Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon ředitelka: Ing. Eva Fetková tel: stat. zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Bartáková tel: zástupkyně ředitelky: PaedDr. Pavla Nedomová tel: Webové stránky právnické osoby 4. Cílová kapacita Střední škola IZO: , jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3 Cílová kapacita: 490 žáků SOŠ, 120 žáků SOU 5. Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku SŠ SŠ škola kód název oboru / vzdělávacího programu M/ M/01 Veřejnosprávní činnost / Právní a diplomatické služby Veřejnosprávní činnost / Veřejnosprávní činnost cílová kapacita oboru / programu 370 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) SŠ M/01 Sociální činnost / Sociálněsprávní činnost SŠ M/004 Sociální péče-sociálněsprávní činnost dobíhající SŠ H/01 Krejčí / Zakázková výroba oděvů 90 dobíhající Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012: Od učíme podle nového školních vzdělávacího programu oboru M/01 Veřejnosprávní činnost Právní a diplomatické služby. 2

3 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (v závorce uveden vlastník objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku SŠ - Drtinova 3, Praha 5 (MHMP) SPV - Molákova 578, Praha 8 - Karlín (MHMP) b) jiná - nemáme 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola má 4 odborné učebny pro výuku ICT a PEK, multimediální učebny, tělocvičny, reprezentativní prostory pro koncerty a semináře, školní hřiště. Vlastní školní jídelnu nemáme, stravování zajišťuje ZŠ Drtinova 1, Praha 5 9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní údaje Datum ustanovení: Seznam členů: zástupce za zřizovatele: Ing. Karel Březina, Filip Toušek za ped. pracovníky: Mgr. Jindra Blažková, Mgr. Ľubica Drnáková za nezletilé žáky: Ing. Jana Těšíková za zletilé žáky: Jakub Mach Předseda školské rady: Mgr. Jindra Blažková, 3

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (údaje ze zahajovacího výkazu ke dni ) SŠ , ,3 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) SŠ škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 39 97,5 nekvalifikovaných 1 2,5 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let SŠ c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 65 kurzy 3 příprava k státní MZ 7 zaměření jazykové, metodologické, zdravotní, prevence sociálně-patologických jevů, finanční gramotnost jazykové, ICT, PEK, státní správa hodnotitelé AJ, NJ, RJ, konzultační semináře počet účastníků vzdělávací instituce OUP Oxford University, CUP,FCE,CAE,INFOA, Ústav pro jazyk český, Asociace učitelů AJ, SGUN, Goethe institut, Hueber Verlag, MacMillan, Muzeum policie, Výbor pro zdrav. a sociál. politiku, Parlamentní institut, Masarykova univerzita, Tandem, IREAS NIDV, VOŠ a SPŠ dopravní P1, Jednota školských informatiků, MÚ Černošice 12 NIDV, Cermat školský management 2 legislativa 2 Comenia Consult, Comenius Agency 4

5 rozšiřování aprobace 2 ZSV a francouzský jazyk, Studijní a manažerské dovednosti 2 PedF UK Praha, VSE d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 11 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 9 7,55 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 2 Účetnictví, účetní uzávěrka 1 Gordic, MHMP školení 1 Nemocenské a důchodové pojištění 1 CITY 2000 CZ s. r. o. 5

6 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SŠ Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 6 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 14 z toho ukončilo studium: 5 - přestoupili z jiné školy: 10 - přestoupili na jinou školu: 4 - jiný důvod změny (uveďte jaký): b) vzdělávání při zaměstnání - nemáme 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SŠ 24,7 11,4 z toho SOŠ/ SOU 25,9 / 5,0 b) vzdělávání při zaměstnání nemáme 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola SŠ počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

7 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) denní vzdělávání škola SŠ prospělo s vyznamenáním 30 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 14 opakovalo ročník 9 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 87,6 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 73,2 z toho neomluvených 1,2 5. Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek škola SOU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 5 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 0 prospěl s vyznamenáním 3 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 2 0 neprospěl 0 0 škola SOŠ MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 5 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 2 0 prospěl s vyznamenáním 16 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 86 0 neprospěl 6 0 7

