Střední zdravotnická škola Kroměříž Kroměříž, Albertova 4261

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola Kroměříž Kroměříž, Albertova 4261"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola Kroměříž Kroměříž, Albertova 426

2 2 OBSAH Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělání...4 Část III. Přehled pracovníků školy...5 Část IV. Přijímací řízení 7 Část V. Výsledky vzdělávání žáků.. 8 Část VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2 Část VII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti.4 Část VIII. Činnost školy v dalších oblastech..9 Část IX. Vlastní hodnocení školy..22 Část X. Výsledky inspekce provedené ČŠI.22 Část XI. Základní údaje o hospodaření 22 Část XII. Závěr výroční zprávy..23 Část XIII. Přílohy

3 3 Část I. Základní údaje o škole a) Název školy, sídlo, zřizovatel Název: Střední zdravotnická škola Kroměříž Sídlo: Albertova 426, Kroměříž Zřizovatel školy: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně tř. T.Bati Zlín Škola je od zařazena do sítě škol přidružených k UNESCO b) Statutární orgán Mgr. Dagmar Ondrušková ředitelka školy datum jmenování do funkce ředitelka školy učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů (čeština, latina) c) Zástupce statutárního orgánu zástupkyně ředitelky Mgr. Zdeňka Kuciánová zástupkyně ředitelky datum jmenování do funkce jmenování do funkce provedla ředitelka školy zástupkyně ředitelky učitelka odborných předmětů d) Telefony, adresa pro dálkový přístup, poskytování informací telefon: ředitel , kancelář fax web. pracovník pro informace Mgr. Zdeňka Kuciánová telefon: výchovná poradkyně PhDr. Ludmila Hanáková telefon: e) Kapacita školy Kapacita: 250 žáků, cílová: 250 žáků f) Typ školy: Střední zdravotnická škola g) Školská rada Školská rada má tři členy. Od do proběhla celkem čtyři jednání. Obsah všech jejích zasedání plně korespondoval s ustanoveními školského zákona.

4 4 Na škole pracuje již druhý rok také občanské sdružení Harmonie Sdružení přátel Střední zdravotnické školy Kroměříž. Činnost tohoto sdružení je pro školu velmi přínosná, jejím prostřednictvím je možno pro žáky realizovat množství nadstandardních aktivit. h) Charakteristika školy Střední zdravotnická škola Kroměříž poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vyučování se člení na teoretické a praktické. Praktické vyučování se realizuje převážně ve zdravotnických zařízeních, s nimiž má škola uzavřené náležité smlouvy k zajištění výuky. Pedagogičtí pracovníci se dělí na interní a externí (zejména lékaře). Materiálnětechnické podmínky vzdělávání jsou na velmi dobré až nadstandardní úrovni. V tomto školním roce byly mimo jiné vybudovány další dvě důležité učebny pro žákyučebna první pomoci a multimediální učebna. Škola má již více než 55letou tradici v provozování zdravotnického školství v městě Kroměříž. Během své existence několikrát změnila své sídlo, od roku 996 sídlí v nově postavené budově v těsné blízkosti nemocnice. V roce 2006 si škola připomíná deset let od postavení nové budovy. Škola realizuje vedle své hlavní činnosti také činnost doplňkovou (pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti pro veřejnost) a zejména bohatou mimoškolní činnost v oblasti naplňování volného času žáků a organizování aktivit souvisejících s její výchovně vzdělávací činností.

5 5 Část II. Přehled oborů vzdělání Přehled oborů, které škola vyučuje Obor vzdělání Kód oboru Všeobecná sestra 534M/00 Zdravotnický asistent 534M/007 Sociální péče Pečovatelská činnost 754M/003 Forma vzdělání denní a večerní denní denní

6 6 Část III. Přehled pracovníků školy a) Počet pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2005/2006 Počet fyzických osob Interní Externí 24 3 Přepočtené úvazky 22,668 2,4 b) Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006 Pedagog. pracovníci Pracovní zařazení poř.číslo Funkce (interní) ředitelka 2 zástupkyně 3 Ved.prak.vyuč uč.odb.před. uč.odb.před. uč. odb. před. 7 uč. odb. před uč. odb. před. uč. všeob. před. uč. odb. před. 2 uč. všeob. před. uč. odb. před. 3 uč. odb. před. 4 uč. všeob. před uč. všeob.před. uč. všeob. před. uč. všeob. před. uč. odb.před. uč. všeob. před. uč.všeob.před. uč. odb.před. 0,286 0,8 0,762 Úvazek Kvalifikace VŠ CJLLAJ VŠ učit.odb.před. na SZŠ VŠ učit.odb.před. na zdrav.školách SŠ SŠ VŠ učit. odb. před. pro SZŠ VŠ pedagogikapéče o nemocné SŠ VŠ MATCHE,VYT VŠ učit.odb.před. na zdrav. školách VŠ CJLDEJ VŠ učit.odb.před.na SZŠ VŠ učit.odb.před.na SZŠ VŠ MATzáklady techniky VŠ DEJANJ VŠ ZEM, RUJ,NEJ VŠ BIOTEV VŠ ošetřovat. VŠFYZ,MAT VŠCJL,HV VŠučit.odb.před. na SZŠ Roků pedagogické praxe

