prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon"

Transkript

1 prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

2 GT-S7530 Uživatelská příručka

3 Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky. Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám. Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung toto zařízení uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho zařízení. Nejdříve si přečtěte tyto informace Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho zařízení. Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit. Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce Používání této příručky 2

4 Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit. Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Windows a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit. Aplikace v tomto zařízení se mohou chovat jinak než srovnatelné počítačové aplikace a nemusí obsahovat všechny funkce dostupné v počítačové verzi. Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností. Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací. Na webových stránkách můžete aktualizovat software vašeho mobilního zařízení. Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná. Tento produkt obsahuje určitý free/open source software. Přesné znění licencí, zřeknutí se práv, poděkování a poznámky jsou dostupné na webové stránce společnosti Samsung opensource.samsung.com. Příručku uchovejte pro pozdější využití. Používání této příručky 3

5 Ikony v pokynech Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce: Upozornění situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob Výstraha situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje Poznámka poznámky, rady nebo dodatečné informace Viz stránky se souvisejícími informacemi; například: str. 12 (znamená přejděte na stránku 12 ) Následováno pořadí možností v nabídkách, které je třeba k dokončení akce vybrat; například: V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém oblast+jazyk (znamená nabídku Nastavení, po ní nabídku systém a po ní nabídku oblast+jazyk) [ ] Hranaté závorky tlačítka zařízení; například: [ ] (znamená tlačítko Domů) Copyright Copyright 2012 Samsung Electronics Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech. Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics. Používání této příručky 4

6 Ochranné známky SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics. Tento produkt obsahuje software s licencí od společnosti MS, pobočkou společnosti Microsoft Corporation. Microsoft a software s názvem Microsoft jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky asociace Wi-Fi. Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků. Používání této příručky 5

7 Obsah Sestavení... 9 Vybalení... 9 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie... 9 Nabíjení baterie Připevnění popruhu (volitelné) Úvodní informace Zapnutí a vypnutí zařízení Seznámení se zařízením Používání dotykového displeje Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek Seznámení s obrazovkou Start Otevírání aplikací Přizpůsobení zařízení Zadávání textu Přístup k tématům nápovědy Komunikace Volání Zprávy ChatON Zábava Fotoaparát Fotolaboratoř Snímání Zábava Obsah 6

8 Obrázky Hudba+videa Hry Osobní informace Lidé Kalendář Web Internet Explorer Mapy Marketplace Now Konektivita Bluetooth Wi-Fi AllShare Sdílení mobilní sítě GPS Nástroje Budíky Kalkulačka Minideník Office Hledat Hlasový příkaz Správce bezdrátové sítě Obsah 7

9 Nastavení Otevření menu Nastavení systém aplikace Řešení problémů Bezpečnostní upozornění Rejstřík Obsah 8

10 Sestavení Vybalení Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky: Mobilní zařízení Baterie Uživatelská příručka Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce. Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. K tomuto zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním. Jiné příslušenství než dodané se zařízením s ním nemusí být kompatibilní. Vložení karty SIM nebo USIM a baterie Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module). Sestavení 9

11 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie, 1 2 Pokud je zařízení spuštěno, stisknutím a podržením vypínače a poté prstem stáhněte obrazovku se zámkem dolů. Sundejte zadní kryt. Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty. 3 Vložte kartu SIM nebo USIM zlatými kontakty směrem dolů. Anténa je umístěna vzadu v horní části zařízení. Nesundávejte ochrannou pásku, která překrývá anténu, jinak může dojít k poškození antény. Pozice pro karty SIM v zařízení je určena pouze na standardní karty SIM. Vložením karty microsim nebo karty microsim v neschválené redukci můžete pozici pro karty SIM ve vašem zařízení poškodit. Sestavení 10

12 4 Vložte baterii. 5 Vraťte zpět zadní kryt. Nabíjení baterie Baterii je třeba nabít před prvním použitím zařízení nebo pokud se po delší dobu nepoužívala. Baterii zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení. Sestavení 11

13 Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Také ikona baterie bude prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii. Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zařízení zapnout, a to ani v případě, že je zapojeno do cestovního adaptéru. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet. Nabíjení pomocí cestovního adaptéru 1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru. Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka. Sestavení 12

14 2 3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky. Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu. Během nabíjení zařízení může být dotykový displej nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení. Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung. Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté ze zásuvky. Před odpojením cestovního adaptéru baterii nevyjímejte. Mohlo by dojít k poškození zařízení. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky. Sestavení 13

15 Nabíjení pomocí kabelu USB Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý Jednu koncovku (mikro USB) kabelu USB zapojte do multifunkčního konektoru. Druhou koncovku kabelu USB zapojte do portu USB v počítači. V závislosti na typu použitého kabelu USB může chvíli trvat, než nabíjení začne. Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB ze zařízení, až poté od počítače. Připevnění popruhu (volitelné) 1 Sundejte zadní kryt. 2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek. 3 Vraťte zpět zadní kryt. Sestavení 14

16 Úvodní informace Zapnutí a vypnutí zařízení Zařízení můžete zapnout stisknutím a podržením vypínače. Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů. Abyste mohli používat aplikace, které využívají server Windows Live, přihlaste se ke službě Windows Live nebo si účet Windows Live založte. Zařízení vypnete zapnout stisknutím a podržením vypínače a následným stažením obrazovky se zámkem pomocí prstu. Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců. Pokud chcete funkce bezdrátové sítě zakázat, přejděte do režimu Letadlo. V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém režim v letadle. Úvodní informace 15

17 Seznámení se zařízením Rozvržení zařízení Přední pohled Číslo Funkce 1 Snímač vzdálenosti 2 Světelné čidlo 3 Přední objektiv fotoaparátu 4 Tlačítko hlasitosti 5 Tlačítko Domů 6 Tlačítko Zpět 7 Multifunkční konektor Úvodní informace 16

