Významné objevy 20. století

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významné objevy 20. století"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce z historie 20. století Vypracovala : Erika Pospíchalová, 9. A Vedoucí práce : Mgr. Eva Krátká Školní rok 2010/2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bytřici dne: Jméno autorky: Erika Pospíchalová

3 Významné objevy 20.století Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Evě Krátké za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bytsřice. Práce je zaměrěna na významné objevy 20. století, na vysvětlení a porozumnění principů, na kterých tyto objevy pracují. Dále se tato práce zabývá využitím těchto objevů v praxi.

5 Významné objevy 20.století OBSAH Úvod Objevy a vynálezy v lékařství a přírodě Alexander Fleming Penicilín Frederick Griffiths DNA Carl Djeressi Antikoncepční pilulka Technické objevy Guglielmo Marchese Marconi Radiotelegrafie Wilbur a Orvill Wrightové Motorové letadlo Motorola Mobil Vynálezy v oblasti počítačové techiky Konrád Zuse Počítač Tim Berners- Lee Internet Microsoft Windows Závěr Seznam literatury Přílohy... 27

6 Úvod Absolventskou práci na téma jsem si zvolila proto, že o objevech této doby nikdo nic moc nevíme. Často slýcháváme, co kdo objevil v dávné minulosti, např. hrobky faraónů, parní stroj, Archimédův zákon, Pythagorova věta. Ale které vynálezy byly objeveny ve 20. století? 20. století bylo poznamenáno dvěma světovými válkami, i přesto nebo právě proto, lze v tomto období vyhledat řadu významných objevů a vynálezů. Některé z nich jsem zařadila do této absolventské práce. -5-

7 1 Objevy a vynálezy v lékařství a přírodě 1.1. Alexander Fleming Penicilin K tomu, že byl vynalezen penicilin došlo úplnou náhodou. Alexander Fleming si pokaždé, co dokončil výzkum, vzal vzorky svých výzkumů do své laboratoře, kde je ponechal i několik týdnů. To proto, aby mohl sledovat, jestli se s nimi nestane něco neobvyklého. Díky tomuto zvyku zjistil, po dvou a půl týdnech, že plíseň Penicilinum notatum, zanesená do Petriho misky otevřeným oknem v laboratoři, s bakteriemi stafyloka vytváří látky, které dokáží zabíjet některé druhy bakterií. Později tuto látku podával zvířatům a nemocným lidem. Těm to nic neudělalo a z toho usoudil, že tato látka není škodlivá pro lidi a zvířata. Nechal tento výzkum zvěřejnit v roce 1928, ale nikdo o tento objev neměl zájem. Alexander Fleming však pevně věřil, že penicilin bude mít význam v lékařství. Avšak nedokázal vyvinout techniku, jak získat čistý penicilin, a tak se tento skvělý lék dalších deset let nevyužíval. Později se o penicilin začali zajímat dva lékaři z Británie. Ti si ověřili Flemingův výzkum a rozhodli se v něm pokračovat. Podařilo se jim získat čistý penicilin, což se Flemingovi nepodařilo. Ze začátku neměli hned tolik odvahy, aby si tento lék vyzkoušeli na lidech. Proto raději napřed zvolili laboratorní krysy. Těm se nic nestalo, a tak to v roce 1941 vyzkoušeli i na nemocných lidech. Jejich pokusy jasně ukázali, že se jim podařilo objevit úžasný lék. -6-

8 Nemocní lidé, který tento lék požili, se jako zázrakem začali uzdravovat. Americká a britská vláda dali povolení k hromadnému vyrábění tohoto léku. Nejprve byl vyhrazen pouze vojákům a obětem 2. světové války. Celý svět byl po skončení války tímto objevem ohromen. Poté, co se dozvěděl téměr celý svět, že penicilin dokáže uzdravovat lidi, se začaly objevovat názory, aby lék mohl používat každý. A od roku 1945 se tak stalo. Objev penicilinu značně podnítil pátrání po dalších antibiotikách. Z tohoto výzkumu vzešlo objevení mnoha jiných léků. Jedním z důvodů, proč je jeho užívání stále tak rozšířené, je jeho účinnost proti velkému množství různých škodlivých mikroorganismů. Úspěšně léčí syfi-lis, kapavku, zánět průdušek, zánět mozkových blan, otravu krve, kostní infekce, zápal plic, sněť a další různé nemoci. -7-

9 1.2. Friedrich Miescher DNA Molekula DNA byla jako taková objevena v roce 1869, když se švýcarskému lékaři Mischerovi podařilovo izolovat DNA z bílých krvinek, obsažených v hnisu. Nepodařilo se mu však vytvořit tak čistý vzorek na to, aby DNA mohla být lépe zkoumána. O funkci DNA toho dlouho nikdo moc nevěděl. Ve dvacátých letech pak Frederick Griffith dokázal, pneumokoky jednoho typu přeměnit v jiný typ. Potvrdil, že tato změna je trvalá a dědičná. První důkaz o roli DNA v přenesu genetické informace přinesl v roce 1943 slavný Averyho-MacLeodův-McCartyho experiment. Sérií pokusů rovněž s transformací pneumokoků bylo zjištěno, že DNA je genetickým materiálem buněk. Další experiment prokázal, že u virů není podstatou dědičnosti protein, ale DNA. DNA je biologická, vláknitá molekula, uložená u člověka v chomozómech a v jádře většiny buněk. Je to nukleonová kyselina, která je nositelkou genetické informace všech organismů, kromě těch nebuněčných. DNA je pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého oraganismu. DNA je hlavní složkou tzv. chomatinu, směsi nukleonových kyselin a proteinů. U eukaryotických organismů ( rostliny, životčichové ) je DNA uložena zejména -8-

