Významné objevy 20. století

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významné objevy 20. století"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce z historie 20. století Vypracovala : Erika Pospíchalová, 9. A Vedoucí práce : Mgr. Eva Krátká Školní rok 2010/2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bytřici dne: Jméno autorky: Erika Pospíchalová

3 Významné objevy 20.století Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Evě Krátké za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bytsřice. Práce je zaměrěna na významné objevy 20. století, na vysvětlení a porozumnění principů, na kterých tyto objevy pracují. Dále se tato práce zabývá využitím těchto objevů v praxi.

5 Významné objevy 20.století OBSAH Úvod Objevy a vynálezy v lékařství a přírodě Alexander Fleming Penicilín Frederick Griffiths DNA Carl Djeressi Antikoncepční pilulka Technické objevy Guglielmo Marchese Marconi Radiotelegrafie Wilbur a Orvill Wrightové Motorové letadlo Motorola Mobil Vynálezy v oblasti počítačové techiky Konrád Zuse Počítač Tim Berners- Lee Internet Microsoft Windows Závěr Seznam literatury Přílohy... 27

6 Úvod Absolventskou práci na téma jsem si zvolila proto, že o objevech této doby nikdo nic moc nevíme. Často slýcháváme, co kdo objevil v dávné minulosti, např. hrobky faraónů, parní stroj, Archimédův zákon, Pythagorova věta. Ale které vynálezy byly objeveny ve 20. století? 20. století bylo poznamenáno dvěma světovými válkami, i přesto nebo právě proto, lze v tomto období vyhledat řadu významných objevů a vynálezů. Některé z nich jsem zařadila do této absolventské práce. -5-

7 1 Objevy a vynálezy v lékařství a přírodě 1.1. Alexander Fleming Penicilin K tomu, že byl vynalezen penicilin došlo úplnou náhodou. Alexander Fleming si pokaždé, co dokončil výzkum, vzal vzorky svých výzkumů do své laboratoře, kde je ponechal i několik týdnů. To proto, aby mohl sledovat, jestli se s nimi nestane něco neobvyklého. Díky tomuto zvyku zjistil, po dvou a půl týdnech, že plíseň Penicilinum notatum, zanesená do Petriho misky otevřeným oknem v laboratoři, s bakteriemi stafyloka vytváří látky, které dokáží zabíjet některé druhy bakterií. Později tuto látku podával zvířatům a nemocným lidem. Těm to nic neudělalo a z toho usoudil, že tato látka není škodlivá pro lidi a zvířata. Nechal tento výzkum zvěřejnit v roce 1928, ale nikdo o tento objev neměl zájem. Alexander Fleming však pevně věřil, že penicilin bude mít význam v lékařství. Avšak nedokázal vyvinout techniku, jak získat čistý penicilin, a tak se tento skvělý lék dalších deset let nevyužíval. Později se o penicilin začali zajímat dva lékaři z Británie. Ti si ověřili Flemingův výzkum a rozhodli se v něm pokračovat. Podařilo se jim získat čistý penicilin, což se Flemingovi nepodařilo. Ze začátku neměli hned tolik odvahy, aby si tento lék vyzkoušeli na lidech. Proto raději napřed zvolili laboratorní krysy. Těm se nic nestalo, a tak to v roce 1941 vyzkoušeli i na nemocných lidech. Jejich pokusy jasně ukázali, že se jim podařilo objevit úžasný lék. -6-

8 Nemocní lidé, který tento lék požili, se jako zázrakem začali uzdravovat. Americká a britská vláda dali povolení k hromadnému vyrábění tohoto léku. Nejprve byl vyhrazen pouze vojákům a obětem 2. světové války. Celý svět byl po skončení války tímto objevem ohromen. Poté, co se dozvěděl téměr celý svět, že penicilin dokáže uzdravovat lidi, se začaly objevovat názory, aby lék mohl používat každý. A od roku 1945 se tak stalo. Objev penicilinu značně podnítil pátrání po dalších antibiotikách. Z tohoto výzkumu vzešlo objevení mnoha jiných léků. Jedním z důvodů, proč je jeho užívání stále tak rozšířené, je jeho účinnost proti velkému množství různých škodlivých mikroorganismů. Úspěšně léčí syfi-lis, kapavku, zánět průdušek, zánět mozkových blan, otravu krve, kostní infekce, zápal plic, sněť a další různé nemoci. -7-

