STAV v roce 2005 Počet žáků 407 z toho mateřská stupeň stupeň 172

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAV v roce 2005 Počet žáků 407 z toho mateřská 79 1. stupeň 156 2.stupeň 172"

Transkript

1 STAV v roce 2005 Počet žáků 407 z toho mateřská stupeň stupeň 172 Počet pedagog.pracovníků 32 učitelů 29 vedoucích pracovníků 3 Počet všech učeben 25 z toho počítačová 2 přípojných míst stanic pro žáky 18 učitele 5 ostatní 3 Místnosti Přípojná místa Stanice Zahájení provozu výuková internetová x pracovna x třída 0 0-9x kabinety 0 0-1x knihovna 0 0-4x sborovna x ředitelna ,

2 2x kancelář , Připojení v budově školy : LAN 100 Mbs Serverové služby : INDOŠ (internetová), Windows 2000 (výuková) Připojení na Internet : Telecom - ISDN (INDOŠ) GRADACE Jičín (bezdrátové) 512 kbit/sec 128 kbit/sec Softwarové vybavení : Aplikace : WORD Excel Power Point Front Page Zoner Callisto IrfanView Explorer Internet Outlook Dosli Výukové: Terasoft, Didakta, Zaviačič, Diderot,... Administrativa : Fenix,VEMA, Homebanking Office Line DmSoftware : Vysvědčení, Evidence www stránky školy : ová adresa : - 2 -

3 Závěr : K naplnění standardu v oblasti HW vybavení chybí k na škole 21 počítačů. Standart splňuje vybavení obou pracoven (dokonce ho o 1 počítač překračuje) Chybí počítače pro učitele (jediný ve sborovně 2. st., jeden na 1. st.) Ani jeden počítač není v žádném za kabinetů. Do naplnění standardu je třeba doplnit v této oblasti 15 počítačů. Ani v jedné ze tříd na 1. a 2. st., ve ŠD ani MŠ není ICT vybavení. Do naplnění standardu je třeba doplnit v této oblasti 6 počítačů. Škola nemá žádný videoprojektor, a většina promítací techniky je zastaralá. K naplnění standadu je třeba doplnit 2 videoprojektory (1. a 2. st.), 2 videa a 1 DVD přehrávač, 2 televizory na 1. st. K doplnění nabídky v oblasti SW vybavení zakoupit : Kvalitní program pro grafiku - Corel Draw Výukové programy pro tyto předměty: občanská a rodinná výchova chemie informatika V oblasti administrativy správa knihovny - 3 -

4 KONCEPCE ROZVOJE ICT na ZŠ v Kopidlně do roku 2007 rok měsíc akce 2002 červen 1 denní školení správce ICTK červenec PROJEKT INDOŠ říjen REALISACE projektu Týdenní školení pro správce ICTK 2002 listopad ŠKOLENÍ - příprava učitelů 2003 trvale Nákup programového vybavení Školení pedagogických pracovníků říjen Z 0 - provedení vlastními silami listopad Z - středisko ZŠ TGM Poděbrady, p. řed. Zíta prosinec P - informace, zjištění zájmu listopad Týdenní školení správce ICTK září Software - programové vybavení listopad Vyrovnání s Terasoftem prosinec Nákup z dotace MŠMT Předvedení náplně výukových programů Spolupráce s mateřskou školou Aktualizace ASDW 4 Hardware- technická údržba červenec Zatemnění oken ve sborovně a pracovně průběžně Tonery, inkousty do tiskáren, náplně srpen Renovace výukové pracovny - posílení pamětí ROM na stanicích - 4 -

5 prosinec Doplnění sluchátek na žákovské a reproduktory na učitelský v INDOŠI 2003 Projekty připojení - Integrace říjen INVEX Brno listopad Kontakt se SZŠ Kopidlno zahradnickou na společném řešení sítě internetu Posílení paměti RAM ve výuk. pracovně prosinec Konzultace koncepce s PARTNEREM - firmou GRADACE Jičín 2004 Školení pedagogických pracovníků jaro Školení úrovně P - základní modul podzim - výběrový modul I. celoročně Školení úrovně S : Školení správce ICT Školení pokročilých ve WORDU a EXCELU celoročně Školení ped. pracovníků v rámci školy : výukové programy - praxe : jízdní řády vyhledávání na Internetu tabulky, seznamy, grafy vysvědčení - psaní všemi deseti na klávesnici - školení pracovnic mateřské školy průběžně Aktualizace a doplnění programů Programy pro nácvik nápravy vad učení září Program Zavjačič 2004/2005 Aktualizace správy pracovny srpen Nákup programu pro rozvrh hodin Hardware- technická údržba celoročně Průběžná údržba zařízení, opravy celoročně Tonery, inkousty do tiskáren, náplně březen Nábytek pro Internetovou pracovnu - 5 -

