Canon LASER SHOT LBP Laserová tiskárna. Příručka Začínáme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Canon LASER SHOT LBP 5200. Laserová tiskárna. Příručka Začínáme"

Transkript

1 Canon Laserová tiskárna LASER SHOT LBP 5200 Příručka Začínáme

2 Canon Laserová tiskárna LASER SHOT LBP5200 Příručka Začínáme Vyjmutí tiskárny z obalu a její instalace str. 7 Zapojení napájecí šňůry a zapnutí tiskárny str. 10 Ukládání papíru str. 18 Krok5 j Instalace softwaru a připojení tiskárny k počítači str. 23 Instalace volitelných doplňků str. 30 Nejprve si přečtěte tento dokument. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tiskárnu Canon LASER SHOT LBP5200. Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku.

3 Úvod Elektronické verze (PDF) příručekjsou obsaženy na CD-ROMu, který je součástí dodávky. Než začnete CD-ROM používat, vyhledejte si v této příručce část Obsah CD- ROMu" (vizstr. 44). i První seznámení (tento dokument) 5jj: Manual_1.pdf Popisuje,jak nainstalovat tiskárnu ajak provést přípravy potřebné před spuštěním tisku. Uživatelská příručka Q: Manual_2.pdf O UPOZORNĚNÍ Upozorňuje na operace, které mohou způsobit újmu na zdraví nebo škodu na majetku, pokud by nebyly prováděny správně. V zájmu udržení bezpečného provozu tiskárny tato upozornění respektujte. Poukazuje na důležité body a omezení, kterým je třeba věnovat pozornost. Dbejte na to, abyste se s těmito informacemi seznámili a vyhnuli se tak problémům při obsluze tiskárny. POZNÁMKA Poukazuje na doplňkové informace týkající se obsluhy tiskárny. Doporučujeme, abyste si tyto poznámky přečetli. Popisuje, jak tisknout, běžnou údržbu, odstraňování problému atd. Příručky ve formátu PDF jsou k dispozici v programu CD-ROM Setup". (Viz Program CD-ROM Setup" na str. 44.) Názvy souborů vedle označení (Manual_1.pdf atd.) korespondují s názvy souborů PDF příruček ve složce [Manuals] (příručky) na CD-ROMu. K prohlížení souborů ve formátu PDF je zapotřebí software Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Reader. Pokud software Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader nemáte na svém systému nainstalovaný, stáhněte sijej a nainstalujte z internetové adresy společnosti Adobe Systems. Následující symboly v této příručce označují vysvětlení postupů, omezení, upozornění k manipulaci a instrukcí a je třeba jim v zájmu dodržení bezpečnosti věnovat pozornost. VAROVÁNÍ Varuje před operacemi, které mohou způsobit smrt nebo újmu na zdraví, pokud by nebyly prováděny správně. V zájmu udržení bezpečného provozu tiskárny tato varování respektujte. Copyright 2005 Canon Inc. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Canon Inc. nesmí být žádná část této publikace reprodukovaná nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmikoli prostředky, ať už elektronickými, mechanickými, včetně kopírování a nahrávání, nebo jakýmikoli systémy pro uchovávání a vyvolávání informací. Poznámka Canon za tuto příručku žádným způsobem neručí. Canon ne ní odpovědný za chyby v příručce a ani za následné či vedlejší škody, které by byly způsobeny následováním instrukcí v této příručce. Názvy produktů a modelů jsou v této příručce zkráceně označovány takto: Operační systém 98: Windows 98 Operační systém Microsoft Windows Miliennium Edition: Windows Mé Operační systém Microsoft Wíndows 2000: Windows 2000 Operační systém Microsoft Windows XP: Windows XP Operační systém Microsoft Windows Server 1 " 2003: Windows Server 2003 Operační systém Microsoft Wíndows : Windows LASER SHOT LBP5200: LBP5200

