Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konverze kmitočtu Štěpán Matějka"

Transkript

1 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako translace kmtočtu nebo směšování. Dva a více sgnálů se obecně směšuje obvodem, který má buď nelneární převodní charakterstku, nebo mění svou unkc skokově s časem. Podle yzkálního prncpu, který se př směšování uplatňuje, můžeme tedy směšovače dělt do dvou skupn. Do prvé skupny, nazývané adtvní směšovače, patří směšovače s nelneárním odporem (varstorem), dodové směšovače, směšovače s bpolárním tranzstorem, směšovače s polem řízeným tranzstorem (FE) atd. Do druhé skupny patří směšovače tvořené kvazlneárním směšovacím prvkem, jehož parametry se mění s časem, a to zpravdla v rytmu osclačního napětí. Směšovače tohoto typu se nazývají parametrcké nebo multplkatvní a v současné době se používají zapojení s dvojhradlovým MOSFE nebo monoltcké vícetranzstorové obvody. Podle použtého směšovacího prvku rozeznáváme dodové směšovače, směšovače s bpolárním tranzstory nebo s FE, směšovače s vakuovým elektronkam atd. Věnujme se nyní dodovým směšovačům. Směšovacím prvkem jsou polovodčové S dody nebo častěj galum-arzendové Schottkyho dody. Schottkyho doda je v podstatě plošný přechod kov-polovodč, který oprot hrotovým dodám zaručuje větší mechanckou a především elektrckou stabltu ve smyslu stárnutí a podstatně menší výrobní rozptyl parametrů a tedy větší reprodukovatelnost charakterstk. Poměrně velká plocha kovového kontaktu způsobuje velm malý paraztní sérový odpor a ndukčnost a v důsledku toho výborné kmtočtové a šumové vlastnost. Kovový kontakt je schopen odvést poměrně velké množství tepla, a tak je možné Schottkyho dodu provozovat s větším výkonovým zatížením. 1.1.Dvojtě vyvážené dodové směšovače Dodové směšovače lze rozdělt na tř základní skupny, a to na jednododové nesouměrné směšovače, vyvážené směšovače (balanční) a na dvojtě vyvážené směšovače (dvojté balanční). Měřený hybrdní směšovač patří do největší komerčně vyráběné skupny dvojtě vyvážených směšovačů, jeho vntřní zapojení je na obr.1. Kromě tohoto nejběžnějšího provedení směšovače exstují poněkud odlšná zapojení, která mají například místo transormátorů zapojen symetrzační transormátor na dvouděrovém jádru, používaný v anténní technce, nebo je transormátor na mezrekvenční straně zcela vynechán atp. 1

2 r 1 r 2 U D 1 D 2 U D 4 D 3 U IF Obr.1 Zapojení dvojtě vyváženého dodového směšovače Vraťme se ale k zapojení směšovače podle obr.1. Vlastní proces směšování zajšťují čtyř dody D 1 až D 4, o nchž platí vše, co bylo uvedeno v předcházejících odstavcích. Převodní charakterstka dod by měla mít co nejdelší kvadratckou část, a to př poměrně malé úrovn napětí a proudu. Výborně se pro tento účel hodí čtveřce Schottkyho dod v jednom pouzdru, u nchž výrobce zaručuje jstou symetr, tj. nejenom shodu ve V-A charakterstkách, ale ve velkost paraztních prvků, jako jsou například paraztní sérový odpor a ndukčnost nebo kapacta přechodu. r U A U B1 U B2 Obr.2 Provedení trlárního symetrzujícího v. transormátoru Přenos vstupního sgnálu a napětí osclátoru ke směšovacím dodám obstarávají dva symetrzující transormátory r 1 a r 2, směšovací produkty jsou odváděny ze středů symetrckých částí vnutí transormátorů. Oba transormátory jsou vnuty trlárně na submnaturním ertovém torodu, čímž je zajštěna jejch velce dobrá symetre, potřebná k účelnému oddělení bran směšovače a k výraznému potlačení nežádoucích směšovacích produktů. Přenosové ztráty transormátorů musí být pokud možno zanedbatelné. Z obr.2 je zřejmé, že jde o symetrzační transormátory s mpedančním převodem 1:4, daným poměrem počtu závtů 1:2. rlární transormátor lze nahradt mnaturním symetrzačním členem podle obr.3a a směšovač zapojt např. podle obr.3b. Nevýhodou takového směšovače je malé potlačení vstupního sgnálu na mezrekvenční bráně, výhodou jsou naopak poněkud menší konverzní ztráty. 2

