Nemocnice v Semilech rozšířila svou činnost o tři nová pracoviště

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocnice v Semilech rozšířila svou činnost o tři nová pracoviště"

Transkript

1 Ročník XVII. Číslo 10 Pátek 30. října 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Grantový program města Semily Sametový večer... 3 Rozhovor s Josefem Hradeckým Benešovský maratón Fotbalové vteřiny Pojeďte s námi za koupáním Opět je tu období, kdy možností jak strávit volný čas není zrovna mnoho. My pro vás máme jednu nabídku, jak s volným časem v měsíci listopadu naložit. Co takhle si jet s námi zaplavat? Město Semily bude opět každou listopadovou sobotu vypravovat autobus zdarma do plaveckých center v Jablonci nad Nisou a v Jičíně. Celkem se uskuteční 4 sobotní jízdy, první jízda začíná 7. listopadu a poslední plavání se uskuteční 28. listopadu. Místo a čas odjezdu zůstalo stejné, tj. odjezd každou sobotu ve 13 hodin z autobusové zastávky na Riegrově náměstí (před drogérií Drobek). V bazénu budete moci strávit 3 hodiny čistého času a pak vás autobus zaveze zpět do Semil. Podrobný rozpis na upoutávce na 3. straně. (mis) Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 12. listopadu od 16 hod. v divadelním sále budovy radnice. Nemocnice v Semilech rozšířila svou činnost o tři nová pracoviště Mezioborová jednotka intenzivní péče, následná péče a následná rehabilitační péče. Tři nová oddělení byla v říjnu otevřena v semilské nemocnici, která v uplynulém období bojovala za udržení stability poté, co s ní VZP nenasmlouvala část ortopedických výkonů. Slavnostního přestřižení pásky na jednotce intenzivní péče se zúčastnili: MUDr. E. Tauchmanová, primářka JIP, Ing. J. Benedikt, ředitel krajské pobočky VZP, Mgr. J. Farský, starosta města a MUDr. J. Krutský, MBA, ředitel nemocnice. Foto. T. Lánský. Vybudování komplexní jednotky intenzivní péče s pěti lůžky přišlo nemocnici na 300 tisíc korun, celá rekonstrukce probíhala za provozu. Oddělení nově slouží pro potřeby chirurgie, ortopedie a ORL a je vybaveno zařízeními na monitoring životních funkcí, infuzními pumpami, ventilátorem pro umělé dýchání a dalšími život udržujícími technologiemi. Díky izolačním úpravám může přijímat i vysoce infekční pacienty. Dalším novým oddělením je oddělení následné péče, které vzniklo v součinnosti s přestěhováním ORL do prostor lůžkové chirurgie a části operačního traktu a přesunutím kožního oddělení do prostor ORL. Oddělení následné péče zajistí péči chronicky nemocným pacientům s délkou hospitalizace od jednoho do tří měsíců. Léčba je zaměřena na poskytování ošetřovatelsko rehabilitační péče v rámci doléčení po prodělaném akutním onemocnění, kde není možná domácí péče. Primářem oddělení se stal MUDr. Pavel Kraťuk. Třetím novým oddělením je oddělení následné rehabilitační péče, které bude sloužit zejména pacientům vyžadujícím chronickou následnou péči při dlouhodobých ortopedických, neurologických a dalších onemocněních. Primářem následné rehabilitační péče se stal Peter Stica. Pojištěnci VZP tvoří téměř 85 % všech našich pacientů, proto bylo naším cílem přivést do naší nemocnice takové obory, jejichž výkony jsou VZP plně hrazené, a které nám zajistí ekonomickou stabilitu, sdělil ředitel nemocnice Jaroslav Krutský. (red) Cena 10 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PONDĚLÍ 30. LISTOPADU 2009 Uzávěrka 18. listopadu 2009 Benešovské osmičce přálo počasí Benešov u Semil přivítal v sobotu 3. října příznivce přespolního běhu na 36. ročníku Benešovské osmičky. Pořadatelé z místní tělovýchovné jednoty jej uspořádali jako úvodní závod Benešovské kombinace 2009/2010 a součást Benešovského běžeckého podzimu. Centrem závodu se stal nedávno zrekonstruovaný sportovní areál v Horním Benešově, který přivítal téměř 90 běžců a běžkyň všech kategorií. Dobrá účast především v dospělých kategoriích svědčí o tom, že benešovský závod si vybudoval své místo v nabitém regionálním kalendáři vedle dalších čtyř závodů v regionu. Pokračování na 16. str. Foto: K. Čermák Vítězem přespolního běhu na 8 km se stal Ondřej Fejfar (TJ Dvůr Králové) s časem 30:11 minut.

2 Strana 2 Semilské noviny ŘÍJEN 2009 Investiční akce ve městě Mateřská škola Pod Vartou (oi) Mateřskou školu Pod Vartou v současnosti navštěvuje 86 dětí. Vzhledem k nárůstu počtu dětí byla zpracována studie nové školky, tak jak je v konceptu plánu rozvoje města. Výsledkem je objekt pro 100 dětí (4 třídy). RM schválila pokračování prací na dalších stupních dokumentace, a to v podobě nízkoenergetického standardu. Na výběr byly předloženy varianty v běžném standardu (odpovídá klasickému zděnému objektu), nízkoenergetickém a pasivním standardu. Rozdíl je obecně v množství tepelných ztrát, a tedy v tloušťce zateplení, kvalitě oken a samozřejmě nákladech na topení. Zatímco energeticky pasivní domy ušetří až 90 procent nákladů na energie, úspory u nízkoenergetických staveb se pohybují od 30 do 60 procent. S tím jsou spojeny samozřejmě i vyšší náklady. K ceně budovy je nutno připočítat náklady na demolice a nutné změny přípojek, hrubě odhadnuté na cca 2 mil. Kč. Město Semily vyhlašuje v souladu s usnesením ZM č /09/ZM ze dne Grantový program města Semily pro rok 2010 Grantové programy pro rok 2010: I. Kulturní akce II. Sportovní akce III. Sociální péče IV. Obecně prospěšné činnosti V. Využití volného času dětí a mládeže Okruh žadatelů: O poskytnutí grantu se může ucházet právnická osoba, nestátní nezisk. organizace, nadace apod., působící na území města Semily. Maximální výše spoluúčasti města Semily na spolufinancování projektu v %: 70 % nákladů na projekt týkající se pořízení hmotného majetku nebo celoroční činnosti, 90 % nákladů na ostatní projekty. Formulář žádosti a pravidla poskytování příspěvků, včetně kriterií jednotlivých komisí, jsou k dispozici na internetových stránkách města (www.semily.cz) a v kanceláři odboru školství, kultury a vnějších vztahů (Husova ul. 82). Řádně vyplněné formuláře se zasílají na adresuměsta Semily (Husova 82, PSČ odbor školství, kultury a vnějších vztahů) nebo předkládají na odbor školství, kultury a vnějších vztahů. Lhůta pro podání žádostí je do Bližší informace: Marie Chlumová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů, 1. patro radnice, tel.: , Náklady na novostavbu dle objemu budovy: Běžný standard ,6 35 mil. Kč +2 mil. Kč Nízkoenergetický standard mil. Kč +2 mil. Kč Pasivní standard mil. Kč +2 mil. Kč Takhle by mohla jednou MŠ Pod Vartou vypadat. Nyní bude následovat vyhlášení výběrového řízení na další stupně projektové dokumentace a dále zajištění dostatečného množství financí. Vizualizace: Atelier Habina s.r.o., Brno. Hasiči v příhraniční oblasti Euroregionu Nisa se domluvili na spolupráci Spolupráce hasičů za účelem předcházení a likvidace následků živelných pohrom v Polsko České příhraniční oblasti to je název nového projektu, který se uskuteční ve spolupráci s příhraničními partnery v Polské republice. Název projektu napovídá, že se bude jednat o spolupráci hasičů v příhraniční oblasti Euroregionu Nisa. K této spolupráci by měly posloužit prostředky z Evropské unie, a to tak, že Evropská unie by poskytla částku ve výši 85 % a jednotlivá města by dala 15 % prostředků z celkové částky určené na nákup různých typů hasičských aut, které jednotky dobrovolných hasičů budou potřebovat ke svému dovybavení a případné spolupráci při krizových situacích v příhraničních oblastech. Semilská veřejnost byla již v roce 2007 informována o podobném projektu, kde vedoucím projektu byl Euroregion Nisa z Liberce. Projekt byl finančně nastaven stejným způsobem i potřeby pro hasiče v podobě nákupů různých typů hasičských aut byly stejné. Rozdíl byl v názvu projektu, a také v počtu účastníků projektu (12). Tento projekt však nebyl monitorovacím výborem v Centru pro regionální rozvoj ČR v Olomouci v roce 2008 doporučen k realizaci. Město Semily však bylo vyrozuměno, že projekt lze podat znovu v příštím období. V letošním roce se proto první setkání partnerů z České a Polské republiky uskutečnilo v Liberci na Euroregionu Nisa již 18. června. Mluvilo se o snížení počtu partnerů, a vyloučení chyb, které se u většího množství partnerů mohou v projektu vyskytnout. Druhé setkání se uskutečnilo v Polské republice u vedoucího partnera v Jelenie Góře dne 12. října Pozváno bylo 6 partnerů: Jelenia Góra, Stará Kamenica a Sklárska Poreba z polské strany, Semily, Turnov a Železný Brod ze strany české. Byl zde kromě jiného upřesněn název nového projektu, určen termín, ve kterém bude projekt probíhat a stanoven termín na podání žádosti. V průběhu trvání projektu se dle dohody uskuteční vždy jedno pracovní setkání u každého z účastníků projektu. V každém městě bude projektu věnována zvýšená pozornost v regionálním tisku, TV a budou zhotoveny upomínkové předměty k předávání vozů. Další jednání budou následovat v nejbližší době. Jaroslav Kocour, MěÚ Semily

3 ŘÍJEN 2009 Semilské noviny Strana 3 Informace z radnice Občané zvolili Téma 2009 pro Semily Koupání ve městě, zaměstnanost a nabídka pracovních příležitostí a soužití s jinými etniky. To jsou podle účastníků ankety tři nejdůležitější témata z hlediska kvality života a životního prostředí v Semilech. Hlasování pomocí anketních lístků se ve dnech zúčastnilo 579 občanů, tedy zhruba 6,5 % obyvatel města. Pozvánka na... Tématem 2009 se pro Semily stalo koupání ve městě, pro které hlasovalo 34 % účastníků ankety. Určitým překvapením hlasování je, že v současné době velmi aktuální otázka nedostatku pracovních příležitostí se umístila až druhá se ziskem 30 % hlasů. Dané téma vyhrálo při obdobné anketě uspořádané v jiných městech a regionech ČR, například v Rumburku, Krnově či ve Svitavách. Na druhém místě, obdobně jako v Semilech, se nezaměstnanost umístila například v Chrudimi. Celkově měli občané na výběr 10 témat plus možnost volby vlastní priority. Jak ukazuje graf souhrnných výsledků, důraz na další otázky byl mnohem menší. Otázka soužití s jinými etniky získala 11 % hlasů a využití geotermální energie, téma důležité pro semilskou radnici, pouze 3 % hlasů. K vlastním prioritám občanů patří například nedostatek laviček a odpadkových košů, lávka přes řeku Jizeru na Ostrov, bezbariérové centrum města, nemocnice či nedostatek parkovacích míst. Tři z účastníků ankety, kteří uvedli kontakt, budou slosování a získají věcné ceny. Slavností ocenění výherců proběhne dne na radnici. Vedle hlasování pomocí anketních lístků měli semilští občané k dispozici i internetovou verzi ankety. Volbu tématu na stránkách výrazným způsobem narušil jeden občan, který hlasoval celkem 28 x pod různými skutečnými jmény semilských občanů. Namátková kontrola ukázala, že daní lidé se ankety nezúčastnili. Z důvodu zneužití bylo proto nutné výsledky internetového hlasování anulovat. Celkové výsledky, uvedené v tomto článku, to příliš neovlivnilo, neboť platných internetových hlasů bylo pouze 32. Akci pro veřejnost ve městě zorganizovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj. Jde o jednu z aktivit ročního projektu Hodnocení stavu životního prostředí města. Ve spolupráci s norským partnerem Institute of Transport Economics Norwegian Centre for Transport Research (TØI) bude pro města Jablonec nad Nisou a Semily vytvořena mimo jiné Zpráva o stavu životního prostředí hodnotící udržitelný rozvoj města. V této zprávě budou zohledněna a detailně řešena i témata vybraná občany při hlasování. Jako jeden z dalších kroků projektu se ve městě na přelomu října a listopadu uskuteční dotazníkové šetření reprezentativního vzorku obyvatel Semil. Cílem šetření je zjistit spokojenost lidí s různými aspekty fungování města a života v něm. Vzhledem k tomu, že šetření bude mít formu řízených rozhovorů tazatele s respondentem, nebudou výsledky ovlivnitelné, jako se stalo u internetového hlasování. Semily se díky tomuto standardizovanému dotazníku budou moci porovnat s jinými městy v ČR a politici získají cennou zpětnou vazbu. Viktor Třebický, koordinátor projektu pro město Semily Veřejná lyžařská škola Semily a město Semily Vás srdečně zvou na již tradiční Vánoční program spojený s rozsvícením vánočního stromu již v sobotu 28. listopadu od 11 hodin na prostranství před městským úřadem na Riegrově náměstí Program Zpíváme a hrajeme u stromečku : hodin žáci waldorfské školy hodin Čekanky, přípravný sbor Jizerky hodin soubor fléten s vánočními koledami hodin slovo starosty Mgr. Jana Farského hodin vystoupení hosta hodin rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled Součástí programu bude charitativní sbírka pro děti, vozíčkáře ze ZŠ Fr. Lad. Riegra. Nebude chybět občerstvení u lyžařů, vánoční svařák, sadařovo tajemství, groček, alko a nealko nápoje a jako překvapení něco k zakousnutí. Za příznivého počasí bude pro děti připraven kopec sněhu s klouzačkou a pozorování kaprů v kádi.

4 Strana 4 Semilské noviny ŘÍJEN 2009 Informace z radnice Sběr BIO odpadu podruhé V průběhu měsíce září byl rozšířen sběr tzv. BIO odpadu z domácností o sídliště Oleška a Pod Nádražím, občané ze sídlišť Řeky a Černý most již BIO třídí druhým rokem. Na stanoviště nádob na směsný komunální odpad byly přistaveny speciální nádoby hnědé barvy s odvětrávacím prostorem na BIO odpad z domácností. Na každou popelnici byly vylepeny samolepky se seznamem odpadu, který je možné do těchto popelnic odkládat. Vývoz nádob probíhá 1,x týdně, vždy v pondělí. Do popelnice na BIO odpad lze odkládat: odpad z pokojových květin a zeleně, trávu, drobné větve, listy, nať, slupky, jádřince a pecky ze zeleniny a ovoce včetně nahnilého ovoce a zeleniny, skořápky z ořechů, zbytky zavařenin, sáčky a filtry z čaje, kávy, lógr, staré pečivo, skořápky z vajec, použité papírové ručníky a utěrky. Odpad lze odkládat do speciální popelnice volně nebo zabalený do papíru / novin, v žádném případě v igelitových taškách nebo sáčcích! Budou-li popelnice obsahovat odpad, který do nich nepatří, nebude moci být znečištěný BIO odpad kompostován a bude odvezen na skládku. Likvidace znečištěného BIO odpadu však bude stát město, potažmo jeho občany, až 3 x tolik, než likvidace BIO odpadu. Město v této souvislosti nezapomíná ani na vlastníky rodinných domů. K vlastním prostředkům se nám podařilo získat od Libereckého kraje dotaci a celkem tak nakoupit a bezplatně zapůjčit občanům celkem 171 kompostérů s víkem o objemu 450 litrů. Pro další informace se obracejte na odbor správy majetku Městského úřadu Semily ( mu.semily.cz, tel.: ). Bc. Lenka Soukupová, odbor správy majetku Upozornění na dopravní omezení v Družstevní ulici Součástí Čisté Jizery v Semilech je i rekonstrukce kanalizace pod železničními tratěmi. Tyto práce se provádí formou protlaku, tzn. z každé strany se vyhloubí stavební jáma a speciálním zařízením se potrubí o průměru 0,5 m protlačí pod kolejemi. Z těchto důvodů dochází k dopravnímu omezení v ulici Družstevní (z obou stran slepá ulice), které bude trvat minimálně do konce listopadu. Ing. Vladimír Bělonohý, odbor investic MIS informuje Změna otevírací doby MIS Od 1. listopadu 2009 dochází k menší úpravě otevírací doby Městského informačního střediska Semily. V období od 1. listopadu 2009 do 31. března 2010 bude informační středisko otevřeno pouze ve všední dny, tj. Po Pá od 9.00 do hodin. V sobotu, neděli a ve svátek bude zavřeno. Turnovsko v akci k dostání i v Semilech Od října tohoto roku jsou na pultě Městského informačního střediska Semily nově k dostání noviny Tur- Hasičská kronika novsko v akci. Zpravodaj je dvou týdeníkem a k dostání je zdarma. Uvnitř novin najdete informace a zajímavosti nejen z Turnova, ale i jeho blízkého okolí. Lenka Mrázová, Městské informační středisko PRAVIDELNÉ SEMILSKÉ TRHY v ul. Ke Stadionu proběhnou mimořádně až 4. úterý v měsíci, tj. 24. listopadu V měsících srpnu a září 2009 zasahovaly jednotky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje územního odboru Semily (HZS LK ÚO Semily) a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí u 121 událostí, ke kterým došlo na území okresu Semily. Z uvedeného počtu 121 událostí, které jsou evidovány HZS LK ÚO Semily, likvidovaly jednotky požární ochrany (dále jen JPO) 48 dopravních nehod, 39 případů technické pomoci, 23 požárů a v osmi případech JPO vyjížděly v souvislosti s planým poplachem. Jedna osoba byla při požárech zraněna. Foto: archiv HZS LK. Ze zápisníku MP Měřit, či neměřit? To je otázka, která zaměstnává nejednu městskou policii. Současná právní norma ukládá při měření rychlosti označit měřený úsek přenosnými dopravními značkami s vyobrazením kamery a nápisy MĚŘENÍ RYCHLOSTI a KONEC MĚŘENÍ RYCHLOS- TI. O smyslu měření za těchto podmínek se dá jistě říci mnohé, ale je jisté, že řidič, který zpravidla rychlost v obci nedodržuje, se nenechá zachytit radarem městské policie, který měří rychlost v označeném úseku. Jako příklad smysluplnosti použití uvedených značek při měření rychlosti městskou policií lze uvést příklad, kdy jsme v měsíci září provedli zkušební měření rychlosti, při kterém byly splněny všechny podmínky, které ukládá současná legislativa. Za celé tři hodiny, po které měření probíhalo, nebyl odhalen ani jeden přestupek spočívající v překročení dovolené rychlosti v obci. Můžeme si položit otázku, zda měření rychlosti za současných podmínek není pro MP Semily spíše ztrátou času. Odpovědí může být reakce některých řidičů poté, co minou přenosnou značku KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI, za níž městská policie již měřit nemůže. Pokud tedy budeme ctít zákon, a to musíme, při měření rychlosti pak řidičům ukazujeme úsek, v kterém mají rychlost dodržet. Otázka tedy zní: Je to ten správný způsob, jak vést řidiče k dodržování rychlosti v obci? Václav Baudys, vrchní strážník MP Semily Z událostí, ke kterým došlo v uplynulých měsících, vybíráme následující: Dne 25. září 2009 ve hodin byl na operační středisko HZS Libereckého kraje ohlášen lesní požár v lokalitě Lesní Zátiší v části Rýžoviště v katastrálním území obce Harrachov. Na místo zásahu byly vyslány 3 jednotky profesionálních hasičů spolu s pěti jednotkami dobrovolných hasičů. Hasiči našli v nepřístupném horském terénu hořící hrabanku, pařezy a lesní porost na ploše 40 x 100 metrů. Požár vznikl na kamenitém svahu s převýšením přibližně 150 metrů. Vzhledem k velkému převýšení museli hasiči sestavit přečerpávací nádrže, s jejichž pomocí čerpadly dovedli vodu na požářiště. Protože se nad Rýžovištěm začal zvedat vítr, nechal v 15 hodin řídící důstojník povolat vrtulník Policie ČR se závěsným vakem, s jehož pomocí se požár hasil ze vzduchu. Hasiči zřídili dvě stanoviště pro čerpání vody, jedno nad Mumlavskými vodopády, druhé na řece Mumlavě pod skokanskými můstky u kterého byla doplňována voda do závěsného vaku pod vrtulníkem. Celkem bylo mezi hodinou provedeno z vrtulníku PČR 20 shozů vody. Hašení požáru z vrtulníku bylo velmi účinné a krátce po sedmé hodině večerní předali hasiči místo požáru zástupcům KRNAP. mjr. Petr Kousal, vedoucí odd. prevence

