TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu"

Transkript

1 TERRY PRATCHETT Nohy z jílu

2 !" # $ # #! "%&" ' )" *# 0 #. " 12 Ankh-Morpork. " 2 & +" " ( *!" # 3 '" * " # " +#, " -. "/ #!" 2 3 "* -

3 4-'+"-5.#'#5+-'"-"# 6 5" -3 ## "* -" 53 $# (leko, jako kdyby se pokoušel proniknout pohledem bílý samet. "(##"2#5"2la, padajícího na u##"1-- (3# - '".- "'"" "- "2- # 5 " 2"- 1 2# 3"- 0 "" '2"' 2. 2"" 1 '" 4-""1 2"*1 vypadal jako figur25' ""*#'+-("- 7"(8"'""#89 "22'"5-"'+": "(#;"2"3'2(2#58 Hahá. to ano. Mohl dovolit, to ne. Poptával jsem se, to je pravda, ale ty ceny, za které se dnes prodáváte, jsou pekelné... "2"-': Ty jsi na prodej? Golem ustoupil str")"'""'#(#1 4-"3;"2"'"51-""-+"+-'++- ("*"'5#" # < (" " -.+ " ""1 "'" '"""#.#'"22(1" ' "+ 2- pyšný postoj a majestátní se#-"2#'2""#32"" 7"" 89'"+25'"7"(28&""'"++89 7<"""-'+("--""'#9 7"(""(+2*"-.#"-Zblázní '('*+"2-9 7$-'+""925'"'175;"2-#" +'""-1-5'"+-""5+21"" zarazil 7"(*""-+89 Slyšel jsem 5( 5 +# -+ 5' "# - =" - # "2 2" dostat do maléru. 7&"(+89 7"++(""#8"%#2)8>5("5ké konkurovat a "#2('-(2"##"""3"zení 6 5".;"27="-2"('"""(2'"#"'"2 li daním, co musíte ze všeho zaplatit, teda rozumíte, jak to myslím... 7$"(#+""'""#"#8?2290+#'" beztva32;"2"#' ""#" # napsat? 7$5--(2 + '" """ - 025#A9 $. "# +# hrstí min74('"+-"22#1' 89

4 - kube. 41;"2.""+-65"3'"##22- ním. $2"'"""#(.2(. 0#1-"ak se obrovské 23-"312"2#-2 &+'""2"(#5.2"2-''5+12'5" *25-5("(##5("."1#" E 1. F2'" "#" 2'"2 "+* +*- obrov1" "#1#$3G<# kolem, ko"+- 12'"*2 "#+'"*pení se pomalu pohybovala proti 2"+*F2'"-("*'+1'#*"+*"'*5"*# v sále. Oblohou se po"#-2##-'#3"2'# H#3(#("(2'#"2"rologie, dost skepticky, a "('""5 ( # 2('" "2 +('#'"2+* '"5(( EE 2 52'#(('"2+%-#"3"2*#"2 meteorologie je plná vzrušujícího módního chaosu a spletitostí. A léto není jen období. Je to i 2"H3"("'"-+"#2((# )""#F2'".((22123*23#5("+*(22 2 "*"" $ -6"'" (.2 2'".1 2 -"'+'"(" "*"'"32"25'"2+2*'"'"#2 F2'#*"2232-""("3-"-"#-5( #5'"2(1'"#-+"2;"" 2 ' 2# 2'"#2 + 2 '1 "2 '+"2 dýmem stoupa(2*#2+; -2# "+#"5#122#12 5#"2 *5 Pod#22#' "*2"""- &3*I2'"++1(#2*+3#-+"51'"(++- "5' # <"-""-*3'"2-#"< Pak se mu vnutila další myšlenk"#55"2"# 5"<(" +#-'"5"'#. 5#"H#3"##-+"" '"#'""+3+-'' ""("+* ) '"- '" - 53 "--'(# 5-( " ' 53'"."' Krok. Šoup. Krok. Šoup. 0<'"#"# Ty? "' #1 Seber... ty... knihy. 1'"""(("#-+-"+-"I1 5 '-3'"- 1 Pozn. autora: v tomto stavu palubu lodi!"#$%%%"&'( &$%$%"')% tygra a následkem této ne *'+$% %%%$' 2 Pozn. autora:, ""%& '

5 "1I"("'+("(. "'" -+ " '" '*# ' " ''''' """'""#<"#2#- >2(2+. 7< 2- %;(29 22 ''"+ #* 2 2(" poslední ci;76-# &*'""#'"""''"2"#'2"'3*2 *#la"*# Sir Samuel Elánius, vrchní velitel ankh-2"'" *# " *"# 4#-2*2""-?"-"*#2'"- """2"'#'""',A -*"-#5" takového 2 5#+ 5-5A/"2'#'".-,(3.-A/"2#,(2 #A- +# 5'#1+ +/ " 2 ""*## "-, 5 " -- (3 boty! - #+ +5#" '"+52# 3 '- "'" "- '3 3 5/ 4-# -(". #3 ( # 32." (" -(#3 # "++2("#(" $ 5 - #- 2 2 " (" 5#" +2 ""# 6 " *"+#'""25+#'#.2""'" 2#'""*#5 --.D1-52(1#*"2+#""#"" 5 pravý, nevyslovený "("'3""2'"*"25+#' "3""3""-"-.3"--(#2(. "53-5#(2 %++.-'"*"""3utkání kopnout butlera, 1'"(""2"25#'"+5#3 "("#""13" 4##12#-#*#"*#. $*'"+(+#"%##+*>5##'"2'#(3'5#"#F+" 25"1'"#+.#5#"&""#"35-12# +##-"+--I'(""-+#2 ' '"3"2"".#3+'""(+2sebou. $.#2#'"-J12#2#-.""2."#4-2 % sta1'#+'""2'""'(5.#5#*- '""?+#-"+-+ pivem. #+ # 5##'""# "# 5 '"5+ - " # " - "# '# #12' "2('"*"#+#5"2(+24-"" (" + (""12 "*2 1 hodi+ #" 2+ B# 2 sire a neustále si odkašlávali. Všechno bylo... velmi opatrné. " 22 (""2 " -. -&-5 - '""# "-2"(25-.'"+2+"""2"5ná to b-"*('"2+ Ale mohl to být úšklebek. 0+*''"2(5"2".' 2 "- - " 25 (" %'# " - ( 12 '2(#-"'##- ($"- eliteli Elánie. Pro hlavouny do panského stavu povýšený policajt a hlavoun pro všechny ostatní. F2*# (" (#+#'+("3"- noci teplou postel, a k-55(""2*-25#--"+.#-5'" " 2 "- ""#" ++ 5 <* +# (## 5 " ++.# 255("#"";#++5#"I''#"+ +# 2".2 (# 3 3 #3 "-'" # 2* 23 #)"." " " 5 "" 23 "# "+('"'"

