UŽIVATELSKÝ MANUÁL. El Speedo oficiální prodejce Digifly v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.digifly.com. El Speedo oficiální prodejce Digifly v ČR www.elspeedo.cz"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL wwwdigiflycom

2 GRATULUJEME Děkujeme, že jste si vybrali Digifly! Zakoupili jste si přístroj nabitý špičkovými technologiemi vyvinutý speciálně pro volné létání Množství funkcí a letových údajů, které poskytuje, z něho dělají efektivní palubní počítač Používání tohto přístroje vám usnadní létání z hlediska výkonu i bezpečnosti To vám umožní zlepšit pilotní techniky a zrychlí vaše rozhodování díky komplexním informacím poskytovaných přístrojem Další výhodou je možnost později stáhnout a analyzovat vaše data o letu Naši designéři předvídají budoucí vývoj softwaru, takže software do srdce tohoto přístroje si můžete kdykoli stáhnout z internetu a aktualizovat pomocí volitelného Digifly PC kabelu MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA DIGIFLY Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Digifly, který byl navržen a vyroben tak, aby splňoval nejvyšší standardy kvality Digifly zaručuje, že tento výrobek bude fungovat bez vady materiálu a provedení po dobu 3 let od data nákupu Tato záruka platí za předpokladu, že s výrobkem bylo řádně manipulováno v souladu s jeho zamýšleným použitím dle návodu k obsluze a na základě předložení originálu faktury nebo pokladní stvrzenky, s uvedením data nákupu, jména prodejce, modelu a sériového čísla přístroje Zákazník je však zodpovědný za veškeré náklady na dopravu Jednotka musí být k transportu bezpečně zabalena Záruka Digifly nemusí platit, pokud: - dokumenty byly zfalšovány nebo jsou nečitelné, - opravy, úpravy a změny výrobku byly provedeny neoprávněnou osobou nebo firmou, - poškození je způsobeno nehodou, včetně, ale ne pouze, bleskem, vodou nebo ohněm, zneužitím nebo nedbalostí Digifly nenese žádnou odpovědnost za zvláštní, náhodné, trestní nebo následné škody, způsobené užitím přístroje nebo strátou kontroly nad ním Pokud váš Digifly výrobek nefunguje správně nebo je vadný, obraťte se na svého prodejce Digifly Aby se předešlo zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám pečlivě si návod přečíst před kontaktováním svého prodejce Digifly Europe srl Via Stradelli Guelfi Bologna Italia Tel , Internet: wwwdigiflycom,

3 ZAČÍNÁME SCHÉMA ZDÍŘEK BATERIE V Archimede a Archimede Plus je osazen jeden 1,5 V AA článek Ten je možno vyměnit za nový 1,5 V AA článek, když pomocí plochého šroubováku otevřete kryt baterie na zadní straně přístroje Dobíjecí článek je rovněž možno použít, ale nedoporučuje se to, kvůli znatelnému samovybíjecímu efektu (po 2 měsících jsou dobíjecí baterie takřka vybité a nepoužitelné i při vypnutém zařízení) Pokud použijete dobíjecí baterie, je potřeba je dobíjet vně přístroje přístroj nefunguje jako dobíječka Životnost jednorázové 1,5 V AA baterie je asi 200 hodin NORMÁLNÍ A DLOUHÝ STISK KLÁVES Dostupnost různých funkcí vašeho přístroje závisí na různých časech přidržení stisknuté klávesy Normální stisk je kratší než 1 vteřina Dlouhý stisk vyžaduje přidržení klávesy aspoň 2 vteřiny Pokud není uvedeno jinak, myslí se v návodu stisknutí jako normální stisk (méně než 1 vteřina) ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ Pro zapnutí přístroje přidržte klávesu aspoň 4 vteřiny Pro vypnutí přístroje přidržte klávesu aspoň 4 vteřiny Po vypnutí vašeho přístroje Digifly musíte počkat aspoň 5 vteřin, než bude možné přístroj znovu zapnout To zamezuje nechtěným operacím například při transportu přístroje v batohu Po zapnutí přístroje se na displeji krátce zobrazí informace o modelu, jménu pilota (pokud je nastaveno), výrobním číslu variometru, verzi software, datu a stavu baterie

