelmetr AP 02 Technická dokumentace U-19 AP02-05-x-... AP02-06-x-... AP02-07-x-... APO2-08-x-... AP02-09-x-... AP02-10-x-... AP02-11-x-... www.apoelmos.cz ISO 9001 červenec 2009, TD-U-19-16 Obsah 1 Úvod...4

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty 1 882 1882P01 Symaro Kanálové čidlo Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty QFM3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost

Více

ZAM - SERVIS, spol. s r. o. NÁVOD K OBSLUZE

ZAM - SERVIS, spol. s r. o. NÁVOD K OBSLUZE ZAM - SERVIS, spol. s r. o. LIPOVÁ 64, 747 16 HAŤ U HLUČÍNA PROVOZOVNA : KŘIŠŤANOVA 1, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE OVLÁDACÍ SKRÍNĚ OS-ia č. 9917 Součástí tohoto návodu k obsluze jsou i technické podmínky

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

D.1.4 Technika prostředí staveb. SE. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů SLE. - Slaboproudá elektrotechnika

D.1.4 Technika prostředí staveb. SE. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů SLE. - Slaboproudá elektrotechnika D.1.4 Technika prostředí staveb SE. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů SLE. - Slaboproudá elektrotechnika Seznam příloh: D.1.4.1 Technická zpráva D.1.4.2.1 Půdorys 2.NP - část 1

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

T E C H N I C K É P O D M Í N K Y

T E C H N I C K É P O D M Í N K Y Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 500 02 Hradec Králové 2 T E C H N I C K É P O D M Í N K Y TP SM HK 03/ 04, vydání 2 p r o e l e k t r o n i c k ý f á z o v ě c i t l i v ý p ř i j í m a č EFCP určený

Více

HUMISTAR ČERVENEC 2008 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HDKA 12 pro kanálovou montáž URČENÍ POPIS

HUMISTAR ČERVENEC 2008 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HDKA 12 pro kanálovou montáž URČENÍ POPIS HUMISTAR ČERVENEC 2008 URČENÍ PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY řady HDKA 12 pro kanálovou montáž Převodníky vlhkosti a teploty řady HDKA 12 se používají ke kontinuálnímu měření vlhkosti a teploty

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

PŘÍSTROJOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY

PŘÍSTROJOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY REGULACE AUTOMATIZACE BOR, spol. s r.o Dělnická 264 473 01 Nový Bor tel. : +420 487 727 443 fax : +420 487 726 320 e-mail : rab@clnet.cz http://www.regulace.cz Katalog výrobků : PŘÍSTROJOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY

Více

Detekční systém DENO-K

Detekční systém DENO-K Detekční systém DENO-K Jiří Novotný Praha 9, Jablonecká 414 tel.: 604 263 272 e-mail : novotny@deno.cz http://www.deno.cz http://www.deno.cz strana 1 1. ZÁKLADNÍ POPIS Detekční systém DENO-K je optický

Více

HUMISTAR BŘEZEN 2009 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HWPA 12 pro nástěnnou montáž URČENÍ POPIS

HUMISTAR BŘEZEN 2009 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HWPA 12 pro nástěnnou montáž URČENÍ POPIS HUMISTAR BŘEZEN 2009 URČENÍ PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY řady HWPA 12 pro nástěnnou montáž Převodníky vlhkosti a teploty řady HWPA 12 se používají ke kontinuálnímu měření vlhkosti a teploty

Více

PROTOKOL O VNĚJŠÍCH VLIVECH PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE

PROTOKOL O VNĚJŠÍCH VLIVECH PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PROTOKOL O VNĚJŠÍCH VLIVECH PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE 1. Příklad protokolu o vnějších vlivech 2. Členění

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Pozitivní signalizace PZS s LED

Pozitivní signalizace PZS s LED K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě VI. Pozitivní signalizace PZS s LED Obsah: Analýza činnosti PZZ K 2 Návrh bezpečného provozu PZS s možností redukce spotřeby energie 3 Snížení příkonu

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 13 ÚDRŽBU

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 45 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly být

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T. Číslo dokumentace : 9806

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T. Číslo dokumentace : 9806 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T Číslo dokumentace : 9806 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

QFA3160. Prostorové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti a teploty

QFA3160. Prostorové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti a teploty 1 858 1858P01 1858P02 Symaro Prostorové čidlo Relativní vlhkosti a teploty QFA3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost v

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZD13526 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště

Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Název stavby: Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Soubor: - Část: Stupeň PD: D1.4g Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem Dokumentace provedení stavby (DPS) Místo stavby: Spracovatel

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 15 DODACÍ

Více

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU A VYZKOUŠENÍ ATE,

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU A VYZKOUŠENÍ ATE, automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 8 Strana 2

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

AŽD Praha s.r.o. K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě IX ZČU Plzeň. LED svítilna LLA-2

AŽD Praha s.r.o. K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě IX ZČU Plzeň. LED svítilna LLA-2 AŽD Praha s.r.o. K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě IX ZČU Plzeň LED svítilna LLA-2 21. května 2014 Aplikace žárovek ve svítilně Základní vlastnosti: emitování světla na základě vláknem

