A. Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Obsah A. Všeobecné obchodní podmínky Definice pojmů Rozsah platnosti Rezervace Kontaktní údaje pro oznámení a informace Smlouva Změna rezervace letu Storno a nevyužití letenky Webový kontaktní formulář rodinní příslušníci Ceny/platba Cestovní dokumenty Zrušení smlouvy z důvodu mimořádných okolností Odpovědnost Ochrana dat Různá ustanovení... 7 B. Všeobecné přepravní podmínky (VPP) Rozsah platnosti Přeprava Přeprava cestujících Odbavení, pozdní příchod k odbavení a minimální časy pro nástup na palubu Přeprava pouze po předložení všech vyplněných a platných cestovních dokumentů Přeprava kojenců, dětí a mladistvých Přeprava těhotných žen Přeprava cestujících se sádrovým obvazem Přeprava zavazadel Nepovolená zavazadla Přespočetné/zvláštní zavazadlo Omezení a odmítnutí přepravy Změny/Změny odletových časů Odkazy na legislativu C. Všeobecné přepravní podmínky pro dopravu do a z Kanady a USA (VPP-Kanada/USA) Oblast použití Letenka, platnost a ztráta, stornování, nevyužití letenky, tarify Obecné informace Platnost Období platnosti Omezení prodeje Absence, ztráta nebo nesrovnalosti týkající se letenky Nepřevoditelnost Storno a nevyužití letenky Sazby Rezervace Obecné informace Podmínky rezervací Přidělení povolení nastoupit k letu Přeprava Přeprava cestujících Odbavení, pozdní příchod k odbavení a minimální čas nástupu do letadla Přeprava pouze při předložení kompletních a platných cestovních dokumentů Přeprava kojenců, dětí a mladistvých Přeprava těhotných žen Přeprava invalidních osob Převoz zavazadel Zakázaná zavazadla Nadměrná/zvláštní zavazadla Omezení a odmítnutí přepravy

2 4.6 Neposkytnutí služeb nebo časová změna letu, přesměrování trasy Letové řády Stornování Přesměrování Vrácení peněz Všeobecně Vrácení peněz v případě nedobrovolné změny Vrácení peněz v případě dobrovolné změny Definice Kalkulace Ztráta letenky Odškodnění za neprovedení přepravy (vztahuje se pouze na lety nebo části letů, které začínají v USA / Kanadě) Definice žádost o dobrovolníky Priorita při nástupu Doprava cestujících, kteří nebyli přepraveni Odškodnění za nedobrovolné neprovedení přepravy Odškodné, které musí být zaplaceno Sdělení cestujícím Odpovědnost přepravce Montrealská úmluva Navazující přepravci Příslušná ustanovení zákona a zákonné předpisy Omezení odpovědnosti Odpovědnost - služby jiných leteckých dopravců Doprava zdarma Odkazy na zákon Prvořadý zákon. Modifikace a zřeknutí se práv A. Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, a Belair Airlines AG 1. Definice pojmů Služba code share (sdílení kódů, společný let) Služba code share znamená přepravu jiným dopravcem, než je tato letecká společnost, a který není uveden na letence pod kódem letecké společnosti. Letový kupón Část letenky, která uvádí konkrétní místa, mezi kterými je cestující oprávněn cestovat. Letecká společnost Leteckou společností se rozumí společnosti Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH,, Belair Airlines AG nebo jejich pověření zástupci, resp. dopravce vykonávající přepravu. Kód letecké společnosti / identifikační číslo Kód letecké společnosti / identifikační číslo je dvou nebo třípísmenný kód označující leteckého dopravce. Letenka Cestovní a zavazadlový lístek včetně všech kupónů pro let, cestujícího a dalších kupónů, vystavený leteckou společností, podle kterého se provádí přeprava cestujícího a jeho zavazadel, včetně elektronické letenky vystavené leteckou společností nebo jejím jménem. Změnit trasu letu Vystavit novou letenku k přepravě do téže destinace, ale jinou trasou, než která je uvedena na letence nebo její části, kterou má u sebe cestující, nebo uhradit letenku nebo její část, drženou cestujícím, k přepravě do téže destinace, avšak jinou trasou, než která je na ní uvedena. Objednávka různých poplatků (MCO) 2

3 Dokument vystavený dopravcem nebo jeho zástupci, vyžadující vystavení cestujícímu příslušný cestovní a zavazadlový lístek a/nebo poskytnutí jiných služeb osobě uvedené v takovém dokumentu. SDR (ZPČ) V překladu zvláštní právo čerpání, mezinárodní měnová jednotka podle Mezinárodního měnového fondu. Pronájem letadla s posádkou (wet lease) Wet lease znamená provoz na základě dohody, podle které pronajímatel poskytuje nájemci (letecká společnost) alespoň část posádky. 2. Rozsah platnosti 2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv ohledně jakékoli přepravy cestujících a jejich zavazadel, včetně všech souvisejících služeb, se společnostmi Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Luftfahrtgesellschaft Walter mbh, Belair Airlines AG nebo jejich pověřenými zástupci. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí také pro bezplatnou přepravu, pokud není výslovně ujednáno jinak. 2.2 Pokud přepravu cestujících a zavazadel, včetně souvisejících služeb, provádí jedna z leteckých společností uvedených výše v odstavci 2.1, budou navíc v platnosti Všeobecné přepravní podmínky. 2.3 Služby sdíleného letu (code-share), pronájem letadla s posádkou (wet lease), jakož i veškeré rezervace letů, kdy se přepravce zajišťující přepravu liší od přepravce zajišťujícího prodej, se řídí kromě těchto všeobecných přepravních podmínek rovněž všeobecnými podmínkami přepravce zajišťujícího přepravu. V případě odchylek mají přednost Všeobecné přepravní podmínky dopravce provádějícího přepravu oproti jinak znějícím nařízením. Bližší informace viz: Další informace poskytne přepravce zajišťující let. Všeobecné přepravní podmínky příslušného přepravce, které lze zjistit na jeho webových stránkách, jsou začleněny do těchto všeobecných přepravních podmínek. V případě odlišných nebo odporujících si ustanovení mají přednost všeobecné podmínky příslušného přepravce. 3. Rezervace 3.1 Kontaktní údaje pro oznámení a informace Veškerá oznámení a informace vyřizuje středisko služeb společnosti Air Berlin. Kontakty na středisko služeb: telefon: (zdarma), fax: +49 (0) , adresa: Air Berlin Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlín, Německo. 3.2 Smlouva U všech nabídek rezervací letů, které lze provést na internetových stránkách nebo na jiných internetových stránkách oprávněných provádět rezervace, dojde k uzavření smlouvy po klepnutí na políčko závazná rezervace, kdy se na obrazovce objeví souhrn všech údajů pro rezervaci (on-line potvrzení rezervace). Potvrzení rezervace si může osoba provádějící rezervaci ihned uložit a/nebo vytisknout. Během 24 hodin budou uvedené údaje ještě jednou pro informaci automaticky zaslány na ovou adresu, uvedenou při provádění rezervace objednávající osobou. U všech ostatních postupů rezervace (telefonicky, písemně, em, faxem, osobně) se smlouva uzavírá v okamžiku doručení potvrzení o rezervaci, popř. u telefonické rezervace příslušným telefonickým oznámením Letecká společnost je oprávněna odmítnout či opravit smlouvu v případě zřejmé tiskové či početní chyby. Pokud v důsledku takového zásahu dojde ke zvýšení ceny, je osoba provádějící rezervaci oprávněna od smlouvy odstoupit do dvou týdnů od obdržení potvrzení rezervaci Při postupu provádění rezervace je nutno ve všech případech uvést správné jméno a příjmení cestujícího, které souhlasí se jménem uvedeným v úředním dokladu opatřeném fotografií nebo v náhradním dokladu. Uvádění přezdívek nebo fiktivních jmen je nepřípustné. Na dodatečné uvedení jména cestujícího se vztahuje odst Každá osoba provádějící rezervaci obdrží po uzavření rezrevace potvrzení rezervace / číslo rezervace a je zodpovědná za to, že jej bude bezpečně uchovávat a chránit před přístupem třetí osoby. V případě telefonické poptávky (změna rezervace letu, stornování atd.) se letecká společnost zavazuje jen k řádnému zkontrolování jména a čísla rezervace a ručí za možné škody, které by osobě provádějící rezervaci vznikly v důsledku zneužití třetí osobou, jen v tomto rozsahu, jakož i v rámci zaviněného chování. 3

