2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady"

Transkript

1 PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU 7 Daniel F. Slezská nemocnice Opava 2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady 3. ZLOMENINY PROXIMÁLNÍ TŘETINY V. MTT 7 Bušková K., Tuček M. Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha 4. TUPÉ PORANĚNÍ HRUDNÍKU KAZUISTIKA 7 Páral M., Hasara R. I.Chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 5. RADIAČNÍ ZÁTĚŽ PŘI OSTEOSYNTÉZE ZLOMENIN PROXIMÁLNÍHO FEMORU METODOU NIT- RODŘEŇOVÉHO HŘEBOVÁNÍ 7 Valoušek T. Ortopedické oddělení Nemocnice Třebíč 6. AVASKULÁRNÍ NEKRÓZA HLAVICE HUMERU U REKREAČNÍHO POTÁPĚČE VZNIKLÁ PO RYCH- LÉ DEKOMPRESI 7 Grinac M., Karpaš K., Vícha J. Ortopedická klinika FNHK, Hradec Králové 7. EPIDEMIOLOGIE ZLOMENIN LOPATKY 7 Tuček M., Bušková K. Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha 8. PERIIMPLANTAČNÍ ZLOMENINY FEMURU PO OSTEOSYNTÉZE PERTROCHANTERICKÝCH ZLO- MENIN KRÁTKÝM HŘEBEM 7 Klézl Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady 9. FUNKČNÍ LÉČBA PERIPROTETICKÉ ZLOMENINY KAZUISTIKA 7 Prokeš J. Úrazová nemocnice Brno 9,50 10,10 PŘESTÁVKA NA KÁVU

2 PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA ,10 11,50 II. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 10. ATYPICKÁ TRAUMATOLOGICKÁ INDIKACE TUMORÓZNÍ TEP KOLENNÍHO KLOUBU KAZUIS- TIKA 7 Vyskočil R., Chrást B., Dlábek R. Ortopedická klinika FN Brno Bohunice 11. VÝZNAM CYTOLOGIE KLOUBNÍHO PUNKTÁTU V DIAGNOSTICE PERIPROTETICKÝCH INFEKCÍ 7 Svoboda M. Fakultní nemocnice Olomouc, Ortopedická klinika 12. ZHODNOCENÍ TYPU A MÍRY OTĚRU U EXTRAHOVANÝCH JAMEK BICON 7 Hobza M., Ranuša M. Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc 13. ATB PROFYLAXE PŘI ZAVEDENÉM MOČOVÉM KATETRU U PACIENTŮ PO IMPLANTACI TEP KYČELNÍHO A KOLENNÍHO KLOUBU 7 Dejmkek M. Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové 14. MOŽNOSTI REKONSTRUKCE VELKÝCH DEFEKTŮ DLOUHÝCH KOSTÍ PO RESEKCÍCH TUMORŮ U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ 7 Lesenský J. ORT klinika1.lf, Nemocnice na Bulovce, Praha 15. POUŽITÍ DENOSUMABU U OBROVSKOBUNĚČNÉHO NÁDORU KOSTÍ - NAŠE PRVNÍ ZKUŠE- NOSTI 7 Mahdal M. I.Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 16. EPITELOIDNÍ SARKOM V MATERIÁLU I. ORTOPEDICKÉ KLINIKY FN U SV. ANNY V BRNĚ 7 Emmer J. I.Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 17. ULTRAZVUKOVÉ SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ PO RESEKCÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍCH NÁDORŮ 7 Pazourek L. I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 18. LÉČBA PES EQUINOVARUS CONGENITUS PONSETIHO METODOU - PĚTILETÉ VÝSLEDKY 7 Václavek J. Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Přerov - SMN a.s. 11,50 13,00 -OBĚD