9 1.2. Friedrich Miescher DNA Molekula DNA byla jako taková objevena v roce 1869, když se švýcarskému lékaři Mischerovi podařilovo izolovat DNA z bílých krvinek, obsažených v hnisu. Nepodařilo se mu však vytvořit tak čistý vzorek na to, aby DNA mohla být lépe zkoumána. O funkci DNA toho dlouho nikdo moc nevěděl. Ve dvacátých letech pak Frederick Griffith dokázal, pneumokoky jednoho typu přeměnit v jiný typ. Potvrdil, že tato změna je trvalá a dědičná. První důkaz o roli DNA v přenesu genetické informace přinesl v roce 1943 slavný Averyho-MacLeodův-McCartyho experiment. Sérií pokusů rovněž s transformací pneumokoků bylo zjištěno, že DNA je genetickým materiálem buněk. Další experiment prokázal, že u virů není podstatou dědičnosti protein, ale DNA. DNA je biologická, vláknitá molekula, uložená u člověka v chomozómech a v jádře většiny buněk. Je to nukleonová kyselina, která je nositelkou genetické informace všech organismů, kromě těch nebuněčných. DNA je pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého oraganismu. DNA je hlavní složkou tzv. chomatinu, směsi nukleonových kyselin a proteinů. U eukaryotických organismů ( rostliny, životčichové ) je DNA uložena zejména -8-

10 uvnitř bunečného jádra, zatímco u prokargot ( bakterie ) se nachází volně v cytoplazmě. Strukturu DNA se podařilo objevit až v roce

11 1.3. Carl Djerassim Antikoncepční pilulka se podařilo americkému chemikovi Carlu Djerassimu vyrobit syntetickou cestou hormon norethisteron, krerý se stal základem antikoncepční pilulky. Pilulky, která podle sociologů významně ovlivnila životní styl společnosti a podle jiných byla největším objevem medicíny ve dvacátém století. Progesteron byl poprvé izolovám a zkoumám ve třicátých letech dvacátého století. Za dva roky práce ve společnosti Syntex, se Djerassimu podařilo vytvořit derivát progesteronu nazvaný norethisteron. Tento syntetocký derivát zaslal do USA na testy doktorce Elvě Shipleyové. Ta prokázala při testech na zvířatech vysokou účinnost objevené látky. Počátkem šedesátých let po zkončení výzkumu byl tento objev připraven i pro lidstvo. V roce 1960 se objevili pilulky v USA a později i ve Velké Británii. Mohli je ovšem používat jenom vdané ženy a byly jim vydány pouze na předpis od lékaře. Teprve v roce 1967 ji mohly používat všechny ženy. Reakce na tento objev byly z počátku smíšené. Pro mládež to bylo jako dar z nebes. Začala éra volné lásky. -10-

12 Byla o to vítanější a nezbytnější, protože potraty byly v té době ve většině zemích ilegální. Dá se říci, že teprve ve dvacátem století se výrazně změnilo postavení ženy a to práve díky antikoncepčním pilulkám. -11-

13 2 Technické objevy 2.1. Guglielmo Marchese Marconi Radiotelegrafie Je to telekomunikační metoda umožňující přenést obsah textových zpráv na velké vzdálenosti. Za počátky telegrafie lze považovat dopravování velmi jednoduchých zpráv za pomocí bubnů, kouřových signálu atd.. Radiotelegrafii v praxi ve větším měřítku poprvé zavedl koncem 19. století Guglielmo Marconi. Do té doby byly lodě na moři prakticky izolovány od pobřeží a dalších lodí. Loď se mohla na širém moři ztratit, a nikdo by nic netušil do doby, než by se objevila v některém přístavu. Marconi, který neměl možnost prorazit v konkurenci pozemní radiotelegrafie, si velice dobře uvědomoval, jaký význam by mohla mít komunikace s lodí na širém moři. Lodě, vybavené jeho systémem bezdrátové telegrafie by již nebyly izolované, a díky rychlému nasazení byl vlastně jediný, kdo obstál v tvrdém boji a získal monopol na tyto služby. -12-

14 K prvému použití nouzové bezdrátové komunikace došlo v březnu Majáková loď East Goodwin, označující jihovýchodní pobřeží Anglie se srazila v ranní mlze s lodí SS R.F. Matthews. Jejich volání o pomoc zachytila pobřežní stanice na South Foreland a okamžitě vyslala pomoc. Do roku 1904 byly již téměř všechny britské lodě transatlantických společností vybaveny bezdrátovou telegrafií. Radiotelegrafisté nejprve pocházeli z řad poštovních a železničních telegrafistů, takže byli naučeni na v té době v Anglii používané volání CQ, které předcházelo časové signály a zvláštní oznámení. Volání CQ bylo všeobecně převzato všemi telegrafními a kabelovými stanicemi po celém světě, a přirozeně pokračovalo i v námořní komunikaci mezi loděmi a mezi lodí a pobřežními stanicemi. V roce 1904 však Marconiho společnost zavedla pro své stanice použití písmen CQD, jako signál v nouzi.všeobecně byl tento signál vykládán jako "došlo k nebezpečné situaci", ale dle Marconiho společnosti znamenal CQ tedy všeobecné volání, následovaný D nebezpečí. Znamenalo by to tedy "Volám všechny stanice jsem v nebezpečí". Předmět nouzových signálů byl znova otevřen na druhé radiotelegrafické konferenci 3. listopadu 1906 v Berlíně. Zde byl jako nouzový signál doporučen SOS, americký návrh nouzového signálu NC pro "volám pomoc bez prodlení" nebyl přijat, ačkoliv se používá dodnes jako mezinárodní symbol pro nebezpečí. Signál SOS byl odvozen z německého volání SOE, které bylo používáno jako hlavní dotazové volání. Námitky byly hlavně z důvodu možného přeslechnutí písmene E v nepříznivých podmínkách. Proto bylo místo E navrženo písmeno S, aby nemohlo dojít k omylu. -13-

