Technická univerzita ve Vídni Zkušební laboratoř pro topná zařízení při Institutu pro technologii, environmentální techniku a přírodní vědy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická univerzita ve Vídni Zkušební laboratoř pro topná zařízení při Institutu pro technologii, environmentální techniku a přírodní vědy"

Transkript

1 Ověřený překlad z němčiny do češtiny TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Pruflabor for Feuerungsanlagen arn Institut mr Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften Technická univerzita ve Vídni Zkušební laboratoř pro topná zařízení při Institutu pro technologii, environmentální techniku a přírodní vědy Getreidemarkt 9/166 A-1060 Wien epad((v.mail.zserv.tuwien.ac.a! tel /15901 fax: ++43 I Zkušební protokol o tepelně-technické zkoušce peletkového kotle "Balance K I typ HP 02" firmy Hapero Energietechnik GmbH Císlo zakázky Zpracoval Počet stran zprávy 14 Počet stran přílohy 52 PL P E.Padouvas L.Kleemann Zpráva byla vydána dne: k'm: E.Padouvas Zpráva byla uvolněna dne: kým: H. Hofbauer

2 Razítko: Zkušební laboratoř pro topná zařízení při Institutu pro technologii, environmentální techniku a přírodní vědy Technická univerzita ve Vídni A-I060, Getreidemarkt 9/166 V případě kopírování nebo zveřejňování tohoto protokolu smí být jeho obsah reprodukován pouze doslovně a formálně správně. Kopírování nebo zveřejňování výňatků s odvoláním na tento protokol lze provádět pouze po písemném schválení Zkušební laboratoří pro topná zařízení. 1 Zadavatel Firma Hapero Energietechnik Salzburger Strasse 14 A-5ll2 Lamprechtshausen GmbH 2 Rozsah zkoušek Firmou Hapero Energietechnik GmbH bylo zažádáno o provedení tepelně-technické zkoušky peletkového kotle s typovým označením Balance K / typ HP 02 podle požadavků normy EN a úmluv podle čl. l5a Ústavního zákona o "Bezpečnostních opatřeních týkajících se malých topných zařízení" a "Úspory energie", a to pro palivo v podobě dřevěných peletek. 3 Objekty a podklady předané ke zkoušení Firmou Hapero Energietechnik GmbH byl předán topný kotel s označením Balance K / typ HP 02. Dále byly pro zkoušky zadavatelem předány níže uvedené podklady: Návod k obsluze Návod k montáži Typový štítek Technické výkresy 4 Popis produktu (zkoušený objekt) 4.1 Konstrukce a funkce U zkoušeného přístroje se jedná o topné zařízení určené pro vytápění místností dřevěnými peletkami, sestávajícího ze zásobníku pro peletky, šnekového dopravníku, spalovacího prostoru s topeništěm a elektrického zapalování, tepelného výměníku na vodu a dvířek ke spalovacímu prostoru se skleněnou tabulkou. Šnekový dopravníkje poháněn elektromotorkem a posunuje palivo v horizontální poloze ke spádové trubce, pomocí níž se palivo dostane do topeniště. Spalovací vzduch se pomocí dmýchadla nasává otvorem pro přívod vzduchu. Horké topné plyny se odvádí přes plochy vodního tepelného výměníku a dále kouřovodem.

3 4.2 Technické údaje zkoušeného kotle 1 Označení zařízení Balance K / typ HP 02 Fotografie zařízení zkoušeného na zkušebně p,,d. rovozdl u 3.1e Palivo Peletky podle normy ONORM 7135 Jmenovitý tepelný výkon [kw] 14,5 Rozsah tepelného výkonu [kw] 3,8-14,5 Max. provozní tlak kotle [bar] 3 Max. teplota kotle [0C] 85 Min. vstupní teplota kotle [0C] 30 Rozměry Váha [kg] 158 Výška [mm] 1118 Podstava [ml] 0,324 Obsah vody v topném okruhu [1] 32 Připojení tok předstih/zpětný [palce] % chod Připojení kouřovodu [mm] 80 Elektrické připojení [V/Hz] 230/50 Příkon start [W] 280 provoz [W] 38 I Údaje výrobce 5 Provedení zkoušek Zkoušky byly realizovány na zkušebním stanovišti, které bylo sestaveno podle normy ONORM EN Tepelně-technická a bezpečnostně-technická zkouška byla realizována podle ONORM EN Uspořádání měřicího stanoviště Zkušební stanoviště splňuje požadavky normy ONORM EN Schématické zobrazení zkušebního stanoviště se nachází na obr. 1.

