Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. 10. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem"

Transkript

1 Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Kofinanc ování Podpořit ANO/ Navrhovaná částka podpory 1 Ing. Vlasta Bendová P Volnočasové aktivity - taneční kroužek, plavecký kurs a lyžařská škola pro 1 dítě (vnučku) v PP , , Spolu dětem o. p. s. NNO Projekt "Postav se na vlastní nohy" je vzdělávací, s následným procvičením v praxi. Je zaměřený na posílení znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládeže před odchodem z DD. Předmětem žádosti je pokrytí nákladů spojených s posledním ,00 víkendovým setkáním účastníků (část nákladů na cestovné - 1/ , ANO nákladů spojených s cestovným si zapojené domovy hradí sami, 1/2 hradí Spolu dětem o.p.s., ubytování, stravu, odměnu lektorů a odborné literatury pro účastníky projektu). 3 Rodina svaté Zdislavy NNO Finanční prostředky by byly využity na vzdělávání a aktivizaci náhradních rodičů a dětí v PP s cílem zlepšení funkčnosti a odolnosti pěstounských rodin. Poskytováním vzdělávacích programů a odborného sociálního poradenství se organizace snaží v co největší míře snížit u dětí následky psychické deprivace, posílit jejich sebedůvěru a podpořit sociální začlenění - osobní historie dětí je často natolik komplikovaná, že jsou ohroženy sociálním vyloučením. Konkrétně jsou předmětem žádosti finanční prostředky na pokrytí mzdových nákladů a s tím spojených odvodů na pojistné , , ANO 4 Martin Zahrádka P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za školné v ZUŠ - hudební obory pro 2 děti v PP , , ANO 5 600,00 5 Antonie Cinová P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za kurz angličtiny pro 1 dítě v PP , , Olga Hrubešová P Finanční příspěvek by byl využit na výuku němčiny pro 1 dítě v PP , , ANO 7 Zdenka Vinklárková P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu školného, stravného a ubytování na internátě celkem pro 2 děti v PP , , ANO 8 Milan Havelka P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity (ZUŠ - hudební a taneční obor, jezdecký klub, výtvarná dílna) a nákup pomůcek (fotbal, jezdecké potřeby, taneční oblečení a obutí) celkem pro 4 děti v PP , , ANO ANO ,00 9 Věra Faustová P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za nákup vybavení na hokejbal, úhradu poplatků za pololetí na hokejbal a hokejbalové soustředění pro 1 dítě v PP , , Dětský domov Horní Čermná Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Kurs přípravy na život", jehož cílem je prakticky připravit děti z ústavní výchovy na odchod z DD a usnadnit jim proces osamostatnění. Kurs pořádá Centrum Don Bosco z Pardubic, konkrétně je předmětem žádosti kursovné pro 4 mladé lidi a cestovné z Horní Čermné do Pardubic , , Denisa Rút Kolingerová P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu ročního školného v ZUŠ výtvarný obor pro 1 dítě v PP , , ANO 2 600,00

