Art brut - Vize je skutečnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Art brut - Vize je skutečnost"

Transkript

1 Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně Diplomová práce Art brut - Vize je skutečnost Jitka Dulíková Gottfriedová, ateliér Malba 2 3. ledna 2007 Vedoucí práce: PhDr. Pavel Ondračka

2 Zadání práce: 2

3 Děkuji vedoucímu diplomové práce PhDr. Pavlu Ondračkovi za cenné rady a pomoc při návrhu a vypracování této práce. Prohlášení diplomanta Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracovala samostatně a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. V Brně dne 3. ledna Jitka Dulíková Gottfriedová 3

4 Obsah: 1 Úvod Já a art Brut Vize a skutečnost v,,jiném umění Art brut - syrové umění mimo hlavní proud Evropské prostředí- Amerika- Afrika- Asie (Japonsko) České prostředí Vědomí vize Co se děje za zrcadlem a dveřmi těla a rozumu? Je to nepostihnutelnost chmýří Identita a dílo Místo Art brut v současném umění Poselství vize, vizionářství v umění outsiderů Zdeněk Košek Henry Darger Chiyuki Sakagami Judith Scott Závěr Reference Seznam obrázků

5 Anotace diplomové práce Dulíková Gottfriedová, J.: Art brut - Vize je skutečnost, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 82 s. Diplomová práce, vedoucí: Ondračka, P. Práce pojednává o art brut z několika pohledů: popisuje osobní vztah autorky k art brut, dále pojednává o autorech a vzniku art brut ve světovém a českém kontextu. Důležitou částí je zamyšlení nad poselstvím vize, vizionářstvím v umění outsiderů a problémem vztahu identity a díla a místa art brut v současném umění. Ve druhé části práce obsahuje medailony autorů Zdeňka Koška, Henry Dargera, Chiyuki Sakagami a Judith Scott. Annotation of thesis Dulíková Gottfriedová, J.: Art brut the vision is reality, Faculty of Fine Arts of Brno University of Technology, 82 pages, MSc. Thesis, consultancy: Ondračka, P. This thesis aproaches the art brut phonemenon from several angles: first, it describes the author s personal relation to the art brut, then it explores the authors and foundation of art brut in the context of worldwide and Czech art. An important part is the essay about messages in visions, visionariness in the outsider art and the relation of the identity and the art work in the contemporary art. In the second part, the profiles of Zdenek Kosek, Henry Darger, Chiyuki Sakagami and Judith Scott are included. 5

6 1 Úvod Všudypřítomná tvořivá síla světa obnovuje a utváří svět fyzický. Je na vrcholu na jaře a v létě, tedy v obdobích, kdy přírodní svět oplývá světlem a barvami. Kde je život, je i pohyb a energie, jak praví legenda o svatém Františku z Assisi. Stalo se uprostřed mrazivé zimy, široko daleko nebyl ani jeden zelený lísteček. Svatý František oslovil mandlovník: Dej mi znamení o Bohu! A mandlovník rozkvetl Ze všech větví vyrašily listy a květy. Vnímání života na jeho symbolické úrovni otevírá široké možnosti kreativního přístupu k otázkám vlastního bytí. Je to cesta duchovního hledání, kdy člověk prahne po vysvobozujícím nalezení, očištění. Na cestě lze zažít mnoho setkání a podob života. Vědomé a nevědomé obsahy se propojují v přijímání životních poslání, úkolů a zkoušek. V první části své teoretické diplomové práci Art brut - Vize je skutečnost se chci pokusit nalézat obrazy a obraznost, které s mým pohledem souvisejí. Vize je obraz v srdci, obraz v mysli. Obraz pro duši, obraz pro ducha. Obraz neskutečné skutečnosti, neskutečně silné skutečnosti. Není to představa, ani sen. Ale stejně, jako sen, je to TO, co je člověčí, co je v člověku, co jím prostupuje, co jej překonává, co v něm žije. Neviditelně existuje, ještě než vznikne jakýkoliv zpětný pocit. Art brut - umění v původním stavu je o této skutečnosti. V diplomové práci vycházím ze svého výběru autorů. Nejvíce podnětů přikládám výstavě Art brut, sbírka Abcd (Dům u Kamenného zvonu, 2006), na které bylo představeno široké spektrum autorů, které umění v surovém stavu zahrnuje. V kapitole 2.3, pojednávající o art brut v českém prostředí, čerpám ze sbírek medijní, spiritistické kresby v Nové Pace, sbírky Pavla Konečného a manželů Švankmajerových. Medailony čtyř autorů a můj pohled na jejich tvorbu: Zdeněk Košek, Henry Darger, Chiyuki Sakagami a Judith Scott, v kapitole 3 Poselství vize, vizionářství v umění outsiderů, tvoří druhou polovinu mé práce. 6

7 1.1 Já a art Brut Jsem jedním z mnoha výtvarníků, který je očarován uměním v původním stavu. Marginální umění, lidové, naivní, umění outsiderů, umění duševně nemocných, insitní umění, mediumní kresba, spiritické vize, veškerý výtvarný projev zahrnut v rámci art brut (z francouzského L Art brut - umění původní, přírodní, v syrovém i surovém stavu, anglicky raw art), je pro mě tématem velmi zajímavým, nesoucím s sebou jistý druh mystéria. Cítím blízkost něčeho, co si zaslouží být nepojmenováno, nevysloveno... Art brut mě čímsi uhranulo. Neprůhlednost tohoto výtvarného světa mě nutí jím alespoň z části prostoupit, jej prohlédnout, avšak zjišťuji, že čím déle se dívám na tyto obrazy a nechávám si je uloženy v paměti, tím častěji se setkávám se stále stejnou neprostupností a omámeně chodím ve stále stejném bludném kruhu. Omamnost obrazů mediumiků a vizionářů je čarovná, obdařena silovým magnetickým polem, nelze se jí jednoduše zbavit. Posedlost neumělou, podivnou krásou a ulpívání na symbolice se vrací a obnovuje v nových souvislostech. Art brut jsem objevovala nejprve skrze jednotlivé osobnosti: Anna Zemánková, Cecílie Marková, Lesage, Darger, pošťák Cheval, Chomo, prostřednictvím nichž se mi tvořil vlastní obraz o art brut. V tomto prostředí jsem si připadala nepřívětivě, ale vůbec ne cize. Jako pomatený žák, vyděšený informacemi svého učitele, stála jsem v otráveném ovzduší rajské atmosféry. Z přiotrávení jsem se nemohla vzpamatovat, doposud jsem se nevzpamatovala a má fascinace a zaujetí se prohlubuje. Můj pohled na art brut chci propojit s vizionářstvím, které je v art brut bytostně obsaženo. Vize a skutečnost v art brut se navzájem prolíná, jedno přechází v druhé, jsou smazány hranice reality. Outsider je pro mě spíše insiderem, zasvěcencem, který poslechl svůj vnitřní hlas, své nutkání tvořit. Takový insider není mimo, ani out - venku, je mnohem více uvnitř sebe i uvnitř své tvorby. Zaznamenává svůj vnitřní svět nebo je médiem, prostředníkem přicházejících vizí. A právě obraznost zasvěcenců umění, zřeců - vizionářů, sebou nese ono podivné chvění, které prostupuje jejich dílem, vytváří jej jedinečným a magnetizuje si diváka - mě. 7

8 Není to pouťová záliba ve vizionářství, temná voda pózy a duchařiny, ani čiré bahno pokrytectví, že jsou to obrázky mého srdce. Nejsem radikální artbrutista, mé srdeční obrazy existují i v obyčejných pitných vodách. Já nakonec nevím, čím ART BRUT pro mě je. Je to hromada podivných obrazů. Vizionářská obraznost pro mě znamená spouštěcí imaginativní fantazii nejniternějších vizí o jiných světech. A to je asi to, co mě na ART BRUT nejvíce přitahuje a co je pro mě inspirativní. Svoji tvorbu neztotožňuji s art brut. Autentičnost art brut si nelze vynutit, ani vytrucovat. Usiluji o silovost i bez syrového přívlastku. Obr. 1: Jitka Gottfriedová, Čáry života, 2006, Olej na plátně, 200 x 145 cm Obr. 2: Jitka Gottfriedová, Z cyklu Somatocity, 2005, akvarel na papíře, 30 x 45 cm Obr. 3: Jitka Gottfriedová, Z cyklu Somatocity, 2005, akvarel na papíře, 30 x 45 cm 8