10 uvnitř bunečného jádra, zatímco u prokargot ( bakterie ) se nachází volně v cytoplazmě. Strukturu DNA se podařilo objevit až v roce

11 1.3. Carl Djerassim Antikoncepční pilulka se podařilo americkému chemikovi Carlu Djerassimu vyrobit syntetickou cestou hormon norethisteron, krerý se stal základem antikoncepční pilulky. Pilulky, která podle sociologů významně ovlivnila životní styl společnosti a podle jiných byla největším objevem medicíny ve dvacátém století. Progesteron byl poprvé izolovám a zkoumám ve třicátých letech dvacátého století. Za dva roky práce ve společnosti Syntex, se Djerassimu podařilo vytvořit derivát progesteronu nazvaný norethisteron. Tento syntetocký derivát zaslal do USA na testy doktorce Elvě Shipleyové. Ta prokázala při testech na zvířatech vysokou účinnost objevené látky. Počátkem šedesátých let po zkončení výzkumu byl tento objev připraven i pro lidstvo. V roce 1960 se objevili pilulky v USA a později i ve Velké Británii. Mohli je ovšem používat jenom vdané ženy a byly jim vydány pouze na předpis od lékaře. Teprve v roce 1967 ji mohly používat všechny ženy. Reakce na tento objev byly z počátku smíšené. Pro mládež to bylo jako dar z nebes. Začala éra volné lásky. -10-

12 Byla o to vítanější a nezbytnější, protože potraty byly v té době ve většině zemích ilegální. Dá se říci, že teprve ve dvacátem století se výrazně změnilo postavení ženy a to práve díky antikoncepčním pilulkám. -11-

13 2 Technické objevy 2.1. Guglielmo Marchese Marconi Radiotelegrafie Je to telekomunikační metoda umožňující přenést obsah textových zpráv na velké vzdálenosti. Za počátky telegrafie lze považovat dopravování velmi jednoduchých zpráv za pomocí bubnů, kouřových signálu atd.. Radiotelegrafii v praxi ve větším měřítku poprvé zavedl koncem 19. století Guglielmo Marconi. Do té doby byly lodě na moři prakticky izolovány od pobřeží a dalších lodí. Loď se mohla na širém moři ztratit, a nikdo by nic netušil do doby, než by se objevila v některém přístavu. Marconi, který neměl možnost prorazit v konkurenci pozemní radiotelegrafie, si velice dobře uvědomoval, jaký význam by mohla mít komunikace s lodí na širém moři. Lodě, vybavené jeho systémem bezdrátové telegrafie by již nebyly izolované, a díky rychlému nasazení byl vlastně jediný, kdo obstál v tvrdém boji a získal monopol na tyto služby. -12-

14 K prvému použití nouzové bezdrátové komunikace došlo v březnu Majáková loď East Goodwin, označující jihovýchodní pobřeží Anglie se srazila v ranní mlze s lodí SS R.F. Matthews. Jejich volání o pomoc zachytila pobřežní stanice na South Foreland a okamžitě vyslala pomoc. Do roku 1904 byly již téměř všechny britské lodě transatlantických společností vybaveny bezdrátovou telegrafií. Radiotelegrafisté nejprve pocházeli z řad poštovních a železničních telegrafistů, takže byli naučeni na v té době v Anglii používané volání CQ, které předcházelo časové signály a zvláštní oznámení. Volání CQ bylo všeobecně převzato všemi telegrafními a kabelovými stanicemi po celém světě, a přirozeně pokračovalo i v námořní komunikaci mezi loděmi a mezi lodí a pobřežními stanicemi. V roce 1904 však Marconiho společnost zavedla pro své stanice použití písmen CQD, jako signál v nouzi.všeobecně byl tento signál vykládán jako "došlo k nebezpečné situaci", ale dle Marconiho společnosti znamenal CQ tedy všeobecné volání, následovaný D nebezpečí. Znamenalo by to tedy "Volám všechny stanice jsem v nebezpečí". Předmět nouzových signálů byl znova otevřen na druhé radiotelegrafické konferenci 3. listopadu 1906 v Berlíně. Zde byl jako nouzový signál doporučen SOS, americký návrh nouzového signálu NC pro "volám pomoc bez prodlení" nebyl přijat, ačkoliv se používá dodnes jako mezinárodní symbol pro nebezpečí. Signál SOS byl odvozen z německého volání SOE, které bylo používáno jako hlavní dotazové volání. Námitky byly hlavně z důvodu možného přeslechnutí písmene E v nepříznivých podmínkách. Proto bylo místo E navrženo písmeno S, aby nemohlo dojít k omylu. -13-

15 2.2. Wilbur a Orvill Wrightové Motorové letadlo První funkční motorové letadlo na světě sestrojili v roce 1903 Američané, bratři Wilbur a Orvill Wrightové. Jejich první letalo bylo postaveno ze dřeva a látky, vyztužené dráty a vybaveno dvěma tlačnými vrtulemi, které roztáčel dvanáctikoňový motor vlastní výroby ( vodou chlazený řadový čtyřválec ). Letoun řídil ležící pilot, který levou rukou ovládal výškové kormidlo a pravou rukou řídící páku, kterou se pomocí táhel uchycených na spodních křídlech natáčely konce křídel a tím bylo dosaženo pohybu letadla do stran. Současně se pohybem páky ovládalo i nátáčení směrového kormidla. První motorový letoun měl samozřejmě i své slabiny. Patrně tou největší chybou byla absence pevného podvozku. Letadlo totiž dokázalo vzlétnout jen z pevné kolejnice, po níž popojížděl startovací vozík s letadlem. Bez tohoto startovacího zařízení by se letadlo nedokázalo odlepit od země. Po prvním neúspěchu to bratři Wrightové zkoušeli od znova. Pokaždé, když se jim to nepovedlo, se poučili ze svých chyb a na dalším modelu letadla to vylepšili. A 17. prosince se jim jejich trpělivost vyplatila. Tentokrát jejich let trval dvanáct vteřin a stroj ve třímetrové výšce uletěl třiapadesát metrů. První motorem poháněné letadlo -14-