8 Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/2014 SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ skupina oborů vzdělání, kód, název M/01 Veřejnosprávní činnost počet přihlášek celkem 146 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 86 (133) z toho v 1. kole 77 z toho ve 2. kole 3 z toho v dalších kolech 6 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 13 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/01 Právní a diplomatické služby 0 obor: M/01 Veřejnosprávní činnost 4 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/ skupina oborů vzdělání, kód, název M/01 Sociální činnost počet přihlášek celkem 33 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 28 (30) z toho v 1. kole 23 z toho ve 2. kole 2 z toho v dalších kolech 3 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 3 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/01 Sociální činnost 2 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/

9 Bulharsko Moldavsko Rusko Vietnam Ukrajina Celkem 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Stát Počet žáků Se vzděláváním studentů - cizinců nemáme problémy. Většina jich žije na území ČR již několik let, přicházejí tedy ze základních škol. U oboru Právní a diplomatické služby jde většinou o nadané studenty z Ruska a Ukrajiny, u oboru Sociální činnost jde např. o studentku z Vietnamu. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Integrace ze znevýhodněného sociokulturního prostředí se týká především studujících oboru Sociální činnost. Výchovná poradkyně i třídní učitelé dlouhodobě spolupracují s organizací Člověk v tísni, konkrétně s p. Halířovou. Při integraci Romů se zajímají o jejich chování. Především v předmětu anglický jazyk, který je maturitní, sledují jejich prospěch. Těmto žákům organizace poskytuje lektory angličtiny dvě hodiny týdně bezplatně a kapesné (dosud např. žákyně 3. ročníku M. Bajzová). 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů K nadaným žákům mají všichni vyučující individuální přístup, studenti jsou zapojováni do mimoškolních aktivit literárních, jazykových, hudebních či sportovních soutěží. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Státních maturitní zkoušky V tomto školním roce konalo maturitní zkoušku v rádném termínu 104 studentů, z toho 16 studentů prospělo s vyznamenáním, 3 studentky neprospěly z didaktického testu z matematiky. Úspěšnost našich studentů u státní a profilové maturitní zkoušky tak činila 97,1%. Testování úrovně AJ 295 studentů se zúčastnilo testování s pomocí jazykové školy English First. 90 studentů absolvovalo SCIO testy z anglického jazyka. 11. Školní vzdělávací programy Již čtvrtým rokem jsme vyučovali podle školních vzdělávacích programů oboru M/01 Veřejnosprávní činnost a H/01 Krejčí - Zakázková výroba oděvů. Pro obor Veřejnosprávní činnost jsme pocítili potřebu vytvořit ještě alternativní program Právní a diplomatické služby, který má mimo jiné posílenou výuku anglického a německého jazyka, právní 9

10 angličtinu, navazuje na znalosti žáků ze ZŠ s rozšířenou jazykovou výukou. Podle tohoto programu jsme učili od Třetím rokem jsme učili podle školního vzdělávacího programu oboru M/01 Sociální činnost, kde bylo velmi náročné zajištění odborné praxe studentů v předmětu Pečovatelství. Díky aktivitě tří pedagogů byla rozpracována příprava a uzavřena smlouva s Jihoměstskou sociální akciovou společností v Praze 4 a s několika mateřskými školami, jeslemi a dětskými centry. Studentky postupně získávají zkušenosti s péčí o osoby zdravotně handicapované, malé děti a staré občany. ČŠI potvrdila, že všechny školní vzdělávací programy byly zpracovány dobře a jsou zcela v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na škole se vyučují čtyři cizí jazyky, prvořadé místo zaujímá angličtina, dále němčina, ruština a francouzština. Motivace probíhá na základě prací na různých jazykových projektech i v souvislosti s ostatními předměty jako je právo, veřejná správa, sociální péče, ZSV, apod. Ve všech cizích jazycích se tvoří projekty, např. Naše škola, Volný čas, Osobnosti francouzské historie. Motivující pro žáky je promítání cizojazyčných filmů, práce s časopisy (Bridge, Freundschaft), zájezdy (Řím, Drážďany, Osvětim, Mauthausen), dopisování chatování s rodilými mluvčími, praxe v cizojazyčném prostředí, návštěvy workshopů, návštěvy velvyslanectví spojené s besedami (velvyslanectví SRN), návštěvy zahraničních škol, atd. Velice si vážíme možnosti využití navýšení dotace hodin cizího jazyka v rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky MHMP. 10

