Art brut - Vize je skutečnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Art brut - Vize je skutečnost"

Transkript

1 Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně Diplomová práce Art brut - Vize je skutečnost Jitka Dulíková Gottfriedová, ateliér Malba 2 3. ledna 2007 Vedoucí práce: PhDr. Pavel Ondračka

2 Zadání práce: 2

3 Děkuji vedoucímu diplomové práce PhDr. Pavlu Ondračkovi za cenné rady a pomoc při návrhu a vypracování této práce. Prohlášení diplomanta Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracovala samostatně a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. V Brně dne 3. ledna Jitka Dulíková Gottfriedová 3

4 Obsah: 1 Úvod Já a art Brut Vize a skutečnost v,,jiném umění Art brut - syrové umění mimo hlavní proud Evropské prostředí- Amerika- Afrika- Asie (Japonsko) České prostředí Vědomí vize Co se děje za zrcadlem a dveřmi těla a rozumu? Je to nepostihnutelnost chmýří Identita a dílo Místo Art brut v současném umění Poselství vize, vizionářství v umění outsiderů Zdeněk Košek Henry Darger Chiyuki Sakagami Judith Scott Závěr Reference Seznam obrázků

5 Anotace diplomové práce Dulíková Gottfriedová, J.: Art brut - Vize je skutečnost, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 82 s. Diplomová práce, vedoucí: Ondračka, P. Práce pojednává o art brut z několika pohledů: popisuje osobní vztah autorky k art brut, dále pojednává o autorech a vzniku art brut ve světovém a českém kontextu. Důležitou částí je zamyšlení nad poselstvím vize, vizionářstvím v umění outsiderů a problémem vztahu identity a díla a místa art brut v současném umění. Ve druhé části práce obsahuje medailony autorů Zdeňka Koška, Henry Dargera, Chiyuki Sakagami a Judith Scott. Annotation of thesis Dulíková Gottfriedová, J.: Art brut the vision is reality, Faculty of Fine Arts of Brno University of Technology, 82 pages, MSc. Thesis, consultancy: Ondračka, P. This thesis aproaches the art brut phonemenon from several angles: first, it describes the author s personal relation to the art brut, then it explores the authors and foundation of art brut in the context of worldwide and Czech art. An important part is the essay about messages in visions, visionariness in the outsider art and the relation of the identity and the art work in the contemporary art. In the second part, the profiles of Zdenek Kosek, Henry Darger, Chiyuki Sakagami and Judith Scott are included. 5

6 1 Úvod Všudypřítomná tvořivá síla světa obnovuje a utváří svět fyzický. Je na vrcholu na jaře a v létě, tedy v obdobích, kdy přírodní svět oplývá světlem a barvami. Kde je život, je i pohyb a energie, jak praví legenda o svatém Františku z Assisi. Stalo se uprostřed mrazivé zimy, široko daleko nebyl ani jeden zelený lísteček. Svatý František oslovil mandlovník: Dej mi znamení o Bohu! A mandlovník rozkvetl Ze všech větví vyrašily listy a květy. Vnímání života na jeho symbolické úrovni otevírá široké možnosti kreativního přístupu k otázkám vlastního bytí. Je to cesta duchovního hledání, kdy člověk prahne po vysvobozujícím nalezení, očištění. Na cestě lze zažít mnoho setkání a podob života. Vědomé a nevědomé obsahy se propojují v přijímání životních poslání, úkolů a zkoušek. V první části své teoretické diplomové práci Art brut - Vize je skutečnost se chci pokusit nalézat obrazy a obraznost, které s mým pohledem souvisejí. Vize je obraz v srdci, obraz v mysli. Obraz pro duši, obraz pro ducha. Obraz neskutečné skutečnosti, neskutečně silné skutečnosti. Není to představa, ani sen. Ale stejně, jako sen, je to TO, co je člověčí, co je v člověku, co jím prostupuje, co jej překonává, co v něm žije. Neviditelně existuje, ještě než vznikne jakýkoliv zpětný pocit. Art brut - umění v původním stavu je o této skutečnosti. V diplomové práci vycházím ze svého výběru autorů. Nejvíce podnětů přikládám výstavě Art brut, sbírka Abcd (Dům u Kamenného zvonu, 2006), na které bylo představeno široké spektrum autorů, které umění v surovém stavu zahrnuje. V kapitole 2.3, pojednávající o art brut v českém prostředí, čerpám ze sbírek medijní, spiritistické kresby v Nové Pace, sbírky Pavla Konečného a manželů Švankmajerových. Medailony čtyř autorů a můj pohled na jejich tvorbu: Zdeněk Košek, Henry Darger, Chiyuki Sakagami a Judith Scott, v kapitole 3 Poselství vize, vizionářství v umění outsiderů, tvoří druhou polovinu mé práce. 6

7 1.1 Já a art Brut Jsem jedním z mnoha výtvarníků, který je očarován uměním v původním stavu. Marginální umění, lidové, naivní, umění outsiderů, umění duševně nemocných, insitní umění, mediumní kresba, spiritické vize, veškerý výtvarný projev zahrnut v rámci art brut (z francouzského L Art brut - umění původní, přírodní, v syrovém i surovém stavu, anglicky raw art), je pro mě tématem velmi zajímavým, nesoucím s sebou jistý druh mystéria. Cítím blízkost něčeho, co si zaslouží být nepojmenováno, nevysloveno... Art brut mě čímsi uhranulo. Neprůhlednost tohoto výtvarného světa mě nutí jím alespoň z části prostoupit, jej prohlédnout, avšak zjišťuji, že čím déle se dívám na tyto obrazy a nechávám si je uloženy v paměti, tím častěji se setkávám se stále stejnou neprostupností a omámeně chodím ve stále stejném bludném kruhu. Omamnost obrazů mediumiků a vizionářů je čarovná, obdařena silovým magnetickým polem, nelze se jí jednoduše zbavit. Posedlost neumělou, podivnou krásou a ulpívání na symbolice se vrací a obnovuje v nových souvislostech. Art brut jsem objevovala nejprve skrze jednotlivé osobnosti: Anna Zemánková, Cecílie Marková, Lesage, Darger, pošťák Cheval, Chomo, prostřednictvím nichž se mi tvořil vlastní obraz o art brut. V tomto prostředí jsem si připadala nepřívětivě, ale vůbec ne cize. Jako pomatený žák, vyděšený informacemi svého učitele, stála jsem v otráveném ovzduší rajské atmosféry. Z přiotrávení jsem se nemohla vzpamatovat, doposud jsem se nevzpamatovala a má fascinace a zaujetí se prohlubuje. Můj pohled na art brut chci propojit s vizionářstvím, které je v art brut bytostně obsaženo. Vize a skutečnost v art brut se navzájem prolíná, jedno přechází v druhé, jsou smazány hranice reality. Outsider je pro mě spíše insiderem, zasvěcencem, který poslechl svůj vnitřní hlas, své nutkání tvořit. Takový insider není mimo, ani out - venku, je mnohem více uvnitř sebe i uvnitř své tvorby. Zaznamenává svůj vnitřní svět nebo je médiem, prostředníkem přicházejících vizí. A právě obraznost zasvěcenců umění, zřeců - vizionářů, sebou nese ono podivné chvění, které prostupuje jejich dílem, vytváří jej jedinečným a magnetizuje si diváka - mě. 7

8 Není to pouťová záliba ve vizionářství, temná voda pózy a duchařiny, ani čiré bahno pokrytectví, že jsou to obrázky mého srdce. Nejsem radikální artbrutista, mé srdeční obrazy existují i v obyčejných pitných vodách. Já nakonec nevím, čím ART BRUT pro mě je. Je to hromada podivných obrazů. Vizionářská obraznost pro mě znamená spouštěcí imaginativní fantazii nejniternějších vizí o jiných světech. A to je asi to, co mě na ART BRUT nejvíce přitahuje a co je pro mě inspirativní. Svoji tvorbu neztotožňuji s art brut. Autentičnost art brut si nelze vynutit, ani vytrucovat. Usiluji o silovost i bez syrového přívlastku. Obr. 1: Jitka Gottfriedová, Čáry života, 2006, Olej na plátně, 200 x 145 cm Obr. 2: Jitka Gottfriedová, Z cyklu Somatocity, 2005, akvarel na papíře, 30 x 45 cm Obr. 3: Jitka Gottfriedová, Z cyklu Somatocity, 2005, akvarel na papíře, 30 x 45 cm 8

