KFOBCHOD.cz-Internetový nákupní park-obchodní dům se zárukou. Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KFOBCHOD.cz-Internetový nákupní park-obchodní dům se zárukou. Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu 1."

Transkript

1 KFOBCHOD.cz-Internetový nákupní park-obchodní dům se zárukou Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu : 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Karel Fischer, adresa Mansfeldova 788,Praha 9( pouze fakturační a korespondenční adresa,zde není provozovna,vše řešit telefonicky nebo elektronickou poštou),tel.: , identifikační číslo: ,zapsán v živnostenském rejstříku u MČ Praha 14 pod č.j.:umcp14-žo/10/731/toz/3 (dále jen prodávající ), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese : www kfobchod.cz., a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, ale nelze uplatnit ustanovení o spotřebitelských smlouvách (uzavíraných distančním způsobem a mimo obchodní prostory), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese jen webová stránka ) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. V tomto případě se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet ). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a kupující za ně nese odpovědnost Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího a ani prodávající nenese odpovědnost za chybně uvedené údaje kupujícím Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám Prodávající může zrušit uživatelský účet i se všemi výhodami, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2 Registrací v našem eshopu získáte slevu na další nákupy, jako poděkování za registraci a první nákup. Výše slevy Vám bude zaslána em po prvním dokončeném nákupu a nastavení slevy. Nastavená sleva platí do odvolání. V průběhu se může změnit. V případě jakékoli změny Vás budeme informovat em nebo na webových stránkách. Dále můžete získat věrnostní bonus pro stálé zákazníky ( za další nákupy ) a to formou další slevy (výši určuje prodávající) nebo jiné výhody (dárkový poukaz,doprava zdarma,dárek,atd.).slevy se mohou vztahovat na veškeré zboží nebo na vybrané produkty a platí po určitou dobu (dny,týdny, měsíce,..) nebo jednorázově. V případě dosažení tohoto věrnostního bonusu Vás budeme informovat a nastavíme slevu na další nákupy nebo nabídneme jiné výhody. V některých případech jako je zrušení zasílání obchodního sdělení, zrušení registrace,porušení obchodních podmínek aj. může být sleva zrušena. Dále Vás můžeme informovat o výhodných nabídkách, novinkách, zasílat různé informace a pod.formou obchodních sdělení. účtu máte možnost sledovat objednávku, pokračovat v nákupu nebo měnit zadané údaje. V uživatelském Každému zaregistrovanému uživateli systém vybírá podle nastavených slev nejnižší cenu. Pokud tedy akční cena bude vyšší, než pro něj konkrétně nastavená, zobrazí se mu nižší cena, kterou má k dispozici. Slevy se nesčítají. Výše zmiňované výhody nelze nárokovat. Registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Pokud si nepřejete, aby Vám byla zasílána obchodní sdělení, napište na a v předmětu uveďte "NEZASÍLAT OBCHODNÍ SDĚLENÍ. Můžete tak učitit také písemně na naší adresu. Odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení můžete i v průběhu zasílání zpráv. 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 3.1. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou informativní a nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. V ceně zboží je též zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši ( u zboží, kterého se tyto poplatky podle zákona týkají ). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Vyhrazujeme si právo změny cen. Obrázky produktů, zobrazované ve vebovém rozhraní obchodu jsou pouze ilustrační a prodávající neručí za jejích správnost, může se lišit obal výrobku i obrázek výrobku.vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Za chyby a nepřesnosti v popiscích neručíme. Obrázky, technické specifikace,parametry a popisky mají pouze informativní charakter, mohou se lišit a mohou být bez upozornění změněny.za případné chyby a vzniklé škody neneseme odpovědnost. Obal se může lišit. Reklamace parametrů,obalu a vlastností nemůže být akceptována. Nabídka zboží je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží zobrazovaná v detailu produktu je orientační a je vždy potvrzena na základě objednávky. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tom kupující včas vyrozuměn Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka ) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a kupující za ně nese odpovědnost. Prodávající nenese odpovědnost za chybně uvedené údaje v objednávce. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v

3 objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího ) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, delší doba dodání,skladová nedostupnost,ověření objednávky, atd.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) Smluvní vztah - Kupní smlouva Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy-nabídkou, je závazná a není odvolatelná podle obč. zákoníku č. 89/2012 Sb. Kupní smlouva vzniká po odeslání objednávky kupujícím spotřebitelem (prostřednictvím internetového obchodu, dále telefonicky nebo em, apod.), kdy prodávající potvrdí přijetí této objednávky (Závazné potvrzení objednávky). Toto přijetí prodávající potvrdí (odešle) kupujícímu informativním em nebo telefonicky, že závazně potvrzuje objednávku, na nebo tel. číslo zadané zákazníkem v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání potvrzujícího u nebo telefonicky prodávajícím kupujícímu na nebo telefon zadaný při objednání. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Každá objednávka odeslaná kupujícím prostřednictvím internetového obchodu nebo telefonicky, dále em apod. a potvrzená prodávajícím (závazné potvrzení přijetí objednávky prodávajícím zaslané em nebo telef. zákazníkovi) je dle zákona závazná!!! JE UZAVŘENA KUPNÍ SMLOUVA dle našich obchodních podmínek. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Momentem objednání zboží a uzavřením kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami, potvrzuje že se s nimi seznámil a vyjadřuje s nimi souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečně upozorněn před odesláním své objednávky a má možnost se s nimi seznámit, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.!!! NELZE KOMBINOVAT v jedné objednávce produkty z kategorie Digitální distribuce her, s produkty z jiných kategorií.!!! Kupující má právo odstoupit od objednávky - Kupní smlouvy( stornovat objednávku) kdykoliv do momentu expedice, respektive do momentu oznámení, že objednávka byla vyřízena a vyexpedována (předána dopravci) a to bez jakéhokoliv postihu. Zákazník je povinnen prokazatelně odstoupit od objednávky nebo smlouvy na u : s uvedením data a čísla objednávky, prodávající musí toto odstoupení potvrdit ( em). V případě, že tak nebude učiněno, nelze od objednávky ani kupní smlouvy odstoupit. V případě platby předem na účet(uskutečněné),platba přes AGMO,platební karty, bude kupujícímu platba vrácena do 10 prac.dnů, max. do 30 prac.dnů, od našeho přijetí odstoupení od objednávky před expedicí od kupujícího. Pokud kupující objednávku do momentu expedice (respektive do momentu oznámení, že objednávka byla vyřízena a vyexpedována ) písemně nezruší nebo písemně neodstoupí od kupní smlouvy je objednávka považovaná za závaznou a kupující je povinnen objednávku převzít dle zákona, byla uzavřena Kupní smlouva. Pokud nebude objednávka po expedici zboží kupujícím převzata a nedošlo k odstoupení od kupní smlouvy, ve lhůtě výše zmiňované, je porušena kupní smlouva a prodávající má nárok na uhrazení všech vzniklých nákladů spojených s nepřevzetím zboží a veškerých vícenákladů,které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s uzavřenou objednávkou, dále může prodávající nárokovat poplatek za uskladnění ve výši 10,- Kč za každý den nepřevzetí, maximálně do výše 500,- Kč, to vše se splatností 10 dnů od vystavení faktury ( V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána)).v případě neuhrazení bude postupováno v souladu se zákonem ( včetně úroku z prodlení, ).Zákazník dále souhlasí s tím, že v případě nevyzvednutí objednané zásilky a neuhrazení způsobené škody tímto vzniklé, může být tento případ předán/postoupen (včetně jeho osobních údajů) a evidován v systému společnosti GlobeWeb Czech s.r.o., případně předán dalším orgánům. Prodávající je oprávněn, po té co kupujícího em upozorní a umožní opětovné převzetí objednávky (vyzvednutí nebo zaslání dopravcem, pouze platba předem), zboží vhodným způsobem prodat. V případě podvodné objednávky, chybně zadaného u, tel.čísla apod. je prodávající oprávněn bez jakéhokoli upozornění zboží vhodným způsobem prodat. Při nevyzvednutí zásilky (objednávky) při platbě předem na účet, bude zásilka, kterou nám dopravce vrátí, u nás uložena 30 dní. Po té bude znehodnocena bez nároku na náhradu. Zásilka může být na Vaši žádost znovu zaslána. V tomto případě bude účtováno další poštovné a balné

