VARHANY V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V ÚTERÝ. (Písemné prameny) Pavel Zahradník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VARHANY V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V ÚTERÝ. (Písemné prameny) Pavel Zahradník"

Transkript

1 VARHANY V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V ÚTERÝ (Písemné prameny) Pavel Zahradník Kostel sv. Jana Křtitele v Úterý, poddanském městečku tepelského premonstrátského kláštera, byl po vyhoření starého farního kostela za velkého požáru městečka dne 6. května 1694 nově postaven v letech , nepochybně tehdejším tepelským klášterním stavitelem Kryštofem Dientzenhoferem. Z tepelských klášterních análů, stavebních účtů i z dalších, dnes nezvěstných pramenů, jež ještě znal autor publikace o Úterý z roku 1894 Michael Urban (jistě šlo o dnes ztracené farní pamětní knihy) se sice dovídáme o pořízení hlavního i dvou postranních oltářů, zvonů a hodin, avšak o pořízení varhan není v těchto pramenech sebemenší zmínky. I z této skutečnosti můžeme snad usuzovat na to, že varhany byly do nového kostela pořízeny o něco později než ostatní kostelní zařízení. Protože kostelní účty úterského kostela se dochovaly až od roku 1755, je první doloženou opravou úterských varhan ta, k níž došlo v roce 1760, kdy bylo z kostelních peněz zaplaceno 12 zl. "varhanářovi za opravu varhan" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kniha 384). V roce 1781 bylo z kostelních peněz zaplaceno 10 zl. "varhanáři Prokopu Nollemu" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 652). Úterský varhanář František Prokop Nolli uzavřel roku 1790 s tepelským opatem smlouvu, podle níž se stal varhanářem tepelského kláštera s ročním platem 50 zl.; smlouva byla s Nollim, tehdy již "varhanářem města Plzně", obnovena roku Na základě této smlouvy bylo povinností Nolliho opravování varhan všech kostelů

2 tepelského patronátu, tedy i úterských varhan; ze zmíněného ročního platu, který dostával, byly 3 zl. 30 kr. vypláceny právě za opravy varhan v Úterý (Lubomír Tomší, Plzeňští varhanáři, Hudební nástroje 29, 1992, s. 231). V kostelním inventáři z roku 1796 jsou mezi mobiliářem kostela pouze stručně uvedeny 1 varhany a 1 pozitiv bez bližších podrobností (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 665). O opravě varhan, provedené v roce 1814, přinášela zprávu úterská farní pamětní kniha, dnes bohužel dlouhodobě nezvěstná; její absenci budeme citelně postrádat i při dalších opravách varhan v 19. a 20. století. Pasáž o opravě roku 1814 však naštěstí citovali regionální badatelé Nentwich a Hauschild ve své práci z roku 1930, kdy ještě měli tuto pamětní knihu k dispozici. Podle nich v ní stálo: "V tomto roce [tj. 1814] byly varhany zcela nově opraveny. Plzeňský varhanář Noly je udělal o jeden tón nižší (hat sie um einen Ton niedriger hergestellt). Částka na náklady činila 658 zlatých, z kteréžto částky zapravilo zdejší město 400 zl., pan prelát 250 zl. a kostel 8 zl." (Viktor Nentwich - Wendelin Hauschild, Abt Reitenberger und Neumarkt, in: Prälat Karl Reitenberger, Abt von Stift Tepl und Gründer der Kurstadt Marienbad. Festschrift zu seinem 150. Geburtstag, ed. Benedikt Brandl, Mariánské Lázně 1930, s ). Výše částky, kterou Nolli dostal, dosvědčuje, že šlo o opravu poměrně rozsáhlou. Pravdivost informace o této opravě potvrzují dochované účty za některé drobnější práce s opravou varhan spjaté. 5. srpnem 1814 je datováno potvrzení, podle nějž "byl pro úterské varhany po dobu plných 18 týdnů používán jeden nádeník a ten byl kvůli své zručnosti přijat jménem úterských farníků a byl placen za práci na

3 stavbě tamních varhan." Za svou pomoc při opravě varhan dostal tento nejmenovaný nádeník celkem 29 zl. (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 670). Dne 13. listopadu 1814 pak předložil svůj účet za kovářskou práci do úterského kostela kovářský mistr Adalbert Zietterbart, jenž si účtoval celkem 9 zl. 59 kr., převážnou většinou za práce na varhanách. Svůj požadavek rozepsal takto (ceny jsou uváděny ve zlatých a krejcarech): "Pět košů uhlí ke stavbě varhan udělaných skob (Bankeisel) po 6 kr kopy hřebíků prkeňáků, udělaných zčásti k varhanám, zčásti ke kostelním lavicím, po 45 kr železných tyček (Stangel) k varhanním píšťalám po 10 kr kolíčků (Stifteln) k varhanám Železný drát k varhanám " (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 731). Brzy po této nákladné opravě, již roku 1819, byly úterské varhany znovu opravovány, tentokrát varhanářem Josefem Gartnerem. Ten po dokončení opravy vystavil dne 14. prosince 1819 účet, znějící takto: "Za přeladění a opravu varhan v Úterý, které byly ve všech 14 mutacích vyčištěny a naladěny, po 2 zl zl. Za třetí měch, který byl upevněn 2 železnými panty, poté naklížen kůží, jakož i dva druhé měchy byly tam, kde to bylo nutné, naklíženy kůží - 7 zl. Summa - 35 zl." Téhož dne úterský farář P. Adrian Oehler potvrdil, "že p. Josef Gartner, varhanář z Tachova, ve zdejším farním kostele varhany i s pozitivem, nacházejícím se u nich,

4 vyčistil, přeladil a jeden měch připevnil železným hákem a naklížil" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 732). Gartnerova oprava byla tedy mnohem menšího rozsahu než Nolliho oprava před pěti lety. Do kostelního účtu byla tato oprava zapsána až následujícího roku Varhanáři bylo podle tohoto účtu vskutku zaplaceno požadovaných 35 zl. vídeň. měny (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kniha 386). V kostelním inventáři z roku 1836 jsou uvedeny opět bez jakýchkoli podrobností "jedny varhany s jedním pozitivem" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 649). Dne 23. července 1839 zhotovil Ferdinand Guth, varhanář z Čisté, spolu s rozpočty na opravy varhan v dalších dvou lokalitách také rozpočet na opravu úterských varhan, za niž požadoval částku 136 zl. Jeho česky psaný rozpočet zní takto (ceny jsou opět uváděny ve zlatých a krejcarech): "Kostenüberschlag na správu varhan do chrámu Páně s. Jana Křtitele do Neymarku, který pozůstávají ve štrnácti mutacích. 1. Od rozebrání a vypucování těch varhan Wintlordny spravit, 3 nový pytlíčky a nový pera, novou kůži na ventyle a rekyrunk spravit Miksturu předělat, věčí píšťale vysázet [recte: vyházet], moc novejch Šest dřevěnejch mutacích, píšťale pedálu, manualu, positivu, který sou rozklížený, sklížit a spravit Dva měchy rozebrat, zpantovat a tuplovanou kůží potáhnout a jeden novej a kanály k němu Klábesy některý nový pedálový

5 7. 14 mutacích štemovat, od jedný 2 fr Suma 136 fr." Zřejmě v tepelském klášteře byl k tomuto rozpočtu připojen jeho německý překlad, který občas doplňuje méně srozumitelný český text. Německý překlad rozpočtu zní: "Deutsch. 1. Fürs Zerlegen und Ausputzen der Orgel Für Reparatur der Windläder, der Regierung, neue Windsackeln und neue Federn, die Ventile frisch beledern Fürs Uibermachen der Mixtur, die größere Pfeifen zu kassieren und neue zu machen Fürs Repariren und frisch Verleimen von 6 hölzernen Mutationen im Pedal, Manual u. Positiv Zwei Blasbälge zerlegen, frische Bänder machen, ganz mit neuem Leder zu überziehen; dann einen Blasbalg ganz neu zu machen sammt dazugehörigen Windkanälen Mehrere Klaves neu zu machen, die Pedalklaves ganz neu Fürs Uiberstimmen aller 14 Mutationen a 2 fl " (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 648). K realizaci této opravy však nakonec zřejmě nedošlo. Z roku 1841 pochází další inventář úterského farního kostela, v němž jsou varhany popsány takto: "Na hudebním kůru varhany s 10 rejstříky, při nichž je pozitiv se 4 rejstříky, a mají 2 měchy" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 649).