5 ŘÍJEN 2009 Semilské noviny Strana 5 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Prodej nemovitostí: Pronájem nemovitostí: Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice, lokalita Letná Slap Pozemky pro podnikání Minimální cena: 430 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu zděné garáže v ul. Bítouchovská, Semily (za zámkem) Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 3194/48, 3194/57, 3194/6 pro výstavbu bytového domu o výměře m 2 Lokalita: Semily část Podmoklice, ul. Brodská Minimální cena: 460 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji pozemek pro výstavbu rodinného domu par. č. 3125/1 o výměře m 2 Minimální nájemné: 615 Kč/měsíc + 19% DPH KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu garáž o velikosti 19 m 2 v objektu č.p. 555, ul. Pod Vartou - ŠKOT Semily Minimální nájemné: 600 Kč/měsíc Bližší informace: tel nebo , ; Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu rodinný dům č.p. 10 s vedlejší stavbou a se zahradou, 1 bytová jednotka v ul. Pekárenská, Semily, část Podmoklice Lokalita: Semily, Cimbál (při silnici na Vysoké nad Jizerou) Minimální cena: 250 Kč/m 2 KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu bytových domů o výměře cca m 2 Lokalita: Řeky, Semily část Podmoklice Minimální cena: 5, Kč + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře m 2 Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů Lokalita: Semily, Vinice (celkem 10 pozemků) Minimální cena: 440/m 2 KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji část pozemků par. č. 108, 109 a 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2 Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Minimální nájemné: Kč/měsíc Nutné opravy: cca 47 tis. Kč (bude započteno oproti nájmu) KONTAKT: Tel.: nebo , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti (45,15 m 2 ), č.p. 555, ul. Pod Vartou ŠKOT, Semily (I. kategorie) Minimální nájemné: 49,17 Kč/m 2 /měsíc Bližší informace: tel nebo , ; Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu nebytové prostory o velikosti 53 m 2 (2 místnosti) ve II. poschodí č.p. 457, ul. Tyršova, Semily Minimální nájemné: 250 Kč/m 2 /měsíc Bližší informace: tel nebo , ; Info: (úřední deska odbor správy majetku)

6 Strana 6 Semilské noviny ŘÍJEN 2009 Dopravní nehody Na okrese Semily bylo v září policií vyšetřováno 47 dopravních nehod, při kterých byli 2 účastníci nehod zraněni těžce a 22 lehce. Hmotné škody byly odhadnuty na 2,183 miliónů korun. 7 viníků dopravních nehod řídilo vozidlo pod vlivem alkoholických nápojů. Dopravní nehodou měsíce je tentokrát ta, při níž došlo ke spáchání trestného činu. V sobotu 5. září ve tři čtvrtě na deset dopoledne jel po silnici III. třídy v Benešově u Semil, ve směru na Jilemnici, osmatřicetiletý řidič s osobním automobilem tov. značky ŠKODA Fabia. Jel nepřiměřenou rychlostí a při průjezdu pravotočivou zatáčkou dostal na mokré vozovce smyk. V protisměru v té době přijížděl jiný osobní automobil, jehož duchapřítomný řidič bleskovou reakcí strhnutím řízení vlevo zabránil čelní srážce. Fabia následně sjela na levé straně z vozovky a narazila do zaparkovaného os. automobilu tov. značky AUDI A 6 Avant. Po nehodě řidič zastavil, ale po několika okamžicích z místa nehody ujel. Policií byl ale zakrátko vypátrán v místě bydliště a bylo zřejmé, že je pod vlivem alkoholu. Při opakovaných odběrech krve hladina alkoholu přesáhla hodnotu přes 2,5 promile. Řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až tři roky nebo peněžitý trest od 2 tisíc do 5 miliónů korun nebo zákaz řízení motorových vozidel na 1 rok až 10 let. Foto: DI Semily. komisař Bc. Milan Čermák, vedoucí DI Semily Různé Podkrkonošská společnost na sklonku roku nezahálí Skončil Krakonošův trojboj, děti odjížděly s nadšením a já jsem opět již po několikáté slíbila všem, že něco napíšu do Semilských novin. A když jsem začala psát, uvědomila jsem si, že těch našich akcí bylo daleko víc a ráda se s nimi za Podkrkonošskou společnost přátel dětí zdravotně postižených pochlubím. Hned první školní den jsme připravili akci Škola volá Volá škola, na kterou jsme pozvali novopečené školáčky, jejich mladší kamarády ze školek a ostatní děti, které si chtěly zpříjemnit první den školy. V Kulturním centru Golf Semily jim krátké pohádkové představení zahrála paní Enochová z Divadla Rolnička z Liberce. V Semilech paní Jitka Vavřinová a v Jilemnici pan Malý připravili malou výstavku zajímavých knížek pro malé čtenáře. Každý účastník výstavy odcházel i s drobným dárkem z dětské tomboly. Naše rodiny a naše kamarády z denních zařízení a center jsme ve čtvrtek 10. září pozvali na dvě akce. Tou první byl výlet do Jičína Města pohádky, kde Sdružení Apropo spolu s Městskou knihovnou v Jičíně připravily pro děti se zdravotním postižením akci Pomalu, jinak, ale s vámi. Hráli jsme si, soutěžili, malovali, zhlédli divadlo. Ti starší vyrazili do Havlovic na Krakonošovu zahradu, kterou již posedmé zorganizovali naši přátelé z Ústavu sociální péče pro mládež Čtyřlístek Markoušovice. Za krásného počasí jsme hráli kuželky, minigolf, házeli na cíl, odvážní zkoušeli trampolínu, projeli jsme se koňským povozem. Z mnoha našich akcí se stala tradice. Patří k nim i sportovní klání pro zdravotně postižené Krakonošův trojboj, které jsme poprvé připravili v roce Letošní Krakonošův trojboj byl rekordní, skoro 200 účastníků včetně nutného doprovodu z 15 zařízení z celé republiky. Soutěžilo se v běhu na krátkou vzdálenost, hodu papírovou krabicí a skoku z místa. Speciální trojboj mají vozíčkáři. První kategorií byli nejmenší závodníci do 12 let z dětských center. Vyhrál T. Redlich z DC Jilemnice. Druhá kategorie byla pro děti do 12 let ze základních škol speciálních a vyhrál ji J. Sivák ze ZŠS Tanvald. Vítězství v kategorii let patřilo O. Němcovi (DC JM). Ti velcí jsou již rozděleni na chlapce a dívky starší 18 let. Dívky vyhrála těsným rozdílem Míša Vejslavová z Diakonie Světlo Vrchlabí, chlapce Radek Veselský z Domova pod skalami Kurovodice. Kategorii vozíčkářů vyhrál Jan Dudiňák ze ZŠ F. L. Riegra Semily. Sociální služby Jakpak je dnes u nás doma Jak se žije obyvatelům domova důchodců v Semilech? To je zajisté otázka, kterou si občas někteří z nás položí. Proto bychom čtenáře Semilských novin rádi informovali o čilém kulturním životě našich obyvatel. V poslední době jsme se zúčastnili několika zajímavých kulturních akcí. S pomocí několika dobrovolníků, kteří řídili vozíky se seniory, jenž se již hůře pohybují, jsme navštívili Semilský Pecen. Dokonce jsme se zařadili na konec procházejícího průvodu. Bylo nádherné počasí a všichni si pochvalovali bohatý kulturní program. Každý si také dal s chutí něco na zub z nabízených dobrot. Spokojenost a dobrá nálada byly odměnou pro všechny, kteří se ve svém volném čase věnovali našim seniorům. A tímto bych jim také ještě jednou ráda poděkovala za jejich ochotu a milý přístup. V krásném počasí, které panovalo v minulých dnech, jsme hojně využívali možnosti pobytu na naší nové zahradě. V září jsme mimo jiné uspořádali opékání buřtů. Odezva byla veliká, mnoho obyvatel našeho domova si s potěšením přišlo opéci buřtíka na ohýnku, zavzpomínat na časy minulé, posedět si a zazpívat za doprovodu harmoniky. K chuti přišla i sklenička piva. Z dalších akcí, na které bychom neměli zapomenout, jsou Semilské impulzy. Na nichž jsme se prezentovali informacemi o našem zařízení, fotografiemi ze života domova a výrobky našich obyvatel. V sobotu 3. října jsme se Impulzů také osobně zúčastnili. Bylo na co se dívat. Všichni byli spokojení a domů se vraceli s veselou náladou. Takto krásně a s pozitivním pohledem na svět jsme se rozloučili s babím létem, abychom načerpali dost sil na přicházející paní Zimu. Iveta Vokřínková, vedoucí přímé sociální péče Závodníci ze ZŠ F. L. Riegra: J. Dudiňák a D. Mühlfait. Závodníkům fandil sám vládce hor Krakonoš, který nám přivedl do údolí nádherné slunečné počasí. Velký dík patří Mgr. K. Strnadovi, řediteli ZŠ Dr. F. L. Riegra, za pomoc děkujeme i řediteli SEDDMY J. Zajícovi a všem dalším, kteří měřili, zapisovali a počítali. Finančně na akci přispělo město Semily, místostarosta V. Šimek slavnostně trojboj zahájil, dále Liberecký kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A na závěr zvláštní poděkování žákům devátého ročníku ZŠ Dr. F. L. Riegra. Dělali účastníkům průvodce, měřili, zapisovali a zařizovali vše, co bylo právě potřeba. Byli skvělí. A co připravujeme? Sportování s Podkrkonošskou chystáme v listopadu, první prosincový víkend strávíme s rodinami na Benecku. Začaly též přípravy na 13. ročník festivalu Patříme k sobě. Jak jsem psala na začátku, nezahálíme. Za Podkrkonošskou společnost Jarmila Kuželová

7 ŘÍJEN 2009 Semilské noviny Strana 7 Prázdninový program Zrnka naděje Jílovecká ulice v Semilech se třemi památkově chráněnými chaloupkami začala ožívat pod rukama členů dvou spřátelených organizací: o.s. Zrnko naděje a CPR M.E.D. Prázdninový program 2009, který byl realizován ve vzájemné spolupráci, naplnil letní dny různorodou činností. 2. prázdninový turnaj v ruských kuželkách Od zrnka ke koláči se povedl. Nikdo z jeho účastníků nezůstal bez odměny. V areálu zelené roubenky pod vedením Lenky Hřibové proběhly tvořivé dílničky, loutková divadélka a angličtina Teddy Bear English pro začátečníky i ostatní. Na zahradě Zrnka v rámci pravidelných čtvrtků probíhalo společné vaření obědů, nácvik soudržnosti v komunitě lidí s podobným osudem aj. Každé pondělí se od 9 hodin pod vedením Lenky Vanclové konal kroužek Ruské kuželky, který navštěvovali klienti z domu Tereza z Benešova u Semil. Ten byl zpestřen ve dnech Skautská hlídka Veleúspěšná Afrika 20. července a 31. srpna dvěma prázdninovými turnaji s velkou účastí nejen z řad domácích, ale i široké veřejnosti. Oblíbené výletování bylo zahájeno účastí na Pochodu Račí stezkou pořádaném Klubem českých turistů ze Semil. Dalším pochodem, který zpestřil letní prázdniny, byl 1. ročník Pochodu s Bobinou až na Kozákov, který naše sdružení pořádalo 22. srpna. na výletech zajišťujeme bezbariérovou dostupnost pro vozíčkáře za pomoci dobrovolníků. Prázdninový program 2009 v Jílovecké ulici oslovil mnoho lidí, kteří jsou různě společensky postaveni a zaměřeni. O. s. Zrnko naděje se v současnosti nachází v třetí etapě před dosažením návrhu plánu hlavního cíle: vytvářet bydlení v rodinném charakteru pro lidi se zdravotním omezením v komunitě pro věkově neohraničené společenství lidí. V současnosti vytváříme prostor pro setkávání lidí s podobným osudem, a proto vzniklo posezení na zahradě U Slimáka, které je otevřeno od července i pro veřejnost. Provozní doba je po až pá od 10 do 17 hodin. Pořádají se zde plánované akce sdružení, společenské víkendové akce veřejné nebo (po domluvě) soukromé pouze pro komunitu. Více se čtenáři dočtou v informačním dvojměsíčníku Infolisty Zrnka, které vydává o. s. Zrnko naděje v elektronické podobě na www. zrnko-nadeje.cz v rubrice Infolsty Zrnka. Zpravodaj v tištěné podobě si můžete zakoupit za 15 Kč v sídle sdružení Jílovecká 191., Semily. Na závěr patří ještě poděkování všem sponzorům, kteří podporují činnost našeho sdružení. Za o. s. Zrnko naděje Lenka Vanclová Sluší se, abychom veřejnost informovali o výsledku již šesté sbírky, nazvané lapidárně Postavme školu v Africe. Z prostředků vybraných v minulých letech bylo postaveno a vybaveno nejen devět základních škol v Etiopii pro dvě tisícovky dětí, ale také se pořídily dva hluboké vrty, přinášející lidem něco, co je tam opravdu vysoce ceněnou vzácností zdravotně nezávadnou pitnou vodu. Sbírka probíhala v době, jež nebyla zrovna ideální hospodářská krize, nezaměstnanost, rozhádaná politická reprezentace naší republiky, znechucení občanů z trapných afér, svědčících o malé zodpovědnosti, nedostatku demokratické kultury a právního vědomí... O to více překvapil výsledek sbírky, jíž se po tři říjnové dny s velkou obětavostí věnovaly skautky Včela, Želva, Hedvika, Píďa a Piňakoláda a skauti Kohout, Harry a Sokol. Většinou jsme se na úřadech, školách a závodech setkávali s pochopením, protože organizace Člověk v tísni i Junák se zatím těší široké důvěře. Někde se ředitelé institucí do akce osobně zapojili a nejen šli sami příkladem, ale ještě nám vytvořili optimální podmínky. Veleúspěšná byla sbírka na Gymnáziu I. Olbrachta, na Integrované střední škole, na základní waldorfské škole a waldorfském lyceu, Okresním soudu, Finančním úřadě, v Tiskárně GLOS, v Muzeu a Pojizerské galerii, Městské knihovně nebo třeba v pobočce Krajské hygienické stanice, abychom uvedli aspoň ty nejvstřícnější. Jinde přispěli alespoň po korunce, v několika případech nás vítala jen zavřená brána. Přispívali všichni lidé mladí i důchodového věku, úředníci i dělníci, podle svých možností i podle velikosti svého srdce. Jedinkrát jsme se setkali s projevem otevřené nevole, když se jistý úředník odmítl na sbírce podílet se slovy, že černé nepodporuje přejeme mu, aby se jeho děti nikdy nedostaly do nouze a bídy, v níž žijí jejich afričtí kamarádi. A jak to tedy dopadlo? V Semilech, a poprvé i v Libštátě a Lomnici nad Popelkou, vybrali skauti a skautky Kč, a když jsme k tomu přidali náš výdělek z prodeje bramboráků na zářijovém Semilském pecnu, mohli jsme na konto o. p. s. Člověk v tísni ( /0300) odeslat skvělých Kč! Poděkování si zaslouží již zmínění junáci a skautky, kteří sbírku společně se Semi, Veverkou a Libou připravili, Kaštan za své fakt černošské bubnování na Riegrově náměstí a městský úřad za vstřícnost. Především ale patří dík všem našim milým Semilákům, kteří dobře vědí, že tato pomoc dojde svého cíle a možná se jim po letech v nějaké podobě vrátí. Pokud by někdo ještě rád přispěl, může tak učinit na uvedený účet u ČSOB nebo poslat textovou zprávu DMS Afrika v hodnotě 30 Kč na telefonní číslo Ivo Navrátil Náš tip na dobrou knihu Podzimní počasí v mnoha z nás vyvolává zasmušilou náladu. Myslím, že dobrá kniha je v mnoha případech tou pravou pilulkou pro její zlepšení. Zvlášť, když ji napíše britský prozaik David Lodge. Jeho profesorská trilogie Hostující profesoři, Svět je malý a Pěkná práce vyšla ve třiceti jazycích a proslavila ho po celém světě. Hlavním hrdinou jeho nejnovějšího románu Nejtišší trest je penzionovaný profesor lingvistiky, který postupně přichází o sluch a nedorozumění při hovoru s ostatními lidmi a především téměř hluchým otcem jsou příčinou absurdních situací. Výborný překlad Richarda Podaného umocňuje zážitek při čtení této knihy. Druhá kniha dnešního sloupku je také od evropského autora, ale z jiného regionu. Arto Paasilinna je momentálně nejznámější finský spisovatel a pokud jste se s jeho tvorbou ještě nesetkali, vřele doporučuji. Většina jeho knih se věnuje vážným věcem stáří, krizi středního věku, touze po svobodě, ovšem tím veškerá vážnost končí knihy jsou plné humoru a jsou velmi čtivé. Zatím poslední kniha finského prozaika je z trochu jiného soudku, hlavním hrdinou je Rutja, syn Ukka hromovládce, nejvyššího pohanského boha starých Finů. Rutja je seslán na zem a jeho úkolem je vrátit Finům víru ve veselé staré bohy. Po prvním seznámení s několika současnými Finy ale začíná pochybovat, jestli se mu něco takového vůbec může podařit. Pokud se chcete dozvědět, jestli byl Rutja úspěšný a přitom se skvěle pobavit, přečtěte si knihu Syn boha hromovládce. Krásný listopad s novými knihami přeje Jitka Vavřinová Knihkupectví Hobit

