TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu"

Transkript

1 TERRY PRATCHETT Nohy z jílu

2 !" # $ # #! "%&" ' )" *# 0 #. " 12 Ankh-Morpork. " 2 & +" " ( *!" # 3 '" * " # " +#, " -. "/ #!" 2 3 "* -

3 4-'+"-5.#'#5+-'"-"# 6 5" -3 ## "* -" 53 $# (leko, jako kdyby se pokoušel proniknout pohledem bílý samet. "(##"2#5"2la, padajícího na u##"1-- (3# - '".- "'"" "- "2- # 5 " 2"- 1 2# 3"- 0 "" '2"' 2. 2"" 1 '" 4-""1 2"*1 vypadal jako figur25' ""*#'+-("- 7"(8"'""#89 "22'"5-"'+": "(#;"2"3'2(2#58 Hahá. to ano. Mohl dovolit, to ne. Poptával jsem se, to je pravda, ale ty ceny, za které se dnes prodáváte, jsou pekelné... "2"-': Ty jsi na prodej? Golem ustoupil str")"'""'#(#1 4-"3;"2"'"51-""-+"+-'++- ("*"'5#" # < (" " -.+ " ""1 "'" '"""#.#'"22(1" ' "+ 2- pyšný postoj a majestátní se#-"2#'2""#32"" 7"" 89'"+25'"7"(28&""'"++89 7<"""-'+("--""'#9 7"(""(+2*"-.#"-Zblázní '('*+"2-9 7$-'+""925'"'175;"2-#" +'""-1-5'"+-""5+21"" zarazil 7"(*""-+89 Slyšel jsem 5( 5 +# -+ 5' "# - =" - # "2 2" dostat do maléru. 7&"(+89 7"++(""#8"%#2)8>5("5ké konkurovat a "#2('-(2"##"""3"zení 6 5".;"27="-2"('"""(2'"#"'"2 li daním, co musíte ze všeho zaplatit, teda rozumíte, jak to myslím... 7$"(#+""'""#"#8?2290+#'" beztva32;"2"#' ""#" # napsat? 7$5--(2 + '" """ - 025#A9 $. "# +# hrstí min74('"+-"22#1' 89

4 - kube. 41;"2.""+-65"3'"##22- ním. $2"'"""#(.2(. 0#1-"ak se obrovské 23-"312"2#-2 &+'""2"(#5.2"2-''5+12'5" *25-5("(##5("."1#" E 1. F2'" "#" 2'"2 "+* +*- obrov1" "#1#$3G<# kolem, ko"+- 12'"*2 "#+'"*pení se pomalu pohybovala proti 2"+*F2'"-("*'+1'#*"+*"'*5"*# v sále. Oblohou se po"#-2##-'#3"2'# H#3(#("(2'#"2"rologie, dost skepticky, a "('""5 ( # 2('" "2 +('#'"2+* '"5(( EE 2 52'#(('"2+%-#"3"2*#"2 meteorologie je plná vzrušujícího módního chaosu a spletitostí. A léto není jen období. Je to i 2"H3"("'"-+"#2((# )""#F2'".((22123*23#5("+*(22 2 "*"" $ -6"'" (.2 2'".1 2 -"'+'"(" "*"'"32"25'"2+2*'"'"#2 F2'#*"2232-""("3-"-"#-5( #5'"2(1'"#-+"2;"" 2 ' 2# 2'"#2 + 2 '1 "2 '+"2 dýmem stoupa(2*#2+; -2# "+#"5#122#12 5#"2 *5 Pod#22#' "*2"""- &3*I2'"++1(#2*+3#-+"51'"(++- "5' # <"-""-*3'"2-#"< Pak se mu vnutila další myšlenk"#55"2"# 5"<(" +#-'"5"'#. 5#"H#3"##-+"" '"#'""+3+-'' ""("+* ) '"- '" - 53 "--'(# 5-( " ' 53'"."' Krok. Šoup. Krok. Šoup. 0<'"#"# Ty? "' #1 Seber... ty... knihy. 1'"""(("#-+-"+-"I1 5 '-3'"- 1 Pozn. autora: v tomto stavu palubu lodi!"#$%%%"&'( &$%$%"')% tygra a následkem této ne *'+$% %%%$' 2 Pozn. autora:, ""%& '

5 "1I"("'+("(. "'" -+ " '" '*# ' " ''''' """'""#<"#2#- >2(2+. 7< 2- %;(29 22 ''"+ #* 2 2(" poslední ci;76-# &*'""#'"""''"2"#'2"'3*2 *#la"*# Sir Samuel Elánius, vrchní velitel ankh-2"'" *# " *"# 4#-2*2""-?"-"*#2'"- """2"'#'""',A -*"-#5" takového 2 5#+ 5-5A/"2'#'".-,(3.-A/"2#,(2 #A- +# 5'#1+ +/ " 2 ""*## "-, 5 " -- (3 boty! - #+ +5#" '"+52# 3 '- "'" "- '3 3 5/ 4-# -(". #3 ( # 32." (" -(#3 # "++2("#(" $ 5 - #- 2 2 " (" 5#" +2 ""# 6 " *"+#'""25+#'#.2""'" 2#'""*#5 --.D1-52(1#*"2+#""#"" 5 pravý, nevyslovený "("'3""2'"*"25+#' "3""3""-"-.3"--(#2(. "53-5#(2 %++.-'"*"""3utkání kopnout butlera, 1'"(""2"25#'"+5#3 "("#""13" 4##12#-#*#"*#. $*'"+(+#"%##+*>5##'"2'#(3'5#"#F+" 25"1'"#+.#5#"&""#"35-12# +##-"+--I'(""-+#2 ' '"3"2"".#3+'""(+2sebou. $.#2#'"-J12#2#-.""2."#4-2 % sta1'#+'""2'""'(5.#5#*- '""?+#-"+-+ pivem. #+ # 5##'""# "# 5 '"5+ - " # " - "# '# #12' "2('"*"#+#5"2(+24-"" (" + (""12 "*2 1 hodi+ #" 2+ B# 2 sire a neustále si odkašlávali. Všechno bylo... velmi opatrné. " 22 (""2 " -. -&-5 - '""# "-2"(25-.'"+2+"""2"5ná to b-"*('"2+ Ale mohl to být úšklebek. 0+*''"2(5"2".' 2 "- - " 25 (" %'# " - ( 12 '2(#-"'##- ($"- eliteli Elánie. Pro hlavouny do panského stavu povýšený policajt a hlavoun pro všechny ostatní. F2*# (" (#+#'+("3"- noci teplou postel, a k-55(""2*-25#--"+.#-5'" " 2 "- ""#" ++ 5 <* +# (## 5 " ++.# 255("#"";#++5#"I''#"+ +# 2".2 (# 3 3 #3 "-'" # 2* 23 #)"." " " 5 "" 23 "# "+('"'"

