Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku."

Transkript

1 USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. usnesením č. 2015/386 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2015/387 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) vzala na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Třince sestavený k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2015/388 vnitřní předpis č. S/XX/2015 Směrnice o rozpočtu města, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/389 uzavřít Dohodu č. 2015/03/004/Sn s ředitelem Městské policie Třinec, Josefem Kuźmou, o používání osobního motorového vozidla zn. Dacia Duster 1,5 dci 80kW/109k 4x4 FAP Exception, RZ 8T9 5156, ve vlastnictví města Třinec, pro služební i soukromé účely, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 18)

2 usnesením č. 2015/390 o výběru nejvhodnější nabídky, dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro Sociální služby města Třince takto: 1. Bartoň a Partner, s. r. o., Chválkovice 580, Olomouc IČ TONI MOSTY, s. r. o., Bukovecká 1219, Jablunkov IČ Jan Poláček, Palackého 689/2, Havířov IČ uzavřít rámcovou smlouvu č. 2015/01/005 na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků mezi Sociálními službami města Třince, příspěvkovou organizací, a společností Bartoň a Partner, s. r. o., se sídlem v Olomouci, Chválkovice 580, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila ředitele příspěvkové organizace Sociálních služeb města Třince, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření rámcové smlouvy č. 2015/01/005 dle bodu 1) přednesu, se společností Bartoň a Partner, s. r. o., se sídlem v Olomouci, Chválkovice 580, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/391 o výběru nejvhodnější nabídky, dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu takto: 1. KSK nábytek, s. r. o., Lánská 128, Třinec IČ KASCH interiér, s. r. o., Jaromíra Šamala 318/10, Ostrava IČ Radek Šindelář, Bystřice 1334, Bystřice IČ Szturc interiery, s. r. o., Nýdek 151, Nýdek IČ Studio DISA, s. r. o., Frýdecká 53, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 03/2015 na dodávku a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu mezi Správou tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince, p. o., a společností KSK nábytek, s. r. o., se sídlem v Třinci, Lánská 128, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila ředitele příspěvkové organizace Správy tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince, Mgr. Radka Procházku, k uzavření smlouvy o dílo č. 03/2015 dle bodu 2) přednesu, se společností KSK nábytek, s. r. o., se sídlem v Třinci, Lánská 128, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/392 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce zastřešení teras včetně odvodnění, Domov Sosna takto: 1. R+M stavební, s. r. o., Bukovecká 615, Jablunkov IČ Morcinek, s. r. o., Poštovní 171, Třinec IČ T-DEX, s. r. o., Oldřichovice 175, Třinec IČ BENEPRO, a. s., Tovární 1707/33, Český Těšín IČ Strana 2 (celkem 18)

3 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/02/021/He na rekonstrukci zastřešení mezi městem Třinec a firmou R+M stavební, s. r. o., se sídlem Bukovecká 615, Jablunkov, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/393 revokovat usnesení č. 2015/183 projednávané na 4. schůzi rady města konané dne , v části 3), 4) a 5) týkající se vyhlášení veřejné zakázky Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů města Třinec dodavatel HW a SW pro konsolidaci, zálohování a virtualizaci desktopů v jednacím řízení bez uveřejnění 2) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběžného oznámení veřejné zakázky Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů města Třinec dodavatel HW a SW pro konsolidaci, zálohování a virtualizaci desktopů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/394 vyloučit uchazeče Dana Jandová, se sídlem Třinec-Lyžbice, Šeříková 315, IČ , z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku Dodávka drogistického zboží pro Sociální služby města Třince vyloučit uchazeče Velkoobchod Zajac, s. r. o., se sídlem Výškovická 38, Ostrava- Zábřeh, IČ , z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku Dodávka drogistického zboží pro Sociální služby města Třince ) rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu č. 2015/01/003 na dodávky drogistického zboží pro Sociální služby města Třince na období 2015 až 2017 mezi Sociálními službami města Třince, příspěvkovou organizací, a společností FROS ZPS, s. r. o., se Těšínská 1023/29, Opava-Předměstí, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) pověřila ředitele příspěvkové organizace Sociálních služeb města Třince, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření rámcové smlouvy č. 2015/01/003 dle bodu 1) přednesu, se společností FROS ZPS, s. r. o., se sídlem Těšínská 1023/29, Opava-Předměstí, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/395 ukončit smluvní vztah dohodou u smlouvy o dílo č. 2014/02/009/Li, mezi městem Třinec a paní Martou Szalbutovou, se sídlem v obci Smilovice 260, PSČ , IČ , v rámci stavby Rozšíření vodovodu Třinec Nebory-Dušinec křížení se silnicí I/11 ke dni uzavřít dohodu č. 2015/02/022/Li o ukončení smluvního vztahu ke smlouvě o dílo č. 2014/02/009/Li, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 18)

