Střední zdravotnická škola Kroměříž Kroměříž, Albertova 4261

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola Kroměříž Kroměříž, Albertova 4261"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola Kroměříž Kroměříž, Albertova 426

2 2 OBSAH Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělání...4 Část III. Přehled pracovníků školy...5 Část IV. Přijímací řízení 7 Část V. Výsledky vzdělávání žáků.. 8 Část VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2 Část VII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti.4 Část VIII. Činnost školy v dalších oblastech..9 Část IX. Vlastní hodnocení školy..22 Část X. Výsledky inspekce provedené ČŠI.22 Část XI. Základní údaje o hospodaření 22 Část XII. Závěr výroční zprávy..23 Část XIII. Přílohy

3 3 Část I. Základní údaje o škole a) Název školy, sídlo, zřizovatel Název: Střední zdravotnická škola Kroměříž Sídlo: Albertova 426, Kroměříž Zřizovatel školy: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně tř. T.Bati Zlín Škola je od zařazena do sítě škol přidružených k UNESCO b) Statutární orgán Mgr. Dagmar Ondrušková ředitelka školy datum jmenování do funkce ředitelka školy učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů (čeština, latina) c) Zástupce statutárního orgánu zástupkyně ředitelky Mgr. Zdeňka Kuciánová zástupkyně ředitelky datum jmenování do funkce jmenování do funkce provedla ředitelka školy zástupkyně ředitelky učitelka odborných předmětů d) Telefony, adresa pro dálkový přístup, poskytování informací telefon: ředitel , kancelář fax web. pracovník pro informace Mgr. Zdeňka Kuciánová telefon: výchovná poradkyně PhDr. Ludmila Hanáková telefon: e) Kapacita školy Kapacita: 250 žáků, cílová: 250 žáků f) Typ školy: Střední zdravotnická škola g) Školská rada Školská rada má tři členy. Od do proběhla celkem čtyři jednání. Obsah všech jejích zasedání plně korespondoval s ustanoveními školského zákona.

4 4 Na škole pracuje již druhý rok také občanské sdružení Harmonie Sdružení přátel Střední zdravotnické školy Kroměříž. Činnost tohoto sdružení je pro školu velmi přínosná, jejím prostřednictvím je možno pro žáky realizovat množství nadstandardních aktivit. h) Charakteristika školy Střední zdravotnická škola Kroměříž poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vyučování se člení na teoretické a praktické. Praktické vyučování se realizuje převážně ve zdravotnických zařízeních, s nimiž má škola uzavřené náležité smlouvy k zajištění výuky. Pedagogičtí pracovníci se dělí na interní a externí (zejména lékaře). Materiálnětechnické podmínky vzdělávání jsou na velmi dobré až nadstandardní úrovni. V tomto školním roce byly mimo jiné vybudovány další dvě důležité učebny pro žákyučebna první pomoci a multimediální učebna. Škola má již více než 55letou tradici v provozování zdravotnického školství v městě Kroměříž. Během své existence několikrát změnila své sídlo, od roku 996 sídlí v nově postavené budově v těsné blízkosti nemocnice. V roce 2006 si škola připomíná deset let od postavení nové budovy. Škola realizuje vedle své hlavní činnosti také činnost doplňkovou (pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti pro veřejnost) a zejména bohatou mimoškolní činnost v oblasti naplňování volného času žáků a organizování aktivit souvisejících s její výchovně vzdělávací činností.

5 5 Část II. Přehled oborů vzdělání Přehled oborů, které škola vyučuje Obor vzdělání Kód oboru Všeobecná sestra 534M/00 Zdravotnický asistent 534M/007 Sociální péče Pečovatelská činnost 754M/003 Forma vzdělání denní a večerní denní denní

6 6 Část III. Přehled pracovníků školy a) Počet pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2005/2006 Počet fyzických osob Interní Externí 24 3 Přepočtené úvazky 22,668 2,4 b) Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006 Pedagog. pracovníci Pracovní zařazení poř.číslo Funkce (interní) ředitelka 2 zástupkyně 3 Ved.prak.vyuč uč.odb.před. uč.odb.před. uč. odb. před. 7 uč. odb. před uč. odb. před. uč. všeob. před. uč. odb. před. 2 uč. všeob. před. uč. odb. před. 3 uč. odb. před. 4 uč. všeob. před uč. všeob.před. uč. všeob. před. uč. všeob. před. uč. odb.před. uč. všeob. před. uč.všeob.před. uč. odb.před. 0,286 0,8 0,762 Úvazek Kvalifikace VŠ CJLLAJ VŠ učit.odb.před. na SZŠ VŠ učit.odb.před. na zdrav.školách SŠ SŠ VŠ učit. odb. před. pro SZŠ VŠ pedagogikapéče o nemocné SŠ VŠ MATCHE,VYT VŠ učit.odb.před. na zdrav. školách VŠ CJLDEJ VŠ učit.odb.před.na SZŠ VŠ učit.odb.před.na SZŠ VŠ MATzáklady techniky VŠ DEJANJ VŠ ZEM, RUJ,NEJ VŠ BIOTEV VŠ ošetřovat. VŠFYZ,MAT VŠCJL,HV VŠučit.odb.před. na SZŠ Roků pedagogické praxe