18 Číslo Funkce 8 Sluchátko 9 Dotykový displej 10 Tlačítko Hledat 11 Mikrofon Zadní pohled Číslo Funkce 12 Konektor pro sluchátka 13 Reproduktor 14 Anténa GPS 1 15 Vypínací tlačítko/reset tlačítko/zamykací tlačítko 16 Tlačítko fotoaparátu 1. Při používání funkcí GPS nesahejte na anténu rukama ani jinými předměty a oblast kolem antény ničím nezakrývejte. Úvodní informace 17

19 Číslo Funkce 17 Zadní objektiv fotoaparátu 18 Blesk 19 Zadní kryt 20 Hlavní anténa Tlačítka Tlačítko Vypínací tlačítko/ Reset 2 / Zámek Fotoaparát Zpět Domů Hledat Hlasitost Funkce Zapnutí zařízení (stisknutím a podržením); reset zařízení (stisknutím a podržením po sekund); uzamknutím dotykové obrazovky aktivujete režim spánku. V základním režimu zapnutí fotoaparátu; v režimu fotoaparátu pořízení fotografie nebo nahrání videa. Návrat na předchozí obrazovku; zobrazení všech aktivních aplikací (stisknutím a podržením). Návrat na obrazovku Start; spuštění funkce hlasového vytáčení (stisknutím a podržením). Spuštění aplikace pro hledání. Nastavení hlasitosti zařízení. 2. Pokud má toto zařízení závažnou chybu, samo zavěšuje, případně zamrzá, bude obnova funkčnosti pravděpodobně vyžadovat reset. Úvodní informace 18

20 Ikony indikátoru Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb. Některé indikátory mohou být skryté. Skryté ikony zobrazíte klepnutím na oblast ikony indikátoru. Ikona Definice Žádný signál Síla signálu Připojeno k síti GPRS Připojeno k síti EDGE Připojeno k síti UMTS Připojeno k síti HSDPA Přístupový bod sítě Wi-Fi aktivován Je připojeno zařízení Bluetooth Přesměrování hovorů je aktivní Žádná karta SIM ani USIM Karta SIM nebo USIM je uzamknuta Roaming (mimo normální oblast pokrytí) Budík aktivní Tichý režim je aktivní Vibrační režim aktivován Režim Letadlo je aktivní Úvodní informace 19

21 Ikona Definice Stav baterie Nabíjení baterie 10:00 Aktuální čas Používání dotykového displeje Pomocí dotykového displeje zařízení lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje. Neťukejte do dotykového displeje prsty, ani při ovládání pomocí něj nepoužívejte ostré předměty. Mohli byste tím dotykový displej poškodit nebo způsobit jeho nesprávnou funkci. Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje. Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje. Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím zařízení odstraňte z displeje ochrannou fólii. Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je například jehla nebo pero. Úvodní informace 20

22 Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí: Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete nabídku či možnost, nebo spustíte aplikaci. Klepnutí a přidržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam možností. Přetažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu. Přetažení a přenesení: Klepněte a podržte prst na položce a tažením prstu položku přeneste. Poklepání: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled. Sevření: Umístěte dva prsty, mějte je roztažené, poté je stáhněte k sobě. Pokud určitou dobu nebudete dotykovou obrazovku používat, zařízení ji vypne. Displej zapnete stiskem tlačítka Power. Můžete nastavit dobu, po kterou zařízení čeká, než obrazovku vypne. V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém zámek+tapeta Displej se vypne za. Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí zařízení. Stiskem klávesy Power uzamknete dotykový displej a tlačítka. Chcete-li je odemknout, zapněte stisknutím tlačítka Power obrazovku a poté prstem vytáhněte obrazovku se zámkem. Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak ostatním v přístupu a využívání vašich osobních údajů a informací uložených v zařízení. str. 25 Úvodní informace 21

23 Seznámení s obrazovkou Start Pokud je zařízení v základním režimu, zobrazí se obrazovka Start. Z obrazovky Start můžete zobrazit ikony indikátoru, zkratky k aplikacím a další položky. Přidávání položek na obrazovku Start Obrazovku Start si můžete přizpůsobit přidáním zkratek k aplikacím nebo položkám v aplikacích. Položky na obrazovku Start přidáte klepnutím a podržením položky nebo výběrem možnosti připnout na úvodní obrazovku. Přesun položek na obrazovce Start 1 2 Chcete-li položku přesunout, klepněte na ni a podržte. Položka se zvýrazní - nyní ji můžete přetáhnout na požadované místo. 3 Stiskněte tlačítko [ ]. Odstranění položek z obrazovky Start 1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte. 2 Vyberte možnost. 3 Stiskněte tlačítko [ ]. Otevírání aplikací 1 Na obrazovce Start výběrem možnosti nebo přechodem vlevo aktivujte režim Menu. 2 Vyberte aplikaci. 3 Přejděte doleva nebo doprava k panelu (podle potřeby). 4 Stiskem tlačítka [ ] se vrátíte na předešlou obrazovku; stiskem tlačítka [ ] se vrátíte na obrazovku Start. Úvodní informace 22

24 Přepínání aplikací Stiskem a podržením tlačítka [ ] zobrazíte otevřená okna všech aktivních aplikací. Přepínat mezi aplikacemi můžete výběrem oken aktivních aplikací. Odinstalace aplikací Přidanou aplikaci můžete odinstalovat. 1 V nabídce Menu klepněte na aplikaci a podržte ikonu. 2 Vyberte možnost odinstalovat. Postupujte podle zobrazených pokynů. 3 Přizpůsobení zařízení Používání zařízení může být efektivnější, když si je upravíte podle svých potřeb. Změna jazyku displeje 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém oblast+jazyk Jazyk zobrazení. 2 Vyberte požadovaný jazyk. Nastavení aktuálního času a data 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém datum+čas. 2 Přetažením posuvníku k možnosti Nastavit automaticky funkci automatické aktualizace času deaktivujete. Vyberte svoje časové pásmo a nastavte datum a čas. 3 Úvodní informace 23

