Instalační návod. iq Developer Series. V2.11 Květen Neviditelné reproduktory. Cz V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalační návod. iq Developer Series. V2.11 Květen 2014. Neviditelné reproduktory. Cz V2014.09.04"

Transkript

1 Instalační návod V2.11 Květen 2014 iq Developer Series Neviditelné reproduktory Cz V

2 Upozornění: Před instalací si přečtěte > Pro zajištění kvalitní reprodukce si pečlivě přečtěte tento návod, a uschovejte jej pro případné další použití (reinstalace apod.). > Reproduktory instalujte v normálním vnitřním prostředí suchém a čistém, bez teplotních extrémů. Mimo přímo dopadající sluneční světlo a zdrojů tepla, bez vibrací, chemických výparů, prachu a vlhkosti (par). > Nevystavujte reproduktory náhlým změnám teploty, a neumisťujte je do prostředí s vysokou vlhkostí. Tím zabráníte kondenzaci vlhkosti na vnitřní straně reproduktorů, která může způsobit poškození. > Nepoužívejte pro čištění chemická rozpouštědla, která mohou poškodit povrch reproduktorů. Pro čištění používejte suchý nebo ve vodě navlhčený měkký textil. > Zajistěte, aby všechny konstrukce/povrchy do kterých se reproduktory instalují, s rezervou unesly hmotnost reproduktorů a instalačního příslušenství. > Po nainstalování reproduktorů zajistěte, aby nedošlo k působení velkých sil (opření nábytku apod.) na čelní stranu reproduktoru. Je sice nepravděpodobné, že by došlo k poškození reproduktoru ale je velmi pravděpodobné, že by mohlo dojít k popraskání omítky po jeho obvodu. > Nepokoušejte se reproduktory upravovat či opravovat. V případě poruchy reproduktoru kontaktujte dodavatele. > Zadní strana reproduktoru by neměla být vystavena žádnému působení chemických čistících prosdtředků a nesmí být natírána. > Při omítání zajistěte, aby tloušťka omítky na čelní straně reproduktoru napřeročila 2mm. Vtlustší vrstva omítky může vést k zhoršení vlastností, až selhání reproduktoru. POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ: Před instalací zajstěte že prostor instalace je uzavřen, odvlhčen a temperován, nejméně na 16 stupňů Celsia. Reproduktory nesmí být použity s tlustými maltovými omítkami a ostatními typy povrchových úprav, jejichž vysychání trvá jednotky dnů (místo jednotek hodin). Prosíme o zohlednění skutečnosti, že reproduktory jsou instalovány přímo do stavebních konstrukcí což způsobue přenos energie vibrací do těchto stavebních prvků. Tato energie ve formě vibrací se může šířit po staveních prvcích/konstrukci na významé vzdálenosti všemi směry. Je doporučeno toto zohlednit a používat akusticky tlumící a izolující materiály a konstrukce zdí a stropů tam kde je to možné. U bytových domů s více přímo sousedícími byty, se nedoporučuje používat typ reproduktorů určených pro zástavbu do zdiva a betonu. VÝSTRAHA: Nepokoušejte se zahájit instalaci reproduktorů, pakliže jste se předem neujistili, že při instalaci nedojde k poškození, přerušení a nerušení žádného elektrického vedení, plynového a vodovodního a odpadového potrubí, vzduchotechniky a nosných prvků. Požární ochrana Při instalaci zohledněte požadavky na přární bezpečnost a v případě potřeby použije doplňky (požárně dolná krycí pouzdra apod.) zajišťující shodu s legislativou. 2

3 OBSAH Obsah dodávky 03 Použití tohoto návodu 04 Přehled postupů a variant instalace Sekce Příprava zdí/stropů a upevnění produktu 05 Instalace na upevňovací bloky Instalace na upevňovací bloky Instalace na upevňovací bloky Instalace s instalační krabicí Instalace s instalační krabicí Instalace do zdiva s instalační krabicí Instalace do zdiva s instalační krabicí Instalace do zdiva s instalační krabicí 5 Sekce Adjustace reproduktoru a příprava na omítnutí Sekce Testování 1 8 Testování reproduktorů Sekce Finální povrchové úpravy 1 9 Omítání a nátěr Omítání a nátěr 3, Poznámky/doporučení k instalaci 2 2 Poznámky/doporučení k instalaci 2 3 Další informace 2 4 Odstraňování problémů 2 5 Parametry řady iq + omezovače APU 2 6 Instalační šablona 2 7 Záruka + copyright 2 8 Kontakty 1 3 Retrofit (s přechodem na stávající omítku) 1 4 Retrofit (navázání hranou a s částečným překrytím) 1 5 Retrofit (s navázáním hranou a novým omítnutím) 1 6 Retrofit-sádrokarton bez omítky (s přechodem na stávající povrch okolí) 1 7 Retrofit-sádrokarton bez omítky (navázání hranou a s částečným překrytím) 3

4 01 Obsah dodávky Zkontrolujte prosím, že vase dodávka obsahuje správné položky. Model r Sestava -jeden kus reproduktoru Sestava - pár reproduktorů iq1 iq2 1x Panel reproduktoru iq1 1x Panel reproduktoru iq2 2x Panel reproduktoru iq1 2x Panel reproduktoru iq2 iq3 1x Panel reproduktoru iq3 1x Panel reproduktoru iq3 02 Balení UPOZORNĚNÍ: Při vybalování z přepravního kartonu dbejte opatrnosti, aby jste reproduktory nepoškodili. Přepravní obal reproduktorů IQ je pečlivě navržen tak, aby je chránil při přepravě. Obal můžete uschovat do fiinálního vyzkoušení, pro případ, že by bylo třeba reproduktory zaslat zpět dodavateli v případě, že by došlo k poškození, nebo reklamaci. Poté obal dejte k recyklaci. Vější obal přepravního kartonu je 80% z recyklovaného materiálu. Příslušenství pro uchycení reproduktorů (objednává se jako samostatné položky) 01 Jednoduchý upevňovací blok (basic fixing block) 01 (pro instalaci do sádrokartonových zdí a stropů) 02 Instalační krabice BackboxFS - hliníková (pro instalaci do sádrokartonových zdí a stropů kde je třeba tlumit zvuk generovaný sběrem dozadu z reproduktoru) 03 Požární kryt S požární odolností 60minut 04 Instalační krabice BackboxFSS - ocelová (ocelová instalační krabice pro zástavbu do zdiva, pro nově budované zdi a stropy) 0 5 Distanční pásky/nálepky (pro doladění pozice čelních povrchů reprodktoru ) 4

5 03 Použití tohoto návodu Následující manuál obsahuje podrobny popis postupu pro úspěšnou instalaci vašich reproduktorů řady IQ. Tento návod popisuje instalaci do dvou základních typů stavebních konstrukcí; sádrokartonové zdi/příčky, podhledy a zdi, a stropy cihlové a betonové. Pro ostatní typy (dřevěné obložení ) prosíme kontaktujete dodavatele. Instalace do otvoru do zdi a stropu v sádrokartonových příčkách, předstěnách a podhledech Toto jsou nejběžnější typy instalací a vyžadují instalační krabici BackboxCV nebo základní upevňovací bloky (dodávané samostatně). Kdekoliv je to možné, je doporučeno použíít krabici BackboxFS neboť reproduktory jsou pro ni optimalizovány. Krabice BackboxCV rovněž omezuje, (i když nezastaví úplně) vyzařování ze zadní strany reproduktorů, což může být důležité pro výběr v návaznosti a typy sousedících pokojů. Instalace do otvoru do zdi a stropu ve zdivu a betonu Instalacd ve zdivu a betonu vyžadují instalační krabici Amina BackboxSW (dodávaná samostatně). Dle následujícího popisu a grafu si vyberte vhodný typ instalace. Sekce : Příprava zdí/stropů a upevnění produktu V téro sekcí vyberte typ instalace a pokračuje se na příslušné stránce pro zvolený typ. Provede vás jednotlivými kroky instalačního procesu s odkazy na specifické stránky Sekce B. V tomto bodu se budete muset ujistit, že popis na dané stránce nejlépe odpovídá požadavkům vaší instalace (např. jedná se o novou instalaci nebo dodatečnou/retrofit?). Sekce : Adjustace reproduktoru a příprava na omítnutí Sekc e B je návazná sekce, a používá se ve vazbě na sekci A. Ověřte si, je-li postupováno dle správné metody adjustace a omítání pro retrofit nebo novouu instalaci. Poznámky na každé straně Sekce A odakzuji na příslušnou stránku tétto sekce. Sekce : Testování Tato sekce popisuje testování před a po omítnutí. Sekce : Finální povrchové úpravy Popis omítání a nátěrů po řádném nainstalování reproduktoru. Můžet být třeba se vrátit k sekci B pro podronosti správného postupu omítání. 5

