12/2009. Z obsahu: VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2009. Z obsahu: VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ"

Transkript

1 12/2009 VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ Vážení spoluobčané, již se blíží sváteční čas. Dovolte mi, abych nám všem popřála opravdové Vánoce jako čas klidu, pohody, spokojenosti a nový rok jako rok plný štěstí, radosti, příjemných překvapení a úspěchů. Můžeme mít tisíc přání, tužeb a snů, ale jen zdraví, štěstí, láska a přátelství dává světlo našim dnům. A proto posílám štěstíčko na všechny strany, aby byl každý stále zdravý, aby měl v kapse vždy pár drobných, aby měl také pár přátel dobrých, aby měl důvod se smát a každý každého měl rád. Krásné Vánoce a pod stromkem 365 dárků a v každém jeden krásný šťastný den. Ing. Marie Hrnčířová starostka města PŘEDPLATNÉ POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE Vážení čtenáři, současné uhrazené předplatné Počáteckého zpravodaje (PZ) vyprší vydáním prosinec Pokud chcete i nadále dostávat PZ do své poštovní schránky vždy na začátku měsíce, ještě před jeho distribucí do počáteckých obchodů, je nutné obnovit si předplatné na rok Cena PZ pro předplatitele se nemění a je stanovena na 7,50 Kč, v počáteckých obchodech je volně v prodeji za 8,- Kč. Dále upozorňujeme, že na webové stránky města je PZ v elektronické podobě úmyslně umísťován s cca 20ti denním zpožděním po jeho distribuci v tištěné podobě. Roční předplatné pro doručování PZ v Počátkách (leden prosinec 2010) činí 90,- Kč (12 výtisků á 7,50 Kč). Pro doručování mimo Počátky = zasílání poštou činí cena 258,- Kč (PZ 7,50 Kč, poštovné 12,- Kč, obálka 2,- Kč). Předplatné je možné uhradit hotově v Turistickém informačním centru v Horní ulici 87 nebo poštovní poukázkou typu C na jakékoliv pobočce České pošty. Kulturní zařízení města Počátky LIDOVÉ PRANOSTIKY NA PROSINEC Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti. Studený prosinec - brzké jaro. Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent. Na svatého Tomáše nejdéle noc naše. Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem. Zelené Vánoce - bílé Velikonoce. Z obsahu: Slovo hejtmana kraje Vysočina Kronika výběr zajímavostí My obyčejní a neobyčejní lidé Pro bezpečnost našich dětí Žádost o pomoc - senioři Informace pro občany Zimní údržba města Statistika nuda je, má však cenné údaje... Inzerce 1

2 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Blíží se konec roku a s ním je završen i první rok období, kdy sociální demokracie řídí kraj Vysočina. S jeho počátkem bylo spojeno téměř vyděšení mnohých a předpovědi, co všechno provedeme. Jak zameteme se všemi, kdo nebyli příznivci sociální demokracie, jak si neporadíme s tím samostatným vládnutím apod. Nic takového se nestalo. Přiznali jsme slušnou startovní čáru po osmi letech existence našeho kraje, kdy jsme byli opozicí. Troufnu si říct opozicí, která se na rozvoji kraje také podílela. Neházeli jsme nikomu klacky pod nohy a potřebné kroky jsme i podpořili. A tak v těch osmi letech obecného celostátního i celosvětového růstu kraj hospodařil i s přebytkem. Před rokem jsme začali řídit kraj v situaci, jakou náš nový stát od let nepamatuje. Podstatně snížené příjmy jsou v současnosti našimi omezujícími mantinely. Přesto jsme vše zvládli k žádnému kolapsu nedošlo. Vše funguje, i když všichni víme, že situace není jednoduchá. Ale nechci se vymlouvat na momentální podmínky. Jsou jaké jsou a musíme se s nimi poprat. Na druhé straně si myslím, že životní úroveň je v naší zemi i na Vysočině pořád slušná, nežijeme si špatně. Bolestným problémem je, když se živitelé rodin nebo i celá rodina ocitnou bez práce, zvláště u lidí pár let před penzí. Snažíme se i v krizi potřebnými investicemi nezaměstnanost přinejmenším brzdit. Bohužel vnímání současnosti mezi lidmi není příliš pozitivní, výrazná je otrávenost úrovní chování a jednání našich elit. Zvláště ve vrcholné politice vidíme často nedostatek tolerance, hádky a hrubosti motivované i osobními animozitami místo hledání společného prospěchu nás všech. To je dnešní realita. Nejde ovšem jen o problém těch nahoře, mnohdy se ta vulgarita a útočnost projevuje i v našem běžném životě. Každý by si proto měl zamést i před svým soukromým prahem a ne jen ukazovat prstem jinam. Mrzí mě i obecný nedostatek vlasteneckého cítění, sounáležitosti se svou zemí či regionem. Na druhé straně je důležité si uvědomit, že to zdaleka neplatí o většině, to špatné je pouze více vidět a slyšet. Na krajském úřadu a ve městech jsem cítil před rokem jistou nedůvěru, místy i strach. Nakonec se mi potvrdilo mé očekávání časem všichni poznají, že se schopnosti a vlastnosti lidí neliší jen podle zavedených stranických triček, a že i ti méně zkušení mohou poměrně brzy dokázat své profesionální i lidské kvality. Jsem rád, že na všech úrovních v našem kraji se setkávám s množstvím lidí ochotných poctivě makat pro společný prospěch. Poznal jsem jich za ten rok nemálo. Starostové měst a obcí, úředníci, zaměstnanci kulturních, školských a zdravotnických zařízení, pracovníci v obchodě a ve fi rmách nejrůznějšího zaměření všude lze nalézt lidi, kterým o něco jde a umí zabrat. Všem bych za to chtěl teď na sklonku roku poděkovat, popřát hezké Vánoce a vyjádřit své přesvědčení, že rok 2010 bude pro nás všechny úspěšnější. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny KRONIKA VÝBĚR ZAJÍMAVOSTÍ , 1936, 1946, 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, 2006 Rok července o půl 7 večer vznikl požár stodoly p. Švehly a kolny p. Doupníka - nedostatek vody z hydrantů. Rok května pohřben první na novém obecním hřbitově Adolf Svoboda, fotograf, narozený v Počátkách. 7. června otevřena nová zahrada u mateřské školy. o koupi domku č. 409 p. Tolknera, který sousedí s jevištěm, což se později uskutečnilo. Domek byl koupen MNV za Kčs. Stavba domků - na konci Nádražní ulice směrem k Žirovnické silnici je projektována nová ulice. Začínají se stavět rodinné domky. Domky nestaví podnik, nýbrž soukromě jednotlivý stavebníci. 23. listopadu o půl 7 hodině večer byl u nás spatřen let velkého meteoritu, který zářil zelenomodrým světlem a zanechával za sebou jiskry. Rok března, jelikož naše nemocnice byla navržena min. zdravotnictví k uzavření jako samostatný ústav a měla zůstat jen pobočkou některé z okolních nemocnic, podařilo se přímou intervencí MNV hrozící nebezpečí odvrátit a nemocnice zůstala v provozu nadále. V říjnu 1946 v zájmu lesního hospodářství a bezpečnosti vůbec, byl zaveden do měst. hájovny telefon. Rok kino - práce na výstavbě nového kina v budově býv. pivovaru pokračují kupředu. Největší potíže činí zbourání mohutných zdí 2 m silných a klenutých stropů, které byly např. nad lednicemi jen 35 cm silné, ale měly na sobě 2 až 2 ¼ m zeminy. Proto byly najaty prac. síly, které klenbu zbouraly, ale zdi byly tak pevné, že musely být trhány třaskavinou. Protože v sále bude jeviště, a je potřeba pro herce šaten, jednalo se 2 Rok požáry - v úterý večer dne 25. ledna 1966 před 18 hod. houkaly sirény, které svolávaly občanstvo k požáru. Hořelo na státním statku. Hořela velká kůlna se senem. Požár, který byl obětavou pohotovostí požárníků z Počátek, Léskovce a Horní Vilímče za velení velitele Tománka lokalizován. Hořelo 10 vagonů sena, uskladněného v železné konstrukci kolny na seno s průduchy a větráky k stálému vysoušení. Ohromná zásoba sena a průduchy značně znemožňovaly obětavou práci požárníků a jim pomáhajícího občanstva, takže nakonec muselo být přikročeno k úplnému rozházení sena. Vyházené hromádky dlouho po řadu dní na poli doutnaly, kouřilo se z nich, až nakonec vyhasly. Požárníci přitom odpracovali 537 hodin. Nato v pátek 18. února 1966 ve 20 hod. vznikl opět nový požár opět na státním statku. Za Smrčkovými při heřmanečské silnici hořely kolny se senem a ve 20:15 u stájí hořela velká kůlna železné konstrukce se senem a slámou a 2 valníky se senem. Shořelo 9 vagonů sena kromě slámy. Seno bylo většinou nakoupeno po prvním požáru ze státní reservy. Požár byl velký a sjely se k němu kromě prvního sboru Počátek, další požárníci z Agrostroje Počátky, z obcí