6 Dne 12. května 1869 sestavili v Chebu varhanáři bratři Leopold a Josef Müllerové další rozpočet na opravu úterských varhan, znějící následovně: "Rozpočet na vadné varhany farního kostela v Úterý. Tyto varhany sestávají ze dvou manuálů a pedálu. Na hlavním manuálu jsou následující hlasy: Principal - 4 stopy Octav - 2 stopy Copl - 8 stop PordunalFlöte - 8 stop Mixtur - 4 stopy Quint - 3 stopy Quint - 1 1/2 stopy Copl - 4 stopy Viola - 4 stopy V pozitivu: Principal - 2 stopy Copl - 8 stop Copl - 4 stopy V pedálu: Subbass - 16 stop Octavbass - 8 stop

7 Závady a způsob jejich opravy: 1. Tyto varhany je třeba rozebrat a očistit od prachu - 10 zl. 2. Mechanika potřebuje opravu - 4 zl. 3. Měchy a kanály, kde se místy vítr ztrácí, je třeba vzduchotěsně (windfest) opravit - 3 zl. 4. Dřevěné píšťaly, které jsou popraskané, a zarážky (Vorschläge), které jsou odklížené, musejí být upraveny (aufgebasst) a dobře naklíženy - 6 zl. 5. Veškeré dřevěné i cínové píšťaly v počtu 771 je třeba správně intonovat a podle nejlepší temperatury čistě naladit, za jeden rejstřík po 5 zl., což činí za zl. Summa - 93 zl. Podepsaní podotýkají, že chtějí tuto práci přenechat za pěkného počasí, protože všechno se musí dělat v kostele" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 582). Ani tentokrát však nevíme nic o tom, že by tato oprava byla uskutečněna. K opravě varhan pak došlo až v roce 1888, kdy varhanář Christof Müller z Pomezí nad Ohří obdržel za svoji práci 220 zl. (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kniha 388; SOkA Plzeň-sever, AF Úterý, kostelní účet kostelů sv. Jana Křtitele a sv. Václava ). O této opravě máme ještě několik dalších informací. Dochoval se list Christofa Müllera, datovaný v Pomezí nad Ohří dne 3. srpna 1888, v němž pisatel sděluje: "Zatímco si kladu za čest tímto přiloženě zaslat požadovaný rozpočet bezpodmínečně nutné opravy úterských varhan, dovoluji si podotknout, že bych s cenou nemohl jít níže, jelikož chci táhla (Abstrakturwerk) řádně opravit a udělat trvanlivými pomocí

8 vtažení nových měděných drátů a žádná vyrušování při bohoslužbách nemohou tak snadno nastat!" Na dopis byla poté tužkou připsána částka 180 zl. (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 648), nakonec však, jak víme, bylo Müllerovi zaplaceno o 40 zl. více. Zmínku o této opravě (čerpající nepochybně opět z nezvěstné farní pamětní knihy) nacházíme i ve vlastivědné publikaci Franze Lercha z roku 1936, v níž se píše, že varhany byly "posledně přestavěné Müllerem r Při této opravě bylo použito některých píšťal z malých, již nepoužívaných varhan z kaple sv. Václava" (Unsere Heimat. Eine Heimatkunde des Weseritzer Gerichtsbezirkes, ed. Franz Lerch, Bezdružice 1936). Z kostelních účtů se dovídáme, že znovu byly varhany opraveny v roce 1908, kdy bylo "za opravu varhan" zaplaceno 214 K (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kniha 388; SOkA Plzeň-sever, AF Úterý, kostelní účet kostela sv. Jana Křtitele ). Z dalších pramenů zjišťujeme, že tuto opravu provedl tepelský varhanář Wilhelm Schusser, který dne 19. prosince 1908 vystavil v Teplé účet "za opravu varhan úterského farního kostela", ve kterém psal: "Oprava byla ve všech částech dobře provedena podle rozpočtu z 10./XI Prospekt byl celý ohlazen (abgezogen) a pěkně vyleštěn (polirt). Mechanika, jakož i měchy byly dobře opraveny. 12 rejstříkových píšťal, jakož i varhany byly čistě vyčištěny, pak intonovány a čistě naladěny K" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 763). Na tuto opravu upomínají i nápisy, jež byly na varhanách zjištěny (někdy ovšem se je již nepodařilo správně přečíst) při jejich opravě v roce 1969 (viz níže).

9 Již citovaná Lerchova práce uvádí, že "před válkou se pomýšlelo na stavbu nových varhan, ale již k ní nedošlo" (Unsere Heimat. Eine Heimatkunde des Weseritzer Gerichtsbezirkes, ed. Franz Lerch, Bezdružice 1936). Když byly v roce 1916 pořizovány popisy varhan v celých Čechách pro tzv. katastr varhan, byly 26. ledna 1916 popsány i varhany v Úterý. Doba jejich postavení nebyla ovšem ani tehdy známa a znám nebyl ani jejich tvůrce. Do zaslaného formuláře byla zaznamenána oprava z roku 1888, jejich systém byl označen jako "obyčejné pákoví (Hebelwerk)", do rubriky "Rejstříky, znějící hlasy" bylo zapsáno, že I. manuál má 6 rejstříků a pedál "2 rejstříky, lomený (gebrochenes) pedál", spojky a pomocné rejstříky tu nebyly žádné, do rubriky "Měchy, druh a tlak" bylo zapsán dvojitý měch k tažení (Ziehen)" a posléze skříň byla označena za "stylově provedenou, románský styl" (NA, ZÚ - odd. církevní, nadační, školské, kart. 614). Znovu byly varhany opraveny v roce 1920, kdy bylo "za opravu varhan" zaplaceno 150 Kč (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kniha 388; SOkA Plzeň-sever, AF Úterý, kostelní účet kostela sv. Jana Křtitele ); nic bližšího o této opravě nevíme. Roku 1932 byla oprava varhan zadána tepelskému varhanáři Wilhelmu Schusserovi, který si již v předešlém roce varhany prohlédl. Schusser nejprve dne 3. března 1932 vypracoval, jednak dobrozdání o stavu varhan, jednak rozpočet. Ve svém dobrozdání píše: "Dobrozdání o varhanách úterského farního kostela, které jsem vykonal v přítomnosti důstojného pana faráře a pana regenschoriho: Varhany - starý systém se zásuvkovou vzdušnicí (Schleifladen-System) s 10 znějícími rejstříky s následující dispozicí:

10 1. Oktav 4, v prospektu staré cínové píšťaly, 50% olova. 2. Flöte 8, dřevo velmi silně rozežráno červotočem. 3. Bourdon 8, dřevo velmi silně rozežráno červotočem. 4. Gedeckt 4, dřevo velmi silně rozežráno červotočem. 5. Principal 8, první oktáva C-H = 12 píšťal ze dřeva, které jsou rovněž velmi silně rozežrány červotočem. 6. Superoktav 2, z cínu, 50% cínu. 7. Fugara 4, z cínu, 50% cínu. 8. Quinte 2 2/3, z cínu, 50% cínu. 9. Mixtur 3 Fach, z cínu, 30% cínu. 10. Subbass 16, ze dřeva 12 píšťal s 18 klávesami, spojenými, rovněž silně rozežráno červotočem. 1. manuál C-c = 49 tónů chromatické tónové řady, v pedálu 1 rejstřík s 12 píšťalami a 18 klávesami zlomen (gebrochen), to jest chybějí půltóny Cis, Dis, Fis, Gis, vyžadoval by (protože dřevěné píšťaly v celých varhanách jsou rozežrány červotočem) se subbassem 16 s 27 píšťalami, novou vzdušnicí (Windlade), machanikou a pedálovou klaviaturou s 27 klávesami rovněž chromatickou vestavbu (Einbau). Varhany mají krásnou barokní skříň, která je natřena šedou klihovou barvou a byla pokažena. Chybějící výplně a okrasy by musely být doplněny, a tak by se varhanní skříň, kdyby byla nově štafírována, dala znovu použít. Varhany mají kromě toho ještě prastarý systém napínacích měchů (Spannbalg-System), který ještě nikdy nevydal stejný vzduch. Oba napínací měchy (Spannbälge) jsou taženy provazy a jsou

11 zcela defektní, rozežrány červotočem a potažení koží je částečně prodřeno. (Měchy byly už častěji záplatovány.) Ventily napínacích měchů (Spannbälge) jsou velmi veliké a dělají při otevření (Aufschlagen) velký šum, což velmi ruší. Dřevěné píšťaly v celých varhanách jsou rozežrány červotočem a v důsledku toho se už nemůže hrát žádný dřevěný rejstřík, jako flétna 8, bourdon 8, kryt 4, jelikož v každém rejstříku už mnoho dřevěných píšťal odmítá vydávat nějaký tón. Kdyby nebyla u varhan provedena zcela nová vestavba vzdušnic (Windladen), mechaniky, píšťal a měchů, bylo by naléhavě nutné následující: 4 dřevěné rejstříky, flétna 8, bourdon 8, kryt 4 a subbass 16, i s pedálovou vzdušnicí (Windlade), mechanikou, pedálovou klaviaturou a novým zásobním měchem. Aeolinový rejstřík 8, velice jemně smykavý tón by byl žádoucí a mohl by být vestavěn na rejstřík superoktáv nebo quint 2 2/3. Manuálová vzdušnice (Windlade), musely by být přinejmenším všechny hrací ventily, v případě, že by zůstala, potaženy koží." Rozpočet z téhož dne 3. března 1932 pak zní následovně: "Rozpočet na přestavbu varhan farního kostela v Úterý. 1. Nový zásobní měch se 2 m 3 objemu vzduchu (Luftfassung), 2 zdvihadly (Schöpfer), dvojitě potaženo koží, i s hranicí (Lagergerüste), ruční pákou a tahadlem, 1 m ve vzduchovém kanálu Kč. 2. Bourdon-Register 8 C-c = 49 tónů z 1a smrkového dřeva, koží potažené zátky (Stöpseln), buková jádra (Buchen Kerne), našroubované javorové zarážky (Vorschlägen) dobře inton Kč 10 h. 3. Flöte 8 C-c 49 otevřených píšťal z 1a smrkového dřeva, buková jádra (Buchen Kerne) s našroubovanými javorovými zarážkami (Vorschlägen) a»stimmschübern«, dobře intonovaný flétnový tón Kč 20 h.

12 4. Lieblich-Gedeckt 4 C-c = 49 krytých píšťal z 1a smrkového dřeva, koží potažené zátky (Stopseln), buková jádra (Buchen Kerne), našroubované javorové zarážky (Vorschlägen), velmi dobře intonovány Kč 30 h. 5. Subbass 16 C-d 27 kusů píšťal z borového dřeva, nesukovaté zboží, zátky (Stöpsel) potaženy plstí, zarážky (Vorschläge), javorové hrany našroubovány, velmi dobrá plná bastónová intonace Kč 40 h. 6. Nový Aeoline-Register 8 otevřený (eolská harfa) C-c = 49 tónů, inton. velmi jemný smyk Kč 80 h. 7. Materiál jako ventilová kůže, 1 kůže Kč 75, plsť, šrouby, kolíky atd Kč. 8. Přestavba varhan s novou pedálovou vzdušnicí (Windlade) C-d = 27 tónů pro subbasový rejstřík Kč. S novou mechanikou, jako pedálová klaviatura s 27 klávesami, pružení z ocelových desek (Stahlplattenfederung) a plsťové vložky (Filzeinlagen), klidný chod kláves Kč. Kč. 2 úhelníkové trámy (Winkelbalken) s 27 kusy úhlů (Winkel), za kus Kč. Prkno (Führungsbrett) s 24»Stechern«, potaženo kůží, a mosazné kolíky soubory (Satz) nových táhel s plátnem (Leinwandfassung), 1 soubor (Satz) s 27 kusy mosazných drátů (Messinquinddrähte) a koženými maticemi (Ledermuttern), 2 soubory (Sätze) s plátnem a pocínovaným železným drátem (Eisendrahtfassung), za soubor (Satz) 60 x Kč.

13 9. Za 2 muže 41 pracovních dní, za den za 2 muže i s vlastním zaopatřením za den Kč Kč. Dohromady Kč % daň z obratu Kč Celková částka Kč " Dnem 12. března 1932 Schusser datoval ještě rozpočet na stavbu zcela nových varhan na předtištěném formuláři; ty by měly stát Kč. Oba rozpočty ještě téhož dne poslal úterskému faráři spolu s doprovodným dopisem, v němž psal: "Přátelsky žádám o pročtení obou rozpočtů a o potvrzení toho, který je účelnější, nebo obou, také pana regenschoriho pana nadučitele Bayera prosím o jeho potvrzení a odborný posudek. Bude-li žádoucí přestavba, může být rozpočet dále poslán na stavební úřad tepelského kláštera, ale rozpočet na stavbu nových varhan by musel být kvůli doplnění varhanního prospektu poslán mně, za což předem co nejvíce děkuji." Nakonec bylo ovšem rozhodnuto provést nikoli stavbu nových varhan, ale pouze opravu varhan, a to ještě za podstatně nižší částku, než jakou předpokládal Schusser ve svém rozpočtu. Dovídáme se to z dopisu, zaslaného Schusserovi 20. dubna 1932, v němž čteme: "Na základě Vaší oferty z 3. března t. r. a ústního projednání se Vám zadává k provedení dodání a kompletní montáž jednoho nového měchu pro varhany kostela v Úterý. Měch je zásobní měch (pneumatický měch) se 2 m 3 objemu vzduchu (Luftfassung), 2 zdvihadly (Schöpfer), dvojitě potaženo koží, i s hranicí

14 (Lagergerüste), ruční pákou a tahadlem, 1 m ve vzduchovém kanálu, celkové fungování trvale bez šumu. Kromě toho se Vám zadává důkladné očištění celých varhan, specielně rejstříků. Paušální cena za tyto práce obnáší 3000 Kč plus 1000 Kč, dohromady 4000 Kč. Vícepráce nesmějí být prováděny bez povolení stavebního úřadu." Dne 16. června 1932 bylo již na kopii tohoto dopisu připsáno, že Schusserovi bylo za provedenou práci zaplaceno smluvených 4000 Kč a ještě dalších 120 Kč, což činí dohromady 5120 (sic!) Kč (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 600). Dne 17. června 1949 si varhany prohlédl organolog Karel Rodina, jenž o nich zanechal tuto zprávu: Varhany staršího přechodního typu o 1 manuálu a pedálu s 10 znějícími rejstříky (8 pro man., 2 pro ped.). 1. Umístění a vnější úprava. Ve vysokém kostele je i kůr vysoko položen a jde se na něj z kostela z levého rohu po točitých schodech krytých, z nichž vyúsťují i vchody na čtyři oratoře po stranách kůru. Varhany stojí uprostřed kůru: hrací stolek opodál zábradlí, za ním skříň a měch při ní vzadu. Skříň má opelichanou šedou barvu. Prospekt je barokní, třídílný s nejvyšším dílem uprostřed a dvěma mezilehlými nižšími travé. Píšťal je v něm Těžké plastické římsy vystupují v půdoryse na vnějších dílech úhly, na prostředním polokruhem. Záclonky nad píšťalami jsou vyřezávané, bílé, po stranách prospektu jsou podobná, dosti široká křídla.

