MANUÁL. pro databázi závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů ERASMUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL. pro databázi závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů ERASMUS"

Transkript

1 MANUÁL pro databázi závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů ERASMUS Úvod... 1 Úvodní strana aplikace a její popis... 2 Návštěvník... 2 Uživatel... 3 Koordinátor... 4 Sekce studijní zprávy... 4 Odeslání u vybraným studentům... 4 Sekce pracovní zprávy... 5 Sekce studenti... 5 Ruční vložení nového studenta... 6 Import studentů... 6 Sekce informace o škole... 8 Vlastní otázky pro studijní pobyt... 8 Sekce koordinátoři... 8 Zapomenuté heslo... 9 Časté dotazy... 9 Upravila: Radka Muchová Poslední aktualizace: Úvod Tento dokument slouží jako stručný průvodce pro databázi závěrečných zpráv studentů. Databáze se nachází na: Hlavním důvodem je centrální evidence závěrečných zpráv studentů, kteří byli na výměnném pobytu v rámci programu ERASMUS. Dne došlo k výraznému rozšíření naší databáze od této chvíle se databáze používá i pro závěrečné zprávy z pracovních stáží (platné od akademického roku 2009/2010).

2 Úvodní strana aplikace a její popis Na následující stránce je zobrazena úvodní obrazovka databáze s popisem prvků: Odkaz pro PŘIHLÁŠENÍ do databáze Interaktivní mapa pro jednodušší vyhledávání Odkaz pro ZÍSKÁNÍ ZAPOMENUTÉHO HESLA Filtr pro vyhledávání ve vyplněných zprávách Zde se zobrazují výsledky vyhledávání Databáze má vytvořeno několik rolí/přístupů: Návštěvník, Uživatel, Koordinátor. Návštěvník Každý, kdo chce zjistit informace o univerzitě přes závěrečné zprávy studentů, může tuto databázi navštívit. Pro vyhledávání není potřeba žádná registrace. Návštěvník může navíc filtrovat všechny zprávy přes vyhledávací pole anebo použít interaktivní mapu. Návštěvník nemá uživatelské jméno ani heslo, tj. nepřihlásí se do skryté sekce a ani nemůže vyplnit/upravit žádný dotazník. Filtrovat se dají závěrečné zprávy přes konkrétní město a domácí školu. Dá se vybírat i přes typ pobytu ( studijní pobyt / pracovní stáž ) a lze si vyhledat studenty, kteří byli na EILC (filtr EILC). V dolní části úvodní stránky se pak zobrazí výsledek závěrečné zprávy, které odpovídají filtrům. Poslední sloupec pak ukazuje, jedná-li se o zprávu ze studijního pobytu ( studijní ) či z pracovní stáže ( pracovní ).

3 Uživatel Student, který byl na výměnném pobytu nebo na pracovní stáži v rámci programu ERASMUS, musí, jako jednu ze svých povinností, vyplnit závěrečnou zprávu. Poté, co obdrží na svůj přihlašovací údaje, může do systému vstoupit. V horní liště bude mít příslušný odkaz na zprávu ( Zpráva ze studijního pobytu x Zpráva z pracovního pobytu ). Zpráva ze studijního pobytu má 9 oddílů, z pracovní stáže 8 oddílů, a student smí vyplnit pouze aktivní buňky. Buňky označené * jsou povinné bez nich nepůjde report dokončit. Poslední oddíl u obou zpráv je určen pro případné komentáře koordinátora. Dotazník se dá průběžné ukládat (pomocí tlačítek Uložit ), tj. nemusí se vyplnit celý naráz. Jakmile si je však student jist, že veškerá data řádné vyplnil, může dotazník dokončit. To provede tak, že zaškrtne pole Dokončit dole na dotazníku a klikne na Uložit. Pokud vyplnil vše korektně, zpráva se dokončí (systém o výsledku vypíše zeleně textovou zprávu) a zůstane zobrazen pouze oddíl VI. Uznání zahraničního studia domácí školou. V tomto okamžiku se již zpráva zobrazuje všem návštěvníkům, avšak bez oddílu VI. Uživatel má za povinnost ihned po zjištění uznatelnosti kreditů na své škole vyplnit i tento oddíl a dotazník uzavřít (tzn. kliknout na tlačítko Uzavřít ). Tím se zveřejní i tato poslední část zprávy.

