Registr změn V y d á n í Platnost od Popis zněny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registr změn V y d á n í Platnost od Popis zněny"

Transkript

1

2 Registr změn V y d á n í Platnost od Popis zněny Původní dokument Doplnění o výrobek SMN z 2

3 Obsah 1. Úvod Základní technické údaje Technické parametry Pracovní prostředí Všeobecný popis pracovního prostředí pro nasazení SMN01, SMN Technický popis Konstrukční provedení výrobků SMN01 a SMN Zkoušky Typové zkoušky SMN01, SMN Popis dílčích zkoušek Kusové zkoušky Předpisy dodavatele Odběratelsko-dodavatelské údaje Dodávání Skladování Náhradní díl Objednávání Záruční doba Opravy Zneškodnění výrobku po ukončení životnosti Údaje na štítku výrobku Související normy a předpisy Příloha Příloha z 3

4 1. Úvod Technické podmínky stanoví parametry, zkoušky a jiná technická a odběratelsko - dodavatelská ustanovení pro výrobky - Elektronický stejnosměrný měnič napětí SMN01 a SMN01.1 (dále jen SMN01, SMN01.1). Výrobek SMN01 je tvořen dvojicí elektronických konvertorů stejnosměrného napětí a na svých výstupních svorkách zajišťuje dvě stabilizovaná nastavitelná stejnosměrná napětí v rozsahu od 12 V do 18 V. Vstupní napětí se odebírá z napájecího nestabilizovaného stejnosměrného zdroje o jmenovitém napětí 24 V (baterie). Výrobek SMN01.1 je tvořen dvojicí elektronických konvertorů stejnosměrného napětí a na svých výstupních svorkách zajišťuje dvě stabilizovaná nastavitelná stejnosměrná napětí v rozsahu od 12 V do 18 V. Dále je výrobek vybaven elektronickým dohledem výstupního stabilizovaného napětí obou dvou konvertorů. Vstupní napětí se odebírá z napájecího nestabilizovaného stejnosměrného zdroje o jmenovitém napětí 24 V (baterie). Typové zkoušky výrobků SMN01 a SMN01.1 proběhly v akreditované Zkušební laboratoři ČD při VÚŽ Praha, oblast SZT, pracoviště Sulkov (Protokoly č. 6/02-ZL a 12/04- ZL ze dne ). Zkoušky na elektromagnetickou kompatibilitu provedla akreditovaná Elektrotechnická laboratoř č FEL při ZČU Plzeň (Protokol č ). Výrobky SMN01 a SMN01.1 jsou určeny pro napájení obvodů světel výstražníků pro přejezdová zabezpečovací zařízení světelná typu AŽD 71, která byla projektována dle norem PN AŽD 8621 a PN AŽD 8622 (dále PZS). Srovnávací tabulka Výrobků SMN01 x SMN01.1 Deska výstupního napětí - Konvertor A Deska výstupního napětí - Konvertor B Elektronický dohled výstupního napětí konvertorů Počet výstupních relé dohledu pro 1 SMN Max. počet napájených výstražníků 1 SMN Využitelnost v PZS typu SMN01 Ano Ano Ne 2 relé NMŠ B 4 AŽD71, PZZ-K SMN01.1 Ano Ano Ano 1 relé NMŠ B 4 AŽD71, PZZ-K Dále je možno výrobky použít i u jiných PZS, pokud typová dokumentace obsahuje i zapojení výrobků SMN01 nebo SMN z 4

5 2. Základní technické údaje 2.1. Technické parametry - výrobek se sestává z dvojice nezávislých impulsně pracujících stabilizátorů vstupního stejnosměrného napětí - jmenovitá hodnota napájecího napětí: 24 V DC - rozsah vstupního napájecího napětí: od 19 V DC do 35 V DC - výstupního napětí nastavitelné v rozsahu: 12 V DC až 18 V DC - přesnost stabilizace výstupního napětí: ± 2,5 % - trvalý výstupní výkon: 240 W (jako celek) - trvalý výstupní výkon na jedné sběrnici: 120 W - maximální počet výstražníků napájených ze SMN01: 4 ks - účinnost: min. 85 % - izolační odpory vstupů a výstupů proti kostře: větší než 2 MΩ - elektrická pevnost mezi vstupem a kostrou: 500 V AC (50 Hz. min -1 ) - elektrická pevnost mezi výstupem a kostrou: 500 V AC (50 Hz. min -1 ) - elektrická pevnost mezi vstupem a výstupem: galvanicky propojené - elektrická pevnost mezi výstupy konvertorů A a B: společný minus pól - ochrana krytem podle ČSN EN 60529: IP20 - rozsah pracovních teplot: - 25 C až + 55 C - rozměry (š. x v. x hl.): 105 mm x 125,9 mm x 170 mm - životnost: min. 20 let - předpokládaná střední doba mezi poruchami: 5 let - splňuje podmínky normy ČSN odpovídá požadavkům nařízení vlády č. 168/1997 Sb., č. 169/1997 Sb. a ČSN EN Pracovní prostředí Výrobky mohou být vystaveny těmto vnějším vlivům podle ČSN : Teplota okolí: AA7 (- 25 C až + 55 C), atmosférické podmínky v okolí: AB7 (- 25 C až + 55 C při relativní vlhkosti od 10 % až do 100 %, při absolutní vlhkosti od 0,5 g/m 3 až do 29 g/m 3 ), nadmořská výška: AC1 (menší než 2000 m), výskyt vody: AD1 (zanedbatelný), výskyt cizích pevných těles: AE1 (zanedbatelný), výskyt korosivních nebo znečišťujících látek: AF1 (zanedbatelný), mechanické namáhání: AG2 (střední), vibrace: AH2 (střední), výskyt rostlinstva nebo plísní: AK1 (bez nebezpečí), výskyt živočichů: AL1 (bez nebezpečí), elektromagnetická působení: AM6 (nebezpečný výskyt indukovaných proudů), sluneční záření: AN1 (nízká, ochrana proti přímému slunečnímu záření), seismické účinky: AP1 (zanedbatelné), bouřková činnost: AQ2 (nepřímé ohrožení), pohyb vzduchu: AR1 (pomalý), vítr: AS1 (malý). 5 z 5