9 2 Vize a skutečnost v,,jiném umění Naivní malíř je ponorná říčka Punkva, která dlouho tekla v hlubinách skal, až najednou se objevila na sluneční louce. Bohumil Hrabal [24] Obr. 4: Joseph Elmer Yoakum, The trail of the lane s um pine va, 1960, akvarel na papíře, 23 x 31 cm Obr. 5: Natálie Maslikova Schmidtová, Krajina s jezerem, tempera, karton, 45 x 50 cm Obr. 6: Hugo Hassman, Kolafec ze Siria, 1939, pastelky na papíře 9

10 2.1 Art brut - syrové umění mimo hlavní proud Art brut je art brut a všichni moc dobře ví, co to znamená. Nebo snad ne tak docela? [1] Obrazy art brut vyzařují, jsou uhrančivé. Mají v sobě básnivou poezii nevysloveného. Toto umění je jiné, stojí mimo normy. Je nespočetně mnoho dalších přívlastků, které doprovázejí tento obsáhlý pojem. Jsou popisem, kupícím se přirovnáním a vytvářejí karikaturu o art brut. Dokola se opakující fráze vyplývají na povrch, chceme-li toto umění pojmenovávat, definovat a následně racionálně klasifikovat. Art brut se téměř z principu všem definicím vymyká, jakýkoli pokus je neuspokojivý a nepřesný. Jednoznačná není ani odpověď na otázku, zda-li je art brut uměním. Art brut v sobě nese osobní, otevřenou výpověď tvůrce, silnou, silovou výraznost, pravdivou opravdovost, ryzí jasnozřivost, pronikavost, bezprostřední nejspontánnější invenci, vytěženou z vlastního nitra, ve které je obsažena osudová zpráva nebo nerozluštitelné automatické poselství, sdělení nesoucí v sobě neodkladnou bezčasovost. Art brut v sobě obsahuje emocionální výron, dynamičnost, rytmus pudových sil. Art brut je derivát duše, esence umění. ART BRUT je jiné umění. Je to magie imaginace. Art brut je především čisté umění, nijak nevylepšeno, v surovém stavu. Je to svobodné výtvarné vyjádření, sebevyjádření, životní postoj láska tvoření, potrava života. Touha tvořit je jako naléhavé pudové nutkání. Svoboda, která toto umění prostupuje, je propojena s podivnou krásou, konvulzívní krásou, neestetičností, regenerující, svěží krásou [4]. Hranice estetického kódu zcela vymizely, diletantská šikovnost i nešikovnost se mísí, krása se prolíná s ošklivostí. Obr. 7: Drossos Skyllas, Strom života, 1950, olej na plátně, 45 x 35 cm 10

11 Znepokojivost mediumních kreseb nutí přemýšlet o podstatě rituálního procesu tvorby, o změněných stavech vědomí. Důležitá je touha po tvorbě, především s důrazem na proces tvorby než na finální výtvor. Pojem času, časovosti hraje klíčovou roli v kreslířském úkonu. Vnímání času je zajímavým spojujícím momentem, často jde o časovou ohraničenost, ve které se děje zvláštní jev bezčasovosti. Kreslíř, naladěn na podvědomé spodní hladiny, možná zažívá časovou nepřítomnost. Meditativní stav mysli dokáže velmi krátké časové sekvence prodloužit tak, že vědomí vnímá krátkou přítomnost jako dlouhý časový úsek nebo opačně, delší dobu vnímá jako jediný přítomný okamžik. Je tedy na místě mluvit o nadčasovosti mediumních kreseb. Psychický automatismus zaznamenává spontánní průběh fantazijních představ. Mediumní kresba často souvisí se spiritismem, medium komunikuje s vnitřním hlasem, zaznamenává ve změněném stavu vědomí nebo polovědomí. Někteří autoři mediumních kreseb dokonce kreslit v normálním stavu neumějí. Schopnost dostat se do této magické nadreality, jiné reality, povyšuje medium, mediumní kresbu k transcendentální povaze, avšak pro medium to nic nadpřirozeného není, jelikož tyto jevy chápe jako součást reality subjektivní reálnost vizí. Kreslení je záznamem meditace, soukromý, hluboce intimní jev. Medium zaznamenává v naprostém klidu a koncentraci mysli sdělení, které vidí vnitřním zrakem. Kresba vzniká postupně pod vedením onoho hlasu. Je-li tento jev nadpřirozený, je medijní kresba zhmotněním éterických vizí, kdy vidiny se transformují v uchopitelné matérie, metamorfóza vize dostává konkrétní podobu, je v celé své velikosti a kráse zaznamenána. Obr. 8: Anna Zemánková, asambláž, textilie, pastelky na papíře 11

12 Art brut stojí na pohyblivém pomezí, jeho protipólem je umění vysoké, profesionální, akademické. Nenápadnost tohoto tichého umění je protichůdná okázalým manifestům akademického prostředí. Art brut je uměním bez umělecké ambice, je nevědomé, není vědomě záměrné. Podvědomí si nachází cestu na vnější úrovně. Paralelnost snového světa dává impuls k otázce, co je reálné, ve které realitě se vědomí ocitá. Psychická uzavřenost je připravena se otevírat, nemoc duše se sama sebou léčí. Tvořivost je obranou proti smutku, hledačstvím duše, útěkem do vlastní osobnosti nebo naopak útěkem od vlastního bytí. Art brut programově nevyhledává novost a originálnost, přesto často velmi originální je, a to svébytným způsobem. Čistý tvůrce surového umění by měl být nezkaženým exemplářem, neznajícím kapitoly dějin umění, neškoleným autodidaktem bez schopnosti sebereflexe, který nepoužívá naučených prostředků akademického prostředí. Nečistý, špinavý tvůrce art brut, kulturní outsider, chce dosáhnout této čistoty tím, že opouští naučená akademická klišé a záměrně se pouští do svobodných, bezbřehých vod art brut, doufajíce, že se v nich umyje, osvěží. Útěky špinavcům však neslibují, že pro ně tvorba surového umění bude vysvobozujícím plutím. Touha to zkusit je nezávaznou cestou, která každému dovoluje proniknout do neznámých oblastí vlastního nevědomí. U nečistých vyráběčů art brut se velmi často setkáváme se spekulativním kalkulem, napodobeninami, mluvením o energiích Art brut nezná význam slov jako líbivost, úspěšnost nebo komerce. Je také důležité vnímat a rozlišit produkci a tvorbu. Zrcadlem obrazu je senzibilní empatie, za jejíž přítomnosti obraz zazáří, rozhodující je síla imaginace. Není art brut spíše značka, která závisí na kritériích sociálních, na díle nezávislých? Odlišnost umění v surovém stavu je právě v tom, kde vzniká, často v ústraní, skryté v azylech a léčebnách, ve venkovských prostředích samotářů, ve spiritistických kroužcích, v obydlích důchodců, v kuchyních žen v domácnosti, objevuje se též ve velkoměstech u introvertních podivínů. Art brut vzniká tam, kde se odehrává osobní drama, citový úraz, vypjatý emocionální zážitek. Jde o silnou výpověď tvůrce o jeho světě. Vybavenost a dispozice mediumně tvořit má každý. Mediem se lze stát ze dne na den. Ne každý jedinec však tento potenciál dokáže ovládat. Psychické vydání je neúměrné příjmu, nahromaděná touha po tvorbě odtéká s každým obrazem, tvorba mediumní povahy je nevyčerpatelným zdrojem, dokud se přítok i odtok udržuje 12

