Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. 10. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem"

Transkript

1 Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Kofinanc ování Podpořit ANO/ Navrhovaná částka podpory 1 Ing. Vlasta Bendová P Volnočasové aktivity - taneční kroužek, plavecký kurs a lyžařská škola pro 1 dítě (vnučku) v PP , , Spolu dětem o. p. s. NNO Projekt "Postav se na vlastní nohy" je vzdělávací, s následným procvičením v praxi. Je zaměřený na posílení znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládeže před odchodem z DD. Předmětem žádosti je pokrytí nákladů spojených s posledním ,00 víkendovým setkáním účastníků (část nákladů na cestovné - 1/ , ANO nákladů spojených s cestovným si zapojené domovy hradí sami, 1/2 hradí Spolu dětem o.p.s., ubytování, stravu, odměnu lektorů a odborné literatury pro účastníky projektu). 3 Rodina svaté Zdislavy NNO Finanční prostředky by byly využity na vzdělávání a aktivizaci náhradních rodičů a dětí v PP s cílem zlepšení funkčnosti a odolnosti pěstounských rodin. Poskytováním vzdělávacích programů a odborného sociálního poradenství se organizace snaží v co největší míře snížit u dětí následky psychické deprivace, posílit jejich sebedůvěru a podpořit sociální začlenění - osobní historie dětí je často natolik komplikovaná, že jsou ohroženy sociálním vyloučením. Konkrétně jsou předmětem žádosti finanční prostředky na pokrytí mzdových nákladů a s tím spojených odvodů na pojistné , , ANO 4 Martin Zahrádka P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za školné v ZUŠ - hudební obory pro 2 děti v PP , , ANO 5 600,00 5 Antonie Cinová P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za kurz angličtiny pro 1 dítě v PP , , Olga Hrubešová P Finanční příspěvek by byl využit na výuku němčiny pro 1 dítě v PP , , ANO 7 Zdenka Vinklárková P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu školného, stravného a ubytování na internátě celkem pro 2 děti v PP , , ANO 8 Milan Havelka P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (ZUŠ - hudební a taneční obor, jezdecký klub, výtvarná dílna) a nákup pomůcek (fotbal, jezdecké potřeby, taneční oblečení a obutí) celkem pro 4 děti v PP , , ANO ANO ,00 9 Věra Faustová P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za nákup vybavení na hokejbal, úhradu poplatků za pololetí na hokejbal a hokejbalové soustředění pro 1 dítě v PP , , Dětský domov Horní Čermná Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Kurs přípravy na život", jehož cílem je prakticky připravit děti z ústavní výchovy na odchod z DD a usnadnit jim proces osamostatnění. Kurs pořádá Centrum Don Bosco z Pardubic, konkrétně je předmětem žádosti kursovné pro 4 mladé lidi a cestovné z Horní Čermné do Pardubic , , Denisa Rút Kolingerová P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu ročního školného v ZUŠ výtvarný obor pro 1 dítě v PP , , ANO 2 600,00