4 platbou předem Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Objednávka je doručena a splněna momentem zaplacení příslušné částky za zboží a převzetím zboží osobním odběrem nebo dodáním na uvedenou adresu v objednávce nebo zasláním zboží-digitálního produktu ( licenčního cd klíče ) em a následného zaslání potvrzení přečtení tohoto u. Zásilka je doručena předáním osobě jednající za příjemce ( kupujícího )v místě doručení. Prodávající neručí za veškeré škody vzniklé předáním zboží jiné osobě, nežli je příjemce (kupující). Dále neručíme za dodání licenčního cd klíče jiné osobě nebo nedodání zboží ( licenčního cd klíče ) v případě uvedení chybné ové adresy nebo při jakéko-li chybě nebo zásahu třetích osob při zaslání u. Proto prosíme o správné uvedení veškerých kontaktů, aby mohlo být zboží v pořádku předáno.v případě platby předem na účet a neodstoupení od kupní smlouvy před expedicí zboží, je zákazník povinnen po expedici zboží převzít. Prodávající má nárok na plnění v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou. 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: DOBÍRKA (doprava přepravními společnostmi),v hotovosti na dobírku HOTOVĚ ve výdejním místě HeurekaPoint, při osobním odběru HOTOVĚ při osobním odběru Praha 9,u stanice metra Černý Most Platba předem na účet,bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č /0800, vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen účet prodávajícího );zboží, které je skladem, bude doručeno až po připsání peněz na účet prodávajícího Platba kartou-okamžitá online platba kartou = Internetová platební brána s nejvyšším bezpečnostním standardem 3D Secure, podporovaná karetními asociacemi VISA, MasterCard a Diners Club. Zákazník je přesměrován na vysoce zabezpečenou platební bránu banky, kde probíhají veškeré platební transakce.obchodník k informacím o platební kartě zákazníka nemá žádný přístup. Přenos informací je šifrovaný a naprosto bezpečný. Veškeré citlivé údaje z platební karty zadává zákazník přímo bance.platbu můžete využít pokud vlastníte platební kartu a máte možnost platby online přes internet (informace u své banky). V případě platby kartou a po té zrušení objednávky, vrácení zboží, vyřízení reklamace (pouze při vrácení peněz) apod. je platba vrácena zpět na platební kartu zákazníka. AGMO-platební brána- Po odeslání objednávky má kupující možnost využít internetové bankovnictví svojí banky a provést okamžité on line zadání bankovního příkazu. Zboží, které je aktuálně skladem, prodávající expeduje po potvrzení o úhradě (které nám zašle AGMO,většinou do několika minut-hodin,až dní,dle Vaší banky), v termínu uvedeném v bodě.převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO, a.s. Paysec-okamžitá online platba z elektronické peněženky,čsob a Poštovní spořitelny (z eshopu budete přesměrováni do PaySec, ČSOB nebo Poš.spořitelny, kde provedete platbu. Zboží, které je skladem, prodávající expeduje po potvrzení o úhradě(které nám potvrdí PaySec), v termínu uvedeném v bodě 7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím platební brány PaySec). Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí zpracovatelů plateb ani jiných třetích stran. Dokončením a odesláním objednávky (uzavřením kupní smlouvy) dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb,dopravních a spedičních společností a finančních institucí. V některých případech ( vyšší cena zboží, větší množství zboží,nedůvěryhodná objednávka,u zákazníka nepřebírajícího objednávky a další různé důvody ) a v případě objednávky nad ,-Kč, požaduje prodávající platbu předem na účet, prostřednictvím platební brány AGMO, platba PaySec nebo složení zálohy ve výši min.10% ( rozhodne prodávající ).

5 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.tyto náklady spojené s balením a dodáním zboží(v objednávce nebo na faktuře vedené jako doprava,poštovné,apod.),které platí kupující spolu s kupní cenou,představují jenom část nákladů spojené s balením a dodáním zboží,zbývající část těchto nákladů jde k tíži prodávajícího Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, v případě pozdější platby nemůžeme ručit za dostupnost a objednávka může být zrušena V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5) nebo z výše jmenovaných důvodů uvedených v čl.4.1., požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána). Zboží či služby zůstávají do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14 DNŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 5.1. Kupující ( spotřebitel ) bere na vědomí, že dle ustanovení 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., od Zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy : a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) Prodávající nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, digitálním obsahem se

