ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KYJOV, HAVLÍČKOVA 1223/17 (Dále jen SOU) I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE I. 1 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikace SOU Kyjov Název: Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 (Dále jen SOU, Kyjov) Sídlo: Havlíčkova 1223/17, Kyjov Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Cílová kapacita školy: 665 žáků IZO: Školní stravování, cílová kapacita 350 jídel IZO: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 (Dále MPV Havlíčkova 1223/17) Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, Za Humny 3303/24 (Dále MPV Za Humny 3303) Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, I. Javora 3018 (Dále MPV I. Javora 3018) Číslo organizace JMK: URL: Telefon a fax.: Zřizovací listina SOU, Kyjov byla vydána zřizovatelem Jihomoravským krajem dne 20. prosince 2001, č. j.: 24/13 a její Dodatek č. 5, dne 17. června SOU Kyjov bylo zařazeno do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR 01. července 2004, pod č. j.: / K datu 1. září 2005 byla vydána nová zřizovací listina, č. j.: 98/238 Jihomoravský kraj. Dne 27. dubna 2006 byl vydán Dodatek č. 2, dne 15. června 2006 Dodatek č. 3, dne 28. února 2008 Dodatek č. 4, dne 23. dubna 2009 Dodatek č. 5, dne 17. září 2009 Dodatek č. 6, dne 29. dubna 2010 Dodatek č. 7, dne 20. září 2012 Dodatek č. 8. a dne 13. listopadu 2014 Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině. Ředitel SOU Kyjov Ing. Zdeněk Lukeš byl písemně jmenován náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislavem Juránkem dne č.j.: 46945/2012 na období šesti let s účinností od 1. srpna Pravomoci a působnost ředitele SOU Kyjov jsou vymezeny ve zřizovací listině SOU Kyjov v zásadách vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a 164, 165 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. 1

2 I PŘEDMĚT ČINNOSTI I Hlavní činnost SOU Příprava mládeže na dělnická povolání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, s výučním listem a v nástavbovém studiu pro absolventy tříletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Příprava žáků v Praktické škole dvouleté s vysvědčením o závěrečné zkoušce. Poslední změna zařazení v rejstříku škol a školských zařízení je účinná od , podle rozhodnutí MŠMT ČR č.j.: 45049/2013-1, ze dne Zápis: Výmaz oborů vzdělání dobíhajících podle kurikulární reformy. Skladba oborů vzdělání Středního odborného učiliště Název/zaměření ŠVP Kód Délka studia Forma Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov L/002 4 D Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení ANO L/02 4 D Strojní mechanik ANO H/01 3 D Elektrikář ANO H/01 3 D Instalatér ANO H/01 3 D Zedník ANO H/01 3 D Pokrývač ANO H/01 3 D Malířské a natěračské práce ANO E/01 3 D Tesařské práce ANO E/01 3 D Zednické práce ANO E/01 3 D Pokrývačské práce ANO E/01 3 D Stravovací a ubytovací služby ANO E/01 3 D Pečovatelské služby ANO E/01 3 D Praktická škola dvouletá ANO C/02 2 D Podnikání ANO L/51 2 D, Dál, V Pozn.: Forma studia: D-denní, V-večerní, Dál dálková Kurzívou jsou obory dle ŠVP. I Okruhy doplňkové činnosti Okruhy doplňkové činnosti byly povoleny zřizovatelem ve zřizovací listině a zřízeny v souladu s ustanovením Živnostenského zákona, na okruhy doplňkové činnosti, kde jsou nezbytné, byly vystaveny živnostenské listy. Okruhy doplňkové činnosti: 1. Realitní činnost 2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 3. Hostinská činnost 4. Ubytovací služby 5. Poskytování prací a služeb, včetně vzdělávacích kurzů, souvisejících s povolenými obory 6. Zemědělská činnost 7. Příprava uchazečů pro získání řidičských oprávnění 8. Obchodní činnost 9. Provádění svářečských kurzů 10. Provádění zkoušek odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 11. Organizování a provádění školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 12. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 13. Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 14. Reprografické práce 2

3 15. Pořizování videozáznamů 16. Pronájem strojů 17. Půjčování drobného dlouhodobého hmotného majetku 18. Specializovaný maloobchod 19. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Doplňková činnost nenarušuje plnění hlavního účelu příspěvkové organizace. Náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou sledovány odděleně od hlavní činnosti. Použití zisku je v souladu se zněním 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace je plátcem daně z přidané hodnoty. I SOUPIS MAJETKU K I Soupis nemovitostí a pozemků Budovy: 1. Internát a škola, Havlíčkova, č.p (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Dílny SOU na vile, Havlíčkova, č.p. 171 (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Tělocvična, Havlíčkova, č.p (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Dílny, Havlíčkova, č.p (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Garáže, sklad, č.p. bez čp (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Budova MPV I. Javora, č.p (Kú Boršov) - právo vlastnické JMK, LV Budova školy, MPV Za Humny, č.p.3303 (Kú Nětčice) - právo vlastnické JMK, LV Sklad-učebna, MPV Za Humny, bez čp (Kú Nětčice) - právo vlastnické JMK, LV Skleník-učebna, MPV Za Humny č.p.bez čp/če (Kú Nětčice)-právo vlastnické JMK, LV 284 Pozemky v řádné evidenci Katastrálního úřadu Kyjov: p.č stavební plocha (dílny vila, Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 2270/1 - zastavěná plocha (škola Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 2835/1 - zastavěná plocha (tělocvična Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č zastavěná plocha (dílny Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č zastavěná plocha a nádvoří(garáže, sklad) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 682/4 - trvalý travní porost (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/1 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/6 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/7 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/1 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/2 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/3 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/15 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/16 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 494/2 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV I. Javora) - právo vlastnické JMK, LV 3735 p.č. 494/1 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV I. Javora) - právo vlastnické JMK, LV 3735 p.č. 654/1 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/4 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/7 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/9 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 1460/1 - ostatní plocha (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č ostatní plocha (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 3

