UŽIVATELSKÝ MANUÁL. El Speedo oficiální prodejce Digifly v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.digifly.com. El Speedo oficiální prodejce Digifly v ČR www.elspeedo.cz"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL wwwdigiflycom

2 GRATULUJEME Děkujeme, že jste si vybrali Digifly! Zakoupili jste si přístroj nabitý špičkovými technologiemi vyvinutý speciálně pro volné létání Množství funkcí a letových údajů, které poskytuje, z něho dělají efektivní palubní počítač Používání tohto přístroje vám usnadní létání z hlediska výkonu i bezpečnosti To vám umožní zlepšit pilotní techniky a zrychlí vaše rozhodování díky komplexním informacím poskytovaných přístrojem Další výhodou je možnost později stáhnout a analyzovat vaše data o letu Naši designéři předvídají budoucí vývoj softwaru, takže software do srdce tohoto přístroje si můžete kdykoli stáhnout z internetu a aktualizovat pomocí volitelného Digifly PC kabelu MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA DIGIFLY Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Digifly, který byl navržen a vyroben tak, aby splňoval nejvyšší standardy kvality Digifly zaručuje, že tento výrobek bude fungovat bez vady materiálu a provedení po dobu 3 let od data nákupu Tato záruka platí za předpokladu, že s výrobkem bylo řádně manipulováno v souladu s jeho zamýšleným použitím dle návodu k obsluze a na základě předložení originálu faktury nebo pokladní stvrzenky, s uvedením data nákupu, jména prodejce, modelu a sériového čísla přístroje Zákazník je však zodpovědný za veškeré náklady na dopravu Jednotka musí být k transportu bezpečně zabalena Záruka Digifly nemusí platit, pokud: - dokumenty byly zfalšovány nebo jsou nečitelné, - opravy, úpravy a změny výrobku byly provedeny neoprávněnou osobou nebo firmou, - poškození je způsobeno nehodou, včetně, ale ne pouze, bleskem, vodou nebo ohněm, zneužitím nebo nedbalostí Digifly nenese žádnou odpovědnost za zvláštní, náhodné, trestní nebo následné škody, způsobené užitím přístroje nebo strátou kontroly nad ním Pokud váš Digifly výrobek nefunguje správně nebo je vadný, obraťte se na svého prodejce Digifly Aby se předešlo zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám pečlivě si návod přečíst před kontaktováním svého prodejce Digifly Europe srl Via Stradelli Guelfi Bologna Italia Tel , Internet: wwwdigiflycom,

3 ZAČÍNÁME SCHÉMA ZDÍŘEK BATERIE V Archimede a Archimede Plus je osazen jeden 1,5 V AA článek Ten je možno vyměnit za nový 1,5 V AA článek, když pomocí plochého šroubováku otevřete kryt baterie na zadní straně přístroje Dobíjecí článek je rovněž možno použít, ale nedoporučuje se to, kvůli znatelnému samovybíjecímu efektu (po 2 měsících jsou dobíjecí baterie takřka vybité a nepoužitelné i při vypnutém zařízení) Pokud použijete dobíjecí baterie, je potřeba je dobíjet vně přístroje přístroj nefunguje jako dobíječka Životnost jednorázové 1,5 V AA baterie je asi 200 hodin NORMÁLNÍ A DLOUHÝ STISK KLÁVES Dostupnost různých funkcí vašeho přístroje závisí na různých časech přidržení stisknuté klávesy Normální stisk je kratší než 1 vteřina Dlouhý stisk vyžaduje přidržení klávesy aspoň 2 vteřiny Pokud není uvedeno jinak, myslí se v návodu stisknutí jako normální stisk (méně než 1 vteřina) ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ Pro zapnutí přístroje přidržte klávesu aspoň 4 vteřiny Pro vypnutí přístroje přidržte klávesu aspoň 4 vteřiny Po vypnutí vašeho přístroje Digifly musíte počkat aspoň 5 vteřin, než bude možné přístroj znovu zapnout To zamezuje nechtěným operacím například při transportu přístroje v batohu Po zapnutí přístroje se na displeji krátce zobrazí informace o modelu, jménu pilota (pokud je nastaveno), výrobním číslu variometru, verzi software, datu a stavu baterie