6 #"#2 '""2*#3##'++""+ Na El+#" " -" " 2#*" +." 4-" 2 -'3 5 "+5".*+2"#5"-*(3"3"'"-""2#"1'" na venkovní hospo++"-?2*252#""'$-i'6j *+"."#*(2- $"2#" 4""'#*# F" "" '- F* 22" "#3"" " '.1 kr" ''"1# +#"F2#-"-+(.'"'(("*"+ poloviny zarazila do zdi. $#""*#" "#"'#"+(""" $(# fes. Sire? +# #"'+ # 7F"( 2." -'" - '- "8 "*# " +9 4"-"*#'- " ' "#32 7 #' I* 2+2(" obvykle po #89 S mými '"--55"D-"2""+32 sed232""2#"3""<'#52( ##2+2"3'""25#"."'"###86+2#%ormovat lady Berankinovou, sire? #"2 5+2'""5(#2"212"+2"++2 odvahu. 7$1"#9'#1 % A zmizel. 2+##'*#""#*(.""'""("Ja vytáhl z ní nový sa2"((5 2 " #-(" #+2'2"""#*("'#-( "##I1 5"-4#;#"2"-"bený na zakázku, a abychom ' # "" 2 "(2 '.""""'5" B" 5 K#( lepší. Vybral si tenký doutník a vyšel do zahrady. $*##'"1.1+#."#'*#"&.#"'" " +3 - #- #12# 2# " namodra1'2 +#"#(#5.2+F*-3+*322#"# "+'""'""&-5"(-'#"2""51'2'#'+##" ("#-+" $-'#"51222'"#'""'27)"3+"9 Postava sebou zoufale zazmítala. Díky obdivuhodn32"++ 3" # poda#" '+ -# (" "" " "'" +2 -+" " 5 "+"-"*#-"#'"2-.2"'"2"2+5#"23(" +*+-#'"""".-'".'2-72"3+"9"'"#'" 7""+2"''9'"*"+#7L-5 " '"(#2"+#29 Vzal malou hr"#(#+* 2"prali se o ni. +##-."6

7 7'"++2M"'"#275-2'"*252+8M ).+*2-'#"#""#6 "%"1- se jí vyhnul. 7?+(9"'"+# 7&-5""2'21.2-""2"'3"##9'"*" 7>5"-'+9'#1+#6#11+#"#"# "'-5".- 76(2"*##'"5("-"9 7#"9"'"#+#$"5#'2- $"-"#7'"++25-2#"#+( "2"#F+'#9 +#2+5'#*#76#11(22###(--N""39 5"val nahlas. Poslyšte, tak to ( * '"" *# 5 G neznamená,ano, prosím. 7<"(2"53#9 7'--+5#""2"!2 5"5'""5+2 '"## "- 2"+ +'8 + '# "2 " '"+ 4 2 *#"#."'""3("2-.##ky právo od bezpráví. Já vás poslouchám, sire. 7 +(2"#"'3#*-9+# 7F(2"9 +#2#.2223""""3"+*1".#"-# <'"#-." 7 3#" "*"-".#'"+".("2-" +# < "* "# - 2 ## " +89 7"58 "(1"-*(12"1#89 +#'#14-""23'"#3 2*(#3"7"# 2"##89 Dvacet tisíc, sire. 76""19*+# Souhla29 #21"'" bude to víc, pomyslel si Elánius. $"3#35#"-##-"" 7< "'"(29 +# '"3 # " 3" " 7 # padesát pro<51+#" 9 +"(""#5"'+""'""#22 +#"#"(21+*+#"-# ( 2" 7< -"M 75 " postavení pustil, mohl by s '"'.1 " 2 -+" ( 2# popáleninami. Pokud by byl rychlý. Jak rychlý jsi ty? 7-"5(2"(23-21"%3##9'"*"+#1'#*# polo5#5".# '#'""2#"'#(#2-+'-" prováz <(2 "2'#+ " 1 #. "' ustoupil na stra#'".d <#'"("" F+"51+#'"""# "2'1 +#"#++"5"("2#'5""" vy+"i"'""'(1'"5*#"-""""#2##2 prov*" 7) +2"39 7$5--(2 " ";#- 4 +(22 " tvou kariéru.

8 ?"# 2--.*# F+"5".-2"'"1"1+"2#"'* &-5 +# "+ "2 * +3 7#..9 - "" kdo velmi rychle utíká do zahrady. %(*'#'12+27'"2J'"252+(+ s jeho lordstvem, sire Samueli. Ano, an"9'#-"+# "#.# '"*"" H- # "2" " 2# # ("#(#:2D"#'"""-"#G#9 No tak dobrá. 7-(.byste se pokusil nikoho nerozzlobit. 7."*('"22#9 +##'"7)(+2$""32((25$-+"( 2.+*(6-25("# ##9 ""(#")"((""##(H"$##( Elá#2#('"+-#2#2-"'"(2#-'#35+#""*2 "2""'".2"5J"" Nosítka *0"#*#"*++"##2+## ankh-2"'"36 3-""#'""-'"5" "'""#*'22+"ozdobné budky. Nastup si, '#kázal. Ale sire 7 '+3+"9+#"#'+.D7"+29.)" /'0 &'#+&" "1 <"1 2 ( + ( # snídan# 3'"3 + ' "'# "2 )"'#- "2 2*" -(#3 '"5)"'#-3"+""#* #(2vé, plné hornických statistik a.("#""1.+#115#+(#3"*22"'+" --(3-5-'"" #-""5- ) "$$(psal). Ho" %12víráme % %3$%&%"" kousek na 4-1 5$%5 dební a já jsem v 6%"$ '2rádské posezení ze $%&"")("%"% 2% $' 4(%%" % % (%% " " % 4 '$ " 7 "" "$ " % " ' 8&" )" ) " % " ' &"'"2--polovinu skopové kotlety a ruku s ní vsunul '" 0".%90' ) % % " % $% %% % : " líbí,

9 %%6 7; % 7 & " % &' &"'"25#'+"5--6"'"5"""-'"+(. ne('.""7'"9 3; ""%"' &" "''+ 6#" " #%"2 N+3(#3"* 2 policajta " ( - '#+ 4-" "'" ( "(" #'#+# -'"#'"#2''"2 ".'#"##23'"#+'"*" '; " ""$'< policaj % "% % 1) 6 %%' F2"*5"'(+."+3"'+'# '" Ozvalo se další.%90' #*. 7#+#(.'&""8'"#9&5dá restaurace a jídelna v Ankh-Morporku &""#("23.D3(#"55--' 7225"-""'1"3<5"25#-('"3 #9"'"&" 7(2+.*8)(2(##hlédl? vy2(5('"''"9 <'.D12I22'#1"' &"'"#.+ -'"1'"#"#'2##.:7"( "J1'"+(.'0 ""'+nou? Zpod""""*3J* 7$+58<"(+.$.-"+5-"*#-5'"#"2"""5 odpoled"*2-'"+89 <#3. 7"-'+2"""-*(3"53""š, jak to chodí, normální "* " 3 *#'- 5+2 ('"* 2# <" ( 1'9&"""5# 5 2+ " - -# *. '" 7<"+-21'515 '"#-#(#2""9 ""''+6 '#*"&"""*##-'".&"2 (#1+513"".#--3'+5 52-""+" jen("'(2"#23'""*" 4-#(2<"(""-2""+#3(".#3'+ '#* 2+ I53 "# 3 2'"' (*( I"*3 <'# '"5('* 3" "*+ +*3" 2&-5' -+( 23 "+*.#""" 7"(-95"#""'7O'#*# A9 <&P<$0>H4&>2D 7""-9""'2*" který si cení vlastní lebku na deset penny, ale 2#"#"2(#"""1""'#*"7" --".'3"(32#(+8"'"*##"8+2(222"(3

