Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu"

Transkript

1 Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu

2

3 O B S A H Přírodověda 4. ročník (Mgr. Lucie Vorlíčková) Živá a neživá příroda Houby Dělení živočichů Ekosystém les... 8 Ekosystém rybník.. 9 Podmínky života na Zemi. 10 Nerostné suroviny. 11 Půda Tropický pás.. 13 Nervová soustava.. 14 Prvouka 2. ročník (Mgr. Eva Mrázková) Dopravní značky.. 15 Dopravní prostředky Jehličnaté stromy Listnaté stromy Ovocné stromy, ovoce Zelenina Jaro.. 21 Léto Podzim Naše Tělo Vlastivěda 4. ročník (Mgr. Marie Šrachtová) ČR hlavní město Praha ČR součást Evropy, sousední země ČR státní symboly, svátky, vznik.. 27 ČR způsob řízení státu ČR územní rozdělení kraje, města ČR povrch, hory, nížiny ČR zemědělství, průmysl, nerostné bohatství ČR vodstvo Evropa povrch, vodstvo, poloha Mapa světové strany, mapové značky Vlastivěda 5. ročník (Mgr. Marie Šrachtová) 35 ČR kraj Vysočina. 35 ČR kraje jižní a východní Moravy 36 ČR kraje severní Moravy.. 37 ČR Královehradecký kraj 38 ČR Pardubický kraj. 39 ČR Liberecký kraj. 40 ČR Ústecký kraj. 41 ČR Karlovarský kraj 42 ČR Jihočeský kraj. 43 ČR Plzeňský kraj.. 44 ČR Středočeský kraj.. 45 Prvouka 2. ročník (Mgr. Eva Znamenáčková) 46 Hospodářská zvířata ptáci 46 Hospodářská zvířata savci 47 Znaky živočichů 48 Stavba těla živočichů 49 Čím se živočichové živí 50 Houby. 51 Znaky rostlin.. 52 Vývoj člověka, Vnitřní ústrojí člověka.. 53 Smysly. 55

4 Metodická příručka projektu OPVK: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu. Vydala: v roce 2014 Náklad: 20 ks Metodická příručka byla sestavena z metodických pokynů tvůrců multimediálních prezentací, které byly vytvořeny pro tento projekt. Metodickou příručku zpracoval: Mgr. Karel Šrachta

5 Název prezentace: Živá a neživá příroda Tvůrce: Mgr. Lucie Vorlíčková Žák zkoumá vztahy mezi živou a neživou přírodou, nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka. Multimediální prezentace, pracovní list, názorné pomůcky živá a neživá příroda. motivace skupinová práce: Co si představuješ pod pojmy živá a neživá příroda? porovnání závěrů skupinové práce dle powerpointové prezentace praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení i úryvku z Honzíkovy cesty dle prezentace test - 5 -

6 Název prezentace: Houby Tvůrce: Mgr. Lucie Vorlíčková Žák reprodukuje znaky hub a dokáže rozlišit houbu od rostliny. Žák načrtne a popíše stavbu těla hub, uvede příklady jedlých a jedovatých hub. Multimediální prezentace, pracovní list, názorné ukázky některých hub. motivace poznávání některých jedlých a jedovatých hub znaky hub, stavba hub a jejich dělení praktické ověření pochopení učiva dle připravených cvičení powerpointové prezentace test - 6 -

7 Název prezentace: Dělení živočichů Tvůrce: Mgr. Lucie Vorlíčková Žák vysvětlí rozdíl mezi obratlovci a bezobratlými živočichy, rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny obratlovců, určuje vybrané živočichy a řadí je do příslušných skupin. Multimediální prezentace, pracovní list, fotografie a obrázky vybraných živočichů. motivace skupinová práce každá skupina žáků dostane jednu skupinu živočichů, společně pak diskutují nad znaky dané skupiny. Žáci z poskytnutých obrázků a fotografií vybírají zástupce jim určené skupiny živočichů porovnání závěrů skupinové práce dle powerpointové prezentace praktické ověření pochopení řazení živočichů dle připravených cvičení powerpointové prezentace test - 7 -