6 mimo jiné rozumí i prodávajícím dodávané cd klíče (kódy, digitální distribuce), zasílané elektronicky ( em). Kupující odesláním objednávky (potvrzením) a odsouhlasením obchodních podmínek ( odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami), výslovně souhlasí s dodáním tohoto digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a proto spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy po dodání digitálního obsahu (zaslání em). Spotřebitel nemůže uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží (např. produkt vyrobený dle zásad hygieny a ochrany zdraví, produkt vyrobený za nejpřísnějších hygienických podmínek, atd.) a produkt byl otevřen, použit. Takto vyrobený produkt ztrácí po otevření hygienickou nezávadnost a tím je znehodnocen. V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti ( na nákupním dokladu uvedené IČO ), právo na odstoupení nevzniká, neboť občanský zákoník tuto možnost neuvádí Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel ) v souladu s ustanovením 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, na adresu elektronické pošty prodávajícího ( nebo adresu sídla prodávajícího, s uvedením čísla a data objednávky a čísla účtu pro vrácení platby. Můžete využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy na adresu elektronické pošty kupujícího V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, které kupující od prodávajícího na základě kupní smlouvy obdržel (včetně dárku), musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, na vlastní náklady kupujícího Nelze si však zákon pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě vysvětlovat jako půjčovna zboží na internetu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, funkční, kompletní ( včetně příslušenství,záručního listu,návodu,atd) s originálem dokladu o koupi ( faktura ) a originálem dopisu (formuláře) o odstoupení od smlouvy a, je-li to možné, v původním obalu. Zboží by mělo být zabaleno v novém nebo jiném obalu (papír,karton, apod ),aby nedošlo k poškození,popsání, polepení originálního obalu. V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí má prodávající právo na náhradu škody jemu tím vzniklou a náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, tyto náklady mohou dosáhnout i plné ceny zboží. Zboží doporučujeme pojistit, prodávající neručí za škody vzniklé při přepravě a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím. Neposílejte zboží na dobírku, nebude přijato Dle čl. 5.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V tomto případě bude každé vrácené zboží přezkoumáno a pokud bude potřeba uvedeno do původního originálního stavu, zákazník uhradí veškeré náklady s tím spojené.je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku Prodávající má v každém případě nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, mezi které patří i nárok na náhradu škody jemu tím vzniklou (např. zboží již nelze prodat jako nové, zboží již nelze vrátit do původního stavu, vrácené zboží již nelze z hygienických nebo jiných důvodů opět prodávat, zboží bylo znehodnoceno apod.). V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající celou kupní cenu ( včetně dopravy ke kupujícímu ) kupujícímu, poníženou o náhradu škody a skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, dle čl a 5.6., nejpozději ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, v případě platby kartou zpět na platební kartu zákazníka. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli (kupujícímu) dříve, než mu spotřebitel (kupující) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady za navrácení zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující, rovněž tak náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, 5.7. Kupující bere na vědomí, že v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek dle čl. 5.2., nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět, takové odstoupení od smlouvy je neplatné. Nárok na skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží a případně vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO,PRÁVO NA ZMĚNU CENY 6.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části uzavřené s kupujícím v těchto případech: -Zboží se již nevyrábí, nedodává, není skladem, je dlouhodobě nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tzn. ceny, která je viditělně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží se považuje například mylné uvedení prvních dvou/tří číslic na místo tří/čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby. V těchto případech bude kupující neprodleně informován nebo kontaktován ohledně dohodnutí dalšího postupu. Pokud kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu, v případě platby kartou zpět na platební kartu zákazníka, v nejkratším možném termínu po skutečném připsání peněz na účet, max. do 30 dnů od stornování objednávky. -Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, kdy kupující dodatečně nepotvrdí objednávku ( em nebo telefonicky ) po předešlé žádosti prodávajícího, aby kupující potvrdil, že o zboží má zájem ( vyšší cena, delší doba dodání, skladová nedostupnost ). -Prodávajícímu se neobjevila žádná objednávka kupujícího, prodávající proto neodeslal potvrzení objednávky. -Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku, v případě platby předem,agmo nebo PaySec, kdy platba za objednávku nebyla do 5-ti dnů připsána na náš účet Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než cena na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí

7 objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená v objednávce, prodávající neprodleně informuje o této skutečnosti kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo odmítnout dodávku zboží. V případě zániku smlouvy, jak podle bodu 5. tak bodu 6. má prodávající nárok na uhrazení všech závazků, nákladů, pohledávek, nároků a dalších plateb kupujícím. 7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Zboží doručujeme po celé ČR Pro doručení zboží si můžete vybrat tyto způsoby dopravy : KFOBCHOD doprava - naše doprava po Praze a okolí ČESKÁ POŠTA - Doporučený balík(zásilka),balík Do ruky,balík Nadrozměr IN TIME - přepravní společnost OSOBNÍ ODBĚR - výdejní místa HeurekaPoint, převzetí Praha 9( u metra) Online-digitální distribuce ( zaslání em ) - pouze u digitální distribuce her - prodej licenčních cd klíčů. Nemáme vlastní sklady, námi nabízené zboží odebíráme přímo od externích dodavatelů ( sídlící v blízkosti ) a expedujeme rovnou k zákazníkům, v co nejkratším možném termínu. Spolupracujeme s oficiálními českými distributory. Dostupnosti: *** SKLADEM *** ( zboží je obvykle skladem) - Na dotaz (musíme ověřit aktuální dostupnost, zboží může být skladem nebo nemusí být skladem) - Není skladem ( zboží obvykle není skladem ) - Na objednání ( obvykle expedujeme do 8 dnů, ale může být i déle, zákazníka informujeme) Naše zboží je určeno pro prodej na českém trhu. Prodáváme jen kvalitní,ověřené a originální zboží. Objednané zboží, které je aktuálně skladem, je dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího připraveno k expedici a předáno dopravci (KFOBCHOD doprava,česká pošta,heurekapoint ) v co nejkratším možném termínu, obvykle do 3 pracovních dnů (max.do 10 prac.dnů) od Závazného potvrzení objednávky prodávajícím (zboží musí být skladem) nebo v případě platby předem na účet,platby pomocí platební brány AGMO, platba pomocí PaySec,platebních karet, od připsání peněz na účet a potvrzení objednávky prodávajícím. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, dle skladových a provozních možností. V případě digitální distribuce her-prodej digitálních produktů-licenčních cd klíčů (kódů), bez obalu a disku (nejedná se o karbicovou verzi), je objednaný cd klíč (kód), který je skladem, expedován em obvykle do 24 hod ( max. do 48 hod.) od Závazného potvrzení objednávky prodávajícím a od připsání kupní ceny na náš účet. Dodací lhůta může být vzhledem k okolnostem prodloužena, dle skladových a provozních možností. Všechny produkty z kategorie digitální distribuce her jsou expedovány pouze em. Faktura Vám bude zaslána spolu s kódem nebo v nejbližší pracovní den em, ve vyjímečných případech i déle ( do 10 dnů). V případě, že zboží není skladem -budeme zákazníka informovat o této skutečnosti a oznámíme předpokládaný termín, kdy bude zboží skladem nebo informaci o tom, že se zboží již nebude prodávat,distribuovat, lze nabídnout i jiné možnosti (jiný výrobek, odstoupení od smlouvy, atd. ). O naskladnění informujeme ( v případě trvání objednávky ) a expedujeme ve stejné lhůtě ( viz výše ) po potvrzení objednávky zákazníkem a závazným potvrzením objednávky prodávajícím. Po objednání zboží obdrží kupující postupně em tyto informace ohledně objednávky a dodání zboží : 1. - Přijetí objednávky ( objednávka přijata ke zpracování a budeme dále vyřizovat,ověřovat,ověříme aktuální skladovou dostupnost,souhrn objednávkyatd.) 2. - Závazné potvrzení objednávky (zboží je skladem,objednávka je kompletní a v pořádku, bude připravována k expedici ) - uzavřená kupní smlouva Nebo - Problém s objednávkou (Informace o tom že objednávka není skladem nebo není kompletní,zrušení objednávky nebo jiné problémy s objednávkou) - můžeme informovat také telefonicky 3. - Připraveno k expedici ( objednávka je připravena k expedici a bude předána dopravci) 4. - Vyexpedování vybranou dopravou 5. - Dokončená objednávka (poděkování za uskutečněnou objednávku, atd.) Další informace, které kupující může obdržet: objednávka již je skladem, je kompletní, upozornění na nevyzvednutou objednávku, stornování objednávky, odstoupení od kupní smlouvy ( v případě uzavření kupní smlouvy) a jiné informace. Samozřejmostí je předání dopravci v co nejkratším možném termínu. Po té záleží na vybrané dopravě. Zákazník je vždy vyrozuměn em nebo telef.o expedici zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační,proto se v některých případech může lišit.v některých případech naše potvrzení o skladové dostupnosti nemusí být pravdivé. Zákazník o tom všem bude vždy informován, dodací doba se tak může změnit. Prodávající informuje kupujícího také o možném prodlení. Některé zboží se již nemusí prodávat. Zboží bude expedováno pokud zákazník do doby expedice písemně ( em ) nezrušil objednávku, neodstoupil od kupní smlouvy. Po expedici je zákazník povinnen zboží převzít, v opačném případě máme právo na uhrazení vzniklých nákladů a smuvní pokuty. Každá objednávka odeslaná kupujícím je závazná.v případě bezhotovostní platby je zboží expedováno po připsání peněz na účet. V nákupním košíku si zvolíte: ZPŮSOB PLATBY (K ceně platby nutno připočítat cenu dopravy). DRUHY DOPRAVY (Uváděné ceny dopravy jsou ceny jen za dopravu, k ceně bude připočítán zvolený způsob platby). Cena dopravy se počítá podle váhy, uváděné váhy se berou menší jako ( ne včetně ). IN TIME doprava-přepravní společnost = Expresní doručení následující pracovní den od předání zboží dopravci. 2 x SMS a avízo příjemci o plánovaném termínu doručení zásilky. DORUČENÍ ZÁSILKY je předání zásilky určenému příjemci u prvních uzamykatelných dveří objektu na adrese udané příkazcem. KFOBCHOD doprava po Praze = Rychlá a komfortní- naše vlastní doprava po Praze v pracovní dny(lze i o víkendu), rozvoz možný v den expedice.