10 ' (*#--#-9 2D12"'"-"""5'*#"#"2#5"#'"2"# *3'+- 2 "*((#'"u kopii - "3 # *"1.+-#'"+3'"-'"#"# 7 " * 2#.'39'"*"' ""' 7 2# *3'".3 3 pomoci, kterou jsem jim poskytl s pecí #2+55"9 0?0&0>$Q)06> <LHQN <MRTEV? " '+ 7 +' 2" # <"( '"'""2"53$5-D(2(.#""*#";##"("1" A9 L6RQB<0 <06><& 7 "2#J - "." 4 2'"* 2+2* 5" takovými nesmysly. 2D-"'"'"*+*22'"#.##(#"I255" mají za se"f2(#2''""2+f##1(*#<"(". 5""#2"#"*""'"*"vat. Jen málokdo bral smrt jako (""'(2"+2#'"#"5" Ruka pana Pohopky prošla deskou stolu. Co to? VIDÍTE? 7""(13A<"(#2"-(1"(."25#89 FS&H)Q&0F>H<$CT6$!?6 7<22#+5("'2#";#"+"##5"A&"" '2'"#9 JÁ 66!<)QMNOU SE SETKÁTE JEN JEDNOU. ' ""'- *'"2 " 7"(" " 5(+ 5--'"". ( rozum#."'+""'9 SL6PHT6N HCT 4!S<NL$0<<AK, JAK JDE. 7<"(2#"'"39 $6R6BT)Q<0$N)P&P>0$H0 " #' "'"12 "2 +# "#* -( '"# zatím si oblékl kabát. 41-"-+""1*--+5#32"' <*#2('+"+"3#".J '2' "("."2#" 5<*(*'"+2"12" "+5# si95#5+#2" 7"+."89 7 -''(3#'"#35-'$(31"" " (1 1 6"" "2 2?( + 5 -"2 " 2# podívat. Kdo ho našel? 7+5"#"#9 Ach bohové. 7"'+#9 7"22"'"'""(#3"89 Desátník Nóblhóch je nemocný, sire. To vím dávno '""5(2"cen. Tentokrát ne('"3#*-89 Ne, sire. 7&"#52(#2#2""22""89

11 Sedm, sire. To je ale zvláštní rodina, tihle Nóblhóchové. To jo, sire. 72.2#'"+#G '"*" #9 '""# " 5 "#"*#2 12 ## +#7#.'#+#"2"-2#-9 +#2+' 7)"+9'#1+#7"22#23+#9+"'--+ "51+*1""7>"5""%"'""-#"-"89 7+'+ #.'+ "1'" 2 # 2"# ""# (" " navíc. 5<*+#32"2"'""+-+#"'+ * 2" se =% ' < # 2 ' (#3 "#-*" -. 3 historky o po#1#5#("-, ale jak se ukázalo, byla to jen kniha o tom, jak se mají krávy, pra"""2"5" F2"+#"'""3+ 5'#<" 2 2# 2 2"'# F+" +"" ""(#3" 5 1 2" mnoho ne'(21 6#2"(#33"'"<"2"5'#(" +#---"*-'""52'"+"2""#dí. I tak se ale vyplatilo být "'1+#-"1"2#" bohatých '+#2"li dovolit 2<2.2*#"2.("+#"'""+ Protáhl se do místnosti a vyhlédl z okna. Rád pra"'#"32"#-5-"'"2 "!+" 22&""#"-.ak k oknu pokusil vyšplhat, by #.-+"#"12#.2#'"*('3"'-'""-3 '# "- "' "'"12 5 2(3( +#"%# "+ vymyslet. A dole dal Elánius namont"+'"+"12#"-<+-'+ ""+'.2."(.'#*+ Zatím Elánius vyhrával. 0"23'+ "+""" '#*"*+#"'#"+ ( 7<97<5-(-2#!'"53-#"5+3""*9 To je pravda, sire. 7 ""-3('""'"%6 (2"(25-##*-'. 3+3"1*""9 3-''#17 5(+22+"-9"'" Trpaslík, který neumí zacházet s kovem? To mu1"'""#+"9 7$2#+#-2#2#""."9 7=89 7>5 ne, pane. Ale? A jak jste z cechu odešel? 7"#52'""(#"."-9 +#'"""'7-2#3*"-(#"-.(2 5-"""-"*##M 7<"'""5(.nikdo z nich nevyhodil do vzduchu Cechovní radu, sire. 7"5celou? 7".*+##(#*".-+"#3"-9 +# (## 5 "2#-"+ '" + " F"(#.# papíry na stole* 3. 3 ''> ; '

12 7 (2(.2+*89 <''"<"-"*##3"+ 7B#D#9 +##"*# 7"<-"'.<"2+5(#"#UV58M 7" " #9'#1 2''1 B#D H#3.#" "#.( 2# '#*2# klany. 7F 3"#'"+#.'"## ;9 -" +# - '. 5 "((23"(- +-"-#-+-"+5'*39 Neda"#7"#9"B#D 7< " "8 " 5 + #*(23 "#+ 5( " B#D" 0'"9 B#D"'""""+#"+#'#(2.+2" pobavení. 7"#(2("B#D9'#1+#'"+(.#"76 ( " - $# $# B#D9 "+ '(" " "(-2 + " 53" aby zjistil, jestli to bude bolet. 7*89 A... jeho "-."B#D9 #(# "''" I2. +(. (#3" I2 +#"''-"7"2-#--++25#"-B#D"9 Rozumím, pane. 76--#"'"-(2B#D" 7 #5# +--("všechno. 3#'"2#9 +#"'-" 7$.""2189 7"#-#('""##9 +##'"7"-. +2(1'"#(2#"22""# 2#(-"3+2#(22"*#2('"(1 šedý prášek. Co je to? Já "2-##*-(2#2#+(##"4- mrtvý otráven? Jak +'"(2 "" " - (" (+#-2"""'"+"'"'2#(3"2"-9 7)"-"-3'-9B#D"maticky. 7)"""3A9 Nechal jste na stol5#*#9 +#'" Ob*""#2(#2'+""+9 $72 55-'-(+.D2#"B#D"'+2#(# "-###5''"++25("'"+""+(#(#1#+5# " 2*'" -"+2#2"+5##''"++25."'+# ne na hodiny, pro"5 '"#( K#((" 2-#3 3 # 5" "" #1+'*(5#"#-#(""'- "--51" "(."5"2'"'.-5-(#2.#.'"'. ty, 2-(2 - "#5 "+(#+ + "# (#(# "2 5# (" 1 "#1 "' (#.D(# B#D" 5 " "2 -"''""+'(2(" " 2 "%;(# -5 " ++2 '"- '""#'' 2""'+"(5""*1+"'2#(236 2'""# 5 #-(# (" + J -+ (3 "- *12 '"## (2 "2-.3" 2" 2 (# "# 6 2 (. ( '( "%'

13 '" 1 " " (. " 5 +5"89 0 '#1 '"'" " '#" " "-*( 53" 3"-+" Ano sire? 7<"(+!#D)+"B#D("5"(2"$#!#D)(2 "2""'-52"(<5"+" ##%"2*##9B#D 7$1"9'#1 +# " 7 2#2""2 5 "( * * (1 " #%"2'##("" Nevíte o tom nic? <".#""3*" '+ -" "2 5 " 2''"+ +"2289 7#"3"< #*3'*chovní literaturu. 7"'#5#""""1"'89 7<"52"-"5"252 ("22 9"'"+# +5 +5'#1 7" " - "-*1 2 ( 1 -("2'"" - #*#'"#1"9 76#2""2-""+.D1#'-5("5"-"'#9 74-""("+*#3"#9"'"+57"2-(m si: který 2-.2#-I'2"9 7"(2#2-9 "B#D(3#3+"0*#*?-#"25#"'- #- + "" 3" " '" I*(" --"*# (1 ##13+ +5'"2 " 76 " 1 " " *?-("2 vydával, sire. Sehnat helmic'""32.#2("("3#(21" - ""3"<"--'"#(##9 7<"+-.2 '"""#+'--+-'"3"J-<2 ''dem se zabývá Silikonová liga proti pomluvám. 7 # # (# (#2 5 " " ' ((" 11##3("2-#9 7)"+<5 "B#D"+5+"39 B#D + <" -" '"" I"3 <*" 2# #" + #" "" # "(" 7? " 2 5 "+" "9 B#D # vyveden z míry. Ehm... (2+23(23"5#89 Ano. Mám to tady napsané, '#1+#7"B#D'+89 72"'+<"('"+)(#+2'9 +# ( "(# 2# " '*# '+ #' '+.D-#"-.(2( 7"B#DA9 Pl"5"2( #*'#4-"(35? 1+2" 12#2#5'#2"#(#* ) #%"2" ""3 +#' -"12 "2 5 <* 2# " 2# trolla o " 2." < 2 +# *1 1 6#2" ( 3 #."".#"" 3+'1'+212"1 -"""""25""3nemají, "1*#F#*"5+"##9 '+<*75 "1*-né 9'""'' 7- Zinkycink.

