Výsledky dotačního řízení - tabulka č. 1 Název žadatele Název projektu Neinvestiční dotace na projekt v r. 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky dotačního řízení - tabulka č. 1 Název žadatele Název projektu Neinvestiční dotace na projekt v r. 2007"

Transkript

1 Výsledky dotačho říze - tabulka č. 1 Název žadatele Název Neinvestič Neinvestič / /002 Centrum pro rodinu a sociál péči o.s. KOMPLEXNÍ PROGRAM PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ Kč Kč Kč Kč Kč Centrum pro rodinu a sociál péči o.s. Manželská setká Kč Kč Kč Kč 96, Kč /002 Rodinné centrum Praha /005 Rodinné centrum Praha /001 YMCA Živá rodina Společná příprava na život v manželství Kč Kč Kč Kč Kč Program efektivho rodičovství krok za krokem Kč Kč Kč Kč 85, Kč Kurzy pro manžele, rodiče a dospívající mládež Kč Kč Kč Kč Kč Program podpory rodin s /002 YMCA Živá rodina malými dětmi Kč Kč Kč Kč 95, Kč /004 YMCA Živá rodina Manželská setká Kč Kč Kč Kč Kč /001 Vítej, maminko! / /001 Mateřské centrum Svítá svítí mladým rodinám Kč Kč Kč Kč 95, Kč Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Společně s MKCV Kč Kč Kč Kč Kč M centrum pro mladou rodinu /001 Centrum pro rodinu Hodon M centrum pro mladou rodinu Kč Kč Kč Kč Kč KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU Kč Kč Kč Kč 95, Kč /001 EPONA Mámo, táto, za námi jde kůň! Kč Kč Kč Kč Kč / / /001 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Informova rodiče Kč Kč Kč Kč 92, Kč Klub maminek a dětí na sídlišti, o.s. Mateřské centrum Klubíčko Kč Kč Kč Kč Kč CEVAP (Centrum etické výchovy a sociálně patologických jevů) Zdravá rodina Kč Kč Kč Kč 87, Kč / /001 Rodinné centrum Kašpárek Mělk, o.s. Udrže provozu Rodinného centra Kašpárek Mělk, o.s. v roce Kč Kč Kč Kč 91, Kč Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Dobrý start Kč Kč Kč Kč 91, Kč /003 Kolpingova rodina Smečno /004 Kolpingova rodina Smečno Dům rodin partnerské a rodičovské pobyty Kč Kč Kč Kč 85, Kč Relaxačně-terapeutické programy pro matky na mateřské dovolené Kč Kč Kč Kč Kč 1

2 Název žadatele Název Neinvestič Neinvestič / /001 Kultur a mateřské centrum Barrandov Zajiště činnosti KMC Barrandov Kč Kč Kč Kč Kč Centrum naděje a pomoci o.s. - CENAP Být sami sebou Kč Kč Kč Kč Kč /002 Centrum naděje a pomoci o.s. Rodičovské centrum Kč Kč Kč Kč 90, Kč /001 Leccos, o.s. Kostička městu i dětem Kč Kč Kč Kč /001 Občanská informace Integrač program pro rodiče s malými dětmi Kč Kč Kč Kč Kč /001 O.S.MUM MUM místo pro rodinu Kč Kč Kč Kč Kč /001 Mateřské centrum Kvítek, o.s. MC Kvítek Kč Kč Kč Kč Kč /001 Třebíčské centrum Sdíle prožitků jako prostředek k prevenci sociálho vylouče a na podporu zdravé rodiny Kč Kč Kč Kč 97, Kč /001 Společnost pro plánová rodiny a sexuál výchovu Výchova k partnerským vztahům a rodinnému životu Kč Kč Kč Kč /001 Arkáda sociálně psychologické centrum, o.s /001 Centrum mladé rodiny BOBEŠ Harmonická rodina osvětová činnost Kč Kč Kč Kč 78,5 Provoz Centra mladé rodiny BOBEŠ Kč Kč Kč Kč Kč Občanské sdruže ONŽ Poradny pro ženy a dívky pomoc a poradenství pro ženy pomoc a poradenství pro žen a /001 a dívky dívky Kč Kč Kč Kč 93, Kč /001 Mama klub Chrudim Cesta za Sluncem Kč Kč Kč Kč Kč /001 Jahoda Klub Jahůdka pro rodiče s dětmi Kč Kč Kč Kč Kč /001 Mateřské centrum Klubíčko, o.s. Mateřství ne handicap (MC Klubíčko informace, integrace, seberealizace) Kč Kč Kč Kč Kč /001 Klub dvojčat a vícečat Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů Kč Kč Kč Kč 92, Kč /001 Občanské sdruže Salinger Podpora poskytová pěstounské péče v zařízech pro výkon pěstounské péče Královéhradeckého kraje Kč Kč Kč Kč 90, Kč 2

