Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku."

Transkript

1 USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. usnesením č. 2015/386 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2015/387 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) vzala na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Třince sestavený k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2015/388 vnitřní předpis č. S/XX/2015 Směrnice o rozpočtu města, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/389 uzavřít Dohodu č. 2015/03/004/Sn s ředitelem Městské policie Třinec, Josefem Kuźmou, o používání osobního motorového vozidla zn. Dacia Duster 1,5 dci 80kW/109k 4x4 FAP Exception, RZ 8T9 5156, ve vlastnictví města Třinec, pro služební i soukromé účely, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 18)

2 usnesením č. 2015/390 o výběru nejvhodnější nabídky, dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro Sociální služby města Třince takto: 1. Bartoň a Partner, s. r. o., Chválkovice 580, Olomouc IČ TONI MOSTY, s. r. o., Bukovecká 1219, Jablunkov IČ Jan Poláček, Palackého 689/2, Havířov IČ uzavřít rámcovou smlouvu č. 2015/01/005 na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků mezi Sociálními službami města Třince, příspěvkovou organizací, a společností Bartoň a Partner, s. r. o., se sídlem v Olomouci, Chválkovice 580, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila ředitele příspěvkové organizace Sociálních služeb města Třince, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření rámcové smlouvy č. 2015/01/005 dle bodu 1) přednesu, se společností Bartoň a Partner, s. r. o., se sídlem v Olomouci, Chválkovice 580, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/391 o výběru nejvhodnější nabídky, dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu takto: 1. KSK nábytek, s. r. o., Lánská 128, Třinec IČ KASCH interiér, s. r. o., Jaromíra Šamala 318/10, Ostrava IČ Radek Šindelář, Bystřice 1334, Bystřice IČ Szturc interiery, s. r. o., Nýdek 151, Nýdek IČ Studio DISA, s. r. o., Frýdecká 53, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 03/2015 na dodávku a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu mezi Správou tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince, p. o., a společností KSK nábytek, s. r. o., se sídlem v Třinci, Lánská 128, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila ředitele příspěvkové organizace Správy tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince, Mgr. Radka Procházku, k uzavření smlouvy o dílo č. 03/2015 dle bodu 2) přednesu, se společností KSK nábytek, s. r. o., se sídlem v Třinci, Lánská 128, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/392 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce zastřešení teras včetně odvodnění, Domov Sosna takto: 1. R+M stavební, s. r. o., Bukovecká 615, Jablunkov IČ Morcinek, s. r. o., Poštovní 171, Třinec IČ T-DEX, s. r. o., Oldřichovice 175, Třinec IČ BENEPRO, a. s., Tovární 1707/33, Český Těšín IČ Strana 2 (celkem 18)

3 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/02/021/He na rekonstrukci zastřešení mezi městem Třinec a firmou R+M stavební, s. r. o., se sídlem Bukovecká 615, Jablunkov, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/393 revokovat usnesení č. 2015/183 projednávané na 4. schůzi rady města konané dne , v části 3), 4) a 5) týkající se vyhlášení veřejné zakázky Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů města Třinec dodavatel HW a SW pro konsolidaci, zálohování a virtualizaci desktopů v jednacím řízení bez uveřejnění 2) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběžného oznámení veřejné zakázky Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů města Třinec dodavatel HW a SW pro konsolidaci, zálohování a virtualizaci desktopů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/394 vyloučit uchazeče Dana Jandová, se sídlem Třinec-Lyžbice, Šeříková 315, IČ , z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku Dodávka drogistického zboží pro Sociální služby města Třince vyloučit uchazeče Velkoobchod Zajac, s. r. o., se sídlem Výškovická 38, Ostrava- Zábřeh, IČ , z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku Dodávka drogistického zboží pro Sociální služby města Třince ) rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu č. 2015/01/003 na dodávky drogistického zboží pro Sociální služby města Třince na období 2015 až 2017 mezi Sociálními službami města Třince, příspěvkovou organizací, a společností FROS ZPS, s. r. o., se Těšínská 1023/29, Opava-Předměstí, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) pověřila ředitele příspěvkové organizace Sociálních služeb města Třince, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření rámcové smlouvy č. 2015/01/003 dle bodu 1) přednesu, se společností FROS ZPS, s. r. o., se sídlem Těšínská 1023/29, Opava-Předměstí, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/395 ukončit smluvní vztah dohodou u smlouvy o dílo č. 2014/02/009/Li, mezi městem Třinec a paní Martou Szalbutovou, se sídlem v obci Smilovice 260, PSČ , IČ , v rámci stavby Rozšíření vodovodu Třinec Nebory-Dušinec křížení se silnicí I/11 ke dni uzavřít dohodu č. 2015/02/022/Li o ukončení smluvního vztahu ke smlouvě o dílo č. 2014/02/009/Li, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 18)

