Partner přílohy. řízení. kvality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partner přílohy. řízení. kvality"

Transkript

1 Partner přílohy řízení kvality

2 II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Veronika Havlíčková, manažerka přílohy Dva stupně. Certifikace se provádí ve dvou stupních. Audit prvního stupně se zaměřuje zpravidla na přezkoumání dokumentace. Při druhém stupni auditoři na místě vyhodnocují uplatňování zavedeného systému managementu, správné nastavení mechanismů a podobně. Foto profimedia.cz, foto na titulní straně profimedia.cz Akreditace jako oficiální potvrzení nezávislosti, objektivity a odborné způsobilosti Akreditaci v České republice zabezpečuje Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako jediný akreditační orgán České republiky notifikovaný Evropské komisi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008/ ES, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem. Na základě tohoto předpisu je akreditace považována za výsadní prostředek dokládající odbornou způsobilost subjektů posuzování shody. Tato zásadní změna byla právně ukotvena uvedeným nařízením, jež nabylo účinnosti 1. ledna Od tohoto data v členském státě Evropské unie může existovat pouze A ale i akreditovaných subjektů. Tímto mechanismem je zajištěna vzájemná uznatelnost výstupních dokumentů (protokoly, certifikáty apod.) vydaných akreditovaným orgánem a nemělo by docházet ke zpochybnění úrovně takových výsledků. Rovnocennost například certifikátů od certifikačního orgánu akreditovaného třeba v Německu, Belgii nebo České republice je tedy dána přímo evropským právem vzájemné uznávání je pro uživatele akreditovaných služeb velkou výhodou. To ale neplatí pro subjekty, které nejsou akreditovány v rámci jednotné evropské akreditační infrastruktury zastřešené Evropskou akreditací. Ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů podle normy ČSN ISO 14065:2008 v rozsahu nařízení (ES) č. 600/2012 Evropské právo stanovuje povinnost orgánům veřejné moci uznávat nejen výstupy akreditačních orgánů, ale i akreditovaných subjektů. Ověřovatele environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení (ES) č. 1221/2009 Poskytovatelé zkoušení způsobilosti podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010. Organizace ILAC a IAF k podpoře významu akreditace vyhlásily Světový den akreditace, který každoročně připadá na 9. červen. Je jedním z nejvýznamnějších možností, jak vhodným způsobem upozornit nejen státní správu, ale i průmysl, na význam akreditace. Jde o určitou formu prezentace a upozornění na veškeré výhody vzájemné harmonizace ve více než 90 světových ekonomikách. Na globální úrovni se odstraňováním překážek v mezinárodním obchodu a bariér představovaných opakovaným zkoušením, inspekcí a certifikací totiž snižují náklady spojené s výměnou produktů a služeb. Tím, že jsou podnikatelskou veřejností využívány služby organizací akreditovaných ČIA, je také umožněno efektivním způsobem plnit zejména požadavky evropských směrnic a národních právních předpisů. Bohužel v České republice i nadále Proč získat certifikaci? prostředí, bezpečnosti práce nebo bezpečnosti informací, případně dalšího systému. PŘÍRODNÍ DOPING PRO VÁŠ MOZEK Podporuje paměť a koncentraci Doplněk stravy Certifikace znamená potvrzení souladu, shody skutečného stavu produktu, systému, znalostí s podobně se stanovenými specifikacemi, obvykle nějakým standardem, normou. Samotný certifikační orgán také splňuje požadavky předepsané normy a důkaz shody má potvrzený akreditací. Nejznámějším evropským certifikátem je takzvané ISO (International Standard Organisation), což je název mezinárodní organizace pro normy sídlící ve Švýcarsku. Norem ISO je řada, nejznámější normou mezi veřejností je však norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém. To znamená, že systém řízení podniku je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho výrobků a služeb. Správně nastavený systém Prvním a důležitým krokem před vlastní certifikací je strategické rozhodnutí vedení firmy o vhodnosti tohoto procesu. Odborníci upozorňují, že právě podpora nejvyššího V každém případě by certifikační orgán měl mít akreditaci vedení je podmínkou, aby byl systém managementu dobře a kvalitně implementován. Pak tento systém zprůhlední firemní činnosti a odhalí nedostatky. Nejedná se jen o snížení zmetkovitosti. Například u výrobní firmy mohou dobře zavedené procesy snížit čas na údržbu nebo seřízení strojů o desítky procent. Správně nastavený systém se dokáže kontrolovat sám a zamezí tomu, že se něco opomene nebo provede nesprávně. Jak certifikace probíhá Certifikace se provádí ve dvou stupních. Audit prvního stupně se zaměřuje zpravidla na přezkoumání dokumentace a auditoři shromaždují nezbytné informace o specifických činnostech a pracovištích dané organizace a posuzují míru připravenosti k auditu druhého stupně. Při auditu druhého stupně auditoři na místě vyhodnocují uplatňování zavedeného systému managementu, správné nastavení mechanismů, které umožňují managementu identifikovat slabá místa. Poslední dobou je poptávka po integrovaných certifikacích. To je certifikace více standardů najednou v rámci jednoho auditu. Pro certifikované firmy to přináší úsporu času pro pracovníky, kteří se auditu účastní, a také výhodnější cenové podmínky. Společnosti, které zavedly více systémů, zdůrazňují svůj závazek ke kvalitě životního Jak poznat důvěryhodnou firmu V České republice se vyskytuje velké množství certifikačních orgánů. Jak si mezi nimi vybrat? V každém případě by certifikační orgán měl mít akreditaci. Tím se minimálně snižuje riziko pro firmy i jejich zákazníky, že výsledná implementace systému bude nekvalitní. Akreditované certifikační orgány jsou i pod neustálou kontrolou svých činností, neustále je kontrolovaná odborná způsobilost pracovníků atd. Důvěryhodné akreditační firmy jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Akreditace od ČIA je zárukou. Institut má vypracované postupy pro proces certifikace, je technicky kompetentní a nezávislý. Seriózní certifikační orgán dbá zároveň i na to, aby auditoři byli skuteční odborníci, to znamená, aby měli patřičné vzdělání a zkušenosti, aby rozuměli procesům i prostředí, kde audity provádějí. Ceny takových firem jsou sice o něco vyšší, ale zato dávají jistotu v kvalitu. >mik jediný akreditační orgán. V českém právním řádu byla některá ustanovení nařízení specifikována novelou zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Ministerstvo průmyslu a obchodu následně rozhodnutím č. 190/2010 pověřilo ČIA prováděním akreditace v souladu s 15 zákona č. 22/1997 Sb. Samotná notifikace byla podmíněna plněním požadavků na akreditační orgán i na vlastní proces akreditace, které jsou uvedeny v nařízení a normě ČSN EN ISO/IEC Akreditační orgán, který je notifikován a uznán Evropskou komisí, musí trvale splňovat všechny tyto požadavky. Jejich plnění je podrobně a pravidelně hodnoceno mezinárodním týmem evaluátorů. Úspěšná evaluace pak umožňuje podepsat takzvanou multilaterální dohodu o vzájemném uznávání výsledků akreditace. Evropské právo dokonce stanovuje povinnost orgánům veřejné moci uznávat nejen výstupy ostatních vnitrostátních akreditačních orgánů, které se úspěšně podrobily evaluaci, Akreditace, jako oficiální potvrzení nezávislosti, objektivity a odborné způsobilosti subjektu posuzování shody pro vykonávání definovaných činností, je prováděna v souladu s harmonizovanými normami a dalšími dokumenty stanovujícími akreditační požadavky: Orgány provádějící zkoušení a kalibraci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Orgány provádějící inspekce podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 Orgány provádějící certifikace produktů podle ČSN EN 45011:1998 Certifikační orgány certifikující systémy managementu podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Certifikační orgány certifikující osoby podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 Zdravotnické laboratoře podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 ČIA patří v mezinárodním měřítku k respektovaným akreditačním orgánům a je členem mezinárodních organizací: European co-operation for Accreditation (EA) european-accreditation. org, International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) ilac.org, International Accreditation Forum (IAF) iaf.nu, Forum of Accreditation and Licensing Bodies (FALB). přetrvávají oblasti, které nevyužívají existujících možností akreditačního systému zajišťovaného ČIA a provádějí posuzování bez zajištění náležité nezávislosti, nestrannosti, ale i odbornosti a nezbytné mezinárodní akceptace. Uživatele jejich výstupů je proto důležité upozornit, že u dokumentů, které neobsahují odkaz na akreditaci (nejlépe akreditační značka), není zaručena jejich úroveň. Nikdo kromě vystavujícího orgánu negarantuje správnost procesu a není zaručen ani dozor nad tímto orgánem, který je vydal. Takový dokument v žádném případě nespadá do kategorie vzájemně uznatelných a důvěryhodných výstupů. Pro zvýšení informovanosti o akreditovaných subjektech poskytujících důvěryhodné výstupy jsou veřejnosti údaje dostupné prostřednictvím internetových stránek ČIA cai.cz, na nichž lze získat průběžně aktualizované Seznamy akreditovaných subjektů včetně rozsahu jejich akreditace. > Igor Tyleček Český institut pro akreditaci E15 225x25_ _FB.indd :25