4 NASTAVENÍ KONTRASTU DISPLEJE Kontrast LCD displeje přístroje Digifly lze upravit tak, aby vyhovoval okolním světelným podmínkám Chcete-li změnit kontrast displeje, přejděte na MAIN SETUP CTR, stiskněte klávesu (funkce "EDIT"), přejděte do režimu úprav a pak pomocí kláves nahoru/dolů zvýšíte nebo snížíte kontrast displeje Potvrďte stisknutím klávesy (funkce SAV ), nebo režim úprav opustíte bez uložení stisknutím klávesy (funkce ESC ) MENU Pro vstup do MENU stiskněte klávesu (funkce MEN ) K návratu na hlavní displej přístroje stiskněte klávesu (funkce ESC ) Na stránce MENU se pohybujte a pod-menu vyberte pomocí kláves nahoru/dolů Do pod-menu vstoupíte stisknutím klávesy (funkce ENT ) Hodnoty vybraného parametru změníte pomocí kláves nahoru/dolů a potvrdíte stisknutím klávesy (funkce SAV ), nebo pod-menu opustíte bez uložení stisknutím klávesy (funkce ESC ) NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Pro nastavení vašeho přístroje Digifly upravením parametrů uvedených v následujících kapitolách přejděte na stránku MENU stisknutím klávesy (funkce MEN ) V přístroji Digifly jsou menu nastavení dvě: Hlavní menu nastavení M AIN SETUP a Pokročilé menu nastavení ADVANCED SETUP (pouze v Archimede Plus) Pomocí kláves nahoru/dolů vyberte hlavní ( MAIN ) nebo pokročilé ( ADVANCED ) menu a výběr potvrďte klávesou (funkce ENT ) Nyní vidíte seznam parametrů, které můžete v hlavním ( MAIN ) nebo pokročilém ( ADVANCED - pouze v Archimede Plus) menu nastavovat Parametr, který chcete změnit, vyberete pomocí kláves nahoru/dolů a potvrdíte klávesou (funkce EDIT ), čímž vstoupíte do režimu nastavení Hodnoty parametru nastavíte pomocí kláves nahoru/dolů a potvrdíte klávesou (funkce SAV ) nebo opustíte parametr bez uložení stisknutím klávesy (funkce ESC )

5 Pro návrat na hlavní displej přístroje stiskněte klávesu (funkce ESC ) NÁPOVĚDA V RŮZNÝCH JAZYCÍCH Pro usnandnění práce vám přístroje Digily nabízí nápovědu v několika jazycích Pro změnu jazyka nápovědy jděte do MAIN SETUP LANG a vyberte si jazyk, který vám vyhovuje OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ Pro obnove základního nastavení parametrů tak, jak byly nastaveny ve výrobně, stikněte a držte klávesu při zapínání přístroje tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví zpráva FACTORY SET? Tovární nastavení potvrdíte stisknutím klávesy (funkce YES ) nebo odmítnete stisknutím klávesy (funkce NO ) Po výběru YES se objeví potvrzující zpráva SETUP RESET

6 RYCHLÍ PRŮVODCI ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA

7 ROZŠIŘENÁ OBRAZOVKA

8 OBRAZOVKA PLUS (pouze v Archimede Plus)

9 DISPLEJ HLAVNÍ OBRAZOVKY DISPLEJE Archimede Plus má tři a Archimede má dvě hlavní obrazovky: Základní obrazovka, Rozšířená obrazovka a Obrazovka Plus K přepínání mezi obrazovkami slouží klávesa ZÁKLADNÍ FUNKCE VÝŠKOMĚR Archimede a Archimede Plus mají tři samostatné výškoměry: - A1: Barometrický výškoměr A1 - A2: Barometrický výškoměr A2 - A3: Barometrický výškoměr A3 Výškoměry mohou ukazovat údaje v metrech (mt) nebo stopách (ft) Pro změnu jednotkové soustavy jděte do MAIN SETUP U-AL a nastavte MT (pro metrickou soustavu) nebo FT (pro imperiální soustavu) BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR A1 Výškoměr A1 je hlavní barometrický výškoměr BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR A2 Barometrický výškoměr A2 je pro zvláštní použití K vynulování výškoměru A2 dlouze stiskněte klávesu Pro přepnutí mezi výškoměry A2 a A3 krátce stiskněte klávesu

