Významné objevy 20. století

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významné objevy 20. století"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce z historie 20. století Vypracovala : Erika Pospíchalová, 9. A Vedoucí práce : Mgr. Eva Krátká Školní rok 2010/2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bytřici dne: Jméno autorky: Erika Pospíchalová

3 Významné objevy 20.století Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Evě Krátké za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bytsřice. Práce je zaměrěna na významné objevy 20. století, na vysvětlení a porozumnění principů, na kterých tyto objevy pracují. Dále se tato práce zabývá využitím těchto objevů v praxi.

5 Významné objevy 20.století OBSAH Úvod Objevy a vynálezy v lékařství a přírodě Alexander Fleming Penicilín Frederick Griffiths DNA Carl Djeressi Antikoncepční pilulka Technické objevy Guglielmo Marchese Marconi Radiotelegrafie Wilbur a Orvill Wrightové Motorové letadlo Motorola Mobil Vynálezy v oblasti počítačové techiky Konrád Zuse Počítač Tim Berners- Lee Internet Microsoft Windows Závěr Seznam literatury Přílohy... 27

6 Úvod Absolventskou práci na téma jsem si zvolila proto, že o objevech této doby nikdo nic moc nevíme. Často slýcháváme, co kdo objevil v dávné minulosti, např. hrobky faraónů, parní stroj, Archimédův zákon, Pythagorova věta. Ale které vynálezy byly objeveny ve 20. století? 20. století bylo poznamenáno dvěma světovými válkami, i přesto nebo právě proto, lze v tomto období vyhledat řadu významných objevů a vynálezů. Některé z nich jsem zařadila do této absolventské práce. -5-

7 1 Objevy a vynálezy v lékařství a přírodě 1.1. Alexander Fleming Penicilin K tomu, že byl vynalezen penicilin došlo úplnou náhodou. Alexander Fleming si pokaždé, co dokončil výzkum, vzal vzorky svých výzkumů do své laboratoře, kde je ponechal i několik týdnů. To proto, aby mohl sledovat, jestli se s nimi nestane něco neobvyklého. Díky tomuto zvyku zjistil, po dvou a půl týdnech, že plíseň Penicilinum notatum, zanesená do Petriho misky otevřeným oknem v laboratoři, s bakteriemi stafyloka vytváří látky, které dokáží zabíjet některé druhy bakterií. Později tuto látku podával zvířatům a nemocným lidem. Těm to nic neudělalo a z toho usoudil, že tato látka není škodlivá pro lidi a zvířata. Nechal tento výzkum zvěřejnit v roce 1928, ale nikdo o tento objev neměl zájem. Alexander Fleming však pevně věřil, že penicilin bude mít význam v lékařství. Avšak nedokázal vyvinout techniku, jak získat čistý penicilin, a tak se tento skvělý lék dalších deset let nevyužíval. Později se o penicilin začali zajímat dva lékaři z Británie. Ti si ověřili Flemingův výzkum a rozhodli se v něm pokračovat. Podařilo se jim získat čistý penicilin, což se Flemingovi nepodařilo. Ze začátku neměli hned tolik odvahy, aby si tento lék vyzkoušeli na lidech. Proto raději napřed zvolili laboratorní krysy. Těm se nic nestalo, a tak to v roce 1941 vyzkoušeli i na nemocných lidech. Jejich pokusy jasně ukázali, že se jim podařilo objevit úžasný lék. -6-

8 Nemocní lidé, který tento lék požili, se jako zázrakem začali uzdravovat. Americká a britská vláda dali povolení k hromadnému vyrábění tohoto léku. Nejprve byl vyhrazen pouze vojákům a obětem 2. světové války. Celý svět byl po skončení války tímto objevem ohromen. Poté, co se dozvěděl téměr celý svět, že penicilin dokáže uzdravovat lidi, se začaly objevovat názory, aby lék mohl používat každý. A od roku 1945 se tak stalo. Objev penicilinu značně podnítil pátrání po dalších antibiotikách. Z tohoto výzkumu vzešlo objevení mnoha jiných léků. Jedním z důvodů, proč je jeho užívání stále tak rozšířené, je jeho účinnost proti velkému množství různých škodlivých mikroorganismů. Úspěšně léčí syfi-lis, kapavku, zánět průdušek, zánět mozkových blan, otravu krve, kostní infekce, zápal plic, sněť a další různé nemoci. -7-

