Canon LASER SHOT LBP Laserová tiskárna. Příručka Začínáme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Canon LASER SHOT LBP 5200. Laserová tiskárna. Příručka Začínáme"

Transkript

1 Canon Laserová tiskárna LASER SHOT LBP 5200 Příručka Začínáme

2 Canon Laserová tiskárna LASER SHOT LBP5200 Příručka Začínáme Vyjmutí tiskárny z obalu a její instalace str. 7 Zapojení napájecí šňůry a zapnutí tiskárny str. 10 Ukládání papíru str. 18 Krok5 j Instalace softwaru a připojení tiskárny k počítači str. 23 Instalace volitelných doplňků str. 30 Nejprve si přečtěte tento dokument. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tiskárnu Canon LASER SHOT LBP5200. Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku.

3 Úvod Elektronické verze (PDF) příručekjsou obsaženy na CD-ROMu, který je součástí dodávky. Než začnete CD-ROM používat, vyhledejte si v této příručce část Obsah CD- ROMu" (vizstr. 44). i První seznámení (tento dokument) 5jj: Manual_1.pdf Popisuje,jak nainstalovat tiskárnu ajak provést přípravy potřebné před spuštěním tisku. Uživatelská příručka Q: Manual_2.pdf O UPOZORNĚNÍ Upozorňuje na operace, které mohou způsobit újmu na zdraví nebo škodu na majetku, pokud by nebyly prováděny správně. V zájmu udržení bezpečného provozu tiskárny tato upozornění respektujte. Poukazuje na důležité body a omezení, kterým je třeba věnovat pozornost. Dbejte na to, abyste se s těmito informacemi seznámili a vyhnuli se tak problémům při obsluze tiskárny. POZNÁMKA Poukazuje na doplňkové informace týkající se obsluhy tiskárny. Doporučujeme, abyste si tyto poznámky přečetli. Popisuje, jak tisknout, běžnou údržbu, odstraňování problému atd. Příručky ve formátu PDF jsou k dispozici v programu CD-ROM Setup". (Viz Program CD-ROM Setup" na str. 44.) Názvy souborů vedle označení (Manual_1.pdf atd.) korespondují s názvy souborů PDF příruček ve složce [Manuals] (příručky) na CD-ROMu. K prohlížení souborů ve formátu PDF je zapotřebí software Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Reader. Pokud software Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader nemáte na svém systému nainstalovaný, stáhněte sijej a nainstalujte z internetové adresy společnosti Adobe Systems. Následující symboly v této příručce označují vysvětlení postupů, omezení, upozornění k manipulaci a instrukcí a je třeba jim v zájmu dodržení bezpečnosti věnovat pozornost. VAROVÁNÍ Varuje před operacemi, které mohou způsobit smrt nebo újmu na zdraví, pokud by nebyly prováděny správně. V zájmu udržení bezpečného provozu tiskárny tato varování respektujte. Copyright 2005 Canon Inc. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Canon Inc. nesmí být žádná část této publikace reprodukovaná nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmikoli prostředky, ať už elektronickými, mechanickými, včetně kopírování a nahrávání, nebo jakýmikoli systémy pro uchovávání a vyvolávání informací. Poznámka Canon za tuto příručku žádným způsobem neručí. Canon ne ní odpovědný za chyby v příručce a ani za následné či vedlejší škody, které by byly způsobeny následováním instrukcí v této příručce. Názvy produktů a modelů jsou v této příručce zkráceně označovány takto: Operační systém 98: Windows 98 Operační systém Microsoft Windows Miliennium Edition: Windows Mé Operační systém Microsoft Wíndows 2000: Windows 2000 Operační systém Microsoft Windows XP: Windows XP Operační systém Microsoft Windows Server 1 " 2003: Windows Server 2003 Operační systém Microsoft Wíndows : Windows LASER SHOT LBP5200: LBP5200

