TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu"

Transkript

1 TERRY PRATCHETT Nohy z jílu

2 !" # $ # #! "%&" ' )" *# 0 #. " 12 Ankh-Morpork. " 2 & +" " ( *!" # 3 '" * " # " +#, " -. "/ #!" 2 3 "* -

3 4-'+"-5.#'#5+-'"-"# 6 5" -3 ## "* -" 53 $# (leko, jako kdyby se pokoušel proniknout pohledem bílý samet. "(##"2#5"2la, padajícího na u##"1-- (3# - '".- "'"" "- "2- # 5 " 2"- 1 2# 3"- 0 "" '2"' 2. 2"" 1 '" 4-""1 2"*1 vypadal jako figur25' ""*#'+-("- 7"(8"'""#89 "22'"5-"'+": "(#;"2"3'2(2#58 Hahá. to ano. Mohl dovolit, to ne. Poptával jsem se, to je pravda, ale ty ceny, za které se dnes prodáváte, jsou pekelné... "2"-': Ty jsi na prodej? Golem ustoupil str")"'""'#(#1 4-"3;"2"'"51-""-+"+-'++- ("*"'5#" # < (" " -.+ " ""1 "'" '"""#.#'"22(1" ' "+ 2- pyšný postoj a majestátní se#-"2#'2""#32"" 7"" 89'"+25'"7"(28&""'"++89 7<"""-'+("--""'#9 7"(""(+2*"-.#"-Zblázní '('*+"2-9 7$-'+""925'"'175;"2-#" +'""-1-5'"+-""5+21"" zarazil 7"(*""-+89 Slyšel jsem 5( 5 +# -+ 5' "# - =" - # "2 2" dostat do maléru. 7&"(+89 7"++(""#8"%#2)8>5("5ké konkurovat a "#2('-(2"##"""3"zení 6 5".;"27="-2"('"""(2'"#"'"2 li daním, co musíte ze všeho zaplatit, teda rozumíte, jak to myslím... 7$"(#+""'""#"#8?2290+#'" beztva32;"2"#' ""#" # napsat? 7$5--(2 + '" """ - 025#A9 $. "# +# hrstí min74('"+-"22#1' 89

4 - kube. 41;"2.""+-65"3'"##22- ním. $2"'"""#(.2(. 0#1-"ak se obrovské 23-"312"2#-2 &+'""2"(#5.2"2-''5+12'5" *25-5("(##5("."1#" E 1. F2'" "#" 2'"2 "+* +*- obrov1" "#1#$3G<# kolem, ko"+- 12'"*2 "#+'"*pení se pomalu pohybovala proti 2"+*F2'"-("*'+1'#*"+*"'*5"*# v sále. Oblohou se po"#-2##-'#3"2'# H#3(#("(2'#"2"rologie, dost skepticky, a "('""5 ( # 2('" "2 +('#'"2+* '"5(( EE 2 52'#(('"2+%-#"3"2*#"2 meteorologie je plná vzrušujícího módního chaosu a spletitostí. A léto není jen období. Je to i 2"H3"("'"-+"#2((# )""#F2'".((22123*23#5("+*(22 2 "*"" $ -6"'" (.2 2'".1 2 -"'+'"(" "*"'"32"25'"2+2*'"'"#2 F2'#*"2232-""("3-"-"#-5( #5'"2(1'"#-+"2;"" 2 ' 2# 2'"#2 + 2 '1 "2 '+"2 dýmem stoupa(2*#2+; -2# "+#"5#122#12 5#"2 *5 Pod#22#' "*2"""- &3*I2'"++1(#2*+3#-+"51'"(++- "5' # <"-""-*3'"2-#"< Pak se mu vnutila další myšlenk"#55"2"# 5"<(" +#-'"5"'#. 5#"H#3"##-+"" '"#'""+3+-'' ""("+* ) '"- '" - 53 "--'(# 5-( " ' 53'"."' Krok. Šoup. Krok. Šoup. 0<'"#"# Ty? "' #1 Seber... ty... knihy. 1'"""(("#-+-"+-"I1 5 '-3'"- 1 Pozn. autora: v tomto stavu palubu lodi!"#$%%%"&'( &$%$%"')% tygra a následkem této ne *'+$% %%%$' 2 Pozn. autora:, ""%& '

5 "1I"("'+("(. "'" -+ " '" '*# ' " ''''' """'""#<"#2#- >2(2+. 7< 2- %;(29 22 ''"+ #* 2 2(" poslední ci;76-# &*'""#'"""''"2"#'2"'3*2 *#la"*# Sir Samuel Elánius, vrchní velitel ankh-2"'" *# " *"# 4#-2*2""-?"-"*#2'"- """2"'#'""',A -*"-#5" takového 2 5#+ 5-5A/"2'#'".-,(3.-A/"2#,(2 #A- +# 5'#1+ +/ " 2 ""*## "-, 5 " -- (3 boty! - #+ +5#" '"+52# 3 '- "'" "- '3 3 5/ 4-# -(". #3 ( # 32." (" -(#3 # "++2("#(" $ 5 - #- 2 2 " (" 5#" +2 ""# 6 " *"+#'""25+#'#.2""'" 2#'""*#5 --.D1-52(1#*"2+#""#"" 5 pravý, nevyslovený "("'3""2'"*"25+#' "3""3""-"-.3"--(#2(. "53-5#(2 %++.-'"*"""3utkání kopnout butlera, 1'"(""2"25#'"+5#3 "("#""13" 4##12#-#*#"*#. $*'"+(+#"%##+*>5##'"2'#(3'5#"#F+" 25"1'"#+.#5#"&""#"35-12# +##-"+--I'(""-+#2 ' '"3"2"".#3+'""(+2sebou. $.#2#'"-J12#2#-.""2."#4-2 % sta1'#+'""2'""'(5.#5#*- '""?+#-"+-+ pivem. #+ # 5##'""# "# 5 '"5+ - " # " - "# '# #12' "2('"*"#+#5"2(+24-"" (" + (""12 "*2 1 hodi+ #" 2+ B# 2 sire a neustále si odkašlávali. Všechno bylo... velmi opatrné. " 22 (""2 " -. -&-5 - '""# "-2"(25-.'"+2+"""2"5ná to b-"*('"2+ Ale mohl to být úšklebek. 0+*''"2(5"2".' 2 "- - " 25 (" %'# " - ( 12 '2(#-"'##- ($"- eliteli Elánie. Pro hlavouny do panského stavu povýšený policajt a hlavoun pro všechny ostatní. F2*# (" (#+#'+("3"- noci teplou postel, a k-55(""2*-25#--"+.#-5'" " 2 "- ""#" ++ 5 <* +# (## 5 " ++.# 255("#"";#++5#"I''#"+ +# 2".2 (# 3 3 #3 "-'" # 2* 23 #)"." " " 5 "" 23 "# "+('"'"

6 #"#2 '""2*#3##'++""+ Na El+#" " -" " 2#*" +." 4-" 2 -'3 5 "+5".*+2"#5"-*(3"3"'"-""2#"1'" na venkovní hospo++"-?2*252#""'$-i'6j *+"."#*(2- $"2#" 4""'#*# F" "" '- F* 22" "#3"" " '.1 kr" ''"1# +#"F2#-"-+(.'"'(("*"+ poloviny zarazila do zdi. $#""*#" "#"'#"+(""" $(# fes. Sire? +# #"'+ # 7F"( 2." -'" - '- "8 "*# " +9 4"-"*#'- " ' "#32 7 #' I* 2+2(" obvykle po #89 S mými '"--55"D-"2""+32 sed232""2#"3""<'#52( ##2+2"3'""25#"."'"###86+2#%ormovat lady Berankinovou, sire? #"2 5+2'""5(#2"212"+2"++2 odvahu. 7$1"#9'#1 % A zmizel. 2+##'*#""#*(.""'""("Ja vytáhl z ní nový sa2"((5 2 " #-(" #+2'2"""#*("'#-( "##I1 5"-4#;#"2"-"bený na zakázku, a abychom ' # "" 2 "(2 '.""""'5" B" 5 K#( lepší. Vybral si tenký doutník a vyšel do zahrady. $*##'"1.1+#."#'*#"&.#"'" " +3 - #- #12# 2# " namodra1'2 +#"#(#5.2+F*-3+*322#"# "+'""'""&-5"(-'#"2""51'2'#'+##" ("#-+" $-'#"51222'"#'""'27)"3+"9 Postava sebou zoufale zazmítala. Díky obdivuhodn32"++ 3" # poda#" '+ -# (" "" " "'" +2 -+" " 5 "+"-"*#-"#'"2-.2"'"2"2+5#"23(" +*+-#'"""".-'".'2-72"3+"9"'"#'" 7""+2"''9'"*"+#7L-5 " '"(#2"+#29 Vzal malou hr"#(#+* 2"prali se o ni. +##-."6