4 usnesením č. 2015/396 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z časových a technických důvodů na veřejnou zakázku malého rozsahu na dopracování projektové dokumentace Rozšíření vodovodu Třinec Nebory- Dušinec křížení se silnicí I/11 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/02/023/He na dopracování projektové dokumentace Rozšíření vodovodu Třinec Nebory-Dušinec křížení se silnicí I/11 s paní Věrou Sližovou, se sídlem ve městě Třinec, Koperníkova 720/7, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/397 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z časových a technických důvodů na veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování realizační dokumentace objektů SO Cesta pro pěší Nebory v km 7,987 a objektu SO 206 Lávka pro pěší přes I/11 a MK v km 7,987 v rámci stavby Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/02/024/Li na vypracování realizační projektové dokumentace objektu SO 155 Cesta pro pěší Nebory v km 7,987 a objektu SO 206 Lávka pro pěší přes I/11 a MK v km 7,987 stavby Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r. o., se sídlem ve městě Ostrava, Masarykovo nám. 5/5, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/398 výsledek zadávacího řízení dle 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jednací řízení bez uveřejnění, na zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu v rámci veřejné zakázky Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Třinci zadat dodatečné stavební práce uvedené v předkládací a důvodové zprávě přednesu v rámci veřejné zakázky Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku zhotoviteli Milan Holec stavební firma, s. r. o., se sídlem Nábřežní 1029, PSČ Třinec, IČ , a to ve znění změnových listů, jak jsou předložené prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/023/Du se zhotovitelem Milan Holec stavební firma, s. r. o., se sídlem Nábřežní 1029, PS Třinec, IČ , na provedení díla Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) pověřila starostku města RNDr. Věru Palkovskou k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č 2014/02/023/Du dle bodu 2) přednesu, se společností Milan Holec stavební firma, s. r. o., se sídlem Nábřežní 1029, PSČ Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 4 (celkem 18)

5 usnesením č. 2015/399 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/141/Li na akci Víceúčelový objekt v Karpentné se společností Beskydská stavební, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Frýdecká 225, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/400 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/135/Ža na akci Úprava zahrady v přírodním stylu u MŠ Sosnová v Třinci se společností UPG, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Jablunkovská 407, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/401 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/136/Ža na akci Úprava zahrady v přírodním stylu u MŠ Koperníkova v Třinci se společností UPG, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Jablunkovská 407, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/402 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/02/005/Li na akci Prodejna zeleniny, ul. Nádražní, Třinec zpevněné plochy se společností Morcinek, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Poštovní 171, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/403 v rámci stavby Víceúčelový objekt v Karpentné uzavřít smlouvu č. 2015/02/025/Li o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání, a to jmenovitě pozemku parc. č. 750/12 v katastrálním území Karpentná, obec Třinec, mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/404 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, v úplném znění, evidenční číslo 1997/16/002/002/Pi na poskytování služeb architekta města, mezi městem Třinec a firmou Ing. Arch. Blanka Petrovová - Ateliér Frýdek, ul. Řeznická 33, Frýdek-Místek, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 18)

