Poslední prázdninové zastavení na Rácové s opékačkou a drakiádou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslední prázdninové zastavení na Rácové s opékačkou a drakiádou"

Transkript

1 SRPEN 2015 / ROČNÍK X VÝTISKŮ ZDARMA LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI Děti, které se zúčastní našeho Loučení s prázdninami, získají volný vstup na akci Dožínky v Centru Eden ( ) a dospělí účastníci pak 30% slevu na vstupném na stejnou akci. Poslední prázdninové zastavení na Rácové s opékačkou a drakiádou (procházka pro rodiče s dětmi a milovníky přírody zakončené opékáním špekáčků a drakiádou) Sobota 29. srpna 2015 PROGRAM: sraz účastníků v pavilonu Rácová Ing. Karel Pačiska - uvítání starosty města procházka lokalitou Rácová s výkladem drakiáda - pouštění draků a soutěž o nejhezčího draka vyhodnocení soutěže o nejhezčího draka opékání párků (zajistí město) VAVŘINECKÁ POUŤ V BYSTŘICI V původním slova smyslu je pouť cesta k poutnímu místu, které má náboženský význam. Pokud dnes řeknete dítěti, že půjdete na pouť, určitě neočekává putování do Compostely. Těší se na kolotoč, stánky s cukrovím, limonádou, klobásou. Letošní Vavřinecká pouť v Bystřici odstartovala páteční taneční zábavou Pod Horou, a dále se vyznačovala přeplněným náměstím. V sobotu 8. srpna patřilo náměstí především automobilovým a motocyklovým veteránům, tedy řádně nablýskaným vozidlům v rámci X. ročníku Memoriálu Františka Proseckého. Těšily se opravdu velkému zájmu přihlížejících, potěšila i hudební vystoupení a módní přehlídka. Během vyjížďky se veteráni potkávali se závodními bicykly, neboť Bystřice poskytla svoji náruč v sobotu i neděli účastníkům 19. ročníku závodu Vysočina V neděli proběhly ve farním chrámu dvě bohoslužby a na náměstí se představili šermířští Rytíři Země Olšiakův zubr, moje dilema Nikdy mě nenapadlo, jaký rozruch v umělecké veřejnosti způsobí rozhodnutí zastupitelů města umístit v Lužánkách sochu od Michala Olšiaka. Na radnici jsem obdržel protestní dopis velkého množství umělců i laiků ze širokého okolí. Zastupitelům je vyčítána povrchnost a lascivnost při zadání sochy do veřejného prostoru. Zastupitelé mají málo uměleckého cítění a jejich vztah ke kýčům je hrůzostrašný! Co je kýč? Dle slovníku je to dílo, které se na první pohled líbí, ale postrádá dlouhodobý umělecký výraz. Tak zní vysvětlení kýče. Kdo však posoudí, co je umění a co je již kýč? (Pokračování na str. 3) zubra. Cyklistický potěr měl svoje závody, v amfiteátru vyhrávala dechovka a Jiří Helán uváděl už 9. ročník Přehlídky dechových hudeb. K tomu nezbytné občerstvení, hudba, kolotoče, rej návštěvníků... Zase byla pouť! -HJ- Foto: Pavla Benešová

2 ZPRÁVY Z MĚSTA JAK REKLAMOVAT DOVOLENOU? Každým rokem se množí případy, kdy spotřebitelé nejsou spokojeni se svou dovolenou. Nebyli jste ubytováni tam, kde bylo slíbeno, případně hotel neměl požadované vybavení? Ať už vás na dovolené potkalo cokoliv, nenechte se klamat a reklamujte! Zájezdem ve smyslu občanského zákoníku je pouze takový soubor služeb cestovního ruchu, který trvá déle než 24 hodin nebo zahrnuje přenocování a zároveň obsahuje alespoň dvě z následujících tří plnění: dopravu, ubytování nebo jinou službu cestovního ruchu, která tvoří významnou část souboru nabízených služeb. Zpozorněte, když uzavíráte smlouvu Je důležité si všechny informace o zájezdu prostudovat, a to především smlouvu a obchodní podmínky. Pořadatel je povinen předat zákazníkovi potvrzení o zájezdu v písemné formě. Ale vždy je výhodnější mít i písemně vypracovanou smlouvu, protože tím předejdete případným sporům. Pořadatel je dále povinen sdělit zákazníkovi ještě před uzavřením smlouvy údaje o pasových a vízových požadavcích a lhůtách k vyřízení. Reklamace zájezdu Jestliže se na dovolené naskytnou neočekávané problémy, řešte je nejdříve s delegátem přímo na místě. Pokud nebudete úspěšní, reklamujte po návratu z dovolené u pořadatele do 1 měsíce. Je dobré vady zájezdu zdokumentovat, např. fotografiemi. Cestovní kancelář musí reklamaci vyřídit do 30 dnů. Pořadatel je povinen odstranit vady zájezdu hlášené v místě dovolené ve lhůtě stanovené spotřebitelem. Pokud tak neučiní, zákazník má právo zjednat nápravu sám a následně po pořadateli žádat náhradu nákladů. Jestliže zájezd bude mít podstatné vady. Pořadatel musí nejprve zjednat nápravu, aby bylo možné v zájezdu pokračovat. Zákazník to může ovšem z vážného důvodu odmítnout a pak má pořadatel povinnost na své náklady přepravit zákazníka na původní místo odjezdu (nebo jiné místo, na kterém se dohodnou). Jak ale mají vypadat podstatné vady nebo co se považuje za řádný důvod odmítnutí pokračování v zájezdu, upřesní až soudní judikatura. Náhrada za ztrátu radosti z dovolené Tento institut vznikl v České republice až s účinností nového občanského zákoníku, i když v Evropské unii funguje již několik let. Týká se případů, kdy se pořadatel k něčemu zaváže, avšak nedokáže to splnit (např. garantuje určitou kvalitu pláže, což neodpovídá skutečnosti nebo dojde k narušení dovolené nemocí zákazníka způsobenou porušením hygienických předpisů ze strany hotelu). Zákazník ale nemá právo domáhat se náhrady, jestliže dovolenou pokazí vyšší moc nebo subjektivní pocity (počasí či hádka s rodinou). Veronika Antošová Sdružení obrany spotřebitelů Asociace UPOZORNĚNÍ - VÝMĚNA PRŮKAZŮ MIMOŘÁDNÝCH VÝHOD Úřad práce připomíná občanům se zdravotním postižením, že probíhá výměna průkazů mimořádných výhod označených symbolem TP, ZTP, ZTP/P. Požádat o přechod nároku je třeba nejpozději do , poté již bude průkaz mimořádných výhod neplatný a nárok na výměnu zaniká. Dostavte se na úřad práce osobně s podklady pro výměnu průkazu (průkazové foto ne starší 2 let, platný OP, průkaz mimořádných výhod, rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod), aby mohly být včas odeslány na výrobu průkazu. Prokázání nároku na výměnu je možné na pracovišti Úřadu práce, Masarykovo náměstí 15, Bystřice nad Pernštejnem (budova bývalého Vysočanu - 2. patro dostupné výtahem). Ukončení provozu pokladny pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na Finančním úřadu pro Kraj Vysočina, ÚzP v Bystřici nad Pernštejnem od 1. září Dalším krokem k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 neokresních územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září Důvodem je zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního pracoviště finančního úřadu představují částku ve výši 42,50 korun, přičemž například Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za 29 korun. Navíc v případě zachování pokladen by musela Finanční správa investovat značné prostředky do bezpečnosti pokladen, což by s ohledem na tento záměr nebylo hospodárné. Jako alternativu nejčastějšího hotovostního placení úhrady daně z nemovitých věcí nabízí Finanční správa od ledna příštího roku možnost placení této daně prostřednictvím Soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Pro nejbližší období placení daně z příjmů a daně z nemovitých věcí připravuje Finanční správa i další alternativu pro platby v hotovosti, jakou byla v minulosti například tzv. daňová složenka, kterou bylo možné platit daně bezplatně na přepážkách České pošty s.p. Tato služba byla velmi oblíbená zejména proto, že pokladen územních pracovišť finančních úřadů je 201 a mají oproti více než 3000 provozovnám České pošty nesrovnatelně menší kapacitu. Snahou Finanční správy je, aby se komfort při placení daní pro občany ve výsledku zvýšil, a aby mohli platit daně bezplatně na více místech, než je tomu dnes. Na ÚzP v Bystřici nad Pernštejnem nadále zůstane možnost hotovostního placení správního poplatku, pořádkové pokuty a plateb při výkonu exekuční činnosti. Daň lze mimo jiné platit i bezhotovostním převodem z účtu, kolkovými známkami, stanoví-li tak zákon, nebo přeplatkem na jiné dani. KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI V KRAJI VYSOČINA V rámci Operačního programu životní prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu kotlů na tuhá paliva pro domácnosti. Tyto prostředky budou jednotlivým domácnostem poskytovány prostřednictvím Kraje Vysočina. Níže jsou uvedeny základní informace: Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za: Kotel na uhlí dotace nejvýše 70 % Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) dotace nejvýše 75 % Plynový kondenzační kotel dotace nejvýše 75 % Tepelné čerpadlo dotace nejvýše 75 % Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů. Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění bude možné od září r provozovat pouze takové kotle, které splňují požadavek dle přílohy č. 11, tj. takové, které splňují emisní třídu 3. Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč. Pokud bude kotel vyměňován v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve výši max. 20 tis. Kč. První výzva pro občany k podávání žádostí o kotlíkové dotace na Kraji Vysočina je plánována na první čtvrtletí roku Pro nastavení systému financování bude třeba vyjádřit předběžný zájem / nezájem na stránkách Kontaktní osoby: Ing. Bc. Jan Jež, , Ing. Stanislava Lemperová, , strana Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

3 KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE SRPEN ZÁŘÍ 2015 Datum Název akce Místo Organizátor Hledej Vodomila MAS Zub í zem MAS Zub í zem, o.p.s S Vodomilem Zub í zemí Byst icko Mikroregion Byst icko, M sto Byst ice n. P Zrcadlení 2015 Byst icko Kumšt, o.s D tská výtvarná sout ž Sv tlo pro život Školy v Mikroregionu Byst icko Mikroregion Byst icko, m sto Byst ice n. P Od ove ky po kabátek Byst ice n. P. m stské muzeum M stské museum BnP Výtvarná výstava Tajemství erné sk í ky Byst ice n. P. m stské muzeum M stské museum BnP Výstava obraz Barevné zasn ní Vír - Galerie Na Bahnech Galerie Na Bahnech a Eva Londinová Soust ed ní volejbalistek VKKP Brno Sportovní hala VKKP Brno Pou ová zábava Rozsochy - orlovna TJ Rozsochy Cyklovýlet, start EDEN centrum; 9.30 hod. Po Zub ích stezkách Zub í stezky Zlatý Šiklák 2015; hod. Zvole n. P. Šikl v mlýn WM Šikl v mlýn D tský den aneb prázdninové rozlou ení Sej ek Obec Sej ek Závody horských kol; hod. Dale ín h išt Na Bahnech Obec Dale ín W dštok; hod. Psí kruhá Zbyst i! Putovní letní kino 2015 (Strachujov) Strachujov u KD Mikroregion Byst icko, obec Strachujov Dožínky Eden centrum Eden centrum Bartolom jská pou Rozsochy - náves Obec Rozsochy Derniéra na Šiklov mlýn 2015; hod. Zvole n. P. Šikl v mlýn WM Šikl v mlýn Hry bez hranic 2015 Rožná - fotbalové h išt Mikroregion Byst icko, obec Rožná Loutková hra "O NIRDHANATOVI", hraje Tomáš Machek; Kavárna Franqueza, Masarykovo hod. nám. 60, Byst ice n.p. Kavárna Franqueza Setkání k es anských senior ; hod. Budova Jednoty Orel BnP Jednota Orel Výstava drobného zví ectva Areál SOŠ a VOŠ Výbor ZO SCH Byst ice n.p Soust ed ní reprezentace R ve florbalu - juniorky Sportovní hala FbU D tská hasi ská liga Rozsochy h išt TJ Rozsochy SDH Rozsochy Pohádková stezka Dale ín Obec Dale ín Kino Animované pohádky; hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P TALK SHOW On a ona aneb Potkala jsem Wericha; hod. Malý sál KD KD Byst ice n. P Zahájení kurzu tane ní a spole enské výchovy pro mládež; Lekto i tane ní školy STARLET Velký sál KD hod. Brno Zápas ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice n.p Slavnosti brambor Centrum Eden Centrum Eden Výstava obraz Jana Klete ky; hod. Sokolovna Strážek Petr Brychta Ve ejné brokové st elby; hod. Rozsochy st elnice MS Rozsochy MS Rozsochy Zápas ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice n.p Divadlo Ani spolu, ani bez sebe; hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P Divadlo pro d ti O strašn línem Honzovi; hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P Výstava Axmanovy techniky v modelování; út pá 8.00 V ela- centrum akt. Služeb pro M stské muzeum Byst ice n. P , hod. seniory a Rosa denní stacioná Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Jolana Boudová Turnaj ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice n.p Turnaj ve florbalu Sportovní hala Orel Nové M sto n.m Sousedské odpoledne Kundratice Kundratice - náves SDH Kundratice Václavský turnaj v kopané h išt Píse né Sportovní klub Píse né KPH koncert DUO HOSPRENGLICO; hod Malý sál KD KPH a KD Byst ice n. P. Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ Bystřice n. P. pořádá TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA ve dnech září 2015 areál VOŠ a SOŠ v Bystřici n.p. Otevřeno: pátek hod. sobota 8-18 hod. neděle 8-14 hod. Na výstavě si návštěvníci i chovatelé mohou prohlédnout případně zakoupit chovná zvířata. Zakoupená zvířata budou ihned vydána. Pro návštěvníky je zajištěno v prostorách výstaviště občerstvení. Těšíme se na návštěvu. Výstavní výbor Tuto akci podpořilo Město Bystřice nad Pernštejnem z grantového programu - Kultura a společenský život. SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ SPOLEČENSKÁ KRONIKA Sňatky 8.8. Anna Malátová Petr Hloušek 8.8. Andrea Štěpánková Petr Houzar Pavla Sedláčková Tomáš Buchta Petra Havlíčková Pavel Osvald Jubilanti ZÁŘÍ 2015 Josef Dvořák 89 let Marie Dvořáková 88 let Ludmila Vodičková 85 let Ludmila Drlová 75 let Jitka Hanusová 75 let František Pilát 70 let Václav Mazourek 70 let Úmrtí ČERVENEC Marie Filipová 84 let Marie Gregrová 73 let Stanislav Skoumal 72 let Vladimír Škrabal 61 let Karel Havliš 74 let Olšiakův zubr,... (Pokračování ze str. 1) Při rozhodování bystřického zastupitelstva renomovaný umělec chyběl a ostatní rozhodovali impulsivně dle svých pocitů. Sochař obdržel objednávku a bude záležet jen na něm, jestli chce o zubrovi diskutovat s ostatními umělci. Byl jsem atakován některými zastupiteli, kteří hlasovali pro dílo, abychom v žádném případě nenechávali hlasovat. Co tedy dělat? Mohu věc nechat tak, jak je a budu v umělecké veřejnosti za barbara a hlupáka. Nebo připustit nové projednání, které většina zastupitelů nechce a být za hlupáka u nich. Ze svých zkušeností vím, že k rozdělení společnosti dochází nad marginálními věcmi, nikoli nad tématy podstatnými a zásadními. Jako příklad uvedu opravy našeho bytového fondu. Na rok 2015 byly slíbeny opravy panelových domů. Situace se rychle změnila pro nevyjasněné dotační tituly, a přesto nedošlo k výrazným protestům dotčených obyvatel. Já si jejich postupu velmi vážím. Občané by mohli nesouhlasit s výstavbou zimního stadionu, Edenu, cyklostezek, stacionáře, s opravami cest, financováním místních částí nebo bouráním staré pekárny. Přesto rozhodování nechávají na demokraticky volených zastupitelů. To je princip zastupitelské demokracie. Kroky volených orgánů jsou hodnoceny pravidelně každé čtyři roky. Doufám, že se situace kolem zubra také uklidní. Pro mě a nás všechny je to však velká zkušenost. Karel Pačiska Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko 3. strana