4 Koordinátor Koordinátor má za úkol spravovat databázi studentů, kteří byli v zahraničí. Ve speciálním administračním rozhraní, do kterého se dostane po přihlášení pomocí odkazu Přejít na administraci, má v levé části obrazovky 5 odkaz : studijní zprávy, pracovní zprávy, studenti, informace o škole a koordinátoři. Sekce studijní zprávy V této sekci se nachází přehled všech závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů a stavů, ve kterém se vyplňování těchto zpráv právě nachází. Ve formuláři si lze vyfiltrovat závěrečné zprávy podle příjmení studenta, akademického roku, fakulty anebo stavu zprávy. (Pozn.: Zprávy se vždy filtrují, na základě toho, co je v nich vyplněno!). Seznam studentů je možné řadit kliknutím na záhlaví daného sloupce, a to podle příjmení studenta, školy a fakulty, zahraniční školy či oboru studia. Vyfiltrované zprávy (anebo všechny zprávy) lze exportovat pomocí odkazu export do MS Excel. Se zprávami může koordinátor provádět tyto úkony (podle ikon ve sloupci Akce ): a) upravit ( ) modifikace otevřené závěrečné zprávy, b) dokončit ( ) jako kdyby uživatel klikl na Dokončit. Pokud je zpráva dokončena, objeví se jiné ikony: c) uzavřít ( ) jako kdyby uživatel klikl na Uzavřít, d) povolit editaci ( ) dovolit uživateli, aby mohl provést úpravy (tj. vrátit operaci dokončit). Pokud je dotazník uzavřen (tj. student vyplnil uznání kreditů a klikl na Uzavřít ), lze jej: e) znovu otevřít ( ) dovolit uživateli, aby mohl provést úpravy pouze v oddíle VI. (tj. vrátit operaci uzavřít), f) zobrazit ( ) koordinátor si může vyplněnou zprávu prohlédnout (nelze editovat). Odeslání u vybraným studentům Všem anebo vybraným studentům lze poslat ovou zprávu přímo z databáze. Stačí zaškrtnout pole, které se nachází před jménem studenta, a do pole Zpráva vložit text, který chcete odeslat. Kliknutím na Odeslat vybraným dojde k rozeslání zprávy všem studentům, kteří mají pole zaškrtnuté. Takto lze jednoduchým způsobem oslovit všechny, kteří jsou v prodlení s vyplňováním.

5 Zpráva se odešle všem, kteří mají toto pole zaškrtnuté Tlačítko pro odeslání u vybraným uživatelům Sekce pracovní zprávy V této sekci se nachází přehled všech závěrečných zpráv studentů z pracovních stáží a stavů, ve kterém se vyplňování těchto zpráv právě nachází. Ve formuláři si může vyfiltrovat závěrečné zprávy podle příjmení studenta, akademického roku, fakulty anebo stavu zprávy. (Pozn.: Zprávy se vždy filtrují, na základě toho, co je v nich vyplněno!). Seznam studentů je možné i zde řadit kliknutím na záhlaví daného sloupce, a to podle příjmení studenta, školy a fakulty, zahraniční školy či oboru studia. Vyfiltrované zprávy (anebo všechny zprávy) lze exportovat pomocí odkazu export do MS Excel princip je naprosto stejný jako u zpráv ze studijních pobytů. Sekce studenti V této sekci se nachází všichni studenti, kteří absolvovali výměnný pobyt nebo pracovní stáž přes program ERASMUS. V horním formuláři se dají záznamy opět filtrovat, v tomto případě podle příjmení studenta a fakulty. (Pozn.: Zprávy se vždy filtrují, na základě toho, co je v nich vyplněno!). Seznam studentů je možné i zde řadit kliknutím na záhlaví daného sloupce, a to podle školního UID, příjmení studenta či školy a fakulty. Odkaz pro export studentů do MS Excel

