Dotační a grantové možnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační a grantové možnosti"

Transkript

1 Dotační a grantové možnosti verze 4/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě podbarveny. 3. Ukončené dotační příležitosti jsou přeškrtnuty a v následující verzi budou smazány. 4. Na jednotlivé dotační programy lze přecházet hypertextovým odkazem přímo z obsahu. Seznam dotací/grantů 1. MINISTERSTVA ČR (dotace 1-8) 2. PLZEŇSKÝ KRAJ (9-27) 3. OSTATNÍ (28-35) 4. OP EU (36-37) + Předběžné harmonogramy výzev z OP EU v Excelu (příloha u) 1

2 Dotace 1: Ministerstvo kultury ČR: Odbor mezinárodních vztahů - Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí (do )... 4 Dotace 2: Ministerstvo kultury ČR: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (do )... 5 Dotace 3: Ministerstvo vnitra ČR HZSCR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky (do )... 6 Dotace 4: Ministerstvo kultury ČR: Výběrové dotační řízení na podporu regionálních kulturních tradic pro rok 2015 (do )... 7 Dotace 5: Ministerstvo obrany ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby (průběžně)... 8 Dotace 6: Ministerstvo životního prostředí: Státní fond životního prostředí - Program zeleň do měst a jejich okolí ( )... 9 Dotace 7: SFDI: Státní fond dopravní infrastruktury - II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "cyklostezky 2015 ( ) Dotace 8: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení ( ) Dotace 9: Plzeňský kraj - Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015 ( ) Dotace 10: Plzeňský kraj - Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 2015 (průběžně) Dotace 11: Plzeňský kraj Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015 ( ) Dotace 12: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Nákup nové CAS z rozpočtu kraje ( ) Dotace 13: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Opravy CAS menšího rozsahu z rozpočtu kraje ( ) Dotace 14: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Opravy CAS většího rozsahu z rozpočtu kraje ( ) Dotace 15: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje ( ) Dotace 16: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Technické zhodnocení CAS nebo VT z rozpočtu kraje ( ) Dotace 17: Plzeňský kraj Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2015 ( ) Dotace 18: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora sociálních služeb 2015 Dotační titul: Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2015 ( ) Dotace 19: Plzeňský kraj Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2015 ( ) Dotace 20: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - zásobování pitnou vodou ( ) Dotace 21: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - kanalizace a čistírny odpadních vod ( ) Dotace 22: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - protipovodňová opatření ( )

3 Dotace 23: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora hospodaření v lesích Dotační titul: 2015 Podpora hospodaření v lesích ( ) Dotace 24: Plzeňský kraj Podpora včelařství (2015) ( ) Dotace 25: Plzeňský kraj Dotační program Odboru kancelář hejtmana 2015: Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015 (do ) Dotace 26: Plzeňský kraj Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2015 (do ) Dotace 27: Plzeňský kraj Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2015 ( ) Dotace 28: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžové hřiště (průběžně) Dotace 29: Nadace ČEZ - Grantové řízení Podpora regionů (průběžně) Dotace 30: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod ( ) Dotace 31: COLMEX: Venkovní fitness prvky (do ) Dotace 32: Česko-německý fond budoucnosti: dotační podpora různorodých aktivit (různě) Dotace 33: Poštovní spořitelna a Nadace VIA - Regionální fond rozvoje: Grantová výzva sousedíme si (do ) Dotace 34: Nadace VIA - Místo, kde žijeme (do ) Dotace 35: Nadace Partnerství - Výsadba stromů (do ) Dotace 36: OP EU: LXIV. výzva OPŽP výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci PO 3, 4 a 6 - oblasti podpory 3.1 a 2; 4.1; 6.2, 3, 4 a 6 ( ) Dotace 37: OP EU: LXV. výzva OPŽP pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci PO 7 - oblast podpory 7.1 ( )

4 Dotace 1: Ministerstvo kultury ČR: Odbor mezinárodních vztahů - Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí (do ) Cílem výběrového dotačního řízení je podpora profesionálních subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora jejich projektů vysílaných do zahraničí a organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Všechny projekty musí být připraveny k realizaci v konkrétním místě a čase. Tematické okruhy: 1. Projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí. 2. Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí. 3. Projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do zahraničí. Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby a fyzické osoby s živnostenským oprávněním, které poskytují kulturní služby veřejnosti tj. pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod. Žádost může předložit pouze subjekt, který je pozvaným nebo přihlášeným účastníkem projektu, jenž se uskutečňuje v zahraničí. Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % kalkulovaných výdajů. zveřejnění - zahájení příjmu žádostí - ukončení příjmu žádostí Mgr. Tereza Šafránková