6 2.3.Všeobecný popis pracovního prostředí pro nasazení SMN01, SMN01.1 Vnitřní prostory chráněné před atmosférickými vlivy a bez regulace teploty a vlhkosti, které mohou mít otvory do venkovního prostředí. Výrobky splňují podmínky tabulky 1 v ČSN pro pracovní prostředí uvnitř venkovních kovových skříní s ochranou proti slunečnímu záření (prostředí složité, aktivní, studené, horké, s otřesy). 3. Technický popis 3.1. SMN01 SMN01 je tvořen dvojicí stejnosměrných konvertorů napětí (konvertor A, konvertor B), které jsou napájeny z baterie o jmenovitém napětí 24 V. Každý konvertor napětí výrobku generuje na svém výstupu stejnosměrné stabilizované a regulovatelné napětí v rozsahu od 12 V do 18 V. Oba konvertory (A i B) mají na výstupních svorkách připojené dohlédací relé výstupního napětí (KN1,KN2) typu NMŠ B. Vstupní napětí je přivedeno na sv. č. 1 a 2 (plus pól baterie) a na sv. č. 3 a 4 (minus pól baterie) výrobku SMN01. Výstupní napětí je získávané ze sv. č. 9 a 10 (plus pól) a ze sv. č. 7 a 8 (minus pól). Každý z dvojice konvertorů má samostatnou svorkovnici. Velikost výstupního napětí se reguluje otáčením regulačního potenciometru na čelní desce výrobku. Přítomnost vstupního napájecího napětí je indikována trvalým svícením žluté LED na čelní desce; přítomnost výstupního napětí je indikována trvalým svícením zelené LED. Každá dvojice konvertorů má samostatné indikační prvky a samostatný regulační potenciometr. Výrobek SMN01 je určen jako doplněk pro PZS, které je projektováno dle PN AŽD 8621 a PN AŽD Přejezdové zařízení pak používá zásadně baterii se jmenovitým napětím 24 V. Pro obvody světel výstražníků s proudovými kontrolními relé typu NMŠ 1-0,25/0,7 se z výstupního napětí SMN01 vytvoří sběrnice označené SP1, SP2, atd. pro červená světla, LB1, LB2, atd. pro bílá světla. Sběrnice označené lichým číslem jsou získávány z konvertoru A výrobku SMN01 a sběrnice označené sudým číslem jsou získávány z konvertoru B výrobku SMN01. Minusová sběrnice se vytvoří společná (SM). Konkrétní zapojení jsou uvedena v dokumentu Technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu stejnosměrného měniče napětí SMN01 a SMN01.1 (dále dokument T SaZ 4/2002). Trvalá kontrola funkčnosti obou konvertorů napětí výrobku je realizována dvěma malorozměrovými relé typu NMŠ zapojenými na výstupní svorky výrobku SMN01 a jejich kontakty jsou zapracovány do obvodu kontrolního relé příslušného PZS. Doporučená zapojení jsou uvedena v dokumentu Typové výkresy pro projektování PZS typu AŽD 71 s elektronickými doplňky SMN01 a BZKS20 (dále jen P SaZ 4/2002). 6 z 6