6 Odkaz nový student pak slouží k manuálnímu vložení studenta. Pro instituce, které mají větší počet vyjíždějících studentů, je připraven odkaz import. Vyfiltrované studenty (anebo všechny studenty v systému) lze exportovat pomocí odkazu export do MS Excel princip je naprosto stejný jako u závěrečných zpráv. Ruční vložení nového studenta V tomto formuláři je třeba vyplnit všechny položky. ová adresa musí být jedinečná, datum narození musí být ve správném formátu dd/mm/rrrr (tj. např. 18/01/1980) a školní UID znamená jednoznačnou identifikaci studenta školou (pokud instituce nějakou používá, v opačném případě můžete vyplnit jakékoli číslo např. RČ). Nyní je důležité, zda-li byl student na studijním nebo pracovním pobytu. Zaškrtne se vždy příslušné pole u tlustě vyznačených položek ( Studijní pobyt, Pracovní stáž ). Zaškrtnutím dojde také k zaktivnění následujících položek. Zahraniční škola (u studijního pobytu) se dá jednoduše vybrat přes postupný filtr: stačí zvolit zemi a systém následně zobrazí pouze univerzity z dané země, které jsou řazeny podle Erasmus ID kódu, což by mělo značně ulehčit a zrychlit vyplňování. Poznámka 1: Po korektním vyplnění a kliknutí na uložit se danému studentovi odešle s přihlašovacími údaji!!! Poznámka 2: Po zaškrtnutí daného pole (buď Studijní pobyt nebo Pracovní stáž ) a kliknutí na uložit se také automaticky vytvoří dané závěrečné zprávy. Chcete-li tedy přidat k již zavedenému studentu závěrečnou zprávu z pracovní stáže, stačí zaškrtnout Pracovní stáž, vyplnit obě následující pole a kliknout na uložit systém automaticky vygeneruje další závěrečnou zprávu. Import studentů Import lze provést pouze ze souboru CSV. Tento soubor se získá jednoduše exportem přímo z MS Excel (postup: Soubor -> Uložit jako -> Typ souboru vyberte CSV (oddělený středníkem) ). Jak je patrné z vloženého obrázku, je třeba vyplnit 12 sloupců a nezapomenout, že první řádek je záhlaví tabulky.

7 Konkrétní postup: - Otevřete MS Excel a v něm úplně nový soubor (sheet); - do 1. řádku doplňte záhlaví tabulky (je jedno, jestli budete používat diakritiku nebo ne, na přesné formulaci textu záhlaví vůbec nezáleží) přesně v tomto pořadí: 1) Školní UID (jednoznačný identifikátor studenta v rámci domácí školy) 2) Jméno 3) Příjmení 4) 5) Datum narození (ten musí být ve formátu d.m.rrrr nebo dd/mm/rrrr) 6) Erasmus ID kód zahr. školy (vyplňte v případě, že student byl na studijním pobytu) 7) Erasmus ID kód dom. školy 8) Název organizace (vyplňte v případě, že student byl na pracovní stáži) 9) Studijní pobyt: zde napište 1, pokud chcete, aby se vytvořila závěrečná zpráva ze studijního pobytu, v opačném případě vyplňte 0 10) Pracovní stáž: zde napište 1, pokud chcete, aby se vytvořila závěrečná zpráva z pracovní stáže, v opačném případě vyplňte 0 11) Akad. rok stud.: zde napište, v jakém akademickém roce proběhl studijní pobyt (formát rrrr/rrrr) jedná se o nepovinný údaj 12) Akad. rok prac.: zde napište, v jakém akademickém roce proběhla pracovní stáž (formát rrrr/rrrr) jedná se o nepovinný údaj Poznámka: sloupec 6), 8), 11) a 12) může obsahovat prázdné buňky (systém studenta vloží i tak). Naopak sloupce 9) a 10) MUSÍ být vyplněné, tj. nesmí zůstat prázdné. Pokud byste je nechali prázdné, nedojde k vytvoření závěrečné zprávy!!! - následně doplňte relevantní data (můžete jednoduše nakopírovat z Vašich systémů) - soubor uložte ve formátu CSV (viz postup výše). Pokud se objeví následující hláška: klikněte na Ano. Tím dojde k vytvoření CSV, který pak použijete ve formuláři v systému. Pokud je vše v pořádku, dojde k importu veškerých dat a k zobrazení výstupu Import byl úspěšný. Poznámka 1: Každému studentovi se zároveň pošle s přihlašovacími údaji!