4 Canon, logo Canon, LASER SHOT, L3P a NetSpotjsou ochranné známky společnosti Canon Inc. Adobe, Adobe Acrobat a Adobe Readerjsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. IBM a PowerPCjsou ochranné známky společnosti Internationat Business Machines Corporation v USA. Microsoft a Windows jsou v USA a/nebo dalších zemích registrované ochranně známky společnosti Microsoft Corporation. Windows Server je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Ethernetje ochranná známka společnosti Xerox v USA. Ostatní zde použité názvy produktů a společností mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků. K tiskárně jsou dodávány tyto volitelné doplňky, které umožňují plně využívat všech funkcí tiskárny. Tyto výrobky si zakupte dle potřeby Více informací o těchto volitelných doplňcích získáte u prodejce, kde jste zakoupili tiskárnu. i Podavač papíru na 250 listů Podavač papíru na 250 listu se připojuje pod tiskárnu. Do zásobníku podavače papíru na 250 listů lze uložit až 250 listů běžného papíru (64 g/m 2 ) velikosti A4, B5, A5, Legal, Letter a Executive (Zásobník 1}. Jednotka podavače papíru PF-96 Síťová karta (AXIS1611) Pokud do tiskárny LBP5200 nainstalujete volitelnou síťovou kartu (AXIS 1611), pak můžete tiskárnu připojit přímo k síti. Další informace o kartě AXIS 1611 naleznete na internetových stránkách firmy Axis Communications (http://www.axis.com/). Síťová karta (AXIS 1611)

5 Prostředí instalace Pro zajištění bezpečného a plynulého provozu umístěte tiskárnu v takovém prostředí, které splňuje podmínky pro teplotu/vlhkost, napájení a instalaci popsané v kapitole Prostředí instalace". Před instalací tiskárny si pročtěte Důležité bezpečnostní instrukce" (->( ) v Uživatelské příručce. Pro napájení využívejte napětí v tomto rozmezí: 100 až 127 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) 220 až 240 V (±1 O %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximální příkon této tiskárny je 1465 W* nebo méně u modelu 220 až 240 V (a 1188 W* u modelu 100 až 1 27 V) Elektrický šum nebo výrazný pokles napětí může mít za následek chybný provoz tiskárny nebo ztrátu dat nebo také selhání počítače. 'Poznámka: 1475 W (model 220 až 240 V)/n 98 W (model 100 až 127 V) nebo nižší v případě, že jsou nainstalovány všechny volitelné doplňky Hodnota okamžitého příkonu při zapnutí tiskárny není do výsledné hodnoty zahrnuta Tiskárnu používejte v místech, kde jsou splněny následující podmínky pro vlhkost a teplotu. Okolní teplota: 10 až 30 C Okolní vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace) V následujících případech by se mohly uvnitř tiskárny vytvořit (zkondenzovat) kapičky vody. Tiskárnu ponechte před použitím dvě či více hodin stát v místnosti, kde hodláte tisknout, aby se adaptovala na teplotu a vlhkost prostředí. Pokud se uvnitř tiskárny vytvoří kapičky vody, nebude dráha papíru fungovat řádně, což může způsobit zachycení papíru, poškození tiskárny nebo chybný provoz. - V případě, že se místnost, kde je tiskárna umístěna, příliš rychle vytopí - V případě, že tiskárnu přenesete ze studené a suché místnosti na vyhřáté a vlhké místo POZNÁMKA Pro zákazníky, kteří používají ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Používáte-li ultrazvukový zvlhčovač vzduchu připojený k vodovodnímu řadu nebo studni, dostanou se do vzduchu nečistoty z vody. Ty se mohou zachytit uvnitř tiskárny a způsobit snížení kvality tisku. Pokud tyto zvlhčovače používáte, doporučujeme, abyste používali destilovanou vodu nebojinou vodu zbavenou nečistot. Tiskárnu instalujte na místo, které splňuje tyto podmínky - Dostatek bezpečného prostoru - Dobře větratelná místnost - Rovný povrch - Dostatečně pevná plocha, která bez problémů unese váhu tiskárny a volitelných doplňků VAROVÁNÍ Neumisťujte tiskárnu v blízkosti alkoholu, ředidel nebo jiných hořlavých látek. Pokud by se hořlavé látky dostaly do kontaktu s elektrickými díly uvnitř tiskárny, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ Neinstalujte tiskárnu na žádném z následujících míst. V opačném případě vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. - Vlhké nebo prašné prostředí - Místo vystavené kouři a páře, např. v blízkosti sporáku nebo zvlhčovače. - Místo vystavené dešti nebo sněhu - Místo poblíž vodovodního kohoutku nebo vody - Místo vystavené přímému slunečnímu záření - Prostředí vystavené vysokým teplotám - Místo poblíž otevřeného ohně Tiskárnu neinstalujte na vratký podstavec, nerovný povrch nebo jiné nestabilní plochy čí místa vystavená otřesům. Pokud by tiskárna spadla nebo se podstavec překlopil, mohlo by dojít ke zranění osob v okolí.

