Obsah. Tisk na papír a jiná média Média použitelná pro tuto tiskárnu Oblast tisku Kapacita papíru Nastavení tiskárny pro papír a jiná média

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Tisk na papír a jiná média Média použitelná pro tuto tiskárnu Oblast tisku Kapacita papíru Nastavení tiskárny pro papír a jiná média"

Transkript

1

2 Úvodní poznámky Děkujeme vám, že jste si zakoupili tiskárnu Bubble Jet BJC Tato příručka obsahuje úplné vysvětlení vlastností a funkcí tiskárny a softwaru ovladače tiskárny. Seznamte se pečlivě s funkcemi tiskárny a způsobem jejího používání, aby se maximalizovala životnost tiskárny. Poznámka: Všechna okna pro nastavení vlastností tiskárny v této příručce jsou určena pro systém Windows 98. Pokud používáte operační systém Windows 95, jsou okna téměř identická a používají se stejným způsobem. Používáte li operační systém Windows 3.1, jsou okna pro nastavení vlastností trochu odlišná. Podrobnosti najdete v on line nápovědě pro ovladač tiskárny. 2

3 Obsah Modře zvýrazněné položky představují popisy pracovních postupů. Vlastnosti tiskárny Názvy částí tiskárny a jejich funkce Pohled zepředu Pohled zezadu Vnitřek tiskárny Tlačítko RESUME Připojení a zapnutí tiskárny Připojení tiskárny Upozornění Připojení tiskárny k počítači Zapnutí tiskárny Vypnutí tiskárny Tisk na papír a jiná média Média použitelná pro tuto tiskárnu Oblast tisku Kapacita papíru Nastavení tiskárny pro papír a jiná média Běžný papír Papír pro vysoké rozlišení HR 101 Obálky Transparentní filmy CF 102 Film pro tisk na zadní stranu BF 102 Lesklý fotografický papír GP 301 Vysoce lesklý fotografický film HG 101 Lesklé fotografické karty FM 101 Papír na transparenty Textilní list FS 101 Nažehlovací listy TR 201 3

4 BJ kazety BJ kazety používané v této tiskárně Práce s BJ kazetami Určení BJ kazet Výměna BJ kazet Nastavení ovladače tiskárny Základní informace o ovladači tiskárny Příprava a provedení tiskové úlohy Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Zrušení tiskové úlohy Použití on line nápovědy Další vlastnosti tisku Tisk fotografií Tisk na papír nestandardní velikosti Tisk dokumentů otočených o 90 stupňů Tisk zvětšených/zmenšených dokumentů Tisk několika stran na jeden list Tisk více kopií jednoho dokumentu Tisk razítek Vytvoření vlastních razítek Vyhlazování obrázků Úprava hustoty tisku Údržba tiskárny Prodloužení doby životnosti tiskárny Údržba BJ kazet Určení okamžiku výměny BJ kazety Tisk vzorku trysek Čištění tiskové hlavy Výměna BJ kazety 4

5 Čištění tiskárny Čištění podávacího válce Transport tiskárny Odstraňování problémů Výtisk není v odpovídající kvalitě Tiskárna netiskne nebo se během tisku zastaví Papír se zachycuje nebo se nezavádí Chybová zpráva v okně BJ Status Monitor Chybové zprávy systému Windows Jiné problémy Jak se vyhnout problémům Vyžádání pomoci Ovladače tiskáren Práce v systémech Windows 98 a Windows 95 Práce v systému Windows 3.1 Modernizace ovladače tiskárny Odinstalace ovladače tiskárny Přidání tiskárny Instalace ovladače tiskárny z disket Dodatky Technické údaje Rejstřík Nápověda 5

6 Vlastnosti tiskárny Krásný tisk s barevnými nebo fotogr. BJ kazetami Tiskne jasné syté barvy při použití barevné BJ kazety a při použití fotogr. BJ kazety se speciálními médii Canon dosáhnete tisku s vysokou fotogr. kvalitou. Rychlost a kvalita monochromatického tisku Monochromatický tisk s černou BJ kazetou je nesmírně rychlý. Při použití funkce vyhlazování jsou znaky tištěny s vysokým rozlišováním odpovídajícím 720 X 360dpi. Jednoduchý tisk Dosahuje se nejlepší kvality tisku, přičemž na obrazovce počítače potřebujete zadat jen typ média založeného pro tiskovou úlohu. Tisk na speciální média, jako například na transparentní filmy, fotografické filmy a jiná speciální média, je snadný. Různorodost médií pro tisk Umožňuje použití velkého rozsahu médií pro řadu aplikací. K dispozici je papír na transparenty, textilní listy, nažehlovací listy, film pro tisk na zadní stranu a další speciální média. Krásný tisk při využití funkcí pro úpravu dat Optimalizátor dokáže potlačit nerovnosti okrajů na hrubozrnných obrazech. Optimalizátor fotografií dosahuje krásných tónů při tisku obrazů získaných dig. kamerami (jen Windows 98/95). Tisk, který se dříve neobešel bez složitého zpracování, je dnes hračkou. 6

7 Názvy částí tiskárny a jejich funkce Pohled zepředu Pohled zezadu Vnitřek tiskárny Tlačítko RESUME 7

8 Názvy částí tiskárny a jejich funkce Pohled zepředu Tlačítko RESUME Tlačítko RESUME Vodicí lišta Zajiš uje rovné založení listů do tiskárny ze zásoby v podavači. Vodicí lištu vždy nastavte podle levého okraje papírů v podavači listů. Přední kryt Otvírá se při nastavení tlouš ky papíru, instalaci, výměně nebo přepínání BJ kazet, nebo při odstranění zachyceného papíru. Držák papíru Podpírá papír, je určen zejména pro větší papír. Výstupní otvor na papír Vytištěné listy se vysouvají výstupním otvorem na papír. 8

9 Názvy částí tiskárny a jejich funkce Pohled zezadu Konektor tiskového kabelu Představuje spojovací bod pro připojení tiskového kabelu k tiskárně. Napájecí šňůra Zajiš uje napájení tiskárny, když je zapojena do zásuvky se střídavým proudem, a vypíná tiskárnu, když je vypojena. Napájecí šňůra může či nemusí být trvale připojena k tiskárně a tvar zásuvky se může lišit, záleží na zemi, kde byla zakoupena. Podavač listů Přidržuje listy papíru nebo jiného média určeného k tisku. Podavač listů může obsahovat více listů papíru a postupně je vkládat do tiskárny. 9

10 Názvy částí tiskárny a jejich funkce Vnitřek tiskárny Držák kazet Drží BJ kazety. Páčka pro nastavení tlouš ky papíru Slouží k nastavení mezery mezi tiskovou hlavou a povrchem papíru pro typ papíru, na který tisknete. Zajiš ovací páčky kazet Zajiš ují BJ kazety v držáku kazety. 10

11 Názvy částí tiskárny a jejich funkce Tlačítko RESUME Stiskněte toto tlačítko, chcete li, aby tisk po odstranění tiskového problému pokračoval, aby se resetovala tisková operace, nebo aby se tiskl vzorek trysek. Chcete-li po odstranění problému obnovit tisk, stiskněte toto tlačítko jednou. Chcete-li tisknout vzorek trysek, stiskněte toto tlačítko dvakrát. Chcete-li resetovat tiskovou operaci (tiskové údaje se vymaží), podržte toto tlačítko alespoň dvě vteřiny. Tiskárna se znovu rozběhne. Tlačítko RESUME není tlačítko POWER. Tiskárna nemá tlačítko POWER. Zapne se zapojením napájecí šňůry do zásuvky. 11

12 Připojení a zapnutí tiskárny Připojení tiskárny Upozornění Připojení tiskárny k počítači Zapnutí tiskárny Vypnutí tiskárny 12

13 Připojení a zapnutí tiskárny Připojení tiskárny Tiskárnu lze připojit k počítači tiskovým kabelem, který budete muset zakoupit. Pro tuto tiskárnu se doporučuje kabel paralelního rozhraní firmy Centronics umožňující obousměrnou komunikaci. Obousměrná komunikace je potřebná pro zjiš ování stavu tiskárny. Tiskový kabel nesmí být delší než 2 metry, aby byl zajištěn úspěšný přenos dat mezi tiskárnou a počítačem. Další informace získáte od autorizovaného dealera společnosti Canon nebo zástupce servisní organizace. 13

14 Připojení a zapnutí tiskárny Upozornění Pokud uvidíte z tiskárny vycházet kouř, ucítíte podivný zápach nebo uslyšíte podezřelé zvuky, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a okamžitě přivolejte pomoc. Nepoužívejte jiné napětí než standardní napětí používané v zemi, kde byla tiskárna zakoupena. Použití nesprávného napětí může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Správné napětí a frekvence napájení jsou uvedeny níže: USA/Kanada stř. 120 V, 60 Hz UK/Austrálie stř. 240 V, 50 Hz Evropa stř. 230 V, 50 Hz Nepřipojujte tiskárnu k zásuvce, kterou sdílejí jiná zařízení. Pokud zásuvku pro tiskárnu sdílejí jiná zařízení, jako například klimatizace, kopírka nebo fluorescen ční lampa, může elektrické rušení generované takovým zařízením způsobit nesprávnou funkci tiskárny. Měli byste se také vyhnout umístění elektrických zařízení tohoto typu v blízkosti tiskárny. 14

15 Připojení a zapnutí tiskárny Připojení tiskárny k počítači Kontrola 1 Ověřte, zda je vypnutý počítač a zda je napájecí šňůra vypojena ze zásuvky. 15

16 Připojení a zapnutí tiskárny Připojení tiskárny k počítači 2 Zastrčte připojovací konec tiskového kabelu do tiskárny. Konektor tiskového kabelu zapojte do konektoru pro tiskový kabel na zadní straně tiskárny. Konektor úplně zasuňte a kovovými sponkami zajistěte spojení konektoru tiskového kabelu s konektorem tiskárny. 16

17 Připojení a zapnutí tiskárny Připojení tiskárny k počítači 3 Druhý konec tiskového kabelu zapojte do konektoru paralelního rozhraní na počítači. Konektor tiskového kabelu zapojte do konektoru paralelního rozhraní na počítači. Konektor úplně zasuňte a zabezpečte utažením šroubů. Zapojením uzemňovacího vodiče mezi počítačem a zásuvkou předejdete nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 17

18 Připojení a zapnutí tiskárny Zapnutí tiskárny 1 Zkontrolujte a ověřte, zda je tiskárna připojena k počítači. 18

19 Připojení a zapnutí tiskárny Zapnutí tiskárny Kontrola 2 Zkontrolujte, zda je zapnut počítač, a zapojte napájecí šňůru tiskárny do zásuvky. Začíná přípravná operace, jejíž dokončení trvá dvě až tři minuty. V blízkosti zásuvky používané k zapojení napájecí šňůry nenechávejte žádné předměty. Pokud v případě nebezpečí nemůžete vypojit napájecí šňůru ze zásuvky, můžete tak způsobit požár nebo elektrický šok. Nikdy tiskárnu nepřenášejte, je li napájecí šňůra zapojena do zásuvky. Tiskárna nemá vypínač. Uvede se do chodu, jakmile je napájecí šňůra zapojena do zásuvky. 19

20 Připojení a zapnutí tiskárny Vypnutí tiskárny Před tím, než vypojíte napájecí šňůru ze zásuvky, zkontrolujte, zda je celá tisková operace ukončena. Pokud chcete napájecí šňůru vypojit, vždy ji uchopte za zástrčku. Tažením můžete šňůru poškodit a může tak dojít k požáru nebo elektrickému šoku. Nevypojujte napájecí šňůru ze zásuvky, když tiskárna pracuje. Chcete li tiskárnu vypnout, počkejte alespoň minutu po skončení celé tiskové operace a potom šňůru vypojte. 20

21 Tisk na papír a jiná média Média použitelná pro tuto tiskárnu Oblast tisku Kapacita papíru Nastavení tiskárny pro papír a jiná média Běžný papír Papír pro vysoké rozlišení HR 101 Obálky Transparentní filmy CF 102 Film pro tisk na zadní stranu BF 102 Lesklý fotografický papír GP 301 Vysoce lesklý fotografický film HG 101 Lesklé fotografické karty FM 101 Papír na transparenty Textilní list FS 101 Nažehlovací listy TR

22 Tisk na papír a jiná média Média použitelná pro tuto tiskárnu Popis papíru a dalších médií vhodných pro použití na této tiskárně je uveden v následujících heslech: Velikost papíru Vkládání papíru Tlouš ka papíru Typ média a vlastnosti Nevhodná média Manipulace s médii 22

23 Tisk na papír a jiná média Média použitelná pro tuto tiskárnu Velikost papíru Následující tabulka obsahuje seznam standardních velikostí papíru, které lze použít v této tiskárně. Papír Šířka x výška A5 148,0 x 210,0 mm A4 210,0 x 297,0 mm B5 182,0 x 257,0 mm Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11,0") Legal 215,9 x 355,8 mm (8,5 x 14,0") Obálka COM10 241,3 x 104,77 mm (9,5 x 4,1") Obálka DL 220 x 110 mm Lesklé fotografické 119,6 x 215,9 mm (s okraji) karty 101,6 x 152,4 (finální velikost bez okrajů) Můžete používat i papíry nestandardní velikosti v následujícím rozsahu: min x mm max x mm 23

24 Tisk na papír a jiná média Média použitelná pro tuto tiskárnu Vkládání papíru Na šířku Na výšku Při vkládání papíru do tiskárny lze v závislosti na vkládaném médiu použít dvě metody orientace. Orientace, při které se dlouhý okraj papíru vkládá do podavače listů, se nazývá orientace na šířku. Orientace, při které se do podavače listů vkládá krátká strana papíru, se nazývá orientace na výšku. Velikost strany Na výšku Na šířku A5 Ano Ne A4 Ano Ne B5 Ano Ne Letter Ano Ne Legal Ano Ne Obálka COM10 Ne Ano Obálka DL Ne Ano Lesklé fotografické karty Ano Ne 24

25 Tisk na papír a jiná média Média použitelná pro tuto tiskárnu Tlouš ka papíru Lze použít papír následující gramáže: 64 až 105 g/m 2 Aby nedocházelo k zachycení papíru a dalším problémům, nepoužívejte nikdy papír těžší něž 105 g/m 2. 25

26 Tisk na papír a jiná média Média použitelná pro tuto tiskárnu V této tiskárně se doporučuje používat běžný papír a speciální média společnosti Canon. Při nákupu speciálních médií společnosti Canon určete velikost média. Podrobné informace o práci s materiálem a tisku naleznete v pokynech poskytovaných spolu se speciálními médii. Typ média a vlastnosti Obvyklý papír Běžný papír Standardní papír pro kopírky lze použít, je li jeho gramáž v rozsahu 64~90 g/m 2. Také lze použít papír Bubble Jet LC 301. Obálky Lze používat standardní velikosti COM10 a DL. Jiné velikosti obálek @ 26

27 Tisk na papír a jiná média Média použitelná pro tuto tiskárnu Typ média a vlastnosti Média společnosti Canon Společnost Canon produkuje celou řadu speciálních papírů a filmů pro reprodukci nádherných obrázků ve skvělých barvách. Nejlepších výsledků při tisku fotografií dosáhnete použitím barevné fotografické BJ kazety BC 06. Papír pro vysoké rozlišení HR 101 Poskytuje živější barvy než běžný papír. Je ideální pro tisk fotografií nebo dokumentů, které obsahují velké množství barevných ilustrací a grafů. Lesklý fotografický papír GP 301 Je trochu těžší než papír pro tisk s vysokým rozliše ním, což je dáno lesklým povlakem na potiskované straně. Poskytuje téměř fotografickou kvalitu tisku s dojmem lesklé fotografie. Vysoce lesklý fotografický film HG 101 Fólie s ještě větším leskem než u lesklého fotografického papíru GP-301. Poskytuje vysoce kvalitní tisk fotografie. Lesklé fotografické karty FM 101 Speciální karty vyrobené ze stejného materiálu jako lesklý fotografický papír GP 101. Chcete li potisknout kartu po celé ploše, vytiskněte obrázek tak, aby přesahoval perforace, a pak odstřihněte bílé okraje. Tuto kartu použijte, chcete li vytisknout barvu nebo fotografii přes celou kartu. 27

28 Tisk na papír a jiná média Média použitelná pro tuto tiskárnu Pro speciální tiskové úlohy poskytuje společnost Canon následující média. Transparentní filmy CF 102 Tyto filmy lze použít pro přípravu materiálů do zpětného projektoru. Chcete li se vyhnout zachycení papíru a dalším problémům, nepoužívejte transparentní filmy určené pro jiné tiskárny Canon BJ (CF 101), laserové tiskárny a fotokopírky. Film pro tisk na zadní stranu BF 102 Tento bílý průsvitný film je ideální pro zadní projekci, používá se na podobném principu jako diapozitivy. Vyberete li si jako médium film pro tisk na zadní stranu, je vytištěný obrázek příčně (zrcadlově) převrácen. Typ média a vlastnosti Papír na transparenty Tento papír má stejné složení jako papír Bubble Jet LC 301, umožňuje však vytisknout až šest spojených listů formátu A4 nebo Letter a vytvořit tak reklamní transparenty. Textilní list FS 101 Textilní arch ze 100% bavlny. Toto médium lze použít k vytvoření prototypů výrobků, například ubrousků nebo kapesníků. Nažehlovací list TR 201 Médium pro vytváření nažehlovacích obrázků na trička. Můžete si vytvořit originální tričko, když vytisknete na toto médium oblíbené fotografie nebo ilustrace. Vyberete li si jako médium pro tisk nažehlovací list, obrátí se při tisku původní obraz horizontálně (zrcadlově). 28

29 Tisk na papír a jiná média Média použitelná pro tuto tiskárnu Nevhodná média Špatné kvalitě tisku a možnému poškození tiskárny předejdete, nebudete li nikdy používat dále uvedené typy médií: Skládaný papír Rolovaný papír Mačkaný či krepovaný papír Vlhký či mokrý papír Extrémně tenká média (o gramáži nižší než 64 g/m 2 ) Extrémně silná média (o gramáži vyšší než 105 g/m 2 ) Nekonečný papír (traktorový papír) Perforovaný papír (vkládací listy do pořadačů atd.) 29

30 Tisk na papír a jiná média Média použitelná pro tuto tiskárnu Manipulace s médii Je li to možné, držte papír za strany a nedotýkejte se potiskované strany. Pomačkání nebo zamaštění potis kované strany papíru nepříznivě ovlivní kvalitu tisku. Při ukládání média vložte médium do původního obalu, vyhněte se místům vystaveným přímému slunečnímu svitu, vysokým teplotám nebo vlhkosti. Aby nedošlo k ohnutí či zvlnění papíru, ukládejte nepoužitý papír na rovnou plochu. Po tisku se nedotýkejte potisknuté strany, dokud inkoust neuschne. Dostane li se na potištěné médium voda, nedotýkejte se povrchu, dokud médium neuschne. 30

31 Tisk na papír a jiná média Oblast tisku Tisková oblast zahrnuje doporučenou oblast tisku a skutečnou tiskovou oblast. K vysvětlení zobrazení těchto oblastí na následujících ilustracích slouží tento klíč. Firma Canon doporučuje tisknout v této oblasti. Oblast, ve které lze tisknout. Tisk v této oblasti však může mít vliv na kvalitu tisku nebo přesnost posunu papíru. Pro dosažení nejlepší kvality tisku zachovává tiskárna podél každé strany papíru volný okraj. Oblast tisku se liší v závislosti na velikosti média. A5, A4, B5 Obálka Com10 Letter, Legal Obálka DL Lesklé fot.karty Papír na transparenty FM-101 Textilní list FS

32 Tisk na papír a jiná média Oblast tisku A5, A4, B5: Tisková oblast (šířka x výška) 3.0mm 25.4mm Rozměry (mm) A x A x B x mm 3.4mm 3.4mm 15.5mm Doporučená oblast tisku Tisková oblast 32

33 Tisk na papír a jiná média Oblast tisku Letter, Legal: 3.0mm 25.4mm Tisková oblast (šířka x výška) Rozměry (mm) Letter x Legal x mm 6.4mm 6.4mm 15.5mm Doporučená oblast tisku Tisková oblast 33

34 Tisk na papír a jiná média Oblast tisku Lesklé fotografické karty: 28.0mm Tisková oblast (šířka x výška) Lesklé fotografické karty Rozměry (mm) x mm 5.1mm 5.1mm Tisková oblast Tisková oblast a doporučená oblast tisku se v tomto případě shodují. 34

35 Tisk na papír a jiná média Oblast tisku Obálky Com10: Tisková oblast (šířka x výška) 3.0mm Rozměry (mm) 25.4mm Com x mm 6.4mm 31.7mm 15.5mm Doporučená oblast tisku Tisková oblast 35

36 Tisk na papír a jiná média Oblast tisku Obálky DL Tisková oblast (šířka x výška) 3.0mm Rozměry (mm) 25.4mm Obálky DL x mm 6.4mm 10.4mm 15.5mm Doporučená oblast tisku Tisková oblast 36

37 Tisk na papír a jiná média Oblast tisku Papír na transparenty A4 3.4mm Letter 6.3mm 18.5mm 3.0mm 40mm A4 3.4mm Letter 6.4mm minimum 2 listy maximum 6 listů Doporučená oblast tisku Tisková oblast Při tisku na papír na transparenty je maximální délka 6 listů. V případě, že na konci 6. listu není ponechána mezera 40 mm, použijte 7 listů. Tisková oblast (šířka x výška) Rozměry (mm) Papír na transparenty x (A4) x (Letter) 37

38 Tisk na papír a jiná média Oblast tisku Textilní list FS 101: 41.1mm Tisková oblast (šířka x výška) Rozměry (mm) Textilní list x (A4) x (Letter) A4 27.9mm Letter 45.5mm 3.4mm 34.4mm Tisková oblast Tisková oblast a doporučená oblast tisku se v tomto případě shodují. 38

39 Tisk na papír a jiná média Kapacita papíru Počet listů, které lze vložit, se liší v závislosti na typu používaného média. Typ média Max. Kapacita Běžný papír 50 listů (tlouš ka: 5mm) Papír Bubble Jet LC 301 tlouš ka: 5mm Obálky 5 (DL nebo Com 10) Papír pro vysoké rozlišení 38 listů (tlouš ka: 5mm) HR 101 Lesklý fotogr. papír GP list Vysoce lesklý fotogr. film 1 list HG 101 Lesklé fotogr. karty FM 101 Viz dokumentace lesklých fotogr. karet Transparentní filmy CF listů Film pro tisk na zadní stranu 10 listů BF 102 Papír na transparenty 1 list (2~6 listů na délku)) Textilní list FS list Nažehlovací listy TR list 39

40 Tisk na papír a jiná média Nastavení tiskárny pro papír a jiná média Před zahájením tiskové úlohy otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a prove te nastavení těchto důležitých vlastností: Typ média Velikost papíru Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny 40

41 Tisk na papír a jiná média Nastavení tiskárny pro papír a jiná média Výběr typu média Výběr typu média musí vždy odpovídat typu média zvolenému pro tiskovou úlohu. (1) Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. (2) Na kartě Main (Hlavní) klepnutím na šipku dolů otevřete rozbalovací seznam Media Type (Typ média) a klepněte na název média, které chcete vybrat. V systému Windows 3.1 probíhá nastavení typu média v dialogovém okně Print Mode (Režim tisku). 41

42 Tisk na papír a jiná média Nastavení tiskárny pro papír a jiná média Výběr velikosti strany Velikost strany se obvykle vybírá v softwarové aplikaci. Při prvním tisku dokumentu otevřete ovladač tiskárny a ověřte, zda je nastavení velikosti strany stejné jako velikost vybraná v softwarové aplikaci. (1) Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na kartu Paper (Papír). (2) Zkontrolujte výběr velikosti papíru. Neodpovídá li zobrazená velikost výběru v softwarové aplikaci, klepněte na šipku dolů a z rozbalovacího seznamu vyberte velikost papíru. V systému Windows 3.1 je položka Page Size (Velikost papíru) v dialogovém okně Main (Hlavní). Některé softwarové aplikace neumožňují výběr velikosti papíru. Tisk na papír nestandardní velikosti 42

43 Tisk na papír a jiná média Běžný papír Páčka pro nastavení tlouš ky papíru 1 Ověřte, že je tiskárna zapnuta. Otevřete přední kryt a dejte páčku pro nastavení tlouš ky papíru do levé pozice. Zapnutí tiskárny Chcete li tisknout na papír silnější než běžný papír, dejte páčku pro nastavení tlouš ky papíru do pravé pozice. 43

44 Tisk na papír a jiná média Běžný papír 2 Protřepejte sadu papíru, aby se odstranila statická elektřina, a papíry zarovnejte poklepáním o pevnou podložku. Zavádění neprotřepaného a nezarovnaného papíru může vést k zachycení papíru. Médium vždy berte za okraje, aby se předešlo dotyku potiskované strany. Nečisté nebo poškrábané potiskované strany mají negativní vliv na kvalitu tisku. Kapacita papíru Oblast tisku 44

45 Tisk na papír a jiná média Běžný papír (2) Značka maximálního množství papíru (1) 3 Vložte sadu běžného papíru. (1) Sadu papírů založte do podavače tiskovou stranou směrem nahoru (u běžného papíru lze tisknout na obě strany) a zarovnejte hrany podle pravé stěny podavače listů. (2) Posuňte vodítko papíru tak, aby se dotýkalo levé strany sady papírů. Zkontrolujte, že počet listů vložených najednou nepřevyšuje značku maximálního množství papíru. (asi 38 listů, tlouš ka: 5mm) 45

