Instalační návod. iq Developer Series. V2.11 Květen Neviditelné reproduktory. Cz V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalační návod. iq Developer Series. V2.11 Květen 2014. Neviditelné reproduktory. Cz V2014.09.04"

Transkript

1 Instalační návod V2.11 Květen 2014 iq Developer Series Neviditelné reproduktory Cz V

2 Upozornění: Před instalací si přečtěte > Pro zajištění kvalitní reprodukce si pečlivě přečtěte tento návod, a uschovejte jej pro případné další použití (reinstalace apod.). > Reproduktory instalujte v normálním vnitřním prostředí suchém a čistém, bez teplotních extrémů. Mimo přímo dopadající sluneční světlo a zdrojů tepla, bez vibrací, chemických výparů, prachu a vlhkosti (par). > Nevystavujte reproduktory náhlým změnám teploty, a neumisťujte je do prostředí s vysokou vlhkostí. Tím zabráníte kondenzaci vlhkosti na vnitřní straně reproduktorů, která může způsobit poškození. > Nepoužívejte pro čištění chemická rozpouštědla, která mohou poškodit povrch reproduktorů. Pro čištění používejte suchý nebo ve vodě navlhčený měkký textil. > Zajistěte, aby všechny konstrukce/povrchy do kterých se reproduktory instalují, s rezervou unesly hmotnost reproduktorů a instalačního příslušenství. > Po nainstalování reproduktorů zajistěte, aby nedošlo k působení velkých sil (opření nábytku apod.) na čelní stranu reproduktoru. Je sice nepravděpodobné, že by došlo k poškození reproduktoru ale je velmi pravděpodobné, že by mohlo dojít k popraskání omítky po jeho obvodu. > Nepokoušejte se reproduktory upravovat či opravovat. V případě poruchy reproduktoru kontaktujte dodavatele. > Zadní strana reproduktoru by neměla být vystavena žádnému působení chemických čistících prosdtředků a nesmí být natírána. > Při omítání zajistěte, aby tloušťka omítky na čelní straně reproduktoru napřeročila 2mm. Vtlustší vrstva omítky může vést k zhoršení vlastností, až selhání reproduktoru. POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ: Před instalací zajstěte že prostor instalace je uzavřen, odvlhčen a temperován, nejméně na 16 stupňů Celsia. Reproduktory nesmí být použity s tlustými maltovými omítkami a ostatními typy povrchových úprav, jejichž vysychání trvá jednotky dnů (místo jednotek hodin). Prosíme o zohlednění skutečnosti, že reproduktory jsou instalovány přímo do stavebních konstrukcí což způsobue přenos energie vibrací do těchto stavebních prvků. Tato energie ve formě vibrací se může šířit po staveních prvcích/konstrukci na významé vzdálenosti všemi směry. Je doporučeno toto zohlednit a používat akusticky tlumící a izolující materiály a konstrukce zdí a stropů tam kde je to možné. U bytových domů s více přímo sousedícími byty, se nedoporučuje používat typ reproduktorů určených pro zástavbu do zdiva a betonu. VÝSTRAHA: Nepokoušejte se zahájit instalaci reproduktorů, pakliže jste se předem neujistili, že při instalaci nedojde k poškození, přerušení a nerušení žádného elektrického vedení, plynového a vodovodního a odpadového potrubí, vzduchotechniky a nosných prvků. Požární ochrana Při instalaci zohledněte požadavky na přární bezpečnost a v případě potřeby použije doplňky (požárně dolná krycí pouzdra apod.) zajišťující shodu s legislativou. 2

3 OBSAH Obsah dodávky 03 Použití tohoto návodu 04 Přehled postupů a variant instalace Sekce Příprava zdí/stropů a upevnění produktu 05 Instalace na upevňovací bloky Instalace na upevňovací bloky Instalace na upevňovací bloky Instalace s instalační krabicí Instalace s instalační krabicí Instalace do zdiva s instalační krabicí Instalace do zdiva s instalační krabicí Instalace do zdiva s instalační krabicí 5 Sekce Adjustace reproduktoru a příprava na omítnutí Sekce Testování 1 8 Testování reproduktorů Sekce Finální povrchové úpravy 1 9 Omítání a nátěr Omítání a nátěr 3, Poznámky/doporučení k instalaci 2 2 Poznámky/doporučení k instalaci 2 3 Další informace 2 4 Odstraňování problémů 2 5 Parametry řady iq + omezovače APU 2 6 Instalační šablona 2 7 Záruka + copyright 2 8 Kontakty 1 3 Retrofit (s přechodem na stávající omítku) 1 4 Retrofit (navázání hranou a s částečným překrytím) 1 5 Retrofit (s navázáním hranou a novým omítnutím) 1 6 Retrofit-sádrokarton bez omítky (s přechodem na stávající povrch okolí) 1 7 Retrofit-sádrokarton bez omítky (navázání hranou a s částečným překrytím) 3

4 01 Obsah dodávky Zkontrolujte prosím, že vase dodávka obsahuje správné položky. Model r Sestava -jeden kus reproduktoru Sestava - pár reproduktorů iq1 iq2 1x Panel reproduktoru iq1 1x Panel reproduktoru iq2 2x Panel reproduktoru iq1 2x Panel reproduktoru iq2 iq3 1x Panel reproduktoru iq3 1x Panel reproduktoru iq3 02 Balení UPOZORNĚNÍ: Při vybalování z přepravního kartonu dbejte opatrnosti, aby jste reproduktory nepoškodili. Přepravní obal reproduktorů IQ je pečlivě navržen tak, aby je chránil při přepravě. Obal můžete uschovat do fiinálního vyzkoušení, pro případ, že by bylo třeba reproduktory zaslat zpět dodavateli v případě, že by došlo k poškození, nebo reklamaci. Poté obal dejte k recyklaci. Vější obal přepravního kartonu je 80% z recyklovaného materiálu. Příslušenství pro uchycení reproduktorů (objednává se jako samostatné položky) 01 Jednoduchý upevňovací blok (basic fixing block) 01 (pro instalaci do sádrokartonových zdí a stropů) 02 Instalační krabice BackboxFS - hliníková (pro instalaci do sádrokartonových zdí a stropů kde je třeba tlumit zvuk generovaný sběrem dozadu z reproduktoru) 03 Požární kryt S požární odolností 60minut 04 Instalační krabice BackboxFSS - ocelová (ocelová instalační krabice pro zástavbu do zdiva, pro nově budované zdi a stropy) 0 5 Distanční pásky/nálepky (pro doladění pozice čelních povrchů reprodktoru ) 4