5 Dotace 2: Ministerstvo kultury ČR: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (do ) Program je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Popřípadě je možné finanční prostředky využít na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Dále také na obnovu movitých kulturních památek, pokud se nejedná o restaurování, např. obnova kolejových vozidel, strojů apod. Dotace je určena pro vlastníky kulturních památek, žádosti podávají prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Minimální výše příspěvku je Kč. Pro 1. kolo Pro 2. kolo Pro doplňkové kolo

6 Dotace 3: Ministerstvo vnitra ČR HZSCR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky (do ) Program je určen na nákup a rekonstrukci požární techniky - CAS. A. Dotace může být poskytnuta na pořízení nové CAS. Dotace se poskytuje na CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20 v maximální výši 2,5 mil. Kč, může však dosáhnout max. 70 % nákladů akce v běžném roce. - CAS 7,5, CAS 10 a CAS 15 je vyrobena na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, lehké hmotnostní třídy (3.000 až kg) nebo střední hmotnostní třídy (7.500 až kg) a v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 750 l.min-1, l.min-1 nebo l.min-1 a s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob. - CAS 20 je vyrobena na podvozku kategorie 2 pro smíšený provoz, nebo kategorie 3 pro terénní provoz, střední hmotnostní třídy (7.500 až kg), nebo těžké hmotnostní třídy (nad kg) a v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu l.min-1 a s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob. B. Dotace může být poskytnuta také na: a. technické zhodnocení rekonstrukcí (dále jen rekonstrukce ) CAS 32 T 815 v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých CAS 32 byla zařazena k jednotkám požární ochrany. Maximální výše dotace na rekonstrukci je 1 mil. Kč, může však dosáhnout max. 50 % nákladů akce v běžném roce. b. rekonstrukcí CAS 32 T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob. Maximální výše dotace na rekonstrukci je 1,5 mil. Kč, může však dosáhnout max. 50 % nákladů akce v běžném roce. Dotace může být poskytnuta pouze obci zřizující jednotku požární ochrany kategorie JPO II nebo JPO III, která dosud neobdržela dotaci v rámci reprodukce požární techniky na pořízení nebo rekonstrukci CAS, a nevlastní CAS, která byla vyrobena v roce 2000 a později. zahájení příjmu žádostí - ukončení příjmu žádostí pplk. Ing. Jakub Nebesář aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 6

7 Dotace 4: Ministerstvo kultury ČR: Výběrové dotační řízení na podporu regionálních kulturních tradic pro rok 2015 (do ) Dotace na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu. Projekty na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu. Za významná jubilea jsou považována výročí kulatá (např. 100., 200., apod.), popř. výročí půlkulatá (např. 150., 250., 550., apod.). V případě projektů, které se vztahují k významným výročím měst a obcí, jsou při výběrovém dotačním řízení upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. vydání výroční publikace (almanachu, sborníku) o historii obce či města. Dotace je určena pro obce, města, právnické a fyzické osoby a občanská sdružení. Dotace maximálně 70 % rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů. Pro 1. kolo Pro 2. kolo Mgr. Nádvorník Michal

8 Dotace 5: Ministerstvo obrany ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby (průběžně) Ministerstvo obrany ČR Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby Cílem programu je udržovat válečné hroby a pietní místa v poznatelném a důstojném stavu. Uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Dotace je poskytována v rámci programu ISPROFIN Zachování a obnova historických tradic. Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu. Minimální výše poskytované dotace je Kč. Dotace Ministerstva obrany představuje maximálně 80 % celkových nákladů na stavební část realizované akce. Žádosti je možné předkládat průběžně. Ty, které jsou doručeny do 31. ledna, jsou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací v následujícím kalendářním roce a jsou posuzovány komisí ve dvou po sobě následujících letech. Ing. Ivo Markovič

9 Dotace 6: Ministerstvo životního prostředí: Státní fond životního prostředí - Program zeleň do měst a jejich okolí ( ) Podporované aktivity: 1 Zakládání a obnova ploch zeleně v souladu s územně plánovací dokumentací s důrazem na péči o stávající dřeviny (odborné ošetření dřevin) a zakládání nových výsadeb dřevin (uličních stromořadí, skupin dřevin a solitérních stromů) a dalších vegetačních prvků zvyšujících druhovou diverzitu. 2 Nástroje nutné pro systémový výkon správy zeleně - zpracování generelu zeleně specifikující koncepci rozvoje systému zeleně obce, pasportu zeleně jako základního evidenčního a technicko - provozního podkladu, zpracování managementových plánů sídelní zeleně zahrnující koncepci péče o zeleň včetně specifikace potřebných výdajů, vyhodnocení stavu stromů s návrhem na jejich ošetření, projekty péče (projekty údržby nebo také zajištění systému péče). 3 Doplňkové aktivity - pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře, vč. rekonstrukce cest a chodníků (s použitím pouze materiálů a technologií umožňujících infiltraci vody), zvýšení podílu propustných ploch. Obec, městys, město, statutární město a městská část. Výše dotace: tis. Kč (spoluúčast 20%) zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Romana Rajnyšová Petr Poláček