7 7 22 uč.odb.před. 23 uč.odb.před. 24 uč.odb.před. VŠuč.zdrav.a 2 soc.předm. VŠuč.odb.předm. na 6 SZŠ VŠOSE Externí pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 Pedagog.pracovníci poř.číslo(externí) Pracovní zařazení Funkce učitel odb.před. učitel odb.před. učitel odb.před. učitel odb.před. učitel odb.před. učitel odb. před. učitel odb. před. učitel všeob.před. učitel všeob.před. učitel všeob.před. učitel odb.před. 0,286 0,43 0,095 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,095 0, učitel všeob.před. učitel všeob.před. 0,095 0,43 Úvazek Roků pedag. praxe VŠLF 3 VŠLF 9 VŠLF 5 VŠLF 5 VŠLF 2 VŠLF 4 VŠLF 8 VŠBIO,CHE 26 VŠMuzikologie 4 VŠMAT,VYT 5 VSuč.odb.před pro 6 SZŠ VŠ 2 VŠVYV 3 Kvalifikace c ) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 8 7,25

8 8 Část IV. Přijímací řízení a) Počet přihlášených a přijatých uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2006/2007 Kód KKOV Obor vzdělávání 534M/007 Zdravotnický asistent Délka Počet Počet Forma vzdělávání přihlášených přijatých vzdělávání (roky) uchazečů uchazečů 4 denní Pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání ředitelka školy vyhlásila jedno kolo přijímacího řízení. b) Kritéria pro přijetí ke studiu Ředitelka školy stanovila tato kritéria:. Uchazeč s průměrným prospěchem do,50 včetně ( posuzováno. a 2. pololetí osmého ročníku a.pololetí 9. ročníku ZŠ) nekoná přijímací zkoušku a získává: 90 bodů za výsledky vzdělávání na ZŠ 5 bodů za výstupní hodnocení ze ZŠ (uchazeč, který splnil povinnou školní docházku dříve než ve školním roce , nebude bodově znevýhodněn za nedodané výstupní hodnocení ze ZŠ) 2. Uchazeč s průměrným prospěchem nad,50 (posuzováno. a 2. pololetí osmého ročníku a.pololetí 9. ročníku ZŠ) koná přijímací zkoušku z: diktát z českého jazyka maximálně 40 bodů test z biologie člověka v rozsahu učiva přírodopisu na ZŠ maximálně 50 bodů Tento uchazeč dále získá: 5 bodů za výstupní hodnocení ze ZŠ (uchazeč, který splnil povinnou školní docházku dříve než ve školním roce , nebude bodově znevýhodněn za nedodané výstupní hodnocení ze ZŠ) 3. Prospěch ze ZŠ Uchazeči mohou dále získat maximálně 0 bodů za průměrný prospěch ze ZŠ ( posuzuje se 2. pololetí 8. ročníku a. pololetí 9. ročníku ZŠ) Při shodnosti celkového počtu dosažených bodů u více uchazečů rozhodují vedlejší kritéria: a) počet bodů z testu z biologie člověka v rozsahu učiva přírodopisu na ZŠ b) počet bodů z diktátu z českého jazyka c) počet bodů z průměrného prospěchu ze ZŠ (2.pololetí 8. ročníku a. pololetí 9. ročníku) Splnění podmínky přijímacího řízení: dosažení 35 bodů

9 9 Pozn: V případě, že bude schválena novela zákona č. 56/2004 Sb., nebude k výstupnímu hodnocení přihlíženo. c) Přijímací řízení do vyššího ročníku Kód KKOV 534M/00 Obor Vzdělávání Všeobecná sestra Délka (roky) 5 Forma vzdělávání večerní Počet Část V. Výsledky vzdělávání žáků a) Celkové hodnocení výsledků vzdělávání žáků na konci prvního a druhého pololetí 3. a 4.ročník denní formy vzdělávání oboru Všeobecná sestra 3. ročníky 58 žáků Prospěli 43.pololetí s vyznam. 5 neprospěli 0 prospěli 49 2.pololetí s vyznam. 9 neprospěli 0 prospěli 48 2.pololetí s vyznam. 5 neprospěli 4. ročníky 54 žáků prospěli 47.pololetí s vyznam. 6 neprospěli b) Celkové hodnocení výsledků vzdělávání na konci prvního a druhého pololetí 4. ročník večerní formy vzdělávání oboru Všeobecná sestra.pololetí 24 žáků 2.pololetí 22 žáků Prospělo 7 Prospělo 2 Prospělo s vyznamenáním 0 Prospělo s vyznamenáním Neprospělo 5 Neprospělo 0