46 Tisk na papír a jiná média Běžný papír 4 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a na kartě Main (Hlavní) vyberte režim tisku. Klepněte na šipku dolů u typu média a z rozbalovací ho seznamu vyberte volbu Plain Paper (Běžný papír). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Když je páčka pro nastavení tlouš ky papíru nastavena napravo, do pozice tisk na silný papír, z rozbalovacího seznamu vyberte volbu Thick Paper (Silný papír). Karta Main (Hlavní) 46

47 Tisk na papír a jiná média Běžný papír 5 Klepněte na kartu Paper (Papír) a zkontrolujte nastavení velikosti strany. Ověřte, že nastavení Page Size (Velikost strany) odpovídá příslušnému nastavení v softwarové aplikaci. Obvykle lze velikost papíru nastavit v softwarové apli kaci. Neodpovídá li však nastavení na kartě Paper (Papír) nastavení v softwarové aplikaci, změňte nastavení v tomto okně. Karta Papír 47

48 Tisk na papír a jiná média Běžný papír 6 Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Papír 48

49 Tisk na papír a jiná média Běžný papír 7 Vytisknuté listy kontrolujte při výstupu z tiskárny. Až se ve výstupní přihrádce na papír nashromáždí přibližně 20 listů, vyjměte je. Jsou li listy po vysunutí z tiskárny nerovné, vyjímejte je okamžitě, aby nemohly zablokovat další listy vycházející z tiskárny. Nepoužitý papír a jiná média ukládejte naplocho v původním balení na suchém chladném místě mimo přímý dosah slunečního záření, vysoké teploty a vlhkosti. 49

50 Tisk na papír a jiná média Papír pro vysoké rozlišení HR 101 Páčka pro nastavení tlouš ky papíru 1 Ověřte, že je tiskárna zapnuta. Otevřete přední kryt a dejte páčku pro nastavení tlouš ky papíru do levé pozice. Zapnutí tiskárny 50

51 Tisk na papír a jiná média Papír pro vysoké rozlišení HR Protřepejte sadu papíru, aby se odstranila statická elektřina, a papíry zarovnejte poklepáním o pevnou podložku. Zavádění neprotřepaného a nezarovnaného papíru může vést k zachycení papíru. Listy vždy berte za okraje, aby se předešlo dotyku potiskované strany. Nečisté nebo poškrábané potiskované strany mají negativní vliv na kvalitu tisku. Kapacita papíru Tisková oblast Doporučují se papíry pro vysoké rozlišení HR 101 společnosti Canon 51

52 Tisk na papír a jiná média Papír pro vysoké rozlišení HR 101 Zakládání potiskovanou (světlejší) stranou nahoru (2) (1) 3 Založte papír pro vysoké rozlišení. (1) Založte sadu papírů do podavače světlejší stranou směrem nahoru a zarovnejte okraje podle pravé stěny podavače listů. (2) Posuňte vodítko papíru tak, aby se dotýkalo levé strany sady papírů. Zkontrolujte, že počet listů vložených najednou nepřevyšuje značku maximálního množství papíru (asi 38 listů, tlouš ka: 5mm). 52

53 Tisk na papír a jiná média Papír pro vysoké rozlišení HR Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a na kartě Main (Hlavní) vyberte režim tisku. Klepněte na šipku dolů u typu média a z rozbalovacího seznamu vyberte volbu High Resolution Paper (Papír pro vysoké rozlišení). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Karta Main (Hlavní) 53

54 Tisk na papír a jiná média Papír pro vysoké rozlišení HR Klepněte na kartu Paper (Papír) a zkontrolujte nastavení velikosti strany. Ověřte, že velikost papíru je nastavena na volbu A4 nebo Letter. Obvykle lze velikost papíru nastavit v softwarové aplikaci. Neodpovídá li však nastavení na kartě Papír nastavení v softwarové aplikaci, změňte nastavení v tomto okně. Karta Papír 54

55 Tisk na papír a jiná média Papír pro vysoké rozlišení HR Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Papír 55

56 Tisk na papír a jiná média Papír pro vysoké rozlišení HR Vytisknuté listy kontrolujte při výstupu z tiskárny. Až se nashromáždí přibližně 20 listů, vyjměte je. Nepoužité listy ukládejte naplocho v původním balení na suchém chladném místě mimo přímý dosah slunečního záření, vysoké teploty avlhkosti. Po potištění 2~3 balíků papíru pro vysoké rozlišení vyčistěte válec tiskárny jedním z čisticích papírů dodávaných v balíku. Vyčistění podávacího válce je prevencí nesprávného zakládání a zachycení papíru. Čištění podávacího válce 56

57 Tisk na papír a jiná média Obálky Páčka pro nastavení tlouš ky papíru 1 Ověřte, že je tiskárna zapnuta. Otevřete přední kryt a dejte páčku pro nastavení tlouš ky papíru do pravé pozice. Chcete li předejít špatné kvalitě tisku, nepoužívejte pro tisk obálky s vytlačenými vzory ani s jinak upraveným povrchem. Nepoužívejte obálky s překrývajícími se chlopněmi ani obálky s pečetěmi. Zapnutí tiskárny 57

58 Tisk na papír a jiná média Obálky (1) (2) (3) 2 Připravte obálky k založení. (1) Jemným stiskem rohů a všech stran obálek zploštěte obálky a odstraňte z nich vzduch. (2) Jsou li obálky nadále prohnuté, uchopte je diagonálně a jemně je ohněte. Zkontrolujte, že jsou chlopně rovně. (3) Správné vkládání obálek zajistíte uhlazením chlopní perem nebo podobným objektem. Nepodaří li se obálky před založením uhladit, může dojít k jejich zachycení. Prohnutí a vzdušné kapsy v obálkách nesmí překročit 3 mm. Kapacita papíru Oblast tisku 58

59 Tisk na papír a jiná média Obálky Potiskovaná strana (strana s adresou) (2) (1) 3 Založte obálky. (1) Do podavače založte vrchní konec strany s adresou (stranou s chlopní dolů) a sadu obálek zarovnejte podle pravé strany podavače listů. (2) Posuňte vodítko papíru tak, aby se dotýkalo levé strany sady. Maximálně lze vložit 5 obálek. 59

60 Tisk na papír a jiná média Obálky 4 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a na kartě Main (Hlavní) vyberte režim tisku. Klepněte na šipku dolů u typu média a z rozbalovací ho seznamu vyberte volbu Envelope (Obálka). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Karta Main (Hlavní) 60

61 Tisk na papír a jiná média Obálky 5 Vyberte velikost obálky. Klepněte na kartu Paper (Papír) a vyberte volbu #10 Env (Obálka č. 10) nebo DL. Env. (Obálka DL) jako velikost obálky. Obvykle lze velikost obálky nastavit v softwarové aplikaci. Neodpovídá li však nastavení na kartě Papír nastavení v softwarové aplikaci, změňte nastavení v tomto okně. Karta Papír 61

62 Tisk na papír a jiná média Obálky 6 Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Papír 62

63 Tisk na papír a jiná média Obálky 7 Vytisknuté obálky odebírejte při vysunutí z tiskárny. 63

64 Tisk na papír a jiná média Transparentní filmy CF Ověřte, že je tiskárna zapnuta. Otevřete přední kryt a dejte páčku pro nastavení tlouš ky papíru do levé pozice. Páčka pro nastavení tlouš ky papíru Zapnutí tiskárny 64

65 Tisk na papír a jiná média Transparentní filmy CF Protřepejte transparentní filmy, aby se odstranila statická elektřina, a listy zarovnejte poklepáním o pevnou podložku. Protřepáním a zarovnáním listů předejdete nesprávnému založení a zachycení papíru. Doporučují se transparentní filmy CF 102 společnosti Canon Listy vždy berte za okraje, aby se předešlo dotyku potiskované strany. Nečisté nebo poškrábané potiskované strany mají negativní vliv na kvalitu tisku. Transparentní filmy neberte z balíku, dokud je nebudete zakládat do podavače listů, zvláště ve vlhčím prostředí. Kapacita papíru Tisková oblast 65

66 Tisk na papír a jiná média Transparentní filmy CF 102 Běžný papír Potiskovaná strana (2) (1) 3 Založte transparentní filmy. (1) Pod sadu umístěte jeden list papíru formátu A4 nebo Letter potiskovanou stranou nahoru. Založte sadu do podavače a zarovnejte okraje podle pravé stěny podavače listů. (2) Posuňte vodítko papíru tak, aby se dotýkalo levé strany sady papírů. Do podavače listů lze založit až 20 transparentních filmů. Potiskovaná strana 66

67 Tisk na papír a jiná média Transparentní filmy CF Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a na kartě Main (Hlavní) vyberte režim tisku. Klepněte na šipku dolů u typu média a z rozbalovacího seznamu vyberte položku Transparency (Transparentní filmy). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Karta Main (Hlavní) 67

68 Tisk na papír a jiná média Transparentní filmy CF Klepněte na kartu Paper (Papír) a ověřte, že velikost papíru je nastavena na hodnotu A4 nebo Letter. Obvykle lze velikost papíru nastavit v softwarové aplikaci. Neodpovídá li však nastavení na kartě Papír nastavení v softwarové aplikaci, změňte nastavení v tomto okně. Karta Papír 68

69 Tisk na papír a jiná média Transparentní filmy CF Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Papír 69

70 Tisk na papír a jiná média Transparentní filmy CF Vytisknuté transparentní listy odebírejte při vysunutí z tiskárny. Nedotýkejte se potištěné strany, dokud inkoust úplně nezaschne. Vysychání trvá asi 15 minut. Po zaschnutí přikryjte každý transparentní list jedním listem běžného papíru (nepotahovaného), aby se předešlo slepení a poškrábání. Stejně tak přikryjte transparentní listy v případě, že je ukládáte v plastikových kapsách, abyste předešli jejich přilepení k plastu. Nepoužité transparentní filmy ukládejte naplocho v původním balení na suchém chladném místě mimo přímý dosah slunečního záření, vysoké teploty a vlhkosti. 70

71 Tisk na papír a jiná média Film pro tisk na zadní stranu BF 102 Páčka pro nastavení tlouš ky papíru 1 Ověřte, že je tiskárna zapnuta. Otevřete přední kryt a dejte páčku pro nastavení tlouš ky papíru do levé pozice. Zapnutí tiskárny 71

72 Tisk na papír a jiná média Film pro tisk na zadní stranu BF Protřepejte film pro tisk na zadní stranu, aby se odstranila statická elektřina, a listy zarov nejte poklepáním o pevnou podložku. Doporučuje se film pro tisk na zadní stranu BF 102 společnosti Canon Je li film zvlněný, srovnejte jej jemným ohnutím v opačném směru. Protřepáním a zarovnáním listů předejdete nesprávnému založení a zachycení papíru. Potiskovanou stranou filmu je matná strana, která se zakládá směrem nahoru. Listy vždy berte za okraje, aby se předešlo dotyku potiskované strany. Nečisté nebo poškrábané potiskované strany mají negativní vliv na kvalitu tisku. Kapacita papíru Oblast tisku se liší v závislosti na velikosti média. 72

73 Tisk na papír a jiná média Film pro tisk na zadní stranu BF list běžného papíru Potiskovaná (matná) strana (2) (1) 3 Založte film pro tisk na zadní stranu. (1) Pod sadu s potiskovanou (matnou) stranou nahoru umístěte jeden list papíru formátu A4 nebo Letter. Založte sadu do podavače a zarovnejte okraje podle pravé stěny podavače listů. (2) Posuňte vodítko papíru tak, aby se dotýkalo levé strany sady papírů. Do podavače listů lze založit až 10 listů filmu. 73

74 Tisk na papír a jiná média Film pro tisk na zadní stranu BF Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a na kartě Main (Hlavní) vyberte režim tisku. Klepnutím na šipku dolů otevřete rozbalovací seznam Media Type (Typ média) a vyberte položku Back Print Film (Film pro tisk na zadní stranu). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Karta Main (Hlavní) 74

75 Tisk na papír a jiná média Film pro tisk na zadní stranu BF Klepněte na kartu Paper (Papír) a ověřte, že velikost papíru je nastavena na hodnotu A4 nebo Letter. Obvykle lze velikost papíru nastavit v softwarové aplikaci. Neodpovídá li však nastavení na kartě Papír nastavení v softwarové aplikaci, změňte nastavení v tomto okně. Karta Papír 75

76 Tisk na papír a jiná média Film pro tisk na zadní stranu BF Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Papír 76

77 Tisk na papír a jiná média Film pro tisk na zadní stranu BF Vytisknuté filmy odebírejte při vysunutí z tiskárny. Nedotýkejte se potištěné strany, dokud inkoust úplně nezaschne. Vysychání trvá asi 15 minut. Při tisku na film pro tisk na zadní stranu se obrázek převrací, aby se při zpětné projekci správně zobrazil. Po zaschnutí přikryjte každý film jedním listem běžného papíru (nepotahovaného), aby se předešlo slepení a poškrábání. Stejně tak přikryjte filmy v případě, že je ukládáte v plastikových kapsách, mohlo by dojít k jejich přilepení k plastu. Nepoužité filmy ukládejte naplocho v původním balení na suchém chladném místě mimo přímý dosah slunečního záření, vysoké teploty a vlhkosti. 77

78 Tisk na papír a jiná média Lesklý fotografický papír GP 301 Páčka pro nastavení tlouš ky papíru 1 Ověřte, že je tiskárna zapnuta. Otevřete přední kryt a dejte páčku pro nastavení tlouš ky papíru do pravé pozice. Zapnutí tiskárny 78

79 Tisk na papír a jiná média Lesklý fotografický papír GP 301 Potiskovanou (lesklou) stranou nahoru (2) Podpůrný list pro zakládání B (1) Doporučuje se lesklý fotografický papír GP 301 společnosti Canon. 2 Založte lesklý fotografický papír. (1) Vezměte z balíku list lesklého fotogr. papíru. Listy zakládejte potiskovanou (lesklou) stranou nahoru, pod list dejte podpůrný list pro zakládání B, který je součástí balíku. Založte list do podavače a zarovnejte okraje podle jeho pravé stěny. Další informace naleznete v pokynech dodávaných s balíkem. (2) Posuňte vodítko papíru tak, aby se dotýkalo levé strany sady papírů. Potiskovanou stranou papíru je lesklá strana, která se zakládá směrem nahoru. Listy berte za okraje, aby se předešlo dotyku potiskované strany. Nečisté nebo poškrábané potisk. strany mají negativní vliv na kvalitu tisku. Kapacita papíru Oblast tisku se liší v závislosti na velikosti média. 79

80 Tisk na papír a jiná média Lesklý fotografický papír GP Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a na kartě Main (Hlavní) vyberte režim tisku. Klepněte na šipku dolů u typu média a z rozbalovacího seznamu vyberte položku Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Karta Main (Hlavní) 80

81 Tisk na papír a jiná média Lesklý fotografický papír GP Klepněte na kartu Paper (Papír) a ověřte, že velikost papíru je nastavena na hodnotu A4 nebo Letter. Obvykle lze velikost papíru nastavit v softwarové aplikaci. Neodpovídá li však nastavení na kartě Papír nastavení v softwarové aplikaci, změňte nastavení v tomto okně. Karta Papír 81

82 Tisk na papír a jiná média Lesklý fotografický papír GP Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Papír 82

83 Tisk na papír a jiná média Lesklý fotografický papír GP Vytisknuté listy odebírejte při vysunutí z tiskárny. Nedotýkejte se potištěné strany, dokud inkoust úplně nezaschne. Vysychání trvá asi dvě minuty. Nepoužité filmy ukládejte naplocho v původním balení na suchém chladném místě mimo přímý dosah slunečního záření, vysoké teploty avlhkosti. Podpůrný list pro zakládání B vždy uchovávejte v balíku. 83

84 Tisk na papír a jiná média Vysoce lesklý fotografický film HG 101 Páčka pro nastavení tlouš ky papíru 1 Ověřte, že je tiskárna zapnuta. Otevřete přední kryt a dejte páčku pro nastavení tlouš ky papíru do levé pozice. Zapnutí tiskárny 84

85 Tisk na papír a jiná média Vysoce lesklý fotografický film HG 101 Potiskovanou (lesklou) stranou nahoru (2) (1) Doporučuje se vysoce lesklý fotografický film HG 101 společnosti Canon 2 Založte jeden list filmu. (1) Odeberte z balíku jeden list a uchopte jej lesklou stranou nahoru. Pravý okraj zarovnejte podle pravé stěny podavače listů a list vložte do podavače. (2) Posuňte vodítko papíru tak, aby se dotýkalo levé strany listu. Je li list zvlněný, srovnejte jej jemným ohnutím v opačném směru. List vždy berte za okraje. Nečistá nebo poškrábaná potiskovaná plocha má negativní vliv na kvalitu tisku. Kapacita papíru Oblast tisku se liší v závislosti na velikosti média. 85

86 Tisk na papír a jiná média Vysoce lesklý fotografický film HG Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a na kartě Main (Hlavní) vyberte režim tisku. Klepněte na šipku dolů u typu média a z rozbalovacího seznamu vyberte položku High Gloss Film (Vysoce lesklý fotografický film). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Karta Main (Hlavní) 86

87 Tisk na papír a jiná média Vysoce lesklý fotografický film HG Klepněte na kartu Paper (Papír) a ověřte, že velikost papíru je nastavena na hodnotu A4 nebo Letter. Obvykle lze velikost papíru nastavit v softwarové aplikaci. Neodpovídá li však nastavení na kartě Papír nastavení v softwarové aplikaci, změňte nastavení v tomto okně. Karta Papír 87

88 Tisk na papír a jiná média Vysoce lesklý fotografický film HG Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Papír 88

89 Tisk na papír a jiná média Vysoce lesklý fotografický film HG Vytisknuté listy odebírejte při vysunutí z tiskárny. Nedotýkejte se potištěné strany, dokud inkoust úplně nezaschne. Vysychání trvá asi 15 minut. Nepoužité filmy ukládejte naplocho v původním balení na suchém chladném místě mimo přímý dosah slunečního záření, vysoké teploty avlhkosti. 89

90 Tisk na papír a jiná média Lesklé fotografické karty FM 101 Páčka pro nastavení tlouš ky papíru 1 Ověřte, že je tiskárna zapnuta. Otevřete přední kryt a dejte páčku pro nastavení tlouš ky papíru do pravé pozice. Zapnutí tiskárny 90

91 Tisk na papír a jiná média Lesklé fotografické karty FM Protřepejte sadu, aby se odstranila statická elektřina, a zarovnejte ji poklepáním o pevnou podložku. Jsou li fotografické karty zvlněné, jemně je ohněte v opačném směru a srovnejte je. Při založení karet bez zarovnání okrajů může dojít k zachycení papíru. Neodstraňujte před tiskem z karet okraje. Listy vždy berte za okraje, aby se předešlo dotyku potiskované (lesklé) strany. Nečisté nebo poškrábané potiskované strany mají negativní vliv na kvalitu tisku. Doporučují se lesklé fotografické karty FM 101 společnosti Canon Kapacita papíru Oblast tisku se liší v závislosti na velikosti média. 91

92 Tisk na papír a jiná média Lesklé fotografické karty FM 101 Světlejší lesklou stranou nahoru 3 Karty zakládejte do podavače světlejší lesklou stranou nahoru. Další informace o nastavení karet v podavači listů naleznete v pokynech dodávaných s balíkem lesklých fotografických karet. 92

93 Tisk na papír a jiná média Lesklé fotografické karty FM Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a na kartě Main (Hlavní) vyberte režim tisku. Klepněte na šipku dolů u typu média a z rozbalovacího seznamu vyberte položku Glossy Photo Cards (Lesklé fotografické karty.) Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Karta Main (Hlavní) 93

94 Tisk na papír a jiná média Lesklé fotografické karty FM Klepněte na kartu Paper (Papír) a ověřte, že je velikost papíru nastavena na volbu [Canon 101,6 x 152,4 mm]. Obvykle lze velikost papíru nastavit v softwarové aplikaci. Neodpovídá li však nastavení na kartě Papír nastavení v softwarové aplikaci nebo neumožňuje li softwarová aplikace volbu velikosti pro lesklé fotografické karty, změňte nastavení v tomto okně. Karta Papír 94

95 Tisk na papír a jiná média Lesklé fotografické karty FM Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Papír 95

96 Tisk na papír a jiná média Lesklé fotografické karty FM Vytisknuté karty odebírejte při vysunutí z tiskárny. Nedotýkejte se potištěné strany, dokud inkoust úplně nezaschne. Vysychání trvá asi dvě minuty. Nepoužité lesklé fotografické karty ukládejte naplocho v původním balení na suchém chladném místě mimo přímý dosah slunečního záření, vysoké teploty a vlhkosti. 96

97 Tisk na papír a jiná média Lesklé fotografické karty FM Odstraňte vnější ohraničení lesklé fotografické karty. Další pokyny naleznete v dokumentaci k lesklým fotografickým kartám. 97

98 Tisk na papír a jiná média Papír na transparenty Páčka pro nastavení tlouš ky papíru 1 Ověřte, že je tiskárna zapnuta. Otevřete přední kryt a dejte páčku pro nastavení tlouš ky papíru do pravé pozice. Zapnutí tiskárny Tisk transparentů je náročný na spotřebu inkoustu. Jestliže není v BJ kazetě dostatečné množství inkoustu, nastavte před začátkem tisku novou BJ kazetu. 98

99 Tisk na papír a jiná média Papír na transparenty 2 Můžete vytisknout až 6 listů. Při odtrhávání listů nezapomeňte vzít o jeden list více, než potřebujete pro tisk. Chcete li vytisknout transparent o maximální délce (6 listů) a na konci šestého listu nemůžete ponechat alespoň 40mm, odtrhněte 7 listů, o jeden více než budete potřebovat pro tisk. Doporučuje se papír na transparenty společnosti Canon 99

100 Tisk na papír a jiná média Papír na transparenty (2) Potiskovanou stranou nahoru (1) 3 Založte papír na transparenty. (1) Srovnejte papír tak, aby první dva listy tvořily tvar obráceného V směřujícího k podavači listů. Papír na transparenty má stejné složení jako papír Bubble Jet LC 301 a můžete tisknout na obě strany. (2) Posuňte vodítko papíru doprava tak, aby se dotýkalo okraje listu. Když při vkládání papíru první dva listy vytvoří tvar V, otočte transparent a znovu jej složte. Nepotištěný papír za tiskárnou úhledně složte. Neměl by viset přes okraj stolu. 100

101 Tisk na papír a jiná média Papír na transparenty 4 Ověřte, že je před tiskárnou dost místa na jeden list transparentu, aby každý list při vysunutí z tiskárny mohl být podložen a aby se potom mohl přesunout přes okraj stolu, jak to vidíte na obrázku. Hustý tisk musí zasychat déle, proto dbejte na to, aby mokrý inkoust nešpinil stůl nebo podlahu. Dostatek místa na jeden list 101

102 Tisk na papír a jiná média Papír na transparenty 5 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a na kartě Main (Hlavní) vyberte režim tisku. Klepněte na šipku dolů u typu média a z rozbalovacího seznamu vyberte položku Plain Paper (Běžný papír). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Karta Main (Hlavní) 102

103 Tisk na papír a jiná média Papír na transparenty 6 Klepněte na kartu Paper (Papír) a ověřte, zda nastavení velikosti papíru odpovídá založenému papíru (A4 nebo Letter). Obvykle lze velikost papíru nastavit v softwarové apli kaci. Neodpovídá li však nastavení na kartě Papír nastavení v softwarové aplikaci, změňte nastavení v tomto okně. Karta Papír 103

104 Tisk na papír a jiná média Papír na transparenty 7 Na kartě Paper (Papír) klepněte na přepínač pro tisk transparentů. Karta Papír 104

105 Tisk na papír a jiná média Papír na transparenty 8 Zobrazí se zpráva s dotazem, zda budete chtít zobrazit nápovědu pro tisk transparentů. Chcete li ji otevřít, klepněte na tlačítko Nápověda, v opačném případě klepnutím na tlačítko OK zavřete okno s výzvou. Po klepnutí na tlačítko OK se zobrazí dialogové okno Vlastnosti tiskárny. Spus te tiskovou úlohu. Karta Papír 105

106 Tisk na papír a jiná média Textilní list FS 101 Páčka pro nastavení tlouš ky papíru 1 Ověřte, že je tiskárna zapnuta. Otevřete přední kryt a dejte páčku pro nastavení tlouš ky papíru do pravé pozice. Zapnutí tiskárny 106

107 Tisk na papír a jiná média Textilní list FS 101 Otevřený konec Potiskovaná strana (tkaninou nahoru) (2) Běžný papír (1) Doporučuje se textilní list FS 101 společnosti Canon 2 Založte textilní list. (1) Odeberte z balíku jeden list a uchopte jej tkaninou (potiskovanou stranou) a otevřeným koncem nahoru. Pravý okraj listu zarovnejte podle pravé strany podavače listů a list do podavače založte. (2) Posuňte vodítko papíru doprava tak, aby se dotýkalo levého okraje listu. Film na zadní straně odstraňte až po tisku. List vždy berte za okraje. Nečistá nebo poškrábaná potiskovaná plocha má negativní vliv na kvalitu tisku. Kapacita papíru Oblast tisku se liší v závislosti na velikosti média. 107

108 Tisk na papír a jiná média Textilní list FS Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a na kartě Main (Hlavní) vyberte režim tisku. Klepněte na šipku dolů u typu média a z rozbalovacího seznamu vyberte položku Fabric Sheet (Textilní list). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Karta Main (Hlavní) 108

109 Tisk na papír a jiná média Textilní list FS Klepněte na kartu Paper (Papír) a ověřte, že velikost papíru je nastavena na hodnotu A4 nebo Letter. Obvykle lze velikost papíru nastavit v softwarové aplikaci. Neodpovídá li však nastavení na kartě Papír nastavení v softwarové aplikaci, změňte nastavení v tomto okně. Karta Papír 109