7 Velikost výstupních napětí z SMN01 se volí tak, aby na nejvzdálenějším výstražníku byla nastavena požadovaná hodnota napětí na žárovce výstražníku při minimální nastavené hodnotě regulačního odporu (max. velikost 2,2 Ω/min. 3 A) v tomto obvodu. Nastavené výstupní napětí je stabilizované, tzn., že případný pokles napětí napájecí baterie se neprojeví na velikosti nastavených výstupních napětí z měniče SMN01. Obvody žárovek červených světel výstražníků jsou zapojené tak, že ze sběrnice napájené z jednoho konvertoru (např. SP1) je napájena jedna žárovka výstražníku a ze sběrnice napájené z druhého konvertoru (např. SP2) je napájena další žárovka téhož výstražníku SMN01.1 Výrobek SMN01.1 je tvořen dvojicí nezávislých, impulsně pracujících stejnosměrných konvertorů napětí (konvertor A, konvertor B), které jsou napájeny z baterie o jmenovitém napětí 24 V DC. Každý konvertor napětí má samostatnou svorkovnici. Dále výrobek obsahuje jednu desku elektronického dohledu korektních výstupních napětí dvojice konvertorů. Výstupem tohoto elektronického dohledu je 1 relé KN typu NMŠ B. Vstupy a výstup relé této desky jsou ukončeny též na samostatné třetí svorkovnici. Vstupní napětí konvertorů (svorkovnice 1 a 2) je přivedeno na svorky č. 1 a 2 (plus pól) a svorky č. 3 a 4 (minus pól). Každý z dvojice konvertorů napětí generuje na svém výstupu stejnosměrné, stabilizované a nastavitelné napětí v rozsahu od 12 V DC až do 18 V DC. Výstupní napětí ukončeno je na svorkách č. 9 a 10 (plus pól) a na svorkách č. 7 a 8 (minus pól). Velikost výstupního napětí se reguluje otáčením regulačního potenciometru na čelní desce výrobku. Přítomnost vstupního napájecího napětí je indikována trvalým svícením žluté LED na čelní desce výrobku. Přítomnost výstupního napětí je indikováno trvalým svícením zelené LED na čelní desce výrobku. Každý z dvojice konvertorů má samostatné indikační prvky a samostatný regulační potenciometr. Výrobek SMN01.1 je určen jako doplněk pro PZS, které je projektováno dle PN AŽD 8621 a PN AŽD Přejezdové zařízení pak používá zásadně baterii se jmenovitým napětím 24 V. Pro obvody světel výstražníků s proudovými kontrolními relé typu NMŠ 1-0,25/0,7 se z výstupního napětí SMN01.1 vytvoří sběrnice označené SP1, SP2, atd. pro červená světla, LB1, LB2, atd. pro bílá světla. Sběrnice označené lichým číslem jsou získávány z konvertoru A výrobku SMN01.1 a sběrnice označené sudým číslem jsou získávány z konvertoru B výrobku SMN01.1. Minusová sběrnice se vytvoří společná (SM). Konkrétní zapojení jsou uvedena v dokumentu Technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu stejnosměrného měniče napětí SMN01 a SMN01.1 (dále dokument T SaZ 4/2002). Trvalá kontrola funkčnosti obou konvertorů napětí výrobku je zajištěna pomocí desky dohledu výstupních stabilizovaných napětí. Na výstupu této desky je trvalé napětí v případě, že je bezpečně dohlíženo trvalé výstupní napětí. Kontrolní relé napětí KN je typu NMŠ jehož kontakty jsou zapracovány do obvodu kontrolního relé KZ příslušného PZS. Doporučená zapojení jsou uvedena v dokumentu Typové výkresy pro projektování PZS typu AŽD 71 s elektronickými doplňky SMN01, SMN01.1 a BZKS20 (dále jen P SaZ 4/2002). 7 z 7

