INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012"

Transkript

1 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA v dohledu Hlavní události 1 Čistý zisk po menšinových podílech 2 činil ve čtvrtém čtvrtletí ,1 mil. EUR. Díky tomuto solidnímu čtvrtletnímu výsledku se čistá roční ztráta po menšinových podílech snížila na 718,9 mil. EUR. Ukazatel přiměřenosti kapitálové základny Core Tier 1 (vztaženo na celkové riziko, Basel 2.5) činil k 31. prosinci ,4 % (konec roku 2010: 9,2 %, Basel 2). Při použití kalkulační metody Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA, European Banking Authority) činil ukazatel přiměřenosti kapitálové základny Core Tier 1 na konci roku ,9 %. Schodek kapitálu, který je třeba vyrovnat do konce června, se tak snížil ze 743 mil. EUR na 166 mil. EUR. Objem vlastního kapitálu 3 Erste Group činil k 31. prosinci ,0 mld. EUR (konec roku 2010: 13,1 mld. EUR), základní kapitál Core Tier 1 činil 10,7 mld. EUR (konec roku 2010: 11,0 mld. EUR). V důsledku různých opatření, v první řadě snížení mimoklíčového obchodu, se podařilo snížit celkovou výši rizikově vážených aktiv ve srovnání s koncem roku 2010 o 4,8 % na 114,0 mld. EUR. Celková bilanční suma vzrostla v roce 2011 o 2,1 % z 205,8 mld. EUR na 210,0 mld. EUR. Poměr úvěrů k vkladům činil k 31. prosinci ,3 % (konec roku 2010: 113,1 %). Klientské vklady vzrostly od počátku roku o téměř 1,6 % na 118,9 mld. EUR, objem úvěrů se zvýšil o 1,8 % na 134,8 mld. EUR. Čistý úrokový výnos se zlepšil o 2,4 % z 5 439,2 mil. EUR v roce 2010 na 5 569,0 mil. EUR v roce Čisté příjmy z poplatků a provizí zároveň klesly o 3,0 % na 1 787,2 mil. EUR (2011: 1 842,5 mil. EUR). Čistý zisk z obchodních operací byl v roce 2011 se 122,3 mil. EUR o 62,0 % nižší než v roce 2010 (321,9 mil. EUR), což bylo způsobeno především ztrátou hodnoty CDS portfolia mezinárodního obchodu ve výši 182,6 mil. EUR. Toto portfolio bylo ve čtvrtém čtvrtletí 2011 téměř zcela uzavřeno. Provozní výnosy ve výši 7 478,5 mil. EUR (2010: 7 603,6 mil. EUR) byly zatíženy poklesem čistého zisku z obchodních operací. Všeobecné administrativní náklady vzrostly navzdory vyšším mírám inflace pouze o 0,9 % z 3 816,8 mil. EUR na 3 850,9 mil. EUR. To vedlo k redukci provozního zisku na 3 627,6 mil. EUR (2010: 3 786,8 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům činil 51,5 % (2010: 50,2 %). Rizikové náklady vzrostly o 12,2 % na 2 266,9 mil. EUR, resp. 168 bazických bodů, v roce 2011 z 2 021,0 mil. EUR, resp. 155 bazických bodů průměrného klientského úvěrového portfolia v roce Tento nárůst byl způsoben především dodatečnou potřebou rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám v Maďarsku, zčásti také v souvislosti s politickým rozhodnutím umožnit předčasné splacení úvěrů v cizí měně za zvýhodněných podmínek. V ostatních klíčových zemích (Rakousko, Česká republika a Slovensko) se kvalita úvěrů zlepšila. Ukazatel NPL vztažený na klientské úvěry se k 31. prosinci 2011 zvýšil na 8,5 % (konec roku 2010: 7,6 %). Ukazatel krytí nebonitních úvěrů (NPL) se zlepšil na 61,0 % (konec roku 2010: 60,0 %). 1 V souladu s IAS 8 byly upraveny srovnávané hodnoty předchozích období (viz Poznámka v příloze). 2 Čistý zisk/čistá ztráta po menšinových podílech odpovídá položce Čistý zisk/čistá ztráta přiřazený/á vlastníkům mateřské společnosti. 3 Vlastní kapitál odpovídá položce Celkový kapitál přiřazený vlastníkům mateřské společnosti. 1 / 22

2 S návratem do ziskové zóny ve čtvrtém čtvrtletí jsme dokázali, že náš obchodní model banky pro drobné a firemní klienty ve východní části Evropské unie funguje i přesto, že rámcové hospodářské podmínky zůstávají obtížné. Téměř ve všech zemích vzrostl v roce 2011 čistý zisk. V Maďarsku a v Rumunsku jsme posílili vrcholový management a přijali opatření potřebná k návratu úspěšného vývoje, prohlásil Andreas Treichl, předseda představenstva Erste Group Bank AG u příležitosti prezentace předběžných výsledků za obchodní rok Vyvodili jsme důsledky a zredukovali obchodní činnost mimo klíčové oblasti banky ještě rychleji než v posledních letech. Tím se nám podařilo zlepšit ukazatel přiměřenosti základního kapitálu, dodal Treichl. Jsme na nejlepší cestě k tomu, aby se nám podařilo dosáhnout ukazatele přiměřenosti vlastního kapitálu ve výši 9 % předepsaného Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) pro konec června 2012 a pro další období. Ke konci roku 2011 činila tato hodnota již 8,9 %, kapitálový schodek se tak snížil ze 743 mil. EUR na 166 mil. EUR, uzavřel Treichl. Shrnutí vývoje Mírný pokles provozních výnosů a mírný nárůst provozních nákladů vedly v roce 2011 k poklesu provozního zisku o 4,2 % z 3 786,8 mil. EUR v roce 2010 na 3 627,6 mil. EUR. Provozní výnosy činily v roce ,5 mil. EUR (2010: 7 603,6 mil. EUR). Nárůst čistého úrokového zisku (+2,4 % na 5 569,0 mil. EUR) přitom vykompenzoval pokles čistých příjmů z poplatků a provizí (-3,0 % na 1 787,2 mil. EUR), ne však již pokles čistého zisku z obchodních operací (-62,0 % na 122,3 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 0,9 % na 3 850,9 mil. EUR (2010: 3 816,8 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům tak činil 51,5 % (2010: 50,2 %). Čistá ztráta po menšinových podílech činila za rok ,9 mil. EUR. V důsledku jednorázových efektů, především v oblasti odpisů firemní hodnoty a mimořádné tvroby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám, lze rok 2011 označit za vyjímečný. Ve srovnávaném období minulého roku dosáhla Erste Group čistého zisku po menšinových podílech ve výši 878,7 mil. EUR. Návratnost kapitálu (cash), tj. návratnost kapitálu očištěná o bezhotovostní položky (jako odpisy firemní hodnoty a lineární odpisy klientské základny) činila v roce ,3 % (vykázaná hodnota: -5,5 %); v roce 2010 činila 7,0 % (vykázaná hodota: 6,7 %). Hodnota zisku na akcii (cash) činila v roce ,42 EUR (vykázaná hodnota: -2,28 EUR) po zisku na akcii v hodnotě 2,17 EUR (vykázaná hodnota: 1,97 EUR) v roce Celková bilanční suma vzrostla od konce roku 2010 o 2,1 % na 210,0 mld. EUR, což bylo způsobeno na straně pasiv nárůstem objemu klientských vkladů a mezibankovních obchodů, na straně aktiv nárůstem objemu pohledávek za klienty a nárůstem objemu cenných papírů v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for Sale) a v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti (Held to Maturity). Ukazatel solventnosti se k 31. prosinci 2011 zlepšil na 14,4 % (konec roku 2010: 13,5 %), což bylo způsobeno snížením hodnoty rizikově vážených aktiv o 4,8 % ze 119,8 mld. EUR na 114,0 mld. EUR. Stále tak přesahuje zákonem stanovený minimální požadavek ve výši 8,0 %. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (ukazatel Tier 1) vztažený na celkové riziko činil k 31. prosinci ,4 % (po 10,2 % ke konci roku 2010). Výhled Většina klíčových trhů Erste Group by sice dle prognóz měla v roce 2012 zaznamenat růst, ale na nižší úrovni než v roce Tento vývoj odpovídá klesajícímu výhledu v eurozóně ve druhé polovině roku V Maďarsku a v Chorvatsku předpokládáme mírně negativní vývoj ekonomiky. Za těchto podmínek a i přes snížení aktiv nepatřících ke klíčovému obchodu, očekává Erste Group v roce 2012 mírně rostoucí provozní zisk v důsledku selektivního úvěrového růstu na vlastních klíčových 2 / 22