9 1.2. Friedrich Miescher DNA Molekula DNA byla jako taková objevena v roce 1869, když se švýcarskému lékaři Mischerovi podařilovo izolovat DNA z bílých krvinek, obsažených v hnisu. Nepodařilo se mu však vytvořit tak čistý vzorek na to, aby DNA mohla být lépe zkoumána. O funkci DNA toho dlouho nikdo moc nevěděl. Ve dvacátých letech pak Frederick Griffith dokázal, pneumokoky jednoho typu přeměnit v jiný typ. Potvrdil, že tato změna je trvalá a dědičná. První důkaz o roli DNA v přenesu genetické informace přinesl v roce 1943 slavný Averyho-MacLeodův-McCartyho experiment. Sérií pokusů rovněž s transformací pneumokoků bylo zjištěno, že DNA je genetickým materiálem buněk. Další experiment prokázal, že u virů není podstatou dědičnosti protein, ale DNA. DNA je biologická, vláknitá molekula, uložená u člověka v chomozómech a v jádře většiny buněk. Je to nukleonová kyselina, která je nositelkou genetické informace všech organismů, kromě těch nebuněčných. DNA je pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého oraganismu. DNA je hlavní složkou tzv. chomatinu, směsi nukleonových kyselin a proteinů. U eukaryotických organismů ( rostliny, životčichové ) je DNA uložena zejména -8-

10 uvnitř bunečného jádra, zatímco u prokargot ( bakterie ) se nachází volně v cytoplazmě. Strukturu DNA se podařilo objevit až v roce

11 1.3. Carl Djerassim Antikoncepční pilulka se podařilo americkému chemikovi Carlu Djerassimu vyrobit syntetickou cestou hormon norethisteron, krerý se stal základem antikoncepční pilulky. Pilulky, která podle sociologů významně ovlivnila životní styl společnosti a podle jiných byla největším objevem medicíny ve dvacátém století. Progesteron byl poprvé izolovám a zkoumám ve třicátých letech dvacátého století. Za dva roky práce ve společnosti Syntex, se Djerassimu podařilo vytvořit derivát progesteronu nazvaný norethisteron. Tento syntetocký derivát zaslal do USA na testy doktorce Elvě Shipleyové. Ta prokázala při testech na zvířatech vysokou účinnost objevené látky. Počátkem šedesátých let po zkončení výzkumu byl tento objev připraven i pro lidstvo. V roce 1960 se objevili pilulky v USA a později i ve Velké Británii. Mohli je ovšem používat jenom vdané ženy a byly jim vydány pouze na předpis od lékaře. Teprve v roce 1967 ji mohly používat všechny ženy. Reakce na tento objev byly z počátku smíšené. Pro mládež to bylo jako dar z nebes. Začala éra volné lásky. -10-

12 Byla o to vítanější a nezbytnější, protože potraty byly v té době ve většině zemích ilegální. Dá se říci, že teprve ve dvacátem století se výrazně změnilo postavení ženy a to práve díky antikoncepčním pilulkám. -11-

13 2 Technické objevy 2.1. Guglielmo Marchese Marconi Radiotelegrafie Je to telekomunikační metoda umožňující přenést obsah textových zpráv na velké vzdálenosti. Za počátky telegrafie lze považovat dopravování velmi jednoduchých zpráv za pomocí bubnů, kouřových signálu atd.. Radiotelegrafii v praxi ve větším měřítku poprvé zavedl koncem 19. století Guglielmo Marconi. Do té doby byly lodě na moři prakticky izolovány od pobřeží a dalších lodí. Loď se mohla na širém moři ztratit, a nikdo by nic netušil do doby, než by se objevila v některém přístavu. Marconi, který neměl možnost prorazit v konkurenci pozemní radiotelegrafie, si velice dobře uvědomoval, jaký význam by mohla mít komunikace s lodí na širém moři. Lodě, vybavené jeho systémem bezdrátové telegrafie by již nebyly izolované, a díky rychlému nasazení byl vlastně jediný, kdo obstál v tvrdém boji a získal monopol na tyto služby. -12-

14 K prvému použití nouzové bezdrátové komunikace došlo v březnu Majáková loď East Goodwin, označující jihovýchodní pobřeží Anglie se srazila v ranní mlze s lodí SS R.F. Matthews. Jejich volání o pomoc zachytila pobřežní stanice na South Foreland a okamžitě vyslala pomoc. Do roku 1904 byly již téměř všechny britské lodě transatlantických společností vybaveny bezdrátovou telegrafií. Radiotelegrafisté nejprve pocházeli z řad poštovních a železničních telegrafistů, takže byli naučeni na v té době v Anglii používané volání CQ, které předcházelo časové signály a zvláštní oznámení. Volání CQ bylo všeobecně převzato všemi telegrafními a kabelovými stanicemi po celém světě, a přirozeně pokračovalo i v námořní komunikaci mezi loděmi a mezi lodí a pobřežními stanicemi. V roce 1904 však Marconiho společnost zavedla pro své stanice použití písmen CQD, jako signál v nouzi.všeobecně byl tento signál vykládán jako "došlo k nebezpečné situaci", ale dle Marconiho společnosti znamenal CQ tedy všeobecné volání, následovaný D nebezpečí. Znamenalo by to tedy "Volám všechny stanice jsem v nebezpečí". Předmět nouzových signálů byl znova otevřen na druhé radiotelegrafické konferenci 3. listopadu 1906 v Berlíně. Zde byl jako nouzový signál doporučen SOS, americký návrh nouzového signálu NC pro "volám pomoc bez prodlení" nebyl přijat, ačkoliv se používá dodnes jako mezinárodní symbol pro nebezpečí. Signál SOS byl odvozen z německého volání SOE, které bylo používáno jako hlavní dotazové volání. Námitky byly hlavně z důvodu možného přeslechnutí písmene E v nepříznivých podmínkách. Proto bylo místo E navrženo písmeno S, aby nemohlo dojít k omylu. -13-