6 #"#2 '""2*#3##'++""+ Na El+#" " -" " 2#*" +." 4-" 2 -'3 5 "+5".*+2"#5"-*(3"3"'"-""2#"1'" na venkovní hospo++"-?2*252#""'$-i'6j *+"."#*(2- $"2#" 4""'#*# F" "" '- F* 22" "#3"" " '.1 kr" ''"1# +#"F2#-"-+(.'"'(("*"+ poloviny zarazila do zdi. $#""*#" "#"'#"+(""" $(# fes. Sire? +# #"'+ # 7F"( 2." -'" - '- "8 "*# " +9 4"-"*#'- " ' "#32 7 #' I* 2+2(" obvykle po #89 S mými '"--55"D-"2""+32 sed232""2#"3""<'#52( ##2+2"3'""25#"."'"###86+2#%ormovat lady Berankinovou, sire? #"2 5+2'""5(#2"212"+2"++2 odvahu. 7$1"#9'#1 % A zmizel. 2+##'*#""#*(.""'""("Ja vytáhl z ní nový sa2"((5 2 " #-(" #+2'2"""#*("'#-( "##I1 5"-4#;#"2"-"bený na zakázku, a abychom ' # "" 2 "(2 '.""""'5" B" 5 K#( lepší. Vybral si tenký doutník a vyšel do zahrady. $*##'"1.1+#."#'*#"&.#"'" " +3 - #- #12# 2# " namodra1'2 +#"#(#5.2+F*-3+*322#"# "+'""'""&-5"(-'#"2""51'2'#'+##" ("#-+" $-'#"51222'"#'""'27)"3+"9 Postava sebou zoufale zazmítala. Díky obdivuhodn32"++ 3" # poda#" '+ -# (" "" " "'" +2 -+" " 5 "+"-"*#-"#'"2-.2"'"2"2+5#"23(" +*+-#'"""".-'".'2-72"3+"9"'"#'" 7""+2"''9'"*"+#7L-5 " '"(#2"+#29 Vzal malou hr"#(#+* 2"prali se o ni. +##-."6

7 7'"++2M"'"#275-2'"*252+8M ).+*2-'#"#""#6 "%"1- se jí vyhnul. 7?+(9"'"+# 7&-5""2'21.2-""2"'3"##9'"*" 7>5"-'+9'#1+#6#11+#"#"# "'-5".- 76(2"*##'"5("-"9 7#"9"'"#+#$"5#'2- $"-"#7'"++25-2#"#+( "2"#F+'#9 +#2+5'#*#76#11(22###(--N""39 5"val nahlas. Poslyšte, tak to ( * '"" *# 5 G neznamená,ano, prosím. 7<"(2"53#9 7'--+5#""2"!2 5"5'""5+2 '"## "- 2"+ +'8 + '# "2 " '"+ 4 2 *#"#."'""3("2-.##ky právo od bezpráví. Já vás poslouchám, sire. 7 +(2"#"'3#*-9+# 7F(2"9 +#2#.2223""""3"+*1".#"-# <'"#-." 7 3#" "*"-".#'"+".("2-" +# < "* "# - 2 ## " +89 7"58 "(1"-*(12"1#89 +#'#14-""23'"#3 2*(#3"7"# 2"##89 Dvacet tisíc, sire. 76""19*+# Souhla29 #21"'" bude to víc, pomyslel si Elánius. $"3#35#"-##-"" 7< "'"(29 +# '"3 # " 3" " 7 # padesát pro<51+#" 9 +"(""#5"'+""'""#22 +#"#"(21+*+#"-# ( 2" 7< -"M 75 " postavení pustil, mohl by s '"'.1 " 2 -+" ( 2# popáleninami. Pokud by byl rychlý. Jak rychlý jsi ty? 7-"5(2"(23-21"%3##9'"*"+#1'#*# polo5#5".# '#'""2#"'#(#2-+'-" prováz <(2 "2'#+ " 1 #. "' ustoupil na stra#'".d <#'"("" F+"51+#'"""# "2'1 +#"#++"5"("2#'5""" vy+"i"'""'(1'"5*#"-""""#2##2 prov*" 7) +2"39 7$5--(2 " ";#- 4 +(22 " tvou kariéru.

8 ?"# 2--.*# F+"5".-2"'"1"1+"2#"'* &-5 +# "+ "2 * +3 7#..9 - "" kdo velmi rychle utíká do zahrady. %(*'#'12+27'"2J'"252+(+ s jeho lordstvem, sire Samueli. Ano, an"9'#-"+# "#.# '"*"" H- # "2" " 2# # ("#(#:2D"#'"""-"#G#9 No tak dobrá. 7-(.byste se pokusil nikoho nerozzlobit. 7."*('"22#9 +##'"7)(+2$""32((25$-+"( 2.+*(6-25("# ##9 ""(#")"((""##(H"$##( Elá#2#('"+-#2#2-"'"(2#-'#35+#""*2 "2""'".2"5J"" Nosítka *0"#*#"*++"##2+## ankh-2"'"36 3-""#'""-'"5" "'""#*'22+"ozdobné budky. Nastup si, '#kázal. Ale sire 7 '+3+"9+#"#'+.D7"+29.)" /'0 &'#+&" "1 <"1 2 ( + ( # snídan# 3'"3 + ' "'# "2 )"'#- "2 2*" -(#3 '"5)"'#-3"+""#* #(2vé, plné hornických statistik a.("#""1.+#115#+(#3"*22"'+" --(3-5-'"" #-""5- ) "$$(psal). Ho" %12víráme % %3$%&%"" kousek na 4-1 5$%5 dební a já jsem v 6%"$ '2rádské posezení ze $%&"")("%"% 2% $' 4(%%" % % (%% " " % 4 '$ " 7 "" "$ " % " ' 8&" )" ) " % " ' &"'"2--polovinu skopové kotlety a ruku s ní vsunul '" 0".%90' ) % % " % $% %% % : " líbí,

9 %%6 7; % 7 & " % &' &"'"25#'+"5--6"'"5"""-'"+(. ne('.""7'"9 3; ""%"' &" "''+ 6#" " #%"2 N+3(#3"* 2 policajta " ( - '#+ 4-" "'" ( "(" #'#+# -'"#'"#2''"2 ".'#"##23'"#+'"*" '; " ""$'< policaj % "% % 1) 6 %%' F2"*5"'(+."+3"'+'# '" Ozvalo se další.%90' #*. 7#+#(.'&""8'"#9&5dá restaurace a jídelna v Ankh-Morporku &""#("23.D3(#"55--' 7225"-""'1"3<5"25#-('"3 #9"'"&" 7(2+.*8)(2(##hlédl? vy2(5('"''"9 <'.D12I22'#1"' &"'"#.+ -'"1'"#"#'2##.:7"( "J1'"+(.'0 ""'+nou? Zpod""""*3J* 7$+58<"(+.$.-"+5-"*#-5'"#"2"""5 odpoled"*2-'"+89 <#3. 7"-'+2"""-*(3"53""š, jak to chodí, normální "* " 3 *#'- 5+2 ('"* 2# <" ( 1'9&"""5# 5 2+ " - -# *. '" 7<"+-21'515 '"#-#(#2""9 ""''+6 '#*"&"""*##-'".&"2 (#1+513"".#--3'+5 52-""+" jen("'(2"#23'""*" 4-#(2<"(""-2""+#3(".#3'+ '#* 2+ I53 "# 3 2'"' (*( I"*3 <'# '"5('* 3" "*+ +*3" 2&-5' -+( 23 "+*.#""" 7"(-95"#""'7O'#*# A9 <&P<$0>H4&>2D 7""-9""'2*" který si cení vlastní lebku na deset penny, ale 2#"#"2(#"""1""'#*"7" --".'3"(32#(+8"'"*##"8+2(222"(3