4 ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ V pošmournou a dusnou sobotu 20. června 2015, kdy ze zamračené oblohy stále visela hrozba deště, oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Bystřici n. P. 140 let svého trvání a patří tak k nejstarším spolkům s bohatou historií i tradicí. K hasičské stanici se sjížděly sbory z celého kraje, kde jsme přivítali například SDH Rozsochy, SDH Nedvědice, SDH Vír, HZS Nové Město na Moravě, a jiné. Ve 14:00 zavelel velitel Miloslav Ungr ml. ke slavnostnímu nástupu a za zvuků řízného pochodu dechového orchestru ZUŠ Bystřice pod vedením sbormistra Štěpána Husáka dovedl účastníky oslav do amfiteátru na náměstí, kde zaznělo několik projevů. Nejprve se ujal slova starosta města Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel Pačiska, poté jsme zabrousili do historie sboru s Miloslavem Ungrem (starostou SDH Bystřice). Několika slovy nás poctili významní Bystřičtí hasiči slavili hosté brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, dále pak starosta KSH Kraje Vysočina Jan Slámečka, v neposlední řadě náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný a velitel stanice HZS Bystřice nad Pernštejnem Vlastimil Kurfürst, kteří společně také odhalili bustu pana Edmunda Fiši, významného občana našeho města a udělili významná ocenění. Křestu zrekonstruovaného praporu se ujal Jáhen Ladislav Kinc. Mohli jsme zhlédnout bohatý doprovodný program, ke kterému patřilo vyprošťování osob z automobilu (všichni figuranti byli úspěšně zachráněni), kdy nám v plném nasazení předvedla jednotka Hasičského záchranného sboru Bystřice nad Pernštejnem pod vedením velitele zásahu pana Josefa Vrtěny, jak se během pár okamžiků může stát z automobilu vrak. Že pes není jen přítel člověka, ale dokáže hravě zachránit život, nám předvedl Tomáš Makovský a jeho svěřenci. K vidění byla historická i současná technika, které vévodila takzvaná koňka, která s grácií dorazila se Sborem dobrovolných hasičů z Věžné. Dětský požární útok bystřických mladých hasičů nadchl řady rodičů, proto věřím, že v příštím roce uvidíme v kroužku Mladých hasičů spoustu nových tváří. A hudba Dessert potěšila ucho snad každého návštěvníka. Poděkování patří zejména našim sponzorům - společnosti Wera Werk, Rathgeber, MegaTec, SPH beton, Cormen, Zeman stavebniny, T.M.V. spol. s.r.o., Fonorex s.r.o, Fonetip s.r.o., Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., O.S.A. s.r.o., brusírna skla Mazourek, ale také hrstce statečných, která se podílela na náročných přípravách oslav. Zuzana Hájková, SDH Bystřice n. P. Hasičská modlitba Nechť kdekoli oheň plane,... já splním svoji povinnost... Pro záchranu životů Pane... dej mi síly dost... V náručí vynést dítě,... když ještě nevypršel čas,... ale i starce, matku,... která má šedý vlas... Stále na stráži stojím,... protože povolaný jsem,... před ohněm blízké chráním... a pomoci chci všem... Když z tvé vůle se má stát,... že sám při tom život ztratím,... požehnej Pane mé rodině... a laskavou rukou vrať jim,... co při plnění poslání,... jsem jiným lidem dal... Amen Seznámení s Bohuňovskou kronikou Při náhodném otevření Žďárského Deníku v čítárně místní knihovny jsem se dozvěděla, že výše jmenovaná kronika byla v roce 2014 vyhlášena nejlépe vedenou kronikou v Kraji Vysočina. Já, jako zvídavá čtenářka jsem se při nejbližším setkání se starostou Bohuňova panem PetremVášou (klarinetista v dechové hudbě Bobrůvanka) dozvěděla, že je možné na OÚ Bohuňově (úřední hodiny středa hod.) tento "materiál" (kopie) zapůjčit. Kromě zopakování událostí celosvětových, československých, českých i místních mám jasno, kde bývala škola, kde je fotbalové hřiště, kde jsou boží muka, kdo pečuje o květinovou výzdobu na návsi (paní Růžičková) atd. Znovu jsem si ověřila fakt, co zajímavých lidí žije v našem okolí. Ale my je moc N E B E R E M E, spíše vzhlížíme po různých celebritách, které jsou často naším nedostižným vzorem... Jsem vděčna za to, že jsem se osobně poznala s panem Mgr. Martinem Šikulou, kterému výše uvedené ocenění patřilo. Dovolím si citovat několik myšlenek z jeho "osobního vyznání", které je též v kronice uvedeno. "... jako přísný abstinent a nekuřák nehodlám tyto zásady překročit. Vedle toho jsou pro mě podstatné morální hodnoty jako je víra a pokora. Za důležité vlastnosti považuji z o d p o v ě d- n o s t a s p o l e h l i v o s t, přiměřenou míru sebejistoty ale také sebekritiky..." Myslím si, že o eventuelní pobesedování s panem Šikulou (bývalý student místního gynmázia) by u nás v Bystřici zájem byl. Organizátorem by mohlo být vedení gymnázia nebo bystřická knihovna. Můžeme se těšit? Libuše Pechová Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi! Dovoluji si Vás pozvat na výstavu obrazů malíře Jana Kletečky, která se koná v neděli dne 20. září 2015 od 9 do 18 hodin v sokolovně na náměs ve Strážku. Srdečně zve pořadatel Petr Brychta Mikroregion Bystřicko ve spolupráci s obcí Rožná Vás srdečně zvou na konání druhého ročníku HRY BEZ HRANIC Bystřice n. P. Dalečín Sponzoři: Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí: Dolní Rožínka Rozsochy Rožná Strážek Štěpánov n. Svr. Vír (za nepřízně počasí KD v Rožné) Program sportovního klání: 13:00 prezentace soutěžních družstev 13:30 zahájení Her bez hranic 13:45 start turnaje 18:00 vyhlášení výsledků a předání cen 19:00 společenské posezení Pro děti zajištěno zábavné odpoledne (skákací hrad, trampolína, drobné dárečky, odměny ) Občerstvení a dobrá zábava zajištěna! Věžná Slovensko Více na 4. strana Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

5 Na čtyři stovky návštěvníků se o víkendu přišly podívat do centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem. Probíhala zde akce Vyrobeno v Edenu, během níž se zájemci mohli zapsat do připravených workshopů a zažít tak netradiční kurzy pečení chleba, vaření marmelád nebo výroby kosmetiky. Prázdninového zpestření v podobě zajímavých workshopů využilo několik desítek návštěvníků, kteří si chtěli vyzkoušet, jak se peče domácí chléb nebo jak se dělají netradiční marmelády. Téměř všechny O víkendu září se v centru Eden uskuteční již třetí ročník Slavností brambor. Na příchozí čekají desítky odrůd, bramborové delikatesy, výborné farmářské produkty, slavnostní bramborové menu, kuchařská show, workshopy a semináře pro pěstitele, ale také soutěže a další doprovodný program pro celou rodinu. Slavnosti brambor začnou v sobotu v 9:30 v nově otevřeném ekologicko-zábavním parku Eden, jehož obdobu byste nalezli pouze ve Velké Británii. Kromě bohatého programu, který Slavnosti brambor nabízí, se tak příchozí návštěvníci mohou podívat i do celého areálu Edenu. Ten se skládá z muzea půdy, Panského dvoru, Horácké vesničky, pivovaru, Zelené lékárny a Ekopavilonu. Přístupná bude také nedaleká farma Eden. Pro děti je připravena zábava v podobě koutku s malováním, bramborovými tiskátky, soutěží a dalších dětských atrakcí. K vidění budou zvířátka z místní farmy a mini zoo, připraveni jsou také koně na ježdění. Dospělí se zabaví na besedě s odborníky z Výzkumného ústavu bramborářského, kteří prozradí, jaké brambory se hodí do kuchyně. Chybět nebudou ani rady, jak brambory pěstovat, nakoupit a uskladnit či výstavka netradičních brambor fialové barvy a další rarity z bramborové říše. Během dne uvidí návštěvníci na pódiu profesionální kuchaře připravovat netradiční pokrmy z hlavní plodiny dne. Sami pak na závěr ochutnají výsledek a odnesou si domů pár zajímavých receptů. Během celého víkendu budou v Edenu vyhrávat muzikanti a pivo z místního malého pivovárku poteče proudem. Samozřejmostí je tradiční řemeslný trh, a to jak přímo na nádvoří, tak v Horácké vesničce, kde budou k vidění i ukázky lidových řemesel. Slavnosti skončí v neděli v 18:00. VÍKEND PLNÝ WORKSHOPŮ V CENTRU EDEN SE VYDAŘIL kurzy se obsadily do posledního místa. Účastníci si následně z dílny odnesli výrobky, které si sami vyrobili, mnoho cenných rad a také příjemných zážitků. Návštěvníci, kteří se nechtěli nebo nestihli včas zaregistrovat, mohli alespoň nahlédnout do míst, kde se kurzy konaly a načerpat tak příjemnou atmosféru, která panovala napříč celým centrem. Parfém, marmeláda, chléb nebo květináč Jaké workshopy jste zde mohli navštívit? Například kurz vaření marmelád, kde si účastníci uvařili vlastní meruňkovou marmeládu s levandulí a meduňkový sirup. Velký úspěch měl také kurz pečení domácího chleba. Zde se peklo několik druhů chlebů pod vedením zkušeného lektora pana Ráčka. Milovníci přírodní kosmetiky si přišli na své v kurzech na výrobu nejrůznějších přírodních produktů, ať už mastí, čajů nebo parfémů. V oblibě také byl kurz keramiky a včelaření. Nová kovárna a stolárna Otevření se o tomto víkendu dočkaly také dvě nové expozice, kovárna a stolárna. Zájemci si tak mohli vyzkoušet kovat do železa V centru Eden opět chystají Slavnosti brambor CENTRUM EDEN nebo si postaru opracovat dřevo. Kovář se stolařem každému návštěvníkovi podali zajímavé informace o těchto řemeslech, včetně ukázky jejich práce. Otevření dopadlo více než dobře, o čemž svědčily zástupy lidí střídajících se v obou expozicích. A na co dalšího se můžete v centru Eden těšit? Na konci prázdnin centrum oslaví Dožínky a v září se budou konat tradiční Slavnosti brambor. Pro více informací navštivte webové stránky centra Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko 5. strana