4 Zkušební plyn z kouřovodu se j ímá pomocí vyhřívané sondy s keramickým filtrem. Vedením zahřátým na cca 180 C se zkušební plyn dostane k další úpravě plynu. Ze zkušebního plynu se odstraní většina vody jeho ochlazením na cca 5 -c. Pomocí čerpadla se takto upravený plyn přivádí k jednotlivým analyzátorům (0 2, CO 2, CO a NO). FID (CxHy) se přivádí separátním zahřátým vedením s filtrem (180 C). ěření prachu se provádí diskontinuálně podle gravimetrického principu. Dílčí proud plynu se izokineticky odsává z proudu spalin. Prachové částice v něm obsažené se oddělí pomocí filtru. Plyn se vysuší (sušicí věž) a poté se vede do plynoměru ke zjištění jeho objemu. Vyhodnocení tepelně-technické zkoušky se provádí rovněž podle normy ONORM EN ~'--"r 'rj Troc 'entlrm Ccszdhler I Kessel -~---i----"'c"2~), Obr. 1: Schématické znázornění zkušebního stanoviště Legenda: PC Daten Logger Ůnerschussleitung taubmesshiilse Trockenturm Gaszahler Kessel Waage in Kamin beheizt počítač sběr dat odvod do kouřovodu zahřáté pouzdro na měření prachu sušicí věž plynoměr kotel rovina 7 Měřicí přístroje a měřicí metody V dalším textu uvádíme použité měřicí přístroje a metody.

5 7.1 Kyslík / oxid uhličitý / oxid uhelnatý ýrobce / typ Měřicí princip ~ěřicí rozsah výstup měřicích hodnot Kalibrační plyn ulový plyn Přesnost měření Emerson Process Management AGIML T 3 IR IR P02 paramagneticky (02) Infračerveným zářením (C02, CO) 0-25 a % O a % C a ppm CO analogově: O až ±20 ma popř. O až ±10 Vss vzduch 14,96 % CO2 v N ppm CO v N2 N2 spodní hranice průkaznosti: 1 % koncové hodnoty měřicího rozsahu mez přesnosti: 1 % 7.2 Oxidy dusíku Výrobce / typ Měřicí princip Měřicí rozsah výstup měřicích hodnot Kalibrační plyn Nulový plyn Přesnost měření Maihak UNOR 6N Infračerveným zářením / ppm NO 0-1 V, 4-20 ma (analogově) 98,7 ppm NO dusíku dusík spodní hranice průkaznosti: 2 % koncové hodnoty měřicího rozsahu mez přesnosti: 1 % 7.3 Organické plynné uhlovodíky Výrobce / typ Testa 123 Měřicí princip plamenově ionizační detektor (FID) Měřicí rozsah 10, 100, 1000, 10000, ppm (s automatickým přepínáním) ýstup měřicích hodnot 0-10 V, 0-20 ma (analogově), palovací plyn vodík 5.0 Spalovací vzduch vzduch bez uhlovodíků Kalibrační plyn 7,89 ppm propan v dusíku ~ ulový plyn vzduch bez uhlovodíků Přesnost měření spodní hranice průkaznosti: 1 % koncové hodnoty měřicího rozsahu mez přesnosti: 1 % 7.4 Prach ýrobce / typ Měřicí princip nímací sonda běrprachu Měření množství prachu Odsávací zařízení Úprava filtru Měřicí rozsah ýstup měřicích hodnot Přesnost měření Strěhlein gravimetricky jednoduchá sonda podle VDI 2066 (z koroziodolné oceli s hladkými vnitřními stěnami) v sondě umístěná pouzdra z nerezi s křemičitou vlnou plynoměr (suchý plynoměr) vakuové čerpadlo se jmenovitým sáním 4 m 3 /h. Odsávaný dílčí proud plynu může být upraven v bypasovém vedení suchá skříň (los DC,cca 12 hod.), exsikátor (cca 1 hod.) 10, 100, 1000, 10000, ppm (s automatickým přepínáním) 0-10 V, 0-20 ma (analogově) +/- 5 mg/nnr'