8 Název prezentace: Ekosystém les Tvůrce: Mgr. Lucie Vorlíčková Žák rozliší a uspořádá jednotlivá lesní patra, určí významné součásti a zástupce těchto pater. Vysvětlí nový pojem symbióza. Multimediální prezentace, názorná ukázka některých lesních rostlin. motivace práce ve dvojicích: Význam lesa orovnání závěrů práce ve dvojicích dle powerpointové prezentace. jednotlivá lesní patra, seznámení s pojmem symbióza, diskuze na téma Jmenujte další příklady symbiózy samostatná práce doplnění do textu na konci powerpointové prezentace - 8 -

9 Název prezentace: Ekosystém rybník Tvůrce: Mgr. Lucie Vorlíčková Žák pojmenuje vybrané zástupce rostlin a živočichů. Se sousedem diskutuje o správnosti svých odpovědí. Multimediální prezentace. samostatná práce Pojmenuj rostliny a živočichy rybníka porovnání závěrů samostatné práce dle powerpointové prezentace práce ve dvojicích Pojmenuj co nejvíce živočichů na obrázku porovnání závěrů práce ve dvojicích dle powerpointové prezentace - 9 -

10 Název prezentace: Podmínky života na Zemi Tvůrce: Mgr. Lucie Vorlíčková Žák dokáže vyjmenovat podmínky života na Zemi. Multimediální prezentace, pracovní list. motivace brainstorming : Jmenujte součásti živé a neživé přírody. Co vše by mohlo tvořit základní podmínky k životu? ověření správnosti uvažování dle powerpointové prezentace ověření pochopení učiva dle cvičení v dané prezentaci

11 Název prezentace: Nerostné suroviny Tvůrce: Mgr. Lucie Vorlíčková Žák vysvětlí pojem nerostné suroviny, rozliší jednotlivé skupiny nerostných surovin, pojmenuje vybrané nerosty a horniny. Multimediální prezentace, názorné ukázky některých nerostných surovin. motivace poznávání některých odrůd křemene rozdělení nerostných surovin, seznámení se základními druhy nerostů a hornin test

12 Název prezentace: Půda Tvůrce: Mgr. Lucie Vorlíčková Žák vysvětlí vznik půdy, rozlišuje typy a druhy půd a vyvozuje celkový význam půdy. Multimediální prezentace, praktická ukázka vybraných typů a druhů půd. motivace skupinová práce: Jak si představuješ, že vzniká půda. Jaké si myslíš, že má půda složení a jaký má význam? porovnání závěrů skupinové práce dle powerpointové prezentace typy a druhy půd praktické ověření pochopení učiva na základě cvičení na konci prezentace test

13 Název prezentace: Tropický pás Tvůrce: Mgr. Lucie Vorlíčková Žák uvádí příklady zástupců rostlin a živočichů vyskytujících se v tropickém pásu, rozlišuje jednotlivé typy krajin tropického pásu. Multimediální prezentace, pracovní list, obrázky a fotografie rostlin a živočichů. motivace brainstorming: Jak bys charakterizoval tropický deštný les, savanu a pouště? skupinová práce Živočichy a rostliny na obrázcích zařaď k příslušným typům krajin tropického pásu ověření správnosti uvažování dle powerpointové prezentace ověření pochopení učiva dle cvičení v dané prezentaci

14 Název prezentace: Nervová soustava Tvůrce: Mgr. Lucie Vorlíčková Žák dokáže jmenovat součásti nervové soustavy. Multimediální prezentace. motivace Ověř si, jak pracuje tvá nervová soustava. Je opravdu vše tak, jak to vidíš? práce s powerpointovou prezentací funkce a stavba nervové soustavy ověření pochopení učiva dle cvičení na konci prezentace test

15 Název prezentace: Dopravní značky Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák vysvětlí význam jednotlivých dopravních značek a řídí se jimi. Multimediální prezentace, dopravní značky, pexeso. motivace Popiš svoji cestu do školy. Čeho si všímáš? Co dodržuješ? dělení dopravních značek na svislé, vodorovné, výstražné, zákazové, příkazové, upravující přednost, informativní dle powerpointové prezentace semafory bezpečné přecházení praktické ověření pochopení učiva dopravní hřiště

