a t x - a u t o m o t i o n s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a t x - a u t o m o t i o n s. r. o."

Transkript

1 Pezece pleč py pee w w w c z

2 z á k l d í f c e zákldí fce čeká ká pleč ddávjící půylv zc zjšťjee ddávky zce " klíč" lýz, ávh pálíh řešeí, vypcváí pjekvé dkece, vývj fwe, výb áž zvděčů vládcích plů, eřízeí vedeí d pvz, záčí pzáčí he d k 1991 ve Žďá d Sázv půbící pbčkách ve Žďá d Sázv Pze zěáváe pecly v b v pvích leech eece e f peclzvl zc eších jů l e k ( k e c k é k č v é p l y, p l č í lky) převážě v Čeké epblce De ddává výbky d řdy půylvých dvěví p celé věě Jedá e ddávky p lkvcí l k y, á ž í l k y, j e d v í c e ú č e l v é v ý b í e v c í j e, p e c e, v á l c v y, kvl zákldí flzfí fy je álí pkje zákzík c ejvyšší kvl p d k ů T f l z f e d e á l í p ě k v l y cey phly vp dže e ěecké h, keý je pvěý vý áky kvl Aklzvá:

3 kpleí zce yévá egce vé, ekvé, výbí je, lky ppávk zpcváí bídky pjekce d efce vpů vý vývj fwe PL pů c h é ce b vý d h h SW ve e í, ge d hle d y dk ce cí ící y ec e k dí é říd l e, pj p f c ří y ž veí H MI výb vzlzce dřzeé yéy áž,vedeí d pvz záčí / pzáčí ev echcká pdp pkjeý zákzík

4 š še e b bí íd dk k še bídk bídky & ppávky N z á k l d ě V š e h z d á í V á vypcjee kpleí bídk ddávk elekcké čá zřízeí řídících yéů p půylv zc Nbídk zhje de yévé lýzy P vé, ekvé dezvé je zřízeí vypcjee de y é v é l ý z y, v h e e pálí řešeí, vhdé řídící yéy pvzí ežy

5 še bídk pjeky kpleí dkec vypcjee v pždvé jzyce v ld ČSN, DIN IE kldee důz pefekí zl pžívých AD/AE yéů, cž á žňje, ychle fleblě egv pždvky šch zákzíků c h é e l z p j e í We c h e & P e E p l A c e c R p l A d e k A A D á v h y š ě ý c h p l š ý c h p j ů d S f E g l e d e c e O A D d k e c e v í c e j z y č é z p c v á í d k e c e d l e p ř á í z á k z í k

6 š e b í d k še bídk vývj fwe vývj fwe p ř í d í c í y é y, včeě eváí veškeých plkcí běžě pžívé yéy: SIEMENS (Sc S7, S5) BERNEKER & RAINER (2003, 2005, X20) ALLENBRADLEY (SL 500, llg, GdLg) MITSUBISHI Melec FX, A, Q) BERGHOF Dlg lle (Dc10) G E F A N U ( S e e , PA S y e R X 7, Ve M ) JETTER (Jel 24, Jel 3) Schede (Mdc Pe) Wg (I/OSye 750/753) vývjvý fwe PL: vzlzce: See STEP7, STEP5 B&R PG2000,A Sd Rckwell RSLg 500, 5000 Mbh GX IE Develpe GE Fc Lgc Me GE Fc plcy Mche Ed DeSy V23 J e S y ( S T, S T X ) Uy P XL S e e P T l 6 0 See W 62, 70 GE Fc plcy PE65, 81, 85 plcy plcy Tcke I T c h 7 11, 8 0 pd Ze 650 LbVew 8 LbWdw l Web 5, 6 l Pel Ieg Dege Dü EcEMOS dřzé yéy: Ocle M S S Q L, M Y S Q L Vl Bc /++ Jv Delph # IMPLIITY TRAKER