14 <5 " --2 "'( # +#12 '2 "'+2 # "( 89 7<"(" "1'- -5 " 2 ""# - 2# " F#*9 zahuhlal Zinkycink. "'"## "+#<* "2'-''---' 13.D 11'2 7"(#.'"'".+#"89.<* 74 5(2212"12.#*+29"pil Zinkycink hlavu. U vedlejšího stolu se unavený trpaslík hádal s upí27"(9-"'+7"není 5$5-D-5(""2" #(#"""A9 Dobrá, byl jsem si promluvit s majit22#5"-"$ #'1'"# upí 2 2+ B+ 5(". # # 5?4 ;2" "# "'""(."'+.9 72'"*-2"'"#A9 7"" '" " B#D. 7< +2 " 5#" "2 B#D"976+.(21(23"9 Ano? 7".#' 2+(23("4'"#"9 Ano? +5'#2-2#(23#-*# ""Q#D" '"##27)"1(23"9 7"("+89'" 7<"( "# 2"( 2( +#2 <" - "" "#" " 2 toho rozpouští mozek. V horách je to velkej 2 2- '"".2 (## " $# +# 2# "volil vést 9 +5 "# 7- ve-(-nou pre-ven-tiv-ní kam-'j #2 " 2 ( 2 " svinstvo prodávaj296+2"""32"#-3mu plakátu na +"2: +:"7;;'"2>T&9 #12'"-2" 7<" -( ( ( ( 5 '" # "( ""#-("(#+"+2""'"22+24.#"-2-*## '""5"-2(" "(..& (" paravá- '+'"" '#( " " "( 5#" -5 (.(+#("(-("#('"++"1#("5" 2"(""..'5---'"#(#1"1#? # +2 "(# 2 "." ( 2#2-9"'"2 " J "*2"#3-""'+"$C&7-2."#"9 F0 "-'#*'+-,&'(12+A/--'"-- '""3'"#"-"*"-"25#-razil. &"*#2"+#'""++'## 2 -""-*(1<2""+-"2."+5-' '.("#"-+('"23# <#. * 4-" " "3 #3 "3 * 4- " -.#1 # "" doutnáku. & J-2#-.12 2(.2"2.'"" 25 *"'"'"2"$*"'"+#"."'(#

15 ru'#$*"+" Co je to? Vlk! 7$28"--# ''+"1'#"mosti? 7)"3+"'+"3A9&""*#"#"#55""'7F+5 +22"+6"-#."#'"289 0"*##&"("#'+12I2vem a kývl jim na pozdrav. 25 #*'"+'-#2#%-'+'"2#2*" myš2#'"23" Aha. Hm. Tedy, jak bych vám to... Ráno jsem vypadl z domu dost narychlo, musel jsem ji tam zapomenout Oddíl dva, pravidlo jedna regulí Cechu zlo( +5*"323' -#"- #'#53'"%#"+'5#"#9#"&rotka. 7$5-D#-+2*A9-("'(.-'*3""( 7#"'"(2á nabitýho vlka! ".''"'"';2-(#11"1 )"2"-. "+# ( - #("'+ 7<-8 B(2 # #- nevracel. Já vím, já vím, ale jde o tu zatracenou $1robní linka se zastavila a to se dostalo ven a #"""9 7$#""89 7$32"*-8<5"- 7"-"2.# 5#3"9 7N82('(##"-9'#'#2*75('."-9 7("-5(#2"'#+59 7#-(22#"3"'"*#A"-5""+'"#289 7"#32'+8"+5"'"""3*"*A9 +.#"7"(+" *+""1 '#.2"""2+2'" #'#+.*3#- 7)"+"+2('."""((+"#5#-- M*AF("(."#6 5."252+2#+(#(. (""+5.2'#(9 Ankh-2"'"+&+"+ '"*" " " # 12# - ## Rozmaz3 "*- +# "2" +2 " F " #" 3 2" "25#'"'".#1""+*'+" +*jící! Co ty tam? Kdo stojí o"--'8e 4 -"."'""5 (#"1$#32A025#""A?"'""5A6#."'DA9 F-#-+'#5#-"-'""2+*+ pro obvyklý provoz. +####2-#"*+2#23"25 7"8$-(+2'#2"89 7 2#+#2+2""" 9 &"%"# "'# 7"589 4 "':J& "&" "'

16 Velitel Elánius! +# Aha. No, asi bude ('.-5' ("#9 )"+#'"."#!""#"#""#'+ "*'""""+#12'"23 #--23*3).--3(-*-#.'#3"-* který zabí.*+" #3+#-#1 ) -'1 # #" (. 1 pach..# - 2# 1"5"'#-'."" Támhle na Elánia zazíval bezzubý lh5"'"j('"2" " " + 5 "5("'".+'".2;-%"# 1 2 -".2*-2"2"-#'"+#+ 4-# -(5#.#( "' 3" +#"25#'"'"'#+3 - "#"'#1'#+ F+"(#'"-"#'+" #("" +" #(" -" # #(" '""." 5 3"1'"* 7"##"5--'"'3' "9216 "" 7 2-"+(2+.D+"#9 +#""*#'##('+2""7>." M7"(' morpork, ne? 0#*( 3" 25'.D12 I22 7$# #(#3 "2"#9 zachi"7<"()%3 ('"32"#5(1'"#1"" " 2 +#-+'-"63-12-" 2'"".5'2"7<"".2"9+"" 7<"-((''#*0#6"'" chápete? To je taková "*2("2"8"(+"""2"<"(#(.; ("-+2 5*6"-+2'"2""--"2'"##'- +2'--"2'""#".##<--"2("""+5 5 máme "- " 2+' +("2 2 5 "'"!"% &"2- '#"3+'((+#"#(+("2+25"'+3 5("5 jmenujete? 7+##2+#< 2#"2#2"(59 #"7 "("""-1+9 "-33"2#-12"2"2#"2+2#(. 2"51 "3" 7B-5"213'"9+#'""5" 7F#(2 2 "9'#1 "(3# 7(5" +' -""1.'#2 '2"#)ejte pozor na saní* 5 tentononc, sire, ona byla nemocná -"(2 "#""#.2(5"".+("# Tudy, sire. 0'"#"1-'1 -"###""#."$u byl # 1 #"' 1 # " 5&-5 # +#"-"*#'#-- ".#2 # 5 2 " #''" +- $ 2"# -" "# "'*#-+(212' "#-5" které jimi proni""#-" jen šedé. +#"2"<"'""""2( '+#"1'+#"12'"2125"5#1 "+-*1""1.*1-1'4-"2'#*" zelí - *3 +- " "*2 +# "2 6 + " 5 "':6&$%A9""%'2 "# 9#.