15 Hrací stolek je jednoduchý, bez nátěru. Klávesnice manuálu C - c3 chromaticky je bílá, 68 cm dlouhá, klávesy 13.5 a 8.5 cm. Pedál C - a se zkrácenou oktávou je 84 cm dlouhý, klávesy 50 a 12 cm. Vzdálenost od manuálu 76 cm, podstrčení 8 cm. Po stranách jsou mohutné vytahovací rejstříky s točenými hlavicemi a nápisy na nich. Původní texty jsou psány význačnou frakturou a nad některými jsou připsány novějším, jemným italským písmem ještě dodatky, uvedené zde v závorkách. Levá strana: Principal 4 - Flöte 8 Principalbass 8 - (Oktav) Gedackt 4 - Principal 8 Pravá strana: (Superoktav) Principal 2 - (Superquinte Se. St.) Mixtur 1 1/3 (Oktav) Fugara 4 - (Quint) Tibia 2 2/3 - (Pedal Contra) Gedecktbass 16 Nápisy souhlasí, jen flétna 8 je vlastně kryt. Pedál je 12tonový opakující. Měch je v bedně vzadu a u něho šlapadlo s levé strany za skříní. Je přistavěn na pravé straně až ke zdi, aby se okolo něho nedalo procházet. 2. Vnitřní zařízení. Záhybový měch nahradil původní měchy klínové; sběrací truhlík od nich slouží dosud za podnožku pro kalkanta. Od posunutého měchu jde vzduchovod šikmo do varhan. Má odbočku do pedálové vzdušnice, níže položené vzadu. Manuálová je 2.5 m vysoko od podlahy, aby kratší píšťaly 4stopového principalu v prospektu se dostaly do výše a lépe vyplnily vysoký kůr. Obě vzdušnice jsou zásuvkové. Každá strana

16 rejstříku má svislé hřídele od zásuvek na příslušném boku skříně. Na vzdušnici stojí velké píšťaly na levé straně. Rejstříky od prospektu: Principal 4 kovový stojí většinou v prospektu. Mixtura je 3násobná, v 1. oktávě s tercií, 1 1/3, 1, 4/5, od c je místo tercie kvinta 2/3, ve 4. oktávě je opakována 3. bez horní kvinty. Kryt 4 dřevěný. Kvinta 2 2/3 kovová, slaběji intonovaná. Kryt 8 dřevěný. Fugara 4 kovová. Oktáva 2 kovová. Principal 8 má dvě oktávy dřevěné, dvě kovové, zvuk silnější flétny. Principalbas 8 s 12 dřevěnými píšťalami otevřenými. Subbas 16 s 12 dřevěnými krytými. Všech píšťal je 489, z nich 342 kovové a 147 dřevěných. 3. Ostatní údaje. Varhany, firmou neoznačené, jsou asi z 50. let minulého století. Zajímavé je v nich, že principal 8 je stavěn jen jako vedlejší rejstřík k doplnění hlavního principalu 4. Není přistavován později, jak by se zdálo. Dílo je na varhanách solidní, souzvuk rejstříků je dobrý, jen by nyní potřebovaly přiladit a poopravit zvláště dřevěné rejstříky manuálu. O to již je postaráno. Je vyjednáno s kutnohorským Melzrem, že to

17 udělá a zapojí k varhanám motor s ventilátorem. Motor již došel a je již na kůru" (Západočeské muzeum v Plzni, Soupis varhan od Karla Rodiny). V roce 1964 provedl Václav Šlajs z Plzně "opravu traktury, intonaci a ladění varhan" (Národní muzeum České muzeum hudby, Bohumír Petr, Itinerarium organale bohemo-topographicum VII., Praha 1971, s. 1133). O opravě roku 1969 a poznatcích při ní získaných uvádí Bohumír Petr na základě písemného sdělení Josefa Juliuse z 24. května 1969: "Dne 1. května 1969 začal varhany reparovat Josef Julius, organolog z Plzně, který změřil i mensury píšťal jednotlivých rejstříků, nastavování píšťal Fugary 4, na píšťale c 3 Principalu 8 vyryté jméno Joseph Müller, na Flétně 8 velké C nápis švabachem: Eduard Langendörfer (Lanzendörfer) Tepl Dezembr 1908 Orgel repariert Wilhelm Schnieder (Schusser?) Schasse... Tepl, a takto o varhanách zaznamenal: Disposice varhan far. kostela sv. Jana Křtitele v Úterý, vikar. Teplá: 1. Principal 8 2. Flöte 8 3. Principal 4 (nový štítek) 4. Gedeckt 4 (nad tím napsáno Oktáv) 5. Fugara 4 (nad tím napsáno Oktáv) 6. Tibia 2 2/3 (nad tím napsáno Quint) 7. Principal 2 (nad tím napsáno Superoktav) 8. Mixtur 3x 1 1/3 (nad tím napsáno Superquint) 9. Principalbass 8 (nad tím napsáno Pedal červeně)

18 10. Gedacktbass 16 (nad tím napsáno Pedal Contra červeně) Levá strana: Pravá strana: Názvy jsou psány švabachem (až na 3). Je to zásuvková soustava, původní hrací stůl býval v korpusu, jsou zde ještě otvory po rejstřících. Nyní stůl normální, asi z jiných varhan, neboť po každé straně jsou uvnitř ještě dvě táhla na dva rejstříky. Klávesnice normální C - c 3. Pedál má 12 tónů. Pedálnice je krácená, má 18 kláves. Měch je velký, plovací, na elektrický pohon. Varhany částečně napadeny červotočí. Nátěry skříně a řezeb značně sešlé, patrně vlhkem. Okna za varhanami vytlučena. I dřevěné píšťaly byly vlhké. Barva se loupe. Barva skříně je světle šedivá, ozdoby bílé. Původní barva asi polychrom, místy prosvítá červená a žlutá barva. Měch je za varhanami, rozměry: 196 x 122, výška 51 cm. Čerpací měch jeden. Celý měch je zabedněn. Ventilátor je za dveřmi na schodišti do věže zleva. Šířka varhan 177 cm, dole, hloubka 76, pedál 51 cm, celkem hloubka 118 cm. Velikost vzdušnice: 188 x 56 x 20 cm. Má 8 rejstříků: Principal 4 (prospekt), Mixtura 3x, Quinta 2 2/3, Oktava 2, Fugara 4, Kryt 4, Flétna 8, Principal 8. Pedálová vzdušnice má dva rejstříky: Oktavbass 8 a Subbass 16.