2 12 Blanka Nováková P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu volnočasových aktivit (ZUŠ hudební obory, plavání, fotbal ) a pořízení bicí soupravy celkem pro 3 děti v PP , , ANO 6 000,00 13 Amalthea o. s. NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Víkendové vzdělávací a respitní pobyty pro děti z náhradních rodin a pro náhradní rodiny", konkrétně na úhradu za stravu a ubytování. Možnost sdílet zkušenosti, starosti, problémy, ale i radosti a dále načerpat energii a sílu, odpočinout si, vzdělat se - to jsou nejčastěji jmenované potřeby rodin - pěstounů a náhradních rodičů. Víkendové pobyty pro celé rodiny či jen pro děti tuto možnost přinášejí. Pro děti jsou možností setkat se s dalšími dětmi s podobným osudem, kdy nemohou vyrůstat ve vlastních rodinách, příležitostí navázat nová přátelství, rozvíjet svou identitu, dozvědět se o sobě více a posílit své sebevědomí. V rámci projektu budou realizovány 2 vzdělávací a respitní víkendové pobyty pro rodiny a 2 pobyty pouze pro děti , , Dětský domov Rovečné Projekt DD je zaměřen na pomoc při dofinancování docházky do jezdeckého oddílu ve školním roce 2012/2013 pro dívku žijící v ústavní péči. Dívčin kontakt s biologickou rodinou je nedostačující, špatně navazuje kamarádské vztahy, proto je téměř sama. Při docházce do oddílu a péčí o svěřeného koně přijde do styku s dalšími vrstevníky, začlení se do skupiny, která má stejné zájmy a koníčky, naváže nové kamarádské vztahy a nebude trpět citovou deprivací v takové míře, jako doposud , , ANO ANO 3 000,00 15 Audabiac, o.s. NNO 16 Ilona Kovářová P Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Volnočasové aktivity pro děti, připravující se na odchod z dětského domova". Finanční prostředky by byly využity na nákup flétny a dále úhradu za volnočasové aktivity (junák, kroužky - flétna, tanec, rybaření) pro 3 děti v PP , , ANO 2 465, ,67 září srpen 2013 ANO 2 465,00 17 Daniela Dolejšová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu sportovních aktivit (kroužek trampolíny v TJ Sokol, lyžařský výcvik) pro 2 děti v PP , , ANO ANO 8 600,00 Projekt "Léčivá náruč" pečuje o děti, které jsou v ústavní péči a jsou 18 o.s. Provázek poznamenány psychickou deprivací. Pomáhá vzdělávat zejména ty nejmenší pomocí metod: Muzikoterapie, Setkání se psy a Malý klaun NNO ,00 (proběhne 8 těchto akcí během 5 měsíců). Svoji pozornost zaměří na , ANO 40 dětí ve věku od dvou do šesti let v Dětském centru Milovice a 20 dětí ve věku od tří do patnácti let věku v DD Horní Čermná. 19 Ing. Karel Krča P Finanční prostředky by byly využity pro 1 dítě v PP na nákup sportovních pomůcek potřebných ke sportovním činnostem v klubu o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina a dále na akce pořádané tímto sportovním klubem , , ANO 20 Jitka Zárubová P Finanční prostředky by byly využity pro celkem 5 dětí v PP na úhradu za školné ve speciální škole, volnočasové aktivity (sport, ZUŠ hudební obory) a cestovné dětí do speciální školy , , ANO ANO ,00 21 Michal Trávníček P Finanční prostředky by byly využity pro celkem 3 děti v PP na nákup kytary a knihy na výuku, dále na školné v ZUŠ (hudební obory) a další volnočasové aktivity (folklórní soubor, taneční škola, sportovní klub o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina) , , ANO ANO ,00 22 Lenka Rysová P Finanční prostředky by byly využity na nákup taneční obuvi a školné v taneční škole Ridendo pro 1 dítě v PP , , ANO 1 670,00 23 Daniela Majetna P Finanční prostředky by byly využity pro celkem 2 děti v PP nákup vzdělávacích pomůcek a školních potřeb, dále na nákup trampolíny a úhradu školného a půjčovného za hudební nástroj v ZUŠ (hudební obory) , , ANO ANO 6 300,00 24 Bc. Ivana Temiaková P Finanční prostředky by byly využity pro 2 děti v PP na úhradu za hipoterapii, plavecký kurs a ZUŠ hudební obor , , ANO ANO 9 600,00

