UŽIVATELSKÝ MANUÁL. El Speedo oficiální prodejce Digifly v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.digifly.com. El Speedo oficiální prodejce Digifly v ČR www.elspeedo.cz"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL wwwdigiflycom

2 GRATULUJEME Děkujeme, že jste si vybrali Digifly! Zakoupili jste si přístroj nabitý špičkovými technologiemi vyvinutý speciálně pro volné létání Množství funkcí a letových údajů, které poskytuje, z něho dělají efektivní palubní počítač Používání tohto přístroje vám usnadní létání z hlediska výkonu i bezpečnosti To vám umožní zlepšit pilotní techniky a zrychlí vaše rozhodování díky komplexním informacím poskytovaných přístrojem Další výhodou je možnost později stáhnout a analyzovat vaše data o letu Naši designéři předvídají budoucí vývoj softwaru, takže software do srdce tohoto přístroje si můžete kdykoli stáhnout z internetu a aktualizovat pomocí volitelného Digifly PC kabelu MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA DIGIFLY Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Digifly, který byl navržen a vyroben tak, aby splňoval nejvyšší standardy kvality Digifly zaručuje, že tento výrobek bude fungovat bez vady materiálu a provedení po dobu 3 let od data nákupu Tato záruka platí za předpokladu, že s výrobkem bylo řádně manipulováno v souladu s jeho zamýšleným použitím dle návodu k obsluze a na základě předložení originálu faktury nebo pokladní stvrzenky, s uvedením data nákupu, jména prodejce, modelu a sériového čísla přístroje Zákazník je však zodpovědný za veškeré náklady na dopravu Jednotka musí být k transportu bezpečně zabalena Záruka Digifly nemusí platit, pokud: - dokumenty byly zfalšovány nebo jsou nečitelné, - opravy, úpravy a změny výrobku byly provedeny neoprávněnou osobou nebo firmou, - poškození je způsobeno nehodou, včetně, ale ne pouze, bleskem, vodou nebo ohněm, zneužitím nebo nedbalostí Digifly nenese žádnou odpovědnost za zvláštní, náhodné, trestní nebo následné škody, způsobené užitím přístroje nebo strátou kontroly nad ním Pokud váš Digifly výrobek nefunguje správně nebo je vadný, obraťte se na svého prodejce Digifly Aby se předešlo zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám pečlivě si návod přečíst před kontaktováním svého prodejce Digifly Europe srl Via Stradelli Guelfi Bologna Italia Tel , Internet: wwwdigiflycom,

3 ZAČÍNÁME SCHÉMA ZDÍŘEK BATERIE V Archimede a Archimede Plus je osazen jeden 1,5 V AA článek Ten je možno vyměnit za nový 1,5 V AA článek, když pomocí plochého šroubováku otevřete kryt baterie na zadní straně přístroje Dobíjecí článek je rovněž možno použít, ale nedoporučuje se to, kvůli znatelnému samovybíjecímu efektu (po 2 měsících jsou dobíjecí baterie takřka vybité a nepoužitelné i při vypnutém zařízení) Pokud použijete dobíjecí baterie, je potřeba je dobíjet vně přístroje přístroj nefunguje jako dobíječka Životnost jednorázové 1,5 V AA baterie je asi 200 hodin NORMÁLNÍ A DLOUHÝ STISK KLÁVES Dostupnost různých funkcí vašeho přístroje závisí na různých časech přidržení stisknuté klávesy Normální stisk je kratší než 1 vteřina Dlouhý stisk vyžaduje přidržení klávesy aspoň 2 vteřiny Pokud není uvedeno jinak, myslí se v návodu stisknutí jako normální stisk (méně než 1 vteřina) ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ Pro zapnutí přístroje přidržte klávesu aspoň 4 vteřiny Pro vypnutí přístroje přidržte klávesu aspoň 4 vteřiny Po vypnutí vašeho přístroje Digifly musíte počkat aspoň 5 vteřin, než bude možné přístroj znovu zapnout To zamezuje nechtěným operacím například při transportu přístroje v batohu Po zapnutí přístroje se na displeji krátce zobrazí informace o modelu, jménu pilota (pokud je nastaveno), výrobním číslu variometru, verzi software, datu a stavu baterie