10 BAROMETRICKÝ VÝŠKOMĚR A3 V přístroji Archimede je výškoměr A3 pro zvláštní užití a nuluje se dlouhým stisknutím klávesy V přístroji Archimede Plus se výškoměr A3 nuluje automaticky při nalezení stoupání K identifikaci stoupání jsou v přístroji Archimede Plus dva nastavitelné parametry: vertikální rychlost (vário) a čas, po který je tato vertikální rychlost detekována Pro nastavení těchto parametrů identifikace stoupání jděte do ADVANCED SETUP THEV pro nastavení vertikální rychlosti a ADVANCED SETUP THET pro nastavení času po který se má daná vertikální rychlost detekovat Pro přepnutí mezi výškoměry A2 a A3 krátce stiskněte klávesu NASTAVENÍVÝŠKOMĚRŮ A1 A2 a A3 V MENU přejděte do pod-menu ALTIM a vyberte výškoměr (A1, A2, A3), který chcete nastaveit pomocí kláves nahoru/dolů Stiskněte klávesu (funkce EDIT ) pro vstup do editačního režimu Pomocí kláves nahoru/dolů nastavte požadovanou hodnotu a potvrďte klávesou (funkce SAVE ), nebo režim nastavení opusťte bez uložení stisknutím klávesy (funkce ESC ) Chcete-li nastavit výškoměry A1, A2 a A3 na standardní tlak QNH (1013,25 hpa), jděte v MENU do pod-menu ALTIM Tam pomocí kláves nahoru/dolů vyberte výškoměr (A1, A2 nebo A3), který chcete nastaveit a dlouze stiskněte centrální klávesu Přístroj si vyžádá potvrzení stisknutím klávesy (funkce YES ) Odmítnete stisknutím klávesy (funkce NO ) V přístroji Archimede Plus nemůže být výškoměr A3 ručně nastaven, neboť je automaticky nulován při nalezení stoupání DISPLEJ GRAFICKÉHO VÝŠKOMĚRU Tento displej (zvýrazněný na obrázku červeně) zobrazuje aktuální graf průběhu výšky v závislosti na času Během letu se s časem posouvá, takže zobrazuje vždy aktuální data za poslední (nastavitelný) časový interval Pomůže vám zjistit, jak efektivně využíváte stoupání a je zvlášť užitečný ve slabých podmínkách Rozsah časového intervalu a výškového úseku grafického výškoměru nastavíte přes MAIN SETUP BARX a BARY Pro přepnutí z grafického výškoměru na displej středění stoupání stiskněte klávesu (pouze v přístroji Archimede Plus)

11 VARIOMETER SUPERRYCHLÉ INTELLIVARIO Intellivario je revoluční kybernetický systém firmy Digifly, který aplikuje na všechny měřené veličiny zvlášť navržené inteligentní digitální filtry Údaje přístrojem zobrazované jsou tak prosté všech chyb, které mohou být způsobené rádiovým nebo elektromagnetickým rušením Přístroj je osazen velmi rychlým tlakovým senzorem a výkonnými vyhodnocovacími obvody, které umožňují poskytovat přesná a rychlá data (aktualizovaná 20 krát za vteřinu) REAKČNÍ ČAS VARIOMETRU Reakční čas variometru si můžete nastavit v MAIN SETUP RVAR Přednastavená hodnota je 0,4 s Nastavením nižší hodnoty se reakce variometru zrychlí, vyšší hodnota reakční čas variometru utlumí ANALOGOVÝ VARIOMETR Sloupec v levé části displeje ukazuje hodnoty analogového (grafického) variometru Aktuální okamžité hodnoty rychlosti stoupání nebo klesání jsou zobrazeny tmavým sloupcem na pozadí číselné stupnice Rozsah číselné stupnice analogového variometru můžete nastavit v MAIN SETUP FS_V ve třech stupních: LOW (-1 m/s až 1 m/s), MED (-6 m/s až 6 m/s) a HIGH (-12 m/s až 12 m/s) INTEGROVANÝ (= ZPRŮMĚROVANÝ) VARIOMETR Zvýrazněný digitální ukazatel rychlosti stoupání nebo klesání uprostřed obrazovky má nastavitelný časový interval, za který se naměřené hodnoty průměrují Tento interval můžete nastavit v parametru MAIN SETUP INTE v rozmezí 0 až 60 vteřin Nastavením 0 bude digitální ukazatel zobrazovat okamžitá data variometru Nastavením delšího intervalu získáte informaci o úspěšnosti, s jakou využíváte stoupání je-li hodnota kladná, přestože se vám zdá stoupání nevyužitelné, vyplatí se pokračovat v něm, je-li hodnota záporná, přestože jste si mysleli, že máte dobré stoupání, bude lepší letět to zkusit jinam AKUSTICKÝ VARIOMETR Akustický variometr interpretuje aktuální okamžité hodnoty o rychlosti stoupání nebo klesání prostřednictvím modulovaného tónu Hlasitost tónu je možno nastavit na vysokou nebo nízkou stisknutím klávesy Aktuální úroveň hlastitosti se zobrazuje na displeji dole symboly pro vysokou hlasitost a pro nízkou Zvuk můžete úplně vypnout dlouhým stisknutím klávesy Na displeji se objeví symbol Nastavení prahové hodnoty rychlosti stoupání pro akustický variometr provedete v MAIN SETUP VUP a pro klesání v MAIN SETUP VDN Parametrem MAIN SETUP TONE si můžete nastavit jednu ze tří různých výšek a progresivit modulace tónu akustického variometru