4 Canon, logo Canon, LASER SHOT, L3P a NetSpotjsou ochranné známky společnosti Canon Inc. Adobe, Adobe Acrobat a Adobe Readerjsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. IBM a PowerPCjsou ochranné známky společnosti Internationat Business Machines Corporation v USA. Microsoft a Windows jsou v USA a/nebo dalších zemích registrované ochranně známky společnosti Microsoft Corporation. Windows Server je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Ethernetje ochranná známka společnosti Xerox v USA. Ostatní zde použité názvy produktů a společností mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků. K tiskárně jsou dodávány tyto volitelné doplňky, které umožňují plně využívat všech funkcí tiskárny. Tyto výrobky si zakupte dle potřeby Více informací o těchto volitelných doplňcích získáte u prodejce, kde jste zakoupili tiskárnu. i Podavač papíru na 250 listů Podavač papíru na 250 listu se připojuje pod tiskárnu. Do zásobníku podavače papíru na 250 listů lze uložit až 250 listů běžného papíru (64 g/m 2 ) velikosti A4, B5, A5, Legal, Letter a Executive (Zásobník 1}. Jednotka podavače papíru PF-96 Síťová karta (AXIS1611) Pokud do tiskárny LBP5200 nainstalujete volitelnou síťovou kartu (AXIS 1611), pak můžete tiskárnu připojit přímo k síti. Další informace o kartě AXIS 1611 naleznete na internetových stránkách firmy Axis Communications ( Síťová karta (AXIS 1611)

5 Prostředí instalace Pro zajištění bezpečného a plynulého provozu umístěte tiskárnu v takovém prostředí, které splňuje podmínky pro teplotu/vlhkost, napájení a instalaci popsané v kapitole Prostředí instalace". Před instalací tiskárny si pročtěte Důležité bezpečnostní instrukce" (->( ) v Uživatelské příručce. Pro napájení využívejte napětí v tomto rozmezí: 100 až 127 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) 220 až 240 V (±1 O %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximální příkon této tiskárny je 1465 W* nebo méně u modelu 220 až 240 V (a 1188 W* u modelu 100 až 1 27 V) Elektrický šum nebo výrazný pokles napětí může mít za následek chybný provoz tiskárny nebo ztrátu dat nebo také selhání počítače. 'Poznámka: 1475 W (model 220 až 240 V)/n 98 W (model 100 až 127 V) nebo nižší v případě, že jsou nainstalovány všechny volitelné doplňky Hodnota okamžitého příkonu při zapnutí tiskárny není do výsledné hodnoty zahrnuta Tiskárnu používejte v místech, kde jsou splněny následující podmínky pro vlhkost a teplotu. Okolní teplota: 10 až 30 C Okolní vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace) V následujících případech by se mohly uvnitř tiskárny vytvořit (zkondenzovat) kapičky vody. Tiskárnu ponechte před použitím dvě či více hodin stát v místnosti, kde hodláte tisknout, aby se adaptovala na teplotu a vlhkost prostředí. Pokud se uvnitř tiskárny vytvoří kapičky vody, nebude dráha papíru fungovat řádně, což může způsobit zachycení papíru, poškození tiskárny nebo chybný provoz. - V případě, že se místnost, kde je tiskárna umístěna, příliš rychle vytopí - V případě, že tiskárnu přenesete ze studené a suché místnosti na vyhřáté a vlhké místo POZNÁMKA Pro zákazníky, kteří používají ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Používáte-li ultrazvukový zvlhčovač vzduchu připojený k vodovodnímu řadu nebo studni, dostanou se do vzduchu nečistoty z vody. Ty se mohou zachytit uvnitř tiskárny a způsobit snížení kvality tisku. Pokud tyto zvlhčovače používáte, doporučujeme, abyste používali destilovanou vodu nebojinou vodu zbavenou nečistot. Tiskárnu instalujte na místo, které splňuje tyto podmínky - Dostatek bezpečného prostoru - Dobře větratelná místnost - Rovný povrch - Dostatečně pevná plocha, která bez problémů unese váhu tiskárny a volitelných doplňků VAROVÁNÍ Neumisťujte tiskárnu v blízkosti alkoholu, ředidel nebo jiných hořlavých látek. Pokud by se hořlavé látky dostaly do kontaktu s elektrickými díly uvnitř tiskárny, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ Neinstalujte tiskárnu na žádném z následujících míst. V opačném případě vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. - Vlhké nebo prašné prostředí - Místo vystavené kouři a páře, např. v blízkosti sporáku nebo zvlhčovače. - Místo vystavené dešti nebo sněhu - Místo poblíž vodovodního kohoutku nebo vody - Místo vystavené přímému slunečnímu záření - Prostředí vystavené vysokým teplotám - Místo poblíž otevřeného ohně Tiskárnu neinstalujte na vratký podstavec, nerovný povrch nebo jiné nestabilní plochy čí místa vystavená otřesům. Pokud by tiskárna spadla nebo se podstavec překlopil, mohlo by dojít ke zranění osob v okolí.

