III. ANÉMIE přednášky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. ANÉMIE přednášky"

Transkript

1 III. ANÉMIE přednášky 13. MIKROCYTÁRNÍ ANEMIE S HEMOSIDERÓZOU ZPŮSOBENÁ RECESIVNÍ PORUCHOU TRANSPORTU IONTŮ ŽELEZA DO ERYTROIDNÍCH BUNĚK - POPIS PŘÍPADU Pospíšilová D. 1, Priwitzerová M. 2, Indrák K. 3, Ponka P. 4, Divoký V. 2,3 1 Dětská klinika LF a FN Olomouc, 2 Ústav biologie LF UP v Olomouci, 3 Hematoonkologická klinika LF a FN Olomouc, 4 McGill University, Montreal, Canada Pacientka sledována dětským hematologem od kojeneckého věku pro mikrocytární anémii. V prvních 4 letech života byly opakovaně podávány transfúze, v pozdějších letech pouze při poklesu Hb pod 70g/l. Rodiče jsou příbuzní 2.stupně (u matky 2x spontánní abort a 1x porod mrtvého dítěte). Charakteristika anémie: mikrocytární anémie (MCV 55,0; Hg 71 g/l) bez známek nedostatku železa, se zvýšenou hladinou HbF. Talasemie a hemochromatóza byly vyloučeny molekulárně-genetickou analýzou. Laboratorní vyšetření: vysoká hladina sérového železa (43-53 mikromol/l), nízká celková vazebná kapacita pro železo (48-58 mikromol/l), lehce vyšší hodnota feritinu (do 350 ng/ml), normální transferin a výrazně zvýšená hladina solubilního transferinového receptoru v séru. V kostní dřeni zjištěna akcentace erytropoézy (30-50% prekurzorů erytropoezy), velmi nízké hodnoty sideroblastů (do 7%), Fe v MMS nenalezeno. Intelekt pacientky s průměrným IQ. Biopsie jater prokázala hemosiderózu IV. stupně a zvýšený obsah Fe v sušině jaterní tkáně. Test klonální proliferace erytroidních kolonií in vitro: Morfologie a počty CFU-E: porovnatelné s kontrolou. Počty a buněčnost BFU-E: výrazně snížené, s abnormální morfologií. Progenitory kostní dřeně byly kultivovány v přítomnosti salicylaldehyd isonicotinoyl hydrazonu (SIH) a pyridoxal isonicotinoyl hydrazonu (PIH) saturovaných železem (Fe-SIH resp. Fe-PIH). Fe-SIH a Fe-PIH transportují železo do buňky nezávisle na transportním systému transferinového receptoru. V přítomnosti 10µM Fe-SIH resp. 1µM Fe-PIH jsme pozorovali obnovení in vitro fenotypu erytroidních kolonií (velikost kolonií, hemoglobinizace) a normalizaci jejich počtu. Naše výsledky podporují hypotézu, že mikrocytární anemie s hemosiderózou u pacientky je způsobená dosud neznámým recesivním buněčně-autonomním defektem transportu iontů železa do erytroidních buněk. Grantová podpora: IGA NM/ KONGENITÁLNÍ DYSERYTROPOETICKÁ ANÉMIE (CDA-II) U TŘÍ SOUROZENCŮ, PRŮBĚH A PŘETÍŽENÍ ŽELEZEM Chrobák L., Hůlek P., Nožička J., Špaček J. II. interní klinika - OKH a Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové CDA-II (HEMPAS) byla prokázána u 3 sourozenců K.J., K.Ji. a K.K. ve věku 20, 18 a 5 let sledovaných současně po 29 let. Diagnóza se opírala o hyperplazii červené řady se 17; 19,3 a 7% dvou a vícejaderných erytroblastů, positivní test s okyseleným normálním sérem, zvýšenou hemolýzu erytrocytů nemocných s protilátkou anti-i a typický obraz v elektronovém mikroskopu s fenomenem dvojité membrány erytroblastů. Erytrocytární membrána vykazovala poruchu pruhu 3 (P. Jarolim).