12 SIMULÁTOR VARIOMETRU Simulátor variometru se hodí ke zjištění nastavení akustiky bez nutnosti zkoušet to za letu Parametr MAIN SETUP SIMV nastavte na ON a po opuštění menu můžete ručně nastavovat hodnty rychlosti stoupání nebo klesání pomocí kláves nahoru/dolů Režim simulátoru opustíte opětovným nastavením parametru MAIN SETUP SIMV na OFF Simulátor se vždy vypne s vypnutím přístroje VZDUŠNÁ RYCHLOST (pouze s volitelnou rychlostní sondou) Rychlost letu kluzáku vzhledem ke vzduchové mase, ve které se pohybuje může být zobrazena pouze s připojenou volitelnou rychlostní sondou do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pro zobrazení rychlosti stiskněte klávesu Vzdušná rychlost se zobrazuje v metrických (km/h) nebo imperiálních (Mph) jednotkách Ty nastavíte v parametru MAIN SETUP U-SP V přístroji Archimede Plus se vlevo vedle rychlosti zobrazuje i klouzavý poměr - effist ALARM PŘETAŽENÍ (PÁDOVÉ RYCHLOSTI) Funkci Alarm pádové rychlosti ( stall alarm ) můžete využít pouze s připojenou volitelnou rychlostní sondou do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Funkci zapnete nastavením parametru MAIN SETUP STAL na hodnotu větší než 0 Alarm přetažení se automaticky vypne, pokud vzdušná rychlost klesne pod 5 km/h KALIBRACE VZDUŠNÉ RYCHLOSTI Pokud rychlostní sonda ukazuje nepřesné údaje, můžete ji kalibrovat prostřednictvím parametru MAIN SETUP KIAS Nastavení se provádí v procentech, kdy 100 % znamená žádnou kalibraci TEPLOTA Přístroje Digifly umí zobrazovat okolní teplotu v metrických ( C) nebo imperiálních ( F) jednotkách Ty nastavíte v MAIN SETUP U-TE Vyberte CEL pro C nebo FAR pro F Pro zobrazení teploty stiskněte klávesu Teploměr je možné kalibrovat v parametru MAIN SETUP KTMP BAROMETR Barometr zobrazíte stisknutím klávesy Barometr je možné kalibrovat v parametru MAIN SETUP KBAR)

13 HODINY / STOPKY Přístroj může zobrazovat hodiny a časovač stopky Pro zobrazení hodin stiskněte klávesu Pro zobrazení stopek stiskněte Stopoky vynulujete dlouhým stisknutím Hodiny nastavíte v MAIN SETUP HOUR (hodina), MAIN SETUP MIN (minuta), MAIN SETUP DAY (datum - den), MAIN SETUP MONT (datum - měsíc), MAIN SETUP YEAR (datum rok) JMÉNO PILOTA Nastavte si do přístroje své jméno v MAIN SETUP PILO ÚDAJE O KLUZÁKU (pouze v Archimede Plus) Nastavte si v přístroji jméno (MAIN SETUP GID) a značku (MAIN SETUP GTYP) svého kluzáku

14 POKROČILÉ FUNKCE KOMPENZACE KNIPL-TERMIKY Při přibrzdění se část přebytečné kinetické energie kluzáku promění ve stoupání Nekompenzované vário vyhodnotí toto dočasné stoupání jako stoupavý proud Vlétnete-li do stoupavého proudu, změnou úhlu náběhu dojde k přibrzdění kluzáku a znovu bude část stoupání zapříčiněna přebytkem kinetické energie při zpomalování Kompenzací eliminujete tuto složku stoupání způsobenou změnou rychlosti, což vám umožní najít skutečné stoupání K tomu přístroj potřebuje mít připojenou volitelnou rychlostní sondu, aby měl přesnou informaci o změně rychlosti letu Vyhledání správné hodnoty se nejlépe provádí v klidném ovzduší (ranní nebo večerní slet) postupným zvýšením cifry parametru MAIN SETUP TEC a následným přibržděním z ustálené rychlosti, a to postupně tolikrát, až vario přestane reagovat na stoupání, vynucené zpomalením letu DISPLEJ STŘEDĚNÍ STOUPÁNÍ (pouze v Archimede Plus) Tento graf ukazuje závislost rychlosti stoupání na běžícím čase Pomáhá vám se zjišťováním, jak široký je stoupák a jak daleko (dlouho) letíte pryč od nejlepšího stoupání Je užitečný především ve slabých termických podmínkách Přepnutí mezi displejem grafického výškoměru a displejem středění stoupání se provádí krátkým stisknutímklávesy Rozsah časového intervalu displeje středění stoupání nastavíte přes MAIN SETUP BARX Rozsah svislé osy - variometru displeje středění stoupání nastavíte přes MAIN SETUP FS_V