11 IV. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Výchovné poradenství žáků zajišťuje především výchovná poradkyně Mgr. Škorpová, která zároveň pracuje jako protidrogový koordinátor. Výchovné problémy se v případě potřeby řeší okamžitou spoluprací s rodiči a vedením školy. Společně s pedagogy školy a odborníky vybraných vysokých škol informujeme žáky o možnostech dalšího studia, o přijímacím řízení na VŠ (organizujeme přednášky pro maturitní ročníky ve spolupráci s VŠ vhodného zaměření), o pomaturitním studiu na JŠ a VOŠ. O možnostech vstupu na pracovní trh informujeme i rodiče. Studenti 4. ročníků navštěvují každoročně výstavu GAUDEAMUS a mnoho dalších přednášek, které se týkají aktuální situace a budoucích vývojových trendů na pracovním trhu (spolupracujeme s úřadem práce). Během studia mají žáci možnost získat různé certifikáty, např. v rámci oboru Sociální činnost jde o certifikát k způsobilosti využití znakové řeči nebo získání odborné způsobilosti pro živnost vázanou pro Péči o dítě do tří let věku v denním režimu. Průběžně sledujeme a podporujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků, maximálně vycházíme vstříc možnosti doplnění si kvalifikace na VŠ (např. uzpůsobením rozvrhu). Pedagogové se účastní nejrůznějších seminářů, studují i na Univerzitě třetího věku, absolvují celoroční kurzy, které organizuje NIDV. Pedagogové předmětu Základy společenských věd se zúčastnili kurzu Občanem v EU a následně studijní cesty do Bruselu. 2. Prevence sociálně patologických jevů Na prevenci sociálně patologických jevů se zaměřujeme od samého počátku vstupu žáka do naší školy. Žáci i rodiče jsou seznámeni s výchovně vzdělávacím projektem školy. Minimální preventivní program školy a Program proti šikaně, který vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR a z monografie Primární prevence rizikového chování, vydané pod záštitou MŠMT ČR. Na webové stránce umístila výchovná poradkyně upoutávku Výchovné poradenství a sociální prevence. V rámci systematického monitoringu prevence rizikového chování se žáci prvních ročníků každoročně zúčastňují sociometrického šetření, které vypracováváme podle dotazníků společnosti SANANIM, o. s. Anonymní dotazník zahrnuje témata jako školní drogová strategie a preventivní aktivity, duševní pohoda a vztahy, společenské klima ve škole, atp. Přesvědčivé odpovědi vyplynuly z otázky Jak se cítíte ve škole?. Všichni žáci mají na naší škole pocit bezpečí. Z celkového šetření je možno učinit pozitivní závěr. Žáci jsou na škole velmi dobře o legálních a nelegálních drogách informováni, což koresponduje i s dlouhodobou promyšlenou strategií vedení školy. Opakovaně organizujeme přednášky jako např. Šikana, Kyberšikana, Právní a trestní zodpovědnost, Kriminalita mladých, Trestní činnost, Prevence drogových závislostí atd. Přednášky vedou vynikající odborníci z praxe, především kriminalisté (ve spolupráci s Muzeem policie, Útvarem pro vyšetřování korupce, organizací Drop in, atd.). Ve spolupráci s VŠMVV Praha se pedagogové a žáci zúčastnili na půdě této vysoké školy semináře Boj s korupcí. V rámci prevence sociálně patologických jevů podporujeme s patřičným důrazem zdravý životní styl. Jsme zařazeni do řady projektů např. v oblasti reprodukčního zdraví program S tebou o tobě, dále do programu SAPERE vědět jak žít. Soutěž byla vyhlášena MŠMT ČR a zařazena do programu hodnocení Excelence SŠ 2012, naše nejlepší družstvo se umístilo na 5. místě krajského kola. 11

