12/2009. Z obsahu: VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2009. Z obsahu: VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ"

Transkript

1 12/2009 VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ Vážení spoluobčané, již se blíží sváteční čas. Dovolte mi, abych nám všem popřála opravdové Vánoce jako čas klidu, pohody, spokojenosti a nový rok jako rok plný štěstí, radosti, příjemných překvapení a úspěchů. Můžeme mít tisíc přání, tužeb a snů, ale jen zdraví, štěstí, láska a přátelství dává světlo našim dnům. A proto posílám štěstíčko na všechny strany, aby byl každý stále zdravý, aby měl v kapse vždy pár drobných, aby měl také pár přátel dobrých, aby měl důvod se smát a každý každého měl rád. Krásné Vánoce a pod stromkem 365 dárků a v každém jeden krásný šťastný den. Ing. Marie Hrnčířová starostka města PŘEDPLATNÉ POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE Vážení čtenáři, současné uhrazené předplatné Počáteckého zpravodaje (PZ) vyprší vydáním prosinec Pokud chcete i nadále dostávat PZ do své poštovní schránky vždy na začátku měsíce, ještě před jeho distribucí do počáteckých obchodů, je nutné obnovit si předplatné na rok Cena PZ pro předplatitele se nemění a je stanovena na 7,50 Kč, v počáteckých obchodech je volně v prodeji za 8,- Kč. Dále upozorňujeme, že na webové stránky města je PZ v elektronické podobě úmyslně umísťován s cca 20ti denním zpožděním po jeho distribuci v tištěné podobě. Roční předplatné pro doručování PZ v Počátkách (leden prosinec 2010) činí 90,- Kč (12 výtisků á 7,50 Kč). Pro doručování mimo Počátky = zasílání poštou činí cena 258,- Kč (PZ 7,50 Kč, poštovné 12,- Kč, obálka 2,- Kč). Předplatné je možné uhradit hotově v Turistickém informačním centru v Horní ulici 87 nebo poštovní poukázkou typu C na jakékoliv pobočce České pošty. Kulturní zařízení města Počátky LIDOVÉ PRANOSTIKY NA PROSINEC Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti. Studený prosinec - brzké jaro. Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent. Na svatého Tomáše nejdéle noc naše. Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem. Zelené Vánoce - bílé Velikonoce. Z obsahu: Slovo hejtmana kraje Vysočina Kronika výběr zajímavostí My obyčejní a neobyčejní lidé Pro bezpečnost našich dětí Žádost o pomoc - senioři Informace pro občany Zimní údržba města Statistika nuda je, má však cenné údaje... Inzerce 1

2 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Blíží se konec roku a s ním je završen i první rok období, kdy sociální demokracie řídí kraj Vysočina. S jeho počátkem bylo spojeno téměř vyděšení mnohých a předpovědi, co všechno provedeme. Jak zameteme se všemi, kdo nebyli příznivci sociální demokracie, jak si neporadíme s tím samostatným vládnutím apod. Nic takového se nestalo. Přiznali jsme slušnou startovní čáru po osmi letech existence našeho kraje, kdy jsme byli opozicí. Troufnu si říct opozicí, která se na rozvoji kraje také podílela. Neházeli jsme nikomu klacky pod nohy a potřebné kroky jsme i podpořili. A tak v těch osmi letech obecného celostátního i celosvětového růstu kraj hospodařil i s přebytkem. Před rokem jsme začali řídit kraj v situaci, jakou náš nový stát od let nepamatuje. Podstatně snížené příjmy jsou v současnosti našimi omezujícími mantinely. Přesto jsme vše zvládli k žádnému kolapsu nedošlo. Vše funguje, i když všichni víme, že situace není jednoduchá. Ale nechci se vymlouvat na momentální podmínky. Jsou jaké jsou a musíme se s nimi poprat. Na druhé straně si myslím, že životní úroveň je v naší zemi i na Vysočině pořád slušná, nežijeme si špatně. Bolestným problémem je, když se živitelé rodin nebo i celá rodina ocitnou bez práce, zvláště u lidí pár let před penzí. Snažíme se i v krizi potřebnými investicemi nezaměstnanost přinejmenším brzdit. Bohužel vnímání současnosti mezi lidmi není příliš pozitivní, výrazná je otrávenost úrovní chování a jednání našich elit. Zvláště ve vrcholné politice vidíme často nedostatek tolerance, hádky a hrubosti motivované i osobními animozitami místo hledání společného prospěchu nás všech. To je dnešní realita. Nejde ovšem jen o problém těch nahoře, mnohdy se ta vulgarita a útočnost projevuje i v našem běžném životě. Každý by si proto měl zamést i před svým soukromým prahem a ne jen ukazovat prstem jinam. Mrzí mě i obecný nedostatek vlasteneckého cítění, sounáležitosti se svou zemí či regionem. Na druhé straně je důležité si uvědomit, že to zdaleka neplatí o většině, to špatné je pouze více vidět a slyšet. Na krajském úřadu a ve městech jsem cítil před rokem jistou nedůvěru, místy i strach. Nakonec se mi potvrdilo mé očekávání časem všichni poznají, že se schopnosti a vlastnosti lidí neliší jen podle zavedených stranických triček, a že i ti méně zkušení mohou poměrně brzy dokázat své profesionální i lidské kvality. Jsem rád, že na všech úrovních v našem kraji se setkávám s množstvím lidí ochotných poctivě makat pro společný prospěch. Poznal jsem jich za ten rok nemálo. Starostové měst a obcí, úředníci, zaměstnanci kulturních, školských a zdravotnických zařízení, pracovníci v obchodě a ve fi rmách nejrůznějšího zaměření všude lze nalézt lidi, kterým o něco jde a umí zabrat. Všem bych za to chtěl teď na sklonku roku poděkovat, popřát hezké Vánoce a vyjádřit své přesvědčení, že rok 2010 bude pro nás všechny úspěšnější. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny KRONIKA VÝBĚR ZAJÍMAVOSTÍ , 1936, 1946, 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, 2006 Rok července o půl 7 večer vznikl požár stodoly p. Švehly a kolny p. Doupníka - nedostatek vody z hydrantů. Rok května pohřben první na novém obecním hřbitově Adolf Svoboda, fotograf, narozený v Počátkách. 7. června otevřena nová zahrada u mateřské školy. o koupi domku č. 409 p. Tolknera, který sousedí s jevištěm, což se později uskutečnilo. Domek byl koupen MNV za Kčs. Stavba domků - na konci Nádražní ulice směrem k Žirovnické silnici je projektována nová ulice. Začínají se stavět rodinné domky. Domky nestaví podnik, nýbrž soukromě jednotlivý stavebníci. 23. listopadu o půl 7 hodině večer byl u nás spatřen let velkého meteoritu, který zářil zelenomodrým světlem a zanechával za sebou jiskry. Rok března, jelikož naše nemocnice byla navržena min. zdravotnictví k uzavření jako samostatný ústav a měla zůstat jen pobočkou některé z okolních nemocnic, podařilo se přímou intervencí MNV hrozící nebezpečí odvrátit a nemocnice zůstala v provozu nadále. V říjnu 1946 v zájmu lesního hospodářství a bezpečnosti vůbec, byl zaveden do měst. hájovny telefon. Rok kino - práce na výstavbě nového kina v budově býv. pivovaru pokračují kupředu. Největší potíže činí zbourání mohutných zdí 2 m silných a klenutých stropů, které byly např. nad lednicemi jen 35 cm silné, ale měly na sobě 2 až 2 ¼ m zeminy. Proto byly najaty prac. síly, které klenbu zbouraly, ale zdi byly tak pevné, že musely být trhány třaskavinou. Protože v sále bude jeviště, a je potřeba pro herce šaten, jednalo se 2 Rok požáry - v úterý večer dne 25. ledna 1966 před 18 hod. houkaly sirény, které svolávaly občanstvo k požáru. Hořelo na státním statku. Hořela velká kůlna se senem. Požár, který byl obětavou pohotovostí požárníků z Počátek, Léskovce a Horní Vilímče za velení velitele Tománka lokalizován. Hořelo 10 vagonů sena, uskladněného v železné konstrukci kolny na seno s průduchy a větráky k stálému vysoušení. Ohromná zásoba sena a průduchy značně znemožňovaly obětavou práci požárníků a jim pomáhajícího občanstva, takže nakonec muselo být přikročeno k úplnému rozházení sena. Vyházené hromádky dlouho po řadu dní na poli doutnaly, kouřilo se z nich, až nakonec vyhasly. Požárníci přitom odpracovali 537 hodin. Nato v pátek 18. února 1966 ve 20 hod. vznikl opět nový požár opět na státním statku. Za Smrčkovými při heřmanečské silnici hořely kolny se senem a ve 20:15 u stájí hořela velká kůlna železné konstrukce se senem a slámou a 2 valníky se senem. Shořelo 9 vagonů sena kromě slámy. Seno bylo většinou nakoupeno po prvním požáru ze státní reservy. Požár byl velký a sjely se k němu kromě prvního sboru Počátek, další požárníci z Agrostroje Počátky, z obcí