7 7 22 uč.odb.před. 23 uč.odb.před. 24 uč.odb.před. VŠuč.zdrav.a 2 soc.předm. VŠuč.odb.předm. na 6 SZŠ VŠOSE Externí pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 Pedagog.pracovníci poř.číslo(externí) Pracovní zařazení Funkce učitel odb.před. učitel odb.před. učitel odb.před. učitel odb.před. učitel odb.před. učitel odb. před. učitel odb. před. učitel všeob.před. učitel všeob.před. učitel všeob.před. učitel odb.před. 0,286 0,43 0,095 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,095 0, učitel všeob.před. učitel všeob.před. 0,095 0,43 Úvazek Roků pedag. praxe VŠLF 3 VŠLF 9 VŠLF 5 VŠLF 5 VŠLF 2 VŠLF 4 VŠLF 8 VŠBIO,CHE 26 VŠMuzikologie 4 VŠMAT,VYT 5 VSuč.odb.před pro 6 SZŠ VŠ 2 VŠVYV 3 Kvalifikace c ) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 8 7,25

8 8 Část IV. Přijímací řízení a) Počet přihlášených a přijatých uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2006/2007 Kód KKOV Obor vzdělávání 534M/007 Zdravotnický asistent Délka Počet Počet Forma vzdělávání přihlášených přijatých vzdělávání (roky) uchazečů uchazečů 4 denní Pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání ředitelka školy vyhlásila jedno kolo přijímacího řízení. b) Kritéria pro přijetí ke studiu Ředitelka školy stanovila tato kritéria:. Uchazeč s průměrným prospěchem do,50 včetně ( posuzováno. a 2. pololetí osmého ročníku a.pololetí 9. ročníku ZŠ) nekoná přijímací zkoušku a získává: 90 bodů za výsledky vzdělávání na ZŠ 5 bodů za výstupní hodnocení ze ZŠ (uchazeč, který splnil povinnou školní docházku dříve než ve školním roce , nebude bodově znevýhodněn za nedodané výstupní hodnocení ze ZŠ) 2. Uchazeč s průměrným prospěchem nad,50 (posuzováno. a 2. pololetí osmého ročníku a.pololetí 9. ročníku ZŠ) koná přijímací zkoušku z: diktát z českého jazyka maximálně 40 bodů test z biologie člověka v rozsahu učiva přírodopisu na ZŠ maximálně 50 bodů Tento uchazeč dále získá: 5 bodů za výstupní hodnocení ze ZŠ (uchazeč, který splnil povinnou školní docházku dříve než ve školním roce , nebude bodově znevýhodněn za nedodané výstupní hodnocení ze ZŠ) 3. Prospěch ze ZŠ Uchazeči mohou dále získat maximálně 0 bodů za průměrný prospěch ze ZŠ ( posuzuje se 2. pololetí 8. ročníku a. pololetí 9. ročníku ZŠ) Při shodnosti celkového počtu dosažených bodů u více uchazečů rozhodují vedlejší kritéria: a) počet bodů z testu z biologie člověka v rozsahu učiva přírodopisu na ZŠ b) počet bodů z diktátu z českého jazyka c) počet bodů z průměrného prospěchu ze ZŠ (2.pololetí 8. ročníku a. pololetí 9. ročníku) Splnění podmínky přijímacího řízení: dosažení 35 bodů

9 9 Pozn: V případě, že bude schválena novela zákona č. 56/2004 Sb., nebude k výstupnímu hodnocení přihlíženo. c) Přijímací řízení do vyššího ročníku Kód KKOV 534M/00 Obor Vzdělávání Všeobecná sestra Délka (roky) 5 Forma vzdělávání večerní Počet Část V. Výsledky vzdělávání žáků a) Celkové hodnocení výsledků vzdělávání žáků na konci prvního a druhého pololetí 3. a 4.ročník denní formy vzdělávání oboru Všeobecná sestra 3. ročníky 58 žáků Prospěli 43.pololetí s vyznam. 5 neprospěli 0 prospěli 49 2.pololetí s vyznam. 9 neprospěli 0 prospěli 48 2.pololetí s vyznam. 5 neprospěli 4. ročníky 54 žáků prospěli 47.pololetí s vyznam. 6 neprospěli b) Celkové hodnocení výsledků vzdělávání na konci prvního a druhého pololetí 4. ročník večerní formy vzdělávání oboru Všeobecná sestra.pololetí 24 žáků 2.pololetí 22 žáků Prospělo 7 Prospělo 2 Prospělo s vyznamenáním 0 Prospělo s vyznamenáním Neprospělo 5 Neprospělo 0

