Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál Výroční zpráva školy 2008/2009 Město Albrechtice 23. září 2009 Karel Knapp, ředitel školy

2 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 1 Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO Zřizovatel školy Ředitel školy Všechny součásti školy Datum zařazení do sítě str. 2 Počet tříd, počet žáků Přehled o dojíždějících žácích Celkový počet žáků v prvním ročníku ŠD, která je součástí základní školy str. 2 Počet pracovníků školní jídelny k str. 2 ŠJ, která je součástí školy str. 2 Celková kapacita školy a jejich součástí str. 3 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva str. 3 Školní vzdělávací program s využitím Další aktivity zařízení (školská rada, SRPDŠ ) str. 3 Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, vývoj str. 4 Podané projekty str. 4 Práce s informačními a komunikačními technologiemi str. 5 Volný čas žáků str. 6 Výchovné poradenství str. 6 Modernizace prostředí školy str. 6 Propagace práce školy str. 6 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání A. Řízení a organizace str. 7 B. Účinnost vnitřního a vnějšího komunikačního systému str. 8 C. Materiální a technické zabezpečení provozu školy str. 8 vybavení učebnicemi a učebními pomůckami provoz, opravy a modernizace zařízení prověrky bezpečnosti práce str. 9 D. Oblast výchovy a vzdělávání str. 9 plnění učebních osnov a obsahu tematických plánů str. 9 výsledky vzdělávání žáků str. 9 příprava žáků na vyučování str. 10 tělesná výchova výuka cizích jazyků JA a JN str. 10 environmentální výchova str. 10 ochrana člověka za mimořádných situací str. 10 práce s integrovanými žáky a žáky s SPU str. 10 výchova ke zdraví, zdravý životní styl str. 11 sociálně patologické jevy, prevence negativních jevů u žáka str. 11 práce s pedagogickou dokumentací účast žáků na soutěžích a dosažené výsledky str. 12 chování žáků a jejich vzájemné vztahy vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči str. 12 prevence sociálně patologických jevů str. 12 klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí str. 12 volba povolání str. 12 údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění žáků str. 13 další zpřesnění údajů str. 13 přiměřenost a individuální přístup k žákům péče o talentované žáky str. 13

3 integrace žáků s SPU str. 14 integrace žáků s tělesným postižením str. 14 práce s portfoliem str. 14 informační gramotnost str. 14 školní knihovna str. 15 ICT a časopisy str. 15 vyhodnocení Minimálního preventivního programu str. 16 výuka nepovinného předmětu náboženství str. 16 metodické orgány pracující na škole str. 16 zapojení pedagogických pracovníků str. 17 příhraniční spolupráce výsledky školy v soutěžích a další aktivity při škole str. 17 volnočasové aktivity, zájmové kroužky str. 19 z činnosti školní družiny str. 19 personální podmínky str. 20 další vzdělávání pedagogických pracovníků str. 21 práce s ICT str. 21 E. Oblast spolupráce s rodiči str. 21 Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, KO ŠÚ provedené kontroly ze strany ČŠI str. 22 provedená opatření ze strany ředitele školy Část IV. Údaje o pracovnících školy celkový počet pracovníků str. 22 odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků str. 22 celková situace, její hodnocení slovní komentář str. 22 odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole str. 22 odborná a pedagogická způsobilost výuky na škole (v %) str. 22 některé výrazné zvláštnosti v odborné a pedag. způsobilosti str. 23 věková struktura pedagogických pracovníků (počet) absolventi, kteří nastoupili na školu, jejich počet počet pracovníků (osob) v důchodovém věku a bez počet ostatních zaměstnanců, kteří nastoupili nebo odešli str. 23 mzdové podmínky pracovníků (právní subjekt) str. 24 údaje o dalším vzdělávání pedagog. a nepedagog. pracovníků 1) pedagogičtí pracovníci 2) přehled o čerpání dotace na DVPP str. 24 3) nepedagogičtí pracovníci str. 24 4) podklady pro VZ s ohledem na DZ MSK str. 24 Část V. Výkon státní správy str. 25

4 Část VI. Další údaje o zařízení str. 25 logopedie asistentka p. uč. Z. Závodná str. 25 spolupráce školy s dalšími subjekty str. 25 spolupráce pracovníků školy na metodických aktivitách str. 26 účast žáků a pedagogů na životě v obci str. 26 hodnotící a prognostická integrační zpráva o plnění jednotlivých... str. 27 výhled do školního roku 2009/2010 str. 27 Hospodaření školy v roce 2008 Část I. Výnosy str. 27 Část II. Náklady str. 27 Přílohy zápisy o výsledcích kontrol (uloženo v archivu školy) str. 28 Část VII. Zhodnocení a závěr str. 28 Přílohy: 1. Přehled o zapojení žáků do zájmové a mimoškolní činnosti 2. Přehled o zapojení žáků do soutěží 3. Tabulka klasifikace chování a prospěchu za 2. pololetí 4. Výkaz zisku a ztrát 5. Fotografie z vybraných školních akcí

5 Část I. Základní charakteristika školy Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál na adrese: Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ IČO: REDIZO: fax: (po výzvě) tel.: spojovatelka, účetní a) Zřizovatel školy Město Město Albrechtice právní forma: Město (městský úřad), IČO se sídlem: náměstí ČSA 10, Město Albrechtice, PSČ statutární zástupce: Luděk Volek tel.: , b) Ředitel školy Mgr. Karel Knapp tel.: , c) Všechny součásti školy Školní jídelna na adrese: Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ IZO: tel.: , ved. jídelny Darja Stýskalová kapacita k jídel (245 žáků ostatních) plánovaná kapacita 500 jídel Školní družina na adrese: Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ IZO: tel.: , ved. vychovatelka Marie Kulichová kapacita k dětí plánovaná kapacita 95 dětí Základní škola na adrese: Opavická 1, Město Albrechtice, PSČ IZO: kapacita k žáků plánovaná kapacita 540 žáků d) Datum zařazení do sítě 1

6 od , právní subjekt, příspěvková organizace e) Počet tříd, počet žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2007/ / / / / / / / ,24 21,71 16,43 16,04 f) Přehled o dojíždějících žácích: 154 (dle zahajovacího výkazu) a) ze spádové oblasti b) z mimospádové oblasti Burkvíz 3 Bartultovice 3 Hynčice 39 Heřmanovice 3 Linhartovy 12 Holčovice 13 Opavice 8 Jindřichov 2 Valštejn 1 Liptaň 19 Žáry 4 Rudíkovy 13 - Slezské Rudoltice 20 - Třemešná 10 - Vysoká 2 - Krnov 2 Celkem 67 Celkem 87 g) Celkový počet žáků v prvním ročníku: 42 h) ŠD, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem / 3 i) Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 4+1 (VHČ) 4 + 0,75 (VHČ) j) ŠJ, která je součástí školy číslo index řádku Ukazatel 1 2 sl.3=sl.2/sl.1 1 Kapacita schválená MŠMT (cílová kapacita) ,00 2 Počet stravovaných žáků-údaje dle V ,04 3 Přepočtený počet pracovníků ŠJ ,183 1 Počet žáků na 1 přepočteného pracovníka 4 ŠJ Kč ,95 5 Průměrný plat pracovníka ŠJ Kč ,15 6 Mzdový náklad na žáka Kč ,91 2