8 Doporučení pro koordinátory: Máte-li dlouhý seznam studentů (řádově desítky či stovky), rozdělte si jej na menší části (cca jmen na 1 soubor pro import) a vkládejte postupně. Poznámka 2: Nelze vložit jednoho studenta vícekrát (provádí se kontrola ové adresy)! Pokud se tak stane, vyskočí na vás v levé horní části upozornění a import se neprovede. Poznámka 3: Nelze vložit studenta pro jinou univerzitu (do daného sloupce můžete doplnit pouze svůj Erasmus ID kód). Sekce informace o škole Zde jsou veškerá data o Vaší instituci. Zkontrolujte je a udržujte je aktuální Národní agentura z nich bude vycházet, bude-li chtít znát údaje o Vás (např. bankovní spojení). Součástí je i položka Rozšířený typ EUC máte-li Extended EUC, prosím, zaškrtněte toto pole! Vlastní otázky pro studijní pobyt Ve druhé části formuláře informace o škole jsou připraveny 3 vlastní otázky pro Vás, které jsou však určeny pouze pro zprávy ze studijního pobytu: Na tyto otázky se dá odpovídat pouze textem (tj. jedná se o otevřené otázky). Navíc můžete zaškrtnout povinnost, tj. musí-li každý student na otázku odpovědět. Jakákoli změna v popisu těchto otázek se projeví až v dotaznících u studentů, kteří budou založeni od chvíle uložení těchto změn (tj. je nutné si dát pozor, aby byla jasně zřetelná hranice mezi odpověďmi na starou a novou verzi otázky). Sekce koordinátoři V této sekci vidí všichni koordinátoři ostatní koordinátory (uživatele databáze). U každého koordinátora je uvedena univerzita a ; u těch, kteří si jej doplnili, pak i telefon ten vkládejte ve tvaru +420 xxx xxx xxx! Chcete-li tedy kontaktovat jakéhokoli kolegu či kolegyni, není třeba dlouze vyhledávat na webových stránkách dané univerzity, ale nalézt si jej zde v jednom přehledu. Celý seznam je seřazen podle názvu institucí a nelze jej jakkoli upravovat. Lze v něm však filtrovat, a to buď podle příjmení koordinátora nebo podle školy.

9 Zapomenuté heslo Často se stává, že uživatel (student či koordinátor) zapomene heslo pro vstup do databáze. Pro zjednodušení a urychlení procesu získání nového hesla byl na úvodní stránce vytvořen odkaz Heslo. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí webová stránka (přímý odkaz: kde je část Ztratili jste nebo zapomněli heslo?, která obsahuje pouze textové pole Váš . Tam musí uživatel vyplnit svůj , který pro vstup do databáze využívá, a kliknout na Poslat heslo. Tímto dojde k odeslání u s odkazem a popisem dalšího postupu. Zde je třeba vložit , pod kterým je student v systému Doporučení pro koordinátory: Aby nemusel koordinátor každému zapomnětlivému studentovi vypisovat tento postup (ačkoli stačí zkopírovat do u odstavec výše), doporučuje se tento postup vytisknout a vylepit na nástěnku a/nebo vložit do FAQ webových stránek školy/oddělení. Časté dotazy Otázka: Do databáze potřebuji zadat stážistku, systém mi ale hlásí, že uživatelské jméno je již obsazeno, jméno je obsazeno a ová adresa je již obsazena. Zjišťuji, že daná studentka v systému figuruje v sekci studijních zprav, akademický rok 2008/2009. Jakým způsobem ji vložit také do sekce pracovních zpráv? Odpověď: Samozřejmě. Do systému nelze vložit jednoho studenta vícekrát. Avšak ke každému studentovi lze vytvořit až 2 závěrečné zprávy (jedna ze studijního pobytu, jedna z pracovní stáže). Pokud tedy byla studentka již na studijním pobytu a nyní vyjela jako stážistka, je třeba rozšířit v jejím profilu data o zprávu z pracovní stáže. Postup je jednoduchý. Nalezněte v sekci studenti daného člověka a klikněte na upravit ( ). Zaškrtněte příslušné pole (v našem případě Pracovní stáž ) a vyplňte požadované údaje (tj. Země, Zahraniční organizace a Akademický rok). Závěrem klikněte na uložit. Jakmile se vše uloží, vygeneruje se závěrečná zpráva a studentovi se zašle .