4 NASTAVENÍ KONTRASTU DISPLEJE Kontrast LCD displeje přístroje Digifly lze upravit tak, aby vyhovoval okolním světelným podmínkám Chcete-li změnit kontrast displeje, přejděte na MAIN SETUP CTR, stiskněte klávesu (funkce "EDIT"), přejděte do režimu úprav a pak pomocí kláves nahoru/dolů zvýšíte nebo snížíte kontrast displeje Potvrďte stisknutím klávesy (funkce SAV ), nebo režim úprav opustíte bez uložení stisknutím klávesy (funkce ESC ) MENU Pro vstup do MENU stiskněte klávesu (funkce MEN ) K návratu na hlavní displej přístroje stiskněte klávesu (funkce ESC ) Na stránce MENU se pohybujte a pod-menu vyberte pomocí kláves nahoru/dolů Do pod-menu vstoupíte stisknutím klávesy (funkce ENT ) Hodnoty vybraného parametru změníte pomocí kláves nahoru/dolů a potvrdíte stisknutím klávesy (funkce SAV ), nebo pod-menu opustíte bez uložení stisknutím klávesy (funkce ESC ) NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Pro nastavení vašeho přístroje Digifly upravením parametrů uvedených v následujících kapitolách přejděte na stránku MENU stisknutím klávesy (funkce MEN ) V přístroji Digifly jsou menu nastavení dvě: Hlavní menu nastavení M AIN SETUP a Pokročilé menu nastavení ADVANCED SETUP (pouze v Archimede Plus) Pomocí kláves nahoru/dolů vyberte hlavní ( MAIN ) nebo pokročilé ( ADVANCED ) menu a výběr potvrďte klávesou (funkce ENT ) Nyní vidíte seznam parametrů, které můžete v hlavním ( MAIN ) nebo pokročilém ( ADVANCED - pouze v Archimede Plus) menu nastavovat Parametr, který chcete změnit, vyberete pomocí kláves nahoru/dolů a potvrdíte klávesou (funkce EDIT ), čímž vstoupíte do režimu nastavení Hodnoty parametru nastavíte pomocí kláves nahoru/dolů a potvrdíte klávesou (funkce SAV ) nebo opustíte parametr bez uložení stisknutím klávesy (funkce ESC )

5 Pro návrat na hlavní displej přístroje stiskněte klávesu (funkce ESC ) NÁPOVĚDA V RŮZNÝCH JAZYCÍCH Pro usnandnění práce vám přístroje Digily nabízí nápovědu v několika jazycích Pro změnu jazyka nápovědy jděte do MAIN SETUP LANG a vyberte si jazyk, který vám vyhovuje OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ Pro obnove základního nastavení parametrů tak, jak byly nastaveny ve výrobně, stikněte a držte klávesu při zapínání přístroje tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví zpráva FACTORY SET? Tovární nastavení potvrdíte stisknutím klávesy (funkce YES ) nebo odmítnete stisknutím klávesy (funkce NO ) Po výběru YES se objeví potvrzující zpráva SETUP RESET

6 RYCHLÍ PRŮVODCI ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA

7 ROZŠIŘENÁ OBRAZOVKA

8 OBRAZOVKA PLUS (pouze v Archimede Plus)

9 DISPLEJ HLAVNÍ OBRAZOVKY DISPLEJE Archimede Plus má tři a Archimede má dvě hlavní obrazovky: Základní obrazovka, Rozšířená obrazovka a Obrazovka Plus K přepínání mezi obrazovkami slouží klávesa ZÁKLADNÍ FUNKCE VÝŠKOMĚR Archimede a Archimede Plus mají tři samostatné výškoměry: - A1: Barometrický výškoměr A1 - A2: Barometrický výškoměr A2 - A3: Barometrický výškoměr A3 Výškoměry mohou ukazovat údaje v metrech (mt) nebo stopách (ft) Pro změnu jednotkové soustavy jděte do MAIN SETUP U-AL a nastavte MT (pro metrickou soustavu) nebo FT (pro imperiální soustavu) BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR A1 Výškoměr A1 je hlavní barometrický výškoměr BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR A2 Barometrický výškoměr A2 je pro zvláštní použití K vynulování výškoměru A2 dlouze stiskněte klávesu Pro přepnutí mezi výškoměry A2 a A3 krátce stiskněte klávesu