16 Název prezentace: Dopravní prostředky Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák třídí dopravní prostředky podle toho, kde se pohybují (po zemi, ve vodě, ve vzduchu) a vysvětlí, jak se v nich správně chovat. Žák zná telefonní čísla tísňových volání. Multimediální prezentace, obrazy a modely dopravních prostředků, pracovní list. motivace Jakými dopravními prostředky nejraději cestuješ? Které dopravní prostředky jezdí v naší obci? dělení dopravních prostředků podle powerpointové prezentace význam dopravních prostředků pro lidi ve městě a na vesnici praktické ověření pochopení učiva pracovní list

17 Název prezentace: Jehličnaté stromy Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák rozliší základní části těla jehličnatých stromů a určí je podle jehličí a šišek. Multimediální prezentace, obrazy jehličnatých stromů, názorné pomůcky větvičky a šišky jehličnatých stromů. motivace Jaký stromeček máte doma o Vánocích? rozlišování jehličnatých a listnatých stromů v okolí školy popis jednotlivých jehličnatých stromů a jejich význam pro člověka praktické ověření pochopení učiva poznávání větviček, šišek a stromů

18 Název prezentace: Listnaté stromy Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák rozliší základní části těla listnatých stromů a určí je podle listů a plodů. Multimediální prezentace, obrazy listnatých stromů, názorné pomůcky listy a plody listnatých stromů. motivace Jaké stromy jste viděli růst v lese? Jak se změnily na podzim? rozlišování listnatých a jehličnatých stromů v okolí školy popis jednotlivých listnatých stromů a jejich význam pro člověka praktické ověření pochopení učiva poznávání stromů, listů a plodů

19 Název prezentace: Ovocné stromy, ovoce Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák rozliší základní části těla ovocných stromů a keřů a určí je podle plodů, které dělí na malvice, peckovice a bobule. Multimediální prezentace, obrazy ovocných stromů a ovoce, názorné pomůcky ovoce. motivace Máte rádi ovoce? Které máte nejraději? Proč je ovoce zdravé? popis jednotlivých ovocných stromů a keřů a jejich význam pro člověka dělení ovoce na MALVICE, PECKOVICE A BOBULE praktické ověření pochopení učiva poznávání a třídění ovoce

20 Název prezentace: Zelenina Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák pojmenuje a dělí zeleninu na šest skupin podle části, kterou využíváme k naší výživě. Multimediální prezentace, obrazy zeleniny, názorné pomůcky zelenina. motivace Kterou zeleninu máte nejraději? Jaké zeleninové pokrmy doma vaříte? Proč je zelenina zdravá? dělení zeleniny na KOŘENOVOU, PLODOVOU, LISTOVOU, CIBULOVOU, LUSKOVOU, KOŠŤÁLOVOU praktické ověření pochopení učiva poznávání a třídění zeleniny

21 Název prezentace: Jaro Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák popíše znaky jara, uvědomí si změny v přírodě v jarním období, pozoruje rostliny, živočichy a práci lidí na zahradě a na poli. Multimediální prezentace, obrazy jara, přírodniny, pracovní list. Motivace skupinová práce Co si představuješ pod pojmem JARO? Porovnání závěrů skupinové práce dle powerpointové prezentace. Praktické ověření pochopení učiva pracovní list

22 Název prezentace: Léto Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák popíše znaky léta, uvědomí si změny v přírodě v letním období, pozoruje rostliny, živočichy a práci lidí na zahradě a na poli. Multimediální prezentace, obrazy léta, přírodniny, pracovní list. Motivace skupinová práce Co si představuješ pod pojmem LÉTO? Porovnání závěrů skupinové práce dle powerpointové prezentace. Praktické ověření pochopení učiva pracovní list

23 Název prezentace: Podzim Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák popíše znaky podzimu, uvědomí si změny v přírodě v podzimním období, pozoruje rostliny, živočichy a práci lidí na zahradě a na poli. Multimediální prezentace, obrazy podzimu, přírodniny, pracovní list. Motivace skupinová práce Co si představuješ pod pojmem PODZIM? Porovnání závěrů skupinové práce dle powerpointové prezentace. Praktické ověření pochopení učiva pracovní list