2 12 Blanka Nováková P Finanční příspěvek by byl využit na úhradu volnočasových aktivit (ZUŠ hudební obory, plavání, fotbal ) a pořízení bicí soupravy celkem pro 3 děti v PP , , ANO 6 000,00 13 Amalthea o. s. NNO Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Víkendové vzdělávací a respitní pobyty pro děti z náhradních rodin a pro náhradní rodiny", konkrétně na úhradu za stravu a ubytování. Možnost sdílet zkušenosti, starosti, problémy, ale i radosti a dále načerpat energii a sílu, odpočinout si, vzdělat se - to jsou nejčastěji jmenované potřeby rodin - pěstounů a náhradních rodičů. Víkendové pobyty pro celé rodiny či jen pro děti tuto možnost přinášejí. Pro děti jsou možností setkat se s dalšími dětmi s podobným osudem, kdy nemohou vyrůstat ve vlastních rodinách, příležitostí navázat nová přátelství, rozvíjet svou identitu, dozvědět se o sobě více a posílit své sebevědomí. V rámci projektu budou realizovány 2 vzdělávací a respitní víkendové pobyty pro rodiny a 2 pobyty pouze pro děti , , Dětský domov Rovečné Projekt DD je zaměřen na pomoc při dofinancování docházky do jezdeckého oddílu ve školním roce 2012/2013 pro dívku žijící v ústavní péči. Dívčin kontakt s biologickou rodinou je nedostačující, špatně navazuje kamarádské vztahy, proto je téměř sama. Při docházce do oddílu a péčí o svěřeného koně přijde do styku s dalšími vrstevníky, začlení se do skupiny, která má stejné zájmy a koníčky, naváže nové kamarádské vztahy a nebude trpět citovou deprivací v takové míře, jako doposud , , ANO ANO 3 000,00 15 Audabiac, o.s. NNO 16 Ilona Kovářová P Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Volnočasové aktivity pro děti, připravující se na odchod z dětského domova". Finanční prostředky by byly využity na nákup flétny a dále úhradu za volnočasové aktivity (junák, kroužky - flétna, tanec, rybaření) pro 3 děti v PP , , ANO 2 465, ,67 září srpen 2013 ANO 2 465,00 17 Daniela Dolejšová P Finanční prostředky by byly využity na úhradu sportovních aktivit (kroužek trampolíny v TJ Sokol, lyžařský výcvik) pro 2 děti v PP , , ANO ANO 8 600,00 Projekt "Léčivá náruč" pečuje o děti, které jsou v ústavní péči a jsou 18 o.s. Provázek poznamenány psychickou deprivací. Pomáhá vzdělávat zejména ty nejmenší pomocí metod: Muzikoterapie, Setkání se psy a Malý klaun NNO ,00 (proběhne 8 těchto akcí během 5 měsíců). Svoji pozornost zaměří na , ANO 40 dětí ve věku od dvou do šesti let v Dětském centru Milovice a 20 dětí ve věku od tří do patnácti let věku v DD Horní Čermná. 19 Ing. Karel Krča P Finanční prostředky by byly využity pro 1 dítě v PP na nákup sportovních pomůcek potřebných ke sportovním činnostem v klubu o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina a dále na akce pořádané tímto sportovním klubem , , ANO 20 Jitka Zárubová P Finanční prostředky by byly využity pro celkem 5 dětí v PP na úhradu za školné ve speciální škole, volnočasové aktivity (sport, ZUŠ hudební obory) a cestovné dětí do speciální školy , , ANO ANO ,00 21 Michal Trávníček P Finanční prostředky by byly využity pro celkem 3 děti v PP na nákup kytary a knihy na výuku, dále na školné v ZUŠ (hudební obory) a další volnočasové aktivity (folklórní soubor, taneční škola, sportovní klub o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina) , , ANO ANO ,00 22 Lenka Rysová P Finanční prostředky by byly využity na nákup taneční obuvi a školné v taneční škole Ridendo pro 1 dítě v PP , , ANO 1 670,00 23 Daniela Majetna P Finanční prostředky by byly využity pro celkem 2 děti v PP nákup vzdělávacích pomůcek a školních potřeb, dále na nákup trampolíny a úhradu školného a půjčovného za hudební nástroj v ZUŠ (hudební obory) , , ANO ANO 6 300,00 24 Bc. Ivana Temiaková P Finanční prostředky by byly využity pro 2 děti v PP na úhradu za hipoterapii, plavecký kurs a ZUŠ hudební obor , , ANO ANO 9 600,00