15 INDIKÁTOR VÝKONU KLOUZAVÝ POMĚR (pouze v Archimede Plus) Pro zobrazení indikátoru výkonu musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Indikátor výkonu ukazuje aktuální klouzavý poměr vašeho kluzáku vzhledem ke vzduchové mase, ve které se pohybuje Číselná hodnota se zobrazuje vlevo vedle ukazatele vzdušné rychlosti s popiskem effist dole Pokud vzdušná rychlost kluzáku klesne pod 5 Km/h, indikátor výkonu ukazuje - -- Časový interval, po který se počítá průměr klouzavého poměru můžete nastavit v ADVANCED SETUP EFF Pro zobrazení dvojitého ukazatele výkonu a vzdušné rychlosti stiskněte klávesu POLÁRA (pouze v Archimede Plus) Pro využití poláry musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Polára (na obrázku vytištěna tučně) vyjadřuje závislost vertikální rychlosti (opadání) kluzáku na horizontální ( dopředné ) rychlosti Pádovou rychlost (bod přetažení) ukazuje na obrázku bod S, maximální rychlost kluzáku ukazuje bod T V grafu rovněž vidíte zaznačené tři páry souvisejících hodnot rychlostí a opadání Bod A na vrcholu křivky ukazuje, kdy má kluzák nejmenší opadání (Opadání A) Rychlost va je tedy rychlost, při které je dosaženo nejmenšího opadání Klouzavý poměr (výkon) kluzáku je poměr mezi horizontální rychlostí a vertikální rychlostí (rychlostí opadání) Chcete-li najít nejlepší klouzavý poměr pomocí grafu, veďte z počátku grafu (bod O) přímku, která je tečnou křivky Rychlost, kterou je třeba letět pro dasažení nejlepšího klouzavého poměru odečteme od bodu (bod B), ve ktrém se přímka křivky dotýká, tedy rychlost vb Ve vašem přístroji si můžete uložit data tří různých polár prostřednictvím parametrů ADVANCED SETUP PX-A/B/C (X udává pořadové číslo poláry) Poláru, kterou chcete aktuálně používat vyberte v parametru ADVANCED SETUP POLA Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte V přístroji jsou přednastaveny 3 poláry, 2 pro závěsné klizáky, 1 pro padákový kluzákthere are three polars preloaded, (2 for hang gliders and 1 for a paraglider) Tyto přednastavené poláry uvidíte, případně své vlastní přepočítáte v Digifly Excel programu, který je dostupný na webu výrobce (wwwdigiflycom) Doporučujeme vám zadat vaše vlastní data o poláře, která nejlépe odpovídá charakteristikám vašeho kluzáku

16 OPTIMÁLNÍ RYCHLOST LETU ( SPEED TO FLY, pouze v Archimede Plus) Pro využití optimální rychlosti letu musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Funkce otimální rychlost letu zobrazuje rychlost, jakou je třeba letět, ayby kluzák letěl s nejlepšík klouzavým poměrem Tato hodnota závisí na charakteristikách vašeho kluzáku a zároveň na horizontální i vertikální rychlosti vzduchové masy, ve které se kluzák pohybuje Za bezvětří je optimální rychlost shodná s rychlostí (vb) v bodě nejlepšího klouzání (bod B) Z obrázku je zřejmé, že v různých podmínkách stoupání nebo klesání bude optimální rychlost také různá Za letu proti větru nebo v klesání se bod ideálního klouzání posune na poláře dopředu (v modelovém příkladě bod D) a otimální rychlost se zvýší (vd) Při letu po větru nebo ve stoupání se bod ideálního klouzání bude posouvat na poláře dozadu a bude lepší přibrzdit Optimální rychlostí poletíte, pokud budou na displeji oba McCready ukazatelé ve stejné pozici

