Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí."

Transkript

1 Strategie 2020 Ve strategii 2020 jsu stanveny tři průřezvé pririty. Jak materiál strategickéh charakteru je vyská míra becnsti nezbytná, přest je dkument pstižen frmulacemi, které jej znehdncují. Stanvení strategické pririty pdprvat kvalitní výuku a učitele jak její předpklad je sdělení, které nikh neurazí a může být sučástí jakéhkli dkumentu jakékli dby. Upzrnění na nebezpečí přílišnéh pčtu pririt je zcela na místě, ale dmnívám se, že ač si jsu tvůrci dkumentu tht faktu vědmi, sami se tét chyby dpuštějí a rzkrčují se ve svém záběru příliš. Jinými slvy: skutečné pririty dkumentu scházejí. Vlba průřezvých pririt, výchdiska, frmulace vize t všechn zdá se skutečně dbře dráží blesti a ptřeby českéh šklství. Spíše než strategii však materiál připmíná výstup z prběhnuvší analýzy stavu vzdělávací plitiky. Chvályhdné pstřehy pstrádají právě apel na t pdstatné, stěžejní a priritní. Na t, c by měl v reálu předcházet krku jinému. Prjekt refrmy přístupu k českému vzdělávání má své fáze, svá kritická místa, své důrazy a své reálné mžnsti, kterými jsu např. eknmické mžnsti, stav splečnst, její hdntvý žebříček a adaptabilita, ale také časvý rádius daný vztahem mezi předvídatelnstí trhu, živtnstí technlgií a setrvačnstí jakéhkli vzdělávacíh mdelu. Z tht phledu hní strategie mc zajíců najednu, aniž tuší, kteréh lze chytit a jak výživnu večeři přinese. Nepjmenvání jednh, max. dvu základních cílů je největší slabinu tht materiálu. Histrie (např. implementace Bílé knihy) nás může pučit, jaká je reálná situace, d které přinášíme prstřednictvím strategie 2020 naše pžadavky. Namíst mnha dbrých nápadů, z kterých zůstává trz, nefunkční kmprmisy či dknce kntraprduktivní výstupy je třeba dbře prdiskutvat a určit jeden esenciální cíl, který má tu vlastnst, že se při jeh pstupném drlvání na dílčí segmenty a jedntlivá patření ukazuje jeh mcnst, tedy nezbytnst prvázansti s dalšími, na první phled zdánlivě nesuvisejícími patřeními. Tat implicitní pvaha dbře zvlenéh cíle přím nutí k dmýšlení a dtahvání systému patření d jednh lgickéh rámce. Tak se stává ptřeba změny kherentní a přirzenu, přichází zevnitř a sama nás vede k dalším úvahám a cestám. Takt se lze vyhnut neknčícím debatám tm, jak dstat d strategickéh dkumentu, d akčních plánů, rzpčtů a d učebních plánů škl všechny úhly phledu, všechna témata, která kd v sbě nsíme, a takt se marně snažit pstihnut celý svět. Frmulace nh cíle, nh jádra pudla je zásadní prces. Představme si, že na knci je dhda našem cíli. Správný cíl je překvapivě prstý. Nabízím např. tent: Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prstředí. An, na straně 9 strategickéh dkumentu bdbná frmulace skutečně zazní. Ovšem mezi dluhu řadu dalších. Přitm tat jedna (neb mžná jiná) by úplně pstačvala. Pjďme se pdívat, c všechn v sbě tent jeden cíl nese: Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prstředí. Nabízím tyt tagy: - Prstředí (C všechn tvří prstředí ve vzdělávání?)