3 trzích a dalšího snižování nákladů. Rizikové náklady by měly v roce 2012 poklesnout, neboť byly v roce 2011 zatíženy mimořádnou potřebou tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám v Maďarsku ve výši 450 mil. EUR. Erste Group počítá s tím, že její ukazatel přiměřenosti vlastního kapitálu podle Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) bude i po 30. červnu 2012 nad požadovanou hodnotou 9 %. I. Vývoj výsledku v detailu v mil. EUR Změna Čistý úrokový výnos 5 569, ,2 2,4% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám , ,0 12,2% Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 787, ,5-3,0% Čistý zisk z obchodních operací 122,3 321,9-62,0% Všeobecné administrativní náklady , ,8 0,9% Ostatní výsledek ,9-441,6 na Zisk/ztráta před zdaněním za účetní období -322, ,2 na Čistý zisk/ztráta k za účetní období -562, ,3 na Přiřazený nerozhodujícím podílům 156,3 164,6-5,0% Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti -718,9 878,7 na Čistý úrokový výnos: +2,4 % oproti roku 2010 Čistý úrokový výnos vzrostl o 2,4 % z 5 439,2 mil. EUR v roce 2010 na 5 569,0 mil. EUR v roce 2011, což bylo způsobeno kromě změn u měn především změnou přiřazení úrokových výnosů cenných papírů vykazovaných v položce CP k obchodování, která je nyní obsažena v čistému úrokovému výnosu a není již součástí čistého zisku z obchodních operací. Tomu odpovídá i zahrnutí cenných papírů k obchodování do výpočtu úročených aktiv. Tato změna byla jedním z důvodů poklesu čisté úrokové marže (čistý úrokový výnos v procentech průměrně úročených aktiv) v roce 2011 z 3,08 % na 2,97 %. Čisté příjmy z poplatků a provizí: -3,0 % oproti roku 2010 v mil. EUR Změna Úvěrové obchody 279,9 243,8 14,8% Platební styk 863,3 847,3 1,9% Platební karty 205,6 182,1 12,9% Obchody s cennými papíry 373,4 421,7-11,5% Obchody investičních fondů 205,6 215,8-4,7% Poplatky za správu cenných papírů (custodial fees) 36,5 43,0-15,1% Brokerské poplatky 131,3 162,9-19,4% Pojišťovací obchody 105,0 112,0-6,3% Zprostředkování stavebního spoření 33,7 40,1-16,0% Obchodování s cizími měnami 24,8 26,1-5,0% Obchody investičních bank 13,1 25,9-49,4% Ostatní 94,0 125,6-25,2% Celkem 1 787, ,5-3,0% 3 / 22

4 Čisté příjmy z poplatků a provizí klesly v roce 2011 o 3,0 % z 1 842,5 mil. EUR na 1 787,2 mil. EUR. Důvodem byl především pokles objemu obchodů s cennými papíry (především v Rakousku) a pokles v oblastech zprostředkování stavebního spoření a investiční bankovnictví. K pozitivnímu vývoji došlo u zisku z obchodů v oblasti platebního styku, především díky dceřiným společnostem v České republice a v Chorvatsku (nárůst karetních transakcí). Nárůst úvěrových obchodů byl ovlivněn zejména technickými efekty: na jedné straně zkreslenou srovnávanou hodnotou způsobenou prodejem úvěrů v roce 2010 v Rumunsku, na druhé straně rozšířením konsolidačního rámce. Čistý zisk z obchodních operací: -62,0 % oproti 2010 Pokles čistého zisku z obchodních operací o 62,0 % z 321,9 mil. EUR v roce 2010 na 122,3 mil. EUR v roce 2011 byl způsoben především změnou hodnoty CDS portfolia mezinárodního obchodu, které bylo ve čtvrtém čtvrtletí téměř zcela uzavřeno, což se v roce 2011 projevilo ztrátou ve výši 182,6 mil. EUR (2010: -134,3 mil. EUR). Dalšími důvody je pokles objemu obchodu s cizími měnami, jakož i změna v přiřazení úrokových výnosů z cenných papírů, které byly vykazovány jako CP k obchodování a nyní jsou zahrnuty v čistém úrokovém výnosu a nikoliv v čistém zisku z obchodních operací. Všeobecné administrativní náklady: +0,9 % oproti roku 2010 v mil. EUR Změna Personální náklady , ,8 2,6% Ostatní administrativní náklady , ,9-1,2% Odpisy -374,8-387,1-3,2% Celkem , ,8 0,9% Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 0,9 % z 3 816,8 mil. EUR na 3 850,9 mil. EUR (očištěno o měnový efekt: +0,6 %). Personální náklady se zvýšily o 2,6 % (očištěno o měnový efekt o 2,4%) z 2 263,8 mil. EUR na 2 323,7 mil. EUR. Negativně se zde projevilo vyplacení odstupného v České republice, tvorba rezerv pro vyplacení odstupného v Maďarsku a v Rumunsku a začlenění společnosti Informations-Technologie Austria GmbH (která dosud nebyla plně konsolidována) do s IT Solutions AT k 1. červenci Posledně zmíněné mělo pozitivní dopad na ostatní administrativní náklady, které v roce 2011 klesly o 1,2 % (očištěno o měnový efekt o 1,6 %) z 1 165,9 mil. EUR na 1 152,4 mil. EUR. Úspor se podařilo docílit především v oblasti nákladů na počítačovou techniku. Počet zaměstnanců od konce roku 2010 mírně vzrostl o 0,4 % na zaměstnanců. Nárůst počtu zaměstnanců v Rakousku byl způsoben v první řadě rozšířením konsolidačního rámce a v Rumunsku převzetím pronajatého personálu do řádného pracovního poměru. 4 / 22

5 Vývoj počtu zaměstnanců 4 prosinec 11 prosinec 10 Změna Osoby zaměstnané ve skupině Erste Group ,4% Rakousko včetně spořitelen křížového garančního systému ,8% Erste Holding, Erste Bank Rakousko včetně rakouských dceřiných společností ,4% Spořitelny křížového garančního systému ,2% Zahraničí (Střední a východní Evropa) ,2% Česká spořitelna ,5% Banca Comercială Română ,5% Slovenská sporiteľňa ,8% Erste Bank Maďarsko ,7% Erste Bank Chorvatsko ,2% Erste Bank Srbsko ,0% Erste Bank Ukrajina ,9% Dceřiné společnosti a pobočky v zahraničí spořitelen křížového garančního systému ,6% Ostatní dceřiné společnosti a zahraniční pobočky ,7% Odpisy hmotného majetku klesly v roce 2011 o 3,2 % (očištěno o měnový efekt: -3,6 %) oproti roku 2010 z 387,1 mil. EUR na 374,8 mil. EUR. Provozní zisk: -4,2 % oproti roku 2010 Z důvodu slabého čistého zisku z obchodních operací zaznamenaly provozní výnosy v roce 2011 pokles o 1,6 % na 7 478,5 mil. EUR (2010: 7 603,6 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady naopak mírně vzrostly o 0,9 % z 3 816,8 mil. EUR na 3 850,9 mil. EUR, což vedlo k poklesu provozního zisku o 4,2 % z 3 786,8 mil. EUR na 3 627,6 mil. EUR. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám: +12,2 % oproti roku 2010 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám (tj. saldo dotací popř. rozpuštění rezerv v oblasti úvěrových obchodů, nákladů z přímých odpisů pohledávek a výnosů z příjmů již odepsaných pohledávek) se ve srovnání s rokem 2010 zvýšily o 12,2 % z 2 021,0 mil. EUR na 2 266,9 mil. EUR. Rizikové náklady vztažené na průměrné pohledávky za klienty činily v roce bazických bodů (2010: 155 bazických bodů). Tento nárůst byl způsoben mimořádnou tvorbou rezerv a opravných položek v Maďarsku ve výši 450,0 mil. EUR jako reakce na vládou schválený zákon o zvýhodněném předčasném splacení úvěrů v cizí měně za ceny neodpovídající situaci na trhu a zvýšením hodnoty ukazatele krytí nebonitních úvěrů (NPL). Také v Rumunsku zůstala potřeba tvorby rezerv a opravných položek na vyšší úrovni, především kvůli zhoršení portfolia malých a středních podniků. Ve všech ostatních klíčových zemích (Rakousko, Česká republika a Slovensko) byl v roce 2011 zaznamenán výrazný pozitivní trend vývoje rizikových nákladů. Ostatní provozní výsledek: -261,9 % oproti roku 2010 Ostatní provozní výsledek klesl z -439,3 mil. EUR v roce 2010 na ,9 mil. EUR v roce 2011, což bylo způsobeno především odpisy firemní hodnoty v celkové výši 1 064,6 mil. EUR v roce Z toho připadá 699,2 mil. EUR na rumunskou, 312,7 mil. EUR na maďarskou dceřinou společnost a 52,7 mil. 4 Hodnoty k rozhodnému dni. 5 / 22