4 3.3 Změna rezervace letu O změnu rezervace se jedná tehdy, pokud se před konkrétním odletem na žádost osoby provádějící rezervaci, za podmínky volných míst, provede změna termínu odletu, jména cestujícího, cíle letu, výchozího a/nebo zpátečního letiště Změnu rezervace lze provést nejpozději do 30 minut před sjednaným odletem. Změnu jména cestujícího lze provést nejpozději do 30 minut před odletem (při odletu do destinace) U změny rezervace je nutno uhradit rozdíl mezi původní a novou, možná vyšší cenou za letenku ke dni provedení změny rezervace; pokud se po změně rezervace cena za letenku snížila, zůstává v platnosti původní cena. Kromě toho je účtován poplatek za změnu rezervace ve výši 50 EUR / 72 USD / 70 CAD u ekonomických letů na krátkých a středních trasách (německé vnitrostátní lety, lety v rámci Evropy, lety mezi Evropou a severní Afrikou / Kanárskými ostrovy / Azorskými ostrovy & Madeirou / Středním Východem / Kavkazem / Ruskou federací / Západním Uralem) a poplatek za změnu rezervace ve výši 100 EUR / 143 USD / 140 CAD u ekonomických letů na dálkových trasách (lety mezi Evropou a Severní, Střední a Jižní Amerikou / Karibikem / střední Afrikou / jižní Afrikou / Asií / státy Perského zálivu / východním Uralem ve východní Evropě / Tichomořím). Při změně rezervace letu, který byl rezervován ve flex tarifu nebo ve firemním tarifu (CompanyFlexFare), je nutno k datu provedení změny rezervace uhradit pouze rozdíl mezi původní a novou, zřejmě vyšší cenou. Ve všech výše uvedených případech je osoby provádějící rezervaci podle německých zákonů oprávněna prokázat, že letecké společnosti nevznikly žádné nebo značně nižší náklady než činí paušální poplatek za změnu rezervace Změnu rezervace lze provést také telefonicky. Rezervaci lze změnit pouze na pozdější let - za podmínky povolení v cílovém místě - pokud je nově rezervovaný let zveřejněn v letovém řádu, je-li k dispozici odpovídající kapacita, a jen pokud se pozdější let uskuteční maximálně do 365 dní po původně rezervovaném letu z místa odletu. Jakékoliv náhrady za nevyužité trasy nebo jejich části jsou u letů, které byly rezervovány v ekonomickém tarifu, vyloučeny. Poplatky za změnu rezervace lze uhradit pouze schválenými kreditními kartami nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet. Poplatek za změnu rezervace se neúčtuje u dětí mladších 2 let. Na poplatek za změnu rezervace se neposkytuje žádná sleva. Nelze provést změnu rezervace vnitrostátního letu na let mezinárodní a obráceně. 3.4 Storno a nevyužití letenky Storno rezervovaného letu nebo jiné potvrzené služby (jako např. rezervace místa, přeprava zvířete, zvláštní rezervace) musí cestující oznámit letecké společnosti písemně (faxem na číslo +49 (0) , listovní zásilkou či elektronickou poštou na adresu Air Berlin, Service Team, Saatwinkler Damm 42-43, D Berlin, Německo; nebo telefonicky na čísle (zdarma), a to před zahájením cesty a s uvedením čísla rezervace. Rozhodujícím dnem je datum doručení oznámení společnosti Air Berlin. Storno nelze uplatnit, pokud již cestující zahájil svou cestu. Storna jsou upravena následujícími ustanoveními podle německých zákonů: Tarif Flex: Pokud cestující zruší nebo nepodnikne let na krátkou vzdálenost, střední vzdálenost nebo let dálkový rezervovaný v tarifu flex, bude mu vrácena cena za přepravu. Nebude-li použita letenka, která byla původně rezervována v ekonomickém tarifu, nebo bude-li tato letenka stornována, platí pro podíl ceny původního ekonomického tarifu příslušně bod popř Ekonomický tarif: Nebude-li nastoupen nebo bude-li stornován let na krátkou nebo střední vzdálenost (německé vnitrostátní lety, lety v rámci Evropy nebo lety mezi Evropou a severní Afrikou / Kanárskými ostrovy / Azorskými ostrovy & Madeirou / Středním Východem / Kavkazem / Ruskou federací / západním Uralem) rezervovaný v ekonomickém tarifu, pak je letecká společnost podle zákona oprávněna požadovat smluvenou úhradu sníženou o uspořené náklady a/nebo o jiné možné alternativní využití služby, byla-li součástí rezervace, pokud k okolnostem, které způsobily nevyužití nebo storno letenky, nedošlo pochybením letecké společnosti ani v důsledku vyšší moci. Námitky osoby provádějící rezervaci budou zohledněny podle bodu Nebude-li nastoupen nebo bude-li stornován dálkový let (lety mezi Evropou a Severní, Střední a Jižní Amerikou / Karibikem / střední Afrikou / jižní Afrikou / Asií / státy Perského zálivu / východním Uralem ve východní Evropě / Tichomořím / rezervovaný v ekonomickém tarifu, pak je letecká společnost podle zákona oprávněna účtovat cestujícímu níže uvedené poplatky, pokud k okolnostem, které způsobily nevyužití nebo storno letenky, nedošlo pochybením letecké společnosti ani v důsledku vyšší moci: do 21 dní před odletem: 20 % ceny za přepravu do 14 dní před odletem: 30 % ceny za přepravu do 7 dní před odletem: 40 % ceny za přepravu do 1 dne před odletem: 50 % ceny za přepravu den odletu: 100 % ceny za přepravu (netto). 4

5 Ve výše uvedených případech budou zohledněny standardně ušetřené náklady i alternativní využití rezervované služby Za zpracování nevyužitých nebo stornovaných letenek, které byly rezervovány v ekonomickém tarifu (bod a ), účtuje letecká společnost navíc manipulační poplatek ve výši 25 EUR / 36 USD / 35 CAD za cestujícího a rezervaci. Osoba provádějící rezervaci je podle německých zákonů oprávněna prokázat, že v konkrétním případě je příslušný manipulační poplatek značně nižší než účtovaný paušální manipulační poplatek Ve všech výše uvedených případech je Osoba provádějící rezervaci dle německých zákonů oprávněn prokázat, že letecká společnost neutrpěla žádnou ztrátu, nebo že nárok na úhradu částky nebo na náhradu nákladů byl podstatně menší Výše uvedená ustanovení se vztahují i na případ, kdy cestující nestihl odlet ve stanovené době nebo musel být pro neúplnost cestovních dokumentů vyloučen z přepravy. Zákazníkům se doporučuje uzavřít pojištění pro případy zrušení letů. 3.5 Webový kontaktní formulář rodinní příslušníci Letická společnosti nabízí při využití Nařízení EU č. 996/2010 rezervujícímu možnost uvést v rámci internetové stránky jednu kontaktní osobu se jménem, adresou a telefoním číslem, která bude uvědoměna v případě letecké nehody. Tyto údaje nejsou spojeny s rezervací, budou využity výlučně k tomuto účelu a 48 hodin po datu letu budou zase vymazány. V případě změny termínu rezervace je třeba tyto údaje vložit znovu. 4. Ceny/platba 4.1 V platnosti jsou služby a ceny potvrzené v době provedení rezervace. Změny ceny letenky jsou po uzavření smlouvy přípustné v případech změny nákladů na pohonné hmoty, změny nebo zavedení odvodů, uplatňovaných v letectví (daně, správní poplatky, příspěvky, zvláštní odvody nebo jiné odvody za konkrétní služby uplatňované v letectví), poplatků a nákladů uplatňovaných v letectví za vystavení emisních certifikátů nebo k výkyvům směnných kurzů minimálně o 10 % z jednotlivé ceny za přepravu, pokud od data uzavření smlouvy a dohodnutého termínu letu uplynulo období delší než čtyři měsíce, pokud letecká společnost osobu provádějící rezervaci o této změně informovala neprodleně poté, kdy se o ní dozvěděla, a pokud letecká společnost nemohla při uzavření smlouvy tuto změnu nijak ovlivnit. Při zvýšení přepravních nákladů přepočtených na sedadlo (např. nákladů na pohonné hmoty) může letecká společnost požadovat zvýšenou částku; jinak budou dodatečné náklady na přepravu vyděleny počtem sedadel v letadle a výsledná zvýšená částka bude účtována jako poplatek za každé jednotlivé sedadlo. Dojde-li ke zvýšení poplatků, jako jsou letištní poplatky hrazené leteckou společností, může být cena letu navýšena o odpovídající, poměrnou částku. Při změně směnných kurzů po uzavření smlouvy o přepravě může být cena letu zvýšena v souladu s částkou, o kterou se pro leteckou společnost zvýšily náklady na leteckou přepravu. Zvýšení ceny lze požadovat pouze do 21. dne před smluveným termínem odletu. Při zvýšení ceny po uzavření smlouvy o více než 5 % z celkové ceny letu je osoba provádějící rezervaci oprávněna od smlouvy bezplatně odstoupit. V případě snížení nebo zrušení daní, poplatků nebo nákladů bude přeplatek vrácen zpět, popř. odečten. Při cestách z USA nebo do USA mohou být přičtena zvýšení ceny letenky po uzavření smlouvy pouze v případě zvýšení daní nebo jiných státních odvodů, a pouze tehdy, když při uzavření smlouvy byl získán písemný souhlas rezervující osoby ve vztahu k takovýmto potenciálním zvýšením, pomocí kliknutí na okénko Opt-In-Box na rezervační stránce. 4.2 Všechny platby je nutno provádět buď platební kartou, kterou letecká společnost akceptuje, nebo přímým inkasem z německého, rakouského nebo nizozemského bankovního účtu uvedeného osobou, která provádí rezervaci. Celková cena za let může být uhrazena v hotovosti, avšak pouze v den rezervace a u prodejní přepážky. Platbu nemůže inkasovat žádný zprostředkovatel. Pokud plátce neurčí jinak, budou platby nejprve započteny oproti nejstarším pohledávkám. Jakákoli platba, která nebude dostatečně vysoká, aby pokryla celou dlužnou částku, bude nejprve použita k vyrovnání úroků a nakonec k vyrovnání hlavního závazku. 4.3 V případě prodlení s platbou je letecká společnost oprávněna po bezvýsledné upomínce k úhradě vypovědět smlouvu ve stanovené lhůtě dle bodů a požadovat příslušné poplatky, které jsou tam stanoveny. Podobně platí ustanovení v bodech a