25 Nastavení hlasitosti zařízení Stiskem klávesy hlasitosti můžete upravit hlasitost zvuků. Přepnutí do tichého režimu Pokud chcete zařízení ztlumit, nebo ztlumení zrušit, stiskněte klávesu hlasitosti a vyberte možnost. Zařízení můžete nastavit tak, aby vás v tichém režimu upozornil na různé události. V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém vyzváněcí tóny+zvuky a přetáhněte posuvník k možnosti Vibrace. Po přepnutí do Tichého režimu se zobrazí namísto. Změna vyzvánění 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém vyzváněcí tóny+zvuky Vyzváněcí tón. 2 Vyberte ze seznamu vyzvánění. Chcete-li před nastavením vyzvánění přehrát, vyberte možnost. Změna tématu displeje 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém motiv. Vyberte barvy pozadí a osvětlení. 2 Nastavení jasu displeje 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém jas. 2 Přetažením posuvníku k možnosti Automaticky upravit funkci automatického jasu deaktivujete. 3 Vyberte možnosti Úroveň úroveň jasu. Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení. Úvodní informace 24

26 Výběr tapety na obrazovku se zámkem 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém zámek+tapeta. 2 Vyberte možnost změnit tapetu složka s obrázkem obrázek. 3 Vyberte možnost. Zamknutí zařízení Můžete zamknout přístroj aktivací hesla. 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém zámek+tapeta. 2 Přetáhněte posuvník k možnosti Heslo. 3 Zadejte nové heslo, zadejte je znovu a vyberte možnost hotovo. 4 Vyberte možnost Požadovat heslo za a zadejte období, po které bude zařízení čekat, než se uzamkne. Jakmile je zamknutí přístroje aktivní, je třeba při každém zapínání přístroje nebo odemykání dotykové obrazovky zadat heslo. Pokud heslo zapomenete, můžete přístroj nechat odemknout v servisním středisku Samsung. Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem. Úvodní informace 25

27 Zamknutí karty SIM nebo USIM Zařízení můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM. 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení aplikace telefon. 2 Přetáhněte posuvník k možnosti Zabezpečení SIM karty. 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost zadat. Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání zařízení zadat kód PIN. Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK. Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb. Zadávání textu Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici. Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. str. 87 Úvodní informace 26

28 Zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek na obrazovce. Můžete také použít následující tlačítka: Číslo Tato obrazovka se může lišit v závislosti na aplikaci. Funkce 1 Změna velikosti písmen. 2 Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC. 3 Přepnutí na režim emotikonů. 4 Vymazání zadaných písmen. 5 Nový řádek. 6 Vložení mezery. Úvodní informace 27

29 Zkopírování a vložení textu Při zadávání textu můžete použít funkci kopírování a vložení a text použít v jiných aplikacích. 1 Klepněte na slovo, které chcete kopírovat. 2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text. 3 Výběrem možnosti je zkopírujete do schránky. 4 Kurzor umístěte v jiné aplikaci na požadované místo, kam chcete text vložit. 5 Výběrem možnosti vložíte text ze schránky do textového pole. Přístup k tématům nápovědy Získejte celkové informace o zařízení a o způsobu použití jeho i aplikací. 1 V režimu Menu vyberte možnost Nápověda a tipy. 2 Vyberte kategorii téma. Úvodní informace 28

30 Komunikace Volání Naučte se používat funkce volání, například vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání. Vytočení a přijetí hovoru K vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej. Pokud přístroj držíte u obličeje, přístroj automaticky vypne a zamkne dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí. Statická elektřina vydávána vaším tělem nebo oblečením může v průběhu hovoru zasáhnout snímač vzdálenosti. Volání Zahájení hlasového hovoru, 1 V režimu Menu vyberte možnost Telefon a zadejte kód 2 oblasti a telefonní číslo. Výběrem možnost volat hovor vytočíte. 3 Hovor ukončíte výběrem možnosti Ukončit hovor. Zahájení videohovoru, 1 V režimu Menu vyberte možnost Videohovor a zadejte 2 kód oblasti a telefonní číslo. Výběrem možnost videohovor hovor vytočíte. 3 Hovor ukončíte výběrem možnosti Ukončit hovor. Komunikace 29

31 Jestliže nelze videohovor uskutečnit, můžete namísto toho výběrem možnosti Hlasový hovor nebo provést hlasový hovor nebo odeslat textovou zprávu. Čísla, která často voláte, si můžete uložit do kontaktů. str. 57 Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů a mít tak možnost vytáčet poslední volaná čísla, vyberte položku Telefon. Záznam videohovorů zobrazíte výběrem možnost Videohovor. K hlasovému vytáčení použijte funkci hlasových příkazů. str. 81 Příjem hovoru 1 Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko Přijmout. Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti. 2 Hovor ukončíte výběrem možnosti Ukončit hovor. Odmítnutí hovoru Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko Odmítnout. Volající uslyší obsazený tón. Volání na mezinárodní číslo. Volání na mezinárodní číslo 1 V režimu Menu stiskněte možnosti Telefon nebo Videohovor a přidržením klávesy vložte znak +. 2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak výběrem možnosti volat nebo videohovor číslo vytočíte. Komunikace 30

32 Používání sluchátek Po připojení sluchátek k zařízení můžete pomocí sady handsfree ovládat hovory: Pokud chcete hovor přijmout, stiskněte tlačítko sluchátek. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek. Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek. Pokud chcete hovor ukončit, stiskněte tlačítko sluchátek. Používání možností během hlasového hovoru V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti: Hlasitost můžete nastavit stiskem tlačítka hlasitosti. Chcete-li podržet hovor, vyberte možnost. Chcete-li vyvolat podržený hovor, znovu vyberte možnost. Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte možnost Přidat hovor a vytočte nové číslo. Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor výběrem možnosti Přijmout. První hovor bude automaticky podržen. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekajícího hovoru. Obrazovku pro vytočení otevřete výběrem možnosti. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte možnost hlasitý poslech. V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu. Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte možnost vypnout mikrofon. Komunikace 31