3 25 Barvený svět dětí, o. s. NNO Hlavním posláním projektu "Kámoš" je systematická a komplexní podpora dětí v náhradní péči (PP, DD) ve vzdělávání, zdravém trávení volného času a celkově všestranná podpora těchto dětí. Požadované finanční prostředky by částečně pokryly náklady na asistenty, kteří s dětmi pracují , , ANO 26 Dětský domov a Základní škola Ledce Projekt "Propojené životy" v rámci školního klubu Zámeček. Jeho hlavním posláním je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti a setkávání. Do činnosti se mohou pravidelně, jednorázově nebo spontánně zapojovat nejen děti z DD, ale také děti z okolí. Nenásilnou formou tak dochází k propojení volného času dětí s nařízenou ústavní výchovou s dětmi vyrůstajícími v "běžných" rodinách , , ANO ANO 8 000,00 27 o. s. Most k umění NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci charitativního divadelního projektu Salomé pro děti z Klokánku Štěrboholy. Projektu se zúčastní děti z plně funkčních rodin a děti z Klokánku. Děti zahrají biblický příběh, aby společně vytěžily finanční prostředky na další mimoškolní aktivity Klokánku. Akce nabízí možnost integrace dětí z různých prostředí a zároveň díky zvolenému tématu hry také kulturní a morální přínos. Předmětem žádosti jsou prostředky na pořízení kostýmů, realizaci scény, zadní projekční plochy, dopravné a platy , , ANO 28 Hana Ježová P Finanční prostředky by byly využity pro 3 děti v PP na úhradu za školné v ZUŠ (hudební obory) , , ANO 4 200,00 29 Dana Vyhňáková P Finanční prostředky by byly využity pro celkem 4 děti v PP na úhradu za nákup školních pomůcek (student oboru kuchař-číšník), školné na nástavbovém studiu, lyžařské kurzy, kurz angličtiny, pohybové aktivity a školu v přírodě , , ANO ANO ,00 30 Jitka Hermanová P Finanční prostředky by byly využity pro 1 dítě v PP na úhradu kurzovného za kroužek capoiery , , ANO ANO 4 400,00 31 Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. Hlavním cílem projektu "Dětský úsměv" jsou pravidelné individuální návštěvy, při kterých mají děti z DD možnost zažít si péči a pozornost, která je věnována jen jim. Důraz je kladen na možnost vytvoření a prožití individuálního vztahu dítě - dobrovolník. To vše NNO aktivizuje děti a zlepšuje jejich motorické schopnosti. Zpravidla jde o vození kočárku, procházky, návštěvy hřiště, o jízdu autobusem, vlakem ad. Je zřejmé, že průběžná a dlouhodobá podpora přináší dětem velký efekt , , ANO ANO ,00 32 Jana Marková P Finanční prostředky by byly využity na nákup 3 jízdních kol a trampolíny pro 4 děti v PP , , ANO ANO ,00 33 Náhradní rodiny Ústeckého kraje o. s. NNO Finanční prostředky by byly použity v rámci projektu "Doučování dětí z NRP Feursteinovou metodou kognitivního učení". Děti v NRP se často potýkají s poruchami učení a vyžadují zvýšenou péči v oblasti domácího doučování. V regionu sice působí organizace, které nabízí náhradním rodinám doučování, ale jejich metodika kopíruje práci se sociálně slabšími skupinami obyvatel, kteří často nejsou schopny s dětmi doma pracovat, a proto jim nabízí dobrovolníky či studenty na praxi. Taková respitní výpomoc s domácími úkoly se ne vždy jeví jako účinná. Proto chce organizace nabídnout náhradním rodinám pomoc odborníka, který by ve spolupráci s rodiči aplikoval Feuersteinovu metodu kognitivního učení a pomoci jim tak zvládat zvýšené nároky na vzdělávání dětí. Cílem není jen pomáhat dětem s domácími úkoly a přípravou do školy - hlavním cílem je děti a jejich rodiče naučit "učit se", tak aby se dokázaly vyrovnávat nejen s učivem, ale i se školním prostředím a okolnostmi - naučit děti učit se v souvislostech a zaplnit jejich deficit v kognitivní oblasti , , ANO 34 Dětský domov a Školní jídelna Hora Svaté Kateřiny Finanční prostředky by byly využity na pořízení vybavení multifunkční místnosti, která by měla sloužit sportovním, kulturním, společenským a jiným komunitním účelům. Jedná se o nákup sportovního náčiní (koberce, žíněnky, míče..), hracích stolů,rytmických hudebních nástrojů. Pro práci PEER aktivistů pak pořízení dataprojektoru nebo většího televizoru , ,

