Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronický hlasovací systém. Miroslav Šedivý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronický hlasovací systém. Miroslav Šedivý"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronický hlasovací systém Miroslav Šedivý Bakalářská práce 2008

2

3

4 Poděkování V úvodu bych rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce Ing. Martinovi Hájkovi za užitečné připomínky a rady týkající se této práce. Dále bych rád poděkoval Jaromírovi Mastíkovi ze společnosti Microrisc za pomoc s platformou IQRF. V neposlední řadě patří mé díky i panu Karlovi Šíldovi za výrobu desek plošných spojů pro prototyp navrženého zařízení.

5 Souhrn Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronických hlasovacích systémů. Teoretická část obsahuje srovnání dostupných komerčních hlasovacích systémů. Praktická část se věnuje návrhu hlasovacího systému s bezdrátovým přenosem dat a identifikací pomocí RFID karet, který by byl vhodný pro použití při hlasování akademických orgánů. Klíčová slova bezdrátové technologie, hlasování, bezkontaktní identifikace, IQRF Title Electronic voting system Abstract This bachelor work deals with electronic voting systems. The theoretical part contains comparison of available commercial wireless voting systems. The practical part shows concept of voting system with wireless data transmission and identification by contactless RFID cards which would be suitable for application at conferences of academic authority. Keywords wireless technologies, voting, contactless identification, IQRF 5

6 Obsah 1. Úvod Přehled dostupných komerčních systémů Hlasovací systémy firmy Ministr Hlasovací systém Reply Hlasovací systém firmy Bitart Hlasovací systémy firmy Bitest Hlasovací systém firmy Allstar Group Hlasovací systém AIMS Návrh vlastního řešení Návrh koncepce Výběr bezdrátové technologie Bezdrátové moduly v pásmu 433,92 a 866,3 MHz Bluetooth Wi-Fi ZigBee IQRF Popis hlasovacího systému Sběrný bod Jednotka displeje Hlasovací jednotka Bezdrátová identifikace RFID Karty H Integrovaný obvod EM Komunikační protokol Komunikace PC sběrný bod Komunikace AVR IQRF Komunikace mezi IQRF moduly Seznam příkazů hlasovacího systému Průběh hlasování Realizace a testy hlasovacího systému Sběrný bod Displej Hlasovací jednotky Závěr

7 Seznam obrázků a tabulek Obr. 1 - Bezdrátová klávesnice systému Reply [3] Obr. 2 - Kabelový ovladač systému H.E.R. [5] Obr. 3 - Zabudovaná verze systému H.E.R. [5] Obr. 4 - Bezdrátová klávesnice AIMS s identifikační čipovou kartou [7] Obr. 5 - Blokové schéma hlasovacího systému Obr. 6 - Typy topologií ZigBee Obr. 7 - Modul TR-xxx- 21A [16] Obr. 8 - Zjednodušené schéma zapojení modulu TR-xxx-21A [16] Obr. 9 - Síťové topologie platformy IQRF [16] Obr. 10 Schéma zvyšujícího DC/DC měniče [17] Obr Základní zapojení EM4095 pouze pro čtení [19] Obr Blokové schéma propojení prvků hlasovacího systému Obr Motiv DPS displeje Obr Osazená deska displeje Obr Motiv DPS hlasovací jednotky Obr. 16 Osazená hlasovací jednotka s anténou na čtení RFID Tabulka 1 - Seznam standardů IEEE [12] Tabulka 2 - Formát uložených dat v obvodu H4102 [18] Tabulka 3 - Význam hodnot bytu SPISTAT (20)

8 Seznam použitých zkratek a značek A/D AES AM APL APS ASK AVR BT DC DPS DSSS EEPROM FHSS FM FSK GSM HEX HW IEEE IR ISM JTAG LDO LE LED MAC MCU NWK OFDM OOK PAN PC Analogově-digitální převodník Advanced Encryption Standard Amplitudová modulace Application Layer Application Support Sub-layer Amplitude Shift Keying Advanced Virtual RISC Bluetooth Direct Current Deska plošných spojů Direct Sequence Spread Spectrum Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory Frequency-hopping Spread Spektrum Frekvenční modulace Frequency Shift Keying Global System for Mobile communications Hodnota v šestnáctkové soustavě Hardware Institute of Electrical and Electronics Engineers Infrared Industrial, Scientific and Medical Joint Test Action Group Low Drop-Out regulator Light Emitting Light Emitting Diode Media Access Control Microcontroller Unit Network Orthogonal frequency-division multiplexing On-off Keying Personal Area Network Personal Computer 8

9 PIN Personal Identification Numer PLL Phase-locked Loop PWM Pulse Width Modulation R/O Read Only RAM Random Access Memory RF Radio Frequency RFID Radio Frequency Identification RISC Reduced Instruction Set Computer RS-232 Standard pro sériový přenos dat SIM Subscibier Identification Module SPI Serial Peripheral Interface SRD Short Range Devices SSID Service Set Identifier SW Software UART Universal Asynchronous Receiver-Transmiter USART Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter USB Universal Serial Bus WEP Aires Equivalent Privacy Wi-Fi Wireless Fidelity WPA Wi-Fi Protected Access WPA2 Wi-Fi Protected Access 2 XOR Exlusive OR 9

10 1. Úvod Hlasování je součástí, ne-li hlavní náplní, mnoha zasedání, konferencí, prezentací a seminářů. Jelikož je mnohokrát třeba rozhodnout o více otázkách v relativně krátkém čase, je třeba najít způsob jak jednoduše a efektivně hlasovat, zpracovávat a uchovávat výsledky. Elektronické hlasovací systémy toto umožňují. Poskytují komfortnější hlasování, odstraňují nesprávné odečtení výsledku v důsledku selhání lidského faktoru a podstatně zrychlují a zjednodušují sběr a zpracování výsledků. Rovněž uchovávání výsledků v datové podobě je u elektronických hlasovacích systémů samozřejmostí. Zveřejnění výsledků na internetu může být otázkou několika vteřin. Další nespornou výhodou elektronického hlasování je možnost účasti člena, který není fyzicky přítomen, ale je pomocí sítě Internet vhodně napojen na hlasovací systém. Prezentace hlasujících je další z výhod systémů s jednoznačnou identifikací. Nejenom poslanecká sněmovna a senát může využít výhod elektronických hlasovacích systémů. S rozvojem elektroniky se ceny těchto systémů snížily natolik, že se dnes využívají jak při zasedáních obecních a městských zastupitelstev, tak rovněž při nejrůznějších prezentacích pro zajištění interakce přednášejícího a posluchačů. Použití ve školní výuce rovněž není vyloučeno, hlasovací systém umožní zjistit úroveň pochopení daného tématu a dynamicky upravovat průběh přednášky. V neposlední řade je třeba také zmínit možnost použití při hlasování akademických orgánů. Přehledem dostupných komerčních systémů a návrhem vlastního hardwarového řešení, které by bylo vhodné zejména pro použití při hlasování v akademických orgánech univerzit, se bude zabývat tato práce. 10