8 KFOBCHOD doprava v okolí Prahy do 50 km = Rychlá a komfortní- naše vlastní doprava do 50 km od Prahy v pracovní dny(lze i o víkendu),rozvoz možný v den expedice. ČESKÁ POŠTA- Balík Do ruky = Komfortní,rychlé a garantované doručení do 1-2 prac.dnů (maximálně),ve většině případů již následující pracovní den,ode dne podání ( expedice ),ve vybraných lokalitách odpolední doručování. Další komfort na přání. Informace o doručování balíku SMS nebo em,neustálá komunikace s adresátem. Sledování zásilek systémem Track Trace.Objednávka nad 30kg bude zaslána touto dopravou jako vícekusová zásilka nebo bude využit jiný druh dopravy-balík Nadrozměr(více o Balíku Nadrozměr),určuje prodávající. ČESKÁ POŠTA-Doporučená zásilka,balík = Negarantované doručení do 2-4 pracovních dnů ode dne podání (expedice). Sledování zásilek Track Trace.Pro zákazníky,kterým nevadí delší dodací lhůta. ČESKÁ POŠTA- Balík Nadrozměr = Doručení zpravidla druhý následující pracovní den po podání na poště, až ke dveřím adresáta.touto službou bude doručeno zboží nad 30 kg.zboží nad 30 kg může být doručeno také jako Balík Do ruky-vícekusová zásilka(více o této dopravě), U zboží nad 30 kg druh dopravy určuje prodávající.. Sledování zásilek systémem Track Trace.Telefonická dohoda termínu doručení. OSOBNÍ ODBĚR-Výdejní místo HeurekaPoint = Síť výdejních míst Uloženka.cz. Zásilky si můžete vyzvednout na 5 výdejních místech po celé ČR. Zásilky jsou připraveny k vyzvednutí obvykle následující pracovní den(ve vyjímečných případech i déle).informace SMS a em o připravené zásilce k převzetí. V případě, že zásilka byla hrazena předem, vyžaduje pobočka také předložení dokladu totožnosti nebo Vám bude zásilka vydána tzv. Na heslo. V takovém případě není požadován žádný doklad, ale pouze heslo a číslo objednávky. Heslo Vám bude zasláno em. Heslo si můžete zvolit sami, uvedete ho také do poznámky u objednávky. V případě, že si heslo sami nezvolíte, bude Vám přiděleno, em Vám ho zašleme ( většinou po expedici ).Prodávající si vyhrazuje právo určit vlastní heslo,zrušit heslo zákazníka a určit vlastní heslo nebo zrušit vydání zboží na heslo a vydat na základě dokladu totožnosti nebo jiných dokladů, prodávajícím určených. OSOBNÍ ODBĚR - Převzetí na Praze 9- METRO Černý Most ( K této ceně nutno připočítat zvolený způsob platby ). Převzetí nutno předem domluvit - až po oznámení, že je objednávka připravena k vyzvednutí. Dříve objednávku převzít ani převzetí domluvit nelze. Vyčkejte na oznámení, že je objednávka připravena k vyzvednutí a po té nutno domluvit přesný datum, čas a přesné místo převzetí u stanice metra Černý Most, Praha 9. Nemáme provozovnu. Objednávku je možné převzít okamžitě po oznámení, že je připravena k vyzvednutí a zároveň po domluvení termínu převzetí. Tento osobní odběr je možný pouze v okolí stanice metra - METRO ČERNÝ MOST, Praha 9, trasa "B". Nemáme provozovnu a na kontaktní adrese není možný osobní odběr (pouze fakturační a korespondenční adresa). Zboží možno vyzvednout (převzít) ve lhůtě do 5 ti pracovních dnů, jinak nemůžeme ručit za dostupnost zboží,také může být objednávka ze strany prodávajícího zrušena. Takto lze převzít zboží o celkové hmotnosti do 50 kg. Přesné místo převzetí určuje prodávající. Online digitální distribuce - zaslání em = Pouze při prodeji digitálních produktů-licenčních cd klíčů z kategorie digitální distribuce her. Licenční klíč bude zaslán em obvykle do 24 hod. nejpozději do 48 hod. připsání peněz na náš náš účet. Možná pouze platba platební bránou AGMO, PaySec nebo platba předem.!!! NELZE KOMBINOVAT v jedné objednávce produkty z kategorie Digitální distribuce her, s produkty z jiných kategorií.!!! Další informace Zákazník má možnost do momentu expedice změnit druh dopravy nebo platby. Musí tak učinit písemně na V případě hmotnosti zboží nad 30 kg připdopravě Českou poštou bude zákazník informován, zda zboží bude doručeno jako Balík Do ruky-vícekusová zásilka nebo Balík Nadrozměr. Cena dopravy závisí na hmotnosti zásilky, která se počítá včetně veškerého obalového materiálu.celková váha zboží je počítána z přibližné váhy jednotlivého zboží a veškerého obalového materiálu. Aktuální cena dopravy v momentě odeslání se může lišit od ceny při objednání. Při snížení ceny,max.na cenu za nejnižší celk. váhu zboží. V případě neskladného zboží, zboží větších rozměrů než je povoleno pro jednotlivé druhy dopravy,dle podmínek jednotlivých dopravců ) je cena dopravy navýšena, obvykle o 120,- Kč ( v některých případech může i více ) nebo je nabídnut jiný druh dopravy. Zákazník bude vždy informován. Zboží je vždy doručováno za první uzamykatelné dveře. V případě těžších zásilek u KFOBCHOD dopravy ( naší dopravy )vám bude zboží dopraveno za první uzamykatelné dveře na dodací adresu, v případě zásilek se kterými nejde standardně manipulovat je potřeba zajistit součinnost na straně zákazníka ( technická pomoc apod. ).Další případná manipulace je možná vždy pouze po dohodě s řidičem.zboží rozváží většinou jeden řidič,proto pro případnou pomoc u těžších zásilek je potřeba,aby si zákazník zajistil pomocníka. V některých případech u těžších zásilek, se kterými nejde běžně manipulovat a v případě neskladných zásilek a zásilek větších rozměrů, bude cena dopravy navýšena minimálně o 120,- Kč, nebo bude nabídnut jiný druh dopravy. U všech zásilek nad 100kg bude nutno domluvit cenu a způsob dopravy, pouze platba předem, Agmo nebo PaySec. V případě překročení povolených rozměrů a dobírkové ceny u služby OSOBNÍ ODBĚR-Výdejní místo HeurekaPoint bude dohodnut jiný způsob dopravy a navýšena cena dopravy dle zvoleného druhu dopravy. Žádnou s druhů dopravy a platby nelze nárokovat, nelze nárokovat ani nabízené služby jednotlivých druhů dopravy. Při platbě předem na účet vám údaje pro úhradu zašleme em (proforma faktury), zboží ( skladem dostupné) vám bude doručeno až po připsání peněz na účet. Je potřeba co nejdříve zaslat platbu na náš účet, abychom mohli co nejrychleji zboží expedovat. Většina zásilek je expedována a předána dopravci v co nejkratším možném termínu, obvykle v rozmezí do 1-3 pracovních dnů, od potvrzení objednávky, dle skladových a provozních možností. Ve výjimečných případech nebo kdy zboží není skladem, je lhůta expedice delší. Jak již bylo napsáno zobrazovaná dostupnost zboží je orientační. Prodávající informuje kupujícího o expedici zboží nebo odhadované době dodání a možném prodlení.v některých případech může být také dodací doba ( lhůta) jednotlivých dopravců delší. Prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání.zboží se doručuje podle podmínek jednotlivých dopravců ( uvedeno v podrobnostech dopravy nebo na stránkách dopravců ).Dopravci doručují na uvedenou adresu a maximálně za první uzamykatelné dveře Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a uhrazení vzniklých nákladů spojených s nepřevzetím zboží dle čl.3.6.a stornopoplatek ve výši 500,-Kč a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení obvykle platbou předem na účet Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od