4 I Materiální zabezpečení výuky I Teoretické vyučování Počet učeben Počet laboratoří Učebny výpočetní techniky Tělocvična Informační a kulturní středisko I Praktické vyučování Odborné dílny a cvičná pracoviště 27 dílen Svářecí škola SOU Kyjov - svařování kovů 1 dílna - svařování plastů 1 dílna - pájení měděných potrubí 1 dílna 19 učeben 2 laboratoře 3 učebny výpočetní techniky 1 tělocvična 1 informační kulturní středisko Odborné učebny 6 učebny Smluvně zajištěná pracoviště - Provozní praxe žáků tříletých oborů a NS Elektrikář 2 pracoviště Instalatér 6 pracovišť Strojní mechanik 3 pracoviště Stravovací a ubytovací služby 2 pracoviště Pečovatelské služby 3 pracoviště Nástavbové studium: Podnikání 26 pracovišť Ubytování žáků SOU Kyjov neprovozuje domov mládeže. Ubytování žáků SOU je zajištěno v domově mládeže SOŠ a SOU automobilní, Kyjov, Nádražní 471 pro chlapce i děvčata. I POČTY ŽÁKŮ K Stav žáků Středního odborného učiliště Obor vzdělání - zaměření Znač Kód Ročník Kapacita Celkem ka KKOV I. II. III. IV oboru Mechanik instalatérských a MIE elektrotechnických zařízení L/ ž. budov Mechanik instalatérských a MI elektrotechnických zařízení L/ ž. Strojní mechanik SM H/ ž. Elektrikář EL H/ ž. Instalatér IN H/ ž. Zedník ZD H/ ž. Pokrývač PK H/ ž. Celkem žáků SOU Kapacita SOU 790 Skupinová integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Obor vzdělání - zaměření Znač Kód Ročník Celkem Kapacita ka KKOV I. II. III. oboru Malířské a natěračské práce MAP E/ ž. Tesařské práce TEP E/ ž. 4

5 Zednické práce ZDP E/ ž. Pokrývačské práce POP E/ ž. Stravovací a ubytovací služby SUS E/ ž. Pečovatelské služby PES E/ ž. Celkem žáků v integrovaných skupinách Kapacita 389 ž. Stav žáků Praktické školy Obor vzdělání Znač Kód Ročník Celkem Kapacita ka KKOV I. II. PrŠ Praktická škola dvouletá- PrŠ PR C/ ž. Celkem žáků ž. Stav žáků v nástavbovém studiu pro absolventy tříletých učebních oborů Nástavbové studium Znač Kód Ročník Celkem Kapacita ka KKOV I. II. oboru Podnikání PN L/ Celkem nástavbového studia Kapacita SOU 650 ž. Stav žáků SOU Kyjov podle druhu a formy studia Druhy druhu oborů vzdělání Obory Ročník vzdělání I. II. III. IV. Celkem Střední odborné učiliště L Střední odborné učiliště H Integrované skupiny E Praktická škola C Nástavbové studium L Celkem žáků SOU Příslušnost žáků k organizaci Přesný název organizace I. II. III. IV. Celkem Ubyt. MŠMT ČR Celkem

6 II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI II. 1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V PŘEPOČTENÝCH OSOBÁCH Pedagogičtí pracovníci: Ředitel 1,000 Zástupci ředitele 2,000 Učitelé TV 29,924 Učitelé OV 32,400 Ostatní pedagogové 2,440 Celkem pedagogičtí pracovníci: 67,764 Nepedagogičtí pracovníci: 25,365 Celkem přepočtený počet zaměstnanců: 93,129 II. 2 PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ Ke změnám v počtu zaměstnanců docházelo v kategorii dělníci uklízečky (tj. nepedagogičtí pracovníci) a u pedagogických pracovníků v kategorii učitel teoretického vyučování a odborného výcviku, a to z důvodů zástupů za dlouhodobé nemoci, čerpání studijního volna. Jednalo se o tyto zástupy: Zástup za nemocnou učitelku v PRŠ Mgr. Andreu Kalivodovou pracovala p. Bedřiška Lidáková od do Zástup za nemocnou učitelku v PRŠ Mgr. Andreu Kalivodovou pracovala p. Jana Pochylá od do Zástup za nemocnou uklízečku p. Annu Březinovou pracovala p. Alena Šebelová od do Zástup za nemocnou uklízečku ve školní výdejně p. Annu Březinovou pracovala p. Marcela Blažková od do Zástup za čerpání studijního volna učitelku OV pracovala p. Stanislava Flodrová od do Za nemocnou učitelku TV p. Elišku Urubkovou od do byly navýšeny kratší úvazky učitelům TV: Bc. Jaromír Krátký, Ing. František Janča, PhDr. Petr Koiš PhD., Mgr. Marie Podveská. Zástup za nemocného učitele OV p. Petra Smoláka pracoval p. Pavel Zajícov od do Zástup za nemocného učitele OV p. Josefa Matyáše st. pracoval p. Jan Crlík od do Přijatí zaměstnanci: Dana Fridrichová, uklízečka, od Flodrová Stanislava, učitelka OV, od Mgr. Rajtr Bohumil, učitel TV, od Hana Pašková, asistentka pedagoga, od Naděžda Klimešová, asistentka pedagoga, od Bělohoubková Dagmar, asistentka pedagoga, od Jaroslav Guňa, učitel OV, od Bedřiška Lidáková, učitelka OV, od Jana Pavlačková, asistentka pedagoga, od Irena Šťastná, asistentka pedagoga, od Zdeněk Slováček, učitel OV, od Zajícov Pavel, učitel OV, od

7 Daněčková Bohumila, mzdová účetní, od Po mateřské a rodičovské dovolené nastoupila: Mgr. Jana Lebdušková, učitelka TV, od , úvazek 0,5. Odešlí zaměstnanci: Miroslava Cápková, účetní RaP, dne starobní důchod Jana Pavlačková, asistentka pedagoga, dne doba určitá Naděžda Neradilová, BOZP a PO, dne nadbytečnost Ing. Pavel Domes, zástupce ředitele pro PV, dne nadbytečnost Naděžda Klimešová, asistentka pedagoga, dne doba určitá. Stanislava Flodrová, učitelka OV, dne doba určitá Martina Březinová, učitelka OV, dne doba určitá Bedřiška Lidáková, učitelka OV, dne doba určitá Jaroslav Guňa, učitel OV, dne doba určitá Bělohoubková Dagmar, asistentka pedagoga, dne doba určitá. Marcela Blažková, uklízečka, dne dohoda Zdeněk Slováček, učitel OV, dne doba určitá II. 3 PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ MZDY V jednotlivých platových třídách byl následující evidenční přepočtený počet zaměstnanců: Z hlavní činnosti: Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci platová třída 2. 3,875 platová třída 4. 1 platová třída 5. 2,5 platová třída 6. 1 platová třída 7. 1 platová třída 8. 2,80 7,875 platová třída 9. 17,1 1 platová třída ,9 platová třída platová třída ,901 platová třída Z doplňkové činnosti: platová třída 2. 0,003 platová třída 6. 0,986 platová třída 8. 0,375 Z ostatních zdrojů: platová třída 6. 2,981 Průměrný plat pedagogických pracovníků včetně vedoucích zaměstnanců z hlavní činnosti za rok 2014 činil ,- Kč. Průměrný plat nepedagogických pracovníků včetně vedoucích zaměstnanců z hlavní činnosti za rok 2014 činil ,- Kč. 7