16 težší než vzduch bylo na světě. Každý rok tento pokus opakovali a měli úspěch. 26. ledna na dvaceti metrových kolejích vyvinulo letadlo takovou rychlost, že dokázalo uletět 18 kilometrů. Později 39 kilometrů a o osm dní později dokonce 45 kilometrů. Jejich největší úspěch s letadlem se jim podařil v roce 1909, kdy Orvill zůstal ve vzduchu se spolucestujím osmdesát minut a uletěl za hodinu 45 kilometrů. Dohromady tedy uletěl za celých osmdesát minut 106 kilometrů. -15-

17 2.3. Motorola Mobilní telefon Vývoj mobilních telefonů sahá až do dob rozvoje radiotelefoních technologií v 50. letech 20. století. A sahá až do dnešní doby. První mobilní telefon na světě vynalezla v roce 1983 společnost Motorola. Byla to Motorola DynaTac 8000X. První prototyp mobilního telefonu byl vynalezen už v roce Ten ale nefungoval a tak ho museli opravit a předělat. To jim trvalo jedenáct let. Proto první funkční mobilní telefon byl pro veřejnost k dostání až v roce Nebyl to mobil, jaký známe dnes. Tento měl tzv. vysílací vež. Tento mobilní telefon vážil 793 gramů, ale některé mobily až 2 kilogrami s výškou 25 centimetrů. Tím pádem se jeho rozměry velmi podobaly stavební cihle. Baterie tohoto mobilu vydržela nanejvýš půl hodiny. U nás v České Republice stál přibližně tisíc Kč. A začal se prodávat od roku Vážil devět kilogramů, a proto mohl být pouze zabudován v autě, aby vůbec mohl fungovat. Tento mobil připomínal spíše vysílačku s anténou než mobil. -16-

18 Od roku 1996 se začaly teprve přibližně podobat mobilům, jaké známe dnes. Bez antény se mobily začaly vyrábět až od roku Protože byly mobilní telefony do roku 1996 moc drahé, tak si ho nemohl koupit jen tak někdo. K popularitě se tedy dostal až po roce Mobily nebyly už tak velké, ani težké a hlavně se snížila jejich cena. Začíná o ně být enormí zájem a jejich prodejnost celosvětově stoupla. Dnes už mobilní telefon vlastní téměř každý člověk i v rozvojových zemích. -17-

19 3 Vynálezy v oblasti počítačové techniky 3.1. Konrád Zuse Počítač První počítače byly vyrobeny ve 30. letech 20. století. Jako první vynálezce počítačů se označuje Charles Babbage, který vynalezl základní principy fungování stroje pro řešení složitých výpočtů. Ale uznává se až Konrád Zuse, který použil Babbageho vynález a dal ho dohromady s vlastním vynálezem. První zařízení, později nazvané počítač, bylo velmi jednoduché a založené na mechanických principech. Mezi předchůdce počítačů se řadí: - Abakus byl vynalezen před 5000 lety v Babylónii, usnadňoval počítání s čísly - Logaritmické tabulky v roce 1614, John Napier, sčítání, odčítání, dělení, násobení - Mechanické kalkulátory vynalezl je Wilhelm Schikard v roce 1623, jde o dnešní kalkulačky Tohle všechno dokázal Konrád Zuse využít a sestavit z toho prototyp počítače. -18-

20 V roce 1934 začal Zuse pracovat na výrobě prvního počítače. Návrh prototypu byl hotov již v roce 1936, ovšem počítač byl nefunkční. Přes počáteční neúspěch se mu podařilo v roce 1938 sestavit první fungující počítač označený Z1, následovaly vezre Z2 a Z3. V roce 1943 sestavili Angličani nový prototyp, sloužil k rozluštění neměckých tajných šifer během 2. světové války, nesl název Colossus. John Atanasoff sestrojil roku 1944 počítač ABC k řešení lineárních rovnic z oblasti fyziky. Po těchto prototypech následoval Mark I a Mark II. Oba tyto prototypy měly úspěch od roku 1947 je začalo používat americké námořnictvo. U nás se počítače začaly objevovat až po roce Tyto počítače byly velmi neefektivní, velmi drahé, velmi často se porouchaly a měly malou výkonnost. Proto u nás v ČR nebyly moc populární. K popularitě se dostaly až po roce

21 3.2. Tim Berners-Lee Internet První výzkum internetu spadá do poloviny šedesátých let. Tehdy se americká armáda snažila najít způsob, jak zajistit, aby spolu mohly všechny armádní počítače rozmístěné po celém USA bezproblémově komunikovat. Tímto úkolem pověřila americká armáda vládou založenou organizaci Advanced Research Projects Agency. Taky se této oraganizaci zkráceně říká ARPA. Díky finančním prostředkům od americké armády se společnosti ARPA v roce 1969 podařilo vybudovat experimentální síť ARPANET. Tato síť byla především určena jenom pro vládní a armádní účely, ale později se k síťi připojily i university. Později tato síť byla nabídnuta k užívání i různým podnikatelům, ale ti o ARPANET nestáli, nevěděli totiž, jak by měli tuto síť využít. Proto po celém světě v roce 1984 bylo k internetu připojeno pouhých necelých 1000 počítačů. -20-