11 2. Přehled dostupných komerčních systémů V České republice nabízí komplexní systémy pro hlasování hned několik firem. Jedná se o různé systémy od nejjednodušších, až po profesionální systémy se zpracováním výsledků, zobrazením na projektoru a jednoznačnou identifikací hlasujícího například pomocí přístupového kódu PIN. Výrobci komerčních řešení nemají bohužel zájem podělit se o informace o svých produktech. Po kontaktování všech níže uvedených výrobců a prodejců se s popisem funkce svého výrobku ozval pouze jeden jediný. Následující informace proto pocházejí většinou z webových prezentací jednotlivých firem, nebo z propagačních materiálů. 2.1 Hlasovací systémy firmy Ministr Firma ministr nabízí systémy jak pro adresné [1], tak pro anonymní [2] hlasování. Najdou svoje uplatnění na zasedáních zastupitelstev i při anketním hlasování. Systém ministr Jedná se o adresný typ (s identifikací hlasujícího). Je určen pro obecní a městská zastupitelstva. Byl navržen s ohledem na způsob práce českých orgánů obecní samosprávy. Oproti anonymnímu typu umožňuje identifikovat hlasujícího a díky tomu vytvářet statistiky hlasování politických stran a podobně. Data o hlasování jsou přenášena zabezpečeným duplexním kanálem. Firma Ministr je schopna na zakázku tento systém vybavit externími identifikačními čipy firmy Dallas, nebo biometrickými čtečkami. Vybrané klíčové vlastnosti: Okamžité zobrazení výsledků hlasování s možností tisku. Archivace dat dokumentujících průběh zasedání. Generování výstupních dat ve formě vhodné pro umístění na webové stránky. Možnost zobrazování průběhu a výsledků hlasování na videoprojekci pro zajištění lepší přehlednosti na veřejných zasedáních. 11

12 Záznam přihlášek do diskuze, měření času jednotlivých řečníků, kontrola počtu a délky příspěvků. Systém Star Jedná se o statistický neadresní hlasovací systém firmy Ministr vhodný pro anketní hlasování ve formě volby jedné z maximálně pěti možných odpovědí. V nabídce je kabelová i bezdrátová varianta. Všechny možnosti systému jsou uvedeny v [2]. Tento neadresní systém je vhodný pro zpestření přednášek a konferencí díky interakce s publikem. Může být rovněž použit při pořádání anket, provozování vědomostních her a zábavních akcí. Vybrané klíčové vlastnosti: Možnost zadání až pěti možných odpovědí. Rychlé vyhodnocení výsledků a jejich zobrazení ve formě grafů. 2.2 Hlasovací systém Reply Hlasovací systém amerického výrobce, popsaný v [3], využívá k přenosu dat rádiových vln. Bezdrátové hlasovací zařízení nabízí tři možnosti volby (ANO, NE, ZDRŽEL SE). Je vhodný pro hlasování na schůzích, mítincích a valných hromadách. Může se však použít i při hodnotícím hlasování (absolutně nesouhlasím, nesouhlasím, nejsem rozhodnutý, souhlasím, absolutně souhlasím) i hlasování v kvizových hrách. Obr. 1 - Bezdrátová klávesnice systému Reply [3] 12

13 Systém dokáže zpracovat data z bezdrátových klávesnic (viz Obr. 1) za několik vteřin. Maximální počet hlasovacích jednotek je až 75 tisíc. Vybrané klíčové vlastnosti: Numerická klávesnice a displej na zařízení hlasujícího. Možnost rozdělit hlasující do podskupin a vytvářet statistiky pro jednotlivé skupiny. Zobrazení výsledků ve formě přehledných grafů. 2.3 Hlasovací systém firmy Bitart Zařízení od firmy Bitart není zcela autonomní. Podle [4] ke svému provozu potřebuje počítač třídy PC s možností připojení dalšího monitoru, na kterém jsou zobrazovány informace o průběhu a výsledcích hlasování. Je také vhodné mít na počítači tabulkový procesor pro ukládání dat v elektronické podobě. Zařízení sestává z centrálního prvku připojeného k počítači a z hlasovacích jednotek pro každého uživatele, kterých může být až 62. Systém využívá ke komunikaci běžně dostupné RF moduly operující na frekvenci 868 MHz. Zařízení bylo navrženo s ohledem na způsob jednání zastupitelských orgánů, kde je vyžadována jednoznačná identifikace hlasujícího. K rozlišení totožnosti není nutný žádný doplňující bezpečnostní prvek. Každý hlasující má svou hlasovací jednotku, jejíž jedinečné číslo se váže k jeho jménu. Toto řešení má však své nevýhody, protože všechny jednotky vypadají stejně a snadno může dojít k záměně. Výrobce udává minimální dosah zařízení 20 m a ani nepřímá viditelnost mezi hlasujícím a centrální jednotkou připojenou k PC nezpůsobí žádné problémy. Vybrané klíčové vlastnosti: Řízení prezentace hlasujících a stavu jednání. Okamžité zpracování výsledků a uchování v elektronické podobě. Vyhodnocení výsledků dle stanovených kritérii, například podle politických klubů apod. Řízení diskuze, evidence řečníků a témat diskuze. 13

14 Průběžné zobrazování stavu jednání na externím monitoru včetně jmen všech hlasujících členů. Popis Funkce Komunikace probíhá tak, že centrální jednotka postupně oslovuje všech až 62 hlasovacích jednotek a ty, pokud jsou v dosahu a v aktivním stavu, odpovídají. Vrací informace o svém jedinečném čísle, číslo skupiny a stav jednotky. Číslo skupiny je jedinečné pro každého zákazníka, aby nebylo možné ovlivnit hlasování pomocí zařízení z jiné dodávky. Kromě informace o stisknutých tlačítkách se přenáší také informace o stavu baterie. 2.4 Hlasovací systémy firmy Bitest Firma Bitest nabízí hned 3 typy hlasovacích systémů pro použití v nejrůznějších oblastech hlasování. Systém H.E.R. je určen pro hlasování s vysokým zabezpečením přenosu dat i totožnosti hlasujícího, oproti tomu systém E.V.O. je ideální pro semináře, školení a přednášky, kde není důležité kdo hlasuje, ale pouze četnost odpovědí, kterých může být až 6 různých. Posledním hlasovacím systémem firmy Bitest je P.H.S., který je primárně určen k použití na valných hromadách akciových společností. Má podobné hlasovací funkce jako systém H.E.R., ale nenabízí zabezpečení totožnosti hlasujícího. Produkty firmy Bitest jsou prezentovány a popsány v [5]. Systém H.E.R. H.E.R. je zkratkou pro Hlasovací, Evidenční a Řídicí systém, který byl vyvinut v roce 1994 a od té doby je používám na více než 50 místech v České republice, Slovensku a Polsku. Jedná se o modulární systém, takže je možné H.E.R. upravit podle požadavku zákazníka, nejenom po SW stránce. Čipová karta, kterou obdrží každý hlasující zamezí hlasování cizím jménem a ovlivňování výsledků. Oproti číselnému kódu PIN nabízí čipová karta několik výhod. Hlasující si nemusí pamatovat žádné kódy a v případě PIN se dá z pohybu ruky odhadnou číselná kombinace. Takovéto zneužití u čipové karty, pokud nedojde k odcizení, nehrozí. Vybrané klíčové vlastnosti: Prezence účastníků, evidence, řízení diskuze. 14

15 Zobrazování na různých periferních zařízeních další monitory, světelné panely, datové projektory. Automatický tisk, archivace výsledků. Pevná, nebo mobilní instalace. Identifikace hlasujícího pomocí čipové karty. Software upravený podle jednacího řádu daného města. Možnost propojení s audiotechnikou a automatické přepínání mikrofonu pro řečníka, který se přihlásí do diskuze. Indexovaný zvukový záznam jednání se zařazením příspěvků k jednotlivým tématům. K dispozici je několik verzí systému, co se týče mobility, ceny a zabezpečení přenosu dat. Bezdrátová verze (Wi-Fi) Bezdrátová Wi-fi verze je plnohodnotnou alternativou verze kabelové. Umožňuje využívat všech služeb hlasovacího systému H.E.S. včetně konferenčních funkcí (pomocí bezdrátových mikrofonů). Každá mobilní hlasovací jednotka je napojena na komunikační jednotku, tzv. koncentrátor, který zabezpečuje komunikaci bezdrátových jednotek s centrálou. Každý koncentrátor může obsluhovat maximálně 2 hlasovací jednotky. Wi-Fi technologie díky sofistikovaným šifrovacím algoritmům nabízí největší bezpečnost bezdrátového přenosu dat při hlasování v porovnání s ostatními bezdrátovými technologiemi. Mobilní kabelová verze V případě mobilní kabelové verze jsou hlasovací jednotky propojeny mobilní kabeláží (viz Obr. 2) I přesto je rozmístění hlasovacích jednotek a mikrofonů libovolné. Mobilní kabelová verze je vhodná do prostor, které jsou využívány i pro jiné účely a proto není možné zabudovat hlasovací zařízení nastálo do nábytku. Oproti bezdrátové verzi nabízí sice složitější uvedení do provozu, ale také nižší cenu. 15