3 IV/V Výběrová řízení na veřejné zaká zky - rok bez certifikátu kvality Před rokem vstoupila v účinnost novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jednou ze změn bylo vypuštění technické kvalifikační podmínky na systém řízení jakosti a životního prostředí, které mohl zadavatel v odůvodněných případech požadovat. Menší firmy jsou s tímto krokem spíše spokojeny, některé větší a certifikační společnosti mají určité výhrady. O vyjádření jsme požádali tři subjekty, kterých se tato problematika přímo týká nebo jsou v ní zainteresovány. CODEWARE Nabízíme komplexní řešení v oblasti automatické identifikace, najdete u nás vše, co souvisí s čárovým kódem, sběrem dat i RFID technologií. Jako systémový integrátor dodáváme hardware a software, včetně implementace do ERP systémů. Samozřejmostí je pro nás odborná konzultace, zaškolení a následná podpora servisního střediska. Již nemusíte hledat! Nabízíme široké portfolio produktů snímače čárového kódu, přenosné datové terminály, mobilní počítače, datové kolektory, dotykové systémy, tiskárny účtenek, zákaznické displeje, pokladní zásuvky, tiskárny čárových kódů a spotřební materiál. Dlouhodobě spolupracujeme s celosvětově uznávanými výrobci zařízení v oboru AIDC, u mnoha z nich jsme autorizovaným distributorem a servisním střediskem. CODEWARE, s.r.o. Jaromírova 484/ Praha 2 Czech Republic Pohled certifikační společnosti Viktor Šaroch, ředitel divize Management Services a vedoucí Certifikačního orgánu systémů managementu TÜV SÜD Czech, E15: Co vypuštění této podmínky způsobilo? Byla to jedna z posledních ran, kterou stát uštědřil institutu akreditované certifikace systémů. Realita je totiž taková, že zrušení požadavku na certifikaci neznamená pro zadavatele jen zbavení povinnosti, ale přímo zákaz požadovat po dodavateli certifikovaný systém. V opačném případě totiž zadavateli hrozí stížnost neúspěšného uchazeče u Úřadu pro hospodářskou tel.: fax: soutěž pro diskriminační zadávací podmínky. Často je proto jediným výběrovým kritériem cena a zakázku získává nikoli ten, kdo je nejlepší, ale kdo je nejlevnější. Důsledkem toho je pokles kvality veřejných zakázek a cenová válka. E15: Kterých oblastí se tento problém nejvíc dotkne? Problém vyloučení certifikace z výběrových kritérií je obzvláště markantní v sektorech, v nichž je kvalita dodávaných výrobků i služeb vysoce kritickým parametrem. Například velkým státním nemocnicím, které ročně utratí stovky milionů korun za nakupování zdravotnického materiálu od obvazů po složité přístroje, není umožněno ve výběrových kritériích uplatnit požadavek na. Přitom právě pro tyto účely vznikl standard ISO 13485, který upravuje požadavky na systémovou kvalitu pro výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků. Není třeba zdůrazňovat, že nekvalita systémová je přímou příčinou nekvality produktové. A ta může být ve zdravotnictví fatální nejen pro pacienty. E15: Ale stát sám přitom organizuje vydávání technických norem Je opravdu pozoruhodné, že na jedné straně stát investuje do vydávání technických norem, a to prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Na druhé straně ale tyto normy odmítá využít pro účely, pro něž vznikly. Postupně také zrušil veškeré grantové programy pro podporu systémové kvality, jako byl například program TRH pro malé a střední podniky. E15: Není to v rozporu se směrnicemi EU? Přímý rozpor nelze prokázat, ale ovšem na druhou stranu státní sektor dostatečně nevyužívá příležitostí, které jim evropská legislativa nabízí. Ta například výslovně podporuje zavádění a certifikaci systému managementu hospodaření s energiemi, jehož požadavky obsahuje nová norma ISO Mnoho velkých podniků by jistě uvítalo, kdyby mohly platit nižší poplatky za zelenou energii výměnou za vybudování a udržování certifikovaného energetického systému řízení. Zkušenosti z Německa, kde tato možnost existuje, přitom ukazují, že stát prostřednictvím této pobídky dosáhne trvalého zvyšování energetické účinnosti. K ní se prostřednictvím směrnice Evropské unie č. 2012/27 zavázaly všechny členské země EU. Tato směrnice dokonce uvádí certifikaci systému energetického hospodaření jako jeden z možných nástrojů k vytvoření předpokladů pro prokazatelné zvyšování energetické účinnosti. Je otázkou, jak Česká republika tento požadavek aplikuje do svých podmínek a zda již konečně prolomí svůj negativní postoj k systémové certifikaci. Certifikace systémů řízení je vyžádané nezávislé ověření akreditovanou osobou. Osvědčuje skutečnost, že zavedený systém řízení zahrnuje minimální podmínky, které předepisuje příslušný standard. V případě kvality jde o standard ISO Vydaný certifikát pak potvrzuje, že jeho držitel má efektivně zavedený systém řízení některé z oblastí, jako je