6 O Neinstalujte tiskárnu na žádném z následujících míst. Mohlo by dojít k poškození tiskárny. - Prostředí, kde se muže výrazně změnit vlhkost a/nebo teplota, nebo dojít ke kondenzaci - Málo větraná místnost - V blízkosti zařízení, která vyzařují magnetické nebo elektromagnetické vlnění - V místnostech, kde probíhají chemické reakce (např. taboratoře) - V místnostech, kdejsou ve vzduchu přítomny jedovaté a korozívní chemikálie (např. sůl, amoniak) - Na podložku, která se může hmotností tiskárny a volitelných doplňků zkroutit, nebo do které se může tiskárna zabořit (např. koberec nebo rohož) Umístění tiskárny Pro tiskárnu vyberte takové místo, jehož rozměry odpovídají níže uvedeným požadavkům na volný prostor kolem tiskárny, a na povrch s dostatečnou nosností. Rozměry každé součásti, potřebná velikost volného místa kolem dílů a umístění patekjsou následující.

7 Požadavky na systém Operační systém - Microsoft Windows 98 - Microsoft Windows Mé - Microsoft Windows 2000 Server/Professional - Microsoft Windows XP Professional/Home Edition - Windows Server 2003 (pouze 32bitový procesor) Tato tiskárna používá obousměrnou komunikaci. Provoz tiskárny při zapojení prostřednictvím zařízení sjednosmérnou komunikací nebyl testován. Společnost Canon tedy neposkytuje záruku na správnou funkci tiskárny při zapojení pomocíjednosměrných tiskových serverů, USB rozbočovačů a spojovacích zařízeních. Pracovní prostředí (Kompatibilní PC/AT) * Protože se rozsah aktuální volné paměti mění v závislosti na konfiguraci systému počítače nebo aplikace, není možné zaručit, že bude tiskárna ve výše zmíněných prostředích tisknout za všech podmínek. Doporučené prostředí CPU Paměť (RAM)* Windows 98/Me Pentium III 600 MHz nebo vyšší 64 MB nebo více Windows 2000IXP/Server 2003 Pentium III 600 MHz nebo vyšší Windows 2000: 1 28 MB nebo více Windows XP/Server 2003: 256 MB nebo více Rozhraní Připojení pomocí USB - Windows 98/Me: USB Full-Speed (ekvivalent USB 1.1) - Windows 2000/XP/Server2003: USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (ekvivalent USB 1.1) Připojení k síti (vyžaduje volitelnou síťovou kartu) - Konektor: 1OBASE-T nebo 10OBASE-TX - Protokol: TCP/IP, NetBIOS/NetBEUI (TCP/IP podporuje pouze Windows XP/Server 2003) POZNÁMKA Chcete-li použít zvuky ovladače tiskárny, musíte na svůj počítač nainstalovat PC syntetizátor (a ovladač PCM syntetizátoru). Nepoužívejte ovladač PC Speaker (např. speaker.drv).