6 únor Výměna zámku v Internetové pracovně březen Oprava a výměna sluchátek, doplnění, kamerka červenec Nový počítač pro 1. stupeň - sborovna Projekty připojení - Integrace - web školy únor Spuštění školních webových stránek červenec Připojení počítačů výukové pracovny do Internetu červenec Úvaha o změně připojení na Internet bezdrátovou linkou červenec Externí vypalovačka pro Internetový učitelský počítač říjen INVEX Brno 2004 listopad Doplnění 10. počítače do Internetové pracovny 2005 Školení pedagogických pracovníků jaro Školení úrovně P - 2. výběrový modul celoročně Školení úrovně S : Školení správce ICT školení učitelů celoročně Školení v rámci školy- aktuálně bude upřesněno Software - programové vybavení průběžně Aktualizace a doplnění programů Programy pro nácvik nápravy vad učení září Program Zavjačič 2004/2005 průběžně Aktualizace správy pracovny Hardware- technická údržba celoročně Průběžná údržba zařízení, opravy celoročně Tonery, inkousty do tiskáren, náplně leden srpen Projekty připojení - Integrace Nákup počítače a tiskárny pro mateřskou školu Konzultace integrace výukové pracovny do IKI - 6 -

7 celoročně Provoz Internetu přes GRADACI 2005 září Nákup počítače a tiskárny na l. stupni 2006 Školení pedagogických pracovníků jaro Školení úrovně P - 2. výběrový modul celoročně Školení úrovně S : Školení správce ICT školení učitelů celoročně Školení v rámci školy - Podklady pro vysvědčení - Tvorba seznamů a jejich úprava - zpracování a evidence testů programem DOTEST - konzultace k využití výukových programů - nabídka nácviku psaní podle Zaviačiče pro pracovníky Software - programové vybavení průběžně Aktualizace a doplnění programů Programy pro nácvik nápravy vad učení září Program Zavjačič 2005/2006 průběžně Aktualizace správy pracovny Hardware- technická údržba celoročně Průběžná údržba zařízení, opravy celoročně Tonery, inkousty do tiskáren, náplně Projekty připojení - Integrace červen Konzultace pro sloučení výukové pracovny s INDOŠ celoročně Provoz Internetu v obou pracovnách 2. stupně září Připojení počítače na l. stupně a MŠ na Internet 2006 Sjednocená školním síť, počítače ve třídách - 7 -

8 2007 Školení pedagogických pracovníků jaro Školení úrovně P - 2. výběrový modul celoročně Školení úrovně S : Školení správce ICT školení učitelů celoročně Školení v rámci školy - Podklady pro vysvědčení průběžně - Tvorba seznamů a jejich úprava - zpracování a evidence testů programem DOTEST - konzultace k využití výukových programů - nabídka nácviku psaní podle Zaviačiče pro pracovníky Software - programové vybavení Aktualizace a doplnění programů Programy pro nácvik nápravy vad učení září Program Zavjačič 2006/2007 průběžně Aktualizace správy pracovny Hardware- technická údržba celoročně celoročně Průběžná údržba zařízení, opravy Tonery, inkousty do tiskáren, náplně Projekty připojení - Integrace červen Konzultace pro sloučení výukové pracovny s INDOŠ celoročně Provoz Internetu v obou pracovnách 2. stupně září Připojení počítače na l. stupně a MŠ na Internet 2007 Sjednocená školním síť, počítače ve třídách KONKRÉTNÍnaplňováníKONCEPCE rok měsíc akce provedli zodpovídal 2002 květen Informace o definitivní realizaci INDOŠE na škole AutoCont, oblastní manažer ředitel školy - 8 -