33 Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte možnost Sloučit hovory. Pokud chcete přidat další osoby postup opakujte. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenčního hovoru. Kontakty otevřete výběrem možnosti. Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte možnost KLEPNUTÍM PŘEPNETE HOVOR. Používání možností během videohovoru V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti: Chcete-li funkci hlasitého odposlechu deaktivovat, vyberte možnost Reprod. Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte možnost Ztlumit. Chcete-li změnit poměr stran obrazu, vyberte možnost. Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, vyberte možnost. Chcete-li přepnout mezi předním a zadním objektivem, vyberte možnost. Chcete-li upravit kvalitu obrazu, vyberte možnost Kvalita. Obrazovku pro vytočení otevřete výběrem Klávesnice. Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů Váš přístroj zobrazí zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete oznámení o zmeškaném hovoru. Používání dalších funkcí Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické odmítnutí nebo přesměrování hovorů. Komunikace 32

34 Nastavení automatického odmítání Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatického odmítání. Aktivace automatického odmítnutí a vytvoření seznamů automatického odmítnutí, 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém blokování hovorů. 2 Přetáhněte posuvník k možnosti Blok neznámé hovory. 3 Vyberte možnost přidat pomocí klávesnice. Pokud chcete přidat telefonní číslo výběrem jednoho z kontaktů, vyberte možnost přidat z kontaktů. 4 Zadejte číslo a jméno a vyberte položku Kritéria možnost. 5 Vyberte možnost Uložit ok. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky Nastavení přesměrování hovorů Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, například když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě. 1 V režimu Menu vyberte možnost Správce bezdrátové sítě hovor přesměrování hovorů typ hovoru. 2 Vyberte podmínku Zapnuto. 3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte možnost Použít. Vaše nastavení se odešle na síť. Komunikace 33

35 Nastavení čekajícího hovoru Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory. V režimu Menu vyberte možnost Správce bezdrátové sítě hovor čekání hovoru. Vaše nastavení se odešle na síť. Zprávy Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy. Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb. Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb. Odeslání textové zprávy 1 V režimu Menu vyberte možnost Zprávy vlákna. 2 V poli příjemce vyberte možnost a následně vyberte kontakt nebo číslo zadejte ručně. 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Pokud chcete text zprávy zadat pomocí hlasu, vyberte možnost. Tato funkce není pro všechny jazyky k dispozici. 4 Vybráním možnosti zprávu odešlete. Odeslání multimediální zprávy 1 V režimu Menu vyberte možnost Zprávy vlákna. 2 V poli příjemce vyberte možnost a následně vyberte kontakt nebo číslo či ovou adresu zadejte ručně. Komunikace 34

36 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Pokud chcete text zprávy zadat pomocí hlasu, vyberte možnost. Tato funkce není pro všechny jazyky k dispozici. 4 Vyberte možnost a přidejte obrázek. 5 Vybráním možnosti zprávu odešlete. Zobrazení textové nebo multimediální zprávy 1 V režimu Menu vyberte možnost Zprávy vlákna. Vaše zprávy jsou seskupeny podle kontaktu jako vlákna konverzace zpráv. 2 Vyberte kontakt. V zobrazení vlákna ů máte k dispozici následující možnosti: Chcete-li zprávu odstranit, klepněte na ni, podržte ji a vyberte možnost odstranit. Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, klepněte na ni, podržte ji a vyberte možnost předat dál. Chcete-li zprávu zkopírovat, klepněte na ni, podržte ji a vyberte možnost kopírovat. Pokud chcete uložit číslo odesílatele mezi kontakty, vyberte jeho číslo v horní části obrazovky. Konverzace prostřednictvím aplikace Windows Live Messenger Po připojení účtu do služby Facebook s účtem služby Windows Live můžete používat Facebook chat. 1 V režimu Menu vyberte možnost Zprávy online. 2 Klepněte na obrazovku a vyberte svůj stav. Nyní se můžete ihned začít bavit s rodinou a přáteli. 3 Komunikace 35

37 Poslech zpráv hlasové pošty Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv, 1 V režimu Menu vyberte možnost Telefon. Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty. 2 Před přístupem na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb. Naučte se odesílat a zobrazovat y prostřednictvím vašeho osobního nebo firemního ového účtu. Nastavení ového účtu 1 V režimu Menu vyberte možnost Nastavení systém +účty přidat účet. 2 3 Vyberte ovou službu. Postupujte podle zobrazených pokynů. Po dokončení nastavení ového účtu se na obrazovku Start přidá zástupce ového účtu a do zařízení se stáhnou y. Komunikace 36

38 Odeslání u 1 V režimu Menu vyberte možnost ový účet. 2 V poli příjemce vyberte možnost a následně vyberte kontakt nebo ovou adresu zadejte ručně. 3 Vyberte pole předmětu a zadejte předmět. 4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. 5 Vyberte možnost a připojte soubor. 6 Vybráním možnosti zprávu odešlete. Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, se uloží do seznamu vláken, dokud nebude připojení k dispozici. Zobrazení u Po otevření ového účtu můžete prohlížet dříve stažené zprávy v režimu offline nebo si přečíst nové zprávy. 1 V režimu Menu vyberte možnost ový účet. 2 Vybráním možnosti seznam se zprávami aktualizujete. 3 Vyberte možnost složky složka se zprávou. Vyberte ovou zprávu. 4 V zobrazení ů máte k dispozici následující možnosti: Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte položku odpovědět. Chcete-li odpovědět všem příjemcům zprávy, vyberte odpovědět všem. Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte položku předat dál. Chcete-li zprávu vymazat, vyberte položku. Komunikace 37