6 4.4 Odmítá-li instituce, která vydala platební kartu, nebo banka vyrovnat pohledávku vyplývající ze smlouvy z důvodů, za něž je odpovědný zákazník, je zákazník i nadále povinen uhradit paušální částku ve výši 10 EUR / 14 USD / 14 CAD jako poplatek bance za zaslání vrubopisu. Zákazník je podle německých zákonů oprávněn prokázat, že letecké společnosti nevznikla žádná škoda, nebo že vzniklá škoda byla nižší. Za rezervaci v tarifu flex účtuje letecká společnost úhrnný poplatek za zpracování ve výši 25 EUR / 36 USD / 35 CAD za cestujícího. Cestující je podle německých zákonů oprávněn prokázat, že v konkrétním případě je příslušný manipulační poplatek značně nižší než účtovaný paušální manipulační poplatek. 5. Cestovní dokumenty 5.1. Cestující využívající služeb AB-TIX (elektronické letenky) obdrží potvrzení o rezervaci svého letu poštou nebo em a pak si mohou u odbavovací přepážky vyzvednout palubní vstupenku k rezervovanému letu proti předložení platného osobního dokladu nebo cestovního dokladu a čísla své rezervace Každý cestující zodpovídá osobně za dodržení všech důležitých předpisů vztahujících se k letu (např. předpisy ohledně cestovních dokladů, víz a zdraví, včetně předpisů týkajících se společně přepravovaných zvířat), a také za úplnost a neporušenost cestovních dokumentů. V případě nesplnění předpisů pro vstup do země nebo pro její opuštění, zvláště z důvodu neúplných nebo poškozených cestovních dokumentů, je letecká společnost oprávněna odmítnout přepravu a účtovat cestujícímu veškeré příslušné náklady a škody v důsledku tohoto nesplnění. 6. Zrušení smlouvy z důvodu mimořádných okolností Bude-li letecká přeprava nepředpokládaně značně ztížena, ohrožena nebo narušena v důsledku vyšší moci, může kterákoli ze smluvních stran odstoupit od smlouvy. Při vypovězení smlouvy před odletem je maximální odpovědnost letecké společnosti vůči osobě provádějící rezervaci za zrušení letu omezena na vrácení nákladů za let, které byly do tohoto okamžiku uhrazeny. Tím jsou veškeré nároky osoby provádějící rezervaci, které vyplývají ze smlouvy, uspokojeny, pokud vzniklá ztráta nepředstavuje zranění osob nebo škodu v důsledku úmyslné či hrubé nedbalosti. 7. Odpovědnost 7.1. Tyto podmínky se řídí platnou legislativou společně s ustanoveními Montrealské úmluvy o sjednocení pravidel v mezinárodní letecké dopravě v souvislosti s újmou na zdraví a na životě cestujícího a rovněž se škodou na jeho zavazadlech. Vyjma úmrtí, újmy na zdraví a vyjma porušení podstatných smluvních závazků, jejichž plnění je nedílnou součástí řádného plnění smlouvy a jejichž splnění může cestující oprávněně předpokládat, odpovídá letecká společnost pouze za škody, které způsobila úmyslně či hrubou nedbalostí; ustanovení Montrealské úmluvy nebo jiná podřízená ustanovení ohledně odpovědnosti (především nařízení (ES) č. 261/2004) zůstávají nedotčena. Případné reklamace a dotazy ohledně zavazadel je nutno řešit ihned po příletu u přepážky pro zavazadla. Jinak lze škody uplatnit písemně v lhůtách stanovených v Montrealské úmluvě. Reklamační dopis lze zaslat na adresu Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Abt. Kundenservice (oddělení služeb zákazníkům), Saatwinkler Damm 42-43, D Berlin, Německo,. Cestujícím se doporučuje převážet cennosti, léky, zboží podléhající zkáze nebo křehké předměty v příručním zavazadle (povolená max. hmotnost 6 kg / 13 lb, 8 kg / 18 lb s laptopem). Pro cestující platí také informace ohledně omezení odpovědnosti uvedené na letence. Pokud v předcházejícím odstavci není uvedeno jinak, platí uplatňování reklamací podle Montrealské úmluvy a platných místních zákonů bez omezení Je-li během cesty využita přeprava také v jiném dopravním prostředku než v letadle (např. Rail&Fly), platí pro tento úsek přepravy obchodní podmínky příslušného dopravního prostředku (článek 38 odst. 2 Montrealské úmluvy). 8. Ochrana dat Podle ustanovení německého spolkového zákona o ochraně dat a dle jiných zákonných ustanovení je letecká společnost v rámci plnění smlouvy oprávněna získávat, zpracovávat a využívat osobní údaje. Letecká společnost tato data získává, zpracovává, využívá a přenáší pomocí systémů zpracování dat výhradně pro účely určené smlouvou. Jejich zpracování nebo využití je prováděno v rámci zákonných ustanovení za tímto účelem: provedení rezervace, zakoupení letenky, zakoupení doplňkových služeb a uskutečnění platby; příprava a dodání služby, umožnění vstupu do země a celní odbavení. K těmto účelům je letecká společnost oprávněna tato data získat, ukládat do paměti, upravovat, zablokovat, vymazat, využívat a předávat je vlastním pobočkám, zplnomocněným zástupcům a také těm, kteří na základě pověření leteckou společností poskytují výše uvedené služby. Letecká společnost je dále oprávněna předávat údaje z cestovního dokladu a osobní údaje, které letecká společnost zpracovala a využila pro leteckou přepravu, úřadům (vládním orgánům) v Německu a dalších zemích (včetně úřadů v USA a Kanadě), pokud je požadavek na předání údajů vznesený úřady založen na povinných statutárních ustanoveních a tudíž nezbytný pro splnění smlouvy o přepravě. 6

7 9. Různá ustanovení 9.1 Je-li jedno či více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neúčinné, není dotčena účinnost ostatních ustanovení. 9.2 V každém případě se na tyto podmínky vztahují německé zákony. Místem soudní příslušnosti pro obchodní záležitosti je Berlín. Datum vydání:

8 B. Všeobecné přepravní podmínky (VPP) Všeobecné přepravní podmínky (VPP) společností Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH (Airline)a Belair Airlines AG 1. Rozsah platnosti 1.1 Tyto všeobecné přepravní podmínky se vztahují na jakoukoli přepravu cestujících a jejich zavazadel, včetně souvisejících služeb, prováděnou společnostmi Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG nebo jejich pověřenými zástupci (dále jen letecká společnost). Tyto všeobecné přepravní podmínky platí také pro bezplatnou přepravu, pokud není výslovně ujednáno jinak. Pokud není dohodnuto jinak, jsou v platnosti také všeobecné obchodní podmínky letecké společnosti Veškerá oznámení a informace vyřizuje středisko služeb společnosti Air Berlin. Kontakty na středisko služeb: telefon: (zdarma), fax: +49 (0) , adresa: Air Berlin Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlín, Německo. 2. Přeprava 2.1 Přeprava cestujících Odbavení, pozdní příchod k odbavení a minimální časy pro nástup na palubu Pokud se cestující odbavují u přepážky nebo využijí možnost rychlého odbavení (Quick Check-in), je nutno rozlišit: - U letů na krátké a střední vzdálenosti (německé vnitrostátní lety, lety v rámci Evropy, včetně Ruské federace na západ od Uralu a Kavkazu, nebo lety mezi Evropou a severní Afrikou / Tureckem / Kanárskými ostrovy / Azorskými ostrovy a Madeirou / Izraelem / Irákem / Íránem / Sýrií / Libanonem / Jordánskem) se cestující, aby mohli nastoupit na palubu, musí dostavit k odbavovací přepážce k vyzvednutí palubní vstupenky nejpozději 30, 45 nebo 60 minut před odletem dle letového řádu, podle příslušného odletového letiště (u rychlého odbavení letištním automatem Quick Check-in musí mít v tuto dobu již ukončeno automatické odbavení k získání palubní vstupenky). Přesné časy pro odbavení a konečné termíny jsou uvedeny na příslušném potvrzení o rezervaci. Pro informaci si můžete časy pro odbavení a konečné termíny platné pro různá odletová letiště vyhledat na stránkách nebo můžete zavolat našemu informačnímu středisku, nebo se můžete obrátit na prodejní přepážky společnosti Air Berlin. Doporučuje se, abyste se k odbavovací přepážce dostavili s dostatečným časovým předstihem před časem uvedeným pro odbavení, aby např. případnou dlouhou frontou nebylo ohroženo včasné odbavení. To se ponejvíce vztahuje na cestující, jejichž rezervace vyžaduje speciální služby ze strany letecké společnosti, např. nutnost přepravit cestující na vozíku (odst ), přepravu zvířat v nákladovém prostoru (bod ) nebo děti bez doprovodu dospělých (bod ). - U dálkových letů (lety mezi Evropou a Ruskou federací na východ od Uralu / střední Asií / jihovýchodní Asií / Dálným východem / Tichomořím / severní, střední a jižní Amerikou / Karibikem / střední Afrikou / jižní Afrikou / státy v Perském zálivu, vyjma Iráku a Íránu) se cestující, aby mohli nastoupit na palubu, musí dostavit k odbavovací přepážce k vyzvednutí palubní vstupenky nejpozději 90 minut před odletem dle letového řádu (u rychlého odbavení letištním automatem Quick Check-in musí mít v tuto dobu již ukončeno automatické odbavení). Doporučuje se, abyste se k odbavovací přepážce dostavili s dostatečným časovým předstihem před časem uvedeným pro odbavení, aby např. případnou frontou nebylo ohroženo včasné odbavení. To se ponejvíce vztahuje na cestující, jejichž rezervace vyžaduje speciální služby ze strany letecké společnosti, např. nutnost přepravit cestující na kolečkových křeslech (odst. 2.4), přeprava zvířat v nákladovém prostoru (bod 2.4.7) nebo děti bez doprovodu dospělých (bod ) V případě odbavení přes internet (Web-Check-in) musí cestující dokončit postup odbavení on-line a vytisknout si palubní vstupenku nejpozději 120 minut před odletem dle letového řádu, aby mohl nastoupit na palubu. Bližší informace naleznete na webových stránkách pod nabídkou Service/Check-in & e- Services V případě odbavení přes MMS-Check-in (platí pouze pro německé a rakouské mobilní telefonní sítě) musí mít cestující na svém mobilním telefonu s možností příjmu MMS potvrzen dotaz letecké společnosti zaslaný formou SMS, aby obdržel palubní vstupenku v podobě čárového kódu MMS, která mu umožní nástup na palubu, čímž je odbavovací postup ukončen. Toto odbavení je nutno provést v době vyhrazené k odbavení cestujících na letišti před odletem podle letového řádu. Bližší informace na webových stránkách pod nabídkou Service/Check-in & e-services Přesné odletové časy jsou uvedeny na příslušném potvrzení rezervace a také na informační tabuli na odletovém letišti. Za dodržení lhůty pro odbavení nese odpovědnost pouze cestující. 8