3 PROGRAM ČAS 13,00 14,30 III. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 19. ŘEŠENÍ DÉLKOVÝCH A OSOVÝCH ODCHYLEK DOLNÍCH KONČETIN U DĚTÍ POMOCÍ EIGHT FIGURE PLATES 7 Šíma J., Ročák K., Václavek J. Ortopedicko-traumatologické odd. Nemocnice Přerov 20. NAŠE VÝSLEDKY OPERAČNÍHO ŘEŠENÍ HALLUX VALGUS - KOMPARATIVNÍ STUDIE TRADIČ- NÍCH A V- TEK OSTEOTOMIÍ 7 Valach O., Paračka M., Čmelík D. Ortopedie, Městská nemocnice Ostrava 21. MOŽNOSTI CHEVRONSKÉ OSTEOTOMIE, RTG ANALÝZA 7 Hlubek R. Ortopedické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava 22. ARTRODÉZA METATARZOFALANGEÁLNÍHO KLOUBU U HALLUX RIGIDUS 7 Liskay J. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 23. INCIDENCE, MORFOLOGIE A KLINICKÝ VÝZNAM HILL-SACHS LÉZÍ U NESTABILNÍCH RAMEN 7 Obhlídal M. Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc 24. JE MAGNETICKÁ REZONANCE \ RENTGENOVÝM\ OBRAZEM PORANĚNÍ \ MĚKKÉHO\ KOLE- NE?? 7 Látal P. Oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice 25. NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S ALL-INSIDE TECHNIKOU REKONSTRUKCE LCA 7 Hanák R.,Heblt V. Oddělení ortopedie a traumatologie pohybového systému, Litomyšlská nemocnice 26. PŘÍČINY SELHÁNÍ AUTOLOGNÍCH NÁHRAD LCA KOLENE A ÚSPĚŠNOST NÁHRAD KADAVE- RÓZNÍCH PO PĚTI A VÍCE LETECH 7 Sklenský J., Vališ P., Novák J. Ortopedická klinika FN Brno 27. ARTROSKOPIE HLEZNA - INDIKACE, VÝSLEDKY 7 Martinek L. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 28. ARTRODÉZA SUBTALÁRNÍHO KLOUBU 7 Rapi J. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 20,00: SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ FREJKOVY CENY

4 PROGRAM PÁTEK 26. ČERVNA 2015 ČAS: 8,00 9,10 IV. BLOK PŘEDNÁŠEK VARIA PŘEDSEDNICTVO: ROZKYDAL Z., PINK T. 29. MORBUS PAGET SOUČASNÝ POHLED 10 Rozkydal Z. I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 30. SROVNÁNÍ OPERAČNÍ LÉČBY GENUA VALGA POMOCÍ BLOUNTOVÝCH SKOB A 8 PLATE U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ 10 Peterková T., Jochymek J. KDCHOT FN Brno, oddělení ortopedie 31. NOVÁ METODA RYCHLÉ EXPANZE MSC PRO ORTOPEDII 10 Stehlík D., Pytlík R., Trč T., Kopečný Z. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol 32. OBOUSTRANNÁ NÁHRADA KYČELNÍHO KLOUBU KAZUISTIKA 10 Pink T. Úrazová nemocnice Brno 33. ADVANCE - 10-TI LETÉ ZKUŠENOSTI 10 Stoklas J. Úrazová nemocnice Brno ČAS: 9,10 9,30: PŘESTÁVKA NA KÁVU ČAS: 9,30 11,20 V. BLOK PŘEDNÁŠEK NÁDORY MĚKKÝCH TKÁNÍ PŘEDSEDNICTVO: JANÍČEK P., MÚDRY P. 34. PROBLEMATIKA SARKOMŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ 10 Janíček P. I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 35. ZÁSADY HISTOPATOLOGICKÉ DIAGNOSTIKY SARKOMŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ 15 Zambo I., Veselý K. I. patologicko-anatomický ústav LF MU, FN U sv. Anny v Brně 36. NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR: PŘEHLED EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ 10 Mužík J., Zvolský M. Ústav zdravotnických informací a statistiky