110 Tisk na papír a jiná média Textilní list FS Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Papír 110

111 Tisk na papír a jiná média Textilní list FS Textilní list odeberte při vysunutí z tiskárny. Nedotýkejte se potištěné strany, dokud inkoust úplně nezaschne. Vysychání trvá asi jednu hodinu. Po úplném zaschnutí inkoustu dokončete ošetření textilie podle pokynů k tiskárně BJC 4000 poskytovaných s balíkem textilních listů FS

112 Tisk na papír a jiná média Nažehlovací listy TR 201 Páčka pro nastavení tlouš ky papíru 1 Ověřte, že je tiskárna zapnuta. Otevřete přední kryt a dejte páčku pro nastavení tlouš ky papíru do levé pozice. Zapnutí tiskárny 112

113 Tisk na papír a jiná média Nažehlovací listy TR 201 (2) Zelenými čarami dolů (1) 2 Založte nažehlovací list. (1) Odeberte z balíku jeden nažehlovací list a uchopte jej zelenými čarami dolů a potiskovanou stranou nahoru. Pravý okraj nažehlovacího listu zarovnejte podle pravé strany podavače listů a list do podavače založte. (2) Posuňte vodítko papíru doprava tak, aby se dotýkalo levého okraje listu. Je li list zvlněný, srovnejte jej jemným ohnutím v opačném směru. Doporučují se nažehlovací listy TR 201 společnosti Canon Kapacita papíru Oblast tisku se liší v závislosti na velikosti média. 113

114 Tisk na papír a jiná média Nažehlovací listy TR Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a na kartě Main (Hlavní) vyberte režim tisku. Klepněte na šipku dolů v rozbalovacím seznamu Media Type (Typ média) a vyberte položku T Shirt Transfer (Nažehlovací list). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Karta Main (Hlavní) 114

115 Tisk na papír a jiná média Nažehlovací listy TR Klepněte na kartu Paper (Papír) a ověřte, zda nastavení velikosti papíru odpovídá založenému listu (A4 nebo Letter). Obvykle lze velikost papíru nastavit v softwarové apli kaci. Neodpovídá li však nastavení na kartě Papír nastavení v softwarové aplikaci, změňte nastavení v tomto okně. Karta Papír 115

116 Tisk na papír a jiná média Nažehlovací listy TR Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Papír 116

117 Tisk na papír a jiná média Nažehlovací listy TR Nažehlovací list odeberte při vysunutí z tiskárny. Okamžitě postupujte podle pokynů dodávaných k balíku nažehlovacích listů TR 201 a dokončete přenos obrázku na tričko. Obrázek je vytištěn převráceně v horizontálním směru (zrcadlově), po nažehlení na tričko se tedy objeví původní obrázek. Nepoužité nažehlovací listy ukládejte naplocho v původním balení na suchém chladném místě mimo přímý dosah slunečního záření, vysoké teploty a vlhkosti. 117

118 BJ kazety BJ kazety používané v této tiskárně Práce s BJ kazetami Určení BJ kazet Výměna BJ kazet 118

119 BJ kazety BJ kazety používané v této tiskárně S touto tiskárnou lze použít následující čtyři typy BJ kazet. Kazety měňte podle prováděné tiskové úlohy. Color BJ Cartridge BC-05 3Colors 3Couleurs 3Faben 3Colores 3Colori 3 J [ Contains/Contient Isopropy alcohol Glycerin Made in Japan/Fabrique au Japon BJ kazeta BC 02 Používá se pro monochromatický tisk dokumentů. V této příručce se tato kazeta nazývá černá BJ kazeta. Barevná BJ kazeta BC 05 Používá se pro tisk barevných dokumentů. Barevná fotografická BJ kazeta BC 06 Používá se pro tisk fotografií a realistických obrázků. V této příručce se tato kazeta nazývá fotografická BJ kazeta. Fluorescenční BJ kazeta BC-09F Používá se pro veselý barevný tisk sytých fluorescenčních barev. Při koupi BJ kazet pečlivě zkontrolujte číslo výrobku. Nainstalujete-li nesprávnou BJ kazetu, tiskárna nebude tisknout správně. 119

120 BJ kazety Práce s BJ kazetami S BJ kazetami a s inkoustovými nádržkami zacházejte opatrně! Nikdy se nedotýkejte tiskové hlavy BJ kazety, aby nedošlo k úrazu nebo k poškození tiskových hlav. Dotykem se může tisková hlava poškodit a může být znemožněn další tisk. BJ kazetami netřepejte a neupus te je, aby nedošlo k potřísnění vašeho oděvu ani okolí. 120

121 BJ kazety Práce s BJ kazetami Ukládání nepoužitých BJ kazet Po výměně BJ kazety vždy uložte BJ kazetu do schránky na BJ kazetu SB 05. Není li nepoužívaná BJ kazeta správně uložena ve schránce, vyschnou tiskové hlavy a BJ kazetu nebudete moci používat. BC-05 BJ kazety vždy uchovávejte mimo dosah dětí. Při vniknutí inkoustu do oka nebo náhodném požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. 121

122 BJ kazety Určení BJ kazet Nastavení BJ kazet Před zahájením tiskové úlohy můžete otevřít dialogové okno Vlastnosti tiskárny a určit BJ kazetu, kterou chcete používat. Postup (1) Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. (2) Vyberte typ instalované BJ kazety v rozbalovacím seznamu BJ Cartridge (BJ kazeta). Black (Černá) Černá BJ kazeta Colour (Barevná) Barevná BJ kazeta nebo fluorescenční BJ kazeta Photo (Fotografická) Fotografická BJ kazeta Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Při tisku černobílých dokumentů je možné použít také barevnou a fotografickou BJ kazetu, doporučuje se však používat černou BJ kazetu, zejména při tisku velkého množství dokumentů. Chcete li použít černou BJ kazetu, vyberte volbu Black (Černá). 122

123 BJ kazety Určení BJ kazet Tisk ve stupnici šedé Chcete li při použití barevné nebo fotografické BJ kazety vytisknout barevný dokument černobíle, zaškrtněte políčko Grayscale Print (Tisk ve stupnici šedé) na kartě Main (Hlavní). Postup (1) Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. (2) Zaškrtněte políčko Grayscale Print (Tisk ve stupnici šedé). Je li toto políčko zaškrtnuto, tisknou se všechny soubory černobíle. Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny 123

124 BJ kazety Výměna BJ kazet Výměna za jinou BJ kazetu Černou, barevnou, fotografickou nebo fluorescenční BJ kazetu můžete vzájemně vyměňovat v závislosti na tiskové úloze. BJ kazetu, kterou zrovna nepotřebujete, ukládejte do schránky na BJ kazetu SB 05. Schránka je speciálně uzpůsobena k uložení všech BJ kazet pro tuto tiskárnu. Color BJ Cartridge BC-05 3Colors 3Couleurs 3Faben 3Colores 3Colori 3 J [ Contains/Contient Isopropy alcohol Glycerin Made in Japan/Fabrique au Japon BJ Cartridge BC-02 Pokud se BJ kazeta nepoužívá, musí být uložena ve schránce na BJ kazetu SB 05, aby tisková hlava nevyschla. Dojde li k vyschnutí tiskové hlavy, nebude možné BJ kazetu nadále používat. Nikdy se nesnažte znovu nasadit ochranné víčko a pásku BJ kazety. BJ kazeta musí být vždy instalována v tiskárně nebo uložena ve schránce na BJ kazetu. Výměna BJ kazety 124

125 BJ kazety Výměna BJ kazet BJ kazeta BC-02 Barevná BJ kazeta BC 05 Výměna BJ kazety BJ kazety jsou spotřební zboží. Dojde li inkoust nebo opotřebí li se tisková hlava, nahra te ji novou BJ kazetou. Při koupi BJ kazety vždy udejte správné číslo výrobku. Určení okamžiku výměny BJ kazety Výměna BJ kazety Barevná fotografická BJ kazeta BC 06 Fluorescenční BJ kazeta BC-09F 125

126 Nastavení ovladače tiskárny Základní informace o ovladači tiskárny Příprava a provedení tiskové úlohy Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Zrušení tiskové úlohy Použití on line nápovědy 126

127 Nastavení ovladače tiskárny Základní informace o ovladači tiskárny Co je to ovladač tiskárny? Ovladač tiskárny je program, který převádí textové nebo grafické soubory vytvořené v softwarové aplikaci a převedená data posílá na tiskárnu. Ovladač tiskárny musí tato data zpracovat, až pak je může tiskárna použít. Po připojení tiskárny k počítači je třeba nainstalovat ovladač tiskárny. Ovladač tiskárny najdete na disku CD ROM Instalace tiskárny BJ dodávaném s tiskárnou. A Pokyny k instalaci ovladače tiskárny pro systémy Windows 98 nebo Windows 95 najdete v příručce První seznámení. Používáte li systém Windows 3.1, informace najdete v kapitole Instalace ovladače tiskárny. 127

128 Nastavení ovladače tiskárny Příprava a provedení tiskové úlohy Příprava tiskárny Při přípravě tiskárny pro tiskovou úlohu musíte vždy provést následující důležité kroky. 1. Zapněte tiskárnu. 2. Založte papír nebo speciální médium a nastavte páčku pro nastavení tlouš ky papíru. Pro každé médium je třeba provést jiný jednoduchý krok. 3. Podle potřeby vyměňte černou a fotografickou BJ kazetu. Zapnutí tiskárny Kapacita papíru Nastavení tiskárny pro papír a jiná média Výměna BJ kazet 128

129 Nastavení ovladače tiskárny Příprava a provedení tiskové úlohy Nastavení tiskové úlohy Před provedením tiskové úlohy je třeba otevřít ovladač tiskárny a provést dvě jednoduchá nastavení. 1. Na kartě Main (Hlavní) vyberte režim tisku. Výběr každého režimu zahrnuje sadu nastavení pro konkrétní typ tiskové úlohy. 2. Po výběru režimu tisku se automaticky vyberou nastavení BJ kazety a typu média. Ověřte, že BJ kazeta a médium v tiskárně těmto nastavením odpovídají. Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení 129

130 Nastavení ovladače tiskárny Příprava a provedení tiskové úlohy Co se děje při tisku Po spuštění tiskové úlohy se postupně spustí následující tři funkce. BJ Background Monitor (stavové okno tiskárny BJ na pozadí) Na pozadí zobrazuje stav tiskové úlohy. Toto okno slouží ke změně pořadí tiskových úloh nebo k zrušení tiskové úlohy. BJ Backgrounder (aktuální stavové okno tiskárny BJ) Zobrazuje stav přenosu aktuální tiskové úlohy. Tato funkce se používá k pozastavení nebo k zrušení tiskové úlohy. BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ) Zobrazuje stav tiskárny. Dojde li k chybě, zobrazí se ve stavovém okně popis chyby a nabídne se řešení problému. 130

131 Nastavení ovladače tiskárny Příprava a provedení tiskové úlohy BJ Background Monitor (stavové okno na pozadí) Chcete li otevřít aplikaci BJ Background Monitor (stavové okno tiskárny BJ na pozadí), klepněte na příslušné tlačítko v panelu úloh. Počet stran dokumentu a velikost (v bajtech). Velikost sloupce změňte tažením oddělovače doleva nebo doprava. Další informace o aplikaci BJ Back ground Monitor (stavové okno tiskárny BJ na pozadí) získáte, když v nabídce Help (Nápověda) aplikace BJ Background Monitor vyberete příkaz Help (Nápověda). Jména dokumentů, které se tisknou a které čekají na tisk. Ikona označuje aktuálně tištěný dokument. Čas a datum odeslání dokumentu na tiskárnu. 131

132 Nastavení ovladače tiskárny Příprava a provedení tiskové úlohy BJ Backgrounder (aktuální stavové okno) Zobrazuje tok přenášených dat. Ruší tiskovou úlohu. Ukazuje tisk stránek akopií. Pozastaví tiskovou úlohu. Po pozastavení tiskové úlohy se toto tlačítko změní na tlačítko Resume (Pokračovat). Klepnutím na tlačítko znovu spustíte pozastavenou tiskovou úlohu. 132

133 Nastavení ovladače tiskárny Příprava a provedení tiskové úlohy BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ) Chcete li během tisku otevřít aplikaci BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ), klepněte na příslušné tlačítko v panelu úloh. Otevře se automaticky při chybě. Klepnutím zobrazíte správnou odezvu na chybu. Poznámka Ą Informace o otevření aplikace BJ Monitor Status, když tiskárna není v provozu, získáte v kapitole "Kontrola stavu monitoru". Ą Informace o této aplikaci získáte rozbalením nabídky Help (Nápověda) a klepnutím na příslušnou volbu v příkazu Search Topics (Hledat v heslech). Obsahuje jméno BJ kazety aktuálně instalované v tiskárně. Obrázky a text popisují stav tiskárny a průběh tiskové úlohy. Klepnutím zrušíte tisk. 133

134 Nastavení ovladače tiskárny Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Otevření ze softwarové aplikace Tuto metodu budete používat při nastavení tiskárny před spuštěním tiskové úlohy. Přímé otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Tuto metodu použijte, chcete li změnit implicitní nastavení tiskárny nebo upravit jiná systémová nastavení tiskárny. Také můžete provést rutinní úkoly, jako je tisk vzorku trysek a čištění tiskových hlav, aniž byste museli otvírat softwarovou aplikaci. Otevřete li ovladač tiskárny v softwarové aplikaci a vidíte li znepřístupněné volby velikosti papíru, orientace nebo jiné, otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny přímo a prove te nastavení v něm. 134

135 Nastavení ovladače tiskárny Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Otevření ze softwarové aplikace 1 Rozbalte nabídku Soubor a klepněte na volbu Tisk nebo Nastavení tisku. Většina softwarových aplikací pro prostředí Windows obsahuje příkaz pro tisk v nabídce Soubor. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k softwarové aplikaci. 135

136 Nastavení ovladače tiskárny Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Otevření ze softwarové aplikace 2 V dial. okně Tisk zkontrolujte, že je v řádku Název BJC 1000, a klepněte na Vlastnosti. Otevře se dialogové okno Vlastnosti tiskárny se zobrazenou kartou Main (Hlavní). Není li na řádku uvedena volba BJC 1000, klepněte na šipku dolů a vyberte ji v rozbalovacím seznamu. Pokud tuto volbu v seznamu neuvidíte, znamená to, že ovladač tiskárny není nainstalován. Bližší informace o instalaci ovladače tiskárny najdete v příručce První seznámení. 136

137 Nastavení ovladače tiskárny Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Přímé otevření okna Vlastnosti tiskárny 1 Klepněte na tlačítko Start, vyberte volbu Nastavení a klepněte na volbu Tiskárny. 137

138 Nastavení ovladače tiskárny Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Přímé otevření okna Vlastnosti tiskárny 2 Klepnutím zvýrazněte ikonu tiskárny BJC

139 Nastavení ovladače tiskárny Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Přímé otevření okna Vlastnosti tiskárny 3 V nabídce Soubor vyberte příkaz Vlastnosti. 139

140 Nastavení ovladače tiskárny Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Přímé otevření okna Vlastnosti tiskárny Otevřete li dialogové okno Vlastnosti tiskárny přímo, uvidíte několik dalších nastavení, která se nezobrazí při otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny ze softwarové aplikace. Těmito dalšími nastaveními jsou nastavení systému Windows. Další informace najdete v uživatelské příručce k systému Windows nebo v on line nápovědě. Karty Vlastnosti tiskárny, Main (Hlavní), Paper (Papír), Features (Funkce) a Maintenance (Údržba) jsou stejné jako karty zobrazené při otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny ze softwarové aplikace. 140

141 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení ABC Pro rychlé nastavení je k dispozici několik předem nastavených režimů tisku. Nastavení tisku je na kartě Main (Hlavní), která se při každém otevření ovladače tiskárny zobrazí jako první. Jméno každé ikony v políčku Choose Print Mode (Volba režimu tisku) připomíná účel režimu tisku a odpovídající režim tisku obsahuje optimální nastavení pro danou tiskovou úlohu. Popis použití režimů tisku je rozdělen do následujících částí: Volba režimu tisku Změna nastavení režimu tisku Uložení vlastního nastavení režimu tisku Uspořádání seznamu režimů tisku Odstranění starého nastavení režimu tisku 141

142 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Volba režimu tisku 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na jednu z ikon v okně Choose Print Mode (Volba režimu tisku). Při tisku textového dokumentu na běžný papír klepněte na ikonu Text (Text). Při tisku ilustrací, fotografií nebo při testovacím tisku vyberte ikonu, která se pro danou úlohu nejlépe hodí. Chcete li zobrazit další ikony, klepněte na šipky na koncích posuvníku pod oknem Choose Print Mode (Volba režimu tisku) nebo táhněte posuvník vlevo či vpravo. Karta Main (Hlavní) Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku: Dostupná nastavení režimu Volba režimu tisku: Obsah nastavení režimu 142

143 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení V sekci o dostupných nastaveních režimu jsou nejprve popsány rutinní úlohy tištěné na běžný papír a pak speciální úlohy tištěné na papír pro vysoké rozlišení. Tiskové úlohy tištěné na běžný papír Pro většinu rutinních tiskových úloh tištěných na běžný papír budete využívat barevnou BJ kazetu instalovanou v tiskárně a v poli BJ Cartridge (BJ kazeta) vyberte položku Colour (Barevná). Tiskne textové dokumenty vytvořené textovým procesorem ve standardní kvalitě. Volba režimu tisku: Dostupná nastavení režimu Automaticky detekuje fotografie a grafické obrázky a vybírá optimální nastavení tiskárny. Toto nastavení je ideální pro dokumenty obsahující různé objekty, např. text, tabulky, grafy a fotografie. Tiskne rychleji na úkor kvality, tiskne světlejší text, také používá méně inkoustu. Toto nastavení se používá při tisku dlouhého dokumentu určeného ke korektuře a úpravám před tiskem finální verze. 143

144 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Volba režimu tisku: Dostupná nastavení režimu Tiskové úlohy tištěné na papír pro vysoké rozlišení Chcete-li použít barevnou BJ kazetu k tisku vysoce kvalitních ilustrací a fotografií, vyberte jednu z níže uvedených ikon. Pole BJ Cartridge (BJ kazeta) se nastaví na volbu Colour (Barevná). Pro grafy nebo počítačovou grafiku s ostrými hranicemi mezi barvami. Pro fotografie nebo grafické obrázky s jemnou gradací tónů. Chcete-li použít fotografickou BJ kazetu k tisku realistických obrázků, vyberte jednu z níže uvedených ikon. Pole BJ Cartridge (BJ kazeta) se nastaví na volbu Photo (Fotografická). Produkuje nejlepší možnou kvalitu tisku pro fotografie a jiné grafické obrázky s jemnou gradací tónů. Pro obrázky vytvořené digitálním fotoaparátem. Při práci s černou, barevnou nebo fluorescenční BJ kazetou nevybírejte v okně Choose Print Mode (Volba režimu tisku) ikony pro režim tisku SuperPhoto (Superfoto) ani Camera (Kamera). 144

145 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Volba režimu tisku: Obsah nastavení režimu Je možné zobrazit nastavení kvality a barvy pro vybraný režim. Postup (1) V dialogovém okně Choose Print Mode (Volba režimu tisku) na kartě Main (Hlavní) zvýrazněte klepnutím režim tisku. (2) Klepněte na tlačítko Advanced... (Rozšířené) na kartě Main (Hlavní). Otevře se dialogové okno Vlastnosti pro vybraný režim tisku. Uložené nastavení se zobrazí na kartách Quality (Kvalita) a Colour (Barva). Chcete li otevřít dialogové okno Vlastnosti, můžete klepnout pravým tlačítkem na vybranou ikonu a klepnout na volbu Vlastnosti v rozevírací nabídce, nebo jen poklepat na ikonu. 145

146 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Změna nastavení režimu tisku 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na ikonu režimu tisku v okně Choose Print Mode (Volba režimu tisku). Vyberte ikonu režimu tisku, jehož nastavení je pro úlohu nejvhodnější. Chcete li zobrazit další ikony, klepněte na šipky na koncích posuvníku pod oknem Choose Print Mode (Volba režimu tisku) nebo táhněte posuvník vlevo či vpravo. V tomto příkladě je vybrán režim tisku Auto. Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Volba režimu tisku: Dostupná nastavení režimu Karta Main (Hlavní) 146

147 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Změna nastavení režimu tisku 2 Změňte nastavení. V tomto příkladě je typ média změněn na High Resolution Paper (Papír pro vysoké rozlišení). Takto lze v případě, že chcete používat jiné médium nebo kazetu, než jaké se obvykle v daném režimu tisku používají, vybrat nastavení ze seznamu médií nebo BJ kazet. Provedete li nějakou změnu vybraného režimu, bude ikona v prvním čtverci okna Choose Print Mode (Volba režimu tisku) označena komentářem [User modified] (Změněno uživatelem). Karta Main (Hlavní) Můžete tisknout s novým nastavením. Při dalším výběru téže ikony se však obnoví původní nastavení. Chcete li tiskový režim uložit s novým nastavením, můžete mu dát nový název a uložit jej. Po vytvoření vlastních nastavení režimů tisku můžete tato nastavení kdykoli vybrat a změnit. Uložení vlastního nastavení režimu tisku Uložení vlastního nastavení režimu tisku: Změna nastavení 147

148 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Uložení vlastního nastavení režimu tisku 1 Chcete li uložit změněné nastavení, klepněte pravým tlačítkem na první čtverec v okně Choose Print Mode (Volba režimu tisku), kde je zobrazeno označení [User modified] (Změněno uživatelem), a z rozevírací nabídky vyberte příkaz Save As... (Uložit jako). Provedete li nějakou změnu, bude ikona vybraného režimu tisku v prvním čtverci okna Choose Print Mode (Volba režimu tisku) označena komentářem [User modified] (Změněno uživatelem). V tomto příkladě je vybrán režim tisku Auto a typ média High Resolution Paper (Papír pro vysoké rozlišení). Tento krok lze provést i klepnutím na tlačítko Advanced... (Rozšířené) na kartě Main (Hlavní) a pak klepnout na kartu Save (Uložit). Karta Main (Hlavní) Změna nastavení režimu tisku 148

149 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Uložení vlastního nastavení režimu tisku 2 Klepněte na pole Title (Název) a napište nový název režimu tisku, který chcete uložit. Název může obsahovat až 8 znaků bez mezer. Karta Uložit V polích Icon Selection (Výběr ikony) a Description (Popis) můžete změnit i další nastavení. V poli Icon Selection (Výběr ikony) vyberte ikonu, která se má pro nové nastavení režimu tisku zobrazit v poli Choose Print Mode (Volba režimu tisku) na kartě Main (Hlavní). Do pole Description (Popis) napište krátký popis nového režimu tisku. Popis může obsahovat nejvýše 254 znaků včetně mezer. Zadaný popis se zobrazí vedle ikony vždy, když na ni ukážete v poli Choose Print Mode (Volba režimu tisku) na kartě Main (Hlavní). 149

150 Nastavení ovladače tiskárny Omezení Nelze použít existující názvy režimů (Auto, Text atd.) a vyhrazený název (Graph). 150

151 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Uložení vlastního nastavení režimu tisku 3 Klepněte na tlačítko Save (Uložit) na kartě Save (Uložit). Pak klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se karta Main (Hlavní) a jako aktuálně vybraný režim bude zobrazen nový režim tisku. Volba režimu tisku pro rychlé nastavení UloûenÌ vlastnìho nastavenì reûimu tisku: ZmÏna nastavenì Karta Uložit 151

152 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Uložení vlastního nastavení režimu tisku: Změna nastavení Postup při změně uložených nastavení Název, ikonu a popis registrovaného režimu tisku lze změnit po registraci režimu tisku. Chcete li změnit název, klepněte na kartě Main (Hlavní) pravým tlačítkem na ikonu režimu tisku, který chcete přejmenovat. Z rozevírací nabídky vyberte volbu Rename (Přejmenovat) a zadejte nový název. Chcete li změnit ikonu nebo popis, poklepejte na ikonu na kartě Main (Hlavní) a pak klepnutím na kartu Save (Uložit) otevřete obrazovku Properties screen for the mode setting (Vlastnosti pro nastavení režimu). Změňte volby v polích Icon Selection (Výběr ikony) a Description (Popis), pak klepněte na tlačítko Save (Uložit). Po skončení se klepnutím na tlačítko OK vra te na kartu Main (Hlavní). Karta Uložit Název, ikonu ani popis všech předem registrovaných nastavení režimů tisku (Text, Auto, Koncept atd.) nelze změnit. 152

153 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Uspořádání seznamu režimů tisku 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na tlačítko Advanced... (Rozšířené) na kartě Main (Hlavní). Karta Main (Hlavní) 153

154 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Uspořádání seznamu režimů tisku 2 Klepněte na kartu Save (Uložit). V dialogovém okně Saved Settings (Uložená nastavení) klepněte na ikonu, kterou chcete přemístit. V tomto příkladě je vybrána ikona High Rez (Vysoké rozlišení). Karta Uložit 154

155 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Uspořádání seznamu režimů tisku O jednu pozici doleva O jednu pozici doprava 3 Chcete li vybranou ikonu přesunout, klepněte na jedno z tlačítek vpravo od posuvníku. Přesun vybrané ikony o jedno místo doleva. Přesun vybrané ikony o jedno místo doprava. Opakujte klepnutí na jedno z tlačítek a až bude vybraná ikona na požadovaném místě, klepněte na tlačítko OK. Ikonu můžete přesunout také tažením na jinou pozici. Klepnete li po přemístění ikony na tlačítko Storno, zůstane ikona na nové pozici. Chcete li přesunutou ikonu vrátit zpět na původní pozici, musíte ji přemístit myší nebo tlačítky pro přesun ikon. Karta Uložit 155