4 35 Dětský domov Husita o. p. s. Finanční prostředky by byly využity na nákup sportovního vybavení a úhradu za volnočasové aktivity (sportovní aktivity a akce pořádané školou a sportovními kluby, taneční kroužek) pro celkem 7 dětí z DD , , ANO ,00 36 Marcela Dědová P Finanční prostředky by byly využity pro 3 děti v PP na úhradu za volnočasové aktivity (hudební obory, práce na PC, jízda na koních, sportovní klub o. s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina) , , ANO ANO ,00 37 Dětský domov a školní jídelna Budišov nad Budišovkou Finanční prostředky by byly využity na podporu studia devatenáctileté dívky, která je vyučená kadeřnice a chce si doplnit maturitu studiem oboru Vlasová kosmetika a podnikání na Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích. Konkrétně by byly prostředky použity na úhradu za cestovné, školné a stravné , , ANO ,00 38 Silvio Strnad S Finanční prostředky by byly využity pro studenta Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. na úhradu za kurz celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě UK - obor Právo , , o.s. Janus NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Bezpečně do partnerství, rodičovství a do života!". Konkrétně pak na úhradu za stravu, cestovné, lektorné a osobní náklady v rámci 2 víkendových pobytů - skupinových tematických setkání a vedení individuálních rozhovorů týkajících se oblasti partnerství a rodičovství, zdravé sexuality. Aktivit programu se účastní 15 klientů z DD či NRP. V případě jejich zájmu jsou vítáni také jejich partneři či partnerky , , ANO 40 Malíček o. s. NNO 41 Mgr. Mária Šátková P Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Dobrovolníci v kojeneckých ústavech a dětských domovech". Záměrem projektu je zejména kompenzace laskavého přijetí a pozornosti, kterých se dětem mimo rodiny nedostává v potřebné míře. Pravidelným setkáním dítěte s jedním konkrétním dobrovolníkem, jenž se dítěti po dobu několika hodin (nejméně jednou týdně) věnuje, dochází k navázání vztahu, tedy tolik potřebného zážitku "Já a ten druhý, který mne má rád". Nejmenší děti potřebují zejména laskavou náruč dobrovolníka a jeho klid, který si dobrovolník "může dovolit" dítěti dát. Starším dětem dobrovolníci věnují svůj čas a snaží se rozvinout specifický talent dítěte (zpěv, hra na hudební nástroj), pomáhají mu ve zlepšení základních lidských dovedností (řeč, chůze, apod.), či si s ním úplně normálně hrají. Finanční prostředky by byly využity pro 3 děti v PP na nákup sportovního vybavení a dále na úhradu za volnočasové aktivity (hudební obory, keramika, včelaři, lyžařský výcvik) , , ANO 9 120, , ANO ANO ,00 ANO 5 120,00 42 o. s. Rozum a Cit NNO 43 Martina Vančáková P Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Výchovně - vzdělávací pobyty pro mladistvé v náhradní rodinné péči". Tyto pobyty organizace pořádá již několik let, jejich cílem je pomoci mladistvým orientovat se v otázkách praktického života (téma finanční gramotnost) a ve vztahových otázkách (téma náhradní rodiče, biologická rodina, sourozenecké vztahy, problémy a traumata z minulosti). Pobyty OS Rozum a Cit nemají za cíl terapii ani psychologické poradenství, smyslem je včas odhalit konkrétní problémy každého klienta a zajistit příslušnou péči. Finanční prostředky by byly využity pro 2 děti v PP na úhradu za volnočasové aktivity (jazykový kurs, sportovní kroužky, Logiccus, skaut) , , ANO 8 800, , ANO ANO 8 800,00 44 Monika Dietrichová P Finanční prostředky by byly využity pro 4 děti v PP na nákup sportovních pomůcek, jezdeckých potřeb a úhradu za volnočasové aktivity (školné ZUŠ hudební obory, jezdecký klub, sportovní klub o. s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina) , , ANO ANO ,00 45 Jaroslav Kříž P 46 FidoDido, o.s. NNO Finanční prostředky by byly využity pro 3 děti v PP na nákup počítače, úhradu za volnočasové aktivity (hra na trubku, tábor), jízdné a adaptační kurz. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Jak se stát rytířem!", který nabízí 10ti dětem z DD 8-denní pobyt na statku Koňský dvorec v Chmelištné. Děti mají možnost strávit čas mimo DD a formou zážitkové pedagogiky se připravovat na vstup do samostatného života , , ANO , , ANO ANO ,00