3 a) b) r U vst U výst U D 1 D 2 U D 4 D 3 U IF Obr.3 Zapojení symetrzačního transormátoru a jeho aplkace ve vyváženém dodovém směšovač 1.2.Analýza směšovače Analýza dvojtě vyváženého směšovače je poměrně složtá, jelkož obsahuje čtyř nelneární prvky dody, navíc mírně odlšných parametrů. Použjeme-l náhradní schéma dody, skládající se z nelneárních prvků C J a R J přechodu PN, paraztního sérového odporu a ndukčnost přívodů R S a L S a kapacty pouzdra C P, zcela jstě nepohrdneme výpočetní technkou, vybavenou některým ze smulačních programů elektrckých obvodů. Spokojíme-l se pouze s výpočtem ntermodulačních složek na jednotlvých branách deálního vyváženého směšovače, lze analýzu značně zjednodušt. Ve výpočtu použjeme pouze odpor přechodu R J, na kterém dochází ke směšování, a transormátory budeme pokládat za deálně symetrcké. Dále předpokládejme (pro účnné směšování tato podmínka musí být splněna), že napětí osclátoru je mnohonásobně vyšší než sgnálové napětí, takže konduktance dod bude závslá pouze na osclátorovém napětí. Voltampérová charakterstka dody = (u) má tvar u ( u) = I S exp 1 (1) U kde I S je saturační proud dody, U tepelné napětí. Pomneme-l sgnálové napětí, lze celkové napětí na dodě obecně vyjádřt Potom pro derencální vodvost dody g(t ) platí u = U + U cos( ω t ) (2) DC d( u) I S U DC U g( t ) = = exp exp cos( ω t ) (3) du U U U První exponencální unkce je konstanta, druhou exponencální unkc lze pomocí Besselových unkcí rozvnout v řadu 3

4 I g( t ) = U S U exp U DC J U U což lze obecně přepsat na tvar g( t ) = g U J 1 U 1+ 2 U J U U J 2 U cos( ω + + t ) 2 cos(2ω ) (4) U J U t + g n cos( n t ) = g n cos( nω t ) n= 1 n= ω (5) Předpokládejme, že vstupní sgnálové napětí má obecně nesnusový průběh takový, že ho lze vyjádřt Fourerovou řadou ve tvaru u ( t ) = u + u m cos( m t ) = u m cos( mω t ) m= 1 m= ω (6) Proud dodou je potom možné vyjádřt ve ormě součnu ( t ) = u( t ) g( t ). Ve shodě s obr. 4 pro proudy dod platí D3 g u g u D 2 D4 g u g kde symbol znamená ázový posuv 18. Například má tvar u cos( nω t ) u m cos( mω t + mπ (8) m= g n ) n= (7) D 1 D 2 r r1 2 D2 U U D4 D 4 D D3 3 IF U IF Obr.4 K výpočtu směšovacích produktů dvojtě vyváženého dodového směšovače Bez respektování převodních poměrů obou transormátorů můžeme vyjádřt proudy na všech třech branách směšovače IF = = = D4 D4 D D2 D3 D4 D3 D2 D3 (9) 4

