Fryderyk Chopin in Polish Literature. [Fryderyk Chopin v polské literatuře] Libor Martinek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fryderyk Chopin in Polish Literature. [Fryderyk Chopin v polské literatuře] Libor Martinek"

Transkript

1 DOI: /XL Fryderyk Chopin in Polish Literature [Fryderyk Chopin v polské literatuře] Libor Martinek Abstrakt Proslulý polský skladatel Fryderyk Chopin je s českými zeměmi spojen několika návštěvami (Karlovy Vary, Praha, Děčín, Teplice v Čechách, Mariánské Lázně), při kterých prožil šťastné chvíle shledání se svou rodinou, žijící v ruském záboru, poznal svou velkou lásku Marii Wodzińskou, která zůstala nenaplněna, v Praze se setkal s českými obrozenci (mj. s Václavem Hankou) a s významnými skladateli té doby; ve Vídni, centru habsburské monarchie, navázal četné další kontakty s českými skladateli a srdečné přátelství s houslistou Josefem Slavíkem; navštívil také české zámky, kde koncertoval, zejména srdečně byl vítán v Děčíně. Rovněž jeho učitelé hudby ve Varšavě byli českého původu. Četné vazby skladatele na české země vedly u nás i k založení Společnosti Fryderyka Chopina a k pravidelnému mezinárodnímu festivalu v Mariánských Lázních, dokonce k muzikologickým sympoziím. Mnohé pozoruhodné skutečnosti spojené s pobyty a prožitky Chopina v českých zemích nebo na území rakouské monarchie, obecně i jeho pozoruhodný, romantický život, vrozený demokratismus ve smýšlení, osobní vlastnosti, charakter i umělecké založení, to vše přivedlo četné české spisovatele, jak básníky, tak i prozaiky, ale i literární historiky, muzikology a výkonné hudební umělce k vyjádření vztahu k Chopinovi, jeho hudbě a také ke vzniku zajímavých literárních děl; z nich za všechny jmenujme sbírky veršů básníků Kamila Bednáře, Jiřího Karena, Josefa Pávka, Oldřicha Zemka, Karly Erbové nebo soubor tří novel Vladislava Mareše. Studie se kromě pojednání o významných českých chopinianách a překladech nejvýznamnějších polských chopinian do češtiny soustřeďuje především na vztah literatury a hudby v dílech polských spisovatelů. Klíčová slova Fryderyk Chopin, hudba, polská literatura, beletrie, memoáry, západočeské lázně Chopin není jen virtuóz, je také básník, dokáže nám předávat poezii, která žije v jeho duši. Je také skladatelem a nic se nevyrovná radosti, jakou nám dává, když usedne ke klavíru a improvizuje. Není ani Polák, ani Francouz, ani Němec; pochází z kraje Mozarta, Raffaela, Goetha: jeho skutečnou vlastí je kouzelné království poezie. (Heinrich Heine) Osobnost polského romantického skladatele Fryderyka Chopina, jehož dvousté výročí narození jsme si připomněli v roce 2010, vzbuzovala zájem nejen muzikologů, historiků, životopisců a dalších odborníků, ale také spisovatelů jak v Polsku, tak ve světě. Byli to jak jeho vrstevníci, vzpomeňme Cypriana Kamila Norwida, jenž napsal poemu Chopinův klavír inspirovanou skutečnou událostí roku 1863 ve Varšavě, kdy ruští vojáci vyhodili Chopinův nástroj z okna, tak autoři mnohem mladší. Ostatně Chopin sám jevil zájem o literaturu a soudobé umění vůbec, k jeho nejvýznamnějším přátelům patřili skladatelé Hector Berlioz a Ferenc Liszt, malíř Eugéne Delacroix, básník Heinrich Heine nebo prozaik Honoré de Balzac. S emancipovanou spisovatelkou George Sand také nějakou dobu žil, později se tento vztah stal námětem k četným literárním ztvárněním. 85 XLinguae Journal, Volume 8 Issue 2, April 2015, ISSN

2 Hned v úvodu našeho příspěvku je třeba zrekapitulovat Chopinovy návštěvy v Čechách a připomenout skutečnost, že Chopin během svého života navštívil české země celkem čtyřikrát; pobýval v Praze, v Teplicích, v Děčíně, ale šťastné chvíle prožil zejména v Karlových Varech, kam přijel za svou rodinou v roce 1835, a o rok později v Mariánských Lázních, aby navštívil rodinu Wodzińských. Několik českých spisovatelů se proto věnovalo beletrizaci nebo odbornému historickému zpracování těchto pobytů, o čemž podrobněji pojednáváme knize Fryderyk Chopin v české literatuře (Martinek, 2013). 1 V Praze se poprvé objevil se skupinou svých přátel při cestě z Vídně do Drážďan v roce 1829, ubytoval se v hotelu U Černého koně v místě dnešní České národní banky, kde je také umístěna Chopinova pamětní deska. Po příjezdu 21. srpna chtěl hned po obědě navštívit Václava Hanku v Muzeu Království českého, ale zdržel se prohlídkou katedrály sv. Víta, kde ho zaujal náhrobek Jana Nepomuckého a kaple sv. Václava. Prahu shlédl z hradního návrší a popsal ji v dopise rodičům: Město je celkem pěkné, jak je z hradního nádvoří vidět, velké, starobylé, kdysi bohaté. Archiváře muzea v úřadě zmeškal. Hanku posléze našel spolu s přáteli, juristou Ignacym Maciejowským a medikem Alfonsem Brandtem. Hanka znal osobně Chopinova kmotra, profesora politické ekonomie na varšavské univerzitě Fryderyka Skarbka. Maciejowski měl pro Hanku doporučující dopis a odvděčil se básní, kterou Chopin zhudebnil jako Mazur G dur v lydickém modu. Objevitele údajně starobylého Rukopisu královédvorského mohla tato báseň potěšit, protože je v ní oslavován jako ten, jenž bratrského lidu písně / vyrval z časů zhoubné plísně, tedy za objev Rukopisu a za buditelskou činnost; báseň končí česko-polskou zdravicí: Syna zdraví české země / nadviselských Slovan plémě. Mazurek byl vepsán do pamětní knihy, kam Brandt ještě dopsal dvojverší z Konrada Wallenroda Adama Mickiewicze, 2 jehož vpis do památníku jim Hanka ukázal. 3 Na druhou návštěvu se pak Chopin vypravil sám. Patřila mannheimskému rodáku Friedrichu Wilhelmu Pixisovi, jenž po uměleckých cestách Evropou zakotvil v Praze, kde na hudební konzervatoři založil houslové oddělení. Pixisovým žákem byl i slavný český houslista Josef Slavík, jehož Chopin poznal ve Vídni. Chopinovým učitelem klavíru ve Varšavě byl Čech Vojtěch Živný, rodák ze Mšena u Mělníka, jeho druhý učitel hry na klavír a varhany Václav Vilém Würfel, jenž Chopina učil technice klavírního stylu brillant, se narodil v českých Plaňanech (poblíž Kolína). Také ředitel varšavské konzervatoře, ze Slezska pocházející Polák Josef Elsner znal dobře české kulturní poměry, jelikož po určitou dobu profesně působil v Brně. Chopin byl díky Elsnerovým doporučujícím dopisům během svého pobytu ve Vídni v roce 1829 představen českému skladateli Vojtěchu Jírovcovi a rakouskému klavírnímu pedagogovi Carlu Czernymu. Chopin podle pověsti věnoval v kladských Dušníkách dva koncerty ve prospěch sirotků po českém dělníkovi kováři z nedaleké dílny (tato událost byla časem dokonce barvotiskově zabarvená; mladý Chopin se měl údajně zamilovat do zchudlé, leč krásné české vdovy jménem Libuše). Kdežto polský chopinolog prof. Kazimierz Maciąg na základě studia archiválií dospěl k názoru, že nešlo o proletáře, ale pravděpodobně o lázeňského hosta českého původu, po jehož náhlém úmrtí nezbyly vdově s dětmi a služebnictvem peníze na návrat domů. Koncerty se v roce 1826 nepochybně uskutečnily, umělecky byly úspěšné, ale zdali pomohly vdově, aby se vyrovnala s obtížnou finanční situací, v tom se prameny rozcházejí. 1 Úvodní část článku z ní taktéž vychází v podstatě nezměněné textové podobě. 2 K inspiracím Chopina dílem Mickiewicze srov. Tarasti 1992: Co se týče Chopinova pobytu v Praze, odkazujeme se na dostupnou literaturu (Simonides, 1953). 86