3 Název žadatele Název Neinvestič Neinvestič /001 Mateřské centrum Dobříšek Provoz Mateřského centra Dobříšek v roce Kč Kč Kč Kč 93, Kč /001 Dětské informač centrum o. s. - občanské sdruže S Domečkem za novým poznám a přátelstvím Kč Kč Kč Kč Kč / /002 Federace rodičů a přátel sluchově postižených Federace rodičů a přátel sluchově postižených Komplex primár podpora rodiny s dítětem se sluchovým postižem týden pobytová akce na rozvoj komunikace a vztahů v rodině Kč Kč Kč Kč 87, Kč Klub rodičů a dětí se sluchovým postižem Kč Kč Kč Kč Kč /001 Občanské sdruže Mateřské centrum Prostějov /001 Mateřské centrum Boskovice /001 Síť mateřských center Provoz mateřského centra Cipísek Kč Kč Kč Kč Kč Mateřské centrum místo rodinného setkává Kč Kč Kč Kč Kč Síť mateřských center záruka kvality služeb pro rodinu Kč Kč Kč Kč Kč /001 Studio Čtyřlístek RODINA A VOLNÝ ČAS Kč Kč Kč Kč Kč / /001 KARO Rodiče a děti Kadaně, občanské sdruže, zkratka RADKA o.s. Pod jednou střechou Kč Kč Kč Kč Kč Personál zajiště péče a služeb, poskytovaných v mateřském centru KAROlínka Trutnov Kč Kč Kč Kč Kč /002 O.s. Poradna pro mezilidské vztahy centrum pro terapii, psychologické a sociál poradenství Já a moje rodina Kč Kč Kč Kč /002 Centrum pro rodinný život Zdravá rodina přes partnerské vztahy a manželství k rodičovským kompetencím Kč Kč Kč Kč 77, /001 YMCA Setká Manželská setká Kč Kč Kč Kč 95, Kč /002 YMCA Setká DŮM SETKÁNÍ programy na podporu rodinného života Kč Kč Kč Kč Kč 3

4 Název žadatele Název Neinvestič Neinvestič /001 Domeček HK Mateřské centrum DOMEČEK nesedíme doma Kč Kč Kč Kč 91, Kč / /001 Občanské sdruže Rozum a Cit Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji Vzdělávací a terapeutické služby pro pěstounské rodiny Kč Kč Kč Kč Kč Krizové centrum pro děti a rodinu psychosociál služby pro rodiny s dětmi Kč Kč Kč Kč Kč /002 Salesiánské hnutí mládeže SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ Kč Kč Kč Kč Kč /001 Občanské sdruže Nová Ves S námi nejste sami Kč Kč Kč Kč 89, Kč /001 HoSt Home-Start Česká republika HoSt Podpora rodiny v Praze, Brně a Liberci Kč Kč Kč Kč Kč /002 Mateřské centrum Radost, o.s. Radost pro děti Kč Kč Kč Kč Kč /001 Občanské sdruže Brouček Stálé zázemí pro děti a rodiče tady i tam Kč Kč Kč Kč Kč / /002 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, občanské sdruže Rodinné a mateřské centrum Vsetín, občanské sdruže Rodinné a mateřské centrum Vsetín jako zdravá komunita Kč Kč Kč Kč Kč Poradenství pro klienty RMC Vsetín a jejich rodiny Kč Kč Kč Kč 98, Kč /001 Centrum pro rodinu Hradec Králové o.s. PROGRAMY NA PODPORU FUNGUJÍCÍ RODINY A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA Kč Kč Kč Kč Kč /001 Můj domov Provoz zaříze pro výkon pěstounské péče Kč Kč Kč Kč 88, Kč /001 Rodinné centrum Plzeň RODINA NA CESTĚ Kč Kč Kč Kč 94, Kč /001 YMCA v Ústí nad Labem Mateřské centrum Pohádka Kč Kč Kč Kč 85, Kč /002 YMCA v Ústí nad Labem Mateřské centrum Broučci Kč Kč Kč Kč Kč /001 Křesťanské centrum Sedmikráska, občanské sdruže Sedmikráska rodině Kč Kč Kč Kč Kč /001 Centrum pro rodinu Náruč, o.s. Rodinné centrum Náruč Kč Kč Kč Kč 98, Kč 4