2 Vzhledem k současné hemolytické složce podílející se na anémii a na zatížení železem z inefektivní erytropoézy provedena u všech tří splenektomie, která vedla k prodlouženému přežívání ery (10->26d.; 17->21d.;->23d.), poklesu bilirubinu µmol/l (55->39; 30->13 a 70->39) a k vzestupu hemoglobinu g/l (85->118; 110->135; 91- >115). U všech 3 nemocných byla provedena cholecystektomie. U jednoho pro cholelitázu a dvou dalších pro současnou choledocholitiázu s obstrukčním ikterem. Biopsie jater provedená v době diagnózy u dvou starších nemocných prokázala siderózu jater. K. Ji. tragicky zahynul před 7 léty. Oba žijící nemocní vykazují známky přetížení železem: Fe/FeVK (µmol/l): 52,0/52,3; 46,6/47,1; Saturace 0,99;0,99; Feritin µg/l: 1450,5 a 1131,7; Fe v jaterní sušině (norm.<1300 µg/g): µg/g a µg/g. Biopsie jater: výrazná akumulace Fe v hepatocytech bez známek fibrózy a jaterní přestavby. Mutace HFE genu C282Y a H63D neprokázány. Nemocní dostali krevní převody jen v dětství. U obou nemocných zahájena léčba desferioxaminem. 15. A RETROSPECTIVE STUDY OF AUTOIMMUNE HEMOLYTIC ANEMIA IN CHILDREN & ADOLESCENTS IN THE CZECH REPUBLIC OVER 4 YEARS Jabali Y. 1, Zdrahalova K. 2, Cerna Z. 3, Stary J. 2 Dept. of Pediatrics: 1 Ceske Budejovice, 2 Praha, 3 Plzen - on behalf of the Pediatric Hematology Working Group in Czech Republic Background: Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) including Evans' syndrome is rare in children. Its clinical course is unpredictable and variable. The optimal management of the chronic form of the disease in particular remains to be defined. Aim: To explore the level of diagnostics and quality of treatment as well as possible prognostic factors in order to lay down the basis for a nation-wide prospective study of pediatric AIHA. Patients & Methods: Retrospective study of children up to 18 yr of age, excluding newborns, with AIHA or Evans' syndrome diagnosed between 1998 and Data were collected by questionnaire from all dept. of pediatrics of regional and university hospitals in Czech Republic. Results: Over the 4-yr period 32 pts with AIHA (26) or Evans' syndrome (6) were diagnosed, giving annual prevalence of 0.35/100,000. There were 18 males and 14 females, and the median age was 7.6 yr (range: ). The disease was idiopathic in 22 pts and secondary to a chronic underlying disorder in 10 cases. Serology for EBV was positive in 2 and for Mycoplasma or Chlamydia pneumoniae in 4 cases. Warm Ab, cold Ab, mixed Ab and biphasic disease was identified in 12, 9, 4 and 2 pts, respectively. A total of 26 pts received corticosteroids. Additional immunosuppressive therapy was indicated in 2 to 4 cases. Plasmapheresis was performed on 1 pt. Transfusion was given to 12 pts. The median Hb of transfused vs. non-transfused pts was 62 vs. 77 g/l. No correlation could be found between treatment and outcome. The disease was transient self-limiting or acute in 24 and chronic in 8 pts. Overall, 23 pts recovered, 7 live with evidence of disease, and 2 were lost to follow-up. No pt died of AIHA or Evans' syndrome. There were 14 boys and 10 girls in the transient / acute disease group vs. 4 each in the chronic one. The median age in the former group was 4.9 yr vs yr in the latter. A chronic underlying disorder was found in only 4/24 pts (16.7%) with transient / acute disease, 3 of whom had Evans' syndrome. By contrast, 6/8 pts (75%) with the chronic form suffered from an underlying disorder, with 3 of them developing Evans' syndrome.