156 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Odstranění starého nastavení režimu tisku 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na ikonu v poli Choose Print Mode (Volba režimu tisku), kterou chcete odstranit. V tomto příkladě je vybrána ikona High Rez (Vysoké rozlišení). Karta Main (Hlavní) 156

157 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Odstranění starého nastavení režimu tisku 2 Pravým tlačítkem klepněte na zvýrazněnou ikonu a z rozevírací nabídky vyberte příkaz Delete (Odstranit). Předem registrované režimy tisku (Text, Auto, Foto) nelze odstranit. Klepnete li pravým tlačítkem na jednu z ikon předem definovaných režimů, bude příkaz Odstranit v rozevírací nabídce zobrazen šedě a nebude možné jej vybrat. Karta Main (Hlavní) 157

158 Nastavení ovladače tiskárny Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Odstranění starého nastavení režimu tisku 3 Když se zobrazí potvrzující zpráva, zkontrolujte vybranou ikonu a ověřte, že ji chcete odstranit. Klepněte na tlačítko OK. Vybraná ikona bude odstraněna. Pokud jste vybrali nesprávnou ikonu, klepněte na tlačítko Storno a začněte znovu. 158

159 Nastavení ovladače tiskárny Zrušení tiskové úlohy Existují tři způsoby zrušení tiskové úlohy. BJ Backgrounder Tato metoda je k dispozici jen v případě, že je aktuální stavové okno tiskárny BJ zobrazeno okamžitě po zahájení tisku. BJ Background Monitor (stavové okno tiskárny BJ na pozadí) Tato metoda umožňuje zrušit aktuální tiskovou úlohu a všechny tiskové úlohy ve frontě. BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ) Tato metoda umožňuje zrušit aktuální tiskovou úlohu. 159

160 Nastavení ovladače tiskárny Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy: BJ Backgrounder (aktuální stavové okno) 1 Klepněte na tlačítko Storno v aktuálním stavovém okně tiskárny BJ. 160

161 Nastavení ovladače tiskárny Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy: BJ Backgrounder (aktuální stavové okno) 2 Po zobrazení potvrzující zprávy zrušte tisk klepnutím na tlačítko OK. 161

162 Nastavení ovladače tiskárny Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy: BJ Background Monitor (stavové okno tiskárny BJ na pozadí) 1 Klepněte na název dokumentu tiskové úlohy, kterou chcete zrušit. 162

163 Nastavení ovladače tiskárny Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy: BJ Background Monitor (stavové okno tiskárny BJ na pozadí) 2 V nabídce Edit (Úpravy) vyberte příkaz Delete (Odstranit). 163

164 Nastavení ovladače tiskárny Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy: BJ Background Monitor (stavové okno tiskárny BJ na pozadí) 3 Po zobrazení potvrzující zprávy zrušte tiskovou úlohu klepnutím na tlačítko OK. 164

165 Nastavení ovladače tiskárny Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy: BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ) 1 Klepněte na tlačítko Canon BJ Print... (Tisk Canon BJ...) a otevře se okno BJ Status Monitor (Stavové okno tiskárny BJ). 165

166 Nastavení ovladače tiskárny Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy: BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ) 2 Klepněte na tlačítko Cancel Printing (Zrušit tisk) v aktuálním stavovém okně tiskárny BJ. 166

167 Nastavení ovladače tiskárny Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy: BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ) 3 Po zobrazení potvrzující zprávy zrušte tisk klepnutím na tlačítko OK. 167

168 Nastavení ovladače tiskárny Použití on line nápovědy Nevíte li, jak nějakou akci provést, nebo potřebujete li více informací na určité téma, můžete vyhledat další informace v on line nápovědě pro ovladač tiskárny. Heslo nápovědy Tato metoda se používá v případě, že se chcete dozvědět více o nastavení tiskárny při nastavování tiskové úlohy. Nápověda k postupům Tato metoda se používá v případě, že potřebujete podrobnější popis postupu. 168

169 Nastavení ovladače tiskárny Použití on line nápovědy Použití on line nápovědy: Heslo nápovědy (1) (1) Klepněte na tlačítko. Tvar ukazovátka se změní. (2) Na obrazovce ovladače tiskárny klepněte na položku, o které se chcete dozvědět více. U položky se zobrazí její popis. Popis zavřete klepnutím na libovolné místo na obrazovce. 169

170 Nastavení ovladače tiskárny Použití on line nápovědy Použití on line nápovědy: Nápověda k postupům 1 Na libovolné obrazovce ovladače tiskárny klepněte na tlačítko Help (Nápověda). Karta Main (Hlavní) 170

171 Nastavení ovladače tiskárny Použití on line nápovědy Použití on line nápovědy: Nápověda k postupům 2 Poklepejte na heslo, o kterém se chcete dozvědět více. Zobrazí se okno nápovědy. Chcete li zavřít okno nápovědy, klepněte na zavírací tlačítko v pravém horním rohu okna. Klepnutím na tlačítko Contents (Obsah) se vrátíte do obsahu. Klepnutím na tlačítko Index (Rejstřík) otevřete rejstřík. 171

172 Další vlastnosti tisku Tisk fotografií Tisk na papír nestandardní velikosti Tisk dokumentů otočených o 90 stupňů Tisk zvětšených/zmenšených dokumentů Tisk několika stran na jeden list Tisk více kopií jednoho dokumentu Tisk razítek Vytvoření vlastních razítek Vyhlazování obrázků Úprava hustoty tisku 172

173 Další vlastnosti tisku Tisk fotografií Chcete li získat nejlepší možné fotografické tisky s využitím dat z digitálního fotoaparátu nebo ze skeneru, případně dat obrázků převzatých ze sítě nebo z disku CD ROM, dodržujte následující tři důležitá pravidla. 1. Vždy používejte barevnou fotografickou BJ kazetu BC Vždy používejte speciální média určená pro repro dukci fotografií. 3. Vždy používejte správné nastavení ovladače tiskárny pro BJ kazety a vybrané médium. Na následujících stranách je podrobně popsáno, jak podle těchto pravidel získat nejlepší možné reprodukce fotografických obrázků. 173

174 Další vlastnosti tisku Tisk fotografií 1 Ověřte, že je napájecí šňůra zapojená do zásuvky. Zkontrolujte, zda je v držáku kazet založena barevná fotografická BJ kazeta BC 06. Podívejte se, zda je v podavači listů tiskárny správně založeno médium. Výborné výtisky fotografií s nádhernými barvami získáte použitím jednoho z následujících speciálních médií: Papír pro vysoké rozlišení HR 101 Lesklý fotografický papír GP 301 Lesklé fotografické karty FM 101 Média použitelná pro tuto tiskárnu 174

175 Další vlastnosti tisku Tisk fotografií 2 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a v okně Choose Print Mode (Volba režimu tisku) vyberte ikonu SuperPhoto (Superfoto). Tisknete li obrázek vytvořený digitálním fotoaparátem, vyberte příslušnou ikonu v okně Choose Print Mode (Volba režimu tisku). Když vyberete ikonu SuperPhoto (Superfoto) nebo Camera (Kamera), změní se výběr BJ kazety automaticky na volbu Photo (Fotografická), takže můžete použít barevnou fotografickou BJ kazetu BC 06. Když vyberete ikonu Camera (Kamera), ovladač tiskárny upraví barvy obrázku. Režim tisku Camera (Kamera) Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Karta Main (Hlavní) 175

176 Další vlastnosti tisku Tisk fotografií 3 Vyberte typ média, který chcete používat. Vyberete li ikonu SuperPhoto (Superfoto) nebo Camera (Kamera), nastaví se typ média na položku High Resolution Paper (Papír pro vysoké rozlišení). Chcete li vybrat jiné médium, klepněte na šipku dolů u typu média a vyberte jej z rozbalovacího seznamu. Tím je dokončeno minimální nastavení pro tisk lepších fotografií. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Chcete li zajistit správnou reprodukci všech barevných tónů, zkontrolujte, zda vybraný typ média v rozbalovacím seznamu Media Type (Typ média) odpovídá médiu založenému do tiskárny. Karta Main (Hlavní) 176

177 Další vlastnosti tisku Tisk fotografií S úpravou Bez úpravy Režim tisku Camera (Kamera) Pokud vyberete režim tisku Camera (Kamera), bude automaticky použit Optimalizátor fotografií, který obraz vytiskne v živých barvách. Pokud jsou obrázky vytištěné v režimu Superphoto (Superfoto) příliš tmavé nebo příliš světlé, vyberte režim tisku Camera (Kamera). Optimalizátor fotografií není dostupný při tisku obrázků, které byly vytvořeny nebo zpracovány (například pootočeny) v grafickém editoru. Chcete-li v těchto případech Optimalizátor zpřístupnit klepněte na tlačítko Advanced... (Rozšířené) a zaškrtněte políčko Whole Page (Celá strana). 177

178 Další vlastnosti tisku Tisk na papír nestandardní velikosti Chcete li tisknout na papír nestandardní velikosti, tedy jiné velikosti než A4, B5 atd., určete nejprve v softwarové aplikaci šířku a výšku papíru. Pak před spuštěním tiskové úlohy zadejte stejné rozměry v ovladači tiskárny. Můžete nastavit libovolnou šířku a výšku v následujícím rozsahu: Maximum Minimum Šířka 100 mm (3,94") 241,3 mm (9,5") Výška 100 mm (3,94") 584,2 mm (23,9") Postup nastavení nestandardní velikosti papíru je popsán na následujících stranách. 178

179 Další vlastnosti tisku Tisk na papír nestandardní velikosti 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na kartu Paper (Papír). Klepněte na šipku dolů u velikosti strany a z rozbalovacího seznamu vyberte položku Custom (Uživatelské). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Karta Papír 179

180 Další vlastnosti tisku Tisk na papír nestandardní velikosti (1) 2 Do dialogového okna Custom Page Size (2) (Uživatelská velikost papíru) zadejte rozměry papíru nestandardní velikosti. (1) Klepněte na šipku dolů v seznamu Unit (Jednotky) a vyberte jednotky. (2) Klepněte na vstupní pole Width (Šířka) a napište šířku zadanou v softwarové aplikaci. (3) Klepněte na vstupní pole Height (Výška) a napište výšku zadanou v softwarové aplikaci. (4) Klepnutím na tlačítko OK uložte nastavení a zavřete dialogové okno. Tím je dokončeno uživatelské nastavení pro papír nestandardní velikosti. (4) (3) Oblast tisku 180

181 Další vlastnosti tisku Tisk dokumentů otočených o 90 stupňů ABC,Inc. Annual Corporate Report 1998 Contents 1.Profit and Loss Statements 1 2.Balance Sheet 3 3.Business Trends in Business Plan for Conclusion 13 Report to stochholders of business performance during the ABC,Inc. Annual Corporate Report 1998 Contents 1.Profit and Loss Statements 1 2.Balance Sheet 3 3.Business Trends in Business Plan for Conclusion 13 Report to stochholders of business performance during the Report to stochholders of business performance during the Pomocí nastavení ovladače tiskárny můžete dokument otočit o 90 stupňů a vytisknout jej. Tisknete li například dokument s orientací na výšku a část dokumentu na pravém okraji je oříznuta, můžete v ovladači tiskárny změnit orientaci na šířku, aby se na stranu vešel veškerý text. Další informace najdete na následující straně. Některé softwarové aplikace umožňují změnu orientace. Existuje li tato možnost ve vaší softwarové aplikaci, nastavte orientaci v softwarové aplikaci a pak v ovladači tiskárny ověřte, zda je tam nastavena stejně. 181

182 Další vlastnosti tisku Tisk dokumentů otočených o 90 stupňů 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na kartu Paper (Papír). V rámečku Orientation (Orientace) klepněte na tlačítko Landscape (Na šířku). Te můžete založit papír s orientací na výšku, ale text se bude tisknout po délce strany. Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Karta Papír 182

183 Další vlastnosti tisku Tisk zvětšených/zmenšených dokumentů To obtain the best possible photographic prints using data from a digital camera or scanner, image data downloaded from a network or CD-ROM, follow these three important guidelines. The following pages describe in detail how to follow these guidelines for obtaining the best possible reproduction of 1. Always use photographic the Color BJ images. Cartridge BC- 06 Photo. 2. Always use a special media designed for reproducing photograhs. To obtain the best possible photographic prints using data from a digital camera or scanner, image data downloaded from a network or CD-ROM, follow these three important guidelines. The follo pages d in detail follow th guideline obtainin best pos reprodu photogra 1. Always use images. the Color BJ Cartridge BC- To obtain the best possible photographic prints using data from a digital camera or scanner, image data downloaded from a network or CD-ROM, follow these three important guidelines. The following pages describe in detail how to follow these guidelines for obtaining the best possible reproduction of photographic 1. Always use images. the Color BJ Cartridge BC- 06 Photo. 2. Always use a special media designed for reproducing photograhs. To obtain the best possible photographic prints using data from a digital camera or scanner, image data downloaded from a network or CD-ROM, follow these three important guidelines. The following pages describe in detail how to follow these guidelines for obtaining the best possible reproduction of photographic 1. Always use images. the Color BJ Cartridge BC- 06 Photo. 2. Always use a special media designed for reproducing photograhs. Ovladač tiskárny obsahuje nastavení umožňující tisk zvětšeného nebo zmenšeného dokumentu. V tomto postupu je popsáno zadání jedné velikosti dokumentu v softwarové aplikaci a založení papíru o jiné velikosti pro zvětšení či zmenšení tiskové úlohy. Než použijete tento postup v ovladači tiskárny, musíte velikost papíru nastavit v softwarové aplikaci. 183

184 Další vlastnosti tisku Tisk zvětšených/zmenšených dokumentů 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na kartu Paper (Papír). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Karta Papír 184

185 Další vlastnosti tisku Tisk zvětšených/zmenšených dokumentů 2 Klepněte na tlačítko Scaled Printing (Změna velikosti). Ověřte, že nastavení velikosti strany odpovídá příslušnému nastavení v softwarové aplikaci. Není li nastavení stejné, klepněte na šipku dolů a z rozbalovacího seznamu vyberte správnou velikost. Karta Papír 185

186 Další vlastnosti tisku Tisk zvětšených/zmenšených dokumentů 3 Klepněte na šipku dolů v seznamu Printer Paper Size (Velikost papíru v tiskárně) a vyberte velikost papíru, který je v tiskárně opravdu založen. Karta Papír Vyberete li papír větší velikosti, než je nastavená velikost strany, bude vytištěný dokument zvětšený. Vyberete li papír menší velikosti, bude dokument zmenšený. Po volbě velikosti papíru se zvětšení nebo zmenšení objeví jako údaj v procentech v poli Scaling (Měřítko). Chcete li upravit procento zvětšení/zmenšení přímo, najdete postup na následující straně. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. 186

187 Další vlastnosti tisku Tisk zvětšených/zmenšených dokumentů Chcete li měřítko zadat přímo, vyberte volbu Scaled Printing (Změna velikosti) a přímo zadejte hodnotu v procentech nebo ji změňte klepnutím na šipky nahoru a dolů. Chcete li zrušit volbu Scaled Printing (Změna velikosti), klepněte na tlačítko Normal size Printing (Běžný tisk). Karta Papír 187

188 Další vlastnosti tisku Tisk několika stran na jeden list ABC,Inc. Annual Corporate Report 1998 Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998.Repor t to stochholders of business performance Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report to stochholders of business performance ABC,Inc. Annual Corporate Report 1998 Report to Report to stochholders stochholders of business of business performance performance during the during the fiscal year fiscal year ending July, ending July, 31,1998.Repor 31,1998. t to Report to stochholders stochholders of business of business Report to Report to stochholders stochholders of business of business performance performance during the during the fiscal year fiscal year ending July, ending July, 31, ,1998. Report to Report to stochholders stochholders of business of business performance performance Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report to stochholders of Report to Report to stochholders stochholders of business of business performance performance during the during the fiscal year fiscal year ending July, ending July, 31, ,1998. Report to Report to stochholders stochholders of business of business Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report to stochholders of Pomocí nastavení ovladače tiskárny můžete nastavit tiskovou úlohu tak, aby se na jeden list papíru vytisklo několik stran dokumentu. Zmenšením velikosti stran a tiskem dvou nebo více stran na jeden list můžete pro dlouhý dokument snížit množství spotřebovaného papíru. Tato funkce je také užitečná, chcete li vidět dlouhý obrázek nebo jej vytisknout jako přebal knihy. Postup je podrobně popsán na následujících stranách. 188

189 Další vlastnosti tisku Tisk několika stran na jeden list 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny, klepněte na kartu Paper (Papír) a pak klepněte na tlačítko Page Layout Printing (Tisk rozložení stran). Je li položka Page Layout Printing (Tisk rozložení stran) neaktivní, klepněte na kartu Features (Funkce) a zaškrtněte políčko Background Printing (Tisk na pozadí). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Karta Papír 189

190 Další vlastnosti tisku Tisk několika stran na jeden list 2 Klepněte na kartu Features (Funkce), klepněte na šipku dolů v seznamu Pages (Strany) a vyberte nastavení stran. 2 Page Print (Tisk 2 stran) Vytiskne 2 strany dokumentu na jeden list papíru. 4 Page Print (Tisk 4 stran) Vytiskne 4 strany dokumentu na jeden list papíru. Karta Features (Funkce) 190

191 Další vlastnosti tisku Tisk několika stran na jeden list Tisk 2 stran 3 Klepněte na ikonu v políčku Page Order (Pořadí stran) a vyberte pořadí tisku jednotlivých stran. Červená šipka indikuje pořadí tisku stran dokumentu na každém listě. V tomto příkladě určuje ikona vybraná pro tisk 2 stran tisk zleva doprava. Ikona vybraná pro tisk 4 stran určuje toto pořadí tisku stran: levá horní, pravá horní, levá dolní, pravá dolní. Tisk 4 stran 191

192 Další vlastnosti tisku Tisk několika stran na jeden list 4 Chcete li kolem každé strany dokumentu vytisknout rámeček, zaškrtněte políčko Frame Border (Rámeček). Nechcete li mít kolem každé strany dokumentu rámeček, zrušte zaškrtnutí políčka Frame Border (Rámeček). Tím je dokončeno nastavení rozložení stran. Zkontrolujte rozložení zobrazené v okně náhledu vlevo. Chcete li zahájit tisk rozložení 2 nebo 4 stran, zavřete klepnutím na tlačítko OK dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Features (Funkce) Chcete li zrušit tisk rozložení stran, otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu Paper (Papír) a klepněte na volbu Normal size Printing (Běžný tisk) nebo na tlačítko Defaults (Výchozí). 192

193 Další vlastnosti tisku Tisk více kopií jednoho dokumentu ABC,Inc. Annual Corporate Report 1998 Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report to stochholders of business performance Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report to stochholders of business performance Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report to stochholders of business performance Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report to stochholders of business performance Strany dokumentu se obvykle tisknou ve vzestupném pořadí od strany 1 do poslední strany. Vytisknuté strany vycházejí z tiskárny do výstupní přihrádky na papír potisknutou stranou nahoru, a proto je musíte ručně přerovnat do správného pořadí. Nastavení ovladače tiskárny umožňuje tisknout v opačném pořadí, od poslední strany k první, takže po tisku jsou strany automaticky uspořádány správně. Tisknete li více než jednu kopii dokumentu, můžete také zadat tisk dokumentů snášených při tisku. ABC,Inc. Annual Corporate Report 1998 ABC,Inc. Annual Corporate Report 1998 Tento postup je vysvětlen na následujících stranách. 193

194 Další vlastnosti tisku Tisk více kopií jednoho dokumentu 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny, klepněte na kartu Features (Funkce) a pak klepněte na pole Copies (Počet kopií). Zadejte počet kopií, které chcete vytisknout. Počet můžete nastavit také klepnutím na šipku nahoru a dolů v poli Copies (Počet kopií). Tato funkce je dostupná pouze při zapnutém tisku na pozadí. Je li položka Copies (Počet kopií) neaktivní, zaškrtněte políčko Background Printing (Tisk na pozadí). Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Karta Features (Funkce) 194

195 Další vlastnosti tisku Tisk více kopií jednoho dokumentu 2 Klepněte na zaškrtávací políčko Reverse Order (Opačné pořadí). Tím se určí postupný tisk od poslední k první straně. Karta Features (Funkce) 195

196 Další vlastnosti tisku Tisk více kopií jednoho dokumentu 3 Klepněte na políčko Collate (Snášet). Při snášení se každá kopie dokumentu vytiskne zvláš a v odpovídajícím pořadí. Tím je dokončeno nastavení pro tisk více kopií jednoho dokumentu. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Features (Funkce) 196

197 Další vlastnosti tisku Tisk razítek ABC,Inc. Annual Corporate Report 1998 Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report to stochholders of business performance Report to stochholders of business performance during the fiscal year Report stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report stochholders of business performance ending July, 31,1998. Report to stochholders of business performance confidential ABC,Inc. Annual Corporate Report 1998 Report stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report stochholders of business performance Sample Ovladač tiskárny umožňuje zadat tisk razítek na dokumenty. Razítka jsou poznámky, například Tajné nebo Důležité, které se často objevují na dokumentech jako upozornění pro čtenáře. K okamžitému použití je k dispozici několik předdefinovaných razítek. Podle potřeby můžete vytvořit vlastní razítka. Postup tisku razítek je popsán na následujících stranách. Vytvoření vlastních razítek 197

198 Další vlastnosti tisku Tisk razítek 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na kartu Features (Funkce). Klepněte na šipku dolů v poli Stamp (Razítko) a vyberte razítko. Je li položka Stamp (Razítko) neaktivní, zaškrtněte políčko Background Printing (Tisk na pozadí). Tato funkce je dostupná pouze při zapnutém tisku na pozadí. Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Karta Features (Funkce) 198

199 Další vlastnosti tisku Tisk razítek 2 Určete, zda se má razítko tisknout pouze na první stranu nebo na každou stranu dokumentu. Stamp first page only (Razítko jen na první straně) Na toto políčko klepněte, chcete li razítko vytisknout pouze na první stranu. Ponecháte li toto políčko nezaškrtnuté, vytiskne se razítko na každou stranu. Karta Features (Funkce) 199

200 Další vlastnosti tisku Tisk razítek 3 Určete, zda se má razítko vytisknout přes existující text na straně nebo pod něj. Place stamp over text (Razítko přes text) Na toto políčko klepněte, chcete li razítko vytisknout přes text. Text pod razítkem však nebude vidět. Ponecháte li toto políčko nezaškrtnuté, vytiskne se razítko přes text, ale text pod razítkem bude čitelný. Tím je dokončeno nastavení pro tisk razítka. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Features (Funkce) 200

201 Další vlastnosti tisku Tisk razítek Ukázka tisku Přes Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Confidential Pod Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Confidential Ponecháte li políčko Print stamp over text (Razítko přes text) nezaškrtnuté, mohou některé softwarové aplikace razítko skrýt. Chcete li zrušit tisk razítek, vyberte v rozbalo vacím seznamu položku None (Žádné) nebo klepněte na tlačítko Defaults (Výchozí). 201

202 Další vlastnosti tisku Vytvoření vlastních razítek ABC,Inc. Annual Corporate Report 1998 Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report to stochholders of business performance Canon Report to stochholders of business performance during the fiscal year ending July, 31,1998. Report to stochholders of business performance Vedle předdefinovaných razítek můžete vytvořit vlastní razítka a uložit je k opakovanému použití. Při vytváření razítka můžete zadat písmo, velikost, barvu a umístění razítka na straně. Zaregistrovat lze až 100 razítek, včetně předdefinovaných. 202

203 Další vlastnosti tisku Vytvoření vlastních razítek 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny, klepněte na kartu Features (Funkce) a pak klepněte na tlačítko Stamp Settings... (Nastavení razítka). Je li tlačítko Stamp Settings... (Nastavení razítka) neaktivní, zaškrtněte políčko Background Printing (Tisk na pozadí). Funkce nastavení razítka je dostupná pouze při zapnutém tisku na pozadí. Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Karta Features (Funkce) 203

204 Další vlastnosti tisku Vytvoření vlastních razítek 2 Klepněte na pole Stamp Text (Text razítka) a napište text, který chcete na razítku použít. V našem příkladě je zadán text CANON. K dispozici jsou další položky, takže můžete vybrat atributy razítka: písmo, velikost, tučné písmo a kurzívu. Požadovaný styl písma nastavíte zaškrtnutím políček nebo výběrem ze seznamů. Chcete li upravit existující razítko (předregistrované nebo původní), vyberte je v seznamu Stamp Text (Text razítka). Karta Text 204

205 Další vlastnosti tisku Vytvoření vlastních razítek 3 Klepněte na kartu Colour (Barvy) a vyberte barvu razítka. Klepnutím na barvu v paletě vyberte barvu pro text razítka a pro obrys, pokud byl obrys razítka vybrán. Chcete li vybrat obrys razítka, vyberte z rozbalova cího seznamu Outline (Obrys) položku Square (Čtverec) nebo Circle (Kruh). Chcete li obrys vypnout, vyberte položku None (Žádný). V našem příkladě je vybrána modrá barva. Karta Barvy Chcete li vytvořit vlastní barvu, použijte tři posouvací pruhy pod oknem palety. Chcete li uložit vytvořenou barvu, klepněte na jeden z dostupných čtverců v paletě a klepněte na tlačítko Add to Palette (Přidat do palety). 205