8 Velikost výstupních napětí z SMN01.1 se volí tak, aby na nejvzdálenějším výstražníku byla nastavena požadovaná hodnota napětí na žárovce světla výstražníku při minimální nastavené hodnotě regulačního odporu (max. velikost 2,2 Ω/min. 3 A) v tomto obvodu. Nastavené výstupní napětí je stabilizované, tzn., že případný pokles napětí napájecí baterie se neprojeví na velikosti nastavených výstupních napětí z měniče SMN01.1. Obvody žárovek červených světel výstražníků jsou zapojené tak, že ze sběrnice napájené z jednoho konvertoru (např. SP1) je napájena jedna žárovka výstražníku a ze sběrnice napájené z druhého konvertoru (např. SP2) je napájena další žárovka téhož výstražníku BZKS20 Při využití výrobků SMN01 a SMN01.1 v zapojení PZS se doporučuje použít i další elektronický doplněk, a to výrobek BZKS20 (Bezpečný zdroj kmitavých signálů) od firmy Signal Mont, s. r. o., Hradec Králové. Výrobek BZKS20 zajišťuje přerušované napájecí napětí pro žárovky červených a bílých světel výstražníků popř. i elektromagnetických zvonců určeným kmitočtem dle příslušných ustanovení normy ČSN Výrobek BZKS20 má samostatné technické podmínky a další dokumenty vydané výrobcem. Při použití výrobku BZKS20 kontrolní relé svícení žárovek červených světel kontroluje v prvním kmitu jednu žárovku jednoho výstražníku (např. A) a ve druhém kmitu žárovku druhého výstražníku (např. B). Při lichém počtu výstražníků jsou obvody žárovek červených světel lichého výstražníku zapojeny tak, že ze sběrnice napájené z jednoho konvertoru (např. SP3) je napájena jedna žárovka tohoto výstražníku a ze sběrnice napájené z druhého konvertoru (např. SP4) je napájena další žárovka téhož výstražníku. Doporučená zapojení jsou uvedena v dokumentu P SaZ 4/2002. Výrobky SMN01 a SMN01.1 je možné použít i při výměně baterií na provozovaných PZS, kdy je možné ponechat v provozu pouze základní baterii se jmenovitým napětím 24 V bez dalších přídavných článků, a ponechat v činnosti systém reléových kmitačů v původním zapojení. Zapojení obvodů světel výstražníků musí být rovněž upraveno tak, aby jedna žárovka červeného světla výstražníku byla napájena z jednoho konvertoru výrobků SMN01 nebo SMN01.1 a druhá žárovka z druhého konvertoru. Doporučená zapojení jsou v dokumentu P SaZ 4/2002. Je zakázáno obvody červených světel zapojit tak, aby obě červená světla kteréhokoliv výstražníku byla napájena pouze z konvertoru A nebo pouze z konvertoru B výrobku SMN01 (SMN01.1)! Obvody bílých světel výstražníků jsou zapojeny s využitím principu schématiky shodných obvodů z dokumentu PN AŽD Žárovky bílých světel dvou výstražníků jsou zapojené tak, že jsou připojené na sběrnici jednoho konvertoru (na př. LB1). Dvě kontrolní relé (P a S) typu NMŠ plní v zapojení funkce kontroly korektnosti svícení hlavních a náhradních vláken žárovek bílých světel pro dva výstražníky. Výstražníků s kontrolovaným bílým světlem má být sudý počet, jinak musí být do obvodu příslušného kontrolního relé S zařazena ekvivalentní elektrická zátěž. Zásadně se předpokládá kontrola svícení na výstražnících vpravo silniční komunikace bezprostředně před přejezdem (čl. 133 PN AŽD 8621). Při zapojení více než dvou výstražníků jsou obvody jedné nebo dalších dvou žárovek bílých světel připojeny na sběrnici druhého konvertoru SMN01.1 (např. LB2). Doporučená zapojení s využitím BZKS20 jsou uvedena v dokumentu P SaZ 4/2002. Doporučená zapojení elektromagnetických zvonců s využitím BZKS20 jsou uvedena v dokumentu P SaZ 4/ z 8

9 Požadované hodnoty ukazatelů spolehlivosti dílčích prvků zabezpečovacích zařízení jsou u výrobku SMN01.1 podle normy ČSN splněny. Jeho aplikace v zapojení PZS splňuje podmínky podle normy TNŽ Konstrukční provedení výrobků SMN01 a SMN01.1 Elektronické stejnosměrné měniče napětí SMN01 a SMN01.1 se skládají z dvojice stejnosměrných konvertorů napětí s příslušenstvím. Konvertory napětí a jejich příslušenství jsou umístěné do typové přístrojové skříňky. Na přední stěně panelu výrobků jsou indikační svítivé diody pro optickou kontrolu činnosti měničů a regulační prvky výrobků SMN01 a SMN01.1. Výrobek SMN01.1 má navíc na čelní desce zelenou svítivou diodu. Tato dioda je umístěna uprostřed čelní desky a indikuje korektní dohlížení výstupních napětí obou konvertorů. Svítí-li tato dioda, výstupní relé KN je vybuzeno. Na zadním panelu výrobků (SMN01 i SMN01.1) jsou pak dvě svorkovnice typu CP5/10 a dvě přístrojové pojistky (jmenovitá hodnota 10 A, typ A - pomalá charakteristika). Přívodní odnímatelný konektor těchto výstupních a vstupních svorkovnic je zajištěn proti vypadnutí ze svorkovnice při otřesech. Přístrojové pojistky jistí vstup do konvertorů napětí. Přístrojová pojistka tvoří s odnímatelným krytem pouzdra pojistky pevný nerozebíratelný komplet. Při výměně pojistky se mění celý komplet. Součástí dodávky výrobku SMN01 jsou i náhradní krytky se zapevněnými pojistkami. Tím je zajištěno, že v uzavřené elektrické provozovně zabezpečovacího zařízení při případné výměně přístrojové pojistky je pracovník údržby nucen použít pouze připravenou náhradní pojistku s novým krytem pouzdra; vadná přístrojová pojistka se likviduje i se šroubovacím krytem pojistky. Výrobek SMN01.1 je navíc na zadním panelu vybaven třetí svorkovnicí CP5/5. Tato svorkovnice je umístěna uprostřed a přísluší desce dohledů výstupních napětí obou konvertorů. Svorkovnice CP5/5 slouží k připojení (snímání) obou výstupních napětí konvertorů a zároveň jako výstupní svorky relé KN. Výrobky SMN01 a SMN01.1 se umísťují na polici universálního reléového stojanu. 5. Zkoušky 5.1. Typové zkoušky SMN01, SMN01.1 Typové zkoušky elektronického stejnosměrného měniče napětí SMN01 provedla akreditovaná Zkušební laboratoř ČD VÚŽ - ZL, pracoviště Líně - Sulkov. Z výsledků zkoušek je vystaven protokol, který je uložen u firmy První SaZ Plzeň a.s. a u zhotovitele zkoušek. Část zkoušek (zkoušky na EMC) zajistila akreditovaná Elektrotechnická laboratoř č akreditovaná ČIA při FEL ZČU Plzeň. Odběrateli výrobku SMN01 budou na požádání předloženy protokoly k nahlédnutí. 9 z 9