5 Dosadíme-l nyní za až D4, a spočteme například proud mezrekvenční branou IF, obdržíme výsledek ve tvaru r s = = konst g u cos( rω t )cos( sω t ) r, s 1, 3, 5, (1) IF r s Jak je vdět ze vztahu (1), na mezrekvenční bráně jsou potlačeny základní všechny vyšší harmoncké složky vstupního osclátorového sgnálu a dále jsou potlačeny všechny ntermodulační produkty vázané na sudé harmoncké složky vstupního nebo osclátorového sgnálu. U deálního dvojtě vyváženého směšovače jsou přítomny na mezrekvenčním výstupu následující složky s obecně klesající úrovní směrem k vyšším harmonckým složkám ± ± ± ±,, 3, 5, 7 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3,, 3, 5, 7 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5,,,,,,,, (11) 2.Vybrané parametry směšovače 2.1.Optmální úroveň napětí osclátoru U opt U komerčních směšovačů je jako jeden z nejdůležtějších parametrů uváděna optmální (resp. maxmální) úroveň sgnálu pomocného místního osclátoru. Pokud optmální úroveň u směšovače neznáme, případně máme směšovač vlastní konstrukce, je třeba tuto úroveň určt nepřímým měřením konverzních ztrát v závslost na úrovn napětí lokálního osclátoru. Jako první přblížení by úroveň sgnálu osclátoru měla být as o 1 db větší než největší úroveň vstupního sgnálu. Konverzní ztráty (vz 2.3) zpravdla v závslost na úrovn osclačního napětí klesají až k jsté mnmální hodnotě. Př dalším zvyšování úrovně napětí osclátoru konverzní ztráty jž neklesají, ve výstupním spektru se objevují nežádoucí směšovací produkty. Optmální úroveň napětí osclátoru je přblžně hodnota, př níž bylo dosaženo mnmálních konverzních ztrát a produkty vyšších řádů jsou co možná nejvíce potlačeny (obr.5). Udává se v decbelech nad mlwattem (dbm) a její hodnota se nejčastěj pohybuje v rozmezí až 15 dbm, tj.,22 až 1,2 V e /5 Ω. 5

6 konverzní ztráty [db] U opt napětí osclátoru U Obr.5 Závslost konverzních ztrát na napětí osclátoru U pro konstantní úroveň U (U << U ) 2.2.Provozní šířka pásma směšovače Šířka pásma směšovače denuje kmtočtový rozsah sgnálů, které je směšovač schopen zpracovat na sgnálovém vstupu U a U, př nchž neklesne konverzní zsk pod určtou stanovenou hodnotu, případně sgnálové oddělení bran směšovače neklesne pod stanovenou toleranční mez. 2.3.Konverzní ztráty Konverzní ztráty denují účnnost směšovače př rekvenční přeměně mez vstupním U a výstupním U IF sgnálem. Velkost konverzních ztrát se udává v decbelech (db), hodnota má význam útlumu/zesílení vloženého do sgnálové cesty U U IF. Konverzní ztráty mají několk příčn. Pro daný rekvenční posuv jsou směšovačem generovány dva výkonově ekvvalentní výstupní sgnály, tzv. rozdílový a součtový sgnál. Konverzní ztráty směšovače jsou rovny poměru úrovní součtového nebo rozdílového výstupního U IF sgnálu ku vstupnímu U sgnálu. Jelkož je v běžných aplkacích použt pouze jeden z těchto produktů, jsou konverzní ztráty dodových směšovačů prncpelně vždy vyšší než 3 db. Obdobně nežádoucí produkty vyšších harmonckých složek sgnálů a jejch kombnace odebírají užtečný výkon a zvyšují konverzní ztráty. Další ztráty vznkají na sérových odporech dod (< 1 db) a na vstupním a výstupním symetrzačním transormátoru vlvem nedokonalého přzpůsobení a ztrát ve eromagnetku (až 4 5 db). Souhrn všech ztrát by u běžných dvojtě vyvážených směšovačů rozhodně neměl překračovat hodnotu 8 1 db. U proesonálně vyráběných směšovačů můžeme konverzní ztráty snížt vhodnou volbou velkost osclačního sgnálu (vz optmální úroveň napětí osclátoru U, odstavec 3.1.). opt 6