10 BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR A3 V přístroji Archimede je výškoměr A3 pro zvláštní užití a nuluje se dlouhým stisknutím klávesy V přístroji Archimede Plus se výškoměr A3 nuluje automaticky při nalezení stoupání K identifikaci stoupání jsou v přístroji Archimede Plus dva nastavitelné parametry: vertikální rychlost (vário) a čas, po který je tato vertikální rychlost detekována Pro nastavení těchto parametrů identifikace stoupání jděte do ADVANCED SETUP THEV pro nastavení vertikální rychlosti a ADVANCED SETUP THET pro nastavení času po který se má daná vertikální rychlost detekovat Pro přepnutí mezi výškoměry A2 a A3 krátce stiskněte klávesu NASTAVENÍVÝŠKOMĚRŮ A1 A2 a A3 V MENU přejděte do pod-menu ALTIM a vyberte výškoměr (A1, A2, A3), který chcete nastaveit pomocí kláves nahoru/dolů Stiskněte klávesu (funkce EDIT ) pro vstup do editačního režimu Pomocí kláves nahoru/dolů nastavte požadovanou hodnotu a potvrďte klávesou (funkce SAVE ), nebo režim nastavení opusťte bez uložení stisknutím klávesy (funkce ESC ) Chcete-li nastavit výškoměry A1, A2 a A3 na standardní tlak QNH (1013,25 hpa), jděte v MENU do pod-menu ALTIM Tam pomocí kláves nahoru/dolů vyberte výškoměr (A1, A2 nebo A3), který chcete nastaveit a dlouze stiskněte centrální klávesu Přístroj si vyžádá potvrzení stisknutím klávesy (funkce YES ) Odmítnete stisknutím klávesy (funkce NO ) V přístroji Archimede Plus nemůže být výškoměr A3 ručně nastaven, neboť je automaticky nulován při nalezení stoupání DISPLEJ GRAFICKÉHO VÝŠKOMĚRU Tento displej (zvýrazněný na obrázku červeně) zobrazuje aktuální graf průběhu výšky v závislosti na času Během letu se s časem posouvá, takže zobrazuje vždy aktuální data za poslední (nastavitelný) časový interval Pomůže vám zjistit, jak efektivně využíváte stoupání a je zvlášť užitečný ve slabých podmínkách Rozsah časového intervalu a výškového úseku grafického výškoměru nastavíte přes MAIN SETUP BARX a BARY Pro přepnutí z grafického výškoměru na displej středění stoupání stiskněte klávesu (pouze v přístroji Archimede Plus)

11 VARIOMETER SUPERRYCHLÉ INTELLIVARIO Intellivario je revoluční kybernetický systém firmy Digifly, který aplikuje na všechny měřené veličiny zvlášť navržené inteligentní digitální filtry Údaje přístrojem zobrazované jsou tak prosté všech chyb, které mohou být způsobené rádiovým nebo elektromagnetickým rušením Přístroj je osazen velmi rychlým tlakovým senzorem a výkonnými vyhodnocovacími obvody, které umožňují poskytovat přesná a rychlá data (aktualizovaná 20 krát za vteřinu) REAKČNÍ ČAS VARIOMETRU Reakční čas variometru si můžete nastavit v MAIN SETUP RVAR Přednastavená hodnota je 0,4 s Nastavením nižší hodnoty se reakce variometru zrychlí, vyšší hodnota reakční čas variometru utlumí ANALOGOVÝ VARIOMETR Sloupec v levé části displeje ukazuje hodnoty analogového (grafického) variometru Aktuální okamžité hodnoty rychlosti stoupání nebo klesání jsou zobrazeny tmavým sloupcem na pozadí číselné stupnice Rozsah číselné stupnice analogového variometru můžete nastavit v MAIN SETUP FS_V ve třech stupních: LOW (-1 m/s až 1 m/s), MED (-6 m/s až 6 m/s) a HIGH (-12 m/s až 12 m/s) INTEGROVANÝ (= ZPRŮMĚROVANÝ) VARIOMETR Zvýrazněný digitální ukazatel rychlosti stoupání nebo klesání uprostřed obrazovky má nastavitelný časový interval, za který se naměřené hodnoty průměrují Tento interval můžete nastavit v parametru MAIN SETUP INTE v rozmezí 0 až 60 vteřin Nastavením 0 bude digitální ukazatel zobrazovat okamžitá data variometru Nastavením delšího intervalu získáte informaci o úspěšnosti, s jakou využíváte stoupání je-li hodnota kladná, přestože se vám zdá stoupání nevyužitelné, vyplatí se pokračovat v něm, je-li hodnota záporná, přestože jste si mysleli, že máte dobré stoupání, bude lepší letět to zkusit jinam AKUSTICKÝ VARIOMETR Akustický variometr interpretuje aktuální okamžité hodnoty o rychlosti stoupání nebo klesání prostřednictvím modulovaného tónu Hlasitost tónu je možno nastavit na vysokou nebo nízkou stisknutím klávesy Aktuální úroveň hlastitosti se zobrazuje na displeji dole symboly pro vysokou hlasitost a pro nízkou Zvuk můžete úplně vypnout dlouhým stisknutím klávesy Na displeji se objeví symbol Nastavení prahové hodnoty rychlosti stoupání pro akustický variometr provedete v MAIN SETUP VUP a pro klesání v MAIN SETUP VDN Parametrem MAIN SETUP TONE si můžete nastavit jednu ze tří různých výšek a progresivit modulace tónu akustického variometru