15 2.2. Wilbur a Orvill Wrightové Motorové letadlo První funkční motorové letadlo na světě sestrojili v roce 1903 Američané, bratři Wilbur a Orvill Wrightové. Jejich první letalo bylo postaveno ze dřeva a látky, vyztužené dráty a vybaveno dvěma tlačnými vrtulemi, které roztáčel dvanáctikoňový motor vlastní výroby ( vodou chlazený řadový čtyřválec ). Letoun řídil ležící pilot, který levou rukou ovládal výškové kormidlo a pravou rukou řídící páku, kterou se pomocí táhel uchycených na spodních křídlech natáčely konce křídel a tím bylo dosaženo pohybu letadla do stran. Současně se pohybem páky ovládalo i nátáčení směrového kormidla. První motorový letoun měl samozřejmě i své slabiny. Patrně tou největší chybou byla absence pevného podvozku. Letadlo totiž dokázalo vzlétnout jen z pevné kolejnice, po níž popojížděl startovací vozík s letadlem. Bez tohoto startovacího zařízení by se letadlo nedokázalo odlepit od země. Po prvním neúspěchu to bratři Wrightové zkoušeli od znova. Pokaždé, když se jim to nepovedlo, se poučili ze svých chyb a na dalším modelu letadla to vylepšili. A 17. prosince se jim jejich trpělivost vyplatila. Tentokrát jejich let trval dvanáct vteřin a stroj ve třímetrové výšce uletěl třiapadesát metrů. První motorem poháněné letadlo -14-

16 težší než vzduch bylo na světě. Každý rok tento pokus opakovali a měli úspěch. 26. ledna na dvaceti metrových kolejích vyvinulo letadlo takovou rychlost, že dokázalo uletět 18 kilometrů. Později 39 kilometrů a o osm dní později dokonce 45 kilometrů. Jejich největší úspěch s letadlem se jim podařil v roce 1909, kdy Orvill zůstal ve vzduchu se spolucestujím osmdesát minut a uletěl za hodinu 45 kilometrů. Dohromady tedy uletěl za celých osmdesát minut 106 kilometrů. -15-

17 2.3. Motorola Mobilní telefon Vývoj mobilních telefonů sahá až do dob rozvoje radiotelefoních technologií v 50. letech 20. století. A sahá až do dnešní doby. První mobilní telefon na světě vynalezla v roce 1983 společnost Motorola. Byla to Motorola DynaTac 8000X. První prototyp mobilního telefonu byl vynalezen už v roce Ten ale nefungoval a tak ho museli opravit a předělat. To jim trvalo jedenáct let. Proto první funkční mobilní telefon byl pro veřejnost k dostání až v roce Nebyl to mobil, jaký známe dnes. Tento měl tzv. vysílací vež. Tento mobilní telefon vážil 793 gramů, ale některé mobily až 2 kilogrami s výškou 25 centimetrů. Tím pádem se jeho rozměry velmi podobaly stavební cihle. Baterie tohoto mobilu vydržela nanejvýš půl hodiny. U nás v České Republice stál přibližně tisíc Kč. A začal se prodávat od roku Vážil devět kilogramů, a proto mohl být pouze zabudován v autě, aby vůbec mohl fungovat. Tento mobil připomínal spíše vysílačku s anténou než mobil. -16-

18 Od roku 1996 se začaly teprve přibližně podobat mobilům, jaké známe dnes. Bez antény se mobily začaly vyrábět až od roku Protože byly mobilní telefony do roku 1996 moc drahé, tak si ho nemohl koupit jen tak někdo. K popularitě se tedy dostal až po roce Mobily nebyly už tak velké, ani težké a hlavně se snížila jejich cena. Začíná o ně být enormí zájem a jejich prodejnost celosvětově stoupla. Dnes už mobilní telefon vlastní téměř každý člověk i v rozvojových zemích. -17-

19 3 Vynálezy v oblasti počítačové techniky 3.1. Konrád Zuse Počítač První počítače byly vyrobeny ve 30. letech 20. století. Jako první vynálezce počítačů se označuje Charles Babbage, který vynalezl základní principy fungování stroje pro řešení složitých výpočtů. Ale uznává se až Konrád Zuse, který použil Babbageho vynález a dal ho dohromady s vlastním vynálezem. První zařízení, později nazvané počítač, bylo velmi jednoduché a založené na mechanických principech. Mezi předchůdce počítačů se řadí: - Abakus byl vynalezen před 5000 lety v Babylónii, usnadňoval počítání s čísly - Logaritmické tabulky v roce 1614, John Napier, sčítání, odčítání, dělení, násobení - Mechanické kalkulátory vynalezl je Wilhelm Schikard v roce 1623, jde o dnešní kalkulačky Tohle všechno dokázal Konrád Zuse využít a sestavit z toho prototyp počítače. -18-