3 Vraťme se však do Prahy, kde Chopin během návštěvy u Pixise projevil přání seznámit se s drážďanským skladatelem Augustem Klengelem, jenž tou dobou pobýval v Praze. Autor Kánonů a fug ve všech durových a mollových tóninách se vskutku toho dne dostavil a své klavírní umění předváděl dvě hodiny, aniž by ho napadlo vybídnout mladého Poláka, aby také něco zahrál. Nicméně od Klengela, jenž se těšit určité lokální proslulosti, dostal doporučující dopis pro Drážďany, který se Fryderykovi nepochybně hodil při jeho další zastávce v Sasku. Chopin ostatně v Praze ani nemínil koncertovat, když si toto provinční město habsburské monarchie dovolilo před ním zkritizovat Paganiniho vystoupení, a celkově byl zdejší předsmetanovský hudební život značně konzervativní. Na cestě z Prahy Chopin navštívil Teplice, kde se setkal se svým přítelem Ludvíkem Lempickým a zavítal také na zámek hraběte Clary-Aldringena; z této návštěvy se zachoval dopis o jeho hře ve společnosti i záznam v deníku Eufemie Claryové. Teplice v Čechách, přezdívané Malá Paříž, poté navštívil ještě jednou roku 1835 při cestě z Karlových Varů do Děčína. Podruhé si Chopin v Praze krátce odpočinul na cestě z Varšavy do Vídně opět v hotelu U Černého koně 20. a 21. listopadu V roce 1835 přijela Chopinova rodina do tehdejšího Karlsbadu, což bylo příležitostí k setkání s Fryderykem, tehdy již z vlastní vůle polským emigrantem, na půdě pro Poláky neutrální. Rodiče se sestrami byli ubytováni v hotelu U Zlaté růže, společně zde všichni strávili tři týdny. Chopin pak s rodinou odjel do Děčína na pozvání hraběte Thuna-Hohensteina, jehož děti vyučoval v Paříži, a do deníku jeho dcery vepsal Velký brilantní valčík As dur Op. 34, č. 1 Děčínský. Odtud se po smutném loučení s blízkými odebral do Drážďan. Nevelká náhoda tomu chtěla, aby se tam setkal s rodinou Wodzińských, kterou již znal z Varšavy; synové Wodzińských byli chovanci penzionátu Chopinova otce Mikołaje (Nicolase). Wodzińští s výjimkou otce, jenž spravoval rozsáhlé statky v Polsku, pobývali několik let v Ženevě, odkud se přes Drážďany, kde tehdy žila početná polská kolonie, vraceli do vlasti. Za pět let od doby, kdy je Fryderyk viděl naposledy, starší ze tří dcer, Marie, vyzrála v dívku, která se ve svých šestnácti letech projevovala jako obdařená několika uměleckými talenty. O rok později, v létě roku 1836, Teresa Wodzińská s dcerami Marií, Józefou a Tereniou i s vychovatelkou slečnou Malletovou přijely do tehdejšího Marienbadu. Ubytovaly se 9. července v penzionu později známém jako dům U Bílé labutě, kam za nimi přijel Chopin o třináct dní později (28. července) na návštěvu. Z té doby pochází i proslulý Mariin akvarel Chopinův portrét. Společně zde strávili měsíc, pak odcestovali do Drážďan. Fryderyk Chopin věnoval Marii Wodzińské do zápisníku dvě své etudy As dur a f moll. Fryderyk prožil silné citové vzplanutí k nevšední dívce; po návratu do Drážďan snad došlo mezi nimi k tajným zásnubám, o nichž věděla Mariina matka Teresa. Vztah mladé dvojice zůstal z různých příčin, jejichž podrobný rozbor není naším cílem, ale různým způsobem byl interpretován skladatelovými životopisci, nenaplněn. Chopinovo důležité milostné vzplanutí vyhaslo po dvou letech skladatelovy korespondence s Marií a její matkou Teresou, kterou uložil v balíčku vlastnoručně nadepsaném Moja bieda ( Moje hoře ). Později se vztah Fryderyka a Marie stal dá se říci vděčným tématem řady literárních zpracování. Kromě Eleonory Ziemięcké, která v létě roku 1836 rovněž pobývala v Marienbadu a jíž vděčíme za přepjaté vyprávění o společných plánech a snech obou mladých lidí (Ziemiecka, 1861, 1974), se vztah Fryderyka a Marie stal inspirací pro další polské i české spisovatele (dílům těch druhých se v článku věnujeme jen stručně, odkazuji proto na již zmíněnou knihu Fryderyk Chopin v české literatuře). K paradokumentárním textům, které se týkají Chopina a vydaným na české půdě, patří textová koláž Osvalda Klappera Chopin v Čechách 1835 (1975) vydaná u příležitosti 165. výročí skladatelova narození. Jak je patrné z letopočtu umístěného 87 XLinguae Journal, Volume 8 Issue 2, April 2015, ISSN