2 - Bezpečné (Jaké je sučasné prstředí? Prč je takvé? C vše vlivňuje?) - Ve vzdělávání (C všechn tvří blast vzdělávání?) - Všem (Vnímám dbře celu cílvu skupinu? Uvědmujeme si, kd všechn d ní patří? Zajímáme se skutečně všechny?) - Zajistit (Jak? C všechn? C dříve a c ptm? Z čeh slevíme a z čeh ne? Klik t bude stát? Jak pr t budeme získávat klí?) Pjďme rlvat dál: C všechn tvří prstředí ve vzdělávání? Jsu t třídy s dstatečnu světlstí? Hezkými lavicemi? Nástěnky s pdnětnými infrmacemi? Nvé tablety, šklní kluby a mnh dalšíh? Jistě an. Ptejme se ale dál. Patří sem také šatny, různá zákutí a také vlastní cesta d škly? Patří sem vztahy? A patří sem rdinné prstředí? A c krajina, ta sem také patří? S čím z th můžeme něc dělat? S čím musíme? C dříve? Je th mnh, ale jen na jedné dvu věcech t skutečně stjí. Vzíčkář musí mnhdy překnat mnh bariér v jeh prstředí, které h stjí mnh úsilí. Ale my všichni překnáváme mnhem větší mnžství bariér skrytých a neviděných. Někdy jsu v nás, způsbujeme si je sami, jindy se táhnu naším pdvědmím třeba celé generace, ale někdy nám je staví d cesty klí, ba c víc, ti nejbližší: rdič, učitel, vychvatel, ředitel. Tlik nám chtějí pmci a vědí, c je pr nás dbré. C se ptřebujeme naučit, jaké pracvní temp ptřebujeme, jaký pracvní styl, z jakých zdrjů máme čerpat a jak výstup práce prezentvat. Vše t umí změřit. Takt můžeme vnímat rámec, v kterém prbíhá frmální vzdělávání. Žák si ale také přinesl i něc vlastníh. Něc už ttiž zná a něc h skutečně zajímá. Nějak se t dtýká i šklních témat. Dá se t využít, prvázat, věřit, syntetizvat. A učitel mu v tm může pmci už tím, když t připustí. Až takhle může být širké prstředí ve vzdělávání. Je sučasné prstředí bezpečné? Kdy se my dspělí cítíme bezpečně, pkud vůbec? Daří se nám t v práci? Neb v rdině? Mezi přáteli? C vše určuje míru bezpečí? Zábradlí na kraji skály neb jistta, že d mne nikd nestrčí? Nenutí mne klí být se svými skutečnými pržitky a ptřebami, se svými tuhami a smutky raději sám? Je bezpečné nabídnut klí sebe takvéh, jakým skutečně jsem? Je pr dítě se svými přirzeně individuálními, tedy specifickými ptřebami ve škle míst? Nabízí se tam tent prstr? Je tent prstr s tímt hledem uspřádán? Čím je tt uspřádání určen? Rzdělením kmpetencí a dpvědnstí, stanvenými pravidly a míru respektu k nim, časvými mžnstmi, výběrem učiva, způsbem hdncení, vlbu metd výuky, vlbu infrmačních zdrjů, znalstmi, ale také didaktickými dvednstmi učitele, ba c víc, jeh vlními vlastnstmi, jeh mrálku a z ní pramenících pstjů a způsbů jednání. T vše určuje bezpečí prstředí. Takže je sučasné prstředí bezpečné? Dmnívám se, že není. C s tím můžeme udělat? C zejména? S čím začít?