3 Heřmaneč, Polesí, Léskovec, Hor. Vilímeč, Žirovnice. Dojely též sbory z Cholunné, Kamenice n. L. a Černovic, které už nemusely zasahovat. Nadlidským úsilím, se podařilo uchránit před rozšířením požáru stáje a okolní objekty. Požárníci zde odpracovali 841 hod. Po těchto dvou požárech byl brzy zjištěn viník v osobě Niedermittela, zemědělského dělníka na státním statku v Počátkách, který všechny požáry založil úmyslně. Byl zatčen a předán soudu. Rok na úseku vodního hospodářství byly zcela dokončeny práce v části města zvané Na Moravě. Z ošklivého močálu (býv. Šafkův rybník) vznikl zelený pás osázený okrasnými stromy a keři, s květinovými záhony, lemovaný regulovaným Továrním potokem a zakončený pěknou požární nádrží vedle nové prodejny u Elektrárny. Bylo zde dokončeno několikaleté dílo počáteckých občanů, kde převážná část prací musela být prováděna ručně, jelikož těžká technika byla v hlubokém blátě téměř nemožná. Rok požáry - v tomto roce nedošlo v našem městě k požáru. Požárníci likvidovali 9. dubna požár lesa u Stojčína a 16. srpna byli přizváni k likvidaci požáru stodoly pana Doškáře z Horní Vsi (zapálil blesk). Zrušení dětských jeslí - dne byly zrušeny Jesle II. (Komunál) pro malý počet dětí a děti převedeny do nově zadaptovaných Jeslí I. Rok zahájen provoz spořitelny zahajuje provoz v nově postavené budově Česka spořitelna pobočka Počátky. Tři pracovnice a nejmodernější technické vybavení umožňují rozšíření a zkvalitnění služeb spořitelny v našem městě. Výstavba této budovy si podle sdělení nadřízeného pracovníka z České spořitelny vyžádala náklad ,- Kč (bez zařízení interiéru) zahájila prodejna potravin Jednota na Lipárkách prodej po delší přestávce. Uzavřena byla z důvodů oprav a přestavby interiéru. Touto úpravou získala větší plochu pro nabídku zboží a zákazníci tak mají bohatší a přehlednější výběr. Rok infocentrum Počátky - při Kulturním zařízení města bylo zřízeno v budově býv. záložny v přízemí informační centrum. Pro turisty, ale i místní občany jsou zde nabízeny následující služby: turistické informace o stravovacích a ubytovacích zařízeních, o možnostech kulturního i sportovního vyžití v Počátkách a blízkém okolí, o vyhledání dopravního autobusového a vlakového spojení. Dále jsou zde nabízeny informační letáky o blízkém i vzdálenějším okolí, suvenýry s logem města a turistické mapy, především okres Pelhřimov a okolí. K dispozici je zde veřejný internet za 0,50 Kč/min, kopírování, laminování, černobílý i barevný tisk. Je zde také možno zajistit ubytování, do úschovny kol (do 10 kusů) je možno uschovat i zavazadla. V infocentru je i redakce Počáteckého zpravodaje a prodej vstupenek na místní kulturní akce. V Počáteckém zpravodaji byl zveřejněn s nimi rozhovor a z něj vyjímám pár řádek pro tento zápis. Když Volmanec změnil majitele, změní se i název střediska? Ano, postavili jsme zde malou fontánku, a tak se budeme jmenovat PARK - FONTANA - Volmanec. Je toto letovisko určeno jenom pro Holanďany, vaše krajany? V žádném případě ne, rádi přivítáme všechny hosty, samozřejmě i Čechy. V minulém roce, když jsme začínali, skoro na konci sezóny, tak se tu našim krajanům moc líbilo. Kraj, příroda, okolí i lidé. I letošní sezóna začala trochu později, protože bylo nutno dokončit potřebné stavební práce. První hosté byli přijímáni od 1. července a sezóna pro nás skončila už 1. září, kdy přišlo špatné a deštivé počasí. V roce 2007, když budou včas skončeny všechny potřebné opravy na budovách, by provoz měl být zahájen od 1. června a ukončen na konci října. Rekreanti zde mohou hrát fotbal, plážový volejbal, plavat v novém bazénu, nebo v rybníku, používat lodičky i rybařit. Ve společenské místnosti mohou hrát kulečník, stolní hokej, šipky, fotbálek, k dispozici je i internetová kavárna se čtyřmi počítači. Středisko zatím nemá vlastní kuchyň, pouze snack-bar s typickými holandskými jídly, hamburgery a jinými maličkostmi. Klienti jezdí do Počátek, nebo do Horní Cerekve a v místních hospodách se jim líbí. V kempu jsou nově vybudované plochy pro karavany s elektřinou a vodou a je při nich pěkné sociální zařízení, v hlavní budově je v přízemí kavárna pro mladé a v poschodí na straně od rybníka COFFEE-SHOP, kde se prodává káva a jiné nealko i alkohol. nápoje. Ve středisku jsou zaměstnáni pouze Češi z Počátek, Žirovnice a Pelhřimova. Budoucnost bývalých Lázní sv. Kateřiny - o tom, že Dětská léčebna v tomto objektu byla vloni zrušena, bylo v kronice také již napsáno, jakož i to, že Kraj Vysočina společně s městem hledali pro tento objekt nové vlastníky a využití. Objekt nakonec zakoupil ŠÉM a. s. z Prahy a jeden z majitelů ing. Petr Zempliner poskytl tyto informace: Objekt bývalých lázní bude postupně rekonstruován na sportovní a odpočinkové středisko, zaměřené zejména na snižování nadváhy klientů. Hlavní budova bývalé Dětské léčebny je v letošním roce rekonstruována na hotel ve standartu tří resp. čtyřhvězdičkového zařízení. Bude mít kapacitu cca 80 osob, které budou ubytovány ve 12 jednolůžkových, 30 dvoulůžkových pokojích a 3 apartmánech. Hotel bude disponovat vlastní kuchyní, restaurací se 60 místy, dvěma kavárnami a barem. Lázeňská část hotelu bude vybavena dvěma saunami a bazénem, párou, několika whirpooly, soláriem a dalšími léčebnými zařízeními. Budou zde i prostory pro masáže klasické i thajské, kosmetický salon a kadeřnictví. V hlavní budově budou dvě tělocvičny pro cvičení jógy, v budově bývalé mateřské a základní školy bude zřízeno dalších pět tělocvičen. Další budovy bývalé Dětské léčebny by měly být rekonstruovány v dalším roce. Předpokládané zahájení provozu je první pololetí r Sestavila Petra Kopečná, KZM Počátky Rekreační středisko Volmanec noví majitelé, nové jméno - v loňském roce se stali novými majiteli Volmance manželé p. Rein Roering a pí Jantje Roering-Wessels z Holandska. 3