3 Conclusions: There is still a room for improving immunohematologic assessment of children with AIHA, as well as a need to work out guidelines for a therapeutic approach tuned to their disease. Female gender, older age and the presence of a serious underlying disease involving the immune system are likely adverse prognostic factors of worse course and outcome of this disease. 16. PANCYTOPENIE S HEMOGLOBINURIÍ A MYOGLOBINURIÍ PŘI INFEKCI INFLUENZOU A JAKO MÉNĚ OBVYKLÁ MANIFESTACE PNH V DĚTSKÉM VĚKU. POPIS PŘÍPADU Pospíšilová D.*, Novák Z.*, Mihál V.*, Geier P.*, Pikalová Z.** *Dětská klinika LF a FN v Olomouci, **Onkohematologická klinika LF a FN v Olomouci PNH je vzácné benigní klonální onemocnění. Příčinou je somatická mutace PIG-A genu v kmenových buňkách vedoucí k metablickému bloku v biosyntéze glykolipidové kotvy a tím k deficitu řady proteinů na ni vázaných. Klinicky nejvýznamnějším je deficit membránového inhibitoru reaktivní lýzy (MIRL CD59), jehož důsledkem je zvýšená senzitivita krevních elementů ke komplementem indukované lýze. Maximum výskytu PNH je ve 4. dekádě života. U 20-30% pacientů se onemocnění manifestuje jako aplastická anémie. V ostatních případech je začátek příznaků obvykle pozvolný, charakterizovaný chronickou hemolýzou s hemoglobinurií, u 30-50% pacientů trombózami. Popis případu. 12-letá dívka byla v roce 1999 léčena pro aplastickou anémii Cyklosporinem A, G-CSF a ATG. Po vysazení léčby po dobu 12 měsíců bez potíží, tmavou moč nepozorovala. V KO občas lehká trombocytopenie (nad 130x10 9 /l). V období chřipkové epidemie byla přijata pro teploty, kašel, ikterus a tmavou moč. Prokázána myoglobinurie při rhabdomyolýze, pancytopenie, hemoglobinurie se známkami intravaskulární hemolýzy. Příčinou zvýšené hodnoty D-dimerů byla v.s. embolizace v plicích. PNH byla prokázána pozitivním Hamovým a sacharózovým testem i cytoflowmetricky. Influenza A byla prokázána serologicky. Léčba: forsírovaná diuréza (manitol, furosemid), Solu-Medrol, Clexane. Závěr. PNH je u dětí vzácná. Při virových infekcích se může manifestovat závažnou akutní hemoglobinurií a myoglobinurií s rizikem selhání ledvin. U všech dětských pacientů s aplastickou anemií by mělo být cíleně pátráno po známkách intravaskulární hemolýzy (LD, volný Hb plasmy) a při jejích příznacích by měla být vyloučena PNH. 17. THE EFFECT OF EXPRESSION OF RIBOSOMAL PROTEIN S19 MUTATIONS FOUND IN DIAMOND-BLACKFAN ANEMIA PATIENTS ON K562 CELL LINE Cmejlova J., Vrbacky F., Fuchs O., Cmejla R. Institute of Hematology and Blood Transfusion, U Nemocnice 1, Prague Diamond-Blackfan anemia (DBA) is a rare congenital disorder characterized by normocellular bone marrow with a selective deficiency in red cell precursors, and macrocytic normochromic anemia presenting usually in the first year of life. The only gene connected with DBA is ribosomal protein S19 (RPS19) which has been found mutated in 25% of patients. However, the exact relationship between RPS19 mutations and DBA pathogenesis remains unclear. Two possible mechanisms can be