3 Prč je takvé? (Prč není sučasné prstředí bezpečné?) Nabízím např. tyt dpvědi: Rzdělení kmpetencí a dpvědnstí nenaplňuje partnerský princip, tedy stav, kdy je výchdiskem respekt k druhému. Žák dchází d věkvě jedntné skupiny, prstředí má silný rivalitní charakter. Účinnst tht aspektu je navíc násbena dalšími unifikacemi jedntný časvý rámec, jedntné učiv, čast jedntná metda a jedntný infrmační zdrj a mnhdy i jedntné hdncení. Samtné hdncení má pvětšinu hržující pvahu není pdpůrné, mtivující, čast je nicneříkající, nenabízí další příležitsti rzvje žáka (nezřídka se setkáváme s tím, že žák bdrží jen známku a vůbec neví, v čem chybval). Sciální aspekty skupiny, v níž se dehrává prces učení, bývají pdceněny. Učiteli nezřídka unikají sciální interakce, které si žák d škly přináší z vnějšíh prstředí aneb se frmují ve šklním prstředí nejednu přím před čima neviducíh učitele. Učitel přichází vybaven svým vlastním vzděláním, které prbíhal v bdbných knturách, přičemž knzervativní pedaggické fakulty svéh adepta pvětšinu v tmt phledu na rli učitele a pvahu šklníh prstředí spíše pdpřily. C vše vlivňuje? (C vše vlivňuje bezpečné/hržující prstředí ve vzdělávání?) Odpvěď na tut tázku je nasnadě. Stačí si vzpmenut na naše dětská léta neb si připmenut, jak se nám, dspělým učí, když na nás někd křičí, když nás nerespektuje, když je irnický, když nám zadá úkl, aniž se k němu můžeme vyjádřit, dtázat se, mít mžnst jej zkrigvat. Když nás sudí či hdntí bez vědmí kntextu. Když nedstaneme srzumitelnu zpětnu vazbu. Když nám určuje pracvní zdrje a prstředky, způsb práce a nezajímá jej, jak věci vnímáme. Když nemáme mžnst přicházet s vlastními cestami, nabízet jiná řešení či se zaměřit na jiné aspekty tématu. Jak se cítíme, když si uvědmíme, že klega je pr nás vlastně nebezpečnu knkurencí a splupráce je slabstí? Netvrdím, že tt je brázek českéh šklství, ale mnh z těcht prjevů v dnešních šklách nalezneme. Samtné učení je pak velice neefektivní. Objevvat ve stresu neb strachu je téměř prtimluv. Chtít vytvřit kvalitní synapse předpkládá, že mzek nebude zaměstnáván jinými, pr živt pdstatnějšími pdněty. Že nvý zážitek, přirzená zvědavst, úžas, nadšení, psedlst, neb třeba i niterná a hlubká racinální ptřeba bude tím médiem, na kterém se pnese nvá infrmace. Jinými slvy svbdný a pr danéh jedince přirzený prjev bjevvání je základním předpkladem efektivníh a smysluplnéh učení. C všechn tvří blast vzdělávání? Dal by se jednduše říci, že celý svět. Čím méně se daří frmálním vzděláváním reagvat na specifické ptřeby každéh jednh dítěte, tím více získává navrch vzdělávání nefrmální a především vzdělávání spntánní, infrmální. Tyt slžky znalstních prstředí tvří přirzený a funkční trjlístek, ale puze pkud se navzájem dplňují a pdprují. Je škla se svými vzdělávacími cíli a vzdělávacím prgramem připravena a je učitel se svu didakticku výbavu a vlenými frmami práce připraven účelně pracvat se znalstmi a zájmem, který si dítě přináší z nešklníh prstředí? Jak je mžné, že ještě ve 21. stletí lze vyučvat puze z učebnice se schválenu dlžku ministerstva šklství (resp. jen tyt může škla nakupvat ze státních prstředků)? Prč se nevěří učiteli, příp. řediteli, že je kmpetentní k tmu zvlit vhdné infrmační zdrje?