10 0 c) Celkové hodnocení výsledků vzdělávání na konci prvního a druhého pololetí. a 2. ročník denní formy vzdělávání oboru Zdravotnický asistent. ročník (.pololetí) 28 žáků prospěli 9 (2. pololetí 27 žáků).pololetí s vyznam. neprospěli 7 prospěli 22 2.pololetí s vyznam. 2 neprospěli 3 prospěli 47 2.pololetí s vyznam. 5 neprospěli V. pololetí nebyl žák hodnocen. 2. ročník 54 žáků prospěli 44.pololetí s vyznam. neprospěli 7 V. pololetí nebyli 2 žáci hodnoceni. Ve 2. pololetí nebyl žák hodnocen. d) Celkové hodnocení výsledků vzdělávání na konci prvního a druhého pololetí l. ročník denní formy vzdělávání oboru Sociální péčepečovatelská činnost Počet žáků 26 Prospěli 6.pololetí s vyznam. 0 neprospěli 0 prospěli 22 2.pololetí s vyznam. 0 neprospěli 4 e) Celkové hodnocení výsledků maturitní zkoušky Počet žáků celkem 53 Prospělo 45 Prospělo s vyznamenáním 7 Neprospělo Součástí vzdělávání žáků denní i večerní formy oboru Všeobecná sestra byla odborná praxe. V letošním školním roce vykonalo praxi 58 žáků denního a 23 žáků večerního studia, a to převážně na pracovištích Kroměřížské nemocnice a Nemocnice milosrdných sester sv. Vincence de Paul. Část žáků večerního studia absolvovala odbornou praxi na pracovištích v místě bydliště, tj. Nemocnice Uherské Hradiště, Nemocnice T. Bati Zlín, Nemocnice Kyjov, Nemocnice Hranice a chirurgické sanatorium Val. Meziříčí. Odborná praxe byla zahájena jednotně 29.května a ukončena 23.června (u večerní formy studia 2.června.). Aby zapojení žáků do ošetřovatelského procesu bylo maximálně efektivní jak pro zdravotnická zařízení, tak pro vzdělávací proces, spolupracovali jsme na přípravě odborné praxe s vedoucími pracovníky školních pracovišť. Každý žák praktikoval vždy na dvou odborných praxích.

11 Přehled oddělení a celkový počet praktikujících žáků: Oddělení INT CHI DĚT JIP URO UNK GYNPOR ORTOP LDN Kožní OIM Oční PL NEU Počet žáků V rámci odborné praxe jsou žáci vedeni k vědeckému, samostatnému a zodpovědnému přístupu k ošetřování nemocných. S ohledem na tento cíl zpracovávají žáci 3. ročníků portfólia a žáci 4. ročníků rozsáhlou seminární práci. Shromážděný materiál slouží žákům k samostudiu. Nejkvalitnější práce jsou k dispozici v informačním centru školy. Ve výuce předmětu Ošetřování nemocných se osvědčila práce žáků se skripty, vytvořenými kolektivem našich učitelek odborných předmětů a používanými i v mnohých jiných zdravotnických školách v ČR. f) Průměrný prospěch z maturitních předmětů u čtvrtých ročníků denní formy vzdělávání v oboru Všeobecná sestra Ročník Třída 4.A 4.B Český jazyk a literatura Ošetřovatelství Vnitřní lékařství Chirurgie Ošetřování nemocných Německý jazyk Anglický jazyk Pedagogika a psychologie CJL OSE VNL CHI OSN NEJ ANJ PSP CJL OSE VNL CHI OSN NEJ ANJ PSP 2,85 2,48 2,38 2,52 2,58 2, 2,50 2,04 2,46 2, ,50 g) Uplatnění absolventů (maturitní zkouška v roce 2006) Počet absolventů VŠ VOŠ Jazyková škola Zaměstnání Bez uplatnění Není dosud (dle dostupných k dispozici informací) informace

12 2 Maturitní zkouška se skládala z povinných a volitelných předmětů, vedle teoretické části maturitní zkoušky byla konána rovněž praktická zkouška z předmětu ošetřování nemocných. Již tradičně byla realizována dvoudenní forma této zkoušky (první část probíhala v odpoledním bloku, druhá část následovala v dopoledním bloku). Zkouška zahrnovala komplexní ošetřovatelkou péči u 3 až 6 klientů na interním a chirurgickém oddělení Nemocnice v Kroměříži. Zkoušku provázela klidná a vstřícná atmosféra za spolupráce odborníků z praxe. h) Hodnocení chování žáků denního studia Počet žáků v. pololetí: 22 Počet žáků v 2. pololetí: 28 Chování:.pololetí 2.pololetí Velmi dobré Uspokojivé 3 Neuspokojivé i) Výchovná opatření u žáků denního studia Celkem bylo uděleno: Pochvala třídního učitele 3 Pochvala ředitele školy 2 Napomenutí Důtka třídního třídního učitele učitele 0 9 Důtka ředitele školy 5