9 přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku). Na veškeré zboží je poskytována záruční doba stanovená zákonem ( včetně výjimek stanovených zákonem ). Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Kupujícímu doporučujeme před prvním použitím prostudovat záruční podmínky včetně návodu k použití a následně se těmito instrukcemi důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Nárok pro uplatnění záruky zaniká v následujících případech: Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba Není-li zboží v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží. Zboží bylo používáno v rozporu s návodem k obsluze a pokynů stanovených výrobcem. Porušením ochranných pečetí a nálepek, poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem). Neodbornou nebo nevhodnou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami. Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. Opotřebení zboží bylo způsobené jejím obvyklým užíváním, běžnou údržbou výrobku. Jedná-li se o spotřební zboží Zboží bylo spotřebováno Zboží bylo používáno pro jiné účely nebo v jiných podmínkách, než je obvyklé. Zboží nelze podle záručního listu identifikovat. Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, nevhodným, prostředím nebo přírodními živly. Údaje v záručním listě a dokladech o koupi se liší od údajů uvedených na zboží. Reklamace se nevztahuje na nevyhovující požadavky na hardware a software u počítačových her, programů, atd. (jsou uvedeny vždy na obalu), pokud byl u nich porušen původní obal. Zákazník je povinnen si tyto požadavky ověřit před nákupem, pokud nejsou uvedeny v popisku produktu, tak dotazem prodávajícímu, em nebo telef., tyto informace jsou také dostupné na internetu. Reklamace se také nevztahuje na nevyhovující požadavky na hardware a software u digitálních produktů, pokud byl produkt již odeslán zákazníkovi, zákazník je povinnen si tyto požadavky ověřit před nákupem např. dotazem prodávajícímu ( em, telef.), na internetu, atd. Reklamace se také nevztahuje na dodání jiného nežli objednaného zboží, pokud byl porušen jejich původní obal (týká se hlavně pc a konzolových her, počítačových a jiných programů, atd.). Zákazník je povinnen před porušením obalu překontrolovat zboží, po té nelze reklamaci uznat. Reklamace parametrů,konfigurací, obalu a vlastností nemůže být akceptována, zákazník je povinnen v případě jakýchkoli pochybností si je ověřit. Dále prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem a používáním prodaného zboží, za opotřebení zboží (nebo jejích dílú)způsobené jejím obvyklým používáním, ani za částečné nebo úplné spotřebování. Dále prodávající nepřebírá odpovědnost za funkční vlastnosti, za škody způsobené neodborným používáním a neodbornou montáží, vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Při prodeji zboží s uvedenou expirační dobou na obale, uvedeným způsobem uskladnění nebo dalšími nároky, se řídíme datem expirace,způsobem uskladnění apod., záruční doba končí uplynutím expirační lhůty na obale. V případě reklamace již otevřeného zboží nebo částečně spotřebovaného zboží se reklamace posuzuje individuálně, záleží na různých okolnostech ( uskladnění, kolik bylo spotřebováno, jak dlouho se používalo apod. ). Při prodeji krmiv pro zvířata - vzhledem k charakteru krmiv, jež je zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění se řídíme datumem expirace a způsobem uskladnění,záruční doba skončí nejpozději uplynutím expirační lhůty uvedené na obalu. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ). Záruka je v tomto případě 1 rok Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou ), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď odstranění vady její opravou nebo může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci; není-li to povazy vady neúměrné může požadovat výměnu zboží nebo jen výměnu určité části, pokud se vada týká pouze určité části. Neníli oprava nebo výměna věci možná, může na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou (vadě) věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na