3 25 Barvený svět dětí, o. s. NNO Hlavním posláním projektu "Kámoš" je systematická a komplexní podpora dětí v náhradní péči (PP, DD) ve vzdělávání, zdravém trávení volného času a celkově všestranná podpora těchto dětí. Požadované finanční prostředky by částečně pokryly náklady na asistenty, kteří s dětmi pracují , , ANO 26 Dětský domov a Základní škola Ledce Projekt "Propojené životy" v rámci školního klubu Zámeček. Jeho hlavním posláním je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti a setkávání. Do činnosti se mohou pravidelně, jednorázově nebo spontánně zapojovat nejen děti z DD, ale také děti z okolí. Nenásilnou formou tak dochází k propojení volného času dětí s nařízenou ústavní výchovou s dětmi vyrůstajícími v "běžných" rodinách , , ANO ANO 8 000,00 27 o. s. Most k umění NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci charitativního divadelního projektu Salomé pro děti z Klokánku Štěrboholy. Projektu se zúčastní děti z plně funkčních rodin a děti z Klokánku. Děti zahrají biblický příběh, aby společně vytěžily finanční prostředky na další mimoškolní aktivity Klokánku. Akce nabízí možnost integrace dětí z různých prostředí a zároveň díky zvolenému tématu hry také kulturní a morální přínos. Předmětem žádosti jsou prostředky na pořízení kostýmů, realizaci scény, zadní projekční plochy, dopravné a platy , , ANO 28 Hana Ježová P Finanční prostředky by byly využity pro 3 děti v PP na úhradu za školné v ZUŠ (hudební obory) , , ANO 4 200,00 29 Dana Vyhňáková P Finanční prostředky by byly využity pro celkem 4 děti v PP na úhradu za nákup školních pomůcek (student oboru kuchař-číšník), školné na nástavbovém studiu, lyžařské kurzy, kurz angličtiny, pohybové aktivity a školu v přírodě , , ANO ANO ,00 30 Jitka Hermanová P Finanční prostředky by byly využity pro 1 dítě v PP na úhradu kurzovného za kroužek capoiery , , ANO ANO 4 400,00 31 Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. Hlavním cílem projektu "Dětský úsměv" jsou pravidelné individuální návštěvy, při kterých mají děti z DD možnost zažít si péči a pozornost, která je věnována jen jim. Důraz je kladen na možnost vytvoření a prožití individuálního vztahu dítě - dobrovolník. To vše NNO aktivizuje děti a zlepšuje jejich motorické schopnosti. Zpravidla jde o vození kočárku, procházky, návštěvy hřiště, o jízdu autobusem, vlakem ad. Je zřejmé, že průběžná a dlouhodobá podpora přináší dětem velký efekt , , ANO ANO ,00 32 Jana Marková P Finanční prostředky by byly využity na nákup 3 jízdních kol a trampolíny pro 4 děti v PP , , ANO ANO ,00 33 Náhradní rodiny Ústeckého kraje o. s. NNO Finanční prostředky by byly použity v rámci projektu "Doučování dětí z NRP Feursteinovou metodou kognitivního učení". Děti v NRP se často potýkají s poruchami učení a vyžadují zvýšenou péči v oblasti domácího doučování. V regionu sice působí organizace, které nabízí náhradním rodinám doučování, ale jejich metodika kopíruje práci se sociálně slabšími skupinami obyvatel, kteří často nejsou schopny s dětmi doma pracovat, a proto jim nabízí dobrovolníky či studenty na praxi. Taková respitní výpomoc s domácími úkoly se ne vždy jeví jako účinná. Proto chce organizace nabídnout náhradním rodinám pomoc odborníka, který by ve spolupráci s rodiči aplikoval Feuersteinovu metodu kognitivního učení a pomoci jim tak zvládat zvýšené nároky na vzdělávání dětí. Cílem není jen pomáhat dětem s domácími úkoly a přípravou do školy - hlavním cílem je děti a jejich rodiče naučit "učit se", tak aby se dokázaly vyrovnávat nejen s učivem, ale i se školním prostředím a okolnostmi - naučit děti učit se v souvislostech a zaplnit jejich deficit v kognitivní oblasti , , ANO 34 Dětský domov a Školní jídelna Hora Svaté Kateřiny Finanční prostředky by byly využity na pořízení vybavení multifunkční místnosti, která by měla sloužit sportovním, kulturním, společenským a jiným komunitním účelům. Jedná se o nákup sportovního náčiní (koberce, žíněnky, míče..), hracích stolů,rytmických hudebních nástrojů. Pro práci PEER aktivistů pak pořízení dataprojektoru nebo většího televizoru , ,