8 Strana 8 Semilské noviny ŘÍJEN 2009 Ohlasy čtenářů Co je špatného v Semilech II. V Semilských novinách ze dne 31. srpna 2009 byl zveřejněn článek pana Králíčka pod titulkem Co je špatně na stavbě kina Jitřenka? Navazuji tak na pokračování toho, co považuji za špatné v Semilech a co nebylo možné otisknout najednou, v jednom čísle vydání Semilských novin. Skladiště knih v centru města nebo muzeum knih? Nevím, jak mám porozumět vysvětlování starosty, že při přípravě projektu od začátku spolupracovali s pracovnicemi knihovny, že předkládaly své připomínky, upravovalo se řešení, přemisťovala oddělení. Chce snad starosta těmito argumenty vysvětlit světu, že v centru města budeme mít moderní a fungující knihovnu? Připomeňme si předně důvody, kvůli kterým se knihovna stěhuje. Jak starosta sám píše ve svém komentáři, současné prostory jsou nedostatečné, dispozičně zastaralé a nevhodné nebo-li je potřeba více místa. Knihovna se tedy stěhuje jenom kvůli většímu prostoru pro uskladnění knih a vůbec to není proto, že by se snad knihovna měla proměnit v moderní komunitní centrum s učebnami, výpočetní technikou a novým softwarovým vybavením. Představa starosty o moderním komunitním centru, jak novou knihovnu rád nazývá, by se tak dala přirovnat k počítači s internetem a jednou čítárnou v knihovně. Dodnes například městská knihovna neumožňuje vyhledávat v knižním fondu na internetu a jen kvůli takové banalitě městská knihovna dnes musí žádat o grant na nový knižní systém Calvius. Uvědomme si, že jde přitom o běžnou službu v nabídce každé druhé venkovské knihovny a o investici v řádu 20 tis. Kč (dle objednaných modulů). Pokud bych tedy měl brát slova starosty o moderní knihovně vážně, potom bych se měl ptát, co si pod pojmem moderní knihovny vlastně představuje. Zatím jsem dospěl k názoru, že dle starosty Farského je moderní knihovna ta, která bude mít nejhezčí regály s knihami a čítárnu. Co se týče nových regálů v Jitřence, bude taková knihovna jistě nejmodernější v celém Libereckém kraji, ale otázka je, co nového to přinese lidem v Semilech? Peníze z evropské unie nás nic nestojí, a proto je možné je utrácet jak je libo. Starosta Farský se dušuje, že tento názor zazněl možná v nějaké souvislosti na zastupitelstvu, ale nikoliv z jeho úst. Ovšem podíváme-li se blíže na megalomanský projekt za 92,74 mil. Kč, který nás bude stát z městské kasy 27,2 mil. Kč a porovnáme to, s viz výše zmíněným projektem rekonstrukce zámku v Lomnici nad Popelkou za 54 mil. Kč, který bude stát městskou kasu v Lomnici pouhé 4 mil. Kč, potom musím říci, že tuhle větu zřejmě starosta neřekl, ale tuhle větu doslova a do písmene naplnil svými činy. To, že o projektu rozhodovali lidé, kteří skutečnou hodnotu peněz neměli fakticky ještě možnost poznat, je pro starostu jen úsměvným dovětkem, ale pro mě osobně je to důvod zamyslet se nad tím, jestli právě tohle není důvod nesmyslného zadlužování města, jestli právě tohle není důvod, aby se pan Farský začal vážně obávat o své znovuzvolení příštím starostou. Zatím si je pan Farský jistý a o svém znovuzvolení nepochybuje, jenže je takový postoj bez špetky sebereflexe, ve světle těchto faktů a čísel, správný? Skutečně je správné, že starosta nepochybuje o zveřejněných číslech, o daných slibech, o proměnlivých názorech lidí a dopadech jeho činů na další chod města? Dle starosty je však takový projekt dlouhodobě udržitelný a pro město přínosný. A pokud mám na základě reakce starosty Farského na článek pana Králíčka říci, co je tedy špatného v Semilech, říkám jediné: Tohle město nefunguje jako dobrá rodina, kde by si lidé mohli sami říct, co chtějí, kde volení zástupci nenaplňují přirozené právo svých občanů, ovlivňovat věci veřejné přímo. Tomáš Trojan Reakce starosty na článek Tomáše Trojana Ačkoli se mé jméno v článku vyskytuje mnohokrát, vyskytuje se pořád ve stejných spojeních. A já si dovolím využít svého práva znovu neopakovat jasné odpovědi a ušetřený čas věnovat práci pro město, pro jeho občany. Ne z obavy o znovuzvolení. Ale z potřeby pocitu smysluplnosti svého konání. Mgr. Jan Farský, starosta města Semily Plýtvání tiskařskou černí V posledním čísle Semilských novin jsem si přečetla další z mnoha příspěvků pana Trojana. Je z něj opět evidentní, že jeho studna kritiky je opravdu bezedná, proto jsem se rozhodla reagovat. Každý, kdo sleduje zasedání města nebo je čtenářem Semilských novin ví, že tento občan je neúnavným kritikem a diskutérem. Především chci připomenout základní pravidlo, že smysluplná kritika by měla být zároveň konstruktivní, čili jejím výsledkem by měl být přinejmenším nástin východiska, řešení či postupu. V příspěvcích pana Trojana se s podobným přístupem nesetkáte. Jeho prvotním a i posledním záměrem je zřejmě kritika všeho, co zástupci města Semily činí, činili či činiti budou. Připadá mi to jako plýtvání novinovým papírem, tiskařskou černí (neměl by p.trojan založit vlastní plátek a neplýtvat místem v Semilských novinách, když každý jeho příspěvek je jenom odvarem toho předchozího?), stejně jako plýtvání časem a energií zástupců města, kteří už několik let se železnou pravidelností a vpravdě svatou trpělivostí donekonečna odpovídají na jeho neustále stejné bezduché připomínky. Když budu vycházet jenom z jeho posledního příspěvku čeho chce dosáhnout kritikou přestavby kina? Jaký je cíl jeho úvah? I po několikerém přečtení článku jsem se k odpovědi na tuto podstatnou otázku nedopracovala. Zastavit rozběhnutý projekt přestavby kina se všemi důsledky? Jak o optimálnosti přestavby vypovídá množství vyvážené suti? Chce snížit její objem ve snaze chránit životní prostředí a zabránit zahlcení skládky? Nebo jiný, ušlechtilejší cíl, který jsem mezi řádky nebyla schopna vyčíst? A proč akci podobným způsobem kritizuje v době, kdy součastní zastupitelé jak představitelé koalice, tak opozice dovedli navzdory všem překážkám a odlišným názorům dojít ke kompromisu podoby tolik diskutované budovy a realizovat občany tolik očekávanou přestavbu? Odporuje si, pokud uvádí, že kino bylo zavřeno pro naprostý nezájem obyvatel města, a jedním dechem zároveň presentuje názor, že multikulturní využití stavby je megalomanské, mohlo dojít jenom ke zprovoznění kina. K návrhu na investici do přestavby budovy bývalého Polyformu-to pan Trojan opravdu zaspal o demolici této budovy bylo víceméně rozhodnuto již za éry předchozího zastupitelstva. A polemizovat o vhodnosti přestavby v době, kdy probíhá konečná fáze demolice, je opravdu ztráta času. Mám naprosto oprávněný názor, že pokud by se realizovala výstavba bazénu či kulturního domu, p.trojan by upozorňoval na fakt, že se zastupitelstvo mělo zasadit nejdříve o opravu kina Jitřenka nacházejícího se v centru města. Aby moje kritika byla zároveň podnětná pane Trojane, nechte vedení města dělat svoji práci, neodvádějte jejich pozornost od skutečných problémů svými neustálými výpady, donekonečna se opakujícími argumenty a nicneříkajícími rádoby fakty. Tím prokážete skutečný nadhled a snahu o zlepšení života v našem městě. Neznám Vaše profesní zaměření, ale jistě se najde oblast, ve které byste se mohl angažovat a toto úsilí jistě mnozí občané ocení. Investujte svůj potenciál do konstruktivního postoje k dění v našem městě. Váš neustále destruktivní přístup bez jakékoliv koncepce je vpravdě únavný. L. Navrátilová, Semily Reakce Tomáše Trojana na článek L. Navrátilové Děkuji za názor. Domnívám se, že každý autor článku by měl mít vždy právo posledního slova, a protoževy již na mou reakci nemůžete reagovat v jednom vydání Semilských novin, zůstávám tedy pouze u poděkování za názor. Bohužel, pokud bych komentoval Váš příspěvek bez možnosti Vaší reakce na můj komentář, podílel bych se tak nepřímo na skryté cenzuře. Budu-li chtít někdy reagovat, učiním tak v dalším vydání Semilských novin nebo v případě, že mě sama o reakci na Váš příspěvek požádáte. Právo posledního slova respektuji nejen v novinách, ale i v interpelacích na zastupitelstvu, protože právo posledního slova je nejen známkou svobody projevu, ale také slušnosti.

9 ŘÍJEN 2009 Semilské noviny Strana 9 Ohlasy čtenářů V Semilech zataženo Kdo se zajímá o dění v Semilech, tomu nemohlo a nemůže ujít, že městskými politiky kdysi slavnostně prohlašovaná otevřenost je systematicky zatlačována do pozadí. Kdo ví. Možná jsou na vině ohlasy na městské investiční akce. Možná je to jen známka blížících se voleb. Například zdánlivě bezvýznamným prohřeškem proti otevřenosti je zásah do veřejné diskuse na webových stránkách města. Byť jste řádně registrovaní, od určitého data se do diskuse nepřihlásíte. Na vině je změna přihlašovacích pravidel. Původní řádně registrovaní účastníci přišli o svá přístupová hesla ze dne na den. O této skutečnosti je však nikdo neinformoval. Přihlásit se můžete nově. V souladu s pokyny při odkazu na registraci vyplníte příslušné identifikační údaje. Tyto odešlete a současně jste vyrozuměni textem, že na Vámi zadanou ovou adresu Vám bude zasláno potvrzení opravňující k přístupu na veřejnou diskusi. Teprve pak bude Váš účet aktivní. Můžete si to vyzkoušet. Osobně jsem tento krok udělal koncem září. Do dnešního dne nedorazilo nic. Linka Dotazů a odpovědí nabízející se rovněž na webových stránkách města skrývá omezené možnosti otevřenosti mnohem důmyslněji. Vámi položený dotaz se v rubrice objeví až spolu s případnou odpovědí. Respektive ke zveřejnění dotazu dojde pouze tehdy, shledá-li někdo jeho zveřejnění za vhodné a možné. Je tak pouze na vůli příslušného úředníka jak naloží s Vaším dotazem. Řada dotazů tak může končit v pomyslném koši. Proč není samostatně zveřejněn dotaz a poté i odpověď? Na to si musí umět odpovědět každý sám. Dejme tomu, že výše popsané skutečnosti patří mezi morální prohřešky jednotlivců. Nebo že jen dochází k neplnění předvolebních slibů. Na první pohled by se mohlo zdát, že do práv občanů zasahováno není. Opak je však pravdou. Určitá absence schopnosti vést komunikaci s občany při veřejných projednáváních, vedla k návrhu zásadní úpravy jednacího řádu. Městským zastupitelstvem byl upraven jednací řád v bodě dotýkajícím se možnosti občanovi vyjádřit se. Velmi zjednodušeně řečeno, zastupitelstvem byl schválen akt známý semilským občanům pod pojmem dvakrát a dost. Početní převahou zastupitelstva nebyl respektován fakt, že jednací řád není typickým zákonem, ale že jde o interní dokument, který je závazný pouze v rámci subjektu, který jej vydal. Jednací řád zastupitelstva tedy nemůže stanovit práva ani povinnosti komukoliv Ze dne na den, avšak po včasném upozornění... Na úvodní stránce diskusního fóra byl minimálně 7 dní před dnem změny pravidel registrace umístěn upozorňující text, který avizoval zrušení stávajících účtů a následný postup, jak při nové registraci postupovat. Že tomu tak opravdu bylo, lze zjistit z některých starších reakcí v diskusi. Ano, mohlo se stát, že pravidelného návštěvníka diskuse tato informace včas nezastihla např. z důvodu dlouhodobé absence přístupu k internetu. jinému než samotným zastupitelům. Právo, jako takové, je stanoveno zákonem, který zmocňuje zastupitelstvo, aby jednacím řádem toto právo konkretizoval, v přiměřené míře omezil, ale v žádném případě vyloučil. Omezit možnost občanovi veřejně se vyjádřit je jednoznačně porušením jeho práv. Ani přes četná upozornění občanů s odvoláním na stanoviska Ministerstva vnitra však nedovedla přimět rozhodnou část zastupitelstva k přijetí nápravy. A tak občanům, chtějí-li se domoci svých práv, nezbývá dnes nic jiného, než se obrátit s podnětem na dozorovou instanci (v tomto případě Ministerstvo vnitra). Otázkou je, zda je toto řešení pro město Semily šťastné. Inu, kdo ví. Třeba se v tom příšeří podařilo opravdu něco přehlédnout. Josef Králíček, Semily Reakce starosty na článek Josefa Králíčka Otevřenost je dlouhodobě prioritou města. Mimochodem město Semily bylo v roce 2008 vyhlášeno jako nejotevřenější v rámci ČR a podle reakcí médií Semily zůstávají v otevřeností stále příkladem v rámci celé ČR. Na internetových stránkách byly v posledních dvou letech provedeny úpravy, které si vynutili uživatelé svým přístupem. Pokud někteří vystupují pod různými jmény, pokud diskutují sami se sebou, pokud se dokonce vydávají za různé lidi, pak taková komunikace zcela ztrácí smysl. Abychom však byli přesní svůj registrační krok jste neučinil koncem září, nýbrž počátkem října. Nebuďme však malicherní. V domnění, že jste se podrobně seznámil s pravidly registrace, jsme očekávali Váš následný krok spojený s autorizací, ať už elektronickou, osobní nebo písemnou. Evidentně došlo k nedorozumění a za tento fakt se osobně omlouvám, a předpokládám, že v současné době je již vše v pořádku. Podrobnosti o novém způsobu registrace je možné nalézt v diskusních skupinách Věci veřejné II / Jak se zaregistrovat do diskuze, kde uživatel také najde informaci, že je třeba se do diskuse zaregistrovat znovu, ovšem již pod SKUTEČNÝM jménem a příjmením a pro ověření totožnosti je třeba vybrat jednu ze tří možností. Posléze bude uživateli účet aktivován. Ve stejném duchu jsem i reagoval na Vámi položený dotaz na v dotazech a odpovědích dne Michael Prokeš, správce diskusního fóra Proto bylo přistoupeno k registraci, která zaručuje, že pod Vaším jménem vystupujete skutečně Vy a nikdo jiný. Je to technicky náročné. Bohužel se tato úprava dotkla i diskutujících, kteří respektovali pravidla. I pro ně ale změna znamená, že pokud napíší svůj názor, tak nezapadne ve vlně anonymů. Snad to povede k resuscitaci diskusního fóra. Dotazy a odpovědi dotazy v koši nekončí. Jsou zveřejněny současně s odpovědí. A proč se neobjeví hned? Protože někteří přispěvatelé nedodržovali pravidla a vedli přes tuto rubriku diskuzi. Proto se pravidla musela stanovit a začít vyžadovat. Stále ale platí, že na položenou otázku je zveřejněna odpověď. Jednací řád. Kterýkoli občan může vystoupit v bodu interpelací dvakrát s pětiminutovým příspěvkem, v kterém předloží své podněty, dotazy či připomínky na členy zastupitelstva. Je to právě ta Vámi avizovaná konkretizace, přiměřené omezení, ne už však vyloučení. Snaha je odpovědět hned, pokud to není možné, nebo tázající se není s odpovědí spokojen, může vyžadovat odpověď písemnou. Proč to vzniklo? Protože původní pravidla nebyla dodržována a pro nekonečné výstupy jednoho občana se další nedostali ke slovu. Navrhujete podat v této věci podnět na Ministerstvo vnitra. Možná Vám ušetřím práci, když Vám sdělím, že v září tohoto roku už jednací řád ministerstvo kontrolovalo a nijak toto ustanovení nepřipomínkovalo. Ale máte samozřejmě na podnět právo a pokud chcete, udělejte to. Výsledek budu plně respektovat. Stejně jako bych respektoval výsledek soudu, kterým jste nám hrozil, když jste nedostal Vámi požadovanou odměnu 120 tis. Kč při Vašem odchodu z čela Technických služeb. Shrnuto a podtrženo. Pokud považujete za potlačování otevřenosti to, že anonymové nemohou kdykoli a cokoli vyvěsit na internetové stránky města, pak Vám Váš názor vyvrátit nemohu. Já výše uvedené kroky považuji za (i když vynucené) pro kvalitní komunikaci potřebné. Internet je nové médium. A všichni se s ním učí teprve zacházet. A někteří ho chtějí zneužívat. Ale stejně jako nerozmístíme po městě vývěsní plochy pro výlep anonymů, stejně tak nemůžeme mít na městských stránkách vývěsku pro anonymy. A tím se naše původně funkční stránky postupně staly. Téma otevřenosti není zdaleka jen o internetových stránkách. Jsou to další a další formy naplnění: zveřejňování výběrových řízení včetně hodnocení a smluv na internetu, vysílání nezkráceného záznamu ze zastupitelstva, dopředu zveřejňované podklady do zastupitelstva, veřejná setkání s občany k řešeným tématům, dotazníkové akce atd. A samozřejmě i otevřenost úřadu. Považuji za samozřejmé, že se na mě kterýkoli občan v jakékoli věci může obrátit telefonicky (mobil ), přes může poslat dopis, dohodnout si osobní schůzku. Každému se věnuji a budu věnovat. Jestli je to otevřené? Snad ano. Jsme tady vůlí lidí a pro lidi. P.S: A není nejlepším důkazem otevřenosti polemika, kterou tady vedeme? Mgr. Jan Farský, starosta