9 Cestující jsou kromě toho povinni se dostavit k východu k letadlu nejpozději 20 minut před odletem (minimální čas pro nástup na palubu) s platnou palubní vstupenkou (MMS-Check-in: čárový kód MMS), připraveni k nástupu do letadla Při nedodržení časů pro odbavení uvedených v předchozích bodech ( ) nebo při nedodržení minimálního času pro nástup na palubu ( ) ztrácejí cestující, bez ohledu na to, zda mají platnou palubní vstupenku, svůj nárok na přepravu, jsou však nadále povinni uhradit cenu za přepravu, vyjma případů, kdy ke zpoždění dojde vinou letecké společnosti nebo v důsledku zásahu vyšší moci. Stejně tak nelze v takovém případě uplatňovat vůči letecké společnosti žádné nároky na úhradu škody, na úhradu nákladů ani jiné nároky Za odbavení v předvečer, pokud se toto na příslušném letišti nabízí, si letecká společnost účtuje na odbavovací přepážce 5 EUR / 7 USD / 7 CAD na jednoho cestujícího. U malých dětí, dětí do 12 let, majitelů "topbonusové" karty Card Silver, Gold nebo Service Card včetně doprovázející osoby, a také u cestujících v Business Class se za odbavení v předvečer neúčtuje žádný poplatek Přeprava pouze po předložení všech vyplněných a platných cestovních dokumentů Letecká společnost přepraví cestujícího pouze tehdy, pokud během odbavení včas předloží své vyplněné a platné cestovní dokumenty, dále cestovní doklad / občanský průkaz / vízum, nebo, v případě ztráty těchto výše uvedených, jiné náhradní dokumenty. Totéž se vztahuje i na zvířata přepravovaná společně s cestujícími Rovněž je nutno předložit vyhovující doklad totožnosti (zápis v cestovním dokladu rodiče / zákonného zástupce, popř. vlastní cestovní doklad dítěte) u dětí a kojenců. Letecká společnost doporučuje cestujícím, aby při odbavení měli připraven rezervační kód Letecká společnost je oprávněna odmítnout přepravu, pokud nebyly splněny podmínky pro vstup platné v cílové zemi nebo pokud nemohly být předloženy cestovní doklady / průkaz totožnosti vyžadované příslušnou zemí Přeprava kojenců, dětí a mladistvých Letecká společnost nedoporučuje přepravu novorozenců do 7 dní života z důvodů rizika ohrožení zdraví Cena za přepravu nejmenších dětí / kojenců (dětí mladších 2 let) činí na všech mezinárodních trasách 10 % z ceny za přepravu dospělé osoby (cena pouze za let). Na všech německých vnitrostátních trasách je přeprava kojenců (dětí mladších 2 let) bezplatná. Tarif pro děti od 2 do 12 let činí 67 % základní ceny za přepravu, s připočtením daní, poplatků a příplatku za palivo Dosáhne-li dítě v rámci rezervovaného letu mezi nastoupením cesty tam a cesty zpět věku 2 let, účtuje se 67 % čisté ceny letenky s daněmi, poplatky a palivovým příplatkem. Dítě má nárok na místo k sezení pro let tam a zpět, přičemž u malých dětí (děti do 2 let) je z bezpečnostních důvodů ze zákona předepsáno využití dětského sedadla podle ustanovení v článku Jedna dospělá osoba může přepravovat jednoho kojence. V jedné řadě sedadel je povolen pouze jeden kojenec. Kojence lze přepravovat ve vlastní dětské sedačce, pokud bylo v letadle rezervováno dodatečné sedadlo. Dětská sedačka musí být po celou dobu letu připevněna pásem, který je příslušenstvím sedadla v letadle. V současné době jsou k obecnému použití v letadle povoleny tyto dětské sedačky: Römer King Quickfix, Maxi Cosi Mico, Maxi Cosi City, Storchenmühle Maximum, Luftikid, jiné certifikované dětské zádržné systémy (CRDS - Child Restraint System) schválené k výhradnímu použití v letadlech úřady státu, který je členem Sdružených leteckých úřadů (JAA), Federální leteckou asociací (FAA) nebo Transport Canada a patřičně označené, CRDS schválené pro použití v motorových vozidlech podle UN ECE R 44, -03 nebo novější verze, CRDS schválené pro použití v motorových vozidlech a letadlech podle kanadského předpisu CMVSS 213/213.1, CRDS schválené pro použití v motorových vozidlech a letadlech podle US FMVSS č. 213 a patřičně označené. Jiné dětské sedačky lze povolit v individuálních případech na základě předchozího oznámení. Dětská sedačka musí být v každém případě schválena (certifikována) a musí nést odpovídající označení. Bližší informace viz sekci Service/Service for Families na nebo je lze získat při registraci v středisku služeb. Důležité upozornění: I u dětí a kojenců je nutno předložit vyhovující doklad totožnosti (zápis v cestovním dokladu rodiče / zákonného zástupce, popř. vlastní cestovní doklad dítěte). Podle cílové země (např. USA) mohou přepravu dětí upravovat zvláštní předpisy pro vstup do země. Bližší informace získáte u příslušného diplomatického zastupitelství v zahraničí nebo u německého ministerstva zahraničních věcí Přeprava nezletilých bez doprovodu (UMNR) ve věku od 5 do 11 let je možná pouze po předchozím oznámení takové přepravy letecké společnosti a pokud tuto přepravu nezletilého bez doprovodu letecká společnost 9

10 potvrdí. Pokud je dítě ve věku od 5 do 11 let doprovázeno osobou ve věku minimálně 16 let, není toto dítě považováno za nezletilého bez doprovodu ve smyslu těchto odstavců. Služby pro nezletilé bez doprovodu lze rezervovat také pro děti od 12 do 16 let Nezletilí bez doprovodu budou přepraveni, pokud při odbavení bude předložen úřední cestovní doklad / doklad totožnosti s fotografií. Rodič / zákonný zástupce musí předložit písemné potvrzení souhlasu s cestou dítěte. Jsou-li rodiče / zákonní zástupci rozvedeni nebo v odluce, jsou povinni předložit u odbavovací přepážky písemné potvrzení od každého rodiče. V některých zemích jsou stanoveny zvláštní předpisy. Bližší informace lze získat od střediska služeb. U odbavovací přepážky je nutno také uvést jméno osoby, která si dítě vyzvedne v cílovém letišti. Rodiče / zákonní zástupci jsou povinni vyčkat na letišti až do odletu letadla Za přepravu nezletilých bez doprovodu se u letů na krátké a střední trasy účtuje manipulační poplatek ve výši 40 EUR / 57 USD / 56 CAD za let. U dálkových letů činí tento poplatek 80 EUR / 114 USD / 112 CAD za let Letecká společnost zajistí při tranzitních letech přes letecké uzly letecké společnosti osobu pro doprovod a dozor k nezletilým bez doprovodu, pokud doba strávená v tranzitu nepřesáhne 2 hodiny. Při delším tranzitu bude přeprava odmítnuta, vyjma případů, kdy se doba tranzitu přesahující 2 hodiny týká jedné rezervace u letecké společnosti Přeprava těhotných žen Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zabránění újmy na zdraví nastávajících matek jsou v platnosti tato pravidla: Letecká společnost přepraví těhotné ženy, jimž zbývají nejméně 4 týdny do termínu porodu, bez potvrzení o způsobilosti k letecké přepravě; letecká společnost je oprávněna požadovat předložení lékařského potvrzení, které prokazuje, že těhotenství nepřesáhlo 36. týden Přeprava se neposkytuje těhotným ženám, jimž zbývají do termínu porodu 4 týdny a méně. Důležité upozornění: Předchozí ustanovení se vztahují i na datum případného plánovaného zpátečního letu Přeprava cestujících se sádrovým obvazem Cestující se sádrovým obvazem upozorňujeme, že s leteckou přepravou v období prvních čtyř (4) dnů po přiložení sádrového obvazu jsou spojena závažná zdravotní rizika bez ohledu na to, zda sádra je či není po dobu letu nošena v rozříznutém stavu, a z toho důvodu má letecká společnost dle bodu 2.5 právo odmítnout přepravu takových cestujících. Letecká společnost má však právo v individuálních případech učinit výjimku a udělit souhlas s přepravou cestujícího, pokud je k dispozici zdravotnický převoz nebo pokud cestující před odletem předloží lékařské potvrzení, podle něhož v souvislosti s přepravou cestujícího se sádrovým obvazem v uzavřeném nebo otevřeném stavu nejsou očekávána žádná zdravotní rizika, a v potvrzení je uvedeno, zda má být sádrový obvaz nošen v uzavřeném nebo otevřeném stavu Pokud byl sádrový obvaz nošen bez komplikací alespoň čtyři (4) dny, cestující se sádrovým obvazem smí být přepraven. Ze zdravotních důvodů se však důrazně doporučuje, aby uzavřené sádrové obvazy byly otevřeny Jestliže cestující vzhledem k sádrovému obvazu potřebuje další prostor v letadle, je nutné předem informovat leteckou společnost. Leteckou společnost je nutno informovat nejméně 48 hodin před odletem, jinak je dle bodu 2.5 letecká společnost v jednotlivém případě oprávněna přepravu odmítnout. 2.2 Přeprava zavazadel Letecká společnost může odmítnout zavazadlo, které čeká na odbavení, pokud není zabaleno tak, aby byla zajištěna jeho bezpečná přeprava. Cestující nesou spoluodpovědnost za to, že jejich odbavené zavazadlo a také všechny předměty, které obsahuje, vydrží přepravu bez poškození Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost 6 kg bez laptopu (8 kg s laptopem). Velikost příručního zavazadla nesmí přesáhnout rozměry 55 cm x 40 cm x 20 cm. Z důvodu úspory prostoru a zajištění bezpečnosti je povolen pouze jeden kus příručního zavazadla na jednoho cestujícího. Na základě nařízení ES č. 1546/2006 je všem cestujícím odlétajícím z letišť v rámci Evropské unie a ve Švýcarsku (včetně navazujících letů) povoleno převážet v příručním zavazadle kapaliny, tlakové nádoby, pasty, pleťová mléka a jiné gelové substance pouze do maximálního množství 100 ml na položku. Rozhodující je maximální množství náplně vytištěné na obalu. Všechny tyto jednotlivé nádobky je nutno vložit do jednoho průhledného, uzavíratelného plastového sáčku o maximálním objemu jednoho litru. Jedné osobě se povoluje pouze jeden plastový sáček. Předepsané léky a kojeneckou výživu upravují zvláštní předpisy, které můžete zjistit ve středisku služeb letecké společnosti. Některé státy mimo Evropskou unii přijaly tytéž předpisy. Bližší informace lze získat ve středisku služeb letecké společnosti. 10

11 2.2.3 Povolená hmotnost odbavených zavazadel činí v ekonomické třídě: - (pro odlety do ) 20 kg na cestujícího, pokud zvláštní předpisy (např. pro lety do USA/Kanady nebo lety v rámci věrnostních programů) nestanoví jinak, - (pro odlety po ) 23 kg na zavazadlo na cestujícího, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak Povolená hmotnost zavazadel v obchodní třídě (business) je následující: - (pro odlety do ) 30 kg na cestujícího, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, - (pro odlety po ) 32 kg na zavazadlo pro maximálně dvě zavazadla na cestujícího, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak Při překročení limitu hmotnosti zavazadla je nutno uhradit dodatečný poplatek (viz níže bod 2.4) Maximální hmotnost jednotlivého zavazadla nesmí přesáhnout 32 kg (vyjma zvláštních zavazadel a sportovních potřeb, viz odstavec 2.4.6). Bližší informace lze získat ve středisku služeb letecké společnosti Jako vyvratitelný doklad o odbavení zavazadel, pokud jde o jejich hmotnost a počet, slouží zavazadlový přívěsek vystavený cestujícímu. Cestujícím se doporučuje na vnější i vnitřní stranu odbaveného zavazadla připevnit visačku/nálepku se svým jménem a adresou Cestující jsou povinni si odebrat svá odbavená zavazadla ihned po jejich vydání leteckou společností. Pokud si cestující zavazadlo nepřevezme z důvodů, za něž je odpovědný, nebo ho neprávem odmítne převzít, letecká společnost je oprávněna požadovat od cestujícího úhradu případných nákladů spojených s uskladněním jeho zavazadla Cestující odpovídají za splnění všech celních povinností v souvislosti s jejich zavazadly Letecká společnost doporučuje, aby se v případě zpoždění, ztráty, zničení nebo poškození cestovního zavazadla cestující neprodleně po přistání přihlásili u přepážky ztrát a nálezů (Lost-and-Found) na příslušném cílovém letišti. 2.3 Nepovolená zavazadla Přeprava nebezpečných předmětů je u všech letů provozovaných leteckou společností zakázána Cestujícím není povoleno přepravovat tyto předměty: - předměty, které by mohly ohrozit letadlo, palubní zařízení či zdraví osob, zvláště výbušné látky, stlačené plyny, okysličující, radioaktivní, žíravé nebo magnetické látky, vysoce hořlavé, toxické nebo agresivní látky a dále všechny druhy kapalin, tj. všechny materiály nebo látky, které jsou podle přepisů o nebezpečných látkách klasifikovány jako nebezpečné; - předměty, které nejsou pro přepravu vhodné vzhledem ke své hmotnosti, rozměrům nebo povaze Samostatné lithiové baterie nebo dobíjecí lithiové baterie (běžně používané ve spotřebním zboží, např. přenosných počítačích, mobilních telefonech, hodinkách, kamerách, fotoaparátech atd.), lze přepravovat výhradně v příručním zavazadle. Samostatně lze přepravovat nejvýše dvě lithiové baterie nebo dobíjecí baterie s maximálním jmenovitým výkonem 160 Wh jako náhradní články pro elektronické spotřební zboží. K přepravě samostatných baterií nebo nabíjecích baterií s jednotlivým jmenovitým výkonem od 100 Wh do 160 Wh je nutný předchozí souhlas letecké společnosti. Další podrobnosti k přepravě baterií a akumulátorů viz bezpečnostní pokyny na internetu Cestujícím není povoleno převážet zbraně jakéhokoliv druhu, ani v příručním zavazadle, ani při sobě, obzvláště zbraně střelné, sečné nebo bodné a rovněž tlakové nádoby s plynem, které by mohly být použity k útočným nebo obranným účelům. Totéž platí pro všechny druhy munice a potenciální výbušniny. Benzinové zapalovače jsou zakázány. Cestující smí mít při sobě 1 plynový zapalovač Hračky ve formě zbraní (plastové nebo kovové), katapulty, příbory, žiletky (s krytem či bez krytu), běžné komerčně dostupné hračky, které lze použít jako zbraň, jehlice na pletení, sportovní rakety nebo jiné vybavení pro sport a volný čas, které lze použít jako zbraň (např. skateboardy, rybářské pruty nebo vesla) a jakékoliv jiné ostré předměty lze přepravovat pouze v odbavených zavazadlech. Totéž se vztahuje na nůžky na nehty, pilníky na nehty, hřebeny s rukojetí a podkožní injekční stříkačky (vyjma těch, u nichž je doložen lékařský účel), na svíčky s gelovou složkou, gelové vložky do bot, těžítka v podobě sněhové koule nebo podobné dekorační předměty, bez ohledu na jejich velikost nebo na množství kapaliny. Aby nedošlo k úrazu, je nutno veškeré ostré předměty v zapsaných zavazadlech zajistit a bezpečně zabalit. 11