6 Přehled postupů a variant instalace 04 Sekce Příprava zdi /stropu a upevnění reproduktoru Instalace do otvoru (v sádrokartonu) na upevňovací bloky Typicky nové instalace a rekonstrukce Pokračujte na straně 05 Instalace do otvoru (v sádrokartonu) na instalační krabici Pro nové instalace a rekonstrukce kde je třeba utlumit vyzařování dozadu Pokračujte na straně 08 Instalace do zdiva na instalační krabici Pro nové instalace a kompletní rekonstrukce Pokračujte na straně 10 Sekce Příprava usazení a omítnutí pro dodatečné instalace (retrofit) Lokální překrytí zapuštěné Pro zdi/stropy, které již jsou omítnuty Strana 13 Lokální překrytí s přechodem, bez zapuštění Pro zdi/stropy, které již jsou omítnuty Strana 14 Omítnutí celé zdi i s reproduktorem Pro zdi/stropy, které již jsou omítnuty Strana 15 Lokální překrytí zapuštěné Pro nové zdi/stropy, s mezerami krytými páskou Strana 16 Lokální překrytí bez zapuštění Pro nové zdi/stropy, s mezerami krytými páskou Strana Sekce Testování Strana 18 Sekce Omítání a nátěr Strana 19 6

7 Příprava zdi/stropu a upevnění reproduktoru 05 Instalace do otvoru s uchycením na upevňovací bloky UPOZORŇENÍ: Je silně oporučeno použiít instalaci s instalační krabicí (typ instalace A2 a A3) místo instalace s uchycením na upevňovací bloky! Při instalaci na upevňovací bloky, je mnohem vyšší pravděpodobnost vzniku chyby při instalaci a díky absenci zadní strany krabice dochází k silnějšímu přenosu zvuku ze zadní strany reproduktoru do stavebních konstrukcí. 01 Zjistěte pozici nosníků/trámů Před instalací oěřte že v mítě zvoleného výřezu nejsou nosníky/trámy a že rozestup mezi nimi je nejméně 305mm pro reproduktor umístěný svisle. Vyřízněte malý otvor pro ověření polohy nostníků 1 Poznámka: je li rozestup mezi nosníky menší než 350mm můžete zvážit použití reproduktorů AIW350E/S200 které vyžadují otvor šířky jen 200mm. Papírová šablona: Je dodávána papírová šablona pro zachycení rozměrů reproduktorů před instalací. Podrobnosti viz strana mm (minimum) 02 Vytvořte otvor 405 x 305mm S použitím nože a pilky vyřízněte otvor 405mm x 305mm mezi nosníky. Neodoporučujeme za žádnou cenu přerušovat kvůli reproduktorům nosníky- každé takové přerušení ovlivňuje nepříznivě tuhost a nosnost stěny. Ověřte znovu má li ovor opravdu rozměr 405mm x 305 mm! Ostrý nůž Pila ocaska 02 7

8 Pokračování -Instalace na upevňovací bloky Instalace kabelu a vložení izolace Protáhněte přivodní kabely d dostatečnou rezervou délky. Je doporučeno vložit to prostoru za reproduktorem skleněnou vatu pro omezení přenosu z reproduktoru směrem dozadu. Při instalaci na stropě tato vata také zabrání rezonanci nečistot padajících na zadní stranu reproduktoru. Skleněná vata může přiléhat k zadní straně reproduktoru, ale nesmí na něj tlačit Připevnění upevňovacích bloků (4x na 1 repro) 2x sádrokartonářské šrouby Do každého roku otvoru vložte blok za sádrokarton, a ze přední strany sádrokartonu je každý blok upevněne dvěma sádrokartonářskými šrouby skrze sádrokarton Poznámka: Zkontrolujte, že mezi sádrokatonem a blokem není žádna mezera (např. v důsledku otřepů po řezání). Upozornění: Upevňovací bloky jsou k dispozici pro sádrokaton tloušťky 12.5mm. Pro ostatní tloušťky sádrokatonu kontaktujte dodavatele. 04 8

9 07 Pokračování -Instalace na upevňovací bloky Připevnění reproduktoru C Připojte přívodní reproduktorový kabel k reproduktoru kvalitními krimpovacími kleštěmi. Reproduktory IQ Series jsou dodávány modrými krimpovacími spojkami vhodnými pro připojení reproduktorových kabelů tloušťky 1.5mm2-2.6mm2 (16-14AWG). Použití tohoto typu konektoru zajišťuje trvalé a kvalitní připojení, nezbytné pro spolehlivý provoz o zastavění reproduktoru Upevnění reproduktoru k upevňovacím blokům Upozornění: Ověřte, je okolo celého obvodu reproduktoru je mezara cca 2mm mezi reproduktorem a okrajem sádrokartonu. Je-li to třeba, zvětšete pro vytvoření této mezery otvor v sádrokartonu. Sádrokartonářským šroubem v každém rohu upevněne reproduktor k vyčnívající části upevňovacích bloků. Do upevňovacích bloků si není třeba předvrtávat otvory. Sádrokartonářské šrouby se do nich snadno zavrtají samy. Pohled z boku a zepředu 2mm Sádrokarton Nosník Ověřte, že čelní plocha reproduktoru je v rovině se okolním sádrokartonem a že reproduktor je pevně uchcen. Pokračujte do sekce C (s testování) Prošroubujte zde Upevňovací blok Deska reproduktoru 06 Návazné stránky pro upevnění a omítání v dodatečných instalacích: 13, Návazné stránky pro upevnění a omítání sádrokartonu:

10 Instalace do sádrokartonu s použitím instalační krabice 2 Pro nové instalace a rekonstrukce kde je třeba utlumit vyzařování dozadu. 0 1 Umístění kabelu a instalační krabice Zvolte místo pro umístění reproduktoru, a vytvořte ve zdi otvor dle postupu na straně 05. (dbejte dodržení velikosti otvoru) Dále protáhněte reproduktorový kabel průchodkou v horním okraji krabice a zkontrolujte, zdali je délka kabelu zataženého do krabice dostačující pro připojení reproduktoru. Krabici šikmo zasuňte do otvoru a přitáhněte ji, ať doléhá čely na zadní stranu sádrokartonu. Vyklápěcí plošky na krabici použijte pro zafixování v pozici, ještě před přišroubováním k sádrokartonu. Pohled z boku Použití vyklápěcích plošek Pro instalační krabice Backbox CV (a případně požárního krytu) je vyžadována minimální hloubka instalačního otvoru 75mm, aby se do něj krabice vešly Upevnění instalační krabice Upevněte krabici pomocí min. 8mi samořezných šroubů do sádrokartonu (4 na horním a 4 na dolním konci) skrze sádrokarton do plochých čel na horním a dolním konci krabice. Je-li krabice umístěna správně, měl by být vidět tenký kus všech čtyř okrajů krabice s měkkou pěnovou páskou. Připojte reproduktor dle kroků 5 na straně 7. Pohled z boku Čelní pohled Upevňovací šroub Sádrokarton Okraj krabice Inst. krabice 02 Upevňovací šroub 10

11 09 Instal.do sádrokartonu s použitím inst. krabice (pokračování) 2 03 Připojení reproduktoru Side View Připojte reproduktor dle kroku č. 05 na straně 07. Upevnění reproduktoru 12.5mm Přiložte reproduktor na instalační krabici tak aby se opíral o její vyčnívající okraje a pomocí dodaných samořezných šroubů přišroubujte reproduktor na instalační krabici skrze čtyři předpřipravené otvory v rozích reproduktoru (do dolního a horního okraje instalační krabice). Zkontrolujte, jestli je reproduktor v rovině s čelem zdi, a že je vše řádně upevněno. Pro vyrovnání čelního okraje reproduktoru se zdí může být nutno použít podložky. (Viz sekce B). Instalační krabice Amina (Backbox CV a požární) jsou navrženy pro použití se sádrokartonem tloušťky 12.5mm. Pro jiné tloušťky sádrokartonu je možno objednat podložky pro přizpůsobení instalace krabice tak, aby byl reproduktor vyrovnán s čelem sádrokartonu. Podložky můžete objednat u dodavatele. Pokračujte dle podle sekce C (strana 18 - testování) Deska reproduktoru 03 Otvor pro upevňovací šroub Info o doporučeném postupu usazení a omítání: 13, Referenční stránky usazení a omítání do sádrokartonu:

12 Instalace do zdiva/betonu s použitím instalační krabice Pro nové instalace nebo kompletní rekonstrukce Vytvoření otvoru ve zdivu S použitím kombinace úhlové brusky a ručního nebo elektrického sekáče (majzlíku) vytvořte ve zdi otvor o rozměrech 410mm x 310mm. (pro reproduktory S200 je orvor 460mm x 210mm) Před instalací krabice budete potřebovat znát tloušťku vrstvy základní omítky (render ), která bude nanášena na zeď ještě před finální vrstvou jemné /fajnové omítky (finish plaster skim). O tuto tloušťku musí krabice vyčnívat ze základního zdiva. Odečtením této tloušťky vrstvy omítky od 50mm dostanete minimální hloubku otvoru, který musíte zahloubit do zdiva pro umístění instalační krabice Vytvoření drážky pro přívodní kabel ve zdivu S použitím úhlové brusky nebo ručního sekáče (majzlíku) vytvořte ve zdi drážku pro přívodní kabel reproduktoru tak ab yse dal v příhodném místě protáhnout do instalačního otvoru krabice. Doporučujeme kabel v drážce vést vhodnou chráničkou pro ochranu proti náhodnému poškození. Na přívodním kabelu ponechejte dostatečně dlouhý konec tak, aby jste mohli bezpečně a pohodlně připojit reproduktor, i když jej budete mít bude mimo instalační otvor