6 O Neinstalujte tiskárnu na žádném z následujících míst. Mohlo by dojít k poškození tiskárny. - Prostředí, kde se muže výrazně změnit vlhkost a/nebo teplota, nebo dojít ke kondenzaci - Málo větraná místnost - V blízkosti zařízení, která vyzařují magnetické nebo elektromagnetické vlnění - V místnostech, kde probíhají chemické reakce (např. taboratoře) - V místnostech, kdejsou ve vzduchu přítomny jedovaté a korozívní chemikálie (např. sůl, amoniak) - Na podložku, která se může hmotností tiskárny a volitelných doplňků zkroutit, nebo do které se může tiskárna zabořit (např. koberec nebo rohož) Umístění tiskárny Pro tiskárnu vyberte takové místo, jehož rozměry odpovídají níže uvedeným požadavkům na volný prostor kolem tiskárny, a na povrch s dostatečnou nosností. Rozměry každé součásti, potřebná velikost volného místa kolem dílů a umístění patekjsou následující.

7 Požadavky na systém Operační systém - Microsoft Windows 98 - Microsoft Windows Mé - Microsoft Windows 2000 Server/Professional - Microsoft Windows XP Professional/Home Edition - Windows Server 2003 (pouze 32bitový procesor) Tato tiskárna používá obousměrnou komunikaci. Provoz tiskárny při zapojení prostřednictvím zařízení sjednosmérnou komunikací nebyl testován. Společnost Canon tedy neposkytuje záruku na správnou funkci tiskárny při zapojení pomocíjednosměrných tiskových serverů, USB rozbočovačů a spojovacích zařízeních. Pracovní prostředí (Kompatibilní PC/AT) * Protože se rozsah aktuální volné paměti mění v závislosti na konfiguraci systému počítače nebo aplikace, není možné zaručit, že bude tiskárna ve výše zmíněných prostředích tisknout za všech podmínek. Doporučené prostředí CPU Paměť (RAM)* Windows 98/Me Pentium III 600 MHz nebo vyšší 64 MB nebo více Windows 2000IXP/Server 2003 Pentium III 600 MHz nebo vyšší Windows 2000: 1 28 MB nebo více Windows XP/Server 2003: 256 MB nebo více Rozhraní Připojení pomocí USB - Windows 98/Me: USB Full-Speed (ekvivalent USB 1.1) - Windows 2000/XP/Server2003: USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (ekvivalent USB 1.1) Připojení k síti (vyžaduje volitelnou síťovou kartu) - Konektor: 1OBASE-T nebo 10OBASE-TX - Protokol: TCP/IP, NetBIOS/NetBEUI (TCP/IP podporuje pouze Windows XP/Server 2003) POZNÁMKA Chcete-li použít zvuky ovladače tiskárny, musíte na svůj počítač nainstalovat PC syntetizátor (a ovladač PCM syntetizátoru). Nepoužívejte ovladač PC Speaker (např. speaker.drv).