7 Měsíc Počet stravovacích dnů Počet zapsaných žáků Počet zapsaných zaměstnanců Počet zapsaných ostatních Počet uvařených obědů žáci + zaměstn. Počet uvařených obědů celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem průměr na měsíc 19,2 248,6 33,5 67,4 4883,3 6195,9 průměr na den 254,34 322,7 *Ostatní důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd strávníci si mohou vybírat ze dvou hlavních jídel přes webové rozhraní i přes terminál, který je umístěný v chodbě jídelny v průběhu školního roku byla prováděna nezbytná výměna technického vybavení kuchyně s vědomím, že komplexní řešení situace zajistí až její celková rekonstrukce Regionální radě Moravskoslezsko byl podán projekt k získání finančních prostředků z evropských fondů k) Celková kapacita školy a jejich součástí (plánovaná kapacita) školní jídelna 500 jídel školní družina 95 žáků základní škola 540 žáků l) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva školní rok 2007/08 1. a 6. ročník ŠVP Cesta č. j.: ZS/432/2007 školní rok 2007/08 2. až 5.; 7. až 8. ročník Základní škola /96-2 školní rok 2008/09 1.,2. a 5.,6. ŠVP Cesta č. j.: ZS/432/2007 školní rok 2008/09 3., 4., 5. a 8., 9. Základní škola /96-2 m) Školní vzdělávací program s využitím 1) školy podporující zdraví (Zdravá škola) ne 2) programu Začít spolu ne 3) programu Dokážu to? ne 4) Daltonský plán ne 5) Jenská škola ne 6) jiné, uveďte jaké žádné n) Další aktivity zařízení (seznam zájmových, občanských, případně dalších sdružení působících při zařízení školská rada podle zákona 561/2004 Sb., sdružení rodičů, sportovní klub a jiné) Školská rada Byla jmenována v souladu s ustanovením 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě usnesení zastupitelstva města Město Albrechtice (č.j.: usn. zast. 22/97/r) s účinností ke dni 1. února

8 za zřizovatele: ing. Jitka Hanusová, bytem Město Albrechtice Hana Kmínková, bytem Město Albrechtice (zapisovatelka) Luděk Volek, starosta města, bytem Město Albrechtice za zákonné zástupce: Robert Mičík, bytem Hynčice Mgr. Jiří Mlčoušek, bytem Město Albrechtice (předseda rady) Zbyšek Pecháček, bytem Třemešná za pedagogické pracovníky: Marie Klimešová, bytem Třemešná Hana Macková, bytem Město Albrechtice Jana Vyležíková, bytem Holčovice Sdružení rodičů, přátel dětí a školy při Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál adresa sídla: 3801 město: Město Albrechtice, Opavická 1, vznik subjektu podle: zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů hlavní činnost: pomoc základní škole při práci s dětmi (913320) den vzniku: zákonný zástupce zakladatele: Miluše Kaletová jednatel: Andrea Kropáčová pokladník: Jana Muroňová o) Další údaje týkající se záměrů školy nebo zařízení, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje. Návrhy k řešení pro zřizovatele: 1. Podané projekty (včetně průběžně realizovaných) číslo aktivity Vyhlašovatel (EU, MŠMT, jiné instituce, vl. projekty) Název projektu finanční hodnota dotace počet zapojených žáků 1 ROP NUTS II MSK Výzva č. 4.1 Rozvoj venkova Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ Město Albrechtice (podán zřizovatelem ve spolupráci se ZŠ) - průběžná realizace Celková hodnota projektu Kč dotace pokryje 92,5% z vynaložených prostředků další cílové skupiny 4

9 2 Operační program MŽP - prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Realizace úspor energie ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál (podán zřizovatelem ve spolupráci se ZŠ) - dokončeno v září 2008 Celková hodnota projektu Kč dotace pokryje 92,5% z vynaložených prostředků další cílové skupiny 3 Rozvojový program MŠMT, Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 3 T Třídí, třídíš, třídíme - průběžná realizace Celková hodnota projektu Kč Spoluúčast zřizovatele Kč ROP NUTS II MSK Výzva č Rozvoj venkova Stavební úpravy a modernizace ŠJ ZŠ Město Albrechtice (podán zřizovatelem ve spolupráci se ZŠ) Celková hodnota projektu Kč Dotace pokryje 92,5% z vynaložených prostředků další cílové skupiny 2. Práce s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) patří mezi činnosti profilující školu specifikem školy je výuka psaní na klávesnici PC metodou ZAV Jaroslava Zaviačiče ICT jsou mimo výuku informatiky a výpočetní techniky pravidelně využívány k organizaci individuální i skupinové práce, práci na projektech a jejich prezentaci, k přípravě žáků na soutěže, ke komunikaci s rodiči, pro zájmovou a mimoškolní činnost, pro práci s integrovanými žáky (reedukace žáků nácvik čtení, doplňovací cvičení), k mediální výchově, nové možnosti nabízí práce s interaktivní tabulí (všichni pracovníci prošli školením k základům její obsluhy a k využívání vhodných programů (zefektivnění práce zejména v M, Prv, CJ, Vl, Př, D, Hv a Z), přínos pro orientaci na trhu práce volba povolání, ICT jsou využívány k vytváření portfolia (fotografie, videa, záznamy prezentací apod.) pravidelné zveřejňování informací ze života školy na schválení a postupná realizace ROP pod názvem Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ Město Albrechtice podstatně zlepší podmínky pro efektivní využívání ICT na škole, navýšení stávajícího počtu PC o 54 ks notebooků (z toho je 24 určených pro pedagogické pracovníky), jazyková učebna pro 24 žáků, navýšení o 3 dataprojektory a videokameru pro výuku je k dispozici 1 interaktivní tabule včetně software, 3 dataprojektory, videokamera, dva digitální fotoaparáty, videoklubovna s vybavením pro střih videa, dvě učebny výpočetní techniky, PC ve všech kmenových učebnách s přístupem k internetu, celkově je na škole 65 PC včetně 9 PC pro pracovníky školy správa sítě a konektivita (současná rychlost 4 Mbit/s) je financována z prostředků zřizovatele, celá síť je chráněna antivirovým programem žákům i učitelům je k dispozici velké množství výukových i grafických programů (včetně programů pro práci se žáky integrovanými a žáky s SPU) 5

