UGOTAVLJANJE VARNOSTI IGRAL IN IGRIŠČ. Slavko RUDOLF Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UGOTAVLJANJE VARNOSTI IGRAL IN IGRIŠČ. Slavko RUDOLF Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani"

Transkript

1 UGOTAVLJANJE VARNOSTI IGRAL IN IGRIŠČ Slavko RUDOLF Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani Strokovni posvet MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, april 2008

2 VSEBINA a. KAJ SO ZUNANJA IGRALA b. VRSTE IGRAL c. POVRŠINE ZA UBLAŽITEV PADCEV d. DODATNA OPREMA IGRIŠČ e. POMEN ZUNANJIH IGRAL f. STANDARDI g. ZAKONODAJA h. UGOTAVLJANJE VARNOSTI IGRAL IN IGRIŠČ V PRAKSI Ugotavljanje skladnosti igral Ugotavljanje varnosti igrišča i. ZA KAJ MORAMO ŠE POSKRBETI? Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 2

3 KAJ SO ZUNANJA IGRALA Zunanja igrala so naprave in pripomočki namenjeni igri otrok na prostem. Igrala so lahko namenjena statičnim igram, igram, ki zahtevajo obvladovanje ravnotežja, premagovanje višin, soočanje s hitrostjo, vrtenjem, ipd. Igrala so praviloma postavljena fiksno na nepokrite zunanje površine, ki morajo biti urejene namenu primerno. Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 3

4 VRSTE IGRAL Zunanja igrala lahko razdelimo v nekaj osnovnih skupin: VISEČE GUGALNICE Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 4

5 VRSTE IGRAL PREVESNE GUGALNICE - GUGALA Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 5

6 VRSTE IGRAL TOBOGANI Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 6

7 VRSTE IGRAL VRTILJAKI Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 7

8 VRSTE IGRAL VISEČE VRVNE PROGE Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 8

9 VRSTE IGRAL PLEZALA Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 9

10 VRSTE IGRAL ENOSTAVNA IGRALA, PESKOVNIKI, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 10

11 VRSTE IGRAL ZAKLJUČENE IGRALNE ENOTE Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 11

12 VRSTE IGRAL IGRALA ZA HENDIKEPIRANE OTROKE IGRALA NA VODI Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 12

13 POVRŠINE ZA UBLAŽITEV PADCEV Prosta površina igrala Površina morebitnega padca Meja prostega volumna igrala Prostor rabe igrala Minimalna dolžina in širina proste površine igrala Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 13

14 DODATNA OPREMA IGRIŠČ OPOZORILNE IN OBVESTILNE TABLE Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 14

15 DODATNA OPREMA IGRIŠČ OGRAJE, KLOPI, SMETNJAKI, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 15

16 POMEN ZUNANJIH IGRAL Zunanja igrala so pomemben dejavnik vzgoje in izobraževanja, razvoja oz. celovitega procesa odraščanja otok. otroška igra je raziskovanje sveta in njegove okolice, Otrok z igro gradi svojo osebnost na socialni, psihološki in čustveni ravni, vzporedno pa razvija ustvarjalne sposobnosti in talente, prav tako pa se uči tudi obvladovanja fizičnih veščin. Skoraj za vsa igrala je značilno, da s svojo obliko in konstrukcijo vzpodbujajo otroke k dejanjem, ki so za vsakega posameznika izziv in hkrati način dokazovanja ter potrjevanja lastnih sposobnosti in znanj. Igrala nudijo nešteto možnosti preskušanja moči, gibčnosti in ravnotežja ter veliko izzivov, ki otroka vabijo k dejanjem, ki pa so lahko tudi nevarna. Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 16

17 STANDARDI Za preverjanje lastnosti igral so izdelana enotna merila, oblikovana in predstavljena v normativnih dokumentih-standardih. Standardi, ki obravnavajo problematiko igral, igrišč in z njimi povezanih aktivnosti so: SIST EN : Oprema otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode SIST EN : Oprema otroških igrišč - 2. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za gugalnice SIST EN : Oprema otroških igrišč - 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za tobogane SIST EN : Oprema otroških igrišč - 4. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za viseče vrvne proge SIST EN : Oprema otroških igrišč - 5. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vrtiljake SIST EN : Oprema otroških igrišč - 6. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za gugala SIST EN : Oprema otroških igrišč 7. del: Navodila za vgradnjo, nadzor, vzdrževanje in delovanje osist pren : Oprema in podloge otroških igrišč 10. del: Zaključene igralne enote SIST EN 1177: Ublažitev udarcev pri površinah otroških igrišč - Varnostne zahteve in preskusne metode Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 17

18 ZAKONODAJA Varnost zunanjih igral posredno ureja Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS 101/2003) Ta zakon opredeljuje pogoje, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, da so lahko dani na trg. S tem delno povzema vsebino direktive ES o splošni varnosti proizvodov (2001/95/ES). Direktiva 2001/95/ES ni direktiva novega pristopa in ne predpisuje CEoznačevanja. V Sloveniji je edini podzakonski akt, ki ureja področje varnosti igral Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS 73/2000). člen 8. igrala, nameščena na igrišču, morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja opreme igrišč, namestitve in vzdrževanja igral. Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 18

19 UGOTAVLJANJE VARNOSTI IGRAL IN IGRIŠČ V PRAKSI Strokovni posvet MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, april 2008

20 Kaj je varnost na igrišču? Varnost razumemo kot skupek ukrepov in dejanj, ki pripomorejo k temu, da na igrišču ne prihaja do poškodb ali drugih škodljivih vplivov na zdravje otrok in drugih obiskovalcev igrišča. Za pripravo in izvajanje ukrepov zagotavljanja varnosti je odgovoren lastnik igrišča ali pooblaščeni upravljalec. Posledice nezgod ali zdravju škodljivih dejanj so lahko: - telesne poškodbe povezane z igro oz. igrali, - telesne poškodbe nastale zaradi drugih dejavnikov (promet, fizično nasilje, živali, ), - zdravstvene težave povezane z vremenskimi razmerami (vročina, mraz, ), - zdravstvene težave povezane z zaužitjem škodljivih snovi. Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 20

21 Dejavniki varnosti Ko govorimo o varnosti igral in igrišč, moramo ločiti vsaj štiri osnovne dejavnike, ki vplivajo na varnost: a) IGRALO (oblika, konstrukcija, material, izdelava, ), b) IZBOR IN RAZMESTITEV (vrsta igral, funkcionalne povezave, medsebojni odmiki in položaj igral, ), c) MONTAŽA IGRAL (v skladu z navodili in varnostnimi zahtevami, navodila za uporabo in vzdrževanje, ), d) IGRALNE POVRŠINE IN OKOLICA (ureditev površin v neposredni bližini igral, ureditev ostalih površin igrišča, varovanje, ) Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 21

22 Ugotavljanje skladnosti igral Varnost igrala oz. skladnost z zahtevami standardov se praviloma ugotavlja s preskušanjem v laboratoriju. Večina zahtev je opisanih v splošnem standardu z oznako SIST EN : Oprema otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode. Za zahtevnejša igrala (tobogani, gugalnice, vrtiljaki, ) so v posebnih standardih navedene še dodatne zahteve. V laboratoriju se preskusijo oz. preverijo vse lastnosti igrala in vse morajo ustrezati zahtevam standarda. Igralo, ki v celoti izpolnjuje zahteve standardov, lahko pridobi certifikat skladnosti Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 22