6 ŠKOLSTVÍ Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760 nabízí pro širokou veřejnost i firmy KVALITNÍ JAZYKOVÉ KURZY Výuka probíhá nejmodernějšími metodami za použití audiovizuální techniky Angličtina pro začátečníky Angličtina pro mírně pokročilé i pokročilé Němčina pro začátečníky Němčina pro pokročilé (možnost přípravy na Zertifikat Deutsch) Ruština pro začátečníky Podmínky: Zahájení výuky říjen 2015, ukončení květen 2016 Cena za pololetí: Kč Výuka v odpoledních hodinách dle domluvy Informační schůzka se koná v hodin v aule gymnázia Kontakt: tel: (7:00 15:30); ZŠ TGM a Vítěz 2015 Pro většinu žáků končí školní rok obdržením vysvědčení. Někteří se však mohou těšit ještě na slavnostnější příležitost, a to předání ocenění za úspěchy v okresních kolech vědomostních olympiád. Vyhlášení výsledků Vítěz 2015 se letos konalo 24. června v sále Active-SVČ ve Ždáře nad Sázavou a naši školu reprezentovali hned čtyři úspěšní žáci. Aneta Gálová a Anna Šiborová zúročily poctivou přípravu v biologické olympiádě, navíc také v krajském kole, Milan Vodák uspěl tradičně v olympiádě zeměpisné a Petra Klusáková v nelehké matematické. Akce, která byla zpestřena tanečními a hudebními vystoupeními, byla zaslouženou odměnou za náročnou a dlouhodobou práci nad rámec běžných školních povinností. Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších ročnících. Jaroslav Sláma, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE N. P. KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ BYSTŘICKÉ ZUŠ V HRADCI KRÁLOVÉ Výroba klavírů je mimořádně zajímavý a technicky náročný proces, který od pokácení stromů k poslednímu doladění nástroje může trvat několik let - většinou čtyři až šest. Na exkurzi k tradičnímu českému výrobci klavírů Petrof se vypravilo klavírní oddělení základní umělecké školy v závěru školního roku. Ve čtvrtek 18. června v 7 hodin ráno jsme vyjeli autobusem směr Hradec Králové. Bylo nás 42 výletníků, 29 dětí ze ZUŠky, 9 dospělých z řad rodičů a prarodičů a 4 pedagogové klavírního oddělení - paní učitelky Michaela Uhlířová, Renata Pečínková, Dana Makovská a pan učitel Eduard Makovský. Po asi dvouhodinové cestě jsme nejprve začali prohlídkou Malého a Velkého náměstí Hradce Králové. Katedrála svatého Ducha, která sousedí s Bílou věží byly nejzajímavějšími objekty ke zhlédnutí. Těm, kteří mají rádi pohled z ptačí perspektivy, se naskytl krásný výhled na celé město. Zajímavostí byla skleněná miniatura věže, která jakoby vyrůstala ze základů věže kamenné. Po občerstvení nás čekala návštěva firmy PETROF- českého výrobce klavírů. Během exkurze jsme si prohlédli celý proces výroby pianin a klavírních křídel. Kromě postupu při výrobě nástrojů nám také průvodce vysvětlil, jak se klavíry ladí nebo tzv. vyhrávají ve speciální místnosti. Poté si zájemci mohli vyzkoušet zahrát na klavíry, jenž budou zdobit koncertní sály. V muzeu klavírů jsme viděli historicky zajímavé exponáty a dozvěděli se o tradici rodu Petrofů. Poslední zastávkou klavírně laděného výletu byla Kunětická hora. Krásný středověký hrádek s kaplí, který založili páni z Pernštejna, se rozprostírá na skalnatém návrší. Díky romantickému vzezření se tu také konají koncerty a kulturní akce. Po sedmé hodině večerní jsme se vrátili do Bystřice sice unavení, ale plní nových zážitků a dojmů z Hradce Králové. Pokud se Vám také líbí klavír koncertní křídlo, pianino či digitální piano, rádi Vás přivítáme a ukážeme výuku na tento hudební nástroj v Základní umělecké škole. Michaela Uhlířová, vedoucí klavírního oddělení Ředitelství Základní školy T. G. Masaryka., Tyršova 409, Bystřice nad Pernštejnem oznamuje svým žakům a jejich rodičům, že školní rok 2015 / 2016 bude zahájen v úterý 1. září 2015 v 8.00 hodin. Po uvítání a předání základních informací budou žáci moci odejít domů. Je vhodné, aby si s sebou přinesli psací potřeby a přezůvky. Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku proběhne v úterý 1. září v 9.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Bystřici n. P. Vážení rodiče, ředitelství Základní školy Bystřice n. P., Nádražní 615 oznamuje, že začátek školního roku bude zahájen (přezůvky a psací potřeby) a slavnostní uvítání žáků 1. tříd v 9:00 v projektové místnosti (vchod družiny). Zájemci z řad prvňáčků o školní družinu se dostaví v 8:30 hodin do projektové místnosti. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZVE DO NOVÝCH VÝSTAVNÍCH PROSTOR V bystřické základní umělecké škole se mohou od nového školního roku těšit děti, rodiče i návštěvníci na zbrusu novou prezentaci výtvarného oboru. Všechny veřejné prostory školy v obou patrech i ve vestibulu nově zdobí čtyřicet výstavních panelů, které budou sloužit pro pravidelné výstavy především žáků a studentů bystřické ZUŠ, ale i pro regionální umělecké projekty. Kresba, malba, keramika, oděvní tvorba či tvorba šperků tedy výtvarná díla mladých talentovaných tvůrců, která pod vedením paní učitelky Libuše Zítkové vznikají na vysoké úrovni, slaví úspěchy v mnoha přehlídkách a soutěžích, včetně mezinárodních úspěchů. Dosud byla možnost důstojně a reprezentativně představit to nejlepší z výtvarných počinů dětí a studentů omezená. Nyní budou práce vystavovány nejen pro radost a povzbuzení autorů, ale i pro vzájemnou inspiraci všech, kteří se o výtvarnou tvorbu zajímají. Děkujeme tímto zřizovateli ZUŠ Městu Bystřice n. P. za finanční podporu, díky níž byly výstavní panely pořízeny. Ze vstřícnosti zastupitelů Města Bystřice nad Pernštejnem je zřejmé, že jim leží na srdci to, aby děti z regionu měly možnost se rozvíjet a kultivovat i v uměleckém směru, což nebývá všude samozřejmostí. Město podporuje také již tradiční módní přehlídky vlastní tvorby dětí, které rok od roku získávají na popularitě. Tím se Bystřice nad Pernštejnem dostává do povědomí i v širším okolí jako město, které má opravdu co nabídnout z hlediska originality a unikátních akcí, které jinde v České republice nejsou k vidění. Libuše Zítková, Milada Krásenská 6. strana Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

7 ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA KROUŽKŮ V DDM BYSTŘICE N. P. NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ŠIKULKY první seznámení s keramikou a výtvarnými technikami, pro děti MŠ KERAMIKA PRO ZŠ modelování a glazování,pro děti od 1.třídy KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ 10 lekcí modelování a glazování, KERAMIKA TOČENÍ NA KRUHU základy točení pro děti a pro dospělé VŠEUMĚL netradiční výtvarné techniky pro děti od 3.třídy VÝTVARNÝ užití různých výtvarných technik pro děti od 1.třídy KORÁLKOVÁNÍ - FIMOVÁNÍ výrobky z korálků a polymerové hmoty FIMO KLAVÍR pro začátečníky i pokročilé, individuální přístup, vhodné pro děti od šesti let FLÉTNA sopránová a altová zobcová flétna pro začátečníky i pokročilé KYTARA akordy + doprovody (začátečníci, mírně pokročilí), vhodné pro děti od 3. třídy RYBÁŘSKÝ pro začínající rybáře od 9-ti let, účast na soutěžích, získání rybářského lístku (cena není zahrnuta ve školném) PÉČE O KONĚ základní péče o koně a jezdectví KREATIVNÍ ŠPERK výroba šperků a doplňků z různých materiálů pro děti od 4. třídy STOLNÍ TENIS základy hry, soutěže, turnaje, pro začátečníky i pokročilé DESKOVÉ HRY cvičení paměti a taktiky při známých hrách (dáma, Aktivity, Česko atd.) STEPMANIE hudba, počítač, pohyb, nejen na taneční podložce, vhodné pro děti od 1. třídy MODELÁŘSKÝ výroba plastikových a papírových modelů letadel, lodí atd. HRY NA PC seznámení s počítačem prostřednictvím hry, základy obsluhy UŽIVATELÉ PC základy praktického využití PC (texty, obrázky, zvuk, video, složení PC), UŽIVATELÉ PC DOSPĚLÍ - základy praktického využití PC (texty, obrázky, zvuk, video, složení PC) ELEKRONIKA základy elektroniky, účast na soutěžích, vhodné pro děti od 1.třídy VIDEOTVORBA práce s kamerou, scénář, střih, dodatečné ozvučení VAŘENÍ základy kuchařského umění pro děti i dospělé. Hotová jídla děti přímo sní nebo si odnesou domů. BADMINTON základy jednoho z nejrychlejších sportů, který se hraje přes síť ORIENTÁLNÍ TANCE radost z pohybu při orientální hudbě AEROBIK cvičení aerobiku, step aerobiku, gymbally, činky, overbally, gumové expandery, pedalo, bosu... MAŽORETKY pro dívky od 1.třídy-taneční průprava, vystoupení na akcích, zapůjčení kostýmů, STŘELECKÝ střelba z plynové pušky, duben-květen na střelnici z malorážky, účast na soutěžích, vhodné pro děti od 1.třídy ŠACHY základy šachové hry, cvičení paměti, postřehu, taktiky atd. JUDO pro děti i dospělé, rozdělení do skupin dle věku a pokročilosti JUDO PRO ZDRAVÍ pravidelné cvičení zlepšuje koordinaci, držení těla, pružnost a snižuje riziko zranění. Cvičení na základě Kata nejvyšší účinosti a Kata jemnosti (bez pádů a hodů). Vhodné od 15-ti let. 1,5 hodiny týdně. JUDO SEBEOBRANA základní techniky založené na systému Aiki a Džúdžucu. Vhodné i pro ženy. Pro vážné zájemce i boj s nožem a krátkou tyčí. Možná i profesní sebeobrana (Policie, Armáda, CBS). Od 17-ti let. 1,5 hodiny týdně. HISTORICKÉ TOULKY BYSTŘICKEM vycházky se zajímavým výkladem, poznávání a fotografování zajímavých míst v Bystřici a okolí PLETENÍ A HÁČKOVÁNÍ vyrobte si krásné dárky a doplňky oblečení CVIČENÍ PRO ŽENY: FITBALL cvičení na velkém míči, při kterém s nadšením posílíte a protáhnete celé tělo (maximálně 10 osob) KRUHOVÝ TRÉNINK intenzivní trénink fyzické kondice, skvělá zábava při energické hudbě (maximálně 10 osob) BOSSU cvičení na balanční podložce (maximálně 10 osob) PILATES protahovací a posilovací cvičení v pomalém tempu (maximálně 6 osob) BODYBALANCE kombinace cviků z Jógy, Pilates a Chi-tonningu při relaxační hudbě. PLAVÁNÍ výuka a nácvik různých plaveckých stylů, vhodné i pro neplavce (začíná už v polovině září sledujte náš web) Poděkování panu Martinu Schenkovi, předsedovi spolku Nechceme úložiště Děkuji panu Martinu Schenkovi za zveřejnění grafu větrné růžice pro oblast Kraví hory, kterou opět potvrdil, že vítr vane na bystřicku obecně a na Kraví hoře zvlášť převážně od severozápadu, jak tvrdím já. Nechci být osobní, ale i žáci v meteorologickém kroužku na ZŠ Nádražní mu potvrdí, že největší podíl proudění je v azimutech 300 a 320 ; tedy v severozápadním kvadrantu. Zřejmě ale ani to nebude pánům Novotnému a Schenkovi stačit a v rozporu se skutečností a meteorologii budou stále trvat na svém. Taktéž musím pana Schenka vyvést z bludu. Žádné sdružení ani spolek Chceme úložiště (Kraví hora) neexistuje a tím ani já nemohu být jeho členem, natož zakladatelem. I kdyby to byla pravda a já byl případně členem Iluminátů, tak po tom nikomu natož panu Schenkovi nic není a já nejsem povinen mu nic deklarovat. Z toho též vyplývá, že nemohu ani jemu, ani váženým občanům prozradit z čeho je financovaná tvz. jaderná loby. Na žádném, jimi prý pořádaném zájezdu, jsem nebyl a nedostávám od nich finance na křídový papír a barevnou tiskárnu. To je spíš otázka pro antijaderná loby, jako je Shenkovo Nechceme úložiště, nebo hnutí Calla a Jihočeské matky. Pan Schenk ví určitě o rozhovoru moderátora Martina Veselovského s hornorakouským antijaderným aktivistou Davidem Stránským, kde tento zcela otevřeně mluví o tisících eurech, které jsou z rakouského rozpočtu věnovány na boj proti českým jaderným elektrárnám. Jde o vrchol pokrytectví jaderná elektřina z Dukovan jim nevadí. K poslední mystifikaci pana Martina Schenka: PRÝ závod na výrobu jaderného paliva v minulých týdnech vláda vyhodnotila jako přímé ohroženi státu a jeho výstavbu v ČR zakázala. Jde přímo o další nehoráznou lež. Stačil mi jeden telefonický dotaz na UJP Invest Praha a nahlédnutí do stránek ministerstva průmyslu a obchodu. Mejl od UJP z 3. srpna doslova potvrzuje: UJP PRAHA žádný zákaz doručen nebyl a UJP PRAHA nemá žádné povědomí o existenci takového zákazu i přes to, že MPO o našich aktivitách, které jsme podnikali, bylo a je informováno, zejména svodkami z médií. Ono je poněkud nelogické, aby vláda v demokratické kapitalistické společnosti zakazovala podnikatelskou iniciativu soukromému zájemci. Poznámka na závěr: Osobně je mi jedno, zda bude závod na výrobu jaderného paliva v Bystřici nebo úložiště pod Kraví horou. Pokud by se akce realizovala, tak by byla určitě na nejvyšší technické úrovni a vědomé ohrožení okolí by bylo možné jen hrubou lidskou chybou. Vadí mi, když se v přírodovědných oborech, zejména v těch, které jsou založeny na matematice a logice, občanům tvrdí nesmysly, po případě se přímo lže. Nevíc, když je to vědomě a v lidech se vytváří strach z neznámého. Ostatně tím jsem začal už svůj první článek na toto téma. Od hlasitého vyjadřování svého názoru mne pan Schenk neodradí. Stát prostřednictvím legislativy upravuje mimo jiné i podnikatelské aktivity. Žádnému podnikatelskému subjektu stát nezakazuje. Podnikatelský subjekt je povinen předložit státu ke schválení legislativou stanovený podnikatelský záměr. Stát k tomuto záměru ze zákona a podle zákona zaujme stanovisko s výsledkem schvaluje, povoluje či opačně. UJP Praha k dnešnímu dni neučinil jediný správní krok dle stavebního zákona, aby mohl stát dle stavebního zákona konat. Veškeré aktivity UJP Praha byly konány ve fázi přípravy k podání, ke kterému dosud nedošlo. Petr Dvořáček Více informací najdete na Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko 7. strana