16 O řízení se stará komunikační jednotka a příslušný software. Tato verze opět nabízí plnohodnotné služby včetně diskusních funkcí. Obr. 2 - Kabelový ovladač systému H.E.R. [5] Build-in verze Jak už název napovídá, jedná se o verzi na pevnou zabudovanou do stolů. Přímo ve stolech jsou integrovány moduly, které plní funkci hlasovacích jednotek. Obsahují štěrbinu pro zasunutí identifikační čipové karty, tlačítka PRO, ZDRŽEL SE, PROTI pro hlasování a LE diody pro indikaci stavu. Integrované moduly rovněž plní funkci konferenčních jednotek, které obsahují zabudovaný mikrofon a t- lačítka pro přihlášení do diskuze (viz Obr. 3). Obr. 3 - Zabudovaná verze systému H.E.R. [5] 16

17 Systém E.V.O. Pod zkratkou E.V.O. se skrývá název Systém na Evidenci a Vyhodnocování Odpovědí. Je určen pro akce, zejména přednášky, školení a semináře, kde je možnost hlasovat nejenom pro a proti, ale vybírat z více možností. U tohoto systému jsou k dispozici bezdrátové klávesnice, které umožní vybrat jednu z maximálně šesti možných odpovědí. Vybrané klíčové vlastnosti Okamžité, i jmenovité, výsledky. Výběr z jedné až šesti odpovědí. Evidence počtu odpovídajících. Zobrazení výsledků na monitoru, případně plátně. Popis funkce V místnosti jsou rozložené odpovídací jednotky, které komunikují bezdrátově s PC. Správná komunikace je indikovaná LE diodou na odpovídací jednotce. Hlasující vybere na požádání jednu z možností a o přijetí a zpracování hlasu v PC je informován druhou LE diodou. Systém P.H.S. P.H.S., nebo-li Prezentační a Hlasovací Systém zabezpečuje hlasování a prezenci účastníků na valných hromadách. Elektronické sčítání hlasů je zabezpečeno pomocí technologie čárového kódu. Vybrané klíčové vlastnosti Okamžitý výstup hlasování na světelném informačním panelu a v tiskové formě vhodné do zápisu ze shromáždění. Generování prezenční listiny. Celkové výsledky hlasování celého shromáždění. 17

18 2.5 Hlasovací systém firmy Allstar Group Firma Allstart Group prezentuje v [6] bezdrátový hlasovací systém, který je vhodný pro hlasování zastupitelstev, i pro neadresné hlasování při marketingových průzkumech a anketách. Jednoznačná identifikace hlasujícího je v případě potřeby řešena pomocí kódu PIN. Na hlasovací jednotce jsou 3 tlačítka pro hlasování a 4 tlačítka pro diskusní funkce. Allstar Group nabízí úpravu HW i SW částí systému podle přání zákazníka. Vybrané klíčové vlastnosti Prezence hlasujících. Podpora různorodých datových formátů pro import a export. Neomezený počet uživatelů a neomezená velikost sálu. Časový limit hlasování se zobrazením odpočítávání. Možnost správy více administrátory. Popis funkce Informace o stisku tlačítka se přenáší do nejbližšího tzv. sběrného bodu, kterých může být v závislosti na velikosti sálu hned několik. Komunikace probíhá ve volném pásmu pomocí proprietárního protokolu, který zaručuje spolehlivost a zabezpečení. Sběrné body jsou dále připojeny k PC pomocí USB portu, kde dochází ke zpracování hlasů. 2.6 Hlasovací systém AIMS Bezdrátový systém pro hlasování AIMS od stejnojmenné Belgické firmy jepodle [7] určen pro použití až s 4000 hlasovacími jednotkami. Přenosová technologie, identifikace hlasujících i způsob montáže jsou na volbě zákazníka. Dodává se bezdrátová verze, mobilní kabelová verze a verze pro zabudování do stolů. Každá bezdrátová hlasovací jednotka je vybavena LCD displejem, numerickou klávesnicí a případně rovněž čtečkou čipových karet (viz Obr. 4). 18

19 Obr. 4 - Bezdrátová klávesnice AIMS s identifikační čipovou kartou [7] Vybrané klíčové vlastnosti Volitelná přenosová technologie. Identifikace pomocí čipových karet. Rozdělení hlasujících do skupin s vyhodnocením podle skupin, nebo individuálně. Možnost více odpovědí na jednu otázku podle priority. Popis funkce Každý účastník obdrží vlastní hlasovací jednotku a volitelně čipovou kartu. Účastníci jsou tázání na jednu, nebo více otázek. Každý hlasující zvolí jednu, nebo více odpovědí prostým stlačením čísla odpovědí podle požadované priority. Všechny hlasy jsou pomocí přijímací stanice přeneseny do počítače. Speciálně navržený software hlasy zpracuje a podle zadaných kritérií zobrazí statisticky i graficky. Výsledky jsou zobrazeny projektorem na plátno, nebo na velkoplošnou obrazovku. 19

20 3. Návrh vlastního řešení Vlastní řešení musí umožňovat hlasování s možnostmi ANO, NE a ZDRŽEL SE. V současné době legislativa neumožňuje použití elektronického hlasovacího systému při jednáních Vědeckých rad Univerzity Pardubice, ale aby mohla být tato možnost v budoucnu přijata, musí hlasovací systém umožňovat veřejné i tajné hlasování. Tajná hlasování musí být podle aktuálního jednacího řádu [25] vyhodnocena dvěma zvolenými členy vědecké rady. 3.1 Návrh koncepce Celý hlasovací systém bude tvořen ze 3 typů zařízení (viz Obr. 5). Hlavní částí bude tzv. sběrný bod, který bude připojen k PC pomocí USB rozhraní. O zobrazování informací se bude starat jednotka displeje a pro vstup od uživatelů budou sloužit hlasovací jednotky. Jednotlivé prvky systému budou mezi sebou komunikovat bezdrátově pomocí technologie s podporou bezdrátové sítě. Uvažovat o drátovém spojení jednotlivých bloků nemá při dnešních cenách bezdrátových technologií smysl. Bezdrátový systém lze bez problémů v krátkém čase připravit do jednací místnosti. Instalovat drátový hlasovací systém má smysl pouze v místnostech výhradně určených k jednání. Při veřejném hlasování bude pro jednoznačnou identifikaci hlasujících použito karet s technologií RFID. Obr. 5 - Blokové schéma hlasovacího systému 3.2 Výběr bezdrátové technologie V dnešní době nás bezdrátové technologie obklopují na každém kroku. Děje se tak díky jejich masivnímu rozšíření a podstatnému zlevnění v posledních deseti letech. Dnes už jsou ceny bezdrátových technologií tak nízké, že se většinou ani ne- 20