23 Ugotavljanje skladnosti igral OSNOVNE ZAHTEVE STANDARDA SIST EN (izvlečki) 4.1 Materiali Vnetljivost - posebno pozornost posvetiti novim materialom, - preskušanje po EN in EN , - upoštevati nacionalne predpise (protipožarna zaščita), - zahtevati certifikate o nevnetljivosti od dobaviteljev, - uporabljati materiale, ki so že znani (vnetljivost) Les in lesni izdelki -uporaba lesa skladno s standardom EN 350-2, (1. in 2. razred trajnosti), - padavine morajo odtekati, les se mora hitro posušiti, - konstrukcijske rešitve (čimbolj varne), -zaščitna sredstva za les morajo ustrezati 4. razredu škodljivosti po EN 335-2, - les, ki ima predvidene škodljive lastnosti (strup, zaskalitev) ni primeren, - možnost povečane korozije na stiku lesa in kovine, - vezani les mora ustrezati EN Kovine - kovine morajo biti zaščitene pred vremenskimi vplivi, -zaščita pred toksičnimi oksidi kovin Umetne mase - po ISO 5470 sloj "fiberglasa" pod Gelcoat- om ne sme biti izpostavljen (dotik z rokami), - smola mora ustrezati zahtevam EN 59, Barcol-Härte (certifikat proizvajalca), - odpornost proti UV (certifikat proizvajalca), - možnost zamenjave krhkih delov ali sklopov (navedba proizvajalca,časovni razmak ) Nevarne snovi - azbest, Pb, formaldehid, kreozotna olja, - evropske smernice 79/769/EEC Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 23

24 Ugotavljanje skladnosti igral OSNOVNE ZAHTEVE STANDARDA SIST EN (izvlečki) Ujemanje-zatikanje Ujem.-zatik. glave in vratu - upoštevati gibanje z glavo ali nogami naprej, - nevarnost zdrsa v odprtino, - nevarnost odprtine v obliki "V", - nevarnost škarjastih ali gibajočih odprtin, - odprte odprtine, kjer je spodnji rob več kot 600 mm nad tlemi, morajo omogočati prehod obeh preskusnih teles (D.2.1, glej tabelo D.1) - toge okrogle odprtine morajo imeti notranji premer od 130 mm do 230 mm, Ujemanje-zatikanje obleke - naprava mora biti konstruirana tako, da onemogoča zatikanje ujemanje obleke, - nevarnost razcepov in "V" odprtin, - nevarnost "polic", - nevarnost vrtečih se delov, - vezi in sestavni deli se s časom spremenijo, - pri elementih okroglega preseka je nevarnost navijanja, - nevarnost distančnikov, - preskušanje toboganov in plezalnih drogov po D.3, - preskušanje streh po D.3, -osi in vrteči se deli zaščiteni pred navijanjem obleke ali las, - uporaba pokrovov, oblog, ščitnikov Ujemanje-zatikanje telesa - nevarnost tunela kamor otrok zleze s celim telesom, - nevarnost visečih težkih delov, - tunel mora ustrezati zahtevam tabele Ujemanje-zatikanje prstov - nevarnost rež kamor se lahko ujame prst med gibanjem telesa, - nevarnost cevi z odprtim koncem, - nevarnost spreminjajočih se rež ( verige ), - odprtine nižje od 1200 mm nad tlemi morajo ustrezati zahtevam preskusa D.4, - okrogla palica ф = 8 mm ne sme iti skozi najmanjšo odprtino,slika D.8 a ali - ko gre v odprtino palica ф = 8 mm, mora iti tudi palica ф = 25 mm, - odprtine cevi morajo biti zaprte, zaščita se ne sme odstraniti brez orodja Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 24

25 Na kaj moramo biti pozorni Nevarnost ujemanja in zatikanja TELESA GLAVE, VRATU ROK, DLANI NOG, STOPAL PRSTOV OBLAČIL LAS Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 25

26 Na kaj moramo biti pozorni Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 26

27 Poročilo o preskušanju igrala Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 27

28 Dokazila o varnosti oz. skladnosti igrala METULJČEK d.o.o. Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 28

29 UGOTAVLJANJE VARNOSTI IGRIŠČA skrb za varnost in ugotavljanje skladnosti s standardi je sestavni del: a) NAČRTOVANJA IN POSTAVITVE IGRIŠČA b) VSAKODNEVNE RABE IGRIŠČA c) PREGLEDOV IN NADZORA IGRIŠČA d) VZDRŽEVANJA IGRIŠČA a) DOKUMENTACIJE IGRIŠČA Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 29

30 Načrtovanje in postavitev igrišča želje in potrebe otrok so osnova za načrtovanje novega igrišča, nujno je sodelovanje strokovnjakov, ki poznajo načela kreiranja funkcionalnih in varnih igrišč, pri izboru igral upoštevati vse varnostne standarde za zunanja igrala, igralom naj bodo priložena dokazila o varnosti, certifikati, navodila za montažo, rabo in vzdrževanje, razmestitev igral mora temeljiti na funkcionalnosti, predvsem pa na varnosti igre, montažo igral naj opravi strokovno usposobljen izvajalec, pomembna je ureditev površin v neposredni bližini igral, naročnik naj od načrtovalcev in izvajalcev vedno zahteva izjave o skladnosti in varnosti, novo ali obnovljeno igrišče naj vedno pregleda usposobljen strokovnjak in izda ustrezno poročilo ali izjavo o varnosti! (tehnični pregled in uporabno dovoljenje) Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 30

31 Načrti, navodila za montažo in rabo Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 31

32 Montaža igral Osnova za izvajanje montaže igral je projekt ureditve igrišča. Montažo in postavitev igral mora opraviti usposobljen izvajalec, ki dela izključno po navodilih proizvajalca igrala. Kakovost opravljenega dela mora preveriti oseba, ki obvladuje problematiko varnosti igral. Izogibati se je potrebno ostrim štrlečim delom Kako je potrebno izdelati temelje igrala Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 32

33 Igralne površine in okolica Površine igrišča: A. površine v neposredni bližini igral oz. površine za ublažitev padca, B. ostale površine igrišča Oprema za varovanje A. ograja igrišča in vhodi, B. obveščevalne in opozorilne table, C. razsvetljava, video nadzor Ostala oprema igrišča A. mize, klopi, terase, hodniki, podesti, B. shrambe za igrače, koši za smeti, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 33

34 Površine za ublažitev padca Dimenzije površine so odvisne od maksimalne višine morebitnega padca Prosta površina igrala Površina morebitnega padca Meja prostega volumna igrala Prostor rabe igrala Minimalna dolžina in širina proste površine igrala Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 34

35 Površine za ublažitev padca Površine so lahko prekrite z različnimi materiali, minimalna debelina sloja pa je določena s standardom SIST EN 1177 Vrsta materiala Opis materiala Min. debelina sloja (mm) Max. višina padca (mm) Travnata površina Drobljeno lubje Lesena žagovina Pesek (mivka) Prod velikost zrn mm velikost zrn 5-30 mm velikost zrn 0,2-2 mm velikost zrn 2-8 mm Ostali materiali preskušeno po HIC, SIST EN Vrsta materiala Opis materiala Min. debelina sloja (mm) Max. višina padca (mm) Beton, kamen 600 Asfaltirana površina 600 Vrhnja plast zemlje rahla zemlja Utrjena površina stlačena zemlja Travnata površina ruša, trata Lesena žagovina velikost zrn 5-30 mm Drobljeno lubje velikost zrn mm Pesek (mivka) velikost zrn 0,2-2 mm, opran, brez lepljivih sestavin in ilovice zahteve, ki veljajo v državah EU zahteve, ki veljajo v Nemčiji Prod velikost zrn 2-8 mm, okrogli, oprani Sintetični materiali preskušeno po HIC, SIST EN Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 35

36 Površine za ublažitev padca Funkcijo ublažitve padca zelo dobro opravljajo razne obloge iz umetnih materialov K.V.P Debelina obloge 0.6m 20mm 0.9m 30mm 1.3m 40mm 1.4m 45mm 1.5m 50mm 1.7m 55mm 2.1m 60mm 2.3m 70mm 2.7m 80mm K.V.P. = kritična višina padca Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 36