8 Kontrola obsahu dodávky Vyjmutí tiskárny z obalu a její instalace Před instalací tiskárny se ujistěte, že dodávka obsahuje všechny následující položky. Pokud by náhodou něco chybělo nebo bylo poškozené, kontaktujte prosím prodejce, od kterého jste tiskárnu zakoupili. POZNÁMKA Tonerová a bubnová kazeta dodávané s tiskárnou se liší od náhradních tonerových a bubnových kazet Hodláte-li zakoupit náhradní tonerovou nebo bubnovou kazetu, vyhledejte si informace v kapitole 5 Běžná údržba". V dodávce nejsou kabely rozhraní. Zakupte si kabel, který je kompatibilní s vaším počítačem a odpovídá způsobu připojení. Přemístění tiskárny na místo instalace a odstranění obalového materiálu Poté, co jste se rozhodli, kam tiskárnu umístíte, vyjměte tiskárnu a podavač papíru z krabice a přeneste je na vybrané místo. Lepenka a obalový materiál chrání tiskárnu před otřesy a poškozením během přepravy. Jakmile tiskárnu položíte na vybrané místo, tuto lepenku a obalový materiál odstraňte. Tiskárna CD-ROM LBP5200 User Software" (uživatelský software LBPS200) - Software CAPT (Canon Advanced Printing Technology) -Ovladač USB - Příručka Začínáme (tato příručka) Uživatelská příručka - Obslužný program CAPT Windows Firewall Umístěte tiskárnu na pevnou plochu (např. stůl), která má dostatečnou nosnost Podavač papíru neumisťujte na podložku, která se může hmotností tiskárny a volitelných doplňků zkroutit, nebo do které se může tiskárna zabořit (např. koberec nebo rohož). Pokud instalujete podavače papíru na 250 listů, pak nejprve nainstalujte podavač a teprve poté vyjměte tiskárnu z obalu. Více informací o nastavení podavače papíru na 250 listů naleznete v části Instalace podavače papíru na 250 listů" na str Vyjměte tiskárnu z obalu. Tonerová kazeta x 4 Bubnová kazeta Před vybalením tiskárny se ujistěte, že je v okolí místa, kde chcete tiskárnu instalovat, dostatek volného prostoru. Příručka Začínáme (tato příručka) Napájecí šňůra

9 2 Přeneste tiskárnu na místo instalace. Držte tiskárnu pevně oběma rukama za držátka na bocích. Zadní část tiskárny je těžká. Při zvedání tiskárny dávejte pozor, abyste neztratili rovnováhu. Jinak byste mohli tiskárnu upustila způsobit si zranění. UPOZORNĚNI Bez bubnové a tonerové kazety váží tato tiskárna asi 17 kg. Dávejte pozor, abyste si při přenášení tiskárny neporanili záda. Tiskárnu nikdy nedržte za její přední panel, ventilační otvory, zadní panel nebo kteroukoli jinou část, než jsou držátka pro přenos. Jinak byste mohli tiskárnu upustit a způsobit si zranění. 3 Tiskárnu pomalu přeneste na místo instalace. UPOZORNĚNÍ Pokládejte tiskárnu pomalu a opatrně. Pokud si skřípnete ruce, můžete si způsobit bolestivé zranění. Ujistěte se, že na místě instalace je dostatek prostoru pro připojení volitelných doplňků a kabelů. 4 Otevřete spodní výstupní přihrádku v zadní části tiskárny.

10 O Po otevření přihrádky v ní naleznete papír založený do jednotky pícky a obalový materiál přichycený k levé a pravé straně jednotky pícky. Před odstraněním obalového materiálu nejprve odeberte papír. 6 Zatáhněte za pásky a odeberte obalový materiál, jak znázorňuje obrázek. 5 Vytáhněte papír založený v jednotce pícky. 7 Zavřete spodní výstupní přihrádku.

11 Zapojení napájecí šňůry a zapnutí tiskárny Pro tiskárnu byste měli použít samostatnou zásuvku. Nezapojujte napájecí šňůru do přídavné zásuvky na počítači. Nepřipojujte tiskárnu k nepřerušitelnému zdroji napájení. Při výpadku proudu by mohlo dojít k selhání a možnému poškození tiskárny. 7 Ujistěte se, že je síťový vypínač tiskárny vypnutý. 3 Zapojte napájecí šňůru do zásuvky ve zdi. Stiskem vypínače zapněte tiskárnu. Tiskárna je vypnutá, pokud je vypínač v jedné rovině s povrchem tiskárny. 2 Zapojte napájecí šňůru do příslušného otvoru na tiskárně. Po chvíli se rozsvítí červená kontrolka toneru. 10