4 Pkud přijmeme, že blastí vzdělávání je celý svět, pchpíme, že jej nelze vměstnat d žádnéh šklníh vzdělávacíh prgramu a d žádnéh učebníh plánu. Debata více hdinách tělesné výchvy, ptřebě zavést mediální výchvu, etiku, finanční gramtnst atd. nemá řešení. Musíme se smířit s tím, že se děti naučí jenm něc. Ale c? Na tm se můžeme nyní dhdnut, ale zítra už t nemusí platit, prtže ptřeba dby neb místa se může rychle měnit, jak se rychle mění svět. A pkud t bude platit tady, nemusí t platit v jiném městě neb jiném kraji. T nás vede k ptřebě flexibility, rzvje jiných vlních vlastnstí žáků než dpsud a také k jiné frmulaci cílů a vlbě metd práce. Ať se nám t jak učitelům a ředitelům líbí, neb ne, nezbývá než d škly vpustit i vlastní svět žáka, jeh témata, pracvat s jeh ptřebami a limity a nabízet více cest pznávání. T znamená připustit, že se mění rle žáka a rle učitele ve třídě (případně kdekli jinde, prtže pjem třída již také začíná být pněkud těsný). Učitel si musí jednak trchu ulevit, aby tu rzmanitst ptřeb a cest a výstupů zvládl, a ppustit těže směrem k žákvi. Vzniká tlak na uvědmění si jasných pririt, které bude učitel sledvat. Dále je ptřeba, aby se učitel zttžnil s nvu rlí, v které již nebjevuje svět před žáky n, ale spíše je na tét cestě dprvází, pkud je t třeba. Obstát v dnešním světě znamená především umět se v něm zrientvat a umět se zrientvat v sbě, ve svých mžnstech. Tt je jeden jediný, ale masivní cíl, který není lehké naplnit. Vyplývá z něj, že ve frmálním vzdělávání máme jak učitelé pečlivě dbát na žákův pkrk, pskytvat mu efektivní a mtivující zpětnu vazbu, pdprvat jej v jeh mžnstech, aby si je různými cestami sám sahal a pstupně je uměl nahlédnut. Pkud se jedná svět infrmací, se kterými se žák setkává, nesmí učitel především přispívat k tmu, aby žáka přestal zajímat. Jak již byl řečen, nelze bjem infrmací bsáhnut, nabiflvat se, dříkat. Pkud se t škla snaží, vede t puze k pvrchnímu setkání s tématem, nepržitému, bez kntextu a pr žáka beze smyslu. A hlavně t vede k hlubké deziluzi maléh dítěte tm, c lze ve škle nalézt. Je třeba učitele a ředitele lépe vzdělat. A zaplatit. Vnímám dbře celu cílvu skupinu (ve vzdělávání)? Opět se nabízí jednuchá dpvěď: Cílvu skupinu jsme my všichni. Vzdělávání je celživtní a je přirzeným prjevem lidskéh živta. Patlgické napak je, pkud člvěk ztrácí zájem pdněty, nedůvěřuje jim, je vůči nim lhstejný a apatický. Z tét prsté úvahy vyplývá apel na ptřebu hry a nezbytnu míru svbdy učení, prtže tyt atributy jsu esencí přirzenéh pznávání a prtže neztratit chuť učit se je nade vše terie. Všichni víme, jak svítí či malému dítěti, a také, jak s věkem hasnu. Z jeh hry a učení je cítit radst. Živtnst tét radsti, dychtění, které je mtrem v prcesu pznávání, je přím závislá na respektu k dítěti, na důvěře v t, že využije svbdu, která je mu dána, ve prspěch pznávání. Dítě, které se těší z pznávání, hledá svu cestu, svým tempem, sam si situaci vyhdntí, a když ptřebuje, tak se zeptá. Většinvá škla mu tt vše bere. Pkud navrátíme vzdělávání d jeh přirzenéh prstředí, stane se pět celživtním pr většinu lidí, a t i ve své frmální pdbě. Stane se pět hdntu. Dnes si již nemál lidí tt uvědmuje a rádi by d vzdělávání svých dětí investvali. Zakládají sukrmé šklky a škly, nabízejí jiné přístupy. Balancují na hraně zákna a zažívají při phledu d buducna vysku míru právní nejistty. Stát se zde chvá velmi macešsky a bere svým bčanům v tét věci svbdu. Uniká mu výjimečná příležitst