6 EUR na tuzemské podíly v Rakousku. Ostatní daně vzrostly ze 71,9 mil. EUR na 163,5 mil. EUR; na tomto nárůstu se podstatnou měrou podílí bankovní daně. V Rakousku byla tato daň zavedena v roce 2011 a činila 132,1 mil. EUR. V Maďarsku byla v roce 2011 bankovní daň zcela vyúčtována proti ztrátám ze zvýhodněného předčasného splacení úvěrů v cizí měně (2010: 49,8 mil. EUR). Rezervy a opravné položky na ocenění se zvýšily ze 77,9 mil. EUR na 84,3 mil. EUR, především kvůli devalvaci způsobené převzetím majetku v Maďarsku do záruky. V této položce jsou obsaženy i lineární odpisy nehmotného investičního majetku (klientská základna) ve výši 69,0 mil. EUR (2010: 69,5 mil. EUR) a platby do systému pojištění vkladů ve výši 87,2 mil. EUR (2010: 66,2 mil. EUR). Výnosy z finančních aktiv Celkové saldo ze všech kategorií finančních aktiv se zhoršilo z -2,3 mil. EUR v roce 2010 na -93,0 mil. EUR v roce Tento pokles byl způsoben především ztrátami z ocenění a prodeje řeckých dluhopisů v portfoliích cenných papírů na prodej (Available for Sale) a cenných papírů držených do splatnosti (Held to Maturity) ve výši 59,5 mil. EUR (23,5 mil. EUR z toho připadá na spořitelny). Čistý zisk/čistá ztráta před zdaněním a čistý zisk/ čistá ztráta po menšinových podílech Ztráta před zdaněním činila v roce ,2 mil. EUR; v roce 2010 dosáhla Erste Group zisku ve výši 1 324,2 mil. EUR. Čistá ztráta po menšinových podílech činila v roce ,9 mil. EUR, po zisku ve výši 878,7 mil. EUR v roce II. FINANČNÍ VÝSLEDKY VE ČTVRTLETNÍM SROVNÁNÍ v mil. EUR Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Čistý úrokový výnos 1 343, , , , ,9 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -432,6-460,1-460,7-938,4-407,7 Čisté příjmy z poplatků a provizí 472,5 455,2 450,9 445,9 435,2 Čistý zisk z obchodních operací 31,5 236,7 52,1-251,4 84,9 Všeobecné administrativní náklady -945,1-963,0-963,3-965,3-959,3 Ostatní provozní výsledek -155,9-128,7-131, ,2-129,5 Výnosy z finančních aktiv v reálné hodnotě (FV) 1,8 9,5-29,4 12,1 8,1 Výnosy z finančních aktiv na prodej (AfS) -9,3 19,2-5,1-76,9-3,4 Výnosy z finančních aktiv držená do splatnosti (HtM) -6,3 0,2 1,8-19,0-10,1 Zisk/ztráta před zdaněním za účetní období 300,0 471,0 316, ,0 453,1 Daně z příjmů -48,3-106,8-68,6 70,4-135,4 Čistý zisk/ztráta k za účetní období 251,7 364,2 248, ,6 317,7 Přiřazený nerozhodujícím podílům 6,8 42,8 48,7 1,2 63,6 Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti 244,9 321,4 199, ,8 254,1 6 / 22

7 Čistý úrokový výnos zůstal s 1 434,9 mil. EUR na úrovni předchozího čtvrtletí (1 430,2 mil. EUR), změna přiřazení úrokových výnosů z cenných papírů vykazovaných v položce CP k obchodování měla pozitivní dopad ve výši 83,9 mil. EUR (za celý rok, účtováno ve čtvrtém čtvrtletí). Pokles objemu obchodu s cennými papíry měl za následek snížení čistých příjmů z poplatků a provizí o 2,4 % ze 445,9 mil. EUR ve třetím čtvrtletí 2011 na 435,2 mil. EUR ve čtvrtém čtvrtletí Čistý zisk z obchodních operací se po negativním vývoji ve třetím čtvrtletí (-251,4 mil. EUR) ve čtvrtém čtvrtletí výrazně zvýšil na 84,9 mil. EUR navzdory chybějícím úrokovým výnosům z cenných papírů vykazovaných v položce CP k obchodování (nyní přiřazeny k čistému úrokovému výnosu). Změna hodnoty CDS portfolia mezinárodního obchodu se s 21,9 mil. (netto) EUR ve čtvrtém čtvrtletí odrazila pozitivně, ve třetím čtvrtletí však výsledek ještě zatížila, a to ve výši 246,6 mil. EUR. Všeobecné administrativní náklady klesly ve čtvrtletním srovnání o 0,6 % z 965,3 mil. EUR na 959,3 mil. EUR, jelikož nárůst personálních nákladů o 4,4 % z 578,0 mil. EUR na 603,4 mil. EUR ve čtvrtém čtvrtletí 2011 byl více než vykompenzován poklesem ostatních adminstrativních nákladů o 10,7 % z 294,1 mil. EUR na 262,6 mil. EUR ve čtvrtém čtvrtletí Odpisy zůstaly s 93,3 mil. EUR téměř beze změny. Poměr nákladů k výnosům se ve čtvrtém čtvrtletí 2011 v důsledku výrazně pozitivního vývoje čistého zisku z obchodních operací zlepšil na 49,1 % po 59,4 % ve třetím čtvrtletí Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám se ve čtvrtletním srovnání zlepšily o 56,6 % z 938,4 mil. EUR na 407,7 mil. EUR. Třetí čtvrtletí bylo však neúměrně zatížené, například jen částečná mimořádná potřeba tvroby rezerv a opravných položek v Maďarsku činila 450,0 mil. EUR. Ostatní provozní výsledek, který byl ve třetím čtvrtletí negativně ovlivněn odpisy firemní hodnoty ve výši 1 041,9 mil. EUR, se ve čtvrtletním srovnání podstatně zlepšil o 89,2 % z ,2 mil. EUR na -129,5 mil. EUR. Kromě toho se ve výsledku se 40,8 mil. EUR pozitivně odrazila skutečnost, že v Maďarsku nebylo třeba platit bankovní daň (za první tři čtvrtletí 2011), jelikož byla vyúčtována proti ztrátám ze zvýhodněného předčasného splacení úvěrů v cizí měně za ceny neodpovídající situaci na trhu. Celkové saldo všech kategorií finančních aktiv se zlepšilo z -83,8 mil. EUR ve třetím čtvrtletí 2011 na -5,4 mil. EUR ve čtvrtém čtvrtletí 2011, což bylo způsobeno především menším zatížením ztrátami z ocenění a prodeje řeckých dluhopisů, resp. cenných papírů v portfoliích cenných papírů na prodej (Available for Sale) a cenných papírů držených do splatnosti (Held to Maturity). Zisk před zdaněním činil ve čtvrtém čtvrtletí ,1 mil. EUR po ztrátě před zdaněním ve výši 1 563,0 mil. EUR v předchozím čtvrtletí. Čistý zisk po menšinových podílech činil ve čtvrtém čtvrtletí ,1 mil. EUR, po čisté ztrátě ve výši 1 493,8 mil. EUR ve třetím čtvrtletí / 22

8 III. VÝVOJ ROZVAHY v mil. EUR prosinec 11 prosinec 10 Změna Pohledávky za bankami ,4% Pohledávky za klienty ,8% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,8% CP k obchodování, derivativní finanční nástroje ,7% Finanční aktiva ,8% Ostatní aktiva ,3% Aktiva celkem ,1% Pohledávky za bankami se snížily o 39,4 % z 12,5 mld. EUR k 31. prosinci 2010 na 7,6 mld. EUR k 31. prosinci 2011 především v důsledku poklesu objemu krátkodobých mezibankovních obchodů, obzvláště pak kvůli absenci repo obchodů s Českou národní bankou. Pohledávky za klienty vzrostly o 1,8 % ze 132,3 mld. EUR na 134,8 mld. EUR. Nárůst objemu úvěrů byl přitom zaznamenán v první řadě u rakouských soukromých a korporátních klientů a u slovenského obchodu s drobnými klienty. Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se kvůli novým dotacím zvýšila z 6,1 mld. EUR na 7,0 mld. EUR. Poměr nebonitních úvěrů (NPL) k celkovému objemu pohledávek za klienty se k 31. prosinci 2011 zhoršil na 8,5 % (7,6 % k 31. prosinci 2010). Ukazatel krytí nebonitních úvěrů (NPL) rezervami a opravnými položkami se naopak dále zlepšil z 60,0 % ke konci roku 2010 na 61,0 %. Investice do cenných papírů v různých kategoriích finančních aktiv vzrostly od konce roku 2010 o 10,8 % z 34,4 mld. EUR na 38,1 mld. EUR, a to díky růstu objemu dluhopisů v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for Sale) a cenných papírů držených do splatnosti (Held to Maturity). v mil. EUR prosinec 11 prosinec 10 Změna Závazky k bankám ,0% Závazky ke klientům ,6% Emitované dluhopisy ,6% Obchodní pasiva, derivativní finanční nástroje ,6% Ostatní pasiva ,0% Podřízený kapitál ,9% Kapitál celkem ,3% Přiřazený nerozhodujícím podílům ,7% Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti ,2% Pasiva celkem ,1% Klientské vklady vzrostly o 1,6 % ze 117,0 mld. EUR na 118,9 mld. EUR. Tento vývoj byl způsoben především nárůstem vkladů rakouských korporátních klientů. Klientské vklady se snížily zejména z důvodu sezónního kolísání vkladů u českých obcí ve čtvrtém čtvrtletí. Nárůst závazků k bankám je v první řadě výsledkem využití tříleté LTRO (dlouhodobé refinanční obchody) u Evropské centrální banky (3,0 mld. EUR). 8 / 22