12 2 Vyjměte bubnovou kazetu z ochranného obalu. Uložení bubnové a tonerové kazety Ochranný obal otevřete pomocí nůžek, abyste nepoškodili kazetu. Podrobnější informace týkající se manipulace s kazetami naleznete v kapitole 5 Běžná údržba" v Uživatelské příručce. UPOZORNĚNÍ Dejte pozor, abyste si tonerem nepotřísnili oděv nebo ruce. Pokud vám toner ulpí na rukou nebo oděvu, okamžitě tato místa opláchněte studenou vodou. Pokud je budete umývat horkou vodou, toner se zafixuje a vytvoří neodstranitelné skvrny. 7 Otevřete horní kryt. Uchopte horní kryt za držátko a zcela jej otevřete. Nevyhazujte ochranný obal bubnové kazety. Bude se vám hodit při údržbě bubnové kazety apod., kdy je zapotřebí kazetu z tiskárny odebrat. Pokud se dotknete nebo poškrábáte vnitřní buben, sníží se kvalita tisku. V žádném případě se nedotýkejte ani neotevírejte ochranný uzávěr bubnu. Dbejte na to, abyste se nedotkli citlivých částí, jako jsou např. čidla nebo elektrické kontakty. Mohlo by dojít k poškození bubnové kazety. 11

13 Chraňte bubnovou kazetu před přímým slunečním zářením nebo příliš jasným osvětlením. Obalový materiál 3 a A otáčejte ve směru šipek, dokud se nezastaví, a poté jej vytáhněte. 3 Odstraňte obalový materiál (7 kusů). Obalový materiál 1 a 2 odstraňte tak, že zasunete prsty do poutek a zatáhnete za ně ve směru šipek. Obalový materiál 5 a 6 uchopte za označené plošky a zatáhněte za ně ve směru šipek. 12

14 Uchopte obal 7 a odstraňte jej podle návodu na obrázku. Po odstranění obalového materiálu bubnovou kazetu ihned nainstalujte do tiskárny. Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními platnými předpisy. 4 Uchopte bubnovou kazetu oběma rukama a vložte ji do tiskárny. Při zasouvání kazety ji držte tak, aby trojúhelníkové značky na jejích bocích směřovaly proti trojúhelníkovým značkám na tiskárně 1. O Nedotýkejte se elektrických kontaktů. Mohlo by dojít k poškození bubnové kazety. Nedotýkejte se přenášecího pásu. Mohla by se snížit kvalita tisku. Chraňte paměť bubnové kazety před nárazy a magnetickým polem. Mohlo by dojít k poškození bubnové kazety. Zajistěte bubnovou kazetu přitlačením k přední straně tiskárny 2.

15 Bubnovou kazetu pečlivě zakládejte, dokud není ve stejné poloze jako na obrázku. Dbejte na to, abyste se nedotkli citlivých částí, jako jsou např. čidla nebo elektrické kontakty. Mohlo by dojít k poškození tonerové kazety. 5 Zkontrolujte barvu nálepky na zásobníku a pak vyjměte kazetu dané barvy z ochranného obalu. 6 Uchopte tonerovou kazetu podle návodu na obrázku, pět až šestkrát ji opatrně otočte ze strany na stranu 1 a poté nahoru a dolů 2, aby se toner uvnitř kazety rovnoměrně rozptýlil. Při zasouvání kazety ji držte tak, aby trojúhelníkové značky na jejích bocích směrová Nevyhazujte ochranný obal tonerové kazety. Bude se vám hodit při údržbě tonerové kazety apod, kdy je zapotřebí kazetu z tiskárny odebrat. O Pokud není toner rovnoměrně rozptýlen, může být kvalita tisku nízká. Zajistěte, aby byl tento krok proveden. Tonerovou kazetu opatrně nakloňte. Pokud s ní nebudete zacházet opatrně, mohl by se toner vylít.

16 7 Odstraňte ochranný kryt. Uchopte ochranný kryt a odstraňte jej podle návodu na obrázku. 8 Položte tonerovou kazetu na rovnou plochu a pomalým tahem odstraňte těsnicí pásku (dlouhou přibl. 45 cm), nezapomeňte přitom kazetu přidržovat. Těsnící pásku vytáhnete tak, že uchopíte poutko na jejím konci a budete za něj tahat přímo ven ve směru šipky. O Nedotýkejte se válce vývojky. Mohla by se snížit kvalita tisku. Chraňte paměť tonerové kazety před nárazy a magnetickým polem. Mohlo by dojít k poškození tonerové kazety. UPOZORNĚNI Budete-li za těsnící pásku tahat příliš velkou silou nebo ji přestanete vytahovat, mohl by se toner rozptýlit. Pokud by se vám toner dostal do očí nebo úst, okamžitě zasažená místa opláchněte studenou vodou a vyhledejte lékaře. Pásku neohýbejte ani ji netahejte nahoru nebo dolů. Pokud tak učiníte, mohla by se těsnící páska v půli roztrhnout a nebylo by ji možné celou odstranit. Nevyhazujte ochranný obal tonerové kazety. Bude se vám hodit při údržbě tonerové kazety apod., kdy je zapotřebí kazetu z tiskárny odebrat.