7 2.4.Sgnálové oddělení (zolace 1 ) bran směšovače Oddělení jednotlvých bran směšovače určuje kvaltu symetre směšovače a paraztní vazby mez branam. Izolace se udává v db a představuje vložný útlum pro přímý sgnál mez dvěma branam směšovače. Obecně má zolace v závslost na rekvenc klesající tendenc (typcky 5 db/oktávu), jejíž příčnou je nesymetre vstupního a výstupního transormátoru, paraztní ndukčnost a kapacta přívodů a nestejné parametry dod. Kvaltní směšovač by však měl mít na nejvyšších kmtočtech oddělení bran větší než 3 db. Obyčejně postačí denovat pouze potlačení sgnálu pomocného osclátoru na sgnálovém vstupu a mezrekvenčním výstupu směšovače. Potlačení průchozího sgnálu na mezrekvenční výstup směšovače je potřebné pouze v některých zvláštních případech. 2.5.Lnearta směšovače Lnearta směšovače bývá vyjádřena způsobem patrným z obr. 6. Je to závslost výstupního sgnálu na úrovn vstupního sgnálu pro určtou konstantní úroveň sgnálu lokálního osclátoru U. V grau je vynesena jednak základní kvadratcká složka ±, jednak nežádoucí složka třetího nejslnějšího řádu např. ± 3. Číselné parametry kvantkující lneartu směšovače jsou tř. První je určen bodem P CP (bod komprese, compresson pont), v němž se základní složka odchyluje od deálního lneárního průběhu o 1 db (dochází k tzv. kompres, converson compresson ). Druhý parametr je určen průsečíkem lnearzovaných průběhů základní a nežádoucí složky P IP (bod zahrazení, ntercept pont ). řetí parametr, dynamcký rozsah směšovače, je dán lneární částí základní užtečné složky. Dynamcký rozsah denuje rozsah úrovní sgnálů na bráně, pro které je směšovač použtelný. Shora je omezen hodnotou výše uvedeného P CP, zdola je lmtován šumovým číslem směšovače. Jelkož je šumové číslo přblžně o,5 db vyšší než konverzní ztráty, můžeme jako parametr lmtující dolní část dynamckého rozsahu použít právě tyto konverzní ztráty. Potom jž není třeba explctně uvádět hodnotu dynamckého rozsahu, jelkož je plně určen bodem P CP a velkostí konverzních ztrát. Parametr P CP tedy určuje, pro jakou úroveň sgnálu jsou konverzní ztráty v přjatelných mezích nebo př jak velkém vstupním sgnálu U směšovač ještě pracuje v lneárním režmu. P CP je užtečný př výběru směšovače s ohledem na maxmální rozsah lneární část charakterstky, je však závslý na úrovn sgnálu U, proto je důležté sledovat tuto úroveň. Podle pozce bodu P IP můžeme částečně usuzovat na kvaltu směšovače. Směšovač je tím lepší, čím je výkonová úroveň bodu P IP vyšší. 1 Použtí termínu zolace může být v češtně poněkud zavádějící překlad anglckého termínu solaton. Českému slovu zolace totž v techncké anglčtně odpovídají dva termíny s odlšným významem: solaton ve smyslu odloučení, oddělení (např. sgnálů - sgnal solaton) a nsulaton ve smyslu např. galvanckého oddělení (zolovaný vodč - nsulated wre). 7