12 SIMULÁTOR VARIOMETRU Simulátor variometru se hodí ke zjištění nastavení akustiky bez nutnosti zkoušet to za letu Parametr MAIN SETUP SIMV nastavte na ON a po opuštění menu můžete ručně nastavovat hodnty rychlosti stoupání nebo klesání pomocí kláves nahoru/dolů Režim simulátoru opustíte opětovným nastavením parametru MAIN SETUP SIMV na OFF Simulátor se vždy vypne s vypnutím přístroje VZDUŠNÁ RYCHLOST (pouze s volitelnou rychlostní sondou) Rychlost letu kluzáku vzhledem ke vzduchové mase, ve které se pohybuje může být zobrazena pouze s připojenou volitelnou rychlostní sondou do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pro zobrazení rychlosti stiskněte klávesu Vzdušná rychlost se zobrazuje v metrických (km/h) nebo imperiálních (Mph) jednotkách Ty nastavíte v parametru MAIN SETUP U-SP V přístroji Archimede Plus se vlevo vedle rychlosti zobrazuje i klouzavý poměr - effist ALARM PŘETAŽENÍ (PÁDOVÉ RYCHLOSTI) Funkci Alarm pádové rychlosti ( stall alarm ) můžete využít pouze s připojenou volitelnou rychlostní sondou do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Funkci zapnete nastavením parametru MAIN SETUP STAL na hodnotu větší než 0 Alarm přetažení se automaticky vypne, pokud vzdušná rychlost klesne pod 5 km/h KALIBRACE VZDUŠNÉ RYCHLOSTI Pokud rychlostní sonda ukazuje nepřesné údaje, můžete ji kalibrovat prostřednictvím parametru MAIN SETUP KIAS Nastavení se provádí v procentech, kdy 100 % znamená žádnou kalibraci TEPLOTA Přístroje Digifly umí zobrazovat okolní teplotu v metrických ( C) nebo imperiálních ( F) jednotkách Ty nastavíte v MAIN SETUP U-TE Vyberte CEL pro C nebo FAR pro F Pro zobrazení teploty stiskněte klávesu Teploměr je možné kalibrovat v parametru MAIN SETUP KTMP BAROMETR Barometr zobrazíte stisknutím klávesy Barometr je možné kalibrovat v parametru MAIN SETUP KBAR)

13 HODINY / STOPKY Přístroj může zobrazovat hodiny a časovač stopky Pro zobrazení hodin stiskněte klávesu Pro zobrazení stopek stiskněte Stopoky vynulujete dlouhým stisknutím Hodiny nastavíte v MAIN SETUP HOUR (hodina), MAIN SETUP MIN (minuta), MAIN SETUP DAY (datum - den), MAIN SETUP MONT (datum - měsíc), MAIN SETUP YEAR (datum rok) JMÉNO PILOTA Nastavte si do přístroje své jméno v MAIN SETUP PILO ÚDAJE O KLUZÁKU (pouze v Archimede Plus) Nastavte si v přístroji jméno (MAIN SETUP GID) a značku (MAIN SETUP GTYP) svého kluzáku

14 POKROČILÉ FUNKCE KOMPENZACE KNIPL-TERMIKY Při přibrzdění se část přebytečné kinetické energie kluzáku promění ve stoupání Nekompenzované vário vyhodnotí toto dočasné stoupání jako stoupavý proud Vlétnete-li do stoupavého proudu, změnou úhlu náběhu dojde k přibrzdění kluzáku a znovu bude část stoupání zapříčiněna přebytkem kinetické energie při zpomalování Kompenzací eliminujete tuto složku stoupání způsobenou změnou rychlosti, což vám umožní najít skutečné stoupání K tomu přístroj potřebuje mít připojenou volitelnou rychlostní sondu, aby měl přesnou informaci o změně rychlosti letu Vyhledání správné hodnoty se nejlépe provádí v klidném ovzduší (ranní nebo večerní slet) postupným zvýšením cifry parametru MAIN SETUP TEC a následným přibržděním z ustálené rychlosti, a to postupně tolikrát, až vario přestane reagovat na stoupání, vynucené zpomalením letu DISPLEJ STŘEDĚNÍ STOUPÁNÍ (pouze v Archimede Plus) Tento graf ukazuje závislost rychlosti stoupání na běžícím čase Pomáhá vám se zjišťováním, jak široký je stoupák a jak daleko (dlouho) letíte pryč od nejlepšího stoupání Je užitečný především ve slabých termických podmínkách Přepnutí mezi displejem grafického výškoměru a displejem středění stoupání se provádí krátkým stisknutímklávesy Rozsah časového intervalu displeje středění stoupání nastavíte přes MAIN SETUP BARX Rozsah svislé osy - variometru displeje středění stoupání nastavíte přes MAIN SETUP FS_V