5 03 Použití tohoto návodu Následující manuál obsahuje podrobny popis postupu pro úspěšnou instalaci vašich reproduktorů řady IQ. Tento návod popisuje instalaci do dvou základních typů stavebních konstrukcí; sádrokartonové zdi/příčky, podhledy a zdi, a stropy cihlové a betonové. Pro ostatní typy (dřevěné obložení ) prosíme kontaktujete dodavatele. Instalace do otvoru do zdi a stropu v sádrokartonových příčkách, předstěnách a podhledech Toto jsou nejběžnější typy instalací a vyžadují instalační krabici BackboxCV nebo základní upevňovací bloky (dodávané samostatně). Kdekoliv je to možné, je doporučeno použíít krabici BackboxFS neboť reproduktory jsou pro ni optimalizovány. Krabice BackboxCV rovněž omezuje, (i když nezastaví úplně) vyzařování ze zadní strany reproduktorů, což může být důležité pro výběr v návaznosti a typy sousedících pokojů. Instalace do otvoru do zdi a stropu ve zdivu a betonu Instalacd ve zdivu a betonu vyžadují instalační krabici Amina BackboxSW (dodávaná samostatně). Dle následujícího popisu a grafu si vyberte vhodný typ instalace. Sekce : Příprava zdí/stropů a upevnění produktu V téro sekcí vyberte typ instalace a pokračuje se na příslušné stránce pro zvolený typ. Provede vás jednotlivými kroky instalačního procesu s odkazy na specifické stránky Sekce B. V tomto bodu se budete muset ujistit, že popis na dané stránce nejlépe odpovídá požadavkům vaší instalace (např. jedná se o novou instalaci nebo dodatečnou/retrofit?). Sekce : Adjustace reproduktoru a příprava na omítnutí Sekc e B je návazná sekce, a používá se ve vazbě na sekci A. Ověřte si, je-li postupováno dle správné metody adjustace a omítání pro retrofit nebo novouu instalaci. Poznámky na každé straně Sekce A odakzuji na příslušnou stránku tétto sekce. Sekce : Testování Tato sekce popisuje testování před a po omítnutí. Sekce : Finální povrchové úpravy Popis omítání a nátěrů po řádném nainstalování reproduktoru. Můžet být třeba se vrátit k sekci B pro podronosti správného postupu omítání. 5

6 Přehled postupů a variant instalace 04 Sekce Příprava zdi /stropu a upevnění reproduktoru Instalace do otvoru (v sádrokartonu) na upevňovací bloky Typicky nové instalace a rekonstrukce Pokračujte na straně 05 Instalace do otvoru (v sádrokartonu) na instalační krabici Pro nové instalace a rekonstrukce kde je třeba utlumit vyzařování dozadu Pokračujte na straně 08 Instalace do zdiva na instalační krabici Pro nové instalace a kompletní rekonstrukce Pokračujte na straně 10 Sekce Příprava usazení a omítnutí pro dodatečné instalace (retrofit) Lokální překrytí zapuštěné Pro zdi/stropy, které již jsou omítnuty Strana 13 Lokální překrytí s přechodem, bez zapuštění Pro zdi/stropy, které již jsou omítnuty Strana 14 Omítnutí celé zdi i s reproduktorem Pro zdi/stropy, které již jsou omítnuty Strana 15 Lokální překrytí zapuštěné Pro nové zdi/stropy, s mezerami krytými páskou Strana 16 Lokální překrytí bez zapuštění Pro nové zdi/stropy, s mezerami krytými páskou Strana Sekce Testování Strana 18 Sekce Omítání a nátěr Strana 19 6

7 Příprava zdi/stropu a upevnění reproduktoru 05 Instalace do otvoru s uchycením na upevňovací bloky UPOZORŇENÍ: Je silně oporučeno použiít instalaci s instalační krabicí (typ instalace A2 a A3) místo instalace s uchycením na upevňovací bloky! Při instalaci na upevňovací bloky, je mnohem vyšší pravděpodobnost vzniku chyby při instalaci a díky absenci zadní strany krabice dochází k silnějšímu přenosu zvuku ze zadní strany reproduktoru do stavebních konstrukcí. 01 Zjistěte pozici nosníků/trámů Před instalací oěřte že v mítě zvoleného výřezu nejsou nosníky/trámy a že rozestup mezi nimi je nejméně 305mm pro reproduktor umístěný svisle. Vyřízněte malý otvor pro ověření polohy nostníků 1 Poznámka: je li rozestup mezi nosníky menší než 350mm můžete zvážit použití reproduktorů AIW350E/S200 které vyžadují otvor šířky jen 200mm. Papírová šablona: Je dodávána papírová šablona pro zachycení rozměrů reproduktorů před instalací. Podrobnosti viz strana mm (minimum) 02 Vytvořte otvor 405 x 305mm S použitím nože a pilky vyřízněte otvor 405mm x 305mm mezi nosníky. Neodoporučujeme za žádnou cenu přerušovat kvůli reproduktorům nosníky- každé takové přerušení ovlivňuje nepříznivě tuhost a nosnost stěny. Ověřte znovu má li ovor opravdu rozměr 405mm x 305 mm! Ostrý nůž Pila ocaska 02 7

8 Pokračování -Instalace na upevňovací bloky Instalace kabelu a vložení izolace Protáhněte přivodní kabely d dostatečnou rezervou délky. Je doporučeno vložit to prostoru za reproduktorem skleněnou vatu pro omezení přenosu z reproduktoru směrem dozadu. Při instalaci na stropě tato vata také zabrání rezonanci nečistot padajících na zadní stranu reproduktoru. Skleněná vata může přiléhat k zadní straně reproduktoru, ale nesmí na něj tlačit Připevnění upevňovacích bloků (4x na 1 repro) 2x sádrokartonářské šrouby Do každého roku otvoru vložte blok za sádrokarton, a ze přední strany sádrokartonu je každý blok upevněne dvěma sádrokartonářskými šrouby skrze sádrokarton Poznámka: Zkontrolujte, že mezi sádrokatonem a blokem není žádna mezera (např. v důsledku otřepů po řezání). Upozornění: Upevňovací bloky jsou k dispozici pro sádrokaton tloušťky 12.5mm. Pro ostatní tloušťky sádrokatonu kontaktujte dodavatele. 04 8

9 07 Pokračování -Instalace na upevňovací bloky Připevnění reproduktoru C Připojte přívodní reproduktorový kabel k reproduktoru kvalitními krimpovacími kleštěmi. Reproduktory IQ Series jsou dodávány modrými krimpovacími spojkami vhodnými pro připojení reproduktorových kabelů tloušťky 1.5mm2-2.6mm2 (16-14AWG). Použití tohoto typu konektoru zajišťuje trvalé a kvalitní připojení, nezbytné pro spolehlivý provoz o zastavění reproduktoru Upevnění reproduktoru k upevňovacím blokům Upozornění: Ověřte, je okolo celého obvodu reproduktoru je mezara cca 2mm mezi reproduktorem a okrajem sádrokartonu. Je-li to třeba, zvětšete pro vytvoření této mezery otvor v sádrokartonu. Sádrokartonářským šroubem v každém rohu upevněne reproduktor k vyčnívající části upevňovacích bloků. Do upevňovacích bloků si není třeba předvrtávat otvory. Sádrokartonářské šrouby se do nich snadno zavrtají samy. Pohled z boku a zepředu 2mm Sádrokarton Nosník Ověřte, že čelní plocha reproduktoru je v rovině se okolním sádrokartonem a že reproduktor je pevně uchcen. Pokračujte do sekce C (s testování) Prošroubujte zde Upevňovací blok Deska reproduktoru 06 Návazné stránky pro upevnění a omítání v dodatečných instalacích: 13, Návazné stránky pro upevnění a omítání sádrokartonu:

10 Instalace do sádrokartonu s použitím instalační krabice 2 Pro nové instalace a rekonstrukce kde je třeba utlumit vyzařování dozadu. 0 1 Umístění kabelu a instalační krabice Zvolte místo pro umístění reproduktoru, a vytvořte ve zdi otvor dle postupu na straně 05. (dbejte dodržení velikosti otvoru) Dále protáhněte reproduktorový kabel průchodkou v horním okraji krabice a zkontrolujte, zdali je délka kabelu zataženého do krabice dostačující pro připojení reproduktoru. Krabici šikmo zasuňte do otvoru a přitáhněte ji, ať doléhá čely na zadní stranu sádrokartonu. Vyklápěcí plošky na krabici použijte pro zafixování v pozici, ještě před přišroubováním k sádrokartonu. Pohled z boku Použití vyklápěcích plošek Pro instalační krabice Backbox CV (a případně požárního krytu) je vyžadována minimální hloubka instalačního otvoru 75mm, aby se do něj krabice vešly Upevnění instalační krabice Upevněte krabici pomocí min. 8mi samořezných šroubů do sádrokartonu (4 na horním a 4 na dolním konci) skrze sádrokarton do plochých čel na horním a dolním konci krabice. Je-li krabice umístěna správně, měl by být vidět tenký kus všech čtyř okrajů krabice s měkkou pěnovou páskou. Připojte reproduktor dle kroků 5 na straně 7. Pohled z boku Čelní pohled Upevňovací šroub Sádrokarton Okraj krabice Inst. krabice 02 Upevňovací šroub 10

11 09 Instal.do sádrokartonu s použitím inst. krabice (pokračování) 2 03 Připojení reproduktoru Side View Připojte reproduktor dle kroku č. 05 na straně 07. Upevnění reproduktoru 12.5mm Přiložte reproduktor na instalační krabici tak aby se opíral o její vyčnívající okraje a pomocí dodaných samořezných šroubů přišroubujte reproduktor na instalační krabici skrze čtyři předpřipravené otvory v rozích reproduktoru (do dolního a horního okraje instalační krabice). Zkontrolujte, jestli je reproduktor v rovině s čelem zdi, a že je vše řádně upevněno. Pro vyrovnání čelního okraje reproduktoru se zdí může být nutno použít podložky. (Viz sekce B). Instalační krabice Amina (Backbox CV a požární) jsou navrženy pro použití se sádrokartonem tloušťky 12.5mm. Pro jiné tloušťky sádrokartonu je možno objednat podložky pro přizpůsobení instalace krabice tak, aby byl reproduktor vyrovnán s čelem sádrokartonu. Podložky můžete objednat u dodavatele. Pokračujte dle podle sekce C (strana 18 - testování) Deska reproduktoru 03 Otvor pro upevňovací šroub Info o doporučeném postupu usazení a omítání: 13, Referenční stránky usazení a omítání do sádrokartonu:

12 Instalace do zdiva/betonu s použitím instalační krabice Pro nové instalace nebo kompletní rekonstrukce Vytvoření otvoru ve zdivu S použitím kombinace úhlové brusky a ručního nebo elektrického sekáče (majzlíku) vytvořte ve zdi otvor o rozměrech 410mm x 310mm. (pro reproduktory S200 je orvor 460mm x 210mm) Před instalací krabice budete potřebovat znát tloušťku vrstvy základní omítky (render ), která bude nanášena na zeď ještě před finální vrstvou jemné /fajnové omítky (finish plaster skim). O tuto tloušťku musí krabice vyčnívat ze základního zdiva. Odečtením této tloušťky vrstvy omítky od 50mm dostanete minimální hloubku otvoru, který musíte zahloubit do zdiva pro umístění instalační krabice Vytvoření drážky pro přívodní kabel ve zdivu S použitím úhlové brusky nebo ručního sekáče (majzlíku) vytvořte ve zdi drážku pro přívodní kabel reproduktoru tak ab yse dal v příhodném místě protáhnout do instalačního otvoru krabice. Doporučujeme kabel v drážce vést vhodnou chráničkou pro ochranu proti náhodnému poškození. Na přívodním kabelu ponechejte dostatečně dlouhý konec tak, aby jste mohli bezpečně a pohodlně připojit reproduktor, i když jej budete mít bude mimo instalační otvor

13 1 1 Instalace do zdiva/betonu - pokračování 03 Upevnění instalační krabice. Prorazte otvor do jedné z gumových průchodek a protáhněte jím přívodní kabel reproduktorů dovnitř krabice. V zadní stěně instalační krabice jsou čtyři výřezy, kterými procházejí čtyři upevňovací šrouby pro upevnění krabice ke zdi (tyto šrouby nejsou součástí dodávky). Přišroubujte krabici do otvoru ve zdi, a dbejte, aby čelní strana krabice byla zarovnána se zdí tak, aby po omítnutí hrubou omítkou z ní krabice nevystupovala. Na hrubou omítku pak přijde vrstva jemné finální omítky 2mm. Pro kvalitní upevnění krabice je doporučeno použít mezi zedˇa krabici podložky/špalíky. Aby jste předešli možné rezonanci, vyplňte prostor kolem krabice a za krabicí přesným množstvím montážní pěny, a dovnitř krabice, na zadní stranu vložte obdélník skleněné vaty 2.5cm tlusté. Před omítnutím (vystupuje) Skleněná vata 3 Montážní pěna Podložka/špalík Před dalším postupem ověřte, že čelo krabice je zarovnáno s hrubou omítkou. 04 Připojení reproduktoru Připojte přívodní reproduktorový kabel k reproduktoru kvalitními krimpovacími kleštěmi. Reproduktory Evolution Series jsou dodávány modrými krimpovacími spojkami vhodnými pro připojení reproduktorových kabelů tloušťky 1.5mm 2-2.5mm 2 (16-14AWG). Použití tohoto typu konektoru zajišťuje trvalé a kvalitní připojení, nezbytné pro spolehlivý provoz o zastavění reproduktoru. Po hrubém omítnutí (zarovnáno)

14 Instalace do zdiva/betonu - pokračování Upevnění reproduktoru Zkontrolujte, že přívodní kabel je uložen za vrstvou skleněné/minerální vaty a nemůže se dotýkat reproduktoru zezadu. Odstraňte krycí papír z 6ti samolepících ploch na instalační krabici a mírným tlakem na ně přitiskněte pečlivě vystředěný reproduktor. Po celém obvodu reproduktoru by měla být stejně široká mezera mezi krabicí a okrajem reproduktoru. Horní okraj Zdivo/beton Hrubá omítka Přiloženými šroubky s půlkulovou hlavou upevněte reproduktor přes otvory v rozích na upevňovací plošky na instalační krabici. Jestliže byl dodržen instalační postup, tak čelní plocha reproduktoru je v rovině s plochou hrubé omítky (nepřesahuje ani není zahloubená). Upevňovací šrouby reproduktoru pevně utáhněte, a nepoužívejte je k žádnému způsobu výškové adjustace reproduktoru. Zkontroluje, je-li celá sestava tuhá a pevně přichycená. Pokračujte do sekce C (strana 18 testování) Podložka/ špalík Minerální vata Montážní pěna 05 Otvor pro upevňovací šroub Referenční stránky pro usazení a omítání při dodatečné instalaci: 13,