4 usnesením č. 2015/396 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z časových a technických důvodů na veřejnou zakázku malého rozsahu na dopracování projektové dokumentace Rozšíření vodovodu Třinec Nebory- Dušinec křížení se silnicí I/11 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/02/023/He na dopracování projektové dokumentace Rozšíření vodovodu Třinec Nebory-Dušinec křížení se silnicí I/11 s paní Věrou Sližovou, se sídlem ve městě Třinec, Koperníkova 720/7, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/397 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z časových a technických důvodů na veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování realizační dokumentace objektů SO Cesta pro pěší Nebory v km 7,987 a objektu SO 206 Lávka pro pěší přes I/11 a MK v km 7,987 v rámci stavby Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/02/024/Li na vypracování realizační projektové dokumentace objektu SO 155 Cesta pro pěší Nebory v km 7,987 a objektu SO 206 Lávka pro pěší přes I/11 a MK v km 7,987 stavby Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r. o., se sídlem ve městě Ostrava, Masarykovo nám. 5/5, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/398 výsledek zadávacího řízení dle 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jednací řízení bez uveřejnění, na zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu v rámci veřejné zakázky Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Třinci zadat dodatečné stavební práce uvedené v předkládací a důvodové zprávě přednesu v rámci veřejné zakázky Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku zhotoviteli Milan Holec stavební firma, s. r. o., se sídlem Nábřežní 1029, PSČ Třinec, IČ , a to ve znění změnových listů, jak jsou předložené prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/023/Du se zhotovitelem Milan Holec stavební firma, s. r. o., se sídlem Nábřežní 1029, PS Třinec, IČ , na provedení díla Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) pověřila starostku města RNDr. Věru Palkovskou k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č 2014/02/023/Du dle bodu 2) přednesu, se společností Milan Holec stavební firma, s. r. o., se sídlem Nábřežní 1029, PSČ Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 4 (celkem 18)

5 usnesením č. 2015/399 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/141/Li na akci Víceúčelový objekt v Karpentné se společností Beskydská stavební, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Frýdecká 225, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/400 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/135/Ža na akci Úprava zahrady v přírodním stylu u MŠ Sosnová v Třinci se společností UPG, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Jablunkovská 407, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/401 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/136/Ža na akci Úprava zahrady v přírodním stylu u MŠ Koperníkova v Třinci se společností UPG, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Jablunkovská 407, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/402 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/02/005/Li na akci Prodejna zeleniny, ul. Nádražní, Třinec zpevněné plochy se společností Morcinek, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Poštovní 171, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/403 v rámci stavby Víceúčelový objekt v Karpentné uzavřít smlouvu č. 2015/02/025/Li o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání, a to jmenovitě pozemku parc. č. 750/12 v katastrálním území Karpentná, obec Třinec, mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/404 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, v úplném znění, evidenční číslo 1997/16/002/002/Pi na poskytování služeb architekta města, mezi městem Třinec a firmou Ing. Arch. Blanka Petrovová - Ateliér Frýdek, ul. Řeznická 33, Frýdek-Místek, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 18)

6 usnesením č. 2015/405 stanovisko ve věci dopisu ze dne uvedené prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/406 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z technických a časových důvodů na veřejnou zakázku malého rozsahu Významný krajinný prvek - údolní niva uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/16/001/Sik mezi městem Třinec a RNDr. Jaroslavem Kotíkem, se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 520/42, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/407 udělit slevu z ceny nájmu ve výši Kč za krátkodobý pronájem Střední odborné škole Třineckých železáren, se sídlem Lánská 132, Třinec, IČ , za účelem umístění 3 ks bannerů na zábradlích ve vlastnictví města Třince, v době od do za 1 Kč (bez DPH) z důvodu propagace technických oborů v rámci Řemeslných her 2015 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/10/005/Ba mezi městem Třinec a Střední odbornou školou Třineckých železáren, se sídlem Lánská 132, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/408 prominout poplatek žadateli TK Elán Třinec, o. s., se sídlem Třinec Dolní Líštná, Sosnová 353, , IČ , za užívání plochy nám. Svobody k parkování dne v době konání mezinárodní soutěže ve společenském tanci Taneční liga Moravskoslezské divize 2015 ve výši Kč bez DPH. Náklady spojené s přípravou plochy si bude žadatel hradit na své náklady. usnesením č. 2015/409 1) vzala na vědomí nedoplatek z vyúčtování prokazatelné ztráty za provozování městské hromadné dopravy na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince za rok 2014 ve výši Kč uhradit nedoplatek z vyúčtování prokazatelné ztráty za provozování městské hromadné dopravy na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince za rok 2014 ve výši Kč společnosti ARRIVA MORAVA, a. s., se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava Moravská Ostrava, IČ , na základě smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince čj. 2006/10/017 ze dne včetně platných změn a dodatků. Strana 6 (celkem 18)