22 V roce 1989 se Tim Berners-Lee vrátil k myšlence celosvětové komunikace. Začal pracovat na myšlence hypertextových zpráv, což mělo usnadnit sdílení informací mezi výzkumníky. Texty, které obsahují odkazy a další dokumenty, které mohou být umístěny na jiném počítači, třeba i na druhém konci světa. Takto zněla jeho myšlenka. V roce 1989 měla společnost CERN největší internetový server v Evropě. Už v listopadu roku 1990 předvedl Tim Berners-Lee první prototyp WWW serveru, jenž pojmenoval Httpd a 6. srpna 1991 na adrese spustil první webové stránky. Zanedlouho byly k dokumentům připojeny i obrázky. Vzhled dokumentů byl přirozenější a umožnil lepší komunikaci. Právě existence WWW spolu s masovým rozšířením osobních počítačů přilákala na Internet milióny nových uživatelů. A to už se o Internet začali zajímat i podnikatelé. Provoz Internetu se datuje od roku Tehdy se o Internet starala společnost National Science Foundation. Nastává moderní doba, doba internetová. V roce 1999 bylo k internetu připojeno už přes 300 miliónů uživatelů. -21-

23 3.3. Microsoft Windows Samostatná historie Windows sahá až do roku Ale jako úplně první se uznává ten z roku První Windows na světě byl představen v roce Byl to Windows MSDOS, sestaven pro firmu IBM. Byl poměrně pro uživatele nepřívětivý a dost omezený. MS-DOS totiž pracoval pouze v textovém režimu. Na obrazovku tedy vypisuje jen textové informace a ovládání probíhá taky pouze za pomoci textu. Uživatel tak musel znát speciální ovládací příkazy. Později vznikla celá řada nástrojů pro usdnadnění práce s ovládáním. Ty se však nemohly vůbec rovnat s těmi, co známe dnes, např. mohlo být spuštěné jenom jedno okno, které prakticky zabíralo celou obrazovku. Jekoliž Windows MS-DOS vůbec nevyhovoval, začala společnost Microsoft pracovat na dalším, lepším vydání Windowsu. Ten se jim povedlo dokončit a představit světu v roce Byl to Windows 1.0, který se také dodnes uznává jako základ Windowsu. Někteří vědci dokonce tvrdili, že Windows MS-DOS byl zcela zbytečný. Ale to jim později vyvrátil fakt, že ten uživatel, který neměl na počítači nainstalovaný Windows MS-DOS, si nemohl do počítače nainstalovat Windows

24 Ten totiž navazoval na první Windows. Uživatel tudíž musel mít v počítači MS-DOS nainstalován, teprve potom mohl doinstalovat Windows 1.0, který v běžícím systému MS-DOS podstatně usnadňoval práci. Díky grafickému rozhraní nabídl uživatelům větší komfort. Systém využívá konceptu oken, ve kterých různé aplikace běží. Nevýhodou bylo, že se okna nemohla překrývat, namísto toho se poskládala do mřížky jedno vedle druhého. Vedle sebe jste si tak mohli spustit třeba správce souborů, textový editor a nějakou jednoduchou hru. V případě DOSu by jste museli nejprve jednu aplikaci vypnout a potom sputit tu druhou. I přes to, že Windows 1.0 nabízel textový dokument Write, kalendář, hodiny, ovládací panely, malování, kopírování a vkládání textu, si velkou popularitu nezískal. Roku 1987 Microsoft vydal vylepšenou verzi Windows 1.0. Nazýval se Windows 2.0 a umožňoval lepší práci s okny, umožnil jejich překrývání, objevyly se termíny jako minimalizace a maximalizace. Tento Windows už si zajistil daleko větší popularitu. Nejen díky překrývání oken, ale i díky zajímavějším aplikacím jako jsou např. textový dokument Word a Excel. Ale pořád nedosahoval takové popularity, jakou si společnost Microsoft představovala. -23-

25 Proto následoval Windows 3.0. Ten konečně udělal díru do světa roku Microsoft výrazně zlepšil grafické rozhraní systému a umožnil překrývání oken a to tak, že v každém okně mohla běžet jedna aplikace. Konečně byla společnost Microsoft spokojená. Během dvou let se totiž prodalo přes deset miliónů kopií. Podíl na popularitě měla i dobrá podpora hardwaru a fakt, že Windows 3.0 byl dodáván předinstalovaný v nových počítačích. -24-

26 4 Závěr A konečně závěr. To znamená konec vyhledávání a čtení všech textů. Už nemusím číst, číst a číst nekonečně dlouhé texty o různých vynálezích a jejich objevitelích. Nemusím hodiny sedět nad nejakým článkem a snažit se o zběžné shrnutí a přiblížení, daného objevu. A co dodat na závěr této absolventské práce? To popravdě netuším. Asi jenom to, že vůbec nelituji toho času, co jsem nad touto prací strávila. Právě naopak. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla něco víc o různých objevech. Vždyť skoro všechny, co jsem vybrala do této práce, používáme v našem běžném životě. Používáme je denně, např. mobil nebo počítač. Ale málokdo ví, proč a díku komu existují. -25-

27 Seznam literatury Soumar, J. Velká ilustrovaná dětská encyklopedie. Praha: Svojtka & Co,

28 Přílohy Seznam.příloh: Příloha I Alexander Fleming ( ) Příloha II Frederick Grifiiths ( ) Příloha III Carl Djerassim ( 1923 ) Příloha IV Guglielmo Marchcese Marconi ( ) Příloha V Wilbur Wright ( ) Orvill Wright ( ) Příloha VI Konrád Zuse ( ) Příloha VII Tim Berners-Lee ( 1955 ) Příloha VIII Dotazník