15 1 3 Usazení a příprava na omítání Dodatečná instalace (Retrofit) do už omítnutých sádrokartonů 1 Omítnutí po instalaci s navázáním omítek plynulým klínovým přechodem Pro sádrokartonové zdi/stropy které již byly omítnuty finální jemnou omítkou. Úpravy /příprava okolí reproduktoru pro omítnutí Po odstranění cca mm širokého pásu stávající omítky okolo výřezu pro reproduktor, by čelní strana reproduktoru měla být v rovině s omítkou nebo čelní (papírem potaženou) stranou sádrokartonu. Brusným papírem se původní jemná omítka zbrousí do pozvolného (klínového) přechodu až na sádrokarton. Sádrokarton - zeď nebo strop stávající omítka brusným papírem vytvořte pozvolný přechod sádrokarton odstraňte stávající jemnou omítkou ze sádrokartonu v pruhu kolem otvoru pro reproduktor Postup opravy omítky na sádrokartonu: Naneste jemnou omítku na čelní stranu reproduktoru a vyhlaďte tak aby plynule navazovala na stávající hotovou omítku okolo. Amina doporučuje typ omítky British Gypsum Easi-fill který umožňuje vytvořit hladký přesný finální povrch broušením pomocí jemného brusného papíru nebo uhlazením pomocí vlhké houby. podložka/špalík 3-5cm omítka zeďzdivo/beton Continue Pokračujte to section do sekce C

16 Dodatečná instalace (Retrofit) do už omítnutých zdí 2 Omítnutí po instalaci - s navázáním hranou a částečným překrytím (Feathered skim finish) 1 4 Pro sádrokartonové zdi/stropy které již byly omítnuty finální jemnou omítkou Adjustace reproduktoru před omítáním S použitím sady podložek (shim set) tloušťky 2-3mm(ohledně podložek kontaktujte dodavatele) vložených zezadu mezi reproduktor a instalační krabici (nebo upevňovací bloky) vyrovnejte černí stranu reproduktoru tak, aby byla ve stejné rovině jako povrch zdi - stávající jemná omítka. Sádrokarton - zeď nebo strop sádrokarton stávající omítka podložka Čelo reproduktoru v rovině s stávající omítkou Pro povrchovou úpravu částečným, lokálním překrytím: Naneste vrstvu jemné omítky na čelní stranu reproduktoru a do okolí do mnohem větší vzdálenosti než v předchozím případě překryjte cca 1m 2. Tuto 1-2mm tlustou vrstvu jemné omítky rozprostřete směrem ze středu reproduktoru k okrajům a dále aby plynule navázala na stávající povrch zdi. Doporučený materiál omítky je British Gypsum Easi-fill. stávající jemná omítka stávající hrubá omítka zeď- zdivo/beton Continue Pokračujte to section do sekce C

17 1 5 Dodatečná instalace (Retrofit) do už omítnutých zdí 3 Omítnutí po instalaci - s navázáním hranou a novým omítnutím celé zdi Pro sádrokartonové zdi/stropy které již byly omítnuty finální jemnou omítkou. Adjustace reproduktoru před omítáním S použitím sady podložek (shim set) tloušťky 2-3mm(ohledně podložek kontaktujte dodavatele) vložených zezadu mezi reproduktor a instalační krabici (nebo upevňovací bloky) vyrovnejte čelní stranu reproduktoru tak, aby byla ve stejné rovině jako povrch zdi - stávající jemná omítka. Sádrokarton - zeď nebo strop sádrokarton stávající omítka podložka Čelo reproduktoru v rovině s stávající omítkou Pro povrchovou úpravu úplným překrytím: Reproduktor se překryje vrstvou jemné omítky stejně jako celý zbývající povrch dané zdi a všude se vytvoří rovnoměrná stejně tlustá vrstva. stávající jemná omítka sávající hrubá omítka zeď- zdivo/beton Continue Pokračujte to do section sekce C

18 Dodatečná instalace (Retrofit) do sádrokartonu 4 Omítnutí po instalaci - s navázáním hranou a částečným překrytím 1 6 Pro sádrokartonové zdi/stropy které budou mít spoje kryté papírovou páskou místo mřížky (typicky používáno v Severní Americe ale pozvolna se rozšiřuje i jinam). Neupravený povrch sádrokartonu Adjustace reproduktoru před omítáním Odbrousí se okraje sádrokartonu okolo otvoru pro reproduktor a reproduktor se usadí (případě s použitím distančních podložek) tak, aby jeho čelní stěna byla zapuštěna cca 2 mm pod úrovní okolního povrchu. Odstraňte do hloubky cca 2mm sádrokarton v pruhu 30-50mm okolo celého výřezu pro reproduktor Nanášení omítky: Reproduktor se překryje vrstvou (cca 2mm) jemné omítky a ta se vyhladí tak, aby plynule navazovala na okolní povrch sádrokartonu. Doporučený materiál omítky je British Gypsum Easi-fill, který umožňuje vytvořit hladký přesný finální povrch broušením pomocí jemného brusného papíru nebo uhlazením pomocí vlhké houby. Podložky- dle potřeby Continue Pokračujte to section do sekce C

19 1 7 Dodatečná instalace (Retrofit) do sádrokartonu 5 Omítnutí po instalaci-s navázáním hranou a částečným překrytím (Feathered skim finish) Pro sádrokartonové zdi/stropy které budou mít spoje kryté papírovou páskou místo mřížky (typicky používáno v Severní Americe ale pozvolna se rozšiřuje i jinam). Adjustace reproduktoru před omítáním Neupravený povrch sádrokartonu Čelní strana reproduktoru musí být ve stejné rovině jako povrch zdi sádrokartonu. Pro povrchovou úpravu částečným, lokálním překrytím: Naneste vrstvu jemné omítky na čelní stranu reproduktoru do okolí do mnohem větší vzdálenosti než v předchozím případě cca 1m 2. Tuto 1-2mm tlustou vrstvu jemné omítky rozprostřete směrem ze středu reproduktoru k okrajům a dále aby plynule navázala na stávající neupravený povrch sádrokartonu. Doporučený materiál omítky je British Gypsum Easifill. Continue Pokračujte to section do sekce C