7 še bídk výb, áž, ev K še zh ddávky pří eleklce, výb áž zvděčů vládcích plů, vedeí d pvz, eřízeí zkšebí pvz elekckých zřízeí Sčáí d d á v k y j e v y p c v á í e v z í c h z p á v z š k l e í b l h y P všechy y č áe dpvídjící pávěí ITI P db záky pvádíe pvdelé eví kly p plyí záčí dby zjšťjee pzáčí ev př b á z e v í l v y keg, bchdí lžby předcví šch zekých zhčích kků pvádíe vlý půzk h z hledk plěí půylvé zce p celé věě

8 š e b í d k ce k á & zvj pleč Ph Ov Plzeň Žďá d Sázv Olc B Žďá d Sázv N v á 4 8 6, Ž ď á d S á z v Č e k á e p b l k e l

9 efeece efeece b l v ý půyl lkvcí, vřvcí, áží lky dpví echk řízeí echlge lkve j í půyl jed víceúčelvé je výbí evcí je lky vřvcí, lvcí je dřevřké kecké ply lky e l g e válcvy kálí dléváí pece vářecí je p v á ř k é lky zřízeí p eklg checké úpvy ččky dpdích vd checký půyl í zvé elgeí dy cké gáže epelá echk zce důlích pvzů

10 e ef f ee ee c e c e eegek blvý půyl elge GEAM jíeví checký půyl důlí půyl wld f

11 efeece blvý půyl přehled 2013: BMW Lepzg, Něeck 2012: Dle Keckee, Mďk : VW Wlfbg, Něeck VW Blv, Slvek 2010: Ad Igld, Něeck Dle Wöh, Něeck 2009: Dle Wöh, Něeck 2008: GM, S Peebg, Rk efeece lkvcí lky áží lky 2014: Hell Mhelce, ČR 2012: Š k d M l d á B l e l v, Č R : VW Blv, Slvek 2008: Fd, S Peebg, Rk F Ty c h y, P l k 2007: Z M A, N b e e z h y e h e l y, R k vřvy 2012: VW Nžj Nvgd, Rk BMW Ofd, Velká Báe F Kgjevc, Sbk : Š k d M l d á B l e l v, Č R 2010: VW Pe, Ide jed víceúčelvé je lky 2014: OMAU Dechld, Něeck 2012: S Zwck, Něeck 2010: I d e l A v e, B T c h v, Č e k á epblk 2007: TOS, Čelákvce, Čeká epblk S e e V D O, T v, Č e k á e p b l k Rd Kv, Velké Mezříčí, Čeká epblk 2005: M+Hel Z, Nvá Ve, Čeká

12 e f e e c e 2012 efeece blvý půyl Svřv, VW Nžj Nvgd, Rk pp: pgváí žveí bů 6 vřvcích lkách v závdě GAZ p výb dveří kp vzů Škd Y E T I, V l k w g e J E TA Š k d O c v zh ddávky: kfgváí pfb, žveí pgváí vřvcích bů e c h c k é p ř e d k y : S c g e, F e S W ( W S PA S ), p g d f y B c h, b y K U K A V K R 4 Svřv, BMW M Ofd, Velká Báe pp: pře 4 vřvcích lek z Ofd d Swd zh ddávky: úpv elekdkece, deáž v Ofd zvžveí 4 vřvcích lek ve Swd echcké předky: pgváí bů KUKA, PL See Svřv, F Kgjevc, Sbk p p : e l e k c k é b v d y p p j e k F I AT předí/zdí, levé/pvé dveře zh ddávky: vývj SW p PL, vývj SW OMAU, fwvá dkece, vedeí d echcké předky: W5G, řídcí yé Pfe, SIK Sbk p by pvz See, K e č á á ž, Š k d M l d á B l e l v, Č R pp: kpleí ddávk elekcké čá p zšířeí dpví echky přzpůbeí p vý yp Škd Rzh ddávky zhje p vzů pcí závěých vzíků EHB zh ddávky: dkece, vývj fwe p PL vzlzce, výb zvděčů plů, zhí p dřze úveň, áž, vedeí d pvz echcké předky: EPLAN, řídcí yé GE Fc/AEG Mdc, kkce Pfb/Mdb, Regálvý zkldč Dle Keckeé, Mďk pp: kdvá dpví echk vykegálvý zkldč kéí zh ddávky: dkece v RUPLAN, vývj SW PL P d SPS, výb zvděčů, eleklce, vedeí d pvz, dhled d výb echcké předky: Sc Sep 7, vzlzce