13 3 Část VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání (instituce) Kurz komunikace porodní asistentky v práci s klienty i v osobním životě (NC ONZO Brno) Kurz právní odpovědnost ve zdravotnictví (NC ONZO Brno) Seminář K aktuálním otázkám zdravotnického školství (Asociace řed. SZŠ) Odborná konferencezákon 96/2004 Sb. (NC ONZO Brno) Seminář pro ředitele VZŠ a SZŠ (NC ONZO Brno) Kurz Zvládání stresu (NC ONZO Brno) Seminář Maturita německého jazyka (NIDV Zlín) Seminář Vedení třídnických hodin (PPP Kroměříž) Seminář Vedení třídnických hodin (PPP Kroměříž) Konference vyučujících němčiny (NI pro DVPP Praha) Seminář Respektovat a být respektován (zařízení pro DVPP Zlín) Lyžařský instruktorský kurz( NIDV Zlín) ICT vzdělávání úroveň P Pedagogický pracovník učitel odborných předmětů učitel odborných předmětů ředitel učitel odborných předmětů ředitel učitel odborných předmětů učitel NEJ učitel odborných předmětů učitelé všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů učitel NEJ učitel odborných předmětů učitel TEV učitelé všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů Školení, vzdělávání ostatní SeminářCestovní náhrady (Integra Brno) Referent KonferenceCesta k modernímu učitel odborných předmětů ošetřovatelství (FN Motol) KonferenceCesta k modernímu učitel odborných předmětů ošetřovatelství (FN Motol) SeminářMetodika první pomoci (Společnost učitel odborných předmětů instrumentářek Brno) SeminářÚčetnictví a uzávěrka (Integra Brno) ekonom Celostátní setkání učitelů ON a DEJ učitel ON,DEJ (Středoškolský klub ASR ČR) Školení a přezkoušení obsluhy NT TV topič plynové kotelny (odborně způsobilá osoba) KurzKritické myšlení (lektoři z PF UP učitel CJL,DEJ Olomouc) Mezinárodní sympozium ošetřovatelství učitel odb. předmětů (zdravotně sociální fakulta Ostravské univer.) Dny Marty Staňkové IIIVzdělávání sester učitel odb. předmětů

14 4 Seminář pro účetní (Integra Brno) Školení Týmová spolupráce (projektvzdělávání v oblasti prevence) Seminář k aktuálním otázkám zdravotnického školství (Asociace řed.) Diabetologické dny Luhačovice (LMG,s.r.o.Luhačovice) SeminářAutoevaluace školy (Asociace řed.) Seminář Spisová služba a archivování dokumentů(kps Vzdělávací agentura) Kurz Bazální stimulace (Institut bazální stimulace Frýdek Místek) Mezioborový kongres 2006Sociální péče Seminář Jak psát a řídit projekty Moderní obezitologie pro sestry(szš KM) Moderní diabetologie pro sestry(szš KM) Kurz vzdělávání v andragogice (Fil. fakulta UP Olomouc) Projektový pracovník (MěÚ Kroměříž) Primární prevence pro školní metodiky prevence (Pcentrum Olomouc) Seminář výchovných poradců (PPP Kroměříž) Maturitní zkouška podle zákona č. 56/2004 Sb. (NIDV Zlín) ekonom učitelé ředitel učitel odborných předmětů ředitel referent učitelé odborných předmětů učitelé odborných předmětů učitel CJL,DEJ učitelky odborných předmětů učitelky odborných předmětů učitelé odborných předmětů učitel odborných předmětů školní metodik prevence Výchovný poradce zástupce ředitele Kolektiv pedagogických pracovníků má dobré zkušenosti s organizováním kolektivních vzdělávacích aktivit v prostředí školy nebo v jiném prostředí. Forma týmového vzdělávání je uplatňována v různých tematických oblastech např. odborné znalosti, oblast prevence, etická výchova v práci učitele aj. Všem pedagogickým pracovníkům příslušelo ve školním roce 2005/2006 volno k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Rozsah tohoto volna byl stanoven vždy s ohledem na podmínky provozu školy.

15 5 Část VII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti.aktivity v rámci školy Organizace školních soutěží pro žáky sportovní Miss aerobic ( 20 aktivně cvičících žáků všech ročníků, zahraniční host profesionální sportovec v aerobicu) Sportovní den (20 aktivně cvičících žáků všech ročníků) oblast odborných dovedností soutěž v obvazové technice (. ročník) soutěž v úpravě lůžka (. ročník) soutěž v poskytování první pomoci (2. a 3.ročníky) oblast všeobecně vzdělávacích předmětů školní olympiáda v dějepise (. a 2. ročníky) konverzace v anglickém jazyce (2. 4. ročníky) konverzace v německém jazyce (2. a 3. ročníky) soutěž v matematice (. a 2. ročníky) literární a výtvarná soutěž Lidé a planeta Země (2. a 3. ročníky) literární a výtvarná soutěž Voda nad zlato (. a 2.ročníky) korespondenční forma soutěží znalostní soutěž z ekologie (. 4. ročníky) soutěž ve znalostech lidského těla (. 4. ročníky) Projektové vyučování a programy Den duševního zdraví a pohody (září) Den zdravé výživy (říjen) Mezinárodní den boje proti AIDS (prosinec) Celoroční program pro žáky i pracovníky školy preventivní program pro zdravý životní styl Obezita hrozba třetího tisíciletí Exkurze žáků exkurze v rámci odborných předmětů Fakultní Nemocnice Olomouc urgentní příjem, angiolnika Fakultní Nemocnice Brno kardiochirurgie Masarykův Onkologický ústav Brno Četné exkurze ve zdravotnických a sociálních zařízeních v regionu