9 Poměr úvěrů k vkladům byl k 31. prosinci 2011 se 113,3 % mírně vyšší než k 31. prosinci 2010 (113,1 %). Jelikož se nepodařilo vykompenzovat pokles depozitních certifikátů nárůstem v oblasti hypotečních a komunálních dluhopisů, došlo ke snížení emitovaných dluhopisů o 1,6 % z 31,3 mld. EUR na 30,8 mld. EUR. Celková rizikově vážená aktiva (RWA) klesla k 31. prosinci 2011 o 4,8 % na 114,0 mld. EUR po 119,8 mld. EUR k 31. prosinci Tento pokles byl způsoben prodejem rizikově vážených aktiv mimo oblast klíčového obchodu banky (m.j. téměř úplným rozpuštěním portfolia CDS mezinárodního obchodu) a realizací četných opatření za účelem dosažení ukazatele přiměřenosti vlastního kapitálu stanoveného EBA ve výši 9 % do konce června Celkově započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Group podle rakouského zákona o bankách (BWG) se zvýšil z 16,2 mld. EUR ke konci roku 2010 na 16,4 mld. EUR k 31. prosinci Ukazatel krytí vztažený na zákonný minimální požadavek k rozhodnému dni (9,1 mld. EUR) činil 179,9 % (konec roku 2010: 169,2 %). Vlastní kapitál Erste Group činil k 31. prosinci ,0 mld. EUR (konec roku 2010: 13,1 mld. EUR). Základní kapitál (Tier 1) dosáhl po zahrnutí srážkových položek stanovených v rakouském zákonu o bankách (BWG) 11,9 mld. EUR (konec roku 2010: 12,2 mld. EUR). Po zahrnutí požadavků vlastního kapitálu na tržní a operační riziko se hodnota ukazatele kapitálové přiměřenosti vztažená na celkové riziko (ukazatel Tier 1) zlepšila na 10,4 % (konec roku 2010: 10,2 %), hodnota ukazatele kapitálové přiměřenosti (Core Tier 1) se k 31. prosinci 2011 zvýšila na 9,4 % (konec roku 2010: 9,2 %). Ukazatel přiměřenosti vlastního kapitálu stanoveného EBA činil k 31. prosinci ,9 %. Ukazatel solventnosti vztažený na celkové úvěrové riziko (celkový kvalifikovaný kapitál v % rizikově vážených aktiv podle 22 odst. 1 rakouského zákona o bankách (BWG)) činil k 31. prosinci ,4 % (konec roku 2010: 13,5 %) a výrazně tak překročil zákonem stanovený minimální požadavek ve výši 8,0 %. 9 / 22

10 IV. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ 5 Erste Bank Rakousko Segment Erste Bank Rakousko zahrnuje obchody s drobnými klienty a s malými a středními podniky Erste Bank Rakousko, její dceřiné společnosti (především spořitelny, v nichž má Erste Bank Rakousko většinový podíl, tj. spořitelny v Salzburgu, Tyrolsku a Hainburgu), a stavební spořitelnu s Bausparkasse. Po získání dalších podílů v srpnu 2011 je tomuto segmentu jako plně konsolidovaná dceřiná společnost přiřazena také Intermarket Bank AG (faktoringová společnost). Nárůst čistého úrokového výnosu o 10,7 mil. EUR, resp. 1,6 % z 655,3 mil. EUR v předchozím roce na 665,9 mil. EUR v roce 2011 byl způsoben především vyšším objemem vkladů a vyššími maržemi. Čisté příjmy z poplatků a provizí klesly o 13,4 mil. EUR, resp. 4,0 % z 334,0 mil. EUR na 320,6 mil. EUR, především v důsledku slabého vývoje obchodu s cennými papíry z důvodu všeobecného vývoje trhu. Příčinou mírného nárůstu provozních nákladů o 2,4 mil. EUR, resp. 0,4 % z 607,0 mil. EUR na 609,4 mil. EUR bylo zahrnutí společnosti Intermarket Bank AG do účetní závěrky v srpnu Erste Bank Rakousko, jakož i ostatním dceřiným společnostem se podařilo díky důslednému řízení nákladů udržet provozní náklady na úrovni minulého roku. Provozní zisk se zlepšil o 3,6 mil. EUR, resp. 0,9 % z 393,7 mil. EUR v roce 2010 na 397,3 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům zůstal s 60,5 % téměř beze změny. Výrazné zlepšení tvorby rezerv a opravných položek o 46,9 mil. EUR, resp. 31,6 % ze 148,3 mil. EUR na 101,4 mil. EUR je odrazem neustálého zlepšování rizikového profilu portfolia obchodu s drobnými klienty a s malými a středními podniky. Pokles ostatního provozního výsledku o 38,0 mil. EUR z -25,7 mil. EUR na -63,7 mil. EUR v roce 2011 byl způsoben především vyššími požadavky na ocenění v portfoliu cenných papírů mimo portfolia cenných papírů k obchodování (mimo jiné řecké dluhopisy) a zavedením bankovní daně (7,7 mil. EUR). Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 10,9 mil. EUR, resp. 6,5 % ze 166,7 mil. EUR na 177,6 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) se zlepšila ze 14,6 % na 16,3 %. Rakouské spořitelny křížového garančního systému Čistý úrokový výnos se ve srovnání s rokem 2010 zvýšil o 55,0 mil. EUR, resp. 5,7 % na 1 015,6 mil. EUR díky pozitivnímu vývoji marží a změněnému přiřazení úrokového výnosu z cennách papírů, které jsou vykazovány jako cenné papíry k obchodování. Čisté příjmy z poplatků a provizí klesly o 3,6 mil. EUR, resp. 0,9 % z 393,8 mil. EUR v roce 2010 na 390,2 mil. EUR, což bylo způsobeno v první řadě nižšími výnosy v oblasti úvěrového obchodu. Pokles čistého zisku z obchodních operací o 15,0 mil. EUR z 27,2 mil. EUR na 12,2 mil. EUR v roce 2011 byl především důsledkem obtížné situace na trhu, obzvláště ve třetím čtvrtletí a změny přiřazení úrokových výnosů z cenných papírů, vykazovaných v položce CP k obchodování. Provozní náklady zůstaly s 930,9 mil. EUR na úrovni předchozího roku. Provozní zisk vzrostl o 36,3 mil. EUR, resp. 8,1 % ze 450,8 mil. EUR v roce 2010 na 487,1 mil. EUR. Pokles ostatního provozního výsledku o 57,6 mil. EUR z -24,4 mil. EUR v roce 2010 na -82,0 mil. EUR v roce 2011, byl způsoben především ztrátami z prodeje a požadavky na ocenění cenných papírů mimo portfolia cenných papírů k obchodování. Bankovní daň činila v roce ,5 mil. EUR. Tvorba rezerv a opravných položek klesla o 52,9 mil. EUR, resp. 17,4 % z 303,3 mil. EUR na 250,4 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl z -5,5 mil. EUR v minulém roce na 6,0 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se v roce 2011 zlepšil na 65,6 % z 67,4 % v roce V komentáři k výsledkům jednotlivých segmentů jsou srovnávány finanční výsledky za rok 2010 s výsledky za rok Pokud není uvedeno jinak, vztahují se tedy označení jako například v předchozím roce, 2010 na rok 2010, a označení jako například v letošním roce, 2011 na rok Označení Čistý zisk po menšinových podílech odpovídá termínu Čistý zisk po menšinových podílech přiřazený vlastníkům mateřské společnosti. 10 / 22