37 Na kaj moramo biti pozorni Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 37

38 Primeri poškodovanih igral Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 38

39 Primeri poškodovanih igral Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 39

40 Ostale površine igrišča urejene naj bodo tako, da so prijetne za sproščeno igro ali druženje, material, s katerim so prekrite ostale površine igrišča, ni predpisan, na teh površinah ne sme biti trdih, robatih ter ostrih predmetov in ovir, ki bi lahko povzročile spotikanja, padce, zdrse, ipd., zasajeno rastlinje ne sme biti zdravju škodljivo, zemljišče mora imeti urejeno drenažo, ki preprečuje nastajanje blata, vse poti in steze morajo biti izdelane tako, da ne povzročajo spotikanja in udarcev ob trde in ostre robnike. Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 40

41 Oprema za varovanje Ograja in vhodi ograja mora biti čvrsta in dovolj visoka, da preprečuje oz. ovira prehod na ali z igrišča, odprtine v ograji morajo biti dovolj majhne, da ne povzročajo nevarnosti zatikanja, tudi ograja mora izpolnjevati vse zahteve splošnega standarda SIST EN 1176, vhodi oz. vrata na igrišče morajo biti izvedeni tako, da ne povzročajo nevarnosti zatikanja, uščipa ipd., vrata na varovanih igriščih za majhne otroke morajo imeti kljuke v višini, ki je izven dosega otrok, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 41

42 Obvestila in opozorila Slikovna in tekstovna opozorila, navodila in obvestila so pomemben sestavni del zagotavljanja varnosti na igrišču. Napisi na igrišču naj posredujejo obiskovalcu vsaj naslednje informacije: o lastniku ali upravljavcu igrišča ter odgovorni osebi, osnovna navodila o načinu rabe igrišča, za katero starostno skupino je primerno, delovni čas, napotki o vzdrževanju čistoče, osnovna varnostna navodila, opozorila o odgovornosti v primeru nezgode, telefonska številka službe prve pomoči, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 42

43 Obvestilne in opozorilne table Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 43

44 Dopolnilna oprema Igrišča so lahko opremljena tudi z opremo, ki vpliva na funkcionalnost igrišča, lepši videz celotnega prostora, posredno pa tudi na varnost otrok oz. uporabnikov: klopi in mize za vzgojitelje ali spremljevalce, koši za odpadke, lope za shranjevanje igral, itd. Vsa dodatna oprema igrišč mora biti izdelana in postavljena v skladu s splošnimi varnostnimi standardi, kot tudi s standardi za zunanja igrala, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 44

45 IZJAVA O SKLADNOST ko je opravljen celovit pregled že postavljenega igrišča, je potrebno izdelati Poročilo o pregledu igrišča, ki vsebuje konkretne opise ugotovljenih neskladnosti, po odpravi pomanjkljivosti in kontrolnem pregledu, strokovna oseba oz. institucija izda Izjavo o skladnosti, s katero potrjuje, da je igrišče v celoti skladno z zahtevami standardov Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 45

46 Za kaj moramo še poskrbeti? Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 46

47 (upo)raba IGRIŠČA ob prevzemu igrišča vso odgovornost za varnost igrišča prevzame lastnik oz. njegov pooblaščenec (upravljalec), izdelati je potrebno navodila za varno rabo igrišča, tako javnega kot tudi varovanega, z navodili mora biti seznanjeno osebje, ki je kakorkoli povezano z igriščem, igrišče je potrebno opremiti z obvestilnimi in opozorilnimi tablami ali napisi, osebje, ki nadzoruje igro, mora biti seznanjeno z nevarnostmi na igrišču in postopki v primeru nesreče, osebje mora biti usposobljeno za opažanje morebitnih nevarnosti na igrišču (vizualni pregled), na javnih igriščih namestiti table, ki opozarjaj na nevarnost igre brez nadzora staršev, upravljalec je dolžan pokvarjeno igralo takoj popraviti ali preprečiti uporabo ali ga odstraniti, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 47

48 PREGLEDI IN NADZOR sistematični pregledi in redni nadzor so temelj zagotavljanja varnosti na igrišču, nujno je potrebno izdelati plan pregledov (SIST EN , vgradnja, nadzor, vzdrževanje in delovanje), Pregledi so lahko: * vizualni rutinski (dnevno, odkrivanje vidnih napak, izvaja osebje, ki nadzoruje igro), * operativni (mesečno, odkrivanje napak konstrukcije in obrabe, izvaja usposobljeno osebje), * glavni (letno, skladnost s standardi, izvaja strokovnjak), o vseh aktivnostih, vezanih na preglede, morajo biti vodeni zapisi, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 48

49 VZDRŽEVANJE IGRIŠČA pripraviti plan vzdrževanja, ki mora biti skladen s standardom SIST EN , (vgradnja, nadzor, vzdrževanje in delovanje), vzdrževanje igral naj izvaja osebje, ki je usposobljeno in prevzema odgovornost za morebitne posledice, načrtovanje vzdrževalnih del temelji tudi na ugotovitvah pregledov, o vseh aktivnostih vzdrževanja morajo biti vodeni zapisi, splošno ali tekoče vzdrževanje temelji na zahtevah standardov, zahtevah proizvajalca opreme, obsegu predvidenih del, zahtevnosti igrišč itd. (čiščenje, mazanje, barvanje, ) popravila so zahtevnejši posegi, ki vključujejo zamenjavo delov, varjenje, sanacija temeljev, ), odstranitev igrala je radikalen poseg v primeru popolnoma neuporabnega oz. nevarnega igrala, po opravljenih vzdrževalnih delih mora pregled opraviti odgovorna oseba Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 49

50 DOKUMENTACIJA Skrben lastnik igrišča mora pridobiti ali voditi naslednjo dokumentacijo: projekt izgradnje igrišča (projektant), navodila za montažo, rabo in vzdrževanje (dobavitelj opreme), dokazila o skladnosti oz. varnosti igral (dobavitelj opreme), plan pregledov (lastnik igrišča), plan vzdrževanja (lastnik igrišča), kontrolna knjiga (lastnik igrišča). Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 50

51 Zaključna misel Varnost igrišča je mogoče zagotoviti samo z načrtovanjem in postavitvijo preverjeno varnih igral, ravno tako ali še bolj, pa je pomembna postavitev igral, urejenost površin igrišča, še posebej pa redno in strokovno vzdrževanje. Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 51

PREGLED IGRAL IN IGRIŠČ V PRAKSI

PREGLED IGRAL IN IGRIŠČ V PRAKSI ZAKONODAJA in podzakonski akti Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS 101/2003) - delno povzema vsebino direktive ES o splošni varnosti proizvodov (2001/95/ES). PREGLED IGRAL IN IGRIŠČ V PRAKSI

Více

POSVET OB MESECU POŽARNE VARNOSTI

POSVET OB MESECU POŽARNE VARNOSTI POSVET OB MESECU POŽARNE VARNOSTI - 15.09.2016 Kje je prisoten CO v bivalnem okolju? Kateri javljalnik CO je ustrezen? Kam namestiti javljalnik CO? GAŠPER GOLOB direktor Detektor sistemi d.o.o. Vodja sekcije

Více

CENIK BETONSKIH MEŠANIC 2014

CENIK BETONSKIH MEŠANIC 2014 Betonarna Hoče, Miklavška cesta 72, SI - 2311 SPODNJE HOČE; Tel.: 02 / 320-71-23, Tel.: 02 / 320-71-31 CENIK BETONSKIH MEŠANIC 2014 veljavnost : od 01. 07. 2014 do izdaje novega cenika SVEŽE BETONSKE MEŠANICE

Více

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE Objekt: SKLADIŠČE REPROMATERIALA

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE Objekt: SKLADIŠČE REPROMATERIALA IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE Objekt: SKLADIŠČE REPROMATERIALA Lokacija: Investitor: Naročnik: Vrsta projektne dokumentacije Jadranska cesta 28, 2000 Maribor JP ENERGETIKA MARIBOR d.o.o., Jadranska cesta

Více

Temno modra barva GZS, barvana. Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* = 12,13, a* = - 0,11, b* = - 4,95. Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* 2.