8 II. 4 ZABEZPEČENÍ BOZP A PRACOVNÍ ÚRAZY II PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V SOU je pověřena funkcí bezpečnostního technika Naděžda Neradilová (OZO v prevenci rizik), zároveň se zabývá i požární ochranou (OZO PO) v organizaci. II PROVĚRKY BOZP Ve smyslu ZP 108, odst. 5, zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a na základě Opatření ředitele č. 007/2014, byly provedeny prověrky BOZP, PO a hygieny práce v březnu a dubnu Následná kontrola byla provedena v listopadu a prosinci Závady jsou odstraňovány. II PŘIDĚLENÍ OOPP Ve smyslu ZP 104, Nařízení vlády 495/2001 Sb., a zhodnocení rizik stanovil ředitel nárok na přidělení OOPP dle vnitřní směrnice č. 25. II ÚRAZOVOST Pracovní i školní úrazy byly řešeny dle ZP 105, Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Na školní úrazy vztahuje vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů. Odškodňování bylo prováděno dle Vyhlášky č. 440/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Během roku 2014 se zaměstnancům SOU staly 2 pracovní úrazy- nebyly spojeny s pracovní neschopností. Žáci si v roce 2014 způsobili 27 školních úrazů, z toho 13 spojených s pracovní neschopností dva dny a více. II ŠKOLENÍ O BOZP Školení zaměstnanců V roce 2013 bylo provedeno školení 2 vedoucích zaměstnanců a pedagogů o BOZP a PO, dle Osnovy č.1/2014 a 22 zaměstnanců, dle Osnovy č.2/2014. Školení žáků Na začátku 2. pololetí školního roku 2013/2014 bylo provedeno školení o BOZP a PO všech žáků SOU dle Osnovy č. 3/2013. UOV provádějí proškolení žáků u nově probíraných témat v OV. V září 2013 byly opět proškoleni všichni žáci SOU osobou odborně způsobilou v prevenci rizik dle osnovy č. 3/2014. Byly provedeny kontroly: Prověrky BOZP, PO; komplexní kontrola provádění prohlídek, revizí, kontrol, školení, vedení předepsané dokumentace a dodržování předepsaných termínů a v oblasti BOZP, PO, HP a E: (Prohlídky přenosného elektrického zařízení, prohlídky elektrických svářeček, prohlídky elektrického zařízení, revizi a tlakové zkoušky tlakových nádob, revize a kontroly elektrorozvodů, plynových rozvodů a plynových zařízení, hromosvodů, požárních vodovodů a hasicích přístrojů, komínových těles, revize tělovýchovného zařízení a nářadí, kontrola regálů, školení pracovníků SOU, PO a BOZP, speciální - obsluha tlakových nádob, kotelen, plynových zařízení, školení lešenářů, instruktora svařování, UOV EM Vyhláška č. 50 příslušné, školení zaměstnanců, užívajících vozidla zaměstnavatele, školení žáků - vstupní - tématické OV, speciální TV atd., školení o BOZP při práci s chemickými látkami, vedení další předepsané dokumentace BP, HP, PO a ekologie, dodržování hygienických a ekologických předpisů, zdravotní preventivní periodické prohlídky, provozní řády - dílen, nízkotlakých kotelen, sportovní haly, dílny údržbáře, písemné jmenování odpovědných osob); 8

9 III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ III. 1 OBLAST VÝNOSŮ Objem výnosů dosáhl úrovně ,96 Kč, z toho výnosy v hlavní činnosti činily ,90 Kč, výnosy doplňkové činnosti ,06 Kč. Organizace v doplňkové činnosti dosáhla zisku po zdanění ,02 Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je ztráta ve výši ,06 Kč. Podrobnější údaje o dosažených výnosech viz příloha č III. 2 OBLAST NÁKLADŮ Objem nákladů dosáhl částky ,00 Kč z toho náklady v hlavní činnosti ,96 Kč, náklady doplňkové činnosti ,04 Kč. Podrobnější údaje o struktuře nákladů viz příloha č III. 3 OBLAST FINANČNÍHO MAJETKU Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a. s., byl k zůstatek ve výši ,67 Kč. Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a. s., byl k zůstatek ve výši ,63 Kč. Tento účet je využíván k financování grantového projektu v rámci GG CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a.s., byl k zůstatek ve výši ,95 Kč. Tento účet je využíván k financování projektu Modernizace technického vybavení pro výuku OV vedeného v programu ROP JV pod registračním číslem CZ.1.11/3.4.00/ Na bankovním úvěrovém účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a.s., byl k zůstatek ve výši ,00 Kč. Tento účet je využíván k předfinancování nákladů spojených s projektem Modernizace regionálního centra výuky technických oborů a řemesel na okrese Hodonín vedeného v programu ROP JV pod registračním číslem CZ.1.11./3.4.00/ Na bankovním úvěrovém účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a.s., byl zůstatek ve výši Kč. Tento účet je využíván k předfinancování projektu realizovaného v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a. s., byl k zůstatek ve výši ,99 Kč. Tento účet je využíván pro spravování peněžních prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb. Rozdíl mezi účetním stavem FKSP a stavem finančních prostředků vedených na běžném účtu k tomuto fondu je vyjádřen v následující tabulce: Vazby krytí FKSP k Název fondu Kč vztah Kryto SÚ, AÚ Kč Fond kulturních a sociálních potřeb ,57 = Běžný účet FKSP 335xx Pohledávky za zaměstnanci (nesplacené půjčky FKSP) Pohledávky účtu FKSP Závazky účtu FKSP Stav cenin k byl ve výši 40,00 Kč. Jednalo se o poštovní známky , , , ,00 9