10 ' (*#--#-9 2D12"'"-"""5'*#"#"2#5"#'"2"# *3'+- 2 "*((#'"u kopii - "3 # *"1.+-#'"+3'"-'"#"# 7 " * 2#.'39'"*"' ""' 7 2# *3'".3 3 pomoci, kterou jsem jim poskytl s pecí #2+55"9 0?0&0>$Q)06> <LHQN <MRTEV? " '+ 7 +' 2" # <"( '"'""2"53$5-D(2(.#""*#";##"("1" A9 L6RQB<0 <06><& 7 "2#J - "." 4 2'"* 2+2* 5" takovými nesmysly. 2D-"'"'"*+*22'"#.##(#"I255" mají za se"f2(#2''""2+f##1(*#<"(". 5""#2"#"*""'"*"vat. Jen málokdo bral smrt jako (""'(2"+2#'"#"5" Ruka pana Pohopky prošla deskou stolu. Co to? VIDÍTE? 7""(13A<"(#2"-(1"(."25#89 FS&H)Q&0F>H<$CT6$!?6 7<22#+5("'2#";#"+"##5"A&"" '2'"#9 JÁ 66!<)QMNOU SE SETKÁTE JEN JEDNOU. ' ""'- *'"2 " 7"(" " 5(+ 5--'"". ( rozum#."'+""'9 SL6PHT6N HCT 4!S<NL$0<<AK, JAK JDE. 7<"(2#"'"39 $6R6BT)Q<0$N)P&P>0$H0 " #' "'"12 "2 +# "#* -( '"# zatím si oblékl kabát. 41-"-+""1*--+5#32"' <*#2('+"+"3#".J '2' "("."2#" 5<*(*'"+2"12" "+5# si95#5+#2" 7"+."89 7 -''(3#'"#35-'$(31"" " (1 1 6"" "2 2?( + 5 -"2 " 2# podívat. Kdo ho našel? 7+5"#"#9 Ach bohové. 7"'+#9 7"22"'"'""(#3"89 Desátník Nóblhóch je nemocný, sire. To vím dávno '""5(2"cen. Tentokrát ne('"3#*-89 Ne, sire. 7&"#52(#2#2""22""89

11 Sedm, sire. To je ale zvláštní rodina, tihle Nóblhóchové. To jo, sire. 72.2#'"+#G '"*" #9 '""# " 5 "#"*#2 12 ## +#7#.'#+#"2"-2#-9 +#2+' 7)"+9'#1+#7"22#23+#9+"'--+ "51+*1""7>"5""%"'""-#"-"89 7+'+ #.'+ "1'" 2 # 2"# ""# (" " navíc. 5<*+#32"2"'""+-+#"'+ * 2" se =% ' < # 2 ' (#3 "#-*" -. 3 historky o po#1#5#("-, ale jak se ukázalo, byla to jen kniha o tom, jak se mají krávy, pra"""2"5" F2"+#"'""3+ 5'#<" 2 2# 2 2"'# F+" +"" ""(#3" 5 1 2" mnoho ne'(21 6#2"(#33"'"<"2"5'#(" +#---"*-'""52'"+"2""#dí. I tak se ale vyplatilo být "'1+#-"1"2#" bohatých '+#2"li dovolit 2<2.2*#"2.("+#"'""+ Protáhl se do místnosti a vyhlédl z okna. Rád pra"'#"32"#-5-"'"2 "!+" 22&""#"-.ak k oknu pokusil vyšplhat, by #.-+"#"12#.2#'"*('3"'-'""-3 '# "- "' "'"12 5 2(3( +#"%# "+ vymyslet. A dole dal Elánius namont"+'"+"12#"-<+-'+ ""+'.2."(.'#*+ Zatím Elánius vyhrával. 0"23'+ "+""" '#*"*+#"'#"+ ( 7<97<5-(-2#!'"53-#"5+3""*9 To je pravda, sire. 7 ""-3('""'"%6 (2"(25-##*-'. 3+3"1*""9 3-''#17 5(+22+"-9"'" Trpaslík, který neumí zacházet s kovem? To mu1"'""#+"9 7$2#+#-2#2#""."9 7=89 7>5 ne, pane. Ale? A jak jste z cechu odešel? 7"#52'""(#"."-9 +#'"""'7-2#3*"-(#"-.(2 5-"""-"*##M 7<"'""5(.nikdo z nich nevyhodil do vzduchu Cechovní radu, sire. 7"5celou? 7".*+##(#*".-+"#3"-9 +# (## 5 "2#-"+ '" + " F"(#.# papíry na stole* 3. 3 ''> ; '

12 7 (2(.2+*89 <''"<"-"*##3"+ 7B#D#9 +##"*# 7"<-"'.<"2+5(#"#UV58M 7" " #9'#1 2''1 B#D H#3.#" "#.( 2# '#*2# klany. 7F 3"#'"+#.'"## ;9 -" +# - '. 5 "((23"(- +-"-#-+-"+5'*39 Neda"#7"#9"B#D 7< " "8 " 5 + #*(23 "#+ 5( " B#D" 0'"9 B#D"'""""+#"+#'#(2.+2" pobavení. 7"#(2("B#D9'#1+#'"+(.#"76 ( " - $# $# B#D9 "+ '(" " "(-2 + " 53" aby zjistil, jestli to bude bolet. 7*89 A... jeho "-."B#D9 #(# "''" I2. +(. (#3" I2 +#"''-"7"2-#--++25#"-B#D"9 Rozumím, pane. 76--#"'"-(2B#D" 7 #5# +--("všechno. 3#'"2#9 +#"'-" 7$.""2189 7"#-#('""##9 +##'"7"-. +2(1'"#(2#"22""# 2#(-"3+2#(22"*#2('"(1 šedý prášek. Co je to? Já "2-##*-(2#2#+(##"4- mrtvý otráven? Jak +'"(2 "" " - (" (+#-2"""'"+"'"'2#(3"2"-9 7)"-"-3'-9B#D"maticky. 7)"""3A9 Nechal jste na stol5#*#9 +#'" Ob*""#2(#2'+""+9 $72 55-'-(+.D2#"B#D"'+2#(# "-###5''"++25("'"+""+(#(#1#+5# " 2*'" -"+2#2"+5##''"++25."'+# ne na hodiny, pro"5 '"#( K#((" 2-#3 3 # 5" "" #1+'*(5#"#-#(""'- "--51" "(."5"2'"'.-5-(#2.#.'"'. ty, 2-(2 - "#5 "+(#+ + "# (#(# "2 5# (" 1 "#1 "' (#.D(# B#D" 5 " "2 -"''""+'(2(" " 2 "%;(# -5 " ++2 '"- '""#'' 2""'+"(5""*1+"'2#(236 2'""# 5 #-(# (" + J -+ (3 "- *12 '"## (2 "2-.3" 2" 2 (# "# 6 2 (. ( '( "%'