29 Příloha I Příloha I Alexander Fleming ( ) Život Sir Alexander Fleming byl skotský lékař známý objevem baktericidních účinků lyzosomu, ale hlavně získáním penicilínu z plísně Penicillium notatum. Celé dětství prožil na statku. Ve dvanácti letech ho rodiče poslali studovat čtyři míle od jejich bydliště. Roku 1893 nastoupil na akademii v Kilmarnocku v hrabství Ayrshir. Zde Alexander Fleming studoval přírodní vědy, mezi které patří anoraganická chemie, magnetismus, elektřina, teplo, světlo, zvuk a fyziologii. Ve čtrnácti letech odjel do Londýna studovat obchod. Když roku 1899 vypukla válka, přihlásil se Alexander Fleming jako dobrovolník do armády, tam ho ale nevzali. Ve dvaceti letech zdědil 250 liber po svém strýci a rozhodl se je investovat do studia medicíny. Po vystudování úspěšně složil chirurgickou zkoušku, ale nikdy se chirurgem nestal. Začal se totiž věnovat bakteriologii. Roku 1906 si ho vybral profesor Freeman jako pomocníka do laboratoře. O dva roky později úspěšně složil závěrečné lékařské zkoušky. Napsal pojednání O akutních bakteriálních onemocněních. Zde psal o různých chorobách a o jejich způsobu léčení.

30 Příloha I Téhož roku na sobě provedl pokus. Fleming před tím, než si do těla vpravil škodlivou látku, vyslovil teorii, že účinnost je v tomto případě otázkou aplikace. Jeho teorie se později potvrdila. Za první světové války pomáhal raněným vojákům, kterým dal injekci proti bakteriím. Tam v nemocnici, kde pomáhal vojákům, poznal svojí budoucí manželku. Po první světové válce se opět vrátil do své laboratoře, aby mohl pokračovat ve svých výzkumech. Jednou na Petriho misce našel plíseň usazenou na agaru. Tato plíseň vylučovala látku, která hubila mikrobi kolem. Alexandra Fleminga tento jev zaujal, a tak se rozhodl to zkoumat podrobněji. Ale jelikož se mu nepodařilo izolovat penicilin, nechal toho. Alexander Fleming zemřel v klidu doma. Je pohřebený v katedrále svatého Pavla v Londýně.

31 Příloha II Příloha II Frederick Griffiths ( ) Frederick Griffiths byl britský vědec se zaměřením na mikrobiologii. To on objevil DNA. O jeho životě není mnoho zmínek. To proto, že se stal slavným, až po své smrti. Po celý život to byl tichý a uzavřený člověk. Narodil se roku 1879 v britském městě Hale na jihu Anglie. Později studoval Universitu v Liverpoolu, kde studoval i jeho starší bratr. Zde studoval genetiku. Po dokončení studia v roce 1901 začal Griffiths pracovat pro vládu. Dnes je tato jeho práce známá pod názvem Ministerstvo zdravotnictví. Během první světové války Griffiths převzal jednu z mnoha laboratoří. V této laboratoři studoval pneumokoky. Později, byl vládou poslán, aby získal vzorky pneumokoků od lidí po celém světě. Celou tuto jeho cestu kolem světa financovala vláda. Mezitím, co byl na cestě kolem světa, mu vláda rozšířila laboratoř. Roku 1928 publikoval časopis hygieny. Kde psal o ukázkách bakteriální transformace, kdy bakteri mohou změnit svou formu nebo funkci. Frederick Griffiths byl zabit v roce 1941 během bombardování Londýna, když bomba vybuchla na budově, v níž pracoval.

32 Příloha III Příloha III Carl Djerassi (1923 ) Carl Djerassi je rakousko-americký chemik, prozaik a dramatik. Známý pro přínos k rozvoji první antikoncepční pilulky. Narodil se roku 1923 v židovské rodině. Po rozvodu rodičů se odstěhoval s matkou do Vídně, kde studoval do svých čtrnácti let. Každé léto však jezdil za otcem do Bulharska. Poté, co začala druhá světová válka, ho matka poslala za otcem, kde měl být do té doby, než válka skončí. Jeho otec byl lékař, který léčil bohaté lidi, jejich léčba trvala několil let. Za několik let odjel s matkou do USA. Tam si ale museli vystačit jen s dvaceti dolary. Všechny svoje peníze totiž utratili za rychlý odjezd z Evropy. Proto si Djerassiho matka musela majít práci v New Yorku. V roce 1949 přijel do USA i jeho otec, ten se však usadil v San Francisku. Djerassi vystudoval mnoho různých škol, například vysokou školu Tarkio, chemii na vysoké škole Kenyon. Získal dokrorát na Universitě ve Wisconsinu. V roce 1949 začal Djerassi pracoval pro firmu Syntex jako náměstek ředitele v Mexiko City. V roce 1959 se stal Djerassi profesorem chemie na Standforské universitě a prezidentem společnosti Syntex, ke které připojil i společnost Palo Alto.

33 Spojení těchto dvou firem udělalo z Carla Djerassiho velmi bohatého muže. Koupil si velkou plochu půdy u města Woodside, v Kalifornii. Založil si dobytčí ranč a začal budovat velkou sbírku umění. Založil také novou společnost Zoecon, kde se zaměřil na boj proti škůdcům. V Roce 1978 věnoval velkou část své sbírky museum moderního umění. Zavřel dobytčí ranč a pověsil laboratorní plášť na hřebík. V roce 1992 mu byla udělena cena medaile Priestley. Rakousko má i poštovní známku s obrázkem Djerassiho. V roce 1999 získal Kříž cti za umění a vědu.