9 2 Vize a skutečnost v,,jiném umění Naivní malíř je ponorná říčka Punkva, která dlouho tekla v hlubinách skal, až najednou se objevila na sluneční louce. Bohumil Hrabal [24] Obr. 4: Joseph Elmer Yoakum, The trail of the lane s um pine va, 1960, akvarel na papíře, 23 x 31 cm Obr. 5: Natálie Maslikova Schmidtová, Krajina s jezerem, tempera, karton, 45 x 50 cm Obr. 6: Hugo Hassman, Kolafec ze Siria, 1939, pastelky na papíře 9

10 2.1 Art brut - syrové umění mimo hlavní proud Art brut je art brut a všichni moc dobře ví, co to znamená. Nebo snad ne tak docela? [1] Obrazy art brut vyzařují, jsou uhrančivé. Mají v sobě básnivou poezii nevysloveného. Toto umění je jiné, stojí mimo normy. Je nespočetně mnoho dalších přívlastků, které doprovázejí tento obsáhlý pojem. Jsou popisem, kupícím se přirovnáním a vytvářejí karikaturu o art brut. Dokola se opakující fráze vyplývají na povrch, chceme-li toto umění pojmenovávat, definovat a následně racionálně klasifikovat. Art brut se téměř z principu všem definicím vymyká, jakýkoli pokus je neuspokojivý a nepřesný. Jednoznačná není ani odpověď na otázku, zda-li je art brut uměním. Art brut v sobě nese osobní, otevřenou výpověď tvůrce, silnou, silovou výraznost, pravdivou opravdovost, ryzí jasnozřivost, pronikavost, bezprostřední nejspontánnější invenci, vytěženou z vlastního nitra, ve které je obsažena osudová zpráva nebo nerozluštitelné automatické poselství, sdělení nesoucí v sobě neodkladnou bezčasovost. Art brut v sobě obsahuje emocionální výron, dynamičnost, rytmus pudových sil. Art brut je derivát duše, esence umění. ART BRUT je jiné umění. Je to magie imaginace. Art brut je především čisté umění, nijak nevylepšeno, v surovém stavu. Je to svobodné výtvarné vyjádření, sebevyjádření, životní postoj láska tvoření, potrava života. Touha tvořit je jako naléhavé pudové nutkání. Svoboda, která toto umění prostupuje, je propojena s podivnou krásou, konvulzívní krásou, neestetičností, regenerující, svěží krásou [4]. Hranice estetického kódu zcela vymizely, diletantská šikovnost i nešikovnost se mísí, krása se prolíná s ošklivostí. Obr. 7: Drossos Skyllas, Strom života, 1950, olej na plátně, 45 x 35 cm 10

11 Znepokojivost mediumních kreseb nutí přemýšlet o podstatě rituálního procesu tvorby, o změněných stavech vědomí. Důležitá je touha po tvorbě, především s důrazem na proces tvorby než na finální výtvor. Pojem času, časovosti hraje klíčovou roli v kreslířském úkonu. Vnímání času je zajímavým spojujícím momentem, často jde o časovou ohraničenost, ve které se děje zvláštní jev bezčasovosti. Kreslíř, naladěn na podvědomé spodní hladiny, možná zažívá časovou nepřítomnost. Meditativní stav mysli dokáže velmi krátké časové sekvence prodloužit tak, že vědomí vnímá krátkou přítomnost jako dlouhý časový úsek nebo opačně, delší dobu vnímá jako jediný přítomný okamžik. Je tedy na místě mluvit o nadčasovosti mediumních kreseb. Psychický automatismus zaznamenává spontánní průběh fantazijních představ. Mediumní kresba často souvisí se spiritismem, medium komunikuje s vnitřním hlasem, zaznamenává ve změněném stavu vědomí nebo polovědomí. Někteří autoři mediumních kreseb dokonce kreslit v normálním stavu neumějí. Schopnost dostat se do této magické nadreality, jiné reality, povyšuje medium, mediumní kresbu k transcendentální povaze, avšak pro medium to nic nadpřirozeného není, jelikož tyto jevy chápe jako součást reality subjektivní reálnost vizí. Kreslení je záznamem meditace, soukromý, hluboce intimní jev. Medium zaznamenává v naprostém klidu a koncentraci mysli sdělení, které vidí vnitřním zrakem. Kresba vzniká postupně pod vedením onoho hlasu. Je-li tento jev nadpřirozený, je medijní kresba zhmotněním éterických vizí, kdy vidiny se transformují v uchopitelné matérie, metamorfóza vize dostává konkrétní podobu, je v celé své velikosti a kráse zaznamenána. Obr. 8: Anna Zemánková, asambláž, textilie, pastelky na papíře 11

12 Art brut stojí na pohyblivém pomezí, jeho protipólem je umění vysoké, profesionální, akademické. Nenápadnost tohoto tichého umění je protichůdná okázalým manifestům akademického prostředí. Art brut je uměním bez umělecké ambice, je nevědomé, není vědomě záměrné. Podvědomí si nachází cestu na vnější úrovně. Paralelnost snového světa dává impuls k otázce, co je reálné, ve které realitě se vědomí ocitá. Psychická uzavřenost je připravena se otevírat, nemoc duše se sama sebou léčí. Tvořivost je obranou proti smutku, hledačstvím duše, útěkem do vlastní osobnosti nebo naopak útěkem od vlastního bytí. Art brut programově nevyhledává novost a originálnost, přesto často velmi originální je, a to svébytným způsobem. Čistý tvůrce surového umění by měl být nezkaženým exemplářem, neznajícím kapitoly dějin umění, neškoleným autodidaktem bez schopnosti sebereflexe, který nepoužívá naučených prostředků akademického prostředí. Nečistý, špinavý tvůrce art brut, kulturní outsider, chce dosáhnout této čistoty tím, že opouští naučená akademická klišé a záměrně se pouští do svobodných, bezbřehých vod art brut, doufajíce, že se v nich umyje, osvěží. Útěky špinavcům však neslibují, že pro ně tvorba surového umění bude vysvobozujícím plutím. Touha to zkusit je nezávaznou cestou, která každému dovoluje proniknout do neznámých oblastí vlastního nevědomí. U nečistých vyráběčů art brut se velmi často setkáváme se spekulativním kalkulem, napodobeninami, mluvením o energiích Art brut nezná význam slov jako líbivost, úspěšnost nebo komerce. Je také důležité vnímat a rozlišit produkci a tvorbu. Zrcadlem obrazu je senzibilní empatie, za jejíž přítomnosti obraz zazáří, rozhodující je síla imaginace. Není art brut spíše značka, která závisí na kritériích sociálních, na díle nezávislých? Odlišnost umění v surovém stavu je právě v tom, kde vzniká, často v ústraní, skryté v azylech a léčebnách, ve venkovských prostředích samotářů, ve spiritistických kroužcích, v obydlích důchodců, v kuchyních žen v domácnosti, objevuje se též ve velkoměstech u introvertních podivínů. Art brut vzniká tam, kde se odehrává osobní drama, citový úraz, vypjatý emocionální zážitek. Jde o silnou výpověď tvůrce o jeho světě. Vybavenost a dispozice mediumně tvořit má každý. Mediem se lze stát ze dne na den. Ne každý jedinec však tento potenciál dokáže ovládat. Psychické vydání je neúměrné příjmu, nahromaděná touha po tvorbě odtéká s každým obrazem, tvorba mediumní povahy je nevyčerpatelným zdrojem, dokud se přítok i odtok udržuje 12