10 opakovaně využíváme licenční politiky Microsoftu pro legální práci s ICT informační systém školy účelně využívá dostupné vybavení včetně vedení školní matriky, tisku vysvědčení (program Bakaláři) všichni pracovníci i žáci mají přístup k u, účty jsou chráněny proti zneužití hesly, možnost pracovat s internetem usnadňuje přípravu na vyučování (zdroj informací), umožňuje získávat metodické materiály žáci mají možnost využívat prostřednictvím u schránku důvěry, k získávání přehledu o volbě povolání, jako doplňkové formy komunikace s pedagogickými pracovníky současná verze školního webu je převáděna pod nový redakční systém, který umožní zlepšení informovanosti rodičů především od dojíždějících žáků prostřednictvím služeb serveru iškola (řeší přehled o zadávání domácích úkolů, omlouvání absencí, přehled o klasifikaci, zjednodušuje operativní komunikaci mezi žáky, rodiči i učiteli) žáci i pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně seznamováni s povinností dodržovat licenční ujednání, respektovat zásady ochrany duševního vlastnictví, poučováni o zákazu samostatně instalovat programy do školní sítě 3. Volný čas žáků podrobný přehled zájmových kroužků ve školním roce 2008/09 viz příloha č. 1 pracovalo celkem 24 kroužků v 18 zájmových oborech u 17 kroužků jsou vedoucími pedagogičtí pracovníci, v 7 případech členové společenských a profesních organizací z obce kooperace školy a TJ při zajišťování činnosti oddílu odbíjené, tenisu a stolního tenisu ve prospěch žáků školy příprava kulturních vystoupení, vystoupení na zámku v Linhartovech, na Dnu dětí a další, spolupráce s MŠ Město Albrechtice a podobně (R. Hajná, M. Handlířová, E. Kynická) podíl všech pedagogických pracovníků na přípravě a realizaci městského Dne dětí, hlavní organizátorka za ZŠ E. Kynická mimoškolní činnost environmentální vzdělávání (hl. organizátorka Hana Macková, koordinátoři V. Mertová a Michal Adámek, spolupracují PP a správní zaměstnanci) pořádání školních turnajů ve stolním tenisu Vánoční, tradiční přebor školy, šachové turnaje (M. Pokorný) spaní ve škole pro žáky (TU - R. Hajná, Z. Závodná, L. Grčková, J. Hlaváčková) večer strašidel a duchů PP I. stupně, ŠD práce nad rámec výuky s integrovanými žáky (J. Vyležíková, Z. Závodná) nabídka doučování 4. Výchovné poradenství Počet výchovných poradců na škole: 1 Získané vzdělání VP: Radka Žlebčíková výchovné poradenství - čtyřsemestrální studium pro VP výchovné poradenství jednoroční kurz vzdělávací kurz Volba povolání vzdělávací kurz ke specifickým poruchám ano ne ne ne 5. Modernizace prostředí školy probíhá budování čtyř nových odborných učeben (informační a komunitní centrum, jazyková učebna, učebna s interaktivní tabulí s přednostním určením pro děti z I. stupně a učebna přírodovědných předmětů, součástí je vybudování nových kabinetů CJ a F a Ch) byla ukončena obměna školního nábytku ve všech učebnách školy (židle, lavice, katedry, PC stoly), pokračovalo vybavování dalších kabinetů novým nábytkem (Př, Z, Děj, CZJ) provedena výměna oken na nové budově školy včetně zateplení fasády kompletně byla opravena venkovní kanalizace včetně napojení na městskou kanalizaci 6. Propagace práce školy žáci školy byli mimořádně úspěšní při reprezentaci školy na soutěžích okresního, krajského, celostátního charakteru i na mistrovství světa, podrobnosti viz příloha výroční zprávy 6

11 pravidelná obměna výzdoby školy nástěnky, výtvarné materiály (vyučující 1. stupně, vyučující výtvarné výchovy, spolupracují vyučující Tv, CJ, Ch a F, metodik prevence J. Michková) v regionálním tisku bylo za školní rok zveřejněno více než 30 zpráv o činnosti školy, zapojení do soutěží a organizací akcí, několik informací bylo zveřejněno v regionálním vysílání ČT 1 (albrechtické soustředění před MS v kvalifikovaném psaní, realizace projektu půdní vestavby, účast v celostátní soutěži Fotoaparát atd. ) informace o činnosti školy jsou zveřejňovány ve školním časopisu Záškolák (vydáván 4x ročně), v místní kabelové televizi 4 videodokumenty, v místním Zpravodaji pravidelně byly aktualizovány webové stránky školy, počet návštěv za dobu jejich trvání přesahuje přístupů, řadí se k nejnavštěvovanějším na okrese Bruntál i v rámci ČR (statistiky na obsahu školního webu se podíleli členové novinářského kroužku vedeného paní uč. T. Kurečkovou, dále K. Knapp, R. Hajná, M. Pokorný, T. Hazuchová, E. Kynická, L. Grčková, M. Kulichová, A. Václavíková, Z. Závodná, J. Vyležíková, J. Hlaváčková, H. Macková a další pracovníci školy se podílejí na organizaci kulturního, společenského a sportovního života ve městě povědomí o existenci a činnosti školy je budováno také prostřednictvím propagačních materiálů školy, formulářů s logem školy i odznaků, vizitkami, zveřejňováním stručných zpráv do místní kabelové televize (Knapp, Pokorný), pořádáním výstav v prostorách školy ve spolupráci s Výtvarnou dílnou J. Hrubého pokračovala spolupráce s Lyceem v Komprachticích vzájemné návštěvy žáků (úspěšný projekt polských partnerů prostřednictvím Euroregionu Praděd) 4 x ročně třídní schůzky pro rodiče, na připomínky rodičů je reagováno písemným vyjádřením ředitele školy prostřednictvím třídního učitele pravidelné konzultační hodiny pro rodiče žáků I. stupně schůzka s rodiči budoucích prvňáčků Výroční zpráva je dostupná zájemcům na rovněž je k dispozici v kanceláři ekonomky školy k propagaci práce školy je využíváno reciproční zveřejňování odkazů na stránky škol v regionu (ZŠ Holčovice, ZŠ Osoblaha, ZŠ Třemešná, ZŠ Bruntál, Okružní ulice, ZŠ Jindřichov) výzdoba školy, nástěnky, příprava a organizace školního plesu, výroba dárků k zápisu dětí, pro rodiče vyuč. I. stupně, vychovatelky ŠD, M. Klimešová, I. Santariusová, M. Pokorný a další spolupráce s Jaroslavem Hrubým, Výtvarná dílna spolupráce při organizaci kurzů keramiky, linorytů, přípravě kulturních vystoupení a školních projektů Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Hlavní směry výchovy a vzdělávání jsou obsaženy ve Střednědobém plánu práce školy. Míra úspěšnosti jejich plnění je podrobně uvedena v Sebehodnotící zprávě školy. A. Řízení a organizace a) hospitační činnost podle plánu (zaměření plnění kurikulárního dokumentu školy b) rozvíjení činnosti metodických orgánů uplatnění neformálního přístupu v jejich rozhodování c) vytváření podmínek pro spolupráci pedagogických pracovníků d) průběžná realizace sebehodnocení práce školy 7