13 v rovnováze, jinak se tvorba stává pro jedince vyčerpávající po fyzické i emocionální stránce. Dnešní situace je taková, že nemoci duše a psychopatologické stavy jsou tlumeny za pomoci léků, kterým se daří utlumit i nezkrotnou imaginativní fantazii. Mentální vzorec civilizované společnosti vnucuje zúžené vidění světa, je nastaven protichůdným směrem, a to vůči přirozenému projevu. Psychofarmaka jsou jedem nejen pro přirozenost duše, ale i pro vznik autentického umění. Z mého pohledu je takovou antikoncepcí přirozeného výtvarného projevu také dnes přeceňovaná arteterapie a pseudoarteterapeutické kroužky. Obr. 9: Janíček, Išchaz Květ z planety Vindua, asi 1920, pastelky a uhel na papíře Obr. 10: Martin Ramirez, bez názvu, 1950, pastelky na papíře, 178 x 87 cm 13

14 2.2 Evropské prostředí- Amerika- Afrika- Asie (Japonsko) Art brut v evropském prostředí: Než J. Dubuffet objevil "nové" umění, již existoval zájem z řad malířů, básníků a především psychiatrů. Umělci nacházeli v tvorbě dětí, psychicky nemocných, v mediumní kresbě a v primitivním umění inspiraci a krásu (surrealisté, dadaisté, expresionisté). Zájem o tvorbu art brut se výrazně zvýšil zejména poté, co německý psychiatr Hans Prinzhorn ( ), působící na universitní klinice v Heidelbergu, vydal v roce 1922 spis Bildnerei der Geisteskranken ( Tvorba duševně chorých ). Kniha se stala středem zájmu mezi umělci a doslova biblí surrealismu. Prinzhorn rozdělil díla pacientů do tří skupin: 1. významné individuální výkony, 2. díla jasně ovlivněná mentálním narušením pacienta, 3. jakýkoli druh čmáranice, i na nejnižší, primitivní úrovni, která nemá hodnotu sama o sobě, ale má význam v kontextu většího komparativního materiálu. [10] Prinzhorn při zkoumání děl kladl důraz na nevědomou kreativitu, instinktivnost, nezáměrnost a autentičnost. Jean Dubuffet dal objevenému umění název art brut (1945). Dubuffet odjíždí do Švýcarska, kde hledá příklady tohoto umění v psychiatrických klinikách a věznicích. Jsou jimi např. díla Alois a Adolfa Wölfliho. V roce 1948 vzniká společnost Compagnie de l art brut v Paříži, neformální seskupení umělců působících na okraji oficiální kultury. Stanovila si za úkol shromažďovat a dokumentovat výtvarné projevy art brut. Založil ji Jean Dubuffet, André Breton a Jean Paulhan. V roce 1949 Dubuffet píše iniciační text L art brut préféré aux arts culturels ( Raději art brut než kulturní umění ). Terčem útoku je v textu klan intelektuálů pro kariéru. Malíř požaduje zrovnoprávnění tvorby údajně nemocných či nenormálních lidí. Sbírka Jeana Dubuffeta, čítající tisíce děl, je umístněna v Lausanne - Chateau de Beaulieu. Poté, co se začala objevovat pozoruhodná díla 14

15 outsiderů, lehce podezřelá z kulturnosti, zavedli pro ně v Lausanne kategorii druhé třídy Neuve invention ( nový objev ). Dubuffet se v některých případech přiblížil obdivovaným vzorům natolik, že lze uvažovat o přímé inspiraci konkrétními díly. Vytěžováním tvorby art brut se snažil dát své tvorbě nové impulsy a vyvázat se ze zajetí většinové kultury a umělecké tradice. Programové propojení tvorby představitelů vysokého umění s uměleckou činností duševně nemocných pacientů inicioval v rakouském Guggingu v rámci svých léčebných metod psychiatr Leo Navrátil. Obyvatelé tzv. domu umělců (založen 1981), Johann Hauser, Johan Gerber, August Walla, Franz Kamlander, Johann Korec a další, spolupracovali s představiteli vídeňské umělecké avantgardy (Arnulf Rainer, Georg Eisler). Obr. 11: Gugging, Dům umělců Obr. 12: August Palla, Caeles.!, asi 1985, pastelky na papíře, 21 x 30 cm Prinzhornova sbírka: Obr. 13: August Natterer, My eyes at the Time of the second coming, 1919, tužka, pastelky na papíře, Obr. 14: August Natterer, Axel of the World, with Rabbit, 1919, tužka, pastelky na papíře 15

16 Umělci art brut v evropském prostředí: Aloïse Corbaz, Augustin Lesage, Crepin, Janko Domšič, Alexandr Pavlovič Lobanov, Joseph Crépin, Raphaël Lonné, Thérese Bonnelalbay, Jeanne Tripier, Carlo Zinelli, Baya. Obr. 15: Augustin Lesage, Symbolická kompozice duchovního světa, 1923, olej plátno, 159 x 177cm Obr. 16: Jeane Tripier, bez názvu, výšivka na hedvábí, 40x10cm Obr. 17: Janko Domšič, asi 1980, bez názvu, fixy na papíře Obr. 18: Alexandr Pavlovič Lobanov, bez názvu, 41 x 29 cm Obr. 19: Aloïse, bez názvu, pastelky na papíře 16

17 Amerika: Henry Darger, Martin Ramirez, Carlo Consuelo,,Chelo Gonzalez Amézcua, Joseph Yoakum, Magali Herrera, Judith Scott Afrika: Marie Jean Gill Obr. 20: Chelo Amézcua, Legend of the Seed, asi 1970, inkoust na papíře Obr. 21: Martin Ramirez, Caballero, 1950, kombinovaná technika, 88 x 58 cm Obr. 22: Martin Ramirez, Super Chiev,1954, pastelky na papíře, 55 x 51 cm Obr. 23: Yoakum, bez názvu, 1967, pastelky, akvarel na papíře, 28 x 43 cm Obr. 24: Yoakum, Julian Alps of Yugoslávia, 1967, pastelky, akvarel na papíře, 28 x 43 cm Obr. 25: Henry Darger, akvarel na papíře, 47 x 178 cm 17

18 Obr. 26: Yoakum, bez názvu, 1970, pastelky, akvarel na papíře, 28 x 43 cm Obr. 27: Chelo Amézcua, Kontrast, 1972, tuš, inkoust na kartonu, 51 x 69 cm Obr. 28: Magali Herrera, 1988, tempera na papíře Obr. 29: Marie- Jeane Gil, 1995, 51 x 65 cm 18

19 Asie (Japonsko): Hong Tong, Kunizo Matsumoto, Chiyuki Sakagami, Ikuyo Sakamoto Obr. 30: Hung Tung, bez názvu, 1978, inkoust, olej na papíře, 175 x 83 cm Obr. 31: Kunino Matsumoto, inkoust na stránce s kalendáře, 35 x 10 cm, Obr. 32: Ikuyo Sakamoto, bez názvu, bavlněná výšivka, 47 x 20 cm, Obr. 33: Hung Tung, bez názvu, 1974, olej na kartónu, 60 x 125 cm 19

20 2.3 České prostředí Obr. 34: Anna Holleinová, 1920, tužka na papíře Art brut v českém prostředí navazuje na umělce pozdně symbolistní generace (František Kupka, Josef Váchal, Alfred Kubin, František Drtikol, Jan Zrzavý). Josef Čapek nejprve použil výraz nejskromnější umění. Autorem českého ekvivalentu umění v syrovém stavu je Karel Teige. 20