12 2.3.6 Cestujícím se doporučuje, aby v odbavených zavazadlech nepřepravovali žádné křehké a zkáze podléhající předměty, předměty obzvláště vysoké hodnoty, jako jsou např. peníze, šperky, drahé kovy, drahokamy, laptopy, kamery a fotoaparáty, mobilní telefony, navigační a jiné elektronické přístroje, cenné papíry (akciové certifikáty atd.), nebo jiné cennosti či cenné dokumenty, vzorky, doklady totožnosti, klíče od domu, od vozidel, léky nebo kapaliny. Aby se zamezilo poškození bezpečnostního zámku v důsledku bezpečnostních kontrol (zejména v rámci mezinárodních letů do a z USA), doporučuje se odbavovaná zavazadla neuzamykat, případně je uzamknout pomocí speciálního bezpečnostního zámku s technologií TSA. 2.4 Přespočetné/zvláštní zavazadlo U následujících ustanovení týkajících se zavazadel jsou pro odlety do (tzn. weight concept) směrodatné následující tarifní zóny: - Zóna 1: Evropa, kromě Ruské federace/kanárských ostrovů/azorů/madeiry/islandu - Zóna 2: Turecko, severní Afrika, Madeira, Azory, Kanárské ostrovy, Ruská federace, Island - Zóna 3: Spojené arabské emiráty, Izrael, Irák - Zóna 4: Afrika (kromě severní Afriky), Asie (kromě Spojených arabských emirátů/turecka/izraele/iráku), Karibik, Mexiko, všechny ostatní země V rámci následujících ustanovení pro přepravu zavazadel platí pro odlety po (tzn. piece concept) níže uvedené vymezení letů (s výjimkou letů na území USA/Kanady): - krátké a střední trasy: německé vnitrostátní lety, lety v rámci Evropy, včetně Ruské federace na západ od Uralu a Kavkazu, nebo lety mezi Evropou a severní Afrikou / Tureckem / Kanárskými ostrovy / Azorskými ostrovy a Madeirou / Izraelem / Irákem / Íránem / Sýrií / Libanonem / Jordánskem - dálkové lety: lety mezi Evropou a Ruskou federací na východ od Uralu / střední Asií / jihovýchodní Asií / Dálným východem / Tichomořím / střední a jižní Amerikou / Karibikem / střední Afrikou / jižní Afrikou / státy v Perském zálivu, vyjma Iráku a Íránu Přeprava zavazadla, jehož hmotnost přesahuje povolený hmotnostní limit zavazadel, je za úplatu. Není-li dohodnuto jinak, za zavazadlo, jehož hmotnost přesahuje povolený hmotnostní limit zavazadel, je nutno uhradit dodatečný poplatek za přepravu (poplatek za přespočetná zavazadla). Poplatek je nutno uhradit v každém případě před odletem, jinak nevzniká žádné oprávnění k přepravě těchto zavazadel Poplatky za přespočetná zavazadla pro odlety do (weight concept): - Zóna 1: 15 EUR / 21 USD / 21 CAD za kg v jednom směru - Zóna 2: 20 EUR / 28 USD / 28 CAD za kg v jednom směru - Zóna 3: 25 EUR / 36 USD / 35 CAD za kg v jednom směru - Zóna 4: 30 EUR / 43 USD / 42 CAD za kg v jednom směru Poplatky za přespočetná zavazadla pro odlety po (piece concept): - Cestující v ekonomické třídě (jedno zavazadlo): Přirážka za další zavazadlo: 2. zavazadlo vážící do 23 kg / 51 lb: 50 EUR (let z Německa) / 70 USD nebo 70 CAD (let z destinace) 1. kus zavazadla s hmotností přesahující 23 kg do 32 kg: 50 EUR (let z Německa na krátké a střední trase) / 70 USD / 70 CAD (let z destinace na krátké a střední trase), resp. 100 EUR (dálkový let z Německa) / 140 USD / 140 CAD (dálkový let z destinace) 2. kus zavazadla s hmotností přesahující 23 kg do 32 kg: 100 EUR (let z Německa na krátké a střední trase) / 140 USD / 140 CAD (let z destinace na krátké a střední trase), resp. 150 EUR (dálkový let z Německa) / 200 USD / 210 CAD (dálkový let z destinace) Každé další zavazadlo nad 2. kus zavazadla vážící do 23 kg: 70 USD / 70 CAD / 50 EUR (na krátké a střední trase), 140 USD / 140 CAD / 100 EUR (dálkový let) Každé další zavazadlo nad 2. kus zavazadla s hmotností přesahující 23 kg do 32 kg: 100 EUR (let z Německa na krátké a střední trase) / 140 USD / 140 CAD (let z destinace na krátké a střední trase), resp. 150 EUR (dálkový let z Německa) / 200 USD / 210 CAD (dálkový let z destinace) - Cestující v obchodní třídě (dvě zavazadla): Přirážka za další zavazadlo: od 3. kusu zavazadla vážícího do 23 kg / 51 lb: jednorázový poplatek 100 EUR (let z Německa) / 140 USD / 140 CAD (let z destinace) Od 3. kusu zavazadla s hmotností nad 23 kg / 51 lb do 32 kg / 71 lb: jednorázový poplatek 150 EUR (let z Německa) / 200 USD / 210 CAD (let z destinace) 12

13 2.4.4 O všech položkách speciálního zavazadla musí být letecká společnost informována předem, není-li výslovně dohodnuto jinak. Oznámení je nutno podat písemnou formou. Pouze potvrzení tohoto oznámení ze strany letecké společnosti zajišťuje oprávnění k přepravě. V oznámení je nutno uvést rozměry a hmotnost zvláštního zavazadla Rozhodnutí, zda bude přespočetné a zvláštní zavazadlo přepraveno, lze udělit s ohledem na volné kapacity nákladového prostoru a za dodržení předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Přespočetná nebo zvláštní zavazadla mohou být tedy omezena v jejich množství nebo zcela z přepravy vyloučena. Kromě toho přespočetná zavazadla (10 kg a více), zvláštní zavazadla nebo nadměrná a neskladná zavazadla je nutno do 48 hodin před odletem nahlásit cestovní kanceláři nebo středisku služeb, neboť je lze přepravit pouze tehdy, je-li k dispozici dostatek místa Každé zavazadlo (ať už cestovní zavazadlo nebo sportovní zavazadlo) nad 32 kg musí být nejpozději do 48 hodin před odletem nahlášeno na servisní přepážce letecké společnosti jako nadměrně těžké zavazadlo. Při nedodržení této přihlašovací lhůty nevzniká nárok na převoz tohoto zavazadla. Obzvlášť těžká zvláštní zavazadla (nad 32 kg) budou na letech do (mimo letů do USA a Kanady) převáženy po zaplacení poplatku za nadměrná zavazadla (ods.2.4.3), pro lety od po zaplacení jednorázového poplatku za nadměrné zavazadlo ve výši 200 EUR / 286 USD / 280 CAD (krátké/středně dlouhé lety) příp. 450 EUR / 600 USD / 630 CAD (dlouhé lety). Případné poplatky za sportovní zavazadla jsou obsaženy v tomto poplatku za nadměrná zavazadla U odletů do včetně lze u běžných zavazadel předem rezervovat přespočetné kusy zavazadel (vyjma zvláštních a sportovních zavazadel) Každý přespočetný kus zavazadla opravňuje cestujícího k odbavení 5 kg dalšího zavazadla. Za osobu a přespočetný kus zavazadla se dělí poplatky následujícím způsobem: - Zóna 1: 55 EUR / 79 USD / 77 CAD - Zóna 2: 75 EUR / 107 USD / 105 CAD - Zóna 3: 90 EUR / 129 USD / 126 CAD - Zóna 4: 110 EUR / 157 USD / 154 CAD Dle kapacity může být rezervováno maximálně 10 přespočetných kusů zavazadel (tj. maximálně 50 kg) na cestujícího a leteckou trasu/rezervaci letu. Hmotnost jednoho kusu zavazadla nesmí přesáhnout 32 kg. Přespočetné kusy zavazadel lze rezervovat do 48 hodin před odletem. U letů do USA/Kanady nebo u letů dětí mladších 2 let nelze rezervovat žádné přespočetné jednotky zavazadel. Bližší informace podá středisko služeb letecké společnosti. Letecká společnost si u menších letadel z důvodu omezené prostorové kapacity vyhrazuje právo od počátku omezit nebo vyloučit možnost rezervace přespočetných kusů zavazadel Pokud cestující stornuje přespočetný kus zavazadel, je letecká společnost oprávněna v souladu se zákonem požadovat od cestujícího úhradu dohodnutého poplatku sníženého o ušetřené výdaje a/nebo alternativní využití rezervovaných služeb, pokud okolnosti, které vedly ke stornování zavazadel, nenastaly zaviněním letecké společnosti nebo zásahem vyšší moci. Cestující může podle německých zákonů prokázat, že letecké společnosti nevznikl žádný nebo významně snížený nárok na úhradu. Bližší informace podá středisko služeb letecké společnosti Sportovní vybavení/zavazadlo ve smyslu bodu je považováno za zvláštní zavazadlo a je nutno je zapsat předem a samostatně zabalit. Letecká společnost doporučuje sportovní vybavení předat k odbavení v pevném obalu. U odbavovací přepážky musí být zřejmé, že se jedná o sportovní vybavení Za zvláštní druhy sportovních zavazadel se účtují níže uvedené poplatky, za předpokladu, že je dané zavazadlo přihlášeno nejméně 24 hodin před odletem a je uhrazen příslušný poplatek. V případě pozdější registrace a/nebo úhrady jsou platné všeobecné poplatky za další zavazadlo v souladu s bodem (bez časového omezení): Jízdní kola (BIKE): jeden směr, max. do 32 kg - 50 EUR /72 USD / 70 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy) / 75 EUR / 100 USD/ 105 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zón 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zóny 4, pro odlety po : dálkové lety) Surfové prkno (s plachtou a stěžněm) / bodyboard / kiteboard / wakeboard / kánoe (SURF/KITE/WAKE/KANU): jeden směr, max. do 32 kg - 50 EUR /72 USD / 70 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy) / 75 EUR / 100 USD/ 105 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zón 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zóny 4, pro odlety po : dálkové lety) 13