24 Název prezentace: Naše tělo Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák popíše základní vnější části lidského těla a rozliší smysl, smyslové ústrojí a jeho funkci. Multimediální prezentace, obraz lidského těla, živý model, pracovní list. Motivace Jak vypadá tvůj kamarád? Jaký je? Jak chráníme svoje smysly? Vnější popis lidského těla dle powerpointové prezentace. Smysly zrak, sluch, čich, chuť, hmat. Praktické ověření pochopení učiva pracovní list

25 Název prezentace: ČR hlavní město Praha Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák si vyzkouší a prověří své znalosti o hlavním městě. Multimediální prezentace. motivace pověst o založení Prahy test ověření znalostí - 25

26 Název prezentace: ČR součást Evropy, sousední země Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák definuje pojmy Evropa, EU, sousední země, rozliší výhody a povinnosti země, která je součástí EU. Multimediální prezentace. motivace brainstorming: Evropa uvědomění si vztahů v Evropské unii

27 Název prezentace: ČR státní symboly, svátky, vznik Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák zdůvodní význam státních symbolů, státních svátků, pochopí historický odkaz pro současnost i budoucnost. Multimediální prezentace, pracovní listy. motivace brainstorming: Korunovační klenoty

28 Název prezentace: ČR způsob řízení státu Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák uvede vztah mezi občany a volenými zastupiteli. Multimediální prezentace. motivace beseda: Volby a volební právo praktické ověření pochopení učiva znáš zastupitele obce

29 Název prezentace: ČR územní rozdělení kraje, města Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák zdůvodní nutnost územního členění. Multimediální aplikace motivace skupinová práce: Zajímavosti v jednotlivých krajích praktické ověření znalostí společná diskuze při prezentaci skupinové práce

30 Název prezentace: ČR povrch, hory, nížiny Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák se orientuje v základních pojmech. Multimediální aplikace. motivace skupinová práce vyhledávání na mapě praktické ověření znalostí společné doplňování slepé mapy - 30

31 Název prezentace: ČR zemědělství, průmysl, nerostné bohatství Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák zdůvodní vztah mezi polohou místa a zemědělskou činností. Multimediální aplikace, mapa průmyslových oblastí. motivace skupinová práce: Co se dá pěstovat v určité oblasti?, vyhledávání průmyslové činnosti pomocí mapy praktické ověření znalostí společná diskuze při prezentaci skupinové práce

32 Název prezentace: ČR vodstvo Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák pochopí nutnost vody v krajině a pro život. Multimediální aplikace. motivace brainstorming: Voda, řeka, vodní plochy

33 Název prezentace: Evropa povrch, vodstvo, poloha Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák definuje pojem Evropa. Multimediální aplikace, mapa Evropy. motivace skupinová práce, zajímavosti různých částí Evropy praktické ověření znalostí společná diskuze při prezentaci skupinové práce

34 Název prezentace: Mapa světové strany, mapové značky Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák se orientuje v základních pojmech. Multimediální aplikace. beseda orientace v přírodě, světové strany, plánování výletu podle mapy, orientace podle mapových značek

35 Název prezentace: ČR kraj Vysočina Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák si vyzkouší a prověří své znalosti o kraji Vysočina. Multimediální prezentace. motivace pověst o vzniku Stvořidel na řece Sázavě test ověření znalostí

36 Název prezentace: ČR kraje jižní a východní Moravy Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák definuje pojmy region a územní celek. Multimediální prezentace. motivace skupinová práce, památky UNESCO v tomto regionu praktické ověření znalostí společná diskuze při prezentaci skupinové práce

37 Název prezentace: ČR kraje severní Moravy Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák zdůvodní význam historického dědictví. Multimediální prezentace, pracovní listy. motivace brainstorming: Jízda králů

38 Název prezentace: ČR Královehradecký kraj Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák se orientuje v pojmech týkajících se kraje. Multimediální prezentace. motivace beseda: Krkonoše, naše nejvyšší hory praktické ověření slepá mapa