4 NASTAVENÍ KONTRASTU DISPLEJE Kontrast LCD displeje přístroje Digifly lze upravit tak, aby vyhovoval okolním světelným podmínkám Chcete-li změnit kontrast displeje, přejděte na MAIN SETUP CTR, stiskněte klávesu (funkce "EDIT"), přejděte do režimu úprav a pak pomocí kláves nahoru/dolů zvýšíte nebo snížíte kontrast displeje Potvrďte stisknutím klávesy (funkce SAV ), nebo režim úprav opustíte bez uložení stisknutím klávesy (funkce ESC ) MENU Pro vstup do MENU stiskněte klávesu (funkce MEN ) K návratu na hlavní displej přístroje stiskněte klávesu (funkce ESC ) Na stránce MENU se pohybujte a pod-menu vyberte pomocí kláves nahoru/dolů Do pod-menu vstoupíte stisknutím klávesy (funkce ENT ) Hodnoty vybraného parametru změníte pomocí kláves nahoru/dolů a potvrdíte stisknutím klávesy (funkce SAV ), nebo pod-menu opustíte bez uložení stisknutím klávesy (funkce ESC ) NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Pro nastavení vašeho přístroje Digifly upravením parametrů uvedených v následujících kapitolách přejděte na stránku MENU stisknutím klávesy (funkce MEN ) V přístroji Digifly jsou menu nastavení dvě: Hlavní menu nastavení M AIN SETUP a Pokročilé menu nastavení ADVANCED SETUP (pouze v Archimede Plus) Pomocí kláves nahoru/dolů vyberte hlavní ( MAIN ) nebo pokročilé ( ADVANCED ) menu a výběr potvrďte klávesou (funkce ENT ) Nyní vidíte seznam parametrů, které můžete v hlavním ( MAIN ) nebo pokročilém ( ADVANCED - pouze v Archimede Plus) menu nastavovat Parametr, který chcete změnit, vyberete pomocí kláves nahoru/dolů a potvrdíte klávesou (funkce EDIT ), čímž vstoupíte do režimu nastavení Hodnoty parametru nastavíte pomocí kláves nahoru/dolů a potvrdíte klávesou (funkce SAV ) nebo opustíte parametr bez uložení stisknutím klávesy (funkce ESC )

5 Pro návrat na hlavní displej přístroje stiskněte klávesu (funkce ESC ) NÁPOVĚDA V RŮZNÝCH JAZYCÍCH Pro usnandnění práce vám přístroje Digily nabízí nápovědu v několika jazycích Pro změnu jazyka nápovědy jděte do MAIN SETUP LANG a vyberte si jazyk, který vám vyhovuje OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ Pro obnove základního nastavení parametrů tak, jak byly nastaveny ve výrobně, stikněte a držte klávesu při zapínání přístroje tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví zpráva FACTORY SET? Tovární nastavení potvrdíte stisknutím klávesy (funkce YES ) nebo odmítnete stisknutím klávesy (funkce NO ) Po výběru YES se objeví potvrzující zpráva SETUP RESET

6 RYCHLÍ PRŮVODCI ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA

7 ROZŠIŘENÁ OBRAZOVKA

8 OBRAZOVKA PLUS (pouze v Archimede Plus)

9 DISPLEJ HLAVNÍ OBRAZOVKY DISPLEJE Archimede Plus má tři a Archimede má dvě hlavní obrazovky: Základní obrazovka, Rozšířená obrazovka a Obrazovka Plus K přepínání mezi obrazovkami slouží klávesa ZÁKLADNÍ FUNKCE VÝŠKOMĚR Archimede a Archimede Plus mají tři samostatné výškoměry: - A1: Barometrický výškoměr A1 - A2: Barometrický výškoměr A2 - A3: Barometrický výškoměr A3 Výškoměry mohou ukazovat údaje v metrech (mt) nebo stopách (ft) Pro změnu jednotkové soustavy jděte do MAIN SETUP U-AL a nastavte MT (pro metrickou soustavu) nebo FT (pro imperiální soustavu) BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR A1 Výškoměr A1 je hlavní barometrický výškoměr BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR A2 Barometrický výškoměr A2 je pro zvláštní použití K vynulování výškoměru A2 dlouze stiskněte klávesu Pro přepnutí mezi výškoměry A2 a A3 krátce stiskněte klávesu

10 BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR A3 V přístroji Archimede je výškoměr A3 pro zvláštní užití a nuluje se dlouhým stisknutím klávesy V přístroji Archimede Plus se výškoměr A3 nuluje automaticky při nalezení stoupání K identifikaci stoupání jsou v přístroji Archimede Plus dva nastavitelné parametry: vertikální rychlost (vário) a čas, po který je tato vertikální rychlost detekována Pro nastavení těchto parametrů identifikace stoupání jděte do ADVANCED SETUP THEV pro nastavení vertikální rychlosti a ADVANCED SETUP THET pro nastavení času po který se má daná vertikální rychlost detekovat Pro přepnutí mezi výškoměry A2 a A3 krátce stiskněte klávesu NASTAVENÍVÝŠKOMĚRŮ A1 A2 a A3 V MENU přejděte do pod-menu ALTIM a vyberte výškoměr (A1, A2, A3), který chcete nastaveit pomocí kláves nahoru/dolů Stiskněte klávesu (funkce EDIT ) pro vstup do editačního režimu Pomocí kláves nahoru/dolů nastavte požadovanou hodnotu a potvrďte klávesou (funkce SAVE ), nebo režim nastavení opusťte bez uložení stisknutím klávesy (funkce ESC ) Chcete-li nastavit výškoměry A1, A2 a A3 na standardní tlak QNH (1013,25 hpa), jděte v MENU do pod-menu ALTIM Tam pomocí kláves nahoru/dolů vyberte výškoměr (A1, A2 nebo A3), který chcete nastaveit a dlouze stiskněte centrální klávesu Přístroj si vyžádá potvrzení stisknutím klávesy (funkce YES ) Odmítnete stisknutím klávesy (funkce NO ) V přístroji Archimede Plus nemůže být výškoměr A3 ručně nastaven, neboť je automaticky nulován při nalezení stoupání DISPLEJ GRAFICKÉHO VÝŠKOMĚRU Tento displej (zvýrazněný na obrázku červeně) zobrazuje aktuální graf průběhu výšky v závislosti na času Během letu se s časem posouvá, takže zobrazuje vždy aktuální data za poslední (nastavitelný) časový interval Pomůže vám zjistit, jak efektivně využíváte stoupání a je zvlášť užitečný ve slabých podmínkách Rozsah časového intervalu a výškového úseku grafického výškoměru nastavíte přes MAIN SETUP BARX a BARY Pro přepnutí z grafického výškoměru na displej středění stoupání stiskněte klávesu (pouze v přístroji Archimede Plus)

