Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Zápis z XI. celorepublikového semináře Fórum výchovy ke zdraví Benešov u Prahy, Stručně výběrem z obsahu programu: 1. Témata k sexuální výchově 2. Témata k prevenci užívání drog 3. Problematika výchovy ke zdraví na školách 4. Projekty a preventivní programy 1. Témata k sexuální výchově: Doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc./ Epidemiologická situace HIV/AIDS V r je na světě cca 33,2 mil. infikovaných lidí virem HIV (přičemž incidence v roce 2006 činila 4,3 mil), z toho je cca 2,5 mil. dětí do 15 let. Největší % infikovaných je v Jižní Africe (22,5 mil); Jižní Amerika (1,7 mil), východní Evropa a střední Asie (1,7mil. ) Denní incidence ve světě je cca 11 tis. osob Situace v ČR v roce 2007: HIV pos osob (21% tvoří cizinci), k přibylo dalších 39 HIV AIDS 239 osob, k incidence 5 osob Nejčastější způsob přenosu: 50% homosexuální + bisex. přenos 30% heterosexuálně 4,9% injekčně 4,6% nezjištěno (osoby si nejsou vědomy rizikové aktivity) 1,7% IUD+homosexulita 1,6 % hemofilici 1,3 % transfúzně Častěji jsou infikováni muži (20-49 let) MUDr. Radim Uzel/Poznatky ze 17. mezinárodního kongresu sexuologů v Montrealu (pořádáno WAS-Světová sexuolog. asociace) poukazuje na narůstající počet obyvatelstva na Zemi, ukazují se předpoklady, že v r bude na Zemi 10 miliard lidí (maximum z hlediska potravinového řetězce) 300 žen na světě denně umírá na následky nelegálních a tedy nebezpečných (neodborně) vedených potratů (Polsko, Irsko, Malta) počet potomků v rodinách se odráží od stupně dosaženého vzdělání matek (s vyšším vzděláním klesá počet dětí) abstinenční sexuální výchova se ukazuje kontraproduktivní (nové pojetí sexuální výchovy) zapsala: Nedbalová Strana 1 (celkem 9)

2 Připravuje se učebnice sexuální výchovy (cca 1500 stran), MUDr. Weiss a kol. Americké trendy ve smyslu přetechnizovaného sexu (orgastické školy, feministické skupiny aj.), vytrácení přirozeného vztahu sex/láska, city.. MUDr. Petr Kovář (CAT Ostrava/Gynprenatal Havířov) / Sexuální agrese Problém souvisí s množstvím sexuálně motivovaných témat v TV Ročně je v ČR cca trestných činů sex. agrese, nejčastěji sexuální zneužívání, následuje znásilnění Každá 10 žena má zkušenost se sex. zneužíváním, nezřídka již ve letech Se sexuálním harašením má v ČR zkušenost 25% žen 2. Témata k prevenci užívání drog Bc. Miloš Vaněček/Drogy a dnešní mládež/novinky z Národního monitorovacího střediska a Evropského monit. Střediska pro drogy/novinky z výroční zprávy 2007 Rok 2008 je 80. rokem boje proti drogám v ČR. Na taneční scéně je v ČR nejč. alkohol+ konopí, následuje extáze, pervitin, lysohlávky, poppers (k dostání v sexshopech-prodej homosex. k uvolnění hladkého svalstva). Zaznamenán je pokles spotřeby LSD (tripu), riziko tripu spočívá ve schopnosti již po 1 užití vyvolat skrytou duševní poruchu V ČR je heroin a pervitin na okraji zájmu, častěji je užíván stárnoucími uživateli, mladší uživatelé upřednostňují jiné typy drog V 2007 je zaznamenáno největší % osob v historii (60,7%), kteří si přejí přestat kouřit. Iniciativa PČR v preventivních programech přesunuje pozornost z 8. tříd ZŠ do 6. tříd ZŠ Výzkumy opět potvrzují, že časná konzumace alkoholu+tabáku je spojena s vyšším rizikem dalších sociálně patologických jevů. Do 15 let věku dětí je nejč. užívanou nelegální drogou konopí, následují těkavé látky. 7%-18% dětí kouří před dosažením 13 let věku! V ČR stále častěji se objevuje hydroponní pěstování marihuany, zejména mezi Vietnamci, novinkou je export marihuany do západní Evropy. Mgr. Miroslav Jablonický/ Drogová problematika v SR V SR je proti legalizaci lehkých drog 54% lidí, diskuse k legalizaci však neprobíhá. Situace v užívání drog na SR z hlediska léčených uživatelů: 39% pro heroin 22% pro pervitin 16% pro THC 10% pro kombinované užívání 6% pro prchavé látky 3% pro opiáty 2% pro hypnotika Počet žadatelů o léčbu je od roku 2004 zlehka na poklesu. zapsala: Nedbalová Strana 2 (celkem 9)