39 Název prezentace: ČR Pardubický kraj Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák zdůvodní nutnost poznání územní kraje. Multimediální prezentace. motivace pověst o původu znaku města Pardubice praktické ověření znalostí rychlá orientace na mapě

40 Název prezentace: ČR Liberecký kraj Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák se orientuje v základních pojmech. Multimediální aplikace. motivace skupinová práce, vyhledávání na mapě praktické ověření znalostí společné doplňování slepé mapy

41 Název prezentace: ČR Ústecký kraj Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák zdůvodní vztah mezi polohou kraje a zemědělskou nebo průmyslovou činností. Multimediální aplikace, mapa průmyslu v dané oblasti. motivace skupinová práce: Co se dá pěstovat v určité oblasti? vyhledávání průmyslové činnosti na mapě praktické ověření znalostí společná diskuze při prezentaci skupinové práce

42 Název prezentace: ČR Karlovarský kraj Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák pochopí nutnost vody v krajině léčivé prameny. Multimediální aplikace. motivace brainstorming léčivá voda

43 Název prezentace: ČR Jihočeský kraj Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák definuje pojmy prales, kraj rybníků. Multimediální aplikace, mapa Jihočeského kraje. motivace skupinová práce zajímavosti kraje památky, přírodní zajímavost praktické ověření znalostí společná diskuze při prezentaci skupinové práce

44 Název prezentace: ČR Plzeňský kraj Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák se orientuje v pojmech průmysl potravinářský průmysl, zemědělská výrova pěstování plodin. Multimediální aplikace. motivace skupinová práce: Co víš o našem kraji? praktické ověření znalostí společná diskuze při prezentaci skupinové práce

45 Název prezentace: ČR Středočeský kraj Tvůrce: Mgr. Marie Šrachtová Mgr. Žák si vyzkouší a prověří své znalosti o kraji, ve kterém žije. Multimediální aplikace. motivace skupinová práce: Co víš o našem kraji? praktické ověření znalostí společná diskuze při prezentaci skupinové práce

46 Název prezentace: Hospodářská zvířata ptáci Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák se seznámí s hospodářskými zvířaty ptáky. Naučí se je poznávat. Dozví se, pro jaký užitek se chovají a čím se živí. Multimediální prezentace, obrázky, pracovní list. - motivace povídání si o domácích ptácích - multimediální prezentace - skupinová práce žáci přiřazují obrázky správně k sobě (samec, samice a mládě) a pojmenovávají je společná kontrola - pracovní list na ověření učiva

47 Název prezentace: Hospodářská zvířata savci Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák se seznámí s hospodářskými savci. Kde a pro jaký užitek se chovají. Kladný vztah ke zvířatům. Multimediální prezentace, obrázky, pracovní list. - motivace komunitní kruh žáci říkají, jaká zvířata znají a co o nich vědí - multimediální prezentace - skupinová práce třídění obrázků a informací kontrola - pracovní list na ověření učiva

48 Název prezentace: Znaky živočichů Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žáci se seznámí s jednotlivými znaky živočichů. Multimediální prezentace, obrázky, encyklopedie, pracovní list. - motivace povídání si v komunitním kruhu o zvířatech, využívání dosavadních poznatků dětí, navazování na ně a postupně se dochází ke znakům živočichů - prezentace: Znaky živočichů - pracovní list na ověření učiva

49 Název prezentace: Stavba těla živočichů Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žáci se naučí stavbu těla různých druhů živočichů. Multimediální prezentace, obrázky, encyklopedie. - motivace navazování na dosavadní znalosti žáků, prohlubování znalostí o zvířatech. - Mají všechna zvířata stejnou stavbu těla? - prezentace: Stavba těla živočichů - skupinová práce žáci dostanou obrázky živočichů a popisují je kontrola - ověřování znalostí dle úkolů v prezentaci