13 v rovnováze, jinak se tvorba stává pro jedince vyčerpávající po fyzické i emocionální stránce. Dnešní situace je taková, že nemoci duše a psychopatologické stavy jsou tlumeny za pomoci léků, kterým se daří utlumit i nezkrotnou imaginativní fantazii. Mentální vzorec civilizované společnosti vnucuje zúžené vidění světa, je nastaven protichůdným směrem, a to vůči přirozenému projevu. Psychofarmaka jsou jedem nejen pro přirozenost duše, ale i pro vznik autentického umění. Z mého pohledu je takovou antikoncepcí přirozeného výtvarného projevu také dnes přeceňovaná arteterapie a pseudoarteterapeutické kroužky. Obr. 9: Janíček, Išchaz Květ z planety Vindua, asi 1920, pastelky a uhel na papíře Obr. 10: Martin Ramirez, bez názvu, 1950, pastelky na papíře, 178 x 87 cm 13

14 2.2 Evropské prostředí- Amerika- Afrika- Asie (Japonsko) Art brut v evropském prostředí: Než J. Dubuffet objevil "nové" umění, již existoval zájem z řad malířů, básníků a především psychiatrů. Umělci nacházeli v tvorbě dětí, psychicky nemocných, v mediumní kresbě a v primitivním umění inspiraci a krásu (surrealisté, dadaisté, expresionisté). Zájem o tvorbu art brut se výrazně zvýšil zejména poté, co německý psychiatr Hans Prinzhorn ( ), působící na universitní klinice v Heidelbergu, vydal v roce 1922 spis Bildnerei der Geisteskranken ( Tvorba duševně chorých ). Kniha se stala středem zájmu mezi umělci a doslova biblí surrealismu. Prinzhorn rozdělil díla pacientů do tří skupin: 1. významné individuální výkony, 2. díla jasně ovlivněná mentálním narušením pacienta, 3. jakýkoli druh čmáranice, i na nejnižší, primitivní úrovni, která nemá hodnotu sama o sobě, ale má význam v kontextu většího komparativního materiálu. [10] Prinzhorn při zkoumání děl kladl důraz na nevědomou kreativitu, instinktivnost, nezáměrnost a autentičnost. Jean Dubuffet dal objevenému umění název art brut (1945). Dubuffet odjíždí do Švýcarska, kde hledá příklady tohoto umění v psychiatrických klinikách a věznicích. Jsou jimi např. díla Alois a Adolfa Wölfliho. V roce 1948 vzniká společnost Compagnie de l art brut v Paříži, neformální seskupení umělců působících na okraji oficiální kultury. Stanovila si za úkol shromažďovat a dokumentovat výtvarné projevy art brut. Založil ji Jean Dubuffet, André Breton a Jean Paulhan. V roce 1949 Dubuffet píše iniciační text L art brut préféré aux arts culturels ( Raději art brut než kulturní umění ). Terčem útoku je v textu klan intelektuálů pro kariéru. Malíř požaduje zrovnoprávnění tvorby údajně nemocných či nenormálních lidí. Sbírka Jeana Dubuffeta, čítající tisíce děl, je umístněna v Lausanne - Chateau de Beaulieu. Poté, co se začala objevovat pozoruhodná díla 14

15 outsiderů, lehce podezřelá z kulturnosti, zavedli pro ně v Lausanne kategorii druhé třídy Neuve invention ( nový objev ). Dubuffet se v některých případech přiblížil obdivovaným vzorům natolik, že lze uvažovat o přímé inspiraci konkrétními díly. Vytěžováním tvorby art brut se snažil dát své tvorbě nové impulsy a vyvázat se ze zajetí většinové kultury a umělecké tradice. Programové propojení tvorby představitelů vysokého umění s uměleckou činností duševně nemocných pacientů inicioval v rakouském Guggingu v rámci svých léčebných metod psychiatr Leo Navrátil. Obyvatelé tzv. domu umělců (založen 1981), Johann Hauser, Johan Gerber, August Walla, Franz Kamlander, Johann Korec a další, spolupracovali s představiteli vídeňské umělecké avantgardy (Arnulf Rainer, Georg Eisler). Obr. 11: Gugging, Dům umělců Obr. 12: August Palla, Caeles.!, asi 1985, pastelky na papíře, 21 x 30 cm Prinzhornova sbírka: Obr. 13: August Natterer, My eyes at the Time of the second coming, 1919, tužka, pastelky na papíře, Obr. 14: August Natterer, Axel of the World, with Rabbit, 1919, tužka, pastelky na papíře 15

16 Umělci art brut v evropském prostředí: Aloïse Corbaz, Augustin Lesage, Crepin, Janko Domšič, Alexandr Pavlovič Lobanov, Joseph Crépin, Raphaël Lonné, Thérese Bonnelalbay, Jeanne Tripier, Carlo Zinelli, Baya. Obr. 15: Augustin Lesage, Symbolická kompozice duchovního světa, 1923, olej plátno, 159 x 177cm Obr. 16: Jeane Tripier, bez názvu, výšivka na hedvábí, 40x10cm Obr. 17: Janko Domšič, asi 1980, bez názvu, fixy na papíře Obr. 18: Alexandr Pavlovič Lobanov, bez názvu, 41 x 29 cm Obr. 19: Aloïse, bez názvu, pastelky na papíře 16

17 Amerika: Henry Darger, Martin Ramirez, Carlo Consuelo,,Chelo Gonzalez Amézcua, Joseph Yoakum, Magali Herrera, Judith Scott Afrika: Marie Jean Gill Obr. 20: Chelo Amézcua, Legend of the Seed, asi 1970, inkoust na papíře Obr. 21: Martin Ramirez, Caballero, 1950, kombinovaná technika, 88 x 58 cm Obr. 22: Martin Ramirez, Super Chiev,1954, pastelky na papíře, 55 x 51 cm Obr. 23: Yoakum, bez názvu, 1967, pastelky, akvarel na papíře, 28 x 43 cm Obr. 24: Yoakum, Julian Alps of Yugoslávia, 1967, pastelky, akvarel na papíře, 28 x 43 cm Obr. 25: Henry Darger, akvarel na papíře, 47 x 178 cm 17

18 Obr. 26: Yoakum, bez názvu, 1970, pastelky, akvarel na papíře, 28 x 43 cm Obr. 27: Chelo Amézcua, Kontrast, 1972, tuš, inkoust na kartonu, 51 x 69 cm Obr. 28: Magali Herrera, 1988, tempera na papíře Obr. 29: Marie- Jeane Gil, 1995, 51 x 65 cm 18

19 Asie (Japonsko): Hong Tong, Kunizo Matsumoto, Chiyuki Sakagami, Ikuyo Sakamoto Obr. 30: Hung Tung, bez názvu, 1978, inkoust, olej na papíře, 175 x 83 cm Obr. 31: Kunino Matsumoto, inkoust na stránce s kalendáře, 35 x 10 cm, Obr. 32: Ikuyo Sakamoto, bez názvu, bavlněná výšivka, 47 x 20 cm, Obr. 33: Hung Tung, bez názvu, 1974, olej na kartónu, 60 x 125 cm 19

20 2.3 České prostředí Obr. 34: Anna Holleinová, 1920, tužka na papíře Art brut v českém prostředí navazuje na umělce pozdně symbolistní generace (František Kupka, Josef Váchal, Alfred Kubin, František Drtikol, Jan Zrzavý). Josef Čapek nejprve použil výraz nejskromnější umění. Autorem českého ekvivalentu umění v syrovém stavu je Karel Teige. 20

