VLASTNÉ OMŠE NA SVIATKY SVÄTÝCH VOTÍVNE OMŠE EUCHARISTICKÉ MODLITBY PREFÁCIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÉ OMŠE NA SVIATKY SVÄTÝCH VOTÍVNE OMŠE EUCHARISTICKÉ MODLITBY PREFÁCIA"

Transkript

1 DOPLNOK VLASTNÉ OMŠE NA SVIATKY SVÄTÝCH VOTÍVNE OMŠE EUCHARISTICKÉ MODLITBY PREFÁCIA

2 3. januára NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ Ľubovoľná spomienka ÚVODNÝ SPEV (Flp 2, 10-11) Na meno Ježiš nech sa zohne každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a každý jazyk nech vyznáva, že Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. MODLITBA DŇA Bože, ty si dal základ spásy ľudského pokolenia vo vtelení tvojho Slova; * udeľ svojmu ľudu milosrdenstvo, o ktoré ťa prosí, - aby všetky národy spoznali, že niet iného mena, ktoré sa má vzývať, iba meno tvojho Jednorodeného. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. NAD OBETNÝMI DARMI Otče, prinášame ti dary, ktoré si nám udelil vo svojej štedrosti; * ty si dal Kristovi poslušnému až na smrť spásonosné meno: - prosíme ťa, ochraňuj nás silou jeho mena. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. SPEV NA PRIJÍMANIE (Ž 8, 2) Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! 1

3 PO PRIJÍMANÍ Pane, obeta, ktorú sme prijali a ktorú sme priniesli tvojej velebnosti na počesť Kristovho mena, * nech nám, prosíme, hojne vleje tvoju milosť, - aby sme sa radovali, že aj naše mená sú zapísané v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. 28. apríla SV. ĽUDOVÍTA MÁRIU GRIGNIONA DE MONTFORT, KŇAZA Ľubovoľná spomienka Spoločná omša duchovných pastierov misionárov (Rímsky misál, str. 911 n.). MODLITBA DŇA Bože večnej múdrosti, ty si svätého kňaza Ľudovíta Máriu urobil vynikajúcim svedkom a učiteľom úplného zasvätenia tvojmu Synovi, Kristovi, prostredníctvom jeho blahoslavenej Matky; * daj, aby sme kráčali po tej istej duchovnej ceste, - a tak mohli šíriť tvoje kráľovstvo vo svete. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 13. mája BLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE FATIMSKEJ Ľubovoľná spomienka Spoločné omše preblahoslavenej Panny Márie (Rímsky misál, str. 868 n.). 2

4 MODLITBA DŇA Dobrotivý Bože, ty si Rodičku svojho Syna ustanovil aj za našu Matku; * daj, prosíme, aby sme zotrvávali v pokání a na modlitbách za spásu sveta a mohli čoraz viac a účinnejšie zveľaďovať Kristovo kráľovstvo. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 21. mája SV. KRIŠTOFA MAGALLANESA, KŇAZA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV Ľubovoľná spomienka Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov (Rímsky misál, str. 879 n.) alebo vo Veľkonočnom období (Rímsky misál, str. 889 n.) alebo zo spoločnej časti duchovných pastierov: pre viacerých duchovných pastierov (Rímsky misál, str. 905 n.). MODLITBA DŇA Všemohúci večný Bože, ty si svätého kňaza Krištofa a jeho spoločníkov urobil vernými Kristovi Kráľovi až po mučeníctvo; * na ich orodovanie nám udeľ, aby sme vytrvali vo vyznávaní pravej viery a tak sa vždy pridŕžali prikázaní tvojej lásky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 3

5 22. mája SV. RITY Z KASSIE, REHOĽNÍČKY Ľubovoľná spomienka Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien: pre rehoľníčky (Rímsky misál, str. 932 n.). MODLITBA DŇA Otče, uštedri nám, prosíme, múdrosť a silu kríža, * ktorými si milostivo obdaril svätú Ritu, - aby sme v súženiach trpeli s Kristom, a tak mohli mať hlbokú účasť na jeho veľkonočnom tajomstve. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 23. júla SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY Sviatok spolupatrónky Európy ÚVODNÝ SPEV Radujme sa všetci v Pánovi a slávme sviatok na počesť svätej Brigity; z jej oslávenia sa radujú anjeli a spolu s ňou velebia Božieho Syna. Oslavná pieseň. MODLITBA DŇA Bože, ty si svätú Brigitu viedol rozličnými cestami života a obdivuhodne si ju naučil múdrosti kríža, keď rozjímala o utrpení tvojho Syna; * daj, aby sme v ktoromkoľvek životnom stave 4

6 vo všetkom vedeli hľadať iba teba. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. NAD OBETNÝMI DARMI Najláskavejší Bože, ty si po zničení starého človeka láskavo stvoril vo svätej Brigite človeka nového; * udeľ milostivo, - aby sme rovnako obnovení prinášali túto tebe milú obetu zmierenia. Skrze Krista, nášho Pána. SPEV NA PRIJÍMANIE Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako tvojich druhov. (Ž 45, 8) PO PRIJÍMANÍ Všemohúci Bože, upevňujeme sa silou tejto sviatosti; * prosíme ťa, daj, aby sme sa podľa príkladu svätej Brigity učili hľadať vždy predovšetkým teba - a kráčať v tomto svete ako noví ľudia. Skrze Krista, nášho Pána. 2. augusta SV. PETRA JULIÁNA EYMARDA, KŇAZA Ľubovoľná spomienka Spoločná omša duchovných pastierov (Rímsky misál, str. 904 n.) alebo svätých rehoľníkov (Rímsky misál, str. 932 n.). 5

7 MODLITBA DŇA Vznešený Bože, * ty si svätého Petra Juliána vyznačil obdivuhodnou láskou k svätým tajomstvám tela a krvi svojho Syna; - milostivo daj, aby sme aj my mohli prijať bohaté ovocie z tejto nebeskej hostiny, ako on prijímal. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 9. augusta SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, (EDITY STEINOVEJ) MUČENICE, REHOĽNÍČKY Sviatok spolupatrónky Európy ÚVODNÝ SPEV Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. (Gal 6, 14) Oslavná pieseň. MODLITBA DŇA Bože našich otcov, ty si svätú mučenicu Teréziu Benediktu priviedol k poznaniu tvojho ukrižovaného Syna a jeho nasledovaniu až na smrť; * daj, aby na jej príhovor všetci ľudia spoznali Krista, Spasiteľa, - a skrze neho raz večne hľadeli na teba. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 6

8 NAD OBETNÝMI DARMI Pane, dobrotivo prijmi a urob dokonalými tieto obetné dary, * ktoré ti prinášame pri spomienke na tvoju mučenicu Teréziu Benediktu; - veď ty si rozličné starozákonné obety zavŕšil jedinou a dokonalou obetou, ktorú ti svojou krvou priniesol tvoj Syn, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. SPEV NA PRIJÍMANIE (Porov. Ž 23, 4-6) Keby som mal ísť uprostred tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. PO PRIJÍMANÍ Najláskavejší Bože, * keď si uctievame svätú Teréziu Benediktu prosíme ťa, daj, aby nebeské ovocie zo stromu kríža poskytlo našim srdciam silu, - aby sme sa verne pridŕžali Krista tu na zemi a raz mohli jesť zo stromu života v raji. Skrze Krista, nášho Pána. 14. augusta SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA Spomienka ÚVODNÝ SPEV Pán hovorí: Poďte, požehnaní môjho Otca. Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. (Mt 25, 34-40) 7