15 INDIKÁTOR VÝKONU KLOUZAVÝ POMĚR (pouze v Archimede Plus) Pro zobrazení indikátoru výkonu musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Indikátor výkonu ukazuje aktuální klouzavý poměr vašeho kluzáku vzhledem ke vzduchové mase, ve které se pohybuje Číselná hodnota se zobrazuje vlevo vedle ukazatele vzdušné rychlosti s popiskem effist dole Pokud vzdušná rychlost kluzáku klesne pod 5 Km/h, indikátor výkonu ukazuje - -- Časový interval, po který se počítá průměr klouzavého poměru můžete nastavit v ADVANCED SETUP EFF Pro zobrazení dvojitého ukazatele výkonu a vzdušné rychlosti stiskněte klávesu POLÁRA (pouze v Archimede Plus) Pro využití poláry musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Polára (na obrázku vytištěna tučně) vyjadřuje závislost vertikální rychlosti (opadání) kluzáku na horizontální ( dopředné ) rychlosti Pádovou rychlost (bod přetažení) ukazuje na obrázku bod S, maximální rychlost kluzáku ukazuje bod T V grafu rovněž vidíte zaznačené tři páry souvisejících hodnot rychlostí a opadání Bod A na vrcholu křivky ukazuje, kdy má kluzák nejmenší opadání (Opadání A) Rychlost va je tedy rychlost, při které je dosaženo nejmenšího opadání Klouzavý poměr (výkon) kluzáku je poměr mezi horizontální rychlostí a vertikální rychlostí (rychlostí opadání) Chcete-li najít nejlepší klouzavý poměr pomocí grafu, veďte z počátku grafu (bod O) přímku, která je tečnou křivky Rychlost, kterou je třeba letět pro dasažení nejlepšího klouzavého poměru odečteme od bodu (bod B), ve ktrém se přímka křivky dotýká, tedy rychlost vb Ve vašem přístroji si můžete uložit data tří různých polár prostřednictvím parametrů ADVANCED SETUP PX-A/B/C (X udává pořadové číslo poláry) Poláru, kterou chcete aktuálně používat vyberte v parametru ADVANCED SETUP POLA Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte V přístroji jsou přednastaveny 3 poláry, 2 pro závěsné klizáky, 1 pro padákový kluzákthere are three polars preloaded, (2 for hang gliders and 1 for a paraglider) Tyto přednastavené poláry uvidíte, případně své vlastní přepočítáte v Digifly Excel programu, který je dostupný na webu výrobce (wwwdigiflycom) Doporučujeme vám zadat vaše vlastní data o poláře, která nejlépe odpovídá charakteristikám vašeho kluzáku

16 OPTIMÁLNÍ RYCHLOST LETU ( SPEED TO FLY, pouze v Archimede Plus) Pro využití optimální rychlosti letu musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Funkce otimální rychlost letu zobrazuje rychlost, jakou je třeba letět, ayby kluzák letěl s nejlepšík klouzavým poměrem Tato hodnota závisí na charakteristikách vašeho kluzáku a zároveň na horizontální i vertikální rychlosti vzduchové masy, ve které se kluzák pohybuje Za bezvětří je optimální rychlost shodná s rychlostí (vb) v bodě nejlepšího klouzání (bod B) Z obrázku je zřejmé, že v různých podmínkách stoupání nebo klesání bude optimální rychlost také různá Za letu proti větru nebo v klesání se bod ideálního klouzání posune na poláře dopředu (v modelovém příkladě bod D) a otimální rychlost se zvýší (vd) Při letu po větru nebo ve stoupání se bod ideálního klouzání bude posouvat na poláře dozadu a bude lepší přibrzdit Optimální rychlostí poletíte, pokud budou na displeji oba McCready ukazatelé ve stejné pozici