20 V roce 1934 začal Zuse pracovat na výrobě prvního počítače. Návrh prototypu byl hotov již v roce 1936, ovšem počítač byl nefunkční. Přes počáteční neúspěch se mu podařilo v roce 1938 sestavit první fungující počítač označený Z1, následovaly vezre Z2 a Z3. V roce 1943 sestavili Angličani nový prototyp, sloužil k rozluštění neměckých tajných šifer během 2. světové války, nesl název Colossus. John Atanasoff sestrojil roku 1944 počítač ABC k řešení lineárních rovnic z oblasti fyziky. Po těchto prototypech následoval Mark I a Mark II. Oba tyto prototypy měly úspěch od roku 1947 je začalo používat americké námořnictvo. U nás se počítače začaly objevovat až po roce Tyto počítače byly velmi neefektivní, velmi drahé, velmi často se porouchaly a měly malou výkonnost. Proto u nás v ČR nebyly moc populární. K popularitě se dostaly až po roce

21 3.2. Tim Berners-Lee Internet První výzkum internetu spadá do poloviny šedesátých let. Tehdy se americká armáda snažila najít způsob, jak zajistit, aby spolu mohly všechny armádní počítače rozmístěné po celém USA bezproblémově komunikovat. Tímto úkolem pověřila americká armáda vládou založenou organizaci Advanced Research Projects Agency. Taky se této oraganizaci zkráceně říká ARPA. Díky finančním prostředkům od americké armády se společnosti ARPA v roce 1969 podařilo vybudovat experimentální síť ARPANET. Tato síť byla především určena jenom pro vládní a armádní účely, ale později se k síťi připojily i university. Později tato síť byla nabídnuta k užívání i různým podnikatelům, ale ti o ARPANET nestáli, nevěděli totiž, jak by měli tuto síť využít. Proto po celém světě v roce 1984 bylo k internetu připojeno pouhých necelých 1000 počítačů. -20-

22 V roce 1989 se Tim Berners-Lee vrátil k myšlence celosvětové komunikace. Začal pracovat na myšlence hypertextových zpráv, což mělo usnadnit sdílení informací mezi výzkumníky. Texty, které obsahují odkazy a další dokumenty, které mohou být umístěny na jiném počítači, třeba i na druhém konci světa. Takto zněla jeho myšlenka. V roce 1989 měla společnost CERN největší internetový server v Evropě. Už v listopadu roku 1990 předvedl Tim Berners-Lee první prototyp WWW serveru, jenž pojmenoval Httpd a 6. srpna 1991 na adrese spustil první webové stránky. Zanedlouho byly k dokumentům připojeny i obrázky. Vzhled dokumentů byl přirozenější a umožnil lepší komunikaci. Právě existence WWW spolu s masovým rozšířením osobních počítačů přilákala na Internet milióny nových uživatelů. A to už se o Internet začali zajímat i podnikatelé. Provoz Internetu se datuje od roku Tehdy se o Internet starala společnost National Science Foundation. Nastává moderní doba, doba internetová. V roce 1999 bylo k internetu připojeno už přes 300 miliónů uživatelů. -21-

23 3.3. Microsoft Windows Samostatná historie Windows sahá až do roku Ale jako úplně první se uznává ten z roku První Windows na světě byl představen v roce Byl to Windows MSDOS, sestaven pro firmu IBM. Byl poměrně pro uživatele nepřívětivý a dost omezený. MS-DOS totiž pracoval pouze v textovém režimu. Na obrazovku tedy vypisuje jen textové informace a ovládání probíhá taky pouze za pomoci textu. Uživatel tak musel znát speciální ovládací příkazy. Později vznikla celá řada nástrojů pro usdnadnění práce s ovládáním. Ty se však nemohly vůbec rovnat s těmi, co známe dnes, např. mohlo být spuštěné jenom jedno okno, které prakticky zabíralo celou obrazovku. Jekoliž Windows MS-DOS vůbec nevyhovoval, začala společnost Microsoft pracovat na dalším, lepším vydání Windowsu. Ten se jim povedlo dokončit a představit světu v roce Byl to Windows 1.0, který se také dodnes uznává jako základ Windowsu. Někteří vědci dokonce tvrdili, že Windows MS-DOS byl zcela zbytečný. Ale to jim později vyvrátil fakt, že ten uživatel, který neměl na počítači nainstalovaný Windows MS-DOS, si nemohl do počítače nainstalovat Windows

