MANUÁL. pro databázi závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů ERASMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL. pro databázi závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů ERASMUS"

Transkript

1 MANUÁL pro databázi závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů ERASMUS Úvod... 1 Úvodní strana aplikace a její popis... 2 Návštěvník... 2 Uživatel... 3 Koordinátor... 4 Sekce studijní zprávy... 4 Odeslání u vybraným studentům... 4 Sekce pracovní zprávy... 5 Sekce studenti... 5 Ruční vložení nového studenta... 6 Import studentů... 6 Sekce informace o škole... 8 Vlastní otázky pro studijní pobyt... 8 Sekce koordinátoři... 8 Zapomenuté heslo... 9 Časté dotazy... 9 Upravila: Radka Muchová Poslední aktualizace: Úvod Tento dokument slouží jako stručný průvodce pro databázi závěrečných zpráv studentů. Databáze se nachází na: Hlavním důvodem je centrální evidence závěrečných zpráv studentů, kteří byli na výměnném pobytu v rámci programu ERASMUS. Dne došlo k výraznému rozšíření naší databáze od této chvíle se databáze používá i pro závěrečné zprávy z pracovních stáží (platné od akademického roku 2009/2010).

2 Úvodní strana aplikace a její popis Na následující stránce je zobrazena úvodní obrazovka databáze s popisem prvků: Odkaz pro PŘIHLÁŠENÍ do databáze Interaktivní mapa pro jednodušší vyhledávání Odkaz pro ZÍSKÁNÍ ZAPOMENUTÉHO HESLA Filtr pro vyhledávání ve vyplněných zprávách Zde se zobrazují výsledky vyhledávání Databáze má vytvořeno několik rolí/přístupů: Návštěvník, Uživatel, Koordinátor. Návštěvník Každý, kdo chce zjistit informace o univerzitě přes závěrečné zprávy studentů, může tuto databázi navštívit. Pro vyhledávání není potřeba žádná registrace. Návštěvník může navíc filtrovat všechny zprávy přes vyhledávací pole anebo použít interaktivní mapu. Návštěvník nemá uživatelské jméno ani heslo, tj. nepřihlásí se do skryté sekce a ani nemůže vyplnit/upravit žádný dotazník. Filtrovat se dají závěrečné zprávy přes konkrétní město a domácí školu. Dá se vybírat i přes typ pobytu ( studijní pobyt / pracovní stáž ) a lze si vyhledat studenty, kteří byli na EILC (filtr EILC). V dolní části úvodní stránky se pak zobrazí výsledek závěrečné zprávy, které odpovídají filtrům. Poslední sloupec pak ukazuje, jedná-li se o zprávu ze studijního pobytu ( studijní ) či z pracovní stáže ( pracovní ).

3 Uživatel Student, který byl na výměnném pobytu nebo na pracovní stáži v rámci programu ERASMUS, musí, jako jednu ze svých povinností, vyplnit závěrečnou zprávu. Poté, co obdrží na svůj přihlašovací údaje, může do systému vstoupit. V horní liště bude mít příslušný odkaz na zprávu ( Zpráva ze studijního pobytu x Zpráva z pracovního pobytu ). Zpráva ze studijního pobytu má 9 oddílů, z pracovní stáže 8 oddílů, a student smí vyplnit pouze aktivní buňky. Buňky označené * jsou povinné bez nich nepůjde report dokončit. Poslední oddíl u obou zpráv je určen pro případné komentáře koordinátora. Dotazník se dá průběžné ukládat (pomocí tlačítek Uložit ), tj. nemusí se vyplnit celý naráz. Jakmile si je však student jist, že veškerá data řádné vyplnil, může dotazník dokončit. To provede tak, že zaškrtne pole Dokončit dole na dotazníku a klikne na Uložit. Pokud vyplnil vše korektně, zpráva se dokončí (systém o výsledku vypíše zeleně textovou zprávu) a zůstane zobrazen pouze oddíl VI. Uznání zahraničního studia domácí školou. V tomto okamžiku se již zpráva zobrazuje všem návštěvníkům, avšak bez oddílu VI. Uživatel má za povinnost ihned po zjištění uznatelnosti kreditů na své škole vyplnit i tento oddíl a dotazník uzavřít (tzn. kliknout na tlačítko Uzavřít ). Tím se zveřejní i tato poslední část zprávy.