10 Typová zkouška zahrnuje následující dílčí zkoušky: 1. Kontrola provedení 2. Funkční zkouška - kontrola parametrů dle TP 3. Zkouška chladem - zkouška Ab 25/8 dle ČSN EN Zkouška suchým teplem - zkouška Bb 55/08 dle ČSN EN Zkouška izolačního odporu - zkouška č. 111 dle ČSN Zkoušky na EMC: 6. Zkouška na vyzařování elektromagnetického pole - zkouška dle ČSN EN 55022a 7. Zkouška odolnosti rázovým impulsem - zkouška dle ČSN EN úroveň 3 a 4 8. Zkouška odolnosti skupinou impulsů - zkouška dle ČSN EN úroveň 3 a 4 Zkušební předpis je uložen u dodavatele zařízení a u zhotovitele zkoušek. Protokol o typové zkoušce a protokol o zkouškách EMC jsou uloženy rovněž u dodavatele a zhotovitele zkoušek Popis dílčích zkoušek Kontrola provedení Provede se kontrola celkového vzhledu a provedení výrobku SMN01.1 a porovnání konstrukčního provedení s údaji podle čl. 4. čl. 4. Výrobek zkoušce vyhověl, pokud je konstrukční provedení v souladu s údaji podle Funkční zkouška Měniče SMN01 i SMN01.1 se pro funkční zkoušku zapojí dle dokumentu P SaZ 4/2002 v. č. 01a, 01b nebo 01c. Po připojení regulovatelného napájecího zdroje se na výstup konvertoru připojí regulovatelná zátěž. Napětí zdroje se nastaví na 19 V DC a zátěž se nastaví na hodnotu 120 W. Prověří se, že na výstupu lze regulačním potenciometrem nastavit napětí 12 V DC, 15 V DC a 18 V DC. Poté se napětí zdroje nastaví na 35 V a zátěž nastaví na hodnotu 20 W. Prověří se, že na výstupu lze regulačním potenciometrem nastavit napětí 12 V DC, 15 V DC a 18 V DC. Zkouška se provede pro oba konvertory. Výrobek zkoušce vyhověl, pokud na výstupu bylo možno ve všech případech nastavit napětí 12 V DC, 15 V DC a 18 V DC a svítily indikační diody LED příslušného konvertoru Zkouška chladem Po měření za normální teploty (22 C, rel. vlhkost 80 %) byl výrobek vložen do teplotní komory s normálním prostředím. Zkouška se provádí podle Ab 40/016 ČSN EN Výrobek zkoušce vyhověl, pokud na konci doby expozice vyhovuje zkoušce činnosti Zkouška suchým teplem Po měření za snížené teploty je výrobek vložen do teplotní komory s normálním prostředím. Zkouška se provádí dle Bb 70/016 ČSN EN z 10