4 proposed: a defective function of RPS19 in translation, and/or a disruption of an extraribosomal function of RPS19. We focused on the role of RPS19 in translation and its connection to proliferation. We prepared K562 erythroleukemic cell lines expressing wild type RPS19 and four RPS19 mutations previously identified in Czech DBA patients (R56Q; R62Q; 11 bp deletion frameshift at codon 66 and stop at codon 149; 8 bp insertion frameshift at codon 131, no stop codon). A significant decrease in the rate of translation was observed in all lines expressing mutated versions of RPS19 except for the deletion. The deletion causes so gross changes in the amino acid sequence that the protein is unlikely to participate in the process of translation. Studies of proliferation, however, showed no significant differences. The ability of individual mutated versions of RPS19 to constitute the small ribosomal subunit is being verified now. We conclude that although the rate of translation is significantly lowered in mutated RPS19 species (except for the deletion), the proliferation rate is not impaired at all, though the K562 cell line is highly proliferative, and large requirements for protein synthesis would be anticipated. According to our K562 model hypoproliferation is not the result of impaired translation and is probably not the cause of DBA phenotype. 18. POUŽITÍ RITUXIMABU (MABTHERA ) V PREVENCI/LÉČBĚ EBV INDUKOVANÉ LYMFOPROLIFERACE A AUTOIMUNNÍ HEMOLYTICKÉ ANÉMIE U DĚTÍ PO TRANSPLANTACI KMENOVÝCH BUNĚK KRVETVORBY OD ALTERNATIVNÍHO DÁRCE Sedláček P., Keslová P., Šrámková L., Špíšek R., Hrušák O., Cinek O., Smíšek P., Vávra V., Zdráhalová K., Starý J. II.dětská klinika a Imunologický ústav 2.LF UK a FN Motol, Praha, ČR Monoklonální anti-cd20 protilátka (rituximab) je používána v léčbě maligních onemocnění z B buněk. Je schopna způsobit selektivní in vivo destrukci B lymfocytů. Proto se protilátka používá i v jiných indikacích. Její použití může napomoci obnovit imunitní kontrolu T lymfocytů a tím znemožnit proliferaci EBV imortalizovaných B lymfocytů. Těžký průběh autoimunní hemolytické anémie (AIHA) vyžaduje dlouhodobé podávání imunosupresivní terapie. Rituximab destrukcí B lymfocytů dlouhodobě potlačuje produkci protilátek. Celkem jsme na II.dětské klinice ve FN Motol podali rituximab šesti pacientům (ve věku 1,4-12 let, medián 2,8) v sedmi cyklech. Indikací byla léčba EBV aktivace před (1x) či po alogenní transplantaci krvetvorných buněk od nepříbuzenského dárce (3x). U dvou pacientů byl kromě významné aktivace EBV (real-time PCR) diagnostikován i virem indukovaný lymfom (EBV-LPD). U dalších dvou pacientů (3 cykly) byla indikací k podání rituximabu Coombs pozitivní AIHA, která se manifestovala ještě na imunosupresi po nepříbuzenské transplantaci. Rituximab jsme podávali v dávce 375 mg/m 2 1x týdně 1-3 týdny (medián 2). Podání rituximabu čtyřem dětem v prevenci či léčbě EBV-LPD bylo dobře tolerováno. U všech došlo k rychlému poklesu a k úplnému vymizení virové nálože v krvi, u obou pacientů s LPD došlo k plné regresi lymfomu (100%). Tři pacienti žijí bez známek aktivace EBV 6-9 měsíců po podání první dávky rituximabu. Jeden zemřel 4 týdny po zahájení terapie pod obrazem multiorgánového selhání při extenzivní GVHD, sekčně bez známek EBV či LPD. Dvěma dětem jsme podali rituximab v léčbě potransplantačně vzniklé AIHA. Obě děti byly v době manifestace anémie léčeny cyklosporinem A. Předchozí léčba kortikoidy