206 Další vlastnosti tisku Vytvoření vlastních razítek 4 Klepněte na kartu Placement (Umístění) a vyberte pozici razítka. V poli Position (Pozice) klepněte na šipku dolů a vyberte pozici razítka. V našem příkladě je vybrána položka Top Right (Vpravo nahoře). Razítko můžete umístit na požadované místo také tažením. Karta Placement (Umístění) Chcete li razítko umístit přesně podle souřadnic x a y, klepněte v poli Position (Pozice) na šipku dolů a v rozbalovacím seznamu vyberte položku Custom (Uživatelské), která zpřístupní položky X Position (X souřadnice) a Y Position (Y souřadnice) (jinak nejsou tyto položky přístupné). Chcete li razítko otočit zleva doprava, klepněte na šipky v poli Orientation (Orientace). Klepnutím na šipku nahoru otočíte razítko doprava (ve směru hodinových ručiček), šipkou vlevo doleva (proti směru hodinových ručiček). 206

207 Další vlastnosti tisku Vytvoření vlastních razítek 5 Zkontrolujte nastavení v oblasti náhledu a klepněte na tlačítko Save (Uložit). Po zobrazení potvrzující zprávy klepněte na tlačítko OK. Nové razítko je uloženo. Karta Placement (Umístění) Chcete li odstranit registrované razítko, vyberte na kartě Text, Barvy (Colour) nebo Placement (Umístění) toto razítko v poli Stamp Text (Text razítka) a pak klepněte na tlačítko Odstranit. 207

208 Další vlastnosti tisku Vytvoření vlastních razítek 6 Klepnutím na tlačítko OK se vra te na kartu Features (Funkce). Tím je dokončeno vytváření vlastního razítka. Tisk razítek Karta Placement (Umístění) 208

209 Další vlastnosti tisku Vyhlazování obrázků Normální Vyhlazený Při zvětšení obrázku dojde často k potrhání okrajů. Po zvětšení obrázku v sofwarové aplikaci zapněte před tiskem v ovladači tiskárny aplikaci Image Optimizer (Optimalizátor), která vyhladí okraje zvětšeného obrázku. Použití optimalizátoru k vyhlazení zvyšuje čas potřebný pro tisk. V závislosti na softwarové aplikaci může mít optimalizátor minimální nebo vůbec žádný vliv na tisk. Nastavení optimalizátoru má větší vliv na obrázky s menším rozlišením než s velkým rozlišením. 209

210 Další vlastnosti tisku Vyhlazování obrázků 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na tlačítko Advanced... (Rozšířené). Karta Main (Hlavní) 210

211 Další vlastnosti tisku Vyhlazování obrázků 2 Na kartě Quality (Kvalita) zaškrtněte políčko Image Optimizer (Optimalizátor). Tím se zapne vyhlazování obrázků. Karta Quality (Kvalita) 211

212 Další vlastnosti tisku Vyhlazování obrázků 3 Klepnutím na tlačítko OK se vra te na kartu Main (Hlavní). Tím je dokončeno nastavení pro vyhlazování. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Quality (Kvalita) 212

213 Další vlastnosti tisku Úprava hustoty tisku Světlý Normální Tmavý Ovladač tiskárny umožňuje upravit hustotu tisku dokumentů, které jsou příliš tmavé nebo příliš světlé, aby se tmavý dokument zesvětlil nebo světlý dokument ztmavil. 213

214 Další vlastnosti tisku Úprava hustoty tisku 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na tlačítko Advanced... (Rozšířené). Karta Main (Hlavní) 214

215 Další vlastnosti tisku Úprava hustoty tisku 2 Klepněte na kartu Colour (Barvy) a tažením posuvníku v rámečku Intensity (Intenzita) doleva nebo doprava upravte hustotu tisku. Tažením posuvníku doleva se hustota sníží a tmavý obrázek zesvětlí. Tažením posuvníku doprava se hustota zvýší a světlý obrázek ztmavne. Karta Barvy 215

216 Další vlastnosti tisku Úprava hustoty tisku 3 Po dokončení úpravy hustoty se klepnutím na tlačítko OK vra te na kartu Main (Hlavní). Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Karta Barvy 216

217 Údržba tiskárny Prodloužení doby životnosti tiskárny Údržba BJ kazet Určení okamžiku výměny BJ kazety Tisk vzorku trysek Čištění tiskové hlavy Výměna BJ kazety Čištění tiskárny Čištění podávacího válce Transport tiskárny 217

218 Údržba tiskárny Prodloužení doby životnosti tiskárny Chcete li zajistit dlouhou životnost tiskárny, často ji čistěte a podle potřeby vyměňujte spotřební části jako BJ kazety. Před přesunem na nové místo tiskárnu zabalte do původní krabice a obalového materiálu, aby se předešlo poškození během přepravy. Čištění tiskárny Čištění podávacího válce Údržba BJ kazet Určení okamžiku výměny BJ kazety Výměna BJ kazety Transport tiskárny 218

219 Údržba tiskárny Údržba BJ kazet Při používání BJ kazety může dojít k zanesení tiskové hlavy, které způsobuje nekvalitní tisk. V následujících částech týkajících se údržby BJ kazet je popsán způsob kontroly stavu BJ kazet a odpovídajícího postupu vedoucího k odstranění problémů. Všechny tyto úlohy lze provést pomocí ovladače tiskárny nebo tlačítka RESUME na tiskárně. Tisk vzorku trysek Čištění tiskové hlavy Výměna BJ kazety 219

220 Údržba tiskárny Určení okamžiku výměny BJ kazety Tisk vzorku trysek. Špatná kvalita vzorku trysek? Kvalita tisku se nezlepšila ani po pěti cyklech. Objevují li se na vytisknuté straně pruhy nebo šmouhy nebo tisknou li se špatné barvy, mohl v kazetě dojít inkoust. Zkontrolujte tiskovou hlavu podle postupu naznačeného v diagramu. Pokud se kvalita tisku nezlepší, vyměňte BJ kazetu. Tisk vzorku trysek Čištění tiskové hlavy Výměna BJ kazety 220

221 Údržba tiskárny Tisk vzorku trysek Vzorek trysek umožňuje zkontrolovat, zda je inkoust správně vystřikován z trysek tiskové hlavy. Test vzorku trysek použijte v případě, že se na výtiscích objevují pruhy nebo nesprávné tóny barev. Vzorek trysek lze vytisknout pomocí ovladače tiskárny nebo tlačítka RESUME na tiskárně. Stiskněte dvakrát za sebou tlačítko RESUME. Postup tisku vzorku trysek pomocí ovladače je popsán na následujících stranách. 221

222 Údržba tiskárny Tisk vzorku trysek 1 Otevřete dialogové okno Printer Properties (Vlastnosti tiskárny), klepněte na kartu Maintenance (Údržba) a pak klepněte na první ikonu testovacích tisků. Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Karta Maintenance (Údržba) 222

223 Údržba tiskárny Tisk vzorku trysek 2 Ověřte, že je v tiskárně založen papír a že je tiskárna zapnutá. Pak klepněte na tlačítko OK. Zapnutí tiskárny Běžný papír 223

224 Údržba tiskárny Tisk vzorku trysek Standardní sada barev Vzorek trysek barevné BJ kazety 3 Vzorky si prohlédněte a prove te opravné postupy. Pokud je vzorek přerušovaný nebo pokud chybí, přečtěte si část "Čištění tiskové hlavy". Vzorek trysek černé BJ kazety Vzorek infromuje o stavu trysek aktuálně nainstalované tiskové kazety. 224

225 Údržba tiskárny Čištění tiskové hlavy Při čištění tiskové hlavy se vyčistí trysky. Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává inkoust, proto tiskovou hlavu čistěte jen v případě potřeby. 225

226 Údržba tiskárny Čištění tiskové hlavy 1 Otevřete dialogové okno Printer Properties (Vlastnosti tiskárny), klepněte na kartu Maintenance (Údržba) a klepněte na ikonu čištění tiskové hlavy. Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny Karta Maintenance (Údržba) 226

227 Údržba tiskárny Čištění tiskové hlavy 2 Ověřte, že je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko OK. Objeví se upozornění, abyste během čištění tiskové hlavy nespouštěli jiné operace. Během čištění tiskové hlavy se zpráva zobrazí také v aplikaci BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ). Spustí se čištění tiskové hlavy. To trvá asi 30 sekund. Počkejte, až bude čištění dokončeno, pak můžete pokračovat v běžné práci. 227

228 Údržba tiskárny Čištění tiskové hlavy 3 Prove te tisk vzorku trysek a ověřte si účinek čištění tiskových hlav. Není li vzorek trysek uspokojivý, prove te čištění hlavy znovu. Pokud není vzorek trysek uspokojivý ani po pěti cyklech čištění, došel pravděpodobně inkoust a je potřeba vyměnit BJ kazetu. Tisk vzorku trysek Výměna BJ kazety Vzorek trysek pro barevnou BJ kazetu BC

229 Údržba tiskárny Výměna BJ kazety Došel li inkoust nebo zůstává li i po vyčištění tiskové hlavy kvalita tisku špatná, je třeba vyměnit BJ kazetu podle postupu, který začíná na další stránce. Při koupi BJ kazet udávejte následující čísla výrobků: Černá: BJ kazeta BC 02 Barevná: Barevná BJ kazeta BC 05 Fotografická: Barevná fotografická BJ kazeta BC 06 Fluorescenční: Fluorescenční BJ kazeta BC 09F Contains/Contient 3Colori 3 J [ Contains/Contient 3Colori 229 BC-05 3Couleurs 3Colores Glycerin Made in Japan/Fabrique au Japon Isopropy alcohol Color BJ Cartridge 3Colors 3Faben Color BJ Cartridge BC-05 3Colors 3Couleurs 3Faben 3Colores 3 J [ Made in Japan/Fabrique au Japon Glycerin Isopropy alcohol

230 Údržba tiskárny Výměna BJ kazety 1 Ujistěte se, že byl dokončen tisk, a pak otevřete přední kryt tiskárny. Zdvihněte zajiš ovací páčku kazety a uvolněte tak BJ kazetu. Ověřte, že je páčka úplně zdvižena. Na obrázku je vidět výměna barevné BJ kazety BC 05. Nechcete li si zašpinit ruce, oblečení ani pracoviště, manipulujte s BJ kazetou opatrně. Kazetou netřeste ani ji nenechte spadnout. 230

231 3Colors 3Couleurs 3Faben 3Colores 3Colori 3 J [ Údržba tiskárny Výměna BJ kazety 2 Vyjměte celou BJ kazetu tahem směrem k sobě. Vyjímáte li částečně použitou BJ kazetu, uložte ji do schránky na BJ kazetu SB 05. Nikdy se nedotýkejte kovových kontaktů ani tiskové hlavy BJ kazety. Výměna BJ kazety Contains/Contient Glycerin Isopropy alcohol Made in Japan/Fabrique au Japon Color BJ Cartridge BC-05

232 Údržba tiskárny Výměna BJ kazety 3 Vybalte novou BJ kazetu. Sejměte oranžové víčko a pomalu odstraňte oranžovou ochrannou pásku. Ochranné víčko Ochranná páska Nikdy se nesnažte znovu nasadit ochranné víčko a pásku na BJ kazetu. Informace o pro gramech a způsobu zacházení s odpady ve vaší zemi vám poskytne autorizovaný dealer nebo obchodní zástupce společnosti Canon. Chcete li předejít špatné kvalitě tisku, nedotýkejte se nikdy tiskové hlavy na BJ kazetě. 232

233 Údržba tiskárny Výměna BJ kazety 4 Vyrovnejte BJ kazetu podle žluté značky a jemně zasuňte kazetu do nejzazší polohy. Kazeta bude po vložení poněkud nakloněna, jak je zřejmé z níže uvedeného obrázku. 233

234 Údržba tiskárny Výměna BJ kazety 5 Přesuňte zajiš ovací páčku kazety dolů, až bude kazeta zajištěna. BJ kazeta, která byla nakloněna, se napřímí a zůstane upevněna v držáku. Pokud nelze posunout zajiš ovací páčku kazety dolů, vyjměte BJ kazetu a vložte ji znovu do držáku. Color BJ Cartridge BC-05 3Colors 3Couleurs 3Faben 3Colores 3Colori 3 J [ Contains/Contient Isopropy alcohol Glycerin Made in Japan/Fabrique au Japon Jakmile BJ kazetu nasadíte, nesnažte se ji posunout. Pokud BJ kazeta zůstane mimo základní polohu (na pravém okraji), může dojít k vyschnutí inkoustu a s kazetou nebude možné tisknout. 234

235 Údržba tiskárny Výměna BJ kazety 6 Zavřete přední kryt. 235

236 Údržba tiskárny Čištění tiskárny Po delší době používání se prach z papíru a z okolí může shromaž ovat kolem výstupního otvoru pro papír a dal ších částí tiskárny. Podle pokynů na následujících stranách tiskárnu vyčistěte. Chcete li se vyhnout popálení nebo úrazu elektrickým proudem nebo poškození tiskárny při čištění, nepoužívejte hořlavá rozpouštědla, jako ředidlo, benzín nebo alkohol. 236

237 Údržba tiskárny Čištění tiskárny 1 Ujistěte se, že byl dokončen tisk, a pak odpojte tiskárnu od sítě. Vypnutí tiskárny Před čištěním tiskárnu vždy odpojte od sítě. Zabráníte tak možnému úrazu způsobenému kontaktem s částmi tiskárny, které jsou pod proudem. 237

238 Údržba tiskárny Čištění tiskárny 2 Otevřete přední kryt. 238

239 Údržba tiskárny Čištění tiskárny 3 Část tiskárny kolem výstupního otvoru pro papír otřete měkkým suchým hadříkem. Nedotýkejte se částí tiskárny umístěných pod předním krytem. Nedotýkejte se tiskové hlavy ani jejího okolí. Nepoužívejte výrobky z papíru, například papírové kapesníčky nebo ubrousky. Nepoužívejte čisticí prostředky ani mazadla. Po dokončení čištění zavřete přední kryt. 239

240 Údržba tiskárny Čištění tiskárny 4 Otřete všechen prach a nečistoty kolem tiskárny. Použijte měkký hadřík, který byl navlhčen a řádně vyždímán. Nepoužívejte těkavá rozpouštědla, například ředidla nebo benzen, čisticí prostředky v rozprašovači nebo chemické čisticí prostředky. Neomývejte tiskárnu vodou. 240

241 Údržba tiskárny Čištění podávacího válce Při častém používání papíru pro vysoké rozlišení HR 101 a jiných potahovaných papírů se prach z potahovaných ploch takových médií shromaž uje kolem podávacího válce a může způsobit špatné založení papíru nebo jeho zachycení. Pokud k tomu dojde, vyčistěte podávací válec čisticím papírem, který je součástí balíku. V každém balíku papíru pro vysoké rozlišení je vložen jeden čisticí papír. 241

242 Údržba tiskárny Čištění podávacího válce 1 Ověřte, že tiskárna je zapojena do sítě a že je vytažena opěrka na papír. 242

243 Údržba tiskárny Čištění podávacího válce 2 Z balíku papíru pro vysoké rozlišení vyjměte čisticí papír a odstraňte dvě zálepky. 243

244 Údržba tiskárny Čištění podávacího válce (2) (1) 3 Čisticí papír vložte do podavače listů. (1) Čisticí papír zarovnejte lepicími částmi vzhůru a směrem dolů podél pravé strany podavače listů a vložte jej do tiskárny. (2) Posuňte vodítko papírů tak, aby se dotýkalo levé strany čisticího listu. 244

245 Údržba tiskárny Čištění podávacího válce 4 Otevřete dialogové okno Printer Properties (Vlastnosti tiskárny), klepněte na kartu Maintenance (Údržba) a klepněte na tlačítko. Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny 245

246 Údržba tiskárny Čištění podávacího válce 5 Když se na obrazovce počítače objeví tato zpráva, klepněte na tlačítko OK. Čisticí papír se zavede do tiskárny a bude vysunut s prachem zachyceným na lepicích částech. Tím je dokončeno čištění podávacího válce. Čisticí papír se používá jen jednou. Po průcho du tiskárnou jej okamžitě zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy týkajícími se spotřebního odpadu. 246

247 Údržba tiskárny Transport tiskárny Při převážení tiskárny nebo jejím přesunu na jiné pracoviště používejte originální krabici a obalový materiál. Pokud nepoužijete původní krabici, ujistěte se, že je tiskárna řádně zabalena a že během transportu nemůže dojít k jejímu poškození. 247

248 Údržba tiskárny Transport tiskárny 1 Ujistěte se, že byl dokončen tisk, a pak vypojte tiskárnu ze zásuvky. Vypnutí tiskárny 248

249 Údržba tiskárny Transport tiskárny 2 Sejměte podpěru na papír. 249

250 Údržba tiskárny Transport tiskárny (1) 3 (1) Vyjměte BJ kazetu a uložte ji do schránky na BJ kazetu. (2) Držák kazety zajistěte páskou. (2) 250

251 Údržba tiskárny Transport tiskárny 4 Kabel tiskárny odpojte od počítače aodtiskárny. Před vypojením kabelu tiskárny se ujistěte, že je počítač vypnutý. 251

252 Údržba tiskárny Transport tiskárny 5 Tiskárnu opět zajistěte páskou a obalovým materiálem a vložte ji do plastikového obalu. Pásku k tiskárně připojte v místech, kde na obrázku vidíte tmavé obdélníky. Obalový materiál Obalový materiál nasa te na otvor podavače papíru. 252

253 Údržba tiskárny Transport tiskárny 6 Na oba konce tiskárny nasa te zajiš ovací vložky a tiskárnu zabalte do originální krabice. Canon Při přepravě tiskárny najatou společností označte krabici nálepkami KŘEHKÉ nebo HANDLE WITH CARE. 253

254 Odstraňování problémů Narazíte li při práci s tiskárnou na nějaký problém, vyhledejte informace v násle dujících částech. Výtisk není v odpovídající kvalitě Jiné problémy Jak se vyhnout problémům Vyžádání pomoci Tiskárna netiskne nebo se během tisku zastaví Papír se zachycuje nebo se nezavádí Chybová zpráva v okně BJ Status Monitor Chybové zprávy systému Windows 254

255 Výtisk není v odpovídající kvalitě Barevný dokument se tiskne monochromaticky Barvy nejsou jasné Barva tisku neodpovídá barvě na obrazovce Vytisknutý text je otočen o 90 stupňů Tisk v levém horním rohu Oříznutý text v pravém dolním rohu, na pravé straně nebo na dolním okraji Převrácený (zrcadlový) text nebo obrázek Nesprávný tisk zvětšených/zmenšených dokumentů Tisk jedné strany souboru na více stran Pruhované nebo nesprávné barvy Potrhané přímé čáry Srolované strany Rub stran znečištěný inkoustem Rozpitý inkoust Poškrábaná potiskovaná strana Viditelné bílé proužky Nerovnoměrné nebo pruhované barvy Poslední část tiskové úlohy se nevytiskne 255

256 Výtisk není v odpovídající kvalitě Barevný dokument se tiskne monochromaticky Kontrola! 1 Kontrola! 2 Kontrola! 3 Používáte černou BJ kazetu? Není vybrán tisk ve stupnici šedé? Je vybrán správný ovladač tiskárny? Přečtěte si odstavec Kontrola! 4 S použitím černé BJ kazety nelze tisknout barevně. Nahra te BJ kazetu jinou, například barevnou BJ kazetou, vhodnou pro aktuální typ tiskové úlohy. Výměna BJ kazety Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a zkontrolujte políčko Grayscale Print (Tisk ve stupnici šedé). Pokud je toto políčko zaškrtnuto, zrušte zaškrtnutí klepnutím. Windows 3.1 Byl li pro tiskovou úlohu vybrán nesprávný ovladač tis kárny a podporuje li tento ovladač jen monochromatický tisk, budou se všechny dokumenty tisknout monochroma ticky. Znovu spus te tiskovou úlohu a zkontrolujte název tiskárny zobrazený v poli Název v dialogovém okně Tisk. Ověřte, že je zde zobrazen název BJC Nastavení tiskárny BJC 1000 jako výchozí 256

257 Výtisk není v odpovídající kvalitě Barevný dokument se tiskne monochromaticky Kontrola! 4 Není v softwarové aplikaci vybrán monochromatický tisk? Některé softwarové aplikace mají v dialogovém okně pro tisk nastavení umožňující zapnout a vypnout barevný tisk. Pokud je v softwarové aplikaci taková volba vypnutá, zapněte ji. Další informace najdete v dokumentaci k softwarové aplikaci. 257

258 Výtisk není v odpovídající kvalitě Barvy nejsou jasné Kontrola! 1 Kontrola! 2 Kontrola! 3 Používáte správný typ papíru? Používáte správnou BJ kazetu? Je inkoust v BJ kazetě v dobrém stavu? Při tisku fotografií a ilustrací používejte papír pro vysoké rozlišení HR 101, lesklý fotografický papír GP 301 nebo vysoce lesklý fotografický film HG 101. Při tisku barevných grafů a diagamů používejte barevou BJ kazetu BC 05. Při tisku fotografií nebo podobných materiálů používejte barevnou fotografickou BJ kazetu BC 06. Tisková hlava BJ kazety může být ucpána nebo mohl dojít inkoust. Vytiskněte vzorek trysek, a ověřte tak stav tiskové hlavy. Tisk vzorku trysek Přečtěte si odstavec Kontrola! 4 258

259 Výtisk není v odpovídající kvalitě Barvy nejsou jasné Kontrola! 4 Je pro tiskovou úlohu a médium zvoleno správné nastavení ovladače tiskárny? Přečtěte si odstavec Kontrola! 5 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a v poli Choose Print Mode (Volba režimu tisku) vyberte položku Auto (Auto) nebo nejvhodnější režim pro tiskovou úlohu. Pod polem Choose Print Mode (Volba režimu tisku) ověřte, zda nastavení BJ kazety a média odpovídá BJ kazetě a médiu, které se aktuálně v tiskárně používají. Dále můžete klepnout na tlačítko Advanced... (Rozšířené) na kartě Main (Hlavní), klepnout na kartu Colour (Barvy) a upravit nastavení barev. Je li volba Colour Adjustment (Úprava barev) vypnuta, zapněte ji klepnutím na zaškrtávací políčko. Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Nastavení tiskárny pro papír a jiná média Určení BJ kazet Tisk fotografií Jak se vyhnout problémům 259

260 Výtisk není v odpovídající kvalitě Barvy nejsou jasné Kontrola! 5 Není použita opakovaně plněná BJ kazeta? S BJ kazetami znovu plněnými jinou společností pravděpodobně nedosáhnete uspokojivých výsledků. Doporučuje se používat BJ kazety určené k používání s tiskárnou BJC BJ kazety používané v této tiskárně Výměna BJ kazety 260

261 Výtisk není v odpovídající kvalitě Barva tisku neodpovídá barvě na obrazovce Kontrola! 1 Je inkoust v BJ kazetě v dobrém stavu? Jsou li mezi barvami na obrazovce a barvami výtisku značné rozdíly, mohou být ucpané některé trysky tiskové hlavy. Vytiskněte vzorek trysek a zkontrolujte výsledky. Tisk vzorku trysek Přečtěte si odstavec Kontrola! 2 261

262 Výtisk není v odpovídající kvalitě Barva tisku neodpovídá barvě na obrazovce Kontrola! 2 Je správně nastaven ovladač tiskárny? Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. Zkontrolujte, jestli jste vybrali správný režim tisku pro tiskovou úlohu. Ověřte, že nastavení BJ kazety a typu média odpovídají typu BJ kazet a média v tiskárně. Nejste li spokojeni s aktuálním nastavením barev, klepněte na tlačítko Advanced... (Rozšířené) na kartě Main (Hlavní), klepněte na kartu Colour (Barvy) a upravte nastavení na této kartě. Volba režimu tisku pro rychlé nastavení Nastavení tiskárny pro papír a jiná média Určení BJ kazet Tisk fotografií Jak se vyhnout problémům 262

263 Výtisk není v odpovídající kvalitě Vytisknutý text je otočen o 90 stupňů Kontrola! 1 Kontrola! 2 Je správně nastavena orientace? Není v softwarové aplikaci vybrána orientace na šířku? Je li papír vložen svisle a orientace je nastavena na volbu Landscape (Na šířku), budou text a papír vzájemně otočeny o 90 stupňů. Otevřete okno Vlastnosti tiskárny, klepněte na kartu Paper (Papír) a zkontrolujte nastavení orientace. Chcete li tisknout po šířce strany, vyberte volbu Portrait (Na výšku), chcete li tisknout po délce, vyberte volbu Landscape (Na šířku). Windows 3.1 Zkontrolujte orientaci v softwarové aplikaci. Rozbalte na bídku Soubor a vyberte volbu Vzhled stránky. Typ a počet dostupných funkcí závisí na softwarové aplikaci. Další informace najdete v uživatelské příručce k vaší softwarové aplikaci. Má li softwarová aplikace nastavení orientace, ověřte, že nastavení (Na výšku/na šířku) odpovídá nastavení na kartě Paper (Papír) v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny. 263

264 Výtisk není v odpovídající kvalitě Tisk v levém horním rohu Kontrola! 1 Kontrola! 2 Není papír v tiskárně větší než velikost strany zadaná v ovladači tiskárny? Není v ovladači tiskárny nastavena volba Scaled Printing (Změna velikosti) pro zmenšení? Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny, klepněte na kartu Paper (Papír) a zkontrolujte nastavení velikosti papíru. Neodpovídá li toto nastavení skutečnosti, vyměňte papír v tiskárně nebo klepněte na šipku dolů a v rozbalovacím seznamu vyberte správnou velikost papíru. Pokud je na kartě Paper (Papír) zapnuta volba Scaled Printing (Změna velikosti) a v ovladači je nastaveno zmenšení, vytiskne se dokument zmenšený v levém horním rohu strany. Chcete li tuto volbu vypnout, otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a na kartě Paper (Papír) klepněte na tlačítko pro tisk v normální velikosti. Chcete li volbu použít se zmenšením, ověřte správnost nastaveného údaje v procentech a potvr te správnost nastavení velikosti strany. Tisk zvětšených/zmenšených dokumentů 264