11 Segment Střední a východní Evropa V segmentu Střední a východní Evropa jsou obsaženy především výsledky obchodů s drobnými klienty a s malými a středními podniky dceřiných společností Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Maďarsko, Banca Comercială Română, Erste Bank Chorvatsko, Erste Bank Srbsko a Erste Bank Ukrajina. Výsledky divizí Podnikové financování & Investiční bankovnictví a Trhy skupiny jsou znázorněny v příslušných segmentech. Česká republika Čistý úrokový výnos u obchodů s drobnými klienty a s malými a středními podniky výrazně vzrostl o 96,1 mil. EUR, resp. 8,8 % (očištěno o měnový efekt: +5,8 %) z 1 087,2 mil. EUR na 1 183,3 mil. EUR v roce 2011, což bylo způsobeno především zlepšením marží u obchodů s aktivy a vyššími úrokovými výnosy bankovní knihy. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 19,7 mil. EUR, resp. 4,1 % (očištěno o měnový efekt: +1,2 %) ze 476,8 mil. EUR v roce 2010 na 496,5 mil. EUR, především díky vyšším výnosům v oblasti platebního styku a u obchodu s platebními kartami. Provozní náklady se zvýšily o 4,1 mil. EUR, resp. 0,6 % na 713,9 mil. EUR, očištěno o měnový efekt se je však díky důsledným opatřením ke snížení nákladů podařilo snížit o 2,2 %. Čistý zisk z obchodních operací klesl ze silné úrovně předchozího roku ve výši 62,5 mil. EUR o 108,0 mil. EUR na -45,5 mil. EUR v roce 2011, což bylo způsobeno především negativním vývojem finančních trhů, výsledky ocenění penzijních fondů a nižším objemem devizových obchodů. Provozní zisk vzrostl o 3,7 mil. EUR, resp. 0,4 % z 916,7 mil. EUR na 920,4 mil. EUR; očištěno o měnový efekt to odpovídá poklesu o 2,4 %. Tvorba rezerv a opravných položek klesla v roce 2011 díky zlepšení hospodářské situace a stabilizaci portfolia o 155,3 mil. EUR, resp. 42,5 % (očištěno o měnový efekt: -44,1 %) z 365,8 mil. EUR na 210,5 mil. EUR. Ostatní výsledek se zhoršil z důvodu vyšších požadavků na ocenění cenných papírů mimo portfolia cenných papírů k obchodování a vyšších plateb do fondu na zajištění vkladů o 38,7 mil. EUR, resp. 46,4 % (očištěno o měnový efekt: -42,3 %) z -83,3 mil. EUR na -122,0 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 77,3 mil. EUR, resp. 20,4 % (očištěno o měnový efekt: +17,1 %) z 379,0 mil. EUR na 456,3 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům zůstal se 43,7 % téměř beze změny, návratnost kapitálu (ROE) vzrostla na 42,8 % (2010: 37,0 %). Rumunsko Čistý úrokový výnos u obchodů s drobnými klienty a s malými a středními podniky klesl v roce 2011 o 126,3 mil. EUR, resp. 15,8 % (očištěno o měnový efekt: -15,3 %) na 672,3 mil. EUR. Tento vývoj je v první řadě důsledkem přetrvávající slabé poptávky po úvěrech v oblasti spotřebních úvěrů, nízkých marží v oblasti státem podporovaného obchodu s hypotékami. Čisté příjmy z poplatků a provizí klesly o 4,3 mil. EUR, resp. 3,2 % (očištěno o měnový efekt: -2,5 %) ze 134,4 mil. EUR v roce 2010 na 130,1 mil. EUR. K nárůstu čistého zisku z obchodních operací o 25,3 mil. EUR z 24,0 mil. EUR na 49,3 mil. EUR došlo v důsledku vyššího ocenění v oblasti devizových obchodů. Provozní náklady vzrostly pouze mírně o 1,2 mil. EUR, resp. 0,3 % (očištěno o měnový efekt: +1,0 %) z 375,2 mil. EUR na 376,4 mil. EUR. Provozní zisk klesl v roce 2011 z 581,7 mil. EUR na 475,3 mil. EUR (-18,3 %, resp. očištěno o měnový efekt: - 17,7 %). Tvorba rezerv a opravných položek klesla na pozadí trvale obtížných rámcových hospodářských podmínek o 7,4 mil. EUR, resp. 1,5 % (očištěno o měnový efekt: -0,8 %) z 506,7 mil. EUR na 499,3 mil. EUR. Příčinou zlepšení ostatního výsledku o 19,3 mil. EUR, resp. 38,4 % (očištěno o měnový efekt: +38,1 %) z -50,2 mil. EUR na -30,9 mil. EUR v roce 2011 byly především jednorázové výnosy v souvislosti s likvidací dceřiné společnosti Anglo-Romanian Bank Ltd. Čistá ztráta po menšinových podílech byla v roce 2011 s -22,5 mil. EUR o 31,1 mil. EUR nižší než čistý zisk po menšinových podílech v minulém roce (8,6 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům vzrostl z 39,2 % na 44,2 %. Aktuální vývoj výsledku v Rumunsku a revidované prognózy ohledně hospodářského vývoje a očekávaných obchodních možností v bankovní oblasti měly za následek mimořádný odpis firemní hodnoty ve výši 699,2 mil. EUR ve třetím čtvrtletí 2011 ( z toho 6,4 mil. EUR připadá na odpisy rumunských dceřiných společností). Zbývající firemní hodota klesla na 1,1 mld. EUR. 11 / 22

12 Slovensko Čistý úrokový výnos z obchodu s drobnými klienty a s malými a středními podniky se v roce 2011 zvýšil o 18,9 mil. EUR, resp. 4,4 % na 445,7 mil. EUR, především díky nárůstu objemu úvěrů v oblasti bytové výstavby a vyšším příjmům z finančních investic. Čisté příjmy z poplatků a provizí se zlepšily především u provizí z platebního styku o 5,6 mil.eur, resp. 5,3 % ze 106,6 mil. EUR na 112,2 mil. EUR. Provozní náklady mírně vzrostly o 1,8 mil. EUR, resp. 0,8 % z 222,2 mil. EUR na 224,0 mil. EUR. Tvorba rezerv a opravných položek odráží lepší situaci na trhu ve srovnání s rokem 2010, která vedla nejen ke zlepšení obchodů s drobnými klienty, ale také s malými a středními podniky, což mělo za následek pokles tvorby rezerv o 49,6 mil. EUR, resp. 40,3 % ze 123,2 mil. EUR na 73,6 mil. EUR. Ostatní výsledek se zhoršil o 19,7 mil. EUR, resp. 96,1 % z -20,5 mil. EUR v roce 2010 na -40,2 mil. EUR, především z důvodu vyšších nákladů na ocenění v oblasti nemovitostí a u cenných papírů v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for Sale). Zlepšení čistého úrokového výnosu a čistých příjmů z poplatků a provizí a výrazný pokles tvorby rezerv a opravných položek vedly k nárůstu čistého zisku po menšinových podílech oproti předchozímu roku o 36,6 mil. EUR, resp. 26,8 % na 173,2 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 40,5 % po 41,3 % v roce Návratnost kapitálu (ROE) vzrostla z 31,6 % na 43,2 %. Maďarsko Čistý úrokový výnos z obchodu s drobnými klienty a s malými a středními podniky se zlepšil o 15,6 mil. EUR, resp. 4,0 % (očištěno o měnový efekt: +5,5 %) z 387,1 mil. EUR v roce 2010 na 402,7 mil. EUR v roce 2011, což však bylo způsobeno vyššími unwinding efekty, tj. efekty složeného úroku z očekávaného zpětného peněžního toku u nesplacených pohledávek za klienty (které současně vedou k vyšší tvorbě rezerv a opravných položek) a také měnovými efekty. Pokles čistého zisku z obchodních operací o 4,1 mil. EUR, resp. 17,8 % (očištěno o měnový efekt: -16,6 %) z 23,2 mil. EUR na 19,1 mil. EUR v roce 2011 byl způsoben v první řadě poklesem výnosů ze stávajícího úvěrového obchodu s drobnými klienty v cizí měně. Provozní náklady zůstaly (navzdory dodatečné tvorbě rezerv na restrukturalizaci ve výši 11,6 mil. EUR) s 200,5 mil. EUR ve srovnání s rokem 2010 a po očištění o měnový efekt téměř beze změny. Provozní zisk se zvýšil o 13,6 mil. EUR, resp. 4,4 % (očištěno o měnový efekt: +5,9 %) z 305,5 mil. EUR v minulém roce na 319,1 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se v roce 2011 zlepšil na 38,6 % (2010: 39,9 %). Výrazný nárůst tvorby rezerv a opravných položek o 567,7 mil. EUR z 244,3 mil. EUR v roce 2010 na 812,0 mil. EUR byl způsoben jednorázovou tvorbou dodatečných rezerv a opravných položek. Byla vytvořena dodatečná rezerva ve výši 200 mil. EUR na pokrytí očekávané ztráty z legalizovaného předčasného splacení úvěrů v cizí měně za netržní ceny. Kromě toho byly vzhledem ke zhoršení hospodářského výhledu a nejisté ekonomicko-politické situaci v Maďarsku vytvořeny dodatečné rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám v oblasti obchodu s drobnými klienty a s malými a středními podniky za účelem zvýšení ukazatele krytí nebonitních úvěrů (NPL). Ostatní výsledek se zlepšil o 11,4 mil. EUR z -68,3 mil. EUR v roce 2010 na -56,9 mil. EUR. Pozitivní efekt způsobený kompenzací bankovní daně náklady na předčasné splacení úvěrů v cizí měně za netržní ceny byl vyvážen vyšší potřebou devalvace u úvěrových záruk a náklady na restrukturalizaci. Čistá ztráta po menšinových podílech činila -566,6 mil. EUR (po ztrátě ve výši -21,8 mil. EUR v předchozím roce). V listopadu 2011 bylo provedeno navýšení kapitálu ve výši 600,0 mil. EUR. Na základě aktuálního vývoje výsledku a předpovědí pro hospodářský vývoj v Maďarsku byla veškerá stávající firemní hodnota ve výši 312,7 mil. EUR ve třetím čtvrtletí zcela odepsána a vykázána v segmentu Podnikové centrum v položce Ostatní výsledek. 12 / 22

