VARHANY V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V ÚTERÝ. (Písemné prameny) Pavel Zahradník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VARHANY V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V ÚTERÝ. (Písemné prameny) Pavel Zahradník"

Transkript

1 VARHANY V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V ÚTERÝ (Písemné prameny) Pavel Zahradník Kostel sv. Jana Křtitele v Úterý, poddanském městečku tepelského premonstrátského kláštera, byl po vyhoření starého farního kostela za velkého požáru městečka dne 6. května 1694 nově postaven v letech , nepochybně tehdejším tepelským klášterním stavitelem Kryštofem Dientzenhoferem. Z tepelských klášterních análů, stavebních účtů i z dalších, dnes nezvěstných pramenů, jež ještě znal autor publikace o Úterý z roku 1894 Michael Urban (jistě šlo o dnes ztracené farní pamětní knihy) se sice dovídáme o pořízení hlavního i dvou postranních oltářů, zvonů a hodin, avšak o pořízení varhan není v těchto pramenech sebemenší zmínky. I z této skutečnosti můžeme snad usuzovat na to, že varhany byly do nového kostela pořízeny o něco později než ostatní kostelní zařízení. Protože kostelní účty úterského kostela se dochovaly až od roku 1755, je první doloženou opravou úterských varhan ta, k níž došlo v roce 1760, kdy bylo z kostelních peněz zaplaceno 12 zl. "varhanářovi za opravu varhan" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kniha 384). V roce 1781 bylo z kostelních peněz zaplaceno 10 zl. "varhanáři Prokopu Nollemu" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 652). Úterský varhanář František Prokop Nolli uzavřel roku 1790 s tepelským opatem smlouvu, podle níž se stal varhanářem tepelského kláštera s ročním platem 50 zl.; smlouva byla s Nollim, tehdy již "varhanářem města Plzně", obnovena roku Na základě této smlouvy bylo povinností Nolliho opravování varhan všech kostelů

2 tepelského patronátu, tedy i úterských varhan; ze zmíněného ročního platu, který dostával, byly 3 zl. 30 kr. vypláceny právě za opravy varhan v Úterý (Lubomír Tomší, Plzeňští varhanáři, Hudební nástroje 29, 1992, s. 231). V kostelním inventáři z roku 1796 jsou mezi mobiliářem kostela pouze stručně uvedeny 1 varhany a 1 pozitiv bez bližších podrobností (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 665). O opravě varhan, provedené v roce 1814, přinášela zprávu úterská farní pamětní kniha, dnes bohužel dlouhodobě nezvěstná; její absenci budeme citelně postrádat i při dalších opravách varhan v 19. a 20. století. Pasáž o opravě roku 1814 však naštěstí citovali regionální badatelé Nentwich a Hauschild ve své práci z roku 1930, kdy ještě měli tuto pamětní knihu k dispozici. Podle nich v ní stálo: "V tomto roce [tj. 1814] byly varhany zcela nově opraveny. Plzeňský varhanář Noly je udělal o jeden tón nižší (hat sie um einen Ton niedriger hergestellt). Částka na náklady činila 658 zlatých, z kteréžto částky zapravilo zdejší město 400 zl., pan prelát 250 zl. a kostel 8 zl." (Viktor Nentwich - Wendelin Hauschild, Abt Reitenberger und Neumarkt, in: Prälat Karl Reitenberger, Abt von Stift Tepl und Gründer der Kurstadt Marienbad. Festschrift zu seinem 150. Geburtstag, ed. Benedikt Brandl, Mariánské Lázně 1930, s ). Výše částky, kterou Nolli dostal, dosvědčuje, že šlo o opravu poměrně rozsáhlou. Pravdivost informace o této opravě potvrzují dochované účty za některé drobnější práce s opravou varhan spjaté. 5. srpnem 1814 je datováno potvrzení, podle nějž "byl pro úterské varhany po dobu plných 18 týdnů používán jeden nádeník a ten byl kvůli své zručnosti přijat jménem úterských farníků a byl placen za práci na

3 stavbě tamních varhan." Za svou pomoc při opravě varhan dostal tento nejmenovaný nádeník celkem 29 zl. (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 670). Dne 13. listopadu 1814 pak předložil svůj účet za kovářskou práci do úterského kostela kovářský mistr Adalbert Zietterbart, jenž si účtoval celkem 9 zl. 59 kr., převážnou většinou za práce na varhanách. Svůj požadavek rozepsal takto (ceny jsou uváděny ve zlatých a krejcarech): "Pět košů uhlí ke stavbě varhan udělaných skob (Bankeisel) po 6 kr kopy hřebíků prkeňáků, udělaných zčásti k varhanám, zčásti ke kostelním lavicím, po 45 kr železných tyček (Stangel) k varhanním píšťalám po 10 kr kolíčků (Stifteln) k varhanám Železný drát k varhanám " (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 731). Brzy po této nákladné opravě, již roku 1819, byly úterské varhany znovu opravovány, tentokrát varhanářem Josefem Gartnerem. Ten po dokončení opravy vystavil dne 14. prosince 1819 účet, znějící takto: "Za přeladění a opravu varhan v Úterý, které byly ve všech 14 mutacích vyčištěny a naladěny, po 2 zl zl. Za třetí měch, který byl upevněn 2 železnými panty, poté naklížen kůží, jakož i dva druhé měchy byly tam, kde to bylo nutné, naklíženy kůží - 7 zl. Summa - 35 zl." Téhož dne úterský farář P. Adrian Oehler potvrdil, "že p. Josef Gartner, varhanář z Tachova, ve zdejším farním kostele varhany i s pozitivem, nacházejícím se u nich,