10 prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; bezplatné odstranění vady opravou; přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě (autorizovaný servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Využití autorizovaného servisu doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Autorizovaný servis lze zjistit na adrese : nebo na tel. : ( od 15,00 18,00 hod ). Potřebujete-li tedy uplatnit záruční opravu, obracejte se na autorizovaná servisní střediska. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Reklamace vyřizovaná s námi - nejdříve je potřeba nás kontaktovat em na: nebo tel. č Po předchozí domluvě ( ohledně postupu reklamace ) a následném potvrzení z naší strany, že reklamovaný produkt máte zaslat - reklamovaný produkt zašlete spolu s těmito náležitostmi: - reklamovaný produkt v kompletním stavu (s veškerým příslušenstvím, tak jak bylo zakoupeno), - doklad o koupi (faktura), - reklamační list (s uvedením jména, adresy, u, tel., čísla faktury a objednávky, názvu reklamovaného produktu, popisu závady a požadavku jak reklamaci vyřídit). na naši adresu : Karel Fischer KFOBCHOD Mansfeldova Praha 9 Bez těchto náležitostí a předchozí domluvy nelze zboží k reklamaci přijmout a zboží Vám bude na vaše náklady vráceno zpět nebo se domluvíme na dalším postupu. Lhůta pro vyřízení reklamace vám začne běžet až po dodání veškerých náležitostí. V každém případě zboží doporučujeme pečlivě zabalit, aby nedošlo k jeho poškození a pojistit. Neručíme za poškození nebo ztrátu během přepravy. Zboží zašlete doporučeně, na vlastní náklady, na naší výše uvedenou adresu.reklamované zboží nezasílejte ani nenoste na naší adresu(pouze fakturační adresa) bez předchozí domluvy a následného potvrzení z naší strany.v případě že tak učiníte zboží nebude převzato a bude vám vráceno na vaše náklady zpět. Zboží nezasílejte ani na dobírku, bude vráceno na vaše náklady zpět. V případě, předání reklamovaného zboží prodávajícímu nebo autorizovanému servisu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojistěna. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Běh lhůty může být pozastaven v případě nedodání veškerých podkladů potřebných pro vyřízení reklamace až do doby dodání veškerých podkladů. Prodávající je povinnen si je od kupujícího vyžádat. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu pomocí u nebo SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Toto se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží,popisků,atd.) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Upozornění : Prodej elektronických cigaret a veškerého příslušenství se řídí protikuřáckým zákonem:!!! Zákaz prodeje osobám mladším 18 ti let!!! = Kupující objednáním, souhlasem s obchodními podmínkami a dokončením takovéto objednávky ( elektronické cigarety a veškeré příslušenství )se zavazuje a potvrzuje, že je starší 18 ti let.!!! Při nákupu takového zboží nutno uvést u jména, komu bude zboží doručeno, také rok narození, pro kontrolu dopravce, že je Vám více jak 18 let!!! Elektron.cigarety a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. Nikotin je nevhodný pro těhotné a kojící matky. Elektronické cigarety jsou určeny pouze k inhalaci (kouření) a e-liquidy (náplně) pouze jako náplň elektronické cigarety (inhalátory) při jakékomkoliv jiném užití prodejce ani výrobce nenese žádnou zodpovědnost. Není určeno k vnitřnímu užití! Prodávající upozorňuje a doporučuje, že u zboží kde je uveden doporučený věk nebo zákaz prodeje do 18 ti let, v popisku, v parametrech nebo na obrázku produktu, se rozumí, že není vhodný pro zákazníky s věkem nižším než je uvedeno, toto zboží je určeno pro zákazníky s uvedeným

11 věkem. Při neuposlechnutí tohoto upozornění a doporučení ze strany zákazníka, prodávající nenese odpovědnost za prodej tohoto zboží zákazníkovi s věkem nižším než je uvedeno u doporučeného věku, ani nenese odpovědnost za žádné vzniklé ani následné škody,za ušlý zisk,vynaložené náklady a další škody Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 53a odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za nepřesnosti a chyby Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé,nepřímé nebo jiné následné škody, vzniklé použitím informací z webových stránek prodávajícího nebo odkazovaných stránek, vzniklé zasláním zboží em, v případě zásahu třetích osob do tohoto u nebo jakouko-li chybou při zaslání zboží em, včetně ušlého zisku,vynaložených nákladů a ostatních škod. Prodávající nenese v žádném případě odpovědnost za ušlý zisk,vynaložené náklady a další škody vzniklé provozem nebo ukončením či přerušením činnosti. 9.6 Kupující souhlasí, že zboží kupuje na vlastní riziko. Prodejce neodpovídá za nesprávné použití výrobků ani za škody způsobené provozem a používáním prodaného zboží a nenese odpovědnost za zdravotní a jiná rizika spojená s použitím výrobku i nevhodným použitím výrobku. 10. PŘÍSPĚVEK NA HISTORICKÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ Od platí novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která přináší změny především ve zpětném odběru elektrozařízení a příspěvku na historické elektrozařízení. Tento zákon se týká všech dovozců, výrobců, ale i prodejců. Prodejci elektrospotřebičů nejsou podle názoru Ministerstva životního prostředí povinni převzít od zákazníka starý spotřebič přímo na prodejně. Povinností maloobchodního prodejce je přesně informovat zákazníka o sběrných místech. Lze mít přímo na prodejně vystavený seznam sběrných dvorů blízko místa prodejny nebo lze tuto informaci pomoci vyhledat na stránkách Ministerstva životního prostředí ( nebo na stránkách kolektivních systémů - ELEKTROWIN ( - domácí elektrospotřebiče), ASEKOL ( - elektronika, IT technika), případně REMA ( EKOLAMP ( - osvětlovací technika), ECOBAT (( - přenosné baterie) V rámci novelizace zákona musí dovozce nebo výrobce účtovat tzv. recyklační příspěvek vybíraný na historická elektrozařízení. Tato částka je určená k financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění použitého elektrozařízení pocházejícího z domácnosti, které bylo uvedeno na trh do Je tedy určen i na zpětný odběr a další nakládání s použitým elektrozařízením uvedeným na trh dnes již neexistujícími výrobci, dovozci, prodejci apod Dovozci a výrobci mají možnost výši příspěvku uvádět na svých dokladech. Předpokládá se, že každý výrobce tuto možnost využije. Konečná cena výrobků již zahrnuje recyklační příspěvek, příspěvek není uváděn odděleně. 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel internetového obchodu KFOBCHOD.cz je registrovaným správcem osobních údajů Kupující nebo zaregistrovaný uživatel eshopu KFOBCHOD.cz, uděluje souhlas se zpracováním těchto svých kontaktních, osobních údajů: jméno a příjmení,adresa bydliště,jméno firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, ip adresa, rok narození (u nákupu zboží určeného od 18 let), telefonní číslo a bankovní spojení (dále společně vše jen jako osobní údaje ) Kupující nebo zaregistrovaný uživatel eshopu uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím Kupující (zaregistrovaný uživatel ) bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že byl poučen, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně Kupující nebo zaregistrovaný uživatel eshopu KFOBCHOD.cz, uděluje souhlas se zpracováním osobních, kontaktních údajů kupujícího třetí osobou, jakožto zpracovatelem. Kromě osob dopravujících a předávajících zboží,finančním institucím (banky,úvěrové společnosti,atd.),platebním organizacím (např.agmo) a systému pro ověření a nahlášení nesolidního zákazníka (Pozornanej.cz ) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje jsou maximálně chráněny před zneužitím. Prodávající neručí za ochranu osobních údajů v případě napadení serveru neznámým pachatelem. Zákazník souhlasí s tím, aby byl v souvislosti s minimalizací rizik z možné ztráty, proveden dotaz na server ohledně jeho solidnosti, jako klienta elektronického obchodu. Předávána jsou data v rozsahu IP adresa, jméno, příjmení, firma, IČ, ulice, město, PSČ, , telefon. Tyto údaje slouží pouze pro ověření a nejsou žádným způsobem ukládána nebo archivována. Zákazník dále souhlasí s tím, že v případě nevyzvednutí objednané zásilky a neuhrazení způsobené škody tímto vzniklé, může být tento případ předán/postoupen (včetně jeho osobních údajů) a evidován v systému společnosti GlobeWeb Czech s.r.o., případně předán dalším orgánům Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