6 Spodní hranice průkaznosti 2 mg/nrrr' 7.5 Teplota plynu Měření teploty plynu se provádí plášťovým teplotním článkem NiCr-Ni typ K. 7.6 Měření tlaku Měření tlaku se provádí přístrojem pro měření tlaku fy Special Instruments typ Digima LPU s měřicím rozsahem od do 200 Pa. 7.7 Vlhkost vzduchu Měření vlhkosti vzduchu se provádí průběžně měřicím přístrojem firmy Testo typ 175-H Záznamové zařízení Pro sběr dat vhodných pro elektronické zpracování dat se používá počítač (Pentium) a systém pro sběr dat,,field Point" firmy National lnstrumens. 8 Parametry paliva a výsledky zkoušení 8.1 Palivo Označení Druh Rozměry Průměr Délka Peletky smrk [mm] 6 [mm] cca 20 Elementární analýza 1 c [%] 47,11 Ih [%] 5,56 ln [%] 0,10 s [%] 0,01 a L [%] 0,21 o [%] 40,02 ~ [%] 6,98 Hdnty o o, s mmiz se poci Potřeba 02 (obj.02 min) [mj/kg] 0,91 Potřeba vzduchu (obj.l min) [mj/kg] 4,32 Spaliny suché (obj., tr min) [mj/kg] 4,30 Yodní páry (obj.w) [mj/kg] 0,71 Spaliny vlhké (obj., f min) [nr'zkg] 5,01 C~max. [%] 20,47 Výhřevnost (Hu) [ld/kg] Elementární analýza Technické univerzity ve Vídni, Institut pro technologii, environmentální techniku a modní vědy - Stanovení podle DIN popř. DIN 51719

7 3 Všechny objemové údaje se vztahují k teplotě O c a tlaku 1013 mbar. 8.2 Výsledky zkoušení Měření I Plné zatížení Cástečné zatížení Den provedení zkoušek I Nastavení pro zkoušky Zkušební doba [min] Množství paliva [kg] 18,2 5,2 Tepelný výkon paliva [kw] 14, 4,1 Obrat [kg/h] 2,9 0,9 Spodní podtlak v [Pa] 10,9 5,5 záchytu Okolní podmínky Tlak vzduchu [mbar] 989,6 993,3 IVlhkost vzduchu [%] 48,3 30,6 IOkolní teplota [0C] 20,3 20,3 Střední teploty povrchů Víko kotle [0C] 25,1 23,7 Plášť kotle vlevo [0C] 26,4 25,8 Plášť kotle vpravo [0C] 24,5 23,8 Plášť kotle vpředu [0C] 26,2 25,3 Plášť kotle vzadu [0C] 26,4 26,2 Dno kotle [0C] 26,0 22,1 Denní zásobník [0C] 25,6 28,6 Provozní ůdaie [Vzdušný součinitel [-] 1,7 2,5 l(lambda) I Spaliny suché [NmJ/kg] 3,1 6,5 I Spaliny vlhké [NmJ/kg] 3,8 7,2 Objemový proud rnmj/h] 11,1 6,2 Hmotnostní proud [g/s] 7,9 3,5 spalin Střední teplota spalin [0C] 85,1 63,6 cpmvodní pára [kj/nmjk] 1,50 1,50 CPmsuché spaliny [kj/nmjk] 1,32 1,31 Ztráty citelným teplem [kj/nmjk] 724,1 676,0 ve spalinách [kj/nm 3 K] 4,2 3,9 Ztráty v důsledku CO [kj/kg] 4,9 13,2 v e spalinách [%] 0,0 0,1 Ztráty v důsledku [kj/kg] 13,8 31,7 nespálených směsí v [%] 0,1 0,8 popelu Ztráty zářením [W] 147,8 142,7 [%] 1,0 3,5 ljčinnostnepnmá [%] 94,6 91,8 ivýkon nepřímý [%] 13,4 3,8