8 P IP výstupní výkon P, IF 1 P IF 3 1.řád 1dB 3.řád P CP P CP P IP vstupní výkon P Obr.6 Gra k určení bodu P CP a P IP Polohu bodů P CP a P IP můžeme určt dvěma způsoby. První způsob spočívá v proměření závslostí úrovní směšovacích produktů prvního a třetího řádu na vstupním výkonu sgnálu na bráně a následném grackém vyhodnocení podle obrázku 6. konverzní ztráty P CP P IP [db] 1 db 1 15 db vstupní napětí U Obr. 7 Určení bodu P CP a P IP ze závslost konverzních ztrát na úrovn U, U je udržováno konstantní Druhý způsob měření vychází ze závslost konverzních ztrát na úrovn sgnálu U a je poněkud méně přesný než způsob předcházející. S rostoucím U zůstávají konverzní ztráty konstantní až do jstého bodu, od kterého začnou růst. V místech, kde začínají konverzní ztráty růst (přesněj v místech, kde jž mezrekvenční produkt prvního řádu ± na bráně IF nesleduje vstupní sgnál U lneárně a od deálního lneárního průběhu se odchyluje o 1 db), se nachází bod P CP. Polohu bodu P IP nezbývá než odhadnout podle bodu P CP. Praxí je ověřeno, že bod zahrazení P IP leží u směšovačů zapojených podle obr. 1 výkonově o 1 až 15 db výše než P CP. Pro oblast vyšších rekvencí je to spíše 15 db, pro nžší rekvence 1 db (obr. 7). 8

9 2.6.Dvoutónové ntermodulační zkreslení Jedno z náročnějších měření je měření produktů třetího řádu, vznkajících za přítomnost druhého harmonckého sgnálu na vstupu směšovače. yto nežádoucí produkty je velce obtížné tabelovat, jelkož jsou závslé na použtých rekvencích, zakončovací mpedanc a úrovn všech sgnálů. Často používaný způsob denování potlačení vznku vyšších harmonckých produktů je, podobně jako v odstavc 2.5, určení bodu zahrazení. Bod zahrazení je teoretcký bod v grau závslost úrovně mezrekvenčního sgnálu U IF na úrovn sgnálu vstupního U, kde jsou úrovně žádaného sgnálu a úroveň složky třetího řádu shodné. radční cesta, jak popsat ntermodulační produkty vzhledem k úrovn vstupního sgnálu, je ponechat konstantní relatvní rozdíl mez vstupním sgnály. Směšovač může být například popsán parametrem 6 db/3.řád pro dva vstupní sgnály s úrovní 2 dbm. o znamená, že směšovač se dvěma sgnály o úrovn 2 dbm na vstupu bude potlačovat produkty třetího řádu o 6 db. Pokud nyní úroveň vstupních sgnálů klesne o 1 db, poklesnou produkty třetího řádu o 3 db (čntel 3). Relatvní změna vstup výstup je tedy 2 db a směšovač potlačuje produkty třetího řádu o 8 db př vstupních úrovních 3 dbm. Klesne-l opět úroveň sgnálů o 1 db, změní se produkty třetího řádu o 3 db rozdíl je opět 2 db. Dva sgnály s úrovní 4 dbm budou vytvářet produkty třetího řádu o 1 db menší. Pokud lneárně prodloužíme oba tyto gray, dostaneme průsečík, bod zahrazení. 2.7.Parametry v režmu ázového detektoru Někdy výrobce u směšovačů udává tzv. stejnosměrnou polartu a stejnosměrný oset. Stejnosměrná polarta denuje polartu výstupního napětí směšovače v režmu ázového detektoru. Stejnosměrný oset podobně jako oddělení bran denuje kvaltu vyvážení směšovače. Stejnosměrný oset je určen stejnosměrným napětím na mezrekvenčním výstupu směšovače, který je použt jako ázový detektor a má přpojen pouze pomocný osclátor, sgnálový vstup je zakončen mpedancí 5 Ω. 3.Měření parametrů šměšovače 3.1.Měření konverzních ztrát Zapojení pro měření konverzních ztrát je uvedeno na obr. 8. Výkon sgnálu místního osclátoru P se obvykle volí v okolí optmální úrovně P opt (±3 db), vstupní úroveň P je alespoň o 1 db menší než P, čímž je zaručeno, že směšovač pracuje v lneárním režmu. Pokud k měření používáme vysokorekvenční mlvoltmetr, je třeba do cesty sgnálu na bráně IF zařadt takový ltr, aby byla měřena pouze žádaná mezrekvenční složka. 9