21 Obr. 35: Jan Smetana, podepsaná babička, , tužka na papíře, 28 x 41 cm Obr. 36: Cecilie Marková, , uhel a tužka na papíře, Medijní tvorba v Čechách je samostatnou kapitolou art brut, vznikala souběžně se spiritismem na začátku 20. století. Svobodné ovzduší první republiky bylo zájmu o spiritismus nakloněno, prezident Masaryk podporoval spiritistické hnutí svou občanskou účastí na spiritistických akcích. Byl založen podkrkonošský spiritistický kroužek, v okolí Nové Paky. Nejvýznamnější osobností byl Karel Sezemský ( ), který napsal spis Památník půlstoleté činnosti ve spiritismu (vydala edice Spirit v Nové Pace). První výstava kreseb probíhá roku 1903 v Hořicích, následovaly výstavy ve Dvoře Králové, v Přerově, ve Slezsku, v Kyjově. Jedním z prvních sběratelů byl S. J. Bělohradský ( ), který uvádí, že mezi médii nebyly výjimkou děti šestileté a starci a starci šedesátiletí [8]. V roce 1907 se konala výstava v Brně, kde bylo vystaveno kolem 2000 kreseb. V té době se vědělo o šedesáti kreslících médiích. Výstavy kreslících médií vzbuzovaly velkou pozornost veřejnosti. Docházelo také k zákazům výstav a spiritistických přednášek z důvodů odmítavého postoje církve a úřadů. Největší výstava se konala v Clam-Gallasově paláci v roce1933, výstavu navštívilo kolem návštěvníků. Později začali být spiritisté pronásledováni nacisty a za komunistického režimu komunisty. Organizované hnutí zcela zaniklo. V tomto období byla medijní kresba zcela soukromou činností, která se konala utajeně ve spiritistických rodinách. Po revoluci nedošlo k obnovení spolkové činnosti tohoto hnutí. První výstava medijních kreseb po revoluci se uskutečnila v roce 1992 v Nové Pace, kde vzniklo muzeum, vlastnící rozsáhlou sbírku medijních kreseb. Expozice zahrnuje autory podkrkonošského spiritického okruhu. Jsou jimi Hugo 21

22 Hasman, Adda Ducháčová, Josef Kovář, F. Rofelín, Jan Smetana, Olga Šolcová, V. Švihla, Jan Tón, Zmetlík a anonymy. V roce 1993 proběhla výstava Art brut - umění v surovém stavu v Jízdárně Pražského hradu, ve stejném roce vystavovaly i paní Vlasta Kodrníková a Cecílie Marková v Uherském Ostrohu. Výstava Jitro kouzelníků (1996) proběhla ve Veletržním paláci. Výstava Art brut se konala v roce 1998 v Praze (Dům u Kamenného zvonu), kurátorkou byla Alena Nádvorníková. Doposud největším představením art brut v České republice byla výstava v pražském Domě u Kamenného zvonu v roce 2006 Art brut, sbírka Abcd francouzkého sběratele Bruna Deacharmea, na které byli zastoupeni Anna Zemánková, Karel Havlíček, Zdeněk Košek a Luboš Plný, kurátorkou byla Terezie Zemánková. Obr. 37: F. Rofelin, , pastelky, akvarel na papíře, 29,5 x 44 cm Obr. 38: Cecílie Marková, bez názvu, tužka na papíře Obr. 39: Zdeňka Koukalová, bez názvu, , pastelky na papíře Obr. 40: Jan Samolej, bez názvu, , tužka na papíře, 33 x 49 cm Vedle medijně - spiritické kresby existuje též medijně - automatická kresba, která vzniká odděleně od spiritického hnutí, tímto způsobem tvořila Anna Zemánková, patřící 22

23 mezi nejvýznamnější a nejvýraznější autory art brut. Její imaginace je prorostlá spletenci neznámých florálních výjevů z astrálních světů a jiných planet. Světelná barevnost zneklidňujících labyrintů je naléhavě konkrétní a významově nejednoznačná. Květena v sobě obsahuje ohromný vitální náboj, lůna květů jsou elektricky erotická. Jitřní kresby Anny Zemánkové nesou pečeť víry v duchovní obsah skutečnosti. Inspiraci nacházela ve svých snech, zajímala s o vesmír, její tvorba je rozvinuta z představy, jak asi vypadá život na neznámých místech. Anna Zemánková se začala věnovat tvorbě po své čtyřicítce, když začala trpět depresemi. Tvorba jí přinášela psychickou vyrovnanost i později, když byla nemocná a byly jí amputovány obě nohy. Intenzivně tvořila až do své smrti ( ). Obr. 41: Anna Zemánková, 1960, bez názvu, pastel na papíře, 88 x 62 cm Obr. 42: Anna Zemánková, 1960, bez názvu, pastel na papíře, 88 x 62 cm Obr. 43: Anna Zemánková, bez názvu, 1960pastel na papíře, 88 x 62 cm Obr. 44: Anna Zemánková, bez názvu, pastel na papíře, 88 x 62 cm 23

24 Obr. 45: Natálie Maslikova Schmidtová, Obr. 46: Františka Kudelová, Pták, olej, asi 1980, lepenka, 40 x 40 cm Natálie Maslikova Schmidtová, Františka Kudelová, Marie Kodovská patří mezi svérázné naivisty, jejichž tvorba nese výrazné prvky expresionismu. Především Františka Kudelová v imaginativních krajinách používá svobodnou výrazovost barev. Marie Kodovská vkládá do obrazů své texty. O své tvorbě napsala: Jak tvořím? Jako když studánka vyvěrá. Z té také věčně tryská pramen a nikdo jí nezabrání. Maluji levou rukou. Chci mít jas v duši a kolem, i když z toho nebudu nic mít. To, co maluji je jako by se narodilo. Pavla Francová je úkazem slepé malířky, jejíž slepecké vize jsou drahokamem současné české tvorby, kterou lze řadit do kapitoly art brut. Obr. 47: Marie Kodovská, Vyznání míru světa, asi 1980, tuš na papíře Obr. 48: Pavla Francová, Radost tvořit, 2003, hmatová kresba pastel, 21 x 30 cm 24

25 2.4 Vědomí vize "Ale když se pak člověk naučí VIDĚT, uvědomí si, že už dál nemůže přemýšlet o věcech, na které se dívá, a jestliže nemůže přemýšlet o tom, na co se dívá, všechno se stává nedůležité." Carlos Castaneda [39] Obr. 49: Yoakum, bey názvu, tužka, pastelky na papíře "Nejhlubší a nejvznešenější cit, který můžeme zakusit, je mystický prožitek. Z něj vyvěrá všechna opravdová věda. Kdo tento cit nezná, kdo už neumí žasnout a sklánět se v úctě, ten je už mrtev. Poznání, že nezbadatelné skutečně existuje a že se zjevuje jako nejvyšší moudrost a oslnivá krása, které naše otupené schopnosti mohou chápat jen v jejich nejjednodušších formách - toto poznání a toto tušení jsou jádrem vší religiozity. V tomto smyslu, a pouze v tomto smyslu, se pokládám za vskutku náboženského člověka. Albert Einstein [12] Začínám mít pocit, že celý svět existuje zároveň vně i uvnitř mojí hlavy, že obojí, vnitřní i vnější, v sobě obsahuje i kryje vždy to druhé, v jakési nekončící řadě soustředěných sfér. S naprostou neobvyklostí si uvědomuji, že všechno, co vnímám, je také mým tělem světlo, barva, tvar, zvuk i struktura jsou výrazy světa. Nedívám se na svět, nekonfrontuji ho; poznávám ho neustávajícím procesem jeho proměny ve mně samotného, takže všechno, co je kolem, celou tu kouli prostoru necítím někde mimo, ale uvnitř sebe. Alan W. Wats [25] 25