4 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ (Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů pro osvětu, zapamatování, pro zasmání) Jsme kulturní obec. Opereta nedávno uvedená v prostorách Sokolovny vyvolala v mé hlavě vzpomínky na dobu dávno minulou. Byli jsme v posledním ročníku základní školy, když řídící soukromé hudební školy pan Mikoda rozhodl, že s námi počítá do hudebního tělesa připravované operety Mademoiselle Nitousche. Tvořili jsme houslové kvarteto. Naší chloubou byl solidní výsledek v krajském kole soutěže, pomáhali jsme o Vánocích hrát na kůru v kostele, kde pan řídící bravurně zvládal hru na varhany. Časem se našlo dost zájemců o hru na housle, a tak nás přeškolili na zpívající sbor důstojníků 27. pluku dragounů v oné operetě. Zpěvů bylo méně než hry a volný čas jsme vyplňovali po svém. To bylo zážitků! Konečně jsme mohli být řadu večerů mimo domov a kontrolu rodičů. Přirozeně jsme se hned naučili všechny duety i sborové zpěvy (známe je, a rádi si je zpíváme dodnes). Divadelní dospěláci schovávali před režisérem JUDr. Hezinou láhev tehdy oblíbeného Klášterního tajemství do opony. Zřejmě zázrak způsobil, že i přes chlad v prostorách Sokolovny vysychala láhev jak na Sahaře. Tuto příhodu jsem m.j. dával k lepšímu mnohem později, když už jsem jako projektant připravoval opravy a renovace zařízení lihovaru, kde se ten likér vyráběl v Krásném Březně u Ústí nad Labem. Před premiérou udělal režisér zajímavý krok- zajistil návštěvu celého souboru v Karlínském Hudebním divadle, kde v námi připravované operetě hráli známí herci. Úžasný byl pan Oldřich Nový. Každý sledoval hlavně svou roli. K fantastickému úspěchu v návštěvnosti nám pomohl svým specifickým způsobem hlasatel místního rozhlasu. První den ohlásil koktavým hlasem fonetický název operety. Po našem vysvětlení jej druhý den zkomolil opět na název Manželé Nytoušovi a třetí den tomu dal korunu když ohlásil: Místní ochotnický soubor zahraje operetu Manžel nic netuší - a bylo plno a opakovaně. Kultura to není jen divadlo. Čistota a upravenost města k ní neodmyslitelně patří též. Pamatuji, jak těsně po druhé světové válce italští váleční zajatci budovali prašnou Moravskou ulici, jak vděční občané (postupně rodina po rodině) je stravovali, jak každé ráno zapálením misky nafty nahřívali motor silničního válce Buldoc. Hlavně si velmi dobře pamatuji, jak jsme pak jako děti každý pátek zametaly březovým koštětem chodník a část silnice před svým domem. Vývoj šel dále, dnes je tu silnice asfaltová, čištěná zařízením města. Sníh z chodníků vymetali tehdy občané na silnici, aby pan Burián mohl se svým koníkem a saněmi rozvážet krmivo - bramborové výpalky z místního lihovaru k domům sousedů, kteří vlastnili hospodářská zvířata. Dodnes jsme chodníky a přístup k silnici v zimním období udržovali sami. Činím tak dodnes. Přítel z naší vesničky na mou práci reaguje úslovím: Proč to děláš. Já co pamatuji sníh vždy zmizel sám. Nově chodníky dostalo ze zákona čistit a opravovat též zařízení města. Přišla první sněhová nadílka. Cestou do města potkávám multikáru města u sportovního stadiónu. Říkám si v duchu- paráda oni dotáhli svou úklidovou činnost až na samý okraj města. Jenže stačilo popojet a vypadalo to, že se spíše řídili úslovím mého přítele. Příště: Co mají společného daňové zákony a kroniky? J. Třebický ŘÁDKOVÁ INZERCE Nabízím doučování anglického jazyka pro žáky základních škol v Počátkách a okolí. Cena 150,-/hod. Kontakt: Radka Baštýřová Zpříjemněte si předvánoční shon a začátek plesové sezóny. GELOVÁ MODELÁŽ vč. malování LISTOPAD - ÚNOR!!!!AKCE!!!! První natažení pro dvě zákaznice objednané najednou 50% sleva, (tj. každá 250 Kč). Jedna objednaná zákaznice 100 Kč sleva. Doplnění a překreslení 250 Kč. Volejte Modeláž provádím ve Veselé. V nejnutnějších případech dojedu. Možno vystavit i dárkový kupon. Prodáme domek 2+1 před rekonstrukcí v Kamenici nad Lipou. Obec. vodovod, kanalizace, elektřina, plyn. Část. podsklepeno, menší dvorek. Pozemek: 179m 2. Cena: Kč. Tel.: , Prodám byt 2+1 s jídelním koutem v Božejově. Plastová okna, nová kuch. linka, dlažby, zateplené stropy, 2 sklepy. Vytápění kotlem na elektřinu. Cena: Kč. Možno dokoupit garáž u domu za Kč. Tel.: , Prodáme stavební pozemek v okrajové části Počátek. Veškeré inženýrské sítě vč. plynu jsou na pozemku. Pěkné, klidné místo. Pozemky: 759m 2. Cena: Kč. Tel , Hledáme pro své klienty chalupu v Počátkách a okolí. Dejte nám tip, po uzavření smlouvy odměna i pro Vás. Stačí poslat SMS, ozveme se Vám zpět nebo večer. PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Tradiční prodej vánočních stromků bude zahájen u Fialů, Vesce 41. Dne bude prodej probíhat na vánočních trzích u Sokolovny v Počátkách. Prodávat se bude: smrk stříbrný, borovice černá, jedle, chvojí. Prodejní doba: pondělí sobota 9:00 11:30 14:00 16:30 Tel.:

5 PRO BEZPEČNOST NAŠICH DĚTÍ V úterý 27. října byl běžný pracovní den Pro naši školu se však změnil v okamžiky plné napětí, adrenalinu a rychlého jednání Po desáté dopolední hodině se Počátkami rozezněly sirény, vnitřní školní rozhlas naléhavě vyzýval učitele, aby okamžitě a urychleně vyvedli žáky ze školy, protože v šatnách hoří... Aniž bychom předem jakkoli informovali členy učitelského sboru, uspořádali jsme s vědomím pouze velmi úzkého kruhu zasvěcených cvičný požární poplach. A nebyl to poplach klasický, kdy si většinou před koncem školního Chtěl bych tímto upřímně poděkovat všem účastníkům za perfektní a vysoce profesionální provedení, za připravenost, za předvedení zásahu, které nám dává jistotu, že v případě opravdu nastalé krizové situace by se postarali o naše bezpečí Chtěl bych také srdečně poděkovat kolektivu svých pedagogů a pracovníků školy, kteří i ve stresové situaci prokázali akceschopnost, připravenost chránit zdraví nám svěřených dětí a schopnost racionálně uvažovat a jednat. O tom svědčí i fakt, za který jsme byli velitelem hasičů pochváleni za pouhé 2 minuty bylo do bezpečí odvedeno téměř 350 dětí. roku zkoušíme rychlou evakuaci žáků ovšem s jistotou klidu, že se nic neděje Tentokrát to byl poplach se všemi znaky reality na chodbách dým a zápach, ve tvářích dětí i učitelů vážnost situace. A výsledek? Za pár okamžiků v bezpečné vzdálenosti od školy stojí všichni učitelé s přesně spočítanými dětmi. Pouze 2 paní učitelky sice se strachem, ale velmi pohotově nahlašují 2 chybějící žákyně (ty jsme záměrně odvedli), aby je mohli hasiči okamžitě začít hledat. V očích dětí strach, mnohdy i slzičky, ale také obdiv k rychle přijíždějícím hasičům připraveným k zásahu. Ani ti kromě svých velitelů netuší, že jedou jen k poplachu, a proto zasahují se vší připraveností a nasazením Zasahují s vědomím, že jdou zachraňovat naše děti Cvičného zásahu se zúčastnilo celkem 25 hasičů, a to profesionálních z Kamenice nad Lipou i dobrovolných z Počátek a ze Žirovnice. Přijelo 5 hasičských cisteren a 1 nákladní automobil. Akce se samozřejmě účastnilo i obvodní oddělení Policie ČR v Počátkách. Jsem přesvědčen, že tato akce byla nejen prověrkou dospělých, kteří si vyzkoušeli své reakce pod tlakem stresu a strachu, ale také nám i dětem připomněla uvědomění si hodnot, na které tak často zapomínáme. Věřím, že nebylo konáno zbytečně. Mgr. Jaroslav Blažíček, ředitel ZŠ Počátky SVAČÍ VAŠE DÍTĚ VE ŠKOLE? A VÍTE CO? První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny do škol. Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí mít u sebe peníze a rozhodně ji nezahodí do koše samy si ji totiž objednají na internetu, podle své chuti. Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá na svačinu. Ať už patříme ke kterékoliv skupině rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí energetické poměry v dětském organismu během školní výuky a od nich se odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího zdraví. Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti musely mít při sobě peníze a udělat ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny do škol, který v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem na bankovní účet, složenkou, nebo přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou. Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí a že svačí zdravě. 5 Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol

6 PÍŠI JEDNIČKU S HVĚZDIČKOU Chtěla bych poděkovat zaměstnancům Technických služeb Počátky za vzorný úklid a zušlechtění aleje, která vede k rozvodně elektřiny. Byla to džungle, kam se docela dobře schoval veškerý odpad ze zahrádek (od listí až po shnilá jablka). Pánové všechny divoké keře, ošklivou trávu a odpadky odstranili, vyhrabali a teď je to opravdu místo, kam budou chodit rádi na procházky nejen majitelé psů se svými miláčky. K dokonalosti schází už jen alespoň 2 odpadkové koše a nějaká lavička. Chtěla bych též poděkovat i panu Vrzalovi, který se stará o úklid veřejných prostranství. Svědomitě a vytrvale zametá, i když se mu určitě zdá, že je to práce zbytečná, protože vandalové jen tak nevymřou. Ale kdoví, třeba jim dojde, že to naše město je hezčí, když je čisté a upravené. Děkuji. Studená O. OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU Ve dnech 24. a 25. října uspořádala ZO ČSCH Počátky 2 v prostorách Sokolovny již druhou výstavu exotického ptactva při příležitosti 75. výročí založení chovatelské organizace v Počátkách. Bylo vystaveno celkem 150 ptáků v 66 voliérách. Shlédlo ji na 400 zájemců z různých částí naší vlasti. Přípravy na tuto akci začaly již s velkým předstihem a její uspořádání se uskutečnilo i díky pomoci města Počátky a za fi nančního přispění těchto sponzorů: Ford FOPO Počátky, Agrodružstvo Počátky, Resort Svatá Kateřina, ELZY s. r. o. Počátky, I. Kamenická stavební, Hospoda U Karásků. Všem tímto děkujeme. ZO ČSCH Počátky 2 PODĚKOVÁNÍ 19. září 2009 se konalo v Sokolovně v Počátkách VINOBRANÍ. Touto cestou bychom rádi poděkovali našim sponzorům za věnování věcných cen do tomboly. Sponzoři: Počátecký divadelní spolek; Optika JARO, Počátky; Řeznictví Mareček, Počátky; Lékárna U Sv. Kateřiny, Počátky; Galanterie Křížová, Počátky; Drogerie, N. Hernová, Počátky; Papírnictví, J. Skalický, Počátky; SPARKASSE Pelhřimov; Cukrárna, Pavlína Krátká, Počátky; Elektra Jana Janková, Počátky; DKM MOTO; Marie Tůnková, Počátky; Josef Krátký, Počátky; Zlatnictví Jan Brož, Počátky; Řeznictví, Jiří Vojta, Počátky; Milena Drbalová, Počátky; BAPON ŠTEPON, Počátky; Vichr, Vichrová Novinový stánek; Pohřební služba Jaromír Doležal; Jaroslav Vrábel, Malířství natěračství, Počátky; Dufek Ivoš, Počátky; Sklenářství, Norek L., Počátky; Sportbar, p. Škoda, Počátky; Agrodružstvo Počátky; I. KAMENICKÁ; KVĚTINKA, J. Hörnerová, Počátky; Eva Jelínková, Eva Přechová, Kadeřnictví, Počátky Počátecký divadelní spolek UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Úřad práce v Pelhřimově, odbor státní sociální podpory, kontaktní místo Počátky upozorňuje, že dne (středa) bude otevřeno pouze od 8:00 hod. do 13:00 hod.. V době od 13:00 hod. do 17:00 hod. se můžete obrátit na kontaktní místo dávek SSP v Pelhřimově, Pražská 127, tel. č , Dne (čtvrtek) bude KM SSP Počátky zavřené. Děkujeme za pochopení. Za KM SSP Počátky Marková Vl. ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR Prodávala marihuanu Policejní komisař sdělil obvinění z trestného činu nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů 40 leté ženě ze Žirovnice. Žena v průběhu let 2007 a 2009 prodala více jak 30 krát látku marihuanu za celkovou částku Kč. V několika dalších případech tuto látku pouze dala. Marihuanu v některých případech dokonce prodávala i dávala osobám mladším 15ti let. Distribuce drog probíhala v uvedeném období v Žirovnici a v Praze. V případě odsouzení hrozí ženě trest odnětí svobody na dva až deset let. 6

7 ŽÁDOST O POMOC SENIOŘI Přílišná důvěřivost se nevyplácí Starší lidé se často stávají terčem kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Tito občané jsou v mnoha případech důvěřiví a dobrosrdeční. Pokud je někdo požádá, neváhají a snaží se každému pomoci. Ne vždy je však tato cesta tím nejlepším, co mohou udělat. Bohužel jsou tací lidé, kteří přílišné laskavosti a ochoty seniorů zneužívají. V letošním roce jsme zaevidovali již desátý případ podvedení seniorů. Poslední případ se odehrál 2. listopadu v Košeticích. Dvě osoby tmavší pleti vešly do rodinného domku a nabídly seniorce broušení nožů a nůžek. Po nabroušení několika kusů nůžek si muž řekl o částku sedmi tisíc korun. Seniorka odešla do vedlejší místnosti a přinesla peníze. Při placení žena-pachatelka využila nepozornosti a jednaosmdesátileté ženě odcizila ještě pět tisíc korun. V poslední době se objevují na Pelhřimovsku opět osoby, které buď nabízejí služby jako je například broušení nožů, nebo prodávají deky, hrnce a jiné zboží. Většinou se pohybují po vesnicích, vybírají si starší osoby, ke kterým se snaží pod nějakou záminkou dostat do domu. Pak stačí již chvilka nepozornosti a našetřené úspory jsou nenávratně pryč. Policisté žádají občany o pomoc právě v souvislosti s posledním případem, který se stal v Košeticích. Pokud zaznamenáte jakýkoliv podezřelý pohyb osob nebo vozidel po vašem městečku nebo vesnici, neváhejte a volejte policii linku 158 nebo kontaktujte zaměstnance obecního úřadu. Jakékoli informace, které napomohou k objasnění trestné činnosti páchané na seniorech policisté uvítají. Děkujeme Doporučení seniorům: Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást. Nenechávejte si doma větší finanční hotovost, peníze raději uložte v bance. Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídku výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte v naprosté většině jde o podvod. Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota pomocníka může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl. Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když opouštíte domácnost, i když jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo na krátký nákup. SOKOLOVNA - Akce prosinec 2009 P. a. (zkratka) - prodejní akce P. a. - f. GRABOVSKÝ - koberce, podlahové krytiny Vánoční koncert - ZUŠ P. a. - f. BELLITEX - Secondhand Vánoční trhy - KZM Počátky P. a. - f. HIPL - spotřební zboží Koncert Poutníci - Country Vánoce - KZM Počátky Znáte své město? Kde jsme pořídili tuto fotografii??? Odpověď z minulého čísla: Rodný dům Tomáše Pešiny z Čechorodu I Je na d vn ná 7