5 ani plazmaferézy nevedly k trvající odpovědi u jednoho, u druhého jsme podali rituximab současně s kortikoidy pro paralelně vzniklý nefrotický syndrom. U obou pacientů došlo k příznivé odpovědi s normalizací počtu erytrocytů, u jednoho však nedošlo k vymizení protilátek (Coombs). Relaps AIHA se u něj při rotavirové enteritidě manifestoval 5 měsíců po první léčbě a byl úspěšně zvládnut druhým cyklem rituximabu. U obou dětí byl v krvi po transplantaci dlouhodobě detekován smíšený chimerizmus (5-20% autologní krvetvorby). Léčba rituximabem v obou indikacích je bezpečná, účinná a byla dobře tolerována. Vede k dlouhodobé depleci B lymfocytů a proto jsou další sledování a substituce pacienta imunoglobulíny nezbytné. Přestože může dojít k recidivě obtíží, další cyklus terapie může být opět úspěšný. Práce je podpořena granty: IGA MZ ČR 7459, 6512 a výzkumnými záměry: MZ ČR a MŠMT P I. ANÉMIE postery P1. PREHĽAD LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY KORPUSKULÁRNYCH HEMOLYTICKÝCH ANÉMIÍ V PODMIENKACH FNsP KOŠICE Sedlačková M., Beňová B., Dojčáková V., Hulíková M. Hematologické laboratórium-úsek morfológie, Košice, Regionálne centrum hemostázy a trombózy, Košice Hemolytické anémie sú spôsobené korpuskulárnou alebo extrakorpuskulárnou deštrukciou erytrocytov. Autori sa vo svojej práci zamerali len na problematiku diagnostiky korpuskulárnych hemolytických anémií /ďalej len KHA/. Za obdobie 7 rokov vyšetrili 347 pacientov s podozrením na KHA. Vstupne boli u každého pacienta vyšetrené: 22-parametrový krvný obraz,retikulocyty, morfológia erytrocytov perif.krvi, osmotická a inkubovaná osmotická rezistencia, voľný hemoglobín, haptoglobín, hemopexín, Heinzove telieska, Pink test. Podľa charakteru výsledkov vstupných vyšetrení boli následne zaradené špeciálne vyšetrovacie postupy: A/ u pacientov s mikrocytozou, zvýšenou osmotickou rezistenciou, nízkym Pink testom boli vyšetrené HbF,HBA2, labilné hemoglobíny B/ u pacientov so zvýšeným Pink testom, zníženou osmotickou rezistencou bol dovyšetrovaný test autohemolýzy podľa Dacieho C/ pri suponovaní enzymopatie bol vyšetrený Brewerov test a kvantitatívne stanovenie G6PDH D/ na objektivizovanie prítomnosti klonu PNH erytrocytov sme používali Hamov a Hartmanov test U 53 pacientov bola potvrdená KHA,z toho v 30 prípadoch hereditárna sferocytoza, u 10 talasémia, u 9 PNH, u 1 deficit G6PDH, u 1 hemoglobinopathia C, u 2 ovalocytoza, u 1 methemoglobinémia Správnu diferenciálnu diagnostiku považujú autori za dôležitý kľuč ku adekvátnej liečbe pacienta.