39 Ostatní zprávy v aktuální složce zobrazíte výběrem možnosti nebo. Další funkce jsou vám k dispozici výběrem možnosti. -- přepnout příznak: Přidání značky ke zprávě. -- označit jako nepřečtené: Označení zprávy jako nepřečtené. -- přesunout: Přesunutí zprávy do jiné složky. Upravit nastavení u 1 V režimu Menu vyberte možnost ový účet nastavení. ový účet nastavíte úpravou následujících nastavení. 2 Možnost Nastavení synchronizace Konverzace Podpis Vždy mne přidat na skrytou kopii 3 Až skončíte, vyberte možnost. Funkce Nastavení možnosti synchronizace zpráv a ového serveru. Nastavení zobrazení zpráv v zobrazení konverzace. Nastavení přidání podpisu k odchozím zprávám a vytvoření podpisu. Nastavení odesílání skryté kopie zpráv sám sobě. Komunikace 38

40 ChatON Naučte se konverzovat se svými přáteli a příbuznými v aplikaci ChatON. Jedná se o globální komunikační službu pro mobilní telefonní čísla, bez ohledu na typ zařízení nebo operační systém. Při konverzování s přáteli můžete odesílat různé multimediální soubory a data, jako například fotografie a čísla kontaktů. 1 V režimu Menu vyberte možnost ChatON. 2 Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů. Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli. 3 Komunikace 39

41 Zábava Fotoaparát Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení x pixelů (5 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 640 x 480 pixelů. Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne. Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování. Fotografování 1 Stisknutím tlačítka fotoaparátu fotoaparát zapnete. 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, určete, zda chcete použít vaši polohu. 3 Otočte zařízení do zobrazení na šířku. 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy. Zábava 40

42 Číslo 1 Funkce Zobrazení naposledy pořízené fotografie nebo zaznamenaného videa. Tato ikona je dostupná pouze při pořizování fotografie. 2 Přepnutí na videokameru. 3 4 Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu. Přiblížení nebo oddálení. Funkce přiblížení nemusí být při snímání v nejvyšším rozlišení k dispozici. 5 Změna nastavení fotoaparátu. 5 Vyberte možnost možnost blesku (,, ). 6 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii. Po klepnutí na místo, na které má být zaostřeno, se předmět zaostří a zařízení automaticky pořídí fotografii. Fotografie se automaticky uloží. Po pořízení fotografie výběrem možnost dané fotografie zobrazíte. Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo. Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením náhled přiblížíte. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Taktéž je možné poklepat dvakrát na obrazovku. Chcete-li využít další funkce, vyberte položku a vyberte jednu z následujících možností: -- sdílet... : Odeslání fotografie ostatním. -- sdílet prostřednictvím: SkyDrive: Nahrání fotografie do úložiště SkyDrive. Tato možnost může být pojmenována různě, a to v závislosti na nastavení účtu. -- použít jako tapetu: Nastavení fotografie jako tapety na obrazovce se zámkem. Zábava 41

43 -- odstranit: Odstranění fotografie. -- přidat k oblíbeným položkám: Přidání fotografie mezi oblíbené. -- automaticky opravit: Automatická úprava snímku. Úprava nastavení fotoaparátu Před pořízením fotografie vyberte položku následující možnosti: Možnost Uložit nastavení Obnovit výchozí nastavení Zaostřit Vyvážení bílé Efekt Kontrast Sytost Ostrost EV ISO Měření Kvalita obrázku Velikost obrázku Funkce. Zobrazí se Uložení aktuálního nastavení. Obnovení výchozích hodnot nastavení fotoaparátu z výroby. Umožňuje aktivaci režimu Makro a pořizování fotografií zblízka nebo nastavení fotoaparátu tak, aby zaostřoval na objekt. Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky. Použití zvláštních efektů. Úprava kontrastu. Úprava sytosti. Úprava ostrosti. Nastavení hodnoty expozice. Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu. Výběr typu měření expozice. Nastavení úrovně kvality vašich fotografií. Změna rozlišení. Zábava 42

44 Nahrávání videozáznamu 1 Stisknutím tlačítka fotoaparátu fotoaparát zapnete. 2 Výběrem možnosti přejdete do režimu videokamery. Otočte zařízení do zobrazení na šířku. 3 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy. Číslo 1 Funkce Zobrazení naposledy pořízené fotografie nebo zaznamenaného videa. Tato ikona je dostupná pouze při záznamu videa. 2 Přepnutí na fotoaparát. 3 4 Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu. Přiblížení nebo oddálení. Při nahrávání v nejvyšším rozlišení nemusí být funkce přiblížení k dispozici. 5 Změna nastavení videokamery. 5 Vyberte možnost možnost blesku (, ). Zábava 43

45 6 7 Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zastavíte nahrávání. Video se automaticky uloží. Po nahrání videí vyberte pro jejich zobrazení. Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo. Chcete-li video přehrát, vyberte možnost. Chcete-li využít další funkce, vyberte položku a vyberte jednu z následujících možností: -- sdílet... : Odeslání videa ostatním. -- odstranit: Odstranění videa. Úprava nastavení videokamery Před pořízením videa vyberte možnost následujícím možnostem: Možnost Uložit nastavení Obnovit výchozí nastavení Vyvážení bílé Efekt Kontrast Sytost Ostrost EV Kvalita videa Funkce a získejte tak přístup k Uložení aktuálního nastavení. Obnovení výchozích hodnot nastavení videorekordéru z výroby. Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky. Použití zvláštních efektů. Úprava kontrastu. Úprava sytosti. Úprava ostrosti. Nastavení hodnoty expozice. Nastavení úrovně kvality vašich videí. Zábava 44

46 Fotolaboratoř Fotografie můžete pořizovat v různých režimech snímání. Fotografie můžete také upravit a odeslat je do komunitní služby, kde budou sdíleny s ostatními. Fotografování v režimu snímání Lomo Fotografie můžete pořídit s efekty vinětace. 1 V režimu Menu vyberte možnost Photo Studio režim Lomo. 2 Otočte zařízení do zobrazení na šířku. 3 Vyberte efekt. 4 Proveďte požadované úpravy. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii. 5 Fotografování v režimu krása Nedokonalosti v obličeji můžete skrýt pomocí režimu krása. 1 V režimu Menu vyberte možnost Photo Studio režim Krása. 2 Otočte zařízení do zobrazení na šířku. 3 Proveďte požadované úpravy. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii. 4 Zábava 45