7 7'"++2M"'"#275-2'"*252+8M ).+*2-'#"#""#6 "%"1- se jí vyhnul. 7?+(9"'"+# 7&-5""2'21.2-""2"'3"##9'"*" 7>5"-'+9'#1+#6#11+#"#"# "'-5".- 76(2"*##'"5("-"9 7#"9"'"#+#$"5#'2- $"-"#7'"++25-2#"#+( "2"#F+'#9 +#2+5'#*#76#11(22###(--N""39 5"val nahlas. Poslyšte, tak to ( * '"" *# 5 G neznamená,ano, prosím. 7<"(2"53#9 7'--+5#""2"!2 5"5'""5+2 '"## "- 2"+ +'8 + '# "2 " '"+ 4 2 *#"#."'""3("2-.##ky právo od bezpráví. Já vás poslouchám, sire. 7 +(2"#"'3#*-9+# 7F(2"9 +#2#.2223""""3"+*1".#"-# <'"#-." 7 3#" "*"-".#'"+".("2-" +# < "* "# - 2 ## " +89 7"58 "(1"-*(12"1#89 +#'#14-""23'"#3 2*(#3"7"# 2"##89 Dvacet tisíc, sire. 76""19*+# Souhla29 #21"'" bude to víc, pomyslel si Elánius. $"3#35#"-##-"" 7< "'"(29 +# '"3 # " 3" " 7 # padesát pro<51+#" 9 +"(""#5"'+""'""#22 +#"#"(21+*+#"-# ( 2" 7< -"M 75 " postavení pustil, mohl by s '"'.1 " 2 -+" ( 2# popáleninami. Pokud by byl rychlý. Jak rychlý jsi ty? 7-"5(2"(23-21"%3##9'"*"+#1'#*# polo5#5".# '#'""2#"'#(#2-+'-" prováz <(2 "2'#+ " 1 #. "' ustoupil na stra#'".d <#'"("" F+"51+#'"""# "2'1 +#"#++"5"("2#'5""" vy+"i"'""'(1'"5*#"-""""#2##2 prov*" 7) +2"39 7$5--(2 " ";#- 4 +(22 " tvou kariéru.

8 ?"# 2--.*# F+"5".-2"'"1"1+"2#"'* &-5 +# "+ "2 * +3 7#..9 - "" kdo velmi rychle utíká do zahrady. %(*'#'12+27'"2J'"252+(+ s jeho lordstvem, sire Samueli. Ano, an"9'#-"+# "#.# '"*"" H- # "2" " 2# # ("#(#:2D"#'"""-"#G#9 No tak dobrá. 7-(.byste se pokusil nikoho nerozzlobit. 7."*('"22#9 +##'"7)(+2$""32((25$-+"( 2.+*(6-25("# ##9 ""(#")"((""##(H"$##( Elá#2#('"+-#2#2-"'"(2#-'#35+#""*2 "2""'".2"5J"" Nosítka *0"#*#"*++"##2+## ankh-2"'"36 3-""#'""-'"5" "'""#*'22+"ozdobné budky. Nastup si, '#kázal. Ale sire 7 '+3+"9+#"#'+.D7"+29.)" /'0 &'#+&" "1 <"1 2 ( + ( # snídan# 3'"3 + ' "'# "2 )"'#- "2 2*" -(#3 '"5)"'#-3"+""#* #(2vé, plné hornických statistik a.("#""1.+#115#+(#3"*22"'+" --(3-5-'"" #-""5- ) "$$(psal). Ho" %12víráme % %3$%&%"" kousek na 4-1 5$%5 dební a já jsem v 6%"$ '2rádské posezení ze $%&"")("%"% 2% $' 4(%%" % % (%% " " % 4 '$ " 7 "" "$ " % " ' 8&" )" ) " % " ' &"'"2--polovinu skopové kotlety a ruku s ní vsunul '" 0".%90' ) % % " % $% %% % : " líbí,

9 %%6 7; % 7 & " % &' &"'"25#'+"5--6"'"5"""-'"+(. ne('.""7'"9 3; ""%"' &" "''+ 6#" " #%"2 N+3(#3"* 2 policajta " ( - '#+ 4-" "'" ( "(" #'#+# -'"#'"#2''"2 ".'#"##23'"#+'"*" '; " ""$'< policaj % "% % 1) 6 %%' F2"*5"'(+."+3"'+'# '" Ozvalo se další.%90' #*. 7#+#(.'&""8'"#9&5dá restaurace a jídelna v Ankh-Morporku &""#("23.D3(#"55--' 7225"-""'1"3<5"25#-('"3 #9"'"&" 7(2+.*8)(2(##hlédl? vy2(5('"''"9 <'.D12I22'#1"' &"'"#.+ -'"1'"#"#'2##.:7"( "J1'"+(.'0 ""'+nou? Zpod""""*3J* 7$+58<"(+.$.-"+5-"*#-5'"#"2"""5 odpoled"*2-'"+89 <#3. 7"-'+2"""-*(3"53""š, jak to chodí, normální "* " 3 *#'- 5+2 ('"* 2# <" ( 1'9&"""5# 5 2+ " - -# *. '" 7<"+-21'515 '"#-#(#2""9 ""''+6 '#*"&"""*##-'".&"2 (#1+513"".#--3'+5 52-""+" jen("'(2"#23'""*" 4-#(2<"(""-2""+#3(".#3'+ '#* 2+ I53 "# 3 2'"' (*( I"*3 <'# '"5('* 3" "*+ +*3" 2&-5' -+( 23 "+*.#""" 7"(-95"#""'7O'#*# A9 <&P<$0>H4&>2D 7""-9""'2*" který si cení vlastní lebku na deset penny, ale 2#"#"2(#"""1""'#*"7" --".'3"(32#(+8"'"*##"8+2(222"(3

10 ' (*#--#-9 2D12"'"-"""5'*#"#"2#5"#'"2"# *3'+- 2 "*((#'"u kopii - "3 # *"1.+-#'"+3'"-'"#"# 7 " * 2#.'39'"*"' ""' 7 2# *3'".3 3 pomoci, kterou jsem jim poskytl s pecí #2+55"9 0?0&0>$Q)06> <LHQN <MRTEV? " '+ 7 +' 2" # <"( '"'""2"53$5-D(2(.#""*#";##"("1" A9 L6RQB<0 <06><& 7 "2#J - "." 4 2'"* 2+2* 5" takovými nesmysly. 2D-"'"'"*+*22'"#.##(#"I255" mají za se"f2(#2''""2+f##1(*#<"(". 5""#2"#"*""'"*"vat. Jen málokdo bral smrt jako (""'(2"+2#'"#"5" Ruka pana Pohopky prošla deskou stolu. Co to? VIDÍTE? 7""(13A<"(#2"-(1"(."25#89 FS&H)Q&0F>H<$CT6$!?6 7<22#+5("'2#";#"+"##5"A&"" '2'"#9 JÁ 66!<)QMNOU SE SETKÁTE JEN JEDNOU. ' ""'- *'"2 " 7"(" " 5(+ 5--'"". ( rozum#."'+""'9 SL6PHT6N HCT 4!S<NL$0<<AK, JAK JDE. 7<"(2#"'"39 $6R6BT)Q<0$N)P&P>0$H0 " #' "'"12 "2 +# "#* -( '"# zatím si oblékl kabát. 41-"-+""1*--+5#32"' <*#2('+"+"3#".J '2' "("."2#" 5<*(*'"+2"12" "+5# si95#5+#2" 7"+."89 7 -''(3#'"#35-'$(31"" " (1 1 6"" "2 2?( + 5 -"2 " 2# podívat. Kdo ho našel? 7+5"#"#9 Ach bohové. 7"'+#9 7"22"'"'""(#3"89 Desátník Nóblhóch je nemocný, sire. To vím dávno '""5(2"cen. Tentokrát ne('"3#*-89 Ne, sire. 7&"#52(#2#2""22""89