8 ŠKOLSTVÍ 8. strana Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

9 Strýček Pravdomil byl jen z malého městečka a ve světě dáleji se neohlédnul, leč asi po okolních dědinách; přec ale znal lépe svět než mnohý pán, který celé dědictví své na cestách promrhal. On rád vykládával skromné povídky, jakých sem tam z vlastní zkušenosti byl nabyl. Nemívaly sice velkou cenu básnickou, tím více ale hodily se pro život a měly tu obzvláštní vlastnost do sebe, že vždy dvě k sobě patříce jeden celek působily. Jednou chválil jej jeho mladý přítel pan Hynek pro jeho moudrost. Nu, odmlouval strýček Pravdomil, což bych byl vskutku tak velice moudrý? Celý svět o tom ví, a proto i já bych rád moudrým se stal. Inu, jestliže tomu vskutku chcete, to není nic těžkého. Pozorujte jen dobře, co dělají blázni. Jak... blázni? Ano, pane Hynku... a pak dělejte právě naopak. Kupříkladu, pane Hynku, když jsem byl ještě v mladých letech, žil tu u nás jeden starý počtář, vyzáblý a mrzutý to chlap jménem Brumla. Ten vždy jen chodil o samotě a mluvil sám k sobě; s druhými neviděl ho mluviti žádný. A někomu se podívati do očí, to už docela nemohl, pořáde shlížel jen pod sebe a do země. Co asi myslíte, jak toho lidé u nás jmenovali? Nu... moudrou hlavou... Ba, moudrou hlavou... bláznem! Nu, myslil jsem sám u sebe neb ten název se mi nelíbil tak jako pan Brumla to nesmíš dělati. To není slušné! Jen pod sebe vždy shlížeti, to nejde; hleď hezky lidem do očí! Aneb docela sám k sobě mluviti, to už dokonce ne; mluv raději s druhými! No, co se vám zdá, pane Hynku, měl jsem tu pravdu? Ba arci, že docela! Inu, nevím; mně se přece zdá, že tak docela ne. Neb tu byl druhý podivín, taneční mistr pan Pachtil. Ten celému světu hleděl do očí, koho potkal, s tím zevloval bez konce, zmítal a běhal od jednoho k druhému jako živé stříbro. Nu, pane Hynku, co myslíte, jakže zase tomu říkali? STRÝČEK PRAVDOMIL František Dědek (1821 Bystřice nad Pernštejnem 1874 Polná) Snad větroplach. Ba skoro... nadali mu bláznů! Nu, myslil jsem tu sám u sebe: to jest přece šlakovitá věc! Jakpak bys to měl dělat, abys byl moudrým? Ani docela tak jako pan Brumla, ani úplně tak jako pan Pachtil. Napřed patř lidem hezky do očí jako tento; ale pak i opatrně pod sebe jako onen. Napřed mluv veřejně s lidmi jako pan Pachtil; ale pak i soukromě sám k sobě jako pan Brumla. Vidíte, pane Hynku, tak jsem to začal a to jest celé to tajemství! Jindy navštívil jej jeden mladý kupec pan Nádherný a byl nad neočekávaným neštěstím, jaké jej v obchodu potkalo, zarmoucen. E co, počal náš strýček a potřásal jím, dočkejte jen štěstí, pane Nádherný, však ono přijde. To činím už dlouho; ale nic naplat. Jedno nezdaření stíhá druhé! Budoucně položím ruce do klínu a nebudu se více namáhat. Ach, to nejde, pane Nádherný, naději dáti výhost; musíte ale také dáti na to dobrý pozor, jak nosíte bradu. Co, jak nosím bradu? Ano, pane Nádherný, jak nosíte bradu; hnedle vám to vysvětlím. Když tu můj soused nalevo svůj dům stavěl, byla celá silnice plná kamení, trámů, písku a jiného staviva; a tu se žene náš starosta pan Pyšný tenkráte ještě velmi mladý pan radní žene se rukama sem tam máchaje a bradu nesl tak vysoko, že nos jeho až k oblakům dosáhnouti se zdál a bác! Ležel tu, zlomil si nohu a kulhá až dosaváde. Co tím chci říci, pane Nádherný? Aj, starou výstrahu: nenos bradu tuze vysoko. Ba ano, ale také ne tuze hluboko, neb nedlouho nato šel okolo druhý; byl to zdejší básník pan Veršíček. Ten musel mít hlavu plnou buď nějakých rýmů, aneb domácích starostí; neb byl velmi zamyšlený a koukal do země, jako by se tam chtěl propadnout prásk! Přetrhla se lana, trám padl dolů a jako blesk octnul se u jeho nohou. Uleknutím padl chuďas do mdloby, onemocněl a musil několik neděl v posteli stráviti. Chápete-li už, jak to míním, pane Nádherný, jak se má brada nosit? Ach ano, míníte asi tak hezky vprostředku. Ba arci, aby ani drze do oblak, ani bázlivě do země neshlížela. A když tak člověk očima svýma pěkně pokojně a dle potřeby brzo zhůru, brzo dolů, brzo po té, brzo po oné straně hází a vše, co okolo něj se děje, pilně pozoruje: tu už světem se snadno protluče a o neštěstí není ani řeči. Ještě jindy navštívil našeho strýčka Pravdomila mladý začátečník pan Volný; ten by si byl rád od něj k jakémusi podniknutí něco peněz vypůjčil. Mnoho, pravil, z té špekulace nevypadne, ale nahodilo se mi to, bych tak řekl, samo od sebe. Chci toho tedy přec použíti. Tato řeč našemu strýčkovi se docela nelíbila. A mnoho-li pak myslíte, pane Volný, že budete potřebovat? Ba, ne mnoho, pouhou maličkost; tak asi sto tolarů! Když toho není víc, tedy vám rád posloužím. A abyste viděl, že to míním s vámi upřímně, tak vám chci ještě něco přidat, co i mezi známými za svých tisíc tolarů stojí. Přidat, můj milý pane strýčku? Nu ano, ale jest to jen malá povídka. Měl jsem za svého mládí tu jednoho vinaře za souseda, podivného to človíčka jménem Lehký. Ten si navykl jen jediné přísloví a to ho o všecko připravilo. I kýho šlaka; a co by to bylo za přísloví? Když se jej někdo ptal:,jak se vede, pane Lehký, co jste získal na víně?,pouhou maličkost, začal,,asi padesáte tolarů. Zač to stojí! Aneb když mu někdo řekl:,nu, pane Lehký, vždyť i vy jste ztratil při tom bankrotu?,e co, pravil zase,,nestojí to za řeč, pouhou maličkost, asi sto zlatých! On si dobře stál ten člověk, ale jak jsem pravil, to zpropadené přísloví přivedlo jej na mizinu. Musil napřed z domu, potom z města. Mnoho-li že to bylo, pane Volný, co jste na mně žádal? Já? Prosil jsem o sto tolarů, milý ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ, RŮZNÉ pane strýčku. Tak tak, má paměť už slábne. Ale měl jsem tu jiného souseda; byl to obchodník v obilí pan Spořil, ten si vystavěl jiným příslovím celým dům a pak i dvůr a sýpku. Jak se vám to líbí, pane Volný? I to bych rád věděl, co to bylo za divotvorné přísloví? Nebylo to nic divotvorného. Když se ho někdo ptal:,jak se daří, pane Spořile, co jste získal na obilí?,ach, mnoho peněz, začal vykládati,,mnoho peněz! a každý mohl pozorovati, jak mu srdce radostí skáče,,celých sto tolarů! Aneb když mu někdo řekl:,co je vám? Proč tak mrzutý, pane Spořile?,Ach, odpověděl zase,,ztratil jsem mnoho peněz, mnoho peněz! Celých padesáte zlatých! Ten muž začal s málem, ale jak jsem podotkl, vystavěl si brzo velký dům se dvorem a zásobárnou. Nu, pane Volný, která průpověď se vám lépe líbí? Toť se rozumí, ta poslední. Ale tak docela přec jsem s ním nebyl spokojen, s tím panem Spořilem. Neb on pravil:,mnoho peněz! i když měl dát chudému neb císaři. Tu by byl mohl vždy tak mluvit jako můj první soused. Já, pane Volný, jenžto mezi obouma propovídači jsem zůstával, též jsem si obě zapamatoval a tu nyní mluvím dle času a potřeby brzo jako pan Lehký, brzo jako pan Spořil. Ne ne, na mou věru, já držím s panem Spořilem. Ten dům a ta obilnice se mi líbí. Vy tedy chcete? Mnoho peněz, mnoho peněz, milý pane strýčku,celých sto tolarů! Nu, hleďte, pane Volný, půjde to. Tak to je docela v pořádku když něco od přítele vypůjčujeme, mluvme jako pan Spořil; ale když něčím můžeme přítelovi pomoci, mluvme jako pan Lehký. Nu, milí krajané, kterak se vám líbí tento náš strýček Pravdomil? Myslím, že dobře! Neškodilo by, kdybychom aspoň v každé obci jednoho takového povídače měli. Látky k povídkám by mu jistě nescházelo. připravil -jp- SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - 1 Nedávno vydaný průvodce po bystřických sochách si získal značnou oblibu mezi návštěvníky i obyvateli Bystřice. Rozhodli jsme se proto, že tato díla připomeneme i v seriálu článků v Bystřicku. Dnes začínáme sochou zřejmě nejhodnotnější. Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Bystřici n. P. Bronzová socha na žulovém podstavci stojí před budovou Základní školy T. G. Masaryka v Bystřici nad Pernštejnem. Vytvořil ji Vincenc Makovský v letech a traduje se o ní, že je Masarykovou nejkrásnější sochou vůbec. Původně byly odlity tři originály (Humpolec, Libochovice, Bystřice), čtvrtý stojí od roku 2000 v Brně před lékařskou fakultou. Už třikrát byla socha z politických důvodů z podstavce odstraněna (v letech 1940, 1961 a 1984), pokaždé se však vrátila zpět! Poprvé byla odhalena na podzim 1939 a o její odstranění se přičinili nacisté. Socha byla snesena 17. července K novému odhalení došlo 28. října 1945, znovu musela zmizet v září 1961, třetí návrat na podstavec se uskutečnil 28. října 1968, ale 16. září 1984 se ztratila zase. Byla pak nedůstojně uložena na dvoře Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. K poslednímu odhalení tohoto díla došlo 6. července Předtím byla bronzová socha zapůjčena na pražskou výstavu Kde domov můj (květen červen 1990) do Prahy. V polovině října 1999 si naposledy odskočila na Blanensko k zaformování pro Město Brno, které nám za to uhradilo nový podstavec. Další socha vznikla ze získaných modelů, ale o tom později. Hynek Jurman Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko 9. strana