50 Název prezentace: Čím se živočichové živí Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žáci se dozvědí, že dělíme živočichy na masožravce, býložravce a všežravce. Multimediální prezentace, obrázky, encyklopedie, pracovní list. - motivace využití znalostí žáků, postupně žáci dojdou k závěru, že ne všechna zvířata se živí stejnou potravou - prezentace: Čím se živočichové živí - skupinová práce žáci dostanou obrázky a dělí je do skupin podle přijímání potravy na býložravce, masožravce a všežravce kontrola - žáci plní úkoly v prezentaci na ověření znalostí

51 Název prezentace: Houby Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák se naučí poznávat jedlé, nejedlé, houby jedovaté a určí stavbu jejich těla. Seznámí se zásadami sběru hub. Multimediální prezentace, obrázky, pracovní list. - motivace povídání si o houbách, využití znalostí žáků - multimediální prezentace - skupinová práce žáci přiřazují obrázky hub k jedlým, nejedlým a jedovatým pojmenovávají je společná kontrola - pracovní list na ověření učiva

52 Název prezentace: Znaky rostlin Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žáci se seznámí s poznatkem, že rostliny dýchají, vyživují se, rostou, rozmnožují a reagují na změny v přírodě. Multimediální prezentace, obrázky, pracovní list. - motivace komunitní kruh žáci společně přicházejí na společné znaky rostlin - multimediální prezentace - skupinová práce třídění obrázků a informací kontrola - pracovní list na ověření učiva

53 Název prezentace: Vývoj člověka Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žáci se seznámí s jednotlivými etapami vývoje člověka. Multimediální prezentace, obrázky, fotografie, pracovní list. - motivace povídání si v kruhu o vývoji člověka od narození, společně žáci dávají dohromady jednotlivé etapy vývoje člověka, prohlížení fotografií - prezentace: Vývoj člověka - skupinová práce žáci přiřazují kartičky s obrázky ke správné charakteristice - pracovní list na ověření učiva

54 Název prezentace: Vnitřní ústrojí člověka Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žáci se naučí vnitřní ústrojí člověka a jejich funkci. Multimediální prezentace, obrázky, encyklopedie. - motivace využití znalostí žáků podle obrázků společně poznávají jednotlivá ústrojí lidského těla a přicházejí na to, k čemu slouží - prezentace: Vnitřní ústrojí člověka - skupinová práce žáci dostanou obrázky lidských orgánů a lístky s jejich charakteristikou přiřazují je správně k sobě - ověřování znalostí dle úkolů v prezentaci

55 Název prezentace: Smysly Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žáci se naučí jednotlivé smysly a k čemu slouží. Uvědomí si, že si musí smysly chránit. Vztah k postiženým lidem. Multimediální prezentace, obrázky, pracovní list. - motivace využití znalostí žáků, postupně žáci vyjmenují všechny smysly, jejich orgány a jejich činnost - hravou formou se seznámí se smysly - prezentace: Smysly - žáci plní úkoly v prezentaci na ověření znalostí doplňují tabulku

56

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka Bezpečná cesta do školy Domov: prostředí domova, panelový dům, nájemní dům, byt, vesnice, město Obec: úřady,

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK

PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK ,,VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Země ve vesmíru? žák

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

5.1.4.2. Přírodověda. Vyučovacími oblastmi jsou: rozmanitost přírody člověk a jeho zdraví člověk a technika

5.1.4.2. Přírodověda. Vyučovacími oblastmi jsou: rozmanitost přírody člověk a jeho zdraví člověk a technika 5.1.4.2. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován ve 4. a 5. ročníku a navazuje na elementární znalosti, které žáci získali v předmětu Prvouky

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti PRACOVNÍ LISTY č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Název: REGIONÁLNÍ POVĚSTI Autor: Šablona: : Vyučovací předmět: Miroslava Ježková I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_1.3.13.3._PRV TÉMA: živá příroda - rostliny ČÍSLO

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH

BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH Seminární práce z předmětu IVZ 3 Hana Müllerová (učo: 321901) Marta Marková (učo: 13138 ) Modelová příprava pro výuku na výstavě Barevný podzim Téma: BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr.