13 '" 1 " " (. " 5 +5"89 0 '#1 '"'" " '#" " "-*( 53" 3"-+" Ano sire? 7<"(+!#D)+"B#D("5"(2"$#!#D)(2 "2""'-52"(<5"+" ##%"2*##9B#D 7$1"9'#1 +# " 7 2#2""2 5 "( * * (1 " #%"2'##("" Nevíte o tom nic? <".#""3*" '+ -" "2 5 " 2''"+ +"2289 7#"3"< #*3'*chovní literaturu. 7"'#5#""""1"'89 7<"52"-"5"252 ("22 9"'"+# +5 +5'#1 7" " - "-*1 2 ( 1 -("2'"" - #*#'"#1"9 76#2""2-""+.D1#'-5("5"-"'#9 74-""("+*#3"#9"'"+57"2-(m si: který 2-.2#-I'2"9 7"(2#2-9 "B#D(3#3+"0*#*?-#"25#"'- #- + "" 3" " '" I*(" --"*# (1 ##13+ +5'"2 " 76 " 1 " " *?-("2 vydával, sire. Sehnat helmic'""32.#2("("3#(21" - ""3"<"--'"#(##9 7<"+-.2 '"""#+'--+-'"3"J-<2 ''dem se zabývá Silikonová liga proti pomluvám. 7 # # (# (#2 5 " " ' ((" 11##3("2-#9 7)"+<5 "B#D"+5+"39 B#D + <" -" '"" I"3 <*" 2# #" + #" "" # "(" 7? " 2 5 "+" "9 B#D # vyveden z míry. Ehm... (2+23(23"5#89 Ano. Mám to tady napsané, '#1+#7"B#D'+89 72"'+<"('"+)(#+2'9 +# ( "(# 2# " '*# '+ #' '+.D-#"-.(2( 7"B#DA9 Pl"5"2( #*'#4-"(35? 1+2" 12#2#5'#2"#(#* ) #%"2" ""3 +#' -"12 "2 5 <* 2# " 2# trolla o " 2." < 2 +# *1 1 6#2" ( 3 #."".#"" 3+'1'+212"1 -"""""25""3nemají, "1*#F#*"5+"##9 '+<*75 "1*-né 9'""'' 7- Zinkycink.

14 <5 " --2 "'( # +#12 '2 "'+2 # "( 89 7<"(" "1'- -5 " 2 ""# - 2# " F#*9 zahuhlal Zinkycink. "'"## "+#<* "2'-''---' 13.D 11'2 7"(#.'"'".+#"89.<* 74 5(2212"12.#*+29"pil Zinkycink hlavu. U vedlejšího stolu se unavený trpaslík hádal s upí27"(9-"'+7"není 5$5-D-5(""2" #(#"""A9 Dobrá, byl jsem si promluvit s majit22#5"-"$ #'1'"# upí 2 2+ B+ 5(". # # 5?4 ;2" "# "'""(."'+.9 72'"*-2"'"#A9 7"" '" " B#D. 7< +2 " 5#" "2 B#D"976+.(21(23"9 Ano? 7".#' 2+(23("4'"#"9 Ano? +5'#2-2#(23#-*# ""Q#D" '"##27)"1(23"9 7"("+89'" 7<"( "# 2"( 2( +#2 <" - "" "#" " 2 toho rozpouští mozek. V horách je to velkej 2 2- '"".2 (## " $# +# 2# "volil vést 9 +5 "# 7- ve-(-nou pre-ven-tiv-ní kam-'j #2 " 2 ( 2 " svinstvo prodávaj296+2"""32"#-3mu plakátu na +"2: +:"7;;'"2>T&9 #12'"-2" 7<" -( ( ( ( 5 '" # "( ""#-("(#+"+2""'"22+24.#"-2-*## '""5"-2(" "(..& (" paravá- '+'"" '#( " " "( 5#" -5 (.(+#("(-("#('"++"1#("5" 2"(""..'5---'"#(#1"1#? # +2 "(# 2 "." ( 2#2-9"'"2 " J "*2"#3-""'+"$C&7-2."#"9 F0 "-'#*'+-,&'(12+A/--'"-- '""3'"#"-"*"-"25#-razil. &"*#2"+#'""++'## 2 -""-*(1<2""+-"2."+5-' '.("#"-+('"23# <#. * 4-" " "3 #3 "3 * 4- " -.#1 # "" doutnáku. & J-2#-.12 2(.2"2.'"" 25 *"'"'"2"$*"'"+#"."'(#

15 ru'#$*"+" Co je to? Vlk! 7$28"--# ''+"1'#"mosti? 7)"3+"'+"3A9&""*#"#"#55""'7F+5 +22"+6"-#."#'"289 0"*##&"("#'+12I2vem a kývl jim na pozdrav. 25 #*'"+'-#2#%-'+'"2#2*" myš2#'"23" Aha. Hm. Tedy, jak bych vám to... Ráno jsem vypadl z domu dost narychlo, musel jsem ji tam zapomenout Oddíl dva, pravidlo jedna regulí Cechu zlo( +5*"323' -#"- #'#53'"%#"+'5#"#9#"&rotka. 7$5-D#-+2*A9-("'(.-'*3""( 7#"'"(2á nabitýho vlka! ".''"'"';2-(#11"1 )"2"-. "+# ( - #("'+ 7<-8 B(2 # #- nevracel. Já vím, já vím, ale jde o tu zatracenou $1robní linka se zastavila a to se dostalo ven a #"""9 7$#""89 7$32"*-8<5"- 7"-"2.# 5#3"9 7N82('(##"-9'#'#2*75('."-9 7("-5(#2"'#+59 7#-(22#"3"'"*#A"-5""+'"#289 7"#32'+8"+5"'"""3*"*A9 +.#"7"(+" *+""1 '#.2"""2+2'" #'#+.*3#- 7)"+"+2('."""((+"#5#-- M*AF("(."#6 5."252+2#+(#(. (""+5.2'#(9 Ankh-2"'"+&+"+ '"*" " " # 12# - ## Rozmaz3 "*- +# "2" +2 " F " #" 3 2" "25#'"'".#1""+*'+" +*jící! Co ty tam? Kdo stojí o"--'8e 4 -"."'""5 (#"1$#32A025#""A?"'""5A6#."'DA9 F-#-+'#5#-"-'""2+*+ pro obvyklý provoz. +####2-#"*+2#23"25 7"8$-(+2'#2"89 7 2#+#2+2""" 9 &"%"# "'# 7"589 4 "':J& "&" "'

16 Velitel Elánius! +# Aha. No, asi bude ('.-5' ("#9 )"+#'"."#!""#"#""#'+ "*'""""+#12'"23 #--23*3).--3(-*-#.'#3"-* který zabí.*+" #3+#-#1 ) -'1 # #" (. 1 pach..# - 2# 1"5"'#-'."" Támhle na Elánia zazíval bezzubý lh5"'"j('"2" " " + 5 "5("'".+'".2;-%"# 1 2 -".2*-2"2"-#'"+#+ 4-# -(5#.#( "' 3" +#"25#'"'"'#+3 - "#"'#1'#+ F+"(#'"-"#'+" #("" +" #(" -" # #(" '""." 5 3"1'"* 7"##"5--'"'3' "9216 "" 7 2-"+(2+.D+"#9 +#""*#'##('+2""7>." M7"(' morpork, ne? 0#*( 3" 25'.D12 I22 7$# #(#3 "2"#9 zachi"7<"()%3 ('"32"#5(1'"#1"" " 2 +#-+'-"63-12-" 2'"".5'2"7<"".2"9+"" 7<"-((''#*0#6"'" chápete? To je taková "*2("2"8"(+"""2"<"(#(.; ("-+2 5*6"-+2'"2""--"2'"##'- +2'--"2'""#".##<--"2("""+5 5 máme "- " 2+' +("2 2 5 "'"!"% &"2- '#"3+'((+#"#(+("2+25"'+3 5("5 jmenujete? 7+##2+#< 2#"2#2"(59 #"7 "("""-1+9 "-33"2#-12"2"2#"2+2#(. 2"51 "3" 7B-5"213'"9+#'""5" 7F#(2 2 "9'#1 "(3# 7(5" +' -""1.'#2 '2"#)ejte pozor na saní* 5 tentononc, sire, ona byla nemocná -"(2 "#""#.2(5"".+("# Tudy, sire. 0'"#"1-'1 -"###""#."$u byl # 1 #"' 1 # " 5&-5 # +#"-"*#'#-- ".#2 # 5 2 " #''" +- $ 2"# -" "# "'*#-+(212' "#-5" které jimi proni""#-" jen šedé. +#"2"<"'""""2( '+#"1'+#"12'"2125"5#1 "+-*1""1.*1-1'4-"2'#*" zelí - *3 +- " "*2 +# "2 6 + " 5 "':6&$%A9""%'2 "# 9#.