Temno modra barva GZS, barvana. Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* = 12,13, a* = - 0,11, b* = - 4,95. Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* 2. GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE DOKOLENKE Standard kakovosti: GZS Datum: 13.4.2016 1. PREDMET STANDARDA Ta standard se nanaša na dokolenke, ki so sestavni del gasilske delovne obleke. Sestavni del standarda je

Více

snažte umístit na slunném místě, bez převislých objektů. Místo musí být chráněné

snažte umístit na slunném místě, bez převislých objektů. Místo musí být chráněné Návod na montáž a údržbu fóliovníku Navodila za sestavo 794113 - fóliovník Dim. 250x179x211 Splošna navodila Rastlinjak poskušajte postaviti na sončnem mestu, brez objektov, ki bi zakrivali sonce. Mesto

Více

Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED

Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED Zakaj naše Krio savne? Cryomed je vodilni proizvajalec Krio savn na svetu. Krio savne proizvajajo

Více

CENIK OSTALIH STORITEV

CENIK OSTALIH STORITEV Velja od. 4. 208 CENIK OSTALIH STORITEV Vrsta storitve z Telegram - notranji promet 7,20 5,906 Storitve na telegram - notranji promet Prednostno - telegram 7,20 5,906 LXx telegram* ter Cenik LX daril Obvestilo

Více

R NAGRADNA Igra KUPI IZDELKE ZA ŠOLO V VREDNOSTI 10 IN SODELUJ V NAGRADNI IGRI. POŠLJI SMS S KODO NA 4080 OD 3. 8. DO 3. 9. 2017 GLAVNA NAGRADA: DRUŽINSKI IZLET V GARDALAND 2. NAGRADA: 2 X ROLLJET NAHRBTNIK

Více

SISTEMI PREGRADNIH ZAVES

SISTEMI PREGRADNIH ZAVES SISTEMI PREGRADNIH ZAVES IMAMO 70 LET IZKUŠENJ, PRIHODNOST JE ČISTI ADRENALIN First Edition Magazine 1 ELAN INVENTA Zgodbe o uspehu PREGRADNE ZAVESE Pregradne zavese Elan spadajo med vgrajeno opremo in

Více

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou SL Navodila za uporabo 19 Hladilnik z zamrzovalnikom S53620CSW2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou SL Navodila za uporabo 19 Hladilnik z zamrzovalnikom S53620CSW2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou SL Navodila za uporabo 19 Hladilnik z zamrzovalnikom S53620CSW2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Více

3D SKENIRANJE in 3D TISKANJE

3D SKENIRANJE in 3D TISKANJE 3D SKENIRANJE in 3D TISKANJE Tehnologija 3D skeniranja 3D skeniranje je postopek digitalnega zajemanja oblike modela, na osnovi katerih se izrišejo površine modela, kar znatno prispeva k hitrejšemu modeliranju.

Více

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na internetni strani oz.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na internetni strani  oz. SINTOFOIL hidroizolacije membrane parna zapora kaširana pločevina protizdrsna membrana lepila čistila tesnilne mase odtočniki pritrdila dodatni program Cene veljajo od 01.08.2012, fca skladišče Štore.

Více

EGT6343 CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SL KUHALNA PLOŠČA NAVODILA ZA UPORABO 17

EGT6343 CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SL KUHALNA PLOŠČA NAVODILA ZA UPORABO 17 EGT6343 CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SL KUHALNA PLOŠČA NAVODILA ZA UPORABO 17 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ... 7 5. TIPY

Více

B-panel. C-panel. S-panel. Osnovni enobarvni paneli. Zasteklitve. strani strani strani

B-panel. C-panel. S-panel. Osnovni enobarvni paneli. Zasteklitve. strani strani strani Zgodba vaše hiše B-panel strani 8-11 Osnovni enobarvni 3020 3021 3023 paneli 3040 3041 Zasteklitve C-panel strani 12-20 S-panel strani 26-33 1012 1010 1013 2090 2091 1022 1023 1021 2020 1040 1041 1042

Více

Akcija velja do

Akcija velja do Akcija velja do 14.4.2014. igra, sanje in zabava Didašport d.o.o. Cesta 24. junija 23 1231 Ljubljana Črnuče T:01 530 35 37 www.didasport.si info@didasport.si Blazinice napolnjene z plastičnimi kroglicami

Více

PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH

PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE, Ljubljana, 3. marec 2016 Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo Vzpostaviti enoten, enostaven in čitljiv sistem

Více

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ENOTNA UNIFORMA OBČINSKEGA REDARJA JUNIJ 2010 AVTORICA: LEA PISANI 1 KAZALO ŠT. ARTIKEL STRAN 1. KAPA S ŠČITNIKOM 5-9 2. KLOBUČEK 10-11 3. DELOVNA KAPA - LETNA 12-15 4. DELOVNA KAPA

Více

EKOLOGIJA - STISKANJE

EKOLOGIJA - STISKANJE EKOLOGIJA - STISKANJE Paketirke Paketirke so stiskalnice za predelavo paketiranje kovinskih ostankov ploèevine. Osnovna funkcija je zmanjševanje volumna odpadnim materialom. Oblikovani paketi, pa so enostavni

Více

UČNA URA: Spoznavanje prometnih znakov

UČNA URA: Spoznavanje prometnih znakov ČLAN La Prevention Routiere Internationale UČNA URA: Spoznavanje prometnih znakov Cilji: spoznavanje osnovnih skupin prometnih znakov, pomen posameznih prometnih znakov, spoznavanje različnih geometrijskih

Více

5. Naslov za korespondenco, če ni isti kot stalni:

5. Naslov za korespondenco, če ni isti kot stalni: Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých

Více

Na podlagi 70. člena Statuta Doma Lukavci števi1ka 24/94 z dne je svet Doma Lukavci na svoji 23. seji dne sprejel.

Na podlagi 70. člena Statuta Doma Lukavci števi1ka 24/94 z dne je svet Doma Lukavci na svoji 23. seji dne sprejel. Na podlagi 70. člena Statuta Doma Lukavci števi1ka 24/94 z dne 20.01.1994 je svet Doma Lukavci na svoji 23. seji dne 11.12.2002 sprejel. AKT O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA DOM LUKAVCI 1. člen Akt

Více

IROSS - cepilci drv številka 1

IROSS - cepilci drv številka 1 MX 120 MX 220 KATALOG IN CENIK 2014/2 IROSS - PREDSTAVITEV IROSS - moč v imenu, ki je rezultat družinske tradicije izdelave cepilcev za drva. Cepilci in ostala gozdarska tehnika blagovne znamke IROSS so

Více

T E H N I Č N E S M E R N I C E U N P

T E H N I Č N E S M E R N I C E U N P Izdaja 1, revizija 1,veljavno od marec 2005 Stran 1 od 53 T E H N I Č N E S M E R N I C E U N P Vodja razvojne naloge: Vladimir Denac, univ.dipl.inž.str. Odobril direktor: mag. Alan Perc, univ.dipl.ing.str.

Více

BA 611 Dexaplan. Obsah. Úvod Použití ke stanovenému účelu... Strana 4 Rozsah dodávky... Strana 4 Vybavení... Strana 4 Technické údaje...