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr. Projekt Učíme se pro život (EU peníze školám) Věcné učení Pracovní listy 7. 10. ročník základní školy speciální Vypracovala: Mgr. Lenka Dobrovolná Obsah DUM 1. Lidské tělo. Seznámení s hlavními částmi

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 PRVOUKA 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 1. období. Předmět předkládá

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 8. - PRVOUKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA Obsahové,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Žák umí rozlišit a popsat rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem. Žák pozná a dokáže říct rozdíl mezi borovicí, smrkem, modřínem a jedlí.

Žák umí rozlišit a popsat rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem. Žák pozná a dokáže říct rozdíl mezi borovicí, smrkem, modřínem a jedlí. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Stromy jehličnaté stromy Ročník 3. Anotace Tyto dva pracovní listy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy Ukázka zpracována s

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Tematický plán učiva. Předmět : ČAJS Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 5.A Vyučující : Eva Kutálková, Živá zahrada - Stillerová

Tematický plán učiva. Předmět : ČAJS Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 5.A Vyučující : Eva Kutálková, Živá zahrada - Stillerová Tematický plán učiva Předmět : ČAJS Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 5.A Vyučující : Eva Kutálková, Živá zahrada - Stillerová 1. Přijímá elementární poznatky o Zemi jako součásti vesmíru. 2. Čte z

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 8. - PRVOUKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA Obsahové,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Strana 1/5 ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice ŠVP ZV Škola pro život.

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Strana 1/5 ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice ŠVP ZV Škola pro život. Vyučovací předmět: Ročník edmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Aj, ICT, Tč írodověda () Školní výstupy Učivo (pojmy) Cíleně pozoruje přírodu ve čtyřech ročních obdobích. jaro, léto, podzim, zima Samostatně

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

Přírodopis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Přírodopis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 1 1 6 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah Vlastivěda 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Místo, kde žijeme Škola a život ve škole Naše škola Orientace ve školní budově, okolí školy Chování a

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3 NAVRÁTILOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a umístění školy Bezpečně se orientuje v místě svého bydliště a jeho okolí

Více

Tématický plán. Září. Říjen. Předmět Přírodověda. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. Ročník IV. A

Tématický plán. Září. Říjen. Předmět Přírodověda. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. Ročník IV. A Tématický plán Předmět Přírodověda Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 206/207 Ročník IV. A hod./týd. Učebnice: Štiková, V: Přírodověda pro. ročník ZŠ. Nová škola, 2003. Doplňkové materiály: Štiková,

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

PRVOUKA (1. 3. ročník)

PRVOUKA (1. 3. ročník) PRVOUKA (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Prvouka je zařazena v 1., 2. a 3. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka probíhá ve třídách, ale také v bezprostřední blízkosti školy - využíváme regionálních

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. zná státní symboly a chápe jejich význam

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. zná státní symboly a chápe jejich význam VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA PRVOUKA 3. RNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Krajina kolem nás žák určí světové strany

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA. 5. ročník 1+1disponibilní hodina týdně

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA. 5. ročník 1+1disponibilní hodina týdně Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda 4. ročník 2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 4. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 4. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka ROZMANITOST PŘÍRODY Prvky neživé přírody:

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět:Prvouka I Ročník: 1 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyznačí v jednoduchém plánu

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Formy práce: individuální a skupinová práce, práce ve dvojicích, školní projekty

Formy práce: individuální a skupinová práce, práce ve dvojicích, školní projekty Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Prvouka 1.období/1.- 3. ročník 2hod. / týd Předmět prvouka poskytuje žákům základní

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 7. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů rozlišuje

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1.

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Místo, kde žijeme - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: první Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně Tematický okruh: Místo, kde žijeme Minimální doporučená úroveň žák

Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: první Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně Tematický okruh: Místo, kde žijeme Minimální doporučená úroveň žák Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Prvouka pro 1. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Vize naší školy - příměstská komunitní základní škola, která pružně reaguje na potřeby společnosti, poskytuje kvalitní vzdělávání i nabídku volnočasových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA

Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Prvouka 1., 2., 3. ročník 2

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební texty : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět 1. období - 2. ročník Mgr. V. Štiková: Já a můj svět 2 (Nová škola) Mgr. V. Štiková:

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více