HiPath 3000 HiPath optipoint 420 economy optipoint 420 economy plus optipoint 420 standard optipoint 420 advance optipoint SLK module

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 3000 HiPath optipoint 420 economy optipoint 420 economy plus optipoint 420 standard optipoint 420 advance optipoint SLK module"

Transkript

1 HiPath 3000 HiPath 5000 ptipint 420 ecnmy ptipint 420 ecnmy plus ptipint 420 standard ptipint 420 advance ptipint SLK mdule Návd k pužití

2 K návdu k pužití K návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefn ptipint 420 ecnmy/ecnmy plus/standard/advance ve splupráci s kmunikačním serverem HiPath 3000 / Ppisvány jsu všechny funkce prváděné prstřednictvím telefnu. Pkud zjistíte, že některé funkce nejsu na telefnu k dispzici, může t mít tyt příčiny: Funkce není pr telefn zřízena braťte se prsím na správce systému Vaše kmunikační platfrma nemá tut funkci k dispzici braťte se prsím na nejbližší pbčku Siemens hledně dvybavení. Důležitá upzrnění Neprvzujte telefn v prstředí s nebezpečím výbuchu! Pužívejte puze riginální příslušenství Siemens! Pužívání jinéh příslušenství je nebezpečné a vede k neplatnsti záruky a značení CE. Telefn přídavný mdul nikdy netvírejte! Vyskytnu-li se prblémy, braťte se na správce systému. Telefn se nesmí dstat d styku s barvícími agresivními kapalinami, jak jsu např. čaj, káva, vcné šťávy jiné nápje. Údržba telefnu strana 108. Infrmace v tmt dkumentu bsahují puze becné ppisy ppř. funkce, které nejsu při knkrétním pužití vždy k dispzici v uvedené frmě ppř. které se mhu v důsledku dalšíh vývje prduktů změnit. Pžadvané funkce jsu závazné jen tehdy, jsu-li výslvně dhdnuty ve smluvě. Pužité značky jsu vlastnictvím Siemens AG. ppř. příslušných majitelů. Označení CE Shda přístrje se směrnicí EU 1999/5/EG je ptvrzena značením CE. Výrbce, Siemens AG, tímt prhlašuje, že zařízení ptipint 420 je ve shdě se základními pžadavky a dalšími příslušnými ustanveními směrnice 1999/5/EG. Tent přístrj byl vyrben pdle certifikvanéh systému na chranu živtníh prstředí (ISO 14001). Tent prces zabezpečuje minimální sptřebu primárních survin a energie, jakž i minimální dpad. 2

3 Obsah Obsah První seznámení s přístrjem Ovládací panel ptipint 420 ecnmy/ecnmy plus/standard a ptipint SLK mdule Ovládací panel ptipint 420 advance a ptipint SLK mdule Průvdce návdem k pužití Zbrazení na displeji Přístup k funkcím přímým dialgem prstřednictvím servisníh menu pmcí tlačítka funkce Které funkce můžete pužít? Základní a kmfrtní funkce Dplňující skupinvé a šéf/sekretářské funkce Telefnvání základní funkce Příjem vlání Příjem vlání pmcí sluchátka Příjem vlání pmcí reprduktru (hlasité telefnvání a přípslech) Přepnutí na hlasité telefnvání Přepnutí na sluchátk Hlasitý přípslech v místnsti během hvru Vlba/vlání Vlba Vlba se zavěšeným sluchátkem Uknčení hvru Opakvání vlby Zapnutí/vypnutí mikrfnu Vlání druhéh účastníka (zpětný dtaz) Předání hvru Přesměrvání vlání Variabilní přesměrvání Přesměrvání vlání v síti prvzvatele/ přesměrvání mnhnásbnéh telefnníh čísla (MSN) Přesměrvání vlání při výpadku telefnu Zpětné vlání Ulžení zpětnéh vlání Příjem zpětnéh vlání Kntrla/smazání ulžených zpětných vlání Ulžení telefnníh čísla cílvé vlby na tlačítk Vlba tlačítky cílvé vlby

4 Obsah Nastavení telefnu Změna hlasitsti vyzvánění Změna meldie vyzvánění Nastavení hlasitsti upzrňvacíh tónu Přizpůsbení hlasitéh telefnvání akustice místnsti Změna hlasitsti příjmu během hvru Přizpůsbení sklnu displeje Osvětlení displeje (puze pr ptipint 420 standard a advance).. 28 Nastavení kntrastu displeje Nastavení kntrastu ppisu tlačítek Vlba jazyka pr nápvědu na displeji Telefnvání kmfrtní funkce Příjem vlání Převzetí vlání pr splupracvnici/splupracvníka Odmítnutí vlání Přímé hlasité slvení Příjem vlání náhlavní supravu Příjem vlání ze vstupníh telefnu u dveří/tvírání dveří Převzetí vlání ze záznamníku Vlba/vlání Blkvá vlba/prava telefnníh čísla Seznam vlajících Zkrácená vlba Vlba z interníh telefnníh seznamu Vlba z telefnní databáze (LDAP) Schránka Přímé slvení splupracvnice/splupracvníka přes reprduktr 43 Autmatické sestavení spjení/hrká linka Rezervace linky Přidělení telefnníh čísla Zprstředkvaná vlba/pdpra vlby Během hvru Druhé vlání Příjem druhéh vlání (upzrnění) Zákaz/pvlení druhéh vlání (autmatické upzrnění) Zapnutí/vypnutí upzrňvacíh tónu Parkvání hvru Přidržení externích hvrů Vedení knference Uknčení knference (puze svlávající) Ovládání pmcí tónvé vlby (dvlba DTMF) Předání hvru p hlášení Vyslání signálu d sítě Pkud jste nebyli spjeni

5 Obsah Upzrnění - připmenutí Napjení vstup d hvru Nční zapjení Ulžení funkcí, pstupů a termínů Ulžení funkcí pd tlačítk Ulžení pstupu (bslužných krků) na tlačítk Funkce termínu Ulžení termínů Připmenutí termínu Zbrazení/přiřazení hvrnéh Zbrazení hvrnéh pr Váš telefn Zbrazení hvrnéh pr jiný telefn Vlba s přiřazením hvrnéh Privátní blast/zabezpečení Zapnutí/vypnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Ptlačení zbrazení telefnníh čísla u vlanéh účastníka Kntrla místnsti (sledvání zvuku) Identifikace annymníh vlání ( zachycení ) Zamknutí telefnu prti zneužití Zamknutí cizíh telefnu prti zneužití Ulžení sbníh identifikačníh čísla Další funkce/služby Psílání zpráv Vytváření a psílání zpráv Smazání/zbrazení pslaných textvých zpráv Příjem textvých zpráv Zanechání zprávy/textvé dpvědi Smazání textvé dpvědi Zbrazení pčtu čekajících vlání/zbrazení přetížení Pužití cizíh telefnu jak vlastníh Pužití cizíh telefnu jak vlastníh p delší dbu (mbilita) Infrmační text při příjmu faxu/zpráva na telefnním záznamníku Smazání služeb/funkcí (hrmadné vypnutí aktivních funkcí) Zapnutí funkcí pr jiný telefn Využití systémvých funkcí ze vzdálenéh pracviště (DISA: přímý přístup d systému) Funkce v ISDN pmcí vlby kódu (klávesnicvá vlba) Zapnutí/vypnutí spínače