4 vyčistil, přeladil a jeden měch připevnil železným hákem a naklížil" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 732). Gartnerova oprava byla tedy mnohem menšího rozsahu než Nolliho oprava před pěti lety. Do kostelního účtu byla tato oprava zapsána až následujícího roku Varhanáři bylo podle tohoto účtu vskutku zaplaceno požadovaných 35 zl. vídeň. měny (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kniha 386). V kostelním inventáři z roku 1836 jsou uvedeny opět bez jakýchkoli podrobností "jedny varhany s jedním pozitivem" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 649). Dne 23. července 1839 zhotovil Ferdinand Guth, varhanář z Čisté, spolu s rozpočty na opravy varhan v dalších dvou lokalitách také rozpočet na opravu úterských varhan, za niž požadoval částku 136 zl. Jeho česky psaný rozpočet zní takto (ceny jsou opět uváděny ve zlatých a krejcarech): "Kostenüberschlag na správu varhan do chrámu Páně s. Jana Křtitele do Neymarku, který pozůstávají ve štrnácti mutacích. 1. Od rozebrání a vypucování těch varhan Wintlordny spravit, 3 nový pytlíčky a nový pera, novou kůži na ventyle a rekyrunk spravit Miksturu předělat, věčí píšťale vysázet [recte: vyházet], moc novejch Šest dřevěnejch mutacích, píšťale pedálu, manualu, positivu, který sou rozklížený, sklížit a spravit Dva měchy rozebrat, zpantovat a tuplovanou kůží potáhnout a jeden novej a kanály k němu Klábesy některý nový pedálový

5 7. 14 mutacích štemovat, od jedný 2 fr Suma 136 fr." Zřejmě v tepelském klášteře byl k tomuto rozpočtu připojen jeho německý překlad, který občas doplňuje méně srozumitelný český text. Německý překlad rozpočtu zní: "Deutsch. 1. Fürs Zerlegen und Ausputzen der Orgel Für Reparatur der Windläder, der Regierung, neue Windsackeln und neue Federn, die Ventile frisch beledern Fürs Uibermachen der Mixtur, die größere Pfeifen zu kassieren und neue zu machen Fürs Repariren und frisch Verleimen von 6 hölzernen Mutationen im Pedal, Manual u. Positiv Zwei Blasbälge zerlegen, frische Bänder machen, ganz mit neuem Leder zu überziehen; dann einen Blasbalg ganz neu zu machen sammt dazugehörigen Windkanälen Mehrere Klaves neu zu machen, die Pedalklaves ganz neu Fürs Uiberstimmen aller 14 Mutationen a 2 fl " (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 648). K realizaci této opravy však nakonec zřejmě nedošlo. Z roku 1841 pochází další inventář úterského farního kostela, v němž jsou varhany popsány takto: "Na hudebním kůru varhany s 10 rejstříky, při nichž je pozitiv se 4 rejstříky, a mají 2 měchy" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 649).

6 Dne 12. května 1869 sestavili v Chebu varhanáři bratři Leopold a Josef Müllerové další rozpočet na opravu úterských varhan, znějící následovně: "Rozpočet na vadné varhany farního kostela v Úterý. Tyto varhany sestávají ze dvou manuálů a pedálu. Na hlavním manuálu jsou následující hlasy: Principal - 4 stopy Octav - 2 stopy Copl - 8 stop PordunalFlöte - 8 stop Mixtur - 4 stopy Quint - 3 stopy Quint - 1 1/2 stopy Copl - 4 stopy Viola - 4 stopy V pozitivu: Principal - 2 stopy Copl - 8 stop Copl - 4 stopy V pedálu: Subbass - 16 stop Octavbass - 8 stop

7 Závady a způsob jejich opravy: 1. Tyto varhany je třeba rozebrat a očistit od prachu - 10 zl. 2. Mechanika potřebuje opravu - 4 zl. 3. Měchy a kanály, kde se místy vítr ztrácí, je třeba vzduchotěsně (windfest) opravit - 3 zl. 4. Dřevěné píšťaly, které jsou popraskané, a zarážky (Vorschläge), které jsou odklížené, musejí být upraveny (aufgebasst) a dobře naklíženy - 6 zl. 5. Veškeré dřevěné i cínové píšťaly v počtu 771 je třeba správně intonovat a podle nejlepší temperatury čistě naladit, za jeden rejstřík po 5 zl., což činí za zl. Summa - 93 zl. Podepsaní podotýkají, že chtějí tuto práci přenechat za pěkného počasí, protože všechno se musí dělat v kostele" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 582). Ani tentokrát však nevíme nic o tom, že by tato oprava byla uskutečněna. K opravě varhan pak došlo až v roce 1888, kdy varhanář Christof Müller z Pomezí nad Ohří obdržel za svoji práci 220 zl. (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kniha 388; SOkA Plzeň-sever, AF Úterý, kostelní účet kostelů sv. Jana Křtitele a sv. Václava ). O této opravě máme ještě několik dalších informací. Dochoval se list Christofa Müllera, datovaný v Pomezí nad Ohří dne 3. srpna 1888, v němž pisatel sděluje: "Zatímco si kladu za čest tímto přiloženě zaslat požadovaný rozpočet bezpodmínečně nutné opravy úterských varhan, dovoluji si podotknout, že bych s cenou nemohl jít níže, jelikož chci táhla (Abstrakturwerk) řádně opravit a udělat trvanlivými pomocí

