Technická univerzita ve Vídni Zkušební laboratoř pro topná zařízení při Institutu pro technologii, environmentální techniku a přírodní vědy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická univerzita ve Vídni Zkušební laboratoř pro topná zařízení při Institutu pro technologii, environmentální techniku a přírodní vědy"

Transkript

1 Ověřený překlad z němčiny do češtiny TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Pruflabor for Feuerungsanlagen arn Institut mr Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften Technická univerzita ve Vídni Zkušební laboratoř pro topná zařízení při Institutu pro technologii, environmentální techniku a přírodní vědy Getreidemarkt 9/166 A-1060 Wien epad((v.mail.zserv.tuwien.ac.a! tel /15901 fax: ++43 I Zkušební protokol o tepelně-technické zkoušce peletkového kotle "Balance K I typ HP 02" firmy Hapero Energietechnik GmbH Císlo zakázky Zpracoval Počet stran zprávy 14 Počet stran přílohy 52 PL P E.Padouvas L.Kleemann Zpráva byla vydána dne: k'm: E.Padouvas Zpráva byla uvolněna dne: kým: H. Hofbauer

2 Razítko: Zkušební laboratoř pro topná zařízení při Institutu pro technologii, environmentální techniku a přírodní vědy Technická univerzita ve Vídni A-I060, Getreidemarkt 9/166 V případě kopírování nebo zveřejňování tohoto protokolu smí být jeho obsah reprodukován pouze doslovně a formálně správně. Kopírování nebo zveřejňování výňatků s odvoláním na tento protokol lze provádět pouze po písemném schválení Zkušební laboratoří pro topná zařízení. 1 Zadavatel Firma Hapero Energietechnik Salzburger Strasse 14 A-5ll2 Lamprechtshausen GmbH 2 Rozsah zkoušek Firmou Hapero Energietechnik GmbH bylo zažádáno o provedení tepelně-technické zkoušky peletkového kotle s typovým označením Balance K / typ HP 02 podle požadavků normy EN a úmluv podle čl. l5a Ústavního zákona o "Bezpečnostních opatřeních týkajících se malých topných zařízení" a "Úspory energie", a to pro palivo v podobě dřevěných peletek. 3 Objekty a podklady předané ke zkoušení Firmou Hapero Energietechnik GmbH byl předán topný kotel s označením Balance K / typ HP 02. Dále byly pro zkoušky zadavatelem předány níže uvedené podklady: Návod k obsluze Návod k montáži Typový štítek Technické výkresy 4 Popis produktu (zkoušený objekt) 4.1 Konstrukce a funkce U zkoušeného přístroje se jedná o topné zařízení určené pro vytápění místností dřevěnými peletkami, sestávajícího ze zásobníku pro peletky, šnekového dopravníku, spalovacího prostoru s topeništěm a elektrického zapalování, tepelného výměníku na vodu a dvířek ke spalovacímu prostoru se skleněnou tabulkou. Šnekový dopravníkje poháněn elektromotorkem a posunuje palivo v horizontální poloze ke spádové trubce, pomocí níž se palivo dostane do topeniště. Spalovací vzduch se pomocí dmýchadla nasává otvorem pro přívod vzduchu. Horké topné plyny se odvádí přes plochy vodního tepelného výměníku a dále kouřovodem.

3 4.2 Technické údaje zkoušeného kotle 1 Označení zařízení Balance K / typ HP 02 Fotografie zařízení zkoušeného na zkušebně p,,d. rovozdl u 3.1e Palivo Peletky podle normy ONORM 7135 Jmenovitý tepelný výkon [kw] 14,5 Rozsah tepelného výkonu [kw] 3,8-14,5 Max. provozní tlak kotle [bar] 3 Max. teplota kotle [0C] 85 Min. vstupní teplota kotle [0C] 30 Rozměry Váha [kg] 158 Výška [mm] 1118 Podstava [ml] 0,324 Obsah vody v topném okruhu [1] 32 Připojení tok předstih/zpětný [palce] % chod Připojení kouřovodu [mm] 80 Elektrické připojení [V/Hz] 230/50 Příkon start [W] 280 provoz [W] 38 I Údaje výrobce 5 Provedení zkoušek Zkoušky byly realizovány na zkušebním stanovišti, které bylo sestaveno podle normy ONORM EN Tepelně-technická a bezpečnostně-technická zkouška byla realizována podle ONORM EN Uspořádání měřicího stanoviště Zkušební stanoviště splňuje požadavky normy ONORM EN Schématické zobrazení zkušebního stanoviště se nachází na obr. 1.