7 usnesením č. 2015/410 1) vzala na vědomí nedoplatek z vyúčtování prokazatelné ztráty za provozování ostatní dopravní obslužnosti na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince za rok 2014 ve výši Kč uhradit nedoplatek z vyúčtování prokazatelné ztráty za provozování ostatní dopravní obslužnosti na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince za rok 2014 ve výši Kč společnosti ARRIVA MORAVA, a. s., se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava Moravská Ostrava, IČ , na základě smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince čj. 2006/10/018 ze dne včetně platných změn a dodatků. usnesením č. 2015/411 uzavřít kupní smlouvu č. 2015/01/0423/Kb s M. K., bytem Třinec, jejíž předmětem je zakoupení digitální podoby informačních tabulí lesoparku, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/412 1) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout odprodat dle GP č /2014 ze dne část pozemku parc. č. st. 500 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 11 m 2, nově označenou jako parcela č v k. ú. Konská a obci Třinec, paní Šárce Ciahotné (nar ), bytem Míru 64, Třinec, za kupní cenu Kč/m 2, b) rozhodnout uzavřít kupní smlouvu č. 2015/05/096/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/413 1) vzala na vědomí Plnění plánu oprav bytového a nebytového fondu za rok 2014 předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/414 a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní přípojky NN na části pozemku parc. č. 1694/19 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/095/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, Strana 7 (celkem 18)

8 a) zřídit věcné břemeno služebnost inženýrské sítě ve prospěch pana P. A., bytem Dolní Tošanovice, spočívající v právu vedení vodovodní a plynovodní přípojky na části pozemku parc. č. 1095/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 24 Kč/m², min. 363 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/098/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/415 a) zatížit pozemky parc. č. 1971/1 a 1971/8 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince věcným břemenem služebností inženýrské sítě, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , která spočívá v právu zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk na částech pozemků parc. č. 1971/1 a 1971/8 v k. ú. Konská a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2015/05/093/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zatížit pozemek parc. č. 1349/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince věcným břemenem služebností inženýrské sítě, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČ , která spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na části pozemku par. č. 1349/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/097/By mezi městem Třinec jako povinným z věcného břemene, společností RWE GasNet, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a manž. Markem (nar ) a Bc. Martinou ( ) Lenczowskými, bytem Erbenova 800, Třinec, jako investory, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/416 a) ukončit nájemní smlouvu č. 2003/05/422 ze dne uzavřenou mezi Autoškolou Centrum, spol. s r. o., se sídlem Třinec, 1. máje 230, PSČ , IČ , a městem Třinec, na pronájem garáže umístěné na pozemku parc. č. 1429/63 v k. ú. a obci Třinec dohodou k , b) uzavřít Dohodu o ukončení nájmu č. 2015/05/099/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) pronajmout objekt bez čp/če garáž, který je součástí pozemku parc. č. 1429/63 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví společnosti Autoškola Centrum, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 230, PSČ , IČ , na dobu neurčitou od za roční nájemné ve výši cenu Kč včetně DPH, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/100/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. Strana 8 (celkem 18)