8 vtažení nových měděných drátů a žádná vyrušování při bohoslužbách nemohou tak snadno nastat!" Na dopis byla poté tužkou připsána částka 180 zl. (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 648), nakonec však, jak víme, bylo Müllerovi zaplaceno o 40 zl. více. Zmínku o této opravě (čerpající nepochybně opět z nezvěstné farní pamětní knihy) nacházíme i ve vlastivědné publikaci Franze Lercha z roku 1936, v níž se píše, že varhany byly "posledně přestavěné Müllerem r Při této opravě bylo použito některých píšťal z malých, již nepoužívaných varhan z kaple sv. Václava" (Unsere Heimat. Eine Heimatkunde des Weseritzer Gerichtsbezirkes, ed. Franz Lerch, Bezdružice 1936). Z kostelních účtů se dovídáme, že znovu byly varhany opraveny v roce 1908, kdy bylo "za opravu varhan" zaplaceno 214 K (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kniha 388; SOkA Plzeň-sever, AF Úterý, kostelní účet kostela sv. Jana Křtitele ). Z dalších pramenů zjišťujeme, že tuto opravu provedl tepelský varhanář Wilhelm Schusser, který dne 19. prosince 1908 vystavil v Teplé účet "za opravu varhan úterského farního kostela", ve kterém psal: "Oprava byla ve všech částech dobře provedena podle rozpočtu z 10./XI Prospekt byl celý ohlazen (abgezogen) a pěkně vyleštěn (polirt). Mechanika, jakož i měchy byly dobře opraveny. 12 rejstříkových píšťal, jakož i varhany byly čistě vyčištěny, pak intonovány a čistě naladěny K" (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 763). Na tuto opravu upomínají i nápisy, jež byly na varhanách zjištěny (někdy ovšem se je již nepodařilo správně přečíst) při jejich opravě v roce 1969 (viz níže).

9 Již citovaná Lerchova práce uvádí, že "před válkou se pomýšlelo na stavbu nových varhan, ale již k ní nedošlo" (Unsere Heimat. Eine Heimatkunde des Weseritzer Gerichtsbezirkes, ed. Franz Lerch, Bezdružice 1936). Když byly v roce 1916 pořizovány popisy varhan v celých Čechách pro tzv. katastr varhan, byly 26. ledna 1916 popsány i varhany v Úterý. Doba jejich postavení nebyla ovšem ani tehdy známa a znám nebyl ani jejich tvůrce. Do zaslaného formuláře byla zaznamenána oprava z roku 1888, jejich systém byl označen jako "obyčejné pákoví (Hebelwerk)", do rubriky "Rejstříky, znějící hlasy" bylo zapsáno, že I. manuál má 6 rejstříků a pedál "2 rejstříky, lomený (gebrochenes) pedál", spojky a pomocné rejstříky tu nebyly žádné, do rubriky "Měchy, druh a tlak" bylo zapsán dvojitý měch k tažení (Ziehen)" a posléze skříň byla označena za "stylově provedenou, románský styl" (NA, ZÚ - odd. církevní, nadační, školské, kart. 614). Znovu byly varhany opraveny v roce 1920, kdy bylo "za opravu varhan" zaplaceno 150 Kč (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kniha 388; SOkA Plzeň-sever, AF Úterý, kostelní účet kostela sv. Jana Křtitele ); nic bližšího o této opravě nevíme. Roku 1932 byla oprava varhan zadána tepelskému varhanáři Wilhelmu Schusserovi, který si již v předešlém roce varhany prohlédl. Schusser nejprve dne 3. března 1932 vypracoval, jednak dobrozdání o stavu varhan, jednak rozpočet. Ve svém dobrozdání píše: "Dobrozdání o varhanách úterského farního kostela, které jsem vykonal v přítomnosti důstojného pana faráře a pana regenschoriho: Varhany - starý systém se zásuvkovou vzdušnicí (Schleifladen-System) s 10 znějícími rejstříky s následující dispozicí:

10 1. Oktav 4, v prospektu staré cínové píšťaly, 50% olova. 2. Flöte 8, dřevo velmi silně rozežráno červotočem. 3. Bourdon 8, dřevo velmi silně rozežráno červotočem. 4. Gedeckt 4, dřevo velmi silně rozežráno červotočem. 5. Principal 8, první oktáva C-H = 12 píšťal ze dřeva, které jsou rovněž velmi silně rozežrány červotočem. 6. Superoktav 2, z cínu, 50% cínu. 7. Fugara 4, z cínu, 50% cínu. 8. Quinte 2 2/3, z cínu, 50% cínu. 9. Mixtur 3 Fach, z cínu, 30% cínu. 10. Subbass 16, ze dřeva 12 píšťal s 18 klávesami, spojenými, rovněž silně rozežráno červotočem. 1. manuál C-c = 49 tónů chromatické tónové řady, v pedálu 1 rejstřík s 12 píšťalami a 18 klávesami zlomen (gebrochen), to jest chybějí půltóny Cis, Dis, Fis, Gis, vyžadoval by (protože dřevěné píšťaly v celých varhanách jsou rozežrány červotočem) se subbassem 16 s 27 píšťalami, novou vzdušnicí (Windlade), machanikou a pedálovou klaviaturou s 27 klávesami rovněž chromatickou vestavbu (Einbau). Varhany mají krásnou barokní skříň, která je natřena šedou klihovou barvou a byla pokažena. Chybějící výplně a okrasy by musely být doplněny, a tak by se varhanní skříň, kdyby byla nově štafírována, dala znovu použít. Varhany mají kromě toho ještě prastarý systém napínacích měchů (Spannbalg-System), který ještě nikdy nevydal stejný vzduch. Oba napínací měchy (Spannbälge) jsou taženy provazy a jsou

11 zcela defektní, rozežrány červotočem a potažení koží je částečně prodřeno. (Měchy byly už častěji záplatovány.) Ventily napínacích měchů (Spannbälge) jsou velmi veliké a dělají při otevření (Aufschlagen) velký šum, což velmi ruší. Dřevěné píšťaly v celých varhanách jsou rozežrány červotočem a v důsledku toho se už nemůže hrát žádný dřevěný rejstřík, jako flétna 8, bourdon 8, kryt 4, jelikož v každém rejstříku už mnoho dřevěných píšťal odmítá vydávat nějaký tón. Kdyby nebyla u varhan provedena zcela nová vestavba vzdušnic (Windladen), mechaniky, píšťal a měchů, bylo by naléhavě nutné následující: 4 dřevěné rejstříky, flétna 8, bourdon 8, kryt 4 a subbass 16, i s pedálovou vzdušnicí (Windlade), mechanikou, pedálovou klaviaturou a novým zásobním měchem. Aeolinový rejstřík 8, velice jemně smykavý tón by byl žádoucí a mohl by být vestavěn na rejstřík superoktáv nebo quint 2 2/3. Manuálová vzdušnice (Windlade), musely by být přinejmenším všechny hrací ventily, v případě, že by zůstala, potaženy koží." Rozpočet z téhož dne 3. března 1932 pak zní následovně: "Rozpočet na přestavbu varhan farního kostela v Úterý. 1. Nový zásobní měch se 2 m 3 objemu vzduchu (Luftfassung), 2 zdvihadly (Schöpfer), dvojitě potaženo koží, i s hranicí (Lagergerüste), ruční pákou a tahadlem, 1 m ve vzduchovém kanálu Kč. 2. Bourdon-Register 8 C-c = 49 tónů z 1a smrkového dřeva, koží potažené zátky (Stöpseln), buková jádra (Buchen Kerne), našroubované javorové zarážky (Vorschlägen) dobře inton Kč 10 h. 3. Flöte 8 C-c 49 otevřených píšťal z 1a smrkového dřeva, buková jádra (Buchen Kerne) s našroubovanými javorovými zarážkami (Vorschlägen) a»stimmschübern«, dobře intonovaný flétnový tón Kč 20 h.

12 4. Lieblich-Gedeckt 4 C-c = 49 krytých píšťal z 1a smrkového dřeva, koží potažené zátky (Stopseln), buková jádra (Buchen Kerne), našroubované javorové zarážky (Vorschlägen), velmi dobře intonovány Kč 30 h. 5. Subbass 16 C-d 27 kusů píšťal z borového dřeva, nesukovaté zboží, zátky (Stöpsel) potaženy plstí, zarážky (Vorschläge), javorové hrany našroubovány, velmi dobrá plná bastónová intonace Kč 40 h. 6. Nový Aeoline-Register 8 otevřený (eolská harfa) C-c = 49 tónů, inton. velmi jemný smyk Kč 80 h. 7. Materiál jako ventilová kůže, 1 kůže Kč 75, plsť, šrouby, kolíky atd Kč. 8. Přestavba varhan s novou pedálovou vzdušnicí (Windlade) C-d = 27 tónů pro subbasový rejstřík Kč. S novou mechanikou, jako pedálová klaviatura s 27 klávesami, pružení z ocelových desek (Stahlplattenfederung) a plsťové vložky (Filzeinlagen), klidný chod kláves Kč. Kč. 2 úhelníkové trámy (Winkelbalken) s 27 kusy úhlů (Winkel), za kus Kč. Prkno (Führungsbrett) s 24»Stechern«, potaženo kůží, a mosazné kolíky soubory (Satz) nových táhel s plátnem (Leinwandfassung), 1 soubor (Satz) s 27 kusy mosazných drátů (Messinquinddrähte) a koženými maticemi (Ledermuttern), 2 soubory (Sätze) s plátnem a pocínovaným železným drátem (Eisendrahtfassung), za soubor (Satz) 60 x Kč.