kvalita, ochrana životního prostředí, bezpečnost práce, informační bezpečnost či hospodaření s energiemi. Pohled ministerstva Jana Jabůrková, ředitelka odboru komunikace na ministerstvu pro místní rozvoj E15: Z jakého důvodu byly v poslední novele zákona o veřejných zakázkách vypuštěny kvalifikační podmínky na systém řízení jakosti a životního prostředí, které mohl původně zadavatel požadovat? Novela zrušila možnost požadovat předložení certifikátu systému řízení jakosti. Důvodem pro zrušení byla mimořádně vysoká míra zneužívání ze strany zadavatelů, kdy v mnoha případech požadovaný certifikát neodpovídal předmětu veřejné zakázky. Zadavatelé tak uměle omezovali hospodářskou soutěž a měli zároveň poměrně silný nástroj na preferenci možných, předem vybraných uchazečů. E15: Z praxe se ozývá na tento zásah kritika. Například že Pohled právní firmy Filip Krumbholc, právník advokátní kanceláře MT Legal E15: Přidá-li zadavatel dnes do požadavku u výběrového řízení při veřejné zakázce podmínku jakostní kvalifikace firmy (ISO) a neúspěšný účastník podá na tento postup stížnost, bude výsledek řízení anulován? V případě, že veřejný zadavatel stanoví v rámci technické kvalifikace požadavky na předložení certifikátu systému řízení jakosti řady ISO 9001, případně certifikátu týkajícího se managementu ochrany životního prostředí řady ISO 14001, jde o kvalifikační požadavky, který současný zákon o veřejných zakázkách nepřipouští. V případě přezkumu takového postupu zadavatele ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zadavateli hrozí zrušení zadávacího řízení, případně uložení peněžité sankce až do výše 20 milionů korun. Odlišná situace panuje v případě sektorových zadavatelů, jimž zákon nadále ponechává možnost výše uvedené certifikace v rámci kvalifikačních kritérií požadovat. E15: Mohl by bez následků zadavatel při vyhodnocování výběrového řízení oficiálně přihlédnout na jakostní kvalifikaci firmy, aniž by ji zadal jako podmínku? Dle dosavadního zákona o veřejných zakázkách platí, že hodnocení kvalifikace dodavatelů je v zásadě nepřípustné. Kvalifikace dodavatele tak nesmí být předmětem hodnocení nabídek. Na úrovní komunitárního práva se však chystá nová úprava takzvaných zadávacích směrnic, jejichž obsah bude závazný i pro vni- pokud zadavatel přesto jakostní požadavek přednese, můžou neúspěšní účastníci podat stížnost a výběrové řízení tak zrušit. Tím se v podstatě hlavním kritériem stává cena a kvalita se potlačuje. Není možné z pohledu MMR přijmout a ztotožnit se s obecným tvrzením, že z praxe se na tento zásah ozývá kritika. Mnoho dodavatelů tento krok naopak uvítalo, neboť cena za certifikáty ISO pro ně znamenala vysoké vícenáklady a platnost certifikátu si museli udržovat pouze z důvodu možnosti ucházet se o veřejnou zakázku, jiný praktický význam pro ně tento certifikát neměl. Je zřejmé, že pokleslo množství certifikátů a tedy i výše nákladů na jejich udržování, což může nést méně příznivé důsledky pro certifikační autority. Zákon skutečně neumožňuje tyto certifikáty požadovat, zadavatel takový postup aplikovat nesmí. trostátní úpravu zadávání veřejných zakázek a které zřejmě v některých specifických oborech připustí i hodnocení vybraných kvalifikačních předpokladů. V žádném případě není pravda, že se hlavním kritériem stává cena a kvalita se potlačuje. Zadavatel nikdy nesměl hodnotit certifikáty, mohl pouze vyžadovat jejich doložení, ale nesměly být předmětem hodnocení veřejné zakázky. Zákon dále výslovně uvádí, že zadavatel kvalitu hodnotit může ( 78 odst. 4 ZVZ) a v mnoha případech to je i nanejvýš vhodné. Kvalita plnění a dokládání certifikátů jsou zcela odlišné momenty a nelze je zaměňovat. Zadavatel je výslovně oprávněn k tomu, aby kvalitu hodnotit mohl, a mnoho zadavatelů tak i činí. E15: Takže v tomto směru nějaké nápravné kroky MMR podnikat nebude? Z uvedených důvodů by podniknutí nápravných kroků, tak jak jsou podsouvány, znamenalo, opětovné zavedení silného diskriminačního nástroje, což je z pohledu MMR nepřípustné. E15: Domníváte se, že vypuštění možnosti zadat podmínku jakostní kvalifikace firmy z novely bylo správným krokem? Z dosavadní praxe je zřejmé, že požadavky na předložení certifikátů řady ISO 9001 a ISO byly veřejnými zadavateli nadužívány a byly uplatňovány i u zakázek, kde s ohledem na jejich předmět stěží mohly svědčit o způsobilosti dodavatelů řádně plnit předmět zakázky (například dodávky kancelářských potřeb). Jakkoli lze souhlasit s názorem, že u některých druhů veřejných zakázek své místo mají, nelze je již s výjimkou sektorových zadavatelů uplatňovat. V odůvodněných případech však nelze vyloučit takový požadavek veřejného zadavatele formulovaný v rámci obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky. >pol