21 vyplatí uvažovat o drátovém spojení. Finanční náročnost na jeho vybudování je mnohokrát větší než u bezdrátové verze. Dříve převažoval bezdrátový přenos pomocí infračerveného světla, ale nevýhody, jako nízký dosah, rušení denním světlem, nutnost přímé viditelnosti a mnohdy větší spotřeba, než u rádiového přenosu dat, vedly k rozšíření technologií založených na přenosu informace pomocí rádiových vln. Z výše uvedených důvodů je použití IR technologie u hlasovacího systému prakticky nemožné a pro hlasující velice obtěžující. Řešením je použití vhodné RF bezdrátové technologie. Všechny technologie vhodné pro účel stavby bezdrátového hlasovacího systému pracují ve volném frekvenčním pásmu, tzv. ISM. Pro jejich provoz není nutné povolení od Českého telekomunikačního úřadu. Nevýhodou je jen fakt, že kdokoli jiný může používat stejnou frekvenci a může dojít k rušení, v extrémním případě i k nefunkčnosti celého systému. Pro volná frekvenční pásma je určen rovněž maximální vysílací výkon, který společně s překážkami (typicky například zdmi) ovlivňuje dosah daného řešení. Každá technologie má jinou maximální přenosovou rychlost, která je závislá na použité modulaci. Modulace také ovlivňuje dosah, protože pro vyšší rychlosti je třeba lepší přijímací úrovně. Dynamickou změnou modulace lze v případě potřeby prodloužit dosah dané RF technologie za cenu snížení přenosové rychlosti. Následující bezdrátové RF technologie přicházejí v úvahu pro návrh bezdrátového hlasovacího systému. Bezdrátové moduly Bluetooth Wi-Fi ZigBee IQRF Bezdrátové moduly v pásmu 433,92 a 866,3 MHz Na trhu je dostupné nepřeberné množství bezdrátových modulů na různých frekvencích a s různými možnostmi modulace (viz [8]). Dostupné jsou miniaturní vysílače, přijímače i transceivery, které kombinují vysílač a přijímač. Moduly operují na frekvencích 433,92 MHz a 868,3 MHz s AM, nebo FM modulací. Cena těchto 21

22 modulů je velice příznivá. Tato skutečnost je ale vykoupena faktem, že se jedná o prosté vysílače a přijímače, které nijak neřeší modulaci ani linkovou vrstvu. Hodí se spíš pro simplexní aplikace typu point to point, kde se neřeší adresace jednotlivých uzlů. Firma Aurel vyrábí i radiomodemy, které řeší výše zmíněné nedostatky, ale jejich cena je relativně vysoká a pro osazení do cca 40 hlasovacích jednotek se toto řešení nevyplatí. Moduly 433,92 MHz Moduly na frekvenci 433,92 MHz se vyznačují extrémně nízkou cenou. Pro přenos dat využívají digitální amplitudovou modulaci ASK, přesněji její variantu OOK. Při přítomnosti log. 1 na vstupu je vysílána nemodulovaná nosná frekvence a při log.0 modul nevysílá. Maximální propustnost těchto modulů je až 9600 bps a citlivost nejlepších přijímačů je i -114 dbm. Cena takto citlivých modulů je ale dvojnásobná oproti nejlevnějším modulům s citlivostí pouze -97 dbm. K dispozici jsou i moduly s FM modulací FSK, které mají vyšší citlivost, přenosovou rychlost až bps, ale jejich cena je až 3x vyšší, než u výše uvedených modulů. Moduly 866,3 MHz Vysílače a přijímače na vyšších frekvencích jsou dražší, ale tato skutečnost je vyvážena několika nespornými výhodami. Operují totiž v tzv. SRD pásmu, které bylo v ČR uvolněno až v roce Pásmo je rozděleno na 80 kanálů po 25 khz, což je dobrý předpoklad na zamezení interference s ostatními uživateli tohoto pásma. Klady Nízká cena. Velký výběr přijímacích a vysílacích modulů s různými stupni přijímací citlivosti, vysílaného výkonu a typu modulace. Zápory Nutnost postarat se o linkovou vrstvu. Složitější řešení duplexního provozu pomocí jednoho vysílacího a jednoho přijímacího modulu. 22

23 Zabezpečení přenosu je na programátorovi Bluetooth Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie sloužící k propojení mobilních zařízení na malou vzdálenost maximálně do 100 m, běžně však do 10 m. Tato technologie byla vyvinuta pro oblast spotřební elektroniky pro komunikaci PC s periferiemi, ale výjimkou nejsou ani BT moduly s průmyslovým rozhraním RS-232. Specifikace Technologie Bluetooth je definována standardem IEEE a její principy jsou popsány v [9][10][11]. Tato technologie spadá do kategorie osobních počítačových sítí, tzv. PAN. V současné době se vyskytuje ve 2 vývojových verzích. Starší verze 1.2, která vznikla postupným zdokonalováním starších verzí a v současné době je implementována v drtivé většině všech BT zařízení. Poměrně novou specifikací je 2.0 EDR (Enhanced Data Rate), která oproti starší verzi nabízí 3x vyšší přenosovou rychlost až 2,1 Mbit/s. Bluetooth využívá k přenosu informace volné ISM pásmo, konkrétně frekvenci 2,4 GHz. Frekvenční pásmo je rozděleno na 79 subkanálů s odstupem 1 MHz. Komunikující zařízení přeskakují mezi těmito subkanály 1600krát za sekundu podle předem dohodnutého schématu. Tomuto systému se říká frequency hopping a zajišťuje možnost vysílat více zařízením současně. Pro ostatní BT zařízení se taková komunikace jeví jen jako nahodilý impuls. Dosah Podle maximálního vysílacího výkonu definuje specifikace 3 třídy zařízení: Class 1 výkon 10 mw (20 dbm), dosah až 100 m. Class 2 výkon 2,5 mw (4 dbm), dosah až 50 m. Class 3 výkon 1 mw (0 dbm), dosah až 10 m. Vzhledem k vysoké frekvenci, kterou pro přenos dat tato technologie používá je nutné počítat s faktem, že uvedené vzdálenosti jsou pouze teoretické a velmi klesají s přítomností překážek v cestě rádiového signálu. 23

24 Podpora sítí Bluetooth umožňuje point to point komunikaci dvou zařízení, ale také umožňuje budovat počítačové sítě PAN. Zařízení využívající BT technologii jsou pak soustředěny do takzvaného Piconetu. V rámci Piconetu je jedno zařízení Master a řídí celou komunikaci. Hlavní nevýhodou tohoto řešení je fakt, že maximální počet aktivních zařízení v Piconetu je 8. To je hlavní důvod, proč tato technologie není vhodná pro řešení bezdrátového hlasovacího systému. I když ostatní zařízení mohou být v síti v pohotovostním režimu a Master jim na určitý okamžik může povolit přejít do aktivního stavu, ovšem za cenu deaktivace jiného zařízení. Pro účely hlasování je sedm hlasujících a jedna centrální jednotka připojená k PC opravdu málo. Dalším limitem je maximální přenosová rychlost 721 kbit/s (pro verzi 1.2) na jeden Piconet. Více překrývajících se sítí Piconet se nazývá Scatternet. Každá Piconet síť obsahuje pouze jeden Master, Slave však může figurovat ve více sítích současně. Navíc v jedné síti může být zároveň Slave v jiné síti. Každý Piconet používá vlastní kanál (vlastní schéma pro frequency hopping). Zabezpečení Zabezpečení BT komunikace se děje díky tzv. párování. Pokud spolu chtějí dvě zařízení komunikovat musí se nejdříve spárovat a to pomocí číselného kódu PIN. Komunikace je šifrovaná a generování šifrovacích klíčů je odvozeno ze zadaného kódu PIN, který musí být stejný pro obě zařízení. Po úspěšné autorizaci mohou BT zařízení uložit své protějšky do seznamu důvěryhodných zařízení a proces párování se příště děje automaticky bez zásahu uživatele. Klady Podpora budování sítí. Relativně nízká cena. Šifrování je řešeno samotnou technologií. Zápory Sítě pouze s osmi uzly. 24