15 2.2. Wilbur a Orvill Wrightové Motorové letadlo První funkční motorové letadlo na světě sestrojili v roce 1903 Američané, bratři Wilbur a Orvill Wrightové. Jejich první letalo bylo postaveno ze dřeva a látky, vyztužené dráty a vybaveno dvěma tlačnými vrtulemi, které roztáčel dvanáctikoňový motor vlastní výroby ( vodou chlazený řadový čtyřválec ). Letoun řídil ležící pilot, který levou rukou ovládal výškové kormidlo a pravou rukou řídící páku, kterou se pomocí táhel uchycených na spodních křídlech natáčely konce křídel a tím bylo dosaženo pohybu letadla do stran. Současně se pohybem páky ovládalo i nátáčení směrového kormidla. První motorový letoun měl samozřejmě i své slabiny. Patrně tou největší chybou byla absence pevného podvozku. Letadlo totiž dokázalo vzlétnout jen z pevné kolejnice, po níž popojížděl startovací vozík s letadlem. Bez tohoto startovacího zařízení by se letadlo nedokázalo odlepit od země. Po prvním neúspěchu to bratři Wrightové zkoušeli od znova. Pokaždé, když se jim to nepovedlo, se poučili ze svých chyb a na dalším modelu letadla to vylepšili. A 17. prosince se jim jejich trpělivost vyplatila. Tentokrát jejich let trval dvanáct vteřin a stroj ve třímetrové výšce uletěl třiapadesát metrů. První motorem poháněné letadlo -14-

16 težší než vzduch bylo na světě. Každý rok tento pokus opakovali a měli úspěch. 26. ledna na dvaceti metrových kolejích vyvinulo letadlo takovou rychlost, že dokázalo uletět 18 kilometrů. Později 39 kilometrů a o osm dní později dokonce 45 kilometrů. Jejich největší úspěch s letadlem se jim podařil v roce 1909, kdy Orvill zůstal ve vzduchu se spolucestujím osmdesát minut a uletěl za hodinu 45 kilometrů. Dohromady tedy uletěl za celých osmdesát minut 106 kilometrů. -15-

17 2.3. Motorola Mobilní telefon Vývoj mobilních telefonů sahá až do dob rozvoje radiotelefoních technologií v 50. letech 20. století. A sahá až do dnešní doby. První mobilní telefon na světě vynalezla v roce 1983 společnost Motorola. Byla to Motorola DynaTac 8000X. První prototyp mobilního telefonu byl vynalezen už v roce Ten ale nefungoval a tak ho museli opravit a předělat. To jim trvalo jedenáct let. Proto první funkční mobilní telefon byl pro veřejnost k dostání až v roce Nebyl to mobil, jaký známe dnes. Tento měl tzv. vysílací vež. Tento mobilní telefon vážil 793 gramů, ale některé mobily až 2 kilogrami s výškou 25 centimetrů. Tím pádem se jeho rozměry velmi podobaly stavební cihle. Baterie tohoto mobilu vydržela nanejvýš půl hodiny. U nás v České Republice stál přibližně tisíc Kč. A začal se prodávat od roku Vážil devět kilogramů, a proto mohl být pouze zabudován v autě, aby vůbec mohl fungovat. Tento mobil připomínal spíše vysílačku s anténou než mobil. -16-

18 Od roku 1996 se začaly teprve přibližně podobat mobilům, jaké známe dnes. Bez antény se mobily začaly vyrábět až od roku Protože byly mobilní telefony do roku 1996 moc drahé, tak si ho nemohl koupit jen tak někdo. K popularitě se tedy dostal až po roce Mobily nebyly už tak velké, ani težké a hlavně se snížila jejich cena. Začíná o ně být enormí zájem a jejich prodejnost celosvětově stoupla. Dnes už mobilní telefon vlastní téměř každý člověk i v rozvojových zemích. -17-