4 Koordinátor Koordinátor má za úkol spravovat databázi studentů, kteří byli v zahraničí. Ve speciálním administračním rozhraní, do kterého se dostane po přihlášení pomocí odkazu Přejít na administraci, má v levé části obrazovky 5 odkaz : studijní zprávy, pracovní zprávy, studenti, informace o škole a koordinátoři. Sekce studijní zprávy V této sekci se nachází přehled všech závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů a stavů, ve kterém se vyplňování těchto zpráv právě nachází. Ve formuláři si lze vyfiltrovat závěrečné zprávy podle příjmení studenta, akademického roku, fakulty anebo stavu zprávy. (Pozn.: Zprávy se vždy filtrují, na základě toho, co je v nich vyplněno!). Seznam studentů je možné řadit kliknutím na záhlaví daného sloupce, a to podle příjmení studenta, školy a fakulty, zahraniční školy či oboru studia. Vyfiltrované zprávy (anebo všechny zprávy) lze exportovat pomocí odkazu export do MS Excel. Se zprávami může koordinátor provádět tyto úkony (podle ikon ve sloupci Akce ): a) upravit ( ) modifikace otevřené závěrečné zprávy, b) dokončit ( ) jako kdyby uživatel klikl na Dokončit. Pokud je zpráva dokončena, objeví se jiné ikony: c) uzavřít ( ) jako kdyby uživatel klikl na Uzavřít, d) povolit editaci ( ) dovolit uživateli, aby mohl provést úpravy (tj. vrátit operaci dokončit). Pokud je dotazník uzavřen (tj. student vyplnil uznání kreditů a klikl na Uzavřít ), lze jej: e) znovu otevřít ( ) dovolit uživateli, aby mohl provést úpravy pouze v oddíle VI. (tj. vrátit operaci uzavřít), f) zobrazit ( ) koordinátor si může vyplněnou zprávu prohlédnout (nelze editovat). Odeslání u vybraným studentům Všem anebo vybraným studentům lze poslat ovou zprávu přímo z databáze. Stačí zaškrtnout pole, které se nachází před jménem studenta, a do pole Zpráva vložit text, který chcete odeslat. Kliknutím na Odeslat vybraným dojde k rozeslání zprávy všem studentům, kteří mají pole zaškrtnuté. Takto lze jednoduchým způsobem oslovit všechny, kteří jsou v prodlení s vyplňováním.

5 Zpráva se odešle všem, kteří mají toto pole zaškrtnuté Tlačítko pro odeslání u vybraným uživatelům Sekce pracovní zprávy V této sekci se nachází přehled všech závěrečných zpráv studentů z pracovních stáží a stavů, ve kterém se vyplňování těchto zpráv právě nachází. Ve formuláři si může vyfiltrovat závěrečné zprávy podle příjmení studenta, akademického roku, fakulty anebo stavu zprávy. (Pozn.: Zprávy se vždy filtrují, na základě toho, co je v nich vyplněno!). Seznam studentů je možné i zde řadit kliknutím na záhlaví daného sloupce, a to podle příjmení studenta, školy a fakulty, zahraniční školy či oboru studia. Vyfiltrované zprávy (anebo všechny zprávy) lze exportovat pomocí odkazu export do MS Excel princip je naprosto stejný jako u zpráv ze studijních pobytů. Sekce studenti V této sekci se nachází všichni studenti, kteří absolvovali výměnný pobyt nebo pracovní stáž přes program ERASMUS. V horním formuláři se dají záznamy opět filtrovat, v tomto případě podle příjmení studenta a fakulty. (Pozn.: Zprávy se vždy filtrují, na základě toho, co je v nich vyplněno!). Seznam studentů je možné i zde řadit kliknutím na záhlaví daného sloupce, a to podle školního UID, příjmení studenta či školy a fakulty. Odkaz pro export studentů do MS Excel