9 MODLITBA DŇA Všemohúci Bože, ty si naplnil svätého kňaza a mučeníka Maximiliána nevšednou láskou k Nepoškvrnenej Panne Márii a dal si mu silu, aby z lásky k nesmrteľným dušiam položil život za svojho blížneho; * pokorne ťa prosíme, daj, aby sme na jeho príhovor neúnavne slúžili svojim bratom na tvoju slávu a mali silu stať sa podobnými tvojmu Synovi aj obetovaním svojho života. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. NAD OBETNÝMI DARMI Milosrdný Otče, * prinášame ti obetné dary a vrúcne ťa prosíme, - aby sme sa podľa príkladu svätého Maximiliána naučili obetovať tebe aj svoj život. Skrze Krista, nášho Pána. SPEV NA PRIJÍMANIE (Jn 15, 13) Pán Ježiš hovorí: Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. PO PRIJÍMANÍ Pane Ježišu, * daj, nech v nás prijímanie tvojho tela a tvojej krvi roznieti oheň lásky, - ktorý čerpal svätý Maximilián Mária z účasti na tejto sviatostnej hostine. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 8

10 9. septembra SV. PETRA CLAVERA, KŇAZA Ľubovoľná spomienka Spoločné omše duchovných pastierov (Rímsky misál, str. 904 n.) alebo svätých, čo konali skutky milosrdenstva (Rímsky misál, str. 935 n.). MODLITBA DŇA Dobrotivý Bože, * ty si urobil svätého Petra sluhom otrokov a obdaril si ho obdivuhodnou láskou a trpezlivosťou v jeho úsilí pomôcť im; - na jeho orodovanie daj, aby sme hľadali záujmy Ježiša Krista a blížnych milovali skutkom a pravdou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 12. septembra NAJSVÄTEJŠIEHO MENA MÁRIA Ľubovoľná spomienka ÚVODNÝ SPEV (Porov. Jdt 13, 18-20) Požehnaná si, Panna Mária, od Pána, Boha najvyššieho, nad všetky ženy na svete; lebo tvoje meno tak zvelebil, že tvoja chvála nevymizne z úst ľudí. MODLITBA DŇA Všemohúci Bože, prosíme ťa, * daj, aby blahoslavená Panna Mária sprostredkovala dobrodenia tvojho milosrdenstva všetkým, čo oslavujú jej slávne meno. 9

11 Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. NAD OBETNÝMI DARMI Otče, nech príhovor blahoslavenej Márie vždy Panny sprevádza naše dary * a nás, čo uctievame jej meno, - nech urobí milými tvojej velebnosti. Skrze Krista, nášho Pána. SPEV NA PRIJÍMANIE (Porov. Lk 1, 48) Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, pretože Boh zhliadol na poníženú služobnicu. PO PRIJÍMANÍ Pane, daj, aby sme na orodovanie Bohorodičky Márie dosiahli milosť tvojho požehnania * a aby sme vo všetkých potrebách získali pomoc tej, - ktorej úctyhodné meno oslavujeme. Skrze Krista, nášho Pána. 20. septembra SV. ONDREJA KIMA TAEGONA, KŇAZA, PAVLA CHONGA HASANGA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV Spomienka ÚVODNÝ SPEV Svätí mučeníci vyliali krv pre Krista na tejto zemi, preto dosiahli odmenu vo večnosti. 10

12 MODLITBA DŇA Milostivý Bože, stvoriteľ a spása všetkých národov, * ty si v Kórei obdivuhodne povolal na katolícku vieru ľud, ktorý si prijal za svoj, a pre slávne vyznanie svätých mučeníkov Ondreja, Pavla a ich spoločníkov dal si mu rásť vo viere, - daj, aby sme aj my podľa ich príkladu a na ich orodovanie vytrvali v zachovávaní tvojich prikázaní až do smrti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. NAD OBETNÝMI DARMI Všemohúci Bože, * láskavo zhliadni na obetné dary svojho ľudu - a daj, aby sme sa na príhovor svätých mučeníkov stali aj my tebe milou obetou na spásu celého sveta. Skrze Krista, nášho Pána. SPEV NA PRIJÍMANIE (Mt 10, 32) Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. PO PRIJÍMANÍ Dobrotivý Otče, * pri oslave svätých mučeníkov nasýtil si nás pokrmom silných; - pokorne ťa prosíme, daj, aby sme zostali pevne spojení s Kristom a v Cirkvi pracovali na spáse všetkých ľudí. Skrze Krista, nášho Pána. 11

13 28. septembra SV. VAVRINCA RUIZA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV Ľubovoľná spomienka Spoločná omša mučeníkov (Rímsky misál, str. 879 n.). MODLITBA DŇA Pane a Bože náš, * prosíme ťa, udeľ nám takú vytrvalosť v službe tebe a blížnemu, akú mali tvoji svätí mučeníci Vavrinec a jeho spoločníci, - lebo v tvojom kráľovstve sú blahoslavení tí, ktorých prenasledujú pre spravodlivosť. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 24. novembra SV. ONDREJA DUNG LAKA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV Spomienka ÚVODNÝ SPEV (Porov. Gal 6, 14a; 1 Kor 1, 18) Nechceme sa chváliť ničím iným iba krížom nášho Pána Ježiša Krista. Lebo slovo kríža je pre nás, čo sme na ceste spásy, Božou mocou. MODLITBA DŇA Dobrotivý Bože, prameň a pôvodca každého otcovstva, ty si urobil svätých mučeníkov Ondreja 12

14 a jeho spoločníkov vernými krížu tvojho Syna až po vyliatie krvi; * daj, nech na ich príhovor šírime tvoju lásku medzi bratmi, - aby sme sa mohli volať a byť tvojimi synmi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. NAD OBETNÝMI DARMI Nebeský Otče, prijmi obetné dary, ktoré ti prinášame pri spomienke umučenia svätých vietnamských mučeníkov; * daj, aby sme ti uprostred protivenstiev nášho života zostali vždy verní - a aby sme sa sami stali tebe milou obetou. Skrze Krista, nášho Pána. SPEV NA PRIJÍMANIE Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť; lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Mt 5, 10) PO PRIJÍMANÍ Bože náš, pri svätej omši si nás posilnil pokrmom jedného chleba; * pri spomienke na svätých vietnamských mučeníkov pokorne ťa prosíme, - aby sme zostali jednomyseľní v tvojej láske a dosiahli večnú odmenu trpezlivosti. Skrze Krista, nášho Pána. 13

15 O BOŽOM MILOSRDENSTVE ÚVODNÝ SPEV (Porov. Jer 31, 3; 1 Jn 2, 2) Láskou odvekou nás Boh miluje: Poslal svojho jednorodeného Syna na zmiernu obetu za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Alebo: (Ž 89, 2) Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. MODLITBA DŇA Bože, tvoje milosrdenstvo je bez konca a poklad tvojej dobroty je nesmierny; * milostivo rozmnož vieru tebe oddaného ľudu, - aby sme vždy hlbšie chápali, akou láskou sme stvorení, akou krvou vykúpení a akým Duchom znovuzrodení. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. NAD OBETNÝMI DARMI Láskavý Bože, prijmi naše obetné dary * a premeň ich na sviatosť nášho vykúpenia, pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho Syna, - aby sme posilnení touto obetou stále dôverovali Kristovi a dosiahli večný život. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. SPEV NA PRIJÍMANIE (Ž 103, 17) Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja. Alebo: Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. (Jn 19, 34) 14