10 0 c) Celkové hodnocení výsledků vzdělávání na konci prvního a druhého pololetí. a 2. ročník denní formy vzdělávání oboru Zdravotnický asistent. ročník (.pololetí) 28 žáků prospěli 9 (2. pololetí 27 žáků).pololetí s vyznam. neprospěli 7 prospěli 22 2.pololetí s vyznam. 2 neprospěli 3 prospěli 47 2.pololetí s vyznam. 5 neprospěli V. pololetí nebyl žák hodnocen. 2. ročník 54 žáků prospěli 44.pololetí s vyznam. neprospěli 7 V. pololetí nebyli 2 žáci hodnoceni. Ve 2. pololetí nebyl žák hodnocen. d) Celkové hodnocení výsledků vzdělávání na konci prvního a druhého pololetí l. ročník denní formy vzdělávání oboru Sociální péčepečovatelská činnost Počet žáků 26 Prospěli 6.pololetí s vyznam. 0 neprospěli 0 prospěli 22 2.pololetí s vyznam. 0 neprospěli 4 e) Celkové hodnocení výsledků maturitní zkoušky Počet žáků celkem 53 Prospělo 45 Prospělo s vyznamenáním 7 Neprospělo Součástí vzdělávání žáků denní i večerní formy oboru Všeobecná sestra byla odborná praxe. V letošním školním roce vykonalo praxi 58 žáků denního a 23 žáků večerního studia, a to převážně na pracovištích Kroměřížské nemocnice a Nemocnice milosrdných sester sv. Vincence de Paul. Část žáků večerního studia absolvovala odbornou praxi na pracovištích v místě bydliště, tj. Nemocnice Uherské Hradiště, Nemocnice T. Bati Zlín, Nemocnice Kyjov, Nemocnice Hranice a chirurgické sanatorium Val. Meziříčí. Odborná praxe byla zahájena jednotně 29.května a ukončena 23.června (u večerní formy studia 2.června.). Aby zapojení žáků do ošetřovatelského procesu bylo maximálně efektivní jak pro zdravotnická zařízení, tak pro vzdělávací proces, spolupracovali jsme na přípravě odborné praxe s vedoucími pracovníky školních pracovišť. Každý žák praktikoval vždy na dvou odborných praxích.

11 Přehled oddělení a celkový počet praktikujících žáků: Oddělení INT CHI DĚT JIP URO UNK GYNPOR ORTOP LDN Kožní OIM Oční PL NEU Počet žáků V rámci odborné praxe jsou žáci vedeni k vědeckému, samostatnému a zodpovědnému přístupu k ošetřování nemocných. S ohledem na tento cíl zpracovávají žáci 3. ročníků portfólia a žáci 4. ročníků rozsáhlou seminární práci. Shromážděný materiál slouží žákům k samostudiu. Nejkvalitnější práce jsou k dispozici v informačním centru školy. Ve výuce předmětu Ošetřování nemocných se osvědčila práce žáků se skripty, vytvořenými kolektivem našich učitelek odborných předmětů a používanými i v mnohých jiných zdravotnických školách v ČR. f) Průměrný prospěch z maturitních předmětů u čtvrtých ročníků denní formy vzdělávání v oboru Všeobecná sestra Ročník Třída 4.A 4.B Český jazyk a literatura Ošetřovatelství Vnitřní lékařství Chirurgie Ošetřování nemocných Německý jazyk Anglický jazyk Pedagogika a psychologie CJL OSE VNL CHI OSN NEJ ANJ PSP CJL OSE VNL CHI OSN NEJ ANJ PSP 2,85 2,48 2,38 2,52 2,58 2, 2,50 2,04 2,46 2, ,50 g) Uplatnění absolventů (maturitní zkouška v roce 2006) Počet absolventů VŠ VOŠ Jazyková škola Zaměstnání Bez uplatnění Není dosud (dle dostupných k dispozici informací) informace

12 2 Maturitní zkouška se skládala z povinných a volitelných předmětů, vedle teoretické části maturitní zkoušky byla konána rovněž praktická zkouška z předmětu ošetřování nemocných. Již tradičně byla realizována dvoudenní forma této zkoušky (první část probíhala v odpoledním bloku, druhá část následovala v dopoledním bloku). Zkouška zahrnovala komplexní ošetřovatelkou péči u 3 až 6 klientů na interním a chirurgickém oddělení Nemocnice v Kroměříži. Zkoušku provázela klidná a vstřícná atmosféra za spolupráce odborníků z praxe. h) Hodnocení chování žáků denního studia Počet žáků v. pololetí: 22 Počet žáků v 2. pololetí: 28 Chování:.pololetí 2.pololetí Velmi dobré Uspokojivé 3 Neuspokojivé i) Výchovná opatření u žáků denního studia Celkem bylo uděleno: Pochvala třídního učitele 3 Pochvala ředitele školy 2 Napomenutí Důtka třídního třídního učitele učitele 0 9 Důtka ředitele školy 5