16 6 exkurze v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů Skanzem v Rymicích Muzeum ruční výroby papíru ve Velkých Losinách Hvězdárna Brno Kulturní programy pro žáky filmová a divadelní představení hudební koncert nevidomých umělců multimediální šou The action věnovaný prevenci úrazů začínajících řidičů Výstavy a vernisáže ve vestibulu školy trvale udržitelný rozvoj II preventivní a charitativní projekty, žákovské projekty Zájmové kroužky žáků první pomoc volejbal Zdravý úsměv(zdravotně výchovné programy pro mateřské školy) Help Bezpečná komunita (zdravotně výchovné programy pro různou veřejnost Kurzy pro žáky lyžařský výcvikový kurz (Jeseníky) masérský kurz pro sportovní a rekondiční masáže (osvědčení s celostátní platností) kurz znakového jazyka (osvědčení s celostátní platností) 2.Aktivity nad rámec školy Účast žáků v soutěžích a přehlídkách oblast sport, jazyky, odborné znalosti Sedláčkův memoriál Běh Terryho Foxe Okresní soutěž ve šplhu organizace soutěže pro SŠ v regionu Turnaj v mixvolejbalu (ve spolupráci se Sportovním klubem neslyšících v Kroměříži) Olympiáda v českém jazyce Recitační soutěž Wolkerův Prostějov Okresní soutěž v anglické konverzaci Celostátní a mezinárodní soutěž v poskytování první pomoci (Brno, Jihlava)

17 7 Přehlídka prací žáků Středních zdravotnických škol Moje nejzajímavější kazuistika (Zlín) Celostátní soutěž zdravotnických škol o nejzdařilejší akci v rámci Mezinárodního nekuřáckého dne Středoškolská odborná činnost a) okresní kolo umístění:.místo (žákyně 4. ročníku) obor : Zdravotnictví název práce: Cíle podpory zdraví a možnosti prevence dětské úrazovosti další umístění: 3. místo (žákyně 4. ročníku) obor: Zdravotnictví název práce: Úroveň komunikace mezi zdravotnickým personálem a sluchově postiženými b) krajské kolo umístění: 2. místo (žákyně 4. ročníku) práce, která se v okresním kole umístila na prvním místě (viz výše) Organizace studentských konferencí Konference o zdravé výživě Konference Zdravotnický asistent a první pomoc z různých pohledů Pozn. Škola má bohaté zkušenosti s organizováním konferencí, které se staly na škole již tradicí. Pravidelně jsou zváni i zástupci z ostatních zdravotnických škol Zlínského kraje a jiných institucí. Organizace charitativních sbírek a akcí Srdíčkový den (pěstounské rodiny) Svátek s Emilem (tělesně postižená mládež) Adopce na dálku (již druhý rok pokračovala akce žáků a zaměstnanců školy v oblasti Nadace Mezinárodní potřeby finanční pomoc malému chlapci z Nepálu k zajištění jídla, oblečení, studia a zdravotní péče) 3. Akce školy určené široké veřejnosti Aktivity žáků a učitelů školy v rámci Projektu Zdravé město a Bezpečná komunita (pestrý program školy v oblasti podpory a propagace zdravého životního stylu mezi občany města a okolí) Den seniorů na SZŠ Kroměříž (spolupráce žáků a učitelů školy se seniorskou generací) IN = NEKOUŘIT aneb Kouření již není v módě (spolupráce žáků školy s dětmi ze základních škol, interaktivní program v oblasti prevence)

18 8 Aktivity žáků a učitelů školy v rámci Projektu Bezpečný domov (žáci školy poskytují rodičům malých dětí odborné informace s cílem snížit počet úrazů dětí předškolního věku) II. Konference Bezpečná škola (odborně zaměřená konference na problematiku dětských úrazů v ČR a ve světě, úrazů ve škole, prevenci dětských úrazů aj.) Organizování konferencí pro odbornou zdravotnickou veřejnost (Moderní diabetologie pro sestry aj.). Vzdělávací akce jsou zařazeny do kreditního systému v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Mezinárodní den ošetřovatelství (5. ročník zdravotně preventivní akce pro občany města Kroměříž a blízkého okolí) Rekvalifikační kurzy pro veřejnost (vzdělávání zájemců z veřejnosti pro oblast sociální péčeobslužná péče, absolventi získávají osvědčení s celostátní působností, dosud proběhlo celkem pět cyklů v rozsahu 85 hodin, absolvovalo již 35 frekventantů) Programy pro děti z mateřských škol (žáci školy vychovávají děti i rodiče k orálnímu zdraví a prevenci zubního kazu) Programy pro děti z Dětského domova v Kroměříži (Vánoční odpoledne, zábavné odpoledne v přírodě) Zdravotnická školení pro zájemce z veřejnosti (pořádání kurzů v poskytování první pomoci pro pedagogické pracovníky z různých typů škol) 4. Prezentace školy na veřejnosti Internetová stránka školy Informační tiskoviny o škole, o akcích školy Publikování o životě školy v místním a regionálním tisku Propagace projektů informační panely aj. Propagační materiály a předměty s logem školy, vizitky, formuláře školy Školní ples Informační centrum školy (akreditace k poskytování zdravotnických informací pro veřejnost) Ocenění žáků školy za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti Slavnostní setkání oceněných žáků se zástupci Zlínského kraje v Baťově vile ve Zlíně Ocenění školy za vynikající minimální preventivní program slavnostní setkání oceněných škol s krajským koordinátorem prevence a zástupců Zlínského kraje Pravidelná, pestrá a bohatá činnost školy, jejíž aktivity mají vliv na život a prostředí v regionu, se výrazně podílí na získávání a upevňování dobrého jména a uznání na veřejnosti