3 3. Problematika výchovy ke zdraví na školách Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc./PhDr. Mgr. Leona Mužíková (PdF MU Brno) Názory občanů ČR na tělesnou výchovu (Tv) a výchovu ke zdraví (VkZ) V 2007 proběhl reprezentativní sociolog. výzkum ( 1606 respondentů z hlediska pohlaví, věku, regionu). Cílem bylo zjistit: 1. míru spokojenosti s úrovni kvality tělesné výchovy během povinné školní docházky 2. důvody nespokojenosti Vyplynulo, že s vyšší vzdělaností se zvyšovala kritičnost respondentů k úrovni Tv. Spokojenost projevilo 38%, spíše spokojenost 39%, 23% nespokojenost. Důvody spokojenosti: 1. dobré pojetí výuky a dobrý učitel (31%) 2. vlastní zájem o sport 3. lépe než sedět v lavici 4. dobré podmínky pro v (1,7%) 5. podpora zdraví (5%) 6. nevím (5%) Důvody nespokojenosti: 1. špatně pojatá výuka, špatný učitel Tv (monotónní přístup) 2. nezájem o Tv 3. nadměrná námaha 4. nedostatečný rozsah výuky (málo času věnovaného Tv.; nahrazování výuky Tv jinými předměty) 5. špatné podmínky, špatná klasifikace 6. ostatní důvody S nespokojeností výchovy ke zdraví (předmětu) je nejvíce nespokojena kategorie ve věku letých (57%). Důvody jsou špatné pojatá výchova (koncepce, nepřipravenost, nekompetentnost učitele), nedostatečný rozsah výuky, nedostatečná podpora rodiny a nezájem žáků. Závěry: Spokojenost a nespokojenost s Tv a VkZ je nejvíce dána způsobem výuky, nikoli nedostatkem metodického materiálu. 2/3 jsou spokojeni, 1/3 nespokojena. Výsledky nebyly závislé na pohlaví, ale lišily se ve věkových kategoriích. Problém: Pouze 1/3 ředitelů škol má zájem o aprobovaného učitele výchovy ke zdraví! zapsala: Nedbalová Strana 3 (celkem 9)

4 PaedDr. Jan Tupý (Výzkumný ústav pedagogický)/ Implementace RVP do praxe škol Výchova ke zdraví (VkZ) byla koncipována jako samostatný obor již v roce 1996!!! V zahraničí byly přístupy různé, tj. výchova ke zdraví se na školách objevovala průřezově i samostatně anebo vůbec. Současný RVP se zaměřuje na cíl (celkem 9 cílů). Diskuse probíhaly zejména na úrovni klíčových kompetencí (tj. životních dovedností)- umět se postarat o své zdraví (problém evaluace v praxi učitele). V praxi se nejvíce osvědčuje výchova ke zdraví jako samostatný obor s konkrétní časovou dotací, a to jako podpora dané problematiky i podpora aprobačního rozvoje vzdělávání učitelů na pedagog. fakultách. Na SŠ je vzdělávací oblast výchovy ke zdraví pod názvem: Péče o zdraví (Vzdělávání pro zdraví), zahrnuje 3 tématické okruhy a 14 výstupů (výsledků vzdělávání) zaměřené na: 1. zdraví, 2. zásady jednání v situacích ohrožení, 3. první pomoc Biorytmy, jejich význam pro zdraví a jejich využití v pedagogickém procesu/doc. MUDr. Marie Havelková, CSc. Základní fakta o biorytmech: Biorytmy jsou ve výbavě organismu geneticky zakódovány, jsou stabilní a nemění se v závislosti na času a okolnostech ( zmiňován příklad lidí zavalených několik dní ve tmě sutin, přesto se u těchto lidí střídaly fáze spánku a bdění podobně jako se střídá den a noc). Epifýza (nadvěsek mozkový) produkuje melatonin (hormon podobný serotoninu a dopaminu). Osa centrálních biologických hodin začíná v sítnici oka (na základě dopadu fotonů na sítnici), nervový vzruch je dále převeden do hypotalamu, následně do hrudní části míchy, krční ganglia a dle toho, zda probíhá den či noc vyplaví epifýza do krevního oběhu serotonin (den) nebo melatonin (noc) Vždy je nejprve nutný světelný efekt Epifýza je zodpovědna za stav spánku či bdění Pokles světelných podmínek zadá do 30 minut vyplavení melatoninu Melatonin nelze vyrábět do zásoby Fyziologicky je vrchol hladiny melatoninu cca kolem půlnoci, avšak při prudkém rozsvícení během spánku v noci dojde k jeho prudkému poklesu Vliv melatoninu: 1. reguluje vyplavování dalších hormonů (s účinkem na KVO) 2. tlumí mozkovou aktivitu 3. snižuje krevní srážlivost (význam při onem. ICHS) 4. melatonin je významný antioxydant!!! 5. ovlivňuje metabolismus 6. vliv na vyplavování melatoninu má elektromagnetické pole (mobilní telefony?!) 7. nízká produkce melatoninu má přímý vliv na únavnost, poruchy vidění, poruchy paměti zapsala: Nedbalová Strana 4 (celkem 9)