BA 611 Dexaplan. Obsah. Úvod Použití ke stanovenému účelu... Strana 4 Rozsah dodávky... Strana 4 Vybavení... Strana 4 Technické údaje... Obsah Poplašné zařízení a volicí zařízení v nouzovém případě Poplašný a núdzový voliaci prístroj Naprava za klicanje v primeru alarma in klic v sili Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre

Více

Snežne verige, ki vas pripeljejo do cilja!

Snežne verige, ki vas pripeljejo do cilja! Snežne verige, ki vas pripeljejo do cilja! 2011 Vaša popolna snežna veriga je... Med listanjem tega kataloga boste ugotovili, da se je število modelov snežnih verig Thule skoraj podvojilo. Razširitev palete

Více

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), Priloga II, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/830. :

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), Priloga II, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/830. : VARNOSTNI LIST ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime proizvoda Šifra proizvoda CM8, CM1, CM8E Opis izdelka Prevleka. Peelable Solder Masking Agent Vrsta

Více

PEČARSKI MOJSTER PEČARSKA MOJSTRICA

PEČARSKI MOJSTER PEČARSKA MOJSTRICA IZPITNI KATALOG ZA I.del in II.del MOJSTRSKEGA IZPITA za pridobitev naziva PEČARSKA MOJSTRICA Ljubljana, 2000, popravki in dopolnitve - 2005 KAZALO 1. OSNOVNI PODATKI... 3 1.1. OBSEG DEJAVNOSTI... 3 1.2.

Více

Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik Merilnik dolžine kablov SeeSnake CountPlus Tools For The Professional Splošne varnostne informacije OPOZORILO Pred uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Nerazumevanje in neupoštevanje

Více

POŠTA SLOVENIJE d. o. o MARIBOR SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA DRUGIH POŠTNIH STORITEV

POŠTA SLOVENIJE d. o. o MARIBOR SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA DRUGIH POŠTNIH STORITEV POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 2500 MARIBOR SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA DRUGIH POŠTNIH STORITEV Maribor, december 2016 VSEBINA STRAN I. SPLOŠNE DOLOČBE 5 vsebina 5 izvajanje drugih poštnih storitev 5 pojmi 5 II.

Více

PRILOGA 3: PREDLOG (EVA: ) ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN (ZMVN-1)

PRILOGA 3: PREDLOG (EVA: ) ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN (ZMVN-1) PRILOGA 3: PREDLOG (EVA: 2015-1611-0018) ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN (ZMVN-1) I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1.1. Ocena stanja Zakon o množičnem vrednotenju

Více

Intervalna ocena parametra

Intervalna ocena parametra Psihologija UL,. st., Statistično 5.. Ocenjevanje araetrov Univerza v Ljubljani, ilozofska fakulteta, Oddelek za sihologijo Študij rve stonje Psihologija. seester, redet Statistično Izr. rof. dr. Anja

Více

2 3 4 5 8 9 10 12 112 13 14 17 18 19 20 4 5 8 9 21 4 1 3 5 6 7 2 24 25 26 27 28 30 31 Slog n karoserja Srednja všna strehe (H2) (n na voljo za zvedenke L4) Vsoka všna strehe (H3) (serjsko pr zvedenkah

Více

PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE OBČINA BOROVNICA

PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE OBČINA BOROVNICA PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE 2014 2017 OBČINA BOROVNICA Žig in podpis odgovorne osebe mag. Brgita Šen Kreže Vrhnika, december 2013 JP KPV, d.o.o. 2 KAZALO: 1 OSNOVNI PODATKI...5 1.1 Izvajalec

Více

profilni cilindri, ključavnice kljuke in rozete

profilni cilindri, ključavnice kljuke in rozete profilni cilindri, ključavnice kljuke in rozete Kazalo Profilni cilindri: T100... K6... K56... K5... K3... K1... K... 3 3 4 4 5 5 6 Profilni polcilindri:... K1... K5... 6 6 Profilni cilinder z gumbom:

Více

NAPOTKI ZA SAMOSTOJNO IZDELAVO SAVNE

NAPOTKI ZA SAMOSTOJNO IZDELAVO SAVNE Vsebina UVOD:... 4 Pozitivni učinki savne... 4 Sprostitev, pomlajevanje kože in razstrupljanje... 5 Izguba telesne teže... 6 Lajšanje bolečin... 6 Kromoterapija... 6 Tipi savn... 7 Prostostoječa savna...

Více

LEKSIKOGRAFOVI ZAPISKI O KORPUSNEM SLOVARJU

LEKSIKOGRAFOVI ZAPISKI O KORPUSNEM SLOVARJU František Čermák Filozofska fakulteta Karlove univerze v Pragi Inštitut za češki nacionalni korpus UDK 811.162.3 374.81 LEKSIKOGRAFOVI ZAPISKI O KORPUSNEM SLOVARJU V prispevku skušamo izpostaviti nekatere

Více

Navodila za uporabo. Za upravljavca. Navodila za uporabo. calormatic 370. Sobni regulator temperature

Navodila za uporabo. Za upravljavca. Navodila za uporabo. calormatic 370. Sobni regulator temperature Navodila za uporabo Za upravljavca Navodila za uporabo calormatic 370 Sobni regulator temperature SI Kazalo Kazalo 1 Napotki k navodilom za uporabo... 3 1.1 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo... 3 1.2

Více

ČESKÁ VERZE. 1. Systém domácího videovrátného

ČESKÁ VERZE. 1. Systém domácího videovrátného ČESKÁ VERZE Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Schéma zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Údržba zařízení...

Více

Cena / mesec Mesečna naročnina za paket Rumeni 92 digitalnih tv programov 18,90

Cena / mesec Mesečna naročnina za paket Rumeni 92 digitalnih tv programov 18,90 Cenik storitev KRS Analogna televizija * Osnovna zelena KTV naročnina 13,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekodiran rumen paket DTV brez opreme 16,90 Naročnina osnovna analogna in digitalna TV-nekodiran

Více

Pivovarstvo PIVOVARSTVO

Pivovarstvo PIVOVARSTVO Pivovarstvo PIVOVARSTVO 96 KAZALO Pivovarski kotel BK Stran 98 Posoda za filtriranje piva LT Stran 100 Pivovarska cisterna BC Stran 101 Cisterna za filtriranje piva LC Stran 102 Pivovarski blok BH Stran

Více

podloge in letve za laminatne pode ter FLOOR up in dodatki

podloge in letve za laminatne pode ter FLOOR up in dodatki podloge in letve za laminatne pode ter FLOOR up in dodatki Kazalo Kazalo Podloge za laminatne pode SELITAC SELITFLEX SELIT-PRO OKOLIT TERMOSILENT FLOOR KOMFORT SELITSTOP........................ str. 01

Více

Aceton Xi, F; R

Aceton Xi, F; R stran: 1 / 8 * 1 Identifikacija snovi/pripravka in družbe/podjetja Podatki o proizvodu Številka artikla: 918501-918530 Uporaba snovi / pripravka Barva Proizvajalec/dobavitelj: Jméno nebo obchodní jméno

Více

VZDRŽEVANJE PLOVIL. Antivegetativne barve uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

VZDRŽEVANJE PLOVIL. Antivegetativne barve uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu. VZDRŽEVANJE PLOVIL Antivegetativne barve uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu. A3 antivegetativna barva - samopolirna Samopolirna antivegetativna barva na osnovi

Více

MATEMATIKA PRIPRAVA NA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA. Jana Draksler in Marjana Robič

MATEMATIKA PRIPRAVA NA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA. Jana Draksler in Marjana Robič MATEMATIKA 6+ PRIPRAVA NA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Jana Draksler in Marjana Robič ZBIRKA ZNAM ZA VEČ MATEMATIKA 6+ Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Avtorici: Jana Draksler in Marjana