20 Testování Testování reproduktorů 1 8 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: VŽDY testujte reproduktory AIWX PŘED TÍM, než jsou překryty omítkou!!! UPOZORNĚNÍ: Bez omítky je povrch reproduktoru vysoce efektivním zářičem akustické energie a vytváří vysoké hladiny akustického tlaku i při minimálních příkonech. V této fázi testování dbejte na ochranu sluchu. > Bez připojené ochranné jednotky APU změřte jmenovitoiu impedanci reproduktoru (odpor v Ohmech) na zakončení reproduktorových kabelů u zesilovače. Hodnota by měla odpovídat parametrům dle specifikace +/- cca 10% vlivem odporu přívodního kabelu. Větší odchylky signalizují zkrat nebo přerušení přívodních kabelů. > Je doporučeno otestovat každý reproduktor samostatně, plynule se měnícím tónem v celém frekvenčním rozsahu na přiměřených úrovních (0,5 Vrms). Tento test umožní rychle identifikovat jakékoliv rušivé drnčení a vibrace, které mohou být způsobeny uvolněnými šroubky,kabey dotýkajícícmi se zadní strany reproduktoru, nebo neupevněnými stojkami v sádrokartomu/zdi. > Jestliže není sádrokarton dostatečně pevně upevněn ke stojkácm, může rovněž drčet. V takovém případě přidejte více upevňovacích šroubu, zvláště v okolí reproduktoru. > Zkontrolujte, zdali se přívodní kabel reproduktoru nedotýká žádné části reproduktoru nebo instalačníkrabice protže to by mohlo vést k evzniku nežádoucího drnčení. Jak prevence zvuků způsobovaných kabelem, je doporučeno kabel uložit za vrstvu skleněné/minerální vaty, nebo jinho tlumicího materiálu. > Jsou li použity kovové nosníky, zajistěte, aby v místech křížení byly pevně připojeny k sobě. Pevné připojení je možno zajistit samořeznými sádrokartonářskými šrouby skyr povrch zdi a nosníků. Jestliže nejsou nosníky řádně pospojovány, mohou býr rovněž drojem nažádoucích vibrací a drnčení. > Zkontrolujte případný výskyt drnšení a vibrací při hraní vzorků hudby zvláště během hlasitějších/špičkových pasáží. V této etapě se nepokoušejte hodnotit kvalitu hudby významně se změní její charakteristika po zakrytí reproduktoru omítkou. > Vždy (kromě měření impedance) při testování mějte připojenou ochrannou jednotku APU. > Zopakujte tyto testy po nanesení a zatvrdnutí omítek. > Byla-li správně nanesena předepsaná vrstva omítky tloušťky 2mm, tak při poklepu prstem na čelo reproduktoru se ozve dutější zvuk než při poklepu na okolní sádrokarton/zeď. Není li tomu tak, a rozdíl není žádný nebo jen malý je pravděpodobné, že vrstva omítky na reproduktoru je příliš silná a ovlivní nepříznivě parametry reprodukce. Pro další informace, prosíme kontaktujte dodavatele, nebo tech oddělení Amina Pokračujte do sekce D ( Omítání & nátěr)

21 Finální povrchová úprava 1 9 Omítání a nátěr 01 Vyplnění mezery mezi reproduktorem a okolní zdí. Je důležité zajstit aby obvodová mezera (cca 2mm) mezi reproduktorem a okolním materiálem byla zcela zaplněna omítkou. Tímto se vytvoří dostatečně silné upevnění/vazba mezi okrajem reproduktoru a sádrokartonem/hrubou omítkou. To zabrání vzniku trhlin ve finální jemné omítce. Důležité upozornění: Před omítáním MUSÍ být po celém obvodu reproduktoru 2mm mezera. Jestlže tato mezera někde není, jednoduše vyjměte reproduktor a odstraňte část sádrokartonu/omítky potřebnu pro vznik mezery. Jestliže je použita instalační krabice do zdiva, zajistěte přesné vycentrování reproduktoru, aby mezi reproduktorem a stěnou krabice byla rovnoměrná mezera po celém obvodu. 03 Použití spojovací sádrokartonářské pásky (joint tape) Na spoj mezi reproduktorem a okolním materiálem zdi a celou čelní plochu připevněte širokou pásku na sádrokarton (doporučena samolepicí skleněná páska k dispozici u dodavatele) POZNÁMKA: při použití samolepicí pásky není nutno natírat čelo reproduktoru lepidlem (PVA primer). 02

22 Omítání a nátěr - pokračování Příklad překrývání celého čela páskou. 03 Omítání Pro omítání velkých ploch (při omítání celých zdí s reproduktory) použijte standardní jemné omítky. Pro omítání pouze reproduktorů a těsného okolí použijte typy omítek určené pro opravy jako je např British Gypsum Easi-fill. Pro podrobnosti- viz popisy v seci B (adjustace a příprava omítání strana 13 až 17) Důležité: Pro správnou funkci a dodržení parametrů reprodukce NESMÍ být na čeiní ploše naneseno více než 2mm omítky. Prostředí instalace musí být dostatečně suché, aby zajistilo vyschnutí omítky během jednotek hodin (a nikoliv dnů). 05 Nátěry Nechte zcela vyschnut omítky. Otestujte reproduktor (viz sekce C strana 18). Pak je možné natírat čelní povrch reproduktoru popřípadě na něj lepit tapety. Reproduktory řady IQ jsou optimalizovány pro nátěr 3mi vrstvami emulze/barvy na omítku na reproduktoru. Další vrstvy barvy /nátěru způsobí jen velmi malé snížení maximálné dosažitelné hladiiny akustického tlaku. 03 POZNÁMKA: Pro instalaci reproduktorů Amina za dalšímy typy materiálů a povrchů (dřevěná obložení, akrylové desky a melaminové lamináty) jsou k dispozici samostatné návody. Kontaktujte dodavatele pro další informace. 05

23 21 Poznámky k instalaci APU > Reproduktory IQ Serie musí být používány s dodávanou ochrannou jednotkou APU nebo jiným schváleným ochrannýmzařízením. Pro en modely (dodávané bez APU) musí být doplněna APU nebo jiným schváleným zařízení (např Cloud EQ v komerčních systémech). viz instalační návod APU. Instalační krabce > Je doporučeno používat pro zjednodušení instalace a zvýšení spolehlivosti a odhlučnění směrem dozadu, kdykoliv to jde instalační krabice. Při instalaci na upevňovací bloky je možné že dojde k znížené přesnosti reprodukce v pásmu nízkých a středních frekvencí, ale tento jev je velmi závislý na konkrétním provedení/parametrech instalace. > Při instalaci do zdiva s použitím instalačních krabic Amina BackboxSW, je možné, že ve srovnání s instalací s krabicí BackboxCV bude reprodukce nízkých frekvencí mírně utlumena. Rovněž, v závislosti na materiálu budovy může docházet k významnému přenosu zvuku do navazujících pokojů/prostor. Audio charakteristiky reproduktorů IQ Series > Reproduktory IQ Series vytvářejí zvuk velmi podobný m způsobem jako hudební nástroje. Čelní strana reproduktoru je prakticky ekvivalentem ozvučnice hudebních nástrojů a vytvářený zvuk je difuzní povahy a je vyzařován ve velmi širokém úhlu. To znamená, že přesné umístění reproduktoru je mnohem méně důležité nez u klasických reproduktorů s kuželovou membránou. Navíc o bdobn ě jako akustické hudební nástroje, reproduktory IQ Series mají bohatý zvuk vyplňující celé místnosti ve kterých jsou instalaovány. > Reproduktory IQ Series jsou plošné zdroje zvuku a tato vlastnost je dále posílena při zápustné instalaci do zdi nebo stropu. Díky plochému zdroji zvuku je čas, za který dorazí zvuk k posluchači je prakticky stejný pro všechny akustické frekvence, což znamená velmi malé fázové zkreslení. Reproduktory IQ Series (a ostatní plošné zdroje zvuku jako jsou elektrostatické reproduktory) tak mohou reprodukovat jemné detaily nahrávek s nauvěřitelnou přesností. > Pro doplnění předchozího popisu je třeba zmínit že vyzařující povrch reproduktorů IQ Series je velmi pevný, a tudíž vyžaduje velmi malý pohyb pro vytvoření vysokých urovní akustického tlaku.to znamená, že reproduktory Evolution Series jsou nativně rychlé, což je činí vysoce detailními zdroji zvuku. Umístění do zdi, nebo stropu > Reproduktory Evolution Series jsou vhodné pro instalaci do zdi i do stropu. Je li požadováno co nejrovnoměrnější pokrytí místnosti, rozmístěte reproduktory rovnoměrně do stropu. Má li však místnost strop vyšší než 6m, tak Amina doporučuje je umístit do zdí ve výšce okolo 1,8m. > V poslechových místnstech, kde jsou reproduktory IQ Series použity ve stereo nebo vícekanálových konfiguracích, umístěte reproduktory do zdí tak, aby středový reproduktor IQ Series byl přibližně 1 1.8m od podlahy. To zajistí velmi dobrý poslech. Není - li však možno přesně dodržet tuto výšku, není nutno se obávat zhoršení parametrů poslechu, protože díyky audio vlastnostem reprodukotrů IQ Series je přesnost jejich umístění v sestavách stereo/5.1/7.1 mnohem méně kritická.