17 štítu. #'"3"""5#21"'#"('+"'. zvolal: Hop-láá!?".#-*###-5'"2#-"-""'( 7)" ""39 * +#'" 7(+ # # "'"." vymýšlejí! Vymýšlejí, sire? Vymýšlejí? ozval se mu kousek za zády hlas. To bychom se brzo dostali do maléru, kdybychom si to všechno jen tak vymýšleli. +#""*#F D+#1221" ("'5"#';2"1"#* 7H#(#5(2+2"'#5+--(2"2"25#2#2+9 '++#"#""7"#!";- persevant.* 6 72'"2#J-("'*1*#"1"*89'51+# 7<"2+!1' 2<"(2 (#8Jsem hlavní herold a vy asi budete sir Samuel Elánius, ano? Ano.!1' 2 3 "("" # 7)"+ $1" 1 2+ #*+2 sire? 7&#* (3 "3 #* #*- (" klasickým heraldick "'3#3#*-(#2#'"""'*#-(3 (2'#"-"".#"'#E 7 $5---5 "*23 " "" 2 89 ' +# 7$ (2" - 2 '"*"'"*-""'5-D((;%#322('#2" '"*"#9!1' 2-.""+7"2"5+5--#33#"'2# zlomyslnou legraci, pak ano, mohl byste si to všechno vymýšlet. <" - * 2"M '#-"7<55+3#*-"89 7"""-2#"-""("9+#7F+.#*--2##- 5 2"(55#--# 7!+'""+'5#"*"-9"(1# 23"+" <5-"*"-.#4--1(""4- to -+("I+""("'#"#F("21 A byl. F"(#'+-5"#32"5"#76+2.#9("+5(."jice. <(##*(.'"+#:7$+58 +v kalhotách. 7W9"+2#7( ""#9 7"("(+2#$5-D"#2+2*&--"""-5- #2'2'"5'"## (25 o myslelo nejrea##*(#'" '#+&" " '+2--1'5)""#("kolena se leskla. 7< 2# +5(2-"#"(3'3#*-"5"-'+'# co? prohlásil kapitán Karotka. 6 ''A6"% %'B7!& & jeho pomocníci se pak nazývali persevanti. Králové i další?"" )% 7 "'X<%"6$

18 Co kdybychom odhodili ty peníze? navrhl opa(12-# 7<"-3#2"(2'"2""9'#1&" A vy byste nás pak pustil? 75"'+-+2"'"*""(+-+'#mluvil. <21.#"-''"&"-7 #"+'". (+"-2A9 7""-2"""+9'#1&"27!+-"2+#'"" ("2"539 Zv$532"'"3"3"' 2#'+#2 7<"9 prohlá#7('#* '+0 "1('."2"(2'1 +*13+((#"19 Jedna Karotkova'5 2# $-- 21 ""'+'## '"1 " 32 " '""#-2#33%".+"#"'""<*#2 6 5#.'"#"""'""'#-+'#1 vlhký stisk. 5--#.2'+2"-##"23""* 70"( "A9 ""# "" " 2" 2 7B 2 D 2 pustí! 7$(+(#-#'""*29"'"2&"702+"9 Ozval se dusot okovaných bot a z bran pekárny vy"' ' -"(1 2#&-52-2##&"-""-(#2'"'"+5"-(# 7"' (#A9 -# 0 &"'""5# '"# # 2 ""*#(( 22" To jsem já, pane Ocelk "97"("2-2#25# ('bura zak-ka.* " ' 0 "9 &" +"# 7 5 "1 - Morporku ne5+2e 9 7.## 4(" <";D 5 """2 0% #" "'# " -1D 10 >2(#2-((# 70 "A9 <'#*' + ' I5 2r3 I "( "'#" " " 7" dob+"+'#+&""&-5" ("""'"#"+2*1-5(2"" "( 9&" H";#12-#("70"A0#("'""*2+2" #"""(ACokoliv (#3"("( A9 &"#2""*#"2"'"+2#+.2' "2 Tak cokoliv? #"2'"3'""podívali a pak promluvili všichni najednou. 7<"( )"++2" "( rádi. 72 5"*F"(15(A9 7#3"( 9 7'#9 8 Pozn. autora: %' 9 Pozn. autora: 6&,-Morporku není radnice. 10 Pozn. autora: 5'

19 7$1"9 '#1 '""( &" 7$ "2 '' ".## '""(# "25#9 + " +* ' -+ 2## 7<-('#' ' 0"1(2#+53""'.#9 <' 2# 2 7< vy chcete platit " 5( +# 23 '89#"*# 7 " J"1'"' 2+'+" " 1"J"+?"9'"+# "#- Karotka. "'*#+"2 0 ''".'#*- 1 " dva tr'#*#'"+ No tak dobrá, mám nápad, ozval se pak Karot # *"*2+2"'+-'"2 5+2'#%"my, co vy na to? "( '.#.3#" Ehm... pros22"-+.3'('#2"'"289 $"#"*#"2#.".&""#1#'" 2" 7(#+2.219'"+##."+* F"(# i okradení jej sledovali jako ve snu. 7 ".# * ''"# 2# -: 7$-;+"3A9 F1.# : 7$- hajzlové! 7""58$5-D(".-3'' ne? 02#2#2#0 5 7<#"-AM-*7<#"-#"(2A<#'.#3"-#""#nenapadlo, aby zakle'"'#(2a>5"#2a4'#"2(.milý! Známe ho! Ten je snad ochotný #(2#"3%"2--22"#A"*(-+#.# ##2#'#A9 +# "5'"232 32'""(# < 2"'+ "'#+ hrobky. "+#23"#'1'#-76"5+--#+#'"'". 289'"*"4-"1'*#"'+5dou slabiku. Byl to onen druh hlasu, 1'#*2'#+"*# 7<"(-+2"-#)9!1' 2 Elániova ruk("(#2* Drak-+" 9 Král? 7 "'"1#9-"7H'9 F(3"# "+#"#""22"("763""9 7&+" 9"'") -5+nius prošel d"#-7<- po" ( 2* ## 2)*2 +2 " 5' 5 +" 2"J(#.D(#+-cha. Cha-cha. Ha-9 -'# +# #'"' " "#'"#" "# -"" 212# 2# '+.12#" "'# "# - *((#5'22*3"(+#'"#((1"'"12# rameny. 9 )* + " # '"+ doleva a pozvednete bradu. 72+2"89 Cha-cha. Cha-cha!" " ( '#"'# 5! " -++ " - 2"'# kostlivci, uchopila Elánia za br"'"+*22 7 " <'"%# ( '" +#"1 +#"3.# 2+ 2"(2