13 1 1 Instalace do zdiva/betonu - pokračování 03 Upevnění instalační krabice. Prorazte otvor do jedné z gumových průchodek a protáhněte jím přívodní kabel reproduktorů dovnitř krabice. V zadní stěně instalační krabice jsou čtyři výřezy, kterými procházejí čtyři upevňovací šrouby pro upevnění krabice ke zdi (tyto šrouby nejsou součástí dodávky). Přišroubujte krabici do otvoru ve zdi, a dbejte, aby čelní strana krabice byla zarovnána se zdí tak, aby po omítnutí hrubou omítkou z ní krabice nevystupovala. Na hrubou omítku pak přijde vrstva jemné finální omítky 2mm. Pro kvalitní upevnění krabice je doporučeno použít mezi zedˇa krabici podložky/špalíky. Aby jste předešli možné rezonanci, vyplňte prostor kolem krabice a za krabicí přesným množstvím montážní pěny, a dovnitř krabice, na zadní stranu vložte obdélník skleněné vaty 2.5cm tlusté. Před omítnutím (vystupuje) Skleněná vata 3 Montážní pěna Podložka/špalík Před dalším postupem ověřte, že čelo krabice je zarovnáno s hrubou omítkou. 04 Připojení reproduktoru Připojte přívodní reproduktorový kabel k reproduktoru kvalitními krimpovacími kleštěmi. Reproduktory Evolution Series jsou dodávány modrými krimpovacími spojkami vhodnými pro připojení reproduktorových kabelů tloušťky 1.5mm 2-2.5mm 2 (16-14AWG). Použití tohoto typu konektoru zajišťuje trvalé a kvalitní připojení, nezbytné pro spolehlivý provoz o zastavění reproduktoru. Po hrubém omítnutí (zarovnáno)

14 Instalace do zdiva/betonu - pokračování Upevnění reproduktoru Zkontrolujte, že přívodní kabel je uložen za vrstvou skleněné/minerální vaty a nemůže se dotýkat reproduktoru zezadu. Odstraňte krycí papír z 6ti samolepících ploch na instalační krabici a mírným tlakem na ně přitiskněte pečlivě vystředěný reproduktor. Po celém obvodu reproduktoru by měla být stejně široká mezera mezi krabicí a okrajem reproduktoru. Horní okraj Zdivo/beton Hrubá omítka Přiloženými šroubky s půlkulovou hlavou upevněte reproduktor přes otvory v rozích na upevňovací plošky na instalační krabici. Jestliže byl dodržen instalační postup, tak čelní plocha reproduktoru je v rovině s plochou hrubé omítky (nepřesahuje ani není zahloubená). Upevňovací šrouby reproduktoru pevně utáhněte, a nepoužívejte je k žádnému způsobu výškové adjustace reproduktoru. Zkontroluje, je-li celá sestava tuhá a pevně přichycená. Pokračujte do sekce C (strana 18 testování) Podložka/ špalík Minerální vata Montážní pěna 05 Otvor pro upevňovací šroub Referenční stránky pro usazení a omítání při dodatečné instalaci: 13,

15 1 3 Usazení a příprava na omítání Dodatečná instalace (Retrofit) do už omítnutých sádrokartonů 1 Omítnutí po instalaci s navázáním omítek plynulým klínovým přechodem Pro sádrokartonové zdi/stropy které již byly omítnuty finální jemnou omítkou. Úpravy /příprava okolí reproduktoru pro omítnutí Po odstranění cca mm širokého pásu stávající omítky okolo výřezu pro reproduktor, by čelní strana reproduktoru měla být v rovině s omítkou nebo čelní (papírem potaženou) stranou sádrokartonu. Brusným papírem se původní jemná omítka zbrousí do pozvolného (klínového) přechodu až na sádrokarton. Sádrokarton - zeď nebo strop stávající omítka brusným papírem vytvořte pozvolný přechod sádrokarton odstraňte stávající jemnou omítkou ze sádrokartonu v pruhu kolem otvoru pro reproduktor Postup opravy omítky na sádrokartonu: Naneste jemnou omítku na čelní stranu reproduktoru a vyhlaďte tak aby plynule navazovala na stávající hotovou omítku okolo. Amina doporučuje typ omítky British Gypsum Easi-fill který umožňuje vytvořit hladký přesný finální povrch broušením pomocí jemného brusného papíru nebo uhlazením pomocí vlhké houby. podložka/špalík 3-5cm omítka zeďzdivo/beton Continue Pokračujte to section do sekce C

16 Dodatečná instalace (Retrofit) do už omítnutých zdí 2 Omítnutí po instalaci - s navázáním hranou a částečným překrytím (Feathered skim finish) 1 4 Pro sádrokartonové zdi/stropy které již byly omítnuty finální jemnou omítkou Adjustace reproduktoru před omítáním S použitím sady podložek (shim set) tloušťky 2-3mm(ohledně podložek kontaktujte dodavatele) vložených zezadu mezi reproduktor a instalační krabici (nebo upevňovací bloky) vyrovnejte černí stranu reproduktoru tak, aby byla ve stejné rovině jako povrch zdi - stávající jemná omítka. Sádrokarton - zeď nebo strop sádrokarton stávající omítka podložka Čelo reproduktoru v rovině s stávající omítkou Pro povrchovou úpravu částečným, lokálním překrytím: Naneste vrstvu jemné omítky na čelní stranu reproduktoru a do okolí do mnohem větší vzdálenosti než v předchozím případě překryjte cca 1m 2. Tuto 1-2mm tlustou vrstvu jemné omítky rozprostřete směrem ze středu reproduktoru k okrajům a dále aby plynule navázala na stávající povrch zdi. Doporučený materiál omítky je British Gypsum Easi-fill. stávající jemná omítka stávající hrubá omítka zeď- zdivo/beton Continue Pokračujte to section do sekce C

17 1 5 Dodatečná instalace (Retrofit) do už omítnutých zdí 3 Omítnutí po instalaci - s navázáním hranou a novým omítnutím celé zdi Pro sádrokartonové zdi/stropy které již byly omítnuty finální jemnou omítkou. Adjustace reproduktoru před omítáním S použitím sady podložek (shim set) tloušťky 2-3mm(ohledně podložek kontaktujte dodavatele) vložených zezadu mezi reproduktor a instalační krabici (nebo upevňovací bloky) vyrovnejte čelní stranu reproduktoru tak, aby byla ve stejné rovině jako povrch zdi - stávající jemná omítka. Sádrokarton - zeď nebo strop sádrokarton stávající omítka podložka Čelo reproduktoru v rovině s stávající omítkou Pro povrchovou úpravu úplným překrytím: Reproduktor se překryje vrstvou jemné omítky stejně jako celý zbývající povrch dané zdi a všude se vytvoří rovnoměrná stejně tlustá vrstva. stávající jemná omítka sávající hrubá omítka zeď- zdivo/beton Continue Pokračujte to do section sekce C

18 Dodatečná instalace (Retrofit) do sádrokartonu 4 Omítnutí po instalaci - s navázáním hranou a částečným překrytím 1 6 Pro sádrokartonové zdi/stropy které budou mít spoje kryté papírovou páskou místo mřížky (typicky používáno v Severní Americe ale pozvolna se rozšiřuje i jinam). Neupravený povrch sádrokartonu Adjustace reproduktoru před omítáním Odbrousí se okraje sádrokartonu okolo otvoru pro reproduktor a reproduktor se usadí (případě s použitím distančních podložek) tak, aby jeho čelní stěna byla zapuštěna cca 2 mm pod úrovní okolního povrchu. Odstraňte do hloubky cca 2mm sádrokarton v pruhu 30-50mm okolo celého výřezu pro reproduktor Nanášení omítky: Reproduktor se překryje vrstvou (cca 2mm) jemné omítky a ta se vyhladí tak, aby plynule navazovala na okolní povrch sádrokartonu. Doporučený materiál omítky je British Gypsum Easi-fill, který umožňuje vytvořit hladký přesný finální povrch broušením pomocí jemného brusného papíru nebo uhlazením pomocí vlhké houby. Podložky- dle potřeby Continue Pokračujte to section do sekce C