21 Obr. 35: Jan Smetana, podepsaná babička, , tužka na papíře, 28 x 41 cm Obr. 36: Cecilie Marková, , uhel a tužka na papíře, Medijní tvorba v Čechách je samostatnou kapitolou art brut, vznikala souběžně se spiritismem na začátku 20. století. Svobodné ovzduší první republiky bylo zájmu o spiritismus nakloněno, prezident Masaryk podporoval spiritistické hnutí svou občanskou účastí na spiritistických akcích. Byl založen podkrkonošský spiritistický kroužek, v okolí Nové Paky. Nejvýznamnější osobností byl Karel Sezemský ( ), který napsal spis Památník půlstoleté činnosti ve spiritismu (vydala edice Spirit v Nové Pace). První výstava kreseb probíhá roku 1903 v Hořicích, následovaly výstavy ve Dvoře Králové, v Přerově, ve Slezsku, v Kyjově. Jedním z prvních sběratelů byl S. J. Bělohradský ( ), který uvádí, že mezi médii nebyly výjimkou děti šestileté a starci a starci šedesátiletí [8]. V roce 1907 se konala výstava v Brně, kde bylo vystaveno kolem 2000 kreseb. V té době se vědělo o šedesáti kreslících médiích. Výstavy kreslících médií vzbuzovaly velkou pozornost veřejnosti. Docházelo také k zákazům výstav a spiritistických přednášek z důvodů odmítavého postoje církve a úřadů. Největší výstava se konala v Clam-Gallasově paláci v roce1933, výstavu navštívilo kolem návštěvníků. Později začali být spiritisté pronásledováni nacisty a za komunistického režimu komunisty. Organizované hnutí zcela zaniklo. V tomto období byla medijní kresba zcela soukromou činností, která se konala utajeně ve spiritistických rodinách. Po revoluci nedošlo k obnovení spolkové činnosti tohoto hnutí. První výstava medijních kreseb po revoluci se uskutečnila v roce 1992 v Nové Pace, kde vzniklo muzeum, vlastnící rozsáhlou sbírku medijních kreseb. Expozice zahrnuje autory podkrkonošského spiritického okruhu. Jsou jimi Hugo 21

22 Hasman, Adda Ducháčová, Josef Kovář, F. Rofelín, Jan Smetana, Olga Šolcová, V. Švihla, Jan Tón, Zmetlík a anonymy. V roce 1993 proběhla výstava Art brut - umění v surovém stavu v Jízdárně Pražského hradu, ve stejném roce vystavovaly i paní Vlasta Kodrníková a Cecílie Marková v Uherském Ostrohu. Výstava Jitro kouzelníků (1996) proběhla ve Veletržním paláci. Výstava Art brut se konala v roce 1998 v Praze (Dům u Kamenného zvonu), kurátorkou byla Alena Nádvorníková. Doposud největším představením art brut v České republice byla výstava v pražském Domě u Kamenného zvonu v roce 2006 Art brut, sbírka Abcd francouzkého sběratele Bruna Deacharmea, na které byli zastoupeni Anna Zemánková, Karel Havlíček, Zdeněk Košek a Luboš Plný, kurátorkou byla Terezie Zemánková. Obr. 37: F. Rofelin, , pastelky, akvarel na papíře, 29,5 x 44 cm Obr. 38: Cecílie Marková, bez názvu, tužka na papíře Obr. 39: Zdeňka Koukalová, bez názvu, , pastelky na papíře Obr. 40: Jan Samolej, bez názvu, , tužka na papíře, 33 x 49 cm Vedle medijně - spiritické kresby existuje též medijně - automatická kresba, která vzniká odděleně od spiritického hnutí, tímto způsobem tvořila Anna Zemánková, patřící 22

23 mezi nejvýznamnější a nejvýraznější autory art brut. Její imaginace je prorostlá spletenci neznámých florálních výjevů z astrálních světů a jiných planet. Světelná barevnost zneklidňujících labyrintů je naléhavě konkrétní a významově nejednoznačná. Květena v sobě obsahuje ohromný vitální náboj, lůna květů jsou elektricky erotická. Jitřní kresby Anny Zemánkové nesou pečeť víry v duchovní obsah skutečnosti. Inspiraci nacházela ve svých snech, zajímala s o vesmír, její tvorba je rozvinuta z představy, jak asi vypadá život na neznámých místech. Anna Zemánková se začala věnovat tvorbě po své čtyřicítce, když začala trpět depresemi. Tvorba jí přinášela psychickou vyrovnanost i později, když byla nemocná a byly jí amputovány obě nohy. Intenzivně tvořila až do své smrti ( ). Obr. 41: Anna Zemánková, 1960, bez názvu, pastel na papíře, 88 x 62 cm Obr. 42: Anna Zemánková, 1960, bez názvu, pastel na papíře, 88 x 62 cm Obr. 43: Anna Zemánková, bez názvu, 1960pastel na papíře, 88 x 62 cm Obr. 44: Anna Zemánková, bez názvu, pastel na papíře, 88 x 62 cm 23

24 Obr. 45: Natálie Maslikova Schmidtová, Obr. 46: Františka Kudelová, Pták, olej, asi 1980, lepenka, 40 x 40 cm Natálie Maslikova Schmidtová, Františka Kudelová, Marie Kodovská patří mezi svérázné naivisty, jejichž tvorba nese výrazné prvky expresionismu. Především Františka Kudelová v imaginativních krajinách používá svobodnou výrazovost barev. Marie Kodovská vkládá do obrazů své texty. O své tvorbě napsala: Jak tvořím? Jako když studánka vyvěrá. Z té také věčně tryská pramen a nikdo jí nezabrání. Maluji levou rukou. Chci mít jas v duši a kolem, i když z toho nebudu nic mít. To, co maluji je jako by se narodilo. Pavla Francová je úkazem slepé malířky, jejíž slepecké vize jsou drahokamem současné české tvorby, kterou lze řadit do kapitoly art brut. Obr. 47: Marie Kodovská, Vyznání míru světa, asi 1980, tuš na papíře Obr. 48: Pavla Francová, Radost tvořit, 2003, hmatová kresba pastel, 21 x 30 cm 24

25 2.4 Vědomí vize "Ale když se pak člověk naučí VIDĚT, uvědomí si, že už dál nemůže přemýšlet o věcech, na které se dívá, a jestliže nemůže přemýšlet o tom, na co se dívá, všechno se stává nedůležité." Carlos Castaneda [39] Obr. 49: Yoakum, bey názvu, tužka, pastelky na papíře "Nejhlubší a nejvznešenější cit, který můžeme zakusit, je mystický prožitek. Z něj vyvěrá všechna opravdová věda. Kdo tento cit nezná, kdo už neumí žasnout a sklánět se v úctě, ten je už mrtev. Poznání, že nezbadatelné skutečně existuje a že se zjevuje jako nejvyšší moudrost a oslnivá krása, které naše otupené schopnosti mohou chápat jen v jejich nejjednodušších formách - toto poznání a toto tušení jsou jádrem vší religiozity. V tomto smyslu, a pouze v tomto smyslu, se pokládám za vskutku náboženského člověka. Albert Einstein [12] Začínám mít pocit, že celý svět existuje zároveň vně i uvnitř mojí hlavy, že obojí, vnitřní i vnější, v sobě obsahuje i kryje vždy to druhé, v jakési nekončící řadě soustředěných sfér. S naprostou neobvyklostí si uvědomuji, že všechno, co vnímám, je také mým tělem světlo, barva, tvar, zvuk i struktura jsou výrazy světa. Nedívám se na svět, nekonfrontuji ho; poznávám ho neustávajícím procesem jeho proměny ve mně samotného, takže všechno, co je kolem, celou tu kouli prostoru necítím někde mimo, ale uvnitř sebe. Alan W. Wats [25] 25