5 s tut energií a zájmem lidí pracvat a zahrnut ji jak praktivní sílu d prcesu myšlenkvých změn. Umžnit těmt bčanům, pr které je výchva a vzdělávání vysku hdntu, aby respektvali stávající systém v rámci kexistence se svým phledem na věc a svými priritami. Umžnit jim zaplatit dplňkvé služby neb jít vlastní, se systémem slučitelnu cestu. Takvýt krk státu by získal respekt bčana a víru ve stát samtný. Sučasný přístup, deklarvaný bhužel i ve strategii 2020 je nepchpením tét příležitsti a má pačný efekt. Je energeticky marnivý, prtže staví síly vládní mci a bčanů prti sbě. Reálným řešením je vymezení služeb, které může ještě stát v blasti vzdělávání garantvat svými nástrji, a t frmu stanvení minimálních standardů. MŠMT by se měl pučit např. z prcesu zavádění ŠVP, který zůstal někde v půli cesty (vzhledem k ptenciálu, který v sbě skrýval) a zavádět jen ty krky, které umí finančně (příp. metdicky) pdepřít. Minimální standard žáka je definván rámcvým vzdělávacím prgramem. Schází pjmenvat minimální standard pr učitele a také pr ředitele. Standard pr učitele by měl řešit tlik slibvaný kariérní řád, v kterém musí být stanvena minimální úrveň dvednstí. U ředitele škly schází jasné vymezení jeh kmpetencí a dpvědnstí tak, aby byl zřetelné, v čem spčívá jeh stěžejní rle ve škle. Je t persnalista? Eknm? Pedagg? Prjektvý manažer? Může zastávat jak nejlepší z nejlepších všechny tyt rle, neb na t může mít specializvané pracvníky. Především by však měl být zdpvědný za rzvj škly v její hlavní činnsti, tedy efektivní pdpře dětí při jejich prcesu pznávání. Takvé vedení je nepředstavitelné bez vize, sdílených cílů, jasných dpvědnstí, trvale mtivujícím prstředí pr učitele a permanentním vzdělávání celé rganizace. Jsu takt škly vedeny? V tét věci navrhuji změnu způsbu výběru ředitelů, změnu ve slžení knkurzních kmisi a prvázanst s kariérním řádem; pedaggvé na vyském stupni kariérníh řádu s prkázanými úspěchy a zkušenstí by byli právněni k účasti v knkurzní kmisi. Uvědmujeme si, kd všechn d ní (d cílvé skupiny) patří? Zajímáme se skutečně všechny? Pznávání je vlastní každému bez rzdílu věku. Ale i v hrizntálním phledu na věc se vzdělávání týká všech. Věkvě hmgenní skupina stále představuje subr rzmanitých individuálních ptřeb a mžnstí, na které je třeba dpvídat, má-li být prces učení efektivní. (Věkvě hmgenní skupina navíc představuje zátěž v tmt prcesu z phledu spntánníh učení je nepřirzená, nepskytuje dstatečné bezpečí, je charakteristická zvýšenu sutěživstí, přispívá tak ke stresu, strakizaci ) Zde by měl stát hrát závažnu rli a garantvat rvné šance ve vzdělávání všem (jeden z hlavních cílů strategie 2020). Ať už se jedná tzv. hlavní prud neb jakkli znevýhdněné skupiny či jedince. Cestu, jak ukazují dsavadní srvnání, jistě nebude více a více specializvaných pracvišť a specializvaných vzdělávacích institucí. Škla má být prttypem splečnsti, světa tam venku. A ten je rzmanitý, ptkávají se v něm různí lidé a skleníkvé tendence českéh šklství jsu v důsledku silně kntraprduktivní. Princip pzitivní diskriminace, jakéhsi speciálníh přístupu u znevýhdněných je lichý. Oni sami, ať už vědmě či ne, vlají p přirzeném zahrnutí jich samtných d splečnsti. Svými specifickými ptřebami a mžnstmi jsu velku psilu a bhacením hetergenních skupin. Pdstatu inkluze je schpnst zahrnut d funkčníh celku všechny prvky v jejich přirzené rzmanitsti. V tét věci má české šklství velku rezervu a tent fakt se významně