25 Masivní rozšíření větší pravděpodobnost zneužití, zabezpečení komunikace není dostačující Wi-Fi Technologie Wi-Fi je stejně jako Bluetooth primárně určená pro oblast spotřební elektroniky. Pracuje také ve volném ISM pásmu, ale dosah a vysílací výkony jsou vyšší, než u Bluetooth. Hlavním rozdílem je, že Wi-Fi je technologie k budování bezdrátových počítačových sítí, na rozdíl od Bluetooth, který slouží hlavně pro bezdrátové připojení periférií. Pro svou univerzálnost, dobré možnosti zabezpečení a stále klesající cenu si Wi-Fi nachází své místo i pro použití v průmyslu a v měřící technice. Dostupné jsou moduly Wi-Fi s rozhraním RS-232, nebo s rozhraním SPI. Specifikace Wi-Fi je definována standardem IEEE , který má mnoho dalších doplňkových specifikací. Přehled hlavních standardů převzatých z [12] je v následující tabulce. Tabulka 1 - Seznam standardů IEEE [12] Standard Vydáno Frekvence (GHz) Propustnost (Mbit/s) Modulace ,4 2 FHSS a OFDM b ,4 11 DSSS g ,4 54 OFDM n ,4 i OFDM y , Jak je patrné z uvedené tabulky, Wi-Fi technologie využívá volné frekvence v ISM pásmu. Nejdříve frekvenci 2,4 GHz, pozdějí 5 GHz a nově 3,7 GHz, ale toto pásmo je možné využívat bez licence pouze v USA. Uvedené propustnosti jsou pouze teoretickými hodnotami, prakticky lze dosáhnout až cca 50 % z uvedené hodnoty. Různé standardy definují dle [13] i různé modulace signálů od toho se odvíjí hodnoty teoretických přenosových rychlostí. Standardy b a g jsou zpětně kompatibilní a díky změně modulace mohou fungovat i v horších podmínkách, nebo na delší 25

26 vzdálenost, ovšem za cenu snížení přenosové rychlosti. Nejstarší specifikace IEEE využívá modulaci FHSS, stejně jako Bluetooth. Dnes nejvíce rozšířený standard IEEE g používá OFDM modulaci a je zpětně kompatibilní se starším a pomalejším standardem IEEE b, který moduluje signál pomocí DSSS. Dosah Dosah Wi-Fi je v interiéru od 20 do 70 metrů a liší se podle specifikace, hlavně kvůli různým druhům modulace a různým nosným frekvencím. S rostoucí frekvencí se útlum překážek v cestě rádiového signálu zvyšuje. Proto se u Wi-Fi, pro zaručení správné funkčnosti za všech okolností, dbá na přímou optickou viditelnosti obou vysílačů. Podpora sítí Jak už bylo řečeno, Wi-Fi je standardem pro lokální počítačové sítě, takže vytváření sítí a řízení přístupu ke sdílenému médiu (kanálu) je vyřešen již samotnou technologií. Bezdrátová síť může být vybudována různými způsoby v závislosti na požadované funkci. Ve všech případech hraje klíčovou roli tzv. SSID (Service Set Identifier), což je řetězec až 32 ASCII znaků, kterými se jednotlivé sítě rozlišují. SSID identifikátor je v pravidelných intervalech vysílán, takže potenciální klienti si mohou zjistit dostupné sítě, ke kterým je možné se připojit. Ad-hoc sítě V sítích ad-hoc se navzájem spojují dvě zařízení, které jsou v rovnocenné pozici, tzv. peer-to-peer komunikace. Obě zařízení musí být v přímém rádiovém dosahu. Ad-hoc síť může obsahovat i více než dvě zařízení, ale i v tomto případě musí být přímé spojení mezi komunikujícími zařízeními, žádné jiné zařízení nemůže zprostředkovat komunikaci a tím například prodloužit dosah spojení. Infrastrukturní sítě V infrastrukturní síti už existuje tzv. přístupový bod, který je nadřazen všem ostatním zařízením v síti a řídí celou komunikaci. Bezdrátová síť má potom hvězdicovou topologii. Přístupový bod rozhoduje o tom, které zařízení bude vysílat a umožňuje spojení dvou bodů, které nemusí být v přímém rádiovém dosahu. 26

27 Zabezpečení Zabezpečit Wi-Fi síť je možné hned několika způsoby. Od nejednodušších, které se dají snadno prolomit, ale nepotřebují žádný zvláštní výpočetní výkon Wi-Fi zařízení, až po složité šifrovací algoritmy. Následují přehled uvádí metody zabezpečení od nejjednodušších po nejvíce účinné. Zablokování vysílání SSID Zamezit vysílání SSID je sice v rozporu se standardem, ale jako nejjednodušší zabezpečení se často využívá. Pokud totiž není v pravidelných intervalech vysíláno SSID, při prohledávání sítí se tato síť nezobrazí. Potencionální zájemce o připojení musí SSID znát. Tato metoda má svou nevýhodu v tom, že při asociaci (připojení) klientů k přístupovému bodu, se SSID přenáší v nezabezpečené podobě. Útočník tak získá možnost získat i zdánlivé skrytý název sítě a bez problémů se připojit. Kontrola MAC adres Každé Wi-Fi zařízení má svou unikátní hardwarovou adresu, která je dána výrobcem. Přístupový bod může kontrolovat MAC adresu zájemce o připojení a pokud ji má ve svém přístupovém seznamu, připojení povolí. Tato ochrana však opět není nepřekonatelná, útočník může odposlechnout komunikaci připojených klientů, která je nešifrovaná a obsahuje právě i hodnoty hardwarových adres. Prostou změnou své MAC adresy na jednu z povolených přístupovým bodem si zajistí připojení do sítě. Autentizace podle IEEE X Další možností je požadavek na autentizaci před připojeným na přístupový bod. Pro ověření je používán na straně klienta program, tzv. supplicant, který za pomoci přístupového bodu komunikuje s třetí stranou a obstarává samotné ověření. Pokud ověření uživatele selže, je zakázána komunikace přímo na linkové vrstvě. Tato metoda má smysl pouze ve spojení s některým šifrovacím algoritmem, jinak jsou autentizační informace přenášeny jako prostý text a není obtížné je odposlechnout. Obrovskou výhodou je možnost centralizované správy přístupových údajů nejen k Wi-Fi sítím pomocí RADIUS serveru. Druhou možností autentizace je ověření dostatečně dlouhou heslovou frází, která je s předstihem oznámena uživatelům. 27

28 WEP Šifrování komunikace pomocí tzv. WEP klíčů. Jedná se o symetrické šifry, které jsou ručně nastaveny na obou stranách bezdrátového spojení. WEP používá proudovou šifrovací metodu RC4. Hlavní nevýhodou jsou statické klíče a slabá úroveň šifry. Jelikož se šifrovací klíče nemění, útočník má neomezeně dlouhou dobu na to, aby šifru rozluštil. WPA Jelikož je WEP často kritizovaný, ale pro svoji jednoduchost stále používaný, vznikla další metoda šifrování WPA. Kvůli zpětné kompatibilitě využívá WPA stále WEP klíče, ale klíče už nejsou statické, ale jsou dynamicky bezpečným způsobem měněny. Z tohoto důvodu je možné vybavit tímto zabezpečením i starší zařízení, která nemají dostatečný výpočetní výkon na jiné zabezpečení. WPA2 Dodatek IEEE i, známý jako WPA2, je poměrně nový (byl schválen 24. června 2004), používá blokovou šifru AES, která poskytuje větší zabezpečení, ale také požaduje větší výpočetní výkon. Z tohoto důvodu není podpora tohoto zabezpečení implementována v každém Wi-Fi zařízení. Shrnutí Klady Velmi dobrá podpora vytváření síti. Vysoká úroveň zabezpečení. Zápory Vysoká cena. Vysoká spotřeba. Masivní rozšíření možné rušení přenosu, nebo pokus o napadení. 28