3 Heřmaneč, Polesí, Léskovec, Hor. Vilímeč, Žirovnice. Dojely též sbory z Cholunné, Kamenice n. L. a Černovic, které už nemusely zasahovat. Nadlidským úsilím, se podařilo uchránit před rozšířením požáru stáje a okolní objekty. Požárníci zde odpracovali 841 hod. Po těchto dvou požárech byl brzy zjištěn viník v osobě Niedermittela, zemědělského dělníka na státním statku v Počátkách, který všechny požáry založil úmyslně. Byl zatčen a předán soudu. Rok na úseku vodního hospodářství byly zcela dokončeny práce v části města zvané Na Moravě. Z ošklivého močálu (býv. Šafkův rybník) vznikl zelený pás osázený okrasnými stromy a keři, s květinovými záhony, lemovaný regulovaným Továrním potokem a zakončený pěknou požární nádrží vedle nové prodejny u Elektrárny. Bylo zde dokončeno několikaleté dílo počáteckých občanů, kde převážná část prací musela být prováděna ručně, jelikož těžká technika byla v hlubokém blátě téměř nemožná. Rok požáry - v tomto roce nedošlo v našem městě k požáru. Požárníci likvidovali 9. dubna požár lesa u Stojčína a 16. srpna byli přizváni k likvidaci požáru stodoly pana Doškáře z Horní Vsi (zapálil blesk). Zrušení dětských jeslí - dne byly zrušeny Jesle II. (Komunál) pro malý počet dětí a děti převedeny do nově zadaptovaných Jeslí I. Rok zahájen provoz spořitelny zahajuje provoz v nově postavené budově Česka spořitelna pobočka Počátky. Tři pracovnice a nejmodernější technické vybavení umožňují rozšíření a zkvalitnění služeb spořitelny v našem městě. Výstavba této budovy si podle sdělení nadřízeného pracovníka z České spořitelny vyžádala náklad ,- Kč (bez zařízení interiéru) zahájila prodejna potravin Jednota na Lipárkách prodej po delší přestávce. Uzavřena byla z důvodů oprav a přestavby interiéru. Touto úpravou získala větší plochu pro nabídku zboží a zákazníci tak mají bohatší a přehlednější výběr. Rok infocentrum Počátky - při Kulturním zařízení města bylo zřízeno v budově býv. záložny v přízemí informační centrum. Pro turisty, ale i místní občany jsou zde nabízeny následující služby: turistické informace o stravovacích a ubytovacích zařízeních, o možnostech kulturního i sportovního vyžití v Počátkách a blízkém okolí, o vyhledání dopravního autobusového a vlakového spojení. Dále jsou zde nabízeny informační letáky o blízkém i vzdálenějším okolí, suvenýry s logem města a turistické mapy, především okres Pelhřimov a okolí. K dispozici je zde veřejný internet za 0,50 Kč/min, kopírování, laminování, černobílý i barevný tisk. Je zde také možno zajistit ubytování, do úschovny kol (do 10 kusů) je možno uschovat i zavazadla. V infocentru je i redakce Počáteckého zpravodaje a prodej vstupenek na místní kulturní akce. V Počáteckém zpravodaji byl zveřejněn s nimi rozhovor a z něj vyjímám pár řádek pro tento zápis. Když Volmanec změnil majitele, změní se i název střediska? Ano, postavili jsme zde malou fontánku, a tak se budeme jmenovat PARK - FONTANA - Volmanec. Je toto letovisko určeno jenom pro Holanďany, vaše krajany? V žádném případě ne, rádi přivítáme všechny hosty, samozřejmě i Čechy. V minulém roce, když jsme začínali, skoro na konci sezóny, tak se tu našim krajanům moc líbilo. Kraj, příroda, okolí i lidé. I letošní sezóna začala trochu později, protože bylo nutno dokončit potřebné stavební práce. První hosté byli přijímáni od 1. července a sezóna pro nás skončila už 1. září, kdy přišlo špatné a deštivé počasí. V roce 2007, když budou včas skončeny všechny potřebné opravy na budovách, by provoz měl být zahájen od 1. června a ukončen na konci října. Rekreanti zde mohou hrát fotbal, plážový volejbal, plavat v novém bazénu, nebo v rybníku, používat lodičky i rybařit. Ve společenské místnosti mohou hrát kulečník, stolní hokej, šipky, fotbálek, k dispozici je i internetová kavárna se čtyřmi počítači. Středisko zatím nemá vlastní kuchyň, pouze snack-bar s typickými holandskými jídly, hamburgery a jinými maličkostmi. Klienti jezdí do Počátek, nebo do Horní Cerekve a v místních hospodách se jim líbí. V kempu jsou nově vybudované plochy pro karavany s elektřinou a vodou a je při nich pěkné sociální zařízení, v hlavní budově je v přízemí kavárna pro mladé a v poschodí na straně od rybníka COFFEE-SHOP, kde se prodává káva a jiné nealko i alkohol. nápoje. Ve středisku jsou zaměstnáni pouze Češi z Počátek, Žirovnice a Pelhřimova. Budoucnost bývalých Lázní sv. Kateřiny - o tom, že Dětská léčebna v tomto objektu byla vloni zrušena, bylo v kronice také již napsáno, jakož i to, že Kraj Vysočina společně s městem hledali pro tento objekt nové vlastníky a využití. Objekt nakonec zakoupil ŠÉM a. s. z Prahy a jeden z majitelů ing. Petr Zempliner poskytl tyto informace: Objekt bývalých lázní bude postupně rekonstruován na sportovní a odpočinkové středisko, zaměřené zejména na snižování nadváhy klientů. Hlavní budova bývalé Dětské léčebny je v letošním roce rekonstruována na hotel ve standartu tří resp. čtyřhvězdičkového zařízení. Bude mít kapacitu cca 80 osob, které budou ubytovány ve 12 jednolůžkových, 30 dvoulůžkových pokojích a 3 apartmánech. Hotel bude disponovat vlastní kuchyní, restaurací se 60 místy, dvěma kavárnami a barem. Lázeňská část hotelu bude vybavena dvěma saunami a bazénem, párou, několika whirpooly, soláriem a dalšími léčebnými zařízeními. Budou zde i prostory pro masáže klasické i thajské, kosmetický salon a kadeřnictví. V hlavní budově budou dvě tělocvičny pro cvičení jógy, v budově bývalé mateřské a základní školy bude zřízeno dalších pět tělocvičen. Další budovy bývalé Dětské léčebny by měly být rekonstruovány v dalším roce. Předpokládané zahájení provozu je první pololetí r Sestavila Petra Kopečná, KZM Počátky Rekreační středisko Volmanec noví majitelé, nové jméno - v loňském roce se stali novými majiteli Volmance manželé p. Rein Roering a pí Jantje Roering-Wessels z Holandska. 3