13 3 Část VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání (instituce) Kurz komunikace porodní asistentky v práci s klienty i v osobním životě (NC ONZO Brno) Kurz právní odpovědnost ve zdravotnictví (NC ONZO Brno) Seminář K aktuálním otázkám zdravotnického školství (Asociace řed. SZŠ) Odborná konferencezákon 96/2004 Sb. (NC ONZO Brno) Seminář pro ředitele VZŠ a SZŠ (NC ONZO Brno) Kurz Zvládání stresu (NC ONZO Brno) Seminář Maturita německého jazyka (NIDV Zlín) Seminář Vedení třídnických hodin (PPP Kroměříž) Seminář Vedení třídnických hodin (PPP Kroměříž) Konference vyučujících němčiny (NI pro DVPP Praha) Seminář Respektovat a být respektován (zařízení pro DVPP Zlín) Lyžařský instruktorský kurz( NIDV Zlín) ICT vzdělávání úroveň P Pedagogický pracovník učitel odborných předmětů učitel odborných předmětů ředitel učitel odborných předmětů ředitel učitel odborných předmětů učitel NEJ učitel odborných předmětů učitelé všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů učitel NEJ učitel odborných předmětů učitel TEV učitelé všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů Školení, vzdělávání ostatní SeminářCestovní náhrady (Integra Brno) Referent KonferenceCesta k modernímu učitel odborných předmětů ošetřovatelství (FN Motol) KonferenceCesta k modernímu učitel odborných předmětů ošetřovatelství (FN Motol) SeminářMetodika první pomoci (Společnost učitel odborných předmětů instrumentářek Brno) SeminářÚčetnictví a uzávěrka (Integra Brno) ekonom Celostátní setkání učitelů ON a DEJ učitel ON,DEJ (Středoškolský klub ASR ČR) Školení a přezkoušení obsluhy NT TV topič plynové kotelny (odborně způsobilá osoba) KurzKritické myšlení (lektoři z PF UP učitel CJL,DEJ Olomouc) Mezinárodní sympozium ošetřovatelství učitel odb. předmětů (zdravotně sociální fakulta Ostravské univer.) Dny Marty Staňkové IIIVzdělávání sester učitel odb. předmětů

14 4 Seminář pro účetní (Integra Brno) Školení Týmová spolupráce (projektvzdělávání v oblasti prevence) Seminář k aktuálním otázkám zdravotnického školství (Asociace řed.) Diabetologické dny Luhačovice (LMG,s.r.o.Luhačovice) SeminářAutoevaluace školy (Asociace řed.) Seminář Spisová služba a archivování dokumentů(kps Vzdělávací agentura) Kurz Bazální stimulace (Institut bazální stimulace Frýdek Místek) Mezioborový kongres 2006Sociální péče Seminář Jak psát a řídit projekty Moderní obezitologie pro sestry(szš KM) Moderní diabetologie pro sestry(szš KM) Kurz vzdělávání v andragogice (Fil. fakulta UP Olomouc) Projektový pracovník (MěÚ Kroměříž) Primární prevence pro školní metodiky prevence (Pcentrum Olomouc) Seminář výchovných poradců (PPP Kroměříž) Maturitní zkouška podle zákona č. 56/2004 Sb. (NIDV Zlín) ekonom učitelé ředitel učitel odborných předmětů ředitel referent učitelé odborných předmětů učitelé odborných předmětů učitel CJL,DEJ učitelky odborných předmětů učitelky odborných předmětů učitelé odborných předmětů učitel odborných předmětů školní metodik prevence Výchovný poradce zástupce ředitele Kolektiv pedagogických pracovníků má dobré zkušenosti s organizováním kolektivních vzdělávacích aktivit v prostředí školy nebo v jiném prostředí. Forma týmového vzdělávání je uplatňována v různých tematických oblastech např. odborné znalosti, oblast prevence, etická výchova v práci učitele aj. Všem pedagogickým pracovníkům příslušelo ve školním roce 2005/2006 volno k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Rozsah tohoto volna byl stanoven vždy s ohledem na podmínky provozu školy.

15 5 Část VII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti.aktivity v rámci školy Organizace školních soutěží pro žáky sportovní Miss aerobic ( 20 aktivně cvičících žáků všech ročníků, zahraniční host profesionální sportovec v aerobicu) Sportovní den (20 aktivně cvičících žáků všech ročníků) oblast odborných dovedností soutěž v obvazové technice (. ročník) soutěž v úpravě lůžka (. ročník) soutěž v poskytování první pomoci (2. a 3.ročníky) oblast všeobecně vzdělávacích předmětů školní olympiáda v dějepise (. a 2. ročníky) konverzace v anglickém jazyce (2. 4. ročníky) konverzace v německém jazyce (2. a 3. ročníky) soutěž v matematice (. a 2. ročníky) literární a výtvarná soutěž Lidé a planeta Země (2. a 3. ročníky) literární a výtvarná soutěž Voda nad zlato (. a 2.ročníky) korespondenční forma soutěží znalostní soutěž z ekologie (. 4. ročníky) soutěž ve znalostech lidského těla (. 4. ročníky) Projektové vyučování a programy Den duševního zdraví a pohody (září) Den zdravé výživy (říjen) Mezinárodní den boje proti AIDS (prosinec) Celoroční program pro žáky i pracovníky školy preventivní program pro zdravý životní styl Obezita hrozba třetího tisíciletí Exkurze žáků exkurze v rámci odborných předmětů Fakultní Nemocnice Olomouc urgentní příjem, angiolnika Fakultní Nemocnice Brno kardiochirurgie Masarykův Onkologický ústav Brno Četné exkurze ve zdravotnických a sociálních zařízeních v regionu