8 Kontrola obsahu dodávky Vyjmutí tiskárny z obalu a její instalace Před instalací tiskárny se ujistěte, že dodávka obsahuje všechny následující položky. Pokud by náhodou něco chybělo nebo bylo poškozené, kontaktujte prosím prodejce, od kterého jste tiskárnu zakoupili. POZNÁMKA Tonerová a bubnová kazeta dodávané s tiskárnou se liší od náhradních tonerových a bubnových kazet Hodláte-li zakoupit náhradní tonerovou nebo bubnovou kazetu, vyhledejte si informace v kapitole 5 Běžná údržba". V dodávce nejsou kabely rozhraní. Zakupte si kabel, který je kompatibilní s vaším počítačem a odpovídá způsobu připojení. Přemístění tiskárny na místo instalace a odstranění obalového materiálu Poté, co jste se rozhodli, kam tiskárnu umístíte, vyjměte tiskárnu a podavač papíru z krabice a přeneste je na vybrané místo. Lepenka a obalový materiál chrání tiskárnu před otřesy a poškozením během přepravy. Jakmile tiskárnu položíte na vybrané místo, tuto lepenku a obalový materiál odstraňte. Tiskárna CD-ROM LBP5200 User Software" (uživatelský software LBPS200) - Software CAPT (Canon Advanced Printing Technology) -Ovladač USB - Příručka Začínáme (tato příručka) Uživatelská příručka - Obslužný program CAPT Windows Firewall Umístěte tiskárnu na pevnou plochu (např. stůl), která má dostatečnou nosnost Podavač papíru neumisťujte na podložku, která se může hmotností tiskárny a volitelných doplňků zkroutit, nebo do které se může tiskárna zabořit (např. koberec nebo rohož). Pokud instalujete podavače papíru na 250 listů, pak nejprve nainstalujte podavač a teprve poté vyjměte tiskárnu z obalu. Více informací o nastavení podavače papíru na 250 listů naleznete v části Instalace podavače papíru na 250 listů" na str Vyjměte tiskárnu z obalu. Tonerová kazeta x 4 Bubnová kazeta Před vybalením tiskárny se ujistěte, že je v okolí místa, kde chcete tiskárnu instalovat, dostatek volného prostoru. Příručka Začínáme (tato příručka) Napájecí šňůra

9 2 Přeneste tiskárnu na místo instalace. Držte tiskárnu pevně oběma rukama za držátka na bocích. Zadní část tiskárny je těžká. Při zvedání tiskárny dávejte pozor, abyste neztratili rovnováhu. Jinak byste mohli tiskárnu upustila způsobit si zranění. UPOZORNĚNI Bez bubnové a tonerové kazety váží tato tiskárna asi 17 kg. Dávejte pozor, abyste si při přenášení tiskárny neporanili záda. Tiskárnu nikdy nedržte za její přední panel, ventilační otvory, zadní panel nebo kteroukoli jinou část, než jsou držátka pro přenos. Jinak byste mohli tiskárnu upustit a způsobit si zranění. 3 Tiskárnu pomalu přeneste na místo instalace. UPOZORNĚNÍ Pokládejte tiskárnu pomalu a opatrně. Pokud si skřípnete ruce, můžete si způsobit bolestivé zranění. Ujistěte se, že na místě instalace je dostatek prostoru pro připojení volitelných doplňků a kabelů. 4 Otevřete spodní výstupní přihrádku v zadní části tiskárny.

10 O Po otevření přihrádky v ní naleznete papír založený do jednotky pícky a obalový materiál přichycený k levé a pravé straně jednotky pícky. Před odstraněním obalového materiálu nejprve odeberte papír. 6 Zatáhněte za pásky a odeberte obalový materiál, jak znázorňuje obrázek. 5 Vytáhněte papír založený v jednotce pícky. 7 Zavřete spodní výstupní přihrádku.

11 Zapojení napájecí šňůry a zapnutí tiskárny Pro tiskárnu byste měli použít samostatnou zásuvku. Nezapojujte napájecí šňůru do přídavné zásuvky na počítači. Nepřipojujte tiskárnu k nepřerušitelnému zdroji napájení. Při výpadku proudu by mohlo dojít k selhání a možnému poškození tiskárny. 7 Ujistěte se, že je síťový vypínač tiskárny vypnutý. 3 Zapojte napájecí šňůru do zásuvky ve zdi. Stiskem vypínače zapněte tiskárnu. Tiskárna je vypnutá, pokud je vypínač v jedné rovině s povrchem tiskárny. 2 Zapojte napájecí šňůru do příslušného otvoru na tiskárně. Po chvíli se rozsvítí červená kontrolka toneru. 10

12 2 Vyjměte bubnovou kazetu z ochranného obalu. Uložení bubnové a tonerové kazety Ochranný obal otevřete pomocí nůžek, abyste nepoškodili kazetu. Podrobnější informace týkající se manipulace s kazetami naleznete v kapitole 5 Běžná údržba" v Uživatelské příručce. UPOZORNĚNÍ Dejte pozor, abyste si tonerem nepotřísnili oděv nebo ruce. Pokud vám toner ulpí na rukou nebo oděvu, okamžitě tato místa opláchněte studenou vodou. Pokud je budete umývat horkou vodou, toner se zafixuje a vytvoří neodstranitelné skvrny. 7 Otevřete horní kryt. Uchopte horní kryt za držátko a zcela jej otevřete. Nevyhazujte ochranný obal bubnové kazety. Bude se vám hodit při údržbě bubnové kazety apod., kdy je zapotřebí kazetu z tiskárny odebrat. Pokud se dotknete nebo poškrábáte vnitřní buben, sníží se kvalita tisku. V žádném případě se nedotýkejte ani neotevírejte ochranný uzávěr bubnu. Dbejte na to, abyste se nedotkli citlivých částí, jako jsou např. čidla nebo elektrické kontakty. Mohlo by dojít k poškození bubnové kazety. 11