17 štítu. #'"3"""5#21"'#"('+"'. zvolal: Hop-láá!?".#-*###-5'"2#-"-""'( 7)" ""39 * +#'" 7(+ # # "'"." vymýšlejí! Vymýšlejí, sire? Vymýšlejí? ozval se mu kousek za zády hlas. To bychom se brzo dostali do maléru, kdybychom si to všechno jen tak vymýšleli. +#""*#F D+#1221" ("'5"#';2"1"#* 7H#(#5(2+2"'#5+--(2"2"25#2#2+9 '++#"#""7"#!";- persevant.* 6 72'"2#J-("'*1*#"1"*89'51+# 7<"2+!1' 2<"(2 (#8Jsem hlavní herold a vy asi budete sir Samuel Elánius, ano? Ano.!1' 2 3 "("" # 7)"+ $1" 1 2+ #*+2 sire? 7&#* (3 "3 #* #*- (" klasickým heraldick "'3#3#*-(#2#'"""'*#-(3 (2'#"-"".#"'#E 7 $5---5 "*23 " "" 2 89 ' +# 7$ (2" - 2 '"*"'"*-""'5-D((;%#322('#2" '"*"#9!1' 2-.""+7"2"5+5--#33#"'2# zlomyslnou legraci, pak ano, mohl byste si to všechno vymýšlet. <" - * 2"M '#-"7<55+3#*-"89 7"""-2#"-""("9+#7F+.#*--2##- 5 2"(55#--# 7!+'""+'5#"*"-9"(1# 23"+" <5-"*"-.#4--1(""4- to -+("I+""("'#"#F("21 A byl. F"(#'+-5"#32"5"#76+2.#9("+5(."jice. <(##*(.'"+#:7$+58 +v kalhotách. 7W9"+2#7( ""#9 7"("(+2#$5-D"#2+2*&--"""-5- #2'2'"5'"## (25 o myslelo nejrea##*(#'" '#+&" " '+2--1'5)""#("kolena se leskla. 7< 2# +5(2-"#"(3'3#*-"5"-'+'# co? prohlásil kapitán Karotka. 6 ''A6"% %'B7!& & jeho pomocníci se pak nazývali persevanti. Králové i další?"" )% 7 "'X<%"6$

18 Co kdybychom odhodili ty peníze? navrhl opa(12-# 7<"-3#2"(2'"2""9'#1&" A vy byste nás pak pustil? 75"'+-+2"'"*""(+-+'#mluvil. <21.#"-''"&"-7 #"+'". (+"-2A9 7""-2"""+9'#1&"27!+-"2+#'"" ("2"539 Zv$532"'"3"3"' 2#'+#2 7<"9 prohlá#7('#* '+0 "1('."2"(2'1 +*13+((#"19 Jedna Karotkova'5 2# $-- 21 ""'+'## '"1 " 32 " '""#-2#33%".+"#"'""<*#2 6 5#.'"#"""'""'#-+'#1 vlhký stisk. 5--#.2'+2"-##"23""* 70"( "A9 ""# "" " 2" 2 7B 2 D 2 pustí! 7$(+(#-#'""*29"'"2&"702+"9 Ozval se dusot okovaných bot a z bran pekárny vy"' ' -"(1 2#&-52-2##&"-""-(#2'"'"+5"-(# 7"' (#A9 -# 0 &"'""5# '"# # 2 ""*#(( 22" To jsem já, pane Ocelk "97"("2-2#25# ('bura zak-ka.* " ' 0 "9 &" +"# 7 5 "1 - Morporku ne5+2e 9 7.## 4(" <";D 5 """2 0% #" "'# " -1D 10 >2(#2-((# 70 "A9 <'#*' + ' I5 2r3 I "( "'#" " " 7" dob+"+'#+&""&-5" ("""'"#"+2*1-5(2"" "( 9&" H";#12-#("70"A0#("'""*2+2" #"""(ACokoliv (#3"("( A9 &"#2""*#"2"'"+2#+.2' "2 Tak cokoliv? #"2'"3'""podívali a pak promluvili všichni najednou. 7<"( )"++2" "( rádi. 72 5"*F"(15(A9 7#3"( 9 7'#9 8 Pozn. autora: %' 9 Pozn. autora: 6&,-Morporku není radnice. 10 Pozn. autora: 5'

19 7$1"9 '#1 '""( &" 7$ "2 '' ".## '""(# "25#9 + " +* ' -+ 2## 7<-('#' ' 0"1(2#+53""'.#9 <' 2# 2 7< vy chcete platit " 5( +# 23 '89#"*# 7 " J"1'"' 2+'+" " 1"J"+?"9'"+# "#- Karotka. "'*#+"2 0 ''".'#*- 1 " dva tr'#*#'"+ No tak dobrá, mám nápad, ozval se pak Karot # *"*2+2"'+-'"2 5+2'#%"my, co vy na to? "( '.#.3#" Ehm... pros22"-+.3'('#2"'"289 $"#"*#"2#.".&""#1#'" 2" 7(#+2.219'"+##."+* F"(# i okradení jej sledovali jako ve snu. 7 ".# * ''"# 2# -: 7$-;+"3A9 F1.# : 7$- hajzlové! 7""58$5-D(".-3'' ne? 02#2#2#0 5 7<#"-AM-*7<#"-#"(2A<#'.#3"-#""#nenapadlo, aby zakle'"'#(2a>5"#2a4'#"2(.milý! Známe ho! Ten je snad ochotný #(2#"3%"2--22"#A"*(-+#.# ##2#'#A9 +# "5'"232 32'""(# < 2"'+ "'#+ hrobky. "+#23"#'1'#-76"5+--#+#'"'". 289'"*"4-"1'*#"'+5dou slabiku. Byl to onen druh hlasu, 1'#*2'#+"*# 7<"(-+2"-#)9!1' 2 Elániova ruk("(#2* Drak-+" 9 Král? 7 "'"1#9-"7H'9 F(3"# "+#"#""22"("763""9 7&+" 9"'") -5+nius prošel d"#-7<- po" ( 2* ## 2)*2 +2 " 5' 5 +" 2"J(#.D(#+-cha. Cha-cha. Ha-9 -'# +# #'"' " "#'"#" "# -"" 212# 2# '+.12#" "'# "# - *((#5'22*3"(+#'"#((1"'"12# rameny. 9 )* + " # '"+ doleva a pozvednete bradu. 72+2"89 Cha-cha. Cha-cha!" " ( '#"'# 5! " -++ " - 2"'# kostlivci, uchopila Elánia za br"'"+*22 7 " <'"%# ( '" +#"1 +#"3.# 2+ 2"(2

20 .#*2*#---"'"+-cha... +#"""(#2*+# K#""(#3"32"" 2"#-+#32 Já si to hned myslel! Vy jste upír! $-('""-*(12#11upír! Cha-A96""126""".1#".+7">'2"(2" slyšel jsem o tom, jaký je váš názor na upíry - "2+"5#"""2GB ("586-25"-"2#-3->'"&1&"*" $" #3" ""((. '" ". Ovarové ulici. Cha- " N#(2 (3'(( "( panna bát. Cha->5"#-?-ha. +.""-" *-'"'1+-*##+#9 +#"-"*##2'#--."#("2"#4-'+#6 +"3 nich byly v policích. Stály ve vysokých sloupcích všude, kde bylo jen trochu rovného místa. Z 53#--*""#+"5'""(".+'12' 2 7"229 +# 2)* + " "' 5 '#".+ 2"1'"1212"2+##'#'"25# 2(3(""'1#'""(1#6"#5'#-* 7""2"22(-'""5"."+"5--"2'+3-2 (0++25"2"53-!"#+#" (2 ale ten 2 51""4-"-"'"#'# 29 7"#(12'# 289 0"#3(--5"# 7"((2#(#5+3'-#teli. Váš otec byl Tomáš Elánius, jeho otec byl Gustav Vilém Elánius 7<" 2" "2 +#"# 32 #&2+ +9'#1 +# + 7<5 " 2+"'"*3"12&2"+9 7 #5-+#&2++#''"$+.'$#6 3 hlídky kol2yz[[+"f5#'""-2"'"3"+(515+* 9 Popravil! 6 3'"*127<"+."#1-(2-#+2 Excretus Est Ex Altitudine. <- -"2 ekli Depositatum De Latrina. F#* F F 5 " ""# " ('# Aha. Víte, ve##((23"#'""2 3"- hm -&23+G+#9- uvozovky "2'ky -("*##. " - + " # "'# " '3"-7-" "(-?-6-25#-##(#-"5#'cha. Cha->52"#+'"(#+(+#+touha po tom vymazat tu pohanu. Hmm. +#'- 7<522#5*#52 52 (89 To je ono. Cha. Cha. 7""52 ('# 9+#"2*7"-#'"'A97"'# 2 5#"-tost. ='0 74-"+9'""#)"' 7W"+"5""2"+2"(- 7$##9'.#"''"7"++252#"2,*"% - "'( '.2 +. Víte, koruna není jako policejní helma, cha- L -5(# +('"+9 7"&2++2(#'"+9 7+-'"#'"9 7.(#1"1-""#9"'"+#