11 VARIOMETER SUPERRYCHLÉ INTELLIVARIO Intellivario je revoluční kybernetický systém firmy Digifly, který aplikuje na všechny měřené veličiny zvlášť navržené inteligentní digitální filtry Údaje přístrojem zobrazované jsou tak prosté všech chyb, které mohou být způsobené rádiovým nebo elektromagnetickým rušením Přístroj je osazen velmi rychlým tlakovým senzorem a výkonnými vyhodnocovacími obvody, které umožňují poskytovat přesná a rychlá data (aktualizovaná 20 krát za vteřinu) REAKČNÍ ČAS VARIOMETRU Reakční čas variometru si můžete nastavit v MAIN SETUP RVAR Přednastavená hodnota je 0,4 s Nastavením nižší hodnoty se reakce variometru zrychlí, vyšší hodnota reakční čas variometru utlumí ANALOGOVÝ VARIOMETR Sloupec v levé části displeje ukazuje hodnoty analogového (grafického) variometru Aktuální okamžité hodnoty rychlosti stoupání nebo klesání jsou zobrazeny tmavým sloupcem na pozadí číselné stupnice Rozsah číselné stupnice analogového variometru můžete nastavit v MAIN SETUP FS_V ve třech stupních: LOW (-1 m/s až 1 m/s), MED (-6 m/s až 6 m/s) a HIGH (-12 m/s až 12 m/s) INTEGROVANÝ (= ZPRŮMĚROVANÝ) VARIOMETR Zvýrazněný digitální ukazatel rychlosti stoupání nebo klesání uprostřed obrazovky má nastavitelný časový interval, za který se naměřené hodnoty průměrují Tento interval můžete nastavit v parametru MAIN SETUP INTE v rozmezí 0 až 60 vteřin Nastavením 0 bude digitální ukazatel zobrazovat okamžitá data variometru Nastavením delšího intervalu získáte informaci o úspěšnosti, s jakou využíváte stoupání je-li hodnota kladná, přestože se vám zdá stoupání nevyužitelné, vyplatí se pokračovat v něm, je-li hodnota záporná, přestože jste si mysleli, že máte dobré stoupání, bude lepší letět to zkusit jinam AKUSTICKÝ VARIOMETR Akustický variometr interpretuje aktuální okamžité hodnoty o rychlosti stoupání nebo klesání prostřednictvím modulovaného tónu Hlasitost tónu je možno nastavit na vysokou nebo nízkou stisknutím klávesy Aktuální úroveň hlastitosti se zobrazuje na displeji dole symboly pro vysokou hlasitost a pro nízkou Zvuk můžete úplně vypnout dlouhým stisknutím klávesy Na displeji se objeví symbol Nastavení prahové hodnoty rychlosti stoupání pro akustický variometr provedete v MAIN SETUP VUP a pro klesání v MAIN SETUP VDN Parametrem MAIN SETUP TONE si můžete nastavit jednu ze tří různých výšek a progresivit modulace tónu akustického variometru

12 SIMULÁTOR VARIOMETRU Simulátor variometru se hodí ke zjištění nastavení akustiky bez nutnosti zkoušet to za letu Parametr MAIN SETUP SIMV nastavte na ON a po opuštění menu můžete ručně nastavovat hodnty rychlosti stoupání nebo klesání pomocí kláves nahoru/dolů Režim simulátoru opustíte opětovným nastavením parametru MAIN SETUP SIMV na OFF Simulátor se vždy vypne s vypnutím přístroje VZDUŠNÁ RYCHLOST (pouze s volitelnou rychlostní sondou) Rychlost letu kluzáku vzhledem ke vzduchové mase, ve které se pohybuje může být zobrazena pouze s připojenou volitelnou rychlostní sondou do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pro zobrazení rychlosti stiskněte klávesu Vzdušná rychlost se zobrazuje v metrických (km/h) nebo imperiálních (Mph) jednotkách Ty nastavíte v parametru MAIN SETUP U-SP V přístroji Archimede Plus se vlevo vedle rychlosti zobrazuje i klouzavý poměr - effist ALARM PŘETAŽENÍ (PÁDOVÉ RYCHLOSTI) Funkci Alarm pádové rychlosti ( stall alarm ) můžete využít pouze s připojenou volitelnou rychlostní sondou do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Funkci zapnete nastavením parametru MAIN SETUP STAL na hodnotu větší než 0 Alarm přetažení se automaticky vypne, pokud vzdušná rychlost klesne pod 5 km/h KALIBRACE VZDUŠNÉ RYCHLOSTI Pokud rychlostní sonda ukazuje nepřesné údaje, můžete ji kalibrovat prostřednictvím parametru MAIN SETUP KIAS Nastavení se provádí v procentech, kdy 100 % znamená žádnou kalibraci TEPLOTA Přístroje Digifly umí zobrazovat okolní teplotu v metrických ( C) nebo imperiálních ( F) jednotkách Ty nastavíte v MAIN SETUP U-TE Vyberte CEL pro C nebo FAR pro F Pro zobrazení teploty stiskněte klávesu Teploměr je možné kalibrovat v parametru MAIN SETUP KTMP BAROMETR Barometr zobrazíte stisknutím klávesy Barometr je možné kalibrovat v parametru MAIN SETUP KBAR)