10 III. 4 OBLAST POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Přehled pohledávek a závazků k je uveden v tabulce příloha č. 17, jež je součástí této Výroční zprávy. Největší naší pohledávkou je pohledávka z roku 2003 za Union bankou, a. s. v likvidaci ve výši ,06 Kč. Tuto pohledávku naše organizace převzala od jedné ze slučovaných škol při sloučení k Pohledávka je přihlášena v konkursním řízení. Na tuto pohledávku byla v r vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Dle Usnesení KS v Ostravě je prodloužena lhůta určená správci konkursní podstaty pro předložení konečné zprávy a vyúčtování jeho odměny a výdajů do Dalšími problematickými pohledávkami byly pohledávky za Janem Chvátalem, Kyjov. Tyto pohledávky převzala jedna ze slučovaných škol při předchozím slučování s SPV Ždánice. Na tyto pohledávky byly vystaveny dva exekuční příkazy. Pohledávky jsou postupně vymáhány exekutorským úřadem a od r zasílá exekutor postupně vymožené částky právnímu zástupci školy, který je posílá na účet školy. První exekuce byla již téměř vymožena, zbývá uhradit jen část nákladů na soudní poplatek a úroky z prodlení. Druhý exekuční příkaz zní na pohledávky ve výši ,- Kč. Rovněž na tuto pohledávku byla v r vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. OS Hodonín usnesením ze dne rozhodl u zastavení této exekuce, SOU se prostřednictvím právního zástupce proti tomuto usnesení odvolalo, ale zatím nemáme zprávu, jak bylo rozhodnuto. Na pohledávku ve výši ,- Kč, splatnou za poskytnuté ubytovací služby p. Igoru Janíkovi je vydán exekuční příkaz na základě rozsudku Okresního soudu Zvolen ze dne Soudní exekutor doposud nezjistil žádný majetek povinného. Na tuto pohledávku byla v r vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 8c zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. Na pohledávku v celkové výši ,- Kč, splatnou za kurzy svařování firmě TC Engineering SR jsou vydány dva exekuční příkazy na základě rozsudku Okresného súdu Bratislava, které nabylo právní moci Na tuto pohledávku byla v r vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 8c zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. Okresní soud Bratislava tuto exekuci zastavil, SOU podalo v zákonné lhůtě odvolání, o napadeném rozhodnutí zatím není rozhodnuto. Naše SOU dále eviduje pohledávku za organizací Agrodružstvo Vranovice v likvidaci, které připravovala v letech žáky. Výše této pohledávky činí ,50 Kč. Tato pohledávka je řešena v rámci konkurzního řízení. Rovněž na tuto pohledávku byla v r vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. V roce 2013 byly předány advokátní kanceláři pana JUDr. Oldřicha Navrátila k vymáhání pohledávky vůči obchodní společnosti KONKORD INVEST s.r.o., IČ , v částce celkem ,- Kč. V roce 2014 byla vymožena úhrada faktury ve výši ,- Kč. Společnost KONKORD INVEST nadále dluží ,- Kč. K této pohledávce byly vytvořeny k opravné položky dle 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění, v celkové výši 50 %. Jedná se o fakturu za produktivní práci žáků. K evidujeme 348 dní po splatnosti fakturu za panem Zdeňkem Kopkou, Orlovská 170, Rychvald ve výši ,- Kč. Dluh vznikl neuhrazením faktury č. 386/2013 za ubytování v Penzionu I.Javora 3018, Kyjov. K této pohledávce byla vytvořena opravná položka ve výši 30 %. Naše škola v r nebyla účastníkem žádných soudních sporů kromě vymáhání výše uvedených pohledávek a nedošlo ani k žádným mimosoudním vyrovnáním. III. 5 OBLAST DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ Ze státního rozpočtu byla naší organizaci na r poskytnuta dotace na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši celkem ,00 Kč. Celá výše dotace byla vyčerpána dle rozpočtu. 10

11 Dále jsme obdrželi účelovou dotaci z MŠMT ČR v rámci programu Podpora romských žáků středních škol ve výši ,00 Kč. Z důvodu nedoložení dokladů žáky, nesplnění podmínek pro vyplacení žadateli bylo vyčerpáno na tento účel pouze ,00 Kč. Další účelovou dotací byla dotace MŠMT na podporu odborného vzdělávání s UZ ve výši celkem ,- Kč. Z dotace nebylo vyčerpáno 404,- Kč určené na povinné pojištění. Na zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 byla poskytnuta účelová dotace z MŠMT s UZ ve výši ,- Kč. Dotace byla vyčerpána v celé výši. Na zvýšení platů pracovníků regionálního školství v r byla poskytnuta účelová dotace z MŠMT s UZ ve výši ,- Kč. Dotace byla vyčerpána v celé výši. V roce 2014 jsme obdrželi v rámci programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními účelový příspěvek z prostředků Jihomoravského kraje ve výši ,00 Kč. Dalších 200,- Kč bylo naší organizaci ponecháno z minulého roku na tento účel z minulého roku. Celý příspěvek ve výši ,00 Kč byl vyčerpán. Další účelový příspěvek z rozpočtu JMK nám byl poskytnut na krytí přímých výdajů na vzdělávání ve výši ,00 Kč na úhradu nákladů spojených s vyplácením odstupného. Z tohoto příspěvku nebylo vyčerpáno 1 976,00 Kč. Z rozpočtu JMK nám byl poskytnut účelový příspěvek na Stipendia pro žáky v učebních oborech žákům vybraných oborů ve výši ,00 Kč. Na stejný účel jsme mohli použít nevyčerpanou část prostředků z minulých let ve výši ,00 Kč. Z tohoto příspěvku nebylo vyčerpáno ,00 Kč, jelikož žáci nesplnili kritéria pro poskytnutí prospěchových stipendií. Z rozpočtu JMK nám byl poskytnut příspěvek na provoz z účelově určených prostředků ve výši ,- Kč. Tento příspěvek byl vyčerpán v plné výši. Z rozpočtu JMK nám bylo ponecháno z minulých let na akci č Lékařské prohlídky na lékařské prohlídky žáků k čerpání ,- Kč. Příspěvek byl čerpán ve výši 9 002,- Kč. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byl naší organizaci poskytnut příspěvek na provoz bez výše popsaných účelových příspěvků ve výši ,00 Kč. Celý příspěvek byl spotřebován v r Dále nám byla v předchozích letech poskytnuta účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci EU peníze středním školám na projekty škol zřizovaných krajem č. projektu CZ.1.07/1.5.00/ , nevyčerpaná část dotace z předchozích období byla převedena k čerpání z rezervního fondu ve výši ,00 Kč. Tyto prostředky byly použity dle projektu v r Dále jsme obdrželi prostředky na realizaci grantového projektu JMK v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 č. projektu CZ / GG OP VK ve výši ,25 Kč, nevyčerpaná část dotace z předchozích období byla převedena k čerpání z rezervního fondu ve výši ,43 Kč. V roce 2014 byly všechny prostředky poskytnuté v rámci tohoto projektu použity. Jelikož posledních 10% prostředků bude poskytnuto až po ukončení projektu a jeho finančním vypořádání, byl na část aktivit v rámci tohoto projektu čerpán úvěr. V r byl čerpán úvěr k předfinancování tohoto projektu v celkové výši ,- Kč. Na základě grantové smlouvy uzavřené mezi naší organizací a Domem zahraničních služeb Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, IČ , č. CZ/13/LLP-LdV/IVT/ jsme obdrželi v rámci Projektu mobility Inovační trendy v rukou mladých řemeslníků příspěvek na financování nákladů akce zálohu v r ve výši ,- EUR, nespotřebovaná část příspěvku byla převedena 11