6 Obsah Senzry (jen u HiPath 3300/3350/3500/3550) Skupinvé funkce Zapnutí/vypnutí skupinvéh vyzvánění Převzetí vlání pr splupracvnici/splupracvníka ve skupině Přiřazení vyzvánění Rvnměrná distribuce vlání (UCD) Skupina Šéf-sekretariát s tlačítky linky Tlačítka linky Příjem vlání tlačítkem linky Vlba tlačítky linky Držení a pakvaný příjem hvru na tlačítku linky Střídavé telefnvání na více linkách Přesměrvání vlání pr linky Tlačítka pr přímu vlbu Příjem vlání tlačítky pr přímu vlbu Přímá vlba účastníka skupiny Předání prbíhajícíh hvru Převzetí vlání pr jinéh účastníka skupiny Zapnutí/vypnutí skupinvéh vyzvánění (není u telefnu veducí(h) ve skupině Šéf-sekretariát) Přepnutí vyzvánění přím k veducí(mu) (jen ve skupině Šéf-sekretariát) Kntrla telefnu Kntrla funkčnsti Kntrla přiřazení tlačítek Speciální funkce v LAN (pčítačvá síť) Vypnutí ze skupinvé přípjky/skupinvéh vyzvánění Přepnutí přesměrvání vlání Nční zapjení Přiřazení vyzvánění Zapnutí přepínačů Otvírání dveří

7 Obsah Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) Změna ppisu tlačítek Zadávání textu na telefnu Ppis, dkumentace a příslušenství Ppisky k tlačítkům Umístění štítků s telefnním číslem Dkumentace Příslušenství Rádce pr uživatele Údržba telefnu Špatná kvalita hvru Odstraňvání pruch funkcí Chybvá hlášení na displeji Kntaktní sba v případě prblémů Rejstřík Přehled funkcí a kódů 7

8 První seznámení s přístrjem První seznámení s přístrjem ptipint 420 (a) ecnmy ecnmy plus standard advance Plně duplexní funkce hlasitéh telefnvání - - ; Osvětlení displeje - - ; Přípjka pr náhlavní hvrvu supravu - ; ; 2. rzhraní LAN - ; ; Rzhraní pr přídavné mduly - - ; Pzice pr zásuvné adaptéry (a) Na spdní straně Vašeh telefnu je vytištěn název a typ. Ovládací panel ptipint 420 ecnmy/ecnmy plus/standard a ptipint SLK mdule Reprduktr pr hlasitý přípslech a vyzvánění Sluchátk Osvětlený 1 displej, 2 řádky p 24 znacích Pevně přiřazená tlačítka funkcí 2 : 3 Opakvání vlby 3 Schránka Mikrfn zap/vyp Reprduktr 3 Vlně prgramvatelná tlačítka funkcí 2 Dialgvá tlačítka pr listvání Dialgvé tlačítk pr ptvrzení funkce Tlačítkvá číselnice ptipint SLK mdule 1 Mikrfn pr hlasité telefnvání 8 Tlačítka pr nastavení telefnu [1] Jen ptipint 420 standard [2] S autmatickým ppisem tlačítek [3] Nelze změnit u ptipint 420

9 Ovládací panel ptipint 420 advance a ptipint SLK mdule Ovládací panel ptipint 420 advance a ptipint SLK mdule Reprduktr pr hlasitý přípslech a vyzvánění Sluchátk Osvětlený grafický displej, 4 řádky p 24 znacích Pevně přiřazená tlačítka funkcí 1 : 2 Opakvání vlby 2 Schránka Mikrfn zap/vyp Reprduktr 2 Vlně prgramvatelná tlačítka funkcí 1 Dialgvá tlačítka pr listvání Dialgvé tlačítk pr ptvrzení funkce Tlačítkvá číselnice ptipint SLK mdule Mikrfn pr hlasité telefnvání Tlačítka pr nastavení telefnu [1] S autmatickým ppisem tlačítek [2] Nelze změnit u ptipint 420 advance 9

10 Ovládací panel ptipint 420 advance a ptipint SLK mdule Průvdce návdem k pužití Obslužné krky se graficky zbrazují v levém slupci v lgickém přadí. Zbrazení mají následující významy: Reprduktr zpetny dtaz? meldie vyzvaneni? n t s dd u v Zvedněte sluchátk. Plžte/zavěšte sluchátk. Hvřte. Zadejte telefnní čísl kód. Stiskněte na telefnu tlačítka pr nastavení. Stiskněte tlačítk. Stiskněte svítící tlačítk. Stiskněte blikající tlačítk. Na displeji se zbrazí nabízená funkce. Ptvrďte tlačítkem :. Výběr z nabízených funkcí. Pmcí dialgvých tlačítek Zpět < > a Vpřed listujte k pžadvané funkci. Pak ptvrďte tlačítkem :. 10

11 Ovládací panel ptipint 420 advance a ptipint SLK mdule Zbrazení na displeji vlte prsim telefnni seznam? > V 1. řádku se pdle aktuální situace zbrazují výzvy ptvrzvací hlášení. V 2. řádku se zbrazují nabídky funkcí, které můžete ptvrdit pmcí :. Je-li vprav znak >, existují další nabídky, ve kterých můžete listvat pmcí < > Nva Lenka Kdad Jan Meier Jiri vlat? > Zbrazení seznamu (jen pr ptipint 420 advance): V případě zbrazení seznamu se ukazují záznamy ve frmě seznamu na více řádcích. Vybraný záznam je značen kurzrem na začátku řádky. Kurzr vybranéh záznamu. V řádku 1 až 3 se zbrazují max. tři záznamy seznamu. Pmcí tlačítek u a v můžete listvat v celém seznamu. V řádku 4 se zbrazuje výběr z funkcí, ve kterých můžete listvat pmcí < > a ptvrdit pmcí : (viz výše). Pmcí seznamu lze zbrazit následující funkce: Seznam vlajících strana 36 (seznam nepřijatých vlání) Převzetí vlání strana 92 (seznam přebíraných účastníků) Interní telefnní seznam strana 39 (seznam interních telefnních čísel a centrálních čísel zkrácené vlby) Knference strana 49 (seznam účastníků knference) Telefnní seznam LDAP (seznam výsledků hledání LDAP) Pplatky za vlání (seznam zpplatněných spjení) 11

12 Ovládací panel ptipint 420 advance a ptipint SLK mdule Přístup k funkcím presmervani zap.? zpetna vlani? vlte prsim Zbrazení a vládání seznamů na displeji ptipint 420 strana přímým dialgem Některé funkce lze vybrat přím v klidvém stavu, např.: Listujte pmcí < > a výběr ptvrďte dialgvým tlačítkem :. Jiné funkce lze vybrat při telefnvání přím v závislsti na aktuální situaci. Např. vláte, ale vlaný má bsazen: Ptvrďte pmcí :. Pmcí < > listujte k pžadvané funkci a ptvrďte pmcí :.... prstřednictvím servisníh menu #0=aktiv.funkce vyp.? rd Stiskněte nejdříve tlačík. Pté Vám budu nabídnuty dstupné funkce, např: #0=aktiv. funkce vyp. strana 75. Stiskněte tlačítk. Vyberte pmcí < > a ptvrďte pmcí :. Zadejte přím kód. Kódy najdete ve stručném návdu k pužití, ale jsu Vám nabízeny také na displeji s příslušnými funkcemi.... pmcí tlačítka funkce Mikrfn zap/vyp Funkci, kteru jste ulžili na tlačítk strana 55, můžete vyvlat přím např.: Stiskněte tlačítk Mikrfn zap/vyp. Funkce se prvede. 12