13 Chraňte bubnovou kazetu před přímým slunečním zářením nebo příliš jasným osvětlením. Obalový materiál 3 a A otáčejte ve směru šipek, dokud se nezastaví, a poté jej vytáhněte. 3 Odstraňte obalový materiál (7 kusů). Obalový materiál 1 a 2 odstraňte tak, že zasunete prsty do poutek a zatáhnete za ně ve směru šipek. Obalový materiál 5 a 6 uchopte za označené plošky a zatáhněte za ně ve směru šipek. 12

14 Uchopte obal 7 a odstraňte jej podle návodu na obrázku. Po odstranění obalového materiálu bubnovou kazetu ihned nainstalujte do tiskárny. Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními platnými předpisy. 4 Uchopte bubnovou kazetu oběma rukama a vložte ji do tiskárny. Při zasouvání kazety ji držte tak, aby trojúhelníkové značky na jejích bocích směřovaly proti trojúhelníkovým značkám na tiskárně 1. O Nedotýkejte se elektrických kontaktů. Mohlo by dojít k poškození bubnové kazety. Nedotýkejte se přenášecího pásu. Mohla by se snížit kvalita tisku. Chraňte paměť bubnové kazety před nárazy a magnetickým polem. Mohlo by dojít k poškození bubnové kazety. Zajistěte bubnovou kazetu přitlačením k přední straně tiskárny 2.

15 Bubnovou kazetu pečlivě zakládejte, dokud není ve stejné poloze jako na obrázku. Dbejte na to, abyste se nedotkli citlivých částí, jako jsou např. čidla nebo elektrické kontakty. Mohlo by dojít k poškození tonerové kazety. 5 Zkontrolujte barvu nálepky na zásobníku a pak vyjměte kazetu dané barvy z ochranného obalu. 6 Uchopte tonerovou kazetu podle návodu na obrázku, pět až šestkrát ji opatrně otočte ze strany na stranu 1 a poté nahoru a dolů 2, aby se toner uvnitř kazety rovnoměrně rozptýlil. Při zasouvání kazety ji držte tak, aby trojúhelníkové značky na jejích bocích směrová Nevyhazujte ochranný obal tonerové kazety. Bude se vám hodit při údržbě tonerové kazety apod, kdy je zapotřebí kazetu z tiskárny odebrat. O Pokud není toner rovnoměrně rozptýlen, může být kvalita tisku nízká. Zajistěte, aby byl tento krok proveden. Tonerovou kazetu opatrně nakloňte. Pokud s ní nebudete zacházet opatrně, mohl by se toner vylít.

16 7 Odstraňte ochranný kryt. Uchopte ochranný kryt a odstraňte jej podle návodu na obrázku. 8 Položte tonerovou kazetu na rovnou plochu a pomalým tahem odstraňte těsnicí pásku (dlouhou přibl. 45 cm), nezapomeňte přitom kazetu přidržovat. Těsnící pásku vytáhnete tak, že uchopíte poutko na jejím konci a budete za něj tahat přímo ven ve směru šipky. O Nedotýkejte se válce vývojky. Mohla by se snížit kvalita tisku. Chraňte paměť tonerové kazety před nárazy a magnetickým polem. Mohlo by dojít k poškození tonerové kazety. UPOZORNĚNI Budete-li za těsnící pásku tahat příliš velkou silou nebo ji přestanete vytahovat, mohl by se toner rozptýlit. Pokud by se vám toner dostal do očí nebo úst, okamžitě zasažená místa opláchněte studenou vodou a vyhledejte lékaře. Pásku neohýbejte ani ji netahejte nahoru nebo dolů. Pokud tak učiníte, mohla by se těsnící páska v půli roztrhnout a nebylo by ji možné celou odstranit. Nevyhazujte ochranný obal tonerové kazety. Bude se vám hodit při údržbě tonerové kazety apod., kdy je zapotřebí kazetu z tiskárny odebrat.