10 Strana 10 Semilské noviny ŘÍJEN 2009 Rozhovor s Josefem Hradeckým Tatínek si s fotografiemi hrál... Určitě je znáte, ty obrázky na žloutnoucím papíru se zkroucenými, mnohdy zdobně vyřezávanými okraji. Připomínají nám prchavé momenty z dětství našich maminek či babiček, zobrazují místa či lidi, jejichž stopy už dávno vybledly. V době, kdy je svět skutečný mnohdy ve stínu virtuální reality, jsou fotografie hmatatelným důkazem existence okamžiků, které nechceme zapomenout. Jedním z těch, kteří propadli kouzlu klasické fotografie, je pan Josef Hradecký, který mě oslovil s nabídkou zapůjčení snímků historických Semil pro potřeby Semilských novin. Při té příležitosti jsem ho požádala o malý rozhovor. I ve svých 75 ti letech je pan Hradecký dobrým a trpělivým vypravěčem, a přestože se narodil roku 1934 v Žitavě, v Semilech prožil celý život. Z mnoha fotografií, o nichž jsme si to páteční ráno povídali, jsme vybrali několik, s nimiž se setkáte během roku v rubrice Proměny s hádankou. Vaše sbírka fotografií je co do rozsahu obdivuhodná. Kdo je autorem všech těchhle fotografií? Převážnou většinu fotek tvoří pozůstalost po mém tatínkovi, Josefu Hradeckém, který si po první světové válce otevřel v Semilech svůj fotoateliér. Ty ostatní jsou hlavně moje a mého bratra Jiřího. Na fotografiích Vašeho tatínka je znát velký cit pro světlo a detail. Kde se fotografování učil? Tatínek byl samouk. Původně byl vyučeným truhlářem, ale během I. světové války se fotografování, které ho vždy zajímalo, začal naplno věnovat. Určité období z války pobýval v Alpách, kde se podílel na výstavbě hangárů pro letadla. V té době se věnoval převážně portrétové fotografii. Myslím, že mu to zůstalo. Pamatuji si, že v době, kdy měl v Semilech svůj první ateliér, ho často na ulici zaujala nějaká zajímavá tvář. To potom toho člověka oslovil a požádal ho, zda by se nechal (samozřejmě zadarmo) fotografovat. Jeho podobiznu pak umístil na zeď fotoateliéru. Vlastně si tím způsobem pořizoval reklamu. S bratrem Jiřím jsme jako kluci častou pouštěli lodičky na Chuchelském potoce. Manželé Fritzovi, obyvatelé Hrádku v době, kdy byl jeho majitelem pan Josef Hradecký. Děda Vajrauch, pilníkář (vlevo) se svým prvním automobilem. Zmínil jste, první fotoateliér, znamená to, že jich měl tatínek víc? Ano, po I. světové válce si nejprve pořídil maličký fotoateliér v domě na Bořkovské ulici. Dům i kaplička nad ním jsou už dávno zbourané, dnes tam stojí bytový dům Papcelu. Protože v ateliéru bylo jen velmi málo místa, po nějakém čase se tatínek rozhodl, že postaví velký dům, ve kterém bude samostatný ateliér. Odkoupil od města část pozemku nad původním fotoateliérem společně se zájezdní hospodou, které se říkalo Hrádek, v níž před válkou bydleli němečtí manželé Fritzovi. Protože hned za silnicí byla prudká stráň, musely být před stavbou samotného domu položeny koleje, po kterých se vozila odtěžená hlína. Tou je prý zavoženo podmoklické náměstí. V domě byl velký fotoateliér s čekárnou. V zadní, nedostavěné části domu jsme bydleli. Celý dům však tatínek nedokončil. Před druhou světovou válkou přišel krach, obchody padaly jeden za druhým, nebyla práce ani peníze na splátky. O fotoateliér jsme přišli a s ním i o Hrádek a o všechny pozemky. V ateliéru, který postavil, byl otec ještě několik let v nájmu. Když jeho provozovna skončila, nějaký čas pracoval u konkurence ve fotoateliéru u fotografa Hilgera. Jeho výkonnost šla ruku v ruce s věkem dolů a nakonec odešel do důchodu. Když jste přišli o dům, kde jste bydleli? Naštěstí v Podmoklicích bydlel děda z maminčiny strany, pilníkář Vajrauch. Ani jeho domek dnes již nestojí. Musel ustoupit stavbě mostku přes Chuchelský potok. Tenkrát jsme se tam nastěhovali a postupně vyplatili ostatní příbuzné. Tatínek ten domek, který byl ve špatném stavu, časem opravil. K profesionální fotografii se už ale nevrátil. Kdy Vás tatínek poprvé pustil k fotografování? V mých pěti letech. Táta si koupil drahý kompakt a my s bráchou jsme měli k dospozici jeho starší fotoaparáty. Jedním z nich byl Folklender zrcadlovka. Co jsem nafotil, to tatínek vyvolal. V tom jsem měl velkou výhodu. Fotoaparátů jsem měl za svůj život mnoho, stejně jako motorek (směje se). Motorky byly má velká láska, fotografování bylo až na druhém místě. Dneska mám už jenom skútr, ale v mém věku to na cestování bohatě stačí. Když se ohlédnete zpátky, na co nejraději vzpomínáte? Nejvíc vzpomínám na staršího bratra Jiřího, který dnes už nežije a na svoje rodiče. Maminka byla vyučená švadlena. Když jsme byli s bratrem malí, pomáhala tatínkovi ve fotoateliéru. A samozřejmě tatínek. To byl pro fotograf s velkým citem pro detail. S fotografiemi si hrál, retušoval... Pro něj bylo fotografování celý život. Když to tak spočítám, věnoval tomu bezmála 40 let. Jsem rád, že jsem mohl být u toho. S fotografiemi pana Hradeckého se počínaje tímto vydáním budete setkávat na stránkách Semilských novin v rubrice Proměny s hádankou. Renata Coufalová

11 ŘÍJEN 2009 Semilské noviny Strana 11 Setkání s osobnostmi Světoví vědci Zdeněk Johan, Josef Paldus a Josef Plíva čestní občané našeho města (1. část) Světoví vědci prof. RNDr. Zdeněk Johan, Dr.Sc (mineralog zabývající se krystalovou chemií minerálů) a prof. RNDr. Josef Paldus, FRSC (kvantový chemik matematik) slavnostně převezmou čestná občanství města Semily. Prof. RNDr. Josefu Plívovi, Dr.Sc. (fyzikální chemik se specializací na molekulovou infračervenou spektroskopii) bylo toto nejvyšší městské ocenění uděleno in memoriam. Rozhodlo tak zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání již Jejich životy jsou naplněné podobnými osudy a vědeckou erudicí a čestné občanství jim právem náleží. Město Semily je moc poctěno takovou skutečností a v nejvyšší úctě se takovými osobnostmi bude pyšnit. Josef Paldus a Zdeněk Johan vystudovali semilské gymnázium ( ) a na tehdejší profesory i školu rádi vzpomínají, byť doba 50. let byla přetěžká. Na střední škole byli nejen spolužáky, ale též přáteli, získali zde motivaci k dalšímu studiu a svá gymnaziální studia rádi zdůrazňují. Lékařská rodina Plívova bydlela v našem městě od r v Husově ulici, v tom krásném rohovém secesním domě, a Josef chodil v Semilech jen do 4. a 5. třídy, pak studoval osmileté Gymnázium v Turnově. Všichni tři byli gymnaziálními premianty. Plívova středoškolská studia byla ovlivněna válkou, Johanova a Paldusova komunistickou reformou školství (1953). Všichni tři citlivě vnímali praktiky totalitních režimů i znásilnění naší země okupačními vojsky v r Nebylo zbytí: když absolvovali vysokoškolská studia, stáže v zahraničí, vědecky vyzrávali a vyzráli museli emigrovat do svobodného světa. V opačném případě by zůstali jen na půli cesty: ztratili by svůj vědecký potenciál a utrpěla by věda, která je apolitická. Objevy exaktních oborů nemohla rozdělovat železná opona, protože k jejich dosažení je nutná celosvětová spolupráce vědců bez politického omezování. Lomnickým rodákem je Zdeněk Johan ( ). Rodina Johanova ovšem pochází z Kláštera Hradiště n. Jizerou, kde byl Zdeňkův dědeček Václav ševcem a v r se odstěhoval do Lomnice n. Pop., kde změnil profesi a stal se listonošem. Otec Antonín se vyučil cukrářem a oženil se s Ludmilou Staňkovou z lomnického Žižkova. Čtyřčlenná rodina (ještě mladší sestra) pak žila ve skromných poměrech v domku o dvou místnostech malých rozměrů. Válečná léta pak byla dobou strádání, vše bylo na příděl. Otec dojížděl za prací do kolínské továrny. V r začal Zdeněk chodit do obecné školy v Lomnici n. Pop. I když na dveřích ředitelny byl nápis Při vstupu do této místnosti se zdraví zdviženou pravicí, tak pan ředitel Motejl se nikdy nezlobil za opomenutí a hajlování nikdy nevyžadoval. Před koncem války partyzáni v Košťálově vykolejili nákladní Z. Johan (vlevo) a Jos. Paldus na starých haldách kutacích prací v Košťálově. (Foto z r. 1952, archiv V. Mikule) vlak plný uhlí, což bylo moc dobře, protože Zdeněk s tatínkem si vzali kárku a vyšli z Lomnice, aby něco posbírali, neboť doma nebylo čím topit. Na tuto příhodu Zdeněk Johan vzpomíná i z jiného úhlu: Ve mně to vykolejení vlaku zanechalo i další velké vzpomínky, neboť k němu došlo v zářezu železniční trati, kde jsem mnohem později, v padesátých letech, studoval zrudnění mědi a publikoval o něm jednu ze svých prvních prací. Mineralogovo srdce prostě zaplesalo dvakrát. Svému otci pak připisuje dvě velké zásluhy: vštípil mu úctu k psanému slovu ke knihám, protože sám byl příkladným čtenářem a zadruhé výletovali spolu, především do Českého ráje tak se zrodila zvídavost a vztah k přírodě. Brzy ráno vyrazili a vraceli se večer a Zdeněk si domů přinášel kameny a rostliny, určoval je a založil si i dětský herbář. Už od osmi let se učil hře na klavír a hudba se v budoucnu stala jeho velkou láskou. Po válce přišlo Johanovo bratislavské období, jež bylo krátké, ale podnětné. Rodiče sem přišli za prací a Zdeněk v městě na Dunaji začal studovat gymnázium a konzervatoř. Slovensky se učil rychle, na klavír hrál výborně, avšak krajně nezáživná hudební teorie byla příčinou ukončení studia. Po r se rodiče přestěhovali zpět do Lomnice nad Popelkou. Na klavír se Zdeněk učil dál a po mutaci přidal i zpěv (krásný baryton). Osmiletá gymnázia však byla zrušena, a tak se učil na lomnické měšťance a v r nastoupil na semilské gymnázium. Léta gymnaziálních studií pak považuje za nejkrásnější a nejplodnější období svého mládí. Obdivoval S. Mazánka perzekuovaného ředitele a přírodopisce, V. Metelku matematika a chemika, ředitele gymnázia a později vysokoškolského profesora, M. Janků výtvarníka a další. Byl znamenitým studentem a rodiče věřili, že se stane lékařem. Když jim oznámil, že jde studovat mineralogii na Přírodovědeckou fakultu UK ( ) maminka se rozplakala z obavy, že se neuživí. Mineralogie se stala Zdeňku Johanovi nedílnou součástí jeho života. Josef Paldus se narodil ve Bzí u Železného Brodu a je pouze o týden mladší než Zdeněk Johan ( ). Otec Josef byl drobným rolníkem, hospodařícím na čtyřech hektarech a matka Ludmila roz. Daníčková mu pomáhala. Na chudé podhorské půdě se muselo dřít od rána do večera, na což byl otec zvyklý už od dětství, neboť vyrůstal jen s matkou (otec padl ve válce) a musel pomáhat. S mnohým si musel poradit na vesnici sám, a tak byl i dobrým řemeslníkem všeumělem truhlářem, kovářem, zámečníkem Navzdory tomu byl vzdělancem samoukem, vesnickým písmákem a čtenářem s velkou knihovnou. Malého Josefa knihy přitahovaly, především kompletní Ottův slovník naučný nebo Flamarionovy astronomické spisy. Rád ovšem zašel i do jeho dílny, kde zkoušel něco vyrobit. Když poškodil dláta nebo vrtačky, otec se nikdy nezlobil. V Železném Brodě pak rád navštěvoval a prozkoumával Sochorovo knihkupectví a měl jedno velké přání: až vyroste musí být panem Sochorem. Tak obdivoval, ba dokonce záviděl ty regály knih, které ho obklopovaly. Maminka byla velice zbožná a odmala často brala Josefa do kostela. Z krásně ilustrované bible mu pak čítávala babička. Jinak všude kolem bylo plno práce na polích, doma a v zimě si přivydělávali sklářstvím výrobou bižutérie. Malý Josef taky pomáhal, ale vyrůstal jako jedináček, protože sestřička zemřela na záškrt, ještě dříve než se narodil. Vyrůstal v podnětném prostředí a byl obklopen láskou, která však nerozmazlovala. Do obecné dvojtřídní školičky chodil ve Bzí, pak navštěvoval měšťanky, nejprve v Huntířově, později v Železném Brodě. Po skončení měšťanky se přihlásil na semilské gymnázium, kde stejně jako Zdeněk Johan, byl premiantem znamenitým studentem, jenž byl zaujat především matematikou a chemií profesora Václava Metelky. Jemu vzdal díky ještě po 55 letech před televizními kamerami ČT, když přejímal vysoké české ocenění cenu Patria. Po maturitě vystudoval Matematicko fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, specializoval se na fyzikální chemii, i když se stále více zajímal o fyziku a matematiku. Mládí Josefa Plívy (nar ) jsme popsali v lednovém čísle SN a jeho vědecký život se v mnohém spojil s Paldusovým v Novém světě, kam oba po r emigrovali. Josef Plíva fyzikální chemik se specializací na molekulovou infračervenou spektroskopii bohužel v r zemřel. V naší zemi se mu dostalo ocenění udělením Zlaté medailí UK (1995). Další satisfakcí je skutečnost, že Česká akademie věd uděluje od r každé dva roky Cenu Josefa Plívy mladým chemikům (do 35 let) z celého světa. V tisku je též publikace o našich vědcích exulantech, kterou vydá nakladatelství Academia. Hledání osudů Josefa Plívy v USA je obtížné, a tak jen trpělivost přinese růže. Pokračování příště. Miloš Plachta