13 HODINY / STOPKY Přístroj může zobrazovat hodiny a časovač stopky Pro zobrazení hodin stiskněte klávesu Pro zobrazení stopek stiskněte Stopoky vynulujete dlouhým stisknutím Hodiny nastavíte v MAIN SETUP HOUR (hodina), MAIN SETUP MIN (minuta), MAIN SETUP DAY (datum - den), MAIN SETUP MONT (datum - měsíc), MAIN SETUP YEAR (datum rok) JMÉNO PILOTA Nastavte si do přístroje své jméno v MAIN SETUP PILO ÚDAJE O KLUZÁKU (pouze v Archimede Plus) Nastavte si v přístroji jméno (MAIN SETUP GID) a značku (MAIN SETUP GTYP) svého kluzáku

14 POKROČILÉ FUNKCE KOMPENZACE KNIPL-TERMIKY Při přibrzdění se část přebytečné kinetické energie kluzáku promění ve stoupání Nekompenzované vário vyhodnotí toto dočasné stoupání jako stoupavý proud Vlétnete-li do stoupavého proudu, změnou úhlu náběhu dojde k přibrzdění kluzáku a znovu bude část stoupání zapříčiněna přebytkem kinetické energie při zpomalování Kompenzací eliminujete tuto složku stoupání způsobenou změnou rychlosti, což vám umožní najít skutečné stoupání K tomu přístroj potřebuje mít připojenou volitelnou rychlostní sondu, aby měl přesnou informaci o změně rychlosti letu Vyhledání správné hodnoty se nejlépe provádí v klidném ovzduší (ranní nebo večerní slet) postupným zvýšením cifry parametru MAIN SETUP TEC a následným přibržděním z ustálené rychlosti, a to postupně tolikrát, až vario přestane reagovat na stoupání, vynucené zpomalením letu DISPLEJ STŘEDĚNÍ STOUPÁNÍ (pouze v Archimede Plus) Tento graf ukazuje závislost rychlosti stoupání na běžícím čase Pomáhá vám se zjišťováním, jak široký je stoupák a jak daleko (dlouho) letíte pryč od nejlepšího stoupání Je užitečný především ve slabých termických podmínkách Přepnutí mezi displejem grafického výškoměru a displejem středění stoupání se provádí krátkým stisknutímklávesy Rozsah časového intervalu displeje středění stoupání nastavíte přes MAIN SETUP BARX Rozsah svislé osy - variometru displeje středění stoupání nastavíte přes MAIN SETUP FS_V

15 INDIKÁTOR VÝKONU KLOUZAVÝ POMĚR (pouze v Archimede Plus) Pro zobrazení indikátoru výkonu musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Indikátor výkonu ukazuje aktuální klouzavý poměr vašeho kluzáku vzhledem ke vzduchové mase, ve které se pohybuje Číselná hodnota se zobrazuje vlevo vedle ukazatele vzdušné rychlosti s popiskem effist dole Pokud vzdušná rychlost kluzáku klesne pod 5 Km/h, indikátor výkonu ukazuje - -- Časový interval, po který se počítá průměr klouzavého poměru můžete nastavit v ADVANCED SETUP EFF Pro zobrazení dvojitého ukazatele výkonu a vzdušné rychlosti stiskněte klávesu POLÁRA (pouze v Archimede Plus) Pro využití poláry musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Polára (na obrázku vytištěna tučně) vyjadřuje závislost vertikální rychlosti (opadání) kluzáku na horizontální ( dopředné ) rychlosti Pádovou rychlost (bod přetažení) ukazuje na obrázku bod S, maximální rychlost kluzáku ukazuje bod T V grafu rovněž vidíte zaznačené tři páry souvisejících hodnot rychlostí a opadání Bod A na vrcholu křivky ukazuje, kdy má kluzák nejmenší opadání (Opadání A) Rychlost va je tedy rychlost, při které je dosaženo nejmenšího opadání Klouzavý poměr (výkon) kluzáku je poměr mezi horizontální rychlostí a vertikální rychlostí (rychlostí opadání) Chcete-li najít nejlepší klouzavý poměr pomocí grafu, veďte z počátku grafu (bod O) přímku, která je tečnou křivky Rychlost, kterou je třeba letět pro dasažení nejlepšího klouzavého poměru odečteme od bodu (bod B), ve ktrém se přímka křivky dotýká, tedy rychlost vb Ve vašem přístroji si můžete uložit data tří různých polár prostřednictvím parametrů ADVANCED SETUP PX-A/B/C (X udává pořadové číslo poláry) Poláru, kterou chcete aktuálně používat vyberte v parametru ADVANCED SETUP POLA Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte V přístroji jsou přednastaveny 3 poláry, 2 pro závěsné klizáky, 1 pro padákový kluzákthere are three polars preloaded, (2 for hang gliders and 1 for a paraglider) Tyto přednastavené poláry uvidíte, případně své vlastní přepočítáte v Digifly Excel programu, který je dostupný na webu výrobce (wwwdigiflycom) Doporučujeme vám zadat vaše vlastní data o poláře, která nejlépe odpovídá charakteristikám vašeho kluzáku