21 7&"2+-"2."'9 7"8""29 7 #3"-2('+"+*'"2"1229 ).""+##22+#"#7<" #''"+2322"'orské sovy usazené na ankhu. To pak bylo jako kle"2"2"12*-#'"532'"#-(-2" 7"2+"'"*+1"89 7"(#*-2">*((""#(""+"-9 Opravdu? ' #5(*89 7<"(% <" -2"#( 5( 5 byl "(2'+ " - (2+"'.58"++25-#.9 +#'"'"<2-"""'"""22""3 7<" -2"#(("'& ") # "5+ -#-(+""+?#"*#(#3"52*9 7"-8<"('#1"58<"212 ('#'1+""89 7<"?2<"('" -+++#A9 7<2špatných *9'"2+#7$25'#"1' se lidé válejí smíchem po zemi. ) # '" # 7<# ( " 2 1 +" 2+"- "*( "2-5"2-"(+(22"191(#7# -(22#'".##-5(2-.5("5#-#-"<"(1" (.(. "# 2 4#"3 N""# #"# "#2"( ( Drak. Ob- ""3.( ## (+ # 2-5.2'''"'+3-26 Kdysi jsme pracovali se #" "# 2# ( 2+2 " 0"3" netopýra. Dnes *" 1 #""" '"5#12#'#"-'"5( svou povinnost cítit se gentlema "'""' #" " #7B'9.'.'"5 7$ * -(2"' 2 52 #(#3" 5'" "+5((#"-("'"J"*"("."#35(-(11 pod'"9 Elánius se zadíval na t"(## (25#9 7<"(')"*#*9)7("2("""-"2+'"# 5-21;22C1'".#2sinister d une méche en metal gris, tedy, jak by se " "" ("("""""+ "#", (" # obchodníci hor#a/1.#2"'" *"12"2$"*+#2+chandelle in a fentre avec rideaux houlant,"( '12 #2"" / "'""# "3-,"5*(5+*'"++*-(dým, jako "12/.-(""+*2''+-5(22"#""+5(# pustit do další tvorby -""*(2pa aupoisson,2'--/""5 ("(2+(("(""6""(5322"2(-\2'"- zvednouti svíci. Lituji, cha--"""2".livé, ale nedokázal jsem tomu odolat." To jsem se2+52""'+"9+#""2"'""'+" 5#"("'""" A tenhle je pro pana Gerharta Fuseklara, prezi + 9'"*" )7 "525("'"22"-'" 3"""5(22#3"2"12#512# '-("#3+"(' "-.#2"(5'""2"("'".J "('-+*2"53## ""K+#"5 ("('."(22"#'"2-'""56""(Futurus Meus est in Visceris, "5

22 - 2"'+(" 6 + ""( #"G "'"tihuje sou*((" '"%#+5"'K#.- - ""# #"9'#1 +# 7O539 <" " '""."'#+(" 7F2"('"!"%&"' 9)+'2 #12("-+#*7)"+-"'"'##89 +#."# 212'"2 7"( " #- #( " '"'+ 2 '2 9 7?2 '# '"5( "J # ( ''"""9 7 "3+*"-9'""#") 7"(# (2( 0" 9 +# (" 2 7< " 2 " ("2)""hové! Muka -2"6""J"8<2#'#'+" ("'"'""1'#"+"* '"' - pistor, ) 75 ## " +(. +2 heraldika! A motto? Quod Subigo Farinam, +#*#*"7""5%#G2+5"2+ "'"*3""#2"2""58"25#""5(2"#"G89 )"#+27+'+'9 7<"2" 2"1#2* "++"89*+# 7<"(-#"8?*-"*-'#.# "(2("2(.32"5(#19"2"")7<-(" jedno3$23#(-21.2f2"#*3-1"#("("# 9 Nóblhóch! "+#&"*2".""2""'"""7<"(""A B("#A>5'2-5(2#"rých rodinách "-" # (" "*#. + 2"#$"5"323+#"# obrácených "2 " "1 "#1 "2 1 " " 3 K# '" 5" No prosím. Mohl by to být C. W. Sv. J. Nóblhóch? Ehm... ano. Ano! Syn Mnaty Nóblhócha a dámy, o které se prame-2#j((""6kétce z Jilmové ulice? 7'""9 Vnuk Amanda Nóblhócha? Ano, to by mohlo být. A ten byl nelegitimním synem Eduarda Sv. Jea""3"- '""(3+23"' "89 7)"""3A9 7? 2 '""2 "2 2"(2(2"3" 2 F2(2 -# schop#"""'""2-"'"d(2#"(2#9 7)"""3A9 Vy snad toho gentlemana znáte? +#I52"+52-.3'"##1(+ Nóblhócha, která navíc obsahovala slovo gentleman. 7""9'#1 7 "+2" Mluvíme-#"'2##'9 7)"+ 2 2".2 """'" ' #(#1 majetek, #('"+(."19 7"2#J 6" - (## 5(2 "2 " "2)+ &"

23 desátník Nóblhóch... je 76-+2(12' "2'"# (' "+"-'+"9 Elánius u''" ". 5 "." 3" 5#" - "-''"" "+##-"'-"#'*#32' ' 7)"""39'"+#+#(.("7''"++25on (""89 72"'19 Oh. Elánius dokonce ani nestál "5+1.'"#" (5"""#+ 5 7"-8)"""3A9 7$1"51"A<"-""' velmi.d3+9kl Drak. Mám moc """-cha. A jen tak mimochodem, jak si vede mladý '#+&"8B#2#"""25("*("*#-cha. 7*9'#1+# Cha-9) 2"(1#'"- 1 2" 1 2 " '#12 poklepá2"76--#*-+2a9 7&'#+&" # 2# "9"'" +# " "2(( " doká7&'#+&"#5--9 &-5-+2"#'+2#2-- "##;-.#*-'#"'sek. 7<"."+9#"#&"7#3"'"--"5"-." "2-"2#(###I'"*"#9 7<%(%(A < ' 2 +A $# - 5"''+ 5#" -.9 5"#;"#I "2#-#"#"'.#"#37 9- energeticky úsporného policejního " 25( *+ + "- #" +'""+ " ' -"52 minimální" I# ( 5# # '""5 " +#&" "2# """)"("*"'"2"*12'"*2"" E% '"2- # ; <" -"&""""3 * """ " -" ' " +#"""3 *# -5 # +# #'"53-5 " -"#(."'# 5&""2'4-"'+&"" navrhl Patricijovi, aby byla zatvrzelým #2#+ 2+'5#"7'""5#'"*"#925+.'--ším a starým "* 2<"5."*3'"#"1"2-3"'#" ankh-morporské zlo*#"#"."2#2"(#3#"25(.+222.# (2"2"(23"9&";#75#"+5(#"moc zajímat. To je zajímavé, podotkla lakonicky. # " "('""5 # - "'" -"''9'"*" Karotka. 7<"9 ;.&""#'""#2-.2*7<2'"(#"( zajíma3("2#+ "(#2#+2#nulý týden. To byla ale %589'#-"&"'+7"#+(2"#'".# 2'"5(2222#+ A.--2#-A9 7O53 =" (" - # (# '( 5 "2 2 " +.# 11 Pozn. autora: 3; $ % 'F% "% ke hromosvodu.