12 e) uplatňování organizačních a metodických postupů jako podmínky pro plnění cílů stanovených školním vzdělávacím programem f) nebyly řešeny žádné stížnosti na činnost školy B. Účinnost vnitřního a vnějšího komunikačního systému Systém a četnost pracovních porad a pedagogických rad zohledňuje potřeby organizace výchovně vzdělávací práce školy. Operativně jsou zveřejňovány doplňující informace na nástěnce ve sborovně, v týdenním plánu práce. Plány činnosti byly zpracovány na základě připomínek a návrhů pedagogických pracovníků. Účelně je využíváno elektronické pošty, která je dostupná každému pracovníkovi. Rovněž agenda žáků je vedena v elektronické podobě při dodržování zásad na ochranu osobních údajů. Realizace projektu Modernizace vzdělávacích aktivit na ZŠ Město Albrechtice řeší i zprovoznění školního intranetu s využitím služby serveru iškola. Všechny dokumenty školy jsou k dispozici v písemné i elektronické podobě Střednědobý plán práce, ŠVP a celoroční plány práce, dále pak týdenní plány. Informace pro rodičovskou veřejnost jsou sdělovány prostřednictvím místní kabelové televize, ve školním časopisu Záškolák, vyvěšením na úřední desce školy, zveřejněním v městském Zpravodaji, také jsou k dispozici v regionálním tisku, prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek školy. Zpětné vazbě slouží elektronická pošta, veškeré kontakty na pracovníky školy jsou rovněž dostupné na webových stránkách školy, jsou zapsány i v žákovských knížkách. C. Materiální a technické zabezpečení provozu školy a) vybavení učebnicemi a učebními pomůckami učebnice jsou objednávány a používány dle schválených směrnic MŠMT, k obnově fondu učebnic a učebních pomůcek bylo využito, stejně jako v předchozích letech, všech dostupných finančních prostředků z ONIV, v současnosti jsou k dispozici žákům všechny potřebné základní učební texty přednostně jsou nakupovány nové učebnice a atlasy potřeba spolupráce mezi vyučujícími JA k využívání dostupných knih b) provoz, opravy a modernizace zařízení Škola je rozhodnutím zřizovatele správcem veškerého nemovitého majetku souvisejícího s jejím provozem včetně správy bytu školníka (prostředky pro běžnou údržbu byly začleněny do finančního příspěvku na příslušný kalendářní rok). V průběhu školního roku bylo investováno více jak Kč získaných zřizovatelem z dotace MŽP na zateplení fasády nové budovy školy včetně výměny oken. Opravy a modernizace majetku, který je rozhodnutím zřizovatele svěřen do správy vedení školy, jsou průběžně zajišťovány. Ve stávajícím školním roce se jednalo o kompletní opravu venkovní kanalizace a jejího napojení na veřejnou kanalizační síť, kompletní výměnu hlavního vodovodního řadu v nové budově školy a tělocvičně. Průběžně jsou zajišťovány revize rozvodů plynu, elektřiny, rozvodů vody i elektrických přenosných zařízení a dalšího vybavení školy. Spolupráce se zřizovatelem se řídí interním materiálem Zásadami řízení příspěvkových organizací na území města. 8

13 o investičních akcích rozhoduje zřizovatel ve spolupráci s ředitelstvím školy kontroly ze strany zřizovatele k ekonomickým otázkách řízení školy neshledaly pochybení, doporučení k odstranění drobných nedostatků byla obratem realizována organizace zajišťuje v rámci VHČ pronájem školního bufetu, učebny pro potřeby Výtvarné dílny pana J. Hrubého, stravování cizích strávníků, pronájmy tělovýchovného areálu ve spolupráci se zřizovatelem byl podán projekt Stavební úpravy a modernizace školní jídelny ZŠ Město Albrechtice, Výzva č , ROP NUTS II MSK, Rozvoj venkova (včetně vybudování výukového prostoru cvičné kuchyně) údržba a modernizace školního prostředí vychází z aktualizovaného střednědobého plánu práce školy pro roky zásadním způsobem je potřeba řešit špatný stav ploché střechy nad gymnastickým sálem a opravu upevnění krytiny nad sportovní halou je zpracována dokumentace pro opravu sociálních zařízení v historické budově školy výhledově je nezbytná oprava dlažeb v nové budově školy c) prověrky bezpečnosti práce byly provedeny v předepsaném termínu, závěry předány zřizovateli včetně komentáře a návrhů vedoucích ke zlepšení hygieny a bezpečnosti provozu školy revize jsou prováděny v předepsaných lhůtách, pracovníci školy se pravidelně proškolují k BOZP D. Oblast výchovy a vzdělávání a) plnění učebních osnov a obsahu tématických plánů škola je poskytovatelem vzdělávacích služeb výuka byla organizována podle ŠVP Cesta a vzdělávacího programu Základní škola č.j /92-2 učivo se probíralo v souladu s učebními a tématickými plány, které byly průběžně aktualizovány na I. stupni byly uplatňovány netradiční formy práce, pozornost patřila také motivaci žáků, při činnostech převažovalo vstřícné klima, účelně bylo využíváno dostupné didaktické techniky a ICT v kmenových učebnách při výuce témat Ochrana obyvatel za mimořádných situací byla posílena časová dotace k zvládnutí praktických dovedností žáky vedení žáků ke schopnosti sebehodnocení dostupné učební pomůcky se využívaly účelně většina žáků vystupuje s přiměřeným sebevědomím, nebojí se prezentovat své znalosti a dovednosti na veřejnosti (kulturní vystoupení, soutěže a podobně), žáci úspěšně komunikují se svým okolím celkově odvedli pedagogičtí pracovníci velmi dobrou práci, činnost školy je většinově příznivě hodnocena rodiči, zřizovatelem i žáky stálá pozornost byla věnována začleňování témat do výuky souvisejících s prevencí rasismu, xenofobie, intolerance, témat vztahujících se k roli ČR v EU b) výsledky vzdělávání žáků (testy, kontrolní práce, prověrky, zkoušky) ředitelstvím školy nebyly zadány vlastní prověrky a testy kontrolní práce a prověrky byly připraveny v rámci činnosti metodických orgánů k sebehodnocení bylo využito materiálů SCIO Kvalita 2008 pro hodnocení žáků 9. tříd a 5. tříd vědomosti žáků v průměru odpovídají testem zjištěným studijním předpokladům řada rodičů kladně hodnotí skutečnost, že se žákům dostává široký prostor prezentovat se na veřejnosti, vedení žáků k samostatnosti a přiměřenému sebevědomí zadání dotazníků pro rodiče hodnocení výsledků dětí 9