13 Lkv VW Blv, Slvek pp: vá lkv čeá p výb vzů New Sll Fly (NSF) zh ddávky: dkece, výb zvděčů plů, vývj fwe p PL, zhí p dřzeý yé Z LT, v z l z c e, á ž, v e d e í d p v z echcké předky: řídcí yé S7300, See Lkv, VW Wlfbg, Něeck p p : p ř e v b 4 c 9 6 l k v c í b y, v č e ě dpví echky zh ddávky: dkece, výb zvděčů blžých plů,vývj fwe p PL, vzlzce, áž, vedeí d pvz echcké předky: Epl P8, řídcí yé Sc S7 Kečá áž VW Blv, Slvek 2010 pp: kpleí ddávk elekcké čá dpví e c h k y, z h d d á v k y z h j e p v ý c h dílů kpleích vzů zh ddávky: dkece, vývj fwe p PL vzlzc, výb zvděčů blžých plů, zhí p dřzeé úvě MES,áž, vedeí d pvz echcké předky: EPLAN, řídcí yé Sc S7 300, ET200S, kkce Pfe, vládcí pl See M P 3 7 7, f e k v e č í ě č e S E W, v ě e l é z á v y S I K, Lkv, Ad Igld, Něeck pp: plzce čšěí keí Ad zh ddávky: dkece v EPLAN P8, vývj fwe, vzlzce, výb zvděčů, deáž éh zřízeí, áž, Elce, vedeí d pvz,dhled d výb echcké předky: Sc Sep7 Sdd Ad, v z l z c e I T c h, P f b, P f f e Lkv, Dle Wöh, Něeck pp: výě výhů včeě dlší dpví echky v č á T c k e D e c k l c k 2, d d á v k v ý c h z v d ě č ů, úpvy ávjících zvděčů zh ddávky: pjekvá dkece v RUPLAN, vývj fwe, vzlzce, výb zvděčů, deáž éh zřízeí, áž, eleklce, vedeí d pvz, dhled d výb echcké předky: Sc Sep7 Sdd Ieg, vzlzce IegShell, Ze, Pfb, Pffe,

14 2009 e f e e c e Svřv, Dle Wöh, Něeck pp: vedeí d pvz dpví echky pcvšť v bl "Fh" zh ddávky: vedeí d pvz (PL vzlzce) echcké předky: Sc Sep7 Sdd Ieg, v z l z c e I T c h, P f e, č e č k y R F I D S e e M b y Svřv, Ad Neckl, Něeck pp: ddávk elekcké čá dpví echky echlge p vyvzvcí pec zh ddávky: vývj fwe p PL, vzlzce, eleklce, vedeí d pvz echcké předky: Sc Sep7, vzlzce W, Pfe, ěče SEW Mvdve B Mvf Svřv, GM Opel Glwce, Plk 2008 pp: elekcká čá dpví echky EHB yé dpv vřeých čáí ez jedlvý vřvcí bňk z účele kpleváí kéí v vé "glbálí dd" fy GM zh ddávky: pjekvá dkece, vývj fwe p PL, vzlzce, eleklce, vedeí d pvz echcké předky: EPLAN P8, kpey Aphel Wdhed, řídcí yé AlleBdley RS Lg 5000, Gd Lgc 5562S, Devce Ne bezpečí vpy výpy, dykvý pel See MP370, ěče SEW MvM, MvP Rckwell PweFle 700, věelé Kečá áž, Fd, Rk pp: zšířeí ávjícíh zřízeí lky h kečé áž, čeé p áž vzů Fd Fc Fd Mde, dpví yé TTS zh řešeí: pjekvá dkece, egce ávjících čáí, vývj fwe, vzlzce, ávh výb zvděčů p závě TTS, vedeí d pvz echcké předky: řídící yé AlleBdley llg, deceálí jedky AlleBdley Fle I/O, Ehee, DevceNe, fekvečí ěče SEW Edve Lkv blů, GM, Rk p p : e c h l g c k é z ř í z e í l k v y, č e é p l k v á í blů zčky Opel zh řešeí: eleklce, pjekvá dkece, výb zvděčů, vývj fwe, vzlzce, áž, vedeí d pvz, dhled d výb e c h c k é p ř e d k y : ř í d c í y é S I M AT I S , d e c e á l í j e d k y S e e E T M, P f b D P, vládcí pely PFce, fekvečí ěče See