4 v názvu díla, jeho obsah se týká Chopinova pobytu v Karlových Varech a Děčíně. Známý výtvarník a grafik, jenž je také autorem chopinovských karikatur, do ní umístil úryvky ze slovenského vydání knihy Chopin (1973) Jarosława Iwaszkiewicze, z dopisů skladatelova otce Mikołaje Chopina jeho zeti Konstantymu Jędrzejewiczovi z Karlových Varů (datovaný 16. srpna 1835) a rodině do Varšavy (ze stejného dne), z dopisu Fryderyka Chopina rodině z Edinburghu (19. srpna 1848) i část zmíněného Valčíku As dur, který skladatel zkomponoval na zámku Thuna-Hohensteina v Děčíně a dedikoval jeho dceři Josefě (15. září 1835). Zůstaneme-li u knižně vydané korespondence, Jaroslav Simonides přeložil z francouzského originálu proslulý dopis George Sand jejímu i Chopinovu důvěrnému příteli Wojciechu Grzymałovi (z konce května 1838) pod titulem Psaní o lásce (1983). Významným epistolografickým doplněním do českých chopinian byl svazek Milostná sonáta G. Sand a F. Chopin v dopisech (1989), jehož editorkou i překladatelkou byla Milena Tomášková. Pokud jde o edice poezie s chopinovskou tematikou, výběr z básní českých a polských autorů o Chopinovi v Mariánských Lázních Zde zní ozvěna jeho tónů (1983) sestavil a připravil k vydání také Osvald Klapper. Najdeme v něm básně Františka Kropáče (Improvizace v Mariánských Lázních), Oldřicha Zemka (Maria), Jiřího Karena (Chopin v Mariánských Lázních s podtitulem Maria Wodzińská), Kamila Bednáře (úryvek z poemy Chopin v Mariánských Lázních) a také překlady z polské poezie výňatek z Chopinova klavíru Cypriana Norwida v překladu Jana Pilaře a báseň Chopinova polonéza Marie Konopnické v translaci Olgy Neveršilové; báseň Konopnické je významná také tím, že ji autorka vepsala do pamětní knihy v den odhalení pamětní desky na Chopinově domě v Mariánských Lázních 31. července Kromě zmíněných básníků Oldřicha Zemka, autora sbírky Chopinovské akordy (1967), Jiřího Karena, jenž napsal sbírku Hledání modrého tónu (1979) a Kamila Bednáře jako autora poemy Chopin v Mariánských Lázních (1961), později, v roce 1981 vydanou pod titulem Fryderyk a Marianna (Chopin v Mariánských Lázních), je třeba připomenout sbírku Chopiniana (1976) Josefa Pávka a dvojjazyčnou, česko-polskou sbírku básnických epištol Karly Erbové Již nikdy nedovolím požáru Już nigdy pożarem mi nie płonąć (2003), která se specificky věnuje vztahu Chopina a George Sand. Přehled českých básnických chopinian pak již jen doplňuje báseň Františka Branislava Chopinův stesk; tato v letní atmosféře laděná báseň vyšla v Branislavově sbírce s hudebním titulem Divertimento a kantiléna (1964). Co se týče prózy, jak už napovídá titul novelky Růže pro Fryderyka (1993) Vladislava Mareše, autor se zabývá pobytem Chopina v Mariánských Lázních a jeho nenaplněnou láskou k Marii Wodzińské. Posmrtně vyšel Marešův biografický román Brilantní valčík, Návštěvy Fryderyka Chopina v Čechách (2000). Z uvedeného výčtu je patrné, že Chopinovy pobyty v Čechách inspirovaly několik českých spisovatelů k vytvoření více či méně povedených literárních děl. V další části příspěvku se pokusíme odpovědět na otázku, zdali tyto české epizody z Chopinova života, spojené s pobytem v západočeských lázních i jinde (v Praze, Teplicích, Děčíně), byly důležité i pro polské spisovatele, popřípadě se pro ně staly významné některé osobnosti spjaté svým původem s Čechami a vstupující nějakým způsobem do skladatelova života. Zároveň si kladu za cíl odlišit v polsky psaných beletristických pracích literární fikci, pověst, legendu či mýtus od historické pravdy v kontextu Chopinových pobytů v Čechách. Chci se rovněž zamyslet nad tím, jakým způsobem byly tyto epizody z umělcova života beletrizovány, jakým literárním strategiím byly podřízeny, popřípadě co bylo jejich motivací a čím byly podmíněny. 88

5 Čeští čtenáři mají k dispozici překlad životopisné knihy Chopin (1955) Jarosława Iwaszkiewicze ( ), který vyšel pod titulem Fryderyk Chopin ( ) (1957). Příznačné přitom je, že zmínění čeští spisovatelé, zejména Oldřich Zemek a Kamil Bednář, museli být s touto knihou dobře obeznámeni. Z doslovu Jaroslava Simonidese k Bednářově sbírce Fryderyk a Marianna (Chopin v Mariánských Lázních) (1981) se dozvídáme, že básník překládal verše citované v chopinovské monografii Jarosława Iwaszkiewicze a s jeho básnickou spoluprací vyšly i Chopinovy listy rodině a přátelům. 1 V této knize ho zvlášť zaujala kapitola o vztahu polského skladatele k Čechám. Prostudoval si známá fakta a po několikaměsíčním hledání cesty ke ztvárnění syžetu napsal pak už ve velmi krátké době cyklus Chopin v Mariánských Lázních (Simonides, 1981). O návštěvě Chopina v Praze u Václava Hanky nás zpravuje rovněž polský prozaik Tadeusz Łopalewski v životopisném románu Fryderyk (1975) 2, v němž zachycuje především Chopinovo dětství a mládí. Vyprávění, určené zejména dětem a mládeži, končí porážkou polského listopadového povstání v r proti ruským okupantům a Chopinovým odjezdem za hranice. V románu nemohla chybět ani legenda o Libuši, tedy příhoda s náhle osiřelou (nikoli tedy ovdovělou) mladou Češkou během Chopinova pobytu v Dušníkách 3 roku Tato pověst je vylíčena shodně s obrazem, jenž v polské literatuře zdomácněl v druhé polovině 19. století. Fryderyk se do modrooké Libuše zamiluje, nejprve ji navštěvuje se svou matkou, která sleduje nešťastnou dívku s neskrývaným podezřením, pak koncertuje ve prospěch finanční sbírky na dívku a její čtyři sourozence po smrti otce dětí, dělníka v nedaleké slévárně. Polský chopinolog Kazimierz Maciąg obrací pozornost na zajímavý moment v knize Łopalewského, kterým je idylická scéna, odehrávající se mezi zamilovanými během jejich rozloučení. (Maciag, 2010: 307.) Umělec se setkává s Libuší před jejím lázeňským domem, odkud jdou společně ke studni: Dziewczyna postawiła kubeł na cembrowinie. - Muszę się napić rzekła. Dzień jest gorący. - Właśnie o tym samym pomyślałem! zawolał Fryderyk. - Proszę. - Nie. Możemy jednocześnie. Ja z tej strony, a pani z drugiej. Zanurzyli oboje usta w klarownej, chłodnej wodzie. Czoła ich zetkły się. Pili wolno wpatrzeni w swoje odbicie, rozbawione spojrzenia spotkały się jak w lustrze. Fryderyk uniósł głowę i odetchnął głęboko. 4 (Łopalewski, 1975: 128.) 1 Simonides měl nepochybně na mysli knihu Fryderyk Chopin, Listy rodině a přátelům (1961). 2 Český překlad: Tadeusz Łopalewski, Fryderyk. Přel. Josef Zumr. Praha: Albatros, Duszniki-Zdrój je lázeňské město v jihozápadním Polsku, v Dolnoslezském vojvodství, na řece Kladská Bystřice. Město se nachází v západním Kladsku, blízko česko-polské hranice. (Cit. podle Wikipedie < Zdr%C3%B3j.>) 4 Dívka postavila vědro na roubení.»musím se napít,«řekla.»je dnes horko.zrovna jsem na to taky myslel!«zvolal Fryderyk.»Prosím.Ne. Můžeme společně. Já z téhle strany a vy z druhé.«89 XLinguae Journal, Volume 8 Issue 2, April 2015, ISSN