24 Ten totiž navazoval na první Windows. Uživatel tudíž musel mít v počítači MS-DOS nainstalován, teprve potom mohl doinstalovat Windows 1.0, který v běžícím systému MS-DOS podstatně usnadňoval práci. Díky grafickému rozhraní nabídl uživatelům větší komfort. Systém využívá konceptu oken, ve kterých různé aplikace běží. Nevýhodou bylo, že se okna nemohla překrývat, namísto toho se poskládala do mřížky jedno vedle druhého. Vedle sebe jste si tak mohli spustit třeba správce souborů, textový editor a nějakou jednoduchou hru. V případě DOSu by jste museli nejprve jednu aplikaci vypnout a potom sputit tu druhou. I přes to, že Windows 1.0 nabízel textový dokument Write, kalendář, hodiny, ovládací panely, malování, kopírování a vkládání textu, si velkou popularitu nezískal. Roku 1987 Microsoft vydal vylepšenou verzi Windows 1.0. Nazýval se Windows 2.0 a umožňoval lepší práci s okny, umožnil jejich překrývání, objevyly se termíny jako minimalizace a maximalizace. Tento Windows už si zajistil daleko větší popularitu. Nejen díky překrývání oken, ale i díky zajímavějším aplikacím jako jsou např. textový dokument Word a Excel. Ale pořád nedosahoval takové popularity, jakou si společnost Microsoft představovala. -23-

25 Proto následoval Windows 3.0. Ten konečně udělal díru do světa roku Microsoft výrazně zlepšil grafické rozhraní systému a umožnil překrývání oken a to tak, že v každém okně mohla běžet jedna aplikace. Konečně byla společnost Microsoft spokojená. Během dvou let se totiž prodalo přes deset miliónů kopií. Podíl na popularitě měla i dobrá podpora hardwaru a fakt, že Windows 3.0 byl dodáván předinstalovaný v nových počítačích. -24-

26 4 Závěr A konečně závěr. To znamená konec vyhledávání a čtení všech textů. Už nemusím číst, číst a číst nekonečně dlouhé texty o různých vynálezích a jejich objevitelích. Nemusím hodiny sedět nad nejakým článkem a snažit se o zběžné shrnutí a přiblížení, daného objevu. A co dodat na závěr této absolventské práce? To popravdě netuším. Asi jenom to, že vůbec nelituji toho času, co jsem nad touto prací strávila. Právě naopak. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla něco víc o různých objevech. Vždyť skoro všechny, co jsem vybrala do této práce, používáme v našem běžném životě. Používáme je denně, např. mobil nebo počítač. Ale málokdo ví, proč a díku komu existují. -25-

27 Seznam literatury Soumar, J. Velká ilustrovaná dětská encyklopedie. Praha: Svojtka & Co,

28 Přílohy Seznam.příloh: Příloha I Alexander Fleming ( ) Příloha II Frederick Grifiiths ( ) Příloha III Carl Djerassim ( 1923 ) Příloha IV Guglielmo Marchcese Marconi ( ) Příloha V Wilbur Wright ( ) Orvill Wright ( ) Příloha VI Konrád Zuse ( ) Příloha VII Tim Berners-Lee ( 1955 ) Příloha VIII Dotazník

29 Příloha I Příloha I Alexander Fleming ( ) Život Sir Alexander Fleming byl skotský lékař známý objevem baktericidních účinků lyzosomu, ale hlavně získáním penicilínu z plísně Penicillium notatum. Celé dětství prožil na statku. Ve dvanácti letech ho rodiče poslali studovat čtyři míle od jejich bydliště. Roku 1893 nastoupil na akademii v Kilmarnocku v hrabství Ayrshir. Zde Alexander Fleming studoval přírodní vědy, mezi které patří anoraganická chemie, magnetismus, elektřina, teplo, světlo, zvuk a fyziologii. Ve čtrnácti letech odjel do Londýna studovat obchod. Když roku 1899 vypukla válka, přihlásil se Alexander Fleming jako dobrovolník do armády, tam ho ale nevzali. Ve dvaceti letech zdědil 250 liber po svém strýci a rozhodl se je investovat do studia medicíny. Po vystudování úspěšně složil chirurgickou zkoušku, ale nikdy se chirurgem nestal. Začal se totiž věnovat bakteriologii. Roku 1906 si ho vybral profesor Freeman jako pomocníka do laboratoře. O dva roky později úspěšně složil závěrečné lékařské zkoušky. Napsal pojednání O akutních bakteriálních onemocněních. Zde psal o různých chorobách a o jejich způsobu léčení.

30 Příloha I Téhož roku na sobě provedl pokus. Fleming před tím, než si do těla vpravil škodlivou látku, vyslovil teorii, že účinnost je v tomto případě otázkou aplikace. Jeho teorie se později potvrdila. Za první světové války pomáhal raněným vojákům, kterým dal injekci proti bakteriím. Tam v nemocnici, kde pomáhal vojákům, poznal svojí budoucí manželku. Po první světové válce se opět vrátil do své laboratoře, aby mohl pokračovat ve svých výzkumech. Jednou na Petriho misce našel plíseň usazenou na agaru. Tato plíseň vylučovala látku, která hubila mikrobi kolem. Alexandra Fleminga tento jev zaujal, a tak se rozhodl to zkoumat podrobněji. Ale jelikož se mu nepodařilo izolovat penicilin, nechal toho. Alexander Fleming zemřel v klidu doma. Je pohřebený v katedrále svatého Pavla v Londýně.