9 červenec Projekt AC a Telecom srpen Přípravné práce - místnost, elektřina, nábytek pověření pracovníci školy a města ředitel školy září Vlastní technická realizace sítě a připojení hardware TPC Jičín p. Brzák říjen Audit provedených prací Generální auditor AutoCont on line Instalace BALÍČKU programů studentský správce M. Kopecký ICTK správce 2002 prosinec Inventarizace materiálů a dodané techniky ředitel + ICT správce ředitel školy 2003 srpen žaluzie na okna v pracovně a sborovně firma ředitel říjen Konference ICT správců - INVEX Brno Suchoradský Kontrola čerpání dotací MŠMT kraj vedení školy Školení ped. pracovníků (P)- 2. skupina ZŠ TGM Pdy- p.zíta ředitel listopad Školení ICT správců (S) SŠK Hradec králové Suchoradský Školení ped.pracovníků - 3. skupina ZŠ TGM Pdy- p.zíta Suchoradský Instalace ASDW 4 Suchoradský Suchoradský Rozšiřující balíčky O - 4 Suchoradský Suchoradský Nákup knižních titulů pro ICT Suchoradský ředitel LANG Master - školení pro užití programů Suchoradský Suchoradský 2003 ZAViAČIČ- program pro psaní všemi 10 Suchoradský Suchoradský 2004 leden Instalace W 2000 ve výukové pracovně Studenští správci Špaček Spuštěna šablona č. 2 správy počítačů ředitel Suchoradský Obsahová náplň a technické možnosti školní webové stránky Geršl Spuštění školních webových stránek Geršl Geršl Náplň webové stránky oslovení učitelé Suchoradský únor Školení učitelů - IDOS, Zaviačič, Obchody Suchoradský Suchoradský Suplovací karty učitelů učitelé med.komise Vybavení počítače v ředitelně -tiskárna GRADACE Suchoradský březen Rozšiřující balíček. 5 Suchoradský Suchoradský Přebor školy v psaní všemi 10 Suchoradský Suchoradský Účast na SCHOLA NOVA Praha Suchoradský ředitel - 9 -

10 duben Integrace externí vypalovačky ve sborovně GRADACE -ing. Zinder Suchoradský Průběžná správa a aktualizace školního webu Geršl Suchoradský Integrace počítače sekretářky do IKY GRADACE -ing. Zinder Suchoradský květen Doškolení učitelů : - mapy, cestování Suchoradský Suchoradský Účast na MČR v psaní ZAV v Hr. Králové Suchoradský Suchoradský Krajský aktiv INDOŠE v Hr.Králové Suchoradský Suchoradský Podklady k inspekci v oblasti ICT (dotace MŠMT) Suchoradský, Hankeová ředitel Nový monitor počítače vedoucí školní kuchyně Gradace Suchoradský červen Tisk vysvědčení Suchoradský, učitelé Suchoradský Nákup digitálního fotoaparátu Suchoradský, ředitel ředitel Školení učitelů - práce s OLYMPUS CAMEDIA 720 Suchoradský Suchoradský srpen Předání funkce správce na Jakuba Geršla Suchoradský, Zach, Berný ICTK Přeinstalace programů ve Výukové pracovně Geršl, Špaček Geršl Druhý počítač pro účetní v sekretariátu září Školní aktualizace na INDOŠI č. 5 a 6 Suchoradský Suchoradský Organizace výuky ZAV v PVP Informatika Suchoradský ředitel Nákup a instalace programu ZAV v obou pracovnách Suchoradský, Geršl Suchoradský Jednodenní školení ICTK správců (S) SŠK Hradec králové Suchoradský říjen Školení P - základní modul Služba škole Nymburk-L. Zíta Suchoradský INVEX účast 12 žáků ZŠ Sobotka Suchoradský Nákup odborní literatury MediaCOMPUTER Suchoradský 1. kolo POHÁRU ZAV Suchoradský Konzultace připojení Výukové prac. na Internet Gradace Jičín ing. Zinder listopad Aktualizace na INDOŠI č. 7 a 8 Suchoradský Suchoradský Pokračování a dokončení školení P Služba škole Nymburk-L. Zíta Suchoradský 2. kolo POHÁRU ZAV Suchoradský Školení učitelů : Dálková správa účtu po Internetu Suchoradský Suchoradský Instalace bezdrátového připojení výukové pracovny GRADACE Jičín ing. Zinder prosinec Provoz Výukové pracovny na Internetu GRADACE Jičín ing. Zinder Školení učitelů - Vyhledávání na Internetu Suchoradský Spolu pořadatelství 1. ročníku OP ZAV ing. Petryšínová, Suchoradský ing. Tajč Plnění praktických úkolů P - zákl. modul Suchoradský 2004 Vánoční soutěž ZAV Suchoradský