6 pdepisuje na relativně nedbrém hdncení našeh vzdělávacíh systému v mezinárdních srvnáních. Tat ptřeba ve strategii 2020 příliš nereznuje. Z tht méh apelu vyplývá tlak na vzdělávání učitelů, jejich hdncení (pět kariérní řád), úpravy výukvéh prstru (jeh individualizaci), zahrnutí pradenských a asistentských služeb jak samzřejmých sučástí prcesu i na změnu rle učitele (pět). Jak (zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prstředí)? Plistpadvá generační brda ve splečnsti se začíná prjevvat, přichází jiný typ plitiků a také se mění hdnty ve splečnsti. Rste pčet sukrmých iniciativ. Mnží se kampaně a hlasy, kterým by dříve nikd nenasluchal. Pstupné změny ve šklství pmalu, ale přeci jenm přinášejí své vce. Obraz škly již není tak jednbarevný. Učitelé začínají cítit, že se ptřebují vzdělávat, psuvají se metdy učení, škly se mdernizují, na šklách se začíná diskutvat, nasluchat i žákům. Iniciativy přichází především zespda, ale i stát svůj přístup mění, přestže je stále v mnha hledech brzdu. Řešení již byl naznačen. Stát by měl jasně vymezit svu rli ve vzdělávání. Neměl bych chtít svými nástrji pstihnut každu situaci, každu malu vísku, každý individuální příběh. Ve splečnsti je dst vitální síly, která si umí pradit, jen by tyt síly měly dstat důvěru. Jak se musí rle učitele a vychvatele upzadit (učitel kráčí za pznáním žáka vedle něj, neb spíše za ním, netáhne jej), měl by i stát jasně vymezit území, na kterém je s t garantvat úrveň vzdělávání každéh jedince a na kterém se může dále ústrjně dařit rzvíjet další ptřeby a mžnsti všech účastníků vzdělávání pdle jejich vlby a pririt. Stát, resp. MŠMT svu pzici psílí, pkud bude dále vést tevřený dialg s NNO, bčanskými iniciativami a celu splečnstí. Pkud bude své krky vysvětlvat a d svéh refrmníh úsilí zahrne i energii bčanské splečnsti, stane se důvěryhdnějším, a tent fakt se zpětně prmítne i d názru vličů. C všechn (zajistit)? Z čeh slevíme a z čeh ne? Je th mnh, c vyplývá z našeh jedinéh zastřešujícíh cíle Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prstředí. V mnhém se t překrývá s cíli Strategie 2020, v některých bdech však ne. Za sebe bych vyjmenval tyt dílčí úkly: kariérní systém, pdpra inkluze, systémvá pdpra vzdělávání učitelů, revize přístupu k hdncení žáka a škly, pradenské služby, mžnst pr rdiče a firmy realizvat vlastní aktivity nad rámec státní nabídky ve vzdělávání, větší prvázání pedaggických fakult se šklami nižších stupňů, v systému dluhdbéh řízení vzdělávací plitiky respektvat nutnst vyhdncvání rzvje systému v pravidelných cyklech a permanentní světvé kampaně. Stěží lze z tét tresti refrmních snah slevit. Pkud by však byl nejhůře (hvřme v takvém případě krizvém řízení), lze se snad vzdát systémvé pdpry vzdělávání učitelů (trh si pradí), nerevidvat tázku evaluace ve šklství (je t jen nástrj zpětné vazby, pdstata tkví v samtném výukvém prcesu, který se musí změnit), systému pradenských služeb (trh si zase pradí), větší prvázansti pedaggických fakult se šklami nižších stupňů a vzdát se lze i veřejné diskuze cílech a cestách vzdělávání. Opětvně se dvlávám na trh, jsa si vědm faktu, že jeh rle je ve skutečnsti