19 3 Vynálezy v oblasti počítačové techniky 3.1. Konrád Zuse Počítač První počítače byly vyrobeny ve 30. letech 20. století. Jako první vynálezce počítačů se označuje Charles Babbage, který vynalezl základní principy fungování stroje pro řešení složitých výpočtů. Ale uznává se až Konrád Zuse, který použil Babbageho vynález a dal ho dohromady s vlastním vynálezem. První zařízení, později nazvané počítač, bylo velmi jednoduché a založené na mechanických principech. Mezi předchůdce počítačů se řadí: - Abakus byl vynalezen před 5000 lety v Babylónii, usnadňoval počítání s čísly - Logaritmické tabulky v roce 1614, John Napier, sčítání, odčítání, dělení, násobení - Mechanické kalkulátory vynalezl je Wilhelm Schikard v roce 1623, jde o dnešní kalkulačky Tohle všechno dokázal Konrád Zuse využít a sestavit z toho prototyp počítače. -18-

20 V roce 1934 začal Zuse pracovat na výrobě prvního počítače. Návrh prototypu byl hotov již v roce 1936, ovšem počítač byl nefunkční. Přes počáteční neúspěch se mu podařilo v roce 1938 sestavit první fungující počítač označený Z1, následovaly vezre Z2 a Z3. V roce 1943 sestavili Angličani nový prototyp, sloužil k rozluštění neměckých tajných šifer během 2. světové války, nesl název Colossus. John Atanasoff sestrojil roku 1944 počítač ABC k řešení lineárních rovnic z oblasti fyziky. Po těchto prototypech následoval Mark I a Mark II. Oba tyto prototypy měly úspěch od roku 1947 je začalo používat americké námořnictvo. U nás se počítače začaly objevovat až po roce Tyto počítače byly velmi neefektivní, velmi drahé, velmi často se porouchaly a měly malou výkonnost. Proto u nás v ČR nebyly moc populární. K popularitě se dostaly až po roce

21 3.2. Tim Berners-Lee Internet První výzkum internetu spadá do poloviny šedesátých let. Tehdy se americká armáda snažila najít způsob, jak zajistit, aby spolu mohly všechny armádní počítače rozmístěné po celém USA bezproblémově komunikovat. Tímto úkolem pověřila americká armáda vládou založenou organizaci Advanced Research Projects Agency. Taky se této oraganizaci zkráceně říká ARPA. Díky finančním prostředkům od americké armády se společnosti ARPA v roce 1969 podařilo vybudovat experimentální síť ARPANET. Tato síť byla především určena jenom pro vládní a armádní účely, ale později se k síťi připojily i university. Později tato síť byla nabídnuta k užívání i různým podnikatelům, ale ti o ARPANET nestáli, nevěděli totiž, jak by měli tuto síť využít. Proto po celém světě v roce 1984 bylo k internetu připojeno pouhých necelých 1000 počítačů. -20-

22 V roce 1989 se Tim Berners-Lee vrátil k myšlence celosvětové komunikace. Začal pracovat na myšlence hypertextových zpráv, což mělo usnadnit sdílení informací mezi výzkumníky. Texty, které obsahují odkazy a další dokumenty, které mohou být umístěny na jiném počítači, třeba i na druhém konci světa. Takto zněla jeho myšlenka. V roce 1989 měla společnost CERN největší internetový server v Evropě. Už v listopadu roku 1990 předvedl Tim Berners-Lee první prototyp WWW serveru, jenž pojmenoval Httpd a 6. srpna 1991 na adrese spustil první webové stránky. Zanedlouho byly k dokumentům připojeny i obrázky. Vzhled dokumentů byl přirozenější a umožnil lepší komunikaci. Právě existence WWW spolu s masovým rozšířením osobních počítačů přilákala na Internet milióny nových uživatelů. A to už se o Internet začali zajímat i podnikatelé. Provoz Internetu se datuje od roku Tehdy se o Internet starala společnost National Science Foundation. Nastává moderní doba, doba internetová. V roce 1999 bylo k internetu připojeno už přes 300 miliónů uživatelů. -21-

23 3.3. Microsoft Windows Samostatná historie Windows sahá až do roku Ale jako úplně první se uznává ten z roku První Windows na světě byl představen v roce Byl to Windows MSDOS, sestaven pro firmu IBM. Byl poměrně pro uživatele nepřívětivý a dost omezený. MS-DOS totiž pracoval pouze v textovém režimu. Na obrazovku tedy vypisuje jen textové informace a ovládání probíhá taky pouze za pomoci textu. Uživatel tak musel znát speciální ovládací příkazy. Později vznikla celá řada nástrojů pro usdnadnění práce s ovládáním. Ty se však nemohly vůbec rovnat s těmi, co známe dnes, např. mohlo být spuštěné jenom jedno okno, které prakticky zabíralo celou obrazovku. Jekoliž Windows MS-DOS vůbec nevyhovoval, začala společnost Microsoft pracovat na dalším, lepším vydání Windowsu. Ten se jim povedlo dokončit a představit světu v roce Byl to Windows 1.0, který se také dodnes uznává jako základ Windowsu. Někteří vědci dokonce tvrdili, že Windows MS-DOS byl zcela zbytečný. Ale to jim později vyvrátil fakt, že ten uživatel, který neměl na počítači nainstalovaný Windows MS-DOS, si nemohl do počítače nainstalovat Windows