31 Příloha II Příloha II Frederick Griffiths ( ) Frederick Griffiths byl britský vědec se zaměřením na mikrobiologii. To on objevil DNA. O jeho životě není mnoho zmínek. To proto, že se stal slavným, až po své smrti. Po celý život to byl tichý a uzavřený člověk. Narodil se roku 1879 v britském městě Hale na jihu Anglie. Později studoval Universitu v Liverpoolu, kde studoval i jeho starší bratr. Zde studoval genetiku. Po dokončení studia v roce 1901 začal Griffiths pracovat pro vládu. Dnes je tato jeho práce známá pod názvem Ministerstvo zdravotnictví. Během první světové války Griffiths převzal jednu z mnoha laboratoří. V této laboratoři studoval pneumokoky. Později, byl vládou poslán, aby získal vzorky pneumokoků od lidí po celém světě. Celou tuto jeho cestu kolem světa financovala vláda. Mezitím, co byl na cestě kolem světa, mu vláda rozšířila laboratoř. Roku 1928 publikoval časopis hygieny. Kde psal o ukázkách bakteriální transformace, kdy bakteri mohou změnit svou formu nebo funkci. Frederick Griffiths byl zabit v roce 1941 během bombardování Londýna, když bomba vybuchla na budově, v níž pracoval.

32 Příloha III Příloha III Carl Djerassi (1923 ) Carl Djerassi je rakousko-americký chemik, prozaik a dramatik. Známý pro přínos k rozvoji první antikoncepční pilulky. Narodil se roku 1923 v židovské rodině. Po rozvodu rodičů se odstěhoval s matkou do Vídně, kde studoval do svých čtrnácti let. Každé léto však jezdil za otcem do Bulharska. Poté, co začala druhá světová válka, ho matka poslala za otcem, kde měl být do té doby, než válka skončí. Jeho otec byl lékař, který léčil bohaté lidi, jejich léčba trvala několil let. Za několik let odjel s matkou do USA. Tam si ale museli vystačit jen s dvaceti dolary. Všechny svoje peníze totiž utratili za rychlý odjezd z Evropy. Proto si Djerassiho matka musela majít práci v New Yorku. V roce 1949 přijel do USA i jeho otec, ten se však usadil v San Francisku. Djerassi vystudoval mnoho různých škol, například vysokou školu Tarkio, chemii na vysoké škole Kenyon. Získal dokrorát na Universitě ve Wisconsinu. V roce 1949 začal Djerassi pracoval pro firmu Syntex jako náměstek ředitele v Mexiko City. V roce 1959 se stal Djerassi profesorem chemie na Standforské universitě a prezidentem společnosti Syntex, ke které připojil i společnost Palo Alto.

33 Spojení těchto dvou firem udělalo z Carla Djerassiho velmi bohatého muže. Koupil si velkou plochu půdy u města Woodside, v Kalifornii. Založil si dobytčí ranč a začal budovat velkou sbírku umění. Založil také novou společnost Zoecon, kde se zaměřil na boj proti škůdcům. V Roce 1978 věnoval velkou část své sbírky museum moderního umění. Zavřel dobytčí ranč a pověsil laboratorní plášť na hřebík. V roce 1992 mu byla udělena cena medaile Priestley. Rakousko má i poštovní známku s obrázkem Djerassiho. V roce 1999 získal Kříž cti za umění a vědu.

34 Příloha IV Příloha IV Guglielmo Marchese Marconi ( ) Byl to italský vynálezce, fyzik, podnikatel a elektroinženýr známý pro vývoj radiotelegrafního systému. Později povýšen do šlechtického stavu jako Marchese Marconi. Marconi se narodil 27. dubna Studoval soukromě u Bologny. Už jako malý chlapec projevoval velký zájem o fyzické a elektrické vědy. Studoval různá díla např. Maxwella, Hertze, Righiho a mnoho dalších. V roce 1895 začal experimentovat na otcově pozemcích. Zde se mu podařilo odeslat bezdrátové signály na vzdálenost jednoho a půl kilometrů. O rok se jeho aparát dostal do Anglie, kde později dostal patent na první bezdrátový telegraf. V Londýně úspěšně demonstroval za jeho prosazení ve světě. V červenci 1897 založil společnost Telegraph & Company Limited. Po roce 1899 založil bezdrátovou síť mezi Francií a Velkou Británií pře kanál La Manche. V prosinci roku 1901 se Marconi rozhodl celému světu dokázat, že bezdrátové vlny nejsou ovlivněné zakřivením země. Proto se rozhodl pro první velký přenos bezdrátových signálů. Ty měli vést přes Atlantický oceán, teda pře 2100 kolimetrů. Tento bezdátový přenos krátkých zpráv používaly především zaoceánské lodě. Roku 1914 byl pověřen do italské armády, nejprve jako poručník později jako kapitán.

35 Roku 1916 byl povýšen až na velitele. Později byla Marconimu udělena vojenská medaile jako uznání jeho služby během války. Během svého života se stihl dvakrát oženit. S první manželkou měl jednoho syna a dvě dcery. S druhou manželkou pouze jednu dceru. Guglielmo Marchese Marconi zemřel v Římě roku 1937.