19 1 7 Dodatečná instalace (Retrofit) do sádrokartonu 5 Omítnutí po instalaci-s navázáním hranou a částečným překrytím (Feathered skim finish) Pro sádrokartonové zdi/stropy které budou mít spoje kryté papírovou páskou místo mřížky (typicky používáno v Severní Americe ale pozvolna se rozšiřuje i jinam). Adjustace reproduktoru před omítáním Neupravený povrch sádrokartonu Čelní strana reproduktoru musí být ve stejné rovině jako povrch zdi sádrokartonu. Pro povrchovou úpravu částečným, lokálním překrytím: Naneste vrstvu jemné omítky na čelní stranu reproduktoru do okolí do mnohem větší vzdálenosti než v předchozím případě cca 1m 2. Tuto 1-2mm tlustou vrstvu jemné omítky rozprostřete směrem ze středu reproduktoru k okrajům a dále aby plynule navázala na stávající neupravený povrch sádrokartonu. Doporučený materiál omítky je British Gypsum Easifill. Continue Pokračujte to section do sekce C

20 Testování Testování reproduktorů 1 8 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: VŽDY testujte reproduktory AIWX PŘED TÍM, než jsou překryty omítkou!!! UPOZORNĚNÍ: Bez omítky je povrch reproduktoru vysoce efektivním zářičem akustické energie a vytváří vysoké hladiny akustického tlaku i při minimálních příkonech. V této fázi testování dbejte na ochranu sluchu. > Bez připojené ochranné jednotky APU změřte jmenovitoiu impedanci reproduktoru (odpor v Ohmech) na zakončení reproduktorových kabelů u zesilovače. Hodnota by měla odpovídat parametrům dle specifikace +/- cca 10% vlivem odporu přívodního kabelu. Větší odchylky signalizují zkrat nebo přerušení přívodních kabelů. > Je doporučeno otestovat každý reproduktor samostatně, plynule se měnícím tónem v celém frekvenčním rozsahu na přiměřených úrovních (0,5 Vrms). Tento test umožní rychle identifikovat jakékoliv rušivé drnčení a vibrace, které mohou být způsobeny uvolněnými šroubky,kabey dotýkajícícmi se zadní strany reproduktoru, nebo neupevněnými stojkami v sádrokartomu/zdi. > Jestliže není sádrokarton dostatečně pevně upevněn ke stojkácm, může rovněž drčet. V takovém případě přidejte více upevňovacích šroubu, zvláště v okolí reproduktoru. > Zkontrolujte, zdali se přívodní kabel reproduktoru nedotýká žádné části reproduktoru nebo instalačníkrabice protže to by mohlo vést k evzniku nežádoucího drnčení. Jak prevence zvuků způsobovaných kabelem, je doporučeno kabel uložit za vrstvu skleněné/minerální vaty, nebo jinho tlumicího materiálu. > Jsou li použity kovové nosníky, zajistěte, aby v místech křížení byly pevně připojeny k sobě. Pevné připojení je možno zajistit samořeznými sádrokartonářskými šrouby skyr povrch zdi a nosníků. Jestliže nejsou nosníky řádně pospojovány, mohou býr rovněž drojem nažádoucích vibrací a drnčení. > Zkontrolujte případný výskyt drnšení a vibrací při hraní vzorků hudby zvláště během hlasitějších/špičkových pasáží. V této etapě se nepokoušejte hodnotit kvalitu hudby významně se změní její charakteristika po zakrytí reproduktoru omítkou. > Vždy (kromě měření impedance) při testování mějte připojenou ochrannou jednotku APU. > Zopakujte tyto testy po nanesení a zatvrdnutí omítek. > Byla-li správně nanesena předepsaná vrstva omítky tloušťky 2mm, tak při poklepu prstem na čelo reproduktoru se ozve dutější zvuk než při poklepu na okolní sádrokarton/zeď. Není li tomu tak, a rozdíl není žádný nebo jen malý je pravděpodobné, že vrstva omítky na reproduktoru je příliš silná a ovlivní nepříznivě parametry reprodukce. Pro další informace, prosíme kontaktujte dodavatele, nebo tech oddělení Amina Pokračujte do sekce D ( Omítání & nátěr)

21 Finální povrchová úprava 1 9 Omítání a nátěr 01 Vyplnění mezery mezi reproduktorem a okolní zdí. Je důležité zajstit aby obvodová mezera (cca 2mm) mezi reproduktorem a okolním materiálem byla zcela zaplněna omítkou. Tímto se vytvoří dostatečně silné upevnění/vazba mezi okrajem reproduktoru a sádrokartonem/hrubou omítkou. To zabrání vzniku trhlin ve finální jemné omítce. Důležité upozornění: Před omítáním MUSÍ být po celém obvodu reproduktoru 2mm mezera. Jestlže tato mezera někde není, jednoduše vyjměte reproduktor a odstraňte část sádrokartonu/omítky potřebnu pro vznik mezery. Jestliže je použita instalační krabice do zdiva, zajistěte přesné vycentrování reproduktoru, aby mezi reproduktorem a stěnou krabice byla rovnoměrná mezera po celém obvodu. 03 Použití spojovací sádrokartonářské pásky (joint tape) Na spoj mezi reproduktorem a okolním materiálem zdi a celou čelní plochu připevněte širokou pásku na sádrokarton (doporučena samolepicí skleněná páska k dispozici u dodavatele) POZNÁMKA: při použití samolepicí pásky není nutno natírat čelo reproduktoru lepidlem (PVA primer). 02

22 Omítání a nátěr - pokračování Příklad překrývání celého čela páskou. 03 Omítání Pro omítání velkých ploch (při omítání celých zdí s reproduktory) použijte standardní jemné omítky. Pro omítání pouze reproduktorů a těsného okolí použijte typy omítek určené pro opravy jako je např British Gypsum Easi-fill. Pro podrobnosti- viz popisy v seci B (adjustace a příprava omítání strana 13 až 17) Důležité: Pro správnou funkci a dodržení parametrů reprodukce NESMÍ být na čeiní ploše naneseno více než 2mm omítky. Prostředí instalace musí být dostatečně suché, aby zajistilo vyschnutí omítky během jednotek hodin (a nikoliv dnů). 05 Nátěry Nechte zcela vyschnut omítky. Otestujte reproduktor (viz sekce C strana 18). Pak je možné natírat čelní povrch reproduktoru popřípadě na něj lepit tapety. Reproduktory řady IQ jsou optimalizovány pro nátěr 3mi vrstvami emulze/barvy na omítku na reproduktoru. Další vrstvy barvy /nátěru způsobí jen velmi malé snížení maximálné dosažitelné hladiiny akustického tlaku. 03 POZNÁMKA: Pro instalaci reproduktorů Amina za dalšímy typy materiálů a povrchů (dřevěná obložení, akrylové desky a melaminové lamináty) jsou k dispozici samostatné návody. Kontaktujte dodavatele pro další informace. 05

23 21 Poznámky k instalaci APU > Reproduktory IQ Serie musí být používány s dodávanou ochrannou jednotkou APU nebo jiným schváleným ochrannýmzařízením. Pro en modely (dodávané bez APU) musí být doplněna APU nebo jiným schváleným zařízení (např Cloud EQ v komerčních systémech). viz instalační návod APU. Instalační krabce > Je doporučeno používat pro zjednodušení instalace a zvýšení spolehlivosti a odhlučnění směrem dozadu, kdykoliv to jde instalační krabice. Při instalaci na upevňovací bloky je možné že dojde k znížené přesnosti reprodukce v pásmu nízkých a středních frekvencí, ale tento jev je velmi závislý na konkrétním provedení/parametrech instalace. > Při instalaci do zdiva s použitím instalačních krabic Amina BackboxSW, je možné, že ve srovnání s instalací s krabicí BackboxCV bude reprodukce nízkých frekvencí mírně utlumena. Rovněž, v závislosti na materiálu budovy může docházet k významnému přenosu zvuku do navazujících pokojů/prostor. Audio charakteristiky reproduktorů IQ Series > Reproduktory IQ Series vytvářejí zvuk velmi podobný m způsobem jako hudební nástroje. Čelní strana reproduktoru je prakticky ekvivalentem ozvučnice hudebních nástrojů a vytvářený zvuk je difuzní povahy a je vyzařován ve velmi širokém úhlu. To znamená, že přesné umístění reproduktoru je mnohem méně důležité nez u klasických reproduktorů s kuželovou membránou. Navíc o bdobn ě jako akustické hudební nástroje, reproduktory IQ Series mají bohatý zvuk vyplňující celé místnosti ve kterých jsou instalaovány. > Reproduktory IQ Series jsou plošné zdroje zvuku a tato vlastnost je dále posílena při zápustné instalaci do zdi nebo stropu. Díky plochému zdroji zvuku je čas, za který dorazí zvuk k posluchači je prakticky stejný pro všechny akustické frekvence, což znamená velmi malé fázové zkreslení. Reproduktory IQ Series (a ostatní plošné zdroje zvuku jako jsou elektrostatické reproduktory) tak mohou reprodukovat jemné detaily nahrávek s nauvěřitelnou přesností. > Pro doplnění předchozího popisu je třeba zmínit že vyzařující povrch reproduktorů IQ Series je velmi pevný, a tudíž vyžaduje velmi malý pohyb pro vytvoření vysokých urovní akustického tlaku.to znamená, že reproduktory Evolution Series jsou nativně rychlé, což je činí vysoce detailními zdroji zvuku. Umístění do zdi, nebo stropu > Reproduktory Evolution Series jsou vhodné pro instalaci do zdi i do stropu. Je li požadováno co nejrovnoměrnější pokrytí místnosti, rozmístěte reproduktory rovnoměrně do stropu. Má li však místnost strop vyšší než 6m, tak Amina doporučuje je umístit do zdí ve výšce okolo 1,8m. > V poslechových místnstech, kde jsou reproduktory IQ Series použity ve stereo nebo vícekanálových konfiguracích, umístěte reproduktory do zdí tak, aby středový reproduktor IQ Series byl přibližně 1 1.8m od podlahy. To zajistí velmi dobrý poslech. Není - li však možno přesně dodržet tuto výšku, není nutno se obávat zhoršení parametrů poslechu, protože díyky audio vlastnostem reprodukotrů IQ Series je přesnost jejich umístění v sestavách stereo/5.1/7.1 mnohem méně kritická.