8 INFORMACE PRO OBČANY Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vám představili náš nový projekt: ORDINACI MULTISPEKTRÁLNÍ TERAPIE. Je všeobecně známo, že konvenční, respektive alopatické lékařství, běžně nazývané klasické lékařství se orientuje stále více na striktnější specifické odborné oblasti. Moderní věda vyžaduje i v oblasti medicíny stále užší úhly náhledu vůči jednotlivým druhům onemocnění. Tento fakt pak způsobuje, že se stává téměř nemožným (i pro sebe schopnějšího lékařského odborníka) vnímat a identifi kovat dané onemocnění jako výsledek mnoha činitelů, které dávají vznik daného onemocnění. Mezi tyto faktory náleží nejenom somatické (tělesné) a psychologické procesy (neboť víme, že každé, i striktně tělesné onemocnění, má ve větší či menší míře spolupůvod i v oblasti psychiky) ale i faktory, které konvenční medicína nedokáže, a ani nemůže akceptovat: totiž sociálně-psychologické faktory, takzvané novodobé společenské toxiny (jakými jsou například radiový, světelný, elektromagnetický a elektrický smog...) a také různé exogenní vlivy v potravinách naší moderní společnosti (nebezpečná ochucovadla, konzervační látky a barviva). Též používání mykotických látek (plísní) v potravinářství a výskyt afl atoxínů v dovozové zelenině, ovoci a některých potravinách, hrají při našich některých onemocněních důležitou roli. Moderní pojetí konvenční medicíny s těmito faktory nemůže vážně kalkulovat, neboť je příliš úzce zaměřené a specializované především na odstraňování symptomů (příznaků) choroby a na léčbu pouze části základny původu onemocnění. V praxi to znamená, že se běžně alopatický lékař snaží o vyléčení pacienta, avšak ve skutečnosti musí být při takové léčbě nutně mnoho (i podstatného) zanedbáváno. Vlastní existence a funkce naší Multispektrální terapie není rozhodně plnohodnotným nahrazením komplexní alopatické medicíny, avšak v žádném případě ani jejím pouhým banálním doplňkem! Cílem naší činnosti v ordinaci Multispektrální terapie bylo vytvořit z ověřených (a v mnoha vyspělých zemích již alopatickolékařskými kolegy akceptovaných) alternativních léčebných metod provázaný terapeutický celek, který by co nejpřirozenějšími (převážně přírodními) metodami důkladně (a pokud možno trvale) vyléčil zdravotní problémy našich klientů, popřípadě doplnil či zkvalitnil léčbu a poskytl perspektivní preventivní program, aby se pokud možno zabránilo dalšímu onemocnění. Do našeho léčebného spektra terapií jsme začlenili především terapii akupunkturou, aurikulopunkturu (akupunktura na ušní boltec), homeopatii a fytoterapii. Také psychoterapie může (u některých onemocnění) být součástí naší upřímné snahy klienta, co nejdůsledněji vyléčit. Z pomocných léčebných metod aplikovaných v naší ordinaci lze především uvést metodu EAAB (elektroaktivace akupunkturních bodů) a EAAD (elektroaktivace akupunkturních dráh). Konvenčí lékařská diagnostika všeho druhu, jako i dohoda o možnosti odesílání našich klientů (v případě, že to zdravotní stav klienta vyžaduje) k nemocniční léčbě (na námi vybraných exponovaných zdr. pracovištích), náleží mezi služby, které nechceme našim klientům v žádném případě upřít a potvrzuje tak naše úsilí, co nejúžeji spolupracovat s alopatickým lékařstvím! Doc. MUDr. Bohuslav Hanuš Multispektrální terapie Vodičkova 614 Počátky Terapie: Pondělí 8:00 18:00 hod. Multispektrální terapie Solná jeskyně Božanovská 884 Praha - Horní Počernice Terapie: Úterý 8:00 19:00 hod. Středa 8:00 19:00 hod. Objednávky: Mob. telefon (+420) POZVÁNKA SRPDŠ srdečně zve na Společenský ples, který se koná 15. ledna 2010 od 20 hodin v Sokolovně v Počátkách. Předprodej vstupenek je zahájen od 1. prosince 2009 na Základní škole v Počátkách u paní Šafránkové. 8

9 ZIMNÍ ÚDRŽBA MĚSTA Vážení spoluobčané. Jistě jste již zaslechli spoustu informací týkajících se zimní údržby chodníků ve městě. Schválením zákona č. 97/2009 Sb., Novela zákona o pozemních komunikacích, který mění zákon č. 13/1997 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, dochází ke změně: Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Touto zákonnou změnou přechází odpovědnost za škody způsobené závadou ve schůdnosti chodníků na jeho vlastníka. Dovolte mi uvést zmínku o argumentech senátorů při schvalování výše uvedené novely. Novelu připravil senátor Jaroslav Kubera (ODS), který argumentuje: podstatou změny je skutečnost, že za stav chodníků budou odpovídat výhradně vlastníci, a tím se zruší odpovědnost majitele domů za škody způsobené na chodnících před jejich domy. Odpůrci argumentovali tím, že pro radnice to bude znamenat velké zvýšení nákladů na úklid chodníků. Obhájci novely odpověděli, že lidé, kteří chodníky uklízeli doteď, je budou uklízet i nadále. Ale už jim nebude hrozit postih za úraz, který někdo na chodníku utrpí. Pro schválení novely hlasovalo 33 z 61 přítomných senátorů. Senátor Kubera ke schválené novele dodává, že si musí každý chodec uvědomit, že v zimním období se i on musí přizpůsobit stavu a povaze chodníků, stejně tak jako řidiči na silnicích. Práce spojené se zimní údržbou hradí město ze svého rozpočtu. Do současné doby Vodotechnické služby Počátky, s.r.o. udržovaly m chodníků mimo místní komunikace (dále jen MK) a pokud by město chtělo, resp. mělo udržovat všechny chodníky, tak nově přibude dalších m, což je více než 3násobek stávajících metrů chodníků. Úklid sněhové nadílky v letošním roce (především únor 2009) již stál město 412 tis. Kč. V této částce je zahrnut i odvoz sněhu z frekventovaných lokalit města. Údržba všech chodníků by město tedy stála nemalé fi nanční prostředky (především mzdové náklady). Dalším významným aspektem je, že není v silách města potažmo VTS udržet všechny MK včetně chodníků sjízdné a schůdné v případě silného a vytrvalého sněžení. Velkým problémem jsou úzké chodníky ve staré zástavbě nebo že do chodníků zasahují okapové svody, na chodnících jsou umístěny dopravní značky, vedle chodníků jsou na vozovkách z velké části zaparkovaná auta (a sníh není kam hrnout) a mnoho dalších překážek, které neumožňují využití technických strojů. Bohužel, díky ekonomické krizi, není naplňována příjmová stránka rozpočtu. Rozpočet roku 2009 byl v říjnu zastupitelstvem upraven a ponížen o ,- Kč. Dle předpovědí bude daňová výtěžnost pro příští rok na stejné úrovni roku letošního, ne-li ještě nižší. Z těchto údajů je patrné, že pro zimní období 2009/2010 by suma prostředků určená na tyto práce neměla překročit částku obvykle rozpočtovanou. Rada města vydala Nařízení města Počátky č. 1/2009, které vymezuje cesty a chodníky, na nichž město nebude zajišťovat schůdnost a sjízdnost pro jejich malý dopravní význam. Jedná se o chodníky, které nejsou v zimním období využívány, protože občané zde více chodí po komunikacích. Rada města si je plně vědoma, že odpovědnost za schůdnost chodníků je na městě, přesto si vás dovoluji požádat, vás občany i firmy, zda nám při údržbě chodníků pomůžete. Zvažte prosím své možnosti. Pokusme se společně udržovat i v nadcházejícím zimním období chodníky před domy jako doposud. Po dohodě s jednatelem VTS s.r.o. Počátky bude všem, kteří si požádají, dodán posypový materiál zdarma. Více informací v kanceláři jednatele VTS s.r.o. Počátky, Tyršova 347 nebo na telefonu Rada věří, že společnými silami se podaří čelit sněhovým nadílkám a fi nanční prostředky vhodně použít pro trvalý rozvoj města, např. do opravy chodníků. Bohužel suma fi nančních prostředků je dána rozpočtem a musí se s nimi hospodařit tak, jako s vašimi rodinnými rozpočty. Zkuste si každý odpovědět na otázku, zda-li rodinné finance budete investovat na opravu domu, např. na novou střechu nebo zateplení, anebo je použijete na odklízení sněhu na dvorku a před domem. Předem děkuji jménem svým i jmény svých kolegů všem, kteří se opět do zimní údržby zapojí. Ing. Marie Hrnčířová starostka města INFORMACE VŠEM VLASTNÍKŮM POZEMKŮ V K. Ú. POČÁTKY, VESCE, STOJČÍN, KTERÉ DOPOSUD UŽÍVÁ AGD Agrodružstvo Počátky na základě uzavřené nájemní smlouvy obhospodařuje Vaše pozemky. V uvedených katastrálních území došlo v roce 2009 k digitalizaci pozemků. Z důvodu těchto změn dojde i ke změně plátce daně ze zemědělských pozemků. Plátce daně již nebude pro rok 2010 Agrodružstvo Počátky, ale vlastník pozemků. Pro vlastníka pozemků to znamená, že do konce ledna 2010 musí udělat nové přiznání k dani z nemovitosti na Finančním úřadě v Pelhřimově a v něm uvede změny z roku 2009 a to v údajích k dani z pozemků. Za rok 2009 daň ze zemědělských pozemků zaplatilo Agrodružstvo, nové daňové přiznání se týká tedy roku