13 Chorvatsko Čistý úrokový výnos z obchodu s drobnými klienty a s malými a středními podniky se zlepšil o 13,9 mil. EUR, resp. 5,6 % (očištěno o měnový efekt: +7,8 %) z 247,9 mil. EUR v roce 2010 na 261,8 mil. EUR, což bylo způsobeno především nárůstem objemu úvěrů a zlepšením marží, v první řadě v oblasti vkladů. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly díky vyšším výnosům z obchodu s platebními kartami o 2,7 mil. EUR, resp. 3,6 % (očištěno o měnový efekt: +5,7 %) ze 74,0 mil. EUR v minulém roce na 76,7 mil. EUR. Čistý zisk z obchodních operací se zlepšil díky vyšším výnosům z obchodů v cizí měně o 1,5 mil. EUR, resp. 15,7 % (očištěno o měnový efekt: +18,1 %) z 9,7 mil. EUR v roce 2010 na 11,2 mil. EUR. Provozní náklady se zvýšily o 2,1 mil. EUR, resp. 1,5 % (očištěno o měnový efekt: +3,6 %) ze 139,0 mil. EUR v roce 2010 na 141,1 mil. EUR, především v oblasti prodeje. Provozní zisk vzrostl v roce 2011 o 16,0 mil. EUR, resp. 8,3 % (očištěno o měnový efekt: +10,5 %) ze 192,6 mil. EUR na 208,6 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se tak zlepšil na nynějších 40,3 % po 41,9 % v roce Zvýšená potřeba rezerv a opravných položek v oblasti obchodu s nemovitostmi vedla k nárůstu tvorby rezerv a opravných položek o 3,3 mil. EUR, resp. 3,2 % (očištěno o měnový efekt: +5,3 %) ze 106,0 mil. EUR na 109,3 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových podílech se zlepšil o 6,8 mil. EUR, resp. 18,6 % (očištěno o měnový efekt: +21,0 %) z 36,7 mil. EUR v roce 2010 na 43,5 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) činila 17,3 % (2010: 16,2 %). Srbsko Čistý úrokový výnos Erste Bank Srbsko vzrostl v roce 2011 o 8,9 mil. EUR, resp. 32,3 % (očištěno o měnový efekt: +30,9 %) z 27,5 mil. EUR na 36,4 mil. EUR. Tohoto zlepšení bylo dosaženo především díky nárůstu objemu úvěrů a zlepšení marží u obchodů s vklady, jakož i díky rostoucím příjmům z krátkodobých investic do srbských státních dluhopisů. Čisté příjmy z poplatků a provizí se zlepšily o 1,5 mil. EUR, resp. 13,3 % (očištěno o měnový efekt: +12,1 %) z 11,5 mil. EUR na 13,0 mil. EUR. Kvůli poklesu výnosů z obchodu s cizími měnami klesla hodnota čistého zisku z obchodních operací o 2,3 mil. EUR. Provozní náklady byly s 33,8 mil. EUR o 2,8 mil. EUR, resp. 8,8 % (očištěno o měnový efekt: +7,7 %) vyšší než v roce 2010, což bylo v první řadě důsledkem nárůstu inflace a výplat odstupného. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 68,1 % (2010: 74,9 %). Provozní zisk vzrostl o 5,4 mil. EUR, resp. 51,9 % (očištěno o měnový efekt:+50,4 %) z 10,4 mil. EUR v roce 2010 na 15,8 mil. EUR. Rizikové náklady se zvýšily o 1,3 mil. EUR, resp. 16,5 % (očištěno o měnový efekt: +15,3 %) z 8,2 mil. EUR na 9,5 mil. EUR. Ostatní výsledek se zhoršil o 0,4 mil. EUR, resp. 62,1 % (očištěno o měnový efekt: -60,4 %) z -0,8 mil. EUR v minulém roce na -1,2 mil. EUR, především kvůli příspěvkům do fondu na zajištění vkladů. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 2,5 mil. EUR z 1,0 mil. EUR na 3,5 mil. EUR. Ukrajina Čistý úrokový výnos Erste Bank Ukrajina klesl v roce 2011 o 0,3 mil. EUR, resp. 0,8 % z 32,9 mil. EUR na 32,6 mil. EUR, po očištění o měnový efekt však bylo dosaženo nárůstu o 4,4 %. Nižší objem úvěrů v Erste Bank Ukrajina byl vykompenzován vyššími úrokovými výnosy v oblasti ostatních investic. Vyšší výnosy v platebním styku a u zprostředkování pojišťovacích obchodů vedly ke zlepšení čistých příjmů z poplatků a provizí o 0,8 mil. EUR, resp. 19,2 % (očištěno o měnový efekt: +25,5 %) na 4,9 mil. EUR. Čistý zisk z obchodních operací klesl o 14,9 mil. EUR z 11,7 mil. EUR na -3,2 mil. EUR, což bylo způsobeno především změnou ve vykazování úrokových výnosů v portfoliu cenných papírů k obchodování, které jsou nyní zohledněny v položce Čistý úrokový výnos. Provozní náklady se zvýšily o 1,7 mil. EUR, resp. 3,6 % (očištěno o měnový efekt: +9,0 %) ze 47,1 mil. EUR na 48,8 mil. EUR, především v důsledku vyšších nákladů v oblasti informačních technologií a personálních nákladů. Pokračující stabilizace portfolia vedla k výraznému snížení tvorby rezerv a opravných položek o 28,1 mil. EUR, resp. 72,5 % (očištěno o měnový efekt: -71,1 %) na 10,7 mil. EUR. Čistá ztráta po menšinových podílech se snížila o 14,4 mil. EUR, resp. 38,4 % (očištěno o měnový efekt: +35,0 %) z -37,5 mil. EUR na -23,1 mil. EUR. 13 / 22

14 Segment Podnikové financování & investiční bankovnictví (GCIB) Segment Podnikové financování & investiční bankovnictví zahrnuje obchody Erste Group s velkými korporátními klienty, dále s velkými korporátními klienty v oblasti nemovitostí, akciové kapitálové trhy (Equity Capital Markets) a mezinárodní obchod (kromě aktivit týkajících se obchodování na finančních trzích). Tomuto segmentu je přiřazena také dceřiná společnost Erste Group Immorent zabývající se leasingem nemovitostí. Čistý úrokový výnos klesl v roce 2011 o 31,0 mil. EUR, resp. 5,4 % na 543,2 mil. EUR, což bylo způsobeno pokračováním plánovaného snižování objemu obchodů v oblasti mezinárodního obchodu. V oblasti nemovitostí bylo v Rakousku v roce 2011 dosaženo mírného nárůstu čistého úrokového výnosu, zatímco výnosy z obchodu s velkými korporátními klienty (především v regionu zemí SVE) ve srovnání s předchozím rokem mírně klesly. Čisté příjmy z poplatků a provizí se v roce 2011 zlepšily celkem o 10,5 mil. EUR, resp. 9,7 % na nynějších 118,8 mil. EUR, v první řadě díky projektům v oblasti obchodu s nemovitostmi v Rakousku. Čistý zisk z obchodních operací byl ovlivněn negativními efekty v souvislosti se změnou hodnoty CDS portfolia u mezinárodního obchodu a zůstal tak s -129,2 mil. EUR na úrovni předchozího roku. Provozní náklady vzrostly o 7,6 mil. EUR, resp. 4,2 % na 191,5 mil. EUR. Hlavním důvodem tohoto nárůstu byly vyšší náklady přiřazené společnosti Immorent. Tvorba rezerv a opravných položek vzrostla o 1,8 mil. EUR, resp. 1,0 % na 178,2 mil. EUR. U obchodů s nemovitostmi a s velkými korporátními klienty byl zaznamenán nárůst o 24,9 mil. EUR, zatímco tvorbu rezerv a opravných položek v oblasti mezinárodního obchodu se prostřednictvím snižování objemu portfolia podařilo výrazně zredukovat. Provozní zisk klesl v roce 2011 celkem o 28,7 mil. EUR, resp. 7,8 % z 370,1 mil. EUR na 341,4 mil. EUR. Ostatní provozní výsledek klesl o 14,3 mil. EUR, resp. 44,0 % na -46,7 mil. EUR, což bylo způsobeno především vyššími ztrátami z ocenění a z prodeje v oblasti mezinárodního obchodu. Čistý zisk po menšinových podílech klesl o 42,0 mil. EUR, resp. 36,3 % ze 115,7 mil. EUR na 73,7 mil. EUR, v první řadě kvůli nižšímu objemu výnosů z mezinárodního obchodu. Poměr nákladů k výnosům se zvýšil z 33,2 % v předchozím roce na nynějších 35,9 %. Segment Trhy skupiny Segment Trhy skupiny zahrnuje divize Finanční trhy skupiny (Group Treasury) a Kapitálové trhy (Capital Markets) a zahrnuje vedle aktivit týkajících se obchodování na finančních trzích (treasury) v Erste Group Bank AG, dceřiných společnostech ve střední a východní Evropě, v zahraničních pobočkách v Hongkongu, New Yorku, v Berlíně a ve Stuttgartu a v investičních dceřiných společnostech ve střední a východní Evropě také společnost Erste Asset Management. Čistý úrokový výnos vzrostl v meziročním srovnání o 41,0 mil. EUR, resp. 26,2 % na 197,4 mil. EUR, což bylo způsobeno především změnou ve vykazování refinančních nákladů a úrokových výnosů v portfoliu cenných papírů k obchodování. Obchod s dluhopisy zaznamenal v roce 2011 pokles objemu. Čisté příjmy z poplatků a provizí klesly o 30,5 mil. EUR, resp. 19,4 % na 126,6 mil. EUR, především v důsledku poklesu výnosů v oblasti správy aktiv a u přímého prodeje produktů Treasury. Tvorba rezerv a opravných položek ve výši 12,0 mil. EUR byla výsledkem oprávky v oblasti mezibankovních obchodů. Čistý zisk z obchodních operací klesl o 91,1 mil. EUR, resp. 37,0 % z 246,3 mil. EUR v minulém roce na 155,2 mil. EUR. Po očištění o změnu ve vykazování refinančních nákladů a úrokových výnosů v portfoliu cenných papírů k obchodování činil pokles přibližně 15 %. Provozní náklady vzrostly o 11,1 mil. EUR, resp. 4,8 % na 244,8 mil. EUR, což bylo způsobeno především zřízením nových obchodních poboček v Německu (Fixed Income Sales) a růstem nákladů v položce správa aktiv a v zemích střední a východní Evropy. Provozní zisk klesl o 91,8 mil. EUR, resp. 28,1 % na 234,4 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se zvýšil ze 41,7 % na 51,1 %. Čistý zisk po menšinových podílech klesl o 78,5 mil. EUR, resp. 32,0 % z 245,1 mil. EUR na 166,6 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) činila 53,4 %. 14 / 22