5 Název žadatele Název Neinvestič Neinvestič /001 Mateřské centrum Jája /001 Nová Trojka /002 Nová Trojka Zabezpeče služeb MC Jája pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti Kč Kč Kč Kč 89, Kč Děti s sebou!! - rodinné vzdělává Kč Kč Kč Kč 98, Kč MATEŘSKÉ A OTCOVSKÉ CENTRUM NOVÁ TROJKA Kč Kč Kč Kč 97, Kč /001 Společnost pro ranou péči o.s. Kompetence rodině! Kč Kč Kč Kč 89, Kč /001 Mateřské centrum Kapička Aktivizač zaříze pro rodiny s dětmi v okrese Jičín Kč Kč Kč Kč /001 Sdruže na pomoc dětem s handicapy Podpora rodin s dětmi v mateřském centru KC Motýlek Kč Kč Kč Kč 88, Kč /001 Rodina a dítě Mateřské centrum prevence sociálho vylouče rodin s malými dětmi Kč Kč Kč Kč Kč /001 Centrum pro rodinu a sociál péči ve Zlíně MY je víc než ty a já Kč Kč Kč Kč 96, Kč /002 Centrum pro rodinu a sociál péči ve Zlíně Mámo, táto, pojďme si hrát! Kč Kč Kč Kč 89, Kč /001 YWCA v ČR Rodinné centrum YWCA (dále jen RC) Kč Kč Kč Kč 95, Kč /001 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek Mateřská a vzdělávací centra Vítejte Černý most Komunit centrum Satalice Kč Kč Kč Kč Kč /001 Mateřské sdruže Krteček /001 Mateřské centrum Studánka o.s. Provozová Mateřského centra Krteček v Jeseku a rozšíře sítě mateřských center v okrese Jesek Kč Kč Kč Kč Kč Koordinátorka aktivit mateřského centra Studánka v Tišnově Kč Kč Kč Kč 99, Kč /001 Maminky dětem o.s /001 YMCA Praha o.s. Pravidelný provoz Mateřského centra v Milovicích Kč Kč Kč Kč Kč Mateřské centrum Domeček Již Město Kč Kč Kč Kč Kč 5

6 Název žadatele Název Neinvestič Neinvestič /002 YMCA Praha o.s. Mateřské centrum Klubíčko Kč Kč Kč Kč Kč /003 YMCA Praha o.s. Mateřské centrum Na Poříčí Kč Kč Kč Kč Kč /001 Mateřské centrum Slunečnice Mateřské centrum Slunečnice Kč Kč Kč Kč 91, Kč /002 Na počátku, o. s. Poradna Na počátku Kč Kč Kč Kč Kč / / / /001 Společnost pro děti, rodinu a volný čas, o.s. Sdruže maminek Slučko o.s. Rodinné Integrač centrum o.s. Středisko náhrad rodinné péče Podpora rodinných center v Moravskoslezském kraji Kč Kč Kč Kč 78 Centrum pro rodinu Slučko, Karviná Kč Kč Kč Kč Kč Volnočasové integrač aktivity pro rodiče s dětmi Kč Kč Kč Kč Kč Centrum pro náhrad rodinnou péči Kč Kč Kč Kč 96, Kč /001 Centrum volného času Arabela Klub rodičů a dětí Kč Kč Kč Kč /001 Sdruže pěstounských rodin Fandíme pěstounům Kč Kč Kč Kč Kč /001 ACET Česká republika o.s. Zvol si život Kč Kč Kč Kč 91, Kč /001 Centrum pro rodinu Terezín, o.s. Poradna pro náhrad rodinnou péči Kč Kč Kč Kč Kč MATEŘSTVÍ A DĚTSTVÍ /001 Mateřské centrum Hvězdička AKTIVNĚ! Kč Kč Kč Kč 92, Kč /001 Mateřské centrum Andílci Mateřské centrum Andílci Kč Kč Kč Kč 96, Kč /001 Občanské sdruže-mc Mateřídouška Aktivizač zaříze pro rodiny s dětmi v Hejnicích Kč Kč Kč Kč Kč /001 Rodičovské centrum Chaloupka o.s. Pomáháme nejen sami sobě pokračová profesionalizace RC Chaloupka Kč Kč Kč Kč Kč / /002 DOMINO středisko Rodinné a mateřské centrum Baby Domino Morkovice-Slížany Proč sedět doma? Kč Kč Kč Kč 95, Kč DOMINO středisko Rodinné a mateřské centrum Baby Domino Zlín Otevřená náruč Kč Kč Kč Kč Kč /004 DOMINO středisko Rodinné a mateřské centrum Baby Domino Otrokovice Musíme si pomáhat Kč Kč Kč Kč Kč 6