5 Koncentrace melatoninu klesá u dospělého člověka pozvolna, s věkem se postupně pokles zrychluje (vlivem jeho nedostatku mohou mít někteří staří lidé poruchy spánku). Nejvyšší koncentrace jsou u dětí mezi rokem věku, pak v období let. Léčiva typu acylpyrin, ibuprofen prokazatelně snižují hladinu melatoninu. Denní křivka výkonnosti: Nejnižší je kolem 3:00 hod ranní; nejvyšší mezi 10:00-12:00 hod, útlum mezi 13:30-14:30; Pozvolný růst mezi 15:00-18:00 hod Pozvolný pokles od 18:00-22:00 hod Prudký pokles po 22:00 hod Z toho plyne, že nejvyšší výkon je ve výuce při 2-3 vyučovací hodině (nejvhodnější pro zařazení nejobtížnějších předmětů). Vyučování v 6. vyučovací hodině je nejméně efektivní (ideální pro předměty typu Hv, Vv atp.). Domácí příprava žáků by měla končit nejpozději v 19:00 hodin. Schopnost soustředit se je přímo úměrná věku ( s vyšším věkem dítěte stoupá schopnost delší koncentrace pozornosti). Biologické rytmy týdenní jsou navozeny uměle- naučené (adaptace organismu). Pro domácí přípravu během víkendu je nejosvědčenější učení během sobotního dopoledne, naopak nejméně vhodná je neděle večer. Edukační materiály o biorytmech jsou v přípravě! Práce ve workshopu : Výchova ke zdraví na základních školách ( Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc./PedF Mu Brno) Proběhl průzkum jak byla zařazena VkZ ve ŠVP -průzkum na 150 školách v ČR Z výsledků vyplynulo: 33% škol má VkZ jako samostatný předmět (celkem 3 hodiny týdně-včetně Tv) v případě gymnázií (nižší i vyšší) uvádějí VkZ jako samostatný předmět pouze v 8% Ostatní mají VkZ zaintegrovanou do jiných předmětů, avšak obvykle bez navýšení časové dotace. Diskuse k problémům a otázky, které vyplývají: Za 2-3 roky dojde k úpravě současných RVP-očekává se zapracovat změny. jsou školy na úrovni, kdy budou problematice zdraví věnovat pozornost také v situaci, kdy budou moci samostatně rozhodovat o rozsahu výuky??? může za současných podmínek přetrvat aprobace VkZ na pedagog. fakultách samostatně nebo se bude integrovat do jiných předmětů??? jakou metodickou pomoc učitelé potřebují, aby byli schopni dobře koncipovat výuku??? Pro další období je nutné: sledovat výuku, ověřovat kvalitu výstupu v různých podmínkách připravovat podklady k revizi kurikulárních dokumentů RVP v následujících 4-5 letech přinášet příklady vhodných modulů realizace Výchovy ke zdraví jak ve formě, tak obsahovém řešení Důležité informace a novinky!!!: zapsala: Nedbalová Strana 5 (celkem 9)