16 6 exkurze v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů Skanzem v Rymicích Muzeum ruční výroby papíru ve Velkých Losinách Hvězdárna Brno Kulturní programy pro žáky filmová a divadelní představení hudební koncert nevidomých umělců multimediální šou The action věnovaný prevenci úrazů začínajících řidičů Výstavy a vernisáže ve vestibulu školy trvale udržitelný rozvoj II preventivní a charitativní projekty, žákovské projekty Zájmové kroužky žáků první pomoc volejbal Zdravý úsměv(zdravotně výchovné programy pro mateřské školy) Help Bezpečná komunita (zdravotně výchovné programy pro různou veřejnost Kurzy pro žáky lyžařský výcvikový kurz (Jeseníky) masérský kurz pro sportovní a rekondiční masáže (osvědčení s celostátní platností) kurz znakového jazyka (osvědčení s celostátní platností) 2.Aktivity nad rámec školy Účast žáků v soutěžích a přehlídkách oblast sport, jazyky, odborné znalosti Sedláčkův memoriál Běh Terryho Foxe Okresní soutěž ve šplhu organizace soutěže pro SŠ v regionu Turnaj v mixvolejbalu (ve spolupráci se Sportovním klubem neslyšících v Kroměříži) Olympiáda v českém jazyce Recitační soutěž Wolkerův Prostějov Okresní soutěž v anglické konverzaci Celostátní a mezinárodní soutěž v poskytování první pomoci (Brno, Jihlava)

17 7 Přehlídka prací žáků Středních zdravotnických škol Moje nejzajímavější kazuistika (Zlín) Celostátní soutěž zdravotnických škol o nejzdařilejší akci v rámci Mezinárodního nekuřáckého dne Středoškolská odborná činnost a) okresní kolo umístění:.místo (žákyně 4. ročníku) obor : Zdravotnictví název práce: Cíle podpory zdraví a možnosti prevence dětské úrazovosti další umístění: 3. místo (žákyně 4. ročníku) obor: Zdravotnictví název práce: Úroveň komunikace mezi zdravotnickým personálem a sluchově postiženými b) krajské kolo umístění: 2. místo (žákyně 4. ročníku) práce, která se v okresním kole umístila na prvním místě (viz výše) Organizace studentských konferencí Konference o zdravé výživě Konference Zdravotnický asistent a první pomoc z různých pohledů Pozn. Škola má bohaté zkušenosti s organizováním konferencí, které se staly na škole již tradicí. Pravidelně jsou zváni i zástupci z ostatních zdravotnických škol Zlínského kraje a jiných institucí. Organizace charitativních sbírek a akcí Srdíčkový den (pěstounské rodiny) Svátek s Emilem (tělesně postižená mládež) Adopce na dálku (již druhý rok pokračovala akce žáků a zaměstnanců školy v oblasti Nadace Mezinárodní potřeby finanční pomoc malému chlapci z Nepálu k zajištění jídla, oblečení, studia a zdravotní péče) 3. Akce školy určené široké veřejnosti Aktivity žáků a učitelů školy v rámci Projektu Zdravé město a Bezpečná komunita (pestrý program školy v oblasti podpory a propagace zdravého životního stylu mezi občany města a okolí) Den seniorů na SZŠ Kroměříž (spolupráce žáků a učitelů školy se seniorskou generací) IN = NEKOUŘIT aneb Kouření již není v módě (spolupráce žáků školy s dětmi ze základních škol, interaktivní program v oblasti prevence)

18 8 Aktivity žáků a učitelů školy v rámci Projektu Bezpečný domov (žáci školy poskytují rodičům malých dětí odborné informace s cílem snížit počet úrazů dětí předškolního věku) II. Konference Bezpečná škola (odborně zaměřená konference na problematiku dětských úrazů v ČR a ve světě, úrazů ve škole, prevenci dětských úrazů aj.) Organizování konferencí pro odbornou zdravotnickou veřejnost (Moderní diabetologie pro sestry aj.). Vzdělávací akce jsou zařazeny do kreditního systému v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Mezinárodní den ošetřovatelství (5. ročník zdravotně preventivní akce pro občany města Kroměříž a blízkého okolí) Rekvalifikační kurzy pro veřejnost (vzdělávání zájemců z veřejnosti pro oblast sociální péčeobslužná péče, absolventi získávají osvědčení s celostátní působností, dosud proběhlo celkem pět cyklů v rozsahu 85 hodin, absolvovalo již 35 frekventantů) Programy pro děti z mateřských škol (žáci školy vychovávají děti i rodiče k orálnímu zdraví a prevenci zubního kazu) Programy pro děti z Dětského domova v Kroměříži (Vánoční odpoledne, zábavné odpoledne v přírodě) Zdravotnická školení pro zájemce z veřejnosti (pořádání kurzů v poskytování první pomoci pro pedagogické pracovníky z různých typů škol) 4. Prezentace školy na veřejnosti Internetová stránka školy Informační tiskoviny o škole, o akcích školy Publikování o životě školy v místním a regionálním tisku Propagace projektů informační panely aj. Propagační materiály a předměty s logem školy, vizitky, formuláře školy Školní ples Informační centrum školy (akreditace k poskytování zdravotnických informací pro veřejnost) Ocenění žáků školy za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti Slavnostní setkání oceněných žáků se zástupci Zlínského kraje v Baťově vile ve Zlíně Ocenění školy za vynikající minimální preventivní program slavnostní setkání oceněných škol s krajským koordinátorem prevence a zástupců Zlínského kraje Pravidelná, pestrá a bohatá činnost školy, jejíž aktivity mají vliv na život a prostředí v regionu, se výrazně podílí na získávání a upevňování dobrého jména a uznání na veřejnosti