19 9 5. Spolupráce se sociálními partnery a jinými institucemi Škola spolupracuje s různými subjekty: Poskytovatelé zdravotnických a sociálních služeb v Kroměříži a v dalších místech Zlínského kraje zejména Kroměřížská nemocnice a.s., Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži a Sociální služby města Kroměříže aj. Filozofická fakulta UP Olomouc Stomatologická klinika Hradec Králové Svaz diabetiků ČR Zdravotnický ústav se sídlem ve Zlíně, pracoviště Kroměříž Oddělení podpory zdraví Klub UNESCO Kroměříž Všeobecná zdravotní pojišťovna Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Kroměříži Psychiatrická léčebna v Kroměříži Městský úřad Kroměříž Zdravotnické školy Zlínského kraje Mateřské, základní i střední školy Kroměřížska Dětský domov v Kroměříži Oblastní spolek Českého červeného kříže Pedagogickopsychologická poradna Kroměříž Spektrum o.s. K centrum Občanské sdružení Anabell Občanské sdružení JASPIS Vzdělávací centrum zdraví a péče při Ostalbské klinice v Aalenu (Německo 6. Ocenění školy, uznání Vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2004/2005 a vynikající činnost školního metodika prevence předání ocenění od p. Libora Lukáše, hejtmana Zlínského kraje, květen 2006 Ocenění žáka školy za mimořádné úspěchy v mimoškolní činností předání ocenění od vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, červen 2006 Poděkování za pomoc při letošní veřejné sbírce Svátek s Emilem písemné poděkování od Mgr. Josefa Slováka, náměstka hejtmana Zlínského kraje, červen 2006

20 20 ČÁST VIII. Činnost školy v dalších oblastech a) Projektová činnost Rozvoj dalšího profesního vzdělávání lektorů působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb (projekt Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního učení, financováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR) Bezpečný domov pro děti (projekt Podpory zdraví v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR Národní program zdraví) Činnost školy v projektech Zdravé město a Bezpečná komunita (projekty s finančním příspěvkem města Kroměříž) b) Krajské předmětové komise zdravotnických školy Zlínského kraje Škola zorganizovala dvě jednání pro vyučující předmětů anglický jazyk psychologie a pedagogika c) Výchovné poradenství Aktivity související s výchovným poradenstvím byly realizovány v souladu se stanoveným plánem: výchovná poradkyně komunikovala dle potřeby s žáky, zákon. zástupci žáků, s pedagogickými pracovníky i ostatními pracovníky školy. Ke své činnosti využívala různé metody a formy kontaktu s klienty (individuální konzultace, skupinová setkání s žáky i učiteli, dotazníky, nástěnky, třídní schůzky, informační letáky, pedagogické porady aj.) v oblasti kariérového poradenství byli žáci zejména čtvrtých ročníků průběžně informováni o možnostech profesního růstu a zvyšování kvalifikace prostřednictvím opakovaných osobních a písemných sdělení (diskuse,třídnické hodiny, nástěnky,individuální konzultace ). Žáci 4. ročníků obdrželi informační materiály a byl pro ně uspořádán cyklus seminářů Využití klíčových kompetencí při hledání pomaturitního uplatnění. Dále byl zajištěn celoroční odběr časopisu StudentIn. Žáci navštívili veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeámus a samostatně navštěvovali Dny otevřených dveří na vysokých školách. péče o žáky se specifickými schopnostmi a výchovnými potřebami byla zajištěna kontinuální spoluprací mezi výchovnou poradkyní, třídními učiteli, vyučujícími jazykových předmětů a rodiči žáků. Ve školním roce bylo zohledněno 3 žáků s vývojovou poruchou učení především v jazykových předmětech. Všichni