14 Vybavení na potápění (DIVE): jeden směr, max. do 32 kg - 50 EUR/72 USD / 70 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy) / 75 EUR / 100 USD/ 105 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zón 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zóny 4, pro odlety po : dálkové lety) Lyžařská výbava / 1 pár lyží nebo 1 snowboard a lyžařské boty nebo 1 skibob na cestujícího (SKIS): jeden směr, max. do 32 kg - 50 EUR /72 USD / 70 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy) / 75 EUR / 100 USD/ 105 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety) (bez poplatku u letů provozovaných společností NIKI Luftfahrt GmbH), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zón 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zóny 4, pro odlety po : dálkové lety) Golfové zavazadlo (GOLF): jeden směr, max. do 32 kg za každou samostatnou položku zavazadla na jednoho cestujícího jedním směrem u všech odletů se účtuje 50 EUR /72 USD / 70 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy) / 70 EUR / 95 USD/ 98 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zón 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 120 EUR / 170 USD / 168 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zóny 4, pro odlety po : dálkové lety). Sportovní zbraně, lovecké zbraně a k tomu přináležející munice (WEAP): jeden směr, do max. 32 kg 50 EUR / 72 USD / 70 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy) / 75 EUR / 100 USD/ 105 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zón 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zóny 4, pro odlety po : dálkové lety) Poplatky za jiná sportovní zavazadla Vám budou sděleny na požádání Potřeby k potápění je nutno u letecké společnosti přihlásit před zahájením cesty. Opasky je nutno přepravovat bez olověných potápěčských závaží a tlakové láhve musí být prázdné. U potápěčských svítilen je nutno před přepravou vyjmout baterii nebo žárovku Jízdní kola je nutno u letecké společnosti přihlásit před datem zahájení cesty a před podáním je nutno je zabalit. Jako obal doporučuje letecká společnost jako vhodné balení přepravní kufr na jízdní kola nebo jinou pevnou schránku. Jízdní kola s pomocným motorem jsou považována za nebezpečný náklad a jsou z přepravy vyloučena. Lze však přepravovat jízdní kola poháněná elektromotorem a vybavená baterií Letecké společnosti je nutno předem oznámit, pokud budou cestující odbavovat sportovní zbraně, lovecké zbraně a příslušnou munici, nebo jakékoli předměty, které vypadají nebo jsou označeny jako zbraně, munice nebo potenciálně výbušné materiály. Letecká společnost doporučuje cestujícím, kteří převážejí tyto předměty, aby se v den odletu dostavili k odbavovací přepážce v předstihu. Letecká společnost povolí k přepravě pouze takové předměty, které budou převáženy jako náklad nebo odbavené zavazadlo v souladu se zákonnými předpisy o přepravě nebezpečného zboží. Každému cestujícímu se povoluje převážet nejvýše 5 kg munice na jeden kus zavazadla. Bližší informace poskytne letecká společnost při oznámení Jedna tělesně postižená osoba může převážet (1) invalidní vozík, který je nutno oznámit letecké společnosti při provádění rezervace. Invalidní vozíky s motorovým pohonem mohou být vzhledem k omezené kapacitě nákladového prostoru přepravovány pouze omezeně. Při odbavení musí být invalidní vozíky ve stavu, který zaručuje bezpečnou manipulaci a přepravu. Přepravu lékařských prostředků a pomůcek hybnosti, včetně elektrických invalidních vozíků, lze zaručit pouze tehdy, jestliže byly registrovány v předstihu 48 hodin s uvedením rozměrů a hmotnosti, jestliže je na palubě volná kapacita a jestliže přeprava neodporuje příslušným předpisům o přepravě nebezpečného zboží. Bližší informace poskytne letecká společnost při oznámení Letecká společnost může požadovat dle ustanovení čl. 4 odstavce 2 Nařízení (ES) č. 1107/2006, aby postižený cestující nebo cestující s omezenou mobilitou byl doprovázen jinou osobou, která je schopna poskytnout pomoc, kterou tento postižený cestující nebo cestující s omezenou mobilitou vyžaduje Přeprava zvířat podléhá zpoplatnění. Na přepravu zvířat se vztahují zákonná ustanovení. Zvířata je nutno přepravovat ve vhodných, uzavřených, jakož i trvale hygienicky nezávadných a bezpečných přepravních schránách s nepropustným dnem, (maximální rozměr přepravní schrány pro přepravu v kabině je 55 cm x 40 cm x 20 cm, hmotnost max. 6 kg včetně schrány) a nesmí být během přepravy vypuštěni. Z bezpečnostních a kapacitních důvodů vzniká oprávnění cestujícího k převozu zvířete pouze tehdy, pokud byla uvedená přeprava zvířete oznámena při rezervaci a následně potvrzena leteckou společností a pokud přepravní schrána/box splňuje výše uvedené požadavky. Letecká společnost nepovoluje žádná zvířata u letů do těchto destinací a zpět: Velká Británie, Irsko a Island. Cestující přebírá odpovědnost za zajištění všech nezbytných očkování a zdravotních osvědčení a 14

15 rovněž za platné doklady nutné pro vstup do země. Bližší informace o přepravě zvířat lze získat ve středisku služeb společnosti Air Berlin, viz kontaktní informace v odstavci Letecká společnost účtuje za přepravu zvířete v kabině v jednom směru 30 EUR / 43 USD / 42 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), popř. 100 EUR / 140 USD/ 140 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), resp. 80 EUR / 114 USD / 112 CAD (při nahlášení u odbavení/odbavení v předvečer pro Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 150 EUR / 200 USD / 210 CAD (odbavení v předvečer pro Zónu 4, pro odlety po : dálkové lety). Za přepravu v nákladovém prostoru (což je povinné u zvířat s hmotností převyšující 6 kg) účtuje letecká společnost: v jednom směru 75 EUR / 107 USD / 105 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), popř. 150 EUR / 200 USD/ 210 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), resp. 125 EUR / 179 USD / 175 CAD (při nahlášení u odbavení/odbavení v předvečer pro Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 200 EUR / 280 USD / 280 CAD (odbavení v předvečer pro Zónu 4, pro odlety po : dálkové lety). Zvířata, která budou přepravována v kabině, nesmí po celou dobu letu opustit přepravní schránu. Přepravní schránu nelze odkládat na sedadlo. Přepravní schrána musí být uložena pod sedadlo před sedadlem cestujícího Mimo letů z/do USA smí letecká společnost na jednom letu přepravovat pouze dva (2) zrakově postižené cestující, kteří mohou mít v kabině každý jednoho doprovodného psa. Oprávnění k přepravě doprovodného psa vzniká pouze tehdy, jestliže byla zamýšlená přeprava oznámena letecké společnosti při rezervaci a leteckou společností potvrzena. Doprovodní psi se přepravují zdarma. Každá země má jiná omezení týkající se přepravy zvířat, proto může být na některých letech zakázán převoz vodicích psů (např. lety do Velké Británie, Irska, na Island). Bližší informace o přepravě zvířat a daných omezeních získáte v Služebním centru Air Berlin u kontaktů uvedených v odst Omezení a odmítnutí přepravy Letecká společnost je oprávněna odmítnout přepravu, pokračování v přepravě nebo zkrátit přepravu cestujícího nebo jeho zavazadel v těchto případech: pokud by mohlo dojít k ohrožení letadla, osob nebo věcí na palubě v důsledku chování příslušného cestujícího pokud by došlo ke ztíženým podmínkám pro výkon pracovních povinností posádky pokud nejsou dodržovány pokyny posádky, zvláště ohledně kouření a požívání alkoholu pokud chování cestujícího představuje nepřijatelné zatížení nebo směřuje k poškození či úrazu ostatních cestujících nebo posádky jestliže existuje oprávněné podezření, že se cestující dopustí některého z výše uvedených činů pokud by přeprava porušila platné zákony, předpisy nebo nařízení země odletu, cílové země nebo tranzitní země jestliže cestující odmítl prohlídku své osoby nebo zavazadla, která může být z bezpečnostních důvodů nezbytná cestující nemá platné nebo nepoškozené cestovní dokumenty, zničil své cestovní dokumenty během letu nebo odmítl na požádání vydat cestovní dokumenty členům posádky oproti písemnému potvrzení o jejich přijetí cestující nedodržuje předpisy požadované k absolvování cesty (např. předpisy o cestovních dokladech, vízech a o zdravotním stavu, včetně předpisů vztahujících se na společně přepravovaná zvířata) cestující nemůže při odbavení nebo nástupu na palubu prokázat, že je osobou, na jejíž jméno byla provedena rezervace nebyla uhrazena cena za přepravu, daně, poplatky nebo příplatky, včetně předchozích letů cestující jedná proti bezpečnostním pokynům letecké společnosti nebo proti pokynům daným firemními předpisy cestující s sebou převáží nepovolená zavazadla cestující porušuje bod o přepravě zvířat cestující nesplní podmínky stanovené bodem o přepravě cestujících se sádrovým obvazem cestující včas neoznámil letecké společnosti, že z důvodu sádrové dlahy potřebuje další místo, jak stanoví bod pokud by přeprava cestujícího byla spojena se značnými zdravotními riziky Letecká společnost je oprávněna přemístit cestující i po nástupu do letadla. Může to být nutné z bezpečnostních či provozních důvodů. Cestujícím nevzniká na přidělení konkrétního místa nárok Při rezervaci sedadel pro nadměrné velikosti (tzv. XL) je nutno zohlednit tuto skutečnost: 15