11 Sedm, sire. To je ale zvláštní rodina, tihle Nóblhóchové. To jo, sire. 72.2#'"+#G '"*" #9 '""# " 5 "#"*#2 12 ## +#7#.'#+#"2"-2#-9 +#2+' 7)"+9'#1+#7"22#23+#9+"'--+ "51+*1""7>"5""%"'""-#"-"89 7+'+ #.'+ "1'" 2 # 2"# ""# (" " navíc. 5<*+#32"2"'""+-+#"'+ * 2" se =% ' < # 2 ' (#3 "#-*" -. 3 historky o po#1#5#("-, ale jak se ukázalo, byla to jen kniha o tom, jak se mají krávy, pra"""2"5" F2"+#"'""3+ 5'#<" 2 2# 2 2"'# F+" +"" ""(#3" 5 1 2" mnoho ne'(21 6#2"(#33"'"<"2"5'#(" +#---"*-'""52'"+"2""#dí. I tak se ale vyplatilo být "'1+#-"1"2#" bohatých '+#2"li dovolit 2<2.2*#"2.("+#"'""+ Protáhl se do místnosti a vyhlédl z okna. Rád pra"'#"32"#-5-"'"2 "!+" 22&""#"-.ak k oknu pokusil vyšplhat, by #.-+"#"12#.2#'"*('3"'-'""-3 '# "- "' "'"12 5 2(3( +#"%# "+ vymyslet. A dole dal Elánius namont"+'"+"12#"-<+-'+ ""+'.2."(.'#*+ Zatím Elánius vyhrával. 0"23'+ "+""" '#*"*+#"'#"+ ( 7<97<5-(-2#!'"53-#"5+3""*9 To je pravda, sire. 7 ""-3('""'"%6 (2"(25-##*-'. 3+3"1*""9 3-''#17 5(+22+"-9"'" Trpaslík, který neumí zacházet s kovem? To mu1"'""#+"9 7$2#+#-2#2#""."9 7=89 7>5 ne, pane. Ale? A jak jste z cechu odešel? 7"#52'""(#"."-9 +#'"""'7-2#3*"-(#"-.(2 5-"""-"*##M 7<"'""5(.nikdo z nich nevyhodil do vzduchu Cechovní radu, sire. 7"5celou? 7".*+##(#*".-+"#3"-9 +# (## 5 "2#-"+ '" + " F"(#.# papíry na stole* 3. 3 ''> ; '

12 7 (2(.2+*89 <''"<"-"*##3"+ 7B#D#9 +##"*# 7"<-"'.<"2+5(#"#UV58M 7" " #9'#1 2''1 B#D H#3.#" "#.( 2# '#*2# klany. 7F 3"#'"+#.'"## ;9 -" +# - '. 5 "((23"(- +-"-#-+-"+5'*39 Neda"#7"#9"B#D 7< " "8 " 5 + #*(23 "#+ 5( " B#D" 0'"9 B#D"'""""+#"+#'#(2.+2" pobavení. 7"#(2("B#D9'#1+#'"+(.#"76 ( " - $# $# B#D9 "+ '(" " "(-2 + " 53" aby zjistil, jestli to bude bolet. 7*89 A... jeho "-."B#D9 #(# "''" I2. +(. (#3" I2 +#"''-"7"2-#--++25#"-B#D"9 Rozumím, pane. 76--#"'"-(2B#D" 7 #5# +--("všechno. 3#'"2#9 +#"'-" 7$.""2189 7"#-#('""##9 +##'"7"-. +2(1'"#(2#"22""# 2#(-"3+2#(22"*#2('"(1 šedý prášek. Co je to? Já "2-##*-(2#2#+(##"4- mrtvý otráven? Jak +'"(2 "" " - (" (+#-2"""'"+"'"'2#(3"2"-9 7)"-"-3'-9B#D"maticky. 7)"""3A9 Nechal jste na stol5#*#9 +#'" Ob*""#2(#2'+""+9 $72 55-'-(+.D2#"B#D"'+2#(# "-###5''"++25("'"+""+(#(#1#+5# " 2*'" -"+2#2"+5##''"++25."'+# ne na hodiny, pro"5 '"#( K#((" 2-#3 3 # 5" "" #1+'*(5#"#-#(""'- "--51" "(."5"2'"'.-5-(#2.#.'"'. ty, 2-(2 - "#5 "+(#+ + "# (#(# "2 5# (" 1 "#1 "' (#.D(# B#D" 5 " "2 -"''""+'(2(" " 2 "%;(# -5 " ++2 '"- '""#'' 2""'+"(5""*1+"'2#(236 2'""# 5 #-(# (" + J -+ (3 "- *12 '"## (2 "2-.3" 2" 2 (# "# 6 2 (. ( '( "%'

13 '" 1 " " (. " 5 +5"89 0 '#1 '"'" " '#" " "-*( 53" 3"-+" Ano sire? 7<"(+!#D)+"B#D("5"(2"$#!#D)(2 "2""'-52"(<5"+" ##%"2*##9B#D 7$1"9'#1 +# " 7 2#2""2 5 "( * * (1 " #%"2'##("" Nevíte o tom nic? <".#""3*" '+ -" "2 5 " 2''"+ +"2289 7#"3"< #*3'*chovní literaturu. 7"'#5#""""1"'89 7<"52"-"5"252 ("22 9"'"+# +5 +5'#1 7" " - "-*1 2 ( 1 -("2'"" - #*#'"#1"9 76#2""2-""+.D1#'-5("5"-"'#9 74-""("+*#3"#9"'"+57"2-(m si: který 2-.2#-I'2"9 7"(2#2-9 "B#D(3#3+"0*#*?-#"25#"'- #- + "" 3" " '" I*(" --"*# (1 ##13+ +5'"2 " 76 " 1 " " *?-("2 vydával, sire. Sehnat helmic'""32.#2("("3#(21" - ""3"<"--'"#(##9 7<"+-.2 '"""#+'--+-'"3"J-<2 ''dem se zabývá Silikonová liga proti pomluvám. 7 # # (# (#2 5 " " ' ((" 11##3("2-#9 7)"+<5 "B#D"+5+"39 B#D + <" -" '"" I"3 <*" 2# #" + #" "" # "(" 7? " 2 5 "+" "9 B#D # vyveden z míry. Ehm... (2+23(23"5#89 Ano. Mám to tady napsané, '#1+#7"B#D'+89 72"'+<"('"+)(#+2'9 +# ( "(# 2# " '*# '+ #' '+.D-#"-.(2( 7"B#DA9 Pl"5"2( #*'#4-"(35? 1+2" 12#2#5'#2"#(#* ) #%"2" ""3 +#' -"12 "2 5 <* 2# " 2# trolla o " 2." < 2 +# *1 1 6#2" ( 3 #."".#"" 3+'1'+212"1 -"""""25""3nemají, "1*#F#*"5+"##9 '+<*75 "1*-né 9'""'' 7- Zinkycink.