265 Výtisk není v odpovídající kvalitě Oříznutý text v pravém dolním rohu, na pravé straně nebo na dolním okraji Kontrola! 1 Kontrola! 2 Není papír v tiskárně menší než velikost strany zadaná v ovladači tiskárny? Není v ovladači tiskárny nastavena volba Scaled Printing (Změna velikosti) pro zvětšení? Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny, klepněte na kartu Paper (Papír) a zkontrolujte nastavení velikosti papíru. Neodpovídá li toto nastavení skutečnosti, vyměňte papír v tiskárně nebo klepněte na šipku dolů a v rozbalovacím seznamu vyberte správnou velikost papíru. Je li na kartě Paper (Papír) zapnuta volba Scaled Printing (Změna velikosti) a je li v ovladači nastaveno zvětšení, vytiskne se dokument zvětšený do pravého dolního rohu strany, nebo se ořízne na dolním nebo na pravém okraji. Chcete li vypnout volbu Scaled Printing (Změna veli kosti), otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny, klepněte na kartu Papír a klepněte na tlačítko Normal size Printing (Tisk v normální velikosti). Chcete li použít volbu Scaled Printing (Změna velikosti) se zvětšením, ověřte správnost nastaveného údaje v procentech a potvr te správnost nastavení velikosti strany. Tisk zvětšených/zmenšených dokumentů 265

266 Výtisk není v odpovídající kvalitě Převrácený (zrcadlový) text nebo obrázek Kontrola! Není jako typ média vybrán film pro tisk na zadní stranu nebo nažehlovací list? Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a zkontrolujte nastavení Media Type (Typ média). Není li nastavení správné, klepněte na šipku dolů a z rozbalovacího seznamu vyberte správný typ média. Nastavení typu média musí odpovídat médiu založenému v tiskárně pro tiskovou úlohu. 266

267 Výtisk není v odpovídající kvalitě Nesprávný tisk zvětšených/zmenšených dokumentů Kontrola! 1 Kontrola! 2 Odpovídá velikost papíru v tiskárně velikosti nastavené v ovladači tiskárny? Používáte papír správné velikosti pro dané nastavení volby Scaled Printing (Změna velikosti)? Používáte li volbu Scaled Printing (Změna velikosti) ke zvětšení nebo zmenšení dokumentu, aby se úloha přesně vešla na papír v tiskárně, nastavte nejprve velikost papíru na kartě Paper (Papír) na velikost zadanou v softwarové aplikaci. Pak nastavte volbu Printer Page Size (Velikost papíru v tiskárně) na velikost papíru vtiskárně. Tisk zvětšených/zmenšených dokumentů Chcete li nastavit měřítko zvětšení nebo zmenšení, založte papír odpovídající volbě Printer Page Size (Velikost papíru v tiskárně) na kartě Paper (Papír). Tisk zvětšených/zmenšených dokumentů 267

268 Výtisk není v odpovídající kvalitě Tisk jedné strany souboru na více stran Kontrola! 1 Odpovídá nastavení velikosti papíru v softwarové aplikaci nastavení v ovladači tiskárny? Nastavte stejnou velikost papíru v softwarové aplikaci i v ovladači tiskárny. Nastavení tiskárny pro papír a jiná média Výběr velikosti strany Kontrola! 2 Není horní okraj zadaný v softwarové aplikaci příliš velký? V softwarové aplikaci nastavte horní okraj na minimální hodnotu. Nemůžete li okraj změnit, zvyšte počet řádků na straně. Další informace o nastavení formátu strany v softwarové aplikaci najdete v uživatelské příručce a v on line nápovědě k softwarové aplikaci. 268

269 Výtisk není v odpovídající kvalitě Pruhované nebo nesprávné barvy Kontrola! 1. Je inkoust v BJ kazetě v dobrém stavu? Je li text nebo obrázek pruhovaný, trhaný či nezřetelný, nebo tisknou li se nesprávné barvy, mohl v BJ kazetě dojít inkoust nebo mohou být zanesené trysky. Vytiskněte vzorek trysek a zkontrolujte vzorky. Tisk vzorku trysek Přečtěte si odstavec Kontrola! 2 269

270 Výtisk není v odpovídající kvalitě Pruhované nebo nesprávné barvy Kontrola! 2 Kontrola! 3 Nebyla znovu nasazena ochranná páska nebo ochranné víčko? Tisknete na správnou stranu média? Po odstranění se ochranná oranžová páska a víčko nesmí znovu nasazovat na BJ kazetu. Nasazením pásky nebo víčka může do inkoustu vniknout vzduchová bublina, špí na nebo prach a může dojít k ucpání trysek. Pokud byla znovu nasazena ochranná páska nebo víčko, odstraňte je. Nainstalujte BJ kazetu do tiskárny a oka mžitě vyčistěte tiskovou hlavu. Čištění tiskové hlavy Strana určená k potištění se pro jednotlivé typy média liší. Ověřte, že je médium založeno do podavače listů potiskovanou stranou nahoru. Tisk na papír a jiná média 270

271 Výtisk není v odpovídající kvalitě Potrhané přímé čáry Kontrola! 1 Je BJ kazeta správně nainstalována? Vyjměte BJ kazetu a znovu ji správně nainstalujte. Výměna BJ kazety Kontrola! 2 Není v ovladači tiskárny nastavena kvalita tisku na Fast (Koncept)? Změna nastavení kvality tisku v ovladači tiskárny na hodnotu Fine (Jemný) může zlepšit kvalitu tisku přímých čar. Nastavení kvality tisku Kontrola! 3 Je páčka pro nastavení tlouš ky papíru ve správné poloze? Nastavte páčku pro nastavení tlouš ky papíru do polohy vhodné pro typ používaného papíru. 271

272 Výtisk není v odpovídající kvalitě Srolované strany Kontrola! 1 Netisknete na tenký papír? Přečtěte si odstavec Kontrola! 2 Srolování nebo zvlnění potištěných stran může způsobit velké množství inkoustu spotřebované při tisku barevných fotografií a ilustrací. V takových případech používejte speciální média, jako je papír pro vysoké rozlišení HR 101 nebo lesklý fotografický papír GP 301. Speciální povlak na potiskované straně těchto médií umožňuje lepší absorpci inkoustu a snižuje zvlnění papíru po tisku. Při práci s papírem pro vysoké rozlišení, lesklým fotografickým papírem nebo jiným speciálním médiem vždy zakládejte strany potiskovanou (bělejší) stranou nahoru. Jen jedna strana těchto médií je opatřena speciálním povlakem pro lepší absorpci inkoustu. Papír pro vysoké rozlišení HR 101 Lesklý fotografický papír GP

273 Výtisk není v odpovídající kvalitě Srolované strany Kontrola! 2 Není ovladač tiskárny nastaven na tisk s vysokou hustotou? Použijte pro volbu Intensity (Intenzita) na kartě Colour (Barvy) nižší hodnotu a zopakujte tiskovou úlohu. Při nižší intenzitě se používá méně inkoustu a strany se tedy budou méně rolovat. Úprava hustoty tisku 273

274 Výtisk není v odpovídající kvalitě Rub stran znečištěný inkoustem Kontrola! 1 Není vnitřek tiskárny špinavý? Tiskárnu pravidelně čistěte. Čistěte tiskárnu uvnitř i zvenku. Čištění tiskárny Kontrola! 2 Není strana vysunuta dříve než předchozí strana zaschne? Při tisku na médium vyžadující několik minut zasychání vyjímejte jednotlivé strany z výstupní přihrádky na papír ihned při vysunutí z tiskárny. Tak se zabrání uložení další strany na potištěnou stranu před zaschnutím. 274

275 Výtisk není v odpovídající kvalitě Rozpitý inkoust Kontrola! 1 Netisknete fotografii nebo ilustraci vyžadující velké mnžství inkoustu? V ovladači tiskárny nastavte kvalitu tisku na Fine (Jemný). Toto nastavení snižuje tendenci inkoustu slévat se při tisku barevných dokumentů vyžadujících velké množství inkoustu a v oblastech, kde černé plochy sousedí s barevnými. Nastavení kvality tisku Kontrola! 2 Nepoužíváte běžný papír? Používáte li běžný papír, použijte jiný typ média. Rozpíjení inkoustu se minimalizuje použitím papíru pro vysoké rozlišení, lesklého fotografického papíru nebo vysoce lesklého fotografického filmu. Papír pro vysoké rozlišení HR 101 Lesklý fotografický papír GP 301 Vysoce lesklý fotografický film HG 101 Přečtěte si odstavec Kontrola! 3 275

276 Výtisk není v odpovídající kvalitě Rozpitý inkoust Kontrola! 3 Není tisková hlava špinavá? Ucpané trysky tiskové hlavy mohou způsobit rozpíjení inkoustu, proto tiskovou hlavu vyčistěte. Čištění tiskové hlavy Kontrola! 4 Není ovladač tiskárny nastaven na tisk s vysokou hustotou? K úpravě hustoty tisku a množství spotřebovaného inkoustu lze použít nastavení Intensity (Intenzita) v ovladači tiskárny. Snížením hustoty tisku lze snížit tendenci inkoustu rozpíjet se na barevných fotografiích a ilustracích. Úprava hustoty tisku 276

277 Výtisk není v odpovídající kvalitě Poškrábaná potiskovaná strana Kontrola! 1 Kontrola! 2 Netisknete na silný papír? Netisknete na zvlněný běžný papír? Nepoužívejte papír silnější než 105 g/m 2. Pokud omylem použijete papír silnější než 105 g/m 2 a potiskovaná plocha bude poškrábaná, vyčistěte tiskovou hlavu. Čištění tiskové hlavy Je li zvlněný běžný papír vložen do tiskárny prohnutím nahoru, mohou tiskové hlavy poškrábat dolní okraj papíru. Papír vyjměte, obra te jej a vložte znovu do podavače listů. Kontrola! 3 Neprovádíte tisk s vysokou hustotou na běžný papír? Přečtěte si odstavec Kontrola! 4 Provádíte li tiskovou úlohu s vysokou hustotou na běžný papír, může papír absorbovat příliš mnoho inkoustu a zvlnit se, pak mohou tiskové hlavy poškrábat povrch zvlněné strany. Snižte nastavení intenzity na kartě Colour (Barvy) v ovladači tiskárny. Úprava hustoty tisku 277

278 Výtisk není v odpovídající kvalitě Poškrábaná potiskovaná strana Kontrola! 4 Netisknete mimo doporučenou tiskovou oblast? Při tisku mimo doporučenou tiskovou oblast mohou tiskové hlavy poškrábat dolní okraj strany. Chcete li se vyhnout problémům, tiskněte jen v doporučené tiskové oblasti. Tisková oblast 278

279 Výtisk není v odpovídající kvalitě Viditelné bílé proužky Kontrola! Vytiskněte vzorek trysek. Je li nějaká část vzorku trysek pruhovaná, může být tisková hlava ucpaná. Vytiskne li se vzorek trysek normálně, může být problém v softwarové aplikaci. Další informace najdete v sekci týkající se odstraňování problé mů v uživatelské příručce k softwarové aplikaci. Nepodaří li se problém odstranit vyčištěním tiskové hlavy ani výměnou BJ kazety, vyžádejte si pomoc. Tisk vzorku trysek Vyžádání pomoci 279

280 Výtisk není v odpovídající kvalitě Nerovnoměrné nebo pruhované barvy Kontrola! 1 Není na kartě Quality (Kvalita) v ovladači tiskárny nastavena kvalita tisku na hodnotu Fast (Koncept)? Nastavte kvalitu tisku na hodnotu Fine (Jemný) a prove te tisk znovu. Tím se sníží nerovnoměrné vybarvení, které se může objevit v dokumentu v místech, kde bylo použito velké množství inkoustu. Nastavení kvality tisku Kontrola! 2 Je nastavena na optimální hodnotu volba Halftoning (Polotóny)? Zkontrolujte nastavení Halftoning (Polotóny) na kartě Quality (Kvalita) ovladače tiskárny. Nastavení Diffusion (Difúze) vyhladí nerovnoměrné nebo pruhované barvy. Nastavení metody polotónování 280

281 Výtisk není v odpovídající kvalitě Poslední část tiskové úlohy se nevytiskne Kontrola! 1 Používáte papír velikosti zadané nastavením Page Size (Velikost stránky)? Neodpovídá li velikost papíru v tiskárně nastavení velikosti papíru v ovladači tiskárny, nemusí se vytisknout všechny části jednotlivých stran. Pokud jste velikost papíru nastavili v softwarové aplikaci, zkontrolujte, že odpovídá nastavení velikosti papíru v ovladači tiskárny. Nastavení tiskárny pro papír a jiná média Výběr velikosti strany Kontrola! 2 Je tiskárna řádně připojena k počítači? Zkontrolujte připojení tiskového kabelu k tiskárně a k po čítači. Přerušení spojení může způsobit ztrátu části tiskové úlohy. Kontrola spojení mezi tiskárnou a počítačem Přečtěte si odstavec Kontrola! 3 281

282 Výtisk není v odpovídající kvalitě Poslední část tiskové úlohy se nevytiskne Kontrola! 3 Není nainstalován ovladač tiskárny WPS? Je li v systému nainstalován ovladač WPS (Windows Printing System), nemusí být tisk v pořádku. Potvr te, zda v systému máte či nemáte nainstalován ovladač WPS. Kontrola nastavení ovladače WPS 282

283 Tiskárna netiskne nebo se během tisku zastaví Tisková úloha se nespustí Tisk se zastavuje Tisk se spustí, ale nic se nevytiskne 283

284 Tiskárna netiskne nebo se během tisku zastaví Tisková úloha se nespustí Kontrola! 12 Je napájecí šňůra v zásuvce? Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra zapojena do zásuvky. Kontrola! 2 Kontrola! 3 Je zásuvka pod proudem? Je tiskárna řádně připojena k počítači? Do téže zásuvky zapojte jiné elektrické zařízení. Funguje li toto zařízení, je zásuvka v pořádku. Nepodaří li se odstranit problém prověřením obou možností, odpojte tiskárnu a vyžádejte si pomoc. Vyžádání pomoci Zkontrolujte spojení tiskového kabelu mezi tiskárnou a počítačem. Nedostatečné nebo přerušené spojení může bránit zahájení práce. Kontrola spojení mezi tiskárnou a počítačem Přečtěte si odstavec Kontrola! 4 284

285 Tiskárna netiskne nebo se během tisku zastaví Tisková úloha se nespustí Kontrola! 4 Kontrola! 5 Netisknete velmi rozsáhlý soubor? Používáte správný ovladač tiskárny? Zpracování rozsáhlých souborů trvá delší dobu. Fotografie a ilustrace mohou velikost souboru značně zvětšit. U velmi rozsáhlých souborů budete na zahájení tiskové úlohy čekat několik minut. Je li pro tiskovou úlohu vybrán nesprávný ovladač tiskárny, nemusí se úloha spustit. Spus te tisk znovu a ověřte, zda je v poli Název v dialogovém okně Tisk vybrána položka BJC Je li vybrán jiný ovladač, klepněte na šipku dolů a z rozbalovacího seznamu vyberte položku BJC Přečtěte si odstavec Kontrola! 6 Není li položka BJC 1000 v seznamu uvedena, musíte nainstalovat ovladač tiskárny. Používáte li pouze tiskárnu BJC 1000, můžete ji vybrat jako výchozí..nastavení tiskárny BJC 1000 jako výchozí 285

286 Tiskárna netiskne nebo se během tisku zastaví Tisková úloha se nespustí Kontrola! 6 Je vybrán správný tiskový port? Je li tiskárna k počítači připojena přímo tiskovým kabelem, zadejte jako tiskový port LPT1. Kontrola nastavení portu tiskárny Windows

287 Tiskárna netiskne nebo se během tisku zastaví Tisk se zastavuje Kontrola! Neobsahuje tisková úloha velmi podrobnou fotografii nebo ilustraci? Ke zpracování velmi podrobné fotografie nebo ilustrace potřebuje tiskárna více času. Vyčkejte několik minut, než bude tisková úloha zahájena. 287

288 Tiskárna netiskne nebo se během tisku zastaví Tisk se spustí, ale nic se nevytiskne Kontrola! 1 Je BJ kazeta v dobrém stavu? Tisková hlava BJ kazety může být ucpaná nebo mohl v BJ kazetě dojít inkoust. 1. Prove te tisk vzorku trysek, a zjistěte tak stav tiskové hlavy a vyčistěte ji. Tisk vzorku trysek Čištění tiskové hlavy Pokud problém přetrvává, vyměňte BJ kazetu. Výměna BJ kazety Přečtěte si odstavec Kontrola! 2 2. Vytiskne li se vzorek trysek normálně, zkontrolujte softwarovou aplikaci a ověřte, že problém není v původním souboru. Kontrola spojení mezi tiskárnou a počítačem 288

289 Tiskárna netiskne nebo se během tisku zastaví Tisk se spustí, ale nic se nevytiskne Kontrola! 2 Sejmuli jste z tiskové hlavy oranžovou ochrannou pásku? Nebyla li z BJ kazety odstraněna oranžová ochranná páska, nepoteče z BJ kazety inkoust. Vyjměte BJ kazetu a zkontrolujte tiskovou hlavu. Pokud páska nebyla odstraněna, sejměte ji. Výměna BJ kazety 289

290 Papír se zachycuje nebo se nezavádí Tiskárna si nebere papír z podavače Obálky se nezavádějí Papír se při zavádění křiví Několik listů zavedeno najednou Zachycení papíru 290

291 Papír se zachycuje nebo se nezavádí Tiskárna si nebere papír z podavače Kontrola! 1 Kontrola! 2 Kontrola! 3 Kontrola! 4 Není papír příliš silný? Není v podavači příliš mnoho listů? Je zdvižena opěrka na papír? Není papír přeložený nebo pomačkaný? Nepoužívejte papír silnější než 105 g/m 2. Média použitelná pro tuto tiskárnu Počet listů, které lze vložit do podavače, závisí na používaném médiu. Překročíte li předepsaný počet listů, nebude se médium správně zavádět. Kapacita papíru Než založíte do podavače médium jiného typu než obálky, musíte zdvihnout opěrku na papír. Nezdvihnete li před zaváděním opěrku na papír, nevloží se médium při zakládání až do otvoru podavače papíru. Chcete li se vyhnout nesprávnému zavádění a zachycování papíru, nezakládejte do podavače listů papír, který je přeložený, zvlněný nebo pomačkaný. Nevhodná média 291

292 Papír se zachycuje nebo se nezavádí Obálky se nezavádějí Kontrola! 1 Nejsou obálky zvlněné nebo ohnuté? 1. Před zaváděním obálek ověřte, že jsou zploštělé. Jemně obálky stiskněte kolem okrajů, aby se zploštily a aby se odstranil vzduch z kapes obálek. 2. Nejsou li obálky ani pak zcela ploché, vezměte sadu za protější okraje a jemným ohnutím po diagonále je srovnejte. 3. Ověřte, že chlopně jsou rovně a nepřekrývají se. 4. Nezavádějí li se obálky ani pak, uhla te jejich hrany perem nebo podobným předmětem. Obálky Přečtěte si odstavec Kontrola! 2 292

293 Papír se zachycuje nebo se nezavádí Obálky se nezavádějí Kontrola! 2 Není založeno příliš mnoho obálek? Nepřekračujte počet 5 obálek ve stohu. Obálky Kontrola! 3 Jsou obálky správně založeny? Chcete li se vyhnout nesprávnému zavádění a zachy cení obálek, zakládejte obálky vždy horním okrajem po délce a stranou s chlopní dolů. Obálky 293

294 Papír se zachycuje nebo se nezavádí Papír se při zavádění křiví Kontrola! 1 Není v podavači příliš mnoho listů? Počet listů, které lze vložit do podavače, závisí na pou žívaném médiu. Překročíte li předepsaný počet listů, nebude se médium správně zavádět. Kapacita papíru Kontrola! 2 Není papír přeložený nebo pomačkaný? Chcete li se vyhnout nesprávnému zavádění a zachyco vání papíru, nezakládejte do podavače listů papír, který je přeložený, zvlněný nebo pomačkaný. Nevhodná média Kontrola! 3 Je vodítko papíru správně nastaveno? Není li vodítko papíru na podavači listů správně nasta veno, papír se nezavádí přímo nebo se může v tiskárně zachycovat. Vodítko papíru musí být přiloženo k okraji sady a nesmí být příliš těsné. 294

295 Papír se zachycuje nebo se nezavádí Několik listů zavedeno najednou Kontrola! 1 Provzdušnili jste sadu papírů před založením? Před založením sady papírů do podavače listů vždy stránky provzdušněte, aby se odstranila statická elektřina a zarovnaly se okraje. Při prolistování se listy oddělí a budou se plynule zavádět z podavače. Kontrola! 2 Kontrola! 3 Není v podavači příliš mnoho listů? Není papír přeložený nebo pomačkaný? Počet listů, které lze vložit do podavače, závisí na pou žívaném médiu. Překročíte li předepsaný počet listů, nebude se médium správně zavádět. Kapacita papíru Chcete li se vyhnout nesprávnému zavádění a zachyco vání papíru, nezakládejte do podavače listů papír, který je přeložený, zvlněný nebo pomačkaný. Nevhodná média 295

296 Papír se zachycuje nebo se nezavádí Zachycení papíru 1 Zachytí li se papír v tiskárně, pomalu jej vytáhněte z podavače listů nebo z výstupního otvoru pro papír, podle toho, co je snazší. Pokud se papír trhá, otevřete přední kryt a odstraňte všechny kousky papíru. Jakmile s tím budete hotovi, zavřete přední kryt. Nelze li papír vyjmout, podržte stisknuté tlačítko RESUME po dobu alespoň 2 sekund a uvolněte je. Papír se automaticky vysune. Pak znovu spus te tiskovou úlohu. 296

297 Papír se zachycuje nebo se nezavádí Zachycení papíru 2 Papír založte do podavače listů a stiskněte tlačítko RESUME. Ujistěte se, že vkládaný papír není přeložený ani zmačkaný. Nevhodná média Do padavače listů lze založit papír o gramáži 64 až 105 g/m 2. Média použitelná pro tuto tiskárnu 297

298 Chybová zpráva v okně BJ Status Monitor Chyba v okně BJ Status Monitor Pokud se vyskytne chyba, otevře se okno BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ). Na kartě Print Status (Stav tisku) se zobrazí krátký popis chyby a další informace o tiskové úloze. Klepnutím na kartu Guide (Návod) zobrazíte pokyny, jak lze problém vyřešit. V případě problémů, k jejichž odstranění je třeba podniknout více kroků, můžete zobrazit další stránku klepnutím na tlačítko Next (Další) nebo předchozí stránku klepnutím na tlačítko Back (Zpět). 298

299 Chybové zprávy systému Windows Chyba zápisu na LPT1... Chyba aplikace, chyba obecné ochrany Jiné chybové zprávy Error 299

300 Chybové zprávy systému Windows Chyba zápisu na LPT1... Kontrola! 1 Kontrola! 2 Je tiskárna zapnutá? Je tiskárna řádně připojena k počítači? Ověřte, že sí ový kabel je připojen do sítě. Pokud se tiskárna nezapne: Tisková úloha se nespustí Zkontrolujte připojení tiskového kabelu k tiskárně a k počítači. Kontrola spojení mezi tiskárnou a počítačem Přečtěte si odstavec Kontrola! 3 300

301 Chybové zprávy systému Windows Chyba zápisu na LPT1... Kontrola! 3 Funguje zařazování správně? Zrušte zařazování a pošlete tiskovou úlohu přímo na tiskárnu. 1 Přímo otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. 2 Klepněte na kartu Details (Detaily) a pak klepněte na tlačítko Spool Settings (Zařazování). Klepněte na přepínač Print directly to the printer (Tisknout přímo na tiskárnu). Přečtěte si odstavec Kontrola! 4 Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny 301

302 Chybové zprávy systému Windows Chyba zápisu na LPT1... Kontrola! 4 Pracuje správně tiskový port LPT1? Přečtěte si odstavec Kontrola! 5 Zkontrolujte stav tiskového portu. 1. Na pracovní ploše klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a z rozevírací nabídky vyberte příkaz Vlastnosti. 2. Klepněte na kartu Správce zařízení, klepněte na pole Porty (COM/LPT) a pak poklepejte na tiskový port tiskárny Canon BJ (LPT1). 3. Na kartě General (Obecné) ověřte, zda je zaškrtnuta položka Original Configuration ( Current) (Originální konfigurace (Aktuální)). Není li tato položka zaškrtnuta, dojde k chybě. Přečtěte si zprávu v sekci Device Status (Stav zařízení) a ověřte, že zde není problém. 4. Klepněte na kartu Resources (Prostředky) a přečtěte si zprávu v seznamu v sekci Conflicting Device List (Seznam konfliktních zařízení). Je li zde uveden konflikt, odstraňte konkurenční zařízení. Další informace najdete v on line nápovědě nebo v uživatelské příručce k systému Windows. 302

303 Chybové zprávy systému Windows Chyba zápisu na LPT1... Kontrola! 5 Kontrola! 6 Je správně nainstalován ovladač tiskárny? Není nainstalován ovladač WPS? Může jít o problém s ovladačem tiskárny. Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte. Bližší informace o instalaci ovladače tiskárny najdete v příručce První seznámení. Odinstalace ovladače tiskárny Je li v systému nainstalován ovladač WPS (Windows Printing System), nemusí být tisk v pořádku. Kontrola nastavení ovladače WPS 303