34 Příloha IV Příloha IV Guglielmo Marchese Marconi ( ) Byl to italský vynálezce, fyzik, podnikatel a elektroinženýr známý pro vývoj radiotelegrafního systému. Později povýšen do šlechtického stavu jako Marchese Marconi. Marconi se narodil 27. dubna Studoval soukromě u Bologny. Už jako malý chlapec projevoval velký zájem o fyzické a elektrické vědy. Studoval různá díla např. Maxwella, Hertze, Righiho a mnoho dalších. V roce 1895 začal experimentovat na otcově pozemcích. Zde se mu podařilo odeslat bezdrátové signály na vzdálenost jednoho a půl kilometrů. O rok se jeho aparát dostal do Anglie, kde později dostal patent na první bezdrátový telegraf. V Londýně úspěšně demonstroval za jeho prosazení ve světě. V červenci 1897 založil společnost Telegraph & Company Limited. Po roce 1899 založil bezdrátovou síť mezi Francií a Velkou Británií pře kanál La Manche. V prosinci roku 1901 se Marconi rozhodl celému světu dokázat, že bezdrátové vlny nejsou ovlivněné zakřivením země. Proto se rozhodl pro první velký přenos bezdrátových signálů. Ty měli vést přes Atlantický oceán, teda pře 2100 kolimetrů. Tento bezdátový přenos krátkých zpráv používaly především zaoceánské lodě. Roku 1914 byl pověřen do italské armády, nejprve jako poručník později jako kapitán.

35 Roku 1916 byl povýšen až na velitele. Později byla Marconimu udělena vojenská medaile jako uznání jeho služby během války. Během svého života se stihl dvakrát oženit. S první manželkou měl jednoho syna a dvě dcery. S druhou manželkou pouze jednu dceru. Guglielmo Marchese Marconi zemřel v Římě roku 1937.

36 Příloha V Příloha V Wilbur Wright ( ) Orvill Wright ( ) Bratři Wrightové byli tvůrci první letadla težšího než vzduch. Oba bratři byli nerozluční, už když byli malí kluci. Oba se krásně doplňují. Wilbur byl zralejší, vyspělejší a více tvůtčí. Zato Orvill byl plný nadšení a nápadů. Oba bratři úspěšně dokončili střední školu. Ani jeden z nich všek nepokračoval ve studiu dál. Wilbur sice měl předpoklady k dalšímu studii, ale kvůli zranění při hraní hokeje, nemohl na vysokou školu nastoupit. Když byli malí často pomáhali otci s časopisem. Později si sami založili časopis West Side News. Jelikož už měli praxi díky otci, neměli s vedením časopisu žádné problémy. Poté si otevřeli opravnu kol, design a výrobní podnik. Všechno toto pracovní úsilí používali jako prostředky k financování jejich rostoucí zálibě o létání. Oba byli zaujatí prací jiných vynálezců, kteří se pokusili o první lety. Proto jednoho dne Wilbur napsal Smithsonianovi s prosbou, jestli by mu mohl napsat informace a publikace o aeronautice, potřebné k sestojení letadla. Ten Wiburovi s nadšením pomohl. Bratři rozšíříli technologii letu tím, že zdůrazňovali kontrolu nad letadlem místo zvíšené moci. Vyvíjeli tři konroly osy, základní pravidlo letectví, které platí dodnes.

37 Během všech výzkumů Wrightové vždy pracovali spolu a jejich příspěvky k vývoji letadla jsou neoddělitelné. Občas jim na různých výzkumech pomáhal jejich asistent Charlie Taylor. Wrightové sami dělali všechny teoretické práce a i většinu z praktické stavby. Po mnoha neúspěších se bratrům konečně podařilo sestavit fungující letadlo. V červenci roku 1909 dostali oba bratři ocenění, za první létající letadlo vůbec, od samotného prezidenta USA. Nebylo jediného člověka v USA, který by nevěděl o bratrech Wrightovích. V roce 1912 zemřel Wilbur Wright na nákazu břišním tifusem. Jeho bratr Orvill zemřel roku Příčina smrti dodnes není známá.

38 Příloha V Příloha V Konrád Zuse ( ) Konrád Zuse byl německý inženýr a průkopník počítače. Jeho největší úspěch byl sestavení prvního fungujícího počítače. Celý život prožil v Německu. Jako malí navštěvoval gymnázium v Braunsbergu. V roce 1927 začal chodit na kurzy stavebnictví. To byly tyto studie v oblasti strojírenství, které vedly Zuse k zájmu na rozvoji mechanického zařízení pro výpočty roku Roku 1934 Zuse postavil první počítač na světě. Postavil ho doma rodičům v obývacím pokoji. Tento počítač nesl označení Z1. Později sestavil ještě počítače Z2 a Z3. Ale jako první doopravdy fungující mu byl uznán až počítat Z3. U vynalezení počítače Z2 se Zuse na delší dobu pozastavil. Byl totiž poslán na bitevní pole v druhé světové válce. Nicméně se mu podařilo německou armádu přemluvit, aby se mohl vrátit do budovy počítačů. Několik počítačů bylo zničeno, při bombardování města. Všechny tyto bomby, ale Zuse přežil. Později roku 1942 sestavil Zuse Z4. Tento počítač však zabavila Rudá armáda. Ta ho poslala do Švýcarska, kde měl být v bezpečí. Roku 1967 Zuse vyrábí 251 počítačů, pro svou společnost Siemens.

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

VY_32_INOVACE_INF.15. Dějiny počítačů II.