15 2008 K e č á á ž, F, Ty c h y, P l k pp: vé dpví zřízeí kečé áže, čeé p áž blů zčky F 500 Fd K zh řešeí: eleklce, pjekvá dkece, výb zvděčů, vývj fwe, vzlzce, kkce dřze čáí, áž, vedeí d pvz, dhled d výb e c h c k é p ř e d k y : ř í d c í y é S I M AT I S , d e c e á l í j e d k y S e e E T S, P f b D P, Ehee, vládcí pely OP177B, fekvečí ěče SEW Edve (Mvdve, Mv, Mvf), levé L k v b l ů, F, Ty c h y, P l k 2007 Lkv plvých dílů, Pll, Špělk 2006 p p : v é e c h l g c k é d p v í z ř í z e í l k v y, čeé p lkváí blů zčky F 500, F Pd Fd K zh řešeí: eleklce, zěy pjekvé dkece, vývj fwe, vzlzce, kkce dřze čáí, áž, vedeí d pvz, dhled d výb e c h c k é p ř e d k y : ř í d c í y é S I M AT I S , d e c e á l í j e d k y S e e E T S, P f b D P, A S I b, Ehee, vládcí pely ESA (505, 555W), fekvečí ěče SEW Edve (Mvdve, Mv, M v f ), f e k v e č í ě č e S c h e d e, f w v é Máží lk, KIA M, Žl, Slvek pp: dezce echlgckéh zřízeí lkvy plvých dílů p bly (výě jedek ecklce vzdch, vé zřízeí p přívd vzdch vé egeeví plváí dpdíh vzdch) Relzce pběhl ve 3 závdech fy Pll ve ěech B c e l, T d e l V l e c zh řešeí: kpleí eleklce včeě deáže éh zřízeí úpv ve ávjících zvděčích, vývj fwe p PL, vzlzce, vedeí d pvz e c h c k é p ř e d k y : ř í d c í y é S I M AT I S , pp: kpleí ddávk elekcké čá dpví echky p přepv vých dílů kplevých blů, ddávk echlgcké čá ycí kby lky " W e Te " e g á l v é h z k l d č e l k y " W g A Sge" zh řešeí: pjekvá dkece, výb zvděčů vládcích plů, vývj fwe p PL, zhí p dřze úveň MES, vzlzce, áž, vedeí d pvz e c h c k é p ř e d k y : E P L A N, ř í d c í y é S I M AT I S 7 400, ET200S, kkčí běce PfSAFE, vládcí p e l y S e e T P P P 1 7 I I, ě č e S E W, c z v í c e f c í w w w