10 Postup: každý si zajistí výpis z listu vlastnického, a to buď na každém katastrálním úřadu, nebo na městském úřadu, který má Czechpoint. z tohoto listu si vytáhne pozemky orná půda, trvalý travní porost (dříve louka a pastvina), ostatní plocha. Stavebních a lesních pozemků se přiznání týkalo již dříve zajistí si na každém fi nančním úřadu přiznání k dani z nemovitosti pro zdaňovací období roku 2010 v tomto přiznání zaeviduje změny z roku 2009 v oddílu II údaje k dani z pozemků (nová čísla pozemků a jejich výměry podle digitalizace) vyplněné přiznání odevzdá na Finančním úřadě v Pelhřimově, lze i poštou pokud se jedná o spoluvlastnictví pozemků, přiznání si může podat každý za svůj díl a nebo jeden vlastník za všechny podílníky termín pro odevzdání přiznání na fi nanční úřad je prosinec 2009 a leden Nejzazší termín je ale 31. ledna 2010 na tomto základě bude vypočítaná nová daň pro rok 2010 v následujících rocích se daňové přiznání nemusí vyplňovat, pouze v případě změn (změna vlastníka, dědictví, prodej pozemků) MĚSTSKÁ KNIHOVNA POČÁTKY - NOVÉ KNIHY Pro dospělé: Dcera na přání, Janouchová Kateřina Kniha mrtvých, Cornwellová Patricia Lara, Smallová Beatrice Noční touhy - Maxi krimi Na vandru s Reflexem III, Zvelebil Jan Poslední dědička, Smallová Beatrice Před bouří, Chamberlainová Diana V pavučině vztahů, Fieldingová Joy Vikingova žena, Drake Shannon Ženy vidí za roh, Pawlowská H., Nellis A., Obermannová I. Pro děti a mládež: Medvídek Pú Kouzelné slůvko, Disney Walt Poprask na závětrné hoře, Řeháčková Věra Brit na stopě, Daleová Jenny Až přiběhne hříbátko..., Longinová Helena Síla lásky, Francková Zuzana Horská dráha Stopy hrůzy, Hall Andrew 10 POČÁTECKÝ DIVADELNÍ SPOLEK Vás srdečně zve na DIVADELNÍ PLES 20. února 2010 od 20 hod. Sokolovna Počátky Hraje kapela BIG PAPA Předprodej vstupenek - místenek v ceně 100,- Kč Cukrárna, Palackého nám. 16, Počátky Tel.: ,