24 v zástupech. 72"(2("22'"*"2A9 tu nej2. "''"#"# 0'" # 5 " (" #" 5 " -"# '# (32"5#"'2-"5322 víjak není zajímavý. Týden '2.##2"""3<--(2+ '"'e jen... nemohli jste mít Karotku neradi. Dokonce i staré dámy, které poslední "" 5#- +32'*1 '# 2-&" +- Ona 2&" ráda. A hod"5(#' "5"'#"""5. #5##"#""-""2#3"#"(("#(##+##.# *25('"""#("+5".'(#.#2#+-#-5" -"2"#'"""2#(""*#'5#.'#.#2#+- &""# " #" #" 2 5 " "2 C' +. -5# # ('+.(.";"3"##'"J"*$#(""'"'"$# (2 +'"2 4-""'((("*-#2'#.D(#5'#( +'.5-#'--"""*#"3"" 7 "-'+"+"""*"-1"J""(9&"76#( "J"stroje! 7 +('"+"+5'""'#'"*-6"'"#*"5--' 2#--"*++9;++#2-.2#""*"# 7"*9"'"&"7$5-D(2-hráli. Ano, ale taky prohráli. 7=" - - # ("2 3 '. +- " +2(+ 5 jsme tady. Ang'" '#*"9*7"'+#>52 5"*A9&".D'#1 2+2-"F#-#''1 Haló, pane Pohopko? zavolal. 7< " ""# -5 5 " '2-59 ; 7""'"'#*(23"589 7"(*"9-"&""'#"#7("I5+'#3 je j"5#"'-*'+('+#32i"*3""'""5- #-+2'"'#9 -'""5-2'""'2""+. '"5'((" na výstavních vitrínách, ""(".# K'"+ 6 "3 # "("(""((##---#"+-+*3"3'- "*3 "+2 2 '*3 "'#- + '"# "1 d."( -1 " + +' 15#" " # +5 5 " '""2-.-"""#(#3" 7"' " ' ; # $ #".#1 + známého pachu. 7<"( #"'#'+8 "+*1=&""9-'+(&" za2"'""" 74"8<-22'#-2#+"89 F"#" "C' 79'#1&"7 2' (*("#1 "' 122+#&"232I"#(2""2-'+2" #-5 '..(3I7-"5-"'2"2""ky a my -"22#""#-+'+#"#*##'12##2##3'"*"# $5-D52+2"" "0"3""'19

25 F'- : 7< +*1 39 ' ; 2 7*18 ". 5"-*(1"89 7""('"9 7'""'(" '#*""89 Ano, to sedí. A hlavu má rozbitou na kaši? 7" (#( 2 '" +29 -'# ; * ustupovat. )*+" +2'" (4 ; '21.6 '+" ',"$%?&')" " "&3"? "'6 %% '. "#'#+".-"2"".5.# které 2"-("'""5-''#"53""-("" 4-("''-.1'"1(#2*1"'+)-- 'kvapen -"3'*"--''--(('"""+" "'kvapit -( '""( "" #* F( '2D!"#3"2---'+-"-"+++""" ("22'5 První strana byla nadeps+:""2#+&"-l4"5 +-morporského. "#.'"1"+1"5#1"#1"212"*#"2 > )."--'(5" 7)%;"UV9'*)s. Otec - ah-ha -"1- baron -">V+213("""X2ka madam Serafina Soxe-Bloonbergová, +2+3("N1+"-9 <*+"-"1"=5(";#"2(#3'"5*2#"2# ;#-""-+.((2#'-(+"2#".#"(1 +(2("#3;##'#'##5-- 22*- )* + " 2+ " (" 1" -'" 5#1 * +5"(*#32"32' " 5"+<(-mohla vypadat budoucnost. 0#" "'"5#"ta, který dosahoval délkou mnohonásobku ' 23"#3"5#-""5(#(+(""H#3##(" 21+-".(5'"+#"' 5#"'"(#5##" '2("*2"2#"" "3."'+#'"'?#"# 2#-23#="""+"'"1"# '2 #+#.'"##-"'+no: Potomci krále... No, tak jak si bude ten '8<"-(3--'"*""+ )5'l: Nóblhóch. >2+"2#"32"# H#3+2##"*32+#-6"'"#"#(36#2" (#3+-*"#"-'12#-5*12+2++"(""+ I tuhle místn"-'j"-#-<"- '"(2-"(2323 všepronikající knihovatosti. "1"<5"#"+1#-5"'+2#"- 2"+"# '(.5#"'5"+-'("-%"1

26 %""12*""2#12#vem. 7<+'#2-9"+#'"##"#""7<(2."#-"-'"'9.takhl+5"#"89 Ano, pane. A jmenuji se Postihnout-.3--(-"5"#9 Co to je za starou paní? 7B+5(2('&J+*"+#B+525--"("B+52- -'"9 Zapracovala? 7"5-D-#F2-'"#dila. 2#*5'"""#+2#"".4-"(35+2 "+(2''""2+"#-.""+25"'#." by(("'+'"2 7)"*"89 705#9 "52"512"(I(.2("-+##!2 5-#0*#2*- " 2 " *# " I $-'" "(" "#* "*3"'' <" "+" mrtvému zne'""(#%#1 (" -- "" + #(.'" 2#'" cigaretu. +#"' ''"" #* "#(# 4-'"-'*# '12 neznámým '22 $1(#2* (23 -" "" " 5'#'"5#(#" # "5 7"29'"+#+#7+"B+""2"89 Ano, sire! +#'""*##7"2'"licisto Postihnoute? Postihnout-.3--(-"5"#9'"##+## 7?.3--(-"5-E 12 '+ (2 " +59 '"'.# # +# 7<589 7<"('3*3'2"9'"##"#"7("2"'". kme (2($*"32+2#2"1"+-1 7""(#9'"'.##+#1-'"""+-" "'""1'"2-13""32'"-(2"5".-7 víte, co to znamená? Mohu to zjistit, pane. 7$1"9 7 +"" 2 '" 2((.*'" - "5-3(2 +2 *'89 76(2.2"'+9"'"+#"2#- 72#2'9"#"12*"15""" na"-"252+'"#""""'#7<"*5+2-#9 Staré knihy vyházené z polic rozsypaly své listy po celé místnosti. Na mnoha z nich byly krvavé kapky. 73#-'(("+"539*+#7<#"(9 12 Pozn. autora: 4 2"%"! -%% '3 $%%% %2"%"%$%$&4 " '4 $%&$ ""=*-%-mazanými-argumenty, a spolu obcházeli domy, zvonili na zvonky a % $ nábytek.