8 I :\1ěření I Plné zatížení I Cástečné zatížení Den provedení zkoušek I I Topný výkon vody Teplota zpětného chodu [0C] 59,9 62,3 Teplota předstihu [0C] 70,1 74,0 Průtok vody [mj/h] 1,152 0,284 Topný výkon přímý [kw] 13,5 3,8 Učinnost přímá [%] 95,7 92,8 Měření emisí Kyslík [obj. %] 8,3 12,2 Oxid uhličitý [obj. %] 12,1 8,2 Oxid uhelnatý [ppm] Oxidy dusíku NO [ppm] Organický uhlík [ppm] 3 3 Měření prachu 1 [mg/nrrr'] Měření prachu 2 [mg/nnr'] Měření prachu 3 [mg/nnr'] Měření prachu 4 [mg/nnr'] :\1ěření prachu 5 [mg/nm J ] Měření prachu 6 [mg/nrrr'] Emise, vztaženo k 10 ob'. % 02 a normálnímu stavu Oxid uhelnatý [mg/nm 3 ] Oxidy dusíku jako N02 [mg/nm 3 ] Organický uhlík [mg/nm J ] 4 5 Měření prachu 1 [mg/nm J ] Měření prachu 2 [mg/nm J ] Měření prachu 3 [mg/nm J ] Měření prachu 4 [mg/nnr'] Měření prachu 5 [mg/nm J ] Měření prachu 6 [mglnm J ] Emise, vztaženo k 13 ob'. % O2 a normálnímu stavu Oxid uhelnatý [mg/nnr'] Oxidy dusíku jako N02 [mg/nm J ] Organický uhlík [mg/nm J ] 3 4 Měření prachu 1 [mg/nm 3 ] Měření prachu 2 [mg/nm J ] Měření prachu 3 [mg/nrrr'] Měření prachu 4 [mg/nm J ] Měření prachu 5 [mg/nm J ] :\fěření prachu 6 [mg/nnr'] Emise, vztaženo k energetickému obsahu paliva Oxid uhelnatý [mglmj] Oxidy dusíku jako N02 [mg/mj] Organický uhlík [mg/mj] 2 3 Měření prachu 1 [mglmj] 12 9

9 Měření prachu 2 [mg/mj] 13 9 Měření prachu 3 [mg/mj] 10 9 Měření prachu 4 [mg/mj] 12 7 Měření prachu 5 [mg/mj] Měření prachu 6 [mg/mj] 12 9 Referenční kyslík pro měření prachu Měření prachu 1 [obj. %] 9,0 12,6 Měření prachu 2 [obj. %] 8,6 12,5 Měření prachu 3 [obj. %] 8,3 12,0 Měření prachu 4 [obj. %] 8,2 11,8 Měření prachu 5 [obj. %] 7,7 12,2 Měření prachu 6 [obj. %] 8,2 11,9 9 Prověrka provedení a bezpečnostně -technické aspekty Požadavky Zkouška Splněno podle Schopnostodvzdušnění ANO chopnost odvzdušnění prostorů s vodou je dána. Během zkoušek nebyl pozorován hluk varu. Topeniště a kanály pro topný plyn jsou uspořádány tak, že nevznikají nebezpečná nahromadění vznítitelných plynů. Čištění výhřevných ploch ANO I V návodě na obsluhu je popsáno, jak provádět kontrolu, popř. čištění I výhřevných ploch. Zjistitelnost plamene ANO Opatrným otevřením dvířek spalovacího prostoru. T'odotěsnost ANO I~ejsou přítomny žádné otvory pro šrouby k připevnění součástí, které ústí do prostorů, kde proudí voda. Vyměnitelné díly ANO oučásti, které si může provozovatel vyměnit sám, j sou popsány v návodě.na obsluhu. Připojení vody ANO Přípojná závitová hrdla odpovídají mezinárodním normám. I~fista pro připojení jsou volně přístupná a splňují danou funkci, Hrdla pro plnění a vypouštění: závit % (do 70 kw: závit 12 ) Tepelná izolace ANO [Tepelná izolace odpovídá obvyklému standardu. Odpor topného kotle - vztaženo k vodě ANO (9.5) Těsnost - vztaženo k topnému plynu O ANO IYe spalovacím prostoru je podtlak. IZařízení pro regulaci teploty a pro omezení teploty otevřených topných odpadá izaiizeni IZařízení pro regulaci teploty a pro omezení teploty uzavřených topných ANO izaiizeni I Spalovací soustava je rychle odpojitelná. Sestává z tepelného regulátoru a lbezpečnoatního tepelného omezovače. Funkční zkouška v 9.6 IZařízení k odvodu přebytečného tepla do max. 100 kw odpadá IPlnicí prostor ANO IPalivo se dopravuje pomocí šneku z integrovaného zásobníku. IProstor pro popel ANO