6 Odkaz nový student pak slouží k manuálnímu vložení studenta. Pro instituce, které mají větší počet vyjíždějících studentů, je připraven odkaz import. Vyfiltrované studenty (anebo všechny studenty v systému) lze exportovat pomocí odkazu export do MS Excel princip je naprosto stejný jako u závěrečných zpráv. Ruční vložení nového studenta V tomto formuláři je třeba vyplnit všechny položky. ová adresa musí být jedinečná, datum narození musí být ve správném formátu dd/mm/rrrr (tj. např. 18/01/1980) a školní UID znamená jednoznačnou identifikaci studenta školou (pokud instituce nějakou používá, v opačném případě můžete vyplnit jakékoli číslo např. RČ). Nyní je důležité, zda-li byl student na studijním nebo pracovním pobytu. Zaškrtne se vždy příslušné pole u tlustě vyznačených položek ( Studijní pobyt, Pracovní stáž ). Zaškrtnutím dojde také k zaktivnění následujících položek. Zahraniční škola (u studijního pobytu) se dá jednoduše vybrat přes postupný filtr: stačí zvolit zemi a systém následně zobrazí pouze univerzity z dané země, které jsou řazeny podle Erasmus ID kódu, což by mělo značně ulehčit a zrychlit vyplňování. Poznámka 1: Po korektním vyplnění a kliknutí na uložit se danému studentovi odešle s přihlašovacími údaji!!! Poznámka 2: Po zaškrtnutí daného pole (buď Studijní pobyt nebo Pracovní stáž ) a kliknutí na uložit se také automaticky vytvoří dané závěrečné zprávy. Chcete-li tedy přidat k již zavedenému studentu závěrečnou zprávu z pracovní stáže, stačí zaškrtnout Pracovní stáž, vyplnit obě následující pole a kliknout na uložit systém automaticky vygeneruje další závěrečnou zprávu. Import studentů Import lze provést pouze ze souboru CSV. Tento soubor se získá jednoduše exportem přímo z MS Excel (postup: Soubor -> Uložit jako -> Typ souboru vyberte CSV (oddělený středníkem) ). Jak je patrné z vloženého obrázku, je třeba vyplnit 12 sloupců a nezapomenout, že první řádek je záhlaví tabulky.

7 Konkrétní postup: - Otevřete MS Excel a v něm úplně nový soubor (sheet); - do 1. řádku doplňte záhlaví tabulky (je jedno, jestli budete používat diakritiku nebo ne, na přesné formulaci textu záhlaví vůbec nezáleží) přesně v tomto pořadí: 1) Školní UID (jednoznačný identifikátor studenta v rámci domácí školy) 2) Jméno 3) Příjmení 4) 5) Datum narození (ten musí být ve formátu d.m.rrrr nebo dd/mm/rrrr) 6) Erasmus ID kód zahr. školy (vyplňte v případě, že student byl na studijním pobytu) 7) Erasmus ID kód dom. školy 8) Název organizace (vyplňte v případě, že student byl na pracovní stáži) 9) Studijní pobyt: zde napište 1, pokud chcete, aby se vytvořila závěrečná zpráva ze studijního pobytu, v opačném případě vyplňte 0 10) Pracovní stáž: zde napište 1, pokud chcete, aby se vytvořila závěrečná zpráva z pracovní stáže, v opačném případě vyplňte 0 11) Akad. rok stud.: zde napište, v jakém akademickém roce proběhl studijní pobyt (formát rrrr/rrrr) jedná se o nepovinný údaj 12) Akad. rok prac.: zde napište, v jakém akademickém roce proběhla pracovní stáž (formát rrrr/rrrr) jedná se o nepovinný údaj Poznámka: sloupec 6), 8), 11) a 12) může obsahovat prázdné buňky (systém studenta vloží i tak). Naopak sloupce 9) a 10) MUSÍ být vyplněné, tj. nesmí zůstat prázdné. Pokud byste je nechali prázdné, nedojde k vytvoření závěrečné zprávy!!! - následně doplňte relevantní data (můžete jednoduše nakopírovat z Vašich systémů) - soubor uložte ve formátu CSV (viz postup výše). Pokud se objeví následující hláška: klikněte na Ano. Tím dojde k vytvoření CSV, který pak použijete ve formuláři v systému. Pokud je vše v pořádku, dojde k importu veškerých dat a k zobrazení výstupu Import byl úspěšný. Poznámka 1: Každému studentovi se zároveň pošle s přihlašovacími údaji!