17 McCREADY (pouze v Archimede Plus) Pro využití McCready funkcí musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Hodnota McCready je průměrná rychlost stoupání za posledních 10 minut Tento průměrovací interval je možno nastavit v parametru ADVANCED SETUP MCRA McCREADY EKVIVALENT (Archimede Plus only) Pro využití McCready funkcí musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Tento indikátor ukazuje protihodnotu McCready hodnoty, při čemž vychází z aktuální vzdušné rychlosti jako rychlosti optimální Indikátor McCready ekvivalent je jakoby zpětný kalkulátor optimální rychlosti Ukazuje, že pokud letíte aktuální vzdušnou rychlostí, domníváte se, že průměrná rychlost stoupání během tohoto letu je taková, jakou ukazuje symbol McCredy ekvivalentu Nastavení průměru McCready ekvivalentu provedete v parametru ADVANCED SETUP MCRE NETTO VARIOMETR (pouze v Archimede Plus) Pro využití funkcí Netto variometru musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Netto variometr ukazuje vertikální rychlost stoupající nebo klesající vzduchové masy ve které se kluzák pohybuje Je zobrazen čenými symboly na světlém pozadí (což ho odlišuje od standardního digitálního variometru, který je zobrazen v kontrastních barvách) Pro používání této funkce také musíte nastavit poláru svého kluzáku DETEKTOR STOUPÁNÍ (pouze v Archimede Plus) Pro využití funkcí Detektoru stoupání musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Detektor stoupání je inovativní funkce, která vám umožní nacházet stoupání s předstihem Upozorňuje vás zvukem a zprávou THERMAL, když jste ve stoupání, ale váš standardní variometr ještě nezaznamenal stoupání, neboť vaše záporná vertikální rychlost je stále vyšší, než rychlost stoupavého proudu Tato funkce pracuje se dvěma parametry: sílou stoupání (ADVANCED SETUP THEV) a dobou (ADVANCED SETUP THET), po kterou má být stoupání detekováno aby se alarm spustil Pro používání této funkce také musíte nastavit poláru svého kluzáku

18 PAMĚŤ LETŮ Pokud přístroj nahrává let, zobrazuje ikonu nahrávání ve spodní části displeje Menu MAIN SETUP je v době nahrávání letu nepřístupné, aby byly respektovány pravidla FAI AKTIVACE NAHRÁVÁNÍ V přístroji Archimede jsou data každého letu automaticky nahrávána Nahrávání letů v přístroji Archimede Plus může být nastaveno (MAIN SETUP RECM) ve třech různých režimech: AUT - nahrávání je spuštěno automaticky při změně výšky o nastavitelnou hodnotu (MAIN SETUP RDS) ve 4 vteřinovém intervalu během startu, ukončí se s vypnutím přístroje, ALW - nahrávání se spustí 5 vteřin po zapnutí přístroje, ukončí se jeho vypnutím, OFF - žádná data se nenahrávají PAMĚŤ NA KRAJNÍ HODNOTY (v přístroji Archimede) Paměť přístroje Archimede zaznamenává pro posledních 50 letů: datum a čas startu, trvání letu, celkový součet nastoupaných metrů, minimální a maximální hodnoty výškoměru A1, variometru a vzdušné rychlosti Pokud je paměť plná, nejstearší let je automaticky vymazán Chcete-li vymazat všechny lety, v podmenu LOGBOOK dlouze stiskněte centrální tlačítko a potvrďte vymazání ( YES ) nebo ho zrušte ( NO ) BAROGRAF (pouze v Archimede Plus) Barograf nahrává z posledních 250 letů: datum a čas startu, trvání letu, celkový součet nastoupaných metrů, minimální a maximální hodnoty výškoměru A1, variometru a vzdušné rychlosti Navíc uchovává letová data pro každý datový bod v nastaveném časovém intervalu (MAIN SETUP RECR, 1 60 vteřin) Celkem může zaznamenat až datových bodů Pokud je paměť plná, nejstearší let je automaticky vymazán Informace o zbývající volné paměti je krátce zobrazena na displeji při zapnutí přístroje Pokud jeden let zaplní celou paměť, nahrávání se zastaví a zobrazéí se zpráva MEM FULL Chcete-li vymazat všechny lety, v podmenu LOGBOOK dlouze stiskněte centrální tlačítko a potvrďte vymazání ( YES ) nebo ho zrušte ( NO )

19 SPRÁVA ZÁZNAMENANÝCH LETŮ Pro prohlížení zaznamenaných letů jděte do podmenu LOGBOOK, kde uvidíte seznam letů s datem a hodinou startu Pomocí kláves nahoru/dolů vyberte let, který chcete zobrazit a stiskněte klávesu (funkce ENT ) První let v seznamu je naposledy nahraný let Chcete-li vymazat všechny lety, v podmenu LOGBOOK dlouze stiskněte centrální tlačítko a potvrďte vymazání ( YES ) nebo ho zrušte ( NO ) PROFIL LETU (pouze v Archimede Plus) Tato jedinečná funce vám umožní prohlédnou si (přehrát) detaily o celém letu V obrazovce s detaily o letu stiskněte klávesu (funkce MOV ) a přejdete na obrazovku grafického záznamu Tam, pomocí kláves doprava/doleva, se můžete pohybovat po jednotlivých datových bodech zaznamenaného letu a prohlížet si výškový profil letu na časové ose, která zobrazuje buď reálný čas v hodinách nebo čas od startu (změníte klávesou (funkce MOV nebo Tim ) Pro přiblížení nebo oddálení grafu použijte klávesy nahodu/dolů