14 <5 " --2 "'( # +#12 '2 "'+2 # "( 89 7<"(" "1'- -5 " 2 ""# - 2# " F#*9 zahuhlal Zinkycink. "'"## "+#<* "2'-''---' 13.D 11'2 7"(#.'"'".+#"89.<* 74 5(2212"12.#*+29"pil Zinkycink hlavu. U vedlejšího stolu se unavený trpaslík hádal s upí27"(9-"'+7"není 5$5-D-5(""2" #(#"""A9 Dobrá, byl jsem si promluvit s majit22#5"-"$ #'1'"# upí 2 2+ B+ 5(". # # 5?4 ;2" "# "'""(."'+.9 72'"*-2"'"#A9 7"" '" " B#D. 7< +2 " 5#" "2 B#D"976+.(21(23"9 Ano? 7".#' 2+(23("4'"#"9 Ano? +5'#2-2#(23#-*# ""Q#D" '"##27)"1(23"9 7"("+89'" 7<"( "# 2"( 2( +#2 <" - "" "#" " 2 toho rozpouští mozek. V horách je to velkej 2 2- '"".2 (## " $# +# 2# "volil vést 9 +5 "# 7- ve-(-nou pre-ven-tiv-ní kam-'j #2 " 2 ( 2 " svinstvo prodávaj296+2"""32"#-3mu plakátu na +"2: +:"7;;'"2>T&9 #12'"-2" 7<" -( ( ( ( 5 '" # "( ""#-("(#+"+2""'"22+24.#"-2-*## '""5"-2(" "(..& (" paravá- '+'"" '#( " " "( 5#" -5 (.(+#("(-("#('"++"1#("5" 2"(""..'5---'"#(#1"1#? # +2 "(# 2 "." ( 2#2-9"'"2 " J "*2"#3-""'+"$C&7-2."#"9 F0 "-'#*'+-,&'(12+A/--'"-- '""3'"#"-"*"-"25#-razil. &"*#2"+#'""++'## 2 -""-*(1<2""+-"2."+5-' '.("#"-+('"23# <#. * 4-" " "3 #3 "3 * 4- " -.#1 # "" doutnáku. & J-2#-.12 2(.2"2.'"" 25 *"'"'"2"$*"'"+#"."'(#

15 ru'#$*"+" Co je to? Vlk! 7$28"--# ''+"1'#"mosti? 7)"3+"'+"3A9&""*#"#"#55""'7F+5 +22"+6"-#."#'"289 0"*##&"("#'+12I2vem a kývl jim na pozdrav. 25 #*'"+'-#2#%-'+'"2#2*" myš2#'"23" Aha. Hm. Tedy, jak bych vám to... Ráno jsem vypadl z domu dost narychlo, musel jsem ji tam zapomenout Oddíl dva, pravidlo jedna regulí Cechu zlo( +5*"323' -#"- #'#53'"%#"+'5#"#9#"&rotka. 7$5-D#-+2*A9-("'(.-'*3""( 7#"'"(2á nabitýho vlka! ".''"'"';2-(#11"1 )"2"-. "+# ( - #("'+ 7<-8 B(2 # #- nevracel. Já vím, já vím, ale jde o tu zatracenou $1robní linka se zastavila a to se dostalo ven a #"""9 7$#""89 7$32"*-8<5"- 7"-"2.# 5#3"9 7N82('(##"-9'#'#2*75('."-9 7("-5(#2"'#+59 7#-(22#"3"'"*#A"-5""+'"#289 7"#32'+8"+5"'"""3*"*A9 +.#"7"(+" *+""1 '#.2"""2+2'" #'#+.*3#- 7)"+"+2('."""((+"#5#-- M*AF("(."#6 5."252+2#+(#(. (""+5.2'#(9 Ankh-2"'"+&+"+ '"*" " " # 12# - ## Rozmaz3 "*- +# "2" +2 " F " #" 3 2" "25#'"'".#1""+*'+" +*jící! Co ty tam? Kdo stojí o"--'8e 4 -"."'""5 (#"1$#32A025#""A?"'""5A6#."'DA9 F-#-+'#5#-"-'""2+*+ pro obvyklý provoz. +####2-#"*+2#23"25 7"8$-(+2'#2"89 7 2#+#2+2""" 9 &"%"# "'# 7"589 4 "':J& "&" "'

16 Velitel Elánius! +# Aha. No, asi bude ('.-5' ("#9 )"+#'"."#!""#"#""#'+ "*'""""+#12'"23 #--23*3).--3(-*-#.'#3"-* který zabí.*+" #3+#-#1 ) -'1 # #" (. 1 pach..# - 2# 1"5"'#-'."" Támhle na Elánia zazíval bezzubý lh5"'"j('"2" " " + 5 "5("'".+'".2;-%"# 1 2 -".2*-2"2"-#'"+#+ 4-# -(5#.#( "' 3" +#"25#'"'"'#+3 - "#"'#1'#+ F+"(#'"-"#'+" #("" +" #(" -" # #(" '""." 5 3"1'"* 7"##"5--'"'3' "9216 "" 7 2-"+(2+.D+"#9 +#""*#'##('+2""7>." M7"(' morpork, ne? 0#*( 3" 25'.D12 I22 7$# #(#3 "2"#9 zachi"7<"()%3 ('"32"#5(1'"#1"" " 2 +#-+'-"63-12-" 2'"".5'2"7<"".2"9+"" 7<"-((''#*0#6"'" chápete? To je taková "*2("2"8"(+"""2"<"(#(.; ("-+2 5*6"-+2'"2""--"2'"##'- +2'--"2'""#".##<--"2("""+5 5 máme "- " 2+' +("2 2 5 "'"!"% &"2- '#"3+'((+#"#(+("2+25"'+3 5("5 jmenujete? 7+##2+#< 2#"2#2"(59 #"7 "("""-1+9 "-33"2#-12"2"2#"2+2#(. 2"51 "3" 7B-5"213'"9+#'""5" 7F#(2 2 "9'#1 "(3# 7(5" +' -""1.'#2 '2"#)ejte pozor na saní* 5 tentononc, sire, ona byla nemocná -"(2 "#""#.2(5"".+("# Tudy, sire. 0'"#"1-'1 -"###""#."$u byl # 1 #"' 1 # " 5&-5 # +#"-"*#'#-- ".#2 # 5 2 " #''" +- $ 2"# -" "# "'*#-+(212' "#-5" které jimi proni""#-" jen šedé. +#"2"<"'""""2( '+#"1'+#"12'"2125"5#1 "+-*1""1.*1-1'4-"2'#*" zelí - *3 +- " "*2 +# "2 6 + " 5 "':6&$%A9""%'2 "# 9#.

17 štítu. #'"3"""5#21"'#"('+"'. zvolal: Hop-láá!?".#-*###-5'"2#-"-""'( 7)" ""39 * +#'" 7(+ # # "'"." vymýšlejí! Vymýšlejí, sire? Vymýšlejí? ozval se mu kousek za zády hlas. To bychom se brzo dostali do maléru, kdybychom si to všechno jen tak vymýšleli. +#""*#F D+#1221" ("'5"#';2"1"#* 7H#(#5(2+2"'#5+--(2"2"25#2#2+9 '++#"#""7"#!";- persevant.* 6 72'"2#J-("'*1*#"1"*89'51+# 7<"2+!1' 2<"(2 (#8Jsem hlavní herold a vy asi budete sir Samuel Elánius, ano? Ano.!1' 2 3 "("" # 7)"+ $1" 1 2+ #*+2 sire? 7&#* (3 "3 #* #*- (" klasickým heraldick "'3#3#*-(#2#'"""'*#-(3 (2'#"-"".#"'#E 7 $5---5 "*23 " "" 2 89 ' +# 7$ (2" - 2 '"*"'"*-""'5-D((;%#322('#2" '"*"#9!1' 2-.""+7"2"5+5--#33#"'2# zlomyslnou legraci, pak ano, mohl byste si to všechno vymýšlet. <" - * 2"M '#-"7<55+3#*-"89 7"""-2#"-""("9+#7F+.#*--2##- 5 2"(55#--# 7!+'""+'5#"*"-9"(1# 23"+" <5-"*"-.#4--1(""4- to -+("I+""("'#"#F("21 A byl. F"(#'+-5"#32"5"#76+2.#9("+5(."jice. <(##*(.'"+#:7$+58 +v kalhotách. 7W9"+2#7( ""#9 7"("(+2#$5-D"#2+2*&--"""-5- #2'2'"5'"## (25 o myslelo nejrea##*(#'" '#+&" " '+2--1'5)""#("kolena se leskla. 7< 2# +5(2-"#"(3'3#*-"5"-'+'# co? prohlásil kapitán Karotka. 6 ''A6"% %'B7!& & jeho pomocníci se pak nazývali persevanti. Králové i další?"" )% 7 "'X<%"6$