16 PO PRIJÍMANÍ Milosrdný Bože, * daj, aby sme, osviežení telom a krvou tvojho Syna, s dôverou čerpali z prameňov milosrdenstva - a čoraz viac boli milosrdnejší voči našim bratom a sestrám. Skrze Krista, nášho Pána. 14. februára SV. CYRILA, MNÍCHA, A METODA, BISKUPA, SPOLUPATRÓNOV EURÓPY Sviatok Na Slovensku (nakoľko máme sviatok 5. júla) sa táto omša môže sláviť ako votívna. ÚVODNÝ SPEV Toto sú svätí, Boží priatelia, slávni hlásatelia Božej pravdy. Oslavná pieseň. MODLITBA DŇA Všemohúci Bože, ty si prostredníctvom svätých bratov Cyrila a Metoda daroval slovanským národom svetlo evanjelia * daj, nech s ochotným srdcom prijímame slovo tvojho učenia, - a urob z nás ľud zjednotený v pravej viere a správnom vyznávaní. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 15

17 NAD OBETNÝMI DARMI Zhliadni, Otče na dary, * ktoré ti pri spomienke na svätého Cyrila a Metoda kladieme na oltár - a daj, aby sa stali znamením nového ľudstva zmiereného v láske. Skrze Krista, nášho Pána. Pieseň vďaky o svätých I. alebo II. (Rímsky misál, str. 498 n.). Alebo: V.: Pán s vami. O.: I s duchom tvojím. V.: Hore srdcia. O.: Máme ich u Pána. V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. O.: Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo si dal svojej Cirkvi svätého Cyrila a Metoda, ktorých dnes s radosťou oslavujeme. Príkladom ich svätého života nás posilňuješ, ich náukou nás poučuješ a na ich príhovor nás ochraňuješ. Preto so zástupmi anjelov a svätých z celej duše spievame chválospev na tvoju slávu: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov... SPEV NA PRIJÍMANIE (Porov. Mk 16, 20) Učeníci sa rozišli a hlásali evanjelium. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. 16

18 PO PRIJÍMANÍ Bože, Otec všetkých národov, ty nás jedným chlebom robíš v jednom Duchu spolustolujúcimi a dedičmi večnej hostiny; * pri tejto slávnosti svätého Cyrila a Metoda ťa prosíme: - daj, aby množstvo tvojich synov a dcér zotrvávalo v tej istej viere a jednomyseľne budovalo kráľovstvo spravodlivosti a pokoja. Skrze Krista, nášho Pána. 17

19 EUCHARISTICKÉ MODLITBY V OMŠIACH ZA ZMIERENIE Predkladajú sa dva formuláre eucharistickej modlitby. Pripravili sa preto, aby sa vyzdvihli aspekty zmierenia, ktoré môžu byť pohnútkou k vďačnosti voči Bohu. Preto ich možno používať v omšiach, v ktorých je pre veriacich zvlášť zdôraznené toto tajomstvo. Eucharistické modlitby o zmierení sa môžu brať v omšiach, v ktorých sa osobitným spôsobom ohlasuje veriacim tajomstvo zmierenia, napríklad v omšiach za zmierenie, za svornosť, za zachovanie mieru a spravodlivosti, za odpustenie hriechov, v čase vojny a občianskych rozvratov, za dar lásky, o tajomstve svätého Kríža, o najsvätejšej Eucharistii, o predrahej Krvi nášho Pána Ježiša Krista a v omšiach v Pôstnom období. Hoci obidve eucharistické modlitby majú svoju vlastnú prefáciu, môžu sa brať aj s inými prefáciami, ktoré majú vzťah k pokániu a obráteniu, napr. s pôstnymi prefáciami. 18

20 PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA V OMŠIACH ZA ZMIERENIE 19

21 20

22 21

23 V.: Pán s vami. O.: I s duchom tvojím. V.: Hore srdcia. O.: Máme ich u Pána. V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. O.: Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne vzdávať vďaky tebe, Pane, svätý Otče. Lebo ty nás neprestajne pozývaš k stále plnšiemu životu. A pretože si Boh dobrý a milosrdný, všetkým ponúkaš odpustenie a hriešnikov vyzývaš, aby sa s dôverou odovzdali tvojej milosrdnej láske. Neodvrátil si sa od ľudí, keď veľa ráz porušili tvoju zmluvu, ale skrze Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, spojil si so sebou veľkú rodinu ľudstva novým putom, ktoré nijaká moc nemôže rozlomiť. Keď teraz tvoj ľud prežíva tento čas milosti i zmierenia a obracia sa k tebe, ty mu umožňuješ žiť v Kristovi novým životom a pomáhaš mu, aby slúžil všetkým ľuďom a ochotnejšie sa zveril vedeniu Ducha Svätého. Preto ti s obdivom vzdávame vďaky a spolu s nespočetnými zástupmi anjelov a svätých ohlasujeme tvoju nesmiernu lásku, tešíme sa z veľkého daru spásy a radostne voláme na tvoju slávu: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov... 22

24 Kňaz rozopne ruky a hovorí: Hl Naozaj si svätý, Otče, a od začiatku sveta sa o človeka staráš, aby sa stal svätým, ako ty si svätý. Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí: Vš Zhliadni, prosíme, na svoj ľud, zhromaždený pri tvojom oltári, a zošli moc svojho Ducha, aby sa nám tieto dary stali telom a krvou zopne ruky, urobí znak kríža nad chlebom a kalichom a hovorí: tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, v ktorom sme aj my tvojimi deťmi. Pokračuje s rozopätými rukami: Hl Keď sme boli ako mŕtvi a nevládali sme prísť k tebe, dal si nám vrcholný dôkaz svojej lásky tým, že tvoj Syn, ktorý jediný je spravodlivý, odovzdal sa do našich rúk a nechal sa pribiť na drevo kríža. Zopne ruky. V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako to ich povaha vyžaduje: Vš Prv než rozopäl svoje ruky na znak večnej zmluvy medzi nebom a zemou, chcel so svojimi učeníkmi sláviť Veľkú noc. Vezme chlieb, drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje: Pri večeri vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, 23

25 lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: trocha sa skloní VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE MOJE TELO KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS. Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje. Potom pokračuje: Podobne po večeri, vediac, že svojou krvou vyliatou na kríži má v sebe zmieriť celý svet, vezme kalich, drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje: vzal kalich s vínom, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: trocha sa skloní VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV. JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU. Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje. 24

26 Potom povie: Hl Hľa, tajomstvo viery. Ľud odpovie zvolaním: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Druhá formula: Hl Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve. Tretia formula: Hl Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí: Vš Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorý je náš veľkonočný Baránok a náš bezpečný pokoj, a kým očakávame deň jeho príchodu v sláve, prinášame tebe, Bohu vernému a pravému, túto obetu, ktorá zmieruje ľudstvo s tebou. 25