10 Dotace 7: SFDI: Státní fond dopravní infrastruktury - II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "cyklostezky 2015 ( ) Finanční příspěvek výhradně na výstavbu cyklistické stezky nebo údržbu cyklistické stezky. Cyklistická stezka je pro účel těchto Pravidel, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, místní komunikací IV. třídy nebo veřejně přístupnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel *, která: - svými parametry splňuje požadavky pro cyklistické stezky uvedené v ČSN a v Technických podmínkách 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, - je zařazena silničním správním úřadem jako cyklistická stezka nebo stezka pro chodce a cyklisty se společným nebo odděleným provozem, - je značena ve smyslu vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001 Sb., v platném znění, dopravním značením C8a,b cyklistická stezka, C9a,b stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem nebo C10a,b stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. (* V případě, že žadatel o příspěvek hodlá na cyklistické stezce, pro kterou se příspěvek žádá, upravit provoz ve smyslu 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, udělením výjimky ze zákazu vjezdu motorových vozidel na cyklistickou stezku, je povinen ve své žádosti specifikovat rozsah této výjimky, tj. konkretizovat a specifikovat motorová vozidla, kterých se taková výjimka bude týkat. Rozsah výjimky bude předmětem posouzení hodnotící komise.) Výše dotace: 85% K žádosti je nutné mimo jiné přiložit: - Projektovou dokumentaci - Pravomocné stavební povolení pro danou akci nebo písemný souhlas speciálního stavebního úřadu s ohlášenou stavbou nebo další obdobný doklad Obec jako vlastník cyklistické stezky, svazek obcí zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí

11 Dotace 8: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení ( ) Typy podporovaných aktivit: nákup bezpečnostních prvků (dveří, zámků, kamer, závor, oplocení, osvětlení, záznamové techniky) montážních prací (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům) drobné stavební úpravy (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům) drobné terénní úpravy (např. k zajištění lepší viditelnosti na přístupovou komunikaci) atp. ŽADATELEM NEMŮŽE BÝT MĚSTO Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele. Dotace může být poskytnuta až do 100 % celkových nákladů projektu. Projekt musí být uskutečněn v roce zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Šárka Seifertová

12 Dotace 9: Plzeňský kraj - Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015 ( ) Cílem Programu je podpora kulturních a uměleckých aktivit v těchto oblastech: 1. Oživení kulturního dění v Plzeňském kraji - podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména v obcích a městech PK 2. Prezentace aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení a osob - zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání 3. Projekty podporující Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 (dále jen Plzeň EHMK 2015 ) - podpora projektů, které jsou v souladu s programovou náplní projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a) žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíl tohoto Programu dle čl. I Pravidel b) žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu c) žadatel má sídlo / místo podnikání / bydliště na území Plzeňského kraje zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Bc. Zdeněk Valenta Mgr. Pavlína Steidlová

13 Dotace 10: Plzeňský kraj - Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 2015 (průběžně) Dotační program je určen pro poskytování finanční pomoci z rozpočtu kraje na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Plzeňského kraje, došlo-li k narušení základních funkcí v území v důsledku pohromy. Finanční pomoc se poskytuje bez ohledu na to, zda byl vyhlášen krizový stav. Účelem programu není náhrada škod způsobených pohromou, ale na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce. Finanční pomoc není určena na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce ani na preventivní opatření a práce. Finanční pomoc lze poskytnout až do výše 70 % nákladů. Vlastník majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje. Žádost se všemi přílohami musí být podána ve lhůtě 30 dnů od vzniku škody na majetku v důsledku pohromy. Ing. Radek Svoboda JUDr. Helena Lucáková Róbert Miček