12 Do oblasti prevence sociálně patologických jevů možno zahrnout i podporu aktivní účasti našich studentů v projektu DOBROVOLNICTVÍ (organizuje FSV za přímé podpory MPSV). Zásadní postavení v prevenci sociálně-patologických jevů zastávají třídní učitelé. Jejich působení na vývoj jedince a kolektiv třídy je v době celospolečenských proměn stále náročnější, vedení školy s výchovnou poradkyní provádí odborné konzultace i pro pedagogický sbor. Důležitou formou prevence sociálně patologických jevů je možnost účastnit se různých mimoškolních akcí pořádaných školou, např. KMD nebo Klubem historie, Klubem pro začátečníky golfu, zapojením se do školního hudebně dramatického kroužku nebo pěveckého sboru Drtinka, do mezinárodních setkání pořádaných školou, do sportovních akcí, dále možností účastnit se zahraničních zájezdů nebo projektů pořádaných pedagogy. Podporujeme i různé aktivity např. v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách pod záštitou společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Ve školním roce 2012/13 jsme navázali spolupráci s koordinátorkou prevence kriminality a protidrogovým koordinátorem Bc. Komárkovou z odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu městské části Prahy 5. Chtěli jsme na Praze 5 prosadit Vyhlášku zákazu kouření mladistvých v okolí škol. Za tímto účelem jsme oslovili i starostu Prahy 5 a z naší iniciativy uspořádala MČ Prahy 5 seminář Návykové látky na školách. Podnětem nám byla návštěva a beseda žáků naší školy se žáky ze školy The Nanyang School ze SINGAPURU, kde jsme se o takovém zákazu kouření pro mladistvé dozvěděli. Zájem o seminář a pracovní setkání byl veliký, v diskuzi v rámci současné legislativy v oblasti návykových látek vystoupil JUDr. Badin z Policie ČR, dále Mgr. Sklenář z MŠMT. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Problematika rizikových faktorů ovlivňujících zdraví je probírána v předmětech Zdravotní nauky a Biologie. V rámci předmětu ZPV se jako každoročně konají návštěvy akcí pořádané Stanicí přírodovědců v těsné blízkosti školy a Domem dětí a mládeže na Praze 5, zaměřené na ekologickou problematiku. Naši pedagogové se každoročně účastní Pražské konference o ekologické výchově (organizované Střediskem ekologické výchovy hl. m. Prahy). V tomto školním roce se škola zúčastnila soutěžního projektu Sbírej mobily, rozvinuli jsme spolupráci s firmou EKO LOGISTIC, která je držitelem certifikátu ochrany ŽP. V rámci zmíněné mezinárodní soutěže, které se zúčastnilo 70 škol, jsme jako jedni z nejúspěšnějších získali finanční odměnu, kterou jsme využili na nákup dárkových balíčků, které jsme předali dětem do Dětského domova Charlotty Masarykové na Zbraslavi a do Klokánku Láskova Praha Multikulturní výchova Ve spolupráci s Koordinačním centrem v Regensburgu jsme uspořádali několik seminářů s německými školami z Halle a Wittenbergu (jde o střední odborné školy v Sasku). Semináře probíhaly v německém jazyce přímo na naší škole na téma Bildungssysteme in Deutschland und Tschechien. Velký ohlas měly návštěvy žáků z Německa, ale též z USA (Royal Oak High school), zcela ojedinělá byla návštěva školy The Nanyang School ze Singapuru. V aule školy jsme uspořádali společný koncert, následovala velice zajímavá beseda o životních podmínkách a životě žáků ve školách v Singapuru a České republice. Beseda žáků probíhala v anglickém jazyce, byla v mnohých otázkách podnětem nejen pro žáky, ale i pro pedagogy. Od Česko-německého fondu budoucnosti jsme získali finanční podporu pro projekt Deutsch in Praxis erleben. Vyvrcholením tohoto projektu byla třítýdenní praxe žáků naší školy v Německu 12