6 1. Pro učitele je v současné době připravována e-learningová distanční opora (EDO)-projekt Fakulty tělesné výchovy). Východiskem projektu byl nedostatek produktů pro další vzdělávání pedagogů v oblasti tělesné výchovy. Metodika je již ověřena 250 učiteli a t.č. se dokončuje právní opora metodiky. Metodika obsahuje celkem: 42 disciplín v 6 modulech (jedno z témat je také komplexní pojetí první pomoci) Projekt EDO je k dispozici na adrese: Kontaktní osoba: 2. v r bude k dispozici nový edukační materiál VÝŽIVA A POHYB (modrá brožura, kde je na obalu pyramida výživy), jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. Příručka vznikla za podpory MŠMT a MZČR.Tuto edukační příručku by měla obdržet každá základní škola, v současné době se však hledá optimální způsob rozdistribuování (vydavatel: 3. Od šk. roku 2008/2009 se připravují ve spolupráci se SZÚ akreditované semináře na téma výživa a zdraví Proběhla diskuse zúčastněných na téma: Co brání realizaci PZ na ZŠ? Náměty: samostatné zařazení předmětu VkZ (33 hodin dotace) jako forma monotématické školy v přírodě (souvislý blok VkZ za účasti pozvaných odborníků). Oponent: problém nepovinné ŠPZ pro všechny děti u VkZ nejsou stanoveny konkrétní evaluační kritéria (existuje pouze u programu škol podporujících zdraví, určitá výhoda škol zařazených v programu). Oponent: 1. kritériem je vnímavost žáků a spokojenost s výukou nastavení systému domluvy u projektového vyučování VkZ: 1. stanovení výstupů co a jak v rámci kterého předmětu by měli žáci vědět; 2. každý učitel si téma zpracovává sám-problémem je časová nepropojenost a neschopnost evaluace VŠ v současné době produkuje absolventy, které těžko nacházejí uplatnění v dvou předmětové specializaci s realizací VkZ, nabízí se tedy diskuse zda v budoucnu neprosadit specializaci 3-předmětovou Další informační zdroje vhodné pro práci učitele: (poradenské centrum se vzdělávacím programem pro ZŠ, web zahrnuje sekci pro školy-pracovní listy pro učitele, videa, samostatnou sekci pro rodiče, provoz bezplatné telefonní konzultace s nutričním terapeutem na tel.č.: , chat s odborníkem dle měsíc dopředu určeného času, aktualizace stránek se provádí týdně) (portál osobnostní a sociální výchovy-vzdělávací programy pro učitele a žáky, velmi doporučován!) Národní linka AIDS pomoci: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně připravuje vydání manuálů pro pedagogy na pomoc učiteli chronicky nemocného žáka (témata: alergie, nemoci pohybového systému, nemoci endokrinní, duševní, genetické aj.). V současnosti k dispozici manuál o cukrovce (DM I. typu), zahrnuje způsob řešení krizových stavů u žáka. Manuál bude zdarma, prozatím je ve stavu recenze, distribuce do škol zatím nebyla ujasněna. Informace podá Katedra rodinné zapsala: Nedbalová Strana 6 (celkem 9)