12 k čerpání v r z rezervního fondu ve výši ,55 Kč. V roce 2014 jsme po ukončení projektu a jeho finančním vyúčtování obdrželi doplatek příspěvku na aktivity projektu ve výši ,77 Kč. Dalším dotačním titulem byla investiční dotace poskytnutá z Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace objektů MPV Kyjov, SOU Kyjov obdrželo další část dotace dle žádosti o platbu číslo 2, Dotace FS výše podpory činila ,16 Kč, Dotace SFZP výše podpory činila ,18 Kč. Faktury vztahující se k dané žádosti o platbu byly uhrazeny dle smlouvy se SFŽP. Škole byla ponechána z minulých let část nevyčerpané investiční dotace poskytnuté z rozpočtu JMK na akci Revitalizace objektů MPV Kyjov ve výši ,72 Kč. V roce 2014 byla tato investiční dotace dočerpána v plné výši. Dalším dotačním titulem byla investiční dotace poskytnutá z Operačního programu Životní prostředí na akci REVITALIZACE OBJEKTU ŠKOLY SOU KYJOV - ŠKOLA, SOU Kyjov obdrželo první část dotace dle žádostí o platbu číslo 2 a 3, Dotace FS výše podpory činila ,97 Kč, Dotace SFZP výše podpory činila ,63 Kč. Faktury vztahující se k dané žádosti o platbu byly uhrazeny dle smlouvy se SFŽP. Škole byla ponechána z minulých let část nevyčerpané investiční dotace poskytnuté z rozpočtu JMK na akci REVITALIZACE OBJEKTU ŠKOLY SOU KYJOV - ŠKOLA ve výši ,31 Kč. V roce 2014 byla tato investiční dotace dočerpána v plné výši. Dalším dotačním titulem byla investiční dotace poskytnutá z Operačního programu Životní prostředí na akci REVITALIZACE OBJEKTU ŠKOLY SOU KYJOV VILA + DÍLNA, SOU Kyjov obdrželo první část dotace dle žádostí o platbu číslo 2 a 3, Dotace FS výše podpory činila ,89 Kč, Dotace SFZP výše podpory činila ,92 Kč. Faktury vztahující se k dané žádosti o platbu byly uhrazeny dle smlouvy se SFŽP. Škole byla ponechána z minulých let část nevyčerpané investiční dotace poskytnuté z rozpočtu JMK na akci REVITALIZACE OBJEKTU ŠKOLY SOU KYJOV VILA + DÍLNA ve výši ,21 Kč. Vyčerpáno bylo ,33 Kč. Nevyčerpaná část bude vrácena zřizovateli. Škola obdržela po skončení a finančním vypořádání projektu s názvem Modernizace technického vybavení pro výuku odborného výcviku v rámci ROP JV reg. č. CZ.1.11/3.4.00/ investiční dotaci ve výši ,57 Kč, a neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč. Podrobnější informace o přijatých dotacích ze státního rozpočtu a jejich čerpání jsou uvedeny v tabulce příloha č. 13, jež je součástí téhle Výroční zprávy. III. 6 INVESTICE III Probíhající (nedokončené) investiční akce v roce 2014: III "REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY SOU KYJOV ŠKOLA Operační program Životní prostředí, prioritní osa 3, oblast podpory Udržitelné využívání zdrojů energie Investiční akce proběhla v roce 2013, byla zahájena v září 2013 a stavba byla převzata Stavba byla převzata se závadami, které nebránily užívání stavby: Nedobrá finální úprava části fasády. Závady byly odstraněny neprodleně po nástupu vhodných klimatických podmínek. V souladu se smlouvou o dílo, článek č. 7, bylo uplatněno zádržné ve výši 10% ceny díla. Stavba byla zkolaudována 28. února Celkové plánované náklady: ,49 Kč, včetně DPH. Byla uplatněna přenesená daňová povinnost. Akce proběhla v souladu s investičním záměrem a smlouvou o dílo. Parametry investičního záměru byly dodrženy. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nízké teploty a deštivého počasí, které bránilo dodržení technologických předpisů dle ČSN provádění kontaktního zateplovacího systému, se termín dokončení díla posunul na Z tohoto důvodu byl uzavřen 12