27 Dobrotivý Otče, láskavo zhliadni na tých, ktorým dávaš účasť na tejto jedinej Kristovej obete, a tak ich spájaš so sebou. Daj, aby sa pôsobením Ducha Svätého stali jedným telom, v ktorom niet rozdelenia ani nesvornosti. 1.k Zachovaj nás vo vzájomnej jednote ducha a srdca s naším pápežom M. a s naším biskupom M. Pomáhaj nám pripravovať príchod tvojho kráľovstva až do dňa, keď prídeme k tebe a budeme večne žiť v tvojej prítomnosti, svätí medzi svätými, v spoločenstve s Pannou Máriou a apoštolmi i s našimi zosnulými bratmi a sestrami, ktorých odporúčame do tvojej milosrdnej lásky. Vtedy budeme novými stvoreniami, konečne oslobodenými od skazy hriechu, a budeme s Kristom večne živým zopne ruky spievať chválospev vďaky. 26

28 Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí: Vš Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Ľud zvolá: Amen. 27

29 Alebo slávnostný nápev: Po zvolaní ľudu kňaz položí kalich a paténu na korporál. Nasleduje obrad prijímania. 28

30 DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA V OMŠIACH ZA ZMIERENIE 29

31 30

32 V.: Pán s vami. O.: I s duchom tvojím. V.: Hore srdcia. O.: Máme ich u Pána. V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. O.: Je to dôstojné a správne. Bože, všemohúci Otče, vzdávame ti vďaky a oslavujeme ťa skrze nášho Pána, Ježiša Krista, za všetko, čo konáš vo svete. Lebo vo veľkej rodine ľudstva rozdelenej nesvornosťou skusujeme, že ty pohýnaš ľudí, aby boli ochotní zmieriť sa. Tvoj Duch pôsobí v ľudských srdciach, aby nepriatelia obnovili priateľské vzťahy, aby si protivníci podali ruky a národy hľadali cestu svornosti a spolupráce. Vďaka tvojmu mocnému účinkovaniu vo svete úprimné úsilie o pokoj rieši spory, láska víťazí nad nenávisťou a túžba po pomste sa mení na odpustenie. Preto sme povinní neprestajne ti vzdávať vďaky 31

33 a chváliť ťa s nebeskými chórmi, ktoré ťa ustavične oslavujú: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov... Kňaz rozopne ruky a hovorí: Hl Naozaj si svätý, Otče, Pán neba i zeme. Dobrorečíme ti skrze tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý prišiel k nám v tvojom mene. On je tvoje slovo, ktoré zachraňuje ľudí, on je ruka, ktorú podávaš hriešnikom, on je cesta, ktorou k nám prichádza tvoj pokoj. Bože, dobrotivý Otec nás všetkých, hoci sme sa od teba vzdialili, priviedol si nás späť skrze svojho Syna. Jeho si vydal na smrť, aby sme sa my vrátili k tebe a navzájom sa milovali. Vš Preto slávime veľké dielo nášho zmierenia, ktoré vykonal Ježiš Kristus, a vrúcne ťa prosíme: Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí: posväť tieto dary rosou svojho Ducha, Zopne ruky, urobí znak kríža nad chlebom a kalichom a hovorí: keď konáme, čo nám prikázal tvoj Syn. Zloží ruky. V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako to ich povaha vyžaduje: 32

34 On, prv než obetoval za nás život, aby nás vyslobodil, vezme chlieb, drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje: pri večeri vzal do rúk chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: trocha sa skloní VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE MOJE TELO KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS. Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje. Potom pokračuje: Podobne v ten istý večer vezme kalich, drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje: vzal do rúk kalich, zveleboval tvoju milosrdnú lásku a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: trocha sa skloní VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV. JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU. 33

35 Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje. Potom povie: Hl Hľa, tajomstvo viery. Ľud odpovie zvolaním: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Druhá formula: Hl Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve. Tretia formula: Hl Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí: Vš Pane a Bože náš, tvoj Syn nám zanechal tento dôkaz svojej lásky. Preto keď slávime pamiatku jeho smrti a zmŕtvychvstania, prinášame ti obetu dokonalého zmierenia, ktorú si ty sám vložil do našich rúk. Prosíme ťa, svätý Otče, láskavo prijmi so svojím Synom aj nás, kajúcich hriešnikov, 34

36 a pri tejto eucharistickej hostine zošli na nás jeho Ducha, aby nás oslobodil od všetkého, čo rozdeľuje. 1.k Nech nás Duch Svätý zachová v jednote s naším pápežom M., s naším biskupom M., so všetkými biskupmi a s celým tvojím ľudom. Daj, aby tvoja Cirkev bola znakom jednoty a nástrojom pokoja medzi všetkými ľuďmi. 2.k Zhromaždil si nás pri stole svojho Syna v spoločenstve so svätou Bohorodičkou Pannou Máriou a so všetkými svätými. Podobne zhromaždi aj ostatných ľudí zo všetkých krajín a národov, jazykov a kultúr na večnej hostine v novom svete, kde vládne dokonalá jednota a pravý pokoj. Zopne ruky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí: Vš Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Ľud zvolá: Amen. 35

37 Alebo slávnostný nápev (pozri str. 28). Po zvolaní ľudu kňaz položí kalich a paténu na korporál. Nasleduje obrad prijímania. 36

38 EUCHARISTICKÁ MODLITBA, KTORÚ MOŽNO POUŽÍVAŤ V OMŠIACH ZA ROZLIČNÉ POTREBY Táto modlitba sa už od začiatku zostavovala tak, aby zodpovedala rozličným okolnostiam, ako to jasne ukazuje jej štruktúra aj text. Preto všetci, ktorí ju používajú, majú dodržať, aby sa text modlitby používal spolu s formulármi Omší za rozličné potreby. Táto eucharistická modlitba sa môže používať s vlastnými prefáciami a zodpovedajúcimi príhovormi spolu s formulármi omší za rozličné potreby, ktoré nemajú vlastnú prefáciu. Prefácia Cirkev kráčajúca po ceste jednoty a jej príhovor sa vhodne používajú s formulármi omší, napríklad Za Cirkev, Za pápeža, Za biskupa, Za vyvolenie biskupa, Za koncil alebo synodu, Za kňazov, Kňaz za seba samého, Za služobníkov Cirkvi, Za duchovné alebo pastoračné zhromaždenie. Prefácia Boh vedie svoju Cirkev po ceste spásy a jej príhovor sa vhodne používajú s formulármi omší, napríklad Za Cirkev, Za povolania na kňazský stav, Za rehoľníkov, Za rehoľné povolania, Za laikov, Na poďakovanie Pánu Bohu, Za upevnenie rodín, Za príbuzných a priateľov, Za dar lásky. Prefácia Ježiš cesta k Otcovi a jej príhovor sa vhodne používajú s formulármi omší, napríklad Za ohlasovanie evanjelia národom, Za prenasledovaných kresťanov, Za vlasť alebo za obec, Za vysokých štátnych hodnostárov, Za zhromaždených štátnikov, Za rozvoj národov, Na začiatku občianskeho roku. Prefácia Ježiš, kade chodil, dobre robil a jej príhovor sa vhodne používajú s formulármi omší, napríklad V čase hladu alebo za hladujúcich, Za utečencov a vyhnancov, Za zajatcov, Za väzňov, Za chorých, Za umierajúcich, V každej núdzi, Za tých, čo nám ubližujú, Za milosť dobrej smrti. 37