14 Dotace 11: Plzeňský kraj Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015 ( ) Cílem dotačního titulu je zlepšení bezpečnostní situace v Plzeňském kraji a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků. Typicky může jít o projekty vybudování kamerového systému, rozšíření kamerového systému, pořízení mobilních kamerových systémů (v těchto případech musí projekt splňovat rozšiřující podmínky pro zpracování projektů a standardní postupy pro hodnocení účinnosti Městského kamerového dohledového systému uvedené v pravidlech), zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software-grafické soubory, hardware pro preventivní a bezpečnostní účely apod. Subjekty zapojené do projektu Plzeňský kraj - bezpečný kraj. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Ivan Kraus

15 Dotace 12: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Nákup nové CAS z rozpočtu kraje ( ) Příspěvek je určen na nákup nové cisternové automobilové stříkačky. Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany. Podmínkou získání příspěvku na částečné pokrytí nákladů při nákupu nového vozidla CAS pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce je přiznání účelové dotace Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z prostředků státního rozpočtu na reprodukci požární techniky na příslušný rok. Žadatel o příspěvek na nákup nové CAS nemůže zároveň pro tutéž JSDHO žádat o příspěvek na technické zhodnocení CAS nebo VT, ani o příspěvek na opravu CAS. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Jarmila Syslová JUDr. Helena Lucáková Ing. Radek Svoboda Ing. Róbert Miček Ing. Ivan Kraus

16 Dotace 13: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Opravy CAS menšího rozsahu z rozpočtu kraje ( ) Příspěvek je určen výhradně na opravy CAS, které nejsou technickým zhodnocením ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Technickým zhodnocením ovšem může být ta část akce, která není financovaná z rozpočtu Plzeňského kraje. Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně výše 50 % z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci. Maximální výše příspěvku na jednu žádost je Kč, minimální výše příspěvku je Kč. Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany, vlastnící CAS JSDHO a splňující podmínky Pravidel programu. Žadatel nemůže zároveň pro tutéž JSDHO žádat o příspěvek na nákup CAS, ani o příspěvek na opravu CAS většího rozsahu, ani o příspěvek na technické zhodnocení CAS nebo VT (výškové techniky). zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Jarmila Syslová JUDr. Helena Lucáková Ing. Róbert Miček Ing. Ivan Kraus

17 Dotace 14: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Opravy CAS většího rozsahu z rozpočtu kraje ( ) Příspěvek z dotačního titulu je určen výhradně na opravy CAS, které nejsou technickým zhodnocením ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Technickým zhodnocením ovšem může být ta část akce, která není financovaná z rozpočtu Plzeňského kraje. Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci. Maximální výše příspěvku na jednu žádost je Kč, minimální výše příspěvku je Kč. Stáří CAS musí být minimálně 10 let, maximálně však 40 let. Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany, vlastnící CAS JSDHO a splňující podmínky Pravidel programu. Žadatel nemůže zároveň pro tutéž JSDHO žádat o příspěvek na nákup CAS, ani o příspěvek na opravu CAS menšího rozsahu, ani o příspěvek na TZ (technické zhodnocení) CAS nebo VT (výškovou techniku). zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Róbert Miček JUDr. Helena Lucáková Jarmila Syslová Ing. Radek Svoboda Ing. Ivan Kraus

18 Dotace 15: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje ( ) Finanční prostředky z tohoto dotačního titulu jsou určeny na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany JSDHO (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.). Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany a splňující podmínky Pravidel programu. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí JUDr. Helena Lucáková Jarmila Syslová Ing. Radek Svoboda Ing. Ivan Kraus

19 Dotace 16: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Technické zhodnocení CAS nebo VT z rozpočtu kraje ( ) Příspěvek z dotačního titulu je určen na technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky nebo výškové techniky. Pro CAS je maximální výše příspěvku Kč na jednu žádost a pro VT je maximální výše příspěvku Kč na jednu žádost. Minimální výše příspěvku na jednu žádost je Kč. Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany, vlastnící CAS nebo VT a splňující podmínky Pravidel programu. Žadatel nemůže zároveň pro tutéž JSDHO žádat o příspěvek na nákup CAS, ani o příspěvek na opravu CAS. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí JUDr. Helena Lucáková Jarmila Syslová Ing. Radek Svoboda Ing. Ivan Kraus

20 Dotace 17: Plzeňský kraj Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2015 ( ) Dotace je poskytována na realizaci projektu, který musí souviset s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Žadatelem o dotaci a současně příjemcem dotace může být pouze obec na území Plzeňského kraje. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Aleš Tuček CSc