4 35 Dětský domov Husita o. p. s. Finanční prostředky by byly využity na nákup sportovního vybavení a úhradu za volnočasové aktivity (sportovní aktivity a akce pořádané školou a sportovními kluby, taneční kroužek) pro celkem 7 dětí z DD , , ANO ,00 36 Marcela Dědová P Finanční prostředky by byly využity pro 3 děti v PP na úhradu za volnočasové aktivity (hudební obory, práce na PC, jízda na koních, sportovní klub o. s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina) , , ANO ANO ,00 37 Dětský domov a školní jídelna Budišov nad Budišovkou Finanční prostředky by byly využity na podporu studia devatenáctileté dívky, která je vyučená kadeřnice a chce si doplnit maturitu studiem oboru Vlasová kosmetika a podnikání na Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích. Konkrétně by byly prostředky použity na úhradu za cestovné, školné a stravné , , ANO ,00 38 Silvio Strnad S Finanční prostředky by byly využity pro studenta Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. na úhradu za kurz celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě UK - obor Právo , , o.s. Janus NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Bezpečně do partnerství, rodičovství a do života!". Konkrétně pak na úhradu za stravu, cestovné, lektorné a osobní náklady v rámci 2 víkendových pobytů - skupinových tematických setkání a vedení individuálních rozhovorů týkajících se oblasti partnerství a rodičovství, zdravé sexuality. Aktivit programu se účastní 15 klientů z DD či NRP. V případě jejich zájmu jsou vítáni také jejich partneři či partnerky , , ANO 40 Malíček o. s. NNO 41 Mgr. Mária Šátková P Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Dobrovolníci v kojeneckých ústavech a dětských domovech". Záměrem projektu je zejména kompenzace laskavého přijetí a pozornosti, kterých se dětem mimo rodiny nedostává v potřebné míře. Pravidelným setkáním dítěte s jedním konkrétním dobrovolníkem, jenž se dítěti po dobu několika hodin (nejméně jednou týdně) věnuje, dochází k navázání vztahu, tedy tolik potřebného zážitku "Já a ten druhý, který mne má rád". Nejmenší děti potřebují zejména laskavou náruč dobrovolníka a jeho klid, který si dobrovolník "může dovolit" dítěti dát. Starším dětem dobrovolníci věnují svůj čas a snaží se rozvinout specifický talent dítěte (zpěv, hra na hudební nástroj), pomáhají mu ve zlepšení základních lidských dovedností (řeč, chůze, apod.), či si s ním úplně normálně hrají. Finanční prostředky by byly využity pro 3 děti v PP na nákup sportovního vybavení a dále na úhradu za volnočasové aktivity (hudební obory, keramika, včelaři, lyžařský výcvik) , , ANO 9 120, , ANO ANO ,00 ANO 5 120,00 42 o. s. Rozum a Cit NNO 43 Martina Vančáková P Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Výchovně - vzdělávací pobyty pro mladistvé v náhradní rodinné péči". Tyto pobyty organizace pořádá již několik let, jejich cílem je pomoci mladistvým orientovat se v otázkách praktického života (téma finanční gramotnost) a ve vztahových otázkách (téma náhradní rodiče, biologická rodina, sourozenecké vztahy, problémy a traumata z minulosti). Pobyty OS Rozum a Cit nemají za cíl terapii ani psychologické poradenství, smyslem je včas odhalit konkrétní problémy každého klienta a zajistit příslušnou péči. Finanční prostředky by byly využity pro 2 děti v PP na úhradu za volnočasové aktivity (jazykový kurs, sportovní kroužky, Logiccus, skaut) , , ANO 8 800, , ANO ANO 8 800,00 44 Monika Dietrichová P Finanční prostředky by byly využity pro 4 děti v PP na nákup sportovních pomůcek, jezdeckých potřeb a úhradu za volnočasové aktivity (školné ZUŠ hudební obory, jezdecký klub, sportovní klub o. s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina) , , ANO ANO ,00 45 Jaroslav Kříž P 46 FidoDido, o.s. NNO Finanční prostředky by byly využity pro 3 děti v PP na nákup počítače, úhradu za volnočasové aktivity (hra na trubku, tábor), jízdné a adaptační kurz. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Jak se stát rytířem!", který nabízí 10ti dětem z DD 8-denní pobyt na statku Koňský dvorec v Chmelištné. Děti mají možnost strávit čas mimo DD a formou zážitkové pedagogiky se připravovat na vstup do samostatného života , , ANO , , ANO ANO ,00