39 EUCHARISTICKÁ MODLITBA V OMŠIACH ZA ROZLIČNÉ POTREBY I. Cirkev kráčajúca po ceste jednoty 38

40 39

41 V.: Pán s vami. O.: I s duchom tvojím. V.: Hore srdcia. O.: Máme ich u Pána. V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. O.: Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne vzdávať vďaky tebe, Pane, Otče nekonečnej dobrotivosti, a spievať ti pieseň chvály a veleby. Lebo slovom evanjelia tvojho Syna zhromaždil si jednu Cirkev zo všetkých kmeňov, jazykov a národov. Ustavične ju oživuješ mocou svojho Ducha a skrze ňu neprestávaš zhromažďovať všetkých ľudí. Ona zjavuje zmluvu tvojej lásky, neprestajne darúva blaženú nádej kráľovstva a žiari ako znamenie tvojej vernosti, ktorú si naveky prisľúbil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. 40

42 A preto so všetkými nebeskými zástupmi ustavične ťa oslavujeme na zemi a s celou Cirkvou jedným hlasom voláme: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach! Kňaz rozopne ruky a hovorí: (str. 50) II. Boh vedie svoju Cirkev po ceste spásy 41

43 42

44 V.: Pán s vami. O.: I s duchom tvojím. V.: Hore srdcia. O.: Máme ich u Pána. V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. O.: Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, stvoriteľ sveta a prameň každého života. Ty nikdy neopúšťaš diela svojej múdrosti, ale uprostred nás starostlivo pôsobíš. Mocnou rukou a vystretým ramenom si viedol po púšti svoj ľud, Izrael; teraz však svoju putujúcu Cirkev vo svete sprevádzaš mocou Ducha Svätého a vedieš ju po časných cestách do večnej radosti svojho kráľovstva skrze nášho Pána, Ježiša Krista. 43

45 Preto aj my s anjelmi a svätými spievame pieseň na tvoju slávu a neprestajne voláme: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach! Kňaz rozopne ruky a hovorí: (str. 50) III. Ježiš cesta k Otcovi 44

46 45

47 46

48 V.: Pán s vami. O.: I s duchom tvojím. V.: Hore srdcia. O.: Máme ich u Pána. V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. O.: Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, svätý Otče, Pán neba i zeme, skrze nášho Pána, Ježiša Krista. Lebo svojím Slovom si stvoril svet A všetko múdro usporadúvaš a riadiš. Slovo, ktoré sa stalo telom, dal si nám za prostredníka; on nám ohlasoval tvoje slová a povolal nás, aby sme ho nasledovali; on je cesta, ktorá nás vedie k tebe, pravda, ktorá nás oslobodzuje, život, ktorý nás napĺňa radosťou. Skrze svojho Syna zhromažďuješ do jednej rodiny ľudí, ktorých si stvoril na slávu svojho mena, vykúpil jeho krvou vyliatou na kríži a poznačil znakom Ducha Svätého. Preto teraz i po celú večnosť so všetkými anjelmi ohlasujeme tvoju slávu a radostne voláme: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach! Kňaz rozopne ruky a hovorí: (str. 50) 47

49 IV. Ježiš, kade chodil dobre robil 48

50 49

51 V.: Pán s vami. O.: I s duchom tvojím. V.: Hore srdcia. O.: Máme ich u Pána. V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. O.: Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, milosrdný Otče a verný Bože. Lebo ty si nám daroval Ježiša Krista, svojho Syna, za Pána a Vykupiteľa. On sa vždy prejavoval ako milosrdný voči malým a chudobným, slabým a hriešnym; stal sa blížny utláčaným a zarmúteným. Slovom a príkladom zvestoval svetu, že si Otec a staráš sa o všetky svoje deti. A preto ťa s anjelmi a so všetkými svätými oslavujeme a chválime, spievame pieseň na tvoju slávu a bez prestania voláme: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov... Kňaz rozopne ruky a hovorí: Hl Naozaj si svätý a hoden chvály, Bože, ty miluješ všetkých ľudí a vždy si s nimi na ceste života. Naozaj zvelebený je tvoj Syn prítomný uprostred nás, keď nás jeho láska zhromažďuje, a ako kedysi učeníkom otvára nám Písma a láme chlieb. Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí: 50

52 Vš Prosíme ťa teda, najláskavejší Otče, zošli svojho Svätého Ducha, nech posvätí tieto dary chleba a vína, Zopne ruky, urobí znak kríža nad chlebom a kalichom a hovorí: aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána, Ježiša Krista. Zopne ruky. V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako to ich povaha vyžaduje. On pred svojím umučením pri Poslednej večeri vezme chlieb, drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje: vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: trocha sa skloní VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE MOJE TELO KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS. Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje. Potom pokračuje: Podobne po večeri vezme kalich, drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje: vzal kalich, vzdával ti vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: 51

53 trocha sa skloní VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV. JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU. Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje. Potom povie: Hl Hľa, tajomstvo viery. Ľud odpovie zvolaním: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Druhá formula: Hl Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve. Tretia formula: Hl Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. 52

54 Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí: Vš Preto aj my, svätý Otče, slávime pamiatku Krista, tvojho Syna, nášho Spasiteľa, ktorého si skrze umučenie a smrť na kríži priviedol k sláve vzkriesenia a posadil si ho po svojej pravici. Ohlasujeme dielo tvojej lásky, kým sám nepríde, a obetujeme ti chlieb života a kalich dobrorečenia. Láskavo zhliadni na dar svojej Cirkvi; v ňom prinášame veľkonočnú Kristovu obetu, ktorú nám on odovzdal, a udeľ, aby sme mocou Ducha tvojej lásky boli pripočítaní teraz i v deň večnosti k údom tvojho Syna, ktorého telo a krv prijímame. Tu sa vkladá príhovor zodpovedajúci prefácii: Príhovor I. 1.k Pane, obnov svetlom evanjelia svoju Cirkev. Posilni puto jednoty medzi veriacimi a pastiermi svojho ľudu v jednote s naším pápežom M. a s naším biskupom M. i so všetkými biskupmi, aby tvoj ľud v tomto svete rozdelenom nesvornosťou zažiaril ako prorocké znamenie jednoty a svornosti. 53

55 Príhovor II. 1.k Pane, pozval si nás k svojmu stolu; posilňuj nás v jednote, aby sme v spoločenstve s naším pápežom M. a s naším biskupom M., so všetkými biskupmi, presbytermi a diakonmi i s celým tvojím ľudom, kráčajúcim po tvojich cestách, vo viere a nádeji mohli v hojnosti prinášať svetu radosť a dôveru. Príhovor III. 1.k Všemohúci Otče, pre našu účasť na tomto tajomstve oživuj nás Duchom a udeľ, aby sme sa stávali podobnými obrazu tvojho Syna, upevňuj nás vo zväzku spoločenstva s naším pápežom M. a naším biskupom M., i s ostatnými biskupmi, presbytermi a diakonmi i s celým tvojím ľudom. Daj, aby všetci veriaci Cirkvi, ktorí svetlom viery skúmajú znamenia čias, mohli sa dôsledne venovať službe evanjelia. Urob nás vnímavými na potreby všetkých ľudí, aby sme im účasťou na ich žiaľoch a úzkostiach, na radosti a nádeji verne prinášali posolstvo spásy a spolu s nimi kráčali na ceste k tvojmu kráľovstvu. 54