6 Pití z jedné nádoby je bohaté na literární evokace a nemohlo zůstat bez fabulačních důsledků. Autor poskytuje čtenáři naději na další pokračování citového vzplanutí obou mladých lidí. Libuše odjíždí do Prahy, ale Fryderyka informuje, kde by ji mohl najít, kdyby město navštívil během svých uměleckých cest. Autor při pozdějším Chopinově pobytu v Praze (během jeho návratu z Vídně v roce 1829) před odjezdem z města nechává pianistu si vzpomenout na svou lásku, kterou prožil před několika lety: I dopiero przy wsiadaniu do dyliżansu przypomniał sobie Fryderyk, że mógł by odnaleźć i zobaczyć swą dawną sympatię z Dusznik, miłą Libuszę. Zupelnie o niej zapomniał. Pewnie wyszła za mąż i dziatki niańczy westchnął w duchu. To już kilka lat upłynęło... od tamtej dziecinady mojej 1 (Łopalewski, 1975: 193). Tadeusz Łopalewski tedy využívá legendu o Libuši k rozvíjení některých detailů v epizodách z Chopinova životopisu k uměleckým cílům, zejména k vytvoření co nejzajímavějšího obrazu slavného polského umělce v knize určené především mládeži, jejímž hlavním cílem bylo zdůraznit polský rodokmen Fryderyka i jeho hudby. Stejnou legendu o české dívce Libuši využívá Janina Siwkowska ( ) v knize pro mládež Tam, gdzie Chopin chodził na pół czarnej... Stylizacje ( Tam, kde Chopin chodil napůl v černém... Stylizace ; 1959) skládající se z pěti epizod ze života umělce a je zvláštní žánrovou variantou prózy, kterou autorka sama nazývá stylizací. Autorským záměrem bylo stylizování textu do podoby jazyka, jakým se mluvilo v první polovině 19. století. Čtenář pak získává dojem, že čte památník psaný v době Chopinova mládí návštěvníkem tehdejších salonů a vášnivého čtenáře tisku, jenž sleduje kariéru mladého Fryderyka. (Siwkowska je dále autorkou knihy Pan Chopin opuszcza Warszawę / Pan Chopin opouští Varšavu / z r. 1969, kterou už můžeme nazvat klasickým románem a výsledkem jejích podrobných studií o Chopinově rodině je třídílná práce Nokturn czyli rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach , / Nokturno neboli Chopinova rodina a Varšava v letech / sv. 1 3, Warszawa 1986, 1988, 1996.) Siwkowska v kapitole o Chopinově pobytu v Dušníkách Frycek pije Reinertzką Serwatkę ( Frycek pije reinertskou syrovátku ) mimo jiné cituje zmínku z Kuriera Warszawskiego ( Varšavského kurýra ) o Chopinových koncertech v lázních ve prospěch několika dětí, které przez śmierć ojca do wód na kurację przybyłego, sierotami stały się 2 (Siwkowska, 1972: 25). Z Prahy spolu s otcem, jenž po paralyzujícím záchvatu předčasně zemřel, měly podle autorky přijet dvě děti (tedy nejmenší počet z oněch několika ). Eventuální cit skladatele k mladé Češce je Siwkovskou podán velmi zdrženlivě, čtenář se dozvídá, že Fryderykovi chybí ona mladá dívka a při odjezdu skuteczna siła, jaką jest serc obopólne, choćby najlżejsze drgnienie, wraz z ostatnim smutnych źrenic wejrzeniem wsiadającej w dyliżans pocztowy dzieweczki w tęsknoty się czucie, pustelnictwa spragnione transfigurowała 3 (Siwkowska 1972: 32). Jak Ponořili svá ústa do průzračné chladné vody. Jejich čela se dotkla. Pili zvolna, dívali se na svůj obraz a jejich veselé pohledy se setkávaly jako v zrcadle. Konečně Fryderyk zvedl hlavu a zhluboka si oddechl. (Łopalewski, 1986: ) 1 Teprve když vsedali do dostavníku, Fryderyk si vzpomněl, že mohl vyhledat a uvidět svou starou lásku z Dušníků, usměvavou Libuši. Úplně mu vypadla z paměti. Jistě se už vdala a má děti, povzdychl si v duchu. Kolik let už uběhlo od té mé dětské pošetilosti! (Łopalewski, 1986: 170.) 2 se po smrti otce, který se přijel léčit do lázní, staly sirotami (není-li uvedeno jinak, překlady z polštiny provedl autor článku). 3 opravdová moc, jakou je jen nejmenší zachvění obou srdcí se spolu s posledním pohledem smutných očí dívenky nasedající do poštovního dostavníku přeměnila v pocit touhy, žíznící po poustevnictví. 90

7 již postřehl Kazimierz Maciąg, nevyskytuje se zde dívka podávající vodu lázeňským hostům, sentimentální povzdechy u studny nebo dojemná představa, poněkud následující Goethovo Utrpení mladého Werthera, jak nebohá Libuše krmí hromádku osiřelých sourozenců. (Maciag, 2010: 317.) Kdyby kniha Siwkowské nevyšla poprvé v roce 1959, ale o dvacet nebo třicet let později, mohli bychom ji označit za částečně postmoderní dílo, neboť vědomě pracuje s možností vícevrstvové čtenářské recepce (chybí jí však výrazná postmoderní ironie a sarkasmus). Jak si všimla dobová kritika, díky celé řadě postav a událostí v ní hudebníci a muzikologové najdou nemálo zajímavého materiálu, historikové se rádi prohrabou v archivech lidských vzpomínek, sociologové zde mají látku k dobovému společenskému životu, historikové umění nebo literární historikové galerii pozoruhodných lidských typů a obyčejný čtenář se pobaví naivními příhodami či humornými situacemi a poté pohlédne na varšavské ulice tak, jakoby si prohlížel obrazy staré Varšavy na Canelettových obrazech. (Sierpinski, 1959: ) Nyní obraťme pozornost k regionu západočeských lázní a pobytům Chopina a jemu blízkých osob v nich. Maria Kuncewiczowa ( ) je autorkou několika prozaických prací navazujících na biografii Fryderyka Chopina. 1 Pro nás je významný Kurgast Marienbadzki ( Marienbadský lázeňský host /resp. Mariánskolázeňský host/ ; 1932), což je stručný, prozaický třídílný obraz, opírající se o historii lásky Chopina k Marii Wodzińské. Skladatel je nepochybně nejdůležitějším a v podstatě jediným hrdinou tohoto díla, které můžeme s ohledem na jednolitost tématu nazvat novelou skládající se ze tří epizod mariánskolázeňské, drážďanské a pařížské. Pro nás je nejzajímavější první, svým charakterem idylická epizoda, ve které zamilovaní pijí vodu z pramene, žertují a poslouchají lázeňský orchestr. Chopin koncertuje v hospodě U Bílé labutě, u níž se zastavují kolemjdoucí lázeňští hosté, aby si poslechli hudbu. Také Fryderykova nemoc ještě představuje nevinný žert. Fryderyk wyjmował chusteczkę i wdziecznie minodując kaszlał 2 (Kuncewiczowa, 1983: 19). Ve třetí, pařížské části novely zoufalý Fryderyk při vzpomínce na svou nenaplněnou lásku k Marii chodí po pokoji se džbánkem v ruce, který si přivezl právě z Mariánských Lázní. Kuncewiczowa představuje Chopina nikoli jako romantického umělce, ale především jako člověka, který dramatickým způsobem prožívá svou existenci. Pro autorku novely je pravda o nemoci skladatele zajímavější než údajná pravda o uměleckých dilematech. Člověk a jeho život jsou v díle důležitější než ideje. Spisovatel Juliusz Kaden-Bandrowski ( ) v mládí studoval hru na klavír ve Lvově, Krakově, Lipsku i Bruselu. Studia ukončil s vyznamenáním, ale po těžkém úrazu ruky se musel rozloučit s hudební kariérou. O Chopina se Kaden- Bandrowski zajímal poměrně intenzivně, jak o tom svědčí i jeho články, referáty nebo eseje v tisku. 3 V knize Życie Chopina ( Chopinův život ; 1938) je skladatelův životopis využit především k dalším úvahám na téma fenoménu jeho hudby. Ve svém 1 Maria Kuncewiczowa je mj. autorkou črty Miłość Chopina ( Chopinova láska ), jejímž tématem je skladatelův cit, kterým obdařoval Konstantinu Gładkowskou, o několik měsíců od něj mladší studentkou zpěvu varšavské konzervatoře. (Kuncewiczowa, 1937: 7.) 2 Fryderyk vytahoval kapesník a s legračním výrazem kašlal. 3 Je jich zhruba šestnáct, některé jsou zaměřené na Chopinovo klavírní umění, jeho diaristiku z dětství, jiné na místa nebo významné osoby spojené s umělcovým životem, popřípadě jde o relace z chopinovských mezinárodních klavírních soutěží. (Viz: < 91 XLinguae Journal, Volume 8 Issue 2, April 2015, ISSN