15 Segment Podnikové centrum Segment Podnikové centrum zahrnuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty, lineární odpisy klientské základny zejména v BCR, Erste Card Club a Ringturm KAG a jednorázové efekty, které kvůli zachování možnosti meziročního srovnání nemohly být přímo zahrnuty do žádného obchodního segmentu. Kromě toho je tomuto segmentu přiřazeno také řízení bilanční struktury Erste Group Bank AG (Holding). Výsledky řízení bilanční struktury jednotlivých lokálních dceřiných společností budou i nadále vykazovány v příslušných segmentech jednotlivých zemí. Nárůst čistého úrokového výnosu o 32,4 % z 84,7 mil. EUR na 112,1 mil. EUR byl způsoben především nárůstem výnosů v oblasti řízení bilanční struktury. Negativní vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí byl z podstatné části ovlivněn konsolidací výsledků, což se částečně odrazilo i v oblasti všeobecných administrativních nákladů. V souvislosti s organizačními a regulačními požadavky došlo k nárůstu nákladů v oblastech centrálního řízení a managementu. Ostatní výsledek zahrnuje kromě lineárního odpisu klientské základny společností BCR, Erste Card Club a Ringturm KAG v celkové výši 69,0 mil. EUR jednorázové opravné položky firemní hodnoty rumunské dceřiné společnosti BCR (v celkové výši 692,8 mil. EUR), maďarské dceřiné společnosti Erste Bank Maďarsko ve výši 312,7 mil. EUR a podílů v Rakousku ve výši 52,7 mil. EUR. V ostatním výsledku byla vykázána také rakouská bankovní daň holdingu ve výši 117,5 mil. EUR. V. VÝVOJ MĚNOVÝCH KURZŮ Kurz ke konci období Průměrný kurz Převáděcí kurz (EUR) prosinec 11 prosinec 10 Změna Změna EUR/CZK 25,79 25,06-2,9% 24,59 25,29 2,8% EUR/RON 4,32 4,26-1,4% 4,24 4,21-0,7% EUR/HUF 314,58 277,95-13,2% 279,32 275,40-1,4% EUR/HRK 7,54 7,38-2,1% 7,42 7,29-1,8% EUR/RSD 106,00 105,75-0,2% 101,89 102,95 1,0% EUR/UAH 10,36 10,65 2,7% 11,11 10,55-5,3% Pozitivní změna=zhodnocení měny, negativní změna=znehodnocení měny Další informace poskytuje Erste Group, Investor Relations, Graben 21, 1010 Vídeň, Rakousko, Fax: +43 (0) Thomas Sommerauer Tel. +43 (0) linka 17326, Peter Makray Tel. +43 (0) linka 16878, Michael Oplustil Tel. +43 (0) linka 17764, Simone Pilz Tel. +43 (0) linka 13036, Tato zpráva je k dispozici na naší homepage: 15 / 22

16 Příloha 6 I. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ERSTE GROUP (IFRS) (neauditováno) v mil. EUR Změna Čistý úrokový výnos 5 569, ,2 2,4% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám , ,0 12,2% Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 787, ,5-3,0% Čistý zisk z obchodních operací 122,3 321,9-62,0% Všeobecné administrativní náklady , ,8 0,9% Ostatní provozní výsledek ,9-439,3 >100,0% Výnosy z finančních aktiv v reálné hodnotě (FV) 0,3-6,0 na Výnosy z finančních aktiv na prodej (AfS) -66,2 9,2 na Výnosy z finančních aktiv držená do splatnosti (HtM) -27,1-5,5 >100,0% Zisk/ztráta před zdaněním za účetní období -322, ,2 na Daně z příjmů -240,4-280,9-14,4% Čistý zisk/ztráta k za účetní období -562, ,3 na Přiřazený nerozhodujícím podílům 156,3 164,6-5,0% Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti -718,9 878,7 na II. VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU (neauditováno) v mil. EUR Změna Čistý zisk/ztráta za účetní období -562, ,3 na Cenné papíry na prodej - rezervy (vč. kurzových rozdílů) -64,6 127,6 na Zajištění peněžních toků - rezervy (vč. kurzových rozdílů) 30,6-76,5 na Pojistně matematické zisky/ztráty -42,7 34,8 na Kurzové rozdíly -232,9 78,2 na Odložená daň položek zúčtovaných přímo ve vlastním kapitálu 23,1-26,2 na Ostatní úplný výsledek za účetní období celkem -286,5 137,8 na Úplný výsledek (celkem) -849, ,1 na Přiřazený nerozhodujícím podílům 124,3 193,2-35,7% Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti -973,4 987,9 na 6 Z důvodu volatility na finančních a kapitálových trzích a se zřetelem na obchodně politickou strategii Erste Group provedl management Erste Group analýzu stávajícího portfolia CDS (Credit Default Swaps), drženého v položce mezinárodní obchod. Na základě této analýzy Erste Group zpětně uzpůsobila účtování těchto finančních nástrojů vykazovaných v minulých obdobích jako finanční záruky; následně budou tyto finanční nástroje vykazovány a hodnoceny v reálné hodnotě oproti výkazu zisků a ztrát. V období do konce roku 2011 byla dosud nesplacená nominální hodnota tohoto portfolia snížena na 57 milionů EUR. Proces sjednocování a další vývoj nástrojů v oblasti informačních technologií v rámci skupiny Erste Group vedl ke zpětné adaptaci dřívějších výpočtů efektivního úroku (EIR) u pohledávek za klinety. V souladu s IAS 8 byly uzpůsobeny srovnávací hodnoty předchozích období s cílem umožnit zohlednění výše uvedených úprav. Další podrobné informace naleznete v informaci pro investory ze dne 28. října 2011 (výsledky za třetí čtvrtletí 2011). 16 / 22

17 UPRAVENÝ VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU (neauditováno) v mil. EUR 2010 Zveřejněná Upravená hodnota CDS EIR hodnota Čistý úrokový výnos 5 412,5 26, ,2 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,2 10, ,1 Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 936,0-51,7-41, ,6 Čistý zisk z obchodních operací 456,2-134,3 321,9 Všeobecné administrativní náklady , ,8 Ostatní provozní výsledek -441,6-441,6 Zisk/ztráta před zdaněním za účetní období 1 515,1-175,9-15, ,2 Daně z příjmů -328,7 44,1 3,7-280,9 Čistý zisk/ztráta k za účetní období 1 186,4-131,8-11, ,3 Ostatní úplný výsledek za účetní období celkem 137,8 137,8 Úplný výsledek (celkem) 1 324,2-131,8-11, ,1 Přiřazený nerozhodujícím podílům 199,6-6,4 193,2 Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti 1 124,6-131,8-4,9 987,9 17 / 22