10 Toto pole je třeba zaškrtnout. Tím se zviditelní následující řádky Jakmile kliknete na uložit, systém vytvoří novou zprávu a zašle studentovi . Otázka: Student nedostal s přihlašovacími údaji. Co dělat? Odpověď: Jakmile je student vložen do databáze, automaticky dojde k odeslání u s jeho přihlašovacími údaji. Bohužel např. seznam.cz tyto zprávy vyhodnotí jako spam. Pokud pak student zprávu smaže (nebo ji v Doručené poště prostě přehlédne), nemá heslo a tudíž ani přístup do systému. Postup řešení je stejný jako při zapomenutém heslu: odkaz Heslo v záhlaví úvodní stránky databáze a do příslušného pole doplnit svou ovou adresu. Otázka: Chci si nechat zaslat přihlašovací údaje, ale po zadání ové adresy mi systém píše, že požadované informace nebyly nalezeny. Co teď? Odpověď: Uživatel se snaží zaslat údaje na , který není v databázi. Je možné, že v databázi má jiný (např. školní), než který zadává, anebo že při vkládání došlo u jeho u k překlepu. V takovém případě zkontrolujte (příp. opravte) jeho údaje a pokud je vše v pořádku, a přesto systém nespolupracuje, napište do Národní agentury Otázka: Jaký je můj login/uživatelské jméno do databáze? Odpověď: Uživatelské jméno je ová adresa, a to jak pro studenty, tak pro koordinátory. Otázka: Nastoupil/a jsem na místo po kolegovi/kolegyni a nemohu se do databáze dostat. Jak získat přístup? Odpověď: Každý koordinátor musí mít v zájmu zachování historie svůj vlastní přístup. Pro zřízení nového účtu pro koordinátora neváhejte kontaktovat Národní agenturu V u stačí uvést Vaše jméno, ovou adresu a název Vaší instituce.

11 Otázka: Zadal jsem novou studentku, ale nějak to řádně nefungovalo, tak jsem si myslel, že vše vyřeším tím, že ji smažu a zadám znovu. Smazal jsem ji, ale teď mi nelze zadat. Jak to? Odpověď: Každý záznam se studentem zůstane v systému i po jeho vymazání (kvůli historii), proto se student nesmí nikdy mazat, chcete-li jej tam v budoucnu zadávat znovu!!! Pokud se tak již stalo, uživatel se stejným em nemůže být do systému vložen podruhé (systém zahlásí chybu a k vložení nedojde) a je třeba kontaktovat Národní agenturu Otázka: Napsal mi student, že mu nelze zpráva uložit a dokončit. Jak postupovat? Odpověď: Závěrečná zpráva lze uložit v jakémkoli momentě. Dokončit lze však pouze, jsou-li vyplněná všechna povinná pole (označená hvězdičkou). Systém uživatele upozorní i na to, v jakém oddílu se nachází chybějící údaj. Pokud si je student jist, že vyplnil všechna povinná pole, a přesto zpráva nelze dokončit, ať kontaktuje buď svého koordinátora, který by měl ověřit, že je opravdu všechno povinné vyplněno. Pokud se zdá být všechno v pořádku, a přesto zpráva dokončit nelze, kontaktujte přímo Národní agenturu Otázka: Student vyplnil a uzavřel závěrečnou zprávu, avšak následně zjistil, že tam má chybu. Má možnost ji dodatečně/zpětně opravit? Odpověď: Uzavřená (či Dokončená) závěrečná zpráva může být koordinátorem znovu otevřena. Jak postupovat? V administraci je třeba vyhledat (buď ručně nebo přes příslušný filtr) závěrečnou zprávu, která má být otevřena. Vpravo ve sloupci Akce pak stačí kliknout na - povolit editaci (je-li zpráva dokončená) nebo na - znovu otevřít (je-li zpráva uzavřená). Následně můžete kontaktovat (např. přes formulář Zpráva v dolní části stránky) studenta, aby se přihlásil a zprávu opravil či doplnil.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Manuál aplikace Projektový záměr

Manuál aplikace Projektový záměr Manuál aplikace Projektový záměr Registrace a přihlášení 1. Registrace a přihlášení probíhá na titulní stránce aplikace, která je na adrese www.pz.olomoucka-aglomerace.eu. Pro jistotu Vám na zadanou adresu

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr RENIS Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Obsah... 2 1 Vstup do registru... 3 2 Základní okno registru... 4 3 Registrace nového pacienta...