6 P2. PROCENTO HYPOCHROMNÍCH ERYTROCYTŮ (HYPO%) V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE HYPOCHROMNÍCH ANÉMIÍ Šimek M., Kružkliaková E. HTO FN Nitra Mezi nejčastější příčiny hypochromních anémií řadíme sideropenickou anémii doprovázející nedostatek funkčního železa v organismu a anémii chronických chorob charakteristickou zvýšenou akumulací železa v monocyto-makrofágovém systému a poklesem funkčního železa pro potřeby erytropoézy. V diferenciální diagnostice používáme stanovení řady parametrů sérové železo (Fe), celkovou vazebnou kapacitu (CVK), saturaci transferinu (SAT), feritin a v poslední době i solubilní transferinový receptor, který je považovaný v současnosti za nejcitlivější neinvazivní ukazatel nedostatku železa v organismu. Cílem naší studie bylo zhodnotit diagnostickou významnost procenta hypochromních erytrocytů (HYPO%), stanovených na krvinkovém analyzátoru ADVIA 120, při rozlišení sideropenické anémie od anémie chronických chorob. Celkem bylo vyšetřeno 73 pacientů a podle stupně a charakteru anémie bylo 24 zařazeno do skupiny se sideropenickou anémií lehkého stupně ( Hb g/l), 22 do skupiny středně těžkého stupně (Hb g/l). Další skupinu tvořilo 22 pacientů s anémií chronických chorob lehkého stupně a 5 středně těžkého stupně. Kontrolní skupinu tvořilo 15 zdravých dárců krve (prvodárců). Hodnoty HYPO% byly ve všech sledovaných skupinách signifikantně zvýšené oproti kontrolní skupině. U sideropenických anémií lehkého i středně těžkého stupně bylo procento HYPO% signifikantně zvýšené oproti anémiím chronických chorob, avšak hodnoty HYPO% u anémie chronických chorob lehkého stupně oproti sideropenické anémii lehkého stupně se překrývaly až ve 43%. Při hodnocení korelačního koeficientu mezi jednotlivými parametry (HYPO%, Fe, Feritin, Hb) jsme pozorovali závislost pouze mezi Hb, HYPO% a Fe u sideropenické anémie. S feritinem nekorelovala žádná sledovaná hodnota. Závěr: Procento hypochromních erytrocytů stanovených na krvinkovém analyzátori ADVIA 120 možno považovat za doplňující parametr v diferenciální diagnostice sideropenické anémie a anémie chronických chorob zejména u anémií středně těžkého a těžkého stupně. P3. ANALÝZA PŘÍČIN NEUTROFILIE PACIENTŮ VYŠETŘENÝCH V NAŠÍ AMBULANCI, POPIS DVOU PŘÍPADŮ PACIENTEK S VÝRAZNOU NEUTROFILIÍ Brejcha M., Gumulec J., Radina M, Kučerová M. Onkologické centrum J. G. Mendela, Nový Jičín Poměrně častým důvodem odeslání pacienta k vyšetření do hematologické ambulance je náhodný nález leukocytosy u asymptomatického pacienta. Při vyšetření diferenciálního rozpočtu je pak nejčastěji zjištěna neutrofilie. Vzestup neutrofilních leukocytů může být časným příznakem mnoha chorob. Neutrofilii nenacházíme jen u infekcí, ale i u revmatických chorob, nádorů, chronických bronchitid apod. V naší práci přinášíme rozbor příčiny neutrofilie námi vyšetřených pacientů a referujeme dva případy pacientek s náhodně zjištěnou výraznou leukocytosou. V prvním případě (leukocyty 42,6 G/l, neutrofily 85%) byl prokázán kolorektální

7 karcinom, ve druhém případě (leukocyty 34,4 G/l, neutrofily 70%) byla diagnosa uzavřena jako smíšený myeloproliferativní /myelodysplastický syndrom.

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI DEFINICE: chronické myeloproliferativní (klonální) onemocnění charakteristické zmnožením vaziva v kostní dřeni a extramedulární krvetvorbou (první popis -

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Zkušební testy z patologické fyziologie. Pavel Maruna a kolektiv. Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.

Zkušební testy z patologické fyziologie. Pavel Maruna a kolektiv. Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. Zkušební testy z patologické fyziologie Pavel Maruna a kolektiv Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. Autorský kolektiv: prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. doc. MUDr.