24 Dopručení při instalaci 22 Orientace reproduktorů > Reproduktory série IQ Series je možno instalovat na výšku či na šířku. Typicky je orientace omezena kvuli rozestupu nosníků na svislou. Vyzařovací charakteristiky jsou proto oprimalizovány pro svislou orientaci a je doporučeno při instalaci do zdí ji pro dosažení nejlepších parametrů zvuku preferovat. > Pro méně náročné instalace a instalace do stropu není volba orientace kritická. > Pro náročné požadavky na poslech (např. systémy 5+1) s požadavkem na instalaci ve stropu, zajistěte, aby orientace roproduktorů byla stejná ve vztaku ke zvolenému poslechovému místu a pozice horních okrajů reproduktorů byly umístěny blíže ke zdem. horní okraj Okrajový efekt (Boundary loading) Dolní okraj > Je-li to realizačně možné, je možno mírně zvýšit dosahovanou úroveň zvuku vyzařovaného z reproduktorů řady IQ na nižších frekvencích. Lze toho dosáhnout umístěním reproduktoru blízko k hraně zdi (50mm - 150mm). Tohoto efektu je možno použít např. nelze-li použit jiný způsob posílení basů (subwoofer, posilovač basů ALF40 a subwoofer ALF 80 apod.). Systémové požadavky > Z hlediska kompatibility se reproduktory řady IQ (včetně připojené jednotky výkonové ochrany APU) jeví jako běžný reproduktor s impedancí8 Ohm. Je doporučeno proužívat kvalitní zesilovače pro eliminaci zkreslení zesilovačem, pořípadě vyloučení možnosti poškození reproduktorů zesilovačem. Pro připojení reproduktorů je doporučeno použít připojovací kabel o průřezu minimálně 1,5mm 2 a pro delší vedení alespoň 2mm 2 (z materiálu bezkyslíkatá měď OFC), pro zajištění kvalitního přenosu elektrického signálu k reproduktorům. > Pro systémy prostorového zvuku 5+1 a 7+1 vždy použijte nastavení přechodové (crossover) frekvence pro přesměrování frekvencí nižších než 100Hz do subwooferu. Tím se vylepší dynamický rozsah reprodukce a výkonové poměry (je nutno stále použít ochrannou jednotku APU). > Důležité upozornění: Reproduktory řady IQ věrně reprodukují jakékoliv nedostatky zdroje nebo zesilovače audiosignálu. Dbejte na výběr použitého zařízení, protože je pravidlem že většina laciných zesilovačů způsobuje již základním rozsahu pracovních parametrů významné zkreslení, které bude reproduktory IQ věrně reprodukováno se všemi důsledky. Přenos zvuku > Jako u každého reproduktoru připevněného k nosné konstrukci zdi či stropu je nutno věnovat řádnou péči přenosu zvuku do sousedících/přiléhajících pokojů/bytů a prostor. Doporučujeme konzultovat s odborníky na akustiku, je-li třeba přenos minimalizovat. Základní informace najdete v dokumentu Amina o výběru reproduktorů, popřípadě kontaktujte dodavatele. Verze reproduktorů pro napaájení 100/70V > Pro komerční instalace ozvučení s velkými vzdálenostmi a počty reproduktorů je možno dodat reproduktory AIW150En, AIW350En, AIW350E/S200 & AIW550En v provedení s transformátory na 100 nebo 70V. U těchto systémů je nutno instalaovat aktivní horní pásmovou propust s charakteristikou -24dB/oktávu při 120Hz min útlumu. Dimenzování je k dispozici pro výkony 5,10,20 a 40W.

25 23 Další informace Údržba a čištění Po omítnutí reproduktorů již tyto nevyžadují žádnou fyzickou údržbu. Zeď a strop mohou být čištěny standarními prostředky odpovídajícmi typu použité omítky. Zeď a strop mohou být natírány barvou a tapetovány libovolně opakovaně. (viz s 24, krok 5). Při odstraňování tapet by měla být zachována extrémní opatrnost, aby nedošlo k poškození omítky. Dojde-li k poškození omítky, proveďte její opravu před dalším natíráním barvou či tapetováním. (dopručený typ omítky pro provedení opravy je British Gypsum Easi-fill - repair plaster). Vyhněte se působení silných tlaků na čelo reproduktoru. Silné přitlačení na čelní desku reproduktoru pravděpodobně nezpůsobí poškození, ale způsobí popraskání omítky v okolí reproduktoru. Spolehlivost Správně instalované reproduktory provozované v rámci specifikovaných parametrů je možno provozovat po mnoho let. Technologie rozkmitávané desky, použitá u řady IQ má velmi málo pohyblivých částí a navíc ve srovnání s klasickými reproduktory s kmitající cívkou jsou tyto pohyby zanedbatelně malé. Při doyku je možno cítit drobné vibrace čelní desky, ale okem je pohyb neviditelný.takto malý pohyb elektromechanické struktury reproduktoru umožňuje významné zvýšení spolehlivosti v porovnání s technologií klasických reproduktorů. Odstraňování V případě požadavku na přemístění reproduktoru, poškození či nepravděpodobném případě poruchy, postupujte dle následujícího popisu: Identifikujte umístění reproduktoru poklepem na zeď podle dutého zvuku. Poté ostrým dlátem nebo špachtlí odstraňujte omítku podél okrajů reproduktoru a z malé části povrchu okraje reproduktorů. Aby jste nepoškodili povrch, držte špachtli v ostrém úhlu k povrchu reproduktoru, Po nalezení okrajů reproduktoru postupujte v odstrňování ještě opatrněji (držte špachtli téměř rovnoběžně s povrchem reproduktoru) a směrem od středu k okrajům odstraňujte co nejtenčí vrstvy omítky. (Nevadí, jestliže dojde k drobnému poškrábání povrchu reproduktoru, protože tyto škrábance budou zakryty novou vrstvou omítky (za každou cenu však nesmí dojít k hlubokým vrypům skrz povrch reproduktoru až k vnitřní voštinové struktuře). Odstraňte vrstvu omítky z okolního sádrokartonu tak aby se odkryla pojicí páska a odtraňte ji. Pomocí tenkého dláta nebo plochého šroubováku odstraňte omítku v rozích, až se objeví upevňovací šrouby. Odšroubujte čtyři upevňovací šrouby a vyjměte reproduktor ze zdi. Odpojte přívodní kabely. Ponechejte instalační krabici nebo upevňovací bloky ve zdi, aby jste na ně mohli upevnit zaslepovací desku ze sádrokartonu. V případě že se jedná o opravu reproduktoru, zašlete jej dodavateli, ale nechejte na něm co nejvíce původní omítky. Po opravě může být reproduktor umístěn na původní místo a příslušným postupen omítnut. Případné další informace o odstraňování: nebo kontaktujte dodavatele.