19 9 5. Spolupráce se sociálními partnery a jinými institucemi Škola spolupracuje s různými subjekty: Poskytovatelé zdravotnických a sociálních služeb v Kroměříži a v dalších místech Zlínského kraje zejména Kroměřížská nemocnice a.s., Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži a Sociální služby města Kroměříže aj. Filozofická fakulta UP Olomouc Stomatologická klinika Hradec Králové Svaz diabetiků ČR Zdravotnický ústav se sídlem ve Zlíně, pracoviště Kroměříž Oddělení podpory zdraví Klub UNESCO Kroměříž Všeobecná zdravotní pojišťovna Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Kroměříži Psychiatrická léčebna v Kroměříži Městský úřad Kroměříž Zdravotnické školy Zlínského kraje Mateřské, základní i střední školy Kroměřížska Dětský domov v Kroměříži Oblastní spolek Českého červeného kříže Pedagogickopsychologická poradna Kroměříž Spektrum o.s. K centrum Občanské sdružení Anabell Občanské sdružení JASPIS Vzdělávací centrum zdraví a péče při Ostalbské klinice v Aalenu (Německo 6. Ocenění školy, uznání Vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2004/2005 a vynikající činnost školního metodika prevence předání ocenění od p. Libora Lukáše, hejtmana Zlínského kraje, květen 2006 Ocenění žáka školy za mimořádné úspěchy v mimoškolní činností předání ocenění od vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, červen 2006 Poděkování za pomoc při letošní veřejné sbírce Svátek s Emilem písemné poděkování od Mgr. Josefa Slováka, náměstka hejtmana Zlínského kraje, červen 2006

20 20 ČÁST VIII. Činnost školy v dalších oblastech a) Projektová činnost Rozvoj dalšího profesního vzdělávání lektorů působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb (projekt Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního učení, financováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR) Bezpečný domov pro děti (projekt Podpory zdraví v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR Národní program zdraví) Činnost školy v projektech Zdravé město a Bezpečná komunita (projekty s finančním příspěvkem města Kroměříž) b) Krajské předmětové komise zdravotnických školy Zlínského kraje Škola zorganizovala dvě jednání pro vyučující předmětů anglický jazyk psychologie a pedagogika c) Výchovné poradenství Aktivity související s výchovným poradenstvím byly realizovány v souladu se stanoveným plánem: výchovná poradkyně komunikovala dle potřeby s žáky, zákon. zástupci žáků, s pedagogickými pracovníky i ostatními pracovníky školy. Ke své činnosti využívala různé metody a formy kontaktu s klienty (individuální konzultace, skupinová setkání s žáky i učiteli, dotazníky, nástěnky, třídní schůzky, informační letáky, pedagogické porady aj.) v oblasti kariérového poradenství byli žáci zejména čtvrtých ročníků průběžně informováni o možnostech profesního růstu a zvyšování kvalifikace prostřednictvím opakovaných osobních a písemných sdělení (diskuse,třídnické hodiny, nástěnky,individuální konzultace ). Žáci 4. ročníků obdrželi informační materiály a byl pro ně uspořádán cyklus seminářů Využití klíčových kompetencí při hledání pomaturitního uplatnění. Dále byl zajištěn celoroční odběr časopisu StudentIn. Žáci navštívili veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeámus a samostatně navštěvovali Dny otevřených dveří na vysokých školách. péče o žáky se specifickými schopnostmi a výchovnými potřebami byla zajištěna kontinuální spoluprací mezi výchovnou poradkyní, třídními učiteli, vyučujícími jazykových předmětů a rodiči žáků. Ve školním roce bylo zohledněno 3 žáků s vývojovou poruchou učení především v jazykových předmětech. Všichni

21 2 pedagogičtí pracovníci uplatňovali Obecná doporučení pro práci s žáky s vývojovou poruchou učení. V průběhu roku byl podporován žák pro své výjimečné výtvarné schopnosti. prevence i řešení výchovných, výukových a sociálních problémů žáků byla realizována zejména ve spolupráci s metodikem prevence a třídními učiteli. Ve všech třídách byl zpracován screening sociálních vztahů prostřednictvím počítačového programu D. Výsledky využili třídní učitelé k budování zdravých mezilidských vztahů mezi žáky. Výchovná poradkyně vede statistiku žáků s výchovnými, výukovými a sociálními problémy spolupráce se specializovanými pracovišti, zejména s Pedagogicko psychologickou poradnou, Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce a se Sociálním odborem Městského úřadu v Kroměříži byla pro práci výchovné poradkyně nezbytná. témata Úvodu do světa práce byla realizována v plném rozsahu dle zpracovaného plánu. d) Prevence sociálně patologických jevů Škola pokračovala ve své pravidelné systematické činnosti, která ve své koncepci dlouhodobě usiluje o rozvoj zdravé školy v širokém slova smyslu. Preventivní aktivity jsou neustále zdokonalovány, pravidelně vyhodnocovány a jsou o nich průběžně informováni všichni učitelé, ostatní zaměstnanci a rovněž rodiče žáků. V bohatém programu (Peer program, besedy a přednášky, rozmanité volnočasové, mimovyučovací aktivity žáků, dotazníková šetření, vzdělávání učitelů v oblasti prevence, bohatá spolupráce s mnoha subjekty, poradenská činnost aj. ) byli zainteresováni žáci, zaměstnanci školy i rodiče. Stanovené cíle byly v zásadě splněny, některé naplánované body preventivního programu jsou dlouhodobého charakteru, a proto přesahují i do následujícího školního roku, teprve poté budou definitivně ukončeny a vyhodnoceny. Školní metodik prevence se soustavně vzdělává naposledy absolvoval Vzdělávací kurz pro školní metodiky prevence, rozsah 65 hodin, pořadatel kurzu: Pcentrum Olomouc ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc.Jeho dlouhodobá kvalitní práce byla oceněna i ze strany zřizovatele, v květnu tohoto roku bylo metodikovi prevence předáno ocenění za vynikající práci v oblasti prevence za uplynulý školní rok. e) Poradenské služby ve škole Ve škole bylo zabezpečeno poskytování poradenských služeb výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracovali s ostatními učiteli. Výchovný poradce uplatňoval prioritně kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, školní metodik prevence se zaměřil na poradenskou činnost v oblasti projevů sociálně patologického chování žáků. Škola má zajištěny prostorové podmínky pro poskytování poradenských služeb, časovou dostupnost služeb a informovanost o službách. f) Úvod do světa práce Do všech vzdělávacích programů oborů vzdělávání (Všeobecná sestra, Zdravotnický asistent a Sociální péčepečovatelská činnost) byla včleněna témata Úvodu do světa práce. Cíleně bylo podporováno úsilí o systematický rozvoj klíčových kompetencí žáků. Žáci se mimo jiné zúčastnili již tradičně organizované besedy s pracovníky z Úřadu práce.