12 Strana 12 Semilské noviny ŘÍJEN 2009 Školství WALDORFSKÉ LYCEUM V SEMILECH... všeobecně vzdělávací střední škola připraví nejen k vysoké škole, ale i pro život... DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro zájemce z řad studentů a jejich rodičů spojený se Poděkování patří nejen rodičům Nikdo už si asi nevzpomene, kde a jak se na konci uplynulého školního roku objevil nápad požádat rodiče o pomoc při malování tříd na naší škole. Jasné bylo ale už od začátku, že se řadí mezi sci-fi. Na přípravu bylo málo času a hlavně nikdo netušil, jak na to budou reagovat ti, dterých se to týká nejvíce rodiče. SLAVNOSTNÍ KOLAUDACÍ A VÝSTAVOU STUDENTSKÝCH PRACÍ PRO VEŘEJNOST dne 25. listopadu 2009 od 15 hodin Více na a na plakátcích Waldorfské lyceum v Semilech má v letošním školním roce plný počet tříd Waldorfské lyceum má za sebou tři roky budování a přestaveb na budově školy v Podmoklicích. V této první etapě se podařilo v předloňském roce zrekonstruovat první patro a letos 2. září mohli noví studenti nastoupit do čerstvě opravených tříd, které přibyly během prázdnin ve druhém patře. Město Semily na tuto etapu rekonstrukce uvolnilo ze svého rozpočtu 4 mil Kč. Ani waldorfská škola nezahálela a podle domluvy zajistila příspěvek 40 tis euro, což činí bezmála 1 mil Kč. Tuto částku věnovaly zahraniční nadace Software AG, nadace Waldorf ze Stuttgartu a Freunde der Erziengskunst Rudolf Steiners. Spolu s první částí rekonstrukce se na celkové investici 10 mil. Kč tyto nadace podílely téměř 5 mil Kč. Ke třídám, které studenti využívají již tři roky, přibyly letos čtyři nové třídy, dva kabinety a sociální zařízení. Na dotvoření interiérů se podílelo kolegium učitelů ve spolupráci se studenty jednotlivých ročníků. Během září byla také kompletně opravena a namontována potřebná zařízení v kotelně a tím byl tedy ukončen provizorní chod budovy. Žáci i učitelé uvítali, že vyučování už může probíhat v příjemně vytopených učebnách. Dobrá věc se podařila, říká Petra Musilová, ředitelka školy. Zatím máme díky městu a zahraničním nadacím dostatek vhodných prostor pro vyučování. Do příštího školního roku bychom rádi dovybavili kabinety, které momentálně zejí prázdnotou. V dalších letech nás čeká dokončení celé akce, tzn. rekonstrukce zbytku budovy. Máme toho hodně před sebou, ale nejdříve ze všeho nás čeká v květnu 2009 první maturita. Máme radost, že tato premiérová zkouška dospělosti proběhne v důstojném prostředí. Aby i široká veřejnost mohla zhlédnout nově dokončenou část budovy, zveme všechny na středu , kdy od 15 hod. proběhne slavnostní kolaudace spolu s výstavou studentských prací. Na tento den zveme také všechny zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří. Petra Musilová, ředitelka školy Základní škola a střední škola waldorfská Semily Vás na prahu adventu zve na TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK v budově základní školy v pátek 27. listopadu 2009 od 15 hodin. Přijďte si nakoupit dárky pro své blízké, posedět si s přáteli nebo jen načerpat vánoční inspiraci. Těšíme se na Vás! Společně s rodiči se do práce zapojily i děti. Foto: archiv školy. Novinky v ISŠ Semily Ing. Livio Vaňátko. Foto: archiv školy. S poznámkou, že pokud to nedopadne dobře, tak špatně určitě, jsme rozeslali pozvánky s prosbou o pomoc. A sci-fi se stalo skutečností. V prvních prázdninových dnech se sešla dostatečně početná skupina rodičů a učitelů a pustili se do práce. Dílo dopadlo nadmíru zdařile. Společně jsme dokázali vymalovat většinu tříd. Přes prázdniny všechno trochu upadlo v zapomnění, ale s prvními dny ve škole se nám vše znovu vybavilo. Naši žáci nastoupili do krásně vymalovaných tříd, a to nelze přehlédnout. Velké díky všem, kteří se vzdali kousku svého volného času a věnovali ho dětem a škole. Díky i těm, kteří akci podpořili finančním darem nebo zapůjčením materiálu. Díky všem, kteří na naši prosbu jakkoliv reagovali. Pro nás je to skvělý poznatek, že rodičům není lhostejné dění ve škole a těšíme se na další aktivní spolupráci. Ivana Vráblíková Ředitel školy Ing. Livio Vaňátko po 30 letech práce ve škole odešel do důchodu. Děkujeme panu Liviovi Vaňátkovi za dosavadní práci, která pomohla zaměstnancům i žákům vytvořit příjemnou školní atmosféru. Těšíme se na další vzájemné setkávání ve škole, kde rádi využijeme jeho bohatých zkušeností. Novým ředitelem školy byl jmenován dosavadní zástupce ředitele Mgr. Jiří Malý. Novým zástupcem ředitele se stal Ing. Bc. Petr Holubička. Po Zdeňku Lindnerovi, který odešel do důchodu, převzal funkci zástupce ředitele pro odborný výcvik Pavel Farský. V letošním školním roce zahájilo studium ve všech prvních ročnících 219 žáků a studentů. Ve škole nyní studuje 271 žáků v učebních oborech (elektrikář, truhlář, instalatér, zedník, provoz služeb, klempíř, stavební výroba a provozní služby) a 280 žáků ve studijních oborech zakončených maturitní zkouškou (94 žáků ve čtyřletém studiu pozemní stavitelství, 55 v nástavbovém denním studiu podnikání a 131 v dálkovém nástavbovém studiu podnikání). Všechny zájemce o studium i jejich rodiče rádi přivítáme při příležitosti Dne otevřených dveří 20. listopadu 2009 od do hodin. Mgr. Jiří Malý, ředitel ISŠ v Semilech

13 ŘÍJEN 2009 Semilské noviny Strana 13 Střípky ze ZUŠ Jednou za 14 dní v pátek od 18 hodin zkouší Komorní orchestr ZUŠ i s členkami, které loni naši školu absolvovaly a nyní studují na vysokých školách či středních školách mimo Semily. Repertoár orchestru je pestrý a dotýká se různých hudebních žánrů. Zájemci, kteří by se chtěli přidat, mohou, budeme rádi. Další informace získáte na či u Jiřího Kurfiřta. Pokud má někdo chuť hrát v Podkrkonošském symfonickém orchestru, informace dostane od učitelů ZUŠ Martina Farského (dirigent orchestru) nebo Jaroslavy Petráskové. Pěvecký spolek Jizeran oslaví příští rok 150 let svého působení. Letos jej posílili Nikola Frisová, Jana Maierová, Jiří Broul a Tomáš Jech z Jizerky a Eva Farská s Janou Brožovou z Libštátu. Jsou to výborné posily. Přivítal bych i další zpěváky, třeba i rodiče žáků ZUŠ. Pěvecký sbor Jizeran je naprosto dobrovolné sdružení zpěváků, kteří zkouší pravidelně každý čtvrtek od 19 hodin v ZUŠ. Ještě dodatečně veřejně děkuji Aleně a Václavu Brádlovým, kteří od března do května tohoto roku po dobu mé pracovní neschopnosti Jizeran vedli. Vykonali spoustu krásné práce, které si cení všichni členové pěveckého spolku a navíc přivedli do Jizeranu výše jmenované zpěváky Jizerky. Nové učebny a sál, které byly postaveny během minulého školního roku v podkroví ZUŠ, škole náramně pomohly. Odpadly některé, mnohdy neřešitelné rozvrhové problémy, které škola musela řešit na začátku školního roku v minulých letech a hlavně se zlepšily podmínky pro práci učitelů i žáků. Do VI. ročníku projektu Tvoříme duší, který se konal v sobotu 3. října 2009 v KC Golf, se zapojili klavíristky Natálie Tůmová a Zuzana Rulcová, flétnistka Eliška Matějková, kytarista Jakub Hudský a klarinetista Matěj Hřib, učitelé Jiřina Beránková (klavír) a Petr Ochman (akordeon). Výtvarnou dílnu po celý den vedly výtvarnice Jaroslava Nurkovičová a Petra Řezníčková. Všem děkuji. V sobotu 28. listopadu bude v 17 hodin rozsvícen Vánoční strom. Velký orchestr zobcových fléten a spřátelených nástrojů, který účinkoval i loni, bude hrát i letos. Hrát může každý, kdo zahraje alespoň jednu z pěti koled, které budou od k dostání v kanceláři ZUŠ Semily, v kancelářích semilských základních a středních škol a informačním středisku. Zkouška orchestru se koná před vystoupením v sobotu v sále v podkroví ZUŠ od 15.30, orchestr bude účinkovat od hodin. Stojánky na noty nebo někoho, kdo podrží noty, si každý účinkující zajistí sám. Máme ve škole výborné klarinetisty, ale je jich málo. Také bychom uvítali zájemce o hru na další dechové nástroje (trubka, tenor, baryton, pozoun, tuba atd.). Rád bych, aby na škole vznikl dechový či jazzový orchestr, ale na to jsou potřeba muzikanti. Koncert žáků se bude konat 24. listopadu 2009 od hodin v aule Gymnázia Ivana Olbrachta. Příjem ze školného na ZUŠ tvoří podstatnou část příjmů na provoz, zajištění učebních pomůcek, materiálu, který je potřeba k výuce. Prosím všechny rodiče, aby zaplatili školné včas. Platit můžete bankovním převodem na účet ZUŠ (nezapomeňte uvést variabilní symbol žáka), v hotovosti v kanceláři ZUŠ na Komenského náměstí 148 do 16 hodin každý den nebo i složenkou. Pokud máte problém s placením školného, prosím sdělte to písemně na adresu školy. Školné se může zaplatit i později nebo vzhledem k finanční situaci rodiny upravit. Vzdělání v uměleckých oborech by mělo dostat každé dítě, které má pro umělecké obory předpoklad. Jiří Kurfiřt, ředitel ZUŠ M.E.D. Divadlo pro děti IV. ročník divadelního festivalu Vypněte televizi, pojďte do divadla začíná 22. listopadu Po pět nedělních odpolední můžete se svými dětmi zažít legraci i dojetí při sledování pohádek v sále radnice v Semilech. Zahrají je pro Vás soubory místní i z dáli, a to vždy od půl čtvrté odpoledne. Těšit se můžete i na tradiční kavárnu s domácími dobrotami. Začínáme kusem Prasátka, vlk a 22. listopadu 2009 v podání Matiček, vánoční příběh uvidíte 20. prosince Nenechte si ujít společnou radost. Těšíme se na Vás. o. s. Matičky jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako M.E.D.... Pozvánka na... Vánoční jarmark v semilském muzeu 2009 Rok se s rokem sešel a nám se přiblížil i tradiční Vánoční jarmark. O tom, že je stále oblíbenější jak u návštěvníků, tak u prodejců, svědčí i stále rostoucí účast na obou stranách. Letošního roku Vám své zboží přivezou prodejci z téměř celé republiky. Nabídnou Vám vše, bez čeho si dnes pravou vánoční náladu nelze představit vánoční dekorace, dřevěné betlémy, svíčky, perníčky, vánoční pečivo apod. Najdete tu i spoustu zajímavých vánočních dárků z českých dílen hračky, obrázky, keramiku, sklo, malované hedvábí, výrobky z vlny, koberečky, prostírání a polštářky, oděvní doplňky, bižuterii, čaje a bylinky, atd. K příjemné předvánoční náladě přispěje občerstvení v podobě pečeného selátka, klobásek, bramborových placek či trdelníků, pro zahřátí bude, samozřejmě, ke koupi horký punč, grog, svařené víno a medovina. Nebude chybět ani prodej vánočních stromečků ve dvorku muzea. Věříme, že po této malé jarmareční ochutnávce budeme mít možnost Vás všechny srdečně přivítat 28. listopadu 2009 v našem muzeu. A protože jarmark skončí vlastně v předvečer letošní první adventní neděle, naváže na něj už tradiční rozsvěcení vánočního stromu. Těšíme se na společně s Vámi strávenou a Vánocemi provoněnou sobotu. Libuše Krtičková, MaPG Semily S příchodem členů a přátel o. s. M.E.D se do zelené dřevěnky v Jílovecké ulici vrátil život. Foto: Lenka Hřibová. Již tradiční Jablíčková slavnost (v neděli 18.října) měla kromě soutěže mlsných jazýčků letos jednu novinku společnou výsadbu stromku na zahrádce u zelené dřevěnky v Jílovecké ulici. Náš milý host, pan starosta Farský nejenom přiložil ruku k dílu při výsadbě, ale ochotně přidal svůj hlas ke kampani Celé Česko čte dětem pohádkou O jablíčku. Při zpívání jablíčkových písniček jsme ke kořenům jabloňky symbolicky vložili naše připomínky a náměty ke zlepšení ŽP ve městě aby zakořenily, rozkvetly a časem nesly plody. Těší a zavazuje nás podpora města, Nadace OKD, Nadace Partnerství i Libereckého kraje, kteří podporují náš projekt M.E.D.věd a ekovýchovné programy pro MŠ a ZŠ. Lenka Hřibová, M.E.D.

14 Strana 14 Semilské noviny ŘÍJEN 2009 Kultura Ohlédnutí za dílem malíře Jaroslava Klápště Až do 13. prosince si mohou návštěvníci Pojizerské galerie semilského muzea denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin připomínat umělecký odkaz malíře a grafika Jaroslava Klápště. Před šestaosmdesáti lety (1923) se narodil v Záhoří, žil a tvořil většinou v Čikváskách a Turnově, ale stále udržoval kontakt s pražským uměleckým prostředím, aniž se kdy chtěl stát jeho aktivním účastníkem. Jeho malířské a grafické dílo se uzavřelo před deseti lety v září 1999, a my se jen můžeme dohadovat, zda v šestasedmdesáti letech neodešel předčasně. Nepochybně by namaloval další obrazy a grafiky, ale to podstatné, co jimi chtěl říci, již pravděpodobně řekl, protože čas jemu vyměřený využil k vytvoření díla rozsáhlého a všestranného. Jen něco z něj si připomeneme na výstavě. Zastoupeny jsou krajiny, figurální obrazy, zátiší, kompozice a koláže. Záměrně jsme výběr soustředili na obrazy a z grafické tvorby na bibliofilské tisky přesto, že také suché jehly jsou vynikající, podle názoru některých snad ještě lepší než obrazy. Do jeho osudů se od 30. let promítalo společenské, kulturní a umělecké dění, události, u nichž vícekrát nebyl jen divákem. Bylo mu patnáct, když nám hitlerovské Německo ukradlo pohraničí, a potom vyhlásilo protektorát. Když na turnovském gymnáziu maturoval, dvě židle za stolem zůstaly prázdné. Neusedli na ně kantoři popravení za heydrichiády. Týden po maturitě byl totálně nasazen na opravách tunelu. Ve volných chvílích kreslil a začal si uvědomovat, že chce malovat. Ale také se stal aktivním účastníkem odboje. Po válce se přihlásil na pražskou uměleckoprůmyslovou školu k profesoru Františku Tichému, a přesto, že jak sám později přiznal, neuměl téměř nic, obstál v talentové zkoušce a byl přijat. Tichý rozpoznal nejen jeho přirozený talent, ale postřehl také zarputilost a odhodlání porvat se o místo na slunci. Na školu s ním přišlo několik pro české výtvarné umění důležitých osob, například M. Medek, S. Podhrázský, Z. Sekal a D. Matouš. Poznamenal je převrat v únoru 1948 a nekompromisní prosazování tzv. sorely v první polovině 50. let, ztráta kontaktů s uměleckým světem, odhalení kultu osobnosti a politické uvolnění v závěru 50. a v průběhu 60. let, ztráta posledních iluzí o komunismu s lidskou tváří po okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy a následná normalizace, ale vyrovnali se s tím a obstáli. Klápště byl nejdříve oslněn meziválečnou avantgardou, ale objevem pro něj bylo také dílo Karla Černého. Když školu absolvoval, ne u Tichého, ale již u Emila Filly, rozhodl se pro Turnov, ale s nálepkou formalisty měl problémy i s přijetím do liberecké krajské organizace Svazu československých výtvarných umělců. Věnoval se krajinomalbě, v té době neproblémové, ale jen na první pohled, protože ani jeho realistické obrazy se nepodobaly romantickým krajinkám z 19. století. Jeho problémy s krajskou organizací ustaly až koncem 50. let, když se do jejího vedení dostali názorově příbuzní malíři a prvními mezinárodními úspěchy ověnčení skláři. Uvolněná tvůrčí atmosféra nejen Jaroslav Klápště, Železniční most, 1986, tempera, plátno. ta liberecká, byla důležitá také pro něj. V Praze měl první samostatnou výstavu a její přijetí bylo příznivé. Obrazy ze 60. let jsou pozoruhodnou kapitolou nejen v jeho díle. Na výstavě jich máme několik a dodnes jsou nepřehlédnutelné. 70. léta byla, nejen pro něj, obdobím dalších zkoušek. Po počátečním otřesu začal ještě intenzivněji pracovat: malovat vesnická zátiší náhodně sestavená z předmětů časem nahromaděných v jím zabydlené chalupě na Čikváskách, pomuchlané, pohozené i pošpiněné části oděvu modráky, kalhoty, košile a svetry orvané a zpustošené životem jako život sám, koše, hrnce, hrábě, kosy a další nářadí. A další krajiny. V polovině 70. let se zrodilo také jeho tvůrčím stipendiem nezajištěné, malířské svědectví o zániku jednoho města. V těch letech se pod Krušnými horami likvidoval Most, město s tradicemi až od středověku, starou i moderní architekturou, ale hnědé uhlí mělo přednost. Výtvarníci byli vyzváni, aby tyto nevratné změny v rámci tvůrčích stipendií zaznamenali na obrazech a kresbách. Klápště nebyl ovlivňován komisemi. Maloval co chtěl a jak chtěl. Vzniklo asi sto obrazů, mnoho kreseb a několik grafických listů. Říká se, že ho do Mostu přivedla náhoda, ale pozval ho tam syn, který tam měl velký podíl na záchranném archeologickém výzkumu a usoudil, že by ho to mohlo zajímat. Pro Klápště byl zánik Mostu velikou moderní apokalypsou a jako jediný malíř dal tomu řádění odpovídající výtvarnou podobu. Pobyt ve starém Mostu pro něj byl dalším mezníkem. Stal se mistrem moderního zátiší, a toto své mistrovství stále rozvíjel. Bez mosteckých zkušeností by se nejen jeho malba zátiší, ubírala jiným směrem. V závěru mosteckého pobytu vytvořil první velké kompozice, podle jeho vlastních slov záběry náhodně, neopakovatelně přihrané životem ulice. A další koláže. Mezníků je v jeho životě několik. Patří k nim i závěr roku 1988, kdy se vážně zranil na turnovském nádraží. Z nemocnice se vrátil až po osmi měsících, a snažil se překonat svůj handicap. Navázal na zátiší z 80. let, když byl nucen víc než před tím se zdržovat v chalupě. Ale namaloval další krajiny a znamenité kompozice, vytvořil koláže a suché jehly. Deset let je doba dost dlouhá na to, abychom se mohli na jeho životní a umělecký příběh dívat z odstupu, a již bez zábran usilovat o zhodnocení. Ale zatím se nám to nedaří. Stále se setkáváme s nedořešenými problémy a nezodpovězenými otázkami. Obratnou manipulací s fakty se přiživují legendy. Klápště nás nepřekvapuje jen svou všestranností, ale také zásadovostí v umění, tím, jak kategoricky odmítal kompromisy a všechno, co neodpovídalo jeho názorům. Protože byl zásadový a náročný k sobě, snažil se být také takový k ostatním. I to se mu dařilo. Téměř neomylně rozeznával, co je, a co není myšleno vážně, a své názory si nenechával pro sebe. Snadněji proto hledal přátele mezi spisovateli, básníky a historiky, než malíři Patří ke generaci 20. let, k těm jejím příslušníkům, kteří se narodili již v první polovině. Prošli pro později narozené neuvěřitelným množstvím zkoušek lidských i uměleckých. Jen někteří v nich obstáli, ale nesuďme příliš příkře ani ty, kteří v některých snad v dobré víře, neobstáli. Myslím si, že je lépe mýlit se na vlastní pěst, než trvat na přijatém stanovisku, za nímž nestojím. Máli člověk přidat k obrovské hoře už namalovaných obrazů byť jen jeden tón navíc, může se to podařit jen tvrdošíjnou cestou osobního poznání. Jaroslavu Klápště se dařilo být malířem nezávislým téměř na všech, kteří se snažili ovlivnit vývoj výtvarného dění u nás i ve světě. V Praze měl ze studií několik přátel, ale důležitější pro něj a jeho pobyty tam měly výstavy a galerie. Větší vliv na něj také měly osobnosti s již uzavřeným uměleckým dílem, například J. S. Chardin, J. Navrátil, K. Purkyně, V. van Gogh, P. Cézanne, G. Braque, H. Mattisse, E. Filla a F. Tichý, ale také A. Slavíček a další, než jeho současníci, protože z jejich odkazu si mohl vybírat a v osobité interpretaci rozvíjet, co již obstálo v nelítostné prověrce času. Statečně odolával módním trendům, které nejen české umění od 50. let poznamenávaly. Nepřizpůsoboval se jim, ale vyvíjel se a hledal. Neřídil se radami svých příznivců, ani odpůrců. Věřil si, i když pochyboval. Byl umělcem zásadovým, tvrdohlavým, ve druhé polovině 20. století svými svobodně zvolenými výrazovými prostředky nezaměnitelným. Pravděpodobně i proto dodnes nepřestal být malířem obtížně zařaditelným. Antonín Langhamer