10 KULTURA ŠKOLSTVÍ Městská knihovna informuje Našim čtenářům se omlouváme, ale z důvodu provádění revize knihovního fondu jsme v průběhu měsíce července neměly možnost evidovat nové knihy. Letní prázdniny končí, a tak končí i naše letní zkrácená půjčovní doba. Od začátku září platí opět půjčovní doba, na kterou jsou již naši čtenáři zvyklí. Oddělení pro dospělé a čítárna Po 8,00 12,00 Út zavřeno St 8,00 12,00 12,30 18,00 Čt 8,00 12,00 Pá 8,00 12,00 12,30 18,00 Oddělení pro děti Po, St, Čt 12,30 16,00 Internetová studovna Po 9,00 12,00 12,30 16,00 Út 9,00 12,00 St 9,00 12,00 12,30 16,00 Čt 9,00 12,00 12,30 16,00 Pá 9,00 12,00 Kontakty na naši knihovnu Tel.: Mobil: S VODOMILEM DO ČESKÉHO LESA V pátek 18. září 2015 proběhne doprovodná akce 9. ročníku putování S Vodomilem Zubří zemí, poznávací zájezd do Českého lesa, který se rozkládá mezi Lískem, Vojtěchovem a Koníkovem. Výlet do krásné přírody a za kamennými památníky je už téměř vyprodán, zbývá několik posledních míst. Zájemci se ještě mohou přihlásit na Informačním centru v Bystřici n. P. Registrační poplatek je pouhých 20.- Kč. Odjezd zájezdu je stanoven na 8.30 hodin od TIC na Masarykově náměstí. -HJ- Odešla malířka Anna Poustová Náš pozemský svět opustila 2. srpna 2015 malířka a grafička Anna Poustová. Narodila se ve Víru v rodině Šťastných. Děd a praděd byli vyhlášenými hostinskými a zakladateli turistiky na Vysočině, otec Vladimír pak znamenitým vypravěčem, pábitelem. Anna v Praze vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK ( ) a VŠUP ( , prof. Strnadel). Věnovala se především figurální malbě a ilustracím. Nadaná výtvarnice však za komunistů neměla lehký život. Když nemohla vystavovat ( ), ilustrovala alespoň samizdaty. Její výstava v Kulturním domě v Bystřici v létě 1990 mohla být její satisfakcí, ale byl to především silný zážitek pro návštěvníky. Vystavovala i v Praze, Sobotce, Starých Hradech, J. Hradci, Novém Městě na Moravě, Přibyslavi, Brně ad. Ilustrovala polské autory, Komenského, Skácela, Klukanovou (Slep mi klíč). Sám jsem použil jednu její grafiku pro sbírku veršů V labyrintu světa. Nechte mě jít ve jménu Lásky, která nás všechny spojuje a tvoří z nás věčnou Jednotu, stojí na smutečním oznámení vzácné umělkyně Anny Poustové. Hynek Jurman Purkrabí hradu Karlštejn Jan Bechyně z Lažan měl manželku Kateřinu, která se rozhodla vyzkoušet recept na věčné mládí. Koupel v krvi mladých panen! Taková česká Čachtická paní I když to koupání vlastně doloženo není, mnohé ukrutnosti však ano. Kateřina Bechyňová vláčela často některou ze služebných za vlasy po komnatě, pacholka, který na ni právě neměl čas, nechala bez provazu vhodit do hladomorny, a z kočky, která jí potrhala krajky, dala zaživa stáhnout kůži. Kateřině se přezdívalo Karlštejnská bestie. Že její sadistické týrání nebylo tajemstvím, dosvědčovalo veršování, které v té době kolovalo po Praze: Dál od Karlštejna, dál, dál! Tak náčelník lapků zavolal. Tam místo nás jiný morduje, krev panen pije a hoduje. Přítrž tomu chtěl udělat karlštejnský děkan, jímž nebyl nikdo jiný než nám známý kronikář Václav Hájek ČESKÁ ČACHTICKÁ PANÍ A ČESKÝ TUTANCHAMON z Libočan. Pozdější autor oblíbené Kroniky české, v níž si leccos přimyslel. O zločinech slyšel mluvit poddané v kapitule, a proto podal v roce 1529 žalobu u komorního soudu v Praze, který vyšetřoval přečiny feudálů. Trvalo však více než tři roky, než proces konečně propukl, neboť členové nižší šlechty nechtěli vypovídat a purkrabí se snažil zločiny ututlat. Nakonec však nejvyšší soudce Zdislav Berka z Dubé přesvědčil samotného krále Ferdinanda I., aby byla Kateřina vyslechnuta. Král tedy podepsal zatykač a výslechy svědků započaly 12. prosince Jsou zaprotokolovány v registrech komorního soudu. Paní Kateřině Bechyňové z Komárova a na Pičíně bylo nakonec přisouzeno 14 vražd mladých dívek. Svědčilo proti ní sedmnáct osob, z toho deset žen. Korunním svědkem obžaloby byl kožešník Prokop, zvaný Papež z Nového Města pražského. Jeho sestru ubila šlechtična na schodech pohrabáčem. Dorotu, dceru kováře z Pičína, zase nechala zavěsit hlavou přes bidlo dolů a k hlavě dala přivázat moždíře. Když pochopila, že Dorota mučení nepřežije, poslala ji k matce domů. Tam hodinu po příchodu skonala. Podobně zahynula v šestnácti letech jakási Hedvika, na jejíž smrti přiznala spoluvinu Manda Vaňková z Libčic: Paní byla s námi, kázala nám bíti pannu Hedviku, až zemřela. Manda přiznala i bití a usmrcení těhotné Kačky Matějkovy. Vrátný Linhart doznal, že obě děvečky byly sneseny do dolního hradu, kde zemřely. A že i jeho nechala paní krutě zbít a totéž provedla jeho dceři Kateřině. Obviněná paní Kateřina se snažila řadu svědků podplatit, což se projevilo hned při zahájení soudu 5. ledna 1534, kdy zazněla slova o dobrotivé a laskavé paní. Ranhojič Duchek Smejkal z Líhy však přiznal, že manželka purkrabího mu poručila u soudu o těch mordech nic neříkat. A přidávali se další. Obviněná se nakonec přiznala. Komornímu soudu předsedal Vojtěch z Pernštejna, zasedání probíhala jen do 16. ledna a 23. ledna 1534 byl už vynesen rozsudek. Letopisec z 19. století uvedl doslovně: Item, v pátek hned potom odsouzena paní Kateřina hrdla pro rozličné mordy, kteréž učinila nad svou čeledí, děvečkami i některými mužského pohlaví, kteréž jest rozličně mordovala, řezala nožem hustě těla jejich, koží odírala, solila, drala vochlemi, a jinak rozličně a neslýchaně je mučila. A zamordovala jich, jak sama přiznala, čtrnácte osob. Kateřinu z Komárova odsoudil Vojtěch z Pernštejna k zazdění a umoření hladem ve věži Mihulka na Pražském hradě. Byla tam vsazena 27. února 1534 a 15. března téhož roku zemřela. To však nebylo všechno. Chcípneš! měla odváděná pronést v síni polohlasem k soudci. A skutečně došlo k odvetám. Václav Hájek z Libočan byl 30. dubna 1534 zažalován ovdovělým Janem Bechyněm z Lažan pro krádež klenotů a zbaven děkanství na hradě. Čáslavský rytíř Václav Halaš z Radimovic zapsal, že Hájka jako lotra přivezli podvázaného pod koněm z Karlštejna do Prahy. Musel se pak uchýlit na faru do Tetína. Ještě hůře dopadl pán z Pernštejna. Pouhé dva dny po smrti paní Kateřiny, 17. března 1534, zemřel v necelých 44 letech náhle nejvyšší hofmistr Českého království a tehdejší předseda komorního soudu pan Vojtěch z Pernštejna ve svém paláci na Hradčanech. Hned druhého dne proběhla jen krátká bohoslužba v Týnském chrámu a za tmy byl nebožtík z Prahy odvezen do rodinné hrobky v Pardubicích. Takový spěch v době, kdy smuteční obřady za nejvyšší zemské hodnostáře trvaly často až měsíc, byl nezvykle nápadný a podezřelý. Byl snad Vojtěch z Pernštejna poslední obětí Kateřiny Bechyňové? Vojtěch měl být plný vředů a boláků, uvažovalo se o otravě. Vdova Johanka prý pak proklela jeho hrobku! Buď měla působit její kletba, nebo záhadná nemoc nebožtíka. Opovážlivcům měla hrozit smrt! V roce 1912 se do hrobky pokusili vloupat dva dělníci, kteří právě opravovali chrám. Ráno leželi mrtví na podlaze. Stavitel Bořucký našel olověnou desku s nápisem: Kletba na toho, čí ruka by se odvážila tento pomník zbořit, na jeho děti a děti jeho dětí. Vojtěchovi se proto někdy říká český Tutanchamon, jehož kletba měla přinést smrt každému, kdo měl něco společného s otevřením jeho hrobky. Nikdo se ani do té pardubické hrobky nehrne. V roce 1995 byla odkryta celá podlaha kostela sv. Bartoloměje, sponzoři připravili prostředky na průzkum hrobky, ale v poslední chvíli byl souhlas odvolán. A v roce 2012 byl další plánovaný průzkum zase odložen. Hynek Jurman (ukázka z nové knihy Ozvěny Vysočiny) 10. strana Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

11 Bystřické trhy kdysi Výroční trhy byly jedním ze základních významných privilegií nejen měst, ale i malých trhových osad, jakou byla při svém založení někdy na začátku 13. století i naše Bystřice. V průběhu staletí se jejich počet v průběhu roku zvyšoval, těsně před jejich zánikem ve 20. a 30. letech 20. století jich bylo v Bystřici do roka celkem pět. V úterý po svaté Dorotě (svátek 6. února), v úterý po svatém Jiří (svátek 24. dubna), v úterý po svatém Jakubu apoštolu (25. července), v úterý po svaté Ludmile (svátek 16. září) a ve středu po svatém Havlu (svátek 16. října). Termíny výročních trhů se určovaly podle církevního kalendáře, jak bylo zvykem od středověku a každý pořádný lidový kalendář pro Zemi českou, moravskou, ale i slezskou je uváděl v abecedním pořádku po jednotlivých tržních obcích. Nutno ještě podotknout, že týdenní trhy se konaly v Bystřici každé úterý, trhy na dobytek byly před každým výročním trhem a na rohatý dobytek každé první úterý v měsíci. Zejména výroční trhy, jinak také jarmarky, byly prvořadou událostí ve městě a zúčastnily se jich všechny věkové kategorie, i když mnohdy jen jako diváci. Podívejme se, jak probíhal výroční trh na bystřickém náměstí ve třicátých letech minulého století. Jedná se o autentické vzpomínky pamětníků, jména účinkujících jsou skutečná. Nejvýznačnější bývaly výroční trhy, lidově zvané jarmaky. I když všechny bývaly četně navštěvovány jak obchodníky tak kupci, přece jen nejživější býval jarmak Havelský. Byl na podzim, kdy zemědělci stržili za prodané obilí a brambory a zásobovali se zbožím na zimu. Na jarmak se sjížděli trhovci z daleka, také místní obchodníci vyložili svoje zboží na stáncích a nečekali v krámech na zákazníky. Mnozí přijížděli už den před jarmakem, takže ráno měli už vyloženo a využili i předchozího trhu na dobytek. Dopoledne se zboží vesměs rozbalovalo a vykládalo v boudách nebo jen na zemi na plachtách. Nad pořádkem bděl městský úředník, veřejně reprezentovaný obecními strážníky pány Fišou a Koktavým, kteří určovali stanoviště jednotlivým trhovcům a vybírali současně příslušné poplatky, které činily korun podle velikosti zabraného prostoru. Rozmístění bylo řízeno oborově 1. Tak prostor před kostelem byl určen zboží bílému i pestrému střižnímu i krátkému, od radnice (dnes muzeum) podél domů nahoru bylo ostatní textilní zboží, látky a konfekce, kde dominovaly firmy Harnach a Štekl z Boskovic, Drnáková z Bořitova a jiní. Někdy bylo tolik boud, že sahaly téměř až na horní konec náměstí a nebylo je už ani kam umístit. Plechové a železné zboží a nádobí bylo v prostoru nynějšího památníku RA a přes silnici před domy dolního konce náměstí; pod kašnou zaujímali místo košíkáři, po straně kašny to byli kloboučníci a čepičáři (Polnický, Krásenský), vedle ševci (Nečesánek, Řádek, Hynek Fiala); pod stromořadím hrnčíři (Suchý, Prosecký); síťaři a nožíři; Trybula z Bratrušína přivezl dřevěné zboží (putny, škopky, trakaře a korby). Dále od kašny nahoru po stranách průjezdní silnice byly boudy se sladkostmi, hlavně to byli místní cukráři Zmrzlý a Hirš, dále Hamerle a Pfeifer. Nejvíc však přitahoval návštěvníky všeho věku a pohlaví Franta z Kolína, který svojí halasnou svéráznou ústní propagandou nabízel náruč různých sladkostí pro celé příbuzenstvo za pouhých pět korun: a zde ještě pro dědečka a pro babičku, pro strýčka a tetičku, pro děti i rodiče a toto všechno velevážení za pouhých pět korun. Čokoládu prodával za deset korun kilo. Také zde byli párkaři a pravý Turek s medem. Po poledni začínal hlavní jarmak. Po všech silnicích směřujících do města se pohybovaly proudy lidí z okolních vesnic, ze vzdálenějších na vozech a bryčkách a kolem třetí hodiny byl jarmak v plném proudu. Bylo zde jako v úle. Řečí, křiku smlouvání, nabízení i hádky, to vše splývalo v jediný ničím nenapodobitelný hluk a na náměstí nebylo k hnutí. Trhovci, tento svérázný druh lidu obchodního, vynakládali veškeré svoje umění na přilákání kupců hlasem i rukama. Zde se neuplatnil člověk nepodnikavý, který by jen trpělivě čekal na zákazníky a nedovedl zboží nabídnout. V první fázi jarmaku se většinou nenakupovalo, jen se procházelo od boudy k boudě a také nač se s nákupem tahat celé odpoledne a prohlíželo, porovnávalo, zkoušelo, zjišťovaly se ceny tu i onde a teprve pak nastalo nakupování. Po čtvrté hodině s začaly trousit po všech silnicích z města hloučky lidí, obtěžkaných balíky, taškami i uzly na zádech s nakoupeným zbožím. Teprve s nastávajícím soumrakem začalo se náměstí vyklidňovat. Trhovci pomalu skládali zboží a KULTURA - HISTORIE opatrovali prkenice napěchované strženými penězi. V místních hostincích se ještě občerstvovali poslední opozdilci a dávali si na kuráž na cestu. Všichni byli spokojeni, trhovci, že dobře prodali a kupci, že dobře nakoupili. A druhý den měli městští metaři plné ruce práce, než dali náměstí do pořádku. Jarmaky se udržely až do válečných let, kdy s postupujícím nedostatkem zboží se omezovaly, až zanikly docela. Po druhé světové válce a po roce 1948 už nebyly povoleny. Petr Dvořáček 1) Určité zvyklosti se během staletí neměnily a platily pro celou Moravu viz Venkovský obchod Moravy a Slezska (Daniel Drápala, Brno 2014) Otto Eisler na výstavě v Miláně Významný architekt a stavitel Otto Eisler - původem z Bystřice nad Pernštejnem, byl připomenut na výstavě v Miláně. RODÁK NA EXPU V pavilonu ČR (EXPO MILANO 2015) během konání Národního dne byl připomenut i významný rodák z Bystřice n. P. Architekt a stavitel Otto Eisler, který se v našem městě narodil, měl samostatný panel v rámci prestižního uvedení výstavy o brněnském funkcionalismu "Brno - město s duchem Bauhausu", kterou v Miláně uvedl Zdeněk Musil (pro město realizoval galerijní projekt DUNA TRI). Zdeněk Musil předseda spolku "Brno - město s duchem Bauhausu, z. s." Výroční trh na bystřickém náměstí začátkem 20 století a ve 30. letech Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko 11. strana

12 INZERCE ŠKOLSTVÍ realitní kancelář s tradicí od roku 1992 Navštivte nás v naší kanceláři v BYSTŘICI POD HOSTÝNEM ul. PALACKÉHO 709 (naproti městské knihovny) HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY: RODINNÝ DŮM, BYT, CHATU, STAV. POZEMEK V LOKALITĚ BYSTŘICE P./H., HOLEŠOV A OKOLÍ. VYŘEŠÍME I DLUHY, DRAŽBY A EXEKUCE! VOLEJTE TEL.: NOVINKA! Kč SLEVA! Kč NOVINKA! Kč PENB G PENB G PENB G Bystřice pod Hostýnem, okres KM Samostatně stojící zděný RD 4+1, nová střecha a okna, topení ústřední plyn/tp, dvougaráž, pozemek m 2. Tel.: N10300 Bystřice p./host., okres KM RD v klidné lokalitě nedaleko centra města, dvě bytové jednotky o velikosti 3+1, plynové topení, pozemek 878 m 2. Tel.: N09729 Bystřice pod Host., okres KM Řadový RD v klidné lokalitě, celopodsklepený, za domem zahrádka se vstupem z garáže, vytápění plynovým kotlem. Tel.: N10728 SLEVA! Kč SUPER! Kč NOVINKA! Kč PENB G PENB G Bystřice pod Hostýnem, okres KM Rodinná vila 5+1 v centru města, vhodná investice k bydlení či jako sídlo firmy, pozemek o ploše 600 m 2. Tel.: N Loukov, okres KM Prostorný zděný byt 2+1 se zahrádkou a garáží v ceně, plocha 64 m 2, 1.p/2, v původním stavu, nová plastová okna, OV. Tel.: N07864 Bystřice p./host. - Rychlov, okres KM Krásný slunný stavební pozemek o ploše 835 m 2, rozměry 44 m x 19 m, součástí pozemku jsou všechny IS, ovocné stromy. Tel.: N strana Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