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ Verze 1.0 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331, fax: 224 907 503 e-mail: info@czechtrade.cz

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Průvodce Sciotestováním pro učitele

Průvodce Sciotestováním pro učitele Průvodce Sciotestováním pro učitele Zkrácená verze pro potřeby Testování OSP třetích ročníků SŠ. testovani.scio.cz 1 1. Než začnete testovat a) Přihlaste se do aplikace ScioDat (http://testovani.scio.cz)

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Florbalová škola Jihlava, o.s. http://auto.fbsjihlava.cz

Florbalová škola Jihlava, o.s. http://auto.fbsjihlava.cz Florbalová škola Jihlava, o.s. CESTOVNÍ PŘÍKAZY http://auto.fbsjihlava.cz OBSAH Obsah REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ / VSTUP DO APLIKACE... 5 ZADÁNÍ NOVÉHO PŘÍKAZU... 6 ODESLÁNO A CO DÁL... 7 ZMĚNA REGISTRACE...

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

PŘ Í ŘUČ KA PŘO Š KOLNÍ A OKŘEŠNÍ GAŘANTY

PŘ Í ŘUČ KA PŘO Š KOLNÍ A OKŘEŠNÍ GAŘANTY PŘ Í ŘUČ KA PŘO Š KOLNÍ A OKŘEŠNÍ GAŘANTY Nepropadejte panice! Pokud budete kdykoliv potřebovat pomoc, pište na Obsah Úvod... 2 Administrace krajského kola... 3 Výběr studentů do okresního kola (nominace

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

STORE 3G MANUÁL PRO UŽIVATELE

STORE 3G MANUÁL PRO UŽIVATELE ND BEST IN CLASS R& ONGER PLATFORM TO ENHANCE CUSTOMER SERV PRYSMIAN GROUP WORLDWIDE LEADER IN R STORE 3G MANUÁL PRO UŽIVATELE CE E D XTENDED STRONGER PLATFOR UPPORTING GLOBAL UTILITIES IN THE D F SMARTER

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Internetová televize Růst osobnosti www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Manuál aktivace přístupu do internetové televize Obsah Obsah... 1 1. Aktivace přístupu... 2 1.1. Vstup... 2 1.2. Aktivační

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Nejprve se zaregistrujte do Centrálního úložiště výkazů ÚZIS Pokud již jste registrovaní na ÚZIS 1, pokračujte na Vytvoření statistiky v Praktiku

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Registrace... 3 1.1 Registrace nové školy... 3 1.2 Registrace uživatele/zaměstnance... 4 2 Kontakt... 5 2.1 Kontakt správců skrze kontaktní formulář... 5 3

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online. V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online.  V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Jak se registrovat V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Poté se zobrazí další pole, která musíte vyplnit. Všechna pole jsou povinná. Při chybném vyplnění některých polí se jejich seznam zobrazí

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Manuál pro InspIS HELPDESK

Manuál pro InspIS HELPDESK Česká školní inspekce Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Manuál pro InspIS HELPDESK Obsah: 1) Přihlášení do systému 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy 3) InspIS HELPDESK str. 2 str. 2 str. 3 až

Více

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Obsah: 1) Registrace...1 2) Vyplňování záznamů...3 3) Postup po odeslání záznamu ke schválení...5 1) Registrace V současné době je Národní databáze brownfieldů

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY

NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY Aplikace Pozemky slouží primárně k vyhledávání pozemkových a stavebních parcel a k editaci parcel ve vlastnictví AOPK. Základní vyhledávání probíhá ve veřejné databázi RÚIAN,

Více

Uživatelská příručka. FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US)

Uživatelská příručka. FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US) Uživatelská příručka FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US) Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek verze 1.1.0. 2017 Osigeno s.r.o. Formuláře 1/11 1 OBSAH 1 Obsah...2 2 Seznam zkratek...3 3 Úvod...3

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Program spustíte pomocí souboru CatsParadise.jar ze složky kam jste jej nainstalovali. V úvodním okně naleznete 7 tlačítek. Klepnutím na jakékoliv

Více

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0 aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Verze 1.0 2013 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Jak si prodloužit členství v CDO

Jak si prodloužit členství v CDO Jak si prodloužit členství v CDO Byli váš taneční klub v předchozích letech již evidován v naší databázi a máte své přihlašovací údaje? Pokud je Vaše odpověď ANO, je tento dokument určen právě Vám. Pokud

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více