26 2.5 Co se děje za zrcadlem a dveřmi těla a rozumu? Je to nepostihnutelnost chmýří Když jsem byla malé dítě, usínala jsem hlavou zabořenou do polštáře, pěstmi jsem si tlačila na zavřené oči tak, až to bolelo. Pouštěla jsem si obrázky Nejprve se mi na černém pozadí začalo zjevovat chmýří, pomalu se pohybovalo v temném prostoru do všech směrů, hlavně tam, kde jsem se podívala. Chmýří se za nějaký čas, musela jsem si počkat, začalo mezi sebou propojovat a organizovat se, vytvářelo struktury podobné krystalickým nebo buněčným útvarům, které vytvořily iluzi prostoru, jenž se prohluboval, byl jakoby z transparentních vrstev, mohla jsem se klidně podívat i na ty nejvzdálenější chmýříčka, přiblížit je a prohlédnout si je. Z chmýřnatých vizí po chvíli zbyly zářící hvězdičky, žlutobílé svítící body se pomalu dál proměňovaly v zářivé barvy, žlutou, zlatou, oranžovou, červenou, purpurovou, fialovou, které tvořily trojrozměrné obrazce. Celý prostor se pomalu pohyboval, problikával třpytivými světelnými paprsky, až zrak přecházel. Vše tiše plynulo, kaleidoskopicky se proměňovalo, obrazce se stávaly složitějšími a krásnějšími, vytvářely geometrické systémy, množily se, zdálo se, že jich je víc a víc. Hustá síť zaplnila celý prostor, záření se stupňovalo, barev a ornamentů přibývalo, pohyb prostoru se zrychloval, chvílemi jsem zahlédla prostorové věci z reálného světa. V tomto okamžiku byl tlak na oči tak nesnesitelný, až to dál nešlo vydržet. Bolest v očích jsem cítila ještě dlouho potom. Obr. 50: Jitka Gottfriedová, Kaleidoskop, digitální tisk, A1,

27 Podobné zrakové experimenty lze provádět i v dlouhém dívání se do slunce nebo v pozorování slunečních paprsků přes listy stromů. Pestrobarevné skvrny slunečního kotouče se promítají přes zavřené i otevřené oči a vytvářejí harmonické, harmonizující vize. Obr. 51: Jitka Gottfriedová, z cyklu Somatocity, 2005, digitální tisk, A4, Obr. 52: Pablo Amaringo, Ayahuasca vision, asi 1990, olej plátno Tyto vize jsou nejnižší úrovní subjektivních vizí, jsou dostupné každému člověku. Není potřeba intoxikace těla a mysli halucinogenními látkami, ani žádných dalších prostředků, které tyto vize vyvolávají. Jde o tzv. fotické stimulace, jev při kterém lze dosáhnout změněných stavů vědomí pomocí záblesků světla, při nichž je možné vyvolat entoptické vize (pestrobarevné, živoucí vize kol vírů, geometrických forem). Tyto vidiny by mohly mít biochemický základ, mohly by být ryzím vnímáním buněčných a nitrobuněčných procesů. Je nejisté, zda se na nich podílí také sítnice a patřičné oblasti šedé kůry mozkové, nebo zda jsou to přímo záblesky molekulárních vjemů z jiných oblastí centrální nervové soustavy. Subjektivně jsou popisovány jako vnitřní vize. Možná se jedná o archetypy, uložené hluboko v nevědomí, od velmi dávných časů, které byly uvolněny biochemickými podněty. 27

28 Změněné stavy vědomí, tzv. "théta stav" naznačují stejný fyziologický základ stavu vědomí při modlitbě, smyslové deprivaci (hudba k transu: ambient, psychedelická, meditativní hudba, bubnování ), náboženské extázi či meditaci, a také při delším tvůrčím soustředění na tvorbu uměleckého díla. Vnitřní vize mohou být tak realistické, že simulují jevy hmotného světa a reálnou skutečnost. Skutečná realita snu, vidění nebo halucinace je tak intenzivní, že člověk nedokáže rozlišit, ve které realitě se nachází. Navodit takový stav mysli (théta), který s sebou nese obrazové vize, není nic psychotického. Přesto ještě i v dnešní době valná část západní vědy považuje vize za psychotickou záležitost. Obr. 53: Lenka Dulíková, Sluneční kotouč, digitální fotografie, 2006 Obr. 54: Stella Maris Výraz vize pochází z latinského slova visio, které znamená zřivé vidění. Člověk nadaný schopností jasnozřivosti, jehož nadání má nadlidský, božský původ, je s to jasně vidět současné i budoucí věci. Termín visio velmi křehce souvisí se somnium, snem. Ve slově vize je přítomen náboženský, mystický a transcendentální prvek. Latinské visio odpovídá řeckému honeiros, vidění, tušení. Právě moment tušení odkazuje na schopnost, která přesahuje hranice pouhého jasného nazření. Tušení, intuice, hlas bohů, to vše byl odpradávna dar, jehož se dostávalo vyvoleným a zasvěceným, na nichž leží veškerá odpovědnost za soulad myšlenky se skutečností. Zatímco protějšek k somnium, řecké fantasma, zjevení, znamení, mohl prožít kdokoli, hlas bohů promlouval jen k mysticky předurčeným. 28

29 Ne každý může přijít s vizí, ne každému je přiznáno právo se o pozornost ostatních vůbec ucházet. S vizionářským utopismem je spojena ideologičnost, která dokáže obsah vize determinovat. Současné vulgarizované pojetí představuje vizionáře jako náboženského blouznivce, zvěstovatele varovných proroctví, v lepším případě snílka, který se zaobírá svými vysněnými vidinami, na míle vzdálenými realitě světa, nebo pseudospasitele. Formulace vize vyjadřuje úsilí o obsáhlé zvnitřnění současného a především budoucího světa. Kdo chce rozumět poselství a slovu vize a osvojit si je, musí vynaložit celou svou senzibilitu, svou vůli, celé své chtění. Ve vizi promlouvá zpravidla nábožensky podbarvené verbum interius, vnitřní slovo, které zaznívá z jiného světa, jenž je pro vizi tím nejskutečnějším, nejpravdivějším, absolutním. V rozmachu viziománie jsou stopy všech klasických filosofií, vizionářství tvoří esoterické jádro všech náboženských nauk. Stejně jako náboženství i vize představují metafyzicky centrovaný systém. V jejich středu stojí princip, jenž není dostupný jinak, než metafyzicky. Vizionářství je všeobecně sdílený duch nebo rozum, jenž si podřizuje celkovou životní souvislost. Vizionářská blízkost k pravdě, správnosti a ke svobodě je výzvou k účelnému utváření budoucnosti. Vizionářské zážitky mohou být rozděleny do několika kategorií. Týkají se jevů z materiálního časoprostorového světa, který je naší kulturou považován za objektivní realitu, jiné odrážejí nevysvětlitelné, metafyzické roviny reality, zážitky týkající se překročení běžných prostorových omezení, zážitky, které překračují zákony lineárního času nebo zvláštní zážitky na rozhraní mezi vnitřním světem a vnější realitou. Vizionářské prožitky jsou základem mystické podstaty největších duchovních tradic. Vytvářejí tři úrovně vědění: 1. hmotnou, která odkrývá materiál, pevné věci a svět pocitů, 2. myšlenkovou, která odkrývá symboly, koncepce a jazyk, 3. kontemplativní, odkrývající duchovnost a transcendenci. 29

30 Obr. 55: Alex Grey, Nature of Mind, 1995, olej na dřevě, 20 x 25 cm Obr. 56: František Kupka, Tvoření v umění výtvarném Obr. 57: Alex Grey, Painting, 1998, olej na plátně, 30 x 40 Stále silněji na naši současnou úroveň chápání světa vstupují i takové způsoby rozšířeného vnímání, které úspěšně používali šamani všech kultur. Šamanismus je s vizionářstvím velmi úzce spojen. Kariéra většiny šamanů začíná spontánními vizemi, cestami do podsvětí tím, že jsou zabiti, rozčtvrceni, následně se opět scelí a magickým letem se změní například v ptáka. Jde o velmi silný zážitek smrti a znovuzrození, kdy se šaman učí o hlubších dimenzích reality, o spojení se zvířaty, s přírodou, získá vhled do energetické podstaty nemocí, naučí se léčit. Šaman může cestovat mezi různými dimenzemi a může to také zprostředkovat jiným lidem, je průvodcem duší. Šaman tedy nevyjadřuje sám sebe, nepromlouvá sám za sebe, nýbrž je pouhým tlumočníkem, médiem či zprostředkovatelem něčeho, co promlouvá skrze něj. Tím, co skrze šamana promlouvá, je sama příroda, vnější, či vnitřní (nevědomý psychický život, instinkty, přirozenost, intuice). 30