17 McCREADY (pouze v Archimede Plus) Pro využití McCready funkcí musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Hodnota McCready je průměrná rychlost stoupání za posledních 10 minut Tento průměrovací interval je možno nastavit v parametru ADVANCED SETUP MCRA McCREADY EKVIVALENT (Archimede Plus only) Pro využití McCready funkcí musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Tento indikátor ukazuje protihodnotu McCready hodnoty, při čemž vychází z aktuální vzdušné rychlosti jako rychlosti optimální Indikátor McCready ekvivalent je jakoby zpětný kalkulátor optimální rychlosti Ukazuje, že pokud letíte aktuální vzdušnou rychlostí, domníváte se, že průměrná rychlost stoupání během tohoto letu je taková, jakou ukazuje symbol McCredy ekvivalentu Nastavení průměru McCready ekvivalentu provedete v parametru ADVANCED SETUP MCRE NETTO VARIOMETR (pouze v Archimede Plus) Pro využití funkcí Netto variometru musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Netto variometr ukazuje vertikální rychlost stoupající nebo klesající vzduchové masy ve které se kluzák pohybuje Je zobrazen čenými symboly na světlém pozadí (což ho odlišuje od standardního digitálního variometru, který je zobrazen v kontrastních barvách) Pro používání této funkce také musíte nastavit poláru svého kluzáku DETEKTOR STOUPÁNÍ (pouze v Archimede Plus) Pro využití funkcí Detektoru stoupání musí být k přístroji připojena volitelná rychlostní sonda do zdířky vpravo na spodní straně přístroje Pokud je parametr ADVANCED SETUP POLA nastaven na OFF, informace spojené s hodnotami McCready, ekvivalent McCready a Detektor stoupání nebudou zobrazeny na displeji, takže displej bude přehlednější, jestliže tyto funkce nevyužíváte Detektor stoupání je inovativní funkce, která vám umožní nacházet stoupání s předstihem Upozorňuje vás zvukem a zprávou THERMAL, když jste ve stoupání, ale váš standardní variometr ještě nezaznamenal stoupání, neboť vaše záporná vertikální rychlost je stále vyšší, než rychlost stoupavého proudu Tato funkce pracuje se dvěma parametry: sílou stoupání (ADVANCED SETUP THEV) a dobou (ADVANCED SETUP THET), po kterou má být stoupání detekováno aby se alarm spustil Pro používání této funkce také musíte nastavit poláru svého kluzáku

18 PAMĚŤ LETŮ Pokud přístroj nahrává let, zobrazuje ikonu nahrávání ve spodní části displeje Menu MAIN SETUP je v době nahrávání letu nepřístupné, aby byly respektovány pravidla FAI AKTIVACE NAHRÁVÁNÍ V přístroji Archimede jsou data každého letu automaticky nahrávána Nahrávání letů v přístroji Archimede Plus může být nastaveno (MAIN SETUP RECM) ve třech různých režimech: AUT - nahrávání je spuštěno automaticky při změně výšky o nastavitelnou hodnotu (MAIN SETUP RDS) ve 4 vteřinovém intervalu během startu, ukončí se s vypnutím přístroje, ALW - nahrávání se spustí 5 vteřin po zapnutí přístroje, ukončí se jeho vypnutím, OFF - žádná data se nenahrávají PAMĚŤ NA KRAJNÍ HODNOTY (v přístroji Archimede) Paměť přístroje Archimede zaznamenává pro posledních 50 letů: datum a čas startu, trvání letu, celkový součet nastoupaných metrů, minimální a maximální hodnoty výškoměru A1, variometru a vzdušné rychlosti Pokud je paměť plná, nejstearší let je automaticky vymazán Chcete-li vymazat všechny lety, v podmenu LOGBOOK dlouze stiskněte centrální tlačítko a potvrďte vymazání ( YES ) nebo ho zrušte ( NO ) BAROGRAF (pouze v Archimede Plus) Barograf nahrává z posledních 250 letů: datum a čas startu, trvání letu, celkový součet nastoupaných metrů, minimální a maximální hodnoty výškoměru A1, variometru a vzdušné rychlosti Navíc uchovává letová data pro každý datový bod v nastaveném časovém intervalu (MAIN SETUP RECR, 1 60 vteřin) Celkem může zaznamenat až datových bodů Pokud je paměť plná, nejstearší let je automaticky vymazán Informace o zbývající volné paměti je krátce zobrazena na displeji při zapnutí přístroje Pokud jeden let zaplní celou paměť, nahrávání se zastaví a zobrazéí se zpráva MEM FULL Chcete-li vymazat všechny lety, v podmenu LOGBOOK dlouze stiskněte centrální tlačítko a potvrďte vymazání ( YES ) nebo ho zrušte ( NO )