17 Pásku vytahujte tak dlouho, dokud není celá odstraněná z kazety. Jestliže v tonerové kazetě zbude kousek těsnící pásky, mohlo by to způsobit problémy při tisku. Při likvidaci těsnicí pásky se řiďte platnými místními předpisy. 10 Zavřete horní kryt. Uchopte horní kryt za držátko a opatrně jej zavřete. 9 Uchopte tonerovou kazetu za držátko a zasuňte ji do tiskárny. Při zasouvání kazety ji držte tak, aby trojúhelníkové značky na jejích bocích směřovaly proti trojúhelníkovým značkám na tiskárně. Držák tonerové kazety se přetočí do polohy, kdy je možné instalovat další barvu. Při otáčení držáku tonerové kazety neotevírejte horní kryt. 7 7 Počkejte, než skončí prováděná operace (z tiskárny vychází asi 1 sekundu zvuk), poté otevřete horní kryt. Tonerová kazeta je nainstalována správně, pokud jsou štítky na kazetě a držáku kazety zarovnané v poloze znázorněné na obrázku. l když používáte nové tonerové kazety, mohl by toner po otevření a zavření horního krytu ulpět na tonerových kazetách nebo v jejich okolí. Toto nemá žádný vliv na průběh tisku, kvalitu tisku nebo spotřebu toneru. Tiskárnu je možné používat bez omezení. 16

18 72 Opakujte kroky 5 až 11 a nainstalujte všechny barevné tonerové kazety. 13 Zavřete horní kryt, pak po dobu 2 sekund držte stisknuté tlačítko (výměna toneru). Kontrolka toneru po chvíli zhasne a rozsvítí se modrá kontrolka Připraven. Tonerová kazeta je nainstalována správně, pokud jsou štítky na kazetě a držáku kazety zarovnané v poloze znázorněné na obrázku. 17

19 Ukládání papíru 1 Otevřete víceúčelovou přihrádku. Víceúčelovou přihrádku otevřete za prohlubeň ve středu tiskárny. Ve standardní konfiguraci poskytuje tiskárna jako místo podávání papíru pouze víceúčelovou přihrádku. Po instalaci doplňkového podavače na 250 listuje možné používat papír z celkem dvou zdrojů. Zde je popsán pouze postup pro ukládání papíru do víceúčelové přihrádky. Chcete-li do víceúčelové přihrádky ukládat jiný než běžný papír, nebo chcete použít podavač papíru na 250 listů, pročtěte si následující kroky. Jak ukládat do víceúčelové přihrádky fólie. Viz kapitola 2 Ukládání a výstup papíru" v Uživatelské příručce. Jak připojit k tiskárně volitelný podavač papíru na 250 listů. Viz část Instalace podavače papíru na 250 listů" na str. 30. Jak do zásobníku volitelného podavače papíru na 250 listů uložit papír. Viz část Ukládání papíru do zásobníku na papír" na str Vyklopte pomocnou přihrádku. Do víceúčelové přihrádky lze uložit až 125 listů papíru (64 g/m 2 ) o šířce 76,2 až 215,9 mm a délce 127 až 355,6 mm. Uložit do ní můžete i fólie, obálky a jiný papír, který není možné uložit do zásobníku na papír. O Do víceúčelové přihrádky ukládejte pouze papír, na který chcete tisknout. Na přihrádku netlačte silou. Mohla by se poškodit. O Při ukládání papíru do víceúčelové přihrádky nezapomeňte vyklopit pomocnou přihrádku. 18