36 Příloha V Příloha V Wilbur Wright ( ) Orvill Wright ( ) Bratři Wrightové byli tvůrci první letadla težšího než vzduch. Oba bratři byli nerozluční, už když byli malí kluci. Oba se krásně doplňují. Wilbur byl zralejší, vyspělejší a více tvůtčí. Zato Orvill byl plný nadšení a nápadů. Oba bratři úspěšně dokončili střední školu. Ani jeden z nich všek nepokračoval ve studiu dál. Wilbur sice měl předpoklady k dalšímu studii, ale kvůli zranění při hraní hokeje, nemohl na vysokou školu nastoupit. Když byli malí často pomáhali otci s časopisem. Později si sami založili časopis West Side News. Jelikož už měli praxi díky otci, neměli s vedením časopisu žádné problémy. Poté si otevřeli opravnu kol, design a výrobní podnik. Všechno toto pracovní úsilí používali jako prostředky k financování jejich rostoucí zálibě o létání. Oba byli zaujatí prací jiných vynálezců, kteří se pokusili o první lety. Proto jednoho dne Wilbur napsal Smithsonianovi s prosbou, jestli by mu mohl napsat informace a publikace o aeronautice, potřebné k sestojení letadla. Ten Wiburovi s nadšením pomohl. Bratři rozšíříli technologii letu tím, že zdůrazňovali kontrolu nad letadlem místo zvíšené moci. Vyvíjeli tři konroly osy, základní pravidlo letectví, které platí dodnes.

37 Během všech výzkumů Wrightové vždy pracovali spolu a jejich příspěvky k vývoji letadla jsou neoddělitelné. Občas jim na různých výzkumech pomáhal jejich asistent Charlie Taylor. Wrightové sami dělali všechny teoretické práce a i většinu z praktické stavby. Po mnoha neúspěších se bratrům konečně podařilo sestavit fungující letadlo. V červenci roku 1909 dostali oba bratři ocenění, za první létající letadlo vůbec, od samotného prezidenta USA. Nebylo jediného člověka v USA, který by nevěděl o bratrech Wrightovích. V roce 1912 zemřel Wilbur Wright na nákazu břišním tifusem. Jeho bratr Orvill zemřel roku Příčina smrti dodnes není známá.

38 Příloha V Příloha V Konrád Zuse ( ) Konrád Zuse byl německý inženýr a průkopník počítače. Jeho největší úspěch byl sestavení prvního fungujícího počítače. Celý život prožil v Německu. Jako malí navštěvoval gymnázium v Braunsbergu. V roce 1927 začal chodit na kurzy stavebnictví. To byly tyto studie v oblasti strojírenství, které vedly Zuse k zájmu na rozvoji mechanického zařízení pro výpočty roku Roku 1934 Zuse postavil první počítač na světě. Postavil ho doma rodičům v obývacím pokoji. Tento počítač nesl označení Z1. Později sestavil ještě počítače Z2 a Z3. Ale jako první doopravdy fungující mu byl uznán až počítat Z3. U vynalezení počítače Z2 se Zuse na delší dobu pozastavil. Byl totiž poslán na bitevní pole v druhé světové válce. Nicméně se mu podařilo německou armádu přemluvit, aby se mohl vrátit do budovy počítačů. Několik počítačů bylo zničeno, při bombardování města. Všechny tyto bomby, ale Zuse přežil. Později roku 1942 sestavil Zuse Z4. Tento počítač však zabavila Rudá armáda. Ta ho poslala do Švýcarska, kde měl být v bezpečí. Roku 1967 Zuse vyrábí 251 počítačů, pro svou společnost Siemens.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Otto Wichterle. Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc.

Otto Wichterle. Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc. Otto Wichterle Otto Wichterle se narodil 27. října 1913 v Postějově, jeho otec byl spolumajitelem firmy Wikov, která se zabývala výrobou zemědělských strojů a později i automobilů. V šesti letech se málem

Více

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Přenos zpráv a informací. VY_32_INOVACE_Z.3.18 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Přenos zpráv a informací. VY_32_INOVACE_Z.3.18 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

Newsletter. Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013

Newsletter. Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013 Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013 Začátkem ledna navštívili naši misi v Nyakyeře čtyři Američani, známí od otce Alfreda : Stephany, Christine, Mike a Juanita, která zůstává jako dobrovolník

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Jiří Chýla místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Základní fakta o CERN Charakter výzkumu v CERN

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Jan Kašpar Nejslavnější český aviatik

Jan Kašpar Nejslavnější český aviatik V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení Ústřední kolo 41. ročníku Dějepisné olympiády 2011/12 Jan Kašpar Nejslavnější český aviatik Zdeněk Cach ZŠ Polabiny 1, Pardubice OBSAH Důvody výběru...