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha etiologie ICU anémie anémie kritických stavů je častý

Více

Princip testu. Kdy se PAT provádí (1) Kdy se PAT provádí (2) PAT kvalitativní a kvantitativní stanovení na ID-gelových kartách

Princip testu. Kdy se PAT provádí (1) Kdy se PAT provádí (2) PAT kvalitativní a kvantitativní stanovení na ID-gelových kartách PAT kvalitativní a kvantitativní stanovení na IDgelových kartách Eliška Rýznarová LABMED Systems s.r.o. Princip testu Přímým antiglobulinovým (Coombsovým) testem (PAT) prokazujeme in vivo navázané imunoglobuliny

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

DIAGNOSTIKA NEJBĚŽNĚJŠÍCH TYPŮ ANÉMIE

DIAGNOSTIKA NEJBĚŽNĚJŠÍCH TYPŮ ANÉMIE DIAGNOSTIKA NEJBĚŽNĚJŠÍCH TYPŮ ANÉMIE prof. MUDr Ivo Krč, DrSc. II interní klinika LF, Univerzita Palackého, Olomouc Anémii je možno považovat pouze za příznak onemocnění, nikoliv za samostatnou diagnózu.

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Hierarchy of hematopoietic differentiation.

Hierarchy of hematopoietic differentiation. Hierarchy of hematopoietic differentiation. Vývoj erytrocytu ANÉMIE - definice, rozdělení DEFINICE: Snížení množství Hb ( zpravidla i Htk a počtu ery ) v 1 litru krve pod dolní hodnotu zdravých jedinců.

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Patologie krevního ústrojí. II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie krevního ústrojí. II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie krevního ústrojí II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru H&E Polycythaemia vera Giemsa Erythroidní proliferace Glycophorin C Polycythaemia vera ABNORMAL MEGAKARYOCYTIC PROLIFERATION

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

Nové přístupy v diagnostice a léčbě AL-amyloidózy. Zdeněk Adam, Luděk Pour, interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Nové přístupy v diagnostice a léčbě AL-amyloidózy. Zdeněk Adam, Luděk Pour, interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno Nové přístupy v diagnostice a léčbě AL-amyloidózy Zdeněk Adam, Luděk Pour, interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno Na jazyku můžeme u AL-amyloidózy někdy vidět krvácivé projevy, častěji

Více

Diagnostika a léčba anemie u onkologických pacientů

Diagnostika a léčba anemie u onkologických pacientů Diagnostika a léčba anemie u onkologických pacientů Doporučení pro klinickou praxi Onkologické centrum J.G. Mendela Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín Brejcha M, Gumulec J, Klodová D, Wróbel M

Více

Vávrová J., Palička V.

Vávrová J., Palička V. Monoklonální gamapatie provázející í aktivaci hepatitidy B u nemocné s chronickou lymfocytární leukémií Tichý M., Smolej L., Maisnar V., Plíšková L., Kašparová P., Vávrová J., Palička V. Lékařská fakulta

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže J. Šperl, S. Fraňková, M. Jirsa, I. Subhanová, L. Vítek, P. Martásek, M. Adamec, P. Trunečka, J. Špičák Institut

Více

Krev je biologický materiál lidského původu. stále existuje po jejich podání reálné riziko smrti

Krev je biologický materiál lidského původu. stále existuje po jejich podání reálné riziko smrti Helena Ondrášková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno Česká společnost bezkrevní medicíny TRALI versus TACO Krev

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Josef Polák Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Klinické a molekulární aspekty poruch metabolismu železa seminář Martin Vokurka

Klinické a molekulární aspekty poruch metabolismu železa seminář Martin Vokurka Klinické a molekulární aspekty poruch metabolismu železa seminář Martin Vokurka Železo je 4. nejhojnější prvek kůry zemské Využívají ho všechny živé organismy Co od něho chtějí? Jaké má tedy železo funkce?