16 Poněvadž se tato sedadla nacházejí v řadách u nouzových východů, jsou důležitá z hlediska bezpečnosti. Letecká společnost proto tato místa přidělí pouze cestujícím, jejichž fyzický a/nebo duševní stav nebude bránit evakuaci letadla v případě nouze Letecká společnost je oprávněna požádat takového cestujícího o opuštění letadla, odmítnout jeho další přepravu v jakémkoli místě nebo odmítnout jeho přepravu v rámci všech svých leteckých tras, je-li to nutné k zajištění bezpečnosti provozu při letu a/nebo k ochraně cestujících i posádky. Kromě toho je kapitán oprávněn podniknout jakákoli další nezbytná a adekvátní opatření, aby zajistil nebo znovu nastolil bezpečnost a pořádek na palubě. Cestující, kteří se dopustí na palubě protiprávního jednání, budou stíháni podle trestního či občanského zákona Z bezpečnostních důvodu je během startu a přistání zakázáno používat jakékoli soukromé elektronické přístroje. Během celého letu není dovoleno používat mobilní telefony. Používání jiných elektronických přístrojů je přípustné pouze s povolením leteckého personálu. 2.6 Změny/Změny odletových časů Letecká společnost vynakládá maximální snahy, aby přepravila cestující a zavazadla vždy podle letového řádu. Časy v letovém řádu mohou z provozních důvodů podléhat odůvodněným změnám. Letecká společnost se vynasnaží provádět změny termínů odletů v minimální míře, a pokud dojde k jakékoli takové změně, neprodleně informovat cestující. Podle ruského práva lze z bezpečnostních důvodů nebo zásahů ze strany úředních orgánů provést krátkodobé změny tras a/nebo je zcela zrušit. Cestujícím se doporučuje, aby si 24 až 48 hodin před letem tam či zpět telefonicky potvrdili odletový čas svého letu u střediska služeb, tel. č.: (0,10 GBP/min; hovory z mobilních telefonů mohou být zpoplatněny jinými sazbami). Letecká společnost rovněž doporučuje, aby cestující při rezervaci letu uvedli své telefonní číslo, na kterém je lze v cílovém místě určení zastihnout. Letecká společnost je oprávněna - pouze do nezbytné míry - změnit typ letadla a přidělit přepravu zcela nebo částečně některé třetí straně, přičemž letecká společnost nepozbývá odpovědnosti za rezervovanou přepravu. V případě změny leteckého dopravce je letecká společnost povinna, bez ohledu na důvod této změny, podniknout všechna adekvátní opatření, aby se cestující o této změně a o totožnosti náhradního leteckého dopravce dozvěděli v nejdřívějším možném termínu. V každém případě budou cestující informováni při odbavení, nejpozději však při nástupu do letadla (nařízení ES č. 2111/05). 3. Odkazy na legislativu Informace v souladu s přílohou k nařízení (ES) č. 889/2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod: PŘÍLOHA Odpovědnost leteckého dopravce za cestující a jejich zavazadla: Toto upozornění shrnuje pravidla odpovědnosti používaná leteckými dopravci Společenství, jak je požaduje právo Společenství a Montrealská úmluva. Odškodné v případě smrti nebo zranění: Neexistují žádné finanční limity odpovědnosti v případě smrti nebo zranění cestujícího. Při odškodném do výše ZPČ (odpovídající částka v místní měně) nemůže letecký dopravce vznášet námitky proti vzniklým nárokům na odškodnění. Nad tuto částku se může letecký dopravce bránit tím, že prokáže, že se nejednalo o nedbalost nebo jiné zavinění. Zálohy: V případě smrti nebo zranění cestujícího musí letecký dopravce poskytnout zálohu na pokrytí bezprostředních hospodářských potřeb do 15 dnů od určení osoby oprávněné k odškodnění. V případě smrti nesmí být tato záloha nižší než ZPČ (odpovídající částka v místní měně). Zpoždění při přepravě cestujících: V případě zpoždění při přepravě cestujících odpovídá letecký dopravce za škodu, kromě případů, kdy byla učiněna všechna přiměřená opatření pro předejití škodě, nebo bylo nemožné taková opatření učinit. Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě cestujících je stanoven limit ZPČ (odpovídající částka v místní měně). Zpoždění při přepravě zavazadel: V případě zpoždění při přepravě zavazadel odpovídá letecký dopravce za škodu, kromě případů, kdy byla učiněna všechna přiměřená opatření pro předejití škodě, nebo bylo nemožné taková opatření učinit. Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě zavazadel je stanoven limit ZPČ (odpovídající částka v místní měně). Zničení, ztráta nebo poškození zavazadel: Letecký dopravce odpovídá za zničení, ztrátu nebo poškození zavazadel do výše ZPČ (odpovídající částka v místní měně). Pokud jde o odbavená zavazadla, odpovídá i 16

17 bez zavinění, s výjimkou případů, kdy je zavazadlo vadné. Pokud jde o neodbavená zavazadla, odpovídá pouze za zavinění. Vyšší limity odpovědnosti za zavazadla: Cestující může využít výhody vyššího limitu odpovědnosti za zavazadla, pokud nejpozději při odbavení učiní zvláštní prohlášení a zaplatí příplatek. Stížnosti na zavazadla: Je-li zavazadlo poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno, musí cestující co nejdříve podat písemnou stížnost leteckému dopravci. V případě poškození odbaveného zavazadla musí cestující podat písemnou stížnost do sedmi dnů a v případě zpoždění do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy bylo zavazadlo cestujícímu předáno. Odpovědnost dopravců uzavírajících smlouvu a skutečných dopravců: Pokud letecký dopravce, který skutečně provádí let, není totožný s leteckým dopravcem uzavírajícím smlouvu, má cestující právo podat stížnost nebo vznést nárok na náhradu škody vůči oběma. Pokud je obchodní firma nebo kód leteckého dopravce vyznačen na letence, je tento letecký dopravce leteckým dopravcem, s nímž byla uzavřena smlouva. Lhůta pro podání žaloby: Jakákoli soudní žaloba na náhradu škody musí být podána do dvou let ode dne příletu letadla, nebo ode dne, kdy letadlo přiletět mělo. Právní základ uvedených pravidel: Právním základem pro výše popsaná pravidla je Montrealská úmluva ze dne 28. května 1999, která je ve Společenství prováděna nařízením (ES) č. 2027/97, ve znění nařízení (ES) č. 889/2002, a vnitrostátními právními a správními předpisy členských států. Převezme-li příjemce zavazadel kterýkoli kus odbavených zavazadel bez námitek, je toto převzetí považováno za spornou domněnku, že zavazadlo bylo dodáno v nepoškozeném stavu a dle přepravního dokladu. Odpovědnost letecké společnosti se v každém případě omezuje pouze na prokázanou škodu. Škoda, kterou je nutno uhradit, se snižuje při spoluzavinění. Dále viz ustanovení o odpovědnosti v článku 20 Montrealské úmluvy 3.2. Informace v souladu s nařízením (ES) 261/2004: Tyto informace shrnují pravidla v souvislosti s odpovědností leteckých společností Evropské unie, k níž jsou tyto letecké společnosti zavázány podle zákonných ustanovení společenství v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu. Nařízení platí pouze v případě, že cestující vlastní potvrzenou rezervaci pro příslušný let, pokud se v určenou dobu dostavil k odbavení (kromě případu zrušení letu) a pokud cestuje za veřejně nabízený tarif. Dále uvedené nároky na odškodnění by měly být vyloučeny v případech, kdy byla událost způsobena mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zamezit i kdyby byla přijata všechna proveditelná opatření (např. povětrnostní podmínky neslučitelné s uskutečněním dotčeného letu, politická nestabilita, stávky, bezpečnostní rizika, neočekávané nedostatky letové bezpečnosti). Podobně cestující není oprávněn k těmto náhradám, pokud mu byl vyloučen z přepravy z oprávněných důvodů, což jsou například zdravotní důvody, obecná či provozní bezpečnosti nebo nedostatečné cestovní doklady. Podle nařízení (ES) 261/2004 je za zpoždění považováno zpoždění odletu oproti letovému řádu o čtyři hodiny nebo více v případě letů o délce nad km, tři hodiny v případě letů o délce od kilometrů do kilometrů a letů nad kilometrů v rámci Evropské unie, a dvě hodiny v případě letů o délce nejvýše kilometrů. Pokud se předpokládá závažné zpoždění letu, je cestující oprávněn obdržet od letecké společnosti péči a pomoc. Tyto služby jsou omezeny na poskytnutí stravy odpovídající délce čekání a na možnost uskutečnit dva stručné telefonní hovory, odeslání dvou faxových nebo ových zpráv. Na základě vlastního uvážení může letecká společnost zajistit v případě potřeby také nocleh. Letecká společnost není povinna nabídnout péči a pomoc, jestliže by samotné poskytnutí této péče způsobilo další zpoždění. Při zpoždění letů o více než 5 hodin je cestující oprávněn k možnosti proplacení své letenky to za část nebo části neuskutečněné cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti. Na případ zrušení souborných služeb se vztahují ustanovení směrnice č. 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, kdy v případě zrušení mohou vzniknout velice vysoké stornovací náklady. U dobrovolného nebo nedobrovolného odstoupení od rezervace či odepření přepravy v případě překročené kapacity rezervace je cestující oprávněn obdržet od letecké společnosti péči a pomoc a rovněž náhradu do výše uvedeného rozsahu. Kromě toho bude cestujícímu nabídnuta náhradní přeprava do jejich původního cílového místa určení uvedeného v rezervaci. Tato náhradní přeprava se uskuteční v nejbližším možném termínu a za srovnatelných podmínek. Kromě toho má cestující vždy možnost, za podmínky volných kapacit, cestovat do svého cílového místa určení i později nebo v termínu, který požaduje, ponese však všechny náklady na stravu, ubytování a transfer. Pokud byl cestující nedobrovolně vyloučen z přepravy, je navíc oprávněn k finančnímu odškodnění. Dobrovolně odstoupivší cestující jsou oprávněni k náhradě (v hotovosti, šekem nebo bankovním převodem, nebo v případě jejich souhlasu ve formě poukázky). Výše této platby závisí na vzdálenosti plánované letecké trasy a na nabízené náhradní přepravě. Cestující obdrží náhradu ve výši 250 EUR u letů o délce nejvýše kilometrů, 400 EUR u letů od do km a u letů v rámci Společenství o délce přesahující kilometrů a 600 EUR u všech ostatních letů. Bude-li cestujícímu nabídnut náhradní let, jehož čas přistání bude u letů ve vzdálenosti do km opožděn 17