47 Pořízení spojené fotografie V tomto režimu můžete vyfotit dvě fotografie se stejným pozadím a poté spojit levou a pravou půlku každé fotografie do jedné. Může to být užitečné, když se chcete vyfotit s kamarádem, ale není k dispozici nikdo, kdo by vás vyfotil. 1 V režimu Menu vyberte možnost Photo Studio režim Kombinace. 2 Otočte zařízení do zobrazení na šířku. 3 Proveďte požadované úpravy. 4 Poklepejte na levou nebo na pravou stranu, kde chcete pořídit první fotografii. 5 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte první snímek. 6 Proveďte požadované úpravy druhé fotografie. 7 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte druhý snímek. Přístroj automaticky spojí polovinu první fotografie a další polovinu druhé fotografie a sloučí je do jedné. Pořízení fotografie v ozdobném rámečku 1 V režimu Menu vyberte možnost Photo Studio režim Idyla. 2 Otočte zařízení do zobrazení na šířku. 3 Vyberte rámeček. 4 Proveďte požadované úpravy. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii. 5 Zábava 46

48 Pořízení panoramatické fotografie 1 V režimu Menu vyberte možnost Photo Studio režim Panoráma. 2 Otočte zařízení do zobrazení na šířku. 3 Proveďte požadované úpravy. 4 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte první snímek. 5 Pomalu pohybujte zařízením v libovolném směru a srovnejte barevný tematický rámeček s hledáčkem. Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 5. 6 Úprava fotografií Fotografie můžete upravit jejich úpravou, otočením nebo oříznutím. 1 V režimu Menu vyberte možnost Photo Studio upravit. 2 Vyberte snímek. K úpravě fotografie použijte následující možnosti: 3 Ikona Funkce Automatické nastavení fotografie. Nastavení jasu fotografie. Nastavení vyvážení barev. Otočení nebo převrácení fotografie. Snímek můžete oříznout přesunem nebo přetažením obdélníku. Zábava 47

49 4 Snímek dle vašeho uvážení upravte a vyberte možnost 5 Po skončení vyberte možnost ok.. Odeslání fotografií na web 1 V režimu Menu vyberte možnost Photo Studio sdílet. 2 Vyberte webovou službu. 3 Vyberte možnost Připojit (je-li to třeba). Zadejte své uživatelské jméno a heslo a přihlaste se. 4 5 Při odesílání fotografií postupujte podle zobrazených pokynů. Snímání Zábava Podle potřeby můžete pořídit fotografie s různými efekty. Pořízení fotografie s efektem snímání Zábava 1 V režimu Menu vyberte možnost FunShot. Obrazovku s nápovědou skryjete klepnutím na obrazovku. 2 3 Režim snímání můžete změnit výběrem jedné z následujících ikon: Ikona Funkce Pořízení jedné fotografie. Pořízení více fotografií. Nastavení rozvržení rámečku můžete změnit výběrem možnosti. Pořízení autoportrétu pomocí předního fotoaparátu. Zábava 48

50 4 5 Vyberte efekt. Nastavení prodlevy předtím, než fotoaparát snímek pořídí, lze upravit výběrem možnosti Zapnuto nebo Vypnuto. 6 Výběrem možnosti Start zahájíte odpočet a výběrem možnosti Vyfotit fotografii pořídíte. 7 Vyberte možnost uložit. Zobrazení fotografie 1 V režimu Menu vyberte možnost FunShot. 2 Další fotografie zobrazíte přechodem doleva nebo doprava. Chcete-li odeslat fotografii na komunitní webovou stránku, vyberte možnost. Obrázky Naučte se pomocí vašeho zařízení zobrazovat fotografie. Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení. Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě. Kvalita přehrávání závisí na obsahu. Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány. 1 V režimu Menu vyberte možnost Obrázky. 2 Vyberte kategorii Fotografie (bez ikony). V průběhu prohlížení fotografií používejte následující možnosti: Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo. Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením náhled přiblížíte. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Taktéž je možné poklepat dvakrát na obrazovku. Zábava 49

51 Chcete-li využít další funkce, vyberte položku a vyberte jednu z následujících možností: -- sdílet... : Odeslání fotografie ostatním. -- sdílet prostřednictvím: SkyDrive: Nahrání fotografie do úložiště SkyDrive. Tato možnost může být pojmenována různě, a to v závislosti na nastavení účtu. -- použít jako tapetu: Nastavení fotografie jako tapety na obrazovce se zámkem. -- odstranit: Odstranění fotografie. -- přidat k oblíbeným položkám: Přidání fotografie mezi oblíbené. -- automaticky opravit: Automatické nastavení snímku. Hudba+videa Naučte se používat přehrávač hudby a videa a rádio FM. Podporované formáty souborů Vaše zařízení podporuje následující formáty souborů: Typ Hudba Video Formát m4a, m4b, wma, mp3 m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, wmv Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení. Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě. Kvalita přehrávání závisí na obsahu. Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány. Zábava 50

52 Uložení souborů do zařízení Soubory můžete do zařízení přidat pomocí synchronizace aplikace Zune v počítači Pomocí kabelu USB propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem, na kterém je nainstalována aplikace Zune. Po připojení se v počítači automaticky spustí aplikace Zune. Podle zobrazených pokynů upravte nastavení synchronizace a zadejte název zařízení. Na obrazovce aplikace Zune otevřete seznam s vaší sbírkou. Vyberte požadované soubory a přetáhněte je na ikonu zařízení v levé spodní části obrazovky. Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klepněte na ikonu zařízení USB na panelu úloh Windows a poté na volbu pro bezpečné odebrání zařízení. Poté odpojte kabel USB od počítače. Jinak by mohlo dojít ke ztrátě dat uložených v zařízení. Přehrávání hudby 1 V režimu Menu vyberte možnost Hudba+videa zune hudba. 2 Vyberte hudební kategorii přechodem doleva nebo doprava. Vyberte hudební soubor. 3 Zábava 51