13 Ovládací panel ptipint 420 advance a ptipint SLK mdule Které funkce můžete pužít? Funkce SLK SLK znamená Self Labelling Key (autmatický ppis tlačítek). V běžném případě tedy nemusíte prvádět manuální ppis přiřazených tlačítek funkcí svéh telefnu. Pkud však chcete, můžete pr ppis tlačítek funkcí určit jiný text, než je standardní ppisek. Základní a kmfrtní funkce Můžete pužít všechny základní a kmfrtní funkce své kmunikační platfrmy, které se Vám nabízejí v dialgu s displejem, v servisním menu a na tlačítkách funkcí. Dplňující skupinvé a šéf/sekretářské funkce strana 87. Aby byl telefnvání pr pracvní a prjekční skupiny ještě efektivnější, může Váš servisní technik zřídit různé skupinvé funkce přizpůsbené pžadavkům běžnéh pracvníh dne. Tyt skupinvé funkce můžete pužívat vedle základních a kmfrtních funkcí. Vedle skupin pr převzetí vlání, skupin pr hrmadné připjení (skupinvé vlání) a skupin pr distribuci vlání lze zřídit skupiny s více linkami na jeden telefn. Telefn s tlačítky linek pznáte pdle th, že své telefnní čísl a čísl svých splupracvnic a splupracvníků najdete přednastaven pd tlačítky. Máte přístup na všechny linky a můžete rvněž telefnvat sučasně prstřednictvím více linek. Dalším typem skupinvé funkce jsu šéf-sekretářské funkce, které zřizuje servisní technik. Tyt funkce můžete pužívat vedle základních a kmfrtních funkcí a jiných skupinvých funkcí. Telefn s tut knfigurací pznáte pdle tlačítek přímé vlby k nadřízenému ppř. na sekretariát, tlačítek linky pr nadřízenéh a sekretariát a pdle tlačítek k přepnutí vyzvánění. Jak využijete svůj telefn efektivně Jistě existují splupracvnice/splupracvníci externí účastníci, se kterými telefnujete bzvláště čast. Takvá telefnní čísla si můžete ulžit na jmenná tlačítka, abyste je mhli vlit rychleji a phdlněji (Ulžení telefnníh čísla pr cílvu vlbu na tlačítk strana 25). Vlené telefnní čísl má čast bsazen. Abyste nezapmněli zavlat, pužijte funkci zpětné vlání strana

14 Telefnvání základní funkce Telefnvání základní funkce Příjem vlání Při standardním nastavení vyzvání Váš telefn určitým signálem: V případě interníh vlání zazvní Váš telefn jednu za čtyři vteřiny (jedntónvé přadí). V případě externíh vlání zazvní dvakrát krátce p sbě za čtyři vteřiny (dvutónvé přadí). V případě vlání ze vstupníh telefnu u dveří zazvní Váš telefn krátce p sbě třikrát za čtyři vteřiny (třítónvé přadí). V případě druhéh vlání uslyšíte zhruba každých 6 vteřin krátký signální tón (pípnutí). Na displeji se zbrazuje telefnní čísl jmén vlajícíh. Příjem vlání pmcí sluchátka Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. n Zvedněte sluchátk. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Stiskněte tlačítk tlikrát, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. Příjem vlání pmcí reprduktru (hlasité telefnvání a přípslech) Reprduktr Tat funkce není k dispzici u telefnu ptipint 420 ecnmy/ecnmy plus. Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. Stiskněte tlačítk. Rzsvítí se světelná signalizace. Hlasité telefnvání a přípslech. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Stiskněte tlačítk tlikrát, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. Uknčení hvru: Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. 14

15 Telefnvání základní funkce Rzpjení Stiskněte tlačítk. Pkyny k hlasitému telefnvání: Řekněte svému telefnnímu partnervi, že telefnujete hlasitě a že je zapnut reprduktr. Hlasité telefnvání funguje lépe, jestliže nastavíte hlasitst reprduktru tišeji. Optimální vzdálenst d telefnu je při hlasitém telefnvání asi 50 cm. Reprduktr a t n a s Přepnutí na hlasité telefnvání Tat funkce není k dispzici u telefnu ptipint 420 ecnmy/ecnmy plus. Předpklad: Hvříte přes sluchátk. Držte tlačítk stisknuté a přitm plžte sluchátk. Pté tlačítk uvlněte. Pkračujte v hvru. Přepnutí na sluchátk Tat funkce není k dispzici u telefnu ptipint 420 ecnmy/ecnmy plus. Přepklad: Hvříte pmcí hlasitéh telefnvání a přípslechu. Zvedněte sluchátk. Pkračujte v hvru. Hlasitý přípslech v místnsti během hvru Můžete dvlit také jiným sbám v místnsti psluchat Váš hvr. Řekněte svému partnervi, že zapínáte reprduktr. Předpklad: Hvříte přes sluchátk. 15

16 Telefnvání základní funkce Zapnutí: Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vypnutí: Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Vlba/vlání Vlba n Zvedněte sluchátk. Interní: Zadejte čísl vlanéh. Externí: Zadejte externí kód a čísl vlanéh. Vlaný účastník nedpvídá má bsazen: t Plžte sluchátk. Vlba se zavěšeným sluchátkem n Interní: Zadejte čísl vlanéh. Externí: Zadejte externí kód a čísl vlanéh. Účastník se hlásí přes reprduktr: Zvedněte sluchátk. V případě zavěšenéh sluchátka telefnujte hlasitě (není mžné u telefnu ptipint 420 ecnmy/ecnmy plus). Reprduktr Vlaný účastník nedpvídá má bsazen: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Váš systém může být naprgramván také tak, že před vlbu interníh telefnníh čísla musíte stisknut tlačítk Interní. Před vlbu externíh telefnníh čísla pak nemusíte vlit externí kód (je zapnut autmatické bsazení linky; zeptejte se správce systému). 16

17 Telefnvání základní funkce Rzpjení Opakvání vlby Opakvání vlby listvat? listvat? vlat? t Uknčení hvru Zvedněte sluchátk. Stiskněte tlačítk. Opakvání vlby Tři napsledy vlená externí telefnní čísla se autmaticky ulží a můžete je znvu vlit stiskem tlačítka. Pžadvané telefnní čísl se na dvě vteřiny zbrazí a pté vlí. Stiskněte tlačítk (= napsledy vlené telefnní čísl). Stiskněte tlačítk 2x (= předpslední vlené čísl). Stiskněte tlačítk 3x (= třetí napsledy vlené čísl). Zbrazení a vlba ulžených telefnních čísel Stiskněte tlačítk. Ptvrďte d dvu vteřin. Zbrazte další ulžené telefnní čísl. Vždy ptvrďte. Je-li funkce zřízena (zeptejte se správce systému), ulží se také zadaná čísla prjektů strana

18 Telefnvání základní funkce Zapnutí/vypnutí mikrfnu Jestliže chcete zamezit tmu, aby vlající psluchal Vaši knzultaci se splupracvníkem, můžete dčasně vypnut mikrfn sluchátka hlasitéh telefnvání. Právě tak můžete zapnut mikrfn hlasitéh telefnvání, abyste zdpvěděli sdělení přes reprduktr Vašeh telefnu (přímé slvení strana 31). Hlasité telefnvání není k dispzici u telefnu ptipint 420 ecnmy/ecnmy plus. Mikrfn zap/vyp Mikrfn zap/vyp mikrfn zap.? mikrfn vyp.? qif rif Předpklad: Existuje spjení, mikrfn je zapnut. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód pr vypnutí zapnutí. 18

19 Telefnvání základní funkce zpetny dtaz? Vlání druhéh účastníka (zpětný dtaz) Během hvru můžete zavlat druhéh účastníka. První účastník čeká. Ptvrďte. Zavlejte druhéh účastníka. Zpět k prvnímu účastníkvi: zpet k vlajicimu? ukncit a zpet? qd Ptvrďte. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. stridani hvru? knference? predani? qf qg Střídání k právě čekajícímu účastníku (střídání mezi hvry) Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. Sestavení knference tří účastníků Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. Vzájemné spjení partnerů 19