22 22 g) Environmentální výchova Škola již dlouhodobě zdůrazňuje ve vzdělávání žáků zásadu uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně výchovou k udržitelnému rozvoji. Na škole je ustanovena funkce školního koordinátora EVVO, který tuto aktuální oblast vzdělávání metodicky řídí, koordinuje a kontroluje plnění stanovených cílů. Pro žáky byl sestaven celoroční program, do něhož se zapojili žáci všech ročníků. Součástí programu byly soutěže (literární a výtvarné soutěže s tématy Lidé a planeta a Voda nad zlato ), výstavy v prostorách školy ( Trvale udržitelný rozvoj II ve spolupráci s ČSOP Planorbis a dále Voda je život ), exkurze (Muzeum ruční výroby papíru ve Velkých Losinách, Hvězdárna v Brně) a promítání filmů s ekologickou tématikou. Problematika EVVO je i součástí tématických plánů učiva v předmětech, které svým pojetím mohou téma vhodně využít. Škola je partnerem v projektu Výchova a osvěta klíč k udržitelnému rozvoji. Projekt pod záštitou Klubu UNESCO Kroměříž dává příležitost k podnětné spolupráci různých druhů a typů škol v Kroměříži. h) Multikulturní výchova Škola ve své výchovné a vzdělávací činnosti důsledně uplatňuje princip pozitivního postoje k minoritám a k lidem různých národností, náboženství a kultur. Klade velký důraz na výchovu žáků k toleranci v praktickém životě. Pozornost stěžejním aspektům multikulturní výchovy je věnována téměř ve všech předmětech a též v oblasti prevenci sociálně patologických jevů. Škola soustavně realizuje etické principy ve výchově svých žáků. Jejím dlouhodobým cílem je zavedení etické výchovy do svého vzdělávacího programu (budoucí školní vzdělávací program).na škole působí učitelka odborných předmětů, která absolvovala kurz Etická výchova v rozsahu 360 hodin a je oprávněna učit etickou výchovu na všech stupních škol. i) Tematika Ochrany člověka za mimořádných situací V rámci této tematiky škola realizovala několik kroků. V tematických plánech příslušných (obsahově vhodných) předmětů jsou zakomponovány prvky uvedené problematiky. Součástí projektových dnů ve vzdělávání žáků jsou rovněž programy zaměřené na uvedenou problematiku. Uskutečnily se tyto činnosti: prosinec 2005 přednáška pro žáky. 4. ročníků o zásahu AZ (armádní zálohy) při přírodní katastrofě v TANAPu. červen 2006 přednáška pro žáky. 3. ročníků o spolupráci integrovaného záchranného systému a armády ČR s praktickými ukázkami j) Mezinárodní spolupráce Pokračovala další etapa vzájemného navštěvování partnerských škol naší školy a vzdělávacího centra zdraví a péče při Ostalbské klinice v Aalenu v Německu. V září 2005 vyjela skupina našich žáků s učiteli do Německa (5 dnů) a v červnu 2006 k nám naopak přijeli němečtí studenti se svými pedagogy (5 dnů). Oboustranně byl vždy pro hosty