24 Dopručení při instalaci 22 Orientace reproduktorů > Reproduktory série IQ Series je možno instalovat na výšku či na šířku. Typicky je orientace omezena kvuli rozestupu nosníků na svislou. Vyzařovací charakteristiky jsou proto oprimalizovány pro svislou orientaci a je doporučeno při instalaci do zdí ji pro dosažení nejlepších parametrů zvuku preferovat. > Pro méně náročné instalace a instalace do stropu není volba orientace kritická. > Pro náročné požadavky na poslech (např. systémy 5+1) s požadavkem na instalaci ve stropu, zajistěte, aby orientace roproduktorů byla stejná ve vztaku ke zvolenému poslechovému místu a pozice horních okrajů reproduktorů byly umístěny blíže ke zdem. horní okraj Okrajový efekt (Boundary loading) Dolní okraj > Je-li to realizačně možné, je možno mírně zvýšit dosahovanou úroveň zvuku vyzařovaného z reproduktorů řady IQ na nižších frekvencích. Lze toho dosáhnout umístěním reproduktoru blízko k hraně zdi (50mm - 150mm). Tohoto efektu je možno použít např. nelze-li použit jiný způsob posílení basů (subwoofer, posilovač basů ALF40 a subwoofer ALF 80 apod.). Systémové požadavky > Z hlediska kompatibility se reproduktory řady IQ (včetně připojené jednotky výkonové ochrany APU) jeví jako běžný reproduktor s impedancí8 Ohm. Je doporučeno proužívat kvalitní zesilovače pro eliminaci zkreslení zesilovačem, pořípadě vyloučení možnosti poškození reproduktorů zesilovačem. Pro připojení reproduktorů je doporučeno použít připojovací kabel o průřezu minimálně 1,5mm 2 a pro delší vedení alespoň 2mm 2 (z materiálu bezkyslíkatá měď OFC), pro zajištění kvalitního přenosu elektrického signálu k reproduktorům. > Pro systémy prostorového zvuku 5+1 a 7+1 vždy použijte nastavení přechodové (crossover) frekvence pro přesměrování frekvencí nižších než 100Hz do subwooferu. Tím se vylepší dynamický rozsah reprodukce a výkonové poměry (je nutno stále použít ochrannou jednotku APU). > Důležité upozornění: Reproduktory řady IQ věrně reprodukují jakékoliv nedostatky zdroje nebo zesilovače audiosignálu. Dbejte na výběr použitého zařízení, protože je pravidlem že většina laciných zesilovačů způsobuje již základním rozsahu pracovních parametrů významné zkreslení, které bude reproduktory IQ věrně reprodukováno se všemi důsledky. Přenos zvuku > Jako u každého reproduktoru připevněného k nosné konstrukci zdi či stropu je nutno věnovat řádnou péči přenosu zvuku do sousedících/přiléhajících pokojů/bytů a prostor. Doporučujeme konzultovat s odborníky na akustiku, je-li třeba přenos minimalizovat. Základní informace najdete v dokumentu Amina o výběru reproduktorů, popřípadě kontaktujte dodavatele. Verze reproduktorů pro napaájení 100/70V > Pro komerční instalace ozvučení s velkými vzdálenostmi a počty reproduktorů je možno dodat reproduktory AIW150En, AIW350En, AIW350E/S200 & AIW550En v provedení s transformátory na 100 nebo 70V. U těchto systémů je nutno instalaovat aktivní horní pásmovou propust s charakteristikou -24dB/oktávu při 120Hz min útlumu. Dimenzování je k dispozici pro výkony 5,10,20 a 40W.

25 23 Další informace Údržba a čištění Po omítnutí reproduktorů již tyto nevyžadují žádnou fyzickou údržbu. Zeď a strop mohou být čištěny standarními prostředky odpovídajícmi typu použité omítky. Zeď a strop mohou být natírány barvou a tapetovány libovolně opakovaně. (viz s 24, krok 5). Při odstraňování tapet by měla být zachována extrémní opatrnost, aby nedošlo k poškození omítky. Dojde-li k poškození omítky, proveďte její opravu před dalším natíráním barvou či tapetováním. (dopručený typ omítky pro provedení opravy je British Gypsum Easi-fill - repair plaster). Vyhněte se působení silných tlaků na čelo reproduktoru. Silné přitlačení na čelní desku reproduktoru pravděpodobně nezpůsobí poškození, ale způsobí popraskání omítky v okolí reproduktoru. Spolehlivost Správně instalované reproduktory provozované v rámci specifikovaných parametrů je možno provozovat po mnoho let. Technologie rozkmitávané desky, použitá u řady IQ má velmi málo pohyblivých částí a navíc ve srovnání s klasickými reproduktory s kmitající cívkou jsou tyto pohyby zanedbatelně malé. Při doyku je možno cítit drobné vibrace čelní desky, ale okem je pohyb neviditelný.takto malý pohyb elektromechanické struktury reproduktoru umožňuje významné zvýšení spolehlivosti v porovnání s technologií klasických reproduktorů. Odstraňování V případě požadavku na přemístění reproduktoru, poškození či nepravděpodobném případě poruchy, postupujte dle následujícího popisu: Identifikujte umístění reproduktoru poklepem na zeď podle dutého zvuku. Poté ostrým dlátem nebo špachtlí odstraňujte omítku podél okrajů reproduktoru a z malé části povrchu okraje reproduktorů. Aby jste nepoškodili povrch, držte špachtli v ostrém úhlu k povrchu reproduktoru, Po nalezení okrajů reproduktoru postupujte v odstrňování ještě opatrněji (držte špachtli téměř rovnoběžně s povrchem reproduktoru) a směrem od středu k okrajům odstraňujte co nejtenčí vrstvy omítky. (Nevadí, jestliže dojde k drobnému poškrábání povrchu reproduktoru, protože tyto škrábance budou zakryty novou vrstvou omítky (za každou cenu však nesmí dojít k hlubokým vrypům skrz povrch reproduktoru až k vnitřní voštinové struktuře). Odstraňte vrstvu omítky z okolního sádrokartonu tak aby se odkryla pojicí páska a odtraňte ji. Pomocí tenkého dláta nebo plochého šroubováku odstraňte omítku v rozích, až se objeví upevňovací šrouby. Odšroubujte čtyři upevňovací šrouby a vyjměte reproduktor ze zdi. Odpojte přívodní kabely. Ponechejte instalační krabici nebo upevňovací bloky ve zdi, aby jste na ně mohli upevnit zaslepovací desku ze sádrokartonu. V případě že se jedná o opravu reproduktoru, zašlete jej dodavateli, ale nechejte na něm co nejvíce původní omítky. Po opravě může být reproduktor umístěn na původní místo a příslušným postupen omítnut. Případné další informace o odstraňování: nebo kontaktujte dodavatele.