26 Odstraňování problémů 24 Je doporučeno provést důkladné otestování reproduktorů před a po omítnutí aby se včas identifikovaly případné závady a eliminovaly náročné dodatečné opravy. V případě výskytu komplikací jsou k dispozici následující doporučení. Testování: > Při testování vždy použijte co nejjednodušší sestavu audio zařízení (zdroj,zesilovač reproduktory) aby jste vyloučili možné osatní příčiny poruch (např v řídícím systému, maticovém přepínači apod. > Testy provádějte na nízké a střední úrovni hlasitosti a dbejte, aby jste nepřekročili výrobcem stanovený výkon reproduktorů pro daný typ. Použijte nahrávky plynulých změn frekvence (tone sweeps) a vhodné typy nahrávky (vokály, klasická hudba, rock) pro ověření že nedochází ke zkreslením, drnčení a rezonancím na všech úrovních hlasitosti. S použitím testovacího CD ověřte, že všechny reproduktory jsou zapojeny ve stejné fázi (polaritě). Když reproduktor nehraje nebo jen velmi potichu: > Zkontrolujte, jestli nejsou přerušeny nebo narušeny všechny vodiče (přeskřípnuty, natrženy ). > Zkontrolujte, jestli jsou na kabelech v pořádku všechny spoje, a že u všech kanálů je správně zapojena polarita (phase) ze zesilovače k reproduktoru + na + a na -. > Ohmetrem zkontrolujte odpor reproduktoru (bez připojené APU) na připojovacích svorkách reproduktoru a na zakončení vodičů u zesilovače. Kromě odporu vodiče by se měly prakticky shodovat. Odpovídá odpor reproduktoru jmenovitému odporu? Jestliže ne, mohlo dojít ke zkratu nebo přerušení cívek reprouktoru. V tomto případě je třeba zaslat reproduktor na opravu k dodavateli. Jestliže je odpor na vývodech z reproduktoru podstatně odlišný od odporu na uplném konci přívodního kabelu u zesilovače ověřte možné přeskřípnutí či natržení kabelu po délce které může být příčinou nežádoucí změny odporu.. Zkreslení, drnčení či rezonance při nízké a střední hlasitosti: > Pokuste se identifikovat místo vzniku drnčení, může být způsobeno uvolněným šroubem nebo jinou mechanickou příčinou. Zkontrolujte tuhost sestavení sady reproduktoru krabice a nosné konstrukce a ověřte utažení všech šroubů. > Jestliže drnčení trvá sejměte reproduktor ze zdi a zkontrolujte, jestli drnčení nezpůsobují přívodní vodiče dotýkající se reproduktoru nebo instalační krabice. > Odpojte reproduktor a ve středu lehce přitlačte a uvolněte plochu reproduktoru. Poslouchejte pečlivě jestli neuslšíte skrábavé zvuky, které můžou zamenat, že reproduktor byl přetížen a tak poškozen. V tomto případě je třeba zaslat reproduktor na opravu k dodavateli. Když reproduktor hraje jen velmi potichu i po kontrole elektrických parametrů : > Odpojte reproduktor a ve středu lehce přitlačte a uvolněte plochu reproduktoru. Poslouchejte pečlivě jestli neuslšíte skrábavé zvuky, které můžou zamenat, že reproduktor byl přetížen a tak poškozen. V tomto případě je třeba zaslat reproduktor na opravu k dodavateli. Zkreslení při vysoké hlasitosti: > Reproduktory s difůzním vyzařováním jako používají reproduktory Amina mají extrémně rychlou odezvu díky které reprodukují průběh napájecího audiosignálu velmi přesně. Odstraňte z cesty audiosignálu všechny postradatelné komponenty aby jste vylouřili možné příčiny zkreslení způsobené jinými prvky. > Při použití zesilovače na maximálním zesílení, popřípadě je-li vstup zesilovače přetížen může docházet k ořezávání audio signálu. U některých provedení klasických reproduktorů toto nebusí být zřejmé/přimo slyšitelné ale u reproduktoru s difůzním vyzařováním uslyšíte zkreslený signál mnohem pravděpodobněji. Zkontrolujte zkreslení na signálové cestě, a zvažte výměnu prvků způsobujících omezení/zkreslení signálu.

27 25 Parametry: Model Rozměry Hmotnost Nominální Impedance Frekuenční rozsah Citlivost (při krytí 2mm omítkou) Připojení Modul výkonové ochrany Upevnění Výkon Záruka od výrobce iq1 400mm x 300mm x 40mm 0.8kg 8 Ohm 112Hz - 20kHz (-6dB) 83dB 1m/ 2.83Vrms Krimpováním pro přívodní kabely průměru <2.6 mm (14AWG). APU150 / APU-RS8E Amina BackboxCV300 / BackboxSW300 / pořární kryt 15W (trvale) ; 30W (špičkově) 10 let rezidenční systémy, 5 let komerční aplikace Model Rozměry Hmotnost Nominální Impedance Frekuenční rozsah Citlivost (při krytí 2mm omítkou) Připojení Modul výkonové ochrany Upevnění Výkon (na kanál) Záruka od výrobce iq x 11.8 x 1.6 (400mm x 300mm x 40mm) 1.8lbs (0.82kg) 8 Ohms per channel 112Hz - 20kHz (-6dB) 83dB 1m/ 2.83Vrms Professional insulated butt splice, accepts <2.6 mm (14AWG) conductor diameters.> APU150 / APU-RS8E Amina BackboxCV300 / BackboxSW300 / Firehood 10W (trvale) ; 20W (špičkově) 10 let rezidenční systémy, 5 let komerční aplikace Model Rozměry Hmotnost Nominální Impedance Frekuenční rozsah Citlivost (při krytí 2mm omítkou) Připojení Modul výkonové ochrany Upevnění Výkon Záruka od výrobce iq x 11.8 x 1.6 (400mm x 300mm x 40mm) 2.1 lbs (0.94kg) 8 Ohms 112Hz - 20kHz (-6dB) 84dB 1m/ 2.83Vrms Professional insulated butt splice, accepts <2.6 mm (14AWG) conductor diameters.> APU250 / APU-RS8E Amina BackboxCV300 / BackboxSW300 / Firehood 30W (trvale) ; 60W (špičkově) 10 let rezidenční systémy, 5 let komerční aplikace

28 Amina Technologies Ltd (UK) Cirrus House, Glebe Road, Huntingdon Cambridge, PE29 7DL, UK T: +44 (0) F: +44 (0) E: W: Contacting Amina in the United States P: F: E: W: Amina Technologies Ltd (UK) Cirrus House, Glebe Road, Huntingdon Cambridge, PE29 7DL, UK T: +44 (0) F: +44 (0) E: W: Contacting Amina in the United States P: F: E: W: Příložná šablona (Spacesaver) mm (77/8 ) 455mm (177/8 ) spacesaver & drywall cutout template. Použití šablony pro vyměření/označení výřezu Přiloženou papírovou šablonu použijte pro vyměření/označení potřebného výřezu. Zjistěte polohu nosníků za sadrokartonem. Ověřte že se reproduktor s vejde mezi nosníky Nožem řežte vyznačující čáry po vnějším obvodu papírové šablony Staple / nail to joist Staple / nail to joist 455mm (177/8 ) Tape speaker cable here or loop through the two holes to secure Using the spacesaver For pre-install As a cutout template 01 / Staple / nail to joists. 01 / Ascertain joist positions behind 02 plasterboard / drywall. Before installing your AIW series loudspeaker please refer to the Installation Guide for full details. Contact 350mm (133/4 ) IMPORTANT: Remove spacesaver and any nails / staples prior to installation of backbox / speaker 205mm (77/8 ) spacesaver & drywall cutout template Tape speaker cable here or loop through the two holes to secure Using the spacesaver For pre-install As a cutout template 01 / Staple / nail to joists. 01 / Ascertain joist positions behind 02 / Ensure cutout dimensions fit between plasterboard / drywall. the joists. 02 / Ensure cutout dimensions fit between 03 / Secure the speaker cable in position. the joists. 03 / Mark the corners of the cutout using the slots provided. Staple / nail to joist Staple / nail to joist 01 Before installing your AIW series loudspeaker please refer to the Installation Guide for full details. Contact 350mm (133/4 ) IMPORTANT: Remove spacesaver and any nails / staples prior to installation of backbox / speaker 02

29 27 Záruka Záruka s omezením: Reproduktory řady Amina Evolution Series jsou navrženy pro spolehlivý provoz po dobu mnoha let. Jsou-li dodrženy instalační pokyny je na reproduktory poskytována záruka na materiál a výrobní vady po dobu pěti let v komerčních instalacích a deseti let v rezidenčních instalacích. Pro likvidci použitých reproduktorů je vraťe dodvateli nebo přímo výrobci pro recyklaci. * Podrobnější informace o záruce viz WWW stránky dodavatele a výrobce. Důležitá poznámka: Tento produkt není vyroben a určen pro aplikace vyžadující shodu s požadavky evropské normy EN (European Construction Products Directive EN 54-24) a nesmí být použit jako součást evakuačních systémů. Copyright This document is Copyright of Amina Technologies Ltd, Easi-fill is a registered trademark of British Gypsum Ltd Amina is a registered trademark of Amina Technologies Ltd

30 Příslušenství 28 APU150, APU305 and APU-RS8E Pasivní, do kabelu vkládané jednotky ochran proti přetížení pro IQ Series. APU iq1 & iq2 APU150 (2-kanálovál) / APU-RS8E (8-kanálová) iq3 APU350 (2-kanálová) / APU-RS8E (8-kanálová do rozvaděče) Použití ochranných jednotek je podmínkou platnosti záruky. ALF40 40W neviditelný kompaktní posilovač basů ALF80 150W pasivní,neviditelný kompaktní sub woofer Kontakt Výrobce Amina Technologies Ltd International Cirrus House, Glebe Road, Huntingdon Cambridge, PE29 7DL, UK T: +44 (0) F: +44 (0) E: W: Dodavatel YATUN, s.r.o. Litevská 8 Praha Česká republika tel.: Objednávky:

V1.1 Srpen 2012 AIW550E

V1.1 Srpen 2012 AIW550E Instalační návod AIW150EIAIW350E V1.1 Srpen 2012 AIW550E Neviditelné reproduktory TECHNOLOGIES Ltd EVOLUTION Cz V2013.06.19 -------SERIES------- Upozornění: Před instalací si přečtěte > Pro zajištění kvalitní