14 c) příprava žáků na vyučování pro zadávání domácí přípravy ve vyučovacích hodinách byl zajišťován dostatečný časový prostor úkoly jsou zadávány v odůvodněných případech diferencovaně, zadávání dobrovolných domácích úkolů k rozšíření učiva využívání ICT při předávání informací rodičům nemocných dětí o probírané látce a zadání DÚ d) tělesná výchova je provázána s činností sportovních zájmových kroužků a aktivit (aerobik, stolní tenis, kopaná, odbíjená, kurz předtaneční výchovy) záměr pro budoucnost vedení žáků směrem k prožitkům, k vytváření vztahu k tělovýchově a sportu (rozšíření nabídky o moderní a žádané sporty, např. floorball) e) výuka cizích jazyků JA a JN mimo běžnou výuku již druhým rokem probíhá výuka angličtiny pro nejmenší formou vedení kroužku ve školní družině (p. Marie Kulichová) byly uskutečněny ukázky z výuky pro rodiče při výuce se využívá netradičních forem práce - v angličtině, tvořivá práce s internetem apod. f) environmentální výchova pokračovalo zařazování témat do všech vyučovacích předmětů od třídy, do práce školní družiny i zájmových aktivit vhodnými předměty pro výchovu byly zejména: prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, zeměpis, občanská výchova a výchova ke zdraví žáci se zúčastňovali různých školních i mimoškolních aktivit, na kterých se učili získávat zodpovědnost za své jednání ve vztahu k životnímu prostředí žáci: o o o o o o se aktivně zapojovali do přírodovědných soutěží učili se využívat různých informačních zdrojů v průběhu environmentální výchovy (sledovali vědecké a populárně naučné časopisy přírodovědného charakteru, sledovali videokazety s ekologickým obsahem, využívali informačních zdrojů dostupných na internetu) byli vedeni k aktivní péči o interiér školy, jednotlivých tříd a k úpravě okolí školy k šetření energiemi a vodou, k třídění odpadů a sběru druhotných odpadových surovin projekt Třídíš, třídím, třídíme a Recyklohraní zúčastňovali se výletů do přírody a přírodních rezervací, kde poznávali přírodu a seznamovali se s problematikou ochrany životního prostředí na škole pracoval ekologický kroužek pod vedením paní uč. Hany Mackové g) ochrana člověka za mimořádných situací postupováno v souladu s metodikou MŠMT plnění úkolů při výuce dle programu Základní škola je zapisováno a vyhodnocováno v samostatném dokumentu vedeném TU ve spolupráci s dalšími PP postupováno dle vlastního tématické plánu pro ročník s rozdělením učiva do ročníků a předmětů ve spolupráci se Záchranným sborem hasičů MSK proběhla preventivní akce pro děti z I. stupně včetně nácviku činností při vzniku požáru a dalších praktických činností žáci navštívili hasičské zbrojnice v Krnově a ve Městě Albrechticích bylo využíváno videokazet a dostupného materiálu obvazy, dlahy, resuscitační loutka žáci z I. stupně navštívili kurzy zdravovědy na SPgŠ a SZŠ v Krnově h) práce s integrovanými žáky a se žáky s SPU pokračuje úspěšně spolupráce s SPC Opava, PPP Krnov při řešení individuálních problémů dětí pokračovala integrace žákyně s kombinovaným postižením 10

15 vybraným žákům je poskytována základní logopedická péče, od září 2007 působí v budově školy odborný logopedický pracovník žákům s poruchami učení se věnovaly dvě vyučující z I. stupně, dále pak vyučující určení individuálními vzdělávacími plány i) výchova ke zdraví, zdravý životní styl výchova žáků ke zdravému životnímu stylu je součástí každodenní výuky zařazování tělovýchovných chvilek na I. stupni, pobyty v přírodě ve škole je rozvíjen pitný režim termosy s pitím na chodbách, automat na výdej mléčných výrobků byl uplatňován komplexní přístup - přírodověda, přírodopis, RV, ČJ a Z, MPPP (mimo jiné prevence kouření a požívání alkoholu), spolupráce s pediatrem a zubním lékařem pořádány četné sportovní akce, rozšířená nabídka pohybových aktivit ve spolupráci s organizacemi ve městě (floorball, tenis, kopaná, odbíjená) celoškolní soutěž v odbíjené škola uspořádala lyžařský kurz, pravidelné pobyty dětí ze ŠD mimo budovu školy, výlety do blízkého okolí, pobyty v přírodě, návštěvy plaveckého bazénu a kluziště v Krnově, kurz předtaneční výchovy a společenského chování v rozsahu 36 hodin, kurzy dopravní a zdravotní výchovy vyučující uspořádali v mimoškolní době akce spojené s pohybovými aktivitami (návštěva plaveckého bazénu, turistické aktivity a podobně) žáci vybraných tříd se zúčastnili povinného i rozšiřujícího kurzu plavání žáci mají k dispozici automat pro výdej mléčných výrobků prostředí školy je estetické pracovnicemi školní jídelny byl zajišťován pitný režim žáků, doplňkově žáci využívali i nabídky školního bufetu dětem byla dostupná široká nabídka zájmové a mimoškolní činnosti v mnoha případech ve spolupráci s organizacemi ve městě j) sociálně patologické jevy, prevence negativních jevů u žáků trvalým úkolem je zlepšování klimatu a kultury školy, rozvíjení vztahů vzájemného respektování bez ohledu na postavení a věk výchovná poradkyně úspěšně spolupracovala s metodičkou prevence, sledovala změny v legislativě v souvislosti s přijetím nového Školského zákona, úpravy koncepce školního poradenství a prevence rezervy byly ve spolupráci s rodičovskou veřejností ohrožených dětí, při řešení zásadních problémů se postupovalo v součinnosti s MěÚ Město Albrechtice a orgány péče o dítě snaha vtáhnout do řešení problémů rodiče pohovory, spolupráce s kurátory, organizování besed pro žáky ve školním roce 2007/08 bylo postupováno podle metodického pokynu č.j.: 27317/ , Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole stálá pozornost byla věnována rozvíjení specifických školních aktivit organizování společných akcí pro všechny žáky školy pokračovala spolupráce při akcích pořádaných školami v regionu zvyšuje se počet žáků experimentujících s kouřením, u dvou žáků byla řešena neomluvená absence ve spolupráci s MěÚ, odborem sociální péče, rodiči a výchovnou komisí k) práce s pedagogickou dokumentací žákovská dokumentace je uložena ve školní matrice, veškerá evidence je řešena systémem Bakaláři včetně elektronického sběru a odesílání dat všichni pracovníci jsou poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o údajích osobního charakteru dětí a jejich rodičů aktuálnost a obsahová správnost ped. dokumentace je pravidelně kontrolována VP, nejsou zjišťovány závažnější nedostatky 11