20 .#*2*#---"'"+-cha... +#"""(#2*+# K#""(#3"32"" 2"#-+#32 Já si to hned myslel! Vy jste upír! $-('""-*(12#11upír! Cha-A96""126""".1#".+7">'2"(2" slyšel jsem o tom, jaký je váš názor na upíry - "2+"5#"""2GB ("586-25"-"2#-3->'"&1&"*" $" #3" ""((. '" ". Ovarové ulici. Cha- " N#(2 (3'(( "( panna bát. Cha->5"#-?-ha. +.""-" *-'"'1+-*##+#9 +#"-"*##2'#--."#("2"#4-'+#6 +"3 nich byly v policích. Stály ve vysokých sloupcích všude, kde bylo jen trochu rovného místa. Z 53#--*""#+"5'""(".+'12' 2 7"229 +# 2)* + " "' 5 '#".+ 2"1'"1212"2+##'#'"25# 2(3(""'1#'""(1#6"#5'#-* 7""2"22(-'""5"."+"5--"2'+3-2 (0++25"2"53-!"#+#" (2 ale ten 2 51""4-"-"'"#'# 29 7"#(12'# 289 0"#3(--5"# 7"((2#(#5+3'-#teli. Váš otec byl Tomáš Elánius, jeho otec byl Gustav Vilém Elánius 7<" 2" "2 +#"# 32 #&2+ +9'#1 +# + 7<5 " 2+"'"*3"12&2"+9 7 #5-+#&2++#''"$+.'$#6 3 hlídky kol2yz[[+"f5#'""-2"'"3"+(515+* 9 Popravil! 6 3'"*127<"+."#1-(2-#+2 Excretus Est Ex Altitudine. <- -"2 ekli Depositatum De Latrina. F#* F F 5 " ""# " ('# Aha. Víte, ve##((23"#'""2 3"- hm -&23+G+#9- uvozovky "2'ky -("*##. " - + " # "'# " '3"-7-" "(-?-6-25#-##(#-"5#'cha. Cha->52"#+'"(#+(+#+touha po tom vymazat tu pohanu. Hmm. +#'- 7<522#5*#52 52 (89 To je ono. Cha. Cha. 7""52 ('# 9+#"2*7"-#'"'A97"'# 2 5#"-tost. ='0 74-"+9'""#)"' 7W"+"5""2"+2"(- 7$##9'.#"''"7"++252#"2,*"% - "'( '.2 +. Víte, koruna není jako policejní helma, cha- L -5(# +('"+9 7"&2++2(#'"+9 7+-'"#'"9 7.(#1"1-""#9"'"+#

21 7&"2+-"2."'9 7"8""29 7 #3"-2('+"+*'"2"1229 ).""+##22+#"#7<" #''"+2322"'orské sovy usazené na ankhu. To pak bylo jako kle"2"2"12*-#'"532'"#-(-2" 7"2+"'"*+1"89 7"(#*-2">*((""#(""+"-9 Opravdu? ' #5(*89 7<"(% <" -2"#( 5( 5 byl "(2'+ " - (2+"'.58"++25-#.9 +#'"'"<2-"""'"""22""3 7<" -2"#(("'& ") # "5+ -#-(+""+?#"*#(#3"52*9 7"-8<"('#1"58<"212 ('#'1+""89 7<"?2<"('" -+++#A9 7<2špatných *9'"2+#7$25'#"1' se lidé válejí smíchem po zemi. ) # '" # 7<# ( " 2 1 +" 2+"- "*( "2-5"2-"(+(22"191(#7# -(22#'".##-5(2-.5("5#-#-"<"(1" (.(. "# 2 4#"3 N""# #"# "#2"( ( Drak. Ob- ""3.( ## (+ # 2-5.2'''"'+3-26 Kdysi jsme pracovali se #" "# 2# ( 2+2 " 0"3" netopýra. Dnes *" 1 #""" '"5#12#'#"-'"5( svou povinnost cítit se gentlema "'""' #" " #7B'9.'.'"5 7$ * -(2"' 2 52 #(#3" 5'" "+5((#"-("'"J"*"("."#35(-(11 pod'"9 Elánius se zadíval na t"(## (25#9 7<"(')"*#*9)7("2("""-"2+'"# 5-21;22C1'".#2sinister d une méche en metal gris, tedy, jak by se " "" ("("""""+ "#", (" # obchodníci hor#a/1.#2"'" *"12"2$"*+#2+chandelle in a fentre avec rideaux houlant,"( '12 #2"" / "'""# "3-,"5*(5+*'"++*-(dým, jako "12/.-(""+*2''+-5(22"#""+5(# pustit do další tvorby -""*(2pa aupoisson,2'--/""5 ("(2+(("(""6""(5322"2(-\2'"- zvednouti svíci. Lituji, cha--"""2".livé, ale nedokázal jsem tomu odolat." To jsem se2+52""'+"9+#""2"'""'+" 5#"("'""" A tenhle je pro pana Gerharta Fuseklara, prezi + 9'"*" )7 "525("'"22"-'" 3"""5(22#3"2"12#512# '-("#3+"(' "-.#2"(5'""2"("'".J "('-+*2"53## ""K+#"5 ("('."(22"#'"2-'""56""(Futurus Meus est in Visceris, "5

22 - 2"'+(" 6 + ""( #"G "'"tihuje sou*((" '"%#+5"'K#.- - ""# #"9'#1 +# 7O539 <" " '""."'#+(" 7F2"('"!"%&"' 9)+'2 #12("-+#*7)"+-"'"'##89 +#."# 212'"2 7"( " #- #( " '"'+ 2 '2 9 7?2 '# '"5( "J # ( ''"""9 7 "3+*"-9'""#") 7"(# (2( 0" 9 +# (" 2 7< " 2 " ("2)""hové! Muka -2"6""J"8<2#'#'+" ("'"'""1'#"+"* '"' - pistor, ) 75 ## " +(. +2 heraldika! A motto? Quod Subigo Farinam, +#*#*"7""5%#G2+5"2+ "'"*3""#2"2""58"25#""5(2"#"G89 )"#+27+'+'9 7<"2" 2"1#2* "++"89*+# 7<"(-#"8?*-"*-'#.# "(2("2(.32"5(#19"2"")7<-(" jedno3$23#(-21.2f2"#*3-1"#("("# 9 Nóblhóch! "+#&"*2".""2""'"""7<"(""A B("#A>5'2-5(2#"rých rodinách "-" # (" "*#. + 2"#$"5"323+#"# obrácených "2 " "1 "#1 "2 1 " " 3 K# '" 5" No prosím. Mohl by to být C. W. Sv. J. Nóblhóch? Ehm... ano. Ano! Syn Mnaty Nóblhócha a dámy, o které se prame-2#j((""6kétce z Jilmové ulice? 7'""9 Vnuk Amanda Nóblhócha? Ano, to by mohlo být. A ten byl nelegitimním synem Eduarda Sv. Jea""3"- '""(3+23"' "89 7)"""3A9 7? 2 '""2 "2 2"(2(2"3" 2 F2(2 -# schop#"""'""2-"'"d(2#"(2#9 7)"""3A9 Vy snad toho gentlemana znáte? +#I52"+52-.3'"##1(+ Nóblhócha, která navíc obsahovala slovo gentleman. 7""9'#1 7 "+2" Mluvíme-#"'2##'9 7)"+ 2 2".2 """'" ' #(#1 majetek, #('"+(."19 7"2#J 6" - (## 5(2 "2 " "2)+ &"