29 3.2.4 ZigBee ZigBee je bezdrátová komunikační technologie vystavěná na standardu IEEE Jedná se o poměrně nový standard, platí od listopadu Podobně jako Bluetooth slouží pro aplikace do nízkovýkonových zařízení v sítích PAN na malé vzdálenosti (cca do 75 metrů). Tuto vzdálenost je však možné několikanásobně překročit díky podpoře multiskokového ad-hoc směrování. Primární určení této technologie je do oblasti průmyslu a senzorových sítí. V současné době se na vývoji tohoto standardu podílí přední světové firmy z oblasti automatizace (Honeywell, Motorola, Philips, Siemens, Samsung ). Jako komunikační rozhraní využívá ZigBee většinou SPI. Specifikace Komunikační technologii definuje standard IEEE popsaný v [14]. ZigBee pracuje v bezlicenčních pásmech na frekvencích 858 MHz, MHz a 2,4 GHz. Přenosová rychlost činí 20, 40, 250 kbit/s a je závislá na použité přenosové frekvenci. ZigBee je navržen jako jednoduchá a flexibilní technologie pro tvorbu i rozsáhlejších sítí u nichž není požadován přenos velkého množství dat. K hlavním přednostem této technologie patří spolehlivost, velmi nízká spotřeba, jednoduchá implementace vhodná i pro 8bitové procesory a v neposlední řadě i příznivá cena. Díky těmto vlastnostem nalezne ZigBee uplatnění v mnoho odvětvích. Mezi hlavní odvětví vhodná k nasazení patří například, automatizace budov (zabezpečení, dálkové ovládání), počítačové periferie (bezdrátové klávesnice a myši), průmyslová automatizace (sběr dat z čidel, řízení výrobních procesů). Komunikační standard Z důvodu vysoké univerzálnosti ZigBee definuje standard 3 typy přenosu dat: periodicky se opakující (přenos dal z čidel), nepravidelné přenosy (stisk tlačítka na ovladači), přenosy s požadavkem na malé zpoždění (bezdrátové klávesnice atd.). Komunikační standard je velice jednoduchý, takže není žádný problém provozovat ZigBee s 8bitovým procesorem. Protokol se skládá ze 3 základních vrstev. 29

30 Fyzická a MAC vrstva standardu IEEE , nad nimi je definována síťová vrstva (NWK) a aplikační vrstva (APL). Fyzická vrstva specifikuje přístup k přenosovému médiu. Síťová vrstva realizuje připojení k síti, zabezpečení a směrování paketů. Aplikační vrstva zajišťuje potřebné služby. Skládá se z aplikační podvrstvy (APS), ZigBee objektů a uživatelských aplikačních objektů. Typy ZigBee zařízení ZigBee rozlišuje 3 různé typy zařízeni: ZigBee koordinátor zařízení s nejvíce funkcemi. Koordinátor tvoří základ sítě a může tvořit rozhraní do jiné sítě. V každé síti je pouze jeden koordinátor, který uchovává informace o síti, včetně informací o prvcích sítě a šifrovacích klíčů. ZigBee router tato zařízení implementují kompletní protokolový rámec a zajišťují veškeré služby, které ZigBee definuje. Routery mohou fungovat jako koncová zařízení, ale zároveň mohou přeposílat data z ostatních zařízení. ZigBee koncové zařízení tento typ zařízení je nejvíce omezen ve své funkčnosti. Poskytuje pouze funkce potřebné pro komunikaci s nadřazeným prvkem (koordinátorem, nebo routerem). Koncový bod nemůže přenášet data z jiných koncových bodů a to je důvod, proč může být po většinu času v úsporném režimu a díky tomu může pracovat na baterii velice dlouho. Tato zařízení také nepotřebují tak výkonný hardware a proto je jejich cena mnohem nižší, než u zařízení s plnou funkčností (koordinátor a routery). Podpora sítí Standard ZigBee definuje tři různé síťové topologie (viz Obr. 6). Základní topologií je hvězdicová topologie s centrálním řídícím prvkem sítě koordinátorem. Druhým typem je stromová struktura, která umožňuje zvětšit vzdálenost mezi koordinátorem a koncovým zařízením. Protokol také umožňuje vytvoření redundantních spojení a tím vzniká tzv. mesh topologie. S její pomocí je možné vytvořit síť s prakticky libovolným uspořádáním. 30

31 Obr. 6 - Typy topologií ZigBee Jednotlivá zařízení sítě jsou adresována pomocí binárních adres o délce 64 bitů, nebo ve zkrácené podobě o délce 16 bitů. Lokální zkrácená adresa umožňuje adresovat maximálně uzlů. Každá sestavená síť je ještě dále identifikována pomocí koordinátorem přiděleného PAN ID, které slouží pro odlišení překrývajících se sítí postavených na standardu IEEE Zabezpečení Bezpečnost a zabezpečení integrity dat jsou hlavní výhody technologie Zig- Bee. Podle bezpečnostního modelu podvrstvy MAC standardu IEEE jsou specifikovány 3 druhy zabezpečení uvedené v [15]. Kontrola přístupu koordinátor uchovává seznam tzv. důvěryhodných zařízení. Šifrování dat, které je realizováno pomocí 128bitového symetrického AES klíče. Rámcová integrita chrání data, aby nemohla být neoprávněně změněna, nebo podvržena třetí stranou, která nezná šifrovací klíče. Shrnutí Klady Velmi dobrá podpora sítí. 31

32 Zabezpečení v MAC vrstvě. Nízká cena. Zápory Obtížná dostupnost pro kusová množství. Složitější implementace IQRF Jičínská firma Microrisc vyvinula vlastní RF technologii, která je velice podobná ZigBee, ale je hlavní odlišnost je v tom, že díky operačnímu systému, jímž jsou moduly IQRF vybaveny, je aplikace mnohem jednodušší. Jak už název napovídá, jedná se o technologii, která je inteligentní. Právě díky vestavěnému operačnímu systému jsou veškeré potřebné funkce pro bezdrátovou komunikaci již naprogramovány výrobcem a proto může zprovoznit bezdrátové spojení, nebo dokonce síť, i člověk, který má jen základní znalosti programování. Toto je jedna z největších výhod oproti konkurenčním řešením. Specifikace Bezdrátová platforma IQRF je patentem firmy Microrisc a je popsána v [16]. Jako kompletní bezdrátové řešení nabízí kromě nezbytných komunikačních modulů i vývojové prostředky, příslušenství a aplikační podporu. Pro zajištění kompatibility s ostatními komunikačními standardy, jako USB, Ethernet, ZigBee, Bluetooth a GSM, jsou dodávány i tzv. brány. IQRF pracuje opět ve frekvenčním pásmu, které nevyžaduje licenci. Pro Evropu je to 868 MHz, pro USA jsou dostupné moduly operující na 916 MHz. Přenosová rychlost IQRF technologie se liší podle typu komunikačního modulu. V současné době jsou v nabídce firmy Microrisc 4 typy modulů s přenosovými rychlostmi od 15 kb/s do 100 kb/s. Dostupný je však pouze jeden model. Starší typ se již nahrazen lepším a dva novější typy jsou stále ve vývoji. Nízká přenosová rychlost a nízká cena předurčuje tuto technologii pro aplikace s nízkými požadavky na přenos dat, jako dálková ovládání, telemetrii atd. 32

33 Komunikační moduly Každý ze 4 typů komunikačních modulů se vyrábí s VF částí vhodnou pro použití v Evropě, nebo v USA. Jednotlivé verze se liší použitým typem procesoru, počtem integrovaných periferií a počtem vstupů, nebo výstupů. Pro účely jednoduchých aplikací, kde je třeba jen měření teploty může modul pracovat naprosto samostatně, jen s připojenou anténou, bez dalších externích komponent. Každý komunikační modul obsahuje: Hybridní integrovaný obvod od firmy RF monolitics. Podle požadované frekvence 868, nebo 916 MHz. Mikrokontrolér PIC s patentovaným operačním systémem. Napěťový regulátor s nízkým úbytkem napětí, který umožňuje napájení v rozmezí 3 5,3 V. Teplotní senzor připojený na A/D vstup osazeného mikrokontroléru. Indikační LED. Moduly TR A a TR A Běžně dostupné moduly jsou osazeny jednočipovým mikrokontrolérem PIC16LF88. Celý modul je na desce plošných spojů o rozměrech pouze 25 mm x 14,9 mm (viz Obr. 7). Obr. 7 - Modul TR-xxx- 21A [16] Pokud je třeba další funkce, je možné připojit bezdrátový modul do systému s jiným mikrokontrolérem pomocí plošek na spodní straně modulu a 8pinového SIM konektoru, do kterého se celý modul zasune. Ten poskytuje standardní komunikační rozhraní (SPI v režimu Slave, I2C, USART) a až 5 digitálních vstupů/výstupů (sdíle- 33