16 aktuální informace uváděné v pedagogické dokumentaci (integrace, SPU, zdravotní stav, sociální podmínky a další) jsou pravidelnou součástí jednání pracovní porad a pedagogických rad l) účast žáků na soutěžích a dosažené výsledky výborných výsledků dosáhli žáci v soutěžích okresního, krajského i celostátního charakteru; jde o výsledky obětavé práce většiny pedagogických pracovníků a jejich schopnosti motivovat žáky podrobné údaje viz údaje v příloze č. 2 m) chování žáků a jejich vzájemné vztahy ve školním roce 2007/2008 bylo využito mapy školy na náhodně vybraném vzorku tříd nebyly zjištěny žádné zásadní výchovné problémy, jeden závažnější případ byl řešen v kompetenci výchovné komise se závěry pro školní rok 2008/09 žáci mají pěkný vztah i k integrovaným žákům, jsou jim ochotni pomáhat otázky utváření vztahů mezi žáky a způsob jejich komunikace byly součástí jednání na třídnických hodinách i při dalších aktivitách školy podrobnosti k hodnocení chování jsou uvedeny v příloze výroční zprávy n) vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči z každodenní praxe vyplývají většinově velmi dobré vztahy mezi učiteli a rodiči, stejně jako mezi učiteli a žáky potřeba zlepšení informovanosti rodičů, pojmenování příčin případných negativních projevů, zprostředkování postupů k nápravě o) prevence sociálně patologických jevů přínosná činnost spolupráce výchovné poradkyně, preventistky soc. patologických jevů na úseku prevence a dalších pedagogických pracovníků (plán zpracovala J. Michková) pokračovala spolupráce k prevenci těchto jevů s p. Tomanen z PPP Bruntál, SVP Krnov, K centrem Krnov snižuje se věk žáků, kteří experimentují, případně již pravidelně kouří, rezervy ve spolupráci s rodiči (prevence situace je obsažena v MPP školy) p) klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2008/09 při hodnocení a klasifikaci žáků je postupováno podle vlastního materiálu školy Zásady hodnocení chování a prospěchu na ZŠ Město Albrechtice celkový přehled viz příloha č. 3 q) volba povolání kvalifikovaná vyučující vyučuje problematiku v rámci předmětu rodinná výchova výuka probíhala v 2. pololetí v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku obsahové zaměření bylo rozděleno do 9 tématických okruhů: Sebepoznání Rozhodování Akční plánování Adaptace na životní změny Možnosti absolventa ZŠ Informační základna pro volbu povolání Orientace v důležitých profesních informacích Rovnost příležitostí na trhu práce Svět práce a dospělosti vyučování bylo doplněno osmihodinovým kurzem Profesní orientace žáci se učili orientovat v profesní nabídce a informačních zdrojích pro volbu povolání, využívali poznatků z oblasti sebepoznání, rozhodování a plánování vlastní budoucnosti spolupráce žáků, jejich zákonných zástupců, třídních učitelů a výchovné poradkyně pro volbu povolání usnadnilo žákům rozhodování při výběru svého budoucího profesního zaměření 12

17 r) údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění žáků základní školy na středních školách ve školním roce 2008/09 ukončilo povinnou školní docházku 45 žáků (z toho 43 žáků z devátého ročníku a 2 žáci ze 7. ročníku) ne všichni žáci byli přijati ke studiu v prvním kole přijímacího řízení, kdy mohli podat přihlášky na tři střední školy, v druhém kole přijímacího řízení nebyl počet přihlášek omezen žáci využili prezentací středních škol na burze v Krnově s) Přehled o rozmístění žáků vycházejících z 9. tříd Gymnázium Krnov, příspěvková organizace - 7 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Opavská 49-5 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace -3 Střední průmyslová škola, Krnov, příspěvková organizace - 1 Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace - 4 Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace - 7 Střední průmyslová škola, Bruntál 4 Masarykova stř. škola zemědělství a VOŠ, Opava 2 SOŠ požární ochrany a VOŠ požární ochrany, Frýdek -Místek 1 SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov 3 Soukromá SOŠ PRIMA, Rýmařov 1 Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, Ostrava 1 Sportovní gymnázium Emila a Dany Zátopkových 1 Střední odborná škola stavební Opava 1 Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice 1 SPŠ chemická Akademika Heyrovského Gymnázium Ostrava 1 Střední škola Vítkov Podhradí 1 Střední umělecká škola varhanářská o.p.s. Krnov 1 t) další zpřesnění údajů (přiměřenost přístupu učitelů k věkovým zvláštnostem žáků, péče o talentované a zaostávající žáky, integrace postižených dětí ) 1) přiměřenost a individuální přístup k žákům pokračuje spolupráce s elokovaným pracovištěm PPP Bruntál Krnov,výsledky šetření žáků v 2. pololetí měla vyšetření delší časový skluz kvůli nedostatečnému počtu pracovníků PPP Krnov, vyučující uplatňují individuální přístup k slabším, integrovaným a žákům s poruchami učení (diferencované zadávání úkolů pro školní i domácí práci, východiskem pro klasifikaci je plnění úkolů stanovených individuálními vzdělávacími plány a metodickými doporučeními) na škole pracují tři dyslektické asistentky, které provádějí reedukaci žáků s SPU (p. uč. Jana Vyležíková, p. uč. Zdeňka Závodná a p. uč. Dagmar Vopelková) individuálně bylo pracováno se 3 tělesně postiženými dětmi z toho jedna žákyně má domácí vzdělávání pokračuje velmi dobrá spolupráce s SPC Opava k integraci zdravotně postižených žáků dětem s poruchami řeči se věnuje logopedická asistentka p. uč. Z. Závodná informace o integrovaných žácích a o žácích s SPU jsou pravidelnou součástí jednání pedagogických rad (ve školním roce bylo integrováno 9 žáků s SPU) 2) péče o talentované žáky talentovaní žáci byli průběžně připravováni na soutěže od regionální a až po mezinárodní úroveň (vysoce úspěšná účast v internetové soutěži psaní na klávesnici PC), p. uč. T. Kurečková uvádění řady fyzikálních aplikací do vyučovacích hodin matematiky (M. Pokorný) motivace žáků pro rozšiřující studium je stále obtížnější (starší žáci se umí podílet na výuce mladších dětí) 13