7 mezená a celé refrmní hnutí v blasti vzdělávání by tak měl nastavené výrazné limity. Z těcht kmprmisů je patrné, že by se cíle změn ve vzdělávání přesunuly t více d knkurenčníh prstředí, které by se pak v důsledku nekryl s emancipační snahu dsáhnut rvnéh přístupu ke vzdělávání. K zaknzervvání sučasnéh stavu by však takvu redukcí refrmníh úsilí djít neměl, pkud se nevzdáme statních dílčích cílů, které pvažujme za esenciální. Jsu t: kariérní systém, pdpra inkluze, mžnst pr rdiče a firmy realizvat vlastní aktivity nad rámec státní nabídky ve vzdělávání a nutnst vyhdncvání rzvje vzdělávacíh systému v pravidelných cyklech. C (zajistit) dříve a c ptm? Navrhuji výše uvedené dílčí cíle (resp. nástrje hlavníh cíle) seřadit d přadí pdle naléhavsti neb lgické návaznsti. Některé krky jsu velmi drahé a dluhdbé, jiné zase relativně snadné a finančně nenárčné. Tent fakt by však neměl mít žádný vliv na pririty, pdle kterých se budu cíle stanvvat jak tmu bhužel čast bývá. Navrhuji takvét přadí pririt: 1. kariérní systém, tj. standard pr učitele a standard pr ředitele (tzn. vymezení jeh půsbnsti a klíčvé dpvědnsti, vč. změny způsbu výběru ředitele škly) 2. pdpra inkluze (nabídnut diferenciaci vzdělávacích cest c nejpzději, mezení specializvaných škl vč. smiletých gymnázií, pvinný pslední rčník MŠ pzn.: nedřešena mžnst dmácíh vzdělávání během tht rku) 3. mžnst pr rdiče a firmy realizvat vlastní aktivity nad rámec státní nabídky ve vzdělávání (vlastní škly, kvalitnější a dplňkvé služby, dmácí vzdělávání i na 2. st.), resp. pustit škly na trh 4. v systému dluhdbéh řízení vzdělávací plitiky respektvat nutnst vyhdncvání rzvje systému v pravidelných cyklech (paralela s metdu E-U-R) 5. revize ve věci hdncení žáka (suvisí s kariérním systémem) a škly (hlediskem není, zda je škla v mezích státní a prvzní dtace v řádném chdu a v suladu se zákny, ale jaké služby bez hledu na příspěvky pskytuje; hdncení škly tedy přirzeně vyplývá z psuzení, jak je naplňván vytyčený cíl v našem případě zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prstředí). Tent bd se týká i tázky testvání (pnechat plšné testvání, ale jen na knci 1., 2. a 3. stupně škl a sledvat při tm pkrk žáka (který ukazuje efektivitu práce škly vzhledem k určenému cíli), ne abslutní hdntu, která práci učitele neb ředitele nemusí vypvídat); u středních škl 1. část maturity státem řízená, 2. část specifická dle škly a v její režii). 6. pradenské služby (pr žáka: výchvné a kariérní pradenství, speciální pedagg, šklní psychlg, pr učitele: mentr, supervizr) 7. systémvá pdpra vzdělávání učitelů 8. větší prvázání pedaggických fakult a základních a středních škl (více praxe) 9. permanentní světvé kampaně a veřejné diskuze ve vzdělávání

8 Klik t (tat změna) bude stát? 1. Zavádění kariérníh systému na základě stanvených standardů pr učitele a standardů pr ředitele je finančně velmi nárčné. Aby ne, když se jedná tak zásadní zásah d českéh vzdělávacíh systému. Je však na prvním místě, předchází statním krkům a nelze z něj slevit. Vynechat tent stěžejní krk znamená pdnikat puze ksmetické úpravy. Znamená ztrátu času, další neradstné výsledky šetření PISA a další krásné a inspirativní návrhy patření a změn, které bez dluhdbéh závazku státu investvat d tht krku budu jen čistu marnivstí. 2. Pdpra inkluze představuje další velmi nákladný krk. Platí předchzí bd beze změny v přístupu k tmu, jak vypadá zdravé a přirzené prstředí pr dítě v jeh prcesu pznávání, budeme dále chdit v začarvaném kruhu. 