20 Telefnvání základní funkce zpetny dtaz? predani? s t Předání hvru Chce-li Váš telefnní partner hvřit ještě s jiným Vaším splupracvníkem, předejte spjení. Ptvrďte. Zadejte telefnní čísl pžadvanéh účastníka. Partnera ppř. znamte. Plžte sluchátk. Vyberte a ptvrďte 1. 1.Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

21 Telefnvání základní funkce Přesměrvání vlání Variabilní přesměrvání Interní a/ externí vlání můžete ihned přesměrvat k interním externím telefnům (cílům). (Externí cíle vyžadují dpvídající knfiguraci systému.) Jestliže je Váš telefn sučástí systému HiPath 5000 (prpjení zařízení přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k některým zvláštnstem strana 96! presmervani zap.? qe 1=vsechna vlani? 2=jen externi vlani? 3=jen interni vlani? e f g ulzit? Zadejte čísl cíle. Ptvrďte. Vypnutí přesměrvání: presmervani vyp.? re Je-li přesměrvání vlání zapnut, zazní při zvednutí sluchátka zvláštní znamvací tón. Je-li aktivní prvlba DTMF (zeptejte se správce systému), můžete vlání přesměrvat také tam. Cíle: fax = 870, prvlba = 871, faxvá prvlba = 872. Jste-li cílem přesměrvání, uvidíte na displeji telefnní čísl jmén půvdce (hrní řádek) a vlajícíh (dlní řádek). 21

22 Telefnvání základní funkce presmer. ET zap.? qjh Přesměrvání vlání v síti prvzvatele/ přesměrvání mnhnásbnéh telefnníh čísla (MSN) Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vlání na své přidělené mnhnásbné telefnní čísl (MSN) (čísl prvlby) přím v síti prvzvatele. Takt můžete např. večer přesměrvat svu firemní telefnní přípjku d svéh sukrméh bytu. 1=ihned? 2=neprevzata vlani? 3=pkud bsazen? e f g Vyberte a ptvrďte pžadvaný způsb přesměrvání. ulzit? Zadejte čísl vlastní prvlby. Zadejte čísl cíle (bez kódu pr přestup d veřejné sítě). Ptvrďte. Vypnutí přesměrvání: presmer.et vyp.? rjh e f g Ptvrďte zbrazený způsb přesměrvání. Zadejte zapnutý způsb přesměrvání. Zadejte vlastní čísl prvlby. 22

23 Telefnvání základní funkce Přesměrvání vlání při výpadku telefnu Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete určit interní externí cíl pr přesměrvání vlání pr případ výpadku telefnu. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. *9411=presm.CFSS zap qmhee ulzit? Zadejte čísl cíle. Ptvrďte. Vypnutí přesměrvání/smazání cíle: Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. #9411=presm.CFSS vyp rmhee smazat? ukncit? zmenit? ulzit? qmhee Ptvrďte pr vypnutí a smazání cíle přesměrvání. Vyberte a ptvrďte pr vypnutí přesměrvání, pkud nechcete smazat cíl přesměrvání. Změna cíle přesměrvání (při zapnutém přesměrvání): Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Ptvrďte. Změňte čísl cíle. Ptvrďte. 23

24 Telefnvání základní funkce Zpětné vlání zpetne vlani qil Má-li vlaná interní přípjka bsazen se nikd nehlásí, můžete zadat žádst zpětné vlání. Tím si můžete ušetřit pakvané pkusy vlání. Zpětné vlání bdržíte, jakmile již vlaný účastník nemá bsazen, jakmile účastník, který se nehlásil, prvedl pět nějaký hvr. Ulžení zpětnéh vlání Předpklad: Vlaná interní přípjka má bsazen se nikd nehlásí. Ptvrďte. Příjem zpětnéh vlání Reprduktr n Předpklad: Byl ulžen zpětné vlání. Váš telefn vyzvání a na displeji se zbrazí zavla zpet. Zvedněte sluchátk. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Je slyšet vyzváněcí tón. Kntrla/smazání ulžených zpětných vlání zadsti zpet. v.? ril zbrazit dalsi? Vyberte a ptvrďte 1. Vyberte a ptvrďte, abyste zbrazili další záznamy. Smazání zbrazenéh záznamu: smazat? Ptvrďte. ukncit? Uknčení prhlížení: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. 1.Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

25 Telefnvání základní funkce Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Ulžení telefnníh čísla cílvé vlby na tlačítk * 91=prgramvani tlac.? qme Na tlačítka, která nejsu standardně předem bsazena, můžete ulžit čast pužívaná telefnní čísla. Tlačítka lze přiřadit ve dvu úrvních (přepínání 2. úrvně (Shift) strana 59), jestliže pr bě telefnní čísla neulžíte zbrazení LED (=ulžení bez LED). Jestliže jste ulžili interní telefnní čísl, můžete zadat i zbrazení LED (=zadat s LED), které Vám signalizuje různé stavy strana 56, strana 91. Jestliže jste ulžili telefnní čísl se zbrazením LED, nemůžete bsadit druhu úrveň. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. +=dalsi urven? tlacitk zmenit? vlaci cisl? ppř. Stiskněte tlačítk Je-li příslušné tlačítk již bsazen, zbrazí se jeh přiřazení na displeji. Vyberte a ptvrďte pr ulžení telefnníh čísla v druhé úrvni tlačítek. Ptvrďte. Ptvrďte. Zadejte telefnní čísl. zpet? ulzit s LED? Jestliže jste zadali špatné čísl: Všechny zadané číslice se smažu. Je autmaticky rzeznán, zda chcete zadat interní externí telefnní čísl. Jen u interníh čísla si můžete vybrat buď ulzit s LED ulzit bez LED. Ptvrďte. 25

26 Telefnvání základní funkce ulzit bez LED? Vyberte a ptvrďte pr ulžení tlačítka cílvé vlby bez zbrazení LED. > ppis tlacitek? ppř. Vyberte a ptvrďte pr přizpůsbení autmatickéh ppisu tlačítek. Další infrmace viz strana 103. ukncit? jine tlacitk? Ptvrďte. tlacitk zrusit? Ulžená telefnní čísla vlte stiskem tlačítka strana 26. Telefnní čísl můžete ulžit také během hvru. Hlášení na displeji při ukládání telefnních čísel viz strana 113. Vlba tlačítky cílvé vlby Předpklad: Telefnní čísl jste ulžili na tlačítku cílvé vlby strana 25. Stiskněte tlačítk s ulženým telefnním číslem. Je-li telefnní čísl ulžen na druhé úrvni tlačítek, stiskněte předtím prepinani 2. urvne (Shift). Tlačítk cílvé vlby můžete aktivvat také během hvru, autmaticky se zahájí zpětný dtaz strana

27 Telefnvání základní funkce Nastavení telefnu hlasitst vyzvaneni? meldie vyzvaneni? hlasitst upzrneni? Změna hlasitsti vyzvánění u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. Ptvrďte. u v Pmcí tlačítek nastavte pžadvanu hlasitst. Ulžte. Změna meldie vyzvánění u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z bu tlačítek. u v Pmcí tlačítek nastavte pžadvanu meldii. Ulžte. Nastavení hlasitsti upzrňvacíh tónu Jestliže patříte ke skupině s tlačítky linky a na skupinu přichází další vlání, uslyšíte během hvru upzrňvací tón, i když právě prvádíte jiný hvr strana 92. u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. u v Pmcí tlačítek nastavte pžadvanu hlasitst. Ulžte. 27