21 2 pedagogičtí pracovníci uplatňovali Obecná doporučení pro práci s žáky s vývojovou poruchou učení. V průběhu roku byl podporován žák pro své výjimečné výtvarné schopnosti. prevence i řešení výchovných, výukových a sociálních problémů žáků byla realizována zejména ve spolupráci s metodikem prevence a třídními učiteli. Ve všech třídách byl zpracován screening sociálních vztahů prostřednictvím počítačového programu D. Výsledky využili třídní učitelé k budování zdravých mezilidských vztahů mezi žáky. Výchovná poradkyně vede statistiku žáků s výchovnými, výukovými a sociálními problémy spolupráce se specializovanými pracovišti, zejména s Pedagogicko psychologickou poradnou, Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce a se Sociálním odborem Městského úřadu v Kroměříži byla pro práci výchovné poradkyně nezbytná. témata Úvodu do světa práce byla realizována v plném rozsahu dle zpracovaného plánu. d) Prevence sociálně patologických jevů Škola pokračovala ve své pravidelné systematické činnosti, která ve své koncepci dlouhodobě usiluje o rozvoj zdravé školy v širokém slova smyslu. Preventivní aktivity jsou neustále zdokonalovány, pravidelně vyhodnocovány a jsou o nich průběžně informováni všichni učitelé, ostatní zaměstnanci a rovněž rodiče žáků. V bohatém programu (Peer program, besedy a přednášky, rozmanité volnočasové, mimovyučovací aktivity žáků, dotazníková šetření, vzdělávání učitelů v oblasti prevence, bohatá spolupráce s mnoha subjekty, poradenská činnost aj. ) byli zainteresováni žáci, zaměstnanci školy i rodiče. Stanovené cíle byly v zásadě splněny, některé naplánované body preventivního programu jsou dlouhodobého charakteru, a proto přesahují i do následujícího školního roku, teprve poté budou definitivně ukončeny a vyhodnoceny. Školní metodik prevence se soustavně vzdělává naposledy absolvoval Vzdělávací kurz pro školní metodiky prevence, rozsah 65 hodin, pořadatel kurzu: Pcentrum Olomouc ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc.Jeho dlouhodobá kvalitní práce byla oceněna i ze strany zřizovatele, v květnu tohoto roku bylo metodikovi prevence předáno ocenění za vynikající práci v oblasti prevence za uplynulý školní rok. e) Poradenské služby ve škole Ve škole bylo zabezpečeno poskytování poradenských služeb výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracovali s ostatními učiteli. Výchovný poradce uplatňoval prioritně kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, školní metodik prevence se zaměřil na poradenskou činnost v oblasti projevů sociálně patologického chování žáků. Škola má zajištěny prostorové podmínky pro poskytování poradenských služeb, časovou dostupnost služeb a informovanost o službách. f) Úvod do světa práce Do všech vzdělávacích programů oborů vzdělávání (Všeobecná sestra, Zdravotnický asistent a Sociální péčepečovatelská činnost) byla včleněna témata Úvodu do světa práce. Cíleně bylo podporováno úsilí o systematický rozvoj klíčových kompetencí žáků. Žáci se mimo jiné zúčastnili již tradičně organizované besedy s pracovníky z Úřadu práce.

22 22 g) Environmentální výchova Škola již dlouhodobě zdůrazňuje ve vzdělávání žáků zásadu uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně výchovou k udržitelnému rozvoji. Na škole je ustanovena funkce školního koordinátora EVVO, který tuto aktuální oblast vzdělávání metodicky řídí, koordinuje a kontroluje plnění stanovených cílů. Pro žáky byl sestaven celoroční program, do něhož se zapojili žáci všech ročníků. Součástí programu byly soutěže (literární a výtvarné soutěže s tématy Lidé a planeta a Voda nad zlato ), výstavy v prostorách školy ( Trvale udržitelný rozvoj II ve spolupráci s ČSOP Planorbis a dále Voda je život ), exkurze (Muzeum ruční výroby papíru ve Velkých Losinách, Hvězdárna v Brně) a promítání filmů s ekologickou tématikou. Problematika EVVO je i součástí tématických plánů učiva v předmětech, které svým pojetím mohou téma vhodně využít. Škola je partnerem v projektu Výchova a osvěta klíč k udržitelnému rozvoji. Projekt pod záštitou Klubu UNESCO Kroměříž dává příležitost k podnětné spolupráci různých druhů a typů škol v Kroměříži. h) Multikulturní výchova Škola ve své výchovné a vzdělávací činnosti důsledně uplatňuje princip pozitivního postoje k minoritám a k lidem různých národností, náboženství a kultur. Klade velký důraz na výchovu žáků k toleranci v praktickém životě. Pozornost stěžejním aspektům multikulturní výchovy je věnována téměř ve všech předmětech a též v oblasti prevenci sociálně patologických jevů. Škola soustavně realizuje etické principy ve výchově svých žáků. Jejím dlouhodobým cílem je zavedení etické výchovy do svého vzdělávacího programu (budoucí školní vzdělávací program).na škole působí učitelka odborných předmětů, která absolvovala kurz Etická výchova v rozsahu 360 hodin a je oprávněna učit etickou výchovu na všech stupních škol. i) Tematika Ochrany člověka za mimořádných situací V rámci této tematiky škola realizovala několik kroků. V tematických plánech příslušných (obsahově vhodných) předmětů jsou zakomponovány prvky uvedené problematiky. Součástí projektových dnů ve vzdělávání žáků jsou rovněž programy zaměřené na uvedenou problematiku. Uskutečnily se tyto činnosti: prosinec 2005 přednáška pro žáky. 4. ročníků o zásahu AZ (armádní zálohy) při přírodní katastrofě v TANAPu. červen 2006 přednáška pro žáky. 3. ročníků o spolupráci integrovaného záchranného systému a armády ČR s praktickými ukázkami j) Mezinárodní spolupráce Pokračovala další etapa vzájemného navštěvování partnerských škol naší školy a vzdělávacího centra zdraví a péče při Ostalbské klinice v Aalenu v Německu. V září 2005 vyjela skupina našich žáků s učiteli do Německa (5 dnů) a v červnu 2006 k nám naopak přijeli němečtí studenti se svými pedagogy (5 dnů). Oboustranně byl vždy pro hosty