9 usnesením č. 2015/417 a) neudělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince panu L. Ch., bytem Třinec, týkající se vlastnictví rodinných domů, b) neuzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/041/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+3 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Havlíčkově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1245/4 v k. ú. a obci Třinec, s panem L. Ch., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/418 nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince paní I. G., bytem Třinec a) neudělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince paní N. N., bytem Třinec, týkající se prokázání bezdlužnosti žadatele vůči městu Třinec, b) nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince paní N. N., bytem Třinec, 3) rozhodla nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince manž. M. K. a J. K., oba bytem Třinec 4) rozhodla nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince paní T. H., bytem Třinec 5) rozhodla nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince paní A. S., bytem Třinec. usnesením č. 2015/419 a) ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů č. 2008/012/01/Ru ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a Občanským sdružením Tyra, se sídlem Třinec, Tyra 43, PSČ , IČ , související s pronájmem prostorů v budově č. p. 103, která je součástí pozemku parc. č. 214 v k. ú. Tyra a obci Třinec, upravit s účinností ode dne smluvní podmínky v části poskytovaných služeb, b) uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostorů č. 2008/05/01/Ru ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 9 (celkem 18)

10 usnesením č. 2015/420 a) poskytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2011/05/295/Za ze dne s účinností na dobu určitou do , v souladu s níž jsou nájemci bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 v 3. nadzemním podlaží v domě na ul. B. Němcové v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, manž. K. B. a Ž. B., bytem Třinec, a nájemní smlouvy č. 2012/05/132/Ul ze dne s účinností na dobu neurčitou, v souladu s níž je nájemkyní bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+4 ve 2. nadzemním podlaží v domě na ul. nám. Míru v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1244/3 v k. ú. a obci Třinec, paní E. N., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/090 a 101/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a) poskytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2010/05/135/Za ze dne s účinností na dobu neurčitou, v souladu s níž je nájemce bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+1 ve 3. nadzemním podlaží v domě na ul. Komenského v Třinci, postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, paní P. P., bytem Třinec, a nájemní smlouvy č. 2012/05/528/Ul ze dne s účinností na dobu neurčitou, v souladu s níž jsou nájemci bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 v domě na ul. Komenského v Třinci, postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, manž. L. Š. a M. Š., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/102 a 103/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 3) rozhodla a) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince panu J. S., bytem Třinec, týkající se vlastnictví rodinného domu, b) poskytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2005/05/147 ze dne s účinností na dobu určitou do , v souladu s níž je nájemce bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 ve 4. nadzemním podlaží v domě na ul. Chopinově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní R. S., bytem Třinec, a nájemní smlouvy, v souladu s níž je nájemcem bytu ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Třinec se sídlem Třinec, 1. máje 129, PSČ , IČ o velikosti 1+3 v domě na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 2628/2 a 2628/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, pan J. S., bytem Třinec, c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/104/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, Strana 10 (celkem 18)

11 4) rozhodla a) poskytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2014/05/384/Ul ze dne s účinností na dobu určitou do , v souladu s níž jsou nájemci bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 v 3. nadzemním podlaží v domě na ul. 1. máje v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 862 v k. ú. a obci Třinec, manž. L. D. a J. D., bytem Třinec, a nájemní smlouvy č. 2010/05/137/Za ze dne s účinností na dobu určitou do , v souladu s níž jsou nájemci bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 ve 3. nadzemním podlaží v domě na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, manž. M. B. a R. B., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/105 a 106/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/421 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/108/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 0+3 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 827 v k. ú. Konská a obci Třinec, s manž. A. T. a R. T., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace a) nepřidělit přednostně jiný byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince panu J. B., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/109/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu stávajícího bytu o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží domu v Třinci-Lyžbicích, který je součástí pozemku parc. č. 227 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s panem J. B., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to za podmínky úhrady dluhu vůči městu Třinec na pokutě, nejpozději do , 3) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/110/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+3 v 1. nadzemním podlaží domu 445 na ul. Chopinově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s panem M. Ch., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/422 a) ukončit nájemní smlouvu č. 2013/05/440/By ze dne včetně dodatku č. 1, uzavřené mezi městem Třinec a panem Otakarem Mazurem, místem podnikání Návsí 238, PSČ , IČ , na pronájem pozemku parc. č. 276/9 zast. plocha a nádvoří o výměře 50 m 2 a části pozemku parc. č. 276/23 ost. plocha o výměře 103 m 2 v k. ú. a obci Třinec, dohodou ke dni , b) uzavřít Dohodu o ukončení nájmu č. 2015/05/114/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 11 (celkem 18)