5 37. RADIOTERAPIE V LÉČBĚ MUSKULOSKETÁLNÍCH NÁDORŮ 10 Krupa P., Rak V., Šlampaa P. Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav Brno 38. BRACHYTERAPIE V LÉČBĚ SARKOMŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ 10 Dupal P., Stankušová H. I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol 39. ATYPICKÉ METASTAZOVÁNÍ SARKOMŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ 10 Matějovský Z., Lesenský J. ORT klinika1.lf, Nemocnice na Bulovce, Praha 40. POKROČILÉ REKONSTRUKCE PO RESEKCÍCH NÁDORŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ 10 Lesenský J. ORT klinika1.lf, Nemocnice na Bulovce, Praha 41. LÉČBA RELAPSU SARKOMU DĚTSKÉHO VĚKU 10 Múdry P. Klinika dětské onkologie LF MU, FN Brno ČAS: 11,20 11,40 PŘESTÁVKA NA KÁVU ČAS: 11,40 13,20 VI. BLOK PŘEDNÁŠEK: NÁDORY MĚKKÝCH TKÁNÍ PŘEDSEDNICTVO: ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ D., TOMÁŠ T. 42. JAK LÉČÍME EWINGŮV SARKOM DOSPĚLÝCH V ČESKÉ REPUBLICE? 10 Adámková Krákorová D.1, Kubáčková K. 2, Dušek L.3, Janíček P.4, Tomáš T4, Tuček Š.1, Jurečková A.1, Pochop L.1, Urie P.2, Prausová J.2 1 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 3 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita Brno 4 I. Ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 43. BENIGNÍ NÁDORY MĚKKÝCH TKÁNÍ RUKY - KAZUISTIKA 10 Nováčková M. Kraus J. I. chirurgická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK 44. NEOBVYKLÉ METASTÁZY NÁDORŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ DO FEMURU 10 Šimeček K. Ortopedickotraumatologické oddělení Nemocnice Písek a. s. 45. MYXOFIBROSARKOM STEHNA CASE REPORT 10 Hruška L., Drábková J. Klinika zobrazovacích metod LF MU, FN u sv. Anny v Brně 46. METASTAZEKTOMIE PLICNÍCH METASTÁZ MĚKKOTKÁŇOVÝCH SARKOMŮ (STS) NA I. CHI- RURGICKÉ KLINICE LF MU, FN U SV. ANNY V BRNĚ 10 Benej M., Čapov I., Peštál A., Vlček P., Chovanec Z., Páral M. I. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 47. MYXOFIBROSARKOM V MATERIÁLU I. ORTOPEDICKÉ KLINIKY FN U SV. ANNY V BRNĚ 10 Tomáš T.1,Janíček P.1, Zambo I.2, Veselý K.2, Pazourek L.1, Mahdal M.1 1I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 2I. patologicko-anatomický ústav LF MU, FN U sv. Anny v Brně 48. LIPOSARKOM V MATERIÁLU I. ORTOPEDICKÉ KLINIKY FN U SV. ANNY V BRNĚ 10 Ondrůšek Š.1, Černý J.1, Janíček P.1, Zambo I.2, Veselý K.2, Kovaanda T.1, Liskay J.1 1I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 2I. patologicko-anatomický ústav LF MU, FN U sv. Anny v Brně

6 49. VÝZNAM ULTRAZVUKU V DIAGNOSTICE A TERAPII MUSKULOSKELETÁRNÍCH NÁDORŮ 10 Pazourek L., Hrazdíra L. I.Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 13,30 : ZAKONČENÍ KONGRESU - OBĚD ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 SEKCE NLZP 8,15 11,00 I. BLOK PŘEDNÁŠEK PŘEDSEDNICTVO: HAMŘÍKOVÁ L., BADALÍKOVÁ L., ŠNÝDROVÁ D., HRADILOVÁ V. 1. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SESTERSKÉ SEKCE Moderová H. 2. ZDRAVOTNÍ SESTRA DOPINGOVÁ KOMISAŘKA Svobodová M., Rybníčková L. 3. MOŽNOST VOLBY Macháčková J. 4. PACIENTI STOMICI Šnýdrová D., Orságová J. Oddělení chirurgické onkologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně 5. EDUKAČNÍ PROCES U PACIENTA S HOJENÍM CHRONICKÉ RÁNY Zapletalová M., Nedomová S. II. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 6. RANNÁ INFEKCE BIOFILM Šibravová N. 7. SYSTÉM HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ Pokorná A. Katedra ošetřovatelství LF MU 8. PREVENCE ZVLÁDÁNÍ PROFESIONÁLNÍHO STRESU U ZDRAVOTNÍCH SESTER Sedláčková H., Pokorná L. 9. TRANSSEXUALISMUS OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE PŘED A PO REKONSTRUKCI PENISU Solarová H. Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU, FN u sv. Anny v Brně 10. HEMOTERAPIE Marková L., Krejčí P. 11,00-11,20: PŘESTÁVKA NA KÁVU