4 VI/VII Použití automatické identifikace v systému řízení jakosti Metody a prostředky automatické identifikace, jako jsou čárové kódy nebo tagy RFID, mohou významně zrychlit procesy systému a přidat do něj další kontrolní prvky. Ve výsledku tedy zvýšit celkovou jakost produktu nebo služby. Velmi často se identifikační technologie používá pro účel zvýšení kvality prodávaného zboží označováním výrobků čárovým kódem EAN/ UCC-128. Ten má totiž již přímo ve své definici vestavěnou možnost zápisu nejen jednoznačného určení výrobce a konkrétního výrobku, ale také jeho šarže, data výroby, data expirace a dalších důležitých údajů. Díky tomu lze velmi snadno zabránit prodeji prošlého zboží hned u pultu pokladny, stejně tak jako je možné vysledovat a případně stáhnout z prodejní sítě konkrétní šarži některého zboží, pokud se zjistí, že je to nutné. Pro některé druhy zboží, jako například potraviny a léčiva, je vysledovatelnost výroby a trasovatelnost prodeje dokonce zákonná povinnost, říká ředitel společnosti Codeware Vladislav Zvelebil. Kromě čárových kódů patří mezi metody automatické identifikace také technologie RFID. Ta je sice řádově desetkrát dražší než čárové kódy, přináší ale také mnohem širší možnosti. Některé potravinové řetězce například používají pro přepravu mraženého zboží RFID tagy s vestavěným záznamem teploty okolního prostředí. Mohou tak zjistit nejen výrobce, šarži, datum výro- by a datum expirace, stejně jako v případě čárového kódu EAN/UCC- 128, ale také zda byly přepravované potraviny po celou dobu skutečně mražené na správnou teplotu. Nejčastěji se pro účel zabezpečení kvality finálního výrobku dnes používá technologie RFID v samotné výrobě. Ještě v devatenáctém století odpovídal za kvalitu výrobku jeden řemeslník, který jej celý zhotovil sám. Věděl, jaký nástroj a jaký materiál má v které výrobní fázi použít. S nástupem montážních linek se ale na každém složitějším výrobku podílí nejméně několik desítek dělníků. Zajištění výběru správného nástroje a správných komponent v každé fázi montáže se Foto profimedia.cz stalo poměrně náročným organizačním problémem. Díky automatické identifikaci je ale i taková překážka spolehlivě řešitelná. Používají se obráběcí stroje, které mají všechny operace naprogramované v paměti. Po načtení příslušného kódu operace, například z RFID tagu umístěného na zpracovávaném polotovaru, si stroj automaticky vybere a nasadí správný řezací nástroj, a teprve potom lze spustit proces samotného opracovávání, objasňuje Vladislav Zvelebil. Tím se možnost, že by obsluha použila nesprávný nástroj a vyrobila tak zmetek, eliminuje k nule. Pro názorné vysvětlení, jak použít identifikační technologie pro systém, je nejlépe popsat příklad jejího fungování v praxi. Naše firma díky tomu, že je distributor hardware pro automatickou identifikaci a je zároveň implementátor vlastních řešení, má určitou výhodu. Zná totiž možnosti této technologie a používá pouze prvky, které jsou skutečně efektivní, upozorňuje před popisem Zvelebil a pokračuje. Prvním krokem je zaskladnění zboží dopraveného od výrobce na podnikový sklad. Ve chvíli, kdy je převzata zásilka od dopravce, dojde v podnikovém systému ke spárování objednávky s dodacím listem, jehož výsledkem je skladová příjemka. Zároveň se skladovou příjemkou se vygenerují nálepky s čárovými kódy pro označení přijatého zboží. Pokud některé zboží nemá výrobní čísla na obalech ve formě čárových kódů, vygeneruje se navíc sestava nálepek s výrobními čísly převedených do čárových kódů. Následně je úkolem skladníka označit každou dodanou položku odpovídajícími nálepkami s čárovými kódy a zaevidovat ji zpětně do systému pomocí bezdrátové čtečky, nyní již ve dvojici artikl/výrobní číslo. Počet vytisknutých nálepek musí odpovídat počtu položek skutečně doručeného zboží. Tím automaticky dojde k první důležité kontrole systému k ověření, že dodané zboží a jeho počet souhlasí s objednávkou a dodacím listem výrobce. Dále podle Zvelebila jsou naskladněné produkty automaticky propagovány do internetového obchodu. Ve chvíli, kdy zákazník objedná zboží v internetovém obchodě, dostává automatická identifikace podruhé svoji příležitost. Zákazníkova objednávka se k obchodníkovi dostává ve formě, kde každý objednaný produkt je ve vytisknutém formuláři zároveň převedený do čárového kódu. Nemůže tak dojít k situaci, že by zákazníkovi bylo dodáno jiné zboží, než jaké si objednal. Automaticky