18 Co kdybychom odhodili ty peníze? navrhl opa(12-# 7<"-3#2"(2'"2""9'#1&" A vy byste nás pak pustil? 75"'+-+2"'"*""(+-+'#mluvil. <21.#"-''"&"-7 #"+'". (+"-2A9 7""-2"""+9'#1&"27!+-"2+#'"" ("2"539 Zv$532"'"3"3"' 2#'+#2 7<"9 prohlá#7('#* '+0 "1('."2"(2'1 +*13+((#"19 Jedna Karotkova'5 2# $-- 21 ""'+'## '"1 " 32 " '""#-2#33%".+"#"'""<*#2 6 5#.'"#"""'""'#-+'#1 vlhký stisk. 5--#.2'+2"-##"23""* 70"( "A9 ""# "" " 2" 2 7B 2 D 2 pustí! 7$(+(#-#'""*29"'"2&"702+"9 Ozval se dusot okovaných bot a z bran pekárny vy"' ' -"(1 2#&-52-2##&"-""-(#2'"'"+5"-(# 7"' (#A9 -# 0 &"'""5# '"# # 2 ""*#(( 22" To jsem já, pane Ocelk "97"("2-2#25# ('bura zak-ka.* " ' 0 "9 &" +"# 7 5 "1 - Morporku ne5+2e 9 7.## 4(" <";D 5 """2 0% #" "'# " -1D 10 >2(#2-((# 70 "A9 <'#*' + ' I5 2r3 I "( "'#" " " 7" dob+"+'#+&""&-5" ("""'"#"+2*1-5(2"" "( 9&" H";#12-#("70"A0#("'""*2+2" #"""(ACokoliv (#3"("( A9 &"#2""*#"2"'"+2#+.2' "2 Tak cokoliv? #"2'"3'""podívali a pak promluvili všichni najednou. 7<"( )"++2" "( rádi. 72 5"*F"(15(A9 7#3"( 9 7'#9 8 Pozn. autora: %' 9 Pozn. autora: 6&,-Morporku není radnice. 10 Pozn. autora: 5'

19 7$1"9 '#1 '""( &" 7$ "2 '' ".## '""(# "25#9 + " +* ' -+ 2## 7<-('#' ' 0"1(2#+53""'.#9 <' 2# 2 7< vy chcete platit " 5( +# 23 '89#"*# 7 " J"1'"' 2+'+" " 1"J"+?"9'"+# "#- Karotka. "'*#+"2 0 ''".'#*- 1 " dva tr'#*#'"+ No tak dobrá, mám nápad, ozval se pak Karot # *"*2+2"'+-'"2 5+2'#%"my, co vy na to? "( '.#.3#" Ehm... pros22"-+.3'('#2"'"289 $"#"*#"2#.".&""#1#'" 2" 7(#+2.219'"+##."+* F"(# i okradení jej sledovali jako ve snu. 7 ".# * ''"# 2# -: 7$-;+"3A9 F1.# : 7$- hajzlové! 7""58$5-D(".-3'' ne? 02#2#2#0 5 7<#"-AM-*7<#"-#"(2A<#'.#3"-#""#nenapadlo, aby zakle'"'#(2a>5"#2a4'#"2(.milý! Známe ho! Ten je snad ochotný #(2#"3%"2--22"#A"*(-+#.# ##2#'#A9 +# "5'"232 32'""(# < 2"'+ "'#+ hrobky. "+#23"#'1'#-76"5+--#+#'"'". 289'"*"4-"1'*#"'+5dou slabiku. Byl to onen druh hlasu, 1'#*2'#+"*# 7<"(-+2"-#)9!1' 2 Elániova ruk("(#2* Drak-+" 9 Král? 7 "'"1#9-"7H'9 F(3"# "+#"#""22"("763""9 7&+" 9"'") -5+nius prošel d"#-7<- po" ( 2* ## 2)*2 +2 " 5' 5 +" 2"J(#.D(#+-cha. Cha-cha. Ha-9 -'# +# #'"' " "#'"#" "# -"" 212# 2# '+.12#" "'# "# - *((#5'22*3"(+#'"#((1"'"12# rameny. 9 )* + " # '"+ doleva a pozvednete bradu. 72+2"89 Cha-cha. Cha-cha!" " ( '#"'# 5! " -++ " - 2"'# kostlivci, uchopila Elánia za br"'"+*22 7 " <'"%# ( '" +#"1 +#"3.# 2+ 2"(2

20 .#*2*#---"'"+-cha... +#"""(#2*+# K#""(#3"32"" 2"#-+#32 Já si to hned myslel! Vy jste upír! $-('""-*(12#11upír! Cha-A96""126""".1#".+7">'2"(2" slyšel jsem o tom, jaký je váš názor na upíry - "2+"5#"""2GB ("586-25"-"2#-3->'"&1&"*" $" #3" ""((. '" ". Ovarové ulici. Cha- " N#(2 (3'(( "( panna bát. Cha->5"#-?-ha. +.""-" *-'"'1+-*##+#9 +#"-"*##2'#--."#("2"#4-'+#6 +"3 nich byly v policích. Stály ve vysokých sloupcích všude, kde bylo jen trochu rovného místa. Z 53#--*""#+"5'""(".+'12' 2 7"229 +# 2)* + " "' 5 '#".+ 2"1'"1212"2+##'#'"25# 2(3(""'1#'""(1#6"#5'#-* 7""2"22(-'""5"."+"5--"2'+3-2 (0++25"2"53-!"#+#" (2 ale ten 2 51""4-"-"'"#'# 29 7"#(12'# 289 0"#3(--5"# 7"((2#(#5+3'-#teli. Váš otec byl Tomáš Elánius, jeho otec byl Gustav Vilém Elánius 7<" 2" "2 +#"# 32 #&2+ +9'#1 +# + 7<5 " 2+"'"*3"12&2"+9 7 #5-+#&2++#''"$+.'$#6 3 hlídky kol2yz[[+"f5#'""-2"'"3"+(515+* 9 Popravil! 6 3'"*127<"+."#1-(2-#+2 Excretus Est Ex Altitudine. <- -"2 ekli Depositatum De Latrina. F#* F F 5 " ""# " ('# Aha. Víte, ve##((23"#'""2 3"- hm -&23+G+#9- uvozovky "2'ky -("*##. " - + " # "'# " '3"-7-" "(-?-6-25#-##(#-"5#'cha. Cha->52"#+'"(#+(+#+touha po tom vymazat tu pohanu. Hmm. +#'- 7<522#5*#52 52 (89 To je ono. Cha. Cha. 7""52 ('# 9+#"2*7"-#'"'A97"'# 2 5#"-tost. ='0 74-"+9'""#)"' 7W"+"5""2"+2"(- 7$##9'.#"''"7"++252#"2,*"% - "'( '.2 +. Víte, koruna není jako policejní helma, cha- L -5(# +('"+9 7"&2++2(#'"+9 7+-'"#'"9 7.(#1"1-""#9"'"+#

21 7&"2+-"2."'9 7"8""29 7 #3"-2('+"+*'"2"1229 ).""+##22+#"#7<" #''"+2322"'orské sovy usazené na ankhu. To pak bylo jako kle"2"2"12*-#'"532'"#-(-2" 7"2+"'"*+1"89 7"(#*-2">*((""#(""+"-9 Opravdu? ' #5(*89 7<"(% <" -2"#( 5( 5 byl "(2'+ " - (2+"'.58"++25-#.9 +#'"'"<2-"""'"""22""3 7<" -2"#(("'& ") # "5+ -#-(+""+?#"*#(#3"52*9 7"-8<"('#1"58<"212 ('#'1+""89 7<"?2<"('" -+++#A9 7<2špatných *9'"2+#7$25'#"1' se lidé válejí smíchem po zemi. ) # '" # 7<# ( " 2 1 +" 2+"- "*( "2-5"2-"(+(22"191(#7# -(22#'".##-5(2-.5("5#-#-"<"(1" (.(. "# 2 4#"3 N""# #"# "#2"( ( Drak. Ob- ""3.( ## (+ # 2-5.2'''"'+3-26 Kdysi jsme pracovali se #" "# 2# ( 2+2 " 0"3" netopýra. Dnes *" 1 #""" '"5#12#'#"-'"5( svou povinnost cítit se gentlema "'""' #" " #7B'9.'.'"5 7$ * -(2"' 2 52 #(#3" 5'" "+5((#"-("'"J"*"("."#35(-(11 pod'"9 Elánius se zadíval na t"(## (25#9 7<"(')"*#*9)7("2("""-"2+'"# 5-21;22C1'".#2sinister d une méche en metal gris, tedy, jak by se " "" ("("""""+ "#", (" # obchodníci hor#a/1.#2"'" *"12"2$"*+#2+chandelle in a fentre avec rideaux houlant,"( '12 #2"" / "'""# "3-,"5*(5+*'"++*-(dým, jako "12/.-(""+*2''+-5(22"#""+5(# pustit do další tvorby -""*(2pa aupoisson,2'--/""5 ("(2+(("(""6""(5322"2(-\2'"- zvednouti svíci. Lituji, cha--"""2".livé, ale nedokázal jsem tomu odolat." To jsem se2+52""'+"9+#""2"'""'+" 5#"("'""" A tenhle je pro pana Gerharta Fuseklara, prezi + 9'"*" )7 "525("'"22"-'" 3"""5(22#3"2"12#512# '-("#3+"(' "-.#2"(5'""2"("'".J "('-+*2"53## ""K+#"5 ("('."(22"#'"2-'""56""(Futurus Meus est in Visceris, "5