18 čas věnovaný žákům talentovaným je často omezen díky zvýšené pozornosti směrem k žákům problémovým, potřeba změny výuka v oblasti školní Tv zaměření na odbíjenou úspěchy v rámci regionu i kraje široká nabídku kroužků z různých oblastí (24 v 18 oborech) individuální přístup vyučujících žáci jsou vedeni ke schopnosti vyjadřovat vhodnou formou vlastní názory, být samostatnými nabídka NP a PVP včetně výuky předmětu náboženství individuální přístup při zadávání úkolů (zajímavé úkoly v matematice, rébusy, doplňovačky, samostatná práce s internetem) výchova k pomoci slabším spolužákům, na I. stupni formou skupinové práce, myšlenkové mapy, brainstorming skupinový, ve dvojicích, zapojení do celoroční hry O chytré hlavy nabídka kurzů - kurz společenské výchovy pro žáky 8. ročníků, kurz keramiky ve spolupráci s Výtvarnou dílnou p. Jaroslava Hrubého, lyžařský kurz, zdokonalovací plavecký kurz a další spolupráce s p. Jaroslavem Hrubým při obesílání výtvarných soutěží příprava žáků na přijímací řízení na střední školy a talentové zkoušky řízený přístup k samostatné práci žáků s internetem v mimovyučovací době rozsáhlé možnosti využívání ICT v průběhu vyučování (chybí prostředky na obnovu ICT, byla zvýšena rychlost připojení k internetu) pořádání školních kol soutěží se sportovním a kulturním zaměřením 3) integrace žáků s SPU individuální přístup vyučujících stálá spolupráce s odbornými pracovišti bylo integrováno 9 žáků s SPU pravidelnou reedukaci provádějí dyslektické asistentky Zdeňka Závodná, Dagmar Vopelková a Jana Vyležíková, speciálně pro reedukaci při výuce jazyka anglického je proškolena paní uč. Radmila Gavendová 4) integrace žáků s tělesným postižením integrováni 3 žáci s tělesným postižením při výuce je postupováno podle individuálních plánů schválených odbornými pracovišti (Taťána Hazuchová) jedna žákyně absolvuje druhým rokem domácí výuku 5) práce s portfoliem žákovská portfolia na 1. stupni jsou materiály ukládány třídními učitelkami do složek jednotlivých žáků, vyučují vedou i osobní portfolia žákovská portfolia na 2. stupni jsou materiály ukládány vyučujícími předmětů (rezervy, nestejná kvalita obsahu snižuje vypovídací hodnotu pro hodnocení žáků), potřeba zlepšit úroveň vedení učitelských portfolií k vedení portfolia školy je přednostně využíváno materiálů uložených v digitální podobě (fotografie, videozáznamy, školní web) žáci si obsah portfolia na konci školního roku odnášejí domů (přehled zlepšení, úspěchů v soutěžích, diplomy a pod.) 6) informační gramotnost (školní knihovna, ICT ) Cíle uvedeny ve Střednědobém a celoročním plánu práce školy, konkrétně zapracovány do plánů metodických orgánů (návštěvy knihoven, výstav ). Do výuky byly zařazovány prvky mediální výchovy (informatika, nepovinný předmět informatika a mediální výchova, realizovány záměry obsažené v MPP (prevence xenofobie, rasismu). 14

19 Učební plány na I. stupni zařazují tématiku znalosti místního regionu, tradic. Byla rozvíjena IG rodičů organizováním společných akcí rodičů a dětí. Vedení žáků ke schopnosti pracovat s informacemi v rámci mezipředmětových vztahů (literární gramotnost, dokumentová gramotnost, kvantitativní gramotnost ). Činnosti se zvýšenou pozorností k problematice: a) školní knihovna využití knižního fondu ve výpůjční době (každý čtvrtek od ), na požádání vyučujícími i žáky kdykoliv na I. stupni převažují zápůjčky v rámci povinné četby (185 žáků), na II. stupni jako zdroj informací pro zpracování referátů a přípravu projektů (75 pravidelných čtenářů ze 191 žáků) za školní rok celkem zapůjčeno výtisků (555/625) spolupráce s Městskou knihovnou Město Albrechtice (zábavně naučné hodiny v knihovně s výkladem k učivu Pověsti, báje a mýty i knihovnou Krnov (2 výjezdy žáků z I. stupně), výsledkem bylo částečné zvýšení návštěvnosti knihovny součástí výuky JČ literárních hodin 8 ročně tkzv. Práce s knihou finanční limit na nákup knih pro školní rok 2000 Kč provoz školní knihovny zajišťuje p. uč. Jana Michková b) ICT, časopisy žáci jsou vedeni k průběžnému využívání internetu v době výuky i v přípravě na ni za podmínky neporušování autorských práv žáci jsou pravidelně seznamováni se zásadami bezpečné práce s internetem, informace i pro rodiče na postup dle plánu ICT, součástí přípravy projektů je využívání časopisů 7) vyhodnocení Minimálního preventivního programu Základním cílem prevence zůstává výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, vedení k pozitivnímu chování a k rozvoji harmonické osobnosti. a) analýza preventivního programu program je zaměřen na zlepšování klimatu školy, rozvíjení vztahu vzájemného respektování mezi žáky i pracovníky školy, součástí aktivit byl adaptační pobyt žáků 6. tříd v Kopřivné široká nabídka kroužků pozitivně ovlivňuje vztahy mezi žáky, do činnosti se zapojila třetina dětí realizace záměrů obsažených v MPP poskytuje žákům možnost seznámit se se zásadami rozvíjení zdravého životního stylu, k osvojování si pozitivních vzorů chování, k rozvoji osobnosti (koordinátorem spolupráce mezi VP, všemi pracovníky školy a žáky je školní metodik prevence J. Michková) při řešení negativních jevů je důležité získání rodičů ke spolupráci se školou, při řešení závažnějších problémů je postupováno ve spolupráci s MěÚ a orgány zaměřenými na péči o dítě pokračuje hledání cest k zapojení rodičů do preventivní péče, prostředkem k jejich získávání jsou individuální jednání na konzultačních třídních schůzkách za přítomnosti dětí (TS se pravidelně zúčastňuje 85% rodičů) výchovná komise navázala kontakt se třemi zákonnými zástupci žáků v průběhu školního roku, ve dvou případech se problémy podařilo vyřešit domluvou, v jednom případě byly k řešení situace přizvány orgány péče o dítě pravidelně je aktualizován obsah nástěnky metodika školní prevence průběžně je aktualizován vnitřní předpis pro předcházení a řešení prevence negativních jevů na škole dle metodik MŠMT 15

20 zdrojem informací a prostředky k plnění cílů jsou osobní kontakty pedagogických pracovníků se žáky, ankety, dotazníky, besedy s odborníky, osobní příklad všech pracovníků školy (ve všech prostorách školy je dodržován zákaz kouření) žáci i rodiče mají možnost stále využívat elektronické pošty i telefonu ke kontaktu se všemi pedagogickými pracovníky školy, upřednostňujeme však osobní jednání informace o činnosti školy v oblasti prevence jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy b) spolupráce s odborníky besedy se žáky kurátora p. Zuzaníka z MěÚ Krnov opakované besedy žáků s policisty z Města Albrechtic, Bruntálu (včetně návštěvy polských policistů), které byly zaměřeny na prevenci proti páchání trestné činnosti a zamezení úrazů způsobených používáním zábavné pyrotechniky nejúspěšnější akcí byla ukázka zásahu Integrovaného záchranného systému, organizovaná plk. Mgr. Tomášem Tuhým včetně simulace dopravní se zásahem hasičů a zdravotníků preventivní akce SDH Město Albrechtice preventivní akce profesionálních hasičů z Bruntálu pro dětí I. stupně a 6. tříd návštěva žáků 9. tříd v K-centru Krnov Jana Michková, školní metodik prevence Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ano ne věk celkem případů návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření / záškoláctví / šikana / gambling kriminalita rasismus jiné ) výuka nepovinného předmětu náboženství: ano název registrované církve, náboženské společnosti: římskokatolická církev zařazení žáci z jiných škol: ne 9) metodické orgány pracující na škole: činnost byla zaměřena na přípravu ŠVP, výchozím dokumentem je Bílá kniha a RVP činnost v sekcích podle vzdělávacích okruhů stanovených RVP a ŠVP východiskem je střednědobý plán práce školy na roky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Členové pracovní skupiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk ved. J. Hlaváčková, J. Pokorná, T. Hazuchová, M. Handlířová, R. Gavendová, M. Klimešová, J. Michková ved. M. Pokorný, Z. Závodná, R. Žlebčíková, P. Kostelníková, D. Vopelková ved. K. Knapp, E. Kynická, M. Pokorný, V. Mertová, D. Vopelková 16