7 Název žadatele Název Neinvestič Neinvestič /001 Mateřské a otcovské centrum pohody Rodinné centrum Jablíčkov Kč Kč Kč Kč Kč /001 Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s. S Krůčkem nejste sami Kč Kč Kč Kč 96, Kč /001 Společnost pro aktiv rodinu /001 Centrum integrace dětí a mládeže,o.s /001 Společnost přátel přírody Rodinný klub PŘÍSTAV jedeme dál Kč Kč Kč Kč 83 Karlínské kluby rodičů a dětí Kč Kč Kč Kč 85, Kč Mateřské centrum Čmelák Vlast cestou Kč Kč Kč Kč 82, /001 KLUB PASTELKA o.s. Rodinné centrum Pastelka realizace aktivit zajišťujících prevenci sociálho vylouče osob pečujících o děti, podpora rodiny Kč Kč Kč Kč 86, Kč /001 Základ článek Hnutí Brontosaurus Botič Mateřský klub Mateřídouška Kč Kč Kč Kč 83, /001 Mateřské centrum Litomyšl Aktiv rodičovství Kč Kč Kč Kč 94, Kč /001 LIGA o. s. Slučko rodiny s dětmi Kč Kč Kč Kč 77, /001 Komunit centrum Kampa Mateřské a komunit centrum Kč Kč Kč Kč /001 Neposeda o.s. Klub malý Neposeda Kč Kč Kč Kč 94, Kč /001 OS BABY TOP Mateřské centrum ŽIRAFA Kč Kč Kč Kč 96, Kč /001 OS Matýsek Roudnice nad Labem Zajiště a rozšíře služeb mateřského centra a podpora motivačho programu Kč Kč Kč Kč Kč /001 Pramen HARFA Kč Kč Kč Kč Kč /001 Občanské sdruže Rybička Rodinný klub Rybička Kč Kč Kč Kč Kč /001 MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY /001 YMCA Neveklov JABLÍČKO CENTRUM PRO AKTIVNÍ RODINY Kč Kč Kč Kč Kč Mateřské centrum YMCA Neveklov Kč Kč Kč Kč 77 7

8 Název žadatele Název Neinvestič Neinvestič / / /001 STŘED /001 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociál péči Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru Kč Kč Kč Kč Kč Občanské sdruže Slučko dětem Dětské centrum Slučko Kč Kč Kč Kč 91, Kč Sociál asistence a poradenství Kč Kč Kč Kč Kč Boéthia společenství křesťanské pomoci Poradna pro ženy a dívky Kč Kč Kč Kč 87, Kč /001 Spirála Kontinuál práce s rodiči Rodičovské skupiny Kč Kč Kč Kč 85, Kč /001 Liga otevřených mužů,o.s. Moder táta Kč Kč Kč Kč Kč /001 Mateřské a dětské centrum Maják /001 Rodinné centrum Ostrava /001 Centrum pro rodinu POJĎME SPOLU MLUVIT, HRÁT SI, BUĎME SPOLU Kč Kč Kč Kč 70,5 Rodinné centrum Naschválček v Ostravě Kč Kč Kč Kč 67 Manželská setká a další programy na podporu zdravé rodiny Kč Kč Kč Kč Kč / /002 Mateřské centrum OASA klub pro matku a dítě, o.p.s Mateřské centrum OASA Kč Kč Kč Kč Kč Společenství Romů na Moravě o.p.s. Amari famiľija Naše rodina Kč Kč Kč Kč 88, Kč / /001 Kulturně vzdělávací centrum Pansofie Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Rodinné a komunit centrum Pansofie Kč Kč Kč Kč Kč Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústav výchovou Kč Kč Kč Kč 80, /001 PONTIS Šumperk o.p.s. Mateřské centrum Babouček Kč Kč Kč Kč 78, /001 Husitský dětský domov s chráněným bydlem v Dubenci u Příbrami, o.p.s. I já mám mámu Kč Kč Kč Kč Kč /001 Bíly nosorožec Počítadlo předškol výchova rodin s dětmi a další doprovodné aktivity Kč Kč Kč Kč 86, Kč /001 Diecéz charita Brno - Oblast charita Hodon Poradna pro ženy a dívky Hodon Kč Kč Kč Kč /002 Diecéz charita Brno Kopretina centrum pro rodiče s dětmi Kč Kč Kč Kč Kč 8