VY_32_INOVACE_INF.15. Dějiny počítačů II. VY_32_INOVACE_INF.15 Dějiny počítačů II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 První programovatelné stroje V roce

Více

Stručná historie výpočetní techniky část 1

Stručná historie výpočetní techniky část 1 Stručná historie výpočetní techniky část 1 SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_1_1 IKT Stručná historie výpočetní techniky 1. část Mgr. Radomír Soural Za nejstaršího předka počítačů je považován abakus,

Více

Thomas Alva EDISON. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

Thomas Alva EDISON. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_05_F9 Thomas Alva EDISON Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Jiří Slavík Thomas Alva Edison Narozen - 11. února 1847 stát Ohio, USA

Více

Lyndall Fownes Urwick

Lyndall Fownes Urwick Lyndall Fownes Urwick *3. březen 1891 5. prosinec 1983 Josef Červ 2015/2016 Obsah prezentace Dospívání 1. světová válka Život a kariéra po 1. světové válce Přínosy managementu POSDCORB Publikace Dospívání

Více

Jak to celé vlastně začalo

Jak to celé vlastně začalo Historie počítače Jak to celé vlastně začalo Historie počítačů, tak jak je známe dnes, začala teprve ve 30. letech 20. století. Za vynálezce počítače je přesto považován Charles Babbage, který v 19. století

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Alfred NOBEL. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

Alfred NOBEL. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_13_F8 Alfred NOBEL Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Jiří Slavík Alfred Nobel Narozen - 21. října 1833, Stockholm Zemřel - 10.

Více

Historie počítačů 1. Předchůdci počítačů Počítače 0. a 1. generace

Historie počítačů 1. Předchůdci počítačů Počítače 0. a 1. generace Historie počítačů 1 Počítače 0. a 1. generace Snaha ulehčit si počítání vedla už daleko v minulosti ke vzniku jednoduchých, ale promyšlených pomůcek Následoval vývoj mechanických počítacích strojů, který

Více

James Prescott JOULE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

James Prescott JOULE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_11_F8 James Prescott JOULE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Jiří Slavík James Prescott Joule Narozen - 24. prosince 1818 Salford

Více

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Viry Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 2. (1. vyššího gymnázia) Tematický

Více

Historie výpočetní techniky

Historie výpočetní techniky Snaha ulehčit si počítání vedla už daleko v minulosti ke vzniku jednoduchých, ale promyšlených pomůcek. Následoval vývoj mechanických počítacích strojů, který vedl až k vývoji počítačů, tak jak je známe

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-05

Identifikátor materiálu: ICT-1-05 Identifikátor materiálu: ICT-1-05 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Historie počítačů Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí historii a vývoj počítačů.

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Autor Průřezové téma Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_286_Historie_počítačů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 8. a 9. ročník Základní Dějepis Téma / kapitola Technický

Více

K učení Komunikativní Sociální a personální

K učení Komunikativní Sociální a personální Název programu Vynálezy Název cyklu Za čest a slávu Vypracoval (a) Anotace Projektový tým Víte, kdy byla vynalezena zubní náhrada nebo otvírák na konzervy? Tušili jste, že první auto mělo jen tři kola?

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

Antoine De Saint Exupéry

Antoine De Saint Exupéry VY_32_INOVACE_ČJL_594 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 7. ročník Datum vypracování: 6.10. 2012 Datum pilotáže: 18.10.2012 Antoine De Saint Exupéry Metodika: Prezentace slouží jako výklad. V jednotlivých

Více

Trocha obrázků na začátek..

Trocha obrázků na začátek.. Trocha obrázků na začátek.. Elementární pojmy LCD panel tower myš klávesnice 3 Desktop vs. Tower tower desktop 4 Desktop nebo Tower? 5 Obraz jako obraz? 6 A něco o vývoji.. Předchůdci počítačů Počítadlo

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_23_Tomáš Baťa Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů. 2. Vývoj mikropočítačů Osmibitové mikropočítače Šestnácti a dvaatřicetibitové počítače IBM

1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů. 2. Vývoj mikropočítačů Osmibitové mikropočítače Šestnácti a dvaatřicetibitové počítače IBM PŘEHLED TÉMATU 1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů Elektronické počítače 0. generace Elektronické počítače 1. generace Elektronické počítače 2. generace Elektronické počítače 3. generace

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-00-8 POČÁTKY RUSKÉHO LETECTVA Úspěchy prvních aviatiků

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 22. 4. 2013 Pořadové číslo 17 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Rychlost světla. Kapitola 2

Rychlost světla. Kapitola 2 Kapitola 2 Rychlost světla Michael Faraday, syn yorkshirského kováře, se narodil v jižním Londýně roku 1791. Byl samoukem, který školu opustil ve čtrnácti, aby se stal učněm u knihaře. Zajistit si vstup

Více

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Asociace polio http://www.polio.cz Asociace polio byla založená 4. srpna 1990 v Janských

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200.

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200. Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku 1. Odpovězte na otázky: Fyzikální veličiny Fyzikální jednotky Fyzikální zákony Měřidla Vysvětli pojmy Převody jednotek Vzorce pro výpočty Slavné osobnosti

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_24_Emil Škoda Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

VY_32_INOVACE_201. AUTOR: Mgr. Marek Bocián

VY_32_INOVACE_201. AUTOR: Mgr. Marek Bocián VY_32_INOVACE_201 AUTOR: Mgr. Marek Bocián ANOTACE: Prezentace slouží jako výukový materiál k předmětu Masérské a lázeňská péče, důležitou součástí prezentace je popis historie aromaterapie a seznámení

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY. Přírodověda 5.třída

OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY. Přírodověda 5.třída OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY Přírodověda 5.třída Kladkostroj zápis do sešitu Sestaven z několika dvojic pevné a volné kladky, gravitační síla břemene se rozloží na všechny kladky rovnoměrně. https://cs.wikipedia.org/wiki/kladka

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

Otto Wichterle. Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc.