19 Na levé věži nahoře vypáleno: K 1 S. Tepl. - V prostřední věži nahoře vlevo psáno tužkou: Eduard Lanzendörfer Tepl in Dezemb Orgel renoviert. - Vlevo od nápisu nečitelné jméno a Maler (Müller?). - Pravá skříň nahoře, tužkou malým písmem psáno: Georg. Schmid. Prospekt je pětidílný: Osazení píšťal z leva do prava: f cis A F G H dis g a h cis dis Ds Cs C D E e d c b gs e c Gs Fs B d fs" (tamtéž, s ).

20 P r a m e n y a l i t e r a t u r a Prameny Národní archiv (NA) Zemský úřad (ZÚ) - odd. církevní, nadační, školské kart. 614 Státní oblastní archiv (SOA) Plzeň, pobočka Žlutice Řád premonstrátů (ŘPrem) Teplá kart. 582 kart. 600 kart. 648 kart. 649 kart. 652 kart. 665 kart. 670 kart. 731 kart. 732 kart. 763 kniha 384 kniha 386 kniha 388

21 Knihovna premonstrátského kláštera v Teplé Cod. 735/6 = sign. A 47/6 (anály tepelského kláštera, díl 6) Státní okresní archiv (SOkA) Plzeň-sever Archiv fary (AF) Úterý kostelní účet kostela sv. Jana Křtitele a kaple sv. Václava kostelní účet kostela sv. Jana Křtitele Národní muzeum České muzeum hudby Bohumír Petr: Itinerarium organale bohemo-topographicum. Glosář k inventarizaci varhan v Čechách VII., Praha 1971 (strojopis) Západočeské muzeum v Plzni Soupis varhan od Karla Rodiny Literatura Köferl, Josef: Die Orgelbauer Gartner von Tachau, Deutsche Arbeit 8, , s Nentwich, Viktor - Hauschild, Wendelin: Abt Reitenberger und Neumarkt, in: Prälat Karl Reitenberger, Abt von Stift Tepl und Gründer der Kurstadt Marienbad. Festschrift zu seinem 150. Geburtstag, ed. Benedikt Brandl, Mariánské Lázně 1930 Quoika, Rudolf: Der Orgelbau in Böhmen in Mähren, Mainz 1966 Tomší, Lubomír: Plzeňští varhanáři, Hudební nástroje 29, 1992, s

22 Tomší, Lubomír: Umělecké řemeslo rodiny Gartnerů, in: Výroční zpráva Okresního archívu Domažlice za rok 1981, Domažlice - Horšovský Týn 1982, s Tomší, Lubomír - Lukeš, Jan - Tomíček, Jan - Uhlíř, Václav: Historické varhany v Čechách, Praha 2000 Unsere Heimat. Eine Heimatkunde des Weseritzer Gerichtsbezirkes, ed. F. Lerch, Bezdružice s. d. (1936)

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZNÍ ORGANOLOG Velké náměstí 35 tel.: +420 607 935 859 500 01 Hradec Králové e-mail: uhlir.varhanik@tiscali.cz Č.j.: 10/2011 Dne: 20. 2. 2011 Kanonie Premonstrátů v Želivě

Více

Restaurování barokních varhan Jana Jiřího Španěla v kostele Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou

Restaurování barokních varhan Jana Jiřího Španěla v kostele Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou Římskokatolická farnost Zruč nad Sázavou Ke Kostelu čp. 3, 285 22 Zruč n.s., IČO 46406743, mob. 724092114, e-mail: milan.maxa@janka.cz Restaurování barokních varhan Jana Jiřího Španěla v kostele Povýšení

Více

NÁVRH NA OBNOVU VELKÝCH VARHAN V KLÁŠTERNÍM KOSTELE NAROZENÍ PANNY MARIE V ŽELIVI

NÁVRH NA OBNOVU VELKÝCH VARHAN V KLÁŠTERNÍM KOSTELE NAROZENÍ PANNY MARIE V ŽELIVI NÁVRH NA OBNOVU VELKÝCH VARHAN V KLÁŠTERNÍM KOSTELE NAROZENÍ PANNY MARIE V ŽELIVI LOKALIZACE Obec: Želiv Kraj: Vysočina Okres: Pelhřimov Název objektu: klášterní kostel Narození Panny Marie Vlastník: Kanonie

Více

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Kostel Panny Marie Růžencové v Louce u Veselí nad Moravou, s dvoumanuálovými píšťalovými varhanami, je novostavbou dokončenou v roce

Více

Návrh na restaurování varhan restaurátorský záměr Podrobný restaurátorský záměr, doplněný o nové poznatky po demontáži nástroje.

Návrh na restaurování varhan restaurátorský záměr Podrobný restaurátorský záměr, doplněný o nové poznatky po demontáži nástroje. Rudolf Valenta, restaurování a stavba varhan se sídlem: Pod Špejcharem 694 156 00 Praha 5 - Zbraslav IČO: 49669681 DIČ: CZ510304055 Návrh na restaurování varhan restaurátorský záměr Podrobný restaurátorský

Více

Restaurování varhan v Jinošově

Restaurování varhan v Jinošově Restaurování varhan v Jinošově Petr Koukal Dobová zpráva o Jinošovu (1837) Trochu historie Starší dějiny varhan v Jinošově zatím nejsou příliš známé. V roce 1794 stavěl v Náměšti nad Oslavou nové varhany

Více

Restaurátorská zpráva

Restaurátorská zpráva Restaurátorská zpráva III. etapy restaurování positivu a hracího stolu varhan v kostele sv. Václava v Dolní Kalné Zpracoval: Vít Mišoň v Mladých Bukách 22.12. 2014 Předmětem III. etapy restaurátorských

Více

Návrh opravy varhanního nástroje v kostele Všech svatých v Kovářově

Návrh opravy varhanního nástroje v kostele Všech svatých v Kovářově Zhotovitel: Peter Nožina, varhanář Lázeňská 286/6, 118 00 Praha 1 korespondenční adresa: Na Hradčanech 46, 257 56 Nahoruby - Křečovice IČO: 70138061 Mobil: 723 482 797 Email: peter.nozina@centrum.cz Návrh

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

Hlavní stroj II. manuál. Positiv III. manuál. Spodní stroj I. manuál

Hlavní stroj II. manuál. Positiv III. manuál. Spodní stroj I. manuál 1 NOVÉ VARHANY V BASILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA SVATÉ HOŘE U PŘÍBRAMI návrh výtvarného provedení rejstříková disposice popis technických řešení rozpočet Vladimír Šlajch varhanářství Školská 13, 110

Více

Aula VŠB-TU Ostrava, CZ stavba nových třímanuálových varhan

Aula VŠB-TU Ostrava, CZ stavba nových třímanuálových varhan Aula VŠB-TU Ostrava, CZ stavba nových třímanuálových varhan Varhanářská firma Robert Ponča Varhany (http://www.ponca-organs.com) uskutečnila stavbu nového třímanuálového nástroje s pedálem pro Vysokou

Více

Janáčkova konzervatoř Ostrava velký sál Ostrava, CZ přeintonace varhan

Janáčkova konzervatoř Ostrava velký sál Ostrava, CZ přeintonace varhan Janáčkova konzervatoř Ostrava velký sál Ostrava, CZ přeintonace varhan V roce 2010 jsme uskutečnili rekonstrukci velkých varhan III/46 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Tyto varhany byly postaveny v

Více

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 17. 10. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 396/14/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Hudební nástroje. Hudební nástroje jsou zařízení k vydávání tónů a zvuků. Používají se v hudbě. Hudební nástroje mají svou barvu tónu.