23 desátník Nóblhóch... je 76-+2(12' "2'"# (' "+"-'+"9 Elánius u''" ". 5 "." 3" 5#" - "-''"" "+##-"'-"#'*#32' ' 7)"""39'"+#+#(.("7''"++25on (""89 72"'19 Oh. Elánius dokonce ani nestál "5+1.'"#" (5"""#+ 5 7"-8)"""3A9 7$1"51"A<"-""' velmi.d3+9kl Drak. Mám moc """-cha. A jen tak mimochodem, jak si vede mladý '#+&"8B#2#"""25("*("*#-cha. 7*9'#1+# Cha-9) 2"(1#'"- 1 2" 1 2 " '#12 poklepá2"76--#*-+2a9 7&'#+&" # 2# "9"'" +# " "2(( " doká7&'#+&"#5--9 &-5-+2"#'+2#2-- "##;-.#*-'#"'sek. 7<"."+9#"#&"7#3"'"--"5"-." "2-"2#(###I'"*"#9 7<%(%(A < ' 2 +A $# - 5"''+ 5#" -.9 5"#;"#I "2#-#"#"'.#"#37 9- energeticky úsporného policejního " 25( *+ + "- #" +'""+ " ' -"52 minimální" I# ( 5# # '""5 " +#&" "2# """)"("*"'"2"*12'"*2"" E% '"2- # ; <" -"&""""3 * """ " -" ' " +#"""3 *# -5 # +# #'"53-5 " -"#(."'# 5&""2'4-"'+&"" navrhl Patricijovi, aby byla zatvrzelým #2#+ 2+'5#"7'""5#'"*"#925+.'--ším a starým "* 2<"5."*3'"#"1"2-3"'#" ankh-morporské zlo*#"#"."2#2"(#3#"25(.+222.# (2"2"(23"9&";#75#"+5(#"moc zajímat. To je zajímavé, podotkla lakonicky. # " "('""5 # - "'" -"''9'"*" Karotka. 7<"9 ;.&""#'""#2-.2*7<2'"(#"( zajíma3("2#+ "(#2#+2#nulý týden. To byla ale %589'#-"&"'+7"#+(2"#'".# 2'"5(2222#+ A.--2#-A9 7O53 =" (" - # (# '( 5 "2 2 " +.# 11 Pozn. autora: 3; $ % 'F% "% ke hromosvodu.

24 v zástupech. 72"(2("22'"*"2A9 tu nej2. "''"#"# 0'" # 5 " (" #" 5 " -"# '# (32"5#"'2-"5322 víjak není zajímavý. Týden '2.##2"""3<--(2+ '"'e jen... nemohli jste mít Karotku neradi. Dokonce i staré dámy, které poslední "" 5#- +32'*1 '# 2-&" +- Ona 2&" ráda. A hod"5(#' "5"'#"""5. #5##"#""-""2#3"#"(("#(##+##.# *25('"""#("+5".'(#.#2#+-#-5" -"2"#'"""2#(""*#'5#.'#.#2#+- &""# " #" #" 2 5 " "2 C' +. -5# # ('+.(.";"3"##'"J"*$#(""'"'"$# (2 +'"2 4-""'((("*-#2'#.D(#5'#( +'.5-#'--"""*#"3"" 7 "-'+"+"""*"-1"J""(9&"76#( "J"stroje! 7 +('"+"+5'""'#'"*-6"'"#*"5--' 2#--"*++9;++#2-.2#""*"# 7"*9"'"&"7$5-D(2-hráli. Ano, ale taky prohráli. 7=" - - # ("2 3 '. +- " +2(+ 5 jsme tady. Ang'" '#*"9*7"'+#>52 5"*A9&".D'#1 2+2-"F#-#''1 Haló, pane Pohopko? zavolal. 7< " ""# -5 5 " '2-59 ; 7""'"'#*(23"589 7"(*"9-"&""'#"#7("I5+'#3 je j"5#"'-*'+('+#32i"*3""'""5- #-+2'"'#9 -'""5-2'""'2""+. '"5'((" na výstavních vitrínách, ""(".# K'"+ 6 "3 # "("(""((##---#"+-+*3"3'- "*3 "+2 2 '*3 "'#- + '"# "1 d."( -1 " + +' 15#" " # +5 5 " '""2-.-"""#(#3" 7"' " ' ; # $ #".#1 + známého pachu. 7<"( #"'#'+8 "+*1=&""9-'+(&" za2"'""" 74"8<-22'#-2#+"89 F"#" "C' 79'#1&"7 2' (*("#1 "' 122+#&"232I"#(2""2-'+2" #-5 '..(3I7-"5-"'2"2""ky a my -"22#""#-+'+#"#*##'12##2##3'"*"# $5-D52+2"" "0"3""'19

25 F'- : 7< +*1 39 ' ; 2 7*18 ". 5"-*(1"89 7""('"9 7'""'(" '#*""89 Ano, to sedí. A hlavu má rozbitou na kaši? 7" (#( 2 '" +29 -'# ; * ustupovat. )*+" +2'" (4 ; '21.6 '+" ',"$%?&')" " "&3"? "'6 %% '. "#'#+".-"2"".5.# které 2"-("'""5-''#"53""-("" 4-("''-.1'"1(#2*1"'+)-- 'kvapen -"3'*"--''--(('"""+" "'kvapit -( '""( "" #* F( '2D!"#3"2---'+-"-"+++""" ("22'5 První strana byla nadeps+:""2#+&"-l4"5 +-morporského. "#.'"1"+1"5#1"#1"212"*#"2 > )."--'(5" 7)%;"UV9'*)s. Otec - ah-ha -"1- baron -">V+213("""X2ka madam Serafina Soxe-Bloonbergová, +2+3("N1+"-9 <*+"-"1"=5(";#"2(#3'"5*2#"2# ;#-""-+.((2#'-(+"2#".#"(1 +(2("#3;##'#'##5-- 22*- )* + " 2+ " (" 1" -'" 5#1 * +5"(*#32"32' " 5"+<(-mohla vypadat budoucnost. 0#" "'"5#"ta, který dosahoval délkou mnohonásobku ' 23"#3"5#-""5(#(+(""H#3##(" 21+-".(5'"+#"' 5#"'"(#5##" '2("*2"2#"" "3."'+#'"'?#"# 2#-23#="""+"'"1"# '2 #+#.'"##-"'+no: Potomci krále... No, tak jak si bude ten '8<"-(3--'"*""+ )5'l: Nóblhóch. >2+"2#"32"# H#3+2##"*32+#-6"'"#"#(36#2" (#3+-*"#"-'12#-5*12+2++"(""+ I tuhle místn"-'j"-#-<"- '"(2-"(2323 všepronikající knihovatosti. "1"<5"#"+1#-5"'+2#"- 2"+"# '(.5#"'5"+-'("-%"1