20 PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI Pro stahování dat o letech z vašeho přístroje do počítače připojte volitelný sériový nebo USB PC kabel do levé zdířky na spodní straně přístroje SPOJENÍ S PROGRAMEM VL-TOOLS VL-TOOLS je zdarma dostupný program, který vám umožňuje nastavení všech parametrů vašeho Digifly přístroje a prohlížení záznamů o letec prostřednictvím vašeho počítače Připojte kabel k přístroji a počítači dokud jsou oba vypnuté Zapněte přístroj Digifly a poté počítač Vpřístroji přejděte v menu na volbu VLTOOLS - na displeji začne blikat zpráva LINK V počítači spusťte nejnovější verzi programu VL-TOOLS a v něm klikněte na tlačítko CONNECT Úspěšné připojení je potvrzeno zprávou s výrobním číslem vašeho Digifly přístroje S Archimede: Klikněte na tlačítko Download All Flights pro stažení všech letů do počítače Po ukončení stahování bude v adresáři VLTOOLS vytvořen soubor minmaxxls S Archimede Plus: Klikněte na tlačítko Download Last Flight nebo Download All Flights Funkce Download Last Flight uloží data o posledním letu do dvou samostatných souborů flightigc a flightxls Funkce Download All Flights uloží všechny lety v samostatných souborech (*igc a *xls) s názvy 01, 02, 03, atd S Archimede i Archimede Plus: Po skončení stahování budou ve složcborye VLTOOLS vytvořeny soubory *xls a *igc POZOR: Tyto soubory budou vždy přepsány Proto, pokud je chcete uchovat, je vždy přejmenujte nebo přesuňte do jiné složky Soubory *igc můžete prohlížet pomocí většiny programů s tímto formátem pracujících, např: CompeGPS, MaxPunkte, GpsDump, Seeyou, Oziexplorer, atd Soubory *xls můžete prohlížet v programu Mircosoft Excel, OpenOffice Calc apod Více informací najdete v návodu k programu VL-TOOLS SPOJENÍ S PROGRAMY COMPEGPS, MAXPUNKTE A GPSDUMP (pouze Archimede Plus) Přístroj Archimede Plus můžete pomocí kabelu přímo propojit s některými běžně používanými soutěžními programy, jako jsou CompeGPS, MaxPunkte a GpsDump Prostřednictvím těchto programů můžete z přístroje stáhnout data o letech ve formátu IGC 1) Přístroj propojte s počítačem volitelným Digifly sériovým nebo USB kabelem kabel připojte do levé zdířky na spodní straně přístroje označené GPS 2) V přístroji přejděte do podmenu LOGBOOK 3) Pomocí kláves nahoru/dolů označte let, který chcete stáhnout (nepokračujte vstupem do prohlížecího režimu) 4) V programu na vašem počítači vyberte funkci Stáhnout data z přístroje ( Download flight track ) s použitím protokolu MLR Baud Stahování můžete přerušit stisknutím klávesy (funkce ESC ) na vašem Digifly přístroji

21 UPGRADE FIRMWARE Software (firmware) vašeho přístroje Digifly můžete aktualizovat stažením a nahráním nového přímod Digifly Tak budete mít ve svém přístroji vždy všechny funkce a nejnovější vylepšení a úpravy Nejnovější software je vždy k dispozici na stránkách wwdigiflycom a do přístroje ho nahrajete pomocí volitelného sériového nebo USB kabelu Kabel připojujte do levé zdířky na spodní straně přístroje označené GPS Pokud aktualizujete na nový software z verze 440 a starší, všechny uložené lety budou během aktualizace vymazány a všechny parametry nastaveny na původní ( tovární ) hodnoty PROCES UPGRADE Ujistěte se, že baterie ve vašem Digifly přístroji je plně nabitá Vypněte přístroj a propojte ho s počítačem Kabel připojte do levé zdířky na spodní straně přístroje označené GPS Za stáleho držené stisknuté klávesy stiskněte klávesu na tak dlouho, až se uzve dlouhý potvrzovací tón Všimněte si, že obrazovka se nerozsvítí Nyní uvolněte klávesu a poté klávesu Ve vašem počítači spusťte program Upgrade_xx_x_Archimedeexe Ujistěte se, že máte najednou spuštěn jen jeden program Upgrade_xx_x_Archimedeexe Klikněte na tlačítko Start Upgrade trvá přibližně 5 minut; jeho úspěšné dokončení potvrdí počítač dlouhým pípnutím Stiskněte klávesu a odpojte kabel od přístroje Až znovu zapnete svůj Digifly přístroj, na úvodní obrazovce se krátce ukáže verze nahraného software VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ Digifly nabízí, prostřednictvím svých zástupců, následující příslušenství: Digifly sériový kabel k propojení přístroje s počítačem Digifly USB kabel k propojení přístroje s počítačem Rychlostní sondu pro závěsné kluzáky Rychlostní sondu pro padákové kluzáky Držák přístroje na závěsný kluzák Držák přístroje na padákový kluzák