Hudební nástroje. Hudební nástroje jsou zařízení k vydávání tónů a zvuků. Používají se v hudbě. Hudební nástroje mají svou barvu tónu. Hudební nástroje Hudební nástroje jsou zařízení k vydávání tónů a zvuků. Používají se v hudbě. Hudební nástroje mají svou barvu tónu. Strunné hudební nástroje Lidé si kdysi všimli, že natažený drát může

Více

ORGANOLOGICKÁ ZPRÁVA VARHANY FARNÍHO KOSTELA SV. IGNÁCE NA BOROVÉ VYPRACOVÁNO: ŘÍJEN 2013 JIŘÍ KRÁTKÝ, ORGANOLOG OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

ORGANOLOGICKÁ ZPRÁVA VARHANY FARNÍHO KOSTELA SV. IGNÁCE NA BOROVÉ VYPRACOVÁNO: ŘÍJEN 2013 JIŘÍ KRÁTKÝ, ORGANOLOG OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE ORGANOLOGICKÁ ZPRÁVA VARHANY FARNÍHO KOSTELA SV. IGNÁCE NA BOROVÉ VYPRACOVÁNO: ŘÍJEN 2013 JIŘÍ KRÁTKÝ, ORGANOLOG OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE 2 ÚVOD Na základě návštěvy v kostela sv. Ignáce na Borové dne

Více

2. Varhanní skříň. 3. Hrací stůl

2. Varhanní skříň. 3. Hrací stůl 2. Varhanní skříň Je již restaurována. Její doplnění bude zhotoveno na základě odsouhlaseného projektu. Bude zhotovena nová žaluziová skříň masivní konstrukce. Síla materiálu 60 mm pro dostatečnou zvukovou

Více

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu.

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu. Hudební nástroje Na celém světě existují stovky hudebních nástrojů. My se budeme zabývat především hudebními nástroji, které jsou běžné v Evropě. Některé z těchto nástrojů můžeme vidět a slyšet v symfonickém

Více

Oprava a re koná trukce varhan v^ kostele s v. Ignáce^ v Praze^2

Oprava a re koná trukce varhan v^ kostele s v. Ignáce^ v Praze^2 Oprava a re koná trukce varhan v^ kostele s v. Ignáce^ v Praze^ 1. Zjištění Varhany postavil v r. J91 Em.5.Petr z Prahy - Žižkova. Přitom bylo použito stávajícího postamentu ze starých varhan, na který

Více

Zpráva o opravě varhan v kostele svatého Ondřeje v Nelahozevsi

Zpráva o opravě varhan v kostele svatého Ondřeje v Nelahozevsi Ivan Bok Výroba a opravy hudebních nástrojů Krnov Zpráva o opravě varhan v kostele svatého Ondřeje v Nelahozevsi K rukám duchovní správy v Kralupech nad Vltavou, pracovníků Památníku Antonína Dvořáka v

Více

Luxor 3 & 4. Luxor 4 Cenová skupina 2: Čelo s lištami. Luxor 3 Cenová skupina 1: čelo hladké, se zaoblenou hranou. Model č. 718 Imitace třešně Piemont

Luxor 3 & 4. Luxor 4 Cenová skupina 2: Čelo s lištami. Luxor 3 Cenová skupina 1: čelo hladké, se zaoblenou hranou. Model č. 718 Imitace třešně Piemont 8.07.203 Luxor 3 Cenová skupina : čelo hladké, se zaoblenou hranou Luxor 4 Cenová skupina 2: Čelo s lištami Model č. 78 Imitace třešně Piemont Model č. 72 Imitace třešně Piemont Model č. 79 Zlatý javor,

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

Pořadové číslo projektu

Pořadové číslo projektu Pořadové číslo projektu Nově a lépe s počítači Šablona č.: III/2 Datum vytvoření: 5.12.2012 Pro ročník: VII. Vzdělávací obor - předmět: Hudební výchova Klíčová slova: hudba, klavír, struny, klávesy Název

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr Lokalita: Žebnice (Okres: Plzeň-sever/ Kralovice). Objekt: kostel sv. Jakuba Většího s. 1 1. Anotace Průzkum proběhl na základě podnětu paní dr. Kamenické (NPÚ-ÚOP v Plzni), která se na mě obrátila s dotazem,

Více

Metodický pokyn k památkové ochraně varhan, které jsou kulturními památkami

Metodický pokyn k památkové ochraně varhan, které jsou kulturními památkami Metodický pokyn k památkové ochraně varhan, které jsou kulturními památkami Státní ústav památkové péče vydává tento metodický pokyn v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek státní památkové péče

Více

SENICE NA HANÉ Olomoucký kraj

SENICE NA HANÉ Olomoucký kraj RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR DOPLNĚNÝ PO DÍLČÍM ROZEBRÁNÍ A PRŮZKUMU SENICE NA HANÉ Olomoucký kraj Kostel svaté Máří Magdaleny VARHANNÍ STROJ Zpracoval MgA. Dalibor Michek varhanář-restaurátor Studénky 2012 1.

Více

1. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Žárovice - ředitelství divize

1. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Žárovice - ředitelství divize . část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 204 Žárovice - ředitelství divize TECHNICKÝ POPIS Technický popis k veřejné zakázce malého rozsahu Interiér a mobiliář pro objekty

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě. Prezentace pro informační schůzku farníků k opravě kostela

Kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě. Prezentace pro informační schůzku farníků k opravě kostela Kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě Prezentace pro informační schůzku farníků k opravě kostela 28.8.2016 Stopy zatékání Uložené zbytky azbestocementové krytiny Jsou patrné vymyté stopy zatékání v podlahové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Varhany kyjovského děkanátu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra hudební výchovy

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Varhany kyjovského děkanátu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra hudební výchovy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy Varhany kyjovského děkanátu Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Marek Cvrkal Vedoucí práce: doc. Mgr. Ivo Bartoš Prohlášení Prohlašuji,

Více

O varhanách na chrastecku

O varhanách na chrastecku O varhanách na chrastecku - průvodce "Varhanním maratonem" kaple na zámku Milí posluchači, zpočátku z historie: Původ varhan není zcela jasný. Jejich princip spočívá ve spojení více píšťal v jeden celek.

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Stavební úpravy objektu bývalé fary čp. 9 Chřibská za účelem změny užívání na informační centrum

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Stavební úpravy objektu bývalé fary čp. 9 Chřibská za účelem změny užívání na informační centrum DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen jako ZVZ ), ve znění

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

c 2 d 2 e 2 f 2 g 2 a 2 h 2 c 3 d 3 g a h c 1 d 1 e 1 f 1 g 1 a 1 h 1 Noty v houslovém (G) klíči tříčárkovaná oktáva jednočárkovaná oktáva

c 2 d 2 e 2 f 2 g 2 a 2 h 2 c 3 d 3 g a h c 1 d 1 e 1 f 1 g 1 a 1 h 1 Noty v houslovém (G) klíči tříčárkovaná oktáva jednočárkovaná oktáva Základní notová řada se v různých výškách stále opakue. Proto polohu not upřesňueme číslováním: c 1, d 2, e 2, f 1,... (noty pak čteme c edna, d dvě,... nebo c ednočárkované, d dvoučárkované,...) Množině

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Tímto se na Vás obracím jménem Sociálních služeb města Pardubic, s výzvou k podání nabídky na veřejnou

Více

donald dětské a studentské pokoje

donald dětské a studentské pokoje dětské a studentské pokoje donald Vhodný pro vybavení: pokoje... Ložnice... Obývací pokoje... Pracovny a stoly... Knihovny... Předsíně... donald DONALD, buk DONALD 11, DONALD 14, DONALD 17, DONALD 19,