13 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ve kterém byl termín dokončení díla posunut na Dny nepříznivých klimatických podmínek byly evidovány a vzájemně odsouhlaseny. Další části smlouvy o dílo nebyly dodatkem č.1 změněny. III "REVITALIZACE OBJEKTŮ MPV KYJOV ZA HUMNY 3303/24 Operační program Životní prostředí, prioritní osa 3, oblast podpory Udržitelné využívání zdrojů energie Investiční akce proběhla v roce 2013, byla zahájena v září 2013 a stavba byla převzata Stavba byla převzata se závadami, které nebránily užívání stavby: Nerovné části fasády a nedobrá finální úprava části fasády. Závady byly odstraněny neprodleně po nástupu vhodných klimatických podmínek. V souladu se smlouvou o dílo, článek č. 7, bylo uplatněno zádržné ve výši 10% ceny díla. Stavba byla zkolaudována 28. února Celkové plánované náklady: ,01 Kč, včetně DPH. Byla uplatněna přenesená daňová povinnost. Akce proběhla v souladu s investičním záměrem a smlouvou o dílo. Parametry investičního záměru byly dodrženy. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nízké teploty a deštivého počasí, které bránilo dodržení technologických předpisů dle ČSN provádění kontaktního zateplovacího systému, se termín dokončení díla posunul na Z tohoto důvodu byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ve kterém byl termín dokončení díla posunut na Dny nepříznivých klimatických podmínek byly evidovány a vzájemně odsouhlaseny. Další části smlouvy o dílo nebyly dodatkem č.1 změněny. III ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL NA STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI, KYJOV, HAVLÍČKOVA 1223/17, v rámci realizace grantového projektu JMK - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt č.: CZ / GG OP VK. V průběhu roku 2014 probíhaly práce na dokončení a provedení kontroly učebních dokumentů a pracovních sešitů pro jednotlivé podpořené odbory vzdělání. Proběhlo veřejné výběrové řízení na dodavatele tisku učebních dokumentů a pracovních sešitů, byla podepsána smlouva. Dále byly organizovány odborné exkurze, prohlídky veletrhů a odborných výstav pro žáky SOU Kyjov. Dny řemesel pro žáky základních škol byly z organizačních důvodů přesunuty a proběhly v měsíci lednu Projekt byl zahájen 4/2012 a bude ukončen 3/2015. III MODERNIZACE REGIONÁLNÍHO CENTRA VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL NA OKRESE HODONÍN Operační program: ROP Jihovýchod, realizace: , celkové způsobilé výdaje: ,- Kč Klíčové aktivity: 1. Modernizace vybavení pro výuku odborného výcviku: dílna strojního zpracování kovů, svářečská škola, vybavení pro výuku stavebních oborů. 2. Rekonstrukce haly pro odborný výcvik. V roce 2014 proběhla dvě zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem: Nákup strojů a zařízení pro technické a řemeslné obory vzdělání, zadávané dle ustanovení 27 zákona č. 137/

14 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ). První zadávací řízení bylo zrušeno z důvodu nesplnění podmínek zákona o veřejných zakázkách ze strany uchazečů. Podle uzavřené smlouvy budou stroje a zařízení dodány do května V roce 2014 proběhlo zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem Rekonstrukce haly pro Odborný výcvik MPV Kyjov, Za Humny 3303/24, dle ustanovení 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ). Z důvodů více prací byl dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo rozšířen objem prací a navýšena cena stavby o Kč, bez DPH. Stavba byla dokončena a předána 22. prosince 2014 a kolaudace proběhla 9. ledna III SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU 2014, DLE ZDROJE FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH AKCÍ Název akce Dodávka a montáž hromosvodů na budově školy MPV Kyjov, Havlíčkova 1223/17 - dle nové ČSN Revitalizace objektů školy SOU Kyjov - škola Revitalizace objektů MPV Kyjov (Za Humny SO 01 a SO 02) Revitalizace objektů školy SOU Kyjov- vila + dílna Instalace žaluzií do nově instalovaných oken po zateplení objektu školy MPV Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Revitalizace objektu MPV Kyjov, I. Javora 3018 Užitkový vůz - malý valník - FIAT Ducato Finanční výdaje na realizaci akce v tis. Kč 53, , , ,8 65,0 1,0 592,1 Sloupová vrtačka Heltos 3,6 Rekonstrukce haly pro OV a stávajících učeben v MPV Kyjov, Za Humny 306,9 Poznámka Dokončení akce započaté v r IF SOU Dofinancování akce započaté v r. 2013, financováno z dotace JMK a OP ŽP, zbytek - dofinancování z prostředků IF SOU Dofinancování akce započaté v r. 2013, financováno z dotace JMK a OP ŽP, zbytek - dofinancování z prostředků IF SOU Dofinancování akce započaté v r. 2013, financováno z dotace JMK a OP ŽP IF SOU Pokračování akce započaté v r. 2013, přepracování zprávy o vyhodnocování energetického auditu, IF SOU Obnova autoparku za Volkswagen transportér r. výroby 1993, IF SOU Dofinancování akce v rámci projektu "Modernizace technického vybavení pro výuku OV na SOU Kyjov", č. CZ.1.11/3.4.00/ dotace ROP JV ponížena o příjem z prodaného (nahrazovaného) majetku financováno v rámci projektu Modernizace regionálního centra výuky technických oborů a řemesel na okrese Hodonín, č. CZ.1.11/3.4.00/

15 Stavební úpravy objektu SOU Kyjov - dílny Rekonstrukce sociálního zařízení MPV Kyjov, Havlíčkova 1223/17 (budova dílen) Technické zhodnocení budovy MPV Kyjov, Za Humny 3303/24 - elektroinstalace pro připojení dataprojektoru 9,9 49,4 16,2 Akce započata v r. 2014, zatím pořízena projektová dokumentace, dojde k vytvoření samostatné dílny, čímž dojde k zajištění potřebného prostorového vybavení pro výuku oboru vzdělání Instalatér IF SOU IF SOU IF SOU III. 7 DOPLŇKOVÁ ČINNOST Naše škola se snaží v návaznosti na hlavní účel naší organizace provozovat také doplňkovou činnost tak, aby byl majetek, který spravujeme, hospodárně využíván a organizace získala další prostředky na podporu své hlavní činnosti. Významnou součástí doplňkové činnosti je provádění odborných kurzů a školení a v jejím rámci je to činnost svářecí školy. Podíl svářecí školy na doplňkové činnosti činil cca 32%. Vysoký podíl na doplňkové činnosti má hostinská činnost provozovaná v době, kdy nemůže být zajišťována žáky naší školy v rámci odborného výcviku (přes víkendy, o svátcích, ve večerních hodinách). Hostinská činnost je provozována v Restauraci a Penzionu Boršov a podílí se na tržbách doplňkové činnosti cca 51%. Dále také poskytujeme sportovní halu k využití ke sportovním činnostem jiným subjektům v době, kdy není využita po výuku našich žáků. Součástí doplňkové činnosti je také vaření obědů pro zaměstnance ZŠ a MŠ Za Humny a další zájemce z řad veřejnosti. IV. AUTOPROVOZ Rok 2014 ujeto spotřeba PHM celkem průměrná spotř. Citroen Berlingo HOI km 261,36 l nafty 7,40 l Volkswagen HOA km 74,90 l nafty 9,75 l Felicie HOI km 357,02 l natural 9,20 l Renault 5B km 543,41 l nafty 6,48 l Renault Trafic 5B km 675,01 l nafty 7,77 l FIAT DUCATO 9B km 1 073,72 l nafty 9,03 l Křovinořez 21,06 l natural Celková spotřeba nafty: 2 628,40 litrů Celková spotřeba benzinu Natural: 378,08 litrů Využití dopravních prostředků: Volkswagen Transporter Citroen Berlingo Škoda Felície Renault Kangoo Renault Trafic FIAT DUCATO zajišťování produktivní práce žáků zásobování, služební účely, doprava žáků na OV zásobování, rozvoz stravy služební účely, zásobování zásobování, služební účely, doprava žáků na OV zajišťování produktivní práce žáků 15