4 Zkušební plyn z kouřovodu se j ímá pomocí vyhřívané sondy s keramickým filtrem. Vedením zahřátým na cca 180 C se zkušební plyn dostane k další úpravě plynu. Ze zkušebního plynu se odstraní většina vody jeho ochlazením na cca 5 -c. Pomocí čerpadla se takto upravený plyn přivádí k jednotlivým analyzátorům (0 2, CO 2, CO a NO). FID (CxHy) se přivádí separátním zahřátým vedením s filtrem (180 C). ěření prachu se provádí diskontinuálně podle gravimetrického principu. Dílčí proud plynu se izokineticky odsává z proudu spalin. Prachové částice v něm obsažené se oddělí pomocí filtru. Plyn se vysuší (sušicí věž) a poté se vede do plynoměru ke zjištění jeho objemu. Vyhodnocení tepelně-technické zkoušky se provádí rovněž podle normy ONORM EN ~'--"r 'rj Troc 'entlrm Ccszdhler I Kessel -~---i----"'c"2~), Obr. 1: Schématické znázornění zkušebního stanoviště Legenda: PC Daten Logger Ůnerschussleitung taubmesshiilse Trockenturm Gaszahler Kessel Waage in Kamin beheizt počítač sběr dat odvod do kouřovodu zahřáté pouzdro na měření prachu sušicí věž plynoměr kotel rovina 7 Měřicí přístroje a měřicí metody V dalším textu uvádíme použité měřicí přístroje a metody.

5 7.1 Kyslík / oxid uhličitý / oxid uhelnatý ýrobce / typ Měřicí princip ~ěřicí rozsah výstup měřicích hodnot Kalibrační plyn ulový plyn Přesnost měření Emerson Process Management AGIML T 3 IR IR P02 paramagneticky (02) Infračerveným zářením (C02, CO) 0-25 a % O a % C a ppm CO analogově: O až ±20 ma popř. O až ±10 Vss vzduch 14,96 % CO2 v N ppm CO v N2 N2 spodní hranice průkaznosti: 1 % koncové hodnoty měřicího rozsahu mez přesnosti: 1 % 7.2 Oxidy dusíku Výrobce / typ Měřicí princip Měřicí rozsah výstup měřicích hodnot Kalibrační plyn Nulový plyn Přesnost měření Maihak UNOR 6N Infračerveným zářením / ppm NO 0-1 V, 4-20 ma (analogově) 98,7 ppm NO dusíku dusík spodní hranice průkaznosti: 2 % koncové hodnoty měřicího rozsahu mez přesnosti: 1 % 7.3 Organické plynné uhlovodíky Výrobce / typ Testa 123 Měřicí princip plamenově ionizační detektor (FID) Měřicí rozsah 10, 100, 1000, 10000, ppm (s automatickým přepínáním) ýstup měřicích hodnot 0-10 V, 0-20 ma (analogově), palovací plyn vodík 5.0 Spalovací vzduch vzduch bez uhlovodíků Kalibrační plyn 7,89 ppm propan v dusíku ~ ulový plyn vzduch bez uhlovodíků Přesnost měření spodní hranice průkaznosti: 1 % koncové hodnoty měřicího rozsahu mez přesnosti: 1 % 7.4 Prach ýrobce / typ Měřicí princip nímací sonda běrprachu Měření množství prachu Odsávací zařízení Úprava filtru Měřicí rozsah ýstup měřicích hodnot Přesnost měření Strěhlein gravimetricky jednoduchá sonda podle VDI 2066 (z koroziodolné oceli s hladkými vnitřními stěnami) v sondě umístěná pouzdra z nerezi s křemičitou vlnou plynoměr (suchý plynoměr) vakuové čerpadlo se jmenovitým sáním 4 m 3 /h. Odsávaný dílčí proud plynu může být upraven v bypasovém vedení suchá skříň (los DC,cca 12 hod.), exsikátor (cca 1 hod.) 10, 100, 1000, 10000, ppm (s automatickým přepínáním) 0-10 V, 0-20 ma (analogově) +/- 5 mg/nnr'