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Příklady otázek testu znalostí a dovedností

Příklady otázek testu znalostí a dovedností Příklady otázek testu znalostí a dovedností 1) K pozorování velkých prostorových objektů v biologii (např. hmyzu) používáme častěji a) binokulární lupu b) mikroskop c) dalekohled 2) Červené krvinky u člověka

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

19. století - doba českých vynálezců

19. století - doba českých vynálezců Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Pracovní list číslo:16 Název: 19. století doba českých vynálezců Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Anotace: Práce s textem, doplňování, orientace v historických

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Vývoj mobilních telefonů. Barbora Bartlíková

Vývoj mobilních telefonů. Barbora Bartlíková Vývoj mobilních telefonů Barbora Bartlíková 1. Mobilní telefon První mobilní telefon spatřil svět v r. 1983. vynalezl ho americký konstruktér Martin Cooper. Byla to Motorola DynaTAC 8000X. Tento přistroj

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Mikrobiologie KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Obsah 1. Úvod do mikrobiologie. 2. -4. Struktura prokaryotické buňky. 5. Růst a množení bakterií. 6. Ekologie bakterií a sinic. Průmyslové využití mikroorganismů

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

V čem dělat prezentaci?

V čem dělat prezentaci? Jak na prezentace? Osnova: - v čem dělat prezentaci - velikosti písma - barva písma a pozadí - typ písma a zvýraznění - EFEKTY - vkládání obrázků - externí soubory - závěrečný export - příklady ze života

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

FREDERICK WINSLOW TAYLOR. Zpracoval: Martin Marek, Lukáš Kott, Jan Líkař

FREDERICK WINSLOW TAYLOR. Zpracoval: Martin Marek, Lukáš Kott, Jan Líkař FREDERICK WINSLOW TAYLOR Zpracoval: Martin Marek, Lukáš Kott, Jan Líkař ŽIVOTOPIS Narozen 20.3.1856 v Germantownu Zemřel 21.3 1915 Již od dětství ho jeho matka vzdělávala Dva roky studoval ve Francii a

Více

Témata ročníkových seminárních prací

Témata ročníkových seminárních prací Témata ročníkových seminárních prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2014-2015 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma Vikingové /jejich život na severu a jejich cesty/ Hedvábná

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Zvukové jevy II VY_32_INOVACE_F0120. Fyzika

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Zvukové jevy II VY_32_INOVACE_F0120. Fyzika Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 0 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.011 Zlepšení podmínek

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce.

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce. Komu dáváme naději? Dětem i dospělým, jejichž život ohrožují poruchy krvetvorby, imunity a metabolismu. Transplantace kostní dřeně je pak jediná a velmi účinná léčba u dětí se 70 až 80procentní úspěšností,

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

JAK DLOUHO POUŽÍVÁTE FACEBOOK?

JAK DLOUHO POUŽÍVÁTE FACEBOOK? OSNOVA Praktická část- Dotazník tvořen z 10 otázek. Hodnocení důležitějších otázek. Teoretická část: Zákaldní informace o Facebooku. Statistiky. Zajímavosti. Historie Minulost. Součastnost. Budoucnost.

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE CO JE TO POLYGRAFIE Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Specifikace oboru 1. Úvod do tisku 1. z hloubky www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal Co je to

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR MARTIN ČÍŽEK LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-01-5 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Více

Infrazvuk a ultrazvuk

Infrazvuk a ultrazvuk Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Název práce: Infrazvuk a ultrazvuk Absolventská práce Autor: Dominik Tománek Třída: IX. A Školní rok: 2013/2014 Datum odevzdání: 23. 5. 2014 Vedoucí

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Lauren Slater. Pandořina skříňka. Opening Skinner's Box: Great Psychological Experiments of the 20th Century. Jana Kalbáčová

Lauren Slater. Pandořina skříňka. Opening Skinner's Box: Great Psychological Experiments of the 20th Century. Jana Kalbáčová Lauren Slater Pandořina skříňka Opening Skinner's Box: Great Psychological Experiments of the 20th Century Jana Kalbáčová Lauren Slater narozena 21. března 1963 1985 bakalářský titul(brandeis University)

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky 1/6 3.2.02.6 Viry život bez buňky cíl - popsat stavbu těla viru a jeho rozmnožování - vyjmenovat příklady virových onemocnění - chápat význam hygieny a prevence - malé, pozorovatelné pouze elektronickým

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Four Seasons. Rychlá fakta

Four Seasons. Rychlá fakta Four Seasons Four Seasons patří k velice populárním a oblíbeným značkám mezinárodních luxusních hotelů. A to i přes to, že historie společnosti se začíná psát teprve v 60. letech. Za pouhé půlstoletí se

Více

Obsah dokumentu. Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46

Obsah dokumentu. Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46 Obsah dokumentu Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46 Pořádáš novoroční oslavu roku 1600. Od každého hráče

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_02_16_IKT_Počítačové sítě Komunikace v reálném čase -Skype Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Andělé bez křídel Výroční zpráva 2013

Andělé bez křídel Výroční zpráva 2013 Andělé bez křídel Výroční zpráva 2013 Andělé bez křídel jsou občanským sdružením, které vzniklo 21. března 2013 a soustředí se na pomoc hendikepovaným dětem a jejich rodinám. Vzniku předcházela dobrovolná

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více