5 47 Rodina v centru, o. s. NNO 48 Bronislava Mokrá P Finanční prostředky by byly využity v rámci podpory NRP na Novoborsku komplexem aktivit, z nichž největší zájem je o doučování dětí z pěstounských rodin. Často se totiž jedná o pěstouny prarodiče, pro které je příprava dětí do školy z důvodu věku náročná. Velký zájem organizace zaznamenala také o celodenní společné výlety pěstounských rodin, protože ty je samy nemohou realizovat, jelikož nemají tak velké vozy, aby se do nich všichni členové rodiny vešli najednou. Nadační příspěvek by byl využit na úhradu mzdových nákladů na doučovatele a na úhradu autobusové přepravy v rámci výletů. Finanční prostředky by byly využity pro 2 děti v PP na úhradu za volnočasové aktivity (jazykový kurs, plavání, keramika, předškolní vzdělávání) , , , , ANO 7 490,00 49 Renata Kateřina Zajfertová P Finanční prostředky by byly využity pro 5 dětí v PP na úhradu za volnočasové aktivity (ZUŠ hudební obory, rybářský kroužek, stolní tenis, tance, vaření) , , ANO ANO ,00 50 Věra Kuňáková P Finanční prostředky by byly využity pro 1 dítě v PP na úhradu za lyžařský výcvik a školné a soustředění pěveckého sboru , , ANO 51 Bohuslav Šarišský P Finanční prostředky by byly využity na nákup vybavení studentky oboru kuchař číšník , , Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Lépe připraven do života". Projekt je tvořen formou vzdělání na víkendových výjezdech pro skupinu starších dětí (15-19 let) a mladších dětí (12-15 let). Obou skupinám žijícím v DD připraví odborní lektoři program, který bude zaměřen na zvládání konfliktních situací, předcházení jim, práci s konfliktem a správné vyhodnocení. Metoda výuky bude realizována zážitkovou pedagogikou s apelem na rozvoj osobnosti. Poskytovatelem služeb (externí lektoři) bude Alter Ego a Prázdninová škola Lipnice. Dětem se předávají další seberozvojové dovednosti a informace, které jim mají pomoci uplatnit se v samostatném životě , , ANO 53 o. s. Barry & spol. NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Kouzelné housličky". Projekt se zaměřuje na volný čas romských dětí v ústavní péči ve Středočeském kraji. Aktivity se zaměří na tanec, hudbu a divadlo. V průběhu projektu budou děti nacvičovat pohádkový muzikál, tedy celovečerní představení Kouzelné housličky, které bude syntézou živé hudby, tance a pohybového divadla. Současně bude probíhat jejich vzdělávání, zaměřené na sociální učení a rozvoj podpůrných opatření, tedy jazykových kompetencí, kognitivních a motorických funkcí , , ANO 54 Koníček, o. s. NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Zvířátka ve výchově dětí". Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci se Střediskem výchovné péče ČB. Prostředky jsou určeny na pokrytí osob. nákladů (přímá práce s dětmi), pomůcek, krmiva a cestovného pro zaměstnance a děti. Podstatou projektu je využívat pozitivního působení kontaktu se zvířetem, s cílem všestranného rozvoje dětí, což jim umožní adekvátně reagovat na následný přechod do běžného života. Děti se budou pravidelně účastnit canisterapie, hiporehabilitace a zátěžových víkendů na statku , , ANO 55 Jana Pražanová P Finanční prostředky by byly využity na zajištění respitních služeb pro pěstounku - babičku, která se stará o dvouletého vnuka. Pěstounka by získala respitní služby formou hlídání dítěte, které jí umožní načerpat síly pro další péči o dítě, které by jinak muselo žít v ústavu a ztratilo by tak kontakt se svou rodinou. Pěstounka nemá podpůrnou sociální síť ve svém blízkém okolí, které by jí mohlo pomoci, zároveň deprivační projevy jejího vnuky jsou velmi náročné na zvládnutí. Pěstounka zároveň bude moci absolvovat nutná zdravotní vyšetření. Zlepšení jejího zdravotního stavu jí umožní i nadále zajistit kvalitní péči o chlapce, aby byly uspokojeny všechny jeho potřeby , ,