8 díle se Kaden-Bandrowski zabývá jak předemigračním, tak emigračním obdobím Chopinova života, ale z hlediska svého literárního záměru intencionálně pomíjí některé události ze skladatelovy biografie. Namísto toho ukazuje Chopina jako výjimečnou, snad až nadpřirozenou, zázračnou osobnost. Fryderyk jako hudebním talentem podivuhodně obdařené dítě je umělecky spasen již v dětském věku. Chopina dokonce označuje za Koperníka klavíru, za vynálezce, který odhalil podstatu zvuku klaviatury, oživil ji a obdařil ji pohybem, jenž je jí vlastní. Kaden-Bandrowski dokonce pomíjí různé pověsti a fámy spojené s Chopinem, včetně romance s Konstantinou Gładkowskou, které by mohly narušit hrdinský obraz klavírního virtuóza a skladatele. Také Fryderykův rozchod s Marií Wodzińskou měl vyplývat z obav rodiny snoubenky o zdraví umělce, což autor líčí humoristicky až hrůzostrašně: Ze Służewa, tu spod Warszawy, śledzą aż tam, w Paryżu, czy zalecenia spełnia, opukać by go chcieli, płuca do ręki wziąć i jak robórkę lub kaszmirski dywanik przejrzeć, czy nie ma dziur? 1 (Kaden-Bandrowski, 1938: 65). Kazimierz Maciąg má za to, že Kaden-Bandrowski stworzył konterfekt genialnego artysty, który jednak wydaje się schematyczny i pozbawiony znamion indywidualności. (...) z tego też wzgłędu wszystkie miłości bohatera książki wydają sie»papierowe«, przeżywane tylko pozornie 2 (Maciag, 2010: 275). Ke konci druhé světové války zveřejnila polská muzikoložka Zofia Lissa ( ) brožurku Fryderyk Szopen, kterou vydal Svaz vlastenců Polska v SSSR. Publikace byla obdařena charakteristickým podtitulem Krótki życiorys ( Stručný životopis ). Knížka měla uvést osobnost skladatele do paradigmatu hodnot deklarovaných v nově vznikajícím socialistickém státě Polské lidové republice. Modelový čtenář textu musel být značně nekritický, bez větší znalosti dějin umění; kniha byla určena především pro vojáky Ludowego Wojska Polskiego (Polské lidové armády), vstupující na území vlasti. Jejím posláním bylo motivovat osvoboditele k válce s hitlerovskými okupanty: Dziś nad krajem Chopina zawisła czarna chmura. Brutalna noga niemieckiego żołdaka depce ziemię polską; pięść hitlerowska dławi polską mowę, polską pieśń, zwierzęca myśl gestapowca wysila się nad sposobami wyniszczenia, wymordowania narodu polskiego 3 (Lissa, 1944: 31). Autorka připomíná ztráty, které utrpěla polská chopinologie během války bylo zničeno muzeum v Chopinově rodišti Železné Voli, zbořen Chopinův pomník ve Varšavě a upozorňuje i na skutečnost, že během německé okupace Polska platil zákaz hraní Chopinovy hudby. Z hlediska třídního pohledu bylo zdůrazněno nízké sociální postavení rodiny budoucího skladatele, Fryderyk se během studií setkává se členy varšavských vlasteneckých společností, kteří udržují spojení s ruskými děkabristy, přátelí se s pokrokově myslící mládeží, pokrokově je rovněž vychováván doma, neboť jeho otec Mikołaj je vášnivým čtenářem Voltairových děl atd. Jak se domnívá Kazimierz Maciąg, autorka zmíněné brožury třídně interpretuje dokonce Chopinovy milostné pletky. Čtenář se nedozví téměř nic o peripetiích s jeho láskou Marií Wodzińskou, ale místo toho si přečte diagnózu, že 1 Ze Służewa, hned pod Varšavou, sledují až tam, v Paříži, jestli dá na jejich rady, chtěli by ho oťukat, plíce vzít do ruky a prohlédnout jako výšivku nebo kobereček z kašmíru, jestli v nich nejsou díry? 2 vytvořil portrét geniálního umělce, který však působí schematicky a postrádá jakékoli známky individuality. (...) z tohoto důvodu všechny lásky hrdiny vypadají»jako na papíře«a jsou prožívané jenom zdánlivě. 3 Dnes nad Chopinovou zemí visí černý mrak. Brutální noha německého žoldáka dupe po polské zemi; hitlerovská pěst dusí polskou řeč, polskou píseň, zvířecí mysl gestapáka usiluje zničit, vyvraždit polský národ. 92

9 skladatel byl jako budoucí ženich odmítnut hrdým aristokratem Wodzińským. (Maciag, 2010: 371.) V knize je vícero faktografických nebo interpretačních lapsů motivovaných čistě ideologicky a při jejím psaní byly Lissou užity literární strategie vycházející ze vzoru socialistického realismu. Pro autora tohoto článku byla existence tendenční brožurky významné polské muzikoložky značným překvapením, neboť již jako student hudební vědy a výchovy na PdF UP v Olomouci znal její, z hlediska myšlení o hudbě inspirující, v českém překladu vydaný soubor prací z let Nové studie z hudební estetiky (1982; Nowe szkice z estetyki muzycznej, 1975), v níž se názory, myšlenky a ideje Zofie Lissé vzdalují metodologickým postupům opírajícím se o estetickofilozofické koncepce marxistické ideologie a spíše se blíží recepční estetice a fenomenologii (přitom polemizuje s pojetím ontologie hudebního uměleckého díla v myšlení polského fenomenologa Romana Ingardena), popřípadě modernějším hudebně-sociologickým pojetím a nověji sbližuje muzikologii s kulturní antropologií. (Dodejme, že Zofia Lissa v roce 1960 zorganizovala v Polsku první mezinárodní chopinologický kongres a je také autorkou obsáhlé knihy Studia nad twórczością Fryderyka Chopina, 1970; Studie o tvorbě Fryderyka Chopina.) Po válce vychází dvoudílný román Jerzyho Broszkiewicze ( ) o formování Chopinova talentu Kształt miłości ( ; č. Podoba lásky, 1976), v němž autor informuje čtenáře o Fryderykově setkání s rodiči v Karlových Varech, k němuž došlo 15. srpna 1835, v kapitole Sielanka ( Selanka ). Víme i z četných historických pramenů, že z Karlových Varů pak Chopin s rodinou odcestoval 6. září do Děčína. Odtud pokračoval do Drážďan, zatímco rodina se vrátila přes Vratislav do Varšavy. Broszkiewicz ovšem píše o Chopinově odjezdu z Karlových Varů spolu s rodinou nejprve do Těšína, kde se pak skladatel rozloučil se svými blízkými. Avšak k takovému putování s jistotou nikdy nedošlo (cestě do Těšína nenasvědčují ani relevantní prameny, ani se nedochovalo jakékoli jiné svědectví o pobytu Fryderyka a jeho blízkých příbuzných v Těšíně; kromě toho je málo pravděpodobné, že by si rodina chtěla prodloužit cestu z Karlových Varů do Varšavy zrovna přes Těšín). Tímto způsobem autor uvádí čtenáře v omyl, i když v případě románu Podoba lásky jde o beletrizaci umělcova životopisu a nikoliv o dokument. Pro ilustraci tohoto lapsu lze uvést několik citátů. Chopinův otec Mikołaj údajně velmi stál o to, aby se Fryderyk vrátil domů, do vlasti a syna k tomu také přemlouval, ale to by znamenalo, že by se umělec musel stát loajálním poddaným ruského cara. Přišel tedy na nápad, že by se syn měl oženit s některou dívkou, žijící v Polsku, poté by od cara získal nejprve řád jako významný umělec a pak by se mohl ucházet o šlechtický titul. Jelikož cítil, že Fryderyk s ním na to téma nechce hovořit, požádal svou ženu, aby synovi diplomaticky představila obecné schéma takového, jak se domníval, moudrého plánu. Fryderykova maminka Justyna tedy při cestě z Karlsbadu do Cieszyna (odprowadził ich do Cieszyna właśnie) poczęła go namawiać, by porzucił wreszczie samotność. Samotność niszczy człowieka mówiła 1 (Broszkiewicz, 1967: 302). Po matčině a Fryderykově zamyšlení na téma samoty a smrti pokračuje spisovatel v těšínské anabázi Chopinovy rodiny: Kilka ostatnich dni spędzili w Cieszynie. Dni były smutne. Na pożegnanie [Fryderyk] bardzo wesoło powiewał chustką i wołał»do 1 z Karlových Varů do Těšína (doprovázel je totiž až do Těšína) ho začala přemlouvat, aby konečně nechal své osamělosti. Osamělost člověka ničí říkala (Broszkiewicz, 1976: 258). 93 XLinguae Journal, Volume 8 Issue 2, April 2015, ISSN