Více

Pořízení mistrovských hudebních nástrojů

Pořízení mistrovských hudebních nástrojů Zadávací dokumentace Pořízení mistrovských hudebních nástrojů Datum zpracování: Aktualizace: 25. září 2008 13. října 2008 Zpracovatel: Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, Schválení zadávací dokumentace:

Více

PŘÍLOHA č. 4 Technická specifikace dodávky TŘÍDY. Třída č. 1. RAL 1018 žlutá

PŘÍLOHA č. 4 Technická specifikace dodávky TŘÍDY. Třída č. 1. RAL 1018 žlutá PŘÍLOHA č. 4 Technická specifikace dodávky TŘÍDY Třída č. 1. RAL 1018 žlutá 1. Žákovská výškově stavitelná lavice pro dva žáky počet kusů: 15 - žákovská výškově stavitelná lavice pro dva žáky - výška stolové

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 13. část: ČELNÍ A ZADNÍ OKNO, KOBERCE, VÝBAVA. Čelní a zadní okno

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 13. část: ČELNÍ A ZADNÍ OKNO, KOBERCE, VÝBAVA. Čelní a zadní okno Čelní a zadní okno 1 Čelní a zadní okno Poz. Číslo dílu Název dílu Kusů Obchodní číslo 1. 12-150-94001 Sklo čelního okna pro levé řízení 1 110-740513 12-150-94001 Sklo čelního okna (provedení Float") 1

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Zpráva o opravě varhan v Ústíně

Zpráva o opravě varhan v Ústíně Ivan Bok Výroba a opravy hudebních nástrojů Krnov Zpráva o opravě varhan v Ústíně K rukám duchovní správy a farníků v Ustíně, paní starostky Jany Chalupové a arcidiecézního organologa Jana Gottwalda v

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

Ložnice Carolina. Provedení: - masivní buk - masivní jádrový buk - masivní divoký (sukatý) dub PLATNOST CENÍKU - OD 1.5.2015

Ložnice Carolina. Provedení: - masivní buk - masivní jádrový buk - masivní divoký (sukatý) dub PLATNOST CENÍKU - OD 1.5.2015 Ložnice Carolina Provedení: - masivní buk - masivní jádrový buk - masivní divoký (sukatý) dub LP - lehací plocha Postele Carolina,noční stolky, zrcadlo, komody jsou vyrobeny z kombinace průběžného masivního

Více

.Ústí n. L. centrum 30

.Ústí n. L. centrum 30 .Ústí n. L. centrum 30 Název objektu Uhlozbyt Adresa Velká hradební 61 / 39 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 2709 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Fellner u. Helmer Alwin Köhler &

Více

Ing. Martina Hřebenářová Petřínská 44, Plzeň IČO tel: ,

Ing. Martina Hřebenářová Petřínská 44, Plzeň IČO tel: , Ing. Martina Hřebenářová Petřínská 44, 326 00 Plzeň IČO 12465201 tel: 602 83 73 99, e-mail: hrebenarova@seznam.cz 1. Úvod Dne 30. 3. 2016 byla v objektu Chopin v Mariánských Lázních provedena kontrola

Více

Název Minimální parametry Rozměr cca Množství

Název Minimální parametry Rozměr cca Množství Příloha č. 1 zadávací dokumentace Zadavatel: Název zakázky SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 Dodávka a montáž nábytku pro SOŠ SE Velešín II Název Minimální parametry Rozměr cca Množství

Více

Garážová sekční vrata

Garážová sekční vrata Garážová sekční vrata Montážní data: stav k 1.6.2008 Obsah Obsah Strana LTE 0, drážka S, Woodgrain 3 LTE 0, drážka M, Woodgrain LTE 0, kazeta S, Woodgrain 5 LTE 0, kazeta M, Woodgrain 6 EPU 0, drážka M,

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO 8. ZŠ STOLIŇSKÁ NOVÁ BUDOVA VSTUP HLAVNÍ Vyhrazené parkovací stání počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: - Přístup ke vstupu obtížný povrch sklon

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

HUDEBNÍ ABECEDA. HUDEBNÍ ABECEDA je soubor sedmi základních tónů, které používá evropská hudba. Jsou to: c d e f g a h VYSLOVUJ cé dé é ef gé á há

HUDEBNÍ ABECEDA. HUDEBNÍ ABECEDA je soubor sedmi základních tónů, které používá evropská hudba. Jsou to: c d e f g a h VYSLOVUJ cé dé é ef gé á há HUDEBNÍ ABECEDA Co je hudební abeceda? HUDEBNÍ ABECEDA je soubor sedmi základních tónů, které používá evropská hudba. Jsou to: c d e f g a h VYSLOVUJ cé dé é ef gé á há Tyto základní tóny se v hudbě opakují

Více

DŘEVĚNÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ TYPU EURO min. 5 ks výrobní série sloučených zakázek

DŘEVĚNÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ TYPU EURO min. 5 ks výrobní série sloučených zakázek DŘEVĚNÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ TYPU EURO min. 5 ks výrobní série sloučených zakázek Jednokřídlé otvíravé dveře, materiál smrk - délkově nastavená lamela š. 120 mm ( cink ) Výplně dýhovaná laťovka nebo deska

Více

Ložnice Carolina. Provedení: - masivní buk - masivní jádrový buk - masivní divoký (sukatý) dub - masivní dub PLATNOST CENÍKU - OD 1.9.

Ložnice Carolina. Provedení: - masivní buk - masivní jádrový buk - masivní divoký (sukatý) dub - masivní dub PLATNOST CENÍKU - OD 1.9. Ložnice Carolina Provedení: - masivní buk - masivní jádrový buk - masivní divoký (sukatý) dub - masivní dub Postele Carolina,noční stolky, zrcadlo, komody jsou vyrobeny z kombinace průběžného masivního

Více

Chordofony. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Chordofony. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Chordofony Datum vytvoření 6. dubna 2014 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Komunikace hudebního umění se znakovými systémy uměleckých a společenských oborů 1. ročník čtyřletého

Více

donald knihovny 95 % zboží SKLADEM

donald knihovny 95 % zboží SKLADEM 1047 95 % zboží SKLADEM knihovny donald Vhodný pro vybavení: Dětské a studentské pokoje... 41 Ložnice... 293 Obývací pokoje.... 781 Pracovny a stoly....909 Knihovny.... 1047 Předsíně.... 1127 donald Desen

Více

Restaurátorský záměr

Restaurátorský záměr Rekonstrukce mapové sbírky PřF UK Albertov 6, Praha 2 3 NP, m.č.216 Restaurátorský záměr Zpracoval: Marek Rachnev Zahradníčkova 1122/10 Praha 5, 1500 IČ: 86609351 DIČ: CZ8309020170 1. ÚVOD: Objekt Přírodovědné

Více

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 -

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec Návrh na restaurování oken a dveří Celkový pohled na kostel Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Hlavní vstupní dveře pod věží Rozměr: 260 x 160 cm Vstupní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČ: 60460709 Profil zadavatele:

Více

Návrh na restaurování balkonových dveří v Černínském paláci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 101/5, Praha 1

Návrh na restaurování balkonových dveří v Černínském paláci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 101/5, Praha 1 Návrh na restaurování balkonových dveří v Černínském paláci Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 101/5, Praha 1 1 Balkonové dveře Celková výška: Celková šířka: Hloubka špalety: Rozměr vnějšího