53 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek: Číslo 1 2 Funkce Pozastavení přehrávání; výběrem možnosti obnovení přehrávání. Přechod k předchozímu souboru; vyhledávání směrem vzad v souboru (klepnutím a podržením). 3 Otevření seznamu skladeb. 4 Přechod k dalšímu souboru; vyhledávání směrem vpřed v souboru (klepnutím a podržením). 5 Ohodnocení aktuální skladby. 6 Aktivace režimu náhodného přehrávání. 7 Změna režimu opakování. 8 Otevření seznamu s ostatními možnostmi. Pomocí sluchátek je možné ovládat přehrávač médií. Na obrazovce Start spustíte stisknutím a podržením tlačítka sluchátek hudební přehrávač. Stisknutím tlačítka sluchátek přehrávání spustíte nebo pozastavíte. Zábava 52

54 Během přehrávání hudby používejte následující možnosti: Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb. Pokud chcete vytvořit nový seznam skladeb seřazením hudebních souborů podle umělce nebo žánru, klepněte na možnost Přehrát inteligentní dj mix. Jestliže chcete odesláním zprávy sdílet informace o hudbě, vyberte možnost Sdílet. Chcete-li stávající seznam skladeb uložit, vyberte možnost uložit jako seznam stop. Přehrávání video záznamu 1 V režimu Menu vyberte možnost Hudba+videa zune videa. 2 Vyberte kategorii videa přechodem doleva nebo doprava. 3 Vyberte video, které chcete přehrát. 4 Otočte zařízení do zobrazení na šířku. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek: 5 Číslo Funkce Pozastavení přehrávání; výběrem možnosti obnovení přehrávání. Restart seznamu skladeb; vyhledávání směrem zpět v souboru (klepnutím a podržením). Skenování dopředu nebo dozadu v souboru přetažením nebo klepnutím na bar. Zábava 53

55 Číslo 4 Funkce Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutím a podržením). 5 Zobrazení videa na celou obrazovku. Přehrávání podcastu 1 V režimu Menu vyberte možnost Hudba+videa zune podcasty. 2 Vyberte kategorii podcastu přechodem doleva nebo doprava. 3 Vyberte podcast Epizoda. Poslech FM rádia Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa. 1 Připojte sluchátka k zařízení. 2 V režimu Menu vyberte možnost Hudba+videa zune rádio. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek: 3 Zábava 54

56 Číslo 1 Funkce Přidání stávající radiostanice do seznamu oblíbených, výběrem možnosti odeberete radiostanici ze seznamu oblíbených. 2 Otevření seznamu oblíbených. 3 Vyladění frekvence. 4 Vypnutí FM rádia; výběrem zapnete. FM rádio Klepněte a podržte stisknutou prázdnou oblast pod frekvencí rádia a použijte následující možnosti: připnout na úvodní obrazovku: Přidání aktuální radiostanice na obrazovku Start. nastavení: Výběr oblasti pro vyhledávání radiostanic FM a aktualizace frekvencí. přepnout na reproduktor/přepnout na náhlavní soupravu: Změna výstupu zvuku na sluchátka nebo reproduktor zařízení. Použití minipřehrávače Pokud během poslechu hudby či rádia FM obrazovku zavřete, přehrávání bude pokračovat na pozadí. Přehrávání můžete ovládat prostřednictvím minipřehrávače. 1 2 Během přehrávání rádia FM na pozadí stiskněte klávesu hlasitosti. V horní části obrazovky se zobrazí minipřehrávač. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek: Tlačítko Funkce Přechod k předchozímu souboru nebo radiostanici. Pozastavení přehrávání nebo vypnutí FM rádia; výběrem možnosti přehrávání obnovíte nebo FM rádio zapnete. Zábava 55

57 Tlačítko Hlasitost Funkce Přechod k dalšímu souboru nebo radiostanici. Nastavení hlasitosti. Hry Zjistěte, jak hrát hry a stahovat nové tituly z webové stránky služby Xbox LIVE. V závislosti na softwaru zařízení nemusí být stahování her podporováno. Hraní her 1 V režimu Menu vyberte možnost Hry Hra. 2 Hru ovládejte podle zobrazených pokynů. Dostupnost her se může lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb. Ovladače a možnosti her se mohou lišit. Stahování her 1 V režimu Menu vyberte možnost Hry získat další hry. Další hry zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo. 2 3 Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte je do zařízení. Zábava 56

58 Osobní informace Lidé Zde se dozvíte, jak vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů uložených v paměti přístroje nebo na kartě SIM nebo USIM. Můžete ukládat jména, telefonní čísla, ové adresy a další informace o kontaktech. Vytvořením webových účtů můžete také sdílet novinky s ostatními lidmi. Vytvoření kontaktu 1 V režimu Menu vyberte možnost Lidé vše nový kontakt. 2 Vyberte umístění v paměti. Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete kontakt přidat. 3 Zadejte informace o kontaktu. 4 Vybráním možnosti přidáte kontakt do paměti. Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání. 1 V režimu Menu vyberte možnost Telefon a zadejte telefonní číslo. 2 Vyberte možnost uložit. 3 Vyberte umístění v paměti. Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete kontakt přidat. 4 Zadejte informace o kontaktu. 5 Vybráním možnosti přidáte kontakt do paměti. Osobní informace 57