56 Príhovor IV. 1.k Pane, milostivo zdokonaľuj svoju Cirkev vo viere a láske v jednote s naším pápežom M. s naším biskupom M., so všetkými biskupmi, presbytermi a diakonmi a so všetkým tvojím získaným ľudom. Otvor naše oči, aby sme poznali potreby bratov a sestier, vnukni nám slová a skutky, aby sme posilnili tých, ktorí sa namáhajú a sú preťažení, a daj, aby sme im nezištne slúžili podľa Kristovho príkladu a jeho príkazu. Nech je tvoja Cirkev živým svedectvom pravdy a slobody, pokoja a spravodlivosti, aby všetci ľudia povstali k novej nádeji. Potom dodá: 2.k Pamätaj na našich bratov a sestry (M. a M.), ktorí odpočívajú v Kristovom pokoji, a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba ty si poznal: dovoľ im tešiť sa zo svetla tvojej tváre a daruj im vo vzkriesení plnosť života. Aj nám dožič, aby sme po skončení pozemského putovania prišli do večného príbytku, kde budeme navždy žiť s tebou a v spoločenstve s preblahoslavenou Pannou, Bohorodičkou Máriou, 55

57 s apoštolmi a mučeníkmi (so svätým M., svätcom dňa alebo patrónom) a so všetkými svätými ťa budeme chváliť a oslavovať zopne ruky: skrze Ježiša Krista, tvojho Syna. Vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí: Vš Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Ľud zvolá: Amen. 56

58 Alebo slávnostný nápev: Po zvolaní ľudu kňaz položí kalich a paténu na korporál. Nasleduje obrad prijímania. 57

59 PREFÁCIA V OMŠI PRI UDEĽOVANÍ SVIATOSTI BIRMOVANIA 58

60 59

61 V.: Pán s vami. O.: I s duchom tvojím. V.: Hore srdcia. O.: Máme ich u Pána. V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. O.: Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné vzdávať vďaky tebe, svätý Otče, a je správne oslavovať teba, prameň všetkého dobra; lebo ty, znovuzrodeným v krste, dávaš účasť na veľkonočnom tajomstve svojho Syna. Vo sviatosti birmovania, vkladaním ruky a pomazaním svätou krizmou, posilňuješ ich znakom Daru Ducha Svätého. Takto obnoveným na obraz Ježiša Krista, ktorého pomazal ten istý Duch Svätý a poslal ohlasovať radostnú zvesť spásy, dávaš účasť na eucharistickej hostine a robíš ich svedkami viery v Cirkvi a vo svete. A preto my, spojení vo svätej radosti, slávime obdivuhodné dielo nových Turíc a so všetkými anjelmi a svätými spievame chválospev na tvoju slávu: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov... 60

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Je to Božia láska (E)

Je to Božia láska (E) Je to Božia láska () Dokonalý plán pre tvoj život je láska, radosť, víťazstvo a pokoj Nenájdeš to ale vo svojich plánoch H A tá cesta sa volá Ježiš Kristus Zuzana Vyšňovská On je to svetlo v tvojej tme

Více

Bez prestania sa modlite 5

Bez prestania sa modlite 5 ÚVOD 5 Bez prestania sa modlite 5 MODLIŤ SA ŽALMAMI 9 Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných... 10 Bože, ty spravodlivosť moja 11 Pán je môj pastier 12 Iba v Bohu spočiň, duša moja 13 Bože, ty

Více

1. Clieb, ktorý sa premieňa 2. Chcem, Pane, rásť pre Teba 3. Chvíle najvzácnejšie 4. Chcem vojsť do Pánových brán

1. Clieb, ktorý sa premieňa 2. Chcem, Pane, rásť pre Teba 3. Chvíle najvzácnejšie 4. Chcem vojsť do Pánových brán CH 1. Clieb, ktorý sa premieňa 2. Chcem, Pane, rásť pre Teba 3. Chvíle najvzácnejšie 4. Chcem vojsť do Pánových brán 5. Chválim Ťa, Ježiš 6. Chcem Ho chváliť 7. Chváľme Boha 8. Chlieb Ti a víno 9. Chvíľa

Více

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre ročník Počet hodín: Plán bol vypracovaný podľa : Plán vypracoval/a: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED1

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 18. - 25. január 2012 VŠETCI BUDEME PREMENENÍ... VÍŤAZSTVOM SKRZE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA (Prvý list Korinťanom 15, 51 58) (Spoločná iniciatíva Svetovej rady cirkví

Více

(YC č ) symboly dary charizmy ovocie

(YC č ) symboly dary charizmy ovocie (YC č. 113-120) symboly dary charizmy ovocie Boží Duch Duch Svätý Symboly Ducha Svätého Dary Ducha Svätého Charizmy Ovocie Ducha Svätého Duch Svätý dar pre všetkých Obsah - SZ pôsobenie Božieho Ducha už

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

OBRAD SVIATOSTI MANŽELSTVA

OBRAD SVIATOSTI MANŽELSTVA OBRAD SVIATOSTI MANŽELSTVA (Bez omše) Príchod do kostola K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľ: Amen. K: Pán s vami. (alebo iný pozdrav) Ľ: I s duchom tvojím. Kňaz môže použiť tento príhovor: M. a M.,

Více

SLÁVENIE KRSTU A BIRMOVANIA

SLÁVENIE KRSTU A BIRMOVANIA SLÁVENIE KRSTU A BIRMOVANIA BANSKÁ ŠTIAVNICA 2014 Sprievod ide do kostola v poradí: Kadidlo (ak je) Kríž a dve sviece Birmovanci Miništranti (Diakoni) Kňazi Miništrant (diakon) s evanjeliárom Diecézny

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA CTPP

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA CTPP Pastorácia povolaní na Slovensku TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA CTPP 11. 17. apríl 2016 PÁPEŽ FRANTIŠEK V POSOLSTVE K 53. SVETOVÉMU DŇU MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA PÍŠE Mám veľkú nádej, že

Více

OBRAD PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

OBRAD PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 337 OBRAD PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA Základné pravidlá 1. Je povinnosťou rodičov a tých, čo rodičov, ako aj farára zastupujú, postarať sa, aby deti po dosiahnutí užívania rozumu boli

Více

Program pešej púte : Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka

Program pešej púte : Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka Program pešej púte : Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka Pešiu púť tvorí 10 zastavení. Počas pochodu budeme spievať piesne a modliť sa 1. Lurdská jaskyňa: TÚŽBY

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Takýto ruženec sa denne modlil pápež Ján XXIII. Povedal, že ako pápež sa musí modliť za celý

Takýto ruženec sa denne modlil pápež Ján XXIII. Povedal, že ako pápež sa musí modliť za celý Misijný ruženec ako spôsob modlitby pochádza od horlivého a veľmi obľúbeného newyorského pomocného biskupa Mons. Fultona Sheena, riaditeľa Pápežských misijných diel v USA (50 roky 20.storočia). Túžil po

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre 5. ročník Počet hodín: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Plán bol vypracovaný podľa : Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a:

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Poď hriešniku hore na Golgotu,

Poď hriešniku hore na Golgotu, Poď hriešniku hore na Golgotu 1. Poď hriešniku hore na Golgotu, vstúp do seba, ľutuj svoju vinu. Spasiteľ Tvoj do poslednej kvapky vylial tam krv za teba a z lásky. Tvoje hriechy iný ti nezmyje, len krv

Více

BOHOSLUŽOBNÁ KNIHA CIRKVI ČESKOSLOVENSKEJ HUSITSKEJ

BOHOSLUŽOBNÁ KNIHA CIRKVI ČESKOSLOVENSKEJ HUSITSKEJ BOHOSLUŽOBNÁ KNIHA CIRKVI ČESKOSLOVENSKEJ HUSITSKEJ Cirkev československá (husitská) v Slovenskej republike bola v roku 1940 zakázaná. V roku 1988 došlo k historickej obnove a to tak, že bol povolený pre

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Učebné osnovy. 33 hodín ročne Otvárame bránu do sveta poznania. Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30.