12 usnesením č. 2015/423 revokovat usnesení č. 2015/363 z 8. schůze Rady města Třince ze dne v plném znění týkající se přednostního přidělení bytu o velikosti 0+1 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Palackého v Třinci, paní A. K., bytem Třinec, a postoupení pohledávky ve výši Kč, kterou má město Třinec za panem M. L. paní A. K. a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Palackého v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k.ú. Lyžbice a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem panem M. L., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení, panu R. H., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/111/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 3) doporučila zastupitelstvu města a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za panem M. L., bytem Třinec, z titulu dluhu na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, za vyúčtování služeb za r. 2012, dluhu na nákladech soudního řízení spočívajícího v úhradě kolku městem Třinec a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne , panu R. H., bytem Třinec, b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/112/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/424 příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Habrová 302, , IČ , podat žádost o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Jablunkova v rámci grantové kategorie Podpora sociálních služeb, projektu Dofinancování celoročních pobytů uživatelů Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, bývalých i současných obyvatel města Jablunkova, výzvy Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na projekty a aktivity v sociální oblasti pro rok 2015, na dofinancování pobytu jednoho uživatele, bývalého obyvatele města Jablunkova, sociální služby Domovy se zvláštním režimem v zařízení Domov Sosna ve výši Kč. usnesením č. 2015/425 příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , podat žádost v rámci vyhlášeného dotačního Programu rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015 na získání účelové neinvestiční dotace ve výši Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na realizaci projektu Poskytování rodinné mediace z dotačního titulu RSS 5/15 Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti ve smyslu ust. 40 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Strana 12 (celkem 18)

13 2) schválila příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , podat žádost v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015 na získání účelové neinvestiční dotace ve výši Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na realizaci projektu Supervize zaměstnanců Centra sociální pomoci Třinec z dotačního titulu KSS 2/15 Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků. usnesením č. 2015/426 přijmout účelovou dotaci určenou k financování sociálních služeb, poskytovanou Moravskoslezským krajem se sídlem v Ostravě, 28. října 117, , IČ , příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, se sídlem v Třinci, Habrová 302, , IČ , v celkové výši Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí Kč, v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu a návrhy úprav tohoto programu 2) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle bodu 1) přednesu s Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, , IČ , a to ve znění smlouvy předložené prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla přijmout účelovou dotaci určenou k financování sociálních služeb, poskytovanou Moravskoslezským krajem se sídlem v Ostravě, 28. října 117, , IČ , příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , v celkové výši Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí Kč, v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu a návrhy úprav tohoto programu 4) pověřila ředitelku Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace, paní Mgr. Alenu Kostkovou, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle bodu 3) přednesu s Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, , IČ , a to ve znění smlouvy předložené prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2015/427 příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , zapojit se do projektu Úspěšný start do pracovní kariéry", CZ.1.04/2.1.01/D , prostřednictvím dohody s EDUCO CENTREM, s. r. o., se sídlem v Krnově, Pod Ježníkem 2377/9, , IČ , které se zavazuje poskytnout Centru sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci, příspěvek na mzdové náklady včetně odvodů na dobu 6 měsíců do celkové maximální částky Kč při odpracování plného fondu pracovních hodin v daném měsíci, na pracovní místo psychologa Strana 13 (celkem 18)

14 2) pověřila ředitelku Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace, paní Mgr. Alenu Kostkovou, uzavřít Dohodu č. xx/2015 o poskytnutí příspěvku na obsazení pracovního místa pro účastníka projektu Úspěšný start do pracovní kariéry, CZ.1.04/2.1.01/D " dle bodu 1) přednesu s EDUCO CENTREM, s. r. o., zastoupeným Ing. Romanem Butorou, se sídlem v Krnově, Pod Ježníkem 2377/9, , IČ , ve znění dohody předložené prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/428 schválit organizaci Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova č. p. 418, PSČ , IČ , podání žádosti o podporu v rámci projektu Obědy do škol vyhlášeného obecně prospěšnou společností Women for Women, o. p. s., se sídlem v Praze 4 Nuslích, ul. Vlastislavova 152/4, PSČ , IČ usnesením č. 2015/429 schválit organizaci Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova č. p. 418, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy Evropské unie k předkládání návrhů 2015, program Erasmus+ KA2 Strategické partnerství, a to jako hlavní koordinátor projektu Let Us Speak. usnesením č. 2015/430 prodloužit dobu nájmu ve smluvním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2014/1B uzavřenou mezi Základní školou a mateřskou školou, Třinec, Kaštanová 412, příspěvkovou organizací, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová č. p. 412, PSČ , IČ , a manželi I. M. a L. M., bytem Třinec, vztahující se k pronájmu bytu o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží pavilonu D objektu na ul. Kaštanové v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 602/2 v k.ú. Dolní Líštná a obci Třinec, a to do , za měsíční nájemné 38,05 Kč/m 2 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2015/431 schválit organizaci Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova č. p. 418, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/432 schválit organizaci Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Lidická č. p. 541, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 na projekt Rozvoj služeb IC Třinec v roce Strana 14 (celkem 18)