7 11,20 13,00 II. BLOK PŘEDNÁŠEK PŘEDSEDNICTVO: HAMŘÍKOVÁ L., BADALÍKOVÁ L., ŠNÝDROVÁ D., HRADILOVÁ V. 11. REHABILITAČNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE PO ÚRAZECH DOLNÍ KONČETINY Chudobová R., Pagáčová R. Nemocnice Prostějov 12. SNÍMKOVÁNÍ RAMENNÍHO KLOUBU PRO POTŘEBY ORTOPEDIE Ševčík J. Klinika zobrazovacích metod LF MU, FN u sv. Anny v Brně 13. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTA PO CÉVNÍ REKONSTRUKCI POMOCÍ AUTOLOGNÍ FEMO- RÁLNÍ ŽÍLY Bílá V., Nosilová B., Zapletalová M. II. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 14. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ Rybnikářová M. II. ortopedická klinika LF MU, FN Brno 15. MATERIÁLY V ORTOTICE Slabotinský J. Firma Sanomed ČAS: 13,00 14, 00: OBĚD 14,00 15,30 III. BLOK PŘEDNÁŠEK PŘEDSEDNICTVO: HAMŘÍKOVÁ L., BADALÍKOVÁ L., ŠNÝDROVÁ D., HRADILOVÁ V. 16. MOBBING VE ZDRAVOTNICKÉN PROSTŘEDÍ Bubeníková M. 17. VYUŽITÍ ZEVNÍCH FIXÁTORŮ Špičáková E. I. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 18. SUBADVENTICIÁLNÍ RUPTURA A. POPLITEA PŘI LUXACI KOLENNÍHO KLOUBU NAŠE ZKUŠE- NOSTI V RÁMCI POOPERAČNÍ PÉČE Dvořáková A., Zapletalová M. II. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 19. PLASTIKA PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU KOLENNÍHO KLOUBU BTB ŠTĚPEM S PRESS-FIT FIXACÍ Blažková R., Sinlová J. I.ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 20. PREVENCE A DIAGNOSTIKA SORRORIGENNÍCH RAN JAKO NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ V OŠET- ŘOVATELSKÉ PRAXI IMPLEMENTACE MEZINÁRODNÍ GUIDELINES MUNI / A / 1144 / 2014 Pokorná A. Katedra ošetřovatelství LF MU 21. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES U PACIENTA S HEMATOMEM V TŘÍSLE JAKO KOMPLIKACE PO ENDOVASKULÁRNÍ INTERVENCI Černá K., Ludvíková R., Zapletalová M.

8 II. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 22. PŘIJDE INSTRUMENTÁRIUM Šromová J. 23. ZÁVĚR SESTERSKÉ SEKCE Moderová Helena

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární Co nového v ortopedii malých zvířat? Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární medicíny v posledních letech, závratný rozvoj a to nejen v zahraničí, ale také u nás. V následujícím

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

Lůžková oddělení. Petr Gutwald Doc. MUDr. Jiří Stehlík CSc. Prim. MUDr. Petr Kozák. Prim. MUDr. Pavel Kubát. Prim. MUDr. Milan Pastucha. Prim. MUDr.

Lůžková oddělení. Petr Gutwald Doc. MUDr. Jiří Stehlík CSc. Prim. MUDr. Petr Kozák. Prim. MUDr. Pavel Kubát. Prim. MUDr. Milan Pastucha. Prim. MUDr. Lůžková oddělení (aktualizace 17.10.2014) Benešov u Prahy Boskovice Břeclav Česká Lípa České Budějovice Frýdek-Místek Havlíčkův Brod Hořovice Chomutov Jablonec nad Nisou Jihlava Jindřichův Hradec Kadaň

Více

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy 1. Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo destrukce

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Datová a analytická základna DRG

Datová a analytická základna DRG Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart První jednání Expertní rady a zástupců referenčních nemocnic ČR 25.3. 2015 DRG 2014 2017. : projektový tým Organizační a systémové vedení Philipp Dušek

Více

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno KDY POMÝŠLET NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ? MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Časná diagnostika nádorových

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU

OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES (UEMS) EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS (UEMS) OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVOD Sekce otorinolaryngologie a chirurgie

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni Syndrome a Proposal of Complex Prevention Care for Carriers of TP53 Mutation

Více

Operace dle Bakera při řešení pes equinus u pacientů s dětskou mozkovou obrnou

Operace dle Bakera při řešení pes equinus u pacientů s dětskou mozkovou obrnou 232/, p. 232 236 Operace dle Bakera při řešení pes equinus u pacientů s dětskou mozkovou obrnou Baker s Procedure in the Treatment of Pes Equinus in Cerebral Palsy Patients T. TRČ, V. HAVLAS, D. RYBKA

Více

Koncepce oboru urologie

Koncepce oboru urologie Koncepce oboru urologie Zpracováno a schváleno výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29.4.2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument byl opakovaně diskutován

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

První pomoc Obsah. Obsah

První pomoc Obsah. Obsah První pomoc Autoři: J. Málek, A. Dvořák, J. Knor a kol. Zhotovení filmových záběrů: M. Jantač, TM Studio, Benešov u Prahy Copyright 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010-2012 Vytvořeno za

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více