9 Název žadatele Název Neinvestič Neinvestič /004 Diecéz charita Brno Mateřské centrum v Dačicích Kč Kč Kč Kč Kč /006 Diecéz charita Brno Klub Ratolest Blansko Kč Kč Kč Kč Kč /007 Diecéz charita Brno /002 Středisko křesťanské pomoci Hor Počernice /002 Oblast charita Most Poradna Ruth středisko pro podporu žen, mladých lidí a partnerských vztahů Kč Kč Kč Kč Kč Středisko křesťanské pomoci centrum služeb pro rodiny s dětmi Kč Kč Kč Kč 74 Me som e dajori Já jsem maminka Kč Kč Kč Kč Kč /001 Schönstattské hnutí Rodinná setkává Kč Kč Kč Kč 93, Kč /001 Charita Litovel Mateřské centrum Kč Kč Kč Kč 92, Kč /001 Charita Frýdek-Místek Mateřské centrum Kolečko Kč Kč Kč Kč 85, Kč /001 Charita Frenštát pod Radhoštěm Mateřské centrum Klubíčko Kč Kč Kč Kč Kč /001 Charita Ostrava Charit středisko Michala Magone Rodičovské centrum Klubíčko Kč Kč Kč Kč 88, Kč /001 Far obec Starokatolické církve ve Varnsdorfu Pomáhejme sociálně slabším rodinám v péči o dítě Mateřské centrum Communia Varnsdorf Kč Kč Kč Kč 75, /001 Městská charita Plzeň Centrum pro rodinu Vinice Kč Kč Kč Kč Kč /002 Slezská diakonie Mateřské centrum Rodinka Kč Kč Kč Kč Kč /003 Slezská diakonie Ráchel poradna a zaříze pro výkon pěstounské péče Kč Kč Kč Kč Kč / /002 Centrum pro rodinu a sociál péči Centrum pro rodinu a sociál péči Posíle rodiny motivač programy pro rodiny Kč Kč Kč Kč 95, Kč Kluby maminek profes posíle Kč Kč Kč Kč Kč /002 Oblast charita Kutná hora Mateřské centrum Kopretina Kč Kč Kč Kč Kč /003 Oblast charita Kutná hora Pojď si se mnou hrát! Kč Kč Kč Kč Kč /002 Oblast charita Havlíčkův Brod Mateřské centrum Zvoneček, Rolnička a Ledňáček Kč Kč Kč Kč 86, Kč 9

10 Název žadatele Název Neinvestič Neinvestič /001 Oblast charita Ústí nad Orlicí /002 Oblast charita Ústí nad Orlicí Mateřské centrum Mozaika Letohrad Kč Kč Kč Kč Kč Rodinné centrum Kopretina Sloupnice Kč Kč Kč Kč Kč / / / /001 Diecéz katolická charita Hradec Králové Nová naděje Kč Kč Kč Kč 91, Kč Oblast charita Červený Kostelec Středisko křesťanské pomoci Klubíčko Mateřské centrum Červený Kostelec Kč Kč Kč Kč Kč Středisko křesťanské pomoci Klubíčko Kč Kč Kč Kč Kč Oblast charita Ústí nad Labem Centrum pro rodinu ARCHA Kč Kč Kč Kč Kč /001 Charita Opava Mateřské centrum Neškola Kč Kč Kč Kč 95, Kč / /001 Středisko křesťanské pomoci KC Maják Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Mateřské centrum v komunitm centru Maják Kč Kč Kč Kč Kč Rodinné a komunit centrum Klobouk Diakonie ČCE v Terezíně Kč Kč Kč Kč /001 Far charita Týn nad Vltavou Mateřské centrum Slučko při Far charitě v Týně nad Vltavou Kč Kč Kč Kč Kč /001 Oblast charita Vimperk Mateřské centrum Budulínek Kč Kč Kč Kč 89, Kč /001 Pobočka Diakonie Církve bratrské v Litvínově Mateřské centrum Benjamínek Kč Kč Kč Kč Kč /001 Oblast charita Jilemnice Zajiště rozšířených sociálch služeb MC Rodinka Kč Kč Kč Kč 89, Kč 10

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Seznam žadatelů, jejichž námitky byly akceptovány Kód projektu