26 2.5 Co se děje za zrcadlem a dveřmi těla a rozumu? Je to nepostihnutelnost chmýří Když jsem byla malé dítě, usínala jsem hlavou zabořenou do polštáře, pěstmi jsem si tlačila na zavřené oči tak, až to bolelo. Pouštěla jsem si obrázky Nejprve se mi na černém pozadí začalo zjevovat chmýří, pomalu se pohybovalo v temném prostoru do všech směrů, hlavně tam, kde jsem se podívala. Chmýří se za nějaký čas, musela jsem si počkat, začalo mezi sebou propojovat a organizovat se, vytvářelo struktury podobné krystalickým nebo buněčným útvarům, které vytvořily iluzi prostoru, jenž se prohluboval, byl jakoby z transparentních vrstev, mohla jsem se klidně podívat i na ty nejvzdálenější chmýříčka, přiblížit je a prohlédnout si je. Z chmýřnatých vizí po chvíli zbyly zářící hvězdičky, žlutobílé svítící body se pomalu dál proměňovaly v zářivé barvy, žlutou, zlatou, oranžovou, červenou, purpurovou, fialovou, které tvořily trojrozměrné obrazce. Celý prostor se pomalu pohyboval, problikával třpytivými světelnými paprsky, až zrak přecházel. Vše tiše plynulo, kaleidoskopicky se proměňovalo, obrazce se stávaly složitějšími a krásnějšími, vytvářely geometrické systémy, množily se, zdálo se, že jich je víc a víc. Hustá síť zaplnila celý prostor, záření se stupňovalo, barev a ornamentů přibývalo, pohyb prostoru se zrychloval, chvílemi jsem zahlédla prostorové věci z reálného světa. V tomto okamžiku byl tlak na oči tak nesnesitelný, až to dál nešlo vydržet. Bolest v očích jsem cítila ještě dlouho potom. Obr. 50: Jitka Gottfriedová, Kaleidoskop, digitální tisk, A1,

27 Podobné zrakové experimenty lze provádět i v dlouhém dívání se do slunce nebo v pozorování slunečních paprsků přes listy stromů. Pestrobarevné skvrny slunečního kotouče se promítají přes zavřené i otevřené oči a vytvářejí harmonické, harmonizující vize. Obr. 51: Jitka Gottfriedová, z cyklu Somatocity, 2005, digitální tisk, A4, Obr. 52: Pablo Amaringo, Ayahuasca vision, asi 1990, olej plátno Tyto vize jsou nejnižší úrovní subjektivních vizí, jsou dostupné každému člověku. Není potřeba intoxikace těla a mysli halucinogenními látkami, ani žádných dalších prostředků, které tyto vize vyvolávají. Jde o tzv. fotické stimulace, jev při kterém lze dosáhnout změněných stavů vědomí pomocí záblesků světla, při nichž je možné vyvolat entoptické vize (pestrobarevné, živoucí vize kol vírů, geometrických forem). Tyto vidiny by mohly mít biochemický základ, mohly by být ryzím vnímáním buněčných a nitrobuněčných procesů. Je nejisté, zda se na nich podílí také sítnice a patřičné oblasti šedé kůry mozkové, nebo zda jsou to přímo záblesky molekulárních vjemů z jiných oblastí centrální nervové soustavy. Subjektivně jsou popisovány jako vnitřní vize. Možná se jedná o archetypy, uložené hluboko v nevědomí, od velmi dávných časů, které byly uvolněny biochemickými podněty. 27

28 Změněné stavy vědomí, tzv. "théta stav" naznačují stejný fyziologický základ stavu vědomí při modlitbě, smyslové deprivaci (hudba k transu: ambient, psychedelická, meditativní hudba, bubnování ), náboženské extázi či meditaci, a také při delším tvůrčím soustředění na tvorbu uměleckého díla. Vnitřní vize mohou být tak realistické, že simulují jevy hmotného světa a reálnou skutečnost. Skutečná realita snu, vidění nebo halucinace je tak intenzivní, že člověk nedokáže rozlišit, ve které realitě se nachází. Navodit takový stav mysli (théta), který s sebou nese obrazové vize, není nic psychotického. Přesto ještě i v dnešní době valná část západní vědy považuje vize za psychotickou záležitost. Obr. 53: Lenka Dulíková, Sluneční kotouč, digitální fotografie, 2006 Obr. 54: Stella Maris Výraz vize pochází z latinského slova visio, které znamená zřivé vidění. Člověk nadaný schopností jasnozřivosti, jehož nadání má nadlidský, božský původ, je s to jasně vidět současné i budoucí věci. Termín visio velmi křehce souvisí se somnium, snem. Ve slově vize je přítomen náboženský, mystický a transcendentální prvek. Latinské visio odpovídá řeckému honeiros, vidění, tušení. Právě moment tušení odkazuje na schopnost, která přesahuje hranice pouhého jasného nazření. Tušení, intuice, hlas bohů, to vše byl odpradávna dar, jehož se dostávalo vyvoleným a zasvěceným, na nichž leží veškerá odpovědnost za soulad myšlenky se skutečností. Zatímco protějšek k somnium, řecké fantasma, zjevení, znamení, mohl prožít kdokoli, hlas bohů promlouval jen k mysticky předurčeným. 28

29 Ne každý může přijít s vizí, ne každému je přiznáno právo se o pozornost ostatních vůbec ucházet. S vizionářským utopismem je spojena ideologičnost, která dokáže obsah vize determinovat. Současné vulgarizované pojetí představuje vizionáře jako náboženského blouznivce, zvěstovatele varovných proroctví, v lepším případě snílka, který se zaobírá svými vysněnými vidinami, na míle vzdálenými realitě světa, nebo pseudospasitele. Formulace vize vyjadřuje úsilí o obsáhlé zvnitřnění současného a především budoucího světa. Kdo chce rozumět poselství a slovu vize a osvojit si je, musí vynaložit celou svou senzibilitu, svou vůli, celé své chtění. Ve vizi promlouvá zpravidla nábožensky podbarvené verbum interius, vnitřní slovo, které zaznívá z jiného světa, jenž je pro vizi tím nejskutečnějším, nejpravdivějším, absolutním. V rozmachu viziománie jsou stopy všech klasických filosofií, vizionářství tvoří esoterické jádro všech náboženských nauk. Stejně jako náboženství i vize představují metafyzicky centrovaný systém. V jejich středu stojí princip, jenž není dostupný jinak, než metafyzicky. Vizionářství je všeobecně sdílený duch nebo rozum, jenž si podřizuje celkovou životní souvislost. Vizionářská blízkost k pravdě, správnosti a ke svobodě je výzvou k účelnému utváření budoucnosti. Vizionářské zážitky mohou být rozděleny do několika kategorií. Týkají se jevů z materiálního časoprostorového světa, který je naší kulturou považován za objektivní realitu, jiné odrážejí nevysvětlitelné, metafyzické roviny reality, zážitky týkající se překročení běžných prostorových omezení, zážitky, které překračují zákony lineárního času nebo zvláštní zážitky na rozhraní mezi vnitřním světem a vnější realitou. Vizionářské prožitky jsou základem mystické podstaty největších duchovních tradic. Vytvářejí tři úrovně vědění: 1. hmotnou, která odkrývá materiál, pevné věci a svět pocitů, 2. myšlenkovou, která odkrývá symboly, koncepce a jazyk, 3. kontemplativní, odkrývající duchovnost a transcendenci. 29

30 Obr. 55: Alex Grey, Nature of Mind, 1995, olej na dřevě, 20 x 25 cm Obr. 56: František Kupka, Tvoření v umění výtvarném Obr. 57: Alex Grey, Painting, 1998, olej na plátně, 30 x 40 Stále silněji na naši současnou úroveň chápání světa vstupují i takové způsoby rozšířeného vnímání, které úspěšně používali šamani všech kultur. Šamanismus je s vizionářstvím velmi úzce spojen. Kariéra většiny šamanů začíná spontánními vizemi, cestami do podsvětí tím, že jsou zabiti, rozčtvrceni, následně se opět scelí a magickým letem se změní například v ptáka. Jde o velmi silný zážitek smrti a znovuzrození, kdy se šaman učí o hlubších dimenzích reality, o spojení se zvířaty, s přírodou, získá vhled do energetické podstaty nemocí, naučí se léčit. Šaman může cestovat mezi různými dimenzemi a může to také zprostředkovat jiným lidem, je průvodcem duší. Šaman tedy nevyjadřuje sám sebe, nepromlouvá sám za sebe, nýbrž je pouhým tlumočníkem, médiem či zprostředkovatelem něčeho, co promlouvá skrze něj. Tím, co skrze šamana promlouvá, je sama příroda, vnější, či vnitřní (nevědomý psychický život, instinkty, přirozenost, intuice). 30