Více

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ V BYTOVÉM DOMĚ ČESKÁ LÍPA, NA

Více

Bistabilní reléový modul

Bistabilní reléový modul 8177P01 s 8 177 TX-I/O Bistabilní reléový modul Určený pro Řízení osvětlení Řízení zařízení s nepřetrţitým chodem TXM1.6RL 6 beznapěťových bistabilních reléových výstupů Konfigurovatelná funkce pro případ

Více

CR 2720-0K a CR 2730-0K

CR 2720-0K a CR 2730-0K CR 2720-0K a CR 2730-0K KVĚTEN 2009 ŘÍZENÉ USMĚRŇOVAČE ANODICKÉ OCHRANY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROTI KYSELÉMU PROSTŘEDÍ URČENÍ Řízené usměrňovače CR 2720-0K a CR 2730-0K jsou zařízení určená k aktivní

Více

První SaZ Plzeň, a. s. 301 00 Plzeň, Wenzigova 8 POKYNY PRO POUŽITÍ SÉRIOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ TYPU SKO - 05 NA SPÁDOVIŠTÍCH. T SaZ 10/2006 1.

První SaZ Plzeň, a. s. 301 00 Plzeň, Wenzigova 8 POKYNY PRO POUŽITÍ SÉRIOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ TYPU SKO - 05 NA SPÁDOVIŠTÍCH. T SaZ 10/2006 1. První SaZ Plzeň, a. s. 301 00 Plzeň, Wenzigova 8 POKYNY PRO POUŽITÍ SÉRIOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ TYPU SKO - 05 NA SPÁDOVIŠTÍCH T SaZ 10/2006 1. vydání 1 z 9 Pokyny pro použití sériových kolejových obvodů

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

vydaná dle ČSN EN ISOIIEC 17020 evidenčni číslo 05.598.198 Účel inspekce: posouzení shody zařízeni s předpisy, které se na ně vztahují

vydaná dle ČSN EN ISOIIEC 17020 evidenčni číslo 05.598.198 Účel inspekce: posouzení shody zařízeni s předpisy, které se na ně vztahují Czech TOV SOD Czech s.r.o. Kancelár Brno TI. kpt. Jaro~e 25 60200 Brno Tel.: 545 242 121 e-mail: bmo@tuv-sud.cz WWIN.tuv-sud.cz INSPEKČNí ZPRÁVA vydaná dle ČSN EN ISOIIEC 17020 evidenčni číslo 05.598.198

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly s chladičem Spínání v nule Indikace vstupního signálu

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis

Více

DISTA Technická dokumentace

DISTA Technická dokumentace DISTA Technická dokumentace Pokyny pro montáž Verze 2.5 Nádražní 88 565 01 CHOCEŇ tel./fax: +420-465471415 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC OBSAH: 1. Úprava konektorů...

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments. 528 Snímač absolutního a relativního tlaku Návod k obsluze Huba Control Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.cz 1 Oblast použití snímače tlaku typu 528 Tento snímač tlaku se

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Nabíječ Pb akumulátorů ACC-PB. č. 20603

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Nabíječ Pb akumulátorů ACC-PB. č. 20603 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Nabíječ Pb akumulátorů ACC-PB č. 20603 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,uvedení do provozu,

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Charakteristika. Technické údaje. Měřicí rozsahy:

Charakteristika. Technické údaje. Měřicí rozsahy: Typ 0807,0808 se svorkovnicí STSs (Pt,Ni) a STSs/I - se svorkovnicí - se svorkovnicí a proudovým výstupem Popis - použití Snímače jsou určeny pro měření teploty. Signál snímače může být vyhodnocen pro

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Indikátor stavu pojistky MEg72. Uživatelská příručka

Indikátor stavu pojistky MEg72. Uživatelská příručka Indikátor stavu pojistky MEg72 Uživatelská příručka MEg Měřící Energetické paráty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Indikátor stavu pojistkymeg72 uživatelská příručka Indikátor stavu pojistky MEg72

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

Kondenzační sušárny HORAL SERVIS s.r.o.

Kondenzační sušárny HORAL SERVIS s.r.o. 2013 Kondenzační sušárny HORAL SERVIS s.r.o. CENÍK, TECHNICKÁ DOKUMENTACE, OBJEDNÁVKOVÝ KLÍČ HORAL SERVIS s.r.o. Martinice v Krkonoších 221 CZECH 512 32 Obsah 1. Výběr provedení kondenzační sušárny...

Více

Sensorboxy SRBP, binární

Sensorboxy SRBP, binární hlavní údaje Všeobecné údaje Tyto sensorboxy slouží ke snímání koncových poloh kyvných pohonů v procesní technice, kde se jedná o přepravu, dávkování nebo plnění plynných či kašovitých hmot nebo sypkého

Více

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3 T 71993 č.v.: 71993 TP SM HK 2/02 SKP 316 211 719 939 00. Vydání

Více