26 Odstraňování problémů 24 Je doporučeno provést důkladné otestování reproduktorů před a po omítnutí aby se včas identifikovaly případné závady a eliminovaly náročné dodatečné opravy. V případě výskytu komplikací jsou k dispozici následující doporučení. Testování: > Při testování vždy použijte co nejjednodušší sestavu audio zařízení (zdroj,zesilovač reproduktory) aby jste vyloučili možné osatní příčiny poruch (např v řídícím systému, maticovém přepínači apod. > Testy provádějte na nízké a střední úrovni hlasitosti a dbejte, aby jste nepřekročili výrobcem stanovený výkon reproduktorů pro daný typ. Použijte nahrávky plynulých změn frekvence (tone sweeps) a vhodné typy nahrávky (vokály, klasická hudba, rock) pro ověření že nedochází ke zkreslením, drnčení a rezonancím na všech úrovních hlasitosti. S použitím testovacího CD ověřte, že všechny reproduktory jsou zapojeny ve stejné fázi (polaritě). Když reproduktor nehraje nebo jen velmi potichu: > Zkontrolujte, jestli nejsou přerušeny nebo narušeny všechny vodiče (přeskřípnuty, natrženy ). > Zkontrolujte, jestli jsou na kabelech v pořádku všechny spoje, a že u všech kanálů je správně zapojena polarita (phase) ze zesilovače k reproduktoru + na + a na -. > Ohmetrem zkontrolujte odpor reproduktoru (bez připojené APU) na připojovacích svorkách reproduktoru a na zakončení vodičů u zesilovače. Kromě odporu vodiče by se měly prakticky shodovat. Odpovídá odpor reproduktoru jmenovitému odporu? Jestliže ne, mohlo dojít ke zkratu nebo přerušení cívek reprouktoru. V tomto případě je třeba zaslat reproduktor na opravu k dodavateli. Jestliže je odpor na vývodech z reproduktoru podstatně odlišný od odporu na uplném konci přívodního kabelu u zesilovače ověřte možné přeskřípnutí či natržení kabelu po délce které může být příčinou nežádoucí změny odporu.. Zkreslení, drnčení či rezonance při nízké a střední hlasitosti: > Pokuste se identifikovat místo vzniku drnčení, může být způsobeno uvolněným šroubem nebo jinou mechanickou příčinou. Zkontrolujte tuhost sestavení sady reproduktoru krabice a nosné konstrukce a ověřte utažení všech šroubů. > Jestliže drnčení trvá sejměte reproduktor ze zdi a zkontrolujte, jestli drnčení nezpůsobují přívodní vodiče dotýkající se reproduktoru nebo instalační krabice. > Odpojte reproduktor a ve středu lehce přitlačte a uvolněte plochu reproduktoru. Poslouchejte pečlivě jestli neuslšíte skrábavé zvuky, které můžou zamenat, že reproduktor byl přetížen a tak poškozen. V tomto případě je třeba zaslat reproduktor na opravu k dodavateli. Když reproduktor hraje jen velmi potichu i po kontrole elektrických parametrů : > Odpojte reproduktor a ve středu lehce přitlačte a uvolněte plochu reproduktoru. Poslouchejte pečlivě jestli neuslšíte skrábavé zvuky, které můžou zamenat, že reproduktor byl přetížen a tak poškozen. V tomto případě je třeba zaslat reproduktor na opravu k dodavateli. Zkreslení při vysoké hlasitosti: > Reproduktory s difůzním vyzařováním jako používají reproduktory Amina mají extrémně rychlou odezvu díky které reprodukují průběh napájecího audiosignálu velmi přesně. Odstraňte z cesty audiosignálu všechny postradatelné komponenty aby jste vylouřili možné příčiny zkreslení způsobené jinými prvky. > Při použití zesilovače na maximálním zesílení, popřípadě je-li vstup zesilovače přetížen může docházet k ořezávání audio signálu. U některých provedení klasických reproduktorů toto nebusí být zřejmé/přimo slyšitelné ale u reproduktoru s difůzním vyzařováním uslyšíte zkreslený signál mnohem pravděpodobněji. Zkontrolujte zkreslení na signálové cestě, a zvažte výměnu prvků způsobujících omezení/zkreslení signálu.

27 25 Parametry: Model Rozměry Hmotnost Nominální Impedance Frekuenční rozsah Citlivost (při krytí 2mm omítkou) Připojení Modul výkonové ochrany Upevnění Výkon Záruka od výrobce iq1 400mm x 300mm x 40mm 0.8kg 8 Ohm 112Hz - 20kHz (-6dB) 83dB 1m/ 2.83Vrms Krimpováním pro přívodní kabely průměru <2.6 mm (14AWG). APU150 / APU-RS8E Amina BackboxCV300 / BackboxSW300 / pořární kryt 15W (trvale) ; 30W (špičkově) 10 let rezidenční systémy, 5 let komerční aplikace Model Rozměry Hmotnost Nominální Impedance Frekuenční rozsah Citlivost (při krytí 2mm omítkou) Připojení Modul výkonové ochrany Upevnění Výkon (na kanál) Záruka od výrobce iq x 11.8 x 1.6 (400mm x 300mm x 40mm) 1.8lbs (0.82kg) 8 Ohms per channel 112Hz - 20kHz (-6dB) 83dB 1m/ 2.83Vrms Professional insulated butt splice, accepts <2.6 mm (14AWG) conductor diameters.> APU150 / APU-RS8E Amina BackboxCV300 / BackboxSW300 / Firehood 10W (trvale) ; 20W (špičkově) 10 let rezidenční systémy, 5 let komerční aplikace Model Rozměry Hmotnost Nominální Impedance Frekuenční rozsah Citlivost (při krytí 2mm omítkou) Připojení Modul výkonové ochrany Upevnění Výkon Záruka od výrobce iq x 11.8 x 1.6 (400mm x 300mm x 40mm) 2.1 lbs (0.94kg) 8 Ohms 112Hz - 20kHz (-6dB) 84dB 1m/ 2.83Vrms Professional insulated butt splice, accepts <2.6 mm (14AWG) conductor diameters.> APU250 / APU-RS8E Amina BackboxCV300 / BackboxSW300 / Firehood 30W (trvale) ; 60W (špičkově) 10 let rezidenční systémy, 5 let komerční aplikace