12 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat Na základě zákona č. 480/2004 Sb, kupující dokončením a odesláním objednávky nebo registrovaný uživatel eshopu KFOBCHOD.cz, registrací v eshopu KFOBCHOD.cz, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího nebo zaregistrovaného uživatele eshopu KFOBCHOD.cz a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího nebo zaregistrovaného uživatele eshopu KFOBCHOD.cz. Tento souhlas může kupující nebo zaregistrovaný uživatel zrušit písemným doručením na adresu prodávajícího nebo ovou adresu prodávajícího (do předmětu uvést - Nezasílat obchodní sdělení). Odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení, může zákazník nebo registrovaný uživatel i v průběhu zasílání zpráv, kliknutí na odkaz na konci zprávy. Kupující momentem dokončení a odeslání objednávky nebo registrovaný uživatel eshopu KFOBCHOD.cz registrací, uděluje souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních, kontaktních údajů kupujícího prodávajícím a třetími osobami, kterými jsou dopravní a spediční služby předávající zboží, finanční instituce (banky,úvěrové společnosti,atd.), platební organizace (např.agmo,platební brány) a systém pro ověření a nahlášení nesolidního zákazníka (Pozornanej.cz ). 12. Doručování Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Mimosoudní řešení sporů zprostředkovává sdružení dtest a nad reklamacemi dohlíží České obchodní inspekce. Vznikneli mezi prodávajícím a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, bude tento spor řešit místně a věcně příslušný soud v České republice Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Momentem objednání a odeslání objednávky nebo zaregistrováním uživatele přijímá kupující nebo zaregistrovaný uživatel eshopu KFOBCHOD.cz, veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky nebo registrace a zároveň akceptuje platnou vyši ceny objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li prokazatelně dohodnuto jinak. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Zároveň kupující nebo registrovaný uživatel eshopu KFOBCHOD.cz stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi ve všech bodech souhlasí Kontaktní údaje prodávajícího: Provozovatel : Karel Fischer - KF OBCHOD.cz / KFOBCHOD.cz Sídlo : Praha 9,Mansfeldova 788 (pouze fakturační a kontaktní adresa, zde není provozovna a není zde možný osobní odběr!!) IČO: Zapsán v živnostenském rejstříku u MČ Praha 14,pod č.j.:umcp14-žo/10/731/toz/3 Nejsme plátci DPH. Bankovní spojení: Česká spořitelna,číslo účtu: /0800 Veškerý kontakt s provozovatelem ( dotazy, objednávky, reklamace, apod.) telefonicky nebo em : Telefonní kontakt : V Praze dne Změna obchodních podmínek vyhrazena.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami. Všeobecná ustanovení 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 142762,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 142762, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Deee, s.r.o. sídlo: Vodičkova 35, 110 00 Praha provozovna: Vodičkova 35, 110 00 Praha 1 IČO: 28455428, DIČ: CZ 28455428 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224 Společnost MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní podmínky jsou platné do doby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti aquadormio GmbH Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich Tel.: +43 (1) 93087-30-32 Fax.: +43 (1) 93087-30-33, office@sileo-welle.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese http://gnosis9.net/obchod/, prodejcem je Libor

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. internetového obchodu organizace ČESKÝ ZÁPAD. se sídlem: Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim tel.: 602 663 578

OBCHODNÍ PODMÍNKY. internetového obchodu organizace ČESKÝ ZÁPAD. se sídlem: Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim tel.: 602 663 578 OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu organizace ČESKÝ ZÁPAD se sídlem: Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim tel.: 602 663 578 e-mail: obchod(zavináč)cesky-zapad.cz identifikační číslo - IČO: 26550334 DIČ: CZ26550334

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uzavření kupní smlouvy. Společnost

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uzavření kupní smlouvy. Společnost Obchodní podmínky Společnost TOROLA electronic, spol. s r.o. Míru 1319 738 01 Frýdek-Místek Česká republika IČO: 42767555 Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET. Provozovatelem internetového obchodu www.obchod-oliver.cz je

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET. Provozovatelem internetového obchodu www.obchod-oliver.cz je Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu www.obchod-oliver.cz je Tomáš Cipra, Lexova 2163, 530 02 Pardubice, IČ: 87590182 Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č.ú.: 201892148/0600 ÚVODNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447 Obchodní podmínky obchodní společnosti SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63 identifikační číslo: 453 11 447 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky obchodní společnosti Martin Lebeda se sídlem Čeplova 831, Čáslav, IČ 76621804 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rematig.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti DAFO koření, s.r.o. se sídlem 1.máje 305, 735 31, Bohumín-Skřečoň identifikační číslo: 26861593 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech.