10 generátor směšovač 5 Ω 5 Ω IF generátor spektrální analyzátor 5 Ω 3.1.Měření oddělení/zolace bran směšovače Obr.8 Měření konverzních ztrát Na obr. 9 je uveden příklad zapojení pro měření oddělení bran lokálního osclátoru a mezrekvence ( IF). Nepoužtý vstup musí být zakončen přzpůsobovací mpedancí, na kterou je směšovač navržen (obyčejně 5 Ω). Úroveň sgnálu z generátoru se obvykle udržuje na hodnotě P opt a měří se jeho potlačení na výstupní bráně v závslost na rekvenc. směšovač zakončovací mpedance 5 Ω 5 Ω generátor spektrální analyzátor IF 5 Ω Obr. 9 Měření potlačení sgnálu osclátoru na mezrekvenčním výstupu ( IF) Př měření oddělení mez branam IF a je úroveň na bráně poměrně vysoká, neboť je třeba dodat potřebný výkon pro otevření dod, který původně dodával místní osclátor. Výkon na bráně je tedy podstatně vyšší než př běžné čnnost směšovače, ncméně takto získané výsledky jsou poměrně přesné. Použtí vysokorekvenčního mlvoltmetru namísto spektrálního analyzátoru je možné, ačkolv v důsledku měření vyšších harmonckých složek obdržíme poněkud pesmstčtější výsledky. Doporučená lteratura [1] Žalud, V.: Moderní radoelektronka. Praha, BEN techncká lteratura 2. [2] Helszajn, J.: Passve and Actve Mcrowave Crcuts. New York, John Wley & Sons

11 11

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

ŘÍZENÍ OTÁČEK ASYNCHRONNÍHO MOTORU

ŘÍZENÍ OTÁČEK ASYNCHRONNÍHO MOTORU ŘÍZENÍ OTÁČEK AYNCHONNÍHO MOTOU BEZ POUŽITÍ MECHANICKÉHO ČIDLA YCHLOTI Petr Kadaník ČVUT FEL Praha, Techncká 2, Praha 6 Katedra elektrckých pohonů a trakce e-mal: kadank@feld.cvut.cz ANOTACE V tomto příspěvku

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens Analýza chování servopohonů u systému CNC frmy Semens Analyss and behavour of servo-drve system n CNC Semens Bc. Tomáš áčalík Dplomová práce 00 UTB ve Zlíně, Fakulta aplkované nformatky, 00 4 ABSTRAKT

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA 00 1. 16. 5. 00, Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

pravděpodobnost záporné výchylky větší než 2,5σ je 0,6%

pravděpodobnost záporné výchylky větší než 2,5σ je 0,6% .NOISE Šmová analýza ezstory a polovodčové prvky jso zdroj vlastního šm. Šmová analýza = analýza pronkání těchto šmů na výstp obvod. Výstpní šm se pak může přepočítat přes vstpně-výstpní přenos zpět na

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

Návod k obsluze. Kotel pro spalování pelet BioLyt (50,70,75,100,110,130,150,160) Vyobrazení: BioLyt (110-160)

Návod k obsluze. Kotel pro spalování pelet BioLyt (50,70,75,100,110,130,150,160) Vyobrazení: BioLyt (110-160) CZ Návod k obsluze Kotel pro spalování pelet BoLyt (50,70,75,100,110,130,150,160) Vyobrazení: BoLyt (110-160) Hoval CZ s.r.o. Republkánská 45 31204 Plzeň tel. 377 261 002, 377 266 023 nfo@hoval.cz www.hoval.cz

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2.