3. Mžnst pr rdiče a firmy realizvat vlastní aktivity nad rámec státní nabídky ve vzdělávání. V tmt bdě by mhl stát dknce napak ušetřit a vyřešit si něklik praktických starstí. I t je významná mtivace. Získá tím partnera k diskuzi, jeh důvěru a téma vzdělávání bude splečnstí mnhem více reznvat. Naše splečnst tt ptřebuje jak sůl. 4. V systému dluhdbéh řízení vzdělávací plitiky respektvat nutnst vyhdncvání rzvje systému v pravidelných cyklech. Tt je spíše metdická nezbytnst, která by měla být samzřejmstí. Je zájmem všech, aby reprezentanti státu na rzhdvacích pzicích pracvali v blasti vzdělávání v dluhdbých hrizntech a systémvým přístupem. Tent pžadavek by neměl představvat významné zvýšení nákladvé plžky MŠMT. 5. Revize ve věci hdncení žáka a škly je spíše mentálně nárčný, předpkládá vedení diskuze s dbrnu veřejnstí, pučené, vzdělané a mtivvané účastníky. Vzhledem k faktu, že se v minulsti vynalžil nemál prstředků (a jen s velmi dílčím přínsem), lze předpkládat, že by nešl ani v tmt případě nvý mimřádný rzpčtvý pžadavek. 6. Systémvé zajištění pradenských služeb představuje velice významný a ptřebný příspěvek d prcesu vzdělávání. Zásadně by vlivnil pdmínky ve vzdělávání, mtivaci účastníků a efektivitu vzdělávací plitiky. Jeh zavedení je velmi nákladné. 7. Systémvá pdpra vzdělávání učitelů také představuje významný nárůst nákladů státu. 8. Větší prvázání pedaggických fakult a základních a středních škl není závislé na finanční připravensti, ale spíše na mentální připravensti pedaggických fakult. 9. Permanentní světvé kampaně a veřejné diskuze ve vzdělávání nepředstavují zásadní nárůst nákladů. Je nabíledni, že se sučasné snahy nebjedu bez významné a dluhdbé finanční pdpry. Kvalitním základem by jistě byl dluhdbý závazek srvnat prcentuální pdíl HDP ve vzdělávání s průměrem v EU. Jak pr t (tut změnu) budeme získávat klí? Prvním předpkladem je klí důvěřvat. Brát učitele, ředitele, dbrnu i laicku veřejnst vážně a jak výchdisk připustit, že dbrník je ve své blasti kmpetentní (a dknce na svůj rajón lépe dhlédne a lépe mu rzumí) a že v zainteresvaném laikvi třímá nemalá energie, s kteru je záhdn využít, ne s ní bjvat.

9 Učitel velmi dbře ví, c jeh žák neb skupina ptřebuje, a ředitel velmi dbře ví, c jeh žák, učitel neb škla ptřebují. Jaké vybavení, učební plán, rganizaci dne, šklní řád, výukvé zdrje, frmy práce a způsby hdncení, pdpůrné služby, kmpenzační pmůcky A pkud někd skutečně není kmpetentní, systém by měl umět takvéh člvěka identifikvat a dále s ním dle mžnstí pracvat. Ne preventivně všem nedůvěřvat. (Obdbné je t ve šklní třídě i zde učitel mnhdy raději hdinu dtáhne sám, než by riskval, jak by t dpadl, když by k tmu pustil žáky.) Angažvaní rdiče a firmy sice nejsu kmpetentní (dstatečně vzdělaní) v některých blastech, ale nabízejí energii neb investice k tmu, aby dpřály svým dětem (příp. zaměstnancům) jiné cesty, jiné přístupy neb nadstandardní pdmínky, prtže vzdělání pr ně představuje větší hdntu, než pr většinu ppulace. Není rzumné tt dpírat. Pkud bude vytvřen další prstr pr diskuzi, tent prstr se rychle zaplní. Je na místě, aby byla vzdělávací témata sklňvána ve veřejnprávních mediích, v municipalitách, ale hlavně v jedntlivých šklách všech stupňů. Za své by je měli vzít předpkládaní hybatelé věcí v blasti vzdělávání, tedy učitelé a ředitelé. Chtěl t d nich někdy někd? Závěrem jen pznámka: MŠMT, ptažm stát ptřebuje pr své krky spjence, a těmi jsu učitelé a rdiče. Nepdceňujme je.

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín 2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, prfesry a abslventy Gymnázia Olmuc-Hejčín Datum: 23.6.2012 Čas: 14:30 16:30 Míst: BUHV1, Gymnázium Olmuc-Hejčín, Tmkva 45 Prgram: 1. Úvdní slv

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji www.scialniprjekty.cz Příprava Plánu rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji pr bdbí 2011-15 Pracvní skupina: PODPORA SENIORŮ V

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více