22 - 2"'+(" 6 + ""( #"G "'"tihuje sou*((" '"%#+5"'K#.- - ""# #"9'#1 +# 7O539 <" " '""."'#+(" 7F2"('"!"%&"' 9)+'2 #12("-+#*7)"+-"'"'##89 +#."# 212'"2 7"( " #- #( " '"'+ 2 '2 9 7?2 '# '"5( "J # ( ''"""9 7 "3+*"-9'""#") 7"(# (2( 0" 9 +# (" 2 7< " 2 " ("2)""hové! Muka -2"6""J"8<2#'#'+" ("'"'""1'#"+"* '"' - pistor, ) 75 ## " +(. +2 heraldika! A motto? Quod Subigo Farinam, +#*#*"7""5%#G2+5"2+ "'"*3""#2"2""58"25#""5(2"#"G89 )"#+27+'+'9 7<"2" 2"1#2* "++"89*+# 7<"(-#"8?*-"*-'#.# "(2("2(.32"5(#19"2"")7<-(" jedno3$23#(-21.2f2"#*3-1"#("("# 9 Nóblhóch! "+#&"*2".""2""'"""7<"(""A B("#A>5'2-5(2#"rých rodinách "-" # (" "*#. + 2"#$"5"323+#"# obrácených "2 " "1 "#1 "2 1 " " 3 K# '" 5" No prosím. Mohl by to být C. W. Sv. J. Nóblhóch? Ehm... ano. Ano! Syn Mnaty Nóblhócha a dámy, o které se prame-2#j((""6kétce z Jilmové ulice? 7'""9 Vnuk Amanda Nóblhócha? Ano, to by mohlo být. A ten byl nelegitimním synem Eduarda Sv. Jea""3"- '""(3+23"' "89 7)"""3A9 7? 2 '""2 "2 2"(2(2"3" 2 F2(2 -# schop#"""'""2-"'"d(2#"(2#9 7)"""3A9 Vy snad toho gentlemana znáte? +#I52"+52-.3'"##1(+ Nóblhócha, která navíc obsahovala slovo gentleman. 7""9'#1 7 "+2" Mluvíme-#"'2##'9 7)"+ 2 2".2 """'" ' #(#1 majetek, #('"+(."19 7"2#J 6" - (## 5(2 "2 " "2)+ &"

23 desátník Nóblhóch... je 76-+2(12' "2'"# (' "+"-'+"9 Elánius u''" ". 5 "." 3" 5#" - "-''"" "+##-"'-"#'*#32' ' 7)"""39'"+#+#(.("7''"++25on (""89 72"'19 Oh. Elánius dokonce ani nestál "5+1.'"#" (5"""#+ 5 7"-8)"""3A9 7$1"51"A<"-""' velmi.d3+9kl Drak. Mám moc """-cha. A jen tak mimochodem, jak si vede mladý '#+&"8B#2#"""25("*("*#-cha. 7*9'#1+# Cha-9) 2"(1#'"- 1 2" 1 2 " '#12 poklepá2"76--#*-+2a9 7&'#+&" # 2# "9"'" +# " "2(( " doká7&'#+&"#5--9 &-5-+2"#'+2#2-- "##;-.#*-'#"'sek. 7<"."+9#"#&"7#3"'"--"5"-." "2-"2#(###I'"*"#9 7<%(%(A < ' 2 +A $# - 5"''+ 5#" -.9 5"#;"#I "2#-#"#"'.#"#37 9- energeticky úsporného policejního " 25( *+ + "- #" +'""+ " ' -"52 minimální" I# ( 5# # '""5 " +#&" "2# """)"("*"'"2"*12'"*2"" E% '"2- # ; <" -"&""""3 * """ " -" ' " +#"""3 *# -5 # +# #'"53-5 " -"#(."'# 5&""2'4-"'+&"" navrhl Patricijovi, aby byla zatvrzelým #2#+ 2+'5#"7'""5#'"*"#925+.'--ším a starým "* 2<"5."*3'"#"1"2-3"'#" ankh-morporské zlo*#"#"."2#2"(#3#"25(.+222.# (2"2"(23"9&";#75#"+5(#"moc zajímat. To je zajímavé, podotkla lakonicky. # " "('""5 # - "'" -"''9'"*" Karotka. 7<"9 ;.&""#'""#2-.2*7<2'"(#"( zajíma3("2#+ "(#2#+2#nulý týden. To byla ale %589'#-"&"'+7"#+(2"#'".# 2'"5(2222#+ A.--2#-A9 7O53 =" (" - # (# '( 5 "2 2 " +.# 11 Pozn. autora: 3; $ % 'F% "% ke hromosvodu.

24 v zástupech. 72"(2("22'"*"2A9 tu nej2. "''"#"# 0'" # 5 " (" #" 5 " -"# '# (32"5#"'2-"5322 víjak není zajímavý. Týden '2.##2"""3<--(2+ '"'e jen... nemohli jste mít Karotku neradi. Dokonce i staré dámy, které poslední "" 5#- +32'*1 '# 2-&" +- Ona 2&" ráda. A hod"5(#' "5"'#"""5. #5##"#""-""2#3"#"(("#(##+##.# *25('"""#("+5".'(#.#2#+-#-5" -"2"#'"""2#(""*#'5#.'#.#2#+- &""# " #" #" 2 5 " "2 C' +. -5# # ('+.(.";"3"##'"J"*$#(""'"'"$# (2 +'"2 4-""'((("*-#2'#.D(#5'#( +'.5-#'--"""*#"3"" 7 "-'+"+"""*"-1"J""(9&"76#( "J"stroje! 7 +('"+"+5'""'#'"*-6"'"#*"5--' 2#--"*++9;++#2-.2#""*"# 7"*9"'"&"7$5-D(2-hráli. Ano, ale taky prohráli. 7=" - - # ("2 3 '. +- " +2(+ 5 jsme tady. Ang'" '#*"9*7"'+#>52 5"*A9&".D'#1 2+2-"F#-#''1 Haló, pane Pohopko? zavolal. 7< " ""# -5 5 " '2-59 ; 7""'"'#*(23"589 7"(*"9-"&""'#"#7("I5+'#3 je j"5#"'-*'+('+#32i"*3""'""5- #-+2'"'#9 -'""5-2'""'2""+. '"5'((" na výstavních vitrínách, ""(".# K'"+ 6 "3 # "("(""((##---#"+-+*3"3'- "*3 "+2 2 '*3 "'#- + '"# "1 d."( -1 " + +' 15#" " # +5 5 " '""2-.-"""#(#3" 7"' " ' ; # $ #".#1 + známého pachu. 7<"( #"'#'+8 "+*1=&""9-'+(&" za2"'""" 74"8<-22'#-2#+"89 F"#" "C' 79'#1&"7 2' (*("#1 "' 122+#&"232I"#(2""2-'+2" #-5 '..(3I7-"5-"'2"2""ky a my -"22#""#-+'+#"#*##'12##2##3'"*"# $5-D52+2"" "0"3""'19