15 ŘÍJEN 2009 Semilské noviny Strana 15 Tereza a Jiří Salabovi v Pojizerské galerii Před několika málo dny skončila výstava soch a obrazů dcery a otce, Terezy a Jiřího Salabových v prostorách Pojizerské galerie v Semilech. Impulz k výstavě byl předem jasný Tereza v letošním roce zakončila studium na AVU v Praze, ve voskařském ateliéru. Otcovy obrazy měly svou zářivou barevností ještě umocnit plastiky, které se pohybují na hranici mezi reliéfem a volnou skulpturou. Domnívám se, že toto spojení bylo přímo ideální. Jedna z prací Terezy Salabové. Filmový klub Listopadové setkání s oscarovým snímkem Sochařka TEREZA SALABOVÁ (nar ) v roce 2001 zakončila maturitou Střední odbornou školou sochařskou a kamenickou v Hořicích. Zde se prezentovala sérií portrétů svých přátel a autoportrétů a figurálních reliéfů. Po zvládnutí sochařské abecedy vstupuje po dvou letech v roce 2003 na akademickou půdu do sochařského ateliéru profesora Jana Hendrycha. Tamní výuka vedla Terezu od tradičního realistického sochařství k čisté abstraktní formě, v roce 2007 jí byla umožněna výtvarná stáž v Římě. Získané zkušenosti se zúročily v závěru studia. Sochařskoakademickou cestu zakončila diplomovou prací, která měla dvě části cyklus PROSTORY a SÍTĚ. V semilské galerii představuje šestidílný cyklus Prostory realizované v různých materiálech slitině, betonu a sádře. Prvotním východiskem byl motiv lodě a ryby, který přerostl v čistě abstraktní formy obloukem. Ten vymezuje zastavený pohyb v prostoru. Tereza se dostává k principu MINIMA- LISMU objevujícímu se v 60. letech v USA umění je ostříhané na minimum (Barbara Rose, Art in America, October 1965). Byl reakcí na gestickou malbu. V Čechách měl minimal východisko ve francouzském existencialismu a filosofickém systému HEIDEGGEROVĚ. V duchu minimalismu tvořili veřejnost nejznámější S. KOLÍBAL, V. BOŠ- TÍK, K. MALICH a A. ŠIMOTOVÁ. Zdá se tedy, že Tereza v jejich dílech podvědomě našla cosi, co má hlubší smysl i v současnosti. Otec, malíř JIŘÍ SALABA (nar ) stojí se svými obrazy na opačném pólu v českém malířství reprezentuje KOLORISTICKÝ PROUD, který jednoznačně za základ uměleckého vyjádření považuje BARVU a určitou shodu mezi viděnou skutečností a obrazem této skutečnosti. Na výstavě se prezentuje dlouhým cyklem KVĚTINY a pohledy do krajiny v různých ročních dobách. Neustále osciluje mezi stříbrným umírněným principem a výbuchem barevných kaskád. Sama materie barvy se stala živou bytostí. Končící výstava tak dala možnost příznivcům výtvarného umění prožít zvláštní napětí mezi dvěma přístupy na jedné straně u Terezy odmítnutí iluzivní reality a hledáním tvarového aechetipu. Na druhé straně u Jiřího opření se o subjektivní zhodnocení skutečnosti v intencích realismu zásluhou samotné barvy. Bohumil Skalický Druhé setkání v našem filmovém klubu věnujeme jednomu z nejvýraznějších československých snímků Obchod na korze. Film je výjimečný hned několikrát. Scénář napsaly podle stejnojmenné knihy Ladislava Grosmana dvě výrazné osobnosti československé kinematografie: Elmar Klos a Ján Kádár ve spolupráci s autorem. Dílo získalo v roce 1967 Oscara za nejlepší neanglicky mluvený snímek. Původně povídkový příběh nás zavede do maloměstského prostředí nově vzniklého fašistického Slovenského štátu do židovské komunity vystavené diskriminačnímu tlaku arijského okolí.titulní role ztvárnili Jozef Króner a Ida Kamińská. Sejdeme se ve čtvrtek 19. listopadu v 19. hodin v aule gymnázia. (neč-pý) Na dohled 7. ročník košťálovských dechovek V sobotu 5. září 2009 se konal již 7. ročník Oblastní přehlídky dechových hudeb v Košťálově. Jako každoročně probíhala celá akce na hasičském areálu Pod Kozlovem, jako každoročně bylo košťálovskými hasiči a hasičkami a pomocníky perfektně postaráno o příjemné prostředí a chutné a bohaté občerstvení. Přesně podle programu zazněly ve hodin první tóny řízného pochodu Kyzivátovy dechové hudby z Libáně a na čerstvě posekaný trávník před nově postavené pódium napochodovaly všechny soubory mažoretek DDM z Lomnice nad Popelkou. Po oficiálním přivítání všech návštěvníků a účinkujících starostou hasičů a místostarostou obce probíhalo zcela neoficiální, přátelské odpoledne plné krásných písniček, tance a dobré zábavy. Na spád programu dohlížel jako vždy moderátor Milan Havlík. Jako druhá vystoupila KŘÍDLOVANKA, dechovka složená z mladých muzikantů absolventů konzervatoří a AMU, pyšnící se titulem Mistr Evropy a pomyslnou laťku kvality nasadila skutečně hodně vysoko! A při vystoupení SEBRAN- KY z Vlašimi už všichni dávno zapomněli na déšť, který se letos přehlídce hned v úvodu nevyhnul. Ani nejisté počasí neodradilo hlavně přespolní diváky a všichni byli zvědaví i na vystoupení domácí TÁBORANKY, která v červnu reprezentovala Košťálov i celý Liberecký kraj na 10. Mistrovství Evropy v Praze, a která po celou sezónu svými vystoupeními po vlastech českých na přehlídku do Košťálova všechny své posluchače zvala. A kdo si myslel, že už nemůže ničím překvapit, mýlil se! Celý padesátiminutový blok vtipně, bezprostředně a moderně uváděl Petr Kvarda a závěrečný refrén Kdo ze srdce dává zpívali snad všichni. Jménem pořadatelů SDH Košťálov, DH TÁBORANKA a OÚ Košťálov děkujeme za návštěvu a již dnes srdečně zveme na příští 8. ročník, který se bude konat 4. září (v-jj) Městská knihovna Co přinesl Týden knihoven? Svůj svátek v prvním říjnovém týdnu slavily knihovny v mnoha místech republiky. Jak to vypadalo v naší knihovně? Právě v Týdnu knihoven se podařilo dát nový vzhled internetovým stránkám Městské knihovny (www.mk.semily.cz) a jejich prostřednictvím zpřístupnit čtenářům a zájemcům nabídku knih v ON-LINE katalogu. Je možné vyhledávat tituly podle autora, názvu, témat atd. Každý si tak může zjistit, zda požadovaná knížka je ve fondu knihovny, je-li momentálně k dispozici, popřípadě si ji rezervovat. Čtenáři mohou nahlédnout i do svého konta zjistit, co si kdy půjčili nebo si prohlédnout seznam novinek. Ilustrační foto. V rámci Týdne knihoven byla vyhlášena amnestie pro zapomnětlivé čtenáře, kteří mohli vrátit knihy bez pokuty, téměř dvacet nových dětských i dospělých čtenářů využilo příležitosti bezplatného získání průkazky. Připravili jsme výtvarnou dílnu se čtením pro ty nejmenší z mateřské školky, ale i pořad pro důchodce z Domu sociálních služeb s ukázkami a vyprávěním o knížkách, které se umístily na nejvyšších místech žebříčku ankety Kniha mého srdce. V dětském oddělení jsme vyhlásili dvě dlouhodobé soutěže výtvarnou na téma Barevný svět pohádek a čtenářskou s názvem Pohádková šlápota. Jedná se již o třetí ročník naší čtenářské soutěže. A tak každý, kdo se přidá k této soutěži lépe by bylo říci hře má možnost vybrat si z řady pohádek a příběhů, s nimiž projdeme svět. Ke každé knížce mají děti připraveny hádanky, křížovky, popř. kreslí obrázky či skládají puzzle. Kromě toho, že se pobaví a leccos se dozvědí, čeká je za vyřešení drobná odměna a na mapě pohádkové země zanechají svoji šlápotu. Nakonec na ty, kteří obejdou celý ten barevný svět pohádek a příběhů, čeká na jaře překvapení. Co to bude letos? Prozradit nic nemůžeme to by nebylo překvapení! Zahrajte si s námi a uvidíte! Miroslava Vrbenská, Městská knihovna Semily

16 Strana 16 Semilské noviny ŘÍJEN 2009 Sport Kadetky i seniorky ve finále Mistrovství České republiky Ve dnech 3. a se v Praze konalo mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku a FISAF fitness týmů. Za Fit studio Jany Boučkové se do finále probojoval tým kadetů (11 13 let) a tým seniorů. Velké bojové nasazení děvčat přineslo úspěch v získání třetího místa v obou kategoriích v této nejvyšší tuzemské soutěži. (ij) Veřejná lyžařská škola opět na počátku roku 2010 Veřejná lyžařská škola se uskuteční dle sněhových podmínek v lednu až březnu 2010 buď v areálu VLŠ nad nádražím nebo v okolních zimních střediscích. Do lyžařské školy je možné přihlásit děti i dospělé na výuku lyžování (ročník 2004 a starší) a na výuku snowboardu (ročník 2001 a starší). Podmínkou je vlastní lyžařská nebo snowboardová výzbroj a výstroj, seřízené bezpečnostní vázání, brzdičky na lyžích a každý účastník musí být povinně vybaven ochrannou přilbou. Cena školného za 40 hodin výuky činí Kč, rodinné školné činí Kč (za 2 děti nebo 1 dítě + 1 dospělý). Přihlásit a zaplatit školné je možné od do na kontaktním místě: ČSOB a.s., pobočka Semily, Špidlenova 36, Semily, tel.: , otevírací doba Po-Pá a hodin nebo na kde najdete i další důležité informace. Zdeněk Flekna, VLŠ Benešovský maratón 2009: železný muž Cogan, rekordní Dimitriadu, obhajoba Čivrného Za tým kadetů bojovaly ve finále tyto závodnice: Kristýna Kišová, Tereza Janáková, Aneta Pavlatová (Semily), Klára Dolenská (Jesenný), Štěpánka Cvrčková, Lucie Makanová, Diana Proboštová, Tereza Šlapáková (Železný Brod) a Zuzana Kopová (Malá Skála). Benešovské osmičce přálo počasí Benešov u Semil přivítal v sobotu 3. října příznivce přespolního běhu na 36. ročníku Benešovské osmičky. Pořadatelé z místní tělovýchovné jednoty jej uspořádali jako úvodní závod Benešovské kombinace 2009/2010 a součást Benešovského běžeckého podzimu. V 15 hodin odstartoval hlavní závod pro muže a veterány na 8 km, dorost a ženy absolvovaly 2,25 km. Na startu se seřadilo na 40 běžců a běžkyň, mezi nimiž nechyběl trojnásobný vítěz z předchozích ročníků Jiří Čivrný mladší. Závod, který proběhl za ideálního běžeckého počasí, se však nevyvíjel podle jeho představ. Obhájce titulu se nakonec musel spokojit se třetím místem za vítězným Ondřejem Fejfarem (TJ Dvůr Králové), který zvítězil v čase 30:11 minut před Martinem Berkou (Kozákov). Vítězem mezi veterány (40 let a starší) se stal Aleš Prokůpek (SKI Jilemnice), který časem 35:26 minut obsadil 6. místo v absolutním pořadí. Mezi závodníky se neztratili ani domácí závodníci, bratři Lukešové obsadili mezi muži solidní páté a šesté místo. Na kratší trati zvítězil dorostenec Jan Štěpánek (TJ Semily) 10:24 minut, mezi ženami byla nejrychlejší Michaela Mikásková (Krakonoš Vrchlabí). Součástí závodu byl také vložený závod žákovských a dětských kategorií na 50 až metrů, který odstartoval ve hodin. Všechny zúčastněné děti si odnesly drobné věcné ceny, mezi dospělými bylo odměno 6 nejlepších závodníků ve všech kategoriích. Na organizaci závodu a cenách pro nejlepší se podíleli partneři závodu, kterými byly pořádající Tělovýchovná jednota Benešov u Semil, Obec Benešov u Semil, Sklárna Novosad (pohár pro nejlepšího) a především společnost AMINOSTAR, která věnovala doplňky sportovní výživy. Přespolní běh byl úvodním závodem Benešovské kombinace 2009/2010, do které se započítává společně se závodem v běhu na lyžích Benešovská 15 (leden/únor 2010) a terénním Benešovským MTB duatlonem (duben/květen 2010). Na shledanou v Benešově u Semil! Jiří P. Lukeš, TJ Benešov u Semil V sobotu 10. října 2009 proběhl v Benešově u Semil 22. ročník Benešovského maratónu Pojizeřím, jehož součástí byl po loňské úspěšné premiéře i druhý ročník půlmaratónského závodu. Zářijové babí léto je neodvratně pryč, a tak na pořadatele a především závodníky čekal podmračený den, s občasnými přeháňkami a s teplotami nepřesahujícími deset stupňů. Ani nepřízeň počasí však neodradila rekordních 127 běžkyň a běžců od návštěvy této pojizerské vesničky a absolvování silničního běhu v příjemném údolí řeky Jizery. Vítězem maratónu se stal Rudolf Cogan (vpravo), stříbrný z roku 2008 v čase 2:44:36 hodin. Společný start obou distancí byl stanoven na hodin a po slavnostním výstřelu se masa běžců vydala na trať. Hned od startu vyrazil obhájce vítězství na půlmaratónské trati Jiří Čivrný ml., který nikoho nenechal na pochybách, že to s obhajobou myslí vážně. Nezabránil mu ani Gareth Davies, dvojnásobný vítěz maratónu, který absolvoval poloviční distanci jako přípravy na významný závod v Anglii. Jeho druhé místo a vítězství v kategorii je znamením, že se jednalo o přípravu kvalitní. Mezi 48 startujícími půlmaratónci se neztratili ani domácí závodníci, z nich nejlepší Roman Lukeš obsadil páté místo celkově a druhé v kategorii nad 35 let. Mezi ženami zvítězila lyžařka Simona Jiřičková, která časem 1:34:09 obsadila patnáctou pozici v absolutním pořadí. Jako zajímavost dodejme, že čas vítěze byl na vteřinu shodný s jeho loňským výkonem, a tak se jednalo o obhajobu téměř absolutní. Po rozdělení tratí na otáčce půlmaratónu (což někomu vyhovovalo, někomu možná méně) pokračovali maratónci údolím řeky směrem na Jablonec nad Jizerou. V tu dobu již byl na čele Rudolf Cogan (Sokol Nová Paka) společně s Janem Walou (BK SAK Ložiska Karviná), následováni Danielem Kupidlovským (Praha). Stejné pořadí vydrželo až do cíle a tak mohl Rudolf Cogan, stříbrný z roku 2008 a jeden z předních českých závodníků v dlouhém triatlonu slavit v čase 2:44:36 hodin premiérové vítězství. Nejvýraznějším výkonem závodu však byl pravděpodobně vítězný čas nejrychlejší ženy Michaely Dimitriadu (Želvička team), která ustanovila nový traťový rekord a výborným časem 3:07:43 obsadila šestnácté místo v absolutním pořadí. Ocenění samozřejmě zaslouží všichni zúčastnění, v čele s vítězi věkových kategorií. Kompletní výsledky a informace o závodu jsou zveřejněny na stránkách (jpl)