23 23 připraven bohatý kulturně historický i odborný program, kdy si žáci obou partnerských škol měli možnost vyzkoušet své odborné znalosti a dovednosti v praxi ve zdravotnických zařízeních navštívené země. Pro všechny zúčastněné studenty a rovněž přítomné učitele obou škol byly vzájemné návštěvy velkým obohacením osobních zkušeností a příjemným zážitkem. Další partnerská spolupráce se plánuje prostřednictvím evropských vzdělávacích programů, které podporují specifické aktivity v oblasti vzdělávání na evropské úrovni. Část IX. Vlastní hodnocení školy Škola již několik let provádí vlastní hodnocení své činnosti. Nyní navázala na předchozí rozsáhlý dvouletý autoevaluační program školy (v letech 2003 a 2004), jehož výsledky byly shrnuty do závěrečné zprávy. Současná etapa vlastního hodnocení vychází z koncepce dlouhodobého rozvoje školy pro období , dále ze střednědobého plánování ( ), ze závěrů předchozí autoevaluace a z výsledků inspekce provedené ČŠI v roce Aktuální plán vlastního hodnocení je zpracován na období dvou školních roků, 2005/2006 a 2006/2007. Na průběhu evaluačního procesu se vedle vedení školy podílí i realizační tým z řad učitelů. Výsledky za sledované období budou opět promítnuty do nových cílů v procesu vlastního hodnocení školy. Část X. Výsledky inspekce provedené ČŠI Ve školním roce se neuskutečnila inspekce ze strany České školní inspekce. Část XI. Základní údaje o hospodaření V roce 2005 hospodařila organizace se ziskem ve výši 36,8 tis. Kč. Zisk z hlavní činnosti činil 2,2 tis. Kč a byl dosažen vlastními výnosy z pronajímání tělocvičny a sportovního areálu. V doplňkové činnosti byl dosažen zisk ve výši 24,06 tis. Kč. Na celkové výši příjmů se nejvíce podílely dotace na přímé náklady a dotace na provoz, které tvořily 92,74 % všech příjmů. Neinvestiční dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání činila tis. Kč a příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl přidělen ve výši tis. Kč. Tyto dotace byly zcela vyčerpány. Celkové výdaje činily 3 868,65 tis. Kč. Čerpání většiny položek bylo rovnoměrné a dosáhlo výše rozpočtu.

24 24 Část XII. Závěr výroční zprávy Školní rok 2005/2006 byl v mnoha směrech významným obdobím z hlediska hodnocení koncepce rozvoje Střední zdravotnické školy Kroměříž. Bylo splněno mnoho stanovených cílů, díky kterým se škola opět posunula o kus dál na cestě k pevnému úsilí stále zkvalitňovat proces vzdělávání a výchovy a modernizovat podmínky k jeho realizaci Škola nabízela vzdělávací příležitosti ve třech oborech: Všeobecná sestra, Zdravotnický asistent a Sociální péčepečovatelská činnost. Vedle dominující denní formy se uskutečňovala i večerní forma vzdělávání. Škola významnou měrou podporovala také další vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení. Byly realizovány rekvalifikační kurzy v oblasti sociální péče, uskutečňoval se vzdělávací program pro zvyšování kompetencí učitelů odborných předmětů k výkonu lektorské a konzultantské činnosti pro dospělé a byly organizovány vzdělávací akce pro odbornou zdravotnickou veřejnost (akce zařazeny do kreditního systému dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.,) Prohloubila se mezinárodní spolupráce školy a Vzdělávacího centra při klinice v Aalenu v Německu. Během dvou recipročních návštěv žáků se svými učiteli byla žákům dána i příležitost k výměně odborných znalostí a dovedností při praktickém vyučování ošetřování nemocných ve zdravotnických zařízeních navštívené země. Praktické zkušenosti ve zdravotnické praxi byly cenným obohacením v odborném růstu žáků obou partnerských škol. Škola pokračovala v další modernizaci materiálnětechnických podmínek. Byly zřízeny nové prostory v oblasti výuky první pomoci, v úseku knižního fondu v informačním centru školy a v úrovni poradenských služeb školy. Byla vybudována také nová multimediální učebna. Pestrá a bohatá činnost školy směrem k žákům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, rodičům i nejširší veřejnosti přispěla k dalšímu posílení pozitivního vnímání školy nejen v městě Kroměříž a jeho okolí, ale také ve Zlínském kraji a i nad rámec kraje. Rozmanitým aktivitám školy výrazně napomáhala úspěšná projektová činnost ze strany učitelů, kteří pružně reagovali na aktuální podněty a trendy ve vzdělávání a s osvědčenou zkušeností týmové spolupráce přistupovali k řešení potřebných témat. Finanční dotace pro svou činnost a aktivity tak škola získávala nejen z prostředků státního rozpočtu, ale i z prostředků Evropské unie. Škola obdržela za svou práci četná ústní a písemná poděkování, uznání i ocenění. Významné ocenění bylo uděleno škole za vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2004/2005, ocenění předáno hejtmanem a náměstkem hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu. Střední zdravotnická škola Kroměříž si připomíná v roce 2006 deset let působení v nově postavené budově (stavba z roku 996), jejíž umístění efektivně splňuje přímé propojení školního a nemocničního areálu a optimálně zajišťuje a organizačně zjednodušuje provázanost teoretického a praktického vyučování. I v dalším období škola hodlá své prostředí stále zvelebovat a technicky zdokonalovat, aby tato moderně řešená budova byla školou moderní, bezpečnou, zdravou a otevřenou zájemcům o vzdělávání v úrovni vzdělávání zdravotnického i nově zařazeného směru sociálního.

Střední zdravotnická škola, Kroměříž, Albertova 4261

Střední zdravotnická škola, Kroměříž, Albertova 4261 Střední zdravotnická škola, Kroměříž, Albertova 4261 - 1 - OBSAH Část I. Základní údaje o škole 1 Část II. Přehled oborů vzdělání 2 Část III. Přehled pracovníků školy 2 Část.IV. Přijímací řízení 4 Část.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2009 Mgr. Dagmar

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2013

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více