6 usnesením č. 2015/405 stanovisko ve věci dopisu ze dne uvedené prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/406 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z technických a časových důvodů na veřejnou zakázku malého rozsahu Významný krajinný prvek - údolní niva uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/16/001/Sik mezi městem Třinec a RNDr. Jaroslavem Kotíkem, se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 520/42, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/407 udělit slevu z ceny nájmu ve výši Kč za krátkodobý pronájem Střední odborné škole Třineckých železáren, se sídlem Lánská 132, Třinec, IČ , za účelem umístění 3 ks bannerů na zábradlích ve vlastnictví města Třince, v době od do za 1 Kč (bez DPH) z důvodu propagace technických oborů v rámci Řemeslných her 2015 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/10/005/Ba mezi městem Třinec a Střední odbornou školou Třineckých železáren, se sídlem Lánská 132, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/408 prominout poplatek žadateli TK Elán Třinec, o. s., se sídlem Třinec Dolní Líštná, Sosnová 353, , IČ , za užívání plochy nám. Svobody k parkování dne v době konání mezinárodní soutěže ve společenském tanci Taneční liga Moravskoslezské divize 2015 ve výši Kč bez DPH. Náklady spojené s přípravou plochy si bude žadatel hradit na své náklady. usnesením č. 2015/409 1) vzala na vědomí nedoplatek z vyúčtování prokazatelné ztráty za provozování městské hromadné dopravy na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince za rok 2014 ve výši Kč uhradit nedoplatek z vyúčtování prokazatelné ztráty za provozování městské hromadné dopravy na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince za rok 2014 ve výši Kč společnosti ARRIVA MORAVA, a. s., se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava Moravská Ostrava, IČ , na základě smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince čj. 2006/10/017 ze dne včetně platných změn a dodatků. Strana 6 (celkem 18)

7 usnesením č. 2015/410 1) vzala na vědomí nedoplatek z vyúčtování prokazatelné ztráty za provozování ostatní dopravní obslužnosti na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince za rok 2014 ve výši Kč uhradit nedoplatek z vyúčtování prokazatelné ztráty za provozování ostatní dopravní obslužnosti na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince za rok 2014 ve výši Kč společnosti ARRIVA MORAVA, a. s., se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava Moravská Ostrava, IČ , na základě smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Třince včetně integrovaného dopravního systému města Třince čj. 2006/10/018 ze dne včetně platných změn a dodatků. usnesením č. 2015/411 uzavřít kupní smlouvu č. 2015/01/0423/Kb s M. K., bytem Třinec, jejíž předmětem je zakoupení digitální podoby informačních tabulí lesoparku, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/412 1) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout odprodat dle GP č /2014 ze dne část pozemku parc. č. st. 500 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 11 m 2, nově označenou jako parcela č v k. ú. Konská a obci Třinec, paní Šárce Ciahotné (nar ), bytem Míru 64, Třinec, za kupní cenu Kč/m 2, b) rozhodnout uzavřít kupní smlouvu č. 2015/05/096/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/413 1) vzala na vědomí Plnění plánu oprav bytového a nebytového fondu za rok 2014 předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/414 a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní přípojky NN na části pozemku parc. č. 1694/19 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/095/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, Strana 7 (celkem 18)

8 a) zřídit věcné břemeno služebnost inženýrské sítě ve prospěch pana P. A., bytem Dolní Tošanovice, spočívající v právu vedení vodovodní a plynovodní přípojky na části pozemku parc. č. 1095/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 24 Kč/m², min. 363 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/098/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/415 a) zatížit pozemky parc. č. 1971/1 a 1971/8 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince věcným břemenem služebností inženýrské sítě, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , která spočívá v právu zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk na částech pozemků parc. č. 1971/1 a 1971/8 v k. ú. Konská a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2015/05/093/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zatížit pozemek parc. č. 1349/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince věcným břemenem služebností inženýrské sítě, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČ , která spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na části pozemku par. č. 1349/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/097/By mezi městem Třinec jako povinným z věcného břemene, společností RWE GasNet, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a manž. Markem (nar ) a Bc. Martinou ( ) Lenczowskými, bytem Erbenova 800, Třinec, jako investory, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/416 a) ukončit nájemní smlouvu č. 2003/05/422 ze dne uzavřenou mezi Autoškolou Centrum, spol. s r. o., se sídlem Třinec, 1. máje 230, PSČ , IČ , a městem Třinec, na pronájem garáže umístěné na pozemku parc. č. 1429/63 v k. ú. a obci Třinec dohodou k , b) uzavřít Dohodu o ukončení nájmu č. 2015/05/099/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) pronajmout objekt bez čp/če garáž, který je součástí pozemku parc. č. 1429/63 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví společnosti Autoškola Centrum, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 230, PSČ , IČ , na dobu neurčitou od za roční nájemné ve výši cenu Kč včetně DPH, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/100/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. Strana 8 (celkem 18)