13 v květnu Poznání cizojazyčného prostředí, vztahů na pracovišti, odlišné mentality lidí, učit se bez zábran komunikovat v cizím jazyce, to vše je pro mladé lidi neocenitelná životní zkušenost. Další projekty: Sweet memories a treasure box for intergenerational activities Jde o projekt v rámci systému práce v etwinning, který podporuje především motivaci žáků oboru Sociální činnost (především v oblasti praxe). V rámci multikulturní výchovy se uskutečnily poznávací zájezdy do Říma, Drážďan, New Yorku, atd. K důležitým mezníkům v poznávání historie patří jako již každoročně návštěva Mauthausenu a setkání s rakouskou mládeží, dále setkání mladých v Osvětimi. K poznávání odlišných kultur možno zahrnout i účast na již zmíněném festivalu Jeden svět, účast na akcích pořádaných Goethe - institutem, Francouzským institutem, návštěvy velvyslanectví SRN (společně s německými žáky jsme se účastnili i besedy na téma událostí v roce 1989). V rámci přednášek spolupracujeme i s velvyslanectvím USA. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Výchova žáků naší školy ve smyslu teze udržitelného rozvoje se promítá prakticky do všech předmětů výuky. Neustále se zvyšující tempo technických vynálezů, všeobecných i negativních změn společenských životních podmínek a z nich vyplývající stres, vyvolává nezbytnou nutnost, aby následná generace byla na tyto změny připravena. Z pedagogického hlediska jde o posilování adaptability žáků vůči těmto změnám a vytvoření si trvalého návyku celoživotního vzdělávání a posilování zdravého životního stylu. To platí v plné míře i pro nás pedagogické pracovníky. Učíme žáky, aby v souladu se strategií udržitelného rozvoje znali význam své práce, její finanční a společenské ohodnocení. Práce absolventů oboru Sociální činnost je zatím bohužel velice špatně ohodnocená. Součástí ŠVP některých předmětů jako Ekonomika, ESP, Sociální zabezpečení je též finanční gramotnost. Žáci jsou systematicky seznamováni s efektivním nakládáním s finančními prostředky, rozpočtem domácnosti a jako budoucí pracovníci či referentky státní správy musí umět poradit klientovi např. jak zhodnotit výhodné a nevýhodné půjčky u bankovních i nebankovních institucí. V tomto školním roce se široce rozvinula spolupráce s Úřadem práce Praha, naši žáci se účastnili mnoha přednášek na následující témata: Státní sociální podpora, Rodičovský příspěvek, Příspěvky na bydlení, Příspěvek na živobytí, Příspěvky v hmotné nouzi, Životní minimum, existenční minimum, Vážná mimořádná událost, atd. Žáci si své znalosti z výuky prakticky vyzkoušeli i na interaktivní výstavě Peníze nebo život, organizovanou pod záštitou ČNB nebo na besedě Padělek je prodělek, organizovanou Celní správou ČR. Pro velký úspěch budeme s Celní správou ČR pokračovat v projektu finanční gramotnost i v následujícím roce. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Zaměření zájezdu Místo Počet účastníků vzdělávací Mauthausen 50 vzdělávací Řím 40 vzdělávací New York 20 vzdělávací Mezinárodní seminář Osvětim 20 jazykově - vzdělávací Drážďany 45 vzdělávací Vojna 45 13