21 Dotace 18: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora sociálních služeb 2015 Dotační titul: Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2015 ( ) Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nestátními neziskovými organizacemi a fyzickými osobami v Plzeňském kraji. Předpokládaný objem finančních prostředků určených na tento dotační titul je Kč. ŽADATELEM NEMŮŽE BÝT MĚSTO Žadatelem může být následující poskytovatel sociálních služeb: spolky a ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného od , obecně prospěšná společnost (zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb.), církevní právnická osoba (zřízená podle zákona č. 308/1991 Sb.), školská právnická osoba (zřízená podle zákona č. 561/2004 Sb.), fyzická osoba, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a který poskytuje sociální služby na území Plzeňského kraje. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Jaroslava Vavříková

22 Dotace 19: Plzeňský kraj Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2015 ( ) Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji Rozdělovaná částka pro rok 2015 činí Kč. ŽADATELEM NEMŮŽE BÝT MĚSTO Občanské sdružení, zájmové sdružení, církevní organizace a obecně prospěšná společnost podporující činnost mateřských a rodičovských center. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Mgr. Jitka Novotná

23 Dotace 20: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - zásobování pitnou vodou ( ) Finanční prostředky budou poskytovány formou investiční účelové dotace, v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 na zpracování projektové dokumentace pro opatření na výstavbu nebo případně na rekonstrukci (pokud se jedná o skutečné technické zhodnocení vodohospodářské infrastruktury, nikoliv běžnou opravu) vodovodů pro veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských objektů, úpraven pitné vody a zdrojů pitné vody. Dotace na zpracování PD na rekonstrukci vodovodů nebo do tohoto souboru zahrnutých staveb a zařízení je možná pouze tehdy, pokud zjištěná skutečnost není vyvolána tím, že vodní dílo nebylo udržováno v řádném stavu. Záměrem je tedy finančně podpořit zpracování projektových dokumentací, které se dotýkají opatření realizovaných ve veřejném zájmu ve výše zmíněné oblasti. Dotace může být poskytnuta pouze na zpracování projektové dokumentace k záměru, který bude v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a územním plánem obce, na jejímž území se bude opatření realizovat. Dotace nemůže být poskytnuta na zpracování projektové dokumentace v případě, že náklady na zpracování projektové dokumentace jsou uznatelným nákladem při financování samotného opatření, na jehož realizaci se projektová dokumentace zpracovává. Pokud je žadatel/příjemce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, plátcem daně z přidané hodnoty nebo se jím v průběhu zpracování projektové dokumentace stane, nelze z poskytnuté dotace hradit část nákladů odpovídající výši daně z přidané hodnoty. Výše dotace: do 50 % uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace, maximálně Kč. Žadatelem o dotaci může být obec, dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích a právnická osoba zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, ve které je obec/jsou obce společníkem s více než 50% podílem. Žadatelem o dotaci může být pouze vlastník či spoluvlastník vodohospodářské infrastruktury, které se realizace budoucího opatření dotýká. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Alena Stuchlíková Ing. Jana Němečková

24 Dotace 21: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - kanalizace a čistírny odpadních vod ( ) Finanční prostředky budou poskytovány formou investiční účelové dotace, v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 na zpracování projektové dokumentace pro opatření na výstavbu nových kanalizací a čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu nebo případně na rekonstrukci (pokud se jedná o skutečné technické zhodnocení vodohospodářské infrastruktury, nikoliv běžnou opravu) stávajících kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu a intenzifikaci. Dotace na zpracování PD na rekonstrukci kanalizací a ČOV nebo do tohoto souboru zahrnutých staveb a zařízení je možná pouze tehdy, pokud zjištěná skutečnost není vyvolána tím, že vodní dílo nebylo udržováno v řádném stavu. Záměrem je tedy finančně podpořit zpracování projektových dokumentací, které se dotýkají opatření realizovaných ve veřejném zájmu ve výše zmíněné oblasti. Dotace může být poskytnuta pouze na zpracování projektové dokumentace k záměru, který bude v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a územním plánem obce, na jejímž území se bude opatření realizovat. Dotace nemůže být poskytnuta na zpracování projektové dokumentace v případě, že náklady na zpracování projektové dokumentace jsou uznatelným nákladem při financování samotného opatření, na jehož realizaci se projektová dokumentace zpracovává. Pokud je žadatel/příjemce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, plátcem daně z přidané hodnoty nebo se jím v průběhu zpracování projektové dokumentace stane, nelze z poskytnuté dotace hradit část nákladů odpovídající výši daně z přidané hodnoty. Výše dotace: do 50 % uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace, maximálně Kč. Žadatelem o dotaci může být obec, dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích a právnická osoba zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, ve které je obec/jsou obce společníkem s více než 50% podílem. Žadatelem o dotaci může být pouze vlastník či spoluvlastník vodohospodářské infrastruktury, které se realizace budoucího opatření dotýká. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Alena Stuchlíková Ing. Jana Němečková