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU NA INSTALACI NEVIDITELNÝCH REPRODUKTORŮ AIWX

STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU NA INSTALACI NEVIDITELNÝCH REPRODUKTORŮ AIWX STRUČNÝ PRŮVODCE PŘÍPRAVOU NA INSTALACI NEVIDITELNÝCH REPRODUKTORŮ AIWX Následující informace Vám umožní správně a efektivně naplánovat a naistalovat neviditelné reproduktory Amina AIWX. KAPITOLY 1. Výběr

Více

Ceník reproduktorů. Platnost od 24.4.2015. Neviditelné Amina. Vestavné reproduktory. Venkovní a závěsné

Ceník reproduktorů. Platnost od 24.4.2015. Neviditelné Amina. Vestavné reproduktory. Venkovní a závěsné Ceník reproduktorů Platnost od 24.4.2015 Ceny jsou uvedeny bez DPH. EXW Praha. Veškerá vyobrazení jsou pouze ilustrativní. Neviditelné Amina Vestavné reproduktory Venkovní a závěsné YATUN, s.r.o. V Olšinách

Více

Jedinečná zvuková kvalita, zcela neviditelné pro vás i vaše hosty

Jedinečná zvuková kvalita, zcela neviditelné pro vás i vaše hosty Jedinečná zvuková kvalita, zcela neviditelné pro vás i vaše hosty Neviditelné reproduktory pro inspirativní domov Neviditelné reproduktory Amina zajistí dokonalé ozvučení pro váš domov, ať je v jakémkoli

Více

Jedinečná zvuková kvalita, zcela neviditelné pro vás i vaše hosty

Jedinečná zvuková kvalita, zcela neviditelné pro vás i vaše hosty Jedinečná zvuková kvalita, zcela neviditelné pro vás i vaše hosty Neviditelné reproduktory pro inspirativní domov Neviditelné reproduktory Amina zajistí dokonalé ozvučení pro váš domov, ať je v jakémkoli

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

neviditelné reproduktory

neviditelné reproduktory T E C H N O L O G I E S L t d neviditelné reproduktory Hudba ve vysoké kvalitě s nulovým vlivem na vzhled interiéru. Neviditelné reproduktory pro váš domov HUDBA VE VYSOKÉ KVALITĚ S NULOVÝM VLIVEM NA VZHLED

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 81-165cm (32" - 65") Max. VESA: 600

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Před pokládkou Před instalací nechte podlahu v otevřených obalech v místnosti, ve které má být podlaha položená po dobu minimálně 48 hodin,

Více

Šroub M6x20 mm (1) Šroub M5x20 mm (1) Šroub M5x20 mm. Montážní patice

Šroub M6x20 mm (1) Šroub M5x20 mm (1) Šroub M5x20 mm. Montážní patice CZ Stropní/nástěnný držák reproduktoru Solight 1MR1 pokyny k instalaci POZOR Před instalací si přečtěte instalační pokyny. Tento držák reproduktoru je určen pouze k zavěšení malých reproduktorů, které

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod

Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod 1. Schéma a pojmenování částí: horní kryt vertikální montážní lišty horizontální montážní úhelníky zámek čelních dveře 2 nosná kolečka rám boční dveře s ručními

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

Závěsná nástěnná konzola (Svislé montážní provedení)

Závěsná nástěnná konzola (Svislé montážní provedení) Závěsná nástěnná konzola (Svislé montážní provedení) Instalační příručka Model TY-WK42PV3W Podle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1993 S., platných vyhlášek a novel tohoto zákona Vám doporučujeme,

Více

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA II.

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA II. MECHANICKÉ DÍLY BLOKU ZESILOVAČE Všechny součásti bloku zesilovače jsou montovány na šasi z polotvrdého hliníkového plechu tl. 1,5 mm. Jeho výkres je na obr. 8. Povrchová úprava by měla být provedena kvalitním

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Nástěnný posuvný systém nosnost systému Montážní návod Určení zásad použití a údržby Před zahájením montáže se seznamte s tímto návodem. Před zahájením montáže je nutné se podrobně zkontrolovat, zda jsou

Více

LARGO 70, 120, 130 HIFI reprosoustavy

LARGO 70, 120, 130 HIFI reprosoustavy LARGO 70, 120, 130 HIFI reprosoustavy Úvodem: O nových reprosoustavách řady Largo můžeme směle říci, že ve své cenové kategorii posouvají laťku designového zpracování i zvukového projevu. Více, než roční

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍHO SKLENÍKU D00253

NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍHO SKLENÍKU D00253 NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍHO SKLENÍKU D00253 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ: - před montáží skleníku si pečlivě přečtete tento návod - ujistěte se, že součástí balení jsou všechny díly, uvedené v tomto návodu - roztřiďte

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

52.11i/62.11i/462.11cfp/ 682.11cf/693.11i. Návod k použití

52.11i/62.11i/462.11cfp/ 682.11cf/693.11i. Návod k použití 52.11i/62.11i/462.11cfp/ 682.11cf/693.11i Návod k použití Návod k obsluze a instalaci automobilových reproduktorů Způsob montáže: - Reproduktory opatrne vyndejte z krabice. - Jestliže jsou už z výroby

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26. POZNÁMKA: Před montáží a připevněním držáku si přečtěte celý instalační návod.

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26. POZNÁMKA: Před montáží a připevněním držáku si přečtěte celý instalační návod. CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 58-140cm (23-55 ) Max. VESA: 400 x

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Poznámka U některých zapojení s funkcí interkomu je nutné přerušit drátovou propojku svorek 6-10 uvnitř telefonu.

Poznámka U některých zapojení s funkcí interkomu je nutné přerušit drátovou propojku svorek 6-10 uvnitř telefonu. Domovní telefon 33 Domovní telefon 33 spojuje tradiční spolehlivost výrobků značky URMET DOMUS s vynikajícím vzhledem renomovaných návrhů architekta Michele de Lucchiho. Telefon patří do nové typové řady

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA SKRYTOU ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA SKRYTOU ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15 1. Zkontrolujete dodaný typ a rozměr 2. Opatrně rozbalte zárubeň z kartonu a fólie aby nedošlo k poškození pohledové části zárubně Rozbalená zárubeň Rozpěrky 3. Zárubeň je dodávána ve smontovaném stavu

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby 2 Návod k instalaci 3 1. Řešení s pevnou výškou 5 2. Řešení teleskopicky nastavitelné 12 4 Úvod Návod k instalaci pro vpusti s pevnou výškou a teleskopické

Více

MANIPULACE & ZPŮSOBY TVAROVÁNÍ

MANIPULACE & ZPŮSOBY TVAROVÁNÍ MANIPULACE & ZPŮSOBY TVAROVÁNÍ Balení a skladování Manipulace a zvedání panelů a desek Řezání & Tvarování MANIPULACE & ZPŮSOBY TVAROVÁNÍ Balení a skladování Výrobky jsou baleny do kartonových krabic běžných

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR 1/100 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR 1/100 S 63 64 Spytihněv č.p. 56, okres Zlín tel.:+420 5 110 311, fax:+420 5 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 00 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Hlavní součástí tohoto výrobku je sběrná nádoba, která může být instalována třemi různými způsoby:

Hlavní součástí tohoto výrobku je sběrná nádoba, která může být instalována třemi různými způsoby: NÁDOBA NA ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY A VÝBOJKY NÁDOBA NA ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY A VÝBOJKY 1. Popis a použití: Sběrná nádoba je určena pro sběr úsporných kompaktních zářivek a výbojek. Uplatnění může

Více

Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM. Návod k použití

Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM. Návod k použití Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM Obsah: 1) Elektrická krbová vložka 2) Elektrické krby 3) Krbová ostění Návod k použití Užitečné informace před instalací Postupujte podle

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

Postup instalace zapuštěného LED panelu řady EM vsazením do dutého stropu

Postup instalace zapuštěného LED panelu řady EM vsazením do dutého stropu Postup instalace zapuštěného LED panelu řady EM vsazením do dutého stropu Panel se tímto způsobem připevnění pomocí pružných pacek přímo do dutého stropu, takže panel prakticky splývá se stropem v jedné

Více

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit.