24 Ten totiž navazoval na první Windows. Uživatel tudíž musel mít v počítači MS-DOS nainstalován, teprve potom mohl doinstalovat Windows 1.0, který v běžícím systému MS-DOS podstatně usnadňoval práci. Díky grafickému rozhraní nabídl uživatelům větší komfort. Systém využívá konceptu oken, ve kterých různé aplikace běží. Nevýhodou bylo, že se okna nemohla překrývat, namísto toho se poskládala do mřížky jedno vedle druhého. Vedle sebe jste si tak mohli spustit třeba správce souborů, textový editor a nějakou jednoduchou hru. V případě DOSu by jste museli nejprve jednu aplikaci vypnout a potom sputit tu druhou. I přes to, že Windows 1.0 nabízel textový dokument Write, kalendář, hodiny, ovládací panely, malování, kopírování a vkládání textu, si velkou popularitu nezískal. Roku 1987 Microsoft vydal vylepšenou verzi Windows 1.0. Nazýval se Windows 2.0 a umožňoval lepší práci s okny, umožnil jejich překrývání, objevyly se termíny jako minimalizace a maximalizace. Tento Windows už si zajistil daleko větší popularitu. Nejen díky překrývání oken, ale i díky zajímavějším aplikacím jako jsou např. textový dokument Word a Excel. Ale pořád nedosahoval takové popularity, jakou si společnost Microsoft představovala. -23-

25 Proto následoval Windows 3.0. Ten konečně udělal díru do světa roku Microsoft výrazně zlepšil grafické rozhraní systému a umožnil překrývání oken a to tak, že v každém okně mohla běžet jedna aplikace. Konečně byla společnost Microsoft spokojená. Během dvou let se totiž prodalo přes deset miliónů kopií. Podíl na popularitě měla i dobrá podpora hardwaru a fakt, že Windows 3.0 byl dodáván předinstalovaný v nových počítačích. -24-

26 4 Závěr A konečně závěr. To znamená konec vyhledávání a čtení všech textů. Už nemusím číst, číst a číst nekonečně dlouhé texty o různých vynálezích a jejich objevitelích. Nemusím hodiny sedět nad nejakým článkem a snažit se o zběžné shrnutí a přiblížení, daného objevu. A co dodat na závěr této absolventské práce? To popravdě netuším. Asi jenom to, že vůbec nelituji toho času, co jsem nad touto prací strávila. Právě naopak. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla něco víc o různých objevech. Vždyť skoro všechny, co jsem vybrala do této práce, používáme v našem běžném životě. Používáme je denně, např. mobil nebo počítač. Ale málokdo ví, proč a díku komu existují. -25-

27 Seznam literatury Soumar, J. Velká ilustrovaná dětská encyklopedie. Praha: Svojtka & Co,

28 Přílohy Seznam.příloh: Příloha I Alexander Fleming ( ) Příloha II Frederick Grifiiths ( ) Příloha III Carl Djerassim ( 1923 ) Příloha IV Guglielmo Marchcese Marconi ( ) Příloha V Wilbur Wright ( ) Orvill Wright ( ) Příloha VI Konrád Zuse ( ) Příloha VII Tim Berners-Lee ( 1955 ) Příloha VIII Dotazník

29 Příloha I Příloha I Alexander Fleming ( ) Život Sir Alexander Fleming byl skotský lékař známý objevem baktericidních účinků lyzosomu, ale hlavně získáním penicilínu z plísně Penicillium notatum. Celé dětství prožil na statku. Ve dvanácti letech ho rodiče poslali studovat čtyři míle od jejich bydliště. Roku 1893 nastoupil na akademii v Kilmarnocku v hrabství Ayrshir. Zde Alexander Fleming studoval přírodní vědy, mezi které patří anoraganická chemie, magnetismus, elektřina, teplo, světlo, zvuk a fyziologii. Ve čtrnácti letech odjel do Londýna studovat obchod. Když roku 1899 vypukla válka, přihlásil se Alexander Fleming jako dobrovolník do armády, tam ho ale nevzali. Ve dvaceti letech zdědil 250 liber po svém strýci a rozhodl se je investovat do studia medicíny. Po vystudování úspěšně složil chirurgickou zkoušku, ale nikdy se chirurgem nestal. Začal se totiž věnovat bakteriologii. Roku 1906 si ho vybral profesor Freeman jako pomocníka do laboratoře. O dva roky později úspěšně složil závěrečné lékařské zkoušky. Napsal pojednání O akutních bakteriálních onemocněních. Zde psal o různých chorobách a o jejich způsobu léčení.