18 nanejvýš o 2 hodiny, u letů od a km nanejvýš o 3 hodiny a u všech letů nad km nanejvýš o 4 hodiny oproti plánovanému času příletu původně rezervovaného letu, bude náhradní plnění činit pouze 50 % výše uvedených částek, tj. příslušně 125 EUR, 200 EUR nebo 300 EUR. Má-li být zrušen let, k němuž měl cestující potvrzenou rezervaci, má cestující rovněž stejná práva ohledně výše uvedené náhradní přepravy, péče a pomoci i náhrady škody. Cestující není oprávněn k náhradě škody, pokud ke zrušení letu došlo v důsledku mimořádných okolností. Podobně nevzniká nárok na náhradu škody, pokud jsou cestující informováni o zrušení letu nejméně 14 dní před plánovaným časem odletu, nebo pokud jsou informování o zrušení letu ve lhůtě 14 dnů až 7 dnů před plánovaným časem odletu a zároveň jsou informováni o odletu nabídnutého náhradního letu, který by jim umožnil odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu nebo dosáhnout cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo v případě informování o zrušení do 7 dní před odletem a odletem nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu nebo dosažením cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu. Příslušnou instancí pro vyřizování stížností v rozsahu směrnice pro Česká republika: Civil Aviation Authority, Airport Ruzyně, PRAHA 6, Česká republika Důležité upozornění: Tyto informace jsou vyžadovány v souladu s nařízením (ES) č. 889/2002 a s nařízením (ES) č. 261/2004. Tyto informace však nelze použít jako doklad pro uplatňování náhrady škody ani jako výklad ustanovení Montrealské úmluvy. Datum vydání:

19 C. Všeobecné přepravní podmínky pro dopravu do a z Kanady a USA (VPP- Kanada/USA) Všeobecné přepravní podmínky pro dopravu do a z Kanady a USA společnosti Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH a Belair Airlines AG 1. Oblast použití 1.1 Tyto Všeobecné přepravní podmínky pro dopravu do a z Kanady a USA (dále jen VPP-Kanada/USA nebo Tarif ) se použijí, pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, na přepravu cestujících a zavazadel, včetně souvisejících služeb, poskytovaných společnostmi Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG nebo jejich pověřenými zástupci (dále označovány jako letecká společnost) do a z Kanady a USA. Pokud není výslovně sjednáno jinak, tyto všeobecné přepravní podmínky se vztahují také na přepravu poskytovanou zdarma. Pokud se podmínky v této části liší od výše uvedených všeobecných obchodních podmínek nebo všeobecných přepravních podmínek, použijí se ustanovení uvedená v této části. 1.2 Pro účely těchto podmínek VPP-Kanada/USA se použijí definice uvedené v části 1 všeobecných obchodních podmínek Všechna oznámení a informace budou řešena střediskem služeb společnosti Air Berlin. Středisko služeb je možno kontaktovat na telefonním čísle (zdarma), fax +49 (0) , nebo na adrese Air Berlin Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlín, Německo. 2. Letenka, platnost a ztráta, stornování, nevyužití letenky, tarify 2.1 Obecné informace Letenka nebude vydána a letecká společnost nebude v žádném případě povinna realizovat přepravu, dokud cestující neuhradí příslušnou cenu letenky nebo nesplní úvěrové podmínky, které stanovila letecká společnost Letenka, která nebyla potvrzena, nebo která byla změněna, poškozena nebo nesprávně vydána, je neplatná Přepravy nebude moci využít osoba, která nepředloží platnou letenku. Tato letenka bude opravňovat cestujícího k přepravě pouze mezi místy odletu a příletu a podle určené trasy. Letecká společnost může požadovat, aby si osoby, které nejsou občany USA, pro cesty do USA zakoupily zpáteční letenku nebo jinak prokázaly, že si zajistily přepravu mimo Spojené státy do 12 měsíců. Poznámka: Uhrazená cena letenky se použije, pouze pokud mezinárodní cesta skutečně začne ve výchozí zemi uvedené na letence, tj. pokud mezinárodní cesta bude ve skutečnosti zahájena v jiné zemi, cena letenky musí být přehodnocena vzhledem k této druhé zemi. Pokud byla například letenka vydána s cenou v namibijských dolarech pro cestu WDH-DUS-YVR a cestující ve skutečnosti zahájí cestu v Německu místo v Namibii, cena musí být přehodnocena na úroveň Euro sazby DUS-YVR. 2.2 Platnost Jakmile je letenka potvrzena, je určena pro přepravu z letiště v místě odletu na letiště v místě určení, cestou, která je tam uvedena, a pro příslušnou třídu služeb a je platná na jeden rok od data zahájení letu, pokud nebude uvedeno jinak v podmínkách VPP-Kanada/USA. Letový kupon bude akceptován pro přepravu v den letu, pro který bylo rezervováno ubytování Období platnosti Platnost letenek vyprší o půlnoci v den ukončení platnosti letenky, pokud taková lhůta platnosti nebude přepravcem prodloužena, aniž by bylo požadováno dodatečné cestovné, a to za následujících podmínek: Na dobu nejdéle sedmi dnů po ukončení původního období platnosti, pokud cestující, který vlastní platnou letenku na jeden rok, nebude mít možnost získat místo v době žádosti u přepravce. 19

20 Na dobu nejdéle třicet dnů po ukončení původního období, pokud přepravce není schopen poskytnout dříve potvrzené místo, nebo let bude zrušen nebo odložen během doby platnosti; plánovaná zastávka, která je buď zastávka na cestě, nebo destinace cestujícího, je vypuštěna; přepravce nahradí jinou třídu služeb; nebo způsobí, že cestující zmešká spojení; nebo se mu nepodaří poskytnout let přiměřeným způsobem podle harmonogramu Do data, kdy se cestující, kterému brání v cestě během doby platnosti letenky zdravotní důvody, uzdraví, aby mohl na základě lékařského potvrzení cestu absolvovat, nebo do data, kdy bylo uhrazeno cestovné pro první službu dané třídy u přepravce, nebo kde je k dispozici místo, po takovém datu z místa, odkud je cesta obnovena, nebo z posledního bodu spojení, pokud letové kupony zbývající v letence s platností na jeden rok obsahují jednu nebo více zastávek, platnost takové letenky bude prodloužena nejdéle o tři měsíce od data uvedeného na takovém potvrzení. Za takových okolností přepravce obdobně prodlouží dobu platnosti letenek osob cestujících se způsobilým cestujícím Na dobu nejdéle čtyřiceti pěti (45) dnů po datu úmrtí cestujícího pro letenky osob doprovázejících zesnulého cestujícího Omezení prodeje Příkaz k úhradě k víceúčelovému použití (Miscellaneous charges order) vystavený bez konkrétního data přepravy musí být předložen jako letenka do jednoho roku od data vystavení. Jinak nebude uznán jako letenka Absence, ztráta nebo nesrovnalosti týkající se letenky V případě absence, ztráty nebo nesrovnalostí týkajících se letenky letecká společnost odmítne přepravu osoby, která nemá platnou letenku. V případě ztráty nebo nepředložení letenky nebo její příslušné části, přeprava nebude poskytnuta pro tuto část cesty krytou danou letenkou nebo její úsek, dokud si cestující nezakoupí jinou letenku za aktuálně platných cen za přepravu, která má být poskytnuta. Letecká společnost nebude akceptovat letenku, pokud bude jakákoliv její část poškozena, nebo pokud byla změněna kýmkoliv jiným než leteckou společností, nebo pokud bude předložena bez kuponu cestujícího a všemi nepoužitými letovými kupony. Nehledě na výše uvedené, letecká společnost vydá na žádost cestujícího novou letenku, která nahradí ztracenou letenku, proti důkazu o ztrátě, který bude pro leteckou společnost uspokojivý, a pokud okolnosti případu podle názoru letecké společnosti opravňují takové jednání, pokud bude cestující souhlasit, formou, kterou uloží letecká společnost, že odškodní leteckou společnost v případě jakýchkoliv ztrát nebo škod, které letecké společnosti mohou v této souvislosti vzniknout Nepřevoditelnost Letenka není přenosná a letecká společnosti nebude odpovídat osobě oprávněné k přepravě nebo osobě oprávněné k vrácení peněz v případě uznání nebo vrácení peněz za takovou letenku, pokud bude předložena jinou osobou než osobou oprávněnou k přepravě na základě této letenky nebo k navrácení peněz v souvislosti s takovou letenkou Pokud bude letenka ve skutečnosti použita jinou osobou než osobou, pro kterou byla vystavena, s vědomím a souhlasem nebo bez vědomí a souhlasu osoby, pro kterou byla vystavena, letecká společnost nebude odpovídat za zničení, poškození nebo zpoždění zavazadel takové neoprávněné osoby ani jiného majetku vyplývající nebo v souvislosti s takovým neoprávněným použitím Pokud bude letenka ve skutečnosti použita jinou osobou než osobou, pro kterou byla vystavena, letecká společnost neodpovídá za smrt nebo zranění takové neoprávněné osoby vyplývající nebo v souvislosti s takovým neoprávněným použitím. 2.3 Storno a nevyužití letenky Pokud bude cestující chtít zrušit rezervovaný let nebo jinou potvrzenou službu (např. rezervaci sedadla, přepravu zvířat, zvláštní rezervace), musí tuto skutečnost oznámit letecké společnosti písemně (faxem na čísle +49 (0) , dopisem nebo em na adrese Air Berlin, Service Team, Saatwinkler Damm 42-43, D Berlin, Germany; nebo telefonicky (zdarma) před zahájením cesty a uvede referenční čísla rezervace. Rozhodným dnem je den, kdy je oznámení přijato společností Air Berlin. Storno není možné, pokud cestující nastoupil na palubu. Na zrušení letů se vztahují následující pravidla: 20

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ Platnost od: 1.5.2014 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ TRAVEL SERVICE, A.S. A SMARTWINGS 0 OBSAH 0 OBSAH...

Více

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce...

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... 3 Operující letecký dopravce... 3 Codesharový let...

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ Platnost od: 16. 12. 2014 1 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ SKUPINY TRAVEL SERVICE 0 OBSAH 0 OBSAH... 2 1 DEFINICE

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL

EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL (Pozn.: Pokud se nacházíte v USA, vztahují se na vás jiné Podmínky přepravy, viz www.emirates.com/us/english ) Vydáno: 10. května 2012 1 ÚVOD Jestliže

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s.

Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s. Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s. STUDENT AGENCY k.s., nám. Svobody 17, 602 00 Brno, IČO 25317075 vydává v souladu s Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

RACEK KURÝR s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky

RACEK KURÝR s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky RACEK KURÝR s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Výklad základních pojmů Příkazce - Zasilatel - Odesílatel - Místem odeslání - Místem určení - Příjemcem - Písemná forma - fyzická nebo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách,

Více

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-FC-0910) Všeobecné pojistné podmínky (VP-FC-0910) 1. ÚVOD 1.1. My

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více