17 Pásku vytahujte tak dlouho, dokud není celá odstraněná z kazety. Jestliže v tonerové kazetě zbude kousek těsnící pásky, mohlo by to způsobit problémy při tisku. Při likvidaci těsnicí pásky se řiďte platnými místními předpisy. 10 Zavřete horní kryt. Uchopte horní kryt za držátko a opatrně jej zavřete. 9 Uchopte tonerovou kazetu za držátko a zasuňte ji do tiskárny. Při zasouvání kazety ji držte tak, aby trojúhelníkové značky na jejích bocích směřovaly proti trojúhelníkovým značkám na tiskárně. Držák tonerové kazety se přetočí do polohy, kdy je možné instalovat další barvu. Při otáčení držáku tonerové kazety neotevírejte horní kryt. 7 7 Počkejte, než skončí prováděná operace (z tiskárny vychází asi 1 sekundu zvuk), poté otevřete horní kryt. Tonerová kazeta je nainstalována správně, pokud jsou štítky na kazetě a držáku kazety zarovnané v poloze znázorněné na obrázku. l když používáte nové tonerové kazety, mohl by toner po otevření a zavření horního krytu ulpět na tonerových kazetách nebo v jejich okolí. Toto nemá žádný vliv na průběh tisku, kvalitu tisku nebo spotřebu toneru. Tiskárnu je možné používat bez omezení. 16

18 72 Opakujte kroky 5 až 11 a nainstalujte všechny barevné tonerové kazety. 13 Zavřete horní kryt, pak po dobu 2 sekund držte stisknuté tlačítko (výměna toneru). Kontrolka toneru po chvíli zhasne a rozsvítí se modrá kontrolka Připraven. Tonerová kazeta je nainstalována správně, pokud jsou štítky na kazetě a držáku kazety zarovnané v poloze znázorněné na obrázku. 17

19 Ukládání papíru 1 Otevřete víceúčelovou přihrádku. Víceúčelovou přihrádku otevřete za prohlubeň ve středu tiskárny. Ve standardní konfiguraci poskytuje tiskárna jako místo podávání papíru pouze víceúčelovou přihrádku. Po instalaci doplňkového podavače na 250 listuje možné používat papír z celkem dvou zdrojů. Zde je popsán pouze postup pro ukládání papíru do víceúčelové přihrádky. Chcete-li do víceúčelové přihrádky ukládat jiný než běžný papír, nebo chcete použít podavač papíru na 250 listů, pročtěte si následující kroky. Jak ukládat do víceúčelové přihrádky fólie. Viz kapitola 2 Ukládání a výstup papíru" v Uživatelské příručce. Jak připojit k tiskárně volitelný podavač papíru na 250 listů. Viz část Instalace podavače papíru na 250 listů" na str. 30. Jak do zásobníku volitelného podavače papíru na 250 listů uložit papír. Viz část Ukládání papíru do zásobníku na papír" na str Vyklopte pomocnou přihrádku. Do víceúčelové přihrádky lze uložit až 125 listů papíru (64 g/m 2 ) o šířce 76,2 až 215,9 mm a délce 127 až 355,6 mm. Uložit do ní můžete i fólie, obálky a jiný papír, který není možné uložit do zásobníku na papír. O Do víceúčelové přihrádky ukládejte pouze papír, na který chcete tisknout. Na přihrádku netlačte silou. Mohla by se poškodit. O Při ukládání papíru do víceúčelové přihrádky nezapomeňte vyklopit pomocnou přihrádku. 18

20 3 Pokud chcete uložit papír většího formátu, např. A4, vytáhněte nástavec. Nastavte vodítka papíru na vzdálenost o něco větší, než je šířka papíru. POZNÁMKA Před zavřením víceúčelové přihrádky odeberte všechen papír a k zavření použijte opačný postup, než když jste ji otevírali. Pokud víceúčelovou přihrádku nepoužíváte, nechtě ji zavřenou. 5 Opatrně vložte papíry tak, aby strana, na kterou chcete tisknout, směřovala nahoru, a zasuňte je až na konec přihrádky. Dbejte na to, aby papír v přihrádce nepřesahoval značky pro maximální množství papíru. UPOZORNĚNÍ Při ukládání papíru dejte pozor, abyste si nepořezali ruce o jeho hrany. O Počet stránek, které lze uložit do víceúčelové přihrádky, závisí na typu papíru. Další informace naleznete v kapitole 2 Ukládání a výstup papíru" v Uživatelské příručce. 19