17 ŘÍJEN 2009 Semilské noviny Strana 17 Fotbalové vteřiny Po výborném vstupu do soutěže Semily v 10. kole tvrdě narazily VIII. kolo KP LK Jiskra Višňová SK Semily 1:6 (0:3) SK Semily: Sedláček Matocha, Feri, Štěpnička, Kočí (58. Braun) Veg J. (78. Aubrecht), Makula, Brett, Veg T. (68. Stehlík) Hartman, Kobr. Branky: 25. Kočí, 30. Hartman, 33. Veg T., 55. Brett, 85. Aubrecht, 87. Stehlík 63. Labský. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Krupa, Šmíd, Paldus. Zápas v nebezpečné Višňové byl po domácí prohře Semil s Hrádkem balzámem na duši. Po úvodním čtvrthodinovém nátlaku domácích vzali otěže zápasu do svých rukou a nadělili soupeři rovný půltucet. V 19. minutě se zastřeloval T. Veg, střela těsně minula branku. Stejnou situaci si zopakoval za tři minuty, tentokrát nad ním vyzrál brankař domácích. Skóre se otevřelo v 25. minutě. Makula poslal balón pod sebe na velké vápno, Kočí bez přípravy trefil přesně k tyči 0:1. Ve 30. minutě nacentroval Makula, Hartman dorazil z malého vápna přesně 0:2. Za tři minuty si připsal Makula třetí asistenci, když parádně našel ve vápně T. Vega a ten se hlavou trefil pod břevno 0:3. Druhý poločas. Po faulu na Kobra zahrával Brett přímý kop, který o tyč skončil v síti Višňové 0:4. Malé zaváhání Semil potrestal v 63. minutě domácí Labský, kdy po úniku prostřelil Sedláčka 1:4. Myšlenky domácích na korigování stavu zničili hosté v závěru. V 85. minutě přehodil Aubrecht vyběhnutého brankaře Veselého 1:5. Za dvě minuty unikl Stehlík, prošel až do vápna a vyprášil horní roh domácí brány 1:6. Semily si tak připsaly tři body a opět se vyšvihly na první místo krajského přeboru. IX. kolo KP LK SK Semily FC Pěnčín 2:1 (0:1) SK Semily: Sedláček Matocha, Feri, Štěpnička, Dohnal (46. Aubrecht) Veg J. (46. Vrchovský), Makula, (85. Horáček) Brett, Veg T. Kobr, Hartman. Branky: 72. Hartman (pen), 78. Feri Matějček. Rozhodčí: Huřťák, Zlatník a Stříbrník. V těžkém utkání potvrdily Semily pozici lídra. Celozápasové dobývání Pěnčína nakonec přineslo ovoce. V první půli stál za zmínku jen gól hostí. Hrubku gólmana Semil potrestal Matějček 0:1. Druhý poločas byl ve znamení dobývání, které nakonec slavilo úspěch. V 72. minutě byl nedovoleně atakován ve vápně Vrchovský, následnou penaltu s přehledem proměnil Hartman 1:1. Neuběhlo ani pět minut, Makula přesně nacentroval a Renda Feri se hlavou nemýlil 2:1. V 80. minutě měl poslední příležitost Vrchovský, míč mu ale uskočil. Souboj s Pěnčínem tak znamenal těžce vybojované tři body. X. kolo KP LK Sokol Jablonec n. Jiz. SK Semily 3:0 (0:0) SK Semily: Sedláček Kočí, Feri, Štěpnička, Matocha Vrchovský (80. Veg J.), Brett, Makula (63. Stehlík), Braun (46. Aubrecht) Hartman, Kobr. Branky: 60.Ďoubalík T., 84. Václavík, 85. Ďoubalík J. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Kadlec, Tykva, Paldus. Po výborném vstupu do soutěže Semily poprvé v desátém kole tvrdě narazily, když je přemohl poslední Jabloneček. Fotbalovost byla poražena horalskou vůlí za vítězstvím. V 15. minutě střílel domácí Bulíř vedle. Za čtyři minuty Vrchovského střelu z kraje tečuje obrana na roh. Po půlhodině hry hrozí domácí, Sedláček byl na místě. V 35. minutě mají příležitost Kobr s Vrchovským, ani jeden však netrefil. Ve 44. byl ve vyložené šanci Vrchovský, osamocen ale zamířil vedle. Druhý poločas byl od domácích smrtící, když hostům nadělili polovinu branek z toho, co obdrželi za všechna odehraná kola. Ve 47. minutě Feriho tradiční hlavička skončila nad. V 50. minutě domácí trestňák končí na zdi. Za pár minut se zastřeloval kanonýr Semil Hartman. Skóre se otevřelo po hodině hry. Domácí Tomáš Ďoubalík se trefil po rohu 1:0. V 82. minutě měl obrovskou příležitost hostující Stehlík, po skrumáži neuvěřitelně z vápna přestřelil. Během dalších tří minut bylo rozhodnuto. Nejprve podklouzl Kočí, Václavík se trefil přesně k tyči 2:0. Za minutu, opět po chybě, uzavírá skóre zápasu Jiří Ďoubalík 3:0. (sk) Florbal Florbalistům se povedl až druhý turnaj Na prvním nepovedeném turnaji semilští florbalisté prohráli 2:12 se Sokolem Liberec a 5:7 s Českým Dubem. Druhý turnaj Liberecké ligy mužů se hrál v neděli 11. října v Tipsport aréně v Liberci a Semiláci tu měli o dost lepší bilanci. SFBK Raspenava SCC Semily 4:7 (1:1, 1:3, 2:3) První branku zápasu vsítil po přihrávce A. Hypšmana ve 3. minutě zápasu Kunst. Domácím se podařilo vyrovnat v 8. minutě po chybě J. Šimona. Prostřední část nemohla začít lépe. Na levé straně zakombinovala dvojice Kunst, J. Šimon, narazila si míček a slabá, nepříliš povedená střela druhého jmenovaného skončila v síti. Pátá minuta nabídla krásný gól z hole obránce Hovada, který mířil přesně do růžku domácí branky. Za půl minuty to už bylo o tři góly. Po faulu na Kunsta s rozehrávkou neváhal J. Šimon a před odkrytou brankou našel zcela volného A. Hypšmana. Domácí hrozili především z rychlých protiútoků a dlouhými nahazovanými míčky. Jednu takovou situaci ke snížení využili v 7. minutě. Závěrečná část opět začala semilskými góly. Jeden z rychlých protiútoků zakončil Kudrnáč, když ze vzduchu doklepl Havrdovu vyraženou střelu. Za padesát vteřin se podruhé v utkání trefil A. Hypšman, když využil křížnou přihrávku J. Šimona. V 6. minutě ovšem hosté potřetí inkasovali, když domácí využili chyby Činovce, který nedokázal zastavit dlouhý výhoz. Další šance Cermana, Kunsta, Macha či A. Hypšmana zůstaly nevyužity. Branka tak přišla po nenápadné situaci, kdy Havrda odrazem od brankáře skóroval zpoza branky. Dvě minuty před koncem ještě přišlo snížení ze strany domácích, ale i tak už semilští florbalisté udrželi vysoké vítězství. Branky: 3. Kunst (A. Hypšman), 14. J. Šimon (Kunst), 18. Hovad (A. Hypšman), 19. A. Hypšman (J. Šimon), 29. Kudrnáč (Havrda), 29. A. Hypšman (J. Šimon), 35. Havrda. Rozhodčí: Jedlička, Špringl. Vyloučení: 3:1 (Činovec 2+10 ) SCC Semily TJ Turnov B 9:4 (3:0, 2:1, 4:3) Druhý zápas postavil Semilákům do cesty rezervní tým Turnova. První nebezpečnou střelu měl na svědomí hostující hráč, ale brankař Vocelka byl pozorný. Výsledkem přílišného nabuzení v derby bylo brzké vyloučení Hovada. Když se v polovině páté minuty přesilovka hostí blížila ke konci, utekla dvojice Kudrnáč a J. Šimon, narazila si dvakrát míček a první jmenovaný poslali semilský tým do vedení. V 9. minutě J. Šimon rozehrál trestný úder na zcela volného Hovada a ten zavěsil pod břevno. Jedenáctá minuta přinesla třetí branku, když na pravé straně zabojoval Sucharda a jeho práci gólem dokonal J. Šimon. V druhé třetině se stupňovala semilská převaha pramenící z dobrého napadání a chyb hostujících obránců při rozehrávce. Nejprve krásně do úniku vysunul J. Šimon A. Hypšmana, ten však trefil jen brankaře. Ve 3. minutě si role otočili a první jmenovaný dokázal skákavou přihrávku trefit přesně. Největší šance spálili Kunst a I. Todorov, když mířili vysoko nad. Hosté hrozili na druhé straně jen velmi sporadicky. Na 5:0 svým prvním gólem v semilském dresu zvýšil Mach, jenž vystihl chybnou rozehrávku hostujícího obránce. V poslední minutě Turnov snížil, když před semilskou brankou zůstal zcela volný hráč. Poslední část začala v režii druhého semilského útoku, především Cermana a Havrdy. Prvně jmenovaný dvakrát utekl po pravé straně a ve druhé a páté minutě naservíroval Havrdovi gólové přihrávky před prázdnou branku. V 6. minutě dokázal Turnov z brejku snížit. V 8. minutě přišla další kombinace tria J. Šimon, Kunst, A. Hypšman. Míček šel po této ose a výsledkem byla branka A. Hypšmana. Další ukázková akce, které zatleskali i turnovští hráči, přišla v 10. minutě. Na polovině hřiště si míček přebral J. Šimon, zadovkou na levé straně našel A. Hypšmana a ten z první před odkrytou brankou Kunsta, který zvýšil na 9:3. V závěru ještě semilští nechali příliš času turnovskému obránci, který krásnou střelou do rohu branky snížil na konečných 9:4. Pověstnou desítku měli na holi především Cerman, který minul míček u pravé tyče hostující branky, a J. Šimon, který nezakončil svůj samostatný únik. Branky: 5. Kudrnáč (J. Šimon), 9. Hovad (J. Šimon), 11. J. Šimon (Sucharda), 16. J. Šimon (A. Hypšman), 24. Mach, 28. Havrda (Cerman), 31. Havrda (Cerman), 35. A.Hypšman (Kunst), 36. Kunst (A. Hypšman). Rozhodčí: Jeník Falta. Vyloučení: 3:0. Sestava SCC Semily: J. Diviš (1. zápas), Vocelka (2. zápas) P. Hovad, T. Sábl, M. Todorov, I. Todorov, D. Činovec, Š. Pernecký M. Kunst, J. Šimon, A. Hypšman, R. Havrda, J. Kudrnáč, M. Cerman, M. Mach, M. Sucharda. (jš)

18 Strana 18 Semilské noviny ŘÍJEN 2009 Sport Novinky ve Sportovním centru Semily Rád bych čtenáře Semilských novin upozornil na některé novinky, které by měly zlepšit služby Sportovního centra Semily. Tou první je zavedení možnosti rezervace sportovišť v SC Semily prostřednictvím webových stránek Sportovního centra Semily od Zájemce o sportovní vyžití si na těchto stránkách najde heslo rezervace sportovišť a přes toto heslo se dostane do rezervačního systému, na kterém uvidí obsazenost sportovišť na jeden měsíc dopředu. Vybere si požadované sportoviště a volnou hodinu a přes kontakty uvedené v tomto systému si sportoviště bude rezervovat přímo v recepci SC Semily. K rezervaci může použít SKYPE, , telefonní pevnou linku nebo mobilní telefon. Tyto kontakty jsou uvedeny přímo v tomto rezervačním systému. Prakticky okamžitě po tom, kdy recepční provede rezervaci a klient si zaktualizuje svoje Servis stránky, se může přesvědčit, že mu rezervace byla provedena.věřím, že tato služba zvýší spokojenost jak stálých návštěvníků, tak přiláká i nové klienty do SC Semily. Dále bych chtěl návštěvníky Sportovního centra pozvat k návštěvě nově otevřené restaurace v SC Semily. Novým nájemcem restaurace se stal pan od pan Jan Macoun. Věřím, že pan Macoun, který podniká v pohostinství již mnoho let, vrátí restauraci ve Sportovním centru Semily její dobré jméno. Ing. Vladimír Kužel, ředitel SC Semily Aerobic s Alimurkou Kde: v tělocvičně ZŠ F. L. Riegra v Řekách Kdy: každé úterý a čtvrtek od října 2009 od do hodin Úterý: Čtvrtek: Aerobic mix + Bodystyling PILATES Více informací: Státní okresní archiv v Semilech Marija Nekolová 50 let tvorby Absolventka Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze žijící v Křižanech u Liberce, představí průřez svým celoživotním grafickým a ilustračním dílem. Výstavu zahájí v pátek v 17 hodin prof. Bohumil Skalický. Navštívit ji můžete ve všední dny od 8 do 16 hodin, v pondělí a ve středu do 18 hodin. Osmdesátý devátý Beseda nad městskou kronikou. Vzpomínání městského kronikáře Mgr. Miloše Plachty na pád komunistického režimu doplní projekce Originálního videožurnálu a videofilmů ze Semil z roku Pondělí od 18 hodin. KC GOLF Úterý 10 listopadu Lawrence Roman: Dohazovač Současná komedie známého amerického autora pobaví příběhem bohaté manažerky, která se pro samou práci nestačila vdát. Hrají: Kateřina Brožová, Dana Syslová, Aleš Procházka, Miroslav Mejzlík nebo Jaromír Meduna a Richard Trsťan. Začátek v hodin v sále KC Golf. Divadelní představení přeložené z října t.r. na předplatné, vstupenky z října zůstávají v platnosti a ostatní vstupenky jsou v předprodeji v MIS a KC Golf. Středa 11. listopadu Cirkus Hanky Panky travesti show Začátek v hodin v sále KC Golf. Předprodej vstupenek v MIS a KC Golf. Středa 11. listopadu O Balynce, dobrém štěněti Pohádku uvede Karlovarské hudební divadlo pro děti z MŠ a ZŠ. Začátky představení v 8.40 a hodin v sále KC Golf. Sobota 14. listopadu Druhá prodloužená kurzu tance a společenského chování Hraje skupina Allegro, uvádějí taneční mistři manželé Mertlíkovi. Začátek v hodin v sále KC Golf. Vstup pouze ve společenském oblečení! Neděle 15. listopadu Přehlídka dechovek Již 17. ročník tradiční přehlídky na které se představí dechovky: Semilská 11, Broďanka ze Železného Brodu, Desanka z Desné a host přehlídky dámská kapela Járinky, se zpěvákem Honzou Hrdličkou a zpěvačkou Ivanou Brožovou, sólistkou Hudby Hradní stráže. Začátek v 17 hodin v sále KC Golf. Pondělí 16. listopadu Missa Kryl revival Skupina Missa vznikla v květnu 1999, od počátku hraje písně Karla Kryla folkově upravené pro více nástrojů. Koncert je uváděn k 20. výročí sametové revoluce. Začátek V hodin v sále KC Golf. Pátek 20. listopadu BOMBASTIC SHOW ROBER- TA TOMÁŠE: BUBENICKÁ SHOW Představí se mladá bubenická generace Pavel Zouhar a Antonín Jína. MR. POPELINO ECOLOGY MANIAK Robert Tomáš. SAXOFON DANCE PÁRTY Milan Červinka zahraje ve stylu Ibiza dance music. Doprovod: DJ Richi alias Mango Boy, Barel, Perkuse FITNES EXHIBICE STUDIO M SEMILY poprvé v Semilech můžeš vidět vypracovaná těla Otakar Machytka vicemistr světa 2009 v benchpresu, David Skořepa vicemistr ČR 2008 v kulturistice, Jiří Kabelka mistr ČR v kulturistice a fitnes kočky Karin Deylová, Markéta Hlavová a Iveta Brunclíková. KAKAWO energická kapela Romana Tomáše. DJ RICHI ví jakou muziku máš rád. Začátek ve hodin v sále KC Golf. Neděle 22.listopadu Miroslav Donutil Člen činohry Národního divadla v Praze, herec, vypravěč a zpěvák ve své nové One man show nazvané Cestou necestou. Začátek v hodin v sále KC Golf. Předprodej vstupenek v kanceláři KC Golf a MIS. Středa 25. listopadu Grónsko, země mizejícího ledu Beseda cestovatelů, polárníků, novinářů a vědců manželů Aleny a Jaroslava Klempířových eskymáků z Prahy. Začátek v 19 hodin v předsálí KC Golf. Sobota 28. listopadu Třetí prodloužená kurzu tance a společenského chování Taneční večer pro účastníky kurzu a jejich hosty. Hraje skupina Allegro. Vstup pouze ve společenském oblečení! Začátek v hodin v sále KC Golf. Taneční kurz pro manželské a přátelské páry pokračuje 5., 12., 19. a 26. listopadu vždy od 19 hodin v sále KC Golf. Na prosinec připravujeme: Předvánoční odpoledne pro seniory, začátek ve 14 hodin. Pořádá MěU Semily W. D. Home: Ledňáček komedie, rozdávající smích všem milovníkům mistrně napsaného dialogu a suchého britského hu-