304 Chybové zprávy systému Windows Chyba aplikace, chyba obecné ochrany Kontrola! 1 Kontrola! 2 Nepoužíváte softwarovou aplikaci pro systém Windows 3.1? Není na pozadí spuštěno několik softwarových aplikací? Pokus o tisk ze softwarové aplikace pro systém Windows 3.1 nainstalované v platformě Windows 98 nebo Windows 95 způsobí chybu. Použijte aplikaci kompatibilní se systémy Windows 98 nebo Windows 95. Je li zároveň spuštěno několik softwarových aplikací, není možná k dispozici dost paměti pro tiskovou úlohu. Ukončete ostatní softwarové aplikace a operaci zopakujte. Kontrola! 3 Má počítač dostatek paměti? Přečtěte si odstavec Kontrola! 4 Ověřte, zda máte nainstalováno požadované množství paměti pro softwarovou aplikaci, kterou používáte pro tisk. Další informace najdete v uživatelské příručce k vaší softwarové aplikaci. Není li pamě dostatečná, nainstalujte další. Zjištění verze systému Windows a kapacity paměti 304

305 Chybové zprávy systému Windows Chyba aplikace, chyba obecné ochrany Kontrola! 4 Kontrola! 5 Kontrola! 6 Je na pevném disku dost volného místa? Není problém v souboru, který chcete vytisknout? Je správně nainstalován ovladač tiskárny? Není li na pevném disku k dispozici dost místa, může dojít k chybě. Zkontrolujte množství volného místa na pevném disku. Je li na disku málo volného místa, odstraňte nepotřebné soubory. Zjištění množství volného místa na pevném disku Soubor znovu vytvořte a zkuste jej znovu vytisknout. Pokud při tisku nového dokumentu nedochází k problémům, byl starý soubor pravděpodobně chybný. Pokud problémy přetrvávají i u nového souboru, obra te se na servisní organizaci. Vyžádání pomoci Může jít o problém s ovladačem tiskárny. Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte. Odinstalace ovladače tiskárny 305

306 Chybové zprávy systému Windows Jiné chybové zprávy Může se zobrazit některá z následujících zpráv. Vzhledem k nedostatku místa na disku neproběhlo zařazování úspěšně Vzhledem k nedostatku paměti neproběhlo zařazování úspěšně Ovladačtiskárny nebyl nalezen Tisk na pozadí se nezdařil Odstraněním nepotřebných souborů uvolněte více místa na disku. Kontrola množství paměti na pevném disku Ukončením ostatních softwarových aplikací spuštěných na pozadí uvolněte více paměti. Kontrola verze systému Windows a kapacity paměti Odinstalujte ovladačtiskárny a nainstalujte jej znovu. Odinstalace ovladače tiskárny Restartujte systém Windows a zopakujte operaci. Nelze vytisknout [název aplikace][název souboru] Zkuste tisk zopakovat po dokončení aktuální úlohy. 306

307 Jiné problémy Nelze instalovat ovladač tiskárny BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ) se neotevře Nelze provádět tisk na pozadí 307

308 Jiné problémy Nelze instalovat ovladač tiskárny Kontrola! 1 Postupovali jste podle pokynů pro instalaci ovladače tiskárny v příručce První seznámení? Příručka První seznámení obsahuje podrobný postup instalace ovladače tiskárny. Provádíte li novou instalaci ovladače tiskárny, odstraňte ostatní ovladače tiskáren Bubble Jet, které již jsou v počítači nainstalovány. Odinstalace ovladače tiskárny Pokud při instalaci došlo k chybě a byli jste nuceni instalaci ukončit, ovladač tiskárny možná nepůjde instalovat, protože systém Windows může být v nestabilním stavu. Restartujte systém Windows a přeinstalujte ovladač tiskárny. Přečtěte si odstavec Kontrola! 2 308

309 Jiné problémy Nelze instalovat ovladač tiskárny Kontrola! 2 Kontrola! 3 Nejsou spuštěny jiné softwarové aplikace? Zadali jste pro instalaci správnou jednotku CD ROM? Než znovu spustíte instalační program, ukončete všechny ostatní aplikace. Jsou li v systému nainstalovány jiné ovladače tiskáren BJ, odinstalujte je před novým spuštěním instalačního programu. Odinstalace ovladače tiskárny Pokud se program pro instalaci ovladače tiskárny nespu stil automaticky při vložení disku CD ROM, poklepejte na pracovní ploše systému Windows (s diskem CD ROM In stalační software & Referenční příručka vloženým v jed notce CD ROM) na ikonu Tento počítač a pak poklepejte na ikonu jednotky CD ROM. Přečtěte si odstavec Kontrola! 4 Bližší informace o instalaci ovladače tiskárny najdete vpříručce První seznámení. 309

310 Jiné problémy Nelze instalovat ovladač tiskárny Kontrola! 4 Nemáte problémy s diskem CD ROM Instalační software & Referenční příručka? Disk CD ROM Instalační software & Referenční příručka, který je součástí produktu, může být poškozený. Na pracovní ploše systému Windows poklepejte na ikonu Tento počítač a pak poklepejte na ikonu CD ROM. Nemůže li systém Windows přečíst disk CD ROM, vyžádejte si pomoc. Vyžádání pomoci V systému Windows 3.1 použijte při přístupu k disku CD ROM Správce souborů. 310

311 Jiné problémy BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ) se neotevře Kontrola! 1 Podporuje váš počítač a tiskový kabel obousměrnou komunikaci? Zkontrolujte hardwarovou specifikaci počítače a tiskového kabelu. Fungování aplikace BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ) závisí na obousměrném přenosu dat mezi počítačem a tiskárnou. Jak počítač, tak i tiskový kabel musí podporovat obousměrný přenos dat. Nejste li si jisti, zda váš počítač nebo tiskový kabel podporují obousměrnou komunikaci, obra te se na dodavatele počítače. Přečtěte si odstavec Kontrola! 2 311

312 Jiné problémy BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ) se neotevře Kontrola! 2 Je v ovladači tiskárny vybrána volba obousměrné komunikace? 1 Přímo otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. 2 Klepněte na kartu Details (Detaily) a klepněte na tlačítko Spool Settings (Nastavení zařazování). 3 V dialogovém okně Spool Settings (Nastavení zařazování) klepněte na přepínač pro tuto volbu: Enable bi directional support for this printer (S tiskárnou komunikovat obousměrně). 4 Klepněte na tlačítko OK a zavřete ovladač tiskárny. Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny 312

313 Jiné problémy Nelze provádět tisk na pozadí Kontrola! 1 Kontrola! 2 Je na pevném disku k dispozici dost volného místa? Je v ovladači tiskárny vybrán tisk na pozadí? Není li na pevném disku k dispozici dost místa, nemusí být tisk v pořádku. Uvolněte místo odstraněním nepotřebných souborů. Zjištění množství volného místa na pevném disku Nemůžete li na pevném disku uvolnit místo odstraněním souborů, vypněte tisk na pozadí. 1. Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klep něte na kartu Features (Funkce). 2. Není li zaškrtnuto políčko Background Printing (Tisk na pozadí), klepněte na ně. 3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a spus te tiskovou úlohu. Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny 313

314 Jak se vyhnout problémům Operace úpravy barev Úprava vyrovnání barev Nastavení jasu Úprava stylu výstupu Operace úpravy kvality obrázků Nastavení kvality tisku Nastavení metody polotónování Další operace Zjištění stavu tiskárny Nastavení tiskárny BJC 1000 jako výchozí Kontrola spojení mezi tiskárnou a počítačem Kontrola nastavení portu tiskárny Kontrola nastavení ovladače WPS Odinstalace ovladače tiskárny 314

315 Jak se vyhnout problémům Úprava vyrovnání barev Karta Barvy V ovladači tiskárny můžete upravit tóny barev obrázku změnou hustoty jednotlivých barev (azurová, purpurová ažlutá). Můžete například snížit nastavení purpurové, je li červená příliš silná, nebo zvýšit nastavení azurové, je li modrá příliš slabá. 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na tlačítko Advanced... (Rozšířené) na kartě Main (Hlavní). 2 Klepněte na kartu Colour (Barvy) a klepněte na políčko Colour Adjustment (Úprava barev), není li zaškrtnuto. 3 Jednotlivé barvy upravte přesouváním posuvníku vlevo nebo vpravo (nebo klepnutím na tlačítka se šipkami na obou koncích pruhu). 315

316 Jak se vyhnout problémům Nastavení jasu Karta Barvy Celkový jas vytisknutého obrázku můžete nastavit pomocí volby Brightness (Jas) v ovladači tiskárny. 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na tlačítko Advanced... (Rozšířené) na kartě Main (Hlavní). 2 Klepněte na kartu Colour (Barvy) a klepněte na políčko Colour Adjustment (Úprava barev), není li zaškrtnuto. 3 Klepněte na šipku seznamu Brightness (Jas) a vyberte nastavení: Light (Světlý), Normal (Normální), Dark (Tmavý) a Very Dark (Velmi tmavý). 316

317 Jak se vyhnout problémům Úprava stylu výstupu Karta Barvy Nastavení Output Style (Styl výstupu) v ovladači tiskárny umožňuje určit, zda jsou při tisku zvýrazněny smíšené tóny nebo zda se jasněji tisknou primární barvy. Accurate (Přesný) Zvýrazňují se smíšené tóny. Styl vhodný pro přirozené obrázky (barva pleti, nebe, trávníku a podobně). Vivid (Živý) Zvýrazňují se primární barvy. Vytiskne se jasná červeň, modř a žlu pro barevné grafy a tabulky. Auto (Automatický) Provede se vzorkování dat a vybere se optimální metoda pro danou tiskovou úlohu. 1. Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na tlačítko Advanced... (Rozšířené) na kartě Main (Hlavní). 2. Klepněte na kartu Colour (Barvy), klepněte na šipku dolů seznamu Output Style (Styl výstupu) a vyberte nastavení. Není li položka Output Style (Styl výstupu) dostupná, zaškrtněte políčko Úprava barev. 317

318 Jak se vyhnout problémům Nastavení kvality tisku Karta Quality (Kvalita) Nastavení kvality tisku v okně ovladače tiskárny umožňuje rozhodnout, zda upřednostňujete rychlost nebo kvalitu tisku. Kvalitu tisku můžete zvýšit tažením posuvníku doprava. Rychlost tisku zvýšíte tažením posuvníku doleva. 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na tlačítko Advanced... (Rozšířené). 2 Klepněte na kartu Quality (Kvalita) a nastavte požadovanou hodnotu na posuvníku Print Quality (Kvalita tisku). 318

319 Jak se vyhnout problémům Nastavení metody polotónování Karta Kvalita Volba Halftoning (Polotóny) v okně ovladače tiskárny umožňuje vybrat metodu polotónování. Fine(Fast) (Jemné(rychlé)) Tato metoda je nejvhodnější pro rychlý tisk textů a tabulek. Fine (Jemné) Tato metoda je nejvhodnější pro tisk obrazů a grafů s ostrými barevnými přechody. Diffusion (Difúze) Tato metoda je nejvhodnější pro tisk realistických obrazů, například fotografií. Auto (Auto) Automatické zjištění typu obrazu a výběr vhodné metody polotónování. 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na tlačítko Advanced... (Rozšířené). 2 Klepněte na kartu Quality (Kvalita) a nastavte metodu polotónování. 319

320 Jak se vyhnout problémům Zjištění stavu tiskárny Karta Maintenance (Údržba) Ve stavovém okně tiskárny BJ lze zjistit stav tiskárny. Toto okno se automaticky otevře při spuštění tisku a po dobu tisku zůstane aktivní. Pokud tiskárna netiskne, můžete otevřít stavové okno tiskárny BJ následujícícm postupem: 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny a klepněte na kartu Maintenance (Údržba). 2 Klepněte na tlačítko Start Status Monitor (Spustit stavové okno). BJ Status Monitor 320

321 Jak se vyhnout problémům Nastavení tiskárny BJC 1000 jako výchozí (3) (1) (2) Používáte li více než jednu tiskárnu, může být pro vás pohodlné nastavit tiskárnu BJC 1000 jako výchozí tiskárnu. 1 Na pracovní ploše systému Windows klepněte na tlačítko Start, ukažte na volbu Nastavení a klepněte na položku Tiskárny. 2 Klepnutím vyberte ikonu tiskárny BJC Rozbalte nabídku Soubor a vyberte volbu Nastavit jako výchozí. Windows

322 Jak se vyhnout problémům Kontrola spojení mezi tiskárnou a počítačem Máte li problémy s tiskárnou, může být jejich příčinou hardware používaný ke spojení tiskárny a počítače. Používáte li přepínací zařízení nebo externí vyrovnáva cí pamě, odpojte přepínací zařízení nebo externí vy rovnávací pamě a tiskárnu připojte přímo k počítači. Pokud je při přímém spojení tisk možný, obra te se na dodavatele zařízení. Může být vadný tiskový kabel, nebo možná používáte nesprávný typ kabelu. Vyměňte tiskový kabel a operaci zopakujte. Doporučený tiskový kabel 322

323 Jak se vyhnout problémům Kontrola spojení mezi tiskárnou a počítačem Doporučený tiskový kabel Rozhraní Paralelní rozhraní kompatibilní se standardem IEEE 1284 Typ Kroucený stíněný dvojlinkový kabel Materiál AWG28 nebo vyšší Délka Maximálně 2,0 m (6,5 stop) Konektory rozhraní Na straně tiskárny Amphenol (nebo ekvivalentní) Na straně kabelu Amphenol (nebo ekvivalentní) Obousměrný Funkce aplikace BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ) vyžaduje tiskový kabel podporující obousměr nou komunikaci. 323

324 Jak se vyhnout problémům Kontrola nastavení portu tiskárny Karta Detaily Pokud tiskárna nezahájí tisk ani po spuštění příkazu Print from the computer (Tisk z počítače), může jít o chybné nastavení portu tiskárny. Zkontrolujte nastavení portu tiskárny a vyberte správný port. 1 Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. 2 Klepněte na kartu Details (Detaily) a zaškrtněte políčko Print to the following port (Tisknout do portu). Pokud je tiskárna připojena k počítači přímo kabelem, vyberte volbu LPT1. 324

325 Jak se vyhnout problémům Kontrola nastavení ovladače WPS Pokud je nainstalován ovladač WPS (Windows Printing System), můžete problémy při tisku vyřešit změnou nastavení ovladače. 1 Na pracovní ploše systému Windows klepněte na tlačítko Start, ukažte na volbu Nastavení a klepnutím na příkaz Tiskárny otevřete okno Tiskárny. 2 Pokud je nainstalován ovladač WPS, zobrazte jeho vlastnosti a na kartě Details (Detaily) zaškrtněte políčko Print to the following port (Tisknout do portu). Pokud je vybrán stejný port, jako používá tato tiskárna, změňte port pro ovladač WPS na hodnotu FILE nebo ovladač WPS odstraňte. 325

326 Jak se vyhnout problémům Odinstalace ovladače tiskárny Potřebujete li znovu nainstalovat ovladač tiskárny, musíte odinstalovat všechny dříve nainstalované ovladače tiskárny BJ. 1 Na pracovní ploše systému Windows klepněte na tlačítko Start, ukažte na volbu Programy, ukažte na volbu BJ printer (Tiskárna BJ) a klepněte na volbu Odinstalovat. 2 Až budete vyzváni k potvrzení, že chcete soubory odstranit, klepněte na tlačítko Ano. 3 Po skončení odinstalace klepněte na tlačítko OK. 4 Pokyny k instalaci ovladače tiskárny najdete v příručce První seznámení. 326

327 Vyžádání pomoci Než si vyžádáte pomoc, zkontrolujte, zda máte zjištěny následující informace: Vymezení problému Kontrola tiskového prostředí Celkový popis problému Název a číslo tiskárny Číslo verze ovladače tiskárny Používaná verze systému Windows 327

328 Vyžádání pomoci Vymezení problému Narážíte li na problémy, pokuste se problém blíže zařadit do jedné z následujících tří oblastí: Problém s tiskárnou Hardwarový problém jiného typu než s tiskárnou Problém se softwarovou aplikací 328

329 Vyžádání pomoci Vymezení problému Problém s tiskárnou Pokud tiskárna nepracuje a problém nemůžete odstranit, vyžádejte si pomoc. 329

330 Vyžádání pomoci Vymezení problému Hardwarový problém jiného typu než s tiskárnou Pracuje li tiskárna obvyklým způsobem a softwarová aplikace je správně nastavena, může být příčinou problému tiskový kabel nebo počítačový systém (pamě, pevný disk, rozhraní). Vyžádejte si pomoc. 330

331 Vyžádání pomoci Vymezení problému Problém se softwarovou aplikací Problémy, které se objevují jen při práci s určitou softwarovou aplikací, jsou pravděpodobně způsobeny touto softwarovou aplikací. Podrobné informace si vyžádejte u výrobce softwarové aplikace. Problémy může také odstranit instalace nejnovější verze ovladače tiskárny. 331

332 Vyžádání pomoci Kontrola tiskového prostředí Ověřte, že jste uvedli název a číslo verze operačního systému, množství instalované paměti, kapacitu pevného disku a velikost volného místa na pevném disku a číslo verze ovladače tiskárny. Další informace jsou uvedeny v následujících sekcích: Zjištění verze systému Windows a kapacity paměti Zjištění množství volného místa na pevném disku Zjištění verze ovladače tiskárny 332

333 Vyžádání pomoci Kontrola tiskového prostředí Zjištění verze systému Windows a kapacity paměti Windows 98, Windows 95 1 Pravým tlačítkem klepněte na ikonu Tento počítač a z rozevírací nabídky vyberte volbu Vlastnosti. 2 Z karty Obecné si zapište název systému, číslo verze a kapacitu paměti. Windows Ve Správci programů poklepejte na ikonu Hlavní skupina, pak poklepejte na ikonu MS DOS. 2 Do příkazového řádku systému MS DOS napište příkaz MEM a stiskněte klávesu Enter. 3 Přečtěte si položku Total Memory (Celková pamě ) a poznamenejte si ji. 4 Napište příkaz EXIT a stisknutím klávesy Enter se vra te do prostředí Windows

334 Vyžádání pomoci Kontrola tiskového prostředí Zjištění množství volného místa na pevném disku Windows 95, Windows 98 1 Na pracovní ploše systému Windows poklepejte na ikonu Tento počítač. 2 Pravým tlačítkem klepněte na ikonu pevného disku a z rozevírací nabídky vyberte volbu Vlastnosti. 3 Na kartě Obecné zjistěte kapacitu pevného disku a množství volného místa. Windows Ve Správci programů poklepejte na ikonu Hlavní skupina, pak poklepejte na ikonu Správce souborů. 2 Vyberte pevný disk a zjistěte množství celkového a volného místa v levém dolním rohu okna. 334

335 Vyžádání pomoci Kontrola tiskového prostředí Zjištění čísla verze ovladače tiskárny Následujícím postupem zjistěte číslo verze ovladače tiskárny. Windows 98, Windows 95 1 Na pracovní ploše systému Windows klepněte na tlačítko Start, ukažte na volbu Nastavení a klepněte na položku Tiskárny. 2 Pravým tlačítkem klepněte na ikonu tiskárny BJC 1000 a z rozevírací nabídky vyberte volbu Vlastnosti. 3 Klepněte na kartu Main (Hlavní) a klepněte na tlačítko About... (O aplikaci). Zobrazí se číslo verze ovladače tiskárny. Windows Poklepejte na ikonu Tiskárny v okně Ovládací panel. 2 Zkontrolujte, zda je v poli Instalované tiskárny) zobrazena položka Canon BJC 1000, a klepněte na tlačítko Nastavit. 3 Klepněte na tlačítko O aplikaci. Zobrazí se číslo verze ovladače tiskárny. 335

336 Ovladače tiskáren Práce v systémech Windows 98 a Windows 95 Práce v systému Windows 3.1 Modernizace ovladače tiskárny Odinstalace ovladače tiskárny Přidání tiskárny Instalace ovladače tiskárny z disket 336

337 Ovladače tiskáren Práce v systémech Windows 98 a Windows 95 Chcete li tiskárnu používat v systémech Windows 95 nebo Windows 98, musíte podle obecného postupu na následující straně nainstalovat ovladač tiskárny. Podrobné informace najdete v příručce První seznámení. Instalace ovladače tiskárny z disket 337

338 Ovladače tiskáren Práce v systémech Windows 98 a Windows 95 (1) Spus te systém Windows 98 nebo Windows 95 a do jednotky CD ROM počítače vložte disk CD ROM Instalační software & Referenční příručka dodávaný s tiskárnou. (2) Chvilku počkejte na automatické spuštění instalačního programu. (3) Jakmile se objeví dialogové okno pro výběr jazyka, vyberte klepnutím požadovaný jazyk a pak klepněte na tlačítko OK. (4) Když se zobrazí licenční ujednání, přečtěte si je a klepněte na tlačítko Ano, pokud s ním souhlasíte. (5) Klepněte na tlačítko Instalovat software. (6) Klepnutím na tlačítko Start zahajte instalaci. 338

339 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Používáte li systém Windows 3.1, přečtěte si následující sekce. Instalace ovladače tiskárny Otevření dialogového okna Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny) Rozdíly mezi systémy Windows 3.1 a Windows 98 Použití on line nápovědy 339

340 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Instalace ovladače tiskárny (1) Poklepejte na ikonu Ovládací panel v hlavní skupině. (2) Poklepejte na ikonu Tiskárny v ovládacích panelech. (3) Klepnutím na tlačítko Přidat >> rozbalte dialogové okno Tiskárny. Zobrazí se seznam tiskáren. (4) V seznamu tiskáren vyberte volbu Instalovat jinou nebo aktualizovanou tiskárnu a klepněte na tlačítko Instalovat. (5) Do jednotky CD ROM vložte disk CD ROM Instalační software & Referenční příručka. (6) Do dialogového okna Instalace ovladače zadejte označení jednotky CD ROM (například D:) a cestu: D:\fdcopy\english\win31\printer\disk1 Klepněte na tlačítko OK. (7) Vyberte položku Canon BJC 1000 a klepněte na tlačítko OK. Instalace začne. 340

341 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Instalace ovladače tiskárny (8) Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci ovladače tiskárny. (9) Zkontrolujte, zda je v seznamu instalovaných tiskáren uvedena tiskárna Canon BJC 1000 na portu LPT1. Pokud neuvidíte název vaší tiskárny, zopakujte instalaci od začátku. (10)Chcete li, aby byla tiskárna Canon BJC 1000 předvolenou tiskárnou, klepněte na tlačítko Nastavit jako předvolenou tiskárnu. Je li tiskárna Canon BJC 1000 připojena k jinému tiskovému portu než LPT1, klepněte na tlačítko Připojit, vyberte tiskový port, k němuž je tiskárna BJC 1000 připojena, a klepněte na tlačítko OK. (11)Klepněte na tlačítko Zavřít. 341

342 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Otevření dialogového okna Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny) Ovladač tiskárny lze otevřít dvěma způsoby. Otevření dialogového okna Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny) ze softwarové aplikace Tuto metodu budete používat k otevření ovladače tiskárny před spuštěním tiskové úlohy. Přímé otevření dialogového okna Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny) Otevřete li dialogové okno Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny) ze softwarové aplikace, mohou být pole Page Size (Velikost stránky) a Orientation (Orientace) neaktivní, takže je nelze používat. V takovém případě můžete dialogové okno Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny) otevřít přímo. 342

343 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Otevření dialogového okna Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny) ze softwarové aplikace 1 Otevřete softwarovou aplikaci, otevřete soubor a vyberte příkaz, kterým běžně provádíte nastavení tiskové úlohy. Obvykle rozbalíte nabídku Soubor a vyberete příkaz Nastavení tisku. Tento krok závisí na softwarové aplikaci. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k softwarové aplikaci. 343

344 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Otevření dialogového okna Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny) ze softwarové aplikace 2 Ověřte, zda je jako výchozí nastavena tiskár na Canon BJC 1000, a klepněte na tlačítko Options... (Volby). Je li zobrazen jiný název tiskárny, klepněte na šipku dolů a ze seznamu vyberte položku Canon BJC Ovladač tiskárny se otevře a zobrazí se dialogové okno Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny). 344

345 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Přímé otevření dialogového okna Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny) 1 Klepněte dvakrát na ikonu Ovládací panel v hlavní skupině. 345

346 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Přímé otevření dialogového okna Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny) 2 Klepněte dvakrát na ikonu Tiskárny. Zobrazí se dialogové okno Tiskárny. 346

347 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Přímé otevření dialogového okna Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny) 3 V dialogovém okně Tiskárny ověřte, zda je jako výchozí zobrazena tiskárna Canon BJC 1000, a klepněte na tlačítko Nastavit. Je li zobrazen jiný název tiskárny, klepněte na šipku dolů a ze seznamu vyberte položku Canon BJC Otevře se ovladač tiskárny a zobrazí se dialogové okno Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny). 347

348 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Rozdíly mezi systémy Windows 3.1 a Windows 98 Dialogová okna Vlastnosti v systémech Windows 98, Windows 95 a Windows 3.1 mají trochu odlišné rozvržení, ale obsahují stejné prvky. V systému Windows 3.1 nelze však nastavit použití Optimalizátoru fotografií. Nastavení ovladače tiskárny se v systému Windows 3.1 provádí takto: Karty Main (Hlavní) a Paper (Papír) systému Windows 98 jsou kombinovány v dialogovém okně Setup (Nastavení). Chcete li získat přístup k položkám Typ média a Grayscale Print (Tisk ve stupnici šedé) na kartě Quality (Kvalita), klepněte na tlačítko Advanced... (Rozšířené) v dialogovém okně Setup (Nastavení). Chcete li získat přístup k funkcím typu Copies (Počet kopií), Reverse order (Opačné pořadí), Collate (Snášet), Page Layout (Rozvržení strany) a podobně, klepněte na tlačítko Features... (Funkce) v dialogovém okně Setup (Nastavení). Chcete li získat přístup k funkcím údržby (čištění tiskových hlav, testovací tisky atd.), klepněte na tlačítko Maintenance... (Údržba) v dialogovém okně Setup (Nastavení). 348