7 výchovy a výchovy ke zdraví (Doc. MUDr. Marie Havelková, CSc. ; nebo Katedra speciální pedagogiky (MUDr. Petr Kachlík). 4. Projekty a preventivní programy Projekty na školách v SR/Mgr. Božena Beníčková/Mgr. Mária Kelcová MŠMT v SR zhodnotila 10- leté působení program Škola podporující zdraví, který je v současné době již ukončen. Na základě zhodnocení byla ustanovena meziresortní komise k posuzování projektů v dotačním řízení programů podpory zdraví. V r byly v SR realizovány 2 celostátní projekty: 1. projekt prevence HIV/AIDS-projekt realizován v Žilině na 200 SŠ, výstupem je VHS-k dispozici u PaedDr. Kubrichtové 2. prevence kouření V Trenčianském kraji realizován výchovně-vzdělávací projekt Dej si vodu z vodovodu. Ústřední myšlenkou projektu bylo informovat veřejnost o kvalitě a výhodnosti konzumace vody z veřejného zdroje voda z vodovou je zdravější a ekologičtější alternativa balené vody. Projekt vychází z toho, že: nároky na kvalitu pitné vody jsou vyšší než u balené stolní vody; produkce odpadu z balených vod je zbytečná. Projekt zahrnoval: školskou soutěž zaměřenou na tvorbu plakátů, esejí, komiksů (hodnotila veřejnost) cyklus vzdělávání učitelů (obdržení certifikátu), účast celkem 119 učitelů exkurzi do čističky odpadních vod spolupráci s Trenčianskou vodohospodářskou společností (veškeré info o projektu) Projekt realizovalo Centrum etické a enviromentální výchovy Živica Ing. Petra Režná, Ph.D./ projekt Zdravá pětka -projekt prevence obezity pro děti na I. stupni ZŠ, poprvé uveden v r v ČR i SR. Motivem projektu byl průzkum na ZŠ, vyplynuly žalostné výsledky o dětském stravování. Program je soutěžní, probíhá v hypermarketu v oddělení zeleniny. V roce 2008 je v zájmu zapojit do projektu co nejvíce škol v ČR. Byl vydán nový pracovní sešit (k nahlédnutí na KHS ). Zahrnuje náměty na metodické hry pro učitele a děti pro práci v týmu. Veškeré informace k dispozici na drese: on-line škola zdravé pětky (bude obsahovat jiné úkoly pro děti než ty, které jsou uvedené v pracovních listech; úlohy jsou věkově odlišené pro 1. a 2. třídu a zvlášť pro 3. a 4. třídu) Od do proběhne soutěž o hodnotné ceny! zapsala: Nedbalová Strana 7 (celkem 9)

8 Projekty podporované ZPMV/ Marta Dušková Zebra se za Tebe neohlédne [Praha] V týdnu od do se bude konat celorepubliková akce v rámci prevence silničního provozu pro chodce děti a dospělé, akce pořádaná Policejním prezidiem ve spolupráci se ZP MV ČR. Přednášky na školách o sexuální výchově pro 7.,8. a 9. třídy ZŠ, zahrnují promítají filmu Zdravé zuby- program letos probíhá 8. rokem. Soutěž 2008 končí , do té doby zájemci posílají kompletně vyplněné soutěžní karty. Nově byla vydána metodická příručka podle RVP, a to dle kompetencí s návodem, jak začlenit tento program do výuky I., II., III. tříd. Do je možné žádat zaslání příslušného množství materiálů pro potřebu výukového programu Zdravé zuby pro školní rok 2008/2009 (adresa: Zdravé zuby, P.O.Box 32, OLOMOUC, ). ZPMV přispívá 250,- Kč dětem zapojeným v programu. ZPMV přispívá dětem na podporu pitného režimu v zařízeních, kde je záměr nahradit nápojové automaty automatem na pitnou vodu ( Spirála- projekt prevence rakoviny děložního čípku, od května 2008 budou nově spuštěny stránky (možnost stáhnout si informace o plánovaných seminářích aj.) Projekty České koalice proti tabáku Nekuratka atraktivní forma prevence kouření na internetu pro děti ve věku 6-10 let. Od září 2008 budou spuštěny internetové stránky t.č. probíhá zkušební forma, možno připomínkovat na : Další připravované zdroje zaměřené na prevenci kouření: tipni.to.cz ( vhodné pro ti leté) bezcigaret.cz-web pro rodiče a pedagogy, k dispozici v budoucnu metodiky, poradna, fórum, informace o pořádaných akcích PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková/Normální je nekouřit Metodika programu Normální je nekouřit je pro 4. třídu již pilotně ověřena (navazuje na předchozí metodiky pro třídu). V 2008 se připravuje tisk manuálu (zahrnuje: co je závislost-vysvětlení formou pohádky; kapitolu sebepoznání, sebedůvěry; kapitolu rozhodování; fakta o kouření) Nový projekt ve školství: projekt ŠIK CZ ŠIK školní informační kanál Projekt je budován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, ministerstvem spravedlnosti, ministerstvem životního prostředí, MŠMT ČR aj. ŠIK - Školní informační kanál - je projektem, jenž má mladé generaci ve školách zabezpečit neustálý přísun kvalitních a žádaných informací, a to prostřednictvím velkoplošných obrazovek, instalovaných do vybraných základních, středních a vysokých škol v České republice. zapsala: Nedbalová Strana 8 (celkem 9)