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Fetomaternální hemoragie (FMH)

Fetomaternální hemoragie (FMH) Fetomaternální hemoragie (FMH) Neinvazivní prenatální diagnostika RHD a KELL genotypu plodu: Autor: Vít Musil, Školitel: Doc. MUDr. Ľubušký M., Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(3) Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2011 Pavla

Více

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková Pátek 10. 10. 11.00-19.00 Registrace 13.00-13.15 Zahájení 13.15-15.00 Neonkologická hematologie blok 1 doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková 1 Divoká Martina Vzácné hemoglobinové varianty

Více

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář,, Lednice, 8.9. 2007 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Srovnání dávkování Revlimidu denně a obden

Srovnání dávkování Revlimidu denně a obden Srovnání dávkování Revlimidu denně a obden Luděk Pour a Revlimid denně vs obden Úvod Soubor pacientů Toxicita Léčebná odpověď a parametry přežití Závěr Úvod Lenalidomid 25 mg denně účinnější než 50 mg

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Hepatitida E nejen akutní onemocnění. Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4.

Hepatitida E nejen akutní onemocnění. Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4. Hepatitida E nejen akutní onemocnění Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4.2012 Rozdělení virových hepatitid 1. Enterálně přenosné VH A chronicita dosud

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2014 Bc. Eva Hradilová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Terapie anémií Bc. Eva Hradilová Diplomová práce 2014 Prohlášení

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRVKY BEZPEČNOSTI Č FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ EVA TESAŘOVÁ 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, PRAHA, 22.11.2012 1 BEZPEČNÁ HEMOTERAPIE Bezpečné postupy Bezpečné produkty Implementaci

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 9. 2012 45 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Activity

Více

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Hematologické vyšetření je jedním ze základních kamenů stanovení diagnózy nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně. Odběr krve a následná

Více

Současný koncept patofyziologie a terapie aplastické anémie. Neal S. Young, T. Calado, Philip Scheinberg

Současný koncept patofyziologie a terapie aplastické anémie. Neal S. Young, T. Calado, Philip Scheinberg Současný koncept patofyziologie a terapie aplastické anémie Neal S. Young, T. Calado, Philip Scheinberg Úvod: Patofyziologie aplastické anémie (AA) je mediovaná imunitním systémem: aktivované cytotoxické

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Zuzana Kufová 10.4.2015, Mikulov. Analýza u amyloidóz, hereditárních amyloidóz

Zuzana Kufová 10.4.2015, Mikulov. Analýza u amyloidóz, hereditárních amyloidóz Zuzana Kufová 10.4.2015, Mikulov Analýza u amyloidóz, hereditárních amyloidóz Obsah přednášky Hereditární amyloidózy - hereditární amyloidózy - proteiny akutní fáze AL amyloidóza http://marketingland.com/library/channel/content-marketing

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

Anémie z nezralosti Vybrané parametry metabolismu železa

Anémie z nezralosti Vybrané parametry metabolismu železa Anémie z nezralosti Vybrané parametry metabolismu železa MUDr. L. Dubrava, MUDr. L. Kantor Ph.D., doc. MUDr. D. Pospíšilová Ph.D.¹ Novorozenecké odd. FN Olomouc, Dětská klinika FN Olomouc¹ ŽELEZO Nezbytné

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

8.12. 2011- akutní příjem pro susp. progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML) indukovanou terapií, s pozitivitou protilátek proti JC viru

8.12. 2011- akutní příjem pro susp. progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML) indukovanou terapií, s pozitivitou protilátek proti JC viru 8.12. 2011- akutní příjem pro susp. progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML) indukovanou terapií, s pozitivitou protilátek proti JC viru Relaps remitující forma na th. Tysabri (natalizumab), poslední

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

Hematologie a transfúzní lékařství

Hematologie a transfúzní lékařství Úvod 15 AL systémová amyloidóza ( immunoglobulin light chain systémová amyloidóza) 17 Aplastická anémie 27 Anémie Diamondova-Blackfanova (DBA) (kongenitální hypoplastická anémie) 31 Fanconiho anémie (FA)

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 9. 2013 44 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Activity

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Jak včasně podchytit kritické poruchy hemostázy? Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více