26 %""12*""2#12#vem. 7<+'#2-9"+#'"##"#""7<(2."#-"-'"'9.takhl+5"#"89 Ano, pane. A jmenuji se Postihnout-.3--(-"5"#9 Co to je za starou paní? 7B+5(2('&J+*"+#B+525--"("B+52- -'"9 Zapracovala? 7"5-D-#F2-'"#dila. 2#*5'"""#+2#"".4-"(35+2 "+(2''""2+"#-.""+25"'#." by(("'+'"2 7)"*"89 705#9 "52"512"(I(.2("-+##!2 5-#0*#2*- " 2 " *# " I $-'" "(" "#* "*3"'' <" "+" mrtvému zne'""(#%#1 (" -- "" + #(.'" 2#'" cigaretu. +#"' ''"" #* "#(# 4-'"-'*# '12 neznámým '22 $1(#2* (23 -" "" " 5'#'"5#(#" # "5 7"29'"+#+#7+"B+""2"89 Ano, sire! +#'""*##7"2'"licisto Postihnoute? Postihnout-.3--(-"5"#9'"##+## 7?.3--(-"5-E 12 '+ (2 " +59 '"'.# # +# 7<589 7<"('3*3'2"9'"##"#"7("2"'". kme (2($*"32+2#2"1"+-1 7""(#9'"'.##+#1-'"""+-" "'""1'"2-13""32'"-(2"5".-7 víte, co to znamená? Mohu to zjistit, pane. 7$1"9 7 +"" 2 '" 2((.*'" - "5-3(2 +2 *'89 76(2.2"'+9"'"+#"2#- 72#2'9"#"12*"15""" na"-"252+'"#""""'#7<"*5+2-#9 Staré knihy vyházené z polic rozsypaly své listy po celé místnosti. Na mnoha z nich byly krvavé kapky. 73#-'(("+"539*+#7<#"(9 12 Pozn. autora: 4 2"%"! -%% '3 $%%% %2"%"%$%$&4 " '4 $%&$ ""=*-%-mazanými-argumenty, a spolu obcházeli domy, zvonili na zvonky a % $ nábytek.

27 "'2"7+5""3#'"+"2"89 +5'.#"2+"*#"+'"'*#3""+23" "7!"'"*2'89 7"*2"#+.2"-.9 Dobrá, pane. +# *2 "# 2# '2 +."*2" 2# 79 poznamenal. 7<"'"+1+'9'#1+5'""'2 7 5(1'"(*3-9+# 79"(#++5+5ky. Stopa! 7 5"2 51"'("-*(1'9 (. " " '"# ## #- "(# " " -"3" "'(.#-"(2."-3;"2#"'" 7<"2"'"2292*#+#7<5-"(*a toho "#I"*"-2"5+5"-"+2-52"-" '. + 2(2 # ''' "( * 2 " " I(" 1 "" " 1 2 " 2 *"*# ' " - - "+ #-'+"8$-("""(""12(-Mor-pork! 0"*'"#3"5+5-*#"-2+32'"2-.7"-5 " -5( (("##'""29 +5 " 7<"(" 5-- "'- " ( vyplatí sledovat. +##'" +5'"5("L] 1. "" '""("3'" - "1'"#((.'.56"3+."'"#""+5(2+"kdo "2 4"5(#+ 5. 5'#3 " "2 - (" 2-. -'*#"'-(#"'#E "9+#("'+72"2(2 -"+ +'+ " - <2 5+3"#-9 # &" " " - 7$.-"#-5(#+-9"'#7<32*#9 ".-''-.'(-3"?""'"22 0# '"ulý škraloup hladiny byl hladký. Zato na okenním parapetu byla..+*2" +#.+"'+.'#*#2 7$-'+"("1(97&.* (-""(#--"1 jíl? Nenapadalo ho ""2(#3"32" 2#(("-.#2#2"--.""5+*++5"+24-="1-'( (#5.'3'"--3'"J"'#2 -.ší. 7 "%+9+5 +#2#"2+Byla to záhada. "2++-F+-"#52( ".#1-5#" (-5(*"--..#"(."" 0-*(3 5- ( ále. Obvykle je do+ -.## +5&-5 "%+ 5 ("'3"I"1'"+*+25252'"+ #*7<"".2$"."#2A9-"""2""*2(2"#"2'#" ''-""+#-.#"(#5.*#--5'""""##"+2 F.#3" "# 25 " '##- 3*+#((# 13 Pozn autora: ) $ ' ty, kdo B "" ) " % % -" ""> H" 1 H1, - co " 10

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zlověstný ostrov tabákoví bandité Anotace Na základě práce s textem se žáci seznamují s problematikou kouření,

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

CZ.1.07/1.3.06/02.0005 MI 06.43.10. 1PL_Jaz1_001 Párové souhlásky. Český jazyk 2.ročník. Eva Marešová OSV - 1

CZ.1.07/1.3.06/02.0005 MI 06.43.10. 1PL_Jaz1_001 Párové souhlásky. Český jazyk 2.ročník. Eva Marešová OSV - 1 CZ.1.07/1.3.06/02.0005 MI 06.43.10 1PL_Jaz1_001 Český jazyk 2.ročník Eva Marešová Klíčové kompetence Prob-1, Prob-2, Uče-1a Průřezová témata OSV - 1 Metodické poznámky : Pracovní listy pro samostatné i

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

Nejkrásnější české pohádky

Nejkrásnější české pohádky Nejkrásnější české pohádky také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Vybrala a upravila Jana Eislerová Ilustrovala Edita Plicková Nejkrásnější české pohádky e-kniha Copyright Fragment, 2013

Více

Teodor Pravický. Tajná služba s.r.o. - Jak vznikla nová služba

Teodor Pravický. Tajná služba s.r.o. - Jak vznikla nová služba Teodor Pravický Tajná služba s.r.o. - Jak vznikla nová služba OBSAH Úvod Kapitola 1 - U Tří Prasátek Kapitola 2 - Renáta Kapitola 3 - Kryštof má novou basu Kapitola 4 - Odstřihnout internet Kapitola 5

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Noviny. MCTitan Noviny mají premiéru. Eventový den na Galacticraftu

Noviny. MCTitan Noviny mají premiéru. Eventový den na Galacticraftu Noviny MCTitan Noviny mají premiéru Již jsou to dva týdny, co pocitac770 poprvé vyšel na veřejnost s nápadem založit MCTitan noviny. Tento nápad měl rozličné odezvy, jak dobré, tak špatné, ale nakonec

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

12. ročník Řešení: 3. a 4. sada

12. ročník Řešení: 3. a 4. sada 12. ročník Řešení: 3. a 4. sada 301. Padesáté zvíře V každém sloupci má 6 zvířat jednu společnou vlastnost, ale jedno zvíře ji nemá: 1. sloupec zvířata ze zvěrokruhu + krysa 2. sloupec jednoslabičná zvířata

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.8 Třídy 4.B Milí čtenáři, toto číslo Všeználkových novin je speciální. Je nejzvláštnější ze všech čísel tohoto roku. A víte proč? Celé je totiž věnováno naší škole, která má letos

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita.

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. Tý 11 Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. 1 2 3 4 5 Řekněte: Tento týden budeme určovat rozdíl mezi tím, co je smyšlené, a tím, co se může opravdu stát. Tomu,

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s Pak už všichni napjatě čekali, kdy se konečně objeví Laurio a začnou si spolu hrát. Ahoj, kamarádi! pozdravila Laurio, když konečně dorazila na Území kamarádů. Ahoj, Laurio! odpověděli všichni sborově

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Otrá ve ná ko řist. Zá klad ní fak ta o ha dech

Otrá ve ná ko řist. Zá klad ní fak ta o ha dech Otrá ve ná ko řist Ha di. Brr. Ti jsou dost straš li ví. Ale kro mě nich bě há po světě celá armáda dalších děsivých lovců, kteří také používa jí jed. Proč to však dě la jí? Aby nás vy dě si li? To ne,

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více