19 SPRÁVA ZÁZNAMENANÝCH LETŮ Pro prohlížení zaznamenaných letů jděte do podmenu LOGBOOK, kde uvidíte seznam letů s datem a hodinou startu Pomocí kláves nahoru/dolů vyberte let, který chcete zobrazit a stiskněte klávesu (funkce ENT ) První let v seznamu je naposledy nahraný let Chcete-li vymazat všechny lety, v podmenu LOGBOOK dlouze stiskněte centrální tlačítko a potvrďte vymazání ( YES ) nebo ho zrušte ( NO ) PROFIL LETU (pouze v Archimede Plus) Tato jedinečná funce vám umožní prohlédnou si (přehrát) detaily o celém letu V obrazovce s detaily o letu stiskněte klávesu (funkce MOV ) a přejdete na obrazovku grafického záznamu Tam, pomocí kláves doprava/doleva, se můžete pohybovat po jednotlivých datových bodech zaznamenaného letu a prohlížet si výškový profil letu na časové ose, která zobrazuje buď reálný čas v hodinách nebo čas od startu (změníte klávesou (funkce MOV nebo Tim ) Pro přiblížení nebo oddálení grafu použijte klávesy nahodu/dolů

20 PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI Pro stahování dat o letech z vašeho přístroje do počítače připojte volitelný sériový nebo USB PC kabel do levé zdířky na spodní straně přístroje SPOJENÍ S PROGRAMEM VL-TOOLS VL-TOOLS je zdarma dostupný program, který vám umožňuje nastavení všech parametrů vašeho Digifly přístroje a prohlížení záznamů o letec prostřednictvím vašeho počítače Připojte kabel k přístroji a počítači dokud jsou oba vypnuté Zapněte přístroj Digifly a poté počítač Vpřístroji přejděte v menu na volbu VLTOOLS - na displeji začne blikat zpráva LINK V počítači spusťte nejnovější verzi programu VL-TOOLS a v něm klikněte na tlačítko CONNECT Úspěšné připojení je potvrzeno zprávou s výrobním číslem vašeho Digifly přístroje S Archimede: Klikněte na tlačítko Download All Flights pro stažení všech letů do počítače Po ukončení stahování bude v adresáři VLTOOLS vytvořen soubor minmaxxls S Archimede Plus: Klikněte na tlačítko Download Last Flight nebo Download All Flights Funkce Download Last Flight uloží data o posledním letu do dvou samostatných souborů flightigc a flightxls Funkce Download All Flights uloží všechny lety v samostatných souborech (*igc a *xls) s názvy 01, 02, 03, atd S Archimede i Archimede Plus: Po skončení stahování budou ve složcborye VLTOOLS vytvořeny soubory *xls a *igc POZOR: Tyto soubory budou vždy přepsány Proto, pokud je chcete uchovat, je vždy přejmenujte nebo přesuňte do jiné složky Soubory *igc můžete prohlížet pomocí většiny programů s tímto formátem pracujících, např: CompeGPS, MaxPunkte, GpsDump, Seeyou, Oziexplorer, atd Soubory *xls můžete prohlížet v programu Mircosoft Excel, OpenOffice Calc apod Více informací najdete v návodu k programu VL-TOOLS SPOJENÍ S PROGRAMY COMPEGPS, MAXPUNKTE A GPSDUMP (pouze Archimede Plus) Přístroj Archimede Plus můžete pomocí kabelu přímo propojit s některými běžně používanými soutěžními programy, jako jsou CompeGPS, MaxPunkte a GpsDump Prostřednictvím těchto programů můžete z přístroje stáhnout data o letech ve formátu IGC 1) Přístroj propojte s počítačem volitelným Digifly sériovým nebo USB kabelem kabel připojte do levé zdířky na spodní straně přístroje označené GPS 2) V přístroji přejděte do podmenu LOGBOOK 3) Pomocí kláves nahoru/dolů označte let, který chcete stáhnout (nepokračujte vstupem do prohlížecího režimu) 4) V programu na vašem počítači vyberte funkci Stáhnout data z přístroje ( Download flight track ) s použitím protokolu MLR Baud Stahování můžete přerušit stisknutím klávesy (funkce ESC ) na vašem Digifly přístroji