20 3 Pokud chcete uložit papír většího formátu, např. A4, vytáhněte nástavec. Nastavte vodítka papíru na vzdálenost o něco větší, než je šířka papíru. POZNÁMKA Před zavřením víceúčelové přihrádky odeberte všechen papír a k zavření použijte opačný postup, než když jste ji otevírali. Pokud víceúčelovou přihrádku nepoužíváte, nechtě ji zavřenou. 5 Opatrně vložte papíry tak, aby strana, na kterou chcete tisknout, směřovala nahoru, a zasuňte je až na konec přihrádky. Dbejte na to, aby papír v přihrádce nepřesahoval značky pro maximální množství papíru. UPOZORNĚNÍ Při ukládání papíru dejte pozor, abyste si nepořezali ruce o jeho hrany. O Počet stránek, které lze uložit do víceúčelové přihrádky, závisí na typu papíru. Další informace naleznete v kapitole 2 Ukládání a výstup papíru" v Uživatelské příručce. 19

21 Ujistěte se, že mezi značkami pro maximální množství papíru a sadou papíru je dostatek volného místa. Pokud papír dosahuje až ke značkám, několik listů odeberte. Papír uložte rovně. Pokud by nebyla zadní hrana sady papíru správně zarovnána, mohlo by dojít k chybě nebo zachycení papíru. Pokud jsou rohy papíru zvlněné nebo preložené, je třeba je před uložením vyrovnat. Používáte-li špatně oříznutý papír, může se podávat několik listů najednou. V tom případě je třeba před uložením zarovnat hrany papíru o pevnou rovnou plochu. POZNÁMKA Pokud používáte hlavičkový papír nebo papír s logem, uložte jej potištěnou stranou nahoru a horní stranou směrem ke vzdálenějšímu konci, jak ukazuje obrázek níže. 6 Posuňte vodítka k bočním stranám sady. 20

22 Vždy se ujistěte, že nastavení vodítek odpovídá šířce papíru. Pokud jsou vodítka nastavena příliš blízko nebo příliš daleko, papír se nebude podávat řádně a mohl by se zachytit POZNÁMKA Výstupní přihrádka má kapacitu přibližně 125 listů běžného papíru (64 g/m 2 ). Spodní výstupní přihrádka Do spodní výstupní přihrádky v zadní části tiskárny jsou výtisky podávány potištěnou stranou směrem nahoru. Protože se papír do spodní výstupní přihrádku podává přímo,,je vhodné ji využít při tisku na fólie, obálky a jiná média, která se snadno zkroutí. Během tisku se papíru uloženého ve víceúčelové přihrádce nedotýkejte, ani jej nevytahujte ven. Mohlo by to způsobit selhání tiskárny. Tato tiskárna je vybavena dvěma výstupními přihrádkami - výstupní přihrádkou" na horní straně tiskárny a spodní výstupní přihrádkou" v zadní části tiskárny. Výstupní přihrádka Do výstupní přihrádky na horní straně tiskárny jsou výtisky podávány potištěnou stranou směrem dolů. O Ze spodní výstupní přihrádky odebírejte jednotlivé listy papíru hned po vytištění. Chcete-li výtisky podávat do spodní výstupní přihrádky, jednodušeji otevřete. 21

23 UPOZORNĚNI Uvnitř spodní výstupní přihrádky je umístěna jednotka pícky. Protože se okolí pícky při tisku zahřívá, nedotýkejte se okolních částí. Mohli byste se popálit. Chcete-li výtisky podávat do výstupní přihrádky, jednoduše zavřete spodní výstupní přihrádku. 22

Laserová tiskárna. Příručka Začínáme

Laserová tiskárna. Příručka Začínáme Laserová tiskárna Příručka Začínáme Laserová tiskárna Krok 1 Vyjmutí tiskárny z obalu a její instalace str. 7 Příručka Začínáme Krok 2 Zapojení napájecí šňůry a zapnutí tiskárny str. 10 Krok 3 Uložení

Více

Krok 1 Vyjmutí tiskárny z obalu a její instalace str. 6. Krok 2 Instalace tonerové kazety str. 10. Krok 3 Zapojení napájecí šňůry str.

Krok 1 Vyjmutí tiskárny z obalu a její instalace str. 6. Krok 2 Instalace tonerové kazety str. 10. Krok 3 Zapojení napájecí šňůry str. Laserová tiskárna Krok 1 Vyjmutí tiskárny z obalu a její instalace str. 6 Krok 2 Instalace tonerové kazety str. 10 Příručka Začínáme Krok 3 Zapojení napájecí šňůry str. 14 Krok 4 Ukládání papíru str. 15

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Důležité bezpečnostní pokyny Dříve než ho budete instalovat, provozovat, sevisovat či udržovat podrobně si přečtěte pokyny

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Latitude E7240 čelní a zadní pohled Obrázek 1.