Učebné osnovy. 33 hodín ročne Otvárame bránu do sveta poznania. Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Názov ŠkVP Ročník Škola Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Náboženská výchova 1 hodina týždenne 33 hodín ročne Otvárame bránu do

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA. (Biela Sobota)

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA. (Biela Sobota) VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA (Biela Sobota) 1. Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána (Ex 12, 42). Preto podľa napomenutia evanjelia (Lk 12,35n) veriaci s horiacimi sviecami v rukách sa majú podobať

Více

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 20. - 26. 4. 2015 EXODUS (VYJDENIE ZO SEBA), ZÁKLADNÁ SKÚSENOSŤ POVOLANIA (Pápež František) Pripravil Diecézny tím pre pastoráciu povolaní v Spišskej diecéze. Odporúčanie:

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Noc čítania Biblie ZŠ. Štúrova Malacky Kráľovná kníh spolu s našimi deťmi mala svoju párty na našej škole. Boli na ňu pozvaní žiaci 3., 4.

Noc čítania Biblie ZŠ. Štúrova Malacky Kráľovná kníh spolu s našimi deťmi mala svoju párty na našej škole. Boli na ňu pozvaní žiaci 3., 4. Noc čítania Biblie ZŠ. Štúrova Malacky Kráľovná kníh spolu s našimi deťmi mala svoju párty na našej škole. Boli na ňu pozvaní žiaci 3., 4. a 6 - tych ročníkov Základný text : Lk 2,1-20 V tých dňoch vyšiel

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

SPOLOČNE MODLITBY VERIACICH

SPOLOČNE MODLITBY VERIACICH SPOLOČNE MODLITBY VERIACICH I. Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná." (Jn 16, 23b. 24b) SPOLOČNE MODLITBY VERIACICH

Více

EUCHARISTICKÁ MODLITBA

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 6. časť EUCHARISTICKÁ MODLITBA OBETOVANIE nám otvára bránu k samotnému sláveniu liturgie. Pochopme to správne: nie je to nejaký poplatok, za ktorý si musíme účasť na slávení kúpiť ako miesto v kine, či

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal.

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal. Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku 1992 Autorka frontispicu akad. mal. Viera Hložníková Slovenská liturgická komisia, 1992 Vytlačili Tlačiarne BB, š. p., Banská

Více

POŽEHNANIA VYDAL SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA TRNAVA

POŽEHNANIA VYDAL SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA TRNAVA I POŽEHNANIA 2009 VYDAL SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA TRNAVA POŽEHNANIA NIHIL OBSTAT Mons. Vendelinus Pleva, Censor IMPRIMATUR 3i Mons. Robertus Bezák, Archiepiscopus Tyrnaviensis Tyrnaviae, die 9 Iunii 2009,

Více

EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE A SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH NA TÝŽDEŇ MEDZINÁRODNÉHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU

EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE A SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH NA TÝŽDEŇ MEDZINÁRODNÉHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE A SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH NA TÝŽDEŇ MEDZINÁRODNÉHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU Nedeľa 10. jún Otvorenie Medzinárodného eucharistického kongresu SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH Do Spoločných

Více

1. Láska je v nás 2. Len Tvoja láska 3. Láska Kristova 4. Láska, pokoj, dobrota

1. Láska je v nás 2. Len Tvoja láska 3. Láska Kristova 4. Láska, pokoj, dobrota L 1. Láska je v nás 2. Len Tvoja láska 3. Láska Kristova 4. Láska, pokoj, dobrota 5. Lásky málo je v nás 6. Len milosťou 7. Len jediný Ježiš 8. Láska je Boží dar 9. Len ty a ja 10. Láska, čo na teba v

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

1. Ježiš živý je 2. Jedným hlasom 3. Ježiš na zem zostúpil 4. Ja vieru, nádej mám

1. Ježiš živý je 2. Jedným hlasom 3. Ježiš na zem zostúpil 4. Ja vieru, nádej mám J 1. Ježiš živý je 2. Jedným hlasom 3. Ježiš na zem zostúpil 4. Ja vieru, nádej mám 5. Je tu nový deň 6. Ja striebra a zlata nemám 7. Ja rozhlasujem a spievam 8. Ja nikdy nie som smutný 9. Ježiša v srdci

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA. Otázky a odpovede. a) rozum nám hovorí, že je Boh, lebo svet musel niekto stvoriť.

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA. Otázky a odpovede. a) rozum nám hovorí, že je Boh, lebo svet musel niekto stvoriť. PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA Otázky a odpovede 1. Kto je Pán Boh? Pán Boh je náš nebeský Otec. 2. Odkiaľ vieme, že je Boh? a) rozum nám hovorí, že je Boh, lebo svet musel niekto stvoriť. b) boh k nám

Více

Katolícky katechizmus. Súhrn otázok a odpovedí. OBSAH:

Katolícky katechizmus. Súhrn otázok a odpovedí. OBSAH: Katolícky katechizmus Podľa učebnice rímskokatolíckej náboženskej výchovy 1985; SSV Trnava; nihil obstat Mons. Dr. Ján Číţik, cenzor; imprimatur Mons. Dr. Július Gábriš, biskup, apoštolský administrátor

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

2.ÚMYSEL: Za Anku M., ktorá je v nemocnici z ťažkou chorobou /úmysel na žiadosť/

2.ÚMYSEL: Za Anku M., ktorá je v nemocnici z ťažkou chorobou /úmysel na žiadosť/ 6.MODLITBOVÉ STRETNUTIE 14.marca 2014 Téma : Ježišovo účinkovanie v Galilei Lk 4, 14 30 PIESEŇ : HYMNA : Ó Mária Bolestivá JKS 394 2 slohy V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 1. ÚMYSEL: Za Slávku,

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Slovensky. Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami až po samý kraj zeme. (porov. Sk 1,8)

Slovensky. Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami až po samý kraj zeme. (porov. Sk 1,8) Slovensky Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami až po samý kraj zeme. (porov. Sk 1,8) Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil až do dňa, keď