6 56 Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "I my jedem na prázdniny!". Předmětem žádosti je podpora volnočasových a prázdninových aktivit pro děti z DD, které vycházejí z jejich zájmu a jsou v souladu s individuálními plány rozvoje osobnosti dítěte. Cílem těchto aktivit je integrovat děti z DD do skupiny vrstevníků, se kterými se setkávají v průběhu školního roku. To jim pomáhá budovat si vztahy mimo zdi DD a osvojovat si řadu návyků vedoucích např. k aktivnímu trávení volného času a zároveň podporuje trvalost jejich zájmu , , Domino o. s. NNO 58 Nadační fond Srdce na dlani NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Pavučina". Projekt spočívá v komplexní a systematické pomoci pěstounským rodinám - jednak doučováním dětí v PP a dále pak organizací integračního pobytu. Prostřednictvím integračního pobytu bude rodinám nabídnuta všestranná podpora psychosociálního rozvoje dětí. Ta spočívá především v rozvoji sociálních vztahů, zdokonalení se v komunikačních dovednostech a prevenci sociálně patologických jevů. Rodičům bude zároveň poskytnuta možnost "odlehčení" a tak načerpání nových sil pro péči o svěřené děti. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Motivační program pro děti z dětských domovů". Projekt fungující dlouhodobě (např. DD Tisá již 8 let ) v DD vede děti k lepším výsledkům ve škole, k zapojení do mimoškolních aktivit a zlepšuje jejich chování v rámci rodinné buňky nebo v ohleduplnosti ke svému okolí. Děti se snaží dosáhnout dobrých výsledků, protože odměnou je extra kapesné, za 1. místo v motivačním programu mohou získat částku 1200Kč. Vyhlášení probíhá na konci každého pololetí, tedy 2x ročně po sečtení výsledků. Projekt je hodnocen řediteli DD jako účinný nástroj při motivaci dětí a spolupráci , , ANO , , Femancipation, o. s. NNO 60 Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Loukamosaic pro Dětský domov Srdce v Karvinné - rozvíjení kreativity a výtvarného talentu dětí". Projekt, jehož náplní je tvorba individuální i společné mozaiky pod vedením profesionálů, si klade za cíl v dětech rozvíjet sebevědomí, vztah k osobitému projevu a individualitě. Zároveň klade důraz na spolupráci a sounáležitost. Kresby, malby a reliéfy budou na závěr projektu vystaveny v místě DD. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Kroužky a rozvoj talentu dětí z DD. Projekt nabízí pozitivní trávení volného času a rozvoj talentu dětem, které žijí aktuálně v DD. Děti tak mají možnost zažít úspěch a pocit rovnocennosti vedle vrstevníků z funkčních rodin. Projekt dětem přináší i pozitivní kontakt s životem mimo ústav , , ANO , , ANO ANO ,00 61 Ing. Ivo Sysala P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za školné na Vyšší odborné škole Goodwill pro studentku 2. ročníku oboru Animace cestovního ruchu a dále na úhradu za volnočasové aktivity (zpěv, stolní tenis) celkem pro 4 děti v PP , , ANO ANO ,00 62 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Zooterapie v dětském domově - canisterapie a terapie miniponíkem". V plánu je realizace těchto terapií vždy jednou v týdnu. Součástí programu je i účast dětí na letním canisterapeutickém táboře, který pořádá Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, případně dle volby dětí účast na letním táboře, zaměřeném na další zooterapie (např. letní tábor s koňmi) , , Alexandr Štěpánovský P Finanční prostředky by byly využity na nákup rybářských potřeb, jezdecké a sportovní výbavy a dále na úhradu za školné v ZUŠ (taneční průprava), výuku jízdy na koni a florbal pro celkem 2 děti v PP , , ANO 64 Dětský domov Dolní Čermná Finanční prostředky by byly využity v rámci podpory studia chlapce z DD. Finanční příspěvek by umožnil dokončení posledního ročníku střední školy zletilému chlapci, který odchází z DD a rád by studium zakončil maturitní zkouškou. Během školního roku by bydlel na internátu, na víkendy má bydlení u kamaráda. Studuje Střední průmyslovou školu v Rychnově nad Kněžnou. Velmi nutně potřebuje prostředky na bydlení, stravu, školní pomůcky apod. Rád by také pokračoval jako vedoucí kroužku malých fotbalistů v Dolní Čermné , , ANO