4 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ (Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů pro osvětu, zapamatování, pro zasmání) Jsme kulturní obec. Opereta nedávno uvedená v prostorách Sokolovny vyvolala v mé hlavě vzpomínky na dobu dávno minulou. Byli jsme v posledním ročníku základní školy, když řídící soukromé hudební školy pan Mikoda rozhodl, že s námi počítá do hudebního tělesa připravované operety Mademoiselle Nitousche. Tvořili jsme houslové kvarteto. Naší chloubou byl solidní výsledek v krajském kole soutěže, pomáhali jsme o Vánocích hrát na kůru v kostele, kde pan řídící bravurně zvládal hru na varhany. Časem se našlo dost zájemců o hru na housle, a tak nás přeškolili na zpívající sbor důstojníků 27. pluku dragounů v oné operetě. Zpěvů bylo méně než hry a volný čas jsme vyplňovali po svém. To bylo zážitků! Konečně jsme mohli být řadu večerů mimo domov a kontrolu rodičů. Přirozeně jsme se hned naučili všechny duety i sborové zpěvy (známe je, a rádi si je zpíváme dodnes). Divadelní dospěláci schovávali před režisérem JUDr. Hezinou láhev tehdy oblíbeného Klášterního tajemství do opony. Zřejmě zázrak způsobil, že i přes chlad v prostorách Sokolovny vysychala láhev jak na Sahaře. Tuto příhodu jsem m.j. dával k lepšímu mnohem později, když už jsem jako projektant připravoval opravy a renovace zařízení lihovaru, kde se ten likér vyráběl v Krásném Březně u Ústí nad Labem. Před premiérou udělal režisér zajímavý krok- zajistil návštěvu celého souboru v Karlínském Hudebním divadle, kde v námi připravované operetě hráli známí herci. Úžasný byl pan Oldřich Nový. Každý sledoval hlavně svou roli. K fantastickému úspěchu v návštěvnosti nám pomohl svým specifickým způsobem hlasatel místního rozhlasu. První den ohlásil koktavým hlasem fonetický název operety. Po našem vysvětlení jej druhý den zkomolil opět na název Manželé Nytoušovi a třetí den tomu dal korunu když ohlásil: Místní ochotnický soubor zahraje operetu Manžel nic netuší - a bylo plno a opakovaně. Kultura to není jen divadlo. Čistota a upravenost města k ní neodmyslitelně patří též. Pamatuji, jak těsně po druhé světové válce italští váleční zajatci budovali prašnou Moravskou ulici, jak vděční občané (postupně rodina po rodině) je stravovali, jak každé ráno zapálením misky nafty nahřívali motor silničního válce Buldoc. Hlavně si velmi dobře pamatuji, jak jsme pak jako děti každý pátek zametaly březovým koštětem chodník a část silnice před svým domem. Vývoj šel dále, dnes je tu silnice asfaltová, čištěná zařízením města. Sníh z chodníků vymetali tehdy občané na silnici, aby pan Burián mohl se svým koníkem a saněmi rozvážet krmivo - bramborové výpalky z místního lihovaru k domům sousedů, kteří vlastnili hospodářská zvířata. Dodnes jsme chodníky a přístup k silnici v zimním období udržovali sami. Činím tak dodnes. Přítel z naší vesničky na mou práci reaguje úslovím: Proč to děláš. Já co pamatuji sníh vždy zmizel sám. Nově chodníky dostalo ze zákona čistit a opravovat též zařízení města. Přišla první sněhová nadílka. Cestou do města potkávám multikáru města u sportovního stadiónu. Říkám si v duchu- paráda oni dotáhli svou úklidovou činnost až na samý okraj města. Jenže stačilo popojet a vypadalo to, že se spíše řídili úslovím mého přítele. Příště: Co mají společného daňové zákony a kroniky? J. Třebický ŘÁDKOVÁ INZERCE Nabízím doučování anglického jazyka pro žáky základních škol v Počátkách a okolí. Cena 150,-/hod. Kontakt: Radka Baštýřová Zpříjemněte si předvánoční shon a začátek plesové sezóny. GELOVÁ MODELÁŽ vč. malování LISTOPAD - ÚNOR!!!!AKCE!!!! První natažení pro dvě zákaznice objednané najednou 50% sleva, (tj. každá 250 Kč). Jedna objednaná zákaznice 100 Kč sleva. Doplnění a překreslení 250 Kč. Volejte Modeláž provádím ve Veselé. V nejnutnějších případech dojedu. Možno vystavit i dárkový kupon. Prodáme domek 2+1 před rekonstrukcí v Kamenici nad Lipou. Obec. vodovod, kanalizace, elektřina, plyn. Část. podsklepeno, menší dvorek. Pozemek: 179m 2. Cena: Kč. Tel.: , Prodám byt 2+1 s jídelním koutem v Božejově. Plastová okna, nová kuch. linka, dlažby, zateplené stropy, 2 sklepy. Vytápění kotlem na elektřinu. Cena: Kč. Možno dokoupit garáž u domu za Kč. Tel.: , Prodáme stavební pozemek v okrajové části Počátek. Veškeré inženýrské sítě vč. plynu jsou na pozemku. Pěkné, klidné místo. Pozemky: 759m 2. Cena: Kč. Tel , Hledáme pro své klienty chalupu v Počátkách a okolí. Dejte nám tip, po uzavření smlouvy odměna i pro Vás. Stačí poslat SMS, ozveme se Vám zpět nebo večer. PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Tradiční prodej vánočních stromků bude zahájen u Fialů, Vesce 41. Dne bude prodej probíhat na vánočních trzích u Sokolovny v Počátkách. Prodávat se bude: smrk stříbrný, borovice černá, jedle, chvojí. Prodejní doba: pondělí sobota 9:00 11:30 14:00 16:30 Tel.:

5 PRO BEZPEČNOST NAŠICH DĚTÍ V úterý 27. října byl běžný pracovní den Pro naši školu se však změnil v okamžiky plné napětí, adrenalinu a rychlého jednání Po desáté dopolední hodině se Počátkami rozezněly sirény, vnitřní školní rozhlas naléhavě vyzýval učitele, aby okamžitě a urychleně vyvedli žáky ze školy, protože v šatnách hoří... Aniž bychom předem jakkoli informovali členy učitelského sboru, uspořádali jsme s vědomím pouze velmi úzkého kruhu zasvěcených cvičný požární poplach. A nebyl to poplach klasický, kdy si většinou před koncem školního Chtěl bych tímto upřímně poděkovat všem účastníkům za perfektní a vysoce profesionální provedení, za připravenost, za předvedení zásahu, které nám dává jistotu, že v případě opravdu nastalé krizové situace by se postarali o naše bezpečí Chtěl bych také srdečně poděkovat kolektivu svých pedagogů a pracovníků školy, kteří i ve stresové situaci prokázali akceschopnost, připravenost chránit zdraví nám svěřených dětí a schopnost racionálně uvažovat a jednat. O tom svědčí i fakt, za který jsme byli velitelem hasičů pochváleni za pouhé 2 minuty bylo do bezpečí odvedeno téměř 350 dětí. roku zkoušíme rychlou evakuaci žáků ovšem s jistotou klidu, že se nic neděje Tentokrát to byl poplach se všemi znaky reality na chodbách dým a zápach, ve tvářích dětí i učitelů vážnost situace. A výsledek? Za pár okamžiků v bezpečné vzdálenosti od školy stojí všichni učitelé s přesně spočítanými dětmi. Pouze 2 paní učitelky sice se strachem, ale velmi pohotově nahlašují 2 chybějící žákyně (ty jsme záměrně odvedli), aby je mohli hasiči okamžitě začít hledat. V očích dětí strach, mnohdy i slzičky, ale také obdiv k rychle přijíždějícím hasičům připraveným k zásahu. Ani ti kromě svých velitelů netuší, že jedou jen k poplachu, a proto zasahují se vší připraveností a nasazením Zasahují s vědomím, že jdou zachraňovat naše děti Cvičného zásahu se zúčastnilo celkem 25 hasičů, a to profesionálních z Kamenice nad Lipou i dobrovolných z Počátek a ze Žirovnice. Přijelo 5 hasičských cisteren a 1 nákladní automobil. Akce se samozřejmě účastnilo i obvodní oddělení Policie ČR v Počátkách. Jsem přesvědčen, že tato akce byla nejen prověrkou dospělých, kteří si vyzkoušeli své reakce pod tlakem stresu a strachu, ale také nám i dětem připomněla uvědomění si hodnot, na které tak často zapomínáme. Věřím, že nebylo konáno zbytečně. Mgr. Jaroslav Blažíček, ředitel ZŠ Počátky SVAČÍ VAŠE DÍTĚ VE ŠKOLE? A VÍTE CO? První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny do škol. Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí mít u sebe peníze a rozhodně ji nezahodí do koše samy si ji totiž objednají na internetu, podle své chuti. Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá na svačinu. Ať už patříme ke kterékoliv skupině rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí energetické poměry v dětském organismu během školní výuky a od nich se odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího zdraví. Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti musely mít při sobě peníze a udělat ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny do škol, který v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem na bankovní účet, složenkou, nebo přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou. Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí a že svačí zdravě. 5 Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol

6 PÍŠI JEDNIČKU S HVĚZDIČKOU Chtěla bych poděkovat zaměstnancům Technických služeb Počátky za vzorný úklid a zušlechtění aleje, která vede k rozvodně elektřiny. Byla to džungle, kam se docela dobře schoval veškerý odpad ze zahrádek (od listí až po shnilá jablka). Pánové všechny divoké keře, ošklivou trávu a odpadky odstranili, vyhrabali a teď je to opravdu místo, kam budou chodit rádi na procházky nejen majitelé psů se svými miláčky. K dokonalosti schází už jen alespoň 2 odpadkové koše a nějaká lavička. Chtěla bych též poděkovat i panu Vrzalovi, který se stará o úklid veřejných prostranství. Svědomitě a vytrvale zametá, i když se mu určitě zdá, že je to práce zbytečná, protože vandalové jen tak nevymřou. Ale kdoví, třeba jim dojde, že to naše město je hezčí, když je čisté a upravené. Děkuji. Studená O. OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU Ve dnech 24. a 25. října uspořádala ZO ČSCH Počátky 2 v prostorách Sokolovny již druhou výstavu exotického ptactva při příležitosti 75. výročí založení chovatelské organizace v Počátkách. Bylo vystaveno celkem 150 ptáků v 66 voliérách. Shlédlo ji na 400 zájemců z různých částí naší vlasti. Přípravy na tuto akci začaly již s velkým předstihem a její uspořádání se uskutečnilo i díky pomoci města Počátky a za fi nančního přispění těchto sponzorů: Ford FOPO Počátky, Agrodružstvo Počátky, Resort Svatá Kateřina, ELZY s. r. o. Počátky, I. Kamenická stavební, Hospoda U Karásků. Všem tímto děkujeme. ZO ČSCH Počátky 2 PODĚKOVÁNÍ 19. září 2009 se konalo v Sokolovně v Počátkách VINOBRANÍ. Touto cestou bychom rádi poděkovali našim sponzorům za věnování věcných cen do tomboly. Sponzoři: Počátecký divadelní spolek; Optika JARO, Počátky; Řeznictví Mareček, Počátky; Lékárna U Sv. Kateřiny, Počátky; Galanterie Křížová, Počátky; Drogerie, N. Hernová, Počátky; Papírnictví, J. Skalický, Počátky; SPARKASSE Pelhřimov; Cukrárna, Pavlína Krátká, Počátky; Elektra Jana Janková, Počátky; DKM MOTO; Marie Tůnková, Počátky; Josef Krátký, Počátky; Zlatnictví Jan Brož, Počátky; Řeznictví, Jiří Vojta, Počátky; Milena Drbalová, Počátky; BAPON ŠTEPON, Počátky; Vichr, Vichrová Novinový stánek; Pohřební služba Jaromír Doležal; Jaroslav Vrábel, Malířství natěračství, Počátky; Dufek Ivoš, Počátky; Sklenářství, Norek L., Počátky; Sportbar, p. Škoda, Počátky; Agrodružstvo Počátky; I. KAMENICKÁ; KVĚTINKA, J. Hörnerová, Počátky; Eva Jelínková, Eva Přechová, Kadeřnictví, Počátky Počátecký divadelní spolek UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Úřad práce v Pelhřimově, odbor státní sociální podpory, kontaktní místo Počátky upozorňuje, že dne (středa) bude otevřeno pouze od 8:00 hod. do 13:00 hod.. V době od 13:00 hod. do 17:00 hod. se můžete obrátit na kontaktní místo dávek SSP v Pelhřimově, Pražská 127, tel. č , Dne (čtvrtek) bude KM SSP Počátky zavřené. Děkujeme za pochopení. Za KM SSP Počátky Marková Vl. ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR Prodávala marihuanu Policejní komisař sdělil obvinění z trestného činu nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů 40 leté ženě ze Žirovnice. Žena v průběhu let 2007 a 2009 prodala více jak 30 krát látku marihuanu za celkovou částku Kč. V několika dalších případech tuto látku pouze dala. Marihuanu v některých případech dokonce prodávala i dávala osobám mladším 15ti let. Distribuce drog probíhala v uvedeném období v Žirovnici a v Praze. V případě odsouzení hrozí ženě trest odnětí svobody na dva až deset let. 6

7 ŽÁDOST O POMOC SENIOŘI Přílišná důvěřivost se nevyplácí Starší lidé se často stávají terčem kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Tito občané jsou v mnoha případech důvěřiví a dobrosrdeční. Pokud je někdo požádá, neváhají a snaží se každému pomoci. Ne vždy je však tato cesta tím nejlepším, co mohou udělat. Bohužel jsou tací lidé, kteří přílišné laskavosti a ochoty seniorů zneužívají. V letošním roce jsme zaevidovali již desátý případ podvedení seniorů. Poslední případ se odehrál 2. listopadu v Košeticích. Dvě osoby tmavší pleti vešly do rodinného domku a nabídly seniorce broušení nožů a nůžek. Po nabroušení několika kusů nůžek si muž řekl o částku sedmi tisíc korun. Seniorka odešla do vedlejší místnosti a přinesla peníze. Při placení žena-pachatelka využila nepozornosti a jednaosmdesátileté ženě odcizila ještě pět tisíc korun. V poslední době se objevují na Pelhřimovsku opět osoby, které buď nabízejí služby jako je například broušení nožů, nebo prodávají deky, hrnce a jiné zboží. Většinou se pohybují po vesnicích, vybírají si starší osoby, ke kterým se snaží pod nějakou záminkou dostat do domu. Pak stačí již chvilka nepozornosti a našetřené úspory jsou nenávratně pryč. Policisté žádají občany o pomoc právě v souvislosti s posledním případem, který se stal v Košeticích. Pokud zaznamenáte jakýkoliv podezřelý pohyb osob nebo vozidel po vašem městečku nebo vesnici, neváhejte a volejte policii linku 158 nebo kontaktujte zaměstnance obecního úřadu. Jakékoli informace, které napomohou k objasnění trestné činnosti páchané na seniorech policisté uvítají. Děkujeme Doporučení seniorům: Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást. Nenechávejte si doma větší finanční hotovost, peníze raději uložte v bance. Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídku výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte v naprosté většině jde o podvod. Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota pomocníka může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl. Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když opouštíte domácnost, i když jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo na krátký nákup. SOKOLOVNA - Akce prosinec 2009 P. a. (zkratka) - prodejní akce P. a. - f. GRABOVSKÝ - koberce, podlahové krytiny Vánoční koncert - ZUŠ P. a. - f. BELLITEX - Secondhand Vánoční trhy - KZM Počátky P. a. - f. HIPL - spotřební zboží Koncert Poutníci - Country Vánoce - KZM Počátky Znáte své město? Kde jsme pořídili tuto fotografii??? Odpověď z minulého čísla: Rodný dům Tomáše Pešiny z Čechorodu I Je na d vn ná 7