31 Obr. 58: Augustin Lesage, asi 1930, bez názvu, olej na plátně Touha zaznamenat vizionářské zážitky se přenáší do literatury, hudby a výtvarného umění po celé trvání lidského pokolení. Zřec dává tvar něčemu tak neuchopitelnému, jako je vizionářský zážitek, popisuje svět, který je pro něj prožitou realitou - skutečnou realitou, kde vize je stejně silná, jako skutečnost. Zprostředkovaná vize skrze umění je hmotná, má svůj tvar, svou formu, stává se skutečnou. Vizionářství a art brut spolu úzce souvisí, toto propojení je drahocenným pokladem dějin výtvarného umění. Vizionářství v art brut neznamená jasnozřivost a věštění budoucnosti. V obrazech je skryto poselství lidských vizí, které nesou zprávu o člověku, o jeho snech, neviditelném světě emocí, o skrytém duchovním světě. Obr. 59: Samantha Simpson, Encounter, 2006, akryl na papíře 31

32 2.6 Identita a dílo Původní umění neútočí samo o sobě svou agresivní prezentací z prestižních galerií, to vysvětluje častá neochota tvůrců art brut vystavovat. Osobní historie autorů je tím víc přitažlivější, čím méně je jejich osoba osvětlena. Jsou jim přisuzovány chtěné charakteristiky, velikost osobnosti tak získává na významu. Ona neprůhlednost art brut spočívá i v této skutečnosti. Oficiální galerijní prostory však právě po tomto umění prahnou. Touha vzbudit zájem veřejnosti autentickým dílem ojedinělé osobnosti vymykající se, jak z hlediska sociálního, tak psychologického, může být naopak velmi přitažlivou politikou galerijních domů. Tvorba outsiderů tak z okraje společnosti pomalu přechází do středu zájmu o výtvarné umění a stává se svébytnou částí programů, které nám galerie předkládají. Je to zneužití čistoty díla, či senzacechtivé předložení muzejního exempláře člověka, který se výrazně odlišuje? Jde o rozkrytí díla, kterému více slušelo ono ústraní a intimita? Úplná odhalenost nemusí být ku prospěchu. Obr. 60: Joe Coleman, V říši nereálna, 1998, akryl na plátně, 70 x 85 cm 32

33 Autobiografický kontext osobnosti je postrkáván různě se rodícími souvislostmi, tak aby splňoval kritéria doby a její popkultury a vytvářel ikonu konzumního umění. Outsider se tak ocitne v pasti vlastní legendy, jeho dílo je vnímáno pod nánosem interpretací, není schopno anonymně samo fungovat bez autobiografického kontextu. Dezinterpretace a řazení do nesprávného kontextu může vratké pomezí, na kterém se art brut ocitá, zcela zničit. Kde začíná být řeč o umění, tam umění už dávno není. Obr. 61: Chelo Amezcua, bez názvu, 1966, inkoust a běloba na papíře, 56 x 72 cm Obr. 62: Augustin Lessage v ústavu metafyziky Obr. 63: Kreslící médium Adda Ducháčková ze Železného Brodu při práci 33

34 2.7 Místo Art brut v současném umění Autentický výtvarný projev, neprofesionální výtvarný projev mimo oficiální normy ústředního proudu se v poslední době setkává se stále silnější pozorností, s citlivějším přístupem znalců, kteří v průběhu 20. století odkrývali opomíjené skryté bohatství. Potřebná je senzibilita teoretiků umění, kteří se snaží osvětlit toto výtvarné počínání. Dnes u nás, stejně jako v jiných evropských zemích, jde o zájem pochopitelný. Sterilní popová kultura, vyprázdněna sama sebou, produkující tzv. vysoké umění převařuje převařené, konceptualismus rafinovaně mate diváka, a proto je pochopitelný konzumní tlak, který touží po návratu ke kořenům přirozenosti. Po přirozeném návratu původního umění však přichází demonstrace neprofesionality a diletantství, nešťastná póza autentičnosti vede k neprospěchu přirozeného, neumělost se stává umělou umělostí. Módní tendence obrázkářství jsou opět pouze napodobitelem a používají osvědčených prostředků. Dubuffet mluví o schopnosti chameleónů a opic [2]. Z vlastní pozice výtvarníka vím, jak těžké je vyvarovat se opakování šablon, přiznat si svůj inspirační vzor a opustit jej. Zapotřebí by byla dávka sebereflexe a katarze, se kterou by se dostavilo i sladké zapomenutí V současném umění občas vidím prvky estetiky a formy, které okrajově art brut připomínají. Vyprázdněná forma je dekorativní, gestická a pulsující, připomíná umění přírodních národů, folklór, ornament. Forma žije sama ze sebe, sama sebou se rozvíjí. Obrazy jsou pro efekt zvětšeny do velkých rozměrů. Obr. 64: Chris Ofili, Afro Daze, 1996, tuš na papíře, 56 x 76 cm 34

35 Obr. 65: Anna Haskelová, asi 1920, pastelky na papíře, Obr. 66: Beatriz Milhazes, O Piexe, 1997, akryl, olej na plátně, 181 x 255 cm Obr. 67: Minnie Evans, bez názvu, (figures and foliage), 1946, pastelky na papíře Obr. 68: Chris Ofili, She, 1997, kombinovaná technika, akryl, olej na plátně, 240 x 183 cm Obr. 69: Cecilie Marková, asi 1950, tempera na kartoně, Obr. 70: Beatriz Milhazes, Maresias, 2002, akryl na plátně, 299 x 267 cm Obr. 71: Beatriz Milhazes, bez názvu, 1992, 70 x 100 cm Obr. 72: Cecilie Marková, Černý květ, 1969, tuš na papíře, 30 x 21 cm 35

36 3 Poselství vize, vizionářství v umění outsiderů 3.1 Zdeněk Košek Zdeněk Košek se narodil 22. listopadu 1949 v Duchově. Žije a tvoří v Ústí nad Labem. Krátce studoval grafickou školu v Praze. Pracoval patnáct let jako typograf v podniku Severografia a čtyři roky jako výtvarník v Domě kultury ROH v Ústí nad Labem. Jako výtvarný autodidakt se věnuje především olejomalbě a kresbě, uplatnil se ale i jako autor kresleného humoru (hlavně v letech ) a ilustrací pro regionální periodika ( ). Od roku 1989 je v invalidním důchodu kvůli psychickým problémům. V roce 1992 se stal členem ústeckého sdružení Fokus, které pečuje o duševně nemocné, podílí se na vydávání časopisu Zrcadlo. Pravidelně se účastní Arteterapeutických dílen a výstav pořádaných libereckým sdružením Focus [21]. Zdeněk Košek je zastoupen ve sbírce Abcd sběratele Bruno Decharmea. Zásluhou Decharmeovy sbírky patří Košek vedle Anny Zemánkové mezi nejvýraznější představitele českého Art brut v evropském kontextu. Obr. 73: Zdeněk Košek, bez názvu, 1990, fix na papíře 36