19 ŘÍJEN 2009 Semilské noviny Strana 19 Servis moru. Hrají: F. Němec, A. Vránová a P. Kostka. Začátek v hodin v sále KC Golf. Předprodej vstupenek od v MIS a KC Golf Emil Viklický klavír, Zuzana Lapčíková cimbál, zpěv adventní koncert KPH Vánoční koncert Daniela Hůlky, předprodej vstupenek od v kanceláři KC Golf a MIS. Muzeum Výstava Jaroslav Klápště Obrazy / výběr z díla / do Ve čtvrtek 5. listopadu v 17 hodin zahájení výstavy POJIZER- SKÁ SKUPINA VÝTVARNÍKŮ Rudolf Daníček, František Kousal, Karel Vrba, Jan Smetana, Jarmila Smetanová, Zdena Krejčí. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 5. listopadu 2009 v 17 hodin. Úvodní slovo pronese pan Vladimír Klíma. Hudební doprovod pan Jaroslav Hlůže a paní Jaroslava Petrásková Výstava je přístupná do V pátek 13. listopadu 2009 v 17 hodin Kostlivec ve skříni ( ) Výstava k 20. výročí svobody neklade otázky, nedává odpovědi ani dobu nedokumentuje. Formou instalace plastik a drobných fragmentů vybízí k zamyšlení, jací jsme byli a jací jsme. Pořádá občanské sdružení Cervus Semilensis ve spolupráci s Muzeem a Pojizerskou galerií Semily, autorem instalace Vladimír Kubík Zahájení výstavy v pátek 13. listopadu 2009 od 17 hodin. V sobotu 28. listopadu 2009 v předvečer 1. adventní neděle připravujeme tradiční vánoční jarmark od 9 do 16 hodin. Muzeum je otevřeno denně, mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Městská knihovna SMolíček Pravidelná setkávání a hraní dětí mateřských škol s pohádkami z celého světa vždy v úterý odpoledne v knihovně od 14 hodin. Pojďte s nám vyrobit ozdoby na semilský vánoční strom! Od 10. listopadu může každý čtenář v dětském oddělení pod vedením knihovnic vyrobit svoji ozdobu na vánoční stromeček umístěný před Městským informačním centrem. 24. listopadu od 16 hodin Čtení a výtvarná dílna Advent přichází - v rámci akce Celé Česko čte dětem a projektu knihovny Barevné pohádky zveme maminky s dětmi do knihovny, abychom se příjemně naladili na blížící se svátky. Knihy mého srdce posezení nad knížkami s Miriam Kantorkovou, zpěvačkou, moderátorkou a herečkou několika desítek filmových a televizních rolí. Které knížky má ona nejraději? Termín bude upřesněn. VODA KOLEM NÁS Výstavka fotografií amatérů, při níž mohou návštěvníci knihovny hlasovat o nejlepší záběr. Bližší informace na tel. čísle nebo na adrese CPR M.E.D. Pravidelný program najdetena Program na listopad: 31. října 3. listopadu Světýlkování výstava lampiček, lampiónků a dlabaných dýní v Jílovecké ulici (ve spolupráci se Zrnkem naděje). 2. listopadu SMolíček od 16. hod. v dřevěnce v Jílovecké ul. (rampouchování nad knížkou Fr. Hrubína). 3. listopadu (9.30 hod.) Dramatická výchova (Hana Mocková) beseda s praktickou ukázkou metody, v CPR M.E.D. (Tyršova 380). 9. listopad až leden Hřejivá náruč pohádek (výstavka děl z ovčího rouna, část nainstalována i mezi okny) v dřevěnce v Jílovecké ulici. 10. listopadu (9.30 hod.) Bejvávalo za komunismu s účastnicemi studentského hnutí o listopadu 1989 a životě před ním (Lenka Hřibová a Šárka Bažantová), v CPR M.E.D. (Tyršova 380). 24. listopadu (9.30 hod.) Život před narozením, aneb děloha je náš první domov (Karolína Nedělová) o prenatálním životě, CPR M.E.D. (Tyršova 380). 25. listopadu (9.45 hod.) Výroba adventních.věnců, CPR M.E.D. (Tyršova 380) 28. listopadu Den pro dětskou knihu Tvůrčí odpoledne pro celou rodinu, Vlastní knížka (tip na dárek pro nejbližší) + freerecykling dětských knížek (výměna, nabídka); Jílovecká ulice. Kontakt: tel.: , SVČDM 21. listopadu od 9.30 hodin Pátá výměnná burza čajových sáčků. 21. listopadu od 9 hodin Pohárový turnaj ve stolním hokeji. 30. listopadu od hodin Keramika pro maminky s dětmi (3 5 let). Každý čtvrtek od 9 do 12 hodin Školka pro děti od 2,5 let. Každý pátek od 16 hodin Hry Sportovní na PC - Pařani centrum listopadu Víkend pro zdravý životní styl Pro své abonenty pořádá pí. Antošová Praha. 12. listopadu od 8 12 hod. Den prevence kriminality Pořádá: Podkrkonošská spol. přátel dětí zdravotně postižených Semily. 14. listopadu od 10 a 14 hod. TJ ELITE BOHEMIA Semily VK Rakovník II. liga volejbal muži listpadu Víkend pro zdravý životní styl Pro své abonenty pořádá pí. Antošová Praha. 25. listopadu od 9 do 12 hod. Sportovní dopoledne pro žáky tříd ZŠ Semil a okolních obcí Pořádají: Sportovní komise Rady města Semil, SC Semily, SEDDMA Semily a TJ Semily listopadu Soustředění oddílu TJ Sokol Dolní Počernice odd. basketbalu Pořádá: p. Nevšímal TJ Sokol Dolní Počernice. CČSH - Sbor Dr. Karla Farského v Semilech Pondělí 2. listopadu od 18 hodin PIETNÍ VZPOMÍNKOVÁ BO- HOSLUŽBA s modlitbami za zesnulé a s připomenutím jejich jmen. Slouží farářka Lada Kocourková. Čtvrtek 5. listopadu od 16 hodin BIBLICKÁ HODINA Téma: Významné postavy Starého zákona: MOJŽÍŠ. Čtvrtek 12. listopadu od 16 hod. BIBLICKÁ HODINA Téma: Významné postavy Starého zákona: MOJŽÍŠ. Čtvrtek 19. listopadu od 16 hod. POVÍDÁNÍ O VÍŘE A ŽIVOTĚ Ekumenické setkání nad Písmem svatým a jeho poselstvím pro náš současný svět. Rozhovory vedou: Mgr. Lada Kocourková, farářka Církve československé husitské a Mgr. Filip Susa, farář Českobratrské církve evangelické. Téma: APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY. Středa 25. listopadu od 18 hod. XXXVII. pořad cyklu SETKÁ- VÁNÍ: NA PRAHU ADVENTU III. Hosté: básník František Novotný, Věra Poláchová-Kavánová zpěv, Jiří Horčička klavír, varhany. PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽ- BY S VYSLUHOVÁNÍM VEČEŘE PÁNĚ SE KONAJÍ KAŽDOU NE- DĚLI OD 9 HODIN. NABÍDKA POMOCI Církev československá husitská v Semilech připomíná, že stále nabízí pomoc starším a nemohoucím spoluobčanům například při nákupech či úklidu. Zaměstnankyně náboženské obce rády přijdou a vypomohou všem, kteří se rozhodnou nabídku využít. Tato služba církve, určená všem potřebným bez rozdílu vyznání, je bezplatná. Náboženská obec garantuje spolehlivost lidí, kteří tyto práce vykonávají. Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech: , SBĚR VĚCÍ PRO DIAKONII JE OPĚT OBNOVEN! Oblečení i ostatní předměty přijímáme pouze v pevných igelitových pytlích o hmotnosti maximálně do 10 kg, vždy v úředních hodinách.

20 Strana 20 Semilské noviny ŘÍJEN 2009 V jinou dobu jen po předchozí osobní či telefonické domluvě. Prosíme, mimo úřední hodiny nám bez předchozího oznámení nenechávejte věci za dveřmi. Úřední hodiny na faře CČSH boční vchod z Družstevní ul.: Pondělí hodin. Středa 8 15 hodin. Čtvrtek hodin. Římskokatolická farnost v Semilech Kaple sv. Zdislavy na faře Úterý 10. listopadu v hodin budeme slavit dětskou mši svatou. Po mši svaté je možné se setkat s ostatními u malého pohoštění. Kostel sv. Petra a Pavla Pravidelné nedělní bohoslužby probíhají vždy v 8.30 hodin. Chuchelna, kaple sv. Antonína Neděle 1. listopadu bohoslužba v hodin. Neděle 15. listopadu bohoslužba v hodin. Kostel sv. Jana Křtitele na Koštofranku listopadu bude kostel otevřen od do hodin. Další informace o dění ve farnosti naleznete na webových stránkách Církev Bratrská Úterý 24. listopadu HOVORY NAD OTEVŘENOU BIBLÍ V SEMILECH v období školního roku 2009/2010 uskutečňované v Muzeu a Pojizerské galerii Semily, Husova 2 vždy každé čtvrté úterý v měsíci od 17 hodin s možností vzájemnéího rozhovoru. Tentokrát na téma: O přirozeném člověku Program připravil a povede kazatel: Bc. Patrik Horváth z Jablonce nad Nisou, Smetanova 26, Tel.: Více informací na Tipy na ostatní akce Úterý 3. listopadu od 17 hod. ve vstupní hale lomnického muzea Přednáška cestovatele a lovce Oldřicha Horáka ze Žďáru u Kumburku nazvaná Povídání o Aljašce Pan Ol. Horák pohovoří o historii a současnosti této země, o tradicích a zvycích místních domorodců, o svých osobních i loveckých zážitcích. Akce se koná na den sv. Huberta patrona myslivců. Vstupné dobrovolné bude věnováno na zřízení stálé expozice loveckých trofejí, které muzeu pan Horák věnuje listopadu Výstava obrazů lomnického výtvarníka Daniela Jiřičky Geremuse Muzeum v Lomnici nad Pop. Slavnostní vernisáž se koná v neděli v 10 hodin, úvodní slovo Aleš Jaluška, farář, v kulturní části programu se představí pěvecký soubor Bořivoj. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin. V pátek 6. listopadu od 20 hod. Stardust, o.s. a Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. pořádají ve velkém sále Eurocentra Tančíme s melodiemi Orchestru Rudy Janovského Společenský večer s orchestrem Rudy Janovského a jeho sólisty, ve kterém zazní k tanci i poslechu pouze nejhezčí populární swingové melodie let třicátých až padesátých minulého století. Předprodej vstupenek od v recepci Eurocentra, Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou. Sobota 14. listopadu od 17 hodin ve vstupní hale lomnického muzea Jiří Krytinář Dívám se vzhůru prezentace nové knihy spojená s besedou a autogramiádou filmového a divadelního herce. Vstupné 30 Kč, předprodej v kanceláři muzea. Sobota 14. listopadu od 19 hodin v sále KD ve Slané SJEZD DOBRÁKŮ VE SLANÉ Divadelní soubor Tyl ze Slané u Semil si dovoluje pozvat všechny příznivce dobré zábavy, humoru, scének a tance na další pokračování oblíbené estrády nazvané Sjezd dobráků. Během večera si společně zavzpomínáme na uplynulé roky, zasmějeme se u veselých scének a pobaví nás naši hosté. po skončení programu bude večer pokračovat taneční zábavou! Těšíme se na Vás! Přijďte pobejt! 29. listopadu 6. ledna 2010 Muzeum v Lomnici nad Popelkou zve na tradiční VIII. Výstavu betlémů. Inzerce

Obec Víchová nad Jizerou

Obec Víchová nad Jizerou Obec Víchová nad Jizerou Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Obec Benešov u Semil. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Benešov u Semil. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Benešov u Semil Obecně závazná vyhláška č. 5/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy,

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 OBEC HLAVEČNÍK Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 Požární řád obce Hlavečník Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Hlavečník dne : Účinnost od : OBEC HLAVEČNÍK Zastupitelstvo obce Hlavečník

Více

OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném dne 14. 11. 2016 usnesením č. 18/1.6

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY Kontaktní údaje : Město Semily Husova 82, 513 13 Semily tel. 481 629 211 e-mail : podatelna@mu.semily.cz IČ : 00276111 ID datové schránky : d36bywp Městský

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Obec Slaná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2007,

Obec Slaná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, Obec Slaná Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, I Obec Malé Výkleky Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,, tanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a tanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Svojetice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.9.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

V Ř E S K O V Á K červenec 2003

V Ř E S K O V Á K červenec 2003 V Ř E S K O V Á K červenec 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již sedmé číslo Vřeskováka. Toto číslo obsahuje důležitá telefonní čísla pro případ mimořádných událostí požárů apod. Co se

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

OBEC Lomnice Zastupitelstvo obce Lomnice Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce

OBEC Lomnice Zastupitelstvo obce Lomnice Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce OBEC Lomnice Zastupitelstvo obce Lomnice Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lomnice se na svém zasedání konaném dne 08. 12. 2015 usneslo usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

OBEC SVOR. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SVOR

OBEC SVOR. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SVOR OBEC SVOR Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SVOR Zastupitelstvo obce Svor se na svém zasedání dne 23.5.2013, usnesením č.4.7/2013 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a bod

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

P o ž ární řád obce L h o t k a

P o ž ární řád obce L h o t k a P o ž ární řád obce L h o t k a OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne 19.

Více

DOKUMENTACE MĚSTA TŘEMOŠNICE. Požární řád města

DOKUMENTACE MĚSTA TŘEMOŠNICE. Požární řád města DOKUMENTACE MĚSTA TŘEMOŠNICE Požární řád města Zastupitelstvo město na svém zasedání dne 24.6.2015 usnesením č. 72/2015 schválilo v souladu s 29 odst. 1 písm. i) tento Požární řád města. ČI.1 Úvodní ustanovení

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obec Radimovice u Želče Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Zastupitelstvo obce Radimovice u Želče vydává podle ustanovení 29, odst. 1, písm. o ) zákona č.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014,

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, kterou se vydává Požární řád města Velké Hamry, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

OBEC KRUH ZASTUPITELSTVO OBCE KRUH. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád

OBEC KRUH ZASTUPITELSTVO OBCE KRUH. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád OBEC KRUH ZASTUPITELSTVO OBCE KRUH Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává řád Zastupitelstvo obce Kruh se na svém zasedání konaném dne 12. února 2016 usnesením 15/2016 usneslo vydat na základě

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež)

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na

Více

Město Špindlerův Mlýn

Město Špindlerův Mlýn Město Špindlerův Obecně závazná vyhláška č. /205, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo města Špindlerův se na svém zasedání konaném dne 5. 6. 205 usneslo vydat na základě 29 odst. písm. o)

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 1/2017 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 1/2017 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 1/2017 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 1. 2017 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Taťána Maršounová, Josef Zadák, Karel Štěpán, Roman Šimek

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel , IČ: , č.ú /0100

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel ,   IČ: , č.ú /0100 OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, 675 75 Mohelno tel. 568 642 118, e-mail: info@obeclhanice.cz, IČ: 00378054, č.ú. 9024711/0100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhánice se

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 13.3.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

OBEC ŽDÁNOV. vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce

OBEC ŽDÁNOV. vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce OBEC ŽDÁNOV vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Ždánov se na svém zasedání konaném dne 3. 2. 2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm.

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

OBEC BENECKO. Zastupitelstvo obce Benecko. Obecně závazná vyhláška. č. 1 / kterou se vydává požární řád obce

OBEC BENECKO. Zastupitelstvo obce Benecko. Obecně závazná vyhláška. č. 1 / kterou se vydává požární řád obce OBEC BENECKO Zastupitelstvo obce Benecko Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Benecko se na svém zasedání konaném dne 29.9.2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 817/2016 Číslo spisu jednání: 815/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 12:00

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 5. 2016 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Ing. Petr Bartoň, Mgr. David Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Požární řád obce Lichnov

Požární řád obce Lichnov OBEC LICHNOV Obecně závazná vyhláška obce Lichnov č. 1/2015., Požární řád obce Lichnov Schváleno: 18. 06. 2015 Účinnost: 10. 07. 2015 OBEC LICHNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, Požární řád obce Lichnov

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007 Obec Sedliště, 739 36 Sedliště 271 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Sedliště se na svém zasedání dne 17.12.2007 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě 29 odst.1

Více

PAVEL NOVAK 45 LET BENESOV

PAVEL NOVAK 45 LET BENESOV Přesná pravidla hry: - Velká posluchačská hra Rádia BLANÍK o RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA probíhá ve dnech 17.10.-14.11.2011 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně ve vysílání Rádia BLANÍK.

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne 31.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161031/RM/641 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161031/RM/642 informaci ředitelky příspěvkové

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

OBECTASOV POZARNI RAD OBCE

OBECTASOV POZARNI RAD OBCE OBECTASOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2012 v r, v r POZARN RAD OBCE Zastupitelstvo obce Tasov se na svém zasedání dne 27. 11. 2012 usnesením č. 437/26 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmo o) zákona

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce OBEC Rácovice Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Rácovice se na svém zasedání konaném dne 20.2.2015 usneslo

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

Obec Chlum. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 POŽÁRNÍ ŘÁD

Obec Chlum. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 POŽÁRNÍ ŘÁD Obec Chlum Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Chlum se na svém zasedání dne 12.09. 2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.6.2016 396/15/RM/2016 Souhlas zřizovatele zařazení projektových záměrů příspěvkové

Více

OBEC OTOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává. Požární řád obce

OBEC OTOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává. Požární řád obce OBEC OTOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Otovice se na svém zasedání konaném dne 15. 6. 2016 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více