28 Telefnvání základní funkce hlasite telefnvani? Přizpůsbení hlasitéh telefnvání akustice místnsti Aby Vám Váš partner c nejlépe rzuměl, když hvříte přes mikrfn, můžete nastavit svůj telefn v závislsti na svém klí pr: tlumenu místnst, nrmální místnst a místnst s dzvukem. u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. u v Pmcí tlačítek nastavte typ místnsti. Ulžte. Tat funkce není k dispzici u telefnu ptipint 420 ecnmy/ecnmy plus. Změna hlasitsti příjmu během hvru Hvříte. u v Pmcí tlačítek nastavte pžadvanu hlasitst. u v sučasně Ulžte. Přizpůsbení sklnu displeje Displejvu jedntku můžete nastavit pr phdlné čtení. Osvětlení displeje (puze pr ptipint 420 standard a advance) Při pužívání ptipint 420 standard a advance, např. při zadávání telefnníh čísla, se autmaticky zapne světlení displeje, které zhasne za něklik vteřin p uknčení pslední akce. 28

29 Telefnvání základní funkce Nastavení kntrastu displeje kntrast displeje? u v u v Kntrast displeje můžete přizpůsbit svým světelným pměrům pmcí čtyř stupňů. V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. Pmcí tlačítek nastavte pžadvaný kntrast. Ulžte. Nastavení kntrastu ppisu tlačítek kntrast tlacitek? u v u v Kntrast ppisu tlačítek můžete přizpůsbit svým světelným pměrům pmcí čtyř stupňů. V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. Pmcí tlačítek nastavte pžadvaný kntrast. Ulžte. Vlba jazyka pr nápvědu na displeji dalsi funkce? 48= vlba jazyka? * qhl 20 =cesky? Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Ptvrďte. Ptvrďte. Vyberte pžadvaný jazyk (např. cesky ) a ptvrďte. 29

30 Telefnvání kmfrtní funkce Telefnvání kmfrtní funkce * 59=prevzeti,cilene? qim listvat? ppř. Příjem vlání Převzetí vlání pr splupracvnici/ splupracvníka Slyšíte vyzvánět jiný telefn. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vyberte a ptvrďte 1. Na displeji se zbrazí vlaný účastník. Vyberte a ptvrďte teprve tehdy, když se zbrazí pžadvaný účastník. U ptipint 420 advance: Je-li vlán něklik účastníků, zbrazí se jejich seznam (zbrazení seznamu strana 11). u v Stiskněte tlačítk pr výběr jinéh účastníka. prevzit vlani? Ptvrďte. Znáte-li čísl vyzvánějícíh telefnu, zadejte je přím. Stiskněte blikající tlačítk. Převzetí vlání ve skupině strana 83. Rzpjení Odmítnutí vlání Vlání, která nechcete přijmut, můžete dmítnut. Vlání je pté signalizván na jiném určeném telefnu (zeptejte se správce systému). Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. Stiskněte tlačítk. 1.Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

31 Telefnvání kmfrtní funkce mikrfn zap.? Mikrfn zap/vyp n Pkud nelze vlání dmítnut, vyzvání Váš telefn dále. Na displeji se zbrazí neni mzne (např. u vrácenéh vlání). Přímé hlasité slvení Splupracvnice splupracvník Vás slví přím přes reprduktr. Před hlášením uslyšíte upzrňvací tón. Na displeji se zbrazí jmén telefnní čísl partnera. Odpvědět můžete přím pmcí hlasitéh telefnvání. Hlasité telefnvání není k dispzici u telefnu ptipint 420 ecnmy/ecnmy plus. Zvedněte sluchátk a dpvězte. Ptvrďte a dpvězte. Stiskněte tlačítk a dpvězte. Je-li uvlněna funkce přímé dpvědi (viz níže), nemusíte při dpvědi na hlášení zapínat mikrfn. Odpvědět můžete ihned pmcí hlasitéh telefnvání. Je-li přímá dpvěď zablkvána (standardní nastavení), pstupujte pdle výše uvedenéh ppisu. Přímé slvení splupracvnice/splupracvníka strana 43. Uvlnění/zablkvání přímé dpvědi primu dpv. zap.? primu dpv. vyp.? qmj rmj Zadejte kód pr uvlnit zablkvat. 31

32 Telefnvání kmfrtní funkce prijmut? Rzpjení dvere tevrit? n n Příjem vlání náhlavní supravu Předpklad: Váš telefn vyzvání. Ptvrďte. Je-li zřízen tlačítk Náhlavní suprava strana 55: Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Uknčení hvru: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Je-li zřízen tlačítk Náhlavní suprava strana 55: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Příjem vlání ze vstupníh telefnu u dveří/ tvírání dveří Je-li zřízen vstupní telefn, můžete ze svéh telefnu hvřit s návštěvníkem u dveří a zapnut tvírací mechanismus dveří. Máte-li právnění (zeptejte se správce systému), můžete zapnut tvírací mechanismus dveří, aby návštěvník mhl sám dveře tevřít zadáním 5-místnéh kódu (např. prstřednictvím vysílače tónvé vlby nainstalvané tlačítkvé číselnice). Rzhvr s návštěvníkem přes vstupní telefn u dveří: Předpklad: Váš telefn vyzvání. Zvedněte sluchátk d 30 vteřin. Jste kamžitě spjeni se vstupním telefnem. Zvedněte sluchátk p více než 30 vteřinách. Zadejte čísl vstupníh telefnu. Otvírání dveří během vlání ze vstupníh telefnu: Ptvrďte. Tat funkce není k dispzici u telefnu ptipint 420 ecnmy. 32

33 Telefnvání kmfrtní funkce Otvírání dveří bez vlání ze vstupníh telefnu: * 61=tvirani dveri? qje Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte telefnní čísl vstupníh telefnu u dveří. Je-li Váš telefn sučástí systému HiPath 5000 (prpjení zařízení prstřednictvím pčítačvé sítě), je třeba přihlížet k některým zvláštnstem strana 100! Otvírání dveří pmcí kódu (na dveřích): P zazvnění zadejte 5-místný kód (pmcí tlačítkvé číselnice vysílače tónvé vlby). Pdle způsbu naprgramvání tvíracíh mechanismu dveří je signál dveřníh zvnku přesměrván nikli. Zapnutí tvíracíh mechanismu dveří: 89=tvirani dveri zap? * qlm Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte čísl vstupníh telefnu. 3=hesl zmenit? Zadejte 5-místný kód. Standardní kód = Pr změnu kódu vyberte a ptvrďte. 1=uvlneni s vyzv.? 2=uvlneni bez vyzv.? Dveře lze tevřít i bez vyzvánění zvnku. 33

34 Telefnvání kmfrtní funkce Vypnutí tvíracíh mechanismu dveří: #89=tvirani dveri vyp? rlm Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Převzetí vlání ze záznamníku Je-li k Vašemu systému připjen záznamník (zeptejte se správce systému) a Vy jste naprgramvali jeh interní telefnní čísl na tlačítk strana 55, můžete převzít vlání ze záznamníku. Signalizace se rzsvítí. Stiskněte tlačítk. 34

35 Telefnvání kmfrtní funkce vlit? smazat cisl? ukncit? Reprduktr Rzpjení n Vlba/vlání Blkvá vlba/prava telefnníh čísla Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zadat telefnní čísl, aniž by se hned prvedla vlba. V případě ptřeby pak můžete telefnní čísl pravit. Vlba se prvede až tehdy, když si t budete přát. Interní: Zadejte telefnní čísl. Externí: Zadejte externí kód a telefnní čísl. Vlba zadanéh/zbrazenéh telefnníh čísla: Zvedněte sluchátk. Ptvrďte. Oprava zadanéh telefnníh čísla: Smaže se vždy napsledy zadaná číslice. Zadejte pžadvanu číslici(e). Přerušení blkvé vlby: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Telefnní čísl lze během zadávání pravit. Ulžená čísla, např. pr pakvání vlby, nelze pravvat. 35