23 23 připraven bohatý kulturně historický i odborný program, kdy si žáci obou partnerských škol měli možnost vyzkoušet své odborné znalosti a dovednosti v praxi ve zdravotnických zařízeních navštívené země. Pro všechny zúčastněné studenty a rovněž přítomné učitele obou škol byly vzájemné návštěvy velkým obohacením osobních zkušeností a příjemným zážitkem. Další partnerská spolupráce se plánuje prostřednictvím evropských vzdělávacích programů, které podporují specifické aktivity v oblasti vzdělávání na evropské úrovni. Část IX. Vlastní hodnocení školy Škola již několik let provádí vlastní hodnocení své činnosti. Nyní navázala na předchozí rozsáhlý dvouletý autoevaluační program školy (v letech 2003 a 2004), jehož výsledky byly shrnuty do závěrečné zprávy. Současná etapa vlastního hodnocení vychází z koncepce dlouhodobého rozvoje školy pro období , dále ze střednědobého plánování ( ), ze závěrů předchozí autoevaluace a z výsledků inspekce provedené ČŠI v roce Aktuální plán vlastního hodnocení je zpracován na období dvou školních roků, 2005/2006 a 2006/2007. Na průběhu evaluačního procesu se vedle vedení školy podílí i realizační tým z řad učitelů. Výsledky za sledované období budou opět promítnuty do nových cílů v procesu vlastního hodnocení školy. Část X. Výsledky inspekce provedené ČŠI Ve školním roce se neuskutečnila inspekce ze strany České školní inspekce. Část XI. Základní údaje o hospodaření V roce 2005 hospodařila organizace se ziskem ve výši 36,8 tis. Kč. Zisk z hlavní činnosti činil 2,2 tis. Kč a byl dosažen vlastními výnosy z pronajímání tělocvičny a sportovního areálu. V doplňkové činnosti byl dosažen zisk ve výši 24,06 tis. Kč. Na celkové výši příjmů se nejvíce podílely dotace na přímé náklady a dotace na provoz, které tvořily 92,74 % všech příjmů. Neinvestiční dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání činila tis. Kč a příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl přidělen ve výši tis. Kč. Tyto dotace byly zcela vyčerpány. Celkové výdaje činily 3 868,65 tis. Kč. Čerpání většiny položek bylo rovnoměrné a dosáhlo výše rozpočtu.

24 24 Část XII. Závěr výroční zprávy Školní rok 2005/2006 byl v mnoha směrech významným obdobím z hlediska hodnocení koncepce rozvoje Střední zdravotnické školy Kroměříž. Bylo splněno mnoho stanovených cílů, díky kterým se škola opět posunula o kus dál na cestě k pevnému úsilí stále zkvalitňovat proces vzdělávání a výchovy a modernizovat podmínky k jeho realizaci Škola nabízela vzdělávací příležitosti ve třech oborech: Všeobecná sestra, Zdravotnický asistent a Sociální péčepečovatelská činnost. Vedle dominující denní formy se uskutečňovala i večerní forma vzdělávání. Škola významnou měrou podporovala také další vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení. Byly realizovány rekvalifikační kurzy v oblasti sociální péče, uskutečňoval se vzdělávací program pro zvyšování kompetencí učitelů odborných předmětů k výkonu lektorské a konzultantské činnosti pro dospělé a byly organizovány vzdělávací akce pro odbornou zdravotnickou veřejnost (akce zařazeny do kreditního systému dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.,) Prohloubila se mezinárodní spolupráce školy a Vzdělávacího centra při klinice v Aalenu v Německu. Během dvou recipročních návštěv žáků se svými učiteli byla žákům dána i příležitost k výměně odborných znalostí a dovedností při praktickém vyučování ošetřování nemocných ve zdravotnických zařízeních navštívené země. Praktické zkušenosti ve zdravotnické praxi byly cenným obohacením v odborném růstu žáků obou partnerských škol. Škola pokračovala v další modernizaci materiálnětechnických podmínek. Byly zřízeny nové prostory v oblasti výuky první pomoci, v úseku knižního fondu v informačním centru školy a v úrovni poradenských služeb školy. Byla vybudována také nová multimediální učebna. Pestrá a bohatá činnost školy směrem k žákům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, rodičům i nejširší veřejnosti přispěla k dalšímu posílení pozitivního vnímání školy nejen v městě Kroměříž a jeho okolí, ale také ve Zlínském kraji a i nad rámec kraje. Rozmanitým aktivitám školy výrazně napomáhala úspěšná projektová činnost ze strany učitelů, kteří pružně reagovali na aktuální podněty a trendy ve vzdělávání a s osvědčenou zkušeností týmové spolupráce přistupovali k řešení potřebných témat. Finanční dotace pro svou činnost a aktivity tak škola získávala nejen z prostředků státního rozpočtu, ale i z prostředků Evropské unie. Škola obdržela za svou práci četná ústní a písemná poděkování, uznání i ocenění. Významné ocenění bylo uděleno škole za vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2004/2005, ocenění předáno hejtmanem a náměstkem hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu. Střední zdravotnická škola Kroměříž si připomíná v roce 2006 deset let působení v nově postavené budově (stavba z roku 996), jejíž umístění efektivně splňuje přímé propojení školního a nemocničního areálu a optimálně zajišťuje a organizačně zjednodušuje provázanost teoretického a praktického vyučování. I v dalším období škola hodlá své prostředí stále zvelebovat a technicky zdokonalovat, aby tato moderně řešená budova byla školou moderní, bezpečnou, zdravou a otevřenou zájemcům o vzdělávání v úrovni vzdělávání zdravotnického i nově zařazeného směru sociálního.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2009 Mgr. Dagmar

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více