Seznam žadatelů, jejichž námitky byly akceptovány Kód projektu Sezna žadatelů, jejichž náitky byly akceptovány Kód Název organizace Název pod podíl 10014/002 30136/001 10009/001 10099/001 30136/002 Aperio-spol. zdravé rodičovství, o.s. Moderní táta 2 1 209 689 656

Více

příloha č. 1 Stránka 1 Kód projektu Název organizace Přidělená dotace 2008 Název projektu rogra m dotace v námitkovém řízení 2008

příloha č. 1 Stránka 1 Kód projektu Název organizace Přidělená dotace 2008 Název projektu rogra m dotace v námitkovém řízení 2008 1 0004/004 1 0014/001 1 0021/003 YMCA - Živá rodina Manželská setkání 2 501 878 Kč 772 120 Kč 0 Kč APERIO - zdravé rodičovství Inforovaní rodiče 2 1 037 772 Kč 2 271 264 Kč 0 Kč Kolpingova rodina Sečno

Více

Tabulka č. 2 - projekty vyřazené z dotačního řízení z důvodu formálních nedostatků. Výše dotace na projekt v r. 2008

Tabulka č. 2 - projekty vyřazené z dotačního řízení z důvodu formálních nedostatků. Výše dotace na projekt v r. 2008 Tabulka č. 2 - projekty vyřazené z dotačního řízení z důvodu formálních nedostatků Název projektu Po dpr ogr am Výše dotace na projekt v r. 2008 Požadavek Důvod vyřazení na dotaci v r. 2009 1 0311/001

Více

Výsledky dotačního řízení pro rok 2007 Evidenční číslo - kód projektu

Výsledky dotačního řízení pro rok 2007 Evidenční číslo - kód projektu Výsledky ho řízení pro rok 2007 Evidenční 1 0171/001 A-centrum-občanské sdružení A-centrum, Vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství 2 0 0 0 1 0164/001 ACET ČR Zvol si život 2 0 458700 458700

Více

Přidělená dotace 2011

Přidělená dotace 2011 Název organizace Obec Název projektu Dot. Přidělená dotace 2011 Příloha APERIO-SPOL.PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Informovaní rodiče 2 763 934 155 000 155 000 Asociace center pro rodinu Brno ACER - rozvoj

Více

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne..

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Žadatel/ název žadatele dle Název projektu IČ Podprogram rozpočet body A centrum, vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství Kompetentní rodič 26651327

Více

Výsledky dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2009 Kód projektu Název žadatele Název projektu Působnost projektu (kraj)

Výsledky dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2009 Kód projektu Název žadatele Název projektu Působnost projektu (kraj) Výsledky dotačního řízení na podporu rodiny Kód Název žadatele Název Působnost 1 0002/001 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Komplexní program přípravy na manželství oslezský 2 360 000 94 1 938 720

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č ze dne

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č ze dne Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Žadatel/ název žadatele dle evidence Název projektu IČ Podprogram Celkový rozpočet 2013 Celkový rozpočet 2014 Zdroje Přidělený grant 2013 Požadovaná

Více

Stránka 1. Požadované navýšení v námitkovém řízení Název projektu dp ro gr a. Název organizace. Přidělená dotace 2009.

Stránka 1. Požadované navýšení v námitkovém řízení Název projektu dp ro gr a. Název organizace. Přidělená dotace 2009. orgnizce dotce 2009 1 0004/001 YMCA-Živá din Kurzy p mnžele, diče dospívjící mládež (Prh) 1 0009/001 Centrum p dinu Hodonín Komunitní centrum p dinu (Hodonín) 2 160 756 62 463 62 463 1 0018/001 Rodinné

Více

Výsledky dotačního řízení - tabulka č. 2 Kód projektu Název žadatele Název projektu Neinvestiční rozpočet projektu v r. 2008

Výsledky dotačního řízení - tabulka č. 2 Kód projektu Název žadatele Název projektu Neinvestiční rozpočet projektu v r. 2008 Výsledky dotačního řízení - tabulka č. 2 Kód projektu Název žadatele Název projektu Neinvestiční rozpočet projektu v r. 1 0003/006 Rodinné centrum Praha Máma a táta pro 21. století program posilování rodičovských

Více

Projekt Dotační oblast. "Užijme si společně!" - setkávání rodin 70812187 dětí s postižením I 137 901. Bezpečné hnízdo 22692398