10 widzenia«. [Matka] Wiedziała, że owa wesołość jest klamstwem 1 (Broszkiewicz, 1967: 304). Podle spisovatele se měl Fryderyk až teprve z Těšína odebrat do Drážďan, kde se setkal s rodinou Wodzińských. S touto rodinou se skladatel skutečně v Drážďanech setkal, když ke svému švagrovi Maciejovi, hraběti Wodzińskému, jenž v Drážďanech pobýval delší dobu a byl znám mj. jako sběratel umění, přijela paní Teresa Wodzińská se svými třemi dětmi ze švýcarské Ženevy. Do Drážďan ovšem přicestoval Fryderyk nikoli z Těšína, ale z Děčína, kde se na zámku Thuna- Hohensteina 14. září 1835 také rozloučil se svými nejbližšími a sám opustil Děčín o pět dní později 19. září. Z jakého důvodu si tedy Broszkiewicz vymyslel onu těšínskou anabázi Fryderyka Chopina a jeho rodiny, lze těžko určit, navíc je málo pravděpodobné, aby spisovatel, jinak dobře obeznámený s Chopinovým životopisem, jehož část se pokusil beletrizovat, tyto významné skutečnosti umělcova života neznal. K Těšínu Jerzyho Broszkiewicze, jenž po střední škole studoval hudbu na akademii ve Lvově, nepoutaly ani nějaké zvláštní, například osobní vazby, když nejprve žil ve Lvově, poté v Krakově, pak ve Varšavě a nakonec opět v Krakově. 2 Určitou teorii pro záměnu měst Broszkiewiczem si přeci jen dovolíme formulovat. Děčín se německy psal Tetschen, zatímco Těšín v němčině Teschen. Byla to snad graficky blízká podoba německých názvů měst a spisovatelova nepřesná práce s německými prameny, popřípadě s již chybným překladem německého názvu města Děčína z němčiny do polštiny, které zavinilo jejich záměnu? To se dnes již nedozvíme. Broszkiewicz umělecky zobrazuje také Chopinovo sblížení s Marií Wodzińskou v Mariánských Lázních. Toto vylíčení je poměrně konvenční, nicméně ukazuje na jakousi vychytralost objektu milostného zájmu mladého skladatele, tedy Marii, která předtím měla v Ženevě zaujmout pozornost polského romantického básníka Juliusze Słowackého a také francouzského konzula, hraběte de Montignyho. Aby Fryderyka okouzlila, využila prý jeho dvě základní charakterové vlastnosti pýchu a nesmělost. Fryderykova korespondence s Marií a její matkou Teresou, především po tajných zásnubách s Marií, které se měly uskutečnit po návratu z lázní do Drážďan při tzv. černé hodince, byla prý již jen pokryteckým využitím v Paříži módního, a tudíž penězi oplývajícího polského umělce. (Fryderyk skutečně na žádost Wodzińských zakoupil klavír Pleyel, který byl odvezen na jejich usedlost ve Služevě a byl také prostředníkem finanční výpomoci této rodiny staršímu synovi Antonimu, který žil od roku 1835 v Paříži poměrně rozmařilým životem a v roce 1836 se nechal naverbovat k polskému dobrovolnickému pluku během občanské války ve Španělsku, kde byl raněn.) Neúspěch vztahu s Marií Wodzińskou byl podle Broszkiewicze zaviněn nikoli špatným zdravotním stavem umělce, na který bylo často poukazováno i v korespondenci adresované Fryderykovi Marií a zejména Teresou Wodzińskými, ale ve skutečnosti jeho nízkým společenským statusem. Po závažném plicním onemocnění Chopina v říjnu roku 1835 při cestě z Lipska do Paříže přes Frankfurt nad Mohanem, kdy byl dokonce nucen zůstat po nějakou dobu u svého někdejšího žáka Adolphe Gutmana v Heidelberku, se po Varšavě navíc roznesla falešná zpráva o Chopinově úmrtí, která se pochopitelně donesla i k uším Wodzińských; tehdy již bylo Terese Wodzińské zřejmé, že umělec není vhodným kandidátem na ženicha pro její dceru a tajné zásnuby se ve skutečné nikdy nepřerodily. Broszkiewicz nicméně soudí, že Chopin nie był jednak materiałem na męża panny Wodzińskiej, córki hrabiego 1 Několik posledních dní strávili v Těšíně. Byly to smutné dny. Při loučení [Fryderyk] až příliš vesele mával kapesníkem a volal»na shledanou«. [Matka] Věděla, že i toto veselí je lživou přetvářkou (Broszkiewicz, 1976: 258). 2 Jerzy Broszkiewicz, in Slovník spisovatelů. Polsko. Praha: Odeon, 1974, s ; Jerzy Broszkiewicz, Slovník polských spisovatelů. Praha: Libri, 2000, s