8 Doporučení pro koordinátory: Máte-li dlouhý seznam studentů (řádově desítky či stovky), rozdělte si jej na menší části (cca jmen na 1 soubor pro import) a vkládejte postupně. Poznámka 2: Nelze vložit jednoho studenta vícekrát (provádí se kontrola ové adresy)! Pokud se tak stane, vyskočí na vás v levé horní části upozornění a import se neprovede. Poznámka 3: Nelze vložit studenta pro jinou univerzitu (do daného sloupce můžete doplnit pouze svůj Erasmus ID kód). Sekce informace o škole Zde jsou veškerá data o Vaší instituci. Zkontrolujte je a udržujte je aktuální Národní agentura z nich bude vycházet, bude-li chtít znát údaje o Vás (např. bankovní spojení). Součástí je i položka Rozšířený typ EUC máte-li Extended EUC, prosím, zaškrtněte toto pole! Vlastní otázky pro studijní pobyt Ve druhé části formuláře informace o škole jsou připraveny 3 vlastní otázky pro Vás, které jsou však určeny pouze pro zprávy ze studijního pobytu: Na tyto otázky se dá odpovídat pouze textem (tj. jedná se o otevřené otázky). Navíc můžete zaškrtnout povinnost, tj. musí-li každý student na otázku odpovědět. Jakákoli změna v popisu těchto otázek se projeví až v dotaznících u studentů, kteří budou založeni od chvíle uložení těchto změn (tj. je nutné si dát pozor, aby byla jasně zřetelná hranice mezi odpověďmi na starou a novou verzi otázky). Sekce koordinátoři V této sekci vidí všichni koordinátoři ostatní koordinátory (uživatele databáze). U každého koordinátora je uvedena univerzita a ; u těch, kteří si jej doplnili, pak i telefon ten vkládejte ve tvaru +420 xxx xxx xxx! Chcete-li tedy kontaktovat jakéhokoli kolegu či kolegyni, není třeba dlouze vyhledávat na webových stránkách dané univerzity, ale nalézt si jej zde v jednom přehledu. Celý seznam je seřazen podle názvu institucí a nelze jej jakkoli upravovat. Lze v něm však filtrovat, a to buď podle příjmení koordinátora nebo podle školy.

9 Zapomenuté heslo Často se stává, že uživatel (student či koordinátor) zapomene heslo pro vstup do databáze. Pro zjednodušení a urychlení procesu získání nového hesla byl na úvodní stránce vytvořen odkaz Heslo. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí webová stránka (přímý odkaz: kde je část Ztratili jste nebo zapomněli heslo?, která obsahuje pouze textové pole Váš . Tam musí uživatel vyplnit svůj , který pro vstup do databáze využívá, a kliknout na Poslat heslo. Tímto dojde k odeslání u s odkazem a popisem dalšího postupu. Zde je třeba vložit , pod kterým je student v systému Doporučení pro koordinátory: Aby nemusel koordinátor každému zapomnětlivému studentovi vypisovat tento postup (ačkoli stačí zkopírovat do u odstavec výše), doporučuje se tento postup vytisknout a vylepit na nástěnku a/nebo vložit do FAQ webových stránek školy/oddělení. Časté dotazy Otázka: Do databáze potřebuji zadat stážistku, systém mi ale hlásí, že uživatelské jméno je již obsazeno, jméno je obsazeno a ová adresa je již obsazena. Zjišťuji, že daná studentka v systému figuruje v sekci studijních zprav, akademický rok 2008/2009. Jakým způsobem ji vložit také do sekce pracovních zpráv? Odpověď: Samozřejmě. Do systému nelze vložit jednoho studenta vícekrát. Avšak ke každému studentovi lze vytvořit až 2 závěrečné zprávy (jedna ze studijního pobytu, jedna z pracovní stáže). Pokud tedy byla studentka již na studijním pobytu a nyní vyjela jako stážistka, je třeba rozšířit v jejím profilu data o zprávu z pracovní stáže. Postup je jednoduchý. Nalezněte v sekci studenti daného člověka a klikněte na upravit ( ). Zaškrtněte příslušné pole (v našem případě Pracovní stáž ) a vyplňte požadované údaje (tj. Země, Zahraniční organizace a Akademický rok). Závěrem klikněte na uložit. Jakmile se vše uloží, vygeneruje se závěrečná zpráva a studentovi se zašle .