21 UPGRADE FIRMWARE Software (firmware) vašeho přístroje Digifly můžete aktualizovat stažením a nahráním nového přímod Digifly Tak budete mít ve svém přístroji vždy všechny funkce a nejnovější vylepšení a úpravy Nejnovější software je vždy k dispozici na stránkách wwdigiflycom a do přístroje ho nahrajete pomocí volitelného sériového nebo USB kabelu Kabel připojujte do levé zdířky na spodní straně přístroje označené GPS Pokud aktualizujete na nový software z verze 440 a starší, všechny uložené lety budou během aktualizace vymazány a všechny parametry nastaveny na původní ( tovární ) hodnoty PROCES UPGRADE Ujistěte se, že baterie ve vašem Digifly přístroji je plně nabitá Vypněte přístroj a propojte ho s počítačem Kabel připojte do levé zdířky na spodní straně přístroje označené GPS Za stáleho držené stisknuté klávesy stiskněte klávesu na tak dlouho, až se uzve dlouhý potvrzovací tón Všimněte si, že obrazovka se nerozsvítí Nyní uvolněte klávesu a poté klávesu Ve vašem počítači spusťte program Upgrade_xx_x_Archimedeexe Ujistěte se, že máte najednou spuštěn jen jeden program Upgrade_xx_x_Archimedeexe Klikněte na tlačítko Start Upgrade trvá přibližně 5 minut; jeho úspěšné dokončení potvrdí počítač dlouhým pípnutím Stiskněte klávesu a odpojte kabel od přístroje Až znovu zapnete svůj Digifly přístroj, na úvodní obrazovce se krátce ukáže verze nahraného software VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ Digifly nabízí, prostřednictvím svých zástupců, následující příslušenství: Digifly sériový kabel k propojení přístroje s počítačem Digifly USB kabel k propojení přístroje s počítačem Rychlostní sondu pro závěsné kluzáky Rychlostní sondu pro padákové kluzáky Držák přístroje na závěsný kluzák Držák přístroje na padákový kluzák

22 STANDARDNÍ FUNKCE - Grafický výškoměr - Výškoměr do 9000 m - Super rychlý variometr s dynamickým intellivario filtrem - Akustický variometr s nastavitelnou hlasitostí, rozsahema tónem - Grafický variometr +/- 12 m/s - Digitální variometr +/- 25 m/s - Průměrování variometru s nastavitelným intervalem 0 až 60 vteřin - Kompenzace knipl-termiky (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Vstup pro volitelnou rychlostní sondu s rozsahem do 150 km/h s možností uživatelské kalibrace - Nastavitelný alarm pádové rychlosti (přetažení) (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Barometrický tlakoměr s rozsahem 300 až 1200 hpa s možností kalibrace - Teploměr (rozsah -30 C až +70 C) - Stálá indikace stavu baterie - Automaticky spouštěná paměť krajních hodnot posledních 50 letů (Archimede) - Automaticky spouštěná paměť nepřetržitého záznamu dat na časové ose posledních 250 letů ( datových bodů) s možností přehrávání (pouze Archimede Plus) - Datum, hodiny, čas letu - Nastavitelné jednotky měření - 8 jazyků nápovědy POKROČILÉ FUNKCE (pouze varchimede Plus) - 3 nastavitelné poláry - McCready a McReady ekvivalent funkce (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Speed To Fly (with optional air speed probe) - Klouzavý poměr vzhledem ke vzduchové mase (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Netto variometr (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Detektor stoupání (pouze s volitelnou rychlostní sondou) - Pomocník se středěním stoupání - Automaticky nulovaný výškoměr A3 na začátku stoupání VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI - Čitelný displej z tekutých kristalů s rozlišením 128 x 64 pixelů - Paměť FLASH s možností nahrání nové verze software prostřednictvím volitelného PC kabelu z vašeho počítače - Propojení s počítačem - Vstup pro volitelnou rychlostní sondu - Životnost na jeden 1,5V AA článek 200 hod - Rozměry: 144mm x 72mm x 25mm - Hmotnost (s baterií): 180g - Archimede i Archimede Plus jsou dodávány s popruhem pro upevnění na nohu, ochranným obalem a jedním 1,5V AA článkem (baterí) - 3-letá záruka

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

SUUNTO M5 Uživatelská příručka

SUUNTO M5 Uživatelská příručka SUUNTO M5 Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078 Návod k obsluze FX-32 čís. F8078 Obsah Strana Bezpečnostní pokyny...3 1. Obsah balení...4 2. Všeobecný popis...4 2.1 Vysílač FX-32...4 3. Technická data...5 3.1 Vysílač FX-32...5 3.2 Přijímač R-7008 SB...5

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

POLAR RC3 GPS. Uživatelská příručka

POLAR RC3 GPS. Uživatelská příručka POLAR RC3 GPS Uživatelská příručka OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. TRÉNINKOVÝ SYSTÉM "VŠECHNO V JEDNOM"... Součásti tréninkového počítače... Tréninkový software... Doplňky, které máte k dispozici... Funkce tlačítek...

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

US/GB RC 14.11. RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count. www.sigmasport.com

US/GB RC 14.11. RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count. www.sigmasport.com running COMPUTER PL HU RU US/GB RC 14.11 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count SL SK CZ www.sigmasport.com OBSAH 1 Předmluva 196 2 Obsah balení 196 3 Bezpečnostní upozornění 197 4 Přehled 198 4.1 Aktivace

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více