9 usnesením č. 2015/417 a) neudělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince panu L. Ch., bytem Třinec, týkající se vlastnictví rodinných domů, b) neuzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/041/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+3 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Havlíčkově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1245/4 v k. ú. a obci Třinec, s panem L. Ch., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/418 nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince paní I. G., bytem Třinec a) neudělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince paní N. N., bytem Třinec, týkající se prokázání bezdlužnosti žadatele vůči městu Třinec, b) nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince paní N. N., bytem Třinec, 3) rozhodla nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince manž. M. K. a J. K., oba bytem Třinec 4) rozhodla nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince paní T. H., bytem Třinec 5) rozhodla nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince paní A. S., bytem Třinec. usnesením č. 2015/419 a) ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů č. 2008/012/01/Ru ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a Občanským sdružením Tyra, se sídlem Třinec, Tyra 43, PSČ , IČ , související s pronájmem prostorů v budově č. p. 103, která je součástí pozemku parc. č. 214 v k. ú. Tyra a obci Třinec, upravit s účinností ode dne smluvní podmínky v části poskytovaných služeb, b) uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostorů č. 2008/05/01/Ru ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 9 (celkem 18)

10 usnesením č. 2015/420 a) poskytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2011/05/295/Za ze dne s účinností na dobu určitou do , v souladu s níž jsou nájemci bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 v 3. nadzemním podlaží v domě na ul. B. Němcové v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, manž. K. B. a Ž. B., bytem Třinec, a nájemní smlouvy č. 2012/05/132/Ul ze dne s účinností na dobu neurčitou, v souladu s níž je nájemkyní bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+4 ve 2. nadzemním podlaží v domě na ul. nám. Míru v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1244/3 v k. ú. a obci Třinec, paní E. N., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/090 a 101/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a) poskytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2010/05/135/Za ze dne s účinností na dobu neurčitou, v souladu s níž je nájemce bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+1 ve 3. nadzemním podlaží v domě na ul. Komenského v Třinci, postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, paní P. P., bytem Třinec, a nájemní smlouvy č. 2012/05/528/Ul ze dne s účinností na dobu neurčitou, v souladu s níž jsou nájemci bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 v domě na ul. Komenského v Třinci, postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, manž. L. Š. a M. Š., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/102 a 103/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 3) rozhodla a) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince panu J. S., bytem Třinec, týkající se vlastnictví rodinného domu, b) poskytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2005/05/147 ze dne s účinností na dobu určitou do , v souladu s níž je nájemce bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 ve 4. nadzemním podlaží v domě na ul. Chopinově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní R. S., bytem Třinec, a nájemní smlouvy, v souladu s níž je nájemcem bytu ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Třinec se sídlem Třinec, 1. máje 129, PSČ , IČ o velikosti 1+3 v domě na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 2628/2 a 2628/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, pan J. S., bytem Třinec, c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/104/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, Strana 10 (celkem 18)