21 Ujistěte se, že mezi značkami pro maximální množství papíru a sadou papíru je dostatek volného místa. Pokud papír dosahuje až ke značkám, několik listů odeberte. Papír uložte rovně. Pokud by nebyla zadní hrana sady papíru správně zarovnána, mohlo by dojít k chybě nebo zachycení papíru. Pokud jsou rohy papíru zvlněné nebo preložené, je třeba je před uložením vyrovnat. Používáte-li špatně oříznutý papír, může se podávat několik listů najednou. V tom případě je třeba před uložením zarovnat hrany papíru o pevnou rovnou plochu. POZNÁMKA Pokud používáte hlavičkový papír nebo papír s logem, uložte jej potištěnou stranou nahoru a horní stranou směrem ke vzdálenějšímu konci, jak ukazuje obrázek níže. 6 Posuňte vodítka k bočním stranám sady. 20

22 Vždy se ujistěte, že nastavení vodítek odpovídá šířce papíru. Pokud jsou vodítka nastavena příliš blízko nebo příliš daleko, papír se nebude podávat řádně a mohl by se zachytit POZNÁMKA Výstupní přihrádka má kapacitu přibližně 125 listů běžného papíru (64 g/m 2 ). Spodní výstupní přihrádka Do spodní výstupní přihrádky v zadní části tiskárny jsou výtisky podávány potištěnou stranou směrem nahoru. Protože se papír do spodní výstupní přihrádku podává přímo,,je vhodné ji využít při tisku na fólie, obálky a jiná média, která se snadno zkroutí. Během tisku se papíru uloženého ve víceúčelové přihrádce nedotýkejte, ani jej nevytahujte ven. Mohlo by to způsobit selhání tiskárny. Tato tiskárna je vybavena dvěma výstupními přihrádkami - výstupní přihrádkou" na horní straně tiskárny a spodní výstupní přihrádkou" v zadní části tiskárny. Výstupní přihrádka Do výstupní přihrádky na horní straně tiskárny jsou výtisky podávány potištěnou stranou směrem dolů. O Ze spodní výstupní přihrádky odebírejte jednotlivé listy papíru hned po vytištění. Chcete-li výtisky podávat do spodní výstupní přihrádky, jednodušeji otevřete. 21

23 UPOZORNĚNI Uvnitř spodní výstupní přihrádky je umístěna jednotka pícky. Protože se okolí pícky při tisku zahřívá, nedotýkejte se okolních částí. Mohli byste se popálit. Chcete-li výtisky podávat do výstupní přihrádky, jednoduše zavřete spodní výstupní přihrádku. 22

Laserová tiskárna. Příručka Začínáme

Laserová tiskárna. Příručka Začínáme Laserová tiskárna Příručka Začínáme Laserová tiskárna Krok 1 Vyjmutí tiskárny z obalu a její instalace str. 7 Příručka Začínáme Krok 2 Zapojení napájecí šňůry a zapnutí tiskárny str. 10 Krok 3 Uložení

Více

Krok 1 Vyjmutí tiskárny z obalu a její instalace str. 6. Krok 2 Instalace tonerové kazety str. 10. Krok 3 Zapojení napájecí šňůry str.

Krok 1 Vyjmutí tiskárny z obalu a její instalace str. 6. Krok 2 Instalace tonerové kazety str. 10. Krok 3 Zapojení napájecí šňůry str. Laserová tiskárna Krok 1 Vyjmutí tiskárny z obalu a její instalace str. 6 Krok 2 Instalace tonerové kazety str. 10 Příručka Začínáme Krok 3 Zapojení napájecí šňůry str. 14 Krok 4 Ukládání papíru str. 15

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Stručná instalační příručka

Stručná instalační příručka Verze 1.0, červen 2007 701P46714 Velkoformátová tiskárna Xerox 7142 Stručná instalační příručka Xerox 7142 Wide Format Printer Quick Start Guide i Připravila společnost: Xerox Corporation Global Knowledge

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více