13 9. Za 2 muže 41 pracovních dní, za den za 2 muže i s vlastním zaopatřením za den Kč Kč. Dohromady Kč % daň z obratu Kč Celková částka Kč " Dnem 12. března 1932 Schusser datoval ještě rozpočet na stavbu zcela nových varhan na předtištěném formuláři; ty by měly stát Kč. Oba rozpočty ještě téhož dne poslal úterskému faráři spolu s doprovodným dopisem, v němž psal: "Přátelsky žádám o pročtení obou rozpočtů a o potvrzení toho, který je účelnější, nebo obou, také pana regenschoriho pana nadučitele Bayera prosím o jeho potvrzení a odborný posudek. Bude-li žádoucí přestavba, může být rozpočet dále poslán na stavební úřad tepelského kláštera, ale rozpočet na stavbu nových varhan by musel být kvůli doplnění varhanního prospektu poslán mně, za což předem co nejvíce děkuji." Nakonec bylo ovšem rozhodnuto provést nikoli stavbu nových varhan, ale pouze opravu varhan, a to ještě za podstatně nižší částku, než jakou předpokládal Schusser ve svém rozpočtu. Dovídáme se to z dopisu, zaslaného Schusserovi 20. dubna 1932, v němž čteme: "Na základě Vaší oferty z 3. března t. r. a ústního projednání se Vám zadává k provedení dodání a kompletní montáž jednoho nového měchu pro varhany kostela v Úterý. Měch je zásobní měch (pneumatický měch) se 2 m 3 objemu vzduchu (Luftfassung), 2 zdvihadly (Schöpfer), dvojitě potaženo koží, i s hranicí

14 (Lagergerüste), ruční pákou a tahadlem, 1 m ve vzduchovém kanálu, celkové fungování trvale bez šumu. Kromě toho se Vám zadává důkladné očištění celých varhan, specielně rejstříků. Paušální cena za tyto práce obnáší 3000 Kč plus 1000 Kč, dohromady 4000 Kč. Vícepráce nesmějí být prováděny bez povolení stavebního úřadu." Dne 16. června 1932 bylo již na kopii tohoto dopisu připsáno, že Schusserovi bylo za provedenou práci zaplaceno smluvených 4000 Kč a ještě dalších 120 Kč, což činí dohromady 5120 (sic!) Kč (SOA Plzeň, ŘPrem Teplá, kart. 600). Dne 17. června 1949 si varhany prohlédl organolog Karel Rodina, jenž o nich zanechal tuto zprávu: Varhany staršího přechodního typu o 1 manuálu a pedálu s 10 znějícími rejstříky (8 pro man., 2 pro ped.). 1. Umístění a vnější úprava. Ve vysokém kostele je i kůr vysoko položen a jde se na něj z kostela z levého rohu po točitých schodech krytých, z nichž vyúsťují i vchody na čtyři oratoře po stranách kůru. Varhany stojí uprostřed kůru: hrací stolek opodál zábradlí, za ním skříň a měch při ní vzadu. Skříň má opelichanou šedou barvu. Prospekt je barokní, třídílný s nejvyšším dílem uprostřed a dvěma mezilehlými nižšími travé. Píšťal je v něm Těžké plastické římsy vystupují v půdoryse na vnějších dílech úhly, na prostředním polokruhem. Záclonky nad píšťalami jsou vyřezávané, bílé, po stranách prospektu jsou podobná, dosti široká křídla.

15 Hrací stolek je jednoduchý, bez nátěru. Klávesnice manuálu C - c3 chromaticky je bílá, 68 cm dlouhá, klávesy 13.5 a 8.5 cm. Pedál C - a se zkrácenou oktávou je 84 cm dlouhý, klávesy 50 a 12 cm. Vzdálenost od manuálu 76 cm, podstrčení 8 cm. Po stranách jsou mohutné vytahovací rejstříky s točenými hlavicemi a nápisy na nich. Původní texty jsou psány význačnou frakturou a nad některými jsou připsány novějším, jemným italským písmem ještě dodatky, uvedené zde v závorkách. Levá strana: Principal 4 - Flöte 8 Principalbass 8 - (Oktav) Gedackt 4 - Principal 8 Pravá strana: (Superoktav) Principal 2 - (Superquinte Se. St.) Mixtur 1 1/3 (Oktav) Fugara 4 - (Quint) Tibia 2 2/3 - (Pedal Contra) Gedecktbass 16 Nápisy souhlasí, jen flétna 8 je vlastně kryt. Pedál je 12tonový opakující. Měch je v bedně vzadu a u něho šlapadlo s levé strany za skříní. Je přistavěn na pravé straně až ke zdi, aby se okolo něho nedalo procházet. 2. Vnitřní zařízení. Záhybový měch nahradil původní měchy klínové; sběrací truhlík od nich slouží dosud za podnožku pro kalkanta. Od posunutého měchu jde vzduchovod šikmo do varhan. Má odbočku do pedálové vzdušnice, níže položené vzadu. Manuálová je 2.5 m vysoko od podlahy, aby kratší píšťaly 4stopového principalu v prospektu se dostaly do výše a lépe vyplnily vysoký kůr. Obě vzdušnice jsou zásuvkové. Každá strana