6 Spodní hranice průkaznosti 2 mg/nrrr' 7.5 Teplota plynu Měření teploty plynu se provádí plášťovým teplotním článkem NiCr-Ni typ K. 7.6 Měření tlaku Měření tlaku se provádí přístrojem pro měření tlaku fy Special Instruments typ Digima LPU s měřicím rozsahem od do 200 Pa. 7.7 Vlhkost vzduchu Měření vlhkosti vzduchu se provádí průběžně měřicím přístrojem firmy Testo typ 175-H Záznamové zařízení Pro sběr dat vhodných pro elektronické zpracování dat se používá počítač (Pentium) a systém pro sběr dat,,field Point" firmy National lnstrumens. 8 Parametry paliva a výsledky zkoušení 8.1 Palivo Označení Druh Rozměry Průměr Délka Peletky smrk [mm] 6 [mm] cca 20 Elementární analýza 1 c [%] 47,11 Ih [%] 5,56 ln [%] 0,10 s [%] 0,01 a L [%] 0,21 o [%] 40,02 ~ [%] 6,98 Hdnty o o, s mmiz se poci Potřeba 02 (obj.02 min) [mj/kg] 0,91 Potřeba vzduchu (obj.l min) [mj/kg] 4,32 Spaliny suché (obj., tr min) [mj/kg] 4,30 Yodní páry (obj.w) [mj/kg] 0,71 Spaliny vlhké (obj., f min) [nr'zkg] 5,01 C~max. [%] 20,47 Výhřevnost (Hu) [ld/kg] Elementární analýza Technické univerzity ve Vídni, Institut pro technologii, environmentální techniku a modní vědy - Stanovení podle DIN popř. DIN 51719

7 3 Všechny objemové údaje se vztahují k teplotě O c a tlaku 1013 mbar. 8.2 Výsledky zkoušení Měření I Plné zatížení Cástečné zatížení Den provedení zkoušek I Nastavení pro zkoušky Zkušební doba [min] Množství paliva [kg] 18,2 5,2 Tepelný výkon paliva [kw] 14, 4,1 Obrat [kg/h] 2,9 0,9 Spodní podtlak v [Pa] 10,9 5,5 záchytu Okolní podmínky Tlak vzduchu [mbar] 989,6 993,3 IVlhkost vzduchu [%] 48,3 30,6 IOkolní teplota [0C] 20,3 20,3 Střední teploty povrchů Víko kotle [0C] 25,1 23,7 Plášť kotle vlevo [0C] 26,4 25,8 Plášť kotle vpravo [0C] 24,5 23,8 Plášť kotle vpředu [0C] 26,2 25,3 Plášť kotle vzadu [0C] 26,4 26,2 Dno kotle [0C] 26,0 22,1 Denní zásobník [0C] 25,6 28,6 Provozní ůdaie [Vzdušný součinitel [-] 1,7 2,5 l(lambda) I Spaliny suché [NmJ/kg] 3,1 6,5 I Spaliny vlhké [NmJ/kg] 3,8 7,2 Objemový proud rnmj/h] 11,1 6,2 Hmotnostní proud [g/s] 7,9 3,5 spalin Střední teplota spalin [0C] 85,1 63,6 cpmvodní pára [kj/nmjk] 1,50 1,50 CPmsuché spaliny [kj/nmjk] 1,32 1,31 Ztráty citelným teplem [kj/nmjk] 724,1 676,0 ve spalinách [kj/nm 3 K] 4,2 3,9 Ztráty v důsledku CO [kj/kg] 4,9 13,2 v e spalinách [%] 0,0 0,1 Ztráty v důsledku [kj/kg] 13,8 31,7 nespálených směsí v [%] 0,1 0,8 popelu Ztráty zářením [W] 147,8 142,7 [%] 1,0 3,5 ljčinnostnepnmá [%] 94,6 91,8 ivýkon nepřímý [%] 13,4 3,8