16 OPTIMÁLNÍ RYCHLOST LETU ( SPEED TO FLY, pouze v Archimede Plus) Pro využití optimální rychlosti letu musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Funkce otimální rychlost letu zobrazuje rychlost, jakou je třeba letět, ayby kluzák letěl s nejlepšík klouzavým poměrem Tato hodnota závisí na charakteristikách vašeho kluzáku a zároveň na horizontální i vertikální rychlosti vzduchové masy, ve které se kluzák pohybuje Za bezvětří je optimální rychlost shodná s rychlostí (vb) v bodě nejlepšího klouzání (bod B) Z obrázku je zřejmé, že v různých podmínkách stoupání nebo klesání bude optimální rychlost také různá Za letu proti větru nebo v klesání se bod ideálního klouzání posune na poláře dopředu (v modelovém příkladě bod D) a otimální rychlost se zvýší (vd) Při letu po větru nebo ve stoupání se bod ideálního klouzání bude posouvat na poláře dozadu a bude lepší přibrzdit Optimální rychlostí poletíte, pokud budou na displeji oba McCready ukazatelé ve stejné pozici

17 McCREADY (pouze v Archimede Plus) Pro využití McCready funkcí musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Hodnota McCready je průměrná rychlost stoupání za posledních 10 minut Tento průměrovací interval je možno nastavit v parametru ADVANCED SETUP MCRA McCREADY EKVIVALENT (Archimede Plus only) Pro využití McCready funkcí musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Tento indikátor ukazuje protihodnotu McCready hodnoty, při čemž vychází z aktuální vzdušné rychlosti jako rychlosti optimální Indikátor McCready ekvivalent je jakoby zpětný kalkulátor optimální rychlosti Ukazuje, že pokud letíte aktuální vzdušnou rychlostí, domníváte se, že průměrná rychlost stoupání během tohoto letu je taková, jakou ukazuje symbol McCredy ekvivalentu Nastavení průměru McCready ekvivalentu provedete v parametru ADVANCED SETUP MCRE NETTO VARIOMETR (pouze v Archimede Plus) Pro využití funkcí Netto variometru musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Netto variometr ukazuje vertikální rychlost stoupající nebo klesající vzduchové masy ve které se kluzák pohybuje Je zobrazen čenými symboly na světlém pozadí (což ho odlišuje od standardního digitálního variometru, který je zobrazen v kontrastních barvách) Pro používání této funkce také musíte nastavit poláru svého kluzáku DETEKTOR STOUPÁNÍ (pouze v Archimede Plus) Pro využití funkcí Detektoru stoupání musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Detektor stoupání je inovativní funkce, která vám umožní nacházet stoupání s předstihem Upozorňuje vás zvukem a zprávou THERMAL, když jste ve stoupání, ale váš standardní variometr ještě nezaznamenal stoupání, neboť vaše záporná vertikální rychlost je stále vyšší, než rychlost stoupavého proudu Tato funkce pracuje se dvěma parametry: sílou stoupání (ADVANCED SETUP THEV) a dobou (ADVANCED SETUP THET), po kterou má být stoupání detekováno aby se alarm spustil Pro používání této funkce také musíte nastavit poláru svého kluzáku

18 PAMĚŤ LETŮ Pokud přístroj nahrává let, zobrazuje ikonu nahrávání ve spodní části displeje Menu MAIN SETUP je v době nahrávání letu nepřístupné, aby byly respektovány pravidla FAI AKTIVACE NAHRÁVÁNÍ V přístroji Archimede jsou data každého letu automaticky nahrávána Nahrávání letů v přístroji Archimede Plus může být nastaveno (MAIN SETUP RECM) ve třech různých režimech: AUT - nahrávání je spuštěno automaticky při změně výšky o nastavitelnou hodnotu (MAIN SETUP RDS) ve 4 vteřinovém intervalu během startu, ukončí se s vypnutím přístroje, ALW - nahrávání se spustí 5 vteřin po zapnutí přístroje, ukončí se jeho vypnutím, OFF - žádná data se nenahrávají PAMĚŤ NA KRAJNÍ HODNOTY (v přístroji Archimede) Paměť přístroje Archimede zaznamenává pro posledních 50 letů: datum a čas startu, trvání letu, celkový součet nastoupaných metrů, minimální a maximální hodnoty výškoměru A1, variometru a vzdušné rychlosti Pokud je paměť plná, nejstearší let je automaticky vymazán Chcete-li vymazat všechny lety, v podmenu LOGBOOK dlouze stiskněte centrální tlačítko a potvrďte vymazání ( YES ) nebo ho zrušte ( NO ) BAROGRAF (pouze v Archimede Plus) Barograf nahrává z posledních 250 letů: datum a čas startu, trvání letu, celkový součet nastoupaných metrů, minimální a maximální hodnoty výškoměru A1, variometru a vzdušné rychlosti Navíc uchovává letová data pro každý datový bod v nastaveném časovém intervalu (MAIN SETUP RECR, 1 60 vteřin) Celkem může zaznamenat až datových bodů Pokud je paměť plná, nejstearší let je automaticky vymazán Informace o zbývající volné paměti je krátce zobrazena na displeji při zapnutí přístroje Pokud jeden let zaplní celou paměť, nahrávání se zastaví a zobrazéí se zpráva MEM FULL Chcete-li vymazat všechny lety, v podmenu LOGBOOK dlouze stiskněte centrální tlačítko a potvrďte vymazání ( YES ) nebo ho zrušte ( NO )