9 V roce 2007 proběhla pilotně instalace velkoplošných obrazovek do cca 200 škol po celém území ČR, plánováno je oslovení cca škol. Úkolem je : Informovat o možnostech dalšího vzdělávání žáků a budování jejich kariéry Informovat o dalším vzdělávání personál školy Informovat o mimoškolních činnostech a možnostech v jejich městě či regionu Prevnce ve spolupráci s městkou policií, linkou bezpečí, protidrogovými centry i psychologickými poradnami (oblast sociálně-patologických jevů) Zabezpečení škol a jejich provozu Informovat o zdravé výživě Informovat o technických novinkách a službách, které se denně využívají Centrála společnosti ŠIK CZ s.r.o. se nachází v Hradci Králové. Pobočky společnosti jsou v Trutnově, v Praze, Brně a v Teplicích. ŠIK CZ s.r.o. sdružuje pod svá křídla dodavatele a provozovatele velkoplošných obrazovek - společnost T-LIGHTS, s.r.o., CITYBOARD s.r.o. a reklamní agentura SVĚTELKY CZ s.r.o., působící na českém trhu v oblasti moderní reklamní a marketingové komunikace. Šik cz., s.r.o vybírá další školy do projektu a hledá partnery ke spolupráci. zapsala: Nedbalová Strana 9 (celkem 9)

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění celorepublikový projekt, akreditace MŠMT Č.j.: 28 218/2009-25-609 pod záštitou Kanceláře WHO v ČR Výchova ke zdraví, prevence

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Bc. Jana Nedbalová KHS PK. Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009

Bc. Jana Nedbalová KHS PK. Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009 Bc. Jana Nedbalová KHS PK Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009 1. Situace aktuálně 2. Podpora ŠPZ na úrovni kraje a obcí 3. Ministudie - má ŠPZ na ZŠ smysl v době uplatňování RVP? VÝCHODISKA: Uznáváme,

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

POHYB A VÝŽIVA DO ŠKOL projekt MŠMT

POHYB A VÝŽIVA DO ŠKOL projekt MŠMT POHYB A VÝŽIVA DO ŠKOL projekt MŠMT Pokusnéověřováníúčinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa) Jan Tupý, NÚV Praha Leona Mužíková a Vladislav

Více

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav Praha, CZ Centrum podpory veřejného zdraví Centrum podpory veřejného zdraví zaměřuje se na rizikové faktory životního stylu kouření, užívaní alkoholu, obezitu, úrazy... a propaguje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

IMPLEMENTACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT DO KURIKULA ŠKOLY

IMPLEMENTACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT DO KURIKULA ŠKOLY IMPLEMENTACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT DO KURIKULA ŠKOLY Iva Ţaloudíková, Drahoslava Hrubá PPRCH, Praha 8.-9.11.2010 OVĚŘOVÁNÍ EFEKTIVITY A) Pilotní studie 10 škol ( 731 dětí), Brno 2005-2009

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

PREVENCE V KOMIKSECH

PREVENCE V KOMIKSECH PREVENCE V KOMIKSECH PRŮZKUM SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH TÉMAT A JEJICH PREVENCE NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚNOR 2012 Bc. Patrik Hujdus Projekt PREVENCE V KOMIKSECH podpořila

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS ČR), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), PhDr. Petr Sadílek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví Dotační programy MZ ČR MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu zdraví

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

Prevence. Žadatel projektu: Asistenční centrum a.s. IČO: 63144883 Sportovní 3302, 434 01 Most

Prevence. Žadatel projektu: Asistenční centrum a.s. IČO: 63144883 Sportovní 3302, 434 01 Most Prevence Žadatel projektu: Asistenční centrum a.s. IČO: 63144883 Sídlo: Sportovní 3302, 434 01 Most Zaměření projektu Cílem předkládaného projektu je reagovat na změny, které byly provedeny v RVP ZV a

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Migranti a podpora zdraví: výsledky projektu Healthy Inclusion O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Témata sdělení

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 256611

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více