11 4) rozhodla a) poskytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2014/05/384/Ul ze dne s účinností na dobu určitou do , v souladu s níž jsou nájemci bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 v 3. nadzemním podlaží v domě na ul. 1. máje v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 862 v k. ú. a obci Třinec, manž. L. D. a J. D., bytem Třinec, a nájemní smlouvy č. 2010/05/137/Za ze dne s účinností na dobu určitou do , v souladu s níž jsou nájemci bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 ve 3. nadzemním podlaží v domě na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, manž. M. B. a R. B., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/105 a 106/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/421 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/108/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 0+3 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 827 v k. ú. Konská a obci Třinec, s manž. A. T. a R. T., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace a) nepřidělit přednostně jiný byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince panu J. B., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/109/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu stávajícího bytu o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží domu v Třinci-Lyžbicích, který je součástí pozemku parc. č. 227 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s panem J. B., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to za podmínky úhrady dluhu vůči městu Třinec na pokutě, nejpozději do , 3) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/110/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+3 v 1. nadzemním podlaží domu 445 na ul. Chopinově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s panem M. Ch., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/422 a) ukončit nájemní smlouvu č. 2013/05/440/By ze dne včetně dodatku č. 1, uzavřené mezi městem Třinec a panem Otakarem Mazurem, místem podnikání Návsí 238, PSČ , IČ , na pronájem pozemku parc. č. 276/9 zast. plocha a nádvoří o výměře 50 m 2 a části pozemku parc. č. 276/23 ost. plocha o výměře 103 m 2 v k. ú. a obci Třinec, dohodou ke dni , b) uzavřít Dohodu o ukončení nájmu č. 2015/05/114/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 11 (celkem 18)

12 usnesením č. 2015/423 revokovat usnesení č. 2015/363 z 8. schůze Rady města Třince ze dne v plném znění týkající se přednostního přidělení bytu o velikosti 0+1 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Palackého v Třinci, paní A. K., bytem Třinec, a postoupení pohledávky ve výši Kč, kterou má město Třinec za panem M. L. paní A. K. a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Palackého v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k.ú. Lyžbice a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem panem M. L., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení, panu R. H., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/111/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 3) doporučila zastupitelstvu města a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za panem M. L., bytem Třinec, z titulu dluhu na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, za vyúčtování služeb za r. 2012, dluhu na nákladech soudního řízení spočívajícího v úhradě kolku městem Třinec a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne , panu R. H., bytem Třinec, b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/112/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/424 příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Habrová 302, , IČ , podat žádost o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Jablunkova v rámci grantové kategorie Podpora sociálních služeb, projektu Dofinancování celoročních pobytů uživatelů Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, bývalých i současných obyvatel města Jablunkova, výzvy Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na projekty a aktivity v sociální oblasti pro rok 2015, na dofinancování pobytu jednoho uživatele, bývalého obyvatele města Jablunkova, sociální služby Domovy se zvláštním režimem v zařízení Domov Sosna ve výši Kč. usnesením č. 2015/425 příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , podat žádost v rámci vyhlášeného dotačního Programu rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015 na získání účelové neinvestiční dotace ve výši Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na realizaci projektu Poskytování rodinné mediace z dotačního titulu RSS 5/15 Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti ve smyslu ust. 40 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Strana 12 (celkem 18)

13 2) schválila příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , podat žádost v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015 na získání účelové neinvestiční dotace ve výši Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na realizaci projektu Supervize zaměstnanců Centra sociální pomoci Třinec z dotačního titulu KSS 2/15 Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků. usnesením č. 2015/426 přijmout účelovou dotaci určenou k financování sociálních služeb, poskytovanou Moravskoslezským krajem se sídlem v Ostravě, 28. října 117, , IČ , příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, se sídlem v Třinci, Habrová 302, , IČ , v celkové výši Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí Kč, v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu a návrhy úprav tohoto programu 2) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle bodu 1) přednesu s Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, , IČ , a to ve znění smlouvy předložené prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla přijmout účelovou dotaci určenou k financování sociálních služeb, poskytovanou Moravskoslezským krajem se sídlem v Ostravě, 28. října 117, , IČ , příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , v celkové výši Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí Kč, v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu a návrhy úprav tohoto programu 4) pověřila ředitelku Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace, paní Mgr. Alenu Kostkovou, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle bodu 3) přednesu s Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, , IČ , a to ve znění smlouvy předložené prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2015/427 příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , zapojit se do projektu Úspěšný start do pracovní kariéry", CZ.1.04/2.1.01/D , prostřednictvím dohody s EDUCO CENTREM, s. r. o., se sídlem v Krnově, Pod Ježníkem 2377/9, , IČ , které se zavazuje poskytnout Centru sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci, příspěvek na mzdové náklady včetně odvodů na dobu 6 měsíců do celkové maximální částky Kč při odpracování plného fondu pracovních hodin v daném měsíci, na pracovní místo psychologa Strana 13 (celkem 18)