tak dochází ke spárování požadavků objednávajícího s plněním zakázky. Při tvorbě dodacího listu a faktury jsou do expedičních dokladů snímány dvojice čárových kódů artikl/výrobní číslo. Díky tomu, že všechno prodané zboží je u našeho distribučního kanálu již od počátku označené čárovým kódem, známe při případné reklamaci ihned po načtení výrobního čísla celou historii konkrétního zboží. Víme, kdy bylo vyrobené, víme, jestli je to první nebo opakovaná závada, a v případě opakované závady ihned vidíme, jakými způsoby jsme se ji pokoušeli v minulosti odstranit i jaké komponenty jsme opravovali. Díky použitým metodám identifikační technologie tak dokážeme během několika vteřin od načtení jediného čárového kódu zvolit pro zákazníka nejvhodnější postup, dodává na konec Vladislav Zvelebil. >Michal Král Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. - GL Group Odpovídá Bohumil Budil, vedoucí oddělení certifikace systému řízení V ČR působí mnoho certifikačních organizací, představte ČLPR. Jsme akreditovaný certifikační orgán od roku 1995, patříme do skupiny GL (Germanischer Lloyd). Máme tým dobře odborně připravených auditorů. Trváme na kvalitě našich služeb Obvyklé dotazy klientů, odpovídá Jiří Mísař, BDM Jaký je přínos certifikace systému řízení? Zavedením systému řízení společnost zvyšuje schopnost plnit požadavky klienta, legislativy nebo normy. Certifikát tuto schopnost potvrzuje a nezávislý audit, který jeho vydání předchází, pomáhá udržovat systém životný, s tendencí ke zlepšování. Důležitá je prevence nákladů na nápravná opatření a sankce. Certifikát je i důležitý marketingový nástroj. a věříme modelu systému řízení, který certifikujeme. Jak ovlivňuje diskutovaný zákon o veřejných zakázkách vaši práci? V minulosti určitý výklad zákona jistě přispěl k zavádění systémů řízení a jejich certifikaci. Na druhé straně, zvláště menší společnosti, občas vnímaly ISO model Má význam zavádět systém dle ISO 9001 v malých organizacich? Systém ISO 9001 je určen všem typům organizací, bez rozdílu velikosti či zaměření, mj. tím informují, že jejich produkce je stabilně kvalitní. Jak probíhá certifikace systému? Auditor nezávislého certifikačního orgánu porovná dokumentaci systému řízení s požadavky normy. Dále porovnává skutečně prováděné činností s požadavky dokumentace na pracovištích. Úspěch certifikačního auditu závisí na každém pracovníkovi. Proč v některých firmách systém kvality neplní plánovaná očekávání? Např. systém byl pořízen výhodně, na klíč bez hlubší spolupráce s firmou na místě. Pokud má mít systém řízení jakosti přínos, na jeho výstavbě se managementu jako nutné zlo a v současné ekonomicky nelehké době hledajíce úspory, certifikaci systému řízení opouštějí. Tím se připravují o jiné pozitivní dopady systému řízení na chod firmy. Jaké očekáváte změny v chystané novele? Vždy bude v soutěži o zakázku třeba prokázat, dostatečné schopnosti pro její kvalitní provedení. To je důležitá motivace pro rozhodnutí o zavedení a provozování systému řízení. Model ISO osvědčil svojí kvalitu, proto věřím, že nadále jeho zavedení a certifikace bude nejlepším způsobem jak řídit a zlepšovat jakost výroby a služeb. musí podílet sama firma za pomoci odborného konzultanta nebo kvalifikovaného zaměstnance. Klíčové je přijetí nově nastavených procesů všemi pracovníky za své. Zásadní roli má vrcholové vedení. Bude třeba měnit organizaci firmy? Zavádění modelu ISO předchází analýza stávajícího systému řízení. Ta určí, jestli a které procesy je třeba dopracovat, doplnit. A Sekretariát: Pod Lisem 129, Praha 8 Troja tel.: Certifikační orgán CQS: Je členem mezinárodní certifikační sítě IQNet. Má jako jediný certifikační orgán v ČR právo vydávat certifikáty IQNet, které jsou uznávány ve více než 35 zemích celého světa. Je akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu. Provádí certifikace ve všech odvětvích průmyslu a služeb podle: ISO 9001 ISO OHSAS ISO/IEC ISO/IEC ISO HACCP ISO ISO ISO Provádí certifikaci společenské odpovědnosti dle specifikace IQNet SR 10. Zajišťuje certifikaci pro automobilový průmysl podle specifikace ISO/TS a pro železniční průmysl podle normy IRIS akreditovaným certifikačním orgánem DQS, členem IQNet. Zajišťuje přes akreditovaný certifikační orgán IQNet Ltd. certifikaci systémů managementu sociální odpovědnosti podle SA8000 a Atestace dodavatelů obchodních řetězců dle kodexu BSCI - Business Social Compliance Initiative.