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

,.# ,.# GRECKOKATOLICKY LITURGIKON VYDAL SPOLOK SV. VOJTECHA V TRNAVE V CN BRATISLAVE

,.# ,.# GRECKOKATOLICKY LITURGIKON VYDAL SPOLOK SV. VOJTECHA V TRNAVE V CN BRATISLAVE ,.# GRECKOKATOLICKY,.# LITURGIKON 1976 VYDAL SPOLOK SV. VOJTECHA V TRNAVE V CN BRATISLAVE - 1976 IMPRIMATUR Povolenie uverejniť ad experimentum, ako jediný text pre užívatelov slovenskej reči pri sv. Liturgii,

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

v synagógach Tu sa čítali knihy SZ každú sobotu. Jedno čítanie bolo zo Zákona a druhé z Prorokov. V čítaní sa striedali viacerí lektori, pričom ich

v synagógach Tu sa čítali knihy SZ každú sobotu. Jedno čítanie bolo zo Zákona a druhé z Prorokov. V čítaní sa striedali viacerí lektori, pričom ich v synagógach Tu sa čítali knihy SZ každú sobotu. Jedno čítanie bolo zo Zákona a druhé z Prorokov. V čítaní sa striedali viacerí lektori, pričom ich čítali po častiach. stretnutie s emauzkými učeníkmi Predtým,

Více

LECTIO DIVINA 29. NEDEĽA CEZ ROK - C MODLIŤ SA A NEOCHABOVAŤ. Úvodná modlitba

LECTIO DIVINA 29. NEDEĽA CEZ ROK - C MODLIŤ SA A NEOCHABOVAŤ. Úvodná modlitba LECTIO DIVINA 29. NEDEĽA CEZ ROK - C MODLIŤ SA A NEOCHABOVAŤ SLOVO NA DNES: Exodus 17,8-13; Žalm 120; 2. List Timotejovi 3,14-4,2; Lukáš 18,1-8 Pomôcky: Veľká ozdobná svieca, sviečky rôznych veľkostí,

Více

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1).

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1). NEDĚLE VELIKONOČNÍ formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

1. 4. Katecheze pro mládež

1. 4. Katecheze pro mládež 1. 4. Katecheze pro mládež 1. 4. 1. Metodické poznámky 1. 4. 1. 1. Cílová skupina Mládež cca 15 26 let Předpokládá se skupina, která je už sehraná, pracuje spolu delší dobu a tvoří společenství. Časy jsou

Více

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE ŠÍRENIE A VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV PROJEKTOV HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE Názov projektu: Dobrou praxou k dobrej práci Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Typ akcie: KA102

Více

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov dátum dnes slávime svätá omša úmysel sv. omše Iný program 13.4.2009 Veľkonočný pondelok 8.00 14.4.2009 Veľkonočný utorok 7.00 + Emília 15.4.2009 Veľkonočná streda

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

1. anafora adventní I.

1. anafora adventní I. 1. anafora adventní I. Děkujeme ti, nebeský Otče, že jsi svatý a veliký, a že se ve všech dobách smíme radovat z tvé blízkosti. Děkujeme ti za lidské dějiny, které jsou dějinami spásy, děkujeme ti za to,

Více

Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka.

Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme spievať piesne a modliť sa. 1. Lurdská jaskyňa: TÚŽBY

Více

Nacionalizmus. Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa

Nacionalizmus. Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa Nacionalizmus Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa Čo je nacionalizmus? Podstata Vznik Delenie Predstavitelia Konflikty Obsah: Čo je nacionalizmus? natio = národ (lat.) prehnané vlastenectvo;

Více

číslo 7 roku 2011 Jarní nádech Jestřábí expedice Ararat Velbloudi

číslo 7 roku 2011 Jarní nádech Jestřábí expedice Ararat Velbloudi číslo 7 roku 2011 Jarní nádech Jestřábí expedice Jestřábí Ararat Velbloudi Jestřábí expedice 18. 20. 3. 2011 Reportáž z akce najdete na www.pathfinder.cz Jarní nádech 20. 22. 4. 2011 2 PAMÄTAJ A NEZABÚDAJ

Více

JUBILEJNÝ ROK SV. MARTINA, PATRÓNA SPIŠSKEJ DIECÉZY Štefan Sečka, Pavol Janáč

JUBILEJNÝ ROK SV. MARTINA, PATRÓNA SPIŠSKEJ DIECÉZY Štefan Sečka, Pavol Janáč JUBILEJNÝ ROK SV. MARTINA, PATRÓNA SPIŠSKEJ DIECÉZY 2016-2017 Štefan Sečka, Pavol Janáč DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi JUBILEJNÝ ROK SV.

Více

JEŽIŠU KRÁĽU, POŽEHNAJ SVOJ ĽUD POKOJOM!

JEŽIŠU KRÁĽU, POŽEHNAJ SVOJ ĽUD POKOJOM! JEŽIŠU KRÁĽU, POŽEHNAJ SVOJ ĽUD POKOJOM! JEŽIŠ KRISTUS JE KRÁĽ VESMÍRU Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal: Sám to hovoríš." (Mt 27, 10) Posledná nedeľa liturgického roku je zasvätená oslave Ježiša Krista

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

67. MODLITBA - NÁŠ ROZHOVOR S BOHOM

67. MODLITBA - NÁŠ ROZHOVOR S BOHOM 67. MODLITBA - NÁŠ ROZHOVOR S BOHOM Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. (Lk 11,1) Medzi veľké Božie dary, ktoré nám pomáhajú žiť duchovne a rozvíjajú naše spoločenstvo s Bohom, patrí

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Podľa knihy Ricka Warrena spracovala Jana Špulerová

Podľa knihy Ricka Warrena spracovala Jana Špulerová Podľa knihy Ricka Warrena spracovala Jana Špulerová Načo sme na tejto zemi Boh myslel na teba dávno predtým, ako si ty začal uvažovať o ňom. Jeho cieľ s tvojím životom predchádzal tvoje počatie. Môžeš

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

To čiňte na mou památku. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně.

To čiňte na mou památku. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jan 14,23 To čiňte na mou památku Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně. Dr. E. Dönges Já zajisté přijal jsem ode Pána, což i vydal jsem

Více

LITURGICKÉ SLÁVENIE PRVÉHO PLENÁRNEHO ZHROMAŽDENIA DRUHEJ SYNODY SPIŠSKEJ DIECÉZY

LITURGICKÉ SLÁVENIE PRVÉHO PLENÁRNEHO ZHROMAŽDENIA DRUHEJ SYNODY SPIŠSKEJ DIECÉZY LITURGICKÉ SLÁVENIE PRVÉHO PLENÁRNEHO ZHROMAŽDENIA DRUHEJ SYNODY SPIŠSKEJ DIECÉZY Spišská Kapitula 26. apríl 2008 SVÄTÁ OMŠA FORMULÁR SVÄTEJ OMŠE ZA SYNODU Úvodná pieseň Ó slávny deň s Kristom víťazom

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

1. - "VERÍM V BOHA, OTCA VŠEMOHÚCEHO, STVORITEĽA NEBA I ZEME"

1. - VERÍM V BOHA, OTCA VŠEMOHÚCEHO, STVORITEĽA NEBA I ZEME VIEROUKA. VERÍM V BOHA, OTCA VŠEMOHÚCEHO, STVORITEĽA NEBA I ZEME, I V JEŽIŠA KRISTA, JEHO JEDINÉHO SYNA, NÁŠHO PÁNA, KTORÝ SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY, TRPEL ZA VLÁDY PONCIA PILÁTA,

Více