19 SPRÁVA ZÁZNAMENANÝCH LETŮ Pro prohlížení zaznamenaných letů jděte do podmenu LOGBOOK, kde uvidíte seznam letů s datem a hodinou startu Pomocí kláves nahoru/dolů vyberte let, který chcete zobrazit a stiskněte klávesu (funkce ENT ) První let v seznamu je naposledy nahraný let Chcete-li vymazat všechny lety, v podmenu LOGBOOK dlouze stiskněte centrální tlačítko a potvrďte vymazání ( YES ) nebo ho zrušte ( NO ) PROFIL LETU (pouze v Archimede Plus) Tato jedinečná funce vám umožní prohlédnou si (přehrát) detaily o celém letu V obrazovce s detaily o letu stiskněte klávesu (funkce MOV ) a přejdete na obrazovku grafického záznamu Tam, pomocí kláves doprava/doleva, se můžete pohybovat po jednotlivých datových bodech zaznamenaného letu a prohlížet si výškový profil letu na časové ose, která zobrazuje buď reálný čas v hodinách nebo čas od startu (změníte klávesou (funkce MOV nebo Tim ) Pro přiblížení nebo oddálení grafu použijte klávesy nahodu/dolů

20 PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI Pro stahování dat o letech z vašeho přístroje do počítače připojte volitelný sériový nebo USB PC kabel do levé zdířky na spodní straně přístroje SPOJENÍ S PROGRAMEM VL-TOOLS VL-TOOLS je zdarma dostupný program, který vám umožňuje nastavení všech parametrů vašeho Digifly přístroje a prohlížení záznamů o letec prostřednictvím vašeho počítače Připojte kabel k přístroji a počítači dokud jsou oba vypnuté Zapněte přístroj Digifly a poté počítač Vpřístroji přejděte v menu na volbu VLTOOLS - na displeji začne blikat zpráva LINK V počítači spusťte nejnovější verzi programu VL-TOOLS a v něm klikněte na tlačítko CONNECT Úspěšné připojení je potvrzeno zprávou s výrobním číslem vašeho Digifly přístroje S Archimede: Klikněte na tlačítko Download All Flights pro stažení všech letů do počítače Po ukončení stahování bude v adresáři VLTOOLS vytvořen soubor minmaxxls S Archimede Plus: Klikněte na tlačítko Download Last Flight nebo Download All Flights Funkce Download Last Flight uloží data o posledním letu do dvou samostatných souborů flightigc a flightxls Funkce Download All Flights uloží všechny lety v samostatných souborech (*igc a *xls) s názvy 01, 02, 03, atd S Archimede i Archimede Plus: Po skončení stahování budou ve složcborye VLTOOLS vytvořeny soubory *xls a *igc POZOR: Tyto soubory budou vždy přepsány Proto, pokud je chcete uchovat, je vždy přejmenujte nebo přesuňte do jiné složky Soubory *igc můžete prohlížet pomocí většiny programů s tímto formátem pracujících, např: CompeGPS, MaxPunkte, GpsDump, Seeyou, Oziexplorer, atd Soubory *xls můžete prohlížet v programu Mircosoft Excel, OpenOffice Calc apod Více informací najdete v návodu k programu VL-TOOLS SPOJENÍ S PROGRAMY COMPEGPS, MAXPUNKTE A GPSDUMP (pouze Archimede Plus) Přístroj Archimede Plus můžete pomocí kabelu přímo propojit s některými běžně používanými soutěžními programy, jako jsou CompeGPS, MaxPunkte a GpsDump Prostřednictvím těchto programů můžete z přístroje stáhnout data o letech ve formátu IGC 1) Přístroj propojte s počítačem volitelným Digifly sériovým nebo USB kabelem kabel připojte do levé zdířky na spodní straně přístroje označené GPS 2) V přístroji přejděte do podmenu LOGBOOK 3) Pomocí kláves nahoru/dolů označte let, který chcete stáhnout (nepokračujte vstupem do prohlížecího režimu) 4) V programu na vašem počítači vyberte funkci Stáhnout data z přístroje ( Download flight track ) s použitím protokolu MLR Baud Stahování můžete přerušit stisknutím klávesy (funkce ESC ) na vašem Digifly přístroji