30 Příloha I Téhož roku na sobě provedl pokus. Fleming před tím, než si do těla vpravil škodlivou látku, vyslovil teorii, že účinnost je v tomto případě otázkou aplikace. Jeho teorie se později potvrdila. Za první světové války pomáhal raněným vojákům, kterým dal injekci proti bakteriím. Tam v nemocnici, kde pomáhal vojákům, poznal svojí budoucí manželku. Po první světové válce se opět vrátil do své laboratoře, aby mohl pokračovat ve svých výzkumech. Jednou na Petriho misce našel plíseň usazenou na agaru. Tato plíseň vylučovala látku, která hubila mikrobi kolem. Alexandra Fleminga tento jev zaujal, a tak se rozhodl to zkoumat podrobněji. Ale jelikož se mu nepodařilo izolovat penicilin, nechal toho. Alexander Fleming zemřel v klidu doma. Je pohřebený v katedrále svatého Pavla v Londýně.

31 Příloha II Příloha II Frederick Griffiths ( ) Frederick Griffiths byl britský vědec se zaměřením na mikrobiologii. To on objevil DNA. O jeho životě není mnoho zmínek. To proto, že se stal slavným, až po své smrti. Po celý život to byl tichý a uzavřený člověk. Narodil se roku 1879 v britském městě Hale na jihu Anglie. Později studoval Universitu v Liverpoolu, kde studoval i jeho starší bratr. Zde studoval genetiku. Po dokončení studia v roce 1901 začal Griffiths pracovat pro vládu. Dnes je tato jeho práce známá pod názvem Ministerstvo zdravotnictví. Během první světové války Griffiths převzal jednu z mnoha laboratoří. V této laboratoři studoval pneumokoky. Později, byl vládou poslán, aby získal vzorky pneumokoků od lidí po celém světě. Celou tuto jeho cestu kolem světa financovala vláda. Mezitím, co byl na cestě kolem světa, mu vláda rozšířila laboratoř. Roku 1928 publikoval časopis hygieny. Kde psal o ukázkách bakteriální transformace, kdy bakteri mohou změnit svou formu nebo funkci. Frederick Griffiths byl zabit v roce 1941 během bombardování Londýna, když bomba vybuchla na budově, v níž pracoval.

32 Příloha III Příloha III Carl Djerassi (1923 ) Carl Djerassi je rakousko-americký chemik, prozaik a dramatik. Známý pro přínos k rozvoji první antikoncepční pilulky. Narodil se roku 1923 v židovské rodině. Po rozvodu rodičů se odstěhoval s matkou do Vídně, kde studoval do svých čtrnácti let. Každé léto však jezdil za otcem do Bulharska. Poté, co začala druhá světová válka, ho matka poslala za otcem, kde měl být do té doby, než válka skončí. Jeho otec byl lékař, který léčil bohaté lidi, jejich léčba trvala několil let. Za několik let odjel s matkou do USA. Tam si ale museli vystačit jen s dvaceti dolary. Všechny svoje peníze totiž utratili za rychlý odjezd z Evropy. Proto si Djerassiho matka musela majít práci v New Yorku. V roce 1949 přijel do USA i jeho otec, ten se však usadil v San Francisku. Djerassi vystudoval mnoho různých škol, například vysokou školu Tarkio, chemii na vysoké škole Kenyon. Získal dokrorát na Universitě ve Wisconsinu. V roce 1949 začal Djerassi pracoval pro firmu Syntex jako náměstek ředitele v Mexiko City. V roce 1959 se stal Djerassi profesorem chemie na Standforské universitě a prezidentem společnosti Syntex, ke které připojil i společnost Palo Alto.

33 Spojení těchto dvou firem udělalo z Carla Djerassiho velmi bohatého muže. Koupil si velkou plochu půdy u města Woodside, v Kalifornii. Založil si dobytčí ranč a začal budovat velkou sbírku umění. Založil také novou společnost Zoecon, kde se zaměřil na boj proti škůdcům. V Roce 1978 věnoval velkou část své sbírky museum moderního umění. Zavřel dobytčí ranč a pověsil laboratorní plášť na hřebík. V roce 1992 mu byla udělena cena medaile Priestley. Rakousko má i poštovní známku s obrázkem Djerassiho. V roce 1999 získal Kříž cti za umění a vědu.

34 Příloha IV Příloha IV Guglielmo Marchese Marconi ( ) Byl to italský vynálezce, fyzik, podnikatel a elektroinženýr známý pro vývoj radiotelegrafního systému. Později povýšen do šlechtického stavu jako Marchese Marconi. Marconi se narodil 27. dubna Studoval soukromě u Bologny. Už jako malý chlapec projevoval velký zájem o fyzické a elektrické vědy. Studoval různá díla např. Maxwella, Hertze, Righiho a mnoho dalších. V roce 1895 začal experimentovat na otcově pozemcích. Zde se mu podařilo odeslat bezdrátové signály na vzdálenost jednoho a půl kilometrů. O rok se jeho aparát dostal do Anglie, kde později dostal patent na první bezdrátový telegraf. V Londýně úspěšně demonstroval za jeho prosazení ve světě. V červenci 1897 založil společnost Telegraph & Company Limited. Po roce 1899 založil bezdrátovou síť mezi Francií a Velkou Británií pře kanál La Manche. V prosinci roku 1901 se Marconi rozhodl celému světu dokázat, že bezdrátové vlny nejsou ovlivněné zakřivením země. Proto se rozhodl pro první velký přenos bezdrátových signálů. Ty měli vést přes Atlantický oceán, teda pře 2100 kolimetrů. Tento bezdátový přenos krátkých zpráv používaly především zaoceánské lodě. Roku 1914 byl pověřen do italské armády, nejprve jako poručník později jako kapitán.