27 "'2"7+5""3#'"+"2"89 +5'.#"2+"*#"+'"'*#3""+23" "7!"'"*2'89 7"*2"#+.2"-.9 Dobrá, pane. +# *2 "# 2# '2 +."*2" 2# 79 poznamenal. 7<"'"+1+'9'#1+5'""'2 7 5(1'"(*3-9+# 79"(#++5+5ky. Stopa! 7 5"2 51"'("-*(1'9 (. " " '"# ## #- "(# " " -"3" "'(.#-"(2."-3;"2#"'" 7<"2"'"2292*#+#7<5-"(*a toho "#I"*"-2"5+5"-"+2-52"-" '. + 2(2 # ''' "( * 2 " " I(" 1 "" " 1 2 " 2 *"*# ' " - - "+ #-'+"8$-("""(""12(-Mor-pork! 0"*'"#3"5+5-*#"-2+32'"2-.7"-5 " -5( (("##'""29 +5 " 7<"(" 5-- "'- " ( vyplatí sledovat. +##'" +5'"5("L] 1. "" '""("3'" - "1'"#((.'.56"3+."'"#""+5(2+"kdo "2 4"5(#+ 5. 5'#3 " "2 - (" 2-. -'*#"'-(#"'#E "9+#("'+72"2(2 -"+ +'+ " - <2 5+3"#-9 # &" " " - 7$.-"#-5(#+-9"'#7<32*#9 ".-''-.'(-3"?""'"22 0# '"ulý škraloup hladiny byl hladký. Zato na okenním parapetu byla..+*2" +#.+"'+.'#*#2 7$-'+"("1(97&.* (-""(#--"1 jíl? Nenapadalo ho ""2(#3"32" 2#(("-.#2#2"--.""5+*++5"+24-="1-'( (#5.'3'"--3'"J"'#2 -.ší. 7 "%+9+5 +#2#"2+Byla to záhada. "2++-F+-"#52( ".#1-5#" (-5(*"--..#"(."" 0-*(3 5- ( ále. Obvykle je do+ -.## +5&-5 "%+ 5 ("'3"I"1'"+*+25252'"+ #*7<"".2$"."#2A9-"""2""*2(2"#"2'#" ''-""+#-.#"(#5.*#--5'""""##"+2 F.#3" "# 25 " '##- 3*+#((# 13 Pozn autora: ) $ ' ty, kdo B "" ) " % % -" ""> H" 1 H1, - co " 10

Terry Pratchett HRR NA NĚ! TALPRESS

Terry Pratchett HRR NA NĚ! TALPRESS Terry Pratchett HRR NA NĚ! TALPRESS Byla temná, bezměsíčná noc, což bylo pro úmysly Kuboše Janečka velmi vhodné. Vydal se na lov Zvědavých olihní, kterým se tak říkalo, protože to jednak byly olihně a

Více

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo:

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ FANTASTIČNO (oceněno Ludvík 94) ČAROPRÁVNOST MORT MAGICKÝ PRAZDROJ SOUDNÉ SESTRY PYRAMIDY STRÁŽE!

Více

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ 2014 Copyright 2013 by Richelle Mead Translation 2014 by Jan Netolička Cover design 2014 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována

Více

Člověk míní, život mění...

Člověk míní, život mění... Člověk míní, život mění... Žánr: Psychologické Žánr2: AU Pár: Hermiona Grangerová, Severus Snape Přístupnost: pro všechny Období: Po Bradavicích Autor: wixie 1 Člověk míní, život mění... První díl povídky

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

Connie Brockway. Nevěstin závoj

Connie Brockway. Nevěstin závoj Connie Brockway Nevěstin závoj Věnováno Marcii Howardové, jež mě naučila nadhazovat míček při podání a vládnout tenisovou raketou; mé důvěrné autorce, jež mi vštípila lásku ke knihám; šampionce všech dětí

Více

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2]

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2] Tajemné příbě hy Vítejte do světa děsivépravdy a ješ tě děsivější fikce. Vítejte do světa, kde skutečnost bere na sebe podobu iluze. Poznáte, který z následujících příběhů se skutečně stal a který si jen

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

P O S L E D N Í Ú T Ě K

P O S L E D N Í Ú T Ě K - 1 - P O S L E D N Í Ú T Ě K Zdeněk Huspek Obsah kapitola 1 Věžák na hladině 2 kapitola 2 Prémie 26 kapitola 3 Disciplinární komise 52 kapitola 4 Svobodná paní Ivana 73 kapitola 5 Samorost 101 kapitola

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Všechny řitě světa i ta má

Všechny řitě světa i ta má Charles Bukowski Všechny řitě světa i ta má Ann Menebrokerové ELMER 1. OSAMĚLOST Edna kráčela ulicí s plnou taškou nákupu, když si všimla nápisu na bočním okně automobilu, kolem kterého procházela: HLEDÁ

Více

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi Nick ji doprovodil domů. Vycházkovým krokem to měli dvacet minut cesty. Možná jsi měl zůstat s ní a ne se mnou. řekla Alicia. Ann to zvládne. Navíc je tam Carmen, nic se jí nestane. Doufám, že jí moje

Více

texty texty texty texty texty texty texty text ty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty text

texty texty texty texty texty texty texty text ty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty text texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\čapek_karel-krakatit.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\čapek_karel-krakatit.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\čapek_karel-krakatit.pdb PDB Name: Čapek_Karel-Krakatit Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: 16.8.1973 Modification Date: 16.8.1973

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty ty texty texty

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001.

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001. Dan Brown Pavučina lží Poznámka autora Delta Force (jedna z federálních protiteroristických jednotek USA), Národní průzkumný úřad a Nadace pro průzkum vesmíru jsou skutečné organizace. Rovněž všechny technologie,

Více

Možná mě zabiješ. Anna Šochová

Možná mě zabiješ. Anna Šochová Možná mě zabiješ. Anna Šochová Marcus Conehan poposedl. Netrpěl nervozitou, ale konečně cítil, že má řešení na dosah. Ne, že by dosáhnout a ohmatat výsledek zrovna teď doopravdy toužil. Na to bylo ve hře

Více

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová 22. října 1979 stanulo před Městským soudem v Praze šest zakládajících členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) Ing.Petr Uhl, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Havel, Dana Němcová a Otta

Více

Andrzej Sapkowski Čas opovržení

Andrzej Sapkowski Čas opovržení Andrzej Sapkowski Čas opovržení Sága o Zaklínači ii Andrzej Sapkowski Čas opovržení Sága o Zaklínači ii Cebreus 2007 Scanned and corrections by Gavignus (gavignus@tiscali.cz). Cebreus (cebreus@cebre.us)

Více

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch 2 Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch DALŠÍ SEMINÁŘ ZAČAL v neoficiálním duchu. Zatímco si sundávali kabáty, sdělovali si rodiče první zážitky. Věřili byste, že mi opravdu pomohlo

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e

E r i ch M a r i a R e m a r q u e E r i ch M a r i a R e m a r q u e Č a s ž í t, č a s u m í r a t Vydal ÚV KSČ PRAHA, 1957 Přeložil: Miloš Jirko Digitalizoval Anakin I. Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe, za těžké anglické

Více

Askøy. 1. Město: Sen o těsném úniku. dekartografický román Lukáš Henzl / 2003

Askøy. 1. Město: Sen o těsném úniku. dekartografický román Lukáš Henzl / 2003 Askøy dekartografický román Lukáš Henzl / 2003 1. Město: Sen o těsném úniku Žiji ve městě. Pohybuji se pravidelně, síť ulic je rovnoměrně rozprostřena, trasy se kříží, držím se bodů předem daných, zanesených

Více

Jak se (ne)stát spisovatelem

Jak se (ne)stát spisovatelem Jak se (ne)stát spisovatelem (POVÍDÁNÍ O TVŮRČÍM PSANÍ) Pavel Šimík (šíma) - 1 - Jak se (ne)stát spisovatelem copyright 2009 Pavel Šimík ukázky textů 2007 2009 Pavel Šimík texty povídkové 2007 2009 Pavel

Více

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava 48. skautský oddíl 48. skautský oddíl Ostrava Tři kříže... 26 Už to nenapravím... 30 V bufetu... 14 Velrybářská výprava... 54 Vlčácký (hudsonský) šífy... 65 Vojanda... 24 Vzhůru bratři... 56 Zachraňte

Více

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon Skautský zákon 1 Autor této knížky, kapitán R. E. Philipps, padl, či jak my skauti říkáme, byl povolán k vyšší službě 6. července 1916, když statečně vedl mužstvo

Více