25 Dotace 22: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - protipovodňová opatření ( ) Finanční prostředky budou poskytovány formou investiční účelové dotace, v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2014 na zpracování projektové dokumentace pro opatření na výstavbu a jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní s ohledem na hospodárnost navrhovaného opatření. Záměrem je finančně podpořit zpracování projektových dokumentací, které se týkají opatření realizovaných ve veřejném zájmu ve výše zmíněné oblasti. Dotace může být poskytnuta pouze na zpracování projektové dokumentace k záměru, který bude v souladu se Studií protipovodňových opatření Plzeňského kraje a územním plánem obce, na jejímž území se bude opatření realizovat. Dotace nemůže být poskytnuta na zpracování projektové dokumentace v případě, že náklady na zpracování projektové dokumentace jsou uznatelným nákladem při financování samotného opatření, na jehož realizaci se projektová dokumentace zpracovává. Výše dotace: do 50 % uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace, maximálně Kč. Žadatelem o dotaci může být pouze obec, která bude mít plánované opatření po jeho realizaci ve svém vlastnictví. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Alena Stuchlíková Ing. Jana Němečková

26 Dotace 23: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora hospodaření v lesích Dotační titul: 2015 Podpora hospodaření v lesích ( ) Dotace je poskytována na obnovený lesní porost ve fázi zajištění s provedeným zdravotním výběrem a úpravou druhové skladby: A. zajištěním lesních porostů v zákonné lhůtě (meliorační a zpevňující dřeviny MZD - mimo BŘ, na SLT sk.1., 2. a 3., základní dřevina borovice lesní ZD - BO, na SLT sk. 1.) B. zdravotní výběr a úprava druhové skladby. Vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel lesa. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Jindřich Rykovský Ing. Lada Heřmanová

27 Dotace 24: Plzeňský kraj Podpora včelařství (2015) ( ) Cílem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zvýšením opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji. ŽADATELEM NEMŮŽE BÝT MĚSTO Žadatelem o dotaci může být právnická osoba (PO) spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (resp. občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, s ohledem na ustanovení 3045 zákona č. 89/2012 Sb.), v územní působnosti Plzeňského kraje (dále jen žadatel ), který: a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o dotaci, a b) sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v jednotlivém okrese v Plzeňském kraji, evidovaných podle zvláštního právního předpisu. Konečným příjemcem dotace (resp. finančního příspěvku) na nástavkové úly, pomůcky a vybavení budou začínající a stávající včelaři, včelařící ve správním obvodu Plzeňského kraje, dle čl. 7. těchto pravidel. Příjemcem dotace na realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev (mor včelího plodu, varroáza) bude žadatel. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Jindřich Rykovský Ing. Lada Heřmanová

28 Dotace 25: Plzeňský kraj Dotační program Odboru kancelář hejtmana 2015: Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015 (do ) Dotaci z Fondu Rady Plzeňského kraje lze použít jako mimo programovou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje pouze ve výjimečných případech, kdy nebylo možno využít žádosti o poskytnutí dotace z jiných vyhlášených dotačních programů Plzeňského kraje. Alokace finančních prostředků na dotační titul: 2 mil. Kč. Dotaci lze poskytnout subjektům bez bližší specifikace, tzn. jak fyzickým, tak právnickým osobám (obec, sdružení, svaz, spolek, společnost, klub, církevní organizace, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond). zahájení příjmu žádostí - ukončení příjmu žádostí JUDr. Jiří Tyc

29 Dotace 26: Plzeňský kraj Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2015 (do ) Hlavním cílem dotačního titulu je pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem (dále jen obec ), při plnění povinností, které jim ukládá 135 odst. 6 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení náklady vynaložené na neodkladné odstranění stavby a na nutné zabezpečovací práce nese vlastník stavby. Pokud stavební úřad zajistil provedení prací podle odstavce 3 stavebním podnikatelem (tj. pokud zde hrozí nebezpečí z prodlení) a vlastník se s tímto podnikatelem nedohodne na úhradě nákladů, uhradí je a na vlastníkovi stavby vymáhá obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem. Na základě této zákonné povinnosti tak obec musí vynaložit náklady na odstranění stavby nebo na nutné zabezpečení stavby, která není ve vlastnictví této obce a nemusí se ani na území této obce nacházet. Na tuto pomoc je v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 vyčleněna částka 460 tisíc Kč. Obec Plzeňského kraje, jejíž obecní úřad je obecným stavebním úřadem ve smyslu 13 stavebního zákona. zahájení příjmu žádostí - ukončení příjmu žádostí Mgr. Jaroslava Milerová