Více

1LA7, 1LG4 asinhronski motorji

1LA7, 1LG4 asinhronski motorji 1LA7, 1LG4 asinhronski motorji Tehniène informacije Standardi in specifikacije Naziv DIN/EN IEC Splošni predpisi za rotirajoèe elektriène stroje DIN EN 60 034-1 IEC 60 034-1, IEC 60 085 Asinhronski motorji

Více

1. OSKRBA S PITNO VODO

1. OSKRBA S PITNO VODO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJU CEN STORITEV NEKATERIH OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2017 1. OSKRBA

Více

PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE IZDAJATELJ: Državna volilna komisija, zanjo Dušan Vučko AVTORICA: Tanja Užmah, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani MENTOR: izr. prof. Boštjan

Více

Nov dom z novo oblogo

Nov dom z novo oblogo Nov dom z novo oblogo Talna in tudi stenska obloga v bivalnem prostoru še kako vpliva na naše počutje v domu. Predvsem pri podu je odvisno ali je ta mehek, topel in barvno usklajen z ostalo opremo. Seveda

Více

profilni cilindri ključavnice kljuke

profilni cilindri ključavnice kljuke profilni cilindri ključavnice kljuke - Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. - Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. - Ne prevzemamo odgovornosti

Více

KATALOG. Gorenc d.o.o. e-pošta: Gerbičeva ulica Ljubljana

KATALOG.  Gorenc d.o.o. e-pošta: Gerbičeva ulica Ljubljana GORENC tel.: +386 01/256 60 07 gsm.: +386 031/ 369 581 fax.: +386 01257 25 65 Gorenc d.o.o. e-pošta: info@gorenc.eu Gerbičeva ulica 100 1000 Ljubljana Slovenija 2012 KATALOG Plinski žar * Kuhalniki * Plinski

Více

ELEKTRIKA VODJA ENOTE

ELEKTRIKA VODJA ENOTE ELEKTRIKA VODJA ENOTE VRSTE IN ZAHTEVE ZA IZVEDBO ELEKTRIČNIH NAPRAV OSNOVE ELEKTROTEHNIČNIH ISTALACIJ IN NAPRAV TER ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV ZAŠČITA PRED ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM PREVENTIVNI PREGLEDI

Více

Protipožarna zaščita gradbenih konstrukcij s sistemi KNAUF na osnovi evropskih standardov EN

Protipožarna zaščita gradbenih konstrukcij s sistemi KNAUF na osnovi evropskih standardov EN Protipožarna zaščita gradbenih konstrukcij s sistemi KNAUF na osnovi evropskih standardov EN Knauf protipožarna zaščita 12/2010 Predgovor Kot vsako leto je nova izdaja kataloga Knauf 2010 za kanček kvalitetnejša

Více

MOJE 360 FINANČNO POROČILO

MOJE 360 FINANČNO POROČILO MOJE 360 FINANČNO POROČILO Iva julij 2017 Pripravil: Miha UREK, osebni finančni svetovalec Stran: 1 / 51 KAZALO KAKO NAČRTUJEMO VAŠ USPEH 1. KJE SEM DANES? Moja 360 finančna ocena Moja 360 finančna ocena

Více

Datotečni (zbirčni) sistem - File Management System

Datotečni (zbirčni) sistem - File Management System 1 Datotečni (zbirčni) sistem - File Management System OS upravlja tudi z datotekami (file management) - datotečni sistem omogoča, da uporabnik oz. program dela z datotekami kot z logičnimi bloki, namesto

Více

O D L O K. o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško. 1. člen

O D L O K. o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško. 1. člen OSNUTEK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno

Více

1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU Vpis pri sodišču v Mariboru, pod št. 1/08586/00 Osn. kapital 47.989 EUR ID za DDV SI 48615056 Telefon 02 250 83 76 Fax 02 252 34 47 E- mail : imobiro@siol.net Podjetje za gradbeni inženiring, projektiranje

Více

ŠABLONSKI TISK PEDAGOŠKA FAKULTETA. Oddelek za Razredni pouk. Pri predmetu Didaktika likovne umetnosti II. Mentorica:

ŠABLONSKI TISK PEDAGOŠKA FAKULTETA. Oddelek za Razredni pouk. Pri predmetu Didaktika likovne umetnosti II. Mentorica: PEDAGOŠKA FAKULTETA Oddelek za Razredni pouk ŠABLONSKI TISK Pri predmetu Didaktika likovne umetnosti II Mentorica: Študentki: Amira Bavrk in Mateja Bombek Študijsko leto: 2014/2015 Maribor, november 2014

Více

MOTIP BITUMEN BASED UNDERCOATING 1 LTR.

MOTIP BITUMEN BASED UNDERCOATING 1 LTR. stran: 1 / 7 * 1 Identifikacija snovi/pripravka in družbe/podjetja Podatki o proizvodu Številka artikla: 000033 Uporaba snovi / pripravka Sredstvo za zaščito proti rji Proizvajalec/dobavitelj: Jméno nebo

Více

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYTÉMU SLOVINSKA

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYTÉMU SLOVINSKA VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ (AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYTÉMU SLOVINSKA Karel Rýdl, Lenka Šilhánková Úvod Tento text představuje problematiku (auto)evaluace ve slovinském vzdělávacím

Více

IAN 93478. Dirty Water Submersible Pump FTS 1100 B2. Dirty Water Submersible Pump Translation of original operation manual

IAN 93478. Dirty Water Submersible Pump FTS 1100 B2. Dirty Water Submersible Pump Translation of original operation manual Dirty Water Submersible Pump FTS 1100 B2 Dirty Water Submersible Pump Translation of original operation manual Ponorné čerpadlo Překlad originálního provozního návodu Potopna črpalka za umazano vodo Prevod

Více

WayteQ x950bt-hd GPS Navigacija

WayteQ x950bt-hd GPS Navigacija WayteQ x950bt-hd GPS Navigacija Navodila za uporabo Slovakian verzija Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje z uporabo WAYTEQ izdelkov! WAYTEQ si pridružuje pravico do končne verzije navodil za uporabo.

Více

VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SKLEP

VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SKLEP I Up 68/2017 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SKLEP Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki Vladimir Balažic kot predsednik ter dr. Mile Dolenc in Franc

Více

ES - izjave o skladnosti

ES - izjave o skladnosti ES - izjave o skladnosti NAVODILA za montažo, obratovanje in vzdrževanje Kotel z uplinjevalno komoro z ročnim dovajanjem polen in vgrajeno digitalno kotlovsko regulacijo SIOP DIGREG 3000 LAMBDA - PREMIUM

Více

IAN STEAM GENERATOR SDBS 2400 A1 PARNA LIKALNA POSTAJA NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA S PARNÍ STANICÍ DAMPFBÜGELSTATION. Navodila za uporabo

IAN STEAM GENERATOR SDBS 2400 A1 PARNA LIKALNA POSTAJA NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA S PARNÍ STANICÍ DAMPFBÜGELSTATION. Navodila za uporabo STEAM GENERATOR PARNA LIKALNA POSTAJA Navodila za uporabo NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA S PARNÍ STANICÍ Návod k obsluze DAMPFBÜGELSTATION Bedienungsanleitung IAN 290359 Pred branjem odprite stran s slikami in se

Více

Aluminijasta vhodna vrata Uživajte udobje in varnost svojega doma

Aluminijasta vhodna vrata Uživajte udobje in varnost svojega doma NOVO: dvobarvni motivi vhodnih vrat z barvnimi aplikacijami W 2 Zertifizierte Sicherheit Aluminijasta vhodna vrata Uživajte udobje in varnost svojega doma Najboljša izbira za vaš dom Hörmann aluminijasta