8 INFORMACE PRO OBČANY Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vám představili náš nový projekt: ORDINACI MULTISPEKTRÁLNÍ TERAPIE. Je všeobecně známo, že konvenční, respektive alopatické lékařství, běžně nazývané klasické lékařství se orientuje stále více na striktnější specifické odborné oblasti. Moderní věda vyžaduje i v oblasti medicíny stále užší úhly náhledu vůči jednotlivým druhům onemocnění. Tento fakt pak způsobuje, že se stává téměř nemožným (i pro sebe schopnějšího lékařského odborníka) vnímat a identifi kovat dané onemocnění jako výsledek mnoha činitelů, které dávají vznik daného onemocnění. Mezi tyto faktory náleží nejenom somatické (tělesné) a psychologické procesy (neboť víme, že každé, i striktně tělesné onemocnění, má ve větší či menší míře spolupůvod i v oblasti psychiky) ale i faktory, které konvenční medicína nedokáže, a ani nemůže akceptovat: totiž sociálně-psychologické faktory, takzvané novodobé společenské toxiny (jakými jsou například radiový, světelný, elektromagnetický a elektrický smog...) a také různé exogenní vlivy v potravinách naší moderní společnosti (nebezpečná ochucovadla, konzervační látky a barviva). Též používání mykotických látek (plísní) v potravinářství a výskyt afl atoxínů v dovozové zelenině, ovoci a některých potravinách, hrají při našich některých onemocněních důležitou roli. Moderní pojetí konvenční medicíny s těmito faktory nemůže vážně kalkulovat, neboť je příliš úzce zaměřené a specializované především na odstraňování symptomů (příznaků) choroby a na léčbu pouze části základny původu onemocnění. V praxi to znamená, že se běžně alopatický lékař snaží o vyléčení pacienta, avšak ve skutečnosti musí být při takové léčbě nutně mnoho (i podstatného) zanedbáváno. Vlastní existence a funkce naší Multispektrální terapie není rozhodně plnohodnotným nahrazením komplexní alopatické medicíny, avšak v žádném případě ani jejím pouhým banálním doplňkem! Cílem naší činnosti v ordinaci Multispektrální terapie bylo vytvořit z ověřených (a v mnoha vyspělých zemích již alopatickolékařskými kolegy akceptovaných) alternativních léčebných metod provázaný terapeutický celek, který by co nejpřirozenějšími (převážně přírodními) metodami důkladně (a pokud možno trvale) vyléčil zdravotní problémy našich klientů, popřípadě doplnil či zkvalitnil léčbu a poskytl perspektivní preventivní program, aby se pokud možno zabránilo dalšímu onemocnění. Do našeho léčebného spektra terapií jsme začlenili především terapii akupunkturou, aurikulopunkturu (akupunktura na ušní boltec), homeopatii a fytoterapii. Také psychoterapie může (u některých onemocnění) být součástí naší upřímné snahy klienta, co nejdůsledněji vyléčit. Z pomocných léčebných metod aplikovaných v naší ordinaci lze především uvést metodu EAAB (elektroaktivace akupunkturních bodů) a EAAD (elektroaktivace akupunkturních dráh). Konvenčí lékařská diagnostika všeho druhu, jako i dohoda o možnosti odesílání našich klientů (v případě, že to zdravotní stav klienta vyžaduje) k nemocniční léčbě (na námi vybraných exponovaných zdr. pracovištích), náleží mezi služby, které nechceme našim klientům v žádném případě upřít a potvrzuje tak naše úsilí, co nejúžeji spolupracovat s alopatickým lékařstvím! Doc. MUDr. Bohuslav Hanuš Multispektrální terapie Vodičkova 614 Počátky Terapie: Pondělí 8:00 18:00 hod. Multispektrální terapie Solná jeskyně Božanovská 884 Praha - Horní Počernice Terapie: Úterý 8:00 19:00 hod. Středa 8:00 19:00 hod. Objednávky: Mob. telefon (+420) POZVÁNKA SRPDŠ srdečně zve na Společenský ples, který se koná 15. ledna 2010 od 20 hodin v Sokolovně v Počátkách. Předprodej vstupenek je zahájen od 1. prosince 2009 na Základní škole v Počátkách u paní Šafránkové. 8

9 ZIMNÍ ÚDRŽBA MĚSTA Vážení spoluobčané. Jistě jste již zaslechli spoustu informací týkajících se zimní údržby chodníků ve městě. Schválením zákona č. 97/2009 Sb., Novela zákona o pozemních komunikacích, který mění zákon č. 13/1997 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, dochází ke změně: Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Touto zákonnou změnou přechází odpovědnost za škody způsobené závadou ve schůdnosti chodníků na jeho vlastníka. Dovolte mi uvést zmínku o argumentech senátorů při schvalování výše uvedené novely. Novelu připravil senátor Jaroslav Kubera (ODS), který argumentuje: podstatou změny je skutečnost, že za stav chodníků budou odpovídat výhradně vlastníci, a tím se zruší odpovědnost majitele domů za škody způsobené na chodnících před jejich domy. Odpůrci argumentovali tím, že pro radnice to bude znamenat velké zvýšení nákladů na úklid chodníků. Obhájci novely odpověděli, že lidé, kteří chodníky uklízeli doteď, je budou uklízet i nadále. Ale už jim nebude hrozit postih za úraz, který někdo na chodníku utrpí. Pro schválení novely hlasovalo 33 z 61 přítomných senátorů. Senátor Kubera ke schválené novele dodává, že si musí každý chodec uvědomit, že v zimním období se i on musí přizpůsobit stavu a povaze chodníků, stejně tak jako řidiči na silnicích. Práce spojené se zimní údržbou hradí město ze svého rozpočtu. Do současné doby Vodotechnické služby Počátky, s.r.o. udržovaly m chodníků mimo místní komunikace (dále jen MK) a pokud by město chtělo, resp. mělo udržovat všechny chodníky, tak nově přibude dalších m, což je více než 3násobek stávajících metrů chodníků. Úklid sněhové nadílky v letošním roce (především únor 2009) již stál město 412 tis. Kč. V této částce je zahrnut i odvoz sněhu z frekventovaných lokalit města. Údržba všech chodníků by město tedy stála nemalé fi nanční prostředky (především mzdové náklady). Dalším významným aspektem je, že není v silách města potažmo VTS udržet všechny MK včetně chodníků sjízdné a schůdné v případě silného a vytrvalého sněžení. Velkým problémem jsou úzké chodníky ve staré zástavbě nebo že do chodníků zasahují okapové svody, na chodnících jsou umístěny dopravní značky, vedle chodníků jsou na vozovkách z velké části zaparkovaná auta (a sníh není kam hrnout) a mnoho dalších překážek, které neumožňují využití technických strojů. Bohužel, díky ekonomické krizi, není naplňována příjmová stránka rozpočtu. Rozpočet roku 2009 byl v říjnu zastupitelstvem upraven a ponížen o ,- Kč. Dle předpovědí bude daňová výtěžnost pro příští rok na stejné úrovni roku letošního, ne-li ještě nižší. Z těchto údajů je patrné, že pro zimní období 2009/2010 by suma prostředků určená na tyto práce neměla překročit částku obvykle rozpočtovanou. Rada města vydala Nařízení města Počátky č. 1/2009, které vymezuje cesty a chodníky, na nichž město nebude zajišťovat schůdnost a sjízdnost pro jejich malý dopravní význam. Jedná se o chodníky, které nejsou v zimním období využívány, protože občané zde více chodí po komunikacích. Rada města si je plně vědoma, že odpovědnost za schůdnost chodníků je na městě, přesto si vás dovoluji požádat, vás občany i firmy, zda nám při údržbě chodníků pomůžete. Zvažte prosím své možnosti. Pokusme se společně udržovat i v nadcházejícím zimním období chodníky před domy jako doposud. Po dohodě s jednatelem VTS s.r.o. Počátky bude všem, kteří si požádají, dodán posypový materiál zdarma. Více informací v kanceláři jednatele VTS s.r.o. Počátky, Tyršova 347 nebo na telefonu Rada věří, že společnými silami se podaří čelit sněhovým nadílkám a fi nanční prostředky vhodně použít pro trvalý rozvoj města, např. do opravy chodníků. Bohužel suma fi nančních prostředků je dána rozpočtem a musí se s nimi hospodařit tak, jako s vašimi rodinnými rozpočty. Zkuste si každý odpovědět na otázku, zda-li rodinné finance budete investovat na opravu domu, např. na novou střechu nebo zateplení, anebo je použijete na odklízení sněhu na dvorku a před domem. Předem děkuji jménem svým i jmény svých kolegů všem, kteří se opět do zimní údržby zapojí. Ing. Marie Hrnčířová starostka města INFORMACE VŠEM VLASTNÍKŮM POZEMKŮ V K. Ú. POČÁTKY, VESCE, STOJČÍN, KTERÉ DOPOSUD UŽÍVÁ AGD Agrodružstvo Počátky na základě uzavřené nájemní smlouvy obhospodařuje Vaše pozemky. V uvedených katastrálních území došlo v roce 2009 k digitalizaci pozemků. Z důvodu těchto změn dojde i ke změně plátce daně ze zemědělských pozemků. Plátce daně již nebude pro rok 2010 Agrodružstvo Počátky, ale vlastník pozemků. Pro vlastníka pozemků to znamená, že do konce ledna 2010 musí udělat nové přiznání k dani z nemovitosti na Finančním úřadě v Pelhřimově a v něm uvede změny z roku 2009 a to v údajích k dani z pozemků. Za rok 2009 daň ze zemědělských pozemků zaplatilo Agrodružstvo, nové daňové přiznání se týká tedy roku