16 rejstříku má svislé hřídele od zásuvek na příslušném boku skříně. Na vzdušnici stojí velké píšťaly na levé straně. Rejstříky od prospektu: Principal 4 kovový stojí většinou v prospektu. Mixtura je 3násobná, v 1. oktávě s tercií, 1 1/3, 1, 4/5, od c je místo tercie kvinta 2/3, ve 4. oktávě je opakována 3. bez horní kvinty. Kryt 4 dřevěný. Kvinta 2 2/3 kovová, slaběji intonovaná. Kryt 8 dřevěný. Fugara 4 kovová. Oktáva 2 kovová. Principal 8 má dvě oktávy dřevěné, dvě kovové, zvuk silnější flétny. Principalbas 8 s 12 dřevěnými píšťalami otevřenými. Subbas 16 s 12 dřevěnými krytými. Všech píšťal je 489, z nich 342 kovové a 147 dřevěných. 3. Ostatní údaje. Varhany, firmou neoznačené, jsou asi z 50. let minulého století. Zajímavé je v nich, že principal 8 je stavěn jen jako vedlejší rejstřík k doplnění hlavního principalu 4. Není přistavován později, jak by se zdálo. Dílo je na varhanách solidní, souzvuk rejstříků je dobrý, jen by nyní potřebovaly přiladit a poopravit zvláště dřevěné rejstříky manuálu. O to již je postaráno. Je vyjednáno s kutnohorským Melzrem, že to

17 udělá a zapojí k varhanám motor s ventilátorem. Motor již došel a je již na kůru" (Západočeské muzeum v Plzni, Soupis varhan od Karla Rodiny). V roce 1964 provedl Václav Šlajs z Plzně "opravu traktury, intonaci a ladění varhan" (Národní muzeum České muzeum hudby, Bohumír Petr, Itinerarium organale bohemo-topographicum VII., Praha 1971, s. 1133). O opravě roku 1969 a poznatcích při ní získaných uvádí Bohumír Petr na základě písemného sdělení Josefa Juliuse z 24. května 1969: "Dne 1. května 1969 začal varhany reparovat Josef Julius, organolog z Plzně, který změřil i mensury píšťal jednotlivých rejstříků, nastavování píšťal Fugary 4, na píšťale c 3 Principalu 8 vyryté jméno Joseph Müller, na Flétně 8 velké C nápis švabachem: Eduard Langendörfer (Lanzendörfer) Tepl Dezembr 1908 Orgel repariert Wilhelm Schnieder (Schusser?) Schasse... Tepl, a takto o varhanách zaznamenal: Disposice varhan far. kostela sv. Jana Křtitele v Úterý, vikar. Teplá: 1. Principal 8 2. Flöte 8 3. Principal 4 (nový štítek) 4. Gedeckt 4 (nad tím napsáno Oktáv) 5. Fugara 4 (nad tím napsáno Oktáv) 6. Tibia 2 2/3 (nad tím napsáno Quint) 7. Principal 2 (nad tím napsáno Superoktav) 8. Mixtur 3x 1 1/3 (nad tím napsáno Superquint) 9. Principalbass 8 (nad tím napsáno Pedal červeně)

18 10. Gedacktbass 16 (nad tím napsáno Pedal Contra červeně) Levá strana: Pravá strana: Názvy jsou psány švabachem (až na 3). Je to zásuvková soustava, původní hrací stůl býval v korpusu, jsou zde ještě otvory po rejstřících. Nyní stůl normální, asi z jiných varhan, neboť po každé straně jsou uvnitř ještě dvě táhla na dva rejstříky. Klávesnice normální C - c 3. Pedál má 12 tónů. Pedálnice je krácená, má 18 kláves. Měch je velký, plovací, na elektrický pohon. Varhany částečně napadeny červotočí. Nátěry skříně a řezeb značně sešlé, patrně vlhkem. Okna za varhanami vytlučena. I dřevěné píšťaly byly vlhké. Barva se loupe. Barva skříně je světle šedivá, ozdoby bílé. Původní barva asi polychrom, místy prosvítá červená a žlutá barva. Měch je za varhanami, rozměry: 196 x 122, výška 51 cm. Čerpací měch jeden. Celý měch je zabedněn. Ventilátor je za dveřmi na schodišti do věže zleva. Šířka varhan 177 cm, dole, hloubka 76, pedál 51 cm, celkem hloubka 118 cm. Velikost vzdušnice: 188 x 56 x 20 cm. Má 8 rejstříků: Principal 4 (prospekt), Mixtura 3x, Quinta 2 2/3, Oktava 2, Fugara 4, Kryt 4, Flétna 8, Principal 8. Pedálová vzdušnice má dva rejstříky: Oktavbass 8 a Subbass 16.

19 Na levé věži nahoře vypáleno: K 1 S. Tepl. - V prostřední věži nahoře vlevo psáno tužkou: Eduard Lanzendörfer Tepl in Dezemb Orgel renoviert. - Vlevo od nápisu nečitelné jméno a Maler (Müller?). - Pravá skříň nahoře, tužkou malým písmem psáno: Georg. Schmid. Prospekt je pětidílný: Osazení píšťal z leva do prava: f cis A F G H dis g a h cis dis Ds Cs C D E e d c b gs e c Gs Fs B d fs" (tamtéž, s ).