5 47 Rodina v centru, o. s. NNO 48 Bronislava Mokrá P Finanční prostředky by byly využity v rámci podpory NRP na Novoborsku komplexem aktivit, z nichž největší zájem je o doučování dětí z pěstounských rodin. Často se totiž jedná o pěstouny prarodiče, pro které je příprava dětí do školy z důvodu věku náročná. Velký zájem organizace zaznamenala také o celodenní společné výlety pěstounských rodin, protože ty je samy nemohou realizovat, jelikož nemají tak velké vozy, aby se do nich všichni členové rodiny vešli najednou. Nadační příspěvek by byl využit na úhradu mzdových nákladů na doučovatele a na úhradu autobusové přepravy v rámci výletů. Finanční prostředky by byly využity pro 2 děti v PP na úhradu za volnočasové aktivity (jazykový kurs, plavání, keramika, předškolní vzdělávání) , , , , ANO 7 490,00 49 Renata Kateřina Zajfertová P Finanční prostředky by byly využity pro 5 dětí v PP na úhradu za volnočasové aktivity (ZUŠ hudební obory, rybářský kroužek, stolní tenis, tance, vaření) , , ANO ANO ,00 50 Věra Kuňáková P Finanční prostředky by byly využity pro 1 dítě v PP na úhradu za lyžařský výcvik a školné a soustředění pěveckého sboru , , ANO 51 Bohuslav Šarišský P Finanční prostředky by byly využity na nákup vybavení studentky oboru kuchař číšník , , Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Lépe připraven do života". Projekt je tvořen formou vzdělání na víkendových výjezdech pro skupinu starších dětí (15-19 let) a mladších dětí (12-15 let). Obou skupinám žijícím v DD připraví odborní lektoři program, který bude zaměřen na zvládání konfliktních situací, předcházení jim, práci s konfliktem a správné vyhodnocení. Metoda výuky bude realizována zážitkovou pedagogikou s apelem na rozvoj osobnosti. Poskytovatelem služeb (externí lektoři) bude Alter Ego a Prázdninová škola Lipnice. Dětem se předávají další seberozvojové dovednosti a informace, které jim mají pomoci uplatnit se v samostatném životě , , ANO 53 o. s. Barry & spol. NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Kouzelné housličky". Projekt se zaměřuje na volný čas romských dětí v ústavní péči ve Středočeském kraji. Aktivity se zaměří na tanec, hudbu a divadlo. V průběhu projektu budou děti nacvičovat pohádkový muzikál, tedy celovečerní představení Kouzelné housličky, které bude syntézou živé hudby, tance a pohybového divadla. Současně bude probíhat jejich vzdělávání, zaměřené na sociální učení a rozvoj podpůrných opatření, tedy jazykových kompetencí, kognitivních a motorických funkcí , , ANO 54 Koníček, o. s. NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Zvířátka ve výchově dětí". Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci se Střediskem výchovné péče ČB. Prostředky jsou určeny na pokrytí osob. nákladů (přímá práce s dětmi), pomůcek, krmiva a cestovného pro zaměstnance a děti. Podstatou projektu je využívat pozitivního působení kontaktu se zvířetem, s cílem všestranného rozvoje dětí, což jim umožní adekvátně reagovat na následný přechod do běžného života. Děti se budou pravidelně účastnit canisterapie, hiporehabilitace a zátěžových víkendů na statku , , ANO 55 Jana Pražanová P Finanční prostředky by byly využity na zajištění respitních služeb pro pěstounku - babičku, která se stará o dvouletého vnuka. Pěstounka by získala respitní služby formou hlídání dítěte, které jí umožní načerpat síly pro další péči o dítě, které by jinak muselo žít v ústavu a ztratilo by tak kontakt se svou rodinou. Pěstounka nemá podpůrnou sociální síť ve svém blízkém okolí, které by jí mohlo pomoci, zároveň deprivační projevy jejího vnuky jsou velmi náročné na zvládnutí. Pěstounka zároveň bude moci absolvovat nutná zdravotní vyšetření. Zlepšení jejího zdravotního stavu jí umožní i nadále zajistit kvalitní péči o chlapce, aby byly uspokojeny všechny jeho potřeby , ,