37 Zdeněk Košek, malíř samouk, nejprve namaloval množství obrazů konvenčních námětů (krajiny, zátiší). Cítil se být následníkem Vincenta a jeho malířský rukopis ve svých obrazech také napodoboval. Obr. 74: Zdeněk Košek, Mrak kruponosný, 1988, olej na sololitu, 70 x 50 cm Obr. 75: Zdeněk Košek, 1994, olej na sololitu, 70 x 45 cm Vincent věřil, že se narodím, že budu malovat a že se prosadím. Že budu pokračovatelem, následníkem trůnu vášnivého, citlivého, zapáleného malíře. Že dokážu, že všechno souvisí se vším, že nic není náhoda. Že prostý člověk bude žít, pracovat, milovat a rozhodovat o všem. Že prostý jedlík brambor nebo zahradník nemusí být vždy kozlem nebo KOŠKEM. Uhlí, čas, POPEL, PEOPLE, ČERNÁ BARVA, HAVRANI, KOSI, POŠTOLKY ČAS. (z deníku Zdeňka Koška, [21]). 37

38 Vlivem nemoci se výtvarný projev Zdeňka Koška výrazně změnil. Jeho vize byly tak sugestivní, že se s nimi ztotožnil. Jde o soubor kreseb z let , kdy Zdeněk Košek vnímal svět v jedné velké souvislosti. Tématem většiny jeho prací se stala meteorologie. Košek věřil, že jeho hlavním úkolem a posláním je ovládat počasí. Svou hlavu považoval za jakýsi radar, přijímač nepřeberného množství informací. Jako hlavní organizační pracovník cítil zodpovědnost za přírodní katastrofy na celé planetě. Zapisoval vše, co se kolem něj dělo: směr větru, změny teploty, zvuky, let ptáků, kombinace čísel, chemické rovnice. Své zrychlené myšlenky zaznamenával do kreseb, diagramů, matematických rovnic a číselných schémat. Tyto grafy mu sloužily k ovlivnění počasí a udržení systému. Jeho tvůrčí rituál mu zaručoval, že nenastane nezvratný chaos. Po dvou letech nepřetržité činnosti zapisování kódových informačních šifer, byl Košek, zcela vyčerpaný řízením světa, hospitalizován. V tomto dvouletém období vzniklo dva a půl tisíce meteorologických obrazců. Zdeněk Košek si svých meteorologických map velice váží, jelikož dnes by nebyl schopen je vytvořit. Necítil jsem se nemocný, byl jsem mocný až moc. Tvrdí Košek o etapě svého života. Obr. 76: Zdeněk Košek, Notový sešit, 1991, fix na papíře, A5 38

39 Počasí mě ohromovalo už od dětství, později pak meteorologie, které jsem kromě malování věnoval veškerý volný čas. Fascinovaly mě předpovědi počasí jak v rádiu, tak v televizi, zprávy o tornádech, bouřích, záplavách, suchu atd. Sám jsem soustavně pozoroval aktuální stav mraků, srážek a větru. Často jsem navštěvoval Hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem Kočkově, a to od jeho vzniku v roce 1975 s přestávkami až do současnosti. Profesionální meteorologové mi říkali srážkolog a bouřkolog, neboť na počasí mě právě nejvíce zajímají bouřky, sníh a déšť. Doslova jsem všechno věděl, znal, měl v mozku... Myslel jsem si, že bytové jádro je jádro našeho slunce, mého syna Přemysla. A já že zachycuji tóny dění v jádře. Ve dne jsem sledoval ptáky, zapisoval a zakresloval jsem jejich jména, odkud letí, kam letí, jakým způsobem letí. Barvy, čísla, hesla, věty. Sledoval jsem každou ceduli, každého člověka. Hodnotil barvy jeho oblečení. Hlavu jsem měl jako včelín, vrtuli, kolotoč; vnímavost, citlivost sluchem, čichem, zrakem, chutí byla tak výrazná, že jsem byl z toho doslova vytočený, vygumovaný; vše, co se odehrávalo, mi prakticky procházelo mozkovými závity. Zvláště pak v RÁDIOVÉM roce 1988 (RA) a pak v aktivním roce 1989 (AK), roce revolučním, mi můj mozek připadal jako radar. Doslova jsem měl pocit obrovského vycházení energie VEN Z HLAVY jakýmisi paprsky, vlnami, elementárními částicemi. Připadal jsem si jak tisíce hvězd, které do sebe zapadají svou gravitací. Doslova jsem se scvrkával, hroutil se do sebe Mé tělo bylo jen zrnkem v mracích elementárních částic, ale můj mozek byl mozkem miliardy lidí Taková to byla rozmiliardovanost. Nebylo to jen rozdvojení. Deset lidských životů Byl jsem mozkem celého kosmu. Na jaře 1992 jsem tzv. znormálněl. Už tolik opeřence nesleduji a už se nestalo, aby pikovali mou hlavu, mozek. Velice zajímavé (citace Zdeňka Koška z jeho zápisníků, Zelený sešit, bílý notes, žlutý notes [21]) Meteorologické kresby Zdeňka Koška jsou uzavřenou sérií, jež je výsledkem procesu, který Košek nazývá hledáním. Je to hledání své vlastní identity i hledačství výtvarné, o které mu jde především. Zdeněk Košek se s utopií sobě vlastní poddává tvorbě, hledá 39

40 své výrazové prostředky, které nachází a opouští pro své nové životní kapitoly. Košek pracuje se zjitřenou sebereflexí, s vyostřeným vnímáním, programově definuje svůj prostor v reálném čase. Je tlumočníkem nesdělitelných světů, nepostihnutelných dějů, odehrávajících se za hranicí, která je přísně vymezena. Zprostředkovává nejjasnější, čisté, čiré, ryzí vize. Vize, jejichž přítomnosti se oddával v každodenním pozorování oblohy. Vize, které si připustil příliš blízko, takže se mu vnímání světa proměnilo v permanentní viziománii. Koškova oblačná mysl spouští řetězové reakce významů. Mozkové vlny jakoby ohromil blesk, jiskří, spalují se vlivem veškeré koškovské světodějnosti a vševýznamovosti. Svět se stal přeplněný smyslem a znameními, všechno je informací, která vyvolává další asociace, jež dál a dál reagují v další podněty. Existence i neexistence čehokoli podává zprávu, že vše souvisí se vším, vše má svůj metavýznam. Informace nepřehledně, nezadržitelně proudí všemi směry, neorganizovaně víří do všech úrovní, donekonečna se rozvíjejí, doplňují. Informace přímo napadají mozek, ten prodělává zkrat, nedokáže korigovat sám sebe a stává se nezvladatelný ve své činnosti. Koškovy grafy jsou především informace o lidském mozku, který se pokouší zmapovat, zformulovat svou činnost v určitém čase. Tyto záznamy jsou jakýmsi přebytkovým i zbytkovým informačním šumem, uloženým v strukturách mozku. Čím je větší obsah, tím je menší srozumitelnost. Informační šum je signálem chaotického uspořádání Koškova světa. Jeho svět postrádal základní rozlišení na věci podstatné a nepodstatné, důležitost, na co se zaměřit a čemu naopak nevěnovat žádnou pozornost. Košek byl stržen do světa, kde je tolik znamení, že už se v nich nelze vyznat. Považoval za důležité vše a všechno také zaznamenával s vírou, že je-li každá informace navždy splynuta s kontextem, pak lze zpětně při dostatečné citlivosti z jedné informace odvodit celé komplexy dějů, odhalit informaci určité doby. Avšak o dešifrování Koškových systémů nelze v této souvislosti uvažovat... Meteorologické mapy Zdeňka Koška jsou vize, které jsou převedeny do dvourozměrné formulace na plochu papíru. Prožitý vizionářský zážitek je jistě mnohem silnější, než jeho zpracovaná reprodukce viditelná na papíře. Koškovy kresby mají podivný charakter, nejsou kresbou ve svém klasickém slova smyslu, ani klasickou disciplínou výtvarného umění, nejsou medijně inspirovaným automatismem. Kresby jsou spíše záznamy, mající vědecký ráz. Je to značení míst, zpřehlednění, zviditelnění, zvýraznění 40