31 Obr. 58: Augustin Lesage, asi 1930, bez názvu, olej na plátně Touha zaznamenat vizionářské zážitky se přenáší do literatury, hudby a výtvarného umění po celé trvání lidského pokolení. Zřec dává tvar něčemu tak neuchopitelnému, jako je vizionářský zážitek, popisuje svět, který je pro něj prožitou realitou - skutečnou realitou, kde vize je stejně silná, jako skutečnost. Zprostředkovaná vize skrze umění je hmotná, má svůj tvar, svou formu, stává se skutečnou. Vizionářství a art brut spolu úzce souvisí, toto propojení je drahocenným pokladem dějin výtvarného umění. Vizionářství v art brut neznamená jasnozřivost a věštění budoucnosti. V obrazech je skryto poselství lidských vizí, které nesou zprávu o člověku, o jeho snech, neviditelném světě emocí, o skrytém duchovním světě. Obr. 59: Samantha Simpson, Encounter, 2006, akryl na papíře 31

32 2.6 Identita a dílo Původní umění neútočí samo o sobě svou agresivní prezentací z prestižních galerií, to vysvětluje častá neochota tvůrců art brut vystavovat. Osobní historie autorů je tím víc přitažlivější, čím méně je jejich osoba osvětlena. Jsou jim přisuzovány chtěné charakteristiky, velikost osobnosti tak získává na významu. Ona neprůhlednost art brut spočívá i v této skutečnosti. Oficiální galerijní prostory však právě po tomto umění prahnou. Touha vzbudit zájem veřejnosti autentickým dílem ojedinělé osobnosti vymykající se, jak z hlediska sociálního, tak psychologického, může být naopak velmi přitažlivou politikou galerijních domů. Tvorba outsiderů tak z okraje společnosti pomalu přechází do středu zájmu o výtvarné umění a stává se svébytnou částí programů, které nám galerie předkládají. Je to zneužití čistoty díla, či senzacechtivé předložení muzejního exempláře člověka, který se výrazně odlišuje? Jde o rozkrytí díla, kterému více slušelo ono ústraní a intimita? Úplná odhalenost nemusí být ku prospěchu. Obr. 60: Joe Coleman, V říši nereálna, 1998, akryl na plátně, 70 x 85 cm 32

33 Autobiografický kontext osobnosti je postrkáván různě se rodícími souvislostmi, tak aby splňoval kritéria doby a její popkultury a vytvářel ikonu konzumního umění. Outsider se tak ocitne v pasti vlastní legendy, jeho dílo je vnímáno pod nánosem interpretací, není schopno anonymně samo fungovat bez autobiografického kontextu. Dezinterpretace a řazení do nesprávného kontextu může vratké pomezí, na kterém se art brut ocitá, zcela zničit. Kde začíná být řeč o umění, tam umění už dávno není. Obr. 61: Chelo Amezcua, bez názvu, 1966, inkoust a běloba na papíře, 56 x 72 cm Obr. 62: Augustin Lessage v ústavu metafyziky Obr. 63: Kreslící médium Adda Ducháčková ze Železného Brodu při práci 33

34 2.7 Místo Art brut v současném umění Autentický výtvarný projev, neprofesionální výtvarný projev mimo oficiální normy ústředního proudu se v poslední době setkává se stále silnější pozorností, s citlivějším přístupem znalců, kteří v průběhu 20. století odkrývali opomíjené skryté bohatství. Potřebná je senzibilita teoretiků umění, kteří se snaží osvětlit toto výtvarné počínání. Dnes u nás, stejně jako v jiných evropských zemích, jde o zájem pochopitelný. Sterilní popová kultura, vyprázdněna sama sebou, produkující tzv. vysoké umění převařuje převařené, konceptualismus rafinovaně mate diváka, a proto je pochopitelný konzumní tlak, který touží po návratu ke kořenům přirozenosti. Po přirozeném návratu původního umění však přichází demonstrace neprofesionality a diletantství, nešťastná póza autentičnosti vede k neprospěchu přirozeného, neumělost se stává umělou umělostí. Módní tendence obrázkářství jsou opět pouze napodobitelem a používají osvědčených prostředků. Dubuffet mluví o schopnosti chameleónů a opic [2]. Z vlastní pozice výtvarníka vím, jak těžké je vyvarovat se opakování šablon, přiznat si svůj inspirační vzor a opustit jej. Zapotřebí by byla dávka sebereflexe a katarze, se kterou by se dostavilo i sladké zapomenutí V současném umění občas vidím prvky estetiky a formy, které okrajově art brut připomínají. Vyprázdněná forma je dekorativní, gestická a pulsující, připomíná umění přírodních národů, folklór, ornament. Forma žije sama ze sebe, sama sebou se rozvíjí. Obrazy jsou pro efekt zvětšeny do velkých rozměrů. Obr. 64: Chris Ofili, Afro Daze, 1996, tuš na papíře, 56 x 76 cm 34

35 Obr. 65: Anna Haskelová, asi 1920, pastelky na papíře, Obr. 66: Beatriz Milhazes, O Piexe, 1997, akryl, olej na plátně, 181 x 255 cm Obr. 67: Minnie Evans, bez názvu, (figures and foliage), 1946, pastelky na papíře Obr. 68: Chris Ofili, She, 1997, kombinovaná technika, akryl, olej na plátně, 240 x 183 cm Obr. 69: Cecilie Marková, asi 1950, tempera na kartoně, Obr. 70: Beatriz Milhazes, Maresias, 2002, akryl na plátně, 299 x 267 cm Obr. 71: Beatriz Milhazes, bez názvu, 1992, 70 x 100 cm Obr. 72: Cecilie Marková, Černý květ, 1969, tuš na papíře, 30 x 21 cm 35

36 3 Poselství vize, vizionářství v umění outsiderů 3.1 Zdeněk Košek Zdeněk Košek se narodil 22. listopadu 1949 v Duchově. Žije a tvoří v Ústí nad Labem. Krátce studoval grafickou školu v Praze. Pracoval patnáct let jako typograf v podniku Severografia a čtyři roky jako výtvarník v Domě kultury ROH v Ústí nad Labem. Jako výtvarný autodidakt se věnuje především olejomalbě a kresbě, uplatnil se ale i jako autor kresleného humoru (hlavně v letech ) a ilustrací pro regionální periodika ( ). Od roku 1989 je v invalidním důchodu kvůli psychickým problémům. V roce 1992 se stal členem ústeckého sdružení Fokus, které pečuje o duševně nemocné, podílí se na vydávání časopisu Zrcadlo. Pravidelně se účastní Arteterapeutických dílen a výstav pořádaných libereckým sdružením Focus [21]. Zdeněk Košek je zastoupen ve sbírce Abcd sběratele Bruno Decharmea. Zásluhou Decharmeovy sbírky patří Košek vedle Anny Zemánkové mezi nejvýraznější představitele českého Art brut v evropském kontextu. Obr. 73: Zdeněk Košek, bez názvu, 1990, fix na papíře 36