Více

Navodila za uporabo Garmin Nüvi 1200

Navodila za uporabo Garmin Nüvi 1200 Navodila za uporabo Garmin Nüvi 1200 Kratek povzetek navodil in uporabniški priročnik ste dobili zraven aparata. Tukaj bomo še enkrat omenili pomembnejše postopke uporabe. 1. Predpriprava Prižgite aparat

Více

Priimek in ime: Vpisna številka: Letnik vaj Obkroži smer študija:

Priimek in ime: Vpisna številka: Letnik vaj Obkroži smer študija: Predmet: Skupina: Rok Točke: OPISNA GEOMETRIJA A 18.3.2003 Priimek in ime: Vpisna številka: Letnik vaj Obkroži smer študija: GRA GEO UNI VSŠ VKI Ocena: Poskus: 1. (20) f 1 je gorišče elipse, AB pa ena

Více

Edge. Touring Priročnik za uporabo. Junij _0B Natisnjeno na Tajvanu

Edge. Touring Priročnik za uporabo. Junij _0B Natisnjeno na Tajvanu Edge Touring Priročnik za uporabo Junij 2013 190-01605-43_0B Natisnjeno na Tajvanu Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno,

Více

1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU 1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA 1 NAČRT ARHITEKTURE INVESTITOR OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš OBJEKT NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA

Více

METODOLOGIJA ZA DOLOČANJE OGROŽENIH OBMOČIJ IN NAČIN RAZVRŠČANJA ZEMLJIŠČ V RAZREDE OGROŽENOSTI ZARADI ZEMELJSKIH PLAZOV

METODOLOGIJA ZA DOLOČANJE OGROŽENIH OBMOČIJ IN NAČIN RAZVRŠČANJA ZEMLJIŠČ V RAZREDE OGROŽENOSTI ZARADI ZEMELJSKIH PLAZOV Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Katedra za splošno hidrotehniko Jamova 2, p.p. 3422 1115 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 4254 380 faks (01) 251 98 97 fgg@fgg.uni-lj.si Ljubljana,

Více

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor POVZETEK

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor POVZETEK POVZETEK V tej seminarski nalogi sem v uvodu predstavil vsesplošno uporabnost in pomembnost tega materiala v današnjem času. Nato zgodovino in razvoj uporabe betona. V osrednjem delu seminarske naloge

Více

3M Brusni materiali Katalog izdelkov za obdelavo kovin. Od brušenja. do poliranja. učinkovite rešitve

3M Brusni materiali Katalog izdelkov za obdelavo kovin. Od brušenja. do poliranja. učinkovite rešitve 3M Brusni materiali Katalog izdelkov za obdelavo kovin Od brušenja do poliranja učinkovite rešitve 3M največje inovativno vsestransko podjetje Podjetje 3M je mednarodna družba s stoletno zgodovino uspeha

Více

Šolski center Celje. Srednja šola za gradbeništvo. Pot na lavo 22, 3000 Celje NADSTREŠKI. Gorazd Kunšek, G-3B Denis Jošt, G-3B

Šolski center Celje. Srednja šola za gradbeništvo. Pot na lavo 22, 3000 Celje NADSTREŠKI. Gorazd Kunšek, G-3B Denis Jošt, G-3B Šolski center Celje Srednja šola za gradbeništvo Pot na lavo 22, 3000 Celje NADSTREŠKI Avtorji : Simona Žnidaršič, G-3B Gorazd Kunšek, G-3B Denis Jošt, G-3B Mentor: Arnold Ledl, univ.dip.inž.arh. Mestna

Více

KATALOG 2007/08. UP KOŠ, d.o.o.

KATALOG 2007/08. UP KOŠ, d.o.o. KATALOG 2007/08 UP KOŠ, d.o.o. 2 SPLOŠNE INFORMACIJE IZDAJATELJ: UP KOŠ d. o. o. trgovina na debelo in drobno Ekonomska šola Kranj Cesta Staneta Žagarja 33 4000 Kranj Tel: 00386 (04) 20 10 627 Faks: 00386

Více

13,99 19,99. velikonočne čokolade g. 320 g 0,33 ČOKOLADNO JAJCE. SMARTIES - z bonbončki. 210 g ČOKOLADNO JAJCE. KINDER - s presenečenjem

13,99 19,99. velikonočne čokolade g. 320 g 0,33 ČOKOLADNO JAJCE. SMARTIES - z bonbončki. 210 g ČOKOLADNO JAJCE. KINDER - s presenečenjem PRI NAS KUPUJETE www.e-leclerc.si VELIKO CENEJE! PONUDBA VELJA OD 29. 3. DO 17. 4. 17 Spletni velikonočni katalog V e s e l e p r az n i k e velikonočne čokolade 210 g 13,99 3 g 19,99 ČOKOLADNO JAJCE SMARTIES

Více

Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s.

Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s. Address: ČKD Blansko Engineering, a.s., Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko, Czech Republic, www.cbeng.cz Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s. Quality Management System Environmental

Více

Ter mo sta ti s po top no tul ko (pri bor), de lu joči po prin ci pu razte - zanja kapljevin

Ter mo sta ti s po top no tul ko (pri bor), de lu joči po prin ci pu razte - zanja kapljevin Ter mo sta ti Var nost ni nad zor ni ki tem pe ra tu re (STW) tipa 5343 Tem pe ra tur ni re gu la tor ji (TR) tipa 5344 Var nost ni ome je val ni ki tem pe ra tu re (STB) tipa 5345 Dvojni ter mo sta ti

Více

115428826 Rev. 4 5/31/11 BRW

115428826 Rev. 4 5/31/11 BRW R Izvirna navodila Původní pokyny Pôvodné pokyny Eredeti útmutatás SI NAVODILA ZA UPORABO VAŽNA INFORMACIJA: Skrbno preberite ta navodila za uporabo in se prepričajte, da ste jih razumeli preden uporabite

Více

Infrastruktura javne razsvetljave v okrožju Kilkenny je bila vzpostavljena v zadnjih 60-70 letih. Javna razsvetljava predstavlja prib. 55 % porabe električne energije v občini. Območje, ki je bilo v tem

Více

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 6 720 607 352 (2008.08) SM Contents: 1 Injector 2 Sealing screw 3 Pilot injector 4 Washer 5 Throttle disc 6 Poppet valve 7 Gasket 8 Spring

Více

IAN 102837 GARDEN PUMP SET FGPS 1100 B2 GARDEN PUMP SET KOMPLET Z VRTNO ČRPALKO ZÁHRADNÉ ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO GARTENPUMPEN-SET

IAN 102837 GARDEN PUMP SET FGPS 1100 B2 GARDEN PUMP SET KOMPLET Z VRTNO ČRPALKO ZÁHRADNÉ ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO GARTENPUMPEN-SET GARDEN PUMP SET FGPS 1100 B2 GARDEN PUMP SET Translation of original operation manual ZAHRADNÍ ČERPADLO Překlad originálního provozního návodu KOMPLET Z VRTNO ČRPALKO Prevod originalnega navodila za uporabo

Více

NAJ BO SVETLO! 2

NAJ BO SVETLO! 2 PREGLED IZDELKOV 2016 2 www.fakro.si NAJ BO SVETLO! STREŠNA OKNA FAKRO Strešna okna so zasnovana tako, da nam je udobno, da se počutimo kot v svoji sanjski hiši. Naravna svetloba poskrbi za dobro počutje

Více

Sistem interaktivne table SMART Board

Sistem interaktivne table SMART Board PROSIMO, RAZMISLITE PRED TISKANJEM Specifikacije Sistem interaktivne table SMART Board Model 685i3 Tehnični podatki SMART Board 685 interaktivna tabla Velikost Š 196,9 cm V 125,7 cm G 13 cm Aktivna površina