41 za pomoci grafických znaků (zkratky, šipky, body, tečky, značky, čísla, hieroglyfy, zakroužkování, podtržení, závorky, přeškrtnutí...). Kresby mají svou vlastní identifikační řeč, která schématicky značí explorační místa. Místa konání dějů absolutní důležitosti. Košek meteorolog, Košek kartograf, zeměměřič, přechází z jednoho prostoru do druhého, z jedné zóny do druhé, mapuje svá území, své děje a složité systémy probíhající v daném čase, v určitém okamžiku. Obr. 77: Zdeněk Košek, bez názvu, 1990, pastelky a fix na papíře, 21 x 25 cm Obr. 78: Zdeněk Košek, bez názvu, 1990, pastelky a fix na papíře, 21 x 25 cm To, o čem mluvíme jako o počasí, je výsledkem atmosférických poruch příčinou nerovnoměrného rozložení zemského povrchu, velehor, hor, vrchovin, údolí, nížin, pouští, moří a vod, kde se různě akumuluje teplo. Pohyb atmosféry se jednou zakroutí ke středu tlakové níže, vzniknou mraky, jindy se pohyb atmosféry vykrouží směrem ven, mraky se rozpouštějí. Košek se této teorie nezastává, jeho osobní skutečnost zašla tak daleko, že si myslel, že počasí tvoří fauna a člověk svým chováním, svou činností a hlavně svou reprodukční schopností, rozmnožovacím aktem...myslel jsem si, že mraky jsou živým organismem a že srážky jsou orgasmem ve smyslu, jak jej známe. Byl jsem přesvědčen, že když je člověk 70% z vody, že má právo, když zemře, zúčastnit se dění v oblacích. Ono to tak je, ale ne okamžitě, ale fyzikálním a chemickým procesem. Myslel jsem si, že čím víc zemře lidí, tím více je 41

42 atmosférických srážek, tedy hydrometeorů - a že já jsem organizační pracovník celého toho procesu (z deníku Zdeňka Koška, zelený sešit, [21] ). Košek je zapisovatelem historie času, cyklického času počasí, ale i jasnovidcem předpovídajícím úhrny srážek, výsledkem jsou jeho imaginární krajiny ze vzduchových hmot, hřbetů a brázd. Ale především je Košek bouřňák, jako hydrometeorolog je vyznavačem bouří, kdy nejposvátnější význam klade bleskům a hromům. Je to fascinace nevysvětlitelným jevem, napětím a divokou explozí, kdy se uvolňuje obrovské množství energie. Košek čte znamení a jevy na obloze jako přirozenou řeč přírodních prasymbolů, vykládá jevy úzce spjaté s nebeskými božstvy a božskými magickými silami, tuší souvislosti s pozemským bytím, nic nebere na lehkou váhu. Šlehající blesky a hromový rachot byly vždy pokládány za varovná znamení, hlasy rozhněvaných bohů. Ve starověku byl dobře známý výklad bouře táhnoucí nad zemí jako svaté svatby nebes a země, přičemž blesk hrál roli nebeského falu. Spojení s duchovní silou se uchovalo až do dnešní doby v metafoře o záblesku ducha (osvícení úderem blesku - fulgurace) nebo jako rčení v úkazu blesku s čistého nebe. Hlavními nositeli šamanských symbolů jsou ptáci a rovněž hrom, blesk, déšť. Košek je svou vnímavostí pro nebeské úkazy jednoznačně šamanem, vykladačem blesků. Podle druhu blesku, barvy, směru a podle místa, kam uhodil, odvozuje další souvislosti. Nic není náhoda, vzájemná propojenost všeho se vším se mu potvrzuje neustále. Omezení se na čtení Koškova díla pouze diagnostikováním nemoci (schizoafektivní psychóza), způsobuje zaslepené předsudky. Koškova meteorologická nemoc je básnickou projekcí, vyvolávající jedinečnou obrazotvornost, které zdravý lidský mozek svými lineárními postupy není nikdy schopen. Bláznovství není omezeno výklady světa, které předkládá exaktní věda. Psychiatrie s vědou spolupracuje, je jejím ochranným prostředkem, určuje přesné hranice, co ještě normální je a co už se jaksi odlišuje, co je chorobné. Vnímání světa každého jedince se vyvíjí, prochází procesem od prvního nepředpojatého, předosobnostního, předverbálního a předkonceptuálního pohledu novorozence přes stádium přizpůsobivosti, kdy dotyčného jedince zbrzdí reakce okolí, začne se domnívat, že mu lidé přestávají rozumět, že se odlišuje. Ničím nesvázané myšlení svatých bláznů všech věků dokládá unikátní vidění světa, které je povoleno především v ideologických naukách, umění a literatuře. Intuitivové všech dob, zmatení, zpozdilí, nepříčetní nemohou být voláni k zodpovědnosti, nemohou odpovídat za svoje 42

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

ÚHEL POHLEDU MIRKA KAUFMANA / Galerie KINSKÝ KOSTELEC NAD ORLICÍ 16/6-28/7 2013

ÚHEL POHLEDU MIRKA KAUFMANA / Galerie KINSKÝ KOSTELEC NAD ORLICÍ 16/6-28/7 2013 ÚHEL POHLEDU MIRKA KAUFMANA / Galerie KINSKÝ KOSTELEC NAD ORLICÍ 16/6-28/7 2013 Hlavní část tohoto výstavního projektu tvoří velkoformátové malby i práce na papíře a celek je navíc doplněn paralelní linií

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny

Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy (druhý stupeň ZŠ, SŠ a VŠ) a zájmové skupiny 2 Pantomima budoucího zaměstnání Klapka! Opona! Je výstavním projektem skupiny studentů středních uměleckých

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek STAV MYSLI STATE of MIND PhDr. Jeden ze základních faktorů vrcholového sportovního výkonu STAV MYSLI STATE of MIND One of key elements to achieve best sport performance 2 ZDE 30 sekundový SESTŘIH VIDEO

Více

Výtvarně projevové typy žáků

Výtvarně projevové typy žáků Výtvarně projevové typy žáků Výtvarně projevový typ: = charakteristické odlišnosti ve způsobu pozorování a přepisu viděného do výtvarné podoby souvisí s psychologickým typem (vzájemná podmíněnost není

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Zaměření hlubinně psychologických přístupů při analýze výtvarného díla

Zaměření hlubinně psychologických přístupů při analýze výtvarného díla Karel Řepa Zaměření hlubinně psychologických přístupů při analýze výtvarného díla - nevědomé motivace a puzení k tvorbě - vliv nevědomých procesů na formování a strukturaci díla - analýza a interpretace

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Ž I V O T O P I S. mobil: +420 728 111 117 email: veralochmanova@email.cz web: www.vasesunshine.cz. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Věra Lochmanová

Ž I V O T O P I S. mobil: +420 728 111 117 email: veralochmanova@email.cz web: www.vasesunshine.cz. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Věra Lochmanová B c. V ě r a L o c h m a n o v á Ř e p o v 1 3 1 2 9 3 0 1 M l a d á B o l e s l a v mobil: +420 728 111 117 email: veralochmanova@email.cz web: www.vasesunshine.cz Ž I V O T O P I S OSOBNÍ ÚDAJE Jméno

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

FOTO-TERAPIE. Mgr. Štěpán Borkovec (TK Sejřek) (verze bez portrétních fotografií)

FOTO-TERAPIE. Mgr. Štěpán Borkovec (TK Sejřek) (verze bez portrétních fotografií) FOTO-TERAPIE jak využít fotografie při práci s klienty Mgr. Štěpán Borkovec (TK Sejřek) (verze bez portrétních fotografií) FOTOTERAPIE Je založen na domněnce, že každý snímek, momentka, fotografický záznam

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2327 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_vtv_2_01

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Můžeš nám vysvětlit, co jsou sny?

Můžeš nám vysvětlit, co jsou sny? Psychologie ezoteriky Psychologie snů Můžeš nám vysvětlit, co jsou sny? Máme sedm těl fyzické, éterické, astrální, mentální, duchovní, kosmické a nirvánické. Každému tělu přísluší vlastní typ snů. V západní

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více