37 Zdeněk Košek, malíř samouk, nejprve namaloval množství obrazů konvenčních námětů (krajiny, zátiší). Cítil se být následníkem Vincenta a jeho malířský rukopis ve svých obrazech také napodoboval. Obr. 74: Zdeněk Košek, Mrak kruponosný, 1988, olej na sololitu, 70 x 50 cm Obr. 75: Zdeněk Košek, 1994, olej na sololitu, 70 x 45 cm Vincent věřil, že se narodím, že budu malovat a že se prosadím. Že budu pokračovatelem, následníkem trůnu vášnivého, citlivého, zapáleného malíře. Že dokážu, že všechno souvisí se vším, že nic není náhoda. Že prostý člověk bude žít, pracovat, milovat a rozhodovat o všem. Že prostý jedlík brambor nebo zahradník nemusí být vždy kozlem nebo KOŠKEM. Uhlí, čas, POPEL, PEOPLE, ČERNÁ BARVA, HAVRANI, KOSI, POŠTOLKY ČAS. (z deníku Zdeňka Koška, [21]). 37

38 Vlivem nemoci se výtvarný projev Zdeňka Koška výrazně změnil. Jeho vize byly tak sugestivní, že se s nimi ztotožnil. Jde o soubor kreseb z let , kdy Zdeněk Košek vnímal svět v jedné velké souvislosti. Tématem většiny jeho prací se stala meteorologie. Košek věřil, že jeho hlavním úkolem a posláním je ovládat počasí. Svou hlavu považoval za jakýsi radar, přijímač nepřeberného množství informací. Jako hlavní organizační pracovník cítil zodpovědnost za přírodní katastrofy na celé planetě. Zapisoval vše, co se kolem něj dělo: směr větru, změny teploty, zvuky, let ptáků, kombinace čísel, chemické rovnice. Své zrychlené myšlenky zaznamenával do kreseb, diagramů, matematických rovnic a číselných schémat. Tyto grafy mu sloužily k ovlivnění počasí a udržení systému. Jeho tvůrčí rituál mu zaručoval, že nenastane nezvratný chaos. Po dvou letech nepřetržité činnosti zapisování kódových informačních šifer, byl Košek, zcela vyčerpaný řízením světa, hospitalizován. V tomto dvouletém období vzniklo dva a půl tisíce meteorologických obrazců. Zdeněk Košek si svých meteorologických map velice váží, jelikož dnes by nebyl schopen je vytvořit. Necítil jsem se nemocný, byl jsem mocný až moc. Tvrdí Košek o etapě svého života. Obr. 76: Zdeněk Košek, Notový sešit, 1991, fix na papíře, A5 38

39 Počasí mě ohromovalo už od dětství, později pak meteorologie, které jsem kromě malování věnoval veškerý volný čas. Fascinovaly mě předpovědi počasí jak v rádiu, tak v televizi, zprávy o tornádech, bouřích, záplavách, suchu atd. Sám jsem soustavně pozoroval aktuální stav mraků, srážek a větru. Často jsem navštěvoval Hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem Kočkově, a to od jeho vzniku v roce 1975 s přestávkami až do současnosti. Profesionální meteorologové mi říkali srážkolog a bouřkolog, neboť na počasí mě právě nejvíce zajímají bouřky, sníh a déšť. Doslova jsem všechno věděl, znal, měl v mozku... Myslel jsem si, že bytové jádro je jádro našeho slunce, mého syna Přemysla. A já že zachycuji tóny dění v jádře. Ve dne jsem sledoval ptáky, zapisoval a zakresloval jsem jejich jména, odkud letí, kam letí, jakým způsobem letí. Barvy, čísla, hesla, věty. Sledoval jsem každou ceduli, každého člověka. Hodnotil barvy jeho oblečení. Hlavu jsem měl jako včelín, vrtuli, kolotoč; vnímavost, citlivost sluchem, čichem, zrakem, chutí byla tak výrazná, že jsem byl z toho doslova vytočený, vygumovaný; vše, co se odehrávalo, mi prakticky procházelo mozkovými závity. Zvláště pak v RÁDIOVÉM roce 1988 (RA) a pak v aktivním roce 1989 (AK), roce revolučním, mi můj mozek připadal jako radar. Doslova jsem měl pocit obrovského vycházení energie VEN Z HLAVY jakýmisi paprsky, vlnami, elementárními částicemi. Připadal jsem si jak tisíce hvězd, které do sebe zapadají svou gravitací. Doslova jsem se scvrkával, hroutil se do sebe Mé tělo bylo jen zrnkem v mracích elementárních částic, ale můj mozek byl mozkem miliardy lidí Taková to byla rozmiliardovanost. Nebylo to jen rozdvojení. Deset lidských životů Byl jsem mozkem celého kosmu. Na jaře 1992 jsem tzv. znormálněl. Už tolik opeřence nesleduji a už se nestalo, aby pikovali mou hlavu, mozek. Velice zajímavé (citace Zdeňka Koška z jeho zápisníků, Zelený sešit, bílý notes, žlutý notes [21]) Meteorologické kresby Zdeňka Koška jsou uzavřenou sérií, jež je výsledkem procesu, který Košek nazývá hledáním. Je to hledání své vlastní identity i hledačství výtvarné, o které mu jde především. Zdeněk Košek se s utopií sobě vlastní poddává tvorbě, hledá 39

40 své výrazové prostředky, které nachází a opouští pro své nové životní kapitoly. Košek pracuje se zjitřenou sebereflexí, s vyostřeným vnímáním, programově definuje svůj prostor v reálném čase. Je tlumočníkem nesdělitelných světů, nepostihnutelných dějů, odehrávajících se za hranicí, která je přísně vymezena. Zprostředkovává nejjasnější, čisté, čiré, ryzí vize. Vize, jejichž přítomnosti se oddával v každodenním pozorování oblohy. Vize, které si připustil příliš blízko, takže se mu vnímání světa proměnilo v permanentní viziománii. Koškova oblačná mysl spouští řetězové reakce významů. Mozkové vlny jakoby ohromil blesk, jiskří, spalují se vlivem veškeré koškovské světodějnosti a vševýznamovosti. Svět se stal přeplněný smyslem a znameními, všechno je informací, která vyvolává další asociace, jež dál a dál reagují v další podněty. Existence i neexistence čehokoli podává zprávu, že vše souvisí se vším, vše má svůj metavýznam. Informace nepřehledně, nezadržitelně proudí všemi směry, neorganizovaně víří do všech úrovní, donekonečna se rozvíjejí, doplňují. Informace přímo napadají mozek, ten prodělává zkrat, nedokáže korigovat sám sebe a stává se nezvladatelný ve své činnosti. Koškovy grafy jsou především informace o lidském mozku, který se pokouší zmapovat, zformulovat svou činnost v určitém čase. Tyto záznamy jsou jakýmsi přebytkovým i zbytkovým informačním šumem, uloženým v strukturách mozku. Čím je větší obsah, tím je menší srozumitelnost. Informační šum je signálem chaotického uspořádání Koškova světa. Jeho svět postrádal základní rozlišení na věci podstatné a nepodstatné, důležitost, na co se zaměřit a čemu naopak nevěnovat žádnou pozornost. Košek byl stržen do světa, kde je tolik znamení, že už se v nich nelze vyznat. Považoval za důležité vše a všechno také zaznamenával s vírou, že je-li každá informace navždy splynuta s kontextem, pak lze zpětně při dostatečné citlivosti z jedné informace odvodit celé komplexy dějů, odhalit informaci určité doby. Avšak o dešifrování Koškových systémů nelze v této souvislosti uvažovat... Meteorologické mapy Zdeňka Koška jsou vize, které jsou převedeny do dvourozměrné formulace na plochu papíru. Prožitý vizionářský zážitek je jistě mnohem silnější, než jeho zpracovaná reprodukce viditelná na papíře. Koškovy kresby mají podivný charakter, nejsou kresbou ve svém klasickém slova smyslu, ani klasickou disciplínou výtvarného umění, nejsou medijně inspirovaným automatismem. Kresby jsou spíše záznamy, mající vědecký ráz. Je to značení míst, zpřehlednění, zviditelnění, zvýraznění 40