10 Postup: každý si zajistí výpis z listu vlastnického, a to buď na každém katastrálním úřadu, nebo na městském úřadu, který má Czechpoint. z tohoto listu si vytáhne pozemky orná půda, trvalý travní porost (dříve louka a pastvina), ostatní plocha. Stavebních a lesních pozemků se přiznání týkalo již dříve zajistí si na každém fi nančním úřadu přiznání k dani z nemovitosti pro zdaňovací období roku 2010 v tomto přiznání zaeviduje změny z roku 2009 v oddílu II údaje k dani z pozemků (nová čísla pozemků a jejich výměry podle digitalizace) vyplněné přiznání odevzdá na Finančním úřadě v Pelhřimově, lze i poštou pokud se jedná o spoluvlastnictví pozemků, přiznání si může podat každý za svůj díl a nebo jeden vlastník za všechny podílníky termín pro odevzdání přiznání na fi nanční úřad je prosinec 2009 a leden Nejzazší termín je ale 31. ledna 2010 na tomto základě bude vypočítaná nová daň pro rok 2010 v následujících rocích se daňové přiznání nemusí vyplňovat, pouze v případě změn (změna vlastníka, dědictví, prodej pozemků) MĚSTSKÁ KNIHOVNA POČÁTKY - NOVÉ KNIHY Pro dospělé: Dcera na přání, Janouchová Kateřina Kniha mrtvých, Cornwellová Patricia Lara, Smallová Beatrice Noční touhy - Maxi krimi Na vandru s Reflexem III, Zvelebil Jan Poslední dědička, Smallová Beatrice Před bouří, Chamberlainová Diana V pavučině vztahů, Fieldingová Joy Vikingova žena, Drake Shannon Ženy vidí za roh, Pawlowská H., Nellis A., Obermannová I. Pro děti a mládež: Medvídek Pú Kouzelné slůvko, Disney Walt Poprask na závětrné hoře, Řeháčková Věra Brit na stopě, Daleová Jenny Až přiběhne hříbátko..., Longinová Helena Síla lásky, Francková Zuzana Horská dráha Stopy hrůzy, Hall Andrew 10 POČÁTECKÝ DIVADELNÍ SPOLEK Vás srdečně zve na DIVADELNÍ PLES 20. února 2010 od 20 hod. Sokolovna Počátky Hraje kapela BIG PAPA Předprodej vstupenek - místenek v ceně 100,- Kč Cukrárna, Palackého nám. 16, Počátky Tel.: ,