8 I :\1ěření I Plné zatížení I Cástečné zatížení Den provedení zkoušek I I Topný výkon vody Teplota zpětného chodu [0C] 59,9 62,3 Teplota předstihu [0C] 70,1 74,0 Průtok vody [mj/h] 1,152 0,284 Topný výkon přímý [kw] 13,5 3,8 Učinnost přímá [%] 95,7 92,8 Měření emisí Kyslík [obj. %] 8,3 12,2 Oxid uhličitý [obj. %] 12,1 8,2 Oxid uhelnatý [ppm] Oxidy dusíku NO [ppm] Organický uhlík [ppm] 3 3 Měření prachu 1 [mg/nrrr'] Měření prachu 2 [mg/nnr'] Měření prachu 3 [mg/nnr'] Měření prachu 4 [mg/nnr'] :\1ěření prachu 5 [mg/nm J ] Měření prachu 6 [mg/nrrr'] Emise, vztaženo k 10 ob'. % 02 a normálnímu stavu Oxid uhelnatý [mg/nm 3 ] Oxidy dusíku jako N02 [mg/nm 3 ] Organický uhlík [mg/nm J ] 4 5 Měření prachu 1 [mg/nm J ] Měření prachu 2 [mg/nm J ] Měření prachu 3 [mg/nm J ] Měření prachu 4 [mg/nnr'] Měření prachu 5 [mg/nm J ] Měření prachu 6 [mglnm J ] Emise, vztaženo k 13 ob'. % O2 a normálnímu stavu Oxid uhelnatý [mg/nnr'] Oxidy dusíku jako N02 [mg/nm J ] Organický uhlík [mg/nm J ] 3 4 Měření prachu 1 [mg/nm 3 ] Měření prachu 2 [mg/nm J ] Měření prachu 3 [mg/nrrr'] Měření prachu 4 [mg/nm J ] Měření prachu 5 [mg/nm J ] :\fěření prachu 6 [mg/nnr'] Emise, vztaženo k energetickému obsahu paliva Oxid uhelnatý [mglmj] Oxidy dusíku jako N02 [mg/mj] Organický uhlík [mg/mj] 2 3 Měření prachu 1 [mglmj] 12 9

9 Měření prachu 2 [mg/mj] 13 9 Měření prachu 3 [mg/mj] 10 9 Měření prachu 4 [mg/mj] 12 7 Měření prachu 5 [mg/mj] Měření prachu 6 [mg/mj] 12 9 Referenční kyslík pro měření prachu Měření prachu 1 [obj. %] 9,0 12,6 Měření prachu 2 [obj. %] 8,6 12,5 Měření prachu 3 [obj. %] 8,3 12,0 Měření prachu 4 [obj. %] 8,2 11,8 Měření prachu 5 [obj. %] 7,7 12,2 Měření prachu 6 [obj. %] 8,2 11,9 9 Prověrka provedení a bezpečnostně -technické aspekty Požadavky Zkouška Splněno podle Schopnostodvzdušnění ANO chopnost odvzdušnění prostorů s vodou je dána. Během zkoušek nebyl pozorován hluk varu. Topeniště a kanály pro topný plyn jsou uspořádány tak, že nevznikají nebezpečná nahromadění vznítitelných plynů. Čištění výhřevných ploch ANO I V návodě na obsluhu je popsáno, jak provádět kontrolu, popř. čištění I výhřevných ploch. Zjistitelnost plamene ANO Opatrným otevřením dvířek spalovacího prostoru. T'odotěsnost ANO I~ejsou přítomny žádné otvory pro šrouby k připevnění součástí, které ústí do prostorů, kde proudí voda. Vyměnitelné díly ANO oučásti, které si může provozovatel vyměnit sám, j sou popsány v návodě.na obsluhu. Připojení vody ANO Přípojná závitová hrdla odpovídají mezinárodním normám. I~fista pro připojení jsou volně přístupná a splňují danou funkci, Hrdla pro plnění a vypouštění: závit % (do 70 kw: závit 12 ) Tepelná izolace ANO [Tepelná izolace odpovídá obvyklému standardu. Odpor topného kotle - vztaženo k vodě ANO (9.5) Těsnost - vztaženo k topnému plynu O ANO IYe spalovacím prostoru je podtlak. IZařízení pro regulaci teploty a pro omezení teploty otevřených topných odpadá izaiizeni IZařízení pro regulaci teploty a pro omezení teploty uzavřených topných ANO izaiizeni I Spalovací soustava je rychle odpojitelná. Sestává z tepelného regulátoru a lbezpečnoatního tepelného omezovače. Funkční zkouška v 9.6 IZařízení k odvodu přebytečného tepla do max. 100 kw odpadá IPlnicí prostor ANO IPalivo se dopravuje pomocí šneku z integrovaného zásobníku. IProstor pro popel ANO