34 né s komunikačním rozhraním a indikační LED) a jeden vstup. Následující obrázek ukazuje zjednodušené schéma zapojení tohoto modulu (viz Obr. 8). Přehled základních parametrů: Napájecí napětí: 3 5,3 V Spotřeba: Příjem: ~ 4 ma Vysílání ~ 6 ma (záleží na vysílaných datech) Sleep mód ~ 5 µa Modulace: ASK Přenosová rychlost: bezdrátová část 20 kb/s, reálně až 13 kb/s RF vysílaný výkon: softwarově volitelný od desítek µw do 1,3 mw s dosahem až 200 m Obr. 8 - Zjednodušené schéma zapojení modulu TR-xxx-21A [16] Moduly TR B a TR B Další rodina bezdrátových komunikačních modulů přináší při stejných rozměrech navíc několik podstatných vylepšení. Moduly jsou osazeny procesory PIC16LF886, které rozšiřují možnosti připojení periférií. 34

35 Hlavní rozdíly oproti verzi TR-xxx-21A: Až 8 digitálních vstupů/výstupů. PWM pro řízení plného H-můstku. Až 3 A/D vstupy. Moduly TR C a TR C TR-xxx-41C je rodina vysokorychlostních IQRF modulů, které jsou opět ve velikosti SIM karty. Osazený 16bitový mikrokontrolér PIC24FJ16GA002 poskytuje dostatečný výkon pro několikanásobně rychlejší přenosy, než u předchozích generací. Hlavní rozdíly oproti předchozím generacím: Softwarově volitelná přenosová rychlost 15, nebo 100 kb/s. Až 6 digitálních vstupů/výstupů. Standardní PWM. Až 3 A/D vstupy. Operační systém Operační systém, který je nyní ve verzi 2.05, je hlavní výhodou IQRF. Veškeré potřebné funkce nejen pro rádiovou komunikaci jsou naprogramovány přímo výrobcem a proto je bezdrátový přenos dat a vytváření sítí opravdu jednoduché i pro člověka neznalého problematiky bezdrátových sítí a obecně bezdrátového přenosu. Vestavěné funkce, jichž je více než 60 umožňují kompletní ovládání modulu včetně periférií, vestavěné indikační LED a rovněž umožňují práci s pamětí RAM i EEPROM a všemi komunikačními buffery. Samozřejmě nechybí ani funkce na vytváření bezdrátových sítí a funkce pro měření teploty pomocí integrovaného teplotního čidla. Funkce pro práci v reálném čase jsou taktéž dostupné. A to vše pouze se základními znalostmi jazyka C bez vyžadování dalších znalostí o programování konkrétního osazeného procesoru. 35

36 Například vyslání dat bezdrátovou cestou je otázkou několika řádků programu a programátor se nemusí zabývat s kódováním, signalizací, ani zabezpečením přenášených dat. Vše dělá operační systém. Jedinou nevýhodou je fakt, že kód samotného operačního systému zabere část paměti, proto je u modulů TR-xxx-21A dostupná pouze osmina paměti pro instrukce programu, více než čtvrtina paměti RAM a alespoň 32 B paměti EEPROM. Podpora sítí Jak už bylo řečeno, IQRF je technologie podobná ZigBee. Tomu napovídá i fakt, že podpora vytváření bezdrátových sítí je u IQRF velice podobná. Najdeme zde také koordinátora, koncové body a bezdrátové routery. Oproti ZigBee však tato technologie nabízí několik síťových topologií navíc (viz Obr. 9). V síti lze adresovat až 239 uzlů a jednoho koordinátora, je vyhrazena i skupinová adresa. Obr. 9 - Síťové topologie platformy IQRF [16] Point-to-point Nejjednodušší možnost propojení dvou bezdrátových prvků stejné úrovně bez koordinátora sítě. Point-to-multipoint Propojení více prvků stejné úrovně bez koordinátora, komunikace probíhá přímo mezi dvěma prvky nezprostředkovaně. 36

37 Hvězda Síť s hvězdicovou topologií má centrální prvek (koordinátor) a k němu jsou připojeny koncové uzly. Koncové prvky mohou komunikovat pouze s koordinátorem, nikoliv mezi sebou. Rozšířená hvězda Topologie typu rozšířená hvězda umožňuje spojení koncových uzlů s koordinátorem i bez jejich přímé rádiové viditelnosti pomocí dalších prvků, tzv. routerů. IQMESH Síť typu mesh může být složena z několika podsítí. V každé z podsítí je jeden koordinátor a určitý počet koncových uzlů. Komunikace mezi podsítěmi je možná jedině přes koordinátora. V rámci podsítě spolu mohou komunikovat všechny prvky, pokud jsou v dosahu signálu. Pokud nejsou, přenos je uskutečněn pomocí dalších vybraných prvků sítě (routerů), které v dosahu jsou. Signál tak doputuje na místo určení přes několik uzlů. Tato skutečnost umožňuje budovat redundantní spojení, která zlepšují spolehlivost sítě. V případě výpadku jednoho z routerů se nalezne alternativní cesta a nedojde ke ztrátě spojení. Shrnutí Klady Relativně nízká cena. Jednoduchá aplikace v praxi díky operačnímu systému. Zápory Neúplná dokumentace. Pomalejší reakce bezdrátových modulů. 37

38 3.3 Popis hlasovacího systému Výše uvedené blokové uspořádání bylo rozpracováno do podoby výsledných elektrických schémat, která jsou v příloze této práce Sběrný bod Sběrný bod, jehož schéma je umístěno v příloze A, tvoří rozhraní mezi osobním počítačem, displejem a hlasovacími jednotkami. Je řízen jednočipovým mikrokontrolérem Atmel ATmega16, který je taktován krystalovým rezonátorem na frekvenci 14,7456 MHz. Připojení k PC je realizováno pomocí integrovaného obousměrného převodníku USB-UART FT232RL od společnosti FTDI Chip. Převodník je připojen na UART osazeného MCU a s PC komunikuje rychlostí Bd. Komunikace s bezdrátovým modulem IQRF probíhá po rozhraní SPI s hodinovým kmitočtem 230,4 khz. Zařízení je napájeno stabilizovaným napětím 5 V, nebo z externího zdroje o jehož stabilizace se postará integrovaný stabilizátor LM7805. Zelená LED indikuje zapnutí zařízení Jednotka displeje Jednotka displeje (viz schéma v příloze B) je taktéž osazena jednočipovým mikrokontrolérem Atmel ATmega16, který je taktován oscilátorem na frekvenci 7,3728 MHz. Komunikační modul IQRF TR A je připojen čtyřmi vodiči k SPI rozhraní. Jednotka displeje má unikátní adresu v IQRF síti. Pro zobrazování informací slouží dva čtyřnásobné sedmisegmentové LED displeje se společnou anodou. K MCU jsou připojeny nezávisle a jsou řízeny multiplexně. Katody segmentů a-f a desetinné tečky prvního displeje jsou připojeny k portu A mikrokontroléru U1. Výstupy MCU jsou posíleny obvodem U2, osminásobným budičem ULN2803A s darlingtonovými tranzistory. Proud každým segmentem LED displeje je omezen rezistory R1 R8 o hodnotě 120 Ω. Anody jednotlivých číslic jsou řízeny tranzistory O5 Q8, jejichž báze jsou přes omezovací odpory R23 R26 připojeny k vývodům PC0, PC1, PC6 a PC7. Katody druhého displeje jsou připojeny k portu D a výstupy jsou posíleny obvodem U3. Proud segmenty je ome- 38