11 Výrobek zkoušce vyhověl, pokud na konci doby expozice vyhovuje zkoušce činnosti Měření izolačního odporu. Zkouška se provádí dle 111 podle ČSN a) při zkoušce kusové bez předchozího provedení zkoušky vlhkým teplem b) při zkoušce typové po předchozím provedení zkoušky vlhkým teplem. Výrobek zkoušce vyhověl, pokud naměřená hodnota odpovídá hodnotě uvedené v čl Zkouška na vyzařování elektromagnetického pole Úroveň rušení na svorkách výrobku se provede v souladu s technickým předpisem ČSN CISPR 16. Meze svorkového rušivého napětí v kmitočtovém pásmu 150 khz až 30 MHz byly posuzovány podle ČSN EN 55022a jak pro kvazivrcholovou, tak i pro střední hodnotu signálu. Výrobek zkoušce vyhověl, pokud úroveň rušení výrobku ve sledovaném pásmu nepřekročila přípustné meze Zkouška odolnosti rázovým impulsem Test odolnosti vychází z ustanovení normy ČSN EN Rušící signál je injektován mezi jednotlivé napájecí vodiče. Hodnoty rušení byly stanoveny v souladu s normou. Výrobek zkoušce vyhověl, pokud pro zkušební úroveň 3 pro vstup a 4 pro výstup zkoušené zařízení splní kritérium elektromagnetické odolnosti zařízení funkční skupiny A Zkouška odolnosti skupinou impulsů Test vychází z ustanovení normy ČSN EN Rušící signál je injektován do vstupních a výstupních vodičů přímo. Hodnoty rušení jsou stanoveny v souladu s normou. Výrobek zkoušce vyhověl, pokud pro zkušební úroveň 3 pro vstup a zkušební úroveň 4 pro výstup zkoušené zařízení splní kritérium elektromagnetické odolnosti zařízení funkční skupiny A Kusové zkoušky Kusové dílčí zkoušky se realizují v následujícím rozsahu: 1. Kontrola provedení - kontroluje se vzhled a provedení výrobku včetně nerozebíratelného kompletu trubičkové pojistky a odnímatelného krytu pouzdra pojistky provedeného tak, aby byl možno zkontrolovat jmenovitou hodnotu pojistky uvedenou na pojistce. 2. Měření izolačního odporu. 3. Zkouška činnosti viz T SaZ 4/2002 čl z 11

12 6. Předpisy dodavatele Výrobky SMN01 a SMN01.1 jsou určeny pro provoz ve vnitřních prostorách (reléové místnosti, reléové domky). Jedná se o prostředí, jehož všeobecný popis dle ČSN je následující: vnitřní prostory chráněné před atmosférickými vlivy a bez regulace teploty a vlhkosti, které mohou mít otvory do venkovního prostředí. Přesné zatřídění je uvedeno v čl. 2 těchto TP. Při instalaci výrobků SMN01 nebo SMN01.1 je nutné zajistit pracovní podmínky deklarované v těchto TP. Zařízení musí být umístěno mimo dosah přímého slunečního záření. Výrobky SMN01 i SMN01.1 nevyžadují preventivní údržbu. V konkrétní aplikaci použití výrobků SMN01 nebo SMN01.1 se doporučuje zátěž rovnoměrně rozdělit na oba stejnosměrné konvertory napětí a zajistit splnění podmínek uváděných v čl. 3. Při uvádění výrobků SMN01 nebo SMN01.1 do provozu se provádí hodnocení provozní způsobilosti UTZ dle T SaZ 4/2002. Při pravidelných prohlídkách systému PZS se provádí kontrola velikosti nastavených napětí na žárovkách výstražníků. Další kontrolní měření nejsou nutná. Případná porucha výrobků SMN01 nebo SMN01.1 se projeví zhasnutím kontrolních LED a nevybuzením externích kontrolních relé (KN1 a KN2 nebo pouze relé KN při použití SMN01.1) a tím i indikací poruchového stavu na kontrolní desce příslušného PZS. Při prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení se provádí hodnocení provozní způsobilosti výrobku dle T SaZ 4/2002. Výrobky SMN01 a SMN01.1 se v provozu neopravují. Při případné poruše se vymění za nové a odešlou se výrobci k opravě. 7. Odběratelsko-dodavatelské údaje 7.1. Dodávání Elektronické stejnosměrné měniče napětí SMN01 a SMN01.1 dodává firma První SaZ Plzeň a.s., Úslavská 431/3, Plzeň. Součástí dodávky výrobků SMN01 nebo SMN01.1 je dokument TP SaZ 4/2002 a dokument Technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu (T SaZ 4/2002) a prohlášení o shodě výrobku s uvedenými TP a právními předpisy. Osvědčení o jakosti (dokladující výstupní kontrolu a zahoření u výrobce). Výrobky SMN01 a SMN01.1 má na svorkovnicích nasazené vyjímatelné konektory, které jsou součástí dodávky. Součástí dodávky jsou i 6 ks náhradních kompletů krytů pouzder přístrojových pojistek spojených v nerozebíratelný celek s vlastní pojistkou. Výrobky SMN01 i SMN01.1 se dodávají zahořené. Výrobek se dopravuje ve vrstveném papírovém obalu (karton, krabice, krabička). 12 z 12