13 INZERCE VÝPRODEJ ZÁSOB Slevy až 90 % z ceníkù výrobcù na více než 1000 druhù zboží Pás Domo 6000 x 1200 x 120 mm 7,2 m 2 /bal Taška Bramac Classic zákl.1/1 Protect., cihlovì èervená Blok Keratherm 44PD 440 x 245 x 238 P10 2. j Šl. Dlažba Tereza B-A 101 K 30 x 30 x 3, šedá 35,10 m 2 8,76 ks 13 ks 84,70 m 2 pùvodní cena 153,70 m 2 pùvodní cena 40,70 ks pùvodní cena 59,30 ks pùvodní cena 269 m 2 Kompletní seznam zboží ve výprodeji obdržíte na prodejnì. PRO-DOMA STAVEBNINY Rácová 1505, Bystøice nad Pernštejnem Mobil: , , Po - Pá: , So: 7-11 Ceny jsou uvedeny vèetnì DPH. Platnost akce je do vyprodání aktuálních zásob. Zubní pohotovost SRPEN - ZÁŘÍ 2015 SRPEN MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, ZÁŘÍ 5.9. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n. S., MDDr. Tomáš Ludin, Osová Bítýška 303, MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., Zubní pohotovostní lékařská služba Brno: BRNO ÚRAZOVÁ NEMOCNICE PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, tel: Po - Pá ; So, Ne, státní svátky nepřetržitě Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ŘÁDKOVÁ INZERCE HLEDÁM ke koupi rodinný dům se zahradou v Bystřici n. P. nebo v okolí do 20 km. Tel.: PRONÁJEM prostor na Masarykově nám. 49, Bystřice n. P. pro komerční nebo jiné účely. 55m 2 + příslušenství. Tel.: ZN. Výhodná poloha. Firma JICOM, spol. s r. o. 13. strana

14 INZERCE, KULTURA, RŮZNÉ 1. Středa 30. září malý sál KD Zahajovací koncert DUO HOSPRENGLICO KATEŘINA ENGLICHOVÁ - harfa JITKA HOSPROVÁ - viola Kateřina Englichová, významná česká harfenistka vystudovala hru na harfu na Pražské konzervatoři. V letech 1989 až 1994 získala Fulbrightovo stipendium v USA. V roce 1998 debutovala jako sólistka v newyorské Carnegie Hall. Jitka Hosprová, od sedmi let hrála na housle a ve čtrnácti letech se začala věnovat hře na violu. Konzervatoř absolvovala v Plzni, poté vystudovala pražskou HAMU Středa 14. října malý sál KD ROMANTICKÁ KYTARA LUBOMÍR BRABEC Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším koncertním kytaristům. Nejprve hrál na housle a ke kytaře se dostal až ve svých třinácti letech. Na plzeňské konzervatoři začal studovat hru na kytaru, kompozici a lesní roh, studia dokončil na konzervatoři v Praze. V roce 1974 na Mezinárodní kytarové soutěži v Paříži získal titul laureáta. V roce 1980 získal stipendium britské vlády a pokračoval ve studiích na londýnské Royal Academy of Music a ve světově proslulém Early Music Centre. Je oblíbeným a častým hostem různých televizních pořadů a rozhlasových studií. 3. Úterý 10. listopadu malý sál KD WIHANOVO KVARTETO LEOŠ ČEPICKÝ housle JAN SCHULMEISTER - housle JAKUB ČEPICKÝ viola ALEŠ KASPŘÍK - violoncello Wihanovo kvarteto je jedním z předních smyčcových komorních souborů. Jeho mezinárodní kariéra zahrnuje vystoupení na prestižních festivalech v Evropě, pravidelně koncertuje v USA, podniklo turné po Austrálii a Novém Zélandu, Singapuru, Francii, Švédsku, Belgii, Švýcarsku a mnoha dalších zemí ročník KPH v Bystřici nad Pernštejnem jehož členkami jsou absolventky ZUŠ v Bystřici n. P., dechové třídy M. Olivové. Všechny hráčky se hudbě věnují profesionálně. Studují, či studovaly Konzervatoř v Brně, GJN v Praze, Ježkovu Konzervatoř v Praze či JAMU v Brně. Jako sólistky koncertně vystupují v ČR i v zahraničí, účastní se mezinárodních soutěží, kde dosahují vynikajících výsledků, jsou členkami různých komorních seskupení či orchestrů. 5. Pondělí 18. ledna malý sál KD SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a operní hosté JIŘÍ JAHODA housle JANA RYŠÁNKOVÁ klavír MIROSLAV ZICH violoncello KSENIA SUPRUNOVICH /Bělorusko/- soprán PAVEL KATSIUSHYN /Bělorusko/ - baryton Svátečně laděný program zaměřený na slavné árie z oper a operet světového repertoáru a virtuózní skladby pro klavírní trio. Moravské klavírní trio se objevuje na naší koncertní scéně od roku 1997, kdy vzniklo z iniciativy členů Státní filharmonie Brno vedoucího skupiny II. houslí Jiřího Jahody a violoncellisty Rudolfa Mrazíka, kteří přizvali ke spolupráci pianistku Janu Ryšánkovou. V roce 1999 usedl k violoncellovému pultu Miroslav Zicha, profesor brněnské konzervatoře a v současné době vedoucí katedry strunných nástrojů JAMU v Brně. Kromě stěžejních skladeb triového repertoáru se soubor věnuje i interpretaci současné tvorby žijících autorů. 6. Čtvrtek 18. února malý sál KD ZAPOMENUTÉ PERLY ČECH A MORAVY PRO ARTE BOHEMICA MICHAELA AMBROSI historická příčná flétna PETRA ŽĎÁRSKÁ - cembalo Michaelu Ambrosi a Petru Žďárskou spojuje nejen nadšení pro objevování hudby, která byla historií zapomenuta, ale také možnosti, které jejich nástroje nabízí. Spojení cembala a flétny má velmi dlouhou a rozmanitou tradici. Michaela Ambrosi začala hrát na flétnu v pěti letech v ZUŠ v Jeseníku. Pokračovala na Pražské konzervatoři u Jana Riedlbaucha. Během tohoto studia získala ocenění v soutěži Carla Ditterse z Dittersdorfu. Je držitelkou Bc. diplomu ve hře na historickou příčnou flétnu na UK v Praze, souběžně odmaturovala na Pražské konzervatoři v oboru zobcová flétna. Tituly Bachelor and Master of Music získala na Královské konzervatoři v Den Haagu. Petra Žďárská je nejúspěšnější českou laureátkou Pražského jara 2012 v oboru cembalo. Nejprve studovala hru na klavír na Konzervatoři v Pardubicích, cembalo vystudovala na HF AMU v Praze. -ambrosi.eu 7. Čtvrtek 10. března malý sál KD HOUSLOVÝ KONCERT BOHUSLAV MATOUŠEK - housle PETR ADAMEC klavírní doprovod Bohuslav Matoušek se narodil v Havlíčkově Brodě. Hře na housle se začal učit v pěti letech u profesora Zdeňka Němce a jeho studentem zůstal až do svých osmnácti let. V celostátní soutěži Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí se stal absolutním vítězem v roce 1962, v roce 1963 a 1966 se stal laureátem soutěže. Jeho dalším úspěchem byla 1. cena v rozhlasové soutěži za interpretaci české soudobé hudby v roce Po maturitě studoval HAMU v Praze. V roce 1969 se poprvé zúčastnil mistrovských kurzů u Arthura Grumiauxe v Curychu. V roce 1970 získal na mezinárodní Houslové soutěži Tibora Vargy v Sionu zvláštní cenu poroty a stipendium, které využil k jednoročnímu studiu v Lucernu. V současnosti se Bohuslav Matoušek věnuje jak dráze sólového a komorního hráče tak i pedagogické činnosti. Vede houslovou třídu na pražské HAMU a na brněnské JAMU. Petr Adamec vystudoval pražskou konzervatoř a následně AMU v Praze. Během studia začal s výukou klavíru na vojenské hudební škole v Roudnici n. L. Od roku 1970 se stal pedagogem na pražské konzervatoři a od roku 1972 vyučuje také na AMU, kde vede Oddělení klavírní spolupráce. Již od konzervatoře spolupracuje s houslistou Bohuslavem Matouškem. 8. Čtvrtek 21. dubna malý sál KD HUMORESKA KRISTINA A MARTIN KASÍKO- VI čtyřruční klavír JAN ŠŤASTNÝ mluvené slovo Pokračování úspěšných Slovanských tanců s četbou z Dvořákovy a Sukovy korespondence. Martin a Kristina Kasíkovi se věnují hře na klavír už od dětství. Oba dva vystudovali konzervatoř v Ostravě a Akademii múzických umění v Praze. Kristina Kasíková pravidelně natáčí pro Český rozhlas a vystupuje jako sólistka v několika komorních souborech. Jan Šťastný se narodil ve Zlíně. Studoval DAMU a od roku 1988 do roku 1992 působil v Národním divadle. Po odchodu z ND se stal členem Divadla na Vinohradech, kde se představil mj. jako Marlow ve hře Král Krysa nebo jako Cassio v Othelovi a v roce 2005 vytvořil postavu Felixe, který bývá nazýván Hamletem XXI. století ve stejnojmenné hře Charlotty Jonesové. Věnuje se rovněž dabingu, kde převážně dabuje amerického herce Antonia Banderase. 4. Pátek 4. prosince velký sál KD WIND ENSEMBLE ANEŽKA ŠEJNOHOVÁ, LADA ČÍŽKOVÁ - flétna TEREZA PODSEDNÍKOVÁ, VEN- DULA KABRDOVÁ - klarinet KRISTÝNA HANUSOVÁ - hoboj VERONIKA ŠERÁ saxofon MARTINA OLIVOVÁ, ROMANA OSTRÝŽOVÁ, PETRA ROTKOV- SKÁ - fagot Komorní soubor dechových nástrojů, SMS PŮJČKA Zašlete: jméno, příjmení a adresu na telefonní číslo strana Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

15 Úterý 15. září velký sál KD KINO ANIMOVANÉ POHÁDKY Dopolední promítání pohádek pro děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut. Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč Středa 16. září malý sál KD TALK SHOW ON & ONA aneb POTKALA JSEM WERICHA Nová talk show bývalé televizní hlasatelky, přední české moderátorky MARIE TOMSOVÉ a showmana, herce a kantora Jiřího WERICHA Petráška. Veselé povídání o životě, lidech, profesi, zážitcích a vzpomínkách Marie Tomsové, která jako televizní hlasatelka měla možnost potkat řadu významných osobností, ale litovala, že se nikdy nepoznala s velkým hercem Janem Werichem. Před časem jí však do života vstoupil jeho objevený syn Jiří WERICH Petrášek, s nímž si padla do oka, a který jako by svému otci z oka vypadl. Začalo přátelství, spolupráce a oba dva zjistili, že mají hodně společného Vstupné: 100 Kč Předprodej: KD Čtvrtek 17. září velký sál KD ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ Lektoři taneční školy STARLET Brno - přihlášky mohou podávat školy i jednotlivci Úterý 22. září velký sál KD DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ZÁŘÍ 2015 Hrají: JANA PAULOVÁ a DAVID SUCHAŘÍPA Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by žili každý na jiné planetě. Ona - renomovaná psycholožka, on - manažér marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: že toho druhého prostě nemůžou vystát. Jenže pod každodenními slovními přestřelkami a dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu odmítají přiznat Nikdo z nás přece nechce zůstat sám a jak známo, protiklady se přitahují. Vstupné: 280 Kč Předprodej: KD Středa 23. září velký sál KD DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED- STAVENÍ O STRAŠNĚ LÍNÉM HONZOVI Uvádí: Divadlo ANDROMEDA Hrají: Andrea Sousedíková a J. Dodo Slávik V českých pohádkách vystupuje mnoho Honzů. Jsou hloupí i chytří, stateční i zbabělí. No a ten náš je líný jako stará čepice. Je tak líný, že za žádných okolností nechce slézt z pece. Přestože mu sudička předpověděla, že zabije draka a dostane princeznu za ženu, nechce se z pece hnout. A tak musí král přitáhnout draka až do chalupy, aby ho Honza zabil. Doba trvání: cca 50 min. Určeno: dětem MŠ a tř. ZŠ Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč Středa 30. září malý sál KD Zahajovací koncert 34. ročníku Kruhu přátel hudby DUO HOSPRENGLICO KATEŘINA ENGLICHOVÁ - KULTURA, INZERCE RŮZNÉ harfa JITKA HOSPROVÁ - viola Kateřina Englichová, významná česká harfenistka vystudovala hru na harfu na Pražské konzervatoři během let V letech získala Fulbrightovo stipendium v USA, které jí umožnilo dále studovat na prestižní hudební škole ve Filadelfii u M. Costellové. V roce 1998 debutovala jako sólistka v newyorské Carnegie Hall. Je vítězka Pro Musicis International Award v New Yorku, vítězka Il Torneo Internazionale di Musica v Itálii, koncertovala v USA, Kanadě, Japonsku, Číně, Německu, Francii, Velké Británii, Itálii, Španělsku, Lucembursku, Belgii, Izraeli aj. Jitka Hosprová, od sedmi let hrála na housle a ve čtrnácti letech se začala věnovat hře na violu. Konzervatoř absolvovala v Plzni, poté vystudovala pražskou HAMU. Už jako studentka na konzervatoři sklízela úspěchy na mezinárodním poli. Získala 1. cenu v mezinárodní violové soutěži O cenu Beethovenova Hradce v kategorii do 18 let. Působila jako koncertní mistryně skupiny viol v mezinárodním orchestru mladých Die Ostereichische Philharmonie. Poté se začala věnovat sólové dráze. Vystupovala nebo vystupuje s komorními soubory Benewitzovo kvarteto, Wihanovo kvarteto, Stamicovo kvarteto, symfonickými nebo komorními orchestry Vídeňský rozhlasový orchestr, France Chamber Orchestra, Pražská komorní filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Moravská filharmonie Olomouc a další. Koncertuje v Evropě i v USA, hraje se špičkovými mezinárodními orchestry a je historicky první českou sólovou violistkou. Generální partner koncertů KPH Rathgeber, k.s. Vstupné: 120 a 70 Kč Předprodej: KD Platí permanentky KPH Připravujeme v říjnu: Zahájení tanečního kurzu pro dospělé - začátečníci Benefiční koncert Bystřické hody Romantická kytara - L. Brabec, koncert KPH Mezinárodní festival outdoorových filmů Jakub Smolík - koncert Změna programu vyhrazena! PRODEJ VSTUPENEK: KD, Luční 764, Bystřice n. P. tel , Po-Čt: /kancelář/, /pokladna/ Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko 15. strana