16 e f e e c e efeece jedúčelvé je Máží lk, S Zwck, Něeck pp: výb eváí ldvých blků p y ákldích blů zh ddávky: dkece v Epl P5, výb zvděčů, vývj fwe PL, vzlzce, áž, vedeí d pvz echcké předky: řídcí yé See S7316, 4 ET200M, Pfe, 2pel 15 B&R P820, Ich 101, Lk k výbě výplě zdích dveří z á k z í k : I d e l A v e, B T c h v, Č e k á epblk pp: dezce výbí lky k výbě výplě zdích dveří VW P zh řešeí: egeeg, výb zvděčů, áž, Elce, dezce převb zvděčů, vedeí d pvz, echcké předky: řídcí yé Sc S7300, Sep Řídcí yé bky Wldch bg zákzík: TOS Čelákvce, Čeká epblk p p : e k k c e ř í d í c í h y é b k y W l d c h bg zh řešeí: pjekvá dkece elekcké čá, vývj fwe p PL, áž, žveí, ev, vzdáleá páv yé echcké předky: řídcí yé See S73152DP + OP77A, eglá p ejěý See Seg SIEMENS VDO Lk p eveí vyklkých čepdel z á k z í k : S e e V D O T v, Č e k á e p b l k pp: lk p eveí vyklkých čepdel p deelvé gegáy d bích blů Rel z h ř e š e í : v ý v j f w e p P L p e č í p e l y, vedeí d pvz e c h c k é p ř e d k y : ř í d c í y é S I M AT I S , kkčí běce Pfb, pečí pely OP177B, vývjvé předí W Fleble 2005, čečky Bllff,

17 HUMMEL MANN+ z á k z í k : M + H e l Z, N v á Ve, Č e k á e p b l k pp: lk p evváí lejvých plvvých flů DAF p y řdy MX zh řešeí: pjekvá dkece, vývj výb echcké elekcké čá, vývj fwe p PL, vzlzce, áž, žveí, ev e c h c k é p ř e d k y : ř í d c í y é S I M AT I S E T M, š b v á k y M AV E ě ř e í d á h y k í c í h e, p ř í j p ě ř e í l k v é d f e e c e AT E Q, HUMMEL 2005 Lk p kpleváí lejvých plvvých flů Lk p kpleváí lejvých flů F MANN z á k z í k : M + H e l Z, N v á Ve, Č e k á e p b l k pp: lk p eveí lejvých flů yp G215 XF34 včeě výpích eů zh řešeí: pjekvá dkece, vývj výb echcké elekcké čá, vývj fwe p PL, vzlzce, áž, žveí, ev e c h c k é p ř e d k y : ř í d c í y é S I M AT I S , vevěý pčíč dykv bzvk See, šbváky BOSH ěřeí dáhy kícíh e, p ř í j p ě ř e í l k v é d f e e c e AT E Q, R w c Zřízeí p veí eváí lkvých z á k z í k : W O O S y e e c h k V e í, Č e k á epblk pp: jedúčelvý j p veí eváí plvvých egláů zh řešeí: pjekvá dkece, výb elekcké č á, v ý v j f w e p P L d v e y, v z l z c e, žveí e c h c k é p ř e d k y : ř í d c í y é S I M AT I S O P 2 7 0, v z l z c e V l B c, d v e y y L U S T, Te v c í z ř í z e í p b l v é k l z c e z á k z í k : V l e, R k v í k, Č e k á e p b l k pp: zřízeí p eváí klzcí pžívých ve v z e c h Š k d, V l k w g e, A d, S e p l f A 5 zh řešeí: pjekvá dkece, vývj výb echcké elekcké čá, vývj fwe p PL, vzlzce, áž, žveí, ev e c h c k é p ř e d k y : ř í d c í y é S I M AT I S , převdík p ANb VETOR ANISTER, vzlzce P T l, y é p ě ř e í v b c í B e l & K j e