59 Vyhledání kontaktu 1 V režimu Menu vyberte možnost Lidé vše. 2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů. Případně můžete vybrat možnost a zadat název. 3 Vyberte jméno kontaktu. V zobrazení kontaktů máte k dispozici následující možnosti: Kontakt vytočíte volbou telefonního čísla. Zprávu odešlete volbou možnosti SMS. odešlete výběrem možnosti odeslat . Kontakt můžete na obrazovce Start přidat výběrem možnosti Chcete-li spojit kontakt s ostatními kontakty, vyberte možnost. Úpravu informací o kontaktu provedete výběrem možnosti. Chcete-li kontakt odstranit, vyberte možnost odstranit.. Vytvoření skupiny kontaktů Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy celé skupině. 1 V režimu Menu vyberte možnost Lidé vše nová skupina. 2 Zadejte název skupiny. 3 Vyberte možnost přidat kontakt kontakt, který chcete přidat do skupiny. Pokud chcete přidat další kontakty, opakujte tento krok. 4 Vyberte možnost. Import kontaktů z karty SIM nebo USIM Podle potřeby můžete kontakty importovat z karty SIM nebo USIM bez potřeby ukládat je ručně. 1 Vložte do zařízení kartu SIM nebo USIM s kontakty a zařízení zapněte. Osobní informace 58

60 2 V režimu Menu vyberte možnost Lidé vše nastavení. 3 Vyberte možnost importovat kontakty ze SIM karty. 4 Vyberte kontakty, které chcete importovat, a vyberte možnost importovat. Kontakty lze do zařízení importovat také z jiného telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth. str. 90 Zobrazení příspěvků ze sociálních sítí Podle potřeby můžete zobrazit nejnovější příspěvky ve službě Facebook, Twitter nebo jiné sociální síti. Ty můžete následně okomentovat. Nastavení účtu sociální sítě 1 V režimu Menu vyberte možnost Lidé vše nastavení přidat účet Sociální síť. 2 Podle zobrazených pokynů vytvořte účet. Po nastavení účtu do sociální sítě se na obrazovku Start přidá zástupce účtu. Jestliže máte vytvořen účet Windows Live, v horní části seznamu kontaktů se zobrazí profil služby Windows Live. Jeho výběrem můžete rychle vytvářet zprávy pro ostatní či aktualizovat novinky. Po vytvoření účtu Facebook se vaši přátelé ze služby Facebook zobrazí v centru Lidé, centru Obrázky a na kartě Já. Prohlížení nových příspěvků od vašich přátel 1 V režimu Menu vyberte možnost Lidé novinky. 2 Výběrem možnosti obnovit aktualizujete seznam příspěvků. Vyberte příspěvek. 3 Osobní informace 59

GT-S7530. Uživatelská příručka

GT-S7530. Uživatelská příručka GT-S7530 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

GT-I8350. Uživatelská příručka

GT-I8350. Uživatelská příručka GT-I8350 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

GT-S7560. Uživatelská příručka

GT-S7560. Uživatelská příručka GT-S7560 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

GT-S7500. Uživatelská příručka

GT-S7500. Uživatelská příručka GT-S7500 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

GT-I8150 Uživatelská příručka

GT-I8150 Uživatelská příručka GT-I850 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz GT-I850 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

BLADE Průvodce rychlým startem

BLADE Průvodce rychlým startem BLADE Průvodce rychlým startem Informace o bezpečnosti produktu Další informace naleznete v návodu, který je uložen na instalované kartě microsd. Přečtěte si sekci bezpečnostních instrukcí této uživatelské

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

GT-I9100. Uživatelská příručka

GT-I9100. Uživatelská příručka GT-I900 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz GT-S5570 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a

Více

GT-I9300. Uživatelská příručka

GT-I9300. Uživatelská příručka GT-I9300 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Více

GT-S5830i. Uživatelská příručka

GT-S5830i. Uživatelská příručka GT-S5830i Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung toto zařízení uspokojí

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

GT-I9300. Uživatelská příručka

GT-I9300. Uživatelská příručka GT-I9300 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Více

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1 1. Nabijte Váš NOOK Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem.

Více

GT-S5570 Uživatelská příručka

GT-S5570 Uživatelská příručka GT-S5570 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

GT-I9100. Uživatelská příručka

GT-I9100. Uživatelská příručka GT-I9100 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

SM-G357FZ. Uživatelská příručka. Czech. 08/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G357FZ. Uživatelská příručka. Czech. 08/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G357FZ Uživatelská příručka Czech. 08/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 15 Používání

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

GT-P7500. Uživatelská příručka

GT-P7500. Uživatelská příručka GT-P7500 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-32059A Czech. 11/2010. Rev. 1.1. www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-32059A Czech. 11/2010. Rev. 1.1. www.samsungmobile.com Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb. www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.:GH68-32059A Czech. 11/2010. Rev. 1.1 Uživatelská

Více

GT-S3350. Uživatelská příručka

GT-S3350. Uživatelská příručka GT-S3350 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace)

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb. Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) 1. Stáhněte poslední verzi Kies

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

GT-P1000. Uživatelská příručka

GT-P1000. Uživatelská příručka GT-P1000 Uživatelská příručka Používání této příručky Blahopřejeme vám k pořízení přístroje Samsung P1000. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

GT-P5110. Uživatelská příručka

GT-P5110. Uživatelská příručka GT-P5110 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Maximální hodnotu SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption

Více

SM-T555. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T555. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T555 Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 12 Používání

Více

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb. Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.:GH68-22687A Czech. 02/2009.

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 07/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 07/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G531F Uživatelská příručka Czech. 07/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

GT-P3110. Uživatelská příručka

GT-P3110. Uživatelská příručka GT-P3110 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si vybrali mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung toto zařízení uspokojí

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Lenovo A8-50. Uživatelská příručka V1.0. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité poznámky v přiložené příručce.

Lenovo A8-50. Uživatelská příručka V1.0. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité poznámky v přiložené příručce. Lenovo A8-50 Uživatelská příručka V1.0 Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité poznámky v přiložené příručce. Kapitola 01 Přehled zařízení Lenovo A8-50 1-1 Vzhled 1-2 Tlačítka 1-3

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8320 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8320 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8320 Smartphone SWD-280417-0206045754-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...11 Přepínání aplikací...11 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...11 Nastavení informací

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace)

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb. Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) 1. Stáhněte poslední verzi Kies

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

GT-S5620. Uživatelská příručka

GT-S5620. Uživatelská příručka GT-S5620 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více