16 Opravy: V roce 2014 byla prováděna běžná údržba vozidel, včetně technických a servisních prohlídek. Na opravy a udržování, včetně technických prohlídek, dopravních prostředků bylo vynaloženo celkem ,-- Kč. Nejvyšší částka byla vynaložena na opravy Renaultu Trafic Combi a to ,- Kč, Citroenu 896,-- Kč, Renoltu 2 247,-- Kč a Fiata Ducato 1 742,- Kč. Náklady na opravy jsou nižší jak v roce 2013 z důvodu ukončení výuky zemědělských oborů a postupným prodejem nebo převodem zemědělských strojů, prodejem Volkswagenu Transporter a koupí nového vozidla pro účely zabezpečení odborného výcviku žáků. Náklady na opravy podle MPV MPV Kyjov, Za Humny 3303/24 MPV Kyjov, I. Javora 3018 MPV Kyjov, Havlíčkova 1223/ ,00 Kč 0,00 Kč 3 143,00 Kč V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM Stav majetku k počátku a ke konci sledovaného období nejlépe uvidíme z výkazu Rozvaha k jež je součástí této Výroční zprávy. Druh majetku Číselné označení účtu Účetní stav v Kč k Účetní stav v Kč k DDNM Havlíčkova , ,28 DDNM RaP , ,00 DDNM Za Humny , ,00 DDNM celkem , ,28 Budovy pro služby obyv. Havlíčkova , ,00 Budovy pro služby obyv. RaP , ,50 Budovy pro služby obyv. Za Humny , ,36 Budovy pro služby obyv. OPŽP - hala , ,00 Budovy pro služby obyv. OPŽP - škola , ,00 Budovy pro služby obyv. OPŽP - vila , ,00 Budovy pro služby obyv. OPŽP - dílna , ,00 Budovy pro služby obyv. OPŽP - ZH , ,88 Komunikace a veřejné osvětlení , ,00 Jiné inženýrské sítě , ,00 Ostatní stavby RaP , ,00 Stavby celkem , ,74 Dopravní prostředky Havlíčkova , ,00 Dopravní prostředky RaP, Urbanova , ,00 Dopravní prostředky Za Humny , ,00 Energetické a hnací stroje Havlíčkova , ,00 Inventář Havlíčkova , ,00 Inventář RaP, Urbanova , ,60 Inventář Za Humny , ,00 Kancelářská technika Havlíčkova , ,00 Kancelářská technika RaP, Urbanova , ,00 Kancelářská technika Za Humny , ,00 Prac. stroje, přístroje a zvl. techn. Havlíčkova , ,00 16

17 Prac. stroje, přístroje a zvl. techn. RaP, , ,00 Urb. Prac. stroje, přístroje a zvl. techn. Za , ,00 Humny OPVK Vybavení dílen , ,00 OPVK Za Humny , ,90 ROP-Havlíčkova , ,00 Soubory movitých věcí Havlíčkova , ,00 Soubory movitých věcí Za Humny , ,00 OPVK Vybav.staveb.oborů ZH , ,00 Ostatní SMV Za Humny , ,00 Samostatné movité věci a soub. movit , ,50 věcí DDHM Havlíčkova , ,21 DDHM Urbanova, RaP , ,55 DDHM Za Humny , ,78 DDHM Havlíčkova - ROP , ,75 DDHM celkem , ,29 Zahrady, pastviny, louky, rybníky Havl ,00 84,00 Zahrady, pastviny, louky, rybníky Urb ,00 0,00 Zahrady, pastviny, louky, rybníky Za ,00 0,00 Humny Zastavěná plocha Havlíčkova , ,00 Zastavěná plocha RaP , ,18 Zastavěná plocha Za Humny , ,00 Ostatní pozemky Havl , ,00 Ostatní pozemky RaP ,60 0,00 Ostatní pozemky Za Hu , ,00 Pozemky celkem , ,18 NDHM-Staveb.úpr. dílnyhavlíčkova , ,00 NDHM oprava střechy RaP , ,00 NDHM Revital.objektu RaP , ,00 NDHM-Revitalizace vila+dílny Havl , ,38 Slaboproudé kabelové rozvody , ,00 Havlíčkova ROP 2 Za Humny-rekonstr.haly , ,07 Hromosvod škola Havlíčkova ,00 0,00 NDHM celkem , ,07 Oprávky k drobnému DNHM , ,28 Havlíčkova Oprávky k drobnému DNHM Urbanova , ,00 Oprávky k drobnému DNHM Za , ,00 Humny Oprávky k dr. DNHM , ,28 Budovy pro služby obyv. Havlíčkova , ,00 Budovy pro služby obyv. RaP , ,00 Budovy pro služby obyv. Za Humny , ,00 Budovy pro služby obyv. OPŽP - hala , ,00 17