6 56 Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "I my jedem na prázdniny!". Předmětem žádosti je podpora volnočasových a prázdninových aktivit pro děti z DD, které vycházejí z jejich zájmu a jsou v souladu s individuálními plány rozvoje osobnosti dítěte. Cílem těchto aktivit je integrovat děti z DD do skupiny vrstevníků, se kterými se setkávají v průběhu školního roku. To jim pomáhá budovat si vztahy mimo zdi DD a osvojovat si řadu návyků vedoucích např. k aktivnímu trávení volného času a zároveň podporuje trvalost jejich zájmu , , Domino o. s. NNO 58 Nadační fond Srdce na dlani NNO Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Pavučina". Projekt spočívá v komplexní a systematické pomoci pěstounským rodinám - jednak doučováním dětí v PP a dále pak organizací integračního pobytu. Prostřednictvím integračního pobytu bude rodinám nabídnuta všestranná podpora psychosociálního rozvoje dětí. Ta spočívá především v rozvoji sociálních vztahů, zdokonalení se v komunikačních dovednostech a prevenci sociálně patologických jevů. Rodičům bude zároveň poskytnuta možnost "odlehčení" a tak načerpání nových sil pro péči o svěřené děti. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Motivační program pro děti z dětských domovů". Projekt fungující dlouhodobě (např. DD Tisá již 8 let ) v DD vede děti k lepším výsledkům ve škole, k zapojení do mimoškolních aktivit a zlepšuje jejich chování v rámci rodinné buňky nebo v ohleduplnosti ke svému okolí. Děti se snaží dosáhnout dobrých výsledků, protože odměnou je extra kapesné, za 1. místo v motivačním programu mohou získat částku 1200Kč. Vyhlášení probíhá na konci každého pololetí, tedy 2x ročně po sečtení výsledků. Projekt je hodnocen řediteli DD jako účinný nástroj při motivaci dětí a spolupráci , , ANO , , Femancipation, o. s. NNO 60 Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Loukamosaic pro Dětský domov Srdce v Karvinné - rozvíjení kreativity a výtvarného talentu dětí". Projekt, jehož náplní je tvorba individuální i společné mozaiky pod vedením profesionálů, si klade za cíl v dětech rozvíjet sebevědomí, vztah k osobitému projevu a individualitě. Zároveň klade důraz na spolupráci a sounáležitost. Kresby, malby a reliéfy budou na závěr projektu vystaveny v místě DD. Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Kroužky a rozvoj talentu dětí z DD. Projekt nabízí pozitivní trávení volného času a rozvoj talentu dětem, které žijí aktuálně v DD. Děti tak mají možnost zažít úspěch a pocit rovnocennosti vedle vrstevníků z funkčních rodin. Projekt dětem přináší i pozitivní kontakt s životem mimo ústav , , ANO , , ANO ANO ,00 61 Ing. Ivo Sysala P Finanční prostředky by byly využity na úhradu za školné na Vyšší odborné škole Goodwill pro studentku 2. ročníku oboru Animace cestovního ruchu a dále na úhradu za volnočasové aktivity (zpěv, stolní tenis) celkem pro 4 děti v PP , , ANO ANO ,00 62 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Finanční prostředky by byly využity v rámci projektu "Zooterapie v dětském domově - canisterapie a terapie miniponíkem". V plánu je realizace těchto terapií vždy jednou v týdnu. Součástí programu je i účast dětí na letním canisterapeutickém táboře, který pořádá Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, případně dle volby dětí účast na letním táboře, zaměřeném na další zooterapie (např. letní tábor s koňmi) , , Alexandr Štěpánovský P Finanční prostředky by byly využity na nákup rybářských potřeb, jezdecké a sportovní výbavy a dále na úhradu za školné v ZUŠ (taneční průprava), výuku jízdy na koni a florbal pro celkem 2 děti v PP , , ANO 64 Dětský domov Dolní Čermná Finanční prostředky by byly využity v rámci podpory studia chlapce z DD. Finanční příspěvek by umožnil dokončení posledního ročníku střední školy zletilému chlapci, který odchází z DD a rád by studium zakončil maturitní zkouškou. Během školního roku by bydlel na internátu, na víkendy má bydlení u kamaráda. Studuje Střední průmyslovou školu v Rychnově nad Kněžnou. Velmi nutně potřebuje prostředky na bydlení, stravu, školní pomůcky apod. Rád by také pokračoval jako vedoucí kroužku malých fotbalistů v Dolní Čermné , , ANO

7 65 Damar Seitlová P Finanční prostředky by byly využity na pořízení didaktických pomůcek Montessori pro výuku 2 dětí s poruchou autistického centra v PP, z ,00 nichž jedno je vzděláváno doma, protože jeho stav neumožňuje školní , docházku. ANO ,00 66 Monika Červeňáková P Finanční prostředky by byly využity na nákup školních pomůcek, aktovky, plavek a úhradu za plavecký kurs pro 1 dítě v PP babičky , , ANO 1 200,00 67 Jiřina Tomesová P Finanční prostředky by byly využity na nákup školních pomůcek pro 1 dítě v PP babičky , , ,00 Kč ,00 pozn. hodnocení žádostí z hlediska: ** obsah projektu / akce - srozumitelnost, konkrétnost a reálnost *** rozpočet projektu / akce - rozpočtové položky jsou srozumitelné, rozpočet je reálný, nadhodnocené/podhodnocené položky **** přínos projektu / akce - originalita, přínos pro klienta, efekt, který bude projekt / akce mít stvrzující podpis člena grantové komise Jindra Hoblerová Michal Straka Dana Novohradská Radka Melišíková Petra Mudrochová Gabriela Jindrová Sylva Kozelková Alena Klaassenová Karel Polák Terezie Sverdlinová Monika Páleníková Petra Zapletalová Kamila Trnková