10 Objem nádoby pro popel činí cca 71 a dostačuje na 12 hodin provozu při nlném zatížení. J1anuální posuv l odpadá Požadavky Zkouška Splněno podle Automaticky posuv ANO Peletky jsou ze zásobníku dopravovány spádovou trubkou do topeniště, kde ~e podtlak. Maximální naměřené teploty uvnitř kotle při plném zatížení činí: ěna spádové trubky 35,4 -c IPlášť šneku 30,3 -c Příslušenství kotle na vytápění l5 ANO I ~e-zbytné příslušenství je zahrnuto v dodávce kotle. 9.1 Návod k montáži a instalaci Obsah návodu k montáži a instalaci byl přezkoumán podle požadavků normy ONORM EN Požadavky této normy jsou splněny. 9.2 Návod k obsluze O sah návodu k obsluze byl přezkoumán podle požadavků normy ONORM EN Požadavky této [normy jsou splněny. 9.3 Značení Předložené značení na typovém štítku / štítku kotle splňuje požadavky normy ONORM EN Kontrola konstrukce [Kcntrola konstrukce vzhledem k materiálům, vlastní konstrukci a provedení podle ONORM EN mě průběhu vlastního zkoušení neshledala žádné závady. ~.5 Určení odporu vody IOdpor vody byl určen pro průtok, který odpovídá jmenovitému irt>zdílumezi dopředním a zpětným prouděním 10 K a 20 K. Teplotní rozdíl [K] tepelnému výkonu kotle při teplotním Diferenční tlak [mbar] Funkční zkouška regulátoru teploty a bezpečnostního omezovače teploty, popř. hlídání teploty kotle Snížení odběru tepla o 40 % Za tímto účelem byl kotel na dřevěné peletky provozován při jmenovitém tepelném výkonu s přívodní j.eplotou 71 C a regulátor teploty byl nastaven na maximální teplotu kotle 85 -c. Při začátku pokusu byl odběr tepla snížen na 40 %. Regulátor začal ihned snižovat výkon a po 24 minutáchjel kotel na částečný výkon.

11 9.6.2 Vypnutí odběru tepla tože kotel firmy Hapero Energietechnik GmbH je podle normy ONORM v provedení bez zmizení k odvodu zbytkového tepelného výkonu, byl provozní, resp. poruchový stav výpadku proudu a.ypnutí tepelného odběru nasimulován. pokusu s náhlým výpadkem odběru tepla byl kotel provozován při jmenovitém tepelném výkonu = řívodní teplotou 71 -c. Při začátku pokusu byl odběr tepla odpojen (vypnuto oběhové čerpadlo) a odstraněna teplotní čidla kotle. no 5 minutách a při teplotě kotle 85 -c teplotní omezovač zastavil topení. Při tom dosáhnula teplota kotle ~ 22 minutách maximální hodnoty 98,7 "C, 10 Shrnutí a zhodnocení výsledků měření Firmou Hapero Energietechnik GmbH byl dodán kotel na vytápění pomocí dřevěných peletek s označením Balance K / typ HP 02 k provedení tepelně-technické zkoušky podle požadavků normy EN 03-5 a úmluv podle čl. 15a Ústavního zákona o "Bezpečnostních opatřeních týkajících se malých topných zařízení" a "Úspory energie". Jako palivo slouží dřevěné peletky podle normy ONORM M Byly provedeny následující zkoušky: Plné zatížení Částečné zatížení (cca 3O %) _Tazákladě provedených zkoušek a předaných podkladů lze vydat toto hodnocení: 10.1 Technická dokumentace Dodaná dokumentace odpovídá požadavkům normy EN a požadavkům 15a Úmluvy o Bezpečnostních opatřeních týkajících se malých topných zařízení" Výkon menovitý výkon uvedený výrobcem ve výši 14,5 kw se uznává jako odpovídající skutečnosti. I 10.3 Energeticko-ekonomické hodnocení Z následující tabulky vyplývá energeticko-ekonomické hodnocení kotle na vytápění Učinnost [%] Balance K / typ HP 02 Plné zatížení 95,7 Částečné zatížení 92,8 2\ (67+610gQN) 73,9 [Lmluva podle či. 15a (68,3+7,710gQN) 77,1