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. 1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. Potvrzení dodávky 7 2.1 Kód označení typu 7 2.2 Uskladnění 7 2.3

Více

Úvod do magnetizmu pevných látek

Úvod do magnetizmu pevných látek Úvod do magnetzmu pevných látek. Úvod. Izolované magnetcké momenty 3. Prostředí 4. Interakce 5. agnetcké struktury 6. Doménová struktura a magnetzace .agnetzmus pevných látek -úvod. Zdroje magnetsmu -

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace Tetlní zkušebnctv ebnctví II Jří Mltky Škály měření epřímá měření Teore měření Kalbrace Základní pojmy I PRAVDĚPODOBOST Jev A, byl sledován v m pokusech. astal celkem m a krát. Relatvní četnost výskytu

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

04-C-PREVIEW-CZ 10/12/03 14:24 Pagina 1. P edbïæn verze katalogu automobilovè z bavy 2004

04-C-PREVIEW-CZ 10/12/03 14:24 Pagina 1. P edbïæn verze katalogu automobilovè z bavy 2004 04-C-PREVIEW-CZ 10/1/03 14:4 Pagna 1 P edbïæn verze katalogu automoblovè z bavy 004 04-C-PREVIEW-CZ 10/1/03 14:5 Pagna VZRUŠUJÍCÍ NOVINKY Díky žvému zvuku automoblové zvukové technky Poneer dostává jízda

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

PRS VÝROBKY REFERENČNÍ ŘADY PIONEER

PRS VÝROBKY REFERENČNÍ ŘADY PIONEER PRS VÝROKY RRNČNÍ ŘDY PIONR VYLDĚNÍ DO ZVUKOVÉ DOKONLOSTI Oddejte se luxusnímu, krystalově čstému zvuku výrobků Poneer referenční řady (PRS). Technckým poznatkům a zkušenostem v oblast zvuku třídy hgh-end

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK OBSAH 4 O společnost 6 Přednost automatckých kotlů TEKLA 8 Hořáky a palva 10 Elektroncké regulátory 12 Šetříme žvotní prostředí 14 16 DUO 18 DUO VERSA 20 BIO COMPACT 22 BIO 24 DUO

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Proudové zrcadlo. Milan Horkel roudové zrcadlo MLA roudové zrcadlo Milan Horkel Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi stejně důležité, jako obyčejný rezistor pro běžné tranzistorové obvody. Zdroje proudu se často

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor!

Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor! Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Přední a zadní panel přjímače 5 Přpojení přjímače 6 Instrukce pro přpojení doplňkových zařízení 7 Dálkové ovládání 8 Základní funkce 10 Informační panely 10 Teletext 10 Ttulky

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

3. vydání www.uniman.cz. prostředky pro uchycení břemen

3. vydání www.uniman.cz. prostředky pro uchycení břemen 3. vydání www.unman.cz Intelgentní prostředky pro uchycení břemen O společnost Axzon Standardní č ndvduální řešení vždy Vám správně poradíme Správné poradenství je vždy otázkou vlastních možností. Jakožto

Více

Evaluation of Interferograms Using a Fourier-Transform Method

Evaluation of Interferograms Using a Fourier-Transform Method ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra fzk Vhodnocování nterferogramů metodou Fourerov transformace Evaluaton of Interferograms Usng a Fourer-Transform Method dplomová práce Studní

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1. Funkce pro UO 1

Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1. Funkce pro UO 1 Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1 Funkce pro UO 1 Co je to matematická funkce? Mějme dvě množiny čísel. Množinu A a množinu B, které jsou neprázdné. Jestliže přiřadíme

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ Účele ěření je stanovení velkost ěřené velčny, charakterzující určtou specfckou vlastnost. Specfkace ěřené velčny ůže vyžadovat údaje o dalších

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0 5 Teoretická

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PROSTOROVÁ NEURČITOST GEODAT V ANALÝZÁCH DISTRIBUCE VYBRANÝCH DRUHŮ PTÁKŮ DIPLOMOVÁ