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků Příručka uživatele Tiskárna štítků QL-700 Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jí rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku uschovali na snadno

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Dell Vostro 2420/2520

Dell Vostro 2420/2520 Dell Vostro 2420/2520 Informace o nastavení a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Vostro 2420 čelní a zadní pohled Obrázek 1. Čelní

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215 I. Přeprava stroje Při přepravě/přenosu stroje uchopte stroj za 4 místa, zobrazená na následujícím obrázku (Mark). Hmotnost stroje je 26 kg, pro přepravu použijte odpovídající množství osob. II. Odstranění

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com Podstavec Dell E-Monitor Uživatelská příručka www.dell.com support.dell.com Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače. UPOZORNĚNÍ:

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Antidekubitní matrace AD-1300

Antidekubitní matrace AD-1300 Antidekubitní matrace AD-1300 Návod k použití Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Děkujeme Vám za zakoupení antidekubitní matrace AD-1300. Prosím, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili,

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 400e

Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 400e Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 400e i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Bezdrátová nabíječka K7

Bezdrátová nabíječka K7 Bezdrátová nabíječka K7 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro Vaší bezpečnost, prosíme, pečlivě pročtěte tento manuál před prvním použitím přístroje. Prosíme Vás o pročtení

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Průvodce instalací. Western Digital EIDE pevné disky

Průvodce instalací. Western Digital EIDE pevné disky 4. Upevněte pevný disk v zásuvce: Pevný disk Western Digital upevněte v zásuvce pomocí čtyř přiložených šroubků. Ujistěte se, že jste použili VŠECH ČTYŘ šroubků. Před vrácením krytu počítače na původní

Více

Sharpdesk Informační příručka

Sharpdesk Informační příručka Sharpdesk Informační příručka Tento manuál si pečlivě uchovejte, protože informace uvedené níže jsou velmi důležité. Výrobní čísla Sharpdesk Tento výrobek může být nainstalován na počtu počítačů, který

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 6W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 6W v uživatelské příručce

Více

CT-933 NÁVOD K POUŽITÍ CT BRAND. Obsah PÁJECÍ STANICE

CT-933 NÁVOD K POUŽITÍ CT BRAND. Obsah PÁJECÍ STANICE CT BRAND CT-933 PÁJECÍ STANICE Obsah Výstrahy.... 3 Úvod....4 Funkce.. 4 Technický popis... 4 Provoz a použiváví......5 Zapojení... 5 Nastavení teploty... 5 NÁVOD K POUŽITÍ Kalibrace teploty...6 Posouzení

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek

D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek AccuBANKER USA Dovozce:ConSyGen CZ s.r.o. 1. Než zahájíte práci D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek Uživatelská příručka Padělané peníze jsou všudypřítomným problémem. Setkáte se s

Více

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro Sada pro sport Návod k obsluze SPK-WB 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř této sady. Zaznamenejte

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com STOJAN PRO STOLNÍ PILU POWXQ53600T POWXQ5360 CS 1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte veškeré balicí materiály. Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). Zkontrolujte úplnost obsahu

Více

NB000062 Sweex Internal USB 2.0 Card Reader 16-in-1

NB000062 Sweex Internal USB 2.0 Card Reader 16-in-1 NB000062 Sweex Internal USB 2.0 Card Reader 16-in-1 Výhody Vzájemná výměna dat Přímý přístup - Kopírování obrázků a souborů a jejich vyměňování pomocí jiné paměťové karty - Přímý přístup k čtyřem přídavným,

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Stručná referenční příručka M276 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Příručka Začínáme DŮLEŽITÉ: CES

Příručka Začínáme DŮLEŽITÉ: CES Příručka Začínáme DŮLEŽITÉ: Dříve než začnete používat tiskárnu, přečtětě si pozorně tuto příručku. Příručku uschovejte, abyste se k ní v případě potřeby mohli později vrátit. CES LBP5050/LBP5050n Laserová

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Vostro 230 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se provádět servis počítače bez

Více