11 STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE Tentokrát jsem si připravila téma trošku nostalgické, zabývající se nejčastějšími příčinami smrti. Někdo se slovu smrt vyhýbá, v některých rodinách se na toto téma vůbec nehovoří. Pouze však do té doby, než si ta Zubatá přijde vybrat i do kruhu našich blízkých. Myslím si, že je určitě lepší nemít slovo a téma SMRT jako TABU. Až člověk s přibývajícím věkem si uvědomuje, že už má polovinu života za sebou a léta přibývají. Dědeček říká, že Zubatá už loví v jeho řadách! Poctivě chodí svým kamarádům i příbuzným na pohřby. A každý den, který je s námi bere jako dar. Jeho přání jsou: třeba - Dá-li ten Nahoře a dožiji-li se Vánoc, udělám štědrovečerního kroupového kubu. My mladí se tomu smějeme, ale ono to tak strašně utíká! A jednou budeme na jeho místě. Budeme rádi, když se ráno probudíme a nebude nás nic bolet. Jo, jo, musím si postesknout. Své tělo totiž bereme automaticky a teprve až se něco ozve, někde nás loupne a začne něco bolet, víme, že jej máme. Nikdo nenašel elixír mládí, ani živou vodu. A víme, že bylo mnoho mudrců, kteří se o to pokoušeli! A dále víme, že se neustále nejmodernější výzkumné laboratoře a ústavy snaží zpomalit stárnutí. Klonují a mutují buňky, pohrávají si s embrii, enzimy, chromozomy a kdo ví s čím ještě. Možná buďme rádi, že to nevíme! Nikdo z nich však není všemocný a Bůh, aby měl tu moc zastavit stárnutí a zajistit dlouhověkost. Hodně si však může člověk ovlivnit sám! Pokud se budu cpát a své bříško krmit samou uzeninou, bůčkem, zapíjet to alkoholem a k tomu si zapálím cigárko, tak musím vědět, že mi ta Zubatá brzy pohrozí prstíkem! V nejlepším případě mě jenom rozbolí bříško, prasklý žaludeční vředík si vyléčím, a už to nebudu přehánět s tou sice lahodnou, ale když ONI říkají nezdravou stravou. V tom horším případě se dozvím, že mám v břiše či střevě nějaký ten novotvar, kterému se říká rakovina. A tak se začnu potit, modlit a začnu baštit kořínky, bylinky a i tu zeleninku a ovoce začnu brát na vědomí. Zapřísáhnu se, že se změním! A co dál? Čekání je to zhoubné, či ne? A ono, to ve většině případů JE! Ano, popsala jsem to tady s jistou nadsázkou, ale takto to ve skutečnosti opravdu je! Je Vám dobře? Nic Vás nebolí? Možná vás zaujme má osobní zkušenost se smrtí. Tatínek se těšil, až půjde do důchodu, ale nedožil se však 58 let, natož důchodu! Miloval jitrničky, jelítka, uzeninu hlavně špekáčky a to jak s hořčicí, tak i v nálevu jako utopence. Když začal mít střevní problémy, průjmy později i s krví, jako každý chlap mlčel. Nic jiného ho nebolelo a také ta dnešní doba! Říkal si: Nesmím přeci marodit! Vyhodí mě z práce, a co potom? A tak to šlo dál, roky plynuly, až ho rozbolela záda. Bolestí se v práci složil. A to, čeho se nejvíce bál, bylo tady. Začal marodit a chodit na rehabilitace. Po půl roce mu závodní lékařka řekla: Vážený pane, takto by to nešlo! Buď půjdete do nemocnice, nebo do práce! Tatínek si vybral tu nemocnici a nastoupil s teplákovou soupravou na ortopedické oddělení. Tam jej rozhýbávali, elektroléčbou ho šokovali a on poctivě cvičil a cvičil! Ale bolest zad neustupovala. Někoho z lékařů napadlo udělat rozbor krve. A co bylo potom? Ta rychlost, s jakou jej převáželi z ortopedie na onkologii! Říkáte si O jako O, ale už bylo pozdě. Metastáze měl už i v krvi. Diagnóza: rakovina tlustého střeva s metastázami v játrech a uzlinách. Naděje, operace? Ta selhala. V listopadu při operaci zjistili konečné stádium. To tatínek ještě vnímal a měl tolik chutí bojovat. Otázku: Proč právě JÁ?, jsme mu nedokázali zodpovědět. A ošetřující lékařka mu tento definitivní konec vpálila: Umíráte a není žádná naděje! Vyoperovat to nešlo! Přeci máme v dnešní době moderní lékařství a lidský přístup k pacientům. Vím, proč se na ni maminka tenkrát zlobila! Ta paní lékařka mu vzala veškerou naději a chuť bojovat. Tatínek se uzavřel do sebe, nekomunikoval a zkroucený trpělivě snášel bolest. Rezignoval na vše, na manželku, nás děti, vnoučata, a celý svět. Umíral doma ve svém prostředí. Vydechl 2. ledna. Krátká doba po operaci, že jo? I tak se dají strávit Vánoce! Proč to tady ale píši? Zamysleme se nad svým tělem. Zastavme se. Slyšíte, jak Vám buší srdíčko. Toto není SAMOZŘEJMOST! Zkuste chvilku nedýchat, vydržte to co nejdéle! A teď...není to krásné cítit, jak nám proudí do plic vzduch! Naše tělo je jako továrna. Pokud si je zaneřádíme odpadem, hnusem a kdo ví čím ještě, již v mládí, tak se nedivme, že ve stáří budeme mít problémy. Tak jak se navenek zkrášlujeme, opečováváme krémíčky a voníme různými vůněmi, musíme pamatovat i na tělo uvnitř. Nakrmit jej, aby si chrochtalo blahem. Aby nám dobře pracovalo, srdíčko pumpovalo a krev proudila po celém těle a rozváděla důležitý kyslík do každičké buňky v těle, která jej potřebuje. Už toto je prevence před různými nemocemi. A hlavně se člověk lépe cítí a má více energie a chutě do žití a bytí. Co se týká statistiky, nejprve mě zajímala úmrtnost jako taková. V kterém věku se v našem kraji Vysočina nejčastěji umírá. Zemřelí podle pohlaví a věku 11

12 A na konec jsem si nechala příčiny smrti, proč umíráme. Pokračování příště: Kriminalita, dopravní nehody a požáry Ludmila Marková kronikářka 12

13 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 Společenský ples Odklízení sněhu Velikonoce Čarodějnice ze ZŠ máj v Sokolovně Mateřská škola maminkám Den přírody Setkání s důchodci

14 ZŠ výstava dětských prací Šerpování předškoláků Šerpování předškoláků Tradiční pouť Opravy v Počátkách Opravy v Počátkách Rozloučení s létem Setkání se Zdeňkem Troškou

15 POZVÁNKA Kulturní zařízení města Počátky srdečně zve na koncert kapely Poutníci - Country Vánoce Koncert se koná 17. prosince 2009 od 19:30 hodin v sále SOKOLOVNY v Počátkách. Vstupenky v ceně 110,- a 90,- Kč v předprodeji v INFOCENTRU v Počátkách (Horní ulice 87, tel ) nebo 30 min. před představením. Občerstvení zajištěno!!! 15

16 Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky , tel.: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 16

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ROZPIS SBOROVÝCH ZKOUŠEK DO KONCE ŠKOLNÍHO

ROZPIS SBOROVÝCH ZKOUŠEK DO KONCE ŠKOLNÍHO Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA Informační občasník Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. Po delší přestávce, kdy většina důležitých informací se k vám dostávala přes

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

V01_Axel_TITULKA_PRINT.pdf 1 28.2.2013 14:38:39. Rodinný právník. ochráníme Vaše práva

V01_Axel_TITULKA_PRINT.pdf 1 28.2.2013 14:38:39. Rodinný právník. ochráníme Vaše práva V01_Axel_TITULKA_PRINT.pdf 1 28.2.2013 14:38:39 Rodinný právník ochráníme Vaše práva Pokaždé, když podepisujete smlouvu, doufáte, že svým podpisem nedáváte druhé straně šanci Vás převézt. Doufáte, že smlouva

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Company LOGO LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Tisková konference 13.6.2008 LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Účastníci tiskové konference: PhDr. Jan Kohout»Náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Jaroslav Horák»

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE PŘIHLÁŠKA zákonný zástupce dítěte I. dospělý: jméno a datum narození:... bydliště:... telefon, mail:... zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE (Pokud se tábora nezúčastní zákonný zástupce, vyplňte,

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více