25 F'- : 7< +*1 39 ' ; 2 7*18 ". 5"-*(1"89 7""('"9 7'""'(" '#*""89 Ano, to sedí. A hlavu má rozbitou na kaši? 7" (#( 2 '" +29 -'# ; * ustupovat. )*+" +2'" (4 ; '21.6 '+" ',"$%?&')" " "&3"? "'6 %% '. "#'#+".-"2"".5.# které 2"-("'""5-''#"53""-("" 4-("''-.1'"1(#2*1"'+)-- 'kvapen -"3'*"--''--(('"""+" "'kvapit -( '""( "" #* F( '2D!"#3"2---'+-"-"+++""" ("22'5 První strana byla nadeps+:""2#+&"-l4"5 +-morporského. "#.'"1"+1"5#1"#1"212"*#"2 > )."--'(5" 7)%;"UV9'*)s. Otec - ah-ha -"1- baron -">V+213("""X2ka madam Serafina Soxe-Bloonbergová, +2+3("N1+"-9 <*+"-"1"=5(";#"2(#3'"5*2#"2# ;#-""-+.((2#'-(+"2#".#"(1 +(2("#3;##'#'##5-- 22*- )* + " 2+ " (" 1" -'" 5#1 * +5"(*#32"32' " 5"+<(-mohla vypadat budoucnost. 0#" "'"5#"ta, který dosahoval délkou mnohonásobku ' 23"#3"5#-""5(#(+(""H#3##(" 21+-".(5'"+#"' 5#"'"(#5##" '2("*2"2#"" "3."'+#'"'?#"# 2#-23#="""+"'"1"# '2 #+#.'"##-"'+no: Potomci krále... No, tak jak si bude ten '8<"-(3--'"*""+ )5'l: Nóblhóch. >2+"2#"32"# H#3+2##"*32+#-6"'"#"#(36#2" (#3+-*"#"-'12#-5*12+2++"(""+ I tuhle místn"-'j"-#-<"- '"(2-"(2323 všepronikající knihovatosti. "1"<5"#"+1#-5"'+2#"- 2"+"# '(.5#"'5"+-'("-%"1

26 %""12*""2#12#vem. 7<+'#2-9"+#'"##"#""7<(2."#-"-'"'9.takhl+5"#"89 Ano, pane. A jmenuji se Postihnout-.3--(-"5"#9 Co to je za starou paní? 7B+5(2('&J+*"+#B+525--"("B+52- -'"9 Zapracovala? 7"5-D-#F2-'"#dila. 2#*5'"""#+2#"".4-"(35+2 "+(2''""2+"#-.""+25"'#." by(("'+'"2 7)"*"89 705#9 "52"512"(I(.2("-+##!2 5-#0*#2*- " 2 " *# " I $-'" "(" "#* "*3"'' <" "+" mrtvému zne'""(#%#1 (" -- "" + #(.'" 2#'" cigaretu. +#"' ''"" #* "#(# 4-'"-'*# '12 neznámým '22 $1(#2* (23 -" "" " 5'#'"5#(#" # "5 7"29'"+#+#7+"B+""2"89 Ano, sire! +#'""*##7"2'"licisto Postihnoute? Postihnout-.3--(-"5"#9'"##+## 7?.3--(-"5-E 12 '+ (2 " +59 '"'.# # +# 7<589 7<"('3*3'2"9'"##"#"7("2"'". kme (2($*"32+2#2"1"+-1 7""(#9'"'.##+#1-'"""+-" "'""1'"2-13""32'"-(2"5".-7 víte, co to znamená? Mohu to zjistit, pane. 7$1"9 7 +"" 2 '" 2((.*'" - "5-3(2 +2 *'89 76(2.2"'+9"'"+#"2#- 72#2'9"#"12*"15""" na"-"252+'"#""""'#7<"*5+2-#9 Staré knihy vyházené z polic rozsypaly své listy po celé místnosti. Na mnoha z nich byly krvavé kapky. 73#-'(("+"539*+#7<#"(9 12 Pozn. autora: 4 2"%"! -%% '3 $%%% %2"%"%$%$&4 " '4 $%&$ ""=*-%-mazanými-argumenty, a spolu obcházeli domy, zvonili na zvonky a % $ nábytek.

27 "'2"7+5""3#'"+"2"89 +5'.#"2+"*#"+'"'*#3""+23" "7!"'"*2'89 7"*2"#+.2"-.9 Dobrá, pane. +# *2 "# 2# '2 +."*2" 2# 79 poznamenal. 7<"'"+1+'9'#1+5'""'2 7 5(1'"(*3-9+# 79"(#++5+5ky. Stopa! 7 5"2 51"'("-*(1'9 (. " " '"# ## #- "(# " " -"3" "'(.#-"(2."-3;"2#"'" 7<"2"'"2292*#+#7<5-"(*a toho "#I"*"-2"5+5"-"+2-52"-" '. + 2(2 # ''' "( * 2 " " I(" 1 "" " 1 2 " 2 *"*# ' " - - "+ #-'+"8$-("""(""12(-Mor-pork! 0"*'"#3"5+5-*#"-2+32'"2-.7"-5 " -5( (("##'""29 +5 " 7<"(" 5-- "'- " ( vyplatí sledovat. +##'" +5'"5("L] 1. "" '""("3'" - "1'"#((.'.56"3+."'"#""+5(2+"kdo "2 4"5(#+ 5. 5'#3 " "2 - (" 2-. -'*#"'-(#"'#E "9+#("'+72"2(2 -"+ +'+ " - <2 5+3"#-9 # &" " " - 7$.-"#-5(#+-9"'#7<32*#9 ".-''-.'(-3"?""'"22 0# '"ulý škraloup hladiny byl hladký. Zato na okenním parapetu byla..+*2" +#.+"'+.'#*#2 7$-'+"("1(97&.* (-""(#--"1 jíl? Nenapadalo ho ""2(#3"32" 2#(("-.#2#2"--.""5+*++5"+24-="1-'( (#5.'3'"--3'"J"'#2 -.ší. 7 "%+9+5 +#2#"2+Byla to záhada. "2++-F+-"#52( ".#1-5#" (-5(*"--..#"(."" 0-*(3 5- ( ále. Obvykle je do+ -.## +5&-5 "%+ 5 ("'3"I"1'"+*+25252'"+ #*7<"".2$"."#2A9-"""2""*2(2"#"2'#" ''-""+#-.#"(#5.*#--5'""""##"+2 F.#3" "# 25 " '##- 3*+#((# 13 Pozn autora: ) $ ' ty, kdo B "" ) " % % -" ""> H" 1 H1, - co " 10

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

Zdeněk Kocián. Čistej vzduch. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.)

Zdeněk Kocián. Čistej vzduch. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.) Zdeněk Kocián Čistej vzduch I. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.) Muž: To je počasí, že by psa nevyhnal. (Zvuk zavření okna. Vítr i déšť zeslábne.) Muž: Uf,

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Můj milý deníčku To mi hlava nebere!

Můj milý deníčku To mi hlava nebere! Můj milý deníčku To mi hlava nebere! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Můj milý deníčku To mi hlava nebere! e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Moji přátelé, společníci a učitelé

Moji přátelé, společníci a učitelé PRVNÍ KAPITOLA Moji přátelé, společníci a učitelé Zpoza stromů se vynořil anděl a světlo, které ho obklopovalo, stále sílilo. Anděl se zjevil v lidské podobě. Byl vysoký a elegantní. Vycházela z něho záře,

Více

ný fo Anton Toreck Anton Toreck

ný fo Anton Toreck Anton Toreck Už zase prohráli další fotbalový zápas! Olda, Týna a Miki jsou naštvaní. Pěkně naštvaní. O poháru si Malé kopačky můžou nechat jen zdát. Jenže pak dostanou tajemný dárek: kouzelný fotbalový míč. Míč, se

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože 1. KAPITOLA Všimla jsem si, že učitelům se často pletou slova zajímavý a nudný. Ale když náš učitel řekl Třído, teď vám povím o jednom zajímavém projektu, stejně jsem ho začala poslouchat. Naše škola se

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz www.zshornicka.cz Slovo pana ředitele: Milí žáci a čtenáři ŠOKu, před několika dny jsme společně zahájili školní rok 2009/2010. Vám, žákům, nezačala jen školní práce. Byly zahájeny i činnosti zájmového

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

ZIMA. Anežka Pražáková

ZIMA. Anežka Pražáková Konečně na nás dýchla zima a přinesla s sebou tuny sněhu. Střechy domů jsou pocukrované bílým práškem. Když začne padat sníh, nastoupí bílá tma. Sněhová peřina pokryla celé město. Sníh se za svitu měsíce

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU.