10 Toto pole je třeba zaškrtnout. Tím se zviditelní následující řádky Jakmile kliknete na uložit, systém vytvoří novou zprávu a zašle studentovi . Otázka: Student nedostal s přihlašovacími údaji. Co dělat? Odpověď: Jakmile je student vložen do databáze, automaticky dojde k odeslání u s jeho přihlašovacími údaji. Bohužel např. seznam.cz tyto zprávy vyhodnotí jako spam. Pokud pak student zprávu smaže (nebo ji v Doručené poště prostě přehlédne), nemá heslo a tudíž ani přístup do systému. Postup řešení je stejný jako při zapomenutém heslu: odkaz Heslo v záhlaví úvodní stránky databáze a do příslušného pole doplnit svou ovou adresu. Otázka: Chci si nechat zaslat přihlašovací údaje, ale po zadání ové adresy mi systém píše, že požadované informace nebyly nalezeny. Co teď? Odpověď: Uživatel se snaží zaslat údaje na , který není v databázi. Je možné, že v databázi má jiný (např. školní), než který zadává, anebo že při vkládání došlo u jeho u k překlepu. V takovém případě zkontrolujte (příp. opravte) jeho údaje a pokud je vše v pořádku, a přesto systém nespolupracuje, napište do Národní agentury Otázka: Jaký je můj login/uživatelské jméno do databáze? Odpověď: Uživatelské jméno je ová adresa, a to jak pro studenty, tak pro koordinátory. Otázka: Nastoupil/a jsem na místo po kolegovi/kolegyni a nemohu se do databáze dostat. Jak získat přístup? Odpověď: Každý koordinátor musí mít v zájmu zachování historie svůj vlastní přístup. Pro zřízení nového účtu pro koordinátora neváhejte kontaktovat Národní agenturu V u stačí uvést Vaše jméno, ovou adresu a název Vaší instituce.

11 Otázka: Zadal jsem novou studentku, ale nějak to řádně nefungovalo, tak jsem si myslel, že vše vyřeším tím, že ji smažu a zadám znovu. Smazal jsem ji, ale teď mi nelze zadat. Jak to? Odpověď: Každý záznam se studentem zůstane v systému i po jeho vymazání (kvůli historii), proto se student nesmí nikdy mazat, chcete-li jej tam v budoucnu zadávat znovu!!! Pokud se tak již stalo, uživatel se stejným em nemůže být do systému vložen podruhé (systém zahlásí chybu a k vložení nedojde) a je třeba kontaktovat Národní agenturu Otázka: Napsal mi student, že mu nelze zpráva uložit a dokončit. Jak postupovat? Odpověď: Závěrečná zpráva lze uložit v jakémkoli momentě. Dokončit lze však pouze, jsou-li vyplněná všechna povinná pole (označená hvězdičkou). Systém uživatele upozorní i na to, v jakém oddílu se nachází chybějící údaj. Pokud si je student jist, že vyplnil všechna povinná pole, a přesto zpráva nelze dokončit, ať kontaktuje buď svého koordinátora, který by měl ověřit, že je opravdu všechno povinné vyplněno. Pokud se zdá být všechno v pořádku, a přesto zpráva dokončit nelze, kontaktujte přímo Národní agenturu Otázka: Student vyplnil a uzavřel závěrečnou zprávu, avšak následně zjistil, že tam má chybu. Má možnost ji dodatečně/zpětně opravit? Odpověď: Uzavřená (či Dokončená) závěrečná zpráva může být koordinátorem znovu otevřena. Jak postupovat? V administraci je třeba vyhledat (buď ručně nebo přes příslušný filtr) závěrečnou zprávu, která má být otevřena. Vpravo ve sloupci Akce pak stačí kliknout na - povolit editaci (je-li zpráva dokončená) nebo na - znovu otevřít (je-li zpráva uzavřená). Následně můžete kontaktovat (např. přes formulář Zpráva v dolní části stránky) studenta, aby se přihlásil a zprávu opravil či doplnil.