18 e f e e c e 2012 efeece elge Lk epeléh zpcváí, Alc Sjel, pp: kpleí ddávk ceálíh řídícíh yé lky e p e l é h z p c v á í Vy v ř e í l y k d c e p c í zh řešeí: pjekvá dkece, vývj SW p PL d vzlzc, výb zvděčů vládcích plů, zhí p echk vládáí, áž, vedeí d pvz echcké předky: EPLAN, řídící yé Sc S F, E T S, k k c e P f e, v l á d c í p e l S e e OP177, See MP277, věelé závy SIK, See, vzlzce See WIN Fleble Kvcí lk č 318, Alc Sjel, Čeká pp: kpleí ddávk ceálíh řídcíh yé kvcí l k y V y v ř e í l y k d c e p c í zh řešeí: pjekvá dkece, vývj SW p PL d vzlzc, výb zvděčů vládcích plů, zhí p echk vládáí, áž, vedeí d pvz echcké předky: EPLAN, řídící yé Sc S F, E T S, k k c e P f e, v l á d c í p l S e e OP177, See MP277, věelé závy SIK, See, vzlzce See WIN Fleble Kvcí lk, Sjel Kece, Čeká Rep pp: ekkce kvcí lky 329, Sjel Kece zh řešeí: pjekvá dkece v EPLAN P8, egce ávjících čáí, výb zvděče, vývj fwe, vzlzce, vedeí d pvz, dhled d výb echcké předky: řídcí yé See Sc S7, vládcí pel See Mble Pel 277, Pfb Slévá, BMW, Ldh, Něeck pp: áhd řídcíh yé See S5 z řd S7 zh řešeí: dkece v Epl, vývj fwe, vzlzce, výb zvděčů, deáž éh zřízeí, áž, eleklce, vedeí d pvz, škleí blhjícíh peál e c h c k é p ř e d k y : S c S e p 7 F U P, v z l z c e Z e O PA D ATA, P f b, E h e e, P k l l e S 7, I S O TP

19 2009 El blkvá pávvá pec, Vc, Iá pp: yé řízeí pecí 70 legváí zh řešeí: vedeí d pvz PL, vzlzce e c h c k é p ř e d k y : ř í d c í y é S I M AT I S D P, v á ž í c í y é S I WA R E X, f e k v e č í ě č e S E W Mvdve, W 60 Plyvá hřívcí pec, Žď, ČR pp: bv řídícíh yé plyvé hřívcí pece 50 zh řešeí: yévá lýz, vývj fwe, vzlzce, vedeí d pvz, eřízeí, zškleí, zkšebí pvz echcké předky: PL B&R X20 B&R A S d Ve , P B & R A P vzlzce l Web 6, kkce pře Ehee El blkvá pec, KS, Iá pp: elekcká blkvá pec č 4 přdáváí příd zh řešeí: vývj fwe p PL, vzlzce, vedeí d pvz echcké předky: eddí řídcí yé S7417H, l č í k v ý p e l P P 1 7, Y L I N K, e g l c e e l e k d A O S, Dvjá pávvá pec, Azvl, Ukj pp: dvjá pávvá pec zh řešeí: vývj fwe p PL vzlzc, vedeí d pvz echcké předky: řídící yé Schede Elecc Pe, vážící yé DISOBOX, fekvečí ěče SEW M v d v e, I T c h 9 5 K l í, I N S I G A h w z, I á pp: čyřpdé chvé klí (pfly ž ) zh řešeí: vývj fwe p PL, vzlzce, vedeí d pvz e c h c k é p ř e d k y : ř í d c í y é S I M AT I S 7, 5 P U

20 e f e e c e P á v v á p e c, I N S I G A h w z, I á 2005 pp: yé řízeí jeddché pávvé pece 60 zh řešeí: vývj fwe p PL, vzlzce, vedeí d pvz e c h c k é p ř e d k y : ř í d c í y é S I M AT I S , P U D P, W 6 0 El hlbá žíhcí pec, Žď, ČR pp: zřízeí p hřev dlhých hřídelů př žíhcí pce zh řešeí: pjekvá dkece, yévá lýz, vývj fwe, vzlzce, výb áž zvděče, vedeí d pvz, eřízeí, zškleí b l h y, z k š e b í p v z echcké předky: B&R A Sd veze , l W e b S P 11, ř í d í c í y é B & R , OUTO P ř í č ě d ě l í c í l k, O k p h ý v, Č R KUMPU pp: úpv lky děřváí délky plech pcí keeálíh íče přeí 1 zh řešeí: zěy ve ávjící pjekvé dkec ávjící fwe, eleklce, áž IRčíče vládcíh bl, vedeí d pvz echcké předky: keeálí íč, k d PL p keeálí íč, vládcí bl (PelVew 300 Mc), ALLEN BRADLEY (SL500) v í c e f c í w w w c z