20 P r a m e n y a l i t e r a t u r a Prameny Národní archiv (NA) Zemský úřad (ZÚ) - odd. církevní, nadační, školské kart. 614 Státní oblastní archiv (SOA) Plzeň, pobočka Žlutice Řád premonstrátů (ŘPrem) Teplá kart. 582 kart. 600 kart. 648 kart. 649 kart. 652 kart. 665 kart. 670 kart. 731 kart. 732 kart. 763 kniha 384 kniha 386 kniha 388

21 Knihovna premonstrátského kláštera v Teplé Cod. 735/6 = sign. A 47/6 (anály tepelského kláštera, díl 6) Státní okresní archiv (SOkA) Plzeň-sever Archiv fary (AF) Úterý kostelní účet kostela sv. Jana Křtitele a kaple sv. Václava kostelní účet kostela sv. Jana Křtitele Národní muzeum České muzeum hudby Bohumír Petr: Itinerarium organale bohemo-topographicum. Glosář k inventarizaci varhan v Čechách VII., Praha 1971 (strojopis) Západočeské muzeum v Plzni Soupis varhan od Karla Rodiny Literatura Köferl, Josef: Die Orgelbauer Gartner von Tachau, Deutsche Arbeit 8, , s Nentwich, Viktor - Hauschild, Wendelin: Abt Reitenberger und Neumarkt, in: Prälat Karl Reitenberger, Abt von Stift Tepl und Gründer der Kurstadt Marienbad. Festschrift zu seinem 150. Geburtstag, ed. Benedikt Brandl, Mariánské Lázně 1930 Quoika, Rudolf: Der Orgelbau in Böhmen in Mähren, Mainz 1966 Tomší, Lubomír: Plzeňští varhanáři, Hudební nástroje 29, 1992, s

22 Tomší, Lubomír: Umělecké řemeslo rodiny Gartnerů, in: Výroční zpráva Okresního archívu Domažlice za rok 1981, Domažlice - Horšovský Týn 1982, s Tomší, Lubomír - Lukeš, Jan - Tomíček, Jan - Uhlíř, Václav: Historické varhany v Čechách, Praha 2000 Unsere Heimat. Eine Heimatkunde des Weseritzer Gerichtsbezirkes, ed. F. Lerch, Bezdružice s. d. (1936)

Restaurování varhan v Jinošově

Restaurování varhan v Jinošově Restaurování varhan v Jinošově Petr Koukal Dobová zpráva o Jinošovu (1837) Trochu historie Starší dějiny varhan v Jinošově zatím nejsou příliš známé. V roce 1794 stavěl v Náměšti nad Oslavou nové varhany

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

2. Varhanní skříň. 3. Hrací stůl

2. Varhanní skříň. 3. Hrací stůl 2. Varhanní skříň Je již restaurována. Její doplnění bude zhotoveno na základě odsouhlaseného projektu. Bude zhotovena nová žaluziová skříň masivní konstrukce. Síla materiálu 60 mm pro dostatečnou zvukovou

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Ceník Půdní skládací schody Dětské zábrany Mlynářské schody Schody s úsporným vedením Modulové schody Točité schody schody

Ceník Půdní skládací schody Dětské zábrany Mlynářské schody Schody s úsporným vedením Modulové schody Točité schody schody Ceník 2011 Půdní skládací schody TERMO+ MINI Kompakt EXTRA Plus PROFI Plus F30 Plus Dětské zábrany Pia Nele BEN Mlynářské schody Madrid LISBONA Gera NORMANDIA Schody s úsporným vedením PARIS Modulové schody

Více

José Juan Verocay, el patólogo de Praga (ke 100. výročí jeho pražské habilitace)

José Juan Verocay, el patólogo de Praga (ke 100. výročí jeho pražské habilitace) KAPITOLY Z HISTORIE esupplementum José Juan Verocay, el patólogo de Praga (ke 100. výročí jeho pražské habilitace) Čech P. Kabinet dějin lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Elektronické

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo www.vanhool.be Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo ROZMĚRY : Výška šasi podvozku (nezatíženého) cca. mm Pneu podvozku max. Vnitřní délka cca. 7760 mm (dle Vašeho výběru) Vnitřní výška

Více

Restaurátorský záměr

Restaurátorský záměr Rekonstrukce mapové sbírky PřF UK Albertov 6, Praha 2 3 NP, m.č.216 Restaurátorský záměr Zpracoval: Marek Rachnev Zahradníčkova 1122/10 Praha 5, 1500 IČ: 86609351 DIČ: CZ8309020170 1. ÚVOD: Objekt Přírodovědné

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

STANDARD PROČ STANDARD? STANDARD představení řady

STANDARD PROČ STANDARD? STANDARD představení řady STANDARD Vyšší řada kancelářského nábytku vyráběné ho z dřevotřískových desek laminovaných s ABS hranami za použití silnějších stolových desek a horních plátů skříněk zvýrazňujících vlastní design nábytku.

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Západočeská univerzita v Plzni Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 2015. www.bauhaus.cz

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 2015. www.bauhaus.cz www.bauhaus.cz REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 05 Dřevěné regály I Kovové regály a regálové stavebnicové systémy I Plastové regály a skříně I Regálové kostky I Drátěný program I Nábytkové a kancelářské dřevěné

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

RYCHNOVSKÉ VARHANY. Jiří Fuks ÚVOD

RYCHNOVSKÉ VARHANY. Jiří Fuks ÚVOD ORLICKÉ HORY A PODORLICKO 13: 85 138 (2005) 2005 MGOH RYCHNOV N. KN., ISBN 80 86076 40 7 RYCHNOVSKÉ VARHANY Jiří Fuks ÚVOD Německá organologická terminologie používá pro oblasti a města, v nichž se nacházejí

Více

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv 1 Baltrum. Obsah Skříně s křídlovými dveřmi strana 3 Doplňkové elementy pro skříně s křídlovými dveřmi strana 5 Doplňkový nábytek, výška 89 cm strana 8 Informace o výrobku

Více

Ložnice Carolina. Provedení: - masivní buk - masivní jádrový buk - masivní divoký (sukatý) dub - masivní dub PLATNOST CENÍKU - OD 1.9.