21 Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda ved. J. Ulmová, J. Vyležíková, E. Rusinská, H. Macková Člověk a společnost Dějepis, Výchova k občanství ved. J. Michková, T. Kurečková, J. Pokorná Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis (spol. a příroda) ved. M. Handlířová, M. Klimešová, E. Kynická, T. Hazuchová, L. Grčková, D. Vopelková Umění a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova ved. M. Handlířová, M. Klimešová, E. Kynická, T. Hazuchová, L. Grčková, D. Vopelková, I. Santariusová Člověk a jeho zdraví Výchova ke zdraví, Tělesná výchova ved. M. Adámek, H. Macková, R. Gavendová, L. Grčková, E. Rusinská, R. Hajná Člověk a svět práce ved. R. Žlebčíková, J. Vyležíková, J. Ulmová *zástupci vedoucích metodických orgánů dle vzdělávacích oblastí jsou vyznačeni kurzívou 10) zapojení pedagogických pracovníků do okresních metodických orgánů: Hana Macková členka kabinetu přírodopisu při KVIC Krnov Zdenka Závodná členka kabinetu I. stupně při KVIC Krnov 11) příhraniční spolupráce spolupráce s Lyceem v Komprachticích, realizace rozsáhlého projektu polské strany, jehož součástí byly výměnné pobyty žáků s návštěvami historických památek, výuky ve školách i setkání při sportovních akcích 12) výsledky školy v soutěžích a další aktivity při škole viz příloha č. 3 a) další aktivity při škole Datum: Název akce: Organizoval: Slavnostní zahájení školního roku všichni PP Třídní schůzky 1. A a 1. B Hajná, Závodná Zahájení plaveckého výcviku pro 2. A, 4. A TU Ekorada Macková, Mertová, Adámek Třídní schůzky v kmenových učebnách TU Exkurze do knihovny pro 6. A, B Michková Adaptační pobyt žáků 6. A, B v Karlově 3 dny Adámek, Kurečková, Kulichová Projekt s Lyceem Komprachtice, výjezd žáků do Polska Knapp, Adámek Vystoupení tanečního oboru ZUŠ M. Albrechtice Kynická Magic revue vystoupení kouzelníků pro I. stupeň Hazuchová Keramická dílna 5. B Hazuchová, Hrubý Vystoupení LŠU M. Albrechtice pro I. stupeň Kynická Pobyt v přírodě 1. A, B; 3. A, B Hajná, Hlaváčková, Kynická, Závodná Ukázka břišních tanců pro žáky II. stupně Gavendová Pobyt v přírodě, 2. a 4. A Vopelková, Vyležíková Veletrh řemesel a technických profesí, vych. žáci Macková, Žlebčíková 17

22 O zlé královně divadelní představení pro I. stupeň Hazuchová, TU Kurz linorytu u J. Hrubého 9. B Klimešová, Hrubý Ekorada Macková, Mertová, Adámek Kurt linorytu u J. Hrubého 9. A Klimešová, Hrubý Výjezd žáků do Opole projetk Komprachtice Kurečková Láska ano, děti ještě ne, Krnov, B a 9. A, B Macková Kurz linorytu 9. A Klimešová, Hrubý Konzultační třídní schůzky s rodiči TU Kurz linorytu 9. B Klimešová, Hrubý Výjezd žáků do Polska projekt s Lyceem Komprachtice Handlířová, Kostelníková Návštěva dětí z Polska ve vyučovacích hodinách II. st. Adámek, Knapp, Pokorný Václavíková Návštěva dětí z Polska ve vyučovacích hodinách II. st. Adámek, Knapp, Pokorný, TU Poznávání pracovních profesí v M. Albrechticích 1. A Závodná Olympiáda z JČ pro 8. a 9. třídy Michková Mikuláš ve škole Gavendová, Kynická, TU Co se skrývá v písničce skupina Marbo pro I. stupeň Hazuchová, vyuč. I. st Jak založit kapelu skupina Marbo pro II. stupeň Hazuchová, vyuč. II. st Soutěž Regína, Krnov 9. A Mertová Třídenní výjezd do Prahy, 9. A Gavendová, Mertová Výjezd žáků do Polska projekt Komprachtice Adámek, Pokorný ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu Pokorný Konzultační den pro rodiče dětí z 1. A Závodná Návštěva žáků z Komprachtic projekt Adámek, Knapp Zahájení plaveckého výcviku pro 3. A, B a 4. B Hlaváčková, Grčková, Kynická Vycházka do přírody 1. A, B Závodná, Hajná Výstava betlémů v kostele TU Tvůrčí psaní beseda s Nelou Čtvrtníčkovou, II. stupeň Hlaváčková Návštěva MěÚ Město Albrechtice 1. A, B Hajná, Závodná Beseda s J. Zaviačičem a H. Matouškovou, I. a II. stupeň Kurečková Bruslení v Krnově, 2. tř. a 5. B Hazuchová, Vopelková Organizace III. Společenského plesu Hlaváčková, PP, SRPDŠ Fotografická dílna s profesionály pro II. stupeň Knapp Divadlo Opava, vybraní žáci 6.-9.tříd Hazuchová, Michková Bruslení v Krnově, 5. A, B a 1. B Rusinská, Vyležíková Ekorada Macková, Mertová, Adámek Autorské čtení z knihy p. Mullera a beseda 9. A a 9. B Klimešová Lyžařský pětidenní kurz na Chatě Kopřivná pro 7. třídy Adámek, Gavendová, Vyležíková Návštěva MŠ 1. B Hajná Dovednost komunikovat, spolupráce se SVP Krnov, 6. B Kurečková Bruslení v Krnově, 1. A, B a 4. A Hajná, Vyležíková, Závodná Návštěva knihovny v Krnově, 3. A Hlaváčková Utkání ve floorballu se ZŠ Holčovice Adámek Bruslení a beseda v krnovské knihovně, 2. třída Vopelková Konzultační schůzky s rodiči TU Peklo s princeznou, kino Mír třídy Hazuchová, TU Výjezd žáků do Polska, projekt Komprachtice, 9. A, B Adámek Bruslení v Krnově, 4. B Grčková Motýl hudebně vzdělávací program pro II. stupeň Santariusová Výjezd žáků 7. tříd do Polska, Byczyna (2 dny) Kostelníková, Santariusová Zdravotnická beseda pro žákyně 9. tříd Macková Výjezd žáků do Polska Zdiesowice, třídy Adámek, Gavendová Kurz první pomoci na SZŠ Krnov, 5. A Rusinská 18

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Koncepce rozvoje školy /2019

Koncepce rozvoje školy /2019 Základní škola Vintířov, okres SOKOLOV Koncepce rozvoje školy - 2015/2019 Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy a členy školské rady zpracovala: Mgr.Marcela Kokešová, ředitelka školy Vintířov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více