21 UPGRADE FIRMWARE Software (firmware) vašeho přístroje Digifly můžete aktualizovat stažením a nahráním nového přímod Digifly Tak budete mít ve svém přístroji vždy všechny funkce a nejnovější vylepšení a úpravy Nejnovější software je vždy k dispozici na stránkách wwdigiflycom a do přístroje ho nahrajete pomocí volitelného sériového nebo USB kabelu Kabel připojujte do levé zdířky na spodní straně přístroje označené GPS Pokud aktualizujete na nový software z verze 440 a starší, všechny uložené lety budou během aktualizace vymazány a všechny parametry nastaveny na původní ( tovární ) hodnoty PROCES UPGRADE Ujistěte se, že baterie ve vašem Digifly přístroji je plně nabitá Vypněte přístroj a propojte ho s počítačem Kabel připojte do levé zdířky na spodní straně přístroje označené GPS Za stáleho držené stisknuté klávesy stiskněte klávesu na tak dlouho, až se uzve dlouhý potvrzovací tón Všimněte si, že obrazovka se nerozsvítí Nyní uvolněte klávesu a poté klávesu Ve vašem počítači spusťte program Upgrade_xx_x_Archimedeexe Ujistěte se, že máte najednou spuštěn jen jeden program Upgrade_xx_x_Archimedeexe Klikněte na tlačítko Start Upgrade trvá přibližně 5 minut; jeho úspěšné dokončení potvrdí počítač dlouhým pípnutím Stiskněte klávesu a odpojte kabel od přístroje Až znovu zapnete svůj Digifly přístroj, na úvodní obrazovce se krátce ukáže verze nahraného software VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ Digifly nabízí, prostřednictvím svých zástupců, následující příslušenství: Digifly sériový kabel k propojení přístroje s počítačem Digifly USB kabel k propojení přístroje s počítačem Rychlostní sondu pro závěsné kluzáky Rychlostní sondu pro padákové kluzáky Držák přístroje na závěsný kluzák Držák přístroje na padákový kluzák

22 STANDARDNÍ FUNKCE - Grafický výškoměr - Výškoměr do 9000 m - Super rychlý variometr s dynamickým intellivario filtrem - Akustický variometr s nastavitelnou hlasitostí, rozsahema tónem - Grafický variometr +/- 12 m/s - Digitální variometr +/- 25 m/s - Průměrování variometru s nastavitelným intervalem 0 až 60 vteřin - Kompenzace knipl-termiky (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Vstup pro volitelnou rychlostní sondu s rozsahem do 150 km/h s možností uživatelské kalibrace - Nastavitelný alarm pádové rychlosti (přetažení) (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Barometrický tlakoměr s rozsahem 300 až 1200 hpa s možností kalibrace - Teploměr (rozsah -30 C až +70 C) - Stálá indikace stavu baterie - Automaticky spouštěná paměť krajních hodnot posledních 50 letů (Archimede) - Automaticky spouštěná paměť nepřetržitého záznamu dat na časové ose posledních 250 letů ( datových bodů) s možností přehrávání (pouze Archimede Plus) - Datum, hodiny, čas letu - Nastavitelné jednotky měření - 8 jazyků nápovědy POKROČILÉ FUNKCE (pouze varchimede Plus) - 3 nastavitelné poláry - McCready a McReady ekvivalent funkce (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Speed To Fly (with optional air speed probe) - Klouzavý poměr vzhledem ke vzduchové mase (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Netto variometr (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Detektor stoupání (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Pomocník se středěním stoupání - Automaticky nulovaný výškoměr A3 na začátku stoupání VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI - Čitelný displej z tekutých kristalů s rozlišením 128 x 64 pixelů - Paměť FLASH s možností nahrání nové verze software prostřednictvím volitelného PC kabelu z vašeho počítače - Propojení s počítačem - Vstup pro volitelnou rychlostní sondu - Životnost na jeden 1,5V AA článek 200 hod - Rozměry: 144mm x 72mm x 25mm - Hmotnost (s baterií): 180g - Archimede i Archimede Plus jsou dodávány s popruhem pro upevnění na nohu, ochranným obalem a jedním 1,5V AA článkem (baterí) - 3-letá záruka

SkyFly shop. Obsah - 1 -

SkyFly shop. Obsah - 1 - Obsah 1. KLÁVESY.... 2 1.1 Zapnutí a vypnutí přístroje.. 2 1.2 Krátký/dlouhý stisk kláves... 2 1.3 Nastavení displeje... 2 1.4 Menu a nastavení... 2 2. FUNKCE. 3 2.1 Grafický výškoměr... 3 2.2 Digitální

Více

SkyFly shop. Obsah 6. FIRMWARE PŘÍSTROJE... 10 7. PARAMETRY PODMENU SETUP... 11 8. TECHNICKÉ ÚDAJE... 12 9. POPIS ÚDAJŮ NA DISPLEJI...

SkyFly shop. Obsah 6. FIRMWARE PŘÍSTROJE... 10 7. PARAMETRY PODMENU SETUP... 11 8. TECHNICKÉ ÚDAJE... 12 9. POPIS ÚDAJŮ NA DISPLEJI... Obsah 1. KLÁVESY.... 2 1.1 Zapnutí a vypnutí přístroje... 2 1.2 Krátký/dlouhý stisk kláves... 2 1.3 Nastavení displeje... 2 1.4 Menu a nastavení... 2 2. FUNKCE. 3 2.1 Grafický výškoměr.. 3 2.2 Digitální

Více

SkyFly shop. Obsah. 1. KLÁVESY... 2 1.1 Zapnutí a vypnutí přístroje.. 2 1.2 Krátký/dlouhý stisk kláves... 2 1.3 Menu a nastavení...