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit. AluGrid+ Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip AluGrid+ nosný profil modulů dolní AluGrid+ upevňovací klip pro nosný profil modulů Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Obsah: S. 2-3........... Důležité informace S. 3........... Potřebné nářadí S. 4........... Příprava skla DORMOTION L S. 4........... Rozsah dodávky

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Obložkové zárubně ke stavebním pouzdrům

Obložkové zárubně ke stavebním pouzdrům Obložkové zárubně ke stavebním pouzdrům pro dokončenou sílu stěny 100 a 125 mm se symetrickým uložením pro jednokřídlé i dvoukřídlé systémy MONTÁŽNÍ NÁVOD URČENÍ ZÁSAD POUŽITÍ A ÚDRŽBY Před zahájením montáže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-106-768-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-F6926SE XS-F1726SE XS-F1326SE XS-F1026SE 2008 Sony Corporation Bezpečnostní upozornění Reproduktorový systém nepoužívejte trvale nad maximálním

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com STOJAN PRO STOLNÍ PILU POWXQ53600T POWXQ5360 CS 1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte veškeré balicí materiály. Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). Zkontrolujte úplnost obsahu

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV M01214

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV M01214 NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV M01214 Děkujeme, že jste si zakoupili nástěnný držák na televizor a LCD monitory. Před sestavením a používáním držáku si prosím pečlivě prostudujte následující návod.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

PDX-F6, PDX-F4. 4 kanálový výkonový zesilovač

PDX-F6, PDX-F4. 4 kanálový výkonový zesilovač K UŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH PDX-F6, PDX-F4 4 kanálový výkonový zesilovač Uživatelský manuál Prostudujte tento manuál abyste byli schopni využít maximálně možnosti tohoto zařízení a uschovejte pro budoucí

Více

ZOBRAZENÍ SESTAVY A SEZNAM DÍLŮ

ZOBRAZENÍ SESTAVY A SEZNAM DÍLŮ 70 mm 30 mm http://www.silvadec.com / info@silvadec.com tél. :+33(0).97.45.09.00 NÁVOD K INSTALACI KOEXTRUDOVANÝCH OBKLADOVÝCH PRKEN PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE Před zahájením instalace doporučujeme,

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ Výkonový zesilovač NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75 S NSKDS 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75 S NSKDS 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75

Více

Pozn. Připojovací kabel k monitoru s 4-pinovým konektorem je součástí dodávky monitoru.

Pozn. Připojovací kabel k monitoru s 4-pinovým konektorem je součástí dodávky monitoru. 1. Obsah dodávky Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová jednotka 1x montážní krabička 2x šroub M3x20 Pozn. Připojovací kabel k monitoru

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

VILLASET 1W Instalační manuál

VILLASET 1W Instalační manuál VILLASET 1W Instalační manuál Domovní audioset Obsah balení Před montáží si překontrolujte obsah balení, které by mělo sestávat z následujících dílů: 1x 1x 1x 1x Instalace povrchové krabice HBP Pro instalaci

Více

Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová jednotka 1x montážní krabička 2x šroub M3x20

Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová jednotka 1x montážní krabička 2x šroub M3x20 2 1. Obsah dodávky Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová jednotka 1x montážní krabička 2x šroub M3x20 Pozn. Připojovací kabel k monitoru

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius P10. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

NEZBYTNÉ NÁŘADÍ A MATERIÁLY ELEKTRICKÁ INSTALAČNÍ KRABICE

NEZBYTNÉ NÁŘADÍ A MATERIÁLY ELEKTRICKÁ INSTALAČNÍ KRABICE UPOZORNĚNÍ ČESKY Před zahájením instalace si pozorně přečtěte tento návod a následně jej bezpečně uschovejte. Ke snížení rizika úrazu připevněte tento ventilátor přímo k podpůrné struktuře budovy podle

Více

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky.

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Montážní návod KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Posuvné dveře bez rámu Obr. 1. Kování na posuvné dveře-vyobrazení (Skleněné dveře nejsou součástí dodávky). Seite 1

Více

Před zahájením výkopových prací a samotné montáže plastových boxů doporučujeme kompletní prostudování tohoto návodu.

Před zahájením výkopových prací a samotné montáže plastových boxů doporučujeme kompletní prostudování tohoto návodu. NÁVOD NA MONTÁŽ SYSTÉMU STORA Hidrobox Před zahájením výkopových prací a samotné montáže plastových boxů doporučujeme kompletní prostudování tohoto návodu. POPIS VÝROBKU STORA Hidrobox je komorový stavebnicový

Více

AZ FLEX, a.s. - 1 / 6-21.06.2016. Technické izolace,tepelné izolace, Suchá výstavba. Katalog produktů. Instalační návody

AZ FLEX, a.s. - 1 / 6-21.06.2016. Technické izolace,tepelné izolace, Suchá výstavba. Katalog produktů. Instalační návody AZ FLEX, a.s. - 1 / 6-21.06.2016 Technické izolace,tepelné izolace, Suchá výstavba Katalog produktů Instalační návody AZ FLEX, a.s. - 1 / 6-21.06.2016 AZ FLEX, a.s. - / 6-21.06.2016 AZ FLEX, a.s.... 1

Více

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE KOMPLETNÍ SPECIFIKACE Název výrobku: Objednací číslo: 1100411904 LED stropní panel: 600 * 600 * 9 mm - 45W Základní vlastnosti: jako zdroj světla jsou použity pouze kvalitní a vysoce svítivé LED diody,

Více

PANDORA V Montážní schema

PANDORA V Montážní schema PANDORA V -229 OHK IKDV 1. Upevněte 4 dlouhé šrouby v rozích hliníkového rámu podlahové krabice PANDORA V. 2. Víko IKDV vyrovnejte, otevřete jej a posuňte jej tak, aby šrouby byly přístupné. Otáčením šroubů

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TPL 60x60 Příkon: 36 Wattů Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 3.000-3.500, 4.000-4.500, 5.500-6.000K Tvar: Hranatý Tloušťka: 9mm Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich

Více

Návod k instalaci a montáži. Otočný držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970040

Návod k instalaci a montáži. Otočný držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970040 Návod k instalaci a montáži Otočný držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970040 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnné upevnění 2 2 Upínací rameno

Více

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití Přístrojový transformátor

Více

Průvodce instalací. Western Digital EIDE pevné disky

Průvodce instalací. Western Digital EIDE pevné disky 4. Upevněte pevný disk v zásuvce: Pevný disk Western Digital upevněte v zásuvce pomocí čtyř přiložených šroubků. Ujistěte se, že jste použili VŠECH ČTYŘ šroubků. Před vrácením krytu počítače na původní

Více

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ K VYUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PDX- KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ NÁVOD K OBSLUZE Prosím pročtěte tento manuál abyste mohli maximálně využít vynikající výkon a schopnosti zařízení, poté návod uložte

Více

Vodováha (1x) Seznam dílů

Vodováha (1x) Seznam dílů CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M17 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 66-140cm (26" - 55") Max. VESA: 400

Více

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Manipulace, montáž a údržba desek Polydar Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Během přepravy a skladování dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili poškrábání desek nebo poškození hran.

Více

Oximo WireFree TM Solar Panel

Oximo WireFree TM Solar Panel Návod k použití 1 OBSAH 1. Úvod 1 5. Používání a funkce 6 2. Bezpečnost 1 6. Čištění 6 2.1 Obecné zásady 1 7. Odstraňování závad 6 2.2 Všeobecné bezpečnostní 7.1. Nepracuje Oximo pokyny 2 WireFree TM Solar

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM HYUNDAI TELECOM DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM Instalační a uživatelský návod Než začnete s montáží zařízení, důkladně si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro budoucí použití. HYU-0001-1 HYUNDAI TELECOM.DOC

Více

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0 Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD 6 70 644 110 (01/1) CZ Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE.0 / CKN1.0, CKN.0 Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396..

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Obsah Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 2 Instalace regulátoru prostorové

Více

Fast Fiber Connect. Optické konektory pro rychlou instalaci

Fast Fiber Connect. Optické konektory pro rychlou instalaci Fast Fiber Connect Optické konektory pro rychlou instalaci Uživatelský návod KONF-SC-A KONF-SC-B KONF-TOOLSET SC konektor pro kabely bez krimpování SC konektor pro kabely s izolací 2-3mm Instalační přípravek

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50, 2/80 R50 PSKRH 2/90, 2/80 (PSKPÚ 1/90)

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50, 2/80 R50 PSKRH 2/90, 2/80 (PSKPÚ 1/90) 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50,

Více

Návod k montáži pro profesionály. NMC Czech, s.r.o. Spořická 4949, 430 01 Chomutov, Tel: +420 474 63 87 81-83 www.nmc-czech.cz

Návod k montáži pro profesionály. NMC Czech, s.r.o. Spořická 4949, 430 01 Chomutov, Tel: +420 474 63 87 81-83 www.nmc-czech.cz Návod k montáži pro profesionály NMC Czech, s.r.o. Spořická 4949, 430 01 Chomutov, Tel: +420 474 63 87 81-83 INDEX Spodní část stavby Výběr materiálu Pokládka spodní konstrukce Pokládka spodní konstrukce

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

objem 24 litrů objem 17 litrů MIKROVLNNÉ TROUBY 17 LITRŮ S INTEGROVANÝM VESTAVNÝM RÁMEČKEM ZÁVĚSNÝ NÁBYTEK

objem 24 litrů objem 17 litrů MIKROVLNNÉ TROUBY 17 LITRŮ S INTEGROVANÝM VESTAVNÝM RÁMEČKEM ZÁVĚSNÝ NÁBYTEK 570 570 Mikrovlnné trouby MIKROVLNKY KOMPAKTNÍ MIKROVLNNÁ TROUBA objem 40 litrů, výška 45 cm 50 365 MIKROVLNNÁ TROUBA S VLASTNÍM RÁMEČKEM objem 24 litrů 4,5 min. 380 570 100 23 547 544 560 550 458 458

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více