41 za pomoci grafických znaků (zkratky, šipky, body, tečky, značky, čísla, hieroglyfy, zakroužkování, podtržení, závorky, přeškrtnutí...). Kresby mají svou vlastní identifikační řeč, která schématicky značí explorační místa. Místa konání dějů absolutní důležitosti. Košek meteorolog, Košek kartograf, zeměměřič, přechází z jednoho prostoru do druhého, z jedné zóny do druhé, mapuje svá území, své děje a složité systémy probíhající v daném čase, v určitém okamžiku. Obr. 77: Zdeněk Košek, bez názvu, 1990, pastelky a fix na papíře, 21 x 25 cm Obr. 78: Zdeněk Košek, bez názvu, 1990, pastelky a fix na papíře, 21 x 25 cm To, o čem mluvíme jako o počasí, je výsledkem atmosférických poruch příčinou nerovnoměrného rozložení zemského povrchu, velehor, hor, vrchovin, údolí, nížin, pouští, moří a vod, kde se různě akumuluje teplo. Pohyb atmosféry se jednou zakroutí ke středu tlakové níže, vzniknou mraky, jindy se pohyb atmosféry vykrouží směrem ven, mraky se rozpouštějí. Košek se této teorie nezastává, jeho osobní skutečnost zašla tak daleko, že si myslel, že počasí tvoří fauna a člověk svým chováním, svou činností a hlavně svou reprodukční schopností, rozmnožovacím aktem...myslel jsem si, že mraky jsou živým organismem a že srážky jsou orgasmem ve smyslu, jak jej známe. Byl jsem přesvědčen, že když je člověk 70% z vody, že má právo, když zemře, zúčastnit se dění v oblacích. Ono to tak je, ale ne okamžitě, ale fyzikálním a chemickým procesem. Myslel jsem si, že čím víc zemře lidí, tím více je 41

42 atmosférických srážek, tedy hydrometeorů - a že já jsem organizační pracovník celého toho procesu (z deníku Zdeňka Koška, zelený sešit, [21] ). Košek je zapisovatelem historie času, cyklického času počasí, ale i jasnovidcem předpovídajícím úhrny srážek, výsledkem jsou jeho imaginární krajiny ze vzduchových hmot, hřbetů a brázd. Ale především je Košek bouřňák, jako hydrometeorolog je vyznavačem bouří, kdy nejposvátnější význam klade bleskům a hromům. Je to fascinace nevysvětlitelným jevem, napětím a divokou explozí, kdy se uvolňuje obrovské množství energie. Košek čte znamení a jevy na obloze jako přirozenou řeč přírodních prasymbolů, vykládá jevy úzce spjaté s nebeskými božstvy a božskými magickými silami, tuší souvislosti s pozemským bytím, nic nebere na lehkou váhu. Šlehající blesky a hromový rachot byly vždy pokládány za varovná znamení, hlasy rozhněvaných bohů. Ve starověku byl dobře známý výklad bouře táhnoucí nad zemí jako svaté svatby nebes a země, přičemž blesk hrál roli nebeského falu. Spojení s duchovní silou se uchovalo až do dnešní doby v metafoře o záblesku ducha (osvícení úderem blesku - fulgurace) nebo jako rčení v úkazu blesku s čistého nebe. Hlavními nositeli šamanských symbolů jsou ptáci a rovněž hrom, blesk, déšť. Košek je svou vnímavostí pro nebeské úkazy jednoznačně šamanem, vykladačem blesků. Podle druhu blesku, barvy, směru a podle místa, kam uhodil, odvozuje další souvislosti. Nic není náhoda, vzájemná propojenost všeho se vším se mu potvrzuje neustále. Omezení se na čtení Koškova díla pouze diagnostikováním nemoci (schizoafektivní psychóza), způsobuje zaslepené předsudky. Koškova meteorologická nemoc je básnickou projekcí, vyvolávající jedinečnou obrazotvornost, které zdravý lidský mozek svými lineárními postupy není nikdy schopen. Bláznovství není omezeno výklady světa, které předkládá exaktní věda. Psychiatrie s vědou spolupracuje, je jejím ochranným prostředkem, určuje přesné hranice, co ještě normální je a co už se jaksi odlišuje, co je chorobné. Vnímání světa každého jedince se vyvíjí, prochází procesem od prvního nepředpojatého, předosobnostního, předverbálního a předkonceptuálního pohledu novorozence přes stádium přizpůsobivosti, kdy dotyčného jedince zbrzdí reakce okolí, začne se domnívat, že mu lidé přestávají rozumět, že se odlišuje. Ničím nesvázané myšlení svatých bláznů všech věků dokládá unikátní vidění světa, které je povoleno především v ideologických naukách, umění a literatuře. Intuitivové všech dob, zmatení, zpozdilí, nepříčetní nemohou být voláni k zodpovědnosti, nemohou odpovídat za svoje 42

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 STUDIO SCULPTURE 1 MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II

Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II Moderní malířství Malířství počínaje postimpresionismem přestává převážně popisovat viděné, ale začíná vyjadřovat názor autora, jeho pocity,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek STAV MYSLI STATE of MIND PhDr. Jeden ze základních faktorů vrcholového sportovního výkonu STAV MYSLI STATE of MIND One of key elements to achieve best sport performance 2 ZDE 30 sekundový SESTŘIH VIDEO

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mirka 1)Poznávací procesy a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly - podnět-> počitek->

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Obsahové vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Obsahové vymezení VÝTVARNÁ Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX Barevné cvičení Podzim Kolik barev má podzim Tempera, akvarel Detail obličeje oko, ucho, ústa Hlava z profilu Hlava en face Kresba tužkou Beseda o umění J. Mánes: Josefína Video Mistrovská díla z českých

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 STUDIO OF PAINTING 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 STUDIO OF PAINTING 1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 STUDIO OF PAINTING 1 SBĚRATEL KRYSTALŮ CRYSTALS COLLECTOR DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART TAKE ME ON THE WAY VEZMI MĚ NA CESTU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART TAKE ME ON THE WAY VEZMI MĚ NA CESTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 2 STUDIO PAINTIG 2 TAKE ME ON THE WAY VEZMI MĚ NA CESTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S

Více

František Dryje. Spolupracovníci V. E.

František Dryje. Spolupracovníci V. E. František Dryje Spolupracovníci V. E. Eva Švankmajerová: Lov na černého žraloka (Vratislav Effenberger), 1980 Mikuláš Medek: Dole, dříve reprodukováno pod názvem Malá prdel Vratislav Effenberger nebyl

Více

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6 Obsah 1 Úvod 3 2 Barvy 4 2.1 Základní barva................................. 4 2.2 Doplňková barva................................ 5 3 Typografie 6 3.1 Písmo...................................... 6 4 Logo

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

6.15 Výtvarná výchova

6.15 Výtvarná výchova 6.15 Výtvarná výchova 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: je založen na tvůrčích činnostech-tvorbě,vnímání a interpretaci

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO

PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO MÁ KŮŽE 1:1 NA FOTOPAPÍRU (2010) BEFORE AND AFTER (2010, 100x100, digital print) Vytvořil jsem dvě čtvercové fotografie moře s válcem skrz hladinu. Rád bych takto reprezentoval dva

Více

TÝDENNÍ LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI V NÁRODNÍ GALERII V PRAZE 2016

TÝDENNÍ LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI V NÁRODNÍ GALERII V PRAZE 2016 TÝDENNÍ LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI V NÁRODNÍ GALERII V PRAZE 2016 Zveme všechny, kteří mají chuť tvořit, inspirovat se výtvarným uměním a vyzkoušet si různé techniky, jichž používali staří mistři a

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Metodický list Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Líčení Mgr. Líčení, personifikace, epiteton, přirovnání, metafora III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Datum vytvoření 11. října

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Nad zemí, 2015, kvaš na papíře, 21x15 cm

Nad zemí, 2015, kvaš na papíře, 21x15 cm Severočeskágalerie výtvarného umění v Litoměřicích příspěvková organizace Ústeckého kraje 8. května - 14. června 2015 Michalská 7, Litoměřice otevřeno út - ne 9-12 a 13-18 hodin Nad zemí, 2015, kvaš na

Více