Projekt Dotační oblast. Užijme si společně! - setkávání rodin 70812187 dětí s postižením I 137 901. Bezpečné hnízdo 22692398 Číslo projektu Organizace Identifikační číslo Projekt Dotační oblast Dotace v Kč Poznámka Dofinancování "I MY" Společnost pro podporu lidí s 7665 postižením "Užijme si společně!" - setkávání rodin 70812187

Více

6225 Arcidiecézní charita Praha 43873499 Arkáda - sociálně psychologické 7606 centrum, o.s. 60083204 Zdravá rodina - osvětová činnost I 177 137

6225 Arcidiecézní charita Praha 43873499 Arkáda - sociálně psychologické 7606 centrum, o.s. 60083204 Zdravá rodina - osvětová činnost I 177 137 Organizace Identifikační číslo Projekt Dotační oblast Dotace v Kč Číslo projektu "I MY" Společnost pro podporu lidí s 7665 postižením 70812187 "Užijme si společně!" - setkávání rodin dětí s postižením

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok Poř. č. Č. žádosti Kód dotačníh o titulu Celkové % Právní uznatelné spoluúčast Požadovaná Název žadatele

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Výsledky dotačního řízení pro rok 2014

Výsledky dotačního řízení pro rok 2014 ID projektu Organizace ic Název projektu Dotace v Kč,,Rodinné centrum Kamarád - 8771 Nenuda o.s." 22692398 Bezpečné hnízdo 0 9672,,Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s." 22692398 Snoezelen 0 8685 A centrum

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na I. pololetí roku 2016

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na I. pololetí roku 2016 Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na I. pololetí roku 2016 Označení krajské pobočky Úřadu práce ČR, která bude inspekci provádět Označení kontrolované osoby (název, sídlo, IČO) Místo poskytování

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Pč. Název organizace Název projektu 1 Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, Dobrovolníci v nemocnici

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

70-100 b 8393 Amalthea o.s. 26647214 Pardubice Rodinné konference 70-100 b

70-100 b 8393 Amalthea o.s. 26647214 Pardubice Rodinné konference 70-100 b UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. O výši dotace rozhoduje ministr práce a sociálních věcí na doporučení dotační komise. Bodový zisk projektů je pouze jedním z kritérií při návrhu výše dotace. V

Více

Návrh poskytnutí neivestiční dotace ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny 2015

Návrh poskytnutí neivestiční dotace ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny 2015 Návrh poskytnutí neivestiční dotace ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny 215 ID PROJEKTU NÁZEV ORGANIZACE IČ NÁZEV PROJEKTU DOTACE V KČ 1631 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 Denní centrum

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Označení krajské pobočky Úřadu práce ČR, která bude inspekci provádět Označení kontrolované osoby (název, sídlo, IČO) Místo poskytování

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Brno, Olomouc, Prostějov, Znojmo 26 POINT 14 http://www.point14.cz kovarova@point14.cz Plzeň ANO

Brno, Olomouc, Prostějov, Znojmo 26 POINT 14 http://www.point14.cz kovarova@point14.cz Plzeň ANO Kontaktované NNO v České republice Název orgranizace Webové stránky E-mailová adresa Město Dotazník 1 Acorus o.s. http://www.acorus.cz/ info@acorus.cz Praha 2 Arkáda http://www.arkadacentrum.cz info@arkada-pisek.cz

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

10724,,Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s." 22692398 Zlín Bezpečné hnízdo 70-100 b.

10724,,Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s. 22692398 Zlín Bezpečné hnízdo 70-100 b. UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. O výši dotace rozhoduje ministryně práce a sociálních věcí na doporučení dotační komise. Bodový zisk projektů je pouze jedním z kritérií při návrhu výše dotace.

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100 Strana 1 Seznam akcí schválených k financování včetně výše dotace s dobou uznatelnosti nákladů od data podání žádosti maximálně do 30. 4. 2008 AKCE GS SROP, opatření 3.2-4. kolo výzvy e SF AKCE SCHVÁLENÉ

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby Název posktovatele IČ ID identifikátor služb Druh služb 1 AC Facilit, s.r.o. 24240931 7825745 domov se zvláštním režimem 1023000 75500 1098500 2 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 4542627 domov se

Více

Středočeský kraj. Název Adresa Datum rozhodnutí/ PM Vydáno orgánem Rozsah pověření MPSV

Středočeský kraj. Název Adresa Datum rozhodnutí/ PM Vydáno orgánem Rozsah pověření MPSV Středočeský kraj Název Adresa Datum rozhodnutí/ PM Vydáno orgánem Rozsah pověření 1 Středisko pomoci Římská 2846 6.11.2000 MPSV Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných ohroženým dětem ROSA, o.s.