16 INZERCE, SPORT RŮZNÉ Druhý ročník Bystřické hokejové ligy pomalu klepe na dveře Léto je v plném proudu, ale na bystřickém zimním stadionu se neustále bruslí. Po zdařilém prvním ročníku Bystřické hokejové ligy je na čase připravit ročník druhý. Již teď je do soutěže přihlášeno 11 týmů o 3 více než minulý rok. Pokud chcete svůj tým přihlásit, máte stále možnost. Přihláška musí obsahovat název týmu a kontakt na odpovědnou osobu. Přihlášky posílejte na ovou adresu Hráčka místního šipkového týmu DC Marná snaha Bystřice nad Pernštejnem se ve dnech zúčastnila ME a MS v elektronických šipkách v Chorvatsku v Poreči. Jela tam jako členka národního reprezentačního týmu žen. V letošním roce se současně s ME EDU (European Dart Union) hrálo i MS, jenž pořádá jiná organizace IDF (International Dart Federation) a hraje se na odlišných terčích, které v Čechách neuvidíte. Mají širší pole dablů a triplů, i střed, ovšem odhodová čára je o 7 cm dál než u klasických terčů. I když čeští hráči nemají možnost na těchto terčích hrát, příležitost zahrát si v turnajích MS byla lákavá. Češi postavili jedno smíšené družstvo, jehož členkou byla i Jitka, které získalo vynikající 3. místo v MS družstev za Německem a Ruskem. Mistrovství Evropy obdobně jako mistrovství světa se skládá z hlavních turnajů (Eurocupy, národní družstva, mixy, dvojice, jednotlivci, junioři) a různých doplňkových turnajů. V jednom z nich se Jitka umís- gmail.com. Uzávěrka přihlášek je 11. září Dále oznamujeme, že od měsíce září bude veřejné bruslení každou středu od 15:15 do 16:30 a v neděli od 14:30 do 16:00. Veřejné bruslení s hokejkou bude každé pondělí od 14:45 do 16:15 se začátkem 7. září. Změna termínu vyhrazena. Aktuální rozpis ledové plochy a aktuality sledujte na www. zimakbystrice.cz. Mistrovství v elektronických šipkách v Poreči opět to zacinkalo tila na 5. místě z 55 hráček. Turnaj Eurocupů je soutěž družstev, která mají na soupisce maximálně 2 členy reprezentačních týmů. V tomto turnaji Jitka a její družstvo Made in Czech vybojovalo první místo. Češky předvedly krásné hry a Němkám ve finále nedaly vůbec šanci. Konečně zlato, loni i předloni to bylo místo druhé. V soutěži národních týmů ME se již tolik nedařilo. Po prvním dnu to vypadalo velmi dobře, Češky byly ve finále pravé strany pavouka. Turnaj se ovšem dohrává další den a ten jim nepřál. Po prohře s Němkami prohrály v prodloužení s Ruskami, takže z toho bylo jen 3. místo. Muži vybojovali také 3. místo. V další hlavní soutěži ME, v turnaji dvojic žen, Jitka se spoluhráčkou Andreou Lysovou obsadila 13. místo v konkurenci 72 párů. V turnaji jednotlivců obsadila Jitka 25. místo ze 135 hráček. ME a MS se zúčastnili další dva bystřičtí hráči - Jaroslav Novotný a Václav Stárek, kteří po přechodu do seniorské kategorie teprve získávají cenné zkušenosti a některé jejich výsledky, např. 65. místo Václava a 129. místo Jaroslava v hlavní soutěži ME mužů mezi 299 účastníky nejsou vůbec k zahození. Velké poděkování patří městu Bystřice nad Pernštejnem za finanční příspěvek na krytí nákladů na přípravu a účast na mistrovství a za pozitivní přístup k šipkovému sportu. Ragby v Novém Městě na Moravě Ragby se v Novém Městě pomalu rozbíhá. Je nás již 14. Nábory budou probíhat na školách v průběhu září. Trénujeme na atletickém stadionu v úterý a ve čtvrtek, a to od 17 hodin. Pokud bude mít někdo zájem z Bystřice nebo okolí přijít, bude vítán. Zatím se dělá průzkum, a tak se mohou hlásit muži, ženy, mládež i děti. Mohou se také přihlásit na ovou adresu seznam.cz nebo na tel. čísle nebo na toto 2. číslo pouze pro příjem Chtěl bych sdělit příznivcům ragby, že jeho popularita stoupá. Bude na OH v Riu v příštím roce, kde budou hrát nejen muži, ale i ženy 7 - ragby, ale v měsíci září bude v Anglii Mistrovství světa. ČT1 připravuje přenos 23 utkání, což bude úžasná propagace ragby v České republice. Budu i nadále informovat čtenáře novin Bystřicko. Mít Jiří - trenér CYKLISTICKÁ VYSOČINA OPĚT NAPÍNAVÉ ETAPY NA BYSTŘICKU Zajímavý a hodnotný cyklistický závod se jel v našem kraji již po devatenácté! Letošní ročník odstartoval 6. srpna 2015 okruhy v okolí Přibyslavi. Ze 106 startujících jich bylo v cílové rovince současně s nepatrným náskokem osm, vyhrál Němec Dinkler, před našimi Hačeckým a Boubalem. Dalšího dne se jezdilo kolem Poličky a na prvních místech skončili při hromadném dojezdu 2 Němci, Carstensen a Franz, třetím byl opět příbramský Boubal. Třetí etapa už byla ta naše. V hrozném vedru se jezdilo přes Lísek, Jimramov a Dalečín do Bystřice, celkem čtyřikrát. Ani vedro ani kopce peloton neroztrhaly, takže se do cíle vřítilo naráz 37 jezdců. Na pásce vyhrál Tomáš Medek před Carstensenem a Hačeckým. Poslední etapa se jela 9. srpna o bystřické pouti opět ve výhni, závodníci se rozjeli na malém okruhu kolem Skalského Dvora a zamířili do Štěpánova. Zde je čekalo pět krutých okruhů Už jste to někdy zkoušeli? Přejet na kole přes vodu po lávce, jejíž konstrukce je postavena z nafouknutých duší? V sobotu 18. července si ve Velkém Tresném tento přejezd vyzkoušelo 25 závodníků. Bohužel přejet celou lávku se nikomu nepodařilo, ale legrace byla veliká. Pořadatelé uspořádali pro závodníky i další disciplíny, ve kterých byli úspěšnější. Toto odpoledne provázelo krásné letní počasí, spousta atrakcí pro děti a bohatá tombola. Děkujeme všem závodníkům, divákům a sponzorům. Doufáme, že Tresenská lávka v kopcích do Čtyř Dvorů a sjezdy přes Brťoví do Švařce. Na závěr pak výjezd ze Štěpánova do Bystřice. Ale konečně se podařilo pole roztrhat! Třikrát se o to pokoušeli borci ze Sparty Praha, až z nich byl úspěšný Pavel Stöhr. S ním unikli ještě Rakušan Gaubitzer a Tomáš Kalojíros z Whirlpool- -Author, který v ulicích Bystřice unikl v poslední zatáčce a etapu vyhrál. Těsně před páskou přespurtoval do té doby nestřídající Rakušan Stöhra a zajistil si vítězství v celém závodě. Hlavní pole pak přijelo se ztrátou 27 sekund na vítěze. Závod dokončilo 82 borců. Konečné pořadí závodu: 1. Michael Gaubitzer (Bundesteam, 12:19:19), 2. Jonathan Dinkler (-11 sec), 3. Martin Boubal (-15 sec). V družstvech vyhrál Favorit Brno, před KED Stevens Berlin a AC Sparta Praha. Bodovací soutěž vyhrál Berlíňan Lucas Carstensen a nejlepším vrchařem byl Petr Hampl z Favoritu Brno. Pořadatelé, TJ Slovan a firma Plocek Žďár nad Sázavou, zaslouží samozřejmě pochvalu za perfektní zvládnutí celého podniku. -HJse příští rok opět sejdeme ve stejně hojném počtu. Treseňáci 16. strana Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

17 Vytáhli jsme Ježka z klece! Již tradiční pobytovou akci ve spolupráci s Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem uspořádali lektoři Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou ve dnech června 2015 nedaleko od vesnice Strážek. Lektoři se tento rok tematicky zaměřili na klub Rychlých šípů a rozhodli se s dětmi přijít na kloub Záhadě hlavolamu. Od samého začátku provázel pobyt odkaz Jana Tleskače, hochů z klubu Rychlých šípů a záhadného kostelníka. Prostřednictvím tajemných zpráv, plnění úkolů a především aktivního zapojení do hledání ztraceného hlavolamu dokázali, že rozvaha, klid a soustředění jsou často víc, než by člověk očekával. V průběhu dvou dnů si účastníci vyzkoušeli, jak je možné spolupracovat, řešit hlavolamy, létat s padákem, střílet z luku, přejít Slackline nebo překonat svůj strach při večerní hře. Po nalezení hlavolamu Ježka v kleci se podařilo dokonce několikrát vysvobodit ježka z klece a zase ho vrátit zpět. Zaslouženě tedy každý účastník získal pamětní lístek a poklad, na kterém si všichni moc pochutnali. Letošní akci provázelo proměnlivé počasí, také proto jsme museli nachystaný program přizpůsobovat situaci. Nicméně všichni účastníci odjížděli spokojení. zmínila Stanislava Kubíková, vedoucí Centra prevence, a dodala: Do příštího roku plánujeme pokračovat v naší mnohaleté výborné spolupráci s Městským úřadem v Bystřici n. P. a doufáme, že společně zrealizujeme mnoho dalších zajímavých akcí. Kateřina Sedláková, lektorka primární prevence Nocování ve stacionáři Rosa RŮZNÉ První červencový pátek se v denním stacionáři nesl ve znamení nocování. Všichni účastníci akce se navečer sešli ve stacionáři, aby zde společně strávili noc. Po přípravě míst na spaní se pokračovalo v aktivitách, které byly uskutečněny venku díky pěknému počasí, jež akci přálo. Na zahradě si uživatelé zasoutěžili se zavázanýma očima. Poté společnými silami rozdělali oheň a spolu s pracovníky se usadili na terase, kde opékali špekáčky, hrálo se na kytaru a zpívalo z plna hrdla. Po vydařeném večeru se uživatelé postupně uložili na předem připravené karimatky. Ráno si všichni společnými silami sbalili svoje věci a plni zážitků se rozešli do svých domovů. Tímto se nocování zařadilo mezi další aktivity denního stacionáře Rosa, které se postupně stávají tradicí. SEBEOBRANA Cvičení pro zájemce o bojová umění vhodné pro širokou veřejnost (od 12 let). Nejedná se o výkonnostní sport. Možný je i individuální trénink. Nábor: každou neděli v hod. od Kulturní dům v Bystřici n. P. - vchod zezadu Info: Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko 17. strana