14 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy Počet žáků Klub mladých diváků 72 Klub historie 90 Sborový zpěv pedagogů Hudebně dramatický 12 kroužek Golfový klub Soutěže Soutěž Místo konání Počet účastníků Umístění Pohár pražských SŠ ve florbalu Praha místo Festival fiktivních firem Praha 60 Festival Jeden svět Praha 90 Festival Biostyl Praha 90 Sapere Praha místo 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Zapojili jsme se do mezinárodního programu Cambridge First for Schools při testování úrovně znalosti anglického jazyka u všech studentů AJ na naší škole, v rámci výuky anglického jazyka jsme zapojeni do projektu Bridge the gap between authentic material and exams, organizujeme přednášky v anglickém jazyce ve spolupráci s vydavatelstvím Macmillan, realizujeme projekty etwinning More Alike than Different, Europe through Postcards, HERO: Duality inside, strength and weakness, Sweet memories. Škola je zapojena do mezinárodního projektu CROCUS (k uctění památky zavražděných židovských dětí (vysázení 350 cibulí krokusů do tvaru židovské hvězdy). Studenti naší školy se účastnili projektu 3. ročníků návštěvy míst spojených s odbojem čs. národa za okupace. Dále se zúčastnili Mezinárodního setkání mladých z celého světa v prostorách bývalého vyhlazovacího tábora Osvětim pod záštitou Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, jsme zapojeni i do projektu HOLOCAUST. Spolupráce s CIM (Committee International Mauthausen). Akce a besedy v aule školy, návštěva bývalého koncentračního tábora v rakouském Mauthausenu. Ve spolupráci s VŠMVV (Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů) Praha jsme se mohli účastnit přednášek rady pro tiskové a kulturní záležitosti velvyslanectví USA na téma diplomacie. V rámci tematiky zahraničně-politických a strategických problémů střední Evropy se jednalo o 14

15 přednášky s významnými politickými a kulturními osobnostmi, např. s poslankyní Národní rady Slovenské republiky Magdalénou Vašáryovou. Školu jsme reprezentovali i účastí na Mezinárodní výroční konferenci IATEFL BESING, která se konala ve Stuttgartu. Již zmíněná spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti. Mezinárodní projekt DEUTSCH IN PRAXIS ERLEBEN zahrnuje návštěvy něm. studentů na naší škole a realizaci PRAXE žáků 3. ročníku v SRN. Vynikající spolupráci jsme navázali se School Nanyang SINGAPUR, v aule školy jsme uspořádali koncert sborů School Choir Singapur a Drtinka. Následovala živá beseda našich a singapurských žáků o životních podmínkách v Singapuru. Významná spolupráce byla navázána s Royal High School MICHIGAN (USA). Tato škola nás navštívila v únoru 2013, uskutečnilo se společné setkání se sborem Drtinka. Ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR se pedagogové ZSV se zúčastnili kurzu Občanem v EU: Budoucnost a výzvy a s tím spojenou studijní cestou do BRUSELU. V rámci této studijní cesty získali přehled o dění v evropských institucích a jejich fungování. Cenné informace využijí ve výuce ZSV. Spolupracujeme s nakladatelstvími Fraus, Hueber, Macmillan, TANDEM (semináře s rodilými mluvčími) 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. Centrum Filipovka Praha 4 (zaměřené na děti od 2 do 10 let se zdrav. postižením exkurze pro obor Sociální činnost) Celní správa ČR Cermat školení a pravidelné konzultační semináře k nové maturitě Centrum EU v Rytířské ulici účast na přednáškách a odborných přednáškách pro pedagogy Česká národní banka Česko-německý fond budoucnosti (finanční podpora praxí v SRN) Český statistický úřad, Státní ústřední archiv exkurze žáků Člověk v tísni Dětský domov a charitativní zařízení Paprsek na Praze 2 Dětský domov Charlotty Masarykové, Praha - Zbraslav Dům zahraničních služeb Francouzský institut, Goethe-institut, Americké kulturní centrum, Rakouský kulturní institut Informační centrum OSN Handelskammer Sachsen Hlavní správa policie přednášky, náborové besedy Jihoměstská sociální, akciová společnost v Praze 4 uzavřena smlouva pro služby poskytované především seniorům Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Praha 8 Klokánek Projekt fondu ohrožených dětí, Praha 4 LATA o. s pedagogové i naši žáci se účastní programu práce s ohroženými dětmi Liga proti rakovině Městský soud v Praze, Správní soud v Praze žáci se svými pedagogy se účastní soudních líčení Muzeum policie (setkání s odborníky v rámci přednášek) MŠMT (konzultace, zajišťování praxe, projekty PaedDr. Švermová) NIDV- přednášky, semináře, 6 pedagogů (jejichž aprobace není anglický jazyk) získalo certifikáty pro A2 15