14 2) pověřila ředitelku Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace, paní Mgr. Alenu Kostkovou, uzavřít Dohodu č. xx/2015 o poskytnutí příspěvku na obsazení pracovního místa pro účastníka projektu Úspěšný start do pracovní kariéry, CZ.1.04/2.1.01/D " dle bodu 1) přednesu s EDUCO CENTREM, s. r. o., zastoupeným Ing. Romanem Butorou, se sídlem v Krnově, Pod Ježníkem 2377/9, , IČ , ve znění dohody předložené prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/428 schválit organizaci Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova č. p. 418, PSČ , IČ , podání žádosti o podporu v rámci projektu Obědy do škol vyhlášeného obecně prospěšnou společností Women for Women, o. p. s., se sídlem v Praze 4 Nuslích, ul. Vlastislavova 152/4, PSČ , IČ usnesením č. 2015/429 schválit organizaci Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova č. p. 418, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy Evropské unie k předkládání návrhů 2015, program Erasmus+ KA2 Strategické partnerství, a to jako hlavní koordinátor projektu Let Us Speak. usnesením č. 2015/430 prodloužit dobu nájmu ve smluvním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2014/1B uzavřenou mezi Základní školou a mateřskou školou, Třinec, Kaštanová 412, příspěvkovou organizací, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová č. p. 412, PSČ , IČ , a manželi I. M. a L. M., bytem Třinec, vztahující se k pronájmu bytu o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží pavilonu D objektu na ul. Kaštanové v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 602/2 v k.ú. Dolní Líštná a obci Třinec, a to do , za měsíční nájemné 38,05 Kč/m 2 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2015/431 schválit organizaci Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova č. p. 418, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/432 schválit organizaci Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Lidická č. p. 541, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 na projekt Rozvoj služeb IC Třinec v roce Strana 14 (celkem 18)

15 usnesením č. 2015/433 schválit organizaci Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu č. p. 550, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/434 schválit přerušení provozu mateřských škol s místem poskytování vzdělávání na adrese Třinec Borek č. p. 349 a Třinec Konská č. p. 419, jejichž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu č. p. 550, PSČ , IČ , z organizačních důvodů, a to od do usnesením č. 2015/435 schválit organizaci Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská č. p. 778, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/436 schválit organizaci Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Jablunkovská č. p. 501, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/437 schválit přerušení provozu mateřské školy s místem poskytování vzdělávání na adrese Třinec, Karpentná č. p. 91, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Oldřichovice č. p. 275, PSČ , IČ , z technických důvodu, a to ve dnech a usnesením č. 2015/438 1) vzala na vědomí informaci o vyhlášení volného dne pro žáky základní školy s místem poskytování vzdělávání na adrese Oldřichovice č. p. 275 a Karpentná č. p. 91, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Oldřichovice č. p. 275, PSČ , IČ , z technických důvodu, a to dne Strana 15 (celkem 18)

16 usnesením č. 2015/439 schválit organizaci Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská č. p. 773, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/440 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Míru č. p. 247, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/441 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Koperníkova č. p. 696, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/442 1) souhlasila s přerušením provozu mateřských škol s místem poskytování vzdělávání na adrese Třinec, Nebory č. p. 126, Třinec, Dolní Líštná č. p. 172 a Třinec, ulice SNP č. p. 447, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Nádražní č. p. 10, PSČ , IČ , z organizačních důvodu, a to ve dnech a usnesením č. 2015/443 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová č. p. 412, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. usnesením č. 2015/444 1) udělila v souladu s Čl. 5 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila provozovat předzahrádku paní Janě Pócsové, Sosnová 369, Třinec, u provozovny Hospůdka Pikolo, Sosnová 369, Třinec, IČ , a to ve dnech pondělí až neděle, do 23:00 hodin na dobu určitou od do Strana 16 (celkem 18)