Více

Typový plán Bart 30.10.2014

Typový plán Bart 30.10.2014 prov.javor prov.buk Šatní skříň Šatní skříňka Skříňka policová Skříňka policová (nástavec) 01 02 03 04 94,6190,458 94,611358 94,611358 94,67158 včetně soklu, 2 dveře, 3 police, 1 šatní tyč 1 šatní tyč,

Více

Typový plán Bart 30.7.2015

Typový plán Bart 30.7.2015 Šatní skříň Šatní skříňka Skříňka policová Skříňka policová (nástavec) 01 02 03 04 94,6190,458 94,611358 94,611358 94,67158 včetně soklu, 2 dveře, 3 police, 1 šatní tyč 1 šatní tyč, 2 dveře 2 dveře, 2

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Myslejovice lesní správa

2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Myslejovice lesní správa 2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 204 Myslejovice lesní správa TECHNICKÝ POPIS Technický popis k veřejné zakázce malého rozsahu Interiér a mobiliář pro objekty VLS

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

STANDARD PROČ STANDARD? STANDARD představení řady

STANDARD PROČ STANDARD? STANDARD představení řady STANDARD Vyšší řada kancelářského nábytku vyráběné ho z dřevotřískových desek laminovaných s ABS hranami za použití silnějších stolových desek a horních plátů skříněk zvýrazňujících vlastní design nábytku.

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2 1. Tónová soustava Tónovou soustavu tvoří všechny tóny, které se využívají v hudbě. Základem tónové soustavy je sedm tónů: c, d, e, f, g, a, h, které se několikrát opakují v různých výškových polohách.

Více

Zpráva o stavu dochovaného textilu v hrobce rodiny Grispeků z Griesbecku ve farním kostele v Kralovicích

Zpráva o stavu dochovaného textilu v hrobce rodiny Grispeků z Griesbecku ve farním kostele v Kralovicích Zpráva o stavu dochovaného textilu v hrobce rodiny Grispeků z Griesbecku ve farním kostele v Kralovicích Zpracovala: Mgr. Veronika Pilná NPÚ ÚOP v Plzni, odd. EDIS pilna@plzen.npu.cz Aktuálně se v hrobce

Více

Příloha č.1a Technická specifikace dodávka nábytku

Příloha č.1a Technická specifikace dodávka nábytku Příloha č.1a Technická specifikace dodávka nábytku Položka číslo 1 - skříň policová - 4 kusy rozměry - výška 1900 až 2000 mm, šířka 1000-1150 mm, hloubka 400-480 mm, skříň bude vyrobena z laminované dřevotřísky

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Státní okresní archiv Tachov Obecná škola (německá) Benešovice 1918-1945 Inventář Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3

Více

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. března 2006, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Luxusní řada dýhovaného kancelářského nábytku, s nadčasovým a praktickým designem, vyráběného ze široké škály dřevin a barevných provedení.

Luxusní řada dýhovaného kancelářského nábytku, s nadčasovým a praktickým designem, vyráběného ze široké škály dřevin a barevných provedení. EXCELENT Luxusní řada dýhovaného kancelářského nábytku, s nadčasovým a praktickým designem, vyráběného ze široké škály dřevin a barevných provedení. EXCELENT představení řady 172 MATERIÁL / POPIS.. stolové

Více

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem TopLine 35. 4.18 www.hettich.com

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem TopLine 35. 4.18 www.hettich.com 4.18 www.hettich.com Tvůrčí volnost pro návrhy velkých skříní Trend skříní s posuvnými dveřmi nepolevuje, protože vedle čistě funkčních aspektů přesvědčuje také jako designový prvek. nabízí atraktivní

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

Výklopná vrata Berry Typy vrat N80 a DF98 Velikosti a montážní údaje

Výklopná vrata Berry Typy vrat N80 a DF98 Velikosti a montážní údaje Typy vrat N80 a DF98 Velikosti a montážní údaje Normované velikosti N80 pro jednotlivé garáže (v závislosti na motivu vrat) rozměr rámu Světlé rozměry průjezdu ** Konečné rozměry šířka výška šířka výška

Více

TYP Typ č. Popis V Š H Provedení Cena v Kč

TYP Typ č. Popis V Š H Provedení Cena v Kč Program BIANCA 1 ze 7 BI-0005- BO Kredenc 2-trg. 90 120 41 Buk olejovaný 14 148,- BI-0005- BL Uvnitř: 1 dřevěná polička BI-0005- DO 2 zásuvky BI-0005- DL BI-007- BO Příborník 3 dveře 90 180 41 Buk olejovaný

Více

LÉKAŘ SKÝ NÁBYTEK PROČ LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK? Stoly Kontejnery. Skříně. Termín dodání 2-4 týdny. Způsob dodání nábytek se dodává ve smontovaném stavu

LÉKAŘ SKÝ NÁBYTEK PROČ LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK? Stoly Kontejnery. Skříně. Termín dodání 2-4 týdny. Způsob dodání nábytek se dodává ve smontovaném stavu LÉKAŘ SKÝ NÁBYTEK představení řady 06 LÉKAŘ SKÝ NÁBYTEK Lékařský nábytek pro Vaší ordinaci, lekárnu, laboratoř, nemocnici... Speciální nábytek určený pro vybavení ordinací lékařů, lékáren, laboratoří,

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

et-office Dezén - javor Dezén - calvados 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

et-office Dezén - javor Dezén - calvados 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Dezén - javor Dezén - calvados 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Dezén - olše Dezén - šedá Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 3 Kartotéka Kontejner s tužkovníkem a přepážkou KOVOVÁ PODNOŽ Podnož černá Podnož

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČ: 60460709 Profil zadavatele:

Více

VARIANT PROČ VARIANT? VARIANT představení řady. Tradiční řada dýhovaného. kancelářského nábytku. vyráběného ze široké škály. dřevin a jejich barevného

VARIANT PROČ VARIANT? VARIANT představení řady. Tradiční řada dýhovaného. kancelářského nábytku. vyráběného ze široké škály. dřevin a jejich barevného Tradiční řada dýhovaného kancelářského nábytku vyráběného ze široké škály dřevin a jejich barevného provedení. MATERIÁL.. dřevotřísková deska oboustranně dýhovaná přírodní dýhou tl. 0,8 mm povrchově upravená

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

OBSAH. HOBIS Drive VZORNÍK BAREV. Samostatná modelová řada, která výborně kombinuje kvalitu, funkčnost a v neposlední řadě i cenu.

OBSAH. HOBIS Drive VZORNÍK BAREV. Samostatná modelová řada, která výborně kombinuje kvalitu, funkčnost a v neposlední řadě i cenu. OBSAH HOBIS Drive Stoly s laminovou podnoží. Stoly s kovovou podnoží... Přístavné skříně ke stolům.. Skříně.................. Kontejnery.............. 41 42 42 43 44 Samostatná modelová řada, která výborně

Více

Ložnice Carolina. Provedení - masivní Buk PLATNOST CENÍKU - OD 1.1.2012

Ložnice Carolina. Provedení - masivní Buk PLATNOST CENÍKU - OD 1.1.2012 Ložnice Carolina Provedení - masivní Buk LP - lehací plocha Postele Carolina,noční stolky, zrcadlo, komody jsou vyrobeny z masivního buku, dodávají se standartně v odstínech: natur - 10, třešeň - 81 a

Více

WORKSHOP I. Téma: Formuláře a přílohy žádostí Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 27.

WORKSHOP I. Téma: Formuláře a přílohy žádostí Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 27. WORKSHOP I. Téma: Formuláře a přílohy žádostí Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 27. července 2016 OBSAH 1) ZÁKLADNÍ POVOLENÍ 86 a násl. 1) Obecné podmínky ( 87) 2)

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více