16 Parlamentní institut, Poslanecká sněmovna účast žáků na odborných seminářích Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 PedF UK, FFUK praxe studentů na naší škole Spolupráce s úřady (především se sociálními odbory, zejména v oblasti zajišťování péče o osoby tělesně postižené), s Institutem pro děti s poruchami chování, Exekutorským úřadem, Poslaneckým institutem, úřady městských částí Prahy v rámci souvislé odborné praxe studentů, s 2.LFUK, se Zdravotnickým fórem, s UNICEF, se školou pro zrakově postižené, s Etnografickým muzeem Střední odborná škola Belgická 29, Praha 2 vzájemné konzultace pedagogů Středisko ekologické výchovy účast na seminářích Ústav pro jazyk český Ústav pro tělesně postižené Úřad práce přednášky, informace o trhu práce Vazební věznice Ruzyně exkurze vybraných tříd Velvyslanectví SRN (prohlídky, besedy) Velvyslanectví USA Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). seminář typ vzdělávání zaměření počet účastníků Metodický jazykový seminář Jima Scrivenera určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne 90 dospělé ano seminář Jazykový seminář Macmillan 90 učitele AJ ano seminář Možnosti celoživotního vzdělávání DZS 150 dospělé ano 12. Další aktivity, prezentace Škola se prezentuje především v rámci Dnů otevřených dveří a na Schole Pragensis, dále na webu, např. Patnáct P aneb proč volit právě naši školu. Silnou stránkou naší školy je již tradičně prezentace formou podpory celostátních charitativních projektů. V tomto školním roce je v první řadě nutno jmenovat preventivní akce a podporu veřejné sbírky v rámci Květinového dne, kterou jsme s žáky profesionálně zvládli. Na podporu prevence onkologických onemocnění jsme organizaci Liga proti rakovině přispěli vysokou částkou korun!!! Ve školním roce 2012/13 jsme prezentovali naši školu rozsáhlým projektem ŠKOLA V EVROPĚ, EVROPA VE ŠKOLE. Návrh projektu vyhrál a získal finanční podporu ,- Kč od Domu zahraničních služeb. Do přípravy se zapojila téměř celá škola. Vyvrcholením byl projektový den, který zahrnoval scénky přibližující sociální systémy ve vybraných evropských státech. Předváděli je naši žáci! V rámci projektového dne se v aule školy uskutečnila přednáška o možnostech vzdělávání v EU (senátor JUDr. Křeček), dále rozsáhlá přednáška DZS o možnostech celoživotního vzdělávání. Přednášek se zúčastnilo více než 200 posluchačů za přítomnosti pozvaných hostů z MHMP, VŠMVVP, ČNFB, MPSV, ZŠ Drtinova, MČ Prahy 5, politických i kulturních osobností, studentů z TU Dresden, PedF a FFUK Praha, atd. Akci natáčela ČT 1. Prezentace školy je dána též odbornou prací našich pedagogů nad rámec jejich pedagogické činnosti. Jde např. o publikační činnost pedagoga českého jazyka PaedDr. A. Mikuláška. V tomto roce to byla především příprava a publikace monografie Mravoučná povídka pro dítky a přátele. 16