SkyFly shop. Obsah. 1. KLÁVESY... 2 1.1 Zapnutí a vypnutí přístroje.. 2 1.2 Krátký/dlouhý stisk kláves... 2 1.3 Menu a nastavení... Obsah 1. KLÁVESY.... 2 1.1 Zapnutí a vypnutí přístroje.. 2 1.2 Krátký/dlouhý stisk kláves... 2 1.3 Menu a nastavení... 2 2. FUNKCE. 2 2.1 Výškoměry... 2 2.2 Variometry... 3 2.2.1 Intellivario... 3 2.2.2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze Digitální luxmetr Sonel LXP-1 Návod k obsluze Přístroj je určen k měření osvětlení ve vnitřních a venkovních prostorách. Naměřené hodnoty osvětlení lze odečítat v jednotkách osvětlení lux nebo fotokandela.

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Minikamera s detekcí pohybu

Minikamera s detekcí pohybu Minikamera s detekcí pohybu Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malá rozměry Snadné ovládání Detekce pohybu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Manuální nahrávání b) Mode Switch přepněte

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Černá skříňka DVR22. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií

Černá skříňka DVR22. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Černá skříňka DVR22 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Návod k použití Obsah: POPIS TLAČÍTEK... 2 OBSLUHA A FUNKCE... 2 TLAČÍTKO VYPÍNAČ... 2 TLAČÍTKO REC... 2 TLAČÍTKO MENU...

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Vlastnosti.... 3 2. Popis. 3 3. LED Význam Stavů.... 4 4. Provozní Pokyny....

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04 NÁVOD K OBSLUZE Echo Master II - výškoměr Obj. č.: 84 03 04 Pro všechny, kteří chtějí být i při sportu v obraze, je Echo Master přesně to nejlepší. Neboť hodinky neukazují jen čas, datum, den a výšku,

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR ZABUDOVANÉ FUNKCE: běžný čas (formát 12/24 hodin) dva časy buzení a hodinový signál stopky (na 1/100 sekundy) paměť pro 10 mezičasů minutky (odpočítávání) podsvětlení

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Ovládání MZK Terminalu je jednoduché a intuitivní. Terminal se ovládá pěti tlačítky.

Ovládání MZK Terminalu je jednoduché a intuitivní. Terminal se ovládá pěti tlačítky. MZK terminal MZK terminal byl vyvinut nejen jako terminál k online zobrazování a ukládání telemetrických dat z modulu Twin k pozdější analýze, ale především jako víceúčelové zařízení, jehož funkce a možnosti

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

CZ IN 2721 Stopky insportline Dual Chrono (WT058-B05R) NÁVOD NA POUŽITÍ

CZ IN 2721 Stopky insportline Dual Chrono (WT058-B05R) NÁVOD NA POUŽITÍ CZ IN 2721 Stopky insportline Dual Chrono (WT058-B05R) NÁVOD NA POUŽITÍ CZ-1 CZ-2 OBSAH Gratulujeme Vám ke koupi nových profesionálních stopek! Tyto stopky jsou uživatelsky příjemné, slouží ke sledování

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

GVA 0430 digitální anemometr

GVA 0430 digitální anemometr strana 1 Návod k obsluze GVA 0430 digitální anemometr GREISINGER electronic GmbH strana 2 Všeobecný popis přístroje: Anemometr GVA0430 je precizní měřící přístroj pro měření proudění vzduchu určený pro

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Profesionální detektor radiových signálů

Profesionální detektor radiových signálů Profesionální detektor radiových signálů Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Detekce 3G signálu Nastavitelná citlivost Jednoduché ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Hlavní specifika přístroje

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce 1 Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce využít všechny jeho skvělé vlastnosti. Pokud budete

Více

Stručný návod k rychlému použití

Stručný návod k rychlému použití Audiopřehrávač Philips GoGear CZ SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Stručný návod k rychlému použití Začínáme Celkový pohled

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Návod na aktualizaci firmwaru RC souprav Hitec 2.4GHz

Návod na aktualizaci firmwaru RC souprav Hitec 2.4GHz Návod na aktualizaci firmwaru RC souprav Hitec 2.4GHz 1. HPP-22 Pokyny pro instalaci softwaru 2. Aurora 9 Postup aktualizace na verzi V 1.07 3. SPECTRA 2.4 Postup aktualizace na verzi V 2.0 4. SPECTRA

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Diktafon s rotační kamerou

Diktafon s rotační kamerou Diktafon s rotační kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Malé rozměry Otočná kamera Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu Rewind - Zpětné přetáčení Microphone hole - Mikrofon Forward

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

DVR-2280. Autokamera NÁVOD K POUŽITÍ

DVR-2280. Autokamera NÁVOD K POUŽITÍ DVR-2280 Autokamera NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme že jste si zakoupili DVR-2280 přístroj naší firmy! Aby se přístrojem nakládalo správně, prosím přečtěte si tento návod k použití. 1: USB slot(napájení/přenos

Více

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 1 OBSAH I) POPIS 3 1) OBSAH BALENÍ 3 2) FUNKCE 3 3) VLOŽENÍ BATERIÍ 3 4) POPIS TLAČÍTEK 3 5) NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO SPOJENÍ 4 6)

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke.

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke. www.jinke.cz Jinke UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. Elektronická kniha Verze 1.0 Obsah Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Popis

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit)

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit) DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) ukazatel stavu nabití baterie přenos dětská jednotka č. typ alarmu teplota v dětském pokoji hlasitost noční osvětlení míra citlivost mikrofonu a nastavení hlasitosti RODIČOVSKÁ

Více