18 Budovy pro služby obyv. OPŽP - škola , ,00 Budovy pro služby obyv. OPŽP - vila , ,00 Budovy pro služby obyv. OPŽP - dílny , ,00 Budovy pro služby obyv. OPŽP Za , ,00 Humny Komunikace a veř. osv , ,00 Jiné inženýrské sítě , ,00 Ostatní stavby RaP , ,00 Oprávky ke stavbám , ,00 Dopr. prostředky Havl , ,00 Dopr. prostředky RaP, Urbanova , ,00 Dopr. prostředky Za Humny , ,00 Ener. a hnací stroje Havl , ,00 Inventář Havlíčkova , ,00 Inventář RaP, Urbanova , ,60 Inventář Za Humny , ,00 Kancel. technika Havl , ,00 Kanc. technika RaP, Urb , ,00 Kanc. technika Za Hum , ,00 Prac. stroje, přístroje a zvl. technika , ,00 Havlíčkova Prac. stroje, přístroje a zvl. techn. RaP, , ,00 Urban. Prac. stroje, přístroje a zvl. technika Za , ,00 Humny OPVK Vybavení dílny SM , ,00 OPVK ZH , ,00 ROP - Havlíčkova , ,00 Soubory movitých věcí Havlíčkova , ,00 Soubory movitých věcí Za Humny , ,00 Oprávky k SMV ostatní Za Humny , ,00 Oprávky k sam. mov. věcem a SMV , ,60 Oprávky k drobnému DHM Havlíčkova , ,21 Oprávky k drobnému DHM Urban., , ,55 RaP Oprávky k drobnému DHM Za Humny , ,78 Oprávky k drobnému DHM Havl.ROP , ,75 Oprávky k drobnému DHM , ,29 Pořízení materiálu ,00 0,00 Kancelářské potřeby ,00 0,00 Propagační materiály , ,60 Čisticí, desinf. a úklid. prostř. RaP ,89 896,72 Pohonné hm. a mazadla , ,25 Materiál nářadí, hutní mat., svář , ,00 Technické plyny , ,90 Potraviny hlavní sklad , ,61 Potraviny cv. kuchyň Šupová , ,85 Potraviny cv. kuchyň Neduchalová , ,72 18

19 Potraviny - restaurace , ,63 Potraviny kuchyň Kotásek , ,69 Potraviny ŠJ ,60 0,00 Potraviny - Delikomat , ,92 Obaly , ,00 Přísně zúčt. tiskopisy ,00 405,00 Tiskopisy SEVT , ,90 Karty ŠJ Něničková 45/ks ,00 90,00 Karty ŠJ Něničková 50/ks ,00 0,00 Karty ŠJ Něničková 53/ks ,00 0,00 Karty ŠJ Něničková 56/ks , ,00 Karty ŠJ Zemánková 50/ks ,00 100,00 Karty ŠJ Zemánková 53/ks ,00 0,00 Karty ŠJ Zemánková 56/ks ,00 728,00 Karty ŠJ Něničková 50/ks ,00 50,00 Karty kopírka Havlíčkova 89/ks , ,00 Karty kopírka Havlíčkova 119/ks ,00 238,00 Všeobecný materiál , ,00 Dřevo , ,00 Sklad OPVK ,22 0,00 Materiál na skladě , ,79 Nedokončená výroba , ,00 OP k pohl. Unionbanka , ,06 OP k pohl. HZZP v likv ,02-676,02 OP k jiným pohl. z HČ , ,08 OP k odběratelům-donau Wachau ,70 0,00 OP k odběratelům-kopka Zdeněk , ,00 OP k odběratelům TC Engineering , ,00 OP k odběratel. - Janík , ,00 ÓP k odběratelům Agrodr. Vranovice , ,50 OP k odběratelům-konkord-invest , ,50 OP k odběratelům-fénix ,40 0,00 OP k odběratel. Chvátal , ,00 OP k odběratel.-kouřil Pavel ,00 0,00 OP k odběratelům , ,00 Běžný účet - provoz , ,48 Běžný účet OP VK , ,63 BÚ peněžní prostředky fondu odměn , ,00 BÚ peněžní prostředky rezervního , ,10 fondu BÚ pen. prostředky rez. fondu ,00 0,00 BÚ pen. prostředky invest. fondu , ,09 BÚ - ROP , ,95 BÚ v cizí měně-leonardo ,79 0,00 Běžný účet , ,25 Běžný účet FKSP , ,99 Pokladna - hlavní , ,00 19

20 Pokladna - RaP , ,00 Pokladna projekt OPVK , ,00 Pokladna- valutová ,00 0,00 Pokladna , ,00 Peníze na cestě ,00 0,00 Poštovní známky ,00 40,00 Kategorie: Stavby Pořízení celkem ,24 Kč - Revitalizace ,24 Kč - Hromosvod ,00 Kč - Rekonstrukce sociálního zařízení ,00 Kč - Technické zhodnocení ZH ,00 Kč Vyřazení celkem Samostatné movité věci Pořízení celkem Vyřazení celkem Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup Vyřazení majetku Pozemky Pořízení celkem ,40 Kč (zahradní domek) ,00 Kč ,50 Kč ,91 Kč ,35 Kč 0,00 Kč VI. KOMENTÁŘ K TABULCE PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ S UVEDENÍM INFORMACE O FINANČNÍM KRYTÍ FONDŮ Do Rezervního fondu byl k zaúčtován příděl z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši ,00 Kč. Rezervní fond byl v roce 2014 čerpán na posílení investičního fondu ve výši ,00 Kč. Zůstatek fondu k činí ,10 Kč. Rezervní fond je finančně pokryt. Do Fondu odměn byl k zaúčtován příděl z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši ,00 Kč. Fond odměn byl v r čerpán ve výši ,00 Kč na překročení limitu platů. Fond odměn je finančně pokryt. Investiční fond je finančně pokryt. VII. KONTROLNÍ ČINNOST Roční plán kontrolní činnosti je zpracován a zařazen do vnitřní směrnice č. 7, kterou je stanoven kontrolní systém SOU, roční plán kontrol je aktualizován každý rok ve vnitřní směrnici č. 15 celoroční plán práce, podpisové vzory jsou přílohou kontrolního systému SOU i podpisového řádu. Vnitřní kontrolní systém je zaměřen na dodržování školské legislativy, pracovně právních předpisů, ekonomických a účetních směrnic, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, rozhodnutí a příkazů ředitele, směrnic vydaných MŠMT ČR a zřizovatelem. Vnitřní kontrolní systém slouží k zajištění komplexní kontrolní činnosti, přispívá ke zvýšení hospodárného, efektivního a účelného využívání prostředků poskytnutých na provoz organizace. 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 6.35 ZA_17/26022014 Počet stran: 12 Počet příloh: 15 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Dokument v listinné

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Střítež Neočekává

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více