10 Objem nádoby pro popel činí cca 71 a dostačuje na 12 hodin provozu při nlném zatížení. J1anuální posuv l odpadá Požadavky Zkouška Splněno podle Automaticky posuv ANO Peletky jsou ze zásobníku dopravovány spádovou trubkou do topeniště, kde ~e podtlak. Maximální naměřené teploty uvnitř kotle při plném zatížení činí: ěna spádové trubky 35,4 -c IPlášť šneku 30,3 -c Příslušenství kotle na vytápění l5 ANO I ~e-zbytné příslušenství je zahrnuto v dodávce kotle. 9.1 Návod k montáži a instalaci Obsah návodu k montáži a instalaci byl přezkoumán podle požadavků normy ONORM EN Požadavky této normy jsou splněny. 9.2 Návod k obsluze O sah návodu k obsluze byl přezkoumán podle požadavků normy ONORM EN Požadavky této [normy jsou splněny. 9.3 Značení Předložené značení na typovém štítku / štítku kotle splňuje požadavky normy ONORM EN Kontrola konstrukce [Kcntrola konstrukce vzhledem k materiálům, vlastní konstrukci a provedení podle ONORM EN mě průběhu vlastního zkoušení neshledala žádné závady. ~.5 Určení odporu vody IOdpor vody byl určen pro průtok, který odpovídá jmenovitému irt>zdílumezi dopředním a zpětným prouděním 10 K a 20 K. Teplotní rozdíl [K] tepelnému výkonu kotle při teplotním Diferenční tlak [mbar] Funkční zkouška regulátoru teploty a bezpečnostního omezovače teploty, popř. hlídání teploty kotle Snížení odběru tepla o 40 % Za tímto účelem byl kotel na dřevěné peletky provozován při jmenovitém tepelném výkonu s přívodní j.eplotou 71 C a regulátor teploty byl nastaven na maximální teplotu kotle 85 -c. Při začátku pokusu byl odběr tepla snížen na 40 %. Regulátor začal ihned snižovat výkon a po 24 minutáchjel kotel na částečný výkon.

11 9.6.2 Vypnutí odběru tepla tože kotel firmy Hapero Energietechnik GmbH je podle normy ONORM v provedení bez zmizení k odvodu zbytkového tepelného výkonu, byl provozní, resp. poruchový stav výpadku proudu a.ypnutí tepelného odběru nasimulován. pokusu s náhlým výpadkem odběru tepla byl kotel provozován při jmenovitém tepelném výkonu = řívodní teplotou 71 -c. Při začátku pokusu byl odběr tepla odpojen (vypnuto oběhové čerpadlo) a odstraněna teplotní čidla kotle. no 5 minutách a při teplotě kotle 85 -c teplotní omezovač zastavil topení. Při tom dosáhnula teplota kotle ~ 22 minutách maximální hodnoty 98,7 "C, 10 Shrnutí a zhodnocení výsledků měření Firmou Hapero Energietechnik GmbH byl dodán kotel na vytápění pomocí dřevěných peletek s označením Balance K / typ HP 02 k provedení tepelně-technické zkoušky podle požadavků normy EN 03-5 a úmluv podle čl. 15a Ústavního zákona o "Bezpečnostních opatřeních týkajících se malých topných zařízení" a "Úspory energie". Jako palivo slouží dřevěné peletky podle normy ONORM M Byly provedeny následující zkoušky: Plné zatížení Částečné zatížení (cca 3O %) _Tazákladě provedených zkoušek a předaných podkladů lze vydat toto hodnocení: 10.1 Technická dokumentace Dodaná dokumentace odpovídá požadavkům normy EN a požadavkům 15a Úmluvy o Bezpečnostních opatřeních týkajících se malých topných zařízení" Výkon menovitý výkon uvedený výrobcem ve výši 14,5 kw se uznává jako odpovídající skutečnosti. I 10.3 Energeticko-ekonomické hodnocení Z následující tabulky vyplývá energeticko-ekonomické hodnocení kotle na vytápění Učinnost [%] Balance K / typ HP 02 Plné zatížení 95,7 Částečné zatížení 92,8 2\ (67+610gQN) 73,9 [Lmluva podle či. 15a (68,3+7,710gQN) 77,1