36 Telefnvání kmfrtní funkce Seznam vlajících Jestliže nemůžete přijmut externí a/ interní vlání, ulží se tat žádst vlání d seznamu vlajících. Ulžit můžete také přijatá vlání, buď ručně (interní a externí vlání) autmaticky (jen externí vlání, zeptejte se správce systému). Váš telefn ukládá až 10 vlání v časvém přadí. Každé vlání je patřen časvým údajem. Zbrazení začíná nejaktuálnějším, ještě neprhlédnutým záznamem v seznamu. V případě vlání d stejnéh vlajícíh účastníka se v seznamu vlání nevytvří pkaždé nvý záznam, nýbrž se puze aktualizuje napsledy platný časvý údaj pr tht vlajícíh a zvyšuje se čísl vyjadřující pčet vlání. Prhlížení seznamu vlajících seznam vlajicich? rlf Předpklad: Správce systému zřídil pr Váš telefn seznam vlajících. Vyberte a ptvrďte 1. Zbrazí se pslední vlání. listvat? U ptipint 420 advance: Zbrazí se seznam psledních tří vlání (zbrazení seznamu strana 11). u v Listujte k dalšímu předchzímu záznamu. Pr zbrazení dalších vlání vždy ptvrďte. ukncit? Reprduktr Uknčení prhlížení Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Prhlížení ddatečných infrmací vlajícíh ddatecne infrmace? Předpklad: Při prhlížení seznamu se zbrazí pžadvané vlání. Zbrazí se jmén, telefnní čísl a kamžik vlání. 1.Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

37 Telefnvání kmfrtní funkce vlat? Vlba čísla ze seznamu vlajících Předpklad: Při prhlížení seznamu se zbrazí pžadvané vlání. Při vytvření spjení se účastník ze seznamu vlajících autmaticky smaže. Smazání záznamu ze seznamu vlajících smazat? Předpklad: Při prhlížení seznamu se zbrazí pžadvané vlání. Ptvrďte. Ulžení telefnníh čísla Vašeh partnera d seznamu vlajících (pakvání vlby) cisl registrvat? qlf 7=vlit zkrac. c.? * qk Předpklad: Hvříte je vlán externí účastník. Ptvrďte. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zkrácená vlba Vlba pmcí individuálních a centrálních čísel pr zkrácené vlby Předpklad: Ulžili jste individuální čísla pr zkrácené vlby strana 38 a správa systému ulžila centrální čísla pr zkrácené vlby. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Ptvrďte. Zadejte čísl pr zkrácenu vlbu. * 0 až * 9 = individuální čísla pr zkrácené vlby. 000 až 999 = centrální čísla pr zkrácené vlby (zeptejte se správce systému). Dvlba Pdle ptřeby můžete k ulženým telefnním číslům dvlit další číslice (např. prvlba k účastníkvi). Je-li tat funkce zřízena, vlí se autmaticky dvlba (např. 0 pr ústřednu), pkud nevlíte v průběhu 4 až 5 vteřin žádné další číslice. 37

38 Telefnvání kmfrtní funkce 92=zmenit zkrac.vlbu? * qmf zmenit? ulzit? zpet? dalsi cil? zmenit? smazat? ukncit Ulžení individuálních čísel pr zkrácené vlby Na číslicvá tlačítka * 0 až * 9 můžete ulžit 10 čast pužívaných telefnních čísel a vlit stiskem příslušnéh tlačítka strana 37. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vyberte a ptvrďte 1. Zadejte pžadvané čísl zkrácené vlby ( * 0 až * 9). Jeli příslušná číslice již bsazena, zbrazí se přiřazené telefnní čísl. Ptvrďte. Nejdříve zadejte kód pr přestup d veřejné telefnní sítě a pak externí telefnní čísl. Ptvrďte. Jestliže jste zadali špatné čísl: Všechny zadané číslice se smažu. Ptvrďte. 1.Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

39 Telefnvání kmfrtní funkce Vlba z interníh telefnníh seznamu Reprduktr telefnni seznam? 1=interni? listvat vpred? listvat vzad? n qih ppř. u v Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), najdete v interním telefnním seznamu všechna interní telefnní čísla a centrální čísla zkrácené vlby, pr která byl zadán jmén. Předpklad: Pr telefnní čísla ulžená v systému byla zadána jména. Zvedněte sluchátk. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Ptvrďte. Je-li zřízen více telefnních seznamů: Ptvrďte. Zbrazí se první záznam. Pr ptipint 420 advance: Zbrazí se interní telefnní seznam (zbrazení seznamů strana 11). Listujte k dalšímu předchzímu záznamu. (není u ptipint 420 advance) Zadejte pžadvané jmén puze pčáteční písmen pmcí klávesnice, jmén se hledá. V tmt případě můžete klávesnici s číslicemi pužívat jak alfanumericku a zadávat jména něklikerým stiskem příslušnéh tlačítka. Příklad: Trjím stiskem číslice 7 zadáte R dvjím stiskem číslice 3 zadáte E. Zbrazí se první jmén se zadaným písmenem. Stejným způsbem zadejte další písmen atd. Není-li pr zadaná písmena k dispzici žádný záznam, uslyšíte krátké pípnutí. Stiskem 0 zadáte prázdný znak. Stiskem 1 # se autmaticky zbrazí první záznam telefnníh seznamu. Tlačítk * nemá žádný význam. 39

40 Telefnvání kmfrtní funkce smazat znak? smazat radek? ppř. ppř. Vyberte a vždy ptvrďte. Napsledy zadané písmen se smaže. Pkud jste smazali všechna písmena, zbrazí se pět první záznam v telefnním seznamu. Všechna zadaná písmena se smažu, v telefnním seznamu se pět zbrazí první záznam. Zbrazí se pžadvaný záznam: vlat? ddatecne infrmace? Puze u ptipint 420 advance: Zbrazí se jmén, telefnní čísl a/ čísl zkrácené vlby v celém systému. Vlba z telefnní databáze (LDAP) n Reprduktr telefnni seznam? qih Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete vyhledat data telefnníh seznamu v databázi LDAP a vlit telefnním číslem nalezenéh účastníka. Předpklad: V systému je zřízen vyhledávání LDAP. Zvedněte sluchátk. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Ptvrďte. 2=LDAP? ppř. Je-li zřízen více telefnních seznamů: Pmcí tlačítkvé číselnice zadejte pžadvané jmén (max. 16 znaků). Částečná zadání jsu mžná, např. mei pr Meier. 40

41 Telefnvání kmfrtní funkce smazat znak? ppř. ppř. V tmt případě můžete klávesnici s číslicemi pužívat jak alfanumericku a zadávat jména něklikerým stiskem příslušnéh tlačítka. Příklad: Trjím stiskem číslice 7 zadáte R dvjím stiskem číslice 3 zadáte E. Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete vyhledat také příjmení a jmén. Pr ddělení příjmení a jména mezeru zadejte 0. Částečná zadání jsu mžná, např. mei p pr Meier Peter. Vyberte a vždy ptvrďte. Napsledy zadané písmen se smaže. hledat? Je-li u rzsáhlých databází zadán velmi mál znaků, může při vyhledávání djít k neúplnému zbrazení výsledků strana 42. Ptvrďte. Hledá se jmén. Tt může trvat něklik vteřin. Zbrazí se výsledky: vlat? u v listvat vpred? listvat vzad? vlat? zmenit retezec hledani? Pkud byl nalezen přesně jeden účastník, zbrazí se. Ptvrďte. Pkud byl nalezen více účastníků (max. 50), zbrazí se první z nich. Listujte k dalšímu předchzímu záznamu. Nebyl nalezen žádný účastník: Jestliže nebyl nalezen žádný účastník se znaky Vašeh dtazu pr hledání, rzšiřte blast hledání, např. smazáním znaků. Sledujte další průběh, viz výše. 41