13 Na základě objednávky výrobce dodá dokument Typové výkresy pro projektování PZS s elektronickými doplňky SMN01, SMN01.1 a BZKS20 P SaZ 4/2002, který je spolu s dokumentem Technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu stejnosměrného měniče napětí SMN01 a SMN01.1 T SaZ 4/2002 nezbytným podkladem pro projektování přejezdového zabezpečovacího zařízení s elektronickým doplňkem SMN01 nebo SMN01.1, popř. i. BZKS Skladování Výrobky SMN01 a SMN01.1 se skladují v prostředí obyčejném, v krytých prostorách Náhradní díl K dodanému výrobku je možné objednávat u výrobce samostatně náhradní kryt k přístrojové pojistce se zapevněnou pojistkou jmenovité hodnoty 10 A. Díl nemá samostatné označení pro objednávky. Příklad objednávky: 4 ks komplet krytu a přístrojové pojistky SMN Objednávání Výrobky SMN01, SMN01.1 a náhradní kryt k přístrojové pojistce dle čl se objednává u výrobce: První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 8, Plzeň 7.5. Záruční doba Výrobce poskytuje odběrateli výrobků SMN01 a SMN01.1 záruku 24 měsíců ode dne uvedení zařízení do provozu, nejdéle však po dobu 30 měsíců ode dne vyskladnění; lze však projednat smluvně za určitých podmínek i delší záruční dobu. Pokud dojde k poruše na výrobku SMN01 nedodržením pracovních a technických podmínek dle těchto TP SaZ 4/2002 nebo neodborným zásahem, nárok na záruku zaniká Opravy Záruční opravy zajišťuje výrobce zařízení bezplatně za podmínek uvedených v čl Pozáruční opravy zajišťuje výrobce za úhradu na svém pracovišti. Výrobce garantuje provedení opravy SMN01, SMN01.1 i po ukončení doby výroby ještě po dobu životnosti výrobku. Výrobce vede evidenci provedených záručních i pozáručních oprav výrobku s popisem závad, jejich pravděpodobných příčin a způsobu jejich odstranění a na požádání předkládá evidenci odboru automatizace a elektrotechniky ČD GŘ, resp. sekci automatizační a telekomunikační techniky ČD TÚČD. 13 z 13

14 8. Zneškodnění výrobku po ukončení životnosti Po ukončení životnosti výrobku se jeho komponenty stávají odpadem dle Katalogu odpadů (Vyhl. č. 381/2001 Sb.). Odpad je nutné předat oprávněným firmám (osobám) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Kód odpadu Název a druh odpadu Kategorie odpadu Měď Ostatní Propojovací vodiče Ostatní Ostatní železný kov Ostatní Plasty neznečištěné škodlivinami Ostatní Vyřazená elektronická zařízení Ostatní Výrobce se zavazuje, že na základě objednávky provede likvidaci výrobku. Obal výrobku pro dopravu splňuje podmínky stanovené zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech. Popis obalů: Jednovrstvové a vícevrstvové klopové nebo víkové krabice - karton nebo jiné obaly z vlnité papírové lepenky anebo lepenkové a papírové krabičky. Použité obaly splňují následující zásady: - prevence snižováním zdrojů (ČSN EN 13428, ČSN EN 13427) - opakované použití (ČSN EN 13429) - recyklace materiálu (ČSN EN 13430) - těžké kovy (ČSN EN ) Kód odpadu Název a druh odpadu Kategorie odpadu Kabely (neobsahující nebezpečné látky) O Železo a ocel O Plasty neznečištěné škodlivinami O Odpady z elektrického a elektronického zařízení (neobsahující škodliviny) O Papír nebo lepenka O Plastový obal O 9. Údaje na štítku výrobku Štítek výrobku SMN01 obsahuje následující údaje: Typ: SMN01 Technické podmínky: TP SaZ 4/2002 Číslo výrobku: Výrobní číslo: Rok výroby: Firma: První SaZ Plzeň a.s., Úslavská 431/3, Plzeň 14 z 14

15 Štítek výrobku SMN01.1 obsahuje následující údaje: Typ: SMN01.1 Technické podmínky: TP SaZ 4/2002 Číslo výrobku: Výrobní číslo: Rok výroby: Firma: První SaZ Plzeň a.s., Úslavská 431/3, Plzeň 10. Související normy a předpisy - ČSN :1993 (Elektrická železniční zabezpečovací zařízení) - ČSN :1995 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik) - ČSN :2000 (Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem) - ČSN :1994 (Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6.) - ČSN :1992 (Určování a ověřování spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení) - ČSN :1971 (Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů) - ČSN EN :1995 (Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkoušky A: Chlad ) - ČSN EN :1996 (Zkoušky vlivu prostředí. Část 2. Zkoušky. Zkoušky B: Suché teplo ) - ČSN EN 55022:1999 (Zařízení informační techniky - Charakteristiky radiového rušení. Meze a metody měření - třída A) - ČSN EN :1997 (Elektromagnetická kompatibilita - EMC. Část 4: Zkušební a měřící technika.oddíl 4: Rychlé elektrické přechodové jevy/skupina impulsů - zkouška odolnosti. Základní norma EMC ) - ČSN EN :1997 (Elektromagnetická kompatibilita - EMC. Část 4: Zkušební a měřící technika. Oddíl 5: Rázový impuls - zkouška odolnosti. Základní norma EMC ) - ČSN EN :1997 (Elektrotechnické předpisy - Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky: ) - ČSN EN :2000 (Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita, část 4. Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení) - ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik) - TNŽ :1992 Rozbory bezpečnosti obvodů železničních zabezpečovacích zařízení) - ČSN :1998 Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení) - Sbírka zákonů č.266/1994 Sb. Zákon o drahách - Sbírka zákonů č.100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení - Sbírka zákonů č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech. - Sbírka zákonů č. 381/2001 Sb. Vyhláška MŽP - Katalog odpadů. - Sbírka zákonů č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech. - Nařízení č. 169/1997 Sb. vlády České republiky, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. - Nařízení č. 169/1997 Sb. vlády České republiky, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. - PN AŽD 8621:1977 Systémy zabezpečovacích zařízení. Výstražná světelná zařízení AŽD 71. Požadavky na funkci a základní zapojení. - PN AŽD 8622:1977 Systémy zabezpečovacích zařízení. Výstražná světelná zařízení AŽD 71. Směrnice pro projektování. 15 z 15