11 Wincentego, który w domu, w Służewie, kazał się służbie tytułować per»sa Majesté«! O tak, Fryderyk powinien był to wcześniej zrozumieć. Sam był myślała Maria winien swemu nieszczęściu 1 (Broszkiewicz, 1967: 310). Kromě beletristických prací, jež se zmiňují o Chopinově pobytu v Čechách, se můžeme stručně zmínit také o polských čítankách, v nichž se objevují portréty tohoto výjimečného polského skladatele. Ve Wypisach dla klasy VII ( Výpiscích pro 7. třídu ; 1962), určených polským základním školám, se objevuje povídka Mistrz i uczeń ( Mistr a žák ) již zmíněného ctitele Chopinovy hudební tvorby Jerzyho Broszkiewicze. (Kubski Kubski, 1962: ) Ta zaujme skutečností, že oním Mistrem byl Fryderykův učitel hry na klavír, Čech Vojtěch Živný. Povídka je rozehrána nejen kolem vztahu učitele a mimořádně talentovaného žáka, ale zejména podává plastický obraz prostředí, v němž Fryderyk vyrůstal. (O Živném jako Chopinově učiteli klavíru se Broszkiewicz velmi pěkně rozepisuje v kapitolách Jediný syn, výmluvný svět a dobrák Živný a Zelená země a konec výuky poctivého dobráka Živného v již uvedeném románu Podoba lásky.) Vojtěch Živný byl také důležitou postavou povídky Własna melodia ( Vlastní melodie ) polské spisovatelky pro děti a mládež Miry Jaworczakowé ( ) otištěné v publikaci, jež sice nesloužila přímo jako čítanka pro základní školy, ale byla pomocným materiálem pro školní vzdělávání. (Jaworczakowa, 1968: ) Jaworczakowa představuje Chopinova českého učitele klavírní hry jako právě toho, kdo šťastnou náhodou objevil neslýchaný hudební talent malého Fryderyka, když zrovna vyučoval kteréhosi méně schopného chlapce v blízkém sousedství jeho rodiny. K našemu zklamání a smutku se Chopinově pobytu v Čechách podrobněji nevěnuje žádný ze známých polských básníků, přičemž inspirace Chopinem a jeho hudbou se v polské poezii objevují poměrně často. (Pabjan, 2010: ) Výjimkou jsou jedině polští spisovatelé z českého Těšínska a Ostravska, z nichž někteří osobně navštívili západočeské lázně. Těmto v České republice trvale žijícím polsky píšícím spisovatelům, hlásícím se k polské národnosti, nebyl život Fryderyka Chopina a jeho umělecký odkaz cizí, jak o tom svědčí básně Henryka Jasiczka ( ) Odwiedziny ( Návštěva ) (Jasiczek, 1959: 11) a Pochwała życia ( Chvála života ) (Jasiczek, 1952: 61), Władysława Sikory (*1933) Marienbad ( Mariánské Lázně ) (SIKORA 2002: s. 32), Jana Pyszka ( ) Chopinowskie na Zaolziu pejzaże ( Chopinovské krajiny na Záolží ) (Pyszko, 1993: 23), dokonce jeden celý cyklus veršů Wilhelma Przeczka ( ) Miasto żywej wody s podtitulem Mariánské Lázně, styczeń 1989 r. (1990). 2 V Przeczkově poezii, která je přístupná i českým čtenářům (Przeczek, 1998), se západočeské lázně objevují nejčastěji, 3 zatímco fantaskní próza Wiesława Adama Bergera ( ) Marienbad (1995; č. Marienbad a jiné povídky, 1996) souvisí s tématem Chopin v Mariánských Lázních jen volně. Básník a překladatel Jan Pyszko kromě překladu již zmíněné sbírky Karly Erbové Již nikdy nedovolím požáru Już nigdy pożarem mi nie płonąć do polštiny 1 nebyl však osobou, která by byla vhodná jako muž pro slečnu Wodzińskou, dcery hraběte Wincenta, jenž se doma, v Służewě, nechal od služebnictva titulovat per»sa Majesté«[franc. jeho Veličenstvo; L. M.]! Ó ano, Fryderyk to měl dříve pochopit. Sám si zavinil své neštěstí myslela si Marie (Broszkiewicz, 1976: 264). 2 Wilhelm Przeczek, Dom Chopina, Drwal, Bogusławowi, Marienbad, Noc w uzdrowisku, Ciuchcia miłości, Miasto żywej wody, Ikony, Wycieczka do Franciszka (Przeczek, 1990: 59-67). 3 Kromě Mariánských Lázní jsou to i Františkovy Lázně a Karlovy Vary, jak o tom vypovídá mj. obsáhlý výbor z Przeczkovy poezie Intimní bedekr (1998) vydaný v překladu do češtiny autorem tohoto článku. 95 XLinguae Journal, Volume 8 Issue 2, April 2015, ISSN

12 byl rovněž autorem pásma pro polské školní divadelní scény na českém Těšínsku Mały Chopin ( Malý Chopin ). 1 Na závěr příspěvku bychom rádi zdůraznili skutečnost, že v kontextu celého životopisu Fryderyka Chopina se nacházejí epizody a okamžiky důležité buď více, nebo méně. K těm méně důležitým, ale o to literárně vděčnějším patří Fryderykovo dětství a mládí, které se stává vhodným polem ke zpracování autory literatury určené dětem a mládeži; může nás těšit, že několik osobností českého původu nějakým způsobem ovlivnilo duchovní a umělecké zrání později proslulého polského pianisty a skladatele (např. učitel klavírní hry Vojtěch Živný nebo Chopinův profesor na varšavské konzervatoři Václav Vilém Würfel), své místo v životopise umělce má i pozdější Chopinovo přátelství s českým houslistou Josefem Slavíkem. V Chopinově biografii druhořadý, leč naplněný štěstím ze setkání dobrovolného emigranta s rodinou, je skladatelův pobyt v Karlových Varech. K tomu připočtěme Fryderykův milostný cit k Marii Wodzińské, jenž se rozvíjí během jejich společného pobytu v Mariánských Lázních. Podobně je tomu s legendárními událostmi ze života Fryderyka Chopina, ke kterým patří jeho údajné zalíbení v náhle osiřelé (podle jedné verze pověsti) či ovdovělé (podle druhé verze) Češce Libuši v Dušníkách. V těchto kladských lázních Chopin sice koncertoval, ale ve skutečnosti na podporu konkrétně nejmenované české vdovy poté, co jí náhle zesnul choť a ona zůstala bez prostředků na návrat domů. Výčet polských spisovatelů, kteří se inspirovali Chopinem, není zcela samozřejmě a pochopitelně v našem článku úplný (syntetizujícím způsobem je dosud nejlépe zpracován ve zmíněné knize profesora Univerzity v Rzeszowě Kazimierze Maciąga Naczelnym u nas jest artystą, O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej); cílem příspěvku bylo poukázat na přítomnost řekněme českých nebo s Čechami jednoznačně spojených míst či osob českého původu vstupujících do života skladatele a na způsob jejich zpracování v beletristické, tedy umělecké, nikoli dokumentární životopisné nebo vědecké podobě ta nám pouze posloužila jako pozadí ke komparaci historické pravdy na jedné straně a umělecké fikce na straně druhé. References BARTOS, O. (ed.) Slovnik spisovatelu. Polsko. Praha: Odeon. BEDNAR, K Chopin v Marianskych Laznich. Marianske Lazne: Spolecnost Fryderyka Chopina. BEDNAR, K Fryderyk a Marianna. Chopin v Marianských Laznich. Praha Marianske Lazně: Supraphon. BERGER, W. A Marienbad. Ostrava: nákladem autora. BERGER, W. A Marienbad a jiné povídky. In: edice Tvary: príloha casopisu Tvar, n. 18; prel. Erich Sojka. ISSN X BRANISLAV, F Divertimento a kantilena. Praha: Ceskoslovensky spisovatel. BROSZKIEWICZ, J Kształt miłości. Warszawa: Czytelnik. BROSZKIEWICZ, J Podoba lasky. Prel. Richard Vyhlidal. Praha: Svoboda. DUSZNIKI-Zdrój [online] (cit ) < Duszniki-Zdrój>. ERBOVA, K Jiz nikdy nedovolim pozaru Już nigdy pożarem mi nie płonąć. Prel. Jan Pyszko. Tisnov: Sursum. ISBN GOETHE, J. W Utrpeni mladeho Werthera. Prel. Erik Adolf Saudek. Praha: Aurora. ISBN Podrobněji o hudebních inspiracích v poezii polských básníků českého Těšínska viz Martinek, 2012:

13 CHOPIN, F Listy rodine a prstelum. Prel. Jaroslav Simonides a Kamil Bednar. Praha: Statni hudebni vydavatelstvi. IWASZKIEWICZ, J Chopin. Krakow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne. IWASZKIEWICZ, J Fryderyk Chopin ( ). Prel. Jaroslav Simonides. Praha: SNKLHU. JASICZEK, H Pochwała życia. Cesky Tesin: Wydawnictwo SLA JASICZEK, H Jaśminowe noce. Cesky Tesin: Wydawnictwo SLA. JAWORCZAKOWA, M Własna melodia. In: Stanisław Aleksandrzak, Marian Wadecki, Przez stulecia. Opowiadania z historii Polski. Warszawa: Nasza Księgarnia, pp KADEN-BANDROWSKI, J Życie Chopina. Warszawa: Gebethner i Wolff. KAREN, J Hledaní modreho tonu. Praha: Melantrich. KLAPPER, O. (ed.) Chopin v Cechach Marianske Lazne: Spolecnost Fryderyka Chopina. KLAPPER, O. (ed.) Zde zni ozvena jeho tonu. Marianske Lazne: Spolecnost Fryderyka Chopina. KUBSKI, B. KUBSKI, J Wypisy dla klasy VII. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. KUNCEWICZOWA, M Kurgast Marienbadzki. In: Kurier Warszawski, n. 272/2, pp. X. KUNCEWICZOWA, M Miłość Chopina. In: Sygnały, n. 1, pp. 7. KUNCEWICZOWA, M Odkrycie Patusanu. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, LISSA, Z Fryderyk Szopen. Krótki życiorys. Moskwa: Związek Patrjotów Polskich w ZSSR. LISSA, Z Studia nad twórczością Fryderyka Chopina. Kraków: PWM. LISSA, Z Nowe szkice z estetyki muzycznej. Kraków: PWM. LISSA, Z Nove studie z hudebni estetiky. Prel. Jindrich Brucek. Praha: Editio Supraphon. ŁOPALEWSKI, T Fryderyk. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie. ISBN ŁOPALEWSKI, T Fryderyk. Prel. Josef Zumr. Praha: Albatros. MACIĄG, K Naczelnym u nas jest artystą. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN MARTINEK, L Związki literatury i muzyki w utworach pisarzy cieszyńskich Henryka Jasiczka, Adolfa Dostala i Jana Pyszki. In: Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, č. 1, Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (I). Łódź: Primum Verbum, pp ISSN MARTINEK, L Fryderyk Chopin v ceske literature. Opava: Slezská univerzita. ISBN MAREŠ, V Ruze pro Fryderyka. Marianske Lazne: Spolecnost Fryderyka Chopina Kulturni a spolecenske stredisko v Marianských Laznich. MARES, V Brilantni valcik. Navstevy Fryderyka Chopina v Cechach. Praha: Dar Ibn Rushd. ISBN NORWID, C. K Chopinuv klavir. Prel. Jan Pilar. Praha: Odeon OSOBY zviazane z Chopinem - Juliusz Kaden-Bandrowski. [online] (cit ) < PABJAN, B. The reception of Chopin and his music in Polish society. In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 2010, n. 41 (2), pp ISSN PÁVEK, J Chopiniana. Praha: Lyra Pragensis. PRZECZEK, W Notatnik liryczny. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury. 97 XLinguae Journal, Volume 8 Issue 2, April 2015, ISSN

14 PRZECZEK, W Intimni bedekr. Prel. Libor Martinek. Cesky Tesin: Olza. ISBN PYSZKO, J Słowa jak kamienie. Warszawa. ISBN SAND, G Psaní o lásce. Z francouzského originálu George Sand, Correspondance, Paris, Garnier Frères, Tome IV. A Adalbert Grzymala (Nohant, fin mai 1838) prel. a poznamku napsal Jaroslav Simonides. Praha: Supraphon SIERPIŃSKI, Z Warszawa pana Fryderyka. In: Nowe Książki, n. 23, pp SIKORA, W Svatky v Marianskych Laznich. In: Obratnik, n. 16, pp. 22; prel. Libor Martinek. ISSN SIKORA, W Svatky v Marianskych Laznich. In: Literární noviny, n. 47, pp. 14; prel. Libor Martinek. ISSN SIKORA, W Husty zivot byval Gęste było życie. Prel. Libor Martinek et al. Česky Tesin. SIMONIDES, J Praha je mesto vcelku pekne. Marianske Lazne: Spolecnost Fryderyka Chopina Kulturni a spolecenske stredisko mesta Marianskych Lazni. SIMONIDES, J Doslov. In: Kamil Bednar: Fryderyk a Marianna (Chopin v Marianskych Laznich). Praha Marianske Lazne: Supraphon. SIWKOWSKA, J Tam, gdzie Chopin chodził na pół czarnej... Stylizacje. Warszawa: Książka i Wiedza. SIWKOWSKA, J Pan Chopin opuszcza Warszawę. Warszawa: Książka i Wiedza. SIWKOWSKA, J. 1986, 1988, Nokturn czyli rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach Sv Warszawa: Książka i Wiedza ISBN neuvedeno; 1988 ISBN neuvedeno; 1996 ISBN STEPAN, L. (ed.) Slovnik polskych spisovatelu. Praha: Libri. ISBN TARASTI, E A narrative grammar of Chopin s G minor Ballade. In: Minds and Machines, Journal for Artificial Intelligence, Philosophy and Cognitive Science, n. 2 (4), pp ISSN TOMASKOVA, M (ed.) Milostna sonata. George Sandova a Fryderyk Chopin v dopisech. Prel. Milena Tomaskova. Praha: Odeon. ISBN WODZIŃSKA-KOŚCIELSKA, J Fryderyk Chopin v Marianskych Laznich roku Prel. Jaroslav Simonides. Marianské Lazne:Spolecnost Fryderyka Chopina. ZEMEK, O Chopinovske akordy. Cyklus basni. Praha Marianske Lazne: Polské kulturni stredisko Spolecnost Fryderyka Chopina ZIEMIĘCKA, E Wspomienie. In: Noworocznik Ilustrowany dla Polek. Noworocznik 1862, Warszawa: s. n., s ZIEMIĘCKA, E Vzpominka na Chopina. Prel. Jaroslav Simonides. Praha Marianské Lazne: Supraphon. Words: 7168 Characters: (27,53 standard pages) Assoc. Prof. Dr. Libor Martinek, PhD. Institute of the Czech Language and Library Science Faculty of Philosophy and Science in Opava Silesian University Masaryk street 343/ Opava Czech Republic 98

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma VY_32_INOVACE_04_08_ČJ Téma Pověst o založení Karlových Varů Anotace Materiál obsahuje text a pracovní list, ve kterém žák odpovídá na otázky zjišťující porozumění textu. Propojení s vlastivědou a hudební

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor-

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor- 5 Iwona Wojtycza Iwona Wojtycza (Brzeg, Polsko) Iwona Wojtycza se narodila v Brzegu, kde také žije a provozuje fotografické studio. U Olgy Szwajgierové v Krakově studovala zpěv v tzv. hlasové laboratoři.

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Seminář Výměna zkušeností 9. ř íjen 2 01 3 JANA GALÁŠOVÁ Ř E D I T E L K A M Ě K Č E S K Ý T Ě Š Í N H T T P : / / K N I H O

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod duben 2014, aktualizace prosinec 2014 úvodem: Okresní konference ČSSD Náchod potvrdila v březnu

Více

JOSEF PALIVEC (1886 1975)

JOSEF PALIVEC (1886 1975) JOSEF PALIVEC (1886 1975) Pracovní list úroveň A I Palivec vlastenec a frankofil Vysvětlivka: Frankofil = člověk, který má rád Francii Josef Palivec byl velmi vzdělaný člověk. Ovládal několik jazyků a

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

48. Chopinův festival

48. Chopinův festival SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 48. Chopinův festival Preambule: Druhá polovina srpna patří každoročně v Mariánských Lázních milovníkům Chopinovy hudby. Bude tomu již 171 let,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 56. ročník Chopinova festivalu 13. 23. srpna 2015 10. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 10. 13. srpna 2015 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

Ostravská ul. Knihovna školám. a tematických besed na školní rok 2015/2016. www.knihovnatesin.cz

Ostravská ul. Knihovna školám. a tematických besed na školní rok 2015/2016. www.knihovnatesin.cz Ostravská ul. Knihovna školám pro a tematických besed na školní rok 2015/2016 www.knihovnatesin.cz Knihovna školám Městská knihovna Český Těšín Ostravská ul. Městská knihovna Český Těšín Čítárna a kavárna

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více