42 Telefnvání kmfrtní funkce Byl nalezen příliš mnh účastníků: Jestliže byl nalezen více než max. 50 účastníků se znaky Vašeh dtazu pr hledání, může se zbrazit puze neuplný seznam výsledků. Tyt výsledky si můžete prhlédnut a vybrat si z nich změnit hledání (např. mezit hledání zadáním dalších znaků). V tmt případě se dpručuje hledání dále mezit, aby byli zbrazeni všichni vhdní účastníci. zbrazeni vysledku? zmenit retezec hledani? Ptvrďte pr zbrazení úplnéh seznamu. Sledujte další pstup, viz výše. Omezte hledání. Vyberte a ptvrďte pr změnu hledání. Sledujte další pstup, viz výše. 42

43 Telefnvání kmfrtní funkce zbrazit zpravy? Schránka Jestliže jste naprgramvali tlačítk Schránka strana 55, rzsvítí se příslušná signalizace v případě, že Vám dšly zprávy. Je-li Váš telefn připjen k systému hlasvé pšty, jsu dšlé zprávy rvněž signalizvány svítícím tlačítkem Schránka. Prhlížení schránky Stiskněte svítící tlačítk Schránka. Ptvrďte. text? hlasva psta? Sledujte prsím nápvědu pr uživatele! Přímé slvení splupracvnice/ splupracvníka přes reprduktr Přes reprduktr telefnu (zeptejte se správce systému) můžete přím slvit interníh účastníka, který má systémvý telefn. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. * 80=prime slveni? qld Vyberte a ptvrďte 1. Zadejte telefnní čísl. Reakce na přímé slvení strana Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

44 Telefnvání kmfrtní funkce Autmatické sestavení spjení/hrká linka n Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), vytvří se p vyzvednutí sluchátka autmatické spjení k definvanému internímu externímu cíli. Zvedněte sluchátk. Pdle nastavení se prvede spjení ihned terpve p určené dbě (= zapnutí prdlevy). Rezervace linky rezervvat linku? Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete rezervvat bsazenu linku pr sebe. Jakmile se linka uvlní, bdržíte vlání a na displeji se bjeví upzrnění. Předpklad: Na displeji se zbrazí rezervvat linku a Vy uslyšíte bsazvací tón. Ptvrďte. Uvlnění rezervvané linky: n Váš telefn vyzvání a na displeji se zbrazí vlna linka. Zvedněte sluchátk. Uslyšíte znamvací tón veřejné přípjky. Zadejte externí telefnní čísl. Přidělení telefnníh čísla 41=dcasne MSN? * qhe Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete před vlbu externíh telefnníh čísla přidělit své telefnní přípjce určité telefnní čísl (čísl prvlby). T se pak zbrazí na displeji vlanéh účastníka. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vyberte a ptvrďte 1. Zadejte pžadvané čísl prvlby. Vlte externí telefnní čísl. 1.Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

45 Telefnvání kmfrtní funkce Zprstředkvaná vlba/pdpra vlby Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete pr vlbu čísel sestavení spjení na svém telefnu využívat pdpru jinéh zařízení. Obslužný pstup závisí na tm, zda je pdpra vlby připjena ke sběrnici S 0 přípjce a/b. Svůj systémvý telefn můžete rvněž pužít jak pdpru vlby pr jiné telefny. Pdpra vlby na sběrnici S 0 : n Vyberte cíl na PC a zahajte vlbu. Reprduktr Vašeh telefnu je zapnut. Při hlášení partnera zvedněte sluchátk. Pdpra vlby na přípjce a/b: n Vyberte cíl na PC a zahajte vlbu. Na displeji pčítače se zbrazí Zvedněte sluchátk. Zvedněte sluchátk. Pdpra vlby z Vašeh telefnu pr jiný telefn: * 67=zprstredk.vlba? qjk Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte interní telefnní čísl ( vlba pr: ). Zadejte pžadvané telefnní čísl. 45

46 Telefnvání kmfrtní funkce Během hvru Druhé vlání Jestliže zůstáváte i během hvru dsažitelní pr dalšíh vlajícíh účastníka, hlásí Vám upzrňvací tón druhé vlání. T můžete buď ignrvat přijmut. Jestliže druhé vlání přijmete, můžete první hvr uknčit také dstavit d čekání a pkračvat v něm pzději. Druhému vlání upzrňvacímu tónu můžete také zabránit strana 47. Příjem druhéh vlání (upzrnění) Předpklad: Při telefnvání uslyšíte upzrňvací tón (asi každých šest vteřin). t n Uknčení prvníh hvru a příjem druhéh vlání: Plžte sluchátk. Váš telefn vyzvání. Přijměte druhé vlání. Zvedněte sluchátk. Přidržení prvníh hvru a příjem druhéh vlání: upzrn. prijmut? qii Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Jste spjeni s druhým vlajícím. První účastník čeká. ukncit a zpet? qd t n Uknčení druhéh hvru, pkračvání v prvním: Ptvrďte. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Plžte sluchátk. Na displeji se zbrazí Vrácené vlání:.... Zvedněte sluchátk. 46

47 Telefnvání kmfrtní funkce Zákaz/pvlení druhéh vlání (autmatické upzrnění) #490=aut.druhe vl.vyp? 490=aut.druhe vl.zap? * a rhmd qhmd upzrn. bez tnu? upzrn. s tnem? rlk qlk Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zakázat/pvlit signalizaci druhéh vlání během hvru pmcí autmatickéh upzrnění. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vyberte a ptvrďte 1. Zadejte kód pr bez s. Zapnutí/vypnutí upzrňvacíh tónu Pr externí vlání můžete ptlačit upzrňvací tón druhéh vlání (asi každých šest vteřin). Jednrázvý speciální znamvací tón Vás upzrní na druhé vlání. Zadejte kód pr bez s. Parkvání hvru Můžete zaparkvat až 10 interních a/ externích hvrů. Zaparkvaná vlání lze zbrazit a převzít na jiném telefnu. Tímt způsbem můžete např. pkračvat v hvru na jiném telefnu. Předpklad: Hvříte. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. * 56=parkvani? qij 1.Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

48 Telefnvání kmfrtní funkce d... m Zadejte a zapamatujte si čísl parkvací pzice 0-9. Pkud se zadané čísl parkvací pzice nezbrazí, znamená t, že je již bsazen; zadejte prsím jiné čísl. Převzetí zaparkvanéh hvru zpet z parkvani? rij d... m Předpklad: Je zaparkván jeden více hvrů. Telefn je v klidvém stavu. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vyberte a ptvrďte 1. Zadejte čísl pžadvané parkvací pzice. Není-li zadané čísl parkvací pzice bsazen, nemůžete hvr přijmut. Jestliže není zaparkvaný hvr převzat, dstane se vlání p určité dbě pět tam, kde byl zaparkván (= vrácené vlání). Přidržení externích hvrů drzeni linky: 801 ppř. t Rzpjení Jestliže jste na svém telefnu naprgramvali tlačítk Držení strana 55, můžete převést externí vlání d držení. Takt může každý účastník převzít hvr na přiřazené lince. Stiskněte tlačítk Držení. Objeví se hlášení příslušné linky (např. 801), zapamatujte si čísl linky. Signalizace přiřazenéh tlačítka linky, je-li k dispzici, pmalu bliká. Plžte sluchátk stiskněte tlačítk. V závislsti na knfiguraci je nutné, aby také statní účastníci mhli přidržvaný hvr přijmut. Převzetí přidržvanéh hvru Předpklad: Je přidržván jeden více hvrů. Telefn je v klidvém stavu. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. 1.Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