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Bezplatná linka důvěry pro seniory je jedinou akreditovanou svého druhu v ČR (u ČAPLD - Česká asociace pracovníků linek důvěry).

Bezplatná linka důvěry pro seniory je jedinou akreditovanou svého druhu v ČR (u ČAPLD - Česká asociace pracovníků linek důvěry). Centra pomoci Přehled telefonních kontaktů na pracoviště poskytující krizovou psychosociální pomoc: linky důvěry, krizové a poradenské linky, krizová centra a centra krizové intervence. Celý katalog si

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent.

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent. Celá republika 241 480 511 ambulance@ditekrize. 241 48 41 49 problem@ditekrize. životních situacích životních situacích krizová pomoc, diagnostika, terapie, poradenství Linka Bezpečí 800155555 bezplatné

Více

Název Adresa Rozsah pověření Místo výkonu

Název Adresa Rozsah pověření Místo výkonu Název Adresa Rozsah pověření Místo výkonu 1 SALUS, o.p.s. Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice 1) Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a Kopřivnice 2 Středisko

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech 10. - 11. 12. 2013

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech 10. - 11. 12. 2013 A-01-04 A-02-04 A-04-04 A-05-04 A-06-04 A-07-04 Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech Název Právní poradna A.N.O. Síťování a rozvoj

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Název Adresa Rozsah pověření Místo výkonu

Název Adresa Rozsah pověření Místo výkonu Název Adresa Rozsah pověření Místo výkonu SALUS, o.p.s. Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice 1) Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a Kopřivnice Středisko Diakonie

Více

Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016

Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016 A-01-04 A-02-04 Právní poradna A.N.O. Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016 Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a léčby drogových závislostí Kraje

Více

Projekty, které byly pro rok 2009 podpořeny v rámci Programu II a III:

Projekty, které byly pro rok 2009 podpořeny v rámci Programu II a III: Projekty, které byly pro rok 2009 podpořeny v rámci Programu II a III: č. Předkladatel Název projektu Schválená částka v Kč D2 Prevent, o.s. Strakonice Specifická primární drogová prevence pro Jihočeský

Více

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun 1 BEROUN -Středočeský kraj Občanská poradna Beroun tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun info@opberoun.cz po 9-11 12-16 604 272 576 st 9 11 12-16 čt 12-16 "Specializované poradenství pro oběti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

MASOPUST 6.1. 16.2.2010 kampaň Sítě MC o. s.

MASOPUST 6.1. 16.2.2010 kampaň Sítě MC o. s. MASOPUST 6.1. 16.2.2010 kampaň Sítě MC o. s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Foto: MC Dobříšek, o.s.. Masopustní kampaň, kterou Síť MC letos opět s velkým úspěchem realizovala, podporuje návrat lidových tradic do místních

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Výsledky mimořádné výzvy zaměřené na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením

Výsledky mimořádné výzvy zaměřené na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením Výsledky mimořádné výzvy zaměřené na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením pořadové číslo IČ Název NNO (sídlo) Název projektu Požadovaná dotace Schválená dotace Z toho mzdové

Více

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne 29. 1.

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne 29. 1. Název Typ služby Příjemce dotace A-01-04 Právní poradna A.N.O. POR - IVH A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí ČR 616 000 616 000 A-02-04 Síťování

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Název Adresa Rozsah pověření Místo výkonu

Název Adresa Rozsah pověření Místo výkonu Název Adresa Rozsah pověření Místo výkonu 1 SALUS, o.p.s. Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice 1) Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a Kopřivnice 2 Středisko

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

III Příloha 1 Číslo. Kraj Navržená proje

III Příloha 1 Číslo. Kraj Navržená proje Příjemce proje v Kč A-02-04 Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a IVH A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se A 0 léčby drogových závislostí prevencí a léčbou drogových

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Číslo priority 3 Název priority Sociální integrace a rovné příležitosti Číslo opatření 3.2 Název opatření Číslo globálního grantu

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Seznam Linek Důvěry. tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz. http://www.askcr.cz/icm

Seznam Linek Důvěry. tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz. http://www.askcr.cz/icm Seznam Linek Důvěry Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Josefská 15, 602 00 Brno tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ kampaň Sítě MC o. s.

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ kampaň Sítě MC o. s. NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 8. - 14.2.2010 kampaň Sítě MC o. s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Foto: MC MaMiNa Police nad Metují Síť mateřských center stála u založení tradice Národního týdne manželství a mateřská centra

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více