39 zen rezistory R9 R16. Anody jsou řízeny tranzistory Q1 Q4, které jsou přes omezovací bázové odpory R17 R20 připojeny k vývodům PB0 PB3. Jednotka displeje je vybavena konektorem na připojení JTAG programátoru, který slouží pro programování a ladění programu mikrokontroléru. Zařízení je napájeno z externího zdroje o napětí 7,5 10 V. K ochraně proti přepólování slouží Schottkyho dioda D2. Kondenzátor C7 vyhlazuje vstupní napětí, které je stabilizováno na 5 V integrovaným stabilizátorem Blokovací kondenzátory C4 a C5 zamezují případnému rozkmitání stabilizátoru. Na výstup stabilizátoru je přes omezovací rezistor připojena zelená indikační LED Hlasovací jednotka Hlasovací jednotku (viz schéma v příloze C) řídí MCU ATmega16L. Tento mikrokontrolér může pracovat již od napětí 2,7 V. Hlasovací jednotka tedy může být napájena z 3,6 V Li-Ion baterie. Z důvodu úspor energie je osazený MCU taktován na frekvenci pouze 4 MHz. Hlasovací jednotka obsahuje i čtečku RFID karet, která však vyžaduje napájecí napětí 5 V. Proto je hlasovací jednotka vybavena zvyšujícím DC/DC měničem, který napájí RFID obvod. K mikrokontroléru je stejně jako u výše uvedených zařízení připojen IQRF modul pomocí rozhraní SPI. Indikace stavu je řešena pomocí tří LED a pro výběr možnosti hlasování slouží 3 tlačítka (ano, ne, zdržení se hlasování). Další tlačítko je přichystáno pro možné budoucí využití. Pro signalizaci úspěšné identifikace pomocí RFID a ostatních stavů je hlasovací jednotka vybavena piezo měničem. Ten je připojen k portu mikrokontroléru přes rezistor, kterým lze hrubě nastavit hlasitost, a přes kondenzátor, který odfiltruje stejnosměrnou složku. Zmíněný zvyšující DC/DC měnič je tvořen univerzálním integrovaným měničem MC34063A, který při ceně několika korun dokáže fungovat jako zvyšující, snižující, nebo invertující měnič s minimem externích součástek. Jedinou nevýhodou tohoto obvodu je, že nemá ovládací vstup, kterým by šlo podle potřeby měnič zapínat a vypínat. Naprázdno je odběr samotného kmitajícího měniče několik jednotek ma, což je u napájení z baterie příliš. Samozřejmě existují i integrované DC/DC měniče, které je možné vypínat pomocí logické úrovně na vstupním pinu, ale jejich cena 39

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education snadno a rychle vytváří testy, zkracuje dobu zkoušky a vyhodnocení testů širokého počtu posluchačů na

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 Malé GSM/GPRS komunikační moduly PGSM-M10 jsou určeny pro pohodlný vývoj mobilních aplikací a vestavbu do dalších zařízení. Díky svým rozměrům a integraci všech potřebných

Více

BRABEC J., VICHNAR M.: BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ

BRABEC J., VICHNAR M.: BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ Bezdrátová spojení Jiří Brabec, Martin Vichnar 3. A, Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni, šk. rok 2007/2008 Abstrakt: Bezdrátové komunikace, jimiž jsou infraport, bluetooth a wi-fi, jsou bezpochyby velice

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

4 Nemetalické přenosové cesty

4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec 4.B 4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec Nemetalické přenosové cesty Mezi nemetalické přenosové cesty se ředí například wi-fi síť a optické vlákno, ani v jednom s těchto dvou příkladu

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Součásti systému LOGICA

Součásti systému LOGICA Součásti systému LOGICA Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení do malých, středně velkých i velkých aplikací.

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Prezentace bakalářské práce Tomáš Vondra České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Červen 2009 Vedoucí práce:

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

pouˇzití USB nebo SPI

pouˇzití USB nebo SPI Připojení modulů IQRF k platformě Android za pouˇzití USB nebo SPI Bc. Josef Jebavý, http://xeres.cz 25. srpna 2015 Obsah 1 Operační systém Android 2 2 Moˇznosti řešení 2 2.1 USB........................................

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem.

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. Jan Zbytovský Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. před IEEE 802.11 FHSS (rozprostřené spektrum) vymyšleno někdy ve 40.letech 20.století

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Popis HW a provoz zařízení

Popis HW a provoz zařízení RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení modulu pulsních a analogových vstupů Modul WM868-SI Modul WM868-SA Modul WM868-SISA Modul WM868-TE HW rev. 3 SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409,

Více

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5. Projekty pro MHD Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.0 2. 10. 2014 Představení společnosti Ing. Ivo, CSc. Historie,

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál EUSSO GL2454-01 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér Uživatelský manuál 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b Dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení Rešerše diplomové práce Autor práce: Vedoucí práce: Bc. Jiří Czebe Ing. Jaromír ŠKUTA, Ph.D. 2015

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux Association for European NanoElectronics ActivitieS ELEKTRONICKÝ VÝVOJ A VÝROBA V ČR Technologické inovační centrum ČKD 7. červen 2011 Praha, ČR Nanoelectronics for an Energy Efficient Electrical Car -

Více

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Centralizované a distribuované systémy Centralizovaný systém Krokový motor

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Náplň přednášky 7. 148 www.vsb.cz

Náplň přednášky 7. 148 www.vsb.cz 147 Přednáška 7 Náplň přednášky 7 Komunikace v řídicích systémech. Paralelní a sériové rozhraní. Průmyslové komunikační sítě. RS232, SPI, I2C, USB, CAN, LIN, Ethernet. 148 www.vsb.cz Komunikační rozhraní

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Program Představení společnosti Moxa Případová studie M2M komunikace Shrnutí Cíl společnosti Moxa Stát se spolehlivým partnerem

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část II. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10 KAPITOLA 1 Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Šifrování 15 Soukromý klíč 15 Veřejný klíč

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

23.5.2012. Bezdrátová komunikace. Program. Bezdrátové sítě ZigBee. Přehled bezdrátových technologií. ZigBee fyzická vrstva

23.5.2012. Bezdrátová komunikace. Program. Bezdrátové sítě ZigBee. Přehled bezdrátových technologií. ZigBee fyzická vrstva Michal Kahánek Přehled ch technologií Přehled ch technologií Pokrytí WWAN WMAN WLAN WPAN 2G/2.5G/3G ZigBee 802.15.4 Bluetooth 802.15.1 WiMAX 802.16 WiFi 802.11 Frekvence Rychlost Maximální dosah Provoz

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem

ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem Biometrická síť SYSTÉM ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU Představte si...... nový zaměstnanec nebude potřebovat klíče, karty ani kódy pro vstup do budovy společnosti.... centrální řízení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Spolupracovníci: Ing. Jan Tupý Ing. Ivo Henych Vedoucí odd. : Ing. Jan Tupý TM 2011_07_19 19. 7. 2011 OSC, a. s. tel: +420

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část V. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů

Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion, s.r.o. Praha Abstrakt Dálkové odečty vodoměrů patří mezi blízkou budoucnost v oblasti odečtů odběru vody u zákazníků. Provozovatelé

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. - HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 213 Naše nové digitální

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

5. Zabezpečení Wi-Fi

5. Zabezpečení Wi-Fi 5. Zabezpečení Wi-Fi Bezpečnost Bezpečnost sítí je v poslední době stále důležitější, dnes v době kdy máme v počítači uložená důvěryhodná data je jejich ochrana prioritou. Stejně tak jako sdílení internetového

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012 Mobilní komunikace a bezpečnost Edward Plch, System4u 16.3.2012 Citát z Hospodářských novin ze dne 5.3.2012, příloha Byznys, článek Počet útoků na mobily prudce vzrostl: Trend Micro zadal studii mezi analytiky

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více