28 Amina Technologies Ltd (UK) Cirrus House, Glebe Road, Huntingdon Cambridge, PE29 7DL, UK T: +44 (0) F: +44 (0) E: W: Contacting Amina in the United States P: F: E: W: Amina Technologies Ltd (UK) Cirrus House, Glebe Road, Huntingdon Cambridge, PE29 7DL, UK T: +44 (0) F: +44 (0) E: W: Contacting Amina in the United States P: F: E: W: Příložná šablona (Spacesaver) mm (77/8 ) 455mm (177/8 ) spacesaver & drywall cutout template. Použití šablony pro vyměření/označení výřezu Přiloženou papírovou šablonu použijte pro vyměření/označení potřebného výřezu. Zjistěte polohu nosníků za sadrokartonem. Ověřte že se reproduktor s vejde mezi nosníky Nožem řežte vyznačující čáry po vnějším obvodu papírové šablony Staple / nail to joist Staple / nail to joist 455mm (177/8 ) Tape speaker cable here or loop through the two holes to secure Using the spacesaver For pre-install As a cutout template 01 / Staple / nail to joists. 01 / Ascertain joist positions behind 02 plasterboard / drywall. Before installing your AIW series loudspeaker please refer to the Installation Guide for full details. Contact 350mm (133/4 ) IMPORTANT: Remove spacesaver and any nails / staples prior to installation of backbox / speaker 205mm (77/8 ) spacesaver & drywall cutout template Tape speaker cable here or loop through the two holes to secure Using the spacesaver For pre-install As a cutout template 01 / Staple / nail to joists. 01 / Ascertain joist positions behind 02 / Ensure cutout dimensions fit between plasterboard / drywall. the joists. 02 / Ensure cutout dimensions fit between 03 / Secure the speaker cable in position. the joists. 03 / Mark the corners of the cutout using the slots provided. Staple / nail to joist Staple / nail to joist 01 Before installing your AIW series loudspeaker please refer to the Installation Guide for full details. Contact 350mm (133/4 ) IMPORTANT: Remove spacesaver and any nails / staples prior to installation of backbox / speaker 02

29 27 Záruka Záruka s omezením: Reproduktory řady Amina Evolution Series jsou navrženy pro spolehlivý provoz po dobu mnoha let. Jsou-li dodrženy instalační pokyny je na reproduktory poskytována záruka na materiál a výrobní vady po dobu pěti let v komerčních instalacích a deseti let v rezidenčních instalacích. Pro likvidci použitých reproduktorů je vraťe dodvateli nebo přímo výrobci pro recyklaci. * Podrobnější informace o záruce viz WWW stránky dodavatele a výrobce. Důležitá poznámka: Tento produkt není vyroben a určen pro aplikace vyžadující shodu s požadavky evropské normy EN (European Construction Products Directive EN 54-24) a nesmí být použit jako součást evakuačních systémů. Copyright This document is Copyright of Amina Technologies Ltd, Easi-fill is a registered trademark of British Gypsum Ltd Amina is a registered trademark of Amina Technologies Ltd

30 Příslušenství 28 APU150, APU305 and APU-RS8E Pasivní, do kabelu vkládané jednotky ochran proti přetížení pro IQ Series. APU iq1 & iq2 APU150 (2-kanálovál) / APU-RS8E (8-kanálová) iq3 APU350 (2-kanálová) / APU-RS8E (8-kanálová do rozvaděče) Použití ochranných jednotek je podmínkou platnosti záruky. ALF40 40W neviditelný kompaktní posilovač basů ALF80 150W pasivní,neviditelný kompaktní sub woofer Kontakt Výrobce Amina Technologies Ltd International Cirrus House, Glebe Road, Huntingdon Cambridge, PE29 7DL, UK T: +44 (0) F: +44 (0) E: W: Dodavatel YATUN, s.r.o. Litevská 8 Praha Česká republika tel.: Objednávky:

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Veria Quickmat 1C 100/150W/m². Instalační příručka

Veria Quickmat 1C 100/150W/m². Instalační příručka Veria Quickmat 1C 100/150W/m² Instalační příručka Fig. 1 Fig. 2 23 Fig. 4b Fig. 5 6 cм 50 cм Fig. 8a Fig. 8b 2 Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 Specifikace produktu Veria Quickmat 100/150 W/m²

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah.

Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah. Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah. 2 Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Kompaktní, kvalitní a nepřekonatelné pokrytí Špičkový

Více

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Ceník AQ 10.4.2014 Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Donna line vyrábí se ve všech provedení dýh AQ Donna Prima 123 800,- pár 3-pásmová reprosoustava, bassreflex, dlouhodobý/krátkodobý výkon 120 W/180W,

Více

Pokyny pro instalaci zařízení echo

Pokyny pro instalaci zařízení echo Pokyny pro instalaci zařízení echo Důležité bezpečnostní informace VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Profesionální generátor bílého šumu

Profesionální generátor bílého šumu Profesionální generátor bílého šumu Návod k použití Hlavní výhody produktu: Profesionální zařízení Množství příslušenství Příznivý poměr výkon x cena www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis produktu Tento generátor

Více

Stěnové odvodnění Scada

Stěnové odvodnění Scada Stěnové odvodnění Scada Nové trendy pro sofistikované systémy koupelnového odvodnění Leader v odvodnění 2 Leader v odvodnění Stěnové odvodnění Scada Kvalita, bezpečnost a design Kreativní sprchové odvodnění

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

Fyzický popis CZ-110. Stručná instalační příručka. CD se softwarem. Záruční karta. Objektiv. IR dioda. Světelné čidlo. Patice pro kartu SD/ SDHC/SDXC

Fyzický popis CZ-110. Stručná instalační příručka. CD se softwarem. Záruční karta. Objektiv. IR dioda. Světelné čidlo. Patice pro kartu SD/ SDHC/SDXC Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy. Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty,

Více

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru Instalační sada pro zavěšení LCD Instalační příručka Děkujeme vám důvěru v instalační sadu pro LCD televizory Panasonic. Před instalováním si pečlivě přečtěte tuto příručku a návod k LCD. Po dokončení

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta

BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta Flexibilní Efektivní Schválená walraven.com BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta Řešení problémů pro více situací! BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta má flexibilní

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod.

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. 1/5 POKYNY K INSTALACI Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. INSTALAČNÍ MATERIÁL (obrázek 1) Par-ky Instalační souprava

Více

Intelligent Heating. Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci.

Intelligent Heating. Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci. Intelligent Heating Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci. Sada spojovacích prvků (obj. č. 19805761) Sada pro připevnění ke koncovkám studeného

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Skladování: Desky KINDWOOD jsou hutnější něž přírodní dřevo. Při skladování musí být položené na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Úloha podhledů v aktivní akustice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Návod k použití. Obsah balení:

Návod k použití. Obsah balení: Návod k použití Obsah Obsah balení..............................................1 Sestavení vaničky............................................1 Použití nástroje Point N Paint s mini základnou........................1

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky BerryAlloc Click Vinyl Kdekoli. Navždy. www.berryalloc.com (1/4) 1. Obecné pokyny PureLoc je LVT podlaha pro domácí užití a je vyroben dle normy EN 649T. PureLoc

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Návod k montáži a použití Popis zařízení Regulace se pouţívá samostatně pro kaţdou místnost. Jedním termostatem lze ovládat i více topných panelů. Díky ukotvení drţáků v mramorové desce jen ze zadní strany

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání obrázek č. 12 obrázek č. 13 obrázek č. 14 obrázek č. 15 obrázek č. 16 Obrázek 12 - osazení montážní desky v příčce Obrázek 13 - osazení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více