49 Telefnvání kmfrtní funkce 63=prevzeti, linka? * qjg Je-li k dispzici tlačítk Převzetí linky strana 55, stiskněte tlačítk. Zadejte čísl linky, které jste si zapamatvali. Je-li pr příslušnu linku k dispzici Tlačítk linky strana 55: Signalizace pmalu bliká, stiskněte tlačítk. zridit knferenci? Vedení knference Při knferenčním zapjení můžete hvřit až se čtyřmi partnery sučasně. Může se jednat externí i interní účastníky. Zavlejte prvníh účastníka. Zavlejte druhéh účastníka. Oznamte vytvření knference. knference? qg Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. Tón signalizuje každých 30 vteřin (lze zrušit, zeptejte se správce systému), že vznikl knferenční spjení. Pkud se druhý účastník nehlásí: zpet k vlajicimu? qd Ptvrďte. knfer. rzsirit? Rzšíření knference až na pět účastníků (prstřednictvím svlávajícíh) Ptvrďte. Zavlejte nvéh účastníka. Oznamte knferenci. 49

50 Telefnvání kmfrtní funkce knference? qg Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. Kntrla účastníků knference (puze svlávající) zbraz. uc. knf.? listvat? zbraz. uc. knf.? u v zbr. uc. knf. vyp? Zbrazí se první účastník. Ptvrďte pr zbrazení dalších účastníků. Pr ptipint 420 advance: Zbrazí se seznam účastníků knference (zbrazení seznamu strana 11). Listujte k pžadvanému záznamu. Uzavření seznamu: Odpjení účastníka z knference (puze svlávající) zbraz. uc. knf.? listvat? zbraz. uc. knf.? ucastnika dpjit? u v Zbrazí se první účastník. Ptvrzujte tak dluh, dkud se nezbrazí pžadvaný účastník. Pr ptipint 420 advance: Zbrazí se seznam účastníků knference (zbrazení seznamu strana 11). Listujte k pžadvanému záznamu. ucastnika spjit? knfer. ukncit? t rg Odpjení z knference Plžte sluchátk. Uknčení knference (puze svlávající) Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. 50

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 3000 HiPath 5000 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K návdu k pužití K návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1220 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K tmut návdu k pužití K tmut návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití HiPath 1200 Aalgvé telefy s impulsí vlbu IWV s tóvu vlbu MFV Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými aalgvými telefy s impulsí eb tóvu

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu! HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 optipoint 420 economy optipoint 420 economy plus optipoint 420 standard optipoint 420 advance optipoint SLK module Návod k použití K návodu k použití K návodu k použití

Více

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone. OmniPCX Office Rich Communication Edition. Uživatelská příručka. 8AL90879CSBBed01 R

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone. OmniPCX Office Rich Communication Edition. Uživatelská příručka. 8AL90879CSBBed01 R Alcatel-Lucent OmniTuch 8002/8012 DeskPhne OmniPCX Office Rich Cmmunicatin Editin Uživatelská příručka 8AL90879CSBBed01 R110-1344 Úvd Děkujeme, že jste si vybrali telefn z řady 80x2 vyráběný splečnstí

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

HiPath 500 HiPath 3000 HiPath optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance.

HiPath 500 HiPath 3000 HiPath optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. HiPath 500 HiPath 3000 HiPath 5000 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K návodu k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje

Více

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití HiPath 4000 optipoint 410 economy optipoint 410 standard Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefon optipoint 410 ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

HiPath 3000 Hicom 150 E/H

HiPath 3000 Hicom 150 E/H HiPath 3000 Hicom 150 E/H optipoint 500 entry Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu! Používejte pouze originální příslušenství

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte telefon

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím

Více

Funkce telefonního záznamníku o. Funkce operátora pevné sítě o

Funkce telefonního záznamníku o. Funkce operátora pevné sítě o Gigaset S810 Splehlivý, vysce kvalitní bezšňůrvý telefn pr prfesinální pžadavky s mžnstí knference nejvyšší kvality USP: nejlepší handsfree ve své třídě Klíčvé přínsy: Bluetth připjení pr náhlavní supravu

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet?

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet? MyDrid Jak nsit? - Ideální je umístění kusek nad zápěstím a zajištění pmcí pásku na místě aby se nemhl phybvat, senzr na spdní straně by se měl ideálně dtýkat kůže Jak nabíjet? - Ujistěte se je baterie

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 Telefy s tóvu vlbu Telefy s impulsí vlbu Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými telefy

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190. Analogové telefony DTMF a DP. Zkrácený návod k použití

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190. Analogové telefony DTMF a DP. Zkrácený návod k použití HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Analogové telefony DTMF a DP Zkrácený návod k použití Vysvětlení symbolů Symbol ( d ) ll,q,p.. w n s t Vysvětlení Jestliže používáte analogový telefon s

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional Zkrácený návod k použití Informace o přenosné části Informace o přenosné části Důležitá upozornění Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

OVLADAČ PRO SOLENOIDOVÉ VENTILY NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ Z USB ROZHRANÍ

OVLADAČ PRO SOLENOIDOVÉ VENTILY NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ Z USB ROZHRANÍ OVLADAČ PRO SOLENOIDOVÉ VENTILY NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ Z USB ROZHRANÍ (1 NEBO 2 VENTILY) NÁVOD K OBSLUZE Rev. E, 2010 PUB#: DI300204 OBSAH Obsah...2 Úvd...3 Specifikace...3 Instalace...4 Obsah ddávky...4 Kapalinvé

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Bezpečnostní IP kamera

Bezpečnostní IP kamera Bezpečnstní IP kamera Návd k pužití Hlavní výhdy prduktu: Jednduché nastavení a vládání Aplikace pr Andrid i iphne Příznivý pměr výkn x cena www.spyshps.cz Stránka 1 1. Instalace prduktu Přišrubujte anténu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Gigaset DX800A vše v jednom

Gigaset DX800A vše v jednom Gigaset DX800A vše v jednm Špičkvý stlní telefn s 3,5 TFT barevným displejem a mderním, vysce kvalitním designem USP: špičkvý stlní telefn Klíčvé přínsy: vynikající, vysce kvalitní design Rzhraní: a/b

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Information and Communications 28.11.00 standard-300v30-de-uv.fm Hicom 300 E

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Gigaset A510 IP. Pohodlné VoIP telefonování s HD hlasem. USP: Pohodlné VoIP telefonování s HD hlasem

Gigaset A510 IP. Pohodlné VoIP telefonování s HD hlasem. USP: Pohodlné VoIP telefonování s HD hlasem Gigaset A510 IP Phdlné VIP telefnvání s HD hlasem USP: Phdlné VIP telefnvání s HD hlasem Klíčvé přínsy pr kncvé uživatele: Klíčvé přínsy pr pskytvatele VIP: plug & play autprvisining pr variantu perátr/zákazník

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Gigaset A540 IP. Základní IP funkce o. Klíčové přínosy o o. ATEL SERVIS, Modřanská 1061/15 Praha 4,

Gigaset A540 IP. Základní IP funkce o. Klíčové přínosy o o. ATEL SERVIS, Modřanská 1061/15 Praha 4, Gigaset A540 IP USP: Vysce kvalitní VIP kmunikační řešení s chytrým nline phdlím (HD vice, inf služby) Rzhraní: Prvz: Standardy: Knfigurace: Systém: a/b (analgvé 6) ) + IP/Ethernet (IEEE 802.3) pr VIP

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Hicom 150 E optiset E entry

Hicom 150 E optiset E entry Hicom 150 E optiset E entry Návod k použití 2 Tento návod k použití popisuje všechny funkce a postupy. Dostupnost některých funkcí závisí na individuálním oprávnění telefonu a na konfiguraci systému. Při

Více

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium.

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium. ZÁPISY 2010 Obsah: K zápisu přineste:...- 1 - Web adresa...- 2 - Přihlášení...- 2 - Čas...- 3 - Jak si zapsat vlitelné předměty?...- 4 - Vlba předmětů... 5 - Náhled na detailní infrmace předmětech...-

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více