30 Dotace 27: Plzeňský kraj Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2015 ( ) Cílem programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje Opatření 3.4 Rozvoj vodohospodářské infrastruktury s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou. Cíl tohoto dotačního programu je v souladu s ustanovením 1 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí, že vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. Obce, dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích, právnické osoby založené dle obchodního zákoníku zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Hana Peřinová

31 Dotace 28: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžové hřiště (průběžně) Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. Všechny právnické osoby Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena. Příjem žádostí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádosti, které splňují zde uvedené podmínky a jsou v souladu se Statutem a Grantovými pravidly Nadace ČEZ, budou předloženy správní radě nadace k posouzení na jejím nejbližším zasedání. V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti

32 Dotace 29: Nadace ČEZ - Grantové řízení Podpora regionů (průběžně) Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů. Všechny právnické osoby Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena. Příjem žádostí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádosti, které splňují zde uvedené podmínky a jsou v souladu se Statutem a Grantovými pravidly Nadace ČEZ, budou předloženy správní radě nadace k posouzení na jejím nejbližším zasedání. V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti

33 Dotace 30: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod ( ) Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci sloupového osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu. Grantové řízení je určeno pro obce nebo městské části. Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku je ,- Kč. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí

34 Dotace 31: COLMEX: Venkovní fitness prvky (do ) Různorodé venkovní fitness prvky. Neomezeno. Výše dotace 55%. Zaslání žádosti o nadační příspěvek je omezeno do , nebo pro prvních 100 žadatelů. Bc. Helena Dvořáková , Pozn.: Přestože je nabídka firmou Colmex s. r. o. prezentována jako dotační příležitost, jedná se spíše o výhodnou akční cenu. 34

35 Dotace 32: Česko-německý fond budoucnosti: dotační podpora různorodých aktivit (různě) Oblasti podpory: 1. Mládež a školy - školní partnerství - setkávání žáků všech stupňů škol - odborná praktika - roční studijní pobyty - práci s mládeží na obou stranách hranice - spolupráci mateřských škol - volnočasové aktivity v oblasti sportu a kultur 2. Kultura - výtvarné umění, divadlo, hudbu, tanec, literární akce, dokumentární filmy 3. Dialogy a vědecké projekty - odborné konference, semináře, workshopy - spolupráci univerzit, spolků nebo soukromých iniciativ - vzdělávání dospělých - vědecké výstavy a prezentace 4. Publikace - vědecké práce s česko-německým zaměřením - překlady české a německé beletrie, deníků, memoárů - výstavní katalogy - vybraný učební materiál 5. Obnova památek - renovaci sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog) - obnovu křížových cest, hřbitovů a pomníků 6. Sociální projekty a podpora menšin - setkávání zdravotně a sociálně znevýhodněných osob z obou zemí - setkávání českých a německých seniorů - aktivity národnostních menšin 7. Partnerství obcí a zájmových sdružení - iniciativy k založení partnerství měst a obcí - sportovní a kulturní akce v rámci partnerství - kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků - obecně prospěšná česko-německá shromáždění jakéhokoliv druhu 8. Stipendia - každoročně deset studijních pobytů českých a německých studentů na univerzitách a vysokých školách v sousední zemi vždy na dobu deseti měsíců 35

36 - každé stipendium má svůj vlastní stanovený cíl a nesmí bezprostředně navazovat na jinou stipendijní podporu pobytu v sousední zemi Fyzické osoby, organizace. Výše dotace do 50%. Lhůty pro podání žádostí y uzávěrky pro projekty plánované v: čtvrtletí nebo později: do 30. září předchozího roku čtvrtletí nebo později: do 31. prosince předchozího roku čtvrtletí nebo později: do 31. března čtvrtletí nebo později:do 30. června uzávěrky pro projekty renovací památek do 15. srpna v příslušném roce. Jedná se o projekty, jejichž realizace je plánována od následujícího kalendářního roku. pro odevzdání žádostí o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti je vždy k 15. prosinci pro následující akademický rok