35 Roku 1916 byl povýšen až na velitele. Později byla Marconimu udělena vojenská medaile jako uznání jeho služby během války. Během svého života se stihl dvakrát oženit. S první manželkou měl jednoho syna a dvě dcery. S druhou manželkou pouze jednu dceru. Guglielmo Marchese Marconi zemřel v Římě roku 1937.

36 Příloha V Příloha V Wilbur Wright ( ) Orvill Wright ( ) Bratři Wrightové byli tvůrci první letadla težšího než vzduch. Oba bratři byli nerozluční, už když byli malí kluci. Oba se krásně doplňují. Wilbur byl zralejší, vyspělejší a více tvůtčí. Zato Orvill byl plný nadšení a nápadů. Oba bratři úspěšně dokončili střední školu. Ani jeden z nich všek nepokračoval ve studiu dál. Wilbur sice měl předpoklady k dalšímu studii, ale kvůli zranění při hraní hokeje, nemohl na vysokou školu nastoupit. Když byli malí často pomáhali otci s časopisem. Později si sami založili časopis West Side News. Jelikož už měli praxi díky otci, neměli s vedením časopisu žádné problémy. Poté si otevřeli opravnu kol, design a výrobní podnik. Všechno toto pracovní úsilí používali jako prostředky k financování jejich rostoucí zálibě o létání. Oba byli zaujatí prací jiných vynálezců, kteří se pokusili o první lety. Proto jednoho dne Wilbur napsal Smithsonianovi s prosbou, jestli by mu mohl napsat informace a publikace o aeronautice, potřebné k sestojení letadla. Ten Wiburovi s nadšením pomohl. Bratři rozšíříli technologii letu tím, že zdůrazňovali kontrolu nad letadlem místo zvíšené moci. Vyvíjeli tři konroly osy, základní pravidlo letectví, které platí dodnes.

37 Během všech výzkumů Wrightové vždy pracovali spolu a jejich příspěvky k vývoji letadla jsou neoddělitelné. Občas jim na různých výzkumech pomáhal jejich asistent Charlie Taylor. Wrightové sami dělali všechny teoretické práce a i většinu z praktické stavby. Po mnoha neúspěších se bratrům konečně podařilo sestavit fungující letadlo. V červenci roku 1909 dostali oba bratři ocenění, za první létající letadlo vůbec, od samotného prezidenta USA. Nebylo jediného člověka v USA, který by nevěděl o bratrech Wrightovích. V roce 1912 zemřel Wilbur Wright na nákazu břišním tifusem. Jeho bratr Orvill zemřel roku Příčina smrti dodnes není známá.

38 Příloha V Příloha V Konrád Zuse ( ) Konrád Zuse byl německý inženýr a průkopník počítače. Jeho největší úspěch byl sestavení prvního fungujícího počítače. Celý život prožil v Německu. Jako malí navštěvoval gymnázium v Braunsbergu. V roce 1927 začal chodit na kurzy stavebnictví. To byly tyto studie v oblasti strojírenství, které vedly Zuse k zájmu na rozvoji mechanického zařízení pro výpočty roku Roku 1934 Zuse postavil první počítač na světě. Postavil ho doma rodičům v obývacím pokoji. Tento počítač nesl označení Z1. Později sestavil ještě počítače Z2 a Z3. Ale jako první doopravdy fungující mu byl uznán až počítat Z3. U vynalezení počítače Z2 se Zuse na delší dobu pozastavil. Byl totiž poslán na bitevní pole v druhé světové válce. Nicméně se mu podařilo německou armádu přemluvit, aby se mohl vrátit do budovy počítačů. Několik počítačů bylo zničeno, při bombardování města. Všechny tyto bomby, ale Zuse přežil. Později roku 1942 sestavil Zuse Z4. Tento počítač však zabavila Rudá armáda. Ta ho poslala do Švýcarska, kde měl být v bezpečí. Roku 1967 Zuse vyrábí 251 počítačů, pro svou společnost Siemens.