Otto Wichterle. Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc. Otto Wichterle Otto Wichterle se narodil 27. října 1913 v Postějově, jeho otec byl spolumajitelem firmy Wikov, která se zabývala výrobou zemědělských strojů a později i automobilů. V šesti letech se málem

Více

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY Od abakusu k PC Předchůdci počítačů abakus - nejstarší předek počítačů, počítací pomůcka založená na principu posuvných korálků. V Číně byl abakus používán od 13. století, v

Více

Základní pojmy a historie výpočetní techniky

Základní pojmy a historie výpočetní techniky Základní pojmy a historie výpočetní techniky Vaše jméno 2009 Základní pojmy a historie výpočetní techniky...1 Základní pojmy výpočetní techniky...2 Historický vývoj počítačů:...2 PRVOHORY...2 DRUHOHORY...2

Více

Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy

Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP dokáže charakterizovat druhou etapu průmyslové revoluce v jejích základních rysech, zařadí vynálezy k jejich objevitelům

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

KONRAD ZUSE. První pokusy

KONRAD ZUSE. První pokusy Název jeho autobiografie Počítač moje životní dílo zcela vystihuje podstatu úsilí tohoto německého inženýra. Na rozdíl od svých amerických i britských kolegů pracoval v takřka naprosté izolaci od vývojových

Více

Marek Matouš Marinka 9. B 2015/2016. Bakterie

Marek Matouš Marinka 9. B 2015/2016. Bakterie Marek Matouš Marinka 9. B 2015/2016 Bakterie Bakterie Mikroorganismy viditelné jen pomocí mikroskopu. Je to prokaryotická buňka. Vznikly v prahorách, asi před 3,5 miliardami let. Bakterie se vyskytují

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Autor materiálu: Pavel Polák

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Autor materiálu: Pavel Polák Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_3_Historie_počítačových_sítí Vyučovací předmět:

Více

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_31_01 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Přenos zpráv a informací. VY_32_INOVACE_Z.3.18 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Přenos zpráv a informací. VY_32_INOVACE_Z.3.18 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

8. První zmínka o brýlích 1267. 16. Celsiova stupnice 1742. 3. První použití kompasu v Evropě 1190. 24. Vynález žárovky 1879. 29. Televizní vysílání

8. První zmínka o brýlích 1267. 16. Celsiova stupnice 1742. 3. První použití kompasu v Evropě 1190. 24. Vynález žárovky 1879. 29. Televizní vysílání 3. První použití kompasu v Evropě 1190 Kompas je zařízení pro určení světových stran, díky kterému se cestovatelé orientovali na svých výpravách po moři, souši i ve vzduchu. Funguje na principu pohyblivé

Více

16. díl BAE Systems Demon aneb labutí píseň křidélek?

16. díl BAE Systems Demon aneb labutí píseň křidélek? 16. díl BAE Systems Demon aneb labutí píseň křidélek? Existují věci, nad nimiž se v podstatě vůbec nezamýšlíme, bereme je jako dané, takže nás ani nenapadne, že by za ně mohla existovat alternativa. V

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Historické pokusy z elektřiny a magnetismu. Pavel Kabrhel

Historické pokusy z elektřiny a magnetismu. Pavel Kabrhel Historické pokusy z elektřiny a magnetismu Pavel Kabrhel Alessandro Volta Koncem 18. století pozoroval Luigi Galvani jev související s elektrochemickými zdroji. Při preparaci žabích stehýnek je napíchl

Více

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Jiří Chýla místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Základní fakta o CERN Charakter výzkumu v CERN

Více

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013.

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871 1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona III/2 Název VY_32_INOVACE_188_Hist.a_princip_internetu Název školy Jméno autora

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence na návštěvě v roubence Kanada pod Třemšínem Josef rozhodně není nezkušený stavebník postavil už několik rodinných domů, dřevostavba, do které nás pozval, je zatím jeho poslední prací. Ačkoliv se příjemný

Více

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Historie výpočetní techniky Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Alan Mathison Turing

Alan Mathison Turing Alan Mathison Turing 23.6.1912 8.6.1954 vědec, nedoceněný genius své doby, soutěživý jedinec, utrápený člověk, homosexuál v odsuzující době Autor prezentace: Bc. Michal Šťava Učo: 255739 Dne 24.9.2012

Více

ISAAC NEWTON J A K H O N E Z N Á M E (1643-1727)

ISAAC NEWTON J A K H O N E Z N Á M E (1643-1727) ISAAC NEWTON J A K H O N E Z N Á M E (1643-1727) To, že Newton považoval studium Bible, a zvlášť proroků, za důležitější než studium matematiky, fyziky nebo zákonů světla, se svět dozvěděl ze soukromých

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Próza. Červený šátečku, kolem se toč, někdy se básně rýmují a jindy zase ne. Poezie JAKÝ JE ROZDÍL MEZI POEZIÍ A PRÓZOU?

Próza. Červený šátečku, kolem se toč, někdy se básně rýmují a jindy zase ne. Poezie JAKÝ JE ROZDÍL MEZI POEZIÍ A PRÓZOU? JAKÝ JE ROZDÍL MEZI POEZIÍ A PRÓZOU? Možná největší rozdíl je v tom, že poezie má nějaký zřetelný rytmus a občas taky verše, které se rýmují. Tohle próza nemá. To je přece úplně jasné nebo není? V próze

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Periodický zákon, periodická soustava prvků Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Periodický zákon, periodická soustava prvků Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_11

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Nastavení sítě ve Windows

Nastavení sítě ve Windows www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

MIMOZEMSKÝ ŽIVOT A UFO

MIMOZEMSKÝ ŽIVOT A UFO Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Seminář GPS MIMOZEMSKÝ ŽIVOT A UFO referát Jméno a příjmení: Patrik Řezáč Třída: 4. A Datum: 23. 2. 2015 Mimozemský život a UFO 1. Úvod Problematika UFO a s ním spojované

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více