37 Dotace 33: Poštovní spořitelna a Nadace VIA - Regionální fond rozvoje: Grantová výzva sousedíme si (do ) Podpora projektů z celé České republiky zaměřených na zlepšování sousedských vztahů a rozvíjení činorodých a soběstačných sousedských komunit. Nezbytnou podmínkou úspěchu v programu je mimo jiné míra příležitostí pro dobrovolnou činnost a aktivní zapojení občanů do plánování, příprav a realizace projektu, ale i spolupráce a rozvoj partnerství mezi místními subjekty. České nevládní neziskové organizace registrované jako spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy a účelová zařízení církví (charity a diakonie), dále také příspěvkové organizace či obce a sdružení obcí. Výše grantu Maximální výše jednoho grantu je korun (rozděleny budou 2 mil. Kč) - České nevládní neziskové organizace mohou požádat o příspěvek v rozmezí % celkových nákladů projektu. - Obce, sdružení obcí a příspěvkové organizace mohou požádat o příspěvek v rozmezí % celkových nákladů projektu. Doba realizace projektu může být nejdéle 12 měsíců v období od 22. června 2015 do 20. června Lucie Voláková, Renata Wiflingová (ústředna),

38 Dotace 34: Nadace VIA - Místo, kde žijeme (do ) Program nabízíme těm, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství. Chceme pomoci takovým proměnám prostranství, které se stanou základnou pro další růst vašeho společenství. Podpoříme pět žadatelů formou finančního grantu, odborného konzultanta a tří vzdělávacích seminářů. Grant žadatele podpoří v tom, aby: Program obsahuje: - nastartovali či rozvinuli spolupráci různých aktérů a díky tomu využili lépe potenciál místních lidí, neziskovek, firem a institucí - vytvořili bezpečný prostor k tomu, aby si lidé naslouchali, vyjádřili svůj názor a domluvili se na společném cíli - přeměnili konkrétní veřejný prostor tak, aby dobře sloužil potřebám místního společenství - prohloubili vztah lidí k místu, kde žijí, a odpovědnost za jeho budoucnost - umožnili lidem aktivně se zapojit do života obce a podpořili tím rozvoj kultury svépomoc 1. Nadační příspěvek ve výši Kč (spoluúčast žadatele min. 20%) na plánovací proces a obnovu/výstavbu veřejného prostranství. 2. Odborného konzultanta, který vám poskytne komplexní poradenství v oblasti strategického plánování projektu, při přípravě plánovacího a stavebního postupu a při organizaci a moderování veřejných setkání (prostředky na konzultanta neuvádějte v rozpočtu projektu). 3. Účast na třech odborných seminářích, tematicky vycházejících z realizace projektů (plánovací setkání s veřejností, stavba s dobrovolníky apod.; prostředky na semináře neuvádějte v rozpočtu projektu). Využití všech tří složek programu je nedílnou součástí podpory, nejde o volitelné složky. Program je postaven tak, že grant, konzultant a semináře vytvářejí nedílný celek. Neziskové organizace (NO), obce do obyvatel (v obcích a městech nad obyvatel musí být nositelem projektu NO/PO, obec/město bude partnerem projektu), příspěvkové organizace (PO), účelová zařízení církví Markéta Kunešová Ondřej Šindelář

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s.

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Možnosti nadací a státních programů Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Prezentace ke

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

Seznam dotačních titulů Plzeňského kraje pro rok 2015

Seznam dotačních titulů Plzeňského kraje pro rok 2015 Seznam tačních titulů Plzeňského kraje pro rok 2015 Obsah Odbor bezpečnosti a krizového řízení (OBKR)... 3 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015... 3 Finanční pomoc při obnově

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Červen 2015

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Červen 2015 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Červen 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj Sakrální stavby v obcích Podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy

Více

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Kulturní dědictví Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Nadace VIA Zaměření Řada programů zaměřených přímo nebo nepřímo na záchranu na obnovu kulturního dědictví a na obnovu památek

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Andrea Štolfová

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Andrea Štolfová Možnosti nadací a státních programů Ing. Andrea Štolfová Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Ministerstva Prezentace ke stažení

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-15/2015/ZK ze dne

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s. Místní akční skupina OSLAVKA, o.p.s. Výzva k předkládání projektů 1) Název programu: Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.. 2) Celkový objem finančních prostředků:

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Fond na podporu rozvoje obcí a měst

Fond na podporu rozvoje obcí a měst Fond na podporu rozvoje obcí a měst Hlavní partner EU centrum 2x ZDARMA zpracování žádosti o dotace z EU Hlavní partner Océ Česká republika s.r.o. 5x multifunkční zařízení v hodnotě 250.000,- Kč Hlavní

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

2015/2016 (MŠMT) OP VK

2015/2016 (MŠMT) OP VK Obsah: Příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 (SFDI) Bezpečnostní dobrovolník (MV ČR) Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2015 (MVČR) I. kolo

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-15/2015/ZK ze dne 23. 2.

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku sídliště Slezská 1. Identifikace výzvy Operační

Více