Více

IAN AROMA DIFFUSER SAD 12 A1 AROMA DIFFUSER AROMA RAZPRŠILNIK AROMA DIFUZÉR AROMATICKÝ DIFUZÉR AROMA-DIFFUSER. Navodila za uporabo

IAN AROMA DIFFUSER SAD 12 A1 AROMA DIFFUSER AROMA RAZPRŠILNIK AROMA DIFUZÉR AROMATICKÝ DIFUZÉR AROMA-DIFFUSER. Navodila za uporabo AROMA DIFFUSER SAD 12 A1 AROMA DIFFUSER Operating instructions AROMA DIFUZÉR Návod k obsluze AROMA RAZPRŠILNIK Navodila za uporabo AROMATICKÝ DIFUZÉR Návod na obsluhu AROMA-DIFFUSER Bedienungsanleitung

Více

MOBILNE HIŠE. Blue line ***

MOBILNE HIŠE. Blue line *** MOBILNE HIŠE Superior ***** Premium **** Blue line *** 1 Podjetje M Mobil, d.o.o. je družinsko podjetje, ki je specializriano za proizvodnjo mobilnih hiš. Naše hiše se ponašajo z inovativno zasnovo, kvalitetno

Více

Flex SC SMOLNO VEZANE REZALKE IN BRUSI

Flex SC SMOLNO VEZANE REZALKE IN BRUSI Dodati gradivo Flex SC SMOLNO VEZANE REZALKE IN BRUSI Katalog 2015 Copyright Swatycomet 2012. Vse pravice pridržane. Oblikovanje: Carrera Srečko Fratnik s.p. VSEBINA Stran SMOLNO VEZANE REZALNE IN BRUSNE

Více

Harmonika vrata tako praktična in tako lepa

Harmonika vrata tako praktična in tako lepa Harmonika a tako praktična in tako lepa let GARANCIJE * NA HARMONIKA VRATA Pridružite se Marley-ju. Novo ugodje prostora tako praktična in tako lepa: harmonika a preprosto zagotovijo več prostora! Vrata

Více

Akustika prostora Rigips-ove rešitve. Oblika in funkcija združena v popolnosti

Akustika prostora Rigips-ove rešitve. Oblika in funkcija združena v popolnosti Akustika prostora Rigips-ove rešitve Oblika in funkcija združena v popolnosti Rigips. Strokovnjaki v gradnji. Sistemi suhe gradnje so danes običajen sestavni del sodobnih stavb in inteligentne arhitekture.

Více

-30% -30% STARMAN d.o.o.

-30% -30% STARMAN d.o.o. V e z a n e p l o š č e Vezane plošče BINTANGOR 2440 x 1220 mm, V100 Vezane plošče BINTANGOR so izdelane iz eksotičnega lesa in vodoodpornega lepila V100. ŠIFRA NAZIV RC (m 2 ) 202000 PLOŠČA VEZANA 4mm

Více

ZAME ZATE ZA SLOVENIJO

ZAME ZATE ZA SLOVENIJO ZAME ZATE ZA SLOVENIJO LETNO POROČILO 2011 1 ZAME. ZATE. ZA SLOVENIJO. 2 ... že od leta 1956 Za življenje polno energije. Za občutek svobode in zadovoljstva. Za uresničevanje naših potreb in želja. V TEŠ

Více

Vaše navodilo za uporabo PHILIPS QG 3080 http://si.yourpdfguides.com/dref/4128695

Vaše navodilo za uporabo PHILIPS QG 3080 http://si.yourpdfguides.com/dref/4128695 Si lahko preberete na priporočila v priročniku, tehnična navodila, ali priročnik za namestitev. Boste našli odgovore na vsa vaša vprašanja v zvezi Priročnik za uporabnike (podatki, specifikacije, varnostna

Více

Bedimo nad potmi javnega denarja

Bedimo nad potmi javnega denarja REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA DRUZBE STADION TER SMOTRNOSTI POSLOVANJA MESTNE OBCINE LJUBLJANA IN DRUZBE STADION PRI GRADNJI NOGOMETNEGA STADIONA V LJUBLJANI Bedimo nad potmi javnega denarja

Více

PRILOŽNOST ZA NATANČNOST: MITUTOYO SPOMLADANSKA PROMOCIJA

PRILOŽNOST ZA NATANČNOST: MITUTOYO SPOMLADANSKA PROMOCIJA PRILOŽNOST ZA NATANČNOST: MITUTOYO SPOMLADANSKA PROMOCIJA OD 1. APRILA DO 31. MAJA 2015 SPLOŠNO PRE1316 U-WAVE Brezžični komunikacijski sistem merilnih podatkov Komunikacijska razdalja približoo 20 m Nevtralna

Více

IAN SOLAR CHARGER SLS 2200 C2 SOLARNI POLNILNIK SOLAR CHARGER SOLÁRNA NABÍJAČKA SOLÁRNÍ NABÍJEČKA SOLARLADEGERÄT. Navodila za uporabo

IAN SOLAR CHARGER SLS 2200 C2 SOLARNI POLNILNIK SOLAR CHARGER SOLÁRNA NABÍJAČKA SOLÁRNÍ NABÍJEČKA SOLARLADEGERÄT. Navodila za uporabo SOLAR CHARGER SOLAR CHARGER Operating instructions SOLÁRNÍ NABÍJEČKA Návod k obsluze SOLARNI POLNILNIK Navodila za uporabo SOLÁRNA NABÍJAČKA Návod na obsluhu SOLARLADEGERÄT Bedienungsanleitung IAN 273541

Více

only Service Digitalni tahograf DTCO 1381 Release Navodila za uporabo podjetje & voznik DTCO SmartLink (Opcija)

only Service Digitalni tahograf DTCO 1381 Release Navodila za uporabo podjetje & voznik DTCO SmartLink (Opcija) Digitalni tahograf DTCO 1381 Release 2.0 2.1 Navodila za uporabo podjetje & voznik only www.dtco.vdo.com DTCO SmartLink (Opcija) Service Imprint Spoštovani uporabnik, digitalni tahograf DTCO 1381 je s

Více

IAN 79247. Cordless Grass & Shrub Cutter FGS 72 A1. Cordless Grass & Shrub Cutter Translation of original operation manual

IAN 79247. Cordless Grass & Shrub Cutter FGS 72 A1. Cordless Grass & Shrub Cutter Translation of original operation manual Cordless Grass & Shrub Cutter FGS 72 A1 Cordless Grass & Shrub Cutter Translation of original operation manual Akumulátorové nůžky na trávu a keře Překlad originálního provozního návodu Akumulatorske škarje

Více

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Ljubljana, petek. Leto XXVII ISSN

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Ljubljana, petek. Leto XXVII ISSN Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Více

PRIMERJAVA LOKACIJ BEŽIGRAD STOŽICE BR 3/3

PRIMERJAVA LOKACIJ BEŽIGRAD STOŽICE BR 3/3 Stadion d.o.o., Ljubljana PRIMERJAVA LOKACIJ BEŽIGRAD IN STOŽICE BR 3/3 Ljubljana, junij 2004 Stadion d.o.o., Ljubljana 2 1. UVOD Trenutno je v Sloveniji samo osem primernih stadionov na katerih se igra

Více

BEN srl UREA INSTANT-TEST URE 900 Hitri test za odkrivanje Helicobakter pylori za in vitro diagnostično uporabo BE-URE900

BEN srl UREA INSTANT-TEST URE 900 Hitri test za odkrivanje Helicobakter pylori za in vitro diagnostično uporabo BE-URE900 NAVODILA ZA UPORABO BEN srl UREA INSTANT-TEST URE 900 Hitri test za odkrivanje Helicobakter pylori za in vitro diagnostično uporabo BE-URE900 0 Namen uporabe Urea Instant uporabljamo za hitro odkrivanje

Více