17 Přispívá rovněž do projektů Mezinárodního fóra Vyslanci Slovanstva, Čeština v praxi, do Kouzelného klíče. Působí jako porotce v různých literárních soutěžích a analyzuje nové učebnice, atd. Naše škola se v září 2012 prezentovala účastí na projektu Studentské volby Jde o program mladých lidí v občanské společnosti, který studentům přiblížil základní demokratické principy, seznámil je s volebním systémem České republiky, podpořil dialog týkající se správy veřejných věcí mezi studenty, jejich rodiči i mezi pedagogy. Škola se prezentuje účastí na projektu SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY V REGIONU, uzavřela smlouvu s Jihoměstskou sociální a. s. v Praze 4, kde žákyně poskytují služby zdravotně postiženým, seznamují se v rámci praxe se sociálními, ošetřovatelskými, pečovatelskými a odlehčovacími službami. Obor Sociální činnost prezentujeme i přímým náborem žáků 9. tříd, kterým poskytujeme i možnost náhledu do hodin např. Sociální péče. Žákyně naší školy připravily interaktivní didaktické pomůcky, sloužící dětem k poznávání barev a tvarů pro děti s kombinovaným, mentálním, tělesným a smyslovým postižením, které byly předány v Centru Filipovka v Praze 4. SOŠ Drtinova 3, Praha 5 je školou fakultní. Ve školním roce 2012/13 jsme přijali celkem osm studentů pedagogické fakulty UK na měsíční praxi. Otevřenost školy, vstřícnost vedení a pedagogických pracovníků je již po léta skvělou prezentací a dobrou vizitku středního odborného vzdělávání v Praze. Naši fakultní učitelé jsou studenty pedagogické fakulty vyhledáváni, svědčí o tom ohlasy v tisku a doporučení ostatním studentům pro další školní rok. 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Prázdniny jsou plně využity k opravám i údržbě objektu a k jeho dokonalé přípravě na nový školní rok. 17

18 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Druh inspekce: ČŠI státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona Termín: duben 2013 Výsledné hodnocení: zápis v protokolu se týkal přestávky na oběd před odpoledním vyučováním TV chlapců a hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Vše odstraněno ještě v průběhu inspekce. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal (1), termín (2), výsledné hodnocení (3) I. Kontrola plnění opatření finanční kontroly za rok 2010/2011. ad 1) Odbor kontrolních činností MÚHMP ad 2) ad 3) Opatření splněna II. III. Kontrola vnitřních předpisů, osobních spisů, platových výměrů ad 1) SMS MHMP, oddělení právní, stížností a organizační ad 2) ad 3) Bez návrhu opatření Kontrolní dohlídka ad 1) Hasičský záchranný sbor ad 2) ad 3) Splněno v plném rozsahu IV. Kontrola plateb pojistného ad 1) Všeobecná zdravotní pojišťovna ad 2) ad 3) Za nedodržení termínu splatnosti předepsáno penále ve výši 3.242,- Kč, které bylo na základě vysvětlení mzdové účetní stornováno. V. Plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení ad 1) Pražská správa sociálního zabezpečení ad 2) ad 3) Bez připomínek, nebyla uložena žádná opatření VI. Dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů VZP a ZP, pracovní smlouvy, evidence úrazů ad 1) Regionální pobočka VZP ad 2) ad 3) Změny v platovém výměru u jedné osoby byly oznámeny se 14 denním zpožděním. 18

19 VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Příloha 1 VII. Další informace Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Ve školním roce 2012/2013 škola obdržela 3 žádosti o poskytnutí informací ve smyslu uvedeného zákona, žádná nebyla zamítnuta. VIII. Učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů Příloha 2 Praha 2. října 2013 Podpis ředitelky školy: Schváleno školskou radou dne: 16. října 2013 Podpis předsedy školské rady: 19

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více