16 Příloha 1 Pohled na čelní desku a na zadní desku SMN01 16 z 16

17 Příloha 2 Pohled na čelní desku a na zadní desku SMN z 17

www.prvni-saz.cz Technický popis, pokyny pro montáž, údržbu a projektování

www.prvni-saz.cz Technický popis, pokyny pro montáž, údržbu a projektování www.prvni-saz.cz Technický popis, pokyny pro montáž, údržbu a projektování pro Elektronické záznamové zařízení EZZ 02 a EZZ 02P T SaZ 11/2007 Únor 2009 Technické podmínky EZZ 02 a EZZ 02P TP SaZ 07 11/2007

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Záznamové zařízení B2000. Technické podmínky. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

Záznamové zařízení B2000. Technické podmínky. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Záznamové zařízení B2000 Technické podmínky AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-24-01-121, vydání 1 září 2003 Výrobce: AK signal Brno a.s., Plotní 6/56, 602 00 Brno, IČO: 26245507, DIČ:

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

DISTA Technická dokumentace

DISTA Technická dokumentace DISTA Technická dokumentace Pokyny pro montáž Verze 2.5 Nádražní 88 565 01 CHOCEŇ tel./fax: +420-465471415 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC OBSAH: 1. Úprava konektorů...

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Elektroinstalace Projekt pro stavební povolení Protokol o určení vnějších vlivů Určení provedla komise ve složení: předseda Hlavní inženýr projektu

Více

Popis HW a provoz zařízení

Popis HW a provoz zařízení RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení modulu pulsních a analogových vstupů Modul WM868-SI Modul WM868-SA Modul WM868-SISA Modul WM868-TE HW rev. 3 SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409,

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty a tlaku určeného

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti Vnější LED osvětlení kolejových vozidel Prezentace společnosti Kde nás najdete? MSV Elektronika s.r.o Poštovní 662 74213 Studénka tel./fax: 556 455 330/331 info@msvelektronika.cz Pobočka: Pávovská 2403

Více

Záznamové zařízení B2000

Záznamové zařízení B2000 Zaváděcí list sdělovací a zabezpečovací techniky Záznamové zařízení B2000 ZL 26/2003-SZ skupina 0V ZL platný Účinnost od: 19. listopadu 2003 Schváleno odborem automatizace a elektrotechniky GŘ pro používání

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VNĚJŠÍ VLIVY 1 Úvod 2 Rozdělení a označování vnějších vlivů 3 Určování vnějších vlivů 4 Příklad protokolu

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : KROKOVÉ MOTORY OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Kroková reverzační pohonná jednotka SMR 300-100-RI/24 3. Kroková reverzační pohonná jednotka

Více

Přenosové zařízení B-GSM

Přenosové zařízení B-GSM Přenosové zařízení B-GSM Technické podmínky AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-032-TP, v.2 leden 2005 TECHNICKÉ PODMÍNKY Přenosové zařízení B-GSM AK-032-TP-v2 konečný návrh 01/2005 Přenosové

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA Návod FLOR - ERA 1. Popis výrobku a možnosti jeho použití Tento dálkový ovladač je součástí výrobní řady Era Flor společnosti Nice. Dálkové ovladače této řady jsou vybavené technologií plovoucího kódu

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

3207-00-908-001-0 0. Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. Protokol o určení vnějších vlivů

3207-00-908-001-0 0. Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. Protokol o určení vnějších vlivů Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. ZMĚNOVÉ LISTY B.02-001 Protokol o určení vnějších vlivů ROZDĚLOVNÍK 0 06/2012 Raus Kocek Dočekal Dokumentace

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným)

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) List technických údajů Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) Teplotní monitorovací relé CM-TCS monitoruje příliš

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o 1 z 14 Návod k použití Výrobce: Telstra s.r.o Ovladač čerpadla OVL1 2 z 14 I.OBSAH I. OBSAH II. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE 1. RIZIKA A NEBEZPEČÍ 2. BEZPEČNOST PRÁCE 2.1. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více