5 VIII/IX Znalost značky Klasa mezi spotřebiteli každoročně stále stoupá Po deseti letech působení na českém trhu a udržování vysoké laťky kvality u vybraných produktů nechal Státní zemědělský intervenční fond realizovat průzkum znalosti značky kvality Klasa. Podle průzkumu si Klasa našla mezi spotřebiteli pevné místo a její znalost rok od roku stoupá. V průzkumu znalosti pomyslně vyhrály ženy. Značka je nejvíce známá mezi spotřebitelkami s vysokoškolským vzděláním a to z více jak 73 procent. Značka Klasa se s podpořenou znalostí 81 procent aktuálně stala nejznámější značkou pro ocenění tuzemské kvality. Povědomí se prohlubuje Zatímco v polovině roku 2005 si Klasu spontánně vybavilo pouze šest A TÜV SÜD Czech Certifikace Inspekce Testování Vzdělávání Poskytování nezávislých auditorských a hodnotitelských služeb podle standardů zákazníka či TÜV SÜD nebo podle mezinárodně uznávaných norem, včetně akreditované certifikace systémů managementu a procesů. Služby v oblastech: systémů managementu kvality (ISO 9001), životního prostředí (ISO 14001), společenské odpovědnosti (SA 8000), optimalizace procesů (Lean company), bezpečnosti práce (OHSAS 18001), automobilového průmyslu (ISO/TS 16949), bezpečnosti potravin a krmiv (ISO/FSSC 22000, HACCP, IFS, BRC, GMP+), výroby zdravotnických prostředků (ISO 13485), energetického managementu (ISO 50001), kosmetického průmyslu (ISO 22716), svařování (ISO 3834), spotřebitelského řetězce lesních produktů (CoC, FSC, PEFC), managementu IT služeb a bezpečnosti informací (ISO 20000, ISO 27001). TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 Praha 4 Telefon procent spotřebitelek, na konci roku 2005 to bylo již 36 procent. Na konci roku 2012 si značku vybavilo dokonce 59 procent spotřebitelek ve věku od 20 do 55 let. Podpořená znalost značky KLASA vzrostla ke konci roku 2012 až na 81 procent oproti 17 z poloviny roku Označení je nejžádanější u mléčných výrobků Spotřebitelé si uvědomují potřebu oceňovat kvalitu zejména u mléka a mléčných výrobků, k čemuž se přiklonilo 88 procent dotázaných. Označovat kvalitu u masa a masných výrobků si přeje 79 procent a u mlýnských a pekárenských výrobků celých 67 procent respondentů. Při nákupu potravin dává 69 procent spotřebitelek přednost právě výrobkům oceněných národní značkou kvality Klasa. Většina, tedy 78 procent, spotřebitelek v průzkumu uvedlo, že kupuje potraviny, které pocházejí od českých výrobců potravin. Téměř 59 procent spotřebitelek také přiznalo, že nyní kupuje více českých potravin než před rokem. Polovina dotázaných se domnívá, že začala preferovat české potraviny právě kvůli značce Klasa. Podporou a masivnější prezentací značky Klasa se více než polovina spotřebitelů začala zajímat o kvalitu českých potravin. Podle průzkumu 85 procent spotřebitelek kupuje potraviny s touto značkou. Chtějí mít záruku, že koupí kvalitní potravinu a nemusí víc řešit. Tři čtvrtiny spotřebitelů chtějí koupí výrobků se značkou podpořit český potravinářský průmysl. Co je vlastně Klasa? Klasa funguje na českém potravinářském trhu již přes deset let. Sdružuje výrobce a výrobky, které odpovídají parametrům kvalitní české potraviny. Aktuálně je oceněno přes tisíc produktů od více než dvou set českých a moravských výrobců. Značka Klasa podporuje tuzemské producenty potravinářského zboží, ať už jde o výrobce pečiva, mléka, přes zpracovatele masa, uzenin, lahůdek až po producenty alkoholických a nealkoholických nápojů. Českým spotřebitelům pak plně pomáhá v orientaci na trhu, který je čím dál více zaplavován zahraničními produkty, často i nevalné kvality. Označení Klasa má zaručit kvalitu a je udělováno od roku 2003 ministrem zemědělství České republiky. Od roku 2004 je značka spravována Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Obdržet toto ocenění mohou jen potraviny, které splní přísné kvalitativní a legislativní požadavky, které jsou zároveň průběžně kontrolovány Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní veterinární správou. Ocenění lze i odebrat, a to ve chvíli, kdy produkt nebo výrobce nesplňují podmínky, na jejichž základě ocenění obdrželi. I po Označení Klasa má zaručit kvalitu a uděluje jej ministr zemědělství získání značky Klasa je tak potřeba udržovat dohodnutou kvalitu, složení, postupy a další sledované parametry kvality. Ochrana spotřebitelů, podpora výrobců Pravidelné a důsledné prověřování kvality oceněných produktů přináší českým spotřebitelům jistotu, že nekoupí nekvalitní potravinu. Zvláště v poslední době, v souvislosti s odhalením nekvalitních a zdraví nebezpečných potravin, je pro běžného konzumenta složité orientovat se na současném trhu. Označení kvality Klasa je určitým kompasem, který pomůže spotřebitelům orientovat se a zároveň pomáhá výrobcům propagovat kvalitní výrobky, které jsou mnohdy zatlačovány levnějšími zahraničními produkty. Dalším faktorem, který znevýhodňuje české producenty, je fakt, že zatímco česká legislativa na ně klade ve srovnání s volnějšími celoevropskými předpisy dosti vysoké nároky, na dovážené potraviny už zdaleka tak přísný metr nemá. I proto je existence takových značek, jakou je Klasa, pro české výrobce i jejich zákazníky tak důležitá. Mezi oceněnými společnostmi je například i Beas Pekárna Lično. Pekárna je typickým představitelem regionálního producenta. Celkem šestnáct jejich výrobků má značku Klasa. Jsme rádi za podporu, kterou nám Klasa dává, stejně tak, že se můžeme účastnit i aktivit, které Klasa realizuje, říká Miroslava Valovičová z pekárny Lično. >har V souvislosti s řadou zahraničních potravinářských afér, které hýbaly trhem v loňském i letošním roce (vzpomeňme