11 STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE Tentokrát jsem si připravila téma trošku nostalgické, zabývající se nejčastějšími příčinami smrti. Někdo se slovu smrt vyhýbá, v některých rodinách se na toto téma vůbec nehovoří. Pouze však do té doby, než si ta Zubatá přijde vybrat i do kruhu našich blízkých. Myslím si, že je určitě lepší nemít slovo a téma SMRT jako TABU. Až člověk s přibývajícím věkem si uvědomuje, že už má polovinu života za sebou a léta přibývají. Dědeček říká, že Zubatá už loví v jeho řadách! Poctivě chodí svým kamarádům i příbuzným na pohřby. A každý den, který je s námi bere jako dar. Jeho přání jsou: třeba - Dá-li ten Nahoře a dožiji-li se Vánoc, udělám štědrovečerního kroupového kubu. My mladí se tomu smějeme, ale ono to tak strašně utíká! A jednou budeme na jeho místě. Budeme rádi, když se ráno probudíme a nebude nás nic bolet. Jo, jo, musím si postesknout. Své tělo totiž bereme automaticky a teprve až se něco ozve, někde nás loupne a začne něco bolet, víme, že jej máme. Nikdo nenašel elixír mládí, ani živou vodu. A víme, že bylo mnoho mudrců, kteří se o to pokoušeli! A dále víme, že se neustále nejmodernější výzkumné laboratoře a ústavy snaží zpomalit stárnutí. Klonují a mutují buňky, pohrávají si s embrii, enzimy, chromozomy a kdo ví s čím ještě. Možná buďme rádi, že to nevíme! Nikdo z nich však není všemocný a Bůh, aby měl tu moc zastavit stárnutí a zajistit dlouhověkost. Hodně si však může člověk ovlivnit sám! Pokud se budu cpát a své bříško krmit samou uzeninou, bůčkem, zapíjet to alkoholem a k tomu si zapálím cigárko, tak musím vědět, že mi ta Zubatá brzy pohrozí prstíkem! V nejlepším případě mě jenom rozbolí bříško, prasklý žaludeční vředík si vyléčím, a už to nebudu přehánět s tou sice lahodnou, ale když ONI říkají nezdravou stravou. V tom horším případě se dozvím, že mám v břiše či střevě nějaký ten novotvar, kterému se říká rakovina. A tak se začnu potit, modlit a začnu baštit kořínky, bylinky a i tu zeleninku a ovoce začnu brát na vědomí. Zapřísáhnu se, že se změním! A co dál? Čekání je to zhoubné, či ne? A ono, to ve většině případů JE! Ano, popsala jsem to tady s jistou nadsázkou, ale takto to ve skutečnosti opravdu je! Je Vám dobře? Nic Vás nebolí? Možná vás zaujme má osobní zkušenost se smrtí. Tatínek se těšil, až půjde do důchodu, ale nedožil se však 58 let, natož důchodu! Miloval jitrničky, jelítka, uzeninu hlavně špekáčky a to jak s hořčicí, tak i v nálevu jako utopence. Když začal mít střevní problémy, průjmy později i s krví, jako každý chlap mlčel. Nic jiného ho nebolelo a také ta dnešní doba! Říkal si: Nesmím přeci marodit! Vyhodí mě z práce, a co potom? A tak to šlo dál, roky plynuly, až ho rozbolela záda. Bolestí se v práci složil. A to, čeho se nejvíce bál, bylo tady. Začal marodit a chodit na rehabilitace. Po půl roce mu závodní lékařka řekla: Vážený pane, takto by to nešlo! Buď půjdete do nemocnice, nebo do práce! Tatínek si vybral tu nemocnici a nastoupil s teplákovou soupravou na ortopedické oddělení. Tam jej rozhýbávali, elektroléčbou ho šokovali a on poctivě cvičil a cvičil! Ale bolest zad neustupovala. Někoho z lékařů napadlo udělat rozbor krve. A co bylo potom? Ta rychlost, s jakou jej převáželi z ortopedie na onkologii! Říkáte si O jako O, ale už bylo pozdě. Metastáze měl už i v krvi. Diagnóza: rakovina tlustého střeva s metastázami v játrech a uzlinách. Naděje, operace? Ta selhala. V listopadu při operaci zjistili konečné stádium. To tatínek ještě vnímal a měl tolik chutí bojovat. Otázku: Proč právě JÁ?, jsme mu nedokázali zodpovědět. A ošetřující lékařka mu tento definitivní konec vpálila: Umíráte a není žádná naděje! Vyoperovat to nešlo! Přeci máme v dnešní době moderní lékařství a lidský přístup k pacientům. Vím, proč se na ni maminka tenkrát zlobila! Ta paní lékařka mu vzala veškerou naději a chuť bojovat. Tatínek se uzavřel do sebe, nekomunikoval a zkroucený trpělivě snášel bolest. Rezignoval na vše, na manželku, nás děti, vnoučata, a celý svět. Umíral doma ve svém prostředí. Vydechl 2. ledna. Krátká doba po operaci, že jo? I tak se dají strávit Vánoce! Proč to tady ale píši? Zamysleme se nad svým tělem. Zastavme se. Slyšíte, jak Vám buší srdíčko. Toto není SAMOZŘEJMOST! Zkuste chvilku nedýchat, vydržte to co nejdéle! A teď...není to krásné cítit, jak nám proudí do plic vzduch! Naše tělo je jako továrna. Pokud si je zaneřádíme odpadem, hnusem a kdo ví čím ještě, již v mládí, tak se nedivme, že ve stáří budeme mít problémy. Tak jak se navenek zkrášlujeme, opečováváme krémíčky a voníme různými vůněmi, musíme pamatovat i na tělo uvnitř. Nakrmit jej, aby si chrochtalo blahem. Aby nám dobře pracovalo, srdíčko pumpovalo a krev proudila po celém těle a rozváděla důležitý kyslík do každičké buňky v těle, která jej potřebuje. Už toto je prevence před různými nemocemi. A hlavně se člověk lépe cítí a má více energie a chutě do žití a bytí. Co se týká statistiky, nejprve mě zajímala úmrtnost jako taková. V kterém věku se v našem kraji Vysočina nejčastěji umírá. Zemřelí podle pohlaví a věku 11

12 A na konec jsem si nechala příčiny smrti, proč umíráme. Pokračování příště: Kriminalita, dopravní nehody a požáry Ludmila Marková kronikářka 12

13 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 Společenský ples Odklízení sněhu Velikonoce Čarodějnice ze ZŠ máj v Sokolovně Mateřská škola maminkám Den přírody Setkání s důchodci

14 ZŠ výstava dětských prací Šerpování předškoláků Šerpování předškoláků Tradiční pouť Opravy v Počátkách Opravy v Počátkách Rozloučení s létem Setkání se Zdeňkem Troškou

15 POZVÁNKA Kulturní zařízení města Počátky srdečně zve na koncert kapely Poutníci - Country Vánoce Koncert se koná 17. prosince 2009 od 19:30 hodin v sále SOKOLOVNY v Počátkách. Vstupenky v ceně 110,- a 90,- Kč v předprodeji v INFOCENTRU v Počátkách (Horní ulice 87, tel ) nebo 30 min. před představením. Občerstvení zajištěno!!! 15

16 Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky , tel.: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 16

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

JAK SE CHRÁNIT PŘED. Rady pro zvýšení bezpečnosti seniorů

JAK SE CHRÁNIT PŘED. Rady pro zvýšení bezpečnosti seniorů JAK SE CHRÁNIT PŘED Rady pro zvýšení bezpečnosti seniorů Jak se chránit před okradením Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10-12/2010 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Nové zastupitelstvo si zvolilo starostu a 2 místostarosty 1.2. Poděkování

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín Statutární město A. Evidence platných právních předpisů statutárního města B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Číslo Název

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2016-2017 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Tato brožura je speciálně pro Vás, naleznete zde veškeré potřebné informace o odpočinku v našem hotelu a jeho okolí.

Tato brožura je speciálně pro Vás, naleznete zde veškeré potřebné informace o odpočinku v našem hotelu a jeho okolí. Vážení hosté! Dovolte, abychom Vás přivítali v hotelu Colloseum. Tato brožura je speciálně pro Vás, naleznete zde veškeré potřebné informace o odpočinku v našem hotelu a jeho okolí. Budete li mít jakékoliv

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY Autor : Mgr. Marcela Šuráňová Datum vytvoření:

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod. Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Čisté a schůdné chodníky

Čisté a schůdné chodníky Čisté a schůdné chodníky JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Odpovědnost obcí při správě a údržbě pozemních komunikací Co je to chodník? Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vlastnictví komunikací

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

BEZPEČÍ PRO SENIORY DESATERO

BEZPEČÍ PRO SENIORY DESATERO BEZPEČÍ PRO SENIORY DESATERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si vždy tolik peněz, kolik potřebujete. Peněženku uložte vždy

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4009-25/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby bydlení čp.119 a pozemku p.č.211/20 trvalý

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů.

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. PIONNIER - PIONÝR Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky U Stadionu 7, 675 21 Okříšky

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. arch. Zuzana Menšíková,

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více