12 10.4 Hygienické hodnocení ovzduší \- následující tabulce Je uveden souhrn namerených emisi. Zkušební výsledky Balance K / typ HP 02 Mezní hodnoty co [mg/nnr'] při 10 % 02 [mg/nm 3 ] podle při 13 % O2 [mgimj] EN Plné zatížení Cástečné zatížení Plné zatížení Cástečné zatížení EN tř. 3 [mg/nm 3 ] při 10 % O 2 Plné zatížení CITgmlický r-~ r r ~ uhlík Cástečné zatížení Plné zatížení Cástečné zatížení _Při částečném zatížení na 30 % jmenovitého výkonu smí být mezní hodnota překročena 050 %. - třední hodnota vypočítaná ze šesti dílčích měření, přičemž každé měření nedosáhnulo mezní hodnoty a zákona [mgimj] I~a základě zkoušek lze konstatovat: Požadavky tepelně-technické zkoušky podle EN jsou splněny. Požadavky na emise podle úmluvy podle či. 15a Ústavního zákona o "Bezpečnostních opatřeních Itýkajících se malých topných zařízení" jsou splněny. Požadavky na účinnost podle úmluvy podle či. 15a Ústavního zákona o "Úsporách energie" jsou Isplněny. 150 Zpracovatel Podpis E. Padouvas V.r. Dipl.-Ing. E.Padouvas Vedoucí podpis nečitelný v.r. Univerzitní prof. Dr. H.Hofbauer Razítko: Zkušební laboratoř pro topná zařízení při Institutu pro technologii, environmentální techniku a přírodní vědy Technická univerzita ve Vídni A-I060, Getreidemarkt 9/166 TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA ~~:Z.lotlumočníkjazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne I~j. Spr. 2205/90 stvrzuji, že mnou provedený překlad souhlasí s textem připojené listiny. I.. -ekjadujsem provedl tyto opravy: --- l:1wnočnický úkon je zapsán v deníku pod poř. č Is" etin dne ~.lti<lr Jhv'~ Otisk kulaté pečetě a podpis tlumočníka: - ~\Cldimrr Al '-<:00;...,,0\.> OZ.. " 0(. ".' > ~~ ' l'q ~Očnil<. I)~rnecké~o -

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 0 00 kw Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi Flexibilita technického řešení Variabilita použitelných

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp Zkušenosti s testováním m spalovacích ch zařízen zení v rámci r ICZT Kamil Krpec Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění tuhými palivy 2011 Obvykle poskytované služby poradenství v oblasti používaných

Více

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů VIESMANN VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW List technických údajů Objednací čísla a ceny na vyžádání VITOMAX 100-LW Typ M148

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

HSV WTH 25-55. Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

HSV WTH 25-55. Klíčové vlastnosti a součásti kotle: HSV WTH 25-55 Peletový kotel Rakouské výroby. Po technologické stránce je špičkové nejen spalování, ale také doprava paliva ke kotli. Zařízení disponuje všemi automatickými prvky, jako je zapalování, čistění,

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 1 Návod k obsluze a instalaci kotle Duo, Combi 2012.06.25 Kotle KLIMOSZ COMBI B jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných kotelnu. 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 1 Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 Kotle COMBI B jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných kotelnu. 1 Technické údaje kotle

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA KOTLE NA PEVNÁ PALIVA Dakon DOR Univerzální ocelový teplovodní kotel na pevná paliva. Teplovodní ocelové kotle DOR jsou určeny pro spalování všech běžně užívaných pevných paliv - hnědého a černého uhlí,

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Vitodens 242-F, typ FB2A. 2.1 Popis výrobku

Vitodens 242-F, typ FB2A. 2.1 Popis výrobku Vitodens 4-F, typ FBA.1 Popis výrobku A Topné plochy Inox-Radial z ušlechtilé nerezové oceli pro vysokou provozní spolehlivost při dlouhé životnosti a maximální tepelný výkon na minimálním prostoru B Modulovaný