jen polskou technickou sůl v potravinách, jed na krysy v polských sušenkách nebo nejnověji zpracování uhynulých zvířat do masných výrobků), se spotřebitelé logicky začali velmi intenzivně zajímat o původ zemědělských surovin, ale také potravinářských výrobků. A bylo zřejmé, že v důsledku zahraničních afér by raději dali přednost výrobkům i surovinám (masu, zelenině) českého původu. Ale jak si na pultech obchodů vybrat, když podle dosud platné evropské legislativy, například u masa, země původu vůbec nemusí znamenat zemi, ve které se zvíře narodilo, bylo chováno a poraženo. Původ na všech výrobcích Tyto aféry a snižující se kvalita levných zahraničních výrobků, které na české pulty ze zahraničí proudí vedla k tomu, že Potravinářská komora ČR učinila v označování původu produktů v České republice kroky zcela ojedinělé. Logo Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR garantuje spotřebiteli, že potravinářský výrobek je nejen vyroben na území České republiky, ale obsahuje i příslušný podíl české suroviny. Například maso musí stoprocentně pocházet ze zvířat chovaných a poražených v České republice, stejný podíl tuzemské suroviny, tedy 100 % je požadován i drůbežee a drůbežích výrobků, u masných výrobků, vajec a výrobků z nich, ryb a výrobků z ryb. Mléčné výrobky musí obsahovat rovněž 100% podíl české suroviny a nesmí v nich být použity žádné náhražkové suroviny ve smyslu náhražky mléčného tuku nebo mléčné bílkoviny. Stoprocentně z českého obilí musí být vyrobena také mouka, krupice, trhanka, kroupy, pohanka, klíčky, jáhly či vločky. Pokud jde například o konzervované výrobky, pak pro sterilované okurky nakladačky platí, že podíl tuzemské suroviny v hotovém výrobku musí být minimálně 70 %, u jednodruhových sterilovaných zeleninových a ovocných výrobků musí dosahovat podíl tuzemské suroviny minimálně 60 %. Nezpracované ovoce, zelenina, brambory a houby musí být 100 % tuzemského původu. Seznam společností dle kategorií, ve kterých se logo Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR uděluje a) maso a masné výrobky 1. Corax Trading s.r.o. 2. Jaroslav Radoš - řeznictví, uzenářství 3. Josef Pelant - TERMOSKLADY ŽALMANOV 4. Kostelecké uzeniny, a.s. 5. Masokombinát Plzeň s.r.o. 6. ZŘUD - MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s. 7. ZŘUD - Masokombinát Polička, a.s. b) drůbež a drůbeží výrobky 1. Vodňanská drůbež, a.s. c) ryby a výrobky z ryb d) mléko a mléčné výrobky 1. BOHEMILK, a.s. 2. Konekta SAP s.r.o. 3. LACRUM Velké Meziříčí s.r.o. 4. MADETA, a.s. 5. Mlékárna Olešnice, RMD 6. Mlékárna Otinoves s.r.o. 7. Moravia Lacto, a.s. 8. Niva s.r.o. 9. Povltavské mlékárny, a.s. e) vejce a výrobky z vajec 1. ZLATÁ VEJCE, a.s. f) výroba nealkoholických nápojů 1. FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 2. Kofola a.s. 3. ŠUMAVSKÝ PRAMEN, a.s. g) výroba alkoholických nápojů 1. AGRODRUŽSTVO - DRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF 2. PROQIN s.r.o. h) zpracování a konzervování ovoce, zeleniny, brambor, hub, masové konzervy a paštiky 1. AGROSPOL Bolehošť, a.s. 2. efko cz s.r.o. 3. HAMÉ s.r.o. 4. PT servis konzervárna spol. s.r.o. i) nezpracované ovoce, zelenina, brambory, houby 1. ČESKÉ HOUBY, a.s. 2. FUNGHI CZ, a.s. 3. Jižní Morava, a.s. j) pekařské a cukrářské výrobky 1. BEAS, a.s. 2. Jaroslav Schneider a spol. - PEKÁRNA TANVALD 3. Pekárna KOMPEK spol. s.r.o. 4. PENAM, a.s. 5. POEX Velké Meziříčí, a.s. k) mlýnské výrobky a těstoviny 1. Mlýny J. Voženílek spol. s.r.o. l) mražené výrobky 1. FRITAGRO NÍŽKOV, s.r.o. 2. FrostFood, a.s. 3. TIPAFROST, a.s. m) lahůdkářské výrobky 1. GURMÁN KLUB, s.r.o. n) ostatní obory zde neuvedené 1. ALIKA a.s. 2. BONECO, a.s. 3. CARLA spol. s.r.o. 4. HEINZ FOOD a.s. 5. JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o. 6. SEVAK star s.r.o. 7. Tata Global Beverages Czech Republic, a.s. 8. Tereos TTD, a.s. 9. Včelpo spol. s.r.o. Prvních 500 výrobků Dne 22. června 2011 získalo historicky poprvé právo označovat své výrobky logem Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR celkem 15 společností od mlékáren, přes zpracovatele masa, pekaře, výrobce lahůdek, výrobce čokolády, až po producenty hub a pramenité vody - pro více než 500 různých výrobků. Nutno podotknout, že nás již od počátku značně překvapil zájem řady potravinářských společností, a to jak malých, rodinných firem, tak velkých společností, zabírajících ve svém oboru první místa na českém trhu. Zároveň šlo jak o členy, tak nečleny Potravinářské komory ČR, což je nepochybně známkou toho, že podpora kvalitní české produkce je záležitostí celého potravinářského sektoru, nikoliv jen členů Potravinářské komory ČR. Potvrzuje se tak ale také fakt, že jakékoliv označení či zdůraznění domácího původu výrobku či jeho zvýšené kvality je potřebné, protože v dnešní době výhradně zahraničních potravinářských krizí poskytuje spotřebiteli vodítko a možnost lepší orientace v nabídce obchodníků. Kam dál se bude ubírat Český výrobek? Čas pokročil a v současné době má právo využívat logo Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR pro téměř 2000 výrobků celkem 45 společností z různých oborů potravinářského průmyslu, Rovněž se zpřísnila pravidla pro udělení certifikátu, a to zejména v oblasti podílu tuzemské suroviny, který se v řadě případu zvýšil na maximálně možné množství. Každý výrobek je zároveň posouzen komisí, ve které jsou zástupci PK ČR, MZe, SZPI a SVS ČR. Tato skutečnost by měla být pro spotřebitele zárukou, že potraviny s logem Český výrobek garantováno PK ČR jsou skutečně kvalitou se zaručeným původem. Dana Večeřová, PK ČR Inzerce_TUV-SUD-Czech_104x136mm_ indd :01