11 2005 leden Nákup nového počítače pro mateřskou školu GRADACE Jičín ing. Rozsypal Instalace upgrade VYSVĚDČENÍ a EVIDENCE DmSofware Suchoradský únor Průběžná aktualizace webových stránek Geršl Suchoradský Školení učitelů D8lková správa pošty na INDOŠI Suchoradský Suchoradský Zpracování školního ICT plánu, vystavení na webu Suchoradský, Geršl Suchoradský Reinstalace programů ve Výukové pracovně Geršl učitelé Zpracování žádosti o dotaci na ICT k e KÚ Berný, Suchoradský, Moravcová Bernýá březen Školní aktualizace balíček č. 9 Suchoradský, INDOŠ Suchoradský Školní pohár ZAV * * * 3. kolo Suchoradský SUchoradský Instalace programu Didakta dějepis a fyzika Geršl, Suchoradský Suchoradský Příprava změny webových stránek školy Geršl, Zápotocká, Suchoradský Geršl duben Instalace nové podoby webových stránek školy Geršl Geršl Spuštění podstránek Mateřské školy Kopidlno Zápotocká, Geršl Geršl Vyýměna disku na počítači č.3 v Indoši AutoCont Hradec Králové Suchoradský Příprava stránek školní jídelny Vrbová, Geršl Geršl Převzetí Osvědčení o absolvování PO u 10 pracovníků školy p. řed.zíta Suchoradský Navázání spolupráce s Poštovní spořitelnou ke sponzoringu ZAV Ing. T.Zrzavecký Suchoradský květen Praxe studenta Jakuba Geršla na škole Berný, Suchoradský Suchoradský Doladění nové podoby webových stránek školy Geršl Geršl Průběžná aktualizace Aktualit webových stránek školy Geršl, Suchoradský, Berný Suchoradský Účast na přeborech v psaní na počítači v Hradci Králové Suchoradský, Čapková Suchoradský červen Výuka tvorby webových stránek žáky 9. ročníku v Informatice Suchoradský, Geršl Suchoradský Noc se ZAV poslední akce výuky psaní na počítači ve školním roce Suchoradský, Suchoradská, Čapková, Berný, červenec Nákup součástek a postavení nového učitelského počítače ve Výukové pracovně Geršl, Moravcová Geršl Internetová páteční dopoledne pro žáky Suchoradský Suchoradský srpen Přeinstalace programů v obou pracovnách Geršl, Suchoradský Suchoradský Školení učitelů v přípravném tádnu : Řád pracoven, ZAV, školení Suchoradský, Berný Berný Koncepce školení učitelů ve šk. roce2005/2006 Suchoradský, Berný Suchoradský Náměty pro spolupráci při výuce ZAV s M. obchodní akademií Jičín ing. Petryšínová, ing.tajč Suchoradský září Nákup a instalace ZAV 2005/2006 Suchoradský, Geršl Suchoradský Projednání organizace školení PO 2.skupina Berný, řed. Zíta Suchoradský Organizace výuky, žákovských služeb a provozu v pracovnách Berný, Suchoradský Suchoradský

12 Údržba nábytku v pracovně Sechovec, Berný Suchoradský Jednání s poštovní spořitelnou o sponzoringu Berný, Suchoradský, okresní pobočka Šoutová 1. kolo Ceny Poštovní spořitelny Suchoradský Suchoradský říjen Zahájení školení P O - 2. část řed.zíta Suchoradský Investice do údržby hardware z příspěvku rodičů 2004/2005 Suchoradský, Kubánková Berný Ukázka INTERNETBANKINGU z CD ROMU Poštovní spořitelny Informatika 8./9. pí. Šoutová a Myšková Suchoradský Školení P 1 - Čj p. Zd. Ruty Ruta, ing. Stejskal Suchoradský Účast na Invexu Brno 2005 Suchoradský, Zach Suchoradský Zpracování podkladů ke spolupráci školy a Poštovní spořitelny Ing. T. Zrzavecký, Suchoradský, Berný Berný Havárie učitelského počítače (sborovna) výměna základní desky AutoCont Pardubice Suchoradský listopad Dokončení školení a odborná pomoc, technické zabezpečení P O řed. Zíta Suchoradský Ukončení školení P1 Čj Nymburk Ruta Suchoradský Aktualizace č. 10 opravný balíček- instalace v Indoši Suchoradský, AutoCont Suchoradský Navýšení rychlosti přístupu na internet v Indoši na 512 kbit/s Telecom Hradec Králové Suchoradský Ukázka INTERNETBANKINGU z CD ROMU Poštovní spořitelny - Administrativa pí. Šoutová, Myšková Lysková 2. kolo Poštovní spořitelny Suchoradský Suchoradský 2005 prosinec

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: ZŠ Zubří, okres

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015 Č. j.: svkul/00163/2015 ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015 SVKUL 2014 1. ÚVOD V roce 2015 si budou pracovníci Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (a nejen

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 14. základní škola Plzeň Zábělská 25, 312 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 567 Termín konání tematické

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Slavíme 130 let knihovny

Slavíme 130 let knihovny Plán práce na rok 2015 1. ledna 6. dubna 1. května 8. května 6. července 28. září 28. října 17. listopad 24. prosince 25. prosince 31. prosince (nařízená dovolená) V tyto dny je pro veřejnost zavřeno:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

ICT plán ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou (stávající stav ke dni 1.1.2006) ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ Celkový počet: žáků školy je 65. pedagogů školy je 8 z toho: 2 na prvním a 6 na druhém stupni vychovatelů

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více