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Teplovodní kotle. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1221_teplovodní_kotle_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou

Více

Mittel- und Großkesselsysteme

Mittel- und Großkesselsysteme Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig Technische Technická dokumentace Dokumentation Kotle středních a vyšších výkonů řady GKS Mittel- und Großkesselsysteme GKS Eurotwin-K GKS Eurotwin-K GKS Dynatherm-L

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Projekční podklady. Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN. Teplo je náš živel

Projekční podklady. Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN. Teplo je náš živel Projekční podklady Vybrané technické parametry Projekční podklady Vydání 06/2005 Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN Teplo je náš živel Obsah

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída NOVINKA Peletové kotle BIOPEL LINE 10-40 kw 5. emisní t ída Výrobce: OPOP spol. s r. o., Zaovská 750, 757 01 Valaské Meziøíèí, tel.: +40 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz Přednosti sortimentu Biopel line

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Heizkessel bis 1017 kw

Heizkessel bis 1017 kw Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig Technická dokumentace Technische Dokumentation Kotle do výkonu 1017 kw Heizkessel bis 1017 kw Ocelový kotel MKS Litinový kotel MK-1/MK-2 Plynový kotel NG-31E/NG-31ED

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo Zplynovací kotle na uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva a hnědého uhlí, na principu generátorového zplynování

Více

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty VX Solo II Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty Předávací stanice pro soustavy centrálního zásobování tepla určená pro nepřímé. S připojovacím m pro zásobníkový TV. Určeno

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

TECHNOLOGIE NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ

TECHNOLOGIE NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ K O M B I N O V A N É K O T L E TECHNOLOGIE NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ TEPLOVODNÍ KOTLE - ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 P a D 45 P jsou určeny pro komfortní vytápění rodinných domků peletami a dřevem jako náhradním

Více

Ponorné čidlo teploty

Ponorné čidlo teploty 1 781 1781P01 Symaro Ponorné čidlo teploty QAE21... Pasivní čidlo pro měření teploty vody v potrubích a zásobnících. Použití Ponorná čidla teploty QAE21.. se používají v zařízeních pro vytápění, větrání

Více

Technická specifikace mikrokogenerační jednotky

Technická specifikace mikrokogenerační jednotky Technická specifikace mikrokogenerační jednotky Gas module specification pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla Combined Heat and Power, Cleanergy C9G Stirling Modul Cleanergy C9G segas Stirlingovým

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

Kombinovaný průtokový kotel s ohřevem vody Tradice je technologie budoucnosti

Kombinovaný průtokový kotel s ohřevem vody Tradice je technologie budoucnosti NÁSTĚNNÉ KOTLE MYNUTE DGT PRŮTOKOVÝ OHŘEV Kombinovaný průtokový kotel s ohřevem vody Tradice je technologie budoucnosti MYNUTE DGT nástěnné kotle Typ se 7 modely Modelový typ MYNUTE se skádá ze 7 modelů:

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Solární akumulátor ECObasic

Solární akumulátor ECObasic TECHNICKÁ INFORMACE Solární akumulátor Wagner & Co Obr. 1 Solární akumulátor 1. Technické informace Rozsah dodávky Solární akumulátor se dodává sešroubovaný nastojato na paletě; izolace je pevně spojená

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů Zplynovací kotle s hořákem na pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS jsou konstruovány pro spalování dřeva a dřevěných briket (možná dotace z programu Zelená úsporám) C18S a AC25S jsou konstruovány pro spalování

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08 1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Vitodens 222-F, typ FS2A. 1.1 Popis výrobku

Vitodens 222-F, typ FS2A. 1.1 Popis výrobku Vitodens 222-F, typ FS2A. Popis výrobku A Topné plochy Inox-Radial z ušlechtilé nerezové oceli pro vysokou provozní spolehlivost při dlouhé životnosti a maximální tepelný výkon na minimálním prostoru B

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Kontrola vytápění High-Tech měření

Kontrola vytápění High-Tech měření Budoucnost zavazuje testo 330 testo 330 LL Kontrola vytápění High-Tech měření Nejvyšší přesnost měření komínové ztráty/teploty/proudění Höchste Genauigkeit durch Nullpunkt-Abgleich im Sekundentakt Vysvětlení,