12 10.4 Hygienické hodnocení ovzduší \- následující tabulce Je uveden souhrn namerených emisi. Zkušební výsledky Balance K / typ HP 02 Mezní hodnoty co [mg/nnr'] při 10 % 02 [mg/nm 3 ] podle při 13 % O2 [mgimj] EN Plné zatížení Cástečné zatížení Plné zatížení Cástečné zatížení EN tř. 3 [mg/nm 3 ] při 10 % O 2 Plné zatížení CITgmlický r-~ r r ~ uhlík Cástečné zatížení Plné zatížení Cástečné zatížení _Při částečném zatížení na 30 % jmenovitého výkonu smí být mezní hodnota překročena 050 %. - třední hodnota vypočítaná ze šesti dílčích měření, přičemž každé měření nedosáhnulo mezní hodnoty a zákona [mgimj] I~a základě zkoušek lze konstatovat: Požadavky tepelně-technické zkoušky podle EN jsou splněny. Požadavky na emise podle úmluvy podle či. 15a Ústavního zákona o "Bezpečnostních opatřeních Itýkajících se malých topných zařízení" jsou splněny. Požadavky na účinnost podle úmluvy podle či. 15a Ústavního zákona o "Úsporách energie" jsou Isplněny. 150 Zpracovatel Podpis E. Padouvas V.r. Dipl.-Ing. E.Padouvas Vedoucí podpis nečitelný v.r. Univerzitní prof. Dr. H.Hofbauer Razítko: Zkušební laboratoř pro topná zařízení při Institutu pro technologii, environmentální techniku a přírodní vědy Technická univerzita ve Vídni A-I060, Getreidemarkt 9/166 TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA ~~:Z.lotlumočníkjazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne I~j. Spr. 2205/90 stvrzuji, že mnou provedený překlad souhlasí s textem připojené listiny. I.. -ekjadujsem provedl tyto opravy: --- l:1wnočnický úkon je zapsán v deníku pod poř. č Is" etin dne ~.lti<lr Jhv'~ Otisk kulaté pečetě a podpis tlumočníka: - ~\Cldimrr Al '-<:00;...,,0\.> OZ.. " 0(. ".' > ~~ ' l'q ~Očnil<. I)~rnecké~o -

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva ORLIGNO 200 (18, 25, 40, 60, 80 k. Čisté řešení Dřevo je obnovitelné palivo, jako slunce, voda, nebo vítr. Je zdrojem energie,které

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU WPC 04-13 / WPC 04-13 cool Maximální topný a chladicí výkon, minimální potřeba místa. Tepelné čerpadlo země voda WPC nebo WPC cool patří s COP až 5,0 k nejúčinnějším tepelným čerpadlům na trhu. Jeho nový

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi? Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Centrální zásobování materiálem

Centrální zásobování materiálem Centrální zásobování materiálem Aplikační možnosti Systém centrálního zásobování materiálem je určen pro potrubní přepravu plastového materiálu-granulátu v plastikářských provozech. Pro dopravu využívá

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Spolupráce s RWE 2010

Spolupráce s RWE 2010 Spolupráce s RWE 2010 Velká modernizační kampaň RWE a Viessmann Ceník akčních sestav Platný od 1. dubna 2010 ZÁRUKA 5 LET Úvod/obsah 2/3 Viessmann ve spolupráci s RWE připravil na období od 1. dubna 2010

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR: www.krby-krbove-vlozky.cz. www.krby-krbove-vlozky.cz. - tradice od roku 1937 -

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR: www.krby-krbove-vlozky.cz. www.krby-krbove-vlozky.cz. - tradice od roku 1937 - designed by: www.greenseven.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Energetický monitor. Pomoc pro optimální údržbu a seřizování otopných soustav založená na konkrétních naměřených hodnotách

Energetický monitor. Pomoc pro optimální údržbu a seřizování otopných soustav založená na konkrétních naměřených hodnotách Energetický monitor Pomoc pro optimální údržbu a seřizování otopných soustav založená na konkrétních naměřených hodnotách Zlepšení energetické účinnosti otopných soustav... Nejen nákup nemovitosti, ale

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

jirka.horak@ .horak@vsb.cz www.vec.vsb

jirka.horak@ .horak@vsb.cz www.vec.vsb Umíme me správn vně topit? Co nejvíce ovlivní to co jde z tvého komínu? nu? Jirka Horák, jirka.horak@.horak@vsb.cz www.vec.vsb vsb.cz Zkušebna VEC Akreditovaná zkušebn ební laboratoř č.. 1166.3 - ČIA autorizovaná

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Solární systémy rilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění www.varisol.cz Změňte svůj způsob myšlení s kolektory Thermomax, Varisol Thermomax HP200/250 Vysoce účinný vakuový trubicový kolektor pracující

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOGAS 200 F. Nízkoteplotní plynový kotel. 11 až 60 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOGAS 200 F. Nízkoteplotní plynový kotel. 11 až 60 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOGAS 200 F Nízkoteplotní plynový kotel 11 až 60 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 4 VITOGAS 200 F Typ GS2 Nízkoteplotní plynový kotel

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více