18 MIKROREGION BYSTŘICKO tel.: , VYŠLA NOVÁ BROŽURA CYKLOVÝLETY ZUBŘÍ ZEMÍ MAS Zubří země, o.p.s. vydala novou brožuru Cyklovýlety Novoměstsko, Bystřicko, Nedvědicko. Zdarma bude k dostání pro turisty a ostatní zájemce v TIC, vybraných ubytovacích a stravovacích zařízeních regionu a kanceláři MAS (Příční 405, Bystřice n. P, Nová brožura popisuje zajímavé cyklotrasy Zubří stezky, které jsou doplněny o ubytovací a stravovací zařízení včetně zajímavostí na trase a mapy s vyznačením trasy. Dále obsahuje singletracky v Novém Městě na Moravě, dálkové cyklotrasy a mapu celého regionu. Doufáme, že nová brožura turisty zaujme a pomůže jim při toulkách Zubří zemí. Jarmila Zemanová MAS Zubří země, o.p.s. Rozšíření vodovodního řádu k stavebním parcelám Již v roce 2013 zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemků za účelem vytvoření stavebních parcel. Vzniklo zde 5 stavebních parcel, z nichž jsou tři obsazeny. V letošním roce obec požádala o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 na rozšíření vodovodního řádu k těmto pozemkům. Současně si nechalo vypracovat cenové nabídky na provedení rozšíření. Po obdržení cenových nabídek od různých stavebních firem, které se pohybovaly okolo 300 tisíc Kč, se zastupitelstvo rozhodlo vodovod vybudovat svépomocí. Že to bylo správné rozhodnutí, se ukázalo po dokončení práce. Po vyčíslení všech nákladů jsme proinvestovali částku 180 tisíc Kč, z které bychom po vyúčtování a podpisu smlouvy s Krajem Vysočina měli obdržet 105 tisíc Kč. Poděkování patří všem, kteří se na úspoře téměř 120 tisíc Kč podíleli. OÚ Velké Janovice Jiří Bartoň a Marta Bartoňová, autorská dvojice, která se zabývá především monografiemi obcí, v posledních letech pracovala na obsáhlé publikaci pro starobylý Dalečín nad Vírskou přehradou na řece Svratce. Výsledkem je kniha Dalečín od minulosti k dnešku. Mapuje tři sídelní celky, Dalečín, Hluboké a Veselí, jež dnes tuto obec tvoří. Činí tak čtivě a navíc soustavně v kontextu s krajovým zázemím. Přináší na základě mnohaletého badatelského úsilí četné nové pohledy na celkový vývoj širšího regionu. Srovnává přitom dosavadní literaturu. Po knihách o Sněžném a Věcově a jejich souputnících, po kapitolách v monografiích o Víru a Chudobíně, získávají obyvatelé a přátelé povodí horní Svratky další publikaci, která přibližuje jeho minulost a vývoj a obsahuje mnoho nových poznatků a námětů, často nečekaných. Kniha upoutá také množstvím dokumentárních fotografií a příloh i přitažlivou grafickou úpravou. Vyšla nákladem obce Dalečín, kde byla 26. července 2015 slavnostně pokřtěna. Získat ji lze nejsnadněji na tamním obecním úřadě, viz Jeden z autorů, Jiří Bartoň, se nám vyznal ze svého vztahu k Dalečínu: Dalečín mne vždycky lákal. Mám rád celou Vysočinu, od Podhorácka přes Žďárské vrchy až k Železným horám. Už můj vůbec první dětský Galerie Na bahnech ve Víru a autorka Eva Londinová si vás dovolují pozvat na výstavu obrazů Novinka v regionální literatuře pohled rodičům ze školního výletu prozrazoval zájem, i když obsahoval zklamání: Oznamuji Vám, že na Pernštejně brnění není. Ze stěn hradní knihovny totiž zmizely postavy ve zbroji. Laskavým podněcovatelem dětského zájmu o poutavý kraj povodí Svratky byl doubravnický Leopold Mazáč, pamatuji bystřického muzejníka Procházku a mnoho dalších. Je to kraj předků a dětství otce. Ten jako mladík nastoupil do bystřické pošty na,místo pod penzí, vysněné jeho rodiči, ale omezení hospodářské krize ho vyválo z kraje. Na Horách, jak jim otec vždycky tradičně říkal, je spousta poutavých míst. Poznával jsem je vytrvale in natura zde i v archivech a sbírkách, sám i s manželkou Martou, rodově spjatou s místy, kde kdysi žila poustevnice Anna Pammrová. Jsem rád, že jsme poznatky, obrázky i fotografie již "Barevné zasnění" Výstava je k vidění v prostorách Galerie Na bahnech ve Víru Výstava potrvá do 5. září 2015 Otevřeno Po - Pá hodin, So - Ne hodin Srdečně zvou autorka výstavy a Galerie Na Bahnech Městys Štěpánov nad Svratkou vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru pro podnikání Penzion Hodůnka ve Štěpánově nad Svratkou (Štěpánov nad Svratkou č. p. 26, ) Smlouva o pronájmu nebytových prostor pro podnikání bude sjednána na dobu určitou v trvání pě let od do Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, zajištěné pro jejímu otevření a označené v levém horním rohu heslem: Neotvírat Výběrové řízení na pronájem penzionu Hodůnka ve Štěpánově nad Svratkou na adresu Městys Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 23, Lhůta pro doručení nabídek končí dne: v hodin Náležitos nabídky: 1) Podnikatelský záměr 2) Doklad prokazující oprávnění k provozování hos nské činnos - Živnostenský list - kopie 3) Čestné prohlášení o bezdlužnos 4) Výpis z rejstříku trestů 5) Doložení dosavadní praxe v oboru, reference Výběrové řízení s osobní prezentací podnikatelského záměru se uskuteční v 16 hodin v zasedací místnos Úřadu městyse ve Štěpánově n. Svratkou. Více informací na elektronické a úřední desce ÚM Štěpánov nad Svratkou - mohli proměnit do některých článků, do kapitol v šíře pojatých publikacích i do několika knih. Dalečín a okolí provází zvláštní fluidum hned několika tajemství. Snad se je podařilo do knihy Dalečín od minulosti k dnešku vložit a připoutají zájem. To místo zasluhuje velkou pozornost a tiché soustředěné vnímání tamního génia loci. Kniha je v prodeji v Informačním centru v Bystřice n. P. za 330 Kč. Foto: Jiří Zelenka 18. strana Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

19 I v Písečném za méně peněz více muziky Každý z nás se více či méně často vrací domů potmě, přičemž na cestu nám může svítit leccos. Rostoucí účty za provozní náklady ve veřejném osvětlení jsou problémem pro drtivou většinu obcí. Za posledních deset let vzrostla sazba ceny elektrické energie pro veřejné osvětlení na dvojnásobek, a tak snahou každé obce je tyto náklady maximálně snížit. Obce to řeší zpravidla tím, že omezují služby veřejného osvětlení jeho vypínáním v nočních hodinách prostřednictvím předvolby na spínacích hodinách, čímž je obec celonočně bez veřejného osvětlení. Řadu let takto používaná úsporná opatření jsou v Písečném minulostí. Zastupitelstvo obce v nedávné době řešilo otázku energetické náročnosti a úspor veřejného osvětlení s dlouhodobou vizí a investovat tak, aby služba veřejného osvětlení mohla být provozována celonočně a přitom pracovala energeticky úsporně a řádně plnila svoji funkci. Stejně jako ve většině měst a na vesnicích, byly i v Písečném výbojkové, energeticky náročné lampy nahrazeny úspornými LED svítilnami. Pryč jsou doby, kdy zastaralá svítidla byla v rámci úsporných opatření v nočních Letní kino ve Věžné O víkendu na přelomu prázdnin zavítalo do Věžné putovní letní kino Mikroregionu Bystřicko. I když už se nejednalo o žhavou novinku jako loni, byl zájem diváků velký. Páteční letní komedii Zdeňka Trošky Babovřesky 3 zhlédlo 40 diváků. Největší úspěch měl film pro děti Já, padouch 2, na který přišlo 60 diváků. V neděli pak na další komedii 10 pravidel jak sbalit holku dorazilo 40 diváků. Děkujeme Mikroregionu Bystřicko za zpestření léta a už teď se těšíme na další ročník. Jana Vrbková hodinách vypínána a vesnice se tak v této době ponořila do hluboké tmy. Dnes, v kteroukoliv noční hodinu, mohou občané projít obcí Písečné bez jakýchkoliv obav a pocitu strachu, aniž by používali vlastní svítidlo. Investici vloženou obcí do veřejného osvětlení zrealizovaly na základě výběrového řízení firmy Empesort s.r.o. a Empemont s.r.o. Valašské Meziříčí. Předběžná měření ukázala, že nová, moderní EKO-LED svítidla uspoří náklady na energii, údržbu a servis veřejného osvětlení ve výši 40 až 60 %. Současně s veřejným osvětlením byla touto firmou provedena i výměna obecního, dříve problematicky fungujícího, drátového rozhlasu za bezdrátový, přičemž na tuto akci byla obcí použita dotace z Programu obnovy vesnice Vysočiny. Díky tříletému bezúročnému úvěru poskytnutého firmami realizujícími výše uvedené projekty, si obec mohla dovolit nainstalovat i radary, které napomohly výraznou měrou snížit rychlost projíždějících vozidel a nebezpečí případných nehod. Nezbývá než si přát, aby uvedené dlouhou řadu let sloužilo ke spokojenosti občanů Písečného. DR Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Město Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko vypisují v roce 2015 již osmý ročník dětské umělecké soutěže, která má opět výtvarnou i literární část. Námět pro dětskou tvorbu vychází tentokrát z Mezinárodního roku světla, který OSN vypsalo právě pro letošní rok. Jde o široké téma postavené jak na historických skutečnostech, tak na nových technologiích vycházejících z využití světla. Námět je stejný jak pro literární, tak pro výtvarnou část soutěže a pro všechny 3 věkové kategorie (6-10, 11-14, roků). Naše MIKROREGION INZERCE Vyhlašujeme novou dětskou soutěž Světlo pro život dětská umělecká soutěž je součástí oficiálního celostátního programu k Roku světla. Termín pro předání na kontaktní místo je do Bližší podmínky soutěže včetně materiálu rekapitulujícího možnosti pojetí námětu budou zveřejněny na internetových stránkách Ze soutěžních prací bude uspořádána výstava. O výsledcích soutěže Vás budeme informovat na webu a v novinách Bystřicko č. 10/2015. Zveme Vás co nejsrdečněji k účasti! Kontaktní místo: Kancelář Mikroregionu Bystřicko, Příční 405 (za budovou MěÚ Bystřice nad Pernštejnem), Bystřice nad Pernštejnem telefon: , Jarmila Zemanová Turnaj ve stolním tenise V letošním roce pořádala obec Věžná již 2. ročník turnaje ve stolním tenise pro všechny kategorie. Zájem z řad soutěžících byl obrovský, a tak jsme začínali hned v osm hodin ráno na třech stolech muži si užívali žhavého slunce na venkovním stole, ženy a děti daly přednost hře v sále kulturního domu. Turnaje se zúčastnilo 6 dětí, 12 mužů a 12 žen. V kategorii dětí zvítězil Šimon Kroupa, na 2. místě byla Markéta Kaštylová a bronzovou medaili získala Monika Pokorná. Mezi muži se nejlépe umístili Ondřej Kroupa, Pavel Pokorný a Petr Pokorný. Nejlepšími ženskými hráčkami byly Lucie Hrubá - Dvořáková, Milada Tomášková a Veronika Vrbková. Po 10 hodinách tvrdých bojů obdrželi všichni účastníci drobné ceny, a ti, kdo měli dostatek sil, se sešli k osvěžení v Roženském koupališti. Nejodolnější jedinci pak vydrželi ještě posezení u harmoniky do pozdních nočních hodin. Protože se celý turnaj nadmíru vydařil, začali jsme uvažovat, že bychom ho mohli letos ještě jednou zopakovat. Co třeba o vánočních prázdninách? Jen budeme muset požádat sousední Rožnou, aby nám vysekali díru v ledu na koupališti, abychom se měli kde osvěžit. Jana Vrbková 19. strana

20 INZERCE STAVBY HES s.r.o. gsm: KOUPELNY NA KLÍČ Kamenný a mramorový koberec PIEDRA v ceně již od 275 Kč/m 2, vč. DPH (kompletní sada). Více jak 150 barevných odstínů přírodního kameniva Koberec PIEDRA je praktická litá dlažba ze směsy jemných přírodních oblázků a speciálního pojiva. Jedná se o univerzální finální povrch, který se aplikuje na nejrůznější typy venkovních a vnitřních ploch a podlah. Chcete rekonstruovat nebo stavět novou koupelnu? Nemáte čas na veškeré zařizování? Zajistíme celý proces, aniž byste se museli jakkoli účastnit, jen pokud sami nechcete. Pomůžeme Vám vymyslet celé řešení, tak aby nejlépe odpovídalo Vašim potřebám. Zajistíme rychlou a profesionální realizaci. Zařídíme 3D grafický návrh Vaší koupelny zcela zdarma! naše realizace: PRODEJNA / VZORKOVNA: BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BRNO Stavby HES s.r.o., Zahradní 13, Bystřice n. P. Jana Babáka 11, Brno - Královo Pole Tel: , mail: Tel , mail: výhodné LETNÍ SLEVY PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE 1 Stavební hloubka 82 mm. 2 Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, profil třídy A. 3 Tři těsnění ochrání před chladem. 4 Uzavřená výztuha v rámu. 5 Možnost okapnice na křídle. 6 Dvojsklo či trojsklo Ug až 0,5 W/(m 2 K). 7 Podkladní profil s izolační vložkou ve dvou komorách. 6 Komfort Německý 7-komorový profilový systém VEKA SOFTLINE 82 MD Dokonalé tepelně-izolační vlastnosti Uw až 0,76 W/(m 2 K) český výrobek 5 OKNA BYSTŘICE, s.r.o. Kostelní 91 (vedle knihovny) Bystřice nad Pernštejnem tel.: mobil: Po Pá: 8 12, hodin OKNO BUDOUCNOSTI ZA PŘÍZNIVOU CENU BONUS 20 % Při předložení tohoto letáku Noviny Bystřicko - Vydává: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, Redakce novin: Odbor správní a školství MěÚ Bystřice n. P., Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 1. Kontakt - tel.: /8, Inzerce: tel.: , Za obsah příspěvků a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Registrováno MK ČR E Tiskne tiskárna UNIPRESS Žďár n. Sáz., ul. Jamská 2364/57. Vychází v nákladu: ks. ZDARMA.

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, tradice Otických zelných slavností, založená v roce 2011, se u Vás i návštěvníků setkala s velkým ohlasem a byla přijata. Rok 2013 je pro naši obec úspěšným

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Školní časopis, 2015/2016 LÉTO TAK, DĚCKA, PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ. PĚKNĚ SI ODPOČIŇTE A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. TŘI, DVA, JEDNA, START. 1 Obsah Pozvánka na rozloučení

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky.

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky. Letní aktivity na Miladě Kdy a kde? termín: 8. - 12. července příchod: 8-9 h, Milady Horákové 1; od 9 h denní program návrat: 15-16 h, Milady Horákové 1 O co jde? Letní aktivity na Miladě jsou pokračováním

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Otické zelné slavnosti v roce 2011 se setkali s velkým ohlasem. Pozitivně jste přijali konání akce nejen Vy, ale též hosté, které jste si pozvali nebo přijeli

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Schválené individuální dotace na r. 2017

Schválené individuální dotace na r. 2017 Schválené individuální Oblast kulturní a sportovní Údaje v Kč Střední odborné učiliště Blatná (1 žádost) Jízda zručnosti traktorem a vlekem - 7 000 Kč. Májový den se SOU Blatná - 6 000 Kč 13 000 Spolek

Více