Více

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Elektromechanické tlakoměry Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Údajový list WIKA PV 27.05 Použití Řízení a regulování průmyslových procesů Hlídání

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou konstrukcí pláště a ventilátory, určený k dopravě vzduchu a rekuperaci (předání

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 s atmosférickým hořákem Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 0-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními

Více

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS - Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu

Více

Viesmann VITOLIGNO 250-F Kotel pro manuální a automatické zavážení 35 až 100 kw

Viesmann VITOLIGNO 250-F Kotel pro manuální a automatické zavážení 35 až 100 kw Viesmann VITOLIGNO 250-F Kotel pro manuální a automatické zavážení 35 až 100 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOLIGNO 250-F Plně automatický topný kotel ke spalování suchých dřevních

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

VITOLIGNO. Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 4 až 40 kw

VITOLIGNO. Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 4 až 40 kw VITOLIGNO Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 4 až 40 kw 2 Vitoligno: Využívání obnovitelných zdrojů energií pro vytápění Odpovědný ekologický přístup s sebou přináší narůstající poptávku po

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Protože myslí dopředu. Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Převratná

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora., W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Protože myslí dopředu. Závěsné kondenzační kotle, W ecotec plus

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu Vzduchový termostat 1. Úvod do problematiky - motivace Jedním z největších problémů, s kterými je třeba se při přesných měření vypořádat, je vliv teploty na měřenou veličinu či měřený objekt, resp. vliv

Více

VITOLIG. Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 2,9 až 80 kw

VITOLIG. Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 2,9 až 80 kw VITOLIG Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 2,9 až 80 kw 2 VITOLIG: Energie, která doroste, použitá k vytápění Vědomí zodpovědnosti za životní prostředí samozřejmě vyvolává rostoucí poptávku

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T 8 0,5 % 6/7 11 3 4 5 15 10 9 P 13 1 13 14 15 16 13 17 6 70 808 634-00.1T [cs] Požadavky na bezpečnostní vybavu kotlů, sloužicích k ohřevu topné vody................ [pl] Wymagania dot. wyposażenia zabezpieczającego

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

LADAN. Zplyňovací kotle na dřevo

LADAN. Zplyňovací kotle na dřevo LADAN Zplyňovací kotle na dřevo Výrobce se zabývá výrobou ekologických zplyňovacích kotlů na kusové dřevo. Kotle vyrábí dle modelu v rozsahu výkonu 8 42 kw a na základě dlouholetých zkušeností z kvalitních

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Zásobníky teplé vody. Zásobník teplé vody HUEBS-PU. Popis produktu HUEBS-PU 300 HUEBS-PU 150 HUEBS-PU 120 HUEBS-PU 200 HUEBS-PU 400

Zásobníky teplé vody. Zásobník teplé vody HUEBS-PU. Popis produktu HUEBS-PU 300 HUEBS-PU 150 HUEBS-PU 120 HUEBS-PU 200 HUEBS-PU 400 Zásobníky teplé vody Zásobník teplé vody stacionární zásobník z oceli S235JR s velkoplošným tepelným výměníkem z hladkých trubek hořčíková ochranná anoda 1¼ pro doplnění katodické ochrany proti korozi

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE

Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE Příloha č. 2 Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE Část B AN1, AN2 Analyzátor pro stanovení oxidu uhelnatého,

Více

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Identifikace systému vytápění Vlastník nebo provozovatel Adresa Celková podlahová plocha Vytápěná podlahová plocha Stáří budovy Nadmořská

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER TIGER 24 (12) KTZ (v. 17) elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw (3,5 11,5 kw), plynulá

Více

CERTIFICATION HELP DESK

CERTIFICATION HELP DESK CERTIFICATION HELP DESK Jednotná společná charakteristika výrobků podle DIN EN 1856-1:2003 v rámci CE značení Vícevrsté kouřovody s nerezovou komínovou vložkou a minerálním komínovým tělesem Systém eka

Více

Peletová kamna model/ Cleopatra Technické informace

Peletová kamna model/ Cleopatra Technické informace Cle opa tra Peletová kamna model/ Cleopatra Technické informace FUNKCE U.M Hmotnost kg 160 Výška mm 1165 Šířka mm 750 Hloubka mm 599 Výstup kouře trubka o průměru mm 150 Sání externího vzduchu potrubí

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více