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Florbalová škola Jihlava, o.s. http://auto.fbsjihlava.cz

Florbalová škola Jihlava, o.s. http://auto.fbsjihlava.cz Florbalová škola Jihlava, o.s. CESTOVNÍ PŘÍKAZY http://auto.fbsjihlava.cz OBSAH Obsah REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ / VSTUP DO APLIKACE... 5 ZADÁNÍ NOVÉHO PŘÍKAZU... 6 ODESLÁNO A CO DÁL... 7 ZMĚNA REGISTRACE...

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Internetová televize Růst osobnosti www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Manuál aktivace přístupu do internetové televize Obsah Obsah... 1 1. Aktivace přístupu... 2 1.1. Vstup... 2 1.2. Aktivační

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Připravované právní předpisy EU

Připravované právní předpisy EU Připravované právní předpisy EU Jak používat pokročilé vyhledávání v databázi EUR-Lex Začínáme Běžte na internetové stránky EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs. Ve vodorovné nabídce

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Obsah: 1) Registrace...1 2) Vyplňování záznamů...3 3) Postup po odeslání záznamu ke schválení...5 1) Registrace V současné době je Národní databáze brownfieldů

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Uživatelský manuál pro hromadné rozesílání emailů. www.benelist.cz

Uživatelský manuál pro hromadné rozesílání emailů. www.benelist.cz 1 Uživatelský manuál pro hromadné rozesílání emailů www.benelist.cz 2 OBSAH: 1. PROFESIONÁLNÍ NEWSLETTEROVÉ ŘEŠENÍ WWW.BENELIST.CZ... 3 2. DEFINICE POJMŮ... 3 3. PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE WWW.BENELIST.CZ...

Více

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr HL-CZ Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah On-line sběr dat - obecná charakteristika... 3 On-line projekt HL-CZ... 4 Postup při vkládání

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO

Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 3. Administrace e-shopu... 5 3.1. Uživatelé... 6 3.2 Vkládání a editace zboží... 7 3.3 Tvorba kategorií... 14 3.4 Textové

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Návod k použití Intranetu

Návod k použití Intranetu Návod k použití Intranetu Aplikace je rozdělena na dvě části. První vstupní částí je Webmakléř, kde jsou uvedeny informace týkající se pojistných smluv. Druhou částí je Intranet, který poskytuje metodickou

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011 Obsah 1. Přihlášení a oprávnění...2 1.1 Nastavení oprávnění...2 2. Role ZŘO (organizace zřizované Plzeňským krajem)...3 2.1 Objednání komodity z e-shopu ISCNPK...3 2.1.1 Objednávky...3 2.1.2 Dotaz na komoditu...4

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ? KROK 1. - REGISTRACE KROK 2. - POTVRZENÍ REGISTRACE

JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ? KROK 1. - REGISTRACE KROK 2. - POTVRZENÍ REGISTRACE JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ?... je to jednoduché... stačí si pozorně přečíst následující postup doplněný názornými obrázky a můžete začít! KROK 1. - REGISTRACE Pro nákup v našem internetovém

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více