15 usnesením č. 2015/433 schválit organizaci Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu č. p. 550, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/434 schválit přerušení provozu mateřských škol s místem poskytování vzdělávání na adrese Třinec Borek č. p. 349 a Třinec Konská č. p. 419, jejichž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu č. p. 550, PSČ , IČ , z organizačních důvodů, a to od do usnesením č. 2015/435 schválit organizaci Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská č. p. 778, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/436 schválit organizaci Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Jablunkovská č. p. 501, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/437 schválit přerušení provozu mateřské školy s místem poskytování vzdělávání na adrese Třinec, Karpentná č. p. 91, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Oldřichovice č. p. 275, PSČ , IČ , z technických důvodu, a to ve dnech a usnesením č. 2015/438 1) vzala na vědomí informaci o vyhlášení volného dne pro žáky základní školy s místem poskytování vzdělávání na adrese Oldřichovice č. p. 275 a Karpentná č. p. 91, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Oldřichovice č. p. 275, PSČ , IČ , z technických důvodu, a to dne Strana 15 (celkem 18)

16 usnesením č. 2015/439 schválit organizaci Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská č. p. 773, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/440 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Míru č. p. 247, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/441 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Koperníkova č. p. 696, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/442 1) souhlasila s přerušením provozu mateřských škol s místem poskytování vzdělávání na adrese Třinec, Nebory č. p. 126, Třinec, Dolní Líštná č. p. 172 a Třinec, ulice SNP č. p. 447, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Nádražní č. p. 10, PSČ , IČ , z organizačních důvodu, a to ve dnech a usnesením č. 2015/443 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová č. p. 412, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/444 1) udělila v souladu s Čl. 5 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila provozovat předzahrádku paní Janě Pócsové, Sosnová 369, Třinec, u provozovny Hospůdka Pikolo, Sosnová 369, Třinec, IČ , a to ve dnech pondělí až neděle, do 23:00 hodin na dobu určitou od do Strana 16 (celkem 18)

17 usnesením č. 2015/445 1) vydala souhlas s nákupem vozidla společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) vydala souhlas s nákupem lisu společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2015/446 1) neschválila panu Petru Prudkému, Josefa Kavky 3113, Frýdek-Místek, IČ , použití znaku města Třince na pohlednicích, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2015/447 panu P. H., Jihlava, použití znaku města Třince v bakalářské práci, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2015/448 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/25/008/Zo na zpracování žádosti o dotaci v rámci přípravy projektu Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci se společností KAZUIST, spol. s r. o., se sídlem Husova 401, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/449 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/104/Ro se zhotovitelem AWT Rekultivace, a. s., se sídlem ve městě Havířov Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ , IČ , na provedení díla Bezpečnostní prvky v Třinci a rekonstrukce ul. Lesní", a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/450 schválit organizaci Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nerudova č. p. 313, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. Strana 17 (celkem 18)

18 usnesením č. 2015/451 1) souhlasila s přerušením provozu mateřské školy s místem poskytování vzdělávání na adrese Třinec, Osůvky č. p. 48, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Míru č. p. 247, PSČ , IČ , z organizačních důvodu, a to ve dnech a usnesením č. 2015/452 sdružení TK Elán Třinec, o. s., Sosnová 353, Třinec, IČ , použití znaku města Třince na plakáty Taneční ligy Moravskoslezské divize 2015, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2015/430 14/9 ředitelce organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, IČ , uzavřít v souvislosti s bodem 1) návrhu na usnesení dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/1B, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Zodp.: ředitelka ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o. Termín: NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ RADY MĚSTA RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2015/453 15/9 vedoucímu odboru investic připravit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace křižovatky U Napoleona dle varianty B) z prověřovací studie zpracované projekčním ateliérem KANIA, a. s., z roku 2014 a do zastupitelstva města předložit příslušné rozpočtové opatření. Zodp.: vedoucí odboru investic Termín: průběžně... RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Ing. Michael Trojka MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 18 (celkem 18)

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne 19.11.2012. usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 114. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.07.2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 4

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více