7 65 Damar Seitlová P Finanční prostředky by byly využity na pořízení didaktických pomůcek Montessori pro výuku 2 dětí s poruchou autistického centra v PP, z ,00 nichž jedno je vzděláváno doma, protože jeho stav neumožňuje školní , docházku. ANO ,00 66 Monika Červeňáková P Finanční prostředky by byly využity na nákup školních pomůcek, aktovky, plavek a úhradu za plavecký kurs pro 1 dítě v PP babičky , , ANO 1 200,00 67 Jiřina Tomesová P Finanční prostředky by byly využity na nákup školních pomůcek pro 1 dítě v PP babičky , , ,00 Kč ,00 pozn. hodnocení žádostí z hlediska: ** obsah projektu / akce - srozumitelnost, konkrétnost a reálnost *** rozpočet projektu / akce - rozpočtové položky jsou srozumitelné, rozpočet je reálný, nadhodnocené/podhodnocené položky **** přínos projektu / akce - originalita, přínos pro klienta, efekt, který bude projekt / akce mít stvrzující podpis člena grantové komise Jindra Hoblerová Michal Straka Dana Novohradská Radka Melišíková Petra Mudrochová Gabriela Jindrová Sylva Kozelková Alena Klaassenová Karel Polák Terezie Sverdlinová Monika Páleníková Petra Zapletalová Kamila Trnková

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

10. 10. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

10. 10. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 10. 10. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Kofinanc

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

8. 2. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

8. 2. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 8. 2. - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání od - do Projekt/

Více

6. 4. 2016 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

6. 4. 2016 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 6. 4. 2016 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Ukončení Kofinan

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Podpořit

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Most ke vzdělání - Bridge to education, o. s Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina vydává níže uvedeného dne tuto:

Více

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015 Pardubický kraj Karlovarský kraj Aktivita 04 - systém minitendrů - 2014, 2015 Aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny Identifikace, podpora a rozvoj sítě služeb pro ohrožené rodiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok 2014-2015 SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel:

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel: Budova:

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

9. 10. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

9. 10. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 9. 10. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádost i Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Ukončení Kofinanco vání Schválená částka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Amalthea o.s. Ria Černá Co je doprovázení - terénní sociální pracovník v rodině dle potřeb členů rodiny - úkoly

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

30. 3. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

30. 3. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 30. 3. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Počet Částka na jedno dítě Žadatel Účel Požadavek (Kč) Trvání od - do dětí (v Kč)

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha

krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha PK program setkání 1. BLOK: SOUČASNÝ STAV zahájení, představení účastníků setkání, krajů minitendry: analýza leden duben 2014

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více