349 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Rozdíly mezi systémy Windows 3.1 a Windows 98 Nastavení tisku v odstínech šedé Chcete li vytisknout barevný dokument černobíle, zaškrtněte políčko Grayscale Print (Tisk v odstínech šedé). 1 Otevřete dialogové okno Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny) a klepněte na tlačítko Advanced... (Rozšířené). 2 Zkontrolujte nastavení v políčku Grayscale Print (Tisk v odstínech šedé). Chcete li nastavit černobílý tisk, políčko zaškrtněte. 349

350 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Rozdíly mezi systémy Windows 3.1 a Windows 98 Nastavení orientace stránky Pokud je při tisku dokumentu uspořádaného na výšku nastavena volba Orientation (Orientace) na hodnotu Landscape (Na šířku), bude dokument při tisku otočen o 90. V takovém případě nastavte orientaci stránky na hodnotu Portrait (Na výšku). 1 Otevřete dialogové okno Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny). 2 Zkontrolujte nastavení orientace. Je li nastavení nesprávné, změňte je. 350

351 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Rozdíly mezi systémy Windows 3.1 a Windows 98 Nastavení výchozí tiskárny Pokud používáte více tiskáren, nastavte tiskárnu BJC 1000 jako výchozí tiskárnu. 1 V okně Správce programů dvakrát klepněte na ikonu hlavní skupiny a poté v okně Hlavní skupina dvakrát klepněte na ikonu Ovládací panel. 2 V okně Ovládací panel dvakrát klepněte na ikonu Tiskárny. 3 V dialogovém okně Tiskárny klepněte v seznamu tiskáren na položku Canon BJC 1000 LPT1: a pak klepněte na tlačítko Nastavit jako předvolenou tiskárnu. Okno tiskárny potom zavřete klepnutím na tlačítko Zavřít. 351

352 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Rozdíly mezi systémy Windows 3.1 a Windows 98 Nastavení portu tiskárny Pokud tiskárna nezahájí tisk ani po spuštění příkazu Print from the computer (Tisk z počítače), může jít o chybné nastavení portu tiskárny. Zkontrolujte nastavení portu tiskárny a vyberte správný port. 1 V okně Správce programů dvakrát klepněte na ikonu hlavní skupiny a v okně Hlavní skupina dvakrát klepněte na ikonu Ovládací panel. 2 V okně Ovládací panel dvakrát klepněte na ikonu Tiskárny. 3 V dialogovém okně Tiskárny ověřte, že je tiskárna Canon BJC 1000 uvedena v seznamu instalovaných tiskáren. Pokud uvedena není, klepněte na tlačítko Připojit, v poli Porty vyberte položku LPT1 a klepněte na tlačítko OK. 352

353 Ovladače tiskáren Práce v systému Windows 3.1 Použití on line nápovědy Okna nápovědy obsahují podrobné popisy. Chcete li získat další informace o aktuálním dialogovém okně, klepněte na tlačítko Help (Nápověda). Pomocí tlačítek v on line nápovědě procházejte souborem nápovědy a vyhledejte potřebné informace. Chcete li zavřít okno nápovědy, klepněte na tlačítko Exit (Konec) v horní části okna. 353

354 Ovladače tiskáren Modernizace ovladače tiskárny Nahrazení současného ovladače tiskárny novou verzí se označuje jako modernizace. Je li to možné, měli byste vždy používat poslední verzi ovladače tiskárny, protože se tak mohou elimi novat problémy, jež jste dosud s vaším ovladačem tiskárny měli. Než nainstalujete nový ovladač tiskárny, odstraňte vždy předchozí verzi. Odinstalace ovladače tiskárny Pokud máte více než jednu tiskárnu BJ a již jste nainstalovali ovladač tiskárny pro jednu z nich, průběh dalších instalací je jednoduchý. Přidání tiskárny 354

355 Ovladače tiskáren Odinstalace ovladače tiskárny Při odinstalaci nepotřebného ovladače tiskárny postupujte podle pokynů na následujících stranách. Windows V okně Ovládací panel klepněte dvakrát na ikonu Tiskárny. 2 V dialogovém okně Tiskárny vyberte položku Canon BJC 1000 LPT1:. 3 Klepněte na tlačítko Odebrat. 355

356 Ovladače tiskáren Odinstalace ovladače tiskárny 1 Na pracovní ploše systému Windows klepněte na tlačítko Start, ukažte na volbu Programy, klepněte na položku BJ Printer (Tiskárna BJ) a klepněte na příkaz Uninstall (Odinstalovat). 356

357 Ovladače tiskáren Odinstalace ovladače tiskárny 2 Po zobrazení potvrzující zprávy klepněte na tlačítko Ano. Po klepnutí na tlačítko Ano bude ovladač tiskárny odinstalován. 357

358 Ovladače tiskáren Odinstalace ovladače tiskárny 3 Po zobrazení zprávy Uninstallation Complete (Odinstalace dokončena), klepněte na tlačítko OK. Tím je dokončeno odstranění ovladače tiskárny. Zobrazí li se tato zpráva, klepněte na tlačítko OK. 358

359 Ovladače tiskáren Přidání tiskárny K ovladači tiskárny můžete přidat kompatibilní tiskárny. V některých případech (ne vždy) mohou být registrovaný režim tisku a nastavení razítka zpřístupněny i pro tiskárny přidané k systému. 359

360 Ovladače tiskáren Přidání tiskárny 1 Na pracovní ploše systému Windows klep něte na tlačítko Start, ukažte na volbu Programy, klepněte na položku BJ Printer (Tiskárna BJ) a klepněte na příkaz Setup (Instalovat). 360

361 Ovladače tiskáren Přidání tiskárny 2 Klepněte na tlačítko Custom (Uživatelské) a pak klepněte na tlačítko Next (Další). 361

362 Ovladače tiskáren Přidání tiskárny 3 Klepněte na název tiskárny, kterou chcete přidat, a ověřte, že je v seznamu portů zvýrazněna volba LPT1:. Pak klepněte na tlačítko Next (Další). 362

363 Ovladače tiskáren Přidání tiskárny 4 Zkontrolujte zvýrazněný název tiskárny a vybraný port. Nechcete li, aby přidaná tiskárna byla výchozí, klepnutím zrušte označení políčka Default Printer Setting (Nastavení výchozí tiskárny). Jinak ponechte toto políčko zaškrtnuté. Klepněte na tlačítko Next (Další). V průběhu instalace se bude zobrazovat postup kopírování souborů. 363

364 Ovladače tiskáren Přidání tiskárny 5 Klepnutím na tlačítko OK restartujte počítač. Klepnete li na tlačítko Ne, nebude instalace až do restartování počítače dokončena. Tím je dokončeno přidání další tiskárny. 364

365 Ovladače tiskáren Instalace ovladače tiskárny z disket Na počítač bez jednotky CD ROM můžete ovladač tiskárny nainstalovat zkopírováním obsahu disku CD ROM na diskety. Nejprve musíte na počítači s jednotkou CD ROM zkopírovat soubory na diskety. Pak můžete instalovat ovladač tiskárny zdisket. Kopírování souborů z disku CD ROM na diskety Provedení instalace z disket K uložení zkopírovaných souborů budete potře bovat pět disket o kapacitě 1,44 MB (2HD). Následující příklad ukazuje postup v systému Windows 98. Stejně postupujte v systému Windows 95. Chcete li získat podrobné informace o kopírování souborů v systému Windows 3.1, klepněte dvakrát na ikonu Správce souborů, klepněte na ikonu jednotky CD ROM a přečtěte si soubor readme.txt. 365

366 Ovladače tiskáren Instalace ovladače tiskárny z disket Kopírování souborů z disku CD ROM na diskety 1 Do jednotky CD ROM vložte disk Instalační software & Referenční příručka. Klepněte na tlačítko Instalovat software. Jakmile se objeví dialogové okno pro výběr jazyka, vyberte klepnutím požadovaný jazyk a pak klepněte na tlačítko OK. 366

367 Ovladače tiskáren Instalace ovladače tiskárny z disket Kopírování souborů z disku CD ROM na diskety 2 Klepněte na tlačítko Utilities (Obslužné programy). 367

368 Ovladače tiskáren Instalace ovladače tiskárny z disket Kopírování souborů z disku CD ROM na diskety 3 Klepněte na tlačítko Disk Utility (Obslužný program disku). Bude spuštěn program Disk Utility (Obslužný program disku). 368

369 Ovladače tiskáren Instalace ovladače tiskárny z disket Kopírování souborů z disku CD ROM na diskety 4 Vyberte používaný operační systém a model tiskárny, pro kterou chcete vytvořit instalační disky. Pak klepněte na tlačítko Next (Další). 5 Vyberte požadovaný jazyk a klepněte na tlačítko Next (Další). 369

370 Ovladače tiskáren Instalace ovladače tiskárny z disket Kopírování souborů z disku CD ROM na diskety 6 Vyberte jednotku, na kterou chcete soubory zkopírovat, a klepněte na tlačítko Next (Další). Místo disketové jednotky můžete zvolit jednotku MO. 370

371 Ovladače tiskáren Instalace ovladače tiskárny z disket Kopírování souborů z disku CD ROM na diskety 7 Do disketové jednotky vložte prázdnou disketu a klepněte na tlačítko Start. Kopírování bude zahájeno. 8 Pokud kopírování proběhne úspěšně, objeví se nad ikonou disku 1 text OK. Pak můžete vytvořit disk 2. Založte další prázdnou disketu a klepněte na tlačítko Start. Stejným způsobem vytvořte všechny instalační diskety. Každou disketu byste měli označit štítkem s číslem diskety, názvem ovladače, číslem verze, datem vytvoření diskety, případně dalšími důležitými údaji. 371

372 Ovladače tiskáren Instalace ovladače tiskárny z disket Provedení instalace z disket 1 Vložte disketu 1 do disketové mechaniky počítače bez jednotky CD ROM. Disk 1 Disk 2 372

373 Ovladače tiskáren Instalace ovladače tiskárny z disket Provedení instalace z disket 2 V nabídce Start klepněte na příkaz Run... (Spustit). 3 Klepněte na příkaz Browse (Prohlížet). 373

374 Ovladače tiskáren Instalace ovladače tiskárny z disket Provedení instalace z disket 4 Vyberte ikonu disketové mechaniky. 5 Vyberte soubor Setup. exe a klepněte na příkaz Open (Otevřít). 6 Klepněte na tlačítko OK. Instalace začne. Instalaci prove te podle pokynů na obrazovce. 374

375 Technické údaje Dodatky 375

376 Dodatky Technické údaje Metoda tisku Bubble Jet na vyžádání Rozlišení tisku 1440 (h) x 720 (v) dpi Rychlost tisku* Černobíle Rychlý 4 str./min (BJ kazeta BC 02) Normální3,2 str./min Barevně Rychlý 0,6 str,/min (Barevná BJ kazeta BC 05)Normální0,5 str./min *Tisk standardního vzorku firmy Canon Směr tisku Obousměrný Max. šířka tisku 203,2 mm Rezidentní ovládací režim tisku Canon extended mode Vstupní vyrovnávací pamě 10 KB Rozhraní Paralelní rozhraní kompatibilní se standardem IEEE 1284 Konektor rozhraní Amphenol (nebo ekvivalentní) 376

377 Dodatky Technické údaje Doporučený tiskový kabel Materiál: AWG28 nebo vyšší Typ: Kroucená stíněná dvoulinka Délka: 2,0 m (max.) Konektor: Amphenol (nebo ekvivalentní) Hladina hluku: asi 48 db (podle ISO9296) Pracovní prostředí Teplota: 5 C ~ 35 C (41 F ~ 95 F) Vlhkost: 10 % ~ 90 % (bez kondenzace) Skladovací podmínky Teplota: 0 C ~ 35 C (32 F ~ 95 F) Vlhkost: 5 % ~ 90 % (bez kondenzace) Napájení USA/Kanada: stř. 120 V, 60 Hz VB/Austrálie: stř. 240 V, 50 Hz Evropa: stř. 230 V, 50 Hz Spotřeba energie Standby: asi 2 watty max. Tisk: asi 20 wattů max. Rozměry mm (Š x H x V)* 14,2 6,9 6,3 palců (Š x H x V)* *Bez připojené opěrky na papír Hmotnost asi 2,2 kg (4,85 liber) 377

378 Dodatky Technické údaje Metody podávání Podavač listů Běžný papír, papír pro vysoké rozlišení, obálky, transparentní filmy, lesklý fotografický papír, vysoce lesklý fotografický film, film pro tisk na zadní stranu, textilní list, lesklé karty, nažehlovací listy Kapacita podavače listů Maximum Běžný papír 50 (75 g/m 2 ) * Papír pro vysoké rozlišení 38 (5 mm tlouš ka) Obálky 5 Transparentní filmy 20 Film pro tisk na zadní 10 stranu Lesklý fotografický papír 1 Vysoce lesklý fotogr. film 1 Lesklé fotografické karty Viz dokumentaci k fotografickým kartám Papír na transparenty 1 Textilní list 1 Nažehlovací list 1 *Při vybraném formátu Legal 10 listů 378

379 Dodatky Technické údaje Použitelná média Standardní Velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Com10, DL Hmotnost: 64~105 g/m 2 Obálky Com10, DL Vlastní média společnosti Canon Papír Bubble Jet LC 301 Papír pro vysoké rozlišení HR 101 Lesklý fotografický papír GP 301 Vysoce lesklý fotografický film HG 101 Lesklé fotografické karty FM 101 Transparentní filmy CF 102 Film pro tisk na zadní stranu BF 102 Papír na transparenty Textilní list FS 101 Nažehlovací list TR 201 Tisk obrázků Konfigurace dat Canon extended mode Rastrový formát Rozlišení Canon extended mode 180, dpi (vyhlazování s kazetou BC 02) 379

380 Dodatky Technické údaje Použitelné BJ kazety BJ kazeta BC 02 Trysky: 64 Inkoust: černý Životnost*: asi 500 listů (1500 znaků na straně, normální text) Barevná BJ kazeta BC 05 Trysky: 16 na barvu Barvy inkoustu: azurová, purpurová, žlutá Životnost*: asi 100 stran (pokrytí strany 7,5 %) Barevná fotografická BJ kazeta BC 06 Trysky: 16 na barvu Barvy inkoustu: azurová, purpurová, žlutá Životnost*: asi 45 listů (pokrytí strany 7,5 %) Fluorescenční BJ kazeta BC 09F Trysky: 16 na barvu Barvy inkoustu: azurová, fluorescenční purpurová, fluorescenční žlutá Životnost*: asi 100 listů (pokrytí strany 7,5 %) Počet stran na BJ kazetu při tiskové oblasti 203,2 (Š) 254,0 (V) mm. 380

381 Dodatky Technické údaje Provoz ovladače tiskárny Komponenta Požadavky Komponenta Počítač Operační systém Požadavky IBM PC/AT a kompatibilní počítače* s paralelním rozhraním a systémem Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 95 nebo Microsoft Windows 3.1 Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 95 nebo Microsoft Windows 3.1 Místo na pevném disku Přibližně 15 MB k instalaci v systémech Windows 98 nebo Windows 95; přibližně 4 MB k instalaci v systému Windows 3.1 (včetně dočasných souborů) * Chcete li používat aplikaci BJ Status Monitor (stavové okno tiskárny BJ), použijte k připojení tiskárny k portu LPT1 kabel Centronics podporující obousměrnou komunikaci. 381

382 Rejstřík A aplikace BJ Status Monitor B barevná BJ kazeta BC barevná fotografická BJ kazeta BC BJ Background Monitor , 131, 162 BJ Backgrounder , 132, 160 BJ kazeta...232, 384 BJ kazeta BC BJ kazety BJ Status Monitor...130, 133 Č černobílý tisk čisticí papír , 246 čištění...228, 239, 244 čištění podávacího válce D dialogové okno Printer Driver Setup (Nastavení ovladače tiskárny) dialogové okno Vlastnosti tiskárny (Windows 98/Windows 95) disk CD ROM Instalační software & Referenční příručka , 313 doporučená oblast tisku držák kazet držák papíru

383 Rejstřík F film pro tisk na zadní stranu BF , 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 fluorescenční BJ kazeta BC 09F...119, 384 fotografický papír GP CH chyba aplikace chyba obecné ochrany chybová zpráva...301, 302 I instalace ovladače tiskárny...311, 344 J jas K kapacita paměti konektor paralelního rozhraní konektor tiskového kabelu... 9 konektoru paralelního rozhraní L lesklý fotografický papír GP , 383 lesklé fotografické karty FM , 90,

384 Rejstřík M materiál média média společnosti Canon monochromatické dokumenty N nažehlovací list TR , 39, 112 O obálky...23, 294 oblast tisku...31 A A B legal lesklé fotografické karty letter obálky Com obálky DL papír na transparenty textilní list odinstalování , 329, 359 ochranná páska optimalizátor optimalizátor fotografií...6, 177, 352 otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny , 135, 136, 137, 138, 139,

385 Rejstřík ovladač tiskárny , 311, 329, 359, 369 instalace verze ovladač WPS...285, 306 ovladače tiskárny dialogové okno Vlastnosti tiskárny instalace odinstalace...329, 359 P páčka pro nastavení tlouš ky papíru...10 papír na transparenty... 28, 39, 98, 383 papír nestandardní velikosti papír pro vysoké rozlišení HR , 383 podavač listů... 8, 9, 298, 382 potiskovaná strana film pro tisk na zadní stranu BF lesklé fotografické karty FM nažehlovací listy TR papír pro vysoké rozlišení HR transparentní filmy CF vysoce lesklý fotografický film HG pracovní podmínky přední kryt... 8 R razítko , 202 režim tisku rychlé nastavení

386 Rejstřík S silný papír T textilní list FS , 106 tisk na pozadí tisková hlava , 223, 228 čištění tiskový kabel... 13, 16, 303, 314, 325 tiskový port tlačítko RESUME...8, 11, 300 transparentní filmy CF , 39, 64 trhané okraje V víčko vodicí lišta... 8, 297 volba Polotóny volné místo vyhlazování obrázků výchozí tiskárna , 355 vyrovnání barev vysoce lesklý fotografický film HG , 39, 84, 383 Z zajiš ovací páčka kazety... 10, 233, 237 zakládání potiskovanou stranou značka maximálního množství

387 Nápověda Klepněte na toto tlačítko, klepnutím na okno se obrázek zvětší. Chcete li obrázek zmenšit, podržte klávesu Ctrl a klepněte levým tlačítkem myši. Otevření on line nápovědy. Zobrazení obsahu. Zobrazení rejstříku. Spuštění videoklipu s postupem. Přechod na předchozí stránku před skokem. Zobrazení další strany. Zobrazení předchozí strany. Klepnutím na propojení přejdete na stranu týkají cí se modře zvýrazněné ho hesla.

Obsah. Úvod Jak pracovat s touto příručkou Části a funkce tiskárny. Tisk na papír a jiná média

Obsah. Úvod Jak pracovat s touto příručkou Části a funkce tiskárny. Tisk na papír a jiná média S400 V01 Obsah Úvod Jak pracovat s touto příručkou Části a funkce tiskárny Pohled zepředu Pohled zezadu Vnitřek tiskárny Ovládací panel Tisk na papír a jiná média Velikosti médií, které můžete používat

Více

TISKÁRNA BUBBLE JET V02

TISKÁRNA BUBBLE JET V02 TISKÁRNA BUBBLE JET V02 Obsah Úvod Jak pracovat s touto příručkou Části a funkce tiskárny Pohled zepředu Pohled zezadu Vnitřek tiskárny Ovládací panel Tisk na papír a jiná média Velikosti médií, které

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

Maxi T24 uživatelská příručka

Maxi T24 uživatelská příručka Maxi T24 uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Horký povrch Zabraňte přímému dotyku s rozehřátým lepidlem nebo kovovými částmi kontejneru s rozehřátým lepidlem!!!!! Stroj nesmí být obsluhován dětmi!

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Stručná referenční příručka M276 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud

Více

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka Lexmark 1400 Series Uživatelská příručka Únor 2007 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series

Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series Leden 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4433, 4445 Model(y): Různé, xxx, kde x je libovolný alfanumerický znak Obsah Informace o bezpečnosti...5 Úvod...6

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 165

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 165 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

HP Deskjet řady 5700. HP Deskjet řady 5700

HP Deskjet řady 5700. HP Deskjet řady 5700 HP Deskjet řady 5700 HP Deskjet řady 5700 Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce,

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

HP OfficeJet 4650 All-in-One series

HP OfficeJet 4650 All-in-One series HP OfficeJet 4650 All-in-One series Obsah 1 Postup... 1 2 Začínáme... 2 Usnadnění... 2 Části tiskárny... 3 Ovládací panel a kontrolky stavu... 4 Základní informace o papíru... 6 Vkládání médií... 9 Vložení

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice: HP Deskjet 6540-50 series Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215 I. Přeprava stroje Při přepravě/přenosu stroje uchopte stroj za 4 místa, zobrazená na následujícím obrázku (Mark). Hmotnost stroje je 26 kg, pro přepravu použijte odpovídající množství osob. II. Odstranění

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3840 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3840 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3840 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1510 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1510 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Kontrolka stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Připojení

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Stručná instalační příručka

Stručná instalační příručka Verze 1.0, červen 2007 701P46714 Velkoformátová tiskárna Xerox 7142 Stručná instalační příručka Xerox 7142 Wide Format Printer Quick Start Guide i Připravila společnost: Xerox Corporation Global Knowledge

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.3 2. Popis produktu....4 3. Ovládání...5 4. Instalace a zapojení.12 5. Technické parametry 14 1. Bezpečnostní pokyny Ujistěte se, že splňujete následující bezpečnostní pokyny

Více

Uživatelská příručka tiskárny 2600 Series

Uživatelská příručka tiskárny 2600 Series Uživatelská příručka tiskárny 2600 Series 2008 www.lexmark.com Obsah Informace o bezpečnosti...7 Úvod...8 Vyhledání informací o tiskárně...8 Nastavení tiskárny...10 Obejití upozornění zabezpečení během

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

Skenery řady i1800. tiskárny s vysokým rozlišením. A-61591_cz 9E8651

Skenery řady i1800. tiskárny s vysokým rozlišením. A-61591_cz 9E8651 Skenery řady i1800 tiskárny s vysokým rozlišením A-61591_cz 9E8651 Obsah Tisk údajů.................................................. 1 Konfigurace tiskového řetězce.................................. 4

Více

Typ DF-755 je také schopen vytvářet křížový jednoduchý a křížový dopisní sklad

Typ DF-755 je také schopen vytvářet křížový jednoduchý a křížový dopisní sklad Návod k použití Přečtěte si tento návod před použitím přístroje. Nechte návod u přístroje pro snadné nahlédnutí. Varovné a výstražné nálepky Varovné a výstražné nálepky jsou nalepeny na stroji pro zajištění

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE HDIK-2 Pa3X HD Instalační sada Děkujeme za zakoupení Hard Disk instalační sady pro Korg Pa3X profesionální aranžér! Tato sada umožňuje nainstalovat standardní 2.5 SATA hard disk do Pa3X. Harddisk však

Více

HP Deskjet D2300 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

HP Deskjet D2300 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart HP Deskjet D2300 series Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart HP Deskjet D4100 series Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám

Více

Color Jetprinter. Uživatelská příručka pro systém Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 a Mac OS 9

Color Jetprinter. Uživatelská příručka pro systém Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 a Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Uživatelská příručka pro systém Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 a Mac OS 9 Vydání: květen 2000 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková prohlášení odporují

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Copyright. Ochranné známky

Copyright. Ochranné známky Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být překládány do jiného

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...7 Kontrolka stavu bezdrátového připojení...8 3 Tisk Tisk

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 6W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 6W v uživatelské příručce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus - Referenční příručka

Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus - Referenční příručka Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus - Referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Pohled na tiskárnu Obrázek Exteriér tiskárny

Více

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka HP Deskjet 3900 series Uživatelská příručka Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Kopírování,

Více

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Upozornění Obsah Stručný úvod...1 Úvod k tlačítkům (vnitřní monitor)...1 Úvod k tlačítkům (venkovní jednotka)...

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

FRESHMARX 9417 STRUČNÁ PŘÍRUČKA

FRESHMARX 9417 STRUČNÁ PŘÍRUČKA FRESHMARX 9417 STRUČNÁ PŘÍRUČKA Podrobnější informace najdete v Návodu k obsluze na našem webu (www.monarch.com). Přečtěte si informace týkající se bezpečnosti tiskárny uvedené v Bezpečnostním listu přiloženém

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Stručná instalační příručka

Stručná instalační příručka Verze 2.0, únor 2008 701P46714 Velkoformátová tiskárna Xerox 7142 Stručná instalační příručka Xerox 7142 Wide Format Printer Quick Start Guide i Připravila společnost: Xerox Corporation Global Knowledge

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Nápověda systému Windows

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Nápověda systému Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Nápověda systému Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 3 Tisk Tisk dokumentů...7

Více

Lexmark 840 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 840 Series. Uživatelská příručka Lexmark 840 Series Uživatelská příručka Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

Fantec SQ-35U3e. Příručka uživatele. Obsah. 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Příručka uživatele. Obsah. 4x 3.5 SATA HDD USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata Příručka uživatele Obsah Obsah balení Poznámka O zařízení Průvodce instalací hardware Průvodce formátováním HDD 1. Obsah balení - 1x příručka - 1x kryt na

Více

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě na nafukovací posteli. Při manipulaci s výrobkem nikdy

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více