22 STANDARDNÍ FUNKCE - Grafický výškoměr - Výškoměr do 9000 m - Super rychlý variometr s dynamickým intellivario filtrem - Akustický variometr s nastavitelnou hlasitostí, rozsahema tónem - Grafický variometr +/- 12 m/s - Digitální variometr +/- 25 m/s - Průměrování variometru s nastavitelným intervalem 0 až 60 vteřin - Kompenzace knipl-termiky (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Vstup pro volitelnou rychlostní sondu s rozsahem do 150 km/h s možností uživatelské kalibrace - Nastavitelný alarm pádové rychlosti (přetažení) (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Barometrický tlakoměr s rozsahem 300 až 1200 hpa s možností kalibrace - Teploměr (rozsah -30 C až +70 C) - Stálá indikace stavu baterie - Automaticky spouštěná paměť krajních hodnot posledních 50 letů (Archimede) - Automaticky spouštěná paměť nepřetržitého záznamu dat na časové ose posledních 250 letů ( datových bodů) s možností přehrávání (pouze Archimede Plus) - Datum, hodiny, čas letu - Nastavitelné jednotky měření - 8 jazyků nápovědy POKROČILÉ FUNKCE (pouze varchimede Plus) - 3 nastavitelné poláry - McCready a McReady ekvivalent funkce (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Speed To Fly (with optional air speed probe) - Klouzavý poměr vzhledem ke vzduchové mase (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Netto variometr (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Detektor stoupání (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Pomocník se středěním stoupání - Automaticky nulovaný výškoměr A3 na začátku stoupání VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI - Čitelný displej z tekutých kristalů s rozlišením 128 x 64 pixelů - Paměť FLASH s možností nahrání nové verze software prostřednictvím volitelného PC kabelu z vašeho počítače - Propojení s počítačem - Vstup pro volitelnou rychlostní sondu - Životnost na jeden 1,5V AA článek 200 hod - Rozměry: 144mm x 72mm x 25mm - Hmotnost (s baterií): 180g - Archimede i Archimede Plus jsou dodávány s popruhem pro upevnění na nohu, ochranným obalem a jedním 1,5V AA článkem (baterí) - 3-letá záruka

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

O-SYNCE MOBILNÍ MANUAL S COACHSMARTEM V.1.3

O-SYNCE MOBILNÍ MANUAL S COACHSMARTEM V.1.3 O-SYNCE MOBILNÍ MANUAL S COACHSMARTEM V.1.3 1 35 OBSAH 1 COACHSMART 2 O-SYNCE MOBIL 3 DALŠÍ UŽIVATELSKÉ MOŽNOSTI 1.1 ÚVOD 2.1 INSTALACE APLIKACE 3.1 POUŽITÍ COACHSMARTU S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI 1.2 ZOBRAZENÍ

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Obsluha přijímače GPS cvičení

Obsluha přijímače GPS cvičení Písemná příprava na zaměstnání Navigace Obsluha přijímače GPS cvičení Zpracovala: o. z. Ing. Ivana Kulczycká Pracoviště: ORGGZ GPSmap 60CS Tento přístroj je vhodný pro praktickou ukázku práce s GPS přístrojem

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania V tomto návodu naleznete nejjednodušší způsob, jak vytvořit kroky (šipky) pro vaše oblíbené písně, abyste je mohli využít v programu StepMania. Cílem

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL Obsah Úvod... 3 Přední strana... 3 Spodní část a spínač... 3 Kryt baterií... 4 Přepínač funkcí... 4 Popis testovacího režimu... 5

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Moje ČZU. Aplikace Moje ČZU slouží studentům, zaměstnancům a návštěvníkům České zemědělské univerzity v Praze (ČZU).

Moje ČZU. Aplikace Moje ČZU slouží studentům, zaměstnancům a návštěvníkům České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Moje ČZU Aplikace Moje ČZU slouží studentům, zaměstnancům a návštěvníkům České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). K dispozici je pro uživatele telefonů s operačním systémem ios a Android a stáhnout si

Více

Návod k obsluze LD6000

Návod k obsluze LD6000 Návod k obsluze LD6000 1. vydání 7/2011 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 2. Způsob použití 3. Ovládací prvky a konektory 4. Zapnutí a obsluha přístroje 5. Procházení a struktura menu 5.1. Hlavní nabídka 5.2.

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Začínáme Ref: 24112004 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Postup výměny napájecích článků... 4 Indikace slabých napájecích článků...

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více