Ložnice Carolina. Provedení: - masivní buk - masivní jádrový buk - masivní divoký (sukatý) dub - masivní dub PLATNOST CENÍKU - OD 1.9. Ložnice Carolina Provedení: - masivní buk - masivní jádrový buk - masivní divoký (sukatý) dub - masivní dub Postele Carolina,noční stolky, zrcadlo, komody jsou vyrobeny z kombinace průběžného masivního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Truhlářská výroba Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Základní druhy: Jednoduché okno- s jedním rámem a jedním nebo několika křídly vedle sebe. Např. jednoduché okno dvoukřídlé.

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

Nížkovské listy. zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 3.

Nížkovské listy. zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 3. Nížkovské listy Číslo 1 Ročník 2014 Slovo starosty Vážení spoluobčané, srdečně vás zdravím na začátku jara. Letošní zima byla nezvykle mírná (doufám, že se již nevrátí). V zimním období každoročně probíhají

Více

Krok za krokem instruktážní leták

Krok za krokem instruktážní leták Postranní světla ZÁKLADNA Krok za krokem instruktážní leták www.copyclaim.com/f802735e-6912-d09e-e3a8-972bfd8ef87f Světla z desigové řady "Sideboard Lights" se skládá ze dvou oddělených částí, světla a

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus Sbírka map a plánů Národního archivu Mgr. Filip Paulus Stručný přehled sbírky 1. vznik a historie sbírky 2. současný stav 3. zpracování SMP 4. digitalizace 5. zpřístupnění a využití Vznik a historie sbírky

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

10. Řezivo. 10.2 Hoblované dřevo

10. Řezivo. 10.2 Hoblované dřevo 10. Řezivo 10.2 Hoblované dřevo Kategorie hoblovaného dřeva zahrnuje výrobky a polotovary z masivu. Podstatná část sortimentu je vyrobena ze smrkového dřeva (palubky, plotovky aj.). V menší míře jsou zastoupeny

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

RECEPCE. RECEPCE představení řady

RECEPCE. RECEPCE představení řady RECEPCE TŘEŠEŇ MERANO BŘÍZA OLŠE BUK MATERIÁL / POPIS... horní desky (pláty) recepčních pultů - dřevotřísková deska laminovaná v tl. 18 a 25 mm.. desén / tloušťka / hrana ABS MERANO 18 mm / 1 mm MERANO

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9.

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9. Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... nahoře do rámu... zavěsit..12 Dispensa výsuvná spíž - kompaktní, přehledná a

Více

OBEC ÚHERCE. K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601

OBEC ÚHERCE. K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601 OBEC ÚHERCE K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601 Úherce dne 19.12.2011 Doporučeně - na doručen ku! Věc: Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

dveřní a jistící madla beryl

dveřní a jistící madla beryl dveřní a jistící maa beryl 30 (ø40) ø* maa rovná typ A30 skladové. 230, 3, 6, 8 mm ostatní. volitelně povrch: RAL, NEREZ zakázkově lze i ø20 mm ø40 typ A40. volitelně zakázkové provedení povrch: RAL, NEREZ

Více

Postup při změně v žádosti o podporu

Postup při změně v žádosti o podporu Postup při změně v žádosti o podporu V případě, že chcete změnit některý z údajů ve své žádosti o podporu z Programu Zelená úsporám, je třeba podat na předepsaném formuláři žádost o změnu. Vyplněný, vytištěný

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC BASIC Stavebnicový, ekonomický kancelářský nábytek pro široké uplatnění, vyráběný z dřevotřískových desek laminovaných s odolnými ABS hranami. MATERIÁL / POPIS.. dřevotřísková deska laminovaná tl. 18 mm..

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY S T A R O S T A M Ě S T A Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 668 331, fax: 494 668 101 e mail: starosta@mu.opocno.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Mateřská školka PŘF UK Benátská 4. návrvh řešení herního patra

Mateřská školka PŘF UK Benátská 4. návrvh řešení herního patra Mateřská školka PŘF UK Benátská 4. návrvh řešení herního patra Herní patro "loď" perspektivní pohled 1854 5562 1854 1854 400 1438 666 2683 30 Nárys Nárys 5562 Nárys 1854 1854 Řez A 1854 502 270 Řez B Materiál

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru)

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) 1) 2) Hodnotíme typ motoru jako závadu? Ne. Výrobní číslo motoru na vozidle - 817653 3) Hodnotíme typ motoru jako závadu?

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Poptávka okna Všenory Komárkovi

Poptávka okna Všenory Komárkovi Poptávka okna Všenory Komárkovi Dobrý den, prosíme o vypracování nabídky na výměnu oken v rodinném domě ve Všenorech ( středočeský kraj ). Primárně máme zájem o dřevěná smrková okna, tak aby jejich tepelně

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více