Vznik a vývoj internetu

Vznik a vývoj internetu d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Vznik a vývoj internetu Závěrečná práce Autor: Marek Tesař, Jan Palásek Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Vilém Lukáš Olomouc 2009 1 OBSAH

Více

Tvorba open source softwaru

Tvorba open source softwaru Karl Fogel Tvorba open source softwaru Jak řídit úspěšný projekt svobodného softwaru Edice CZ.NIC 1 Karl Fogel Tvorba open source softwaru Jak řídit úspěšný projekt svobodného softwaru Copyright 2005,

Více

Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století Czechoslovak Broadcasting Company in the 20's and 30's of the 20th Century

Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století Czechoslovak Broadcasting Company in the 20's and 30's of the 20th Century Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra dějin a didaktiky dějepisu Daniel Mrázek Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století Czechoslovak Broadcasting Company in the 20's and

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Irena Blahníková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Skrytá reklama a product placement v médiích Irena Blahníková Bakalářská práce 2011

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

Minulost, současnost a budoucnost birdingu všeobecný pohled

Minulost, současnost a budoucnost birdingu všeobecný pohled Birding Past, Present and Future a Global View, by Stephen Moss, in: Handbook of the Birds of the World, Vol. 14, Bush-shrikes to Old World Sparrows, Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David Christie eds.,

Více

Manuál hodnocení inovační výkonnosti

Manuál hodnocení inovační výkonnosti I v I I Projekt INOINFRA přispěje k rozvoji inovační infrastruktury VUT v Brně. Projekt s názvem INOINFRA je realizován na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a jeho hlavním cílem je vytvořit podmínky k intenzivnější

Více

První pomoc Obsah. Obsah

První pomoc Obsah. Obsah První pomoc Autoři: J. Málek, A. Dvořák, J. Knor a kol. Zhotovení filmových záběrů: M. Jantač, TM Studio, Benešov u Prahy Copyright 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010-2012 Vytvořeno za

Více

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností.

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností. TÉMA 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností 3 03 POMÁHÁME 12 Václav Koloušek liberecký patriot JAK TO FUNGUJE 20 Vlak bez kol Spektrum Časopis pro zákazníky a partnery Václav Koloušek

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA Miroslav Kalousek rozhovor / 14 Jiří Grygar proti šarlatánství / 12 Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 Gaudeamus slaví 60 let

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj ekonomického myšlení Diplomová práce Bc. Marek Hytha Duben 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Vývoj ekonomického

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

ROTHBARD_penize2_136_p.qxd 28.12.2001 9:59 Page 1 PENÍZE V RUKOU STÁTU

ROTHBARD_penize2_136_p.qxd 28.12.2001 9:59 Page 1 PENÍZE V RUKOU STÁTU PENÍZE V RUKOU STÁTU Murray N. Rothbard PENÍZE V RUKOU STÁTU Jak vláda zničila naše peníze Murray N. Rothbard PENÍZE V RUKOU STÁTU Praha 2001 Překlad z anglického originálu Murray N. Rothbard: What Has

Více

Objevte esperanto. fascinující jazyk. www.ikso.net

Objevte esperanto. fascinující jazyk. www.ikso.net Objevte esperanto fascinující jazyk www.ikso.net Obsah Základní informace o esperantu... 3 Stručné představení jazyka esperanto...10 Osobní příběhy o esperantu...12 Zamenhof, iniciátor esperanta...17 Esperanto

Více

Mapa úspěchu Firmy, které změnily tvář podnikání v ČR

Mapa úspěchu Firmy, které změnily tvář podnikání v ČR Mapa úspěchu Firmy, které změnily tvář podnikání v ČR První díl seriálu Mapa úspěchu Mapa úspěchu firmy, které změnily tvář podnikání v čr Mapa úspěchu představuje společnosti, jejichž příběhy budete číst

Více

Z OBSAHU. NÁVŠTĚVA U LÉČITELE Ivan Klíma

Z OBSAHU. NÁVŠTĚVA U LÉČITELE Ivan Klíma Cílem Českého klubu skeptiků Sisyfos je šíření vědeckých poznatků a nezkreslených informací. Zkoumáme sporné jevy a vystupujeme proti pseudovědeckým názorům. Pomáháme chránit spotřebitele před nabídkou

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Po většinu dvacátého století byly Spojené státy osamoceny v kvalitě svého

Po většinu dvacátého století byly Spojené státy osamoceny v kvalitě svého Čtvrtá kapitola JAK USPĚT 1. Univerzitní oříšek Po většinu dvacátého století byly Spojené státy osamoceny v kvalitě svého systému vyššího vzdělávání a procentuálním podílu mladých lidí, kteří jím úspěšně

Více

Vývoj a úroveň hotelnictví v ČR a některých státech EU. Lukáš Kovač

Vývoj a úroveň hotelnictví v ČR a některých státech EU. Lukáš Kovač Vývoj a úroveň hotelnictví v ČR a některých státech EU Lukáš Kovač Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce zachycuje vývoj a význam hotelového průmyslu ve společnosti. První část zachycuje

Více