18 III. ROZVAHA ERSTE GROUP (IFRS) (neauditováno) v mil. EUR prosinec 11 prosinec 10 Změna AKTIVA Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank ,2% Pohledávky za bankami ,4% Pohledávky za klienty ,8% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,8% Derivativní finanční nástroje ,5% Cenné papíry k obchodování ,1% Finanční aktiva - v reálné hodnotě (FV) ,5% Finanční aktiva - na prodej (AfS) ,0% Finanční aktiva - držená do splatnosti (HtM) ,9% Majetkové účasti v přidruž. spol. konsolid. ekv. metodou ,4% Nehmotný majetek ,4% Hmotný majetek ,5% Běžné daňové závazky ,0% Odložené daňové pohledávky ,8% Finanční aktiva držená na prodej ,3% Ostatní aktiva ,9% Aktiva celkem ,1% PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL Závazky k bankám ,0% Závazky ke klientům ,6% Emitované dluhopisy ,6% Derivativní finanční nástroje ,2% Obchodní pasiva >100,0% Rezervy ,3% Odložené daňové závazky ,0% Odložené daňové závazky ,2% Ostatní pasiva ,5% Podřízený kapitál ,9% Kapitál celkem ,3% Přiřazený nerozhodujícím podílům ,7% Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti ,2% Pasiva celkem ,1% 18 / 22

19 UPRAVENÁ ROZVAHA ERSTE GROUP (neauditováno) v mil. EUR Zveřejněná hodnota CDS EIR Upravená hodnota AKTIVA Pohledávky za klienty Derivativní finanční nástroje Odložené daňové pohledávky Ostatní aktiva Neupravené položky Aktiva celkem PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL Derivativní finanční nástroje Neupravené položky Kapitál celkem Přiřazený nerozhodujícím podílům Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti Pasiva celkem v mil. EUR Zveřejněná hodnota CDS EIR Upravená hodnota AKTIVA Pohledávky za klienty Derivativní finanční nástroje Odložené daňové pohledávky Ostatní aktiva Neupravené položky Aktiva celkem PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL Derivativní finanční nástroje Neupravené položky Kapitál celkem Přiřazený nerozhodujícím podílům Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti Pasiva celkem / 22

20 IV. ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÉ SEGMENTY ERSTE GROUP (neauditováno) Přehled* Retail & Malé a střední podniky GCIB Trhy skupiny Podnikové centrum Skupina celkem v mil. EUR Čistý úrokový výnos 4 716, ,9 543,2 574,2 197,4 156,4 112,1 84, , ,2 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám , ,6-178,2-176,4-12,0 0,0 0,0 0, , ,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 642, ,0 118,8 108,3 126,6 157,1-100,2-55, , ,5 Čistý zisk z obchodních operací 58,8 176,2-129,2-128,5 155,2 246,3 37,5 27,9 122,3 321,9 Všeobecné administrativní náklady , ,8-191,5-183,9-244,8-233,7-135,8-134, , ,8 Ostatní výsledek -405,5-278,1-46,7-32,4 10,2 1, ,9-132, ,9-441,6 Zisk před zdaněním 656, ,6 116,4 161,3 232,6 327, ,3-210,6-322, ,2 Daně z příjmů -263,8-235,2-31,3-30,7-55,6-67,6 110,3 52,6-240,4-280,9 Čistý zisk/ztráta k za účetní období 392,3 810,4 85,1 130,6 177,0 260, ,0-158,0-562, ,3 Přiřazený nerozhodujícím podílům 144,4 146,7 11,4 14,9 10,4 15,2-9,9-12,2 156,3 164,6 Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti 247,9 663,7 73,7 115,7 166,6 245, ,1-145,8-718,9 878,7 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , ,0 970, , , ,6 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 4 117, , , ,9 312,1 323, , , , ,3 Poměr nákladů k výnosům 51,1% 50,7% 35,9% 33,2% 51,1% 41,7% na na 51,5% 50,2% Návratnost kapitálu 6,0% 16,1% 3,8% 5,7% 53,4% 75,7% -18,1% -2,2% -5,5% 6,7% *) Položka Ostatní výsledek v segmentu Podnikové centrum zahrnuje odpisy klientské základny ve výši 69,0 mil. EUR. V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti. 20 / 22

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů Tisková zpráva 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group zaznamenala

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. července 2009 Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům Hlavní události

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem Vídeň, 30. dubna 2007 Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos* se zvýšil o 24,8 % z 724,0 mil. EUR na 903,7 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 7,7% na 779,7

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 31. července 2007 Výsledky za 1. pololetí 2007: BCR výrazně přispěla k nárůstu zisku Erste Bank HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil o 25,4 % z 1 481,8 mil.

Více

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 27. února 2009 Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 Hlavní události 1 : Výrazné zlepšení provozního zisku: nárůst

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 Erste Bank: Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004 jsou úspěchem na všech frontách Předběžné výsledky roku 2004 jsou dalším významným mezníkem v hospodářském vývoji

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Tisková zpráva 4. srpna 2017 Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Dnes opět zveřejňujeme pozitivní výsledky a to za prvních šest měsíců roku 2017: objem řádně

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 Erste Bank odstartovala rok 2004 s velmi dobrým výsledkem Výsledek prvního ctvrtletí roku 2004 je velmi potešitelný, a to hned z nekolika duvodu: Za prvé je to nejlepší

Více

Erste Group přijímá mimořádná opatření s omezeným dopadem na základní kapitál; podstatně snižuje své obligo v jižní Evropě

Erste Group přijímá mimořádná opatření s omezeným dopadem na základní kapitál; podstatně snižuje své obligo v jižní Evropě Ad hoc informace Vídeň, 10. října 2011 Erste Group přijímá mimořádná opatření s omezeným dopadem na základní kapitál; podstatně snižuje své obligo v jižní Evropě Představenstvo Erste Group dnes rozhodlo

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 21. 3. 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Čistý zisk Skupiny v r. 2004: 6,8 mld.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 28 Vydána dne 3. srpna 28 Na Příkopě 858/2 111 21 Praha 1 , IČ 64948242, sídlem Na Příkopě 2, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní zprávu

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1 HVB Bank Czech Republic a.s., IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/2090, Praha 1

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky. skupiny AAA AUTO za rok 2009

Auditované konsolidované hospodářské výsledky. skupiny AAA AUTO za rok 2009 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2009 Praha / Budapešť 30. dubna 2010 Společnost AAA Auto Group N.V. dnes zveřejnila své auditované konsolidované hospodářské výsledky

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q 2004 10. května 2004 Obsah Hlavní fakta za 1Q 2004 3 Hospodářské výsledky za 1Q 2004 6 Úvěry klientům v 1Q 2004 23 Přílohy 33 2 Hlavní fakta

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2004 17. srpna 2004 Obsah Hlavní fakta za 1. pololetí 2004 3 Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2004 6 Úvěry klientům v 1. pololetí

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2008 (podle IFRS, neauditované)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2008 (podle IFRS, neauditované) ERSTE GROUP Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 28 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Skvělé finanční výsledky Provozní zisk meziročně stoupl o 3 % Provozní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 Výsledky za rok 2003: Erste Bank se opet muže pochlubit výrazným rustem cistého zisku Hospodárský výsledek za uplynulý rok navazuje na celou radu úspechu dosažených

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

- - AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 225 524 238 160 212 409 231 284 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč Praha, 7. května 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ: V Praze dne 30.4.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované a neauditované, (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - EU IFRS -ve struktuře podle ČNB). ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 31.7.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované, neauditované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře podle ČNB. ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

KOMERČNÍ BANKA, a. s.

KOMERČNÍ BANKA, a. s. KOMERČNÍ BANKA, a. s. Prezentace hospodářských výsledků za 1. čtvrtletí 2000 (podle IAS) Praha, 28. dubna 2000 Odbor 2820 - Analýzy Výkaz zisků a ztrát mil. Kč 31.3.2000 31.3.1999 změna Čisté úrokové výnosy

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

ČESKÝ TELECOM. Výsledky za 1. pololetí 2003

ČESKÝ TELECOM. Výsledky za 1. pololetí 2003 ČESKÝ TELECOM Výsledky za 1. pololetí 2003 Konferenční hovor Gabriel Berdár, předseda představenstva a generální ředitel Juraj Šedivý, 1. místopředseda představenstva a finanční ředitel 30.7.2003 Hlavní

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila dynamický nárůst úvěrování ve všech segmentech a pokračující trend zvyšování počtu klientů Čistý zisk vzrostl meziročně o 2,4 % KB nadále vylepšovala svoji nabídku služeb pro kompletní

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2017 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2016 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Silný růst úvěrování, vkladů klientů a aktiv ve správě ve všech klientských segmentech Stabilní čistý zisk, ovlivněn jednorázovými položkami Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny KB narostl o 9,9

Více