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU. 1. PŘEČTĚTE SI VĚTU A PROVEĎTE ÚKOL. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut úkol provede a pacient ho napodobí. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut zakryje

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

Perfektní skrýš KAPITOLA PRVNÍ

Perfektní skrýš KAPITOLA PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ Perfektní skrýš Kale musel schovat červené semínko, které nalezli předešlého dne v sekvoji. Rozhodl se, že hradní knihovna bude tím nejbezpečnějším místem. Šel až do obrovského sálu, v němž

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36 meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 3 06.09.2016 11:42:36 MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 4 06.09.2016 11:42:36 MYSLÍŠ, ŽE SI MOJE KAMARÁDKY PŘEDSTAVUJÍ, ŽE SE MNOU MAJÍ SEX?

Více

Jediný muž mého života se postavil uprostřed kuchyně a rozhodně, tak jak to umí jen on, prohlásil:

Jediný muž mého života se postavil uprostřed kuchyně a rozhodně, tak jak to umí jen on, prohlásil: aneb dítěti lopatičku a sobě... trošku klidu. Část první. Pláč i smích... Povedená večeře. Jediný muž mého života se postavil uprostřed kuchyně a rozhodně, tak jak to umí jen on, prohlásil: 1 / 8 Nebudu

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Jak se oblékáme Zuzana Musilová Cíl: vytvářet emočně podporující prostředí, vnímat rytmus a tempo, seznamovat se s novými pojmy, rozšiřovat slovní zásobu,zapojovat sluchovou kontrolu, uvědomovat si změny

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

13. ročník Řešení: 1. a 2. sada

13. ročník Řešení: 1. a 2. sada 13. ročník Řešení: 1. a 2. sada 101. Barevné pruhy Jednotlivé pruhy představují výsledky parlamentních voleb v ČR (seřazené chronologicky). Barvám přiřadíme názvy politických stran a podle čísel vybíráme

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky?

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky? DOTAZNÍKY KVALITY ŽIVOTA projekt ATTRA RA ID pacienta: Datum vyplnění: NÁVYKY Vykouřil jste v průběhu svého života alespoň 100 cigaret nebo více? ANO NE Kouříte v současné době cigarety? ANO NE Kolik cigaret

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř.

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř. Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé Lem chodníku J. Ř. potkat se na ulici, v omítce loupat pach nozdry posouvat po lícní straně kosti, hluboko do hlavy vidět ti kolotoč na dlaních slehnout mezi plody,

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Radek Bula a Mgr. Lucie Solařová

Radek Bula a Mgr. Lucie Solařová Standardní i Latinskoamerické tance (pro začátečníky i pokročilé) Kulturní Dům Dobronín Radek Bula a Mgr. Lucie Solařová Taneční- někdo se nemůže dočkat, jiný se jich bojí. Někteří již mají koupené šaty

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY BZ Jsou zkouškami, jejichž absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Více

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 Prázdninové sluníèko probudilo Matìje, Báru a Kosa do tøetího dne v Centrální vìdecké knihovnì. Mohli odpoèívat v pracovnì Báøina

Více

Legenda: Florbal.com modří, útočí vždy zprava doleva Protivníci zelení Míč ta fialová kulička

Legenda: Florbal.com modří, útočí vždy zprava doleva Protivníci zelení Míč ta fialová kulička Dělal sem se s timhle, protože si chci tu ligu trochu užít. Každýho už asi nebaví prohrávat o gól nebo dva, dostávat od Staňy 4 branky v jednom zápase a tak dál. My máme celkem dobrý a schopný hráče, ale

Více

mozek mozkový V zásadě jsou hormony něco jako malí chemičtí

mozek mozkový V zásadě jsou hormony něco jako malí chemičtí Fakta Holky prochází pěti různými stádii puberty a každé z nich je odstartováno hormony. Ty máme všichni. U některých se ale začnou probouzet dříve, u jiných později. Jak to všechno začne? Na začátku se

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Hra. Pravidla hry. Co ke hře potřebuješ. Herní podložku (strana 2) Kartičky s otázkami (strany 3-7) Seznam pravidel.

Hra. Pravidla hry. Co ke hře potřebuješ. Herní podložku (strana 2) Kartičky s otázkami (strany 3-7) Seznam pravidel. Hra Pravidla hry 1) Vyber si své postavy a umísti je na políčko start. 2) Polož kruhy s předměty na jejich místa. 3) Začíná se tak, že ti hráč(ka) po pravici přečte otázku: Co ke hře potřebuješ Herní podložku

Více

Vkaždé rodině se najde alespoň jedna stará otylá tetička. Jak uniknout pusinkám od tetičky

Vkaždé rodině se najde alespoň jedna stará otylá tetička. Jak uniknout pusinkám od tetičky Jak uniknout pusinkám od tetičky Vkaždé rodině se najde alespoň jedna stará otylá tetička či pratetička, kmotřička nebo seschlá postarší švagrová sestřenice tvé babičky a její návštěvy jsou pro každé dítě

Více

A tyhlety naopak musím pečlivě uložit pokračoval ve své samomluvě. Muž s dívkou si zatím našli místo, kde některé trámy chléva přesahují ven a je po

A tyhlety naopak musím pečlivě uložit pokračoval ve své samomluvě. Muž s dívkou si zatím našli místo, kde některé trámy chléva přesahují ven a je po A tyhlety naopak musím pečlivě uložit pokračoval ve své samomluvě. Muž s dívkou si zatím našli místo, kde některé trámy chléva přesahují ven a je po nich možné vyšplhat na jeho střechu. Pst! zarazila se

Více

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Příloha č. 2.: Úvodní text Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Hádej, o kom se mluví: "Narovnej se! Drž se vzpříma! Kořeny ti drží hlína. Svítí slunce? Nastav listy! Prší? Sláva! Budeš

Více

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat. KOMBINATORIKA ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Příklad 1 Pan Alois dostal od vedení NP Šumava za úkol vytvořit propagační poster se čtyřmi fotografiemi Šumavského národního parku, každou z jiného ročního období (viz obrázek).

Více

Bylo mi to jasné, b, m a p jsem nevyslovila ani náhodou. A taky s f, u a částečně

Bylo mi to jasné, b, m a p jsem nevyslovila ani náhodou. A taky s f, u a částečně 1 Mělas, Mati, vlastně z pekla štěstí, tvrdil Pavel, když mi znovu prohlížel dáseň s rozseknutou kůží pod nosem a zničenou horní čelist se sedmi vyraženými zuby. Totiž bez sedmi vyražených zubů. Jaký štěstí,

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Hry na zahřátí Hry na zahřátí

Více

Pondělí. Den: já svoje čepice!!!

Pondělí. Den: já svoje čepice!!! Den: Pondělí Dnes jsem se rozhodla začít si psát deníček. Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale až dneska se stalo něco, co bych myslím měla sepsat. Ještě pořád jsem trochu v šoku. Vlastně se ještě teď

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Marta leží v posteli. S přivřenýma očima si prodlužuje tu chvíli procitnutí ze spánku, ty jedinečné minuty plavného vznášení, kdy necítí prožitá

Marta leží v posteli. S přivřenýma očima si prodlužuje tu chvíli procitnutí ze spánku, ty jedinečné minuty plavného vznášení, kdy necítí prožitá Marta leží v posteli. S přivřenýma očima si prodlužuje tu chvíli procitnutí ze spánku, ty jedinečné minuty plavného vznášení, kdy necítí prožitá léta, kdy se potuluje mezi všemi těmi uplynulými roky. Přesouvá

Více

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová Můžete si myslet, že půjčit si zápalku na ulici je docela jednoduchá věc. Ovšem každý člověk, který to kdy zkusil, vás ujistí, že tak to rozhodně není. A každý

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více