6 Otevíráme již na podzim 2013 Centrum KraKov Jedinečné místo pro váš obchod! n nové obchodní centrum v Praze 8 n 100 obchodních jednotek n výměra m 2 n 300 parkovacích míst n spádová oblast se obyvateli Financuje:

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příručka pro klienty ITC

Příručka pro klienty ITC Příručka pro klienty ITC Pro posuzování výrobků v oblasti EMC dle NV 616/2006 Sb. a Směrnice rady 2004/108/ES Účinnost od: 10. 10. 2007 Zpracoval: Ing. Pavel Vávra Datum vydání: 10. 10. 2007 Místo vydání:

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

Příloha č. 7 Pravidla pro udělení značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR

Příloha č. 7 Pravidla pro udělení značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR Příloha č. 7 Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR Článek 1 Pojmy Pro účely Pravidel pro udělení značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR (dále jen pravidla ) se rozumí

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Pravidla pro udělování národní značky KLASA

Pravidla pro udělování národní značky KLASA Pravidla pro udělování národní značky KLASA str.1/9 Část A Národní značku pro kvalitní potraviny KLASA uděluje ministr zemědělství ČR na základě doporučení správce značky. Značka smí být udělena pouze

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované Management potravinářské laboratoře 1.roč. nav. MSP LS 2013/2014 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno VYSVĚTLENÍ POJMŮ, DEFINIC A VÝRAZŮ Akreditace

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Investiční záměr: a) zlepšení zpracování masa (včetně

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Hradec Králové duben 2009 2009-03 Informace versus Bezpečnost informací Informace (aktivum) - vše, co má hodnotu pro organizaci Bezpečnost

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Certifikace udržitelnosti biopaliv Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Obsah prezentace Důvody certifikace Legislativní rámec Přehled kritérií udržitelnosti Systém certifikace

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam

REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam Ing. Václav Hlaváček, CSc. Ing. Jaromír Musil, Ph.D. RegionÁlnÍ potravina Jihomoravského kraje Definice: Regionální potravina ve smyslu metodiky soutěže je produkt

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky ČESKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky CFCS 1004:2005 duben 2005 Platí od 1.5.2005 Chain-of-Custody of Forest Based Product - Requirements La chaîne de contrôle

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Výběr poskytovatele SW aplikace umožňující kvantitativní hodnocení výkonnosti procesů integrovaného systému

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Stanovení kritických bodů v technologii výroby potravin Doc.

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Pravidla pro udělování národní značky KLASA

Pravidla pro udělování národní značky KLASA Pravidla pro udělování národní značky KLASA str.1/9 Část A Národní značku pro kvalitní potraviny KLASA uděluje ministr zemědělství ČR na základě doporučení správce značky. Značka smí být udělena pouze

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Certifikace FSC a EU TR

Certifikace FSC a EU TR Certifikace FSC a EU TR Ing. Tomáš Duda FSC ČR, o. s. 16. května, Brno 1 16. května 2013 FSC vzniklo v 1993 propaguje environmentálně vhodné sociálně přínosné ekonomicky životaschopné lesní hospodaření

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8. přednáška Systémy kvality ve výrobě potravin Doc. RNDr.

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ

Více

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ MODUL: Doplňky stravy Certifikační značku pro kvalitní výrobky POSOUZENO.CZ (dále jen logo) uděluje Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva,

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 (ČSN P ISO/TS 16949:2009) Systémy managementu kvality Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťující sériovou výrobu

Více

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

USRJ: Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví

USRJ: Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví USRJ: Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví (Ing. Pešek, FJFI ZS 2004) Václav Štěpán 1 K předmětu Je toho hodně a přednášky jsou trochu spací, ale je to zajímavý a pohled je díky externímu přednášejícímu

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele:

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele: Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání do zjednodušeného podlimitního řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: REKONSTRUKCE PAVILONU Z1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A 1. PP Identifikační

Více

Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR. Seznam společností a oceněných výrobků

Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR. Seznam společností a oceněných výrobků Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR Seznam společností a oceněných výrobků k 20/03/2015 Název společnosti 1 AGRODRUŽSTVO - družstvo NOVÝ ŠALDORF 2 AGROSPOL Bolehošť, a.s. 3 ALIKA a.s.

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více