17 usnesením č. 2015/445 1) vydala souhlas s nákupem vozidla společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) vydala souhlas s nákupem lisu společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2015/446 1) neschválila panu Petru Prudkému, Josefa Kavky 3113, Frýdek-Místek, IČ , použití znaku města Třince na pohlednicích, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2015/447 panu P. H., Jihlava, použití znaku města Třince v bakalářské práci, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2015/448 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/25/008/Zo na zpracování žádosti o dotaci v rámci přípravy projektu Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci se společností KAZUIST, spol. s r. o., se sídlem Husova 401, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/449 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/104/Ro se zhotovitelem AWT Rekultivace, a. s., se sídlem ve městě Havířov Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ , IČ , na provedení díla Bezpečnostní prvky v Třinci a rekonstrukce ul. Lesní", a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/450 schválit organizaci Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nerudova č. p. 313, PSČ , IČ , podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. Strana 17 (celkem 18)

18 usnesením č. 2015/451 1) souhlasila s přerušením provozu mateřské školy s místem poskytování vzdělávání na adrese Třinec, Osůvky č. p. 48, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Míru č. p. 247, PSČ , IČ , z organizačních důvodu, a to ve dnech a usnesením č. 2015/452 sdružení TK Elán Třinec, o. s., Sosnová 353, Třinec, IČ , použití znaku města Třince na plakáty Taneční ligy Moravskoslezské divize 2015, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2015/430 14/9 ředitelce organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, IČ , uzavřít v souvislosti s bodem 1) návrhu na usnesení dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/1B, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Zodp.: ředitelka ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o. Termín: NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ RADY MĚSTA RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2015/453 15/9 vedoucímu odboru investic připravit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace křižovatky U Napoleona dle varianty B) z prověřovací studie zpracované projekčním ateliérem KANIA, a. s., z roku 2014 a do zastupitelstva města předložit příslušné rozpočtové opatření. Zodp.: vedoucí odboru investic Termín: průběžně... RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Ing. Michael Trojka MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 18 (celkem 18)

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 113. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. března 2014 usnesením č. 2014/4123 1) schválila program 113. schůze rady města, konané dne 17.03.2014. usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 41. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. února 2016 usnesením č. 2016/1543 1) schválila program 41. schůze rady města, konané dne 01.02.2016. usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 108. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. února 2014 usnesením č. 2014/4010 program 108. schůze rady města, konané dne 10.02.2014. usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena.

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. července 2015 usnesením č. 2015/786 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 13.07.2015. usnesením č. 2015/787 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. března 2015 usnesením č. 2015/318 program 8. schůze rady města, konané dne 09.03.2015. usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. července 2012 usnesením č. 2012/1956 1) schválila program 55. schůze rady města, konané dne 16.07.2012. usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne 01.09.2014. usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 11. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. dubna 2011 usnesením č. 2011/411 program 11. schůze rady města, konané dne 11.04.2011. usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 82. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. května 2013 usnesením č. 2013/3038 1) schválila program 82. schůze rady města, konané dne 27.05.2013. usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. srpna 2011 usnesením č. 2011/747 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 08.08.2011. usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Rada města usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 17. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. června 2015 usnesením č. 2015/681 1) schválila program 17. schůze rady města, konané dne 08.06.2015. usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. května 2011 usnesením č. 2011/517 program 15. schůze rady města, konané dne 16.05.2011. usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 10. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. března 2011 usnesením č. 2011/369 1) schválila program 10. schůze rady města, konané dne 28.03.2011. usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Rada města usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 51. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. května 2012 usnesením č. 2012/1778 program 51. schůze rady města, konané dne 28.05.2012. usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3840 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 104. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3840 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 104. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 104. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. prosince 2013 usnesením č. 2013/3839 program 104. schůze rady města, konané dne 12.12.2013. usnesením č. 2013/3840 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více