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ CHEMIE ÚLOHY ZÁKLADNÍHO PRAKTIKA PRO POSLUCHAČE VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA ODBORNÉ A UČITELSKÉ CHEMIE KOLEKTIV: PAVEL BROŽ MIROSLAV

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Mateatka úvěrů Vedoucí dploové práce: Mgr Eva Bohanesová, PhD Rok odevzdání: 2010

Více

Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84)

Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84) Numercké výpočty ve světovém geodetckém referenčním systému 984 (WGS84) prof. Mara Ivanovna Jurkna, DrSc. CNIIGAK, Moskva prof. Ing. Mloš Pck, DrSc. Geofyzkální ústav ČAV, Praha Vojenský geografcký obzor,

Více

Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315. 9 khz až 3 GHz

Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315. 9 khz až 3 GHz Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315 9 khz až 3 GHz Novářadaproduktů společnosti Rohde& Schwarz Profesionální testovací vybavení pro výrobu, laboratoře a servis Přístroj je velmi přesný spektrální analyzátor

Více

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO MAPOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŘIMNÁČ MARTIN 1, ŠUSTA RICHARD 2, ŽIVNŮSTKA JIŘÍ 3 Katedra řídcí technky, ČVUT-FEL, Techncká 2, Praha 6, tel. +42 224 357 359, fax. +

Více

Dyson s Coulomb gas on a circle and intermediate eigenvalue statistics

Dyson s Coulomb gas on a circle and intermediate eigenvalue statistics Dyson s Coulomb gas on a circle and intermediate eigenvalue statistics Rainer Scharf, Félix M. Izrailev, 1990 rešerše: Pavla Cimrová, 28. 2. 2012 1 Náhodné matice Náhodné matice v současnosti nacházejí

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

OBVODY TTL a CMOS. Úvod

OBVODY TTL a CMOS. Úvod OBVODY TTL a CMOS Úvod Tato úloha si klade za cíl seznámení se strukturou základních logických obvodů technologie TTL a CMOS, seznámení s jejich funkcí, vlastnostmi, základními charakteristikami a parametry.

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

SORPCE NASYCENÝCH PAR PERCHLORETHYLENU NA ZEMINY A POROVNÁNÍ VÝTĚŽKŮ EXTRAKČNÍCH TECHNIK. BORISLAV ZDRAVKOV, JIŘÍ JORDAN ČERMÁK a JOSEF JANKŮ.

SORPCE NASYCENÝCH PAR PERCHLORETHYLENU NA ZEMINY A POROVNÁNÍ VÝTĚŽKŮ EXTRAKČNÍCH TECHNIK. BORISLAV ZDRAVKOV, JIŘÍ JORDAN ČERMÁK a JOSEF JANKŮ. Chem. Lsty 103, 10471053 (2009) SORPCE NASYCENÝCH PAR PERCHLORETHYLENU NA ZEMINY A POROVNÁNÍ VÝTĚŽKŮ EXTRAKČNÍCH TECHNIK BORISLAV ZDRAVKOV, JIŘÍ JORDAN ČERMÁK a JOSEF JANKŮ Ústav cheme ochrany prostředí,

Více

L I F E B O O K C. Návod k obsluze

L I F E B O O K C. Návod k obsluze L I F E B O O K C Návod k obsluze Máte nějaký techncký problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešt? Nejaktuálnější nformace o naší nabídce produktů, servsu a podpoře najdete na našch nternetových stránkách

Více

SIEMENS. Komunikátor SANTIS. Uživatelská příručka

SIEMENS. Komunikátor SANTIS. Uživatelská příručka SIEMENS Komunkátor SANTIS Postup konfgurace 1. Zvedněte sluchátko a vyčkejte na oznamovací tón. 2. Zadejte **#73##. 3. Zadejte a potvrďte jej # (pouze nstalace). 4. Zadejte . 5.

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO 112 PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO Systém tísňových volání je v České republce propracovaný. Máme čtyř národní telefonní čísla tísňového volání na: 150 - Hasčský záchranný

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více