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech. Extra Gastro s.r.o. se sídlem Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 identifikační číslo: 291 55 568 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl 204762, vložka C pro prodej zboží

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod. identifikační číslo: 60916265

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod. identifikační číslo: 60916265 OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod identifikační číslo: 60916265 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti VIP GAS s.r.o. se sídlem Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá identifikační číslo: 286 22 758 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Martin Roj Invest se sídlem Italská 773, 38301, Prachatice identifikační číslo: 88254437 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nezapsané v OR: Ing. Šárka Ullrichová se sídlem Uralská 889/4, 460 07 Liberec III-Jeřáb identifikační číslo: 04335961 pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHODNÍ PODMÍNKY 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pártystany-Jičín s.r.o. se sídlem Hrušňová 1201, 50601 Jičín identifikační číslo: 034 40 818 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel internetového obchodu: Lukáš Krajcar sídlo: Dřevařská 851/4, 602 00 Brno IČ: 70471576 DIČ: 8408015858 Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského sudu v Českých Budějovicích,

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel David Procházka se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha- Staré město identifikační číslo: 03670589 zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 1 pro

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00 OBCHODNÍ PODMÍNKY Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, OBCHODNÍ PODMÍNKY Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. se sídlem Vlašská 9/355 Praha 1, 118 40 Praha identifikační číslo: 68378114 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY (verze 1.502)

OBCHODNÍ PODMÍNKY (verze 1.502) Kontakt OBCHODNÍ PODMÍNKY (verze 1.502) provozovatele internetového obchodu Šleháme.cz: Silvie Černá se sídlem 9. května 24/22, 250 92 Šestajovice IČ: 651 000 85 DIČ: CZ7659042589 zapsané v živnostenském

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

1. Úvodní ustanovení. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf.

1. Úvodní ustanovení. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf. Mgr. Jitka Herzánová Krnsko 51, 294 31 identifikační číslo: 73622931 fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 24.10.2005 evidenční

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti v internetovém obchodě společnosti v internetovém obchodě, který je provozván na těchto URL adresách (moto-pol.cz; www.moto-pol.cz; eshop.moto-pol.cz; www.eshop.moto-pol.cz) provozovatelem: Moto-Pol, spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz Provozovatel: Žitnoostrovská 1302/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika IČO: 35 763 931 IČ DPH: SK2020273959

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

PIXELIE Iva Zemanová Jiříčková. se sídlem Na Výšinách 875/20 IČ: 66532183, DIČ: CZ755826/0083

PIXELIE Iva Zemanová Jiříčková. se sídlem Na Výšinách 875/20 IČ: 66532183, DIČ: CZ755826/0083 OBCHODNÍ PODMÍNKY PIXELIE Iva Zemanová Jiříčková se sídlem Na Výšinách 875/20 IČ: 66532183, DIČ: CZ755826/0083 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.pixelie.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti COTTA INVEST s.r.o. se sídlem Farského 1121/9, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 03137627 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Josef Bláhovec Pstruhařství Mlýny se sídlem: Žár 25, Vacov 384 86 Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku IČO: 67172695, DIČ: CZ7502101640 Telefon: +420 603 888 542, +420 388

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sezendarek.cz Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 se sídlem Brno Ponava,

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

1.3 1.4 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 2.1

1.3 1.4 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 2.1 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petra Hilburgerová, IČ 66850771 se sídlem: Tryskovická 293/17, Praha 9 Třeboradice, 196 00, identifikační číslo: 66850771 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento nákupní řád (dále jen nákupní řád ) společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Renata Skuciusová se sídlem Havanská 20, Praha 7, 170 00 identifikační číslo: CZ 03137082 zapsané v živnostenském rejstříku provozující prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby - podnikatelky Michaely Basalové identifikační číslo: 03833739 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 10, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Irena Kubíková Řeznovice 117 664 91 Ivančice IČO: 86890301 DIČ: CZ8451293796. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. Provozovatel. Irena Kubíková Řeznovice 117 664 91 Ivančice IČO: 86890301 DIČ: CZ8451293796. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky Provozovatel Irena Kubíková Řeznovice 117 664 91 Ivančice IČO: 86890301 DIČ: CZ8451293796 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kralher.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kralher.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kralher.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Ivo Kachel se sídlem 700 30 Zábřeh nad Odrou, V Hůrce 890/14 identifikační číslo: 73314226

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Ivo Kachel se sídlem 700 30 Zábřeh nad Odrou, V Hůrce 890/14 identifikační číslo: 73314226 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ivo Kachel se sídlem 700 30 Zábřeh nad Odrou, V Hůrce 890/14 identifikační číslo: 73314226 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

eshop MotorSport revue

eshop MotorSport revue eshop MotorSport revue OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Sport Management Think Tank, s.r.o. se sídlem Rečkova 1652/4, 130 00 Praha 3 identifikační číslo: 24748293 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KM IMPORT s.r.o. se sídlem Praha 10, Pražská 1279/18, PSČ 102 00 identifikační číslo: 25690302 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Dominika Škody se sídlem Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod identifikační číslo: 74740181 zapsaného v registru živnostenského úřadu města Náchoda pro prodej zboží prostřednictvím

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bibleshop.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bibleshop.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bibleshop.cz Česká biblická společnost, o. s. Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8-Kobylisy IČ: 00570214

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti RT TORAX s.r.o. se sídlem Rudná 100, č.p. 2378, 700 30 Ostrava Zábřeh identifikační číslo: 603 19 305 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kovopolotovary.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kovopolotovary.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kovopolotovary.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup a prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Pod 7 kilo, umístěného na internetové adrese shop.pod7kilo.cz, stanovené provozovatelem, Ing. Štěpánem Trojánkem Pod 7 kilo, IČ

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Aleny Grimmichové, bytem a místem podnikání Na Hlinkách 102, Husinec-Řež, 250 68 identifikační číslo: 12267716 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro Martin Novotný s místem podnikání Rafanda 512, 696 05 Milotice identifikační číslo: 75628325 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

Úvodní ustanovení. Uživatelský účet. Uzavření kupní smlouvy. Marta Knesplová. Vražkov č.p.9 IČ: 68564228

Úvodní ustanovení. Uživatelský účet. Uzavření kupní smlouvy. Marta Knesplová. Vražkov č.p.9 IČ: 68564228 Marta Knesplová Vražkov č.p.9 41301 IČ: 68564228 zapsaná na příslušném úřadě podle 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Mělník pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti s ručením omezeným: VITIS spol. s r. o., se sídlem Strážnice Masarykova 1698, 696 62

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti s ručením omezeným: VITIS spol. s r. o., se sídlem Strážnice Masarykova 1698, 696 62 Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti s ručením omezeným: VITIS spol. s r. o., se sídlem Strážnice Masarykova 1698, 696 62 identifikační číslo: 63493900 daňové identifikační číslo: CZ63493900

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BODY CENTRUM, s.r.o. se sídlem Nebovidy 165, PSČ 664 48 identifikační číslo 26215420 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více