21 cefkáy čleví čleví v bchdích gzcích čle Hpdářké ky Čeké epblky čle Něeckčeké půylvé bchdí ky čle Ky p hpdářké yky e SNS (Splečeví ezávlých áů) čle Splečeví půylvých pdků Mvy Slezk cefkáy echcké způbl Rckwell A fcálí yévý egá KNX cefkvý ddvel zce bdv See A cefkvý pe BMW Keeb fcálí ddvel Ad Opel GbH fcálí ddvel zce cefkáy p pác vyhzeých elekckých zřízeích pdjících pd dz áí báňké p á v y ( á ž p v y, p j e k v á í ) kvl cefkce ISO 9001:2008 pví í v zhdvcí pce řízeí víe pždvky zákzík ddáváe lžby pdky v ejvyšší žé kvlě ve vzh k zákzíků kldee důz dlhdb bě výhd plpác kldee důz džeí bly zlepšváí jk šch lžeb ddávky půylvé zce pcí ČSN EN ISO 9001:2009

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY uebicm ALTER p 1. stupeň ZŠ zdivaé s RVP ZV p vzdělávac by: esý jazy a liteatua, matematia a jej apliace, lvě a jeh svět Všechy uebice ALTER dpvdaj pjet a clům RVP ZV a lze je

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Základní nápěvy I. Začátek hodinek I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum,

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta živtíh prtředí Katedra aplikvaé geifrmatiky a územíh pláváí Sftware pr iterplaci hdt luečíh zářeí Diplmvá práce Ja Hilica Veducí diplmvé práce: RNDr. Vladimír

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

Sliny prasatjako vhodnýý diagnostickýmateriálpraktickézkušenosti

Sliny prasatjako vhodnýý diagnostickýmateriálpraktickézkušenosti ř ř Hs řskzvřata liy rasatjak vh iagstickmaterilraktickzkušesti Ý š T. JIRÁEK, P. Á ÁCLEK2Á 'MEETsl. r.., Praha 2ttveterirústavJihlava ú UHRN. l JirsekT.,clavekP. liyrasatjakvhiagstickmateril- raktickzkušesti.

Více

Technické vybavení. 4. vydání

Technické vybavení. 4. vydání Technické vybavení 4. vydání Technické vybavení programovatelnýc Obsah!... 5 1.1 Citovaná a související dokumentace... 5 1.2 Zkratky a pojmy... 5 2. Popis... 7... 7 2.2 Kompatibilita... 7 2.3 Komunikace...

Více

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Á Á Í ŘÍ Í Ž Í Ť č é Ť é ť Ž Ť é č Í Í Š Ť Ť é č Í é Ž Ť č Í č Ť é é é é Č č é é č č Ť Ť Ť é é Ť Ť Í Ž é Ď Ď Í Ť č é Í Ž Í é Ť Í Ť é Ť é é Ť Ť Ž é Ť Š Ť é ň č Ť ď é č é ň č Ť ď č é Ť Š č é č é ň Ý ň Ť

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

... b e z p e č n ě k c í l i katalog 2015

... b e z p e č n ě k c í l i katalog 2015 ... bezpečně k cíli katalog 2015 ob sah vrtule 03 vrtulové kužely 12 ovládání vrtulí 14 pří ová kola 16 hlavní podvozková kola 19 pneumatiky, duše 28 hlavní brzdové válce 30 ovládání plynu, palivový systém

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 2 Obsah Základní infrmace 5 Kalendárium 2012 7 Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN _ 10 C se děje na pbčkách? 14 Univerzita vlnéh času,

Více

esk vysok u en technick vpraze Fakultaelektrotechnick Dvouj drov optick vl kna provl knov lasery (diserta n pr ce) Praha, ervenec1999 kolitel:ing.karelnovotn,csc. kolitel-specialista:ing.ji Ka ka,csc.

Více