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 20. 3. 2013 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání do Podpořit

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

9. 10. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

9. 10. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 9. 10. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádost i Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Ukončení Kofinanco vání Schválená částka

Více

30. 3. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

30. 3. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 30. 3. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Počet Částka na jedno dítě Žadatel Účel Požadavek (Kč) Trvání od - do dětí (v Kč)

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

6. 6. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

6. 6. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 6. 6. 2012 - řehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel ožadavek (Kč) očet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Trvání od - do rojekt/

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Most ke vzdělání - Bridge to education, o. s Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina vydává níže uvedeného dne tuto:

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok 2014-2015 SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel:

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY V OBLASTI VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ROK 2011 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

2. 4. 2015 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

2. 4. 2015 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 2. 4. 2015 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Částka na jedno dítě (v Kč) Ukončení Kofinanco

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

kontakt: Amalthea o.s. Městský park 274, Chrudim 537 01 tel: 777 752 819

kontakt: Amalthea o.s. Městský park 274, Chrudim 537 01 tel: 777 752 819 Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Komunitní centrum Černý Most

Komunitní centrum Černý Most EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Komunitní centrum Černý Most PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová, jednatelka, sídlo: Broumarská 25, Praha 9 - Kyje Místo: Praha 14, datum: 22.11.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence Tranzitní program JÚŠ a občanské sdružení Asistence Pojem Tranzitní program TP ze školy do práce TP ze školy do života TP v širším pojetí služeb ( sociální, rehabilitace, osobní asistence?.. TP ze školy

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 3.5.1 PRIORITA: Podpora rodin s dětmi Prachatice 3.5.1.1 Opatření 1 - Zajištění bydlení pro rodiny v krizi V Prachaticích je zajištěno krizové bydlení pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Dominika Savia.

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA)

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA) Příloha č. 3: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ kraj Praha 300 000,- Kč Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Hornomlýská Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 Dětský domov Radost Čs. Tankistů 277, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy Radost dětský domov, o.p.s. Za Sadem 208, 182 00 Praha 8 IČ: 264 710 43, www.radost-ops.cz I. Úvod O společnosti:

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu.

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu. Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy 2012 Výroční zpráva Slovo na úvod Milí přátelé, rok 2012 byl bohatý na upevňování přátelských kontaktů se známými osobnostmi z kulturního a politického světa. Pořádali

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 KURZY PRO DĚTI ze ZŠ UMĚLĚCKÉ ŠIKOVNÉ RUCE pí Fabiánová děti 3. a 4. ročníku rozmanitá výtvarná tvorba MÍSTO KONÁNÍ KURZU učebna budovy Mladenovova

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2015

Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2015 Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2015 1. Název projektu: Tábor Devatero řemesel Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s. Poskytovatel

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Rodiny s dětmi. SWOT analýza

Rodiny s dětmi. SWOT analýza 114 115 Rodiny s dětmi Vymezení cílové skupiny Rodiny s dětmi: vztahové, výchovné a výukové problémy oběti domácího násilí závislost či psychická onemocnění v rodině děti v náhradní rodinné péči děti ohrožené

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Ukončení Kofinanco vání Schválená částka

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius. Používání metodik v neziskovém sektoru - výsledky výzkumu

Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius. Používání metodik v neziskovém sektoru - výsledky výzkumu Používání metodik v neziskovém sektoru - výsledky výzkumu Stručné shrnutí výzkumu Neziskové organizace v adresáři SNRP Online dotazník Termín: od 19. 12. 2012 do 30. 1. 2013 Odpovědělo 41 organizací Cíl

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Středisko náhradní rodinné péče o.s., založeno 12.9.1994 pod číslem II/s-OS/1-25352/94-R se sídlem v Jelení 91, 118

Více